SPRA WOZDANIE z działalności Oddziału SITPNiG w Sanoku za 2010 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRA WOZDANIE z działalności Oddziału SITPNiG w Sanoku za 2010 rok"

Transkrypt

1 SPRA WOZDANIE z działalności Oddziału SITPNiG w Sanoku za 2010 rok 1. Sprawy organizacyjne Stan osobowy Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Sanoku na r. wynosił 916 członków, w tym: inżynierów, techników, z wykształceniem nietechnicznym. Na koniec roku, sanocki Oddział posiadał osiem Kół Zakładowych, w tym: jedno działające przy Dyrekcji Sanockiego Oddziału PGNiG S.A., cztery działające przy Ośrodkach Kopalń: w Ustrzykach Dolnych, w Łańcucie, w Przemyślu i w Tarnowie, dwa skupiające pracowników Biur Sanockiego Oddziału PGNiG SA w Jaśle i Krakowie, jedno skupiające członków pracujących w firmach: Control Process, Nafta-Gaz-Serwis, Metal-Naft oraz Klub Seniora. W związku ze śmiercią naszej Koleżanki, Przewodniczącej Klubu Seniora, Krystyny Malec - zorganizowano wybory Przewodniczącego. Największą ilość głosów otrzymał Kol. Jan Lorenc. Ze względu na zwiększony zakres obowiązków służbowych kol. Mariana Szymczaka, obowiązki Przewodniczącej Koła Zakładowego nr 7 w Jaśle - od września 2010 r. - pełni Kol. Iwona Byś. W grudniu 2010 r. na emeryturę odeszła nasza Koleżanka Maryla Grabska, Przewodnicząca KZ nr 8 w Krakowie. Obowiązki Przewodniczącego przejął dotychczasowy zastępca Kol. Radosław Florek. Ilość członków w poszczególnych Kołach Zakładowych i Klubie Seniora przedstawia się następująco: Koło Zakładowe Ilość w tym Inżynierowie Technicy Z wykształceniem członków emerytów nietechnicznym Nr 1 - Sanok Nr 2 - Ustrzyki Nr 3 - Łańcut Nr 4 - Przemyśl Nr 5 - Tarnów Nr 6 - Tarnów

2 Koło Zakładowe Ilość w tym Inżynierowie Technicy Z wykształceniem członków emerytów nietechnicznym Nr 7 - Jasło Nr 8 - Kraków Klub Seniora 103 (l03) Razem: W roku sprawozdawczym przyjęto do Oddziału SITPNiG w Sanoku 38 nowych członków zwyczajnych, w tym do: S KZ nr 1 w Sanoku - 9 członków S KZ nr 2 w Ustrzykach D. - 5 członków S KZ nr 3 w Łańcucie - 1 członka S KZ nr 4 w Przemyślu - 6 członków S KZ nr 5 w Tarnowie - 3 członków S KZ nr 7 w Jaśle - 5 członków S KZ nr 8 w Krakowie - 3 członków S Klubu Seniora - 6 członków Aktualnie do sanockiego Oddziału należy czterech członków wspierających: 1. PGNiG SA Oddział w Sanoku, 2. Control Process SA, 3. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Nafta-Gaz-Serwis SA, 4. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Metal-Naft Sp. z o.o. Wszystkim członkom wspierającym, za zrozumienie i wspieranie wszelkich inicjatyw, jak również za przychylność i stwarzanie warunków do prowadzenia działalności podejmowanej przez Sanocki Oddział SITPNiG, wyrażam ogromną wdzięczność i podziękowanie. 2. Działalność naukowo-techniczna Czy wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym, a firmami komercyjnymi może przynieść szeroko rozumiane korzyści dla obydwu stron? Mieli szansę przekonać się o tym uczestnicy III Międzynarodowej Konferencji Naukowo- Technicznej nt. "Ropa i gaz - złoża konwencjonalne i niekonwencjonalne", która odbyła się w dn kwietnia 2010 r. w Czarnej. Jej organizacji podjęło się Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG) Oddział w Sanoku oraz Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Patronat nad konferencją objęli: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA i Uniwersytet Warszawski. Wśród sponsorów znalazły się następujące firmy: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Aurelian Oil & Gas Poland Sp. z o.o., FX Energy Poland Sp. z o.o., Lane Energy Poland Sp. z o.o., OG Petroleum Consulting oraz RWE Dea Polska Sp. z o.o.

3 W spotkaniu wzięło udział 101 osób reprezentujących ośrodki naukowe (AGH, UŚ, UW), zajmujące się problematyką przedmiotową, jak również przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz przemysłu naftowego (Aurelian Oil & Gas, CalEnergy Resources Poland, Chevron Upstream Europe, Composite Energy Poland, DPV Service, Geofizyka Kraków, Geofizyka Toruń, Geokrak, Instytut Nafty i Gazu, Lane Energy Poland, OG Petroleum Consulting, Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, PDF Limited, PETROGEO, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, ORLEN Upstream, Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło, Zakład Robót Górniczych, Ukrnaftogazinwest, Eurogaz Polska). Podczas trzydniowych obrad, wygłoszono 23 referaty. Poza prezentacjami firm sponsorujących konferencję, które dotyczyły działalności tych organizacji w Polsce i na świecie, tematyka spotkań została podzielona na pięć bloków tematycznych: złoża konwencjonalne i niekonwencjonalne, warunki termiczne i modelowanie procesów generowania węglowodorów, metody geofizyczne stosowane w poszukiwaniach węglowodorów i w procesie ich eksploatacji, metody analizy właściwości fizykochemicznych w sekwencjach skalnych oraz metody analizy właściwości fizykochemicznych skał zbiornikowych i mediów złożowych. Odbyła się również sesja posterowa, na której zaprezentowano 10 plakatów. Tematyka w nich poruszana obejmowała szerokie spektrum zagadnień naukowo-badawczych; nie zabrakło tematów dotyczących odtwarzania historii geologicznej obszaru na podstawie danych z rdzeni wiertniczych oraz badań geofizycznych, zależności pomiędzy węglowodorami, wodami złożowymi i mikroorganizmami, etapów formowania się złóż węglowodorów na podstawie danych geochemicznych, a także problemów wykorzystania metanu ze złóż węgla kamiennego. W tym roku, po raz drugi ogłoszony został konkurs na najlepszy poster konferencji. Zwyciężył plakat autorstwa: Dagmary Krawiec, Szczepana Porębskiego, Celiny Syrek-Moryc i Urszuli Nebelskiej. Streszczenia wszystkich wygłoszonych referatów oraz prezentacji posterowych zostały wydrukowane w postaci materiałów konferencyjnych. Kolejną konferencję, o zasięgu ogólnopolskim, zorganizowano w dniach r. w Czarnej pt. "Energia z ziemi". Była ona skierowana do pracowników PGNiG niezwiązanych bezpośrednio z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w celu zaznajomienia ich z tą problematyką. Uczestniczyło w niej 60 osób. Ponadto zorganizowano 10 sympozjów, o tematyce przedstawionej w poniższym zestawieniu tabelarycznym:

4 Tytuł Liczba Miejsce Termin uczestników sympozjum sympozjum Ocena nasycenia węglowodorami skał klastycznych i 22 Iwkowa l O węglanowych na podstawie pomiarów geofizycznych.. Aktualizacja przepisów dla społecznych inspektorów pracy. 65 Czarna Ocena prac poszukiwawczych za rok 2009 oraz 44 Strachocina perspektywy na rok 2010 i 2011 Karpackie formacje ropo-gazonośne na obszarze polskiej i 14 Ustrzyki l O ukraińskiej części jednostki skolskiej Drohobycz 50-lecie eksploatacji złoża Przemyśl 100 Przemyśl Eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego - 22 Tarnów podstawowe procesy Optymalizacja wydobycia węglowodorów- nowe 60 Czarna technologie i perspektywy poszukiwań w Karpatach Zastosowanie oprogramowania Landmark 10 Jasło Seminarium Z zakresu ratownictwa górniczego 26 Czarna Problematyka eksploatacji złóż gazu i ropy w nawiązaniu 56 Jasło do ostatnich odkryć W wymienionych konferencjach i sympozjach wzięło udział łącznie 580 osób 3. Działalność naukowo-techniczna Całość spraw dotyczących szkolenia, w okresie sprawozdawczym, prowadził Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa w Krakowie przy ścisłej współpracy Koleżanek i Kolegów z Działu Zarządzania Personelem i Szkolenia Oddziału PGNiG SA w Sanoku. Na zlecenie Sanockiego Oddziału PGNiG SA zorganizowano 8 kursów zawodowych przygotowujących pracowników do uzyskania uprawnień w zawodzie oraz egzaminów kwalifikacyjnych, 3 kursy dokształcające i 9 kursów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż oraz udzielania I pomocy przedlekarskiej. W sumie z 20 kursów skorzystało 840 osób. L.p. Tematyka Termin i miejsce 1. Z zakresu udzielania I-ej pomocy przedlekarskiej r. Pilzno r. Lubaczów 2. Okresowe BHP dla pracowników administracyjnobiurowych oraz z zakresu udzielania I-ej pomocy przedlekarskiej r. Sanok 3. Okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących r. pracownikami oraz z zakresu udzielania I-ej pomocy Czarna przedlekarskiej 4. Z zakresu udzielania I-ej pomocy przedlekarskiej r. Czarna Liczba uczestników

5 Tematyka Termin i miejsce Liczba L.p. uczestników 5. Okresowe BHP dla pracowników inżynieryjnotechnicznych oraz z zakresu udzielania I-ej pomocy Czarna r. 14 przedlekarskiej 6. Egzaminy energetyczne r. 77 OK Łańcut 7. Egzaminy energetyczne r. 110 OK Ustrzyki Dolne 8. Egzaminy energetyczne r. 85 OK Przemyśl 9. Egzaminy energetyczne r. 84 OK Krosno 10. Egzaminy energetyczne r. 67 OK Krosno 11. Egzaminy energetyczne r. 94 OK Łańcut 12. Szkolenie z zakresu udzielania I-ej pomocy r. 18 przedlekarskiej Sanok 13. Szkolenie Nowe regulacje prawne w zakresie prawa r. 48 pracy 14. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych oraz z zakresu udzielania I-ej pomocy przedlekarskiej 15. Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami oraz szkolenia z zakresu udzielania I-ej pomocy przedlekarskiej 16. Szkolenie z zakresu nadzoru nad pracami spawalniczymi wymaganymi przez prawo budowlane i górnicze 17. Szkoleni okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych oraz z zakresu udzielania I- ej pomocy przedlekarskiej 18. Szkolenie z zakresu szczególnych kwalifikacji dla spawaczy 19. Szkolenie z zakresu organizacji prac oraz eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych na stanowisku elektromontera i automatyka 20. Egzamin po szkoleniu z zakresu szczególnych kwalifikacji dla spawaczy w ruchu zakładu górniczego Czarna r. Czarna r. Czarna r. Sanok r. Sanok r. Ustrzyki Dolne r r. Czarna r. Sanok Inna działalność prowadzona przez Oddział 4.1. Współpraca ze szkołami im. Ignacego Łukasiewicza: Na ogólną liczbę 916 członków, do Kół Zakładowych należy 65 nauczycieli: 10 nauczycieli akademickich reprezentujących Uniwersytet Warszawski oraz 55 ze Szkół im. I. Łukasiewicza, nad którymi patronat sprawuje Oddział SITPNiG w Sanoku, a w sposób szczególny Koło Zakładowe nr 2 w Ustrzykach Dolnych. Na terenie działalności Oddziału jest osiem szkół noszących imię Ignacego Łukasiewicza:

6 - Zespół Szkół Technicznych w Sanoku pod bezpośrednim patronatem Oddziału w Sanoku, - Szkoły Podstawowe w Ropience, Czarnej, Strachocinie, Humniskach i Pakoszówce pod patronatem KZ nr 2 w Ustrzykach, - Szkoły Podstawowe w Jodłówce i Cieszacinie Wielkim pod patronatem KZ nr 3 w Łańcucie, - Szkoła Podstawowa w Drwinii pod patronatem KZ nr 5 w Tarnowie. Koleżanki i Koledzy z naszego Stowarzyszenia uczestniczyli w okolicznościowych imprezach i akademiach z okazji: rozpoczęcia roku szkolnego w Szkołach objętych patronatem, pasowania uczniów klas pierwszych w szkołach podstawowych w Czarnej, Ropience, Pakoszówce, Strachocinie i w Humniskach (październik i listopad 2010 r uczniów), którym wręczono ufundowane pomoce i przybory szkolne, Święta Szkoły w Czarnej, w 12 rocznicę nadania imienia I. Łukasiewicza, które odbyło się w dniu 19 marca Brało w nim udział 150 uczniów i zaproszonych gości, X Konkursu pt. "Palma Wielkanocna", który został zorganizowany w dniu r. w Szkole Podstawowej im. I. Łukaszewicza w Ropience. Brało w nim udział około 100 uczniów i zaproszonych gości ze szkół z gminy Ustrzyki Dolne, XXIII Spartakiady Szkół imienia Ignacego Łukasiewicza o puchar Prezesa Oddziału SITPNiG w Sanoku, która odbyła się w dn. 1 czerwca 2010 r. w Szkole Podstawowej w Humniskach. Wzięło w niej udział 300 uczniów ze szkół z Czarnej, Ropienki, Strachociny, Humnisk, Pakoszówki, Jodłówki i Cieszacina Wielkiego, Święta Szkoły Nr 2 w Humniskach, które odbyło się w 10 rocznicę nadania sztandaru w dniu 8 grudnia 2010 r., połączone z konkursami i prezentacją słowno-muzyczną. Brało w niej udział ok. 100 osób. W dniu 2 października 2010 roku zostało nadane imię Ignacego Łukasiewicza oraz ufundowany Sztandar i tablica pamiątkowa dla Szkoły Podstawowej w Pakoszówce. W uroczystości brali udział: Sekretarz Zarządu Głównego, Członkowie Zarządu Oddziału, Koła Zakładowego Nr 2 w Ustrzykach Dolnych, przedstawiciele Kościoła, Władz Gminy Sanok oraz władz oświatowych - uczestniczyło około 150 osób.

7 W dniu 16 grudnia 20l0 r. w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Strachocinie odbyło się otwarcie i poświęcenie nowego budynku szkoły, oddanie do użytku hali sportowej oraz nadanie sztandaru dla gimnazjum. W tym też dniu Zespół Szkół świecił 35-lecie nadania imienia I. Łukasiewicza oraz 15-lecie nadania sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Strachocinie. Montaż słowno - muzyczny wykonali uczniowie Zespołu Szkół. W tej uroczystości brało udział ok. 160 osób Współuczestniczenie w redagowaniu stowarzyszeniowych periodyków Wiadomości Naftowych i Gazowniczych i Wieku Nafty Koleżanki i Koledzy z naszego Oddziału jak też i Kół Zakładowych (szczególne podziękowania dla KZ nr 2 w Ustrzykach) są autorami wielu ciekawych artykułów o tematyce technicznej, historycznej oraz informacyjnej, które dotyczą organizowanych konferencji, sympozjów i wystaw oraz relacji z pobytu na wycieczkach krajowych jak i zagranicznych czy spotkaniach koleżeńskich Organizowanie i pomoc w rozwoju sektora naftowego w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku Powstała z naszej inicjatywy ekspozycja przemysłu naftowego na terenie Parku Etnograficznego w Sanoku przedstawia zarys historii wydobywania ropy naftowej na Podkarpaciu od połowy XIX w. aż po dzień dzisiejszy. Obejmuje ona urządzenia i narzędzia z likwidowanych kopalń ropy naftowej z rejonu Ustrzyk Dolnych, Sanoka, Krosna oraz Gorlic. Wzbudza ona ogromne zainteresowanie u zwiedzających, dając szanse zachowania obiektów związanych z wydobywaniem ropy naftowej, dla przyszłych pokoleń. Członkowie naszego Oddziału uczestniczyli w 2010 roku w dalszej modernizacji Sektora Naftowego. Wraz z pracownikami MBL-u wyznaczono nowe miejsca pod przyszłe urządzenia oraz prowadzono prace zabezpieczające i konserwatorskie. 5. Działalność na rzecz członków 5.1. Wycieczki naukowo - techniczne zagraniczne i krajowe: Wycieczki zagraniczne: Izrael - Ziemia Święta - 44 osoby, , KZ nr 1 w Sanoku, Norwegia - 26 osób, , KZ nr 1 w Sanoku, Ukraina, 11 osób, , KZ nr 3 w Łańcucie, Barcelona - Konferencja EAGE - 7 osób, , KZ nr 8 Kraków,

8 Lwów , , , KZ nr 5 w Tarnowie, - Wycieczki krajowe: Regietów, , 11 osób, KZ nr 1 w Sanoku, Dębno-Kościan-Bonikowo, , 7 osób, KZ nr 1 w Sanoku, Lubaczów - grzybobranie, , 9 osób, KZ nr 3 w Łańcucie, Solina-PMG Strachocina, , 20 osób, KZ nr 4 w Przemyślu, Susiec-grzybobranie, , 18 osób, KZ nr 4 w Przemyślu Zapora w Solinie, , 12 osób, KZ nr 5 w Tarnowie, Malbork, , 7 osób, KZ nr 5 w Tarnowie, Zamość-Zwierzyniec-Krasnobród, , 11 osób, KZ nr 5 w Tarnowie Pstrągowa, , 22 osoby, KZ nr 6 w Tarnowie, Pogórze Strzyżowskie, , 45 osoby, KZ nr 7 w Jaśle, Paszowa-Brzegi Dolne 2D, , 21 osób, KZ nr 7 w Jaśle, Gdańsk-Gdynia-Sopot - Klub Seniora Beskid Niski - szlakiem sakralnych zabytków drewnianych, Klub Seniora Beskid Sądecki - Klub Seniora 5.2. Występowanie z wnioskami o odznaczenia: Zarząd Oddziału wystąpił - w 2010 roku - do Zarządu Głównego z 23 wnioskami o przyznanie odznak honorowych. Główna Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała wszystkie wnioski z naszego Oddziału: Diamentowa Odznaka Honorowa SITPNiG - 1 osoba, Srebrna Odznaka Honorowa SITPNiG - 22 osoby, Przyznane odznaczenia zostały wręczone Koleżankom i Kolegom z poszczególnych Kół Zakładowych i Klubu Seniora, co obrazuje przedstawione poniżej zestawienie tabelaryczne: Koło Zakładowe Diament Złota Srebrna Złota Srebrna SITPNiG SITPNiG SITPNiG NOT NOT Nr 1 - Sanok Nr 2 - Ustrzyki Nr 3 - Łańcut Nr 4 - Przemyśl

9 Kolo Zakładowe Diament. Złota Srebrna Złota Srebrna SITPNiG SITPNiG SITPNiG NOT NOT Nr 5 - Tarnów Nr 6 - Tarnów Nr 7 - Jasło Nr 8 - Kraków Klub Seniora Imprezy sportowe: Rajd rowerowy - Dolinki Krakowskie, uczestników. Uczestnikom udało się pokonać ponad 100 km trasy - KZ nr l w Sanoku, Barbórkowy Turniej Tenisa Ziemnego w Tarnowie o puchar Dyrektora PGNiG SA Oddział w Sanoku, 55 osób, grudzień 2010, KZ nr 1 w Sanoku, W dniu 17 stycznia 2009 r. zostały zorganizowane VIII Mistrzostwa PGNiG/Oddział w Sanoku w narciarstwie Alpejskim Ropienka Brało niej udział l00 zawodników i zawodniczek. Zarząd Oddziału, członkowie Koła brali udział w ufundowaniu pucharów i organizacji mistrzostw - KZ nr 2 w Ustrzykach, Mecz Piłki Siatkowej, 30 osób, , KZ nr 3 w Łańcucie, KZ nr 5 w Tarnowie zorganizowało: - pierwszy rajd rowerowy w dniach roku przy udziale członków Stowarzyszenia "Alpejczyk" - wzięło w nim udział ponad 20 osób. Na miejsce spotkania został wybrany ośrodek Poszukiwań Nafty i Gazu Jasło, zlokalizowany w Krempnej. Przez dwa dni jazdy, przy wyjątkowo dopisującej pogodzie (w trakcie jazd nie padało - ulewny deszcz rozpoczynał się tuż po powrocie osób do ośrodka), pokonano łącznie 96 km po drogach i bezdrożach Beskidu Niskiego oraz Magurskiego Parku Narodowego. Jazda połączona była również ze zwiedzaniem np. cerkwi w Krempnej, czy odwiedzeniu naszych południowych sąsiadów oraz spotkaniem przy grillu. Drugi rajd rowerowy zorganizowano z Kołem z Przemyśla. W dniach prawie 20 osób zapoznawało się z okolicami Karniowic czyli przepięknych Dolinek Podkrakowskich. Trzeci rajd - zorganizowany również z Kołem w Przemyślu - odbył się w dniach Kilkanaście osób pokonywało trasy rowerowe o różnych stopniach trudności także w dolinkach i skałkach tym razem w okolicach Ciężkowic koło Tarnowa. W obu przypadkach wspólna organizacja oraz grillowanie zbliżyło do siebie te dwa Koła, Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Metalnaft, 220 osób, wrzesień 2010 r, KZ nr 6 w Tarnowie,

10 5.4. Wystawy i konkursy: IV Konkurs Fotograficzny pod patronatem Dyrektora Oddziału PGNiG SA w Sanoku, w kategorii Człowiek, Natura, Nafta i Gaz, zakończony w dn. 16 listopada 2010 r. Z 167 nadesłanych zdjęć, jury konkursowe w składzie: Dorota Bodnar, Wacław Kozioł i Zygmunt Nater przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: W kategorii Człowiek: miejsce I: Wiesław Biernacki - "Tańczący w chmurach", miejsce II: Maciej Rozwadowski - "Letnie igraszki", miejsce III: Adam Bogucki - "Nowe życie", wyróżnienia: Maciej Gałęza - "Bieszczadzki kowboj", Tomasz Mielnik - bez tytułu. W kategorii Natura: miejsce I: Arkadiusz Wójcicki - "Cisza", miejsce II: Anna Wojtowicz -,,»Manhattan«- skalne miasto", miejsce III: Sebastian Słodownik - cykl,,150, 160, 180 metrów od wału", wyróżnienia: Maciej Gałęza - "Siostrzyczki", Justyna Rysz - "Nie majak u mamy", Janusz Sonder - "Siła natury". W kategorii Nafta i Gaz: miejsce I: Maciej Rozwadowski - "Czysta energia", miejsce II: Maciej Rozwadowski - "Rozruch", miejsce III: Adam Bogucki - "Zachód słońca na platformie", wyróżnienie: Andrzej Purzycki - "Wiertacze w herbacie". Nagrodzone prace zaprezentowano podczas obchodów Centralnej Barbórki w pomieszczeniach WZW Jawor Spotkania koleżeńskie: Z inicjatywy Koła Zakładowego nr 1 w Sanoku: - Spotkanie integracyjne z Oddziałem Gorlice - 11 osób, - Spotkanie z Oddziałem w Zielonej Górze - 20 osób, Z inicjatywy Koła Zakładowego nr 3 w Łańcucie: - Kulig w Husowie i wspólne kolędowanie - 12 osób, - Tradycje ludowe naszego regionu - Markowa - 20 osób, - Spotkanie z przedstawicielami firm gazowniczych Ukrainy 22 osoby,

11 Z inicjatywy Koła Zakładowego nr 4 w Przemyślu: - Zebranie Zarządu Koła połączone ze spotkaniem integracyjnym 54 osoby, Z inicjatywy Koła Zakładowego nr 5 w Tarnowie: - Dwa zebrania członków Koła Zakładowego i grupy środowiskowej, w których uczestniczyło kolejno 43 osoby i 56 osób, Z inicjatywy Koła Zakładowego nr 6 w Tarnowie: - Spotkanie integracyjne członków Koła Zakładowego w Pstrągowej, 22 osoby Z inicjatywy Koła Zakładowego nr 7 w Jaśle: - Kulig po Pogórzu Strzyżowskim, w którym uczestniczyło 45 osób, Z inicjatywy Koła Zakładowego nr 8 w Krakowie: - Trzy zebrania członków Koła Zakładowego, w których uczestniczyło kolejno 20, 22 i 24 osób, Z inicjatywy Klubu Seniora: - Spotkania klubowe, których w 2010 r. odbyło się 19. W każdym z nich uczestniczyło średnio osób, - Spotkania okolicznościowe z okazji Nowego Roku, Dnia Kobiet, Dnia Seniora, Dnia Górnika, - Spotkania integracyjne. Z okazji Dnia Górnika, Koleżanki z Koła Zakładowego nr 1 w Sanoku zorganizowały "Comber Babski" pod hasłem Paryski szyk, który odbył się 2 grudnia - uczestniczyło w nim 140 Bab Combrowych. Koledzy z Oddziału 26 listopada zorganizowali XXXII "Spotkanie Gwarków", które zgromadziło ponad 300 Fuksów, Gwarków i Starych Strzech Pomoc materialna: W okresie sprawozdawczym Zarząd Główny SITPNiG na wniosek Zarządu Oddziału przyznał dwie zapomogi bezzwrotne dla naszych Koleżanek, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji, w wysokości po 1500 PLN. W naszym Stowarzyszeniu w 1998 roku utworzony został Fundusz dr Józefa Pietruszy, na którym gromadzone są środki na rzecz odnowienia i ochrony pomników nagrobnych oraz tablic upamiętniających polskich ludzi nafty i gazu w kraju i za granicą. Środki na koncie Funduszu pochodzą z dobrowolnych wpłat osób i instytucji, dla których problem ten jest sprawą serca i pamięci. W 2010 r. Zarząd Oddziału podjął decyzję o przekazaniu na ten szczytny cel kwoty 1000 zł Posiedzenia Zarządu Oddziału Zarząd Oddziału, zgodnie z zaplanowanym i zatwierdzonym wcześniej harmonogramem, odbył w minionym roku cztery posiedzenia: VIII Posiedzenie ZO r. w Sanoku - 18 osób, IX Posiedzenie ZO r. w Sanoku - 12 osób, X Posiedzenie ZO r. w Sanoku - 15 osób, XI Posiedzenie ZO r. w Sanoku - 13 osób.

12 We wszystkich posiedzeniach ZO brali udział Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału. Każde z posiedzeń udokumentowane jest stosownym protokołem, przyjętym w głosowaniu przez członków Zarządu Oddziału. 6. Działalność na rzecz seniorów Klub Seniora działający przy Oddziale SITPNiG w Sanoku na dzień 31 grudnia 2010 r. liczył 103 członków - emerytów, byłych pracowników Sanockiego Oddziału PGNiG S.A. Ponadto w grupach terenowych działających przy kołach Zakładowych skupionych jest: - 18 emerytów w Ustrzykach Dolnych Dolnych - 17 emerytów w Tarnowie - 11 emerytów w Łańcucie, - 9 emerytów w Przemyślu, - 3 emerytów w Jaśle i - 2 emerytów w Sanoku Klub w minionym roku organizował cykliczne spotkania w Klubie Górnika - w sumie 19, a w każdym z nich brało udział średnio osób. W programie tych spotkań znalazły się prelekcje poruszające tematy ekonomiczne, naukowotechniczne, zdrowotne, kulturalne, krajoznawcze i in. Uczestniczyli w tych spotkaniach przedstawiciele Kierownictwa Oddziału, którzy dzielili się informacjami na temat geologii, eksploatacji i inwestycji. Klub Seniora współpracował również z Klubami branżowymi z Przemyśla i Krosna. Seniorzy opracowywali też materiały autobiograficzne i wspomnieniowe, które prezentowano na okolicznościowych spotkaniach organizowanych z okazji Nowego Roku, Dnia Seniora, Dnia Kobiet i Dnia Górnika. Z inicjatywy Klubu Seniora zorganizowano wiele wycieczek turystycznokrajoznawczych, wystaw, wieczorów wspomnień, w których członkowie Klubu biorą zawsze liczny udział. Dużą pomoc w działalności Klub Seniora uzyskuje od macierzystego Zakładu korzystając z sali w Klubie Górnika, opieki zdrowotnej czy profilaktyki leczniczej, a jednocześnie sam prowadzi działalność na rzecz osób potrzebujących pomocy w różnych przypadkach losowych w formie paczek żywnościowych, zapomóg pieniężnych czy koleżeńskich odwiedzin. 7. Współpraca z sanockim Oddziałem PGNiG SA Podstawę działań sanockiego Oddziału SITPNiG stanowią zarówno potrzeby naszych członków jak i oczekiwania naszego zakładu górniczego oraz szeroko pojętego przemysłu naftowego i gazowniczego. Robimy to poprzez jak najlepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego inżynierów i techników, którzy emocjonalnie i profesjonalnie związani są z naszym Zakładem. O sile Oddziału i jego potencjale stanowią ludzie - ich zaangażowanie, pomysły, chęć współpracy czy niesienia pomocy innym. W roku sprawozdawczym przyjęliśmy do naszego Oddziału 38 osób. Wstępują w szeregi tego dobrowolnego zrzeszenia zarówno młodzi inżynierowie i technicy, ludzie nauki, nauczyciele jak i osoby będące na emeryturze. Każda z nich potrafi nie tylko czerpać z wielorakich zasobów tej twórczej organizacji ale również inspirować i popierać twórczość i

13 przedsięwzięcia naukowo - techniczne, ciągle doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe, krzewić wiedzę i kulturę techniczną, chronić zabytki i eksponować dorobek polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego i wreszcie integrować środowisko naftowców i gazowników. Realizacja tych celów to nie tylko dzień dzisiejszy naszego Oddziału, ale to bliższa i dalsza przyszłość. Współpraca Zarządu Oddziału SITPNiG z Sanockim Oddziałem PGNiG S.A. układa się w sposób wzorowy i zasługuje na uznanie. Zakład docenia społeczną pracę naszych Kół Zakładowych, Klubu Seniora i Oddziału jako doradczą w sprawach technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych. Członkowie naszego Stowarzyszenia czynnie uczestniczyli w przygotowaniu materiałów, referatów, odczytów oraz organizowaniu konferencji, sympozjów, spotkań i prezentacji dla potrzeb macierzystej firmy. Brali udział w przygotowaniu materiałów i danych z wielu dziedzin (geologii, eksploatacji, inżynierii złożowej, ekonomii). Zakład zlecał Oddziałowi prowadzenie szkoleń, kursów wewnątrzzakładowych oraz egzaminów, udzielał pomocy szkołom noszącym imię I. Łukasiewicza z terenu działalności Oddziału, udostępniał bezpłatnie na szkolenia swoje sale wykładowe z wyposażeniem, pomieszczenia Domu Górnika na spotkania koleżeńskie oraz Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Czarnej na organizację konferencji naukowo - technicznych i sympozjów. Aktualnie do Sanockiego Oddziału SITPNiG należy czterech członków wspierających: PGNIG SA Oddział w Sanoku, Control Process SA, Nafta-GazSerwis SA i Metal-Naft Sp. z o.o. Wyrazy wdzięczności kieruję, w imieniu Zarządu Oddziału, do wszystkich członków wspierających, a w sposób szczególny do sanockiego Oddziału PGNiG SA, który wspiera wszystkie inicjatywy przez nas podejmowane. Dziękuję przede wszystkim Dyrektorowi Panu Mieczysławowi Jakielowi, a także Dyrektorom: Zbigniewowi Królowi, Józefowi Chrzanowskiemu i Józefowi Poterze za przychylność i stwarzanie warunków do prowadzenia działalności w obrębie naszego Zakładu. Dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom za zaangażowanie w pracy na rzecz naszego Stowarzyszenia, dziękuję za współpracę, pomoc i wspieranie wszystkich podejmowanych działań w 2010 roku. Sanok, dn r. Prezes Oddziału SITPNiG w Sanoku Tadeusz Kozimor

SPRAWOZDANIE z działalności Oddziału SITPNiG w Sanoku za 2011 rok

SPRAWOZDANIE z działalności Oddziału SITPNiG w Sanoku za 2011 rok 1 SPRAWOZDANIE z działalności Oddziału SITPNiG w u za 2011 rok 1. Sprawy organizacyjne Stan osobowy Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w u na 31.12.2011 r.

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y ODDZIAŁU SITPNiG w SANOKU na 2009 r.

P L A N P R A C Y ODDZIAŁU SITPNiG w SANOKU na 2009 r. P L A N P R A C Y ODDZIAŁU SITPNiG w SANOKU na 2009 r. Lp. Tytuł Termin realizacji Odpowiedzialny 1. Działalność organizacyjna opracowanie sprawozdania z działalności merytorycznej Oddziału SITPNiG za

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Oddziału SITPNiG w Sanoku za 2008 rok

SPRAWOZDANIE z działalności Oddziału SITPNiG w Sanoku za 2008 rok SPRAWOZDANIE z działalności Oddziału SITPNiG w Sanoku za 2008 rok 1. Sprawy organizacyjne Stan osobowy Oddziału Stowarzyszenia InŜynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Sanoku na 31.12.2008

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A I E za lata 2004-2008

S P R A W O Z D A I E za lata 2004-2008 Oddział w Sanoku Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Stowarzyszenia aukowo-technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu aftowego i Gazowniczego Oddział w Sanoku S P R A W O Z D A I E za lata 2004-2008

Bardziej szczegółowo

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI Ramowy porządek dzienny zebrania sprawozdawczego 1. Zagajenie Prezes Oddziału 2. Wybór Prezydium Zebrania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - ZGŁOSZENIE DO KONKURSU O TYTUŁ NAJAKTYWNIEJSZEGO KOŁA SEP

Załącznik 1 - ZGŁOSZENIE DO KONKURSU O TYTUŁ NAJAKTYWNIEJSZEGO KOŁA SEP Załącznik - ZGŁOSZENIE DO KONKURSU O TYTUŁ NAJAKTYWNIEJSZEGO KOŁA SEP ODDZIAŁ SEP KOŁO (pełna nazwa koła).... (adres koła).. (rodzaj koła) LICZBA CZŁONKÓW: (pocz. roku) (koniec roku) (Grupa konkursowa)

Bardziej szczegółowo

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB XI KRAJOWY ZJAZD PIIB W dniach 6 7 lipca obradował w Warszawie XI Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 172 delegatów z 16 Okręgowych IIB, członkowie władz Izby, liczni

Bardziej szczegółowo

II. TRYB POWOŁYWANIA KAPITUŁY 3.

II. TRYB POWOŁYWANIA KAPITUŁY 3. REGULAMIN DZIAŁANIA KAPITUŁY MEDALU IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO I. WSTĘP 1. 1. Zgodnie z 24.11 Statutu SITPNiG

Bardziej szczegółowo

Specjalność: GEOLOGIA NAFTOWA

Specjalność: GEOLOGIA NAFTOWA Specjalność: GEOLOGIA NAFTOWA Geologia naftowa (geologia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego) zajmuje się poszukiwaniem, szacowaniem zasobów oraz przygotowaniem do eksploatacji złóż węglowodorów. Ta interdyscyplinarna

Bardziej szczegółowo

Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego

Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Zgodnie z & 8 Statutu SITPNiG za zasługi dla SITPNiG lub dziedzin objętych

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego uchwalony przez XXXIV WZD Zakopane, dnia 15-10-2004 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział lubuski w Zielonej Górze. Najważniejsze wydarzenia roku 2015. www.ospsbhp.zgora.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział lubuski w Zielonej Górze. Najważniejsze wydarzenia roku 2015. www.ospsbhp.zgora. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział lubuski w Zielonej Górze Najważniejsze wydarzenia roku 2015 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP - ODDZIAŁ LUBUSKI Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 1.1. Obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami... 23 1.2. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY Z życia SEP W dniach 5 7 czerwca bieżącego roku odbyła się w Słoku koło Bełchatowa

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Katowice, 2 czerwca 2014 roku Czerwiec/Lipiec 2014 roku nr 1-2/2014 Spotkanie prezesa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Sekretarz generalny zgodnie z 26 ust. 2 jest stale urzędującym członkiem Zarządu Głównego SITPNiG, przed którym odpowiada za całokształt

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego Warszawa, dnia 24 września 2009 r. Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego W dniu 23 września 2009 r. w sali nr 176, w Gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Zgromadzeni!

Szanowni Zgromadzeni! Szanowni Zgromadzeni! Witam serdecznie gości oraz seniorów lotnictwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie z okazji 40- lecia naszego Klubu w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. Tu przy Aeroklubie Białostockim

Bardziej szczegółowo

działając na podstawie: 1. Art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. z 2011r., Nr 163, poz.

działając na podstawie: 1. Art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. z 2011r., Nr 163, poz. Zasady oraz tryb postępowania w sprawach dotyczących stwierdzania spełnienia wymagań oraz nadawania uprawnień w zakresie średniego i niższego dozoru ruchu zakładu górniczego w PGNiG SA w Warszawie Oddział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Koła Zakładowego nr 8 w Krakowie za 2011 rok

SPRAWOZDANIE z działalności Koła Zakładowego nr 8 w Krakowie za 2011 rok SPRAWOZDANIE z działalności Koła Zakładowego nr 8 w Krakowie za 2011 rok 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE: Zebrania Koła Zakładowego i Zarządu Koła Zakładowego Nr 8 1) Walne Zebranie członków Koła; termin: 12.01.2011r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Dz.U.2011.275.1628 z dnia 2011.12.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 21 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOM I SYMPATYKOM SIMP NAJLEPSZE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE SKŁADA ZARZĄD ODDZIAŁU SIMP

CZŁONKOM I SYMPATYKOM SIMP NAJLEPSZE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE SKŁADA ZARZĄD ODDZIAŁU SIMP STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH BIULETYN INFORMACYJNY Rok założenia 44-100 GLIWICE, ul. Górnych Wałów 25 1926 tel.: (32) 733 28 76, e-mail: gliwice@simp.pl, www.gliwice.simp.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r. Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.) I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WIRTUALNY HEL w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia WNiG Górnictwo i Geologia opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę na poziomie szkoły średniej z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH WARSZAWA STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH Zarząd Główny 03-435 WARSZAWA ul. 11 Listopada 17/19 STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH WARSZAWA PROGRAM DZIAŁANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska. Obchodów Jubileuszu 50-Lecia KN BiG. W ramach III Integracyjnego Rajdu Budowlańca

Oferta sponsorska. Obchodów Jubileuszu 50-Lecia KN BiG. W ramach III Integracyjnego Rajdu Budowlańca Oferta sponsorska Obchodów Jubileuszu 50-Lecia KN BiG W ramach III Integracyjnego Rajdu Budowlańca Kraków, Koninki 29-31 V 2015 W imieniu Komitetu Organizacyjnego obchodów Jubileuszu 50-lecia działalności

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KÓŁ 1. ORGANIZACJA KOŁA

PORADNIK DLA KÓŁ 1. ORGANIZACJA KOŁA PORADNIK DLA KÓŁ Poradnik służy pomocą w szczególności mniej doświadczonym i początkującym działaczom SEP w zakresie organizacji i prowadzenia aktywnej działalności koła SEP. Zawiera podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 W GIMNAZJUM NR4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 W GIMNAZJUM NR4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 W GIMNAZJUM NR4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO Praca Szkolnego Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia Saperów Polskich (SSP) wybrany na VI Kongresie jest najwyższą władzą, między Kongresami Stowarzyszenia. Kieruje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 1. Skład władz Stowarzyszenia W roku 2015 skład władz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2006. W nawiązaniu do programu posiedzenia Załącznik Nr 3, ustalono:

Protokół Nr 1/2006. W nawiązaniu do programu posiedzenia Załącznik Nr 3, ustalono: Protokół Nr 1/2006 z posiedzenia Prezydium Zarządu SITMN odbytego w dniu 20 lutego 2006r, Katowice, Bipromet S.A., sala konferencyjna nr 140. Zebranych serdecznie przywitał Prezes SITMN J.Zb. Szymański.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu 9 kwietnia 2014 r. podczas spotkania Komitetu ds. Organizacji Jubileuszu Szkoły Podstawowej w Hażlachu określono działania związane z Rokiem Jubileuszowym, w związku z czym podaję do wiadomości całego

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców

Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków Kraków, 7 maja 2015 r. www.agh.edu.pl Trochę historii Studenckie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim I. Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców powołana zostaje na podstawie art. 53 i art. 54

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę:. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Zawsze Razem i w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. XIV Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla. uczniów z zakładów rzemieślniczych

R E G U L A M I N. XIV Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla. uczniów z zakładów rzemieślniczych R E G U L A M I N XIV Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU 1. Cel Konkursu Popularyzowanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Kroczycach

Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Kroczycach Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Kroczycach Ustalony na podstawie art. 53 ust.4 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r. nr 256,poz.2572, z późn. zm.) I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

W zamian za udzieloną pomoc Koło Naukowe oferuje Państwu:

W zamian za udzieloną pomoc Koło Naukowe oferuje Państwu: SZANOWNI PAŃSTWO Studenckie Koło Naukowe Logistyki i Transportu działające przy Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie, w związku z organizacją IX Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii. 2) kategoria II:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii. 2) kategoria II: Dziennik Ustaw Nr 275 15898 Poz. 1629 1629 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i 3 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Klub Seniora Politechniki Poznańskiej STATUT KLUBU SENIORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Klub Seniora Politechniki Poznańskiej STATUT KLUBU SENIORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Klub Seniora Politechniki Poznańskiej STATUT KLUBU SENIORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Aktualna treść statutu została zatwierdzona przez Konferencję Delegatów w dniu 19.06. 2013 - 1 - Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie POWOŁANIE RADY W dniu 8 kwietnia 2002r. w wyniku dyskusji w ramach Okrągłego stołu dotyczącego bezpieczeństwa pracy w wielkopolskim budownictwie

Bardziej szczegółowo

Intensyfikacja poszukiwania gazu z łupków

Intensyfikacja poszukiwania gazu z łupków Strona znajduje się w archiwum. Intensyfikacja poszukiwania gazu z łupków Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA rozpoczęło kolejny etap poszukiwań gazu z łupków na południowym wschodzie Polski. 26

Bardziej szczegółowo

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R.

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. I AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. Szanowni Państwo! W imieniu Komitetu Organizacyjnego III Tygodnia Zrównoważonej Energii mam przyjemność zaprosić Państwa do wsparcia tegorocznej edycji. Tydzień Zrównoważonej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Dz.U.2011.275.1628 z dnia 2011.12.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 21 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin i program kursu na Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

Regulamin i program kursu na Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawa, 10 kwietnia 2016 Spis treści 1 Regulamin kursu... 3 2 Program Kursu... 4 2.1 Zajęcia teoretyczne... 4 2.2 Zajęcia praktyczne... 5 2.3 Egzamin... 5 2.3.1 Harmonogram

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO RUSYCYSTÓW UŚ ROSYJSKA RULETKA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO RUSYCYSTÓW UŚ ROSYJSKA RULETKA STATUT KOŁA NAUKOWEGO RUSYCYSTÓW UŚ ROSYJSKA RULETKA Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytet Śląski w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Pełna nazwa Koła brzmi: Koło Naukowe Rusycystów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie art.53 ust. l ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Postanowienia ogólne. & 1 Podstawa działalności.

Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Postanowienia ogólne. & 1 Podstawa działalności. Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Postanowienia ogólne & 1 Podstawa działalności Na podstawie art. 204 Ustawy z dnia 27 lipca 200. Prawo o szkolnictwie wyższym tworzy

Bardziej szczegółowo

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW 2010/11 REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 1. Podstawowym celem Rady

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Pracowników i Absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Stowarzyszenia Pracowników i Absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia Pracowników i Absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Pracowników i Absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK

Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK Andrzej Olejniczak Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK 1. Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej

Bardziej szczegółowo

X POLSKO-NIEMIECKA KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZNA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY SULECHÓW, 21-22 LISTOPAD 2013

X POLSKO-NIEMIECKA KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZNA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY SULECHÓW, 21-22 LISTOPAD 2013 X POLSKO-NIEMIECKA KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZNA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY SULECHÓW, 21-22 LISTOPAD 2013 SHALE GAS, TIGHT GAS MINIONY ROK W POSZUKIWANIACH mgr inż. Aldona Nowicka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 69 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r.

UCHWAŁA NR 69 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r. UCHWAŁA NR 69 /2008 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku 1 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Wiosenny finał IX Młodzieżowego Forum Śladami Łukasiewicza

Wiosenny finał IX Młodzieżowego Forum Śladami Łukasiewicza Wiosenny finał IX Młodzieżowego Forum Śladami Łukasiewicza Od szeregu lat marcowe Święto Patrona Szkoły obchodzone jest jako integralna część Młodzieżowego Forum Śladami Łukasiewicza. Wzorem lat ubiegłych

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu

Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu W ramach przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej przeprowadzono badanie ankietowe na grupach Uczniowie naszego gimnazjum Rodzice naszych uczniów 127

Bardziej szczegółowo

A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I

A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I M Ł O D Z IEŻ U K R A IŃSK I A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I W dniach 19 22 października 2010 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Żołyni gościła już po raz kolejny

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania 1 Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej zwany w skrócie Polskim Komitetem ŚRE działa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE SPRAWOZDANIE z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE W dniach od 10 do 12 maja 2012 roku odbył się w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej

Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej Koła zainteresowań Koła zainteresowań odbywające się w. pracowni komputerowej

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY MIĘDZY SZKOŁAMI A PRACODAWCAMI W BRANŻY BUDOWLANEJ

DOBRE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY MIĘDZY SZKOŁAMI A PRACODAWCAMI W BRANŻY BUDOWLANEJ DOBRE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY MIĘDZY SZKOŁAMI A PRACODAWCAMI W BRANŻY BUDOWLANEJ Seminarium dotyczące realizacji projektu systemowego WUP w Toruniu Rynek Pracy pod Lupą Opracował: Krzysztof Maliszewski Prezes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYM W STRZALE

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYM W STRZALE REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYM W STRZALE Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Statut

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA POLSKI SENIOREK I SENIORÓW W JUDO 2012

MISTRZOSTWA POLSKI SENIOREK I SENIORÓW W JUDO 2012 OFERTA SPONSORINGU I REKLAMY MISTRZOSTWA POLSKI SENIOREK I SENIORÓW W JUDO 2012 ORGANIZATOR: Klub Sportowy Akademia Judo w Poznaniu Polski Związek Judo w Warszawie Klub Sportowy Akademia Judo w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Koło nosi nazwę Koło Naukowe Pianistów i działa przy Katedrze Fortepianu Akademii

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

VI PODKARPACKI KONKURS CHEMICZNY

VI PODKARPACKI KONKURS CHEMICZNY VI PODKARPACKI KONKURS CHEMICZNY IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 2013/2014 KOPKCh VI Podkarpacki Konkurs Chemiczny im. Ignacego Łukasiewicza Patronat: Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza Prezydent

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do uchwały ZG PTTK nr 402/XVII/2013 REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin, uchwalony przez Zarząd Główny PTTK na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1, Warszawa Data posiedzenia: 2015-04-28, godz. 19:00 PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU Gdańsk jego historia, zabytki, kultura i współczesność REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 Data publikacji: 31.10.2014 80-840 Gdańsk ul. Świętojańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Zespole Szkół Nr 2 w Nisku Uchwalony w dniu 8 grudnia 2009r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, reprezentuje ogół rodziców uczniów. 2. Rada działa

Bardziej szczegółowo

SKŁAD I ORGANIZACJA RADY PEDAGOGICZNEJ.

SKŁAD I ORGANIZACJA RADY PEDAGOGICZNEJ. Podstawa Prawna art. 43 punkt 2 Ustawa z dnia 7 IX 1991 r. (Dz.U. 2004/256/2572, 273/2703, 281/2781, 2005/17/141, 94/788, 122/1020, 131/1091, 167/1400, 249/2104, 2006/144/1043, 208/1532, 227/1658, 2007/42/273,

Bardziej szczegółowo

NASI PRZEDSIĘBIORCY NASZYM DZIECIOM

NASI PRZEDSIĘBIORCY NASZYM DZIECIOM Zespół Szkół w Czarnowąsach Program Opiekuńczy NASI PRZEDSIĘBIORCY NASZYM DZIECIOM 2009/2010 OPIEKUN PROGRAMU: MGR ROMAN FRANEK NASI PRZEDSIĘBIORCY NASZYM DZIECIOM DEKLARACJA Wyrażam zgodę przystąpienia

Bardziej szczegółowo

Obchody Jubileuszu 60-lecia Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa

Obchody Jubileuszu 60-lecia Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Obchody Jubileuszu 60-lecia Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa W dniu 25 maja 2012r odbyły się obchody Jubileuszu 60-lecia Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM ROZDZIAŁ I

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM ROZDZIAŁ I REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM ROZDZIAŁ I NAZWA, SIEDZIBA, PODSTAWA PRAWNA 1 1. W Medycznej Szkole Policealnej w Mińsku Mazowieckim działa Samorząd

Bardziej szczegółowo

Bal Geodety 2011 Rajd Geodety 2011

Bal Geodety 2011 Rajd Geodety 2011 WYDZIAŁOWA RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kraków, dnia 21.01.2011r. Bal Geodety 2011 Rajd Geodety 2011 Oferta współpracy Szanowni Państwo, Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 53, 54 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. 3 ust 1, 5, 6 Statutu Gimnazjum nr 5 w Płocku z dn. 30.03.1999 r.

Podstawa prawna: art. 53, 54 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. 3 ust 1, 5, 6 Statutu Gimnazjum nr 5 w Płocku z dn. 30.03.1999 r. Podstawa prawna: art. 53, 54 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. 3 ust 1, 5, 6 Statutu Gimnazjum nr 5 w Płocku z dn. 30.03.1999 r. Załącznik do Uchwały Nr.. REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Rozdział I Art. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Studentów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI. 22 kwietnia 2015 roku (środa)

PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI. 22 kwietnia 2015 roku (środa) PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI 22 kwietnia 2015 roku (środa) Samobójstwo Europy? W 100-lecie Wielkiej Wojny i Bitwy pod Gorlicami - wykład prof. Andrzeja Chwalby (Uniwersytet Jagielloński)

Bardziej szczegółowo

Sympozjum pt. Młodzi. Technika. Przemysł

Sympozjum pt. Młodzi. Technika. Przemysł Sympozjum pt. Młodzi. Technika. Przemysł organizowane w ramach: III Zjazdu IEEE Student Branch Polskiej Sekcji oraz obchodów jubileuszu 70-lecia Oddziału Szczecińskiego SEP I. Termin i miejsce Szczecin,

Bardziej szczegółowo

W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji PyCon PL 2011 mam przyjemność zaprosić Państwa do współpracy przy organizacji tegorocznej edycji.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji PyCon PL 2011 mam przyjemność zaprosić Państwa do współpracy przy organizacji tegorocznej edycji. W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji PyCon PL 2011 mam przyjemność zaprosić Państwa do współpracy przy organizacji tegorocznej edycji. W związku z tym chciałbym zachęcić Państwa do zapoznania

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Koła SEP nr 43 na 2014 rok zatwierdzony w dniu 27.01.2014 r.

Plan Pracy Koła SEP nr 43 na 2014 rok zatwierdzony w dniu 27.01.2014 r. Plan Pracy Koła SEP nr 43 na 2014 rok zatwierdzony w dniu 27.01.2014 r. Lp. Zadanie Sposób realizacji Termin Realizacja Nadzór Uwagi 1. Modernizacja strony internetowej Koła nr 43. www.k43.sep.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r.

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. 11 marca 2014 r. w naszej szkole został zorganizowany po raz ósmy finał wojewódzkiego konkursu Znam historię

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK FORDON w Bydgoszczy (nazwa Stowarzyszenia)

S T A T U T. Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK FORDON w Bydgoszczy (nazwa Stowarzyszenia) S T A T U T Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK FORDON w Bydgoszczy (nazwa Stowarzyszenia) ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Organizacja nosi nazwę Uczniowski Klub Sportowy ORLIK FORDON w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w placówce Polskiego Związku Głuchych w Malborku

Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w placówce Polskiego Związku Głuchych w Malborku W odpowiedzi na OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie realizacji zadań publicznych w 2010 roku w róŝnych obszarach działalności poŝytku publicznego (w tym ochrona zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Temat planowanych obrad : Zdolności i twórczość: od potencjału do realizacji

Szanowni Państwo, Temat planowanych obrad : Zdolności i twórczość: od potencjału do realizacji Organizatorzy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 83 87-100 Toruń kontakt tel.: (0-prefix-56) 6555560 (sekretariat GiLA) e-mail:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Sekcji POLLAB-PETROL w latach 2008-2011

Sprawozdanie z działalności Sekcji POLLAB-PETROL w latach 2008-2011 Sprawozdanie z działalności Sekcji POLLAB-PETROL w latach 2008-2011 Działalność Zarządu Sekcji POLLAB-PETROL VI kadencji rozpoczęła się od ukonstytuowania się Zarządu wybranego w drodze głosowania podczas

Bardziej szczegółowo

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich organizatorzy zaangażowanie lokalnych instytucji konferencja została zorganizowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI

PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI 22 kwietnia 2015 roku (środa) Samobójstwo Europy? W 100-lecie Wielkiej Wojny i Bitwy pod Gorlicami - wykład prof. Andrzeja Chwalby (Uniwersytet Jagielloński)

Bardziej szczegółowo

1 Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (ZG SPAK).

1 Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (ZG SPAK). Regulamin konkursu Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2014/2015 1 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W JELENIEJ GÓRZE

MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W JELENIEJ GÓRZE S T A T U T MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W JELENIEJ GÓRZE Statut placówki wychowania pozaszkolnego został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r.

Bardziej szczegółowo

Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r.

Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r. Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r. Zebranie rozpoczęło się o godz. 17- tej czyli w drugim terminie. Na Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 do Statutu Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZAŁĄCZNIK NR 4 do Statutu Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 1 ZAŁĄCZNIK NR 4 do Statutu Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu. 2. Władzami

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Społecznych nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Zespół Szkół Społecznych nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Zespół Szkół Społecznych nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Społeczne Gimnazjum nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

Regulamin Samorządu Uczniowskiego V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Regulamin Samorządu Uczniowskiego V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Podstawa prawna: - Art. 55, ust. 3 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo