teleskopy.pl Teleskop Celestron Travel Scope 50 statyw plecak - oferta teleskopy.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "teleskopy.pl Teleskop Celestron Travel Scope 50 statyw plecak - oferta teleskopy.pl"

Transkrypt

1 teleskopy.pl

2 Celestron 50 Travel Scope to teleskop dla pocz±tkuj±cych obserwatorów nieba, wietny jako pierwszy przyrz±d do obserwacji astronomicznych dla dzieci. atwy do przenoszenia, wyposa ony w aluminiowy statyw fotograficzny i plecak transportowy, do którego mie ci siê ca³y zestaw. Mo e s³u yæ jako luneta widokowa (obraz jest ziemski, nieodwrócony). Zestaw mo na rozbudowaæ o okulary do uzyskiwania wy szych powiêkszeñ. Przez teleskop Travel Scope 50 zobaczysz, mo e po raz pierwszy w yciu, kratery uderzeniowe na Ksiê ycu, fazê Wenus, ksiê yce Jowisza i pier cieñ Saturna, galaktykê w Andromedzie i mg³awicê w Orionie. W dzieñ za teleskop mo e staæ siê towarzyszem spacerów po lesie i obserwacji przyrody, ptaków i odleg³ych formacji terenowych. Celestron to amerykañski producent optyki, który od kilkudziesiêciu lat dostarcza najlepszej jako ci instrumenty zarówno dla pocz±tkuj±cych obserwatorów, jak i dla zaawansowanych amatorów czy obserwatoriów uniwersyteckich. Marka Celestron to gwarancja najlepszej jako ci za dan± cenê. Parametry techniczne System optyczny:refraktor (dublet achromatyczny) Zrednica obiektywu:50 mm Ogniskowa obiektywu:360 mm ZwiatBosiBa:1/7,2 Maksymalne u yteczne powikszenie:100x Minimalne u yteczne powikszenie:7x Zdolno æ rozdzielcza:2,3" Zasiêg gwiazdowy:11 magnitudo Zdolno æ zbierania wiat³a:51x wiêksza ni oko ludzkie

3 Mo liwo æ stosowania akcesoriów 1,25":TAK Zdolno æ rozdzielcza:2,3" D³ugo æ tuby:31,5 cm Wysoko æ statywu (max): 125 cm Wysoko æ teleskopu na statywie (max): 130 cm Wymiary zewnêtrzne plecaka: 41 x 32 x 11,5 cm Wymiary zewnêtrzne pude³ka ozdobnego: 42 x 32,5 x 15 cm Wymiary zewnêtrzne pude³ka transportowego: 46 x 34 x 16 cm Waga:1,0 kg Zastosowania Teleskop Celestron Travel Scope 50 statyw plecak - oferta teleskopy.pl

4 Ksi yc planety gromady gwiazd mgbawice krajobrazy Wyposa enie W zestawie znajduj si nastpujce akcesoria: Okulary 20 mm (pow. 18x) i 8 mm (pow. 45x) z gwintami filtrowymi Lunetka celownicza optyczna 2x20 Teleskop Celestron Travel Scope 50 statyw plecak - oferta teleskopy.pl

5 Soczewka Barlowa 3x (powiêkszenia 54x i 135x) Statyw aluminiowy fotograficzny (monta azymutalny) Nasadka ktowa 45 z wyjciem do okularów 1,25" (obraz ziemski, nieodwrócony) Plecak PByta edukacyjna "Sky Level 1" (w j. angielskim) Gwarancja 2 lata Dodatkowe zdjêcia (teleskop Celestron Travel 50) (teleskop mocujemy na statywie fotograficznym z obrotow± g³owic± i nó kami o regulowanej d³ugo ci) (z³±czka k±towa posiada wyj cie 1,25 cala, tak wiêc pozwala na stosowanie szerokiej gamy okularów w tym standardzie) (szukacz optyczny pozwala na szybkie ustawienie teleskopu na interesuj±cy obiekt)

6 (z³±czka k±towa 45 pozwala na uzyskanie obrazu ziemskiego i wygodne obserwacje wysoko nad horyzontem) (statyw z g³owic± typu 3D obrotow± we wszystkich kierunkach; g³owicê wyposa ono w poziomicê) (w zestawie z plecaczkiem do wygodnego transportu i przechowywania) (wszystkie elementy mieszcz± siê w plecaczku) (komplet z akcesoriami w zestawie) Uwaga! To urzdzenie skupia du ilo[ [wiatba. Patrzenie przez to urzdzenie bezpo[rednio na SBoDce mo e spowodowa cz[ciow lub cabkowit utrat wzroku. Do obserwacji SBoDca polecamy najbezpieczniejsz metod projekcji okularowej, czyli rzutowanie obrazu tarczy naszej gwiazdy dziennej na kartk papieru.

teleskopy.pl Teleskop Celestron Travel Scope 50 + statyw + PLECAK + obrotowa mapa nieba + atlas nieba (ZESTAW STARTOWY) - oferta te

teleskopy.pl Teleskop Celestron Travel Scope 50 + statyw + PLECAK + obrotowa mapa nieba + atlas nieba (ZESTAW STARTOWY) - oferta te teleskopy.pl Celestron Travel Scope 50 + obrotowa mapa nieba fi=30 cm + atlas nieba gwia¼dzistego do 6,5 magnitudo. Wiêcej o publikacjach w zestawie: TUTAJ W zestawie taniej + dostawa GRATIS! Celestron

Bardziej szczegółowo

teleskopy.pl Teleskop Meade LXD-75 6 (152mm) Schmidt-Newton z systemem AutoStar - oferta teleskopy.pl

teleskopy.pl Teleskop Meade LXD-75 6 (152mm) Schmidt-Newton z systemem AutoStar - oferta teleskopy.pl Teleskop Meade LXD-75 6 (152mm) Schmidt-Newton z systemem AutoStar - oferta teleskopy.pl teleskopy.pl Teleskop Meade LXD-75 6 (152mm) Schmidt-Newton z systemem AutoStar - oferta teleskopy.pl Seria Meade

Bardziej szczegółowo

teleskopy.pl System sterowania SkyAlign w po³±czeniu z systemem GT / GOTO umo liwia Batwe odnajdowanie czterech tysicy

teleskopy.pl System sterowania SkyAlign w po³±czeniu z systemem GT / GOTO umo liwia Batwe odnajdowanie czterech tysicy teleskopy.pl Skomputeryzowany teleskop soczewkowy Celestron NexStar 60 SLT wyposa ony w pilot z baz± 4000 obiektów astronomicznych. Bardzo ³atwy w obs³udze i szybki do z³o enia. Wyposa ony w nowatorsk±

Bardziej szczegółowo

teleskopy.pl Celestron 114 LCM GOTO Newtonian telescope - oferta teleskopy.pl

teleskopy.pl Celestron 114 LCM GOTO Newtonian telescope - oferta teleskopy.pl teleskopy.pl Teleskop systemu Newtona o zwierciadle 114 mm, wyposa ony w ca³kowicie skomputeryzowany pilot sterowania z baz± ponad 4000 obiektów astronomicznych. atwy w obs³udze i szybko-rozk³adalny, regulowany

Bardziej szczegółowo

teleskopy.pl Teleskop Celestron Omni XLT 150 Newton CG-4 - oferta teleskopy.pl

teleskopy.pl Teleskop Celestron Omni XLT 150 Newton CG-4 - oferta teleskopy.pl teleskopy.pl Celestron Omni XLT 150 to teleskop systemu Newtona o rednicy 150 mm i ogniskowej 750 mm na monta u paralaktycznym niemieckim CG-4. Optyka zbudowana jest ze zwierciad³a g³ównego parabolicznego.

Bardziej szczegółowo

teleskopy.pl Teleskop Celestron Omni XLT 102 refraktor CG-4 - oferta teleskopy.pl

teleskopy.pl Teleskop Celestron Omni XLT 102 refraktor CG-4 - oferta teleskopy.pl teleskopy.pl Refraktor z popularnej serii teleskopów OMNI. Wszystkie elementy uk³adu optycznego poddawane s± rêcznej selekcji, co gwarantuje najwy sz± jako æ u ytych podzespo³ów. Optyka tych instrumentów

Bardziej szczegółowo

Teleskop Levenhuk SkyMatic 127 GT MAK - oferta teleskopy.pl. teleskopy.pl. 22 April, 2016, 21:23

Teleskop Levenhuk SkyMatic 127 GT MAK - oferta teleskopy.pl. teleskopy.pl.  22 April, 2016, 21:23 teleskopy.pl OFEROWANY TELESKOP POZWALA ROZPOCZ Æ OBSERWACJE W PIERWSZ POGODN NOC - ZAWIERA WSZYSTKIE NIEZBÊDNE AKCESORIA Zastosowania Ksi yc planety gromady mg³awice krajobrazy Gwarancja do ywotnia gwarancja

Bardziej szczegółowo

teleskopy.pl Teleskop Orion StarSeeker IV Newton 130 mm GoTo ( 13160) - oferta teleskopy.pl

teleskopy.pl Teleskop Orion StarSeeker IV Newton 130 mm GoTo ( 13160) - oferta teleskopy.pl teleskopy.pl Po³±czenie wietnej optyki, niezawodnego i prostego w obs³udze systemu GOTO oraz niezawodnej mechaniki przy zachowaniu niewielkiego ciê aru - to cechy teleskopów Orion serii StarSeeker IV.

Bardziej szczegółowo

teleskopy.pl SkyWatcher MAK 127 SP OTA on AZ5 mount with steel field tripod (TPL) - oferta teleskopy.pl

teleskopy.pl SkyWatcher MAK 127 SP OTA on AZ5 mount with steel field tripod (TPL) - oferta teleskopy.pl teleskopy.pl SkyWatcher MAK 127/1500 SP na monta u TPL ALT-AZ AZ5 z mikroruchami i statywem stalowym Teleskop SkyWatcher MAK127 to idealne narzêdzie astronomiczne dla ka dego obserwatora nieba - wietna

Bardziej szczegółowo

Levenhuk SkyMatic 135 GT Newtonian - oferta teleskopy.pl. teleskopy.pl. 2 September, 2016, 10:55

Levenhuk SkyMatic 135 GT Newtonian - oferta teleskopy.pl. teleskopy.pl.  2 September, 2016, 10:55 teleskopy.pl Levenhuk SkyMatic 135 GT Newton to wysokiej klasy astronomiczny teleskop zwierciadlany o parabolicznym lustrze g³ównym rdnicy 130 mm i ogniskowej 650 mm. Przeznaczony jest dla pocz±tkuj±cych

Bardziej szczegółowo

Teleskop Sky-Watcher MAK 127 EQ-3-2 (BKMAK127EQ3-2) - oferta teleskopy.pl. teleskopy.pl

Teleskop Sky-Watcher MAK 127 EQ-3-2 (BKMAK127EQ3-2) - oferta teleskopy.pl. teleskopy.pl teleskopy.pl Teleskop SkyWatcher MAK127 to idealne narzêdzie astronomiczne dla pocz±tkuj±cego obserwatora - po³±czenie wietnej tuby optycznej w systemie Maksutowa i monta u paralaktycznego klasy EQ-3-2

Bardziej szczegółowo

Spinor - oferta teleskopy.pl. teleskopy.pl. 13 January, 2014, 00:21

Spinor - oferta teleskopy.pl. teleskopy.pl.  13 January, 2014, 00:21 teleskopy.pl Spinor 70/900 to bardzo dobry teleskop soczewkowy (refraktor) o [rednicy obiektywu 70 mm i ogniskowej 900 mm. Pozwala na prowadzenie stosunkowo zaawansowanych obserwacji wizualnych planet

Bardziej szczegółowo

teleskopy.pl Teleskop Sky-Watcher (Synta) Dobson 8 okular TMB 6mm do planet! - oferta teleskopy.pl

teleskopy.pl Teleskop Sky-Watcher (Synta) Dobson 8 okular TMB 6mm do planet! - oferta teleskopy.pl teleskopy.pl Mocny zestaw na moc planetarnych wra eñ! Teleskop Sky-Watcher Dobson 8" z okularem TMB 6 mm dedykowanym do obserwacji planet (kliknij i przeczytaj o okularze Teleskop ten idealnie nadaje siê

Bardziej szczegółowo

Teleskop Meade ETX-125 Premier Edition 125mm Maksutow z warstwami UHTC, systemem AutoStar i montaå¼em - oferta telesk. teleskopy.

Teleskop Meade ETX-125 Premier Edition 125mm Maksutow z warstwami UHTC, systemem AutoStar i montaå¼em - oferta telesk. teleskopy. teleskopy.pl Seria ETX firmy Meade to teleskopy amatorskie z wysokiej póbki. Optyka systemu Maksutowa (z pbyt korekcyjn) gwarantuje bardzo dobr jako[ uzyskiwanych obrazów przy kompaktowych wymiarach tuby

Bardziej szczegółowo

PENTAFLEX MAK-90 EQ-1 telescope - oferta teleskopy.pl

PENTAFLEX MAK-90 EQ-1 telescope - oferta teleskopy.pl teleskopy.pl Teleskop PENTAFLEX MAK-90 na monta u EQ-1 to po³±czenie wietnej tuby optycznej w systemie Maksutowa o fantastycznie ma³ych wymiarach z paralaktyczn± g³owic± EQ-1 i statywem polowym o regulowanej

Bardziej szczegółowo

teleskopy.pl Teleskop Meade ETX-80 AT z systemem Autostar (automatyczne wyszukiwanie obiektów na niebie) - oferta teleskopy.pl

teleskopy.pl Teleskop Meade ETX-80 AT z systemem Autostar (automatyczne wyszukiwanie obiektów na niebie) - oferta teleskopy.pl teleskopy.pl Teleskop Meade ETX 80 AT to idealny przyrzd obserwacyjny dla pocztkujcych mibo[ników astronomii. Kompaktowe rozmiary, Batwo[ obsbugi, zwarta budowa czyni z niego instrument, który mo na zabra

Bardziej szczegółowo

teleskopy.pl Teleskop Orion StarSeeker IV Newton 150 mm GoTo ( 13161) - oferta teleskopy.pl

teleskopy.pl Teleskop Orion StarSeeker IV Newton 150 mm GoTo ( 13161) - oferta teleskopy.pl teleskopy.pl Po³±czenie wietnej optyki, niezawodnego i prostego w obs³udze systemu GOTO oraz niezawodnej mechaniki przy zachowaniu niewielkiego ciê aru - to cechy teleskopów Orion serii StarSeeker IV.

Bardziej szczegółowo

teleskopy.pl Teleskop Orion StarSeeker IV MAK 127 mm GoTo ( 13163) - oferta teleskopy.pl

teleskopy.pl Teleskop Orion StarSeeker IV MAK 127 mm GoTo ( 13163) - oferta teleskopy.pl Teleskop Orion StarSeeker IV MAK 127 mm GoTo ( 13163) - oferta teleskopy.pl teleskopy.pl Teleskop Orion StarSeeker IV MAK 127 mm GoTo ( 13163) - oferta teleskopy.pl Po³±czenie wietnej optyki, niezawodnego

Bardziej szczegółowo

OFEROWANY TELESKOP POZWALA ROZPOCZ OBSERWACJE W PIERWSZ POGODN NOC - ZAWIERA WSZYSTKIE NIEZBÊDNE AKCESORIA

OFEROWANY TELESKOP POZWALA ROZPOCZ OBSERWACJE W PIERWSZ POGODN NOC - ZAWIERA WSZYSTKIE NIEZBÊDNE AKCESORIA teleskopy.pl OFEROWANY TELESKOP POZWALA ROZPOCZ OBSERWACJE W PIERWSZ POGODN NOC - ZAWIERA WSZYSTKIE NIEZBÊDNE AKCESORIA Zastosowania Ksi yc planety gromady gwiazd Orion StarBlast 90mm AZ Refractor Barlow

Bardziej szczegółowo

teleskopy.pl Statyw Benro A4570T gå owica kulowa KB-3 (udåºwig 20kg) - oferta teleskopy.pl

teleskopy.pl Statyw Benro A4570T gå owica kulowa KB-3 (udåºwig 20kg) - oferta teleskopy.pl teleskopy.pl Naszym zdaniem - najlepszy statyw z g³owic± do ciê kich lunet i lornetek na rynku, a tak e do astrofotografii (AstroTrac) oraz do fotografowania z u yciem lustrzanek z teleobiektywem. G³owica

Bardziej szczegółowo

Lornetka astronomiczna Geoptik 22x100 - oferta teleskopy.pl

Lornetka astronomiczna Geoptik 22x100 - oferta teleskopy.pl teleskopy.pl Potê na lornetka o [rednicy obiektywów 100mm i powikszeniu 25 razy, dedykowana szczególnie dla mibo[ników astronomii. Jest to przyrzd obserwacyjny z najwy szej póbki. Obiektywy zostaby pokryte

Bardziej szczegółowo

Telescope - oferta teleskopy.pl

Telescope - oferta teleskopy.pl teleskopy.pl Messier R-127 EXOS-2 firmy Bresser jest nastêpc± dobrze znanego mi³o nikom astronomii teleskopu Bresser Messier R-127S 127/635 EQ-5, zmodernizowanym tak, by sprostaæ rosn±cym wymaganiom u

Bardziej szczegółowo

Teleskop Sky-Watcher Star Discovery 102 Refraktor - oferta teleskopy.pl. teleskopy.pl

Teleskop Sky-Watcher Star Discovery 102 Refraktor - oferta teleskopy.pl. teleskopy.pl teleskopy.pl Obserwacje astronomiczne nigdy nie by³y tak proste i dostêpne dla ka dego jak teraz, dziêki nowej linii teleskopów Sky-Watcher Star Discovery! Teleskopy Star Discovery przeznaczone s± dla

Bardziej szczegółowo

SKYWATCHER 18-inch D-458 SynScan GO-TO - oferta teleskopy.pl. teleskopy.pl

SKYWATCHER 18-inch D-458 SynScan GO-TO - oferta teleskopy.pl. teleskopy.pl teleskopy.pl Najwiêkszy na wiecie, pierwszy w Europie, seryjnie produkowany teleskop do obserwacji wizualnych - Sky-Watcher Dobson 18. To kratownicowy Dobson typu Ultra-Light z parabolicznym lustrem o

Bardziej szczegółowo

Lornetka Eschenbach Trophy 8x56 B - oferta teleskopy.pl

Lornetka Eschenbach Trophy 8x56 B - oferta teleskopy.pl teleskopy.pl Eschenbach 8x56 Trophy to klasycznie nocna, porropryzmatyczna lornetka dla my liwych i przyrodników. Du e obiektywy o rednicy 56 mm w po³±czeniu z niewielkim, 8-krotnym powiêkszeniem pozwalaj±

Bardziej szczegółowo

Teleskop Sky-Watcher Star Discovery 130 Newton - oferta teleskopy.pl. teleskopy.pl

Teleskop Sky-Watcher Star Discovery 130 Newton - oferta teleskopy.pl. teleskopy.pl teleskopy.pl Obserwacje astronomiczne nigdy nie by³y tak proste i dostêpne dla ka dego jak teraz, dziêki nowej linii teleskopów Sky-Watcher Star Discovery! Teleskopy Star Discovery przeznaczone s± dla

Bardziej szczegółowo

Projekt wyposaŝenia szkół w podstawowy zestaw astronomiczny

Projekt wyposaŝenia szkół w podstawowy zestaw astronomiczny Polska: www.astronomia2009.pl Małopolska: www.as.up.krakow.pl/2009 Projekt wyposaŝenia szkół w podstawowy zestaw astronomiczny Jak wiadomo przedmiot astronomia został przed laty wycofany ze szkół. Nowy

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE OBSERWACJE SŁOŃCA

BEZPIECZNE OBSERWACJE SŁOŃCA BEZPIECZNE OBSERWACJE SŁOŃCA Słońce to jeden z najciekawszych obiektów do amatorskich badań astronomicznych. W porównaniu do innych jest to obiekt wyjątkowo łatwy do znalezienia każdy potrafi wskazać położenie

Bardziej szczegółowo

Lornetka Nikon 16X56 MONARCH 5 - oferta teleskopy.pl

Lornetka Nikon 16X56 MONARCH 5 - oferta teleskopy.pl teleskopy.pl Lornetki MONARCH 5 zosta³y opracowane z my l± o wymagaj±cych mi³o nikach polowañ oraz pracownikach s³u b le nych. Dziêki zaawansowanemu uk³adowi optycznemu z elementami wykonanymi ze szk³a

Bardziej szczegółowo

Teleskop Meade LX200 ACF 8 - oferta teleskopy.pl. teleskopy.pl. 13 November, 2012, 22:55

Teleskop Meade LX200 ACF 8 - oferta teleskopy.pl. teleskopy.pl.  13 November, 2012, 22:55 teleskopy.pl Teleskop Meade Advanced Coma Free o rednicy czynnej równej 8" to najwy sza jako æ optyki i legendarna mechanika z systemem GOTO Autostar. Standardowe wyposa enie obejmuje: powboki lustrzane

Bardziej szczegółowo

Lornetka Nikon 8x42 MONARCH 5 - oferta teleskopy.pl

Lornetka Nikon 8x42 MONARCH 5 - oferta teleskopy.pl teleskopy.pl Lornetka Nikon MONARCH 5 8x42 mm to model przeznaczony dla mi³o ników natury - zarówno entuzjastów polowañ, jak te osób lubi±cych spêdzaæ aktywnie wolny czas na wie ym powietrzu. Korpus wykonany

Bardziej szczegółowo

Lornetka Nikon Aculon 16x50 (A211) - oferta teleskopy.pl

Lornetka Nikon Aculon 16x50 (A211) - oferta teleskopy.pl teleskopy.pl Nikon Aculon A211 nowa seria lornetek do wszechstronnych zastosowaniach przyrodnicznych, ceniona przez obserwatorów ptaków oraz mi³o ników obserwacji nocnego nieba. Lornetki te charakteryzuj±

Bardziej szczegółowo

Teleskopy Newtona. 399 zł LT2 szukacz 5x24 D114/F1000mm EQ1 aluminiowy okulary 1.25" - Super 25, Super 10

Teleskopy Newtona. 399 zł LT2 szukacz 5x24 D114/F1000mm EQ1 aluminiowy okulary 1.25 - Super 25, Super 10 Teleskopy Newtona MODEL TUBUS MONTAŻ STATYW AKCESORIA CENA D76/F700mm AZ1 aluminiowy okulary 1.25" - Super 25, Super 10 SK767AZ1 LT2, 299 zł soczewka Barlowa 2x (single lens) 1.25" D114/F900mm EQ1 aluminiowy

Bardziej szczegółowo

W zestawie z paskiem na szyj, pokrywami na obiektywy i okulary oraz futerabem z paskiem

W zestawie z paskiem na szyj, pokrywami na obiektywy i okulary oraz futerabem z paskiem teleskopy.pl Pot na lornetka o [rednicy obiektywów 80mm i powikszeniu 20-krotnym, doskonaba w astronomii i obserwacji przyrody. Wysoka jako[ optyki oraz niewygórowana cena jak za przyrzd optyczny tej klasy.

Bardziej szczegółowo

teleskopy.pl Parametry techniczne Zrednica obiektywów: 25 mm Powikszenie: 10x yrenica wyj[ciowa: 2,5 mm

teleskopy.pl Parametry techniczne Zrednica obiektywów: 25 mm Powikszenie: 10x yrenica wyj[ciowa: 2,5 mm teleskopy.pl Bresser Hunter 10x25 to kieszonkowa lornetka przeznaczona stosowania w czasie pieszych wycieczek, do obserwacji terenowych i przyrodniczych. Sprawdzi siê tak e podczas ogl±dania wydarzeñ sportowych

Bardziej szczegółowo

Lornetka Yukon 8-24x50 Futurus ZOOM - oferta teleskopy.pl

Lornetka Yukon 8-24x50 Futurus ZOOM - oferta teleskopy.pl teleskopy.pl Futurus 8-24x50 Zoom to uniwersalna lornetka porropryzmatyczna stworzona w oparciu o do wiadczenie zdobyte przy projektowaniu serii Futurus oraz posiadaj±ca jej najlepsze cechy, które sprawiaj±,

Bardziej szczegółowo

Lornetka Nikon 10x50 PROSTAFF 5 - oferta teleskopy.pl

Lornetka Nikon 10x50 PROSTAFF 5 - oferta teleskopy.pl teleskopy.pl Nikon 10x50 Prostaff 5 to doskona³a przyrodnicza lornetka o bardzo udanej konstrukcji mechanicznej i klasycznych parametrach optycznych. Polecana do obserwacji ptaków i przyrody. Powiêkszenie

Bardziej szczegółowo

teleskopy.pl Podstawowe cechy TS 88mm triplet APO Bino eyepiece pairs (TSG8890) - oferta teleskopy.pl

teleskopy.pl Podstawowe cechy TS 88mm triplet APO Bino eyepiece pairs (TSG8890) - oferta teleskopy.pl teleskopy.pl Je eli zawsze marzy³e o lornetce z okularami k±towymi o doskona³ej jako ci, czy to do przegl±du ca³ego nieba, czy do obserwacji terenowych - lornetka TS 88 semi-apo spe³ni Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

W zestawie z paskiem na szyj, pokrywami na obiektywy i okulary oraz futerabem z paskiem

W zestawie z paskiem na szyj, pokrywami na obiektywy i okulary oraz futerabem z paskiem teleskopy.pl Nowo æ! Pryzmaty powlekane fazowo dla najwy szej sprawno ci optycznej! Lornetki Vixen do klasa sama w sobie. JapoDska jako[ wykonania mechaniki i optyki ceniona na cabym [wiecie. ATREK to

Bardziej szczegółowo

teleskopy.pl W zestawie z paskiem na szyj oraz futerabem z paskiem Parametry techniczne Zrednica obiektywów 27mm

teleskopy.pl W zestawie z paskiem na szyj oraz futerabem z paskiem Parametry techniczne Zrednica obiektywów 27mm teleskopy.pl Wysokiej jako[ci, kompaktowa lornetka z pbynnie zmiennym zoomem. Bardzo elegancka, wytrzymaba, o dobrej konstrukcji optycznej. Bdzie doskonabym kompanem podró nika, wdrowcy, mibo[nika przyrody

Bardziej szczegółowo

Pomaluj swój wiat wiat em

Pomaluj swój wiat wiat em Philips LivingColors Lampka Mini LED Z ota mied 69150/04/PH Pomaluj swój wiat wiat em Maluj w dobrym stylu Dzi ki lampce LivingColors Mini mo esz pod a za najnowsz mod. Inteligentny, dotykowy pier cie

Bardziej szczegółowo

Pozycja 1B. Montaż paralaktyczny typu niemieckiego:

Pozycja 1B. Montaż paralaktyczny typu niemieckiego: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Przenośny sprzęt astronomiczny stanowiący część ekspozycji wokół Planetarium i Narodowego Centrum Kultury Filmowej Spis treści Pozycja 1A. Dedykowany teleskop słoneczny:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 - Aparat telefoniczny przewodowy szt.10

Załącznik 3 - Aparat telefoniczny przewodowy szt.10 Załącznik 3 - Aparat telefoniczny przewodowy szt.10 - identyfikacja abonenta wywołującego (kompatybilny z FSK/DTMF), - 2-liniowy wyświetlacz LSD z funkcją zegara, zmiana kontrastu, - ksiąŝka telefoniczna

Bardziej szczegółowo

Pozycja 4E. Okular: Pozycja 4C. Okular:... 4

Pozycja 4E. Okular: Pozycja 4C. Okular:... 4 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Przenośny sprzęt astronomiczny stanowiący część ekspozycji wokół Planetarium i Narodowego Centrum Kultury Filmowej Spis treści Część I.... 2 Pozycja 1A. Dedykowany

Bardziej szczegółowo

Poza przedstawionymi tutaj obserwacjami planet (Jowisza, Saturna) oraz Księżyca, zachęcamy również do obserwowania plam na Słońcu.

Poza przedstawionymi tutaj obserwacjami planet (Jowisza, Saturna) oraz Księżyca, zachęcamy również do obserwowania plam na Słońcu. Zachęcamy do eksperymentowania z amatorską fotografią nieba. W przygotowaniu się do obserwacji ciekawych zjawisk może pomóc darmowy program Stellarium oraz strony internetowe na przykład spaceweather.com

Bardziej szczegółowo

Saturn planeta z uszami

Saturn planeta z uszami Saturn planeta z uszami Obserwacje gołym okiem Międzynarodowy Rok Astronomii 2009 Imię i Nazwisko 1 :... Adres:... Wiek:... Saturna łatwo odnaleźć na niebie, gdyż jest obiektem jasnym. Za gwiezdny drogowskaz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WIZYJNY STEREO

SYSTEM WIZYJNY STEREO SYSTM WIZYJNY STRO PROUCNT: YSTRYBUTOR: 87-800 Włocławek, l. Kazimierza Wielkiego 6 tel./fax : (0//54) 2311005, 4112555 e-mail : office@renex.com.pl http// : www.renex.com.pl Rodzina mikroskopów Mantis,

Bardziej szczegółowo

Hydraulika mieszkaniowa w słuŝbie astronomii?... Czemu nie.

Hydraulika mieszkaniowa w słuŝbie astronomii?... Czemu nie. Hydraulika mieszkaniowa w słuŝbie astronomii?... Czemu nie. Practical Versatile Cheap PVC Telescope Praktyczny, Uniwersalny, Tani teleskop prawie profesjonalny teleskop prawie z niczego PVC Telescope K.

Bardziej szczegółowo

Piotr Fita Wydział Fizyki UW, Zakład Optyki

Piotr Fita Wydział Fizyki UW, Zakład Optyki Cyfrowa astrofotografia amatorska Piotr Fita Wydział Fizyki UW, Zakład Optyki Klub Astronomiczny ALMUKANTARAT Po co fotografować niebo? by widzieć więcej by widzieć kolorowo by utrwalić rzadkie zjawiska

Bardziej szczegółowo

Sprzęt do obserwacji astronomicznych

Sprzęt do obserwacji astronomicznych Sprzęt do obserwacji astronomicznych Spis treści: 1. Teleskopy 2. Montaże 3. Inne przyrządy 1. Teleskop - jest to przyrząd optyczny zbudowany z obiektywu i okularu bądź też ze zwierciadła i okularu. W

Bardziej szczegółowo

Astrofotografia z lustrzanką cyfrową

Astrofotografia z lustrzanką cyfrową Astrofotografia z lustrzanką cyfrową czyli jak połączyć lustrzankę z teleskopem Kupując teleskop, zapewne będziesz zainteresowany wykonywaniem zdjęć przez nowo kupiony sprzęt. Jeżeli posiadasz lustrzankę

Bardziej szczegółowo

DRABINY. Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 54

DRABINY. Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 54 TYPOSZEREG 1100 - DRABINA WOLNOSTOJĄCA DOMOWA - do zastosowań półprofesjonalnych Znajduje zastosowanie w gospodarstwie domowym. Posiada znak bezpieczeństwa B. Odpowiada normie europejskiej EN 131 Wykonana

Bardziej szczegółowo

nazwa...typ,... rok produkcji..., producent...,

nazwa...typ,... rok produkcji..., producent..., APARAT DO WYKONYWANIA BADAŃ IMMUNODIAGNOSTYCZNYCH - Zadanie 1 Znak sprawy: Z/50/PN/10 Aparat do wykonywania badań immunodiagnistycznych 1 szt. 1. Aparat rok produkcji nie wcześniej niŝ 2008, wieloparametrowy,

Bardziej szczegółowo

Kamera internetowa: prosty instrument astronomiczny. Dr Tomasz Mrozek Instytut Astronomiczny Uniwersytet Wrocławski

Kamera internetowa: prosty instrument astronomiczny. Dr Tomasz Mrozek Instytut Astronomiczny Uniwersytet Wrocławski Kamera internetowa: prosty instrument astronomiczny Dr Tomasz Mrozek Instytut Astronomiczny Uniwersytet Wrocławski Detektory promieniowania widzialnego Detektory promieniowania widzialnego oko błona fotograficzna

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 41/2013 na: dostawę 7 zestawów teleskopów Opticon StarRanger.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 41/2013 na: dostawę 7 zestawów teleskopów Opticon StarRanger. Nysa, 09.04.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 41/2013 na: dostawę 7 zestawów teleskopów Opticon StarRanger. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY Kod ucznia Liczba punktów: Zad. 1- Zad. 2- Zad. 3- Zad.4- Zad.5- R A Z E M : pkt. WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 13. 03. 2014 R. 1. Zestaw

Bardziej szczegółowo

TELESKOP. Instrukcja obsługi

TELESKOP. Instrukcja obsługi TELESKOP Instrukcja obsługi OSTRZEŻENIE Nigdy nie próbuj obserwować bezpośrednio słońca przez teleskop bez użycia odpowiedniego filtra. Może to zakończyć się trwałym uszkodzeniem lub utratą wzroku! Nigdy

Bardziej szczegółowo

Leica LINO L2 Cennik. Złoty Medal Targi Batimat 2007. Art. Nr. 764 555

Leica LINO L2 Cennik. Złoty Medal Targi Batimat 2007. Art. Nr. 764 555 Leica LINO L2 Cennik Złoty Medal Targi Batimat 2007 Leica LINO L2 999,- zł* Art. Nr. 764 555 Samopoziomujacy precyzyjny laser liniowy z funkcja blokady oraz funkcja trybu oszczednego i najlepsza widocznoscia

Bardziej szczegółowo

MIKROSKOP SPEKTRALNY typ regula 5001MK

MIKROSKOP SPEKTRALNY typ regula 5001MK MIKROSKOP SPEKTRALNY typ regula Spektralny mikroskop luminescencyjny typu przeznaczony jest do przeprowadzania szczegółowych badań i ekspertyz banknotów, paszportów, wiz, praw jazdy, dokumentów osobistych,

Bardziej szczegółowo

Największa panorama nocnego nieba jest dziełem amatora 28-letni Nick Risinger z Seattle pracował jako szef działu marketingu, gdy pewnego dnia zdecydo

Największa panorama nocnego nieba jest dziełem amatora 28-letni Nick Risinger z Seattle pracował jako szef działu marketingu, gdy pewnego dnia zdecydo Wykonała: Marzena Witasek kl. Iie 3.06.2011 Zabrze Czym i jak fotografować nocne niebo i ciała niebieskie? Czym i jak fotografować niebo? Astrofotografia to pojęcie bardzo szerokie. Do astrofotografii

Bardziej szczegółowo

teleskopy.pl DO Genetic PRO Trino x microscope battery - oferta teleskopy.pl

teleskopy.pl DO Genetic PRO Trino x microscope battery - oferta teleskopy.pl teleskopy.pl DO Genetic Pro to wszechstronny mikroskop biologiczny o powiêkszeniach standardowo od 40 do 1000x, z mo liwo ci± opcjonalnego rozbudowania do 1600x. Posiada rzeteln±, achromatyczn± optykê

Bardziej szczegółowo

STAS multirail akcesoria

STAS multirail akcesoria TA multirail akcesoria TA Instrukcja krok po kroku- jak wybrać i zainstalować system zawieszenia z oświetleniem TA multirail. Ulotka zawiera przegląd wszystkich typów szyn zawieszenia, lamp, reflektorów,

Bardziej szczegółowo

dostępne w szkolnej Techniki obserwacji nieba astronomia dla każdego fizyka w szkole

dostępne w szkolnej Techniki obserwacji nieba astronomia dla każdego fizyka w szkole Techniki obserwacji nieba dostępne w szkolnej pracowni astronomicznej DOMINIK PASTERNAK Obserwacje nieba należą do niezwykle ciekawych i co najważniejsze lubianych przez młodzież zajęć. W szkolnej pracowni

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy. Część Nr II DP/1926/11. VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy. Część Nr II DP/1926/11. VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Załącznik Nr Produkt zamawiany Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy Część Nr II DP/196/11 Produkt oferowany Nazwa (zmienione VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość ilość parametry) % za 1 szt brutto

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna opis przedmiotu zamówienia minimalne wymagania

Załącznik nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna opis przedmiotu zamówienia minimalne wymagania WNB.2420.15.2012.AM Załącznik nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna opis przedmiotu zamówienia minimalne wymagania Zadanie nr 1 mikroskop biologiczny z systemem fotograficznym mikroskopu stereoskopowego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie WB.2420.9.2015.NG zadanie nr 3 ZAŁĄCZNIK NR 5. 1 2 3 4 5 6 1. Zamrażarka niskotemperaturowa

Postępowanie WB.2420.9.2015.NG zadanie nr 3 ZAŁĄCZNIK NR 5. 1 2 3 4 5 6 1. Zamrażarka niskotemperaturowa Postępowanie WB.2420.9.2015.NG zadanie nr 3 ZAŁĄCZNIK NR 5 L.p. Nazwa asortymentu Ilość Nazwa wyrobu, nazwa producenta, określenie marki, modelu, znaku towarowego Cena jednostkowa netto (zł) Wartość netto

Bardziej szczegółowo

Stwórz wiat o odpowiednie dla danej chwili

Stwórz wiat o odpowiednie dla danej chwili Philips LivingAmbiance Lampka sto owa Stwórz wiat o odpowiednie dla danej chwili LivingAmbiance Stylowy kolor fuksji i przyt umiona ciep a biel do drinka z przyjació mi. Koj cy b kit i jasna biel do czytania.

Bardziej szczegółowo

Taki mały, a taki doskonały

Taki mały, a taki doskonały Wbudowywana jednostka centralna Taki mały, a taki doskonały SINCE 1993 www.sistemair.com Instaluj to, co najlepsze Wolly2, niekwestionowany król wbudowywanych jednostek centralnego odkurzania, został udoskonalony.

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego ZRSMiU (P) Automobilklub Nowy Świat Sp. z o.o. o/ Poznań 61-625 Poznań, ul. Naramowicka 68 tel. (061) 826 57 69, faks (061) 826 57 69 Rzeczoznawca: Zbigniew Rychter UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Zal 2 do IDW. Opis Przedmiotu Zamówienia :

Zal 2 do IDW. Opis Przedmiotu Zamówienia : Opis Przedmiotu Zamówienia : Zal 2 do IDW Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dekoracji do widowiska Turandot zgodnie z wymaganiami szczegółowymi: Wymagania szczegółowe: Cz I: Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

teleskopy.pl Bresser Biolux NV x microscope with PC eyepiece - oferta teleskopy.pl

teleskopy.pl Bresser Biolux NV x microscope with PC eyepiece - oferta teleskopy.pl teleskopy.pl Mikroskop Biolux AL / NV to kompaktowy, wszechstronny mikroskop dla szkób, a tak e dla mbodzie y i studentów. Trzy obiektywy w pobczeniu z dwoma okularami i soczewk Barlowa pozwalaj uzyska

Bardziej szczegółowo

Stwórz wiat o odpowiednie dla danej chwili

Stwórz wiat o odpowiednie dla danej chwili Philips LivingColors Lampka LED Czarny 69171/30/PH Stwórz wiat o odpowiednie dla danej chwili S oneczne, ó te wiat o, gdy na dworze panuje szaruga; delikatna lub naturalna ziele, gdy potrzebujesz odpr

Bardziej szczegółowo

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zgodne z normą EN 215 Zastosowanie Wersja prosta Korpusy zaworów RA-N stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego ogrze wania. Fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Jedn. miary. Łączna wartość netto (zł.) Lp. Opis i wymiary. netto ( zł.) 1 Teleskop stacjonarny pod kopułą

Jedn. miary. Łączna wartość netto (zł.) Lp. Opis i wymiary. netto ( zł.) 1 Teleskop stacjonarny pod kopułą Lp. Opis i wymiary Jedn. miary Ilość Jednostkowa cena netto ( zł.) Łączna wartość netto (zł.) 1 Teleskop stacjonarny pod kopułą. Układ optyczny zbudowany z hiperbolicznego lustra połączonego z lustrem

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy w magiczną podróż zgłębiającą tajniki astrofotografii.

Zapraszamy w magiczną podróż zgłębiającą tajniki astrofotografii. Zapraszamy w magiczną podróż zgłębiającą tajniki astrofotografii. W dobie obrazu cyfrowego, połączenie sprzętu obserwacyjnego z cyfrowym aparatem fotograficznym daje nieograniczone możliwości poznawania,

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

Projekt 285 - Ulica. Partner kontaktowy: Numer zlecenia: Firma: Numer klienta: Data: 19.11.2014 Edytor: Jacek Mas owski

Projekt 285 - Ulica. Partner kontaktowy: Numer zlecenia: Firma: Numer klienta: Data: 19.11.2014 Edytor: Jacek Mas owski Partner kontaktowy: Numer zlecenia: Firma: Numer klienta: Data: Edytor: Jacek Mas owski Spis tre ci Projekt 285 - Ulica Strona tytu owa projektu 1 Spis tre ci 2 Evooled EkoRoad E60W VERO18, soczewka LEDIL

Bardziej szczegółowo

TESTERY BANKNOTÓW TSERTERY BANKNOTÓW. www.officepartners.pl

TESTERY BANKNOTÓW TSERTERY BANKNOTÓW. www.officepartners.pl Nowoczesne testery posiadają niezwykle nowoczesny design, prostotę wykonania i obsługi, jak również gwarancję długoletniego użytkowania. Testery znacznie ułatwiają wykrywanie falsyfikatów wszędzie, gdzie

Bardziej szczegółowo

Skala jasności w astronomii. Krzysztof Kamiński

Skala jasności w astronomii. Krzysztof Kamiński Skala jasności w astronomii Krzysztof Kamiński Obserwowana wielkość gwiazdowa (magnitudo) Skala wymyślona prawdopodobnie przez Hipparcha, który podzielił gwiazdy pod względem jasności na 6 grup (najjaśniejsze:

Bardziej szczegółowo

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 39-400 Tarnobrzeg tel/fax (15) 823 82 75 e-mail: market@astrozakupy.pl

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 39-400 Tarnobrzeg tel/fax (15) 823 82 75 e-mail: market@astrozakupy.pl ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 39-400 Tarnobrzeg tel/fax (15) 823 82 75 e-mail: market@astrozakupy.pl ul. Grunwaldzka 31C 60-783 Poznań tel/fax (61) 853 24 76 e-mail:poznan@astrozakupy.pl ABC TELESKOPU

Bardziej szczegółowo

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych logo Rotobrush Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym elastycznych przewodów typu flex OSPRZĘT:

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

Teleskop BRESSER Junior 50 / 600

Teleskop BRESSER Junior 50 / 600 Teleskop BRESSER Junior 50 / 600 Instrukcja obsługi Nr produktu: 860805 Strona 1 z 13 Strona 2 z 13 Twój teleskop składa się z następujących części: 1. Teleskop (tuba teleskopu) 2. Szukacz z uchwytem 3.

Bardziej szczegółowo

teleskopy.pl Nowo æ: ruba ustawiania ostro ci mikro-makro. Dlaczego warto kupiæ mikroskop z kamer± w zestawie?

teleskopy.pl Nowo æ: ruba ustawiania ostro ci mikro-makro. Dlaczego warto kupiæ mikroskop z kamer± w zestawie? teleskopy.pl Mikroskop Biolux to kompaktowy, wszechstronny mikroskop dla szkób, a tak e dla mbodzie y i studentów. Trzy obiektywy w pobczeniu z dwoma okularami i soczewk Barlowa pozwalaj uzyska powikszenia

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie multimedialne

Wyposażenie multimedialne Lp. Typ urządzenia Opis przedmiotu Ilość Zestaw komputerowy: Procesor (x86 o wydajności minimum 1500 punktów w benchmarku SYSmark 2014 Overall Office Productivity); Pamięć operacyjna RAM 4 GB; Karta graficzna

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia Zdajemy sobie sprawę że ważne spotkania biznesowe wymagają odpowiedniego miejsca, wyjątkowej oprawy i dbałości o szczegóły. Specjalnie dla Państwa pod kątem organizacji konferencji, szkoleń, bankietów

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak NT 70/1 Uniwersalny odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Charakteryzuje się prostą, trwałą konstrukcją i korzystną ceną w stosunku do jakości. Wersja z jedną turbiną. 1 Możliwość przechowywania

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Lampka sto owa 69079/11/16 Giving light a new experience Ta g adka, l ni ca jak szlachetny kryszta górski lampa sto owa o wietla przestrze promieniami ciep ego, bia ego wiat a. Wyj tkowe

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

TEST DIAGNOZUJACY Z FIZYKI DLA UCZNIÓW KLAS I GIMNAZJUM

TEST DIAGNOZUJACY Z FIZYKI DLA UCZNIÓW KLAS I GIMNAZJUM Henryk Rej nauczyciel fizyki Gimnazjum Nr 1 43-100 Tychy ul. Brzozowa 24 PROPOZYCJA ZAJĘĆ Z FIZYKI: TEST DIAGNOZUJACY Z FIZYKI DLA UCZNIÓW KLAS I GIMNAZJUM CELE OGÓLNY: popularyzacja nauk przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Belownice ARTECHNIC. Redukcja objętości odpadów. Szeroki wybór modeli. typu PBe/PBs - jednokomorowe

Belownice ARTECHNIC. Redukcja objętości odpadów. Szeroki wybór modeli. typu PBe/PBs - jednokomorowe PL Belownice ARTECHNIC typu PBe/PBs - jednokomorowe Redukcja objętości odpadów Prasy belujące ARTECHNIC służą do tworzenia skompresowanych beli z odpadów makulaturowych, tworzyw sztucznych, tekstyliów

Bardziej szczegółowo

Parametry wymagane. Tak. Podać. Tak. Tak/Nie. Tak/Nie. Tak. Tak. Tak. Proszę podać. Tak. Proszę podać. Tak. Proszę podać

Parametry wymagane. Tak. Podać. Tak. Tak/Nie. Tak/Nie. Tak. Tak. Tak. Proszę podać. Tak. Proszę podać. Tak. Proszę podać ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Aparat USG z kolorowym Dopplerem do badań śródoperacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPLB.02.01.00-08-164/09

Bardziej szczegółowo

Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008. Usuwanie plam

Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008. Usuwanie plam Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008 Usuwanie plam KREBS 500 Kompletny system do usuwania plam na tekstyliach KREBS 750 System na tekstyliach KREBS DUO System na tekstyliach Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania postawione przez Wykonawców:

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania postawione przez Wykonawców: ZP.271.75.2013.IS Suwałki, 24.09.2013 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.75.2013 dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu elektronicznego niezbędnego do realizacji

Bardziej szczegółowo

KIE TOWARZY WATCHE LEC KÓW ASTRO

KIE TOWARZY WATCHE LEC KÓW ASTRO TOWARZYSTWO WATCHERS MIŁOŚNIKÓWASTRONOMII www.stma.pl 1 SIEDLECKIE SKY XV Festiwal Nauki i Sztuki Opis pokazów SKY SIEDLECKIE TOWARZYSTWO WATCHERS mgr inŝ. Sławomir Miernicki MIŁOŚNIKÓWASTRONOMII Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R O-10

Ć W I C Z E N I E N R O-10 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA OPTYKI Ć W I C Z E N I E N R O-10 POMIAR PRĘDKOŚCI ŚWIATŁA I. Zagadnienia do opracowania 1. Metody

Bardziej szczegółowo

Doświadczalne badanie właściwości optycznych teleskopu.

Doświadczalne badanie właściwości optycznych teleskopu. Doświadczalne badanie właściwości optycznych teleskopu. Remgiusz Pospieszyński II rok astronomii Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 12 kwietnia 2006 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności koła w ramach konkursu A jednak się kręci.

Sprawozdanie z działalności koła w ramach konkursu A jednak się kręci. Sprawozdanie z działalności koła w ramach konkursu A jednak się kręci. I Zespół Szkół nr 1 w Wadowicach Ul. Słowackiego 4 II Kółko geograficzne, prowadzący ElŜbieta Włoch III Liczba członków 6 osób z klas

Bardziej szczegółowo