Wpływ wybranych parametrów technologicznych na zawartość estrów glicydylowych w tłuszczach i smażonych produktach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ wybranych parametrów technologicznych na zawartość estrów glicydylowych w tłuszczach i smażonych produktach"

Transkrypt

1 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Nauk o Żywności Kierunek: Technologia żywności i żywienia Magda Aniołowska Wpływ wybranych parametrów technologicznych na zawartość estrów glicydylowych w tłuszczach i smażonych produktach Effect of technological parameters of frying on glycidyl esters content in fats and fried products Praca doktorska wykonana po kierunkiem prof. dr hab. inż. Agnieszki Kity w Katedrze Technologii Rolnej i Przechowalnictwa Wrocław 2015

2 Streszczenie STRESZCZENIE Celem pracy było opracowanie metody oznaczania estrów glicydylowych kwasów tłuszczowych (GE) w rafinowanych olejach roślinnych przy użyciu chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas. Przedmiotem badań było również określenie wpływu wybranych parametrów technologicznych (rodzaj medium smażalniczego, temperatura smażenia oraz rodzaj smażonych produktów) na stabilność termooksydatywną tłuszczów smażalniczych i zawartość GE w olejach oraz smażonych produktach, a także ich wpływu na jakość smażonych produktów przekąskowych. Materiałem użytym do opracowania metody były rafinowane oleje roślinne oraz zimnotłoczony olej rzepakowy. Walidacja metody obejmowała, między innymi, określenie liniowości krzywej kalibracyjnej, limitów wykrywalności i oznaczalności oraz odzysków. Z kolei materiałem użytym do doświadczeń smażalniczych były rafinowane oleje rzepakowe (RO), palmowe (PO), oleina palmowa (POn), a także profesjonalna mieszanina (MIX). W olejach w temperaturze 180 C smażono cyklicznie frytki, czipsy oraz chrupki ziemniaczane z gotowych półproduktów (peletów). Smażenia czipsów dodatkowo prowadzono w trzech różnych temperaturach oleju (150, 165 i 180 C). Proces smażenia prowadzono przez 8 godzin dziennie, przez 5 kolejnych dni. W olejach świeżych oraz o różnym stopniu degradacji oznaczano liczbę kwasową i anizydynową. Ponadto określono barwę, współczynnik załamania światła, profil kwasów tłuszczowych, zawartość i skład frakcji polarnej oraz GE. W produktach smażonych w olejach o różnym stopniu degradacji oznaczono: wilgotność, zawartość tłuszczu oraz cechy organoleptyczne. W tłuszczu wyekstrahowanym z frytek oznaczano dodatkowo profil kwasów tłuszczowych, zawartość i skład frakcji polarnej oraz GE. Opracowana metoda umożliwia ilościową i jakościową analizę pięciu glicydolowych estrów kwasów tłuszczowych w rafinowanych olejach roślinnych. Stwierdzono, że zawartość i skład GE uzależniony był od rodzaju oleju. Olej palmowy i oleina palmowa zawierały do 40 razy więcej estrów GE w porównaniu z olejem rzepakowym. Zaobserwowano, iż największe zmiany w zawartości GE zachodziły 7

3 Streszczenie w trakcie smażenia w najwyższej temperaturze, a także podczas gdy produktem smażonym były chrupki. Zawartość GE w olejach podczas smażenia była istotnie skorelowana z większością parametrów fizykochemicznych, opisujących stabilność termooksydatywną tłuszczów.wyniki badań wykazały, iż ilość GE w smażonych przetworach ziemniaczanych uzależniona była od rodzaju i jakości oleju użytego do smażenia oraz zawartości tłuszczu w gotowym produkcie. Spośród produktów smażonych w tym samym rodzaju oleju, największą zawartością GE charakteryzowały się czipsy ziemniaczane, zaś najmniejszą frytki. W przypadku frytek, zawartość GE w gotowym produkcie uzależniona była również od zawartości estrów glicydylowych w oleju używanym do wstępnego smażenia. Podsumowując, w warunkach smażenia dochodzi do degradacji estrów glicydylowych kwasów tłuszczowych w tłuszczach smażalniczych, a jej tempo uzależnione jest od rodzaju medium smażalniczego, temperatury smażenia, jak i rodzaju smażonych produktów. 8

4 Summary SUMMARY The aim of the present study was to develop a method for indication of glycidyl esters of fatty acids (GE) in refined vegetable oils using a method of liquid chromatography tandem mass spectrometry. Moreover, the object of the study was to indicate the effect of selected technological parameters (type of frying medium, the frying temperature and the type of fried products) on the thermooxidative stability of frying oils and the content of GE in oils and fried products, as well as their influence on the fried snacks quality. Refined vegetable oils and cold pressed rapeseed oil were the materials used for the method development. Validation of methods included, among others, to define the linearity of the calibration curve, limits of detection and quantification as well as recoveries. The materials used for frying experiments were refined rapeseed (RO) and palm (PO) oils, palm olein (POn) and also professional mixture (MIX). The French fries, potato chips and potato snacks (from ready semi-products called pellets) were cyclically fried at a constant frying temperature (180 C). Additionally, the process of frying chips was carried out in three different oil temperatures (150, 165 and 180 C). The frying process was conducted for 8 hours daily, for 5 consecutive days. Acid and anisidine value, colour, refractive index, fatty acids profile, content and composition of polar fraction and GE were determined in fresh oils and in oils of different degradation degree. Next, the moisture, fat content and organoleptic features were determined in fried snacks in fresh oils and oils of different degradation degree. Moreover, fatty acid profile, content and composition of the polar fraction and GE were determined in extracted fat. The elaborated method can be applied to the quantitative and qualitative analysis of the five glycidyl fatty acid esters in refined vegetable oils. The content and composition of GE were dependent on the type of oil. Palm oil and palm olein contained up to 40 times more esters GE comparison with rapeseed oil. The greatest changes of GE content were found during frying at highest temperature and in oil used to fry snacks. The content of GE during frying process was significantly correlated 9

5 Summary with most of the chemical and physical parameters describing thermooxidative stability of oils.ge content in fried products was dependent on the type and quality of frying medium in which they were prepared as well as of fat content in finished product. Considering products fried in the same type of oil, the highest GE content was observed in potato chips, and the smallest in French fries. The content of GE in oil used for pre-frying of French fries could influence the GE content of ready product. To sum up, under frying occurred degradation of glycidyl esters of fatty acids in oils, and the speed of this process was associated with kind of frying medium, frying temperature and kind of fried products. 10

Thermooxidative stability of frying oils and quality of snack products

Thermooxidative stability of frying oils and quality of snack products UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ NAUK O śywności EWA GÓRNICKA STABILNOŚĆ TERMOOKSYDATYWNA TŁUSZCZÓW SMAśALNICZYCH A JAKOŚĆ PRODUKTÓW PRZEKĄSKOWYCH Thermooxidative stability of frying oils

Bardziej szczegółowo

ZMIANY JAKOŚCI FRYTUR PALMOWYCH PODCZAS SMAŻENIA FRYTEK

ZMIANY JAKOŚCI FRYTUR PALMOWYCH PODCZAS SMAŻENIA FRYTEK BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIV, 2011, 3, str. 866-870 Agnieszka Kita, Agnieszka Tajner-Czopek, Katarzyna Popiela-Kukuś, Ewa Płuciennik ZMIANY JAKOŚCI FRYTUR PALMOWYCH PODCZAS SMAŻENIA FRYTEK Katedra Technologii

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RODZAJU OLEJU SMAŻALNICZEGO NA WŁAŚCIWOŚCI CHRUPEK Z DODATKIEM WYTŁOKÓW LNIANYCH PODCZAS PRZECHOWYWANIA

WPŁYW RODZAJU OLEJU SMAŻALNICZEGO NA WŁAŚCIWOŚCI CHRUPEK Z DODATKIEM WYTŁOKÓW LNIANYCH PODCZAS PRZECHOWYWANIA BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIV, 2011, 3, str. 860-865 Katarzyna Popiela-Kukuś, Agnieszka Kita WPŁYW RODZAJU OLEJU SMAŻALNICZEGO NA WŁAŚCIWOŚCI CHRUPEK Z DODATKIEM WYTŁOKÓW LNIANYCH PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DODATKU PRZECIWUTLENIACZY DO OLEJU SMAŻALNICZEGO NA ZAWARTOŚĆ AKRYLAMIDU W SMAŻONYCH PRODUKTACH ZIEMNIACZANYCH

WPŁYW DODATKU PRZECIWUTLENIACZY DO OLEJU SMAŻALNICZEGO NA ZAWARTOŚĆ AKRYLAMIDU W SMAŻONYCH PRODUKTACH ZIEMNIACZANYCH ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, 5 (78), 37 46 AGNIESZKA KITA, AGNIESZKA TAJNER-CZOPEK, ANNA PĘKSA, ELŻBIETA RYTEL, GRAŻYNA LISIŃSKA WPŁYW DODATKU PRZECIWUTLENIACZY DO OLEJU SMAŻALNICZEGO NA

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TYPU OLEJU NA ZAWARTOŚĆ AKRYLOAMIDU ORAZ BARWĘ SMAŻONYCH PRODUKTÓW PRZEKĄSKOWYCH*

WPŁYW TYPU OLEJU NA ZAWARTOŚĆ AKRYLOAMIDU ORAZ BARWĘ SMAŻONYCH PRODUKTÓW PRZEKĄSKOWYCH* BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 498 502 Agnieszka Tajner-Czopek, Agnieszka Kita, Grażyna Lisińska WPŁYW TYPU OLEJU NA ZAWARTOŚĆ AKRYLOAMIDU ORAZ BARWĘ SMAŻONYCH PRODUKTÓW PRZEKĄSKOWYCH* Katedra

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RODZAJU OLEJU SMAśALNICZEGO NA WŁAŚCIWOŚCI CZIPSÓW ZIEMNIACZANYCH PODCZAS PRZECHOWYWANIA

WPŁYW RODZAJU OLEJU SMAśALNICZEGO NA WŁAŚCIWOŚCI CZIPSÓW ZIEMNIACZANYCH PODCZAS PRZECHOWYWANIA ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 2008 z. 530: 363-370 WPŁYW RODZAJU OLEJU SMAśALNICZEGO NA WŁAŚCIWOŚCI CZIPSÓW ZIEMNIACZANYCH PODCZAS PRZECHOWYWANIA Agnieszka Kita, Małgorzata Gwoździowska Katedra

Bardziej szczegółowo

Wpływ temperatury smażenia i stopnia degradacji medium smażalniczego na jakość chipsów ziemniaczanych

Wpływ temperatury smażenia i stopnia degradacji medium smażalniczego na jakość chipsów ziemniaczanych NR 272 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2014 MAGDA ANIOŁOWSKA AGNIESZKA KITA Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wpływ temperatury smażenia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZASU I TEMPERATURY PRZECHOWYWANIA NA WŁAŚCIWOŚCI ORGANOLEPTYCZNE I STABILNOŚĆ TŁUSZCZU W CZEKOLADACH PEŁNOMLECZNYCH

WPŁYW CZASU I TEMPERATURY PRZECHOWYWANIA NA WŁAŚCIWOŚCI ORGANOLEPTYCZNE I STABILNOŚĆ TŁUSZCZU W CZEKOLADACH PEŁNOMLECZNYCH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIV, 2011, 3, str. 512-516 Jolanta Kowalska, Ewa Majewska, Paulina Jakubowska WPŁYW CZASU I TEMPERATURY PRZECHOWYWANIA NA WŁAŚCIWOŚCI ORGANOLEPTYCZNE I STABILNOŚĆ TŁUSZCZU W CZEKOLADACH

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRZEESTRYFIKOWANIA ENZYMATYCZNEGO NA JAKOŚCIOWE PARAMETRY ŻYWIENIOWE OLEJÓW ROŚLINNYCH

WPŁYW PRZEESTRYFIKOWANIA ENZYMATYCZNEGO NA JAKOŚCIOWE PARAMETRY ŻYWIENIOWE OLEJÓW ROŚLINNYCH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 344 348 Magdalena Wirkowska, Joanna Bryś, Katarzyna Tarnowska, Bolesław Kowalski WPŁYW PRZEESTRYFIKOWANIA ENZYMATYCZNEGO NA JAKOŚCIOWE PARAMETRY ŻYWIENIOWE OLEJÓW

Bardziej szczegółowo

ZMIANY FRAKCJI TŁUSZCZOWEJ I WŁAŚCIWOŚCI ORGANOLEPTYCZNYCH FRYTEK W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA

ZMIANY FRAKCJI TŁUSZCZOWEJ I WŁAŚCIWOŚCI ORGANOLEPTYCZNYCH FRYTEK W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2007, 4 (53), 66 75 AGNIESZKA KITA, GRAŻYNA LISIŃSKA ZMIANY FRAKCJI TŁUSZCZOWEJ I WŁAŚCIWOŚCI ORGANOLEPTYCZNYCH FRYTEK W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA S t r

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RODZAJU DODATKU I TEMPERATURY EKSTRUZJI NA ZAWARTOŚĆ AKRYLAMIDU W CHRUPKACH KUKURYDZIANYCH

WPŁYW RODZAJU DODATKU I TEMPERATURY EKSTRUZJI NA ZAWARTOŚĆ AKRYLAMIDU W CHRUPKACH KUKURYDZIANYCH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 315 319 Elżbieta Rytel. Agnieszka Tajner-Czopek, Anna Pęksa, Agnieszka Kita, Joanna Miedzianka WPŁYW RODZAJU DODATKU I TEMPERATURY EKSTRUZJI NA ZAWARTOŚĆ AKRYLAMIDU

Bardziej szczegółowo

Wpływ procesu smażenia na zawartość steroli i zmiany jakości częściowo uwodornionego oleju rzepakowego *

Wpływ procesu smażenia na zawartość steroli i zmiany jakości częściowo uwodornionego oleju rzepakowego * Tom XXVII ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2006 Dominik Kmiecik, Józef Korczak, Magdalena Rudzińska*, Henryk Jeleń* Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu Katedra Technologii Żywienia Człowieka,

Bardziej szczegółowo

Tom XXI Rośliny Oleiste 2000

Tom XXI Rośliny Oleiste 2000 Tom XXI Rośliny Oleiste 2000 Barbara Robak, Marek Gogolewski Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Biochemii i Analizy Żywności Zmiany fizyko-chemiczne zachodzące w oleju rzepakowym w trakcie ogrzewania

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRZEESTRYFIKOWANIA ENZYMATYCZNEGO NA STABILNOŚĆ OKSYDATYWNĄ MIESZANINY TŁUSZCZU KURZEGO Z OLEJEM RZEPAKOWYM

WPŁYW PRZEESTRYFIKOWANIA ENZYMATYCZNEGO NA STABILNOŚĆ OKSYDATYWNĄ MIESZANINY TŁUSZCZU KURZEGO Z OLEJEM RZEPAKOWYM BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 314 318 Magdalena Kostecka, Bolesław Kowalski WPŁYW PRZEESTRYFIKOWANIA ENZYMATYCZNEGO NA STABILNOŚĆ OKSYDATYWNĄ MIESZANINY TŁUSZCZU KURZEGO Z OLEJEM RZEPAKOWYM

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA ZAWARTOŚĆ AKRYLAMIDU W WYBRANYCH PRZETWORACH ZIEMNIACZANYCH

WPŁYW PARAMETRÓW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA ZAWARTOŚĆ AKRYLAMIDU W WYBRANYCH PRZETWORACH ZIEMNIACZANYCH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 320 325 Agnieszka Tajner-Czopek, Elżbieta Rytel, Agnieszka Kita, Anna Pęksa, Joanna Miedzianka WPŁYW PARAMETRÓW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA ZAWARTOŚĆ AKRYLAMIDU W WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ MAKARONÓW INSTANT W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW PROCESU SMAŻENIA

JAKOŚĆ MAKARONÓW INSTANT W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW PROCESU SMAŻENIA ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2013, 3 (88), 151 163 KATARZYNA MARCINIAK-ŁUKASIAK, ANNA ŻBIKOWSKA JAKOŚĆ MAKARONÓW INSTANT W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW PROCESU SMAŻENIA S t r e s z c z e n i e Celem

Bardziej szczegółowo

Właściwości chipsów ziemniaczanych smażonych klasycznie i ciśnieniowo

Właściwości chipsów ziemniaczanych smażonych klasycznie i ciśnieniowo NR 266 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2012 AGNIESZKA KITA 1 HONORATA DANILCZENKO 2 ELWIRA JARIENE 2 KLAUDIA KUŁAKOWSKA 1 1 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2 Aleksandras Stulginskis

Bardziej szczegółowo

Wpływ czasu przechowywania na zmiany liczby nadtlenkowej i anizydynowej mrożonych ziemniaczanych produktów smażonych

Wpływ czasu przechowywania na zmiany liczby nadtlenkowej i anizydynowej mrożonych ziemniaczanych produktów smażonych NR 279 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2016 JOANNA KOBUS-CISOWSKA DOMINIK KMIECIK BARTOSZ KULCZYŃSKI GRZEGORZ GANDECKI 1 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Technologii Żywienia

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI ŁOJU WOŁOWEGO I TŁUSZCZU MLECZNEGO PRZEZ PRZEESTRYFIKOWANIE ENZYMATYCZNE Z OLEJEM RZEPAKOWYM

MODYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI ŁOJU WOŁOWEGO I TŁUSZCZU MLECZNEGO PRZEZ PRZEESTRYFIKOWANIE ENZYMATYCZNE Z OLEJEM RZEPAKOWYM BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 304 308 Joanna Bryś, Katarzyna Tarnowska, Magdalena Wirkowska, Bolesław Kowalski MODYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI ŁOJU WOŁOWEGO I TŁUSZCZU MLECZNEGO PRZEZ PRZEESTRYFIKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Selected quality parameters of wheat and potato snacks fried in different fats

Selected quality parameters of wheat and potato snacks fried in different fats 54 POSTĘPY TECHNIKI PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO 2/2016 Dr hab. inż. Małgorzata WRONIAK Mgr inż. Daria PREJS Dr hab. inż. Monika JANOWICZ* Dr inż. Katarzyna RATUSZ Mgr inż. Małgorzata KORNATOWSKA Katedra Technologii

Bardziej szczegółowo

Tytuł pracy w języku angielskim: Microstructural characterization of Ag/X/Ag (X = Sn, In) joints obtained as the effect of diffusion soledering.

Tytuł pracy w języku angielskim: Microstructural characterization of Ag/X/Ag (X = Sn, In) joints obtained as the effect of diffusion soledering. Dr inż. Przemysław Skrzyniarz Kierownik pracy: Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba Tytuł pracy w języku polskim: Charakterystyka mikrostruktury spoin Ag/X/Ag (X = Sn, In) uzyskanych w wyniku niskotemperaturowego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RODZAJU TŁUSZCZU SMAALNICZEGO NA WŁACIWOCI SENSORYCZNE CZIPSÓW ZIEMNIACZANYCH PODCZAS PRZECHOWYWANIA

WPŁYW RODZAJU TŁUSZCZU SMAALNICZEGO NA WŁACIWOCI SENSORYCZNE CZIPSÓW ZIEMNIACZANYCH PODCZAS PRZECHOWYWANIA YWNO. Nauka. Technologia. Jako, 2004, 1 (38), 55-64 AGNIESZKA KITA, GRAYNA LISISKA WPŁYW RODZAJU TŁUSZCZU SMAALNICZEGO NA WŁACIWOCI SENSORYCZNE CZIPSÓW ZIEMNIACZANYCH PODCZAS PRZECHOWYWANIA S t r e s z

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA DYFUZJI WODY W KOSTKACH MARCHWI OD TEMPERATURY POWIETRZA SUSZĄCEGO

ZALEŻNOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA DYFUZJI WODY W KOSTKACH MARCHWI OD TEMPERATURY POWIETRZA SUSZĄCEGO Inżynieria Rolnicza 5(13)/211 ZALEŻNOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA DYFUZJI WODY W KOSTKACH MARCHWI OD TEMPERATURY POWIETRZA SUSZĄCEGO Marian Szarycz, Krzysztof Lech, Klaudiusz Jałoszyński Instytut Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

Grubość plasterków ziemniaka a właściwości chipsów à la kettle

Grubość plasterków ziemniaka a właściwości chipsów à la kettle NR 266 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2012 KLAUDIA KUŁAKOWSKA MAGDA ANIOŁOWSKA EWA GÓRNICKA AGNIESZKA KITA Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY WARTOŚCI ODŻYWCZEJ OLEJU Z PESTEK WINOGRON POD WPŁYWEM ŚWIEŻEGO ZIELA TYMIANKU

ZMIANY WARTOŚCI ODŻYWCZEJ OLEJU Z PESTEK WINOGRON POD WPŁYWEM ŚWIEŻEGO ZIELA TYMIANKU BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 1148 1152 Małgorzata Stec, Ewa Kurzeja, Iwona Mazurek, Katarzyna Pawłowska-Góral ZMIANY WARTOŚCI ODŻYWCZEJ OLEJU Z PESTEK WINOGRON POD WPŁYWEM ŚWIEŻEGO ZIELA

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie rzepakowego oleju posmażalniczego na węglu aktywnym modyfikowanym stałym KOH

Oczyszczanie rzepakowego oleju posmażalniczego na węglu aktywnym modyfikowanym stałym KOH Zeszyty Naukowe nr 767 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Katedra Chemii Ogólnej Oczyszczanie rzepakowego oleju posmażalniczego na węglu aktywnym modyfikowanym stałym KOH 1. Wprowadzenie Rzepak

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe. Analiza zmian oksydacyjnych i zawartości kwasów tłuszczowych w oleju Kujawski pod wpływem ogrzewania mikrofalowego.

Zeszyty Naukowe. Analiza zmian oksydacyjnych i zawartości kwasów tłuszczowych w oleju Kujawski pod wpływem ogrzewania mikrofalowego. Zeszyty Naukowe Towaroznawstwo Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 912 ISSN 1898-6447 Zesz. Nauk. UEK, 2013; 912: 73 88 Katedra Chemii Ogólnej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Analiza zmian oksydacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, r.

Wrocław, r. Prof. dr hab. Agnieszka Kita Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa Wydział Nauk o Żywności Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wrocław, 15.10.2016 r. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Mateusza

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie oleju po sma eniu przetworów rybnych na w glu aktywnym modyfikowanym kwasem siarkowym

Oczyszczanie oleju po sma eniu przetworów rybnych na w glu aktywnym modyfikowanym kwasem siarkowym Zeszyty Naukowe nr 710 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Wojciech Chwia kowski Katedra Chemii i Kinetyki Procesów Oczyszczanie oleju po sma eniu przetworów rybnych na w glu aktywnym modyfikowanym kwasem

Bardziej szczegółowo

Spożycie smażonych produktów ziemniaczanych przez studentów zamieszkałych w domach rodzinnych i akademikach

Spożycie smażonych produktów ziemniaczanych przez studentów zamieszkałych w domach rodzinnych i akademikach Kmiecik Probl Hig D Epidemiol i wsp. Spożycie 2014, smażonych 95(1): 203-207 produktów ziemniaczanych przez studentów zamieszkałych... 203 Spożycie smażonych produktów ziemniaczanych przez studentów zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OGRZEWANIA MIKROFALOWEGO NA ZMIANY W SKŁADZIE KWASÓW TŁUSZCZOWYCH W OLEJACH ARACHIDOWYM I ARGANOWYM

WPŁYW OGRZEWANIA MIKROFALOWEGO NA ZMIANY W SKŁADZIE KWASÓW TŁUSZCZOWYCH W OLEJACH ARACHIDOWYM I ARGANOWYM Lidia Ostasz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie WPŁYW OGRZEWANIA MIKROFALOWEGO NA ZMIANY W SKŁADZIE KWASÓW TŁUSZCZOWYCH W OLEJACH ARACHIDOWYM I ARGANOWYM Oleje arachidowy i arganowy charakteryzują się

Bardziej szczegółowo

2 Chmiel Polski S.A., ul. Diamentowa 27, Lublin

2 Chmiel Polski S.A., ul. Diamentowa 27, Lublin Acta Agrophyisca, 25, 6(2), 353-357 PORÓWNANIE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW STARZENIA W OCENIE WYBRANYCH PRODUKTÓW CHMIELOWYCH Jerzy Jamroz 1, Artur Mazurek 1, Marek Bolibok 2, Wojciech Błaszczak 2 1 Zakład Oceny

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKŁADU I JAKOŚCI TŁUSZCZU Z MEDIUM I FRYTEK Z RESTAURACJI TYPU FAST-FOOD, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM IZOMERÓW TRANS KWASÓW TŁUSZCZOWYCH

ANALIZA SKŁADU I JAKOŚCI TŁUSZCZU Z MEDIUM I FRYTEK Z RESTAURACJI TYPU FAST-FOOD, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM IZOMERÓW TRANS KWASÓW TŁUSZCZOWYCH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 4, str. 1095 1103 Jarosława Rutkowska, Anna Żbikowska 1) ANALIZA SKŁADU I JAKOŚCI TŁUSZCZU Z MEDIUM I FRYTEK Z RESTAURACJI TYPU FAST-FOOD, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

SKŁAD KWASÓW TŁUSZCZOWYCH WYBRANYCH OLEJÓW JADALNYCH

SKŁAD KWASÓW TŁUSZCZOWYCH WYBRANYCH OLEJÓW JADALNYCH ROCZN. PZH, 2003, 54, NR 3, 263 267 MAREK DANIEWSKI, BOHDAN JACÓRZYŃSKI, AGNIESZKA FILIPEK, JAROSŁAW BALAS, MAŁGORZATA PAWLICKA, EUGENIA MIELNICZUK SKŁAD KWASÓW TŁUSZCZOWYCH WYBRANYCH OLEJÓW JADALNYCH

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego

Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego Instytut Nafty i Gazu Prace Naukowe Instytutu Nafty I Gazu nr 172 Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego Bio-components in Diesel fuels

Bardziej szczegółowo

Wpływ obecności wody na zmiany wskaźników jakościowych olejów roślinnych podczas ich ogrzewania mikrofalowego oraz we frytkownicy

Wpływ obecności wody na zmiany wskaźników jakościowych olejów roślinnych podczas ich ogrzewania mikrofalowego oraz we frytkownicy Zeszyty Naukowe nr 767 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Lidia Ostasz Katedra Chemii Ogólnej Bronisław Buczek Katedra Chemii Ogólnej Wpływ obecności wody na zmiany wskaźników jakościowych olejów

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DODATKU CZOSNKU W PRODUKCJI FRYTEK NA ZAWARTOŚĆ AKRYLAMIDU I WYBRANE CECHY JAKOŚCIOWE

WPŁYW DODATKU CZOSNKU W PRODUKCJI FRYTEK NA ZAWARTOŚĆ AKRYLAMIDU I WYBRANE CECHY JAKOŚCIOWE BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIX, 2016, 3, str. 276 281 Mateusz Gertchen 1, Agnieszka Tajner-Czopek 1, Agnieszka Kita 1, Elżbieta Rytel 1, Anna Pęksa 1, Joanna Miedzianka 1, Monika Bronkowska 2, Joanna Wyka

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA LETNIA. Sekcja Chemii i Technologii Tłuszczów PTTŻ ANALITYKI I TECHNOLOGII OLEJÓW TŁOCZONYCH NA ZIMNO. Poznań,

SZKOŁA LETNIA. Sekcja Chemii i Technologii Tłuszczów PTTŻ ANALITYKI I TECHNOLOGII OLEJÓW TŁOCZONYCH NA ZIMNO. Poznań, SZKOŁA LETNIA ANALITYKI I TECHNOLOGII OLEJÓW TŁOCZONYCH NA ZIMNO Poznań, 7-8.09.2017 Szkoła letnia Analityki i technologii olejów tłoczonych na zimno Program szkolenia Poznań, 7-8.09.2017 Dzień 1 7.09.2017

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Nauki o Żywności i Żywieniu Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2012 Tom 6 Zeszyt 4 MAŁGORZATA TAŃSKA

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 21611 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.07.08 08766864.6 (97)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAWARTOŚCI I JAKOŚCI TŁUSZCZU W POLSKICH SMAŻONYCH CHIPSACH ZIEMNIACZANYCH

ANALIZA ZAWARTOŚCI I JAKOŚCI TŁUSZCZU W POLSKICH SMAŻONYCH CHIPSACH ZIEMNIACZANYCH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLVIII, 2015, 4, str. 622 629 Magdalena Zychnowska, Krzysztof Krygier, Marlena Iwańczuk ANALIZA ZAWARTOŚCI I JAKOŚCI TŁUSZCZU W POLSKICH SMAŻONYCH CHIPSACH ZIEMNIACZANYCH Zakład

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBRANYCH PRODUKTÓW TŁUSZCZOWYCH NA STABILNOŚĆ CHLOROWODORKU TIAMINY

WPŁYW WYBRANYCH PRODUKTÓW TŁUSZCZOWYCH NA STABILNOŚĆ CHLOROWODORKU TIAMINY ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2014, 6 (97), 150 158 DOI: 10.15193/ZNTJ/2014/97/150-158 KRYSTYNA SZYMANDERA-BUSZKA, KATARZYNA WASZKOWIAK WPŁYW WYBRANYCH PRODUKTÓW TŁUSZCZOWYCH NA STABILNOŚĆ CHLOROWODORKU

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka wybranych rynkowych olejów roślinnych tłoczonych na zimno

Charakterystyka wybranych rynkowych olejów roślinnych tłoczonych na zimno Tom XIX Rośliny Oleiste 1998 Krzysztof Krygier, Małgorzata Wroniak, Krzysztof Dobczyński, Iwona Kiełt Stanisław Grześkiewicz*, Mieczysław Obiedziński* SGGW w Warszawie, Katedra Technologii Zbóż, Nasion

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZANIE OLEJU POSMAŻALNICZEGO NA WYGRZEWANYM W ATMOSFERZE AZOTU WĘGLU AKTYWNYM

OCZYSZCZANIE OLEJU POSMAŻALNICZEGO NA WYGRZEWANYM W ATMOSFERZE AZOTU WĘGLU AKTYWNYM Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2008) WOJCIECH CHWIAŁKOWSKI, BRONISŁAW BUCZEK Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa, Katedra Chemii Ogólnej ul. Sienkiewicza 5, 30-033

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZWIĄZKÓW CZYNNYCH Z ZIELA TYMIANKU NA WARTOŚĆ ODŻYWCZĄ OLEJU Z PESTEK WINOGRON PODCZAS JEGO OGRZEWANIA

WPŁYW ZWIĄZKÓW CZYNNYCH Z ZIELA TYMIANKU NA WARTOŚĆ ODŻYWCZĄ OLEJU Z PESTEK WINOGRON PODCZAS JEGO OGRZEWANIA BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 1110 1116 Małgorzata Stec, Ewa Kurzeja, Iwona Mazurek, Katarzyna Pawłowska-Góral WPŁYW ZWIĄZKÓW CZYNNYCH Z ZIELA TYMIANKU NA WARTOŚĆ ODŻYWCZĄ OLEJU Z PESTEK WINOGRON

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PALIWA RME W OLEJU NAPĘDOWYM NA WŁAŚCIWOŚCI SMARNE W SKOJARZENIU STAL ALUMINIUM

WPŁYW PALIWA RME W OLEJU NAPĘDOWYM NA WŁAŚCIWOŚCI SMARNE W SKOJARZENIU STAL ALUMINIUM 1-2006 PROBLEMY EKSPLOATACJI 257 Adam KONIUSZY, Bartłomiej BATKO Akademia Rolnicza, Szczecin WPŁYW PALIWA RME W OLEJU NAPĘDOWYM NA WŁAŚCIWOŚCI SMARNE W SKOJARZENIU STAL ALUMINIUM Słowa kluczowe Paliwo

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU I SKŁAD KWASÓW TŁUSZCZOWYCH WYBRANYCH RYNKOWYCH PRODUKTÓW PRZEKĄSKOWYCH (ORZECHY, NASIONA)

ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU I SKŁAD KWASÓW TŁUSZCZOWYCH WYBRANYCH RYNKOWYCH PRODUKTÓW PRZEKĄSKOWYCH (ORZECHY, NASIONA) ROCZN. PZH, 2002, 53, NR 3, 237 241 MAREK DANIEWSKI, JAROSŁAW BALAS, MAŁGORZATA PAWLICKA, AGNIESZKA FILIPEK, EUGENIA MIELNICZUK, BOHDAN JACÓRZYŃSKI ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU I SKŁAD KWASÓW TŁUSZCZOWYCH WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 128 Stanis³aw Mroziñski STABILIZACJA W ASNOŒCI CYKLICZNYCH METALI I JEJ WP YW NA TRWA OŒÆ ZMÊCZENIOW BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

OCENA PORÓWNAWCZA ZUśYCIA PALIWA SILNIKA CIĄGNIKOWEGO ZASILANEGO BIOPALIWEM RZEPAKOWYM I OLEJEM NAPĘDOWYM

OCENA PORÓWNAWCZA ZUśYCIA PALIWA SILNIKA CIĄGNIKOWEGO ZASILANEGO BIOPALIWEM RZEPAKOWYM I OLEJEM NAPĘDOWYM InŜynieria Rolnicza 6/26 Jacek Wasilewski Katedra Energetyki i Pojazdów Akademia Rolnicza w Lublinie OCENA PORÓWNAWCZA ZUśYCIA PALIWA SILNIKA CIĄGNIKOWEGO ZASILANEGO BIOPALIWEM RZEPAKOWYM I OLEJEM NAPĘDOWYM

Bardziej szczegółowo

Badanie wpływu zawartości nasion uszkodzonych na jakość oleju rzepakowego tłoczonego na zimno

Badanie wpływu zawartości nasion uszkodzonych na jakość oleju rzepakowego tłoczonego na zimno Tom XXI Rośliny Oleiste 2000 Krzysztof Krygier, Małgorzata Wroniak, Stanisław Grześkiewicz* Mieczysław Obiedziński* SGGW w Warszawie, Katedra Technologii Zbóż, Nasion Oleistych i Koncentratów Spożywczych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW BLANSZOWANIA I SORPCJI WODY NA ZMIANĘ GĘSTOŚCI PÓŁPRODUKTÓW NA FRYTKI

WPŁYW BLANSZOWANIA I SORPCJI WODY NA ZMIANĘ GĘSTOŚCI PÓŁPRODUKTÓW NA FRYTKI Inżynieria Rolnicza 9(118)/2009 WPŁYW BLANSZOWANIA I SORPCJI WODY NA ZMIANĘ GĘSTOŚCI PÓŁPRODUKTÓW NA FRYTKI Zygmunt Sobol Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych, Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie 2014 Tom 8 Zeszyt 4 ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net #58 Dział: Nauki o Żywności i Żywieniu Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu DOMINIK KMIECIK,

Bardziej szczegółowo

Dorota Derewiaka, Krzysztof Dasiewicz, Justyna Rutkowska, Beata Drużyńska, Marta Ciecierska, Ewa Majewska, Jolanta Kowalska, Rafał Wołosiak

Dorota Derewiaka, Krzysztof Dasiewicz, Justyna Rutkowska, Beata Drużyńska, Marta Ciecierska, Ewa Majewska, Jolanta Kowalska, Rafał Wołosiak BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIX, 2016, 3, str. 261 265 Dorota Derewiaka, Krzysztof Dasiewicz, Justyna Rutkowska, Beata Drużyńska, Marta Ciecierska, Ewa Majewska, Jolanta Kowalska, Rafał Wołosiak PORÓWNANIE

Bardziej szczegółowo

Wpływ dodatku wytłoków rzepakowych na właściwości smażonych chrupek ziemniaczanych

Wpływ dodatku wytłoków rzepakowych na właściwości smażonych chrupek ziemniaczanych TOM XXXIII ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2012 Agnieszka Kita, Ewa Górnicka, Aneta Wojdyło*, Wioletta Drożdż Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa * Katedra

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa POLSKIE TOWARZYSTWO NAUK OGRODNICZYCH ODDZIAŁ W LUBLINIE Międzynarodowa Konferencja Naukowa OGRODNICTWO W KSZTAŁTOWANIU JAKOŚCI ŻYCIA oraz Jubileusz 45-lecia Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Bardziej szczegółowo

Wpływ temperatury prażenia na właściwości nasion słonecznika

Wpływ temperatury prażenia na właściwości nasion słonecznika TOM XXXI ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2010 Ewa Płuciennik, Agnieszka Kita, Adam Figiel* Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa * Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Wpływ nawożenia na skład frakcji lipidowej nasion lnianki (Camelina sativa L. Cr.) i katranu (Crambe abissinica Hochst.)

Wpływ nawożenia na skład frakcji lipidowej nasion lnianki (Camelina sativa L. Cr.) i katranu (Crambe abissinica Hochst.) Tom XX Rośliny Oleiste 1999 Ryszard Zadernowski, Wojciech Budzyński*, Halina Nowak-Polakowska Abdul Aleem Rashed, Krzysztof Jankowski Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Katedra Przetwórstwa i Chemii

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Naukowe i Monografie Treatises and Monographs. Aneta Cegiełka. SGGW w Warszawie Katedra Technologii Żywności

Rozprawy Naukowe i Monografie Treatises and Monographs. Aneta Cegiełka. SGGW w Warszawie Katedra Technologii Żywności Rozprawy Naukowe i Monografie Treatises and Monographs Aneta Cegiełka SGGW w Warszawie Katedra Technologii Żywności Badania nad określeniem wpływu zastąpienia zwierzęcego surowca tłuszczowego olejami roślinnymi

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN 14214:2004/AC

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN 14214:2004/AC POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY P o l s k i K o m i t e t N o r m a l i z a c y j n y ICS 75.160.20 PN-EN 14214:2004/AC grudzień 2008 Wprowadza EN 14214:2003/AC:2007, IDT Dotyczy PN-EN 14214 Paliwa do pojazdów

Bardziej szczegółowo

PEROKSYDACJA LIPIDÓW W OLEJU SOJOWYM I KUKURYDZIANYM, PODDANYCH OBRÓBCE TERMICZNEJ I PO SMAŻENIU W NICH BIAŁKA

PEROKSYDACJA LIPIDÓW W OLEJU SOJOWYM I KUKURYDZIANYM, PODDANYCH OBRÓBCE TERMICZNEJ I PO SMAŻENIU W NICH BIAŁKA BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 1, str. 52 58 Małgorzata Stec, Ewa Kurzeja, Arkadiusz Czerwiec, Agnieszka Jasek, Maria Wardas PEROKSYDACJA LIPIDÓW W OLEJU SOJOWYM I KUKURYDZIANYM, PODDANYCH OBRÓBCE

Bardziej szczegółowo

Equipment for ultrasound disintegration of sewage sludge disseminated within the Record Biomap project (Horizon 2020)

Equipment for ultrasound disintegration of sewage sludge disseminated within the Record Biomap project (Horizon 2020) Research Coordination for a Low-Cost Biomethane Production at Small and Medium Scale Applications, akronim Record Biomap Equipment for ultrasound disintegration of sewage sludge disseminated within the

Bardziej szczegółowo

OCENA AUTENTYCZNOŚCI WYBRANYCH CZEKOLAD

OCENA AUTENTYCZNOŚCI WYBRANYCH CZEKOLAD ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2008, 4 (59), 74 79 JOLANTA KOWALSKA, ANNA BZDUCHA, DOROTA DEREWIAKA, KATARZYNA KOPAŃSKA, ANETA NITEK OCENA AUTENTYCZNOŚCI WYBRANYCH CZEKOLAD S t r e s z c z e n i

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

Obserwacje nad zawartością DHA i cholesterolu w żółtku oraz wartością smakową jaj u kur otrzymujących w paszy tłuszcz rzepakowy lub rybny

Obserwacje nad zawartością DHA i cholesterolu w żółtku oraz wartością smakową jaj u kur otrzymujących w paszy tłuszcz rzepakowy lub rybny Tom XX Rośliny Oleiste 1998 Jerzy Koreleski, Maria Kuchta, Anna Sieradzka nstytut Zootechniki w Krakowie, Zakład Żywienia Zwierząt Obserwacje nad zawartością DHA i cholesterolu w żółtku oraz wartością

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU. Made in Poland PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984

PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU. Made in Poland PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984 PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU Made in Poland www.klepki.pl PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984 Firma Producent Parkietu Kazimierz Wiśniewski specjalizuje się w produkcji litego

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2178386 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.07.08 0876686.3 (13) (1) T3 Int.Cl. A23D 9/00 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

Bartosz Kosmalski. Charakterystyka projektowanych jaj kurzych oraz ich technologiczne zastosowanie 1

Bartosz Kosmalski. Charakterystyka projektowanych jaj kurzych oraz ich technologiczne zastosowanie 1 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Nauk o Żywności Kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka Specjalność: Technologia produktów zwierzęcych Bartosz Kosmalski Charakterystyka projektowanych

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób oznaczania zawartości metylowych estrów kwasów tłuszczowych (FAME) w paliwach. UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice, PL

PL B1. Sposób oznaczania zawartości metylowych estrów kwasów tłuszczowych (FAME) w paliwach. UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice, PL PL 215606 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215606 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 394663 (51) Int.Cl. G01N 33/22 (2006.01) G01N 23/223 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Olej sojowy surowy (częściowo 5% - poz. 20 zał. Nr 10 do ustawy o VAT Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne wyłącznie jadalne);

Olej sojowy surowy (częściowo 5% - poz. 20 zał. Nr 10 do ustawy o VAT Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne wyłącznie jadalne); WYKAZ TOWARÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ MONITOROWANIU WG ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 czerwca 2017 w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i społeczno-demograficzne czynniki zgonów osób w wieku produkcyjnym w Polsce w latach

Ekonomiczne i społeczno-demograficzne czynniki zgonów osób w wieku produkcyjnym w Polsce w latach UNIWERSTYTET EKONOMICZNY W POZNANIU WYDZIAŁ EKONOMII Mgr Marta Majtkowska Ekonomiczne i społeczno-demograficzne czynniki zgonów osób w wieku produkcyjnym w Polsce w latach 2002-2013 Streszczenie rozprawy

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII ODBICIOWEJ W ZAKRESIE BLISKIEJ PODCZERWIENI DO OZNACZANIA ZAWARTOŚCI WODY W MAŚLE

ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII ODBICIOWEJ W ZAKRESIE BLISKIEJ PODCZERWIENI DO OZNACZANIA ZAWARTOŚCI WODY W MAŚLE SCIENTIARUM POLONORUMACTA Technologia Alimentaria 1(2) 2002, 109-113 ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII ODBICIOWEJ W ZAKRESIE BLISKIEJ PODCZERWIENI DO OZNACZANIA ZAWARTOŚCI WODY W MAŚLE Agnieszka Bilska, Krystyna

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TERMOOKSYDACYJNYCH ZMIAN NA PROCES TRAWIENIA IN VITRO OLEJU RZEPAKOWEGO I FRYTURY PAN MAX W OBECNOŚCI RESWERATROLU I AZOTANÓW

WPŁYW TERMOOKSYDACYJNYCH ZMIAN NA PROCES TRAWIENIA IN VITRO OLEJU RZEPAKOWEGO I FRYTURY PAN MAX W OBECNOŚCI RESWERATROLU I AZOTANÓW BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIII, 2010, 3, str. 300 308 Grażyna Pokorska-Lis, Andrzej Tokarz, Katarzyna Florczykiewicz WPŁYW TERMOOKSYDACYJNYCH ZMIAN NA PROCES TRAWIENIA IN VITRO OLEJU RZEPAKOWEGO I FRYTURY

Bardziej szczegółowo

BADANIE OBECNOŚCI WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH W TŁUSZCZACH PO PROCESIE SMAŻENIA

BADANIE OBECNOŚCI WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH W TŁUSZCZACH PO PROCESIE SMAŻENIA Proceedings of ECOpole Vol. 1, No. 1/2 7 Maria L. JESIONEK 1, Jolanta ODZIMEK 1 i Anna WLAZŁO 1 BADANIE OBECNOŚCI WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH W TŁUSZCZACH PO PROCESIE SMAŻENIA INVESTIGATION

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TŁUSZCZÓW DO PRZYGOTOWANIA POTRAW SMAŻONYCH W WARUNKACH DOMOWYCH

WYKORZYSTANIE TŁUSZCZÓW DO PRZYGOTOWANIA POTRAW SMAŻONYCH W WARUNKACH DOMOWYCH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 1117 1122 Renata Korzeniowska-Ginter 1, Ewa Czarniecka-Skubina 2 WYKORZYSTANIE TŁUSZCZÓW DO PRZYGOTOWANIA POTRAW SMAŻONYCH W WARUNKACH DOMOWYCH 1 Akademia Morska,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DODATKU SORBITOLU NA WYBRANE CECHY PRODUKTU PO AGLOMERACJI WYSOKOCIŚNIENIOWEJ

WPŁYW DODATKU SORBITOLU NA WYBRANE CECHY PRODUKTU PO AGLOMERACJI WYSOKOCIŚNIENIOWEJ Inżynieria Rolnicza 5(93)/2007 WPŁYW DODATKU SORBITOLU NA WYBRANE CECHY PRODUKTU PO AGLOMERACJI WYSOKOCIŚNIENIOWEJ Paweł Sobczak, Kazimierz Zawiślak Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Akademia Rolnicza

Bardziej szczegółowo

BADAWCZA I DYDAKTYCZNA

BADAWCZA I DYDAKTYCZNA APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA Ocena jakości wybranych olejów rzepakowych rafinowanych i tłoczonych na zimno dostępnych na polskim rynku Edyta Popis, Katarzyna Ratusz, Krzysztof Krygier Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

BŁĘDY OKREŚLANIA MASY KOŃCOWEJ W ZAKŁADACH SUSZARNICZYCH WYKORZYSTUJĄC METODY LABORATORYJNE

BŁĘDY OKREŚLANIA MASY KOŃCOWEJ W ZAKŁADACH SUSZARNICZYCH WYKORZYSTUJĄC METODY LABORATORYJNE Inżynieria Rolnicza 5(103)/2008 BŁĘDY OKREŚLANIA MASY KOŃCOWEJ W ZAKŁADACH SUSZARNICZYCH WYKORZYSTUJĄC METODY LABORATORYJNE Zbigniew Zdrojewski, Stanisław Peroń, Mariusz Surma Instytut Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie mieszaniny węgli aktywnych o różnym charakterze powierzchni do oczyszczania oleju posmażalniczego

Zastosowanie mieszaniny węgli aktywnych o różnym charakterze powierzchni do oczyszczania oleju posmażalniczego Inżynieria i Ochrona Środowiska 2013, t. 16, nr 3, s. 361-371 Wojciech CHWIAŁKOWSKI 1 Elbląski Park Technologiczny, Dział Badań i Rozwoju, ul. St. Sulimy 1, 82-300 Elbląg e-mail: wojciech.chwialkowski@ept.umelblag.pl

Bardziej szczegółowo

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCIOWYCH KONCENTRATÓW OBIADOWYCH

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCIOWYCH KONCENTRATÓW OBIADOWYCH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLVI, 2013, 3, str. 331 336 Beata Borkowska, Magdalena Śmigielska OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCIOWYCH KONCENTRATÓW OBIADOWYCH Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością Akademii

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OLEJE I TŁUSZCZE ROŚLINNE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OLEJE I TŁUSZCZE ROŚLINNE Załącznik nr 6.3 do SIWZ (dotyczy części III zamówienia) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OLEJE I TŁUSZCZE ROŚLINNE MARGARYNA opis wg słownika CPV kod CPV 15431000-8 indeks materiałowy JIM 1 Wstęp 1.1 Zakres

Bardziej szczegółowo

Conception of reuse of the waste from onshore and offshore in the aspect of

Conception of reuse of the waste from onshore and offshore in the aspect of Conception of reuse of the waste from onshore and offshore in the aspect of environmental protection" Koncepcja zagospodarowania odpadów wiertniczych powstających podczas wierceń lądowych i morskich w

Bardziej szczegółowo

Ocena stabilności oksydatywnej wybranych olejów spożywczych tłoczonych na zimno

Ocena stabilności oksydatywnej wybranych olejów spożywczych tłoczonych na zimno Tom XXVIII ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 27 Małgorzata Wroniak, Daniela Łukasik Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Zakład Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych, Katedra Technologii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7b do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II - OLEJE I TŁUSZCZE ROŚLINNE 1. OLEJ RZEPAKOWY 1 Wstęp 1 Zakres Niniejszym opisem przedmiotu zmówienia objęto wymagania, metody badań

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I - OLEJE I TŁUSZCZE ROŚLINNE OLEJ RZEPAKOWY

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I - OLEJE I TŁUSZCZE ROŚLINNE OLEJ RZEPAKOWY Załącznik nr 8a do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I - OLEJE I TŁUSZCZE ROŚLINNE OLEJ RZEPAKOWY 1 Wstęp 1 Zakres Niniejszym opisem przedmiotu zmówienia objęto wymagania, metody badań

Bardziej szczegółowo

Magdalena Wirkowska, Joanna Bryś, Agata Górska, Ewa Ostrowska-Ligęza, Katarzyna Ratusz, Magdalena Łukasz

Magdalena Wirkowska, Joanna Bryś, Agata Górska, Ewa Ostrowska-Ligęza, Katarzyna Ratusz, Magdalena Łukasz BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIV, 2011, 3, str. 503-507 Magdalena Wirkowska, Joanna Bryś, Agata Górska, Ewa Ostrowska-Ligęza, Katarzyna Ratusz, Magdalena Łukasz JAKOŚĆ FRAKCJI LIPIDOWEJ W PROZDROWOTNYCH WYROBACH

Bardziej szczegółowo

EDYTA KATARZYNA GŁAŻEWSKA METALOPROTEINAZY ORAZ ICH TKANKOWE INHIBITORY W OSOCZU OSÓB CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ LECZONYCH METODĄ FOTOTERAPII UVB.

EDYTA KATARZYNA GŁAŻEWSKA METALOPROTEINAZY ORAZ ICH TKANKOWE INHIBITORY W OSOCZU OSÓB CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ LECZONYCH METODĄ FOTOTERAPII UVB. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku EDYTA KATARZYNA GŁAŻEWSKA METALOPROTEINAZY ORAZ ICH TKANKOWE INHIBITORY W OSOCZU OSÓB CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ

Bardziej szczegółowo

SUMMARY. Control group K fed a standard diet (HDS) OU group fed a standard diet with the addition of 10% oxidized rapeseed

SUMMARY. Control group K fed a standard diet (HDS) OU group fed a standard diet with the addition of 10% oxidized rapeseed STRESZCZENIE Tłuszcze roślinne i rybie stanowią rezerwuar kwasów tłuszczowych rodzin Ω3 i Ω6 dostarczających organizmowi wielu związków istotnych dla jego prawidłowego funkcjonowania. Przyjmowane z pokarmem

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Rolnicza 5(93)/2007

Inżynieria Rolnicza 5(93)/2007 Inżynieria Rolnicza 5(9)/7 WPŁYW PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI WEJŚCIOWYCH PROCESU EKSPANDOWANIA NASION AMARANTUSA I PROSA W STRUMIENIU GORĄCEGO POWIETRZA NA NIEZAWODNOŚĆ ICH TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO Henryk

Bardziej szczegółowo

OCENA ZUŻYCIA PALIWA PRZEZ SILNIK O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM PRZY ZASILANIU WYBRANYMI PALIWAMI

OCENA ZUŻYCIA PALIWA PRZEZ SILNIK O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM PRZY ZASILANIU WYBRANYMI PALIWAMI Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 OCENA ZUŻYCIA PALIWA PRZEZ SILNIK O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM PRZY ZASILANIU WYBRANYMI PALIWAMI Grzegorz Zając, Wiesław Piekarski, Paweł Krzaczek Katedra Energetyki i Pojazdów,

Bardziej szczegółowo

S t r e s z c z e n i e

S t r e s z c z e n i e ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 28, 4 (59), 8 89 MAŁGORZATA WRONIAK, MAŁGORZATA ŁUBIAN OCENA STABILNOŚCI OKSYDATYWNEJ OLEJÓW RZEPAKOWEGO I SŁONECZNIKOWEGO TŁOCZONYCH NA ZIMNO Z DODATKIEM EKSTRAKTU

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ WYBRANYCH OLEJÓW ROŚLINNYCH DOSTĘPNYCH NA POLSKIM RYNKU

JAKOŚĆ WYBRANYCH OLEJÓW ROŚLINNYCH DOSTĘPNYCH NA POLSKIM RYNKU ROCZN. PZH 2007, 58, NR 3, 515-524 JAROSŁAWA RUTKOWSKA 1, ANNA ŻBIKOWSKA 2 JAKOŚĆ WYBRANYCH OLEJÓW ROŚLINNYCH DOSTĘPNYCH NA POLSKIM RYNKU QUALITY OF THE VARIOUS VEGETABLE OILS AVAILABLE ON THE POLISH MARKET

Bardziej szczegółowo

Wpływ czasu i warunków przechowywania na zmiany zachodzące we frakcji lipidowej wybranych produktów rzepakowych

Wpływ czasu i warunków przechowywania na zmiany zachodzące we frakcji lipidowej wybranych produktów rzepakowych Tom XX Rośliny Oleiste 2000 Akademia Podlaska w Siedlcach, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Wpływ czasu i warunków przechowywania na zmiany zachodzące we frakcji lipidowej wybranych produktów

Bardziej szczegółowo

Euro Oil & Fuel. Biokomponenty w paliwach do silników Diesla. wplyw na emisje i starzenie oleju silnikowego. Bio-components in Diesel fuels impact

Euro Oil & Fuel. Biokomponenty w paliwach do silników Diesla. wplyw na emisje i starzenie oleju silnikowego. Bio-components in Diesel fuels impact INSTYTUT NAFTY I GAZU PRACE NAUKOWE INSTYTUTU NAFTY I GAZU NR 172 Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wplyw na emisje i starzenie oleju silnikowego Biocomponents in Diesel fuels

Bardziej szczegółowo

KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM

KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Inżynieria Rolnicza 13/2006 Zenon Grześ, Ireneusz Kowalik Instytut Inżynierii Rolniczej Akademia Rolnicza w Poznaniu KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Nauki o Żywności i Żywieniu Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2012 Tom 6 Zeszyt 4 MAŁGORZATA TAŃSKA

Bardziej szczegółowo

TEMPERATURE EFFECT ON KINEMATIC VISCOSITY OF ANIMAL FATS, VEGETABLE OILS AND ITS TRANSESTERIFICATION PRODUCTS

TEMPERATURE EFFECT ON KINEMATIC VISCOSITY OF ANIMAL FATS, VEGETABLE OILS AND ITS TRANSESTERIFICATION PRODUCTS Wojciech GOLIMOWSKI, Renata GOLIMOWSKA, Andrzej KLIBER Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Oddział Poznań ul. Biskupińska 67, 6-463 Poznań e-mail: w.golimowski@itep.edu.pl TEMPERATURE EFFECT ON KINEMATIC

Bardziej szczegółowo

Olej rzepakowy jako źródło kwasów tłuszczowych nienasyconych w modyfikacji tłuszczu mlecznego

Olej rzepakowy jako źródło kwasów tłuszczowych nienasyconych w modyfikacji tłuszczu mlecznego Tom XX Rośliny Oleiste 1999 Stanisław Ptasznik, Małgorzata Jerzewska Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, Dział Przetwórstwa Tłuszczów w Warszawie Olej rzepakowy jako źródło kwasów tłuszczowych

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE WPŁYWU RODZAJU UŻYTEGO OLEJU RZEPAKOWEGO DO PRODUKCJI BIOPALIW NA SKŁAD FRAKCYJNY RME

OKREŚLENIE WPŁYWU RODZAJU UŻYTEGO OLEJU RZEPAKOWEGO DO PRODUKCJI BIOPALIW NA SKŁAD FRAKCYJNY RME GRZEGORZ WCISŁO *, MACIEJ STRZELCZYK ** OKREŚLENIE WPŁYWU RODZAJU UŻYTEGO OLEJU RZEPAKOWEGO DO PRODUKCJI BIOPALIW NA SKŁAD FRAKCYJNY RME DETERMINATION OF THE EFFECT OF THE USED TYPE OF RAPESEED OIL FOR

Bardziej szczegółowo