Jakie wymagania normy ISO 9001:2000 sprawiają trudności polskim przedsiębiorstwom?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jakie wymagania normy ISO 9001:2000 sprawiają trudności polskim przedsiębiorstwom?"

Transkrypt

1 Mariusz J. Ligarski, Karina Koczaj, Jakie wymagania normy ISO 9001:2000 sprawiają trudności polskim przedsiębiorstwom, Problemy Jakości, 2004, nr 11, s. 24, Mariusz J. Ligarski, Karina Koczaj Jakie wymagania normy ISO 9001:2000 sprawiają trudności polskim przedsiębiorstwom? Wyniki badań dotyczących niezgodności wykrytych w auditach trzeciej strony Wprowadzenie Systemy zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 stają się coraz popularniejsze w polskich organizacjach. Zapoczątkowany w Polsce w 1990 roku proces certyfikacji systemów zarządzania jakością rozwija się dynamicznie czego dowodem jest stale zwiększająca się liczba przyznanych certyfikatów. Systemy jakości objęły swym zasięgiem działalność produkcyjną i usługową, organizacje duże, średnie i małe, z czego udział tych ostatnich w certyfikacji gwałtownie rośnie w ostatnich latach [1]. Rodzina norm ISO serii 9000 z 2000 roku [2,3,4] lansująca podejście procesowe jest bardziej przyjazna dla różnorodnych organizacji niż wcześniejsze edycje analizowanej rodziny norm. Norma ISO 9001:2000 stała się ogólnym modelem wymagań dotyczących systemu zarządzania jakością dla rożnych organizacji. Szukając odpowiedzi na pytanie, które wymagania normy ISO 9001:2000 sprawiają trudności organizacjom oraz czy wielkość organizacji i charakter jej działalności ma wpływ na te trudności zdecydowano się na przeprowadzenie badań empirycznych. Do badań wybrano jedną z największych firm certyfikujących w Polsce i na świecie Bureau Veritas Quality International (BVQI). BVQI posiada w Polsce pięć ośrodków certyfikacji w Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Szczecinie i Warszawie. Do badań wybrano ośrodek, w którym przyznano największą liczbę certyfikatów w BVQI Polska ośrodek Katowice. Badania przeprowadzono marcu 2004 roku na próbie 270 przedsiębiorstw, które mają wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością w BVQI. Poddano analizie wyniki 475 auditów, przeprowadzonych w okresie od lipca 2001 do lutego 2004, w których stwierdzono 544 niezgodności. W badaniach jako audit traktujemy zarówno audit certyfikacyjny, audit recertyfikacyjny, jak i audit wstępny i wizytę kontrolną. Za niezgodności uważamy formalne niezgodności, na które auditorzy BVQI wystawili karty niezgodności. Spostrzeżenia, uwagi i zalecenia doskonalące nie były brane pod uwagę w czasie badań. Wielkość badanych przedsiębiorstw określono na podstawie liczby zatrudnionych w nich pracowników i wyróżniono cztery rodzaje przedsiębiorstw: małe, średnie, duże i bardzo duże, które przedstawiono w Tablicy 1. WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Udział procentowy Przedsiębiorstwa małe (do 50 zatrudnionych) ,15% Przedsiębiorstwa średnie (od 51 do 250 zatrudnionych) 68 25,19% Przedsiębiorstwa duże (od 251 do 500 zatrudnionych) 16 5,92% Przedsiębiorstwa bardzo duże (powyżej 501 zatrudnionych) 29 10,74% SUMA ,00%

2 Tablica 1. Przedsiębiorstwa objęte badaniem wg zatrudnienia Ze względu na obszar prowadzonej działalności przedsiębiorstwa zostały podzielone na produkcyjne oraz usługowe biorąc pod uwagę główną działalność (Tablica 2). Przedmiotem działalności wielu przedsiębiorstw poddanych badaniu była zarówno produkcja jak i usługi oraz obydwa te obszary należały do zakresu certyfikacji, w takiej sytuacji przedsiębiorstwo klasyfikowane było do określonej grupy na podstawie działalności głównej wynikającej także z jego formy. OBSZAR DZIAŁALNOŚCI Udział procentowy PRODUKCJA ,00% USŁUGI ,00% SUMA ,00% Tablica 2. Przedsiębiorstwa objęte badaniem wg obszaru działalności Niezgodności wykryte w auditach trzeciej strony wyniki badań Niezgodności w poszczególnych wymaganiach normy Na podstawie przeprowadzonych badań zidentyfikowane niezgodności zostały przydzielone do obszarów, w których wystąpiły, opisanych kolejnymi punktami normy PN- EN ISO 9001:2001. Na tej podstawie sporządzona została Tablica 3 zestawiająca typowe niezgodności oraz ich udział w ogólnej liczbie wykrytych niezgodności. PUNKT NORMY PN-EN ISO 9001:2001 Liczba niezgodności Udział procentowy 4 System zarządzania 4.1 Wymagania ogólne 12 2,21% jakością 4.2 Wymagania dotyczące dokumentacji ,00% 5 Odpowiedzialność kierownictwa 6 Zarządzanie zasobami 7 Realizacja wyrobu 5.1 Zaangażowane kierownictwa 3 0,55% 5.2 Orientacja na klienta 1 0,18% 5.3 Polityka jakości 2 0,37% 5.4 Planowanie 21 3,86% 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja 27 4,96% 5.6 Przegląd zarządzania 28 5,15% 6.1 Zapewnienie zasobów 1 0,18% 6.2 Zasoby ludzkie 42 7,72% 6.3 Infrastruktura 14 2,57% 6.4 Środowisko pracy 4 0,74% 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 6 1,10% 7.2 Procesy związane z klientem 16 2,94% 7.3 Projektowanie i rozwój 21 3,86% 7.4 Zakupy 45 8,27% 7.5 Produkcja i dostarczanie usługi 33 6,07% 7.6 Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów 33 6,07%

3 8 Pomiary, analiza i doskonalenie 8.1 Postanowienia ogólne 0 0,00% 8.2 Monitorowanie i pomiary 59 10,85% 8.3 Nadzór nad wyrobem niezgodnym 5 0,92% 8.4 Analiza danych 1 0,18% 8.5 Doskonalenie 34 6,25% SUMA ,00% Tablica 3. Występowanie niezgodności w odniesieniu do poszczególnych punktów normy PN-EN ISO 9001:2001 Wyniki badań wykazały, że najwięcej problemów w spełnianiu wymagań normy występuje w obszarze dokumentacji systemowej, czyli punkcie 4.2 normy ISO 9001:2000. Aż 25% wszystkich zaistniałych niezgodności dotyczy właśnie tego punktu. Stwierdzone podczas badań niezgodności dotyczyły głównie punktów Nadzór nad dokumentacją i Nadzór nad zapisami. Ponad 10% wszystkich zidentyfikowanych niezgodności należało do obszaru opisanego punktem 8.2 normy ISO 9001:2000, czyli Monitorowanie i pomiary. Tu najwięcej niezgodności odnosiło się do punktu Audit wewnętrzny. Prawie 8,3% wszystkich zidentyfikowanych niezgodności dotyczyło punktu 7.4 Zakupy, a najwięcej niezgodności w tym obszarze odnosiło się do Procesu zakupu opisanego punktem Duży, bo prawie 8 %-owy udział niezgodności dotyczy również punktu 6.2 normy ISO 9001:2000, czyli Zasobów ludzkich, a dokładniej punktu Kompetencje, świadomość i szkolenie. Ponad 6% zidentyfikowanych w trakcie auditów niezgodności dotyczyło punktu 8.5 Doskonalenie, a dokładniej działań korygujących i zapobiegawczych. Zarówno w obszarze punktu 7.5 Produkcja i dostarczanie usługi oraz 7.6 Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów wystąpiło po 6,07% wszystkich stwierdzonych niezgodności. Następnym w kolejności obszarem występowania niezgodności jest punkt 5.6 normy ISO 9001:2000 Przegląd zarządzania. Ponad 5% zidentyfikowanych niezgodności poddanych analizie należało do tego obszaru. Prawie 5% niezgodności odnosiło się do punktu 5.5 normy ISO 9001:2000, czyli Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja, a dokładniej do punktu Odpowiedzialność i uprawnienia. Dokładnie 3,86% niezgodności dotyczyło punktów 5.4 Planowanie i 7.3 Projektowanie i rozwój. W pozostałych obszarach wystąpiło łącznie mniej niż 10% wszystkich niezgodności zidentyfikowanych w czasie badań. Nie stwierdzono żadnej niezgodności dotyczącej punktu 8.1 Postanowienia ogólne, ale wynika to z faktu, iż związane z nim defekty systemu zarządzania jakością przypisane zostały do kolejnych punktów należących do obszaru 8 Pomiary, analiza i doskonalenie, których wymagania nie zostały spełnione. Poniżej 3% stwierdzonych niezgodności dotyczyło punktów 6.3 Infrastruktura, 4.1 Wymagania ogólne oraz 7.1 Planowanie realizacji wyrobu. Mniej niż 1% niezgodności przypadało na obszary 8.3 Nadzór nad wyrobem niezgodnym, 6.4 Środowisko pracy, 5.1 Zaangażowanie kierownictwa oraz 5.3 Polityka jakości. W obszarach opisanych punktami 5.2 Orientacja na klienta, 6.1 Zapewnienie zasobów oraz 8.4 Analiza danych zidentyfikowanych zostało po jednej niezgodności. Niezgodności w przedsiębiorstwach małych, średnich, dużych i bardzo dużych Szukając odpowiedzi na pytanie czy rodzaj niezgodności zależy od wielkości organizacji opracowano zestawienie niezgodności w przedsiębiorstwach małych, średnich, dużych i bardzo dużych (Tablica 4). Punkt Udział procentowy niezgodności zidentyfikowanych w

4 normy przedsiębiorstwach małych przedsiębiorstwach średnich przedsiębiorstwach dużych przedsiębiorstwach bardzo dużych 4.1 2,06% 0,87% 6,52% 2,27% ,43% 21,74% 21,74% 18,18% 5.1 0,88% 0,00% 0,00% 0,00% 5.2 0,00% 0,00% 0,00% 2,27% 5.3 0,29% 0,00% 0,00% 2,27% 5.4 4,13% 2,61% 4,35% 4,55% 5.5 5,01% 4,35% 2,17% 9,09% 5.6 5,90% 3,48% 4,35% 4,55% 6.1 0,29% 0,00% 0,00% 0,00% 6.2 5,60% 13,04% 8,70% 9,09% 6.3 2,65% 1,74% 2,17% 4,55% 6.4 0,88% 0,00% 2,17% 0,00% 7.1 0,59% 3,48% 0,00% 0,00% 7.2 2,06% 4,35% 2,17% 6,82% 7.3 4,13% 1,74% 4,35% 6,82% 7.4 8,55% 6,96% 4,35% 13,64% 7.5 5,31% 5,22% 13,04% 6,82% 7.6 6,49% 6,09% 8,70% 0,00% 8.1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ,32% 15,65% 8,70% 4,55% 8.3 0,88% 0,87% 0,00% 2,27% 8.4 0,29% 0,00% 0,00% 0,00% 8.5 6,19% 7,83% 6,52% 2,27% Tablica 4. Porównanie częstości występowania niezgodności z poszczególnymi punktami normy PN-EN ISO 9001:2001 w przedsiębiorstwach małych, średnich, dużych i bardzo dużych Najwięcej niezgodności we wszystkich przedsiębiorstwach, bez względu na wielkość dotyczyło punktu 4.2 normy, czyli Wymagania dotyczące dokumentacji. W przedsiębiorstwach małych w tym obszarze zidentyfikowano ponad 27% wszystkich niezgodności, a w przedsiębiorstwach bardzo dużych ponad 18%. Różnica między tym udziałem jest bardzo znaczna bo prawie 10%-owa. Zauważyć można, że wraz ze wzrostem liczby zatrudnienia w przedsiębiorstwie ilość niezgodności w obszarze Wymagań dotyczących dokumentacji stawała się mniejsza. Można by sądzić, że wzrost liczby pracowników powoduje, że odpowiedzialność związana z tworzeniem, utrzymywaniem, zarządzaniem i nadzorem nad dokumentacją rozkłada się na większą liczbę osób, co może powodować, że błędy zdarzają się rzadziej. Jak wykazały wyniki badań wzrost zatrudnienia jest odwrotnie proporcjonalny do liczby powstałych niezgodności dotyczących punktu 4.2 normy ISO 9001:2000. Drugi pod względem częstości występowania niezgodności, zarówno w przedsiębiorstwach małych (10,32% niezgodności) jak i średnich (15,65% niezgodności) to obszar opisany punktem 8.2, czyli Monitorowanie i pomiary, przy czym najwięcej niezgodności wystąpiło w przedsiębiorstwach średnich, a w dużych i bardzo dużych liczba niezgodności w tym obszarze malała wraz ze wzrostem zatrudnienia. W przedsiębiorstwach dużych obszar ten zajmuje trzecia pozycje pod względem częstości występowania niezgodności, a w przedsiębiorstwach bardzo dużych piątą. Różnica pomiędzy procentem niezgodności w tym obszarze w przedsiębiorstwach średnich a w przedsiębiorstwach bardzo dużych stanowi ponad 11%, a więc jest znaczna. W przedsiębiorstwach małych zwykle zakres działalności jest węższy a tym samym ilość i zakres procesów monitorowania i pomiarów działalności również jest mniejsza. W tych firmach być może mniejszą wagę przywiązuje się do tego typu procesów, a tym samym częstość występowania niezgodności w tym obszarze jest większa. W przedsiębiorstwach średnich ilość niezgodności w tym obszarze wzrosła, co

5 można by tłumaczyć tym, że być może stosunek pracowników do tych procesów jest taki sam jak w przedsiębiorstwach małych, jednak dotyczą one szerszego zakresu działalności. Natomiast w przedsiębiorstwach dużych i bardzo dużych do procesów związanych z monitorowaniem i pomiarami być może przywiązuje się większą wagę, a często w firmach działają osobne komórki, do których zakresu obowiązków należą właśnie te czynności. W takich przypadkach procesy te są bardziej usystematyzowane i uregulowane, a tym samych mniej w nich miejsca na powstawanie niezgodności. Obszar opisany punktem 7.4 Zakupy zajmuje trzecią pozycję pod względem ilości zidentyfikowanych niezgodności w przedsiębiorstwach małych (8,55% niezgodności), piątą w średnich (6,96% niezgodności) i dużych (4,35% niezgodności), oraz drugą w bardzo dużych (13,64% niezgodności). Zmniejszająca się stopniowo ilość niezgodności w przedsiębiorstwach małych, średnich i dużych może mieć swoje podłoże w tym, że im większe przedsiębiorstwo tym procesy wymagają większej ilości regulacji, które stabilizują proces, zapewniając jego prawidłowy przebieg. Tak duży procent niezgodności odnośnie tego obszaru w przedsiębiorstwach bardzo dużych można tłumaczyć faktem, że ilość wyrobów zakupywana przez te przedsiębiorstwa jest bardzo duża, dla zakupywanych wyrobów należy dokonać oceny i wyboru dostawców, określić wyspecyfikowane wymagania jakie wyrób ma spełniać a także prowadzić niezbędne działania zapewniające spełnienie tych wymagań. To prowadzi do tego, że proces zakupu staje się skomplikowany, wieloetapowy i długotrwały, a na każdym jego etapie istnieje możliwość wystąpienia niezgodności. Największy udział niezgodności w obszarze 6.2 Zasoby ludzkie w stosunku do niezgodności zidentyfikowanych wystąpił w przedsiębiorstwach średnich (13,04% niezgodności), a dalej w bardzo dużych (9,09% niezgodności), dużych (8,70% niezgodności) i małych (5,60% niezgodności). W przedsiębiorstwach średnich, dużych i bardzo dużych zajmował on trzecią pozycję pod względem udziału stwierdzonych niezgodności. Największy procent niezgodności dotyczących tego punktu miał miejsce w przedsiębiorstwach średnich. W przedsiębiorstwach dużych i bardzo dużych udział niezgodności tego obszaru jest podobny, a na jego wielkość może mieć wpływ ilość wszelkiego rodzaju dokumentów i zapisów towarzyszących procesom związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi. W obszarze tym najlepiej radzą sobie przedsiębiorstwa małe, gdzie ze względu na niewielką ilość pracowników łatwiej jest zarządzać potencjałem ludzkim. Punkt normy 8.5 Doskonalenie to obszar, w którym największy udział niezgodności dotyczy przedsiębiorstw średnich (7,83% niezgodności, czwarta pozycja pod względem obszaru najczęstszego identyfikowania niezgodności w przedsiębiorstwach średnich), następnie dużych (6,52% niezgodności, czwarta pozycja pod względem obszaru najczęstszego identyfikowania niezgodności w przedsiębiorstwach dużych) oraz małych (6,19% niezgodności). W przedsiębiorstwach bardzo dużych udział niezgodności dotyczących tego obszaru to zaledwie 2,27%. Punkt 8.5 wymaga dwóch procedur systemowych: działania korygujące i działania zapobiegawcze. Dla wykrytych lub potencjalnych niezgodności w przedsiębiorstwach bardzo dużych konieczne jest natychmiastowe podjęcie właściwych i skutecznych działań, gdyż koszty niezgodności mogłyby być znaczące, zwłaszcza przy dużej skali działania tego typu organizacji. Skuteczne prowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych ma tu istotne znaczenie i przykładana jest duża waga do właściwego przebiegu tych działań, stąd być może bierze się mały udział niezgodności tego obszaru w łącznie zidentyfikowanych w przedsiębiorstwach bardzo dużych. Produkcja i dostarczanie usługi najwięcej problemów przysporzyły przedsiębiorstwom dużym. Ponad 13% zidentyfikowanych w przedsiębiorstwach dużych niezgodności dotyczyło tego obszaru (druga pozycja pod względem obszaru najczęstszego identyfikowania niezgodności w przedsiębiorstwach dużych), podczas gdy w pozostałych przedsiębiorstwach było ich w granicach 5-7%. W przedsiębiorstwach bardzo dużych obszar ten stanowił czwarty pod względem najczęstszego identyfikowania niezgodności. Wymagania tego punktu są obszerne,

6 jednak dopuszczalne są do nich wyłączenia. Takie kształtowanie się udziału zidentyfikowanych niezgodności dotyczących tego obszaru w różnych rodzajach przedsiębiorstw może wynikać z przyjętych przez niektóre firmy wyłączeń lub też z fakt, że zarządzanie i nadzorowanie procesu produkcji i dostarczania usługi dla przedsiębiorstw większych jest trudniejsze i sprawia więcej problemów ze względu na szerszą skalę prowadzonej przez nie działalności. Co prawda w przedsiębiorstwach bardzo dużych sytuacja wygląda lepiej niż w dużych, ale wymagają one dokładniejszego nadzoru, który być może jest bardziej skuteczny. Udział niezgodności zidentyfikowanych w obszarze punktu 7.6 Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów największy bo prawie 9%-owy jest w przedsiębiorstwach dużych i stanowi on trzecią pozycję pod względem obszaru najczęstszego występowania niezgodności w przedsiębiorstwach dużych. W przedsiębiorstwach małych i średnich udział tych niezgodności kształtuje się na podobnym poziomie w okolicy 6%. W przedsiębiorstwach bardzo dużych nie zidentyfikowano żadnej niezgodności z wymaganiami tego punktu. Przedsiębiorstwa te zwykle korzystają ze specjalistycznego wyposażenia do monitorowania i pomiarów i posiadają wyodrębnioną komórkę organizacyjną, która odpowiada za skuteczny nadzór nad tym wyposażeniem, efektem czego jest 0% niezgodności. Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja stanowi znaczny problem w przedsiębiorstwach bardzo dużych (9,09% niezgodności), zajmując trzecią pozycję pod względem obszaru najczęstszego identyfikowania niezgodności w tych przedsiębiorstwach. Problemy ze spełnianiem wymagań tego punktu mogą mieć związek z dużą ilością zatrudnionych pracowników i związaną z tym dokumentacją i zapisami oraz utrudnioną komunikacją wewnętrzna przy tak dużej liczbie zatrudnionych. W przedsiębiorstwach bardzo dużych ponad 6% niezgodności przypisanych zostało do obszarów 7.2 Procesy związane z klientem oraz 7.3 Projektowanie i rozwój. Niezgodności w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych Szukając odpowiedzi na pytanie czy rodzaj niezgodności oraz ich liczba zależy od charakteru działalności opracowano zestawienie niezgodności w przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych (Tablica 5). Punkt normy Udział procentowy niezgodności zidentyfikowanych w przedsiębiorstwach usługowych 4.1 1,76% 2,96% ,45% 19,21% 5.1 0,88% 0,00% 5.2 0,00% 0,49% 5.3 0,59% 0,00% 5.4 3,81% 3,94% 5.5 5,28% 4,43% 5.6 5,28% 4,93% 6.1 0,00% 0,49% 6.2 5,57% 11,33% 6.3 2,93% 1,97% 6.4 1,17% 0,00% 7.1 0,29% 2,46% 7.2 2,64% 3,45% 7.3 3,23% 4,93% 7.4 8,21% 8,37% 7.5 4,69% 8,37% produkcyjnych

7 7.6 5,87% 6,40% 8.1 0,00% 0,00% ,14% 10,34% 8.3 0,29% 1,97% 8.4 0,29% 0,00% 8.5 7,62% 3,94% Tablica 5. Porównanie częstości występowania niezgodności z poszczególnymi punktami normy PN-EN ISO 9001:2001 w przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych Bez względu na rodzaj prowadzonej działalności obszarem, w którym stwierdzono największy procent niezgodności jest obszar Wymagań dotyczących dokumentacji, przy czym w przedsiębiorstwach usługowych zidentyfikowano tu prawie 28,5% wszystkich niezgodności a w przedsiębiorstwach produkcyjnych ponad 19%. Przyczyną tak znaczącej różnicy być może być lepsza znajomość wymagań normy i dokładniejsza ich interpretacja w działalności produkcyjnej. Udział niezgodności odnoszących się do punktu 8.2 Monitorowanie i pomiary w ogólnej ilości zidentyfikowanych niezgodności zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych jak i usługowych jest podobny i mieści się w granicach 10-11%, można więc przyjąć, że rodzaj prowadzonej działalności nie ma wpływu na ilość niezgodności dotyczących tego obszaru. Podobnie kształtuje się relacja pomiędzy niezgodnościami w przedsiębiorstwach usługowych (8,21% stwierdzonych niezgodności w przedsiębiorstwach usługowych) i produkcyjnych (8,37% stwierdzonych niezgodności w przedsiębiorstwach produkcyjnych) odnoszącymi się do punktu 7.4 Zakupy. Udział niezgodności zidentyfikowanych w obszarze punktu 6.2 Zasoby ludzkie wynosi ponad 11% w przedsiębiorstwach produkcyjnych i mniej o nieco ponad połowę w usługowych. Z badań wynika, że statystycznie to przedsiębiorstwa produkcyjne zatrudniają większą liczbę pracowników, a tym samym utrzymują więcej dokumentów i zapisów związanych z zasobami ludzkimi, stąd też być może wysoki udział niezgodności dotyczących tego obszaru w przedsiębiorstwach produkcyjnych w stosunku do usługowych. Uwagę należy zwrócić również na obszar opisany punktem 7.5 Produkcja i dostarczanie usługi. Udział niezgodności odnoszących się do tego punktu w stosunku do łącznej ilości niezgodności w przedsiębiorstwach usługowych wynosi 4,69%, natomiast w produkcyjnych niemal dwa razy więcej bo 8,37%. Z faktu tego można wyciągnąć wniosek, że nadzorowanie i walidacja procesów produkcji przysparzają więcej problemów aniżeli procesów świadczenia usługi. Udział niezgodności w pozostałych obszarach kształtuje się na podobnym poziomie w przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych. Średnia liczba niezgodności identyfikowanych w trakcie jednego auditu Analizując średnią liczbę niezgodności przypadających na jeden audit należy stwierdzić, że najwięcej niezgodności z wymaganiami normy ISO 9001:2000 identyfikowanych jest w trakcie auditów wstępnych (1,83 niezgodności) i auditów certyfikujących (1,64 niezgodności), podczas auditów recertyfikujących liczba ta kształtuje się na poziomie 1,07 niezgodności, natomiast najmniej niezgodności identyfikuje się podczas wizyt kontrolnych (0,68 niezgodności). Początki zwykle są trudne i wymagają od przedsiębiorstw dużego zaangażowania. Na początku funkcjonowania systemu być może nie wszystkie wymagania normy ISO 9001:2000 są właściwie interpretowane i wdrażane. Podczas auditów wstępnych zwykle ma miejsce pierwszy kontakt przedsiębiorstwa z jednostką certyfikującą oraz sposobem prowadzenia przez nią auditu. Z powyższych faktów może wynikać tak wysoka wykrywalność niezgodności podczas tych auditów. Podczas auditów certyfikacyjnych średnia ilość wykrywanych niezgodności jest mniejsza, jednak o niewiele. Z pewnością przedsiębiorstwa intensywniej i dokładniej przygotowują się do auditu

8 certyfikacyjnego, aniżeli do wstępnego, chociażby z tego względu, że od jego wyników uzależnione jest przyznanie certyfikatu zgodności z wymaganiami ISO 9001:2000, stąd też być może wynika mniejsza ilość identyfikowanych niezgodności. Największą poprawę pod względem średniej liczby wykrywanych niezgodności można zauważyć pomiędzy auditem certyfikacyjnym (1,64 niezgodności) a wizytami kontrolnymi (0,68 niezgodności). Być może przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż przedsiębiorstwa uczą się i ciągle doskonalą swój system zarządzania jakością, a także lepiej rozumieją i potrafią wypełnić wymagania normy. Wzrost średniej liczby wykrywanych niezgodności podczas auditu recertyfikującego może wynikać z faktu, że posiadając wdrożony system zarządzania jakością przedsiębiorstwa zapominają o konieczności jego ciągłego doskonalenia oraz ryzyku powrotu do pierwotnych, niekoniecznie dobrych praktyk. Badania wykazały, że średnio najwięcej niezgodności identyfikowanych jest podczas auditów w przedsiębiorstwach dużych (1,53 niezgodności) a różnica pomiędzy liczbą niezgodności w tych przedsiębiorstwach a liczbą niezgodności w pozostałych, czyli małych, średnich i bardzo dużych jest znaczna (Tablica 6). Rodzaj przedsiębiorstwa zidentyfikowanych niezgodności przeprowadzonych auditów Średnia liczba niezgodności identyfikowanych w trakcie jednego auditu Przedsiębiorstwa małe ,19 Przedsiębiorstwa średnie ,02 Przedsiębiorstwa duże ,53 Przedsiębiorstwa bardzo duże , ,15 Tablica 6. Średnia liczba niezgodności identyfikowanych w trakcie jednego auditu w przedsiębiorstwie małym, średnim, dużym, bardzo dużym Jak można było sądzić im większe przedsiębiorstwo tym trudniej wprowadzić i utrzymać uporządkowany system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2000, a trudność ta może być przyczyną tak dużej średniej liczby niezgodności identyfikowanych w tych przedsiębiorstwach. Wbrew jednak temu założeniu okazało się, że średnio najmniej niezgodności, bo mniej niż jedną na jeden audit zidentyfikowano w przedsiębiorstwach bardzo dużych. Przyczyną takiego stanu może być fakt, że w bardzo dużych przedsiębiorstwach istnieją osobne działy zarządzające poszczególnymi procesami, a ze względu na dużą liczbę pracowników odpowiedzialność związana z zarządzaniem tymi procesami rozkłada się na większą liczbę osób. Analizując przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe średnia liczba niezgodności przypadających na jeden audit dla pierwszych wynosi 1,06 a dla drugich 1,20 (Tablica 7). Rodzaj przedsiębiorstwa zidentyfikowanych niezgodności przeprowadzonych auditów Średnia liczba niezgodności identyfikowanych w trakcie jednego auditu Przedsiębiorstwa produkcyjne ,06 Przedsiębiorstwa usługowe , ,15 Tablica 7. Średnia liczba niezgodności identyfikowanych w trakcie jednego auditu w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym

9 Badania wykazały, że średnio więcej niezgodności na jeden audit identyfikowanych jest w przedsiębiorstwach usługowych i to one mają większe problemy ze spełnianiem wymagań normy ISO 9001:2000. Podsumowanie Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły określić, które wymagania normy ISO 9001:2000 sprawiają trudności polskim organizacjom. Bezwzględnie największe trudności związane są z wymaganiami dotyczącymi dokumentacji systemu zarządzania jakością. Drugim obszarem, w którym wykryto największą liczbę niezgodności jest obszar monitorowania i pomiarów, trzecim obszar zakupów, czwartym zaś obszar zasobów ludzkich. Interpretując wyniki badań w kontekście czy wielkość organizacji i charakter jej działalności wpływa na rodzaj i ilość wykrywanych niezgodności trzeba zachować dużą ostrożność. Możemy wprawdzie zauważyć pewne zjawiska i trendy w zależności od wielkości organizacji ale trzeba wziąć pod uwagę wszystkie uwarunkowania związane z dana grupą organizacji. Ciekawym wynikiem z przeprowadzonych badań jest, to że liczba wykrytych niezgodności w obszarze dokumentacji systemu jest odwrotnie proporcjonalna do liczby zatrudnionych pracowników. Największą liczbę niezgodności w tym obszarze zanotowano w przedsiębiorstwach małych a najmniejszą w organizacjach bardzo dużych. Można zaryzykować stwierdzenie, że większe trudności z wymaganiami normy mają organizacje usługowe niż produkcyjne, ale tutaj również należy pamiętać o wszystkich ograniczeniach i uwarunkowaniach. Przeprowadzając analizę średnią liczbę niezgodności wykrytych podczas jednego auditu należy stwierdzić, że najwięcej niezgodności zostało wykrytych podczas auditów wstępnych i auditów certyfikacyjnych, najmniej zaś podczas wizyt kontrolnych. Odnosząc średnią liczbę niezgodności wykrytych podczas jednego auditu do wielkości organizacji i charakteru jej działalności należy również zachować daleko posuniętą ostrożność przy interpretacji wyników. Choć tutaj również uwidaczniają się pewne zjawiska, jak np. statystycznie większą ilość niezgodności podczas jednego auditu jest wykrywana w organizacjach usługowych w porównaniu z organizacjami produkcyjnymi. Reasumując przeprowadzone badania pozwoliły na wysunięcie interesujących spostrzeżeń. Były to pierwsze tego typu badania i planuje się przeprowadzenie następnych na innych próbach badawczych. Ciekawym wydaje się porównanie tychże wyników z wynikami już otrzymanymi. Literatura 1. Ligarski M. J., Normy ISO serii 9000 w polskich organizacjach historia i perspektywy, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie z. 12, Gliwice 2002, s PN-EN ISO 9001: PN-EN ISO 9000: PN-EN ISO 9004:2001.

Obszary sprawiające trudności w systemach zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000

Obszary sprawiające trudności w systemach zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000 Mariusz J. Ligarski, Joanna Krysztofiuk, Obszary sprawiające trudności w systemach zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000, Problemy jakości, 2005, nr 10, s. 32-39. Mariusz J. Ligarski, Joanna

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 1 2 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 3 Agenda 4 Jaki powinien być System Zarządzania wg norm serii

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I WARSZTATY

SZKOLENIA I WARSZTATY SZKOLENIA I WARSZTATY wg. Norm ISO : 9001, ISO 14001, PN-N-18001/OHSAS, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO 50001, ISO 22301 1. Pełnomocnik Systemu Zarządzania/ Przedstawiciel Najwyższego Kierownictwa - nowa

Bardziej szczegółowo

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i 16949:2016 Struktura ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 4. Kontekst organizacji 5. Przywództwo 6. Planowanie 7. Wsparcie 8. Działania operacyjne 9. Ocena efektów

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia DQS Polska 2006

Szkolenia DQS Polska 2006 AW Auditor wewnętrzny DQS I edycja szkolenia 20-22.02.2006 II edycja szkolenia 02-04.10.2006 Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych oraz dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium Oferowany

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra SYSTEMY ZARZĄDZANIA cykl wykładów dr Paweł Szudra LITERATURA Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, 2006. Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r.

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r. Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością Piotr Lewandowski Łódź, 28.06.2017 r. 2 Audit - definicja Audit - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania zapisów,

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Klienta Przebieg auditu ISO 9001

Informacja dla Klienta Przebieg auditu ISO 9001 Informacja dla Klienta Przebieg auditu ISO 9001 W skrócie Ta Informacja dla Klienta zawiera wyjaśnienia dotyczące głównych etapów auditowania i certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Przed

Bardziej szczegółowo

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ Błędy przy wdrażaniu SZŚ błąd 1 certyfikat jest najważniejszy błąd 2 kierownictwo umywa ręce błąd 3 nie utożsamianie się kierowników jednostek organizacyjnych z wytycznymi opracowanymi przez zespół projektujący

Bardziej szczegółowo

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli:

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli: Protokół z przeglądu zarządzania nr 1/2012 Przegląd zarządzania odbył się dnia 17.12.2012 w przeglądzie uczestniczyli: 1. Michał Jędrys Starosta Skarżyski 2. Stanisław Dymarczyk Członek Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O.

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. OFERTA FIRMY SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. UL. ARMII KRAJOWEJ 9A 41-506 CHORZÓW NA WDROśENIE NORMY JAKOŚCI ISO 9001:2000 CHORZÓW, 2008-06-20 1 :2000 SPIS TREŚCI: 1. KILKA SŁÓW O ISO... 3 2. DANE KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Księga Jakości Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Wydanie nr 2 z dnia 25.02.2013r. Organizacja: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej Adres: ul. Konarskiego 20 Tel: 41 39 53 011

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe.

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. 1 Opracowała: Katarzyna Rajczakowska Warszawa dnia 16.11.2016 r. Audit wewnętrzny - definicje norma PN-EN ISO 9000:2015-10

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania energią ETAP I: Przeprowadzenie przeglądu wstępnego zarządzania energią ETAP II: Opracowanie zakresu działań

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 1 Co to jest System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ)? 2 Zarządzanie: - sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014

OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014 Strona 1 z 5 OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014 SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WG ISO 22000. KURS DLA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH, PEŁNOMOCNIKÓW ORAZ WARSZTATY PRAKTYCZNE Strona 2 z 5 Biuro Handlowe

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r.

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji wynikających z opublikowania

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl

Kliknij, aby edytować styl Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji SYSTEM Sp.j. Kliknij, aby edytować styl ul. Faradaya 53 lok. 44 42-200 Częstochowa, tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

1. Opis i charakterystyka grupy ISO w ramach OIGN.

1. Opis i charakterystyka grupy ISO w ramach OIGN. 1. Opis i charakterystyka grupy ISO w ramach OIGN. Grupowy system zarządzania jakością w OIGN obejmuje swoim zakres zarządzanie i administrowanie nieruchomości w przedsiębiorstwach tzw. Grupy ISO. Grupa

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 na przykładzie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Gliwice, dn. 13.03.2014r. System Zarządzania Bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Egzamin za szkolenia Audytor wewnętrzny ISO nowy zawód, nowe perspektywy z zakresu normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001

Egzamin za szkolenia Audytor wewnętrzny ISO nowy zawód, nowe perspektywy z zakresu normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 Egzamin za szkolenia Audytor wewnętrzny ISO nowy zawód, nowe perspektywy z zakresu normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 Imię i nazwisko:.. 1. Podczas AUDYTU WEWNETRZNEGO, działu albo procesu w organizacji,

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca

Konferencja podsumowująca Konferencja podsumowująca Elżbieta Stefaniak Dyrektor Marketingu Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 25.06.2015 r. Tematyka prezentacji Stan realizacji zamówienia dla umowy 591 (1)/DSC/14) - usługi

Bardziej szczegółowo

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE: Audytor Wewnętrzny systemu HACCP oraz standardów IFS w wersji 6 (International Food Standard version 6) i BRC w nowej wersji 7 (Global Standard for Food Safety issue 7) - AWIFSBRC CEL SZKOLENIA: zrozumienie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE

OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE NASZA OFERTA Usługi w zakresie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005: - wdrażanie

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Strona 1 z 5 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...1 2.1 Zakres podmiotowy...1 2.2 Zakres przedmiotowy...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Rejestracja niezgodności/

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Każda firma ma w sobie wielką zdolność działania. Kierownictwo musi tylko znaleźć sposób, by ten potencjał wykorzystać w dojściu do postawionego przed firmą celu

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium Oferowany

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU PREZENTACJA SYSTEMU PN EN ISO 9001:2001 KSIĘGA JAKOŚCI ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCI DOKUMENTACJA SYSTEMU

URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU PREZENTACJA SYSTEMU PN EN ISO 9001:2001 KSIĘGA JAKOŚCI ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCI DOKUMENTACJA SYSTEMU 1 URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU PREZENTACJA SYSTEMU PN EN ISO 9001:2001 ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI I UPRAWNIEŃ PROCESY ZASOBY UMOŻLIWIAJĄCE WDROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Audit techniczny w laboratorium ASA. Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego

Audit techniczny w laboratorium ASA. Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego Audit techniczny w laboratorium ASA Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego 2008 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium Oferowany

Bardziej szczegółowo

Ankieta do przygotowania oferty (re-) certyfikacji systemu zarządzania

Ankieta do przygotowania oferty (re-) certyfikacji systemu zarządzania Ankieta do przygotowania oferty (re-) certyfikacji systemu zarządzania Wydanie: 01/2013 Strona 1 z 2 Chcemy otrzymać bezpłatną wycenę certyfikacji zgodnie z normą: ISO 9001 ISO 14001* ISO 50001* ISO 27001*

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5/10 20-031 Lublin e-mail: jakosc@orion.umcs.lublin.pl

Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5/10 20-031 Lublin e-mail: jakosc@orion.umcs.lublin.pl ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2008 OFERTA SZKOLENIA ORGANIZATORZY Firma INCERT oraz Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS ogłaszają nabór

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak.

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy z zakresu systemów zarządzania. Stanowić ona może cenną pomoc

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Katowice 25 czerwiec 2013

Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Katowice 25 czerwiec 2013 Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Katowice 25 czerwiec 2013 Agenda Na czym oprzeć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) Jak przeprowadzić projekt wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015

Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015 Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015 Rafał Śmiłowski_04.2016 Harmonogram zmian 2 Najważniejsze zmiany oraz obszary Przywództwo Większy nacisk na top menedżerów do udziału w systemie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 w ochronie zdrowia

Budowa systemu zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 w ochronie zdrowia Mariusz J. Ligarski, Budowa systemów zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 w ochronie zdrowia, Przegląd Organizacji, 2005, nr 7-8, s. 66-69. Budowa systemu zarządzania jakością według norm ISO

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim. Spis treści. 1. Cel procedury Miernik procedury...

PROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim. Spis treści. 1. Cel procedury Miernik procedury... PROCEDURA Urząd Miejski w DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Spis treści 1. Cel procedury... 2 2. Miernik procedury... 2 3. Zakres stosowania... 2 4. Definicje... 2 5. Tryb postępowania... 2 6. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6 Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P VI-01 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG Wykład 10. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM ISO 9000 1 1. Rodzina norm ISO 9000: Normy ISO 9000 są od 1987r., a trzecia rodzina norm ISO 9000 z 2000 r. (doskonalona w kolejnych latach) składa się

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta /6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości

Bardziej szczegółowo

Procedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO.

Procedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO. PG-PS-ISO-6 PROCEDURA PROCESOWA 1 / 2 PROCES SYSTEMOWY DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Data 2006-08-10 1. CEL Celem procedury jest skuteczne eliminowanie przyczyn rzeczywistych i potencjalnych niezgodności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania jakością ETAP I: Audit wstępny zapoznanie się z organizacją ETAP II: Szkolenie dla Kierownictwa i grupy wdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

USTROŃ, PAŹDZIERNIKA 2017R

USTROŃ, PAŹDZIERNIKA 2017R SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU WYMAGANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W TRANSPORCIE I SPEDYCJI W OPARCIU O NORMĘ ISO 9001:2015 USTROŃ, 24-25 PAŹDZIERNIKA 2017R 1 290 LUB 1 590* PLN/OS CENA:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. przez GLOBAL Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Przesłanki decydujące o wyborze jednostki certyfikującej cz. IV (ostatnia)

Przesłanki decydujące o wyborze jednostki certyfikującej cz. IV (ostatnia) FILOZOFIA NAUKA JAKOŚĆ ZA GRANICĄ Uwarunkowania związane z wdrażaniem systemów * Przesłanki decydujące o wyborze jednostki certyfikującej cz. IV (ostatnia) Maciej URBANIAK Jednostki certyfikujące coraz

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego II Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Pełnomocnik: DZIAŁALNOŚĆ FIRMY

ZAPYTANIE OFERTOWE. Pełnomocnik:   DZIAŁALNOŚĆ FIRMY ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe służy poznaniu Państwa działalności. Informacje w nim zawarte wykorzystane zostaną przez Jednostkę Certyfikującą TUV NORD Polska do przygotowania oferty na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU Nr 1076 / C-1

RAPORT Z AUDITU Nr 1076 / C-1 M i t T I KAPITAŁ UNZA EUROPEJSKA * * * * * * LUDZKI EUROPEJSKI Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej,

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim

Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim Autor: Alicja Czekańska Opiekun

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ 1. Podstawy zarządzania jakością, w tym definicje: Jakość stopień w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania Proces - często przedstawia się jako łańcuch/ciąg zdarzeń

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG PROCESU AKREDYTACJI I CERTYFIKACJI

PRZEBIEG PROCESU AKREDYTACJI I CERTYFIKACJI kontakt: Dział Zarządzania Jakością tel. (58) 348 63 38/39 e-mail: jakosc@pg.gda.pl Gmach Główny PG, pokój 262 PRZEBIEG PROCESU AKREDYTACJI I CERTYFIKACJI AKREDYTACJA 1 3 5 Jest formalnym uznaniem technicznych

Bardziej szczegółowo