Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw"

Transkrypt

1 Pompy ciepła glikol-woda Wydanie 0/07 Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-, WPS.. - i WPS.. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Ciepło jest naszym żywiołem

2 Spis treści Spis treści Podstawy Sposób działania pomp ciepła Współczynnik wydajności i roczny współczynnik efektywności Współczynnik wydajności Przykład obliczenia współczynnika wydajności na podstawie różnicy temperatur Porównanie współczynników wydajności różnych pomp ciepła wg PN EN Roczny współczynnik efektywności Współczynnik nakładu Tryby pracy pomp ciepła Tryb monowalentny Tryb monoenergetyczny Tryb biwalentny równoległy Tryb biwalentny alternatywny Źródła ciepła Ciepło z gruntu Ciepło z wody gruntowej Zasobnik buforowy Opis techniczny Pompy ciepła Pompy ciepła Logatherm WPS 6 K-, WPS 8 K- i WPS 0 K Przegląd wyposażenia Wymiary i dane techniczne Charakterystyki pomp Pomieszczenie zainstalowania Wykresy mocy Pompy ciepła Logatherm WPS 6-, WPS 8-, WPS 0-, WPS - i WPS Przegląd wyposażenia Wymiary i dane techniczne Pomieszczenie zainstalowania Wykresy mocy Pompy ciepła Logatherm WPS, WPS, WPS, WPS i WPS Przegląd wyposażenia Wymiary i dane techniczne Charakterystyki pomp Pomieszczenie zainstalowania Wykresy mocy Dobór pomp ciepła Rozporządzenie w sprawie oszczędzania energii (EnEV) - przepisy niemieckie EnEV 009 wprowadzono istotne zmiany w porównaniu do EnEV Streszczenie EnEV Ustawa o odnawialnych źródłach energii cieplnej EEWärmeG przepisy niemieckie Pompy ciepła stosowane w nowym budownictwie Wyznaczanie obciążenia grzewczego (zapotrzebowania na ciepło w czasie)..... Wyznaczanie temperatury na zasilaniu.... Wyznaczanie zapotrzebowania na energię do układu przygotowania c.w.u.... Osuszanie budynków w pierwszym sezonie grzewczym Pompy ciepła stosowane przy renowacji budynków Wyznaczanie obciążenia grzewczego Wyznaczanie temperatury na zasilaniu.... Środki renowacyjne energooszczędny tryb pracy pompy ciepła Dodatkowe zapotrzebowanie na energię wywołane przez okresy blokady ze strony dostawcy energii Dobór wg trybu pracy Tryb monowalentny Tryb monoenergetyczny Biwalentny tryb pracy Dobór wg źródła ciepła Pompy ciepła glikol-woda gruntowe źródło ciepła Kolektory gruntowe Sondy gruntowe Alternatywne systemy geotermalne Pompa ciepła glikol-woda z pośrednim wymiennikiem ciepła jako pompa ciepła woda-woda Normy i przepisy Zaangażowani specjaliści Serwis firmy Buderus w zakresie przygotowania źródła ciepła Uzdatnianie i jakość wody unikanie szkód w wodnych instalacjach grzewczych Przykłady instalacji Wskazówki dotyczące wszystkich przykładów instalacji Tryb monowalentny/monoenergetyczny: pompa ciepła Logatherm WPS.. K- z zasobnikiem buforowym i obiegiem grzewczym bez zmieszania...7. Tryb monowalentny/monoenergetyczny: pompa ciepła Logatherm WPS.. K- z zasobnikiem buforowym oraz obiegiem grzewczym bez zmieszania i ze zmieszaniem Pompa ciepła glikol-woda (0/0)

3 Spis treści. Tryb monowalentny/monoenergetyczny: pompa ciepła Logatherm WPS...- z zewnętrznym podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u., zasobnikiem buforowym i obiegiem grzewczym bez zmieszania Tryb biwalentny: pompa ciepła Logatherm WPS...- z zewnętrznym podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u., zasobnikiem buforowym, gazowym kotłem kondensacyjnym i obiegiem grzewczym bez zmieszania Tryb monowalentny/monoenergetyczny: pompa ciepła Logatherm WPS...- z pasywną stacją chłodzenia, zewnętrznym podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u., zasobnikiem buforowym oraz obiegami grzewczymi i chłodzenia bez zmieszania i ze zmieszaniem Tryb monowalentny/monoenergetyczny: pompa ciepła Logatherm WPS...- z instalacją solarną do przygotowania c.w.u., zewnętrznym podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u., zasobnikiem buforowym oraz obiegiem grzewczym bez zmieszania i ze zmieszaniem Tryb monowalentny/monoenergetyczny: pompa ciepła Logatherm WPS.. - z instalacją solarną do przygotowania c.w.u. zewnętrznym biwalentnym podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u., zasobnikiem buforowym i dwoma obiegami grzewczymi ze zmieszaniem Tryb monowalentny/monoenergetyczny: pompa ciepła Logatherm WPS...- z zewnętrznym biwalentnym podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u., zasobnikiem buforowym, kotłem opalanym drewnem i dwoma obiegami grzewczymi ze zmieszaniem Tryb monowalentny: pompa ciepła LogathermWPS 60 z zewnętrznym podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u., zasobnikiem buforowym oraz obiegiem grzewczym bez zmieszania i ze zmieszaniem Tryb monoenergetyczny: pompa ciepła LogathermWPS 60 z zewnętrznym podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u., zasobnikiem buforowym, zewnętrznym dogrzewaczem elektrycznym EZH oraz obiegiem grzewczym bez zmieszania i ze zmieszaniem Tryb biwalentny: pompa ciepła Logatherm WPS 60 z dwoma zewnętrznymi podgrzewaczami pojemnościowymi c.w.u., zasobnikiem buforowym, gazowym kotłem kondensacyjnym i obiegiem grzewczym bez zmieszania Elementy instalacji pompy ciepła Przegląd Pozostałe komponenty pomp ciepła Buderus Regulacja Czujnik temperatury Sprężarka Skraplacz Parownik Pompy wysokowydajne Zawór rozprężny Czujnik ciśnienia Filtr odwadniacz Wziernik Filtr zanieczyszczeń Dogrzewacz elektryczny drogowy zawór przełączający Zawór bezpieczeństwa obiegu glikolu.... Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. ze stali nierdzewnej z płaszczem wody grzewczej (tylko w przypadku WPS.. K-) Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. SH90 RW, SH70 RW i SH0 RW Przegląd wyposażenia Wymiary i dane techniczne Pomieszczenie zainstalowania Wykres mocy Biwalentny podgrzewacz SMH00 E i SMH00 E Przegląd wyposażenia Wymiary i dane techniczne Dobór podgrzewacza w domach jednorodzinnych Przewód cyrkulacyjny c.w.u Dobór podgrzewacza w domach wielorodzinnych Współczynnik zapotrzebowania dla budynków mieszkalnych Zasobniki buforowe P0/ W, P00/ W, P00/ W, P00 W i P70 W Przegląd wyposażenia Wymiary i dane techniczne Systemy szybkiego montażu obiegów grzewczych Kolektor powietrza wylotowego AK Przegląd wyposażenia Wymiary i dane techniczne Przykład instalacji Parametry Pasywna stacja chłodzenia PKSt Przegląd wyposażenia Wymiary i dane techniczne Wykres mocy Zestaw do pasywnego chłodzenia PKSET i PKSET 60 dla WPS Przegląd wyposażenia Dane techniczne Pompa ciepła glikol-woda (0/0)

4 Spis treści.. Wykres mocy Moduł glikolu Stacja napełniania glikolem Urządzenie napełniające Grupa bezpieczeństwa Dogrzewacz elektryczny EZH E Przegląd wyposażenia Wymiary i dane techniczne Kierunek przepływu Wskazówki projektowe Wykres mocy Dogrzewacz elektryczny EZH 6 E Przegląd wyposażenia Wymiary i dane techniczne Wskazówki projektowe Wykres mocy Multimoduł HHM7- i moduł mieszacza HHM Przegląd wyposażenia Wymiary i dane techniczne Przykład instalacji Wskazówki projektowe Budowa multimodułu HHM Przyłącze elektryczne Tabele przeliczeniowe Oznaczenia literowe Skorowidz Wentylacja i chłodzenie w instalacjach pompy ciepła Wentylacja Dobór ilości powietrza wylotowego Dobór ilości powietrza dopływającego Formularz do obliczania ilości powietrza wylotowego Formularz do obliczania ilości powietrza dopływającego Przykład instalacji z kolektorem powietrza wylotowego Chłodzenie Przykład instalacji Przegląd komponentów do chłodzenia Osprzęt do chłodzenia przy użyciu pasywnej stacji chłodzenia PKSt Osprzęt dodatkowy Rentowność Kalkulacja kosztów inwestycji i eksploatacji Obliczenie kosztów inwestycji Załącznik Roczne współczynniki efektywności dla elektrycznych pomp ciepła Formularz do wyznaczania wymaganej temperatury systemu Formularz do wyznaczania zapotrzebowania na c.w.u. wg DIN Formularz do wstępnego obliczania obciążenia chłodniczego wg VDI Pompa ciepła glikol-woda (0/0)

5 Podstawy Podstawy. Sposób działania pomp ciepła Ogrzewanie ciepłem z otoczenia Pompa ciepła umożliwia wykorzystanie ciepła z otoczenia (ziemi, powietrza lub wody gruntowej) do ogrzewania i przygotowania c.w.u. Sposób działania Sposób działania pompy ciepła opiera się na sprawdzonej zasadzie działania lodówki. Lodówka odbiera ciepło z chłodzonych produktów i przekazuje je przez tylną ścianę do powietrza w pomieszczeniu. Pompa ciepła odbiera ciepło z otoczenia i przekazuje je do instalacji ogrzewczej. Wykorzystuje się przy tym fakt, że ciepło zawsze przepływa od źródła ciepła do odbiornika ciepła (od ciepłego do zimnego), podobnie jak rzeka zawsze płynie w dół doliny (od źródła do ujścia ). Pompa ciepła wykorzystuje (podobnie jak lodówka) naturalny kierunek przepływu od ciepłego do zimnego w zamkniętym obiegu czynnika chłodniczego z parownikiem, sprężarką, skraplaczem i zaworem rozprężnym. Pompa ciepła pompuje przy tym ciepło z otoczenia na wyższy poziom temperatury, który można wykorzystać do ogrzewania. W parowniku () znajduje się płynny czynnik roboczy o bardzo niskiej temperaturze wrzenia (tzw. czynnik chłodniczy). Czynnik chłodniczy ma niższą temperaturę niż źródło ciepła (np. ziemia, woda, powietrze) oraz niższe ciśnienie. Ciepło przepływa zatem od źródła do czynnika chłodniczego. Schematyczna prezentacja sposobu działania instalacji pompy ciepła W efekcie czynnik chłodniczy nagrzewa się powyżej swojej temperatury wrzenia, odparowuje i jest zasysany przez sprężarkę. Sprężarka () spręża odparowany (gazowy) czynnik chłodniczy, powodując znaczny wzrost jego ciśnienia. Wskutek tego gazowy czynnik chłodniczy jeszcze bardziej się nagrzewa. Dodatkowo następuje również zamiana energii napędowej sprężarki w ciepło, które przekazywane jest do czynnika chłodniczego. W ten sposób temperatura czynnika chłodniczego coraz bardziej wzrasta do momentu, aż przekroczy ona wartość niezbędną dla instalacji ogrzewczej do ogrzewania i przygotowania c.w.u. Po osiągnięciu określonej wartości ciśnienia i temperatury czynnik chłodniczy przepływa dalej do skraplacza. W skraplaczu () gorący, gazowy czynnik chłodniczy oddaje ciepło pobrane z otoczenia (źródło ciepła) oraz pozyskane z energii napędowej sprężarki do chłodniejszej instalacji ogrzewczej (odbiornik ciepła). Temperatura czynnika chłodniczego spada przy tym poniżej punktu skraplania, co powoduje ponowne przejście w stan ciekły. Czynnik chłodniczy, będący ponownie w stanie ciekłym, nadal jednak znajdujący się pod wysokim ciśnieniem, przepływa do zaworu rozprężnego. Zawór rozprężny () redukuje ciśnienie czynnika chłodniczego do wartości początkowej, zanim popłynie on z powrotem do parownika i znów pobierze ciepło zotoczenia. 7 % % 00 % + C C +7 C + C 0 C (,8 bar) 88 C (, bar), C (,8 bar) 0 C (, bar) Rys. Obieg czynnika chłodniczego w instalacji pompy ciepła (z czynnikiem chłodniczym R07c) [] Parownik [] Sprężarka [] Skraplacz [] Zawór rozprężny il Pompa ciepła glikol-woda (0/0)

6 Podstawy. Współczynnik wydajności i roczny współczynnik efektywności.. Współczynnik wydajności Współczynnik wydajności ε, zwany również COP (ang. Coefficient Of Performance), to współczynnik uzyskany w drodze pomiarów wzgl. obliczeń, odnoszący się do pomp ciepła przy specjalnie zdefiniowanych warunkach eksploatacyjnych, podobny do standardowego zużycia paliwa przez samochody. Współczynnik wydajności ε opisuje stosunek użytecznej mocy cieplnej do pobranej elektrycznej mocy napędowej sprężarki. Współczynnik wydajności, jaki może zostać osiągnięty przez pompę ciepła, zależny jest od różnicy temperatur pomiędzy źródłem ciepła a odbiornikiem ciepła. W odniesieniu do nowoczesnych urządzeń obowiązuje następująca zasada obliczania współczynnika wydajności ε na podstawie różnicy temperatur: T ΔT+ T 0 ε = 0, = 0, T T 0 ΔT F. Wzór do obliczania współczynnika wydajności na podstawie temperatury [T] Temperatura bezwzględna odbiornika ciepła w K [T 0 ] Temperatura bezwzględna źródła ciepła w K Do obliczenia na podstawie stosunku mocy grzewczej do poboru mocy elektrycznej stosuje się następujący wzór:.. Przykład obliczenia współczynnika wydajności na podstawie różnicy temperatur Poszukiwany jest współczynnik wydajności pompy ciepła w przypadku ogrzewania podłogowego o temperaturze zasilania C i ogrzewania grzejnikowego o temperaturze 0 C przy temperaturze źródła ciepła wynoszącej 0 C. Ogrzewanie podłogowe () T = C = (7 + ) K = 08 K T 0 = 0 C = (7 + 0) K = 7 K ΔT = T T 0 = (08 7) K = K Obliczenia zgodnie ze wzorem : T 08 K ε = 0, = 0, =, ΔT K Ogrzewanie grzejnikowe () T = 0 C = (7 + 0) K = K T 0 = 0 C = (7 + 0) K = 7 K ΔT = T T 0 = ( 7) K = 0 K Obliczenia zgodnie ze wzorem : T K ε = 0, = 0, =, ΔT 0 K ε Q N = COP = Na przykładzie tym widać, że współczynnik P el F. Wzór do obliczania współczynnika wydajności na podstawie poboru mocy elektrycznej [P el ] Pobór mocy elektrycznej w kw [Q N ] Oddana moc użyteczna w kw wydajności dla ogrzewania podłogowego jest o 6 % wyższy niż dla ogrzewania grzejnikowego. Wynika z tego zasada: wzrost temperatury mniejszy o: C = współczynnik wydajności większy o,% COP il ΔT = K, ε =, ΔT = 0 K, ε =, ΔT (K) Rys. Współczynniki wydajności wg przykładowego obliczenia [COP] Współczynnik wydajności ε [ΔT] Różnica temperatur 6 Pompa ciepła glikol-woda (0/0)

7 Podstawy.. Porównanie współczynników wydajności różnych pomp ciepła wg PN EN Obecnie obowiązująca norma dot. obliczania COP to PN EN. W celu orientacyjnego porównania różnych pomp ciepła w normie PN EN podano warunki obowiązujące przy wyznaczaniu współczynnika wydajności, np. rodzaj źródła ciepła i temperatura jego nośnika ciepła. Glikol ) / Woda ) [ C] Woda ) / woda ) [ C] Powietrze ) / woda ) [ C] B0/W W0/W A7/W B0/W W0/W A/W B/W W/W A 7/W Tab. Porównanie pomp ciepła wg PN EN ) Źródło ciepła i temperatura nośnika ciepła ) Odobiornik ciepła i temperatura na wylocie z urządzenia (zasilanie instalacji ogrzewczej) [A] Air (ang. powietrze) [B] Brine (ang. glikol) [W] Water (ang. woda) Współczynnik wydajności wg PN EN oprócz poboru mocy sprężarki uwzględnia również moc napędową agregatów pomocniczych, proporcjonalną moc pompy glikolu wzgl. pompy wodnej wzgl. w przypadku pomp ciepła powietrze-woda proporcjonalną moc wentylatora. Także rozróżnienie na urządzenia z wbudowaną pompą i urządzenia bez wbudowanej pompy w praktyce prowadzi do znacznych różnic współczynnika wydajności. Z tego względu celowe jest porównywanie tylko pomp ciepła o tym samym typie konstrukcji. Wartości współczynnika wydajności podawane dla pomp ciepła Buderus (ε, COP) odnoszą się do obiegu czynnika chłodniczego (bez proporcjonalnej mocy pompy) oraz dodatkowo do metody obliczeń wg normy PN EN dla urządzeń z wbudowaną pompą... Roczny współczynnik efektywności Ponieważ współczynnik wydajności odzwierciedla jedynie stan chwilowy w ściśle określonych warunkach, dla uzupełnienia podaje się współczynnik efektywności. Zazwyczaj podaje się go w postaci rocznego współczynnika efektywności β (ang. seasonal performance factor), który wyraża stosunek całkowitej ilości ciepła użytkowego oddawanego przez instalację pompy ciepła w ciągu roku oraz energii elektrycznej pobranej przez instalację w tym samym okresie. Wytyczne VDI 60 opisują procedurę umożliwiającą przeliczenie współczynników wydajności uzyskanych w wyniku pomiarów na stanowiskach badawczych na roczny współczynnik efektywności odnoszący się do rzeczywistej eksploatacji w konkretnych warunkach. W ten sposób możliwe jest orientacyjne obliczenie rocznego współczynnika efektywności. Uwzględniane są przy tym typ konstrukcji pompy ciepła oraz różne współczynniki korygujące związane z warunkami eksploatacji. W celu uzyskania dokładnych wartości można wykonać symulację przy użyciu odpowiedniego oprogramowania. Poniżej przedstawiono znacznie uproszczoną metodę obliczania rocznego współczynnika efektywności: Q β = wp W el F. Wzór do obliczania rocznego współczynnika efektywności [β] Roczny współczynnik efektywności [Q wp ]Ilość ciepła w kwh oddana przez instalację pompy ciepła w ciągu roku [W el ] Energia elektryczna w kwh pobrana przez instalację pompy ciepła w ciągu roku.. Współczynnik nakładu W celu umożliwienia oceny wydajności energetycznej różnych technologii grzewczych również dla pomp ciepła wprowadzone mają zostać obecnie powszechnie stosowane tzw. współczynniki nakładu e wg normy DIN V Współczynnik nakładu źródła ciepła e g informuje o ilości energii nieodnawialnej, jaką dana instalacja potrzebuje do spełnienia swojego zadania. Dla pompy ciepła współczynnik nakładu źródła ciepła jest wartością odwrotną rocznego współczynnika efektywności: e g = --- = β W el Q wp F. Wzór do obliczania współczynnika nakładu źródła ciepła [β] Roczny współczynnik efektywności [e g ] Współczynnik nakładu pompy ciepła [Q wp ]Ilość ciepła w kwh oddana przez instalację pompy ciepła w ciągu roku [W el ] Energia elektryczna w kwh pobrana przez instalację pompy ciepła w ciągu roku Pompa ciepła glikol-woda (0/0) 7

8 Podstawy. Tryby pracy pomp ciepła W zależności od źródła ciepła dla pompy ciepła, sposobu rozplanowania instalacji ogrzewczej w danym budynku, jak również już znajdujących się w nim urządzeń techniki grzewczej, pompy ciepła mogą pracować w różnych trybach... Tryb monowalentny Całkowite obciążenie grzewcze dla instalacji ogrzewczej i przygotowania c.w.u. pokrywane jest przez pompę ciepła. Optymalne źródła ciepła dla trybu monowalentnego to ziemia i woda gruntowa, bowiem dostarczają one wystarczającą ilość ciepła niezależnie od temperatury zewnętrznej, a więc także przy niskiej temperaturze. Dla pomp ciepła glikol-woda firma Buderus zaleca tryb monowalentny... Tryb monoenergetyczny W celu pokrycia szczytowego zapotrzebowania instalacje pracujące w trybie monoenergetycznym wyposażone są w dogrzewacz elektryczny, który może wspomagać instalację ogrzewczą i w miarę możliwości również przygotowanie c.w.u. W takim przypadku dogrzewacz może również być wykorzystywany do okresowego podgrzewania c.w.u. w celu ochrony przed bakteriami z rodzaju Legionella. Instalację pompy ciepła ze zintegrowanym dogrzewaczem elektrycznym można zaprojektować nieco mniejszą niż instalację bez dogrzewacza, co z kolei przekłada się na zmniejszenie kosztów zakupu. Ważny jest jednakże dokładny projekt, tak aby dogrzewacz zużywał możliwie najmniejszą ilość prądu. W przypadku mniejszej pompy ciepła z reguły nie osiąga się oszczędności wynikających z mniejszych kosztów odwiertów, ponieważ w trybie monoenergetycznym liczba godzin pracy pompy ciepła w ciągu roku jest większa niż w trybie monowalentnym. Fakt ten należy uwzględnić podczas doboru źródła ciepła... Tryb biwalentny równoległy Instalacje pracujące w trybie biwalentnym równoległym posiadają zarówno pompę ciepła, jak i dodatkowe źródło ciepła. Oprócz pompy ciepła stosuje się zazwyczaj kocioł olejowy bądź gazowy. Pompa ciepła jest przy tym głównym źródłem ciepła. Z chwilą gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej określonej wartości granicznej, np. 0 C, włączane jest również drugie źródło ciepła. W przypadku eksploatacji w trybie biwalentnym równoległym czas pracy pompy ciepła może ulec wydłużeniu. W takim przypadku konieczne jest również dopasowanie źródła ciepła (odwiertu pod sondę, kolektora powierzchniowego) do zwiększonych wymagań. W przypadku układu obejściowego z zasobnikiem buforowym czas pracy może wydłużyć się do 000 godzin... Tryb biwalentny alternatywny Również instalacje pracujące w trybie biwalentnym alternatywnym posiadają oprócz pompy ciepła drugie źródło ciepła. W przeciwieństwie jednak do trybu pracy biwalentnego równoległego w tym trybie pompa ciepła i drugie źródło ciepła nigdy nie pracują równocześnie. Po przekroczeniu określonej temperatury zewnętrznej, np. C, pracuje wyłącznie pompa ciepła. Przy temperaturze niższej od wartości granicznej całe ciepło wytwarzane jest przez kocioł grzewczy.. Źródła ciepła Przewaga pomp ciepła nad konwencjonalnymi instalacjami ogrzewczymi polega na tym, że umożliwiają one wykorzystanie darmowego ciepła z otoczenia. Równocześnie z montażem pompy ciepła konieczne jest przygotowanie odpowiedniego źródła ciepła. Inwestycja w przygotowanie źródła ciepła wynosi w przybliżeniu tyle, ile koszt zakupu zapasów materiału grzewczego. Grunt i woda gruntowa stanowią wyjątkowo odpowiednie źródła ciepła. Przy doborze źródła ciepła dla danego budynku należy uwzględnić indywidualne czynniki i wybrać wariant najkorzystniejszy w danym przypadku... Ciepło z gruntu Możliwe jest wykorzystanie dwóch różnych źródeł ciepła z gruntu: ciepła występującego blisko powierzchni oraz energii geotermalnej. Kolektory gruntowe wykorzystują ciepło występujące blisko powierzchni. Układane są poziomo na głębokości od,0 m do,0 m i absorbują ciepło z promieniowania słonecznego nagromadzone w górnych warstwach gruntu. Sondy gruntowe natomiast wykorzystują energię geotermalną płynącą z wnętrza Ziemi na powierzchnię. Umieszcza się je w odwiertach na głębokości od 00 m do 0 m. Ponieważ temperatura z obu źródeł ciepła jest stosunkowo wysoka i nie zmienia się w zależności od pory roku, instalacja pompy ciepła w obu przypadkach może pracować z wysoką sprawnością techniczną, tj. z wysokim rocznym współczynnikiem efektywności. Dzięki eksploatacji w obiegu zamkniętym instalacja pompy ciepła pracuje niezawodnie i nie wymaga znacznej konserwacji. Sondy gruntowe, ze względu na łatwy montaż i niewielkie zapotrzebowanie miejsca, od kilku lat są coraz bardziej popularne. 8 Pompa ciepła glikol-woda (0/0)

9 Podstawy Kolektory gruntowe Sondy gruntowe ca., ca il Rys. Kolektory gruntowe (wymiary w m) Zalety: Ekonomiczność kolektory gruntowe może ułożyć sam inwestor. Efektywność wysokie roczne współczynniki efektywności pompy ciepła. Są niezawodne i nie wymagają znacznej konserwacji ze względu na obieg zamknięty. Wady: Konieczne jest ich precyzyjne ułożenie w celu uniknięcia korków powietrznych. Wymagają wykorzystania dużej powierzchni (mniej więcej dwukrotnie większej od powierzchni ogrzewanej). Brak możliwości zabudowy nad kolektorami. Nie jest możliwe chłodzenie. Kolektory gruntowe stosuje się z reguły w domach jedno- i dwurodzinnych. Układa się je poziomo na niezabudowanej części działki na głębokości do, m. Na głębokości większej niż m strumień ciepła z powierzchni coraz bardziej zmniejsza się. Natomiast strumień ciepła z głębszych warstw gruntu jest wciąż zbyt mały. Ciepło dostarczane jest przez promienie słoneczne, przede wszystkim za pośrednictwem wody deszczowej. Odbiór ciepła z reguły odbywa się za pomocą rur plastikowych ułożonych w kilka obiegów i podłączonych do jednego rozdzielacza. Długość poszczególnych obiegów zależna jest od wydajności poboru ciepła z gruntu, wielkości działki oraz ciśnienia dyspozycyjnego pompy glikolu. Rozdzielacz powinien być łatwo dostępny i znajdować się w szachcie lub szybie świetlnym w najwyższym punkcie kolektora, aby możliwe było przeprowadzanie prac konserwacyjnych i odpowietrzanie instalacji. Oblodzenie rur, zwłaszcza w obszarze rozdzielacza, nie ma negatywnego wpływu na działanie instalacji. Zaleca się, aby nie sadzić nad kolektorem roślin posiadających głębokie korzenie. Wszystkie rury w budynku muszą zostać zaopatrzone w odpowiednią izolację paroszczelną. Należy zapoznać się z informacjami na ten temat zawartymi w rozdziale Dobór pomp ciepła il Rys. Sondy gruntowe (wymiary w m) Zalety: Efektywność wysokie roczne współczynniki efektywności pompy ciepła. Są niezawodne i nie wymagają znacznej konserwacji ze względu na obieg zamknięty. Oszczędność miejsca. Sondy mogą być wykorzystywane do chłodzenia. Wady: Koszty inwestycji są z reguły wyższe niż w przypadku kolektorów gruntowych. Zastosowanie nie jest możliwe na wszystkich terenach. Wymagana jest aprobata stosownego organu. Dodatkowe zapotrzebowanie na energię, np. dla pompy obiegowej. Instalację mogą przeprowadzać tylko specjalistyczne firmy. Sondy gruntowe stosowane są w domach jednoi wielorodzinnych. Składają się one z rury sondy, podstawy sondy oraz rozdzielacza. Z reguły stosuje się pojedyncze lub podwójne sondy w kształcie litery "U", zapewniające większy odbiór ciepła. W celu umieszczenia sond konieczne jest zlecenie certyfikowanej firmie wykonania kilku odwiertów w gruncie, w zależności od zapotrzebowania na ciepło, specyficznej pojemności cieplnej gruntu i czasu pracy pompy ciepła. Strumień ciepła napływa z głębszych warstw gruntu. W przypadku odwiertów o głębokości do 00 m konieczne jest wykonanie projektu prac geologicznych i zgłoszenie do odpowiedniego organu administracji państwowej. W przypadku głębokości większej niż 00 m konieczna jest aprobata urzędu górniczego. Należy zapoznać się z informacjami na ten temat zawartymi w rozdziale Dobór pomp ciepła. Nie zaleca się używania pomp ciepła do suszenia posadzek jastrychowych. Niezbędny jest do tego dodatkowy nakład energii, na jaki te źródła ciepła nie są przygotowane. Zalecamy suszenie posadzek jastrychowych za pomocą specjalnych urządzeń osuszających. Pompa ciepła glikol-woda (0/0) 9

10 Podstawy.. Ciepło z wody gruntowej ca il Rys. Studnia wody gruntowej (wymiary w m) Zalety: Ekonomiczność. Efektywność wysokie roczne współczynniki efektywności pompy ciepła. Oszczędność miejsca. Wady: Wymagany jest większy zakres prac konserwacyjnych, ponieważ z reguły stosuje się studnie bezciśnieniowe. Wymagana jest analiza wody. Wymagana jest aprobata stosownego organu. Dodatkowe zapotrzebowanie na energię, np. dla pompy obiegowej. Wykorzystanie wody gruntowej jako źródła ciepła polega na pobraniu wody ze studni, odebraniu z niej ciepła i ponownym odprowadzeniu do warstwy wodonośnej. Metoda ta jest wyjątkowo efektywna energetycznie i pozwala uzyskać wysokie współczynniki wydajności pompy ciepła, ponieważ temperatura wody jest niemalże stała bez względu na porę roku. Jeżeli woda gruntowa ma być wykorzystywana jako źródło ciepła, trzeba dokładnie przeanalizować także dodatkowe zapotrzebowanie na energię, zwłaszcza tę niezbędną do eksploatacji pompy tłoczącej. Jeżeli instalacja jest mała lub studnia jest bardzo głęboka, to energia niezbędna do pracy pompy tłoczącej negatywnie wpływa na roczny współczynnik efektywności. Oznacza to, że wykorzystanie wody jako źródła ciepła, które w większości przypadków jest niezwykle ekonomiczne, w tym przypadku nie jest opłacalne. Na wstępie muszą zostać spełnione następujące warunki: Czy dostępna jest wystarczająca ilość wody gruntowej? Informacje na ten temat można uzyskać od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, geologów lub lokalnych firm wiertniczych. Czy właściwości wzgl. jakość wody są wystarczające? Analiza wody pozwala uzyskać informacje na temat składu wody gruntowej oraz interakcji z użytymi materiałami. Następnie należy złożyć wniosek celem uzyskania aprobaty Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Firma Buderus stosuje do przenoszenia ciepła płytowe wymienniki ciepła ze stali nierdzewnej. Wymienniki ciepła ze stali nierdzewnej mają dobre właściwości antykorozyjne i są odporne na prawie wszystkie substancje występujące w wodzie. Należy zapoznać się także z informacjami na ten temat zawartymi w rozdziale Dobór pomp ciepła.. Zasobnik buforowy Duży zasobnik wody grzewczej może zostać włączony równolegle w układ pomiędzy źródłem ciepła a odbiornikiem (na zasadzie podobnej do sprzęgła hydraulicznego) jako tzw. zasobnik buforowy i tymczasowo magazynować ciepło. Zasobnik buforowy zapewnia czasowe i hydrauliczne rozdzielenie procesu wytwarzania i odbioru ciepła, umożliwiając w ten sposób optymalną równowagę pomiędzy wytwarzaniem i odbiorem ciepła. W przypadku instalacji ogrzewczych z pompą ciepła oznacza to, że pompa ciepła, nawet w zamkniętych obiegach grzewczych (przy braku odbioru ciepła przez odbiorniki), może pozostawać włączona przez pewien czas i produkować ciepło, co znacznie wydłuża jej czas użytkowania i tym samym także żywotność. Ważne jest, aby zastosowany zasobnik buforowy posiadał dobrą izolację termiczną, pozwala to bowiem na efektywne wykorzystanie zmagazynowanego ciepła i zapobiega utracie zbyt dużej ilości ciepła. Prędkość strumienia wody grzewczej napływającej do zasobnika buforowego z obiegów grzewczych oraz z pompy ciepła powinna zostać konstrukcyjnie ograniczona do minimum (np. poprzez płytę odbojową, duże króćce itp.), aby zapewnić uwarstwienie wody o różnych temperaturach w zasobniku. 0 Pompa ciepła glikol-woda (0/0)

11 Opis techniczny Opis techniczny. Pompy ciepła Firma Buderus oferuje dwie serie pomp ciepła: Seria kompaktowa ze zintegrowanym podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u. ze stali nierdzewnej Seria standardowa z zewnętrznym podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u. Pompy ciepła Buderus zapewniają wiele korzyści Bezpieczeństwo dzięki jakości: Maksymalna funkcjonalność i trwałość. Pompy ciepła Buderus spełniają wszystkie wymogi jakościowe firmy Bosch. W zakładzie poddawane są obszernym testom i kontrolom jakości. Bezpieczeństwo dzięki sprawnemu serwisowi: Części zamienne można nabyć nawet po latach bezpieczeństwo gwarantowane przez dużą markę. Ogrzewanie przyjazne dla środowiska: Ok. 7 % energii grzewczej to energia odnawialna. Jeżeli do zasilania pompy ciepła używany jest zielony prąd, a więc energia wiatrowa, wodna lub słoneczna, udział energii odnawialnej może wynieść nawet do 00 %. Instalacja ogrzewcza nie powoduje emisji. W niemieckim rozporządzeniu o oszczędzaniu energii (EnEV) pompy ciepła są bardzo dobrze ocenione. Pompy ciepła Buderus WPS 6-7- i WPS spełniają wymagania znaku jakości EHPA (European Quality Label for Heat Pumps). Niezależność i przyszłościowe bezpieczeństwo: Nie są potrzebne paliwa takie jak olej czy gaz. Dzięki temu zmiany cen oleju i gazu mają jedynie pośrednie znaczenie. Czynniki środowiskowe takie jak słońce czy wiatr nie mają żadnego znaczenia, ponieważ ciepło z gruntu jest niezawodnie dostępne przez 6 dni w roku. Wysoka rentowność: Koszty eksploatacji są do 0 % niższe w porównaniu z olejem bądź gazem. Stałe koszty dodatkowe, ponoszone w przypadku konwencjonalnych instalacji ogrzewczych (np. konserwacja palnika, wymiana filtra, prace kominiarskie), w przypadku instalacji pompy ciepła nie występują. Urządzenia pracują w zamkniętych obiegach. Dzięki temu są trwałe i nie wymagają znacznej konserwacji. Regularnej konserwacji wymagają jedynie elementy w instalacji ogrzewczej, np. naczynie wzbiorcze i zawór bezpieczeństwa. Zintegrowane pompy wysokowydajne automatycznie dostosowują się do oporu przepływu w systemie rozdzielacza, zmniejszają pobór prądu przez pompy i zwiększają roczny współczynnik efektywności. Pompy ciepła można ustawiać w dowolnym pomieszczeniu. Nie wymagają specjalnej kotłowni ani komina. Sposób działania Obieg glikolu (obieg czynnika chłodzącego): Pompa glikolu ( rys. 6 i rys. 7, poz. 7) pompuje glikol do parownika pompy ciepła (poz. 8). W parowniku glikol oddaje ciepło do obiegu czynnika chłodniczego, a następnie przepływa z powrotem do źródła ciepła. Opór przepływu obiegu glikolu zależny jest od temperatury i stosunku składników mieszaniny glikol monoetylenowy-woda. Im niższa temperatura i im wyższa zawartość glikolu monoetylenowego w mieszaninie, tym większy opór przepływu. Przy obliczaniu oporu przepływu trzeba zatem uwzględnić stężenie glikolu monoetylenowego. Obieg grzewczy: Pompa c.o. (poz. 7) pompuje wodę grzewczą do skraplacza (poz. ). W skraplaczu woda grzewcza pochłania ciepło z obiegu czynnika chłodniczego. W razie potrzeby dołączony dogrzewacz elektryczny (poz. ) jeszcze bardziej nagrzewa wodę grzewczą. Ciepła woda grzewcza przepływa teraz przez zawór - drogowy (poz. 6) do instalacji ogrzewczej lub do podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. (w przypadku urządzeń WPS.. K- wewnętrznego, wprzypadku urządzeń WPS..- zewnętrznego). Obieg chłodniczy (obieg czynnika chłodniczego): Płynny czynnik chłodniczy z obiegu czynnika chłodniczego napływa do parownika (poz. 8). W parowniku czynnik chłodniczy pochłania ciepło z obiegu glikolu, aż całkowicie odparuje. Czynnik chłodniczy znajduje się teraz w stanie gazowym i zostaje sprężony w sprężarce (poz. 9), co powoduje wzrost jego ciśnienia i jeszcze większe nagrzanie. W tym stanie czynnik chłodniczy dociera do skraplacza (poz. ). W skraplaczu oddaje ciepło do obiegu grzewczego i ponownie przechodzi w stan ciekły. Płynny czynnik chłodniczy przepływa ze skraplacza przez filtr odwadniacz i wziernik (poz. ) do zaworu rozprężnego (poz. 0). Tutaj następuje redukcja ciśnienia czynnika chłodniczego do wartości początkowej, po czym przepływa on z powrotem do parownika. Pompa ciepła glikol-woda (0/0)

12 Opis techniczny Konstrukcja I I Rys. 6 Budowa pompy ciepła Logatherm WPS 6/8/0 K- [] Tabliczka znamionowa [] Panel obsługi [] Zabezpieczenie silnika sprężarki z funkcją Reset [] Bezpieczniki automatyczne [] Skrzynka rozdzielcza [6] Przycisk Reset dla zabezpieczenia dogrzewacza elektrycznego przed przegrzaniem [7] Wysokowydajna pompa glikolu [8] Parownik (niewidoczny na rysunku) [9] Sprężarka z izolacją [0] Zawór rozprężny Rys. 7 Budowa pompy ciepła Logatherm WPS 6/8/0//7- [] Wziernik [] Skraplacz [] Wysokowydajna pompa c.o. pierwotna [] Dogrzewacz elektryczny [] Filtr do systemu grzewczego [6] Zawór -drogowy [7] Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. z podwójnymi ścianami [8] Zawór spustowy pod podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u. [9] Czujnik kolejności faz [0] Przycisk Reset do zabezpieczenia przed przegrzaniem dogrzewacza elektrycznego WPS 6-0- (zasłonięty) Pompa ciepła glikol-woda (0/0)

13 Opis techniczny il il Rys. 8 Budowa pompy ciepła Logatherm WPS [] Pompa c.o. [] Presostat niskiego ciśnienia [] Parownik [] Sprężarka i [] Presostat wysokiego ciśnienia [6] Zawór rozprężny [7] Wziernik [8] Filtr odwadniacz [9] Skraplacz [0] Pompa glikolu [] Zawór -drogowy Rys. 9 Budowa pompy ciepła Logatherm WPS 60 [] Zawór -drogowy [] Pompa c.o. [] Parownik [] Pompa glikolu [] Wziernik [6] Zawór rozprężny [7] Filtr odwadniacz [8] Presostat wysokiego ciśnienia [9] Sprężarka i [0] Skraplacz [] Presostat niskiego ciśnienia Pompa ciepła glikol-woda (0/0)

14 Opis techniczny. Pompy ciepła Logatherm WPS 6 K-, WPS 8 K- i WPS 0 K-.. Przegląd wyposażenia Do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w domach jednorodzinnych stosuje się pompy ciepła typoszeregu Logatherm WPS 6/8/0 K-. Posiadają one zintegrowany podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. o pojemności 8 litrów oraz dogrzewacz elektryczny o mocy 9 kw. 6 Zakres dostawy Pompa ciepła Logatherm WPS 6/8/0 K- Czujnik temperatury zasilania E.T Czujnik temperatury zewnętrznej E0.T Filtr (gwint wewnętrzny R /") do systemu grzewczego Filtr (gwint wewnętrzny R ") dolnego źródła Nóżki poziomujące Dokumentacja techniczna 7 9 Zalety Zintegrowany podgrzewacz pojemnościowy c.w.u., 8 litrów Zintegrowana wysokowydajna pompa glikolu Zintegrowana wysokowydajna pompa c.o. Zintegrowany dogrzewacz elektryczny, 9 kw -drogowy zawór przełączający Kompaktowa obudowa, zajmująca niewielką ilość miejsca, elegancki design Łatwe w obsłudze menu tekstowe Niski poziom hałasu Wysokie współczynniki wydajności Temperatura zasilania do 6 C Elektroniczny ogranicznik prądu rozruchowego (oprócz WPS 6 K-) Zintegrowana funkcja rejestracji ilości ciepła za pomocą menedżera pompy ciepła I Rys. 0 Wybrane części i podzespoły pomp ciepła Logatherm WPS 6 0 K- [] Tabliczka znamionowa [] Panel obsługi [] Zabezpieczenie silnika sprężarki z funkcją Reset [] Bezpieczniki automatyczne [] Skrzynka rozdzielcza [6] Przycisk Reset dla zabezpieczenia dogrzewacza elektrycznego przed przegrzaniem [7] Pompa glikolu [8] Parownik (niewidoczny na rysunku) [9] Sprężarka z izolacją [0] Zawór rozprężny [] Wziernik [] Skraplacz [] Pompa c.o. pierwotna [] Dogrzewacz elektryczny [6] Zawór -drogowy [7] Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. z podwójnymi ścianami [8] Zawór spustowy pod podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u. [9] Czujnik kolejności faz Pompa ciepła glikol-woda (0/0)

15 Opis techniczny.. Wymiary i dane techniczne I Rys. Wymiary pomp ciepła Logatherm WPS 6 0 K- (wymiary w mm) [] Obieg glikolu wejście [] Obieg glikolu wyjście [] Dopływ zimnej wody [] Przyłącza elektryczne [] Zasilanie instalacji ogrzewczej [6] Wypływ ciepłej wody [7] Powrót instalacji ogrzewczej Pompa ciepła glikol-woda (0/0)

16 Opis techniczny Jednostka WPS 6 K- WPS 8 K- WPS 0 K- Tryb glikol-woda Moc cieplna (B0/W) ) kw,8 7,6 0, Moc cieplna (B0/W) ) kw,6 7, 0,0 COP (B0/W) ),,7,7 COP (B0/W) ),,6,7 Moc chłodzenia (B0/W) kw, 6 8, Obieg glikolu Przepływ nominalny (ΔT = K) ) m /h,0,87, Dopuszczalny zewnętrzny opór przepływu ) kpa Ciśnienie maks. bar Pojemność (wewnętrzna) l Temperatura robocza C Przyłącze (Cu) mm 8 Sprężarka Typ Copeland fixed scroll Masa czynnika chłodniczego R 0A ) kg,,9, Ciśnienie maks. bar Ogrzewanie Przepływ nominalny (ΔT = 7 K) m /h 0,7 0,9,0 Min./maks. temperatura zasilania C 0/6 Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze bar,0 Pojemność wody grzewczej włącznie z płaszczem wody grzewczej podgrzewacza l 7 Przyłącze (Cu) mm C.W.U. Moc maksymalna bez dogrzewacza elektrycznego/ zdogrzewaczem (9kW) kw,8/,8 7,6/6,6 0,/9, Pojemność użytkowa ciepłej wody l 8 Wskaźnik mocy,0,,6 Min./maks. dopuszczalne ciśnienie robocze bar /0 Przyłącze (stal nierdzewna) mm Elektryczne parametry przyłącza Przyłącze elektryczne 00 V N ~ 0 Hz Bezpiecznik zwłoczny; w przypadku dogrzewacza elektrycznego /6/9 kw A 0/6/0 6/6/0 6/0/ Znamionowy pobór mocy przez sprężarkę (B0/W) kw,,6,9 Maks. natężenie prądu z ogranicznikiem prądu rozruchowego ) A 7,0 7, 9, Stopień ochrony IP X Informacje ogólne Dopuszczalne temperatury otoczenia C 0... Poziom ciśnienia akustycznego ) dba Poziom mocy akustycznej 6) dba Wymiary (szer. głęb. wys.) mm Masa (bez opakowania) kg 08 0 Tab. Dane techniczne ) Z pompą wewnętrzną wg EN ) Z glikolem etylenowym ) Współczynnik ocieplenia globalnego, GWP 00 = 980 ) WPS 6 K-: Maks. natężenie prądu bez ogranicznika prądu rozruchowego ) Wg EN 0 6) Wg EN 7-6 Pompa ciepła glikol-woda (0/0)

17 Opis techniczny Pompa ciepła Logatherm Jednostka WPS 6 K- WPS 8 K- WPS 0 K- Glikol (czynnik chłodniczy) Pompa glikolu Wilo Para /-7 Para /- Para 0/- Długość konstrukcyjna mm Ogrzewanie Pompa c.o. Wilo Para /-7 Para /-7 Para /-7 Długość konstrukcyjna mm Tab. Pompy glikolu i c.o. pomp ciepła Logatherm WPS 6 0 K- Pompa ciepła Logatherm Przepustowość glikolu ) Ciśnienie dyspozycyjne Różnica temperatur Nominalna A A [m /h] [m] [K] WPS 6 K- WPS 8 K- WPS 0 K-,,87,, 8,0 8,0,0,0,0 Tab. Ciśnienie dyspozycyjne po stronie glikolu i różnica temperatur w zależności od przepustowości glikolu pomp ciepła Logatherm WPS 6 0 K- ) 0 % glikolu monoetylenowego [A] Punkt znamionowy pracy przy nominalnej przepustowości glikolu Pompa ciepła Logatherm Przepustowość wody grzewczej Ciśnienie dyspozycyjne Różnica temperatur Nominalna Min. A [m /h] [m] [K] WPS 6 K- WPS 8 K- WPS 0 K- 0,7 0,9, 0,0 0,68 0,9,0,8,,0,0,0 Tab. Ciśnienie dyspozycyjne po stronie instalacji ogrzewczej i różnica temperatur w zależności od przepustowości wody grzewczej pomp ciepła Logatherm WPS 6 0 K- [A] Punkt znamionowy pracy przy nominalnej przepustowości wody grzewczej Pompa ciepła glikol-woda (0/0) 7

18 Opis techniczny.. Charakterystyki pomp Pompa glikolu WPS 6 K- H [kpa] H [m] V [m³/h] 0 0, 0, 0,6 0,8,0, V [l/s] Rys. Charakterystyka pompy pompa glikolu WPS 6 K- Pompa glikolu WPS 8 K- H [kpa] il H [m] V [m³/h] 0 0, 0, 0,6 0,8,0, V [l/s] Pompa c.o. WPS 6 K- WPS 0 K- H [kpa] H [m] 8 7 A 6 B C D E F G H A- U = 0 V (0 /min) B- U = 9 V (990 /min) C- U = 8 V (0 /min) D- U = 7 V (060 /min) E- U = 6 V (90 /min) F- U = V (00 /min) G- U = V (660 /min) H- U = V (00 /min) 0 0 0,,0,,0,,0,,0 V [m³/h] V [l/s] 0 0, 0, 0,6 0, 8,0 Rys. Charakterystyka pompy pompa c.o. WPS 6 K- WPS 0 K- Legenda do rys.,, i : [H] Ciśnienie dyspozycyjne (bez środka zapobiegającego zamarzaniu) [V] Strumień przepływu il il Rys. Charakterystyka pompy pompa glikolu WPS 8 K- Pompa glikolu WPS 0 K- H [kpa] 0 H [m] V [m³/h] 0 0,,, V [l/s] il Rys. Charakterystyka pompy pompa glikolu WPS 0 K- 8 Pompa ciepła glikol-woda (0/0)

19 Opis techniczny.. Pomieszczenie zainstalowania Ponieważ pompa ciepła generuje określony poziom hałasu, powinna być instalowana wyłącznie w miejscach, w których nie będzie to uciążliwe. Niekorzystna byłaby np. instalacja w pobliżu sypialni. Wymiary montażowe ( rys. 6) Odstęp tylnej strony pompy ciepła od ściany: min. 0 mm Pompę należy ustawić na postumencie (zapewnia inwestor), nie zaś bezpośrednio na posadzce jastrychowej. Temperatura otoczenia w pomieszczeniu zainstalowania: 0 C do C W pomieszczeniu zainstalowania wypoziomować pompę ciepła za pomocą dołączonych nóżek poziomujących... Wykresy mocy WPS 6 K- P [kw] P [kw] il T S [ C] Rys. 7 Wykres mocy WPS 6 K COP 8 7 COP T S [ C] il 800 Rys. 8 Współczynnik wydajności WPS 6 K- Legenda do rys. 7, 8: [COP] Współczynnik wydajności ε [P] Moc [T S ] Temperatura na dopływie glikolu [] Moc cieplna przy temperaturze zasilania C [] Moc cieplna przy temperaturze zasilania C [] Moc cieplna przy temperaturze zasilania C [] Współczynnik wydajności przy temperaturze zasilania C [] Współczynnik wydajności przy temperaturze zasilania C [6] Współczynnik wydajności przy temperaturze zasilania C I Rys. 6 Wymiary montażowe pomp ciepła Logatherm WPS 6 0K- (wymiary wmm) Pompa ciepła glikol-woda (0/0) 9

20 Opis techniczny WPS 8 K- P [kw] P [kw] il T S [ C] Rys. 9 Wykres mocy WPS 8 K- COP COP T S [ C] il Rys. 0 Współczynnik wydajności WPS 8 K- 6 WPS 0 K- P [kw] P [kw] il T S [ C] Rys. Wykres mocy WPS 0 K- COP COP il T S [ C] Rys. Współczynnik wydajności WPS 0 K- Legenda do rys. 9, 0, i : [COP] Współczynnik wydajności ε [P] Moc [T S ] Temperatura na dopływie glikolu [] Moc cieplna przy temperaturze zasilania C [] Moc cieplna przy temperaturze zasilania C [] Moc cieplna przy temperaturze zasilania C [] Współczynnik wydajności przy temperaturze zasilania C [] Współczynnik wydajności przy temperaturze zasilania C [6] Współczynnik wydajności przy temperaturze zasilania C 6 0 Pompa ciepła glikol-woda (0/0)

2 Opis techniczny. 2.4 Pompy ciepła Logatherm WPS 22, WPS 33, WPS 43, WPS 52 i WPS 60

2 Opis techniczny. 2.4 Pompy ciepła Logatherm WPS 22, WPS 33, WPS 43, WPS 52 i WPS 60 Opis techniczny. Pompy ciepła Logatherm WPS, WPS, WPS, WPS i WPS 0.. Przegląd wyposażenia Do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w domach jednoi wielorodzinnych stosuje się pompy ciepła typoszeregu Logatherm

Bardziej szczegółowo

Materiały do projektowania Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS..

Materiały do projektowania Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Pompa ciepła glikol-woda Wydanie 0/06 Materiały do projektowania Logatherm WPS.. K-, WPS.. - i WPS.. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Ciepło jest naszym żywiołem Spis treści Spis treści Podstawy................................

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 17 kw

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 17 kw Pompy ciepła glikol-woda Wydanie 2016/06 Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 Zakres mocy od 6 kw do 17 kw Ciepło jest naszym żywiołem Spis treści Spis Treści 1. Podstawy... 6

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa (dane techniczne)

Karta katalogowa (dane techniczne) ECOAIR HYBRYDOWA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-ZIEMIA-WODA Pack B 3-2 kw Pack B -22 kw Pack B T -22 kw Pack C 3-2 kw Pack C -22 kw Pack C T -22 kw Karta katalogowa (dane techniczne) .. ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne LAK 9IMR

Dane techniczne LAK 9IMR Dane techniczne LAK 9IMR Informacja o urządzeniu LAK 9IMR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Nie - Miejsce ustawienia Limity pracy - Min.

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool European Quality Label for Heat Pumps powietrze woda WPL 1/1/ E/cool WPL 1 E WPL 1 E Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła. Niezawodne ogrzewanie, duże oszczędności. Ciepło, które polubisz

Pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła. Niezawodne ogrzewanie, duże oszczędności. Ciepło, które polubisz Gruntowe pompy ciepła Pompy ciepła Niezawodne ogrzewanie, duże oszczędności Ciepło, które polubisz Supraeco STE-: pompa ciepła solanka/woda spełniająca wysokie wymagania Pompy geotermiczne serii STE- w

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 11TU

Dane techniczne SIW 11TU Informacja o urządzeniu SIW 11TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa kompaktowa - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 8TU

Dane techniczne SIW 8TU Informacja o urządzeniu SIW 8TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS 0 WPL ACS / WPL AC WPL / AC(S) Inwerterowa, kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda z funkcją chłodzenia aktywnego, do ustawienia na zewnątrz budynku. Szeroki

Bardziej szczegółowo

W kręgu naszych zainteresowań jest:

W kręgu naszych zainteresowań jest: DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA W kręgu naszych zainteresowań jest: pozyskiwanie ciepła z gruntu, pozyskiwanie ciepła z powietrza zewnętrznego, pozyskiwanie ciepła z wód podziemnych, pozyskiwanie ciepła z wód powierzchniowych.

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła SmartPLUS

Pompa ciepła SmartPLUS Pompa ciepła SmartPLUS Pompy ciepła pozwalają na odbiór energii cieplnej, której ogromne ilości utrzymują się w naturalnych pokładach Trudnością w pozyskaniu takiej energii jest fakt, iż jej nośniki (ziemia,

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 33

Pompa ciepła powietrze woda WPL 33 European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS 2015 26 27 A Do pracy pojedynczej. Wykonanie kompaktowe dostępne w dwóch wersjach, do ustawienia wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Obudowa metalowa jest

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MSMW, maksymalnie 2 sztuki w kaskadzie dla chłodzenia przy zastosowaniu regulatora

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła solanka woda WPC 04/05/07/10/13 /cool

Pompy ciepła solanka woda WPC 04/05/07/10/13 /cool solanka woda WPC //7// /cool WPC Kompaktowa pompa ciepła solanka woda z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności litrów świetnie nadaje się do montażu w małych, ciasnych pomieszczeniach.

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 1890 1 390 2 680 7 ok 300 12 1870 1773 13 1500 14 5 1110 15 820 600 6 325 250 55 0 30 380 130 3 705 8 16 17 0 375 10 950 4 18 19 9 11 1 Powrót ogrzewania, gwint zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 6TU

Dane techniczne SIW 6TU Informacja o urządzeniu SIW 6TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2dni- 1dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia ogólne, podstawy

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCAL 200-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCAL 200-S Typ AWS Pompa ciepła z napędem elektrycznym w wersji Split

Bardziej szczegółowo

2

2 1 2 4 5 6 7 8 9 SmartPlus J.M. G5+ G6+ G8+ G+ G12+ G14+ G16+ Moc grzewcza* Moc chłodnicza Moc elektryczna sprężarki Moc elektryczna dodatkowej grzałki elektrycznej Liczba faz Napięcie Częstotliwość Prąd

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 ACS Opis urządzenia: W skrócie Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MPMSII, maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła SmartPLUS Onninen

Pompa ciepła SmartPLUS Onninen Pompa ciepła SmartPLUS Onninen Pompa Ciepła SmartPLUS Kompaktowy węzeł cieplny wyposażony w: pompę ciepła, sprzęgło hydrauliczne, sterownik pogodowy i automatykę węzła cieplnego, pompę źródła dolnego,

Bardziej szczegółowo

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia. Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic WWK 221 electronic Pompa ciepła WWK 221/301 electronic typu powietrze/woda służy do automatycznego podgrzewu wody użytkowej wykorzystując do tego energię zawartą w powietrzu wewnętrznym np. powietrze z

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SURPAECO A SAO-2

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SURPAECO A SAO-2 POMPY CIEPŁ POWIETRZE-WOD 1 Dane ErP Supraeco Jednostka SO 60-2 CE/CB Klasa efektywności energetycznej dla temperatury 55 C - ++ Znamionowa moc cieplna dla temperatury 55 C (Prated) kw 5 Sezonowa efektywność

Bardziej szczegółowo

E-Mail: info@dimplex.de Internet: www.dimplex.de

E-Mail: info@dimplex.de Internet: www.dimplex.de -sprężarkowe Rysunek wymiarowy powietrzne pompy LI ciepła 9TU LI TU Wysokoefektywna pompa Rysunek ciepła powietrze/woda wymiarowy 78 6 96 5* 58* 66 8 56 5 88 () 6,5 () (8) 69 (5) (5*) () 58,5 786 75* 76

Bardziej szczegółowo

Nowa. , obniżenie zużycia energii oraz chroniące ich budżet.

Nowa. , obniżenie zużycia energii oraz chroniące ich budżet. SYSTEMY ŹRÓDŁO CIEPŁA - WODA Nowa możliwość w Wzrasta zapotrzebowanie właścicieli domów na wymianę układów grzewczych na bardziej efektywne, bardziej oszczędne pod względem kosztów i bardziej przyjazne

Bardziej szczegółowo

38-200 Jasło, ul. Floriaoska 121 Tel./fax: 13 446 39 02 www.argus.jaslo.pl. Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania pomp ciepła

38-200 Jasło, ul. Floriaoska 121 Tel./fax: 13 446 39 02 www.argus.jaslo.pl. Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania pomp ciepła 38-200 Jasło, ul. Floriaoska 121 Tel./fax: 13 446 39 02 www.argus.jaslo.pl Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania pomp ciepła Plan prezentacji: Zasada działania pomp ciepła Ekologiczne aspekty

Bardziej szczegółowo

Szacowanie SCOP na podstawie wytycznych VDI 4650 cz. 1 i cz.2 Kalkulator SCOP na www.portpc.pl

Szacowanie SCOP na podstawie wytycznych VDI 4650 cz. 1 i cz.2 Kalkulator SCOP na www.portpc.pl Szacowanie SCOP na podstawie wytycznych VDI 4650 cz. 1 i cz.2 Kalkulator SCOP na www.portpc.pl Mgr inż. Paweł Lachman Dr inż. Marian Rubik 17 października 2013, Warszawa Wytyczne VDI 4650 ark. 1(marzec

Bardziej szczegółowo

Dlaczego pompa ciepła?

Dlaczego pompa ciepła? domowa pompa ciepła darmowa energia z powietrza sprawność 400% COP 4 (B7/W35) kompletne źródło ciepła dla domu ogrzewanie, ciepła woda użytkowa (c.w.u), woda basenowa współpraca z dodatkowym źródłem ciepła

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC!

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Urządzenie Indeks Supraeco W SWO 270-1X 7 736 500 988 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA ulotka 03/p/2016 Produkujemy w Polsce

POMPY CIEPŁA ulotka 03/p/2016 Produkujemy w Polsce POMPY CIEPŁA ulotka 03/p/06 Produkujemy w Polsce www.galmet.com.pl klasa energetyczna A 60 POMPA CIEPŁA W SYSTEMIE POWIETRZE WODA DO C.W.U. ZE ZBIORNIKIEM - spectra Wartość współczynnika COP: 4,4. Podgrzewanie

Bardziej szczegółowo

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt.

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt. Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt.pl Utworzone przez: Jan Kowalski w dniu: 2011-01-01 Projekt:

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła 25.3.2014

Pompy ciepła 25.3.2014 Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Wykład 6: Pompy ciepła 25.3.2014 1 Pompy ciepła / chłodziarki Obieg termodynamiczny lewobieżny Pompa ciepła odwracalnie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego pompa ciepła?

Dlaczego pompa ciepła? domowa pompa ciepła darmowa energia z powietrza sprawność 400% COP 4 (B7/W35) kompletne źródło ciepła dla domu ogrzewanie, ciepła woda użytkowa (c.w.u), woda basenowa współpraca z dodatkowym źródłem ciepła

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie domu pompą ciepła Hewalex

Ogrzewanie domu pompą ciepła Hewalex Artykuł z portalu instalacjebudowlane.pl Ogrzewanie domu pompą ciepła Hewalex Koszty ogrzewania domu i podgrzewania wody użytkowej stanowią podstawową część bieżących wydatków związanych z utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

- A+ A++ A+ A+ kw % , A+ A++ A++ A++ kw % db (A) db (A) A+ A++ A+ A+

- A+ A++ A+ A+ kw % , A+ A++ A++ A++ kw % db (A) db (A) A+ A++ A+ A+ Dane ErP Cennik Jednostka SAS 6-2 SAS 8-2 SAS 11-2 SAS 13-2 AS/ASE AS/ASE AS/ASE AS/ASE energetycznej dla temperatury 55 C Znamionowa moc cieplna dla temperatury 55 C (P rated ) Sezonowa efektywność energetyczna

Bardziej szczegółowo

Powietrzne pompy ciepła do przygotowania c.w.u. Supraeco W

Powietrzne pompy ciepła do przygotowania c.w.u. Supraeco W Powietrzne pompy ciepła do przygotowania c.w.u. Supraeco W B C A + A A A ++ Pompy ciepła do c.w.u. Z nową Dyrektywą ErP wyłącznie wysokoefektywne urządzenia grzewcze! ErP 0 to ważna dyrektywa europejska

Bardziej szczegółowo

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła)

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła) Czy pod względem ekonomicznym uzasadnione jest stosowanie w systemach grzewczych w Polsce sprężarkowej pompy ciepła w systemie monowalentnym czy biwalentnym? Andrzej Domian, Michał Zakrzewski Pompy ciepła,

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne pomp ciepła

Dane techniczne pomp ciepła Dane techniczne pomp ciepła TYP-oznaczenie PSPC-06ZE PSPC-08ZE PSPC-09ZE PSPC-10ZE PSPC-13ZE PSPC-16ZE PSPC-19ZE Układ chłodniczy Moc chłodnicza B5/W35 kw 3,6 4,8 5,5 6,4 7,6 10,0 11,7 Sprężarka Copeland

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA. inverterowe. www.inverter.com.pl www.inverter.com.pl

POMPY CIEPŁA. inverterowe. www.inverter.com.pl www.inverter.com.pl POMPY CIEPŁA inverterowe www.inverter.com.pl www.inverter.com.pl INVERTEROWA pompa ciepła ZIEMIA - WODA BASIC Moc grzewcza: 3-12 / 5-22 kw COP: 4,6-4,9 Zasilanie: 230V-50Hz- 3/N/PE / 400V-50Hz-3/N/PE Waga:

Bardziej szczegółowo

Cerapur Comfort. Kod: ZWBR 35-3E. Producent:

Cerapur Comfort. Kod: ZWBR 35-3E. Producent: Cerapur Comfort Kod: ZWBR 35-3E Producent: Cerapur Comfort Wiszący kocioł kondensacyjny Cerapur Comfort to połączenie najnowocześniejszej technologii i atrakcyjnego wzornictwa. To najwyższy komfort ciepła,

Bardziej szczegółowo

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Mieszkalny Rodzaj budynku jednorodzinny Właściciel/Inwestor

Bardziej szczegółowo

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych 96-00 Skierniewice tel/fax 46 892 4 UWAGI OGÓLNE Pompy ciepła apic są urządzeniami grzewczo-chłodniczymi, e k o l o g i c z n y m i d o z a s t o s o w a n i a z a r ó w n o w m a ł y c h instalacjach

Bardziej szczegółowo

KATALOG POMP CIEPŁA z zastrzeżeniem zmian. KATALOG POMP CIEPŁA 1 kwietnia 2012

KATALOG POMP CIEPŁA z zastrzeżeniem zmian. KATALOG POMP CIEPŁA 1 kwietnia 2012 z zastrzeżeniem zmian KATALOG POMP CIEPŁA 1 kwietnia 2012 IVT GreenLine HT+ C 6-10 Zalety : COP = 5,0! 5 lat gwarancji! 10 lat gwarancji na sprężarkę! Temperatura zasilania 65 st.! 2 obiegi grzewcze! Cicha

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła solanka woda WPF 04/05/07/10/13/16 /cool

Pompy ciepła solanka woda WPF 04/05/07/10/13/16 /cool European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS WPF ///// / WPF Wysokoefektywna pompa ciepła solanka woda do instalacji wewnątrz budynku charakteryzująca się najwyższymi współczynnikami efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła mądre podejście do energii

Pompa ciepła mądre podejście do energii Pompa ciepła mądre podejście do energii Korzyści finansowe 2/3 energii pochodzi ze Słońca i zmagazynowana jest w gruncie, wodzie i powietrzu. Pompa ciepła umożliwia ponad 50% zmniejszenie zużycie nośników

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Jak działają pompy ciepła?

Jak działają pompy ciepła? Jak działają pompy ciepła? Pompy ciepła Pompa ciepła to rodzaj ekologicznego urządzenia, zapewniającego możliwość korzystania z naturalnych zasobów darmowej energii. Gruntowe pompy ciepła wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Po prostu łatwiejszy dobór

Po prostu łatwiejszy dobór Po prostu łatwiejszy dobór Materiały techniczne 15/1 Wodne pompy ciepła Po prostu wyższa wydajność Pompy ciepła Dimplex 8 % Około 8% energii cieplnej dostępnej bezpłatnie z otoczenia, przy tylko ok. %

Bardziej szczegółowo

SYSTEM M-Thermal Midea

SYSTEM M-Thermal Midea SYSTEM M-Thermal Midea Jednostka zewnętrzna w technologii inwerterowej DC Zasobnik ciepłej wody użytkowej Jednostka wewnętrzna Zestaw solarny Technologia inwerterowa Zwiększenie prędkości obrotowej silnika

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA. POMPY CIEPŁA geotherm VWS grzewcze pompy ciepła (solanka/woda) Wyposażenie dodatkowe

POMPY CIEPŁA. POMPY CIEPŁA geotherm VWS grzewcze pompy ciepła (solanka/woda) Wyposażenie dodatkowe POMPY CIEPŁA POMPY CIEPŁA geotherm VWS grzewcze pompy ciepła (solanka/woda)... 224 Wyposażenie dodatkowe... 225 geotherm plus VWS grzewcze pompy ciepła (solanka/woda) z funkcją chłodzenia pasywnego...

Bardziej szczegółowo

K18 IDEALNE OGRZEWANIE DLA TWOJEGO DOMU GAZOWA ABSORPCYJNA POMPA CIEPŁA K18.GAZUNO.PL. Technologię gazowych absorpcyjnych pomp ciepła rekomendują:

K18 IDEALNE OGRZEWANIE DLA TWOJEGO DOMU GAZOWA ABSORPCYJNA POMPA CIEPŁA K18.GAZUNO.PL. Technologię gazowych absorpcyjnych pomp ciepła rekomendują: IDEALNE OGRZEWANIE DLA TWOJEGO DOMU K18 GAZOWA ABSORPCYJNA POMPA CIEPŁA K18.GAZUNO.PL Technologię gazowych absorpcyjnych pomp ciepła rekomendują: Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła Polskie

Bardziej szczegółowo

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który

Bardziej szczegółowo

Części pompy ciepła DHP.

Części pompy ciepła DHP. Części pompy ciepła DHP 1 Części pompy ciepła DHP 2 Sprężarka spiralna 3 4 Części pompy ciepła DHP 5 Filtr - osuszacz Niezależnie od precyzji, z jaką wykonana jest instalacja czynnika znajduje się w niej

Bardziej szczegółowo

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA POMPY CIEPŁA - dane techniczne INWERTEROWE (modulowana moc) KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA DANFOSS INVERTER TECHNOLOGY SERIA ecogeo HP HP1 / HP3 produkowane w Hiszpanii do 30% oszczędności w porównaniu z

Bardziej szczegółowo

STIEBEL ELTRON: Co to jest i jak działa pompa ciepła?

STIEBEL ELTRON: Co to jest i jak działa pompa ciepła? STIEBEL ELTRON: Co to jest i jak działa pompa ciepła? Pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym, niskotemperaturowym, którego zasada działania opiera się na znanych zjawiskach i przemianach fizycznych. W

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej Ciepła woda użytkowa Obliczenie ilości energii na potrzeby ciepłej wody wymaga określenia następujących danych: - zużycie wody na użytkownika, - czas użytkowania, - liczba użytkowników, - sprawność instalacji

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT 29 KOMERCYJNE SPLIT Technologia ESP (Liniowa kontrola sprężu dyspozycyjnego) Funkcja sterowania wartością ESP pozwala w łatwy sposób za pomocą zdalnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Elektryczne kotły c.o.

Elektryczne kotły c.o. Elektryczne kotły c.o. Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków oddalonych od sieci gazowej oraz takich, w których nie ma możliwości podłączenia gazu. Ich instalacja wiąże się z niewielkimi

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii - pompy ciepła

Odnawialne źródła energii - pompy ciepła Odnawialne źródła energii - pompy ciepła Tomasz Sumera (+48) 722 835 531 tomasz.sumera@op.pl www.eco-doradztwo.eu Pompa ciepła Pompa ciepła wykorzystuje niskotemperaturową energię słoneczną i geotermalną

Bardziej szczegółowo

Pompa Ciepła powietrze woda Seria HP

Pompa Ciepła powietrze woda Seria HP Pompa Ciepła powietrze woda Seria HP Charakterystyka ogólna Pompa ciepła Serii HP to nowoczesne urządzenie służące do ogrzewania domu i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Do tego celu pozyskuje energię

Bardziej szczegółowo

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność!

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! KARTA PRODUKTU Klimakonwektory wodne Nr art.: 416-087, 416-111, 416-112 Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! 2 lata gwarancji Jula Poland Sp. z o.o. Biuro obsługi klienta: 801 600

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła powietrze/woda c.o., c.w.u., centrala wentylacyjna LWZ 403 SOL 404 SOL

Pompy ciepła powietrze/woda c.o., c.w.u., centrala wentylacyjna LWZ 403 SOL 404 SOL LWZ 404 SOL Centrale grzewcze LWZ 40 / 404 SOL zostały skonstruowane przede wszystkim z myślą o budynkach energooszczędnych oraz pasywnych. Odzysk ciepła z powietrza odprowadzanego odbywa się w wymienniku

Bardziej szczegółowo

Nowy produkt THERMIA VARME AB THERMIA ATRIA. Opracowano w Nordica Engineering za zgodą i z materiałów dostarczonych przez THERMIA VARME AB

Nowy produkt THERMIA VARME AB THERMIA ATRIA. Opracowano w Nordica Engineering za zgodą i z materiałów dostarczonych przez THERMIA VARME AB Nowy produkt THERMIA VARME AB THERMIA ATRIA Nowa generacja pomp ciepla typu powietrze / woda Atria Czym jest THERMIA ATRIA? Całkowicie na nowo zaprojektowaną pompa ciepła typu powietrze / woda, z nowego

Bardziej szczegółowo

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja niezawodność i elegancja Pompy ciepła zdobywają coraz szersze zastosowanie dla potrzeb ogrzewania domów jednorodzinnych i innych budynków małokubaturowych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła solanka/woda Glen Dimplex w zestawach z podgrzewaczami c.w.u.

Pompy ciepła solanka/woda Glen Dimplex w zestawach z podgrzewaczami c.w.u. Pompy ciepła solanka/woda Glen Dimplex w zestawach z podgrzewaczami c.w.u. Pompy ciepła solanka/woda dedykowane do budownictwa jednorodzinnego w ofercie Glen Dimplex to rozwiązania nie tylko bardzo przemyślane

Bardziej szczegółowo

CITO. Polska. www.citopolska.pl. Cennik ważny od 05.05.2014 r.

CITO. Polska. www.citopolska.pl. Cennik ważny od 05.05.2014 r. CITO Polska www.citopolska.pl Cennik ważny od 05.05.04 r. TERRAGOR GLIKOL/WODA Pompy ciepła należą do najbardziej efektywnych i przyjaznych środowisku naturalnemu urządzeń grzewczych. Pompy ciepła glikol/woda

Bardziej szczegółowo

Skojarzone układy Hewalex do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania budynku

Skojarzone układy Hewalex do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania budynku Skojarzone układy Hewalex do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania budynku Układy grzewcze, gdzie konwencjonalne źródło ciepła jest wspomagane przez urządzenia korzystające z energii odnawialnej

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE zestawy pompowe i podzespoły WYMIENNIKI PŁYTOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE Kominek z płaszczem

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Instalacje solarne Pompy ciepła Fotowoltaika

Spotkanie informacyjne Instalacje solarne Pompy ciepła Fotowoltaika Spotkanie informacyjne Instalacje solarne Pompy ciepła Fotowoltaika Instalacje solarne Kolektory słoneczne są przeznaczone do wytwarzania ciepła dla potrzeb podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU). Zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK POMP CIEPŁA aktualny od 10.04.2011r.

CENNIK POMP CIEPŁA aktualny od 10.04.2011r. EXOTHERM 80-299 Gdańsk ul. Ledy 6 tel. 0-694 264 223 tel. 00 48 58 66 49 331 CENNIK POMP CIEPŁA aktualny od 10.04.2011r. 1. Pompy ciepła glikol-woda (gruntowe) podstawowy sterownik gaz R407C ( prosty układ

Bardziej szczegółowo

Wysokoefektywne pompy ciepła Ciepło prosto z natury A++ LAT SYSTEM GWARANCYJNY

Wysokoefektywne pompy ciepła Ciepło prosto z natury A++ LAT SYSTEM GWARANCYJNY Wysokoefektywne pompy ciepła Ciepło prosto z natury A++ LAT SYSTEM GWARANCYJNY Nowe pompy ciepła marki Wolf, obok wysokiej efektywności energetycznej, charakteryzują się niewielkimi rozmiarami, niskim

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCAL 300/350. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCAL 350 VITOCAL 300. Solanka/woda 6,4do32,6kW Woda/woda 8,4do43,0kW

VIESMANN VITOCAL 300/350. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCAL 350 VITOCAL 300. Solanka/woda 6,4do32,6kW Woda/woda 8,4do43,0kW VIESMANN VITOCAL 300/350 Pompa ciepła Solanka/woda 6,4do32,6kW Woda/woda 8,4do43,0kW Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka Vitotec, rejestr 11 VITOCAL 300 Typ

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEP A POMPY CIEP A. geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33

POMPY CIEP A POMPY CIEP A. geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33 POMPY CIEP A POMPY CIEP A geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33 geotherm VWW grzewcze pompy ciep a (woda/woda)... 34 Wyposażenie dodatkowe...35 3 geotherm plus

Bardziej szczegółowo

VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X

VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X W ramach nowej linii kotłów Victrix Superior TOP Iergas proponuje również kocioł jednofunkcyjny do współpracy z zasobnikiem wolnostojącym. Zestawy Victrix Superior TOP PLUS stworzone

Bardziej szczegółowo

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych FIRMA FUNKCJONUJE NA RYNKU OD 25 LAT POD OBECNĄ NAZWĄ OD 2012 ROKU. ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE MONTAŻU NOWOCZESNYCH INSTALACJI C.O. ORAZ KOTŁOWNI,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do ZałoŜeń Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w śorach

Załącznik nr 2 do ZałoŜeń Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w śorach Załącznik nr 2 do ZałoŜeń Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w śorach PROPONOWANE PREFEROWANE UKŁADY FUNKCJONALNE SYSTEMÓW GRZEWCZYCH DLA POTRZEB TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW I LOKALI W RAMACH PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. zestawienie. Logamax plus GB Logamax plus GB162-15

Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. zestawienie. Logamax plus GB Logamax plus GB162-15 Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. Zestawienie 2. Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin Instrukcja zestawu solarnego Heliosin www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka możliwych konfiguracji zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy solarne

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Inwestor: Babiogórski Park Narodowy z siedziba w Zawoi Adres inwestycji: Os. na Rybnej. Temat opracowania; Montaż zestawu solarnego 2 * 5,20

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie gazowych pomp ciepła GHP w klimatyzacji i wentylacji. dr inż. Tomasz Wałek

Zastosowanie gazowych pomp ciepła GHP w klimatyzacji i wentylacji. dr inż. Tomasz Wałek Zastosowanie gazowych pomp ciepła GHP w klimatyzacji i wentylacji dr inż. Tomasz Wałek Nowoczesne budownictwo Projektowane i budowane są coraz nowocześniejsze budynki Klimatyzacja staje się standardem,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT 1. Informacje ogólne 1.2. Zastosowanie Sprzęgło hydrauliczne SHT jest przeznaczone do kotłowni jedno lub wielokotłowych zasilających układy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego geotherm exclusiv VWS?

Dlaczego geotherm exclusiv VWS? geotherm exclusiv VWS 63-103/3 Dlaczego geotherm exclusiv VWS? Bo zapewnia doskonały klimat przez cały rok. geotherm exclusiv VWS Ponieważ wybiega w przyszłość. geotherm exclusiv VWS 63-103/3 ze zintegrowanym

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco SWO 270 1-X do temp. -10ºC. Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco SWI 270 1-X do temp. -5ºC

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco SWO 270 1-X do temp. -10ºC. Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco SWI 270 1-X do temp. -5ºC Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco SWO 270 1-X do temp. -10ºC Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco SWI 270 1-X do temp. -5ºC Urządzenie Indeks Supraeco SWO 270 1-X 7 736 500 988 Supraeco SWI 270 1-X 7 736 500

Bardziej szczegółowo

+75% Ariston przedstawia nową gamę pomp ciepła NUOS. oszczędność energii. NUOS wykorzystuje energię z powietrza do produkcji ciepłej wody

+75% Ariston przedstawia nową gamę pomp ciepła NUOS. oszczędność energii. NUOS wykorzystuje energię z powietrza do produkcji ciepłej wody riston przedstawia nową gamę pomp ciepła NUOS +7% oszczędność energii Pobór energii 20W 2,x100W NUOS wykorzystuje energię z powietrza do produkcji ciepłej wody Zasada pracy pompy ciepła NUOS opiera się

Bardziej szczegółowo

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C Wersje B podstawowa I INTEGRATA Wykonanie ST standardowe LN wersja wyciszona Wyposażenie AS standardowe DS desuperheater HR całkowity

Bardziej szczegółowo

Dlaczego geotherm plus VWS?

Dlaczego geotherm plus VWS? geotherm plus VWS 62-102/3 Dlaczego geotherm plus VWS? Bo wysoki współczynnik efektywności cieplnej jest istotny. geotherm plus VWS Ponieważ wybiega w przyszłość. geotherm plus VWS 62-102/3 o mocy 6 10

Bardziej szczegółowo

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 26 SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE - ZASADA DZIAŁANIA, METODA DOBORU NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Przekazywana moc Czynnik

Bardziej szczegółowo

MINI NIKE 24 3 E JAKOŚĆ CIEPŁA

MINI NIKE 24 3 E JAKOŚĆ CIEPŁA MINI NIKE 24 3 E JAKOŚĆ CIEPŁA Immergas, wiodący producent nowoczesnych systemów grzewczych przedstawia nową odsłonę kotłów wiszących popularnej serii Mini. W jej skład wchodzą modele z zamkniętą i otwartą

Bardziej szczegółowo

Alternatywne źródła energii

Alternatywne źródła energii Eco-Schubert Sp. z o.o. o ul. Lipowa 3 PL-30 30-702 Kraków T +48 (0) 12 257 13 13 F +48 (0) 12 257 13 10 E biuro@eco eco-schubert.pl Alternatywne źródła energii - Kolektory słonecznes - Pompy ciepła wrzesień

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła - zasada działania

Pompy ciepła - zasada działania Pompy ciepła - zasada działania Pochodząca od słońca energia cieplna zmagazynowana w ziemi w wodzie lub w powietrzu ma zbyt niską temperaturę aby mogła być bezpośrednio używana do ogrzewania. Dlatego do

Bardziej szczegółowo

Dlaczego geotherm VWS?

Dlaczego geotherm VWS? geotherm VWS 220-460/2 Dlaczego geotherm VWS? Bo to jeszcze więcej energii z natury. geotherm VWS Ponieważ wybiega w przyszłość. geotherm VWS 220-460/2 o mocy 22 46 Cechy szczególne Temperatura zasilania

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo