Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber"

Transkrypt

1 Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and Mrs Marie- Gabrielle Ineichen-Fleisch, the Secretary of State for Economic Affairs, who joined the meeting while being on her official visit to Poland. We were happy to be able to welcome at the meeting Mr Ambassador Lukas Beglinger as our traditional guest of honour. The General Assembly approved of the Board s activity report and the activity plan for the next year. The event gave us a great opportunity to thank the members of the Board and the Audit Committee for their work devoted to our community. We congratulated our team on their contribution to the development of the Chamber and the perfect, as always, organization of the event. This year s General Assembly differed from previous ones. We had the opportunity to listen to the history and philosophy of Brugg presented by the President of the Group, Mr Suhner. His vigorous presentation with brilliant comments and the positive atmosphere which he created will be remembered for a long time. The guest of honour of the evening was the Secretary of State Mrs Ineichen-Fleisch, who started her official visit to Poland by attending the meeting with members of the Chamber. We appreciated the fact that Mrs Ineichen-Fleisch joined the event just after arriving in Warsaw, which indicated the importance which the Swiss Ministry attaches to good relations with business community. During her official visit Mrs Ineichen-Fleisch also took part in Economic Forum with Polish and Swiss entrepreneurs and representatives of the Polish Ministry of Economy and the Polish Information and Foreign Investment Agency (PAIiIZ). Traditionally, at the end of summer season, the International Family Picnic took place at the first weekend of September. This time we met together with the Portuguese and Belgian chambers and the Commercial Section of the Austrian Embassy at the picnic area of Portucale restaurant near Warszawianka. We were lucky again to have favourable weather, many guests and a great atmosphere. Our guests enjoyed Portuguese cuisine and, also, nobody got lost during the urban game. I would also like to attract your attention to the celebration of the 20th anniversary of the company Franke in Poland. We were very impressed by the 5 millionth sink produced in Raszyn by the CEO of Artemis Group (Franke is part of it) Mr Michael Pieper himself. We would like to congratulate Mr Marek Szymanski and wish the company further success in Poland and abroad. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem z życia Izby w ostatnim półroczu było Walne Zgromadzenie połączone z CEO Forum z udziałem Zarządu firmy Brugg oraz oficjalną wizytą Pani Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, Sekretarz Stanu ds. Gospodarki. Tradycyjnie już mieliśmy również zaszczyt gościć u nas Pana Ambasadora Lukasa Beglingera. Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Zarządu i plany działalności na następny rok. Wydarzenie to było znakomitą okazją, aby podziękować członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej za pracę na rzecz naszej społeczności. Naszemu zespołowi pogratulowaliśmy znakomitych osiągnięć w rozwoju Izby i perfekcyjnego, jak zwykle, przygotowania imprezy. Przebieg Walnego w tym roku odbiegał od przyjętej do tej pory reguły. Mieliśmy okazję poznać historię firmy Brugg oraz jej filozofię działania przedstawioną przez Pana Suhnera, Prezesa Grupy. Na długo pozostanie w naszej pamięci jego prezentacja pełna wigoru, szeregu trafnych spostrzeżeń oraz pozytywnej aury, która udzieliła się wszystkim słuchaczom. Gościem honorowym wieczoru była Pani Sekretarz Ineichen-Fleisch, która rozpoczęła swoją wizytę w Polsce od spotkania z członkami Izby. Fakt, że Pani Sekretarz przybyła do nas prosto z lotniska został przez nas wszystkich bardzo pozytywnie odebrany i podkreślił wagę, jaką do dobrych relacji z biznesem przywiązuje Szwajcarskie Ministerstwo Gospodarki. Jednym z kolejnych etapów wizyty było Forum Gospodarcze z udziałem polskich i szwajcarskich przedsiębiorców, przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki RP oraz PAIiIZ. Podobnie jak co roku, na zakończenie sezonu wakacyjnego, w pierwszy weekend września odbył się International Family Picnic. Tym razem wspólnie z izbami Portugalską i Belgijską oraz Wydziałem Handlowym Ambasady Austrii spotkaliśmy się na terenie piknikowym restauracji Portucale przy Warszawiance. Pogoda jak zwykle dopisała, podobnie jak frekwencja i piknikowa atmosfera. Portugalska kuchnia została dobrze przyjęta, a i w grze miejskiej nikt się nie zgubił. Warto wspomnieć też o uroczystości 20-lecia działalności w Polsce firmy Franke. 5-cio milionowy zlewozmywak wyprodukowany w Raszynie osobiście przez CEO Grupy Artemis (Franke stanowi jej część), Pana Michaela Piepera zrobił na nas wszystkich duże wrażenie. Na ręce Marka Szymańskiego składamy gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów w Polsce i nie tylko. Życzę miłej lektury Marek Kondrat Prezes Izby I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat President of the Chamber

2 Z życia Izby XV Walne Zgromadzenie Członków Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej Chamber Events 15. General Assembly of the Polish-Swiss Chamber of Commerce On 17 June 2013 the 15. General Assembly of the Polish-Swiss Chamber of Commerce took place in Mamaison Hotel Le Regina. A large number of representatives of member companies participated in the event. After the assembly the guests were invited to a CEO-Forum organized on the occasion of the visit to Poland of the Board of Directors of the Brugg Group with the Chairman Mr Otto H. Suhner and the CEO Mr Urs Schnell. The meeting was held in the form of a seated dinner. Among the guests were the Ambassador of Switzerland, Mr Lukas Beglinger, representatives of organisations promoting business relations with Switzerland, as well as business partners of Brugg. During the dinner Mr Otto H. Suhner held a presentation about the international expansion of Brugg Group with special reference to cultural differences in business practices. 17 czerwca 2013 w Mamaison Hotel Le Regina odbyło się XV Walne Zgromadzenie Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej, na które licznie przybyli przedstawiciele firm członkowskich. Po zakończeniu obrad członkowie zostali zaproszeni do udziału w CEO-Forum, zorganizowanym z okazji przyjazdu do Polski Rady Nadzorczej Grupy Brugg z Prezesem Grupy Otto H.Suhnerem oraz CEO Ursem Schnell. Spotkanie odbyło się w formie uroczystej kolacji zasiadanej. Wśród gości obecny był Ambasador Szwajcarii Lukas Beglinger, przedstawiciele organizacji promujących kontakty biznesowe ze Szwajcarią, jak również kontrahenci firmy Brugg. W trakcie kolacji Otto H. Suhner wygłosił prezentację na temat doświadczeń Grupy Brugg w międzynarodowej ekspansji, ze szczególnym uwzględnieniem różnic kulturowych w praktykach biznesowych. Gościem honorowym wieczoru była szwajcarska Sekretarz Stanu ds. Gospodarki Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, która w ramach oficjalnej wizyty w Polsce wzięła udział w CEO-Forum i wygłosiła krótkie przemówienie. The guest of honour was Mrs Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, Swiss Secretary of State for Economic Affairs, who joined the CEO-Forum during her official visit to Poland and addressed the participants at the seated dinner. 1 Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch (Sekretarz Stanu ds. Gospodarki / Secretary of State for Economic Affairs) 2 3 od lewej / from the left: Marek Kondrat (President, Swisschamber Poland), Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch (Sekretarz Stanu ds. Gospodarki / Secretary of State for Economic Affairs) 4 od lewej / from the left: Otto H.Suhner (President, Brugg Group), Lukas Beglinger (Ambasador Szwajcarii / Swiss Ambassador) 5 od lewej / from the left: Urs Schnell (CEO, Brugg Group), Jarosław Łach (Sales Manager CEE, Brugg Rohrsysteme AG) 6 od lewej / from the left: Marek Łuczak (Head of Business Unit East, Syngenta), Ulrich Schwendimann 7 (Managing Director, Swisschamber), Przemysław Kułach (Health Care Policy Manager, Novartis) 03_04

3 Oficjalne wizyty w Polsce Forum z udziałem Szwajcarskiej Sekretarz Stanu ds. Gospodarki Official visits to Poland Debate with the Swiss Secretary of State for Economic Affairs On June 2013 the Swiss Secretary of State at the Federal Department of Economic Affairs, Education and Research, Mrs Marie- Gabrielle Ineichen- Fleisch, was paying an official visit to Poland. On the second day of her visit the Swiss Secretary of State took part in a debate with Polish and Swiss entrepreneurs. The event was organized by the Swiss Embassy in co-operation with the Polish- Swiss Chamber of Commerce and the Chamber of Commerce Switzerland Central Europe SEC. The Polish perspective was presented by Mrs Ilona Antoniszyn-Klik, Undersecretary of State at the Ministry of Economy, and Mrs Iwona Chojnowska-Haponik, Head of the Foreign Investment Department at the Polish Information and Foreign Investment Agency (PAIiIZ). Mrs Ineichen-Fleisch held a presentation concerning Present Developments in Swiss Economic Foreign Policy. W dniach czerwca 2013 przebywała z oficjalną wizytą w Warszawie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Nauki i Badań Konfederacji Szwajcarskiej, Marie-Gabrielle Ineichen- Fleisch. Drugiego dnia pobytu w Polsce szwajcarska Sekretarz wzięła udział w debacie z udziałem polskich i szwajcarskich przedsiębiorców. Forum zostało zorganizowane przez Ambasadę Szwajcarii we współpracy z Polsko-Szwajcarską Izbą oraz Izbą Handlową Szwajcaria-Europa Środkowa SEC. Stronę polską reprezentowały m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik oraz Dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ Iwona Chojnowska-Haponik. Marie- -Gabrielle Ineichen-Fleisch wygłosiła prezentację Trendy w szwajcarskiej zagranicznej polityce gospodarczej. Z życia Izby Swissness in Poland Chamber Events Swissness in Poland On 3 July 2013 a meeting from the series Swissness in Poland took place in Klub Bankowca. Swissness in Poland are traditional networking events organized by the Chamber for the community connected with Swiss companies. This time the hosts of the meeting were the Cracow School of Business CUE and the St. Gallen Business School, which co-operate within the program of post-graduate studies International MBA European Multicultural Integrated Management Program. Our guests of honour were the Ambassador of Switzerland in Poland, Mr Lukas Beglinger and the Director of International Programs of St. Gallen Business School, Mr Ronald Ivancic. Detailed information about the study program is availabe at W dniu 3 lipca 2013 w Klubie Bankowca odbyło się spotkanie z cyklu Swissness in Poland, czyli tradycyjne wydarzenie networkingowe dla środowiska związanego z firmami szwajcarskimi. Tym razem gospodarzami wieczoru byli Krakowska Szkoła Biznesu oraz St. Gallen Business School, które współpracują w zakresie studiów podyplomowych dla menedżerów - International MBA European Multicultural Integrated Management Program. Spotkanie swoją obecnością uhonorowali Ambasador Szwajcarii w Polsce Lukas Beglinger oraz Dyrektor Międzynarodowego Programu Współpracy z St. Gallen Business School, Ronald Ivancic. Szczegółowe informacje o programie studiów znajdują się na stronie: 1 2 od lewej / from the left: Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch (Sekretarz Stanu ds. Gospodarki / Secretary of State for Economic Affairs), Ilona Antoniszyn-Klik (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki / Undersecretary of State at the Ministry of Economy), Lukas Beglinger (Ambasador Szwajcarii / Swiss Ambassador), Marek Kondrat (President, Swisschamber Poland) 1 Ewa Szpórnóg-Smoleń, 2 Krakowska Szkoła Biznesu Ronald Ivancic, St. Gallen Business School 3 05_06

4 Wiadomości od firm członkowskich 20 lat szwajcarskich standardów na polskim rynku konferencja prasowa Franke News from member companies 20 years of Swiss standards on the Polish market Franke press conference Conference titled 20 years of Swiss standards on the Polish market organised by the Polish-Swiss Chamber of Commerce and Franke Polska was held on 24 September, in Bristol Hotel in Warsaw. The press conference was a part of activities celebrating the 20-year presence of Franke on the Polish market. Mr Lukas Beglinger, Ambassador of Switzerland in Poland, Mr Marek Kondrat, President of the Polish- Swiss Chamber of Commerce, Mr Michael Pieper, the owner and CEO of Franke Artemis Group, and Mr Marek Szymański, President of Franke Polska, took part in the debate. The guests invited to debate talked about Swiss standards in operating businesses and quality of products and services, as well as about how to promote Swiss standards on the Polish market. The discussion highlighted that the country devoid of natural resources, namely Switzerland, earned itself a leading position in the world rankings of quality and innovative products and services. Switzerland is also mentioned in the forefront of the most positive conceptual categories, such as a symbol of luxury and exclusivity, assertion of status, most trusted, secure and reliable. For 20 years Franke Polska has been operating according to Swiss standards of production and business, and the company s anniversary has become a great opportunity to discuss what exactly Swiss standards are and how to put them on the market. Franke s history in Poland shows that the operation according to Swiss standards brings many benefits not only for the company, but also to its business partners, employees and customers. As evidence, in 2012 Franke was awarded the Employer of the Year title. The main conclusion which was drawn at the press conference was that the strength of the company laid in its employees. All the speakers stressed that the Swiss approach to vocational education and continuous professional development of staff translated into quality of products, and these, in turn, into the steady growth of the company and conquest of further market sectors. 24 września w hotelu Bristol w Warszawie odbyła się konferencja prasowa pod hasłem 20 lat szwajcarskich standardów na polskim rynku zorganizowana przez Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą i Franke Polska. Konferencja prasowa była częścią obchodów 20-lecia obecności firmy Franke na polskim rynku. W debacie udział wzięli: Lukas Beglinger Ambasador Szwajcarii w Polsce, Marek Kondrat Prezes Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej, Michael Pieper właściciel i CEO Franke Artemis Group oraz Marek Szymański prezes Franke Polska. Goście zaproszeni na debatę rozmawiali o szwajcarskich standardach działania przedsiębiorstw oraz jakości produktów i usług, a także o sposobach propagowania szwajcarskich standardów na polskim rynku. Podczas dyskusji podkreślono, że kraj pozbawiony surowców naturalnych, jakim jest Szwajcaria, wypracował sobie pozycję lidera w światowych rankingach jakości i innowacyjności produktów i usług. Szwajcaria jest też wymieniana w czołówce zestawień najbardziej pozytywnych kategorii pojęciowych, takich jak symbol luksusu i ekskluzywności, potwierdzenie statusu, najbardziej godne zaufania, pewne i niezawodne. Franke Polska od 20 lat działa według szwajcarskich standardów produkcji i prowadzenia biznesu, jubileusz firmy stał się więc doskonałym pretekstem do dyskusji, czym właściwie są szwajcarskie normy i jak wprowadzić je na rynek. Historia Franke w Polsce pokazuje, że funkcjonowanie zgodnie ze szwajcarskimi wzorcami przynosi wiele korzyści nie tylko przedsiębiorstwu, ale także jego partnerom biznesowym, pracownikom i klientom. Dowodem na to jest przyznanie firmie Franke w 2012 roku tytułu Pracodawca Roku. Głównym wnioskiem jaki wysunięty został na konferencji prasowej było stwierdzenie, że siłę przedsiębiorstwa stanowią jego pracownicy. Wszyscy prelegenci podkreślali, że szwajcarskie podejście do nauki zawodu i ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników przekładają się na jakość produktów, a te z kolei na stały rozwój firmy i zdobywanie kolejnych sektorów rynku. Drugim szerzej omówionym tematem była innowacyjność i jakość, które są głównymi wyróżnikami szwajcarskości. Franke jest przykładem firmy, w której pozornie prosty produkt, jakim jest zlewozmywak, powstaje przy udziale nowoczesnych rozwiązań technologicznych Pięciomilionowy zlewozmywak Franke wyprodukowany w Polsce / The 5 milionth Franke sink 4 produced in Poland od lewej / from the left: Lukas Beglinger (Ambasador Szwajcarii / Swiss Ambassador), Marek Kondrat (President, Swisschamber Poland), Marek Szymański (President, Franke Polska), Michael Pieper (CEO Franke Artemis Group) Another widely discussed topic was innovation and quality, which were the main distinctive features of Swissness. Franke is an example of a company where a seemingly simple product, namely a sink, is created using new technological solutions. 07_08

5 Z życia Izby Szwajcarskie firmy na targach w Polsce Chamber Events Swiss companies at Polish fairs The Swiss Pavilion is a joint initiative of the Polish-Swiss Chamber of Commerce and the Swiss Business Hub Poland c/o Embassy of Switzerland, which has been organized at Energetab in Bielsko-Biala for four years. Since 2012 the Pavilion has also been organized at Mach-Tool fair in Poznan. Mach-Tool Machines and Tools Exhibition, being part of the fair ITM Polska, is a meeting place of biggest international companies from the machine industry. At Mach-Tool 2013, which took place on 4-7 June, the Swiss Pavilion included exhibitions of the following companies: Alesa, Bogucki Engineering, Gudel Polska, Maegerle and Otto Suhner. The companies Forbo Flooring and Michel Cafe also supported the initiative. Participation in the joint stand organized by the Chamber and Swiss Business Hub was a perfect solution for our company to enter the Polish market. Thanks to the professional organisation and efficient carrying out of the Pavilion we were able to fully concentrate on our objectives and meetings. This support was for our company, a beginner in Poland, decisive. Christoph Leimgruber Alesa AG The Bielsko-Biala International Power Industry Fair Energetab is the largest trade fair of modern appliances, apparatus and technologies for the power industry in Poland. This year the fair was organized on September. The Swiss Pavilion included stands of the following companies: Delta Energy Systems Poland, Enersys, Franz Elkuch, Pfiffner and Polyimpex Member companies of the Chamber EP&M and Wamtechnik traditionally joined the initiative. It was our first exhibition in Bielsko-Biala, so we didn t really know what to expect. However, after the fair, we are extremely satisfied. The combination of the prominent and professional Swiss Pavilion performance and the large number of visitors, including many decisive persons from Polish companies, contributed to our success at Energetab One could feel trust towards Swiss businesses and great potential of interested companies. The support of the SBH- and PSCC-team was excellent. Roland Elkuch, Franz Elkuch AG Polsko-Szwajcarska Izba we współpracy ze Swiss Business Hub Polska przy Ambasadzie Szwajcarii już od czterech lat organizują wspólnie Pawilony Szwajcarskie na targach Energetab w Bielsku-Białej, jak również od 2012 roku na targach Mach-Tool w Poznaniu. Salon Obrabiarek i Narzędzi Mach-Tool będący częścią targów ITM Polska stanowi miejsce spotkań największych firm z branży maszynowej z całego świata. W tegorocznej edycji, która odbyła się w dniach 4-7 czerwca 2013, pod dachem Szwajcarskiego Pawilonu zaprezentowały się firmy: Alesa, Bogucki Engineering, Gudel Polska, Maegerle oraz Otto Suhner. Inicjatywę wsparły także firmy Forbo Flooring oraz Michel Cafe. Udział we wspólnym stoisku zorganizowanym przez Izbę i Swiss Business Hub był dla nas idealnym rozwiązaniem by wejść na polski rynek. Dzięki profesjonalnej organizacji i sprawnemu funkcjonowaniu Pawilonu mogliśmy w pełni skoncentrować się na własnych zadaniach i spotkaniach. Dla naszej firmy, stawiającej pierwsze kroki w Polsce, takie wsparcie miało decydujące znaczenie. Christoph Leimgruber Alesa AG Międzynarodowe Energetyczne Targi Energetab w Bielsku-Białej to największe w Polsce targi nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego. W tym roku odbyły się w dniach września. Wśród wystawców Pawilonu Szwajcarskiego na Energetab znalazły się firmy: Delta Energy Systems Poland, Enersys, Franz Elkuch, Pfiffner oraz Polyimpex. Tradycyjnie do naszej inicjatywy przyłączyły się firmy członkowskie izby: EP&M oraz Wamtechnik. Pierwszy raz wystawialiśmy się w Bielsku-Białej, więc z początku nie wiedzieliśmy, co przyniesie nam udział w targach. Jednakże teraz, po zakończeniu targów, jesteśmy zachwyceni. Profesjonalnie przygotowany i wyeksponowany Pawilon Szwajcarski oraz duża liczba odwiedzających, w tym wiele osób decyzyjnych z polskich firm, sprawiły, że Energetab 2013 zakończył się dla nas sukcesem. Podczas targów wyraźnie odczuwało się zaufanie do szwajcarskich przedsiębiorstw oraz duży potencjał zainteresowanych firm. Pomoc ze strony zespołu SBH oraz PSIG była niezastąpiona. Roland Elkuch, Franz Elkuch AG W ramach Pawilonu pierwszego dnia targów odbył się panel polsko-szwajcarski zakończony koktajlem z gościnnym udziałem Kurta Schellera. As part of the Pavilion on the first day of the fair a Polish-Swiss panel was held. The panel ended with a cocktail at which Mr Kurt Scheller was a special guest. MACH-TOOL ENERGETAB Kurt Scheller 09_10

6 Z życia Izby IV Międzynarodowy Piknik Rodzinny Targi w Polsce BioForum powraca do Polski! Chamber Events 4. International Family Picnic On 8th September 2013, in the summer sunshine, the fourth edition of International Family Picnic took place. The co-organizers of the event were the Commercial Section of Austrian Embassy in Poland, the Belgian Business Chamber and the Polish-Portuguese Chamber of Commerce. We met this year at a picnic area of Portucale restaurant in Warsaw. We prepared many attractions for our guests, such as an urban game, petanque and tennis. We would like to thank our sponsors for their financial support and our sponsors-in-kind who provided nice gifts for our guests. Dnia 8 września 2013, w promieniach letniego słońca, odbyła się czwarta edycja Międzynarodowego Pikniku Rodzinnego. Współorganizatorami spotkania były Dział Handlowy Ambasady Austrii, Belgijska Izba Gospodarcza oraz Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza. W tym roku gościliśmy na terenie piknikowym przy restauracji Portucale w Warszawie. Dla naszych gości przygotowaliśmy wiele atrakcji, m.in. grę miejską, petanque, grę w tenisa. Dziękujemy sponsorom za wsparcie finansowe wydarzenia oraz sponsorom nagród rzeczowych za miłe upominki dla naszych gości. Trade Fairs in Poland BioForum comes back to Poland! On May 28-29, 2014 in Lodz the 13th edition of BioForum - the most important meeting of the biotechnology industry in Central and Eastern Europe (CEE) will be held. For 13 years BioForum has been gathering CEOs, managers, scientists and investors from the innovative biobusiness sector. Trade shows are aimed at small and medium-sized enterprises from CEE who wish to establish business relations with partners from Western Europe and the US. For companies outside Central Europe this is the only place where they get to know the full range of projects, services and products offered by the region. After 10 years in Poland, the event was organized in the Czech Republic (2012) and Hungary (2013). Along with Poland they are the biggest countries in Central and Eastern Europe with the greatest economic and intellectual potential and are therefore strategically significant for the development of innovative biobusiness in the region. In each of these countries the organization has been supported by the local governmental and non-governmental organizations, which raised the importance of this event as the first choice for innovative companies in the region. It is here where strategic decisions for Central Europe are adopted, e.g. signing an agreement on close cooperation between Poland and Hungary, under the umbrella of Ministries of Economy of both countries on BioForum W dniach maja 2014 w Łodzi odbędzie się XIII edycja BioForum-najważniejszego spotkania branży biotechnologicznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 13 lat BioForum gromadzi prezesów, managerów, naukowców i inwestorów z sektora innowacyjnego biobiznesu. Targi adresowane są przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw z Europy Środkowej i Wschodniej, które chcą nawiązać kontakty biznesowe z partnerami m.in. z Europy Zachodniej czy USA. Dla firm spoza Europy Środkowej jest to jedyne miejsce gdzie poznają pełen wachlarz projektów, usług i produktów jakie oferuje ten region. Po 10 latach w Polsce, impreza zorganizowana została w Czechach (2012) oraz na Węgrzech (2013). Obok Polski, są to największe kraje Europy Środkowej i Wschodniej, z najwyższym potencjałem gospodarczym i intelektualnym a przez to strategiczne dla rozwoju innowacyjnego biobiznesu w tym regionie. W każdym z tych krajów organizacja wsparta była przez lokalne instytucje rządowe oraz pozarządowe, co podnosi rangę tej imprezy jako imprezy pierwszego wyboru dla innowacyjnych firm z tego regionu. To tutaj zapadają strategiczne dla Europy Środkowej decyzje, m.in. podpisanie porozumienia dotyczącego ścisłej współpracy pomiędzy Polską a Węgrami pod parasolem Ministerstw Gospodarki obu tych krajów na BioForum Jestem przekonany, że największe i najbardziej wpływowe firmy biotechnologiczne wciąż szukają świeżych, innowacyjnych pomysłów, a tym samym partnerów w biobiznesie i outsourcingu. Pod tym względem BioForum jest dla takich firm idealnym miejscem podkreśla Tadeusz Pietrucha, Prezes Spółki Bio-Tech Consulting, która jest głównym organizatorem konferencji. I am convinced that the greatest and most influential biotech companies are still looking for fresh, innovative ideas and thus biobusiness partners and outsourcing. Regarding this, BioForum is ideal for such companies emphasizes Tadeusz Pietrucha, President of Bio-Tech Consulting, the main organizer of BioForum. Zaufali nam / Trusted us: 11_12

7 Wiadomości od firm członkowskich Innowacyjność w telematyce News from member companies Innovation in telematics LOSTnFOUND extends with the new year of 2014 the range of LOSTnFOUND NIMBO. This compact device weighing less than 50g telematics services. LOSTnFOUND introduces its new solutions: and being the size of a banking card, using the GSM network and a SIM card is used to track shipments. NIMBO operates in a global LOSTnFOUND MISSION will complement the present services. MIS- monitoring system of LOSTnFOUND on the GSM network. Integrated SION LOSTnFOUND Application for iphone, Smartphone, allows drivers SIM card NIMBO LOSTnFOUND provides seamless coverage in over to stay in touch with the headquarters. HQ are able to see the status of implementation of the driver s task. Thanks to this the control battery allows the device to operate for a very long time, minimizing 140 countries, with no extra charges for roaming. High capacity Li-ion panel can support them and guide them, decreasing the number of the need for continuous charging. The current position is not the errors during the transmission of information, and reducing the poor only function of NIMBO. NIMBO LOSTnFOUND is equipped with a performance. Optimization of processes is made possible by the motion sensor and light. This allows an authorized person to receive simultaneous preview of the location of the vehicle and shortening information e.g. at the time of unpacking of goods or opening of the the response time to send the tasks. The control panel automatically package. Due to its size and weight it can be easily inserted into any receives documents, reports of completed tasks, jobs, and, thus, has package through an available opening, or attached to the package extensive analysis capabilities of the services. It can, among other along with the supplied documentation. things, show service completion at any time or work out the costs of completed services in a short period of time. More at An employee performing the tasks out of office with the application or LOSTnFOUND MISSION on his iphone, smartphone, does not have to show up in the company to keep a list of tasks for the day. This is literally - at his fingertips. The control panel can send a new task during the day, along with a priority indication of the order. Performing simple tasks associated with operating performance an employee is almost entirely exempt from the time-consuming reports documenting work because the application allows you to document the performance of a task (including obtaining a signature) immediately after its completion. Using this application, the employee receives a powerful tool for communication (messages, orders, phone) and navigation (google maps included). LOSTnFOUND wraz z nowym rokiem 2014 poszerza zakres świadczonych usług telematycznych. Oprócz znanych urządzeń służących do zarzadzania flotą, LOSTnFOUND wprowadza na rynek nowe rozwiązania: LOSTnFOUND MISSION to dopełnienie świadczonych usług. Aplikacja LOSTnFOUND MISSION na iphonie, smartfonie, umożliwia kierowcom stały kontakt z centralą, co sprawia, że jest ona w stanie kontrolować, w jakim stopniu dany kierowca zrealizował powierzone zadanie. Dzięki aplikacji centrala może wspierać kierowców i nimi zarządzać, redukując w ten sposób liczbę błędów podczas przekazywania informacji, zwiększając dzięki temu wydajność. Optymalizacja przebiegu procesów jest możliwa dzięki równoczesnemu podglądowi lokalizacji danego pojazdu oraz skróceniu czasu reakcji na wysłane zadania. Ponadto centrala otrzymuje automatycznie dokumenty, raporty z wykonanych zadań, zleceń, co daje jej szerokie możliwości analizy wykonanych usług, m.in.: w każdej chwili może wykazać zrealizowane usługi lub w krótkim czasie rozliczyć zakończone zlecenia. Dzięki aplikacji LOSTnFOUND MISSION na iphonie, smartfonie, pracownik wykonujący zadania w terenie nie musi pojawiać się w firmie, aby otrzymać listę zadań na dany dzień. Ma ją w dosłownym tego słowa znaczeniu pod ręką. Centrala może wysłać nowe zadania w ciągu dnia wraz z zaznaczeniem kolejności priorytetowej. Wykonując proste czynności związane z obsługą wykonania, pracownik jest niemal całkowicie zwolniony z czasochłonnego dokumentowania raportów roboczych. Aplikacja umożliwia udokumentowanie realizacji zadania (łącznie z uzyskaniem podpisu) natychmiast po jego zakończeniu. Korzystając z niej pracownik otrzymuje wydajne narzędzie do komunikacji (wiadomości, zlecenia, telefon) i nawigacji (możliwość korzystania z google maps). LOSTnFOUND NIMBO to urządzenie wielkości karty bankomatowej ważące mniej niż 50gram, które służy do monitorowania przesyłek, wykorzystując sieci GSM oraz kartę SIM. NIMBO działa w globalnym systemie monitorowania LOSTnFOUND, w tym sieci GSM. Zintegrowana karta SIM LOSTnFOUND NIMBO zapewnia bezproblemowe pokrycie zasięgu w ponad 140 krajach, bez dodatkowych opłat w roamingu. Duża wydajność baterii Li-ion pozwala urządzeniu działać przez bardzo długi czas, minimalizując potrzebę ciągłego ładowania. Ustalenie aktualnej pozycji przesyłki nie jest jedyną funkcją NIMBO. LOSTnFO- UND NIMBO jest wyposażony w czujnik ruchu i światła. Dzięki temu upoważniona osoba otrzymuje informację np. w momencie rozpakowania towaru, otwarcia paczki. Niewielki rozmiar oraz nieduża waga sprawiają, że można go łatwo włożyć do jakiejkolwiek paczki lub dołączyć do przesyłki wraz z dostarczanymi dokumentami. Więcej na lub 13_14

8 Wiadomości od firm członkowskich BRE Bank: Sprechen Sie Deutsch? Natürlich! Wiadomości od firm członkowskich 40 lat minęło jak jeden dzień News from member companies BRE Bank: Sprechen Sie Deutsch? Natürlich! BRE Bank S.A. was established in 1986 as a corporate bank supporting the development of Polish enterprises, and in particular those dealing in exports to global markets. During 27 years of its operations, the bank underwent a transformation from a specialist bank to one of the largest universal banks in Poland. Presently, BRE ranks third in terms of the balance sheet total, and the entire organization provides services to more than 4.2 million customers. Commerzbank is its majority shareholder. Within the framework of its corporate business, the bank offers specialist services to international customers. Its key element is the International Corporates Department (DIC). More than a half of foreign customers of the bank are companies with German capital, which use comprehensive services in German as part of the German Desk dedicated to them. The German Desk has offered the customers assistance in using the ibre FX transaction platform (which is also available in German), obtaining information on the current financial market situation and concluding FX transactions by telephone through a dedicated German-speaking dealer. Moreover, BRE Bank product range for international customers features a broad array of modern financial products streamlining the market risk management process. BRE Bank offers its services under several separate brands, including mbank, MultiBank, BRE Bank and BRE Private Banking & Wealth Management. Very soon, on 25 November 2013, the bank is to change its name to mbank. That brand name will be used in the bank s operations on all markets. That will also be the bank s name that will be entered in the Register of Entrepreneurs. The mbank brand was selected because of its high brand awareness and growth potential. mbank was launched on the market in Presently, the mbank provides services to more than 3.5 million customers. BRE Bank S.A. powstał w 1986 roku jako bank korporacyjny, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw, szczególnie eksportujących na rynki światowe. W ciągu 27 lat istnienia z banku specjalistycznego przekształcił się w jeden z największych banków uniwersalnych działających w Polsce. Obecnie BRE jest 3. bankiem w pod względem sumy bilansowej, a w ramach jego struktur obsługiwanych jest dziś ponad 4,2 mln klientów. Jego głównym akcjonariuszem jest Commerzbank. W ramach bankowości korporacyjnej bank oferuje specjalistyczną obsługę klientów międzynarodowych. Jej kluczowym elementem jest Departament Klientów Międzynarodowych (DIC). Więcej niż połowa klientów zagranicznych banku to firmy z niemieckim kapitałem, które korzystają z pełnej obsługi w języku niemieckim w ramach dedykowanego im German Desk. German Desk pomaga klientom m.in. w obsłudze platformy transakcyjnej ibre FX (także dostępna w języku niemieckim), uzyskiwaniu informacji dotyczących bieżącej sytuacji na rynkach finansowych oraz zawieraniu telefonicznych transakcji walutowych poprzez dedykowanego niemieckojęzycznego dealera. Zagranicznym klientom BRE Bank proponuje także szeroki zakres nowoczesnych produktów finansowych wspierających proces zarządzania ryzykiem rynkowym. BRE Bank oferuje swoje usługi pod kilkoma odrębnymi markami: mbank, MultiBank, BRE Bank oraz BRE Private Banking & Wealth Management. Już wkrótce, 25 listopada 2013 r., bank zmieni nazwę na mbank. Marka ta będzie wykorzystywana w całej działalności banku na wszystkich rynkach. Będzie to też nazwa banku zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców. Wybór mbanku podyktowany był jego wysoką rozpoznawalnością i potencjałem wzrostu. mbank został wprowadzony na rynek w 2000 roku. Obecnie w ramach jego struktur obsługiwanych jest ponad 3,5 mln klientów. News from member companies 40 years have passed as one day Customer satisfaction is our satisfaction. We have always suggested practical solutions. The definition of export in tax law has changed. Export for VAT purposes now will not only include cases where an export procedure is commenced in Poland, but also cases where goods are transported to another EU Member State and the export procedure is commenced in such other EU Member State. There should no longer be any doubts that the supply of goods transported from Poland in the case that the export procedure is commenced in another EU Member State will be taxed at the rate of 0%. Supplies of printed promotional and information materials will no longer be outside the scope of VAT. Such supplies will be outside the scope of VAT only if qualifying as gifts of small value. Exclusion from VAT taxation is conditional on their transfer for purposes related to the business activity of the taxpayer. 23 August 2013 was the date of entry into force of amendments to the provisions of the Labour Code regarding flexible working time. We will advise you on how to implement the new regulations. One has to bear in mind that introducing flexible working time in the company requires compliance with the following procedures: Agreement with employees representatives - a change of the system or schedule of working time cannot be made by way of a unilateral decision of the employer. Changes in the regulations - the agreed changes should then be included in the internal regulations collective labour agreement or work regulations, and in the case of employers employing fewer than 20 individuals and not obliged to have work regulations in a separate agreement concluded with the representatives of the employees. Notification to the Labour Inspectorate within 5 days from the date of conclusion of the agreement with the representatives of the employees the employer notifies this in writing to the District Labour Inspectorate. Work schedules it will be possible to prepare the work schedule in electronic format or as a hard copy and it will not have to cover the entire settlement period, but it has to cover at least 1 month. Zadowolenie klientów, nasza satysfakcja. Zawsze podpowiadaliśmy praktyczne rozwiązania. W prawie podatkowym zmieniono definicję eksportu. Eksport dla celów VAT obejmować będzie nie tylko dostawy towarów, gdy procedura wywozu zaczęła się na terytorium Polski, ale także dostawy towarów transportowanych do innego państwa członkowskiego UE, w którym rozpocznie się procedura wywozu. Nie powinno już być wątpliwości, że do dostawy towarów transportowanych z Polski, gdy procedura wywozu rozpoczyna się w innym państwie członkowskim UE, będzie miała zastosowanie stawka 0%. Dostawy drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych nie będą już poza zakresem VAT. Chyba że będą mogły być uznane za prezenty o małej wartości. Warunkiem wyłączenia z opodatkowania VAT jest ich przekazanie na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. 23 sierpnia 2013 weszły zmiany przepisów Kodeksu Pracy w zakresie uelastycznienia czasu pracy. Podpowiemy Państwu jak wprowadzić nowe regulacje. Należy pamiętać, że uelastycznienie czasu pracy w firmie wymaga zachowania określonych procedur: Porozumienie z reprezentacją pracowników - zmiana systemu czy rozkładu czasu pracy nie mogą nastąpić w drodze jednostronnej decyzji pracodawcy. Zmiany w regulaminie - uzgodnione zmiany powinny być następnie zapisane w regulaminie wewnętrznym układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy, a u pracodawców zatrudniających poniżej 20 pracowników i nie zobowiązanych do posiadania regulaminu pracy w odrębnym porozumieniu zawartym z przedstawicielami pracowników. Zgłoszenie do Inspekcji Pracy - w ciągu 5 dni od zawarcia porozumienia z przedstawicielami pracowników pracodawca zgłasza to na piśmie Okręgowemu Inspektoratowi Pracy. Harmonogramy prac - rozkład czasu pracy będzie mógł być sporządzony w formie elektronicznej lub papierowej, musi obejmować co najmniej 1 miesiąc. 40 YEARS IN THE ART OF BEING LOCAL WORLDWIDE InterGest Poland Sp. z o.o. Tel.: Homepage: 15_16

9 Nasi nowi członkowie New Member Companies Axpo Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 123, Warszawa Axpo Polska jest spółką zależną Axpo. Spółka Axpo Trading jest obecna w większości krajów europejskich i posiadając długoletnie doświadczenie w międzynarodowym xhandlu energią jest jedną ze znaczących firm na europejskim rynku energii. Axpo Trading oferuje szeroki zakres usług poczynając od analiz rynkowych poprzez zarządzanie portfelem produkcyjnym farm wiatrowych do handlu energią elektryczną i emisjami CO2. tel fax Axpo Polska is the subsidiary of Axpo. Axpo Trading is active all over Europe and having vast experience in international energy trading, Axpo is among the most established companies in the European energy market. Axpo Trading offers a wide range of services including market analysis, the management of wind power production portfolios and energy trading and CO2 emissions. Franz Elkuch AG Burstriet 9, CH-9465 Salez Franz Elkuch AG: Innowacyjne wyroby z tworzywa sztucznego ze Szwajcarii. Franz Elkuch AG projektuje i wdraża kompletne rozwiązania systemowe w dziedzinie systemów rurowych do prowadzenia kabli od 1965 roku. Firma zaopatruje międzynarodowych dostawców energii a także zakłady telekomunikacyjne w Europie, oferując rewolucyjne, niezawodne i proekologiczne rozwiązania w zakresie systemów rur giętkich, tulei i narzędzi tel fax Franz Elkuch AG: Swiss craftmanship with plastics for advanced cable protection Franz Elkuch AG designs and implements complete systematic solutions in the field of innovative cable protection since The company supplies international Telecom and power supply companies in Europe with its revolutionary bent tubing system, sleeves and repair-kit, assuring a flexible, solid, reliable, and environmentally-friendly solution. BRE Bank SA ul. Senatorska 18, Warszawa Polska BRE Bank jest bankiem uniwersalnym, obsługującym zarówno wielkie korporacje, jak i firmy sektora MSP, mikroprzedsiębiorstwa, a także osoby prywatne. Do Grupy BRE Banku należą spółki oferujące produkty i usługi finansowe komplementarne do bankowych (m.in. leasingowe, faktoringowe, prowadzące działalność maklerską oraz ubezpieczeniową). Od 25 listopada 2013 Grupa BRE Bank zmieni nazwę na mbank. tel BRE Bank is a universal bank. It services large corporations, small and medium-sized enterprises (SMEs), micro-enterprises and private individuals. BRE Bank Group consists of several companies offering financial products and services complementary to the Bank s offer, among others including leasing, factoring, brokerage and insurance. On November 25, 2013 BRE Bank Group will change its name to mbank. IMS Glass-Decor Sp. z o.o. Malwowa 69 a, Poznań IMS Glass Decor to wiodący dekorator przemysłowy szkła stołowego i opakowaniowego, dostawca szkła drukowanego sitodrukiem bezpośrednim oraz pośrednim, partner wielu kampanii reklamowych, kreator szklanych pomysłów. tel fax IMS Glass Decor is the leading industrial decorating company of table and packaging glassware, supplier of direct and indirect screen-printed glass, partner of many advertising campaigns, creator of glass-made ideas. CBP Polska Sp. z o.o. VAT SP.K. Albatrosów 15 A, Warszawa Jesteśmy po to, aby proces zwrotu Państwa podatku VAT z zagranicy był prosty i skuteczny. Oferujemy szeroką gamę usług korporacyjnych związanych z międzynarodowym podatkiem VAT. Pomagamy firmom w dokonywaniu oceny prawidłowego opodatkowania podatkiem VAT, maksymalizacji zwrotu zagranicznego podatku VAT, spełnianiu wymogów dotyczących zgodności z przepisami, zmniejszaniu kosztów i upraszczaniu procedur. tel fax Cash Back can assist your company with all your foreign VAT needs. We offer a comprehensive range of corporate services related to international VAT. We help companies assess the correct VAT treatment, maximise foreign VAT recovery, deal with compliance requirements, reduce costs and simplify procedures. Rothschild Bank AG Zollikerstrasse 181, CH-8034 Zurich Rothschild Wealth Management & Trust świadczy usługi w zakresie wealth structuring, investment management, bankowości i usług powierniczych dla klientów indywidualnych, rodzin, funduszy i instytucji charytatywnych. Główne biura firmy zlokalizowane są w Zurychu, Londynie i Frankfurcie. Firma jest częścią grupy Rothschild oferującej również usługi z zakresu global financial advisory, institutional asset management oraz merchant banking. tel fax Rothschild Wealth Management & Trust provides wealth structuring, investment management, banking and trust services to wealthy individuals, families, trusts and charities. Its principal offices are in Zurich, London and Frankfurt and it is part of the wider Rothschild group that also provides Global Financial Advisory, Institutional Asset Management and Merchant Banking services. Divio AG Riedtlistrasse 23, CH-8006 Zurich Divio, web agency z siedzibą w Zurychu, to specjalista w zakresie tworzenia web aplikacji, designu i kreacji. W procesie tworzenia firma wykorzystuje nowoczesny web framework Django i jest mocno zaangażowana w rozwój cieszącego się popularnością projektu open source django CMS (www.django-cms.org). Divio realizuje swoje projekty w oparciu o metodykę zwinną «SCRUM». tel Divio, a web agency located in Zürich, builds web applications and is specialised in the areas of design and development. For the production Divio uses the modern Webframework Django and is heavily involved in the development of the successful open source project django CMS (www.django-cms.org). The company relies on the agile «SCRUM»-methodology for its projects. Se-ma-for Produkcja Filmowa Sp. z o.o. ul. Targowa 1/3 b.24, Łódź Se-ma-for powstał w roku 1947 i do dziś specjalizuje się w animacji poklatkowej. Wyprodukowano tu wiele seriali skierowanych do dzieci oraz filmów, z których dwa nagrodzono Oscarem - w roku 1983 i Se-ma-for jest również wykonawcą animowanych reklam dla firm oraz agencji marketingowych. Poprzez Se-ma-for Muzeum Animacji oraz Se-ma-for Film Festival jest też organizatorem prywatnych oraz biznesowych eventów. tel Se-ma-for was founded in 1947 and specialises in stop motion animation, they made many children series as well as produced two Oscar winning animations in 1983 and Se-ma-for aside producing its own films provides services on animation advertisement to Corporate and PR & Marketing agencies. Via their Museum and Animation Festival they also organise bespoke private and corporate events. FLAWA AG Badstrasse 43, CH-9230 Flawil Flawa AG to szwajcarska firma z tradycjami, specjalizująca się w rozwijaniu, produkcji i wprowadzaniu na rynek produktów do pielęgnacji i higieny osobistej. Know-how, najnowocześniejsze technologie produkcji, oraz gotowość dostaw zapewniają firmie wiodącą pozycję na rynku jako producenta wyrobów z naturalnych surowców i tkanin. Zatrudniająca 150 pracowników firma dostarcza wysokiej jakości wkładki laktacyjne, wyroby z waty, środki do higieny stóp oraz produkty medyczne. tel Flawa AG is a Swiss based company with core competencies in the development, manufacturing, procurement and marketing of products meeting hygiene and personal care needs. Thanks to its know-how, state-ofthe-art production technology and supply availability Flawa AG established a strong position as a manufacturer of high-end products mainly made of natural and textile raw materials. With 150 employees, Flawa AG develops and markets high-quality nursing pads, cotton, feet hygiene and medical products. Vision Warsaw Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 81 / Warszawa Założona w 1999 roku w Szwajcarii firma VISIONGROUP specjalizuje się w wynajmie najwyższej jakości umeblowanych apartamentów z obsługą. Pod marką VISIONA- PARTMENTS wynajmowane są ekskluzywne apartamenty w największych europejskich metropoliach, natomiast pod nazwą VISIONVILLAS kryją się luksusowe wille. W Warszawie firma oddała w tym roku swoje designerskie apartamenty w PLATINUM TOWERS do użytkowania. tel fax Founded in Switzerland in 1999, VISIONGROUP specializes in the rental of high-quality furnished apartments known for their commitment to service and style at best city locations. In Warsaw the company opened its designer apartments in the PLATINUM TOWERS this year. 17_18

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Our mission. Nasza misja

Our mission. Nasza misja Our mission and priority is to offer our customers products and services which will fulfil their expectations in terms of quality, reliability, design, price and punctuality. Nasza misja i nadrzędny cel

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Our mission. Nasza misja

Our mission. Nasza misja Our mission and priority is to offer our customers products and services which will fulfil their expectations in terms of quality, reliability, design, price and punctuality. Nasza misja i nadrzędny cel

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE ENTRY FEE AND QUARTERLY FEE FOR GREEN MEMBERSHIP DEPENDS ON YEARLY INCOMES. BELOW ARE INCOME THRESHOLDS AND ADEQUATE CHARGES FOR THEM: 0-1 MLN USD ENTRY FEE - 350 USD QUARTERLY FEE - 250 USD 1-2 MLN USD

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Career in IT. in IT it is a comprehensive. the employers. IN THE IT SECTOR. source of knowledge. of HR publications, the strongest interest of

Career in IT. in IT it is a comprehensive. the employers. IN THE IT SECTOR. source of knowledge. of HR publications, the strongest interest of REACH THE BEST SPECIALISTS IN THE IT SECTOR Publication date: June 17, 2015 Materials deadline: June 5, 2015 CAREER IN IT is the report in the series of HR publications, it enjoys the strongest interest

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Hawker perfect plus, ogniwa PzS, z połączeniami śrubowymi, wymiary zgodnie z normami DIN/EN 60254-2 i IEC 254-2 Seria L PzS-cells Hawker

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Roczne Annual Report

Sprawozdanie Roczne Annual Report Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 02-626 tel. +48 22 322 76 25 fax +48 22 322

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

EMPLOYERS ORGANIZATION OF POLISH COPPER

EMPLOYERS ORGANIZATION OF POLISH COPPER EMPLOYERS ORGANIZATION OF POLISH COPPER Support and advocacy for Industry Beata Staszków President of the Board & CEO About us The Employers Organization of Polish Copper (Związek Pracodawców Polska Miedź)

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo