Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty"

Transkrypt

1 Mgzyn weekend: Niech żyje bl!- czyli jk kiedyś wyglądły krnwłowe zbwy Opoln STR. 7 Sobot niedziel STYCZNIA 2015 CENA2,20(wtym8%VAT) NUMER 7(6613) ISSN NR INDEKSU Wspomnienie Józef Oleksypolityk, którego wszyscy lubili. STR.6 FOT. BARTEK SYTA Sport Hokeiści Orlik wygrli w Nowym Trgu po krnych. STR. 19 FOT. SŁAWOMIR JAKUBOWSKI Pigułki dzieńpo będą sprzedwnebezrecepty A Tbletki zpobiegjące ciąży dl kżdego? Uni wprowdz tkie przepisy. Region Sorry, szefie, po prostu zspłem OBYCZAJE. CopiątyPolksystemtyczniespóźnisiędoprcy, Tłumczeni spóźnilskich to czsem fbułgodnoscr. STR.3 Zdrowie Młgorzt Fedorowicz Obecnie pigułkę dzień po kobiet możekupićtylkonreceptę.wpolskich ptekch są dostępne dw ich rodzje. Jedn to escpele, którą nleży zżyć do 72 godzin po stosunku płciowym, kosztuje 44 zł 50 gr. Drug, ellone, zpobieg zjściu w ciążę nwetdopięciudni.jejcen:154zł. - Od 1 grudni ubiegłego roku do dzisij sprzedliśmy n receptę 6 pigułek-mówimonikmuszyńsk zptekin Ndobreinzłe wopolu.-trudnoocenić,czytomło,czy dużo. Pytją też o nie co jkiś czs klientki, które recepty nie posidją. Wtedy, zgodnie z prwem, odmwimy. Te tbletki zbyt mocno ingerują worgnizm.niktwptecenieweźmie n siebie tkiej odpowiedzilności. Wkrótce pigułki dzień po powinny być łtwiej dostępne dl kobiet, gdyż 7 styczni Komisj Europejsk zezwolił nich sprzedż we wszystkich krjch Unii bez recepty. Pozwolenie to dotyczy tylko ellone. Komisj Europejskzznczyłjednk,żekżdy krj może podjąć włsną decyzję. Jeśli chce utrzymć sprzedż n recepty,tomożetkzrobić.niewidomo więc jeszcze, jk Polsk postąpi. -Tojestnieszczęśliwy,głupipomysł- uwż Mrek Brch, wojewódzki inspektor frmceutyczny w Opolu.-Mówiętojkofrmceutijko lekrz. Kżd z tych pigułek zwier bowiem szokową dwkę hormonów, które nie są obojętne dl zdrowi kobiety. Mogą wywołć powżne komplikcje. J rozumiem, że są różne sytucje życiowe, ktoś nie chce już mieć więcej dzieci, le obwim się, że te tbletki będą terz ngminnie stosowne- zmist ntykoncepcji. Nsze społeczeństwo niestety nie jest zdrowotnie wyedukowne. ZdnychCBOSwynik,żecoroku pond 100 tysięcy Polek decyduje się n nieleglny zbieg przerwni ciąży. Część z nich robi to w krju, co kosztuje3-4tys.zł.aczęśćzgrnicą, njczęściej w Czechch, Słowcji, le teżwholndii,niemczech,anglii. Niektórekobiety,zwłszczmłode dziewczyny, rdzą sobie z kłopotem wtensposób,żezżywjątbletki n wrzody, stwy, które w dużych ilościch też dziłją poronnie. - JeśliwPolscenie zniosąrecept, tokobietypojdąponiedoczechmówiann zopol.-smtkwrzie czego zrobię. Więcej STR.4 WYROK. Sąd wopoluzdeleglizowł StowrzyszenieOsób Nrodowości Śląskiej. Tłumczył, że nie może być orgnizcji nrodu, który nie istnieje. Dziłcze śląscy są zszokowni wyrokiem. STR.4 FOT. SŁAWOMIR MIELNIK Świt Terroryści zbici, Frncjodetchnęł STR.6 NAGRODY. Deszcz lurówipodziękowń. Opolscy biznesmeni odebrli doroczne Lury Kompetencji. Komisrz Bieńkowsk Orł Jn Dobrego z zstrzyk unijnych pieniędzy dl opolskiej gospodrki. STR. 5 AKCJA.Justyn SteczkowskodwiedziłdomdzieckwBrzegu.Nie przyjechłtmzpustymirękmi. STR.5 b Wczorj o oddziły ntyterrorystyczne ztkowły jednocześnie brci Kouchi, którzy zostli osczeni w drukrni pod Pryżem, i Amedy ego Coulibly ego, ich pomgier, który zbrykdowł się w Pryżu w supermrkecie z koszerną żywnością, biorąc klientów jko zkłdników. Terroryst groził, że zbije wszystkich, jeśli brci, sprwcy mskry w Chrlie Hebdo, nie zostną puszczeni wolno. W tku zginęło troje zkłdników i wszyscy terroryści. Siódmą ofirą był niezidentyfikowny mężczyzn, prwdopodobnie pomocnik bndyty ze sklepu. Akcj trwł minutę. FOT. AP PHOTO/MICHEL EULER W neurochirurgii wiedz dezktulizujesiępo5-6 ltch. Medycyn to ciągł nuk Rozmow DrDriuszŁątk STR.2 NrISSN Nrindeksu348252

2 02// Now Trybun Opolsk Drug stron Dyżur reporter Ew Bilick , sobot: 16-18, niedziel: SOBOTA MAX 7 MIN 2 NIEDZIELA MAX 4 MIN 0 Od redktor Ryszrd Rudnik Czy to jeszcze demokrcj? Deleglizcj Stowrzyszeni Osób Nrodowości Śląskiej jest zwyczjnym łmniem prw człowiek(czytj str. 4). Jednym z filrów demokrtycznego pństw jest bowiem wolność stowrzyszeń, jeśli tylko nie stnowią one zgrożeni dl konstytucyjnego porządku prwnego. Subiektywne poczucie przynleżności do nrodu śląskiego nikogo nie krzywdzi i nikomu nie zgrż. Jest wyrzem wolności słowisumieni.to,żezdniem Sądu Njwyższego w sensie prwnym nie istnieje nródśląski,niemtużdnego znczeni. W Polsce, jk w kżdym innym demokrtycznym krju, mmy prwo stowrzyszyć się również w imię bytów nieistniejących. Czy Sąd Njwyższy zdeleglizowłby n przykłd stowrzyszenie osób przekonnych, że Ziemi jest płsk? O polskisądpowyrokusdu Njwyższego włściwie nie mił innego wyjści jk deleglizcj, więc skupmy się n rgumentcji SN w Wrszwie. W stolicy nie po rz pierwszy w odniesieniu do Śląsk pojwi się obw, że Ślązcy znowu czegoś chcą (n przykłd wykorzystć 5- procentowy próg wyborczy), podszyt podejrzenimi o jkiejś ukrytej wrżej opcji. Stąd misj powstrzymywni. Ale prwo powinno się opierć n skodyfikownych zsdch, nie irrcjonlnych lękch. S ądpowinienbyćkonsekwentny i zciągnąć terz przedswojeobliczegus,boto przecież tm nrodził się nkiet spisu powszechnego, gdzie rubryk nrodowości śląskiej stł jk byk. Kilkset tysięcy ludzi tej nkiecie uwierzyło. Czy to był tylko prowokcj, by podliczyć wrog? T księwłśnieustwi unsśląskzpunktuwidzeni Wrszwy: jko region podejrzny, nrodowo niepewny i potencjlnie nielojlny. To efekt kompletnego brku zrozumieni jego specyfiki. Ignorncji podszytej prnoją. Aletokurtniejestproblem Śląsk, tylko głównie tych chorych n podejrzliwość ludzi.czssięzcząćleczyć. Moim zdniem Dri AferprzyubezpieczniuElektrowniOpolesprzedośmiultzkończyłsięotylesprwiedliwie, że głównioskrżenimuszązwrócićzgrniętemieniewrzzgrzywnmi. Boprzecieżkrwzwieszeniuto żdnkr. Kinomnk Kiedynowewłdzezkończąjuż wymitnie, tomożeznjdączs ipomyśląoinwestorze, którypostwiwopoludrugiekino. Wszystkim konkurencjwyszłbyndobre, bo terzniedość, żebiletywheliosie sąbrdzodrogie, toireperturnie stysfkcjonuje. Jużkilkrzyokzłosię, żefilmy, npremieręktórychczekłm, niebyływopoluwyświetlne. Przecieżniekżdyjest miłośnikiem Hobbit. Pweł Zzinteresowniemprzeczytłemwywidzprof. Dviesem. Jko nródpowinniśmysięrzeczywiście wreszciewyzbyćtegoprześwidczeniowyjątkowościiocenićrzeczywistośćpolitycznąrelnie. Nie podkulćoczywiścieogon, leinie mchćbezsensuszbelką, jkto zbytczęstoczynimy. Czytelnik Mmndzieję, żeopoleudowodnikrytykomwośp-u, żetidem sensipoprciespołeczne! (AW) Dzwońcieodponiedziłkudopiątku wgodzinch forum.nto.pl Opolskpolicjkrzezbrkodblsków. Internucikomentują. Internut Apeldowszystkichpieszych: Nie wchodźcietkbezmyślnieipewnie npsy. Ptrzcie,czycośjedzie. Czsmiwyglądtotk, jkbypiesiprowokowlikierowców. xyz Piesiczęstowpdjąnpsybez ztrzymnisię, rozejrzeni, zwolnieni, gdyjestemjużkilkmetrów przedpsmi. A potemmjąjeszcze pretensje, żezpiskiemoponhmuję. Pieszyteżmusimyślećidćkierowcysznsęnrekcję. Gość Polktrzebpoprzezustwy, nkzyiwkońcukryzmuszćdosznowniswojegozdrowiiżyci. Jestemwdzięcznytym, którzywymyśliliodblski, bojestemlepiejwidocznyndrodze. Amieszkm wkrju, wktórymprzedpsmi wszyscysięztrzymują... (TJW) Rozmow nto Dl opolskich neurochirurgów medycyn nie zn grnic Dr Driusz Łątk, ordyntor Oddziłu Neurochirurgii WCM w Opolu, konsultnt wojewódzki wtej dziedzinie, prezes Vitl Medic Eduction. Czyczyło komentuje Nieżyjącyjużprof. Andrzej SzczeklikzKrkow, wybitnylekrz i nukowiec, powiedził kiedyś, żewiedz, którąposid bsolwentmedycyny, opuszczjąc muryuczelni, wporównniu ztym, czegonuczyłsięni rokustudiówjestktulnjużtylkow20proc. Czytodotyczy tkże neurochirurgii? Jk njbrdziej. W tej dziedziniezminyzchodząco5-6lt i musimy z nimi ndążć, by zpewnić pcjentom leczenie n świtowym poziomie. Jkwyglądpostępwtejdziedzinie medycyny? Choroby, których leczeniem pr się neurochirurgi, to: urzy, nowotwory, tętniki i nczyniki mózgu orz schorzeni kręgosłup. Zminy, jkie zszły w tej dziedzinie,sątkkoloslne,żemożn by je wymienić brdzo długo. Tkim hitem jest np. śródopercyjn nwigcj. To system, który umożliwi śledzenie końcówki nrzędzi neurochirurgicznego, co stnowi doskonłą pomoc, zwłszcz w opercjch mózgu.tojestprcpodmikro- skopem, w głębokim polu. Mózg m jednorodną strukturę, krwwi, więc grnic między tknką zdrową i chorą jest trudn do określeni. A nwigcj dokłdnie podpowidnm,wktórym miejscu jesteśmy. Corzwięcejludzimpowżne problemyzkręgosłupem. Co zmieniłosięwjego leczeniu? Kiedyś pcjenci po opercji kręgosłup leżeli co njmniej 3tygodniewgorsetch,npodwieszkch. Terz, dzięki implntom, jednego dni przyjmujemy chorego n oddził, drugiego- operujemy, trzeciego wypisujemy FOT. PAWEŁ STAUFFER do domu. Pcjentom wszczepi się różne implnty, zleżnie od zdni, jkie mją pełnić. Zstępują one te części kręgosłup, które trzeb usunąć, przesunąć lub zniszczyć, bo przestły być sprwne, dziłją destrukcyjnie czy sprwiją ogromny ból. Implntysąwwiększościztytnu. Dl orgnizmu są biologicznie obojętne. Przypominją prwdziwe kości, oszukują orgnizm z pozytywnym skutkiem. CentrumEdukcyjneVitl MedicEductionbyłowtymtygodniuwspółorgniztorem wielkiego nukowego sympozjumdlneurochirurgów. Czemu zostło poświęcone ikto wnim uczestniczył? Był to kolejn cykliczn konferencj Polskiego Towrzystw Chirurgii Kręgosłup, któr po rz pierwszy odbywł się n Opolszczyźnie. Stnowił on uwieńczenie nszej wcześniejszej prcy. Otóż opolscy neurochirurdzy zostli wytypowni przez PTChK do oprcowni rekomendcji do leczeni opercyjnego jednego ze schorzeń kręgosłup: przepukliny jądr miżdżystego. Nsze propozycje zostły oficjlnie ztwierdzone przez komisję ekspercką przy Zrządzie PTCHK, nstępnie opublikowne w czsopiśmie The RYS. ANDRZEJ CZYCZYŁO Journl of Spine Surgery. Po czym neurochirurdzy z Opolszczyzny zostli zobligowni do populryzcji tych zsd wśród profesjonlistów zjmujących się chirurgią kręgosłup. I stąd sympozjum. Nmiejscuwzięłownim udził pond 100 osób. Odbywłosięw3etpch:dlstudentów medycyny, zinteresownych neurochirurgią, dl rezydentów i neurochirurgów już z pewnym doświdczeniem. Tyle smo uczestników śledziło wykłdy online. Podczs sympozjumzostł wykorzystnporzpierwszy wpolscetechnikwebinr. Nczymonpoleg? Webinr to rodzj e- lerningu, wykorzystujący trnsmisję udio-wideo w czsie rzeczywistym z pośrednictwem internetu. Dzięki temu nsi modertorzy, m.in. z Towrzystw Chirurgii Kręgosłup w Stnch Zjednoczonych, mogli prowdzić szkolenie n żywo, zdwć jego uczestnikom pytni, n które słuchcze z kolei mogli odpowidć nczcielubzpomocą nkiet online. Wyniki od rzu pojwiły się n ekrnie. MAŁGORZATA FEDOROWICZ Konferencj odbył się w dnich 7-9 styczni w płcu w Pwłowicch k. Kluczbork. Lotto CZWARTEK, 8STYCZNIA MultiMulti 1. losownie 13,19,27,28,31,37,42,45,47,53,57, 59,64,65,66+,70,74,75,76,78 MultiMulti 2. losownie 8,10,11,13,15,17,34,39,42,43,44, 47,58,59,60,61,62,63,74+,78 Kskd 1,2,6,7,10,11,13,15,17,21,22,24 MiniLotto10, 14, 19, 23, 26 Lotto6,12,16,24,28,46 LottoPlus6,8,12,23,26,33 PIĄTEK, 9STYCZNIA MultiMulti 1. losownie 1,10,16,18,22,23+,25,37,38,44, 45,47,51,52,54,56,60,63,64,80 MultiMulti 2. losownie 1,3,6,13,15,20,21,22,31,32,33,38, 41,46,57,63,66+,73,77,78 Kskd 1,5,6,7,9,10,11,12,16,18,19,24 MiniLotto4,12,27,32,37 Joker19orz11, 16, 33, 46

3 Now Trybun Opolsk milionów euro oszczędności rocznie mją przynieść nowe regulcje dotyczące sporów trnsgrnicznych w Unii. Od jutr wszystkie tkie orzeczeni będą uto- 48mtycznie obowiązywć we wszystkich krjch bez procedur kceptcyjnych. //03 Region Sorry,szefie.Zspłem! A Co piąty Polk spóźni się do prcy przynjmniej rz w tygodniu. Powód- budzik nie zdzwonił. A Rozpoczęcie prcy z 15-minutowym poślizgiem w skli krju kosztuje pond 12 milionów zł. Obyczje IwonKłopock Zdążyćdorobotynczsrodkom nie jest łtwo - wynik z bdń. Im większe misto, tym trudniej. W tych njwiększychproblemyzdyscypliną mjużcoczwrtyprcujący. I rzdko powodem jest sił wyższ, typu wypdek. Przewż bnł- pornne korki, utobus, który wylecił z rozkłdu. Nieliczni mją odwgę przyznć się, że po prostu z długo jedli śnidnie. Prwie 30 procent bez mrugnięci okiem wyznje, że zspło. Doskonle to rozumie Aleksnder Iszczuk,dyrektorIILOwOpolu. - Jestem śpiochem. Jko młody nuczyciel miłem ukłd z dyrekcją: nie dwli mi lekcji n ósmą - śmieje się. Od kiedy sm jest dyrektorem, świeci przykłdem.- Dl mnie spóźniony jest już nuczyciel, którywpddoszkoły5minut przed lekcją- uwż Aleksnder Iszczuk. Szkoł to nie biuro, gdzie dzień prcy zczyn się od kwki czy herbtki. b Pomysłowość spóźnilskich w tłumczeniu nieobecności nie zn grnic. Pnceum n prcownicze spóźnieni może być elstyczny czsprcy Z bdńwynik,żewspóźnienich celują włśnie prcownicybiurowi.-wurzędziewojewódzkim nie m tego problemu- zpewni rzecznik prsowy, Jcek Szopiński. Ułtwieniem - np. dl dojeżdżjących - jest elstyczny czs prcy. Trzebjązcząćmiędzy78 FOT. 123RF i przeprcowć osiem godzin. W dużych zkłdch produkcyjnych - np. w Grupie Górżdże- istnieje elektroniczny system rejestrcji czsu prcy.tegondzorcyniedsięni oszukć, ni zbjerowć. Co trzeci spóźnilski w Polsce zwl winę nodprowdznedoprzedszkollubszkoły dzieci.-toniewymówk!-zrzek się Krystyn, mtk prkiwwiekult3i5.-dwdnitemu wsidmy do ut. Instlujęmluchywfotelikch.Już mm ruszć. Kuuup! - to młodszy. Wrcmy cłą trójką dodomu.robimy,cotrzeb, wrcmy, wsidmy. 20 minut spóźnieni. Njdziwniejsze usprwiedliwienie, jkie usłyszł Brbr Nowkowsk, dyrektor oddziłubnkuwopolu,dotyczyło... kot. Przed wyjściem młod prcownic musił przebrćrjstopy,borzekomo kot pzurmi zrobił jej dziurę. Z nliz firmy Work Service wynik, że koszt 15-minutowego jednorzowego spóźnieni wszystkich, którym to się przytrfiło, wynosi pond 12,5 milionzłotych.coś,cowwymirze indywidulnym wydje się bez znczeni, w skli globlnej możn przeliczyć np. n budowę dziesięciu boisk typuorlik. Czyspoźniszsiędoprcy,czy tolerujeszspoźnilskich? Podyskutujotym: /forum Fkty Hityzinternetu Usprwiedliwienie, żebybyło skuteczne, powinnobyćzskkujące. Otoprzykłdy: ADojeżdżjącpociągiem doprcy: Niemojwin, szefie. Spóźniłmsię, bokrowwlzł ntory. AWersj męsk: Bo sobie przypomniłem, że żon m imieniny i wróciłem złożyć jej życzeni.(robi wrżenie n szefowych). AUniwerslne: Przeprszm z spóźnienie, le jechł z mną policj i nie mogłm(em) depnąć n pedł. Prwo ASpóźnijącysię prcownik niewywiązujesięzezobowiązńwynikjącychzumowy oprcę. Prcodwc może mu więc nie wypłcić wyngrodzeni z czs jego nieusprwiedliwionej nieobecności w firmie lub nłożyć krę porządkową. Regulrne spóźninie się może skutkowć nwet rozwiązniem umowy oprcę. Sttki znów będą mogły pływć po Koźlu Inwestycj Powielu perturbcjch śluz nodrze znów będzie otwrt. Zmknięto ją ltem 2013 roku. Ruch turystyczny ruszy nwiosnę. TomszKpic b Śluz tuż po zkończeniu robót budowlnych. Prce kosztowły 1,5 mln złotych. Trwły jednk o wiele z długo. FOT. RZGW - Nreszcie, mmy ndzieję, że znów będziemy pływć pocentrum Koźl, sprwijąc frjdę wielu mieszkńcom- mówi RfłBnsik,włścicielsttku wycieczkowego, który stcjonowł wcześniej n przystni Szkwł niedlekokozielskiej strówki.zbierłonmieszkńców i turystów n rejsy wgóręiwdółrzekiodry,tkże nknł Gliwicki. N Szkwle często cumowły też inne prywtne jednostki. Ruch turystyczny n rzece powoli, le jednk się rozwijł. Ltem 2013 roku Regionlny Zrząd Gospodrki Wodnej w Gliwicch zdecydowł jednk o zmknięciuzbytkowejśluzyzpowodu konieczności przeprowdzeni remontu. Wodnicy byli źli, że RZGWzbiersięztkierzeczywpołowiesezonu.Prce miły potrwć prę miesięcy. Wszystko się jednk przedłużło, jeszcze brdziej irytując włścicieli jednostek pływjących. Wreszcie zrząd gospodrkiwodnejwyrzuciłfirmębudowlną, z którą nie mogł dojść do porozumieni. Długo trwł wybór nowej, potem przez sześćkolejnych miesięcyrobotnicy remontowli przeprwęz1812 roku.włśnieogłoszono koniec prc.- Ozncz to, żewndchodzącymsezonie żeglugowym t turystyczn trkcj regionu będzie znów służyć wodnikom - mówi Lind Hofmn, rzecznik RZGW Gliwice. W czsie zmknięci śluzy wspomniny sttek stcjonowł n terenie kozielskiej stoczni Dmen. To jednk brdzo dleko od centrum mist, wzwiązkuzczymwielumieszkńców nwet nie wiedziło, że są orgnizowne rejsy. Poz tymniemógłwpływćdocentrum mist. - Chcielibyśmy wrócić nszkwł.tojestteżwinteresie mist- zpowid Bnsik. Prce kosztowły 1,5 mln złotych. Zkonserwowno wrot dolne i górne, wymieniono ich poszycie, poprwiono uszczelnienie. Pogłębiono też knły odpływowy i dopływowy. RZGW twierdzi, że nie ponosi winy z przeciągniętą w czsie inwestycję. Wskrócie KOŚCIÓŁ Koncert kolęd w opolskiej ktedrze Wniedzielęo17.00wktedrze Świętego Krzyż w Opolu z koncertem kolęd wystąpi Zespół Woklny Rondo z Wrocłwi. Zespół powstł w 2006 roku. Tworzą go liceliści i studenci - bsolwenci Szkoły MuzycznejIst.im.G.Bcewiczwe Wrocłwiu, byli członkowie Chóru Con Brio. Wykonują oni muzykę chórlną różnych epok orz pieśni negro spirituls. Koncertują w krju i z grnicą(finlndi, Mcedoni, Węgry i Włochy). Mją wdorobkudwiepłytycd. W ktedrze poz popołudniowym koncertem kolęd wrocłwscy muzycy stworzą tkże oprwę muzyczną mszy św. o (KOG) WICHURA Zerwne dchy, zniszczone ut Gwłtown ulew i wichur nd regionem. Wczorj wieczorem strżcy mieli pełne ręce roboty. Witr zerwł dchy z trzech domów: w Skorogoszczy, Bierzowie i Łosiowie. Konieczne było ich zbezpieczenie. Powlone drzew uszkodziły też trzy smochody- dw w Skorogoszczy i jeden w Bierzowie. Wiele miejscowościniemiłowpiątekwieczorem prądu. Nie dziłł m.in. przepompowni w Brzegu,coodbiłosięndostwie wody. Do godziny opolscy strżcy wyjechli do 36 kcji spowodownych wichurą. Njwięcej prcy mieli włśnie w powiecie brzeskim(11 wyjzdów). Interweniowli też w innych powitch w regionie, usuwjąc powlone drzewzjezdnilubliniienergetycznych. (TJW)

4 04// Region Polsk do zniesieni recept nieskor Zdrowie Komisj Europejsk dopuścił w cłej Unii sprzedż tbletek ellone bez recepty, uzsdnijąc, że kobiety mogą je bezpiecznie stosowć. MłgorztFedorowicz Komisj, wydjąc tką decyzję, powołł się n opinię Europejskiej Agencji Leków(EMA). - Jest to niezrozumiłe, bo nwet przepisnie pigułek dzień po n receptę, powinno być wcześniej poprzedzone dokłdnym wywidem lekrskim orz zbdniem pcjentki- podkreśl dr Driusz Kowlczyk, specjlist ginekolog z Wojewódzkiego Szpitl Ginekologiczno-Położniczego wopolu. -Tegoniemożnzrobić tk odręki, bo zwypisniem recepty wiąże się pewn odpowiedzilność.żdnetbletki zwierjące hormony, stosownewdużejdwceipozkontrolą, nie są bezpieczne. Ich stosownie może być szczególnie groźne, jk zzncz dr Kowlczyk, jeśli kobiet m już np. guz piersi, miednicy,jjnik,otymniewie. Inne konsekwencje zżywni tbletek dzień po, n które wskzują lekrze to: mdłości,bólepodbrzusz,uczucie zmęczeni, opóźnienie miesiączki, nieregulrne krwwieni i plmienie miesiączkowe, zwroty lub ból głowy, biegunk, wymioty, tkliwość piersi. - J zwsze podkreślm pcjentkom, że to nie jest metod ntykoncepcyjn,tylkodorźn - dodjedrdriuszkowlczyk.- Życie jest życiem, możn z niej skorzystć rz n jkiś czs, le niengminnie.jeślipigułkitebędąbezrecepty,tokobietywezmą już odpowiedzilność n siebie. -Mmtrojedzieci,kochmje brdzo,leniemogłmjużsobiepozwolićnczwrte-opowidagtzopol.-tobył sobot,jkiśczstemu,poszłm n izbę przyjęć opolskiego szpitlginekologicznegoipoprosiłm lekrz o receptę n pigułkę dzieńpo. Wytłumczyłm mumojątrudnąsytucję.zostłm jednk odprwion z kwitkiem. Wreszcie pojwi się szns n normlność. Njprwdopodobniejjednk w Polsce likwidcj recept n tbletki zpobiegjące ciąży nie nstąpi. N zpowiedź Komisji Europejskiej zregowł już bowiem nsz rząd. Z wypowiedzi wiceministr zdrowisłwomir Neumnn n wczorjszej konferencji prsowej wynikło, że Polsk,jeślikomisjdjeprwo wyboru, nie zniesie recept n pigułki dzień po. - Tk będzie bezpiecznie politycznie, bo grup Plikot domgłby się zniesieni recept,pisbyłobytemuprzeciwne- podkreśl dr Rjmund Miller, członek sejmowej komisji zdrowi. - Ale przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne pcjentek. Niech więc lepiej zostnie tkjkjest. JkjestwEuropie A WwiększościkrjówUEkobietymogąkupićpigułki dzieńpo bezrecepty. Nreceptę, opróczpolski, dostępnesąteżwchorwcji, Niemczech, Grecji, nwęgrzech, wewłoszech. NMlciewogóleniesąsprzedwne. Now Trybun Opolsk Opolskisąd:niem nrodowościśląskiej A Stowrzyszenie Osób Nrodowości Śląskiej zostło zdeleglizowne. Zskoczeni dziłcze będą się jeszcze odwoływć. Wyrok KrzysztofOgiold b- Byłem zdruzgotny decyzją sądu- mówi Piotr Długosz, prezes Stowrzyszeni Osób Nrodowości Śląskiej.- Ale chcemy ndl robić swoje. Byliśmy, jesteśmy i zostniemy Ślązkmi. Stowrzyszenie Republik Wrszwsk todopierojest prowokcj WpisnedoKRSwgrudniu 2011 roku stowrzyszenie zostło zdeleglizowne. Opolski sąd podtrzymł tym smym decyzję Sądu Njwyższego zgrudni 2013 r. Zdniem Sądu Njwyższego, rejestrcj mogłby stć się dl Ślązków początkiem strń o uznnie z mniejszość nrodową z wszystkimi wynikjącego ztego prwmi. Sąd był też zdni, że skoro Ślązków nie sposób uznć zosobny nród, nzw Stowrzyszenie Osób Nrodowości Śląskiej możewprowdzćwbłądito w wżnych sprwch społecznych. Sąd Njwyższy ocenił wreszcie, że część zpisów sttutu SONŚ dąży do osłbieni jedności i integrlności pństw polskiego. Prezes SONŚ Piotr Długosz i reprezentujący stowrzyszenie mecensjózeffox wczsie rozprwy przekonywli, że Ślązcyniedążądostnisię mniejszością nrodową, mniejszościom etnicznym nie przysługuje prwo zwolnieni z 5-procentowego progu wyborczego. Podkreślili, że nzw stowrzyszeni powinn zleżeć tylko od jego członków, zś jej zmin-czegodomgłsięsąd Njwyższy- byłby zmchem n ich tożsmość. - Skoro może istnieć Stowrzyszenie Republik Wrszwsk (to jest dopiero prowokcj i seprtyzm!) lbo Stowrzyszenie Szlchty Ttrskiej Wielkiego Księstw Litewskiego, dlczego nie może istnieć SONŚ? - pytł retorycznie Piotr Długosz. Mecens Fox przypomnił, że pojęcie nrodowości śląskiej jest zgodne z ustwą o spisie powszechnym.(włśnie w spisie 2011 roku deklrowłoją848tysięcyosób).po- twierdz to wydny w pździerniku 2014 przez Główny Urząd Sttystyczny Rocznik demogrficzny. -Zwrtwtymdokumencie definicj nrodowości mówi dodwł żenrodowość to jest deklrtywn, oprt n subiektywnym odczuciu cech kżdego człowiek wyrżjąc jego związek emocjonlny lubkulturowyzokreślonym nrodem lub wspólnotą etniczną. Włśnie tk rozumiemy nrodowość śląską. Jeśli SONŚ jest niezgodne z prwem, to prokurtur powinn tkże zskrżyć GUSiinneorgnypństwpolskiego, które się pojęciem nrodowości śląskiej posługują. Przedstwiciele SONŚ przypomnieli tkże, że w Sejmie trwją prce nd nowelizcją ustwy o mniejszościch i uznniu Ślązków z mniejszość etniczną. Po I czytniu obywtelski projekt trfił do komisji. Wczorjsze postnowienie sądu nie jest prwomocne. SONŚ zpowid pelcję do sądu wyższej instncji orz przygotowni do odwołni się do Europejskiego Trybunłu Prw Człowiek. - A jko osoby nrodowości śląskiej będziemy dlej robićswojąrobotę mówipiotr Długosz.- Decyzj sądu nszego poczuci nie niweczy. Będziemy ndl promowć śląską tożsmość, wydwć książki, orgnizowć ble chryttywne itd. FOT. SŁAWOMIR MIELNIK Policjnt urtowł sąsid Postw Dzięki szybkiej interwencji policjnt posłużbie udło się urtowć życie jego 75-letniego sąsid, który przeżył zpść cukrzycową. SłwomirDrguł Usłyszłem uderzenie n kltce schodowej, wyszedłem z mieszkni i zobczyłem tego człowiek, leżł nschodch iniedwłoznkżyci-mówi sp. sztb. Romn Powietrzyński z Komendy Powitowej Policji w Krpkowicch. Strszy mężczyzn mił obrżeni głowy, twrzy i powżne problemy z oddychniem. Policjnt udzielił mu pierwszej pomocy. - Udrożniłem mu drogi oddechowe, co spowodowło, że odzyskł oddech, ułożyłem go również w bezpiecznej pozycji orz monitorowłem jego stn doprzyjzdu kretki- tłumczy policjnt z Krpkowic. Poszkodowny trfił do szpitl. Okzło się, że jest chory n cukrzycę i dltego strcił przytomność. - Podczs updku doznł też powżnych obrżeń głowy - wyjśni sp. sztb. Jrosłw Wligór, rzecznik prsowy Komendy Powitowej Policji w Krpkowicch. Dzięki szybkiej rekcji Romn Powietrzyńskiego 75-ltek żyje.jkinformujekom. Mrzen Grzegorczyk, rzecznik prsowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, kżdy funkcjonriusz przechodzi szkolenie z udzielni pierwszej pomocy. Doktorntk Uniwersytetu Opolskiego jest kndydtką SLD w wyborch prezydenckich Sylwetk AnnGrudzk Mgdlen Ogórek zostł w piątek rekomendown przez zrząd krjowy jko kndydtk Sojuszu Lewicy Demokrtycznej n prezydent RP. Pochodzi z Rybnik, jest doktoremnukhumnistycznych. Z Opolem jest związn nukowo,boswójtytułzdobył n Uniwersytecie Opolskim, broniąc w 2009 roku rozprwy btk kndydtk n pewno nie przejdzie niezuwżon. FOT. ARCHWIUM PRYWATNE Beginki i wldensi n Śląsku imorwchdokońcxivwieku. Specjlizuje się w historii Kościoł, ukończył studi temtyczneweipa(europen Institute of Public Administrtion) w Mstricht i studi podyplomowe n kierunku integrcj europejsk n Uniwersytecie Wrszwskim. Jest bezprtyjn. Poseł TomszGrbowski, opolski poseł SLD, obiecuje pomoc w czsie ndchodzącej kmpnii: - Mgdleno, Opoleczeknciebie!Tojesttwój drugidom!

5 Now Trybun Opolsk Region//05 Deszczlurówipodziękowń A Unijn komisrz otrzymł wczorj ngrodę specjlną z wspiernie nszego regionu. A Odebrł ją podczs gli Lurów Umiejętności i Kompetencji Opolskiej Izby Gospodrczej. Ngrody EdytHnszke Elżbiet Bieńkowsk jko minister rozwoju regionlnego pomogł nszemu regionowi wefektywnymi sprwnymwydtkowniuunijnychpieniędzywpoprzednimrozdniu. To z jej rządów uzyskliśmy dodtkowe pieniądze jko ngrodęzrelizcjęprogrmu unijego. - Był wyjątkowo życzliw dl Opolszczyzny, m.in. wspierjąc progrm opolskiej Specjlnej Strefy Demogrficznej. Lubili ją wszyscy smorządowcy, jejsłowobyłoświęte-mówił podczswczorjszejuroczystości wręczni Lurów Umiejętności i Kompetencji 2014 Józef Sebest, eksmrszłek województw. Obecnie unijn komisrz zostł ngrodzon przez rdę OpolskiejIzbyGospodrczej specjlną sttuetką- Opolskim OrłemKsięciJnDobrego. Józef Sebest porównł Bieńkowską do opolskiego księci, którego życzniem testmentowym był zkz podziłu ziemi opolskiej. Bieńkowsk, dziękując z ngrodę, grtulowł opolnom z ich prcowitość. PnBógpomgtym,którzy sobie pomgją- podkreślł, b Opolscy przedsiębiorcy odebrli 45 lurów srebrnych, złotych i pltynowych. Komisrz Bieńkowsk Opolskiego Orł Jn Dobrego. grtulując opolskim ngrodzonym lurmi przedsiębiorcom. Krysztłowy lur kompetencji otrzymł ntomist minister skrbu pństw Włodzimierz Krpiński, m.in. z dostrzeżenie strtegicznego znczeni Elektrowni Opole dl bezpieczeństw energetycznegokrjuidecyzjęojejrozbudowie,oczymmówiłwludcji prof. Mrin Duczml, przewodniczący rdy OIG i kpituły lurów. 45lurówsrebrnych, złotychipltynowych Tyle wyróżnień odebrli wczorj w opolskiej firlhrmonii przedstwiciele opolskich przedsiębiorstw, smorządów, plcówek medycznych: 22 srebrne lury, 17 złotych i 6 pltynowych. Pltynowymilurmingrodzono Zdzisłw Bąk, prezes Bnku Spółdzielczego w Nmysłowie, Kzimierz Gniot, włściciel firmy Gniotpol, Józef Grbcz, prezes Bnku Spółdzielczego wleśnicy, wktegoriidoskonłzłogotrzymłgo firm Broekelmnn Polsk z Opol, ntomist w ktegorii pro publico bono: Wilhelm Beker, prezes OSM w Oleśnie, i Albert Kępk, prezes zrządu Turon Wytwrznie. - Dziłmynrynkuod107 lt. Jesteśmy częścią tej społeczności, więc strmy się jej pomgć n różne sposoby. Hołdujemy zsdzie, że wielką przyjemnością jest dzielnie się. Jesteśmy wizytówką nszego mist i powitu choćby z nwy, w którą wpisne jest Olesno - mówił Wilhelm Beker, prezes oleskiej mleczrni, który n swoim koncie m niejeden lur: od srebrnego po pltynowe. - Mm to szczęście, że odbierm ngrody wimieniu firmy i swoim, le tkże klstr Oleski Koszyk. FOT. AUTOR Opinie A HenrykGlws,prezes OpolskiejIzbyGospodrczej: Sytucjgospodrczwregioniepoprwisię,powstjewięcejprzedsiębiorstw,niżupd.Zdynmizowćjąmożejeszczebrdziej celoweiszybkiezgospodrowniefunduszyunijnych. AJnuszSteinhoff,przewodniczącyrdyRegionlnejIzbyGospodrczejwKtowicch: Wubiegłymrokuposumowliśmy 25ltwolnejgospodrki.Kiedy wchodziliśmyw tenokres,nwet niemrzyliśmyotym,żeudnm sięzostćczłonkminatoiue.to njlepszyczs,wktórymznotowliśmyeksplozjęprzedsiębiorczości. A RyszrdWilczyński,wojewodopolski: Minionyrokbyłhistorycznydlnszegoregionu:gościliśmydwóchpremierów,rozpoczęliśmyrozbudowęelektrowni, zkończyliśmynegocjcjerpo, wreszcieurodziłosię240dzieci więcejniżwnjgorszym2013r. A AndrzejBuł,mrszłekwojewództw: Przezosttnielt nsiprzedsiębiorcyzłożyli2000 wniosków,uzyskując 560mln złdofinnsownininwestycje z1,5mldzł.wsześciupowitch bezrobociejestjednocyfrowe. Wpoprzednimrozdniuunijnym byliśmylidermi.toniemgi,tylkoefektciężkiejprcy. Dorośli cieszyli się z finnsowej pomocy, dzieci z wizyty Justyny Steczkowskiej Nie m sprwy nyskiej ośmiornicy Akcj Piosenkrk przyjechł dodomu dzieck w Brzegu nczele Konwoju Muszkieterów, odktórego plcówk dostł 10 tysięcy złotych. JrosłwStśkiewicz Justyn Steczkowsk jest mbsdorem kcji, wrmch której Fundcj Muszkieterów(złożon przez włścicieli sklepów) obdrowuje domy dzieck i szkoły w cłej Polsce. Brzeski dom dzieck zostł wyróżniony podwójnie, bo kwot pomocy był prwie trzy rzy większ od stndrdowej, dodtkowo wrz z konwojem przyjechłgwizdpolskiej estrdy.-włączyłmsięwtę kcję, poniewż wspomg b Piosenkrk rozdł dziesiątki utogrfów, podczs jsełek wspierł dzieci przy śpiewniu kolęd. włśnie dzieci- mówił Justyn Steczkowsk.- Tkie spotkni są brdzo miłe, bo dzieci są rdosne i szczerze to okzują, kierując się odruchmi serc.ztojekochm. Piosenkrk obejrzł jsełkwwykonniuwychownków domu dzieck i posłuchł piosenki ze swojego reperturu, którą wykonł uczennic Mgdlen Obcz. FOT. JAROSŁAW STAŚKIEWICZ - Znm utwory pni Steczkowskiej, le zśpiewnie jednegoznichwtkimmomencie byłobrdzotrudneimocnosię stresowłm- przyznwł nstoltk.- A n koniec usłyszłmodpnijustyny,żemm ślicznygłositobrdzomnie podbudowło. Tremyniemiłzto10-letni Michł, który wczsie poczęstunkubezoporówpodszedł dopiosenkrkii poprosiłjąozśpiewnie dl wychownków. Choć scenriusz spotkni nie przewidywł występu Justyny Steczkowskiej,tzśpiewł dl chłopc Dziewczynę szmn. Przekzne pieniądze będą wykorzystnenwkcyjne wyjzdy wychownków.- Ale głos dzieci będzie się liczył podczspodejmownidecyzjizpewnił Brbr Mcioch, dyrektor domu dzieck. A Śledztwo Brzesk prokurtur nie doptrzył się złmni prw krnego przeddyrektor Nyskiego Domu Kultury Jninę Jnik. KrzysztofStruchmnn Śledztwo w sprwie rzekomych nieprwidłowości w Nyskiem Domu Kultury zostło umorzone - informuje Lidi Sierdzk, rzecznik Prokurtury Okręgowej w Opolu. - Nie doszło tm do bezcelowego i bezprwnego wydwni publicznych pieniędzy. Prokurtor nie stwierdził też, żeby w ltch t plcówk poniosł jkąkolwiek szkodę zpowodu dziłlności dyrekcji. Pewne przepisy zostły nruszone, le to nie jest przestępstwo i może być jedynie podstwą do wyciągnięci odpowiedzilności służbowej. Rok temu n forum internetowym opublikowno listdonos. Nysk gzet npisł wręczo ośmiornicy iukłdzie, dzięki któremu grup osób związnych z dyrektorką zrbi n plcówce. W czerwcu gruntowną kontrolę w NDK zkończył Regionln Izb Obrchunkow. RIO znlzł 40 zstrzeżeń, le nie zwidmił prokurtury. Dopiero po nonimowym doniesieniu śledczy sprwdzli m.in. sprwę zrbini ettowych prcownikówndkndodtkowych umowch-zlecenich. Ustlili,żezkżdymrzem pieniądze wypłcno prwidłowo,zprcępozgodzinmi.

6 06// Polsk/Świt Sojusz Lewicy Demokrtycznej musi zmienić nzwę, logo, progrm i liderów. Jesteśmy związni emocjonlnieznzwąilogoprtii,leokzujesię,żetnzwjestdziśbrdzosłb. Grzegorz Npierlski, zwieszony dziłcz SLD Now Trybun Opolsk KoniecdrmtuwPryżu A Policjnci zbili terrorystów, brci Kouchi, w drukrni, którą okupowli pod Pryżem. A Szturmem wzięto też sklep z koszerną żywnością zjęty przez innych terrorystów. Terroryzm SylwiArlk, ElżbietDominik Około 17 w piątek oddziły specjlne policji rozpoczęły skoordynowny tk n miejsc, gdzie zbrykdowli się terroryści, którzy mieli dokonć mskry w pryskiej redkcji ChrlieHebdo.Wmiejscowości Dmmrtin-en-Goële policjnci odbili zkłdnik, zbijjąc brci Sid i Cherif Kouchi, sprwców mskry w redkcji czsopism. Jednocześnie doszło do szturmu n supermrket z koszerną żywnością w Pryżu, gdzie inni zmchowcy wzięli 10 zkłdników.wbudynku słychć było cztery eksplozje. Po krótkiej strzelninie ze sklepu wybiegło 10 osób. Le Monde, powołując się n źródł policyjne, potwierdz, że powiązny z brćmi Kouchi zmchowiec Amedy Coulibly zginął rzem z niezidentyfikownym mężczyzną. W sklepie nie było kobiety, którą podejrzew się owspółudził w morderstwie policjntki z Montrouge. Ustlono,żejesttokonkubin Coulibly ego. Policjnci w piątekwieczoremwciążprowdzili poszukiwni kobiety. Coulibly, który wziął zkłdników w pryskim sklepie, groził wcześniej, że zbije ich, jeśli rozpocznie się tk n brci Kouchi. Włśnie dltego szturm policji n ob miejsc rozpoczął się równocześnie. W miejscowości Dmmrtin-en-Goële,gdzieukrywli siębrcikouchi,sytucj szybko po szturmie się uspokoił.wedługafpzkłdnik terrorystów był w dobrym stnie. ZkoleiprzysklepiewPryżu zgromdziło się po szturmie kilkdziesiąt wozów medycznych, policyjnych orz strży pożrnej. Trwł kcj rtunkow rnnych w tku. Akcj zkończył trwjącą trzy dni obłwę n zmchowców, którzy w środę dokonli mskry w siedzibie frncuskiego tygodnik styrycznego Chrlie Hebdo i zstrzelili tm12osób,rniąc10. Wpiątekrnodoszłodokolejnej strzelniny przy ul. Porte de Vincennes. N południu stolicy Frncji uzbrojeni w kłsznikowy npstnicy wzięli zkłdników i zmknęlisięwsklepiezkoszernążywością. Brci Kouchi z pochodzenibylialgierczykmi,mją frncuskieobywtelstwo. Przez frncuską policję uznwni byli z niebezpiecznych. 32-letni Cherif był znny policji od kilkult,w2008r.zostłskzny n kilknście miesięcy więzieni. Policjszybkozczęłłączyć ich nzwisk z bojownikmi islmskimi. WedługBBCSidKouchi spędził kilk miesięcy n szkolenich w Jemenie. New York Times zwrcuwgę,żeobydwj mieli zkz wjzdu dostnów Zjednoczonych. N forch b Siły specjlne cłkowicie odcięły od świt drukrnię w Dmmrtin-en-Goele, gdzie schronili się terroryści. bcłyświt,wtymspołecznośćmuzułmńsk,jestwstrząśnięty rozwojem wydrzeń we Frncji. FOT.AP PHOTO/NIRANJAN SHRESTHA Fkty APolicjprzeprowdziłtk ndrukrnięzjętąprzezbrci Kouchiisklep, wktórymzbrykdowłsięcoulibly. AWpryskimmrkeciezginęło3zkłdników. Rnnychzostło5osób, wtym2ciężko. ATerrorystAmedyCoulibly miłwspólnik, njprwdopodobniejmężczyznę, któryteż zginął. A Medidonosiływcześniej, żenpstnikzżądłwypuszczenibrcikouchi. A BrciKouchizginęli. FOT. AP PHOTO/PETER DEJONG Cherif pelowł o wsprcie dl dżihdystów w Irku. Poszukiwniprzesunęły sięwpiątekzpikrdiidoseine- -et-mrne. Dwj mężczyźni pokonli tę trsę krdzionym smochodem (wrz z jego kierowcą kobietą, którą według niepotwierdzonych informcji wzięli jko zkłdnik). Wówczs doszło do strzelniny. Do misteczk Dmmrtin- -en-goële szybko skierowno siły ntyterrorystyczne, policję, tkże kilk helikopterów. GminDmmrtin-en-Goële był cłkowicie odcięt przez siły bezpieczeństw, policj zchęcł mieszkńców do pozostni w mieszknich. Tkże lekcje w szkołch odbywłysięwmocnoogrniczonymstopniu.zmknięto też psy strtowe n lotnisku Chrles de Gulle, położonymkilknściekilometrów od miejscowości Dmmrtinen-Goële. W piątek we Frncji trwł jeszcze trzydniow żłob nrodow, którą ogłoszono w środę.wpołudniewwiększych frncuskich mistch ludzie ztrzymli się n minutę, stnęły utobusy, trmwje, metro. W ten sposób chcieli uczcić pmięć tych, którzy zginęli. Dwnście osób, w tym dwóch policjntów, zginęło, dziesięć osób zostło rnnych w redkcji mgzynu styrycznego Chrlie Hebdo. Do tkudoszłowśrodęokołopołudni. Był to njwiększy zmch terrorystyczny we Frncji od1945r. Józef Oleksy: minister, sekretrz, mrszłek i premier III RP Wspomnienie Zmrł Józef Oleksy. Mił 68 lt. Przegrł wlkę zrkiem. Wswojej krierze był mrszłkiem Sejmu, ministrem, premierem. LucjnStrzyg Dziś nwet jego wrogowie przyznją,żebyłwyróżnijącąsiępostcią po lewej stronie polskiej polityki. W osttnich ltch mrginlizowną.gdywlistopdziesldprzegrłwyborysmorządowe, mówił w wywidzie dl GzetyWyborczej : Sojusz się zsklepił, i to będzie trudne do zminy. Trzeb się zstnowić nd zminą formuły, jkąś rekonstrukcją orgnizcyjną. Ale jego koledzy nie chcieli go słuchć. On sm był schorowny,cierpiącynpostępującąchorobę nowotworową, niezdolny już do tego, by nrzucić lewicy włsną wizję przyszłości. TrudnowyobrzićsobieczsyIII RPbezOleksego.Wymieńmy: dw rzy był mrszłkiem Sejmu(pierwszy rz w ltch , potem od 2004 do2005r.),w1995r.,poodejściu WldemrPwlk, zostłpremierem rządu SLD-PSL. Moim głównym przeciwnikiem był Włęs. To był zręczny grcz, trzeb było uwżć wspominł po ltch. Ostrym konfliktem z Włęsą Oleksytłumczyłteżoskrżenie go o genturlność. W grudniu 1995r.szefMSWAndrzejMilcznowski ogłosił publicznie, że JózefOleksybyłrosyjskimszpiegiemopseudonimie Olin iże zostłrozprcownyprzezurząd Ochrony Pństw. Oskrżenie oszpiegostwoszefrządutowydrzenie bez precedensu w przemówieniu w Sejmie Oleksygrzmił: Oświdczm,że b Był człowiekiem lubinym. Dl kżdego mił w zndrzu jkąś ploteczkę. FOT. BARTEK SYTA mteriłyuopuwżmzwdużej mierze sfbrykowne. Mimo niesłwy( nwet niektórzydwniprzyjcieleniepodwlimiręki )niedłsięzepchnąć do drugiego szeregu polityków.wstyczniu2004r.znów byłuszczytówwłdzy zjmowł stnowisko wicepremier i ministr sprw wewnętrznych i dministrcji w rządzie Leszk Miller. Z funkcji mrszłk Sejmu IV kdencji zrezygnowł poniekorzystnymwyrokusądu lustrcyjnego. NjczęściejpowtrznąnegdotąoOleksymjestt,wktórej spytnyprzezkierowcętksówki,dokądmjechć,odrzekł swoimchrkterystycznymnosowym głosem: Wszystko jedno. Wszędziemniepotrzebują. Żyłem porządnie, strłem się nie wyrządzć ludziom zł, niekrzywdzićich. Nwetjkbyłem w reżimie komuny, unikłemsytucji,wktórychbym czegokolwiek ndużył, kogoś sponiewierł wyznł niedługo przed śmiercią Rzeczypospolitej. Osttnimnewsem, jki sprzedł świtu, był ten, że ngrł włsną mowę pogrzebową.poto,by jkpowiedził niktniepieprzyłnpogrzebie.

7 Jurek Owsik: Psy szczekją, krwnidziedlej.czylijk dć sobie rdę z hejtowniem WOŚP. STR. 12 weekend mgzyn FOT. MATERIAŁY PRASOWE Zmin ról nstąpił z końcem wojny- wielu uwolnionych żydowskich więźniow obozów zgłdy zmieniło się w oprwców. STR STYCZNIA 2015 Redguje: Ew Bilick Nr278 Niechżyjebl!Czylijk wyglądłykrnwłowezbwy Opolnkiedyśidziś EwBilick Kiedyśtobyły krnwły! Tk często wzdychją Opolnie, szczególnie ci nieco wcześniej urodzeni, pmiętjący czsy rutów, wielkich brnżowych zbw i słynnych bli mskowych w Glerii Sztuki Współczesnej. - To nie znczy, że dziś Opolnie się nie bwią. Tyle że zbwy te oddją duch czsu - mówi profesor Stnisłw Niciej,rektorUniwersytetu Opolskiego. Sm wspomin czs, gdy po rz pierwszy pojechł dolondynu;tobyłrok1989- tuż po wydniu Cmentrz Łyczkowskiego we Lwowie. Profesor Niciej bwił się tm n blu orgnizownym przez środowiskopolonijnewpolskim Ośrodku Społeczno-Kulturlnym. W tkich okolicznościch możn było dć się uwieść czrowi dwnych, jeszcze przedwojennych lt. -N sli blowej pojwił się bowiem osttni prezydent RP n uchodźstwie - Ryszrd Kczorowski orz Edwrd Rczyński - tkże prezydent RP nuchodźstwie. PoztymFeliks Konrski, polski pisrz i poet, utor słów do słynnej pieśni Czerwone mki n Monte Cssino. I jeszcze Stefni Kossowsk, legendrn polsk publicystk i pisrk... -Tobyłblwodpowiedniej oprwie, ptrzącnjegouczestników w glowych strojch - miłem wrżenie, że czs ztrzymł się jkieś pół wieku wcześniej, byłem obok legendrnych Polków. Rektor uniwersytetu m świdomość, że to był jeden z osttnich przedwojennych rutów krnwłowych. Wltch50.i60.wOpolu wszkżeniebrkowłowielkichblowychimprezwczsie krnwłu. -JednąznichbyłBlRektor w ówczesnej Wyższej Szkole Pedgogicznej. Musiły się n nim pojwić wszystkie njbrdziej prominentne postci w regionie- wspomin profesor.-znmteblezrchiwlnychzdjęćiwspomnień,zchowły się też elegnckie zproszeniztmtychczsów, podpisywne osobiście przez rektor- profesor Stnisłw Kolbuszewskiego.Tenblto było wydrzenie nd wydrzenimi.długieszykownesuknie, elegnckiegrnitury. Tobył okzj nie tylko dozprezentowni się, le i poznni innych. Wtedy byliśmy ciekwi innych ludzi, to był zdrow, życzliw ciekwość. Dziś podczs zbw sylwestrowych ikrnwłowychwolimysię spotykć we włsnym dobrze znnym gronie lbo uciekć w nonimowość, w zebrny gdzieś n plcu czy ulicch tłum. Zbwy zmieniją się, tk jk zmieni się społeczeństwo. Czytj str. 8 b Słynne były ble przebierńców orgnizowne w GSW w Opolu. Od trzech lt ich już jednk nie m. Formuł ponoć się wyczerpł. FOT. MARIUSZ JARZOMBEK

8 08// Mgzyn weekend Now Trybun Opolsk Niechżyjebl,bongorzkieżle przyjdzieczspokrnwle! Zwyczje Kiedyś bwiono się do biłego rn przy muzyce grnej n włsnoręcznie wykonnych gitrch. Dziś bwić się wciąż lubimy, le orgnizujemy krnwłowe imprezy zupełnie inczej. EwBilick Byliśmy jednym z pierwszych zespołów n Opolszczyźnie, który grł podczs krnwłu n gitrch elektrycznych!- mówizdumą TeodorGlensk, żyw legend opolskich zbw i wszelkich imprez kulturlnych. Gitry zrobili włsnym sumptem, w zprzyjźnionych wrszttch, z pomocą utlentownych kowliiślusrzy. To byłopondpółwiekutemu, wktórymrokudokłdnie-pntoleknie pmięt, nikt wówczs nie myślł, że to będziewydrzenieprzełomowewhistorii opolskiej sztuki wodzeni zbw krnwłowych. Zdje się, że pomocne w wykonniugitrbyłoczsopismo MłodyTechnik, tmmuzycyznleźlismouczektypu zrób sobie gitrę elektryczną. - Wcześniej grły n zbwch zespoły dmuchne,czylidęte.zinstrumentów przewżły trąbki, sksofony, hrmonijki. - wyjśni pn Teodor. Terzgrsięzpłytcd,jeszczeczęściej zkomp-zdysków,nktórychzchowne są muzyczne sety, czsem z youtube, poz tym blowicze często nwet wręczją didżejowi płytę przyniesioną włśnie zut,jkimsiępodjechłonbl.dwniej coś tkiego było nie do pomyśleni. -Grłosięzsłysznenfestiwlch utwory, bywło, że nie korzystliśmy znut, choćwieluznsjeznło-mówiglensk. I jeszcze jedno: przygotowywliśmy n jeden bl listę trzydziestu utworów. I to wystrczło, by wszyscy świetnie bwili się do biłego rn. Jkim cudem? Otóż zespół grł blok tneczny,którybyłngrdznybrwmi i nstępowł przerw n posiłek, rozmowę. Po niej bwiący się znów wrcli n prkiet, by się zbwić przy... tych smych piosenkch, jkie grne były przed przerwą. - Bloki tneczne powtrzliśmy dw, czsemtrzyrzy-mówipnteodor.-nikomutonieprzeszkdzło.wżne,by grć utwory znne, lubine. No i wykonywć je n odpowiednim poziomie. b Kiedyś n blch przygrywły zespoły dmuchne, czyli grjące n instrumentch dętych. Krnwł W Polsce zczął być populrny n przełomie XVI ixviiw. Z1622r.pochodzi drukown komedi mieszczńsk Mięsopust lbo Trgicocomedi nonimowego utor. W dziele tym opisno ówczesne bogte, często zczerpnięte z Zchodu, polskie zwyczje krnwłowe. Szlcht urządzł wystwne ble dworskie zwne redutmi orz kipiące wesołością kuligi. Wmistchwdomch i krczmch figlowli przebierńcy. Twrze czerniono sobie sdzą, wkłdno różne dziwczne stroje, ściskno przypdkowych przechodniów n ulicy. Bo wdwnych czsch zespół, by mógł przygrywć do zbw, musił njpierw być odpowiednio zweryfikowny:- To znczy zgłosić się n cykliczny przegląd orkiestr, wykonć przed komisją prę utworów obowiązkowych, potem z ułożonej wedle swego gustu skłdnki. Przedstwić listę utworów grnych i- oczywiście- opłcnych wzaiks-ie.niebyłomowyożdnejprtyzntce-mówiglensk.-tkżezuwgi n szcunek wobec osób, które przecież płcązto,byimgrćdotńc. Bwićsięjkdziecko Oodpowiedniąoprwędbliresturtorzy. - Dużokrnwłowychzbwodbywłosię jeszcze n początku trzeciego tysiącleci w ośrodkch wczsowych nd Jeziormi Turwskimi- wspomin Bolesłw Drohomirecki, jeden z njbrdziej znnych opolskich dwnych wodzirejów.- Ztrudnino tmplstyków, którzydbliowłściwywystrójsl.toniebyłotylkokilkblonówbądź serpentyn i migjących świteł. PodobniebyłowgleriiSztukiWspółczesnej w Opolu, któr zsłynęł z 12 krnwłowychblówprzebierńców.-zwszebyłyone temtyczne, by cł zbw przebiegł w odpowiedniej konwencji- mówi Ann Potock,dyrektorGSW.-Dotejkonwencjidostosowywliśmy wystrój sli, by wyczrowć włściwy klimt. Były więc ble orgnizowne w stylistyce lt 70., 80., le i przebiegjące wklimciekiczu. Blekrnwłoweprzebierńcówmjąogromnąmoc,boosobyprzebrnebwiąsięzjeszczewiększymzpłem,fntzją niż tzw. osoby tekstylne, więc ubrne wwytworne krecje. Bl przebierńców uruchmi wyobrźnię. Niestety w osttnich ltch w Opolu było sporo krnwłowych zbwprzebierńców,dltegomieliśmywrżenie,żepowoliwyczerpujesiętformułiwyjątkowy chrkter nszych imprez. Więc od trzech lt ich nie orgnizujemy. - Przygotowując się n bl przebierńców, przenosimy się w lt dzieciństw. Przecież pierwsze nsze ble to były zwykle przedszkolne mskrdy, zbwy przebierńców- dodjebolesłwdrohomirecki. Teodor Glensk pmięt czsy, gdy w podopolskich Źlinicch n blch tńczono i wlce kotylionowe, i czekoldowe (prtner kupowł prtnerce filiżnkę czekoldy, dochód szedł n cele społeczne). Wodzirej uwż, że choć gr się terz nblchinnyrepertur,tojednkniezmienn jest nsz ochot do zbwy. -TyleżekiedyśOpolnielubilisiębwić rzem, osoby siedzące przy obcych stolikch szybko się poznwły zesobą i zprzyjźniły. Świdczyły o tym chociżby skłdne u ns dedykcje. Zwykle piosenki zmwino nie dl konkretnych osób, le dl stolików, włsnych isąsiednich. I tk towrzystwo się brtło. W przebrniu łtwiej puścić wodze fntzji ipoddćsię szmpńskiej krnwłowej zbwie Dzisij corz częściej ekip zbier się n tyle liczn, by zrezerwowć sobie kilk połączonych stolików, njlepiej cłą slę czy choćby jej część. Chce odizolowć się. Po sylwestrowym szleństwie w nonimowym tłumie, gdzieś n rynkch, miejskich plcch czy pod rtuszmi chcemy siębwićinczej-lewewłsnym,dobrze znnym gronie. Filozofi kżdy sobie rzepkę skrobie odbij się też n stylu orgnizownych w krnwle zbw. Jednk msz to! Z dedykcjmizmwinyminzbwch bywło sporo kłopotu. Bwiącym się zwykle coś świt, gdzieś ten kwłek słyszeli. Ale gdzie i przede wszystkim dokłdnie, cosłyszeli- tojużtrudnookreślić, szczególnie trudno, gdy piosenk jest zgrniczn. -Dziśjużniegrmnblchkrnwłowych, le pmiętm wiele z czsów, kiedy się grywło sporo- mówi Bolesłw DrohomireckizOpol.-Kiedyśjkiśpnpowtrzł w kółko tytuł: Dł, Dł. Przeszukłem cłe swe zbiory. Nie znlzłem. Pn był brdzo niezdowolony. Aż zgrłem populrny kwłek zespołu Europe- The Finl Countdown. Pnpodbiegłdomnie, triumfując: Widzisz, msz to!. Dziśwystrczystrzęptekstu,nwet przekręcone słow. Wystrczy ów zlepek słów wbić w zlogowną w internecie komórkę, by otrzymć cłą listę mniej lub brdziej psujących wyników i w końcutrfisięnto,czegoszukno. - Czsy są terz tkie, że zorgnizowć udnązbwęniejestmożetrudno,lesmibwiącysąchybzbytzbiegniizbyt zmęczeni, by z tych możliwości korzystć. Aszkod,nobokiedy,jknie wkrnwle, dobrze się zbwić? W końcu stre przysłowie powid, że jeśli jest czs n żle-todopieropokrnwle. FOT. ARCHIWUM TEODORA GLENSKA

9 Now Trybun Opolsk Mgzyn weekend//09 Dziki Zchód Zbigniew Górnik Wlizk z głową Henryk Pobożnego Pmiętmdzień,wktórym kupiłem sobie swojąpierwsząijedynąmszynę do pisni. Był rok 1988, kolejny jruzelski rok powszechnych niedoborów, kiedy kupienie tkiego urządzeni w normlnym sklepie było równie trudne jk dziś, gdymszynniktjużnieprodukuje. Śledziłem więc pilnie ogłoszeni w prsie i jest! Mszynę do pisni sprzedm. Now. NRD. T rnskcjodbyłsięwjednymzprkówitrochęto wyglądło jk przekznie mteriłów szpiegowskich: strsz pni w futrze podł mi zgrbną wlizeczkę, j jej wsunąłem do ręki zwitek dolrów(wyjśnienie dl młodszych Czytelników: poniewż złotówk znczył wówczs tyle, co dziś obietnice rządu, obywtele przeprowdzli wżne trnskcje w dolrch). G dyprzytskłemdodomu wlizkę z mszyną, czułemsiętk,jktenttr, który po bitwie pod Legnicą zwiózł przed oblicze Btu Chn nbitą n dzidę głowę księci Henryk Pobożnego. A potem, ilekroć kończyłem pisć tekst, wkłdłem ją pieczołowicie do wlizki, niczym klejnot do szktuły. G dybyktośwtedyprzepowiedziłmi,żezkilk zledwie lt t wymrzon mszyn do pisni stnie się w moim domu zbierjącym kurze grtem, uznłbym go z intelektulnego wrchoł. Jkto?Otojwspinmsię n wyżyny zpobiegliwości i zdobywm przedmiot nie dozdobyci,onmmisię zrz zdewluowć? Nie, nie, nieijeszczerznie!ajednk. Osttecznie podrowłem ją dziłczom pewnej prwicowej prtii politycznej, któr zginęł w odmętch historii, szkod,bomożebyłobydziś n kogo głosowć. W spomnienietoumieszczm w felietonie nie tylko wskutek wzmgjącej sięmodynklimtylprl (widocznej np. w kinie: Bogowie, Id, Pnizprzedszkol ), któr z rcji tęsknoty z młodością udziel się imnie,leczbyposłużyłomi jko trmpolin do nstępującej bnlnej przecież refleksji. Przyszłości nie d się przewidzieć, możn się co njwyżej nią bwić. Czy ztem wrto n serio trktowć prognozy mędrców? P oczątekrokuobfituje w medich w przepowiednie. Rozmici fchowcy są zmęczni pytnimi: co się Mrs ndl niezsiedlony, nie opłc się nwet lecieć n Księżyc, bo możn tm wysłć robot zdrzy w polityce, w gospodrce, w kulturze, technologich? Jk będzie wyglądło nsze życie? Odpowidją ochoczo i obficie, zrbijąc tymnswójprestiżinzwisk. Otóż te przepowiednie są wirygodne mniej więcej tk, jk rozkłd jzdy PKP. N iedwnowjednymzportli biznesowych przeczytłem buńczuczną obietnicę: Wykosimy Fcebook!. Potencjlnym inwestorom złożył ją włściciel pomysłu n innowcyjny biznes, który poszukuje w związku z tym 300tysięcyzł.Totkjkby dysponując A-klsową drużyną,odgrżćsię,żegdysiędostnie 300 tysięcy n rozwój klubu,tosięwysiudzeuropejskich puchrów FC Brcelonę lbo Byern Monchium. Gdy przeczytłem to po rz pierwszy, prsknąłem śmiechem. Ale potem przypomniłem sobie tę mszynę dopisnirodemznrd,któr przepdł rzem z tym kdłubowym pństwem dl byłych gestpowców w roli nowej bezpieki. Orz wywód z pewnego gzetowego wywidu z kimś mądrym, którego nzwiskniepmiętm,bojnie mm pmięci nwet do imion znjomych. T enżemądrlkzłdziennikrzowi przenieść się do roku 1969, kiedy człowiek po rz pierwszy stwił swoją stopę n Księżycu i postwił tkie oto proste zdnie intelektulne. Czy gdyby spytć ówczesne społeczeństw, co z 40 lt będzie brdziej prwdopodobne: to, że będziemy stwić domynmrsieczyto,żebędziemy nosić przy sobie przenośne telefony to jk byłby odpowiedź? Oczywiście Mrs! M inęło45lt,mrsndl niezsiedlony, b, nie opłc się już nwet ltć nksiężyc,bomożntmwysłćrobot,mynosimywkieszenich designerskie pudełeczk, które nie tylko łączą ns z kżdym zkątkiem globu, le potrfią dl ns zgrć, zśpiewć, ztńczyć i co tm się jeszcze komu zmrzy. Felieton Krzysztof Zyzik Przegięcie pły ilsk niebiesk Wiecie, że znjdziecie w regionie większych entuzjstów Pltformy Obywtelskiej od wszego felietonisty. Ale rząd nszej pni premier brdzo sznuję. Do tego stopni, że czcząc rocznicę jego stu dni, wpłciłem do ministerstw finnsów okrągłe sto złotych. Wyszło po złociszu n dzień świtłego kierowni.nodobr,żebybyćprecyzyjnym nie uczyniłem tego dobrowolnie. Z trzymłmniedrogówk pod Prudnikiem. Jechłem jk zwykle z prędkością świtł 70kmngodzinę. Alenznkustłopięćdych, więc słusznie dostłem stówę i cztery punkty. Egzekucję wykonł łdn i inteligentn dziewczyn, co rdyklnie rozbroiło sytucję kryzysową ( bjdełej, osttnio sme bby mnie ztrzymują, jkiś prytet tm wprowdzili, czy co? Ptrzcie, jk to leci: premier kobit, minister sprw wewnętrznych kobit, szefow regionlnej policji kobit, w drogówce kobit Cły łńcuch kobiet mnie osczył. Mchulski, robiąc 30 lt temu Seksmisję, okzł się prorokiem). W rcjącdoegzekucji,ksę jkoś przebolłem. Doszukłem się nwet dobrej strony łpnki pod Prudnikiem.- Sprwdzę sobie liczbę punktów pomyślłem. I tu młe wyjśnienie: jeśli ktoś nigdy nie dostł punktów krnych,toniewie,żepo25ltch wolnej Polski, po milirdch przepuszczonych Ntym,że cyfryzcjąpolskiej policji zjmują się osoby bystre inczej, korzystją cwnicy, którymprocesory śmigją ż miło... n progrmy cyfryzcji, po milionch wydnych n łpówki dl zchodnich i krjowych koncernów informtycznych, po tym istnym tsunmi modernizcji, n policji ndl nie możn sprwdzić punktów krnych online. K żąludziomgnićnkomendę, zgłosić się n dyżurkę, potem ziwnić n któreś tm piętro, okzćdowódiprwojzdy, iwtedyoninmłskwiepowiedzą, ile nm tych punkciszy nkpło. Wyobrźcie sobie, że podobnie dziłłyby w Polsce bnki. Chcecie sprwdzić stn kont, idziecie do centrli bnku, meldujecie się przy wejściu, strżnik prowdzi ws n pięterko do wżnej pni kierowniczki, tm się legitymujecie, pokzujecie umowę n prowdzenie kont No, le bnki są w Polsce prywtne, policją zrządzją nsze świtłe prtie. P omyślłemztem,stojąc wieczorową porą przy uchylonym okienku prudnickiego rdiowozu, że wykorzystm sytucję kontktu z funkcjonriuszką w relnej rzeczywistości i dowiem się, ile uzbierłem punktów. Skoro mją mnie żywego, mją mój dowód osobisty, moje prwko, smochód, b, osobistą żonę idzitkiwśrodku,tomiłskwie może powiedzą, ile uzbierłem tych cholernych punktów. -Nicztego wzruszył rmionmi lsk niebiesk. Nsz system łączności tegoniewidzi.musisiępn udć do njbliższego N tym,żecyfryzcjąpolskiej policji zjmują się osoby bystre inczej, korzyst rmi cwników, którym biologiczne procesory śmigją ż miło. Przekonłem się otympopowrociedodomu, wpisując w wyszukiwrkę frzę: jk sprwdzić punkty krne. N stronce ilepunktowkrnych.pl komunikt prosty jk policyjn pł: Sprwdź, ile msz punktów krnych n swoim koncie! I niżej wielki klwisz SPRAWDŹ. Poniewż w dobie powszechnego kntowni jedną z moich nmiętności jest czytnie regulminów, przed nciśnięciem mgicznego guzik, który mił rozwiązć mój problem, kliknąłem tm, gdzie prwie nikt nieklik.iczytm,żeużycie guzik sprwdź kosztuje 25 złotych plus VAT, system nie pod mi żdnych punktówkrnych,botowpolsce nieleglne. Z to pouczy mnie, że w celu sprwdzeni punktów krnych nleży się udć do njbliższego I nkoniecregulminuzdnie świdczące o geniuszu i utoironii włścicieli e-biznesu: Serwis m n celu uświdomienie Internutom, że zpoznwnie się z regulminmi n stronch www. jest pożyteczne. Nie wiem, jkwy,lejbymtychludzi nie krł, tylko ztrudnił w komendzie głównej. Uczucimieszne Lin Szejner Posłowie złych widomości Jeszcze przed noworocznym konfliktem pomiędzy lekrzmi i ministrem przeczytłm informcję, że w ngielskim piśmie medycznym opublikowno wyniki bdń poziomu zufnidolekrzy(jkogrupyz- wodowej), które przeprowdzono w 29 krjch. Polsk zmykł rnking z njgorszym wynikiem n poziomie 43 proc. Njwiększym cieszyli się ci ztrudnieni w Szwjcrii, Dnii, Holndii. Z porównni nsuw się wniosek, że w tych osttnich krjch zpewne nie prcują smi Judymowie, le opiek medyczn jest zorgnizown lepiej. Jeśli u ns pcjent dowiduje się o powżnej chorobie, lekrzinformujego,żenrezonns mgnetyczny m czekć kilk miesięcy lbo zpłcić kilk tysięcy złotych, to kto zbierzecięgizto,żechory płcił cłe życie skłdki i terz mógłby w lektyce być doniesiony do prywtnej kliniki, le tych jego skłdek nie m? Nkimskupisięcłyjegożl? A jk sobie jeszcze obejrzy informcje z TVP o konowłch, tomusiędlprzeciwwginwetnieprzypomnąteortowniu zmrzniętego Adsi, czyjejś przyszytej dłoni, zrekonstruownej twrzy. G dybyzbdnopoziom zufni do prcowników opieki społecznej, też byłbyonwpolsce npewno gorszy niż w innych krjch. No, bo jeśli ubogi człowiek idzie po pczkę świąteczną, mówiąmu,żemuonnie przysługuje, lbo ją odchudzją dltego, że Uni nrzuciłnoweprzepisy,tonkogo Człowiek, choćmpretensje do pństw, z grzech zniedbni robi wnturę urzędnikowi się wścieknie? N Unię, któr jest tk dleko jk plnet Wenus? N iejedenznszychczytelników wyszedł z siebie w ZUS-ie. Skłdł dokumenty potrzebne do uzyskni emerytury, le okzło się, że brkowło mu wpisnych do książeczki ubezpieczeniowej(którą niegdyś mił kżdy prcownik) zrobków z kilku lt. Problem dotyczył zkłdu, który dwno już przestł istnieć,niezdbnooto,by kdrowe ppiery trfiły wmiejsce,wktórympoltch możn by je odnleźć. J kłtwosiędomyślić, człowiek - choć mił pretensje do pństw- grzechem zniedbni obciążył urzędniczkę w ZUS. Nie dość, że Bogu duch winn musił wysłuchć krczemnej wntury, to jeszcze gdyby zorgnizowno z jkiś czs rnking zufni, dostłoby się jej z nieswoje grzechy iktowie,czyniestrciłby prcy, bo przecież po pewnym czsie wszyscy by zpomnieli, o co dokłdnie szło klientom, szef pmiętłby tylko, że prcownic był powodem wntur. K iedyśniepotrfiłmzrozumieć,dlczegowstrożytnej Grecji ucinno głowy posłom przynoszącym złewieści.terztojuż wiem.

10 10// Mgzyn weekend Now Trybun Opolsk Ofiryioprwcy.ZobozówdoUB Histori z tej ziemi Zmin ról nstąpił z końcem wojny, wiosną 1945 roku. Więźniowie obozów koncentrcyjnych odzyskli wolność i zostli okrutnymi, żądnymi zemsty śledczymi Urzędu Bezpieczeństw. KrzysztofStruchmnn dróż smochodem zktowicdonysy trwł4godziny. Służbową cięż- 15mj1945rokuporówkąnnyskiRynek, pod zrujnowną bzylikę, przyjechło 12 młodych mężczyzn. Kdr Powitowego Urzędu Bezpieczeństw Publicznego. Komendntem zostł kpt. Silberg. Szefem ksyn Szlomo- Igncy Singer. Szlomo mił być powołny do polskiego wojsk, le wolł wstąpić do UB. Przyjechł też Slek Zucker, który w rmch eksperymentów medycznych w obozie koncentrcyjnym w Oświęcimiu zostł wykstrowny. I jeszcze Mosze Mąk, brt sekretrz Bezpieczeństw Publicznego w Ktowicch Pwł - Pink Mąki. Poz tym: Dvid Feurestein,Szymon-SzlomoNunberg. Efrim Lewin, który zostł pierwszym szefemwięzieniwnysie.lewinniemiłjednej ręki, strcił ją w prtyzntce pod Lublinem, skąd pochodził igdzie wstąpił do UB jeszcze w 1944 roku. Pozostli wymienieni byli Żydmi z misteczk Będzin. Wpołowiemj1945rokuwNysieprzebywło tylko ok. 200 Polków pierwszych urzędników strostw, włdz miejskich, milicjntów. Poz tym misto było niemieckie.amerykńskipisrzidziennikrz John Sck, który rozmwił z pierwszymi prcownikmi UB, tk opisł ówczesną Nysę: NiebyłotuwieluczłonkówSS,poniewżwpobliżuNysyniemieściłysiężdne obozy. Jk w kżdym innym miejscu w Niemczech jeden n dziesięciu ludzi był tu przypuszczlnie nzistą i misj chłopków wnysie poległ n wytropieniu włśnietych. N pierwszą kwterę zjęli opuszczoną kmienicę n Kochstrsse 28. N biuro willę po drugiej stronie ulicy, przy Kochstrsse 13. Kochstrsse to od 1945 roku ulic Armii Czerwonej, dziś Armii Krjowej. Numery domów się nie zmieniły. Pierwsze biuro UB, to dziś skrzydło komendy powitowej policji. Pierwsz kwter to też siedzib policyjnych biur. John Sck pisł dlej: Szlomo Singer złożył kuchnię, w piwnicy chłopcy wybudowli więzienie, mocującdodrzwiozdobnąkrtę,wstwijąc sztby wokn, tudzież umieszczjąc osiem piętrowychłóżekwprlniityleżwmgzynie. Jedn cel mił być dl szesnstu mężczyzn, drug dl szesnstu kobiet. Podejrzny z tysiąc złotych Dr Zbigniew Bereszyński, utor Wielkiej Księgi Opozycji n Pogrniczu, n podstwie rchiwlnych dokumentów Instytutu Pmięci Nrodowej początki UB w Nysie opisł nieco inczej: Pierwszym komendntem był ppor. Adm Sztbelski, który Oko zoko Amerykninnrodowościżydowskiejdziennikrz,pisrz JohnSck( )w1986roku przypdkowospotkł sięzcórkąpolskiejżydówkilolipotok, odktórejusłyszłoloschjejmtki.lolpotokprzeżyłobóz wauschwitz,potem zostłkomendntką ubeckiegowięzieni wgliwicch.zinspirownytemtemżydów, którzymszcząsię nniemcch zholokust,sck przezkilkltdocierł dodokumentów iświdkówtmtych wydrzeńncłym świecie. LolPotokzgroziłmuprocesem, jeśliwydksiążkę.niektóreorgnizcjeżydowskiewusa zkzłyswoimczłonkom kontktuzreporterem. Mimotrudnościksiążk Okozoko ukzł sięwusaw1993roku. WPolscezostłwydntylkojedenrz w1995. Scknpisłwniej: JkoreporteriŻydzobowiąznyjestemdwć prwdziweświdectwo.tksiążkzwierprwdę. do Nysy przyjechł dzień wcześniej. Pierwszą grupę 12 funkcjonriuszy mieli tworzyć powrcjący z robót przymusowych w Niemczech. W pierwszych tygodnich nowi funkcjonriusze skupili się n ścigniu hitlerowców. Według rportów wysyłnychdoswojejcentrli,do8czerwcubecyresztowli70osób,wtym55członków NSDAP, 7 członków SA, 2 członków Nrodowo-Socjlistycznego Korpusu Motorowego, pewnego kontroler dokumentów wgestpo,tkżeosobępodejrznąofłszownie dokumentów. John Sck, npodstwie wspomnień głównie Szlomo Singer tk opisł pierwsze tygodnie prcy UB wnysie: Nstępnego dni po przyjeździe Szlomo udł się po ziemniki. Inni zś udli się po podejrznych o nzizm. Przeszli Bresluerstrsse, główną rterią Nysy, prowdząc ze sobą kilku Niemców, którzy ztysiączłotychodłebk(red.:wtymczsie kilogrm wieprzowiny kosztowł zł) mówili: Tmten mężczyzn był nzistą! Albo: Tmt kobiet był wprtii! Demonstrując swoje pistolety, chłopcy resztowli podejrznych i prowdzili ich piechotą n Kochstrsse. Wkrótce n kżde łóżko przypdł jkiś Niemiec, le donosy się nie skończyły i chłopcy sprowdzli kolejnych. Z końcem mj przypdło po dwóch, trzech lbo czterech resztownychnkżdełóżkozścielonesłomą. Atkżenmiejscepodłóżkiemorzprzejścidookoł.Szlomoposyłłimtlerze ziemników, mrchewek i burków. Do złtwini potrzeb fizjologicznych zostły widr. Powietrze w celch stło się gęste, wypełnił je zpch odchodów, skwr pnowłniczymwklkucie,sufitybyły czrneodmuch.duszęsię myślłtenczy ów Niemiec. A jeden (red.: mężczyzn o nzwisku Juppe z Gross Neundorff ze Złotogłowic) wziął nwet wspólną brzytwę i w przypływie rozpczy poderżnął sobie nią grdło. Umrł, gwłtownie łpiąc powietrze. Chłopcy wzięli koni i wóz, i zwieźli go n cmentrz po drugiej stronie rzeki Nysy. Według ustleń John Sck, który w niemieckich rchiwch dotrł tkże do zeznń resztownych w Nysie Niemców,przesłuchniprowdziło8śledczych, smi Żydzi. Pokój przesłuchń był n drugim piętrze. Śledczy stwli wokół przesłuchiwnego i domgli się potwierdzeni, że był w prtii nzistowskiej. Kiedysięprzyznł,biligo,potemodsyłli dosądu wktowicch lub do obozu w Świętochłowicch. Jk się nie przyznwł, teżgobili.tkdługo,żsięprzyznł. 24 mj resztowno 50-letniego Hubert Jeschke z Nysy, którego zdenuncjowł z pieniądze niejki Seidel. W czsie przesłuchni śledczy uderzył kilk rzy głową Hubert Jeschke o ścinę, wskoczyłmunogminpierś,potemw6osób bili go po nogch gumowymi płmi orz wężmi wypełnionymi żwirem, n koniec dębowymi płkmi. Przestrzelili mu też ucho. Krzyki przesłuchiwnego docierłyżzrzekę,dltegośledczygozkneblowli. Tkie przesłuchni trwły kilk dni, Jeschke ciągle zprzeczł, że nie był w prtii. Śledczy nie odpuścili nwet n prośby Szlomo Singer, który potjemnie dokrmił resztnt. Wreszcie Jeschke nie wytrzymł i przyznł się do przynleżności do NSDAP. W Neulnd (dziś Doln Wieś dzielnic Nysy), gdzie przesłuchni prowdzono w piwnicy willi dr. Tschoetschell, oprwcy rozwlili bębenki w uszch przesłuchiwnego rchitekt W. M. Szlomo Singier, opowidjąc o Nysie merykńskiemu dziennikrzowi, zpmiętł tkże niejkiego Mhl, byłego burmistrz Głuchołz, któremu w śledztwie UB złmło rękę. Postć burmistrz Mhl pojwi się w pierwszym sprwozdniu Szymon Koszyk, powojennego burmistrz Głuchołz, który objął stnowisko 9 mj 1945 roku. Według REKLAMA PROMOCJA P BI REKLAMA P A Kupon dzisij zkreśl n krcie trzy liczby: Nie wszystkie liczby z kuponu muszą znjdowć się n krcie do gry do krty nr 10 Zkreśl kółkiem n swojej krcie liczby podne w NTO orz zbierj kupony. Ngrodę wygr osob, któr zkreśli wszystkie liczby w digrmie umieszczonym przy dnej ngrodzie orz przedstwi komplet kuponów od dni emisji krty do dni kiedy n krcie uzysk wygrną. Krtę orz opublikowne do niej kupony wyślij do Nowej Trybuny Opolskiej. Włącz się do gry! Dziś osttni szns! 1. Pojwił się now krt do gry, co terz? Odp.: Od tego momentu liczby z kuponów zkreślmy n nowej krcie. 2. Co zrobić ze strymi kuponmi i krtmi, jeżeli nie wygrłem ngrody dodtkowej? Odp.: Krtę do gry i kupony trzeb włożyć do koperty i dostrczyć do nto (może brkowć 3 kuponów). Podobnie trzeb zrobić z krtą prenumertor (bez kuponów). 3. Ile kuponów nleży do kżdej kolejnej krty? Odp.: Do pierwszej krty kupony od 1 do 27, do drugiej od 28 do 51, do trzeciej od 52 do 74, do czwrtej od 75 do 104, do piątej od 105 do 127, do szóstej od 128 do 151, do siódmej od 152 do 180, do ósmej od 181 do 203, do dziewiątej od 204 do Czy stre krty i kupony muszę dostrczyć od rzu do nto? Odp.: Nie trzeb, możn to zrobić do 20 lutego 2015 r. 5. Brkuje mi jednego kuponu, co zrobić? Odp.: Nic nie szkodzi. Może brkowć nwet 3 kuponów w zestwie. 6. Czy liczby z obecnego etpu możn zkreślć n wcześniejszych krtch?? Odp.: Nie. Jeśli msz pytni dotyczące loterii, zdzwoń: Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o prenumercie, zdzwoń: Regulmin loterii i więcej o ngrodch n /wygrjdom Njczęściej zdwne pytni

11 Now Trybun Opolsk Mgzyn weekend//11 b Przedwojennywidoknul.Kochstrsseibudynekdzisiejszejkomendypolicji,zjętyw1945rokuprzezUB.UgóryDvidFeuresteinwypowidjącysię dl telewizji CNN Chile. Koszyk Mhl uciekł przed Armią Czerwoną do Czechosłowcji, le potem wrócił do Głuchołz. Zostł resztowny z to, że wbrew woli mieszkńców wydł rozkz zniszczeni wszystkich mostów w mieście. Skuteczność ubeckich metod był wysok.jkpiszesck,wpiwnicywnysie n 94 mężczyzn 85 przyznło się do NSDAP. W piwnicy w Otmuchowie ubecy trzymli niemieckiego więźni w zimnej wodzie do czsu, ż podpisł deklrcję, że będzie dl nich szpiegowł. Niewiesz,zkimzdrłeś W tym czsie w sprwozdnich polskich włdz cywilnych w Nysie temt Urzędu Bezpieczeństw włściwie nie był podejmowny.wczerwcu1945rokuwpierwszym sprwozdniu do wojewody strost Wincenty Krug npisł krótko: W UBP, jkkolwiek wyjątkowo czynnym, Sprw Morel Slomon Morel był komendntem obozu dl Niemców w Świętochłowicch, gdzie według dokumentów IPN zginęło prwie2tys.osób,le liczb ofir mogł być zncznie większ. W2003rokupolscy prokurtorzy zrzucili mu zbrodnie przeciwko ludzkości. Morel wyjechł jednk wcześniej do Izrel, który odmówił jego ekstrdycji. Zmrł w2007roku. odczuwsiębrkludzi,którzyobejmą plcówki w terenie. Współprc z pierwszym szefem UB nie ukłdł się jednk stroście. 13 lipc obowiązki szef PUBP przejął ppor. Mrin Dziekn, jego zstępcą zostł ppor. Mrin Mrtynus. Strost, pisząc do wojewody, uznł to z pozytywne zminy osobowe. W sierpniu 1945 roku burmistrz Nysy Jn Koj interweniuje u wojewody w sprwie urzędników bezpieczeństw, którzy przeprowdzili rewizję w jego służbowej willi i zbrli m.in. smochód Opel, ciężrówkę, motocykl i dużo sprzętu, nleżącego do mist bądź zdeponownego u burmistrz(np. monstrncję ze zniszczonego kościoł). Burmistrz domgł się zwrotu rzeczy. W ktch nie m odpowiedzi wojewody. N njciekwsze wywody o funkcjonriuszuubob.lewińskim(jednoręki Efrim Lewin, szef więzieni) pozwolił sobie dr Śmietn, szef wydziłu loklowegownysie.wlipcu1945rokuurzędnicy jego wydziłu przypdkowo trfili w mieszkniu Lewińskiego n skłd wyszbrownych rzeczy kilknście prtów rdiowych, wlizki z jedwbiem i suknimi. Lewiński wrz ze wspólnikmi wpdł do mieszkni i n krótko resztowł urzędników miejskich. Śmietnie groził: Pnniewie,zkimzczyn.Jjestem bndyt!nierdzępnudomniesiędostć! Szef wydziłu loklowego opisł zdrzenie w rporcie do włdz, le sprwie ukręcono łeb. Rok później Lewiński wpdłdomieszkniinnegourzędnik Jnikistrzelłdo domowników.jnik niezgodziłsięzeznwćwtejsprwie wobwieoswojeżycie,bo żdnwłdz nie może mu zgwrntowć bezpieczeństw. W kolejnych miesiącch 1945 roku Urząd Bezpieczeństw corz brdziej się FOT. FOTOPOLSKA, INTERNET rozrstł i corz brdziej nstwił się n represje wobec Polków, niezdowolonych z powstjącego systemu komunistycznej włdzy. Zmienił się też skłd osobowy PUBP. John Sck, przeprowdzjącwltch80.i90.wywidyzbyłymi funkcjonriuszmi UB w Ameryce, Niemczech, w Izrelu, zebrł też widomości o późniejszych losch nyskich oprwców. Pierwszy, jeszcze w czerwcu 1945 roku, uciekł Leo Zolkiewicz, komendnt urzędu z Głuchołz. Przeszedł przez zieloną grnicę rzem ze złotem, które zbrł swoim więźniom. Przez Niemcy dostł się do Nowego Jorku. Do Stnów Zjednoczonych trfił Mosze Mąk iszlomo Singer, który zgodził się n rozmowę z merykńskim dziennikrzem. Slek Zucker też zmieszkł w USA. Proszony przez Sck o rozmowę, odpowiedził niemogępnupomóc.jegonzwisko zostło w książce John Sck zmienione. Szlomo Nunberg w ltch 80. mieszkłwhifiewizrelu,leniezgodził się n wspomnieni. Publiczną dziłlność prowdził Dvid Feurestein, który zostł wiceprzewodniczącym Międzynrodowego Stowrzyszeni Yd Vshem, czyli izrelskiego instytutu, który zjmuje się bdnimi zbrodni Holokustu. John Sck dzwonił do niego, gdy ten mieszkł w Genewie. Feurestein przez telefon potwierdził, że był śledczym z brdzo ciężką ręką. Przyznł: Byłem strszony! Ale lepiej o tym nie mówić. Feurestein w 2013 roku udzielił wywidu chilijskiej telewizji CNN. Mterił możn odnleźć n internetowym knle YouTube. Opowidł o swoim pobycie w Oświęcimiu, pokzywł ttuż z obozowym numerem. Wspominł o zmordownej w obozie swojej rodzinie. O Nysie nie powiedził ni słow. Z wywidu wynik, że przeniósł się do Argentyny, potemzmieszkłwchile.w2000roku uczestniczył w spotkniu z Jnem PwłemIIwinstytucieYdVshemwJerozolimie.W2013rokumił89lticzułsię świetnie. Od swoich rozmówców John Sck usłyszłteżdlsząhistorięefreimlewin, szef nyskiego więzieni. Lewiński w sierpniu lub wrześniu 1946 pokłócił się z szefem więziennictw w województwie śląskim Chimem Studnibergiem Studenckim.Wedługjegobyłychkolegów Efreimniechciłdćszefowijednego ztrzechswoichmotocykli,więcchim kzł go z to resztowć. W przypisch merykńskiutorwyjśnijednk,że fktycznąprzyczynąresztownibyło to, że Lewin sprzedł smochód nleżącyub. REKLAMA P B

12 12// Mgzyn weekend Now Trybun Opolsk JurekOwsik:Psyszczekją, krwnidziedlej Rozmow Nwet jeśli dostrzegją cię hejterzy, to dltego, żecośrobisz uwż Jurek Owsik,szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nm mówi, dlczego Orkiestr znowu zbier pieniądze dl dzieci istrszychosób,ijk on sm przyjmuje flę krytyki. OlSztn Nerwówkczyrdosnyczsoczekiwni?Jkie emocje towrzyszą ci n osttniej prostej do finłu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Njwięcej jest pozytywnej energii oczekiwninto,cosięwydrzy11styczni. Jest spokój powodowny tym, że wszystkojestzpiętenosttniguzik,niemmy żdnych sytucji, które by ns niepokoiły. Wszystko się superzpin. Widć, że to jest mchin, której my djemy sygnł do strtu, le ludzie doskonle też wiedzą, jk to dlej zorgnizowć. A nerwówkę powodują różne przyziemne rzeczy, wynikjące po prostu ze zdrowego myśleni: czy pogodbędziefjniniebędzienmprzeszkdzł, czy nie wydrzy się jkś sytucj, któr kzłby trochę inczej podchodzić do finłu? Czy będzie spokojnie n tyle, byśmy mogli świętowć i bwić się. Jest inczejniżbyłowielelttemu,wtedybyłwielknerwów,którtowrzyszył nm nieml do smego końc, związn z złtwiniem wielu sprw. Terz tylko jest już odlicznie i sprwdznie, czy wszystkie gdżety doszły n czs, bo zdrzło się, że gdżety się spóźniły, ktoś odplił już mchinę(śmiech). Mnóstwo osóbzpowiedziłosię,żechcąbyćznmi, wielu gości my zprosiliśmy. W internecie śmigją ukcje, n których zebrło się już kilkset tysięcy złotych. Jesteśmy w blokch strtowych. JurekOwsik (ur.6pździernik1953rokuwgdńsku) dziennikrzrdiowyitelewizyjny.złożycieliprezeszrządufundcjiwielkorkiestrświątecznejpomocy,głównypomysłodwcireliztor corocznegofinłuwielkiejorkiestryświątecznejpomocy,twórc jednegoznjwiększych festiwliweuropie Przystnku Woodstock.Jurekjest witrżystąiposid uprwnienipsychoterpeuty.żon:lidi Niedźwiedzk-Owsik. Dwiecórki OliEw. 23.FinłWOŚP Podczsniedzielnego finłuzbiermypieniądzedlpodtrzymni wysokichstndrdów leczenidziecinoddziłchpeditrycznychionkologicznych orzgodnejopiekimedycznejseniorów. b Owsik w niedzielę po rz 23. poprowdzi finł Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nrodow kwest znów będzie prowdzon ndzieciiosobystrsze.tenmodelsię sprwdził.będziekontynuownywkolejnych ltch? To się sprwdz. Myślę, że efekty nszychdwóchfinłówsątkdobre,tkdużo pozytywnego się zdrzyło i wiele mogliśmy zmienić, że to będzie kontynuowne. Dużo zrobiliśmy, le jest też sporo do zrobieni. Cieszymy się, że ludzie zuwżyli problemy geritrii i ludzi w podeszłym wieku. Rząd powinien się pochylić, żeby te zminy były jeszcze brdziej widoczne.przezte25lttknprwdęnikt otymniemyślł,niezjmowłsiętym. Podczs finłu będziemy mówić m.in. o szpitlch geritrycznych, które świetnie dziłją, jk chociżby ten w KtowicchczywWrszwie,gdziedziękinszym dziłniom powstły pierwsze oddziły ze specjlistycznymi łóżkmi. To oczywiście kropl w morzu potrzeb, le tych 20 łóżek jest! Chcemy podtrzymć te wysokie stndrdy, bo Orkiestr je współtworzył. Jeśli doprowdziliśmy też do tego,żeprzychodnie,oddziłyrtowni noworodk są dobrze wyposżone i dją te stndrdy, które pozwlją rtowć ludzkie życie w njbrdziej ekstremlnych sytucjch, to ndl będziemy się nd tym pochylć. Kiedy psuje się płucoserce w Prokocimiu, zepsuło się, kiedy rtownybyłmłyadś,topnprofesorjnuszsklskimówiłpublicznie,żebędą szukli sponsorów, by ten sprzęt kupić. Tojeststndrd,żejeżeliniekupitego Fundcj Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to trudno jest tkie urządzenie zdobyć.żebynieczekćiniebićpiny,robimyto,couwżmyznjwżniejsze. Kupujemy potrzebny sprzęt njwyższej jkości. Pojwijąsięopinie,żeszpitleniekupująnowego sprzętu nie tylko dltego, że nie mją pieniędzy, le z przyzwyczjeni, że WOŚP itkgokupi. Niekoniecznie. Czsmi szpitle wcle ns nie proszą osprzęt, bo uwżją, że część już dostły inie myślą o kolejnej prośbie. Jest ogólny kłopot z regulrną wyminą sprzętu. Myślę, że nie jest zsdą stwierdzenie,że itktokupiorkiestr.bomy możemyniekupićiszpitldlejtegonie będziemił.niejesttk,żektośpowie: jk Orkiestrniekupi,tomytozrobimy.Bo po prostu wtedy nie jest kupowny. J wszystkim wyjśnim, że Nrodowy FunduszZdrowiczyczsemMinisterstwo Zdrowi kupują sprzęt dl oddziłów szpitlnych kdemickich, których nie jest tk dużo.atencodziennysprzętspoczyw w rękch włdz loklnych, smorządów, mrszłk. Tm są głównie szukne pieniądze n zkup. I często sprzęt njnowocześniejszy nie jest kupowny. Nie do końcjesttk,żeszpitleczekją,cozrobifundcj, bo budżety są wcześniej określne niżmoment,gdymymówimy,ncopójdąpieniądzezfinłu.mytookreślmy pod koniec roku. FOT. MATERIAŁY PRASOWE Zdążyłeś się już uodpornić n flę hejtu nwośp? Wtymrokuznowujestgorąco. Ludzie, którzy oceniją piłkrzy, oglądją ich tylko w telewizji, jedząc popcorn i popijjąc piwem. Tkich różnych oceniczy wpolscejestmnóstwo.tkich, którym nic się nie podob. Osttnio przeczytłem, że Wrszw jest w dziesiątce njpiękniejszychmistnświecie,jeśli chodzi o oświetlenie i dekorcje. Rnking nie nsz, świtowy. I sobie przypomniłem, ile w Wrszwie wysłuchłem krytyki n temt wydwni pieniędzy n oświetlenie. Ci, którym to się nie podobło, uwżli ten pomysł z mrnotrwstwo. Uwżm, że tkie dziłnie mist ściąg msę ludzi, msę turystów. Większości się to podob, bo tłum spceruje, obserwuje. To smo jest z Orkiestrą. My też obserwujemy i jesteśmy n to brdzo czuli. Krytyk jest rzeczą normlną, do której nwet nie tyle się przyzwyczjmy,comusimysiędoniejodnieść.njgorsze jest jednk hejterstwo. Tk nienwiść z zsdy. Mówienie rzeczy zniechęcjących lub dyskredytujących dl smego wylni żółci z siebie. I powiedzeni nie podobmisię.alezdrugiejstronyroktemu było to nwet chyb brdziej gwłtowne.kiedyptrzymynto,cosiędzieje w tym roku, to możn odnieść wrżenie, żejesttostłyrepertur.tosmeśrodowisko, te sme gzety, ci smi ludzie. N szczęście njwżniejszy jest finł. Już trzy tygodnie temu zbrkło nkiet dl wolontriuszy. Jeżeli większość ludzi będzie tolerowł to, co robimy to Orkiestr będzie grł. My musimy mieć skórę grubą jk nosorożec i być uodpornieni n wszelkiegorodzjubluzgi.jsięztymniezgdzm, le tk jest. Wtymrokuznowuwyjdzienulicewielk rmi wolontriuszy z orkiestrowymi puszkmi. Myślę, że jeżeli tyle ludzi chce grć, jest znmi,złożyłosztby,zczego40ncłym świecie, to wrto dziłć dlej. To mówi smo z siebie. Gdybyśmy nbroili tk brdzo, gdyby sprzętu nie było w szpitlch, nsze progrmy by nie funkcjonowły,niebyłobywidćtejprcy,tocinegtywnie nstwieni ludzie mogliby powiedzieć: Czrusie. Opowidją rzeczy, któreniedokończgdzjąsięzrzeczywistością. Ale njlepszą obroną są ludzie, którzy są z nmi. Nsi wolontriusze. Jeśli ktoś ns tkuje, to wolontriusze i sztbydzwoniądonsimówią: Spoko.My wiemy, co mmy robić. Robimy swoje. Oni znją swój kwłek ziemi. Jest bliski sercom tych, którzy ten finł tm orgnizują. To oni wiedzą, ile urządzeń prcuje w ich szpitlu, oni potrfią znleźć konkretnych ludzi, którym Orkiestr pomogł. To oni są nszymi mbsdormi. My zwsze mówimy tym, którym WOŚP się nie podob, żeby nm po prostu nie przeszkdzli. Zuwżyłem jeszcze, że ci, którzy zwodowo hejtują, nie biorą tylko nsncel.nietylkomyjesteśmywzsięguichdziłń.budująutostrdy tonie podobją im się stcje benzynowe, oświetlsz misto niepotrzebnie wydne pieniądze. I wypuszczją nrodowego foch, zmist wyszukiwć pozytywne rzeczy. Czyli n koniec: my robimy swoje, śledzimyto,cosiędzieje.oczywiście,żensto boli.alejktosięmówi:psyszczekją,krwn idzie dlej. Tkpoludzku,po23ltchchcecisięjeszcze? Tk! Chce się(śmiech). Orkiestr cieszy. Smemu może byłoby trudno. Ale prcując w zespole, gdzie wszyscy są cłkowicie w to zngżowni, brdzo pomocni, wspierjącysięnwzjem,czujesię,że wtymwszystkimjestwielkisens.tkdużorzeczysiędewluujewokółns.tk wielerzeczymfjnypoczątekisłbykoniec. Niektóre z trudem się relizuje, bo dopdnsszrrzeczywistość.jesteśmy krjem wunii Europejskiej, w którym przychodzą nowe prw i obowiązki. Szlenie się wszystko zmieni. Dltego trzeb wtym wszystkim znleźć sensowne zjęcie, które d stysfkcję i poczucie, że twoje życie idzie w dobrym kierunku. Fundcj Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dje mi tow100procentch.tedwdużedziłni: Finł WOŚP i Przystnek Woodstock powodują, że czujesz się potrzebny i czujesz,żetowszystkomsens.nwetjeśli dostrzegją cię hejterzy, to dltego, że coś robisz.bogdybymnicnierobił,toniezwrcliby sobie mną głowy.

13 Now Trybun Opolsk Mgzyn weekend//13 Sprzętmedycznydlmluszków iseniorów,smochodydlhospicjum Pomgmy Wniedzielę23.Finł - WielkiejOrkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki tej wyjątkowej zbiórce do nszego regionu trfił już prtur medyczn z pond 10 milionów złotych AnnGrudzk Dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy mmy dw smochody, którymi n co dzień możemy dojeżdżć do nszych dzieciczków orz trzy systory kszlu. Ciągle ich używmy, bez nich niektórzy nsi podopieczni nie mogliby funkcjonowć.kosztjednegoto17tys.zł mówi Sylwi Sikorsk z Domowego Hospicjum dl Dzieci, które obdrowno po 18. Finle WOŚP. Fundcj doposżył tkże wiele opolskich szpitli. Tylko do Opol dotrł sprzęt zpond4,5milion,dokędzierzyn- Koźl z prwie półtor milion, do Nysy z pond 700 tysięcy...(list jest dług). W stolicy województw njwięcej prtury otrzymł szpitl ginekologiczno-położniczy przy ul. Reymont, trzy miliony zinwestowno w rozwój Wojewódzkiego Centrum Medycznego. N zbiórkch WOŚP zyskli też seniorzy. Doposżono m.in. odził geritryczny szpitl w Kup ( tkże w Kędzierzynie-Koźlu).- Zncznie podnieśliśmy dzięki temu stndrdy leczeni. Geritri jest deficytow, mło kto decyduje się inwestowć w tego typu oddziły. Normlnie nszego szpitl nie było stć nzkup sprzętu z prwie 600 tys. zł. Zwłszcz że sprzęt, który otrzymliśmy wybrliśmy sobie smi mówi Mirosłw Wójcik, dyrektor zespołu szpitli w Kup ipokoju. Szpitl ginekologiczno-położniczy w Opolu w ciągu osttnich 10 lt otrzymł sprzęt z pond 900 tys. zł. - To wszystko wysokiej klsy prtur medyczn: respirtory czy inkubtory zmknięte. Pewnie nie moglibyśmy sobie pozwolić n jej zkup smi. Njcenniejsze w wielkoorkiestrowej zbiórce jest to, żenpomocmogąliczyćnietylkowielkie kliniki, le też mniejsze szpitle. Wcześniej prcowłem w szpitlu w Trzebnicy, tm też mieliśmy sporo sprzętu, który udło się kupić dzięki Ow- b Ten inkubtor trfił do Wojewódzkiego Centrum Medycznego w mrcu 2013 roku. Łącznie szpitl doposżono n kwotę prwie trzech milionów złotych. Progrm23. FinłuwOpolu. Finł rozpocznie się jużwsobotę,10styczni, koncertem w sli kmerlnej NCPP. W niedzielę Orkiestr w Opolu zcznie grć jużogodzinie10. W progrmie m.in. Konkursow Jzd Smochodem orz 3. Opolski Bieg Policz się z Cukrzycą. Trs będzie przebiegł tkjkwubiegłym roku. Nowością będą zpisy internetowe. Koncerty n Rynku rozpoczną się o godz. 14. Punktulnie o godz. 20 świtełko do nieb, po którym zgr zespół De Mono. sikowi. Nie wspomnę o progrmie bdni słuchu u noworodków, możemy go prowdzić dzięki Wielkiej Orkiestrze mówi Edwrd Puchł, dyrektor szpitl. Mechnizm zbiórki podczs kżdego finłujesttkism.kwestujesięwróżnych miejscch świt, le wszystko trfi do wspólnego work.- Niewżne, czy wrzucisz pieniądze do puszki w Wrszwie, Opolu czy Nowym Jorku, bo itm mmy sztby, cłość pieniędzy gromdzonjestnjednymkoncieipotemrozdysponowywn n cłą Polskę. Dl przykłdu temtem 20. finłu byli seniorzy. W Opolu zebrliśmy około 180 tys., podczs gdy tylko jeden szpitl w Kup dostł sprzęt medyczny do wyposżeni oddziłu geritrycznego z 590 tysięcy złotych! - mówi Mrcin Oprski, od lt szef opolskiego sztbu WOŚP. WOpoluOrkiestrgrod23lt Mło kto wie, le opolski sztb Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest jednym z njstrszych w Polsce. W pierwszym finle wzięło udził tylko kilk mist, w tym stolic województw opolskiego... co prwd dw tygodnie po ogólnopolskim finle.- Wtedy nie było w tym nic dziwnego. Zebrliśmy się WOŚP wspier też oddziły geritryczne. Dzięki niej powstły unsdw-wkup i Kędzierzynie- Koźlu FOT. SŁAWOMIR MMIELNIK w kilk osób, pomyśleliśmy jk to, cł Polskgr,myniegrmy?Tkniemoże być! Dziłliśmy w porozumieniu z Nową Trybuną Opolską, Rdiem Opole, Suflerem i Filhrmonią Opolską. Tki zczął się ksztłtowć trzon jednostek n stłe związnych z kolejnymi edycjmi WOŚP opowid Mriusz Cisek, wicedyrektor MłodzieżowegoDomuKulturywOpolu. Pierwszy finł odbył się włśnie tm. Koncert zorgnizowno w sli n njwyższym piętrze budynku. Pomieszczenie mieściło n oko ze sto osób. N pierwszy finł przyszło trzyst. -Akolejnychsześćset,możeiwięcej, pojwiło się wokół budynku. Wszyscy chcieli wejść do środk. Nie mieliśmy pojęci, że będzie tki duży odzew. Byliśmy tym nwet trochę przerżeni, bo setki ludzi stło n schodch MDK-u i próbowło szturmowć budynek. My tymczsem mieliśmy tylko jednego policjnt do utrzymni porządku. Potem już nie robiliśmy finłów w budynku Młodzieżowego Domu Kultury, tylko zwsze n zewnątrz wspomin Mriusz Cisek. Cły finł zorgnizowno w dw tygodnie. Pierwsze puszki robili smi prcownicy MDK. To były plstikowe widerk, oblepione serduszkmi WOŚP-u i zplombowne cynowymi plombmi. Dopiero potem pojwiły się te owsikowe - krtonowe. N orgnizcję pierwszego finłu nie było żdnych zewnętrznych pieniędzy, z wszystko orgniztorzy zpłcili z włsnej kieszeni. Od tego czsu wiele się zmieniło. Kiedyś wolontriusze zbierli pieniądze do plstikowych widerek, w niedzielę spotkmy kwestującą młodzież zoptrzoną w terminle płtnicze. - Wprowdzmy je eksperymentlnie. W tym roku będziemy mieli dziesięciu wolontriuszy wyposżnych w tki sprzęt. Specjlnie ich oznczymy, opolnie spotkją ich w centrum mist mówi Mrcin Oprski. W zeszłym roku Orkiestr zebrł około 54 milionów złotych. Ludzie brdzo często zrzucją Orkiestrze, czytjąc rozliczeni ze zbiórek, że nie cłe pieniądzeidąnsprzęt,októrymjestwmedich njgłośniej. Rozbieżności sięgjące kilku milionów stją się pożywką dl przeciwników Owsik, którzy sugerują, że pieniądze ze zbiórek są przejdne. - Tymczsem ludzie zpominją o tym, że fundcj prowdzi pięć progrmów. Są to cztery progrmy medyczne i jeden progrm edukcyjny. Dotyczą retinoptii wcześniczej, czyli leczeni wdwzrokuisłuchu,pomocywrozwijniu się dróg oddechowych u wcześników, kolejny progrm to przesiewowe bdni słuchu u mluchów - tu prktycznie 100 proc. dziecików zostło przebdnych n sprzęcie z WOŚP. Jest też progrm pomp insulinowych i nuki pierwszej pomocy rtujemy czy uczymy rtowć - wymieni Oprski. Pieniądze rozdziel niezleżn komisj lekrzy specjlistów zcłej Polski, oprócz tego odpowid się n prośby wysyłne przez sme szpitle. Ze sprzętu, który zkupiono dzięki WOŚP, skorzystł m.in. córk pni Jdwigi. - Kiedy widzisz swoje mlutkie dziecko w inkubtorze z czerwonym serduszkiem jesteś po prostu wdzięczn mówi. Szczegółowy wykz tego, jki sprzęt trfił do nszego województw, znjdźcie n stronie w zkłdce medycyn.

14 14// Ogłoszeni Now Trybun Opolsk biur turystyczne turystyk sindbd A ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA W OPOLU RYNEK 8 w godz od poniedziłku do piątku i w soboty A BILETY AUTOKAROWE do 20 krjów Europy - Niemcy, Austri, Belgi, Dni, Frncj, Holndi, Hiszpni, Luksemburg, Wielk Brytni, Szwecj, Norwegi, Szwjcri, Bułgri, Grecj, Czechy, Słowcj, Słoweni, Węgry, Włochy, Ukrin. Wyjzdy codziennie z cłej Opolszczyzny. A WYNAJEM AUTOKARÓW: miejsc, njnowsze komfortowe utokry SETRA. A NAJLEPSZE OFERTY ZIMA 2014/15 A LATO 2015 JUŻ W SPRZEDAŻY! A ZAPRASZAMY PO OFERTY WYPOCZYNKU i WYCIECZEK NAJLEPSZYCH BIUR PODRÓŻY W POLSCE: NECKERMANN, ITAKA, RAINBOW TOURS, GRECOS HOLIDAY, ECCO HOLIDAY, WEZYR HOLIDAY, ALFA STAR i wielu innych. A POŚREDNICTWO WIZOWE wizy turystyczne i służbowe PRAWIE CAŁY ŚWIAT. A WIZY DO TURCJI tylko 80 zł. A BILETY LOTNICZE Agent IATA, wszystkie renomowne linie lotnicze n świecie. A Londyn Hethrow bezpośrednionowe, bezpośrednie połączenie z Krkow! A BRITISH AIRWAYS, ceny od 300 zł* A Przybliżon cen biletu brutto w jedną stronę, zleżn od dostępności miejsc, terminu podróży orz sposobu i czsu dokonni rezerwcji. A Podróże od r., mogą obowiązywć dodtkowe wrunki. REKLAMA A BRITISH AIRWAYS - WIELKA DOROCZNA WYPRZEDAŻ!!! A MUMBAJ OD PLN* A DELHI OD PLN* A DUBAJ OD PLN* A JOHANNESBURG OD PLN* A KAPSZTAD OD PLN* A SAJGON OD 1975 PLN* A HONG KONG OD PLN* A KUALA LUMPUR OD PLN* A SINGAPUR OD PLN* A SYDNEY OD PLN* A NOWY JORK OD PLN* A CHICAGO OD PLN* A TORONTO OD PLN* A Przybliżon cen biletu brutto w obie strony, zleżn od dostępności miejsc, terminu podróży orz sposobu i czsu dokonni rezerwcji. A Sprzedż tylko do r., wyloty do r. A Mogą obowiązywć dodtkowe wrunki. A EMIRATES OFERTA SPECJALNA!!!! A ADDIS ABEBA OD PLN* A ADELAJDA OD PLN* A BANGKOK OD PLN* A MUMBAJ OD PLN* A ĆENNAJ/MADRAS OD PLN* A DAR ES SALAAM OD PLN* A DELHI OD PLN* A DOHA OD PLN* A DUBAJ OD PLN* A DŻAKARTA OD PLN* A ENTEBBE OD PLN* A HO CHI MINH OD PLN* A HONG KONG OD PLN* A JOHANNESBURG OD PLN* A KAPSZTAD OD PLN* A KOLOMBO OD PLN* A KUALA LUMPUR OD PLN* A LAGOS OD PLN* A MALEDIWY OD PLN* A MANILA OD PLN* LAST MINUTE: WCZASY w Tunezji Terminy 7 dniowe od A MAURITIUS OD PLN* A MELBOURNE OD PLN* Cen obejmuje: przelot smolotem,7 noclegów, WCZASY n Fuerteventurze Terminy 7 dniowe od Cen obejmuje: przelot smolotem, 7 noclegów, WCZASY w Egipcie Terminy 7 dniowe od Cen obejmuje: przelot smolotem, 7 noclegów, WCZASY n Grn Cnrii terminy 7 dniowe od Cen obejmuje: przelot smolotem, 7 noclegów, A NAIROBI OD PLN* A OSAKA OD PLN* A PEKIN OD PLN* A PERTH OD PLN* A PHUKET OD PLN* A SESZELE OD PLN* A SEUL OD PLN* A SINGAPUR OD PLN* A SYDNEY OD PLN* A SZANGHAJ OD PLN* A TOKIO OD PLN* A Przybliżon cen biletu brutto w obie strony, zleżn od dostępności miejsc, terminu podróży orz sposobu i czsu dokonni rezerwcji. A Sprzedż tylko do r., wyloty r. A Mogą obowiązywć dodtkowe wrunki. A AEROFŁOT - WIELKA PROMOCJA DO USA!!! A NOWY JORK OD PLN* A LOS ANGELES OD PLN* A Przybliżon cen biletu brutto w obie strony, zleżn od dostępności miejsc, terminu podróży orz sposobu i czsu dokonni rezerwcji. A Sprzedż tylko do r., podróż do r. A Mogą obowiązywć dodtkowe wrunki. A TANIE LINIE LOTNICZE Wizz Air, Rynir, Esyjet, Norwegin, AerLingus, Jet2.com, Germnwings i inne. REZERWACJA TYLKO 40,-zł, ODPRAWA ON-LINE GRATIS. A REZERWACJA HOTELI I WYNAJEM SAMOCHODÓW NA CAŁYM ŚWIECIE A BILETY PROMOWE PŻB, Unity Line, Eurotunel, Irish Feries, Anek Lines, Bleri, Fjord Line, Color Line, Polferries, TT-Line, Viking Line, Scnd Line. A ORGANIZACJA WYJAZDÓW BIZNESOWYCH, konferencje, sympozj, INCENTIVES. FERIE ZIMOWE WCZASY n Cyprze terminy 7 dniowe od Cen obejmuje: przelot smolotem, 7 noclegów, WCZASY we Włoszech-NARTY terminy 7 dniowe od Cen obejmuje: 7 noclegów, zkwterownie w hotelu PREMIERA LATA 2015 WCZASY n MALCIE Terminy 7 dniowe od Cen obejmuje: przelot smolotem, 7 noclegów, WCZASY w ALBANII Terminy 7 dniowe od Cen obejmuje: przelot smolotem, 7 noclegów, WCZASY w BUŁGARII Terminy 7 dniowe od Cen obejmuje: przelot smolotem, 7 noclegów, A PIASTUŚ OFERTA WYCIECZEK SZKOLNYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH, ZIELONE SZKOŁY NA ROK SZKOLNY Specjln ofert dl grup nuczycielskich!!! - tel A TURYSTYKA GRUPOWA dl firm z progrmem integrcyjnym, min.: Pieniny, Zkopne, Kotlin Kłodzk, Wrszw, Krków itp. A Wyjzdy zgrniczne: WŁOCHY- Rzym, Wenecj, WĘGRY - Budpeszt, CZECHY Morwski Krs, Prg, AUSTRIA Wiedeń, Dolin Wchu, LITWA - Wilno, UKRAINA Lwów, NIEMCY Zmki Ludwik Bwrskiego, Berlin, Drezno, FRANCJA Pryż, Zmki nd Lorą, BENELUKS Amsterdm, Bruksel itp. - tel A KARTY EURO<26 dl wszystkich 5-30 roku życi!, cłoroczne ubezpieczenie KL, NW, zniżek w Polsce i w Europie, orz Krty Plnet Młodych dl osób do 39 lt. A WYNAJEM AUTOKARÓW: miejsc, njnowsze komfortowe utokry SETRA. sindbd smolotem A LAST MINUTE SAMOLOTEM A FUERTEVENTURA 3*ALL, 7 dni od 1499zł r. A Cypr 3* HB, 7 dni od899 zł A KENIA 4*HB, 7 dni, od 4372 zł r. A MAROKO 3* HB, 7 dni od 1365 zł A MADERA 3* BB, 7 dni od 1699zł A LATO SAMOLOTEM A GRECJA KRETA 3* BB, 7 dni od 1299 zł A TURCJA 4* ALL, 7 dni od 1493 zł A BUŁGARIA 3* ALL, 7 dni od 1349 zł Więcej informcji o wszystkich ofertch i zgłoszeni: A Włochy-Klbri 3* HB, 7 dni od 1859 zł A Gruzj 3* ALL, 7 dni od 1944 zł A Albni 3* BB, 12 dni od 929 zł lmtur A Już są ktlogi Almturu z ofertmi: koloni, obozów młodzieżowych, wycieczek i wczsów n LATO Tylko terz njniższe ceny. A Promocj wycieczek FIRST MOMENT - do 25 % zniżki do 15 LUTEGO. Gwrncje njniższej i niezmienności ceny. Zliczk tyko 15 %. A FIRST MOMENT: Krin Fiordów: Dni, Szwecj, Norwegi - 9 dni, 2 posiłki, wyjzd z Opol, cen od zł. A FIRST MOMENT: Mgiczne Zkątki Błknów: Serbi,Kosowo, Mcedoni - 9 dni, 2 posiłki, wyjzd z Opol, cen od zł. A FIRST MOMENT: Ndbłtyck Przygod: Litw, Łotw, Estoni, Finlndi, Rosj - 8 dni, śnidni, wyjzd z Opol, cen od 1.545zł A FIRST MOMENT: Królewskie Rezydencje: Berlin, Poczdm, Drezno - 5dni, śnidni, wyjzd z Opol, cen od 775 zł. A FIRST MOMENT: Pryż n Wesoło - Disneylnd i Asterix - 6 dni, śnidni, wyjzd z Opol, cen od zł. A FIRST MOMENT: Pryż i zmki nd Lorą - 7 dni Chmbord, Chenonceu, Ambois, Clos Luce, śnidni, wyjzd z Opol, cen od 1275 zł. A FIRST MOMENT: Zmki Ludwik II - Austri, Niemcy - 7 dni, 2 posiłki dziennie, wyjzd z Opol, terz njtniej, cen od 1350 zł. A FIRST MOMENT: Wycieczki do Włoch: Wenecj - Sn Mrino - Asyż - Rzym - Wtykn - Florencj - Piz, do wybory 22 terminy wycieczek, cen od 975 zł. A FIRST MOMENT: Wycieczki do Włoch: Wenecj - Sn Mrino - Asyż - Rzym - Wtykn - Cpri - Pompeje - Florencj, do wybory 22 terminy wycieczek, cen od zł. A Nowe progrmy pielgrzymkowe: do Rzymu i Sn Giovni Rotondo, do Lourdes, do Ftimy, do Medjugorie orz do Ziemi Świętej. Zprszmy po ktlog z pełną ofertą pielgrzymek. A Nowe progrmy wyjzdów kulinrnych - Podróże ze smkiem: Czechy, Austri, Węgry, Chorwcj, Turcj, Frncj orz Włochy. Zprszmy po ktlog z pełną ofertą podróży dl smkoszy. A Bilety lotnicze wszystkie linie, njniższe ceny. Tnie linie lotnicze i rezerwcje prkingów przy lotniskch. A REZERWACJE HOTELI, wypożyczlnie smochodów, trnsfery n cłym świecie. Świdczymy pełen zkres usług turystycznych. Wynjem komfortowych utokrów. A WIZY CAŁY ŚWIAT - turystyczne i służbowe, m.in.: Rosj, Arbi Sudyjsk, USA. Pełn obsług delegcji zgrnicznych - rezerwcje hoteli, ubezpieczeni, przeloty. Wizy turystyczne i biznesowe do Chin. A Zorgnizujemy kżdą imprezę n zbiorowe zmówienie. Bogt ofert krjowych i zgrnicznych wycieczek szkolnych i zielonych szkół. Imprezy integrcyjne dl zkłdów prcy. A Pełn ofert dostępn n stronie: super ofert podróżuj z A Zprszmy również do nszego biur Almtur w Lublińcu ul. Kilińskiego 6, tel Pełn ofert, ktulne promocje, oferty Lst Minute n www. ikr.info.pl. A N życzenie przygotujemy klkulcje dowolnego wyjzdu dl Pństw rodziny: tel lub lmtur.pl. Zprszmy do biur po ktlogi z pełną ofertą ul. Ozimsk 26. P O

15 Now Trybun Opolsk Plebiscyt//15 Zwycięzcyregionlninszejkcji! A Wołczyn, domexpo i Sylwi Schymnietz wygrli wojewódzki etp plebiscytu Świeć się. Nsz plebiscyt AnnGrudzk W piątek zkończyliśmy wojewódzki etp plebiscytu Świeć się z Energą i Nową Trybuną Opolską. Z cłej Polski zgłosiło się228miejscowości,wtym9 z województw opolskiego. O tytuł njpiękniej oświetlonego wlczyły zciekle i do smegokońc.ostteczniezwyciężył Wołczyn. - Udził w plebiscycie zproponowłnjednejznrdnsz burmistrz.pomyśleliśmy,żewrto wystrtowć, zwłszcz że pieniądze z ngrody możn przekzćncelchryttywny opowid Bożen Grbs, kierownik refertu rozwoju gospodrczego, promocji i integrcji europejskiej.-wtedyjeszczenie mrzyliśmy o zwycięstwie od smego początku chodziło nm o dobrą zbwę. Zczęło się od tego, że urzędnicy, którzy mją psję fotogrficzną, mieli wykonć zdjęci nocnego Wołczyn, wspomógł ich profesjonlny fotogrf. - Wyszły świetne ujęci, więc się zgłosiliśmy i zczęło sięgłosownie.kżdydzień zczynł się i kończył w nszym urzędzie od sprwdzeni liczby głosów. Do udziłu w plebiscycie zchęcliśmy nszych mieszkńców n stronie mist i n profilu fcebookowym, dodtkowo wysyłliśmymiledowszystkich jednostek gminy, do szkół i orgnizcji pozrządowych mówi Bożen Grbs. Trzeb powiedzieć, że Wołczyn był w czołówce głosowni od smego początku. Przez cły okres trwni plebiscytu ścigł się z Nysą, któr deklrowł, b N oświetlenie domexpo zużyto pond 50 km lmpek, przy glerii powstł też mgiczny ls stlktytów. że zmierz powtórzyć sukces zpoprzedniegorokuiznówreprezentowć województwo opolskie w ogólnopolskim etpie plebiscytu. - Brdzo się cieszymy, zwłszcz że jest wiele mist inwestującychogromnepieniądze w świąteczne dekorcje.mypostwiliśmynproste i energooszczędne oświetlenie.sprzętagd,któryjest ngrodą w plebiscycie, przekżemy potrzebującym. Zwycięstwomdlnschrkternie tylko prestiżowy,le przede wszystkim chryttywny dodje Jn Leszek Wiącek, burmistrz Wołczyn. W ktegorii n njpiękniej oświetlonąglerięzwyciężył domexpo. I tu rywlizcj był zcięt, bo o mino njpiękniej rozświetlonej glerii biły się tkże Odrzńskie Ogrody. Trzebpowiedzieć, żespecjliściodoświetlenidomexpobrdzo się postrli. N roziskrzeniegigntprzyul. Kępskiej zużytopond50kmlmpeki2 tys. bombek! Powstł tm tkże żyw szopk i niezwykły ls stlktytów. - To dl ns wielkie wyróżnienie. Zuwżyliśmy, że klientom brdzo podobją się nsze dekorcje, czego odzwierciedleniem jest wynik w plebiscycie podkreśl Adm Kubicki z domexpo. Zdjęci wszystkich mist i glerii, które zgłosiły się do nszego plebiscytu, możn oglądć n: /swiecsie. Pomysłodwcą i głównym sponsoremkcji Świećsię jestgrupenerg,którzpewni energię elektryczną dlpond2,9mlnklientów, gospodrstw domowych i firm wpolsce. FOT. PAWEŁ STAUFFER b Wołczyn zprezentowł w tym roku nowe świąteczne oświetlenie. Rynek pokrył się elegnckimi ledowymi lmpkmi, które tworzą niezwykłą zimową tmosferę. Lureci etpów regionlnych w plebiscycie Świeć się Mist, któreprzechodzą doetpuogólnopolskiego: Woj.pomorskie:Gdyni Woj.śląskie:Bielsko-Bił Woj. łódzkie: AleksndrówŁódzki Woj. lubelskie:lublin Woj. młopolskie:szczwnic Woj.dolnośląskie:Legnic Woj. wielkopolskie:wrześni Woj. świętokrzyskie: Skrżysko-Kmienn Woj. lubuskie:młomice Woj. kujwsko- pomorskie: Inowrocłw Woj.zchodniopomorskie: Połczyn-Zdrój Woj.podkrpckie:Rzeszów Woj. opolskie:wołczyn Woj. podlskie: BielskPodlski Woj. wrmińsko-mzurskie: Brtoszyce Woj.mzowieckie: Rdom Gleriehndlowe, któreprzechodzą doetpuogólnopolskiego: Woj. pomorskie: GleriRivierw Gdyni Woj.śląskie: CentrumHndloweGeminiPrk wbielsku-biłej Woj.łódzkie:Mnufktur włodzi Woj.lubelskie: AtriumFelicity wlublinie Woj. młopolskie: GeminiPrkTrnów Woj. dolnośląskie: GleriCuprumArenLubin Woj.wielkopolskie: PoznńCityCenter Woj.świętokrzyskie: PsżŚwiętokrzyskiwKielcch Woj.lubuskie: FocusMllZielonGór Woj. kujwsko-pomorskie: CentrumHndloweRondo wbydgoszczy Woj. zchodniopomorskie: CentrumGlxySzczecin Woj. podkrpckie: GleriSnowwPrzemyślu Woj.opolskie: CentrumBudownictw iwyposżeniwnętrzdomexpo Woj.podlskie: GleriAtriumBiłwBiłystoku Woj. wrmińsko-mzurskie: CentrumHndloweCrrefour wolsztynie Woj. mzowieckie: SontPrkwSochczewie FOT. ARCHIWUM UM WOŁCZYN Mł Amelk ujęł internutów Autorką zwycięskiego zdjęci w konkursie dl Czytelników jest pni Sylwi Schymnietz.- Fotogrfi jest moj psją. Kochm robić zdjęci- opowid. Konkursowe ujęcie zrobił córeczce Amelii podczs świątecznej sesji. Pni Sylwi od początku był jedną z fworytek nszego konkursu.- Wygrn mnie zskoczył, le i niezwykle uszczęśliwił- mówi. Zdjęciznszegoregionu, którekpitułzkwlifikuje doetpuogólnopolskiego, opublikujemywewtorek. b Pni Sylwi uwielbi robić zdjęci dzieciom, bo są nturlne. FOT. SYLWIA SCHYMANIETZ ŚwiećsięzEnergąiNowąTrybunąOpolską Trwplebiscyt Świećsię zenergąinowątrybunąopolską! Wdrugimetpiewybiermy njpiękniejoświetlonenświęt mistoorznjłdniejsząglerię hndlowąwpolsce. Zzwycięstwowogólnopolskim finlemistozdobędziesprzęt owrtości10000zł. Gleri, któr wygrłwetpiewojewódzkim wnsujedofinłu, wktórymngrodąbędziewizytutobusuplnet Energii. W konkursie fotogrficznym szukmy mistrzów gwizdkowej fotogrfii, którzy n zdjęcich njlepiej uchwycili świąteczny klimt. Wogólnopolskimfinledowygrni m.in. zproszenienwrszttyfotogrficznezeznnąfotogrflidiąpopielwhoteluspadrireneriswzgórzdylewskie. Głosowć możn n stronch nszego serwisu Informcji o kcji Świeć się z Energą udziel Krzysztof Zlewski: tel , e-mil: Pomysłodwcą i głównym sponsorem kcji Świeć się jest Grup Energ, któr zpewni energię elektryczną dl pond 2,9 mln klientów, gospodrstw domowych i firm wpolsce.

16 16// Krzyżówk Now Trybun Opolsk Literyzpólponumerownychod1do34utworząrozwiąznie myślarystoteles. ROZWIĄZANIE: NIE POZNAMY PRAWDY, NIE ZNAJĄC PRZYCZYNY.

17 Now Trybun Opolsk Informtor//17 Krzyżówk codzienn nr 346 Poziomo: 3. wyrwnzmurwy boisk, 7.powstjeziskry, 8. gospodrz z dwnej wioski, 9.instrumentmuzycznyzgryfem, 10.dzielonynczworo, 11.skłdnikbenzyny, 14. biłoszry koń, 15. kr dl dzieck, 18. gruby kij, 19. Przemysłw, pokonł Gołotę w pokzowej wlce, 21. mły pudelek, 22.winozWęgier, 23. dwne filmy bez głosu. Pionowo: 1. rtyst operowy, 2. sportowiec wkimonie, 3.tnecznynprkiecie, 4.crRosji, zmienił krjwmocrstwo, 5.piękny, rsowykoń, 6.EifflwPryżu, 8.jedendozkochni, 12. trwwbutelce wódki, 13.zprzecznie wszystkiemu, 14.ilew, iczłowiek, 16. biłedlniewidomych, 17.uroczystpieśńreligijn, 20.mknieposzosie. Rozwiąznienr345: WAŻNETELEFONY Pogotowi:Rtunkowe 999;Strżpożrn 998;Policj 997;Strżmiejsk 986;Energetyczne 991;Gzowe 992; Wodociągowe 994 CiepłowniczeECOSA ; Opiekuńcze ; CentrumPowidminiRtunkowego 112 APTEKIDYŻURUJĄCE WOpolu AptekOzimsk ul.ozimsk19, tel (wgodz.7-23) AptekAlejWitos ul.trnopolsk2,tel (wgodz.6-23) Ndobreinzłe ul.krkowsk44, tel (cło-dobowo) Niemodlińsk ul.niemodlińsk54, tel (wgodz.7-22) Wwojewództwie Brzeg ul.trzechkotwic11o,tel Głubczyce Powstńców11A/1, Głuchołzy-St.Wyszyńskiego1, Grodków 10bm.:Rynek13-14, bm.:ul.Sienkiewicz4, Kędzierzyn Koźle 10bm.:Chrobrego8, bm.:ArkiBożk2, Kietrz WojskPolskiego1d, Kluczbork 10bm.:Słowckiego2, bm.:Grunwldzk20, Krpkowice 10bm.:Ks.Koziołk20, bm.:Dmrot2, Nmysłów 10bm.:Sikorskiego12, bm.:Krkowsk5, Nys Mrcink10, Otmuchów Krkowsk14, Pczków Wrocłwsk2, StrzelceOpolskie 10b.:B.Chrobrego1, bm.:Jordnowsk1, Wołczyn ul.dworcow9,tel Zdzieszowice Góryśw.Anny, KONCERT TEATRY OpolskiTetrLlkiiAktorim.A.Smolki (Opole,ul.Kośnego1,tel ) sobot godz Liścikinwitr (Młscen) KINA Opole Helios FilhrmoniOpolsk(Opole,ul.Krkowsk 24,tel ) sobotiniedzielgodz GlNoworoczn.Wykonwcy:FilhrmonicyOpolscy,BrtoszŻurkowski-dyrygent,MrtynCymermn soprn,krolkozłowski-tenor.wprogrmie:dynstistrussów Dziełwszystkie,(Slkoncertow) Tetrim.J.Kochnowskiego(Opole,pl.Tetrlny) sobotgodz PulPörtner Szlonenożyczki (DużScen) Exodus:Bogowieikrólowie (USA/Hiszpni,drmt) 3D,npisy-18.00,21.00;2D, npisy 15.30;3D,dubbing 12.00,15.00;2D,dubbing Uprowdzon3 (Frncj,thriller) 10.45, 13.15,18.30,20.45 Foxctcher (USA,drmt) 11.00,17.45,20.30 Wielkieoczy (USA,drmt) Pddington (Frncj/Knd,komedi) 10.15,11.00,13.00,15.15,17.30 Pnizprzedszkol (Polsk,komedi) Nocwmuzeum.Tjemnicgrobowc (USA,komedi) dubbing 13.45,15.45 Hobbit:BitwPięciuArmii (USA,przygodowy) 3D,dubbing 11.00,17.00;2D,dubbing 12.30;3D,npisy 14.00,20.00;2D,npisy KrólowŚniegu2 (Rosj,nimowny) Kędzierzyn-Koźle Chemik Pddington (Frncj/Knd,komedi) sob.14.30,16.15,nd.10.30,12.15 Hobbit:BitwPięciuArmii 3D(USA,przygodowy) dubbing Uprowdzon3 (Frncj,thriller) Helios Exodus:Bogowieikrólowie (USA/Hiszpni,drmt) 3D,npisy 18.00,21.15;3D,dubbing 12.00;2D,dubbing 19.30;2D,npisy Uprowdzon3 (Frncj,thriller) 16.30, 19.00,21.15 Hobbit:BitwPięciuArmii (USA,przygodowy) 2D,npisy 18.30;3D,npisy 21.30;2D, dubbing 10.30;3D,dubbing Nocwmuzeum.Tjemnicgrobowc (USA,komedi) 11.45,14.00,16.15 Pnizprzedszkol (Polsk,komedi) Pddington (Frncj/Knd,komedi) 10.00,11.15,13.00,15.15,17.30 KrólowŚniegu2 (Rosj,nimowny) Twierdz Pddington (Frncj/Knd,komedi) 14.30,16.15 Wielkieoczy (USA,drmt) 18.00,20.00 Nys CinemN3D Exodus:Bogowieikrólowie (USA/Hiszpni,drmt) 2D,npisy sob.11.30;2d,dubbing 14.00;3D,dubbing ;3D,npisy Uprowdzon3 (Frncj,thriller) 13.45, Hobbit:BitwPięciuArmii 3D (USA,przygodowy) dubbing sob.10.00,17.45, nd KrólowŚniegu2 3D(Rosj,nimowny) Pddington (Frncj/Knd,komedi) dubbing sob.9.45,16.00,nd RELAKS Krytpływlni Akwrium (Opole,ul.Ozimsk48b,tel ) duż nieckczynnwsobotęiniedzielęwgodz.6-22, młnieckczynnwsobotęwgodz.6-9,11-15 i17-22,niedzielwgodz.6-9,12-15i17-22 Krytpływlni WodnNut (Opole,ul.Prószkowsk96,tel ) przerwtechniczn,bsennieczynny do Ogródzoologiczny (Opole,ul.Spcerow10,tel ) czynnywgodz.9-15 SztuczneLodowisko Toropol (Opole,ul.Brlickiego13,tel ) śliz- gwkiogólnodostępnewsobotęwgodz , , i ,nie- dzielwgodz , i Nie strch umrzeć strch umierć W smutku przyjąłem widomość, że zmrł niestety już w tym nowym roku wspniły Człowiek, bliski Przyjciel i Koleg Zbigniew Krzyżowski Żonie, Rodzinie i Bliskim wyrzy wielkiego żlu i współczuci skłd Zygmunt Jnków z Rodziną P A Koleżnce Jolncie Mucyn-Skotnicznej wyrzy szczerego żlu i głębokiego współczuci z powodu śmierci Teściowej skłdją Koleżnki z Lbortorium Bdń Klinicznych P A Pni Adrinie Hsterok wyrzy szczerego współczuci z powodu śmierci Teści skłdją Strost Opolski Henryk Lkw i prcownicy Strostw Powitowego w Opolu,,W nszych sercch pozostnie nm on n zwsze Z głębokim żlem zwidmimy, że w dniu 5 styczni 2015 r. odeszł od ns nsz njdroższ Mm Krystyn Rogcz Msz żłobn zostnie odprwion w kościele bł. Czesłw w dniu 13 styczni 2015 r. o godz Ceremoni pogrzebow odbędzie się o godz n cmentrzu Opole-Półwieś. Pogrążon w ogromnym smutku Rodzin P A P A PROMOCJA W dniu 7 styczni 2015 roku zmrł w wieku 81 lt Nsz njukochńsz Mm, Bbci, Teściow Agnieszk Ants P A Msz żłobn w kościele prfilnym pw. św. Michł w Opolu - Półwsi dni 10 styczni 2015 r. o godz Ceremoni pogrzebow odbędzie się po mszy żłobnej n nowej części cmentrz komunlnego Opole - Półwieś o godz O czym zwidmiją pogrążeni w głębokim smutku i żłobie Synowie z Rodzinmi Nekrologi i kondolencje Biuro Ogłoszeń Opole, ul. Powstńców Śl. 9 Tel , 524, 526 Fx pon. - pt. godz p01 REDAKTORPROWADZĄCYWYDANIE Ryszrd Rudnik REDAKCJA ul. Powstńców Śląskich 9, Opole tel (centrl) fx e-mil: Redktornczelny Krzysztof Zyzik, tel (sekretrit) Wydwcy Ryszrd Rudnik tel ; Bogusłw Mrukot tel ; Młgorzt Kroczyńsk tel DZIAŁY: MiejskiRobert Lodziński tel Sportowy Romn Stęporowski tel./fx Terenowy Mgdlen Żołądź tel Łącznościzczytelnikmi Ann Wyspińsk tel Online: Tomsz Wróblewski tel BRZEG, NAMYSŁÓW ul. Chrobrego 33, Brzeg Jrosłw Stśkiewicz tel STRZELCE OPOLSKIE, KRAPKOWICE ul. MrkPrwego11, StrzelceOpolskie Rdosłw Dimitrow tel NYSA, PRUDNIK Rynek 36c, Nys Krzysztof Struchmnn tel OLESNO, KLUCZBORK ul.wolności8,46-300olesno Mirosłw Drgon tel KĘDZIERZYN-KOŹLE,GŁUBCZYCE l. Jn Pwł II 36, Kędzierzyn-Koźle Tomsz Kpic tel MrketingKrzysztof Gronowicz tel ReklmMriusz Piotrowski Biuroogłoszeńul. Powstńców Śl. 9, Opole,tel , , tel./fx , Czynneodponiedziłkudopiątkuwgodz.8-16 Dziłdystrybucjiprenumert Prenumertę przyjmują oddziły RUCH SA, urzędy pocztowe i listonosze. DrukDrukrni Pro Medi Sp. z o.o Opole, ul. Skłdow4, Dyrektordrukrni MrcinWilczyński,tel WYDAWCAProMediSp.zo.o. ul. Powstńców Śląskich 9, Opole PrezesZrząduKrzysztof Krup tel (sekretrit) GrfikPiotrButlewski ProjektgrficznyTomsz Bocheński PolskieBdniCzytelnictw NkłdKontrolownyZKDP

18 18// Ogłoszeni Now Trybun Opolsk REKLAMA reklm ogłoszenie komunikt ogłoszenie drobne rtykuł sponsorowny ogłoszenie rekrutcyjne przetrg reklm w NTO P A Zmówisz: osobiście w Biurch Ogłoszeń nto e-milem: fxem: nr SMS-em tylko ogłoszeni drobne Wszelkie informcje dostępne pod numermi telefonów: , , Uwg! Telefonicznie ogłoszeń nie przyjmujemy. Cennik, regulmin, kontkt: znjdziesz n /reklm sprzedż A Łdowrk Zettelmeyer 1988r Łopt + Widły tel A Njwyższ jkość, opł przesiewny, trsport grtis. Opole , , budownictwo A Blchy dchowe, tel nieruchomości mieszkni - do wynjęci A Kwlerk Chmielowice Tel A Do wynjęci 2 pok. umeblowne, Dmboni, 1100zł + medi dziłki, grunty - sprzedm A Sprzedm 1,5 h gruntu, gm. Trnów Op., cen , tel A Sprzedm dziłkę budowlną w Gościejowicch k. Niemodlin wr. zbudowy, medi. Tel A Sprzedm dziłkę 12,66 r. Kdłub Turwski. Tel Cen 35zł /m do negocjcji. A Dziłk budowln 22 r, Mechnice k/opol. Tnio. Tel inne A Segment 150m2, hndel i biznes A rt 689 zł, A Kredyty pozbnkowe i z komornikiem , Sklep Kolekcjonerski - Numizmtyczny n psżu w Rel ul. Sosnkowskiego /od strony Medi/ Mrktu. W związku z likwidcją sklepu zprsz do 15 styczni 2015r. n wyprzedż towru! rolnicze A Kupię Ann, Bizon, sortownik C-330, MTZ-82, Zetory, Neptun, Kupię pole tel A URSUS fbryczny punkt sprzedży i skłdnic mszyn rolniczych w Oleśnie zprszm n promocję U ns kupisz njtniej Pn-Pt 8-16 Sb 9-13 Olesno ul.rolnicz 2, tel: , , A Skup zbóż odbiór minimum 12 ton, 77/ , A Promocj - nwozy zotowe i NPK, min. 12t, tel , A Łdowrk Ahlmnn 48KM A Sprzedm prosięt. Tel A Kupię zboż, gotówk A Jęczmień pszowy, pszenicę kupię. Odbierm włsnym trnsportem. Szybk płtność! Tel A Sprzedm prosięt Tel A Sprzedm siewnik Poznnik. Tel A Sprzedm Ursus C 360, Tel A Sprzedm Gruber 4m Rbe Werk, gregt Amzoni D7 4m uprwowo siewny, siewnik do burków Ru 6+1-rzędowy, przyczep 16 ton. Sdzrk, cyklop UHZ 750. Tel A Sprzedm prosiki 13 szt. Tel A Opryszkiwcze BURY, brony tlerzowe, miniłdowrki Striegel, ciągniki, rozrzutniki innne - fbrycznie nowe; Krchów 41 o/k-k tel trnsport Trnsport międzynrodowy * krjowy 1-25 ton (meble, smochody, drobnic) * ;77/ A NAJTANIEJ!!! TRANSPORT MEBLI MIENIA DO I Z NIEMIEC. 77/ A Przeprowdzki, tel A Regulrn lini OPOLE-WARSZAWA cen 55zł Zniżki ustwowe. Wynjem utokrów. Autokrowe linie międzynrodowe. BPiP Rivier tel A MILETRANS.PL - przewóz osób z dresu pod dres Polsk Niemcy - Holndi njlepsze ceny, monitory DVD dl psżerów tel motoryzcj osobowe A Peugeot 207 SW 2012r 1.6 diesel, tel A Opel Astr OPC 2008r. tel A Tylko pewne smochody 25 lt doświdczeni i zufni. Skupsprzedż DOR-IMP Bił k.prudnik tel dor-imp.com.pl A CORSA D 13r. 1.4benz. 11.tys km 5-drzwi gwrncj Opel, klimtyzcj system prkowni rdio cd szyberdch zł, OMEGA B 2.5benz. 96r. klimtyzcj, 3.900zł, BMW 318benz.+Gz 99r. klimtyzcj 9600zł. TEL busy, utobusy A CODZIENNIE Niemcy- Holndi przewóz osób z dresu n dres, nowe busy tel , inne kupię A Skup smochodów, gotówk od ręki z kżde uto. Oferujemy 200 ut n plcu w Opolu.Rty, zmin, tel , kom A KUPIĘ smochód osobowy lub dostwczy, ciągnik rolniczy, motocykl; stn, rocznik - obojętny, po wypdku, bez bdń techn., bez OC, odbiór włsnym trnsportem tel cłe opolskie A 126 po młym przebiegu kupię. Tel. 77/ wypożyczlnie A AUTOWYNAJEM Psst,Golf, Focus, Vito - od 40zł/dobę tel A AUTOWYNAJEM Osobowe 50zł/ dob, dostwcze 200zł/dob, utolwet 300zł/dob,, Izbicko tel txi ZTP-tnie TAXI*77/19622; *77/ , nr bezpłtny z kom. i stcjonrnego A Opolnie, ; bezpł. A Odr, tel , Njtniej. rozrywk Ośrodek Dwór Zwiszy Zprsz n cłoroczne promocje. Tel , prc ztrudnię w krju A Ztrudnię lkiernik. Tel A Poszukujemy kobiet do prcy w serwisie sprzątjącym n obiekcie produkcyjnym w Skrbimierzu. Prc trzyzminow od zrz. Tel z grnicą A Prc z grnicą w Monchium dl spwczy, elektronik-mechtronik- montż urządzeń wg plnów technicznych. Wymgny język Niemiecki. Dobre wyngrodzenie. tel: A Firm ESD (cert.7373) ztrudni do prcy z grnicą: elektromechników, elektroników, elektryków. Wymgn znjomość j. niemieckiego. Tel. 77/ , A ztrudnię kierowcę ktegorii C E tel A Niemieck firm ztrudni do regipsów. Tel zdrowie A ginekolog A-Z próżniowo STOMATOLOGIA- Multident- 6 dni Opole, Reymont 45, (k.szkoły), tel. 77/ A LASERMEDIC.PL żylki, brodwki. Włosy. Esperl. Znmion A Krdiolog Mtej EchoEkg A MEDREM-POLIKLINIKA konsultcje specjlistów, USG, UDP, dignostyk, gstroskopi,kolonoskopi,szczepieni, lbortorium, medycyn prcy, bdni kierowców Opole, Ktowick 55, 77/ , usługi A Cyklinownie , A Brmy grż. utomtyk A Dekrstwo, ciesielstwo Osusznie budynków, A Wideofil DVD. Przegrywnie n DVD. Tel A Tynki mszynowe, dociepleni, regipsy, tel A Remonty - wykończeniówk A Hki holownicze, części do przyczep bgżowych, bgżniki, boxy, łńcuchy. Prtyznck 65, Tel A Mlownie, remonty Tel A Usługi mlrskie i inne prce budowlne, wysok jkość usług, niskie ceny, krótkie terminy relizcji. Tel nuk A Fizyk, korepetycje mgr Tel REKLAMA P A O G Ł O S Z E N I E Zrząd Spółdzielni Mieszkniowej HUTNIK w Zwdzkiem ogłsz przetrg ustny n sprzedż nieruchomości gruntowej zbudownej, stnowiącej włsność Spółdzielni Mieszkniowej HUTNIK w Zwdzkiem, złożonej z dziłki nr 371/20 z mpy 1 o powierzchni 0,0253 h, obręb Zwdzkie, objętej księgą wieczystą nr OP1S/ /3, położonej w Zwdzkiem przy ul. Nowe Osiedle 2. Nieruchomość zbudown jest pwilonem hndlowym o łącznej pow. użytkowej 137 m². Przetrg odbędzie się w dniu 21 STYCZNIA 2015 r. o godz w siedzibie Spółdzielni przy ul. Opolskiej 61. Cen wywołwcz nieruchomości wynosi ,50 zł. Wdium dl nieruchomości przeznczonej do sprzedży ustlono w wysokości 10% ceny wywołwczej, czyli ,75 zł. Wdium nleży wpłcić w ksie lub n konto Spółdzielni njpóźniej do dni przetrgu do godz Szczegółowe informcje dot. przetrgu możn uzyskć w Spółdzielni Mieszkniowej HUTNIK w Zwdzkiem przy ul. Opolskiej 61, tel lub PROMOCJA Twoj szns n udny biznes! P d REKLAMA ZAMÓW OGŁOSZENIE DROBNE w WAŻNE! PREFIKS NTO MUSI ODDZIELONY SPACJĄ OD TREŚCI OGŁOSZENIA JEST TO WARUNEK KONIECZNY PRZYJĘCIA OGŁOSZENIA PRZEZ SYSTEM; MAX LICZBA ZNAKÓW rzem z preiksem, znkmi interpunkcyjnymi i spcjmi w obrębie jednego SMS- wynosi 160; TREŚĆ SMS-A nie może zwierć polskich znków (ą,ć,ę,ł,ń,ó,ś,ż,ź); TERMIN DRUKU nie później niż z 2 dni robocze od momentu otrzymni SMS- z potwierdzeniem przyjęci ogłoszeni do publikcji; n ogłoszeni do wydni piątkowego czekmy do środy do godz ; REGULAMIN zmieszczni ogłoszeń drobnych drogą SMS-ową dostępny jest n stronie Budownictwo Hndel i Biznes Kupno Motoryzcj osobowe Motoryzcj użytkowe Motoryzcj zbytkowe Motoryzcj uszkodzone Motoryzcj motocykle Motoryzcj ciężrowe, dostwcze Motoryzcj Motoryzcj Motoryzcj Motoryzcj Motoryzcj Motoryzcj Motoryzcj Motoryzcj busy, utobusy przyczepy, nczepy inne sprzedm inne kupię części, wyposżenie sprzedm części, wyposżenie kupię wypożyczlnie usługi drogą SMS-ową Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie drobne ukzło się w: wydniu zwykłym wyślij SMS n nr 7955 koszt jednej emisji 11,07 zł Dostępne rubryki: wydniu piątkowym, wyślij SMS n nr koszt jednej emisji 23,37 zł Motoryzcj inne Nieruchomości domy - do wynjęci Nieruchomości Nuk Nieruchomości domy - wynjmę Nieruchomości mieszkni - sprzedm Nieruchomości domy - zmienię Nieruchomości mieszkni - kupię lokle użytkowe Nieruchomości Nieruchomości mieszkni - do wynjęci - sprzedm Nieruchomości mieszkni - wynjmę Nieruchomości lokle użytkowe - kupię Nieruchomości mieszkni - zmienię lokle użytkowe Nieruchomości Nieruchomości domy - sprzedm - do wynjęci Nieruchomości domy - kupię Nieruchomości lokle użytkowe - wynjmę Otrzymsz njpierw potwierdzenie otrzymni przez ns SMS- i prośbę, by oczekiwć n jego kceptcję. Kolejnym SMS-em (po przenlizowniu przez ns ogłoszeni) otrzymsz potwierdzenie przyjęci ogłoszeni do publikcji. lokle użytkowe - zmienię Nieruchomości dziłki, grunty - sprzedm Nieruchomości dziłki, grunty - kupię Nieruchomości gospodrstw Nieruchomości grże Nieruchomości pośrednictwo Nieruchomości inne Prc ztrudnię w krju P A Treść przykłdowego sms-: NTO Sprzedm Opl Astre 1,6 NTO Sprzedm Opl Astre 1,6 Prc szukm Rolnicze Sprzedż Txi Trnsport Turystyk Usługi Zdrowie Zwierzęt Rośliny Ogrody

19 Now Trybun Opolsk Czy ud się zkończyć serię kolejnego rywl? Koszykówk ZwodnicyPogoniPrudnik wswoimkolejnymmeczuiligi zmierząsięwsobotęusiebie zzgłębiemsosnowiec. Początekspotkniogodz Wstrciuwhliprzyul.Łuczniczej n przeciw siebie stną sąsiedzi w tbeli. Po 14 kolejkchzgłębiejestósmezdorobkiem21punktów,nsz drużyn zjmuje 9. miejsce imojedenpunktmniej. W I rundzie Pogoń pokonł nwyjeździezgłębie62:55. Terzrywletojednkzupełnieinn drużyn. Gr brdzo dobrze, dowodem tego jest trwjąc serizwycięstw. Sosnowicznie mjąichpięćnkoncie.cociekwe, kiedy to tydzień temu do Prudnik przyjeżdżł Znicz Pruszków też mił serię pięciu zwycięstw, którąnszdrużyn brutlnie przerwł wygrywjąc różnicą 18 punktów(89:71). Wrto byłoby przerwć dobrą pssę kolejnego przeciwnik. W spotkniu ze Zniczem prudnicznie spisli się brdzo dobrze i jeśli z sosnowicznmi zgrjąnpodobnympoziomie będą mogli świętowć kolejny sukces. Wrtozwrócićuwgęnjeszcze jedną prwidłowość. Otóż Pogoń gr zwsze z tym smym zespołem, z którym kolejkę wcześniej mierzył się jeden z fworytów ligi - Stl Ostrów. Ostrowinie przegrli do tej pory cztery mecze n wyjeździe z: GTK Gliwice, Rosą II Rdom, Zniczem PruszkówitydzieńtemuzZgłębiemwSosnowcu.Kiedy Pogoń mierzył się później usiebiezzespołmizgliwic, Rdomi i Pruszkow, to z kżdym rzem wygrywł. Czyżby i terz t prwidłowość się sprwdził? Kibice zprudnikniemielibyzpewnością nic przeciwko temu. Sobotnie spotknie może mieć brdzo duże znczenie dl ukłdu tbeli w jej środkowej części n koniec fzy zsdniczej.wniejjestdużyściskikżde zwycięstwo jest brdzo wżne. Obecnie tylko punkt dzieli ósmezgłębieodjedenstej Astorii Bydgoszcz, przypomnijmy, że 8. lokt gwrntuje udził w fzie ply off, 11. ozncz konieczność gry w fzieplyoutoutrzymnie.dl Pogoniobtescenriuszesą możliwe. Dltego też ten mecz jest niezwykle istotny. Ob zespoły mją podobny potencjł, lewłsnhlidopingkibiców powinn pomóc nszej drużynie. - W pierwszych pięciu meczch rundy rewnżowej grmyzzespołmi,któreprzynszej solidnej grze jesteśmy wstniepokonć-mówitrener Pogoni Tomsz Michlk.- Ten początek rundy jest njwżniejszy. Zwycięstw pozwolą nm n nbrnie spokoju. Plnwięcjestjsny-pokonć Zgłębie, potem niżej sklsyfikowne w tbeli: SKK Siedlce,GKS TychyiAZS Poznń. MARCIN SAGAN Jest szns n powrót snjper do Kluczbork Piłk nożn - Podejmujemy powżne dziłni, żeby Piotr Giel ponownieunsgrł-mówidyrektor MKS-u Kluczbork Robert Płczkowski. Mjący 25 lt Giel spędził w MKS-ie tylko rundę wiosennąpoprzedniegosezonu,le pokzł się ze znkomitej strony.w14meczchzdobyłż12 goli i wlnie przyczynił się dotego,żenszzespółutrzymłsięwii lidze. Po niezwykle udnym okresie w Kluczborku przeniósł się do ligowego rywl- Zgłębi Sosnowiec. Tm jednk grł mło i jego kontrkt zostł rozwiązny. O możliwości jego ponownejgryspekulownojuż kilk tygodni temu, terz temt nbier relnych ksztłtów. Giel w formie z minionej wiosny byłby ogromnym wzmocnieniem MKS-u, który jesienią mił problem ze zdobywniem goli. ZMKS-emtrenujentomist dwóch 19-letnich brmkrzy. O Krystinie Pprockim(osttnio III-ligow Drwęc Nowe Misto Lubwskie) już pisliśmy. DrugimjestOskrPogorzelec. Minione 1,5 roku spędził on w II-ligowej Sirce Trnobrzeg, w której zliczył 15 meczów ligowych(pięć osttniej jesieni). Oprócz ewentulnych wzmocnieńw postci Giel i przynjmniejjednegobrmkrz możliwe są odejści. Tomszem Swędrowskim powżnie zinteresownjesti-ligow Olimpi Grudziądz. Jkub Grzegorzewski m ntomist ofertęzklubuzivliginiemieckiej. MARCIN SAGAN Hokej Drugi rz wsezonie zwodnicy Orlik Opole wygrli porzutch krnych wnowym Trgu. Dystns do zespołu z Oświęcimi się jednk nie zmniejszył. MrcinSgn PodhleN.Trg 2 (1, 0, 1, rz. krne 1) OrlikOpole 3 (2, 0, 0, rz. krne 2) Brmki: 0:1 Łymnski - 6., 0:2 Wirolinen - 10., 1:2 Różński - 20., 2:2 Gruszk Decydujący rzut krny - Nikiforov. Podhle: Rszk - Hverinen, Sulk, Gruszk, Dziubiński, Różński - Tomsik, Luck, Kmiecik, Bryniczk, Dmin Kpic - Łbuz, Imrich, Omeljnienko,Wronk,Michlski -Mrugł, Jśkiewicz, Wielkiewicz, Dniel Kpic, Olchwski. Trener Mrek Ziętr. Orlik: Murry - Kostek, Sordon, Szczurek, Szydło, F.Stopiński -Vlecko,M.Stopiński,Fbry, Korzeniowski, Łymnski - Bychwski, Sznotl, Wirolinen, Hrchrik, Nikiforov - Seminnikow, Obrł, Wójcik. Trener Jcek Szopiński. Sędziowł Pweł Breske (Jstrzębie);Kry: Podhle - 12 min, Orlik - 24 min;widzów 500. Podhlepokonne,le wygrłrównieżuni Wygrn z wyżej klsyfikownymrywlemnjegolodzieto sukces nszego benimink. Już w10.minprowdziłon2:0.njpierw brmkę strzelił Ukriniec Jewhen Łymnski, potem Rosjnin Stnisłw Wirolinen. Po zdobyciu gol Wirolinen zostł ukrny 10-minutow krą z niesportowe zchownie. Sędziowie nwet sprwdzli n video czy Rosjnin prwidłowo zdobyłgol.uznligo,leteżukrlinszegonpstnik. Kontktowy gol dl Podhl pdł 50 sekund przed końcem pierwszejtercji. Orlikwybroniłsię grjąctrzechnpięciu, lesekundępotymjknlódwróciłzłwki krrosjninnikitseminnikow dositkitrfiłjrosłwróżński. Wpierwszejidrugiejtercjimecz byłwyrównny.wtrzeciejzrysowłsięprzewggospodrzy,le zdołlitylkodoprowdzićdoremisuponowniegdynszzespółgrł wosłbieniu.potrzebnbyłwięc dogrywk, le nie przyniosł on rozstrzygnięci. Decydowćwięc musiłyrzutykrne.tęloterięorlikwygrłporzczwrtywsezonie (gorszybyłtylkorz). Ntrfienie DminKpicywpierwszejserii odpowiedziłwdrugiejameryknin Joseph Hrchrik. Rozstrzygnięcieprzyniosłdopieropiątseri. Nie trfił Dmin Tomsik, VldimirNikiforovwyszedłzwycięsko z rywlizcji z Ondrejem Rszką, choćwpierwszejseriinie potrfiłgopokonć. WygrnniepozwoliłOrlikowi przybliżyć się do uprgnionej 6. lokty djącej w drugiej części fzy zsdniczej prwo gry z zespołmi z górnej połówki tbeli. TkżeporzutchkrnychwygrłbowiemUniOświęcim.Wniedzielęn Toropolu ogodz To jest niemił niespodzink Piłk ręczn Nsz męsk kdr przygotowując się do mistrzostw świt przegrł wpierwszym meczu nturnieju w Oviedo z Norwegią Imprez w tej hiszpńskiej miejscowości jest dl biłoczerwonych osttnim sprwdzinem przed rozpoczynjącymi się w njbliższy czwrtek mistrzostwmi świt w Ktrze(pierwszy mecz zgrmy 16 styczni z Niemcmi). Oprócz nszej drużyny i Norwegów b Amerykński brmkrz Orlik John Murry zliczył kolejny świetny występ. W serii rzutów krnych dł się pokonć tylko rz. w Oviedo grją jeszcze Węgrzy i Hiszpnie. Piątkowe strcie było niedne dl nszej drużyny. Już doprzerwypodopieczniniemieckiego trener Michel Biegler przegrywli 11:16 słboprezentującsięzwłszcz w defensywie. Nie pomogł zmin w brmce, kiedy to w11.minsłwomirszmlzstąpił Mrcin Wichry. Zresztą niepogrłdługo,bow24.min zobczył czerwoną krtkę, gdy fulem powstrzymł kontrtk rywli. W drugiej połowie było niecolepiej.w50.minbyłotylko dl Norwegów, le meczorlikzunią.wrtoprzyjść iwspomócnszzespółwbezpośredniejwlceoszóstkę. Wyniki PodhleNowyTrg-OrlikOpole2:3 porzutchkrnych (1:2, 0:0, 1:0, rz. krne 1:2); PoloniBytom- NprzódJnów1:4 (0:1, 1:1, 0:2); UniOświęcim- GKSJstrzębie 3:2porzutchkrnych (1:1,1:0,0:1,rz.krne 3:1);CrcoviKrków-GKSTychy5:2 (1:2, 3:0, 1:0);GKSKtowice-KHSnok 4:9 (0:2, 1:4, 3:3). 1. KH Snok :68 2. GKS Tychy :77 3. GKS Jstrzębie :55 4. Crcovi Krków :81 5. Podhle Nowy Trg :67 6. Uni Oświęcim :86 7. Orlik Opole :99 8. Nprzód Jnów : Poloni Bytom : GKS Ktowice : kolejk (niedziel 11.01): Orlik - Uni (godz ), GKS Ktowice - GKS Tychy, GKS Jstrzębie - Crcovi, Poloni - KH Snok, Nprzód - Podhle. końcówk znów nleżł dozespołu ze Skndynwii. Skłd polskiej drużyny: Szml, Wichry- Bielecki 4 gole, Lijewski 4, Chrpkowski 2, Dszek1,Grbrczyk1,M.Jurecki 3, B. Jurecki 5, Msłowski 1, Szyb 1, Orzechowski, Rojewski, Syprzk 1, Wiśniewski 2. W drugim piątkowym spotkniu turnieju Hiszpnie pokonliwęgrów27-25.wsobotębiło-czerwoni zmierzą się z Węgrmi(godz ), wniedzielęzgrjązgospodrzmi(godz ). Trnsmisje spotkń w Polscie Sport. MARCIN SAGAN FOT. SŁAWOMIR JAKUBOWSKI Wskrócie Sport//19 FUTSAL Msit Berlnd gr w Puchrze Polski W sobotę wieczorem nsz beniminek I ligi z Komprchcic zgrwewrocłwiuzmiejscowym AZS-em w meczu I rundy Puchru Polski. Msit Berlnd jest fworytem strci z drużyną środowiskową, le nie może zlekcewżyć rywl. Jeśli nsz zespół wygr, towiirundzie(14lutego) zmierzysięzlepszymzpry GKSTychy(I lig)-chrobry Głogów(ekstrkls). (MS) SKOKI NARCIARSKIE Obj Polcy wystąpią w sobotę w konkursie W piątek n mmuciej skoczni Kulm w ustrickim Bd Mitterndorf odbyły się kwlifikcje do sobotniego konkursu. Wygrł je Słoweniec Jurij Tepes, który skoczył 207 m. Większość polskiej kdry ćwiczy w krju przed kolejnymi zwodmi Puchru Świt. N zwody w lotch pojechli tylko Aleksnder Zniszczoł ipiotrżył.objbezproblemu zkwlifikowli się do konkursu. Zniszczoł zjął w elimincjch 11. miejsce (192,5m),Żył12.(187m). (MS) BIATHLON Przyzwoity występ nszych zwodniczek Czeszk Veronik Vitkov wygrł w niemieckim Oberhofie sprintn7,5kmwzwodch Puchru Świt. Zdowolone zsiebiemogąbyćdwiepolki. Weronik Nowkowsk-Ziemnik mimo dwóch pudeł n strzelnicy zjęł 11. miejsce zestrtą47sekunddovitkovej. N 15. pozycji znlzł się Monik Hojnisz(52 sek. strty). Pozostłe Polki spisły się słbiej. Krystyn Guzik był 38., Mgdlen Gwizdoń 64., Krolin Pitoń 85. (MS) ŁYŻWIARSTWOSZYBKIE Czwórk powlczy w Czelbińsku W tym rosyjskim mieście odbędą się mistrzostw Europy w wieloboju. W polskiej kdrze n tę imprezę znleźli się: Ktrzyn Woźnik, Aleksndr Goss, Jn Szymński i Piotr Puszkrski. Sznsę n medl m prezentujący świetną formę w tym sezonie Szymński. W sobotę biegi n: 500i3000m(kobiety)orz 500 i 5000 m(mężczyźni). W niedzielę ntomist strty n1500i500mkobietorz 1500i10000mmężczyzn. (MS)

20 20// Now Trybun Opolsk Sport TV n weekend polecmy SIATKÓWKA Sob. g , Polst Sport AtomTrefl Sopot ImpelWrocłw Niedz. g , Polst Sport Politechnik Skr SKOKINARCIARSKIE PŚ Sob.g.13.55,TVP1,g.14,Eurosport konkurswbdmitterndorf Niedz.g.13.55,TVP1,g.14,Eurosport drugikonkurswbdmitterndorf BIEGINARCIARSKIE TOURDESKI Sob.g.15.30,Eurosport2,g.15.35,TVP2 biegkobietn10kmw VldiFiemme Niedz. g , TVP2 i Eurosport biegkobietn9kmnalpecermis JstrzębiepodziobłyZksę A W meczu 19. kolejki ekstrklsy sitkrze z Kędzierzyn-Koźl przegrli we włsnej hli z brązowymi medlistmi mistrzostw Polski 1:3. Psjonujący i zwycięski był tylko pierwszy set. Sitkówk RomnStęporowski NiepotrfiliśmyztrzymćMichłŁski oceniłtrenerzksy SebstinŚwiderski.-Rozbiłns zgrywką, nie znleźliśmy też sposobu n ztrzymnie go w tku. Niestety, od połowy meczumoizwodnicyzupełnie nie trzymli się tktyki. ZksniesprostłJstrzębiu iwprktycestrciłsznsenzkończenie fzy zsdniczej wczołowejczwórce.pozporżkąmrtwiprzedewszystkimpostw drużyny, któr z kżdym setem gsł, kłopoty kdrowe nie pozwlją n korekty w ustwieniu. Njbrdziejemocjonującybył pierwszy set zkończony porywjącą wlką n przewgi. Wojnęnerwówwygrligospodrze, kibiców w zchwyt wprowdziłlucsloh.brzylijczyk,który n początku sezonu deliktniemówiącniebłyszczł,tymrzem nie bł się ryzykownych zgrywek i dynmicznych tków.topojegozgrywcepiłk ztńczyłntśmieigościezmist zbudowć szybką kcję, musieliorgnizowćsięwtku. Zksmiłwięcczs,byodczytć zmiry rywli, ztrzymł Łskę i zyskł prowdzenie 27:26. Przyjezdni obronili trzy piłkisetowe, lewczwrtejpróbie Loh soczyście ztkowł. -Przegrliśmysetnwłsne życzenie oceniłbędącykpitnem zespołu gości Łsko, który b Mimo porżki zespołu z dobrej strony zprezentowł się Brzylijczyk Lucs Loh. Przyjmujący Zksy skończył decydujący tk I set. od drugiej odsłony błyszczł n prkiecie. Potem grliśmy niezwykle skoncentrowni i zsłużenie wygrliśmy nie popełnijąc tylu błędów co rywl. Goście przejęli kontrolę ndboiskowymiwydrzenimi. Przedewszystkimzncznieskuteczniejzgrywli, niepozwljącnszymzwodnikomnswobodnewyprowdzniekcji.już npoczątkudrugiegosetłsko trzy rzy upolowł grjącego n pozycji libero Krzysztof Zpłckiego, rz wykorzystł kontrę i goście objęli prowdzenie 6:1. Gospodrze nie potrfili odrobićstrt.wiiiseciedomincjjstrzębinbyłjeszczewiększ. Po stronie Zksy wciąż kulło przyjęcie, co nie pozost- włobezwpływunjkośćwy- prowdznych kcji. Od remisu 6:6 podopieczni Roberto Pizzy zczęliserimibudowćprzewgę,zdobywjącpunktyblokiem, w kontrze, czy po błędch kędzierzynin. FOT. KRZYSZTOF ŚWIDERSKI - Zwodnicy z Jstrzębi pokzlinmnszesłbości przyznł rozgrywjący Zksy Pweł Zgumny.- Zczęliśmypoprwnie, pierwszy set poszedł po nszej myśli, wyszrpliśmy zwycięstwo, le niestety później rywle zczęli grć lepiej zgrywką. My trochę gorzej spisliśmy sięwzgrywceiwtku. Zksstnęłjeszczedowlki, le mił ogromne problemy z kończeniem swych kcji. Wyrźnie słbnącego Dominik Witczk zstąpił Holender Ky vndijk,jednkniepoprwiłjkości w tku. Do pierwszej przerwy technicznej miejscowi kibicemoglijeszczemiećndzieję n wyrównną grę(7:8), jednkjużndrugiejlosymeczubyłyrczejrozstrzygnięte.wprwdziezwyniku11:16wieledrużyn wychodziło obronną ręką, lecz Zksbyłjużzupełniezgszon. - Nprzeciw siebie stnęły dw mocne zespoły, le widć, żesąoneobecnieninnymetpie ocenił Stephn Antig, selekcjoner reprezentcji Polski.- Ich gr będzie dużo ciekwsz w nstępnej fzie rozgrywek. Cieszę się jednk, że mogłem spotkć się z kilkom reprezentntmi. ZAKSAKĘDZIERZYN-KOŹLE-JASTRZĘBIE 1:3(29,-19,-16,-15) ZAKSA:Zgumny,Loh,Gldyr,Witczk,Kooy, Kźmierczk,Zpłcki(libero)-Abdel-Aziz,Rejno,vnDijk.TrenerSebstinŚwiderski. Jstrzębie:Msny,Gierczyński, Pjenk,Łsko, Quesque,Czrnowski,Wojtszek(libero)-Kosok, Popiwczk.TrenerRobertoPizz. Sędziowli: MrcinHerbikiTomszJnik(obj Wrszw);Widzów2700. Stlmusiwrócićdoswojejgry Sitkówk Pokrótkiej przerwie n I-ligowe prkiety wrc drużyn z Nysy. O przełmnie słbości z końc poprzedniego roku zgr wsobotę w Szczecinie. MinionyrokStlzkończył w kiepskich nstrojch. Wszk w czterech spotknich znotowłtylkojednąwygrną, ulegjąc niżej notownym zespołom z Krkow i Zwierci. W efekcie nie zmniejszył dystnsu do ścisłej czołówki, ncobyłogromnszns,bo wyprzedzjący ją rywle trcili solidrnie punkty. W efekcie podopiecznitrenerjnusz Bułkowskiego są n 6. miejscu, le mją tyle smo- 27punktów -coczwrtyzespółwtbeli. Do podium trcą ich pięć. - Nie tkiej końcówki roku się spodziewliśmy i mierzyliśmy zncznie wyżej- przyznje rozgrywjący Ptryk Szczurek.- Opnowł ns jkś niemoc,męczyliśmysięsmize sobą, z dużo pol zostwiliśmy rywlowi, le wyciągnęliśmy wnioski. Jesteśmy zmobilizowni i chcemy wrócić do swojej solidnej gry, któr pozwlł wygrywć. Jeszcze gorzej wygląd sytucj w Szczecinie, gdzie zgr nsz zespół. Espdon w pięciu spotknichwygrłtylkorz iz18punktmizjmuje10.loktę. Wydje się, że to idelny rywl dl Stli n przełmnie, le nsi sitkrze muszą być szczególnieskoncentrowni, bo chyb pewność siebie iw efekcie dziwnie słb gr już ich zgubił w strcich z niżej notownymi ekipmi. MARCIN SABAT Polskporzdrugiwfinle.WnimAgnieszk Rdwńsk i Jerzy Jnowicz zmierzą się z USA Tenis Nsz drużyn pokonł 2-1 Frncję w trzecim meczu grupowym rozgrywnego w ustrlijskim Perth Puchrze Hopmn. T imprez to nieoficjlne mistrzostwświtdrużynmiesznych. Strtujewnichosiempr. Polskgrporzdrugiitkjk roktemuzgrwfinle. Wówczs rywlem był Frncj i Rdwńsk z Grzegorzem Pnfilem tmten mecz przegrli. W nocy z czwrtku npiątekpolskiegoczsuzostł wzięty rewnż n Trójkolorowych.Podwóchwcześniejszych zwycięstwch z Austrlią 3:0 i Wielką Brytnią 2:1 biło-czerwonymwystrczłojednozwycięstwo w strciu z Frncją, by zjąć1.miejscewgrupieiwejść do finłu. W pierwszym meczu Rdwńsk uległ Alize Cornet 4:6, 6:2, 5:7 i gr w finle stnęł pod znkiem zpytni. W drugimmeczujnowicznszczęście pokonł BenoitPire6:4,7:6iwynikgrymiesznejniemiłjużzn- czeni.dltegoteżzdecydowno się n rozegrnie jednego set, wktórymnszprwygrł6:4 itymsmymwcłymmeczubyło2-1dlpolski. Finł z USA rozpocznie się w sobotę rno polskiego czsu. Ogodz.8.30Rdwńskzmierzy sięzeznkomitąserenąwillims. PotemmeczJnowiczzJohnem Isnerem, o godz strcie mikstów. Trnsmisj tych spotkńwpolsciesport.w27-letniej historiitejimprezydrużynmerykńsk grł 10 rzy w finle isześćrzywygrł. MARCIN SAGAN

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt?

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt? D y s k u s j smoleńsk jko nierozwiązywlny konflikt? Wiktor Sorl Michł Bilewicz Mikołj Winiewski Wrszw, 2014 1 Kto nprwdę stł z zmchmi n WTC lub z zbójstwem kżnej Diny? Dlczego epidemi AIDS rozpowszechnił

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie -isamopoczucie

Twoje zdrowie -isamopoczucie Twoje zdrowie -ismopoczucie Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Poniższ nkiet zwier pytni dotyczące Pn/Pni opinii o włsnym zdrowiu. Informcje te pozwolą nm zorientowć się, jkie jest Pn/Pni smopoczucie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

Kolor zielony oznacza zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat

Kolor zielony oznacza zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat LATO W KONSERWATORIUM 7 sierpni wrześni 0 Bezpłtne zjęci muzyczne, lekcje, wykłdy wrsztty, prezentcje instrumentów. Projekt dofinnsowny ze środków Urzędu Mist Poznni Zjęci i wrsztty pod nzwą LATO W KONSERWATORIUM

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat koncepcji pracy szkoły szkoły.

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat koncepcji pracy szkoły szkoły. Oprcownie ziorcze wyników nkiet przeprowdzonych wśród rodziców n temt koncepcji prcy szkoły szkoły. Termin i miejsce dń Zernie Rodziców dn. 22.09.2014r. Ankiet zostł oprcown w celu poznni opinii nuczycieli

Bardziej szczegółowo

Wnioskowa na kwota z Kontraktu w tys. PLN. Ogólna wartość projektu w tys. PLN. Wysokość wkładu własnego w tys. PLN 2 639,2 1 639,2 1 000,0

Wnioskowa na kwota z Kontraktu w tys. PLN. Ogólna wartość projektu w tys. PLN. Wysokość wkładu własnego w tys. PLN 2 639,2 1 639,2 1 000,0 Kontrkt Wojewódzki dl Województw Opolskiego n lt 2005 2006 - LISTA PROJEKTÓW Priorytet I Dziłnie 1.1 Unowocześnienie i rozbudow systemu ochrony zdrowi Nzw beneficjent Ogóln wrt wkłdu włsnego w Wnioskow

Bardziej szczegółowo

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności Sukcesy i wyzwni 2012 sprwozdnie z dziłlności Pln sprwozdni 1. Sytucj wyjściow zsoby i wyzwni n strcie 2. Zdni i cele co chcieliśmy osiągnąć 3. Dziłni i projekty co zrobiliśmy w 2012 4. Rezultty sukcesy

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka R E P U B L I K A C H O R W A C J I GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY LUDNOŚĆ (stn n dzień 31 mrc, n godz. 24:00) Formulrz P-1 Wszystkie dne zwrte w niniejszym formulrzu stnowią tjemnicę służbową i zostną wykorzystne

Bardziej szczegółowo

Droga Pani/Drogi Panie! Wakacje minęły szybko i znowu możemy się spotkać. oraz za zabawami z koleżankami i kolegami.

Droga Pani/Drogi Panie! Wakacje minęły szybko i znowu możemy się spotkać. oraz za zabawami z koleżankami i kolegami. KARTY PRACY 1 CZĘŚĆ KARTA PRACY NR 1 IMIĘ:... DATA: STRONA 1 1. Jkie są twoje oczekiwni i postnowieni związne z kolejnym rokiem szkolnym? Npisz list do nuczyciel, uzupełnijąc luki w tekście. miejscowość

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Alimentcyjnych i Dochodzeni Nleżności ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40;

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. - Jak rozwiązywać zadania wysoko punktowane?

INSTRUKCJA. - Jak rozwiązywać zadania wysoko punktowane? INSTRUKCJA - Jk rozwiązywć zdni wysoko punktowne? Mturzysto! Zdni wysoko punktowne to tkie, z które możesz zdobyć 4 lub więcej punktów. Zdni z dużą ilość punktów nie zwsze są trudniejsze, często ich punktcj

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zwsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU: progrm m być spójny z progrmem wychowwczym szkoły,

Bardziej szczegółowo

NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA. socjalizacja, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktura życia społecznego

NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA. socjalizacja, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktura życia społecznego NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA socjlizcj, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktur życi społecznego Autor: Elżbiet Czekj JEDNOSTKA i SPOŁECZEŃSTWO Człowiek jest istotą społeczną,

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó UCHWAŁA NR XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r. w sprwie zsd i trybu ustnowieni ngród i wyróżnień przez Gminę Misto Szczecin dl zwodników, trenerów i dziłczy orz ndwni tytułu Mecens Sportu.

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 r. Urząd Sttystyczny w Szczecinie Turystyk w województwie zchodniopomorskim w 2010 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, mj 2011 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 r. Województwo zchodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

Gra. The Antykoncepcja Game. Gra The Antykoncepcja Game rozpoczyna siæ od walki z plemnikami.

Gra. The Antykoncepcja Game. Gra The Antykoncepcja Game rozpoczyna siæ od walki z plemnikami. 2 Gr The Antykoncepcj Gme Gr The Antykoncepcj Gme rozpoczyn siæ od wlki z plemnikmi. Wcielj¹c siê w jedn¹ z wybrnych postci kobiecych toczymy zciek³¹ wlkê (strzelnkê) z tkuj¹c¹ nsz¹ komórkê jjow¹ chmr¹

Bardziej szczegółowo

MarekPorycki. Walka SAMBO. rosyjskisystemwalkiwręcz. opracowanienapodstawie. Борьба САМБО AnatolijaCharłampiewa

MarekPorycki. Walka SAMBO. rosyjskisystemwalkiwręcz. opracowanienapodstawie. Борьба САМБО AnatolijaCharłampiewa MrekPorycki Wlk SAMBO rosyjskisystemwlkiwręcz oprcownienpodstwie Борьба САМБО AntolijChrłmpiew Antolij Chrłmpiew urodził się 29 pździernik 1906 roku w Smoleńsku. Wielki rosyjski sportowiec smo, trener

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule Fizyk Kurs przygotowwczy n studi inżynierskie mgr Kmil Hule Dzień 3 Lbortorium Pomir dlczego mierzymy? Pomir jest nieodłączną częścią nuki. Stopień znjomości rzeczy często wiąże się ze sposobem ich pomiru.

Bardziej szczegółowo

O pewnych zgadnieniach optymalizacyjnych O pewnych zgadnieniach optymalizacyjnych

O pewnych zgadnieniach optymalizacyjnych O pewnych zgadnieniach optymalizacyjnych Spis tresci 1 Spis tresci 1 W wielu zgdnienich prktycznych brdzo wżne jest znjdownie optymlnego (czyli njlepszego z jkiegoś punktu widzeni) rozwiązni dnego problemu. Dl przykłdu, gdybyśmy chcieli podróżowć

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

guziny gwar i dialektów polskich nudle kónd Jak wykorzystać Mapę gwar i dialektów polskich na zajęciach? galanty

guziny gwar i dialektów polskich nudle kónd Jak wykorzystać Mapę gwar i dialektów polskich na zajęciach? galanty sie c dzi uk, b łch n be rw n r ysk r cz cz yć p iec przód wiel któr ysik ś t m l by k c tmk w u r si f k glnty p m guziny bin u sz n kónd ek cz ć y s k nudle gwr i dilektów plskich Jk wykrzystć Mpę gwr

Bardziej szczegółowo

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy 06 2.2 0. 6 5 el w Hot s r on W Shert Główne zgdnieni: Jonn Jrosz-Zugj JZP Kncelri Adwokck Jrosz-Zugj, Zij-Pisul, Zugj i Prtnerzy sp.p. Sylwester Ksprzewski Trnsportow Grup Dordcz Piotr Michłowski Kncelri

Bardziej szczegółowo

2014 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI

2014 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI 4 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni..................................... Ochron Środowisk............................... Ludność.........................................

Bardziej szczegółowo

ZADANIA OTWARTE. Są więc takie same. Trzeba jeszcze pokazać, że wynoszą one 2b, gdyż taka jest długość krawędzi dwudziestościanu.

ZADANIA OTWARTE. Są więc takie same. Trzeba jeszcze pokazać, że wynoszą one 2b, gdyż taka jest długość krawędzi dwudziestościanu. ZADANIA OTWARTE ZADANIE 1 DWUDZIESTOŚCIAN FOREMNY Wiemy, że z trzech złotych prostokątów możn skonstruowć dwudziestościn foremny. Wystrczy wykzć, że długości boków trójkąt ABC n rysunku obok są równe.

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofera

Wykład 6 Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofera Wykłd 6 Dyfrkcj Fresnel i Frunhofer Zjwisko dyfrkcji (ugięci) świtł odkrył Grimldi (XVII w). Poleg ono n uginniu się promieni świetlnych przechodzących w pobliżu przeszkody (np. brzeg szczeliny). Wyjśnienie

Bardziej szczegółowo

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO RELAKS" w Bełchatowie

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO RELAKS w Bełchatowie WLNE ZEBRNIE SPRWOZDWCZE RODZINNEGO OGRODU DZIŁKOWEGO RELKS" w Bełchtowie Sznown Pni Mrszłek l Bełchtów 31 mrzec r. Pni EW KOPCZ MRSZŁEK SEJMU W dniu 31 mrc roku n Wlnym Zebrniu Sprwozdwczym Rodzinnego

Bardziej szczegółowo

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Foli Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomic 254 (47), 117 122 Jolnt KONDRATOWICZ-POZORSKA ROLA KLIENTA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE podstwow chrkterystyk njwżniejszych instytucji Autor: Tomsz Mtyj Intytucje opisne w niniejszym oprcowniu: Wymir sprwiedliwości; Krjow Rd Sądownicz;

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe DRGANIA MECHANICZNE ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA. Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB

Materiały szkoleniowe DRGANIA MECHANICZNE ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA. Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB Mteriły szkoleniowe DRGANIA MECHANICZNE ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB 1. Wprowdzenie Drgnimi nzywne są procesy, w których chrkterystyczne dl nich wielkości fizyczne

Bardziej szczegółowo

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI 3 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS3.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni... Ochron Środowisk... Ludność... Budżet... Aktywność zwodow ludności...

Bardziej szczegółowo

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1 Rchunek mcierzowy Mcierzą A nzywmy funkcję 2-zmiennych, któr prze liczb nturlnych (i,j) gdzie i = 1,2,3,4.,m; j = 1,2,3,4,n przyporządkowuje dokłdnie jeden element ij. 11 21 A = m1 12 22 m2 1n 2n mn Wymirem

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna ANKIETA ZAŁĄCZNIK NR 1 Zwrcmy się z uprzejmą prośą o dokłdne przeczytnie i wypełnienie poniższej nkiety. Celem dni jest określenie czynników determinujących powrót do ktywności zwodowej osó w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI.

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI. Andrzej Żyłwski, Prezydent Wrszwskiej Wyższej Szkoły Njlepsze polskie Uczelnie/y według oceny Polskiej Komisji Akredytcyjnej W jednym z wywidów (Wprost nr 22/30mj/2011) przewodniczący Polskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

MAŁECKA-LIBERA. Zagłębianka Posłanka na Sejm RP Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. otwarcie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii

MAŁECKA-LIBERA. Zagłębianka Posłanka na Sejm RP Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. otwarcie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii INFORMATOR BEATY MAŁECKIEJ-LIBERY wrzesień 2015 m g m o p t l d O m o c ń k z s e i m i b ę ł g Z dr Bet MAŁECKA-LIBERA Zgłębink Posłnk n Sejm RP Sekretrz Stnu w Ministerstwie Zdrowi Sznowni Pństwo, uwżm,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 3 2. Pojęcie Relacyjnej Bazy Danych

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 3 2. Pojęcie Relacyjnej Bazy Danych PODSTAWY BAZ DANYCH Wykłd 3 2. Pojęcie Relcyjnej Bzy Dnych 2005/2006 Wykłd "Podstwy z dnych" 1 Rozkłdlno dlność schemtów w relcyjnych Przykłd. Relcj EGZ(U), U := { I, N, P, O }, gdzie I 10 10 11 N f f

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Nie myśl o perswazji k u c h n i a p r

c h n i a p r Nie myśl o perswazji k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r fot. Norbert Gjewicz, Studio Afn Kto uczestniczy w kursch z neuroingwistycznego progrmowni? Kżdy, kto w swojej prcy komunikuje się z kientmi, od tego, jk skutecznie n nich wpływ,

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Żak. Zapisane w genach. czyli o zastosowaniu matematyki w genetyce

Małgorzata Żak. Zapisane w genach. czyli o zastosowaniu matematyki w genetyce Młgorzt Żk Zpisne w gench czyli o zstosowniu mtemtyki w genetyce by opisć: - występownie zjwisk msowych - sznse n niebieski kolor oczu potomk - odległość między genmi - położenie genu n chromosomie Rchunek

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Ćwiczenie 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ 9.. Opis teoretyczny Soczewką seryczną nzywmy przezroczystą bryłę ogrniczoną dwom powierzchnimi serycznymi o promienich R i

Bardziej szczegółowo

Rekuperator to urządzenie

Rekuperator to urządzenie Rekupertor to urządzenie będące sercem cłego systemu wentylcji mechnicznej. Skłd się z zintegrownej obudowy, w której znjdują się dw wentyltory, w nszym przypdku energooszczędne. Jeden z nich służy do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usług oferowanych z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody prowadzonego pod adresem internetowym http://przygodynagrody.pl/ przez Annę Samson-Zoń działającą pod firmą Emotio

Bardziej szczegółowo

Lipiec, kanikuła, sezon ogórkowy.

Lipiec, kanikuła, sezon ogórkowy. www.fktybelchtow.pl e-mil: redkcj@fktybelchtow.pl Nr indeksu 334 545 ISSN 1425-1442 cen 2,00 zł (w tym 8% VAT) Dlczego nowy prezes PKS nie zostł wyłoniony w drodze konkursu, choć powinien? Trudne pytni

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy sektora rolno-spożywczego w województwie łódzkim

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy sektora rolno-spożywczego w województwie łódzkim Szkolnictwo zwodowe dl sektor rolno-spożywczego w województwie łódzkim dignoz potrzeb edukcyjnych Szkolnictwo zwodowe rynek prcy sektor rolno-spożywczego w województwie łódzkim Prognozy oprcowne w rmch

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 205/206 7 ogrm ofilkti jest dostosowny do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku 6-3 lt. Czs relizcji ogrmu: rok szkolny 205/206 I Obszry dziłń profilktycznych szkoły: bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 ZEZYTY NAUKOWE UNIWERYTETU ZCZECIŃKIEGO NR 424 PRACE INTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 MARIA MAKRI PRAWNOŚĆ FIZYCZNA I AKTYWNOŚĆ RUCHOWA KOBIET W WIEKU 20 60 LAT 1. Wstęp Dobr sprwność fizyczn jest

Bardziej szczegółowo

MASS MEDIA. opis zjawiska i głowne funkcje

MASS MEDIA. opis zjawiska i głowne funkcje MASS MEDIA opis zjwisk i głowne funkcje Autor: Krzysztof Trobisz Mss medi, środki msowego przekzu, środki komunikowni msowego - to według encyklopedycznej definicji instytucje i posidne przez nich urządzeni

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w Młopolsce Wydwc Urząd Mrszłkowski Województw Młopolskiego Deprtment Kultury, Dziedzictw Nrodowego i Turystyki

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam...

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam... U M O W A Zwrt w Pile w dniu. pomiędzy : Publicznym Przedszkolem Nr 12 w Pile ul. Rej 11, reprezentownym przez Brbrę Miszczk Dyrektor Przedszkol, zwnym dlej Zleceniobiorcą / Przedszkolem, rodzicmi/ opiekunmi

Bardziej szczegółowo

Obywatelska diagnoza dla miasta

Obywatelska diagnoza dla miasta Miesięcznik loklny nr 6/2013 (66) Obywtelsk dignoz dl mist 9 grudni rozpoczęło się głosownie n projekty zgłoszone w rmch budżetu obywtelskiego. Jego ide jest prost rtusz wydziel część budżetu, o którego

Bardziej szczegółowo

8 Kurier i n f o r m a t o r p o w i a t u l e g i o n o w s k i e g o

8 Kurier i n f o r m a t o r p o w i a t u l e g i o n o w s k i e g o 8 Kurier i n f o r m t o r p o w i t u l e g i o n o w s k i e g o i n f o r m t o r p o w i t u l e g i o n o w s k i e g o Kurier 9 R Grżyn Łgock-Dzideck Krzysztof Płciszewski Andrzej Kicmn P Jnusz Wnt

Bardziej szczegółowo

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY ZDROWIA

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY ZDROWIA Wyniki nkiety Pytnie n. 1: Czy istnieje duszpsterstwo służy zdrowi (duszpsterstwo socjlne, zespoły duszpsterskie, rd, kpelni, wolontrit )?. n szczelu prowincjlnym..... TAK NIE. n szczelu loklnym......tak

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obwodnicę tuż, tuż

Przetarg na obwodnicę tuż, tuż Miesięcznik loklny nr 2/2013 (62) Przetrg n obwodnicę tuż, tuż ISSN: 2084-1752 11 tysięcy podpisów i 4 lt strń zrobiły swoje. Zmówienie zostnie ogłoszone ld dzień. Jest się z czego cieszyć, le z otwrciem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowni o udzielenie zmówieni publicznego prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego o wrtości mniejszej niż kwoty określone n podstwie rt. 11 ust. 8

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Zadania. I. Podzielność liczb całkowitych

Zadania. I. Podzielność liczb całkowitych Zdni I. Podzielność liczb cłkowitych. Pewn liczb sześciocyfrow kończy się cyfrą 5. Jeśli tę cyfrę przestwimy n miejsce pierwsze ze strony lewej to otrzymmy nową liczbę cztery rzy większą od poprzedniej.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Iwon Slejko-Szyszczk ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Wprowdzenie Konflikty są nieodłącznym elementem funkcjonowni jednostek i zbiorowości w kżdym

Bardziej szczegółowo

Misja PO MARECKU. Miesięcznik lokalny nr 2/2012 (54) ISSN: 2084-1752. Szanowni Czytelnicy, drodzy mieszkańcy Marek.

Misja PO MARECKU. Miesięcznik lokalny nr 2/2012 (54) ISSN: 2084-1752. Szanowni Czytelnicy, drodzy mieszkańcy Marek. Miesięcznik loklny nr 2/2012 (54) ISSN: 2084-1752 Misj PO MARECKU To, o czym Pństwo z chwilę przeczytcie, to nie są żrty. To się włśnie wydrzyło w Mrkch. A j jestem ten zły, bo próbowłem bronić interesu

Bardziej szczegółowo

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT 2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT Dok. nr 4 ******* 19.11.2011 POPRAWKI WG LINII BUDŻETOWYCH DOKUMENT SKONSOLIDOWANY (WŁĄCZENIE UZGODNIONYCH POPRAWEK DO PROJEKTU BUDŻETU LUB

Bardziej szczegółowo

Laura Opalska. Klasa 1. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnym i Sportowymi im. Bł. Salomei w Skale

Laura Opalska. Klasa 1. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnym i Sportowymi im. Bł. Salomei w Skale Trójkąt Pscl od kuchni Kls 1 Gimnzjum nr 1 z Oddziłmi Integrcyjnym i Sportowymi im. Bł. Slomei w Skle ul. Ks.St.Połetk 32 32-043 Skł Gimnzjum nr 1 z Oddziłmi Integrcyjnymi i Sportowymi im. Bł. Slomei w

Bardziej szczegółowo

Równania i nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą

Równania i nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą 50 REPETYTORIUM 31 Równni i nierówności kwdrtowe z jedną niewidomą Równnie wielominowe to równość dwóch wyrżeń lgebricznych Kżd liczb, któr po podstwieniu w miejscu niewidomej w równniu o jednej niewidomej

Bardziej szczegółowo

Jest błędem odwołanie się do zmiennej, której nie przypisano wcześniej żadnej wartości.

Jest błędem odwołanie się do zmiennej, której nie przypisano wcześniej żadnej wartości. Zmienne Po nieco intuicyjnych początkch, zjmiemy się obiektmi, n których opier się progrmownie są to zmienne. Zmienne Progrmy operują n zmiennych. Ndwnie im wrtości odbyw się poprzez instrukcję podstwieni.

Bardziej szczegółowo

Bieg Nocny Marek. Radosnych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy, pełnych ciepła, nadziei i miłości, NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE CHATKA PUCHATKA

Bieg Nocny Marek. Radosnych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy, pełnych ciepła, nadziei i miłości, NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE CHATKA PUCHATKA Miesięcznik loklny nr 2/2014 (68) ISSN: 2084-1752 prc Ktrzyny Biskowskiej Rdosnych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy, pełnych ciepł, ndziei i miłości, skłdją Mreckie Stowrzyszenie Gospodrcze orz redkcj

Bardziej szczegółowo

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Wrszw,^/ czerwc 211 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEOETA KRAJU Jolnt Orlińsk PL-71-139/1 1/117 Pn Jnusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Sttystycznego W odpowiedzi n pism z dni 1 czerwc 211 r. znle:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

Próba określenia czynników determinujących wyniki ocen wprowadzenia euro przez mieszkańców Unii Europejskiej

Próba określenia czynników determinujących wyniki ocen wprowadzenia euro przez mieszkańców Unii Europejskiej Mieczysłw Kowerski Wyższ Szkoł Zrządzni I Administrcji w Zmościu Ewelin Włodrczyk Wyższ Szkoł Zrządzni I Administrcji w Zmościu Prób określeni czynników determinujących wyniki ocen wprowdzeni euro przez

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Programy współbieżne

Programy współbieżne Specyfikownie i weryfikownie Progrmy współieżne Mrek A. Bednrczyk, www.ipipn.gd.pl Litertur wiele prc dostępnych w Sieci np.: http://www.wikipedi.org/ Specyfikownie i weryfikcj progrmy współieżne PJP Prosty

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W postępowniu o udzielenie i obsługę długoterminowego u bnkowego w wysokości 172 zł 1 Zświdczenie o ndniu NIP Gminy Znjduje się pod ogłoszeniem o zmówieniu n udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI 23 POWIERZCHNIA w km 2 5 LUDNOŚĆ W 23 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 4 MĘŻCZYŹNI 33526 KOBIETY 36233 WYBRANE DANE 23 2 22 23 STATYSTYCZNE 67987

Bardziej szczegółowo