Wirtualna agora. Magdalena Przeszło Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wirtualna agora. Magdalena Przeszło Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie"

Transkrypt

1 Magdalena Przeszło Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość. Problemy badawcze młodych politologów Kraków 2010 ISBN s Wirtualna agora Abstrakt Artykuł dotyczy problematyki komunikacji politycznej w Internecie. Autorka stara się pokazać dostępne formy, w jakich można tam dzielić się swoimi poglądami. Zasadniczym celem podjętych rozważań jest próba odpowiedzi na pytanie, czy Internet pomaga w rozszerzaniu wiedzy i wymianie poglądów, czy też staje się jedynie swoistą ścianą płaczu, miejscem narzekań. Internet, wraz z nowymi formami przekazywania informacji i komunikacji, dał nam interaktywność. Komunikacja w sieci ma charakter dwustronny. Znika sztywny podział na nadawcę i odbiorcę, pojawia się model wielu do wielu, czyli każdy może pełnić rolę nadawcy informacji i jej odbiorcy. Ponadto wymiana ról może się odbywać wielokrotnie, w czasie rzeczywistym i w zależności od wyboru konkretnej osoby. Dzięki tej technologii mogą być aktywni w równym stopniu: aktorzy polityczni, media i obywatele. Każdy może umieścić swoją opinię w internetowym obiegu 1. Chcąc aktywnie uczestniczyć w debacie publicznej, internauta ma wiele możliwości artykulacji swoich poglądów, spośród których można wymienić 2 : blog; forum; czat; internetowe inicjatywy o charakterze politycznym; konsultacje społeczne; dziennikarstwo obywatelskie; możliwość komentowania artykułów. Blog to typ strony internetowej, na której autor umieszcza swoje przemyślenia. Chronologiczne wpisy czynią go wirtualnym pamiętnikiem. Z kolei forum jest swe- 1 L. Porębski, Internet jako remedium na kryzys demokracji. Historia pewnego złudzenia, [w:] Media a komunikowanie polityczne, red. M. Sokołowski, Toruń 2007, s. 252 i Typologia własna, stworzona jedynie na potrzeby artykułu; nie uwzględnia wszystkich możliwych form komunikacji.

2 214 Magdalena Przeszło go rodzaju platformą, która skupia użytkowników mających wspólne hobby czy też interesujących się jakąś konkretną sprawą (na przykład forum miłośników filmu lub forum mieszkańców danego bloku). Czat jest już w pełni interaktywną formą, ponieważ umożliwia rozmowę w czasie rzeczywistym. Chciałabym się przyjrzeć bliżej czterem ostatnim wymienionym formom komunikacji internetowej. Internetowe inicjatywy o charakterze politycznym nie są rozpowszechnione w Polsce, ale jednak występują, co napawa nadzieją na dalszy rozwój tej formy działania. Jako przykład warto przytoczyć zakrojoną na ogromną skalę akcję portalu finansowego Money.pl. Jej celem było zebranie jak największej liczby wpisów pod petycją Nie dla droższego Internetu w Polsce, adresowaną do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów, Ministra Nauki i Informatyzacji i parlamentarzystów. Sprzeciw wiązał się z planami Ministra Finansów dotyczącymi podniesienia stawki podatku VAT z 7 do 22 %. Podwyżka miała nastąpić od 1 maja 2004 roku. Planowane zmiany doprowadziłyby do podwyższenia cen dostępu do Internetu, a co za tym idzie zahamowania rozwoju tego medium w Polsce. Pod petycją podpisało się ponad 100 tys. internautów, a głównego organizatora protestu wsparło ponad 180 firm działających w sieci. Dodatkowo została zorganizowana debata VAT na Internet w stronę kompromisu 3. Poza tym przygotowano dyskusje, mające doprowadzić do wypracowania kompromisu zadowalającego obie strony. Uczestniczyli w nich przedstawiciele rządu, reprezentanci środowiska internautów i dostawców usług internetowych w Polsce. Niestety, nie udało się zmienić stanowiska Ministerstwa Finansów, ale za to zmieniło się nastawienie większości posłów do tej kwestii. Dzięki temu w drugim czytaniu ustawy o podatku VAT z inicjatywy poselskiej zmniejszono stawkę podatku na usługi internetowe względem osób fizycznych 4. Prowadzenie tego typu akcji jest czasochłonnym procesem. By ułatwić procedurę zbierania podpisów, powstał serwis (na wzór odpowiednika anglojęzycznego Serwis udostępnia miejsce do umieszczenia dokumentów: petycji, skarg, apeli, wniosków. Po ich opublikowaniu każda osoba pełnoletnia może się zapoznać z ich treścią oraz wyrazić swój sprzeciw lub poparcie. Podpisy są weryfikowane przez pracowników serwisu 5. Internetowe konsultacje społeczne jako formy udziału w kształtowaniu polityki państwa są jeszcze mało znane w naszym kraju.w pełni internetowe konsultacje społeczne zostały zrealizowane w lutym 2002 roku. Marek Borowski, ówczesny Marszałek Sejmu, umieścił na łamach prasy i sejmowych stronach internetowych komunikat, w którym wzywał mieszkańców stolicy do konsultacji społecznych na temat projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Mieszkańcy mogli kierować swoje opinie za pomocą poczty i Internetu. W okresie trwania konsultacji, 3 Debata ta miała miejsce 3 grudnia 2003 roku. 4 M. Nowina-Konopka, Rola Internetu w rozwoju demokracji w Polsce, Kraków Nowy Sącz 2008, s Ibidem, s Weryfikacja polega na potwierdzeniu adresu mailowego, a tym samym oddania głosu.

3 Wirtualna agora 215 czyli przez około trzy tygodnie, 84,5% ze wszystkich odpowiedzi nadesłano drogą elektroniczną 6. Następną ciekawą formą uczestniczenia, a raczej w tym przypadku kreowania debaty publicznej, jest dziennikarstwo obywatelskie. Nowa technologia sprawia, że każdy z nas może być dziennikarzem. Powszechnie używane telefony komórkowe posiadają funkcje robienia zdjęć i kręcenia filmów. Przypadkowy przechodzień, będąc świadkiem jakiegoś wydarzenia, za sprawą telefonu i jego dodatkowych funkcji staje się informatorem i pierwszym komentatorem. Dziennikarstwo obywatelskie, z angielskiego citizen journalism, czy też, inaczej mówiąc, dziennikarstwo uczestniczące, staje się coraz bardziej popularne w polskim Internecie. W tej formie dziennikarstwa odpowiedzialność za zbieranie, organizowanie i przetwarzanie danych przesuwa się z dziennikarzy oraz ich przełożonych na zwykłych obywateli, którzy sami decydują o tym, czy warto opublikować dany materiał 7. Według badań Megapanel PBI/Gemius z lutego 2008 roku ze stron dziennikarstwa obywatelskiego korzystało 1,7 mln internautów, czyli co ósmy polski internauta (11,89%) był gościem na witrynach tego typu. Najbardziej popularnymi serwisami dziennikarstwa obywatelskiego są: Wiadomości24.pl (ponad 550 tys. użytkowników); Interia360.pl (547 tys. użytkowników); ithink.pl (250 tys. użytkowników). Należy zaznaczyć wciąż wzrastającą popularność serwisów związanych z tą formą aktywności obywatelskiej. W okresie od lutego 2007 do lutego 2008 zasięg najpopularniejszych serwisów dziennikarstwa obywatelskiego wzrósł trzykrotnie z poziomu 4,24% do 11,89% 8. Wedle najnowszych badań Centralnego Biura Opinii Społecznej większość Polaków ma w domu komputer (65%) i dostęp do Internetu (56%). Co trzeci respondent zarejestrował się w jakimś portalu społecznościowym, np. nasza-klasa, Facebook, MySpace. 21% procent Polaków deklaruje, że czyta blogi polityczne. Ponad jedna trzecia dorosłych użytkowników, czyli 18% ogółu respondentów, zamieszczała posty na forach dyskusyjnych. Większość internautów 57% (28% ogółu dorosłych), czyta internetowe wersje gazet lub czasopism. Dwie piąte użytkowników sieci 41% (20% ogółu respondentów), słucha radia za pośrednictwem sieci, a ponad jedna trzecia 38% (18% ogółu badanych), ogląda w ten sposób filmy, seriale lub telewizję. Co dwunasty internauta prowadzi blog lub ma własną stronę internetową. Mężczyźni trzykrotnie częściej niż kobiety deklarują prowadzenie własnej strony 9. 6 Ibidem, s M. Pręgowski, Blogosfera a dziennikarstwo obywatelskie, [w:] Media między władzą a społeczeństwem, red. M. Szpunar, Rzeszów 2007, s Dziennikarstwo obywatelskie w Internecie, [pobrano: ]. Cyt. za: M. Szpunar, Dziennikarstwo obywatelskie w dobie Internetu, [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, red. K. Grysa, Kielce 2008, s CBOS, Korzystanie z Internetu, komunikat z badań, Warszawa 2009 (lipiec).

4 216 Magdalena Przeszło Mimo wspaniale prezentujących się statystyk odnoszących się do korzystania z Internetu, zaledwie ułamek odwiedzających strony angażuje się w debatę. Funkcjonuje tu tzw. reguła : 90% użytkowników stron internetowych to bierni widzowie (oglądacze); 9% z nich okazyjnie się włącza i wyraża opinie (komentatorzy); zaledwie zaś 1% to tzw. kreatorzy, czyli osoby wytwarzające oryginalne treści, prowadzące blogi, ambitne fora dyskusyjne, publikujące informacje i analizy. Możemy więc szacować, że grupa chętnych do dyskusji w polskiej sieci to ok. 1,5 mln osób, choć tak naprawdę większy wysiłek w wymianę myśli i zaangażowanie intelektualne wnosi nie więcej niż tys. osób. Ciekawe wydaje się również pytanie o to, co najczęściej komentują Polacy. Halina Worwa-Szul opracowała ranking tematów, które najczęściej prowokują do dyskusji. Są nimi: tragedie (katastrofy lotnicze, śmierć górników z kopalni, zawalenie się dachu hali targowej w Katowicach); śmierć znanych osób (Ryszard Kapuściński, Bronisław Geremek, Jacek Kuroń, Agata Mróz); polityka, szczególnie afery polityczne (doktor G, komisje sejmowe); tematy religijne. Rekordowym miesiącem pod względem zaangażowania internautów okazał się październik 2007 roku. Wiąże się to z wygraną Platformy Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych. Sam portal onet.pl zanotował wówczas 3,7 mln zamieszczonych opinii. Zauważalna jest tendencja, że do dyskusji bardziej przyciągały porażki niż sukcesy 10. Bardzo ciekawym zagadnieniem, które nasuwa się w tym momencie, jest próba oceny, jakimi komentatorami są polscy użytkownicy sieci i jaki wydźwięk mają zamieszczane przez nich opinie. Jednocześnie zastrzegam, że poniższa praca nie wyczerpuje w pełni poruszonego zagadnienia. Korzystając z metody kwotowej, wybrałam z dosyć popularnego portalu Wirtualna Polska (www.wp.pl) artykuł Prezydent: największą władzę czułem jako samorządowiec i dokonałam bardzo ogólnej analizy umieszczonych tam opinii 11. Tekst ten w ogólny sposób informował o treści wystąpienia Prezydenta Kaczyńskiego na Kongresie 20-lecia Samorządu Terytorialnego, który odbył się w Poznaniu w marcu 2010 roku. Materiał skomentowało 79 osób 12. Próbując ocenić wydźwięk zamieszczonych tam opinii, doszłam do wniosku, że niestety wszystkie są, w mniejszym lub większym stopniu, negatywne. Warto jednak przyjrzeć się tym komentarzom trochę bliżej. Głosów oceniających negatywnie, ale nie zawierających inwektyw, było około 20 (25,3%). Wśród nich są między innymi takie: 10 Cyt. za: P. Stasiak, Polityka, nr 31, 1 sierpnia 2009, s. 29 i [pobrano: ]. 12 Stan komentarzy na godz. 21 w dniu dostępu.

5 Wirtualna agora 217 Kaczyński jako prezydent Warszawy czuł władzę tak bardzo, że pozbawił tej władzy warszawskie gminy. Warszawiacy bardzo żle wspominają rządy Kaczyńskiego. Nie było żadnych remontów ulic, wspólnego biletu kolejowego, Sylwestra. Nie uchwalił Statutu Warszawy. Ewidentny zastój, nic się nie działo. Poza Muzeum Powstania, Kaczyński nic nie zrobił dla Warszawy. ~~NIV lub: Dlaczego ja, z Polski A mam ciagnąć za sobą chłopów pańszczyznianych z Polski C, którzy wolą rydzowi dać na tacę, zamiast swoje pieniążki przeznaczyć na rozwój swojego gospodarstwa. I zamiast pracować dla siebie i na swoim idą pracować na roli czarnego wyzyskiwacza z koloratką. ~~polska zachodnia Pojawiają się również komentarze ad personam, około 15, na przykład: Ach, Ty wiesz jak bardzo kręci władza :). Można kazać pobić ludzi innych orientacji. Można palnąć sobie Spiep...aj, dziadu. Można udawać głupa, co tak w ogóle nie przychodzi z trudem :) ~~a PiS do lamusa!:) albo: No właśnie, władza i władza. To kaczory. maja wbite do łbów. Tylko żeby to były mądre łby.~~ fed, czy też: wyslijcie go do afganistanu. to po miesiącu i talibowie się wyniosą z własnego kraju ~~ robocikt. Można wyróżnić też komentarze ironiczne: Wystarczy tylko zatrzymać ten zamach na emerytury wojskowe a armia plus najblizsza rodzina - tj i ta dalsza to jet ze 2 mln ludzi zagłosuje na Pana. Dobre posuniecie - tylko żeby nie było jak te 3 mln mieszkań - bo juz nikt w nic nie uwierzy. ~~żołnierz lub: Prezydent: największą władzę czułem jako samozwaniec samozwańczy prezydent Wolski~~robocikt. Wystąpiły również spiskowe teorie dziejów: Komuna była najlepszym systemem w dziejach Polski, I dlatego masoneria światowa ją obaliła! Od czasów Bolka Wałęsy Polska jest żałosną karykaturą samej siebie... ~~ Historiozof

6 218 Magdalena Przeszło i odpowiedź: Pozostaje tylko rozpaczać, że masoneria światowa nie obaliła komuny w u samego jej zarania. Bylibyśmy dziś w zupełnie innym miejscu. ~~Miruś. W zestawieniu nie może zabraknąć opinii tzw. rozśmieszaczy 13 : Brawo koalicja PO i TVN. To jest przyszłość narodu, partia i media. Oni są naszym wodowskazem, tfu drogowskazem. Sorry.~~ Lew Rywin czy też: Którą częścią ciała ją się czuje tą Władze czy jak jej tam...władzie???~~ Władzimierz i odpowiedź:...kot Alik ma takową wiedzę ~~kicikici. Na koniec chciałabym przedstawić jeszcze głos rozsądku, jaki pojawił się w tej dyskusji, niestety, bardzo osamotniony: Nie miejmy pretensji do polityków tylko do siebie. TO MY WYBIERAMY ALE MOŻE POWINNIŚMY ODSTRZELIWAĆ. Nie głosujmy kartką tylko rozumem. Kaczyńscy nie rodzą się po wyborach. Oni zawsze byli tacy sami a WYBORCY dali im maczugi.~~koleś. Tego samego dnia przeglądałam również wiadomości sportowe. Moją uwagę przykuła bardzo krótka wzmianka o koszykarzu Marcinie Gortatcie, którego efektowny wsad w jednym z meczów znalazł się na liście dziesięciu. najlepszych zagrań tego dnia rozgrywek. Na dwadzieścia komentarzy znalazłam tylko jedną w pełni pozytywną opinię. Spośród pozostałych dwie dotyczyły jakości filmu załączonego jako link do artykułu, jedna była trudna do ocenienia (w komentarzu tym padło stwierdzenie, że biały człowiek jednak nie może latać i podano link do bardziej szczegółowego filmu z akcji), a dwie były negatywne i deprecjonowały przedstawioną akcję 14. Pozostałe komentarze stanowiły dywagacje, czy to była akcja dnia, czy raczej wsad dnia. Jak widać na powyższym przykładzie, nawet wydarzenie, które wydaje się być pozytywne, potrafi wywołać szereg sprzecznych opinii internautów. Gdy Jan M. Zając, psycholog społeczny z Uniwersytetu Warszawskiego, obronił jako pierwszy w Polsce doktorat na temat blogów, pochwalił się tym na internetowym forum. Od razu po tym wpisie pojawiły się pytania dyskutantów: i to ma być dokto- 13 Osoby świadomie przyjmujące na siebie rolę błaznów. Skorzystałam z typologii przedstawionej w: P. Stasiak, op. cit., s Wsad_Marcina_Gortata_akcja_niedzieli. html [pobrano: ].

7 Wirtualna agora 219 rat?; kto przepuścił takie wypociny; za co dali ci ten tytuł. Negatywny wydźwięk jest charakterystyczny dla postów zamieszczanych w polskiej sieci, a liczba dyskredytujących opinii pod artykułami, zazwyczaj przewyższa liczbę głosów pozytywnych. Zastanawiające jest, skąd się bierze to negatywne nastawienie Polaków, czy to specyfika naszego narodu, czy cecha charakterystyczna internetowych komentarzy w ogóle. Polaków cechuje szczególna skłonność do antropomorficznego wyjaśniania zjawisk makrospołecznych. W pytaniach związanych z przemianami ekonomiczno- prawnymi najwięcej wiary deklarują w odniesieniu do wyjaśnień bezosobowych 15. Polityka nadal jest postrzegana jako produkt cudzej działalności, a tendencje do personifikowania polityki, czyli sugerowanie się osobistymi przymiotami polityków, są w naszym społeczeństwie wciąż silne. Dodatkowo charakterystyczne jest to, że Polacy w dalszym ciągu postrzegają sukces jako podejrzany moralnie 16. Wszelkie afery wyjaśniane są zazwyczaj niemoralnością aktorów sceny publicznej lub ewentualnie są postrzegane jako efekt bezosobowych procesów czy, rzadziej, wynik nieudolności owych aktorów. Sprawność zaś, a szczególnie cnoty moralne aktorów sceny publicznej są wyraźnie odrzucane jako możliwe powody pozytywnych zdarzeń społecznych. Zatem, mimo że przeciętny Polak skłonny jest upatrywać przyczyny zdarzeń negatywnych w przywarach danych ludzi, cnoty tych osób są przez niego deprecjonowane jako potencjalne przyczyny zdarzeń pozytywnych. Także oceny osób publicznych zdają się być, bardziej niż inne, podporządkowane regule, że łatwiej sobie opinię zepsuć, niż naprawić 17. Badania wskazują ogromną ilości przypadków, w których jeśli już oceniamy siebie samych lub kogoś innego, to czynimy to na podstawie kryteriów moralnych lub sprawnościowych. Oceny takie niosą za sobą bardzo silny pozytywny lub negatywny wydźwięk. Trwałym, choć raczej ukrytym założeniem psychologii poznania społecznego, jest przekonanie, że ludzie przetwarzają informacje społeczne w sposób całkowicie niezależny od ich treści 18. Starając się to wytłumaczyć, należy zastosować prawo aktywizacji struktury społecznej, stwierdzające, że: kiedy jakiś bodziec jest wystarczająco dwuznaczny do zakodowania go jako egzemplarza więcej niż jednej kategorii [ ], zostanie on zakodowany jako egzemplarz tej kategorii, która jest najsilniej zaktywizowana 19. Z tego wynika, że nie liczy się zatem treść danej struktury umysłowej, lecz jedynie stopień przystępności pamięciowej, uzależniony głównie od niedawności jej używania B. Wojciszke, Grzech czy porażka? Moralne i sprawnościowe kategorie w potocznym rozumieniu świata społecznego, [w:] Psychologia rozumienia zjawisk społecznych, red. B. Wojciszke, M. Jarymowicz, Warszawa Łódź 1999, s Szerzej na ten temat: K. Skarżyńska, Sprzeciw, poparcie czy dawanie świadectwa wartościom co motywuje Polaków do aktywności politycznej?, [w:] Psychologia rozumienia zjawisk społecznych, s. 42 i B. Wojciszke, Grzech czy porażka?..., s Ibidem, s C. Sedikides, J. Skowronski, The Law of Cognitive Structure Activation, Psychological Inquiry 1991, no. 2, s , cyt. za: B. Wojciszke, Grzech czy porażka?..., s E.T. Higgins, W.S. Rholes, C.R. Jones, Category Accessibility and Impression Formation, Journal of Experimental Social Psychology 1977, no. 13, s , cyt. za: B. Wojciszke, Grzech czy porażka, s. 154.

8 220 Magdalena Przeszło Patrząc na nasze narodowe wady, nie da się nie zauważyć skłonności do częstego narzekania. Wydaje się to mocno zakorzenione w naszej mentalności. Należymy do swoistej grupy kulturowej, w której normą jest narzekanie. Któż z nas nie łapie się na chęci odpowiedzenia na pytanie jak się masz? utartym szablonem: po staremu, stara bida. Jest to bardzo naturalne i odpowiedzi te same nam się cisną na usta. Norma negatywnego myślenia jest normą deskryptywną. Nakazuje ona odbierać świat społeczny jako zły, nie ufać ludziom, dostrzegając ich przywary, a siebie samego traktować jako ofiarę niesprawiedliwego porządku społecznego. Norma negatywności świata społecznego zdaje się jednak ograniczać do spraw abstrakcyjnych, ogólnych lub odległych 21. Uczestnicy kultury narzekania mają skłonność do bardziej negatywnej percepcji swego otoczenia społecznego, zwłaszcza gdy wpływ uznawanej przez nich normy pejoratywnego myślenia o świecie nie jest ograniczony przez bezpośrednie doświadczenie. Im bardziej wieloznaczne są informacje na temat ocenianego obiektu, tym większy wpływ na formułowane przez człowieka opinie wywiera norma negatywności. Świetnym przykładem działania tego mechanizmu jest następujący eksperyment. Poproszono grupę 106 nauczycieli, by ocenili różne cechy przeciętnego ucznia. Połowa badanych miała sobie przypomnieć konkretnego ucznia, który ich zdaniem był uosobieniem przeciętności, zapisać jego inicjały, a następnie ocenić pewną liczbę jego cech. Druga zaś połowa badanych miała podsumować swoje doświadczenie z uczniami i wyobrazić sobie przeciętnego ucznia wraz z oceną jego cech. Wyniki nie zaskoczyły badaczy. Konkretne osoby, uznane za wcielenie przeciętnej, dostały więcej pozytywnych ocen niż wyobrażone przez badanych abstrakcyjne modele przeciętnych uczniów 22. Narzekanie może mieć również pozytywne skutki. Wspólne utyskiwanie pozwala na tworzenie i utrzymywanie więzi społecznych. Z reguły narzekanie jest czynnością destrukcyjną, jednak można w nim dojrzeć funkcje katartyczne. Zdaniem Robin Kowalski poprzez uzewnętrznianie i nagłaśnianie negatywnych myśli doświadczamy katharsis. Nie możemy lekceważyć wpływu, jaki ma na nas narzekanie. Może dzięki polskiemu narzekaniu świat staje się bardziej zrozumiały i przewidywalny. Być może tego typu negatywna diagnoza rzeczywistości przed 1989 rokiem doprowadziła do przewrotu i wejścia na drogę demokracji 23? Narzekanie możemy również interpretować jako sygnał, że otoczenie nie spełnia standardów, które stosuje narzekający. Z drugiej strony może też być próbą ukrycia własnych wad i porażek. Przykładowo, uczeń wracający do domu z oceną niedostateczną zwykle stara się zrzucić z siebie odpowiedzialność za taki stan rzeczy, obarczając winą zbyt wymagającego nauczyciela. Narzekanie może też stać się kamuflażem pozytywnych zdarzeń, na przykład 21 B. Wojciszke, W. Baryła, Kultura narzekania, czyli o psychicznych pułapkach ekspresji niezadowolenia, [w:] Jak Polacy przegrywają, jak Polacy wygrywają, red. M. Drogosz, Gdańsk 2005, s Szerzej: ibidem, s Szerzej: D. Doliński, O tym, co pozytywnego może wynikać z narzekania, [w:] Jak Polacy wygrywają..., s

9 Wirtualna agora 221 narzekanie na dużą ilość pracy ze względu na awans. W naszym społeczeństwie nie jest przyjęte chwalić się własnym szczęściem, ponieważ można zostać posądzonym o próżność 24. Poza tym utyskiwanie jest też próbą uzgodnienia z innymi ludźmi, czy podobnie postrzegamy świat społeczny. Możemy więc przyjąć, że narzekanie służy podtrzymywaniu społecznej tożsamości. Jest to zatem budowanie wspólnoty postaw wobec rzeczy ważnych, dotyczących zarówno całej grupy, jak i jednostek 25. Reasumując, należy zwrócić uwagę, że Internet stał się w pełni demokratycznym medium, które dopuszcza do debaty wszystkie poglądy, nawet te najprostsze, nieprzemyślane. Zauważalny jest bardzo niski poziom debaty publicznej w polskim Internecie. Jednak nie jestem pesymistką w ogólnej ocenie tego stanu rzeczy. Internet sam dąży do regulacji. Pomocne są też reguły prawne, które wciąż powstają, by unormować zasady korzystania z tego potężnego medium, tak by nie łamać podstawowych praw człowieka i obywatela. Istotna również staje się specjalizacja Internetu. Ten proces już się rozpoczął, czego przejawem jest powstawanie portali gromadzących społeczności wokół zawężonych tematów 26. Magdalena Przeszło ur. w 1983 r., politolog, absolwentka i doktorantka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 24 Szerzej: ibidem, s Ibidem, s Por. P. Stasiak, op. cit.

Poradnik Badaj interaktywnie

Poradnik Badaj interaktywnie Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Wydawca: Autorzy: Bartłomiej Berbeć Karolina Ciećka

Bardziej szczegółowo

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową Monika Probosz, Przemysław Sadura konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie,

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Brak misji na wizji i wizji w edukacji

Brak misji na wizji i wizji w edukacji GENDERMERIA RÓWNOŚCIOWY MONITORING Brak misji na wizji i wizji w edukacji Media publiczne i polityka edukacyjna na rzecz równości płci. Raport Fundacja Feminoteka Warszawa 2009 Gendermeria równościowy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich Joanna Konieczna Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich W poszukiwaniu kontekstu dla współczesnego wizerunku Ukrainy i Ukraińców w oczach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ

Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ ENERGIA ODNAWIALNA SPOŁECZNE POSTRZEGANIE INWESTYCJI NA PRZYKŁADZIE GMINY SUŁOSZOWA 7 listopada 2013 roku Patronat Honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo

Społeczny wizerunek służby cywilnej

Społeczny wizerunek służby cywilnej Społeczny wizerunek służby cywilnej Raport z badania jakościowego urzędnicy i eksperci w ramach projektu: Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej Warszawa, 2011 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Otwarty rząd w Polsce

Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Kulisy programu Opengov Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov. Redakcja: Grzegorz Młynarski Autorzy: Grzegorz Młynarski, Alek Tarkowski, Łukasz Jachowicz

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY?

PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY? PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY? KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ 2011/2012 Wstęp...2 Projekt badawczy w działaniu...2 Wybór tematu...2 Pytania badawcze...3 Analiza cudzych źródeł...5

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

@ X O X. (Nie) Bój się. * Jak wykorzystywać blogi w edukacji

@ X O X. (Nie) Bój się. * Jak wykorzystywać blogi w edukacji O X @ X (Nie) * Bój się bloga! * Jak wykorzystywać blogi w edukacji ` redakcja merytoryczna: grzegorz d. stunża, piotr peszko autorzy: radosław bomba, monika górska, katarzyna fornalska, agnieszka jarmuł,

Bardziej szczegółowo

TRZECI SEKTOR PIĄTA WŁADZA?

TRZECI SEKTOR PIĄTA WŁADZA? STYCZEŃ 2011 ISSN 1689-9873 BRIEF PROGRAMOWY INSTYTUTU KOŚCIUSZKI TRZECI SEKTOR PIĄTA WŁADZA? Wstęp Prezentowany brief programowy ma na celu przedstawienie kondycji polskiego sektora pozarządowego po dwudziestu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADKI. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka. atelstwo nękanie edukacja o prawach człowieka wrogość toler

ZAKŁADKI. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka. atelstwo nękanie edukacja o prawach człowieka wrogość toler ZAKŁADKI Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka atelstwo nękanie edukacja o prawach człowieka wrogość toler romofobia solidarność ksenofobia sprawiedliwość przestępstwo

Bardziej szczegółowo

s top dyskryminacji ze względu na wiek

s top dyskryminacji ze względu na wiek s top dyskryminacji ze względu na wiek 02 03 à C o w i e m y o d y s k r y m i n a c j i z e w z g l ę d u n a w i e k? G ł o s e k s p e r t ó w, d o ś w i a d c z e n i a o s ó b s t a r s z y c h.

Bardziej szczegółowo

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących RAPORT Z JAKOŚCIOWEGO MODUŁU BADANIA NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE BADANIE REALIZOWANE W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką

Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA PRAWO I PRAKTYKA NR 10 Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką Inspiracje Warszawa, 2013 BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 2013, nr 8 ŹRÓDŁA Zasada równego traktowania.

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Barbara Przybylska Związek Biur Porad Obywatelskich. Alina Wasilewska, Fundacja Batorego, program Obywatele dla Demokracji.

Barbara Przybylska Związek Biur Porad Obywatelskich. Alina Wasilewska, Fundacja Batorego, program Obywatele dla Demokracji. Zapis sesji "Rola poradnictwa prawnego i obywatelskiego w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce". VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa, 15 września 2014 r Dzień dobry Państwu,

Bardziej szczegółowo

Między alienacją a adaptacją

Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość w sieci, przygotowany pod kierunkiem dr Dominika Batorskiego z inicjatywy i dzięki wsparciu UPC Polska Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość

Bardziej szczegółowo

Prawo a partycypacja publiczna

Prawo a partycypacja publiczna Prawo a partycypacja publiczna Dyktat czy debata - Prawo a partycypacja publiczna Partnerzy projektu: Bilans monitoringu 2012 Patronat medialny: pod redakcją Pauliny Sobiesiak-Penszko Prawo a partycypacja

Bardziej szczegółowo