REGULARMIN PORTALU WIRTUALNY TRENER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULARMIN PORTALU WIRTUALNY TRENER"

Transkrypt

1 REGULARMIN PORTALU WIRTUALNY TRENER I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z portalu określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Portal Wirtualny Trener, będący w całości własnością spółki evirtualis sp. z o.o. 2. Użytkownik korzystający z Portalu Wirtualny Trener wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się go przestrzegać. 3. Celem Portalu Wirtualny Trener jest stworzenie elektronicznej platformy e-learningowej, w której podmioty i instytucje szkoleniowe, będą miały możliwość udostępniania autorskich szkoleń. Użytkownicy, czyli korzystający z szkoleń, otrzymają dostęp do zamieszczonych na Portalu szkoleń, za uprzednim dokonaniem opłaty. 4. W Portalu Wirtualny Trener nie będą publikowane jakiekolwiek materiały, oferty, publikacje bądź inne treści o charakterze bezprawnym, w szczególności sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego i zagranicznego, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, przyjętymi powszechnie zwyczajami, wzywające lub mogące wzywać do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, zawierające treści propagujące przemoc, naruszające prawa innych osób, godzące w uczucia religijne osób. II. Definicje 1. Regulamin niniejszy regulamin Portalu Wirtualny Trener, będący jednocześnie umową pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem (kupującym szkolenia) portalu oraz Administratorem a Klientem (sprzedającym szkolenia) portalu, określający sposób świadczenia usług drogą elektroniczną. Niniejszy regulamin udostępniany jest nieodpłatnie Użytkownikowi przed skorzystaniem z usług Portalu. Dokonując rejestracji w Portalu Podmiot korzystający z Portalu potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, będący jednocześnie umową pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem portalu a także Administratorem a Klientem, i zobowiązuje się przestrzegać postanowień tego Regulaminu. 2. Rejestracja - czynności podjęte przez Użytkownika Portalu, powodujące założenie dla tego użytkownika Konta na Portalu. 3. Administrator - podmiot będący prawnym właścicielem Portalu Wirtualny Trener, tj. evirtualis Sp.z.o.o. siedziba: ul. Bronisława Hagera 41/220, Zabrze, identyfikujący się numerem REGON: oraz numerem NIP: Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwiach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Powstańców Warszawy Gliwice. KRS , Kapitał zakładowy złotych, Prezes Zarządu Maciej Stanusch. 4. Klient - instytucja, przedsiębiorstwa bądź inny podmiot prawny, które udostępnia oraz sprzedaję usługi szkoleniowe w postaci e-learingowe na Portalu wirtualny Trener. 5. Użytkownik osoba fizyczna korzystająca z portalu Wirtualny Trener. Użytkownikiem Portalu jest osoba posiadająca własne, indywidualne konto na Portalu, wygenerowane przez Administratora. 6. Konto Użytkownika przypisane osobie fizycznej konto elektroniczne, na którym to gromadzone są zakupione szkolenia oraz dane tych osób w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu owego. Konta te nazywane są Kontami Użytkowników. 7. Konto Klienta- - przypisane firmie, instytucji, przedsiębiorstwu bądź innemu podmiotowi prawnemu konto, na którym to w/w tworzą szkolenia e-learingowe a następnie udostępniają je na Portalu Wirtualny Trener. 8. Szkolenie e-learningowe materiały i treści dydaktyczne przekazywane w ramach usługi szkoleniowej w formie elektronicznej. Portal Wirtualny Trener udostępnia Użytkownikom szkolenia po wcześniej dokonanej opłacie, której cena ustalona jest przez Klienta Portalu. 9. Prezentacja przedstawiona na Portalu Wirtualny Trener szeroko rozumiana usługa szkoleniowa świadczona przez Portal Wirtualny Trener, na rzecz Klienta. 1

2 10. Portal - Portal Wirtualny Trener portal szkoleniowy, podejmujący działania polegające w szczególności na udostępnianiu i sprzedaży szkoleń e-learingowych na stronie internetowej 11. Usługa szkoleniowa zespół czynności składających się na szeroko rozumiane szkolenie, w szczególności prezentowanie przez Klienta szkoleń e-learingowych na portalu. 12. Usługa świadczona przez Administratora - zespół czynności świadczonych przez Administratora, w tym zarządzanie stroną, pobór opłat szkoleniowych, wydawanie loginów oraz haseł Użytkownikom oraz Klientom portalu. 13. Adres IP - przyznany każdemu komputerowi indywidualny numer identyfikujący pozwalający na identyfikację danego komputera w sieci komputerowej. 14. Wirtualny Avatar Wirtualny Nauczyciel postać, program komputerowy, symulujący zachowanie człowieka, z którym można rozmawiać za pomocą języka naturalnego, używając do tego klawiatury. W usłudze Wirtualny Trener, program Wirtualny Avatar zastępuję postać żywego nauczyciela. 15. Wyszukiwarka to program, którego zadaniem jest ułatwienie Użytkownikom znalezienie informacji dotyczących szkolenia. III. Usługi oferowane przez Portal Wirtualny Trener 1. Portal Wirtualny Trener jest innowacyjnym portalem przeznaczonym do prezentowania szkoleń e-learingowych, w których czynnik ludzki osoba szkoląca bądź trener jest zastąpiona postacią Wirtualnego Avatara postacią video, prezentującą treść wykładu. 2. Portal oferuje usługi szkoleń e-learingowych. 3. Dostęp do każdego szkolenia jest odpłatny i możliwy dopiero po zalogowaniu się na stronie 4. Każdy Użytkownik otrzymuje możliwość korzystania z szkoleń, udostępnionych na portalu, po ówczesnej dokonanej opłacie, której koszt podany jest na stronie internetowej. Wartość opłaty szkoleniowej jest ustalana przez Klienta Portalu. 5. Każdemu Użytkownikowi Portalu zostaje wygenerowany indywidulany login i hasło, po uprzednim uiszczeniu opłaty za wybrane szkolenia. 6. Portal Wirtualny Trener udostępnia odpłatnie na stronie usługi reklamowe reklamodawcom, w postaci banerów reklamowych, które są wyłącznie treściami reklamowymi, niezwiązanymi z tematyką sprzedawanych szkoleń oraz usług spółki evirtualis Sp.zo.o. 7. Funkcjonowanie Portalu Wirtualny Trener nie narusza praw wolnej konkurencji. IV. Korzystanie z portalu Wirtualny Trener 1. Korzystanie z portalu Wirtualny Trener jest możliwe pod adresem internetowym 2. Osoby chcące zamówić szkolenie e-learingowe, oferowane przez Portal, muszą dokonać opłaty za usługę. 3. Opłata za usługę szkoleniową odbywa się poprzez dokonanie zamówienia: - pod adresem owym - telefonicznie pod numerem telefonu internetowo poprzez stronę oraz płatności online 4. Po dokonaniu opłaty za wybrane szkolenie, spółka evirtualis Sp.zo.o. przesyła Użytkownikowi login oraz hasło, które uprawnia do logowania się do Portalu. Login oraz hasło są generowane automatycznie oraz indywidualnie dla każdego Użytkownika. 5. Logowanie Użytkownika jest możliwe po kliknięciu w napis Zaloguj, znajdujący się w prawym górnym roku ekranu, na stronie głównej Portalu. 2

3 6. Do rejestracji konta wymagana jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych. V. Korzystanie z panelu administracyjny Użytkownika Portalu Wirtualny Trener 1. Poprzez panel administracyjny Użytkownika Portalu Wirtualny Trener rozumie się miejsce, udostępniane przez Administratora spółki evirtualis Sp. z o.o. osobom fizycznym, które zakupiły szkolenie e-learingowe w cenie podane na stronie oraz są w posiadaniu aktywnego loginu oraz hasła abonenckiego. 2. Panel administracyjny daje dostęp Użytkownikowi do zakupionego szkolenia, w tym: a) korzystania z modułu testowego, w tym: - brania udziału w pre testach, weryfikujących wiedzę uczestnika szkolenia e- learingowego przed udziałem w szkoleniu - brania udziału w post testach, weryfikujących wiedzę uczestnika szkolenia e-learingowego po udziale w szkoleniu b) możliwości dowolnego przeglądania slajdów prezentacji w czasie ustalonym przez Klienta, zgodnym z wartością dokonanego przelewu c) rozmowy z Wirtualnym Avatarem, prowadzącym szkolenie, w tym: - możliwości przerwania szkolenia w dowolnym momencie bez konieczności powrotu do początku szkolenia - możliwości przerwania szkolenia w dowolnym momencie i skierowania pytania do wyszukiwarki, znajdującej się pod oknem szkolenia, na którym wyświetlane są slajdy. 3

4 e) korzystania z wyszukiwarki, posiadającej bazę wiedzy z zakresu omawianego szkolenia oraz bazę wiedzy, udostępnioną przez firmę zamawiającą, zgodnie z ich potrzebami f) możliwość generowania certyfikatów ukończonego z pozytywnym wynikiem szkolenia g) korzystanie z modułu rywalizacji w postaci dołączenia do grupy szkoleniowej na jednym z portali społecznościowych. Udział w tym module jest możliwy po dokonanej rejestracji na wybranym portalu społecznościowym i posiadaniu konta przez Użytkownika. Zalogowanie się do społeczności Wirtualnego Trenera jest możliwe poprzez: - zalogowanie się Użytkownika do panelu administracyjnego, kliknięcie na niebieską ikonę z napisem f w prawym górnym rogu strony oraz zalogowanie się na portalu społecznościowym własnym, indywidualnym loginem oraz hasłem, a następnie dołączenie do grupy szkoleń Wirtualnego Trenera poprzez klinięcie w ikonkę dołącz do grupy VI. Korzystanie z panelu administracyjnego Klienta Portalu Wirtualny Trener 1. Poprzez panel administracyjny Klienta Portalu Wirtualny Trener rozumie się miejsce, udostępniane przez Administratora Portalu, instytucjom, przedsiębiorcom, spółkom oraz innym podmiotom gospodarczym, które poprzez Portal, tj. na stronie sprzedają i udostępniają własne szkolenia autorskie. 2. Każdy Klient otrzymuje wygenerowany login i hasło. 3. W celu zarejestrowania się w panelu administracyjnym Klienta Wirtualnego Trenera, należy wejść na stronę internetową kliknąć na ikonę z napisem panem administracyjny, znajdującą się w prawym, górnym rogu strony oraz zalogować się, podając login oraz hasło, wygenerowane przez Administratora strony. 4

5 4. Panel administracyjny Klienta udostępnia następujące funkcjonalności: a) Dostęp do kreatora szkoleń, który umożliwia: - tworzenie szkoleń e-learingowych - tworzenie Modułu testowego, w tym tworzenie post testów tworzenie pre testów dla uczestników szkoleń - Tworzenie warstwy multimedialnej, w tym wprowadzanie plików video, audio oraz zdjęć, będących częścią szkolenia - tworzenie wzorca certyfikatu dla uczestników kończących szkolenie - podgląd utworzonych szkoleń - pogląd wszystkich zarejestrowanych użytkowników danego szkolenia b) Dostęp do wyszukiwarki, która umożliwia: - Tworzenie faktów w wyszukiwarce 5

6 c) Dostęp do statystyk, który umożliwia: - generowanie do pliku xls liczbę wszystkich zapytań Użytkowników do wyszukiwarki - generowanie do pliku xls liczby wszystkich zapytań do Wirtualnego Avatara - generowanie do pliku xls liczby wszystkich zapytań, na które wyszukiwarka nie znała odpowiedzi - generowanie do pliku xls liczby wszystkich zapytań, na które Wirtualny Avatar nie znał odpowiedzi - obliczenie średniego czasu rozmowy z Wirtualnym Avatarem - obliczenie maksymalnej liczby jednoczesnych sesji VII. Przetwarzanie danych osobowych 1. Do rejestracji konta na portalu Wirtualny Trener wymagana jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych. 2. Administrator Portalu Wirtualny Trener zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników, zgodnie z obowiązującymi ustawami: d) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych e) Ustawy z dnia 4 marca 2010 o świadczeniu usług na terytorium RP 3. Dane użytkowników są wykorzystywane jedynie w ramach świadczonych usług przez spółkę evirtualis Sp.zo.o. oraz za zgodą użytkownika. 4. Każdy użytkownik, chcący zalogować się na portalu Wirtualny Trener powinien otrzymać czytelną informację o: a) przetwarzaniu danych osobowych przez Portal b) informację, w jakim zakresie dane będą przetwarzane 5. Każdy z Użytkowników Portalu ma możliwość usunięcia z bazy swoich danych osobowych w dowolnym momencie. VIII. Dane adresowe 1. Kontakt z Portalem Wirtualny Trener jest możliwy: f) drogą pocztową na adres Zabrze ul. Bronisława Hagera 41/ g) drogą mailową h) drogą telefoniczną pod numerem telefonu

7 2. Biuro spółki evirtualis Sp.zo.o. czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16: Siedziba spółki evirtualis sp.zo.o., znajduje się w Zabrzu pod adresem ul. Bronisława Hagera 41/ , REGON: NIP: Numer konta bank PKO Bank Polski 7

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.FUNDUJESZ.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.FUNDUJESZ.PL !! REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.FUNDUJESZ.PL! 1. DEFINICJE 1. Informacja handlowa każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania Usług, Projektu, Operatora, Wspierającego

Bardziej szczegółowo

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls.

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TWÓJ PULS 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora, tj. Telewizję Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w systemie afiliacyjnym leadaff. 2. Właścicielem systemu afiliacyjnego leadaff

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Usługa żeglarskich blogów i stron internetowych sails.pl świadczona jest przez SELJA Adam Jankowski, z siedzibą w 81 586 Gdyni przy ul. Św. Kazimierza Królewicza 22, REGON:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM Dział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w ramach programu interpartner

Regulamin współpracy w ramach programu interpartner Regulamin współpracy w ramach programu interpartner Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Partnerem (Wydawcą), oraz firmą Intercon Spółka z.o.o. z siedzibą w 90-403 Łódź ul. Zachodnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia usług w ramach Serwisu Comarch ERP ifaktury24 przez Comarch Spółkę Akcyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014

REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014 REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014 Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania z Butiku Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.butik.paprockibrzozowski.com

Bardziej szczegółowo

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa reguły Olimpiady Projektów Społecznych organizowanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia Użytkowników w programie Klub Łowców Nagród oraz warunki prowadzenia tego programu przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, określa zasady funkcjonowania serwisu społecznościowego prowadzonego w wersji demonstracyjnej pod adresem demo.shuttout.com

Bardziej szczegółowo