Biuletyn Informacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Grudzień nr 3 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011

2 pracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela owacka Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska ISS Copyright by Uniwersytet konomiczny w Poznaniu Poznań 2011 WYDAWICW UIWRSYU KMICZG W PZAIU ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Poznań tel , , faks Adres do korespondencji: al. iepodległości 10, Poznań ZAKŁAD GRAFICZY UIWRSYU KMICZG W PZAIU ul. owarowa 53, Poznań, tel

3 I R IW U SY K M CZ Y UIWRSY W PZAIU KMICZY SPIS RŚCI Z życia Uczelni... 5 Z posiedzeń rad wydziałów Konferencje, seminaria, wykłady Z działalności katedr Z działalności studentów Działalność sportowa na UP Zajęcia otwarte Rozwój kadr naukowych Stowarzyszenie Absolwentów UP asi absolwenci Współpraca z zagranicą Uchwały Senatu Wydawnictwo... 51

4

5 I R IW U SY K M CZ Y UIWRSY W PZAIU KMICZY Z ŻYCIA UCZLI Wybory do Centralnej Komisji do spraw Stopni i ytułów w kadencji W skład Centralnej Komisji ds. Stopni i ytułów na kadencje z Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu zostali wybrani: prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UP, oraz prof. dr hab. Jan Jasiczak, prof. zw. UP. Komitet waluacji Jednostek aukowych W dniu 30 grudnia 2010 roku minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka, powołała prof. dra hab. Marka Ratajczaka, prof. zw. UP, w skład nowo utworzonego Komitetu waluacji Jednostek aukowych będącego organem opiniodawczo-doradczym ministra. Profesor Marek Ratajczak wejdzie w skład Grupy auk Humanistycznych i Społecznych obejmującej dziewięć osób, będąc jedynym reprezentantem nauk ekonomicznych. Akcja Zostań Gwiazdorem Rektor Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UP, włączył się do akcji Zostań Gwiazdorem, zorganizowanej przez Gazetę Wyborczą we współpracy z kuratorami z poznańskiego sądu okręgowego, zrzeszonymi w Krajowym Stowarzyszeniu Resocjalizacji. W tym roku organizatorzy akcji Zostań Gwiazdorem połączyli siły z Fabryką Świętego Mikołaja. Dzięki Fabryce, prowadzonej przez redakcyjny Dział Sprzedaży, od trzech lat dzieci z poznańskich domów dziecka znajdują pod choinką wymarzone prezenty. Lista gwiazdorów z roku na rok się wydłuża. Dołączają do niej zarówno sportowcy, artyści, politycy, jak i przedstawiciele świata nauki. 5

6 Bal Seledynowy Uniwersytet konomiczny w Poznaniu oraz Fundacja Akademicka Gaudeamus Igitur, we współpracy z Korporacją Lechia, organizują siedemnasty już Bal Seledynowy, który odbędzie się w sobotę 5 marca 2011 roku w historycznej auli Uczelni. Bal nawiązuje do tradycji okresu międzywojennego, kiedy to podobnie jak współcześnie był nie tylko ważnym wydarzeniem towarzyskim i kulturalnym w Wielkopolsce, ale również okazją do zbierania środków na pomoc dla biednej, uzdolnionej młodzieży. Bal Seledynowy jest również doskonałą okazją do integracji poznańskich środowisk akademickich i biznesowych oraz zjednoczenia wspólnych wysiłków w celu pomocy młodym, zdolnym i ambitnym ludziom. Dlatego do udziału w komitecie honorowym Balu zostały zaproszone zarówno władze miasta i regionu, jak i rektorzy poznańskich uczelni publicznych. Celem tegorocznego Balu jest wsparcie Fundacji Akademickiej Gaudeamus Igitur, pomagającej między innymi potrzebującym uczniom szkół średnich, studentom oraz stowarzyszeniom działającym dla wspólnego dobra braci studenckiej. Komisja agród IX Konkursu na prace naukowe, zorganizowanego przez Komitet auk rganizacji i Zarządzania Polskiej Akademii auk postanowiła przyznać prof. drowi hab. Kazimierzowi Krzakiewiczowi, prof. zw. UP, oraz drowi hab. Szymonowi Cyfertowi, prof. nadzw. UP, wyróżnienie w kategorii podręczniki za pracę pt. auka o organizacji, wydaną przez owarzystwo aukowe rganizacji i Kierownictwa w Poznaniu w 2009 roku. Bartosz Szmit, absolwent Wydziału Zarządzania UP, uzyskał wyróżnienie w IV edycji konkursu eraz Polska Promocja za pracę magisterską pt. Proces kreowania wizerunku Polski analiza sytuacji i wytyczne dla dalszego rozwoju napisaną pod kierunkiem dra hab. Ireneusza Rutkowskiego, prof. nadzw. UP. Głównym organizatorem konkursu jest Fun- 6

7 dacja Polskiego Godła Promocyjnego eraz Polska przy współudziale Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polskiej rganizacji urystycznej oraz Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Patronat honorowy nad projektem objęli ministrowie: gospodarki, spraw zagranicznych, sportu i turystyki, nauki i szkolnictwa wyższego, rolnictwa i rozwoju wsi, rozwoju regionalnego oraz arodowy Bank Polski. Konkurs eraz Polska Promocja jest elementem programu Polski Sukces Dokonania i Perspektywy realizowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego pod stałym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 6 grudnia 2010 roku w Pałacu Staszica w Warszawie. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego złożyła wyrazy podziękowania drowi hab. Ireneuszowi Rutkowskiemu, prof. nadzw. UP, za twórczy wkład w rozwój edukacji i badań naukowych nad promocją Polski oraz opiekę merytoryczną nad pracą magisterską Bartosza Szmita pt. Proces kreowania wizerunku Polski analiza sytuacji i wytyczne dla dalszego rozwoju, nagrodzoną w IV edycji konkursu eraz Polska Promocja. W auli Uczelni 16 listopada 2010 roku odbył się już trzeci koncert z cyklu aucz się kochać skrzypce krok trzeci. Ze względu na podniosły czas 7

8 Świąt Bożego arodzenia w auli UP zagościła świąteczna muzyka góralska pod hasłem Wola boska i skrzypce. Koncert uświetniła rodzinna Kapela Bugajskich z Zawoi. Kapela zaprezentowała pieśni i melodie regionów beskidzkich (babiogórski i żywiecki), sięgając do repertuaru podhalańskiego, krakowskiego, sądeckiego i słowackiego. Wykonała również góralskie kolędy i pastorałki. ad koncertem skrzydła rozwinęli członkowie klubu Aniołowie Biznesu pani Grażyna Kulczyk oraz dr Marian ikel. Coroczną tradycją stało się okolicznościowe spotkanie władz Uczelni z kadrą kierowniczą oraz samodzielnymi pracownikami nauki, podsumowujące mijający rok. Kolejny raz spotkanie to odbyło się 17 grudnia 2010 roku w nowej formule, po raz pierwszy do udziału w spotkaniu zostali 8

9 9

10 zaproszeni również adiunkci. ajpierw goście spotkali się w auli Uczelni, gdzie Jego Magnificencja Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UP, przedstawił pokrótce najważniejsze dokonania Uczelni w roku. astępnie wysłuchano krótkiego występu muzycznego rodzinnej Kapeli Bugajskich pochodzącej z Zawoi. Życzenia Świąteczne i oworoczne składano sobie przed aulą. Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UP, 20 grudnia 2010 roku, podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem konomicznym w Poznaniu a Autostradą Wielkopolską S.A. Przedmio- 10

11 tem porozumienia jest prowadzenie wspólnych projektów badawczych, rozszerzenie dialogu pomiędzy społecznościami akademickimi a sektorem niepublicznym, stworzenie lepszych warunków zdobywania przez studentów, absolwentów i doktorantów Uczelni wiedzy i umiejętności potrzebnych na rynku pracy i to zgodnie z aktualnymi i przyszłymi potrzebami stron. W spotkaniu między innymi uczestniczył dr Jan Kulczyk. meryci i renciści Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 21 grudnia 2010 roku odwiedzili Uczelnię, uczestnicząc w tradycyjnym spotkaniu gwiazdkowym z władzami Uczelni. Podczas spotkania wielu emerytowanych pracowników Uczelni miało okazję do spotkań ze swoimi współpracownikami z dawnych lat, mogło odwiedzić stare kąty, jak również spotkać się z JM Rektorem Uczelni prof. Marianem Gorynią oraz z nowym kanclerzem UP, drem inż. Krzysztofem Czajkowskim, który uczestniczył w spotkaniu. Rozstrzygnięto konkurs Praktyka Informatyka Praca dyplomowa pt. Wykrywanie przestępczości z wykorzystaniem informacji ze źródeł internetowych, napisana przez studenta Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu, zajęła trzecie miejsce w konkursie Praktyka Informatyka Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego i Instytutu Chemii Bioorganicznej PA. agrodą w konkursie był udział w specjalnie zorganizowanych warsztatach z udziałem przedsiębiorców- -praktyków z branży I. Podczas warsztatów autorzy skonfrontują idee opisane w pracach z opiniami i wskazówkami praktyków z branży. Do tegorocznej edycji konkursu zostało zgłoszonych 21 prac dyplomowych. Jednym z głównych kryteriów oceny prac było nowatorstwo oraz wymóg, by opisywane zastosowania mogły być wykorzystane w technologiach informacyjnych i komunikacyjnych (IC).

12 I R IW U SY K M CZ Y UIWRSY W PZAIU KMICZY Z PSIDZŃ RAD WYDZIAŁÓW WYDZIAŁ KMII Posiedzenie Rady Wydziału konomii odbyło się w dniu 3 grudnia 2010 roku w sali 111 A w Gmachu Głównym Uczelni. 12 Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: stwierdzenie wygaśnięcia mandatów przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału konomii UP w związku z upływem kadencji oraz informacja o wyborze nowych przedstawicieli studentów, wniosek komisji o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Dorocie Kopczyńskiej, sprawa uzyskania przez Wydział konomii uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny finanse, wniosek dra Marka Szczepańskiego o wszczęcie przewodu habilitacyjnego, wyznaczenie recenzentów, egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr Joanny Schmidt, wyznaczenie recenzentów, egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgra Marcina Kruka, wniosek mgra Huberta Wańskiego o otwarcie przewodu doktorskiego (proponowany tytuł rozprawy: Bankowa obsługa korporacji na rynku międzynarodowym, proponowany promotor: prof. dr hab. Alfred Janc, prof. zw. UP), zatwierdzenie obsady zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia obowiązującej w semestrze letnim w roku akademickim 2010/2011 (przedmioty do wyboru), analiza sesji letniej w roku akademickim 2009/2010, wniosek o uruchomienie I edycji Studiów Podyplomowych Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, sprawy komisji wydziałowych.

13 WYDZIAŁ GSPDARKI MIĘDZYARDWJ Posiedzenie Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej odbyło się w dniu 17 grudnia 2010 roku w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: sprawa nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych mgr Dominice Zenka-Podlaszewskiej, zmiana terminu zakończenia przewodu doktorskiego mgra Piotra Arendarskiego, zmiana terminu zakończenia przewodu doktorskiego mgra Macieja Andrzejewskiego, zatwierdzenie zmian w fercie seminariów dyplomowych (magisterskich) dla studentów I roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2010/2011, analiza letniej sesji egzaminacyjnej 2009/2010. WYDZIAŁ IFRMAYKI I GSPDARKI LKRICZJ Posiedzenie Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki lektronicznej odbyło się w dniu 3 grudnia 2010 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: informacja o zmianach przedstawicieli studentów w składzie Rady Wydziału i w składach komisji wydziałowych, sprawa nadania sali 236 (Budynek Główny UP) imienia profesora Zbigniewa Czerwińskiego, zaopiniowanie wniosku o uruchomienie specjalności Analityka gospodarcza od roku akademickiego 2011/2012 na studiach drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, analiza sesji letniej w roku akademickiego 2009/2010, sprawy Wydziałowej Komisji Programowej. WYDZIAŁ WARZAWSWA Posiedzenie Rady Wydziału owaroznawstwa odbyło się w dniu 10 grudnia 2010 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. 13

14 Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: strategia W, badania statutowe i raport samooceny, sprawa wszczęcia postępowania habilitacyjnego dla dr inż. Mariusza J. Ligarskiego i wyznaczenia recenzentów, wniosek Komisji Przewodu Doktorskiego mgr inż. wy Dąbkowskiej w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa (warunkowo), wniosek Komisji Przewodu Doktorskiego mgr inż. Jarosława Parola w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa (warunkowo), wniosek mgr Anny Kowalczyk w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego (opiekun naukowy: dr hab. Alicja Maleszka, prof. nadzw. UP). Proponowana tematyka cena implementacji i skuteczności metod oraz technik zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej, wniosek dr inż. Agnieszki Skolik o urlop naukowy, zatwierdzenie tematyki seminaryjnej i promotorów dla studentów I stopnia kierunek towaroznawstwo i kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, zatwierdzenie zasad wyboru specjalności, wnioski o medale, odznaczenia i nagrody ministra, wniosek o powierzenie zajęć dydaktycznych osobie niebędącej pracownikiem UP. 14 WYDZIAŁ ZARZĄDZAIA Posiedzenie Rady Wydziału Zarządzania odbyło się w dniu 10 grudnia 2010 roku w sali 111 A w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: przyjęcie porządku obrad, powołanie Komisji Skrutacyjnej, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, komunikaty, sprawa nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych mgrowi Grzegorzowi Mikołajewiczowi, sprawa dopuszczenia dra Michała Kruszki do kolokwium habilitacyjnego, sprawa wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Anny Kozłowskiej i wyznaczenia recenzentów, sprawa wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Krystyny Araszkiewicz,

15 sprawa wszczęcia przewodu doktorskiego mgra Adama Dobka, sprawa wszczęcia przewodu doktorskiego mgra Krzysztofa Rogali, bieżące sprawy Komisji ds. ostryfikacji Dyplomów i ytułów Zawodowych uzyskanych za granicą, zaopiniowanie wniosków o powierzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania w ramach umowy cywilnoprawnej, rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw, uruchomienie XXII edycji Studiów Podyplomowych Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, uruchomienie XIII edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość w Poznaniu, uruchomienie XIX edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość w Zielonej Górze.

16 I R IW U SY K M CZ Y UIWRSY W PZAIU KMICZY KFRCJ, SMIARIA, WYKŁADY Studenckie Koło aukowe GRUPA., działające przy Katedrze echnologii Informacyjnych pod opieką mgra inż. Pawła Baszuro, 1 grudnia 2010 roku zorganizowało jednodniową konferencję z cyklu Information echnology Academic Day, zatytułowaną Podniebny biznes. Konferencję otworzył prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. UP, a wykłady na temat najnowszych trendów technologii informatycznych Internetu w chmurach (Cloud Computing) oraz wirtualnej rzeczywistości wygłosili przedstawiciele firmy Microsoft: ugeniusz Licznarowski i Marcin Borecki oraz pracownicy Katedry echnologii Informacyjnych: dr hab. inż. Krzysztof Walczak i mgr Jan Świerzowicz. Konferencja była adresowana do studentów i uczniów szkół średnich zainteresowanych informatyką. Konferencja naukowa Metody ilościowe w ekonomii Studenckie koła naukowe: Inżynierii Finansowej oraz Portfolio zorganizowały w dniu 17 grudnia 2010 roku konferencję naukową pt. Metody ilościowe w ekonomii. Konferencja była doskonałą okazją do zaprezentowania szerszej publiczności wyników badań prowadzonych przez studentów, wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów między studenckimi kołami naukowymi zajmującymi się metodami ilościowymi. Gośćmi specjalnymi konferencji byli: dr hab. Małgorzata Doman, prof. nadzw. UP, oraz prof. dr hab. Mateusz Pipień z Uniwersytetu konomicznego w Krakowie. W sali 236 w Gmachu Głownym Uczelni 16 grudnia 2010 roku odbyła się Konferencja S Mobilność kluczem do sukcesu. Współorganizatorem konferencji było Studenckie Koło aukowe Urope. Do udzia- 16

17 łu w spotkaniu zaproszenie przyjęli: Dariusz Ludwiczak menedżer HR GlaxoSmithKline, Magdalena Myślińska-Walczak asystent URS, Monika Krzymińska, specjalista ds. szkoleń i rekrutacji banku ordea oraz Chris Wert Amerykanin od wielu lat mieszkający we Francji, dziekan uczelni partnerskiej UP LCM cole de Management, specjalista ds. programów międzynarodowych i akredytacji. Poza szlifowaniem języka angielskiego, w którym prowadzony był jeden z wykładów, wszyscy chętni mogli się dowiedzieć wielu interesujących rzeczy na temat mobilności na gruncie krajowym i wzbogacić się o doświadczenia dotyczące mobilności w Stanach Zjednoczonych.

18 I R IW U SY K M CZ Y UIWRSY W PZAIU KMICZY Z DZIAŁALŚCI KADR Katedra Informatyki konomicznej 9 i 10 grudnia 2010 Zespół Katedry Informatyki konomicznej w składzie: prof. dr hab. inż. Witold Abramowicz, prof. zw. UP, dr Monika Kaczmarek i dr Dominik Zyskowski, został nagrodzony za autorstwo artykułu Duality in Web services reliability podczas warsztatów odbywających się w imiszo- 18

19 arze (Rumunia) w ramach projektu SPRRS. Grono ekspertów skupionych wokół projektu unijnego SPRRS, którego celem jest promowanie badań naukowych w krajach tzw. owej Unii uropejskiej, dokonało wyboru spośród wszystkich publikacji konferencyjnych z dziedziny software services z lat napisanych przez naukowców z państw owej Unii uropejskiej. Kryteriami końcowej oceny były: liczba cytowań artykułu (bez autocytowań), prestiż konferencji oraz wpływ artykułu na społeczność naukową skupioną wokół tematyki software services. Artykuł był opublikowany w 2006 roku na konferencji International Conference on Internet and Web Applications and Services (ICIW 2006). Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej 5-9 grudnia 2010 Wyjazd seminaryjno-studyjny do Brukseli studentów Wydziału konomii Studenci I i II stopnia studiów stacjonarnych Wydziału konomii uczestniczyli w wyjeździe seminaryjno-studyjnym do Parlamentu uropejskiego oraz innych instytucji europejskich i przedstawicielstw w Brukseli. W grupie tej było 43 studentów oraz sześciu opiekunów: prof. dr hab. A. Czyżewski, prof. zw. UP, dr A. Matuszczak, dr A. Poczta-Wajda, dr A. Sapa, dr S. Stępień oraz mgr K. Smędzik. W trakcie wyjazdu odbyły się trzy spotkania naukowe organizowane przez Katedrę Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej oraz SK Gospodarki Żywnościowej z UP: Pierwsze seminarium pt. Wyzwania przed WPR po 2013 roku. Wnioski dla Polski odbyło się 6 grudnia w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP. Wśród zaproszonych gości byli między innymi prof. Andrzej Babuchowski (radca z Departamentu Rolnictwa i Rybołówstwa, minister, koordynator Wydziału); dr Władysław Piskorz (z Dyrektoriatu Generalnego Polityki Regionalnej Komisji uropejskiej), prof. Andrzej Gąsowski (pierwszy radca Stałego Przedstawicielstwa RP) oraz Krystian Kęciek (pierwszy sekretarz Stałego Przedstawicielstwa RP). Studenci specjalności polityka i gospodarka żywnościowa wygłosili referaty, po których odbyła się dyskusja naukowa. Drugie seminarium pt. Wizje WPR w nowej perspektywie finansowej odbyło się 7 grudnia w siedzibie Parlamentu uropejskiego w Brukseli z udziałem europosłów: Jarosława Kalinowskiego, Andrzeja Grzyba i Janusza Wojeciechowskiego, oraz pani Moniki Kapturskiej 19

20 dyrektor Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego. Podczas spotkania studenci wygłosili referaty zakończone dyskusją z ekspertami. rzecie seminarium pt. uropejski Komitet Regionów. Perspektywy polityki spójności po 2013 r. zorganizowano 8 grudnia w Komitecie Regionów. Po referacie wygłoszonym przez panią Monikę Weymann z Komitetu Regionów, odbyła się dyskusja naukowa na temat polityki spójności oraz procesu legislacyjnego U. 14 grudnia 2010 Podczas otwartego zebrania naukowego Katedry dr Agnieszka Sapa zaprezentowała koncepcję rozprawy habilitacyjnej, a mgr Adam Majchrzak przedstawił postępy w pracach nad rozprawą doktorską. astępnie odbyła się dyskusja naukowa z udziałem zaproszonych gości spoza UP. Katedra Publicystyki konomicznej i Public Relations 7 grudnia 2010 Katedra w ramach PoRanka Praktyków zorganizowała spotkanie na temat PR wewnętrznego i budowania wizerunku pracodawcy. Gościem spotkania był Piotr Kaźmierski z firmy inwestycyjnej Grontmij Polska szef działów HR między innymi w Bridgestone Polska, ZM Morliny, Bertelsmann Polska. rganizatorem spotkania było SK Pryzmat i dr Jacek rębecki. Pracownicy Katedry Publicystyki konomicznej i Public Relations przeprowadzili badania ukazujące wpływ zawartości artykułów prasowych na reakcje czytelników. Przyjęto założenie, że informacja zawarta w tekście prasowym buduje oczekiwania i kształtuje opinię czytelnika oraz że ważne są nie tylko wykorzystane w tekście liczby, ale także słowa użyte do ich opisu. W celu zweryfikowania tego założenia wykorzystano artykuł prasowy na temat kredytów studenckich: oryginał oraz jego zmodyfikowaną wersję polegającą na obniżeniu pozytywnego wydźwięku niektórych sformułowań zawartych w artykule. Zaproszenie do badania wraz z linkiem do ankiety rozesłano do 1059 respondentów studentów wyższych uczelni państwowych. 20

21 Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 8 grudnia 2010 Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UP, uczestniczył w posiedzeniu Rady aukowej Polskiego owarzystwa konomicznego w Warszawie. 8 grudnia 2010 Doktor hab. adeusz Kowalski, prof. nadzw. UP, był recenzentem i xternal xaminer w przewodzie doktorskim Binama Ghimire w John Moores Liverpool University grudnia 2010 Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UP, uczestniczył w międzynarodowej konferencji pn. 36 th IBA Annual Conference, która odbyła się w Porto w Portugalii. Katedra Strategii Marketingowych 8 i 9 grudnia 2010 Profesor dr hab. Bogna Pilarczyk, prof. zw. UP, oraz dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UP, wzięli udział w V Konferencji aukowej Katedr Marketingu Uczelni echnicznych pod hasłem Marketing, teraźniejszość i przyszłość, zorganizowanej przez Politechnikę Gdańską. Doktor hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UP, wygłosił referat pt. Budowa przewagi konkurencyjnej klubu sportowego. 9 grudnia 2010 Doktor Grzegorz Leszczyński i dr Marek Zieliński zaprezentowali referat pt. ffects of (mis)alignment on business relationships podczas seminarium IMCA FRHUGH na University of Lugano we Włoszech. 10 grudnia 2010 Doktor Grzegorz Leszczyński i dr Marek Zieliński wzięli udział w spotkaniu na temat he trade fairs trends in knowledge-based economy organizowanym na Fiera Milano we Włoszech. 21

22 Katedra echnologii Informacyjnych 1 i 3 grudnia 2010 W Katedrze echnologii Informacyjnych odbyły się spotkania z adeuszem Ratajczakiem, wiceprezesem Zarządu i dyrektorem wykonawczym firmy deweloperskiej RUS S.A. ematem spotkań było przedstawienie narzędzi platformy rgo/sgi SA, opracowanych w ramach realizacji projektu kluczowego I-SA. Zespół badawczy dra inż. Willy ego Picarda przedstawił katalog kontrahentów, katalog inwestycji (w wersji biurowej i mobilnej) oraz narzędzia wsparcia dla dyskusji i negocjacji. Platforma rgo wspiera współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami, zwłaszcza firmami deweloperskimi i ich kontrahentami. 3 grudnia 2010 Doktor hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UP, wziął udział w posiedzeniu recenzentów dyscypliny 516, czyli informatyki i telekomunikacji, oceniających wnioski o granty badawcze własne i habilitacyjne składane do MiSW. 4-8 grudnia 2010 Katedra echnologii Informacyjnych gościła prof. Jean-Pierre a Auffreta, dyrektora Center for Advanced echnology Strategy na George Mason University. Profesor Auffret wykładał również na University of Maryland, American University i Duke University, a na Uniwersytecie George a Masona pełnił funkcję dyrektora studiów magisterskich echnology Management. W przemyśle zajmował stanowiska w zarządzie firm MCI elecommunications i Concert Management Services. W dniu 6 grudnia br. prof. Jean-Pierre Auffret wygłosił wykład pt. here s An App For hat Mobiles and International Development w cyklu Zajęć otwartych dla studentów i pracowników UP. Ponadto zapoznał się z aktualną tematyką badawczą Katedry oraz przeprowadził indywidualne konsultacje z pracownikami naukowymi KI. Profesor Auffret spotkał się również z prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr. hab. Maciejem Żukowskim, prof. zw. UP. 8 grudnia 2010 Profesor Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu komisji konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora arodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. 22

23 9-11 grudnia 2010 Profesor dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. UP, dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UP, dr inż. Jacek Chmielewski, dr inż. Willy Picard, dr inż. Sergiusz Strykowski, dr inż. Rafał Wojciechowski i mgr inż. Zbigniew Paszkiewicz uczestniczyli w konferencji podsumowującej IV etap realizacji projektu kluczowego SA pt. owe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SA PIG /008/08. Gospodarzem konferencji, która odbyła się w Krzyżowej k. Wrocławia, była Politechnika Wrocławska. W trakcie konferencji zespoły badawcze partnerów (Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu, Instytutu Podstaw Informatyki PA) przedstawiły dotychczasowe wyniki prac badawczych. 14 grudnia 2010 a Wydziale lektroniki, elekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej odbyły się publiczne obrony rozpraw doktorskich mgra inż. Mirosława Stawniaka i mgra inż. Adama Wójtowicza. Magister inż. Mirosław Stawniak przedstawił rozprawę doktorską pt. Search Method of Information Resources Related by heme, Space and ime (Metoda wyszukiwania zasobów informacyjnych uwarunkowanych tematycznie, przestrzennie i czasowo), a mgr. inż. Adam Wójtowicz rozprawę pt. Selective Semantic Modeling Method SSM for Building Secure Multiaccess Virtual nvironments (Metoda selektywnego modelowania semantycznego SSM przeznaczona do tworzenia bezpiecznych, wielodostępnych środowisk wirtualnych). Promotorem obu rozpraw był prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Komisje obu przewodów doktorskich jednogłośnie udzieliły rekomendacji Radzie Wydziału I, wnioskując o nadanie stopni doktora mgrowi inż. Mirosławowi Stawniakowi i mgrowi inż. Adamowi Wójtowiczowi. 16 grudnia 2010 Profesor Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu komisji ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora arodowego Centrum Badań i Rozwoju. Posiedzenie odbyło się w Warszawie w siedzibie Ministerstwa auki i Szkolnictwa Wyższego. 17 grudnia 2010 Profesor Wojciech Cellary przewodniczył w Warszawie sesji roboczej Rady Programowej konferencji ministerialnej egv-pl2011, którą Polska 23

24 organizuje w roku 2011 w ramach Prezydencji w Radzie uropy. Konferencja będzie poświęcona elektronicznej administracji. 21 grudnia 2010 Rada Wydziału lektroniki, elekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej nadała stopień naukowy doktora nauk technicznych mgrowi inż. Mirosławowi Stawniakowi na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. Search Method of Information Resources Related by heme, Space and ime (Metoda wyszukiwania zasobów informacyjnych uwarunkowanych tematycznie, przestrzennie i czasowo) oraz mgrowi inż. Adamowi Wójtowiczowi na podstawie przedłożonej rozprawy pt. Selective Semantic Modeling Method SSM for Building Secure Multiaccess Virtual nvironments (Metoda selektywnego modelowania semantycznego SSM przeznaczona do tworzenia bezpiecznych, wielodostępnych środowisk wirtualnych). Promotorem obu rozpraw był prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Katedra urystyki grudnia 2010 Doktor Łukasz awrot wygłosił referat pt. he impact of tourism on cometitiveness of agricultural areas podczas prestiżowej konferencji naukowej he Seventh IIDS International Conference on Development (new series) on the theme: Sustainable Development in a Volatile World conomy organizowanej przez International Institute for Development Studiem (IIDS) Australia, University of Queensland, we współpracy z International Institute of Management Sciences (BIMS) Calcutta (Indie). Katedra Ubezpieczeń 6 grudnia 2010 Katedra Ubezpieczeń zorganizowała w auli Uczelni wykład otwarty Mariusza Włodarczyka, członka Zarządu BZ WBK Leasing SA zatytułowany Rola ubezpieczeń w finansowaniu inwestycji. 9 grudnia 2010 Podczas konferencji Powódź Infrastruktura Finansowanie organizowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń w Warszawie dr Krzysztof Łyskawa 24

25 (adiunkt w Katedrze Ubezpieczeń) zaprezentował dotychczasowe doświadczenia w zakresie wykorzystania instrumentów ubezpieczeniowych w zarządzaniu ryzykiem katastroficznym. Wystąpienie koncentrowało się na obserwacjach dotyczących wdrożenia oraz funkcjonowania systemu ubezpieczeń dotowanych dla rolników. Honorowy patronat nad konferencją objął minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Parlamentu, środowisk naukowych, ministerstw, zakładów ubezpieczeń, wojewodowie oraz zaproszeni goście reprezentujący zagraniczne rynki ubezpieczeniowe. Doktor Łyskawa uczestniczył również we wcześniejszych pracach Polskiej Izby Ubezpieczeń nad stworzeniem systemowych rozwiązań dla ubezpieczeń budynków mieszkalnych osób fizycznych od skutków szkód spowodowanych katastrofami naturalnymi. 20 grudnia 2010 Wojciech owak, dyrektor Departamentu Sprzedaży BZ WBK-Aviva.U. wygłosił wykład na temat Bancassurance or not bancassurance.

26 I R IW U SY K M CZ Y UIWRSY W PZAIU KMICZY Z DZIAŁALŚCI SUDÓW echnologia informatyczna na usługach logistyki Studenckie Koło aukowe PRLG, 2 grudnia 2010 roku, zaprosiło do Uczelni Mariusza Gabryela, Sales Support Supervisora, Customer echnology Sales, UPS Polska Sp. z o.o. Gość wygłosił wykład, podczas którego omówił rozwiązania oparte na systemach internetowych (web based), instalowane (pc based) oraz dedykowane (h2h). Z punktu widzenia procesu logistycznego omówił także etap związany z wysyłką, monitorowaniem oraz rozliczeniem przesyłek. Prelegent w ciekawy sposób opowiadał o różnych rozwiązaniach informatycznych opracowanych po analizie potrzeb i oczekiwań klientów w zakresie obsługi procesu logistycznego na przykładzie wysyłki paczek przez firmę UPS. Pod patronatem Parlamentu Studenckiego UP, 2 grudnia 2010 roku, odbył się na Uczelni pierwszy z cyklu wykładów poświęconych przedsiębiorczości i rozwijaniu kompetencji menedżerskich. Wykład na temat: Jaką podejmiesz decyzję: korporacja, biznes tradycyjny, MLM...?, poprowadziła Katarzyna Szyguła, menedżer z ponad 10-letnim doświadczeniem korporacyjnym i kilkuletnim w budowaniu własnego biznesu w ramach MLM. Podczas III edycji programu woja Perspektywa, 3 grudnia 2010 roku, studenci UP mogli uczestniczyć w warsztacie pn. Płacić czy motywować. Zajęcia poprowadził Michał Chmiel dyrektor Departamentu Systemów Wynagrodzeń i ceny Pracowników, który od 12 lat pracuje w C&B, 26

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Obowiązujące przepisy: Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS Oferta Uczelnia oferuje Seminaria Doktorskie PLUS, w dwu wersjach językowych (polskiej i angielskiej), których efektem końcowym jest stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS

PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS Załącznik do Uchwały Nr 67/62/2015 Rady Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 17 czerwca 2015 roku z późn.zm. PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA prof.

Bardziej szczegółowo

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH Studia Menedżerskie MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH (MBA in Banking and Finance) Zarząd Banku Spółdzielczego Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im Franciszka Stefczyka Ul. Mokotowska 14 00-561 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Studia doktoranckie. Edycja IV rok akademicki 2015/2016

ZARZĄDZANIE Studia doktoranckie. Edycja IV rok akademicki 2015/2016 ZARZĄDZANIE Studia doktoranckie Edycja IV rok akademicki 2015/2016 CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jednostka prowadząca studia: Obszar wiedzy: Dziedzina nauki: Dyscyplina naukowa: Nadawany tytuł: Czas trwania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora z dnia 18.09.2013r. Tekst jednolity REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Seminarium Doktorskiego określa

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

ROK AKADEMICKI 2012/2013

ROK AKADEMICKI 2012/2013 ROK AKADEMICKI 2012/2013 Międzynarodowa Konferencja pt. Second International Conference on Sustainable Business and Transitions for Sustainable Development (20-22.06.2013) W dniach 20-22.06.2013 r. w Opolu

Bardziej szczegółowo

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny Projekt: Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z konferencji. 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Sprawozdanie z konferencji. 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Sprawozdanie z konferencji 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Organizatorzy: Katedra Ekonomii Politechniki Łódzkiej Kierownik: prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu roku

P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu roku Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Kraków, dnia 03.07.2016 r. P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 23.06.2016 roku

Bardziej szczegółowo

Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji

Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji Uruchomiona nowa wydziałowa strona internetowa uwzględnia nową formułę zamieszczania

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły W roku akademickim 2004/2005 zainaugurowana została I edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI.

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI. MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej kandydatów

Bardziej szczegółowo

Informacje o kierunku

Informacje o kierunku Wydział Humanistyczny Kierunek: Studia Podyplomowe DYPLOMACJA SAMORZĄDOWA Typ: studia podyplomowe Informacje o kierunku Szczegółowych informacji na temat studiów udziela: 1. mgr Kamila Szatkowska email:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SIECIAMI HANDLOWYMI. Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu we współpracy z Grupą Muszkieterów

ZARZĄDZANIE SIECIAMI HANDLOWYMI. Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu we współpracy z Grupą Muszkieterów ZARZĄDZANIE SIECIAMI HANDLOWYMI Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu we współpracy z Grupą Muszkieterów POTĘŻNA GAŁĄŹ GOSPODARKI Handel to sektor odpowiadający za niemal 1/3 polskiej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA 2015 2020 Fragmenty Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk Kielce 2015 1 Wprowadzenie Strategia Rozwoju Wydziału Zarządzania i Modelowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE Podstawy prawne: 1. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty:

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty: Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję

Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję Raport bieżący nr 28/2013 Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję I. Amica Wronki S.A. ( Spółka ) informuje, iż dniu dzisiejszym (tj. 27 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018 Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2017/2018 Kalendarium rekrutacji REKRUTACJA PODSTAWOWA I. 28.04.2017 r. - 07.07.2017 r. elektroniczna rejestracja

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ETAP I OTWARCIE PRZEWODU. Doktorant

ETAP I OTWARCIE PRZEWODU. Doktorant SCHEMAT PRZEBIEGU CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ zatwierdzony przez Radę Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 14 Rady Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 września 2016 roku

Uchwała nr 14 Rady Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 września 2016 roku Uchwała nr 14 w sprawie zatrudnienia dr Anny Oleńczuk-Paszel na stanowisku adiunkta w Katedrze Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Zakład Prawa i Gospodarki Nieruchomościami na okres od 01.10.2016

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku Wydział Kierunek/specjalność studiów Kierownik studiów Adres studiów, numer telefonu Dni i godziny pracy sekretariatu SD Czas trwania studiów Forma studiów Opłata za studia doktoranckie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych

EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych Zadbaj o swoją przyszłość zawodową i stań się liderem na rynku pracy. Nowy zawód EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych KTO MOŻE APLIKOWAĆ NA SZKOLENIE EFG? W Studium mogą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Cele kształcenia Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest wyposażenie przyszłych absolwentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ARF EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH I Edycja, V Semestr

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ARF EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH I Edycja, III Semestr

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 89 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku

Uchwała nr 89 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku Uchwała nr 89 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku ============================================================== Członkowie Senatu w głosowaniu jawnym,

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa IX edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2015-2016 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Akademia Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Naukowe Koło Młodego Księgowego

Naukowe Koło Młodego Księgowego STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Naukowe Koło Młodego Księgowego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Studenckie Naukowe Koło Młodego Księgowego jest organizacją studencką zrzeszającą studentów wszystkich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 75/2015. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte. z dnia 17 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 75/2015. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte. z dnia 17 grudnia 2015 roku UCHWAŁA NR 75/2015 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW na 2016 rok. 1 Na podstawie 26 w związku z ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH Zespół Opracował Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Sprawdził Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 16 /2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

EKO MARKETING EKOLOGIA W PRAKTYCE BIZNESOWEJ

EKO MARKETING EKOLOGIA W PRAKTYCE BIZNESOWEJ EKO MARKETING EKOLOGIA W PRAKTYCE BIZNESOWEJ Studia podyplomowe współfinansowane ze środków UE Uczestnicy Uczestnikami studiów mogą być pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadający

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

STUDIA DOKTORANCKIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

STUDIA DOKTORANCKIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA STUDIA DOKTORANCKIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Zgodnie z decyzją Rektora AGH

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Wydział Ekonomiczny kształci studentów na dwóch kierunkach studiów: 1. Ekonomia jednolite studia magisterskie stacjonarne jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia niestacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia niestacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice,

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii z dnia 27 czerwca 2006 roku.

Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii z dnia 27 czerwca 2006 roku. Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii z dnia 27 czerwca 2006 roku. Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Instytutu Geografii dr hab. Mariusz Kistowski. 1. Przyjęcie porządku obrad. Porządek

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Młodzi wybitni naukowcy z PB ze stypendiami Ministra

Młodzi wybitni naukowcy z PB ze stypendiami Ministra Młodzi wybitni naukowcy z PB ze stypendiami Ministra Dr Alicja Gudanowska i dr Danuta Szpilko z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej otrzymały stypendia Ministerstwa Nauka i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu 28.01.2013 REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA dotyczące doskonalenia jakości na UAM w Poznaniu Propozycje działań na rzecz doskonalenia jakości przygotowane przez uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Lata.. I. DANE PERSONALNE 1.Imię i nazwisko:.... 2.Data urodzenia:..... 3.Jednostka organizacyjna (Zakład/Katedra):. 4.Zajmowane stanowisko, tytuł, stopień naukowy:.....

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Program kształcenia na specjalności Biznes międzynarodowy (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Zarządzanie Plan i programy specjalności Biznes międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2016

Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2016 Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2016 I. Wprowadzenie 1. Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ jest jednym

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu NAUKI EKONOMICZNE - HABILITACJA

Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu NAUKI EKONOMICZNE - HABILITACJA Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu NAUKI EKONOMICZNE - HABILITACJA UWAGA!!!! Przedstawiane poglądy są prywatnymi poglądami autora

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ΕARF EKONOMICZNA A ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH O studiach Celem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7 Z POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNEGO UŁ z dnia 19 marca 2012 roku

PROTOKÓŁ NR 7 Z POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNEGO UŁ z dnia 19 marca 2012 roku PROTOKÓŁ NR 7 Z POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNEGO UŁ z dnia 19 marca 2012 roku W posiedzeniu Rady Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ w dniu 19.03.2012r. wzięła udział następująca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: zasad zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE ZARZĄDZANIE I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 studia niestacjonarne Katowice, kwiecień 2017 r. - 2 -

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok

Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok Przewodnicząca: Katarzyna Regulska Sekretarz: Magdalena Musiela Skarbnik:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKO OMII studia pierwszego stopnia w Poznaniu. Kierunek Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

WYDZIAŁ EKO OMII studia pierwszego stopnia w Poznaniu. Kierunek Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Uchwała nr 43 (2009/2010) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 22 osób

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r.

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r. Organizator: Patron honorowy: 20 lecie konferencje GDZIE I KIEDY: 15 listopada 2011 roku, Warszawa, ul. Świeradowska 43, wejście F, piętro VI. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: definicja czasu pracy, pojecie

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania stopnia naukowego doktora przez Radę Naukową Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Procedura nadawania stopnia naukowego doktora przez Radę Naukową Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk Procedura nadawania stopnia naukowego doktora przez Radę Naukową Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk Działając w oparciu o: Ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU EKONOMIA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU EKONOMIA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU EKONOMIA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE EKONOMIA I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe)

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Przyjdź i przekonaj się, że droga do sukcesu jest krótsza niż Ci się wydaje! SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Bachelor s degree

Bardziej szczegółowo

Kolegium Gospodarki Światowej. prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan

Kolegium Gospodarki Światowej. prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan 1 Struktura Kolegium Gospodarki Światowej SGH Kolegium jest zrzeszeniem jednostek organizacyjnych, ich celem jest działalność badawcza

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

Na posiedzeniu Rady WEL w dniu 6 lipca 2016 roku podjęto uchwały dotyczące:

Na posiedzeniu Rady WEL w dniu 6 lipca 2016 roku podjęto uchwały dotyczące: 403/WEL/2016 404/WEL/2016 405/WEL/2016 406/WEL/2016 407/WEL/2016 Poparcia wniosku o nadanie dr. hab. inż. Andrzejowi P. DOBROWOLSKIEMU (ISE) tytułu profesora w dziedzinie nauki techniczne. Nadania mjr.

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

www.akademiaefc.pl Organizator

www.akademiaefc.pl Organizator 2015 www.akademiaefc.pl Organizator Opis Akademii EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz aktywnego

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej studentów

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej realizowanych od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Natalia MATYBA. Dominik KRAKOWIAK

Natalia MATYBA. Dominik KRAKOWIAK Natalia MATYBA Urzędnik w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli / EU Policy Advisor. Doktorantka w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję

Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję Raport bieżący nr 29/2016 Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję I. Spółka Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach ( Spółka ) informuje, iż dniu dzisiejszym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo