Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw"

Transkrypt

1 Pompy ciepła glikol-woda Wydanie 0/07 Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-, WPS.. - i WPS.. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Ciepło jest naszym żywiołem

2 Spis treści Spis treści Podstawy Sposób działania pomp ciepła Współczynnik wydajności i roczny współczynnik efektywności Współczynnik wydajności Przykład obliczenia współczynnika wydajności na podstawie różnicy temperatur Porównanie współczynników wydajności różnych pomp ciepła wg PN EN Roczny współczynnik efektywności Współczynnik nakładu Tryby pracy pomp ciepła Tryb monowalentny Tryb monoenergetyczny Tryb biwalentny równoległy Tryb biwalentny alternatywny Źródła ciepła Ciepło z gruntu Ciepło z wody gruntowej Zasobnik buforowy Opis techniczny Pompy ciepła Pompy ciepła Logatherm WPS 6 K-, WPS 8 K- i WPS 0 K Przegląd wyposażenia Wymiary i dane techniczne Charakterystyki pomp Pomieszczenie zainstalowania Wykresy mocy Pompy ciepła Logatherm WPS 6-, WPS 8-, WPS 0-, WPS - i WPS Przegląd wyposażenia Wymiary i dane techniczne Pomieszczenie zainstalowania Wykresy mocy Pompy ciepła Logatherm WPS, WPS, WPS, WPS i WPS Przegląd wyposażenia Wymiary i dane techniczne Charakterystyki pomp Pomieszczenie zainstalowania Wykresy mocy Dobór pomp ciepła Rozporządzenie w sprawie oszczędzania energii (EnEV) - przepisy niemieckie EnEV 009 wprowadzono istotne zmiany w porównaniu do EnEV Streszczenie EnEV Ustawa o odnawialnych źródłach energii cieplnej EEWärmeG przepisy niemieckie Pompy ciepła stosowane w nowym budownictwie Wyznaczanie obciążenia grzewczego (zapotrzebowania na ciepło w czasie)..... Wyznaczanie temperatury na zasilaniu.... Wyznaczanie zapotrzebowania na energię do układu przygotowania c.w.u.... Osuszanie budynków w pierwszym sezonie grzewczym Pompy ciepła stosowane przy renowacji budynków Wyznaczanie obciążenia grzewczego Wyznaczanie temperatury na zasilaniu.... Środki renowacyjne energooszczędny tryb pracy pompy ciepła Dodatkowe zapotrzebowanie na energię wywołane przez okresy blokady ze strony dostawcy energii Dobór wg trybu pracy Tryb monowalentny Tryb monoenergetyczny Biwalentny tryb pracy Dobór wg źródła ciepła Pompy ciepła glikol-woda gruntowe źródło ciepła Kolektory gruntowe Sondy gruntowe Alternatywne systemy geotermalne Pompa ciepła glikol-woda z pośrednim wymiennikiem ciepła jako pompa ciepła woda-woda Normy i przepisy Zaangażowani specjaliści Serwis firmy Buderus w zakresie przygotowania źródła ciepła Uzdatnianie i jakość wody unikanie szkód w wodnych instalacjach grzewczych Przykłady instalacji Wskazówki dotyczące wszystkich przykładów instalacji Tryb monowalentny/monoenergetyczny: pompa ciepła Logatherm WPS.. K- z zasobnikiem buforowym i obiegiem grzewczym bez zmieszania...7. Tryb monowalentny/monoenergetyczny: pompa ciepła Logatherm WPS.. K- z zasobnikiem buforowym oraz obiegiem grzewczym bez zmieszania i ze zmieszaniem Pompa ciepła glikol-woda (0/0)

3 Spis treści. Tryb monowalentny/monoenergetyczny: pompa ciepła Logatherm WPS...- z zewnętrznym podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u., zasobnikiem buforowym i obiegiem grzewczym bez zmieszania Tryb biwalentny: pompa ciepła Logatherm WPS...- z zewnętrznym podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u., zasobnikiem buforowym, gazowym kotłem kondensacyjnym i obiegiem grzewczym bez zmieszania Tryb monowalentny/monoenergetyczny: pompa ciepła Logatherm WPS...- z pasywną stacją chłodzenia, zewnętrznym podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u., zasobnikiem buforowym oraz obiegami grzewczymi i chłodzenia bez zmieszania i ze zmieszaniem Tryb monowalentny/monoenergetyczny: pompa ciepła Logatherm WPS...- z instalacją solarną do przygotowania c.w.u., zewnętrznym podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u., zasobnikiem buforowym oraz obiegiem grzewczym bez zmieszania i ze zmieszaniem Tryb monowalentny/monoenergetyczny: pompa ciepła Logatherm WPS.. - z instalacją solarną do przygotowania c.w.u. zewnętrznym biwalentnym podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u., zasobnikiem buforowym i dwoma obiegami grzewczymi ze zmieszaniem Tryb monowalentny/monoenergetyczny: pompa ciepła Logatherm WPS...- z zewnętrznym biwalentnym podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u., zasobnikiem buforowym, kotłem opalanym drewnem i dwoma obiegami grzewczymi ze zmieszaniem Tryb monowalentny: pompa ciepła LogathermWPS 60 z zewnętrznym podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u., zasobnikiem buforowym oraz obiegiem grzewczym bez zmieszania i ze zmieszaniem Tryb monoenergetyczny: pompa ciepła LogathermWPS 60 z zewnętrznym podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u., zasobnikiem buforowym, zewnętrznym dogrzewaczem elektrycznym EZH oraz obiegiem grzewczym bez zmieszania i ze zmieszaniem Tryb biwalentny: pompa ciepła Logatherm WPS 60 z dwoma zewnętrznymi podgrzewaczami pojemnościowymi c.w.u., zasobnikiem buforowym, gazowym kotłem kondensacyjnym i obiegiem grzewczym bez zmieszania Elementy instalacji pompy ciepła Przegląd Pozostałe komponenty pomp ciepła Buderus Regulacja Czujnik temperatury Sprężarka Skraplacz Parownik Pompy wysokowydajne Zawór rozprężny Czujnik ciśnienia Filtr odwadniacz Wziernik Filtr zanieczyszczeń Dogrzewacz elektryczny drogowy zawór przełączający Zawór bezpieczeństwa obiegu glikolu.... Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. ze stali nierdzewnej z płaszczem wody grzewczej (tylko w przypadku WPS.. K-) Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. SH90 RW, SH70 RW i SH0 RW Przegląd wyposażenia Wymiary i dane techniczne Pomieszczenie zainstalowania Wykres mocy Biwalentny podgrzewacz SMH00 E i SMH00 E Przegląd wyposażenia Wymiary i dane techniczne Dobór podgrzewacza w domach jednorodzinnych Przewód cyrkulacyjny c.w.u Dobór podgrzewacza w domach wielorodzinnych Współczynnik zapotrzebowania dla budynków mieszkalnych Zasobniki buforowe P0/ W, P00/ W, P00/ W, P00 W i P70 W Przegląd wyposażenia Wymiary i dane techniczne Systemy szybkiego montażu obiegów grzewczych Kolektor powietrza wylotowego AK Przegląd wyposażenia Wymiary i dane techniczne Przykład instalacji Parametry Pasywna stacja chłodzenia PKSt Przegląd wyposażenia Wymiary i dane techniczne Wykres mocy Zestaw do pasywnego chłodzenia PKSET i PKSET 60 dla WPS Przegląd wyposażenia Dane techniczne Pompa ciepła glikol-woda (0/0)

4 Spis treści.. Wykres mocy Moduł glikolu Stacja napełniania glikolem Urządzenie napełniające Grupa bezpieczeństwa Dogrzewacz elektryczny EZH E Przegląd wyposażenia Wymiary i dane techniczne Kierunek przepływu Wskazówki projektowe Wykres mocy Dogrzewacz elektryczny EZH 6 E Przegląd wyposażenia Wymiary i dane techniczne Wskazówki projektowe Wykres mocy Multimoduł HHM7- i moduł mieszacza HHM Przegląd wyposażenia Wymiary i dane techniczne Przykład instalacji Wskazówki projektowe Budowa multimodułu HHM Przyłącze elektryczne Tabele przeliczeniowe Oznaczenia literowe Skorowidz Wentylacja i chłodzenie w instalacjach pompy ciepła Wentylacja Dobór ilości powietrza wylotowego Dobór ilości powietrza dopływającego Formularz do obliczania ilości powietrza wylotowego Formularz do obliczania ilości powietrza dopływającego Przykład instalacji z kolektorem powietrza wylotowego Chłodzenie Przykład instalacji Przegląd komponentów do chłodzenia Osprzęt do chłodzenia przy użyciu pasywnej stacji chłodzenia PKSt Osprzęt dodatkowy Rentowność Kalkulacja kosztów inwestycji i eksploatacji Obliczenie kosztów inwestycji Załącznik Roczne współczynniki efektywności dla elektrycznych pomp ciepła Formularz do wyznaczania wymaganej temperatury systemu Formularz do wyznaczania zapotrzebowania na c.w.u. wg DIN Formularz do wstępnego obliczania obciążenia chłodniczego wg VDI Pompa ciepła glikol-woda (0/0)

5 Podstawy Podstawy. Sposób działania pomp ciepła Ogrzewanie ciepłem z otoczenia Pompa ciepła umożliwia wykorzystanie ciepła z otoczenia (ziemi, powietrza lub wody gruntowej) do ogrzewania i przygotowania c.w.u. Sposób działania Sposób działania pompy ciepła opiera się na sprawdzonej zasadzie działania lodówki. Lodówka odbiera ciepło z chłodzonych produktów i przekazuje je przez tylną ścianę do powietrza w pomieszczeniu. Pompa ciepła odbiera ciepło z otoczenia i przekazuje je do instalacji ogrzewczej. Wykorzystuje się przy tym fakt, że ciepło zawsze przepływa od źródła ciepła do odbiornika ciepła (od ciepłego do zimnego), podobnie jak rzeka zawsze płynie w dół doliny (od źródła do ujścia ). Pompa ciepła wykorzystuje (podobnie jak lodówka) naturalny kierunek przepływu od ciepłego do zimnego w zamkniętym obiegu czynnika chłodniczego z parownikiem, sprężarką, skraplaczem i zaworem rozprężnym. Pompa ciepła pompuje przy tym ciepło z otoczenia na wyższy poziom temperatury, który można wykorzystać do ogrzewania. W parowniku () znajduje się płynny czynnik roboczy o bardzo niskiej temperaturze wrzenia (tzw. czynnik chłodniczy). Czynnik chłodniczy ma niższą temperaturę niż źródło ciepła (np. ziemia, woda, powietrze) oraz niższe ciśnienie. Ciepło przepływa zatem od źródła do czynnika chłodniczego. Schematyczna prezentacja sposobu działania instalacji pompy ciepła W efekcie czynnik chłodniczy nagrzewa się powyżej swojej temperatury wrzenia, odparowuje i jest zasysany przez sprężarkę. Sprężarka () spręża odparowany (gazowy) czynnik chłodniczy, powodując znaczny wzrost jego ciśnienia. Wskutek tego gazowy czynnik chłodniczy jeszcze bardziej się nagrzewa. Dodatkowo następuje również zamiana energii napędowej sprężarki w ciepło, które przekazywane jest do czynnika chłodniczego. W ten sposób temperatura czynnika chłodniczego coraz bardziej wzrasta do momentu, aż przekroczy ona wartość niezbędną dla instalacji ogrzewczej do ogrzewania i przygotowania c.w.u. Po osiągnięciu określonej wartości ciśnienia i temperatury czynnik chłodniczy przepływa dalej do skraplacza. W skraplaczu () gorący, gazowy czynnik chłodniczy oddaje ciepło pobrane z otoczenia (źródło ciepła) oraz pozyskane z energii napędowej sprężarki do chłodniejszej instalacji ogrzewczej (odbiornik ciepła). Temperatura czynnika chłodniczego spada przy tym poniżej punktu skraplania, co powoduje ponowne przejście w stan ciekły. Czynnik chłodniczy, będący ponownie w stanie ciekłym, nadal jednak znajdujący się pod wysokim ciśnieniem, przepływa do zaworu rozprężnego. Zawór rozprężny () redukuje ciśnienie czynnika chłodniczego do wartości początkowej, zanim popłynie on z powrotem do parownika i znów pobierze ciepło zotoczenia. 7 % % 00 % + C C +7 C + C 0 C (,8 bar) 88 C (, bar), C (,8 bar) 0 C (, bar) Rys. Obieg czynnika chłodniczego w instalacji pompy ciepła (z czynnikiem chłodniczym R07c) [] Parownik [] Sprężarka [] Skraplacz [] Zawór rozprężny il Pompa ciepła glikol-woda (0/0)

6 Podstawy. Współczynnik wydajności i roczny współczynnik efektywności.. Współczynnik wydajności Współczynnik wydajności ε, zwany również COP (ang. Coefficient Of Performance), to współczynnik uzyskany w drodze pomiarów wzgl. obliczeń, odnoszący się do pomp ciepła przy specjalnie zdefiniowanych warunkach eksploatacyjnych, podobny do standardowego zużycia paliwa przez samochody. Współczynnik wydajności ε opisuje stosunek użytecznej mocy cieplnej do pobranej elektrycznej mocy napędowej sprężarki. Współczynnik wydajności, jaki może zostać osiągnięty przez pompę ciepła, zależny jest od różnicy temperatur pomiędzy źródłem ciepła a odbiornikiem ciepła. W odniesieniu do nowoczesnych urządzeń obowiązuje następująca zasada obliczania współczynnika wydajności ε na podstawie różnicy temperatur: T ΔT+ T 0 ε = 0, = 0, T T 0 ΔT F. Wzór do obliczania współczynnika wydajności na podstawie temperatury [T] Temperatura bezwzględna odbiornika ciepła w K [T 0 ] Temperatura bezwzględna źródła ciepła w K Do obliczenia na podstawie stosunku mocy grzewczej do poboru mocy elektrycznej stosuje się następujący wzór:.. Przykład obliczenia współczynnika wydajności na podstawie różnicy temperatur Poszukiwany jest współczynnik wydajności pompy ciepła w przypadku ogrzewania podłogowego o temperaturze zasilania C i ogrzewania grzejnikowego o temperaturze 0 C przy temperaturze źródła ciepła wynoszącej 0 C. Ogrzewanie podłogowe () T = C = (7 + ) K = 08 K T 0 = 0 C = (7 + 0) K = 7 K ΔT = T T 0 = (08 7) K = K Obliczenia zgodnie ze wzorem : T 08 K ε = 0, = 0, =, ΔT K Ogrzewanie grzejnikowe () T = 0 C = (7 + 0) K = K T 0 = 0 C = (7 + 0) K = 7 K ΔT = T T 0 = ( 7) K = 0 K Obliczenia zgodnie ze wzorem : T K ε = 0, = 0, =, ΔT 0 K ε Q N = COP = Na przykładzie tym widać, że współczynnik P el F. Wzór do obliczania współczynnika wydajności na podstawie poboru mocy elektrycznej [P el ] Pobór mocy elektrycznej w kw [Q N ] Oddana moc użyteczna w kw wydajności dla ogrzewania podłogowego jest o 6 % wyższy niż dla ogrzewania grzejnikowego. Wynika z tego zasada: wzrost temperatury mniejszy o: C = współczynnik wydajności większy o,% COP il ΔT = K, ε =, ΔT = 0 K, ε =, ΔT (K) Rys. Współczynniki wydajności wg przykładowego obliczenia [COP] Współczynnik wydajności ε [ΔT] Różnica temperatur 6 Pompa ciepła glikol-woda (0/0)

7 Podstawy.. Porównanie współczynników wydajności różnych pomp ciepła wg PN EN Obecnie obowiązująca norma dot. obliczania COP to PN EN. W celu orientacyjnego porównania różnych pomp ciepła w normie PN EN podano warunki obowiązujące przy wyznaczaniu współczynnika wydajności, np. rodzaj źródła ciepła i temperatura jego nośnika ciepła. Glikol ) / Woda ) [ C] Woda ) / woda ) [ C] Powietrze ) / woda ) [ C] B0/W W0/W A7/W B0/W W0/W A/W B/W W/W A 7/W Tab. Porównanie pomp ciepła wg PN EN ) Źródło ciepła i temperatura nośnika ciepła ) Odobiornik ciepła i temperatura na wylocie z urządzenia (zasilanie instalacji ogrzewczej) [A] Air (ang. powietrze) [B] Brine (ang. glikol) [W] Water (ang. woda) Współczynnik wydajności wg PN EN oprócz poboru mocy sprężarki uwzględnia również moc napędową agregatów pomocniczych, proporcjonalną moc pompy glikolu wzgl. pompy wodnej wzgl. w przypadku pomp ciepła powietrze-woda proporcjonalną moc wentylatora. Także rozróżnienie na urządzenia z wbudowaną pompą i urządzenia bez wbudowanej pompy w praktyce prowadzi do znacznych różnic współczynnika wydajności. Z tego względu celowe jest porównywanie tylko pomp ciepła o tym samym typie konstrukcji. Wartości współczynnika wydajności podawane dla pomp ciepła Buderus (ε, COP) odnoszą się do obiegu czynnika chłodniczego (bez proporcjonalnej mocy pompy) oraz dodatkowo do metody obliczeń wg normy PN EN dla urządzeń z wbudowaną pompą... Roczny współczynnik efektywności Ponieważ współczynnik wydajności odzwierciedla jedynie stan chwilowy w ściśle określonych warunkach, dla uzupełnienia podaje się współczynnik efektywności. Zazwyczaj podaje się go w postaci rocznego współczynnika efektywności β (ang. seasonal performance factor), który wyraża stosunek całkowitej ilości ciepła użytkowego oddawanego przez instalację pompy ciepła w ciągu roku oraz energii elektrycznej pobranej przez instalację w tym samym okresie. Wytyczne VDI 60 opisują procedurę umożliwiającą przeliczenie współczynników wydajności uzyskanych w wyniku pomiarów na stanowiskach badawczych na roczny współczynnik efektywności odnoszący się do rzeczywistej eksploatacji w konkretnych warunkach. W ten sposób możliwe jest orientacyjne obliczenie rocznego współczynnika efektywności. Uwzględniane są przy tym typ konstrukcji pompy ciepła oraz różne współczynniki korygujące związane z warunkami eksploatacji. W celu uzyskania dokładnych wartości można wykonać symulację przy użyciu odpowiedniego oprogramowania. Poniżej przedstawiono znacznie uproszczoną metodę obliczania rocznego współczynnika efektywności: Q β = wp W el F. Wzór do obliczania rocznego współczynnika efektywności [β] Roczny współczynnik efektywności [Q wp ]Ilość ciepła w kwh oddana przez instalację pompy ciepła w ciągu roku [W el ] Energia elektryczna w kwh pobrana przez instalację pompy ciepła w ciągu roku.. Współczynnik nakładu W celu umożliwienia oceny wydajności energetycznej różnych technologii grzewczych również dla pomp ciepła wprowadzone mają zostać obecnie powszechnie stosowane tzw. współczynniki nakładu e wg normy DIN V Współczynnik nakładu źródła ciepła e g informuje o ilości energii nieodnawialnej, jaką dana instalacja potrzebuje do spełnienia swojego zadania. Dla pompy ciepła współczynnik nakładu źródła ciepła jest wartością odwrotną rocznego współczynnika efektywności: e g = --- = β W el Q wp F. Wzór do obliczania współczynnika nakładu źródła ciepła [β] Roczny współczynnik efektywności [e g ] Współczynnik nakładu pompy ciepła [Q wp ]Ilość ciepła w kwh oddana przez instalację pompy ciepła w ciągu roku [W el ] Energia elektryczna w kwh pobrana przez instalację pompy ciepła w ciągu roku Pompa ciepła glikol-woda (0/0) 7

8 Podstawy. Tryby pracy pomp ciepła W zależności od źródła ciepła dla pompy ciepła, sposobu rozplanowania instalacji ogrzewczej w danym budynku, jak również już znajdujących się w nim urządzeń techniki grzewczej, pompy ciepła mogą pracować w różnych trybach... Tryb monowalentny Całkowite obciążenie grzewcze dla instalacji ogrzewczej i przygotowania c.w.u. pokrywane jest przez pompę ciepła. Optymalne źródła ciepła dla trybu monowalentnego to ziemia i woda gruntowa, bowiem dostarczają one wystarczającą ilość ciepła niezależnie od temperatury zewnętrznej, a więc także przy niskiej temperaturze. Dla pomp ciepła glikol-woda firma Buderus zaleca tryb monowalentny... Tryb monoenergetyczny W celu pokrycia szczytowego zapotrzebowania instalacje pracujące w trybie monoenergetycznym wyposażone są w dogrzewacz elektryczny, który może wspomagać instalację ogrzewczą i w miarę możliwości również przygotowanie c.w.u. W takim przypadku dogrzewacz może również być wykorzystywany do okresowego podgrzewania c.w.u. w celu ochrony przed bakteriami z rodzaju Legionella. Instalację pompy ciepła ze zintegrowanym dogrzewaczem elektrycznym można zaprojektować nieco mniejszą niż instalację bez dogrzewacza, co z kolei przekłada się na zmniejszenie kosztów zakupu. Ważny jest jednakże dokładny projekt, tak aby dogrzewacz zużywał możliwie najmniejszą ilość prądu. W przypadku mniejszej pompy ciepła z reguły nie osiąga się oszczędności wynikających z mniejszych kosztów odwiertów, ponieważ w trybie monoenergetycznym liczba godzin pracy pompy ciepła w ciągu roku jest większa niż w trybie monowalentnym. Fakt ten należy uwzględnić podczas doboru źródła ciepła... Tryb biwalentny równoległy Instalacje pracujące w trybie biwalentnym równoległym posiadają zarówno pompę ciepła, jak i dodatkowe źródło ciepła. Oprócz pompy ciepła stosuje się zazwyczaj kocioł olejowy bądź gazowy. Pompa ciepła jest przy tym głównym źródłem ciepła. Z chwilą gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej określonej wartości granicznej, np. 0 C, włączane jest również drugie źródło ciepła. W przypadku eksploatacji w trybie biwalentnym równoległym czas pracy pompy ciepła może ulec wydłużeniu. W takim przypadku konieczne jest również dopasowanie źródła ciepła (odwiertu pod sondę, kolektora powierzchniowego) do zwiększonych wymagań. W przypadku układu obejściowego z zasobnikiem buforowym czas pracy może wydłużyć się do 000 godzin... Tryb biwalentny alternatywny Również instalacje pracujące w trybie biwalentnym alternatywnym posiadają oprócz pompy ciepła drugie źródło ciepła. W przeciwieństwie jednak do trybu pracy biwalentnego równoległego w tym trybie pompa ciepła i drugie źródło ciepła nigdy nie pracują równocześnie. Po przekroczeniu określonej temperatury zewnętrznej, np. C, pracuje wyłącznie pompa ciepła. Przy temperaturze niższej od wartości granicznej całe ciepło wytwarzane jest przez kocioł grzewczy.. Źródła ciepła Przewaga pomp ciepła nad konwencjonalnymi instalacjami ogrzewczymi polega na tym, że umożliwiają one wykorzystanie darmowego ciepła z otoczenia. Równocześnie z montażem pompy ciepła konieczne jest przygotowanie odpowiedniego źródła ciepła. Inwestycja w przygotowanie źródła ciepła wynosi w przybliżeniu tyle, ile koszt zakupu zapasów materiału grzewczego. Grunt i woda gruntowa stanowią wyjątkowo odpowiednie źródła ciepła. Przy doborze źródła ciepła dla danego budynku należy uwzględnić indywidualne czynniki i wybrać wariant najkorzystniejszy w danym przypadku... Ciepło z gruntu Możliwe jest wykorzystanie dwóch różnych źródeł ciepła z gruntu: ciepła występującego blisko powierzchni oraz energii geotermalnej. Kolektory gruntowe wykorzystują ciepło występujące blisko powierzchni. Układane są poziomo na głębokości od,0 m do,0 m i absorbują ciepło z promieniowania słonecznego nagromadzone w górnych warstwach gruntu. Sondy gruntowe natomiast wykorzystują energię geotermalną płynącą z wnętrza Ziemi na powierzchnię. Umieszcza się je w odwiertach na głębokości od 00 m do 0 m. Ponieważ temperatura z obu źródeł ciepła jest stosunkowo wysoka i nie zmienia się w zależności od pory roku, instalacja pompy ciepła w obu przypadkach może pracować z wysoką sprawnością techniczną, tj. z wysokim rocznym współczynnikiem efektywności. Dzięki eksploatacji w obiegu zamkniętym instalacja pompy ciepła pracuje niezawodnie i nie wymaga znacznej konserwacji. Sondy gruntowe, ze względu na łatwy montaż i niewielkie zapotrzebowanie miejsca, od kilku lat są coraz bardziej popularne. 8 Pompa ciepła glikol-woda (0/0)

9 Podstawy Kolektory gruntowe Sondy gruntowe ca., ca il Rys. Kolektory gruntowe (wymiary w m) Zalety: Ekonomiczność kolektory gruntowe może ułożyć sam inwestor. Efektywność wysokie roczne współczynniki efektywności pompy ciepła. Są niezawodne i nie wymagają znacznej konserwacji ze względu na obieg zamknięty. Wady: Konieczne jest ich precyzyjne ułożenie w celu uniknięcia korków powietrznych. Wymagają wykorzystania dużej powierzchni (mniej więcej dwukrotnie większej od powierzchni ogrzewanej). Brak możliwości zabudowy nad kolektorami. Nie jest możliwe chłodzenie. Kolektory gruntowe stosuje się z reguły w domach jedno- i dwurodzinnych. Układa się je poziomo na niezabudowanej części działki na głębokości do, m. Na głębokości większej niż m strumień ciepła z powierzchni coraz bardziej zmniejsza się. Natomiast strumień ciepła z głębszych warstw gruntu jest wciąż zbyt mały. Ciepło dostarczane jest przez promienie słoneczne, przede wszystkim za pośrednictwem wody deszczowej. Odbiór ciepła z reguły odbywa się za pomocą rur plastikowych ułożonych w kilka obiegów i podłączonych do jednego rozdzielacza. Długość poszczególnych obiegów zależna jest od wydajności poboru ciepła z gruntu, wielkości działki oraz ciśnienia dyspozycyjnego pompy glikolu. Rozdzielacz powinien być łatwo dostępny i znajdować się w szachcie lub szybie świetlnym w najwyższym punkcie kolektora, aby możliwe było przeprowadzanie prac konserwacyjnych i odpowietrzanie instalacji. Oblodzenie rur, zwłaszcza w obszarze rozdzielacza, nie ma negatywnego wpływu na działanie instalacji. Zaleca się, aby nie sadzić nad kolektorem roślin posiadających głębokie korzenie. Wszystkie rury w budynku muszą zostać zaopatrzone w odpowiednią izolację paroszczelną. Należy zapoznać się z informacjami na ten temat zawartymi w rozdziale Dobór pomp ciepła il Rys. Sondy gruntowe (wymiary w m) Zalety: Efektywność wysokie roczne współczynniki efektywności pompy ciepła. Są niezawodne i nie wymagają znacznej konserwacji ze względu na obieg zamknięty. Oszczędność miejsca. Sondy mogą być wykorzystywane do chłodzenia. Wady: Koszty inwestycji są z reguły wyższe niż w przypadku kolektorów gruntowych. Zastosowanie nie jest możliwe na wszystkich terenach. Wymagana jest aprobata stosownego organu. Dodatkowe zapotrzebowanie na energię, np. dla pompy obiegowej. Instalację mogą przeprowadzać tylko specjalistyczne firmy. Sondy gruntowe stosowane są w domach jednoi wielorodzinnych. Składają się one z rury sondy, podstawy sondy oraz rozdzielacza. Z reguły stosuje się pojedyncze lub podwójne sondy w kształcie litery "U", zapewniające większy odbiór ciepła. W celu umieszczenia sond konieczne jest zlecenie certyfikowanej firmie wykonania kilku odwiertów w gruncie, w zależności od zapotrzebowania na ciepło, specyficznej pojemności cieplnej gruntu i czasu pracy pompy ciepła. Strumień ciepła napływa z głębszych warstw gruntu. W przypadku odwiertów o głębokości do 00 m konieczne jest wykonanie projektu prac geologicznych i zgłoszenie do odpowiedniego organu administracji państwowej. W przypadku głębokości większej niż 00 m konieczna jest aprobata urzędu górniczego. Należy zapoznać się z informacjami na ten temat zawartymi w rozdziale Dobór pomp ciepła. Nie zaleca się używania pomp ciepła do suszenia posadzek jastrychowych. Niezbędny jest do tego dodatkowy nakład energii, na jaki te źródła ciepła nie są przygotowane. Zalecamy suszenie posadzek jastrychowych za pomocą specjalnych urządzeń osuszających. Pompa ciepła glikol-woda (0/0) 9

10 Podstawy.. Ciepło z wody gruntowej ca il Rys. Studnia wody gruntowej (wymiary w m) Zalety: Ekonomiczność. Efektywność wysokie roczne współczynniki efektywności pompy ciepła. Oszczędność miejsca. Wady: Wymagany jest większy zakres prac konserwacyjnych, ponieważ z reguły stosuje się studnie bezciśnieniowe. Wymagana jest analiza wody. Wymagana jest aprobata stosownego organu. Dodatkowe zapotrzebowanie na energię, np. dla pompy obiegowej. Wykorzystanie wody gruntowej jako źródła ciepła polega na pobraniu wody ze studni, odebraniu z niej ciepła i ponownym odprowadzeniu do warstwy wodonośnej. Metoda ta jest wyjątkowo efektywna energetycznie i pozwala uzyskać wysokie współczynniki wydajności pompy ciepła, ponieważ temperatura wody jest niemalże stała bez względu na porę roku. Jeżeli woda gruntowa ma być wykorzystywana jako źródło ciepła, trzeba dokładnie przeanalizować także dodatkowe zapotrzebowanie na energię, zwłaszcza tę niezbędną do eksploatacji pompy tłoczącej. Jeżeli instalacja jest mała lub studnia jest bardzo głęboka, to energia niezbędna do pracy pompy tłoczącej negatywnie wpływa na roczny współczynnik efektywności. Oznacza to, że wykorzystanie wody jako źródła ciepła, które w większości przypadków jest niezwykle ekonomiczne, w tym przypadku nie jest opłacalne. Na wstępie muszą zostać spełnione następujące warunki: Czy dostępna jest wystarczająca ilość wody gruntowej? Informacje na ten temat można uzyskać od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, geologów lub lokalnych firm wiertniczych. Czy właściwości wzgl. jakość wody są wystarczające? Analiza wody pozwala uzyskać informacje na temat składu wody gruntowej oraz interakcji z użytymi materiałami. Następnie należy złożyć wniosek celem uzyskania aprobaty Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Firma Buderus stosuje do przenoszenia ciepła płytowe wymienniki ciepła ze stali nierdzewnej. Wymienniki ciepła ze stali nierdzewnej mają dobre właściwości antykorozyjne i są odporne na prawie wszystkie substancje występujące w wodzie. Należy zapoznać się także z informacjami na ten temat zawartymi w rozdziale Dobór pomp ciepła.. Zasobnik buforowy Duży zasobnik wody grzewczej może zostać włączony równolegle w układ pomiędzy źródłem ciepła a odbiornikiem (na zasadzie podobnej do sprzęgła hydraulicznego) jako tzw. zasobnik buforowy i tymczasowo magazynować ciepło. Zasobnik buforowy zapewnia czasowe i hydrauliczne rozdzielenie procesu wytwarzania i odbioru ciepła, umożliwiając w ten sposób optymalną równowagę pomiędzy wytwarzaniem i odbiorem ciepła. W przypadku instalacji ogrzewczych z pompą ciepła oznacza to, że pompa ciepła, nawet w zamkniętych obiegach grzewczych (przy braku odbioru ciepła przez odbiorniki), może pozostawać włączona przez pewien czas i produkować ciepło, co znacznie wydłuża jej czas użytkowania i tym samym także żywotność. Ważne jest, aby zastosowany zasobnik buforowy posiadał dobrą izolację termiczną, pozwala to bowiem na efektywne wykorzystanie zmagazynowanego ciepła i zapobiega utracie zbyt dużej ilości ciepła. Prędkość strumienia wody grzewczej napływającej do zasobnika buforowego z obiegów grzewczych oraz z pompy ciepła powinna zostać konstrukcyjnie ograniczona do minimum (np. poprzez płytę odbojową, duże króćce itp.), aby zapewnić uwarstwienie wody o różnych temperaturach w zasobniku. 0 Pompa ciepła glikol-woda (0/0)

11 Opis techniczny Opis techniczny. Pompy ciepła Firma Buderus oferuje dwie serie pomp ciepła: Seria kompaktowa ze zintegrowanym podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u. ze stali nierdzewnej Seria standardowa z zewnętrznym podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u. Pompy ciepła Buderus zapewniają wiele korzyści Bezpieczeństwo dzięki jakości: Maksymalna funkcjonalność i trwałość. Pompy ciepła Buderus spełniają wszystkie wymogi jakościowe firmy Bosch. W zakładzie poddawane są obszernym testom i kontrolom jakości. Bezpieczeństwo dzięki sprawnemu serwisowi: Części zamienne można nabyć nawet po latach bezpieczeństwo gwarantowane przez dużą markę. Ogrzewanie przyjazne dla środowiska: Ok. 7 % energii grzewczej to energia odnawialna. Jeżeli do zasilania pompy ciepła używany jest zielony prąd, a więc energia wiatrowa, wodna lub słoneczna, udział energii odnawialnej może wynieść nawet do 00 %. Instalacja ogrzewcza nie powoduje emisji. W niemieckim rozporządzeniu o oszczędzaniu energii (EnEV) pompy ciepła są bardzo dobrze ocenione. Pompy ciepła Buderus WPS 6-7- i WPS spełniają wymagania znaku jakości EHPA (European Quality Label for Heat Pumps). Niezależność i przyszłościowe bezpieczeństwo: Nie są potrzebne paliwa takie jak olej czy gaz. Dzięki temu zmiany cen oleju i gazu mają jedynie pośrednie znaczenie. Czynniki środowiskowe takie jak słońce czy wiatr nie mają żadnego znaczenia, ponieważ ciepło z gruntu jest niezawodnie dostępne przez 6 dni w roku. Wysoka rentowność: Koszty eksploatacji są do 0 % niższe w porównaniu z olejem bądź gazem. Stałe koszty dodatkowe, ponoszone w przypadku konwencjonalnych instalacji ogrzewczych (np. konserwacja palnika, wymiana filtra, prace kominiarskie), w przypadku instalacji pompy ciepła nie występują. Urządzenia pracują w zamkniętych obiegach. Dzięki temu są trwałe i nie wymagają znacznej konserwacji. Regularnej konserwacji wymagają jedynie elementy w instalacji ogrzewczej, np. naczynie wzbiorcze i zawór bezpieczeństwa. Zintegrowane pompy wysokowydajne automatycznie dostosowują się do oporu przepływu w systemie rozdzielacza, zmniejszają pobór prądu przez pompy i zwiększają roczny współczynnik efektywności. Pompy ciepła można ustawiać w dowolnym pomieszczeniu. Nie wymagają specjalnej kotłowni ani komina. Sposób działania Obieg glikolu (obieg czynnika chłodzącego): Pompa glikolu ( rys. 6 i rys. 7, poz. 7) pompuje glikol do parownika pompy ciepła (poz. 8). W parowniku glikol oddaje ciepło do obiegu czynnika chłodniczego, a następnie przepływa z powrotem do źródła ciepła. Opór przepływu obiegu glikolu zależny jest od temperatury i stosunku składników mieszaniny glikol monoetylenowy-woda. Im niższa temperatura i im wyższa zawartość glikolu monoetylenowego w mieszaninie, tym większy opór przepływu. Przy obliczaniu oporu przepływu trzeba zatem uwzględnić stężenie glikolu monoetylenowego. Obieg grzewczy: Pompa c.o. (poz. 7) pompuje wodę grzewczą do skraplacza (poz. ). W skraplaczu woda grzewcza pochłania ciepło z obiegu czynnika chłodniczego. W razie potrzeby dołączony dogrzewacz elektryczny (poz. ) jeszcze bardziej nagrzewa wodę grzewczą. Ciepła woda grzewcza przepływa teraz przez zawór - drogowy (poz. 6) do instalacji ogrzewczej lub do podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. (w przypadku urządzeń WPS.. K- wewnętrznego, wprzypadku urządzeń WPS..- zewnętrznego). Obieg chłodniczy (obieg czynnika chłodniczego): Płynny czynnik chłodniczy z obiegu czynnika chłodniczego napływa do parownika (poz. 8). W parowniku czynnik chłodniczy pochłania ciepło z obiegu glikolu, aż całkowicie odparuje. Czynnik chłodniczy znajduje się teraz w stanie gazowym i zostaje sprężony w sprężarce (poz. 9), co powoduje wzrost jego ciśnienia i jeszcze większe nagrzanie. W tym stanie czynnik chłodniczy dociera do skraplacza (poz. ). W skraplaczu oddaje ciepło do obiegu grzewczego i ponownie przechodzi w stan ciekły. Płynny czynnik chłodniczy przepływa ze skraplacza przez filtr odwadniacz i wziernik (poz. ) do zaworu rozprężnego (poz. 0). Tutaj następuje redukcja ciśnienia czynnika chłodniczego do wartości początkowej, po czym przepływa on z powrotem do parownika. Pompa ciepła glikol-woda (0/0)

12 Opis techniczny Konstrukcja I I Rys. 6 Budowa pompy ciepła Logatherm WPS 6/8/0 K- [] Tabliczka znamionowa [] Panel obsługi [] Zabezpieczenie silnika sprężarki z funkcją Reset [] Bezpieczniki automatyczne [] Skrzynka rozdzielcza [6] Przycisk Reset dla zabezpieczenia dogrzewacza elektrycznego przed przegrzaniem [7] Wysokowydajna pompa glikolu [8] Parownik (niewidoczny na rysunku) [9] Sprężarka z izolacją [0] Zawór rozprężny Rys. 7 Budowa pompy ciepła Logatherm WPS 6/8/0//7- [] Wziernik [] Skraplacz [] Wysokowydajna pompa c.o. pierwotna [] Dogrzewacz elektryczny [] Filtr do systemu grzewczego [6] Zawór -drogowy [7] Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. z podwójnymi ścianami [8] Zawór spustowy pod podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u. [9] Czujnik kolejności faz [0] Przycisk Reset do zabezpieczenia przed przegrzaniem dogrzewacza elektrycznego WPS 6-0- (zasłonięty) Pompa ciepła glikol-woda (0/0)

13 Opis techniczny il il Rys. 8 Budowa pompy ciepła Logatherm WPS [] Pompa c.o. [] Presostat niskiego ciśnienia [] Parownik [] Sprężarka i [] Presostat wysokiego ciśnienia [6] Zawór rozprężny [7] Wziernik [8] Filtr odwadniacz [9] Skraplacz [0] Pompa glikolu [] Zawór -drogowy Rys. 9 Budowa pompy ciepła Logatherm WPS 60 [] Zawór -drogowy [] Pompa c.o. [] Parownik [] Pompa glikolu [] Wziernik [6] Zawór rozprężny [7] Filtr odwadniacz [8] Presostat wysokiego ciśnienia [9] Sprężarka i [0] Skraplacz [] Presostat niskiego ciśnienia Pompa ciepła glikol-woda (0/0)

14 Opis techniczny. Pompy ciepła Logatherm WPS 6 K-, WPS 8 K- i WPS 0 K-.. Przegląd wyposażenia Do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w domach jednorodzinnych stosuje się pompy ciepła typoszeregu Logatherm WPS 6/8/0 K-. Posiadają one zintegrowany podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. o pojemności 8 litrów oraz dogrzewacz elektryczny o mocy 9 kw. 6 Zakres dostawy Pompa ciepła Logatherm WPS 6/8/0 K- Czujnik temperatury zasilania E.T Czujnik temperatury zewnętrznej E0.T Filtr (gwint wewnętrzny R /") do systemu grzewczego Filtr (gwint wewnętrzny R ") dolnego źródła Nóżki poziomujące Dokumentacja techniczna 7 9 Zalety Zintegrowany podgrzewacz pojemnościowy c.w.u., 8 litrów Zintegrowana wysokowydajna pompa glikolu Zintegrowana wysokowydajna pompa c.o. Zintegrowany dogrzewacz elektryczny, 9 kw -drogowy zawór przełączający Kompaktowa obudowa, zajmująca niewielką ilość miejsca, elegancki design Łatwe w obsłudze menu tekstowe Niski poziom hałasu Wysokie współczynniki wydajności Temperatura zasilania do 6 C Elektroniczny ogranicznik prądu rozruchowego (oprócz WPS 6 K-) Zintegrowana funkcja rejestracji ilości ciepła za pomocą menedżera pompy ciepła I Rys. 0 Wybrane części i podzespoły pomp ciepła Logatherm WPS 6 0 K- [] Tabliczka znamionowa [] Panel obsługi [] Zabezpieczenie silnika sprężarki z funkcją Reset [] Bezpieczniki automatyczne [] Skrzynka rozdzielcza [6] Przycisk Reset dla zabezpieczenia dogrzewacza elektrycznego przed przegrzaniem [7] Pompa glikolu [8] Parownik (niewidoczny na rysunku) [9] Sprężarka z izolacją [0] Zawór rozprężny [] Wziernik [] Skraplacz [] Pompa c.o. pierwotna [] Dogrzewacz elektryczny [6] Zawór -drogowy [7] Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. z podwójnymi ścianami [8] Zawór spustowy pod podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u. [9] Czujnik kolejności faz Pompa ciepła glikol-woda (0/0)

15 Opis techniczny.. Wymiary i dane techniczne I Rys. Wymiary pomp ciepła Logatherm WPS 6 0 K- (wymiary w mm) [] Obieg glikolu wejście [] Obieg glikolu wyjście [] Dopływ zimnej wody [] Przyłącza elektryczne [] Zasilanie instalacji ogrzewczej [6] Wypływ ciepłej wody [7] Powrót instalacji ogrzewczej Pompa ciepła glikol-woda (0/0)

16 Opis techniczny Jednostka WPS 6 K- WPS 8 K- WPS 0 K- Tryb glikol-woda Moc cieplna (B0/W) ) kw,8 7,6 0, Moc cieplna (B0/W) ) kw,6 7, 0,0 COP (B0/W) ),,7,7 COP (B0/W) ),,6,7 Moc chłodzenia (B0/W) kw, 6 8, Obieg glikolu Przepływ nominalny (ΔT = K) ) m /h,0,87, Dopuszczalny zewnętrzny opór przepływu ) kpa Ciśnienie maks. bar Pojemność (wewnętrzna) l Temperatura robocza C Przyłącze (Cu) mm 8 Sprężarka Typ Copeland fixed scroll Masa czynnika chłodniczego R 0A ) kg,,9, Ciśnienie maks. bar Ogrzewanie Przepływ nominalny (ΔT = 7 K) m /h 0,7 0,9,0 Min./maks. temperatura zasilania C 0/6 Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze bar,0 Pojemność wody grzewczej włącznie z płaszczem wody grzewczej podgrzewacza l 7 Przyłącze (Cu) mm C.W.U. Moc maksymalna bez dogrzewacza elektrycznego/ zdogrzewaczem (9kW) kw,8/,8 7,6/6,6 0,/9, Pojemność użytkowa ciepłej wody l 8 Wskaźnik mocy,0,,6 Min./maks. dopuszczalne ciśnienie robocze bar /0 Przyłącze (stal nierdzewna) mm Elektryczne parametry przyłącza Przyłącze elektryczne 00 V N ~ 0 Hz Bezpiecznik zwłoczny; w przypadku dogrzewacza elektrycznego /6/9 kw A 0/6/0 6/6/0 6/0/ Znamionowy pobór mocy przez sprężarkę (B0/W) kw,,6,9 Maks. natężenie prądu z ogranicznikiem prądu rozruchowego ) A 7,0 7, 9, Stopień ochrony IP X Informacje ogólne Dopuszczalne temperatury otoczenia C 0... Poziom ciśnienia akustycznego ) dba Poziom mocy akustycznej 6) dba Wymiary (szer. głęb. wys.) mm Masa (bez opakowania) kg 08 0 Tab. Dane techniczne ) Z pompą wewnętrzną wg EN ) Z glikolem etylenowym ) Współczynnik ocieplenia globalnego, GWP 00 = 980 ) WPS 6 K-: Maks. natężenie prądu bez ogranicznika prądu rozruchowego ) Wg EN 0 6) Wg EN 7-6 Pompa ciepła glikol-woda (0/0)

17 Opis techniczny Pompa ciepła Logatherm Jednostka WPS 6 K- WPS 8 K- WPS 0 K- Glikol (czynnik chłodniczy) Pompa glikolu Wilo Para /-7 Para /- Para 0/- Długość konstrukcyjna mm Ogrzewanie Pompa c.o. Wilo Para /-7 Para /-7 Para /-7 Długość konstrukcyjna mm Tab. Pompy glikolu i c.o. pomp ciepła Logatherm WPS 6 0 K- Pompa ciepła Logatherm Przepustowość glikolu ) Ciśnienie dyspozycyjne Różnica temperatur Nominalna A A [m /h] [m] [K] WPS 6 K- WPS 8 K- WPS 0 K-,,87,, 8,0 8,0,0,0,0 Tab. Ciśnienie dyspozycyjne po stronie glikolu i różnica temperatur w zależności od przepustowości glikolu pomp ciepła Logatherm WPS 6 0 K- ) 0 % glikolu monoetylenowego [A] Punkt znamionowy pracy przy nominalnej przepustowości glikolu Pompa ciepła Logatherm Przepustowość wody grzewczej Ciśnienie dyspozycyjne Różnica temperatur Nominalna Min. A [m /h] [m] [K] WPS 6 K- WPS 8 K- WPS 0 K- 0,7 0,9, 0,0 0,68 0,9,0,8,,0,0,0 Tab. Ciśnienie dyspozycyjne po stronie instalacji ogrzewczej i różnica temperatur w zależności od przepustowości wody grzewczej pomp ciepła Logatherm WPS 6 0 K- [A] Punkt znamionowy pracy przy nominalnej przepustowości wody grzewczej Pompa ciepła glikol-woda (0/0) 7

18 Opis techniczny.. Charakterystyki pomp Pompa glikolu WPS 6 K- H [kpa] H [m] V [m³/h] 0 0, 0, 0,6 0,8,0, V [l/s] Rys. Charakterystyka pompy pompa glikolu WPS 6 K- Pompa glikolu WPS 8 K- H [kpa] il H [m] V [m³/h] 0 0, 0, 0,6 0,8,0, V [l/s] Pompa c.o. WPS 6 K- WPS 0 K- H [kpa] H [m] 8 7 A 6 B C D E F G H A- U = 0 V (0 /min) B- U = 9 V (990 /min) C- U = 8 V (0 /min) D- U = 7 V (060 /min) E- U = 6 V (90 /min) F- U = V (00 /min) G- U = V (660 /min) H- U = V (00 /min) 0 0 0,,0,,0,,0,,0 V [m³/h] V [l/s] 0 0, 0, 0,6 0, 8,0 Rys. Charakterystyka pompy pompa c.o. WPS 6 K- WPS 0 K- Legenda do rys.,, i : [H] Ciśnienie dyspozycyjne (bez środka zapobiegającego zamarzaniu) [V] Strumień przepływu il il Rys. Charakterystyka pompy pompa glikolu WPS 8 K- Pompa glikolu WPS 0 K- H [kpa] 0 H [m] V [m³/h] 0 0,,, V [l/s] il Rys. Charakterystyka pompy pompa glikolu WPS 0 K- 8 Pompa ciepła glikol-woda (0/0)

19 Opis techniczny.. Pomieszczenie zainstalowania Ponieważ pompa ciepła generuje określony poziom hałasu, powinna być instalowana wyłącznie w miejscach, w których nie będzie to uciążliwe. Niekorzystna byłaby np. instalacja w pobliżu sypialni. Wymiary montażowe ( rys. 6) Odstęp tylnej strony pompy ciepła od ściany: min. 0 mm Pompę należy ustawić na postumencie (zapewnia inwestor), nie zaś bezpośrednio na posadzce jastrychowej. Temperatura otoczenia w pomieszczeniu zainstalowania: 0 C do C W pomieszczeniu zainstalowania wypoziomować pompę ciepła za pomocą dołączonych nóżek poziomujących... Wykresy mocy WPS 6 K- P [kw] P [kw] il T S [ C] Rys. 7 Wykres mocy WPS 6 K COP 8 7 COP T S [ C] il 800 Rys. 8 Współczynnik wydajności WPS 6 K- Legenda do rys. 7, 8: [COP] Współczynnik wydajności ε [P] Moc [T S ] Temperatura na dopływie glikolu [] Moc cieplna przy temperaturze zasilania C [] Moc cieplna przy temperaturze zasilania C [] Moc cieplna przy temperaturze zasilania C [] Współczynnik wydajności przy temperaturze zasilania C [] Współczynnik wydajności przy temperaturze zasilania C [6] Współczynnik wydajności przy temperaturze zasilania C I Rys. 6 Wymiary montażowe pomp ciepła Logatherm WPS 6 0K- (wymiary wmm) Pompa ciepła glikol-woda (0/0) 9

20 Opis techniczny WPS 8 K- P [kw] P [kw] il T S [ C] Rys. 9 Wykres mocy WPS 8 K- COP COP T S [ C] il Rys. 0 Współczynnik wydajności WPS 8 K- 6 WPS 0 K- P [kw] P [kw] il T S [ C] Rys. Wykres mocy WPS 0 K- COP COP il T S [ C] Rys. Współczynnik wydajności WPS 0 K- Legenda do rys. 9, 0, i : [COP] Współczynnik wydajności ε [P] Moc [T S ] Temperatura na dopływie glikolu [] Moc cieplna przy temperaturze zasilania C [] Moc cieplna przy temperaturze zasilania C [] Moc cieplna przy temperaturze zasilania C [] Współczynnik wydajności przy temperaturze zasilania C [] Współczynnik wydajności przy temperaturze zasilania C [6] Współczynnik wydajności przy temperaturze zasilania C 6 0 Pompa ciepła glikol-woda (0/0)

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA RAUGEO DO POMP CIEPŁA NOWOCZESNE OGRZEWANIE, CHŁODZENIE I OSZCZĘDZANIE ENERGII Z WYKORZYSTANIEM CIEPŁA GEOTERMALNEGO INFORMACJA TECHNICZNA 827600 PL Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy

Bardziej szczegółowo

pompy ciepła powietrze-woda SeRii aquarea // SySTemy ogrzewania i KLimaTyZacJi 2011

pompy ciepła powietrze-woda SeRii aquarea // SySTemy ogrzewania i KLimaTyZacJi 2011 pompy ciepła POWIETRZE-WODA SERII Aquarea // SYSTEMY OGRZEWANIA I KLIMATYZACJI 2011 KAŻDY dom MA ZNACZENIE Ekologiczny styl życia według firmy Panasonic na całym świecie promujemy rozwiązania z praktycznie

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Instrukcja montażu i użytkowania Polski Pompa ciepła typu solanka/ woda do instalacji wewnętrznej Nr zamówienia: 452235.66.05 FD 9205 Spis treści 1 Należy niezwłocznie

Bardziej szczegółowo

Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej

Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej Dr Norbert Adam Prof. Michael Graf Mgr Markus Hörtner Prof. Richard Krotil Impressum 2010 Rettig Austria GmbH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną?

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Poradnik dla szkolnych woźnych i/lub administratorów technicznych budynku Niniejszy poradnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

Gruntowa pompa ciepła serii DHP-M Duża moc, wysoka efektywność i inteligentne sterowanie.

Gruntowa pompa ciepła serii DHP-M Duża moc, wysoka efektywność i inteligentne sterowanie. Artykuł techniczny DHP-M Gruntowa pompa ciepła serii DHP-M Duża moc, wysoka efektywność i inteligentne sterowanie. Od czasu kiedy pompy ciepła zdobyły swoją popularność w domach jednorodzinnych, pojawiło

Bardziej szczegółowo

Zaprojektuj idealny klimat

Zaprojektuj idealny klimat Zaprojektuj idealny klimat Nowość! Monoblok 24 i 26 HP Ogrzewanie do -250C DVM S to system klimatyzacji 5. generacji charakteryzujący się wysoką efektywnością energetyczną w trybie chłodzenia oraz ogrzewania.

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła solanka woda WPC 04/05/07/10/13 /cool

Pompy ciepła solanka woda WPC 04/05/07/10/13 /cool solanka woda WPC //7// /cool WPC Kompaktowa pompa ciepła solanka woda z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności litrów świetnie nadaje się do montażu w małych, ciasnych pomieszczeniach.

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

JAKI KLIMATYZATOR ODPOWIADA MOIM POTRZEBOM?

JAKI KLIMATYZATOR ODPOWIADA MOIM POTRZEBOM? JAKI KLIMATYZATOR ODPOWIADA MOIM POTRZEBOM? Tak znajdziesz odpowiedni klimatyzator K RYTERIA WYBORU D ZIAŁANIE P ORÓWNANIE SYSTEMÓW P RZEGLĄD OFERTY Klimatyzatory dachowe Klimatyzatory dachowe z oknem

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów

Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów White Paper 56 Wersja 2 Streszczenie Współczesne pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym wymagają

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI CHŁODNICZE RAPORT

CZYNNIKI CHŁODNICZE RAPORT CZYNNIKI CHŁODNICZE RAPORT Wydanie 8 A-5-8 Spis treści Strona 3 3 4 6 6 7 8 8 9 9 Tematyka Zweryfikowane i uzupełnione w stosunku do Wydania 7 Ogólne zagadnienia rozwoju czynników chłodniczych Wstęp Alternatywne

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: 095620 Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool European Quality Label for Heat Pumps powietrze woda WPL 1/1/ E/cool WPL 1 E WPL 1 E Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i

Bardziej szczegółowo