PROTOKÓŁ. posiedzenia Rady Wydziału Chemii w dniu 23 stycznia 2008 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ. posiedzenia Rady Wydziału Chemii w dniu 23 stycznia 2008 roku"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ posiedzenia Rady Wydziału Chemii w dniu 23 stycznia 2008 roku Załącznik nr 1 Lista obecności członków Rady Wydziału Chemii w załączeniu do oryginału protokołu Załącznik nr 2 Program Rady Wydziału Chemii 1.Sprawa awansu prof. dr hab. Bogdana Skwarca na stanowisko profesora zwyczajnego Dziekan prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński przedstawił członkom Rady Wydziału Chemii, dane liczbowe dotyczące dorobku naukowego prof. dr hab. Bogdana Skwarca. Dziekan Wydziału Chemii poddał pod głosowanie tajne poparcie wniosku o rozpoczęcie procedury o awansowanie prof. dr hab. Bogdana Skwarca na stanowisko profesora zwyczajnego. W głosowaniu tajnym członkowie Rady wydziału Chemii poparli wniosek dotyczący rozpoczęcia procedury o awansowanie prof. dr hab. Bogdana Skwarca na stanowisko profesora zwyczajnego (30 za, 1 przeciw, 6 wstrzym. na 37 głosujących i 47 uprawnionych). Prof. dr hab. Zbigniewa Grzonka zgłosił wniosek o przeprowadzenie głosowań jawnych w sprawie powołania recenzentów dorobku naukowego prof. dr hab. Bogdana Skwarca. Członkowie Rady Wydziału Chemii zaakceptowali wniosek przez aklamację. Rada Wydziału Chemii w głosowaniu jawnym jednomyślnie powołała recenzenta wewnętrznego : prof. dr hab. inż. Jerzego Błażejowskiego z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Następnie Rada Wydziału Chemii w głosowaniu jawnym jednomyślnie powołała recenzenta zewnętrznego : prof. dr hab. Rajmunda Dybczyńskiego z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. 1

2 2. Sprawy przedłużenia zatrudnienia i awansu na stanowisko adiunkta 2.1. dr Joanny Makowskiej Dr Joanna Makowska złożyła podanie o przedłużenie zatrudnienia oraz awansowanie ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta w Katedrze Chemii Ogólnej i Nieorganicznej na Wydziale Chemii UG. Kierownik Katedry Chemii Ogólnej i Nieorganicznej prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński popiera prośbę dr Joanny Makowskiej o przedłużenie zatrudnienia i awans na stanowisko adiunkta w Katedrze Chemii Ogólnej i Nieorganicznej. W dniu 21 stycznia 2008 roku zebrała się Wydziałowa Komisja Oceniająca w celu dokonania oceny dorobku dr Joanny Makowskiej w związku z jej podaniem o przedłużenie zatrudnienia i jednocześnie o awans na stanowisko adiunkta w Katedrze Chemii Ogólnej i Nieorganicznej. Komisja w składzie: prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski - przewodniczący, prof. dr hab. Zbigniew Grzonka, prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński, dr hab. Janusz Madaj, dr Sylwia Rodziewicz Motowidło szczegółowo zapoznała się ze złożoną dokumentacją oraz po przeanalizowaniu zaangażowania dr Joanny Makowskiej w działalność naukowobadawczą, dydaktyczną i organizacyjną wnioskowała do Rady Wydziału Chemii o przedłużenie zatrudnienia w ramach umowy o pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze Chemii Ogólnej i Nieorganicznej na okres pięciu lat. Członkowie Rady Wydziału Chemii w głosowaniu tajnym poparli wniosek o awansowanie dr Joanny Makowskiej na stanowisko adiunkta i przedłużenie zatrudnienia na okres pięciu lat w ramach umowy o pracę w Katedrze Chemii Ogólnej i Nieorganicznej. (36 za, 0 przeciw, 1 wstrzym. na 37 głosujących i 47 uprawnionych) 2.2. dr Magdaleny Ślusarz Dr Magdalena Ślusarz złożyła podanie o przedłużenie zatrudnienia oraz awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta w Katedrze Chemii Teoretycznej Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Chemii UG. 2

3 Kierownik Katedry Chemii Teoretycznej prof. dr hab. Jerzy Ciarkowski popiera prośbę dr Magdaleny Ślusarz o przedłużenie zatrudnienia i awans na stanowisko adiunkta w Katedrze Chemii Teoretycznej. W dniu 21 stycznia 2008 roku zebrała się Wydziałowa Komisja Oceniająca w celu dokonania oceny dorobku dr Magdaleny Ślusarz, w związku z jej podaniem o przedłużenie zatrudnienia i jednocześnie o awans na stanowisko adiunkta w Katedrze Chemii Teoretycznej. Komisja w składzie: prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński - przewodniczący, prof. dr hab. Zbigniew Grzonka, prof. dr hab. Jerzy Ciarkowski, dr hab. Janusz Madaj, dr Sylwia Rodziewicz Motowidło szczegółowo zapoznała się ze złożoną dokumentacją i po przeanalizowaniu zaangażowania dr Magdaleny Ślusarz w działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną i organizacyjną wnioskowała do Rady Wydziału Chemii o przedłużenie zatrudnienia w ramach umowy o pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze Chemii Teoretycznej na okres pięciu lat. Członkowie Rady Wydziału Chemii w głosowaniu tajnym poparli wniosek o awansowanie dr Magdaleny Ślusarz na stanowisko adiunkta i przedłużenie zatrudnienia na okres pięciu lat na umowę o pracę w Katedrze Chemii Teoretycznej. (35 za, 0 przeciw, 2 wstrzym. na 37 głosujących i 47 uprawnionych) 2.3. dr Dariusza Wyrzykowskiego Dr Dariusz Wyrzykowski złożył podanie o przedłużenie zatrudnienia oraz awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta w Katedrze Chemii Ogólnej i Nieorganicznej na Wydziale Chemii UG. Kierownik Katedry Chemii Ogólnej i Nieorganicznej prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński popiera prośbę dr Dariusza Wyrzykowskiego o przedłużenie zatrudnienia i awans na stanowisko adiunkta w Katedrze Chemii Ogólnej i Nieorganicznej. W dniu 21 stycznia 2008 roku zebrała się Wydziałowa Komisja Oceniająca w celu dokonania oceny dorobku dr Dariusza Wyrzykowskiego, w związku z jego podaniem o przedłużenie zatrudnienia i jednocześnie o awans na stanowisko adiunkta w Katedrze Chemii Ogólnej i Nieorganicznej. Komisja w składzie: prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski - przewodniczący, prof. dr hab. Zbigniew Grzonka, dr hab. Janusz Madaj, dr Sylwia 3

4 Rodziewicz Motowidło oraz prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński szczegółowo zapoznała się ze złożoną dokumentacją i po przeanalizowaniu zaangażowania dr Dariusza Wyrzykowskiego w działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną i organizacyjną wnioskowała do Rady Wydziału Chemii o przedłużenie zatrudnienia w ramach umowy o pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze Chemii Ogólnej i Nieorganicznej na okres pięciu lat. Członkowie Rady Wydziału Chemii w głosowaniu tajnym poparli wniosek o awansowanie dr Dariusza Wyrzykowskiego na stanowisko adiunkta i przedłużenie zatrudnienia na okres pięciu lat na umowę o pracę w Katedrze Chemii Ogólnej i Nieorganicznej. (37 za, 0 przeciw, 0 wstrzym. na 37 głosujących i 47 uprawnionych) 3. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dziekan prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński przypomniał członkom Rady Wydziału Chemii, że do dnia 8 lutego do Działu Kadr można przesyłać wnioski o Nagrody Ministra Wpłynął jeden wniosek o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierownik Zakładu Chemii Środowiska i Ekotoksykologii prof. dr hab. Jerzy Falandysz zgłosił wniosek o przyznanie nagrody zespołowej za cykl opublikowanych w 2007 roku 29 oryginalnych prac naukowych dotyczących badań nad składem mineralnym, wartością odżywczą i wielkością nagromadzenia pierwiastków metalicznych przez grzyby wyższe; właściwościami fizyko-chemicznymi, toksycznością, stopniem i źródłami zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego w Polsce dioksyną i jej silnie toksycznymi stereo izomerami oraz związkami perfluorowanymi dla zespołu w składzie: prof. dr hab. Jerzy Falandysz (udział 85%), dr Leszek Bielawski (udział 7,5 %), dr Tomasz Puzyn (7,5 %). Dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński poddał pod głosowanie Rady Wydziału Chemii zgłoszony wniosek. Członkowie Rady Wydziału Chemii w głosowaniu tajnym wniosek zgłoszony przez prof. dr hab. Jerzego Falandysza poparli. (23 za, 5 przeciw, 8 wstrzym. na 36 głosujących i 47 uprawnionych) 4

5 4. Powołanie Wydziałowej Komisji Wyborczej Dr Sylwia Rodziewicz-Motowidło zaproponowała następujący skład Wydziałowej Komisji Wyborczej: dr hab. Tadeusz Ossowski, prof. UG, dr Magdalena Ślusarz, dr Sylwia Rodziewicz-Motowidło. W/w osoby wyraziły akceptację dotyczącą kandydowania do Wydziałowej Komisji Wyborczej. Rada Wydziału Chemii w głosowaniu jawnym jednomyślnie wybrała Wydziałową Komisję Wyborczą w składzie : dr hab. Tadeusz Ossowski, prof. UG, dr Magdalena Ślusarz, dr Sylwia Rodziewicz-Motowidło. 5. Zgłoszenie kandydata do Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki i Zespołu Odwoławczego Rady Nauki Dziekan prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński przypomniał członkom Rady Wydziału Chemii, że otrzymał od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej pismo, w związku z podjęciem czynności niezbędnych do przeprowadzenia wyborów do Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki i Zespołu Odwoławczego Rady Nauki. Na posiedzeniu grudniowym Rady Wydziału Chemii dziekan poinformował, że prof. Barbara Kudrycka zwróciła się z prośbą między innymi do naszej Rady Wydziału o zgłoszenie jednego kandydata reprezentującego nauki chemiczne. Dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński zaproponował jednego kandydata: prof. dr hab. Henryka Koroniaka z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 5

6 Propozycja Dziekana Wydziału Chemii prof. dr hab. inż. Lecha Chmurzyńskiego została przyjęta przez aklamację przez członków Rady Wydziału Chemii. Kandydatura prof. dr hab. Henryka Koroniaka uzyskała w głosowaniu jawnym jednomyślne poparcie członków Rady Wydziału Chemii z tytułem naukowym profesora. 6. Limity przyjęć i zasady rekrutacji na Studia Doktoranckie Prodziekan ds. Nauki prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski poinformował, ze w związku z koniecznością przygotowania uchwały rekrutacyjnej na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na rok akademicki 2008/2009 należy opracować zasady rekrutacji i określeniem limitu miejsc na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich Chemii i Biochemii przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Studiów Doktoranckich Chemii i Biochemii prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski zaproponował, aby w roku akademickim 2008/2009 utrzymać limit przyjęć na I rok taki jak w bieżącym roku akademickim tzn. 40 osób. Prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski zaproponował także zachowanie takich samych zasad postępowania rekrutacyjnego w następnym roku akademickim. Rada Wydziału Chemii przez aklamacje zatwierdziła propozycję kierownika Studiów Doktoranckich. 7. Sprawy przewodów doktorskich: 7.1. zmiana promotora w przewodzie doktorskim mgr Anny Sadowskiej. Prodziekan ds. Nauki prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski poinformował, że mgr Anna Sadowska zwróciła się do Rady Wydziału Chemii z prośbą o zmianę promotora przewodu doktorskiego pt. Studia teoretyczne nad procesem przenoszenia dziury elektronowej i elektronu w DNA otwartego w dniu 24 stycznia 2007 roku. Działając w oparciu o Ustawę z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z dnia 16 kwietnia 2003 roku) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie 6

7 szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. nr 15, poz. 128 z dnia 3 lutego 2004 roku) z późniejszymi zmianami zawartymi w rozporządzeniu MEiN z dnia 15 grudnia 2005 roku (Dz. U. Nr 252 poz. 2125) oraz z dnia 17 sierpnia 2006 roku (Dz. U. Nr 153 poz. 1094) Rada Wydziału Chemii zgodziła się na zmianę promotora pracy doktorskiej mgr Anny Sadowskiej. Z promotorstwa rozprawy doktorskiej mgr Anny Sadowskiej zrezygnował prof. dr hab. Janusz Rak, natomiast podjął się promotorstwa dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz. (18 za, 1 przeciw, 2 wstrzym. na 21 głosujących i 25 uprawnionych). 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski 8.1. Dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński poinformował, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonał zwiększenia przyznanych wcześniej środków finansowych na dofinansowanie podstawowej działalności statutowej w 2007 roku o zł, to jest do łącznej wysokości zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów zakupu aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych w ramach planu zadań podstawowej działalności statutowej. Z środków finansowych przyznanych decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 grudnia 2007 roku ma zostać pokryty zakup aparatury służącej do syntezy, oczyszczania i identyfikacji peptydów i białek w pracowni Chemii Medycznej Prof. dr hab. Zbigniew Grzonka zwrócił uwagę na jedną ze zmian wprowadzoną w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego Uchwałą nr 1/08 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 17 stycznia 2008 roku dotyczący obowiązkowego udziału członków Rady Wydziału w jej posiedzeniach Pełnomocnik Dziekana ds. Wymiany Zagranicznej Studentów dr hab. Piotr Stepnowski, prof. UG poinformował zebranych na posiedzeniu Rady Wydziału Chemii, że podpisane zostały dwie umowy o współpracy z Politechniką w Berlinie oraz z Uniwersytetem w Konstancji. Prowadzone są także rozmowy dotyczące współpracy z Uniwersytetem w Bremie. Dr hab. Piotr Stepnowski, prof. UG zwrócił się z prośba do kierowników katedr i zakładów o sankcjonowanie dotychczasowej współpracy, aby dalsze badania mogły być kontynuowane w ramach programu ERASMUS. 7

8 8.4. Dr Sylwia Rodziewicz-Motowidło poinformowała zebranych na posiedzeniu Rady Wydziału o Programie MPD (Międzynarodowe Projekty Doktoranckie) realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Celem programu jest podniesienie poziomu badań naukowych realizowanych w Polsce przez młodych naukowców w okresie przygotowywania przez nich prac doktorskich oraz zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej polskich jednostek badawczych. W ramach programu Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej finansuje pracę naukową studentów studiów doktoranckich oraz pokrywa koszty ponoszone w związku z międzynarodową współpracą naukową. 9. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 19 grudnia 2007 roku Rada Wydziału Chemii jednomyślnie zatwierdziła protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 19 grudnia 2007 roku. Protokołowała: mgr Iwona Kozłowska Przewodniczył: prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński 8

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 12 marca 2014 r.

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 12 marca 2014 r. Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 12 marca 2014 r. Załączniki: 1. Lista obecności 2. Program posiedzenia Rady Wydziału 3. Załącznik nr 1 Dokumentacja dotycząca programu kształcenia na Niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 16 marca 2016 r.

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 16 marca 2016 r. Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 16 marca 2016 r. Załączniki: 1. Lista obecności 2. Program posiedzenia Rady Wydziału Chemii 3. Załącznik nr 1 Dokumentacja dotycząca programu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 15 lutego 2017 r.

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 15 lutego 2017 r. Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 15 lutego 2017 r. Załączniki: 1. Lista obecności 2. Program posiedzenia Rady Wydziału Chemii 3. Załącznik nr 1 Zestawienie zbiorcze - podział dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 19 lutego 2014 r.

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 19 lutego 2014 r. Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 19 lutego 2014 r. Załączniki: 1. Lista obecności 2. Program posiedzenia Rady Wydziału 3. Załącznik nr 1 Zasady postepowania rekrutacyjnego na Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 11 czerwca 2014 r.

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 11 czerwca 2014 r. Załączniki: 1. Lista obecności 2. Program posiedzenia Rady Wydziału 3. Uchwała nr 28/N/14 4. Uchwała nr 29/N/14 5. Uchwała nr 30/N/14 6. Uchwała nr 31/N/14 7. Uchwała nr 32/N/14 8. Uchwała nr 33/N/14 9.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu roku

P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu roku Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Kraków, dnia 03.07.2016 r. P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 23.06.2016 roku

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 13 maja 2015 r.

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 13 maja 2015 r. Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 13 maja 2015 r. Załączniki: 1. Lista obecności 2. Program posiedzenia Rady Wydziału Chemii 3. Uchwała nr 4/15 4. Uchwała nr 25/N/15 5. Uchwała nr 26/N/15

Bardziej szczegółowo

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 27

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII Kraków, dnia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII Kraków, dnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII Kraków, dnia 5.03.2009 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii w dniu 26.02.2009 roku

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 15 marca 2017 r.

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 15 marca 2017 r. Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 15 marca 2017 r. Załączniki: 1. Lista obecności 2. Program posiedzenia Rady Wydziału Chemii 3. Załącznik nr 1 Propozycje zmian w nowym statucie UG 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

REKTOR. 1 Zasady ogólne zatrudniania nauczycieli akademickich

REKTOR. 1 Zasady ogólne zatrudniania nauczycieli akademickich R /DOP-014/37/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 37/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 17 października 2006 r. w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich 1 Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Na podstawie Uchwały nr 302 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 14.11.2007 oraz Uchwały nr 398 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 15.06.2011 REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH TEKST UJEDNOLICONY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: zasad zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prowadził Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Piotr Czaja.

Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prowadził Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Piotr Czaja. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Kraków, dnia 31.03.2016 r. P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 03.03.2016 roku

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 14 czerwca 2017 r.

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 14 czerwca 2017 r. Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 14 czerwca 2017 r. Załączniki: 1. Lista obecności 2. Program posiedzenia Rady Wydziału Chemii 3. Załącznik nr 1 Program Stacjonarnych Studiów Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK z dnia 24 września 1996 roku znowelizowany uchwałami Rady: z dnia 12 października 1999 roku z dnia 8 października 2002 roku z dnia 11 grudnia 2007 roku (tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego.

Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w dniu roku

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w dniu roku Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w dniu 20.05.2016 roku Obecni według załączonej listy. Dziekan powitał członków Rady Wydziału. Nie wniesiono uwag do porządku

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII Kraków, dnia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII Kraków, dnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII Kraków, dnia 1.12.2009 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii w dniu 26.11.2009 roku

Bardziej szczegółowo

2. Zatwierdzenie progów punktowych do Arkusza Oceny nauczyciela akademickiego.

2. Zatwierdzenie progów punktowych do Arkusza Oceny nauczyciela akademickiego. PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki w dniu 27.09.2016r. Posiedzenie Rady Wydziału otworzył Dziekan prof. Grzegorz Bocewicz Proponowany porządek obrad: Sprawozdanie Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH Załącznik do Uchwały nr 28 Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z dn. 22.04.2009 r. SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH w dziedzinie: nauki techniczne w dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii UG z dnia 15 listopada 2017 r.

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii UG z dnia 15 listopada 2017 r. Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii UG z dnia 15 listopada 2017 r. Załączniki: 1. Lista obecności 2. Program posiedzenia Rady Wydziału Chemii 3. Załącznik nr 1 Informacje ogólne o programie kształcenia

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Kraków, dnia 2.03.2011

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Kraków, dnia 2.03.2011 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Kraków, dnia 2.03.2011 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 24.02.2011 roku

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne Regulamin przewodów doktorskich na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyjęty przez Radę Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego dnia 22

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Zatwierdzony przez Senat UW 19 grudnia 2007

Regulamin Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Zatwierdzony przez Senat UW 19 grudnia 2007 Regulamin Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego Zatwierdzony przez Senat UW 19 grudnia 2007 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Lingwistyki

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu roku

z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu roku Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Kraków, dnia 16.06.2017 r. P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 25.05.2017

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII Kraków, dnia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII Kraków, dnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII Kraków, dnia 7.04.2009 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii w dniu 26.03.2009 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty:

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty: Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 53/2017 z dnia 23 marca 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 53/2017 z dnia 23 marca 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uchwała nr 53/2017 z dnia 23 marca 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie Regulaminu pracy komisji rekrutacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Na podstawie art. 62 ust. 1, art. 169

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr /2015/2016 Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 24 maja 2016 r.

UCHWAŁA nr /2015/2016 Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgra inż. Marcina Pietrasa i wyznaczenia promotora Zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS

PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS Załącznik do Uchwały Nr 67/62/2015 Rady Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 17 czerwca 2015 roku z późn.zm. PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

Procedura przeprowadzania postępowania habilitacyjnego na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1.

Procedura przeprowadzania postępowania habilitacyjnego na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1. Procedura przeprowadzania postępowania habilitacyjnego na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1. Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN podziału dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Regulacje wewnętrzne Uchwała Nr 20/2012 Senatu Politechniki Koszalińskiej

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII Kraków,

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII Kraków, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII Kraków, 6.12.2010 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii w dniu 2.12.2010 roku Porządek

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE Podstawy prawne: 1. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przeprowadzonego Audytu Wewnętrznego Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2013/14

Sprawozdanie z przeprowadzonego Audytu Wewnętrznego Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2013/14 Gdańsk, dnia 27 listopada 2014 r. Sprawozdanie z przeprowadzonego Audytu Wewnętrznego Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2013/14 Audyt wewnętrzny systemu przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu roku Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII P R O T O K Ó Ł 1 Kraków, dnia 20.07.2016 r. z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 07.07.2016

Bardziej szczegółowo

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r.

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. UCHWAŁA Nr XXIII 19.7/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII-10.3/09 Senatu UMCS z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalania

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK Załącznik nr 1 do uchwały Nr 13 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK 1 Do zajmowania stanowisk naukowo-dydaktycznych w Uniwersytecie niezbędne są udokumentowane osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Zasady polityki kadrowej w odniesieniu do nauczycieli akademickich na UEP

Zasady polityki kadrowej w odniesieniu do nauczycieli akademickich na UEP Zasady polityki kadrowej w odniesieniu do nauczycieli akademickich na UEP Wprowadzenie Niniejsze zasady oparte są na przepisach: Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164,

Bardziej szczegółowo

Komisja oceniająca 2.

Komisja oceniająca 2. Regulamin trybu dokonywania oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Załącznik do Uchwały Nr 17 Rady WPiP

Bardziej szczegółowo

Procedura przebiegu postępowania habilitacyjnego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Procedura przebiegu postępowania habilitacyjnego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Procedura przebiegu postępowania habilitacyjnego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII Kraków, dnia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII Kraków, dnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII Kraków, dnia 7.06.2010 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii w dniu 27.05.2010 roku

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Kraków, dnia 7.04.2011

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Kraków, dnia 7.04.2011 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Kraków, dnia 7.04.2011 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 31.03.2011 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku nr 2/07/07/2016

Uchwała Rady wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku nr 2/07/07/2016 Ad. 2 Gdańskiego w Gdańsku nr 2/07/07/2016 Rada Wydziału MFiI UG (działając na podstawie 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015) r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 43/2010/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr 43/2010/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. Uchwała Nr 43/2010/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Senatu Politechniki Lubelskiej odnośnie przyjęcia Zasad dotyczących opiniowania wniosków o awans

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH Zespół Opracował Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Sprawdził Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Protokół. posiedzenia Rady Wydziału Chemii. z dnia 10 października 2012 r.

Protokół. posiedzenia Rady Wydziału Chemii. z dnia 10 października 2012 r. Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 10 października 2012 r. Załączniki: 1. Lista obecności 2. Program posiedzenia Rady Wydziału 3. Załącznik nr 1 Dokumentacja dotycząca programu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku nr 2/02/7/2015

Uchwała Rady Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku nr 2/02/7/2015 Gdańskiego w Gdańsku nr 2/02/7/2015 Ad. 2 Rada Wydziału MFiI UG (działając na podstawie 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 17 Posiedzenia Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 25 lutego 2014 roku

Protokół nr 17 Posiedzenia Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 25 lutego 2014 roku Protokół nr 17 Posiedzenia Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 25 lutego 2014 roku I Przyjęcie porządku obrad. Obrady Rady Wydziału rozpoczęła Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska

Bardziej szczegółowo

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski Uchwała nr 1/2012 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. posiedzenia Rady Wydziału Chemii w dniu 21 listopada 2007 roku

PROTOKÓŁ. posiedzenia Rady Wydziału Chemii w dniu 21 listopada 2007 roku PROTOKÓŁ posiedzenia Rady Wydziału Chemii w dniu 21 listopada 2007 roku Załącznik nr 1 Lista obecności członków Rady Wydziału Chemii w załączeniu do oryginału protokołu Załącznik nr 2 Program Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 14 października 2015 r. 1. Wręczenie dyplomów jubileuszowych za wieloletnią pracę zawodową

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 14 października 2015 r. 1. Wręczenie dyplomów jubileuszowych za wieloletnią pracę zawodową Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 14 października 2015 r. Załączniki: 1. Lista obecności 2. Program posiedzenia Rady Wydziału Chemii 3. Uchwała nr 59/N/15 4. Uchwała nr 60/N/15 5. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Informacje dot. doktoratu

Informacje dot. doktoratu Informacje dot. doktoratu Podstawa prawna: 1. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z 14.03.2003r. (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późn. zm. 1 ) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU I. Słownik użytych w regulaminie skrótów i określeń 1 Użyte w Regulaminie skróty i określenia oznaczają: 1) ustawa ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Kraków, dnia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Kraków, dnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Kraków, dnia 3.04.2012 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 29.03.2012 roku

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowania wniosków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXII posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 9 stycznia 2012 r.

Protokół z XXII posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 9 stycznia 2012 r. Politechnika Poznańska WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA Protokół z XXII posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 9 stycznia 2012 r. Lista obecności i porządek obrad

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie

Tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/17/18 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 listopada 2017 roku Tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania na stanowiskach nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Warszawskim

Zasady zatrudniania na stanowiskach nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Warszawskim Załącznik nr 3 do protokołu nr 8 posiedzenia Senatu z dnia 26 kwietnia 2017 r. Zasady zatrudniania na stanowiskach nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Warszawskim 1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 12 października 2016 r.

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 12 października 2016 r. Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 12 października 2016 r. Załączniki: 1. Lista obecności 2. Program posiedzenia Rady Wydziału Chemii 3. Załącznik nr 1 Informacja na temat dodatkowej rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE Symbol: WEK/ P8/ 2013 Data:22 maja 2013 1. Dokumenty związane z procedurą a) Regulamin Studiów Doktoranckich, b) Harmonogram czynności rekrutacyjnych na Politechnice Wrocławskiej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przyjęty przez Radę Wydziału 19 czerwca 2012r Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Psychologii, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Procedura przebiegu postępowania habilitacyjnego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Procedura przebiegu postępowania habilitacyjnego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 11/2016 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 20 stycznia 2016 roku Procedura przebiegu postępowania habilitacyjnego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 199 ZARZĄDZENIE NR 34 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Lingwistyki Stosowanej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb podziału i rozliczania środków na działalność statutową na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zasady i tryb podziału i rozliczania środków na działalność statutową na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Zasady i tryb podziału i rozliczania środków na działalność statutową na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zatwierdzone przez Radę Wydziału Filologiczno-Historycznego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH SGGW

PROCEDURA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH SGGW PROCEDURA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH SGGW Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA I. Podstawa prawna Zasady przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu profesora w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, zwanym dalej Instytutem

Bardziej szczegółowo

40-043 Katowice, ul. Jordana 18 323 569 056, fax. 323 569 055 e-mail: sekretariat@wtl.us.edu.pl

40-043 Katowice, ul. Jordana 18 323 569 056, fax. 323 569 055 e-mail: sekretariat@wtl.us.edu.pl 40-043 Katowice, ul. Jordana 18 323 569 056, fax. 323 569 055 e-mail: sekretariat@wtl.us.edu.pl Regulamin wewnętrznego konkursu na podział środków z dotacji na finansowanie działalności związanej z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

(zatwierdzono na RWFH 16.XI.2016 r.)

(zatwierdzono na RWFH 16.XI.2016 r.) Regulamin przyznawania, podziału i rozliczania środków na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG z dnia r.

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG z dnia r. Protokół posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG z dnia 15.05. 2015 r. Posiedzenie Rady Wydziału Historycznego prowadził Dziekan Wydziału Historycznego, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki. Na wstępie

Bardziej szczegółowo

8 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie składają: a. podanie, b. kwestionariusz osobowy, c. zaświadczenie lekarskie

8 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie składają: a. podanie, b. kwestionariusz osobowy, c. zaświadczenie lekarskie Uchwała nr 48-2010/2011 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie: kierunków i zasad polityki zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska ZARZĄDZENIE DZIEKANA NR 40/2012-2016 z dnia 30 stycznia 2015 r. Na podstawie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 65

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 256 ZARZĄDZENIE NR 43 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Nauk Ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 8 lipca 2015 r.

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 8 lipca 2015 r. Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 8 lipca 2015 r. Załączniki: 1. Lista obecności 2. Program posiedzenia Rady Wydziału Chemii 3. Załącznik nr 1 Zestawienie zbiorcze podział DS-2015 (II transza)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 119/2011

Zarządzenie nr 119/2011 Zarządzenie nr 119/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz o nadanie tytułu profesora, a także zasad odpłatności

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII Kraków, dnia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII Kraków, dnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII Kraków, dnia 20.12.2012 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii w dniu 25.10.2012 roku

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R - 12/2007 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 9 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE R - 12/2007 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 9 lipca 2007 r. ZARZĄDZENIE R - 12/2007 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród Rektora

Bardziej szczegółowo

Uchwała 4 Rada Wydziału Nauk Społecznych, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o poparciu wniosku o

Uchwała 4 Rada Wydziału Nauk Społecznych, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o poparciu wniosku o Uchwały Rady Wydziału Nauk Społecznych UG w dn. 9.01.2014 r. Uchwała 1 Rada Wydziału Nauk Społecznych, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o niewyrażeniu zgody na poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora

Bardziej szczegółowo

ETAP I OTWARCIE PRZEWODU. Doktorant

ETAP I OTWARCIE PRZEWODU. Doktorant SCHEMAT PRZEBIEGU CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ zatwierdzony przez Radę Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE HABILITACYJNYM NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE HABILITACYJNYM NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE HABILITACYJNYM NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 2016-02-01 Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej Prodziekan ds. Nauki, prof. dr hab. inż. arch. Lucyna

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr DII/2016 Senatu UM w Lublinie z dnia 30 czerwca 2016 roku

Załącznik do Uchwały Nr DII/2016 Senatu UM w Lublinie z dnia 30 czerwca 2016 roku W Uchwale Nr CDXIV/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wprowadza się następujące zmiany: 1) W 47 skreśla

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG z dnia 26.06.2015 r.

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG z dnia 26.06.2015 r. Protokół posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG z dnia 26.06.2015 r. Posiedzenie Rady Wydziału Historycznego prowadził Dziekan Wydziału Historycznego, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki. Na wstępie przywitał

Bardziej szczegółowo

We wniosku wskazuje: - proponowany temat rozprawy doktorskiej; - propozycję dyscypliny dodatkowej na egzamin doktorski;

We wniosku wskazuje: - proponowany temat rozprawy doktorskiej; - propozycję dyscypliny dodatkowej na egzamin doktorski; Załącznik do Uchwały nr 99 Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii z dnia 3 lipca 2012 r. z późn. zmianami Procedura przy postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb podziału i rozliczania środków na działalność statutową na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zasady i tryb podziału i rozliczania środków na działalność statutową na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Zasady i tryb podziału i rozliczania środków na działalność statutową na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zatwierdzone przez Radę Wydziału Filologiczno-Historycznego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSZCZĘCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ELEKTRONIKI I NFORMATYKI POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

WYTYCZNE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSZCZĘCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ELEKTRONIKI I NFORMATYKI POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ WYTYCZNE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSZCZĘCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ELEKTRONIKI I NFORMATYKI POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ ORAZ DALSZE ETAPY POSTĘPOWANIA I. Wszczęcie przewodu doktorskiego Osoba

Bardziej szczegółowo

Wykaz uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych w dniu 11 czerwca 2013 roku

Wykaz uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych w dniu 11 czerwca 2013 roku Wykaz uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych w dniu 11 czerwca 2013 roku Uchwała Rady WAiNS Nr 157/2012/2013 2013 roku pozytywnie zaopiniowała wiosek Wydziałowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 83 Senatu SGH z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Uchwała nr 83 Senatu SGH z dnia 24 kwietnia 2013 r. Uchwała nr 83 Senatu SGH z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych doktoranckich (trzeciego stopnia) w języku polskim w Szkole

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu roku

P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu roku Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Kraków, dnia 18.11.2015 r. P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 29.10.2015 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 75/2015. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte. z dnia 17 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 75/2015. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte. z dnia 17 grudnia 2015 roku UCHWAŁA NR 75/2015 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW na 2016 rok. 1 Na podstawie 26 w związku z ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo