PROGRAM MULTIDYSCYPLINARNA KOOPERACJA W OCHRONIE ZDROWIA. Międzynarodowa Konferencja września Kongresové centrum Kúpele Nový Smokovec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM MULTIDYSCYPLINARNA KOOPERACJA W OCHRONIE ZDROWIA. Międzynarodowa Konferencja. 25 26 września 2015. Kongresové centrum Kúpele Nový Smokovec"

Transkrypt

1 HLAVNÍ ORGANIZÁTORI KONFERENCIE PROGRAM Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry ODBORNÍ PARTNERI KONFERENCIE Slovenská komora zdravotníckych záchranárov Slovenská komora fyzioterapeutov Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov ZAHRANIČNÍ ODBORNÍ PARTNERI KONFERENCIE Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych (PL) Profesní a odborová Unie zdravotnických pracovníků (CZ) MEDIÁLNI PARTNERI MASTER OF NURSING UKRAINIAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL MAGAZINE VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE Miesto konania konferencie: Kongresové centrum Kúpele Nový Smokovec pielęgniarka położna ratownik medyczny fizjoterapeuta Vysoké Tatry (GPS: ,95 specjalista S ,66 zdrowia publicznego V) laborant specjalista techniki medycznej - Nový Smokovec 32, Starý Smokovec psycholog Konferenčné jazyky: slovenský, český, poľský (bez simultánneho tlmočenia, autor zo zahraničia je povinný preložiť prezentáciu do slovenského jazyka/ mimo autorov z ČR) Kontaktné informácie: PhDr. Lukáš Kober, PhD. prezident RK SaPA Vysoké Tatry tel.: , września 2015 PhDr. Milan Laurinc, dipl.s. riaditeľ kancelárie SKSaPA Kongresové centrum Kúpele Nový Smokovec tel.: , PhDr. Iveta Drahoňová, člen Rady Vysoké SKSaPA Tatry tel.: , POSTUP REGISTRÁCIE ÚČASTNÍKA: 1. KROK: Międzynarodowa Konferencja MULTIDYSCYPLINARNA KOOPERACJA W OCHRONIE ZDROWIA

2 GŁÓWNI ORGANIZARTORZY KONFERENCJI Słowacka Izba Pielęgniarek i Położnych Regionalna Izba Pielęgniarek i Położnych Vysoké Tatry PARTNERZY KONFERENCJI Słowacka Izba Ratowników Medycznych Słowacka Izba Fizjoterapeutów Słowacka Izba Pracowników Techniczno-Medycznych Słowacka Izba Psychologów ZAGRANICZNI PARTNERZY KONFERENCJI Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych (PL) Czeska Unia Pracowników Ochrony Zdrowia POUZP (CZ) PARTNERZY PARTNERZY MEDIALNI MASTER OF NURSING UKRAINIAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL MAGAZINE

3 TEMATY WIODĄCE Pielęgniarstwo kliniczne Położnictwo Medycyna ratunkowa Fizjoterapia Zdrowie publiczne Nowoczesne technologie w opiece zdrowotnej Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia KOMITET NAUKOWY Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. (SK) Doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. (SK) PhDr. Lukáš Kober, PhD. (SK) PhDr. Andrea Bratová, PhD. (SK) PhDr. Helena Gondárová - Vyhničková, dipl. s. (SK) Mgr. Ivana Harvanová, PhD. (SK) Mgr. Jana Kopinecová (SK) PhDr. Milan Laurinc, dipl. s. (SK) PhDr. Libuša Repiská, PhD. (SK) Mgr. Jana Slováková, PhD. (SK) PhDr. Dana Zrubcová, PhD. (SK) PhDr. Mária Kožuchová, PhD. (SK) Prof. dr sci. med. Vida Živanović (SRB) Assoc. Prof. Natalia Shygonska, PhD., RN (UA) dr n. med. Ewa Molka, RN (PL) MA. Renata Mroczkowska, RN (PL) mgr Wojciech Nyklewicz (PL) dr n. med. Mariola Głowacka (PL) PhDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA (CZ) PhDr. Renáta Zoubková, RN (CZ) Andy Gibbs, BSc (Hons), MSc, PGCert, RN (UK) Dr. Alice Coffey, PhD, M.Ed, BA, RGN, RM, RNT. (IE) Josip Božić, MSN, RN (HRT) KOMITET ORGANIZACYJNY Przewodnicząca: Mgr. Iveta Lazorová, dipl.p.a. Członkowie Komitetu: PhDr. Lukáš Kober, PhD., PhDr. Milan Laurinc, dipl.s.,, PhDr. Iveta Drahoňová, Mgr. Ivana Harvanová, PhD., PhDr. Katarína Kovalčíková, Mgr. Iveta Michalcová, Bc. Simona Hlavenková, Bc. Vladimír Siska, mgr Wojciech Nyklewicz

4 PROGRAM Piątek :00 08:30 Rejestracja uczestników 08:00 09:00 Otwarcie Konferencji, przemówienia gości 09:00 12:30 Sesje naukowo-szkoleniowe 12:30 14:00 Obiad 14:00 18:30 Sesje naukowo-szkoleniowe 20:00 Wieczór Towarzyski I. Sesja Wystąpienia Gości i przedstawicieli Partnerów Konferencji 08:00 09:00 Lazorová I. (Bratislava, SK) Słowacka Izba Pielęgniarek i Położnych gospodarz Konferencji Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek hosťujúca organizácia Kober L. (Vysoké Tatry, SK) Regionalna Izba Pielęgniarek i Położnych Vysoké Tatry Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry Rogala-Pawelczyk G. (Warszawa, PL) Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w Warszawie Łukasik S. (Krakow, PL) Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie Válek T. (Brno, CZ) Czeska Unia Pracowników Ochrony Zdrowia POUZP Profesní a odborová Unie zdravotnických pracovníků Mesárošová, L. (Bratislava, SK) Słowacka Izba Ratowników Medycznych Slovenská komora zdravotníckych záchranárov Moškurjak, P. (Košice, SK) Słowacka Izba Pracowników Techniczno-Medycznych Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov II. Sesja PIELĘGNIARSTWO KLINICZNE I. Moderatorzy: Kober L., Laurinc M. 09:00 11:00 (czas trwania wystąpień: do 10 min.) 1. Laurinc M., Boroňová J. (Bratislava, SK) Pozycja pielęgniarek pracujących w anestezjologii i intensywnej opiece na Słowacji Postavenie sestier pracujúcich v odbore anesteziológia a intenzívna starostlivosť na Slovensku 2. Labáncová M., Benčo P. (Bratislava, SK) Historia Melanie niemożliwe stało się faktem Príbeh Melánie - neuveriteľné sa stalo skutočnosťou

5 3. Struhařová-Žofčáková M. (Brno, CZ) Kompleksowa opieka pielęgniarska w oddziale neurologicznej intensywnej opieki medycznej Komplexní ošetřovatelská péče na neurochirurgické jednotce intenzivní péče 4. Struhařová-Žofčáková M. (Brno, CZ) Możliwości zastosowania elementów wczesnej neurorehabilitacji w opiece pielęgniarskiej w oddziale intensywnej opieki Možnosti využití prvků včasné neurorehabilitace v ošetřovatelské péči na jednotce intenzivní péče 5. Bratová A., Salmová O., Vago J., Vagová J. (Trnava, SK) Nowy Horyzont Nový Horizont 6. Tomaszewski P. (Warszawa, PL) Analiza oceny skuteczności podjętych czynności resuscytacyjno-reanimacyjnych w oddziale neonatologii i patologii noworodka w 2014 roku Hodnotenie účinnosti resuscitačných opatrení na oddelení neonatológie a patologických novorodencov v roku Bálint G. (Bratislava, SK) Opieka pielęgniarska nad pacjentem po przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej w oddziale kardiologii inwazyjnej Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta po transkatétrovej aortálnej valvulárnej implantacií na oddelení akútnej kardiológie a koronárnej starostlivosti 8. Bodáková D. (Nitra, SK) To była MOLLY? Bola to MOLLY? 9. Gondárová-Vyhničková H., Berešík M., Matejová M. (Ružomberok, SK) System ciągłego monitorowania wydolności serca przy użyciu Flo Trac Kontinuálne monitorovanie srdcového výdaja systémom FloTrac PRZERWA, POCZĘSTUNEK (coffee break) III. Sesja PIELĘGNIARSTWO KLINICZNNE II. Moderatorzy: Drahoňová I., Tomaszewski P. 11:30 12:30 (czas trwania wystąpień: do 10 min.) 10. Wawros K., Mroczkowska R., Ptaszek G., Gurowiec P., Stołeck B., Gawłów-Nowak L., Śleziona M., Graf L. (Katowice, PL) Świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla wentylowanych mechanicznie Výhody dlhodobej domácej starostlivosti u umelo ventilovaných 11. Felbrobá V., Kulovaná S., Králíková E. (Praha, CZ) Praca pielęgniarki w specjalistycznym centrum dla osób uzależnionych od nikotyny Práce sestry ve specializovaném centru pro závislé na tabáku 12. Malá K., Felbrová V., Kulovaná S., Králíková E. (Praha, CZ) Kształcenie pielęgniarek w zakresie prowadzenia interwencji u palaczy dziewięcioletnie doświadczenia w Czechach Vzdělávání sester v intervencích u kuřáků - devítileté zkušenosti z ČR

6 13. Szczypta A. (Krąków, PL) Pielęgniarstwo epidemiologiczne nowe wyzwanie w zapewnieniu opieki nad pacjentem Epidemiologické ošetrovateľstvo nová výzva v oblasti poskytovania starostlivosti o pacientov 14. Michalcová I. (Prešov, SK) Proces wyceny kształcenia ustawicznego pielęgniarek i położnych Proces hodnotenia sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek OBIAD DLA UCZESTNIKÓW Z OPŁACONĄ REZERWACJĄ POSIŁKU IV. Sesja MEDYCYNA RATUNKOWA, VARIA Moderatorzy: Siska V., Bratová A. 14:00 14:40 (czas trwania wystąpień: do 10 min. za wyjątkiem warsztatów) 15. Knapíková S. (Humenné, SK) Pomoc humanitarna Humanitárna pomoc 16. Salmová O. (Levice, SK) Humanitarna jednostka Levice Humanitárna jednotka Levice 17. Mesárošová L. (Bratislava, SK) Dyspozytor ratownictwa medycznego Operátor záchrannej zdravotnej služby 18. Mesárošová L. (Bratislava, SK) Wsparcie podstawowych funkcji życiowych Podpora základných životných funkcií WARSZTATY WORKSHOP (Sála B) Przebiega równolegle z sesjami naukowo-szkoleniowymi; udział w warsztatach dla osób zainteresowanych

7 V. Sesja NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W OPIECE ZDROWOTNEJ PREZENTACJE FIRM Moderator: Hlavenková S., Kovalčíková K. 14:50 15:30 (czas trwania wystąpień: do 10 min.) 19. Klein R. (firma ArtSpect) Czy wysokiej jakości i bezpieczne łóżko jest standardem, czy luksusem? Kvalitné a bezpečné lôžko je štandardom alebo nadštadardom? 20. Ivanič B. (firma Acare) Zastosowanie nici biodermalnych w akupunktorze Biodermálne nite v akupunktúre 21. Ragančíková J. (firma Sarstedt) Zagrożenia przy pobieraniu krwi ponowne zastosowanie sprzętu Riziká pri odbere krvi - opakované používanie odberových pomôcok PRZERWA, POCZĘSTUNEK (coffee break) VI. Sesja PIELĘGNIARSTWO KLINICZNE III. Moderatorzy: Struhařová Žofčáková M., Serzysko B. 16:00 17:00 (czas trwania wystąpień: do 10 min.) 22. Grešš-Halász B., Wiczmándyová D. (Prešov, SK) Zaawansowana praktyka pielęgniarska w kontekście multidyscyplinarności, interndyscyplinarności i transdyscyplinarnosci Pokročilá prax sestier v kontexte multidisciplinarity, interdisciplinarity a transdisciplinarity 23. Serzysko B., Mroczkowska R., Ptaszek G., Graf L., Śleziona M., Borgosz J., Kupczak- Wiśniowska B., Pięta R., Podsiadło B. (Zabrze, PL) Metody zapewnienia jakości usług w opiece zdrowotnej Metódy poskytovania kvalitných služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti 24. Šupínová M., Drahoňová I., Virgulová J. (Banská Bystrica, SK) Zadania i pozycja pielęgniarki w zespole terapeutycznym Úlohy a postavenie sestry v zdravotníckom tíme 25. Gugała B., Gutkowska D., Boratyn-Dubiel L. (Rzeszów, PL) Analiza różnic wybranych aspektów jakości życia w ocenie osób sprawnych i niepełnosprawnych ruchowo Analýza rozdielov v niektorých aspektoch kvality života u fyzicky zdravých a postihnutých osôb 26. Mirczak A. (Kraków, PL) Sprawność funkcjonalna osób starszych mieszkających na obszarach wiejskich w Polsceimplikacje dla pielęgniarstwa rodzinnego Funkčná schopnosť starších ľudí žijúcich vo vidieckych oblastiach v Poľsku vplyv na rodinné ošetrovateľstvo DISKUSIA

8 VII. Sesja POŁOŻNICTWO Moderatorzy: Harvanová I., Mroczkowska R. 17:00 18:00 (czas trwania wystąpień: do 10 min.) 27. Lazorová I. (Prešov, SK) Położnictwo na Słowacji Pôrodná asistencia na Slovensku 28. Grabowska B. (Suwałki, PL) Pieluszkowe zapalenie skóry jako częsty problem pielęgnacyjny wieku niemowlęcego i wczesnodziecięcego profilaktyka i postępowanie lecznicze Plienková dermatitída ako častý problém starostlivosti v dojčenskom a ranom veku dieťaťa prevencia a liečebné stratégie 29. Podsiadło B., Świerszcz A., Serzysko B., Gogola C., Czajkowska M., Gałązka I., Kupczak- Wiśniowska B., Borgosz J., Skrzypulec-Plinta V. (Katowice, PL) Wpływ cięcia cesarskiego na jakość życia matki i noworodka Vplyv cisárskeho rezu na kvalitu života matky a novorodenca 30. Lewicka M. (Lublin, PL) Edukacja przedporodowa w szkole rodzenia Predpôrodná edukácia v škole rodenia 31. Sulima M. (Lublin, PL) Profilaktyka raka szyjki macicy zadania położnej Prevencia rakoviny krčka maternica úloha pôrodnej asistentky PREZENTACJA POSTARÓW SESJA PLAKATOWA 18:00 19:00 ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA OBRAD WIECZÓR TOWARZYSKI (dla uczestników z rezerwacją miejsc) PROGRAM Sobota :00 08:30 Rejestracja jednodniowych uczestników 08:30 12:30 Sesje Naukowo-Szkoleniowe Zakończenie Konferencji, wręczenie certyfikatów uczestnictwa VIII. Sesja PIELĘGNIARSTWO KLINICZNE IV. Moderatorzy: Michalcová I., Lubińska-Żądło B. 08:30 10:00 (czas trwania wystąpień: do 10 min.) 32. Michalcová I. (Prešov, SK) Zażalenia na pielęgniarki i położne Sťažnosti na sestry a pôrodné asistentky

9 33. Gutkowska D., Gugała B., Boratin-Dubiel L. (Rzeszów, PL) Zachowania zdrowotne związane z odżywianiem oraz występowanie nadwagi i otyłości w grupie pacjentów leczonych w oddziale chorób wewnętrznych Zdravotné správanie súvisiace s výživou a výskytom nadváhy a obezity u pacientov liečených na oddeleniach vnútorného lekárstva 34. Kočanová Ľ. (SK) Raport pielęgniarski narzędzie multidyscyplinarnej współpracy Ošetrovateľská prepúšťacia správa nástroj multiodborovej spolupráce 35. Śleziona M., Graf L., Mroczkowska R., Stołecka B., Ptaszek G., Serzysko B. (Katowice, PL) Nosicielstwo wirusów HBV i HCV a świadome rodzicielstwo Nositelia vírusov HBV a HCV a vedomé rodičovstvo 36. Lubińska-Żądło B., Kowalczyk B., Leja M., Kiełtyka B. (Nowy Targ, PL) Wpływ rodziny na jakość życia chorych po przebytym udarze mózgu Vplyv rodiny na kvalitu života pacientov po cievnej mozgovej príhode PRZERWA, POCZĘSTUNEK (coffee break) IX. Sesja PIELĘGNIARSTWO KLINICZNE IV. Moderatorzy: Kober L., Laurinc M. 10:30 12:30 (czas trwania wystąpień: do 10 min.) 37. Ballová (Pezinok, SK) Hospitalizacja a instytucjonalizacja pacjentów z demencją za granicą i na Słowacji Hospitalizácia a inštutucionalizácia pacientov s demenciami v zahraničí a na Slovensku 38. Kisvetrová H., Danielová L., Bermellová J. (Olomouc, CZ) Praca pielęgniarki podczas rejsów luksusowymi statkami wycieczkowymi Práce sestry na okružních plavbách luxusními výletními loděmi 39. Janiczeková E., Repčíková T. (Banská Bystrica, SK) Komunikowanie się z pacjentem chirurgicznym Komunikácia s chirurgickým pacientom 40. Boratin-Dubiel L., Gugała B., Gutkowska D. (Rzeszów, PL) Wpływ palenia tytoniu na występowanie chorób układu sercowo- naczyniowego Vplyv fajčenia na výskyt kardiovaskulárnych ochorení ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI, WWRĘCZENIE CERTYFIKATÓW UCZESTNICTWA

10 SPIS PREZENTACJI W SESJI PLAKATOWEJ 1. Záborský V., Labáncová M., Benčo P. (Bratislava, SK) Mechaniczne wsparcie serca bridge to transplant Mechanická podpora srdca bridge to transplant 2. Virgulová J., Šupínová M., Grichová M. (Banská Bystrica, SK) Znaczenie kolonoskopii w zapobieganiu raka jelita grubego Význam kolonoskopie v prevencii kolorektálneho karcinómu 3. Gajdošová L., Vietorisová L., Padyšáková H., Farkašová D. (Krompachy, SK) Evidence Based Practice w zastosowaniu maski nadgłośniowej Evidence Based Practice pri zabezpečení dýchacích ciest laryngeálnou maskou 4. Ptaszek G., Stołecka B., Mroczkowska R., Śleziona M., Graf L., Serzysko B. (Zabrze, PL) Zwalczanie bólu pooperacyjnego rola pielęgniarki w zespole terapeutycznym Boj s pooperačnou bolesťou rola sestry v terapeutickom tíme 5. Cisoń-Apanasewicz U., Potok P., Stawiarska A., Lubińska-Żądło B., Talaga S. (Nowy Sącz, PL) Zachowania zdrowotne i antyzdrowotne w grupie dwudziestolatków Zdravé a nezdravé správanie v skupine dvadsaťročných 6. Graf L., Śleziona M., Stołecka B., Ptaszek G., Mroczkowska R., Serzysko B. (Katowice, PL) Pielęgniarka w opiece nad chorym umierającym Sestra v starostlivosti o umierajúceho chorého 7. Graf L., Śleziona M., Stołecka B., Ptaszek G. (Katowice, PL) Wstydliwy problem nietrzymanie moczu u mężczyzn Zahanbujúci problém inkontinencia moču u mužov 8. Graf L., Śleziona M., Czajkowska-Fesio J. (Katowice, PL) Rehabilitacja pacjentów objętych opieką paliatywną Rehabilitácia pacientov v paliatívnej starostlivosti 9. Potok H., Cisoń-Apanasewicz U., Majerska I., Lubińska-Żądło B., Talaga S. (Nowy Sącz, PL) Jakość życia pacjentów objętych opieką hospicjum domowego dla dorosłych Kvalita života pacientov v domácej hospicovej starostlivosti pre dospelých 10. Borgosz J., Kupczak-Wiśniowska B., Lichańska-Góra I., Pięta R., Podsiadło B., Mroczkowska R., Serzysko B. (Bielsko-Biała, PL) Emocjonalne objawy związane z zespołem wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek pracujących w szpitalach na Podbeskidziu Emocionálne príznaky spojené so syndrómom vyhorenia u sestier pracujúcich v nemocniciach v Podbeskydsku 11. Cichońska M., Maciąg D., Jakubowska M. (Ostrowiec Świętokrzyski, PL) Poziom wiedzy osób dializowanych na temat samoopieki Úroveň vedomostí o sebestačnosti u dialyzovaných osôb 12. Maciąg D., Cichońska M., Chaber A. (Ostrowiec Świętokrzyski, PL) Zapotrzebowanie na edukację w zakresie zmiany stylu życia, chorych z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc Potreba edukácie v oblasti zmeny životného štýlu u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc

11 13. Wawros K., Myrda K., Mroczkowska R. (Katowice, PL) Pielęgniarska opieka okolooperacyjna u pacjenta poddanego zabiegowi ablacji migotania przedsionków z zastosowaniem pradu o częstotliwosci radiowej Perioperačná ošetrovateľská starostlivosť u pacienta s fibriláciou predsiení v liečbe rádiofrekvenčnou abláciou 14. Humańska M. A., Piasecka M., Felsmann M. (Toruń, PL) Opieka i pielęgnacja pacjenta w podeszłym wieku z nowo rozpoznaną stopą cukrzycową Opatera a starostlivosť o pacienta vo vyššom veku s novodiagnostikovaným diabetom 15. Humańska M. A., Popiński M. A, Felsmann M. (Toruń, PL) Najczęstsze problemy pielęgnacyjne u chorego z otępieniem starczym Najčastejšie problémy pri ošetrovaní chorého so stareckou demenciou 16. Humańska M. A., Orszewska A., Felsmann M. (Toruń, PL) Zadania edukacyjne w zapobieganiu powikłań cukrzycowych u pacjentów w wieku podeszłym Edukačné zadania v oblasti prevencie diabetických komplikácií u starších pacientov 17. Śleziona M. (Katowice, PL) Wirusowe zapalenia wątroby świadomość chorych, odnośnie możliwości ich przeniesienia Vírusové hepatitídy informovanosť chorých o možnosti ich prenosu 18. Śleziona M., Graf L., Stołecka B., Ptaszek G. (Katowice, PL) Ginekomastia przyczyny, diagnostyka i leczenie Gynekomastia príčiny, diagnostika a liečba 19. Śleziona M., Graf L. (Katowice, PL) Wyzwania pielęgnacyjne wynikające z opieki nad chorym z zapaleniem opon mózgowordzeniowych Problémy ošetrovania vyplývajúce zo starostlivosti o pacienta so zápalom mozgových blán 20. Lubińska-Żądło B., Kowalczyk B., Kaim A., Talaga S. (Nowy Targ, PL) Psychospołeczne aspekty funkcjonowania mieszkańców domu pomocy społecznej Psychosociálne aspekty adaptovania sa obyvateľov domovov sociálnych služieb 21. Cisińska A., Brucka-Stempkowska M. (Łódź, PL) Problematyka współczesnej praktyki pielęgniarskiej w szkole na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 79 w Łodzi Problémy súčasnej ošetrovateľskej praxe v škole na príklade Szkoły Podstawowej nr 79 w Łodzi 22. Brucka-Stempkowska M., Cisińska A. (Łódź, PL) Globalne konsekwencje demograficznego starzenia się społeczeństwa Globálne dôsledky demografického starnutia spoločnosti 23. Kowalik J., Wojciechowska M. Śniegocka M., Kober L. (Warszawa, PL) Diskriminácia seniorov v názoroch poľských a slovenských sestier 24. Mrockowska R., Serzysko B., Ptaszek G., Stołecka B., Wawros K., Graf G., Śleziona M., Borgosz J., Kupczak-Wiśniowska B., Pięta R. (Katowice, PL) Płeć serca a choroby układu sercowo-naczyniowego Ženy a kardiovaskulárne ochorenia dôsledky pohlavia 25. Kupczak-Wiśniowska B., Wiśniowski R., Borgosz B., Podsiadło B., Mroczkowska R., Serzysko B. (Bielsko-Biała, PL) Rekonstrukcja piersi z użyciem płata uszypułowanego z mięśnia najszerszego grzbietu opis przypadku Rekonštrukcia prsníka pomocou najširšieho svalu chrbta prípadová štúdia

12 26. Laurinc M., Gondárová-Vyhničková H., Bratová A. (Bratislava, SK) Międzynarodowa aktywność Sekcji Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Słowackiej Izby Pielęgniarek i Położnych Zahraničné a medzinárodné aktivity Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti WAŻNE INFORMACJE Monografia z konferencji zostanie opublikowana w formacie pdf na stronie: Uprzejmie prosimy wszystkich Uczestników o okazanie przy rejestracji dowodu opłaty konferencyjnej (oraz opłaty za obiad i Wieczór Towarzyski wg indywidualnych rezerwacji) CZIESZYMY SIĘ NA SPOTKANIE W VYSOKÝCH TATRÁCH Nový Smokovec, 2015 Przekład z języków czeskiego i slowackiego: Wojciech Nyklewicz

Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou

Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou HLAVNÍ ORGANIZÁTORI KONFERENCIE PROGRAM Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry ODBORNÍ PARTNERI KONFERENCIE Slovenská komora zdravotníckych

Bardziej szczegółowo

IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA

IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA Program Główny partner: Medialni partnerzy: IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA 16-17 października 2014 Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. Vysoké Tatry Komitet Organizacyjny: Główny partner: PhDr. Lukáš

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WYSTĄPIENIE: Stan pielęgniarstwa polskiego i kierunki rozwoju. dr hab. Maria Kózka- Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa

GŁÓWNE WYSTĄPIENIE: Stan pielęgniarstwa polskiego i kierunki rozwoju. dr hab. Maria Kózka- Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa SESJE Środa, 12 listopada 2014 8 : 0 0 1 6 : 0 0 REJESTRACJA 1 2. 0 0-1 2. 3 0 GŁÓWNE WYSTĄPIENIE: Stan pielęgniarstwa polskiego i kierunki rozwoju dr hab. Maria Kózka- Konsultant Krajowy w Dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Racławice 12-13.11.2014

Racławice 12-13.11.2014 Racławice 12-13.11.2014 PATRONAT Minister Pracy i Polityki Społecznej Marszałek Województwa Małopolskiego prof. ATH dr hab. n. med. Monika Mikulska Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

SŁOWACKA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Regionalna Izba Pielęgniarek i Położnych Vysoké Tatry SANATORIUM TATRANSKÁ KOTLINA, n. o.

SŁOWACKA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Regionalna Izba Pielęgniarek i Położnych Vysoké Tatry SANATORIUM TATRANSKÁ KOTLINA, n. o. SŁOWACKA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Regionalna Izba Pielęgniarek i Położnych Vysoké Tatry SANATORIUM TATRANSKÁ KOTLINA, n. o. PROGRAM KOMUNIKAT III II. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA BELIAŃSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe. w pielęgniarstwie i położnictwie

Badania naukowe. w pielęgniarstwie i położnictwie Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie II Konferencja Naukowo - Szkoleniowa 17 kwietnia 2015r. Wrocław Program Konferencji Wrocław 2015 1 Organizator Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego

Bardziej szczegółowo

IV. BELIANSKE DNI OŠETROVATEĽSTVA

IV. BELIANSKE DNI OŠETROVATEĽSTVA Program Hlavný partner: Mediálni partneri: IV. BELIANSKE DNI OŠETROVATEĽSTVA 16. 17. 10. 2014 Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. Vysoké Tatry Organizačný výbor: Hlavný partner: PhDr. Lukáš Kober, PhD.

Bardziej szczegółowo

II Międzynarodowa Konferencja Pielęgniarstwa Specjalistycznego PROGRAM RAMOWY

II Międzynarodowa Konferencja Pielęgniarstwa Specjalistycznego PROGRAM RAMOWY Konferencja 2016 Sesja Sesja 1 Sesja 2 Sesja 3 Sesja 4 Sesja 5 Sesja 6 Otwarcie konferencji Organizacja i Zarządzanie Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece Pielęgniarstwo Pediatryczne Sesja

Bardziej szczegółowo

Przeworsk 12 maja 2017r. godz

Przeworsk 12 maja 2017r. godz Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Przeworsku oraz Oddział Neurologiczny i Udarowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zapraszają do udziału w

Bardziej szczegółowo

NA II PÓŁROCZE 2015 ROKU

NA II PÓŁROCZE 2015 ROKU PLAN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OBEJMUJACA SZKOLENIA NIEODPŁATNE NA II PÓŁROCZE ROKU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE KONTYNUOWANE Dziedzina Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KOBIETA I MĘŻCZYZNA 65+

KOBIETA I MĘŻCZYZNA 65+ SCHEMAT PROGRAMU * 4. KONGRESU MEDYCZNEGO KOBIETA I MĘŻCZYZNA 65+ Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5, Warszawa DZIEŃ PIERWSZY (17 LISTOPADA 2017, PIĄTEK) SALA A - SALA PLENARNA OD 7:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu.

Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Informujemy, że Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu organizuje kursy w ramach szkolenia podyplomowego

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Informujemy, że Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach organizuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY CYKL WARSZTATÓW DLA PIELĘGNIAREK I EDUKATOREK BLIŻEJ PACJENTA

RAPORT PODSUMOWUJĄCY CYKL WARSZTATÓW DLA PIELĘGNIAREK I EDUKATOREK BLIŻEJ PACJENTA RAPORT PODSUMOWUJĄCY CYKL WARSZTATÓW DLA PIELĘGNIAREK I EDUKATOREK BLIŻEJ PACJENTA czerwiec 2017 REJESTRACJA NA WARSZTATY W imieniu Komitetu Naukowego serdecznie dziękujemy sponsorom dzięki którym mógł

Bardziej szczegółowo

GRUPA BALINTA JAKO METODA DOSKONALENIA JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO Warszawa, 06-07.06.2015 r.

GRUPA BALINTA JAKO METODA DOSKONALENIA JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO Warszawa, 06-07.06.2015 r. Warszawskie Spotkania Balintowskie SYMPOZJUM NAUKOWO SZKOLENIOWE JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO Warszawa, 06-07. 06.2015r. Organizatorzy: w Warszawie, Polskie Stowarzyszenie Balintowskie, Sekcja Medycyny

Bardziej szczegółowo

Konferencja pod patronatem Dyrektora Centralnego Wojskowego Szpitala Szpitala Uniwersyteckiego w Ružomberku gen. dr n. med. Igora Čombora.

Konferencja pod patronatem Dyrektora Centralnego Wojskowego Szpitala Szpitala Uniwersyteckiego w Ružomberku gen. dr n. med. Igora Čombora. Słowacka Izba Pielęgniarek i Położnych Sekcja Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Ružomberku Regionalna Izba

Bardziej szczegółowo

V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stany zagrożenia życia XXI wieku - nowe problemy, nowe wyzwania

V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stany zagrożenia życia XXI wieku - nowe problemy, nowe wyzwania V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stany zagrożenia życia XXI wieku - nowe problemy, nowe wyzwania 3-4 października 2014, Arłamów Piątek, 3.10.2014 12.00-14.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 13.00-14.00 lunch

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy Konferencji:

Organizatorzy Konferencji: Organizatorzy Konferencji: Katedra Pielęgniarstwa, Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki pracy w opiece nad niepełnosprawnym ruchowo

Narzędzia i techniki pracy w opiece nad niepełnosprawnym ruchowo Szanowni Państwo, Wydawnictwo Lekarskie PZWL wraz Konsultantem Krajowym w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, dr n. o zdrowiu Mariolą Rybką mają zaszczyt zaprosić Państwa

Bardziej szczegółowo

Konferencja

Konferencja Konferencja 22.12.2010. II PODKARPACKA KONFERENCJA NAUKOWA OBLICZA GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWA, NEONATOLOGII I MEDYCYNY RATUNKOWEJ Rzeszów, dn. 6 7 maja 2011 r. Miejsce Konferencji Uniwersytet Rzeszowski

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OBEJMUJACA SZKOLENIA NIEODPŁATNE NA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

PLAN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OBEJMUJACA SZKOLENIA NIEODPŁATNE NA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PLAN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OBEJMUJACA SZKOLENIA NIEODPŁATNE NA I PÓŁROCZE 204 ROKU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE Dziedzina Miejsce prowadzenia kształcenia

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok II semestr III PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA (oddział wewnętrzny, oddział gastroenterologii) 1. Rola i zadania pielęgniarki w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka. System opieki długoterminowej w Polsce

Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka. System opieki długoterminowej w Polsce Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka System opieki długoterminowej w Polsce Świadczenia w zakresie opieki długoterminowej zapewnia w Polsce ochrona zdrowia i pomoc społeczna cześć świadczeń (usług)

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarek. Opracowanie: Kunda Justyna, Trebenda Elżbieta, Smoleń Ewa

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarek. Opracowanie: Kunda Justyna, Trebenda Elżbieta, Smoleń Ewa Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarek Opracowanie: Kunda Justyna, Trebenda Elżbieta, Smoleń Ewa Sanok 2016 Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarek (SKNP) Powstanie: 24. 04. 2004 r. Główne założenia pracy:

Bardziej szczegółowo

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne"

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne Konferencja naukowo szkoleniowa Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne" Warszawa, 21 listopada 2014 roku Patronat Honorowy Organizatorzy Patronat medialny Sponsor główny

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA Informujemy, że dział Szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku organizuje kursy w ramach szkolenia podyplomowego

Bardziej szczegółowo

Programy polityki zdrowotnej w onkologii. Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 grudnia 2017 r.

Programy polityki zdrowotnej w onkologii. Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 grudnia 2017 r. Programy polityki zdrowotnej w onkologii Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 grudnia 2017 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych Ustala się następujące

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: pielęgniarstwo 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

STANDARDY NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO - E

STANDARDY NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO - E STANDARDY NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO - E Studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia trzyletnich medycznych szkół zawodowych I. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY II KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Holistyczna opieka nad pacjentem przewlekle chorym Konferencja pod patronatem honorowym Dyrektora Wojskowego Instytutu

Bardziej szczegółowo

Kurs: Podstawy nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu ostrej i zaostrzeniu przewlekłej niewydolności oddychania

Kurs: Podstawy nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu ostrej i zaostrzeniu przewlekłej niewydolności oddychania 2014 Kurs: Podstawy nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu ostrej i zaostrzeniu przewlekłej niewydolności oddychania Warszawa 12-13 grudnia 2014 2 Organizator: Sekcja Intensywnej Terapii i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową NOWE TRENDY W EDUKACJI I PRAKTYCE PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA;

Zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową NOWE TRENDY W EDUKACJI I PRAKTYCE PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA; Organizatorzy Konferencji: Katedra Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Zdrowia Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberku Wydział Humanistyczny Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. AKTUALIZACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWANA PRZEZ ZESPÓŁ ds. EWALUACJI W SKŁADZIE 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. AKTUALIZACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWANA PRZEZ ZESPÓŁ ds. EWALUACJI W SKŁADZIE 1 AKTUALIZACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWANA PRZEZ ZESPÓŁ ds. EWALUACJI W SKŁADZIE 1 1. dr hab. n. hum. Maria Kózka, prof. UJ Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa 2. dr n. o zdr. Grażyna Wójcik

Bardziej szczegółowo

Kliknij ikonę, aby dodać obraz

Kliknij ikonę, aby dodać obraz Kliknij ikonę, aby dodać obraz Samorządowe programy zdrowotne - wyzwanie organizacyjne i edukacyjne Marek Wójcik Warszawa, 16 kwietnia 2013r. Program zdrowotny zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Komunikat II. Zapraszam Wojciech Nyklewicz

Komunikat II. Zapraszam Wojciech Nyklewicz Komunikat II Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi zaprasza na Międzynarodową Konferencję ŁÓDZKIE DNI PIELĘGNIARSTWA. PIELĘGNIARSTWO PONAD GRANICAMI, która odbędzie się w Łodzi w dniach 13-14

Bardziej szczegółowo

XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Wyzwania współczesnego pielęgniarstwa kardiologicznego 16 października 2015r., WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Kursy dla pielęgniarek i położnych

Kursy dla pielęgniarek i położnych Kursy dla pielęgniarek i położnych Rodzaj kursu Nazwa kursu Czas trwania Cena Pielęgniarstwo geriatryczne 305 godzin, w tym: zajęcia teoretyczne 180 godzin zajęcia praktyczne 125 godzin 1 250 zł Kursy

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PROBLEMY OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYZWANIEM DLA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PROBLEMY OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYZWANIEM DLA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PROBLEMY OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYZWANIEM DLA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok III semestr V PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE (80 godzin) (Oddział geriatrii) 1. Zasady i specyfika komunikowania się z osobą

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE EFEKTY KSZTAŁCENIA

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE EFEKTY KSZTAŁCENIA ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA W GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWIE KATEDRY ZDROWIA KOBIETY Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach EFEKTY KSZTAŁCENIA Z PRZEDMIOTU GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA realizowane

Bardziej szczegółowo

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 Wizyta Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego oraz Ministra Zdrowia Mariana Zembali wraz z Wojewodami 9 lipca 2015 roku (czwartek); godzina 11.00-15.00

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla Pielęgniarek Diabetologicznych RAPORT PODSUMOWUJĄCY CYKL WARSZTATÓW DLA PIELĘGNIAREK DIABETOLOGICZNYCH

Warsztaty dla Pielęgniarek Diabetologicznych RAPORT PODSUMOWUJĄCY CYKL WARSZTATÓW DLA PIELĘGNIAREK DIABETOLOGICZNYCH RAPORT PODSUMOWUJĄCY CYKL WARSZTATÓW DLA PIELĘGNIAREK DIABETOLOGICZNYCH MAJ 2015 W imieniu Komitetu Naukowego serdecznie dziękujemy sponsorom dzięki którym mógł się odbyć cykl warsztatów naukowo szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju kadry medycznej

Wsparcie rozwoju kadry medycznej Wsparcie rozwoju kadry medycznej Kierunki zmian zwiększenie liczby rezydentur finansowanych z budżetu państwa dedykowane szkolenia w POZ wsparcie kształcenia przed- i podyplomowego wzmacnianie potencjału

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK:

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK: Z dniem 24 sierpnia 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.12.2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których

Bardziej szczegółowo

4. Zasady gromadzenia danych. 6. Udział pielęgniarki w terapii pacjentów

4. Zasady gromadzenia danych. 6. Udział pielęgniarki w terapii pacjentów Przedmiot: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne oddział psychiatryczny 1. Udział w organizacji opieki psychiatrycznej w Klinice w świetle obowiązujących regulacji prawnych. 2. Procedura przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

SYMPOZJUM NAUKOWO- SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO

SYMPOZJUM NAUKOWO- SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO SYMPOZJUM: METODY DOSKONALENIA JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO Impreza towarzysząca: Warszawskie Spotkania Balintowskie Warszawa, 06-07.06.2015r. Organizatorzy: w Warszawie, Zakład Psychologii Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Rok I Rok akademicki

Rok I Rok akademicki FORMA ZALICZENIA FORMA ZALICZENIA Wydział Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW 2017-2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Kierunek Fizjoterapia Rok I Rok akademicki 2017-2018 Forma studiów: STACJONARNE Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa:

Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa: Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa: Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

VIII KONFERENCJA SPTM PTK ZABIEGACH, RATOWNICTWIE MEDYCZNYM I REHABILITACJI

VIII KONFERENCJA SPTM PTK ZABIEGACH, RATOWNICTWIE MEDYCZNYM I REHABILITACJI VIII KONFERENCJA SPTM PTK PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE W MAŁOINWAZYJNYCH ZABIEGACH, RATOWNICTWIE MEDYCZNYM I REHABILITACJI Warszawa, 5-6 października 2012 r., Hotel Arkadia Royal, ul. B. Czecha 10 PROGRAM

Bardziej szczegółowo

1. Pacjent jako podmiot opieki... 15

1. Pacjent jako podmiot opieki... 15 1. Pacjent jako podmiot opieki... 15 1.1. Podstawowe pojęcia dotyczące opieki, zdrowia i choroby - Wiesława Ciechaniewicz... 15 1.1.1 Opieka i pomaganie 15 1.1.2 Zdrowie a choroba... 18 1.1.3 Podmiotowe

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Szanowne Koleżanki i Koledzy Szanowne Koleżanki i Koledzy W związku z licznymi pytaniami w sprawie różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w załączeniu przesyłam oferty ośrodków kształcenia w celu zapoznania

Bardziej szczegółowo

WYMOGI DO UKOŃCZENIA SPECJALIZACJI/ KURSÓW WEDŁUG PROGRAMÓW ogłoszonych od dnia 19 sierpnia 2015 r.

WYMOGI DO UKOŃCZENIA SPECJALIZACJI/ KURSÓW WEDŁUG PROGRAMÓW ogłoszonych od dnia 19 sierpnia 2015 r. WYMOGI DO UKOŃCZENIA SPECJALIZACJI/ KURSÓW WEDŁUG PROGRAMÓW ogłoszonych od dnia 19 sierpnia 2015 r. SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK 1 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 979

Bardziej szczegółowo

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Plan na rok: 2014 L.P jednostki 13 Świętokrzyski OW NFZ 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ

Bardziej szczegółowo

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i opiekuńczo-leczniczy Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacją leczenia świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Kierownik Aleksandra Kamińska-Roszak - mgr pielęgniarstwa; studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia i psychologii zarządzania. tel. 54 285 62 30 Lekarze konsultanci

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE. Harmonogram i tematyka zajęć praktycznych z przedmiotu: Ginekologia i opieka ginekologiczna ( I ROK, I semestr )

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE. Harmonogram i tematyka zajęć praktycznych z przedmiotu: Ginekologia i opieka ginekologiczna ( I ROK, I semestr ) PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z PRZEDMIOTU GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (LICENCJACKICH) KIERUNEK POŁOŻNICTWO w semestrze zimowym od 010.2015r. 30.02016r.

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca w Programach Polityki Zdrowotnej najnowsze rozwiązania. Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 listopada 2017 r.

Cukrzyca w Programach Polityki Zdrowotnej najnowsze rozwiązania. Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 listopada 2017 r. Cukrzyca w Programach Polityki Zdrowotnej najnowsze rozwiązania Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 listopada 2017 r. Cukrzyca jest 7 priorytetem zdrowotnym określonym rozporządzeniem ministra Zdrowia Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT

REGULAMIN KONKURSU OFERT REGULAMIN KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w dziedzinie: kardiologii, chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, kardiochirurgii, transplantologii klinicznej,

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III. Pielęgniarstwo położniczo ginekologiczne

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III. Pielęgniarstwo położniczo ginekologiczne TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok II semestr III Pielęgniarstwo położniczo ginekologiczne (oddział położniczy) 1. Przygotowanie położnicy do samopielęgnacji

Bardziej szczegółowo

Tych najstarszych pielęgniarek, po 60. roku życia, jest w tej chwili więcej niż najmłodszych

Tych najstarszych pielęgniarek, po 60. roku życia, jest w tej chwili więcej niż najmłodszych Tych najstarszych pielęgniarek, po 60. roku życia, jest w tej chwili więcej niż najmłodszych NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Kierownik, Tel. (054) 2856231 Aleksandra Kamińska-Roszak, magister pielęgniarstwa, studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia, psychologii zarządzania, zarządzania

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawowa opieka zdrowotna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawowa opieka zdrowotna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu CPOP-POZ Nazwa modułu Podstawowa opieka zdrowotna Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok

Bardziej szczegółowo

Pomaga przygotować się do porodu. Rozwiązuje problemy laktacyjne oraz udziela wskazówek w pielęgnacji noworodka.

Pomaga przygotować się do porodu. Rozwiązuje problemy laktacyjne oraz udziela wskazówek w pielęgnacji noworodka. Agnieszka Brześcińska położna z wyższym wykształceniem, specjalizacja położnicza, pedagog. Pracuje od 1998 roku w Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo w mukowiscydozie Opieka paliatywna PROGRAM

Pielęgniarstwo w mukowiscydozie Opieka paliatywna PROGRAM III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pielęgniarstwo w mukowiscydozie Opieka paliatywna Kraków, 25-27 listopada 2012 r. PROGRAM Organizatorzy Konferencja realizowana w ramach IV Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wykłady blok ogólnozawodowy. Wykład 1. Wykład 2. Wykład 1. Wykład 1

Wykłady blok ogólnozawodowy. Wykład 1. Wykład 2. Wykład 1. Wykład 1 Opiekuńczo- Lp. Nazwa modułu Jednostka modułowa Typ zajęć Liczba godzin Miejsce szkolenia Samokształcenie temat liczba godzin Wykłady blok ogólnozawodowy 1a. Komunikowanie się z jednostką i grupą Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Klub Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, Warszawa 49

Klub Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, Warszawa 49 I Interdyscyplinarny Kongres Naukowy czasopisma Narząd ruchu badania podstawowe, profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób i obrażeń Postępy 2011 Warszawa, 21-22 października 2011 r. Kongres odbędzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 marca 2016 r. Poz. 1330 UCHWAŁA NR XVII/114/16 RADY POWIATU W WIELUNIU z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniająca Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAJĄ na Konferencję Naukowo Szkoleniową

ZAPRASZAJĄ na Konferencję Naukowo Szkoleniową ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA SPOŁECZNEGO Studenckie Koło Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Pielęgniarstwa Środowiskowo/Rodzinnego Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - Oddział Mazowiecki Oddział Akademicki Polskiego

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA Opieka długoterminowa w Polsce jest realizowana w dwóch obszarach: pomocy społecznej i służby zdrowia.

DEFINICJE. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA Opieka długoterminowa w Polsce jest realizowana w dwóch obszarach: pomocy społecznej i służby zdrowia. PROJECT - TRAINING FOR HOMECARE WORKERS IN THE FRAME OF LOCAL HEALTH CARE INITIATIVES PILOT TRAINING IN INOWROCŁAW, POLAND 22-23.02.2014 DEFINICJE W Polsce w ramach świadczeń poza szpitalnych wyróżniamy

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz 15 maja 2015 roku

Bydgoszcz 15 maja 2015 roku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy Komisja ds. Położnych przy OIPiP W Bydgoszczy Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Położnych w Bydgoszczy oraz Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek: pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia w formie niestacjonarnej

PLAN STUDIÓW Kierunek: pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia w formie niestacjonarnej PLAN STUDIÓW Kierunek: pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia w formie niestacjonarnej 1. 3 4 Problemy teorii i praktyki pielęgniarskiej Teoria pielęgniarstwa A 30 15 15 30 0 E 1+1 Pielęgniarstwo europejskie

Bardziej szczegółowo

X KONFERENCJA NAUKOWO-SZLOLENIOWA SEKCJI SPTM WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO PIELĘGNIARSTWA KARDIOLOGICZNEGO 03 PAŹDZIERNIKA 2014 WROCLAW

X KONFERENCJA NAUKOWO-SZLOLENIOWA SEKCJI SPTM WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO PIELĘGNIARSTWA KARDIOLOGICZNEGO 03 PAŹDZIERNIKA 2014 WROCLAW X KONFERENCJA NAUKOWO-SZLOLENIOWA SEKCJI SPTM WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO PIELĘGNIARSTWA KARDIOLOGICZNEGO 03 PAŹDZIERNIKA 2014 WROCLAW Organizator: Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) przez /9/ 291

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) przez /9/ 291 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 6 111 - przez /9/ 291 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532

Bardziej szczegółowo

BetaMed S.A. - wieloletnie doświadczenie

BetaMed S.A. - wieloletnie doświadczenie BetaMed S.A. - wieloletnie doświadczenie w opiece nad pacjentem wentylowanym mechanicznie Pacjentom wentylowanym mechanicznie zapewniamy opiekę domową oraz stacjonarną w BetaMed Medical Active Care w Chorzowie.

Bardziej szczegółowo

Państwo i Społeczeństwo

Państwo i Społeczeństwo Państwo i Społeczeństwo ROK XII 2012 nr 2 POD REDAKCJĄ FILIPA GOŁKOWSKIEGO I STANISŁAWA KWIATKOWSKIEGO Kraków 2012 Państwo i Społeczeństwo czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Bardziej szczegółowo

Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia

Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9.maja 2012r., Dz.U. z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych kierunek Pielęgniarstwo studia stacjonarne II 0, obrona w roku akademickim 2015/2016

Tematy prac dyplomowych kierunek Pielęgniarstwo studia stacjonarne II 0, obrona w roku akademickim 2015/2016 Tematy prac dyplomowych kierunek Pielęgniarstwo studia stacjonarne II 0, obrona w roku akademickim 2015/2016 1. Wybrane aspekty jakości życia chorych w pierwszej fazie choroby Parkinsona 2. Wiedza pacjentów

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Integracja społeczna Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH Student w ramach realizacji praktyki klinicznej w danej specjalizacji dostępnej w wybranej placówce medycznej, powinien odbywać ją w

Bardziej szczegółowo

Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: VI semestrów ZAJĘCIA TEORETYCZNE. Zatwierdzona liczebność grupy na zajęciach.

Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: VI semestrów ZAJĘCIA TEORETYCZNE. Zatwierdzona liczebność grupy na zajęciach. Rok akademicki 207/208 3 4 7 9 3. Anatomia Zakład Anatomii Prawidłowej 90 2, 30 4 20 2, EGZAMIN 2. BHP Katedra i Zakład Zarządzania w Pielegniarstwie 4 0 4 0 0 3. Biochemia Katedra i Zakład Biochemii i

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Placówki opieki długoterminowej ważne ogniwo w epidemiologii zakażeń szpitalnych Szpital Powiatowy w Wołominie, Joanna Wejda, Małgorzata Purchała Rodzaje placówek I. Podmioty prowadzące działalność leczniczą

Bardziej szczegółowo

KURS I P O D S T A W O W Y. Podstawy nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu ostrej i zaostrzeniu przewlekłej niewydolności oddychania

KURS I P O D S T A W O W Y. Podstawy nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu ostrej i zaostrzeniu przewlekłej niewydolności oddychania KURS I Podstawy nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu ostrej i zaostrzeniu przewlekłej niewydolności oddychania 2 01 5 P O D S T A W O W Y Warszawa 29-30.05.2015 Hebdów 26-27.06.2015 www.nwm.ptchp.pl

Bardziej szczegółowo

Irmina Śmietańska. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU

Irmina Śmietańska. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU Irmina Śmietańska Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU Iniekcje mięśniowe Patient control analgesia PCA Analgezja zewnątrzop onowa Umiarkowaniesilne dolegliwości

Bardziej szczegółowo

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s.

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s. SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s. a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava detašované pracovisko bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave Ústav sv. Jana N. Neumanna,

Bardziej szczegółowo

2.Objęła patronatem naukowym 13 spotkań szkoleniowych pt. Prawidłowe żywienie pacjentów z cukrzycą Szkolenie w ramach Akademii Abbott.

2.Objęła patronatem naukowym 13 spotkań szkoleniowych pt. Prawidłowe żywienie pacjentów z cukrzycą Szkolenie w ramach Akademii Abbott. Polska Federacja Edukacji w Diabetologii w 2010roku. Raport z działalności stowarzyszenia. W ramach szkolenia zespołów edukacyjnych Polska Federacja Edukacji w Diabetologii: 1.Zorganizowała V konferencje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dział II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający zastrzega, iż 1 godzina ćwiczeń lub wykładów wynosi 45 minut. Część 1 Przeprowadzenie 27 godzin wykładów na kursie Resuscytacja oddechowo-krążeniowa

Bardziej szczegółowo

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 ogółem SP ZOZ-y zał. 7 Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 2. oddział chorób wewnętrznych, endokrynologiczny 3. oddział wewnętrzny hipertensjologii 40 4. oddział gastroenterologiczny

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ DLA KURSU KWALIFIKACYJNEGO OPIEKA PALIATYWNA DLA PIELĘGNIAREK

PLAN ZAJĘĆ DLA KURSU KWALIFIKACYJNEGO OPIEKA PALIATYWNA DLA PIELĘGNIAREK dzień miesiąc dzień tygodnia ilość godzin od-do moduł wykładowca 14 luty sobota 13 9.00-19.30 MODUŁ I- SPECJALISTYCZNY Założenia i podstawy opieki paliatywnej Prekursorzy opieki paliatywnej. Główne ośrodki

Bardziej szczegółowo

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO Alicja Szewczyk Polska Federacja Edukacji w Diabetologii Gdańsk 15 maja 2014r. EDUKACJA jest kluczem do zbudowania relacji terapeutycznej z

Bardziej szczegółowo

Działania Miasta w zakresie opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz z doświadczeniem choroby psychicznej.

Działania Miasta w zakresie opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz z doświadczeniem choroby psychicznej. Działania Miasta w zakresie opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz z doświadczeniem choroby psychicznej Joanna Nyczak Projekt korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu

Bardziej szczegółowo

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA Organizátor a miesto konania: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká Dátum: 17.- 18. marca 2016 fakulta Ostravské univerzity,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Od 24.08.2015 r. obowiązują nowe szczegółowe programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych.

KOMUNIKAT. Od 24.08.2015 r. obowiązują nowe szczegółowe programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych. KOMUNIKAT Od 24.08.2015 r. obowiązują nowe szczegółowe programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych. W programach zlikwidowano blok ogólnozawodowy. Program kształcenia określa czas trwania

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 Sylabus na rok 2014-2015 (1) Nazwa przedmiotu Opieka specjalistyczna w onkologii ginekologicznej (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego

Bardziej szczegółowo

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych Praktyka zawodowa z Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Studia stacjonarne Autor programu: dr Stanisława Talaga Liczba godzin : 160 godz.;4 tygodnie Czas realizacji; II rok ;semestr IV Miejsce

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo