BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 11 GRUDNIA 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 11 GRUDNIA 2009"

Transkrypt

1 GPW KOMENTARZ PORANNY Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów. W pierwszej fazie inwestorzy próbowali skorygować ostatnie spadki, ale skala odbicia była zdumiewająco słaba, co w konsekwencji doprowadziło do wyprzedaŝy w samej końcówce sesji. Negatywnymi bohaterami w dalszym ciągu były akcje KGHM-u oraz Pekao, które zakończyły dzień centralnie na wsparciach. PKO BP odnotowało skromny wzrost. W dalszym ciągu spółki te przewodziły na rynku pod względem obrotów, choć ta przewaga nie była tak przygniatająca, jak w środę. Generalnie obroty były znacznie niŝsze, bo miała to być korekta. Zazwyczaj nieudane korekty (w obu kierunkach) przekładają się w Polsce na dynamiczne ruchy w kierunku danego trendu, czyli w obecnym przypadku ruchu w dół. Czy tak będzie? W tym miejscu naleŝy wskazać niezwykle istotną pozycję w jakiej znajduje się aktualnie WIG-20. Po wczorajszej sesji indeks znalazł się poniŝej obu średnich ruchomych, co w ostatnich tygodniach w zasadzie wyczerpywało potencjał spadkowy. Ponadto indeks znajduje się tuŝ przy linii trendu wzrostowego, kreślonej od lutowego minimum. Właśnie wsparcie wynikające z tej linii zadziałało 27 listopada, kiedy to inwestorzy negatywnie zareagowali na kłopoty z terminowym regulowaniem zobowiązań przez jedną z agencji rządowych z Dubaju. Obecnie znajduje się ona 2308, a jej przełamanie będzie niosło negatywne przesłanie i będzie sugerowało test poziomu 2288 lub teŝ minimum sprzed dwóch tygodni na Z kolei do poprawy sytuacji konieczne jest sforsowanie oporu na 2333 oraz wczorajszego maksimum na Kolejne bariery widzę na 2369 oraz Myślę, Ŝe nie moŝna z góry przekreślać kupujących, bo powody do obaw dają KGHM i Pekao i TP SA. Ale spółki te są na wsparciach, sporo spadły i teŝ mają prawo odreagować spadek. Wśród pozostałych spółek z portfela WIG-20 moŝna doszukać się pozytywnych historii, a najbardziej do mnie przemawiają walory Cersanitu, Getinu czy teŝ Lotosu. Problem pozostaje równieŝ to, iŝ spółki dobrze rokujące nie mają takiego wpływu na indeks niŝ te papiery, które w ostatnich dniach negatywnie ciąŝą. Tomasz Jerzyk KOMENTARZ TERMINOWY W końcówce czwartkowych notowań niedźwiedzie zainicjowały silny atak (ucierpiały tutaj głównie akcje KGHM i PEKAO), który sprowadził indeks WIG 20 do obszaru wsparcia Fibonacciego: pkt (w swoich opracowaniach wielokrotnie podkreślałem znaczenie tej strefy). W przypadku kontraktów doszło jednak do naruszenia, tak umiejętnie bronionej przez całą sesję, zapory popytowej: pkt. Dzisiaj jednak, z racji wzrostów na rynkach azjatyckich, nastroje w początkowej fazie sesji powinny się poprawić. Kontrakty powrócą zatem ponad zakres: pkt. Jak wiadomo naruszenia waŝnych stref cenowych Fibonacciego bywają niekiedy cennymi wskazaniami technicznymi, na które warto reagować. Czy tak będzie równieŝ w przypadku strefy: pkt? Trudno to oczywiście przewidzieć, niemniej uwzględniłbym obecnie równieŝ i ten scenariusz, choć wczorajsza słabość liderów hossy (PEKAO, KGHM, PKO) daje z pewnością wiele do myślenia. Sygnałem, który w jakimś stopniu mógłby pomóc nam w ocenie siły i kondycji obozu popytowego byłby według mnie wynik konfrontacji w strefie oporu: pkt (nie zaznaczyłem tej strefy na załączonym wykresie). WaŜnych wskazówek moŝe takŝe dostarczyć nam wykres intradayowy, z bardzo interesującym rozmieszczeniem linii Pitchforka (o tej jednak kwestii napiszę nieco szerzej w swoim pierwszym komentarzu online). Niemniej jednak krótkie pozycje zamknąłbym obecnie dopiero po zanegowaniu strefy: pkt, zbudowanej na bazie zniesienia 38.2% ostatniego ruchu spadkowego. Nie wykluczam bowiem, Ŝe obecny impuls spadkowy przybierze nieco bardziej złoŝony kształt (analogicznie zresztą jak to miało miejsce w przypadku poprzednich korekt spadkowych). Czynnikiem, który jednak w jakimś stopniu zacząłby oddalać moŝliwość urzeczywistnienia się takiego wariantu byłoby właśnie przełamanie strefy: pkt. (Komentarz stanowi fragment opracowania "Analiza Futures - Przed Otwarciem") Paweł Danielewicz o BIULETYN PORANNY 11 GRUDNIA 2009 WIG ,3-0,25% WIG 39169,2-0,21% mwig ,5-0,11% WIG-Banki 5736,1 0,21% WIG-Budowl 5054,1-0,41% WIG-Info 1237,9-0,67% WIG-Media 2852,8 0,56% WIG-SpoŜ. 3097,2-0,65% WIG mwig40 5 4,5 4 3,5 3 EURPLN S&P ŚWIAT Ropa Miedź 2500 KOMENTARZ DO SESJI W USA W czwartek drugi raz z rzędu niedźwiedzie musiały uznać wyŝszość odwiecznych rywali, byków. Dobre nastroje panujące na amerykańskich parkietach były wywołane lepszymi niŝ się spodziewano danymi, zarówno z rynku pracy jak równieŝ nt. deficytu bilansu handlowego USA. Pomimo, iŝ liczba złoŝonych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych nieoczekiwanie wzrosła o 17 tys., do poziomu 474 tys. (prog.460 tys.), to ogólny wydźwięk danych z rynku pracy naleŝy uznać za pozytywny. Warto przy tym zwrócić uwagę, iŝ średnia czterotygodniowa kolejny raz zanotowała spadek, tym razem do 473,75 z 481,5 tys. Lepszy od konsensusu okazał się takŝe odczyt dot. liczby osób kontynuujących pobieranie zasiłku. Tym razem ich liczba spadła o 303 tys. do 5,157 mln (prog. 5,45 mln).podsumowując, o ile w zeszłym tygodniu liczba osób składających wniosek o zasiłek wzrosła, to jednak średnia czterotygodniowa znacząco zmniejszyła się. Warto zwrócić uwagę na to, iŝ szczytowa wartość tego właśnie wskaźnika przypadła na przełom marca/kwietnia br. MoŜna więc pokusić się o konkluzję, Ŝe reaguje on z niewielkim opóźnieniem w stosunku do wskaźników wyprzedzających koniunkturę. W przypadku deficytu bilansu handlowego na uwagę zasługuje 2,6% wzrost eksportu, dzięki czemu wskaźnik ten stopniał z 35,7 do 32,9 mld USD (prog. 36,9 mld USD). PowyŜsze informacje pozwoliły stronie popytowej zakończyć dzień na plusach. W ostatecznym rozrachunku rezultaty wczorajszego dnia były następujące: Dow Jones +0,67%, S&P500 +0,58%. Nasdaq +0,33%.To co obserwujemy na amerykańskich parkietach od początku grudnia na pewno rajdem św. Mikołaja nazwać nie moŝna. Wiele wskazuje na to, iŝ tym razem o efekcie grudnia będziemy mogli zapomnieć. Aura, która wytworzyła się od pamiętnej informacji o ogromnym zadłuŝeniu Dubaju niweczy szansę na oszałamiające wzrosty. Z drugiej strony, inwestorzy nie mogą być aŝ zanadto pazerni, indeksy pną się ku górze od marca i jeszcze nie uświadczyły korekty. Michał Witkowski Europa zmiana FTSE 5244,4 0,78% DAX 5709,0 1,08% BUX 20561,0 0,54% RTS 1353,9 0,14% ISE ,5 0,83% Ameryka Płn. i Płd zmiana Dow J ,8 0,67% S&P ,4 0,58% Nasdaq 2190,9 0,33% Bovespa 68901,0 1,10% Azja zmiana NIKKEI 10107,9 2,48% HangSen 21929,1 1,06% Shanghai 3247,3-0,21% Towary i surowce Ropa 70,78 0,34% Miedź 6770,75-1,95% Złoto 1135,70 0,75% Srebro 17,41 0,97% Waluty EURPLN 4,14-0,41% USDPLN 2,81-0,41% CHFPLN 2,74-0,14%

2 TVN PGNIG ING BSK MOSTOSTAL WARSZAWA POLNORD COMARCH GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK TVN kupi 49 proc. udziałów w platformie cyfrowej "n", zwiększając udział do 100 proc. Zarząd TVN zawarł z ITI Media Group umowę nabycia 49 proc. udziałów w Neovision Holding, będącej wyłącznym właścicielem ITI Neovision Sp. z o.o. - operatora platformy cyfrowej "n" zwiększając tym samym swoje zaangaŝowanie do 100 proc.. Łączna cena za te udziały została ustalona na 188 mln euro, z czego 148 mln EUR będzie pochodzić z obligacji emitowanych przez TVN dla ITI, a 40 mln EUR będzie pochodzić z takich samych obligacji zdeponowanych na rachunku, których płatność nastąpi po spełnieniu kilku warunków (osiągnięcie progu rentowności na poziomie EBITDA przez n przez dwa kolejne kwartały). Transakcja zostanie sfinalizowana po tym jak wydana zostanie zgoda ze strony banków udzielających kredytów ITI. Ostateczny termin ustalono na 31 marca Polski i rosyjski rząd porozumiały się w sprawie dostaw gazu Ostateczne podpisanie długoterminowej umowy (do 2037) uwarunkowane jest uzyskaniem zgody Gazpromu. Komentarz: PoniewaŜ finalizacja umowy wymaga zgody Gazpormu, który w ostatnim czasie przedstawił nowe warunki przesyłu gazu oraz formę spłaty zobowiązań EuRoPol Gas, ostateczne zakończenie negocjacji między krajami moŝe przeciągnąć się do późnych okresów 2010 roku. (Paweł Burzyński) ING Bank Śląski zamknie rok wzrostem i lepszym wynikiem ING Bank Śląski zamknie 2009 rok wzrostem wolumenów, przede wszystkim kredytów, i wynikiem lepszym niŝ rok wcześniej. Zdaniem Brunona Bartkiewicza mimo trudnej sytuacji rynkowej, mijający rok był dla banku kolejnym okresem "organicznego wzrostu". Konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciony zbuduje odcinek A4 Polsko-hiszpańskie konsorcjum firm: Mostostal Warszawa i Acciona Infraestructuras zbuduje odcinek autostrady A4 od węzła Rzeszów Centralny do węzła Rzeszów Wschód. Natomiast fragment drogi ekspresowej S19 Stobierna. Budowa dwóch odcinków o łącznej długości blisko 16 km będzie kosztować ponad 650 mln zł brutto. Polnord szacuje, Ŝe łączna sprzedaŝ w 2009 roku wyniesie 550 mieszkań Comarch zbuduje portal internetowy dla MSZ za 1 mln zł Comarch wygrał przetarg organizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na stworzenie nowego portalu internetowego ministerstwa wraz ze zintegrowanym systemem stron internetowych. Wartość oferty Comarchu to 995 tys. zł brutto. ABM SOLID BUDIMEX EUROMARK NOWA GALA OPONEO.PL POLNA, PONAR TRAVELPLANET.PL ABM SOLID BUDIMEX POZOSTAŁE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK ABM Solid kupił na aukcji przeprowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa udziałów Wągrowieckiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych za 5,25 mln zł. Budimex Nieruchomości spodziewa się sprzedaŝy mieszkań w następnym roku. Zamierza przy tym przeprowadzić 2-4 nowe projekty Prezes Henryk Urbański. Przychody ze sprzedaŝy w listopadzie spadły 8,4% r/r i wyniosły 7,2 mln zł. Ceramika Nowa Gala pokaŝe w przyszłym roku wzrost wyników zarówno na poziomie zysku, jak i przychodów. Spółka zamierza odbudować eksport, który okazał się najbardziej wraŝliwy na kryzys. W tym celu tworzy zespół, który ma zintensyfikować sprzedaŝ zagraniczną. Przedstawiciele firmy liczą teŝ, Ŝe w 2010 roku uda się przejąć zagranicznego producenta płytek. Oponeo.pl otrzymało 0,533 tys. zł dotacji na szkolenie pracowników. Polna rezygnuje z planów przejęcia Ponaru. Sygnity sprzedało trzymiesięczne obligacje korporacyjne o wartości nominalnej równej 0,550 tys. zł. Sygnity wygrało sprawę przeciwko agencji rządowej ARiMR, która zwróci 8,64 mln zł + odsetki. Pełna naleŝna wartość wynosi ok. 12 mln zł, z czego 5 mln zł otrzyma Techmex. Przychody ze sprzedaŝy w listopadzie wyniosły 8,3 mln zł (-3,0% r/r) ABM Solid kupił na aukcji przeprowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa udziałów Wągrowieckiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych za 5,25 mln zł. Budimex Nieruchomości spodziewa się sprzedaŝy mieszkań w następnym roku. Zamierza przy tym przeprowadzić 2-4 nowe projekty Prezes Henryk Urbański. TRANSAKCJE BBI DEVELOPMENT Insider sprzedał 4 mln akcji po 0,4 zł. EFH śurawie Członek zarządu sprzedał 282,5 tys. akcji po średniej cenie 2,08 zł. WIEśOWE GRAAL Generali OFE zmniejszył udział w akcjonariacie Graala do 3,79 proc. z 5,03 proc. HELIO Bankowy OFE zwiększył swój udział w akcjonariacie Helio do 5,01 proc. z 5 proc. IMPEXMETAL Pan Roman Karkosik zmniejszył swój udział w spółce do 62,47% z 65,28%. MAGELLAN Fundusz Polish Enterprise zmniejszył swój udział w spółce do 67,74% z 76,03%. MAGELLAN Dwóch członków RN sprzedało po 540 tys. akcji po 36 zł w dniu 3 grudnia. NFI EMF BZ WBK Asset Management zwiększył zaangaŝowanie w akcje EMF i ma obecnie 5,2 proc. kapitału i głosów na WZA spółki. PEKAES Członek zarządu nabył 51,4 tys. akcji po 9,08 zł w transakcji pakietowej. Członek RN sprzedał 124,4 tys. akcji po 14,6 zł. TECHMEX Fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING TFI: ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Średnich i Małych Spółek oraz ING

3 Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty zmniejszyły zaangaŝowanie w Techmex do 2,98 proc. głosów na WZA. Opracowanie: Michał Witkowski, Adam Nowakowski, Marcin Tomczak WIADOMOŚCI GOSPODARCZO-POLITYCZNE MAKROEKONOMIA Bank centralny Anglii (BoE) pozostawił w czwartek stopy procentowe bez zmian - poinformował bank po zakończeniu posiedzenia. Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych nieoczekiwanie spadł w październiku 2009 r. do 32,9 mld USD, z 35,7 mld USD miesiąc wcześniej po korekcie - poinformował we czwartek Departament Handlu w komunikacie. Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu nieoczekiwanie wzrosła o 17 tys. wobec poprzedniego tygodnia i wyniosła 474 tys. - poinformował w czwartek Departament Pracy USA. Rezerwy w walutach i złocie w Rosji wzrosły w ubiegłym tygodniu o 1,5 mld USD i wyniosły 451,2 mld USD - poinformował w czwartek w komunikacie bank centralny Rosji We Francji niespodziewanie nastąpił spadek produkcji przemysłu. W październiku produkcja spadła mdm o 0,8 proc., po spadku we wrześniu o 1,2 proc. - poinformowało w czwartek w komunikacie biuro statystyczne. We Włoszech mniejszy od prognoz wzrost produkcji mdm w październiku - produkcja wzrosła o 0,5 proc., po spadku we wrześniu, po korekcie, o 5,1 proc. - poinformował w czwartek w komunikacie instytut statystyczny Istat. OPINIE Wzrost cen Ŝywności w grudniu będzie wolniejszy niŝ przed rokiem i wyniesie ok. 3 proc. rdr - ocenia Krystyna Świetlik z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej. W całym 2009 r. ceny Ŝywności wzrosną o 2,5-3 proc., natomiast w I półroczu 2010 r., w porównaniu do grudnia 2009 r. Ŝywność zdroŝeje o 1-1,5 proc. - ocenia Krystyna Świetlik z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej. Stopy procentowe powinny pozostać na obecnym poziomie przez pierwszą połowę 2010 roku. Ich wzrost o 25 pkt bazowych moŝe być konieczny w drugiej połowie roku. Rada Polityki PienięŜnej nie moŝe zareagować zbyt późno, by nie dopuścić do nadmiernego wzrostu inflacji - uwaŝa Anna Zielińska-Głębocka, kandydatka Platformy Obywatelskiej do Rady Polityki PienięŜnej nowej kadencji. Nie ma obecnie podstaw do zmiany poziomu stóp procentowych - ocenił w rozmowie z PAP Leszek Pawłowicz, kandydat senacki do RPP. Jego zdaniem euro moŝe zastąpić złotego w 2014 roku. Umocnienie się dolara względem euro, które miało miejsce w ostatnich dniach, nie oznacza jeszcze, Ŝe okres słabości dolara dobiegł juŝ końca - uwaŝa Olivier Desbarres, dyrektor ds. strategii FX w Credit Suisse. KALENDARIUM PIĄTEK, 11 GRUDNIA DSS - koniec budowy księgi popytu, publikacja ceny emisyjnej oraz liczby akcji w poszczególnych transzach; Voltex - koniec budowy księgi popytu; Kopex - dzień ostatniego notowania praw do akcji serii C; PCC Intermodal ostatni dzień zapisów na akcje w ramach oferty publicznej. Intakus - początek ewentualnego przyjmowania zapisów od inwestorów wytypowanych przez zarząd; Apator - dzień wypłaty 20 groszy/akcję zaliczki na poczet dywidendy z zysku za 2009 rok; HTL Strefa - NWZA w sprawie zmian w radzie nadzorczej, zmian w statucie spółki i uzasadnienia połączenia HTL Strefa i spółki zaleŝnej Haemedic Polska; Optimus - NWZA ws. zmian w statucie spółki i podwyŝszenia kapitału zakładowego; Bilans płatniczy Miesięczne dane o bilansie płatniczym za październik 2009 r. PONIEDZIAŁEK, 14 GRUDNIA Intakus - koniec ewentualnego przyjmowania zapisów na akcje serii D od inwestorów wytypowanych przez zarząd oraz zamknięcie subskrypcji; Bankier.pl - początek przyjmowania zapisów w wezwaniu Allegro DSS - początek składania zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych; potrwają do 17 grudnia; Voltex - wstępny przydział akcji serii C w transzy duŝych inwestorów i publikacja ceny emisyjnej; PSW Holding - pierwsze notowanie na rynku NC 2,5 mln akcji serii J Delko - ostatni dzień notowania praw do akcji PGE - ostatni dzień notowania praw do akcji Kopex - wprowadzenie do obrotu akcji serii C; Farmacol - NWZA ws. zmian w statucie i przeznaczenia akcji własnych skupionych przez spółkę; Infosystems - NWZA ws. wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego; Kolastyna - NWZA ws. podwyŝszenia kapitału zakładowego; Nicolas Games - NWZA ws. emisji akcji serii F i G,; T2 Investment - NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej; PodaŜ pieniądza Publikacja danych o podaŝy pieniądza M3 i czynnikach jego kreacji za listopad 2009 roku. WTOREK, 15 GRUDNIA Voltex - początek przyjmowania zapisów na akcje w transzy małych i duŝych inwestorów; zapisy potrwają do 18 grudnia; PGE - wprowadzenie do obrotu akcji serii A i akcji serii B; Delko - wprowadzenie do obrotu giełdowego 39 tys. akcji serii A, akcji serii V i 1,5 mln akcji serii C. IZNS Iława - NWZA spółki; Zetkama - NWZA ws. zmian w statucie spółki; ZA Tarnów - NWZA spółki ws. wyraŝenia zgody na udzielenie przez spółkę na rzecz firmy Gujarat State Fertilisers & Chemical Limited (GSFC) z siedzibą w Indiach licencji na odpłatne udostępnienie tzw. Procesu "Cyclopol Bis" celem modernizacji istniejącej instalacji utleniania cykloheksanu zbudowanej na bazie licencji "Cyclopol" oraz w sprawie wyraŝenia zgody na zakup 100 proc. udziałów spółki Unylon Polymers GmbH z siedzibą w Guben; BBI Capital NFI - NWZA ws. uchylenia uchwały nr 6 NWZA z dnia 26 października 2007 r. i zmiany statutu spółki, przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki, uchylenia dotychczasowego i przyjęcia nowego regulaminu walnych zgromadzeń oraz zatwierdzenia zmian w regulaminie rady nadzorczej.

4 DZISIEJSZE KOMENTARZE NA GORĄCO W INWESTOR ONLINE USA (14:30) - SprzedaŜ detaliczna (poprz. 1,4%m/m) i sprzedaŝ bez samochodów za listopad; USA (15:55) - Uniwersytetu Michigan za grudzień. Poprz. 67,4 pkt. Uwaga! Dane publikowane są niezwłocznie po ich odczycie, natomiast komentarz z kilkuminutowym opóźnieniem PRODUKTY STRUKTURYZOWANE DM BZWBK BZ WBK Nowa Era ER - BNPIBZNE Index 280 BNP Paribas Global Renewable Energies ER - BNPIREER Index BNP Paribas Global Waste Management ER - BNPIEEER Index 170 BNP Paribas Global Energy Efficiency ER - BNPIGWER Index BNP Global Water ER - BNPIWAER Index 192 BNP Paribas Platinium Index PLN ER - BNPITPER Index BNP Paribas Global Infrastructure ER - BNPIGIER Index BNP Paribas COMAC Isovol 8 LS ER - KMAI8ER Index BNP Paribas Indexes BNPIBZNE 732,9097-0,45% BNPIREER 203,7231-0,72% BNPIEEER 167,4026-0,25% BNPIGWER 143,6366-0,48% BNPIWAER 132,9819-0,68% BNPITPER 181,7931 0,04% BNPIGIER 204,7664-0,34% KMAI8ER 106,1355-0,13% y wchodzące w skład portfela inwestycyjnego (koszyka indeksów) Certyfikatu BZ WBK Przyjazna Planeta: 1) BNP Paribas Global Renewable Energies ER; 2) BNP Paribas Global Energy Efficiency ER; 3) BNP Paribas Global Waste Management ER; 4) BNP Paribas Global Water ER. y wchodzące w skład portfela inwestycyjnego (koszyka indeksów) Obligacji BZ WBK Infrastruktura+: 1) BNP Paribas Global Infrastructure ER; 2) BNP Paribas COMAC Isovol 8 LS ER.

5 Dane do wykresów dostarcza Bloomberg. Źródłem pozostałych danych są PAP, Reuters, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowoekonomiczne. Prezentowana cena ropy odnosi się do notowań najbliŝszej wygaśnięciu serii kontraktu terminowego WTI Crude, notowanego na giełdzie NYMEX. Prezentowana cena miedzi odnosi się do jej notowań na Londyńskiej Giełdzie Metali. Prezentowana cena złota i srebra to kwotowanie Bloomberga na podstawie dostarczonych notowań instytucji zajmujących się wyceną danego kruszcu. Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakŝe DM BZ WBK S.A. nie moŝe zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione.

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014 Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPIS TREŚCI 1. LIST PREZESA ZARZĄDU HARPER HYGIENICS S.A. DO RAPORTU ZA

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

GRUPA LOTOS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY LOTOS S.A. ZA ROK 2008

GRUPA LOTOS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY LOTOS S.A. ZA ROK 2008 GRUPA LOTOS S.A. WSTĘP... 4 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE LOTOS S.A... 4 1.1 STRUKTURA GRUPY LOTOS S.A. ORAZ INFORMACJE O POSIADANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ ODDZIAŁACH (ZAKŁADACH)... 5 1.2 ZMIANY WŁASNOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 27-02-2015 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE AB....

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wrocław, 20.03.2015 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze

Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze 22 RYNEK OBROTU WALUTAMI W INTERNECIE Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze Obecnie pieniądze możemy wymienić na kilka sposobów: w banku, w kantorze stacjonarnym i kantorze lub platformie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 roku okres 1

KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 roku okres 1 KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA Marzec 2015 SPIS TREŚCI 1) Podstawowe informacje... 3 2) Zmiany w strukturze akcjonariatu... 4 3) Zmiany w strukturze Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok 19 lutego 2014 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo