SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 680 PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 21 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU SZCZECIN 2012

2 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Paweł Cięszczyk Piotr Michałowski, Małgorzata Ofiarska, Aleksander Panasiuk Grzegorz Wejman, Dariusz Wysocki, Renata Ziemińska Marek Górski przewodniczący Rady Wydawniczej Edyta Łongiewska-Wijas redaktor naczelna, dyrektor Wydawnictwa Naukowego Rada Programowa prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski, prof. zw. dr hab. Krystyna Brzozowska dr hab. prof. US Mariusz Jedliński, dr hab. prof. US Beata Świecka dr Władysław Maziarz Rada Naukowa Marianna Daszkowska Politechnika Gdańska, Grażyna Rosa Uniwersytet Szczeciński Krystyna Mazurek-Łopacińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Christian Wey Universität Düsseldorf, Antonio Castillo Spain Lista recenzentów znajduje się na stronie internetowej zeszytu naukowego (zakładka nauka/zeszyty naukowe) Redaktor naukowy dr hab. Grażyna Rosa prof. US Redaktor tematyczny dr hab. prof. US Elżbieta Załoga, dr hab. prof. US Piotr Niedzielski Redaktor statystyczny Rafał Klóska Redakcja językowa i korekta Wojciech Chocianowicz Skład komputerowy Agnieszka Kozioł Copyright by Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012 Wersja papierowa jest wersją pierwotną Streszczenia opublikowanych artykułów są dostępne w adnotowanej bibliografii zagadnień ekonomicznych BazEkon; ISSN ISSN WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Wydanie I. Ark. wyd. 12,5. Ark. druk. 16,2. Format B5. Nakład 55 egz.

3 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 CZĘŚĆ I. Społeczeństwo informacyjne w sektorze TSL EWELINA BURZEC-BURZYŃSKA, ZUZANNA KŁOS Wykorzystanie środków informacji pasażerskiej w komunikacji miejskiej na przykładzie polskich miast... 9 JOANNA KOS Problemy związane z tworzeniem zdalnych zespołów...21 DOMINIKA KRÓL-SMĘTAK, KAROLINA ZAJĄC Wykorzystanie narzędzi informatycznych do zwiększenia efektywności zarządzania magazynem MACIEJ MILANOWICZ Elektroniczna wymiana danych (EDI) jako atrybut współczesnego społeczeństwa informacyjnego...37 MARIUSZ SOWA Informacja jako determinanta skutecznego realizowania procesów zachodzących w logistycznym łańcuchu dostaw DOROTA SZEMIOT-TRZEPAŁKO Wyszczuplanie przedsiębiorstw TSL jako element wspomagający system informacyjny...61 CZĘŚĆ II. Informacja oraz komunikacja w zarządzaniu i marketingu KAMILA MAŃKO, ANETA WOLNA Rozwój e-turystyki w Polsce na przykładzie biura podróży Travelplanet.pl ŁUKASZ MARZANTOWICZ Wymiar informacji w biznesie na przykładzie firmy Realbud Sp. z o.o. w Szczecinie SYLWIA NISSEL Zindywidualizowana komunikacja marketingowa w turystyce studium przypadku... 93

4 4 ARKADIUSZ PIOSIK Współczesne formy komunikacji w marketingu guerilla marketing MAŁGORZATA SMOLSKA Wiedza w organizacji sieciowej CZĘŚĆ III. Finanse i rozwój regionalny w gospodarce opartej na wiedzy RAFAŁ BALINA Anomalie w kształtowaniu się notowań kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną na rynku Forex KRZYSZTOF DROBIŃSKI Znaczenie instytucji pośrednictwa finansowego w rozwoju społeczeństwa informacyjnego JACEK LEWICKI Wykształcenie ludności a rozwój lokalny Bielska-Białej i powiatu bielskiego ARKADIUSZ MARCHEWKA Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego jako instrument wspierający wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu BARTOSZ MUSIAŁ Memetyka w finansach osobistych ANNA KAROLINA OWCZARZAK Rozwój społeczeństwa informacyjnego jako czynnik wzrostu gospodarczego województwa zachodniopomorskiego BEATA SADOWSKA Znaczenie informacji w funkcjonowaniu zakładu budżetowego X w świetle badań empirycznych PAWEŁ SZTUCZKA M-banking jako element ICT społeczeństwa informacyjnego MAŁGORZATA TERESZCZYK-KACZMAREK, MONIKA PETTERSEN Zaufanie do instytucji bankowo-finansowych w kontekście wyzwań współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Spojrzenie z punktu widzenia skutków globalnego kryzysu finansowego ŁUKASZ WRÓBLEWSKI Wiedza i innowacje jako czynniki rozwoju regionalnego w świetle wybranych teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego MARTA ZDANOWSKA Financial capability zdolność zarządzania finansami osobistymi

5 WSTĘP Konferencje doktorantów są ważną płaszczyzną dyskusji naukowej. Są także źródłem inspiracji oraz motorem rozwoju naukowego młodych naukowców. Niniejsza publikacja jest efektem IV Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów zorganizowanej przez Uniwersytet Szczeciński w 2011 roku. Przedmiot zainteresowań autorów tekstu pozwolił wyróżnić trzy obszary rozważań: I. Społeczeństwo informacyjne w sektorze TSL, gdzie 6 artykułów przybliża zagadnienia wpływu systemów informacyjnych i informatycznych na efektywność działalności przedsiębiorstw transportowych i logistycznych; w szczególności poruszono problemy informacji pasażerskiej, zdalnych systemów, narzędzi informatycznych w zarządzaniu, EDI oraz znaczenia informacji w logistycznych łańcuchach dostaw. II. Informacja oraz komunikacja w zarządzaniu i marketingu problematyce tej poświęcono 5 artykułów, które odzwierciedlają szeroki zakres oraz różnorodność podejścia do zagadnień mieszczących się w tym obszarze; przedmiotem rozważań jest konsument w ujęciu globalnym oraz jako przedmiot badań neuromarketingu, komunikacja marketingowa w turystyce oraz guerilla marketing, a także znaczenie wiedzy i informacji w biznesie. III. Finanse i rozwój regionalny w gospodarce opartej na wiedzy zagadnienia te są obszarem zainteresowania dla 11 artykułów, które podejmują różnorodne problemy finansów publicznych i osobistych, instytucji pośrednictwa finansowego, bankowości i wybranych czynników rozwoju regionalnego, analizowane z punktu widzenia potrzeb społeczeństwa informacyjnego. Niniejsza publikacja, stanowiąca dorobek 26 młodych naukowców z różnych środowisk akademickich Polski, ma wiele walorów naukowych i poznawczych. Szczególnie cenna jest różnorodność podejścia do analizy zagadnień społeczeństwa informacyjnego oraz jej wielowątkowość.

6

7 CZĘŚĆ PIERWSZA SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W SEKTORZE TSL

8

9 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW NR I MARKETINGU NR 21 EWELINA BURZEC-BURZYŃSKA ZUZANNA KŁOS Uniwersytet Szczeciński WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW INFORMACJI PASAŻERSKIEJ W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE POLSKICH MIAST Streszczenie Funkcjonowanie komunikacji miejskiej przy wykorzystaniu środków informacji pasażerskiej w dużym stopniu wpływa na jej atrakcyjność. W czasach gwałtownie wzrastającej motoryzacji indywidualnej, a co za tym idzie zatłoczenia na ulicach miast, należy podjąć zdecydowane działania mające na celu zachęcenie ich mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej. Pasażer postrzegany przez przedsiębiorstwa przewozowe i zarządy jako klient musi być przez nie zachęcany, aby właśnie tę formę transportu wybrał. W związku z tym podejmowane są działania, których efektem końcowym jest zwiększenie liczby pasażerów w środkach komunikacji miejskiej i przesunięcie podziału zadań przewozowych w mieście w kierunku transportu publicznego. Jednym z narzędzi, które przyczyniają się do zwiększenia jakości i atrakcyjności podróży komunikacją miejską, są środki informacji pasażerskiej. Ich sprawne funkcjonowanie przyczynia się do większego zainteresowania tą formą transportu publicznego i wpływa na jego lepsze postrzeganie przez mieszkańców obecnych i potencjalnych pasażerów. Ważne jest, by tego typu narzędzie było proste w obsłudze, funkcjonalne i czytelne dla wszystkich grup pasażerów. W artykule opisane są przykłady środków informacji pasażerskiej, które wykorzystywane są w polskich miastach, z uwzględnieniem ich wad oraz zalet. Wprowadzenie Dużą część pasażerów komunikacji miejskiej stanowią ludzie intensywnie na co dzień korzystający z Internetu. Aby sprostać ich oczekiwaniom, przewoźnicy powinni udostępnić odpowiednią platformę internetową, która zapewni rzetelną, aktualną i łatwo dostępną informację dla pasażerów. W obecnych czasach usługa transportowa świadczona przez przewoźników powinna być atrakcyjna

10 10 Ewelina Burzec-Burzyńska, Zuzanna Kłos i zachęcać mieszkańców miast do korzystania z niej. Powszechny dostęp do samochodów osobowych oraz intensywny rozwój sieci drogowej w miastach stały się silnym konkurentem dla komunikacji miejskiej. Dlatego też ważne jest, by traktować pasażera jako klienta, o którego należy walczyć. W związku z tym podejmowane są przez przewoźników i organizatorów transportu publicznego zróżnicowane działania, których celem jest zwiększenie liczby pasażerów w środkach transportu. Jednym z tych działań jest uruchomienie systemu informacji pasażerskiej, która jest integralnym elementem funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej i służy pozyskiwaniu informacji dotyczących planowania i odbywania podróży. Rola i funkcje informacji pasażerskiej Podstawową rolą informacji dla pasażerów jest ułatwienie dostępu do usług komunikacji miejskiej oraz korzystania z tych usług. Informacja ta powinna być dostosowana do kolejnych etapów odbywania podróży od momentu jej planowania, poprzez jej wykonywanie, aż do jej podsumowania. Jest to ważne szczególnie w przypadku korzystania z różnych środków transportu, gdy występuje konieczność przesiadki. Cechy informacji pasażerskiej to przede wszystkim: kompletność, czytelność, zrozumiałość, aktualność, precyzyjność, niezawodność, uwzględnianie zmian w rozkładzie jazdy. Spełnienie tych cech przez podmioty odpowiedzialne za funkcjonowanie informacji pasażerskiej (przewoźników bądź organizatorów transportu) znacząco wpływa na poprawę wizerunku komunikacji miejskiej. Dodatkowo informacja pasażerska musi spełniać zróżnicowane funkcje, do których można zaliczyć zarządzanie, monitoring oraz dostarczanie podstawowych i szczegółowych informacji dotyczących podróży środkami transportu miejskiego. Użytkownicy komunikacji miejskiej, planując podróż, często korzystają ze środków informacji pasażerskiej. Formy i sposoby przekazywania informacji można podzielić na trzy główne grupy, przedstawione na rysunku 1.

11 Wykorzystanie środków informacji pasażerskiej w komunikacji miejskiej Informacja pasa erska Planowanie podró y Wykonywanie podró y Podsumowanie podró y Rozk ad jazdy Wyszukiwarki po cze Informacje o planowanych utrudnieniach ruchu Systemy dynamicznej informacji pasa erskiej Uzyskanie informacji o mo liwo ci powrotu Tabliczki przystankowe Strony www Og oszenia przystankowe Aplikacje dla urz dze mobilnych Otoczenie przystanku (mapy, oznakowanie, drogi wyj cia) Strony www Aplikacje dla urz dze mobilnych Strony www Elektroniczne tablice informacyjne Aplikacje dla urz dze mobilnych Elektroniczne tablice informacyjne Elektroniczne tablice informacyjne Rysunek 1. Podstawowy podział narzędzi informacji pasażerskiej Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ł. Kosobucki: Podróż zaczyna się od planu. Komunikacja Publiczna 2011, nr 2. Pierwszy rodzaj informacji, czyli planowanie podróży, pozyskiwany jest przed odbyciem podróży i ma na celu jej zaplanowanie; drugi rodzaj wykonywanie podróży służy przekazywaniu i odbieraniu na bieżąco informacji o ruchu, dostępnych połączeniach, zmianach w jego organizacji i utrudnieniach; trzeci rodzaj to podsumowanie podróży, kiedy przede wszystkim możemy uzyskać informacje o powrocie. W miastach z dobrze rozwiniętym systemem komunikacji miejskiej, posiadających nowoczesne systemy informacji pasażerskiej, funkcjonują wszystkie elementy związane z planowaniem i wykonywaniem podróży. Najprostsza forma informacji pasażerskiej to tabliczki przystankowe. Jest to wymagane minimum służące informowaniu pasażerów. Dodatkowo środkiem przekazu informacji o jakichkolwiek zmianach w rozkładzie czy długookresowych utrudnieniach w ruchu są ogłoszenia przystankowe. Wsparciem standardowych form informacji pasażerskiej są strony internetowe, na których zawarte są

12 12 Ewelina Burzec-Burzyńska, Zuzanna Kłos informacje o rozkładach jazdy, istnieje możliwość wyszukiwania interesujących połączeń komunikacyjnych, uzyskania informacji o taryfach i rodzajach biletów, zmianach w organizacji ruchu, jak również utrudnieniach na drogach, wynikających głównie z prowadzonych prac budowlanych. Najczęściej tego typu informacje znajdują się bezpośrednio na stronach operatorów transportu w mieście (Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Gdańsk), po przekierowaniu na inną stronę tego samego operatora poprzez otwarcie nowego okna (Katowice, Szczecin) albo na oficjalnej stronie miasta (Wrocław). Aplikacje dla urządzeń mobilnych są dobrym narzędziem ułatwiającym poruszanie się po mieście, ale głównie dla jego mieszkańców. W wielu przypadkach tego typu aplikacje wymagają zainstalowania na telefonie komórkowym, co nie jest wygodne dla osób często podróżujących. Istnieją także mobilne wersje planerów 1 podróży np. Ginger 2 i Itiner 3, jak również m.jakdojade.pl (mobilna wersja serwisu jakdojade.pl). Ostatnie dwa rodzaje środków informacji pasażerskiej to elektroniczne tablice informacyjne znajdujące się na przystankach, pętlach lub węzłach komunikacyjnych informujące o rozkładzie jazdy oraz bardziej rozbudowane systemy dynamicznej informacji pasażerskiej umożliwiające informowanie pasażerów o czasie oczekiwania na pojazd komunikacji miejskiej, ewentualnych opóźnieniach czy też dogodnych połączeniach z innymi środkami transportu (głównie w węzłach przesiadkowych ). Charakterystyka środków informacji pasażerskiej w polskich miastach Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w polskich miastach jest uzależnione od istniejącego systemu transportowego i lokalnych uwarunkowań, głównie prawnych. Jedną ze wspólnych cech, łączącą te zróżnicowane miasta, jest ko- 1 Planer podróży jest to aplikacja dostępna przez Internet umożliwiająca zaplanowanie podróży przy wykorzystaniu środków komunikacji miejskiej. W zależności od rodzaju aplikacji możliwe jest zaplanowanie podróży od miejsca zamieszkania, ze wskazaniem najbliższych przystanków, określenie czasu podróży i godzin odjazdów, wyznaczenie miejsc przesiadek celem zoptymalizowania trasy do miejsca docelowego. 2 Ginger jest aplikacją mobilną, dającą dostęp do rozkładu jazdy komunikacji miejskiej. Największą zaletą Gingera jest bardzo wydajny format danych, dzięki któremu cały rozkład jazdy jest przechowywany w telefonie. Nie jest wymagane połączenie z Internetem. Aplikacja ta umożliwia śledzenie rozkładu jazdy w Warszawie, Poznaniu, Białymstoku; ( ). 3 Itiner to program stworzony przez studentów Politechniki Poznańskiej, umożliwiający mobilny dostęp do rozkładu jazdy MPK Poznań. Obecnie testowana jest możliwość dostarczania pasażerom informacji o rzeczywistym czasie oczekiwania na autobusy czy tramwaje. Obecnie system funkcjonuje wyłącznie w Poznaniu, lecz są prowadzone prace, by rozszerzyć go na pozostałe miasta Polski; ( ).

13 Wykorzystanie środków informacji pasażerskiej w komunikacji miejskiej Charakterystyka systemu komunikacji miejskiej w wybranych miastach Polski Miasto Liczba mieszkańców nieczność dostosowania oferty przewozowej do wymagań obecnych i potencjalnych pasażerów. Czynnikiem, który ułatwia korzystanie z komunikacji miejskiej, jest informacja pasażerska, udostępniana zazwyczaj na stronach internetowych przewoźników. Na potrzeby artykułu autorka skoncentruje się na wybranych miastach, to jest Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie i Katowicach. Wybór ten jest podyktowany przede wszystkim istniejącym systemem komunikacji miejskiej, liczbą mieszkańców i porównywalną wielkością tych miast. Wybrane do porównania miasta mają zróżnicowane systemy komunikacji miejskiej. Wspólną cechą jest ruch oparty na liniach autobusowych i tramwajowych. Dodatkowo w Warszawie funkcjonują linie metra. W tabeli 1 została przedstawiona krótka charakterystyka miast pod kątem liczby mieszkańców, powierzchni miasta, organizatora transportu oraz liczby linii autobusowych i tramwajowych. Powierzchnia miasta Organizator transportu w mieście Tabela 1 Charakterystyka systemu komunikacji miejskiej* Warszawa (2010) 517,2 km 2 Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (ZTM) Łódź (2010) 293,3 km 2 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Łódź (MPK) 22 zwykłe linie tramwajowe 111 linii zwykłych autobusowych 22 linie przyspieszone 42 linie nocne pozostałe (18 linii okresowych, 39 linii strefowych, 2 linie ekspresowe, 11 linii strefowych uzupełniających) 52 dzienne linie autobusowe 7 nocnych linii autobusowych 16 linii tramwajowych

14 14 Ewelina Burzec-Burzyńska, Zuzanna Kłos Kraków (2010) 327 km 2 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie (MPK) Wrocław (2010) 293 km 2 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Wrocław (MPK) Poznań (2010) 262 km 2 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. Gdańsk (2010) 262 km 2 Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku Szczecin (2010) 301 km 2 Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (ZDiTM) Katowice (2010) 165 km 2 Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP) * Liczba i rodzaj linii obsługiwanych przez miejskiego organizatora transportu. 23 linie tramwajowe 66 dziennych linii autobusowych 8 linii autobusowych nocnych 24 linie tramwajowe 39 linii autobusów dziennych zwykłych 13 linii autobusów nocnych 4 linie autobusów przyspieszonych pozostałe (4 linie autobusów okresowych, 5 linii autobusów szczytowych) 19 linii tramwajowych 1 linia tramwajowa nocna 52 linie autobusowe dzienne 21 linii autobusowych nocnych 15 linii tramwajowych 77 linii autobusowych dziennych 10 linii autobusowych nocnych 9 linii tramwajowych 41 linii autobusowych dziennych 3 linie autobusowe pospieszne 14 linii autobusowych nocnych 25 linii tramwajowych 43 linie autobusowe dzienne 14 linii autobusowych nocnych Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz informacji na stronach internetowych przedsiębiorstw komunikacyjnych.

15 Wykorzystanie środków informacji pasażerskiej w komunikacji miejskiej O ile w większości miast istnieje dość prosty podział na linie autobusowe dzienne i nocne oraz linie tramwajowe, o tyle w Warszawie i Wrocławiu to zróżnicowanie jest większe. Funkcjonują dodatkowo w systemie komunikacji miejskiej linie strefowe, okresowe, ekspresowe, strefowe uzupełniające oraz szczytowe, które również są uwzględniane w rozkładach jazdy i planerach podróży. To zróżnicowanie wynika przede wszystkim z liczby pasażerów generujących popyt na tego typu usługi transportowe, rozległości miasta i konieczności obsługi transportowej odległych dzielnic. W tabeli 2 zawarto bardziej szczegółowe informacje dotyczące już bezpośrednio systemów informacji pasażerskiej funkcjonujących w poszczególnych miastach. Tabela 2 Charakterystyka wybranych miast Polski dostępne systemy informacji pasażerskiej, planery podróży i mobilne rozkłady jazdy Miasto Rozkłady jazdy Planer podróży Warszawa Łódź Kraków Wrocław Poznań Gdańsk Mobilny rozkład jazdy Mobilny planer podróży Szukanie wg linii Szukanie z przystanku Szukanie wg linii Szukanie z przystanku Szukanie wg linii Szukanie z przystanku Szukanie wg linii Szukanie wg linii Szukanie wg linii Znajdź połączenie Szukaj wg linii Szukaj z przystanku Generowanie rozkładu jazdy Podróże międzynarodowe Google Transit Jakdojade.pl Poloko.pl IDOS rozkład jazdy Jakdojade.pl MPKoogle b.d. b.d. Jakdojade.pl (odczytywanie przystankowego kodu 2D) Jakdojade.pl Juzwychodze.pl

16 16 Ewelina Burzec-Burzyńska, Zuzanna Kłos Szczecin Katowice Szukanie wg linii Szukanie wg linii Szukanie z przystanku Jakdojade.pl Google Transit KZK Go! Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji na stronach internetowych przedsiębiorstw komunikacyjnych. W większości miast dostępne wyszukiwarki umożliwiają wyszukiwanie połączeń komunikacji miejskiej na podstawie przystanków bądź numeru linii (we Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i Szczecinie możliwe jest wyszukiwanie tylko według linii). Niemniej jednak bardziej zaawansowane sposoby wyszukiwania (także dla Wrocławia, Poznania, Gdańska i Szczecina) są już możliwe z wykorzystaniem zewnętrznych platform internetowych. Wtedy też można wyszukiwać połączenia na podstawie linii i przystanków oraz planować podróż, uwzględniając zmiany środka transportu. W większości opisanych miast, poza Warszawą, Gdańskiem i Katowicami, funkcjonują dostarczane przez firmy zewnętrzne wyszukiwarki jakdojade.pl 4 oraz Google Transit 5. Warszawska wyszukiwarka połączeń działa w oparciu o dostarczany przez niemiecką firmę HaCon 6 program wyszukujący połączenia z danego przystanku, wedle danej linii, umożliwia wygenerowanie w formacie.pdf wybranej trasy bądź też wyszukiwanie podróży 4 Portal jakdojade.pl jest dziełem firmy City-nav Sp. z o.o. Jest to firma dostarczająca nowoczesne rozwiązania informatyczne wspierające usługi transportowe. Przedsiębiorstwo powstało w 2008 roku w Poznaniu, a jego założyciele wywodzą się ze środowiska Politechniki Poznańskiej. Jakdojade.pl wspiera transport miejski oraz podnosi jakość i standard usług świadczonych przez przewoźników. Codziennie z serwisu korzystają dziesiątki tysięcy zadowolonych użytkowników. Pierwszym miastem obsługiwanym przez jakdojade.pl był Poznań. W chwili obecnej można zaplanować podróż komunikacją miejską w: Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Szczecinie, Łodzi, Krakowie, Bydgoszczy, Toruniu i Trójmieście. Obecnie firma współpracuje z Przewozami Regionalnymi, a także dodawani są przewoźnicy podmiejscy, by informować użytkowników o możliwościach podróżowania w obrębie całej aglomeracji. Oprócz dodawania nowych miast twórcy serwisu cały czas pracują nad jakością wyszukiwarki, dodając nowe funkcjonalności i optymalizując wyniki wyszukiwania. Obecnie serwis odnotowuje ponad 2 miliony odwiedzin miesięcznie; ( ). 5 Użytkownikami tej usługi dostarczanej przez Google jest 447 miast z całego świata. Usługa umożliwia wyświetlanie szczegółowych wskazówek dojazdu publicznymi środkami transportu (również w telefonie komórkowym), wyszukiwanie przystanków transportu publicznego w najbliższej okolicy oraz wyświetlanie informacji o stacjach i rozkładach jazdy; google.com/intl/pl/landing/transit/text.html#dmy ( ). 6 ( ).

17 Wykorzystanie środków informacji pasażerskiej w komunikacji miejskiej międzynarodowych. Funkcjonujący w Gdańsku planer podróży JuzWychodze.pl służy wyszukiwaniu połączeń komunikacji miejskiej obejmującej zasięgiem Trójmiasto i okolice. Podstawą funkcjonowania serwisu są aktualne rozkłady ZTM Gdańsk, ZKM Gdynia (Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdyni) oraz SKM (Szybka Kolej Miejska). Ostatni z serwisów, KZK Go! 7, funkcjonuje jako planer podróży w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Podobnym programem autorskim jest Krakowski MPKoogle, lecz ze względu na swoją małą czytelność i nieprzystępność dla osób spoza Krakowa nie jest to program wzorcowy. Ocena środków informacji pasażerskiej w polskich miastach Rozkład jazdy to podstawowe narzędzie informacji pasażerskiej. Operatorzy transportu publicznego w miastach, starając się dopasować do oczekiwań swoich pasażerów, udoskonalają i wciąż usprawniają istniejące rozkłady jazdy oraz programy i strony internetowe je udostępniające. W 2009 roku firma EDI- SONDA przeprowadziła wśród dziesięciu największych usługodawców transportu miejskiego w Polsce audyt dotyczący środków informacji pasażerskiej. Ocenie poddano następujące elementy serwisów internetowych: strona główna (waga 1), rozkład jazdy dostępność (waga 3), rozkład jazdy czytelność (waga 3), szukanie połączeń (waga 3), mapy i schematy (waga 1), cennik biletów (waga 1), zmiany rozkładów jazdy (waga 2), nawigacja w serwisie (waga 2). Audyt był oparty na punktowanej skali (od 0 do 5 punktów), a poszczególne oceny ważono wagami (od 1 do 3). Wyniki audytu znajdują się w tabeli 3. Pogrubioną czcionką zostały zaznaczone najniższe oceny w danej kategorii, natomiast podkreśloną najwyższe. 7 Jest on oparty na algorytmie wyszukiwania optymalnej trasy i powstał w oparciu o rozkłady jazdy KZK GOP. Twórcą systemu jest inżynier transportu z Bytomia, który chciał stworzyć ulepszoną wersję wyszukiwarki połączeń w porównaniu do tych obecnie funkcjonujących w polskich miastach. Rozpoznając błędy i mankamenty tych serwisów oraz w oparciu o nowoczesne technologie i sposoby programowania stworzył czytelny i wygodny planer podróży dla skomplikowanego systemu transportowego GOP.

18 18 Ewelina Burzec-Burzyńska, Zuzanna Kłos Najwyższe oceny w audycie uzyskał GOP, najniższe natomiast Wrocław. Elementy, które wpłynęły na wysoką ocenę GOP, to czytelność rozkładu jazdy szczególnie biorąc pod uwagę sieć komunikacyjną obejmującą 25 gmin członkowskich związku oraz kilkanaście gmin sąsiednich. Dodatkowo GOP został pozytywnie oceniony za opcję szukania połączeń, która jest czytelna dla osób przyjezdnych, a informacje generowane przez serwis są jednoznaczne. Niskie noty Wrocławia spowodowane były niską dostępnością rozkładu jazdy, brakiem mapy z zaznaczonymi liniami, trudnością w ich znalezieniu bądź małą czytelnością. Informacje o zmianach kursów jazdy, spowodowanych głównie remontami infrastruktury drogowej, trudno jest odnaleźć na wrocławskiej stronie i nie są one dość czytelne. Ostatnim elementem wymagającym poprawy jest nawigacja w serwisie polegająca na łatwym poruszaniu się po stronie internetowej, przeglądaniu i dostępie do skróconej mapy strony 8. Wyniki oceny stron internetowych transportu miejskiego w Polsce Tabela 3 Kategoria/miasto (region) [waga] Warszawa Łódź Kraków Wrocław Poznań Gdańsk Szczecin GOP Strona główna 1 4 1,5 3, ,5 3 3,5 Rozkład jazdy dostępność 3 10, ,5 13,5 15 7,5 13,5 Rozkład jazdy czytelność 3 10,5 10,5 10,5 7,5 10,5 13,5 7,5 15 Szukanie połączeń Mapy i schematy 1 4,5 4, Cennik biletów 1 4,5 3, ,5 2,5 4 3,5 Zmiany kursów jazdy Nawigacja w serwisie Średnia ważona ,5 60, ,5 Źródło: H. Turaj, Serwisy internetowe komunikacji miejskiej, Komunikacja Publiczna 2010, nr 1. Ogólna ocena miast podlegających audytowi była dobra. Przewoźnicy i operatorzy dbają o podstawowy zakres informacji dotyczący rozkładów jazdy, jak również rozwój dodatkowych elementów usprawniających poruszanie się po mieście środkami komunikacji miejskiej. Na stronach tych można odnaleźć wszystkie 8 H. Turaj, Serwisy internetowe komunikacji miejskiej, Komunikacja Publiczna 2010, nr 1.

19 Wykorzystanie środków informacji pasażerskiej w komunikacji miejskiej kluczowe informacje i funkcje. Jednak aby zachęcić klienta do korzystania z ich usług, należy te elementy wciąż usprawniać i polepszać, aby były one prostsze, użyteczniejsze i bardziej dostępne dla potencjalnego pasażera. Zakończenie Wykorzystanie Internetu do przekazywania informacji pasażerskiej w dzisiejszych czasach jest już obowiązkowe. Obok standardowych rozkładów jazdy na przystankach wykorzystanie tej formy informowania pasażerów o rozkładach, taryfach, rodzajach biletów czy zmianach w rozkładzie jest konieczne. Operatorzy i przewoźnicy w transporcie miejskim, mając świadomość znaczenia wykorzystania środków informacji pasażerskiej jako jednego z narzędzi promujących komunikację miejską i elementu wpływającego na ich wizerunek, wciąż te serwisy rozbudowują i ulepszają. Ważne jest, by tworzyć użyteczne, przyjazne internautom niezależnie od wieku serwisy internetowe umożliwiające i ułatwiające wyszukiwanie połączeń transportowych. USING PASSENGER INFORMATION MEANS IN PUBLIC TRANSPORT ON THE EXAMPLES OF POLISH CITIES Summary Functioning of public transport using passenger information means affects attractiveness of this type of transport. In the times of fast growing private motorisation, and caused by that congestion, there should be actions taken towards attracting public transport to city inhabitants. Passenger, perceived by transport organizers and carriers as a client should be convinced by them to use this mode of transport. Actions are taken, which results are enlarging number of passengers of public transport and making change in modal shift towards this form of transportation. One of the tools helping in quality and attractiveness increase are passenger information means. Their efficient functioning cause more interest in public transport and helps in being perceived by existing and potential users as an interesting form of transportation. It is important, that this tool was easy to use, functional and illegible for all passenger groups. Examples of using passenger information means in polish cities are described in the article. Translated by Zuzanna Kłos

20

21 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW NR I MARKETINGU NR 21 JOANNA KOS Akademia Ekonomiczna w Katowicach PROBLEMY ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZDALNYCH ZESPOŁÓW Streszczenie Gwałtowny rozwój Internetu i związanych z nim technologii komunikacyjnych pozwolił firmom na wprowadzenie grup działających w różnych strefach czasowych, w dużej odległości od siebie, w różnym kontekście kulturowym i ramach organizacyjnych. Zdalne zespoły jako rozwiązanie nie są idealne dla każdego typu organizacji, ale właściwie wprowadzone są narzędziem pozwalającym uzyskać wyższą konkurencyjność na zmieniającym się rynku globalnym. Celem tej pracy jest krótki opis elementów potrzebnych w celu właściwego wprowadzenia zdalnych zespołów oraz potencjalnych barier stojących im na drodze. Wprowadzenie Zdalne zespoły to grupy ludzi pracujących nad niezależnymi zadaniami, oddalonych od siebie geograficznie, porozumiewających się głównie przy użyciu nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych, współodpowiedzialnych za wyniki uzyskiwane przez grupę. Z punktu widzenia przedziału czasowego zdalne zespoły można formować w momencie pojawienia się zadania i potem rozwiązać po jego wykonaniu, lub można powoływać je jako stałe jednostki danej organizacji. Zdalne zespoły mogą składać się z osób działających w ramach tej samej organizacji lub w innych organizacjach będących częścią tego samego łańcucha dodanej wartości (kategoria funkcjonalności). Pod względem rozproszenia geograficznego można wyróżnić zespoły lokalne, regionalne, krajowe lub globalne. Zespoły mogą mieć na celu rozwiązanie konkretnego problemu, lub mogą koncentrować się na projektowaniu i rozwijaniu nowych usług bądź

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym pod redakcją Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Otwarty rząd w Polsce

Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Kulisy programu Opengov Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov. Redakcja: Grzegorz Młynarski Autorzy: Grzegorz Młynarski, Alek Tarkowski, Łukasz Jachowicz

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej 387 dr Paweł Dziekański Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Informacja jako dobro ekonomiczne będące

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NOWYM WYZWANIEM DLA WSPÓŁCZESNYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NOWYM WYZWANIEM DLA WSPÓŁCZESNYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 84 Transport 2012 Ewa Płaczek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Zarządzania / Katedra Logistyki Ekonomicznej ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NOWYM WYZWANIEM DLA

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 Projekt został

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych Autor: Justyna TROJANOWSKA, Adam KOLIŃSKI Tytuł publikacji: Strategia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez adaptacyjne sterowanie produkcją Miejsce publikacji: Zeszyty Naukowe Politechniki

Bardziej szczegółowo

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU Partnerstwo lokalne na rynku pracy Warszawa, 2007 rok Pod redakcją zespołu w składzie: Antoni Sobolewski (redaktor naczelny), Romana Krzewicka, Grażyna Och, Jadwiga Olszowska-Urban,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Grafika David Sypniewski Skład Daniel Brzeziński Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Spis treści PODZIĘKOWANIA WPROWADZENIE JAK CZYTAĆ MODEL WSPÓŁPRACY ZASADY WSPÓŁPRACY 5 7 11 19 PŁASZCZYZNA 1:

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Jerzy Hausner (red.) Jarosław Górniak Sylwia Kołdras Stanisław Mazur Romana Paszkowska KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Poradnik Kraków, 1999 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 SŁOWNICZEK POJĘĆ STOSOWANYCH W PORADNIKU

Bardziej szczegółowo