BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 11 GRUDNIA 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 11 GRUDNIA 2009"

Transkrypt

1 GPW KOMENTARZ PORANNY Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów. W pierwszej fazie inwestorzy próbowali skorygować ostatnie spadki, ale skala odbicia była zdumiewająco słaba, co w konsekwencji doprowadziło do wyprzedaŝy w samej końcówce sesji. Negatywnymi bohaterami w dalszym ciągu były akcje KGHM-u oraz Pekao, które zakończyły dzień centralnie na wsparciach. PKO BP odnotowało skromny wzrost. W dalszym ciągu spółki te przewodziły na rynku pod względem obrotów, choć ta przewaga nie była tak przygniatająca, jak w środę. Generalnie obroty były znacznie niŝsze, bo miała to być korekta. Zazwyczaj nieudane korekty (w obu kierunkach) przekładają się w Polsce na dynamiczne ruchy w kierunku danego trendu, czyli w obecnym przypadku ruchu w dół. Czy tak będzie? W tym miejscu naleŝy wskazać niezwykle istotną pozycję w jakiej znajduje się aktualnie WIG-20. Po wczorajszej sesji indeks znalazł się poniŝej obu średnich ruchomych, co w ostatnich tygodniach w zasadzie wyczerpywało potencjał spadkowy. Ponadto indeks znajduje się tuŝ przy linii trendu wzrostowego, kreślonej od lutowego minimum. Właśnie wsparcie wynikające z tej linii zadziałało 27 listopada, kiedy to inwestorzy negatywnie zareagowali na kłopoty z terminowym regulowaniem zobowiązań przez jedną z agencji rządowych z Dubaju. Obecnie znajduje się ona 2308, a jej przełamanie będzie niosło negatywne przesłanie i będzie sugerowało test poziomu 2288 lub teŝ minimum sprzed dwóch tygodni na Z kolei do poprawy sytuacji konieczne jest sforsowanie oporu na 2333 oraz wczorajszego maksimum na Kolejne bariery widzę na 2369 oraz Myślę, Ŝe nie moŝna z góry przekreślać kupujących, bo powody do obaw dają KGHM i Pekao i TP SA. Ale spółki te są na wsparciach, sporo spadły i teŝ mają prawo odreagować spadek. Wśród pozostałych spółek z portfela WIG-20 moŝna doszukać się pozytywnych historii, a najbardziej do mnie przemawiają walory Cersanitu, Getinu czy teŝ Lotosu. Problem pozostaje równieŝ to, iŝ spółki dobrze rokujące nie mają takiego wpływu na indeks niŝ te papiery, które w ostatnich dniach negatywnie ciąŝą. Tomasz Jerzyk KOMENTARZ TERMINOWY W końcówce czwartkowych notowań niedźwiedzie zainicjowały silny atak (ucierpiały tutaj głównie akcje KGHM i PEKAO), który sprowadził indeks WIG 20 do obszaru wsparcia Fibonacciego: pkt (w swoich opracowaniach wielokrotnie podkreślałem znaczenie tej strefy). W przypadku kontraktów doszło jednak do naruszenia, tak umiejętnie bronionej przez całą sesję, zapory popytowej: pkt. Dzisiaj jednak, z racji wzrostów na rynkach azjatyckich, nastroje w początkowej fazie sesji powinny się poprawić. Kontrakty powrócą zatem ponad zakres: pkt. Jak wiadomo naruszenia waŝnych stref cenowych Fibonacciego bywają niekiedy cennymi wskazaniami technicznymi, na które warto reagować. Czy tak będzie równieŝ w przypadku strefy: pkt? Trudno to oczywiście przewidzieć, niemniej uwzględniłbym obecnie równieŝ i ten scenariusz, choć wczorajsza słabość liderów hossy (PEKAO, KGHM, PKO) daje z pewnością wiele do myślenia. Sygnałem, który w jakimś stopniu mógłby pomóc nam w ocenie siły i kondycji obozu popytowego byłby według mnie wynik konfrontacji w strefie oporu: pkt (nie zaznaczyłem tej strefy na załączonym wykresie). WaŜnych wskazówek moŝe takŝe dostarczyć nam wykres intradayowy, z bardzo interesującym rozmieszczeniem linii Pitchforka (o tej jednak kwestii napiszę nieco szerzej w swoim pierwszym komentarzu online). Niemniej jednak krótkie pozycje zamknąłbym obecnie dopiero po zanegowaniu strefy: pkt, zbudowanej na bazie zniesienia 38.2% ostatniego ruchu spadkowego. Nie wykluczam bowiem, Ŝe obecny impuls spadkowy przybierze nieco bardziej złoŝony kształt (analogicznie zresztą jak to miało miejsce w przypadku poprzednich korekt spadkowych). Czynnikiem, który jednak w jakimś stopniu zacząłby oddalać moŝliwość urzeczywistnienia się takiego wariantu byłoby właśnie przełamanie strefy: pkt. (Komentarz stanowi fragment opracowania "Analiza Futures - Przed Otwarciem") Paweł Danielewicz o BIULETYN PORANNY 11 GRUDNIA 2009 WIG ,3-0,25% WIG 39169,2-0,21% mwig ,5-0,11% WIG-Banki 5736,1 0,21% WIG-Budowl 5054,1-0,41% WIG-Info 1237,9-0,67% WIG-Media 2852,8 0,56% WIG-SpoŜ. 3097,2-0,65% WIG mwig40 5 4,5 4 3,5 3 EURPLN S&P ŚWIAT Ropa Miedź 2500 KOMENTARZ DO SESJI W USA W czwartek drugi raz z rzędu niedźwiedzie musiały uznać wyŝszość odwiecznych rywali, byków. Dobre nastroje panujące na amerykańskich parkietach były wywołane lepszymi niŝ się spodziewano danymi, zarówno z rynku pracy jak równieŝ nt. deficytu bilansu handlowego USA. Pomimo, iŝ liczba złoŝonych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych nieoczekiwanie wzrosła o 17 tys., do poziomu 474 tys. (prog.460 tys.), to ogólny wydźwięk danych z rynku pracy naleŝy uznać za pozytywny. Warto przy tym zwrócić uwagę, iŝ średnia czterotygodniowa kolejny raz zanotowała spadek, tym razem do 473,75 z 481,5 tys. Lepszy od konsensusu okazał się takŝe odczyt dot. liczby osób kontynuujących pobieranie zasiłku. Tym razem ich liczba spadła o 303 tys. do 5,157 mln (prog. 5,45 mln).podsumowując, o ile w zeszłym tygodniu liczba osób składających wniosek o zasiłek wzrosła, to jednak średnia czterotygodniowa znacząco zmniejszyła się. Warto zwrócić uwagę na to, iŝ szczytowa wartość tego właśnie wskaźnika przypadła na przełom marca/kwietnia br. MoŜna więc pokusić się o konkluzję, Ŝe reaguje on z niewielkim opóźnieniem w stosunku do wskaźników wyprzedzających koniunkturę. W przypadku deficytu bilansu handlowego na uwagę zasługuje 2,6% wzrost eksportu, dzięki czemu wskaźnik ten stopniał z 35,7 do 32,9 mld USD (prog. 36,9 mld USD). PowyŜsze informacje pozwoliły stronie popytowej zakończyć dzień na plusach. W ostatecznym rozrachunku rezultaty wczorajszego dnia były następujące: Dow Jones +0,67%, S&P500 +0,58%. Nasdaq +0,33%.To co obserwujemy na amerykańskich parkietach od początku grudnia na pewno rajdem św. Mikołaja nazwać nie moŝna. Wiele wskazuje na to, iŝ tym razem o efekcie grudnia będziemy mogli zapomnieć. Aura, która wytworzyła się od pamiętnej informacji o ogromnym zadłuŝeniu Dubaju niweczy szansę na oszałamiające wzrosty. Z drugiej strony, inwestorzy nie mogą być aŝ zanadto pazerni, indeksy pną się ku górze od marca i jeszcze nie uświadczyły korekty. Michał Witkowski Europa zmiana FTSE 5244,4 0,78% DAX 5709,0 1,08% BUX 20561,0 0,54% RTS 1353,9 0,14% ISE ,5 0,83% Ameryka Płn. i Płd zmiana Dow J ,8 0,67% S&P ,4 0,58% Nasdaq 2190,9 0,33% Bovespa 68901,0 1,10% Azja zmiana NIKKEI 10107,9 2,48% HangSen 21929,1 1,06% Shanghai 3247,3-0,21% Towary i surowce Ropa 70,78 0,34% Miedź 6770,75-1,95% Złoto 1135,70 0,75% Srebro 17,41 0,97% Waluty EURPLN 4,14-0,41% USDPLN 2,81-0,41% CHFPLN 2,74-0,14%

2 TVN PGNIG ING BSK MOSTOSTAL WARSZAWA POLNORD COMARCH GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK TVN kupi 49 proc. udziałów w platformie cyfrowej "n", zwiększając udział do 100 proc. Zarząd TVN zawarł z ITI Media Group umowę nabycia 49 proc. udziałów w Neovision Holding, będącej wyłącznym właścicielem ITI Neovision Sp. z o.o. - operatora platformy cyfrowej "n" zwiększając tym samym swoje zaangaŝowanie do 100 proc.. Łączna cena za te udziały została ustalona na 188 mln euro, z czego 148 mln EUR będzie pochodzić z obligacji emitowanych przez TVN dla ITI, a 40 mln EUR będzie pochodzić z takich samych obligacji zdeponowanych na rachunku, których płatność nastąpi po spełnieniu kilku warunków (osiągnięcie progu rentowności na poziomie EBITDA przez n przez dwa kolejne kwartały). Transakcja zostanie sfinalizowana po tym jak wydana zostanie zgoda ze strony banków udzielających kredytów ITI. Ostateczny termin ustalono na 31 marca Polski i rosyjski rząd porozumiały się w sprawie dostaw gazu Ostateczne podpisanie długoterminowej umowy (do 2037) uwarunkowane jest uzyskaniem zgody Gazpromu. Komentarz: PoniewaŜ finalizacja umowy wymaga zgody Gazpormu, który w ostatnim czasie przedstawił nowe warunki przesyłu gazu oraz formę spłaty zobowiązań EuRoPol Gas, ostateczne zakończenie negocjacji między krajami moŝe przeciągnąć się do późnych okresów 2010 roku. (Paweł Burzyński) ING Bank Śląski zamknie rok wzrostem i lepszym wynikiem ING Bank Śląski zamknie 2009 rok wzrostem wolumenów, przede wszystkim kredytów, i wynikiem lepszym niŝ rok wcześniej. Zdaniem Brunona Bartkiewicza mimo trudnej sytuacji rynkowej, mijający rok był dla banku kolejnym okresem "organicznego wzrostu". Konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciony zbuduje odcinek A4 Polsko-hiszpańskie konsorcjum firm: Mostostal Warszawa i Acciona Infraestructuras zbuduje odcinek autostrady A4 od węzła Rzeszów Centralny do węzła Rzeszów Wschód. Natomiast fragment drogi ekspresowej S19 Stobierna. Budowa dwóch odcinków o łącznej długości blisko 16 km będzie kosztować ponad 650 mln zł brutto. Polnord szacuje, Ŝe łączna sprzedaŝ w 2009 roku wyniesie 550 mieszkań Comarch zbuduje portal internetowy dla MSZ za 1 mln zł Comarch wygrał przetarg organizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na stworzenie nowego portalu internetowego ministerstwa wraz ze zintegrowanym systemem stron internetowych. Wartość oferty Comarchu to 995 tys. zł brutto. ABM SOLID BUDIMEX EUROMARK NOWA GALA OPONEO.PL POLNA, PONAR TRAVELPLANET.PL ABM SOLID BUDIMEX POZOSTAŁE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK ABM Solid kupił na aukcji przeprowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa udziałów Wągrowieckiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych za 5,25 mln zł. Budimex Nieruchomości spodziewa się sprzedaŝy mieszkań w następnym roku. Zamierza przy tym przeprowadzić 2-4 nowe projekty Prezes Henryk Urbański. Przychody ze sprzedaŝy w listopadzie spadły 8,4% r/r i wyniosły 7,2 mln zł. Ceramika Nowa Gala pokaŝe w przyszłym roku wzrost wyników zarówno na poziomie zysku, jak i przychodów. Spółka zamierza odbudować eksport, który okazał się najbardziej wraŝliwy na kryzys. W tym celu tworzy zespół, który ma zintensyfikować sprzedaŝ zagraniczną. Przedstawiciele firmy liczą teŝ, Ŝe w 2010 roku uda się przejąć zagranicznego producenta płytek. Oponeo.pl otrzymało 0,533 tys. zł dotacji na szkolenie pracowników. Polna rezygnuje z planów przejęcia Ponaru. Sygnity sprzedało trzymiesięczne obligacje korporacyjne o wartości nominalnej równej 0,550 tys. zł. Sygnity wygrało sprawę przeciwko agencji rządowej ARiMR, która zwróci 8,64 mln zł + odsetki. Pełna naleŝna wartość wynosi ok. 12 mln zł, z czego 5 mln zł otrzyma Techmex. Przychody ze sprzedaŝy w listopadzie wyniosły 8,3 mln zł (-3,0% r/r) ABM Solid kupił na aukcji przeprowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa udziałów Wągrowieckiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych za 5,25 mln zł. Budimex Nieruchomości spodziewa się sprzedaŝy mieszkań w następnym roku. Zamierza przy tym przeprowadzić 2-4 nowe projekty Prezes Henryk Urbański. TRANSAKCJE BBI DEVELOPMENT Insider sprzedał 4 mln akcji po 0,4 zł. EFH śurawie Członek zarządu sprzedał 282,5 tys. akcji po średniej cenie 2,08 zł. WIEśOWE GRAAL Generali OFE zmniejszył udział w akcjonariacie Graala do 3,79 proc. z 5,03 proc. HELIO Bankowy OFE zwiększył swój udział w akcjonariacie Helio do 5,01 proc. z 5 proc. IMPEXMETAL Pan Roman Karkosik zmniejszył swój udział w spółce do 62,47% z 65,28%. MAGELLAN Fundusz Polish Enterprise zmniejszył swój udział w spółce do 67,74% z 76,03%. MAGELLAN Dwóch członków RN sprzedało po 540 tys. akcji po 36 zł w dniu 3 grudnia. NFI EMF BZ WBK Asset Management zwiększył zaangaŝowanie w akcje EMF i ma obecnie 5,2 proc. kapitału i głosów na WZA spółki. PEKAES Członek zarządu nabył 51,4 tys. akcji po 9,08 zł w transakcji pakietowej. Członek RN sprzedał 124,4 tys. akcji po 14,6 zł. TECHMEX Fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING TFI: ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Średnich i Małych Spółek oraz ING

3 Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty zmniejszyły zaangaŝowanie w Techmex do 2,98 proc. głosów na WZA. Opracowanie: Michał Witkowski, Adam Nowakowski, Marcin Tomczak WIADOMOŚCI GOSPODARCZO-POLITYCZNE MAKROEKONOMIA Bank centralny Anglii (BoE) pozostawił w czwartek stopy procentowe bez zmian - poinformował bank po zakończeniu posiedzenia. Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych nieoczekiwanie spadł w październiku 2009 r. do 32,9 mld USD, z 35,7 mld USD miesiąc wcześniej po korekcie - poinformował we czwartek Departament Handlu w komunikacie. Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu nieoczekiwanie wzrosła o 17 tys. wobec poprzedniego tygodnia i wyniosła 474 tys. - poinformował w czwartek Departament Pracy USA. Rezerwy w walutach i złocie w Rosji wzrosły w ubiegłym tygodniu o 1,5 mld USD i wyniosły 451,2 mld USD - poinformował w czwartek w komunikacie bank centralny Rosji We Francji niespodziewanie nastąpił spadek produkcji przemysłu. W październiku produkcja spadła mdm o 0,8 proc., po spadku we wrześniu o 1,2 proc. - poinformowało w czwartek w komunikacie biuro statystyczne. We Włoszech mniejszy od prognoz wzrost produkcji mdm w październiku - produkcja wzrosła o 0,5 proc., po spadku we wrześniu, po korekcie, o 5,1 proc. - poinformował w czwartek w komunikacie instytut statystyczny Istat. OPINIE Wzrost cen Ŝywności w grudniu będzie wolniejszy niŝ przed rokiem i wyniesie ok. 3 proc. rdr - ocenia Krystyna Świetlik z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej. W całym 2009 r. ceny Ŝywności wzrosną o 2,5-3 proc., natomiast w I półroczu 2010 r., w porównaniu do grudnia 2009 r. Ŝywność zdroŝeje o 1-1,5 proc. - ocenia Krystyna Świetlik z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej. Stopy procentowe powinny pozostać na obecnym poziomie przez pierwszą połowę 2010 roku. Ich wzrost o 25 pkt bazowych moŝe być konieczny w drugiej połowie roku. Rada Polityki PienięŜnej nie moŝe zareagować zbyt późno, by nie dopuścić do nadmiernego wzrostu inflacji - uwaŝa Anna Zielińska-Głębocka, kandydatka Platformy Obywatelskiej do Rady Polityki PienięŜnej nowej kadencji. Nie ma obecnie podstaw do zmiany poziomu stóp procentowych - ocenił w rozmowie z PAP Leszek Pawłowicz, kandydat senacki do RPP. Jego zdaniem euro moŝe zastąpić złotego w 2014 roku. Umocnienie się dolara względem euro, które miało miejsce w ostatnich dniach, nie oznacza jeszcze, Ŝe okres słabości dolara dobiegł juŝ końca - uwaŝa Olivier Desbarres, dyrektor ds. strategii FX w Credit Suisse. KALENDARIUM PIĄTEK, 11 GRUDNIA DSS - koniec budowy księgi popytu, publikacja ceny emisyjnej oraz liczby akcji w poszczególnych transzach; Voltex - koniec budowy księgi popytu; Kopex - dzień ostatniego notowania praw do akcji serii C; PCC Intermodal ostatni dzień zapisów na akcje w ramach oferty publicznej. Intakus - początek ewentualnego przyjmowania zapisów od inwestorów wytypowanych przez zarząd; Apator - dzień wypłaty 20 groszy/akcję zaliczki na poczet dywidendy z zysku za 2009 rok; HTL Strefa - NWZA w sprawie zmian w radzie nadzorczej, zmian w statucie spółki i uzasadnienia połączenia HTL Strefa i spółki zaleŝnej Haemedic Polska; Optimus - NWZA ws. zmian w statucie spółki i podwyŝszenia kapitału zakładowego; Bilans płatniczy Miesięczne dane o bilansie płatniczym za październik 2009 r. PONIEDZIAŁEK, 14 GRUDNIA Intakus - koniec ewentualnego przyjmowania zapisów na akcje serii D od inwestorów wytypowanych przez zarząd oraz zamknięcie subskrypcji; Bankier.pl - początek przyjmowania zapisów w wezwaniu Allegro DSS - początek składania zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych; potrwają do 17 grudnia; Voltex - wstępny przydział akcji serii C w transzy duŝych inwestorów i publikacja ceny emisyjnej; PSW Holding - pierwsze notowanie na rynku NC 2,5 mln akcji serii J Delko - ostatni dzień notowania praw do akcji PGE - ostatni dzień notowania praw do akcji Kopex - wprowadzenie do obrotu akcji serii C; Farmacol - NWZA ws. zmian w statucie i przeznaczenia akcji własnych skupionych przez spółkę; Infosystems - NWZA ws. wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego; Kolastyna - NWZA ws. podwyŝszenia kapitału zakładowego; Nicolas Games - NWZA ws. emisji akcji serii F i G,; T2 Investment - NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej; PodaŜ pieniądza Publikacja danych o podaŝy pieniądza M3 i czynnikach jego kreacji za listopad 2009 roku. WTOREK, 15 GRUDNIA Voltex - początek przyjmowania zapisów na akcje w transzy małych i duŝych inwestorów; zapisy potrwają do 18 grudnia; PGE - wprowadzenie do obrotu akcji serii A i akcji serii B; Delko - wprowadzenie do obrotu giełdowego 39 tys. akcji serii A, akcji serii V i 1,5 mln akcji serii C. IZNS Iława - NWZA spółki; Zetkama - NWZA ws. zmian w statucie spółki; ZA Tarnów - NWZA spółki ws. wyraŝenia zgody na udzielenie przez spółkę na rzecz firmy Gujarat State Fertilisers & Chemical Limited (GSFC) z siedzibą w Indiach licencji na odpłatne udostępnienie tzw. Procesu "Cyclopol Bis" celem modernizacji istniejącej instalacji utleniania cykloheksanu zbudowanej na bazie licencji "Cyclopol" oraz w sprawie wyraŝenia zgody na zakup 100 proc. udziałów spółki Unylon Polymers GmbH z siedzibą w Guben; BBI Capital NFI - NWZA ws. uchylenia uchwały nr 6 NWZA z dnia 26 października 2007 r. i zmiany statutu spółki, przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki, uchylenia dotychczasowego i przyjęcia nowego regulaminu walnych zgromadzeń oraz zatwierdzenia zmian w regulaminie rady nadzorczej.

4 DZISIEJSZE KOMENTARZE NA GORĄCO W INWESTOR ONLINE USA (14:30) - SprzedaŜ detaliczna (poprz. 1,4%m/m) i sprzedaŝ bez samochodów za listopad; USA (15:55) - Uniwersytetu Michigan za grudzień. Poprz. 67,4 pkt. Uwaga! Dane publikowane są niezwłocznie po ich odczycie, natomiast komentarz z kilkuminutowym opóźnieniem PRODUKTY STRUKTURYZOWANE DM BZWBK BZ WBK Nowa Era ER - BNPIBZNE Index 280 BNP Paribas Global Renewable Energies ER - BNPIREER Index BNP Paribas Global Waste Management ER - BNPIEEER Index 170 BNP Paribas Global Energy Efficiency ER - BNPIGWER Index BNP Global Water ER - BNPIWAER Index 192 BNP Paribas Platinium Index PLN ER - BNPITPER Index BNP Paribas Global Infrastructure ER - BNPIGIER Index BNP Paribas COMAC Isovol 8 LS ER - KMAI8ER Index BNP Paribas Indexes BNPIBZNE 732,9097-0,45% BNPIREER 203,7231-0,72% BNPIEEER 167,4026-0,25% BNPIGWER 143,6366-0,48% BNPIWAER 132,9819-0,68% BNPITPER 181,7931 0,04% BNPIGIER 204,7664-0,34% KMAI8ER 106,1355-0,13% y wchodzące w skład portfela inwestycyjnego (koszyka indeksów) Certyfikatu BZ WBK Przyjazna Planeta: 1) BNP Paribas Global Renewable Energies ER; 2) BNP Paribas Global Energy Efficiency ER; 3) BNP Paribas Global Waste Management ER; 4) BNP Paribas Global Water ER. y wchodzące w skład portfela inwestycyjnego (koszyka indeksów) Obligacji BZ WBK Infrastruktura+: 1) BNP Paribas Global Infrastructure ER; 2) BNP Paribas COMAC Isovol 8 LS ER.

5 Dane do wykresów dostarcza Bloomberg. Źródłem pozostałych danych są PAP, Reuters, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowoekonomiczne. Prezentowana cena ropy odnosi się do notowań najbliŝszej wygaśnięciu serii kontraktu terminowego WTI Crude, notowanego na giełdzie NYMEX. Prezentowana cena miedzi odnosi się do jej notowań na Londyńskiej Giełdzie Metali. Prezentowana cena złota i srebra to kwotowanie Bloomberga na podstawie dostarczonych notowań instytucji zajmujących się wyceną danego kruszcu. Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakŝe DM BZ WBK S.A. nie moŝe zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione.

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 3 SIERPNIA 2012 WIG 20 Indeks znajduje się obecnie w fazie krótkoterminowego odreagowania. W ramach tej tendencji bykom udało się niemalże przetestować istotną zaporę podażową:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 29 PAŹDZIERNIKA 2010 WIG 20 Indeks WIG20 w dalszym ciągu przebywa w stosunkowo wąskim korytarzu cenowym, plasującym się poniŝej bariery podaŝowej: 2686 2694 pkt. Kluczowym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 17 WRZEŚNIA 2010 WIG 20 Indeks WIG20 zbliŝa się obecnie do istotnej strefy oporu: 2590 2600 pkt, która w kwietniu odegrała juŝ niezwykle waŝną rolę. Sforsowanie tej przeszkody

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 05.02.2015

Biuletyn dzienny 05.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - odbicie, ropa mocno w dół EUR/USD - W środę kurs euro spadał, przebite zostało ważne wsparcie na poziomie 1.14 USD, dzienne dno wypadło w końcówce sesji na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 23 WRZEŚNIA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź KOMENTARZ DO SESJI W USA

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 23 WRZEŚNIA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź KOMENTARZ DO SESJI W USA KOMENTARZ PORANNY GPW Warto na wstępie przypomnieć, Ŝe w wyniku wtorkowego uderzenia popytu bykom udało się wreszcie przedrzeć ponad poziom zniesienia 88.6% fali spadkowej (analizuję indeks WIG20), trwającej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA Analiza techniczna po sesji z 20.04.2009.

ANALIZA TECHNICZNA Analiza techniczna po sesji z 20.04.2009. BIULETYN PORANNY 21 kwietnia r. Polska/Europa Środkowa Europa Ameryka/Japonia WIG 26,.15-2.52% DJ Euro Stoxx 50 1,156.87-4.47% DJIA 7,841.73-3.56% WIG20 1,657.28-2.42% Euronext 100 198.53-4.11% S&P 500

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA Ogromne umocnienie franka po decyzji Banku Szwajcarii EUR/USD - W środę kurs spadł do nowego dna na poziomie 1.1730 USD, po godzinie 10-tej doszło do odbicia. Po powrocie powyżej dna

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wydarzeniem dnia na rynku międzynarodowym były decyzje ECB oraz Banku Anglii odnośnie stóp procentowych. Decyzje władz monetarnych okazały się być zgodne z oczekiwaniami rynku i ECB pozostawił stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych Zagraniczne i krajowy rynek akcji Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara

Sytuacja na rynkach finansowych Zagraniczne i krajowy rynek akcji Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara saw Alior Bank Spółka Akcyjna Biuro Maklerskie Kraków ul. Miłkowskiego 3 30-349 Kraków Infolinia 19503 www.bm.aliorbank.pl 6 grudnia 2013 Tygodniowy komentarz rynkowy Sytuacja na rynkach finansowych Zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank SA infolinia Aktualizacja. Raporty AT- ciekawe spółki. Data publikacji raportu: 26 października 2009 r.

Biuro Maklerskie Alior Bank SA infolinia Aktualizacja. Raporty AT- ciekawe spółki. Data publikacji raportu: 26 października 2009 r. Aktualizacja Raporty AT- ciekawe spółki Krzysztof Sosnowski Krzysztof.Sosnowski@alior.pl IDM 2,80 zł 2,69 zł -3,93% 2,59 zł publikacji raportu: 26 października 2009 r. IDM SA (2.74000, 2.74000, 2.66000,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 15 STYCZNIA 2010

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 15 STYCZNIA 2010 GPW KOMENTARZ PORANNY Bez zmian Wczorajsza sesja zakończyła się nieznacznym spadkiem indeksów, natomiast niewielki wzrost odnotował jedynie swig80. Po wyŝszym otwarciu kupujący nie zdołali pokonać wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 5 STYCZNIA 2010

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 5 STYCZNIA 2010 GPW KOMENTARZ PORANNY TuŜ pod szczytem Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, a najsilniej zwyŝkowały akcje spółek o duŝej kapitalizacji. Kupujący nadawali ton wydarzeniom juŝ od samego otwarcia,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 20 PAŹDZIERNIKA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 20 PAŹDZIERNIKA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź KOMENTARZ PORANNY GPW Wczorajsza sesja zakończyła się zauwaŝalnym spadkiem indeksów, a relatywnie najmocniej straciły akcje duŝych spółek. Początek sesji nie zapowiadał takich emocji, bowiem po nieco słabszym

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe w teorii i praktyce Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. środa, 30 grudnia 2015 11:38 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl

Raport walutowy. środa, 30 grudnia 2015 11:38 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl środa, 30 grudnia 2015 11:38 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Norwegia: Opublikowane dzisiaj dane nt. sprzedaży

Bardziej szczegółowo

WIG20, DAX, S&P500 I KONTRAKTY

WIG20, DAX, S&P500 I KONTRAKTY WIG20, DAX, S&P500 I KONTRAKTY INTRADAY GODZ. 12:30 WIG20 skala dzienna DAX skala tygodniowa S&P500 skala dzienna FW20H1520 skala 60 minutowa FUSDH15 skala dzienna Komentarz do zamieszczonych wykresów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK

GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK GPW KOMENTARZ PORANNY Przełamanie strefy oporu: 2332 2340 pkt W poniedziałek stery na warszawskim parkiecie przejęli kupujący. Było to pokłosiem silnego zachowania się giełd amerykańskich w zestawieniu

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) Dzisiejszy dzień na krajowym rynku walutowym przebiega w miarę spokojnie, choć przeważa presja wzrostu wartości złotego, co jest niejako pochodną zachowania się

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r.

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Warszawa, 6 lutego 2013 Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Komunikat Prasowy W styczniu 2013 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 929,9 tys. sztuk wobec 878,2 tys.

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15. Wciąż dobre warunki dla dolara

Raport dzienny FX. Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15. Wciąż dobre warunki dla dolara Raport dzienny FX Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15 Wciąż dobre warunki dla dolara Rentowności amerykańskich obligacji rządowych dalej idą w górę. Widać wyraźnie, ze rynek próbuje rozegrać temat

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 5 grudnia 2011 r. Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA W listopadzie 2011 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 1,27 mln sztuk, wobec

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) Kluczowym wydarzeniem piątkowej sesji były opublikowane w godzinach popołudniowych dane z amerykańskiego rynku pracy. Dane były nieco lepsze od prognoz. Szacowano,

Bardziej szczegółowo

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który Handel podczas czwartkowych notowań miał względnie spokojny charakter. Z pośród głównych parkietów Europy największe zwyżki odnotował indeks STOXX50 (stopa zwrotu wyniosła 1,74%). DAX W czasie dzisiejszej

Bardziej szczegółowo

raport miesięczny styczeń 2015

raport miesięczny styczeń 2015 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe bez tajemnic Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Agenda: ABC kontraktów terminowych Zasady obrotu kontraktami Depozyty zabezpieczające Zabezpieczanie i spekulacja Ryzyko inwestowania

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r.

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r. Rocznik Giełdowy 2012 algorytmu kalkulacji kursu rozliczeniowego oraz dni wykonania jednostek. Giełda uruchomiła serwis internetowy dedykowany rynkowi instrumentów pochodnych. Serwis dostępny jest pod

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI GOSPODARCZO-POLITYCZNE KALENDARIUM DZISIEJSZE KOMENTARZE NA GORĄCO W INWESTOR ONLINE WSIP

WIADOMOŚCI GOSPODARCZO-POLITYCZNE KALENDARIUM DZISIEJSZE KOMENTARZE NA GORĄCO W INWESTOR ONLINE WSIP GPW KOMENTARZ PORANNY Szukamy dna Wczorajsza sesja zakończyła spadkiem indeksów, choć trzeba przyznać, iŝ nie było to juŝ tak jednostronne widowisko jak w końcówce poprzedniego tygodnia. Po wyŝszym otwarciu

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 16 maja 2008

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 16 maja 2008 Tygodniowy Komentarz Rynkowy 16 maja 2008 Zagraniczne rynki finansowe Rynek walutowy EURUSD W perspektywie całego tygodnia dolar zanotował stratę o 1.5 centa. Amerykańska waluta traciła wyraźnie w poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.)

FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.) FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł dość wyraźne umocnienie amerykańskiej waluty, co w zasadzie można tu wiązać z kontynuacją impulsu z poprzedniego dnia,

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) Wczoraj doszło do kolejnej już próby wyznaczenia trwalszego trendu na korzyść euro względem dolara, jednakże po raz kolejny szybko zareagowała podaż i w efekcie

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-12-2006r.) Wczorajszy dzień na krajowym rynku walutowym upłynął pod znakiem presji wzrostu wartości krajowej waluty. Można to było wiązać z nieznacznym osłabieniem dolara

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) Końcówka wczorajszej sesji nie była zbyt udana dla krajowej waluty, która dosyć wyraźnie straciła na wartości. Dzisiejszy dzień co prawda stoi pod znakiem niewielkiej

Bardziej szczegółowo

DNA Rynków 12/2015 06.04.2015 10.04.2015. Zgniłe jajo. Prezentacja dostępna na stronie www.dnarynkow.com

DNA Rynków 12/2015 06.04.2015 10.04.2015. Zgniłe jajo. Prezentacja dostępna na stronie www.dnarynkow.com DNA Rynków 12/2015 06.04.2015 10.04.2015 Zgniłe jajo W POPRZEDNIM TYGODNIU W Stanach mniej pracy na Wielkanoc Zatrudnienie w USA Średnia 12-miesięczna Źródło: Bloomberg W POPRZEDNIM TYGODNIU bo mniej roboty

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia Odreagowanie na rynku akcji, złoto dalej w dół USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść niewielkie wzrosty. Potem w ciągu kilku sesji możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1830pkt. Przebicie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 19 LISTOPADA 2009

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 19 LISTOPADA 2009 GPW KOMENTARZ PORANNY W objęciu bessy Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów, a najsilniej zniŝkowały akcje duŝych spółek. TuŜ po wyŝszym otwarciu WIG-20 zdołał nadbić wcześniejsze maksimum,

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) Początek tygodnia przyniósł umocnienie amerykańskiej waluty. W zasadzie w przeważającej mierze wynikało to z sytuacji technicznej, która po dwóch ostatnich

Bardziej szczegółowo

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.)

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) FOEX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) Końcówka tygodnia na rynku walutowym przyniosła dosyć ciekawe zmiany. Na większości głównych par wyraźnie zyskiwał dolar. Impulsów do takiego ruchu dostarczyły

Bardziej szczegółowo

SERWIS PORANNY CZWARTEK 08 MARCA 2007

SERWIS PORANNY CZWARTEK 08 MARCA 2007 SERWIS PORANNY CZWARTEK 08 MARCA 2007 INDEKSY GIEŁDOWE Z DNIA 07-03-07 INDEKS WARTOŚĆ ZMIANA % OBROTY [MLN] WIG 51415-0.1 1152 WIG20 3173-0.9 1012 TECHWIG 1203-0.4 220 DOW JONES 12192-0.1 31840 NASDAQ

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK

GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK BIULETYN PORANNY GPW 3 sierpnia 2009 Komentarz poranny Nerwowość na parkiecie Piątkowa sesja zakończyła się wzrostem indeksów, a z szeregu wyłamał się jedynie WIG-20. Bez wątpienia sesja zostanie zapamiętana

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN TYGODNIOWY WTOREK, 02.01.2007

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN TYGODNIOWY WTOREK, 02.01.2007 RYNEK MIEDZI W ubiegłym tygodniu trzymiesięczna cena miedzi zawarta była w przedziale 6 280 6 445 USD/t. Trzymiesięczna cena miedzi zanotowała spadek w ujęciu tygodniowym o 2,16%. Do października 2007

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa rynku TYDZIEŃ OKRES 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016

Analiza tygodniowa rynku TYDZIEŃ OKRES 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016 Analiza tygodniowa rynku TYDZIEŃ 35.2016 OKRES 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016 WYDARZENIA TYGODNIA 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016 STANY ZJEDNOCZONE BEZROBOCIE, STOPY PROCENTOWE Nieco gorsze dane z amerykańskiego

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym charakteryzował się osłabieniem amerykańskiej waluty. Można założyć, że impulsem do takiego ruchu były zdecydowanie lepsze

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY. GPW 25 września 2009. ŚWIAT Nasdaq

BIULETYN PORANNY. GPW 25 września 2009. ŚWIAT Nasdaq BIULETYN PORANNY GPW 25 września 2009 Komentarz poranny Miedź Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów, z czym moŝna było się liczyć w kontekście wyprzedaŝy w USA w końcówce środowej sesji. Trzeba

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - możliwe kolejne dno, potem trwalsze odbicie EUR/USD - W piątek osiągnięte zostało minimum na poziomie 1.1459 USD. Po godzinie 17-tej rozpoczęło się odbicie, zamknięcie wypadło

Bardziej szczegółowo

Dzisiaj na rynek powrócili inwestorzy z zamkniętych wczoraj rynków w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. DAX

Dzisiaj na rynek powrócili inwestorzy z zamkniętych wczoraj rynków w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. DAX Dzisiaj na rynek powrócili inwestorzy z zamkniętych wczoraj rynków w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. DAX Pierwsza sesja tygodnia zakończyła się dla inwestorów posiadających długie pozycje pesymistycznie,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 20.01.2015

Biuletyn dzienny 20.01.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - możliwe kolejne dno, dalsze wzrosty złota EUR/USD - Z piątkowego dna na poziomie 1.1459 USD rozpoczęło się odbicie. W poniedziałek dotarło ono do 1.1637 USD. Po godzinie 17-tej

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN.

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN. DMK-Alpha 9:00 - Rentowność papierów Grecji dochodzi juŝ do 9,0 %, a spread zbliŝa się do 600 pb. Ma to ogromny wpływ na EURUSD, który pokonał marcowe minima. Złoty słabnie w ślad za słabnącym EUR. Dziś

Bardziej szczegółowo

Komentarz surowcowy. czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed. W centrum uwagi:

Komentarz surowcowy. czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed. W centrum uwagi: Komentarz surowcowy czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed W centrum uwagi: Dorota Sierakowska Analityk tel: (022)504-33-22 e-mail: d.sierakowska@bossa.pl Silny dolar

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia DAX - kolejna fala wzrostów, silny dolar USA (kontrakty S&P500) - Po przebiciu oporu w rejonie 2080 pkt, otwarta została droga do silnego oporu w rejonie 2100-2117 pkt. Przełamanie tej bariery wygeneruje

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia FED tnie program QE3 o kolejne 10 mld USD USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść spadki, w ciągu kilku sesji możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1830pkt. Przebicie tego wsparcia może

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY. GPW 3 września 2009. ŚWIAT Nasdaq

BIULETYN PORANNY. GPW 3 września 2009. ŚWIAT Nasdaq BIULETYN PORANNY GPW 3 września 2009 Komentarz poranny Pogorszenie wskazań Wczorajsza sesja zakończyła się silnym spadkiem indeksów i w dalszym ciągu mocniej tracą akcje małych i średnich spółek. W statystyce

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 29.01.2015

Biuletyn dzienny 29.01.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - na granicy ważnego wsparcia, osłabienie franka EUR/USD - W środę doszło do wybicia w dół z kilkunastogodzinnej fazy konsolidacji. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1.1271

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl Motto dnia: Z reguły ponad 75% akcji jest trzymanych na długi termin. Oznacza to, że nigdy nie zostaną sprzedane, o ile oczywiście spółka nie zostanie przejęta. Kontrakty terminowe FW20H13 FW20H13 Trend

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl Motto dnia: Koncentrujmy się na rzeczach wartościowych, a będziemy dużo lepsi od tych wszystkich żebraczych myśliwych próbujących dorobić się majątku na akcjach groszowych. Kontrakty terminowe FW20Z12

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 24 STYCZNIA 2011

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 24 STYCZNIA 2011 GPW KOMENTARZ PORANNY Piątkowa sesja zakończyła się nieznacznym wzrostem głównych indeksów, a po sesji na dziennych wykresach świecowych pozostały górne cienie, które wskazują na podaŝ na wyŝszych poziomach

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Umiejętność czytania formacji pozwoli nam ocenić, dlaczego rynek robi to, co właśnie robi.

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Umiejętność czytania formacji pozwoli nam ocenić, dlaczego rynek robi to, co właśnie robi. Motto dnia: Umiejętność czytania formacji pozwoli nam ocenić, dlaczego rynek robi to, co właśnie robi. Kontrakty terminowe FW20Z12 FW20Z12 Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia - 2362 WIG20 Trend wzrostowy

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 31 sierpnia 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 28 sierpnia 2015 roku = 3,7669 Kurs spadł

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUTURES NA WIG20

ANALIZA FUTURES NA WIG20 ANALIZA FUTURES NA WIG20 INTRADAY GODZ. 15:30 Przed zamknięciem Wykres FW20H1520 skal 60 minutowa Źródło: Amibroker Na wstępie warto przypomnieć, że sesja wtorkowa cechowała się relatywnie większym poziomem

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Inwestycje alternatywne - cechy rozszerzają katalog możliwości inwestycyjnych dostępnych na GPW dla przeciętnego inwestora

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 28 LUTEGO 2011

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 28 LUTEGO 2011 GPW KOMENTARZ PORANNY Piątkowa sesja zakończyła się wzrostem indeksów, a jej przebicie naleŝy ocenić pozytywnie. Po wyŝszym otwarciu kupujący nadbili wcześniejsze maksimum, ale niewiele wyŝej w strefie

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w grudniu 2015 r. ukształtował się na poziomie minus 0,5 % r/r

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. Motto dnia: Transakcja się uda lub nie, ale jeśli ryzyko będzie małe to nie stanie nam się nic złego.

Analiza techniczna.  Motto dnia: Transakcja się uda lub nie, ale jeśli ryzyko będzie małe to nie stanie nam się nic złego. Motto dnia: Transakcja się uda lub nie, ale jeśli ryzyko będzie małe to nie stanie nam się nic złego. Kontrakty terminowe FW20Z12 FW20Z12 Trend spadkowy Sygnał odwrócenia - 2358 WIG20 Trend spadkowy Sygnał

Bardziej szczegółowo

Debiuty giełdowe największych prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa.

Debiuty giełdowe największych prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa. Debiuty giełdowe największych prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa, a debiut PGE na GPW Debiut giełdowy akcji spółki PGE zbliża się wielkimi krokami. Będzie to wielkie wydarzenie w historii Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUTURES NA WIG20

ANALIZA FUTURES NA WIG20 ANALIZA FUTURES NA WIG20 INTRADAY GODZ. 15:30 Przed zamknięciem Wykres FW20H1520 skal 60 minutowa Źródło: Amibroker Środowy wzrost presji podażowej okazał się mało perspektywicznym wydarzeniem. Tak to

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUTURES NA WIG20

ANALIZA FUTURES NA WIG20 ANALIZA FUTURES NA WIG20 INTRADAY GODZ. 15:00 Na lokalnym wsparciu Wykres FW20H12 skal 60 minutowa Z załączonego wykresu wynika, Ŝe kontrakty zdołały przedrzeć się poniŝej czerwonej median line. W rejonie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY. GPW 21 października 2009. ŚWIAT Nasdaq

BIULETYN PORANNY. GPW 21 października 2009. ŚWIAT Nasdaq BIULETYN PORANNY GPW 21 października 2009 Komentarz poranny Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, jedynie swig80 odnotował spadek. Główne indeksy WIG i WIG-20 odnotowały wzrost do nowych,

Bardziej szczegółowo

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Jesteś tu: Bossa.pl Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Zasady wnoszenia depozytów zabezpieczających są takie same dla wszystkich klas kontraktów terminowych notowanych na

Bardziej szczegółowo

SERWIS PORANNY PONIEDZIAŁEK 03 WRZESNIA 2007

SERWIS PORANNY PONIEDZIAŁEK 03 WRZESNIA 2007 SERWIS PORANNY PONIEDZIAŁEK 03 WRZESNIA 2007 INDEKSY GIEŁDOWE Z DNIA 31-08-07 INDEKS WARTOŚĆ ZMIANA % OBROTY [MLN] WIG 60649 2.7 1230 WIG20 3601 3.0 1034 TECHWIG 1168 2.0 278 DOW JONES 13357 0.9 27500

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.) Ostatnie dni przyniosły na głównych parach dolarowych umocnienie amerykańskiej waluty. Z punktu widzenia danych fundamentalnych, jakie były publikowane

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 3 LUTEGO WIG 20 WIG20 (2,38.61, 2,355.89, 2,337.36, 2,355.89, +7.9995) 2630 2620 2610 2600 2590 2580 2570 2560 2550 250 2530 2520 2510 2500 290 280 270 260 250 20 230 220 210 200 2390 2380 2370 2360 2350

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl Motto dnia: Lepiej wziąć jedną lub dwie małe straty i mieć pewność, że jesteśmy po dobrej stronie rynku niż siedzieć ze skwaśniałą miną przez cały miesiąc. Kontrakty terminowe FW20Z12 FW20Z12 Trend spadkowy

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) Wtorek na krajowym rynku przyniósł stosunkowo wyraźne osłabienie złotego, na które z punktu widzenia sytuacji technicznej już od kilku dni coraz wyraźniej się

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (03-01-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (03-01-2007r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (03-01-2007r.) Wczorajsza sesja na rynku krajowej waluty stała pod znakiem presji umocnienia złotego. W przypadku dolara było to szczególnie widoczne za sprawą stosunkowo wyraźnego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 27 LISTOPADA 2009 WIG 20. mwig40

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 27 LISTOPADA 2009 WIG 20. mwig40 GPW KOMENTARZ PORANNY Potencjalny układ ABCD W ostatnim okresie waŝną rolę na wykresie indeksu WIG 20 odegrała strefa oporu Fibonacciego: 2446 2457 pkt. W wymienionym rejonie cenowym koncentrowało się

Bardziej szczegółowo

SERWIS PORANNY ŚRODA 2 KWIETNIA 2008

SERWIS PORANNY ŚRODA 2 KWIETNIA 2008 SERWIS PORANNY ŚRODA 2 KWIETNIA 2008 INDEKSY GIEŁDOWE Z DNIA 01-04-08 INDEKS WARTOŚĆ ZMIANA % OBROTY [MLN] WIG 48584 1.2 1458 WIG20 3028 1.6 1326 TECHWIG 968 0.8 238 DOW JONES 12654 3.2 28300 NASDAQ 2362

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 11.02.2015

Biuletyn dzienny 11.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - konsolidacja, możliwe dalsze spadki na ropie EUR/USD - Po piątkowej przecenie do poziomu 1.1311 USD, od dwóch dni trwa konsolidacja w rejonie 1.1269-1.1358 USD, wczorajsze

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Duma i pycha na giełdzie to skórka od banana, na której można się przewrócić.

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Duma i pycha na giełdzie to skórka od banana, na której można się przewrócić. Motto dnia: Duma i pycha na giełdzie to skórka od banana, na której można się przewrócić. Kontrakty terminowe FW20Z12 FW20Z12 Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia - 2379 WIG20 Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY. GPW 7 maja 2009 ŚWIAT

BIULETYN PORANNY. GPW 7 maja 2009 ŚWIAT BIULETYN PORANNY GPW 7 maja 2009 Komentarz poranny Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, a z szeregu wyłamał się jedynie WIG-20 i to głównie za sprawą podaŝy na kilku spółkach na końcowym

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara saw Alior Bank Spółka Akcyjna Biuro Maklerskie Kraków ul. Miłkowskiego 3 30-349 Kraków Infolinia 19503 www.bm.aliorbank.pl 26 kwietnia 2013 Tygodniowy komentarz rynkowy Sytuacja na rynkach finansowych

Bardziej szczegółowo

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG Maj 2009 r.

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG Maj 2009 r. Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG20-20110609 18-29 Maj 2009 r. OPIS Dwuletnia inwestycja w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA oferująca 100% ochronę kapitału w

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 S&P500 DAX NIKKEI 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 0 0 0 WIG0 WIG50 WIG50

Bardziej szczegółowo

Raport surowcowy. środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży. W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół

Raport surowcowy. środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży. W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół Raport surowcowy środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół Coraz bliżej raportu USDA Dorota Sierakowska Analityk e-mail: d.sierakowska@bossa.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Podczas czwartkowej aukcji Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii OK0116 (16,9 mld PLN), PS0416 (19,6 mld PLN) i OK0716 (12,6 mld PLN) o łącznej wartości 49,1

Bardziej szczegółowo

Analiza futures na WIG 20 intraday godz. 15.00

Analiza futures na WIG 20 intraday godz. 15.00 Analiza futures na WIG 20 intraday godz. 15.55 WaŜny krótkoterminowy opór: 3463 3465 pkt. Pierwsze waŝne wsparcie: 3437-3445 pkt. Nieudany test oporu O 15.35 znowu do akcji wkroczyły kosze podaŝowe i kontrakty

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA Analiza techniczna po sesji z 10.03.2009.

ANALIZA TECHNICZNA Analiza techniczna po sesji z 10.03.2009. BIULETYN PORANNY 11 marca r. Polska/Europa Środkowa Europa Ameryka/Japonia WIG 23,036.22 1.41% DJ Euro Stoxx 50 1,919.53 6.05% DJIA 6,926.49 5.80% WIG20 1,481.42 1.77% Euronext 100 456.90 5.13% S&P 500

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH W czwartek na aukcji zamiany Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii DS1015 i OK0116. W zamian będą emitowane papiery PS0421 i DS0726. Dr Mirosław Budzicki Starszy

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny 20.12.2010 r.

Komentarz poranny 20.12.2010 r. Komentarz poranny 20.12.2010 r. NOTOWANIA z dnia 17.12.2010 r. źródło: Bloomberg, stooq.pl Indeksy Polska/Europa Środk. Indeksy Europa Indeksy Świat WIG 47,651.50 0.28% S&P EUROPE 350 1,129.07-0.53% DJIA

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r.

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r. Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r. Do pkt-u 5.2) porządku obrad w sprawie warunkowego podwyŝszenia kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (21-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (21-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (21-06-2006r.) Środa na krajowym rynku walutowym ponownie cechuje się presją ze strony sprzedających złotego. Tym samym negatywny sentyment do rynków naszego regionu jest nadal

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) Środa na rynku walutowym stała pod znakiem umocnienia amerykańskiej waluty na większości par. Można przyjąć, że była to wypadkowa reakcji na sporą porcję

Bardziej szczegółowo