Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Dobrek Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr inż. Mirosława Popek mgr inż. Krystyna Szulc Opracowanie redakcyjne: inż. Danuta Frankiewicz Konsultacja: inż. Danuta Frankiewicz mgr inż. Teresa Sagan Korekta: Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 713[08].Z2.03 Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu montera izolacji budowlanych. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 4 2. Wymagania wstępne 6 3. Cele kształcenia 7 4. Materiał nauczania Materiały z tworzyw sztucznych do izolacji przeciwwilgociowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wykonanie zapraw wodoszczelnych do stosowania na pionowe izolacje ścian 13 fundamentowych i piwnic Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Pionowe i poziome izolacje fundamentów, ścian fundamentowych i ścian 17 piwnic z zastosowaniem folii tłoczonych i płaskich Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wykonywanie izolacji pomieszczeń mokrych oraz podłóg na gruncie Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wykonywanie izolacji balkonów, tarasów i zielonych dachów Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.6. Wykonywanie paroizolacji i wiatroizolacji Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.7. Wykonywanie drenażu Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.8. Dokumentacja techniczna stosowana podczas wykonywania izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów

4 4.9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 5. Sprawdzian osiągnięć 6. Literatura

5 1. WPROWADZENIE Zdobywając kwalifikacje zawodowe w zawodzie montera izolacji budowlanych będziesz przyswajać wiedzę i kształtować umiejętności zawodowe, korzystając z nowoczesnego modułowego programu nauczania. Do nauki otrzymujesz Poradnik dla ucznia, który zawiera: wymagania wstępne wykaz umiejętności, jakimi powinieneś dysponować przed przystąpieniem do nauki w tej jednostce modułowej, cele kształcenia (wykaz umiejętności) jakie ukształtujesz podczas pracy z tym poradnikiem, czyli czego nowego się nauczysz, materiał nauczania, czyli co powinieneś wiedzieć, aby samodzielnie wykonać ćwiczenia, pytania sprawdzające - zestawy pytań, które pomogą Ci sprawdzić, czy opanowałeś podane treści i możesz już rozpocząć realizację ćwiczeń, ćwiczenia, które mają na celu ukształtowanie Twoich umiejętności praktycznych, sprawdzian postępów zestaw pytań, na podstawie którego sam możesz sprawdzić, czy potrafisz samodzielnie poradzić sobie z problemami, jakie rozwiązywałeś wcześniej, wykaz literatury, z jakiej możesz korzystać podczas nauki. W rozdziale Pytania sprawdzające zapoznasz się z wymaganiami wynikającymi z potrzeb zawodu dekarza. Odpowiadając na te pytania, po przyswojeniu treści z Materiału nauczania, sprawdzisz swoje przygotowanie do realizacji Ćwiczeń, których celem jest uzupełnienie i utrwalenie wiedzy oraz ukształtowanie umiejętności intelektualnych i praktycznych. Po przeczytaniu każdego pytania ze Sprawdzianu postępów zaznacz w odpowiednim miejscu TAK albo NIE właściwą, Twoim zdaniem, odpowiedź. Odpowiedzi NIE wskazują na luki w Twojej wiedzy i nie w pełni opanowane umiejętności. W takich przypadkach jeszcze raz powróć do elementów Materiału nauczania lub ponownie wykonaj ćwiczenie (względnie jego elementy). Zastanów się, co spowodowało, że nie wszystkie odpowiedzi brzmiały TAK. Po opanowaniu programu jednostki modułowej nauczyciel sprawdzi poziom Twoich umiejętności i wiadomości. Otrzymasz do samodzielnego rozwiązania test pisemny oraz zadanie praktyczne. Nauczyciel oceni oba sprawdziany i na podstawie określonych kryteriów podejmie decyzję o tym, czy zaliczyłeś program jednostki modułowej. W każdej chwili, z wyjątkiem testów końcowych, możesz zwrócić się o pomoc do nauczyciela, który pomoże Ci zrozumieć tematy ćwiczeń i sprawdzi, czy dobrze wykonujesz daną czynność. Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji programu jednostki modułowej musisz przestrzegać zasad ujętych w regulaminach, instrukcjach przeciwpożarowych, przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska wynikających z charakteru wykonywanych prac. Z zasadami i przepisami zapoznasz się w czasie nauki. 4

6 Schemat układu jednostek modułowych 713[08].Z2 Technologia wykonania izolacji wodochronnych 713[08].Z2.01 Dobieranie materiałów, narzędzi i sprzętu do wykonywania izolacji wodochronnych 713[08].Z2.02 Wykonanie izolacji wodochronnych z materiałów bitumicznych w budynkach 713[08].Z2.03 Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.04 Wykonywanie izolacji wodochronnych zbiorników 5

7 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: posłużyć się podstawowymi pojęciami z zakresu budownictwa, rozróżnić elementy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne budynku, określić rodzaje fundamentów, rozróżnić rodzaje ścian ze względu na konstrukcję i użyte materiały, odróżnić materiały i technologie wykończenia budynku, przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, rozpoznać podstawowe materiały budowlane, określić zastosowanie poszczególnych materiałów budowlanych, określić rodzaje zapraw i betonów, określić właściwości poszczególnych zapraw, posłużyć się dokumentacją techniczną, magazynować, składować i transportować materiały budowlane, dobrać materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania izolacji wodochronnych, skorzystać z różnych źródeł informacji, ocenić własne możliwości w działaniach indywidualnych i zespołowych, zastosować zasady współpracy w grupie, uczestniczyć w dyskusji, prezentacji. 6

8 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: zorganizować, użytkować i zlikwidować stanowisko pracy zgodnie z zasadami organizacji pracy, wymaganiami technologicznymi, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ergonomii, dobrać odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej do wykonania zadania, odczytać dokumentację w zakresie niezbędnym do wykonania robót, dobrać narzędzia, sprzęt, przyrządy pomiarowe i prawidłowo posłużyć się nimi, dobrać materiały z tworzyw sztucznych do wykonania izolacji wodochronnej, przetransportować i dokonać składowania materiałów na stanowisku pracy, zmontować rusztowanie do wykonania prac, przygotować ręcznie i mechanicznie zaprawy wodoszczelne, przygotować podłoże pod izolację, wykonać pionową izolację fundamentów, ścian fundamentowych i ścian piwnic z zastosowaniem folii tłoczonych i płaskich, wykonać pionową izolację fundamentów oraz ścian fundamentowych piwnic zaprawą wodoszczelną, wykonać izolację z folii podłogi na gruncie, wykonać izolację poziomą i pionową z folii oraz zapraw wodoszczelnych w pomieszczeniach mokrych, wykonać izolację z folii izolacyjnej balkonów, tarasów i zielonych dachów, wykonać wiatroizolację w budynkach szkieletowych, wykonać paroizolację poddasza oraz ścian zewnętrznych, wykonać izolację ścian powłokami wodochronnymi, wykonać uszczelnienie dylatacji, wykonać uszczelnienie przejść rur przez ściany oraz wpustów podłogowych, ocenić jakość wykonanej pracy i usunąć usterki, ocenić stopień zniszczenia i dokonać naprawy zniszczonych fragmentów powłoki izolacyjnej, zdemontować zniszczoną izolację i zagospodarować odpady, wykonać przedmiar i obmiar robót, określić szacunkowo ilość materiału niezbędnego do wykonania robót, sporządzić zapotrzebowanie materiałowe, obliczyć wynagrodzenie za wykonaną pracę, wykonać pracę z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. 7

9 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Materiały z tworzyw sztucznych do izolacji przeciwwilgociowych Materiał nauczania Stosowanie papy asfaltowej do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, ścian fundamentowych lub piwnicznych i podłogi wymaga przyklejenia jej do podłoża. Wymaga to wykonywania dodatkowych prac co staje się utrudnieniem przy stosowaniu tego materiału. Najczęściej wykorzystuje się do tego lepik asfaltowy na gorąco, ale podłoże musi być suche, równe i twarde. Dlatego niezbędne są przerwy technologiczne na związanie i podeschniecie betonu czy rapówki na ścianach murowanych. Tych dodatkowych prac i czasu potrzebnego na ich wykonanie nie trzeba, gdy stosuje się izolacje z folii. Można ja układać na niemal świeżym betonie, nawet na piasku czy styropianie na sucho. To wielkie ułatwienie, które nie hamuje postępu robót. Równie istotne jest to, że folię można układać niezależnie od pory roku, ponieważ zachowuje elastyczność nawet w ujemnej temperaturze. Folie dachowe To takie, których zadaniem jest ochrona konstrukcji dachu oraz jego izolacji termicznej przed wiatrem i wilgocią. Krople deszczu lub płatki śniegu są nawiewane pod pokrycie dachowe. Dzięki folii nie czynią jednak szkód, bo po niej spływają. Nie jest to jednak najistotniejsza cecha folii dachowych - o wiele bardziej ważne jest to, iż przepuszczają one parę wodną, dlatego też nazywa się je często foliami paroprzepuszczalnymi. Stosując folię paroprzepuszczalną, trzeba zwrócić uwagę, którą stroną jest ona kładziona. Przepuszcza ona parę wodną tylko w jedną stronę! Jeśli zostanie położona nieprawidłowo, nie będzie spełniać swojego podstawowego zadania. Od tego, jak dużo pary wodnej dany rodzaj folii przepuszcza zależy jej przeznaczenie do konkretnego rodzaju dachu. Folie niskoparoprzepuszczalne należą do najtańszych folii dachowych. Najczęściej mają trójwarstwową budowę - dwie warstwy folii płaskiej przykrywają z obu stron zbrojenie (siatka z tworzywa sztucznego o kwadratowych oczkach). Są koloru białego, żółtego lub jasnoszarego. Ich paroprzepuszczalność nie przekracza 100 g/m²/24h. Znaczy to, że przez 1 m² folii w ciągu 24 godzin może przeniknąć do 100 g pary wodnej. Najlepiej nadają się do stosowania w dachach domów o nieocieplonym poddaszu.w dachach z ocieplonym poddaszem, stosując folie niskoparoprzepuszczalne, trzeba pozostawić szczelinę wentylacyjną między folią a warstwą ocieplenia. Szczeliną będzie odprowadzany nadmiar wilgoci (nie powodując zawilgocenia konstrukcji dachu). Folie wysokoparoprzepuszczalne różnią się od niskoparoprzepuszczalnych nie tylko większą zdolnością do przepuszczania pary wodnej (powyżej 700 g/m²/24h), ale i wyglądem. Przypominają raczej papier lub włókno, stąd też często nazywa się je włókniną. Są czarne, białe, szare czasem jaskrawozielone czy żółte. Stosowane są zamiast papy i sztywnego poszycia pod pokrycie z dachówki ceramicznej i blachodachówki w dachach z cieplonym poddaszem. Uwaga! Tylko folie wysokoparoprzepuszczalne mogą bezpośrednio dotykać izolacji cieplnej, nie powodując zawilgocenia konstrukcji dachu ani izolacji. Specjalną folię wysokoparoprzepuszczalną można też położyć zamiast papy na sztywnym poszyciu z desek, lecz w tym wypadku trzeba pamiętać o pozostawieniu szczeliny wentylacyjnej między warstwą desek a ociepleniem. 8

10 Folie dachowe czasami nazywane są foliami wstępnego krycia. To określenie kojarzone jest z jeszcze inną właściwością tych folii. Mogą one przez pewien czas (w zależności od rodzaju od jednego do czterech miesięcy) zastępować pokrycie, chroniąc dach przed deszczem. Folie hydroizolacyjne Nie przepuszczają wody ani wilgoci nawet przy dużym ciśnieniu. Mogą być płaskie i tłoczone. Folie płaskie są czarne lub szare. Wykorzystuje się je jako izolacje pionowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne ścian piwnic i fundamentów oraz jako izolacje poziome pod podłogi na gruncie, posadzki czy wylewki. Używa się ich też do izolowania ław fundamentowych, układając je w wykopie, nim wzniesiona zostanie ściana czy to piwnicy, czy fundamentowa. Folie tłoczone stosuje się do pionowych izolacji ścian piwnic i ścian fundamentowych w przypadku, gdy dom otoczony jest drenażem, oraz do izolacji tarasów. Układa się je (na ścianie czy podłodze) stroną z wytłoczeniami do płaszczyzny. Pomiędzy folią a na przykład ścianą pozostaje wtedy szczelina, którą będzie mogła spływać woda. Folie tłoczone są zwykle czarne, brązowe lub szare. Są grubsze, mocniejsze i bardziej wytrzymałe od folii płaskich. Folie wiatroizolacyjne Stosuje się je do izolacji ścian w domach o konstrukcji szkieletowej oraz murowanych, ocieplanych wełną mineralną i wykończonych sidingiem. Folie wiatroizolacyjne chronią ściany domu przed przewiewaniem i wodą deszczową z zewnątrz. Pozwalają też na odprowadzenie z wnętrza domu pary wodnej. Mają dość dużą paroprzepuszczalność - zwykle ponad 1000 g/m²/24h, a niektóre z nich nawet ponad 3000 g/m²/24h! Należy jednak pamiętać o tym, że im wyższa paroprzepuszczalność folii, tym więcej ciepła wydostaje się z budynku. Uwaga! Aby uchronić użytkownika przed odwrotnym, czyli błędnym ułożeniem wiatroizolacji, producenci często nanoszą napisy na jej wierzchniej stronie. Folie paraizolacyjne Stosowane są wewnątrz pomieszczeń jako ochrona konstrukcji domu i izolacji cieplnej przed zawilgoceniem z zewnątrz. Mają bardzo niską paroprzepuszczalność - około 0,5 g/m² /24h. Ich grubość dochodzi do 0,2 mm i najlepiej stosować folie o tej grubości, gdyż zwykle, w przeciwieństwie do folii cieńszych - mają odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. Folie układa się od strony pomieszczeń ogrzewanych między izolacją cieplną a płytami gipsowokartonowymi, dzięki czemu para wodna nie przedostaje się do wewnątrz konstrukcji dachu czy ścian. Spotyka się folie paroizolacyjne, zbrojone cienką siatką z tworzywa lub pokryte jednostronnie folią aluminiową. Takie folie odbijają promieniowanie cieplne, ograniczając jego wydostawanie się na zewnątrz budynku. Folie poliizobuitylenowe (oppanolowe) produkuje się bez wypełniaczy lub z wypełniaczem (grafitowym albo sadzą). Folie te odznaczają się dużą plastycznością i odpornością na działanie wód zakwaszonych oraz ługów, czyli wodnych roztworów mocnych zasad. Nie są odporne na działanie siarczku węgla (IV), czyli CS2, nawet w małych stężeniach. Do przyklejania oppanolu stosuje się kleje na bazie izobutylenu (klej C). Folie mają długość do 15 metrów, szerokość 1 metra i grubość 1,5-2 milimetrów (najczęściej stosowane to 1,8 milimetra). Wytrzymałość na rozrywanie folii bez wypełniaczy wynosi około 2,1 MPa, a wydłużenie przy zerwaniu 900%. Folie poliizobutelynowe stosuje się do izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych narażonych na działanie temperatury w przedziale 30ºC do +60ºC. 9

11 Folie polichlorowinylowe w zależności od użytego surowca dzieli się na: folie z PCV suspensyjnego i filie z PCV emulsyjnego. Są to folie miękkie. Produkuje się również folie twarde. Folie z PCV są odporne na działanie kwasów i alkaliów o średnim stężeniu, roztworów soli i wody. Nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych (aceton, benzen, toluen, benzyna, nafta, siarczku węgla (IV) i tym podobne). Arkusze folii łączy się ze sobą za pomocą klejów winylowych lub spawania. Spawać można folie grube (powyżej 1,5 milimetra) Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Kiedy możemy stosować izolacje z folii? 2. Jakie znasz rodzaje folii w zależności od przeznaczenia? 3. Jakie znasz cechy folii dachowych? 4. W jakim kolorze produkowane są folie dachowe? 5. Jak inaczej nazywane są folie dachowe? 6. Jakie znasz cechy folii hydroizolacyjnych? 7. W jakich postaciach występują folie hydroizolacyjne? 8. W jakich kolorach są produkowane folie hydroizolacyjne? 9. Gdzie stosujemy folie wiatroizolacyjne? 10. Gdzie stosujemy folie paraizolacyjne? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 W pracowni przygotowano różne folie, zapoznaj się z nimi i wybierz z pośród nich folie dachowe. Uzasadnij swój wybór oraz omów ich przeznaczenie. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy, 2) zaplanować przebieg wykonania ćwiczenia plan zapisać w zeszycie, 3) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 4) zapoznać się z foliami przygotowanymi w pracowni, 5) przeczytać uwagi producentów folii, 6) wybrać folie dachowe, 7) opisać ich zastosowanie, 8) sporządzić w zeszycie notatkę z przeprowadzonego ćwiczenia, 9) sformułować wnioski z realizacji ćwiczenia, 10) zaprezentować efekty swojej pracy, 11) dokonać samooceny pracy, 12) uporządkować stanowisko pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: różne rodzaje folii stosowanych w izolacji. film dydaktyczny Folie izolacyjne, magnetowid, telewizor, literatura. 10

12 Ćwiczenie 2 W pracowni przygotowano różne folie, zapoznaj się z nimi i wybierz z pośród nich folie hydroizolacyjne. Uzasadnij nauczycielowi swój wybór oraz omów ich przeznaczenie. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy, 2) zaplanować przebieg wykonania ćwiczenia plan zapisać w zeszycie, 3) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 4) zapoznać się z foliami przygotowanymi w pracowni, 5) przeczytać uwagi producentów folii, 6) wybrać folie hydroizolacyjne, 7) opisać ich zastosowanie, 8) sporządzić w zeszycie notatkę z przeprowadzonego ćwiczenia, 9) sformułować wnioski z realizacji ćwiczenia, 10) zaprezentować efekty swojej pracy, 11) dokonać samooceny pracy, 12) uporządkować stanowisko pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: różne rodzaje folii stosowanych w izolacji. film dydaktyczny Folie izolacyjne, magnetowid, telewizor, literatura. Ćwiczenie 3 W pracowni przygotowano różne folie, zapoznaj się z nimi i wybierz z pośród nich folie wiatroizolacyjne. Uzasadnij nauczycielowi swój wybór oraz omów ich przeznaczenie. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy, 2) zaplanować przebieg wykonania ćwiczenia plan zapisać w zeszycie, 3) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 4) zapoznać się z foliami przygotowanymi w pracowni, 5) przeczytać uwagi producentów folii wiatroizolacyjnej, 6) wybrać folie wiatroizolacyjną, 7) opisać ich zastosowanie, 8) sporządzić w zeszycie notatkę z przeprowadzonego ćwiczenia, 9) sformułować wnioski z realizacji ćwiczenia, 10) zaprezentować efekty swojej pracy, 11) dokonać samooceny pracy, 12) uporządkować stanowisko pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: różne rodzaje folii stosowanych w izolacji, literatura. 11

13 Sprawdzian postępów Tak Nie Czy potrafisz: 1) rozpoznać folie dachowe? 2) rozpoznać folie hydroizolacyjne? 3) rozpoznać folie wiatroizolacyjne? 4) określić zastosowanie folii dachowej? 5) określić zastosowanie folii hydroizolacyjnej? 6) określić zastosowanie folii wiatroizolacyjnej? 12

14 4.2. Wykonywanie zapraw wodoszczelnych do stosowania na pionowe izolacje ścian fundamentowych i piwnic Materiał nauczania Tynki specjalne, oprócz wyrównywania i ochrony podłoża, spełniają jeszcze takie zadania jak zabezpieczanie przed wilgocią, stratami ciepła lub szkodliwym promieniowaniem. Tynki wodoszczelne wykonywane są w pomieszczeniach narażonych na możliwość zawilgocenia ścian. Otrzymujemy go przez odpowiedni dobór składników zaprawy, dodanie środków uszczelniających, stosowanie specjalnej techniki zacierania lub narzucania zaprawy. Przykładem tynku wodoszczelnego, zagęszczonego przez zacieranie, jest tynk cementowy wypalany (kategoria IV według normy PN-70/B-10100). Wykonuje się go w pomieszczeniach, w których wymagana jest gładkość ścian, na przykład w toaletach. Tynk wodoszczelny składa się z trzech warstw obrzutki cementowej, narzutu cementowego o proporcji składników 1:2 i gładzi. Gładź wykonuje się zacierając ją packami stalowymi i jednocześnie posypując zacieraną powierzchnię cementem zmieszanym z bardzo drobnym piaskiem w stosunku 1:1. W ostatnim stadium zacierania podsypuje się tylko pył cementowy, skrapiając go jednocześnie wodą z pędzla. W celu zabarwienia wyprawy do pyłu cementowego dodaje się grafitu w ilości 6-10 dag na 1 kg cementu. Innym przykładem tynku wodoszczelnego jest tynk otrzymywany przez dodanie do zaprawy dodatków chemicznych, to jest kwasów tłuszczowych i ich soli, na przykład Plastibetu S, Ahydrosilu K, które łączą się ze składnikami cementu, tworząc związki nierozpuszczalne w wodzie. Tynki z domieszkami wodoszczelnymi wykonuje się jako jednowarstwowe (tak jak zwykłe gładzone kielnią) lub dwuwarstwowe. Izolacje przeciwwilgociowe pionowe ścian fundamentowych i piwnic, wykonuje się w postaci tynku wodoszczelnego lub przez dwukrotne pokrycie lepikiem dokładnie wyspoinowanego lub otynkowanego muru piwnicznego od strony zewnętrznej. Grubość tynku powinna wynosić 2 cm. Dobrym tynkiem wodoszczelnym w warunkach stałej wilgotności gruntu jest tynk cementowo - gliniany. Zaprawę cementowo-glinianą otrzymuje się przez dokładne wymieszanie cementu z zawiesiną glinianą. Do pionowych izolacji murów fundamentowych i piwnicznych można używać zapraw cementowo-glinianych bardzo tłustych, o proporcji składników (cement: zawiesina gliniana: piasek) 1:1:3 lub 1:2:3, dozowanych objętościowo. Tynk cementowo gliniany zatarty na gładko stanowi dobrą warstwę wodoszczelna pod warunkiem, że ściana fundamentowa w ciągu 1-2 dni po wykonaniu będzie zasypana ziemią, przez co zostanie zabezpieczona przed gwałtownymi zmianami temperatury. Izolacje przeciwwilgociowe w postaci wyprawy wodoszczelnej z zaprawy cementowej lub cementowo-glinianej należy wykonywać tylko wówczas, gdy istnieje pewność, że wyprawa nie będzie pękać wskutek skurczu zaprawy lub nierównomiernego osiadania budynku. Dlatego też izolacje takie układa się najczęściej po całkowitym wykonaniu budynku i zakończeniu osiadania wstępnego. Wyprawę zabezpiecza się przed skurczem przez skrapianie jej, co jakiś czas wodą w czasie twardnienia oraz przez osłanianie przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Izolowaną ścianę zasypuje się ziemią zaraz po związaniu wyprawy, gdy jest jeszcze wilgotna. Mineralne powłoki uszczelniające Są to suche mieszanki cementu, piasku i dodatków chemicznych, przygotowanych najczęściej fabrycznie, do których na miejscu ich użycia dodaje się odpowiednią ilość wody w celu uzyskania konsystencji gęstej śmietany. Nakłada się je pędzlem lub szczotka na 13

15 wyrównane i uprzednio namoczone podłoże warstwami. Powinny być co najmniej dwie warstwy o grubości około 1 mm każda, pamiętając aby nakładać mokre na mokre. Pojawienie się rys na warstwie powłoki uszczelniającej może powodować wnikanie wody do zabezpieczonej konstrukcji. Pewniejszym rozwiązaniem są tak zwane elastyczne mikrowyprawy, ponieważ skutecznie kryją rysy włoskowate. Mineralne powłoki uszczelniające jako samodzielne izolacje zaleca się stosować jedynie przy zabezpieczaniu przed kapilarnym wnikaniem wilgoci na powłokach sztywnych i nieodkształcalnych. Przy wykonaniu trzeba ściśle przestrzegać szczegółowych instrukcji ich użycia zamieszczonych przez producenta. W otwartym wykopie lub podczas zasypywania wykopu fundamentowego gruntem zgruzem, kamieniami, metalowymi zanieczyszczeniami powłoki są narażone na uszkodzenia mechaniczne i dlatego wymagają stosowania zabezpieczeń ochronnych w postaci płyt lub arkuszy o dostatecznej wytrzymałości na oddziaływanie czynników mechanicznych, chemicznych, fizycznych i biologicznych Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jak wykonujemy tynk cementowy wypalany? 2. W jakim celu dodajemy do zaprawy dodatki chemiczne? 3. Jaka powinna być grubość tynku wodoszczelnego? 4. Jak otrzymujemy zaprawę cementowo - glinianą? 5. Kiedy możemy wykonać wyprawę z zaprawy cementowej lub cementowo - glinianej? 6. Co to są mineralne powłoki uszczelniające? 7. Jaką gęstość powinny mieć mineralne powłoki uszczelniające? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Przygotuj stanowisko pracy do wykonania zaprawy cementowo - glinianej (w ilości 2:2:6) Pobierz z magazynu odpowiedni sprzęt i narzędzia oraz odpowiednie materiały do wykonania ćwiczenia. W trakcie wykonywania pracy przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy, 2) zaplanować przebieg wykonania ćwiczenia plan zapisać w zeszycie, 3) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 4) pobrać narzędzia i sprzęt, 5) pobrać odpowiednie materiały potrzebne do wykonania ćwiczenia, 6) wykonać zaprawę cementowo-glinianą, 7) odnieść nadmiar materiałów do magazynu, 8) utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy, 9) wyczyścić narzędzia i sprzęt oraz odnieść do magazynu, 10) sporządzić w zeszycie notatkę z przeprowadzonego ćwiczenia, 11) sformułować wnioski z realizacji ćwiczenia, 12) zaprezentować efekty swojej pracy, 13) dokonać samooceny pracy, 14) uporządkować stanowisko pracy. 14

16 Wyposażenie stanowiska pracy: cement, zawiesina gliniana, piasek, woda, miarka, łopata, kielnia, wiaderka, wiertarka, mieszadło, literatura. Ćwiczenie 2 Do przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki w ilości 3 kg (mineralna powłoka uszczelniającą) dodaj odpowiednią ilość wody. Następnie nanieść ja na wcześniej przygotowane stanowisko pracy za pomocą pędzla lub szczotki (4 m²). Pobierz z magazynu odpowiedni sprzęt ochronny osobistej. W trakcie wykonywania pracy przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy, 2) zaplanować przebieg wykonania ćwiczenia plan zapisać w zeszycie, 3) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 4) pobrać narzędzia i sprzęt, 5) pobrać odpowiednie materiały potrzebne do wykonania ćwiczenia, 6) wykonać mineralna powłokę uszczelniającą, 7) nanieść powłokę na przygotowane podłoże, 8) utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy, 9) wyczyścić narzędzia i sprzęt oraz odnieść do magazynu, 10) sporządzić w zeszycie notatkę z przeprowadzonego ćwiczenia, 11) sformułować wnioski z realizacji ćwiczenia, 12) zaprezentować efekty swojej pracy, 13) dokonać samooceny pracy, 14) uporządkować stanowisko pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: przygotowana fabrycznie sucha mieszanka (w ilości 3 kg na 1 ucznia), woda, miarka, kielnia, pędzel, szczotka, wiaderka, wiertarka, mieszadło, literatura. 15

17 Sprawdzian postępów Tak Nie Czy potrafisz: 1) wykonać zaprawę wodoszczelną? 2) dobrać narzędzia i sprzęt do wykonania zapraw wodoszczelnych? 3) przygotować stanowisko pracy do wykonania zapraw wodoszczelnych? 4) dobrać odpowiednią odzież ochronną do wykonywanego ćwiczenia? 5) wykonać izolacje pionową mineralną powłoką uszczelniającą? 6) wykonać prace z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy? 16

18 4.3.Pionowe i poziome izolacje fundamentów, ścian fundamentowych i ścian piwnic z zastosowaniem folii tłoczonych i płaskich Materiał nauczania Jeszcze nie tak dawno do zabezpieczania fundamentów przed wilgocią z gruntu używano papy i lepiku. Dziś częściej stosowana jest folia. Przyczyna leży w prostocie jej układania i łączenia. Rodzaje izolacji przeciwwilgociowych Są trzy typy izolacji zabezpieczającej podziemne i naziemne części budynku przed zawilgoceniem: 1) izolacje przeciwwilgociowe typu lekkiego chroniące budynek przed przenikaniem wilgoci z gruntu najczęściej w kierunku poziomym (na przykład izolacje pionowe ścian piwnicznych), Rys.1. Izolacja przeciwwodna typu lekkiego i typu średniego [5, s. 325]. 2. izolacje przeciwwodne typu średniego, zabezpieczające elementy budynku przed wodą opadową bezpośrednią lub przesączającą się w kierunku przegrody poziomej (na przykład izolacje dachów i tarasów) lub przegrody pionowej (izolacje ścian piwnicznych znajdujących się w poniżej poziomu wody gruntowej), 3. izolacje przeciwwodne typu ciężkiego, zabezpieczające elementy budowli przed wodą naporową (ściany piwnic, zbiorniki i tym podobne znajdujące się poniżej poziomu wody gruntowej wywierające parcie hydrostatyczne). 17

19 Rys.2. Izolacja przeciwwodna typu ciężkiego [5, s. 328]. Rodzaje folii do izolowania fundamentów, ścian fundamentowych i podłóg na gruncie. 1. Folie płaskie, produkowane są z polichlorku winylu (PCW) i polietylenu (PE-HD). Niektóre folie maja dodatkowo warstwy kauczukowo-bitumiczne. Folie płaskie wykorzystuje się zarówno na izolacje przeciwwilgociowe, jak i przeciwwodne. 2. W zależności od rodzaju izolacji dobiera się tylko inną grubość folii i stosuje inne sposoby łączenia. Nie powinno się stosować folii polietylenowych cieńszych niż 0,2 milimetra. Jeśli będą miały 0,4 0,5 milimetra, wtedy izolacja będzie sztywniejsza i mniej podatna na przypadkowe przebicia. Folie z PCW są grubsze od 0,6 do 2,00 milimetrów. 3. 2) Membrany wytłaczane (kubełkowe), wytwarzane są z polietylenu o dużej gęstości (PE- HD). Mogą być wzmocnione siatka z włókna szklanego, polipropylenu lub poliestru. Są też membrany połączone z geowłókniną Grubość membran wynosi zwykle 0,5 lub 0,6 milimetra (nawet 0,85 milimetra), a wysokość tłoczenia od 3 do 12 milimetrów. Z membran pionowych nie wykonuje się samodzielnych izolacji, lecz osłania się nimi od zewnętrznej strony warstwy izolacji przeciwwodnych, żeby zabezpieczyć je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Regularnie rozmieszczenia wytłoczenia umożliwia zaś odwadnianie zaizolowanych powierzchni. 4. Membran wzmocnionych siatka z włókna szklanego używa się do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych ścian piwnic od wewnątrz. Siatka zapewnia dobra przyczepność do tynku, a wytłoczenia umożliwiają wentylację i osuszanie ściany. 5. Membrany z geowłókniną wykorzystuje się do zabezpieczania izolacji pionowej fundamentów, ścian fundamentowych i piwnicznych, wzdłuż których ułożony jest drenaż. 6. Membranę kubełkową mocuje się do ścian gwoździami z podkładkami izolacyjnymi. Pamiętać należy o przestrzeganiu wszystkich zaleceń producenta. 18

20 Rys.3. Mocowanie membrany kubełkowej[10]. Łączenie izolacji poziomej W izolacji przeciwwilgociowych ław i ścian fundamentowych czy podłogi na gruncie zazwyczaj wystarczy połączenie pasów folii na zakład szerokości 30 centymetrów. Jeżeli izolacja będzie klejona taśmą samoprzylepną lub odpowiednim klejem, zakłady mogą mieć do 10 centymetrów. Niektóre folie przeznaczone do izolowania murowanych ścian parteru czasami wciska się w świeżą zaprawę. W izolacji przeciwwodnych ław i stóp fundamentowych zwykle stosuje się folie samoprzylepne (po uprzednim zagruntowaniu podłoża) lub zgrzewane. Można też folie przymocować mechanicznie do podłoża, a zakłady uszczelnić klejem lub taśmą samoprzylepną. Łączenie izolacji pionowej W izolacjach przeciwwilgociowych ścian fundamentowych najczęściej wystarczą takie zakłady jak w izolacji poziomej. Folii płaskiej nie trzeba nawet mocować do podłoża, (choć jest to zalecane) wystarczy, że będzie się zwieszać ze ściany i zostanie przyciśnięta gruntem. Ważne jest, żeby jej koniec wystawał poza krawędź ławy fundamentowej, a zasypka nie spowodowała rozciągnięcia lub pęknięcia folii. W izolacjach przeciwwodnych stosuje się podwójne zabezpieczenie, folię płaską samoprzylepną lub mocowaną mechanicznie do podłoża i dodatkowo zgrzewaną albo klejoną oraz folię wytłaczaną stanowiącą zabezpieczenie i uzupełnienie właściwej hydroizolacji. Membrany kubełkowe najczęściej mocuje się za pomocą gwoździ z podkładkami. Górną krawędź ochrania się listwą startową, a styki pionowe łączy się na zatrzask, uszczelką butylową lub taśmą obustronnie klejącą. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych powinny być szczególnie starannie uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementami a izolacja Osuszanie ścian Stopień zawilgocenia ścian Przyjmuje się, że gdy wilgotność ścian murowanych jest: nie większa niż 2,5%, to ściany są suche; w przedziale 2,5-5%, to ściany są mało zawilgocone i zwykle nie jest konieczne podejmowanie żadnych działań inwazyjnych często wystarczy wietrzenie i usprawnienie wentylacji; 19

ROZDZIAŁ XIII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XIII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XIII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory użytkowe obiektu, jego trwałość jak również na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VIII.

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VIII. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część VIII Hydroizolacje www.wseiz.pl HYDROIZOLACJE Izolacje są to, posiadające

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory uŝytkowe obiektu, jego trwałość jak równieŝ na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA (TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA OGÓLNOBUDOWLANEGO 7.1 PRZEGRODY

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne Tubag, przepona pozioma, powłoki izolacyjne

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne Tubag, przepona pozioma, powłoki izolacyjne ROZDZIAŁ XI Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne Tubag, przepona pozioma, powłoki izolacyjne Podczas prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach zawilgoconych zaleca się stosować systemy materiałowo-technologiczne,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach ZP.271.3.2012.IR Lyski, 22.02.2012 r. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2012.IR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku gminnego w Adamowicach

Bardziej szczegółowo

system uszczelniający FERMACELL

system uszczelniający FERMACELL FERMACELL wytyczne dla wykonawców: system uszczelniający FERMACELL Wymagania przeciwwilgociowe/ Obszary zastosowania. Płaszczyzna uszczelnienia z normowymi taśmami uszczelniającymi leży pod płytkami. W

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE. Spis treści

IZOLACJE. Spis treści IZOLACJE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452 KLASY: 4521, 4523 KATEGORIE: 45213, 45233 Spis treści 1. Wstęp...49 1.1. Przedmiot ST...49 1.2. Zakres stosowania ST...49 1.3. Zakres robót S.T...49

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE WODOCHRONNE

IZOLACJE WODOCHRONNE IZOLACJE WODOCHRONNE W zaleŝności od spełnianych funkcji ochronnych rozróŝnia się następujące izolacje wodochronne. 1. Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony obiektów lub ich części przed działaniem

Bardziej szczegółowo

Rodos [11803] Spis działów przedmiaru robót Strona 2/13 Budynek mieszkalny jednorodzinny - Dom przy Jałowcowej ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE -

Rodos [11803] Spis działów przedmiaru robót Strona 2/13 Budynek mieszkalny jednorodzinny - Dom przy Jałowcowej ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE - Spis działów przedmiaru robót Strona 2/13 Nr Opis robót 1. STAN SUROWY 1.1. Poziom "0" 1.1.1. Roboty ziemne 1.1.2. Fundamenty 1.1.3. Izolacja fundamentów 1.1.4. Podkłady 1.2. Ściany nadziemia 1.2.1. Ściany

Bardziej szczegółowo

Membrany dachowe. Kompletny system membran dachowych, paroizolacji i akcesoriów montażowo-uszczelniających

Membrany dachowe. Kompletny system membran dachowych, paroizolacji i akcesoriów montażowo-uszczelniających Membrany dachowe Kompletny system membran dachowych, paroizolacji i akcesoriów montażowo-uszczelniających Membrany paroprzepuszczalne ISOVENT Classic 3-warstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności,

Bardziej szczegółowo

A.1. Hydroizolacje i paraizolacje. CPV

A.1. Hydroizolacje i paraizolacje. CPV A.1. Hydroizolacje i paraizolacje. CPV 45320000-6 A.1.1. Hydroizolacja podłogi A.1.2. Hydroizolacja ścian i podłóg pomieszczeń mokrych. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej SST są wymagania

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS

WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS Załącznik nr 3 WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS w zakresie konkurencji technologii posadzkarsko-okładzinowych UCZESTNIK MUSI UMIEĆ: - rozpoznać

Bardziej szczegółowo

Niemiecka jakość i technologia

Niemiecka jakość i technologia Niemiecka jakość i technologia Produkty Eurovent powstają przy wykorzystaniu najnowocześniejszych osiągnięć techniki oraz zaangażowaniu najlepszych fachowców z branży izolacji budowlanych. Połączyli oni

Bardziej szczegółowo

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm.

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm. ELEMENT : h. Elewacja Data : 2015-04-26 Str: 13 127,11 = 127,110 Razem obmiar = 127,110 Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM MOCOWANIE PARAPETU W SYSTEMIE OCIEPLENIOWYM MAPETHERM 1. Pianka montażowa 2. Parapet aluminiowy, PCV z profilem bocznym 3. Profil podparapetowy 4. Sznur dylatacyjny Mapefoam z pianki polietylenowej 5.

Bardziej szczegółowo

USZCZELNIENIA I IZOLACJE PRZECIWWODNE

USZCZELNIENIA I IZOLACJE PRZECIWWODNE Biuro Handlowe: ul. Chałubińskiego 8, 00- Warszawa tel. +8 9 00, fax +8 9 0 USZCZELNIENIE MATĄ BENTONITOWĄ MAPEPROOF I SZNUREM USZCZELNIAJĄCYM IDROSTOP B. Mata bentonitowa Mapeproof. Sznur uszczelniający

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI Adres: Gorzędziej, dz. Nr 22/8, 45 Gm. Subkowy Inwestor: Gmina Subkowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne ROZDZIAŁ XI Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne Podczas prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach zawilgoconych zaleca się stosować systemy materiałowo-technologiczne,

Bardziej szczegółowo

System do izolacji fundamentów Trwałość na lata

System do izolacji fundamentów Trwałość na lata System do izolacji fundamentów Trwałość na lata Niezawodne i długotrwałe zabezpieczenie przed wodą 3 rodzaje mas bitumiczno-kauczukowych BT 18 nowoczesne rozwiązanie alternatywne do papy termozgrzewalnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: Kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV: 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 45223821-7 - Elementy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

Taśmy uszczelniające niezbędne akcesorium w ręku montera instalacji

Taśmy uszczelniające niezbędne akcesorium w ręku montera instalacji Taśmy uszczelniające niezbędne akcesorium w ręku montera instalacji Taśmy na bazie folii aluminiowej służą do uszczelniania połączeń kształtek i kanałów wentylacyjnych. Są elastyczne, dzięki czemu znakomicie

Bardziej szczegółowo

Informacja Techniczna Wyrobu Nr.: IT- 50/2006 rew.6 Data: 15.01.2015 Strona: 1/2 Icopal S.A. 98-220 Zduńska Wola ul. Łaska 169/197 Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS 1. Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego. 2.2. Materiały ochrony przeciwwilgociowej i/izolacje cieplne

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego. 2.2. Materiały ochrony przeciwwilgociowej i/izolacje cieplne www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 2.2. Materiały ochrony przeciwwilgociowej i/izolacje cieplne Ochrona przeciwwilgociowa budynku wymaga

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POSADZKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budynek mieszkalny wielorodzinny Ustka ul. Grunwaldzka 16c - docieplenie i malowanie elewacji

Przedmiar robót. Budynek mieszkalny wielorodzinny Ustka ul. Grunwaldzka 16c - docieplenie i malowanie elewacji Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Budynek mieszkalny wielorodzinny 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 16c - docieplenie i malowanie elewacji 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 16c Spółdzielnia Mieszkaniowa "KORAB"

Bardziej szczegółowo

Zasady wbudowania cokołowych bloczków termoizolacyjnych ISOMUR Plus

Zasady wbudowania cokołowych bloczków termoizolacyjnych ISOMUR Plus Zasady wbudowania cokołowych bloczków termoizolacyjnych ISOMUR Plus Zalecenia ogólne: Wznoszenie ścian z zastosowaniem termoizolacyjnych bloczków cokołowych ISOMUR Plus powinno odpowiadać Wymaganiom Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 1 45215000-7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B TYNKI I GŁADZIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B TYNKI I GŁADZIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI I GŁADZIE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Wilgoć - czynnik oddziaływujący na budynek

Wilgoć - czynnik oddziaływujący na budynek Wilgoć - czynnik oddziaływujący na budynek Tylko niektóre czynniki oddziałujące na budynek mogą stwarzać równie intensywne i istotne dla jego prawidłowego funkcjonowania zagrożenie jak wilgoć w różnych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM WYKONAWCA : Data. Wartość zł (netto) Wykaz elementów

OGÓŁEM WYKONAWCA : Data. Wartość zł (netto) Wykaz elementów KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES INWESTYCJI : Sokołów Podlaski, rejon ul. Oleksiaka Wichury, dz. nr 3487/76, 3487/68, 3487/67, 17/13, 19/7 INWESTOR : Sokołowskie

Bardziej szczegółowo

A.1. Hydroizolacje i paraizolacje. CPV A.1.1. Hydroizolacja ścian fundamentowych. A.1.2. Hydroizolacja podłogi na gruncie. A.1.3.

A.1. Hydroizolacje i paraizolacje. CPV A.1.1. Hydroizolacja ścian fundamentowych. A.1.2. Hydroizolacja podłogi na gruncie. A.1.3. A.1. Hydroizolacje i paraizolacje. CPV 45320000-6 A.1.1. Hydroizolacja ścian fundamentowych. A.1.2. Hydroizolacja podłogi na gruncie. A.1.3. Hydroizolacja ścian i podłóg pomieszczeń mokrych. 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe ceny robót budowlanych inwestycyjnych

Jednostkowe ceny robót budowlanych inwestycyjnych Jednostkowe ceny robót budowlanych inwestycyjnych KNR 2-02 Konstrukcje budowlane Konstrukcje murowe 0102-0201 Ściany podziemia z kamienia polnego m3 421,86 631,53 508,13 Roboty murowe wg normatywów Promocji

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST10 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST10 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST10 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST 01.04 ROBOTY IZOLACYJNE Numery pozycji CPV Roboty izolacyjne-45320000-6 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Strona 1 KARTA TECHNICZNA PRODUKTU TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Zakres stosowania: Tynk Silikonowo Silikatowy jest przeznaczony do wykonywania wyprawy wierzchniej w systemie ociepleń Termodek

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data:

IZOLACJE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: IZOLACJE Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010 93 IZOLACJE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452 KLASY: 4521, 4523 KATEGORIE: 45213, 45233 Spis treści 1. Wstęp...82 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Posadzki z tworzyw sztucznych i drewna.

Posadzki z tworzyw sztucznych i drewna. Posadzki z tworzyw sztucznych i drewna. dr inż. Barbara Ksit barbara.ksit@put.poznan.pl Na podstawie materiałów źródłowych dostępnych na portalach internetowych oraz wybranych informacji autorskich Schemat

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

Knauf buduje. zaufanie. Systemy budowlane 02/2009. Knauf Gładź gipsowa. Systemy budowlane. Knauf Bauprodukte

Knauf buduje. zaufanie. Systemy budowlane 02/2009. Knauf Gładź gipsowa. Systemy budowlane. Knauf Bauprodukte Systemy budowlane 02/2009 Knauf Gładź gipsowa Systemy budowlane 02/2009 Systemy budowlane Knauf Bauprodukte 1 Knauf buduje Jesteśmy producentem profesjonalnych materiałów z sektora chemii budowlanej. Nasze

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem.

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiot opracowania obejmuje budynek użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wilkowa. Jest to budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji murowanej

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/1 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 1

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/1 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 1 Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/1 nazwa Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 1 Budynek składa się z podpiwniczonej części (garaże

Bardziej szczegółowo

"Hydroizolacje w budownictwie Poradnik. Wybrane zagadnienia w praktyce.

Hydroizolacje w budownictwie Poradnik. Wybrane zagadnienia w praktyce. "Hydroizolacje w budownictwie Poradnik. Wybrane zagadnienia w praktyce. " Maciej Rokiel ISBN: 83-919132-2-8 Wydawnictwo Medium Wydanie I, Hydroizolacje stosuje się praktycznie w każdym budynku, aby chronić

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T

PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T JEDN. ILOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKI LP O P I S R O B Ó T * ---------------------------

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST 2/02/8 - Roboty izolacyjne Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST 2/02/8 - Roboty izolacyjne Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST 2/02/8 - Roboty izolacyjne Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ Mysłowice, grudzień 2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BUDYNKÓW NISKOENERGETYCZNYCH BLIŹNIACZYCH I SZEREGOWYCH 1. FUNDAMENT. Założenie, że działka jest płaska

Bardziej szczegółowo

Instrukcje montażu. Listwy Kombi Listwy kapinosowe Listwy przyokienne z siatką Profile dylatacyjne Profil podparapetowy Listwy przyokienne

Instrukcje montażu. Listwy Kombi Listwy kapinosowe Listwy przyokienne z siatką Profile dylatacyjne Profil podparapetowy Listwy przyokienne Instrukcje montażu Listwy Kombi Listwy kapinosowe Listwy przyokienne z siatką Profile dylatacyjne Profil podparapetowy Listwy przyokienne Listwy Kombi z siatką, PVC Trwałe i bezpieczne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

DACHY W SKŁAD SYSTEMÓW ELASTAR WCHODZĄ: 1.MASA PLASTYCZNA ELASTAR HD

DACHY W SKŁAD SYSTEMÓW ELASTAR WCHODZĄ: 1.MASA PLASTYCZNA ELASTAR HD DACHY Pokrycia dachowe ELASTAR to systemy bezspoinowych pap nowej generacji. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów, niewątpliwym walorom estetycznym i przystępnej cenie ELASTAR zyskał już znaczną

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora:

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora: Kosztorys Stan surowy zamknięty Według projektu inwestora: Stan Surowy zamknięty- cena robocizny i materiałów. Roboty ziemne. Ławy wylane i zbrojone - według projektu. Mury fundamentowe murowane z bloczka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar ROBOTY ELEWACYJNE I DACHOWE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W JĘDRZEJOWIE

Przedmiar ROBOTY ELEWACYJNE I DACHOWE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W JĘDRZEJOWIE Przedmiar ROBOTY ELEWACYJNE I DACHOWE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W JĘDRZEJOWIE Data: 2010-04-29 Budowa: ELEWACJE ORAZ DACH BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W JEDRZEJOWIE Kody CPV:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

Układanie membran Sarnafil TG w systemie balastowym

Układanie membran Sarnafil TG w systemie balastowym Bro_0033760, A, Rozdział 5 / 10.2007 Krycie dachów materiałami FPO / Układanie membran Sarnafil TG w systemie balastowym Rozdział 5 19/32 Układanie membran Sarnafil TG w systemie balastowym Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 9 Kosztorys inwestorski Ilość 1 Stan zerowy 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm m2 106,40 0,35 37,24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001 Temat: Inwestor: lokalizacja : Opracował: Remont dachu krytego blachodachówką Gmina Września Nowy Folwark Kazimierz Szymkowiak 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

posiadać minimalną przepuszczalność powietrza, być odpornym na uszkodzenia podczas budowy, zachowywać swoje właściwości przez okres trwałości budynku.

posiadać minimalną przepuszczalność powietrza, być odpornym na uszkodzenia podczas budowy, zachowywać swoje właściwości przez okres trwałości budynku. www.lech-bud.org Budownictwo energooszczędne - uszczelnienie budynku (opóźniacz przepływu powietrza) Maksymalne uszczelnienie budynku, przy zapewnieniu prawidłowej wymiany powietrza to podstawowe cechy

Bardziej szczegółowo

2. Rozbiórka ścianek działowych na parterze i wykonanie nowych, zmiana w otworach okiennych oraz drzwi wejściowych segmentu A.

2. Rozbiórka ścianek działowych na parterze i wykonanie nowych, zmiana w otworach okiennych oraz drzwi wejściowych segmentu A. BUDYNEK Nr 5 Segment C OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAŻOWEGO Nr 5 SEGMENT C ze zmianą sposobu użytkowania części budynku z przystawaniem na mieszkanie aktywizujące

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T. Remont nawierzchni tarasu w III Oddziale Żłobków Miejskich w Gliwicach przy ul. Żeromskiego 26a.

P R Z E D M I A R R O B Ó T. Remont nawierzchni tarasu w III Oddziale Żłobków Miejskich w Gliwicach przy ul. Żeromskiego 26a. P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont nawierzchni tarasu w III Oddziale Żłobków Miejskich w Gliwicach przy ul. Żeromskiego 26a. Data: 2014-04-22 Kody CPV: CPV: 45215500-2 Obiekty użyteczności społecznej Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Wykopy fundamentowe (netto-po obrysie

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie izolacji wodochronnych z materiałów bitumicznych w budynkach 713[08].Z2.02

Wykonywanie izolacji wodochronnych z materiałów bitumicznych w budynkach 713[08].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Danuta Gąsiorowska Wykonywanie izolacji wodochronnych z materiałów bitumicznych w budynkach 713[08].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót Strona 2/5 1 KNR /03 2 KNR /07 3 KNR /02 4 KNR /07 5 KNR /09 6 KNR /06 7

Tabela przedmiaru robót Strona 2/5 1 KNR /03 2 KNR /07 3 KNR /02 4 KNR /07 5 KNR /09 6 KNR /06 7 Przedmiar robót Remont sanitariatów parter, piwnica- roboty budowlane Obiekt Kod CPV 45400000-1, 45430000-0, 45421100-5, 45442100-8 Budowa Kraków, ul. Warszawska Inwestor Politechnika Krakowska im.t.kościuszki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inż. Karol Kraczek. Koszalin luty 2012

Przedmiar robót. mgr inż. Karol Kraczek. Koszalin luty 2012 Przedmiar robót Obiekt ZMIANA OBUDOWY LOGGII WRAZ ZE ZMIANĄ ATRAP Z BLACHY FALISTEJ NA V KONDYGNACJI I WYMIANY BALUSTRAD BALKONOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM Budowa Ustka - Grunwaldzka 41 Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROFILE TARASOWO-BALKONOWE

PROFILE TARASOWO-BALKONOWE PROFILE TARASOWO-BALKONOWE RODZAJE PROFILI KRAWĘDZIOWYCH IZOHAN TB 10 do posadzek żywicznych wysokość progu na profilu: 3 mm IZOHAN TB 20 do posadzek ceramicznych wysokość progu na profilu: 0 mm IZOHAN

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 215,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 365 TANDEM

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 365 TANDEM Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Jednostka miary Ilość jednostek m2 107,35 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data: 4/9/2012 Obiekt/Rodzaj robót: Roboty konstrukcyjne, ogólnobudowlane Lokalizacja: Ustroń. ul. Szpitalna 11. Sprawdzający:... ...

Przedmiar robót. Data: 4/9/2012 Obiekt/Rodzaj robót: Roboty konstrukcyjne, ogólnobudowlane Lokalizacja: Ustroń. ul. Szpitalna 11. Sprawdzający:... ... Przedmiar robót Budowa w Śląskim Szpitalu Reumatologiczno - Rehabilitacyjnym w Ustroniu infrastruktury do produkcji i przesyłu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Data: 4/9/2012 Obiekt/Rodzaj

Bardziej szczegółowo

DACHY - PODŁOGI - TARASY ŚCIANY. Ciepłe posadzki Ciepłe tynki Ciepłe ściany

DACHY - PODŁOGI - TARASY ŚCIANY. Ciepłe posadzki Ciepłe tynki Ciepłe ściany DACHY - PODŁOGI - TARASY ŚCIANY Ciepłe posadzki Ciepłe tynki Ciepłe ściany System Polytech - Izolacje Termo-Akustyczne CIEPŁA, LEKKA IZOLACJA DACHÓW, PODŁÓG, TARASÓW I ŚCIAN System Polytech jest lekką

Bardziej szczegółowo

Dylatacje. Podręcznik A3. Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

Dylatacje. Podręcznik A3. Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych Podręcznik A3 Dylatacje Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych W większości obiektów budowlanych stosowane są szczeliny dylatacyjne. Szczeliny te muszą przejąć naprężenia wynikające ze zmian

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU HYDROIZOLACJA BALKONÓW I TARASÓW HYDROIZOLACJA BALKONÓW I TARASÓW Tarasy i balkony, naleŝą do tych części budynku, które naraŝone są

Bardziej szczegółowo

Teraz budowanie jest jeszcze łatwiejsze!

Teraz budowanie jest jeszcze łatwiejsze! Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą klejów Ceresit, przeznaczonych do mocowania glazury i terakoty. Spośród całej gamy produktów z pewnością wybiorą Państwo najbardziej właściwe kleje do łazienki,

Bardziej szczegółowo

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... S. 01.09 POSADZKI 1. WSTĘP... 19 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)... 19 1.2. Zakres stosowania ST... 19 1.3. Zakres robót objętych ST... 19 1.4. Określenia podstawowe... 19 1.5. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk OBIEKT Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk ADRES OBIEKTU dz. nr 574/3 i 576/1 obręb 6 w jednostce ewidencyjnej Słupsk INWESTOR MIASTO SŁUPSK ul. Plac

Bardziej szczegółowo

Hydroizolacje bitumiczne

Hydroizolacje bitumiczne Hydroizolacje bitumiczne Hydroizolacje bitumiczne Produkty zaprezentowane w tej broszurze pod marką Avenarius-Agro przeznaczone są do wykonywania hydroizolacji z zastosowaniem grubowarstwowych powłok bitumicznych

Bardziej szczegółowo

Fundamenty i podłogi w domach energooszczędnych

Fundamenty i podłogi w domach energooszczędnych Fundamenty i podłogi w domach energooszczędnych Fundament to najważniejszy element konstrukcyjny budynku. Ma bezpośredni kontakt z gruntem, co wiąże się z tym, że musi być bardzo dobrze zabezpieczony cieplnie

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/4 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 4

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/4 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 4 Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/4 nazwa Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 4 Budynek składa się z podpiwniczonej części (garaże

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Część 2. Opis techniczny KOMPLEKS HIBERNACYJNY DLA NIETOPERZY 2m. Kosztorys inwestorski zbiorczy OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Rozdział 1. ROBOTY ZIEMNE Pozycja 1. Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu

Bardziej szczegółowo

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstr

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstr acyjna projektu!!! ' 88 4 50 730 4 A 8 4 70 4 08 306 90 6 8 06 0 05 4 35 36 756 36 300 35 36 7 306 48 0 3 6 4 0 9 06 65 36 585 05 4 550 4 60 D3 45 5 36 kominek wg opracowania kominek indywidualnego (projektu

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 TYNK AKRYLOWY WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE : Łatwo obrabialny, elastyczny Odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne Zmywalny, hydrofobowy Posiada zdolności dyfuzyjne Zabezpieczony

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360

Przedmiar robót. Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360 Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360 Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Budowa wiaty na trociny [CPV: 45223220-4 Roboty zadaszeniowe] Dział nr 1.1. Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Oznaczenie CPV : II - 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe TREŚĆ: PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA IZOLACJI WODOCHRONNEJ ŚCIAN PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Stosowane rozwiązania techniczne Dobór narzędzi i sprzętu Wykonywanie posadzki z deszczułek przyklejanych do podkładu.

Stosowane rozwiązania techniczne Dobór narzędzi i sprzętu Wykonywanie posadzki z deszczułek przyklejanych do podkładu. Spis treści 1. Wiadomości wstępne i pojęcia podstawowe 9 1.1. Rola podłóg w budynkach 9 1.2. Określenia podstawowe 12 1.3. Ogólny podział podłóg 14 1.4. Właściwości techniczne podłóg 15 1.4.1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Opis wykonanych prac Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych 50x50x7cm m2 132,65

KOSZTORYS OFERTOWY. Opis wykonanych prac Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych 50x50x7cm m2 132,65 KOSZTORYS OFERTOWY. 3. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH. Lp. Podstawa wyceny. 1. KNR 4-01 0101-03 2. KNNR 6 0805-01 3. KNR 4-01 0104-02 4. KNNR 2 0601-0602 5. Wycena 6. KNR 4-01 0105-02 7. KNR 4-01 0535-08

Bardziej szczegółowo

MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE

MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 1/B ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Naprawa ocieplenia poprzez wymianę warstw wierzchnich budynku zlokalizowanego w Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą

Kosztorys ślepy. Naprawa ocieplenia poprzez wymianę warstw wierzchnich budynku zlokalizowanego w Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą Kosztorys ślepy Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa JASKÓŁKA, ul. Hodowlana 7, 33-100 Tarnów Data opracowania: 2017-05-23 strona nr: 2 Kosztorys Kosztorys

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Prace naprawcze balkonów i tarasów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Prace naprawcze balkonów i tarasów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Prace naprawcze balkonów i tarasów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Stróżyńskiego 15B INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. dla prac remontowych i wzmocnienia konstrukcji stropu w budynku stacji uzdatniania wody w Wiskitnie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. dla prac remontowych i wzmocnienia konstrukcji stropu w budynku stacji uzdatniania wody w Wiskitnie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla prac remontowych i wzmocnienia konstrukcji stropu w budynku stacji uzdatniania wody w Wiskitnie IZOLACJE PIONOWE I POZIOME POWŁOKOWE DYSPERSYJNE ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo