PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ UL. NOWOGRODZKA 1/3/ WARSZAWA WYKONAWCA: CLIMA CONCEPT UL. ADAMA BRANICKIEGO 9/ WARSZAWA PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. BARTOSZ WOJNIAK UPR. NR: MAZ/0327/PWOS/11 OPRACOWAŁ: MGR INŻ. KAMIL WOJNIAK INŻ. KATARZYNA GURTOWSKA DOROTA JANKOWIEC WARSZAWA, MAJ

2 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis przyjętych rozwiązań 1.1 Parametry instalacji chłodzenia 1.2 Opis projektowanej instalacji 1.3 Opis działania urządzeń chłodniczych 1.4 Materiały, wytyczne wykonawstwa dla instalacji chłodu 1.5 Odprowadzenie skroplin 1.6 Wytyczne dla instalacji sterowania i monitoringu 1.7 Roboty demontażowe 1.8 Napełnienie instalacji 2. Wytyczne branżowe 2.1 Branża budowlana 2.2 Branża elektryczna 2.3 Branża kanalizacji 3. Wykonanie i odbiór 4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 4.1 Zakres robót 4.2 Wykaz elementów zagospodarowania terenu objętego inwestycją 4.3 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń 4.4. Instruktaż pracowników 4.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych 1. Zestawienie materiałowe 2. Określenie równoważności urządzeń i materiałów budowlanych 3. Część rysunkowa 2

3 Numer rysunku Tytuł rysunku Skala 1/7 Instalacja klimatyzacji. Rzut dachu 1:100 2/7 Instalacja klimatyzacji. Rzut 7 piętra. 1:100 3/7 Instalacja klimatyzacji. Rzut 6 piętra. 1:100 4/7 Instalacja klimatyzacji. Rzut 5 piętra. 1:100 5/7 Instalacja klimatyzacji. Rozwinięcie systemu N. - 6/7 Instalacja klimatyzacji. Rozwinięcie systemu S. - 7/7 Poglądowe usytuowanie jednostek wew Karty katalogowe zastosowanej armatury i urządzeń 5. Oświadczenie i zaświadczenie projektanta 3

4 1. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 1.1. Parametry instalacji chłodzenia pomieszczeń Przyjęto możliwość uzyskania temperatury w pomieszczeniach 27±1ºC w okresie letnim oraz 20±1ºC w okresie zimowym. Założenia doboru jednostek wewnętrznych: Temperatura w pomieszczeniach: lato 27±1 o C Temperatura w pomieszczeniach: zima 20±1 o C Wilgotność względna latem: wynikowa Wilgotność względna zimą: wynikowa Poziom hałasu Lw (A) od jednostki dla biegu spełniającego warunek usunięcia zysków ciepła dla pomieszczeń biurowych poniżej 40dB (A). Zasilenie elektryczne: 1~230V, 50Hz Dobór jednostek zewnętrznych dla parametrów środowiskowych: Temperatura zewnętrzna: lato +35 o C Wilgotność względna: lato 40% Temperatura zewnętrzna (przy trybie dogrzewania): zima -7 o C Wilgotność względna (przy trybie dogrzewania): zima 85% Zasilenie elektryczne: 3~400V, 50Hz 1.2. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Projektuje się instalację klimatyzacyjną opartą na systemie VRF produkcji Toshiba lub równoważną. W pomieszczeniach biurowych dobrano jednostki wewnętrzne naścienne typu MMK-AP_4MH oraz typu MMK-AP_3H firmy Toshiba (wg części graficznej opracowania) lub równoważne. Moc chłodniczą klimatyzatorów przyjęto na podstawie obliczeń zysków ciepła dla poszczególnych pomieszczeń i dobrano przy pomocy oprogramowania Selection Tool firmy Toshiba. Całkowite obliczeniowe zapotrzebowanie na chłód wynosi 124 kw. Jednostki typu ściennego należy montować w poszczególnych pomieszczeniach na ścianach nad drzwiami, w odległości około 2,2-2,4 m nad podłogą, lecz nie wyżej niż 80 mm od sufitu. Należy także dokonać przesunięcie głośników obecnie zainstalowanych nad drzwiami w inne dostępne miejsce. Wszystkie urządzenia zostały podzielone na dwa niezależne układy system N (północny) i system S (południowy). Każdy z układów zostanie połączony z parą agregatów zewnętrznych typu MMY-MAP_HT8 produkcji Toshiba (łącznie 4 jednostki zewnętrzne) lub równoważnych. Agregaty posadowione będą na dachu budynku, na specjalnie przygotowanych do tego celu konstrukcjach wsporczych (wg opracowania branży konstrukcyjnej). Wszystkie jednostki zostaną posadowione na podkładkach antywibracyjnych lub gumach w celu ograniczania hałasu i przenoszenia drgań urządzeń na konstrukcję budynku. 4

5 W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie przykładowych jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych: Nr pomieszczenia: Model jednostki jak: 600 MMK-AP0124MH-E 601 MMK-AP0124MH-E 602 MMK-AP0124MH-E 603 MMK-AP0124MH-E 604 MMK-AP0124MH-E 605 MMK-AP0124MH-E 606 MMK-AP0124MH-E 607 MMK-AP0183H 608 MMK-AP0074MH-E 608A MMK-AP0094MH-H 609 MMK-AP0124MH-E 610 MMK-AP0094MH-E 611 MMK-AP0094MH-E 612 MMK-AP0094MH-E 613 MMK-AP0094MH-E 614 MMK-AP0094MH-E 615 MMK-AP0094MH-E 616 MMK-AP0094MH-E 617 MMK-AP0094MH-E 618 MMK-AP0094MH-E 619 MMK-AP0094MH-E 620 MMK-AP0094MH-E 621 MMK-AP0074MH-E 622 MMK-AP0074MH-E 623 MMK-AP0074MH-E 700 MMK-AP0124MH-E 701 MMK-AP0124MH-E 702 MMK-AP0124MH-E 703 MMK-AP0124MH-E 704 MMK-AP0124MH-E 705 MMK-AP0124MH-E 706 MMK-AP0124MH-E 707 MMK-AP0124MH-E 708 MMK-AP0124MH-E 709 MMK-AP0124MH-E 710 MMK-AP0124MH-E 711 MMK-AP0094MH-E 712 MMK-AP0094MH-E 713 MMK-AP0094MH-E 714 MMK-AP0094MH-E 715 MMK-AP0094MH-E 716 MMK-AP0094MH-E 717 MMK-AP0094MH-E 718 MMK-AP0094MH-E 719 MMK-AP0094MH-E 720 MMK-AP0094MH-E 721 MMK-AP0094MH-E 722 MMK-AP0074MH-E 5

6 723 MMK-AP0074MH-E 724 MMK-AP0074MH-E W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie przykładowych jednostek zewnętrznych: Nazwa modelu MMY- AP3014HT8-E MMY- AP2614HT8-E Wydajność chłodnicza [kw] Wydajność grzewcza [kw] Obsługiwany system System N 73 81,5 System S Na system S składają się: jednostki w pomieszczeniach od 600 do 608A piętra 6, jednostki w pomieszczeniach od 700 do 709 piętra 7. Na system N składają się: jednostki w pomieszczeniach od 609 do 623 piętra 6, jednostki w pomieszczeniach od 710 do 724 piętra 7. UWAGA: W przypadku nieskonsultowanej z Inwestorem lub projektantem zmiany urządzeń ujętych w niniejszym projekcie, projektant nie bierze odpowiedzialności za pracę instalacji. Rysunki i część opisowa są dokumentacjami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach albo pokazane na rysunkach, a nie ujęte w opisie powinny być traktowane jakby były ujęte w obu. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od projektanta, wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów Opis działania urządzeń chłodniczych a) Chłodzenie/ogrzewanie pomieszczeń realizowane w oparciu o system ze zmiennym przepływem czynnika w instalacji. b) Wykorzystanie ekologicznego czynnika chłodniczego R 410A. c) Inwerterowy system sterowania sprężarkami. d) Wszystkie sprężarki w jednostkach zewnętrznych z niezależnym sterowaniem inwerterowym. e) Natychmiastowa reakcja na zmianę obciążenia jednostek brak opóźnienia w reakcji przy zmianie obciążenia jednostek wewnętrznych. f) Natychmiastowe zoptymalizowane ilości czynnika chłodniczego uzyskiwane poprzez stałe monitorowanie i regulację przepływu na podstawie danych z jednostek wewnętrznych. g) W obrębie indywidualnej jednostki zewnętrznej zapewniona rotacja pracy pomiędzy sprężarkami z wyrównaniem ilości godzin i obciążeń. h) System aktywnego zarządzania olejem przez przepompowywanie pomiędzy sprężarkami. 6

7 i) Możliwość przełączania sprężarek w przypadku awarii jednej z nich. j) Maksymalna moc chłodnicza na jedną sprężarkę do 18kW, możliwie duża liczba sprężarek dla danej mocy chłodniczej zapewniająca realną redundancję dostawy chłodu w przypadku awarii jednej - dla układów do 18HP i dwóch sprężarek dla większych układów (możliwe dociążenie systemu do 135% mocy nominalnej). k) Minimalne obciążenie skraplacza zapewniające dostawy chłodu na poziomie 4%. l) Maksymalna łączna długość rurociągów freonowych - ciekłych 500mb. m) Dopuszczalna różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewnętrznymi a zewnętrzną maksymalnie 70m. n) Zastosowano urządzenia o jak najniższym zużyciu energii elektrycznej. Współczynnik sprawności energetycznej EER dla parametrów powietrza t z =35 o C i t w =27 o C Jednostka zewnętrzna MMY-AP2614HT8-E 100% obciążenia nominalnego systemu EER = 3,46 kw/kw ESEER = 6,23 kw/kw Jednostka zewnętrzna MMY-AP3014HT8-E 100% obciążenia nominalnego systemu EER = 3,37 kw/kw ESEER = 6,16 kw/kw o) Wszystkie jednostki zewnętrzne zasilanie elektryczne: 400V, 3 fazy, częstotliwość 50Hz, wyposażone w tzw. miękki start urządzeń. p) Wszystkie jednostki wewnętrzne zasilenie 1~230V, 50Hz, Materiały, wytyczne wykonawstwa dla instalacji chłodu w systemie VRF Przewody instalacji freonowej (z czynnikiem R 410A) wykonać z rurociągów miedzianych przeznaczonych do instalacji chłodniczych. Łączenie rur kielichowe. Przewody freonowe z Cu Ø 1/4 (6.4 mm) 7/8 (22,23 mm) w kręgach w izolacji termicznej np. Armacell Armaflex AC od 9,0 mm 13,0mm. Przewody freonowe z Cu 1 1/8 (28,6 mm) 1 3/8 (34,9mm) w sztangach w izolacji termicznej np. Armacell Armaflex AC o grubości min. 19,0 mm. Instalacja prowadzona będzie w nowoprojektowanych szachtach instalacyjnych oraz w przestrzeni sufitu podwieszonego korytarzy. Wszystkie widoczne rury freonowe w pomieszczeniach biurowych prowadzić w listwach osłonowych z PCV. Instalację freonową na zewnątrz prowadzić w korytach instalacyjnych blaszanych. Instalację prowadzoną na dachu mocować do bloczków betonowych za pomocą obejm, rozmieszczonych co około 3 metry. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane i stropy oddzielenia przeciwpożarowego wykonać jako p.poż., o klasie odporności ogniowej przegrody budowlanej. Przejścia zabezpieczyć masą ogniochronną uszczelniającą np.: Alfa Mastic, zgodnie z instrukcją montażu Alfaseal Odprowadzenie skroplin Skropliny z jednostek wewnętrznych należy odprowadzić do projektowanych pionów skroplin (wg części graficznej opracowania). Piony zbierające skropliny z jednostek 7 i 6 piętra należy wyprowadzić w przestrzeń sufitu podwieszanego na korytarzu 5 piętra, a następnie do toalet, gdzie odprowadzone zostaną do kanalizacji przez trójniki włączone za 7

8 umywalką. Odpływ skroplin należy zasyfonować, aby uniknąć rozprzestrzeniania się nieprzyjemnych zapachów do pomieszczeń z klimatyzatorami. Instalację odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych wykonać z rur PVC-U np. firmy Nibco. Przewody poziome należy prowadzić w korytarzach, w przestrzeni sufitu podwieszanego 5 piętra, z minimalnym spadkiem 2% w kierunku kanalizacji (wg części graficznej opracowania). Każdą jednostkę wewnętrzną należy wyposażyć w pompkę skroplin w celu podniesienia skroplin i poprowadzenia grawitacyjnego w przestrzeni sufitu podwieszonego korytarza. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane i stropy oddzielenia przeciwpożarowego wykonać jako p.poż., o klasie odporności ogniowej przegrody budowlanej. Przejścia zabezpieczyć masą ogniochronną uszczelniającą np.: Alfa Mastic, zgodnie z instrukcją montażu Alfaseal Wytyczne dla instalacji sterowania (automatyki) i monitoringu Przewody zasilające i sterujące jednostek wewnętrznych należy prowadzić w korytarzach, w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz w pomieszczeniach w korytkach instalacyjnych. Sterowanie urządzeniami odbywać się będzie centralnie (przez administratora) z możliwością indywidualnej regulacji (z poziomu każdego pomieszczenia). Każdą jednostkę wewnętrzną wyposażyć w sterownik naścienny. Wszystkie instalacje klimatyzacyjne systemu VRF należy włączyć w system monitorowania pracy (komputer PC) w Zespole Obsługi Technicznej poprzez wykorzystanie przeglądarki WEB Microsoft Internet Explorer 6.0 lub wyższej, bądź Firefox 2.0. Centralny system sterowania i monitoringu pracy umożliwia: 1. Zmianę priorytetu grzanie/chłodzenie, chłodzenie/grzanie ze sterowaniem od wskazań z pomieszczeń priorytetowych, chłodzenie/grzanie ze sterowaniem od większości pomieszczeń. 2. Sterownik centralny wyposażony w następujące funkcje: Start-stop. Zmiana trybu pracy. Centralna regulacja temperatury. Regulacja przepływu powietrza. Zegar. Wskaźnik konieczności wymiany filtrów. Kody błędów. Tryb dostępu serwisowego powinien zawierać: Odczyty temperatur: wewnętrzna/zewnętrzna. Kontrola otwarcia zaworów PMV. Kontrola liczby jednostek. Kontrola wydajności systemu. Kontrola ciśnień odparowania i skraplania. Kontrola obciążeń sprężarek. 8

9 Automatyczna konfiguracja adresu komunikacyjnego jednostek. Automatyczne diagnozowanie i identyfikacja błędów poprzez proste kody problemu. System centralnego - zdalnego monitoringu i zarządzania instalacją przez sieć lokalną (karta LAN i karta wraz z modułem SMMS). Przewody sterujące łączące jednostki wewnętrzne, zewnętrzne oraz zewnętrzne z wewnętrznymi dwużyłowe, ekranowane (żyła co najmniej 1,25 mm²), w celu zapobieżenia zakłóceniom. 1. Należy zaprogramować system (przy użyciu licencjonowanego oprogramowania) Roboty demontażowe Zgodnie z wytycznymi Inwestora należy zdemontować istniejące splity (w kilku pomieszczeniach biurowych) a po zakończeniu robót odtworzyć estetykę pomieszczeń i korytarzy Napełnienie instalacji Po zakończonym montażu jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, należy wykonać 24-godzinną próbę ciśnieniową, napełniając instalację azotem technicznym do ciśnienia 40bar. Następnie wykonać dwukrotne osuszanie próżniowe do ciśnienia -785mbar. Osuszanie przerwać po osiągnięciu znamionowego podciśnienia, napełniając instalacje azotem technicznym do ciśnienia 1bar. Po wykonaniu ponownego osuszania, instalację napełnić czynnikiem R410A. 2. WYTYCZNE BRANŻOWE 2.1. Branża budowlana Należy wykonać konstrukcje wsporcze do posadowienia jednostek zewnętrznych na dachu budynku. Konstrukcja wsporcza według odrębnego opracowania. Przed montażem instalacji chłodniczych oraz klimatyzatorów należy wykonać przejścia przez ściany i stropy, które po montażu należy wypełnić masą uszczelniającą i izolować termicznie. Należy obudować lekką konstrukcją kartonowo-gipsową widoczne piony freonowe (na korytarzach) oraz piony skroplin (w pomieszczeniach biurowych) Branża elektryczna Każde zasilanie należy wyposażyć w wyłącznik różnicowo-prądowy dwubiegunowy oraz zabezpieczenie typu C. Ponadto należy doprowadzić zasilanie do jednostek zewnętrznych i wewnętrznych według wytycznych projektu branży elektrycznej (rozdział II) 2.3. Branża kanalizacji 9

10 Piony zbierające skropliny z jednostek 7 i 6 piętra (wg części graficznej opracowania) należy wyprowadzić w przestrzeń sufitu podwieszanego na korytarzu 5 piętra, a następnie do toalet, gdzie odprowadzone zostaną do kanalizacji przez trójniki włączone za umywalką. Odpływ skroplin zasyfonować. Wykonać napowietrzenie instalacji. 3. WYKONANIE I ODBIÓR Instalację należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych i przemysłowych Instalacje sanitarne oraz instrukcjami producentów urządzeń. Po wykonaniu instalacji klimatyzacyjnej należy przeprowadzić próbę szczelności instalacji. Montaż urządzeń i instalacji powinien być prowadzony zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robót Budowlano Montażowych cz.ii, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych wg PN-EN , niniejszym projektem i DTR poszczególnych urządzeń przez uprawnionych monterów oraz nadzorem branżowym. 10

11 4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 4.1. Zakres robót Zamierzenie budowlane obejmuje budowę instalacji klimatyzacji opartej na systemie VRF produkcji Toshiba (lub równoważnej) na 2 kondygnacjach w pomieszczeniach biurowych, w budynku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Wykaz elementów zagospodarowania terenu objętego inwestycją Budynek istniejący. W budynku nie znajdują się elementy stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń Podczas realizacji robót budowlanych przewidywanymi zagrożeniami będą roboty przy montażu elementów zewnętrznych i praca na wysokości Instruktaż pracowników Prace mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach instalacyjnych Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych - opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - plan bezpieczeństwa powinien opracować kierownik budowy lub inna osoba uprawniona, - wykonawca prac zobowiązany jest do izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon, - wszystkie napotkane przeszkody na trasie wykonywanych instalacji krzyżujące się lub biegnące równolegle z montowanymi przewodami należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. 11

12 5. ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE System N: Nazwa Typ jak Ilość Jednostka zewnętrzna MMY-AP3014HT8-E 1 sztuka Jednostka wewnętrzna MMK-AP0074MH-E 6 sztuk Jednostka wewnętrzna MMK-AP0094MH-E 22 sztuki Jednostka wewnętrzna MMK-AP0124MH-E 2 sztuki Rozdzielacz modułu zew. RBM-BT24E 1 sztuka Rozdzielacz typu Y RBM-BY55E 4 sztuki Rozdzielacz typu Y RBM-BY105E 4 sztuki Rozdzielacz typu Y RBM-BY205E 2 sztuki Rozdzielacz typu Y RBM-BY305E 1 sztuka Trójnik RBM-HY1043E 6 sztuk Rura miedziana Φ 6,4 245 m Rura miedziana Φ 9,5 318 m Rura miedziana Φ 12,7 76 m Rura miedziana Φ 15,9 83 m Rura miedziana Φ 19,1 16 m Rura miedziana Φ 22,2 51 m Rura miedziana Φ 28,6 33 m Rura miedziana Φ 34,9 16 m Czynnik chłodniczy R 410A 48 kg Wziernik Φ 19,1 1 sztuka Sterownik naścienny RBC-AMS51E 30 sztuk 12

13 System S: Nazwa Typ jak Ilość Jednostka zewnętrzna MMY-AP2614HT8-E 1 sztuka Jednostka wewnętrzna MMK-AP0074MH-E 1 sztuka Jednostka wewnętrzna MMK-AP0094MH-E 1 sztuka Jednostka wewnętrzna MMK-AP0124MH-E 17 sztuk Jednostka wewnętrzna MMK-AP0183H 1 sztuka Rozdzielacz modułu zew. RBM-BT24E 1 sztuka Rozdzielacz typu Y RBM-BY105E 6 sztuk Rozdzielacz typu Y RBM-BY305E 1 sztuka Trójnik RBM-HY1043E 4 sztuki Rura miedziana Φ 6,4 148 m Rura miedziana Φ 9,5 202 m Rura miedziana Φ 12,7 48 m Rura miedziana Φ 15,9 70 m Rura miedziana Φ 19,1 16 m Rura miedziana Φ 22,2 42 m Rura miedziana Φ 28,6 12 m Rura miedziana Φ 34,9 16 m Czynnik chłodniczy R 410A 40 kg Wziernik Φ 19,1 1 sztuka Sterownik naścienny RBC-AMS51E 20 sztuk 13

14 OKREŚLENIE RÓWNOWAŻNOŚCI URZĄDZEŃ SYSTEM N (strona północna): Nazwa Ilość [szt.] Wydajność chłodnicza [kw] Wydajność grzewcza [kw] Pobór prądu [kw] Ciśnienie akustyczne [db(a)] HP Wymiary (WxSxG) [mm] Waga [kg] Jednostka wew. 6 2,2 2,5 0,017 35/29 0,8 275x790x Jednostka wew. 22 2,8 3,2 0,018 36/ x790x Jednostka wew. 2 3,6 4 0,019 37/29 1,3 275x790x Nazwa Ilość [szt.] Wydajność chłodnicza [kw] Wydajność grzewcza [kw] EER COP Typ / ilość sprężarek Pobór prądu [kw] Ciśnienie akustyczne [db(a)] HP Zakres pracy [ o C] Wymiary (WxSxG) [mm] Waga [kg] Jednostka zew Jednostka zew ,46 3,76 podwójna rotacyjna DC podwójna rotacyjna DC 14,2 64/ ,2 62/ /43 lub -20/15,5-5/43 lub -20/15,5 1830x1210x x1210x SYSTEM S (strona południowa) Nazwa Ilość [szt.] Wydajność chłodnicza [kw] min Wydajność grzewcza [kw] Pobór prądu [kw] Ciśnienie akustyczne [db(a)] HP Wymiary (WxSxG) [mm] Waga [kg] Jednostka wew. 1 2,2 2,5 0,017 35/29 0,8 275x790x Jednostka wew. 1 2,8 3,2 0,018 36/ x790x Jednostka wew. 17 3,6 4 0,019 37/29 1,3 275x790x Jednostka wew. 1 5,6 6,3 0,043 41/33 1,7 320x1050x Nazwa Ilość [szt.] Wydajność chłodnicza [kw] Wydajność grzewcza [kw] Jednostka zew Jednostka zew ,5 EER COP 3,46 3,76 Typ / ilość sprężarek podwójna rotacyjna DC podwójna rotacyjna DC Pobór prądu [kw] Ciśnienie akustyczne [db(a)] HP 14,2 64/ ,5 58/57 10 Zakres pracy [ o C] -5/43 lub - 20/15,5-5/43 lub - 20/15,5 Wymiary (WxSxG) [mm] Waga [kg] 1830x1210x x990x

15 Warszawa, maj 2015r OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust 4 Prawa Budowlanego oświadczam, że dokumentacja projektowa - projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji systemu VRF w budynku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej piętra +6, +7 - przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie, jest zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Schemat sterowania lokalnego i centralnego

35 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA ELEKTRYCZNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ UL. NOWOGRODZKA 1/3/ WARSZAWA PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. HENRYK MATYSIK UPR. NR: MAZ/IE/2690/02 WARSZAWA, MAJ

36 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS I OBLICZENIA - INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPIS RYSUNKÓW E.01 Plan instalacji piętro 6 E.02 Plan instalacji piętro 7 E.03 Plan instalacji - Dach E.04 Rozdzielnica R7 i tablice piętrowe - schematy E.05 Schemat kablowy sterowania 2

37 OPIS I OBLICZENIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę techniczną stanowią: a) Uzgodnienia z Inwestorem, b) Dane branżowe c) Podkłady architektoniczno budowlane, d) Inwentaryzacja własna, e) Obowiązujące normy i przepisy, f) Warunki techniczne wykonania robót budowlano-montażowych g) Uzgodnienia międ zybran żowe. 2. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej dla projektowanych urządzeń instalacji klimatyzacji na piętrach 6 i 7 w budynku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie. Projekt obejmuje: modyfikację istniejącej rozdzielnicy R7 zasilanie jednostek zewnętrznych MAP tablice piętrowe TS zasilanie jednostek wewnętrznych APO 3. ZASILANIE Projektowane urządzenia instalacji klimatyzacji zostaną zasilone z istniejącej rozdzielnicy R7 (na 7-piętrze w kl. schodowej A), która zasilona jest z rozdzielnicy głównej RG (sekcja 1) zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej w piwnicy. Kabel zasilający: 5xLY35. Dla potrzeb klimatyzacji rozdzielnica zostanie zmodyfikowana zgodnie z projektowanym schematem. Zachowane zostaną obwody zasilające oświetlenie klatki schodowej oraz maszynowni (oświetlenie/gniazda). Pozostałą zbędną aparaturę należy zdemontować. Tablice piętrowe TS służą do zasilania jednostek wewnętrznych instalacji chłodniczej i zasilone będą z R7. 4. INSTALACJE Kablowe linie zasilające z R7 do jednostek zewnętrznych poprowadzone zostaną w korytkach kablowych, a w pionach w rurach z PVC (przejścia przez strefy pożarowe należy wypełnić masą p.poż. E90min). Przewody do jednostek wewnętrznych ułożone zostaną na istniejących korytkach kablowych w korytarzu (nad stropem podwieszonym). Szczegółowe ustalenie tras kablowych należy wykonać pod nadzorem służb technicznych Inwestora. 3

38 5. OCHRONA ODGROMOWA Zainstalowane na dachu jednostki zewnętrzne instalacji klimatyzacji należy ochronić masztami odgromowymi (zwody wysokie) h=5m z podstawą betonową (system ELKO- BIS ) i połączyć do istniejących przewodów odprowadzających instalacji odgromowej budynku (drutem Fe/Zn8mm). 6. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA W rozdzielnicy R7 zainstalowany będzie drugi stopień ochro przeciwprzepięciowej: ochronniki ograniczające napięcie udaru do wartości 1,5 do 2,5 kv. 7. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA Jako dodatkową ochronę przed porażeniem przy dotyku pośrednim przyjmuje się zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych i uziemień w układzie TN-S. 8. OBLICZENIA 8.1 Zestawienie mocy Zestawienie mocy Rozdzielnica R7 Pi /kw/ Kz Ps /kw/ I o /A/ I b /A/ Uwagi -zestaw MMY-AP3014 -zestaw MMY-AP ,4 21,7 Razem zestawy 47,1 0,75 35,3 - tablice TS 1,0 0,6 0,6 - oświetlenie kl. sch. A (istn.) 2,0 1,0 2,0 Razem 50,1 37, Dobór przewodów i kabli. Podstawa : (1) PN-IEC :2001 Obciążalność prądowa długotrwała przewodów (2) PN-IEC :1999 Ochrona przed prądem przetężeniowym OBWÓD LINIA NR 1 RG do R7 LINIA NR 2 R7 do MAP/N-1 LINIA NR 3 R7 do MAP/N-2 LINIA NR 4 R7 do TS6N P kw In A Ib A U V TYP PRZE- WODU IB In IZ A I2 1,45IZ A 37,9 63 gg xLY ,05 14,2 22 C YKY5x6 27 0,8 11,2 18 C YKY5x4 30 1,0 0,5 5 B YDY3x2,5 25 0,4 L m U% 4

39 Warszawa, maj 2015r OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust 4 Prawa Budowlanego oświadczam, że dokumentacja projektowa-projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla projektowanych urządzeń instalacji klimatyzacji w budynku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie - jest zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 5

40

41

42

43

44

45 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PODKONSTRUKCJI STALOWYCH W RAMACH PROJEKTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA KONSTRUKCYJNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ UL. NOWOGRODZKA 1/3/ WARSZAWA PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. MARCIN BIENIEK UPR. NR: MAZ/0074/POOK/10 WARSZAWA, MAJ

46 SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 1.1.Podstawa opracowania 1.2.Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawowe założenia konstrukcyjne 2.1.Materiały 2.2.Normy 2.3.Przyjęte obciążenia 3. Opinia techniczna 3.1.Informacje o obiekcie 3.2.Posadowienie chłodnic 4. Opis projektowanej konstrukcji 5. Zabezpieczenie antykorozyjne 5.1.Informacje ogólne 5.2.Wymagania 5.3.Przygotowanie powierzchni 5.4.Opis zestawu malarskiego 6. Wytyczne realizacji 7. Załączniki 7.1.Kopia uprawnień projektanta 7.2.Kopia zaświadczenia projektanta o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS RYSUNKÓW: Nr Temat rysunku Skala K-01 RZUT DACHU Z LOKALIZACJĄ POMOSTÓW 1:100 K-02 WIDOKI I PRZEKROJE POMOSTU 1:20 K-03 DETALE POŁĄCZEŃ 1:10 2

47 1. Informacje ogólne Podstawa opracowania. 1* Wytyczne Inwestora 2* Aktualne przepisy, normy i wytyczne projektowania. 3* Dane katalogowe producenta urządzeń 4* Projekt koncepcyjny 5* Projekty archiwalne budynku. 6* Uzgodnienia międzybranżowe 1.2. Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy podkonstrukcji stalowych w ramach zadania Klimatyzacja dla 6 i 7 piętra budynku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie. 2. Podstawowe założenia konstrukcyjne 2.1. Materiały Stal profilowa: St3S (S235 JR) Śruby: kl. 8.8 Elektrody: ER 146, ER Normy projektowe PN-82/B Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenie zmienne technologiczne. PN-80/B-02010/Az1 Obciążenie śniegiem PN-77/B /Az1 Obciążenie wiatrem PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-03264:2002 Konstrukcje żelbetowe i sprężone Przyjęte obciążenia Śnieg II strefa Qk = 0,90 kn/m2 f = 1,5 Wiatr I strefa qk = 0,30 kn/m2 f = 1,5 Chłodnica typ 1 Gk = 2,42 kn f = 1,5 Chłodnica typ 2 Gk = 3,30 kn f = 1,5 3

48 3. Opinia techniczna 3.1. Informacje o obiekcie. Istniejący budynek biurowy zlokalizowany jest w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5. Jest to budynek średnio - wysoki. Budynek posiada 7 kondygnacji nadziemnych. Zrelizowany został w latach 60-tych minionego stulecia jako 6-piętrowy budynek biurowy. 10 lat później został nadbudowany o jedną kondygnację. Główny ustrój nośny stanowią ramy żelbetowe oraz ściany murowane. Stropy gęstożebrowe (DMS) lub żelbetowe. Stropodach najprawdopodobniej posiada podwójną płytę, pierwszą stanowiącą strop właściwy (DMS) oraz drugą spadkową wykonaną przypuszczalnie z płyt panwiowych. Zgodnie z informacją otrzymaną od Inwestora, pustka pomiędzy stropami wypełniona jest granulatem styropianowym Posadowienie chłodnic Projektowane chłodnice planuje się posadowić na specjalnie przygotowanych podkonstrukcjach stalowych w formie ram sztywnych przestrzennych. Słupy ram oparte bezpośrednio na słupach głównych budynku, tk aby nie dociążać konstrukcji stropu. Ze względu na skumulowanie obciążeń od 12 chłodnic w jednym miejscu, zdecydowano się na rozbiciee ich na dwie grupy posadowione na dwóch podkonstrukcjach tego samego typu. Ma to na celu zmniejszenie obciążeń pionowych oddziaływujących na słupy budynku 4. Opis projektowanej konstrukcji Projektowana konstrukcja służyć będzie do przeniesienia obciążeń od chłodnic bezpośrednio na słupy główne budynku. W tym celu zaprojektowano pomosty stalowe z profilu typu HEA100 opartego na słupkach z rury kwadratowej RK100x6. Główny ustrój nośny stanowią ramy o węzłach sztywnych (usztywnienie z RK80x4) przegubowo mocowane do konstrukcji budynku Wymiary pomostu w planie wynoszą 3,80 x 3,95m, wysokość ponad dach należy dopasować na montażu docinając odpowiednio słupki pomostu tak aby dolna krawędź podkonstrukcji była na poziomie około 5-10 cm nad wierzchem kominów wentylcyjnych. Montaż ram wsporczych będzie wymagał wykonania otworów w istniejącym poszyciu dachu tak aby oprzeć konstrukcję na właściwym stropie, a konkretnie na słupach budynku. Lokalizację słupów żelbetowych należy wyznaczyć na powierzchni dachu dokonując np. kontrolnych odwiertów od spodu stropodachu przy głowicy słupa lub za pomocą domiarów geodezyjnych. Przed montażem konstrukcji należy potwierdzić rozstaw słupów głównych budynku oraz konstrukcję stropodachu i dokonać ewentualnej korekty w rozstawie ram nośnych pomostu. Po zamontowaniu konstrukcji należy odtworzyć izolację nawierzchniową dachu w miejscach przebić, dokonać poprawek malarskich w przypadku uszkodzenia powłok. 4

49 5. Zabezpieczenie antykorozyjne 5.1. Informacje ogólne Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych poprzez malowanie. Kolor farby nawierzchniowej należy dostosować do istniejącej podkonstrukcji Wymagania kategoria korozyjności atmosfery: C3 (PN-EN ISO ) wymagana trwałość powłok: H - długi, więcej niż 15 lat (PN-EN ISO ) czyszczenie metodą strumieniowo-ścierną do stopnia czystości Sa 2.5 (wg PN-ISO ) chropowatość powierzchni Rz 40 m 5.3. Przygotowanie powierzchni Wg PN-EN ISO należy odpowiednio przygotować powierzchnię do malowania: Usunąć grube warstwy rdzy i oczyścić miejsca styków Rozwiercić wżery korozyjne jeśli występują Stępić ostre krawędzie poprzez sfazowanie lub zaokrąglenie Wygładzić spoiny Umyć powierzchnię konstrukcji wodą pod ciśnieniem Odtłuścić detergentami Oczyścić powierzchnię metodą strumieniowo-ścierną do stopnia czystości Sa 2, Opis zestawu malarskiego Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych przewidziano poprzez malowanie. Malowanie powinno odbywać się w zakładzie produkcyjnym, a dostarczane na budowę elementy należy starannie zabezpieczyć na czas transportu i montażu. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania należy wykonać zgodnie z normami oraz w sposób wymagany przez producenta farby. Wszelkie naprawy powłok malarskich muszą być wykonane w sposób gwarantujący otrzymanie oryginalnej jakości. Wszystkie elementy stalowe konstrukcji należy zabezpieczyć antykorozyjnie w wytwórni, co najmniej w następujący sposób: Malować jedną warstwą farby podkładowej. Zaleca się emalie epoksydową o gr.80 um Malować 2x farbą nawierzchniową. Zaleca się emalie poliuretanową o gr.40 um Dobór systemów malarskich wg PN-EN ISO : 2001 Kolor farby nawierzchniowej dostosować do istniejącej podkonstrukcji 5

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ui. Parkowa Czerwionka-Leszczyny

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ui. Parkowa Czerwionka-Leszczyny PROJEKT BUDOWLANY KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU SIEDZIBY URZĘDU GMINY I MIASTA WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA JEJ ZASILANIA WYKAZ ZMIAN NIEISTOTNYCH BRANŻA/ TOM: SANITARNA/

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B"

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku B Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B", ul. Zygmunta Starego 17 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - BRANŻA SANITARNA- INST.

Bardziej szczegółowo

Instalacja klimatyzacji

Instalacja klimatyzacji Instalacja klimatyzacji 19 0. SPIS TREŚCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...21 1.1 DANE OGÓLNE...21 1.2 MATERIAŁY WYJŚCIOWE...21 2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...21 2.1 INSTALACJA KLIMATYZACJI...21 2.1.1 Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI INWESTOR: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód os. Zgody 13a, Kraków

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI INWESTOR: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód os. Zgody 13a, Kraków PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO TJ. SZATNI Z INST. WEW. WOD-KAN, CO-MPEC, PRĄDU, WENT. MECH. Z PRZEBUDOWĄ ZEW. ODCINKA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIOWEJ, CHODNIKAMI, BUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 4. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Opis ogólny rozwiązania

Opis techniczny. 4. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Opis ogólny rozwiązania Spis treści: Opis techniczny Karty katalogowe Część rysunkowa Rys. 1. INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PARTERU 1:50 Rys. 2. INSTALACJA ODPROWADZANIA SKROPLIN - RZUT PARTERU 1:50 Opis techniczny 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Iwona Ziętkowska - Projektowanie PROJEKT WYKONAWCZY

Iwona Ziętkowska - Projektowanie PROJEKT WYKONAWCZY Iwona Ziętkowska - Projektowanie PROJEKT WYKONAWCZY Temat Klimatyzacja pomieszczeń diagnostyczno-zabiegowych na oddziale ginekologiczno-położniczym, I Pietro, Budynek Główny Branża Klimatyzacja Obiekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE AMBIT MAGDALENA ŁOPACKA 80-126 Gdańsk, Ul. S. Lema 7, NIP: 957-084 - 02-85, regon: 220745103, tel. [+48] 504-478 - 968, e-mail: mlopacka10@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1 INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut pomieszczeń instalacja klimatyzacji skala 1:50 2 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU BIOLOGII UW W WARSZAWIE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU BIOLOGII UW W WARSZAWIE INWESTOR Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 TYTUŁ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU BIOLOGII UW W WARSZAWIE ADRES INWESTYCJI WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa Czerwionka-Leszczyny

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa Czerwionka-Leszczyny PROJEKT WYKONAWCZY KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU SIEDZIBY URZĘDU GMINY I MIASTA WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA JEJ ZASILANIA BRANŻA/ TOM: SANITARNA/ I INWESTOR: Gmina i Miasto

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Spis treści instalacja klimatyzacji 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.1.1. Zakres robót. 1.1.2. Charakterystyka techniczna robót związanych z wykonaniem instalacji.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35 05-140 Serock INWESTOR: Centrum Kultury i Czytelnictwa

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7 02-675 WARSZAWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA zasilana urządzeń instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt instalacji klimatyzacyjnej dla remontu Wiejskiego Domu Kultury

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt instalacji klimatyzacyjnej dla remontu Wiejskiego Domu Kultury PROJEKT BUDOWLANY Temat: Projekt instalacji klimatyzacyjnej dla remontu Wiejskiego Domu Kultury Inwestor: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji ul. Plac Poniatowskiego 10 86-120 Pruszcz Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA NR PROJEKTU V-80 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka ADRES: KATOWICE ul. Bankowa 11a TEMAT: UZUPEŁNIENIE KLIMATYZACJI WRAZ Z WENTYLACJĄ POMIESZCZENIA SERWEROWNI

Bardziej szczegółowo

EKOFABRYKA DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA JACEK MIROŃCZUK 91-850 Łódź, Ul. MARYSIŃSKA 96 /38. STAROSTWO POWIATOWE 26-300 Opoczno, ul.

EKOFABRYKA DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA JACEK MIROŃCZUK 91-850 Łódź, Ul. MARYSIŃSKA 96 /38. STAROSTWO POWIATOWE 26-300 Opoczno, ul. Jednostka projektowa : Obiekt : EKOFABRYKA DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA JACEK MIROŃCZUK 91-850 Łódź, Ul. MARYSIŃSKA 96 /38 STAROSTWO POWIATOWE 26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1A Temat opracowania : Projekt

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji fax.: +48 91 813 75 10 ul.smolańska 3 tel.: +48 91 813 75 11 70-026 Szczecin e-mail: biuro@prospel.pl www.prospel.pl Nr projektu: PR-1216 FAZA OPRACOWANIA: NAZWA PROJEKTU: BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto Poznań, ul. 27 Grudnia 15 - II piętro budynku

Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto Poznań, ul. 27 Grudnia 15 - II piętro budynku ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania... 2 1.3. Zakres opracowania... 2 2. Opis stanu istniejącego... 2 3. Obliczenia... 2 3.1.

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych

Projekt instalacji elektrycznych Projekt instalacji elektrycznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI BRANŻA Zasilanie elektryczne i montaż kurtyny powietrznej w budynku WZiE PG Elektryczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

AUTOMATICA Karol Cienciała. PROJEKT WYKONAWCZY Instalacja klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Nadleśnictwa w Daleszycach

AUTOMATICA Karol Cienciała. PROJEKT WYKONAWCZY Instalacja klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Nadleśnictwa w Daleszycach Budynek biurowy Nadleśnictwa w Daleszycach AUTOMATICA Karol Cienciała 2 5-4 5 3 K I E L C E U L. W. S T W O S Z A 7 3 t e l. ( 0 4 1 ) 2 4 1 2 4 0 1 e-mail: biuro@automatica.com.pl PROJEKT WYKONAWCZY Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR. PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, Częstochowa NIP IDS Będzin, ul. 11-go Listopada 20

PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR. PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, Częstochowa NIP IDS Będzin, ul. 11-go Listopada 20 EGZ. NR PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 Biuro Obsługi Klienta: ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35, 603 999 222, 603 666 111 fax 34 361 61

Bardziej szczegółowo

Instalacja klimatyzacji pomieszczeń biurowych

Instalacja klimatyzacji pomieszczeń biurowych Budynek biurowy Kancelarii Prezydenta RP Warszawa ul. Wiejska 10 Instalacja klimatyzacji pomieszczeń biurowych A.T.H. WECOSA 02-776 Warszawa,ul.Dybowskiego 1 m13 tel./fax 631-63-43 Temat: Adres: Stadium:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Projekt: Przebudowa i adaptacja z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne budynku szkoły Strona: 1 Opole, czerwiec 2015r. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 OBIEKT BIBLIOTEKA ŚLĄSKA SEKCJA ARCHIWIZACJI ZBIORÓW PLAC RADY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-WYKONAWCZA. Wydziału Jarzm W-35

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-WYKONAWCZA. Wydziału Jarzm W-35 C O M E T R O N N T NOWE TECHNOLOGIE 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Warszawska 1 tel. 32 4762717; 606476137 e-mail: poczta@cometron.pl www.cometronnt.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-WYKONAWCZA klimatyzacji budynku

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA SPIS TREŚCI: OPIS TECHNICZNY... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 5. PRACE DEMONTAŻOWE... 2 6. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH Nazwa zamówienia: Instalacja klimatyzacji na korytarzach Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Symbol opracowania S-1 Nazwy i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW. Lp. Tytuł rysunku 1 Instalacja klimatyzacji rzut przyziemia. 2 Instalacja klimatyzacji rzut poddasza

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW. Lp. Tytuł rysunku 1 Instalacja klimatyzacji rzut przyziemia. 2 Instalacja klimatyzacji rzut poddasza SPIS ZAWARTOŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. PRZEPISY I NORMY...4 3. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA...5 4. OBLICZENIA I OPIS ROZWIĄZAŃ...5 4.1. Zapotrzebowanie chłodu dla pomieszcza...5 4.2. ochładzanie

Bardziej szczegółowo

EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO GRZEGORZ PABJAN 38-200 JASŁO, ul. 17-Stycznia 68a tel./fax 013-446 26 63, 791 926 382 www.eko-pro.za.pl, e-mail: ekoprol@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT : INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny. 1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI.... ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE....1. Parametry charakterystyczne..... Dobór agregatu wody lodowej...3.3. Klimakonwektory...4.4. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 4. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Z CYRKULACJĄ... 3 4.1 Opis ogólny... 3 4.2. Materiały do instalacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY Załącznik Nr 0 do SIWZ SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY. Podstawa opracowania str. 3. Zakres opracowania str. 3 3. Opis przyjętego rozwiązania str. 4 4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19 w Inowrocławiu

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19 w Inowrocławiu Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piękna 19 88-100 Inowrocław PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot: Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY 1 TYTUŁ PROJEKTU: REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W BYCHAWIE BRANŻA: Sanitarna INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 ul. Władysława

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 3 INSTALACJA C.O., C.T., W.L.

ZADANIE 3 INSTALACJA C.O., C.T., W.L. ZADANIE 3 INSTALACJA C.O., C.T., W.L. 1 Zawartość OPIS TECHNICZNY... 3 1. Podstawa opracowania... 3 2. Przedmiot opracowania... 3 3. Instalacja c.o.... 3 3.1 Dane ogólne.... 3 3.2 Opis instalacji c.o....

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Hlonda Poczta Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM ZASILANIA I STEROWANIA DLA UKŁADU KLIMATYZACYJNEGO SZPITAL POŁOŻNICZY OPOLE

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM ZASILANIA I STEROWANIA DLA UKŁADU KLIMATYZACYJNEGO SZPITAL POŁOŻNICZY OPOLE Data opracowania: czerwiec 2010 PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM ZASILANIA I STEROWANIA DLA UKŁADU KLIMATYZACYJNEGO SZPITAL POŁOŻNICZY OPOLE OBIEKT: INWESTOR: S.S.Z.O.Z. NAD MATKĄ I DZIECKIEM ul. REYMONYA 8 45-018

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI Temat: Inwestor: PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH WRAZ Z REMONTEM AULI W I LO W TARNOWIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE UL. PIŁSUDSKIEGO 4

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy Oddziału Poczty Polskiej

Projekt budowlano-wykonawczy Oddziału Poczty Polskiej MC2pracownia @gmail.com tel.: 502 222 744 Projekt budowlano-wykonawczy Oddziału Poczty Polskiej w Konstancinie - Jeziornej przy ul. Kazimierza Pułaskiego 20 TOM III - PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Data Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu kancelarii, w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43 MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji na parterze oraz w trzech pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu Spis treści CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI WENTYLACJI W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA W TARNOBRZEGU

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI WENTYLACJI W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA W TARNOBRZEGU INWESTOR PGE OBRÓT S.A. TYTUŁ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI WENTYLACJI W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA W TARNOBRZEGU ADRES INWESTYCJI Tarnobrzeg ul. Szpitalna 3 BRANŻA WENTYLACJA PROJEKTOWAŁ inż.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ROBÓT REMONTOWO BUDOWLANYCH w Ośrodku Leczenia Uzależnień przy ul. Karłowicza w Lublinie

OPIS TECHNICZNY ROBÓT REMONTOWO BUDOWLANYCH w Ośrodku Leczenia Uzależnień przy ul. Karłowicza w Lublinie 21-030 MOTYCZ, STASIN 1, tel. 883 788 680, e-mail:wojtek_switek@op.pl OPIS TECHNICZNY ROBÓT REMONTOWO BUDOWLANYCH w Ośrodku Leczenia Uzależnień przy ul. Karłowicza w Lublinie Inwestor : Ośrodek Leczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Miejska Legionowo ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY:

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY: www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT WYKONAWCZY Termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) RZUT II PIĘTRA INSTALACJA WENTYLACJI 2) RZUT II PIĘTRA INSTALACJA KLIMATYZACJI

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) RZUT II PIĘTRA INSTALACJA WENTYLACJI 2) RZUT II PIĘTRA INSTALACJA KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1) RZUT II PIĘTRA INSTALACJA WENTYLACJI 2) RZUT II PIĘTRA INSTALACJA KLIMATYZACJI 3) RZUT DACHU INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 4) PRZEKROJE INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Część opisowa: 1. Cel i podstawa opracowania 2. Instalacja centralnego ogrzewania 3. Zabezpieczenia p.poż. 4. Uwagi końcowe Cześć rysunkowa: Skala rys.: ZT1 Zagospodarowanie terenu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wentylacji grawitacyjnej z łazienki

PROJEKT BUDOWLANY. Wentylacji grawitacyjnej z łazienki 1 PROJEKT BUDOWLANY Wentylacji grawitacyjnej z łazienki Adres inwestycji: 76-200 Słupsk, ul.podgórna 7/1 Inwestor: Branża: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku sanitarna ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: Rys.1 - RZUT NISKIEGO PARTERU 1:100. Rys.2 - RZUT WYSOKIEGO PARTERU 1:100 Rys.3 - RZUT I PIĘTRA 1:100 Rys.4 - RZUT II PIĘTRA 1:100

Spis rysunków: Rys.1 - RZUT NISKIEGO PARTERU 1:100. Rys.2 - RZUT WYSOKIEGO PARTERU 1:100 Rys.3 - RZUT I PIĘTRA 1:100 Rys.4 - RZUT II PIĘTRA 1:100 Zawartość OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis poszczególnych instalacji... 3 3.1. Opis projektowanej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji...

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl

Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl Stadium : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestor : Powiat Biłgorajski 23-400

Bardziej szczegółowo

Instalacja zasilania urządzeń klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Budynek Biurowy Kancelarii Prezydenta R.P.

Instalacja zasilania urządzeń klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Budynek Biurowy Kancelarii Prezydenta R.P. A.T.H. WECOSA 02-776 Warszawa,ul.Dybowskiego 1 m13 tel./fax 631-63-43 Temat: Adres: Instalacja zasilania urządzeń klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Budynek Biurowy Kancelarii Prezydenta R.P. Warszawa

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A Kielce al. Solidarności 36 PROJEKT BUDOWLANY

Echo Investment S.A Kielce al. Solidarności 36 PROJEKT BUDOWLANY Echo Investment S.A. 25-323 Kielce al. Solidarności 36 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA CENTRUM HANDLOWEGO "PELOTA" ADRES: UL. POLIGONOWA 2A LUBLIN 20-817 INWESTOR: STADIUM: BRANŻA: WYKONANIE PROJEKTU:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w budynku położonym w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 15. Sąd Rejonowy Poznań Stare

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY 2 SPIS TREŚCI Załącznik nr 9 do SIWZ A.OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania str. 3 2. Opis przyjętego rozwiązania str. 3 3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA. Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA. Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego BRANŻA KONSTRUKCYJNA Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego OBIEKT: INWESTOR: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI Kod CPV 45331200 8 - Instancja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza Kod CPV

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W CZERWONAKU

URZĄD GMINY W CZERWONAKU KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE INSTALACJI KLIMATYZACJI PROJEKT KONSTRUKCYJNY URZĄD GMINY W CZERWONAKU CZERWONAK, UL. ŹRÓDLANA AUTOR: mgr inŝ. Małgorzata Putowska nr uprawnień 167/PW/94

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW... 3 II.

SPIS RYSUNKÓW... 3 II. SPIS TREŚCI I. SPIS RYSUNKÓW... 3 II. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW... 3 1. Wstęp... 4 1.1. Podstawa opracowania... 4 1.2. Przedmiot i zakres opracowania... 4 1.3. Stan istniejący... 4 2. Opis przyjętych rozwiązań

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Tomaszowie Lubelskim BRANŻA KONSTRUKCYJNA OBIEKT: Przedszkole nr 2 ul. Zamojskiego 14, 22-600 Tomaszów Lubelski INWESTOR: Miasto

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów w Przedszkolu nr 343, przy ul. Warszawskiej 53 w Warszawie działka nr 12 z obrębu 2-09-06, jed. ewid. 146512_8 BRANŻA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE:

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: ROK ZAŁOŻENIA 1987 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 15 tel. /Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji sanitarnych: instalacji cieplnej i chłodniczej. Aranżacja Wnętrz PISF Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej

Projekt instalacji sanitarnych: instalacji cieplnej i chłodniczej. Aranżacja Wnętrz PISF Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej id3 Sylwia Erol ul. Emilii Plater 8/48 00-669 Warszawa Temat: Projekt instalacji sanitarnych: instalacji cieplnej i chłodniczej. Obiekt: Aranżacja Wnętrz PISF Sala Konferencyjna Lokalizacja: 00-071 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo