Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa"

Transkrypt

1 Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 -

2 Historia Wersji Data Wersja Autor Opis Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów Tomasz Baczyński Opis usług serwisowych korekta Tomasz Baczyński Opis usług serwisowych Marek Pipkowski Poprawki systemy dyskowe i backup Marcin Biczan Dodany OpenSource Ireneusz Lebiodzik Draft - 2 -

3 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP USŁUGI WDROŻENIOWE PLANOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMÓW SERWEROWYCH PLANOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMÓW DYSKOWYCH I TAŚMOWYCH PLANOWANIE CENTRÓW PRZETWARZANIA DANYCH BACKUP DANYCH WIRTUALIZACJA SYSTEMÓW WIRTUALIZACJA STACJI ROBOCZYCH WIRTUALIZACJA ZASOBÓW DYSKOWYCH MONITOROWANIE I ZARZĄDZANIE SYSTEMÓW IT OPROGRAMOWANIE OPENSOURCE USŁUGI SERWISOWE USŁUGI AUDYTU Audyt systemów bezpieczeństwa Audyt systemów pamięci masowych Audyt systemów backupu i archiwizacji Audyt systemów wirtualnych USŁUGI PROJEKTOWE I KONSULTACYJNE SZKOLENIA PROGRAMY OPIEKI SERWISOWEJ Opieka nad infrastrukturą IT monitoring systemów Opieka on-line help desk Opieka nad oprogramowaniem Opieka nad urządzeniami Opieka nad urządzeniami mobilnymi Opieka serwisowa program godzinowy Gwarantowane czasy realizacji zleceń serwisowych JEDNORAZOWE USŁUGI SERWISOWE

4 1. Wstęp. Niniejszy dokument ma na celu opis typowych usług świadczonych przez Dział Techniczny firmy VEGANET. Należy podkreślić, że nie jest możliwe zebranie w jednym opracowaniu opisu wszystkich posiadanych kompetencji i wykonywanych działań. Dlatego należy traktować to opracowanie jako podstawowe zestawienie usług, które mogą być rozszerzane i dopasowywane w zależności od rzeczywistych potrzeb Klienta. 2. Usługi wdrożeniowe Usługi wdrożeniowe wiążą się z rozbudową lub tworzeniem nowego środowiska informatycznego. Poniżej przedstawiono ramową informację o wykonywanych klasach zleceń i kompetencjach posiadanych przez firmę VEGANET. 2.1 Planowanie i wdrożenie systemów serwerowych. VEGANET posiada bogate doświadczenia i tradycję dostawcy rozwiązań serwerowych nie tylko dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale również dużych rozwiązań korporacyjnych. Dostarczamy rozwiązania uznanych producentów takich jak IBM, DELL czy HP. Posiadamy kompetencje w zakresie urządzeń opartych na architekturze x86orazrisc pracujących w standardach Tower, Rack, Blade i PureFlex. Dostawa i instalacja urządzeń stanowi zwykle podstawę wdrożenia. Kolejnym elementem jest instalacja systemów operacyjnych i aplikacji systemowych. Nasi inżynierowie posiadają bogate doświadczenia w zakresie konfiguracji i utrzymania systemów nie tylko firmy Microsoft, ale również Linux i AIX. Podstawowa usługa instalacji systemu operacyjnego może być rozszerzona o implementację wybranych usług sieciowych takich jak DHCP, DNS, CIFS, NFS, FTP. Posiadamy również doświadczenie w konfigurowaniu usług Active Directory, LDAP czy też systemów pocztowych np. MS Exchange czy IBM Lotus Notes. Zależnie od potrzeb Klienta implementujemy rozwiązania klastrowe oparte na systemie Windows, Linux czy AIX PowerHA. Wdrożenia te również mogą zostać wykonane również w środowisku zwitrualizowanym np. w oparciu o narzędzia VMware ESXi lub AIX PowerVM, albo HyperV. 2.2 Planowanie i wdrożenie systemów dyskowych i taśmowych. Każda infrastruktura IT wymaga przygotowania zasobów dyskowych. Dla małych systemów są to lokalne zasoby serwera, dla większych - macierze dyskowe. Każde rozwiązanie, które jest implementowane, wymaga odpowiedniego doboru i konfiguracji takich zasobów aby zapewnić nie tylko wydajność i pojemność, ale także bezpieczeństwo i - 4 -

5 dostępność przechowywanych danych. Posiadamy liczne doświadczenia w doborze, dostarczaniu i konfigurowaniu rozwiązań dyskowych począwszy od rozwiązań dla małych firm, aż do dużych instalacji opartych o macierze klasy enterprise IBM DS8000 czy IBM XIV. Nasze kompetencje obejmują, między innymi usługi: doboru urządzeń, opracowania architektury systemu przechowywania danych, uruchomienia i inicjalizacji macierzy, definiowania grup RAID, konfiguracji replikacji synchronicznej i asynchronicznej, wirtualizacji zasobów dyskowych. Na potrzeby systemów storage implementujemy dostęp do nich w ramach sieci SAN (Storage Area Network) zarówno w technologii FCjak i coraz popularniejszych systemów konwergentnych łączących technologie SAN i LAN. Dzięki dostępowi do zasobów dyskowych jednocześnie z wielu serwerów możliwe staje się lepsze wykorzystanie dostępnej pojemności nośników, a także ujednolicenie administrowania. Możliwa jest również implementacja bardziej zaawansowanych rozwiązań związanych z replikacją zasobów między urządzeniami lub też w ramach urządzenia (kopie migawkowe np. Flash Copy). Posiadamy również kompetencje we wdrażaniu usług deduplikacji zasobów dyskowych w oparciu o takie rozwiązania jak IBM ProtecTier czy EMC Data Domain. Do grupy usług związanych z zarządzaniem przestrzenią danych zaliczamy również dostawy i konfigurację bibliotek taśmowych. Dostawa jest przeważnie związana z konfiguracją usług przygotowywania kopii zapasowych, w której posiadamy również udokumentowane kompetencje. Dysponujemy również doświadczeniem w zakresie implementacji VTL (Virtual Tape Library). Urządzenia tego typu, przechowując dane na dyskach zamiast taśm, pozwalają na osiągnięcie znacznie szybszego dostępu do danych oraz umożliwiają ich deduplikację. 2.3 Planowanie centrów przetwarzania danych. Korzystając z doświadczeń związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych dla wielu klientów, posiadamy kompetencje z zakresu wsparcia przy projektowaniu centrów przetwarzania danych. Jesteśmy w stanie również doradzić w jaki sposób optymalnie przygotować serwerownie nie tylko w zakresie doboru sprzętu IT, ale również urządzeń i infrastruktury wspomagającej: Klimatyzacji, Zasilania bezprzerwowego, Szaf i obudów, Instalacji niskoprądowych - 5 -

6 Potrafimy również we współpracy z naszymi partnerami kompletnie wyposażyć centra przetwarzania danych instalując zaawansowane systemy monitorujące i kontrolujące całe środowisko. 2.4 Backup danych Jedną z najczęściej wykonywanych przez VEGANET grup usług jest dobór, instalacja, konfiguracja i zarządzanie kopiami zapasowymi (backupami) systemów IT. Nasze doświadczenia i kompetencje obejmują, miedzy innymi takie produkty jak: IBM Tivoli Storage Manager (TSM), IBM ProtecTier, EMC Avamar, EMC Data Domain, VMware Data Protection, a także Symantec BeckupExec oraz Veeam. W zakresie systemów backupu potrafimy zarówno przygotować proste rozwiązanie do tworzenia kopii danych z jednego lub kilku serwerów jak również zaprojektować i zaimplementować kompletne rozwiązanie do zabezpieczania i odtwarzania danych po awarii dla centrum przetwarzania danych. Inżynierowie VEGANET mają, popartą certyfikatami i doświadczeniem, wiedzę w zakresie backupu różnych środowisk, systemów operacyjnych i aplikacji: baz danych takich jak Oracle, DB2 czy MS SQL, systemów pocztowych Lotus Notes, MS Exchange, systemów plikowych z różnych środowisk operacyjnych Unix, Windows, Linux, MacOS środowisk wirtualnych HyperV i VMware, stacji roboczych. Projekty przeprowadzamy zgodnie z najlepszymi praktykami czołowych specjalistów w branży IT. Wdrożenie rozpoczynamy od identyfikacji potrzeb klienta w zakresie dostępności danych, wymagań dotyczących potrzeb w zakresie odtwarzania danych oraz wydajności poszczególnych elementów infrastruktury. Do określonych wymogów dopasowujemy zarówno narzędzia jak i model licencyjny oraz urządzenia niezbędne do wykonania zadań backupowych. Przygotowujemy następnie projekt rozwiązania, w którym opisujemy harmonogramy wykonywania kopii zapasowych oraz procedury odtworzenia danych w wypadku awarii. Nasze doświadczenia obejmują również doświadczenia w instalacjach wielooddziałowych, z replikacją kopii zapasowych oraz wielowęzłowych (np. EMC Avamar RAIN). 2.5 Wirtualizacja systemów Wirtualizacja systemów informatycznych jest od kilku lat standardem w branży IT. VEGANET od wielu już lat buduje swoje kompetencje w tym zakresie zgodnie z rozwojem narzędzi wirtualizacyjnych jakie pojawiają się na rynku

7 Obecnie zatrudniamy kilku inżynierów posiadających bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie wirtualizacji. Wśród naszych zrealizowanych zleceń są projekty związane z wirtualizacją systemów serwerowych w oparciu o narzędzia VMware czy też Microsoft HyperV jak i również IBM AIX partitioning (PowerVM). Nasze doświadczenia w zakresie narzędzi firmy VMware zostało potwierdzone wieloma certyfikatami naszych inżynierów, (certyfikaty VCP) oraz najwyższym poziomem partnerstwa VMware Premier Partner. Podczas wdrożeń przygotowywaliśmy nie tylko rozwiązania wirtualizujące kilka różnych systemów operacyjnych na jednym serwerze, ale również budowaliśmy zdublowane centra przetwarzania danych zabezpieczone mechanizmem VMware System Recovery Manager. Nie są nam również obce rozwiązania z wyższego stopnia wirtualizacji jakim jest projektowanie i wdrażanie rozwiązań chmury obliczeniowej i przygotowanie środowiska IAAS (Infrastructure As A Service). W ramach projektu wdrożeniowego przygotujemy dla Państwa zarówno skalowanie platformy pod środowisko zwirtualizowane jak i dobierzemy zakres usług jakie powinny być w nim zaimplementowane (HA, FT, itp.). Zgodnie z Państwa wymaganiami oraz potrzebami przygotujemy środowisko zarządzania jak również kopię zapasową danych oraz dobierzemy poziom zabezpieczeń całego środowiska. 2.6 Wirtualizacja stacji roboczych Wysokie wymogi dotyczące dostępności i efektywności zarządzania stacjami roboczymi coraz częściej wymagają ich pełnej wirtualizacji. W tym zakresie stale podnosimy swoje kompetencje poprzez kolejne wdrożenia oparte, między innymi o narzędzia VMware View, MS Terminal Services czy Jetro. Zastosowanie tych aplikacji pozwala na ujednolicenie środowiska stacji roboczych podnosząc bezpieczeństwo, poziom dostępności i jednocześnie redukując nakłady czasowe wymagane do jego zarzadzania. W ramach wdrożenia, na Państwa życzenie, przygotujemy projekt środowiska centralnego (serwery, zasoby dyskowe, backup) oraz dobierzemy odpowiednie modele terminali. Zgodnie z Państwa wymaganiami przygotujemy konfigurację systemów operacyjnych, a następnie zainstalujemy, skonfigurujemy i przygotujemy całe środowisko do pracy. Posiadamy również doświadczenia w wirtualizacji wybranych aplikacje korzystając z narzędzia VMware ThinApp. 2.7 Wirtualizacja zasobów dyskowych W ramach naszych kompetencji i doświadczenia znajduje się również wirtualizacja zasobów dyskowych. Jesteśmy w stanie zaprojektować i wdrożyć rozwiązania integrujące macierze dyskowe różnych producentów i różnych typów w jeden wspólny zasób dyskowy w - 7 -

8 oparciu o rozwiązania takie jak IBM SVC, IBM Storwize V7000 czy EMC VPLEX. Systemy zwirtualizowane mogą być replikowane, rozproszone, a jednocześnie logicznie widziane jako jednolita platforma. Technologia ta nabiera szczególnego znaczenia teraz, gdy coraz powszechniejsza staje się budowa chmur obliczeniowych. 2.8 Monitorowanie i zarządzanie systemów IT Biorąc pod uwagę nasze bogate doświadczenia związane z implementacjami środowisk informatycznych, naturalną konsekwencją jest również wiedza obejmująca monitorowanie tych środowisk. Na Państwa potrzeby zaplanujemy i wdrożymy system, którego celem będzie ewidencjonowanie, monitorowanie zachowania i przewidywanie kierunków dalszego rozwoju środowiska IT. W zależności od potrzeb możemy w tym wypadku opierać się o rozwiązania takich producentów jak IBM, VMware czy Veeam. Wdrożenie tego typu systemu pozwoli ujednolicić polityki związane z wykorzystaniem środowiska bądź też przewidywać jego słabe punkty, które wymagać mogą działań modernizacyjnych. 2.9 Oprogramowanie Open Source Oprogramowanie Open Source jest ciekawą alternatywą wszędzie tam gdzie konieczna jest redukcja kosztów wdrożenia. Jest ono na szeroką skalę wykorzystywane nie tylko przez małe i średnie instytucje, ale również przez instytucje rządowe. Nasze kompetencje pozwalają na wdrożenia zarówno komercyjnych systemów operacyjnych Linux takich jak RedHat Enterprise Linux, Novell SuSe Linux, czy Oracle Linux, a także niekomercyjnych: CentOS, Debian. Usługi, które oferuje oprogramowanie OpenSource: DNS, DHCP Firewall Systemy zaawansowanego routingu (RIP, RIPv2, BGP, OSPF) Systemy pocztowe Usługi Proxy Usługi VPN Klastry HA Bazy danych Proste systemy kopii zapasowych Systemy uruchamiania przy wykorzystaniu sieci LAN (uruchamianie bezdyskowych stacji roboczych, Rapid Deployment) - 8 -

9 3. Usługi serwisowe Oddzielną grupą prac stanowią usługi serwisowe. W tej grupie zawarte są zarówno działania podejmowane jednokrotnie jak i programy Opieki Serwisowej, które są stałą formą współpracy gwarantującą wysoką dostępność systemów IT Zamawiającego 3.1 Usługi Audytu Obecna złożoność infrastruktury IT często osiąga poziom, przy którym szczegółowy nadzór na każdym urządzeniem czy aplikacją wykracza poza możliwości administratorów IT. Każdy z producentów publikuje uaktualnienia, nie rzadko krytyczne z punktu widzenia bezpieczeństwa, oraz uzupełnia funkcje i możliwości swoich systemów. Niestety większość pracowników pionów IT, obciążona codziennymi obowiązkami, nie jest w stanie nadążyć za wszystkimi rekomendacjami wytwórców i wykorzystać pełne możliwości produktów. Co więcej, okazuje się, że praktycznie w każdym współczesnym przedsiębiorstwie infrastruktura IT budowana jest przez lata. Często powoduje to, że konfiguracja i zastosowane rozwiązania są wypadkową takiego wieloetapowego rozwoju i nie są optymalne pod kątem wykorzystania posiadanych zasobów. Odpowiadając na faktyczne zapotrzebowania Klientów firma VEGANET wprowadziła ofertę audytów, których zadaniem jest nie tylko ocena stanu faktycznego, ale przede wszystkim opracowanie planów zmian w bieżącej infrastrukturze IT, tak by zapewnić poziom usług i bezpieczeństwa oczekiwany przez Klienta. Warto podkreślić, że nasi inżynierowie posiadają nie tylko wiedzę, która jest udokumentowana licznymi certyfikatami producentów, ale także duże doświadczenie, które wynika z wdrażania poszczególnych rozwiązań w różnych środowiskach IT. Podczas audytu, poszczególni inżynierowie VEGANET, którzy specjalizują się w różnych dziedzinach IT współpracują ze sobą. W ten sposób Zamawiający otrzymuje kompleksowy raport, który jest przygotowany przez wysokiej klasy fachowców współpracujących ze sobą. Z ekonomicznego punktu widzenia jest to alternatywa dla zatrudnienia kilku kosztownych fachowców, którzy byliby wykorzystani tylko w niewielkim stopniu. Raporty przygotowane w ramach audytów bardzo często są podstawą do podjęcia dalszych decyzji dotyczących rozwoju infrastruktury IT w firmie. Zalecenia opisane przez niezależną jednostkę w sposób obiektywny pomagają w podjęciu racjonalnych decyzji, które pozwolą na efektywne budżetowanie wydatków na informatyzację przedsiębiorstwa

10 3.1.1 Audyt systemów bezpieczeństwa Większość współczesnych systemów IT niestety nie gwarantuje bezpieczeństwana poziomie, który jest od nich oczekiwany. Brak zainstalowania wymaganych uaktualnień, nieprawidłowa konfiguracja, niewystarczające zabezpieczenia, nie zastosowanie rozwiązań wysokiej dostępności oraz odporności na uszkodzenia prowadzą do wysokiego ryzyka niepoprawnego działania infrastruktury IT i powstania wymiernych i bardzo wysokich strat w przedsiębiorstwie. W wielu przypadkach okazuje się, że wspólna weryfikacja budowy i konfiguracji systemu poprzez administratorów i doświadczonych inżynierów VEGANET pozwala na wcześniejsze zwrócenie uwagi na potencjalne zagrożenia. Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas innych wdrożeń, nasza kadra techniczna podczas wykonywanego audytu wskaże co, i przede wszystkim, w jaki sposób należy skorygować, by posiadany przez Klienta system spełniał założony poziom bezpieczeństwa Audyt systemów pamięci masowych Nowoczesne systemy pamięci masowych bazują na zaawansowanych technicznie, kosztownych urządzeniach i aplikacjach. Konsolidacja przechowywanych danych w macierzach z jednej strony pozwala na lepsze wykorzystanie przestrzeni dyskowej i większe bezpieczeństwo składowanych informacji, ale z drugiej strony należy pamiętać, że nieprawidłowa, bądź nieprzemyślana konfiguracja może doprowadzić do niepełnego wykorzystania posiadanych zasobów, a nawet paradoksalnie do znacznego obniżenia poziomu bezpieczeństwa. W ramach audytu nasi inżynierowie posiadający certyfikację największych producentów urządzeń i aplikacji pamięci masowych (mn z IBM, EMC) zweryfikują Państwa systemy przechowywania danych pod kątem aktualności oprogramowania i mikrokodu, ocenią prawidłowość istniejącej konfiguracji, zaproponują ewentualne zmiany, które pozwolą na osiągnięcie większej wydajności, wyższego wykorzystania zasobów dyskowych oraz pozwolą na zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa Audyt systemów backupu i archiwizacji Podstawowym zadaniem działu IT w każdej organizacji, jest zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych danych. Losowe uszkodzenia urządzeń, nieprawidłowa konfiguracja, świadome i nieświadome działania pracowników mogą doprowadzić do sytuacji w której istotne informacje, z punktu widzenia całego przedsiębiorstwa, ulegną bezpowrotnej utracie lub ich odzyskanie przekracza dopuszczalny, założony czas. Zgodnie z badaniami firmy Contingency Planning Research Inc. zaledwie 6% przedsiębiorstw w których nastąpiła całkowita utrata danych funkcjonowało po takim wypadku dłużej niż 2 lata. Pomimo tak dużego znaczenia gromadzonych danych dla kondycji firm okazuje się, że zaledwie 56% wirtualnych systemów jest w ogóle backupowanych. Ponad 82% kopii

11 zapasowych jest wykonywanych raz w tygodniu lub rzadziej (badania firmy Symantec). Warto zauważyć, że wiele jednostek, które wykonują backup nie testuje jego odtwarzalności, a także nie posiada planów DR (Disaster Recovery). W konsekwencji często się okazuje, że odtworzenie krytycznych danych albo w ogóle jest niemożliwe, albo czas tego procesu znacznie przekracza założony wskaźnik RTO (Recovery Time Objective). Prawidłowa archiwizacja danych jest niejednokrotnie również wymagana przez obowiązujące prawo, ale pomimo formalnego obowiązku często zdarza się, że nie jest możliwe odzyskanie danych archiwalnych lub po prostu takie kopie nie są wykonywane. Warto także zauważyć, że systemy backupu i archiwizacji mają bardzo wysokie zapotrzebowanie na pamięć masową, co dodatkowo zwiększa koszty ich implementacji i jednocześnie jest przyczyną prób oszczędzania na tego typu systemach. Audyt wykonywany przez specjalistów z VEGANET pozwala określić zgodność istniejącego systemu backupu z celami określonymi przez Klienta. Rzeczywiste sprawdzenie działania poprzez wykonane testy odtworzeniowe pozwala na precyzyjną ocenę poprawności konfiguracji backupu. Wszystkie testy są wykonywane przez inżynierów posiadających wiedzę udokumentowaną certyfikatami producentów (mn. IBM Tivoli Storage Manager, EMC - Avamar, Symantec itp.). i popartą doświadczeniem zdobytym podczas rzeczywistych wdrożeń. Klient w ramach audytu jednocześnie otrzymuje kompletną informację dotyczącą rekomendowanych zmian w systemie backupu i archiwizacji, które pozwolą na osiągnięcie założonych poziomów ochrony danych Audyt systemów wirtualnych Wirtualizacja od pewnego czasu stała się standardem w nowoczesnej infrastrukturze IT. Pozwala ona na optymalne wykorzystanie zasobów takich jak przestrzeń dyskowa, pamięć czy moc procesora. Dodatkowo technologie wirtualizacyjne umożliwiają uzyskanie wysokiej niezawodności całego systemu, mn. poprzez technologie FT(Fault Tolerance), HA (High Availability), SRM (Site Recovery Manager). Należy podkreślić, że wirtualizacja wprowadza szereg technologii, które z jednej strony umożliwiają wspomniane wcześniej bardziej efektywne wykorzystanie zasobów (np thin provisioning), ale technologie te nieprawidłowo skonfigurowane i zarządzane mogą doprowadzić do jednoczesnego wyłączenia dużej puli maszyn wirtualnych. Co więcej, okazuje się, że środowisko wirtualne często powstaje etapami wwyniku czego nie zawsze jego konfiguracja jest optymalna, a oprogramowanie zaktualizowane zgodnie z zaleceniami producenta. Audyt przygotowany przez VEGANET pozwala na ocenę czy środowisko zostało skonfigurowane w sposób prawidłowy, efektywny i zgodny z rekomendacjami wytwórcy. Podobnie, jak w przypadku innych usług audytów, Zamawiający otrzymuje rekomendacje

12 opisujące zmiany wymagane do zapewnienia w pełni bezpiecznego i wydajnego środowiska wirtualnego. 3.2 Usługi Projektowe i konsultacyjne Wprowadzenie nowych usług IT, rozbudowa istniejącej infrastruktury, zakupy sprzętu i oprogramowania niejednokrotnie stawiają pracowników działów IT w sytuacji, gdy są zobowiązani do opisania i zakupu urządzeń i technologii, które dopiero w przyszłości będą stanowiły domenę ich działania. Osoby postawione przed takimi zadaniami, siłą rzeczy zaczynają korzystać z materiałów dostarczanych przez poszczególnych dostawców. Zwykle dokumenty takie zawierają sporą część informacji marketingowych, które często zwracają uwagę nie na najistotniejsze cechy, pozwalające na wybranie najbardziej optymalnego rozwiązania, ale na unikalne parametry produktu danego producenta. Niejednokrotnie brak wiedzy o wszystkich dostępnych rozwiązaniach powoduje przeszacowanie lub niedoszacowanie wartości poszczególnych systemów, co w konsekwencji może prowadzić do strat finansowych, a nawet skutkować niemożnością ukończenia wdrożenia. Powstające Projekty Wdrożeń są niejednokrotnie przygotowywane przy wiodącej roli konkretnego wytwórcy. W rezultacie prowadzi to do preferowania rozwiązań, które nie są optymalne z punktu widzenia oczekiwań Zamawiającego, a także z punktu widzenia dobrych praktyk technicznych. W ramach usług projektowych i konsultacyjnych oferujemy Państwu przygotowanie Dokumentacji Wdrożeniowych, które pozwolą na zakup i wybór rozwiązania najlepiej odpowiadającego Państwa potrzebom. Możliwość skorzystania z wiedzy i znajomości produktów różnych wytwórców osób posiadających duże doświadczenia w opisywanych rozwiązaniach, minimalizuje ryzyko nie ukończenia wdrożenia, a jednocześnie zapewnia rzeczywiste oszacowanie nakładów finansowych i minimalizację środków wydanych do uzyskania zamierzonego poziomu usług. 3.3 Szkolenia Firma VEGANET, dzięki wysokim kompetencjom zatrudnianych inżynierów oferuje Państwu szkolenia i warsztaty w trakcie których przekażemy informacje dotyczącą wybranych technologii. Poniżej zamieszczono listę przykładowych tematów szkoleń: Wirtualizacja platformy dla serwerów i komputerów desktop (VMware, HyperV), Backup i archiwizacja: Avamar (EMC); Symantec Backup Exec, Tivoli Storage Manager (IBM), ProtecTier (IBM), Data Domain (EMC) Systemy pamięci masowych: SVC (IBM), Storwize V7000 (IBM), macierze klasy low i high end (IBM); VNX (EMC); Przełączniki sieci SAN, Serwery: x86 (IBM, Dell, HP), Power (IBM),

13 Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Administracja systemami operacyjnymi: Linux, AIX, Windows, usługi Active Directory, Systemy pocztowe: Lotus, MS Exchange, Inne aplikacje 3.4 Programy Opieki Serwisowej Działy IT we współczesnych przedsiębiorstwach są poddane nieustannej presji zapewnienia jak najwyższego poziomu usług przy określonym, często ograniczonym, budżecie. Nie jest zatem możliwe by pracownicy działu IT uczestniczyli we wszystkich szkoleniach i warsztatach organizowanych przez wytwórców różnych urządzeń, gdyż okazuje się, że ich obecność jest konieczna do zapewnienia ciągłego działania firmy. Przedsiębiorstwa oczekują od pracowników pionów IT wysokiego poziomu wiedzy ogólnej, ale w momencie pojawienia się skomplikowanego problemu czas usunięcia usterki przez taką osobę jest znacznie dłuższy niż w przypadku specjalisty zajmującego się tylko danym zagadnieniem. Programy Opieki Serwisowej zapewniają wsparcie specjalistów VEGANET w całym okresie trwania umowy. Nasza oferta obejmuje bieżące konsultacje w ramach help desku dla pracowników służb IT, a także bieżące rozwiązywanie potrzeb Zamawiającego. Firmy korzystające z Programów Opieki Serwisowej otrzymują także dodatkowe zniżki na prace dodatkowe wykonywane w ramach systemów objętych takimi umowami: 25% zniżkę na koszt dojazdu, 10% zniżkę na części i materiały eksploatacyjne Opieka nad infrastrukturą IT monitoring systemów Współczesne wymogi stawiane systemom informatycznym wymuszają wysoką dostępność usług, które warunkują działanie poszczególnych działów przedsiębiorstwa. Często okazuje się, że już samo wykrycie punktu awarii może być prawdziwym wyzwaniem, zwłaszcza w środowiskach, w których poszczególne usługi są od siebie zależne. Jeszcze trudniejsze jest oszacowanie zagrożeń, które w przyszłości mogą zakłócić działanie infrastruktury IT. Wyczerpanie się zasobów pamięci masowych, niewystarczająca ilość pamięci, niewystarczająca moc obliczeniowa procesorów czy uszkodzenia akumulatorów w zasilaczach UPS lub kontrolerach macierzy dyskowych należą do tego typu zagrożeń, które przy właściwym monitorowaniu mogą być wcześniej wykryte, jeszcze przed powstaniem awarii, jednak często są zauważane już w momencie zaistnienia problemu. Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu monitorującemu stan infrastruktury IT, służby techniczne VEGANET są w stanie nie tylko szybko zdiagnozować stan działania poszczególnych usług, ale przede wszystkim zwrócić uwagę na potencjalne zagrożenia i skutecznie im zapobiec

14 3.4.2 Opieka on-line help desk Katalog usług wdrożeniowych VEGANET W ramach usług Programu Opieki Serwisowej możliwe jest wykupienie usług typu helpdesk, które pozwolą na uzyskanie wsparcia technicznego. Państwa zapytania są na bieżąco obsługiwane przez zespół inżynierów, a także, w razie potrzeby, kierowane do producentów sprzętu i oprogramowania. Z racji tego, że posiadany wysoki poziom uprawnień partnerskich, klienci uzyskują pewność, że ich problemy zostaną rozwiązane profesjonalnie i bez niepotrzebnych opóźnień. Takie rozwiązanie w praktyce pozwala na szybkie rozwiązywanie skomplikowanych problemów bez konieczności stałego zatrudniania wysokiej klasy fachowców, których wiedza i kompetencje są potrzebne jedynie incydentalnie w momencie rozwiązywania konkretnego problemu Opieka nad oprogramowaniem Nadzór nad systemami informatycznymi to opieka naszych inżynierów nad całym lub częścią środowiska oprogramowania. Jest to przeważnie rozszerzenie usługi Opieki nad Sprzętem o systemy operacyjne i aplikacje na nich zainstalowane. W ramach tego programu możliwy jest nadzór nad środowiskiem obejmujący: Kontrola poprawności konfiguracji, Zmiany konfiguracji, Uaktualnienia wersji programów, Instalacja poprawek, Przegląd i interpretacja logów, Diagnostyka i optymalizacja, Udział w testach, Przeglądy, Nadzór nad zakupami, Obsługa zgłoszeń serwisowych, Nadzór nad pakietami serwisowymi zamawianymi u producenta Nasze doświadczenie obejmuje między innymi: Systemy Linux i Unix (Redhat, AIX, inne dystrybucje). Systemy Windows (wszystkie systemy serwerowe, usługa Active Directory). Wirtualizacja (VMware, HyperV, Citrix). Systemy backupu (Avamar (EMC), Tivoli Storage Manager (IBM), Symantec Backup Exec, Veeam Backup & Replication. Systemy pocztowe (MS Exchange, Lotus). Oprogramowanie antywirusowe (TrendMicro, Symantec i inne). Systemy monitoringu infrastruktury i zarządzania stacjami roboczymi (Tivoli Endpoint Manager, Tivoli Monitoring (IBM), Quest). Systemy baz danych (Oracle, DB2, MS SQL). Aplikacje biurowe (MS Office)

15 3.4.4 Opieka nad urządzeniami Użytkowany sprzęt IT wymaga czasochłonnych, specjalistycznych zabiegów, które powinny być wykonywane w określonych interwałach czasowych przez doświadczony personel. Program Opieki nad Urządzeniami zwalnia Klienta z konieczności z tych czynności, a jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury IT. W ramach usługi możliwe są między innymi następujące działania: Naprawy uszkodzeń, Rozbudowa zasobów, Przeglądy sprawności działania, Konserwacja urządzeń, Przeglądy logów i dzienników działania, Uaktualnienia mikrokodu, Nadzór nad zakupami, Obsługa zgłoszeń serwisowych, Nadzór nad pakietami serwisowymi zamawianymi u producenta Nasze doświadczenie pozwala objąć usługą Opieki nad Sprzętem następujące typy urządzeń: Serwery, Macierze dyskowe, Biblioteki taśmowe, Urządzenia do backupu, Wirtualne biblioteki taśmowe, Przełączniki sieci LAN, Przełączniki sieci SAN, Urządzenia sieci LAN, WAN, Routery, Urządzenia firewall, Stacje robocze, Terminale, Drukarki, Inne urządzenia informatyczne

16 3.4.5 Opieka nad urządzeniami mobilnymi Wprowadzenie telefonów najnowszej generacji smartfonów otwiera nowe możliwości korzystania z zasobów firmy takich jak poczta, intranet czy VPN przez pracowników zdalnych. Okazuje się jednak, że zarządzanie infrastrukturą mobilnych urządzeń odbiega od modelu opartego o stacjonarne komputery pracujące w sieci LAN. Sam wybór odpowiedniego typu smartfona i działającego na nim systemu operacyjnego w istotny sposób determinuje komfort użytkownika i możliwość korzystania z poszczególnych usług. Kolejną ważną kwestią jest taka konfiguracja istniejącej infrastruktury IT, by udostępnić ją dla osób korzystających ze smartfonów. Warto zauważyć, że kwestie bezpieczeństwa stają się szczególnie ważne w przypadku grupy urządzeń mobilnych. Wynika to z faktu, że są one użytkowane poza siedzibą firmy, w nieznanym i niezabezpieczonym środowisku i mogą być stosunkowo łatwo utracone. Firma VEGANET oferuje swoim Klientom wsparcie zarówno na etapie przygotowania poszczególnych elementów systemu mobilnych urządzeń, jak i na późniejszym utrzymaniu ich działania Opieka serwisowa program godzinowy Jedyną z najkorzystniejszą form Programu Opieki Serwisowej jest zryczałtowana pula czasu, która może być wykorzystywana przez Klienta w zależności od jego potrzeb. Rozwiązanie to gwarantuje niski koszt roboczogodziny, a jednocześnie pozwala na pomoc dowolnego specjalisty firmy VEGANET w zakresie jego kompetencji. Dzięki długofalowej współpracy, Klienci zyskują pewność, że są obsługiwani przez osoby znające ich infrastrukturę IT, co w praktyce prowadzi do szybkiego i bezpiecznego rozwiązania problemu Gwarantowane czasy realizacji zleceń serwisowych W przypadku konieczności zapewnienia wysokiej dostępności systemów, możliwe jest dodanie do poszczególnych składników programu Opieki Serwisowych poziomów obsługi (SLA). Dzięki temu Zamawiający uzyskuje gwarancję obsługi jego zgłoszenia w krótkim czasie, w dni wolne, a nawet w nocy. Poziom usług SLA może zostać określony na etapie podpisania umowy i dostosowany do indywidualnych wymogów Klienta. W przypadku standardowych umów są one zwykle określane poniższymi parametrami: Okres przyjmowania zgłoszeń - oznacza godziny w jakich przyjmowane są zgłoszenia od Zamawiającego oraz w których liczą się inne czasy podane niżej. Przykłady definicji tego okresu to: o 24 godziny na dobę w ciągu całego tygodnia (7x24), o godziny robocze (5x8), o inne według preferencji Klienta

17 Czas reakcji - oznacza maksymalny okres czasu, który może upłynąć od otrzymania zgłoszenia, do wstępnego rozpoznania problemu, określenia czasu usunięcia awarii i poinformowania o tym Zamawiającego. Typowe czasy reakcji to: o 4 godziny, o 24 godziny, o następny dzień roboczy, o inne zgodnie z wymogami Klienta. Czas realizacji - oznacza czas, w jakim użytkownicy Zamawiającego mogą ponownie podjąć pracę po awarii lub czas rozwiązania problemu przedstawionego w zgłoszeniu. Typowe czasy realizacji to: o 6 godzin, o 24 godziny, o następny dzień roboczy, o inne zgodnie z wymogami Klienta. Czas przywrócenia stanu sprzed awarii - oznacza czas przywrócenia pełnej funkcjonalności systemu. 3.5 Jednorazowe usługi serwisowe Niejednokrotnie przy braku umów Opieki Serwisowej pojawia się konieczność jednorazowej naprawy urządzenia, uzyskania specjalistycznych informacji, sprawdzenia konfiguracji, albo innej formy współpracy opisanej w rozdziale Opieka Serwisowa. VEGANET deklaruje również pomoc w takich sytuacjach poprzez możliwość jednorazowego zlecenia wykonania tego zadnia. Należy jednak zawsze być świadomym, że tego typu działania powinny być traktowane doraźnie, gdyż nie gwarantują założonego SLA, wiążą się z wyższymi nakładami finansowymi, a przede wszystkim nie pozwalają na unikanie uszkodzeń, a jedynie stanowią formę ich naprawy

Czas na infrastrukturę konwergentną?

Czas na infrastrukturę konwergentną? Czas na infrastrukturę konwergentną? Kierownicy działów IT omawiają możliwości operacyjne i strategiczne Podsumowanie Od dłuższego czasu największą trudnością w zarządzaniu korporacyjną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Serwis systemów elektroenergetycznych. ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji

Serwis systemów elektroenergetycznych. ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji Serwis systemów elektroenergetycznych ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji Oczekiwania Grupa ABB jest jednym z największych na świecie dostawców urządzeń służących do wytwarzania,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii poprzez optymalizację parametrów

Oszczędzanie energii poprzez optymalizację parametrów Oszczędzanie energii poprzez optymalizację parametrów Optymalizacja wydajności obiektu (BPO) dzięki Advantage Services TM Building Technologies Państwa potrzeby naszym priorytetem Advantage Services TM

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Kurs Zarządzania Transferem Technologii

Kurs Zarządzania Transferem Technologii Organizacja ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych UNIDO Wiedeń, Austria Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS Triest, Włochy Kurs Zarządzania Transferem Technologii Moduł

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać dobrą agencję PR?

Jak wybrać dobrą agencję PR? Jak wybrać dobrą agencję PR? opracowanie przygotowane przez Związek Firm Public Relations Warszawa 2013 Spis treści Słowo wstępu 3 Typologia przetargów 4 Przed przetargiem 7 Zarządzanie przetargiem 13

Bardziej szczegółowo

Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania. Thomas H. Davenport

Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania. Thomas H. Davenport Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania Thomas H. Davenport Profesor wizytujący w Harvard Business School Amadeus IT Group kładzie duży nacisk na minimalizację

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PROJEKT TECHNICZNY, BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ II Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka w projektach

Analiza ryzyka w projektach Białystok Białystok 2012 www.europe-direct.bialystok.pl Punkt informacyjny EUROPE DIRECT Białystok ul. Lipowa 14, 15-427 Białystok, tel. 0048 85 7442 443, fax. 0048 85 653 77 53, e-mail: europe-direct@bialystok.bia.pl

Bardziej szczegółowo

Raport firmy Riverbed Technology

Raport firmy Riverbed Technology Raport firmy Riverbed Technology Maksymalne oszczędności: cięcie kosztów poprzez optymalizację sieci WAN Maksymalne oszczędności: cięcie kosztów poprzez optymalizację sieci WAN Wersja 1.0 04/16/08 2008

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Server 12

SUSE Linux Enterprise Server 12 Broszura informacyjna www.suse.pl SUSE Linux Enterprise Server 12 Zestawienie nowych funkcji i najważniejszych możliwości systemu S U S E L I N U X E N T E R P R I S E S E R V E R 1 2 w p r o w a d z e

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo