SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA NAUKOWEGO PRAWA FINANSOWEGO WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAOSKIEGO ZA ROK 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA NAUKOWEGO PRAWA FINANSOWEGO WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAOSKIEGO ZA ROK 2012"

Transkrypt

1 2012 Pierwsza strona sekcja 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA NAUKOWEGO PRAWA FINANSOWEGO WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAOSKIEGO ZA ROK 2012 Zawiera szczegółowy opis działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Koło Naukowe Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego Gdańsk

2 2 Spis Treści SPIS TREŚCI: 1.WSTĘP WŁADZE KOŁA, CZŁONKOWIE KOŁA KONFERENCJE NAUKOWE Ogólnopolska Konferencja Podatkowa w Toruniu IV Ogólnopolski Kongres Prawa Bankowego w Warszawie VI Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego w Krakowie Ogólnopolska Konferencja Naukowa we Wrocławiu STAŁE SPOTKANIA KOŁA Akademia filmowa Inside Job Akademia filmowa Wallstreet (1987) Kryzys finansowy Wykład dr Przemysława Panfila Podatek od nieruchomości oraz specjalne strefy ekonomiczne vs. raje podatkowe Spotkanie z przedstawicielem konferencji przedsiębiorstw finansowych w Polsce Walne zgromadzenie członków koła wybór nowego Prezesa Koła Walne zgromadzenie członków koła, prelekcja pt. Raje Podatkowe Rola prawa cywilnego w wykładni prawa podatkowego dr Łukasz Karczyoski Foreign exchange market Karty płatnicze i Interpretacje indywidualne DZIAŁALNOŚĆ WYSPECJALIZOWANYCH GRUP W RAMACH KNPF Grupa Giełdowa spotkanie organizacyjne Grupa Giełdowa podstawy tradingu Grupa Giełdowa trading Grupa Giełdowa money management Grupa Giełdowa psychologia tradingu Sekcja Podatkowa I wyjście do WSA Sekcja Podatkowa II wyjście do WSA Sekcja Podatkowa Grupa Rezydenci w konkursie Eye on Tax INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI KNPF Rekrutacja Konkurs dla III roku X Bałtycki Festiwal Nauki KALENDARIUM DZIAŁALNOŚCI KOŁA NA ROK PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KOŁA NA ROK ZAŁĄCZNIK NR 1 STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA FINASOWEGO WPIA UG ZAŁĄCZNIK NR 2 LOGOTYPY KOŁA NAUKOWEGO PRWA FINANSOWEGO WPIA UG 46 2 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG

3 Wstęp 3 KOŁO NAUKOWE PRAWA FINANSOWEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Koło Naukowe Prawa Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego, jest jedną z prężniej działających organizacji studenckich, istniejących na Wydziale Prawa i Administracji. Swoją pozycję zawdzięczamy zaangażowaniu członków koła oraz wsparciu ze strony Katedry Prawa Finansowego UG. Koło funkcjonuje nieprzerwanie od 2005 roku. Dzięki stopniowemu wdrażaniu nowych członków oraz ciągłości działania, możliwe jest zachowanie najlepszych tradycji Koła. Niezmiennie członkowie skupiają się na zagadnieniach praktycznych. Na cykliczne spotkania Koła zapraszane są osoby związane ze stosowaniem prawa finansowego, organizowane są warsztaty, wspólne wyjścia do WSA, członkowie uczestniczą w konferencjach, publikują i dyskutują na bieżące, najważniejsze tematy dotyczące prawa finansowego Polski i Unii Europejskiej. W obrębie Koła istnieją wydzielone: Grupa Giełdowa oraz Sekcja Podatkowa. Bieżące zadania ustalane są w oparciu o zainteresowania i sugestie Członków. Dzięki współpracy z Katedrą Prawa Finansowego UG, osoby biorące udział w spotkaniach Koła, mają szansę wysłuchania wykładów daleko wybiegających poza standardowy kanon nauczania i zmierzenia się z zagadnieniami nieobjętymi podstawą programową. Współpraca Koła i Katedry ma również szerszy skutek w postaci organizowanego corocznie, cieszącym się dużą popularnością wśród studentów prawa i administracji, Konkursem Wiedzy o Prawie Finansowym. Wśród nagród- książek i in. wartościowych przedmiotów, przewidziana jest możliwość uzyskania, z egzaminu z przedmiotu Prawo Finansowe, oceny bardzo dobrej. Najważniejszym elementem Koła są jego Członkowie. Koło naukowe wypełnia swoje zadanie nie tylko wtedy, gdy samo tworzy wartość, za którą jest nagradzane, ale także, gdy daje możliwość rozwoju i odnoszenia sukcesów poszczególnym osobom. Nasze Koło spełnia oba te warunki. Dodatkowo z powodzeniem integruje i jednoczy, także na spotkaniach nieoficjalnych, studentów zainteresowanych szeroką tematyką Prawa Finansowego. Cykliczne spotkania Koła ogłaszane są publicznie poprzez stronę internetową, profil na facebooku, listę mailingową oraz gabloty umieszczone na Wydziale, a udział w nich otwarty jest dla wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką. Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG 3

4 4 Władze koła, członkowie koła WŁADZE I CZŁONKOWIE KOŁA NAUKOWEGO PRAWA FINANSOWEGO WPIA UG DR DAMIAN CYMAN opiekun koła Adiunkt Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG. KADENCJA 2012/2013 Marek Sołtys (III rok Prawo) Prezes Witold Basałaj (IV rok Prawo) Wiceprezes Marta Chmura (III rok Prawo) Sekretarz Daniel Piankowski (IV rok Prawo) Członek Zarządu ds. Naukowych Jeremi Chlebowicz (IV rok Prawo) Członek Zarządu - Human Resources Kadencja 2011/2012 Anna Klein Kaska (IV rok Prawo) Prezes Marek Sołtys (II rok Prawo) Wiceprezes Joanna Krawczyk (IV rok Prawo) Sekretarz CZŁONKOWIE KOŁA Koło liczy aktualnie 35 członków (stan na dzień 10 stycznia 2013 r.): Bogdańska Aleksandra (V rok Prawo) Burdach Sylwia (III rok Prawo) Dwojakowski Sebastian (III rok Prawo) Fiedorczuk Maciej (III rok Prawo) Gembel Maciej (III rok Prawo) Gondek Paulina (V rok Prawo) Kanka Kacper (IV rok Prawo) Kowalewski Adam (III rok Prawo) Kozubal Małgorzata (V rok Prawo) Krakowiak Karo (III rok Prawo) Krawczyk Joanna (V rok Prawo) Klein-Kaska Anna (V rok Prawo) Leoniak Ewa (V rok Prawo) Mroczkowski Mateusz (V rok Prawo) Nowaczyk Weronika (V rok Prawo) Nowicki Paweł (III rok Prawo) Orzoł Michał (II rok MSA) Pilas Maciej (III rok Prawo) Rogowska Dorota (III rok Prawo) Rudzińska Paulina (II rok MSA) Rynkiewicz Aleksandra (III rok Prawo) Sawczuk Joanna (III rok Prawo) Schulz Radosław (IV rok Prawo) Sikorska Maja (III rok Prawo) Smoleń Bartosz (III rok Prawo) Świderska Wojana (III rok Prawo) Wójcik Aneta (IV rok Prawo) Zagozda Anna (III rok Prawo) Zając Jakub (III rok Prawo) Zakrzewski Karol (III rok Prawo) 4 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG

5 Konferencje naukowe 5 KONFERENCJE NAUKOWE To główny element działalności naukowej na jakim skupia się nasze koło. Daje okazję do poszerzenia horyzontów naukowych, wymiany poglądów, publikacji referatów i artykułów naukowych w materiałach pokonferencyjnych. To także promocja naszego uniwersytetu poza jego bramami. W 2012 roku członkowie Koło Naukowego Prawa Finansowego byli obecni na ogólnopolskich konferencjach naukowych organizowanych na terenie całej Polski. Byliśmy w Warszawie, Krakowie, Toruniu i we Wrocławiu. Poprzez obecność na niemal wszystkich konferencjach o tematyce szeroko pojętego prawa finansowego nie tylko poszerzyliśmy wiedzę z tego zakresu, ale także nawiązaliśmy stałą współpracę z innymi kołami naukowymi chociażby w zakresie możliwości publikacji artykułów naukowych oraz przepływu informacji na temat następnych wydarzeń naukowych. Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG 5

6 6 Ogólnopolska Konferencja Podatkowa w Toruniu OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PODATKOWA NA UNIWERSYTECIE MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU "CO MI ZROBISZ JAK MNIE ZŁAPIESZ, CZYLI PODATNIK NA SPALONYM. UNIKANIE OPODATKOWANIA I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA TEMU ZJAWISKU. Konferencja naukowa dotyczył a unikania opodatkowania czyli zjawisku polegającym na sztucznym redukowaniu odpowiedzialności podatkowej do takiego poziomu, gdzie jest ona najniższa. Zjawisko to różni się od siebie w różnych krajach w zależności od obowiązującego w danym państwie prawa podatkowego. Ciężko jest odróżnić legalne unikanie, od nielegalnego uchylania się od płacenia podatków. Właśnie to zagadnienie było żywo dyskutowane przez prelegentów i zaproszonych gości na konferencji w Toruniu KWIETNIA Koło Naukowego Prawa Finansowego reprezentował członek koła Daniel Piankowski, który wygłosił referat naukowy pt.,,,raje podatkowe, a polskie Specjalne Strefy Ekonomiczne, instytucje podobne czy różne w unikaniu płacenia podatku dochodowego przy prowadzeniu działalności gospodarczej? Nasz kolega w swoim referacie poruszył kwestie komparat ystycznego spojrzenia na obie instytucje. Przedstawił cechy wspólne, ale przede wszystkim skupił się w swojej analizie na uwypukleniu różnic pomiędzy rajami podatkowymi, a SSE. Dowodził, że kontrolowane przez państwo zjawisko unikania opodatkowania w SSE, może być najlepszym bodźcem stymulującym gospodarkę. 6 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG

7 IV Ogólnopolski Kongres Prawa Bankowego 7 IV OGÓLNOPOLSKI KONGRES PRAWA BANKOWEGO "BEZPIECZEŃSTWO SEKTORA FINANSOWEGO - WIZJA BANKOWOŚCI PO KRYZYSIE KWIETNIA Kongres został zorganizowany przez Koło Naukowe Prawa Bankowego, działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Koło Naukowe Prawa Finansowego reprezentowali na nim Anna Klein-Kaska, Anna Iskierka oraz Tomasz Majkowycz. Nasi koledzy podczas debat i paneli zastanawiali się jak polityka gospodarcza, oraz czy przyjęte ustalenia mechanizmów prewencyjnych, zdały test podczas kryzysu wywołanego m.in przez kredyty subprime w stosunku do sektora podatkowego. Ten ogólnoświatowy sprawdzian pokazał jak wiele jest mechanizmów prewencyjnych w przypadku kryzysu. Prowadzący debaty starali się też zwrócić uwagę słuchaczy na duże ryzyko nadużyć związanych z istnieniem instytucji zbyt powiązanych z innymi żeby nie upaść, zbyt dużych żeby nie upaść oraz zbyt dużych, żeby je uratować. Ponadto na Kongresie zostały poruszone tematy mechanizmów bezpieczeństwa sektora finansowego, stabilności systemu bankowego, warunkami stabilności sektora finansowego. Nasi koledzy mieli okazję wysłuchać na Kongresie wybitnych ekspertów branży prawa i bankowości m.in. prof. dr hab. Hannę Gronkiewicz Waltz Prezydenta m.st. Warszawy, prof. Zw.. dr hab. Małgorzatę Zaleską Wiceprezesa NBP oraz Krzysztofa Pietraszkiewicza Prezesa Związku Banków Polskich. Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG 7

8 8 VI Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRAWA PODATKOWEGO PRZEŁOMOWE ORZECZENIA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH W SPRAWACH PODATKOWYCH KWIETNIA W dniach kwietnia 2012 roku członkowie koła w składzie: Paulina Gondek, Anna Iskierka, Łukasz Matysek, Marek Sołtys reprezentowali KNPF UG na IV ogólnopolskiej konferencji podatkowej. Obszerny program konferencji (bo trwała aż trzy dni) obfitował w wystąpienia praktyków z największych kancelarii takich jak Ernst&Young, KPMG, Deloitte, a także sędziów, adwokatów, doradców podatkowych. Każdy uczestnik konferencji dostał torbę z upominkami wśród, których były gadżety wyżej wymienionych firm, a także książki oraz kwartalniki prawa podatkowego. Uczestnicy na koniec konferencji dostali także certyfikaty zaświadczające ich udział. 8 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG

9 Ogólnopolska Konferencja Naukowa we Wrocławiu 9 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA OGÓLNE I INDYWIDUALNE INTERPRETACJE PODATKOWE MINISTRA FINANSÓW 6 7 GRUDNIA Już po raz kolejny Koło Naukowe Prawa Finansowego uczestniczyło w corocznie organizowanej konferencji podatkowej we Wrocławiu. Program konferencji obejmował 2 dni. Pierwszy dzień był przeznaczony na referaty studenckie. Każdy z uczestników miał ok 20 minut na prezentacje swojego referatu. Na konferencji zjawili się przedstawiciele Kół Naukowych z niemal wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. Na konferencji swój referat pierwszego dnia wygłosił członek zarządu Daniel Piankowski na temat Opodatkowanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podatkiem od towarów i usług w świetle indywidualnych interpretacji podatkowych. Drugi dzień konferencji obfitował w referaty znamienitych gości i praktyków, którzy na co dzień zmagają się z zawiłościami prawa podatkowego. Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG 9

10 10 Stałe spotkania koła STAŁE SPOTKANIA KOŁA Koło naukowe Prawa Finansowego UG ma szeroką działalność. Wiele projektów, uruchomionych w ramach naszych struktur, funkcjonuje niezależnie od siebie. W celu ich realizacji, komunikujemy się ze sobą poprzez kilka odrębnych źródeł wymiany informacji. Stałe Spotkania Koła dzięki swojej regularności i dostępności dla wszystkich zainteresowanych, stanowią miejsce bezpośredniej wymiany informacji pomiędzy członkami Koła. Pozwala to poznać dokonania i plany poszczególnych grup i lepiej skoordynować działalność Koła - jako całości. Terminy kolejnych spotkań ogłaszane są publicznie, a same Spotkania mają charakter otwarty, dla wszystkich zainteresowanych tematyką poruszaną przez Koło. Jest to element rekrutacji, gdyż prowadzimy ją przez cały rok, oraz wspierania działalności naukowej Uniwersytetu. Działalność Koła ubogaca ofertę edukacyjną Uniwersytetu Gdańskiego. Szczególnie uwidacznia się to właśnie na Stałych Spotkaniach Koła, gdyż każdorazowo połączone są one z prelekcją, wystąpieniem osoby, która ma wiedzę w omawianym, przez siebie, temacie jak również dyskusjami czy warsztatami. Tak więc Stałe Spotkania Koła spełniają kilka funkcji i oprócz najważniejszych, jak naukowa czy organizatorska, pozwalają integrować środowisko akademickie i wspierać się nawzajem we własnych aspiracjach naukowych. 10 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG

11 Akademia filmowa 11 AKADEMIA FILMOWA DYSKUSJA NAD FILMEM INSIDE JOB 3 STYCZNIA Dokument opowiada o przyczynach i skutkach kryzysu finansowego, który wybuch w USA w 2008 roku po upadku banku Lehman Brothers. Przekrojowo omawia sytuacje Makro i Mikroekonomiczną Islandii (kraju, który jako pierwszy zbankrutował podczas trwającego do dziś kryzysu) i USA. A także mechanizmy polityczno prawne w Stanach Zjednoczonych, które przyczyniły się do powstania kryzysu. Członkowie koła zastanawiali się nad zagadnieniem Czy kryzys został wywołany przez drapieżną chęcią zysków i oszustw na skalę światową, czy może głównym czynnikiem była deregulacja prawna rynków finansowych stopniowo wprowadzana w USA od lat 60 XX wieku? Najważniejszymi argumentami podnoszonymi przez członków koła przemawiających za oszustwem był fakt kupowania przez instytucje finansowe osób pracujących w nadzorze sektora finansowego. Za drugą hipotezą przemawiał niewystarczające lub kompletny brak regulacji dotyczącej tzw. nowoczesnej inżynierii finansowej czyli łączenia różnych produktów finansowych w skomplikowany łańcuch sekuratyzacyjny. Zagadnienie to nie znalazło jednoznacznego rozstrzygnięcia. Obie hipotezy zostają przedstawione w filmie Inside Job. Członkowie koła dostrzegali wzajemne przenikanie się tych dwóch hipotez, lecz nie wypracowali oni kompromisu, która z nich tak naprawdę przeważyła doprowadzając do fali bankructw firm i krajów na świecie. Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG 11

12 12 Akademia filmowa Wall Street AKADEMIA FILMOWA WALL STREET (1987) 4 STYCZNIA Dzieło Olivera Stone'a nagrodzone zostało m.in Oscarem i Złotym Globem. Uznawane jest, nawet po latach, za film legendarny. Wydarzenia przedstawione w filmie poddane zostały, przez Członków Koła, głębszej analizie. Już sama ocena zachowania głównego bohatera, Gordona Gekko, wzbudziła wiele kontrowersji pomiędzy dyskutantami. W zamyśle reżysera, Gekko, miał być krytyką postaw, jakie można zaobserwować na najsłynniejszej z giełd- Wall Street. Tymczasem, postać przedstawiona przez Michaela Douglasa (Gekko), stała się idolem dla młodych i ambitnych ludzi, mających ochotę zostać przyszłymi rekinami finansjery Choć fabuła filmu skupia się na latach osiemdziesiątych, jak wynikło z przeprowadzonej dyskusji, wiele przedstawianych tam sytuacji ma odzwierciedlenie także dzisiaj. Doskonale pokazuje, z jednej strony potencjał giełdy, czy instytucji finansowych, z drugiej zagrożenia (także moralne) związane z obracaniem pieniędzmi. Widz może utożsamiać się z drugim z bohaterów filmu- młodym maklerem giełdowym (grany przez Charlie Sheena). Ma on wiedzę, ambicje i chęć życia w dostatku, brak mu jednak doświadczenia i ostrożności w kontakcie ze światem wielkich pieniędzy. Treść filmu Wall Street była tylko pretekstem dla Członków Koła do podzielenia się własnymi spostrzeżeniami na tematy, takie jak: własne doświadczenia związane z giełdami ( GPW, FOREX), obracanie cudzymi pieniędzmi, kryzysy finansowe, zaufanie w biznesie. Dzięki temu, że dzieło Stone'a jest udaną kreacją potencjalnych wydarzeń sprzed ponad 20 lat, w łatwy sposób, można porównać Wall Street lat 80 z Wall Street obecnych czasów. 12 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG

13 Kryzys Finansowy wykład dra Panfila 13 KRYZYS FINANSOWY WYKŁAD DRA PANFILA Kiedyś system bankowy opierał się na zasadzie oprocentowuje na 3%, pożyczam na 5 %, a o 3 jestem na polu golfowym 5 STYCZNIA Członkowie Koła po dyskusji na temat filmu Inside Job chcieli dowiedzieć się więcej na temat kryzysu finansowego. Koło Naukowe poprosiło dr Przemysława Panfila o wygłoszenie wykładu na temat źródeł i mechaniki kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych. Członków koła w szczególności zainteresowało rozwinięcie zagadnienie sekurytyzacji tytułów dłużnych za pomocą tzw. CDS ów, a także sytuacja Makroekonomiczna w Europie. Credit default swap (CDS) to instrument pochodny służący przenoszeniu ryzyka kredytowego. Ryzyko jakie niesie za sobą umowa CDS trafnie określił Warren Buffett jako "finansową broń masowego zniszczenia zaś George Soros porównał je do "posiadania polisy na czyjeś życie i jednocześnie licencji na zabicie tej osoby". Cds y mogły przenosić ryzyko kredytowe coraz dalej i dalej w tak znaczącym stopniu oddalając się od dłużnika podstawowego, że windykacja tegoż długu była praktycznie nie możliwa albo bardzo trudna do realizacji co prowadziło do faktycznego niespłacania długów. Dr Panfil poruszył także zagadnienia związane z amerykańskim systemem bankowym jego deregulacją i skutkami fuzji i przejęć całego sektora bankowego. Została także poruszona tematyka krajów tzw. grupy PIGS od angielskich nazw państw Portugali, Irlandii, Grecji, i Hiszpanii. Po wykładzie członkowie koła mogli zadać dr Panfilowi szczegółowe pytania na nurtujące ich zagadnienia. Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG 13

14 14 Podatek od nieruchomości oraz specjalne strefy ekonomiczne vs. raje podatkowe PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ORAZ SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE VS. RAJE PODATKOWE 29 MARCA Na kolejnym stałym spotkaniu koła mieliśmy przyjemność wysłuchać referatów dwóch członków naszego koła: - Łukasza Matyska ( II rok MSA) Elektrownia wiatrowa w podatku od nieruchomości - Daniela Piankowskiego (III rok Prawo),,Raje podatkowe, a polskie Specjalne Strefy Ekonomiczne, instytucje podobne czy różne w unikaniu płacenia podatku dochodowego przy prowadzeniu działalności gospodarczej? Powyższy referat został przedstawiony i znalazł się w materiałach pokonferencyjnych na konferencji w Toruniu. Była to znakomita okazja dla członków, którzy nie uczestniczyli w Konferencji do zapoznania się z tematem. Druga prelekcja Elektrownia wiatrowa w podatku od nieruchomości była skrótem pracy magisterskiej członka naszego koła Łukasza Matyska. Łukasz omówił w niej najważniejsze zagadnienia opodatkowania nieruchomości w ogóle oraz problematykę opodatkowania masztów elektrowni wiatrowych na tle przepisów budowlanych i podatkowych. 14 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG

15 Spotkanie z przedstawicielem KPF w Polsce 15 SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE 10 MAJA Koła Naukowego Prawa Finansowego z Marcinem Czuganem, który jest absolwentem WPiA oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania Usz oraz aplikantem radcowskim, współpracującym z KPF od czerwca 2010 r., w której odpowiada za przebieg procesu legislacyjnego na poziomie polskim i europejskim. Bierze aktywny udział w procesie implementacji Dyrektywy o Kredycie Konsumenckim oraz w pracach nad kształtem Dyrektywy Responsible Lending and Borrowing. Misją Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Związku Pracodawców jest wyznaczanie w działalności gospodarczej wysokich standardów postępowania we wszystkich relacjach z klientami i kontrahentami oraz nadzorowanie stosowania się do nich przez przedsiębiorstwa finansowe, dla tworzenia i potwierdzania opinii, uznających te przedsiębiorstwa za instytucje zaufania publicznego. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Związek Pracodawców powstała 27 października 1999 roku i obecnie zrzesza kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce. Są to banki, doradcy i pośrednicy finansowi, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą i wierzytelnościami, oferujące produkty tzw. odwróconej hipoteki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe. Po obszernym zreferowaniu działalności KPF. Jedna z członkiń naszego koła Małgorzata Kozubal (IV rok prawo) skorzystała z oferty współpracy z KPF. W KPF sporządza projekty stanowisk odnośnie zmian w ustawodawstwie polskim jak i europejskim w odniesieniu do instytucji finansowych, przeprowadza analizę dokumentów wewnętrznych KPF, konstruuje ankiety dla członków KPF odnośnie kwestii finansowych, zarówno pod względem interesu samych członków jak i ochrony konsumentów. Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG 15

16 16 Walne zgromadzenie koła wybór nowego prezesa koła WALNE ZGROMADZENIE KOŁA WYBÓR NOWEGO PREZESA KOŁA. 16 MAJA Zgodnie ze statutem koła Prezes koła (Anna Klein-Kaska) na podstawie 29. Pkt. 1. Statutu zwołała na 16 maja Walne Zgromadzenie członków koła w celu wyboru nowego Prezesa koła. Kandydatów na Prezesa można było zgłaszać do 13 maja 2012 roku. (zgodnie z 26. Pkt. 3 Statutu Koła) po uzyskaniu aprobaty 5 członków koła ( 26. Pkt. 2) wyrażonej na piśmie popierającym kandydaturę. Złożona została tylko jedna kandydatura Marka Sołtysa (II rok Prawo). Po przeliczeniu kworum (na Walnym zgromadzeniu było obecnych 23 członków koła z 28). Prezes Koła zarządziła głosowanie tajne za kandydatem lub przeciw. W wypadku sprzeciwu Prezesa miałby wybrać Opiekun Koła. Wyniki głosowania: Popierające kandydaturę 21 Nie popierający kandydatury - 2 Nieważnie oddane głosy 0 Puste karty do głosowania 0 Nowym Prezesem Koła Naukowego Prawa Finansowego po uzyskaniu bezwzględnej większości głosów ( 26 pkt.1) został Marek Sołtys (II rok Prawo) Zgodnie z 27 Marek wybrał i przedstawił nowych członków zarządu. SKŁAD ZARZĄDU: Wiceprezes Witold Basałaj (III rok Prawo) Sekretarz (początkowo) Radosław Schulz (III rok Prawo)* Członek Zarządu ds. Naukowych Daniel Piankowski (III rok Prawo) Członek Zarządu Human Resources Jeremi Chlebowicz. *W związku z rezygnacją sekretarza z pełnienia funkcji nowym sekretarzem ostatecznie została nowa członkini koła Marta Chmura (III rok Prawa). 16 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG

17 Walne zgromadzenie koła prelekcja raje podatkowe 17 WALNE ZGROMADZENIE KOŁA PRELEKCJA RAJE PODATKOWE 17 PAŹDZIERNIKA Rozpoczęliśmy działalność naukową na rok akademicki 2012/2013. Pierwsze Walne Zebranie Koła prowadził zwyczajowo nowo wybrany Prezes Marek Sołtys (III rok Prawo). Walne zgromadzenie koła połączone było z pierwszym spotkaniem nowych członków koła. Przed spotkaniem rozesłaliśmy ponad 160 maili do wszystkich zainteresowanych, którzy podali nam swoje adresy podczas rekrutacji na ćwiczeniach z prawa finansowego i finansów publicznych. Walne zgromadzenie było podzielone na dwie części. Część I skierowana do nowych członków koła. Część II prelekcja Marka Sołtysa na temat Rajów Podatkowych Części I Kierowana była w szczególności do nowych osób potencjalnych członków koła. Zaprezentowano na niej nowy zarząd koła i podział jego kompetencji. Mechanizm działania wyodrębnionych sekcji/grup w kole i osoby za nie odpowiedzialne. Dodatkowo przedstawiono warunki nabycia i utraty członkostwa. Przedstawiono najbliższy harmonogram konferencji, ustalono termin stałych spotkań koła, ogłoszono wstępne informacje na temat konkursu dla III roku oraz warunki i możliwości szeroko rozumianej działalności naukowej w kole. Opiekun KNPF UG dr Damian Cyman w miłych słowach zachęcił do włączenia się w nasze struktury. Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG 17

18 18 Walne zgromadzenie koła prelekcja raje podatkowe Część II Rozpoczęła prezentacja Prezesa Koła Marka Sołtys nt. Wstęp do Rajów podatkowych. Prelegent w szczegółowy sposób wyjaśnił zawiłości dotyczące zakresu definicji rajów podatkowych w polskim jak i w zagranicznym ustawodawstwie oraz praktyczne problemy rysujące się na tym tle. Kompleksowo omówiono poszczególne kryteria według, których ustala się listy rajów podatkowych w takich państwach jak Wielka Brytania, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone, Holandia, a także regulacje Polskie dotyczące tej kwestii (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych). Przy okazji wskazano na błędy tego rozwiązania które mają nie tylko doniosłość na gruncie systemu podatkowego, ale także na szeroko rozumianej arenie międzynarodowej. Przy omawianiu negatywnych konsekwencji rozwiązania ustawodawstwa polskiego, zarysowano problematykę klauzul antyabuzywnych w innych krajach. Marek omówił także sposoby optymalizacji podatkowej dyrektorów spółek na przykładzie Cypru i zmian dokonanych w tej kwestii w umowie międzynarodowej dotyczącej unikania podwójnego opodatkowania między Rzeczpospolitą Polską, a Republiką Cypryjską. Zostało, także poruszone zagadnienie tzw. Kupczenia umowami (ang. Treaty shopping ) na przykładzie spółek zależnych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich metodą direct conduit. Prelekcja została zakończona skrótowym omówieniem kosztów założenia rajów podatkowych w niektórych państwach lub terytoriach zależnych takich jak Wyspa Man, Holandia, oraz Stanów Zjednoczonych (Stan Delaware). 18 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG

19 Rola prawa cywilnego w wykładni prawa podatkowego 19 ROLA PRAWA CYWILNEGO W WYKŁADNI PRAWA PODATKOWEGO 17 PAŹDZIERNIKA Na kolejnym spotkaniu koła prelekcję na temat Roli prawa cywilnego w wykładni prawa podatkowego wygłosił adiunkt Katedry Prawa Finansowego UG, doradca podatkowy dr Łukasz Karczyński. Wystąpienie miało charakter dyskusji. Dr Karczyński omawiał problematykę związku prawa cywilnego i jego wykładni w prawie podatkowym na podstawie konkretnych orzeczeń WSA i NSA dotyczących problematyki między innymi przenoszenia nieruchomości rolnych, a także bardzo szeroko zostało omówiona problematyka opodatkowania spółek cywilnych. Dyskusja nad tym zagadnieniem była bardzo rozległa i sięgnęła aż samej konstrukcji prawnej spółek cywilnych w polskim kodeksie cywilnym oraz poglądów reprezentowanych przez doktrynę na przestrzeni wielu lat. Na koniec Dr Karczyński wskazał konkretne publikacje niezbędne do zgłębienia tej tematyki. Po prelekcji dr Karczyńskiego członkowie koła podzielili się według swoich zainteresowań na wyspecjalizowane grupy sekcje podatkową i grupę giełdową w celu przedyskutowania propozycji ich działalności oraz terminów ich realizacji. Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG 19

20 20 Foreign Exchange Market SPOTKANIE KOŁA PRELEKCJA FOREIGN EXCHANGE MARKET 21 LISTOPADA W ramach działalności grupy giełdowej na w tym semestrze akademickim i odpowiedź na zapotrzebowanie członków koła. Marek Sołtys poprowadził swoją autorską prezentację na temat Rynku walutowego. Marek omówił w niej mechanikę rynku i jego działanie, przedstawił żargon traderów w szczególności w odniesieniu do par walutowych i działań na rynku. Przedstawił zakresy pojęciowe definicji tradera i inwestora. A także po krótce przedstawił podstawowy podział danych fundamentalny wpływ niektórych osób (Takich jak prezes ECB) oraz losowych zdarzeń (trzęsienie ziemi w Japonii) na rynek walutowy. Prezentacja zawierała także opis niektórych systemów inwestowania na rynku walutowym, takich jak lag traiding, fale Elliotta, wykorzystywanie ciągu Fibonacciego, a także szerzej system price action z krótką charakterystyką poszczególnych formacji na wykresach OHLC i świec japońskich. Została też poruszona tematyka rozliczania się z dochodów uzyskanych na rynku walutowym związana z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Członkowie koła wypełnili także ankietę dotyczącą skuteczności komunikacji wewnątrz koła i częstotliwości używania niektórych środków komunikacji. 20 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG

21 Spotkania koła - prelekcje członków koła 21 SPOTKANIE KOŁA - PRELEKCJE CZŁONKÓW KOŁA INTERPRETACJE INDYWIDUALNE I KARTY PŁATNICZE 12 GRUDNIA W pierwszej kolejności, omówione zostały bieżące sprawy KNPF. Witold Basałaj i Marek Sołtys opowiedzieli o zeszłotygodniowej Konferencji we Wrocławiu, której tematem były: (Ogólne i indywidualne interpretacje podatkowe Ministra Finansów) Świetnie korespondowało to z pierwszą, zaplanowaną na to spotkanie, prelekcją Mikołaja Borowskiego pt. Interpretacje indywidualne. Omówienie instytucji ze szczególnym uwzględnieniem jej oddziaływania na sytuacje podatników i płatników w Polsce. Mikołaj omawiał najważniejsze elementy konstrukcyjne tej instytucji, oraz wskazał na jej błędy i wypaczenia a także małą efektywność ogólnych interpretacji jak i nieekonomiczność z punktu widzenia budżetu państwa wydawania interpretacji indywidualnych. Następnie wystąpił Daniel Piankowski z prezentacją pt. Karty płatnicze. Daniel przedstawił historię rozwoju kart, zasady funkcjonowania oraz bieżące problemy związanez kartami płatniczymi. Obie prelekcje spodobały się słuchaczom, a w kuluarach, już po spotkaniu, słychać było dyskusje dotyczące poruszanych wcześniej tematów. Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG 21

22 22 Wyspecjalizowane grupy w KNPF WYSPECJALIZOWANE GRUPY W KOLE NAUKOWYM PRAWA FINANSOWEGO W KNPF UG działają dwie wyspecjalizowane grupy. Grupa Giełdowa i Sekcja podatkowa. Zostały utworzone w celu jak najpełniejszej realizacji naszych ambicji naukowych. Grupa Giełdowa została utworzona w marcu 2012 roku. Przewodniczącym grupy jest obecny Prezes Koła Marek Sołtys. Z racji skomplikowanej tematyki grupa zazwyczaj liczy kilku członków - pasjonatów szeroko rozumianych rynków finansowych. Grupa zajmuje się: strukturą i działaniem giełd FOREX, AMEX, NASDQ, NYSE, GPW, wszystkimi produktami finansowymi podlegającymi obrotowi na rynkach finansowych praktycznymi technikami zarabiania na giełdach (analiza techniczna i jej narzędzia, analiza fundamentalna) szeroko rozumianym prawem rynku finansowego optymalizacją podatkową W semestrze letnim 2012 roku, członkowie grupy spotykali się na osobnych spotkaniach, sprawozdanie z tych spotkań znajduje się na następnych stronach. Sekcja Podatkowa została utworzona w czerwcu 2012 roku. Za sekcje podatkową w tym roku akademickim odpowiedzialny jest obecny Wiceprezes Koła Witold Basałaj. Należy do niej ponad 20 członków koła. Sekcja zajmuje się: poszerzaniem wiedzy z zakresu podatków w formie: autorskich prelekcji, wspólnych wyjść do WSA, urzędów skarbowych wymiany podręczników, artykułów naukowych między studentami przygotowywanie członków koła do konkursów podatkowych, organizowanych przez uznanych w tej branży: Deloitte, Ernst&Young, KPMG, czy PwC informowaniem w dostępnych mediach KNPF o wszelkiego rodzaju wydarzeniach, warsztatach, konferencjach związanych z podatkami Członkowie sekcji nie mają osobnych spotkań. Większość członków koła jest zainteresowana głównie podatkami dlatego też cele sekcji realizowane są w większości poprzez stałe spotkania koła i wyjścia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. W ramach sekcji w tym roku akademickim powstała grupa, która bierze udział w konkursie EYe on Tax organizowanym przez firmę Ernst&Young. 22 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG

23 Spotkanie organizacyjne grupy giełdowej 23 SPOTKANIE ORGANIZACYJNE GRUPY GIEŁDOWEJ 5 MARCA Pomysł dotyczący podziału koła na wyspecjalizowane sekcje dojrzewał od końca 2011 roku. Na spotkaniu organizacyjnym ustaliliśmy zakres interesujących nas zagadnień: Warsztat pracy tradera i inwestora platformy transakcyjne MT4, jforex i inne plus trading na smartphonach (obsługa, działanie etc.) automatyczny handel (za pomocą EA) analizę techniczna analizę fundamentalna wejście/wyjście z pozycji trading arbitraż walutowy zabezpieczanie pozycji długo terminowych konta islamskie zabezpieczanie przed ryzykiem walutowym prawo giełdowe i prawo rynków over the counter inwestowanie na realnych rachunkach zarządzanie ryzykiem czyli Money Management rozliczanie podatku/optymalizacja Psychologia inwestowania jak myśleć by wygrać? Członkowie grupy ustalili także wstępny statut grupy giełdowej ( w szczególności warunki uczestnictwa w grupie). Następne spotkania odbywały się w poniedziałki przez 4 kolejne tygodnie. Spotkania odbywały się w pokoju kół naukowych i trwały około dwóch do maksymalnie trzech godzin zegarowych. Przewodniczącym grupy i prowadzącym warsztaty był Marek Sołtys (ówczesny Wiceprezes Koła). Do grupy należeli: Jeremi Chlebowicz, Mateusz Mroczkowski Emilia Haczkowska Daniel Piankowski Karol Zakrzewski Sebastian Dwojakowski Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG 23

24 24 Podstawy tradingu II spotkanie grupy giełdowej PODSTAWY TRADINGU DRUGIE SPOTKANIE GRUPY GIEŁDOWEJ. 12 MARCA Uczestnicy drugiego spotkania kilka dni przed nim otrzymali prezentację Marka Sołtysa na temat podstaw rynku walutowego Forex, a także wskazówki dotyczące instalacji platformy MetaTrader 4 i wyboru brokera. Uczestnicy na każde kolejne spotkania przynosili własny sprzęt komputerowy. Tematami spotkania były: 1. Warsztat pracy tradera i inwestora 2. Platformy transakcyjne MT4, jforex i inne plus trading na smartphonach 3. analizę techniczna 4. analizę fundamentalna Spotkanie rozpoczęło się od usunięcia problemów związanych z funkcjonowaniem platformy transakcyjnej, a także od przedstawienia kolejnych czynności których należy dokonywać przed otwarciem pozycji rozpoczęciu tradingu. Najważniejszym punktem było oswojenie uczestników z interfejsem programu Meta Trader 4. Warsztaty z analizy technicznej na spotkaniu odbywały się na tzw. żywym rynku czyli na realnych kwotowaniach z rynku walutowego. Przede wszystkim była to nauka wyznaczania linii trendu określaniu trendu jego kierunku i siły, a także poziomów wsparcia i oporów, stref popytu i podaży, rozpoznawania formacji na wykresie świecowym i słupkowym (OHLC) i ich znaczeniu w zależności od kontekstu rynkowego. Uczestnicy spotkania poznali także podział i klasyfikacje danych fundamentalnych, zakres ich oddziaływania. Mogli na własnej skórze przekonać się o sile oddziaływania niektórych danych gospodarczych. W trakcie spotkania (godzina 14:00) otwarte były giełdy w Nowym Jorku i Londynie. Członkowie grupy otrzymali także szereg zadań związanych głównie z analizą techniczną w celu sprawdzenia nabytej wiedzy w praktyce. Większość z członków grupy wykonywała zadania poprawnie. Informacje i umiejętności te były niezbędne dla opanowania następnych tematów spotkań. Po spotkaniu członkowie grupy mogli także przez cały tydzień przesyłać swoje analizy przewodniczącemu grupy giełdowej Markowi Sołtysowi. 24 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG

25 Trading trzecie spotkanie grupy giełdowej 25 TRADING TRZECIE SPOTKANIE GRUPY GIEŁDOWEJ. 19 MARCA Większość z uczestników poprzednich spotkań w okresie od marca przesyłała swoje analizy rynkowe przewodniczącemu grupy. Tematy spotkania: 1. wejście/wyjście z pozycji trading 2. arbitraż walutowy 3. zabezpieczanie pozycji długo terminowych 4. konta islamskie 5. zabezpieczanie przed ryzykiem walutowym Członkowie rozpoczęli aktywne inwestowania za pomocą wirtualnych pieniędzy przez platformę transakcyjną. Poznali podstawowe zasady tradingu, kryteria wyboru systemu inwestowania i problematykę statystyki rynkowej. Największą trudność członkom koła sprawiał tzw. Timing wejścia w pozycje tzn. cierpliwie czekanie na właściwy moment rynkowy i umiejętność szybkiego jego rozpoznania na wykresie. Dowiedzieli się także więcej na temat wykorzystania tzw. Punktów swapowych, w arbitrażu walutowym oraz tzw. Lag tradingu i próbowali wykorzystać te umiejętności w praktyce. Członkowie grupy otworzyli kilkanaście pozycji na rynku walutowym. Część z nich otrzymała na koniec spotkania dodatnie wyniki jednak były to tylko wirtualne pieniądze Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG 25

26 26 Money management czyli zasady zarządzania kapitałem na rynku walutowym MONEY MANAGEMENT CZYLI ZASADY ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM NA RYNKU WALUTOWYM.. 26 MARCA Głównym tematem czwartego spotkania były zasady zarządzania kapitałem, w oparciu o zlecenie stop loss i take profit, a także omówienie zasad działania takich zleceń jak sell stop, buy stop, sell limit i buy limit oraz break even (zabezpieczanie pozycji) na platformie transakcyjnej. Poruszyliśmy problematykę tradingu za pomocą tzw. EA czyli Automatówprogramów, które same otwierają i zamykają pozycje ustalają limit dopuszczalnej straty itd. Członkowie dostali informacje na temat tego gdzie znaleźć i jak obsługiwać takie programy w programie Meta Trader 4. Podstawową zasadą która członkom koła sprawiała niesamowity problem była zasada utrzymywania limitu pozycji (6) i ryzykowania 1 % całego posiadanego na koncie brokerskim kapitału na jedną pozycję. Poza tym spotkanie przebiegało pod znakiem zajmowania pozycji na rynku z wykorzystaniem wiedzy z poprzednich spotkań jak i tej nowej z tego spotkania. Prowadzący spotkanie starał się eliminować błędy członków grupy. 26 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG

27 Inwestowanie na realnym rachunku psychologia inwestowania 27 INWESTOWANIE NA REALNYM RACHUNKU PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA 5 SPOTKANIE GRUPY GIEŁDOWEJ 9 KWIETNIA Po opanowaniu umiejętności z poprzednich spotkań przyszedł czas na omówienie najważniejszego zagadnienia. Jak zarabiać realne pieniądze na rynku walutowym? Jakiego brokera wybrać na swoje pierwsze inwestycje? Czego absolutnie nie wolno robić inwestując swoje własne realne środki finansowe? Członkowie grupy nie inwestowali na tym spotkaniu realnych środków. Prowadzący spotkania omówił szczegółowo problematykę rodzaju i typów brokerów są to instytucje finansowe zajmujące się szeroko rozumianym pośrednictwem w zawieraniu transakcji na rynku walutowym. W szczególności omówione zostały typy brokerów i ich charakterystyka : MM - Market Makerów, ECN - platformy ECN, ang. electronic communication networks) STP/NDD straight to proceeding / no dealing desk Przedstawiono także nieuczciwe praktyki stosowane przez niektórych brokerów i jak je wykryć i składać na nie reklamacje m. in. czyszczenie stopów, bad ticks czyli błąd w tzw. Data feed to jest w odzwierciedleniu rzeczywistego kursu walutowego w czasie rzeczywistym opóźnienia w realizacji zleceń i związaną z tym problematyka szybkiego wyjścia z rynku Z zakresu psychologii inwestowania omówione zostały węzłowo zagadnienia: Efektów złudzenia kontroli, efektu myślenia wstecznego, dodatniego i ujemnego efektu świeżości, księgowania mentalnego, efektu utopionych kosztów, a także gry na tzw. koszt firmy Było to ostatnie spotkanie grupy giełdowej w roku akademickim 2011/2012 (łącznie było ich 5). Członkowie grupy zgodnie potwierdzali, że rozszerzyło to ich horyzonty a niektórzy parają się rynkiem i jego problematyką do dnia dzisiejszego. Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG 27

28 28 Prawo w praktyce wizyta KPNF w wojewódzkim sądzie administracyjnym w Gdaosku PRAWO W PRAKTYCE WIZYTA KNPF W WOJEWÓDZKIM SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM W GDAŃSKU 13 LISTOPADA W ramach działalności sekcji podatkowej KNPF odwiedziliśmy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Członkowie KNPF w składzie: Sylwia Burdach, Marta Chmura, Wojana Świderska, Adam Chyliński, Maciej Fiedorczuk, Paweł Nowicki, Bartosz Smoleń, Marek Sołtys, Karol Zakrzewski i Witold Basałaj mieli okazję przyjrzeć się wykonywaniu sprawiedliwości w zakresie prawa podatkowego. Dzięki pozytywnemu nastawieniu zarówno składu sędziowskiego jak i pełnomocników stron mogliśmy szczegółowo poznać reprezentowane stanowiska, które nie są przedstawiane na rozprawie, bo są wiadome stroną z wysyłanych pism procesowych. Wokanda obejmowała sprawy: - O podatku dochodowym od osób fizycznych - O określeniu wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu. Oprócz oczywistej wartości oglądania prawa w praktyce. Członkowie koła sporządzali na tej podstawie sprawozdanie na konkurs Eye on Tax organizowanym przez firmę Ernst and Young. 28 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG

29 II wyjście do wojewódzkiego sądu administracyjnego 29 II WYJŚCIE DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO 4 GRUDNIA Przedstawiciele koła w składzie: Sylwia Burdach, Witold Basałaj, Jeremi Chlebowicz, Daniel Piankowski i Marek Sołtys mieli okazję zobaczyć po raz kolejny prawo w praktyce Wokanda tym razem obejmowała sprawy: 1. Podatek akcyzowy 2. Interpretacja indywidualna w przedmiocie PIT 3. Interpretacja indywidualna w przedmiocie PIT 4. Interpretacja indywidualna w przedmiocie CIT Skład sędziowski na wszystkich ww. sprawach był bardzo uprzejmy, wyrozumiały i specjalnie dla nas, tłumaczył ze szczególną uwagą zawiłości prawa podatkowego zarówno po jak i w trakcie postępowania przed sądem. Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG 29

30 30 Rezydenci zespół członków KNPF w konkursie Eye on Tax REZYDENCI ZESPÓŁ CZŁONKÓW KNPF W KONKURSIE EYE ON TAX ORGANIZOWANYM PRZEZ FIRMĘ ERNST&YOUNG W czerwcu 2012 roku miało miejsce pierwsze nieformalne zebranie członków przyszłego zespołu na którym podjęliśmy decyzję o wzięciu udziału w różnych znanych nam konkursach podatkowych organizowanych przez takie firmy jak Ernst&Young, PwC czy KPMG. I stało się 10 października ruszyła kolejna edycja konkursu EYe on Tax! Zespół o nazwie Rezydenci podjął wyzwanie i zgłosił się do konkursu w składzie: 1. Michał Orzoł (II rok MSA) 2. Witold Basałaj (IV rok Prawo) 3. Kacper Kanka (IV rok Prawo) 4. Marek Sołtys (III rok Prawo) Na rozwiązanie przesłanego nam kazusu mieliśmy czas do 22 listopada. Poza tym istniała możliwość otrzymania dodatkowych 10 % punktów za napisanie sprawozdania z rozprawy przed WSA. Zespół wypełnił także to dodatkowe zadanie. 29 listopada wyniki, Rezydenci znaleźli się w grupie 96 zakwalifikowanych do II etapu zespołów z ponad 600 z całej Polski Następny etap odbył się 14 grudnia na Wydziale Prawa i Administracji UG. Uczestnicy II etapu mieli za zadanie rozwiązać 4 kazusy w czasie 3 godzin. Do dyspozycji uczestników były laptopy z programem Legalis (2 na grupę) oraz Podatki 2012 w formacie pdf. Jeszcze przed II etapem nastąpiła zmiana składu zgodnie z regulaminem konkursu Eye on Tax. Do grupy zamiast Michała Orzoła dołączył Daniel Piankowski z IV roku prawa. 30 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG

31 Inne formy działalności KNPF 31 INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI KOŁA NAUKOWEGO PRAWA FINANSOWEGO UG Koło Naukowe Prawa Finansowego realizuje także inne projekty, które nie mieszczą się w powyżej przedstawionej klasyfikacji. Są to w szczególności takie wydarzenia jak Publikacje Naukowe, Bałtycki Festiwal Nauki, organizowanie konkursów, rekrutacji oraz integracji dla członków i sympatyków koła, ale także prace organizatorskie, które znacząco wpływają na prace koła. Prace organizatorskie przeprowadzone w kole w 2012 roku: zbudowanie od podstaw nowej strony internetowej koła wyraźny podział kompetencji pośród członków zarządu oraz przeprowadzanie stałych zebrań zarządu w celu lepszej koordynacji prac koła określenie przejrzystych zasad nabycia członkostwa w kole oraz sposobu przeprowadzania wyborów na prezesa koła założenie specjalnej grupy dla członków naszego koła na facebooku ustalenie stałych spotkań koła (odbywają się co do zasady co dwa tygodnie) standaryzacja: wymiany informacji o wydarzeniach organizowanych przez koło na stronie internetowej, na portalu Facebook, oraz wpisów i relacji z tychże wydarzeń ustalenie form działalności grupy giełdowej i sekcji podatkowej podjęcie współpracy z WSA w Gdańsku - w zakresie wyjść realizowanych w ramach Sekcji Podatkowej. kontynuowanie współpracy z innymi kołami z całej Polski w zakresie konferencji i publikacji naukowych. oprawa graficzna stron internetowych (facebook i strona koła), plakatów oraz wszystkich informacji zamieszczanych w dwóch gablotach koła na naszym wydziale. Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG 31

32 32 Rekrutacja REKRUTACJA 8 11 PAŹDZIERNIK Ofertę wstąpienia do koła kierowaliśmy głównie do studentów z trzeciego roku kierunku prawa i administracji. Zainteresowanie okazali także studenci z I i II roku prawa. Rekrutacja była prowadzona za pomocą wszystkich dostępnych środków strony internetowej koła, strony koła na facebooku, plakatów (obok) w dwóch gablotach koła i na drzwiach pokoju kół naukowych. Rekrutację przeprowadzaliśmy także bezpośrednio korzystając z uprzejmości pracowników katedry na ćwiczeniach z prawa finansowego i finansów publicznych. Byliśmy obecni na wszystkich dwudziestu grupach ćwiczeniowych. Zainteresowaliśmy ponad 160 osób. Na pierwsze walne spotkanie w roku akademickim 2012/2013 połączone ze spotkaniem dla nowych osób w kole przyszło ponad 50 nowych osób. W przedsięwzięciu brał udział cały zarząd KNPF. Głównym koordynatorem Rekrutacji był student IV roku prawa, członek zarządu (Human Resources) Jeremi Chlebowicz. Zgodnie ze statutem koło prowadzi rekrutację przez cały rok akademicki. Każdy student Uniwersytetu Gdańskiego może w dowolnym momencie zadeklarować członkostwo w kole. 32 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG

33 VII Konkurs z prawa finansowego i finansów publicznych 33 VII KONKURS Z PRAWA FINANSOWEGO I FINANSÓW PUBLICZNYCH 15 MARCA I 15 KWIETNIA Już po raz siódmy wspólnie z katedrą prawa finansowego oraz przy wsparciu opiekuna koła dr Damiana Cymana zorganizowaliśmy konkurs dla studentów III roku prawa i administracji. Nagrodą główną była ocena bardzo dobra z egzaminu z prawa finansowego i finansów publicznych Pierwszy etap rywalizacji odbył się 15 marca 2012 r. w aud. B. Do konkursu przystąpiło ponad 40 studentów. Polegał na rozwiązaniu 50 pytań jednokrotnego wyboru. Do następnego etapu przeszło 11 studentów. Wśród nich byli członkowie naszego koła. Z kierunku Prawo: Witold Basałaj Kacper Kanka Mikołaj Borowski Krzysztof Woźnica Andrzej Jastrzębski Jakub Perkowski Z kierunku Administracja: Mateusz Szymański Justyna Jacewicz Alicja Wałdowska Natalia Bruździak Piotr Bolc Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG 33

34 34 VII Konkurs z prawa finansowego i finansów publicznych Drugi etap konkursu odbył się na Sali rozpraw na naszym wydziale. Polegał sporządzeniu na podstawie wcześniej wylosowanego kazusu pisma procesowego oraz bronieniu stanowiska reprezentowanej strony podczas symulacji rozprawy w sprawie podatkowej. Zwycięzcami VII edycji konkursu zostali: Z kierunku Administracja: 1. nie przyznano 2. Mateusz Szymański 3. Justyna Jacewicz Z kierunku Prawo: 1. Kacper Kanka 2. Witold Basałaj 3. Jakub Perkowski 4. Andrzej Jastrzębski 5. Krzysztof Woźnica 6. Mikołaj Borowski Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i oczywiście ocenę bardzo dobrą z egzaminu prawo finansowe i finanse publiczne. 34 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG

35 X Bałtycki Festiwal Nauki 35 X BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI - WYKŁADY Koło Naukowe Prawa Finansowego tak jak i w poprzednim roku akademickim wzięło czynny udział w organizowaniu X Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Członkowie koła przy wsparciu Katedry przygotowali wykłady w formie prezentacji multimedialnej na następujące tematy: Kartą czy gotówką? Anna Klein-Kaska Jak w raju... podatkowym Małgorzata Kozubal Brat PIT - obiekt niekoniecznie pożądany - Anna Klein Kaska Jak rodzą się kryzysy finansowe dr Przemysław Panfil Tradycyjnie Koło udostępniło wystawę pt. Kreatywny Fiskus - historia podatków opowiedziana inaczej Plakaty wystawowe stworzył dla KNPF student Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Bartłomiej Szneider. Podpisy pod plakatami redagowała Anna Klein Kaska. Pomoc organizacyjna wystawy: Karol Zakrzewski Jeremi Chlebowicz Warto wspomnieć, że uzyskaliśmy trzecie miejsce w VII Tradycyjnym Konkursie na projekty związane z udziałem WPiA UG w Bałtyckim Festiwalu Nauki. Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG 35

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes.

Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes. Tegoroczny jubileusz Forum Odpowiedzialnego Biznesu to 15 lat współpracy z działającymi w Polsce firmami, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju CSR. Wspólnych inicjatyw,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka Maj 2008 Zawartość niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

Otwarty rząd w Polsce

Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Kulisy programu Opengov Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov. Redakcja: Grzegorz Młynarski Autorzy: Grzegorz Młynarski, Alek Tarkowski, Łukasz Jachowicz

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania

Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania prawne na rzecz interesu publicznego Wzmacnianie rządów

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014 Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPIS TREŚCI 1. LIST PREZESA ZARZĄDU HARPER HYGIENICS S.A. DO RAPORTU ZA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Polska pomoc rozwojowa

Polska pomoc rozwojowa Polska pomoc rozwojowa Niezależne badanie przeprowadzone przez organizacje pozarządowe Grupa Zagranica Warszawa 2007 Raport: Polska pomoc rozwojowa 1/35 Raport jest wynikiem pracy grupy roboczej ds. monitoringu

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo