BIULETYN RADY OSIEDLA SOŚNICA w GLIWICACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN RADY OSIEDLA SOŚNICA w GLIWICACH"

Transkrypt

1 BIULETYN RADY OSIEDLA SOŚNICA w GLIWICACH Nakład: 5000 sztuk Nr 5 Marzec ZDROWYCH, POGODNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH, PEŁNYCH WIARY, NADZIEI I MIŁOŚCI, RADOSNEGO, WIOSENNEGO NASTROJU, SERDECZNYCH SPOTKAŃ W GRONIE RODZINNYM I WŚRÓD PRZYJACIÓŁ ŻYCZY RADA OSIEDLA SOŚNICA

2 DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY ZAANGAŻOWALI SIĘ W OBRONĘ NASZEJ KOPALNI PRZED LIKWIDACJĄ To pierwsze wydanie naszego Biuletynu w nowym roku. Roku, który zaczął się dramatyczną walką o przyszłość KWK Sośnica - Makoszowy, a więc w praktyce o przyszłość całej naszej dzielnicy. Nikt bowiem, kto zna dobrze lokalne realia, nie ma żadnych wątpliwości, że bez kopalni i bez miejsc pracy w niej dzielnica nasza znacznie by podupadła. W ratowanie naszej kopalni przed likwidacyjnymi planami rządu mocno zaangażowały się różne podmioty, m.in. prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, radni, związki zawodowe, mieszkańcy dzielnicy, górnicy, którzy zdecydowali się na podziemny protest itp. Wszystkim tym osobom chciałbym osobiście i w imieniu pozostałych członków Rady Osiedla Sośnica bardzo serdecznie podziękować. Wspólnym wysiłkiem udało się zapobiec najgorszemu. Jednocześnie trzeba mieć nieustannie na uwadze, że walka o przyszłość naszej kopalni nie została zakończona, a na drodze do pełnej stabilizacji czeka nas jeszcze wiele potyczek. Mam nadzieję, że potyczek zwycięskich, które zagwarantują dobre jutro kopalni, całej Sośnicy i wszystkim ich mieszkańcom. KLUB SENIORA SOŚNICA Jerzy Zieleń W dniu 10 czerwca 2014 r odbyło się spotkanie założycielskie Klubu Seniora Sośnica. Przewodniczącym został wybrany Franciszek Skoczylas. Ponadto w skład Zarządu Klubu zostali wybrani : Grażyna Zygo, Maria Kranc, Adelajda Lanuszny oraz Barbara Skoczylas. Do końca 2014 roku Klub zorganizował 26 spotkań, w których uczestniczyło blisko 500 osób. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia komputerowe, na których uczono m.in. korzystania z Worda pracy z dokumentem tekstowym, tworzenia tekstów. Sporą frekwencję miały również zajęcia gimnastyczne prowadzone pod okiem trenera Jerzego Gregorczyka. Ponadto członkowie Klubu uczestniczyli ( wraz z wnukami) w różnych wycieczkach, m.in. wycieczce objazdowej, w trakcie której zwiedzano Zespół Pałacowo Parkowy w Pławniowicach i zakład ludwisarski w Taciszowie. Klub Seniora zorganizował także rejs statkiem po Kanale Gliwickim, zwiedzanie Palmiarni Miejskiej w Gliwicach oraz okolicznościowe spotkanie barbórkowe i opłatkowe. Działalność Klubu Seniora w bieżącym roku zapowiada się bardzo ciekawie. W planach mamy zorganizowanie wiele atrakcyjnych imprez. W związku z tym gorąco zachęcamy wszystkich seniorów z naszej dzielnicy do odwiedzenia Klubu, który ma swoja siedzibę przy ul. Skarbnika 3. Franciszek Skoczylas 2

3 PODPOWIEDZI CO ZROBIĆ, ABY NIE PAŚĆ OFIARĄ OSZUSTÓW Jak wynika ze statystyk policyjnych, ofiarą oszustów niestety najczęściej padają osoby starsze, samotnie mieszkające. Dlatego też poniżej zamieszczamy informacje, mające uświadomić im, jakie niebezpieczeństwa na nich czekają, i podpowiedzieć, co zrobić, żeby nie stać się ofiarą oszustów. Nie otwierajcie drzwi do mieszkania, ani wejściowych na klatkę schodową osobom, których nie znacie. Jeśli odwiedzająca Was nieznana osoba podaje się za pracownika np. gazowni, zakładu energetycznego, PCK itp. to zadzwońcie do danej instytucji i upewnijcie się, czy rzeczywiście przysłała do Was swojego przedstawiciela. Wypłacając pieniądze w banku albo korzystając z bankomatu zwróćcie uwagę, czy ktoś Was nie obserwuje. W autobusie torebki trzymajcie zawsze z przodu, zapięciem do siebie. Kieszonkowcy robią zazwyczaj sztuczny tłok, Waszą torbę odciągają do tyłu, a Wy zostajecie z samym paskiem. Na zakupy do sklepu osiedlowego zabierajcie tylko taką kwotę pieniędzy, jaka będzie Wam rzeczywiście potrzebna. Chowając dokumenty, umieśćcie je w innym miejscu niż klucze do mieszkania. Nie noście w portfelu karty do bankomatu razem z napisanym na kartce numerem PIN. Wpuszczając do domu obcą osobę, nie zostawiajcie jej nawet na chwilę samej. Aby nie paść ofiarą oszustwa i kradzieży na wnuczka pamiętajmy w kontaktach z osobami obcymi, stosujmy zasadę ograniczonego zaufania. W przypadku telefonu zapytajmy o szczegóły, które są znane tylko członkom rodziny i niezwłocznie o zaistniałym zdarzeniu poinformujmy rodzinę oraz policję. NEPTUN ZAWSZE POMOCNY! Rada Osiedla jest w swojej działalności skuteczna szczególnie wtedy, gdy udaje jej się do współpracy pozyskać osoby i instytucje, którym też leży na sercu pomaganie mieszkańcom dzielnicy, aby żyło się im z roku na rok coraz lepiej i wygodniej. Gdy Radzie Osiedla Sośnica udaje się organizować różne ciekawe imprezy typu Giełda Zabawek Używanych, to jest w tym także duża zasługa Pana JACKA BAŃCZYKA kierownika Pływalni Neptun. Jest to osoba bardzo życzliwa Radzie Osiedla i mieszkańcom Sośnicy. Bardzo serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę i jednocześnie chcemy serdecznie podziękować wszystkim pracownikom w/w pływalni. 3

4 Serdecznie zapraszamy na kolejne Giełdy Zabawek i jednocześnie informujemy, że zdjęcia z wcześniejszych giełd można zobaczyć na facebooku Osiedlowa Giełda Zabawek Używanych w Sośnicy oraz na stronie RO Sośnica SPRAWDŹ WAŻNOŚĆ DOWODU OSOBISTEGO Rada Osiedla SOŚNICA Radzimy sprawdzić, czy nasz dowód osobisty nie traci ważności w najbliższym czasie. Data ważności jest umieszczona w prawym, dolnym rogu, na stronie ze zdjęciem. Informujemy, że wniosek o wymianę dowodu osobistego składa się osobiście w Sali Obsługi Spraw Obywatelskich na parterze budynku Urzędu Miejskiego. Wniosek i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie ( zakładka Wirtualne Biuro Obsługi Karty Usług Urzędu Miejskiego w Gliwicach Sprawy obywatelskie Dowody osobiste ). Do wypełnionego formularza należy dołączyć dwie aktualne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm ( ukazujące głowę z pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem). Wyrobienie dowodu osobistego jest bezpłatne. Wniosek trzeba złożyć najpóźniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu. KARTA SENIORA Od 5 stycznia 2015 r. mieszkańcy naszego miasta w wieku powyżej 67 roku życia mogą otrzymać imienną Kartę Seniora umożliwiającą korzystanie z uprawnień w ramach programu GLIWICKI SENIOR 67+ i 75+. Osoby zainteresowane otrzymaniem Karty Seniora powinny wypełnić wniosek o jej wydanie. Można go pobrać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach lub ze strony internetowej Miasta Gliwice. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim przy stanowisku Konsultanta ds. Osób Niepełnosprawnych, okazując przy tym do wglądu dokument tożsamości ze zdjęciem. Karta Seniora zostanie wydana po pozytywnej weryfikacji wniosku w dniu jego złożenia. Karta wydawana jest bezpłatnie. Co istotne do niedawna Karta Seniora była ważna tylko z dowodem osobistym, ale od 1 kwietnia br. dokumentem upoważniającym do korzystania ze zniżek będzie wyłącznie Karta Seniora. Przypomnijmy, że program GLIWICKI SENIOR 67+ i 75+ skierowany jest do osób po 67 roku życia, zamieszkałych na terenie Gliwic. Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie aktywności fizycznej gliwickich seniorów m.in. poprzez udostępnienie tej grupie mieszkańców rozbudowanej infrastruktury sportowej. Program ma również ułatwić dostęp do dóbr kultury oraz placówek deklarujących zniżki dla tej grupy społecznej. Wysokość zniżek w tych placówkach, które przystąpiły do programu to 30 proc. dla wieku 67+ i 50 proc. dla osób powyżej 75 roku życia, z wyjątkiem Palmiarni, na którą wstęp dla osób 75+ jest bezpłatny. Listę partnerów programu można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 4

5 HISTORIA SOŚNICY W PIGUŁCE Każdy z nas, co zrozumiałe, głównie interesuje się tym, jak aktualnie funkcjonuje jego dzielnica i co się w niej zmieni w najbliższych latach. Ale warto także mieć wiedzę na temat przeszłości swojej dzielnicy, warto znać jej historię. W tym przekonaniu publikujemy historię Sośnicy w pigułce. Jeżeli Państwa ta tematyka zainteresuje, to nie wykluczamy, że w kolejnych Biuletynach coś więcej napiszemy na ten temat. Teren, na którym wieś powstała porośnięty był lasami sosnowymi. Przez pewien czas wieś miała nawet swój herb 3 sosny na tarczy. Ludność zajmowała się hodowlą bydła i rolnictwem. Uprawiano głównie chmiel potrzebny do produkcji piwa. Dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku rozwijający się na Śląsku przemysł spowodował, że ludność powoli zamieniała swoje rolnicze zajęcia na pracę w pobliskich hutach i kopalniach oraz na kolei, gdyż od 1846 roku przez Sośnicę przebiegała linia kolejowa łącząca Mysłowice z Berlinem. Od 1873 r. Sośnica stała się samodzielną gminą podległą powiatowi zabrskiemu. Od tej pory nastąpił jej gwałtowny rozwój. Rozbudowano drogi, wybudowano bloki mieszkalne, kościół, przeprowadzono elektryfikację, powołano ochotniczą straż pożarną. W latach wybudowano kopalnię węgla kamiennego. W dniu 17 października 1917 roku wydobyto pierwsze tony węgla z nieistniejących już dzisiaj szybów kopalni Sosnitza ( tzw. Pole "Wschód"). Znacznie wzrosła liczba ludności napływającej do pracy i osiedlającej się w Sośnicy. Po podziale Górnego Śląska w wyniku plebiscytu w 1921 r. gmina Sośnica znalazła się na terenach niemieckich. Rząd pruski zarządził regulację granic komunalnych i dlatego sąsiadujące ze sobą miasta Zabrze i Gliwice były zainteresowane włączeniem Sośnicy w swoje granice. Ostatecznie Sejm Górnośląski zdecydował, że od 1 stycznia 1927 roku gmina Sośnica stała się dzielnicą Gliwic. Sośnica ul. Beskidzka, rok 1915, z lewej Delikatesy 5

6 STRAŻ MIEJSKA JEST POTRZEBNA Rada Osiedla Sośnica w swojej działalności ściśle współpracuje ze Strażą Miejską. Mamy niejako na co dzień okazję obserwować jak ona działa. Tu i ówdzie pojawiają się opinie negujące potrzebę jej istnienia oponenci Straży twierdzą, że dubluje ona policję. Otóż takie stanowisko pozostaje w sprzeczności z rzeczywistością. Straż Miejska jest potrzebna i wynika to głównie z faktu, że zajmuje się tym, czym nie zajmuje się policja. Straż pilnuje przestrzegania prawa lokalnego, dba o ład, porządek i spokój w miejscach publicznych. Stara się także zapobiegać dewastacji mienia i drobnym wykroczeniom. Rada Osiedla Sośnica jest dobrego zdania o pracy Straży Miejskiej i wyraża nadzieję, że nadal będzie ona skutecznie dbała o utrzymywanie ładu i porządku w naszej dzielnicy. DYŻURY RADY OSIEDLA Dyżury Rady Osiedla odbywają się we wtorki w godzinach od do w siedzibie RO na os. Bema przy ul. Skarbnika 3. Można się z nami kontaktować, dzwoniąc pod numer Wszystkie Państwa wnioski i postulaty zgłaszane podczas dyżurów, są zapisywane a następnie rozpatrywane podczas zebrań Rady Osiedla i jeżeli jest taka potrzeba, to Rada przekazuje je do odpowiednich instytucji z prośbą o zajęcie stanowiska. KONTAKT Z FUNKCYJNYMI CZŁONKAMI RADY OSIEDLA - Jarosław GONCIARZ tel , - Franciszek SKOCZYLAS tel Jerzy ZIELEŃ tel , e- mail : - Ewa CHWEDORUK tel , e mail : - Józef MATUSZYŃSKI tel , e- mail BIULETYN RADY OSIEDLA SOŚNICA Wydawca: Rada Osiedla Sośnica, Gliwice ul. Skarbnika 3, tel Redaguje Zespół : Jerzy Zieleń z członkami RO. 6

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Opracowanie: Grzegorz Wójkowski Katowice, luty 2015 r. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides 1 Stowarzyszenie Aktywności

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

realizowana jest ze środków własnych pochodzących

realizowana jest ze środków własnych pochodzących Nr 10 (33) październik 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny ISSN 1730-4164 Problemy teresińskiej oświaty Naszym najważniejszym celem jest wspieranie ludzi, którzy zajmują się oświatą,

Bardziej szczegółowo

Każdy mieszkaniec za to płaci

Każdy mieszkaniec za to płaci e-mail do redakcji: ssm@poczta.fm 2 257/2015 GAZETA BEZPŁATNA Na stronach: Nie lada problem... Przede wszystkim klatki W Radzie Nadzorczej zasiadają Zimowe klimaty Każdy mieszkaniec za to płaci 2 MOJA

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 57; 27.01.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 10.02.2015 r. w numerze: STRZEGOM Co w budżecie na rok 2015? Radni uchwalili budżet na

Bardziej szczegółowo

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku ISSN 1232 4930 Cena: 1,50 zł Życzenia szczęścia i radości, pogody ducha na każdy dzień, zdrowia i ciepła rodzinnego

Bardziej szczegółowo

wiadomości samorządowe Wesołego Alleluja

wiadomości samorządowe Wesołego Alleluja Lista wszystkich bezpłatnych programów profilaktycznych > > > strona 2 Straż miejska interweniowała w ubiegłym roku 7 tys. razy > > > strona 3 www.chorzow.eu www.facebook.com/umchorzow Wydawnictwo bezpłatne

Bardziej szczegółowo

JAK WPROWADZIĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY?

JAK WPROWADZIĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY? MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ JAK WPROWADZIĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY? PORADNIK DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Warszawa, wrzesień 2013 r. 1 ISBN 978-83-64309-08-3 Łamanie i druk ZWP MPiPS.

Bardziej szczegółowo

Na prawo patrz Poradnik

Na prawo patrz Poradnik Na prawo patrz Poradnik Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Opiekun wolontariatu w

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP SIGMAR GABRIEL ANDRZEJ SZEJNA PAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Zaciskanie pasa nie jest receptą na przyszłość s. 3 AFERA podsłuchowa s. 12 Sprawa Chazana s. 5 Socjaldemokraci KKW SLD UP NR 8 - wrzesień 2014

Bardziej szczegółowo

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania!

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! WYDAWCA ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 8 lipca (środa) 2015 r. numer 27/1179 BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY KREDYTY GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE

Bardziej szczegółowo

Nowy lider Solidarności

Nowy lider Solidarności 166 delegatów poparło Piotra Dudę w głosowaniu na szefa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 43 2010 KATOWICE 27.10.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE:

PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE: PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE: WYKONANY PRZEZ ARKADIUSZA ZABOROWSKIEGO I RYSZARDA ZDROJEWSKIEGO Koszalin, wrzesień 2014 r. 2 Spis treści 1. Wstęp Organizatora Monitoringu 1.1 O monitoringu 1.2 Metodologia

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

Kurier KŁODZKI. Gorzuchów 3, Tel. 502 813 601. kierunek TURYSTYKA i REKREACJA

Kurier KŁODZKI. Gorzuchów 3, Tel. 502 813 601. kierunek TURYSTYKA i REKREACJA Miasto Kłodzko Gmina Kłodzko DWIE GMINY JEDEN CEL Miesięcznik społeczno-kulturalny Miasta Kłodzka i Gminy Kłodzko nr (63) czerwiec 2012 nakład 12 050 Kurier KŁODZKI www.centrum.klodzko.pl www.klodzko.pl

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r.

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. Rada Nadzorcza w omawianym okresie sprawozdawczym działała w następującym składzie: 1) w kadencji

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Model aktywności społecznej tekst Ula Grzęda / Stowarzyszenie CAL towarzyszenie CAL od początku swojej działalności wspiera aktywność społeczną mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Powiat Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Najwyżej w rankingu powiatów W kolejce po tolerancję Razem znaczyć może więcej Cieszyn - miasto pełne uroku Człowiek kultury Sztuka

Bardziej szczegółowo

pieniądze z Unii Europejskiej. M.P.

pieniądze z Unii Europejskiej. M.P. Warto mieć świąteczny Informator, bowiem wiele ważnych informacji mamy Państwu do przekazania. W tym numerze m.in. dyżury świąteczne służb (str. 4), które odpowiadają m.in. za ośnieżanie dróg, a także

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni walczą o swój dom

Niepełnosprawni walczą o swój dom l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l ROK XIII NR 37 (503) 11-17 PAŹDZIERNIK A 2013 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁ ATNA l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l W NUMERZE Becikowego nie będzie

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo