SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 680 PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 21 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU SZCZECIN 2012

2 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Paweł Cięszczyk Piotr Michałowski, Małgorzata Ofiarska, Aleksander Panasiuk Grzegorz Wejman, Dariusz Wysocki, Renata Ziemińska Marek Górski przewodniczący Rady Wydawniczej Edyta Łongiewska-Wijas redaktor naczelna, dyrektor Wydawnictwa Naukowego Rada Programowa prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski, prof. zw. dr hab. Krystyna Brzozowska dr hab. prof. US Mariusz Jedliński, dr hab. prof. US Beata Świecka dr Władysław Maziarz Rada Naukowa Marianna Daszkowska Politechnika Gdańska, Grażyna Rosa Uniwersytet Szczeciński Krystyna Mazurek-Łopacińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Christian Wey Universität Düsseldorf, Antonio Castillo Spain Lista recenzentów znajduje się na stronie internetowej zeszytu naukowego (zakładka nauka/zeszyty naukowe) Redaktor naukowy dr hab. Grażyna Rosa prof. US Redaktor tematyczny dr hab. prof. US Elżbieta Załoga, dr hab. prof. US Piotr Niedzielski Redaktor statystyczny Rafał Klóska Redakcja językowa i korekta Wojciech Chocianowicz Skład komputerowy Agnieszka Kozioł Copyright by Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012 Wersja papierowa jest wersją pierwotną Streszczenia opublikowanych artykułów są dostępne w adnotowanej bibliografii zagadnień ekonomicznych BazEkon; ISSN ISSN WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Wydanie I. Ark. wyd. 12,5. Ark. druk. 16,2. Format B5. Nakład 55 egz.

3 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 CZĘŚĆ I. Społeczeństwo informacyjne w sektorze TSL EWELINA BURZEC-BURZYŃSKA, ZUZANNA KŁOS Wykorzystanie środków informacji pasażerskiej w komunikacji miejskiej na przykładzie polskich miast... 9 JOANNA KOS Problemy związane z tworzeniem zdalnych zespołów...21 DOMINIKA KRÓL-SMĘTAK, KAROLINA ZAJĄC Wykorzystanie narzędzi informatycznych do zwiększenia efektywności zarządzania magazynem MACIEJ MILANOWICZ Elektroniczna wymiana danych (EDI) jako atrybut współczesnego społeczeństwa informacyjnego...37 MARIUSZ SOWA Informacja jako determinanta skutecznego realizowania procesów zachodzących w logistycznym łańcuchu dostaw DOROTA SZEMIOT-TRZEPAŁKO Wyszczuplanie przedsiębiorstw TSL jako element wspomagający system informacyjny...61 CZĘŚĆ II. Informacja oraz komunikacja w zarządzaniu i marketingu KAMILA MAŃKO, ANETA WOLNA Rozwój e-turystyki w Polsce na przykładzie biura podróży Travelplanet.pl ŁUKASZ MARZANTOWICZ Wymiar informacji w biznesie na przykładzie firmy Realbud Sp. z o.o. w Szczecinie SYLWIA NISSEL Zindywidualizowana komunikacja marketingowa w turystyce studium przypadku... 93

4 4 ARKADIUSZ PIOSIK Współczesne formy komunikacji w marketingu guerilla marketing MAŁGORZATA SMOLSKA Wiedza w organizacji sieciowej CZĘŚĆ III. Finanse i rozwój regionalny w gospodarce opartej na wiedzy RAFAŁ BALINA Anomalie w kształtowaniu się notowań kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną na rynku Forex KRZYSZTOF DROBIŃSKI Znaczenie instytucji pośrednictwa finansowego w rozwoju społeczeństwa informacyjnego JACEK LEWICKI Wykształcenie ludności a rozwój lokalny Bielska-Białej i powiatu bielskiego ARKADIUSZ MARCHEWKA Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego jako instrument wspierający wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu BARTOSZ MUSIAŁ Memetyka w finansach osobistych ANNA KAROLINA OWCZARZAK Rozwój społeczeństwa informacyjnego jako czynnik wzrostu gospodarczego województwa zachodniopomorskiego BEATA SADOWSKA Znaczenie informacji w funkcjonowaniu zakładu budżetowego X w świetle badań empirycznych PAWEŁ SZTUCZKA M-banking jako element ICT społeczeństwa informacyjnego MAŁGORZATA TERESZCZYK-KACZMAREK, MONIKA PETTERSEN Zaufanie do instytucji bankowo-finansowych w kontekście wyzwań współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Spojrzenie z punktu widzenia skutków globalnego kryzysu finansowego ŁUKASZ WRÓBLEWSKI Wiedza i innowacje jako czynniki rozwoju regionalnego w świetle wybranych teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego MARTA ZDANOWSKA Financial capability zdolność zarządzania finansami osobistymi

5 WSTĘP Konferencje doktorantów są ważną płaszczyzną dyskusji naukowej. Są także źródłem inspiracji oraz motorem rozwoju naukowego młodych naukowców. Niniejsza publikacja jest efektem IV Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów zorganizowanej przez Uniwersytet Szczeciński w 2011 roku. Przedmiot zainteresowań autorów tekstu pozwolił wyróżnić trzy obszary rozważań: I. Społeczeństwo informacyjne w sektorze TSL, gdzie 6 artykułów przybliża zagadnienia wpływu systemów informacyjnych i informatycznych na efektywność działalności przedsiębiorstw transportowych i logistycznych; w szczególności poruszono problemy informacji pasażerskiej, zdalnych systemów, narzędzi informatycznych w zarządzaniu, EDI oraz znaczenia informacji w logistycznych łańcuchach dostaw. II. Informacja oraz komunikacja w zarządzaniu i marketingu problematyce tej poświęcono 5 artykułów, które odzwierciedlają szeroki zakres oraz różnorodność podejścia do zagadnień mieszczących się w tym obszarze; przedmiotem rozważań jest konsument w ujęciu globalnym oraz jako przedmiot badań neuromarketingu, komunikacja marketingowa w turystyce oraz guerilla marketing, a także znaczenie wiedzy i informacji w biznesie. III. Finanse i rozwój regionalny w gospodarce opartej na wiedzy zagadnienia te są obszarem zainteresowania dla 11 artykułów, które podejmują różnorodne problemy finansów publicznych i osobistych, instytucji pośrednictwa finansowego, bankowości i wybranych czynników rozwoju regionalnego, analizowane z punktu widzenia potrzeb społeczeństwa informacyjnego. Niniejsza publikacja, stanowiąca dorobek 26 młodych naukowców z różnych środowisk akademickich Polski, ma wiele walorów naukowych i poznawczych. Szczególnie cenna jest różnorodność podejścia do analizy zagadnień społeczeństwa informacyjnego oraz jej wielowątkowość.

6

7 CZĘŚĆ PIERWSZA SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W SEKTORZE TSL

8

9 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW NR I MARKETINGU NR 21 EWELINA BURZEC-BURZYŃSKA ZUZANNA KŁOS Uniwersytet Szczeciński WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW INFORMACJI PASAŻERSKIEJ W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE POLSKICH MIAST Streszczenie Funkcjonowanie komunikacji miejskiej przy wykorzystaniu środków informacji pasażerskiej w dużym stopniu wpływa na jej atrakcyjność. W czasach gwałtownie wzrastającej motoryzacji indywidualnej, a co za tym idzie zatłoczenia na ulicach miast, należy podjąć zdecydowane działania mające na celu zachęcenie ich mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej. Pasażer postrzegany przez przedsiębiorstwa przewozowe i zarządy jako klient musi być przez nie zachęcany, aby właśnie tę formę transportu wybrał. W związku z tym podejmowane są działania, których efektem końcowym jest zwiększenie liczby pasażerów w środkach komunikacji miejskiej i przesunięcie podziału zadań przewozowych w mieście w kierunku transportu publicznego. Jednym z narzędzi, które przyczyniają się do zwiększenia jakości i atrakcyjności podróży komunikacją miejską, są środki informacji pasażerskiej. Ich sprawne funkcjonowanie przyczynia się do większego zainteresowania tą formą transportu publicznego i wpływa na jego lepsze postrzeganie przez mieszkańców obecnych i potencjalnych pasażerów. Ważne jest, by tego typu narzędzie było proste w obsłudze, funkcjonalne i czytelne dla wszystkich grup pasażerów. W artykule opisane są przykłady środków informacji pasażerskiej, które wykorzystywane są w polskich miastach, z uwzględnieniem ich wad oraz zalet. Wprowadzenie Dużą część pasażerów komunikacji miejskiej stanowią ludzie intensywnie na co dzień korzystający z Internetu. Aby sprostać ich oczekiwaniom, przewoźnicy powinni udostępnić odpowiednią platformę internetową, która zapewni rzetelną, aktualną i łatwo dostępną informację dla pasażerów. W obecnych czasach usługa transportowa świadczona przez przewoźników powinna być atrakcyjna

10 10 Ewelina Burzec-Burzyńska, Zuzanna Kłos i zachęcać mieszkańców miast do korzystania z niej. Powszechny dostęp do samochodów osobowych oraz intensywny rozwój sieci drogowej w miastach stały się silnym konkurentem dla komunikacji miejskiej. Dlatego też ważne jest, by traktować pasażera jako klienta, o którego należy walczyć. W związku z tym podejmowane są przez przewoźników i organizatorów transportu publicznego zróżnicowane działania, których celem jest zwiększenie liczby pasażerów w środkach transportu. Jednym z tych działań jest uruchomienie systemu informacji pasażerskiej, która jest integralnym elementem funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej i służy pozyskiwaniu informacji dotyczących planowania i odbywania podróży. Rola i funkcje informacji pasażerskiej Podstawową rolą informacji dla pasażerów jest ułatwienie dostępu do usług komunikacji miejskiej oraz korzystania z tych usług. Informacja ta powinna być dostosowana do kolejnych etapów odbywania podróży od momentu jej planowania, poprzez jej wykonywanie, aż do jej podsumowania. Jest to ważne szczególnie w przypadku korzystania z różnych środków transportu, gdy występuje konieczność przesiadki. Cechy informacji pasażerskiej to przede wszystkim: kompletność, czytelność, zrozumiałość, aktualność, precyzyjność, niezawodność, uwzględnianie zmian w rozkładzie jazdy. Spełnienie tych cech przez podmioty odpowiedzialne za funkcjonowanie informacji pasażerskiej (przewoźników bądź organizatorów transportu) znacząco wpływa na poprawę wizerunku komunikacji miejskiej. Dodatkowo informacja pasażerska musi spełniać zróżnicowane funkcje, do których można zaliczyć zarządzanie, monitoring oraz dostarczanie podstawowych i szczegółowych informacji dotyczących podróży środkami transportu miejskiego. Użytkownicy komunikacji miejskiej, planując podróż, często korzystają ze środków informacji pasażerskiej. Formy i sposoby przekazywania informacji można podzielić na trzy główne grupy, przedstawione na rysunku 1.

11 Wykorzystanie środków informacji pasażerskiej w komunikacji miejskiej Informacja pasa erska Planowanie podró y Wykonywanie podró y Podsumowanie podró y Rozk ad jazdy Wyszukiwarki po cze Informacje o planowanych utrudnieniach ruchu Systemy dynamicznej informacji pasa erskiej Uzyskanie informacji o mo liwo ci powrotu Tabliczki przystankowe Strony www Og oszenia przystankowe Aplikacje dla urz dze mobilnych Otoczenie przystanku (mapy, oznakowanie, drogi wyj cia) Strony www Aplikacje dla urz dze mobilnych Strony www Elektroniczne tablice informacyjne Aplikacje dla urz dze mobilnych Elektroniczne tablice informacyjne Elektroniczne tablice informacyjne Rysunek 1. Podstawowy podział narzędzi informacji pasażerskiej Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ł. Kosobucki: Podróż zaczyna się od planu. Komunikacja Publiczna 2011, nr 2. Pierwszy rodzaj informacji, czyli planowanie podróży, pozyskiwany jest przed odbyciem podróży i ma na celu jej zaplanowanie; drugi rodzaj wykonywanie podróży służy przekazywaniu i odbieraniu na bieżąco informacji o ruchu, dostępnych połączeniach, zmianach w jego organizacji i utrudnieniach; trzeci rodzaj to podsumowanie podróży, kiedy przede wszystkim możemy uzyskać informacje o powrocie. W miastach z dobrze rozwiniętym systemem komunikacji miejskiej, posiadających nowoczesne systemy informacji pasażerskiej, funkcjonują wszystkie elementy związane z planowaniem i wykonywaniem podróży. Najprostsza forma informacji pasażerskiej to tabliczki przystankowe. Jest to wymagane minimum służące informowaniu pasażerów. Dodatkowo środkiem przekazu informacji o jakichkolwiek zmianach w rozkładzie czy długookresowych utrudnieniach w ruchu są ogłoszenia przystankowe. Wsparciem standardowych form informacji pasażerskiej są strony internetowe, na których zawarte są

12 12 Ewelina Burzec-Burzyńska, Zuzanna Kłos informacje o rozkładach jazdy, istnieje możliwość wyszukiwania interesujących połączeń komunikacyjnych, uzyskania informacji o taryfach i rodzajach biletów, zmianach w organizacji ruchu, jak również utrudnieniach na drogach, wynikających głównie z prowadzonych prac budowlanych. Najczęściej tego typu informacje znajdują się bezpośrednio na stronach operatorów transportu w mieście (Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Gdańsk), po przekierowaniu na inną stronę tego samego operatora poprzez otwarcie nowego okna (Katowice, Szczecin) albo na oficjalnej stronie miasta (Wrocław). Aplikacje dla urządzeń mobilnych są dobrym narzędziem ułatwiającym poruszanie się po mieście, ale głównie dla jego mieszkańców. W wielu przypadkach tego typu aplikacje wymagają zainstalowania na telefonie komórkowym, co nie jest wygodne dla osób często podróżujących. Istnieją także mobilne wersje planerów 1 podróży np. Ginger 2 i Itiner 3, jak również m.jakdojade.pl (mobilna wersja serwisu jakdojade.pl). Ostatnie dwa rodzaje środków informacji pasażerskiej to elektroniczne tablice informacyjne znajdujące się na przystankach, pętlach lub węzłach komunikacyjnych informujące o rozkładzie jazdy oraz bardziej rozbudowane systemy dynamicznej informacji pasażerskiej umożliwiające informowanie pasażerów o czasie oczekiwania na pojazd komunikacji miejskiej, ewentualnych opóźnieniach czy też dogodnych połączeniach z innymi środkami transportu (głównie w węzłach przesiadkowych ). Charakterystyka środków informacji pasażerskiej w polskich miastach Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w polskich miastach jest uzależnione od istniejącego systemu transportowego i lokalnych uwarunkowań, głównie prawnych. Jedną ze wspólnych cech, łączącą te zróżnicowane miasta, jest ko- 1 Planer podróży jest to aplikacja dostępna przez Internet umożliwiająca zaplanowanie podróży przy wykorzystaniu środków komunikacji miejskiej. W zależności od rodzaju aplikacji możliwe jest zaplanowanie podróży od miejsca zamieszkania, ze wskazaniem najbliższych przystanków, określenie czasu podróży i godzin odjazdów, wyznaczenie miejsc przesiadek celem zoptymalizowania trasy do miejsca docelowego. 2 Ginger jest aplikacją mobilną, dającą dostęp do rozkładu jazdy komunikacji miejskiej. Największą zaletą Gingera jest bardzo wydajny format danych, dzięki któremu cały rozkład jazdy jest przechowywany w telefonie. Nie jest wymagane połączenie z Internetem. Aplikacja ta umożliwia śledzenie rozkładu jazdy w Warszawie, Poznaniu, Białymstoku; ( ). 3 Itiner to program stworzony przez studentów Politechniki Poznańskiej, umożliwiający mobilny dostęp do rozkładu jazdy MPK Poznań. Obecnie testowana jest możliwość dostarczania pasażerom informacji o rzeczywistym czasie oczekiwania na autobusy czy tramwaje. Obecnie system funkcjonuje wyłącznie w Poznaniu, lecz są prowadzone prace, by rozszerzyć go na pozostałe miasta Polski; ( ).

13 Wykorzystanie środków informacji pasażerskiej w komunikacji miejskiej Charakterystyka systemu komunikacji miejskiej w wybranych miastach Polski Miasto Liczba mieszkańców nieczność dostosowania oferty przewozowej do wymagań obecnych i potencjalnych pasażerów. Czynnikiem, który ułatwia korzystanie z komunikacji miejskiej, jest informacja pasażerska, udostępniana zazwyczaj na stronach internetowych przewoźników. Na potrzeby artykułu autorka skoncentruje się na wybranych miastach, to jest Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie i Katowicach. Wybór ten jest podyktowany przede wszystkim istniejącym systemem komunikacji miejskiej, liczbą mieszkańców i porównywalną wielkością tych miast. Wybrane do porównania miasta mają zróżnicowane systemy komunikacji miejskiej. Wspólną cechą jest ruch oparty na liniach autobusowych i tramwajowych. Dodatkowo w Warszawie funkcjonują linie metra. W tabeli 1 została przedstawiona krótka charakterystyka miast pod kątem liczby mieszkańców, powierzchni miasta, organizatora transportu oraz liczby linii autobusowych i tramwajowych. Powierzchnia miasta Organizator transportu w mieście Tabela 1 Charakterystyka systemu komunikacji miejskiej* Warszawa (2010) 517,2 km 2 Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (ZTM) Łódź (2010) 293,3 km 2 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Łódź (MPK) 22 zwykłe linie tramwajowe 111 linii zwykłych autobusowych 22 linie przyspieszone 42 linie nocne pozostałe (18 linii okresowych, 39 linii strefowych, 2 linie ekspresowe, 11 linii strefowych uzupełniających) 52 dzienne linie autobusowe 7 nocnych linii autobusowych 16 linii tramwajowych

14 14 Ewelina Burzec-Burzyńska, Zuzanna Kłos Kraków (2010) 327 km 2 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie (MPK) Wrocław (2010) 293 km 2 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Wrocław (MPK) Poznań (2010) 262 km 2 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. Gdańsk (2010) 262 km 2 Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku Szczecin (2010) 301 km 2 Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (ZDiTM) Katowice (2010) 165 km 2 Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP) * Liczba i rodzaj linii obsługiwanych przez miejskiego organizatora transportu. 23 linie tramwajowe 66 dziennych linii autobusowych 8 linii autobusowych nocnych 24 linie tramwajowe 39 linii autobusów dziennych zwykłych 13 linii autobusów nocnych 4 linie autobusów przyspieszonych pozostałe (4 linie autobusów okresowych, 5 linii autobusów szczytowych) 19 linii tramwajowych 1 linia tramwajowa nocna 52 linie autobusowe dzienne 21 linii autobusowych nocnych 15 linii tramwajowych 77 linii autobusowych dziennych 10 linii autobusowych nocnych 9 linii tramwajowych 41 linii autobusowych dziennych 3 linie autobusowe pospieszne 14 linii autobusowych nocnych 25 linii tramwajowych 43 linie autobusowe dzienne 14 linii autobusowych nocnych Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz informacji na stronach internetowych przedsiębiorstw komunikacyjnych.

15 Wykorzystanie środków informacji pasażerskiej w komunikacji miejskiej O ile w większości miast istnieje dość prosty podział na linie autobusowe dzienne i nocne oraz linie tramwajowe, o tyle w Warszawie i Wrocławiu to zróżnicowanie jest większe. Funkcjonują dodatkowo w systemie komunikacji miejskiej linie strefowe, okresowe, ekspresowe, strefowe uzupełniające oraz szczytowe, które również są uwzględniane w rozkładach jazdy i planerach podróży. To zróżnicowanie wynika przede wszystkim z liczby pasażerów generujących popyt na tego typu usługi transportowe, rozległości miasta i konieczności obsługi transportowej odległych dzielnic. W tabeli 2 zawarto bardziej szczegółowe informacje dotyczące już bezpośrednio systemów informacji pasażerskiej funkcjonujących w poszczególnych miastach. Tabela 2 Charakterystyka wybranych miast Polski dostępne systemy informacji pasażerskiej, planery podróży i mobilne rozkłady jazdy Miasto Rozkłady jazdy Planer podróży Warszawa Łódź Kraków Wrocław Poznań Gdańsk Mobilny rozkład jazdy Mobilny planer podróży Szukanie wg linii Szukanie z przystanku Szukanie wg linii Szukanie z przystanku Szukanie wg linii Szukanie z przystanku Szukanie wg linii Szukanie wg linii Szukanie wg linii Znajdź połączenie Szukaj wg linii Szukaj z przystanku Generowanie rozkładu jazdy Podróże międzynarodowe Google Transit Jakdojade.pl Poloko.pl IDOS rozkład jazdy Jakdojade.pl MPKoogle b.d. b.d. Jakdojade.pl (odczytywanie przystankowego kodu 2D) Jakdojade.pl Juzwychodze.pl

16 16 Ewelina Burzec-Burzyńska, Zuzanna Kłos Szczecin Katowice Szukanie wg linii Szukanie wg linii Szukanie z przystanku Jakdojade.pl Google Transit KZK Go! Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji na stronach internetowych przedsiębiorstw komunikacyjnych. W większości miast dostępne wyszukiwarki umożliwiają wyszukiwanie połączeń komunikacji miejskiej na podstawie przystanków bądź numeru linii (we Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i Szczecinie możliwe jest wyszukiwanie tylko według linii). Niemniej jednak bardziej zaawansowane sposoby wyszukiwania (także dla Wrocławia, Poznania, Gdańska i Szczecina) są już możliwe z wykorzystaniem zewnętrznych platform internetowych. Wtedy też można wyszukiwać połączenia na podstawie linii i przystanków oraz planować podróż, uwzględniając zmiany środka transportu. W większości opisanych miast, poza Warszawą, Gdańskiem i Katowicami, funkcjonują dostarczane przez firmy zewnętrzne wyszukiwarki jakdojade.pl 4 oraz Google Transit 5. Warszawska wyszukiwarka połączeń działa w oparciu o dostarczany przez niemiecką firmę HaCon 6 program wyszukujący połączenia z danego przystanku, wedle danej linii, umożliwia wygenerowanie w formacie.pdf wybranej trasy bądź też wyszukiwanie podróży 4 Portal jakdojade.pl jest dziełem firmy City-nav Sp. z o.o. Jest to firma dostarczająca nowoczesne rozwiązania informatyczne wspierające usługi transportowe. Przedsiębiorstwo powstało w 2008 roku w Poznaniu, a jego założyciele wywodzą się ze środowiska Politechniki Poznańskiej. Jakdojade.pl wspiera transport miejski oraz podnosi jakość i standard usług świadczonych przez przewoźników. Codziennie z serwisu korzystają dziesiątki tysięcy zadowolonych użytkowników. Pierwszym miastem obsługiwanym przez jakdojade.pl był Poznań. W chwili obecnej można zaplanować podróż komunikacją miejską w: Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Szczecinie, Łodzi, Krakowie, Bydgoszczy, Toruniu i Trójmieście. Obecnie firma współpracuje z Przewozami Regionalnymi, a także dodawani są przewoźnicy podmiejscy, by informować użytkowników o możliwościach podróżowania w obrębie całej aglomeracji. Oprócz dodawania nowych miast twórcy serwisu cały czas pracują nad jakością wyszukiwarki, dodając nowe funkcjonalności i optymalizując wyniki wyszukiwania. Obecnie serwis odnotowuje ponad 2 miliony odwiedzin miesięcznie; ( ). 5 Użytkownikami tej usługi dostarczanej przez Google jest 447 miast z całego świata. Usługa umożliwia wyświetlanie szczegółowych wskazówek dojazdu publicznymi środkami transportu (również w telefonie komórkowym), wyszukiwanie przystanków transportu publicznego w najbliższej okolicy oraz wyświetlanie informacji o stacjach i rozkładach jazdy; google.com/intl/pl/landing/transit/text.html#dmy ( ). 6 ( ).

17 Wykorzystanie środków informacji pasażerskiej w komunikacji miejskiej międzynarodowych. Funkcjonujący w Gdańsku planer podróży JuzWychodze.pl służy wyszukiwaniu połączeń komunikacji miejskiej obejmującej zasięgiem Trójmiasto i okolice. Podstawą funkcjonowania serwisu są aktualne rozkłady ZTM Gdańsk, ZKM Gdynia (Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdyni) oraz SKM (Szybka Kolej Miejska). Ostatni z serwisów, KZK Go! 7, funkcjonuje jako planer podróży w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Podobnym programem autorskim jest Krakowski MPKoogle, lecz ze względu na swoją małą czytelność i nieprzystępność dla osób spoza Krakowa nie jest to program wzorcowy. Ocena środków informacji pasażerskiej w polskich miastach Rozkład jazdy to podstawowe narzędzie informacji pasażerskiej. Operatorzy transportu publicznego w miastach, starając się dopasować do oczekiwań swoich pasażerów, udoskonalają i wciąż usprawniają istniejące rozkłady jazdy oraz programy i strony internetowe je udostępniające. W 2009 roku firma EDI- SONDA przeprowadziła wśród dziesięciu największych usługodawców transportu miejskiego w Polsce audyt dotyczący środków informacji pasażerskiej. Ocenie poddano następujące elementy serwisów internetowych: strona główna (waga 1), rozkład jazdy dostępność (waga 3), rozkład jazdy czytelność (waga 3), szukanie połączeń (waga 3), mapy i schematy (waga 1), cennik biletów (waga 1), zmiany rozkładów jazdy (waga 2), nawigacja w serwisie (waga 2). Audyt był oparty na punktowanej skali (od 0 do 5 punktów), a poszczególne oceny ważono wagami (od 1 do 3). Wyniki audytu znajdują się w tabeli 3. Pogrubioną czcionką zostały zaznaczone najniższe oceny w danej kategorii, natomiast podkreśloną najwyższe. 7 Jest on oparty na algorytmie wyszukiwania optymalnej trasy i powstał w oparciu o rozkłady jazdy KZK GOP. Twórcą systemu jest inżynier transportu z Bytomia, który chciał stworzyć ulepszoną wersję wyszukiwarki połączeń w porównaniu do tych obecnie funkcjonujących w polskich miastach. Rozpoznając błędy i mankamenty tych serwisów oraz w oparciu o nowoczesne technologie i sposoby programowania stworzył czytelny i wygodny planer podróży dla skomplikowanego systemu transportowego GOP.

18 18 Ewelina Burzec-Burzyńska, Zuzanna Kłos Najwyższe oceny w audycie uzyskał GOP, najniższe natomiast Wrocław. Elementy, które wpłynęły na wysoką ocenę GOP, to czytelność rozkładu jazdy szczególnie biorąc pod uwagę sieć komunikacyjną obejmującą 25 gmin członkowskich związku oraz kilkanaście gmin sąsiednich. Dodatkowo GOP został pozytywnie oceniony za opcję szukania połączeń, która jest czytelna dla osób przyjezdnych, a informacje generowane przez serwis są jednoznaczne. Niskie noty Wrocławia spowodowane były niską dostępnością rozkładu jazdy, brakiem mapy z zaznaczonymi liniami, trudnością w ich znalezieniu bądź małą czytelnością. Informacje o zmianach kursów jazdy, spowodowanych głównie remontami infrastruktury drogowej, trudno jest odnaleźć na wrocławskiej stronie i nie są one dość czytelne. Ostatnim elementem wymagającym poprawy jest nawigacja w serwisie polegająca na łatwym poruszaniu się po stronie internetowej, przeglądaniu i dostępie do skróconej mapy strony 8. Wyniki oceny stron internetowych transportu miejskiego w Polsce Tabela 3 Kategoria/miasto (region) [waga] Warszawa Łódź Kraków Wrocław Poznań Gdańsk Szczecin GOP Strona główna 1 4 1,5 3, ,5 3 3,5 Rozkład jazdy dostępność 3 10, ,5 13,5 15 7,5 13,5 Rozkład jazdy czytelność 3 10,5 10,5 10,5 7,5 10,5 13,5 7,5 15 Szukanie połączeń Mapy i schematy 1 4,5 4, Cennik biletów 1 4,5 3, ,5 2,5 4 3,5 Zmiany kursów jazdy Nawigacja w serwisie Średnia ważona ,5 60, ,5 Źródło: H. Turaj, Serwisy internetowe komunikacji miejskiej, Komunikacja Publiczna 2010, nr 1. Ogólna ocena miast podlegających audytowi była dobra. Przewoźnicy i operatorzy dbają o podstawowy zakres informacji dotyczący rozkładów jazdy, jak również rozwój dodatkowych elementów usprawniających poruszanie się po mieście środkami komunikacji miejskiej. Na stronach tych można odnaleźć wszystkie 8 H. Turaj, Serwisy internetowe komunikacji miejskiej, Komunikacja Publiczna 2010, nr 1.

19 Wykorzystanie środków informacji pasażerskiej w komunikacji miejskiej kluczowe informacje i funkcje. Jednak aby zachęcić klienta do korzystania z ich usług, należy te elementy wciąż usprawniać i polepszać, aby były one prostsze, użyteczniejsze i bardziej dostępne dla potencjalnego pasażera. Zakończenie Wykorzystanie Internetu do przekazywania informacji pasażerskiej w dzisiejszych czasach jest już obowiązkowe. Obok standardowych rozkładów jazdy na przystankach wykorzystanie tej formy informowania pasażerów o rozkładach, taryfach, rodzajach biletów czy zmianach w rozkładzie jest konieczne. Operatorzy i przewoźnicy w transporcie miejskim, mając świadomość znaczenia wykorzystania środków informacji pasażerskiej jako jednego z narzędzi promujących komunikację miejską i elementu wpływającego na ich wizerunek, wciąż te serwisy rozbudowują i ulepszają. Ważne jest, by tworzyć użyteczne, przyjazne internautom niezależnie od wieku serwisy internetowe umożliwiające i ułatwiające wyszukiwanie połączeń transportowych. USING PASSENGER INFORMATION MEANS IN PUBLIC TRANSPORT ON THE EXAMPLES OF POLISH CITIES Summary Functioning of public transport using passenger information means affects attractiveness of this type of transport. In the times of fast growing private motorisation, and caused by that congestion, there should be actions taken towards attracting public transport to city inhabitants. Passenger, perceived by transport organizers and carriers as a client should be convinced by them to use this mode of transport. Actions are taken, which results are enlarging number of passengers of public transport and making change in modal shift towards this form of transportation. One of the tools helping in quality and attractiveness increase are passenger information means. Their efficient functioning cause more interest in public transport and helps in being perceived by existing and potential users as an interesting form of transportation. It is important, that this tool was easy to use, functional and illegible for all passenger groups. Examples of using passenger information means in polish cities are described in the article. Translated by Zuzanna Kłos

20

21 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW NR I MARKETINGU NR 21 JOANNA KOS Akademia Ekonomiczna w Katowicach PROBLEMY ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZDALNYCH ZESPOŁÓW Streszczenie Gwałtowny rozwój Internetu i związanych z nim technologii komunikacyjnych pozwolił firmom na wprowadzenie grup działających w różnych strefach czasowych, w dużej odległości od siebie, w różnym kontekście kulturowym i ramach organizacyjnych. Zdalne zespoły jako rozwiązanie nie są idealne dla każdego typu organizacji, ale właściwie wprowadzone są narzędziem pozwalającym uzyskać wyższą konkurencyjność na zmieniającym się rynku globalnym. Celem tej pracy jest krótki opis elementów potrzebnych w celu właściwego wprowadzenia zdalnych zespołów oraz potencjalnych barier stojących im na drodze. Wprowadzenie Zdalne zespoły to grupy ludzi pracujących nad niezależnymi zadaniami, oddalonych od siebie geograficznie, porozumiewających się głównie przy użyciu nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych, współodpowiedzialnych za wyniki uzyskiwane przez grupę. Z punktu widzenia przedziału czasowego zdalne zespoły można formować w momencie pojawienia się zadania i potem rozwiązać po jego wykonaniu, lub można powoływać je jako stałe jednostki danej organizacji. Zdalne zespoły mogą składać się z osób działających w ramach tej samej organizacji lub w innych organizacjach będących częścią tego samego łańcucha dodanej wartości (kategoria funkcjonalności). Pod względem rozproszenia geograficznego można wyróżnić zespoły lokalne, regionalne, krajowe lub globalne. Zespoły mogą mieć na celu rozwiązanie konkretnego problemu, lub mogą koncentrować się na projektowaniu i rozwijaniu nowych usług bądź

Zarządzanie zdalnymi zespołami w działalności przedsiębiorstw

Zarządzanie zdalnymi zespołami w działalności przedsiębiorstw Joanna Kos-Łabędowicz * Zarządzanie zdalnymi zespołami w działalności przedsiębiorstw Wstęp Zdalny zespół (z ang. virtual team) to socjo-technologiczny system składający się z dwóch lub więcej osób, współpracujących

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016)

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) 1. Jak można zdefiniować i określić istotę logistyki? 2. Geneza i historyczne

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy ReWistA Wms GLOBAL

Kim jesteśmy ReWistA Wms GLOBAL Kim jesteśmy REWISTA WMS GLOBAL Zmienia się technologia, zmieniają się potrzeby. Nasza misja wciąż pozostaje ta sama. Usprawnić życie firmy, ułatwić pracę człowieka, udoskonalić proces. Od blisko 15 lat

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie układu komunikacyjnego stosowane rozwiązania. Artur Zając Dział Analiz Układu Komunikacyjnego ZTM

Kształtowanie układu komunikacyjnego stosowane rozwiązania. Artur Zając Dział Analiz Układu Komunikacyjnego ZTM Kształtowanie układu komunikacyjnego stosowane rozwiązania Artur Zając Dział Analiz Układu Komunikacyjnego ZTM Efektywne planowanie transportu. 2 Taryfa powodzenie lub porażka umożliwia realizowanie podróży

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu 1 Cel oraz agenda Cel Zaprezentowanie rzeczywistych korzyści wynikających ze współpracy firm w grupowej konsolidacji usług transportowych

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja def. Operacja w procesie magazynowym polegająca na pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń do składowania

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych

Bardziej szczegółowo

AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym

AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym Gęste składowanie i automatyczny transport palet System AutoSAT to doskonałe rozwiązanie do gęstego składowania dużej ilości palet

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: BH Bikes Dwa magazyny automatyczne w nowym centrum logistycznym BH Bikes. Lokalizacja: Hiszpania

Przypadek praktyczny: BH Bikes Dwa magazyny automatyczne w nowym centrum logistycznym BH Bikes. Lokalizacja: Hiszpania Przypadek praktyczny: BH Bikes Dwa magazyny automatyczne w nowym centrum logistycznym BH Bikes Lokalizacja: Hiszpania Dzięki budowie nowego centrum logistycznego, składającego się z automatycznego magazynu

Bardziej szczegółowo

Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o.

Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. Zadanie 1 Zakup 15 sztuk nowych, nowoczesnych autobusów

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI. Piotr Markiewicz

2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI. Piotr Markiewicz 2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI Piotr Markiewicz PROBLEMATYKA Wyzwania gospodarki opartej na wiedzy Innowacja i innowacyjność Zespoły istota i cechy Specyfika pracy zespołowej Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Poznań, 21 kwietnia 2017 r.

Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Poznań, 21 kwietnia 2017 r. Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań, 21 kwietnia 2017 r. Koncepcja budowy funkcjonalnych węzłów przesiadkowych PKM w kierunku zwiększenia ich dostępności oraz oferowania usług komplementarnych

Bardziej szczegółowo

Zwykły magazyn. Centralny magazyn

Zwykły magazyn. Centralny magazyn Zwykły magazyn Centralny magazyn Celem mojej pracy jest zaprezentowanie i przedstawienie w formie pisemnej zasad prawidłowego funkcjonowania magazynów zarówno w przemyśle jak i handlu oraz zarządzanie

Bardziej szczegółowo

TRANSPOREON EFEKTYWNOSC W LOGISTYCE. DYNAMICZNE KONTRAKTY. Odpowiedź na sytuację rynkową. Innowacje w logistyce 2010 Poznao, 14.09.

TRANSPOREON EFEKTYWNOSC W LOGISTYCE. DYNAMICZNE KONTRAKTY. Odpowiedź na sytuację rynkową. Innowacje w logistyce 2010 Poznao, 14.09. TRANSPOREON EFEKTYWNOSC W LOGISTYCE. DYNAMICZNE KONTRAKTY Odpowiedź na sytuację rynkową Innowacje w logistyce 2010 Poznao, 14.09.2010 Europejskie badanie rynku Zakres badao: styczeo 2008 czerwiec 2010

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników ZADOWOLENI KLIENCI Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal Rozwiązanie IT dla

Bardziej szczegółowo

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta.

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Czynnik ten ma szczególne znaczenie dla grupy turystów, którzy wybierając

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Grupo Familia Automatyczny magazyn samonośny dla Grupo Familia zrealizowany w Kolumbii przez Mecalux

Przypadek praktyczny: Grupo Familia Automatyczny magazyn samonośny dla Grupo Familia zrealizowany w Kolumbii przez Mecalux Przypadek praktyczny: Grupo Familia Automatyczny magazyn samonośny dla Grupo Familia zrealizowany w Kolumbii przez Mecalux Lokalizacja: Kolumbia Grupo Familia, firma specjalizująca się papierowych artykułach

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Amagosa Amagosa automatyzuje swoje centrum logistyczne

Przypadek praktyczny: Amagosa Amagosa automatyzuje swoje centrum logistyczne Przypadek praktyczny: Amagosa Amagosa automatyzuje swoje centrum logistyczne Lokalizacja: Hiszpania Amagosa, firma specjalizująca się w dystrybucji napojów i żywności, w tym produktów dla branży gastronomicznej,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. WPROWADZENIE Jarosław Stanisław Kardas 13

Spis treści. WPROWADZENIE Jarosław Stanisław Kardas 13 Zarządzanie w przedsiębiorstwie : środowisko, procesy, systemy, zasoby / redakcja naukowa Jarosław S. Kardas, Marzena Wójcik Augustyniak. Wyd. 2. Warszawa, 2017 Spis treści WPROWADZENIE Jarosław Stanisław

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast dr Aneta Pluta-Zaremba Konferencja Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP) kluczem do pozyskiwania środków europejskich Płock, 11 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie. Autor: Elżbieta Hałas (red.)

Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie. Autor: Elżbieta Hałas (red.) Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie Autor: Elżbieta Hałas (red.) Wszystko zaczęło się ponoć ponad 60 lat temu, pewnego słonecznego popołudnia na plaży w Miami. Wtedy to Joe Woodland wpadł

Bardziej szczegółowo

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji DataConsult Nagrody DataConsult Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką wewnętrzną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw / redakcja naukowa Barbara Ocicka. Warszawa, cop Spis treści

Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw / redakcja naukowa Barbara Ocicka. Warszawa, cop Spis treści Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw / redakcja naukowa. Warszawa, cop. 2017 Spis treści Wprowadzenie 11 CZĘŚĆ I Trendy rozwojowe w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw 17

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Globalne Standardy GS1 w łańcuchu dostaw

Globalne Standardy GS1 w łańcuchu dostaw Dr inż. Elżbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Globalne Standardy GS1 w łańcuchu dostaw Wstęp Sprawna logistyka i efektywny łańcuch dostaw coraz częściej decydują o przewadze konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

KPMG LINK 360. Przejrzystość i kontrola nad procesami podatkowymi. KPMG.pl

KPMG LINK 360. Przejrzystość i kontrola nad procesami podatkowymi. KPMG.pl KPMG LINK 360 Przejrzystość i kontrola nad procesami podatkowymi KPMG.pl KPMG LINK 360 umożliwia wygodne zarządzanie procesami podatkowymi i księgowymi. Dzięki temu osoby odpowiedzialne za obowiązki podatkowe

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKARZ W KOLABORATORIUM

BIBLIOTEKARZ W KOLABORATORIUM UP Kraków, 23-25.05.2013 1 BIBLIOTEKARZ W KOLABORATORIUM Dr hab. Marek Nahotko UP Kraków, 23-25.05.2013 2 Narzędzia współczesnej nauki Nauka 2.0 Informatyczna Infrastruktura Nauki (IIN), Cyberinfrastruktura,

Bardziej szczegółowo

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności Działu Ekspedycji

Zwiększenie efektywności Działu Ekspedycji Zwiększenie efektywności Działu Ekspedycji Analiza na przykładzie Spółdzielni Piekarsko Ciastkarskiej w Warszawie Warszawa, Lipiec 2013 Spółdzielnia Piekarsko Ciastkarska w Warszawie SPC to największy

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO CENTRUM MIASTA Referat wprowadzający

WYTYCZNE KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO CENTRUM MIASTA Referat wprowadzający IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 WYTYCZNE KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO CENTRUM MIASTA Referat wprowadzający MARIUSZ DUDEK Politechnika Krakowska 24 lutego 2010 Politechnika

Bardziej szczegółowo

STUDIUM REALIZACJI SYSTEMU ITS WROCŁAW

STUDIUM REALIZACJI SYSTEMU ITS WROCŁAW STUDIUM REALIZACJI SYSTEMU ITS WROCŁAW Sławomir Gonciarz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta We Wrocławiu Podstawowe cele realizacji projektu: stworzenie Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu jako

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

Dobre zmiany w komunikacji miejskiej Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl)

Dobre zmiany w komunikacji miejskiej Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl) Data publikacji: 16.05.2016 O nowym punkcie sprzedaży biletów okresowych KLA, przeznaczeniu pomieszczeń dworca PKP na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji oraz wdrożeniu aplikacji kiedyprzyjedzie.pl

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Systemy Transportowe gadżet czy narzędzie?

Inteligentne Systemy Transportowe gadżet czy narzędzie? Inteligentne Systemy Transportowe gadżet czy narzędzie? Dlaczego ITS? Szybsze, bardziej aktualne informacje dla pasażerów Pewniejsze zarządzanie ruchem, dokładniejszy ogląd sytuacji ruchowej Bezpieczniejszy,

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne handlu detalicznego

Systemy informatyczne handlu detalicznego dr inż. Paweł Morawski Systemy informatyczne handlu detalicznego semestr zimowy 2014/2015 KONTAKT Z PROWADZĄCYM dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia LOGISTYKA Koncepcja kształcenia Koncepcja kształcenia na kierunku Logistyka powstała pod wpływem potrzeb rynku pracy, wskazówek praktyków gospodarczych oraz po szczegółowej analizie programów nauczania

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat Grzegorz Ruciński Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011 Promotor dr inż. Paweł Figat Cel i hipoteza pracy Wprowadzenie do tematu Przedstawienie porównywanych rozwiązań Przedstawienie zalet i wad porównywanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016 AW/AS/1/2017 INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016 1. Audyt realizowano w Komunikacyjnym Związku Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Komunalnego w Katowicach ADRES: ul. Barbary

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Logistyka. Specjalność: Logistyka w motoryzacji Studia stopnia: I-go. Dr inż. Jacek Borowiak

Kierunek: Logistyka. Specjalność: Logistyka w motoryzacji Studia stopnia: I-go. Dr inż. Jacek Borowiak Kierunek: Logistyka Specjalność: Logistyka w motoryzacji Studia stopnia: I-go Dr inż. Jacek Borowiak 1. Systemy informatyczne zarządzania eksploatacją w przedsiębiorstwie transportowym. 2. Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny system logistyczny. Autor: Adam NOWICKI

Nowoczesny system logistyczny. Autor: Adam NOWICKI Logistyka jest pojęciem obejmującym organizację, planowanie, kontrolę i realizację przepływów towarowych od ich wytworzenia i nabycia, poprzez produkcję i dystrybucję, aż do finalnego odbiorcy. Jej celem

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH

ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH Systemy Logistyczne Wojsk nr 41/2014 ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH ORGANIZATION OF DISTRIBUTION PROCESSES IN PRODUCTIVE, TRADE AND

Bardziej szczegółowo

Metropolia warszawska 2.0

Metropolia warszawska 2.0 Metropolia warszawska 2.0 Konwencja Metropolitalna 27 maja 2017 r. Komunikacja publiczna w metropolii warszawskiej Gminy podwarszawskie objęte transportem organizowanym przez ZTM 32 porozumienia międzygminne

Bardziej szczegółowo

Wzrost zadań Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego STYCZEŃ 2015

Wzrost zadań Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego STYCZEŃ 2015 Wzrost zadań Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego STYCZEŃ 2015 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu działa w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Logistyka (seminarium)

Logistyka (seminarium) Wydział Informatyki i Zarządzania Logistyka (seminarium) Dr inż. Tomasz Chlebus Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Systemów Zarządzania e-mail: tomasz.chlebus@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

TELEMEETING ZAMAWIANY BLISKI KONTAKT NA ODLEGŁOŚĆ PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE TELEKONFERENCYJNE

TELEMEETING ZAMAWIANY BLISKI KONTAKT NA ODLEGŁOŚĆ PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE TELEKONFERENCYJNE TELEMEETING ZAMAWIANY BLISKI KONTAKT NA ODLEGŁOŚĆ PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE TELEKONFERENCYJNE CZYM JEST TELEMEETING? Telemeeting to innowacyjna usługa telekonferencyjna, która umożliwia prostą, szybką

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

usługi informatyczne dla firm

usługi informatyczne dla firm usługi informatyczne dla firm 1 opieka informatyczna wsparcie techniczne, bezpieczeństwo danych, sprzęt komputerowy, integracja systemów kompetencje diagnozowania i napraw dokonują wyłącznie wykwalifikowani

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Mega Pharma Mega Pharma w technologicznej czołówce dzięki automatycznemu magazynowi samonośnemu firmy Mecalux

Przypadek praktyczny: Mega Pharma Mega Pharma w technologicznej czołówce dzięki automatycznemu magazynowi samonośnemu firmy Mecalux Przypadek praktyczny: Mega Pharma Mega Pharma w technologicznej czołówce dzięki automatycznemu magazynowi samonośnemu firmy Mecalux Lokalizacja: Urugwaj Mecalux zbudował dla firmy Mega Pharma automatyczny

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce. 16 listopada 2011 r.

Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce. 16 listopada 2011 r. Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce 16 listopada 2011 r. Wyzwania dla przewozów intercity Dla sprostania wymaganiom pasażera konieczne są: Radykalna poprawa jakości oferty

Bardziej szczegółowo

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD Mariusz Maciejczak Źródło: Tomasz Gzik, Dynamiczne aspekty procesów biznesowych, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut Systemów Informatycznych Źródło:

Bardziej szczegółowo