Biuletyn Informacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Grudzień nr 3 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011

2 pracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela owacka Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska ISS Copyright by Uniwersytet konomiczny w Poznaniu Poznań 2011 WYDAWICW UIWRSYU KMICZG W PZAIU ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Poznań tel , , faks Adres do korespondencji: al. iepodległości 10, Poznań ZAKŁAD GRAFICZY UIWRSYU KMICZG W PZAIU ul. owarowa 53, Poznań, tel

3 I R IW U SY K M CZ Y UIWRSY W PZAIU KMICZY SPIS RŚCI Z życia Uczelni... 5 Z posiedzeń rad wydziałów Konferencje, seminaria, wykłady Z działalności katedr Z działalności studentów Działalność sportowa na UP Zajęcia otwarte Rozwój kadr naukowych Stowarzyszenie Absolwentów UP asi absolwenci Współpraca z zagranicą Uchwały Senatu Wydawnictwo... 51

4

5 I R IW U SY K M CZ Y UIWRSY W PZAIU KMICZY Z ŻYCIA UCZLI Wybory do Centralnej Komisji do spraw Stopni i ytułów w kadencji W skład Centralnej Komisji ds. Stopni i ytułów na kadencje z Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu zostali wybrani: prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UP, oraz prof. dr hab. Jan Jasiczak, prof. zw. UP. Komitet waluacji Jednostek aukowych W dniu 30 grudnia 2010 roku minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka, powołała prof. dra hab. Marka Ratajczaka, prof. zw. UP, w skład nowo utworzonego Komitetu waluacji Jednostek aukowych będącego organem opiniodawczo-doradczym ministra. Profesor Marek Ratajczak wejdzie w skład Grupy auk Humanistycznych i Społecznych obejmującej dziewięć osób, będąc jedynym reprezentantem nauk ekonomicznych. Akcja Zostań Gwiazdorem Rektor Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UP, włączył się do akcji Zostań Gwiazdorem, zorganizowanej przez Gazetę Wyborczą we współpracy z kuratorami z poznańskiego sądu okręgowego, zrzeszonymi w Krajowym Stowarzyszeniu Resocjalizacji. W tym roku organizatorzy akcji Zostań Gwiazdorem połączyli siły z Fabryką Świętego Mikołaja. Dzięki Fabryce, prowadzonej przez redakcyjny Dział Sprzedaży, od trzech lat dzieci z poznańskich domów dziecka znajdują pod choinką wymarzone prezenty. Lista gwiazdorów z roku na rok się wydłuża. Dołączają do niej zarówno sportowcy, artyści, politycy, jak i przedstawiciele świata nauki. 5

6 Bal Seledynowy Uniwersytet konomiczny w Poznaniu oraz Fundacja Akademicka Gaudeamus Igitur, we współpracy z Korporacją Lechia, organizują siedemnasty już Bal Seledynowy, który odbędzie się w sobotę 5 marca 2011 roku w historycznej auli Uczelni. Bal nawiązuje do tradycji okresu międzywojennego, kiedy to podobnie jak współcześnie był nie tylko ważnym wydarzeniem towarzyskim i kulturalnym w Wielkopolsce, ale również okazją do zbierania środków na pomoc dla biednej, uzdolnionej młodzieży. Bal Seledynowy jest również doskonałą okazją do integracji poznańskich środowisk akademickich i biznesowych oraz zjednoczenia wspólnych wysiłków w celu pomocy młodym, zdolnym i ambitnym ludziom. Dlatego do udziału w komitecie honorowym Balu zostały zaproszone zarówno władze miasta i regionu, jak i rektorzy poznańskich uczelni publicznych. Celem tegorocznego Balu jest wsparcie Fundacji Akademickiej Gaudeamus Igitur, pomagającej między innymi potrzebującym uczniom szkół średnich, studentom oraz stowarzyszeniom działającym dla wspólnego dobra braci studenckiej. Komisja agród IX Konkursu na prace naukowe, zorganizowanego przez Komitet auk rganizacji i Zarządzania Polskiej Akademii auk postanowiła przyznać prof. drowi hab. Kazimierzowi Krzakiewiczowi, prof. zw. UP, oraz drowi hab. Szymonowi Cyfertowi, prof. nadzw. UP, wyróżnienie w kategorii podręczniki za pracę pt. auka o organizacji, wydaną przez owarzystwo aukowe rganizacji i Kierownictwa w Poznaniu w 2009 roku. Bartosz Szmit, absolwent Wydziału Zarządzania UP, uzyskał wyróżnienie w IV edycji konkursu eraz Polska Promocja za pracę magisterską pt. Proces kreowania wizerunku Polski analiza sytuacji i wytyczne dla dalszego rozwoju napisaną pod kierunkiem dra hab. Ireneusza Rutkowskiego, prof. nadzw. UP. Głównym organizatorem konkursu jest Fun- 6

7 dacja Polskiego Godła Promocyjnego eraz Polska przy współudziale Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polskiej rganizacji urystycznej oraz Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Patronat honorowy nad projektem objęli ministrowie: gospodarki, spraw zagranicznych, sportu i turystyki, nauki i szkolnictwa wyższego, rolnictwa i rozwoju wsi, rozwoju regionalnego oraz arodowy Bank Polski. Konkurs eraz Polska Promocja jest elementem programu Polski Sukces Dokonania i Perspektywy realizowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego pod stałym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 6 grudnia 2010 roku w Pałacu Staszica w Warszawie. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego złożyła wyrazy podziękowania drowi hab. Ireneuszowi Rutkowskiemu, prof. nadzw. UP, za twórczy wkład w rozwój edukacji i badań naukowych nad promocją Polski oraz opiekę merytoryczną nad pracą magisterską Bartosza Szmita pt. Proces kreowania wizerunku Polski analiza sytuacji i wytyczne dla dalszego rozwoju, nagrodzoną w IV edycji konkursu eraz Polska Promocja. W auli Uczelni 16 listopada 2010 roku odbył się już trzeci koncert z cyklu aucz się kochać skrzypce krok trzeci. Ze względu na podniosły czas 7

8 Świąt Bożego arodzenia w auli UP zagościła świąteczna muzyka góralska pod hasłem Wola boska i skrzypce. Koncert uświetniła rodzinna Kapela Bugajskich z Zawoi. Kapela zaprezentowała pieśni i melodie regionów beskidzkich (babiogórski i żywiecki), sięgając do repertuaru podhalańskiego, krakowskiego, sądeckiego i słowackiego. Wykonała również góralskie kolędy i pastorałki. ad koncertem skrzydła rozwinęli członkowie klubu Aniołowie Biznesu pani Grażyna Kulczyk oraz dr Marian ikel. Coroczną tradycją stało się okolicznościowe spotkanie władz Uczelni z kadrą kierowniczą oraz samodzielnymi pracownikami nauki, podsumowujące mijający rok. Kolejny raz spotkanie to odbyło się 17 grudnia 2010 roku w nowej formule, po raz pierwszy do udziału w spotkaniu zostali 8

9 9

10 zaproszeni również adiunkci. ajpierw goście spotkali się w auli Uczelni, gdzie Jego Magnificencja Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UP, przedstawił pokrótce najważniejsze dokonania Uczelni w roku. astępnie wysłuchano krótkiego występu muzycznego rodzinnej Kapeli Bugajskich pochodzącej z Zawoi. Życzenia Świąteczne i oworoczne składano sobie przed aulą. Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UP, 20 grudnia 2010 roku, podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem konomicznym w Poznaniu a Autostradą Wielkopolską S.A. Przedmio- 10

11 tem porozumienia jest prowadzenie wspólnych projektów badawczych, rozszerzenie dialogu pomiędzy społecznościami akademickimi a sektorem niepublicznym, stworzenie lepszych warunków zdobywania przez studentów, absolwentów i doktorantów Uczelni wiedzy i umiejętności potrzebnych na rynku pracy i to zgodnie z aktualnymi i przyszłymi potrzebami stron. W spotkaniu między innymi uczestniczył dr Jan Kulczyk. meryci i renciści Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 21 grudnia 2010 roku odwiedzili Uczelnię, uczestnicząc w tradycyjnym spotkaniu gwiazdkowym z władzami Uczelni. Podczas spotkania wielu emerytowanych pracowników Uczelni miało okazję do spotkań ze swoimi współpracownikami z dawnych lat, mogło odwiedzić stare kąty, jak również spotkać się z JM Rektorem Uczelni prof. Marianem Gorynią oraz z nowym kanclerzem UP, drem inż. Krzysztofem Czajkowskim, który uczestniczył w spotkaniu. Rozstrzygnięto konkurs Praktyka Informatyka Praca dyplomowa pt. Wykrywanie przestępczości z wykorzystaniem informacji ze źródeł internetowych, napisana przez studenta Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu, zajęła trzecie miejsce w konkursie Praktyka Informatyka Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego i Instytutu Chemii Bioorganicznej PA. agrodą w konkursie był udział w specjalnie zorganizowanych warsztatach z udziałem przedsiębiorców- -praktyków z branży I. Podczas warsztatów autorzy skonfrontują idee opisane w pracach z opiniami i wskazówkami praktyków z branży. Do tegorocznej edycji konkursu zostało zgłoszonych 21 prac dyplomowych. Jednym z głównych kryteriów oceny prac było nowatorstwo oraz wymóg, by opisywane zastosowania mogły być wykorzystane w technologiach informacyjnych i komunikacyjnych (IC).

12 I R IW U SY K M CZ Y UIWRSY W PZAIU KMICZY Z PSIDZŃ RAD WYDZIAŁÓW WYDZIAŁ KMII Posiedzenie Rady Wydziału konomii odbyło się w dniu 3 grudnia 2010 roku w sali 111 A w Gmachu Głównym Uczelni. 12 Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: stwierdzenie wygaśnięcia mandatów przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału konomii UP w związku z upływem kadencji oraz informacja o wyborze nowych przedstawicieli studentów, wniosek komisji o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Dorocie Kopczyńskiej, sprawa uzyskania przez Wydział konomii uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny finanse, wniosek dra Marka Szczepańskiego o wszczęcie przewodu habilitacyjnego, wyznaczenie recenzentów, egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr Joanny Schmidt, wyznaczenie recenzentów, egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgra Marcina Kruka, wniosek mgra Huberta Wańskiego o otwarcie przewodu doktorskiego (proponowany tytuł rozprawy: Bankowa obsługa korporacji na rynku międzynarodowym, proponowany promotor: prof. dr hab. Alfred Janc, prof. zw. UP), zatwierdzenie obsady zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia obowiązującej w semestrze letnim w roku akademickim 2010/2011 (przedmioty do wyboru), analiza sesji letniej w roku akademickim 2009/2010, wniosek o uruchomienie I edycji Studiów Podyplomowych Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, sprawy komisji wydziałowych.

13 WYDZIAŁ GSPDARKI MIĘDZYARDWJ Posiedzenie Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej odbyło się w dniu 17 grudnia 2010 roku w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: sprawa nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych mgr Dominice Zenka-Podlaszewskiej, zmiana terminu zakończenia przewodu doktorskiego mgra Piotra Arendarskiego, zmiana terminu zakończenia przewodu doktorskiego mgra Macieja Andrzejewskiego, zatwierdzenie zmian w fercie seminariów dyplomowych (magisterskich) dla studentów I roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2010/2011, analiza letniej sesji egzaminacyjnej 2009/2010. WYDZIAŁ IFRMAYKI I GSPDARKI LKRICZJ Posiedzenie Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki lektronicznej odbyło się w dniu 3 grudnia 2010 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: informacja o zmianach przedstawicieli studentów w składzie Rady Wydziału i w składach komisji wydziałowych, sprawa nadania sali 236 (Budynek Główny UP) imienia profesora Zbigniewa Czerwińskiego, zaopiniowanie wniosku o uruchomienie specjalności Analityka gospodarcza od roku akademickiego 2011/2012 na studiach drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, analiza sesji letniej w roku akademickiego 2009/2010, sprawy Wydziałowej Komisji Programowej. WYDZIAŁ WARZAWSWA Posiedzenie Rady Wydziału owaroznawstwa odbyło się w dniu 10 grudnia 2010 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. 13

14 Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: strategia W, badania statutowe i raport samooceny, sprawa wszczęcia postępowania habilitacyjnego dla dr inż. Mariusza J. Ligarskiego i wyznaczenia recenzentów, wniosek Komisji Przewodu Doktorskiego mgr inż. wy Dąbkowskiej w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa (warunkowo), wniosek Komisji Przewodu Doktorskiego mgr inż. Jarosława Parola w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa (warunkowo), wniosek mgr Anny Kowalczyk w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego (opiekun naukowy: dr hab. Alicja Maleszka, prof. nadzw. UP). Proponowana tematyka cena implementacji i skuteczności metod oraz technik zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej, wniosek dr inż. Agnieszki Skolik o urlop naukowy, zatwierdzenie tematyki seminaryjnej i promotorów dla studentów I stopnia kierunek towaroznawstwo i kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, zatwierdzenie zasad wyboru specjalności, wnioski o medale, odznaczenia i nagrody ministra, wniosek o powierzenie zajęć dydaktycznych osobie niebędącej pracownikiem UP. 14 WYDZIAŁ ZARZĄDZAIA Posiedzenie Rady Wydziału Zarządzania odbyło się w dniu 10 grudnia 2010 roku w sali 111 A w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: przyjęcie porządku obrad, powołanie Komisji Skrutacyjnej, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, komunikaty, sprawa nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych mgrowi Grzegorzowi Mikołajewiczowi, sprawa dopuszczenia dra Michała Kruszki do kolokwium habilitacyjnego, sprawa wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Anny Kozłowskiej i wyznaczenia recenzentów, sprawa wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Krystyny Araszkiewicz,

15 sprawa wszczęcia przewodu doktorskiego mgra Adama Dobka, sprawa wszczęcia przewodu doktorskiego mgra Krzysztofa Rogali, bieżące sprawy Komisji ds. ostryfikacji Dyplomów i ytułów Zawodowych uzyskanych za granicą, zaopiniowanie wniosków o powierzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania w ramach umowy cywilnoprawnej, rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw, uruchomienie XXII edycji Studiów Podyplomowych Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, uruchomienie XIII edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość w Poznaniu, uruchomienie XIX edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość w Zielonej Górze.

16 I R IW U SY K M CZ Y UIWRSY W PZAIU KMICZY KFRCJ, SMIARIA, WYKŁADY Studenckie Koło aukowe GRUPA., działające przy Katedrze echnologii Informacyjnych pod opieką mgra inż. Pawła Baszuro, 1 grudnia 2010 roku zorganizowało jednodniową konferencję z cyklu Information echnology Academic Day, zatytułowaną Podniebny biznes. Konferencję otworzył prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. UP, a wykłady na temat najnowszych trendów technologii informatycznych Internetu w chmurach (Cloud Computing) oraz wirtualnej rzeczywistości wygłosili przedstawiciele firmy Microsoft: ugeniusz Licznarowski i Marcin Borecki oraz pracownicy Katedry echnologii Informacyjnych: dr hab. inż. Krzysztof Walczak i mgr Jan Świerzowicz. Konferencja była adresowana do studentów i uczniów szkół średnich zainteresowanych informatyką. Konferencja naukowa Metody ilościowe w ekonomii Studenckie koła naukowe: Inżynierii Finansowej oraz Portfolio zorganizowały w dniu 17 grudnia 2010 roku konferencję naukową pt. Metody ilościowe w ekonomii. Konferencja była doskonałą okazją do zaprezentowania szerszej publiczności wyników badań prowadzonych przez studentów, wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów między studenckimi kołami naukowymi zajmującymi się metodami ilościowymi. Gośćmi specjalnymi konferencji byli: dr hab. Małgorzata Doman, prof. nadzw. UP, oraz prof. dr hab. Mateusz Pipień z Uniwersytetu konomicznego w Krakowie. W sali 236 w Gmachu Głownym Uczelni 16 grudnia 2010 roku odbyła się Konferencja S Mobilność kluczem do sukcesu. Współorganizatorem konferencji było Studenckie Koło aukowe Urope. Do udzia- 16

17 łu w spotkaniu zaproszenie przyjęli: Dariusz Ludwiczak menedżer HR GlaxoSmithKline, Magdalena Myślińska-Walczak asystent URS, Monika Krzymińska, specjalista ds. szkoleń i rekrutacji banku ordea oraz Chris Wert Amerykanin od wielu lat mieszkający we Francji, dziekan uczelni partnerskiej UP LCM cole de Management, specjalista ds. programów międzynarodowych i akredytacji. Poza szlifowaniem języka angielskiego, w którym prowadzony był jeden z wykładów, wszyscy chętni mogli się dowiedzieć wielu interesujących rzeczy na temat mobilności na gruncie krajowym i wzbogacić się o doświadczenia dotyczące mobilności w Stanach Zjednoczonych.

18 I R IW U SY K M CZ Y UIWRSY W PZAIU KMICZY Z DZIAŁALŚCI KADR Katedra Informatyki konomicznej 9 i 10 grudnia 2010 Zespół Katedry Informatyki konomicznej w składzie: prof. dr hab. inż. Witold Abramowicz, prof. zw. UP, dr Monika Kaczmarek i dr Dominik Zyskowski, został nagrodzony za autorstwo artykułu Duality in Web services reliability podczas warsztatów odbywających się w imiszo- 18

19 arze (Rumunia) w ramach projektu SPRRS. Grono ekspertów skupionych wokół projektu unijnego SPRRS, którego celem jest promowanie badań naukowych w krajach tzw. owej Unii uropejskiej, dokonało wyboru spośród wszystkich publikacji konferencyjnych z dziedziny software services z lat napisanych przez naukowców z państw owej Unii uropejskiej. Kryteriami końcowej oceny były: liczba cytowań artykułu (bez autocytowań), prestiż konferencji oraz wpływ artykułu na społeczność naukową skupioną wokół tematyki software services. Artykuł był opublikowany w 2006 roku na konferencji International Conference on Internet and Web Applications and Services (ICIW 2006). Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej 5-9 grudnia 2010 Wyjazd seminaryjno-studyjny do Brukseli studentów Wydziału konomii Studenci I i II stopnia studiów stacjonarnych Wydziału konomii uczestniczyli w wyjeździe seminaryjno-studyjnym do Parlamentu uropejskiego oraz innych instytucji europejskich i przedstawicielstw w Brukseli. W grupie tej było 43 studentów oraz sześciu opiekunów: prof. dr hab. A. Czyżewski, prof. zw. UP, dr A. Matuszczak, dr A. Poczta-Wajda, dr A. Sapa, dr S. Stępień oraz mgr K. Smędzik. W trakcie wyjazdu odbyły się trzy spotkania naukowe organizowane przez Katedrę Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej oraz SK Gospodarki Żywnościowej z UP: Pierwsze seminarium pt. Wyzwania przed WPR po 2013 roku. Wnioski dla Polski odbyło się 6 grudnia w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP. Wśród zaproszonych gości byli między innymi prof. Andrzej Babuchowski (radca z Departamentu Rolnictwa i Rybołówstwa, minister, koordynator Wydziału); dr Władysław Piskorz (z Dyrektoriatu Generalnego Polityki Regionalnej Komisji uropejskiej), prof. Andrzej Gąsowski (pierwszy radca Stałego Przedstawicielstwa RP) oraz Krystian Kęciek (pierwszy sekretarz Stałego Przedstawicielstwa RP). Studenci specjalności polityka i gospodarka żywnościowa wygłosili referaty, po których odbyła się dyskusja naukowa. Drugie seminarium pt. Wizje WPR w nowej perspektywie finansowej odbyło się 7 grudnia w siedzibie Parlamentu uropejskiego w Brukseli z udziałem europosłów: Jarosława Kalinowskiego, Andrzeja Grzyba i Janusza Wojeciechowskiego, oraz pani Moniki Kapturskiej 19

20 dyrektor Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego. Podczas spotkania studenci wygłosili referaty zakończone dyskusją z ekspertami. rzecie seminarium pt. uropejski Komitet Regionów. Perspektywy polityki spójności po 2013 r. zorganizowano 8 grudnia w Komitecie Regionów. Po referacie wygłoszonym przez panią Monikę Weymann z Komitetu Regionów, odbyła się dyskusja naukowa na temat polityki spójności oraz procesu legislacyjnego U. 14 grudnia 2010 Podczas otwartego zebrania naukowego Katedry dr Agnieszka Sapa zaprezentowała koncepcję rozprawy habilitacyjnej, a mgr Adam Majchrzak przedstawił postępy w pracach nad rozprawą doktorską. astępnie odbyła się dyskusja naukowa z udziałem zaproszonych gości spoza UP. Katedra Publicystyki konomicznej i Public Relations 7 grudnia 2010 Katedra w ramach PoRanka Praktyków zorganizowała spotkanie na temat PR wewnętrznego i budowania wizerunku pracodawcy. Gościem spotkania był Piotr Kaźmierski z firmy inwestycyjnej Grontmij Polska szef działów HR między innymi w Bridgestone Polska, ZM Morliny, Bertelsmann Polska. rganizatorem spotkania było SK Pryzmat i dr Jacek rębecki. Pracownicy Katedry Publicystyki konomicznej i Public Relations przeprowadzili badania ukazujące wpływ zawartości artykułów prasowych na reakcje czytelników. Przyjęto założenie, że informacja zawarta w tekście prasowym buduje oczekiwania i kształtuje opinię czytelnika oraz że ważne są nie tylko wykorzystane w tekście liczby, ale także słowa użyte do ich opisu. W celu zweryfikowania tego założenia wykorzystano artykuł prasowy na temat kredytów studenckich: oryginał oraz jego zmodyfikowaną wersję polegającą na obniżeniu pozytywnego wydźwięku niektórych sformułowań zawartych w artykule. Zaproszenie do badania wraz z linkiem do ankiety rozesłano do 1059 respondentów studentów wyższych uczelni państwowych. 20

21 Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 8 grudnia 2010 Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UP, uczestniczył w posiedzeniu Rady aukowej Polskiego owarzystwa konomicznego w Warszawie. 8 grudnia 2010 Doktor hab. adeusz Kowalski, prof. nadzw. UP, był recenzentem i xternal xaminer w przewodzie doktorskim Binama Ghimire w John Moores Liverpool University grudnia 2010 Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UP, uczestniczył w międzynarodowej konferencji pn. 36 th IBA Annual Conference, która odbyła się w Porto w Portugalii. Katedra Strategii Marketingowych 8 i 9 grudnia 2010 Profesor dr hab. Bogna Pilarczyk, prof. zw. UP, oraz dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UP, wzięli udział w V Konferencji aukowej Katedr Marketingu Uczelni echnicznych pod hasłem Marketing, teraźniejszość i przyszłość, zorganizowanej przez Politechnikę Gdańską. Doktor hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UP, wygłosił referat pt. Budowa przewagi konkurencyjnej klubu sportowego. 9 grudnia 2010 Doktor Grzegorz Leszczyński i dr Marek Zieliński zaprezentowali referat pt. ffects of (mis)alignment on business relationships podczas seminarium IMCA FRHUGH na University of Lugano we Włoszech. 10 grudnia 2010 Doktor Grzegorz Leszczyński i dr Marek Zieliński wzięli udział w spotkaniu na temat he trade fairs trends in knowledge-based economy organizowanym na Fiera Milano we Włoszech. 21

22 Katedra echnologii Informacyjnych 1 i 3 grudnia 2010 W Katedrze echnologii Informacyjnych odbyły się spotkania z adeuszem Ratajczakiem, wiceprezesem Zarządu i dyrektorem wykonawczym firmy deweloperskiej RUS S.A. ematem spotkań było przedstawienie narzędzi platformy rgo/sgi SA, opracowanych w ramach realizacji projektu kluczowego I-SA. Zespół badawczy dra inż. Willy ego Picarda przedstawił katalog kontrahentów, katalog inwestycji (w wersji biurowej i mobilnej) oraz narzędzia wsparcia dla dyskusji i negocjacji. Platforma rgo wspiera współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami, zwłaszcza firmami deweloperskimi i ich kontrahentami. 3 grudnia 2010 Doktor hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UP, wziął udział w posiedzeniu recenzentów dyscypliny 516, czyli informatyki i telekomunikacji, oceniających wnioski o granty badawcze własne i habilitacyjne składane do MiSW. 4-8 grudnia 2010 Katedra echnologii Informacyjnych gościła prof. Jean-Pierre a Auffreta, dyrektora Center for Advanced echnology Strategy na George Mason University. Profesor Auffret wykładał również na University of Maryland, American University i Duke University, a na Uniwersytecie George a Masona pełnił funkcję dyrektora studiów magisterskich echnology Management. W przemyśle zajmował stanowiska w zarządzie firm MCI elecommunications i Concert Management Services. W dniu 6 grudnia br. prof. Jean-Pierre Auffret wygłosił wykład pt. here s An App For hat Mobiles and International Development w cyklu Zajęć otwartych dla studentów i pracowników UP. Ponadto zapoznał się z aktualną tematyką badawczą Katedry oraz przeprowadził indywidualne konsultacje z pracownikami naukowymi KI. Profesor Auffret spotkał się również z prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr. hab. Maciejem Żukowskim, prof. zw. UP. 8 grudnia 2010 Profesor Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu komisji konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora arodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. 22

23 9-11 grudnia 2010 Profesor dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. UP, dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UP, dr inż. Jacek Chmielewski, dr inż. Willy Picard, dr inż. Sergiusz Strykowski, dr inż. Rafał Wojciechowski i mgr inż. Zbigniew Paszkiewicz uczestniczyli w konferencji podsumowującej IV etap realizacji projektu kluczowego SA pt. owe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SA PIG /008/08. Gospodarzem konferencji, która odbyła się w Krzyżowej k. Wrocławia, była Politechnika Wrocławska. W trakcie konferencji zespoły badawcze partnerów (Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu, Instytutu Podstaw Informatyki PA) przedstawiły dotychczasowe wyniki prac badawczych. 14 grudnia 2010 a Wydziale lektroniki, elekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej odbyły się publiczne obrony rozpraw doktorskich mgra inż. Mirosława Stawniaka i mgra inż. Adama Wójtowicza. Magister inż. Mirosław Stawniak przedstawił rozprawę doktorską pt. Search Method of Information Resources Related by heme, Space and ime (Metoda wyszukiwania zasobów informacyjnych uwarunkowanych tematycznie, przestrzennie i czasowo), a mgr. inż. Adam Wójtowicz rozprawę pt. Selective Semantic Modeling Method SSM for Building Secure Multiaccess Virtual nvironments (Metoda selektywnego modelowania semantycznego SSM przeznaczona do tworzenia bezpiecznych, wielodostępnych środowisk wirtualnych). Promotorem obu rozpraw był prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Komisje obu przewodów doktorskich jednogłośnie udzieliły rekomendacji Radzie Wydziału I, wnioskując o nadanie stopni doktora mgrowi inż. Mirosławowi Stawniakowi i mgrowi inż. Adamowi Wójtowiczowi. 16 grudnia 2010 Profesor Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu komisji ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora arodowego Centrum Badań i Rozwoju. Posiedzenie odbyło się w Warszawie w siedzibie Ministerstwa auki i Szkolnictwa Wyższego. 17 grudnia 2010 Profesor Wojciech Cellary przewodniczył w Warszawie sesji roboczej Rady Programowej konferencji ministerialnej egv-pl2011, którą Polska 23

24 organizuje w roku 2011 w ramach Prezydencji w Radzie uropy. Konferencja będzie poświęcona elektronicznej administracji. 21 grudnia 2010 Rada Wydziału lektroniki, elekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej nadała stopień naukowy doktora nauk technicznych mgrowi inż. Mirosławowi Stawniakowi na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. Search Method of Information Resources Related by heme, Space and ime (Metoda wyszukiwania zasobów informacyjnych uwarunkowanych tematycznie, przestrzennie i czasowo) oraz mgrowi inż. Adamowi Wójtowiczowi na podstawie przedłożonej rozprawy pt. Selective Semantic Modeling Method SSM for Building Secure Multiaccess Virtual nvironments (Metoda selektywnego modelowania semantycznego SSM przeznaczona do tworzenia bezpiecznych, wielodostępnych środowisk wirtualnych). Promotorem obu rozpraw był prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Katedra urystyki grudnia 2010 Doktor Łukasz awrot wygłosił referat pt. he impact of tourism on cometitiveness of agricultural areas podczas prestiżowej konferencji naukowej he Seventh IIDS International Conference on Development (new series) on the theme: Sustainable Development in a Volatile World conomy organizowanej przez International Institute for Development Studiem (IIDS) Australia, University of Queensland, we współpracy z International Institute of Management Sciences (BIMS) Calcutta (Indie). Katedra Ubezpieczeń 6 grudnia 2010 Katedra Ubezpieczeń zorganizowała w auli Uczelni wykład otwarty Mariusza Włodarczyka, członka Zarządu BZ WBK Leasing SA zatytułowany Rola ubezpieczeń w finansowaniu inwestycji. 9 grudnia 2010 Podczas konferencji Powódź Infrastruktura Finansowanie organizowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń w Warszawie dr Krzysztof Łyskawa 24

25 (adiunkt w Katedrze Ubezpieczeń) zaprezentował dotychczasowe doświadczenia w zakresie wykorzystania instrumentów ubezpieczeniowych w zarządzaniu ryzykiem katastroficznym. Wystąpienie koncentrowało się na obserwacjach dotyczących wdrożenia oraz funkcjonowania systemu ubezpieczeń dotowanych dla rolników. Honorowy patronat nad konferencją objął minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Parlamentu, środowisk naukowych, ministerstw, zakładów ubezpieczeń, wojewodowie oraz zaproszeni goście reprezentujący zagraniczne rynki ubezpieczeniowe. Doktor Łyskawa uczestniczył również we wcześniejszych pracach Polskiej Izby Ubezpieczeń nad stworzeniem systemowych rozwiązań dla ubezpieczeń budynków mieszkalnych osób fizycznych od skutków szkód spowodowanych katastrofami naturalnymi. 20 grudnia 2010 Wojciech owak, dyrektor Departamentu Sprzedaży BZ WBK-Aviva.U. wygłosił wykład na temat Bancassurance or not bancassurance.

26 I R IW U SY K M CZ Y UIWRSY W PZAIU KMICZY Z DZIAŁALŚCI SUDÓW echnologia informatyczna na usługach logistyki Studenckie Koło aukowe PRLG, 2 grudnia 2010 roku, zaprosiło do Uczelni Mariusza Gabryela, Sales Support Supervisora, Customer echnology Sales, UPS Polska Sp. z o.o. Gość wygłosił wykład, podczas którego omówił rozwiązania oparte na systemach internetowych (web based), instalowane (pc based) oraz dedykowane (h2h). Z punktu widzenia procesu logistycznego omówił także etap związany z wysyłką, monitorowaniem oraz rozliczeniem przesyłek. Prelegent w ciekawy sposób opowiadał o różnych rozwiązaniach informatycznych opracowanych po analizie potrzeb i oczekiwań klientów w zakresie obsługi procesu logistycznego na przykładzie wysyłki paczek przez firmę UPS. Pod patronatem Parlamentu Studenckiego UP, 2 grudnia 2010 roku, odbył się na Uczelni pierwszy z cyklu wykładów poświęconych przedsiębiorczości i rozwijaniu kompetencji menedżerskich. Wykład na temat: Jaką podejmiesz decyzję: korporacja, biznes tradycyjny, MLM...?, poprowadziła Katarzyna Szyguła, menedżer z ponad 10-letnim doświadczeniem korporacyjnym i kilkuletnim w budowaniu własnego biznesu w ramach MLM. Podczas III edycji programu woja Perspektywa, 3 grudnia 2010 roku, studenci UP mogli uczestniczyć w warsztacie pn. Płacić czy motywować. Zajęcia poprowadził Michał Chmiel dyrektor Departamentu Systemów Wynagrodzeń i ceny Pracowników, który od 12 lat pracuje w C&B, 26

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak

Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski Redaktor prowadzący Anna Matysiak Opracowanie graficzne Redaktor techniczny Zofia Kosińska Redakcja i korekta Anna Matysiak Skład i łamanie Logoscript

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja.

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. dr Jarosław Bubiło Jarosław Bubilo Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. 38 Wyższej CYKL: WYKŁADY OTWARTE Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Zamość 2008 r. ISBN 978-83-60790-22-9

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II Redakcja: Natalia Ćwik Marcin Grzybek Beata Saracyn Publikacja

Bardziej szczegółowo

Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes.

Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes. Tegoroczny jubileusz Forum Odpowiedzialnego Biznesu to 15 lat współpracy z działającymi w Polsce firmami, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju CSR. Wspólnych inicjatyw,

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna analiza porównawcza Joanna Wolszczak-Derlacz Aleksandra Parteka Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Jestem mieszkańcem tej gminy

Jestem mieszkańcem tej gminy Ślubowanie Numer 133 Grudzień 2014 ISSN 1233-6378 www.gazeta.rydzyna.pl Cena 1,50 zł Wszystkim Mieszkańcom Gminy szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego nadziei Nowego

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - przykład AGH 1 Krzysztof Leja E-mentor nr 4 (31) / 2009

Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - przykład AGH 1 Krzysztof Leja E-mentor nr 4 (31) / 2009 Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - przykład AGH 1 Krzysztof Leja E-mentor nr 4 (31) / 2009 Istotnym elementem funkcjonowania współczesnej uczelni jest jej społeczna odpowiedzialność, zwłaszcza wtedy,

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny. O tym jaki był i jaki będzie dyskutowano w Lublinie

Regionalny Program Operacyjny. O tym jaki był i jaki będzie dyskutowano w Lublinie Numer 3(23)/2014 ISSN 2081 8033 Rozmowa numeru Johannes Hahn, były unijny komisarz ds. polityki regionalnej: Pięć lat pod znakiem reformy polityki spójności kalendarium Nowe departamenty od zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekty badawcze realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX NMS ch cele i osiągnięcia

Projekty badawcze realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX NMS ch cele i osiągnięcia Projekty badawcze realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX NMS ch cele i osiągnięcia Podsumowanie projektów 2009 2012 Wydawca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundusz Stypendialny SCIEX ul.

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy WarszaWa 2014 Opracowanie: dr Jarosław Klimczak, Beata

Bardziej szczegółowo

Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska

Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska Wskaźniki według standardu Global Reporting Initiatives (GRI) Poziom aplikacji A+ Raport zweryfikowany przez firmę PwC Raport Społeczny (CSR) 2010 Ringier

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Dialog społeczny Grupy Żywiec

Dialog społeczny Grupy Żywiec Dialog społeczny Grupy Żywiec Raport z cyklu przeprowadzonego w latach 2011 i 2012 Dialog społeczny Grupy Żywiec lata 2011 i 2012 Spis treści List Prezesa Zarządu 5 List moderatora dialogu 7 List Dyrektora

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo