20 lat Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "20 lat Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego"

Transkrypt

1 20 lat Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego Skąd wyszliśmy, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy? dr Agnieszka Drewicz-Tułodziecka Prezes Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego

2 1989r. - Finansowanie mieszkalnictwa na barkach PKO. Książeczki mieszkaniowe były przed 1990 r. najpopularniejszą formą oszczędzania na własny kąt. Zgromadzone na książeczkach wieloletnie oszczędności zdewaluowały się wskutek hiperinflacji w latach inflacja: 400% - Kredyt hipoteczny pojęcie futurystyczne - Rozpoczęcie okresu transformacji gospodarczej (stabilizacja rynków i pieniądza, urealnienie stóp procentowych) - Ustawa o uporządkowaniu stosunków kredytowych (zniesienie stałego preferencyjnego oprocentowania)

3 1990 r. TRANSFORMACJA USTROJOWA: - Przyjęto pakiet reform gospodarczych znanych jako plan Balcerowicza, polegający na wprowadzeniu wolnego rynku, obniżeniu inflacji i deficytu budżetowego oraz na dążeniu do przyspieszenia wzrostu gospodarczego. - RYNKOWA STOPA PROCENTOWA Wprowadzenie rynkowej (zmiennej) stopy procentowej skorelowanej z inflacją.

4 1991 r. POWOŁANIE FUNDACJI na rzecz KREDYTU HIPOTECZNEGO: - Pionierska i wiodąca rola w inspirowaniu, ocenie i know-how wdrażania prawno-instytucjonalnych reform finansowania hipotecznego. - Notarialny akt prawny założenia Fundacji 22 marca 1991 r. podpisany przez ówczesnego Ministra Finansów prof. Leszka Balcerowicza statutowo zagwarantowany udział w Radzie Programowej Fundacji przedstawiciela MF, MS oraz NBP. Ponadto: Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece przejęcie prowadzenia ksiąg wieczystych przez sądy. Wcześniej w tej materii orzekały państwowe biura notarialne. Prowadzenie ksiąg wieczystych przejmują sądy rejonowe.

5 1994 r. FUNDACJA (PROJEKT BANKU ŚWIATOWEGO), NBP I TAKIE BANKI JAK PKO BP ORAZ BGŻ TWORZĄ PIERWSZE PRODUKTY HIPOTECZNE W POLSCE. Kredyty na realizację inwestycji mieszkaniowej: Oprocentowanie: 42% - kredyty z terminem spłaty do 6 miesięcy 52% - kredyty z terminem spłaty powyżej 12 miesięcy Kredyty hipoteczne na zakup mieszkania: Oprocentowanie: - 41,8 %, spłata kwartalnie - rata do 25% dochodów brutto kredytobiorcy (Rekomendacja S od 2012 powrót do regulacyjnego limitu obciążenia dochodu kredytobiorcy ratą kredytu!) - kwota kredytu maksymalnie 36-krotność dochodów brutto kredytobiorcy PKO BP udzielił w 1994 roku aż nowych kredytów hipotecznych! (kredytów hipotecznych udziela jeszcze tylko PamBank i BGŻ)

6 1994 r. - Utworzenie Funduszu Hipotecznego, początek kredytowania hipotecznego przez banki komercyjne; pierwsi deweloperzy - Kredyty DIM (indeksowane do USD)

7 1995 r. STANDARDOWA OFERTA KREDYTU HIPOTECZNEGO (PKO BP): 70% kosztów przedsięwzięcia - 30% udział środków własnych kredytobiorcy Zabezpieczenia: hipoteka / istotna rola poręczeń Zmienna stopa procentowa Pakiet ustaw wspierających budownictwo mieszkaniowe (m.in. powołanie kas mieszkaniowych); kredyt indeksowany (podwójnie bądź pojedynczo) PKO BP Początek prac nad informatyzacją rejestrów sądowych, w tym systemu ksiąg wieczystych

8 1996 r. ZAKOŃCZENIE PRZEZ FUNDACJĘ PROJEKTU BANKU ŚWIATOWEGO Zapaść finansowa wniosek o ogłoszenie upadłości Weto ministerstwa sprawiedliwości Reaktywacja Fundacji; zasłużone banki: PKO BP, BPH/Kraków, PBG/Łódź, Hylo Bank, PBK, Bank Śląski. Podziękowanie za dalekowzroczność:

9 1997 r. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Ustawy z z dnia 29 sierpnia 1997 r.: Prawo bankowe Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych

10 1998 r. Wprowadzenie 50% wagi ryzyka dla mieszkaniowych kredytów hipotecznych, Najniższy w latach 90. poziom stóp procentowych

11 1999 r. Nawrót inflacji, gwałtowny skok stóp procentowych (o 6-7 pkt. procentowych) Wydano pierwszy Zeszyt Hipoteczny

12 2000 r. Pierwsze kredyty hipoteczne o stałej stopie procentowej Zakaz stosowania klauzul abuzywnych w obrocie z konsumentami Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

13 2001 r. Fundacja przystępuje do Europejskiej Federacji Hipotecznej Zniesienie hipoteki ustawowej (tajnych obciążeń na nieruchomości), początek spadku inflacji Wprowadzenie umownej hipoteki łącznej W Fundacji rusza Kurs wyceny dla celów kredytu hipotecznego do dnia dzisiejszego: ponad 200 absolwentów nowoczesna organizacja współpracy z rzeczoznawcami

14 2002 r. Nowelizacja ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych; Wejście w życie Ustawy o kredycie konsumenckim (mieszkaniowy kredyt hipoteczny został wyłączony spod ustawy); Spadek oprocentowania kredytów poniżej progowej granicy 10%, Pierwsze kredyty indeksowane kursem waluty (USD)

15 2003 r. Hipoteczne produkty ubezpieczeniowe np. ubezpieczenia pomostowe na polskim rynku Regulacyjne ujęcie ubezpieczeń kredytu (pomniejszanie rezerw celowych) Początek reformy elektronicznej księgi wieczystej Nowe prawo upadłościowe i naprawcze (polepszenie pozycji wierzyciela hipotecznego)

16 2003 r. Ustawa o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym. Utworzenie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Rozpoczęcie procedury migracji ksiąg wieczystych.

17 2004 r. 1 maja Polska staje się członkiem Unii Europejskiej Ponowne pojawienie się na rynku pierwszych ofert kredytu denominowanego do waluty obcej Prace nad eurohipoteką w ramach grupy roboczej The Eurohypothec: a common mortgage for Europe, której bierze udział Fundacja

18 2005 r. Pierwsze czytanie projektu Ustawy o długu gruntowym Początek boomu mieszkaniowego Ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi zostaje zastąpiona Ustawami uchwalonymi 29 lipca 2005 Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

19 2005 r.

20 2005 r.

21 2005 r.

22 2006 r. Powstanie Komisji Nadzoru Finansowego wprowadzenie nadzoru zintegrowanego nad rynkiem finansowym Rekomendacja S; wprowadzenie programu Rodzina na Swoim Dyrektywa CRD: 2006/48/WE definicja obligacji zabezpieczonej (covered bond), którą spełnia polski list zastawny

23 2007 r. Spadek marż kredytowych poniżej 1% Boom na rynku nieruchomości, zasypanie sądów wieczystoksięgowych wnioskami o wpis

24 2008 r. Kryzys finansowy na świecie, Lehman Brothers (15/09/2008), kryzys płynnościowy, Rekomendacja T Wprowadzenie do polskiego prawa upadłości konsumenckiej Notyfikacja polskiego listu zastawnego przez Komisję Europejską

25 2008 r. Notyfikacja polskiego listu zastawnego przez Komisję Europejską

26 2009 r. Załamanie akcji kredytowej w Polsce 30 września rozpoczyna działanie Catalyst rynek obrotu zdematerializowanymi obligacjami i listami zastawnymi Nadanie polskiemu listowi zastawnemu zdolności lombardowej oraz zdolności repo

27 2010 r. Nowelizacja rekomendacji SII Uruchomienie darmowej, dostępnej dla każdego przeglądarki elektronicznych ksiąg wieczystych on-line Wdrożenie systemu komputerowego Elektronicznej Księgi Wieczystej we wszystkich sądach wieczystoksięgowych w Polsce. 16 czerwca 2010 r. Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski prezentuje przeglądarkę elektronicznych ksiąg wieczystych online.

28 2011 r. 20 lutego wchodzi w życie gruntowna nowelizacja Ustawy o księgach wieczystych i hipotece Nowelizacja Ustawy o kredycie konsumenckim, podniesienie wagi ryzyka dla kredytów FX Umożliwienie emisji listów zastawnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Prace nad wprowadzeniem hipoteki odwróconej

29 2011 r. Dalsze wyzwania dla rynku polskiego:

30 2011 r. Dalsze wyzwania dla rynku polskiego: a) zapewnienie rynkowi płynności zwłaszcza długoterminowej b) wpływ rynku globalnego oraz nowych dyrektyw na rentowność produktu c) organizacja platformy profesjonalnej wymiany wiedzy i doświadczeń Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego

31 2011 r. Dalsze wyzwania dla rynku polskiego:

32 2011 r. Dalsze wyzwania dla rynku polskiego: Emisje listów zastawnych w Polsce PLN Stan zobowiązań z tyt. wyemitowanych LZ* Wartość nowych emisji listów zastawnych

33 Spain Sweden UK EU27 Slovenia Slovakia Romania Portugal Poland Zadłużenie mieszkaniowe jako % PKB France Germany Greece Hungary Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Finland Estonia Denmark % Austria Belgium Bulgaria Cyprus Czech Republic źródło: Hypostat

34 Przyrost stanu zadłużenia z tyt. kredytów mieszkaniow ych Slovenia Spain Sweden UK Slovakia Romania Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal Denmark Czech Republic Cyprus % Austria Belgium Bulgaria źródło: Hypostat 2010

35 Slovakia Slovenia Spain Sweden UK Romania Portugal Poland Netherlands Malta Realny wzrost PKB w 2010 r. Greece Hungary Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg Germany France Finland Estonia Denmark Czech Republic Cyprus Bulgaria Belgium Austria %

36 CZŁONKOWIE FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO

37

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Warszawa 214 Opracowanie powstało w Departamencie Systemu Finansowego NBP. Redakcja: Paweł Sobolewski Dobiesław

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2013 r. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2013 r.

Warszawa, marzec 2013 r. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2013 r. Informacja o realizacji rządowego programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych Rodzina na Swoim oraz zamierzenia w sprawie wprowadzenia po dniu 31 grudnia 2013 r. systemów wspierania rodzin w zaspokajaniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

BANK JAKO INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO. GWARANCJE PRAWNE I INSTYTUCJONALNE

BANK JAKO INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO. GWARANCJE PRAWNE I INSTYTUCJONALNE Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Emil Radziszewski BANK JAKO INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO. GWARANCJE PRAWNE I INSTYTUCJONALNE Warszawa 2013 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Maj 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE I. Bieżąca sytuacja makroekonomiczna.... 2-3 II. Dane statystyczne.

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r.

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ZA ROK 2013 Wrocław, 21 marca 2014 roku 1/20 1. Informacje o Grupie Kapitałowej... 3 1.1. Podstawowe informacje o Jednostce Dominującej...

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego

Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego Dr Teresa Korbutowicz Uniwersytet Wrocławski Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego Rozpoczęta z końcem lat dziewięćdziesiątych XX wieku reforma polityki konkurencji objęła również zasady

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 27-02-2015 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE AB....

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Zaaprobował: Jacek Osiński, Dyrektor Departamentu Stabilności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008

RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 WPROWADZENIE STRUKTURA ANALIZY STAN KONWERGENCJI GOSPODARCZEJ PODSUMOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW PL RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 WPROWADZENIE W 2008 roku wszystkie

Bardziej szczegółowo