Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Bielany w roku szkolnym 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Bielany w roku szkolnym 2010/2011"

Transkrypt

1

2

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego... 8 b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Własne programy nauczania, innowacje i eksperymenty pedagogiczne a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Zajęcia dodatkowe a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe Osiągnięcia a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki Projekty unijne, współpraca międzynarodowa a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki Zasiłki szkolne, stypendia socjalne a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego /100

4 b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki Wyposażenie jednostek a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Inne istotne informacje o jednostkach w dzielnicy Wyróżniki bielańskich przedszkoli Wyróżniki bielańskich placówek pozaszkolnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Finanse Struktura wydatków w roku szkolnym 2010/ Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego (rozdziały i 80106) Szkoły podstawowe (rozdział 80101) Gimnazja (rozdział 80110) Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) Szkoły zawodowe (rozdział 80130) Placówki wychowania pozaszkolnego (rozdział 85407) Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406) Zestawienie istotnych wydarzeń i działań prowadzonych w roku szkolnym 2010/ Zwiększanie wskaźnika upowszechniania wychowania przedszkolnego Organizacja oddziałów dla sześciolatków w szkołach podstawowych Organizacja oddziałów Zajęcia pozalekcyjne i opieka specjalistyczna Działania podjęte przez Wydział Oświaty i Wychowania i dyrektorów szkół podstawowych Wsparcie ucznia uzdolnionego Wspieranie i wzbogacania oferty szkolnictwa zawodowego Racjonalizacja sieci szkół Założenie nowej szkoły Zmiany w sieci Programy typu Wiem co jem ; Profilaktyka medyczna ; Stop cyberprzemocy ; Kulturalny kibic, Bezpieczna Szkoła i inne Wiem co jem Stop cyberprzemocy Lato i zima w mieście /100

5 I Punkty dziennego pobytu II Zajęcia specjalistyczne III. Finansowanie akcji Młodzieżowa Rada Dzielnicowa Projekty Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych Szkoły podstawowe Gimnazja Szkoły ponadgimnazjalne Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr Projekty edukacji kulturalnej Projekty unijne Zagrajmy o sukces Edukacja na Bielanach-dialog z przyszłością Zawodowy Dialog na Bielanach Szansa dla wszystkich Dzielnicowe fora oświatowe (formy kontaktu ze środowiskiem) Dzień Europejskiej Stolicy Kultury II Festiwal Osiągnięć Bielańskich Placówek Oświatowych III Bielańskie Targi Edukacyjne Konferencja dla rodziców dzieci sześcioletnich 6-latek w pierwszej klasie III Dzielnicowa Konferencja z cyklu praca z uczniem zdolnym Kreatywność i jakość w kształceniu zdolnych IV Dzielnicowa Konferencja z cyklu praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 84 V Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych ELIOS Doskonalenie nauczycieli i kadr Doskonalenie zawodowe nauczycieli ze środków będących w dyspozycji Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Doskonalenie zawodowe nauczycieli ze środków będących w dyspozycji dyrektorów placówek Współpraca z organizacjami pozarządowymi Inwestycje, remonty, termomodernizacje Zadania inwestycyjne Remonty bieżące Wdrażanie zaawansowanych technologii Rozszerzanie współpracy międzynarodowej Inne Realizacja polityki edukacyjnej m.st. Warszawy Awans zawodowy nauczycieli Opis Dzielnicy /100

6 6/100

7 1. Wprowadzenie Dzielnica Bielany, która zajmuje obszar ha, tj. ponad 6% powierzchni Warszawy, jest jedną z najładniejszych i najbardziej zielonych dzielnic warszawskich. Położona jest w północnej części Warszawy, na lewobrzeżnych tarasach Wisły, w sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego, który jest unikatowym kompleksem leśnym w skali europejskiej. Znaczna część terenu dzielnicy to obszary zieleni, które zajmują ponad 28 % jej powierzchni. Nazwa Dzielnicy pochodzi prawdopodobnie od białych habitów kamedułów, którzy otrzymali te ziemie w 1639 r. od króla Władysława IV. Zakonnicy wybudowali drewnianą kaplicę-obecnie znajduje się tu kościół rektorski. Charakterystycznymi elementami bielańskiego krajobrazu są m.in. Lasek Bielański, Park i Las Młociński. Lasek Bielański o powierzchni 130 ha jest rezerwatem krajobrazowym. Chroni on cenny starodrzew oraz bogaty świat owadów i ptaków, jest również terenem otwartym dla ruchu turystycznego, zachęcającym do rekreacji i wypoczynku. Dzielnicę zamieszkuje (stan na r. żródło: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy) osób, co stanowi ok. 7,8 % ogólnej liczby mieszkańców stolicy. Pod względem liczby mieszkańców jest to piąta co do wielkości dzielnica warszawska. Według Miejskiego Systemu Informacji (MSI) Bielany dzielą się na 14 obszarów: Chomiczówka, Huta, Las Bielański, Marymont-Kaskada, Marymont-Ruda, Młociny, Piaski, Placówka, Radiowo, Stare Bielany, Słodowiec, Wawrzyszew, Wólka Węglowa, Wrzeciono. Na terenie dzielnicy znajduje się bardzo dobrze zorganizowana sieć 103 obiektów oświatowokulturalnych: 39 przedszkoli (27 publicznych i 13 niepublicznych), 2 punkty przedszkolne (niepubliczne-dotowane do grudnia 2010 r.), 19 szkół podstawowych (14 publicznych i 5 niepublicznych), 16 gimnazjów (10 publicznych i 6 niepublicznych), 12 liceów ogólnokształcących ( 9 publicznych i 3 niepubliczne), 2 licea profilowane (publiczne), 4 technika (3 publiczne i 1 niepubliczne), 1 zasadnicza szkoła zawodowa (publiczna), 2 szkoły policealne (1 publiczna i 1 niepubliczna), 1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych ( niepubliczne), 1 liceum ogólnokształcące uzupełniające dla dorosłych (niepubliczne), 2 młodzieżowe domy kultury (placówki publiczne), Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej (placówka publiczna), Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (placówka publiczna). Na Bielanach swoje siedziby mają także 4 wyższe uczelnie: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego- największa uczelnia sportowa w kraju, Papieski Wydział Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji. 7/100

8 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie Dane statystyczne zamieszczono w Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie Część I Oświata w liczbach. 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Na terenie Dzielnicy Bielany najmłodsze dzieci miały zapewnioną opiekę w 27 przedszkolach publicznych w 130 oddziałach: w tym: 9 przedszkoli czterooddziałowych, 13 przedszkoli pięciooddziałowych, 3 przedszkola sześciooddziałowe, 1 przedszkole trzyoddziałowe, 1 przedszkole ośmiooddziałowe, 2 przedszkola prowadziły 4 oddziały integracyjne - Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 309 przy ul. Andersena 7, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 przy ul. Wergiliusza 7, 1 przedszkole przyjmowało dzieci z wadami wzroku - Przedszkole Specjalne nr 245 (czterooddziałowe) przy ul. Pruszyńskiego 1 1 przedszkole przyjmowało dzieci z alergiami pokarmowymi - Przedszkole nr 334 przy ul. Przy Agorze 12. W roku szkolnym 2010/2011 w bielańskich placówkach opieką i edukacją przedszkolną objęto dzieci w wieku 3-6 lat (stan na 10 września 2010 r. wg arkusza organizacji). Opiekę nad dziećmi sprawowało 325 nauczycieli, w tym 260 pełnozatrudnionych i 65 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin. Na 298,81 etatów przeliczeniowych nauczycieli, zajęcia dydaktyczne tanowiły 278,30 etatów przeliczeniowych, godziny specjalistów stanowiły 20,51 etatów przeliczeniowych. Liczba dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) zameldowanych na terenie Dzielnicy Bielany w roku 2011 wynosi (na podstawie danych uzyskanych z BAiSO wg stanu na dzień r.), z czego 84% dzieci zamieszkujących dzielnicę znajduje miejsce w przedszkolach publicznych. W Dzielnicy Bielany intensywnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe, przybywa młodych rodzin, wzrasta liczba małych dzieci, które należy objąć edukacją przedszkolną. Od kilku lat prowadzone są działania mające na celu zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez: otwieranie nowych oddziałów przedszkolnych w aktualnie istniejących budynkach, zwiększenie stanu liczbowego grup przedszkolnych, jak również poprzez przeniesienie oddziałów zerowych do szkół podstawowych. W roku szkolnym 2010/2011 uruchomiono dodatkowy oddział w Przedszkolu nr 105 Wesoła Stopiątka. Usytuowanie przedszkoli w poszczególnych rejonach Dzielnicy Bielany przedstawia się następująco: Radiowo Przedszkola niepubliczne Prywatne Przedszkole Śpiewające Brzdące, ul. Estrady 75a Niepubliczne Przedszkole Radośni Odkrywcy, ul. Estrady 128a Młociny Przedszkola niepubliczne Niepubliczne Przedszkole Językowe Leśne Ludki, ul. Balaton 8a 8/100

9 Chomiczówka Przedszkola publiczne Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Przedszkole nr 327 Kolorowa Kraina, ul. J. Conrada 10a Przedszkole nr 328 Akademia pod czereśnią, ul. M. Dąbrowskiej 5a Przedszkole nr 340 Kasztanowego Ludka, ul.w. Bogusławskiego 8a Przedszkola niepubliczne Piaski Przedszkole Akademia Małych Smoków, ul. J. Conrada 7 Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka, ul. Brązownicza 17 Punkt przedszkolny Akademia Małego Człowieka, ul. J. Bajana 35 (do r.) Niepubliczne Przedszkole Akademia Małego Człowieka, ul. J. Bajana 35 (od r.) Przedszkola publiczne Przedszkole nr 105 Wesoła Stopiątka, ul. J. Kochanowskiego10 Przedszkole nr 271 Wróbelka Elemelka, ul.w. Broniewskiego 93 Przedszkole nr 287 Piotrusia Pana, ul. W. Broniewskiego 81 Przedszkole nr 308 Krasnala Hałabały, ul. W. Reymonta 8a Przedszkole nr 318 Zielony Zakątek, ul. J.Kochanowskiego 9a Przedszkola niepubliczne Przedszkole Niepubliczne Kraina Czarów, ul. Literacka 19 lok.4 Wawrzyszew Przedszkola publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 309 Baśniowa Kraina, ul. H.Ch. Andersena 7 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Kota Filemona, ul. Wergiliusza 7 Przedszkole nr 409 Królestwo Maciusia I, ul. L. Tołstoja 2 Przedszkola niepubliczne Społeczne Przedszkole Fundacji Czas Dzieciństwa, ul. Wolumen 3 Wrzeciono Przedszkola publiczne Przedszkole nr 39 Pod Topolami, ul. Dorycka 1 Przedszkole nr 268 Słoneczny Promyk, ul. Przytyk 5a Przedszkole nr 272 Misia Uszatka, ul. T. Gajcego 9 Przedszkole nr 306 Mali Optymiści, ul. Szegedyńska 13 Przedszkole nr 334 Jasia i Małgosi, ul. Przy Agorze 12 Przedszkola niepubliczne Przedszkole Niepubliczne Bajeczka, ul. Wrzeciono 12 lok. 4 Stare Bielany Przedszkola publiczne Przedszkole nr 49 Pluszowy Miś, ul. Skalbmierska 12 Przedszkole nr 97 Leśna Polanka, ul. Twardowska 23 9/100

10 Przedszkole nr 181 Wesołe nutki, ul. K. Pruszyńskiego 5 Przedszkole nr 182 Tajemniczy Ogród, ul. Z. Nałkowskiej 3 Przedszkole nr 236 Mali Odkrywcy, ul. A. Fontany 2 Przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Marymoncka 34 Przedszkole Specjalne nr 245 Sowy Mądrej Głowy, ul. K. Pruszyńskiego 1 Przedszkole nr 301 Zaczarowany Świat, ul. L. Staffa 7b Przedszkole nr 307 Wesołe Ekoludki, ul. Księgarzy 9 Przedszkola niepubliczne Przedszkole przy Parafii św. Zygmunta, Pl. Konfederacji 55 Niepubliczne Przedszkole Dębowy Raj, ul. Cegłowska 13a Marymont-Ruda Przedszkola publiczne Przedszkole nr 346 Pod Kasztanem, ul. Klaudyny 8 Przedszkole nr 364 Pod Tęczą, ul. Gwiaździsta 27 Przedszkola niepubliczne Przedszkole Sióstr Imienia Jezus ul. Smoleńskiego 31 Niepubliczne Przedszkole Ciuchcia Puch Puch, ul. Klaudyny 32 Wólka Węglowa Punkt przedszkolny Maleństwo i Przyjaciele, ul. Estrady 124a (do r.) Punkt przedszkolny First Class, ul. Estrady 124a (do r.) Alternatywnym rozwiązaniem dla edukacji przedszkolnej w placówkach publicznych jest oferta przedszkoli niepublicznych. W roku szkolnym 2010/2011 do 13 niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Dzielnicy Bielany uczęszczało średnio 876 wychowanków i do 2 punktów przedszkolnych 37 wychowanków. b. Szkoły podstawowe W Dzielnicy Bielany w roku szkolnym 2010/2011 działało 14 szkół podstawowych publicznych, w tym 3 szkoły z oddziałami integracyjnymi i 1 szkoła z oddziałami sportowymi. W 26 oddziałach integracyjnych uczyło się 475 uczniów, a w 12 oddziałach sportowych 277 uczniów. 12 szkół funkcjonowało w samodzielnych budynkach, a 2 szkoły funkcjonowały w zespołach szkół. Do 14 szkół podstawowych uczęszczało łącznie dzieci (stan na 10 września 2010 r. - wg arkuszy organizacji), w tym: 533 dzieci sześcioletnich (23 oddziały przedszkolne) oraz uczniów (252 oddziały). W roku szkolnym 2010/2011 działało również 5 podstawowych szkół niepublicznych, w których łącznie uczyło się 878 uczniów (stan na 1 lipca 2011 roku- system ODPN). W Dzielnicy Bielany szkoły podstawowe rozmieszczone są równomiernie-szczegółowe ich położenie w poszczególnych osiedlach przedstawia się następująco: Wólka Węglowa Placówka publiczna Szkoła Podstawowa nr 79 im. Z. Sokołowskiego, ul. Arkuszowa 202 Młociny Placówka publiczna Szkoła Podstawowa nr 77 im. W. Zieleńczyk, ul. Samogłoski 9 10/100

11 Placówki niepubliczne Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 im Lotników Amerykańskich, ul. K. Wóycickiego 1/3 budynek 13 Katolicka Szkoła Podstawowa nr 109 Fundacji na Rzecz Rodziny im. Św. Rodziny, ul. K. Wóycickiego 1/3 budynek 18 Wrzeciono Placówki publiczne Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. K.Lisieckiego Dziadka, ul. Wrzeciono 9 Szkoła Podstawowa nr 273 im. dr. A. Landy, ul. J. Balcerzaka 1 Zespół Szkół nr 52, ul. Szegedyńska 11: Placówka niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich nr 263, Gimnazjum nr 78 im. Powstańców Wielkopolskich, Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin im. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki, ul. T. Nocznickiego 7 Wawrzyszew Placówki publiczne Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej, ul. J. Kasprowicza 107 Szkoła Podstawowa nr 209 im. H. Ordonówny, ul. W. Reymonta 25 Placówka niepubliczna Społeczna Szkoła Integracyjna nr 100 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Wolumen 3 Chomiczówka Placówka publiczna Szkoła Podstawowa nr 80 im. Marii Kownackiej,ul. Aspekt 48 Stare Bielany Placówki publiczne Piaski Szkoła Podstawowa nr 133 im. S. Czarnieckiego, ul. A. Fontany 3 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 56, ul. A. Fontany 1: Placówki publiczne Ruda Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 im. St. Skrypija Gimnazjum Integracyjne nr 70 Szkoła Podstawowa nr 187 im. A. Mickiewicza, ul. L. Staffa 21 Szkoła Podstawowa nr 289 im. H. Sienkiewicza, ul. W. Broniewskiego 99a Szkoła Podstawowa nr 293 im. J. Kochanowskiego, ul. J. Kochanowskiego 8 Placówka publiczna Szkoła Podstawowa nr 53 im. M. Zaruskiego, ul. Rudzka 6 11/100

12 Marymont Placówka niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 74 im. Błogosławionego Honorata Koźmińskiego, ul. W. Smoleńskiego 31 c. Gimnazja W roku szkolnym 2010/2011 w Dzielnicy Bielany funkcjonowało 10 gimnazjów publicznych, w tym 3 jako samodzielne jednostki, natomiast 7 - w zespołach. Dwa gimnazja wchodziły w skład zespołu ze szkołą podstawową, 5 z liceum ogólnokształcącym. Oprócz ogólnodostępnych oddziałów kształcenie odbywało się również w oddziałach integracyjnych i sportowych. W 10 publicznych gimnazjach realizowało naukę uczniów w 117 oddziałach (stan na 10 września 2010 r. - wg arkuszy organizacji), w tym: w 10 oddziałach sportowych uczyło się 250 uczniów, z czego w 4 oddziałach sportowych Gimnazjum nr 78 w Zespole Szkół nr 52 uczyło się 91 uczniów, a w 6 oddziałach sportowych Gimnazjum Sportowego nr 79 w Zespole Szkół Sportowych nr 50 im. Janusza Kusocińskiego uczyło się 159 uczniów, w 13 oddziałach integracyjnych łącznie uczyło się 258 uczniów, z czego w 6 oddziałach Gimnazjum Integracyjnego nr uczniów, w 4 oddziałach Gimnazjum nr 75 z Oddziałami Integracyjnymi - 80 uczniów, a w 3 oddziałach Gimnazjum nr 76 z Oddziałami Integracyjnymi- 60 uczniów. Uzupełnieniem oferty szkolnictwa gimnazjalnego na terenie Dzielnicy Bielany było 6 gimnazjów niepublicznych, w których łącznie uczyło się 275 uczniów (stan na 1 lipca 2011 roku- system ODPN). W Dzielnicy Bielany gimnazja rozmieszczone są równomiernie - szczegółowe ich położenie w poszczególnych osiedlach przedstawia się następująco: Młociny Placówki niepubliczne: Gimnazjum Niepubliczne Nr 12 im. Lotników Amerykańskich, ul. K. Wóycickiego 1/3 budynek 18 Wrzeciono Placówki publiczne: Gimnazjum nr 78 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Szegedyńska 11 Gimnazjum nr 75 z Oddziałami Integracyjnymi im. Aleksandra Fredry, ul. Wrzeciono 24 Gimnazjum Sportowe nr 79, ul. B. S. Lindego 20 Placówki niepubliczne: Gimnazjum nr 3 Przymierza Rodzin im. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki, ul. T.Nocznickiego 7 Katolickie Gimnazjum Męskie im. Ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Dewajtis 3 Wawrzyszew Placówki publiczne: Gimnazjum nr 74 im. W. Górskiego, ul. L. Tołstoja 2 Chomiczówka Placówki publiczne: Gimnazjum nr 73 im. J.H. Wagnera, ul. J. Conrada 6 Placówki niepubliczne: Społeczne Gimnazjum Nr 14 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Bogusławskiego 6A 12/100

13 Prywatne Gimnazjum Hermes, ul. M. Dąbrowskiej 15 Stare Bielany Placówki publiczne: Piaski Gimnazjum nr 72 im. A. B. Dobrowolskiego, ul. S. Przybyszewskiego 45 Gimnazjum Integracyjne nr 70, ul. A. Fontany 1 Placówki publiczne: Ruda Gimnazjum nr 71 im. K. K. Baczyńskiego, ul. W. Perzyńskiego 10 Gimnazjum nr 77 im. I. Domeyki, ul. L. Staffa 3/5 Placówki publiczne: Gimnazjum nr 76 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen S. Maczka, ul. Gwiaździsta 35 Marymont Placówki niepubliczne: Gimnazjum nr 13 im. Sł. B. Franciszki Marii Witkowskiej, ul. W. Smoleńskiego 31 Na terenie Dzielnicy Bielany nie funkcjonują gimnazja dla dorosłych. d. Licea ogólnokształcące W roku szkolnym 2010/2011 na terenie Dzielnicy Bielany funkcjonowało 9 publicznych liceów ogólnokształcących, w tym 3 jako samodzielne jednostki, natomiast 6 - w zespołach. Jedno liceum wchodziło w skład zespołu szkół zawodowych, a 5 pozostałych to zespoły z gimnazjami. Bielańskie licea ze względu na urozmaiconą i wciąż wzbogacaną ofertę edukacyjną stwarzają możliwość kształcenia młodzieży o różnych zdolnościach. W poszczególnych szkołach oprócz tradycyjnych rozszerzeń przedmiotowych uczniowie mieli do wyboru oddziały dwujęzyczne, sportowe oraz mistrzostwa sportowego. W 9 publicznych liceach realizowało naukę uczniów w 115 oddziałach (stan na 10 września 2010 r.- wg arkuszy organizacji), w tym: cztery oddziały dwujęzyczne (w tym klasa wstępna) z językiem hiszpańskim, w których uczyło się 120 uczniów, funkcjonowały w XXII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí, w 6 oddziałach sportowych uczyło się 159 uczniów XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego, a 411 uczniów w 15 oddziałach w LIX Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego. Na terenie Dzielnicy Bielany funkcjonowały również 3 niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży, 1 niepubliczne liceum dla dorosłych oraz 1 niepubliczne liceum uzupełniające dla dorosłych. W 5 niepublicznych liceach ogólnokształcących uczyło się łącznie 411 uczniów (stan na 1 czerwca 2011 roku system ODPN). Rozmieszczenie bielańskich liceów ogólnokształcących w poszczególnych osiedlach przedstawia się następująco: Młociny Placówki niepubliczne: Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Nr 43 im. Lotników Amerykańskich, ul. K. Wójcickiego 1/3 budynek 18 13/100

14 Wrzeciono Placówki publiczne: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych LXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Pułaskiego w Zespole Szkół nr 110, ul. Wrzeciono 24 LIX Liceum Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Zespole Szkół Sportowych nr 50 im. Janusza Kusocińskiego, ul. S.B. Lindego 20 Placówki niepubliczne: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Bł. Ks. R. Archutowskiego, ul. Dewajtis 3 Wawrzyszew Placówki publiczne: LX Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Górskiego w Zespole Szkół nr 49, ul. L. Tołstoja 2 Chomiczówka Placówki niepubliczne: Liceum Ogólnokształcące Nr 13, ul. Conrada 7 Stare Bielany Placówki publiczne: Piaski XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí, ul. L. Staffa 111 LII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Stanisława Reymonta w Zespole Szkół nr 18, ul. S. Żeromskiego 81 XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego, ul. B. Zuga 16 Placówki publiczne: Ruda CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki w Zespole Szkół nr 51, ul. L. Staffa 3/5 Placówki publiczne: XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela, ul. Kiwerska 3 XCIV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Zespole Szkół nr 55 im. gen. Stanisława Maczka, ul. Gwiaździsta 35 Marymont Placówki niepubliczne: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Expertus, ul.kolektorska 9/11 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Expertus, ul.kolektorska 9/11 e. Szkoły zawodowe Na terenie Dzielnicy Bielany szkolnictwo zawodowe rozwija się w szybkim w tempie. Szczególnie technika wzbogacają swoją ofertę edukacyjną oraz proponują kształcenie w nowych zawodach. W roku szkolnym 2010/2011 na Bielanach w ramach 3 zespołów funkcjonowało 7 publicznych szkół zawodowych: 3 technika, 2 licea profilowane, 1 zasadnicza szkoła zawodowa oraz 1 szkoła policealna: Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica przy ul. Kolektorskiej 9/11 w skład, którego wchodzą: Technikum nr 25 14/100

15 VII Liceum Profilowane Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Zespół Szkół nr 18 przy ul. S. Żeromskiego 81 w skład, którego wchodzą: Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego Szkoła Policealna nr 6 Zespół Szkół nr 35 im. im. Zofii Jaroszewicz Kasi przy ul. S. Żeromskiego 22/28 w skład, którego wchodzą: Technikum Ekonomiczne nr 5 XXVIII Liceum Profilowane Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 18 W technikach bielańskich można było kształcić się w zawodach: w Technikum nr 25 w Zespole Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica: technik informatyk technik obsługi turystycznej technik ekonomista w Technikum Ekonomicznym nr 5 w Zespole Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz Kasi : technik ekonomista technik handlowiec technik logistyk w Technikum Księgarskim im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół nr 18: technik księgarstwa technik cyfrowych procesów graficznych technik organizacji reklamy W Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 18 w Zespole Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz Kasi można było uzyskać kwalifikacje w zawodzie sprzedawca. Szkoła Policealna nr 6 w Zespole Szkół nr 18 kształciła w zawodzie technik archiwista. Licea profilowane posiadały profile: VII Liceum Profilowane w Zespole Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica - profil socjalny XXVIII Liceum Profilowane w Zespole Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz Kasi - profil administracyjno-ekonomiczny (klasa I) oraz profil usługowo-gospodarczy (klasy II i III) W roku szkolnym 2010/2011 w publicznych technikach realizowało naukę 821 uczniów w 33 oddziałach, w liceach profilowanych 265 uczniów w 9 oddziałach, 52 uczniów kształciło się w 2 oddziałach zasadniczej szkoły zawodowej, natomiast 14 słuchaczy w 1 oddziale szkoły policealnej (stan na 10 września 2010 roku - wg arkusza organizacji). W roku szkolnym 2010/2011 na terenie Dzielnicy Bielany funkcjonowały 2 niepubliczne szkoły zawodowe: 1 technikum oraz 1 szkoła policealna: Prywatne Technikum Handlowo-Menadżerskie Hermes ul. M. Dąbrowskiej 15, Szkoła Policealna EKSPERTUS, ul. Kolektorska 9/11. Niepubliczne szkoły zawodowe kształciły w zawodach: technik informatyk - Szkoła Policealna EKSPERTUS, technik handlowiec - Prywatne Technikum Handlowo-Menadżerskie Hermes. Łącznie 59 uczniów uczyło się w niepublicznych szkołach zawodowych (stan na 1 lipca 2011 rokusystem ODPN). 15/100

16 f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologiczno-pedagogiczne) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 10, ul. Grębałowska 14 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 10 mieści się w budynku o powierzchni 270 m 2 i nie jest samodzielnym użytkownikiem budynku. Swoim zasięgiem obejmuje 40 publicznych szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Dzielnicy Bielany oraz 21 placówek niepublicznych (łącznie opieką objętych jest dzieci i młodzieży). Bielańska poradnia zatrudnia wysoko wykwalifikowanych psychologów i pedagogów. W roku szkolnym 2010/2011 zatwierdzono 31 etatów pedagogicznych oraz 5 etatów administracji i obsługi. Z uwagi na fakt, że w budynku zajmowanym przez Poradnię nie ma podjazdów i innych udogodnień dla osób niepełnosprawnych i rodzin z małymi dziećmi, w czerwcu 2011 roku Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy podjął działania zmierzające do przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 z ulicy Grębałowskiej 14 na ul. Wrzeciono 24. Na rok szkolny 2011/2012 zaplanowano adaptację i prace remontowe parteru budynku Zespołu Szkół nr 110 przy ul. Wrzeciono 24, a następnie przeniesienie poradni. Zmiana siedziby Poradni poprawi warunki jej funkcjonowania, pozwoli na usunięcie barier architektonicznych, a tym samym podniesie jakość świadczonych usług. Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na kompleksowej wielospecjalistycznej diagnostyce, działaniach terapeutycznych, działaniach wspierających szkoły i placówki oświatowe. W placówce prowadzone są różnego rodzaju zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży, a także rodziców i nauczycieli. Wzrost zapotrzebowania na pomoc psychologiczno pedagogiczną powoduje zwiększanie zadań z zakresu poradnictwa, w tym m.in. pomoc dziecku molestowanemu i maltretowanemu. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 jest włączona w Warszawską Sieć Pomocy Dzieciom Krzywdzonym i Molestowanym. W placówce działa zespół wczesnego wspomagania rozwoju, który zapewnia kompleksową terapię stymulującą rozwój dzieci niepełnosprawnych oraz dwa zespoły orzekające: o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie nauczania indywidualnego. Z uwagi na ograniczone możliwości lokalowe poradni część bielańskich wychowanków i uczniów korzysta z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 przy Al. Wojska Polskiego 36. Placówki wychowania pozaszkolnego Na terenie Dzielnicy Bielany funkcjonują trzy placówki wychowania pozaszkolnego: Młodzieżowy Dom Kultury Bielany, ul. Cegłowska 39, Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak, ul. H. Ch. Andersena 4, Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Szegedyńska 9a. Oferują one różnorodną ofertę zajęć zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i seniorów, w formie zajęć stałych, okresowych i okazjonalnych. Rodzaj zajęć dostosowana jest do potrzeb i oczekiwań środowiska lokalnego. 2. Własne programy nauczania, innowacje i eksperymenty pedagogiczne a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Własne programy Przedszkole nr 39 Pod Topolami : program zdrowotny Zdrowie to największy skarb, program adaptacyjny Jesteśmy Przedszkolakami w Przedszkolu Pod Topolami, Przedszkole nr 49 Pluszowy Miś : program wychowawczy, program profilaktyczny, 16/100

17 program adaptacyjny Witaj Przedszkolaku, program Zabawy z komputerem, Przedszkole nr 97 Leśna Polanka : Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych program ekologiczny Poznajemy, kochamy, chronimy, program adaptacyjny Będę Przedszkolakiem, program wychowawczy Bezpieczny i szczęśliwy przedszkolak, program Tydzień dla Jubilata Przedszkole nr 105 Wesoła Stopiątka : program logopedyczny Stymulowanie rozwoju mowy dzieci trzyletnich, program wspomagający Stymulacja plastyczna z naturalnym wykorzystaniem ruchu dzieci w wieku przedszkolnym, program wspomagający- Rozwój dzieci pięcioletnich a zajęcia terapeutyczno-plastyczne, program wychowawczy przedszkola, program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich, Przedszkole nr 181 Wesołe Nutki : program przeciwdziałania niepowodzeniom szkolnym Zdrowy Przedszkolach dobry Uczeń program muzyczny Śpiewam Tańczę Słucham Gram, program wychowawczy, program adaptacyjny, Przedszkole nr 182 Tajemniczy Ogród : program wychowawczy, program adaptacyjny Z uśmiechem do przedszkola, Przedszkole nr 236 Mali Odkrywcy : program wychowawczy przedszkola, program adaptacyjny Lubię przedszkole, Przedszkolak małym patriotą, Bezpieczny przedszkolak, Zabawa i nauka z komputerem, Przedszkole Specjalne nr 245 Sowy Mądrej Głowy : Przedszkolaki korzystają z komputera, Program edukacji przyrodniczej, Program zajęć adaptacyjnych dla dzieci trzyletnich, Program edukacji europejskiej w przedszkolu pedagogiką zabawy po Europie, Edukacja europejska w przedszkolu, Program pracy koła plastycznego Mali Artyści, Spotkania z baśnią, Przedszkole nr 268 Słoneczny Promyk : Program Wychowawczy, program logopedyczny Doskonalenie sprawności językowej dziecka, 17/100

Przedszkola. 39 Pod Topolami Olimpia Romanowska ; Dorycka 1

Przedszkola. 39 Pod Topolami Olimpia Romanowska ; Dorycka 1 Przedszkola nr nazwa psycholog logopeda telefon, kod pocztowy, adres 39 Pod Topolami Olimpia Romanowska 835 08 09 01 947; Dorycka 1 49 Pluszowy Miś Agnieszka Klimonda Iwona Jóźwiak 834 00 12 01 848; Skalbmierska

Bardziej szczegółowo

e. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne)

e. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 9 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek...

1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe na Bielanach. 3 marca 2016 r.

Doradztwo zawodowe na Bielanach. 3 marca 2016 r. Doradztwo zawodowe na Bielanach 3 marca 2016 r. Bielańska oświata 14 szkół podstawowych, 11 gimnazjów, 8 liceów ogólnokształcących, 3 technika, 1 poradnia psychologiczno -pedagogiczna, LO 22% Typy szkół

Bardziej szczegółowo

I. Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności nie przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych. LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH

I. Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności nie przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych. LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH Aneks do Zasad przyjmowania kandydatów do oddziału międzynarodowego w Gimnazjum Dwujęzycznym Nr 26 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 02.07.2012 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

0/223. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Bielany w roku szkolnym 2016/2017

0/223. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Bielany w roku szkolnym 2016/2017 0/3 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Spis treści. Wprowadzenie... 3. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę... 4. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 4 a. Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Bielany w roku szkolnym 2009/2010

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Bielany w roku szkolnym 2009/2010 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 7 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola... 8 b. Szkoły podstawowe... 10 c. Gimnazja...

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2017 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2017 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.50.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 kwietnia 2017 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH

LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH Aneks do Zasad przyjmowania kandydatów w Liceum Ogólnokształcącym Nr V w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu dotyczy kandydatów do klasy: A, B, E, F) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Dane statystyczne. Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła

Dane statystyczne. Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła Dane statystyczne Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła I. Dane dotyczące liczby i rodzajów placówek Tabela 1: szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę (rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

I. Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności nie przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego.

I. Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności nie przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego. Aneks do Zasad przyjmowania kandydatów w Liceum Ogólnokształcącym Nr V w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu dotyczy kandydatów do oddziału 1preIB i 1 IB-MYP Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 pełna nazwa szkoły

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 pełna nazwa szkoły Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 pełna nazwa szkoły 1/ Proponowane profile kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Jeśli dziecko dostało mniej od losu, powinno dostać więcej od ludzi ul. Tysiąclecia 25 44-300 Wodzisław Śląski

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2017 r. (poz. ) Załącznik nr 1 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, W TYM SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ, Z WYJĄTKIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 SOSNOWIEC, UL. STASZICA 62 I. Proponowane kierunki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 Ogólne informacje o szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 703 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Koźmicach Wielkich REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJANYCH 2017/2018

Gimnazjum w Koźmicach Wielkich REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJANYCH 2017/2018 Gimnazjum w Koźmicach Wielkich REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJANYCH 2017/2018 Szkolnictwo ponadgimnazjalne na lata szkolne 2017/2018 2019/2020 od 1 września 2017 r. Liceum Ogólnokształcące 3 lata nauki

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia r r.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia r r. Informacja o planowanych zajęciach w szkołach prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2015/2016 w dniach 15.02 26.02.2016 r. Lp Szkoła Rodzaj planowanych zajęć

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 35. Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax www:zso8.edupage.org.pl

Publiczne Gimnazjum Nr 35. Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax www:zso8.edupage.org.pl Publiczne Gimnazjum Nr 35 Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax 42-673-86-83 www:zso8.edupage.org.pl Czernika 1/3 - Widzew - Wschód - Park Górka Widzewska Szkoła przyjazna dziecku z dysleksją. Szkoła promująca

Bardziej szczegółowo

Wykaz Konkursów przedmiotowych, zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych oraz punktacja

Wykaz Konkursów przedmiotowych, zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych oraz punktacja Załącznik 2 Wykaz Konkursów przedmiotowych, zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych oraz punktacja za dodatkowe osiągnięcia kandydata do II LO im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu przydzielana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Witamy w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Dlaczego do G 119? Atuty szkoły Dobra baza lokalowa Sprawdzone rozwiązania organizacyjne, dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze Ciekawa

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2015/16. GIMNAZJUM Nr 92 im. J.U. Niemcewicza Ul. Koncertowa 4, Warszawa - Ursynów. Informacja o szkole

REKRUTACJA 2015/16. GIMNAZJUM Nr 92 im. J.U. Niemcewicza Ul. Koncertowa 4, Warszawa - Ursynów. Informacja o szkole GIMNAZJUM Nr 92 im. J.U. Niemcewicza Ul. Koncertowa 4, Warszawa - Ursynów REKRUTACJA 2015/16 Informacja o szkole Położenie Dogodny dojazd autobusami ZTM: 136, 179, 193, 195, 209, 210 Szkoła położona jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN. EDUKACJA XXI WIEKU współfinansowany z Unii Europejskiej środkami Europejskiego Funduszu Społecznego

PROJEKT PN. EDUKACJA XXI WIEKU współfinansowany z Unii Europejskiej środkami Europejskiego Funduszu Społecznego Kontynuacja programu rozwojowego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce 387 320,00 zł Zajęcia dodatkowe 3109 godzin, w tym: matematyczno przyrodnicze (matematyka, geografia, biologia, fizyka), humanistyczne

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze w roku szkolnym 2004/2005 [ opracowano w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

I. Szkoły ponadgimnazjalne.

I. Szkoły ponadgimnazjalne. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca udziału uczniów katowickich szkół w olimpiadach przedmiotowych (ze szczególnym uwzględnieniem szkół średnich) i osiągane w nich rezultaty. Jak wynika z przepisów

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych rok szkolny 2014/2015

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych rok szkolny 2014/2015 IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Kryteria rekrutacji do klas pierwszych rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna - Art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

1. ustawa o systemie oświaty z dn. 07 września 1991 r.(dz.u r. poz.1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz.60),

1. ustawa o systemie oświaty z dn. 07 września 1991 r.(dz.u r. poz.1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz.60), Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 oraz w latach następnych. Podstawa

Bardziej szczegółowo

METODY I FORMY REWALIDACJI DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ I ICH ZASTOSOWANIE. SOSW NOWOGARD

METODY I FORMY REWALIDACJI DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ I ICH ZASTOSOWANIE. SOSW NOWOGARD METODY I FORMY REWALIDACJI DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ I ICH ZASTOSOWANIE. SOSW NOWOGARD Opracowanie: mgr Joanna Wardzińska mgr Elżbieta Ceranka FORMY TERAPEUTYCZNE WYKORZYSTYWANE W PROCESIE

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/

PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/ PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 UL. POMORSKA 7, KALISZ, TEL.0-62/760

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015 W roku szkolnym 2014/2015 Gmina Manowo była organem prowadzącym dla: 2 przedszkoli, 2 szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku WR.570.9.2013.EKP Gdańsk, dnia 31 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów,

Bardziej szczegółowo

W skład naszego Ośrodka wchodzą: Przedszkole Specjalne, w tym Ośrodek. Szkoła Podstawowa Specjalna. Gimnazjum Specjalne.

W skład naszego Ośrodka wchodzą: Przedszkole Specjalne, w tym Ośrodek. Szkoła Podstawowa Specjalna. Gimnazjum Specjalne. W skład naszego Ośrodka wchodzą: Przedszkole Specjalne, w tym Ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka MALUCH Szkoła Podstawowa Specjalna Gimnazjum Specjalne Grupy Wychowawcze Organizacja przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A /

R E K R U T A C J A / R E K R U T A C J A 2 0 1 6 / 2 0 1 7 D I E C E Z J A L N E L I C E U M H U M A N I S T Y C Z N E w N Y S I E Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do matury, wybierz naszą szkołę. Dotychczas 100% naszych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DZIAŁDOWIE OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DZIAŁDOWIE OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DZIAŁDOWIE OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018 www.zsnr1.eu Kierunki liceum ogólnokształcące A MATEMATYCZNO-BIOLOGICZNY matematyka, wybór od drugiej klasy 2 przedmiotów: biologia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego nr 48 Bajkowa Kraina w Białymstoku na lata Białystok 2017

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego nr 48 Bajkowa Kraina w Białymstoku na lata Białystok 2017 Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego nr 48 Bajkowa Kraina w Białymstoku na lata 2017-2022 Białystok 2017 Dziecko Mały Patriota Kreatywne Empatyczne Tolerancyjne Sukcesy w szkole Zna symbole narodowe

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik REGULAMINU REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu na rok szkolny 2015/2016

Załącznik REGULAMINU REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu na rok szkolny 2015/2016 Załącznik REGULAMINU REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego na rok szkolny 2015/2016 Wykaz punktowanych osiągnięć kandydata do III LO Na podstawie Komunikatu

Bardziej szczegółowo

Organizacja kształcenia specjalnego w roku szk.2017/2018. Krystyna Skalik

Organizacja kształcenia specjalnego w roku szk.2017/2018. Krystyna Skalik Organizacja kształcenia specjalnego w roku szk.2017/2018 Krystyna Skalik Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2017r.poz.1578) w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2017 r. Projekt z dnia 13 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM DOSTOSOWANIE FORM I METOD PRACY W metodyce pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A /

R E K R U T A C J A / R E K R U T A C J A 2 0 1 7 / 2 0 1 8 D I E C E Z J A L N E L I C E U M H U M A N I S T Y C Z N E w N Y S I E Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do matury, wybierz naszą szkołę. Dotychczas 100% naszych

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016 1 Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Oświata lubuska 2015. Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Oświata lubuska 2015. Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Oświata lubuska 2015 Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Oświata lubuska w liczbach Stan na 30 września 2014 r. Uczniowie i wychowankowie razem 164 884 Przedszkolaki 32 492 Uczniowie SP 61 533

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 SOSNOWIEC, UL. STASZICA 62 I. Proponowane kierunki

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka MISJA SZKOŁY : W naszej szkole uczniowie dzielą się myślami, wspólnie pracują, uczą się i współzawodnicząc, pomagają sobie wzajemnie, aby osiągnąć sukces. Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie

Bardziej szczegółowo

Oddziały przedszkolne Pod skrzydłami Orlińskiego

Oddziały przedszkolne Pod skrzydłami Orlińskiego Oddziały przedszkolne Pod skrzydłami Orlińskiego Kilka informacji statystycznych o oddziałach przedszkolnych w SP nr 118. 2005/06 r. - jeden oddział przedszkolny, 2006/07 r. - dwa oddziały przedszkolne,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum przy ALON 42

Gimnazjum przy ALON 42 Gimnazjum przy ALON 42 00-735 Warszawa, ul. Iwicka 47B tel. 841-15-45, 841-29-05 Sekretariat: sekretariat@alon42.waw.pl Dyrektor: w.zientarski@alon42.waw.pl Informacje o gimnazjum Wszystkich chętnych prosimy

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016 Warunki rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2015/2016 Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 odbywa się na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Dworcowa 26a 76-004 Sianów tel 943185218, www.sp2sianow.pl W roku szkolnym 2012/2013 320 uczniów w 14 oddziałach klas 1-6 59 przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na rok szkl. 2013/2014

Regulamin naboru na rok szkl. 2013/2014 Regulamin naboru na rok szkl. 2013/2014 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2013/2014 Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016 Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy uczniowie dokonują na etapie naboru.

Bardziej szczegółowo

WIZJA I MISJA SZKOŁY

WIZJA I MISJA SZKOŁY 1.września 1990 r. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 12 rozpoczęła swoją działalność. Koncepcja szkoły to pomysł P. Ligii Krajewskiej, pierwszego dyrektora szkoły. 1 września 1998 r. Dzieci rozpoczęły naukę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 II LO w Kartuzach Lp. Klasa Przy ustalaniu punktacji za oceny na świadectwie będą uwzględniane następujące przedmioty 1 1a - społeczno-humanistyczna

Bardziej szczegółowo

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach Ranking Liceów Ogólnokształcących Perspektywy 2016 III LO w Suwałkach wśród 300 najlepszych liceów ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

- logopedia - warsztaty plastyczne-techniczne

- logopedia - warsztaty plastyczne-techniczne Nr Zajęcia dodatkowe obecnie oferowane przedszkol a 2 - zajęcia sportowe gry drużynowe, - Klub książki Królika Fika projekt, 3 - logopedia -techniczne - zajęcia umuzykalniające 4 - język niemiecki, - terapia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH

INNOWACYJNE METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH KLASY SPORTOWE ODNOSZĄCE OGÓLNOPOLSKIE SUKCESY INNOWACYJNE METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH EUROPEJSKI PROGRAM COMENIUS NOWOCZESNY I NAJWIĘKSZY W MIEŚCIE KOMPLEKS SPORTOWY ORAZ BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1578

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1578 Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1578 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY I. Ogólna charakterystyka Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce. II. Opis ważniejszych przedsięwzięć. 1. Projekty unijne: a) Twój rozwój, twoja

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego w roku szkolnym 2016/2017. Dział dydaktyczny

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego w roku szkolnym 2016/2017. Dział dydaktyczny Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego w roku m 2016/2017 Dział dydaktyczny Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Osoby współpracujące Termin wykonania I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2014/2015

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2014/2015 Warunki rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2014/2015 Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 odbywa się na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum na rok szkolny 2011/2012 w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

ZASADY REKRUTACJI do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum na rok szkolny 2011/2012 w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich ZASADY REKRUTACJI do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum na rok szkolny 2011/20 w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich 1. Terminy składania dokumentów przez kandydatów do klas

Bardziej szczegółowo

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego oraz certyfikatu PET

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego oraz certyfikatu PET Lp. Forma zajęć dodatkowych Dzień tygodnia oraz godziny zajęć 1. 1. Koło plastyczne Środa 15:00-15:45 1. 2. Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego oraz certyfikatu PET Koło

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oferty na portalu edukacyjnym z uwzględnieniem zmian w strukturze szkolnictwa oraz nowej podstawy programowej

Aktualizacja oferty na portalu edukacyjnym z uwzględnieniem zmian w strukturze szkolnictwa oraz nowej podstawy programowej Aktualizacja oferty na portalu edukacyjnym z uwzględnieniem zmian w strukturze szkolnictwa oraz nowej podstawy programowej Nowa struktura szkolnictwa Obecna struktura szkolnictwa, składająca się z 6-letniej

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA WARSZAWA miastem edukacji Wyzwania i zagrożenia stojące przed samorządem w 2012 roku Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA -MOCNE STRONY EDUKACJI WARSZAWSKIEJ zewnętrznych poziom

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 3 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

Zespół Szkół nr 3 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW Zespół Szkół nr 3 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW Istnieje coś bardziej niespotykanego coś o wiele lepszego niż zdolności. To jest zdolność rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1 1. Poznaj świat edukacji i pracy - ścieżki kształcenia, typy szkół - świat zawodów, w, w tym tzw. zawodów w przyszłości ci, 2. Poznaj siebie: - własne zainteresowania, - własne uzdolnienia, - swój j

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

Kryteria rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Kryteria rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 1/8 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: 1. 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

OFERTA Gimnazjum w Koźmicach Wielkich na rok szkolny 2016/2017

OFERTA Gimnazjum w Koźmicach Wielkich na rok szkolny 2016/2017 OFERTA Gimnazjum w Koźmicach Wielkich na rok szkolny /2017 PROPOZYCJE KLAS Klasa DSD drugim językiem obowiązkowym jest niemiecki w wymiarze 6 godzin tygodniowo (intensywna nauka j. niemieckiego zakończona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH I PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. gen.

Bardziej szczegółowo

WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE

WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE Szkoła Podstawowa nr 357 jest placówką publiczną; organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo;

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 R E G U L A M I N rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2013/2014

ZARZĄDZENIE NR 10/2013/2014 ZARZĄDZENIE NR 10/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu w sprawie Regulaminu przyjęć kandydatów do klas pierwszych Technikum Ekonomiczno - Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. Walory szkoły: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE COGITO W ZGORZELCU REGULAMIN REKRUTACJI II. ZASADY USTALANIA PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE COGITO W ZGORZELCU REGULAMIN REKRUTACJI II. ZASADY USTALANIA PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM Podstawa prawna: 1. art.9 ust.2 oraz art. 10ust.1 i 9 Ustawy o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7). 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE Czas realizacji programu: 2015 r. 2020 r. Opracowała: Małgorzata Polkowska Agnieszka Lasota

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach 1 Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

do 27 lutego 2015 r. do godz. 15.00 od 11 maja 2015 r. do 3 czerwca 2015 r. od 8 do 12 czerwca 2015 r. do 17 czerwca 2015 r.

do 27 lutego 2015 r. do godz. 15.00 od 11 maja 2015 r. do 3 czerwca 2015 r. od 8 do 12 czerwca 2015 r. do 17 czerwca 2015 r. Zarządzenie nr 4 /2015 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Pieniądze z Unii dla warszawskich podstawówek

Pieniądze z Unii dla warszawskich podstawówek Warszawa, 8 lutego 2012 r. Pieniądze z Unii dla warszawskich podstawówek Stołeczne Biuro Edukacji rusza z nowym projektem. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej ponad 30 tys. warszawskich uczniów będzie

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2016 / 2017

REKRUTACJA 2016 / 2017 REKRUTACJA 2016 / 2017 W roku szkolnym 2016/2017 w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Kielcach planowane jest utworzenie następujących oddziałów: Lp. Klasa Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo