PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ UL. NOWOGRODZKA 1/3/ WARSZAWA WYKONAWCA: CLIMA CONCEPT UL. ADAMA BRANICKIEGO 9/ WARSZAWA PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. BARTOSZ WOJNIAK UPR. NR: MAZ/0327/PWOS/11 OPRACOWAŁ: MGR INŻ. KAMIL WOJNIAK INŻ. KATARZYNA GURTOWSKA DOROTA JANKOWIEC WARSZAWA, MAJ

2 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis przyjętych rozwiązań 1.1 Parametry instalacji chłodzenia 1.2 Opis projektowanej instalacji 1.3 Opis działania urządzeń chłodniczych 1.4 Materiały, wytyczne wykonawstwa dla instalacji chłodu 1.5 Odprowadzenie skroplin 1.6 Wytyczne dla instalacji sterowania i monitoringu 1.7 Roboty demontażowe 1.8 Napełnienie instalacji 2. Wytyczne branżowe 2.1 Branża budowlana 2.2 Branża elektryczna 2.3 Branża kanalizacji 3. Wykonanie i odbiór 4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 4.1 Zakres robót 4.2 Wykaz elementów zagospodarowania terenu objętego inwestycją 4.3 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń 4.4. Instruktaż pracowników 4.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych 1. Zestawienie materiałowe 2. Określenie równoważności urządzeń i materiałów budowlanych 3. Część rysunkowa 2

3 Numer rysunku Tytuł rysunku Skala 1/7 Instalacja klimatyzacji. Rzut dachu 1:100 2/7 Instalacja klimatyzacji. Rzut 7 piętra. 1:100 3/7 Instalacja klimatyzacji. Rzut 6 piętra. 1:100 4/7 Instalacja klimatyzacji. Rzut 5 piętra. 1:100 5/7 Instalacja klimatyzacji. Rozwinięcie systemu N. - 6/7 Instalacja klimatyzacji. Rozwinięcie systemu S. - 7/7 Poglądowe usytuowanie jednostek wew Karty katalogowe zastosowanej armatury i urządzeń 5. Oświadczenie i zaświadczenie projektanta 3

4 1. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 1.1. Parametry instalacji chłodzenia pomieszczeń Przyjęto możliwość uzyskania temperatury w pomieszczeniach 27±1ºC w okresie letnim oraz 20±1ºC w okresie zimowym. Założenia doboru jednostek wewnętrznych: Temperatura w pomieszczeniach: lato 27±1 o C Temperatura w pomieszczeniach: zima 20±1 o C Wilgotność względna latem: wynikowa Wilgotność względna zimą: wynikowa Poziom hałasu Lw (A) od jednostki dla biegu spełniającego warunek usunięcia zysków ciepła dla pomieszczeń biurowych poniżej 40dB (A). Zasilenie elektryczne: 1~230V, 50Hz Dobór jednostek zewnętrznych dla parametrów środowiskowych: Temperatura zewnętrzna: lato +35 o C Wilgotność względna: lato 40% Temperatura zewnętrzna (przy trybie dogrzewania): zima -7 o C Wilgotność względna (przy trybie dogrzewania): zima 85% Zasilenie elektryczne: 3~400V, 50Hz 1.2. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Projektuje się instalację klimatyzacyjną opartą na systemie VRF produkcji Toshiba lub równoważną. W pomieszczeniach biurowych dobrano jednostki wewnętrzne naścienne typu MMK-AP_4MH oraz typu MMK-AP_3H firmy Toshiba (wg części graficznej opracowania) lub równoważne. Moc chłodniczą klimatyzatorów przyjęto na podstawie obliczeń zysków ciepła dla poszczególnych pomieszczeń i dobrano przy pomocy oprogramowania Selection Tool firmy Toshiba. Całkowite obliczeniowe zapotrzebowanie na chłód wynosi 124 kw. Jednostki typu ściennego należy montować w poszczególnych pomieszczeniach na ścianach nad drzwiami, w odległości około 2,2-2,4 m nad podłogą, lecz nie wyżej niż 80 mm od sufitu. Należy także dokonać przesunięcie głośników obecnie zainstalowanych nad drzwiami w inne dostępne miejsce. Wszystkie urządzenia zostały podzielone na dwa niezależne układy system N (północny) i system S (południowy). Każdy z układów zostanie połączony z parą agregatów zewnętrznych typu MMY-MAP_HT8 produkcji Toshiba (łącznie 4 jednostki zewnętrzne) lub równoważnych. Agregaty posadowione będą na dachu budynku, na specjalnie przygotowanych do tego celu konstrukcjach wsporczych (wg opracowania branży konstrukcyjnej). Wszystkie jednostki zostaną posadowione na podkładkach antywibracyjnych lub gumach w celu ograniczania hałasu i przenoszenia drgań urządzeń na konstrukcję budynku. 4

5 W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie przykładowych jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych: Nr pomieszczenia: Model jednostki jak: 600 MMK-AP0124MH-E 601 MMK-AP0124MH-E 602 MMK-AP0124MH-E 603 MMK-AP0124MH-E 604 MMK-AP0124MH-E 605 MMK-AP0124MH-E 606 MMK-AP0124MH-E 607 MMK-AP0183H 608 MMK-AP0074MH-E 608A MMK-AP0094MH-H 609 MMK-AP0124MH-E 610 MMK-AP0094MH-E 611 MMK-AP0094MH-E 612 MMK-AP0094MH-E 613 MMK-AP0094MH-E 614 MMK-AP0094MH-E 615 MMK-AP0094MH-E 616 MMK-AP0094MH-E 617 MMK-AP0094MH-E 618 MMK-AP0094MH-E 619 MMK-AP0094MH-E 620 MMK-AP0094MH-E 621 MMK-AP0074MH-E 622 MMK-AP0074MH-E 623 MMK-AP0074MH-E 700 MMK-AP0124MH-E 701 MMK-AP0124MH-E 702 MMK-AP0124MH-E 703 MMK-AP0124MH-E 704 MMK-AP0124MH-E 705 MMK-AP0124MH-E 706 MMK-AP0124MH-E 707 MMK-AP0124MH-E 708 MMK-AP0124MH-E 709 MMK-AP0124MH-E 710 MMK-AP0124MH-E 711 MMK-AP0094MH-E 712 MMK-AP0094MH-E 713 MMK-AP0094MH-E 714 MMK-AP0094MH-E 715 MMK-AP0094MH-E 716 MMK-AP0094MH-E 717 MMK-AP0094MH-E 718 MMK-AP0094MH-E 719 MMK-AP0094MH-E 720 MMK-AP0094MH-E 721 MMK-AP0094MH-E 722 MMK-AP0074MH-E 5

6 723 MMK-AP0074MH-E 724 MMK-AP0074MH-E W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie przykładowych jednostek zewnętrznych: Nazwa modelu MMY- AP3014HT8-E MMY- AP2614HT8-E Wydajność chłodnicza [kw] Wydajność grzewcza [kw] Obsługiwany system System N 73 81,5 System S Na system S składają się: jednostki w pomieszczeniach od 600 do 608A piętra 6, jednostki w pomieszczeniach od 700 do 709 piętra 7. Na system N składają się: jednostki w pomieszczeniach od 609 do 623 piętra 6, jednostki w pomieszczeniach od 710 do 724 piętra 7. UWAGA: W przypadku nieskonsultowanej z Inwestorem lub projektantem zmiany urządzeń ujętych w niniejszym projekcie, projektant nie bierze odpowiedzialności za pracę instalacji. Rysunki i część opisowa są dokumentacjami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach albo pokazane na rysunkach, a nie ujęte w opisie powinny być traktowane jakby były ujęte w obu. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od projektanta, wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów Opis działania urządzeń chłodniczych a) Chłodzenie/ogrzewanie pomieszczeń realizowane w oparciu o system ze zmiennym przepływem czynnika w instalacji. b) Wykorzystanie ekologicznego czynnika chłodniczego R 410A. c) Inwerterowy system sterowania sprężarkami. d) Wszystkie sprężarki w jednostkach zewnętrznych z niezależnym sterowaniem inwerterowym. e) Natychmiastowa reakcja na zmianę obciążenia jednostek brak opóźnienia w reakcji przy zmianie obciążenia jednostek wewnętrznych. f) Natychmiastowe zoptymalizowane ilości czynnika chłodniczego uzyskiwane poprzez stałe monitorowanie i regulację przepływu na podstawie danych z jednostek wewnętrznych. g) W obrębie indywidualnej jednostki zewnętrznej zapewniona rotacja pracy pomiędzy sprężarkami z wyrównaniem ilości godzin i obciążeń. h) System aktywnego zarządzania olejem przez przepompowywanie pomiędzy sprężarkami. 6

7 i) Możliwość przełączania sprężarek w przypadku awarii jednej z nich. j) Maksymalna moc chłodnicza na jedną sprężarkę do 18kW, możliwie duża liczba sprężarek dla danej mocy chłodniczej zapewniająca realną redundancję dostawy chłodu w przypadku awarii jednej - dla układów do 18HP i dwóch sprężarek dla większych układów (możliwe dociążenie systemu do 135% mocy nominalnej). k) Minimalne obciążenie skraplacza zapewniające dostawy chłodu na poziomie 4%. l) Maksymalna łączna długość rurociągów freonowych - ciekłych 500mb. m) Dopuszczalna różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewnętrznymi a zewnętrzną maksymalnie 70m. n) Zastosowano urządzenia o jak najniższym zużyciu energii elektrycznej. Współczynnik sprawności energetycznej EER dla parametrów powietrza t z =35 o C i t w =27 o C Jednostka zewnętrzna MMY-AP2614HT8-E 100% obciążenia nominalnego systemu EER = 3,46 kw/kw ESEER = 6,23 kw/kw Jednostka zewnętrzna MMY-AP3014HT8-E 100% obciążenia nominalnego systemu EER = 3,37 kw/kw ESEER = 6,16 kw/kw o) Wszystkie jednostki zewnętrzne zasilanie elektryczne: 400V, 3 fazy, częstotliwość 50Hz, wyposażone w tzw. miękki start urządzeń. p) Wszystkie jednostki wewnętrzne zasilenie 1~230V, 50Hz, Materiały, wytyczne wykonawstwa dla instalacji chłodu w systemie VRF Przewody instalacji freonowej (z czynnikiem R 410A) wykonać z rurociągów miedzianych przeznaczonych do instalacji chłodniczych. Łączenie rur kielichowe. Przewody freonowe z Cu Ø 1/4 (6.4 mm) 7/8 (22,23 mm) w kręgach w izolacji termicznej np. Armacell Armaflex AC od 9,0 mm 13,0mm. Przewody freonowe z Cu 1 1/8 (28,6 mm) 1 3/8 (34,9mm) w sztangach w izolacji termicznej np. Armacell Armaflex AC o grubości min. 19,0 mm. Instalacja prowadzona będzie w nowoprojektowanych szachtach instalacyjnych oraz w przestrzeni sufitu podwieszonego korytarzy. Wszystkie widoczne rury freonowe w pomieszczeniach biurowych prowadzić w listwach osłonowych z PCV. Instalację freonową na zewnątrz prowadzić w korytach instalacyjnych blaszanych. Instalację prowadzoną na dachu mocować do bloczków betonowych za pomocą obejm, rozmieszczonych co około 3 metry. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane i stropy oddzielenia przeciwpożarowego wykonać jako p.poż., o klasie odporności ogniowej przegrody budowlanej. Przejścia zabezpieczyć masą ogniochronną uszczelniającą np.: Alfa Mastic, zgodnie z instrukcją montażu Alfaseal Odprowadzenie skroplin Skropliny z jednostek wewnętrznych należy odprowadzić do projektowanych pionów skroplin (wg części graficznej opracowania). Piony zbierające skropliny z jednostek 7 i 6 piętra należy wyprowadzić w przestrzeń sufitu podwieszanego na korytarzu 5 piętra, a następnie do toalet, gdzie odprowadzone zostaną do kanalizacji przez trójniki włączone za 7

8 umywalką. Odpływ skroplin należy zasyfonować, aby uniknąć rozprzestrzeniania się nieprzyjemnych zapachów do pomieszczeń z klimatyzatorami. Instalację odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych wykonać z rur PVC-U np. firmy Nibco. Przewody poziome należy prowadzić w korytarzach, w przestrzeni sufitu podwieszanego 5 piętra, z minimalnym spadkiem 2% w kierunku kanalizacji (wg części graficznej opracowania). Każdą jednostkę wewnętrzną należy wyposażyć w pompkę skroplin w celu podniesienia skroplin i poprowadzenia grawitacyjnego w przestrzeni sufitu podwieszonego korytarza. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane i stropy oddzielenia przeciwpożarowego wykonać jako p.poż., o klasie odporności ogniowej przegrody budowlanej. Przejścia zabezpieczyć masą ogniochronną uszczelniającą np.: Alfa Mastic, zgodnie z instrukcją montażu Alfaseal Wytyczne dla instalacji sterowania (automatyki) i monitoringu Przewody zasilające i sterujące jednostek wewnętrznych należy prowadzić w korytarzach, w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz w pomieszczeniach w korytkach instalacyjnych. Sterowanie urządzeniami odbywać się będzie centralnie (przez administratora) z możliwością indywidualnej regulacji (z poziomu każdego pomieszczenia). Każdą jednostkę wewnętrzną wyposażyć w sterownik naścienny. Wszystkie instalacje klimatyzacyjne systemu VRF należy włączyć w system monitorowania pracy (komputer PC) w Zespole Obsługi Technicznej poprzez wykorzystanie przeglądarki WEB Microsoft Internet Explorer 6.0 lub wyższej, bądź Firefox 2.0. Centralny system sterowania i monitoringu pracy umożliwia: 1. Zmianę priorytetu grzanie/chłodzenie, chłodzenie/grzanie ze sterowaniem od wskazań z pomieszczeń priorytetowych, chłodzenie/grzanie ze sterowaniem od większości pomieszczeń. 2. Sterownik centralny wyposażony w następujące funkcje: Start-stop. Zmiana trybu pracy. Centralna regulacja temperatury. Regulacja przepływu powietrza. Zegar. Wskaźnik konieczności wymiany filtrów. Kody błędów. Tryb dostępu serwisowego powinien zawierać: Odczyty temperatur: wewnętrzna/zewnętrzna. Kontrola otwarcia zaworów PMV. Kontrola liczby jednostek. Kontrola wydajności systemu. Kontrola ciśnień odparowania i skraplania. Kontrola obciążeń sprężarek. 8

9 Automatyczna konfiguracja adresu komunikacyjnego jednostek. Automatyczne diagnozowanie i identyfikacja błędów poprzez proste kody problemu. System centralnego - zdalnego monitoringu i zarządzania instalacją przez sieć lokalną (karta LAN i karta wraz z modułem SMMS). Przewody sterujące łączące jednostki wewnętrzne, zewnętrzne oraz zewnętrzne z wewnętrznymi dwużyłowe, ekranowane (żyła co najmniej 1,25 mm²), w celu zapobieżenia zakłóceniom. 1. Należy zaprogramować system (przy użyciu licencjonowanego oprogramowania) Roboty demontażowe Zgodnie z wytycznymi Inwestora należy zdemontować istniejące splity (w kilku pomieszczeniach biurowych) a po zakończeniu robót odtworzyć estetykę pomieszczeń i korytarzy Napełnienie instalacji Po zakończonym montażu jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, należy wykonać 24-godzinną próbę ciśnieniową, napełniając instalację azotem technicznym do ciśnienia 40bar. Następnie wykonać dwukrotne osuszanie próżniowe do ciśnienia -785mbar. Osuszanie przerwać po osiągnięciu znamionowego podciśnienia, napełniając instalacje azotem technicznym do ciśnienia 1bar. Po wykonaniu ponownego osuszania, instalację napełnić czynnikiem R410A. 2. WYTYCZNE BRANŻOWE 2.1. Branża budowlana Należy wykonać konstrukcje wsporcze do posadowienia jednostek zewnętrznych na dachu budynku. Konstrukcja wsporcza według odrębnego opracowania. Przed montażem instalacji chłodniczych oraz klimatyzatorów należy wykonać przejścia przez ściany i stropy, które po montażu należy wypełnić masą uszczelniającą i izolować termicznie. Należy obudować lekką konstrukcją kartonowo-gipsową widoczne piony freonowe (na korytarzach) oraz piony skroplin (w pomieszczeniach biurowych) Branża elektryczna Każde zasilanie należy wyposażyć w wyłącznik różnicowo-prądowy dwubiegunowy oraz zabezpieczenie typu C. Ponadto należy doprowadzić zasilanie do jednostek zewnętrznych i wewnętrznych według wytycznych projektu branży elektrycznej (rozdział II) 2.3. Branża kanalizacji 9

10 Piony zbierające skropliny z jednostek 7 i 6 piętra (wg części graficznej opracowania) należy wyprowadzić w przestrzeń sufitu podwieszanego na korytarzu 5 piętra, a następnie do toalet, gdzie odprowadzone zostaną do kanalizacji przez trójniki włączone za umywalką. Odpływ skroplin zasyfonować. Wykonać napowietrzenie instalacji. 3. WYKONANIE I ODBIÓR Instalację należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych i przemysłowych Instalacje sanitarne oraz instrukcjami producentów urządzeń. Po wykonaniu instalacji klimatyzacyjnej należy przeprowadzić próbę szczelności instalacji. Montaż urządzeń i instalacji powinien być prowadzony zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robót Budowlano Montażowych cz.ii, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych wg PN-EN , niniejszym projektem i DTR poszczególnych urządzeń przez uprawnionych monterów oraz nadzorem branżowym. 10

11 4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 4.1. Zakres robót Zamierzenie budowlane obejmuje budowę instalacji klimatyzacji opartej na systemie VRF produkcji Toshiba (lub równoważnej) na 2 kondygnacjach w pomieszczeniach biurowych, w budynku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Wykaz elementów zagospodarowania terenu objętego inwestycją Budynek istniejący. W budynku nie znajdują się elementy stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń Podczas realizacji robót budowlanych przewidywanymi zagrożeniami będą roboty przy montażu elementów zewnętrznych i praca na wysokości Instruktaż pracowników Prace mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach instalacyjnych Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych - opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - plan bezpieczeństwa powinien opracować kierownik budowy lub inna osoba uprawniona, - wykonawca prac zobowiązany jest do izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon, - wszystkie napotkane przeszkody na trasie wykonywanych instalacji krzyżujące się lub biegnące równolegle z montowanymi przewodami należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. 11

12 5. ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE System N: Nazwa Typ jak Ilość Jednostka zewnętrzna MMY-AP3014HT8-E 1 sztuka Jednostka wewnętrzna MMK-AP0074MH-E 6 sztuk Jednostka wewnętrzna MMK-AP0094MH-E 22 sztuki Jednostka wewnętrzna MMK-AP0124MH-E 2 sztuki Rozdzielacz modułu zew. RBM-BT24E 1 sztuka Rozdzielacz typu Y RBM-BY55E 4 sztuki Rozdzielacz typu Y RBM-BY105E 4 sztuki Rozdzielacz typu Y RBM-BY205E 2 sztuki Rozdzielacz typu Y RBM-BY305E 1 sztuka Trójnik RBM-HY1043E 6 sztuk Rura miedziana Φ 6,4 245 m Rura miedziana Φ 9,5 318 m Rura miedziana Φ 12,7 76 m Rura miedziana Φ 15,9 83 m Rura miedziana Φ 19,1 16 m Rura miedziana Φ 22,2 51 m Rura miedziana Φ 28,6 33 m Rura miedziana Φ 34,9 16 m Czynnik chłodniczy R 410A 48 kg Wziernik Φ 19,1 1 sztuka Sterownik naścienny RBC-AMS51E 30 sztuk 12

13 System S: Nazwa Typ jak Ilość Jednostka zewnętrzna MMY-AP2614HT8-E 1 sztuka Jednostka wewnętrzna MMK-AP0074MH-E 1 sztuka Jednostka wewnętrzna MMK-AP0094MH-E 1 sztuka Jednostka wewnętrzna MMK-AP0124MH-E 17 sztuk Jednostka wewnętrzna MMK-AP0183H 1 sztuka Rozdzielacz modułu zew. RBM-BT24E 1 sztuka Rozdzielacz typu Y RBM-BY105E 6 sztuk Rozdzielacz typu Y RBM-BY305E 1 sztuka Trójnik RBM-HY1043E 4 sztuki Rura miedziana Φ 6,4 148 m Rura miedziana Φ 9,5 202 m Rura miedziana Φ 12,7 48 m Rura miedziana Φ 15,9 70 m Rura miedziana Φ 19,1 16 m Rura miedziana Φ 22,2 42 m Rura miedziana Φ 28,6 12 m Rura miedziana Φ 34,9 16 m Czynnik chłodniczy R 410A 40 kg Wziernik Φ 19,1 1 sztuka Sterownik naścienny RBC-AMS51E 20 sztuk 13

14 OKREŚLENIE RÓWNOWAŻNOŚCI URZĄDZEŃ SYSTEM N (strona północna): Nazwa Ilość [szt.] Wydajność chłodnicza [kw] Wydajność grzewcza [kw] Pobór prądu [kw] Ciśnienie akustyczne [db(a)] HP Wymiary (WxSxG) [mm] Waga [kg] Jednostka wew. 6 2,2 2,5 0,017 35/29 0,8 275x790x Jednostka wew. 22 2,8 3,2 0,018 36/ x790x Jednostka wew. 2 3,6 4 0,019 37/29 1,3 275x790x Nazwa Ilość [szt.] Wydajność chłodnicza [kw] Wydajność grzewcza [kw] EER COP Typ / ilość sprężarek Pobór prądu [kw] Ciśnienie akustyczne [db(a)] HP Zakres pracy [ o C] Wymiary (WxSxG) [mm] Waga [kg] Jednostka zew Jednostka zew ,46 3,76 podwójna rotacyjna DC podwójna rotacyjna DC 14,2 64/ ,2 62/ /43 lub -20/15,5-5/43 lub -20/15,5 1830x1210x x1210x SYSTEM S (strona południowa) Nazwa Ilość [szt.] Wydajność chłodnicza [kw] min Wydajność grzewcza [kw] Pobór prądu [kw] Ciśnienie akustyczne [db(a)] HP Wymiary (WxSxG) [mm] Waga [kg] Jednostka wew. 1 2,2 2,5 0,017 35/29 0,8 275x790x Jednostka wew. 1 2,8 3,2 0,018 36/ x790x Jednostka wew. 17 3,6 4 0,019 37/29 1,3 275x790x Jednostka wew. 1 5,6 6,3 0,043 41/33 1,7 320x1050x Nazwa Ilość [szt.] Wydajność chłodnicza [kw] Wydajność grzewcza [kw] Jednostka zew Jednostka zew ,5 EER COP 3,46 3,76 Typ / ilość sprężarek podwójna rotacyjna DC podwójna rotacyjna DC Pobór prądu [kw] Ciśnienie akustyczne [db(a)] HP 14,2 64/ ,5 58/57 10 Zakres pracy [ o C] -5/43 lub - 20/15,5-5/43 lub - 20/15,5 Wymiary (WxSxG) [mm] Waga [kg] 1830x1210x x990x

15 Warszawa, maj 2015r OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust 4 Prawa Budowlanego oświadczam, że dokumentacja projektowa - projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji systemu VRF w budynku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej piętra +6, +7 - przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie, jest zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Schemat sterowania lokalnego i centralnego

35 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA ELEKTRYCZNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ UL. NOWOGRODZKA 1/3/ WARSZAWA PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. HENRYK MATYSIK UPR. NR: MAZ/IE/2690/02 WARSZAWA, MAJ

36 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS I OBLICZENIA - INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPIS RYSUNKÓW E.01 Plan instalacji piętro 6 E.02 Plan instalacji piętro 7 E.03 Plan instalacji - Dach E.04 Rozdzielnica R7 i tablice piętrowe - schematy E.05 Schemat kablowy sterowania 2

37 OPIS I OBLICZENIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę techniczną stanowią: a) Uzgodnienia z Inwestorem, b) Dane branżowe c) Podkłady architektoniczno budowlane, d) Inwentaryzacja własna, e) Obowiązujące normy i przepisy, f) Warunki techniczne wykonania robót budowlano-montażowych g) Uzgodnienia międ zybran żowe. 2. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej dla projektowanych urządzeń instalacji klimatyzacji na piętrach 6 i 7 w budynku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie. Projekt obejmuje: modyfikację istniejącej rozdzielnicy R7 zasilanie jednostek zewnętrznych MAP tablice piętrowe TS zasilanie jednostek wewnętrznych APO 3. ZASILANIE Projektowane urządzenia instalacji klimatyzacji zostaną zasilone z istniejącej rozdzielnicy R7 (na 7-piętrze w kl. schodowej A), która zasilona jest z rozdzielnicy głównej RG (sekcja 1) zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej w piwnicy. Kabel zasilający: 5xLY35. Dla potrzeb klimatyzacji rozdzielnica zostanie zmodyfikowana zgodnie z projektowanym schematem. Zachowane zostaną obwody zasilające oświetlenie klatki schodowej oraz maszynowni (oświetlenie/gniazda). Pozostałą zbędną aparaturę należy zdemontować. Tablice piętrowe TS służą do zasilania jednostek wewnętrznych instalacji chłodniczej i zasilone będą z R7. 4. INSTALACJE Kablowe linie zasilające z R7 do jednostek zewnętrznych poprowadzone zostaną w korytkach kablowych, a w pionach w rurach z PVC (przejścia przez strefy pożarowe należy wypełnić masą p.poż. E90min). Przewody do jednostek wewnętrznych ułożone zostaną na istniejących korytkach kablowych w korytarzu (nad stropem podwieszonym). Szczegółowe ustalenie tras kablowych należy wykonać pod nadzorem służb technicznych Inwestora. 3

38 5. OCHRONA ODGROMOWA Zainstalowane na dachu jednostki zewnętrzne instalacji klimatyzacji należy ochronić masztami odgromowymi (zwody wysokie) h=5m z podstawą betonową (system ELKO- BIS ) i połączyć do istniejących przewodów odprowadzających instalacji odgromowej budynku (drutem Fe/Zn8mm). 6. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA W rozdzielnicy R7 zainstalowany będzie drugi stopień ochro przeciwprzepięciowej: ochronniki ograniczające napięcie udaru do wartości 1,5 do 2,5 kv. 7. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA Jako dodatkową ochronę przed porażeniem przy dotyku pośrednim przyjmuje się zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych i uziemień w układzie TN-S. 8. OBLICZENIA 8.1 Zestawienie mocy Zestawienie mocy Rozdzielnica R7 Pi /kw/ Kz Ps /kw/ I o /A/ I b /A/ Uwagi -zestaw MMY-AP3014 -zestaw MMY-AP ,4 21,7 Razem zestawy 47,1 0,75 35,3 - tablice TS 1,0 0,6 0,6 - oświetlenie kl. sch. A (istn.) 2,0 1,0 2,0 Razem 50,1 37, Dobór przewodów i kabli. Podstawa : (1) PN-IEC :2001 Obciążalność prądowa długotrwała przewodów (2) PN-IEC :1999 Ochrona przed prądem przetężeniowym OBWÓD LINIA NR 1 RG do R7 LINIA NR 2 R7 do MAP/N-1 LINIA NR 3 R7 do MAP/N-2 LINIA NR 4 R7 do TS6N P kw In A Ib A U V TYP PRZE- WODU IB In IZ A I2 1,45IZ A 37,9 63 gg xLY ,05 14,2 22 C YKY5x6 27 0,8 11,2 18 C YKY5x4 30 1,0 0,5 5 B YDY3x2,5 25 0,4 L m U% 4

39 Warszawa, maj 2015r OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust 4 Prawa Budowlanego oświadczam, że dokumentacja projektowa-projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla projektowanych urządzeń instalacji klimatyzacji w budynku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie - jest zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 5

40

41

42

43

44

45 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PODKONSTRUKCJI STALOWYCH W RAMACH PROJEKTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA KONSTRUKCYJNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ UL. NOWOGRODZKA 1/3/ WARSZAWA PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. MARCIN BIENIEK UPR. NR: MAZ/0074/POOK/10 WARSZAWA, MAJ

46 SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 1.1.Podstawa opracowania 1.2.Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawowe założenia konstrukcyjne 2.1.Materiały 2.2.Normy 2.3.Przyjęte obciążenia 3. Opinia techniczna 3.1.Informacje o obiekcie 3.2.Posadowienie chłodnic 4. Opis projektowanej konstrukcji 5. Zabezpieczenie antykorozyjne 5.1.Informacje ogólne 5.2.Wymagania 5.3.Przygotowanie powierzchni 5.4.Opis zestawu malarskiego 6. Wytyczne realizacji 7. Załączniki 7.1.Kopia uprawnień projektanta 7.2.Kopia zaświadczenia projektanta o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS RYSUNKÓW: Nr Temat rysunku Skala K-01 RZUT DACHU Z LOKALIZACJĄ POMOSTÓW 1:100 K-02 WIDOKI I PRZEKROJE POMOSTU 1:20 K-03 DETALE POŁĄCZEŃ 1:10 2

47 1. Informacje ogólne Podstawa opracowania. 1* Wytyczne Inwestora 2* Aktualne przepisy, normy i wytyczne projektowania. 3* Dane katalogowe producenta urządzeń 4* Projekt koncepcyjny 5* Projekty archiwalne budynku. 6* Uzgodnienia międzybranżowe 1.2. Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy podkonstrukcji stalowych w ramach zadania Klimatyzacja dla 6 i 7 piętra budynku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie. 2. Podstawowe założenia konstrukcyjne 2.1. Materiały Stal profilowa: St3S (S235 JR) Śruby: kl. 8.8 Elektrody: ER 146, ER Normy projektowe PN-82/B Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenie zmienne technologiczne. PN-80/B-02010/Az1 Obciążenie śniegiem PN-77/B /Az1 Obciążenie wiatrem PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-03264:2002 Konstrukcje żelbetowe i sprężone Przyjęte obciążenia Śnieg II strefa Qk = 0,90 kn/m2 f = 1,5 Wiatr I strefa qk = 0,30 kn/m2 f = 1,5 Chłodnica typ 1 Gk = 2,42 kn f = 1,5 Chłodnica typ 2 Gk = 3,30 kn f = 1,5 3

48 3. Opinia techniczna 3.1. Informacje o obiekcie. Istniejący budynek biurowy zlokalizowany jest w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5. Jest to budynek średnio - wysoki. Budynek posiada 7 kondygnacji nadziemnych. Zrelizowany został w latach 60-tych minionego stulecia jako 6-piętrowy budynek biurowy. 10 lat później został nadbudowany o jedną kondygnację. Główny ustrój nośny stanowią ramy żelbetowe oraz ściany murowane. Stropy gęstożebrowe (DMS) lub żelbetowe. Stropodach najprawdopodobniej posiada podwójną płytę, pierwszą stanowiącą strop właściwy (DMS) oraz drugą spadkową wykonaną przypuszczalnie z płyt panwiowych. Zgodnie z informacją otrzymaną od Inwestora, pustka pomiędzy stropami wypełniona jest granulatem styropianowym Posadowienie chłodnic Projektowane chłodnice planuje się posadowić na specjalnie przygotowanych podkonstrukcjach stalowych w formie ram sztywnych przestrzennych. Słupy ram oparte bezpośrednio na słupach głównych budynku, tk aby nie dociążać konstrukcji stropu. Ze względu na skumulowanie obciążeń od 12 chłodnic w jednym miejscu, zdecydowano się na rozbiciee ich na dwie grupy posadowione na dwóch podkonstrukcjach tego samego typu. Ma to na celu zmniejszenie obciążeń pionowych oddziaływujących na słupy budynku 4. Opis projektowanej konstrukcji Projektowana konstrukcja służyć będzie do przeniesienia obciążeń od chłodnic bezpośrednio na słupy główne budynku. W tym celu zaprojektowano pomosty stalowe z profilu typu HEA100 opartego na słupkach z rury kwadratowej RK100x6. Główny ustrój nośny stanowią ramy o węzłach sztywnych (usztywnienie z RK80x4) przegubowo mocowane do konstrukcji budynku Wymiary pomostu w planie wynoszą 3,80 x 3,95m, wysokość ponad dach należy dopasować na montażu docinając odpowiednio słupki pomostu tak aby dolna krawędź podkonstrukcji była na poziomie około 5-10 cm nad wierzchem kominów wentylcyjnych. Montaż ram wsporczych będzie wymagał wykonania otworów w istniejącym poszyciu dachu tak aby oprzeć konstrukcję na właściwym stropie, a konkretnie na słupach budynku. Lokalizację słupów żelbetowych należy wyznaczyć na powierzchni dachu dokonując np. kontrolnych odwiertów od spodu stropodachu przy głowicy słupa lub za pomocą domiarów geodezyjnych. Przed montażem konstrukcji należy potwierdzić rozstaw słupów głównych budynku oraz konstrukcję stropodachu i dokonać ewentualnej korekty w rozstawie ram nośnych pomostu. Po zamontowaniu konstrukcji należy odtworzyć izolację nawierzchniową dachu w miejscach przebić, dokonać poprawek malarskich w przypadku uszkodzenia powłok. 4

49 5. Zabezpieczenie antykorozyjne 5.1. Informacje ogólne Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych poprzez malowanie. Kolor farby nawierzchniowej należy dostosować do istniejącej podkonstrukcji Wymagania kategoria korozyjności atmosfery: C3 (PN-EN ISO ) wymagana trwałość powłok: H - długi, więcej niż 15 lat (PN-EN ISO ) czyszczenie metodą strumieniowo-ścierną do stopnia czystości Sa 2.5 (wg PN-ISO ) chropowatość powierzchni Rz 40 m 5.3. Przygotowanie powierzchni Wg PN-EN ISO należy odpowiednio przygotować powierzchnię do malowania: Usunąć grube warstwy rdzy i oczyścić miejsca styków Rozwiercić wżery korozyjne jeśli występują Stępić ostre krawędzie poprzez sfazowanie lub zaokrąglenie Wygładzić spoiny Umyć powierzchnię konstrukcji wodą pod ciśnieniem Odtłuścić detergentami Oczyścić powierzchnię metodą strumieniowo-ścierną do stopnia czystości Sa 2, Opis zestawu malarskiego Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych przewidziano poprzez malowanie. Malowanie powinno odbywać się w zakładzie produkcyjnym, a dostarczane na budowę elementy należy starannie zabezpieczyć na czas transportu i montażu. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania należy wykonać zgodnie z normami oraz w sposób wymagany przez producenta farby. Wszelkie naprawy powłok malarskich muszą być wykonane w sposób gwarantujący otrzymanie oryginalnej jakości. Wszystkie elementy stalowe konstrukcji należy zabezpieczyć antykorozyjnie w wytwórni, co najmniej w następujący sposób: Malować jedną warstwą farby podkładowej. Zaleca się emalie epoksydową o gr.80 um Malować 2x farbą nawierzchniową. Zaleca się emalie poliuretanową o gr.40 um Dobór systemów malarskich wg PN-EN ISO : 2001 Kolor farby nawierzchniowej dostosować do istniejącej podkonstrukcji 5

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne ST 02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów.

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRACOWNIE DYDAKTYCZNE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2. Adres: ul. Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański Inwestor: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne 1.1 Zadanie Zasilanie rezerwowe dla serwerowni i pomieszczeń biurowych na poziomie +11,484 w budynku przy ul. Namysłowskiej

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI, UZBROJENIEM TERENU I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI S-04.01.01. CPV45231300-8 71 SPIS TREŚCI: 1 Część ogólna Skrzyżowania rurociągów

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH ST-I-02.01. INSTALACJE C.O. Grupa robót:453 100000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych Klasa robót:453 30000-9 Hydraulika i roboty

Bardziej szczegółowo