SPRA WOZDANIE z działalności Oddziału SITPNiG w Sanoku za 2010 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRA WOZDANIE z działalności Oddziału SITPNiG w Sanoku za 2010 rok"

Transkrypt

1 SPRA WOZDANIE z działalności Oddziału SITPNiG w Sanoku za 2010 rok 1. Sprawy organizacyjne Stan osobowy Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Sanoku na r. wynosił 916 członków, w tym: inżynierów, techników, z wykształceniem nietechnicznym. Na koniec roku, sanocki Oddział posiadał osiem Kół Zakładowych, w tym: jedno działające przy Dyrekcji Sanockiego Oddziału PGNiG S.A., cztery działające przy Ośrodkach Kopalń: w Ustrzykach Dolnych, w Łańcucie, w Przemyślu i w Tarnowie, dwa skupiające pracowników Biur Sanockiego Oddziału PGNiG SA w Jaśle i Krakowie, jedno skupiające członków pracujących w firmach: Control Process, Nafta-Gaz-Serwis, Metal-Naft oraz Klub Seniora. W związku ze śmiercią naszej Koleżanki, Przewodniczącej Klubu Seniora, Krystyny Malec - zorganizowano wybory Przewodniczącego. Największą ilość głosów otrzymał Kol. Jan Lorenc. Ze względu na zwiększony zakres obowiązków służbowych kol. Mariana Szymczaka, obowiązki Przewodniczącej Koła Zakładowego nr 7 w Jaśle - od września 2010 r. - pełni Kol. Iwona Byś. W grudniu 2010 r. na emeryturę odeszła nasza Koleżanka Maryla Grabska, Przewodnicząca KZ nr 8 w Krakowie. Obowiązki Przewodniczącego przejął dotychczasowy zastępca Kol. Radosław Florek. Ilość członków w poszczególnych Kołach Zakładowych i Klubie Seniora przedstawia się następująco: Koło Zakładowe Ilość w tym Inżynierowie Technicy Z wykształceniem członków emerytów nietechnicznym Nr 1 - Sanok Nr 2 - Ustrzyki Nr 3 - Łańcut Nr 4 - Przemyśl Nr 5 - Tarnów Nr 6 - Tarnów

2 Koło Zakładowe Ilość w tym Inżynierowie Technicy Z wykształceniem członków emerytów nietechnicznym Nr 7 - Jasło Nr 8 - Kraków Klub Seniora 103 (l03) Razem: W roku sprawozdawczym przyjęto do Oddziału SITPNiG w Sanoku 38 nowych członków zwyczajnych, w tym do: S KZ nr 1 w Sanoku - 9 członków S KZ nr 2 w Ustrzykach D. - 5 członków S KZ nr 3 w Łańcucie - 1 członka S KZ nr 4 w Przemyślu - 6 członków S KZ nr 5 w Tarnowie - 3 członków S KZ nr 7 w Jaśle - 5 członków S KZ nr 8 w Krakowie - 3 członków S Klubu Seniora - 6 członków Aktualnie do sanockiego Oddziału należy czterech członków wspierających: 1. PGNiG SA Oddział w Sanoku, 2. Control Process SA, 3. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Nafta-Gaz-Serwis SA, 4. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Metal-Naft Sp. z o.o. Wszystkim członkom wspierającym, za zrozumienie i wspieranie wszelkich inicjatyw, jak również za przychylność i stwarzanie warunków do prowadzenia działalności podejmowanej przez Sanocki Oddział SITPNiG, wyrażam ogromną wdzięczność i podziękowanie. 2. Działalność naukowo-techniczna Czy wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym, a firmami komercyjnymi może przynieść szeroko rozumiane korzyści dla obydwu stron? Mieli szansę przekonać się o tym uczestnicy III Międzynarodowej Konferencji Naukowo- Technicznej nt. "Ropa i gaz - złoża konwencjonalne i niekonwencjonalne", która odbyła się w dn kwietnia 2010 r. w Czarnej. Jej organizacji podjęło się Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG) Oddział w Sanoku oraz Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Patronat nad konferencją objęli: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA i Uniwersytet Warszawski. Wśród sponsorów znalazły się następujące firmy: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Aurelian Oil & Gas Poland Sp. z o.o., FX Energy Poland Sp. z o.o., Lane Energy Poland Sp. z o.o., OG Petroleum Consulting oraz RWE Dea Polska Sp. z o.o.

3 W spotkaniu wzięło udział 101 osób reprezentujących ośrodki naukowe (AGH, UŚ, UW), zajmujące się problematyką przedmiotową, jak również przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz przemysłu naftowego (Aurelian Oil & Gas, CalEnergy Resources Poland, Chevron Upstream Europe, Composite Energy Poland, DPV Service, Geofizyka Kraków, Geofizyka Toruń, Geokrak, Instytut Nafty i Gazu, Lane Energy Poland, OG Petroleum Consulting, Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, PDF Limited, PETROGEO, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, ORLEN Upstream, Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło, Zakład Robót Górniczych, Ukrnaftogazinwest, Eurogaz Polska). Podczas trzydniowych obrad, wygłoszono 23 referaty. Poza prezentacjami firm sponsorujących konferencję, które dotyczyły działalności tych organizacji w Polsce i na świecie, tematyka spotkań została podzielona na pięć bloków tematycznych: złoża konwencjonalne i niekonwencjonalne, warunki termiczne i modelowanie procesów generowania węglowodorów, metody geofizyczne stosowane w poszukiwaniach węglowodorów i w procesie ich eksploatacji, metody analizy właściwości fizykochemicznych w sekwencjach skalnych oraz metody analizy właściwości fizykochemicznych skał zbiornikowych i mediów złożowych. Odbyła się również sesja posterowa, na której zaprezentowano 10 plakatów. Tematyka w nich poruszana obejmowała szerokie spektrum zagadnień naukowo-badawczych; nie zabrakło tematów dotyczących odtwarzania historii geologicznej obszaru na podstawie danych z rdzeni wiertniczych oraz badań geofizycznych, zależności pomiędzy węglowodorami, wodami złożowymi i mikroorganizmami, etapów formowania się złóż węglowodorów na podstawie danych geochemicznych, a także problemów wykorzystania metanu ze złóż węgla kamiennego. W tym roku, po raz drugi ogłoszony został konkurs na najlepszy poster konferencji. Zwyciężył plakat autorstwa: Dagmary Krawiec, Szczepana Porębskiego, Celiny Syrek-Moryc i Urszuli Nebelskiej. Streszczenia wszystkich wygłoszonych referatów oraz prezentacji posterowych zostały wydrukowane w postaci materiałów konferencyjnych. Kolejną konferencję, o zasięgu ogólnopolskim, zorganizowano w dniach r. w Czarnej pt. "Energia z ziemi". Była ona skierowana do pracowników PGNiG niezwiązanych bezpośrednio z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w celu zaznajomienia ich z tą problematyką. Uczestniczyło w niej 60 osób. Ponadto zorganizowano 10 sympozjów, o tematyce przedstawionej w poniższym zestawieniu tabelarycznym:

4 Tytuł Liczba Miejsce Termin uczestników sympozjum sympozjum Ocena nasycenia węglowodorami skał klastycznych i 22 Iwkowa l O węglanowych na podstawie pomiarów geofizycznych.. Aktualizacja przepisów dla społecznych inspektorów pracy. 65 Czarna Ocena prac poszukiwawczych za rok 2009 oraz 44 Strachocina perspektywy na rok 2010 i 2011 Karpackie formacje ropo-gazonośne na obszarze polskiej i 14 Ustrzyki l O ukraińskiej części jednostki skolskiej Drohobycz 50-lecie eksploatacji złoża Przemyśl 100 Przemyśl Eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego - 22 Tarnów podstawowe procesy Optymalizacja wydobycia węglowodorów- nowe 60 Czarna technologie i perspektywy poszukiwań w Karpatach Zastosowanie oprogramowania Landmark 10 Jasło Seminarium Z zakresu ratownictwa górniczego 26 Czarna Problematyka eksploatacji złóż gazu i ropy w nawiązaniu 56 Jasło do ostatnich odkryć W wymienionych konferencjach i sympozjach wzięło udział łącznie 580 osób 3. Działalność naukowo-techniczna Całość spraw dotyczących szkolenia, w okresie sprawozdawczym, prowadził Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa w Krakowie przy ścisłej współpracy Koleżanek i Kolegów z Działu Zarządzania Personelem i Szkolenia Oddziału PGNiG SA w Sanoku. Na zlecenie Sanockiego Oddziału PGNiG SA zorganizowano 8 kursów zawodowych przygotowujących pracowników do uzyskania uprawnień w zawodzie oraz egzaminów kwalifikacyjnych, 3 kursy dokształcające i 9 kursów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż oraz udzielania I pomocy przedlekarskiej. W sumie z 20 kursów skorzystało 840 osób. L.p. Tematyka Termin i miejsce 1. Z zakresu udzielania I-ej pomocy przedlekarskiej r. Pilzno r. Lubaczów 2. Okresowe BHP dla pracowników administracyjnobiurowych oraz z zakresu udzielania I-ej pomocy przedlekarskiej r. Sanok 3. Okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących r. pracownikami oraz z zakresu udzielania I-ej pomocy Czarna przedlekarskiej 4. Z zakresu udzielania I-ej pomocy przedlekarskiej r. Czarna Liczba uczestników

5 Tematyka Termin i miejsce Liczba L.p. uczestników 5. Okresowe BHP dla pracowników inżynieryjnotechnicznych oraz z zakresu udzielania I-ej pomocy Czarna r. 14 przedlekarskiej 6. Egzaminy energetyczne r. 77 OK Łańcut 7. Egzaminy energetyczne r. 110 OK Ustrzyki Dolne 8. Egzaminy energetyczne r. 85 OK Przemyśl 9. Egzaminy energetyczne r. 84 OK Krosno 10. Egzaminy energetyczne r. 67 OK Krosno 11. Egzaminy energetyczne r. 94 OK Łańcut 12. Szkolenie z zakresu udzielania I-ej pomocy r. 18 przedlekarskiej Sanok 13. Szkolenie Nowe regulacje prawne w zakresie prawa r. 48 pracy 14. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych oraz z zakresu udzielania I-ej pomocy przedlekarskiej 15. Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami oraz szkolenia z zakresu udzielania I-ej pomocy przedlekarskiej 16. Szkolenie z zakresu nadzoru nad pracami spawalniczymi wymaganymi przez prawo budowlane i górnicze 17. Szkoleni okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych oraz z zakresu udzielania I- ej pomocy przedlekarskiej 18. Szkolenie z zakresu szczególnych kwalifikacji dla spawaczy 19. Szkolenie z zakresu organizacji prac oraz eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych na stanowisku elektromontera i automatyka 20. Egzamin po szkoleniu z zakresu szczególnych kwalifikacji dla spawaczy w ruchu zakładu górniczego Czarna r. Czarna r. Czarna r. Sanok r. Sanok r. Ustrzyki Dolne r r. Czarna r. Sanok Inna działalność prowadzona przez Oddział 4.1. Współpraca ze szkołami im. Ignacego Łukasiewicza: Na ogólną liczbę 916 członków, do Kół Zakładowych należy 65 nauczycieli: 10 nauczycieli akademickich reprezentujących Uniwersytet Warszawski oraz 55 ze Szkół im. I. Łukasiewicza, nad którymi patronat sprawuje Oddział SITPNiG w Sanoku, a w sposób szczególny Koło Zakładowe nr 2 w Ustrzykach Dolnych. Na terenie działalności Oddziału jest osiem szkół noszących imię Ignacego Łukasiewicza:

6 - Zespół Szkół Technicznych w Sanoku pod bezpośrednim patronatem Oddziału w Sanoku, - Szkoły Podstawowe w Ropience, Czarnej, Strachocinie, Humniskach i Pakoszówce pod patronatem KZ nr 2 w Ustrzykach, - Szkoły Podstawowe w Jodłówce i Cieszacinie Wielkim pod patronatem KZ nr 3 w Łańcucie, - Szkoła Podstawowa w Drwinii pod patronatem KZ nr 5 w Tarnowie. Koleżanki i Koledzy z naszego Stowarzyszenia uczestniczyli w okolicznościowych imprezach i akademiach z okazji: rozpoczęcia roku szkolnego w Szkołach objętych patronatem, pasowania uczniów klas pierwszych w szkołach podstawowych w Czarnej, Ropience, Pakoszówce, Strachocinie i w Humniskach (październik i listopad 2010 r uczniów), którym wręczono ufundowane pomoce i przybory szkolne, Święta Szkoły w Czarnej, w 12 rocznicę nadania imienia I. Łukasiewicza, które odbyło się w dniu 19 marca Brało w nim udział 150 uczniów i zaproszonych gości, X Konkursu pt. "Palma Wielkanocna", który został zorganizowany w dniu r. w Szkole Podstawowej im. I. Łukaszewicza w Ropience. Brało w nim udział około 100 uczniów i zaproszonych gości ze szkół z gminy Ustrzyki Dolne, XXIII Spartakiady Szkół imienia Ignacego Łukasiewicza o puchar Prezesa Oddziału SITPNiG w Sanoku, która odbyła się w dn. 1 czerwca 2010 r. w Szkole Podstawowej w Humniskach. Wzięło w niej udział 300 uczniów ze szkół z Czarnej, Ropienki, Strachociny, Humnisk, Pakoszówki, Jodłówki i Cieszacina Wielkiego, Święta Szkoły Nr 2 w Humniskach, które odbyło się w 10 rocznicę nadania sztandaru w dniu 8 grudnia 2010 r., połączone z konkursami i prezentacją słowno-muzyczną. Brało w niej udział ok. 100 osób. W dniu 2 października 2010 roku zostało nadane imię Ignacego Łukasiewicza oraz ufundowany Sztandar i tablica pamiątkowa dla Szkoły Podstawowej w Pakoszówce. W uroczystości brali udział: Sekretarz Zarządu Głównego, Członkowie Zarządu Oddziału, Koła Zakładowego Nr 2 w Ustrzykach Dolnych, przedstawiciele Kościoła, Władz Gminy Sanok oraz władz oświatowych - uczestniczyło około 150 osób.

7 W dniu 16 grudnia 20l0 r. w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Strachocinie odbyło się otwarcie i poświęcenie nowego budynku szkoły, oddanie do użytku hali sportowej oraz nadanie sztandaru dla gimnazjum. W tym też dniu Zespół Szkół świecił 35-lecie nadania imienia I. Łukasiewicza oraz 15-lecie nadania sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Strachocinie. Montaż słowno - muzyczny wykonali uczniowie Zespołu Szkół. W tej uroczystości brało udział ok. 160 osób Współuczestniczenie w redagowaniu stowarzyszeniowych periodyków Wiadomości Naftowych i Gazowniczych i Wieku Nafty Koleżanki i Koledzy z naszego Oddziału jak też i Kół Zakładowych (szczególne podziękowania dla KZ nr 2 w Ustrzykach) są autorami wielu ciekawych artykułów o tematyce technicznej, historycznej oraz informacyjnej, które dotyczą organizowanych konferencji, sympozjów i wystaw oraz relacji z pobytu na wycieczkach krajowych jak i zagranicznych czy spotkaniach koleżeńskich Organizowanie i pomoc w rozwoju sektora naftowego w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku Powstała z naszej inicjatywy ekspozycja przemysłu naftowego na terenie Parku Etnograficznego w Sanoku przedstawia zarys historii wydobywania ropy naftowej na Podkarpaciu od połowy XIX w. aż po dzień dzisiejszy. Obejmuje ona urządzenia i narzędzia z likwidowanych kopalń ropy naftowej z rejonu Ustrzyk Dolnych, Sanoka, Krosna oraz Gorlic. Wzbudza ona ogromne zainteresowanie u zwiedzających, dając szanse zachowania obiektów związanych z wydobywaniem ropy naftowej, dla przyszłych pokoleń. Członkowie naszego Oddziału uczestniczyli w 2010 roku w dalszej modernizacji Sektora Naftowego. Wraz z pracownikami MBL-u wyznaczono nowe miejsca pod przyszłe urządzenia oraz prowadzono prace zabezpieczające i konserwatorskie. 5. Działalność na rzecz członków 5.1. Wycieczki naukowo - techniczne zagraniczne i krajowe: Wycieczki zagraniczne: Izrael - Ziemia Święta - 44 osoby, , KZ nr 1 w Sanoku, Norwegia - 26 osób, , KZ nr 1 w Sanoku, Ukraina, 11 osób, , KZ nr 3 w Łańcucie, Barcelona - Konferencja EAGE - 7 osób, , KZ nr 8 Kraków,

8 Lwów , , , KZ nr 5 w Tarnowie, - Wycieczki krajowe: Regietów, , 11 osób, KZ nr 1 w Sanoku, Dębno-Kościan-Bonikowo, , 7 osób, KZ nr 1 w Sanoku, Lubaczów - grzybobranie, , 9 osób, KZ nr 3 w Łańcucie, Solina-PMG Strachocina, , 20 osób, KZ nr 4 w Przemyślu, Susiec-grzybobranie, , 18 osób, KZ nr 4 w Przemyślu Zapora w Solinie, , 12 osób, KZ nr 5 w Tarnowie, Malbork, , 7 osób, KZ nr 5 w Tarnowie, Zamość-Zwierzyniec-Krasnobród, , 11 osób, KZ nr 5 w Tarnowie Pstrągowa, , 22 osoby, KZ nr 6 w Tarnowie, Pogórze Strzyżowskie, , 45 osoby, KZ nr 7 w Jaśle, Paszowa-Brzegi Dolne 2D, , 21 osób, KZ nr 7 w Jaśle, Gdańsk-Gdynia-Sopot - Klub Seniora Beskid Niski - szlakiem sakralnych zabytków drewnianych, Klub Seniora Beskid Sądecki - Klub Seniora 5.2. Występowanie z wnioskami o odznaczenia: Zarząd Oddziału wystąpił - w 2010 roku - do Zarządu Głównego z 23 wnioskami o przyznanie odznak honorowych. Główna Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała wszystkie wnioski z naszego Oddziału: Diamentowa Odznaka Honorowa SITPNiG - 1 osoba, Srebrna Odznaka Honorowa SITPNiG - 22 osoby, Przyznane odznaczenia zostały wręczone Koleżankom i Kolegom z poszczególnych Kół Zakładowych i Klubu Seniora, co obrazuje przedstawione poniżej zestawienie tabelaryczne: Koło Zakładowe Diament Złota Srebrna Złota Srebrna SITPNiG SITPNiG SITPNiG NOT NOT Nr 1 - Sanok Nr 2 - Ustrzyki Nr 3 - Łańcut Nr 4 - Przemyśl

9 Kolo Zakładowe Diament. Złota Srebrna Złota Srebrna SITPNiG SITPNiG SITPNiG NOT NOT Nr 5 - Tarnów Nr 6 - Tarnów Nr 7 - Jasło Nr 8 - Kraków Klub Seniora Imprezy sportowe: Rajd rowerowy - Dolinki Krakowskie, uczestników. Uczestnikom udało się pokonać ponad 100 km trasy - KZ nr l w Sanoku, Barbórkowy Turniej Tenisa Ziemnego w Tarnowie o puchar Dyrektora PGNiG SA Oddział w Sanoku, 55 osób, grudzień 2010, KZ nr 1 w Sanoku, W dniu 17 stycznia 2009 r. zostały zorganizowane VIII Mistrzostwa PGNiG/Oddział w Sanoku w narciarstwie Alpejskim Ropienka Brało niej udział l00 zawodników i zawodniczek. Zarząd Oddziału, członkowie Koła brali udział w ufundowaniu pucharów i organizacji mistrzostw - KZ nr 2 w Ustrzykach, Mecz Piłki Siatkowej, 30 osób, , KZ nr 3 w Łańcucie, KZ nr 5 w Tarnowie zorganizowało: - pierwszy rajd rowerowy w dniach roku przy udziale członków Stowarzyszenia "Alpejczyk" - wzięło w nim udział ponad 20 osób. Na miejsce spotkania został wybrany ośrodek Poszukiwań Nafty i Gazu Jasło, zlokalizowany w Krempnej. Przez dwa dni jazdy, przy wyjątkowo dopisującej pogodzie (w trakcie jazd nie padało - ulewny deszcz rozpoczynał się tuż po powrocie osób do ośrodka), pokonano łącznie 96 km po drogach i bezdrożach Beskidu Niskiego oraz Magurskiego Parku Narodowego. Jazda połączona była również ze zwiedzaniem np. cerkwi w Krempnej, czy odwiedzeniu naszych południowych sąsiadów oraz spotkaniem przy grillu. Drugi rajd rowerowy zorganizowano z Kołem z Przemyśla. W dniach prawie 20 osób zapoznawało się z okolicami Karniowic czyli przepięknych Dolinek Podkrakowskich. Trzeci rajd - zorganizowany również z Kołem w Przemyślu - odbył się w dniach Kilkanaście osób pokonywało trasy rowerowe o różnych stopniach trudności także w dolinkach i skałkach tym razem w okolicach Ciężkowic koło Tarnowa. W obu przypadkach wspólna organizacja oraz grillowanie zbliżyło do siebie te dwa Koła, Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Metalnaft, 220 osób, wrzesień 2010 r, KZ nr 6 w Tarnowie,

10 5.4. Wystawy i konkursy: IV Konkurs Fotograficzny pod patronatem Dyrektora Oddziału PGNiG SA w Sanoku, w kategorii Człowiek, Natura, Nafta i Gaz, zakończony w dn. 16 listopada 2010 r. Z 167 nadesłanych zdjęć, jury konkursowe w składzie: Dorota Bodnar, Wacław Kozioł i Zygmunt Nater przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: W kategorii Człowiek: miejsce I: Wiesław Biernacki - "Tańczący w chmurach", miejsce II: Maciej Rozwadowski - "Letnie igraszki", miejsce III: Adam Bogucki - "Nowe życie", wyróżnienia: Maciej Gałęza - "Bieszczadzki kowboj", Tomasz Mielnik - bez tytułu. W kategorii Natura: miejsce I: Arkadiusz Wójcicki - "Cisza", miejsce II: Anna Wojtowicz -,,»Manhattan«- skalne miasto", miejsce III: Sebastian Słodownik - cykl,,150, 160, 180 metrów od wału", wyróżnienia: Maciej Gałęza - "Siostrzyczki", Justyna Rysz - "Nie majak u mamy", Janusz Sonder - "Siła natury". W kategorii Nafta i Gaz: miejsce I: Maciej Rozwadowski - "Czysta energia", miejsce II: Maciej Rozwadowski - "Rozruch", miejsce III: Adam Bogucki - "Zachód słońca na platformie", wyróżnienie: Andrzej Purzycki - "Wiertacze w herbacie". Nagrodzone prace zaprezentowano podczas obchodów Centralnej Barbórki w pomieszczeniach WZW Jawor Spotkania koleżeńskie: Z inicjatywy Koła Zakładowego nr 1 w Sanoku: - Spotkanie integracyjne z Oddziałem Gorlice - 11 osób, - Spotkanie z Oddziałem w Zielonej Górze - 20 osób, Z inicjatywy Koła Zakładowego nr 3 w Łańcucie: - Kulig w Husowie i wspólne kolędowanie - 12 osób, - Tradycje ludowe naszego regionu - Markowa - 20 osób, - Spotkanie z przedstawicielami firm gazowniczych Ukrainy 22 osoby,

11 Z inicjatywy Koła Zakładowego nr 4 w Przemyślu: - Zebranie Zarządu Koła połączone ze spotkaniem integracyjnym 54 osoby, Z inicjatywy Koła Zakładowego nr 5 w Tarnowie: - Dwa zebrania członków Koła Zakładowego i grupy środowiskowej, w których uczestniczyło kolejno 43 osoby i 56 osób, Z inicjatywy Koła Zakładowego nr 6 w Tarnowie: - Spotkanie integracyjne członków Koła Zakładowego w Pstrągowej, 22 osoby Z inicjatywy Koła Zakładowego nr 7 w Jaśle: - Kulig po Pogórzu Strzyżowskim, w którym uczestniczyło 45 osób, Z inicjatywy Koła Zakładowego nr 8 w Krakowie: - Trzy zebrania członków Koła Zakładowego, w których uczestniczyło kolejno 20, 22 i 24 osób, Z inicjatywy Klubu Seniora: - Spotkania klubowe, których w 2010 r. odbyło się 19. W każdym z nich uczestniczyło średnio osób, - Spotkania okolicznościowe z okazji Nowego Roku, Dnia Kobiet, Dnia Seniora, Dnia Górnika, - Spotkania integracyjne. Z okazji Dnia Górnika, Koleżanki z Koła Zakładowego nr 1 w Sanoku zorganizowały "Comber Babski" pod hasłem Paryski szyk, który odbył się 2 grudnia - uczestniczyło w nim 140 Bab Combrowych. Koledzy z Oddziału 26 listopada zorganizowali XXXII "Spotkanie Gwarków", które zgromadziło ponad 300 Fuksów, Gwarków i Starych Strzech Pomoc materialna: W okresie sprawozdawczym Zarząd Główny SITPNiG na wniosek Zarządu Oddziału przyznał dwie zapomogi bezzwrotne dla naszych Koleżanek, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji, w wysokości po 1500 PLN. W naszym Stowarzyszeniu w 1998 roku utworzony został Fundusz dr Józefa Pietruszy, na którym gromadzone są środki na rzecz odnowienia i ochrony pomników nagrobnych oraz tablic upamiętniających polskich ludzi nafty i gazu w kraju i za granicą. Środki na koncie Funduszu pochodzą z dobrowolnych wpłat osób i instytucji, dla których problem ten jest sprawą serca i pamięci. W 2010 r. Zarząd Oddziału podjął decyzję o przekazaniu na ten szczytny cel kwoty 1000 zł Posiedzenia Zarządu Oddziału Zarząd Oddziału, zgodnie z zaplanowanym i zatwierdzonym wcześniej harmonogramem, odbył w minionym roku cztery posiedzenia: VIII Posiedzenie ZO r. w Sanoku - 18 osób, IX Posiedzenie ZO r. w Sanoku - 12 osób, X Posiedzenie ZO r. w Sanoku - 15 osób, XI Posiedzenie ZO r. w Sanoku - 13 osób.

12 We wszystkich posiedzeniach ZO brali udział Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału. Każde z posiedzeń udokumentowane jest stosownym protokołem, przyjętym w głosowaniu przez członków Zarządu Oddziału. 6. Działalność na rzecz seniorów Klub Seniora działający przy Oddziale SITPNiG w Sanoku na dzień 31 grudnia 2010 r. liczył 103 członków - emerytów, byłych pracowników Sanockiego Oddziału PGNiG S.A. Ponadto w grupach terenowych działających przy kołach Zakładowych skupionych jest: - 18 emerytów w Ustrzykach Dolnych Dolnych - 17 emerytów w Tarnowie - 11 emerytów w Łańcucie, - 9 emerytów w Przemyślu, - 3 emerytów w Jaśle i - 2 emerytów w Sanoku Klub w minionym roku organizował cykliczne spotkania w Klubie Górnika - w sumie 19, a w każdym z nich brało udział średnio osób. W programie tych spotkań znalazły się prelekcje poruszające tematy ekonomiczne, naukowotechniczne, zdrowotne, kulturalne, krajoznawcze i in. Uczestniczyli w tych spotkaniach przedstawiciele Kierownictwa Oddziału, którzy dzielili się informacjami na temat geologii, eksploatacji i inwestycji. Klub Seniora współpracował również z Klubami branżowymi z Przemyśla i Krosna. Seniorzy opracowywali też materiały autobiograficzne i wspomnieniowe, które prezentowano na okolicznościowych spotkaniach organizowanych z okazji Nowego Roku, Dnia Seniora, Dnia Kobiet i Dnia Górnika. Z inicjatywy Klubu Seniora zorganizowano wiele wycieczek turystycznokrajoznawczych, wystaw, wieczorów wspomnień, w których członkowie Klubu biorą zawsze liczny udział. Dużą pomoc w działalności Klub Seniora uzyskuje od macierzystego Zakładu korzystając z sali w Klubie Górnika, opieki zdrowotnej czy profilaktyki leczniczej, a jednocześnie sam prowadzi działalność na rzecz osób potrzebujących pomocy w różnych przypadkach losowych w formie paczek żywnościowych, zapomóg pieniężnych czy koleżeńskich odwiedzin. 7. Współpraca z sanockim Oddziałem PGNiG SA Podstawę działań sanockiego Oddziału SITPNiG stanowią zarówno potrzeby naszych członków jak i oczekiwania naszego zakładu górniczego oraz szeroko pojętego przemysłu naftowego i gazowniczego. Robimy to poprzez jak najlepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego inżynierów i techników, którzy emocjonalnie i profesjonalnie związani są z naszym Zakładem. O sile Oddziału i jego potencjale stanowią ludzie - ich zaangażowanie, pomysły, chęć współpracy czy niesienia pomocy innym. W roku sprawozdawczym przyjęliśmy do naszego Oddziału 38 osób. Wstępują w szeregi tego dobrowolnego zrzeszenia zarówno młodzi inżynierowie i technicy, ludzie nauki, nauczyciele jak i osoby będące na emeryturze. Każda z nich potrafi nie tylko czerpać z wielorakich zasobów tej twórczej organizacji ale również inspirować i popierać twórczość i

13 przedsięwzięcia naukowo - techniczne, ciągle doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe, krzewić wiedzę i kulturę techniczną, chronić zabytki i eksponować dorobek polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego i wreszcie integrować środowisko naftowców i gazowników. Realizacja tych celów to nie tylko dzień dzisiejszy naszego Oddziału, ale to bliższa i dalsza przyszłość. Współpraca Zarządu Oddziału SITPNiG z Sanockim Oddziałem PGNiG S.A. układa się w sposób wzorowy i zasługuje na uznanie. Zakład docenia społeczną pracę naszych Kół Zakładowych, Klubu Seniora i Oddziału jako doradczą w sprawach technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych. Członkowie naszego Stowarzyszenia czynnie uczestniczyli w przygotowaniu materiałów, referatów, odczytów oraz organizowaniu konferencji, sympozjów, spotkań i prezentacji dla potrzeb macierzystej firmy. Brali udział w przygotowaniu materiałów i danych z wielu dziedzin (geologii, eksploatacji, inżynierii złożowej, ekonomii). Zakład zlecał Oddziałowi prowadzenie szkoleń, kursów wewnątrzzakładowych oraz egzaminów, udzielał pomocy szkołom noszącym imię I. Łukasiewicza z terenu działalności Oddziału, udostępniał bezpłatnie na szkolenia swoje sale wykładowe z wyposażeniem, pomieszczenia Domu Górnika na spotkania koleżeńskie oraz Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Czarnej na organizację konferencji naukowo - technicznych i sympozjów. Aktualnie do Sanockiego Oddziału SITPNiG należy czterech członków wspierających: PGNIG SA Oddział w Sanoku, Control Process SA, Nafta-GazSerwis SA i Metal-Naft Sp. z o.o. Wyrazy wdzięczności kieruję, w imieniu Zarządu Oddziału, do wszystkich członków wspierających, a w sposób szczególny do sanockiego Oddziału PGNiG SA, który wspiera wszystkie inicjatywy przez nas podejmowane. Dziękuję przede wszystkim Dyrektorowi Panu Mieczysławowi Jakielowi, a także Dyrektorom: Zbigniewowi Królowi, Józefowi Chrzanowskiemu i Józefowi Poterze za przychylność i stwarzanie warunków do prowadzenia działalności w obrębie naszego Zakładu. Dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom za zaangażowanie w pracy na rzecz naszego Stowarzyszenia, dziękuję za współpracę, pomoc i wspieranie wszystkich podejmowanych działań w 2010 roku. Sanok, dn r. Prezes Oddziału SITPNiG w Sanoku Tadeusz Kozimor

Zwolnij! Jest ślisko!

Zwolnij! Jest ślisko! BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIESZKAŃCÓW POWIATU BIŁGORAJSKIEGO ISSN 1899-7171 nr 2(2) październik 2008 Pola naftowe na Biłgorajszczyźnie? W październiku Geofizyka Kraków Sp. z o.o. rozpoczęła badania sejsmiczne

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

JAKI BYŁ WKŁAD IGNACEGO ŁUKASIEWICZA I INNYCH OSÓB ZWIĄZANYCH Z JASŁEM I REGIONEM W POWSTANIE I ROZWÓJ PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO?

JAKI BYŁ WKŁAD IGNACEGO ŁUKASIEWICZA I INNYCH OSÓB ZWIĄZANYCH Z JASŁEM I REGIONEM W POWSTANIE I ROZWÓJ PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO? JAKI BYŁ WKŁAD IGNACEGO ŁUKASIEWICZA I INNYCH OSÓB ZWIĄZANYCH Z JASŁEM I REGIONEM W POWSTANIE I ROZWÓJ PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO? Praca w ramach projektu Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM Dominika

Bardziej szczegółowo

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku ISSN 1232 4930 Cena: 1,50 zł Życzenia szczęścia i radości, pogody ducha na każdy dzień, zdrowia i ciepła rodzinnego

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Dlaczego bankrutują? Specjalizacja techniczno-budowlana Nasuwka tunelu. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 04 (105) KWIECIEŃ

Dlaczego bankrutują? Specjalizacja techniczno-budowlana Nasuwka tunelu. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 04 (105) KWIECIEŃ 4 2013 NR 04 (105) KWIECIEŃ PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Dodatek specjalny Inżynier budownictwa kwiecień 2013 Prefabrykacja Bez nazwy-1 53 2013-03-26 11:40:50 Dodatek

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Między Prosną a Wartą Lokalna Grupa Działania. Lokalna Strategia Rozwoju. Między Prosną. a Wartą

Między Prosną a Wartą Lokalna Grupa Działania. Lokalna Strategia Rozwoju. Między Prosną. a Wartą Lokalna Strategia Rozwoju Między Prosną a Wartą Wieruszów, 2009 1 Spis treści 1. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 14 lipiec-wrzesień 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2013 Zakończyły

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Kurier KŁODZKI. Gorzuchów 3, Tel. 502 813 601. kierunek TURYSTYKA i REKREACJA

Kurier KŁODZKI. Gorzuchów 3, Tel. 502 813 601. kierunek TURYSTYKA i REKREACJA Miasto Kłodzko Gmina Kłodzko DWIE GMINY JEDEN CEL Miesięcznik społeczno-kulturalny Miasta Kłodzka i Gminy Kłodzko nr (63) czerwiec 2012 nakład 12 050 Kurier KŁODZKI www.centrum.klodzko.pl www.klodzko.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Jestem mieszkańcem tej gminy

Jestem mieszkańcem tej gminy Ślubowanie Numer 133 Grudzień 2014 ISSN 1233-6378 www.gazeta.rydzyna.pl Cena 1,50 zł Wszystkim Mieszkańcom Gminy szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego nadziei Nowego

Bardziej szczegółowo

Białystok. grudzień 2010. Nasza Jaga Trwa budowa stadionu piłkarskiego regionu północno-wschodniej Polski w Białymstoku str. 12

Białystok. grudzień 2010. Nasza Jaga Trwa budowa stadionu piłkarskiego regionu północno-wschodniej Polski w Białymstoku str. 12 ISSN 1732-6990 Nr 4(31)/2010 Tylko my mamy taki łuk Widowiskowy montaż konstrukcji wiaduktu nad ulicą gen. Maczka w Białymstoku str. 10 Fot. Mikołaj Malesza Fot. Barbara Klem Fot. Władysław Kazberuk grudzień

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL nr 4 (156) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Ś W I E B O D Z I C E Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE AUTO ZASTĘPCZE GRATIS NA

Bardziej szczegółowo