Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber"

Transkrypt

1 Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and Mrs Marie- Gabrielle Ineichen-Fleisch, the Secretary of State for Economic Affairs, who joined the meeting while being on her official visit to Poland. We were happy to be able to welcome at the meeting Mr Ambassador Lukas Beglinger as our traditional guest of honour. The General Assembly approved of the Board s activity report and the activity plan for the next year. The event gave us a great opportunity to thank the members of the Board and the Audit Committee for their work devoted to our community. We congratulated our team on their contribution to the development of the Chamber and the perfect, as always, organization of the event. This year s General Assembly differed from previous ones. We had the opportunity to listen to the history and philosophy of Brugg presented by the President of the Group, Mr Suhner. His vigorous presentation with brilliant comments and the positive atmosphere which he created will be remembered for a long time. The guest of honour of the evening was the Secretary of State Mrs Ineichen-Fleisch, who started her official visit to Poland by attending the meeting with members of the Chamber. We appreciated the fact that Mrs Ineichen-Fleisch joined the event just after arriving in Warsaw, which indicated the importance which the Swiss Ministry attaches to good relations with business community. During her official visit Mrs Ineichen-Fleisch also took part in Economic Forum with Polish and Swiss entrepreneurs and representatives of the Polish Ministry of Economy and the Polish Information and Foreign Investment Agency (PAIiIZ). Traditionally, at the end of summer season, the International Family Picnic took place at the first weekend of September. This time we met together with the Portuguese and Belgian chambers and the Commercial Section of the Austrian Embassy at the picnic area of Portucale restaurant near Warszawianka. We were lucky again to have favourable weather, many guests and a great atmosphere. Our guests enjoyed Portuguese cuisine and, also, nobody got lost during the urban game. I would also like to attract your attention to the celebration of the 20th anniversary of the company Franke in Poland. We were very impressed by the 5 millionth sink produced in Raszyn by the CEO of Artemis Group (Franke is part of it) Mr Michael Pieper himself. We would like to congratulate Mr Marek Szymanski and wish the company further success in Poland and abroad. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem z życia Izby w ostatnim półroczu było Walne Zgromadzenie połączone z CEO Forum z udziałem Zarządu firmy Brugg oraz oficjalną wizytą Pani Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, Sekretarz Stanu ds. Gospodarki. Tradycyjnie już mieliśmy również zaszczyt gościć u nas Pana Ambasadora Lukasa Beglingera. Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Zarządu i plany działalności na następny rok. Wydarzenie to było znakomitą okazją, aby podziękować członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej za pracę na rzecz naszej społeczności. Naszemu zespołowi pogratulowaliśmy znakomitych osiągnięć w rozwoju Izby i perfekcyjnego, jak zwykle, przygotowania imprezy. Przebieg Walnego w tym roku odbiegał od przyjętej do tej pory reguły. Mieliśmy okazję poznać historię firmy Brugg oraz jej filozofię działania przedstawioną przez Pana Suhnera, Prezesa Grupy. Na długo pozostanie w naszej pamięci jego prezentacja pełna wigoru, szeregu trafnych spostrzeżeń oraz pozytywnej aury, która udzieliła się wszystkim słuchaczom. Gościem honorowym wieczoru była Pani Sekretarz Ineichen-Fleisch, która rozpoczęła swoją wizytę w Polsce od spotkania z członkami Izby. Fakt, że Pani Sekretarz przybyła do nas prosto z lotniska został przez nas wszystkich bardzo pozytywnie odebrany i podkreślił wagę, jaką do dobrych relacji z biznesem przywiązuje Szwajcarskie Ministerstwo Gospodarki. Jednym z kolejnych etapów wizyty było Forum Gospodarcze z udziałem polskich i szwajcarskich przedsiębiorców, przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki RP oraz PAIiIZ. Podobnie jak co roku, na zakończenie sezonu wakacyjnego, w pierwszy weekend września odbył się International Family Picnic. Tym razem wspólnie z izbami Portugalską i Belgijską oraz Wydziałem Handlowym Ambasady Austrii spotkaliśmy się na terenie piknikowym restauracji Portucale przy Warszawiance. Pogoda jak zwykle dopisała, podobnie jak frekwencja i piknikowa atmosfera. Portugalska kuchnia została dobrze przyjęta, a i w grze miejskiej nikt się nie zgubił. Warto wspomnieć też o uroczystości 20-lecia działalności w Polsce firmy Franke. 5-cio milionowy zlewozmywak wyprodukowany w Raszynie osobiście przez CEO Grupy Artemis (Franke stanowi jej część), Pana Michaela Piepera zrobił na nas wszystkich duże wrażenie. Na ręce Marka Szymańskiego składamy gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów w Polsce i nie tylko. Życzę miłej lektury Marek Kondrat Prezes Izby I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat President of the Chamber

2 Z życia Izby XV Walne Zgromadzenie Członków Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej Chamber Events 15. General Assembly of the Polish-Swiss Chamber of Commerce On 17 June 2013 the 15. General Assembly of the Polish-Swiss Chamber of Commerce took place in Mamaison Hotel Le Regina. A large number of representatives of member companies participated in the event. After the assembly the guests were invited to a CEO-Forum organized on the occasion of the visit to Poland of the Board of Directors of the Brugg Group with the Chairman Mr Otto H. Suhner and the CEO Mr Urs Schnell. The meeting was held in the form of a seated dinner. Among the guests were the Ambassador of Switzerland, Mr Lukas Beglinger, representatives of organisations promoting business relations with Switzerland, as well as business partners of Brugg. During the dinner Mr Otto H. Suhner held a presentation about the international expansion of Brugg Group with special reference to cultural differences in business practices. 17 czerwca 2013 w Mamaison Hotel Le Regina odbyło się XV Walne Zgromadzenie Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej, na które licznie przybyli przedstawiciele firm członkowskich. Po zakończeniu obrad członkowie zostali zaproszeni do udziału w CEO-Forum, zorganizowanym z okazji przyjazdu do Polski Rady Nadzorczej Grupy Brugg z Prezesem Grupy Otto H.Suhnerem oraz CEO Ursem Schnell. Spotkanie odbyło się w formie uroczystej kolacji zasiadanej. Wśród gości obecny był Ambasador Szwajcarii Lukas Beglinger, przedstawiciele organizacji promujących kontakty biznesowe ze Szwajcarią, jak również kontrahenci firmy Brugg. W trakcie kolacji Otto H. Suhner wygłosił prezentację na temat doświadczeń Grupy Brugg w międzynarodowej ekspansji, ze szczególnym uwzględnieniem różnic kulturowych w praktykach biznesowych. Gościem honorowym wieczoru była szwajcarska Sekretarz Stanu ds. Gospodarki Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, która w ramach oficjalnej wizyty w Polsce wzięła udział w CEO-Forum i wygłosiła krótkie przemówienie. The guest of honour was Mrs Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, Swiss Secretary of State for Economic Affairs, who joined the CEO-Forum during her official visit to Poland and addressed the participants at the seated dinner. 1 Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch (Sekretarz Stanu ds. Gospodarki / Secretary of State for Economic Affairs) 2 3 od lewej / from the left: Marek Kondrat (President, Swisschamber Poland), Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch (Sekretarz Stanu ds. Gospodarki / Secretary of State for Economic Affairs) 4 od lewej / from the left: Otto H.Suhner (President, Brugg Group), Lukas Beglinger (Ambasador Szwajcarii / Swiss Ambassador) 5 od lewej / from the left: Urs Schnell (CEO, Brugg Group), Jarosław Łach (Sales Manager CEE, Brugg Rohrsysteme AG) 6 od lewej / from the left: Marek Łuczak (Head of Business Unit East, Syngenta), Ulrich Schwendimann 7 (Managing Director, Swisschamber), Przemysław Kułach (Health Care Policy Manager, Novartis) 03_04

3 Oficjalne wizyty w Polsce Forum z udziałem Szwajcarskiej Sekretarz Stanu ds. Gospodarki Official visits to Poland Debate with the Swiss Secretary of State for Economic Affairs On June 2013 the Swiss Secretary of State at the Federal Department of Economic Affairs, Education and Research, Mrs Marie- Gabrielle Ineichen- Fleisch, was paying an official visit to Poland. On the second day of her visit the Swiss Secretary of State took part in a debate with Polish and Swiss entrepreneurs. The event was organized by the Swiss Embassy in co-operation with the Polish- Swiss Chamber of Commerce and the Chamber of Commerce Switzerland Central Europe SEC. The Polish perspective was presented by Mrs Ilona Antoniszyn-Klik, Undersecretary of State at the Ministry of Economy, and Mrs Iwona Chojnowska-Haponik, Head of the Foreign Investment Department at the Polish Information and Foreign Investment Agency (PAIiIZ). Mrs Ineichen-Fleisch held a presentation concerning Present Developments in Swiss Economic Foreign Policy. W dniach czerwca 2013 przebywała z oficjalną wizytą w Warszawie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Nauki i Badań Konfederacji Szwajcarskiej, Marie-Gabrielle Ineichen- Fleisch. Drugiego dnia pobytu w Polsce szwajcarska Sekretarz wzięła udział w debacie z udziałem polskich i szwajcarskich przedsiębiorców. Forum zostało zorganizowane przez Ambasadę Szwajcarii we współpracy z Polsko-Szwajcarską Izbą oraz Izbą Handlową Szwajcaria-Europa Środkowa SEC. Stronę polską reprezentowały m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik oraz Dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ Iwona Chojnowska-Haponik. Marie- -Gabrielle Ineichen-Fleisch wygłosiła prezentację Trendy w szwajcarskiej zagranicznej polityce gospodarczej. Z życia Izby Swissness in Poland Chamber Events Swissness in Poland On 3 July 2013 a meeting from the series Swissness in Poland took place in Klub Bankowca. Swissness in Poland are traditional networking events organized by the Chamber for the community connected with Swiss companies. This time the hosts of the meeting were the Cracow School of Business CUE and the St. Gallen Business School, which co-operate within the program of post-graduate studies International MBA European Multicultural Integrated Management Program. Our guests of honour were the Ambassador of Switzerland in Poland, Mr Lukas Beglinger and the Director of International Programs of St. Gallen Business School, Mr Ronald Ivancic. Detailed information about the study program is availabe at W dniu 3 lipca 2013 w Klubie Bankowca odbyło się spotkanie z cyklu Swissness in Poland, czyli tradycyjne wydarzenie networkingowe dla środowiska związanego z firmami szwajcarskimi. Tym razem gospodarzami wieczoru byli Krakowska Szkoła Biznesu oraz St. Gallen Business School, które współpracują w zakresie studiów podyplomowych dla menedżerów - International MBA European Multicultural Integrated Management Program. Spotkanie swoją obecnością uhonorowali Ambasador Szwajcarii w Polsce Lukas Beglinger oraz Dyrektor Międzynarodowego Programu Współpracy z St. Gallen Business School, Ronald Ivancic. Szczegółowe informacje o programie studiów znajdują się na stronie: 1 2 od lewej / from the left: Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch (Sekretarz Stanu ds. Gospodarki / Secretary of State for Economic Affairs), Ilona Antoniszyn-Klik (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki / Undersecretary of State at the Ministry of Economy), Lukas Beglinger (Ambasador Szwajcarii / Swiss Ambassador), Marek Kondrat (President, Swisschamber Poland) 1 Ewa Szpórnóg-Smoleń, 2 Krakowska Szkoła Biznesu Ronald Ivancic, St. Gallen Business School 3 05_06

4 Wiadomości od firm członkowskich 20 lat szwajcarskich standardów na polskim rynku konferencja prasowa Franke News from member companies 20 years of Swiss standards on the Polish market Franke press conference Conference titled 20 years of Swiss standards on the Polish market organised by the Polish-Swiss Chamber of Commerce and Franke Polska was held on 24 September, in Bristol Hotel in Warsaw. The press conference was a part of activities celebrating the 20-year presence of Franke on the Polish market. Mr Lukas Beglinger, Ambassador of Switzerland in Poland, Mr Marek Kondrat, President of the Polish- Swiss Chamber of Commerce, Mr Michael Pieper, the owner and CEO of Franke Artemis Group, and Mr Marek Szymański, President of Franke Polska, took part in the debate. The guests invited to debate talked about Swiss standards in operating businesses and quality of products and services, as well as about how to promote Swiss standards on the Polish market. The discussion highlighted that the country devoid of natural resources, namely Switzerland, earned itself a leading position in the world rankings of quality and innovative products and services. Switzerland is also mentioned in the forefront of the most positive conceptual categories, such as a symbol of luxury and exclusivity, assertion of status, most trusted, secure and reliable. For 20 years Franke Polska has been operating according to Swiss standards of production and business, and the company s anniversary has become a great opportunity to discuss what exactly Swiss standards are and how to put them on the market. Franke s history in Poland shows that the operation according to Swiss standards brings many benefits not only for the company, but also to its business partners, employees and customers. As evidence, in 2012 Franke was awarded the Employer of the Year title. The main conclusion which was drawn at the press conference was that the strength of the company laid in its employees. All the speakers stressed that the Swiss approach to vocational education and continuous professional development of staff translated into quality of products, and these, in turn, into the steady growth of the company and conquest of further market sectors. 24 września w hotelu Bristol w Warszawie odbyła się konferencja prasowa pod hasłem 20 lat szwajcarskich standardów na polskim rynku zorganizowana przez Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą i Franke Polska. Konferencja prasowa była częścią obchodów 20-lecia obecności firmy Franke na polskim rynku. W debacie udział wzięli: Lukas Beglinger Ambasador Szwajcarii w Polsce, Marek Kondrat Prezes Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej, Michael Pieper właściciel i CEO Franke Artemis Group oraz Marek Szymański prezes Franke Polska. Goście zaproszeni na debatę rozmawiali o szwajcarskich standardach działania przedsiębiorstw oraz jakości produktów i usług, a także o sposobach propagowania szwajcarskich standardów na polskim rynku. Podczas dyskusji podkreślono, że kraj pozbawiony surowców naturalnych, jakim jest Szwajcaria, wypracował sobie pozycję lidera w światowych rankingach jakości i innowacyjności produktów i usług. Szwajcaria jest też wymieniana w czołówce zestawień najbardziej pozytywnych kategorii pojęciowych, takich jak symbol luksusu i ekskluzywności, potwierdzenie statusu, najbardziej godne zaufania, pewne i niezawodne. Franke Polska od 20 lat działa według szwajcarskich standardów produkcji i prowadzenia biznesu, jubileusz firmy stał się więc doskonałym pretekstem do dyskusji, czym właściwie są szwajcarskie normy i jak wprowadzić je na rynek. Historia Franke w Polsce pokazuje, że funkcjonowanie zgodnie ze szwajcarskimi wzorcami przynosi wiele korzyści nie tylko przedsiębiorstwu, ale także jego partnerom biznesowym, pracownikom i klientom. Dowodem na to jest przyznanie firmie Franke w 2012 roku tytułu Pracodawca Roku. Głównym wnioskiem jaki wysunięty został na konferencji prasowej było stwierdzenie, że siłę przedsiębiorstwa stanowią jego pracownicy. Wszyscy prelegenci podkreślali, że szwajcarskie podejście do nauki zawodu i ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników przekładają się na jakość produktów, a te z kolei na stały rozwój firmy i zdobywanie kolejnych sektorów rynku. Drugim szerzej omówionym tematem była innowacyjność i jakość, które są głównymi wyróżnikami szwajcarskości. Franke jest przykładem firmy, w której pozornie prosty produkt, jakim jest zlewozmywak, powstaje przy udziale nowoczesnych rozwiązań technologicznych Pięciomilionowy zlewozmywak Franke wyprodukowany w Polsce / The 5 milionth Franke sink 4 produced in Poland od lewej / from the left: Lukas Beglinger (Ambasador Szwajcarii / Swiss Ambassador), Marek Kondrat (President, Swisschamber Poland), Marek Szymański (President, Franke Polska), Michael Pieper (CEO Franke Artemis Group) Another widely discussed topic was innovation and quality, which were the main distinctive features of Swissness. Franke is an example of a company where a seemingly simple product, namely a sink, is created using new technological solutions. 07_08

5 Z życia Izby Szwajcarskie firmy na targach w Polsce Chamber Events Swiss companies at Polish fairs The Swiss Pavilion is a joint initiative of the Polish-Swiss Chamber of Commerce and the Swiss Business Hub Poland c/o Embassy of Switzerland, which has been organized at Energetab in Bielsko-Biala for four years. Since 2012 the Pavilion has also been organized at Mach-Tool fair in Poznan. Mach-Tool Machines and Tools Exhibition, being part of the fair ITM Polska, is a meeting place of biggest international companies from the machine industry. At Mach-Tool 2013, which took place on 4-7 June, the Swiss Pavilion included exhibitions of the following companies: Alesa, Bogucki Engineering, Gudel Polska, Maegerle and Otto Suhner. The companies Forbo Flooring and Michel Cafe also supported the initiative. Participation in the joint stand organized by the Chamber and Swiss Business Hub was a perfect solution for our company to enter the Polish market. Thanks to the professional organisation and efficient carrying out of the Pavilion we were able to fully concentrate on our objectives and meetings. This support was for our company, a beginner in Poland, decisive. Christoph Leimgruber Alesa AG The Bielsko-Biala International Power Industry Fair Energetab is the largest trade fair of modern appliances, apparatus and technologies for the power industry in Poland. This year the fair was organized on September. The Swiss Pavilion included stands of the following companies: Delta Energy Systems Poland, Enersys, Franz Elkuch, Pfiffner and Polyimpex Member companies of the Chamber EP&M and Wamtechnik traditionally joined the initiative. It was our first exhibition in Bielsko-Biala, so we didn t really know what to expect. However, after the fair, we are extremely satisfied. The combination of the prominent and professional Swiss Pavilion performance and the large number of visitors, including many decisive persons from Polish companies, contributed to our success at Energetab One could feel trust towards Swiss businesses and great potential of interested companies. The support of the SBH- and PSCC-team was excellent. Roland Elkuch, Franz Elkuch AG Polsko-Szwajcarska Izba we współpracy ze Swiss Business Hub Polska przy Ambasadzie Szwajcarii już od czterech lat organizują wspólnie Pawilony Szwajcarskie na targach Energetab w Bielsku-Białej, jak również od 2012 roku na targach Mach-Tool w Poznaniu. Salon Obrabiarek i Narzędzi Mach-Tool będący częścią targów ITM Polska stanowi miejsce spotkań największych firm z branży maszynowej z całego świata. W tegorocznej edycji, która odbyła się w dniach 4-7 czerwca 2013, pod dachem Szwajcarskiego Pawilonu zaprezentowały się firmy: Alesa, Bogucki Engineering, Gudel Polska, Maegerle oraz Otto Suhner. Inicjatywę wsparły także firmy Forbo Flooring oraz Michel Cafe. Udział we wspólnym stoisku zorganizowanym przez Izbę i Swiss Business Hub był dla nas idealnym rozwiązaniem by wejść na polski rynek. Dzięki profesjonalnej organizacji i sprawnemu funkcjonowaniu Pawilonu mogliśmy w pełni skoncentrować się na własnych zadaniach i spotkaniach. Dla naszej firmy, stawiającej pierwsze kroki w Polsce, takie wsparcie miało decydujące znaczenie. Christoph Leimgruber Alesa AG Międzynarodowe Energetyczne Targi Energetab w Bielsku-Białej to największe w Polsce targi nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego. W tym roku odbyły się w dniach września. Wśród wystawców Pawilonu Szwajcarskiego na Energetab znalazły się firmy: Delta Energy Systems Poland, Enersys, Franz Elkuch, Pfiffner oraz Polyimpex. Tradycyjnie do naszej inicjatywy przyłączyły się firmy członkowskie izby: EP&M oraz Wamtechnik. Pierwszy raz wystawialiśmy się w Bielsku-Białej, więc z początku nie wiedzieliśmy, co przyniesie nam udział w targach. Jednakże teraz, po zakończeniu targów, jesteśmy zachwyceni. Profesjonalnie przygotowany i wyeksponowany Pawilon Szwajcarski oraz duża liczba odwiedzających, w tym wiele osób decyzyjnych z polskich firm, sprawiły, że Energetab 2013 zakończył się dla nas sukcesem. Podczas targów wyraźnie odczuwało się zaufanie do szwajcarskich przedsiębiorstw oraz duży potencjał zainteresowanych firm. Pomoc ze strony zespołu SBH oraz PSIG była niezastąpiona. Roland Elkuch, Franz Elkuch AG W ramach Pawilonu pierwszego dnia targów odbył się panel polsko-szwajcarski zakończony koktajlem z gościnnym udziałem Kurta Schellera. As part of the Pavilion on the first day of the fair a Polish-Swiss panel was held. The panel ended with a cocktail at which Mr Kurt Scheller was a special guest. MACH-TOOL ENERGETAB Kurt Scheller 09_10

6 Z życia Izby IV Międzynarodowy Piknik Rodzinny Targi w Polsce BioForum powraca do Polski! Chamber Events 4. International Family Picnic On 8th September 2013, in the summer sunshine, the fourth edition of International Family Picnic took place. The co-organizers of the event were the Commercial Section of Austrian Embassy in Poland, the Belgian Business Chamber and the Polish-Portuguese Chamber of Commerce. We met this year at a picnic area of Portucale restaurant in Warsaw. We prepared many attractions for our guests, such as an urban game, petanque and tennis. We would like to thank our sponsors for their financial support and our sponsors-in-kind who provided nice gifts for our guests. Dnia 8 września 2013, w promieniach letniego słońca, odbyła się czwarta edycja Międzynarodowego Pikniku Rodzinnego. Współorganizatorami spotkania były Dział Handlowy Ambasady Austrii, Belgijska Izba Gospodarcza oraz Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza. W tym roku gościliśmy na terenie piknikowym przy restauracji Portucale w Warszawie. Dla naszych gości przygotowaliśmy wiele atrakcji, m.in. grę miejską, petanque, grę w tenisa. Dziękujemy sponsorom za wsparcie finansowe wydarzenia oraz sponsorom nagród rzeczowych za miłe upominki dla naszych gości. Trade Fairs in Poland BioForum comes back to Poland! On May 28-29, 2014 in Lodz the 13th edition of BioForum - the most important meeting of the biotechnology industry in Central and Eastern Europe (CEE) will be held. For 13 years BioForum has been gathering CEOs, managers, scientists and investors from the innovative biobusiness sector. Trade shows are aimed at small and medium-sized enterprises from CEE who wish to establish business relations with partners from Western Europe and the US. For companies outside Central Europe this is the only place where they get to know the full range of projects, services and products offered by the region. After 10 years in Poland, the event was organized in the Czech Republic (2012) and Hungary (2013). Along with Poland they are the biggest countries in Central and Eastern Europe with the greatest economic and intellectual potential and are therefore strategically significant for the development of innovative biobusiness in the region. In each of these countries the organization has been supported by the local governmental and non-governmental organizations, which raised the importance of this event as the first choice for innovative companies in the region. It is here where strategic decisions for Central Europe are adopted, e.g. signing an agreement on close cooperation between Poland and Hungary, under the umbrella of Ministries of Economy of both countries on BioForum W dniach maja 2014 w Łodzi odbędzie się XIII edycja BioForum-najważniejszego spotkania branży biotechnologicznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 13 lat BioForum gromadzi prezesów, managerów, naukowców i inwestorów z sektora innowacyjnego biobiznesu. Targi adresowane są przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw z Europy Środkowej i Wschodniej, które chcą nawiązać kontakty biznesowe z partnerami m.in. z Europy Zachodniej czy USA. Dla firm spoza Europy Środkowej jest to jedyne miejsce gdzie poznają pełen wachlarz projektów, usług i produktów jakie oferuje ten region. Po 10 latach w Polsce, impreza zorganizowana została w Czechach (2012) oraz na Węgrzech (2013). Obok Polski, są to największe kraje Europy Środkowej i Wschodniej, z najwyższym potencjałem gospodarczym i intelektualnym a przez to strategiczne dla rozwoju innowacyjnego biobiznesu w tym regionie. W każdym z tych krajów organizacja wsparta była przez lokalne instytucje rządowe oraz pozarządowe, co podnosi rangę tej imprezy jako imprezy pierwszego wyboru dla innowacyjnych firm z tego regionu. To tutaj zapadają strategiczne dla Europy Środkowej decyzje, m.in. podpisanie porozumienia dotyczącego ścisłej współpracy pomiędzy Polską a Węgrami pod parasolem Ministerstw Gospodarki obu tych krajów na BioForum Jestem przekonany, że największe i najbardziej wpływowe firmy biotechnologiczne wciąż szukają świeżych, innowacyjnych pomysłów, a tym samym partnerów w biobiznesie i outsourcingu. Pod tym względem BioForum jest dla takich firm idealnym miejscem podkreśla Tadeusz Pietrucha, Prezes Spółki Bio-Tech Consulting, która jest głównym organizatorem konferencji. I am convinced that the greatest and most influential biotech companies are still looking for fresh, innovative ideas and thus biobusiness partners and outsourcing. Regarding this, BioForum is ideal for such companies emphasizes Tadeusz Pietrucha, President of Bio-Tech Consulting, the main organizer of BioForum. Zaufali nam / Trusted us: 11_12

7 Wiadomości od firm członkowskich Innowacyjność w telematyce News from member companies Innovation in telematics LOSTnFOUND extends with the new year of 2014 the range of LOSTnFOUND NIMBO. This compact device weighing less than 50g telematics services. LOSTnFOUND introduces its new solutions: and being the size of a banking card, using the GSM network and a SIM card is used to track shipments. NIMBO operates in a global LOSTnFOUND MISSION will complement the present services. MIS- monitoring system of LOSTnFOUND on the GSM network. Integrated SION LOSTnFOUND Application for iphone, Smartphone, allows drivers SIM card NIMBO LOSTnFOUND provides seamless coverage in over to stay in touch with the headquarters. HQ are able to see the status of implementation of the driver s task. Thanks to this the control battery allows the device to operate for a very long time, minimizing 140 countries, with no extra charges for roaming. High capacity Li-ion panel can support them and guide them, decreasing the number of the need for continuous charging. The current position is not the errors during the transmission of information, and reducing the poor only function of NIMBO. NIMBO LOSTnFOUND is equipped with a performance. Optimization of processes is made possible by the motion sensor and light. This allows an authorized person to receive simultaneous preview of the location of the vehicle and shortening information e.g. at the time of unpacking of goods or opening of the the response time to send the tasks. The control panel automatically package. Due to its size and weight it can be easily inserted into any receives documents, reports of completed tasks, jobs, and, thus, has package through an available opening, or attached to the package extensive analysis capabilities of the services. It can, among other along with the supplied documentation. things, show service completion at any time or work out the costs of completed services in a short period of time. More at An employee performing the tasks out of office with the application or LOSTnFOUND MISSION on his iphone, smartphone, does not have to show up in the company to keep a list of tasks for the day. This is literally - at his fingertips. The control panel can send a new task during the day, along with a priority indication of the order. Performing simple tasks associated with operating performance an employee is almost entirely exempt from the time-consuming reports documenting work because the application allows you to document the performance of a task (including obtaining a signature) immediately after its completion. Using this application, the employee receives a powerful tool for communication (messages, orders, phone) and navigation (google maps included). LOSTnFOUND wraz z nowym rokiem 2014 poszerza zakres świadczonych usług telematycznych. Oprócz znanych urządzeń służących do zarzadzania flotą, LOSTnFOUND wprowadza na rynek nowe rozwiązania: LOSTnFOUND MISSION to dopełnienie świadczonych usług. Aplikacja LOSTnFOUND MISSION na iphonie, smartfonie, umożliwia kierowcom stały kontakt z centralą, co sprawia, że jest ona w stanie kontrolować, w jakim stopniu dany kierowca zrealizował powierzone zadanie. Dzięki aplikacji centrala może wspierać kierowców i nimi zarządzać, redukując w ten sposób liczbę błędów podczas przekazywania informacji, zwiększając dzięki temu wydajność. Optymalizacja przebiegu procesów jest możliwa dzięki równoczesnemu podglądowi lokalizacji danego pojazdu oraz skróceniu czasu reakcji na wysłane zadania. Ponadto centrala otrzymuje automatycznie dokumenty, raporty z wykonanych zadań, zleceń, co daje jej szerokie możliwości analizy wykonanych usług, m.in.: w każdej chwili może wykazać zrealizowane usługi lub w krótkim czasie rozliczyć zakończone zlecenia. Dzięki aplikacji LOSTnFOUND MISSION na iphonie, smartfonie, pracownik wykonujący zadania w terenie nie musi pojawiać się w firmie, aby otrzymać listę zadań na dany dzień. Ma ją w dosłownym tego słowa znaczeniu pod ręką. Centrala może wysłać nowe zadania w ciągu dnia wraz z zaznaczeniem kolejności priorytetowej. Wykonując proste czynności związane z obsługą wykonania, pracownik jest niemal całkowicie zwolniony z czasochłonnego dokumentowania raportów roboczych. Aplikacja umożliwia udokumentowanie realizacji zadania (łącznie z uzyskaniem podpisu) natychmiast po jego zakończeniu. Korzystając z niej pracownik otrzymuje wydajne narzędzie do komunikacji (wiadomości, zlecenia, telefon) i nawigacji (możliwość korzystania z google maps). LOSTnFOUND NIMBO to urządzenie wielkości karty bankomatowej ważące mniej niż 50gram, które służy do monitorowania przesyłek, wykorzystując sieci GSM oraz kartę SIM. NIMBO działa w globalnym systemie monitorowania LOSTnFOUND, w tym sieci GSM. Zintegrowana karta SIM LOSTnFOUND NIMBO zapewnia bezproblemowe pokrycie zasięgu w ponad 140 krajach, bez dodatkowych opłat w roamingu. Duża wydajność baterii Li-ion pozwala urządzeniu działać przez bardzo długi czas, minimalizując potrzebę ciągłego ładowania. Ustalenie aktualnej pozycji przesyłki nie jest jedyną funkcją NIMBO. LOSTnFO- UND NIMBO jest wyposażony w czujnik ruchu i światła. Dzięki temu upoważniona osoba otrzymuje informację np. w momencie rozpakowania towaru, otwarcia paczki. Niewielki rozmiar oraz nieduża waga sprawiają, że można go łatwo włożyć do jakiejkolwiek paczki lub dołączyć do przesyłki wraz z dostarczanymi dokumentami. Więcej na lub 13_14

8 Wiadomości od firm członkowskich BRE Bank: Sprechen Sie Deutsch? Natürlich! Wiadomości od firm członkowskich 40 lat minęło jak jeden dzień News from member companies BRE Bank: Sprechen Sie Deutsch? Natürlich! BRE Bank S.A. was established in 1986 as a corporate bank supporting the development of Polish enterprises, and in particular those dealing in exports to global markets. During 27 years of its operations, the bank underwent a transformation from a specialist bank to one of the largest universal banks in Poland. Presently, BRE ranks third in terms of the balance sheet total, and the entire organization provides services to more than 4.2 million customers. Commerzbank is its majority shareholder. Within the framework of its corporate business, the bank offers specialist services to international customers. Its key element is the International Corporates Department (DIC). More than a half of foreign customers of the bank are companies with German capital, which use comprehensive services in German as part of the German Desk dedicated to them. The German Desk has offered the customers assistance in using the ibre FX transaction platform (which is also available in German), obtaining information on the current financial market situation and concluding FX transactions by telephone through a dedicated German-speaking dealer. Moreover, BRE Bank product range for international customers features a broad array of modern financial products streamlining the market risk management process. BRE Bank offers its services under several separate brands, including mbank, MultiBank, BRE Bank and BRE Private Banking & Wealth Management. Very soon, on 25 November 2013, the bank is to change its name to mbank. That brand name will be used in the bank s operations on all markets. That will also be the bank s name that will be entered in the Register of Entrepreneurs. The mbank brand was selected because of its high brand awareness and growth potential. mbank was launched on the market in Presently, the mbank provides services to more than 3.5 million customers. BRE Bank S.A. powstał w 1986 roku jako bank korporacyjny, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw, szczególnie eksportujących na rynki światowe. W ciągu 27 lat istnienia z banku specjalistycznego przekształcił się w jeden z największych banków uniwersalnych działających w Polsce. Obecnie BRE jest 3. bankiem w pod względem sumy bilansowej, a w ramach jego struktur obsługiwanych jest dziś ponad 4,2 mln klientów. Jego głównym akcjonariuszem jest Commerzbank. W ramach bankowości korporacyjnej bank oferuje specjalistyczną obsługę klientów międzynarodowych. Jej kluczowym elementem jest Departament Klientów Międzynarodowych (DIC). Więcej niż połowa klientów zagranicznych banku to firmy z niemieckim kapitałem, które korzystają z pełnej obsługi w języku niemieckim w ramach dedykowanego im German Desk. German Desk pomaga klientom m.in. w obsłudze platformy transakcyjnej ibre FX (także dostępna w języku niemieckim), uzyskiwaniu informacji dotyczących bieżącej sytuacji na rynkach finansowych oraz zawieraniu telefonicznych transakcji walutowych poprzez dedykowanego niemieckojęzycznego dealera. Zagranicznym klientom BRE Bank proponuje także szeroki zakres nowoczesnych produktów finansowych wspierających proces zarządzania ryzykiem rynkowym. BRE Bank oferuje swoje usługi pod kilkoma odrębnymi markami: mbank, MultiBank, BRE Bank oraz BRE Private Banking & Wealth Management. Już wkrótce, 25 listopada 2013 r., bank zmieni nazwę na mbank. Marka ta będzie wykorzystywana w całej działalności banku na wszystkich rynkach. Będzie to też nazwa banku zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców. Wybór mbanku podyktowany był jego wysoką rozpoznawalnością i potencjałem wzrostu. mbank został wprowadzony na rynek w 2000 roku. Obecnie w ramach jego struktur obsługiwanych jest ponad 3,5 mln klientów. News from member companies 40 years have passed as one day Customer satisfaction is our satisfaction. We have always suggested practical solutions. The definition of export in tax law has changed. Export for VAT purposes now will not only include cases where an export procedure is commenced in Poland, but also cases where goods are transported to another EU Member State and the export procedure is commenced in such other EU Member State. There should no longer be any doubts that the supply of goods transported from Poland in the case that the export procedure is commenced in another EU Member State will be taxed at the rate of 0%. Supplies of printed promotional and information materials will no longer be outside the scope of VAT. Such supplies will be outside the scope of VAT only if qualifying as gifts of small value. Exclusion from VAT taxation is conditional on their transfer for purposes related to the business activity of the taxpayer. 23 August 2013 was the date of entry into force of amendments to the provisions of the Labour Code regarding flexible working time. We will advise you on how to implement the new regulations. One has to bear in mind that introducing flexible working time in the company requires compliance with the following procedures: Agreement with employees representatives - a change of the system or schedule of working time cannot be made by way of a unilateral decision of the employer. Changes in the regulations - the agreed changes should then be included in the internal regulations collective labour agreement or work regulations, and in the case of employers employing fewer than 20 individuals and not obliged to have work regulations in a separate agreement concluded with the representatives of the employees. Notification to the Labour Inspectorate within 5 days from the date of conclusion of the agreement with the representatives of the employees the employer notifies this in writing to the District Labour Inspectorate. Work schedules it will be possible to prepare the work schedule in electronic format or as a hard copy and it will not have to cover the entire settlement period, but it has to cover at least 1 month. Zadowolenie klientów, nasza satysfakcja. Zawsze podpowiadaliśmy praktyczne rozwiązania. W prawie podatkowym zmieniono definicję eksportu. Eksport dla celów VAT obejmować będzie nie tylko dostawy towarów, gdy procedura wywozu zaczęła się na terytorium Polski, ale także dostawy towarów transportowanych do innego państwa członkowskiego UE, w którym rozpocznie się procedura wywozu. Nie powinno już być wątpliwości, że do dostawy towarów transportowanych z Polski, gdy procedura wywozu rozpoczyna się w innym państwie członkowskim UE, będzie miała zastosowanie stawka 0%. Dostawy drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych nie będą już poza zakresem VAT. Chyba że będą mogły być uznane za prezenty o małej wartości. Warunkiem wyłączenia z opodatkowania VAT jest ich przekazanie na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. 23 sierpnia 2013 weszły zmiany przepisów Kodeksu Pracy w zakresie uelastycznienia czasu pracy. Podpowiemy Państwu jak wprowadzić nowe regulacje. Należy pamiętać, że uelastycznienie czasu pracy w firmie wymaga zachowania określonych procedur: Porozumienie z reprezentacją pracowników - zmiana systemu czy rozkładu czasu pracy nie mogą nastąpić w drodze jednostronnej decyzji pracodawcy. Zmiany w regulaminie - uzgodnione zmiany powinny być następnie zapisane w regulaminie wewnętrznym układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy, a u pracodawców zatrudniających poniżej 20 pracowników i nie zobowiązanych do posiadania regulaminu pracy w odrębnym porozumieniu zawartym z przedstawicielami pracowników. Zgłoszenie do Inspekcji Pracy - w ciągu 5 dni od zawarcia porozumienia z przedstawicielami pracowników pracodawca zgłasza to na piśmie Okręgowemu Inspektoratowi Pracy. Harmonogramy prac - rozkład czasu pracy będzie mógł być sporządzony w formie elektronicznej lub papierowej, musi obejmować co najmniej 1 miesiąc. 40 YEARS IN THE ART OF BEING LOCAL WORLDWIDE InterGest Poland Sp. z o.o. Tel.: Homepage: 15_16

9 Nasi nowi członkowie New Member Companies Axpo Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 123, Warszawa Axpo Polska jest spółką zależną Axpo. Spółka Axpo Trading jest obecna w większości krajów europejskich i posiadając długoletnie doświadczenie w międzynarodowym xhandlu energią jest jedną ze znaczących firm na europejskim rynku energii. Axpo Trading oferuje szeroki zakres usług poczynając od analiz rynkowych poprzez zarządzanie portfelem produkcyjnym farm wiatrowych do handlu energią elektryczną i emisjami CO2. tel fax Axpo Polska is the subsidiary of Axpo. Axpo Trading is active all over Europe and having vast experience in international energy trading, Axpo is among the most established companies in the European energy market. Axpo Trading offers a wide range of services including market analysis, the management of wind power production portfolios and energy trading and CO2 emissions. Franz Elkuch AG Burstriet 9, CH-9465 Salez Franz Elkuch AG: Innowacyjne wyroby z tworzywa sztucznego ze Szwajcarii. Franz Elkuch AG projektuje i wdraża kompletne rozwiązania systemowe w dziedzinie systemów rurowych do prowadzenia kabli od 1965 roku. Firma zaopatruje międzynarodowych dostawców energii a także zakłady telekomunikacyjne w Europie, oferując rewolucyjne, niezawodne i proekologiczne rozwiązania w zakresie systemów rur giętkich, tulei i narzędzi tel fax Franz Elkuch AG: Swiss craftmanship with plastics for advanced cable protection Franz Elkuch AG designs and implements complete systematic solutions in the field of innovative cable protection since The company supplies international Telecom and power supply companies in Europe with its revolutionary bent tubing system, sleeves and repair-kit, assuring a flexible, solid, reliable, and environmentally-friendly solution. BRE Bank SA ul. Senatorska 18, Warszawa Polska BRE Bank jest bankiem uniwersalnym, obsługującym zarówno wielkie korporacje, jak i firmy sektora MSP, mikroprzedsiębiorstwa, a także osoby prywatne. Do Grupy BRE Banku należą spółki oferujące produkty i usługi finansowe komplementarne do bankowych (m.in. leasingowe, faktoringowe, prowadzące działalność maklerską oraz ubezpieczeniową). Od 25 listopada 2013 Grupa BRE Bank zmieni nazwę na mbank. tel BRE Bank is a universal bank. It services large corporations, small and medium-sized enterprises (SMEs), micro-enterprises and private individuals. BRE Bank Group consists of several companies offering financial products and services complementary to the Bank s offer, among others including leasing, factoring, brokerage and insurance. On November 25, 2013 BRE Bank Group will change its name to mbank. IMS Glass-Decor Sp. z o.o. Malwowa 69 a, Poznań IMS Glass Decor to wiodący dekorator przemysłowy szkła stołowego i opakowaniowego, dostawca szkła drukowanego sitodrukiem bezpośrednim oraz pośrednim, partner wielu kampanii reklamowych, kreator szklanych pomysłów. tel fax IMS Glass Decor is the leading industrial decorating company of table and packaging glassware, supplier of direct and indirect screen-printed glass, partner of many advertising campaigns, creator of glass-made ideas. CBP Polska Sp. z o.o. VAT SP.K. Albatrosów 15 A, Warszawa Jesteśmy po to, aby proces zwrotu Państwa podatku VAT z zagranicy był prosty i skuteczny. Oferujemy szeroką gamę usług korporacyjnych związanych z międzynarodowym podatkiem VAT. Pomagamy firmom w dokonywaniu oceny prawidłowego opodatkowania podatkiem VAT, maksymalizacji zwrotu zagranicznego podatku VAT, spełnianiu wymogów dotyczących zgodności z przepisami, zmniejszaniu kosztów i upraszczaniu procedur. tel fax Cash Back can assist your company with all your foreign VAT needs. We offer a comprehensive range of corporate services related to international VAT. We help companies assess the correct VAT treatment, maximise foreign VAT recovery, deal with compliance requirements, reduce costs and simplify procedures. Rothschild Bank AG Zollikerstrasse 181, CH-8034 Zurich Rothschild Wealth Management & Trust świadczy usługi w zakresie wealth structuring, investment management, bankowości i usług powierniczych dla klientów indywidualnych, rodzin, funduszy i instytucji charytatywnych. Główne biura firmy zlokalizowane są w Zurychu, Londynie i Frankfurcie. Firma jest częścią grupy Rothschild oferującej również usługi z zakresu global financial advisory, institutional asset management oraz merchant banking. tel fax Rothschild Wealth Management & Trust provides wealth structuring, investment management, banking and trust services to wealthy individuals, families, trusts and charities. Its principal offices are in Zurich, London and Frankfurt and it is part of the wider Rothschild group that also provides Global Financial Advisory, Institutional Asset Management and Merchant Banking services. Divio AG Riedtlistrasse 23, CH-8006 Zurich Divio, web agency z siedzibą w Zurychu, to specjalista w zakresie tworzenia web aplikacji, designu i kreacji. W procesie tworzenia firma wykorzystuje nowoczesny web framework Django i jest mocno zaangażowana w rozwój cieszącego się popularnością projektu open source django CMS (www.django-cms.org). Divio realizuje swoje projekty w oparciu o metodykę zwinną «SCRUM». tel Divio, a web agency located in Zürich, builds web applications and is specialised in the areas of design and development. For the production Divio uses the modern Webframework Django and is heavily involved in the development of the successful open source project django CMS (www.django-cms.org). The company relies on the agile «SCRUM»-methodology for its projects. Se-ma-for Produkcja Filmowa Sp. z o.o. ul. Targowa 1/3 b.24, Łódź Se-ma-for powstał w roku 1947 i do dziś specjalizuje się w animacji poklatkowej. Wyprodukowano tu wiele seriali skierowanych do dzieci oraz filmów, z których dwa nagrodzono Oscarem - w roku 1983 i Se-ma-for jest również wykonawcą animowanych reklam dla firm oraz agencji marketingowych. Poprzez Se-ma-for Muzeum Animacji oraz Se-ma-for Film Festival jest też organizatorem prywatnych oraz biznesowych eventów. tel Se-ma-for was founded in 1947 and specialises in stop motion animation, they made many children series as well as produced two Oscar winning animations in 1983 and Se-ma-for aside producing its own films provides services on animation advertisement to Corporate and PR & Marketing agencies. Via their Museum and Animation Festival they also organise bespoke private and corporate events. FLAWA AG Badstrasse 43, CH-9230 Flawil Flawa AG to szwajcarska firma z tradycjami, specjalizująca się w rozwijaniu, produkcji i wprowadzaniu na rynek produktów do pielęgnacji i higieny osobistej. Know-how, najnowocześniejsze technologie produkcji, oraz gotowość dostaw zapewniają firmie wiodącą pozycję na rynku jako producenta wyrobów z naturalnych surowców i tkanin. Zatrudniająca 150 pracowników firma dostarcza wysokiej jakości wkładki laktacyjne, wyroby z waty, środki do higieny stóp oraz produkty medyczne. tel Flawa AG is a Swiss based company with core competencies in the development, manufacturing, procurement and marketing of products meeting hygiene and personal care needs. Thanks to its know-how, state-ofthe-art production technology and supply availability Flawa AG established a strong position as a manufacturer of high-end products mainly made of natural and textile raw materials. With 150 employees, Flawa AG develops and markets high-quality nursing pads, cotton, feet hygiene and medical products. Vision Warsaw Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 81 / Warszawa Założona w 1999 roku w Szwajcarii firma VISIONGROUP specjalizuje się w wynajmie najwyższej jakości umeblowanych apartamentów z obsługą. Pod marką VISIONA- PARTMENTS wynajmowane są ekskluzywne apartamenty w największych europejskich metropoliach, natomiast pod nazwą VISIONVILLAS kryją się luksusowe wille. W Warszawie firma oddała w tym roku swoje designerskie apartamenty w PLATINUM TOWERS do użytkowania. tel fax Founded in Switzerland in 1999, VISIONGROUP specializes in the rental of high-quality furnished apartments known for their commitment to service and style at best city locations. In Warsaw the company opened its designer apartments in the PLATINUM TOWERS this year. 17_18

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events Business Tourism the magazine KWARTALNIK nr 1/2015 QUARTERLY no. 1/2015 ISSN: 2084-7416» Intel Extreme Masters 12-15 marca 2015» Intel Extreme Masters 12-15 March 2015 s. 4-5» VII Europejski Kongres Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-9541. Zima Winter 2013. Zima w kuchni. Karnawałowy smakołyk. Eksport rośnie w miarę jedzenia

ISSN 1232-9541. Zima Winter 2013. Zima w kuchni. Karnawałowy smakołyk. Eksport rośnie w miarę jedzenia ISSN 1232-9541 Zima Winter 2013 Zima w kuchni Karnawałowy smakołyk Eksport rośnie w miarę jedzenia ZDJĘCIA PHOTOS BY: PANTHERSTOCK/PHOTOGENICA I STR. OKŁADKI I COVER BY: PANTHERSTOCK/PHOTOGENICA ZDJĘCIE

Bardziej szczegółowo

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer:

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer: Organizator / Organizer: Patroni / Patronage: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (RIG) / Chamber of Commerce and Industry in Katowice Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) / Polish Agency

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Jaki będzie 2013 rok? What Will 2013 Be Like? Zapraszamy do Warszawy na Złoto Srebro Czas Be Our Guest at Gold Silver Time, Warsaw

Jaki będzie 2013 rok? What Will 2013 Be Like? Zapraszamy do Warszawy na Złoto Srebro Czas Be Our Guest at Gold Silver Time, Warsaw October 4 th -6 th, 2013 EXPO XXI Warsaw International Expocentre Prądzyńskiego 12/14 Warsaw, Poland www.zlotosrebroczas.com jewellery: OSTROWSKI-DESIGN Jaki będzie 2013 rok? What Will 2013 Be Like? Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO pod redakcją Ewy Komorowskiej, Agnieszki Szlachty, Małgorzaty Tarczyńskiej-Łuniewskiej

Bardziej szczegółowo

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development

Bardziej szczegółowo

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce Wolontariat osób dojrzałych w Polsce Ekspertyza dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Filip Pazderski Paulina Sobiesiak-Penszko Warszawa, czerwiec 2012 1 S t r o n a Spis treści Executive summary...

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department kierujący supervisor Agnieszka Zgierska

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more Nawet jeżeli nie znasz dobrze angielskiego i tak możesz zadzwonić pod powyższe numery telefonów i poprosić o pomoc tłumacza. Z pewnością otrzymasz telefon zwrotny i pomoc tłumacza. Możesz też zadzwonić

Bardziej szczegółowo

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy pod redakcją Macieja Fagasińskiego i Marty Szczepanik edited by Maciej Fagasiński and Marta Szczepanik Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Bardziej szczegółowo

ISSN 1896-4923. Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego I 2014 / 15 LAT W NATO BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

ISSN 1896-4923. Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego I 2014 / 15 LAT W NATO BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ISSN 1896-4923 I 2014 / 29 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 15 LAT W NATO BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 29 styczeń marzec 2014 r. Warszawa 2014 Szef Biura Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo