Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex"

Transkrypt

1 Proszę wysłać wniosek o otwarcie konta na poniższy adres: Active investing made easy WH SELFINVEST Niedenau Frankfurt am Main Deutschland Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex Należycie wypełnione, podpisane i datowane wypełnienie formularzy od 1 do 3 jest niezbędne w celu otwarcia konta indywidualnego. W przypadku otwierania konta przez współwłaścicieli wymagane jest podpisanie każdego z tych formularzy przez obu współwłaścicieli. W polach oznaczonych musisz wprowadzić odpowiednie informacje lub złożyć podpis. Formularz Wniosek o otwarcie konta (strona 1) Wszystkie informacje zawarte w formularzu są poufne. Odpowiedzi na wszystkie pytania są wymagane. W przypadku pominięcia któregokolwiek z elementów formularza wniosek nie będzie rozpatrywany. Formularz Ogólne warunki umowy (strony od 2 do 4) Proszę uważnie przeczytać ogólne warunki umowy i podpisać na dole każdej strony. Formularz Oświadczenie o świadomości ryzyka (strona 5) ując oświadczenie o świadomości ryzyka potwierdzasz, że rozumiesz i akceptujesz wszystkie kategoria ryzyka związane z aktywnym inwestowaniem. Kopia (obie strony) aktualnego dowodu osobistego lub paszportu oraz potwierdzenie adresu Proszę dołączyć kopię aktualnego dowodu osobistego lub paszportu oraz potwierdzenie aktualnego adresu. Jedynie rachunki wystawiane cyklicznie takie jak np. wyciąg z konta, rachunek za telefon bądź za prąd/gaz są akceptowane. potwierdzenia miejsca zamieszkania nie powinna przekraczać okresu 3 miesięcy. Co dalej? Twój wniosek jest rozpatrywany w dniu otrzymania przez nas. Po zakończeniu procesu rozpatrywania wniosku otrzymasz informujący o tym. Ponadto otrzymasz list zawierający numer Twojego nowego rachunku wraz z instrukcją jego zasilenia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie. Niezwłocznie po zasileniu Twojego rachunku, otrzymasz numer identyfikacyjny i hasło umożliwiające korzystanie z Twojej platformy inwestycyjnej. Notowania w czasie rzeczywistym zostaną aktywowane i od tego momentu wszystko jest gotowe aby rozpocząć dokonywanie transakcji. Pytania? T lub Uwaga: Aby wydrukować zestawienie prowizji, kliknij tutaj:

2 Formularz Strona 1 z 6 DE / APPL / CFD+FX / PL / WH SELFINVEST CFD/FOREX WNIOSEK O OTWARCIE KONTA DE-PL Do użytku WHS Nr rachunku: Demo: Zatwierdzone przez: : WŁAŚCICIEL WSPÓŁWŁAŚCICIEL (wypełnić tylko jeśli dotyczy) Imię Nazwisko urodzenia / Miejsce urodzenia Narodowość / / / / Stan cywilny Kawaler Panna Żonaty Mężatka Rozwiedziony(a) Wdowiec/Wdowa Kawaler Panna Żonaty Mężatka Rozwiedziony(a) Wdowiec/Wdowa Źródło dochodów Zatrudniony(a) Samozatrudniony(a) Bezrobotny(a) Emeryt(ka)/ Stundent(ka) Zawód / Branża Zatrudniony(a) Samozatrudniony Bezrobotny(a) Emeryt(ka)/ Stundent(ka) Adres Nr tel. dzienny / wieczorem Fax Adres Konto/Waluta: PLN EUR CHF Roczny dochód brutto: < PLN PLN PLN > PLN WHS ProStation CFD + Forex (za darmo + Web & iphone, ipad) Chcę handlować opcjami FX: Tak Nie Wartość posiadanych nieruchomości: wynajmuję, nie jestem właścicielem < PLN PLN > PLN Wybierz 1 platformę transakcyjną. W każdej chwili możesz dokonać zmiany. WHS FutureStation CFD + Forex ( 29 / miesięcznie)* *włączając wszystkie wersje ProStation WHS MT4 CFD + Forex (za darmo) Majątek netto (bez nieruchomości): < PLN PLN PLN > PLN Rodzaj/wielkość transakcji dla Forex: (jesli brak wyboru, kontrakty Mini są ustawieniem domyślnym) Standard Wielk. trans. /$: Źródło dochodów: Pensja Dywidendy Dziedzictwo Inny: Mini Wielk. trans. /$: Dar Micro Wielk. trans. /$: Inwestycje Nieruchomości Jestem osobą zajmującą eksponowane stanowiska polityczne (PEP - Politically Exposed Person): Tak Jestem partnerem, rodzicem lub dzieckiem PEP: Tak Nie Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne to osoba, która posiada ważny polityczny, prawny lub publiczny mandat. Przykłady: szef państwa, szef rządu, ambasador, konsul, minister, sekretarz stanu, parlamentarzysta, senator, szef partii politycznej, wyższy oficer sił zbrojnych bądź policji, komisarz EU, wyższy rangą cywilny funkcjonariusz EU, prezesi głównych przedsiębiorstw państwowych, prezes jednostki nadzorczej lub regulatora. Dokonuję transakcji na własnym rachunku i jestem beneficjentem tego rachunku: Tak Zamierzam wykorzystywać swój rachunek w celu aktywnego inwestowania: Tak Nie Nie Nie Ryzyko: Możliwość otwarcia lewarowanych pozycji niesie za sobą znaczące ryzyko. Jestem świadom tego ryzyka. Tak Nie Doświadczenia w inwestowaniu (w latach): Futures CFD Forex Akcje Opcje Świadectwa udziałowe Jeśli masz 1 rok lub mniej doświadczenia w handlu kontraktami CFD oraz Forex, proszę odpowiedz na poniższe pytania: Czy masz doświadczenia w transakcjach inwestycyjnych? Tak Nie,Szczegóły : Czy czytałeś książki o tematyce tradingowej? Tak Nie,Szczegóły : Czy uczestniczyłeś w szkoleniach o tematyce tradingowej? Tak Nie,Szczegóły : Czy przetestowałeś gruntownie platformę tradingową? Tak Nie,Szczegóły : Czy używasz jakiegokolwiek wsparcia w zawieraniu transakcji? Tak Nie,Szczegóły : Czy jesteś wystarczająco przygotowany do tradingu? Tak Nie,Szczegóły : Potwierdzam, że przeczytałem(łam) i zrozumiałem(łam) ogólne warunki umowy, jak również informację na temat potencjalnego ryzyka I potwierdzam, że przyjmuję je w całości i bez wyjątku oraz bez żadnych zastrzeżeń. Szczególnie akceptuje poszczególne artykuły:1.2, 1.3, 1.12, Gdzie Państwo zobaczyli informację o naszej firmie? Współwłaściciel rachunku i data i data

3 Formularz Strona 2 z 6 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Umowa i konto Umowa ta, która może być modyfikowana, zgodnie z artykułem 1.10, zawiera ważne informacje na temat rachunku CFD-forex otwartego w WH SelfInvest ( WH ) Niedenau 36, D Frankfurt/M. Osoba podpisująca ogólne warunki umowy ( Klient ) oraz wniosek o otwarcie rachunku, zgadza się ze wszystkimi zawartymi w nich zapisami i zasadami. WH posiada licencję doradztwa finansowego (.nr ) przyznawaną przez państwową instytucję ds. Kontroli Doradztwa Finansowego w Niemczech, licencję brokerską (Nr ), doradztwa finansowego (Nr. 1806) oraz licencję komisyjną (Nr ) przyznawaną przez Ministerstwo Finansów w Luksemurgu. Na podstawie tej umowy WH będzie pełnił funkcję brokera Klienta lub, jeśli Klient upoważni WH do zarządzania, WH będzie zarządzał portfolio Klienta. WH korzysta z usług banku Postbank (Deutsche Bank), Eckenheimer Landstraße 242, D Frankfurt-am-Main, bankiem depozytowym dla rachunku zbiorczego, na którym deponowana jest część kapitału klienta WH Selfinvest. Ponadto WH współpracuje z Gain Capital Forex.com UK Ltd. (Gain), Canary Wharf, 34th Floor, 25 Canada Square, London E14 5LQ, United Kingdom; jako z brokerem do egzekucji zleceń oraz dostawcą notowań. Gain desygnuje Barclays Bank 1 Churchill Place, London, E14 5HP, United Kingdom; HSBC Bank plc, 70 Pall Mall, London, SW1Y 5EZ; JP Morgan Chase, 60 Victoria Embankment, London, EC4Y 0JP; Lloyds Bank, Commercial Banking, 25 Gresham Street, London, EC2V 7HN; National Bank of Australia, 255 George St, Sydney NSW 2000 and Royal Bank of Scotland, 65 Piccadilly, London, W1A 2PP jako swoje depozyty dla rachunków zbiorczych WH SelfInvest, na których deponowana jest kolejna część kapitału klienta WHs. W związku z tym kapitał klienta zostanie rozdystrybuowany na kontach pomiędzy wspomnianymi bankami depozytowymi. Siłę nabywczą klienta stanowi całkowita wartość kapitału Klienta. Wszystkie te instytucje są członkami odpowiednich funduszy gwarancyjnych i kompensacyjnych. Oddział niemiecki jest kontrolowany zarówno poprzez Commission de Surveillance du Secteur Financier (110 route d Arlon, L 2991 Luxembourg, Luxembourg), jak również przez BAFIN (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Marie-Curie-Str , Frankfurt).) Zatwierdzając Twój wniosek o otwarcie rachunku, WH staje się Twoim brokerem w zakresie transakcji, zgodnie z instrukcją kupna i sprzedaży instrumentów finansowych. WH nie występuje w roli instytucji doradczej w zakresie inwestycji, podatków czy aspektów prawnych dotyczących adekwatności czy dochodowości konkretnych instrumentów finansowych lub rodzajów inwestycji. Jeśli Klient potrzebuje rady dotyczącej inwestowania powinien niezależnie skontaktować się z wykwalifikowanym profesjonalistą. Wszystkie informacje udostępniane przez WH są dostarczane w najlepszej intencji i zgodnie z najlepszą wiedzą WH. Udostępniane informacje są wyłącznie do użytku klienta i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Klient powinien zawsze weryfikować informacje pod względem ich prawdziwości. Firma WH, jej przedstawiciele, pracownicy, agenci i współpracownicy nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podejmowane przez Klienta, na podstawie dostarczonych informacji. WH nie jest zobowiązane do ostrzegania Klienta w przypadku wykazywania przez rachunek Klienta nadmiernych strat. Klient ma możliwość kontaktowania się z WH w języku polskim lub angielskim, za pomocą , faxu, poczty lub telefonu. Na życzenie klient może otrzymać dodatkowe informacje dotyczące ogólnych warunków umowy. 1.2 Powinności Klienta Przed złożeniem zlecenia na którejkolwiek platformie inwestycyjnej WH lub przez telefon, Klient potwierdza, że: (a) Klient posiada praktyczna wiedzę o zasadach, przepisach i regulacjach dotyczących rynków finansowych; (b) posiadany przez Klienta poziom wiedzy dot. technik aktywnego inwestowania jest wyższy niż podstawowy; (c) inwestor powinien uważnie przeczytać wszystkie instrukcje, przewodniki i dokumenty zamieszczone przez WH na stronie internetowej - włączając regulamin inwestycji, politykę konfliktów interesów, politykę realizacji zleceń, zachęty i instrukcję wyciągów z rachunku, ale nie ograniczając się do wymienionych dokumentów i będzie zapoznawał się bez żadnej zwłoki ze wszystkimi nowymi wersjami, kiedy zostaną one udostępnione; (d) Klient zapoznał się dokładnie ze wszystkimi możliwościami i funkcjonalnością wybranej platformy inwestycyjnej, udostępnionej przez WH; (e) Klient rozumie i wie jak używać i łączyć przynajmniej najpopularniejsze rodzaje zleceń typu: market, limit i stop; (f) Klient wie i rozumie wszystkie parametry zlecenia inwestycyjnego, takie jak wielkość kontraktu, wymagany depozyt minimalny, wielkość tic, wartość tic, wartość punktu, spread, godziny inwestowania, termin zapadalności etc.; (g) Klient właściwie czyta i interpretuje informacje zawarte na jego wyciągu z konta; (h) Klient posiada dostęp do sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz połączenie spełniające lub przewyższające minimalne wymagania wyszczególnione przez WH; (i) Klient posiada odpowiednią wiedzę praktyczną o inwestowaniu z użyciem dźwigni finansowej. Klient rozumie i akceptuje, że wszystkie instrukcje i materiały mogą nie być dostępne w języku ojczystym Klienta, w związku z tym w przypadku jakichkolwiek niejasności, Klient w celu ich wyjaśnienia skontaktuje się z biurem obsługi klienta WH, przed wprowadzeniem jakiegokolwiek zlecenia. WH nie jest zobligowany do dostarczenia szkoleń czy pomocy w kwestii użytkowania usług elektronicznych WH. WH zgadza się z własnej woli dostarczyć szkolenia i wsparcie, lecz korzystanie przez Klienta z tych szkoleń i pomocy odbywa się na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko Klienta. WH nie jest odpowiedzialny za żadne pośrednie lub bezpośrednie straty wynikające z (1) nieprawidłowego korzystania z platformy inwestycyjnej i innych usług elektronicznych lub (2) braku wiedzy Klienta w zakresie wymienionym we wspomnianym punkcie. Klient deklaruje, że ma świadomość, iż w przypadku braku dostępności elektronicznego systemu inwestycyjnego, Klient zawsze ma możliwość złożenia zlecenia, na swoje własne ryzyko poprzez dział obsługi klienta WH. 1.3 Etykieta Biuro obsługi Klienta WH obsługuje wszystkie wnioski i prośby niezwłocznie po ich złożeniu i z należytą starannością. Nasz personel Działu obsługi Klienta, posiada odpowiednią wiedzę i zapewnia zawsze miłą i profesjonalną obsługę. WH oczekuje, że również ze strony Klienta może liczyć na taki sam miły i profesjonalny poziom kontaktów z WH. Wszelkie kontakty poprzez różne formy komunikacji (telefon, fax, e- mail), które nie będą spełniały wspomnianych powyżej standardów NIE będą obsługiwane przez nasz personel. Dotyczy to, ale nie tylko, rasistowskich, seksistowskich i obraźliwych uwag, obscenicznego i nieuprzejmego języka, niestosownego sarkazmu i wszystkich innych dwuznaczności, jak również wszelkich treści świadczących o działaniu w złej wierze. 1.4 Nadzór i kontrola Klient zgadza się bezzwłocznie informować WH o zaistnieniu wszelkich niestandardowych zdarzeń zarówno na zestawieniach z konta jak również dot. platformy inwestycyjnej. Dotyczy to szczególnie, ale nie tylko, błędnych pozycji oraz błędnych, zduplikowanych lub pominiętych zleceń. Klient jest zobowiązany do osobistej kontroli i weryfikacji wszystkich raportów i zestawień związanych ze złożonymi zleceniami w okresie nie dłuższym niż 24 godziny po złożeniu zlecenia. Klient jest zobowiązany do poinformowania WH o wszelkich nieprawidłowościach w okresie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu powzięcia takich informacji. Uważa się, że zestawianie operacji na rachunku jest dostarczone klientowi wraz z jego udostępnieniem poprzez platformę inwestycyjną. Jeśli Klient nie poinformuje o jakichkolwiek nieprawidłowościach WH w okresie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu udostępnienia raportów i zestawień operacji na koncie, uznaje się, że Klient akceptuje je bez żadnych wątpliwości i zastrzeżeń. Jeśli Klient poinformuje WH o wszelkich nieprawidłowościach w określonym, wymaganym terminie, i jeśli WH jest odpowiedzialne za niezgodności powstałe na rachunku Klienta, rachunek ten zostanie uzupełniony o pełną kwotę wynikającą z niezgodności. Niezgodności zostaną skorygowane przez WH. Klient zobowiązuje się do nie składania żadnych zleceń i nie podejmowania żadnych samoistnych działań przed uprzednim skontaktowaniem się z Biurem Obsługi Klienta WH i przed uprzednim uzgodnieniem planu działania z personelem Biura Obsługi Klienta WH. Jeśli Klient podejmie jakiekolwiek samoistne działania bez uprzedniego uzgodnienia ich z Biurem Obsługi Klienta, Klient zostanie obciążony wyłączną odpowiedzialnością za wszelkie pośrednie i bezpośrednie straty i/lub szkody wywołane tym działaniem. W przypadku uznania WH, jako odpowiedzialnego za zaistniałe błędy, odpowiedzialność WH ogranicza się do wszelkich bezpośrednich strat. Pod żadnym pozorem WH nie może być obciążone odpowiedzialnością za pośrednie straty, utratę potencjalnych zysków lub szkody powstałe na dobrym imieniu Klienta. WH pod żadnym pozorem nie może być pociągnięte do rekompensaty szkód powstałych w wyniku braku umiejętności Klienta do realizowania zysków i unikania strat. Klient upoważnia WH, bez konieczności wcześniejszych oddzielnych uzgodnień, do korygowania jakichkolwiek niezgodności na koncie Klienta, w tym, ale nie tylko, zdublowanych zleceń. 1.5 Odpowiedzialność Klienta w odniesieniu do niektórych instrumentów finansowych Niektóre instrumenty finansowe będące w posiadaniu Klienta mogą generować prawa i obowiązki, które mogą być wymagalne wraz z nastąpieniem określonej daty. Te instrumenty finansowe to min. opcje kontrakty terminowe i instrumenty pochodne (derywaty), co do których, przypadają daty wymagalności, przetargi lub transakcje swapowe. Klient jest świadom, że odpowiedzialność za wiedzę dotyczącą praw i obowiązków w tych kwestiach leży po stronie Klienta. WH nie jest zobligowane do informowania Klienta o jakichkolwiek zapadających, wymagalnych datach czy datach wykupu, czy też do występowania w imieniu Klienta bez uprzednich szczegółowych instrukcji otrzymanych od klienta, z wyjątkiem tych wymaganych przez prawo. Jeśli Klient na swoim koncie utrzymuje instrumenty, które są przyznawane za pomocą system loteryjnego, Klient zgadza się na uczestniczenie w bezstronnym przydziale instrumentów finansowych, zgodnie z regułami i zwyczajami przyjętymi przez rynek. WH nie przedłuża automatycznie żadnych pozycji na instrumentach finansowych mających datę ważności. Pytania dotyczące tej kwestii proszę kierować do obsługi klienta WH Selfinvest przynajmniej na tydzień przed upływem daty ważności. 1.6 Kwestie majątkowe Klienta Klient oświadcza, że umowa ta oraz wszystkie zasady w niej zawarte będą respektowane przez spadkobierców, wykonawców, administratorów oraz osobistych przedstawicieli Klienta. 1.7 Przeniesienie praw Klient jest świadom, że niniejsza umowa upoważnia do pobierania pożytków przez WH, jego następców i wyznaczonych beneficjentów. Poprzez niniejszą umowę, WH może przekazać swoje prawa i obowiązki jakiemukolwiek oddziałowi czy filii lub jakiemukolwiek podmiotowi po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Klienta. 1.8 Współwłasność rachunku Jeśli istnieje więcej niż jeden właściciel rachunku (Współwłaściciel), każdy z właścicieli jest wspólnie i osobno odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania wynikające z tej umowy. Każdy z współwłaścicieli działa samodzielnie bez potrzeby informowania któregokolwiek z innych współwłaścicieli i ma prawo do pełnego dysponowania rachunkiem zgodnie z umową z WH bez żadnych dodatkowych ograniczeń. WH będzie postępowało zgodnie z ustalonymi zasadami z którymkolwiek z współwłaścicieli rachunku i nie jest zobligowane do determinowania tych działań jakimikolwiek instrukcjami otrzymanymi od któregokolwiek z współwłaścicieli. Jedynym wyjątkiem od zasady jest przekazanie pieniędzy na zewnętrzny rachunek lub transfer papierów wartościowych. W takim przypadku WH wymagać będzie podpisów wszystkich współwłaścicieli rachunku na zleceniu dokonania transferu. We wszystkich innych przypadkach WH rezerwuje sobie prawo do wymagania pisemnej zgody wszystkich innych współwłaścicieli rachunku. Jakąkolwiek komunikację przesłaną do jednego z właścicieli uznaje się za dostarczoną do pozostałych współwłaścicieli.

4 Formularz Strona 3 z 6 W przypadku zajęcia aktywów na rzecz osoby trzeciej WH założy, że każdy z współwłaścicieli posiada taki sam udział w aktywach konta, chyba, że uprzednio zostanie uzgodnione inaczej i określone przy pomocy odpowiedniego dokumentu. W przypadku śmierci jednego z współwłaścicieli rachunku, prawa jego są postrzegane wedle praw spadkowych. Prawa dostępu do rachunku drugiego współwłaściciela nie zmieniają się. 1.9 Ważność umowy i wyłączenia Umowa ta zawiera ogólne warunki i zasady regulujące relacje pomiędzy Klientem i WH. Jeśli jakiekolwiek klauzule tej umowy zostałyby uznane za wadliwe, nieważne lub niewykonalne ze względu na obowiązujące przepisy prawa, zasady, decyzje administracyjne lub wyroki sądu, nie skutkuje to nieważnością zapisów całej umowy Zmiany do umowy Poszczególne punkty tej umowy, nota dotycząca ryzyka, zasady inwestowania, jak również struktura notowań mogą być modyfikowane przez WH. WH poinformuje Klienta o wszelkich zmianach poprzez swoją stronę internetową oraz inne kanały komunikacji. Ostatnia obowiązująca wersja tych dokumentów jest stale dostępna na stronie internetowej WH oraz na życzenie Klienta. Wszystkie opublikowane zmiany wchodzą w życie niezwłocznie po ich opublikowaniu, chyba, że zostanie uzgodnione inaczej. Wszelkie zmiany stają się wiążące dla klienta, chyba, że klient prześle swoje obiekcje na piśmie nie później niż do 6 tygodni od daty publikacji. Jeśli klient skorzysta z jakichkolwiek usług i dokona wprowadzenia jakiegokolwiek zlecenia, przed, po lub bez przesłania na piśmie swoich obiekcji, będzie to uznane przez WH, jako nieodwołana akceptacja przez Klienta wszystkich wprowadzonych zmian. WH ma prawo do dokonywania zmian dotyczących kosztów oraz prowizji. Wszelkie zmiany stają się wiążące dla Klienta od daty publikacji. Jeśli klient nie złoży swoich zastrzeżeń w ciągu 10 dni od daty publikacji oznacza to, że zmiany zostały zaakceptowane. Jeśli klient skorzysta z jakichkolwiek usług i dokona wprowadzenia jakiegokolwiek zlecenia, przed, po lub bez przesłania na piśmie swoich obiekcji, będzie to uznane przez WH, jako nieodwołana akceptacja przez Klienta wszystkich wprowadzonych zmian. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług zostaną pobrane z rachunku Klienta. Dodatkowe koszty mogą obciążyć rachunek Klienta, w przypadku specjalnych zleceń złożonych przez Klienta lub w przypadku, kiedy WH w związku z obsługą rachunku klienta poniesie ponadstandardowe koszty. Klient zobowiązuje się posiadać zawsze odpowiednią wiedzę w kwestii aktualnej struktury cen przed rozpoczęciem korzystania z jakiejkolwiek usługi WH. Obowiązuje cena usługi z dnia, w którym Klient korzystał z danej usługi. Środki (saldo dodatnie) na koncie klienta nie są oprocentowane. Od salda ujemnego na rachunku klienta mogą zostać pobrane odsetki. Stawki oprocentowania są kalkulowane na podstawie rynkowych stawek oprocentowania. Rynkowe stawki oprocentowania podlegają częstym wahaniom. Szczegóły dotyczące oprocentowania są dostępne poprzez serwis elektroniczny bądź na osobistą prośbę Klienta Akceptacja umowy Umowa wchodzi w życie tylko pod warunkiem zaakceptowania przez WH wniosku o otwarcie rachunku. WH rezerwuje sobie prawo do odmowy otwarcia konta bez podania przyczyn Rozwiązanie umowy Klient ma prawo do rozwiązania umowy w dowolniej chwili i z dowolnego powodu z zachowaniem formy pisemnej. WH ma prawo do rozwiązania umowy w okresie 10 dni od otrzymania wypowiedzenia. WH w wyjątkowych okolicznościach ma również prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy. Rozwiązanie umowy nie zwalnia którejkolwiek ze stron z rozliczenia nierozliczonych transakcji czy innych otwartych zleceń. W związku z rozwiązaniem umowy Klient jest zobowiązany do uregulowania wszelkich należności wynikających z salda konta oraz wszelkich innych braków wykazywanych na koncie Klienta. Klient zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez WH związanych z pokryciem debetu na koncie klienta, jak również kosztów sądowych i/lub wynagrodzenia uzasadnionej obsługi prawnej. W przypadku braku jasnej dyspozycji Klienta, co do postępowania z kwotą pozostałą na rachunku klienta, po zakończeniu umowy, WH zastosuje standardową procedurę zwrotu tej kwoty do klienta. Zwrot pozostałej na koncie Klienta kwoty następuje na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko Klienta Nadrzędność prawa Podstawą dla tej umowy jest prawo Wielkiego Księstwa Luksemburga, tym samym w ramach postanowień tej umowy Klient nieodwołalnie podlega jurysdykcji Sądów Wielkiego Księstwa Luksemburga. WH zastrzega sobie prawo do podejmowania kroków prawnych przeciw któremukolwiek Klientowi, w jakimkolwiek kraju i przed jakimkolwiek sądem, jeśli WH uzna to niezbędne w celu ochrony swoich interesów. Klienci nie będący mieszkańcami Unii Europejskiej wybierają poprzez podpisanie tej umowy automatycznie adres siedziby WH, jako ich oficjalny adres zameldowania. Wszystkie prawne zawiadomienia, asygnaty i korespondencja będą deponowane pod tym adresem. Klient będzie informowany listem poleconym o wszelkiej tego typu korespondencji Aspekty podatkowe W zależności od tego, jakiego Państwa regulacjom podatkowym podlega Klient, takie regulacje będą zastosowane do rachunku Klienta. Klient zobowiązuje się do dopełniania wszelkich formalności wymaganych przez odpowiednie przepisy prawa podatkowego i jest świadom swojej odpowiedzialności w tym zakresie. Wszelkiego rodzaju zobowiązania i należności wynikające z korzystania z usług WH, Klient zobowiązuje się regulować osobiście. 2 RACHUNEK, USŁUGI 2.1 Rzetelność informacji Klient oświadcza, że wszystkie podane we wniosku o otwarcie rachunku informacje są prawdziwe i że nikt oprócz Klienta nie ma praw do rachunku. Nie jest dozwolone, aby klient udostępniał osobom trzecim informacje, które umożliwiłyby im dostęp do rachunku, na przykład, ale nie tylko poprzez przekazanie danych dostępu do platformy transakcyjnej. W przypadku nieprzestrzegania tej zasady, wszelką odpowiedzialność za konsekwencje tego czynu ponosi klient. Klient oświadcza, że fundusze przekazane na rzecz rachunku Klienta zostały pozyskane w sposób zgodny z prawem i że klient nie używa rachunku w związku z procederem prania brudnych pieniędzy. Klient zobowiązuje się do informowania WH w okresie nie dłuższym niż 30 dni od ich nastąpienia, o wszelkich zmianach w informacjach zawartych we wniosku o otwarcie rachunku włączając, ale nie ograniczając, imię i nazwisko, adres, adres i numer telefonu. Wszelkie szkody wynikłe z braku przekazania powyższych informacji, bądź nie zachowania terminu powiadomienia o zmianach obciążają wyłącznie Klienta. Informacje te są niezbędne WH do prawidłowego wykonania postanowień wewnętrznych procedur oraz obowiązujących przepisów prawa w związku z zakresem usług świadczonych dla Klienta. Klient z własnej woli dostarczy do WH kopie nowego, aktualnego dowodu osobistego bądź paszportu, w przypadku, gdy upłynęła ważność dotychczasowych dokumentów. Klient zgadza się, aby jego dane osobowe zostały zapisane oraz przetwarzane w celu relacji postanowień niniejszej umowy. WH ma prawo do wykorzystywania danych osobowych klienta do własnych celów. Klient ma prawo do złożenia zastrzeżeń w kwestii sposobu używania jego danych osobowych do celów marketingowych. 2.2 Potwierdzenie podpisu Klienta Klienta złożony na pierwszej stronie wniosku o otwarcie rachunku będzie używany przez WH, jako wzór podpisu klienta. Klient oświadcza, że WH może w całości polegać na prawdziwości i prawidłowości tego podpisu. Zasada ta dotyczy rachunków osób fizycznych, rachunków firmowych, jak również wszelkich innych zgodnych z prawem organizacji, bez względu na ewentualne późniejsze zmiany zgłoszone do odpowiednich organów rejestracyjnych. Klient jest zobowiązany do poinformowania WH o wszelkich zmianach w liście sygnotariuszy i ma obowiązek dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające te zmiany. WH nie bierze na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek nieuczciwe użycie podpisu czy to autentycznego czy też podrobionego. W przypadku, gdy WH nie zidentyfikuje nieuczciwego użycia podpisu, WH nie ma żadnego obowiązku, z wyjątkiem przypadków rażącego zaniedbania, do zwrotu jakichkolwiek środków w celu pokrycia ewentualnych strat powstałych w wyniku wykonania jakiejkolwiek instrukcji. 2.3 Zasilenie rachunku W celu wspierania walki z praniem brudnych pieniędzy WH akceptuje tylko pieniądze przelane na rachunek klienta oraz tylko, jeśli przelew zawiera, zgodnie z instrukcją, imię i nazwisko Klienta i/lub numer rachunku WH. Wszelkie przelewy, które nie będą zawierały tych danych lub będą one błędne będą odrzucane. Tylko przelewy otrzymane z rachunku właściciela lub współwłaściciela rachunku i na jego imię będą akceptowane. Przelewy z nieznanych źródeł będą odrzucane. Klient rozumie i zgadza się, że WH nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek (a) opóźnienia w przelewach międzybankowych, (b) że po stronie Klienta leży odpowiedzialność za kontakt z bankiem w celu wyjaśnienia statusu przelewu i (c) że po stronie Klienta leży dokładne zweryfikowanie czy bank Klienta zawarł w danych przelewu imię i nazwisko Klienta, i/lub prawidłowy numer rachunku. Broker jest odpowiedzialny wyłącznie za wybór odpowiedniego banku depozytowego. Broker nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek straty na rachunku klienta, brak możliwości zrealizowania zysków z transakcji czy innych wpływów, spowodowanych utratą plynnosci banku Prowizje i świadczone usługi WH oferuje klientowi usługi w zakresie produktów finansowych oraz usług pochodnych. Strona internetowa WH zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich produktów oraz usług świadczonych przez WH. Produkty te i usługi mogą być usuwane, wymieniane, i modyfikowane w każdym czasie z lub bez wcześniejszego informowania o tym fakcie Klienta. Informacja może zostać udostępniona Klientowi z użyciem kilku kanałów, takich jak np. aktualizacja strony internetowej WH. 2.5 Komunikacja z Klientem Wszelka komunikacja z klientem będzie wysyłana się drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta we wniosku o otwarcie rachunku. Wszelka komunikacja będzie wysyłana do klienta listownie, w formie telegram, kurierem, elektronicznie, faxem lub poprzez inne kanały komunikacji uzgodnione z Klientem bez względu na to czy ostatecznie komunikacja zostanie odebrana przez Klienta czy też nie. Rozmowy telefoniczne pomiędzy Klientem i WH mogą być nagrywane. Klient zgadza się na nagrywanie tych rozmów i rozumie, że nagrania te mogą posłużyć, jako dowód. Nagrania te są wyłączną własnością WH i będą kasowane po pewnym okresie czasu. 2.6 Raportowanie Jeśli nie zostanie uzgodnione inaczej, WH nie wysyła żadnych papierowych wyciągów z rachunku ani żadnych innych potwierdzeń, pocztą. Wszelkie raporty włącznie z historią rachunku, jego statusem, potwierdzeniem złożonych zleceń i historią logowań Klienta, są dostępne ze wszystkimi szczegółami i w czasie rzeczywistym poprzez platformę inwestycyjną. W przypadku rachunków futures WH każdego dnia rano wyśle drogą mailową wyciąg z rachunku ze szczegółami dotyczącymi prowizji, zleceń, pozycji i bilansu zamkniętych pozycji z ostatniego sesji inwestycyjnej. Klient zgadza się systematycznie weryfikować wszystkie informacje zawarte w zestawieniu do rachunku. Jeśli klient uważa, że zaistniały jakiekolwiek nieprawidłowości w zleceniach i pozycjach Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z WH i powiadomić o swoich wątpliwościach drogą telefoniczną lub ową. Jeśli Klient nie złoży do WH zapytania w tej sprawie w okresie nie dłuższym niż 2 dni kalendarzowe, informacja zostanie uznana za prawidłową. 2.7 Subskrypcja Subskrypcja (jeśli dotyczy) będzie pobrana bezpośrednio z rachunku Klienta. Subskrypcja jest należna miesięcznie, na początku każdego miesiąca. Częściowe obciążenie rachunku za część miesiąca nie jest możliwe. Klient może anulować lub zawiesić subskrypcję w każdej chwili. Anulowanie lub zawieszenie subskrypcji musi być dokonane na piśmie (list, fax lub ). Pisemne zlecenie musi dotrzeć do WH nie później niż 25 (dwudziestego piątego) dnia kalendarzowego w miesiącu. 3 ZLECENIA I DEPOZYT MINIMALNY 3.1 Zlecenia Przed uruchomieniem rachunku WH wymaga zasilenia rachunku kwotą równą wymagalnemu minimalnemu depozytowi. Dla ochrony własnych interesów, WH może

5 Formularz Strona 4 z 6 ograniczyć możliwości Klienta do dowolnego dysponowania funduszami złożonymi na rachunku. Z celu ochrony swoich interesów przed ryzykiem WH może odrzucić jednostronnie i bez konieczności wcześniejszego powiadamiania, egzekucję całości lub części zleceń lub instrukcji postępowania. Jeśli jakiekolwiek odrzucenie będzie miało miejsce zwykle WH wyjaśni powód takiego postępowania klientowi. WH może jednostronnie i bez wcześniejszego powiadamiania odrzucić akceptację lub egzekucję jakiegokolwiek zlecenia, które wydaje się niebezpieczny z punktu widzenia rynku kapitałowego, posiadającego ponadstandardowe rozmiary, rodzaj lub ryzyko kredytowe lub przekracza przyznane limity. WH może jednostronnie i bez wcześniejszego powiadomienia nałożyć restrykcje na rachunek Klienta. Restrykcje te mogą zawierać (ale nie ograniczają się do nich) zmiany minimalnego wymagającego depozytu, limity, wielkości zleceń i ilość posiadanych przez Klienta rachunków. Klient przyjmuje do wiadomości, że zlecenia, a szczególnie, ale nie tylko zlecenia po cenie rynkowej, nie zawsze będą mogły zostać anulowane, ponieważ są przedmiotem natychmiastowej egzekucji i egzekucja zlecenia oraz jego procedowania przez WH i rynek kapitałowy może nastąpić przed dyspozycją anulowania go. Wszystkie transakcje są przedmiotem odpowiednich zasad, regulacji i zasad (a) działania rynków kapitałowych, na których podlegają pośredniej bądź bezpośredniej egzekucji i (b) izb rozrachunkowych i samoregulujących się instytucji, które biorą udział w transakcjach na rynkach kapitałowych. Wszystkie transakcje są również zależne do wszystkich odpowiednich narodowych i międzynarodowych praw, reguł i regulacji. Klient akceptuje możliwość odniesienia strat w wyniku nieporozumienia wynikającego z dostarczenia przez Klienta nieczytelnych i/lub niezrozumiałych instrukcji. 3.2 Depozyt minimalny W celu otwarcia pozycji klient musi dysponować na swoim rachunku minimalnym, wymaganym depozytem umożliwiającym dokonanie transakcji w żądanej przez klienta wartości. Minimalny depozyt wymagalny zależy od instrumentów finansowych i może być zasilony zgodnie z tabelą produktów dostępną w stronie internetowej WH. WH rezerwuje sobie prawo do jednostronnych i niewymagających wcześniejszego powiadomienia zmian w wymaganiach dot. wysokości depozytu minimalnego. W celu utrzymania otwartych pozycji, saldo rachunku Klienta musi zawsze wykazywać kwotę nie mniejszą niż wymagany depozyt minimalny. WH zastrzega sobie prawo do zamknięcia pozycji jednostronnie i bez wcześniejszego powiadomienia, na poziomie notowań rynkowych w przypadku, gdy (a) aktywa na rachunku są niższe niż minimalny wymagany depozyt wymagany prawem przez WH czy bank depozytariusz (b) rachunek klienta wykazuje tendencję do wygenerowania bilansu ujemnego i (c) nieprzewidzianych problemów technicznych związanych z oprogramowaniem stosowanym przez WH do monitorowania nadmiernego ryzyka i zabezpieczeniem przed generowaniem go na otwartych pozycjach. Decyzja WH, co do zamknięcia jednej lub więcej otwartych pozycji na poziomie ceny rynkowej nie może skutkować jakąkolwiek odpowiedzialnością WH w odniesieniu do poniesionych strat, straconych okazji lub jakichkolwiek innych rodzajów negatywnych konsekwencji zarówno subiektywnych jak i realnych. Niektórzy klienci oczekują, że ich broker musi kontaktować się z nimi przed momentem wyczerpania depozytu minimalnego i przed zamknięciem w związku z tym otwartych na rachunku pozycji. W tym przypadku takie postępowanie nie ma zastosowania. Większość brokerów próbuje informować swoich Klientów, ale broker nie jest zobligowany do tego typu działań. Nawet, jeśli broker skontaktuje się z Klientem w konkretnej dacie, w celu poinformowaniu o konieczności uzupełnienia depozytu minimalnego, broker wciąż może być zmuszonym przez okoliczności rynku oraz powodowany przezornością, zlikwidować otwarte pozycje, bez wcześniejszego powiadamiania Klienta Klient nie ma możliwości wyboru, które z otwartych pozycji zostaną zamknięte, w celu zabezpieczenia minimalnego depozytu. Wyboru dokonuje broker lub bank depozytariusz. Prawo, które rezerwuje sobie WH do jednostronnego i bez wcześniejszego informowania, zamknięcia otwartych pozycji, nie może być traktowane, jako obowiązek WH. Instrumenty finansowe, które funkcjonują przy pomocy lewarowania mogą generować negatywne saldo na rachunku Klienta. Wszelkie zamknięcia pozycji są dokonywane po najlepszej z możliwych cenie rynkowej i przy użyciu najlepszych środków. WH nie może i nie daje żadnych gwarancji, że zamknięcie otwartych pozycji nie spowoduje negatywnego bilansu rachunku. Klient jest prawnie zobowiązany do pokrycia jakiegokolwiek negatywnego bilansu na rachunku Klienta. Negatywny bilans musi zostać pokryty bez jakichkolwiek wyjątków w okresie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. 3.3 Zastaw i likwidacja Wszelkie aktywa, instrumenty finansowe i inne formy własności przechowywane na którymkolwiek rachunku Klienta w WH, włączając w to rachunki oprocentowane klienta, stanowią główne źródło spłaty wszelkich długów i zobowiązań wobec WH, bez względu na to czy klient podjął jakiekolwiekl wcześniejsze inne zobowiązania względem tych aktywów. Rozliczenie zastawionych aktywów powinno odbyć się zgodnie odpowiednimi przepisami prawa. WH rezerwuje sobie prawo do swobodnego decydowania, które z instrumentów finansowych i innych aktywów zostaną sprzedane i/lub kupione w związku z zabezpieczeniem na rzecz WH. Lista powodów, dla których rachunek może zostać zlikwidowany obejmuje min. brak możliwości pobrania od Klienta należnej prowizji, brak możliwości dostarczenia odpowiednich papierów wartościowych, bankructwo i/lub złożenie wniosku o upadłość Klienta przez niego samego lub osoby trzecie, w przypadku śmierci Klienta (podane powyżej powody nie wyczerpują całej ich listy). Klient jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów, prowizji i strat powstałych w wyniku wszelkich działań WH związanych z likwidacją pozycji i/lub anulowaniem otwartych zleceń. 4 USŁUGI ELEKTRONICZNE 4.1 Dostarczenie Usług Elektronicznych Dla potrzeb tej umowy usługi elektroniczne WH są zdefiniowane jak każdy elektroniczny i interaktywny produkt, platforma inwestycyjna czy usługa oferowana przez WH, które pozwalają Klientowi na: (1) komunikację z WH lub innymi autoryzowanymi dostawcami usług; (2) otrzymywanie informacji lub notowań od WH lub innych autoryzowanych dostawców usług; (3) dostęp do transakcji brokerskich z WH przy użyciu danych elektronicznej komunikacji, i (4) przeglądanie informacji w związku z usługami WH oraz rachunkami. WH rezerwuje sobie prawo do rozszerzania swoich usług elektronicznych o nowe elementy, do anulowania lub zmiany istniejących i jeśli to konieczne, do zmiany jednej usługi na inną. Klient przyjmuje do wiadomości i jest świadom, że internet może nie być bezpiecznym środkiem komunikacji do przekazywania poufnych informacji. Klient jest również świadom, że WH nie jest odpowiedzialne za żadne opóźnienia w otrzymywaniu lub wysyłaniu informacji poprzez kanały elektroniczne wybrane przez Klienta do użytkowania. Kanały te min., ale nie tylko to dostawca usług internetowych Klienta. Pomimo dołożenia wszelkich starań i środków zainwestowanych przez WH i jego partnerów w celu zagwarantowania jakości i ciągłości ich usług elektronicznych, możliwe jest, że usługi te mogą być niedostępne przez chwilę. Istotna część infrastruktury technologicznej wspierającej elektroniczne usługi WH jest poza kontrolą WH. Pomimo to WH dokłada wszelkich starań aby poinformować odpowiednio wcześnie Klienta to możliwym braku dostępu do usługi, co jednak nie zawsze może zostać zagwarantowane. Klient rozumie i zgadza się, że korzysta ze wszystkich usług elektronicznych na swoje własne ryzyko. Klient posiada wiedzę aktywnego inwestora i jako taki jest w stanie zachować spokój i opanowanie w przypadku nagłego braku dostępu do usług elektronicznych. Klient posiadający na swoim rachunku otwarte transakcje może skontaktować się z Działem Obsługi Klienta WH z użyciem kilku dostępnych kanałów komunikacji. Jeżeli Klient nie posiada otwartych pozycji powinien poczekać aż usługa elektroniczna będzie znów dostępna. 4.2 Hasło i zasady bezpieczeństwa Klient zobowiązuje się do bycia jedynym autoryzowanym użytkownikiem usług elektronicznych związanych z jego rachunkiem. Klient jest osobiście odpowiedzialny za bezpieczeństwo i użytkowanie jego Identyfikatora Klienta (userid) i hasła. Przekazanie osobistego Identyfikatora Klienta lub hasła osobom trzecim wiąże się z bardzo dużym ryzykiem. Klient jest zobowiązany do nieujawniania Identyfikatora Klienta i hasła osobom trzecim. W przypadku ujawnienia przez Klienta Identyfikatora Klienta oraz hasła osobom trzecim, Klient zostanie obciążony wszelkimi bez wyjątku i ograniczeń stratami powstałymi na rachunku Klienta. Klient jest osobiście i w pełni odpowiedzialny za wszelkie działania, włączając zlecenia złożone w wyniku użycia Indetyfikatora Klienta i hasła przez niego samego lub nieautoryzowane osoby trzecie. Jedyny wyjątek wymieniony jest w artykule 4.7 (4) niniejszej umowy. Silny nacisk został położony na sprawy dotyczące przeciwdziałaniu naruszeniu bezpieczeństwa. Certyfikat bezpieczeństwa dla środowiska wspierającego platformę inwestycyjną umożliwia używanie Triple DES ( Encryption Standard) Encryption w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa użytkowania. Poziom ten jest obecnie najwyższym możliwym poziomem szyfrowania dostępnym dla firm. Środowisko serwera nie wykorzystuje IIS, FTP czy HTTP, w celu uniemożliwienia dostępu wirusom internetowym do serwera. 4.3 Informacje rynkowe i notowania cen Notowania cen i inne informacje rynkowe dostarczane Klientowi przez WH są pozyskiwane z niezależnych, godnych zaufania źródeł. Pomimo to WH nie może zagwarantować precyzji tych notowań i informacji. W związku z tym WH nie odpowiada za żadne straty czy utracone możliwości wynikające z korzystania z tych notowań i informacji. Istnieje możliwość, że w przypadku instrumentów finansowych, niepochodzących z giełd papierów wartościowych, WH, powodowane wymogami rynku, może podnieść różnicę w cenie pomiędzy kupnem i sprzedażą. Klient zobowiązuje się, że wszelkie informacje rynkowe, notowania cen i inne dane dostarczane przez WH są bezpłatne i przeznaczone tylko dla Klienta i w celu osobistego wykorzystania i nie mogą być dystrybuowane i publikowane w jakimkolwiek formacie i udostępniane jakiejkolwiek osobie trzeciej. Poprzez korzystanie z usług WH Klient potwierdza, że czyni to na własną odpowiedzialność. 4.4 Wypadki szczególne WH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty natury bezpośredniej lub pośredniej leżące poza kontrolą i wpływem WH. Przypadki te min., ale nie tylko oficjalne restrykcje państwa, decyzje sądu, zmiany na rynku lub w zasadach i regulacjach działania giełd, wojny, zamieszki, strajki, pożary, powodzie, katastrofy naturalne, spory przemysłowe, przerwy w dostawie energii, wstrzymanie działania rynków i giełd, nadmierne wahania, nadmierne wolumeny, kradzieże (włącznie z wewnętrznymi), przerwanie lub zakłócenia w transmisji lub raportowaniu transakcji lub zleceń, przerwy na łączach komunikacyjnych, awarie sprzętu komputerowego, problemy i zakłócenia zaistniałe u innych instytucji trzecich takich jak giełdy, egzekutorzy lub banki depozytariusze. Odpowiedzialność WH jest ograniczona do zamierzonego bądź nieumyślnego złamania reguł, o ile nie dochodzi do złamania istotnych zasad znajdujących się w umowie. 4.5 Potwierdzenie złożenia zlecenia WH nie będzie zobowiązany do przyjmowania jakichkolwiek instrukcji komunikacji lub zleceń od Klienta dopóki takie zlecenie nie pojawi się na platformie transakcyjnej Klienta wraz z uniklanym numerem zlecenia i zanim WH posiądzie wiedzę na temat instrukcji lub komunikacji. Klient jest świadomy, że WH zachowuje sobie prawo do odrzucenia lub anulowania, jednostronnie i bez wcześniejszego powiadamiania Klienta, złożonych zleceń z jakiegokolwiek powodu. Zlecenia, które będą oznaczone swoim unikalnym numerem również podlegają powyższej zasadzie. 4.6 Zawieszenie lub anulowania Klient jest świadomy, że WH zachowuje sobie prawo, jednostronnie i bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Klienta, do zawieszenia lub anulowania dostępu klienta do usług elektronicznych. WH, tak szybko jak to możliwe poinformuje Klienta na piśmie ( , fax lub list) o zawieszeniu lub anulowaniu dostępu. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia Klient ma obowiązek powstrzymać się od prób użytkowania usług elektronicznych. Korzystanie z usług elektronicznych jest możliwe być wznowione tylko po

6 Formularz Strona 5 z 6 uprzednim otrzymaniu pisemnej autoryzacji od WH przez Klienta. Próba korzystanie z usług elektronicznych przez Klienta nie zgodnie z ich przeznaczeniem będzie przedmiotem konsekwencji prawnych. Bez ograniczenia powyższego może dojść do sytuacji, w której Klient z powodu używania informacji oraz danych dostępu w sposób inny niż uzgodniony w tej umowie, (np., ale nie tylko zagrażania, włamywania oraz niszczenia zabezpieczeń bądź funkcji elektronicznych usług WH) może być ścigany z powództwa cywilnego oraz prokuratorskiego. 4.7 Nieautoryzowane użycie Klient zgadza się, że warunkiem utrzymania autoryzacji do korzystania z usług elektronicznych, jest niezwłocznie poinformowanie WH, jeśli (1) Klient złożył zlecenie przy użyciu usług elektronicznych ale zlecenie nie jest widoczne na platformie inwestycyjnej; (2) Klient dokonał egzekucji zlecenia ale fakt ten nie został uwidoczniony następnego dnia na zestawieniu rachunku; (3) Klient widzi na zestawieniu ze swojego rachunku zlecenie, którego nie składał lub jakiekolwiek inne błędne informacje; (4) Klient zwraca uwagę na wszelkie nieautoryzowane użycie identyfikatora Klienta, hasła lub jakiegokolwiek innego produktu lub usługi związanej z rachunkiem brokerskim Klienta. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek z wyżej wymienionych sytuacji są Państwo zobowiązani do natychmiastowego poinformowania WH. W przeciwnym przypadku, odpowiedzialność WH w stosunku do Państwa lub osób trzecich, dochodzących swoich roszczeń na wskutek Państwa celowych bądź nieumyślnych działań, zostaje ograniczona. WH nie odpowiada za wyrządzone szkody, których można by uniknąć poprzez wcześniejsze poinformowanie WH. 4.8 Prawa autorskie i znaki towarowe Wszystkie informacje w najszerszym rozumieniu tego słowa, takie jak informacje pisane, wykresy, pliki do ściągnięcia, formularze, oprogramowanie, ect. są przedmiotem praw autorskich i są własnością WH lub osób trzecich. Klient nie jest właścicielem praw do tych informacji. Informacje te mogą być kopiowane czy dystrybuowane tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie WH lub osób trzecich będących właścicielami praw do nich. W przypadku, gdy Klient ściąga cokolwiek ze stron internetowych WH lub za pomocą ściągniętych linków i ściągnięta zawartość w związku z tym zawartość może być użytkowana przez Klienta na podstawie warunków niniejszej umowy. Klient jest właścicielem medium, na którym przechowuje powyższe dane, ale WH zachowuje pełne prawa do zawartości i całości własności intelektualnej. Klient nie ma prawa do redystrybucji, sprzedaży, dekompilacji, dekonstrukcji, defragmentacji lub jakiegokolwiek redukowania zawartości w dostrzegalnej formie. Znaki towarowe, logo i oznaczenia usług uwidocznione na stronie internetowej, platformach inwestycyjnych i innych materiałach są również własnością WH lub osób trzecich. Klient nie jest upoważniony do używania tych znaków bez wcześniejszej pisemnej zgody WH oraz odpowiednich osób trzecich będących właścicielami praw do nich. 4.9 Informacje przekazywane przez Klienta Wszelka komunikacja lub materiały przekazywane przez Klienta do WH drogą poczty elektronicznej, na forum lub innymi kanałami, zawierające jakiekolwiek informacje, pytania i wątpliwości, komentarze, sugestie i opinie nie będą traktowane, jako informacje poufne i zastrzeżone. Wszelkie informacje przekazane lub przesłane do WH stają się własnością WH lub jego oddziałów i mogą zostać użyte w jakimkolwiek celu włącznie z, ale nie tylko, powielaniem, transmisją, publikacją, emitowaniem i rozsyłaniem, bez jakiejkolwiek rekompensaty dla Klienta Automatyczny handel Generacja automatycznych zleceń poprzez programowalną platformę transakcyjną wymaga kompleksowej technicznej infrastruktury (stabilności komputera, telekomunikacji ), w której wszystkie elementy działają perfekcyjnie. Wiekszość tych elementów znajduje się poza możliwością kontroli i wpływu WH. Dlatego WH odrzuca wszelką odpowiedzialność za problemy powstałe w wyniku nieprawidłowego działania jednego lub kilku elementów, w sytuacji, gdy powstały one poza sferą działania i wpływu WH. Zalecanie jest aby użytkownik systematycznie sprawdzał status zleceń złożonych i wygenerowanych półautomatycznie lub automatycznie przez systemy i strategie transakcyjne Zlecenia warunkowe Nasza programowalna platform transakcyjna pozwala na składanie zleceń warunkowych. Oznacza to możliwość złożenia kliku zleceń o różnych kryteriach na tym samym instrumencie finansowym, w tym samym czasie. Przykładem takiego zlecenie jest zlecenie nawiasowe (bracket order). Kiedy jedno zlecenie zostanie zrealizowane inn ezlecenie jest automatycznie anulowane. Użytkownik, który złożył zlecenie limit i /lub stop w zleceniu warunkowym, umieszczone w niewielkiej odległości od siebie musi być świadom, że istenieje prawdopodobieństwo egzekucji kilku zleceń warunkowych. Zlecenia te są ważne i pozostaną na rachunku Klienta.

7 Formularz Strona 6 z 6 To ogólne oświadczenie nie określa wszystkich ryzyk i innych znaczących aspektów związanych z aktywnym inwestowaniem w instrumenty finansowe z lub bez użycia dźwigni. Inwestowanie nie jest wolne od ryzyka. Nie inwestuj używając pieniędzy z emerytury, pożyczonych lub takich, które stanowią dla Ciebie podstawę zapewnienia odpowiedniego standardu życia. Bądź odporny na reklamy obiecujące ponadprzeciętne zyski oparte na inwestycjach w instrumenty finansowe. Inwestowanie wymaga gruntownej wiedzy na temat rynków kapitałowych i technik inwestowania. Klient musi zbierać i budować doświadczenie oraz postępować bardzo ostrożnie. Klient może stracić całą kwotę, jaką przeznaczył do inwestowania. Dodatkowo, używając dźwigni lub dokonując krótkiej sprzedaży Klient może stracić więcej pieniędzy niż wynosi wartość jego rachunku. Jest to dług Klienta wobec brokera, który musi zostać pokryty bez niepotrzebnej zwłoki, jak zostało wyjaśnione w Ogólnych Warunkach Umowy. Zmniejszenie wartości pozycji kupionych przy pomocy dźwigni może wymagać uzupełnienia aktywów na rachunku Klienta, w celu uniknięcia przymusowego anulowania otwartych pozycji. Krótka sprzedaż powoduje wzrost ryzyka w sytuacji, kiedy wartość instrumentów finansowych, które powinny zostać odkupione przez Klienta w celu zamknięcia pozycji, teoretycznie, wzrośnie nieprzewidywalnie. W świetle tego ryzyka, Klient powinien dokonywać transakcji na futures, opcjach, akcjach, CFD, forexie, tylko w sytuacji, kiedy w pełni rozumie charakterystykę każdego z tych instrumentów i tylko wówczas, kiedy w pełni jest świadom i rozumie ryzyko, na jakie się wystawia. Inwestowanie w te instrumenty jest właściwe tylko dla niektórych osób. Klient powinien ostrożnie rozważyć czy inwestowanie w instrumenty finansowe jest odpowiednią formą pomnażania kapitału, zgodną z Klienta doświadczeniem, jego celami, źródłem finansowania i innymi okolicznościami. INFORMACJA O RYZYKU 1 Efekt Dźwigni lub Lewarowania Transakcje lewarowane w zakresie transakcji futures, opcji, akcji, CFD czy forex generują wysoki stopień ryzyka. Kwota minimalnego depozytu jest stosunkowo niska w porównaniu do wartości transakcji, które podlegają dźwigni czy lewarowaniu. Relatywnie niewielkie ruchy cen na rynku mają proporcjonalnie większy wpływ na stan rachunku Klienta. Może to nieść negatywne konsekwencje dla Klienta. Klient może ponieść całkowitą stratę depozytu minimalnego, jak również dodatkowych funduszy. Jeżeli ruchy rynku są niekorzystne z punktu widzenia pozycji otwartych przez Klienta lub ze względu na poziom wymaganego depozytu minimalnego, Klient może zostać wezwany do uzupełnienia swoich funduszy na rachunku w celu zachowania otwartych pozycji. Jeżeli na wezwanie WH, Klient nie uzupełni swoich funduszy w wymaganym okresie czasu, pozycje Klienta mogą zostać anulowane ze stratą i Klient będzie odpowiedzialny za wszelkie deficyty w wyniku tego powstałe. Decyzja o użyciu dźwigni czy też nie leży po stronie Klienta. Używanie dźwigni nie jest obowiązkiem. 2 Strategie i zlecenia redukujące ryzyko. Otwieranie niektórych zleceń (np. stop lub limit ), które mają na celu ograniczenie strat określonych kwot lub uproszczenie procesów sprzedaży, mogą nie być skuteczne, ponieważ warunki panujące na rynku mogą uniemożliwić egzekucję tych zleceń lub mogą być niewystarczające do zredukowania do minimum efektu poślizgu. Strategie wykorzystujące kombinacje takich elementów jak spread i straddle mogą być tak samo ryzykowne jak najprostsze długie i krótkie pozycje. 3 Warunki i zasady dotyczące instrumentów finansowych Klient powinien posiadać wiedzę i świadomość najdrobniejszych szczegółów funkcjonowania instrumentów finansowych, w które zamierza inwestować. W związku z pewnymi okolicznościami, specyfikacja nieuregulowanych kontraktów może być modyfikowana przez odpowiednie instytucje w związku ze zmianami podstawowych stóp. 4 Rynek walutowy Inwestycje na rynku walutowym odbywają się na rynku międzynarodowym i nie podlegają egzekucji na żadnej scentralizowanej giełdzie oraz w oparciu o jedną konkretną cenę. Jedna ze stron transakcji podaje cenę, a w gestii inwestora leży decyzja czy zdecyduje się na transakcję czy też nie. Nie ma tzw. właściwej ceny i nie ma scentralizowanej giełdy, która monitorowałaby i odnotowywała transakcje. 5 Zawieszenie lub restrykcje związane z inwestowaniem lub generowaniem cen Zasady działania rynku (np. płynność) i/lub konkretne operacje na określonych rynkach mogą zwiększyć ryzyko straty utrudniając lub OŚWIADCZENIE O ŚWIADOMOŚCI RYZYKA DE / RISK / CFD+FX / PL / uniemożliwiając skuteczność transakcji lub likwidację/zrównoważenie zajętej pozycji. 6 Gotówka i zdeponowane instrument finansowe Klient powinien zaznajomić się z zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi bezpieczeństwa pieniędzy oraz innych własności zdeponowanych z związku z krajowymi oraz zagranicznymi transakcjami, szczególnie tych, dotyczących sytuacji związanych z niewypłacalnością lub bankructwem banku. Poziom, do którego Klient może oczekiwać zwrotu pieniędzy i innych własności jest określony odpowiednimi przepisami lub lokalnymi zasadami. W niektórych systemach prawnych, depozyty określone, jako własność klienta mogą podlegać windykacji w przypadkach niektórych zobowiązań. 7 Prowizje i inne opłaty Przed rozpoczęciem aktywnego inwestowania Klient powinien zaznajomić się z obowiązującymi prowizjami, opłatami i innymi kosztami, które dotyczą korzystania z rachunku i dokonywania przez Klienta transakcji. Transakcje te mają wpływ na generowanie zysku bądź straty. 8 Transakcje poza jurysdykcją Transakcje na rynkach innej jurysdykcji mogą wystawiać Klienta na dodatkowe ryzyko. Rynki te mogą podlegać regulacjom, które w ograniczony sposób zabezpieczają interesy inwestora. Przed rozpoczęciem inwestowania Klient powinien zaznajomić się z zasadami regulującymi planowane transakcje. Na podstawie lokalnych regulacji, Klient nie będzie w stanie wyegzekwować swoich praw w zasięgu działania regulacji innej jurysdykcji, w sytuacji, kiedy transakcja Klienta dojdzie do skutku. 9 Ryzyko walutowe Zyski i starty generowane na transakcjach walutowych instrumentach denominowanych (bez względu na jurysdykcję), podlegają wahaniom kursów, w sytuacji, kiedy zachodzi konieczność konwersji z waluty denominowanej na walutę bazową Twojego rachunku lub na inną walutę. 10 Transakcje za pomocą elektronicznych systemów i systemy składania zamówień Transakcje elektroniczne i systemy składania zamówień różnią się od tradycyjnych otwartych kanałów handlowych i ręcznych metod składania zleceń. Transakcje wykorzystujące systemy elektroniczne charakteryzują się specyficznymi zasadami i regulacjami, które różnią się w zależności od rynku oraz regulacjami określanymi przez instytucję oferującą system oraz ceny. Zanim Klient zaangażuje się w transakcje wykorzystujące systemy elektroniczne, Klient powinien dokładnie zapoznać się z zasadami i regulacjami, którym podlegają instrumenty finansowe, w które Klient zamierza inwestować. Różnicami tymi mogą być np. procedura dopasowywania zleceń, praktyka tworzenia kwotowań, zwyczaje dot. cen otwarcia i zamknięcia, polityka traktowania błędów inwestycyjnych. Klient powinien zapoznać się z zasadami na podstawie, których Klient może uzyskać bądź stracić dostęp do elektronicznych systemów transakcyjnych, jak również, jakie typy zleceń są akceptowane przez system. Wszystkie te parametry mają wpływ na ryzyko, na jakie Klient jest wystawiony, kiedy używa elektronicznego systemu transakcyjnego. Ponadto, każdy elektroniczny system transakcyjny generuje swoisty charakterystyczny tylko dla siebie profil ryzyka wynikających z funkcjonowania, takich jak czas reakcji, uwierzytelnienie i zabezpieczenia. 11 Ryzyko związane z awarią systemu Inwestowanie za pomocą elektronicznych systemów transakcyjnych i systemów składania zamówień wystawia Klienta na ryzyko związane z awarią pewnych części lub całości systemu. W przypadku awarii części lub całości systemu możliwe, że przez jakiś okres czasu, Klient może nie mieć możliwości wprowadzania zleceń, egzekucji istniejących lub modyfikowania i anulowania zleceń, które zostały uprzednio wprowadzone. Awaria systemu lub jego elementów może również powodować straty na złożonych zleceniach lub priorytecie zleceń. 12 Transakcje Pozagiełdowe Przedsiębiorstwa mają możliwość dokonywania transakcji pozagiełdowych. Przedsiębiorstwa, z którymi Klient dokonuje transakcji mogą występować w roli Twojego kontrahenta przy dokonywaniu transakcji. Może to powodować trudności lub może uniemożliwiać likwidację istniejących pozycji, oszacowanie wartości, określenie ceny czy określenie ekspozycji na ryzyko. Z tego powodu transakcje pozagiełdowe mogą wpływać na zwiększenie ryzyka. Transakcje pozagiełdowe mogą nie być w pełni regulowane przez prawo lub podlega odrębnym przepisom prawa. Przed przystąpieniem do takiej transakcji Klient powinien zaznajomić się z odpowiednimi zasadami i regulacjami oraz towarzyszącym ryzykiem. 13 Płynność Płynność zależy od możliwości zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych. Poziom płynności wzrasta wraz z liczbą zleceń złożonych na rynku. Płynność jest bardzo ważna. Płynność sprawia, że duże zlecenia mogą być realizowane szybko i po dobrej cenie. Poza godzinami funkcjonowania rynku lub w czasie konkretnych przedziałów czasu, płynność może znacząco spadać I w związku z tym takie zlecenia nie mogą być zrealizowane lub mogą podlegać tylko częściowej realizacji; zwykle po gorszej cenie. 14 Niestabilność Niestabilność wynika z fluktuacji cen instrumentów finansowych. Większa niestabilność oznacza większą fluktuacje cen. Zwiększenie niestabilności może spowodować, że zlecenie może nie zostać zrealizowane lub może zostać zrealizowane tylko częściowo. Niestabilność jest różna w przypadku różnych instrumentów finansowych. Przed złożeniem zlecenia Klient powinien zweryfikować czy niestabilność wybranego do transakcji instrumentu finansowego jest do zaakceptowania przez Klienta. Jako aktywny inwestor Klient powinien zwracać uwagę na płynność i niestabilność. Ponadto klient powinien być uczulony na ryzyko związane z obniżeniem płynności i/lub zmianami niestabilności związanymi z niespodziewanymi zmianami na rynkach kapitałowych, nagłych zmian cen, nagłych strumieni wolumenów, etc. a) Wysoki wolumen w przypadku niektórych instrumentów finansowych może powodować opóźnienia w egzekucji zleceń i w egzekucji cen, które różnią sie znacząco na różnych rynkach w czasie, kiedy zlecenie jest składane. b) W okresach dużej niestabilności transakcje na instrumentach finansowych mogą zostać zawieszone lub procesy mogą ulec znacznemu spowolnieniu zarówno poprzez elektroniczne jak i manualne systemy transakcyjne. c) Zlecenia po cenie rynkowej muszą podlegać egzekucji bezzwłocznie i to może powodować różnice w cenie lub/i ilości w stosunku do oczekiwanych lub widocznych w momencie składania zlecenia. d) Zlecenie typu limit muszą podlegać egzekucji po wcześniej zdefiniowanej cenie. Dlatego możliwe jest, że takie zamówienie nie zostanie zrealizowane lub zostanie zrealizowane tylko w części. e) Klient musi pamiętać, że w przypadku ekstremalnej niestabilności, nawet bardziej zaawansowane narzędzia do przetwarzania transakcji mogą wykazywać opóźnienia lub zakłócenia w działaniu. W związku z tym jest możliwe, że w takim przypadku Klient będzie miał problem z kontaktem telefonicznym z brokerem. f) WH jest przekonane, że jego infrastruktura i jego banki depozytariusze oraz inni partnerzy są niezawodni w kwestii obsługi Klienta nawet w okresie bardzo dużej niestabilności. Jednakże, nie ma gwarancji, że w przypadku nastąpienia pewnych okoliczności, infrastruktura nie zostanie przeciążona i w skutek tego będzie mniej efektywna niż w normalnych warunkach. g) Wielokrotne anulowanie zlecenia i wielokrotne składanie zlecenia w momentach dużej niestabilności może powodować wielokrotne egzekucje zleceń. Klient składa swoje zlecenie i od tego momentu jest w pełni odpowiedzialny za WSZYSTKIE zlecenia Klienta i wynikające z nich pozycje. 15 Nieliniowość i luki cenowe Jutrzejsza cena sprzedaży nie koniecznie będzie równa dzisiejszej cenie zamknięcia. Cena w ciągu dnia może skakać i wykazywać luki w zamiast układać się liniowo. Rynek forex jest typowym przykładem takiej nielinearnej ewolucji ceny. Luka cenowa może być duża, co może powodować niedogodności dla Klienta. Przed złożeniem zlecenia Klient powinien zweryfikować, czy instrumenty finansowe, na których Klient ma zamiar przeprowadzić transakcje może wykazywać możliwość wystąpienia luk cenowych i czy rozmiar tych luk cenowych jest do zaakceptowania przez Klienta. 16 Spready Spready dotyczą różnic pomiędzy najlepszą oferowaną ceną sprzedaży (bid cena, po jakiej Klient może sprzedać pozycję) a najlepszą oferowaną ceną kupna (ask cena, po jakiej Klient może kupić pozycję). Im większy jest spread na instrumentach finansowych, tym mniejsze zainteresowanie inwestorów generują, ponieważ większe ruchy ceny są oczekiwane przed osiągnięciem punktu przegięcia (break-even point) na otwartych pozycjach. 17 Rachunku zbiorcze Rachunki zbiorcze, na których deponowany jest kapitał klienta, nie są prowadzone pod nazwą klienta, lecz pod nazwą brokera o określeniu kapitał klienta. Kapitał klienta jest oddzielony od kapitału WH Selfinvest. Ponadto, banki depozytowe, w których znajdują się rachunki zbiorcze naszych klientów, nie znają tożsamości poszczególnych klientów, jak również przydziału ich kapitału. W celu możliwej identyfikacji kapitału klienta w każdej chwili, wszystkie transakcje przeprowadzone przez klientów uwzględniane są na rachunkach indywidualnych. Umożliwia to WH w każdej chwili dokładne przydzielenie depozytu dla każdego klienta, jak również ich lokalizację w każdym banku depozytowym. NINIEJSZYM, JA, NIŻEJ PODPISANY/A OŚWIADCZAM, ŻE PRZECZYTAŁEM/ŁAM I ZROZUMIAŁEM/ŁAM OŚWIADCZENIE DOT. RYZYKA, ŻE WH RZETELNIE POINFINFORMOWAŁO MNIE O RYZYKU, ŻE AKCEPTUJĘ I PRZYJMUJĘ TO RYZYKO ORAZ ŻE LEŻY ONO WYŁĄCZNIE PO MOJEJ STRONIE.

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Krótka sprzedaż papierów wartościowych... 4 Artykuł

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL OSOBY PRAWNEJ Imię: Nazwisko: Miejsce urodzenia: Seria i numer dokumentu tożsamości: Data ważności dokumentu tożsamości: PESEL: Ważny

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla konta Future

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla konta Future Proszę wysłać wniosek o otwarcie konta na poniższy adres: Active investing made easy WH SELFINVEST Münchener Str. 7 60329 Frankfurt am Main Deutschland Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla konta

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRADINGU SYNCHRONICZNEGO

REGULAMIN TRADINGU SYNCHRONICZNEGO REGULAMIN TRADINGU SYNCHRONICZNEGO TeleTrade - DJ International Consulting Ltd Wrzesień 2014 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Niniejszy dokument określa zasady, warunki i relacje

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD 1. Zasady ogólne 1. 1. Niniejsze zasady Polityki Najlepszej Realizacji Zlecenia (zwane dalej Zasadami ) określą warunki i zasady, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem.

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem. OSTRZEŻENIE O RYZYKU Mając na względzie zgodę OX Capital Markets Ltd (zwaną dalej Spółką ) na zawarcie transakcji na opcje binarne z niżej podpisanym (zwanym dalej Klientem ), Klient oświadcza, że rozumie

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA Umowa # zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy Klientem: Nazwa osoby uprawnionej do reprezentacji Siedziba Numer telefonu Adres e-mail Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZAMKNIĘCIE ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO

INSTRUKCJA ZAMKNIĘCIE ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO INSTRUKCJA ZAMKNIĘCIE ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO W CELU ZAMKNIĘCIA ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Kolorowa kserokopia dokumentu tożsamości na podstawie którego

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Konto NatWest Welcome I Konto NatWest NRI Welcome. Warunki umowy bezpłatna usługa przelewu pieniędzy

Konto NatWest Welcome I Konto NatWest NRI Welcome. Warunki umowy bezpłatna usługa przelewu pieniędzy Konto NatWest Welcome I Konto NatWest NRI Welcome Warunki umowy bezpłatna usługa przelewu pieniędzy Prosimy uważnie przeczytać Warunki Umowy Ważne Bank wyśle automatycznie wszystkie płatności do zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Poniższy regulamin obowiązuje sklep internetowy oraz jego klientów, w wersji aktualnej, opublikowanej na stronach sklepu w momencie zawarcia umowy kupna. Sklep internetowy znajdujący się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego Active investing made easy Proszę wysłać wniosek o otwarcie konta na poniższy adres: WH SelfInvest 291 Route d Arlon L 1150 Luxembourg G.D. Luxembourg Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego Ten zestaw

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Współpracy

Ogólne Warunki Współpracy Ogólne Warunki Współpracy Poniższe Ogólne Warunki Współpracy (Regulamin) nie dotyczą Klientów indywidualnych (konsumentów). 1. Definicje 1.1. Klient osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Portal Klienta system informatyczny służący

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS -

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - Zakres usług świadczonych w ramach Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 I Informacje o rachunku 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów;

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów; Regulamin Serwisu Regulamin obowiązujący Klienta korzystającego z serwisu rezerwacji hotelowych GlobHotel Sp. z o.o. I. Definicje Biuro Obsługi Klienta (BOK) wydzielona jednostka organizacyjna Operatora,

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA Poniższa umowa zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny...

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny... UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z osobą fizyczną klientem Bankowości Prywatnej) zawarta w dniu... pomiędzy: Bankiem BGŻ

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Ryzykować trzeba umieć - załóż konto i odbierz nagrody" POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji Ryzykować trzeba umieć - załóż konto i odbierz nagrody POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji "Ryzykować trzeba umieć - załóż konto i odbierz nagrody" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych (CFD)

Kontrakty różnic kursowych (CFD) Ostrzeżenie dla inwestorów 28/02/2013 Kontrakty różnic kursowych (CFD) Najważniejsze przesłania Kontrakty różnic kursowych (CFD) to złożone produkty, które nie muszą być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH Nr. Zawarta w Poznaniu w dniu.. r. Pomiędzy: Zakra Corp Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szamarzewskiego 17/1 60-580 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) ILLUMINATION Rozdział 1 Definicje; FENIKS ILLUMINATION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością prowadzona pod firmą FENIKS ILLUMINATION z siedzibą w Łodzi ul. Praska 5/7

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin usługi BILIX (zwany dalej Regulaminem ) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ RACHUNKÓW UPRAWNIEŃ I POCHODNYCH NA EMISJE CO2 (obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.) Tytuł

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu www.fajnewesele.pl 1. DEFINICJE Zleceniobiorca firma Fajne Wesele s.c., ul. Łyżwiarska 75, 94-124 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

EFIX Explorer wersja podstawowa

EFIX Explorer wersja podstawowa EFIX Explorer wersja podstawowa Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Jak uzyskać dostęp 3. Moduły platformy a) Moduł informacyjny b) Notowania i wykresy c) Rekomendacje d) Zlecenia dotyczące jednostek

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania oraz obsługi pożyczek dla osób

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II"

Regulamin konkursu Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" (zwany dalej: Konkursem ), organizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rejestracja/logowanie

Przewodnik. Rejestracja/logowanie Przewodnik Witaj w Panelu Przewodnika. Znajdziesz tu wszystkie informacje dotyczące działania i obsługi serwisu ictw.pl. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, w których krok po kroku

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. mdommaklerski.pl Spis treści I. Wstęp...19 II. Zawarcie Umowy Derywatów oraz warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW Przed rejestracją w module ibok należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Rejestrując się klient potwierdza, że zapoznał się z treścią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU CSGOCOINS.PL

REGULAMIN SERWISU CSGOCOINS.PL REGULAMIN SERWISU CSGOCOINS.PL 1. Postanowienia Ogólne: a. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez serwis CSGOcoins.pl, dostępny pod adresem internetowym: http://csgocoins.pl b. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Corporate actions

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Corporate actions Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Corporate actions Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie do postanowień umownych wynikających z treści Umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT.

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT. Regulamin 1 Informacje ogólne 1. Sklep działający pod adresem mi-tu.pl, zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDOSTĘPNIENIA. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a. reprezentowaną przez: 1.. 2..

UMOWA UDOSTĘPNIENIA. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a. reprezentowaną przez: 1.. 2.. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: UMOWA UDOSTĘPNIENIA.... reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a.. reprezentowaną przez: 1.. 2.. zwanym w dalszej części Spółką 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych - Część dotycząca pożyczek/kredytów

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych - Część dotycząca pożyczek/kredytów Obowiązuje dla umów zawartych od 15 sierpnia 2016 Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych - Część dotycząca pożyczek/kredytów Spis treści Postanowienia ogólne... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce () www.lacaixa.pl SPIS TREŚCI: 1. WARUNKI OGÓLNE 3 2. RACHUNKI BIEŻĄCE 5 3. PRZELEWY KRAJOWE 6 4. PRZELEWY ZAGRANICZNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin, określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez INPROGRESS, warunki zawierania umów o świadczenie takich usług,

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo