SYSTEM OBSŁUGI UMÓW KREDYTOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM OBSŁUGI UMÓW KREDYTOWYCH"

Transkrypt

1 BOND SYSTEM OBSŁUGI UMÓW KREDYTOWYCH

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM JAKIEGO KOMPUTERA POTRZEBUJEMY? JAK ZAINSTALOWAĆ PROGRAM ZASADY OGÓLNE OZNACZENIE WERSJI OGÓLNY OPIS SYSTEMU INTERFEJS Z UŻYTKOWNIKIEM OKNA W SYSTEMIE BELKI PRZESUWANIA ZAWARTOŚCI OKNA OKNA DIALOGOWE UMOWY KREDYTOWE REJESTRACJA UMOWY PRZEGLĄDANIE UMÓW SYMULACJA WYSYŁANIE DANYCH RAPORTY DANE OPCJE...8 DRUKARKA...12 POLSKIE ZNAKI NA EKRANIE KŁOPOT Z BAZĄ... 13

3 1. WSTĘP Program służy do obsługi dokumentacji kredytowej. Dostępne są dwie wersje pod DOS dla starszych komputerów i dla Windows. Obie wersje działają na tej samej bazie, dlatego do użytkownika należy wybór interfejsu.

4 2. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM 2.1.Jakiego komputera potrzebujemy? komputer zgodny z IBM PC, procesor lub lepszy, dowolna karta grafiki (Hercules, CGA, EGA, VGA) [zalecana VGA i kolorowy monitor] 4 MB RAM (zalecane 8 MB), min. 2 MB wolnego miejsca na dysku + miejsce na bazę danych DOS 3.12 lub późniejszy (program bez problemów działa pod kontrolą systemu Windows 95) mysz (zalecana, ale wszystkie operacje można przeprowadzić wykorzystując samą klawiaturę) 2.2.Jak zainstalować program Program instaluje się wywołując program Install.exe z dyskietki instalacyjnej. Zaleca się instalowanie programu w domyślnym katalogu. 2.3.Zasady ogólne W tekście mogą pojawić się następujące znaki: i-ważna informacja (nie przegap) q-sposób (jak to zrobić) +-uwaga ostrzeżenie (na co uważać, żeby czegoś nie popsuć) Polecenia wybierane w systemie ujmowane są w tekście w nawiasy kwadratowe, znak > oznacza podmenu np.: [UMOWY KREDYTOWE> REJESTRACJA] 2.4.Oznaczenie wersji Oznaczenie wersji programu: [S] wersja dla sklepu Wersja ograniczona tylko do podstawowych danych. Pozwala na przygotowanie i wydrukowanie dokumentów kredytowych. Ustawienia prowizji i procentu minimalnej wpłaty zapisane są na stałe (można je zmienić programem wdrożeniowca BOND EDIT). Treść i układ umowy także zapisany jest na stałe. Wersja dla sklepu wymaga pliku BSF, w którym zawarty jest numer sklepu i pozostałe informacje. Plik ten generowany jest przez producenta programu dla każdej instalacji. Nazwa pliku jest numer sklepu. [W] wersja dla wdrożeniowca. Program pozwala na zmianę domyślnych wartości umowy (prowizje, stopy procentowe, itd.) oraz na przygotowanie plików z treścią umowy. Pliki te tworzone są na podstawie plików tekstowych z polami odpowiadającymi polom umowy. Zarówno treść jak i układ umowy może być tworzony dowolnie. Program wdrożeniowca skompiluje wzorce tekstowe do plików danych.

5 3. Ogólny opis systemu Rozdział stanowi ogólny opis posługiwania się systemem. Jeżeli kiedykolwiek miałeś do czynienia z komputerem, to pomiń ten rozdział nie dowiesz się niczego nowego! 3.1. Interfejs z użytkownikiem Program posiada jednolite środowisko obsługi, w którym wykonanie wybranej funkcji określone jest przez standardowe czynności. Składniki interfejsu z użytkownikiem: Menu systemu - poruszanie się za pomocą kursorów lub myszki, wybór poprzez wciśnięcie ENTER, wciśnięcie (puszczenie) klawisza myszki lub poprzez wciśnięcie Alt i litery, która jest podświetlona w odpowiednim podpunkcie MENU; Platforma - miejsce ekranu, na którym otwierane są okna, można je przesuwać, skalować, zamykać i układać na platformie; Linia statusu - w dolnej linii ekranu - w linii statusu wyświetlane są informacje pomocnicze zależne od kontekstu działania programu oraz nazwy operacji uruchamianych jednym przyciśnięciem klawisza (można uruchomić je za pomocą myszki traktując te napisy jak przyciski) 3.2.Okna w systemie Informacje wyświetlane na ekranie grupowane są w oknach. Na ekranie wyświetlanych może być w tym samym czasie wiele okien, ale w danej chwili tylko jedno może być aktywne. Oknem aktywnym jest okno, w którym użytkownik wykonuje jakieś czynności, okno to jest wyróżnione w zależności od typu (przeważnie podwójną ramką). Wykonywane operacje odnoszą się zawsze do aktywnego okna. Używając myszki można określić wymagane rozmiary okna - za pomocą klawiatury efekt uzyskuje się po wciśnięciu klawisza Ctrl-F5. Okna można zamykać wciskając klawisz ESC (dla okien dialogowych i niektórych tekstowych oraz informacji pomocniczych) lub klawisza Alt-F3 (najczęściej). Okno można zamknąć także przez wciśnięcie klawisza myszki przy kursorze znajdującym się na piktogramie [ ]. Podwójne wciśnięcie klawisza myszki na górnej belce okna powoduje powiększenie okna do pełnych rozmiarów (powtórne, podwójne wciśnięcie zmienia wymiary okna do poprzednich). i Zmiana rozmiarów okna możliwa jest tylko dla okien innych niż dialogowe (np. edytora tekstu). 3.3.Belki przesuwania zawartości okna Belki pozioma i pionowa ułatwiają przesuwanie zawartości okna za pomocą myszki. W przypadku poprzeczki poziomej wciśnięcie klawisza myszki przy usytuowaniu kursora myszki w miejscu strzałki kierunkowej powoduje przesunięcie zawartości okna w lewo lub w prawo. Jeżeli kursor myszki nałoży się na piktogram usytuowania zawartości okna, naciśnie klawisz myszki i przytrzymując go wykona się ruch myszką to zawartość okna zostanie przesunięta zgodnie z kierunkiem tego ruchu. Jeżeli ustawimy kursor myszki po lewej lub prawej stronie tego piktogramu, to wciśnięcie klawisza myszki spowoduje przesunięcie zawartości okna o jednostkę tabulacji lub stronę (dla poprzeczek pionowych). 3.4.Okna dialogowe. Okna dialogowe, które składają się zazwyczaj z kilku podokienek służą do przeglądania zawartości skorowidzów, wybierania zbioru, ustawiania różnych parametrów, sposobu wykonywania poleceń, przeglądania zawartości plików danych, itp. Są one uaktywniane po zainicjowaniu poleceń MENU zakończonych trzema kropkami (...). Okna dialogowe można przesuwać ale nie można ich skalować. Najczęściej trzeba je zamknąć przed wykonaniem innych poleceń (oprócz tych, które uaktywniane są wewnątrz okienka i powodują wywołanie innego dialogu). Bezpośrednio po otwarciu okna dialogowego aktywnym staje się obiekt (podokienko), którego nazwa na monitorze kolorowym jest wyróżniona, a dla monitorów monochromatycznych zaznaczona odpowiednim znakiem. Obiekty okna dialogowego mogą być wybierane myszką (należy wcisnąć przycisk myszki w momencie gdy kursor myszki znajduje się na wybranym obiekcie) lub za pomocą klawiatury - klawisz TAB wybiera następny, a Shift-TAB poprzedni obiekt okna dialogowego. Dowolny obiekt lub polecenie (przycisk) może być uaktywnione także przez wciśnięcie klawisza Alt-x, gdzie x jest klawiszem z literą podświetloną w nazwie obiektu. Rodzaje obiektów sterujących okienka dialogowego: Linia wpisywania danych. Po wybraniu, linia wpisywania danych ma jaśniejsze tło i jeżeli zaczniemy wpisywać informacje bez poruszenia kursora to poprzednia wartość zniknie. Działają dodatkowo klawisze Home i End, które przenoszą kursor odpowiednio na początek i koniec wpisywanej linii. Podczas

6 wpisywania można wybrać jedną z wartości wpisanych poprzednio używając przycisku leżącego na prawo od linii wpisywania danych - przycisku historii (wciśnięcie klawisza kursor w dół). Wyświetlona zostanie lista poprzednich wartości w osobnym oknie (podokienko rejestracyjne) - można poprzez wciśnięcie klawisza ENTER przesłać tę wartość do linii głównej. Uaktywnienie okienka rejestracyjnego następuje również po ustawieniu kursora myszki na opisanym wyżej piktogramie i wciśnięciu klawisza myszki. Podokienka parametryczne. Okna parametryczne (wyboru) pozwalają wybrać część parametrów z dostępnego zbioru. Odstęp [ ] oznacza, że dany parametr jest wyłączony, a znak [X] oznacza włączenie parametru. Poruszanie się po liście dostępne jest za pomocą kursorów. Włączenie lub wyłączenie parametru następuje przez wciśnięcie klawisza SPACJI. Każdy z parametrów może być włączony lub wyłączony niezależnie od pozostałych. Włączenie/wyłączenie parametru można zrealizować także przez wciśnięcie klawisza ALT-x, gdzie x oznacza podświetloną literę w nazwie parametru lub wciśnięcie klawisza myszki przy kursorze ustawionym w linii parametru. Podokienka opcjonalne. Okna opcjonalne pozwalają wybrać jedną opcję z dostępnego zbioru. Opcja wybrana oznaczana jest przez znak (*). Poruszanie się po liście dostępne jest za pomocą kursorów podobnie jak dla okien parametrycznych. Każde przemieszczenie powoduje jednak włączenie kolejnej opcji, przy czym w obrębie podokienka wybrana może być tylko jedna. Przyciski. Przyciski odpowiadają poleceniom. Zazwyczaj jedno polecenie jest domyślne. Zainicjowanie polecenia domyślnego następuje poprzez wciśnięcie klawisza ENTER. Jeżeli w okienku znajduje się klawisz ANULUJ, to wciśnięcie klawisza ESC jest równoznaczne z wybraniem polecenia porzucenia wprowadzonych zmian (anulowania operacji). Przycisk można uruchomić przez naciśnięcie klawisza myszki w momencie, gdy kursor znajduje się nad przyciskiem lub za pomocą klawiatury wciskając ENTER przy aktywnym przycisku (podświetlonym lub ujętym w znaki). Także w tym przypadku stosuje się metodę wybierania operacji przez wciśnięcie klawisza ALT z podświetloną w nazwie polecenia literą. Standardowy układ przycisków w polu dialogowym: OK. ANULUJ POMOC. OK przyjmuje zmiany w oknie, Anuluj powoduje zamknięcie okna bez dokonanych zmian, a POMOC wywołuje system pomocy kontekstowej związanej z bieżącym oknem. Podokienko listy. Podokienko listy umożliwia wybór parametru (nazwy) z listy dostępnych wartości. W zależności od operacji, która korzysta z listy można wybrać (SPACJĄ lub dwukrotnym wciśnięciem klawisza myszki) jeden lub więcej elementów. Listy są bardzo często wykorzystywanym elementem i występują również w oknach przeglądania zawartości plików danych oraz w oknach wyboru pliku. Lista elementów może być wyświetlana w jednej lub w większej ilości kolumn (np. w oknie wyboru pliku). Napis w oknie dialogowym. Okno dialogowe może posiadać także napisy informacyjne, które nie są elementami aktywnymi.

7 4. Umowy kredytowe 4.1.Rejestracja umowy. Rejestracja umowy może być wywołana klawiszem F9. Jeżeli w poleceniu [OPCJE> OBSŁUGA> REJESTRACJA UMÓW] zaznaczyliśmy rejestrację umów Rozszerzoną, to przy wejściu do głównego okna umowy pytani będziemy kolejno o następujące dane: -dane Kredytobiorcy -dane Współkredytobiorcy -dane Poręczyciela -reprezentantów Banku (tu pojawi się wartości domyślne) ważny jest wybór dnia pierwszej spłaty -listę towarów i ich wartości -miejsce pracy Kredytobiorcy -dochody Dopiero na końcu pojawi się główne okno umowy. Jeżeli w trakcie edycji poprzednich danych wciśniemy ESC, to przejdziemy bezpośrednio do okna umowy. W oknie umowy możemy wywołać wszystkie dane, które wymagane są przy wydruku. Przechodzenie między polami okna dialogowego zależne jest od ustawienia pozycji Obsługa okien dialogowych w poleceniu [OPCJE> OBSŁUGA]. Różnice: ustawieniu STANDARDOWA (TAB + ENTER) przechodzenie między polami okna dialogowego i innymi elementami następuje po wciśnięciu klawisza TAB lub Shift-TAB. Wciśnięcie klawisza ENTER wywołuje aktywny przycisk, przeważnie jest to OK. kończący dialog. w ustawieniu ROZSZERZONA (ENTER + CTRL-ENTER) klawisz TAB zachowuje się bez zmian, natomiast ENTER powoduje przejście do następnego elementu okna dialogowego (tak jak TAB). Zamkniecie okna w tym trybie wymaga wciśnięcia klawiszy CTRL+ENTER. Przy wejściu na przycisk, ENTER wywołuje związaną z nim operację. Przejście na następne pole umożliwiają kursory góra i dół. w ustawieniu ROZSZERZONA (kursory, ENTER + CTRL-ENTER) klawisz TAB zachowuje się bez zmian, natomiast ENTER i kursory w górę i w dół powodują przejście do następnego elementu okna dialogowego (tak jak TAB). Zamkniecie okna w tym trybie wymaga wciśnięcia klawiszy CTRL+ENTER. Pole Numer zawiera kolejny numer umowy, który można zmienić pod warunkiem nie powielenia tego numeru w ewidencji umów. Jeżeli numer, który się pojawi w tym polu nie jest bieżącym numerem, należy wpisać odpowiednią wartość w poleceniu [OPCJE> NUMERACJA]. Pole Data zawiera bieżącą datę datę zawarcia umowy. Miejsce zawarcia umowy podstawiane jest z danych domyślnych określonych przez wdrożeniowca. Pole Wpłata określa wysokość władnego wkładu przy zakupie towaru. Powyżej podana jest minimalna kwota, jaka należy wpisać w to pole. Pole należy wypełnić po wpisaniu listy towarów. Pole Ilość rat pozwala na swobodny określenie okresu spłaty kredytu. Dopuszczalne wartości zależą od ceny towarów jak i dochodów Kredytobiorcy i jego rodziny. Wszystkie inne dane wpisuje się wywołując odpowiednie okna dialogowe. Najłatwiej klikać myszką na przyciskach z nazwami fragmentów danych, ale można użyć także klawiatury. Na klawiaturze zaleca się wciskanie klawiszy funkcyjnych F2, F3, itd. System nie przyjmuje numerów dowodów osobistych znajdujących się na liście zastrzeżeń (polecenie [DANE> ZASTRZEŻONE DOW. OSOB.]). Podobnie numerów PESEL. Listę zastrzeżeń powinien dostarczyć wdrożeniowiec, ale można te numery dopisywać także samodzielnie. Po wypełnieniu pól danych można wcisną przycisk Oblicz (klawisz F9) aby program uaktualnił wartości w oknie dialogowym. Jeżeli wystąpią błędy, to program wskaże miejsce ich wystąpienia. Dla pełnej informacji klienta przygotowano symulację ilości rat (dla podanej ceny towarów, wpłaty własnej i dochodów). Symulację można wydrukować. Jeżeli program wyświetli informacje o błędach podczas obliczeń, to wiersze, w których ilość rat jest za mała dla udzielenia kredytu, będą zerowe. Jeżeli spróbujemy zakończyć edycję bez podania wszystkich danych lub wystąpiły błędy, to program wyświetli informację i zaproponuje kontynuację wpisywania. Możemy odpowiedzieć Nie i zakończyć edycję. Do umowy można zawsze wróć wywołując polecenie [UMOWY KREDYTOWE> PRZEGLĄDANIE]. To polecenie należy wywołać chcąc wydrukować przygotowana umowę. 4.2.Przeglądanie umów. Umowy poprawnie przeliczone zaznaczone są w ewidencji umów są w ewidencji odpowiednio oznaczone. Drukowanie umowy wywoływane jest przyciskiem Drukuj w poleceniu [UMOWY KREDYTOWE> PRZEGLĄDANIE]. Najpierw pytani jesteśmy o wydruk umowy, a później o wydruk wniosku kredytowego.

8 Przeglądanie pozwala na edycje istniejącej umowy, dopisanie nowej oraz określenie sortowania i filtrowania wyświetlanej ewidencji przycisk Sortuj. Jeżeli w sortowaniu ustawiliśmy pole Użyj filtru do w ewidencji pojawią się tylko te umowy, które spełniają podane kryteria. Określenie filtru następuje po wpisaniu jakiejś wartości do podanych pól. Np. jeżeli chcemy zobaczyć umowy z ze stycznia to wpisujemy do pola Od daty: , a do pola Do daty: Symulacja. Jeżeli chcemy sprawdzić wysokość rat bez wprowadzania umowy możemy użyć opcji symulacji (klawisz F4). System zapyta o listę towarów (minimalna wpłata uzależniona jest od wartości towaru, rodzaju oraz dochodu Kredytobiorcy). Podobna symulacja przeprowadzana jest podczas edycji umowy (klawisze Ctrl-F9). 4.4.Wysyłanie danych. Wydrukowane umowy, mogą być także wysłane do systemów Pośrednika przez polecenie [UMOWY KREDYTOWE> WYSYŁANIE DANYCH]. Przed wysłaniem umów program pyta czy wysyłać tylko poprawne zapisy (te, które po przeliczeniu nie sygnalizują błędów) oraz pozwala określić zakres dat wysyłki. Do wyboru jest także miejsce wysyłania (dyskietki lub katalog na dysku). Polecenie tworzy pliki BEU$.DAT i BEU$.IX, które należy przekazać pośrednikowi. 4.5.Raporty. Polecenie [RAPORTY> ZESTAWIENIE UMÓW] pozwala na wydrukowanie listy wpisanych dokumentów. Sortowanie i filtrowanie odbywa się tak samo jak w przypadku przeglądania ewidencji umów. Pytani jesteśmy także czy brać pod uwagę tylko poprawne zapisy, czy wszystkie. Wszystkie raporty tworzone są w plikach WDR00001.DAT (i kolejnych) dlatego można je przeglądać przed wydrukiem. Po zakończeniu podglądu (klawisz ESC) system pyta czy wydrukować raport. Jeżeli nie drukujemy zestawienia, to możemy do niego w każdej chwili wrócić (przeglądnąć, wydrukować) w poleceniu [RAPORTY> LISTA RAPORTÓW], które przechowuje informacje o wygenerowanych zestawieniach. 4.6.Dane. Ewidencje zastrzeżonych numerów dowodów osobistych i numeru PESEL dostarczy pośrednik, jednak pozostaje możliwość ręcznej obróbki tych danych (np. dopisywanie nowych numerów). System nie przyjmuje danych z wpisanym zastrzeżonym numerem pojawia się wtedy komunikat ostrzegawczy. 4.7.Opcje. Opcje konfiguruje wdrożeniowiec pośrednika. Użytkownik może jednak w każdej chwili dokonać potrzebnych zmian. Do najważniejszych należy określenie użytkowników programu ich nazw i haseł.

9 UWAGIDLAWDROŻENIOWCÓW. BOND SKLEP - INSTALACJA. W sklepie instalowana jest wersja dla sklepu, w domyślnym katalogu C:\BOND. Program po zainstalowaniu wymaga skopiowania do katalogu roboczego (C:\BOND) pliku z oznaczeniem sklepu. Plik ten składa się z numeru sklepu i rozszerzenia BSF np BSF. Pliki oznaczeniowe generowane są programem BE.EXE (wersja dla wdrożeniowca). UWAGA: tworząc skrót do programu należy określić katalog roboczy identyczny z katalogiem programu. Przy instalacji pytani jesteśmy o zmianę pliku CONFIG.SYS. Instalator dopisuje do tego pliku wymagany wiersz FILES=150 (można to zrobić również ręcznie). Należy pamiętać, żeby po zmianie CONFIG.SYS przeładować komputer. 2.BAZA DANYCH. Z założenia pliki danych wersji dla sklepu znajdują się w katalogu programu. Baza w programie pośrednika znajduje się w podkatalogu BAZA, domyślnie : C:\LIB_P\BAZA. Każda wersja programu szuka jednak przy uruchomieniu pliku BOND.DIR. Jeżeli go znajdzie, to odczytuje położenie bazy danych z tego pliku, w innym przypadku zakłada, że pliki znajdują się w katalogu roboczym. Dlatego w katalogu programu dla sklepu nie ma tego pliku. Plik BOND.DIR umożliwia łatwe zmiany w bazach sklepów przez wdrożeniowca. Cały pakiet programów potrzebnych do ustawienia pracy można mieć na dyskietce (BE.EXE, CEDIT.EXE, UMOWA.TXT, WNIOSEK.TXT, itd.). Jeżeli na dyskietce znajduje się plik BOND.DIR, to (jeżeli instalacja jest w domyślnym katalogu) można uruchamiać program BE.EXE z dyskietki, a będzie on działał na plikach zapisanych na twardym dysku. Budowa przykładowego pliku BOND.DIR: C:\BOND - ścieżka do plików danych BOND PROGRAM - opis bazy (dowolny) $ - zakończenie pliku Jest to plik tekstowy i w razie np. innej ścieżki można zmienić zawartość dowolnym edytorem. 3.ZMIANA UMOWY Program drukuje umowy na podstawie wzorca zapisanego w plikach danych (nie jak poprzednio w plikach TXT). Wzorce dla umowy i wniosku zostały zapisane w plikach wersji dla sklepu. Jeżeli z jakiś przyczyn potrzebna jest zmiana układu lub treści umowy, to należy użyć programu LE.EXE (BOND-EDIT). Program ten zawarty jest w pakiecie wdrożeniowca i w programie pośrednika. Najpierw przygotowujemy plik TXT ze wzorcem umowy (tekst z polami danych) dokładnie jak w poprzedniej wersji programu. Następnie w programie LE.EXE wywołujemy polecenia Kompilacja umowy i Kompilacja wniosku. W obu przypadkach należy podać nazwę pliku tekstowego z przygotowanym wzorcem umowy. Polecenia najpierw usuwają poprzednią zawartość plików (BWU.DAT i BWW.DAT), a następnie zapisują nowy układ. ZMIAN UKŁADU UMOWY MOŻLIWA JEST TYLKO W TEN SPOSÓB. Sama edycja plików TXT (np. umowa.txt) nie zmieni wyglądu wydrukowanej umowy. Dla specyficznych drukarek można wyłączyć ustawianie drukarki przez system (programem LE). Można wtedy dowolnie przygotować treść i formatowanie program wyśle umowę bez żadnych znaków sterujących. Jeżeli będą potrzebne, można je umieścić w samym tekście umowy. ZMIENNE DO WYDRUKU UMOWY Do tekstu umowy wstawiane są wartość podanych zmiennych. Długość jest równa długości zmiennej zostanie zamieniona na " 1" (7 znaków). Długość można zwiększyć znakami x za nazwą zmiennej (długość 27 znaków). - DANE - prowizja banku - stopa oprocentowania - stopa oprocentowania - spłacanie kredytu od - reprezentant - reprezentant banku

10 @SKLNUM - numer sklepu - UMOWA - numer wartość - wplata - ilość - kwota - kwota kredytu - pierwsza - rata - prowizja sklepu - prowizja pośrednika - prowizja banku - kwota - uwagi do - uwagi do umowy - KREDYTOBIORCA - imię i - imię - kod i kod i miejscowość do - adres do - - numer - drugi dowód - rodzaj zatrudnienia - miejsce pracy - miejsce pracy (adres) - miejsce pracy (telefon) - miejsce pracy (data_zatrud) - renta czasowa do daty - dochod - zobowiązania kredytobiorcy - dochód rodziny - ilość osób we wspólnym gospodarstwie domowym - WSPÓŁKREDYTOBIORCA - imię i - imię - kod i kod i miejscowość do - adres do - - numer - drugi dowód - rodzaj zatrudnienia - miejsce pracy

11 @WDOCHO - miejsce pracy (adres) - miejsce pracy (telefon) - miejsce pracy (data_zatrud) - renta czasowa do daty - dochód współkredytobiorcy - PORĘCZYCIEL - imię i - imię - kod i kod i miejscowość do - adres do - - numer - drugi dowód @PMPDAT - rodzaj zatrudnienia - miejsce pracy - miejsce pracy (adres) - miejsce pracy (telefon) - miejsce pracy (data_zatrud) - renta czasowa do daty - dochód poręczyciela - TOWARY - nazwa towaru - - nazwa towaru - - nazwa towaru - - nazwa towaru - - nazwa towaru - cena Program LE.EXE nie ma ustawień dotyczących polskich znaków pracuje domyślnie w MAZOVII. Można to zmienić wywołując program z parametrem /LAT (polskie znaki jako Latin) lub /ANG (zamieniane na angielskie). Program LE.EXE nie może być dostępny dla użytkownika w sklepie! 4.ZMIANA DANYCH PODSTAWOWYCH UMOWY Po zainstalowaniu programu w sklepie i skopiowaniu pliku BSF należy uruchomić (najlepiej z dyskietki) program LE.EXE i zmienić dane podstawowe (oprocentowanie, prowizje, itp.). Dodatkowo można wyłączyć kontrole użytkowników. Następnie w samym programie należy ustawić opcje pracy. Po tej operacji program dla sklepu jest gotowy do użycia. 5.OPCJE PRACY PROGARMU. OBSŁUGA polecenie [OPCJE> OBSŁUGA] Obsługa okien dialogowych - różnice: -ustawieniu STANDARDOWA (TAB + ENTER) przechodzenie między polami okna dialogowego i innymi

12 elementami następuje po wciśnięciu klawisza TAB lub Shift-TAB. Wciśnięcie klawisza ENTER wywołuje aktywny przycisk, przeważnie jest to OK. kończący dialog. -w ustawieniu ROZSZERZONA (ENTER + CTRL-ENTER) klawisz TAB zachowuje się bez zmian, natomiast ENTER powoduje przejście do następnego elementu okna dialogowego (tak jak TAB). Zamkniecie okna w tym trybie wymaga wciśnięcia klawiszy CTRL+ENTER. Przy wejściu na przycisk, ENTER wywołuje związaną z nim operację. Przejście na następne pole umożliwiają kursory góra i dół. -w ustawieniu ROZSZERZONA (kursory, ENTER + CTRL-ENTER) klawisz TAB zachowuje się bez zmian, natomiast ENTER i kursory w górę i w dół powodują przejście do następnego elementu okna dialogowego (tak jak TAB). Zamkniecie okna w tym trybie wymaga wciśnięcia klawiszy CTRL+ENTER. Rejestracja umów Jeżeli zaznaczymy rejestrację umów Rozszerzoną, to przy wejściu do głównego okna umowy pytani będziemy kolejno o następujące dane: -dane Kredytobiorcy -dane Współkredytobiorcy -dane Poręczyciela -reprezentantów Banku (tu pojawi się wartości domyślne) ważny jest wybór dnia pierwszej spłaty -listę towarów i ich wartości -miejsce pracy Kredytobiorcy -dochody Dopiero na końcu pojawi się główne okno umowy. Jeżeli w trakcie edycji poprzednich danych wciśniemy ESC, to przejdziemy bezpośrednio do okna umowy. KOLORY polecenie [OPCJE> KOLORY] Dla monitorów nie wyświetlających wszystkich odcieni szarości lub na życzenie użytkownika można określić kolor każdego elementu programu. DRUKARKA Nowe opcje: Ustawiaj polskie znaki TYLKO dla drukarek HP Deskjet i HP LaserJet ustawia polska stronę kodową (LATIN2) należy pamiętać o zmianie strony kodowej (na Latin) w ustawieniu {OCPJE> POLSKIE ZNAKI> DRUKARKA]. Dla innych drukarek należy sprawdzić w opisie jaka stronę kodowa obsługują. Drukarki OKI ustawiane są z panelu drukarki (wywołanie Shift-Sel). Zalecane ustawienia: Printer Control Emulation Mode EPSON FX Symbol Sets Character Set Set II Symbol Sets Language Set ASCII Symbol Sets Code Page Polska Mazovia Dla drukarek igłowych, które nie posiadają obsługi polskich znaków można użyć programu PRINTPL.EXE, który załaduje polskie czcionki do pamięci DOWNLOAD drukarki. Drukarki posiadają pamięć, która standardowo używana jest jako bufor wydruku. Aby można było załadować opis polskich znaków do tej pamięci należy przestawić drukarkę na tryb DOWNLOAD (zazwyczaj mikroprzełącznikami opisanymi w instrukcji). Jeżeli załadowanie PRINTPL.EXE zakończyło się sukcesem (drukarka drukuje po polsku), to wywołanie tego programu (z parametrami) należy wpisać do pliku L.BAT (wywołanie programu BOND). Test drukarki nie ustawia polskich znaków jest to kontrola jaka strona kodowa występuje aktualnie w drukarce, dlatego przy testach należy drukować umowę lub wniosek. Dodatkowa opcja to wytłuszczanie pól wpisywanych w programie. Opcje można wyłączyć jeżeli drukarka nie akceptuje kodów sterujących pogrubieniami. POLSKIE ZNAKI NA EKRANIE Domyślnym standardem jest MAZOVIA. Ten zestaw znaków jest ustawiany na ekranie i klawiaturze w wywołaniu programu przez L.BAT (do tego pliku należy utworzyć skrót, można użyć ikony BOND.ICO). Jeżeli komputer ustawia polskie znaki w standardzie LATIN, to można je zostawić (należy wtedy usunąć wywołania KEYBPL i EGAPL z pliku L.BAT) lub usunąć ustawianie polskich znaków w plikach AUTOEXEC.BAT i CONFIG.SYS (należy sprawdzić, czy znaki te nie są używane przez inne programy).

13 KŁOPOT Z BAZĄ Do każdego programu dodawany jest program ADMIN.EXE, który pozwala na reindeksację plików (utworzenie indeksów w plikach IX) lub przebudowe bazy (po fizycznym uszkodzeniu plików). Można utworzyć także nowy zestaw plików poleceniem Nowa baza (wybieramy katalog i wpisujemy nazwę nowego podkatalogu, gdzie powstaną pliki). 6.RAPORTY. W tej wersji doszło polecenie umożliwiające sortowanie i filtrowanie umów a także wykonanie zestawienia. Wszystkie raporty tworzone są w plikach WDR00001.DAT (i kolejnych) dlatego można je przeglądać przed wydrukiem.

Upomnienia i Tytuły wykonawcze

Upomnienia i Tytuły wykonawcze Upomnienia i Tytuły wykonawcze PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NEXAR 2006 Upomnienia i Tytuły wykonawcze 1 Zastrzega się prawo zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie może stanowić podstaw do jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NEXAR 2006. Dochody budżetowe 1

Dochody budżetowe PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NEXAR 2006. Dochody budżetowe 1 Dochody budżetowe PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NEXAR 2006 Dochody budżetowe 1 Zastrzega się prawo zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie może stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń wobec firmy

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH Czym są pliki i foldery? krótkie przypomnienie Wszelkie operacje można przedstawić w postaci cyfrowej. Do tego celu wykorzystywane są bity - ciągi zer i jedynek. Zapisany

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze.

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. ARKUSZ KALKULACYJNY Arkusz strona zawierająca informacje Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. Obszar roboczy fragment ekranu, na którym dokonywane są obliczenia Wiersze

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Spis treści Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego

Bardziej szczegółowo

Przypisy i przypisy końcowe

Przypisy i przypisy końcowe - 1 - Przypisy i przypisy końcowe Przypisami nazywamy pewne teksty służące do podawania wyjaśnień, komentarzy, odsyłaczy do tekstu, do bibliografii itp. Edytor WORD rozróżnia dwa rodzaje przypisów: przypisy

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE

TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE Autoformatowanie Znaczniki tabulacji Ćwiczenie 1 Ćwiczenie 2 Wcięcia i tabulatory Objaśnienia i podpisy Wcięcia w akapitach Ćwiczenia Tabulatory są umownymi znacznikami powodującymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 ODGiK Warszawa Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 Instrukcja przeznaczona do rozpowszechniania tylko przez ODGiK w Warszawie (c) Jacek Derwisz 2002 INFORMACJA Zwracamy uwagę na dokładne wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

TABELA ŻYWIENIOWA Od wersji 1.08

TABELA ŻYWIENIOWA Od wersji 1.08 Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Instrukcja użytkownika Systemu rejestracji wpłat za żywienie i pobyt w jednostce TABELA ŻYWIENIOWA Od wersji 1.08 Wrocław, dnia 11.12.2015r. TABELĘ ŻYWIENIOWĄ

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Rozproszonych

Zakład Systemów Rozproszonych Zakład Systemów Rozproszonych Politechnika Rzeszowska Moduł 5: Wybrane programy użytkowe Edytor Vi Edytor Vi uruchamiany jest w oknie terminala. Przy jego pomocy możemy dokonywać następujących operacji:

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego Kredyt gotówkowy wersja 2.15 data: 2013-06-27 W celu wprowadzenia nowego wniosku o kredyt gotówkowy należy wybrać: Menu główne/nowy wniosek/kredyt

Bardziej szczegółowo

Opis klawiatury komputerowej

Opis klawiatury komputerowej Spis treści utworzony przez NN Opis klawiatury komputerowej...1 1.1.Esc...1 1.2.F1 F12...1 1.3.Backspace...1 1.4.Tab...1 1.5.Caps Lock...2 1.6.Enter...2 1.7.Shift...2 1.8.Ctrl...2 1.9.Alt...2 1.10.Caps

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski

Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski Księga Rejestracji Zwierząt Instrukcja obsługi Producent: Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski ul. Cmentarna 15 B 85-184 Bydgoszcz tel.: (52) 515-37-79 0696 481 842 www.entersoft.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

1.Instalacja. Przechodzimy przez kolejne okna instalatora klikacjąć Dalej. wolek.zallegro.pl

1.Instalacja. Przechodzimy przez kolejne okna instalatora klikacjąć Dalej. wolek.zallegro.pl 1.Instalacja Przechodzimy przez kolejne okna instalatora klikacjąć Dalej. 1 Dla instalacji jednostanowiskowej zaznaczamy aplikacje Serwera i Klienta. W przypadku, gdy pilot ma pracować z kilkoma komputerami

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU ITNC PROGRAMMING STATION

PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU ITNC PROGRAMMING STATION PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU ITNC PROGRAMMING STATION 1. Pobranie programu itnc 530 Programming station Program powinien być przygotowany w dostępnym w wersji edukacyjnej programu itnc 530 Programming

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1

Bardziej szczegółowo

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Przyciski w programie Kancelaria 2.0 i Kancelaria LT Przyciski dostępne w poszczególnych modułach programu (na dole okien): Przejście do pierwszego Przejście do

Bardziej szczegółowo

UNISERV s.c. K.Gałązka, P.Szewczyk ul. Kościuszki 42, Wyszków NIP:

UNISERV s.c. K.Gałązka, P.Szewczyk ul. Kościuszki 42, Wyszków NIP: KRÓTKI WSTĘP Witamy Cię jako nowego użytkownika programu Kantor, przeznaczonego do prowadzenia ewidencji wymiany walut w kantorach. Żywimy nadzieję, że nasz program spełni Twoje oczekiwania i będzie stanowić

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Spis treści: 1. Tworzenie nowego testu. str 2...5 2. Odczyt raportów z wynikami. str 6...7 3. Edycja i modyfikacja testów zapisanych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika EG_LOG Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umowy) Instrukcja Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Maj 2002 Logotech-AA. Instrukcja obsługi programu LogoMon wersja

Maj 2002 Logotech-AA. Instrukcja obsługi programu LogoMon wersja Maj 2002 Logotech-AA Instrukcja obsługi programu LogoMon wersja 2.00.006 Logotech-AA LogoMon ver. 2.00.006 Str: 2 Logotech-AA LogoMon ver. 2.00.006 Str: 3 Wstęp Program LogoMon firmy Logotech AA jest programem

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwisko Wpłata (Euro)

Lp. Nazwisko Wpłata (Euro) Tabele_Writer Wstawianie tabeli Na początku dokumentu wpisz tekst Rzym-Lista Wpłat i wciśnij Enter. Następnie naciśnij symbol strzałki przypisanej do ikony Tabela znajdujący się na pasku narzędzi Pracę

Bardziej szczegółowo

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe Zestawienie wydatków rok 2015 1 Wstaw numerację stron. Aby to zrobić przejdź na zakładkę Wstawianie i w grupie Nagłówek i stopka wybierz Numer strony. Następnie określ pozycję numeru na stronie (na przykład

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe Test z przedmiotu zajęcia komputerowe 1. System operacyjny to: a) nowoczesna gra komputerowa, b) program niezbędny do pracy na komputerze, c) urządzenie w komputerze. d) przeglądarka internetowa 2.Angielskie

Bardziej szczegółowo

Dodawanie wzorca graficznego do programów linii InsERT GT

Dodawanie wzorca graficznego do programów linii InsERT GT Dodawanie wzorca graficznego do programów linii InsERT GT Wzorce wydruków graficznych są plikami z rozszerzeniem RPT. Przy przesyłaniu mailem takie wzorce są najczęściej przesyłane w postaci skompresowanej.

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 5. Tabulatory i inne funkcje edytora OpenOffice Writer Tabulatory umożliwiają wyrównanie tekstu do lewej, do prawej, do środka, do znaku dziesiętnego lub do

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy data: 2014-01-16 Spis treści 1. Kalkulator kredytowy... 4 2. Podstawowe dane o kliencie... 7 3. Dodatkowe dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office, a następnie

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

System komputerowy VAT

System komputerowy VAT ul. Stalmacha 64, 43-430 Skoczów tel./fax 33 853 36 52 System komputerowy VAT www.procomp.com.pl pc@procomp.com.pl 1 System SPIS PROCOMP SPIS TREŚCI I OGÓLNE INFORMACJE O SYSTEMIE...3 1. KASY FISKALNE...4

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu Przypominacz... 3 4.1 Ikona w zasobniku systemowym...

Bardziej szczegółowo

Klawiatura komputerowa.

Klawiatura komputerowa. Klawiatura komputerowa. Zdjęcie: www.xpec.pl Klawiatura komputerowa. Klawiatura komputerowa uporządkowany zestaw klawiszy służący do ręcznego sterowania lub wprowadzania danych do komputera. Najpopularniejszym

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestr zamówień publicznych. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestr zamówień publicznych. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Rejestr zamówień publicznych Instrukcja użytkownika EG_LOG Rejestr zamówień publicznych Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Notatnik

Edytor tekstu Notatnik Temat: komputerowe pisanie w edytorze tekstu 1 (pierwsze dokumenty tekstowe) Edytor tekstu umożliwia tworzenie dokumentu tekstowego, jego wielokrotne redagowanie (pisanie, modyfikowanie istniejącego tekstu,

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014 Aktualizacja musi odbyć się przy zamkniętych programach na wszystkich końcówkach. Przed zainstalowaniem nowej wersji programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych oraz całego folderu, w którym znajduje

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja użytkownika EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i skonfigurować komunikator MIRANDA, aby wyglądał i funkcjonował jak Gadu Gadu Tutorial by t800.

Jak zainstalować i skonfigurować komunikator MIRANDA, aby wyglądał i funkcjonował jak Gadu Gadu Tutorial by t800. Jak zainstalować i skonfigurować komunikator MIRANDA, aby wyglądał i funkcjonował jak Gadu Gadu Tutorial by t800. Wraz z niniejszym tutorialem, dołączone są 4 pliki (krok0, krok1, itd). Nie należy ich

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 '

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' -1- Spis treści - 1. O programie... 3 2. Uruchomienie programu... 3 3. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 4. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Moduł: Sekretariat Wersja 1.0. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat

System Muflon. Moduł: Sekretariat Wersja 1.0. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat System Muflon Moduł: Sekretariat Wersja 1.0 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat 2009-02-09 1. Korespondencja wychodząca - rejestracja. Rejestracja korespondencji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Wstęp 2. Instalacja 2. Uruchomienie odbierania faksów 2. Monitowanie odbierania faksu 3. Zakończenie pracy programu faksowego 3

Wstęp 2. Instalacja 2. Uruchomienie odbierania faksów 2. Monitowanie odbierania faksu 3. Zakończenie pracy programu faksowego 3 1 ZPKSoft Fax Wstęp 2 Instalacja 2 Uruchomienie odbierania faksów 2 Monitowanie odbierania faksu 3 Zakończenie pracy programu faksowego 3 Wstrzymanie pracy programu faksowego 3 Ustawienia 3 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo