SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA NAUKOWEGO PRAWA FINANSOWEGO WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAOSKIEGO ZA ROK 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA NAUKOWEGO PRAWA FINANSOWEGO WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAOSKIEGO ZA ROK 2012"

Transkrypt

1 2012 Pierwsza strona sekcja 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA NAUKOWEGO PRAWA FINANSOWEGO WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAOSKIEGO ZA ROK 2012 Zawiera szczegółowy opis działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Koło Naukowe Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego Gdańsk

2 2 Spis Treści SPIS TREŚCI: 1.WSTĘP WŁADZE KOŁA, CZŁONKOWIE KOŁA KONFERENCJE NAUKOWE Ogólnopolska Konferencja Podatkowa w Toruniu IV Ogólnopolski Kongres Prawa Bankowego w Warszawie VI Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego w Krakowie Ogólnopolska Konferencja Naukowa we Wrocławiu STAŁE SPOTKANIA KOŁA Akademia filmowa Inside Job Akademia filmowa Wallstreet (1987) Kryzys finansowy Wykład dr Przemysława Panfila Podatek od nieruchomości oraz specjalne strefy ekonomiczne vs. raje podatkowe Spotkanie z przedstawicielem konferencji przedsiębiorstw finansowych w Polsce Walne zgromadzenie członków koła wybór nowego Prezesa Koła Walne zgromadzenie członków koła, prelekcja pt. Raje Podatkowe Rola prawa cywilnego w wykładni prawa podatkowego dr Łukasz Karczyoski Foreign exchange market Karty płatnicze i Interpretacje indywidualne DZIAŁALNOŚĆ WYSPECJALIZOWANYCH GRUP W RAMACH KNPF Grupa Giełdowa spotkanie organizacyjne Grupa Giełdowa podstawy tradingu Grupa Giełdowa trading Grupa Giełdowa money management Grupa Giełdowa psychologia tradingu Sekcja Podatkowa I wyjście do WSA Sekcja Podatkowa II wyjście do WSA Sekcja Podatkowa Grupa Rezydenci w konkursie Eye on Tax INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI KNPF Rekrutacja Konkurs dla III roku X Bałtycki Festiwal Nauki KALENDARIUM DZIAŁALNOŚCI KOŁA NA ROK PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KOŁA NA ROK ZAŁĄCZNIK NR 1 STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA FINASOWEGO WPIA UG ZAŁĄCZNIK NR 2 LOGOTYPY KOŁA NAUKOWEGO PRWA FINANSOWEGO WPIA UG 46 2 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG

3 Wstęp 3 KOŁO NAUKOWE PRAWA FINANSOWEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Koło Naukowe Prawa Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego, jest jedną z prężniej działających organizacji studenckich, istniejących na Wydziale Prawa i Administracji. Swoją pozycję zawdzięczamy zaangażowaniu członków koła oraz wsparciu ze strony Katedry Prawa Finansowego UG. Koło funkcjonuje nieprzerwanie od 2005 roku. Dzięki stopniowemu wdrażaniu nowych członków oraz ciągłości działania, możliwe jest zachowanie najlepszych tradycji Koła. Niezmiennie członkowie skupiają się na zagadnieniach praktycznych. Na cykliczne spotkania Koła zapraszane są osoby związane ze stosowaniem prawa finansowego, organizowane są warsztaty, wspólne wyjścia do WSA, członkowie uczestniczą w konferencjach, publikują i dyskutują na bieżące, najważniejsze tematy dotyczące prawa finansowego Polski i Unii Europejskiej. W obrębie Koła istnieją wydzielone: Grupa Giełdowa oraz Sekcja Podatkowa. Bieżące zadania ustalane są w oparciu o zainteresowania i sugestie Członków. Dzięki współpracy z Katedrą Prawa Finansowego UG, osoby biorące udział w spotkaniach Koła, mają szansę wysłuchania wykładów daleko wybiegających poza standardowy kanon nauczania i zmierzenia się z zagadnieniami nieobjętymi podstawą programową. Współpraca Koła i Katedry ma również szerszy skutek w postaci organizowanego corocznie, cieszącym się dużą popularnością wśród studentów prawa i administracji, Konkursem Wiedzy o Prawie Finansowym. Wśród nagród- książek i in. wartościowych przedmiotów, przewidziana jest możliwość uzyskania, z egzaminu z przedmiotu Prawo Finansowe, oceny bardzo dobrej. Najważniejszym elementem Koła są jego Członkowie. Koło naukowe wypełnia swoje zadanie nie tylko wtedy, gdy samo tworzy wartość, za którą jest nagradzane, ale także, gdy daje możliwość rozwoju i odnoszenia sukcesów poszczególnym osobom. Nasze Koło spełnia oba te warunki. Dodatkowo z powodzeniem integruje i jednoczy, także na spotkaniach nieoficjalnych, studentów zainteresowanych szeroką tematyką Prawa Finansowego. Cykliczne spotkania Koła ogłaszane są publicznie poprzez stronę internetową, profil na facebooku, listę mailingową oraz gabloty umieszczone na Wydziale, a udział w nich otwarty jest dla wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką. Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG 3

4 4 Władze koła, członkowie koła WŁADZE I CZŁONKOWIE KOŁA NAUKOWEGO PRAWA FINANSOWEGO WPIA UG DR DAMIAN CYMAN opiekun koła Adiunkt Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG. KADENCJA 2012/2013 Marek Sołtys (III rok Prawo) Prezes Witold Basałaj (IV rok Prawo) Wiceprezes Marta Chmura (III rok Prawo) Sekretarz Daniel Piankowski (IV rok Prawo) Członek Zarządu ds. Naukowych Jeremi Chlebowicz (IV rok Prawo) Członek Zarządu - Human Resources Kadencja 2011/2012 Anna Klein Kaska (IV rok Prawo) Prezes Marek Sołtys (II rok Prawo) Wiceprezes Joanna Krawczyk (IV rok Prawo) Sekretarz CZŁONKOWIE KOŁA Koło liczy aktualnie 35 członków (stan na dzień 10 stycznia 2013 r.): Bogdańska Aleksandra (V rok Prawo) Burdach Sylwia (III rok Prawo) Dwojakowski Sebastian (III rok Prawo) Fiedorczuk Maciej (III rok Prawo) Gembel Maciej (III rok Prawo) Gondek Paulina (V rok Prawo) Kanka Kacper (IV rok Prawo) Kowalewski Adam (III rok Prawo) Kozubal Małgorzata (V rok Prawo) Krakowiak Karo (III rok Prawo) Krawczyk Joanna (V rok Prawo) Klein-Kaska Anna (V rok Prawo) Leoniak Ewa (V rok Prawo) Mroczkowski Mateusz (V rok Prawo) Nowaczyk Weronika (V rok Prawo) Nowicki Paweł (III rok Prawo) Orzoł Michał (II rok MSA) Pilas Maciej (III rok Prawo) Rogowska Dorota (III rok Prawo) Rudzińska Paulina (II rok MSA) Rynkiewicz Aleksandra (III rok Prawo) Sawczuk Joanna (III rok Prawo) Schulz Radosław (IV rok Prawo) Sikorska Maja (III rok Prawo) Smoleń Bartosz (III rok Prawo) Świderska Wojana (III rok Prawo) Wójcik Aneta (IV rok Prawo) Zagozda Anna (III rok Prawo) Zając Jakub (III rok Prawo) Zakrzewski Karol (III rok Prawo) 4 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG

5 Konferencje naukowe 5 KONFERENCJE NAUKOWE To główny element działalności naukowej na jakim skupia się nasze koło. Daje okazję do poszerzenia horyzontów naukowych, wymiany poglądów, publikacji referatów i artykułów naukowych w materiałach pokonferencyjnych. To także promocja naszego uniwersytetu poza jego bramami. W 2012 roku członkowie Koło Naukowego Prawa Finansowego byli obecni na ogólnopolskich konferencjach naukowych organizowanych na terenie całej Polski. Byliśmy w Warszawie, Krakowie, Toruniu i we Wrocławiu. Poprzez obecność na niemal wszystkich konferencjach o tematyce szeroko pojętego prawa finansowego nie tylko poszerzyliśmy wiedzę z tego zakresu, ale także nawiązaliśmy stałą współpracę z innymi kołami naukowymi chociażby w zakresie możliwości publikacji artykułów naukowych oraz przepływu informacji na temat następnych wydarzeń naukowych. Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG 5

6 6 Ogólnopolska Konferencja Podatkowa w Toruniu OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PODATKOWA NA UNIWERSYTECIE MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU "CO MI ZROBISZ JAK MNIE ZŁAPIESZ, CZYLI PODATNIK NA SPALONYM. UNIKANIE OPODATKOWANIA I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA TEMU ZJAWISKU. Konferencja naukowa dotyczył a unikania opodatkowania czyli zjawisku polegającym na sztucznym redukowaniu odpowiedzialności podatkowej do takiego poziomu, gdzie jest ona najniższa. Zjawisko to różni się od siebie w różnych krajach w zależności od obowiązującego w danym państwie prawa podatkowego. Ciężko jest odróżnić legalne unikanie, od nielegalnego uchylania się od płacenia podatków. Właśnie to zagadnienie było żywo dyskutowane przez prelegentów i zaproszonych gości na konferencji w Toruniu KWIETNIA Koło Naukowego Prawa Finansowego reprezentował członek koła Daniel Piankowski, który wygłosił referat naukowy pt.,,,raje podatkowe, a polskie Specjalne Strefy Ekonomiczne, instytucje podobne czy różne w unikaniu płacenia podatku dochodowego przy prowadzeniu działalności gospodarczej? Nasz kolega w swoim referacie poruszył kwestie komparat ystycznego spojrzenia na obie instytucje. Przedstawił cechy wspólne, ale przede wszystkim skupił się w swojej analizie na uwypukleniu różnic pomiędzy rajami podatkowymi, a SSE. Dowodził, że kontrolowane przez państwo zjawisko unikania opodatkowania w SSE, może być najlepszym bodźcem stymulującym gospodarkę. 6 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG

7 IV Ogólnopolski Kongres Prawa Bankowego 7 IV OGÓLNOPOLSKI KONGRES PRAWA BANKOWEGO "BEZPIECZEŃSTWO SEKTORA FINANSOWEGO - WIZJA BANKOWOŚCI PO KRYZYSIE KWIETNIA Kongres został zorganizowany przez Koło Naukowe Prawa Bankowego, działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Koło Naukowe Prawa Finansowego reprezentowali na nim Anna Klein-Kaska, Anna Iskierka oraz Tomasz Majkowycz. Nasi koledzy podczas debat i paneli zastanawiali się jak polityka gospodarcza, oraz czy przyjęte ustalenia mechanizmów prewencyjnych, zdały test podczas kryzysu wywołanego m.in przez kredyty subprime w stosunku do sektora podatkowego. Ten ogólnoświatowy sprawdzian pokazał jak wiele jest mechanizmów prewencyjnych w przypadku kryzysu. Prowadzący debaty starali się też zwrócić uwagę słuchaczy na duże ryzyko nadużyć związanych z istnieniem instytucji zbyt powiązanych z innymi żeby nie upaść, zbyt dużych żeby nie upaść oraz zbyt dużych, żeby je uratować. Ponadto na Kongresie zostały poruszone tematy mechanizmów bezpieczeństwa sektora finansowego, stabilności systemu bankowego, warunkami stabilności sektora finansowego. Nasi koledzy mieli okazję wysłuchać na Kongresie wybitnych ekspertów branży prawa i bankowości m.in. prof. dr hab. Hannę Gronkiewicz Waltz Prezydenta m.st. Warszawy, prof. Zw.. dr hab. Małgorzatę Zaleską Wiceprezesa NBP oraz Krzysztofa Pietraszkiewicza Prezesa Związku Banków Polskich. Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG 7

8 8 VI Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRAWA PODATKOWEGO PRZEŁOMOWE ORZECZENIA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH W SPRAWACH PODATKOWYCH KWIETNIA W dniach kwietnia 2012 roku członkowie koła w składzie: Paulina Gondek, Anna Iskierka, Łukasz Matysek, Marek Sołtys reprezentowali KNPF UG na IV ogólnopolskiej konferencji podatkowej. Obszerny program konferencji (bo trwała aż trzy dni) obfitował w wystąpienia praktyków z największych kancelarii takich jak Ernst&Young, KPMG, Deloitte, a także sędziów, adwokatów, doradców podatkowych. Każdy uczestnik konferencji dostał torbę z upominkami wśród, których były gadżety wyżej wymienionych firm, a także książki oraz kwartalniki prawa podatkowego. Uczestnicy na koniec konferencji dostali także certyfikaty zaświadczające ich udział. 8 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG

9 Ogólnopolska Konferencja Naukowa we Wrocławiu 9 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA OGÓLNE I INDYWIDUALNE INTERPRETACJE PODATKOWE MINISTRA FINANSÓW 6 7 GRUDNIA Już po raz kolejny Koło Naukowe Prawa Finansowego uczestniczyło w corocznie organizowanej konferencji podatkowej we Wrocławiu. Program konferencji obejmował 2 dni. Pierwszy dzień był przeznaczony na referaty studenckie. Każdy z uczestników miał ok 20 minut na prezentacje swojego referatu. Na konferencji zjawili się przedstawiciele Kół Naukowych z niemal wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. Na konferencji swój referat pierwszego dnia wygłosił członek zarządu Daniel Piankowski na temat Opodatkowanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podatkiem od towarów i usług w świetle indywidualnych interpretacji podatkowych. Drugi dzień konferencji obfitował w referaty znamienitych gości i praktyków, którzy na co dzień zmagają się z zawiłościami prawa podatkowego. Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG 9

10 10 Stałe spotkania koła STAŁE SPOTKANIA KOŁA Koło naukowe Prawa Finansowego UG ma szeroką działalność. Wiele projektów, uruchomionych w ramach naszych struktur, funkcjonuje niezależnie od siebie. W celu ich realizacji, komunikujemy się ze sobą poprzez kilka odrębnych źródeł wymiany informacji. Stałe Spotkania Koła dzięki swojej regularności i dostępności dla wszystkich zainteresowanych, stanowią miejsce bezpośredniej wymiany informacji pomiędzy członkami Koła. Pozwala to poznać dokonania i plany poszczególnych grup i lepiej skoordynować działalność Koła - jako całości. Terminy kolejnych spotkań ogłaszane są publicznie, a same Spotkania mają charakter otwarty, dla wszystkich zainteresowanych tematyką poruszaną przez Koło. Jest to element rekrutacji, gdyż prowadzimy ją przez cały rok, oraz wspierania działalności naukowej Uniwersytetu. Działalność Koła ubogaca ofertę edukacyjną Uniwersytetu Gdańskiego. Szczególnie uwidacznia się to właśnie na Stałych Spotkaniach Koła, gdyż każdorazowo połączone są one z prelekcją, wystąpieniem osoby, która ma wiedzę w omawianym, przez siebie, temacie jak również dyskusjami czy warsztatami. Tak więc Stałe Spotkania Koła spełniają kilka funkcji i oprócz najważniejszych, jak naukowa czy organizatorska, pozwalają integrować środowisko akademickie i wspierać się nawzajem we własnych aspiracjach naukowych. 10 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG

11 Akademia filmowa 11 AKADEMIA FILMOWA DYSKUSJA NAD FILMEM INSIDE JOB 3 STYCZNIA Dokument opowiada o przyczynach i skutkach kryzysu finansowego, który wybuch w USA w 2008 roku po upadku banku Lehman Brothers. Przekrojowo omawia sytuacje Makro i Mikroekonomiczną Islandii (kraju, który jako pierwszy zbankrutował podczas trwającego do dziś kryzysu) i USA. A także mechanizmy polityczno prawne w Stanach Zjednoczonych, które przyczyniły się do powstania kryzysu. Członkowie koła zastanawiali się nad zagadnieniem Czy kryzys został wywołany przez drapieżną chęcią zysków i oszustw na skalę światową, czy może głównym czynnikiem była deregulacja prawna rynków finansowych stopniowo wprowadzana w USA od lat 60 XX wieku? Najważniejszymi argumentami podnoszonymi przez członków koła przemawiających za oszustwem był fakt kupowania przez instytucje finansowe osób pracujących w nadzorze sektora finansowego. Za drugą hipotezą przemawiał niewystarczające lub kompletny brak regulacji dotyczącej tzw. nowoczesnej inżynierii finansowej czyli łączenia różnych produktów finansowych w skomplikowany łańcuch sekuratyzacyjny. Zagadnienie to nie znalazło jednoznacznego rozstrzygnięcia. Obie hipotezy zostają przedstawione w filmie Inside Job. Członkowie koła dostrzegali wzajemne przenikanie się tych dwóch hipotez, lecz nie wypracowali oni kompromisu, która z nich tak naprawdę przeważyła doprowadzając do fali bankructw firm i krajów na świecie. Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG 11

12 12 Akademia filmowa Wall Street AKADEMIA FILMOWA WALL STREET (1987) 4 STYCZNIA Dzieło Olivera Stone'a nagrodzone zostało m.in Oscarem i Złotym Globem. Uznawane jest, nawet po latach, za film legendarny. Wydarzenia przedstawione w filmie poddane zostały, przez Członków Koła, głębszej analizie. Już sama ocena zachowania głównego bohatera, Gordona Gekko, wzbudziła wiele kontrowersji pomiędzy dyskutantami. W zamyśle reżysera, Gekko, miał być krytyką postaw, jakie można zaobserwować na najsłynniejszej z giełd- Wall Street. Tymczasem, postać przedstawiona przez Michaela Douglasa (Gekko), stała się idolem dla młodych i ambitnych ludzi, mających ochotę zostać przyszłymi rekinami finansjery Choć fabuła filmu skupia się na latach osiemdziesiątych, jak wynikło z przeprowadzonej dyskusji, wiele przedstawianych tam sytuacji ma odzwierciedlenie także dzisiaj. Doskonale pokazuje, z jednej strony potencjał giełdy, czy instytucji finansowych, z drugiej zagrożenia (także moralne) związane z obracaniem pieniędzmi. Widz może utożsamiać się z drugim z bohaterów filmu- młodym maklerem giełdowym (grany przez Charlie Sheena). Ma on wiedzę, ambicje i chęć życia w dostatku, brak mu jednak doświadczenia i ostrożności w kontakcie ze światem wielkich pieniędzy. Treść filmu Wall Street była tylko pretekstem dla Członków Koła do podzielenia się własnymi spostrzeżeniami na tematy, takie jak: własne doświadczenia związane z giełdami ( GPW, FOREX), obracanie cudzymi pieniędzmi, kryzysy finansowe, zaufanie w biznesie. Dzięki temu, że dzieło Stone'a jest udaną kreacją potencjalnych wydarzeń sprzed ponad 20 lat, w łatwy sposób, można porównać Wall Street lat 80 z Wall Street obecnych czasów. 12 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG

13 Kryzys Finansowy wykład dra Panfila 13 KRYZYS FINANSOWY WYKŁAD DRA PANFILA Kiedyś system bankowy opierał się na zasadzie oprocentowuje na 3%, pożyczam na 5 %, a o 3 jestem na polu golfowym 5 STYCZNIA Członkowie Koła po dyskusji na temat filmu Inside Job chcieli dowiedzieć się więcej na temat kryzysu finansowego. Koło Naukowe poprosiło dr Przemysława Panfila o wygłoszenie wykładu na temat źródeł i mechaniki kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych. Członków koła w szczególności zainteresowało rozwinięcie zagadnienie sekurytyzacji tytułów dłużnych za pomocą tzw. CDS ów, a także sytuacja Makroekonomiczna w Europie. Credit default swap (CDS) to instrument pochodny służący przenoszeniu ryzyka kredytowego. Ryzyko jakie niesie za sobą umowa CDS trafnie określił Warren Buffett jako "finansową broń masowego zniszczenia zaś George Soros porównał je do "posiadania polisy na czyjeś życie i jednocześnie licencji na zabicie tej osoby". Cds y mogły przenosić ryzyko kredytowe coraz dalej i dalej w tak znaczącym stopniu oddalając się od dłużnika podstawowego, że windykacja tegoż długu była praktycznie nie możliwa albo bardzo trudna do realizacji co prowadziło do faktycznego niespłacania długów. Dr Panfil poruszył także zagadnienia związane z amerykańskim systemem bankowym jego deregulacją i skutkami fuzji i przejęć całego sektora bankowego. Została także poruszona tematyka krajów tzw. grupy PIGS od angielskich nazw państw Portugali, Irlandii, Grecji, i Hiszpanii. Po wykładzie członkowie koła mogli zadać dr Panfilowi szczegółowe pytania na nurtujące ich zagadnienia. Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG 13

14 14 Podatek od nieruchomości oraz specjalne strefy ekonomiczne vs. raje podatkowe PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ORAZ SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE VS. RAJE PODATKOWE 29 MARCA Na kolejnym stałym spotkaniu koła mieliśmy przyjemność wysłuchać referatów dwóch członków naszego koła: - Łukasza Matyska ( II rok MSA) Elektrownia wiatrowa w podatku od nieruchomości - Daniela Piankowskiego (III rok Prawo),,Raje podatkowe, a polskie Specjalne Strefy Ekonomiczne, instytucje podobne czy różne w unikaniu płacenia podatku dochodowego przy prowadzeniu działalności gospodarczej? Powyższy referat został przedstawiony i znalazł się w materiałach pokonferencyjnych na konferencji w Toruniu. Była to znakomita okazja dla członków, którzy nie uczestniczyli w Konferencji do zapoznania się z tematem. Druga prelekcja Elektrownia wiatrowa w podatku od nieruchomości była skrótem pracy magisterskiej członka naszego koła Łukasza Matyska. Łukasz omówił w niej najważniejsze zagadnienia opodatkowania nieruchomości w ogóle oraz problematykę opodatkowania masztów elektrowni wiatrowych na tle przepisów budowlanych i podatkowych. 14 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG

15 Spotkanie z przedstawicielem KPF w Polsce 15 SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE 10 MAJA Koła Naukowego Prawa Finansowego z Marcinem Czuganem, który jest absolwentem WPiA oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania Usz oraz aplikantem radcowskim, współpracującym z KPF od czerwca 2010 r., w której odpowiada za przebieg procesu legislacyjnego na poziomie polskim i europejskim. Bierze aktywny udział w procesie implementacji Dyrektywy o Kredycie Konsumenckim oraz w pracach nad kształtem Dyrektywy Responsible Lending and Borrowing. Misją Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Związku Pracodawców jest wyznaczanie w działalności gospodarczej wysokich standardów postępowania we wszystkich relacjach z klientami i kontrahentami oraz nadzorowanie stosowania się do nich przez przedsiębiorstwa finansowe, dla tworzenia i potwierdzania opinii, uznających te przedsiębiorstwa za instytucje zaufania publicznego. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Związek Pracodawców powstała 27 października 1999 roku i obecnie zrzesza kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce. Są to banki, doradcy i pośrednicy finansowi, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą i wierzytelnościami, oferujące produkty tzw. odwróconej hipoteki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe. Po obszernym zreferowaniu działalności KPF. Jedna z członkiń naszego koła Małgorzata Kozubal (IV rok prawo) skorzystała z oferty współpracy z KPF. W KPF sporządza projekty stanowisk odnośnie zmian w ustawodawstwie polskim jak i europejskim w odniesieniu do instytucji finansowych, przeprowadza analizę dokumentów wewnętrznych KPF, konstruuje ankiety dla członków KPF odnośnie kwestii finansowych, zarówno pod względem interesu samych członków jak i ochrony konsumentów. Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG 15

16 16 Walne zgromadzenie koła wybór nowego prezesa koła WALNE ZGROMADZENIE KOŁA WYBÓR NOWEGO PREZESA KOŁA. 16 MAJA Zgodnie ze statutem koła Prezes koła (Anna Klein-Kaska) na podstawie 29. Pkt. 1. Statutu zwołała na 16 maja Walne Zgromadzenie członków koła w celu wyboru nowego Prezesa koła. Kandydatów na Prezesa można było zgłaszać do 13 maja 2012 roku. (zgodnie z 26. Pkt. 3 Statutu Koła) po uzyskaniu aprobaty 5 członków koła ( 26. Pkt. 2) wyrażonej na piśmie popierającym kandydaturę. Złożona została tylko jedna kandydatura Marka Sołtysa (II rok Prawo). Po przeliczeniu kworum (na Walnym zgromadzeniu było obecnych 23 członków koła z 28). Prezes Koła zarządziła głosowanie tajne za kandydatem lub przeciw. W wypadku sprzeciwu Prezesa miałby wybrać Opiekun Koła. Wyniki głosowania: Popierające kandydaturę 21 Nie popierający kandydatury - 2 Nieważnie oddane głosy 0 Puste karty do głosowania 0 Nowym Prezesem Koła Naukowego Prawa Finansowego po uzyskaniu bezwzględnej większości głosów ( 26 pkt.1) został Marek Sołtys (II rok Prawo) Zgodnie z 27 Marek wybrał i przedstawił nowych członków zarządu. SKŁAD ZARZĄDU: Wiceprezes Witold Basałaj (III rok Prawo) Sekretarz (początkowo) Radosław Schulz (III rok Prawo)* Członek Zarządu ds. Naukowych Daniel Piankowski (III rok Prawo) Członek Zarządu Human Resources Jeremi Chlebowicz. *W związku z rezygnacją sekretarza z pełnienia funkcji nowym sekretarzem ostatecznie została nowa członkini koła Marta Chmura (III rok Prawa). 16 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG

17 Walne zgromadzenie koła prelekcja raje podatkowe 17 WALNE ZGROMADZENIE KOŁA PRELEKCJA RAJE PODATKOWE 17 PAŹDZIERNIKA Rozpoczęliśmy działalność naukową na rok akademicki 2012/2013. Pierwsze Walne Zebranie Koła prowadził zwyczajowo nowo wybrany Prezes Marek Sołtys (III rok Prawo). Walne zgromadzenie koła połączone było z pierwszym spotkaniem nowych członków koła. Przed spotkaniem rozesłaliśmy ponad 160 maili do wszystkich zainteresowanych, którzy podali nam swoje adresy podczas rekrutacji na ćwiczeniach z prawa finansowego i finansów publicznych. Walne zgromadzenie było podzielone na dwie części. Część I skierowana do nowych członków koła. Część II prelekcja Marka Sołtysa na temat Rajów Podatkowych Części I Kierowana była w szczególności do nowych osób potencjalnych członków koła. Zaprezentowano na niej nowy zarząd koła i podział jego kompetencji. Mechanizm działania wyodrębnionych sekcji/grup w kole i osoby za nie odpowiedzialne. Dodatkowo przedstawiono warunki nabycia i utraty członkostwa. Przedstawiono najbliższy harmonogram konferencji, ustalono termin stałych spotkań koła, ogłoszono wstępne informacje na temat konkursu dla III roku oraz warunki i możliwości szeroko rozumianej działalności naukowej w kole. Opiekun KNPF UG dr Damian Cyman w miłych słowach zachęcił do włączenia się w nasze struktury. Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG 17

18 18 Walne zgromadzenie koła prelekcja raje podatkowe Część II Rozpoczęła prezentacja Prezesa Koła Marka Sołtys nt. Wstęp do Rajów podatkowych. Prelegent w szczegółowy sposób wyjaśnił zawiłości dotyczące zakresu definicji rajów podatkowych w polskim jak i w zagranicznym ustawodawstwie oraz praktyczne problemy rysujące się na tym tle. Kompleksowo omówiono poszczególne kryteria według, których ustala się listy rajów podatkowych w takich państwach jak Wielka Brytania, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone, Holandia, a także regulacje Polskie dotyczące tej kwestii (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych). Przy okazji wskazano na błędy tego rozwiązania które mają nie tylko doniosłość na gruncie systemu podatkowego, ale także na szeroko rozumianej arenie międzynarodowej. Przy omawianiu negatywnych konsekwencji rozwiązania ustawodawstwa polskiego, zarysowano problematykę klauzul antyabuzywnych w innych krajach. Marek omówił także sposoby optymalizacji podatkowej dyrektorów spółek na przykładzie Cypru i zmian dokonanych w tej kwestii w umowie międzynarodowej dotyczącej unikania podwójnego opodatkowania między Rzeczpospolitą Polską, a Republiką Cypryjską. Zostało, także poruszone zagadnienie tzw. Kupczenia umowami (ang. Treaty shopping ) na przykładzie spółek zależnych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich metodą direct conduit. Prelekcja została zakończona skrótowym omówieniem kosztów założenia rajów podatkowych w niektórych państwach lub terytoriach zależnych takich jak Wyspa Man, Holandia, oraz Stanów Zjednoczonych (Stan Delaware). 18 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG

19 Rola prawa cywilnego w wykładni prawa podatkowego 19 ROLA PRAWA CYWILNEGO W WYKŁADNI PRAWA PODATKOWEGO 17 PAŹDZIERNIKA Na kolejnym spotkaniu koła prelekcję na temat Roli prawa cywilnego w wykładni prawa podatkowego wygłosił adiunkt Katedry Prawa Finansowego UG, doradca podatkowy dr Łukasz Karczyński. Wystąpienie miało charakter dyskusji. Dr Karczyński omawiał problematykę związku prawa cywilnego i jego wykładni w prawie podatkowym na podstawie konkretnych orzeczeń WSA i NSA dotyczących problematyki między innymi przenoszenia nieruchomości rolnych, a także bardzo szeroko zostało omówiona problematyka opodatkowania spółek cywilnych. Dyskusja nad tym zagadnieniem była bardzo rozległa i sięgnęła aż samej konstrukcji prawnej spółek cywilnych w polskim kodeksie cywilnym oraz poglądów reprezentowanych przez doktrynę na przestrzeni wielu lat. Na koniec Dr Karczyński wskazał konkretne publikacje niezbędne do zgłębienia tej tematyki. Po prelekcji dr Karczyńskiego członkowie koła podzielili się według swoich zainteresowań na wyspecjalizowane grupy sekcje podatkową i grupę giełdową w celu przedyskutowania propozycji ich działalności oraz terminów ich realizacji. Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG 19

20 20 Foreign Exchange Market SPOTKANIE KOŁA PRELEKCJA FOREIGN EXCHANGE MARKET 21 LISTOPADA W ramach działalności grupy giełdowej na w tym semestrze akademickim i odpowiedź na zapotrzebowanie członków koła. Marek Sołtys poprowadził swoją autorską prezentację na temat Rynku walutowego. Marek omówił w niej mechanikę rynku i jego działanie, przedstawił żargon traderów w szczególności w odniesieniu do par walutowych i działań na rynku. Przedstawił zakresy pojęciowe definicji tradera i inwestora. A także po krótce przedstawił podstawowy podział danych fundamentalny wpływ niektórych osób (Takich jak prezes ECB) oraz losowych zdarzeń (trzęsienie ziemi w Japonii) na rynek walutowy. Prezentacja zawierała także opis niektórych systemów inwestowania na rynku walutowym, takich jak lag traiding, fale Elliotta, wykorzystywanie ciągu Fibonacciego, a także szerzej system price action z krótką charakterystyką poszczególnych formacji na wykresach OHLC i świec japońskich. Została też poruszona tematyka rozliczania się z dochodów uzyskanych na rynku walutowym związana z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Członkowie koła wypełnili także ankietę dotyczącą skuteczności komunikacji wewnątrz koła i częstotliwości używania niektórych środków komunikacji. 20 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG

21 Spotkania koła - prelekcje członków koła 21 SPOTKANIE KOŁA - PRELEKCJE CZŁONKÓW KOŁA INTERPRETACJE INDYWIDUALNE I KARTY PŁATNICZE 12 GRUDNIA W pierwszej kolejności, omówione zostały bieżące sprawy KNPF. Witold Basałaj i Marek Sołtys opowiedzieli o zeszłotygodniowej Konferencji we Wrocławiu, której tematem były: (Ogólne i indywidualne interpretacje podatkowe Ministra Finansów) Świetnie korespondowało to z pierwszą, zaplanowaną na to spotkanie, prelekcją Mikołaja Borowskiego pt. Interpretacje indywidualne. Omówienie instytucji ze szczególnym uwzględnieniem jej oddziaływania na sytuacje podatników i płatników w Polsce. Mikołaj omawiał najważniejsze elementy konstrukcyjne tej instytucji, oraz wskazał na jej błędy i wypaczenia a także małą efektywność ogólnych interpretacji jak i nieekonomiczność z punktu widzenia budżetu państwa wydawania interpretacji indywidualnych. Następnie wystąpił Daniel Piankowski z prezentacją pt. Karty płatnicze. Daniel przedstawił historię rozwoju kart, zasady funkcjonowania oraz bieżące problemy związanez kartami płatniczymi. Obie prelekcje spodobały się słuchaczom, a w kuluarach, już po spotkaniu, słychać było dyskusje dotyczące poruszanych wcześniej tematów. Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG 21

22 22 Wyspecjalizowane grupy w KNPF WYSPECJALIZOWANE GRUPY W KOLE NAUKOWYM PRAWA FINANSOWEGO W KNPF UG działają dwie wyspecjalizowane grupy. Grupa Giełdowa i Sekcja podatkowa. Zostały utworzone w celu jak najpełniejszej realizacji naszych ambicji naukowych. Grupa Giełdowa została utworzona w marcu 2012 roku. Przewodniczącym grupy jest obecny Prezes Koła Marek Sołtys. Z racji skomplikowanej tematyki grupa zazwyczaj liczy kilku członków - pasjonatów szeroko rozumianych rynków finansowych. Grupa zajmuje się: strukturą i działaniem giełd FOREX, AMEX, NASDQ, NYSE, GPW, wszystkimi produktami finansowymi podlegającymi obrotowi na rynkach finansowych praktycznymi technikami zarabiania na giełdach (analiza techniczna i jej narzędzia, analiza fundamentalna) szeroko rozumianym prawem rynku finansowego optymalizacją podatkową W semestrze letnim 2012 roku, członkowie grupy spotykali się na osobnych spotkaniach, sprawozdanie z tych spotkań znajduje się na następnych stronach. Sekcja Podatkowa została utworzona w czerwcu 2012 roku. Za sekcje podatkową w tym roku akademickim odpowiedzialny jest obecny Wiceprezes Koła Witold Basałaj. Należy do niej ponad 20 członków koła. Sekcja zajmuje się: poszerzaniem wiedzy z zakresu podatków w formie: autorskich prelekcji, wspólnych wyjść do WSA, urzędów skarbowych wymiany podręczników, artykułów naukowych między studentami przygotowywanie członków koła do konkursów podatkowych, organizowanych przez uznanych w tej branży: Deloitte, Ernst&Young, KPMG, czy PwC informowaniem w dostępnych mediach KNPF o wszelkiego rodzaju wydarzeniach, warsztatach, konferencjach związanych z podatkami Członkowie sekcji nie mają osobnych spotkań. Większość członków koła jest zainteresowana głównie podatkami dlatego też cele sekcji realizowane są w większości poprzez stałe spotkania koła i wyjścia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. W ramach sekcji w tym roku akademickim powstała grupa, która bierze udział w konkursie EYe on Tax organizowanym przez firmę Ernst&Young. 22 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG

23 Spotkanie organizacyjne grupy giełdowej 23 SPOTKANIE ORGANIZACYJNE GRUPY GIEŁDOWEJ 5 MARCA Pomysł dotyczący podziału koła na wyspecjalizowane sekcje dojrzewał od końca 2011 roku. Na spotkaniu organizacyjnym ustaliliśmy zakres interesujących nas zagadnień: Warsztat pracy tradera i inwestora platformy transakcyjne MT4, jforex i inne plus trading na smartphonach (obsługa, działanie etc.) automatyczny handel (za pomocą EA) analizę techniczna analizę fundamentalna wejście/wyjście z pozycji trading arbitraż walutowy zabezpieczanie pozycji długo terminowych konta islamskie zabezpieczanie przed ryzykiem walutowym prawo giełdowe i prawo rynków over the counter inwestowanie na realnych rachunkach zarządzanie ryzykiem czyli Money Management rozliczanie podatku/optymalizacja Psychologia inwestowania jak myśleć by wygrać? Członkowie grupy ustalili także wstępny statut grupy giełdowej ( w szczególności warunki uczestnictwa w grupie). Następne spotkania odbywały się w poniedziałki przez 4 kolejne tygodnie. Spotkania odbywały się w pokoju kół naukowych i trwały około dwóch do maksymalnie trzech godzin zegarowych. Przewodniczącym grupy i prowadzącym warsztaty był Marek Sołtys (ówczesny Wiceprezes Koła). Do grupy należeli: Jeremi Chlebowicz, Mateusz Mroczkowski Emilia Haczkowska Daniel Piankowski Karol Zakrzewski Sebastian Dwojakowski Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG 23

24 24 Podstawy tradingu II spotkanie grupy giełdowej PODSTAWY TRADINGU DRUGIE SPOTKANIE GRUPY GIEŁDOWEJ. 12 MARCA Uczestnicy drugiego spotkania kilka dni przed nim otrzymali prezentację Marka Sołtysa na temat podstaw rynku walutowego Forex, a także wskazówki dotyczące instalacji platformy MetaTrader 4 i wyboru brokera. Uczestnicy na każde kolejne spotkania przynosili własny sprzęt komputerowy. Tematami spotkania były: 1. Warsztat pracy tradera i inwestora 2. Platformy transakcyjne MT4, jforex i inne plus trading na smartphonach 3. analizę techniczna 4. analizę fundamentalna Spotkanie rozpoczęło się od usunięcia problemów związanych z funkcjonowaniem platformy transakcyjnej, a także od przedstawienia kolejnych czynności których należy dokonywać przed otwarciem pozycji rozpoczęciu tradingu. Najważniejszym punktem było oswojenie uczestników z interfejsem programu Meta Trader 4. Warsztaty z analizy technicznej na spotkaniu odbywały się na tzw. żywym rynku czyli na realnych kwotowaniach z rynku walutowego. Przede wszystkim była to nauka wyznaczania linii trendu określaniu trendu jego kierunku i siły, a także poziomów wsparcia i oporów, stref popytu i podaży, rozpoznawania formacji na wykresie świecowym i słupkowym (OHLC) i ich znaczeniu w zależności od kontekstu rynkowego. Uczestnicy spotkania poznali także podział i klasyfikacje danych fundamentalnych, zakres ich oddziaływania. Mogli na własnej skórze przekonać się o sile oddziaływania niektórych danych gospodarczych. W trakcie spotkania (godzina 14:00) otwarte były giełdy w Nowym Jorku i Londynie. Członkowie grupy otrzymali także szereg zadań związanych głównie z analizą techniczną w celu sprawdzenia nabytej wiedzy w praktyce. Większość z członków grupy wykonywała zadania poprawnie. Informacje i umiejętności te były niezbędne dla opanowania następnych tematów spotkań. Po spotkaniu członkowie grupy mogli także przez cały tydzień przesyłać swoje analizy przewodniczącemu grupy giełdowej Markowi Sołtysowi. 24 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG

25 Trading trzecie spotkanie grupy giełdowej 25 TRADING TRZECIE SPOTKANIE GRUPY GIEŁDOWEJ. 19 MARCA Większość z uczestników poprzednich spotkań w okresie od marca przesyłała swoje analizy rynkowe przewodniczącemu grupy. Tematy spotkania: 1. wejście/wyjście z pozycji trading 2. arbitraż walutowy 3. zabezpieczanie pozycji długo terminowych 4. konta islamskie 5. zabezpieczanie przed ryzykiem walutowym Członkowie rozpoczęli aktywne inwestowania za pomocą wirtualnych pieniędzy przez platformę transakcyjną. Poznali podstawowe zasady tradingu, kryteria wyboru systemu inwestowania i problematykę statystyki rynkowej. Największą trudność członkom koła sprawiał tzw. Timing wejścia w pozycje tzn. cierpliwie czekanie na właściwy moment rynkowy i umiejętność szybkiego jego rozpoznania na wykresie. Dowiedzieli się także więcej na temat wykorzystania tzw. Punktów swapowych, w arbitrażu walutowym oraz tzw. Lag tradingu i próbowali wykorzystać te umiejętności w praktyce. Członkowie grupy otworzyli kilkanaście pozycji na rynku walutowym. Część z nich otrzymała na koniec spotkania dodatnie wyniki jednak były to tylko wirtualne pieniądze Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG 25

26 26 Money management czyli zasady zarządzania kapitałem na rynku walutowym MONEY MANAGEMENT CZYLI ZASADY ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM NA RYNKU WALUTOWYM.. 26 MARCA Głównym tematem czwartego spotkania były zasady zarządzania kapitałem, w oparciu o zlecenie stop loss i take profit, a także omówienie zasad działania takich zleceń jak sell stop, buy stop, sell limit i buy limit oraz break even (zabezpieczanie pozycji) na platformie transakcyjnej. Poruszyliśmy problematykę tradingu za pomocą tzw. EA czyli Automatówprogramów, które same otwierają i zamykają pozycje ustalają limit dopuszczalnej straty itd. Członkowie dostali informacje na temat tego gdzie znaleźć i jak obsługiwać takie programy w programie Meta Trader 4. Podstawową zasadą która członkom koła sprawiała niesamowity problem była zasada utrzymywania limitu pozycji (6) i ryzykowania 1 % całego posiadanego na koncie brokerskim kapitału na jedną pozycję. Poza tym spotkanie przebiegało pod znakiem zajmowania pozycji na rynku z wykorzystaniem wiedzy z poprzednich spotkań jak i tej nowej z tego spotkania. Prowadzący spotkanie starał się eliminować błędy członków grupy. 26 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG

27 Inwestowanie na realnym rachunku psychologia inwestowania 27 INWESTOWANIE NA REALNYM RACHUNKU PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA 5 SPOTKANIE GRUPY GIEŁDOWEJ 9 KWIETNIA Po opanowaniu umiejętności z poprzednich spotkań przyszedł czas na omówienie najważniejszego zagadnienia. Jak zarabiać realne pieniądze na rynku walutowym? Jakiego brokera wybrać na swoje pierwsze inwestycje? Czego absolutnie nie wolno robić inwestując swoje własne realne środki finansowe? Członkowie grupy nie inwestowali na tym spotkaniu realnych środków. Prowadzący spotkania omówił szczegółowo problematykę rodzaju i typów brokerów są to instytucje finansowe zajmujące się szeroko rozumianym pośrednictwem w zawieraniu transakcji na rynku walutowym. W szczególności omówione zostały typy brokerów i ich charakterystyka : MM - Market Makerów, ECN - platformy ECN, ang. electronic communication networks) STP/NDD straight to proceeding / no dealing desk Przedstawiono także nieuczciwe praktyki stosowane przez niektórych brokerów i jak je wykryć i składać na nie reklamacje m. in. czyszczenie stopów, bad ticks czyli błąd w tzw. Data feed to jest w odzwierciedleniu rzeczywistego kursu walutowego w czasie rzeczywistym opóźnienia w realizacji zleceń i związaną z tym problematyka szybkiego wyjścia z rynku Z zakresu psychologii inwestowania omówione zostały węzłowo zagadnienia: Efektów złudzenia kontroli, efektu myślenia wstecznego, dodatniego i ujemnego efektu świeżości, księgowania mentalnego, efektu utopionych kosztów, a także gry na tzw. koszt firmy Było to ostatnie spotkanie grupy giełdowej w roku akademickim 2011/2012 (łącznie było ich 5). Członkowie grupy zgodnie potwierdzali, że rozszerzyło to ich horyzonty a niektórzy parają się rynkiem i jego problematyką do dnia dzisiejszego. Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG 27

28 28 Prawo w praktyce wizyta KPNF w wojewódzkim sądzie administracyjnym w Gdaosku PRAWO W PRAKTYCE WIZYTA KNPF W WOJEWÓDZKIM SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM W GDAŃSKU 13 LISTOPADA W ramach działalności sekcji podatkowej KNPF odwiedziliśmy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Członkowie KNPF w składzie: Sylwia Burdach, Marta Chmura, Wojana Świderska, Adam Chyliński, Maciej Fiedorczuk, Paweł Nowicki, Bartosz Smoleń, Marek Sołtys, Karol Zakrzewski i Witold Basałaj mieli okazję przyjrzeć się wykonywaniu sprawiedliwości w zakresie prawa podatkowego. Dzięki pozytywnemu nastawieniu zarówno składu sędziowskiego jak i pełnomocników stron mogliśmy szczegółowo poznać reprezentowane stanowiska, które nie są przedstawiane na rozprawie, bo są wiadome stroną z wysyłanych pism procesowych. Wokanda obejmowała sprawy: - O podatku dochodowym od osób fizycznych - O określeniu wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu. Oprócz oczywistej wartości oglądania prawa w praktyce. Członkowie koła sporządzali na tej podstawie sprawozdanie na konkurs Eye on Tax organizowanym przez firmę Ernst and Young. 28 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG

29 II wyjście do wojewódzkiego sądu administracyjnego 29 II WYJŚCIE DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO 4 GRUDNIA Przedstawiciele koła w składzie: Sylwia Burdach, Witold Basałaj, Jeremi Chlebowicz, Daniel Piankowski i Marek Sołtys mieli okazję zobaczyć po raz kolejny prawo w praktyce Wokanda tym razem obejmowała sprawy: 1. Podatek akcyzowy 2. Interpretacja indywidualna w przedmiocie PIT 3. Interpretacja indywidualna w przedmiocie PIT 4. Interpretacja indywidualna w przedmiocie CIT Skład sędziowski na wszystkich ww. sprawach był bardzo uprzejmy, wyrozumiały i specjalnie dla nas, tłumaczył ze szczególną uwagą zawiłości prawa podatkowego zarówno po jak i w trakcie postępowania przed sądem. Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG 29

30 30 Rezydenci zespół członków KNPF w konkursie Eye on Tax REZYDENCI ZESPÓŁ CZŁONKÓW KNPF W KONKURSIE EYE ON TAX ORGANIZOWANYM PRZEZ FIRMĘ ERNST&YOUNG W czerwcu 2012 roku miało miejsce pierwsze nieformalne zebranie członków przyszłego zespołu na którym podjęliśmy decyzję o wzięciu udziału w różnych znanych nam konkursach podatkowych organizowanych przez takie firmy jak Ernst&Young, PwC czy KPMG. I stało się 10 października ruszyła kolejna edycja konkursu EYe on Tax! Zespół o nazwie Rezydenci podjął wyzwanie i zgłosił się do konkursu w składzie: 1. Michał Orzoł (II rok MSA) 2. Witold Basałaj (IV rok Prawo) 3. Kacper Kanka (IV rok Prawo) 4. Marek Sołtys (III rok Prawo) Na rozwiązanie przesłanego nam kazusu mieliśmy czas do 22 listopada. Poza tym istniała możliwość otrzymania dodatkowych 10 % punktów za napisanie sprawozdania z rozprawy przed WSA. Zespół wypełnił także to dodatkowe zadanie. 29 listopada wyniki, Rezydenci znaleźli się w grupie 96 zakwalifikowanych do II etapu zespołów z ponad 600 z całej Polski Następny etap odbył się 14 grudnia na Wydziale Prawa i Administracji UG. Uczestnicy II etapu mieli za zadanie rozwiązać 4 kazusy w czasie 3 godzin. Do dyspozycji uczestników były laptopy z programem Legalis (2 na grupę) oraz Podatki 2012 w formacie pdf. Jeszcze przed II etapem nastąpiła zmiana składu zgodnie z regulaminem konkursu Eye on Tax. Do grupy zamiast Michała Orzoła dołączył Daniel Piankowski z IV roku prawa. 30 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG

31 Inne formy działalności KNPF 31 INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI KOŁA NAUKOWEGO PRAWA FINANSOWEGO UG Koło Naukowe Prawa Finansowego realizuje także inne projekty, które nie mieszczą się w powyżej przedstawionej klasyfikacji. Są to w szczególności takie wydarzenia jak Publikacje Naukowe, Bałtycki Festiwal Nauki, organizowanie konkursów, rekrutacji oraz integracji dla członków i sympatyków koła, ale także prace organizatorskie, które znacząco wpływają na prace koła. Prace organizatorskie przeprowadzone w kole w 2012 roku: zbudowanie od podstaw nowej strony internetowej koła wyraźny podział kompetencji pośród członków zarządu oraz przeprowadzanie stałych zebrań zarządu w celu lepszej koordynacji prac koła określenie przejrzystych zasad nabycia członkostwa w kole oraz sposobu przeprowadzania wyborów na prezesa koła założenie specjalnej grupy dla członków naszego koła na facebooku ustalenie stałych spotkań koła (odbywają się co do zasady co dwa tygodnie) standaryzacja: wymiany informacji o wydarzeniach organizowanych przez koło na stronie internetowej, na portalu Facebook, oraz wpisów i relacji z tychże wydarzeń ustalenie form działalności grupy giełdowej i sekcji podatkowej podjęcie współpracy z WSA w Gdańsku - w zakresie wyjść realizowanych w ramach Sekcji Podatkowej. kontynuowanie współpracy z innymi kołami z całej Polski w zakresie konferencji i publikacji naukowych. oprawa graficzna stron internetowych (facebook i strona koła), plakatów oraz wszystkich informacji zamieszczanych w dwóch gablotach koła na naszym wydziale. Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG 31

32 32 Rekrutacja REKRUTACJA 8 11 PAŹDZIERNIK Ofertę wstąpienia do koła kierowaliśmy głównie do studentów z trzeciego roku kierunku prawa i administracji. Zainteresowanie okazali także studenci z I i II roku prawa. Rekrutacja była prowadzona za pomocą wszystkich dostępnych środków strony internetowej koła, strony koła na facebooku, plakatów (obok) w dwóch gablotach koła i na drzwiach pokoju kół naukowych. Rekrutację przeprowadzaliśmy także bezpośrednio korzystając z uprzejmości pracowników katedry na ćwiczeniach z prawa finansowego i finansów publicznych. Byliśmy obecni na wszystkich dwudziestu grupach ćwiczeniowych. Zainteresowaliśmy ponad 160 osób. Na pierwsze walne spotkanie w roku akademickim 2012/2013 połączone ze spotkaniem dla nowych osób w kole przyszło ponad 50 nowych osób. W przedsięwzięciu brał udział cały zarząd KNPF. Głównym koordynatorem Rekrutacji był student IV roku prawa, członek zarządu (Human Resources) Jeremi Chlebowicz. Zgodnie ze statutem koło prowadzi rekrutację przez cały rok akademicki. Każdy student Uniwersytetu Gdańskiego może w dowolnym momencie zadeklarować członkostwo w kole. 32 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG

33 VII Konkurs z prawa finansowego i finansów publicznych 33 VII KONKURS Z PRAWA FINANSOWEGO I FINANSÓW PUBLICZNYCH 15 MARCA I 15 KWIETNIA Już po raz siódmy wspólnie z katedrą prawa finansowego oraz przy wsparciu opiekuna koła dr Damiana Cymana zorganizowaliśmy konkurs dla studentów III roku prawa i administracji. Nagrodą główną była ocena bardzo dobra z egzaminu z prawa finansowego i finansów publicznych Pierwszy etap rywalizacji odbył się 15 marca 2012 r. w aud. B. Do konkursu przystąpiło ponad 40 studentów. Polegał na rozwiązaniu 50 pytań jednokrotnego wyboru. Do następnego etapu przeszło 11 studentów. Wśród nich byli członkowie naszego koła. Z kierunku Prawo: Witold Basałaj Kacper Kanka Mikołaj Borowski Krzysztof Woźnica Andrzej Jastrzębski Jakub Perkowski Z kierunku Administracja: Mateusz Szymański Justyna Jacewicz Alicja Wałdowska Natalia Bruździak Piotr Bolc Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG 33

34 34 VII Konkurs z prawa finansowego i finansów publicznych Drugi etap konkursu odbył się na Sali rozpraw na naszym wydziale. Polegał sporządzeniu na podstawie wcześniej wylosowanego kazusu pisma procesowego oraz bronieniu stanowiska reprezentowanej strony podczas symulacji rozprawy w sprawie podatkowej. Zwycięzcami VII edycji konkursu zostali: Z kierunku Administracja: 1. nie przyznano 2. Mateusz Szymański 3. Justyna Jacewicz Z kierunku Prawo: 1. Kacper Kanka 2. Witold Basałaj 3. Jakub Perkowski 4. Andrzej Jastrzębski 5. Krzysztof Woźnica 6. Mikołaj Borowski Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i oczywiście ocenę bardzo dobrą z egzaminu prawo finansowe i finanse publiczne. 34 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG

35 X Bałtycki Festiwal Nauki 35 X BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI - WYKŁADY Koło Naukowe Prawa Finansowego tak jak i w poprzednim roku akademickim wzięło czynny udział w organizowaniu X Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Członkowie koła przy wsparciu Katedry przygotowali wykłady w formie prezentacji multimedialnej na następujące tematy: Kartą czy gotówką? Anna Klein-Kaska Jak w raju... podatkowym Małgorzata Kozubal Brat PIT - obiekt niekoniecznie pożądany - Anna Klein Kaska Jak rodzą się kryzysy finansowe dr Przemysław Panfil Tradycyjnie Koło udostępniło wystawę pt. Kreatywny Fiskus - historia podatków opowiedziana inaczej Plakaty wystawowe stworzył dla KNPF student Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Bartłomiej Szneider. Podpisy pod plakatami redagowała Anna Klein Kaska. Pomoc organizacyjna wystawy: Karol Zakrzewski Jeremi Chlebowicz Warto wspomnieć, że uzyskaliśmy trzecie miejsce w VII Tradycyjnym Konkursie na projekty związane z udziałem WPiA UG w Bałtyckim Festiwalu Nauki. Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG 35

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA NAUKOWEGO PRAWA FINANSOWEGO w 2011r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA NAUKOWEGO PRAWA FINANSOWEGO w 2011r. Koło Naukowe Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego 6 80-952 Gdańsk www.prawo.univ.gda.pl/knpf email: knpf@prawo.univ.gda.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA

Bardziej szczegółowo

www.akademiaefc.pl Organizator

www.akademiaefc.pl Organizator 2015 www.akademiaefc.pl Organizator Opis Akademii EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz aktywnego

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.)

WZÓR. Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 17 Rektora z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na UW WZÓR

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wprowadzenie do wykładu Prowadzący dr inż. Marta Kraszewska pokój 216, II pę piętro, budynek C3 e-mail: martak@agh.edu.pl www: home.agh.edu.pl/ edu pl/~martak

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM

Nazwa przedmiotu: ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM Nazwa przedmiotu: ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści dodatkowych Fundamental and Technical Analysis on Capital

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne l 1. Koło nosi nazwę: Koło Naukowe Kosmetologii

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Największa organizacja branżowa na świecie zrzeszająca studentów i młodych prawników

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Prawa Cywilnego Imperitia culpae adnumeratur. Uniwersytetu Gdańskiego. I. Postanowienia ogólne

Statut Koła Naukowego Prawa Cywilnego Imperitia culpae adnumeratur. Uniwersytetu Gdańskiego. I. Postanowienia ogólne Statut Koła Naukowego Prawa Cywilnego Imperitia culpae adnumeratur Uniwersytetu Gdańskiego I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe Prawa Cywilnego Imperitia Culpae Adnumeratur, zwane dalej Kołem Naukowym

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente. Dział I Postanowienia ogólne

Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente. Dział I Postanowienia ogólne Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente Dział I Postanowienia ogólne 1. Podstawa działalności Koło Naukowe Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego,

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku

Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku Założenia programu uzupełnienie wiedzy ekonomicznej uczniów gimnazjum, w tym w szczególności finansów (dwupłaszczyznowo, tj. znajomość instytucji finansowych i ich

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rynków walutowych

Wprowadzenie do rynków walutowych Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Wykład 1 1 Czym jest Forex? 2 Przykład rachunku 3 Jak grać na giełdzie? 4 Trend i średnie kroczące 5 Język MQL Tematyka wykładów: Ogólne informacje o rynkach

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015 1. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Akademia Młodych Odkrywców Data wpisu do KRS: 27.11.2012 r. Siedziba: os. Bohaterów Września 12

Bardziej szczegółowo

Wall Street. http://www.skyscrapercity.com

Wall Street. http://www.skyscrapercity.com Wall Street http://www.skyscrapercity.com Nowy York z lat 30-tych to czas ogromnej popularności Wall Street oraz legend o zwykłych robotnikach, którzy w ciągu jednego dnia dorabiali się fortuny. Ludzie

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA KRYTYKÓW FILMOWYCH

STATUT KOŁA KRYTYKÓW FILMOWYCH STATUT KOŁA KRYTYKÓW FILMOWYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Koło Krytyków Filmowych, zwane dalej Kołem, tworzy się na podstawie Zarządzenia nr.. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dn... 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na rok kalendarzowy 2012

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na rok kalendarzowy 2012 Koło Naukowe EduArt Politechniki Poznańskiej Działające przy Politechnice Poznańskiej Nieszawska 13C Poznań, 60-021 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Stanowisko UKNF w sprawie dobrych praktyk w zakresie walutowych transakcji pochodnych - podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Zgromadzony w toku czynności nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Daytrading Harmoniczny - warsztaty jednodniowe. FOREX CHARTIST przedstawia:

Daytrading Harmoniczny - warsztaty jednodniowe. FOREX CHARTIST przedstawia: Daytrading Harmoniczny - warsztaty jednodniowe FOREX CHARTIST przedstawia: 2012 2 0.1. Autor szkolenia Autorem szkolenia jest Łukasz Fijołek - trader walutowy, trener Forex, niezależny analityk, autor

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego przy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu

Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego przy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2009 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 13 stycznia 2009 r. Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do drugiego wydania... XI Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Przedmowa do drugiego wydania... XI Wykaz skrótów... XIII Spis treści Przedmowa do drugiego wydania............................... XI Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Zasadnicze zagadnienia teorii finansów publicznych... 1 1. Podstawowe pojęcia i koncepcje teorii

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Koła Dyrygenckiego Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Regulamin. Koła Dyrygenckiego Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Regulamin Koła Dyrygenckiego Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1). Koło Dyrygenckie jest organizacją założoną

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 3 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl Przyszłość tworzymy dzisiaj! 2016 www.akademiaefc.pl Akademia EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie Zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie - szkolenie Szanowni Państwo, Dom Maklerskim TMS Brokers we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych Warsztatach,

Bardziej szczegółowo

Patronat. dr. hab. Stefan Marek Grochalski, prof. UO prorektor Uniwersytetu Opolskiego IV OPOLSKA KONFERENCJA PODATKOWA

Patronat. dr. hab. Stefan Marek Grochalski, prof. UO prorektor Uniwersytetu Opolskiego IV OPOLSKA KONFERENCJA PODATKOWA Patronat dr. hab. Stefan Marek Grochalski, prof. UO prorektor Uniwersytetu Opolskiego IV OPOLSKA KONFERENCJA PODATKOWA Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem od towarów i

Bardziej szczegółowo

Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia

Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia Ogólnopolskie Seminarium Projakościowe "INSPIRACJE" Uniwersytet Jagielloński,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego. Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego za rok 2013

<Strona Tytułowa> SPRAWOZDANIE. Z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego. Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego za rok 2013 SPRAWOZDANIE Z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego za rok 2013 2 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO ProBiz+ Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

STATUT KOŁA NAUKOWEGO ProBiz+ Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego STATUT KOŁA NAUKOWEGO ProBiz+ Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe ProBiz+, zwane dalej Kołem, jest stowarzyszeniem opierającym działalność na pracy społecznej

Bardziej szczegółowo

rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym

rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym Drugiego dnia Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych tj. 22 października 2004 roku, przeprowadzono panel dyskusyjny, którego tematem była rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym. Prowadzącym

Bardziej szczegółowo

przy Katedrze Nauk Ekonomicznych Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (Zakład Statystyki + Zakład Ekonometrii)

przy Katedrze Nauk Ekonomicznych Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (Zakład Statystyki + Zakład Ekonometrii) przy Katedrze Nauk Ekonomicznych Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (Zakład Statystyki + Zakład Ekonometrii) SEKCJE KOŁA LP Opiekun naukowy Zainteresowania badawcze 1. dr inż. Karol

Bardziej szczegółowo

Spis treści: WPROWADZENIE. Część pierwsza PROCEDURY POŁĄCZENIA PODSTAWOWE INFORMACJE

Spis treści: WPROWADZENIE. Część pierwsza PROCEDURY POŁĄCZENIA PODSTAWOWE INFORMACJE Tytuł: Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości Autorzy: Michał Koralewski Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2009 Opis: Niniejsza publikacja jest drugą książką z

Bardziej szczegółowo

ccess imple OFERTA SZKOLENIOWA CELE SZKOLENIA Strona 1

ccess imple OFERTA SZKOLENIOWA CELE SZKOLENIA Strona 1 Strona 1 OFERTA SZKOLENIOWA CELE SZKOLENIA Szkolenie skierowane jest do osób planujących zdawać egzamin CFA level 1 oraz do wszystkich, którzy pragną zdobyć, usystematyzować lub pogłębićwiedzę z zakresu

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO BIBLIOTEKI SŁUCHACZÓW PRAWA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO. ul. Bracka 12/302, 31-005 Kraków

TOWARZYSTWO BIBLIOTEKI SŁUCHACZÓW PRAWA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO. ul. Bracka 12/302, 31-005 Kraków Szanowni Państwo, Sekcja Prawa Podatkowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zaszczyt zaprosić na V Ogólnopolską Konferencję Prawa Podatkowego Aktualne problemy prawa

Bardziej szczegółowo

Kamil Pabijan Prezes Zarządu KNMF

Kamil Pabijan Prezes Zarządu KNMF Kamil Pabijan Prezes Zarządu KNMF AGENDA KIM JEST KNMF TROCHĘ HISTORII DZIAŁALNOŚĆ INNE PODSUMOWANIE Koło Naukowe Modelowanie Finansowego to grupa ludzi zainteresowana szeroko rozumianą tematyką matematyki

Bardziej szczegółowo

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji.

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Możesz być pewien, że będziemy się starać by Twoja inwestycja była zyskowna. Dlaczego? Bo zyskujemy tylko wtedy, kiedy Ty zyskujesz. Twój

Bardziej szczegółowo

Komitety ds. wynagrodzeń świat i Polska. Jakub Han Sedlak & Sedlak

Komitety ds. wynagrodzeń świat i Polska. Jakub Han Sedlak & Sedlak Komitety ds. wynagrodzeń świat i Polska Jakub Han Sedlak & Sedlak Kraków, 06.06.2006 Geneza powstania komitetów 1. Wysokie wynagrodzenia prezesów najwięcej zarabiają prezesi w USA sposoby walki z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE Konferencja

ZAPROSZENIE Konferencja ZAPROSZENIE Konferencja W imieniu kancelarii Domański Zakrzewski Palinka i firmy Mercer (Polska) Sp. z o.o. zapraszamy na konferencję pt. NOWOCZESNA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA PRACODAWCY, CZYLI FUNDUSZ I NIE

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

Data / Godzina Dla kogo Forma Opis Miejsce. Uczniowie Wykład *Przedsiębiorczość w pigułce Sebastian Kolisz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Data / Godzina Dla kogo Forma Opis Miejsce. Uczniowie Wykład *Przedsiębiorczość w pigułce Sebastian Kolisz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Data / Godzina Dla kogo Forma Opis Miejsce 12.11.2012 9:00-10:30 Wykład *Przedsiębiorczość w pigułce Sebastian Kolisz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 12.11.2012 11:30-14:30 Warsztat/Gra (liczba

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe i forex SPIS TREŚCI

Kontrakty terminowe i forex SPIS TREŚCI Kontrakty terminowe i forex Grzegorz Zalewski SPIS TREŚCI Część I Teoria Rozdział pierwszy: Zasady działania rynków terminowych Otwieranie i zamykanie pozycji Pozycje długie i krótkie Równanie do rynku

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie Zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie - szkolenie Szanowni Państwo, Dom Maklerskim TMS Brokers we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą i Wielkopolską Izbą Przemysłowo Handlową serdecznie zaprasza

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 Wykład 8. Ryzyko bankowe Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje. Ryzyko zagrożenie nieosiągniecia zamierzonych celów Przyczyny wzrostu ryzyka w działalności bankowej. Gospodarcze : wzrost, inflacja, budżet,

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia

Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia Studenci w ramach programu studiów uczestniczą w badaniach i innych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Data sporządzenia sprawozdania: 15.01.2011 SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Dane informacyjne Nazwa SKN-u: SKN Inwestycji Kapitałowych Profit Okres objęty sprawozdaniem 1 X rok kalendarzowy:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r.

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r. Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW Warszawa, 28 maja 2014 r. STANDARD USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN Standard kontraktu: Wielkość kontraktu: 1.000 jednostek waluty Kwotowanie: za 100 jednostek Godziny

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Szczecin, 2010 Spis treści Wstęp... 11 CZĘŚĆ I OD WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ DO GOSPODARKI GLOBALNEJ Rozdział 1 HANDEL MIĘDZYNARODOWY....

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w kursie Szkoła przedsiębiorczości w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski 1 Informacje o

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WIEDZY. Zamknięcie roku 2011. Cel: Korzyści:

AKADEMIA WIEDZY. Zamknięcie roku 2011. Cel: Korzyści: AKADEMIA WIEDZY Zamknięcie roku 2011 Cel: Omówienie zagadnień związanych z zamknięciem roku 2011, biorąc pod uwagę zarówno aspekt rachunkowy jak i podatkowy. W pierwszym dniu szkolenia skupimy się na części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej Rozdział I. Zasady ogólne 1. Koło Naukowe Studentów Lotnictwa i Kosmonautyki,

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MAJ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MAJ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MAJ 2013 r. Białystok, 13 czerwiec 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Postanowienia ogólne. & 1 Podstawa działalności.

Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Postanowienia ogólne. & 1 Podstawa działalności. Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Postanowienia ogólne & 1 Podstawa działalności Na podstawie art. 204 Ustawy z dnia 27 lipca 200. Prawo o szkolnictwie wyższym tworzy

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Koło Naukowe Prawa Administracyjnego, zwane dalej "Kołem" działa na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, Statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PRAWA WYBORCZEGO Elektor

STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PRAWA WYBORCZEGO Elektor STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PRAWA WYBORCZEGO Elektor 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego Elektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w skrócie SKNPW Elektor

Bardziej szczegółowo

Analiza fundamentalna oraz techniczna na rynku kapitałowym Fundamental and Technical Analysis on Capital Market

Analiza fundamentalna oraz techniczna na rynku kapitałowym Fundamental and Technical Analysis on Capital Market Nazwa przedmiotu: Analiza fundamentalna oraz techniczna na rynku kapitałowym Fundamental and Technical Analysis on Capital Market Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa.

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa. Warsztaty portalu TaxFin.pl Różnice kursowe - rozliczanie podatkowych różnic kursowych 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Katarzyna Klimkiewicz, partner kancelarii TPA

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Energoinstal Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Tytuł: Energoinstal Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Raport Bieżący Spółka: Energoinstal Spółka Akcyjna Numer: 1/2016 Data: 2016-04-26 14:40:49 Typy rynków: CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany Tytuł: Energoinstal Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 9 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Poznań, październik 2011

Poznań, październik 2011 Poznań, październik 2011 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SEMESTRALNĄ WYKONANĄ W KATEDRZE ARCHITEKTURY USŁUGOWEJ I MIESZKANIOWEJ WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ ROZDZIAŁ I ZASADY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

18 marca 2016 C e n t r u m K o n f e r e n c y j n e G o l d e n F l o o r, W a r s z a w a

18 marca 2016 C e n t r u m K o n f e r e n c y j n e G o l d e n F l o o r, W a r s z a w a ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Odpowiedzialność i sposoby postępowania w przypadku kontroli Analiza porównawcza cen transferowych Nowe wymogi i zmiany ws. sporządzania dokumentacji cen transferowych 2016/2017

Bardziej szczegółowo

dr Tomasz Lis Na świecie pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki Szanowny Przedsiębiorco!

dr Tomasz Lis Na świecie pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki Szanowny Przedsiębiorco! Jak powiedział kiedyś Benjamin Franklin: Na świecie pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki W tej drugiej kwestii mogę Państwu pomóc :) Doktor Nauk Ekonomicznych. Ekspert Podatkowy, Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zrzeszenie Studentów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie Zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie - szkolenie Szanowni Państwo, Dom Maklerskim TMS Brokers we współpracy z Północą Izbą Gospodarczą - oddział w Koszalinie, serdecznie zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Finanse i Rachunkowość Specjalność DORADZTWO FINANSOWE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Finanse i Rachunkowość Specjalność DORADZTWO FINANSOWE Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Finanse i Rachunkowość Specjalność DORADZTWO FINANSOWE Profil Absolwenta Oferta skierowana jest do osób, które zainteresowane są ścieżką rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA. Jesteś tu: Bossa.pl KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA.

ZMIANY KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA. Jesteś tu: Bossa.pl KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA. Jesteś tu: Bossa.pl KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA. KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA. Grzegorz Zalewski Wydawnictwo: Linia IV edycja, rok wydania 2010 okładka: twarda/obwoluta

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Grażyna Rytelewska Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia

Bardziej szczegółowo

Cele i sposoby działania

Cele i sposoby działania STATUT Studenckiego Koła Naukowego Wspierania Osób z Autyzmem Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Studenckie Koło Naukowe Wspierania

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe. Szkolenie otwarte jednodniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki

Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe. Szkolenie otwarte jednodniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki Szkolenie otwarte jednodniowe Temat szkolenia Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe Streszczenie tematyki Szkolenie podatkowe poświęcone wybranym zagadnieniom związanym z zamknięciem roku na gruncie

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 10 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT G-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY OBROTU GOSPODARCZEGO. Podstawy ekonomii. Podstawy finansów i bankowości. Pojęcie gospodarki i obrotu gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Samochód w firmie i zasady rozliczania podróży służbowych. tel: ; fax: ;

SZKOLENIE. Samochód w firmie i zasady rozliczania podróży służbowych. tel: ; fax: ; SZKOLENIE Samochód w firmie i zasady rozliczania podróży służbowych tel: +48 22 100-48-96; fax: +48 22 300-52-79; e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki:

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki: Konferencja Naukowa Przyszłość polskiej energetyki: Gaz łupkowy Energia jądrowa Warszawa, 27.04.2012 Spis Treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 ZAPROSZENI PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W OPARCIU O MSR/MSSF

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W OPARCIU O MSR/MSSF KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/24/8058/24688 Cena netto 999,00 zł Cena brutto 999,00 zł Cena netto za godzinę 71,36 zł Cena brutto za godzinę 71,36 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

Regulacje nadzorcze, procedury bankowe, perspektywa sądownictwa.

Regulacje nadzorcze, procedury bankowe, perspektywa sądownictwa. SEMINARIUM UZGODNIENIOWE 13-14 kwietnia 2011 r. Warszawa Hotel Kyriad Prestige ul. Towarowa 2 PARTNER MERYTORYCZNY PATONAT MEDIIALNY Najlepsze praktyki wdrażania nowych wymogów regulacyjnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. Załącznik do uchwały Nr 10/2011 Rady Nadzorczej SCO-PAK S.A z dnia 20 maja 2011 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. I. Kadencja

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie pt. Przegląd zmian podatkowych. Celem szkolenia jest

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie pt. Przegląd zmian podatkowych. Celem szkolenia jest Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie pt. Przegląd zmian podatkowych. Celem szkolenia jest przedstawienie zmian w przepisach podatkowych, które

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia

Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia Studenci w ramach programu studiów uczestniczą w badaniach i innych

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia Podatek VAT warsztaty podatkowe Podatkowe aspekty transakcji wewnątrzwspólnotowych Świadczenia pozapłacowe dla pracowników skutki w PIT oraz ZUS, obowiązki płatników Szkolenie skierowane jest do księgowych

Bardziej szczegółowo

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Monografie i Opracowania 563 Paweł Niedziółka Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Warszawa 2009 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie OFICYNA WYDAWNICZA Spis treści Indeks skrótów nazw własnych używanych

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPTYMALIZACJA

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPTYMALIZACJA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPTYMALIZACJA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ISTOTNE ZOBOWIĄZANIE Podatek od nieruchomości, w przypadku podmiotów dysponujących znacznym majątkiem trwałym, stanowi niejednokrotnie

Bardziej szczegółowo

Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Konferencja Ogólnopolska: Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 26-27 kwietnia 2012r., Kraków Koordynator projektu: Marta Burgiel Przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Program szkolenia dla Tutorów i Asesorów Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Walidacja efektów wcześniejszego uczenia się w wolontariacie 1.1 Wstęp Walidacja i badanie wcześniej nabytej

Bardziej szczegółowo

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i technikami analizy finansowej na podstawie nowoczesnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Statut koła. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Statut koła. Rozdział I - Postanowienia ogólne Statut koła Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Pełna nazwa brzmi Studenckie Koło Naukowe Hodowców i Użytkowników Koni Kaskader (w skrócie SKN HUK) 2. Siedzibą Koła jest Katedra Genetyki i Hodowli Koni

Bardziej szczegółowo

Ogólne i indywidualne interpretacje podatkowe Ministra Finansów

Ogólne i indywidualne interpretacje podatkowe Ministra Finansów Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ogólne i indywidualne interpretacje podatkowe Ministra Finansów 6-7 grudnia 2012 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Dzień

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Zarządu spółki LPP SA z siedzibą w Gdańsku

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Zarządu spółki LPP SA z siedzibą w Gdańsku REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Zarządu spółki LPP SA z siedzibą w Gdańsku 2. Zarząd działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie Zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie - szkolenie Szanowni Państwo, Dom Maklerskim TMS Brokers we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą i serdecznie zaprasza do udziału w Warsztatach, związanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004 Fundacja Rektorów Polskich ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: frpfund@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów

Bardziej szczegółowo