Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r."

Transkrypt

1 Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w naszym mieście. Po latach nazwijmy to, średniego zainteresowania, nareszcie sprawy nabrały przyśpieszenia i bardzo dobrze. Ze swojej strony pragnę tylko przypomnieć, że już w poprzedniej kadencji skutecznie zabiegałem o to, by nawierzchnia ścieżek rowerowych była asfaltowa, a nie z polbruku, po którym nie chcą jeździć rowerzyści. Ja jednak chciałbym zainteresować prezydenta i mieszkańców sprawą ważną dla pieszych w Zielonej Górze, a mianowicie chodnikami i placami. Moim zdaniem to ruch pieszych po chodnikach w dużej mierze decyduje o tym, czy nasze miasto jest przyjazne dla mieszkańców i turystów. Tak jak dawniej, tak i dziś wszelka aktywność w naszym mieście powinna się koncentrować wokół głównego traktu. My takie główne trakty w naszym mieście mamy, należy tylko przywrócić im dawne funkcje. Dużą rolę odgrywa tu chodnik - można powiedzieć święty i możliwie szeroki. Komfort przemieszczania się jest bardo istotny, do tego potrzebna jest odpowiednia nawierzchnia. Nierówny bruk, kostka, często są nieodpowiednie do sprawnego poruszania się. Należy unikać marmurów i granitów, bo takich mokrych i śliskich nawierzchni piesi unikają jak ognia. Należy zrobić wszystko przy projektowaniu nowych i remontach starych chodników, by poruszanie się po naszym mieście było swobodne, pozbawione przeszkód. Z chodników należy usunąć znaki drogowe, niepotrzebne słupki i inne przeszkody, które nie powinny znajdować się na chodniku. Należy pamiętać, że chodnik powinien być odpowiednio szeroki od 2 do 3 m - pozwala to na niezakłócony przepływ ludzi i zapewni miejsca do siedzenia (ławki, ogródki przy kawiarniach). Chodnik jest dla ludzi, nie powinny więc na nim parkować samochody, nawet jednym kotem. Rowerzyści też nie powinni jeździć po chodnikach, co niestety w naszym mieście często ma miejsce. Po chodniku rower można prowadzić. Tych parę propozycji jak powinny wyglądać nasze chodniki, moim zdaniem przynajmniej w części może również przyczynić się do ożywienia starówki Zielonej Góry, na czym tak bardzo wszystkim nam zależy. (Odczytana na sesji INTERPELACJA) Oczywiście, że takie chodniki mieszkańcom się należą, a ich standard jest systematycznie podnoszony. Prace te realizowane są zarówno ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie, jak również przy remontach i przebudowach ulic. Pamiętać należy jednak, że w wielu miejscach pasy drogowe są na tyle wąskie, że trudno zachować jest szerokości wymagane warunkami technicznymi, a usuwanie znaków drogowych, latarni czy też słupków wiązałoby się z jednej strony z koniecznością ingerencji w tereny prywatne, a z drugiej wpływałoby na zmniejszenie bezpieczeństwa pieszych słupki są stosowane najczęściej w miejscach wąskich chodników oraz na tych odcinkach, gdzie kierowcy parkując utrudniają możliwość przejścia pieszym po chodniku. Jeśli chodzi o nawierzchnie granitowe (marmurowe nie są nigdzie stosowane), są one stosowane zazwyczaj w miejscach objętych ochroną konserwatorską. Jeśli chodzi o szczegółowe przepisy ruchu drogowego (ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm.), pozwolę sobie przytoczyć kilka podstawowych dotyczących wykorzystania chodników przez wszystkich uczestników ruchu drogowego: Art Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. 5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy: 1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem; 2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów; 3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Zatrzymanie i postój 1

2 Art Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że: 1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju; Dziennik Ustaw 41 Poz ) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m; 3) pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni. 2.88) Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi. Art Pojazd wykonujący na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne powinien wysyłać żółte sygnały błyskowe. 2. Kierujący pojazdem, o którym mowa w ust. 1, może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o obowiązku jazdy na jezdni lub przy jej prawej krawędzi oraz o zatrzymaniu i postoju, z tym że: 1) na jezdni jednokierunkowej oraz poza obszarem zabudowanym, podczas oczyszczania drogi ze śniegu, dopuszcza się również jazdę przy lewej krawędzi jezdni; 2) jazdę po chodniku dopuszcza się tylko przy zachowaniu bezpieczeństwa pieszych. 2. Mamy problemy z pozyskiwaniem inwestorów, wiec być może powinniśmy skierować nasze działania na małe, rodzinne biznesy, które mogą po kolei upadać ze względu na ekspansję rynkową sieci sklepów Biedronka. Dotarła do mnie widomość, że właściciele sieci Biedronka wymuszają obniżenie o 15% -20% cen na artykuły mleczarskie. W naszym mieście jest to sieć handlowa wiodąca (14 sklepów), w Polsce posiada ponad 3 tys. sklepów, 14 centrów dystrybucji, 110 aptek i sklepów kosmetycznych o nazwie Hebe, kontroluje 60% sklepów dyskontowych. Czy dominowanie na rynku jednej sieci handlowej nie stwarza zagrożenia? Moim zdaniem obniżenie cen produktów mleczarskich spowoduje obniżenie cen mleka i przychodów polskich producentów i przetwórców mleka. Coraz mniejsza liczba detalistów - małych, rodzinnych sklepów, spowoduje upadek tego segmentu handlu i rodziny nie znajdą w nim zatrudnienia. Po trzecie, czy to jest konkurencja doskonała wolna konkurencja, polegająca na równości zasad w konkurencji między małymi i średnimi przedsiębiorstwami, które nie mają decydującego wpływu na ceny? Co możemy zrobić w naszym mieście, żeby nie dopuścić do oligopolu Biedronki? DG (Pan. K.Sikora) W chwili obecnej największe sieci dyskontów stosują tzw. strategię dyskontową, czyli kładą duży nacisk na niskie ceny, wprowadzając dużo marek własnych i coraz bardziej ograniczany asortyment, tak, aby skoncentrować się na tym, co przynosi jak największe zyski. Skutkiem tego jest ograniczenie wyboru produktów nawet o jedną czwartą, różnice w składzie produktów oraz mniejsze opakowania. Tylko i wyłącznie zdrowa, silna konkurencja może przełamać oligopol na danym rynku lokalnym. Samorząd lokalny nie ma zatem narzędzi prawnych, aby wpływać na decyzje cenowe podejmowane przez dyskonty i hipermarkety. Radny p. Grzegorz Hryniewicz: 1. Dlaczego na basenie nie ma tabliczek informujących, które wejście do łaźni, pryszniców i toalet jest przeznaczone dla mężczyzn, a które dla kobiet? Mieszkańcy proszą o umieszczenie takich informacji. SK (Pan R. Jagiełowicz) Tabliczki są umieszczone przed wejściami do szatni. 2. Czy lub kiedy możemy spodziewać się nawierzchni (polbruk, asfalt) po modernizacji kanalizacji na ul. Langiewicza? Zadanie nie znajduje się ani w tegorocznym budżecie, ani w wieloletniej prognozie finansowej Miasta, zatem nie jest przewidziane do realizacji w najbliższych latach. 2

3 3. Na jakim etapie znajduje się realizacja dużego projektu z budżetu obywatelskiego Tancbudy? Kiedy planujemy otwarcie? Trwają obecnie prace projektowe, a o otwarciu obiektu będzie można mówić po zakończeniu prac wykonawczych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Jednakże wszystkie te działania muszą być poprzedzone zakończeniem prac projektowych uzyskaniem pozwolenia na budowę, a następnie przeprowadzeniem procedury przetargowej zakończonej wyłonieniem wykonawcy. Radny p. Kazimierz Łatwiński: 1. Chcę zapytać o problem niezwoływania posiedzeń komisji przez przewodniczących komisji Rady Miasta. Dotyczy to pana prezydenta dlatego, że przewodniczący komisji twierdzą, że pan prezydent nie składa projektów uchwał. Tu chcę zwrócić uwagę, że dotychczas radni byli kreatywni i sami też przekazywali i omawiali na komisjach problemy zgłaszane im przez mieszkańców. Z jednej strony, prezydent nie składa projektów uchwał, a osoby kierujące komisjami nie za bardzo maja czas i energię na pracę w komisjach. Dotyczy to Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska, Komisji Edukacji i Wychowania, Komisji Rewizyjnej, Komisji Praworządności i Porządku Publicznego. W trakcie kampanii wyborczej zszedłem pół miasta, rozmawiałem z setkami ludzi, którzy przekazali mi mnóstwo problemów. Zadałem sobie trud i przez trzy dni siedziałem w Katowicach na Europejskim Kongresie Gospodarczym, na którym zebrałem mnóstwo ważnych dla rozwoju miasta informacji. Nie ma forum, na którym można by te sprawy, zgodnie z normalnymi procedurami omówić i w jakiś sposób próbować załatwić. Nie może być tak, że część radnych postrzega swoja rolę, jako ekstra urzędników i w ogóle nie ma zamiaru w statutowych i zgodnych z ustawą procedurach pracować w Radzie Miasta. Ja tu, jako petent prosiłem bardzo uprzejmie przewodniczącego komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska o zwołanie komisji, ale jaki będzie efekt, tego nie wiem. Pytanie nie dotyczy Prezydenta Miasta 2. Jakie programy będą realizowane ograniczenia niskiej emisji, czyli zanieczyszczeń wydzielanych przez pojazdy samochodowe, ale w szczególności piece w budynkach mieszkalnych. Są w Polsce realizowane takie programy, a ja na razie otrzymałem informację, że w zeszłym roku Miasto zamieniło na bardziej nowoczesne 4 piece. DR (Pani U. Podgajna) W dniu r. Marszałek Województwa Lubuskiego poinformował o przystąpieniu do opracowania: -Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra wraz z Planem działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenie wartości docelowej arsenu w pyle PM10, -Aktualizacji Programu ochrony powierza dla strefy miasta Zielona Góra, ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10. Ww. programy również przyczynią się do poprawy jakości powietrza i wskażą działania naprawcze, dzięki którym obniżony postanie poziom zanieczyszczeń powietrza w naszym mieście. Jednocześnie informuję, iż większa część starówki została już podłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej, co również wpływa na zmniejszenie zjawiska niskiej emisji. Miasto Zielona Góra, wraz z czterema sąsiednimi gminami: Sulechów, Czerwieńsk, Świdnica i Zabór otrzymało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie dofinansowanie na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Dotacja ta pochodzi ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Działanie 9.3.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-plany gospodarki niskoemisyjnej. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest narzędziem mającym przyczynić się m.in. do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej- plan ten przyczyni się do poprawy jakości powietrza. Według wstępnych założeń Nowej Perspektywy gminy, które opracują i wdrożą plany gospodarki niskoemisyjnej będą traktowane preferencyjnie w przypadku ubiegania się o dofinansowania na zadania z zakresu ochrony powietrza, efektywności energetycznej i OZE (odnawialne źródła energii). 3

4 Przedmiotowe opracowanie zawierało będzie zarówno część wspólną dla całego obszaru funkcjonalnego oraz 5 części odrębnych określających warunki i wnioski dla każdej z 5 poszczególnych gmin. Jednym z elementów PGN jest Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE), dzięki któremu wykonana zostanie m.inn. szczegółowa charakterystyka niskiej emisji wraz z łączną emisją zanieczyszczeń z terenu miasta, inwentaryzacja źródeł niskiej emisji. W ramach opracowania wykonany zostanie również harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z założeniami formalnymi realizacji ograniczenia niskiej emisji. PGN jest obecnie opracowywany (wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu). Zgodnie z harmonogramem PGN zostanie przyjęty i uchwalony uchwałą Rady Miasta w II kwartale 2015r. 3. Jakie programy rewitalizacji starówki będą realizowane? Czy tak, jak w innych miastach, będą poprzedzone prawdziwymi konsultacjami społecznymi? Czy będą takie programy społeczne, jak dla podwórek w Poznaniu? Choćby dodatkowe punkty w przetargach dla przedsiębiorców zatrudniających mieszkańców dzielnic, których dotyczą projekty np. dla zatrudniających mieszkańców śródmieścia? To jest prawdziwa rewitalizacja, a nie pomalowanie jakiejś fasady. DR (Pani Maśko-Horyza) Miasto planuje przystąpić do projektów rewitalizacji zgodnie z wytycznymi opracowywanymi przez Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze. Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami od kilku lat prowadzi program rewitalizacji Starówki, który cieszy się dużym zainteresowaniem beneficjentów. Z programu udało się dofinansować remonty dachów, kompleksowe remonty elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, osuszanie budynków itp., a nie malowanie jakichś fasad. Prace te dotychczas udało się wykonać na 199 obiektach na łączną kwotę ,00 z czego dotacja Miasta wyniosła zł (realizacje w latach ). 4. Na jakim etapie jest sprawa przedłużenia tunelu PKP? Pytałem o to wiceprezesa PKP PLK. Jest przychylność do realizacji tego problemu, ale sprawy techniczne, które muszą być pilnie uzgodnione są w lesie. Prosiłem na spotkaniu prezydenta z szefami klubów o rzetelne prowadzenie tej sprawy we wrześniu 2014 r. Mamy przychylność w kolejach, a sprawy techniczne są do omówienia. PE Z inicjatywy i przy wsparciu Ministra Waldemara Sługockiego Prezydent prowadzi w tej sprawie rozmowy z PLK. Jak poczynione zostaną ostateczne uzgodnienia - poinformuję mieszkańców Miasta. 5. Na jakim etapie jest budowa hal produkcyjnych pod wynajem? Zgadzamy się, że trzeba robić chodniki, ale tak naprawdę będziemy mieli idealne chodniki, jeżeli tu będzie się rozwijała gospodarka. Proszę o rzetelną informację, na jakim to jest etapie? W Katowicach był ten temat poruszany, że jest to bardzo rozwijający się rynek budowy hal produkcyjnych na wynajem w Polsce. Będzie się silniej rozwijał niż galerie handlowe. Mówimy o tym od lat, a pomysł ten zgłaszam od lat jako pewną receptę na tworzenie miejsc pracy w Zielonej Górze. Proszę teraz o podawanie konkretów i szczegółów. DG (Pan. K. Sikora) Hale pod wynajem zostaną wybudowane, jeżeli zaistnieje realna szansa na wieloletni ich wynajem, w przeciwnym wypadku budowa hal, które nie znajdą swojego najemcy, wiązać się będzie z działaniem na szkodę miasta oraz duże straty, chociażby w postaci podatku od nieruchomości, który miasto będzie płacić samo sobie za czas niewynajęcia pomieszczeń. 6. Chodzi mi o ingerencję w korytarze przewietrzające jak się wyjdzie na osiedla i rozmawia z mieszkańcami, to przekazują alarmujące informacje. Tylnymi drzwiami tutaj się próbuje zabudowywać obszary cenne kulturowo, jak np. skwer wokół Wieży Braniborskiej. Mieszkańcy uważali, że obronili ten skwer, bo tam miał być dziesięciopiętrowy budynek i w planie jakby 4

5 zablokowali, gdzie powinien powstać sklep typu marketu. Chodzi mi teraz o to, czy na działce na której znajduje się ten skwer, która była własnością uniwersytetu, toczy się procedura o wydanie decyzji o warunkach zabudowy? Jest to jeszcze większa ingerencja, a Wieża Braniborska przy bloku, który się tam proponuje, w ogóle zostanie zdominowana, a to miejsce zdewastowane. Mieszkańcy byli bardzo zbulwersowani, jak się z nimi spotykaliśmy na osiedlu Braniborskim. DR (Pani A. Halip i Pani J. Musiał) Dla działki o nr ewid. 161 obręb 32 przy ul. Lubuskiej w Zielonej Górze wpłynął dnia 21 kwietnia 2015 r. wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dotyczący budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 4 kondygnacyjnych z garażami w kondygnacji podziemnej wraz z infrastrukturą techniczną. Wnioskodawca, wezwany o uzupełnienie wniosku, do dnia dzisiejszego go nie uzupełnił, więc postępowanie się nie toczy, ale nie upłynął jeszcze wyznaczony zgodnie z art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 7 - dniowy termin na uzupełnienie wniosku. Dodatkowo informuję, iż dla terenu działek o nr ewid. 160/2 i 161 obręb 32 przy ul. Lubuskiej w Zielonej Górze - dnia 08 grudnia 2014 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w kondygnacji podziemnej oraz infrastrukturą techniczną niezbędną dla realizacji inwestycji. Na terenie który był własnością Uniwersytetu nie złożono wniosku o pozwolenie na budowę. 7. Chcę wrócić do potrzeby uchwalenia nowego studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego dla połączonego miasta i gminy. Sprawa jest o tyle ważna, że na razie słyszymy o pojedynczych elementach, które miałyby być zmienione, natomiast cały ten wysiłek połączeniowy był prowadzony m.in. dlatego, żeby w sposób racjonalny, skoordynowany zagospodarować przestrzeń połączonego organizmu miasta i gminy. Nie ma co marnotrawić czasu, architekci podpowiadają, że trzeba przystąpić do opracowania zupełnie nowego studium, m. in. po to, żeby nie wycinać ostatnich lasów na terenie Zielonej Góry. Nie ma co się bać tego, że mieszkańcy dawnej gminy nie zgodzą się na jakieś inwestycje, dlatego, że tam jest 219 km 2 powierzchni. I na pewno sami mieszkańcy dawnej gminy będą zainteresowani, aby tam powstawały bardzo ładne osiedla budownictwa wielorodzinnego czy jednorodzinnego. Przed połączeniem było tak, że na bardzo dobrze skomunikowanych obszarach na terenie gminy powstawały wielohektarowe hacjendy i zostały bezpowrotnie stracone obszary, które łatwo było uzbroić i skomunikować i tam teraz prywatnie biegają sobie koniki. Gminy nie było stać na dobre przygotowania takich terenów, natomiast ten połączony organizm miasta i gminy stać na to. I nie wolno uciekać od rozwiązywania problemów, bo to byłoby tak, jakbyśmy w Zielonej Górze powiedzieli, że ze względów ekologicznych rezygnujemy z wszelkiego budownictwa na naszych 56 km 2 starego miasta. Nie bójmy się więc. Na razie mamy jeszcze tereny w Zielonej Górze i możemy je jeszcze zabudowywać, tak jak to się dzieje, i to jest dobry proces, szczególnie tereny zdegradowane. Natomiast na terenie gminy musimy w sposób racjonalny przygotować nowe osiedla. Tak, jak powstawały osiedla Pomorskie, Piastowskie. One były wiele lat wcześniej zaplanowane, uzbrojone, przygotowywane. I ten proces musimy prowadzić również na tych 2019 km 2, oczywiście w uzgodnieniu z radą dzielnicy, w konsultacjach z mieszkańcami, ale nie bójmy się, że mieszkańcy są przeciwko rozwojowi, bo nie są, bo już widzę, że pani Antonina się cieszy na ten pomysł. DR (Pani Maśko-Horyza) Miasto planuje przystąpić do zmiany Studium i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta po zakończeniu prac nad dokumentami analitycznymi, w tym m.in. ekofizjografii, opracowania hydrologicznego. Planowane jest powierzenie tego zadania lokalnym specjalistom. Radny p. Jacek Budziński: 1. O zadanie poniższych pytań prosiły mnie podpisane pod nimi stowarzyszenia. Z czego wynika tak duża różnica pomiędzy wizualizacją Planetarium a rzeczywistością? Jaki był koszt tej wizualizacji? Czy prezydent jest zadowolony z uzyskanego efektu elewacji? Prosimy o ustosunkowanie się do nominacji -Makabryły Czy sprzedaż jednego z ostatnich klinów zieleni po byłym miasteczku ruchu (obecnie teren UZ) oraz zabudowanie go, będzie miało negatywne czy pozytywne oddziaływanie na stan środowiska w mieście? Teren ku zaskoczeniu mieszkańców został wystawiony na sprzedaż w celach budowlanych. Dla których terenów w mieście planuje się 5

6 zmianę miejscowych planów zagospodarowania? Czy budowa osiedla, drogi osiedlowej oraz kanalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie naturalnego lasu łęgowego, wykazanego w opracowaniu Miejsc Przyrodniczo cennych będzie miało negatywne oddziaływanie na teren? Jakie inwestycje związane z zabudową są planowane na rok 2015? Jak już wiadomo gremium Pana A.Greinerta zostało powołane stricte do zagospodarowania 100 milionów na rewitalizację terenów zielonych i zdegradowanych. Kto i w jaki sposób zajmować się będzie zielenią miejską w większej Zielonej Górze? Czy będzie to tak jak do tej pory jedna osoba w ZGKiM, czy też są inne plany? Jeśli tak, to jakie? - Zielonogórskie Towarzystwo Upiększania Miasta, Stowarzyszenie Lubuski Krajobraz Kulturowy Polski, Klub Ekologiczny, Stowarzyszenie Rowerem do Przodu, Stowarzyszenie Nasz Las. SK (ZOK, Pani. A. Miedzińska) Wizualizacja Planetarium którą wykorzystują media została przygotowana w 2012 roku na potrzeby międzynarodowej konferencji astronomicznej organizowanej przez UZ. Wizualizacja ta stanowi główną ideę dla obecnie realizowanego obiektu pod względem formy i kształtu. Niestety idea elewacji frontowej przedstawionej w w/w wizualizacji okazała się niezgodna z planem miejscowym a brak założeń założenia konstrukcyjnych uniemożliwił realizację obiektu w układzie przedstawionym na wizualizacji. DR (Pani Maśko-Horyza, Pani U. Pogajna) Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielonej Góry przyjętego uchwała nr LIII/392/98 z 28 maja 1998 r. na wskazanym obszarze wyznaczono teren o funkcji usługowej (obiekty Politechniki Zielonogórskiej: centrum rehabilitacji, dom studencki, budynek dydaktyczny) Dla których terenów w mieście planuje się zmianę miejscowych planów zagospodarowania? Zmiany planów miejscowych opracowywane sa wg potrzeb na wnioski zainteresowanych Jakie inwestycje związane z zabudową są planowane na rok 2015? Jest to indywidualna decyzja inwestorów, którzy będą chcieli rozpocząć inwestycje w 2015 roku Jak już wiadomo gremium Pana A.Greinerta zostało powołane stricte do zagospodarowania 100 milionów na rewitalizację terenów zielonych i zdegradowanych. Kto i w jaki sposób zajmować się będzie zielenią miejską w większej Zielonej Górze? Czy będzie to tak jak do tej pory jedna osoba w ZGKiM, czy też są inne plany? Jeśli tak, to jakie? Zespół kierowany przez Pana prof. A.Greinerta ma za zadanie zaproponować rozwiązania w tej kwestii. Biuro Ochrony Środowiska nie otrzymało jeszcze żadnych projektów do uzgodnień w sprawie nowego zagospodarowania terenu po byłym miasteczku ruchu drogowego przy ul. Wyspiańskiego. W związku z tym, iż brak jest jakichkolwiek informacji o planowanych inwestycjach na tym terenie, nie jest możliwym obecnie określenie ich wpływu na środowisko. Ponadto informuje się, że proces przygotowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Zielonej Góry obejmuje m.in. wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko. 2. Proszę o odpowiedź na poniższe pytania. Proszę o podanie, w rozbiciu na Urząd Miejski i jednostki podległe, informacji na temat zwolnień pracowników i ich powodów, likwidacji stanowisk pracy i wymówień złożonych przez pracowników. Informacją proszę objąć okres od r. do r. Proszę o informację, czy w wypadku zwolnień lub likwidacji stanowiska pracy dokonanych od r., środki przeznaczone na wynagrodzenie takiego pracownika były zaplanowane na cały rok Proszę o informację, jakie będzie przeznaczenie środków finansowych przeznaczonych na płace, a niewykorzystanych z uwagi na likwidację stanowiska pracy. Proszę o zestawienie ilości pracowników w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych na r. i r. Proszę o informację, czy na rok 2015 są planowane likwidacje stanowisk pracy. Jeżeli są, proszę o ich wyszczególnienie. SM 6

7 Rozwiązania umowy o pracę w okresie od do w Urzędzie Miasta Zielona Góra: forma rozwiązania umowy o pracę z upływem czasu na jaki była zawarta wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika Liczba pracowników 6 osób 3 osoby 2 osoby 3 osoby 1 osoba Stan zatrudnienia pracowników w urzędzie Miasta Zielona Góra; Stan zatrudnienia na r. osób etatów 488,28 583,280 Stan zatrudnienia na r. (po połączeniu Miasta z Gminą Zielona Góra) Ponadto informuję, że w okresie od roku do roku nie było rozwiązania umowy o pracę w związku z likwidacją stanowiska pracy i na 2015 rok nie jest zaplanowana taka forma rozwiązania umowy o pracę. SK (R. Jagiełowicz, A. Dylewska, A. Polus, R. Bednarek, Kr. Kołłątaj, W. Rewelski, I. Hyża) W okresie od r. do r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji: 1. likwidacji stanowisk: NIE BYŁO 2. wymówienia złożone przez pracowników: 7- za porozumieniem stron, 1- oświadczenie pracownika z zachowaniem wypowiedzenia, 3. zwolnienia pracowników: 1 - zwolnienie dyscyplinarne, 1 - z upływem czasu na jaki była zawarta - ilość pracowników na dzień r. : 160 osób - ilość pracowników na dzień r. : 165 osób W 2015 roku nie są planowane likwidacje stanowisk pracy. Ze względu na specyfikę pracy i obsługę klienta na wolne miejsca zatrudniani są nowi pracownicy. W okresie od r. do r. w Biurze Wystaw Artystycznych nie wystąpiły zwolnienia pracowników. Ilość pracowników na dzień r. oraz r. : 8 osób (6,5 etatów). W części zadań finansowanych przez Miasto Zielona Góra w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły wypowiedzenia ani likwidacje stanowisk pracy. Nie ma obecnie planów likwidacji stanowisk pracy w 2015 roku. Stan zatrudnienia na dzień oraz r.: 29,75 etatów. W Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze w okresie od r. do r. nie było zwolnień pracowników oraz likwidacji stanowisk pracy. Na rok 2015 nie są planowane likwidacje stanowisk pracy. Ilość pracowników na dzień r. i r. : 11osób (7,75 etatu). W Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie w okresie od r. do r. nie było zwolnień pracowników oraz likwidacji stanowisk pracy. - ilość pracowników na dzień r. : 13 osób (13 etatów) - ilość pracowników na dzień r. : 14 osób (14 etatów). Z dniem 01 marca 2015r. na pół roku został zatrudniony Asystent w Dz. Sztuki. W Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy w okresie od r. do r. nie było zwolnień pracowników oraz likwidacji stanowisk pracy. Na rok 2015 nie przewiduje się likwidacji stanowisk oraz zwolnień. Ilość pracowników na dzień r. oraz r. : 16 osób (15,75 etatów). 7

8 Zielonogórski Ośrodek Kultury w okresie od do zwolnił z dniem 1 marca 2015 r. jednego pracownika. Przyczyna zwolnienia - likwidacja stanowiska pracy. Środki na wynagrodzenie dla tego stanowiska były zaplanowane na cały 2015 r. Część zaplanowanych środków została wykorzystana na wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia. Pozostałe środki finansowe przesunięto na wynagrodzenia związane z uruchomieniem fili Centrum Nauki Keplera. - ilość pracowników na dzień r. : 24 osoby (22,25 etatów) - ilość pracowników na dzień r. : 23 osoby (21,25 etatów). DG (Pan. K. Sikora) KTBS: W okresie od r. do r. - w KTBS Sp. z o.o. żaden z pracowników nie został zwolniony. Nie zostały zlikwidowane żadne ze stawisk pracy. Żaden z pracowników nie złożył wypowiedzenia. W Centrum Biznesu w analizowanym okresie nie wystąpiły żadne ruchy kadrowe. Stan zatrudnionych: osób, osób. ZZUM: rozwiązano umowy o pracę z 5 - pracownikami, przyczyny zwolnień: 1 - art. 52 KP (dyscyplinarnie), 4 - porozumienia stron ( inicjowane przez pracowników), w miejsce zwolnionych zatrudniono 4 osoby, na jedno stanowisko aktualnie prowadzony jest nabór. Stan zatrudnionych : osób, osób. ZWIK Zwolnienia pracowników, powody, likwidacja stanowisk pracy, wymówienia złożone przez pracowników w okresie od r. do roku : 1. Rozwiązano umowy o pracę z dwójką pracowników : a/ rozwiązanie za porozumieniem stron w związku z przejściem na emeryturę, b/ rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony. 2. Z przyczyn oszczędnościowych z dniem 22 kwietnia 2015 roku dokonano likwidacji jednego stanowiska tj.pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i spraw obrony cywilnej. 3. Nie wystąpiło rozwiązanie umowy o pracę poprzez wypowiedzenie jej przez pracownika. II. Po roku nie wystąpiło w Spółce rozwiązanie umowy o pracę poprzez wypowiedzenie jej przez pracownika. W przypadku wystąpienia takiej okoliczności Spółka zatrudnia na to miejsce nowego pracownika, wypłacając wynagrodzenie z zaplanowanego funduszu płac. III. W związku z likwidacją stanowiska jak wyżej, zaplanowany fundusz płac przeznaczony będzie na wypłatę odprawy, a pozostała kwota pozostanie do wykorzystania w ramach wydatków na wynagrodzenia dla pracowników Spółki. Przejęcie z dniem roku pracowników Komunalnego Zakładu Gospodarczego, zmusiło Zarząd Spółki do podjęcia działań w zakresie obniżenia kosztów płac jak również kosztów bezpośrednich eksploatacyjnych. IV. Zatrudnienie : roku osób roku osoby w tym 15 osób przejętych z KZG / r./, jedna osoba zatrudniona na czas nieokreślony / r./ i dwie osoby na czas określony / r i r./. Zatrudnienie w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze: -ilość etatów na dzień r ,75, -ilość etatów na dzień r ,75. W okresie od r. do r. w ZGKiM nie przeprowadzono likwidacji stanowisk pracy. Zwolnienia pracowników w ZGKiM w ww. okresie: -przejście na emeryturę/rentę - 6 osób -rezygnacja/wypowiedzenie umowy przez pracownika lub wygaśnięcie umowy - 6 osób -rozwiązanie umowy o pracę w trybie art osoba 8

9 Na 2015 r. w ZGKiM nie zaplanowano likwidacji stanowisk pracy. W Miejskim Zakładzie Komunikacji nikogo nie zwolniono. W grupie kierowców są rozwiązywane umowy o pracę z kierowcami z tytułu odejścia na emeryturę i w ich miejsce są zatrudniani nowi kierowcy. Na dzień 31 grudnia było zatrudnionych w MZK 285 osób a na roku 291 osób. Nie przewidujemy likwidacji stanowisk pracy. Komunalny Zakład Gospodarczy w Zielonej Górze, ul. Zawada Szkolna Stan zatrudnienia na r. 44 osoby. 2. Stan zatrudnienia na r. 30 osób. 3. Zmniejszenie zatrudnienia wynika za faktu przekazania 14-tu pracowników KZG do ZWiK w związku z przejęciem przez nich działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Jedna osoba odeszła na emeryturę i jedna została przyjęta. 4. W związku z powyższym, a także z dodatkowymi zadaniami przewidywanymi do realizacji przez nasz zakład (utrzymanie gruntowych dróg gminnych, zimowego utrzymania dróg, wycinka drzew i krzewów, utrzymanie placów zabaw i utrzymanie boisk sportowych) zakład nasz jest aktualnie na etapie ustalania korekty do planu przychodów i wydatków na 2015 r., w tym środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne. 5. Zakład nie przewiduje w 2015 r. likwidacji stanowisk pracy. Zielona Góra Media sp. z o.o. w Zielonej Górze ul. Zawada-Szkolna 18. W spółce na dzień r. pracował jeden pracownik (konserwator sieci). W związku z połączeniem spółki ze ZWiK z dniem 1 kwietnia pracownik ten został przekazany do tej spółki (ZWiK). WO (Pani L. Gryko) W jednostkach podległych Wydziałowi Oświaty i Spraw Społecznych zwolnione zostały: - CIS 1 osoba z dniem 26 stycznia 2015r. z powodu likwidacji stanowiska - PROMYK 1 osoba z dniem 31 marca 2015r., - MP 20 1 osoba z dniem przejście na emeryturę, - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 1 osoba zatrudniona na ¼ etatu złożyła wypowiedzenie umowy o pracę, - ZSiPKZ 1 osoba z dniem przejście na emeryturę, -MP 13 1 osoba rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem z dn , - ZSEiS 1 osoba z dn na własną prośbę na świadczenie kompensacyjne, -DPS 4 osoby przeszły na emeryturę, 2 osobom nie przedłużono umów, 2 pracowników złożyło wypowiedzenie, -ZE 2 2 osoby złożyły wypowiedzenie za porozumieniem stron (1 osoba z dniem r., 2 osoba z dniem r.), -SP 11 1 osoba na 0,5 etatu złożyła wypowiedzenie, -ZSB z 1 osobą rozwiązano umowę o pracę na podstawie porozumienia stron, -MOPS z 1 pracownikiem nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę na wniosek pracownika za porozumieniem stron, rozwiązano umowy o pracę z osobami pracującymi przy projekcie który się zakończył w październiku 2014 i marcu W ww. jednostkach nie dokonano likwidacji stanowisk pracy, a w większości przypadków środki były zaplanowane. 1. CUO w okresie do 31.XII.2014 z 1 pracownikiem rozwiązano umowę (utrata zaufania do pracownika), 1 osoba przeszła na emeryturę, 1 osoba wypowiedziała pracę, 1 osobie nie przedłużono umowy na czas określony. Natomiast do 1 maja 2015 r. 1 osobie wypowiedziano pracę (niewłaściwe relacje z pozostałymi współpracownikami Ośrodka, lekceważenie swoich obowiązków) oraz 1 osoba porzuciła pracę. 9

10 2. ZST 1 osoba likwidacja stanowiska kasjera, 1 osoba przeszła na emeryturę, środki zostały zaplanowane 3. Żłobek Miejski nr 7 w roku 2014 nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Natomiast w roku z 1 osobą rozwiązano umowę o pracę na mocy porozumienia stron na wniosek pracownika (w związku z przejściem na emeryturę, z 1 pracownikiem rozwiązano umowę o pracę bez zachownia okresu wypowiedzenia (ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych art.52 1 pkt 1, z 1 pracownikiem rozwiązano umowę o pracę na mocy porozumienia stron na wniosek pracownika, w tych 3 przypadkach zaplanowano środki na wynagrodzenia, natomiast nie zaplanowano środków dla 1 osoby z którą rozwiązano umowę o pracę na mocy porozumienia na wniosek pracownika (utrata zaufania w związku z prowadzonym postępowaniem karnym), środków nie zaplanowano (pracownik przywrócony do pracy wyrokiem sądu). 3. Odpowiedź udzielona na pytanie zadane przeze mnie na ostatniej sesji Rady Miasta w sprawie rejestrów/wykazów wszystkich umów zawieranych przez Urząd Miasta i jednostki podległe była fragmentaryczna i nie odnosi się do wszystkich jednostek prowadzonych przez Miasto Zielona Góra. W związku z tym, proszę o udzielenie kompletnej odpowiedzi na poniższe pytanie: Czy i jakie są prowadzone rejestry/wykazy wszystkich umów zawieranych przez Urząd Miasta i jednostki podległe? Proszę o uzupełnienie odpowiedzi o informację o prowadzonych rejestrach umów przez wszystkie miejskie jednostki organizacyjne Miasta Zielona Góra. SK Pan S. Tarnawski) Wydział Sportu, Kultury i Turystyki prowadzi wykaz umów z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, wspierania rozwoju sportu, wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr, turystyki i krajoznawstwa. W instytucjach kultury: Biurze Wystaw Artystycznych, Zielonogórskim Ośrodku Kultury, Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie, Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy, Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze oraz Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji prowadzony jest rejestr zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. DG (Pan. K. Sikora) Centrum Biznesu i Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich prowadzone są rejestry zawartych umów. KTBS sp. z o.o. nie prowadzi rejestru zawartych umów. Wszystkie umowy zawierane przez "Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny" Sp. z o.o. są archiwizowane przez biuro księgowe obsługujące Spółkę, zgodnie z wykładnią prawa odnośnie księgowania i archiwizowania tego typu dokumentów. A ponadto kopie wszystkich umowy są archiwizowane w biurze zarządu Spółki. Spółka "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. nie prowadzi jednego centralnego rejestru umów. W ramach prowadzonej działalności, umowy cywilno-prawne, w których Spółka jest stroną, są rejestrowane zgodnie w poszczególnych jednostkach/wydziałach spółki, zgodnie z kompetencjami i merytoryką umowy. Miejski Zakład Komunikacji prowadzi jeden centralny rejestr wyszystkich umów w Sekretariacie oraz każdy z działów prowadzi dodatkowo rejestr umów dotyczących jego zadań. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prowadzi rejestry umów zawartych z dostawcami w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, z podziałem na zamówienia udzielone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na zamówienia o wartości szacunkowej do kwoty euro, rejestry umów zawieranych z najemcami lokali komunalnych oraz rejestry umów na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów. Komunalny Zakład Gospodarczy Gminy Zielona Góra z siedzibą w Zawadzie prowadzi rejestr umów zawartych w wyniku postepowań o udzielenie zamówia publicznego, rejestr umów najmu mieszkań i lokali komunalnych, rejestr umów o zaopatrzenie w wodę (do 1 IV 2015 r.) oraz rejestr umów-zleceń. WO (Pani L. Gryko) 10

11 Wydział Oświaty i Spraw Społecznych nie prowadzi centralnego rejestru umów zawieranych przez dyrektorów jednostek podlegających jego nadzorowi. W ramach pełnomocnictwa do działania w imieniu Prezydenta Miasta Zielona Góra dyrektor jednostki ma prawo do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta w zakresie działalności kierowanej jednostki. Dyrektorzy zawarte umowy ewidencjonują na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej danej jednostki organizacyjnej. FM Pan Radny nie doprecyzował, o jakie umowy chodzi. W urzędzie funkcjonują dwa rodzaje umów: umowy przychodowe takie, które powodują, że do budżetu miasta wpływają środki pieniężne oraz umowy wydatkowe takie, które rodzą zobowiązania.komórki organizacyjne urzędu użytkują specjalistyczny podsystem informatyczny - Generalny Rejestr Umów. Rejestrują w nim wszystkie zawierane przez Prezydenta umowy. 4. Czy Miasto otrzymało pieniądze z tzw. schetynówek na rozbudowę infrastruktury drogowej? Jeżeli tak, to na ile projektów i których? Czy to prawda, że w ramach tych środków ma być rozbudowywana ul. Jagodowa, od której biegnie łącznik do ul. Wrocławskiej? Jeżeli nie, to dlaczego? Pieniądze zostały już przyznane, jednakże ich ostateczna wielkość będzie znana w późniejszym terminie, gdyż zadanie było na liście rezerwowej i środki przekazywane są z oszczędności na zadaniach, na jakich wyłoniono już wykonawców. Zadanie obejmuje realizację skrzyżowania typu rondo ulic: Wrocławskiej i ul. Płk. Witolda Pileckiego. Ul. Jagodowa miała być przebudowywana, jednakże sami jej mieszkańcy nie zgodzili się na wykonanie przebudowy. 5. Wielokrotnie podczas sesji Rady Miasta pytałem o Straż Miejską. Po połączeniu miasta i gminy teren jej działania wzrósł z 55 km 2 do 285 km2. Mam zatem pytanie - jak prezydent postrzega tą sprawę? Osobiście uważam, że trzeba personalnie wzmocnić Straż Miejska, gdyż z byłej gminy tylko 3 strażników i ich komendant przeszło do miasta. Proszę o informację, jakie prezydent ma plany wobec Straży Miejskiej? Czy chce ją rozwijać (miasta podobnej wielkości zatrudniają od 80 do 130 strażników) czy redukować? DP (Pan K. Witrylak) Na tą chwilę nie planujemy zwiększać składu osobowego Straży Miejskiej. 6. W imieniu swoim, radnego Tomasza Nesterowicza i Pana Grzegorza Czarczyńskiego zwracam się do Prezydenta Janusza Kubickiego i Przewodniczącego Rady Miasta Adama Urbaniaka o zajęcie stanowiska i pisemne wsparcie wniosku do Urzędu Telekomunikacji Elektronicznej w sprawie opłat za koncesjonowane częstotliwości radiowe, konieczne do zapewnienia szerokopasmowego dostępu do internetu na terenie byłej Gminy Zielona Góra. Włączenie Gminy Zielona Góra do Miasta Zielona Góra pociągnęło za sobą poważne konsekwencje związane z dostępem do szerokopasmowego Internetu, zarówno dla mieszkańców byłych terenów wiejskich, jak i operatorów telekomunikacyjnych, działających na tych obszarach. Efektem może być ponowne wykluczenie cyfrowe, zwłaszcza biedniejszych rodzin z terenu byłej Gminy Zielona Góra. Istnieje możliwość prawna zniwelowania tego problemu, jednak potrzebne, jeśli nie niezbędne, jest do tego poparcie przez Radę Miasta wniosku do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie zastosowania przepisów dotyczących szczególnej sytuacji. Rozległa zmiana granic administracyjnych miasta stanowi okoliczność pozwalającą skorzystać z tych przepisów. Dołączam na ręce Pani Sekretarz Miasta pismo skierowane do Rady Miasta wraz z wyjaśnieniem sytuacji oraz wniosek Pana Grzegorza Czarczyńskiego do Prezesa UKE o zmianę wysokości opłat za częstotliwości. DG (Pan. K. Sikora) 11

12 Miasto Zielona Góra zwróci się pisemnie do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z prośbą o rozważenie możliwości opłaty za korzystanie z koncesjonowanych częstotliwości radiowych w miastach na prawach powiatu do wysokości obowiązującej na terenach wiejsko-miejskich. 7. 1)W imieniu mieszkańców osiedla Leśnego proszę o ustosunkowanie się do poniższych pytań. Mieszkańcy os.leśnego pytają, kiedy wreszcie zostanie załatwiona sprawa dojazdu samochodów ciężarowych do zakładu p.kaczmarka? Mimo że 2 lata temu Miasto wydało środki na pogłębienie drogi pod wiaduktem kolejowym, co miało sprawę załatwić, dopuszczono przejazd przez las komunalny pojazdów o ponadnormatywnych rozmiarach, w żaden sposób nie kontrolując, jak jest wykorzystywany. Skutkuje to tym, że wszystkie TIR-y i cysterny do zakładu p. Kaczmarka, a także wszystkie pojazdy do innych zakładów, w tym przy al. Zjednoczenia, urządziły sobie skrót przez las, pod oknami budynków na os.leśnym kilka, kilkanaście transportów w ciągu godziny. Ponieważ droga dojazdowa do osiedla nie posiada odpowiednich gabarytów i nie jest przystosowana do obsługi takiego ruchu, stwarza to z jednej strony ogromne zagrożenie dla mieszkańców osiedla (rowerzyści, spacerowicze, biegające dzieci), jak również uciążliwość dla osób mieszkających wzdłuż drogi, brak możliwości korzystania z nieruchomości które nabyły. Kilka lat temu Prezydent Miasta składał deklarację, że problem ten zostanie rozwiązany zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. W ubiegłym roku prowadzone były prace nad zmianą studium, w którym zaplanowano trasę aglomeracyjną, majacą przebiegać przez osiedle Leśne, w niewielkiej odległości od budynków, pomimo że w obowiązującym studium wyznaczony został dojazd do terenów pod przyszłe inwestycje za os. Leśnym - trasą aglomeracyjną (poza osiedlem). Po intensywnych i licznych protestach mieszkańców odstąpiono od zmiany studium, trwają natomiast prace nad planem zagospodarowania przestrzennego dla osiedla. W jaki sposób zaplanowano przebieg tej drogi, aby umożliwić mieszkańcom funkcjonowanie, zniwelować uciążliwości i zagrożenia wynikające ze stanu obecnego? Mieszkańcy dalej podtrzymują swoje zdanie z ubiegłego roku i nie dopuszczą, by trasa aglomeracyjna biegła wzdłuż osiedla, ponieważ inwestycja ta jest nieuzasadniona z uwagi na bliską odległość równolegle do niej biegnącej obwodnicy Zielonej Góry. 2) Dlaczego przy remoncie przejazdu kolejowego na ul. Wojska Polskiego dniach nie został od razu tzn. kompleksowo wykonany chodnik dla pieszych i ścieżka rowerowa na tym przejeździe łącząca cały odcinek trasy osiedle Zacisze - osiedle Leśne, tylko nadal nie ma miejsca na bezpieczny ruch pieszy i rowerowy? Postawiono żółte barierki, przez które nie przejedzie nawet osoba z wózkiem dziecięcym ani rowerem. 3) Działka 12/5 przy ul. Foluszowej jest w wieczystym użytkowaniu firmy i w marcu ub. roku w księdze wieczystej można było wyczytać, że ma długi 2,2 mln zł wobec Miasta za niezapłacone podatki od nieruchomości. W dniu 24 marca odbyła się druga licytacja bezskuteczna, Miasto miało szansę, aby przejąć za długi ten grunt. Pytanie - czy wystąpiło do sądu o jego przejęcie, a jeżeli nie to dlaczego? Zmianę przebiegu trasy aglomeracyjnej, mieszkańcom tłumaczono, że przechodzi przez grunty gminy i prywatną działkę. Teraz jest właśnie okazja ją przejąć. Dlaczego Miasto tego nie robi? 1) Dojazd obok osiedla Leśnego przewidziany jest tylko dla tych pojazdów, które nie mieszczą się pod wiaduktem z uwagi na skrajnię pionową wiaduktu. Dotyczy to nie tylko pojazdów wspomnianej firmy ZPB Kaczmarek, ale również innych firm prowadzących działalność gospodarczą na ul. Foluszowej. Jednakże egzekwowanie ustawionych znaków leży w gestii Policji, która jak wiemy w tym miejscu podejmowała interwencję wielokrotnie. 2) Prace prowadzone w obrębie przejazdu kolejowego przy ul. Aleja Wojska Polskiego realizowane były przez i w zakresie ustalonym przez PKP. Miasto po zakończeniu prac przez PKP rozpoczęło prace, które umożliwią bezpieczne pokonanie przejazdu. Nie jest to oczywiście rozwiązanie docelowe, gdyż takie działanie wymaga realizacji projektu związanego z przebudową całego systemu zapór i ostrzegania, a wartość tych prac jest szacowana na 1,2 mln zł. DR (Pani A. Pasiewicz) 12

13 Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 tekst jednolity z późn. zm.) na pisemny wniosek strony istnieje możliwość przeniesienia prawa własności nieruchomości na rzecz Miasta w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochód Miasta. Do dnia dzisiejszego ww. wniosek nie wpłynął. Dnia 26 marca 2014 r. Gmina Zielona Góra o statusie miejskim jako Wierzyciel zawnioskowała do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze o udzielenie informacji czy możliwe jest przejęcie na własność przez Wierzyciela części nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Foluszowej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 12/5, o powierzchni około 0,9450ha. W odpowiedzi na ww. wniosek Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze poinformował, iż w oparciu o art. 985 kpc nie jest możliwe przejęcie na własność po II bezskutecznej licytacji części nieruchomości dłużnika. Jednak, zgodnie z art. 984 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz tekst jednolity z późn. zm) wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć do Sądu w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię czyli zapłacić cenę nie niższą od dwóch trzecich części sumy oszacowania. Na zapłatę tej kwoty czyli dwóch trzecich części sumy oszacowania nieruchomości nie ma możliwości zaliczenia zadłużenia, które posiada Tara sp. z o.o. wobec miasta, a pieniądze uzyskane przez komornika ze sprzedaży nieruchomości podlegałyby podziałowi pomiędzy wszystkich wierzycieli przy uwzględnieniu zasad wynikających z postępowania egzekucyjnego. W związku z powyższym należy stwierdzić, że miasto nie mogłoby bezkosztowo nabyć zadłużonej nieruchomości, natomiast zapłacone pieniądze nie wróciłyby do miasta. Zatem miasto poniosłoby koszt nabycia nie odzyskując kwoty zadłużenia nieruchomości. 8. Właściciele lokali usługowych pytają, kiedy Miasto wykona remont zamkniętego dla pieszych przejścia przy budynku przy ul. Podgórnej 47? środki na ten cel miały być wpisane do budżetu miasta na 2015 rok, a tymczasem już jeden zakład fryzjerski zamknął swoją działalność. Trwają obecnie prace związane z aktualizacją dokumentacji (chodzi konkretnie o uzupełnienie dokumentacji o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych), a sam przetarg na realizację powinien zostać ogłoszony w terminie nie późniejszym niż do końca maja 2015r. 9. Proszę w imieniu mieszkańców o uporządkowanie nawierzchni z polbruku na chodniku biegnącym od przystanku MZK przy parku dworcowym do dworca PKP, wzdłuż parkingu dla samochodów. Korzenie drzew zdeformowały nawierzchnię co utrudnia poruszanie się. Prace naprawcze nawierzchni chodników we wskazanym miejscu zostały już zlecone. 10. Mieszkańcy ul. Rzemieślniczej w Zielonej Górze zwracają się kolejny raz z prośbą o posprzątanie ulicy. W zeszłym roku obiecano wykonanie prac, ale nie dotrzymano słowa. Jesienią nie zostały usunięte liście, a krawężnik od strony ulicy zarasta chwastami. Na ulicy stoją wraki samochodów. Dlatego pytamy prezydenta, kiedy ulica zostanie posprzątana, a wraki usunięte? KS (Pan K. Nowak) Ustalono z Panią Wandą Bołbot- pracownikiem ZGKiM, że teren zostanie uporządkowany do 20 maja oraz że trawa w pasie drogi zostanie skoszona. Jednocześnie informujemy, że w zakresie znajdujących się tam wraków zostaną poczynione działania zmierzające do usunięcia pojazdów o czym Radny Jacek Budziński zostanie poinformowany odrębnym pismem. DG (Pan. K. Sikora) Koszenie i odchwaszczanie pasa drogowego ulicy Rzemieślniczej planowane jest do realizacji w drugiej połowie maja 2015 r. 13

14 11. Zaniepokojeni rodzice i nauczyciele poprosili mnie, abym zapytał, kto będzie zarządzał budowanym właśnie Zespołem Edukacyjnym nr 4 na os. Zastalowskim? Menedżer, osoba fizyczna czy klasyczny dyrektor z grona oświatowego, wyłoniony w konkursie? WO (Pani L. Gryko) Szkołą i przedszkolem na Osiedlu Zastalowskim będzie kierowała osoba fizyczna. 12. Proszę podać koszt utrzymania jednego ucznia w zielonogórskich szkołach (miasto i gmina) w 2014 roku oraz liczbę urodzeń żywych w Zielonej Górze i w byłej gminie Zielona Góra po 1990 roku. WO (Pani M. Waszak, M. Szajowska) Średni koszt utrzymania ucznia w Mieście Zielona Góra w 2014 roku: Szkoła podstawowa 7.176,00 zł Gimnazjum 9.025,28 zł Średni Koszt utrzymania ucznia w Gminie Zielona Góra w 2014 roku : Szkoła podstawowa 9.689,85 zł Gimnazjum ,96 zł Tabl. Urodzenia żywe w latach WYSZCZEGÓLNIENIE Miasto na prawach powiatu Zielona Góra Gmina Zielona Góra

15 13. Zwróciła się do mnie z prośbą o interwencję pani J. G., zamieszkała przy ul. Klementowskich. Sprawa jest już znana urzędnikom ZGKiM i Radzie Miasta, problem polega na tym, że nic się od tej pory nie zmieniło. Przekazuję Pani Sekretarz Miasta pismo od mieszkanki i załączniki w postaci pism, zdjęć i artykułów prasowych. Proszę jednocześnie o usunięcie wymienionych przez mieszkankę defektów w tym lokalu komunalnym. Gdyby się to okazało niemożliwe ze strony ZGKiM, to wnioskuję do Pana radnego Filipa Gryko, przewodniczącego Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska o zwołanie posiedzenia komisji w tym lokalu, celem przeprowadzenia wizji lokalnej i rozwiązania problemu. DG (Pan. K. Sikora) Skierowanie do najmu lokalu Pani J. G. otrzymała na swój własny wniosek, mimo że początkowe plany, co do tego lokalu były inne. Stan techniczny lokalu był Pani G. znany i podpisany został protokół przejęcia. W roku 2014 Pan J. G. składała skargę do Rady Miasta Zielona Góra. Sprawa była badana przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta oraz Radę Miasta, która uznała skargę za bezzasadną (uchwała nr LXVIII z dnia r.). Na wniosek Pani G. doszło do szeregu interwencji w administracji budynku oraz wielu spotkań z przedstawiecielami Urzędu Miasta. Administracja już poniosła koszty remontu w tym mieszkaniu na wniosek Pani G., w wysokości około 15 tysięcy złotych. 14. W imieniu mieszkańców osiedla Śląskiego i Raculki proszę o wyrównanie muld na odcinku drogi wzdłuż osiedla prowadzącej od zakrętu na początku osiedla, aż do pętli autobusowej. Po wizji w terenie i określeniu zakresu oraz kosztów prac zostaną podjęte działania zmierzające do usunięcia nierówności nawierzchni. Radny p. Marcin Pabierowski: 1. Panie Prezydencie, proszę o sprecyzowanie, kiedy zostaną zakończone prace związane z opracowywaniem dok. EKOFIZJOGRAFI I OPRACOWANIA HYDROLOGICZNEGO dla miasta Zielona Góra? DR (Pani Maśko-Horyza Przewiduje się zakończenie tych prac na koniec czerwca 2015 r. 2. W imieniu mieszkańców ponawiam prośbę o dokończenie łącznika pieszo-rowerowego pomiędzy osiedlem Leśnym a Zaciszem. Z uwagi, że osiedle Leśne nie posiada szkoły ani przedszkola, dzieci chodzą do tego typu obiektów na os. Zacisze. Droga prowadzi ul. Wojska Polskiego, a bezpieczniej i krócej byłoby poprzez połączenie osiedla Leśnego z Zaciszem, ciągiem pieszorowerowym. Cześć tego ciągu jest wykonana z płyt z deptaka - do torów, a dalej brakuje. Mieszkańcy proszą o jego dokończenie, gdyż jest to w wysokim stopniu uzasadnione. Wielokrotnie udzielałem odpowiedzi na powyższe pytanie, jednakże żadne przedstawione argumenty nie stanowią, jak widać, podstawy do odstąpienia od jego realizacji, którą w dalszym ciągu uważam za bezzasadną z uwagi na duże koszty oraz prowadzenie ciągu przez tereny prywatne. Dodatkowym argumentem przemawiającym za nie realizowaniem powyższego pomysłu jest przeprowadzona w dniach 29 i 30 kwietnia wizja lokalna tego terenu, w trakcie której stwierdzono znikomy ruch pieszych. Należy poszukać kompromisu łączącego ze sobą funkcjonalność wybudowanego ciągu w odniesieniu do nakładów finansowych jakie należy przeznaczyć na jego wykonanie. 3. Panie Prezydencie, jaki jest stan zaawansowania prac nad przystąpieniem do sporządzania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego m. in: dla osiedla Zacisze, Leśnego, Jędrzychów V Północ, na Olimpie, na Władysława IV i ul. Niecałej, na ul. Diamentowej, na ul. Wrocławskiej i ul. Lwowskiej. Pytanie wynika z faktu, że przystąpiono do ich opracowywania nawet 10 lat temu i na dzień dzisiejszy nie ma ich wyłożenia w celu zapoznania się mieszkańców ww. osiedli. Pytam w kontekście sytuacji np. mieszkańców ul. Leśnej, których zaskoczyła informacja, że przy domkach jednorodzinnych mają być wybudowane bloki mieszkalne, a plan miejscowy został 15

16 wyłożony dla mieszkańców w 2009 r., wniesiono uwagi mieszkańców i do dnia dzisiejszego plan nie trafił pod obrady Rady Miasta. DR (Pani Maśko-Horyza Część z tych przystąpień planuje się uchylić. Prace nad planami: osiedla Zacisze, Leśne, Jędrzychów V Północ zostały zatrzymane na pewien czas, ale będą kontynuowane. 4. W imieniu mieszkańców, proszę o wsparcie zadania dotyczącego remontu, związanego z adaptacją pomieszczeń piwnicznych szkoły na zaplecze socjalne dla kompleksu sportowego ORLIK z kortami tenisowymi w Gimnazjum nr 7 przy ul. Zachodniej - w wysokości ok zł. UZASADNIENIE: użytkownicy obiektu nie dysponują żadnym zapleczem, niezależnie od pogody rozbierają się na boiskach i mają utrudniony dostęp do sanitariatów, szatni. Orlik cieszy się dużym zainteresowaniem, jest użytkowany zarówno w godzinach przedpołudniowych do celów dydaktycznych szkoły, jak i w godzinach popołudniowych i wieczornych, jako rodzaj aktywności sportowej przez okoliczną młodzież, kluby sportowe i stowarzyszenia. W związku z powyższym, istnieje pilna potrzeba rozwiązania tego problemu. WO (Pan R. Jankowiak) Adaptacja pomieszczeń piwnicznych Gimnazjum nr 7, ul. Zachodnia 63, na cele socjalne kompleksu sportowego Orlik i kortów tenisowych może zostać ujęta w planowaniu zadań remontowych na 2016 r. Pozostające w dyspozycji Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych zaplanowane środki finansowe na prace remontowe na 2015 r. zostały już rozdysponowane. 5. W imieniu mieszkańców, proszę o realizacje zadania pn. Budowa boiska wraz z placem zabaw przy ul. Stefana Batorego (Ogrodnictwo). Obecnie trwają formalności związane z pozyskaniem działek od Agencji Nieruchomości Rolnych. Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami odpowiedzialny za realizację zadania nie otrzymał jeszcze dokumentów potwierdzających prawo do terenu na jakim ma być realizowane zadanie. Po ich otrzymaniu jesteśmy gotowi przestąpić do realizacji prac na podstawie opracowanej już dokumentacji 6. Jaki jest stan zaawansowania prac zawartych Planie Finansowym wydatków zamieszczonych w BUDŻECIE MIASTA ZIELONA GÓRA NA 2014 ROK, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO, a będą zrealizowane do 30 czerwca 2015 r.? Poniżej przedstawiono stan realizacji poszczególnych zadań ze środków niewygasających 16

17 - Budowa chodnika wzdłuż drogi w Jeleniowie zadanie zakończone; - Budowa chodnika w Suchej (od kościoła do końca miejscowości) zadanie zakończone; - Przebudowa ul. Jędrzychowskiej w Zielonej Górze - etap II przebudowa ul. Jędrzychowskiej etap II zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do końca maja 2015r; - Przebudowa Trasy Północnej w Zielonej Górze w ciągu drogi krajowej nr 32 dokumentacja projektowa budowy połączenia ul. Trasa Północna z ul. Sulechowską (Centrum Rekreacyjno- Sportowe) zadanie zakończone; - Przebudowa Trasy Północnej w Zielonej Górze w ciągu drogi krajowej nr 32 Nadzór Inwestorski na Roboty budowlane związane z rozszerzeniem zakresu zadania Przebudowa Trasy Północnej w Zielonej Górze w ciągu drogi krajowej nr 32 zadanie zakończone; - Dokumentacja na budowę drogi łączącej Dzielnicę Kisielin z węzłem północnym S-3 i ul. Trasa Północna wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szosa Kisielińska i Osiedle Pomorskie zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia uzależniony od negocjacji dotyczących pozyskania terenów przewidzianych pod inwestycję - zadanie zostanie wprowadzone do budżetu; - Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy ulicy Zacisze na odcinku od. ul. Al. Wojska Polskiego do ul. Prostej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Al. Wojska Polskiego, Zacisze, Stefana Wyszyńskiego w Zielonej Górze zadanie w trakcie realizacji termin zakończenia do 10 czerwca 2015r.; - Projekt przebudowy ul. Bohaterów Westerplatte zadanie zakończone; - Projekt koncepcyjny budowy ulic wraz z koncepcją przejęcia i odprowadzenia wód opadowych na os. Mazurskim i os. Warmińskim zadanie zakończone; - Budowa ul. Mrągowskiej i ul. Augustowskiej zadanie w trakcie realizacji termin zakończenia do końca czerwca 2015r; - Budowa parkingu na os. Pomorskim zadanie zakończone; - Rozbudowa budynku OSP o garaż i łącznik w ramach modernizacji istniejącego obiektu OSP w Starym Kisielinie zadanie zakończone; - Wykonanie dokumentacji modernizacji i budowy systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta i Gminy Zielona Góra gromadzone są materiały z terenu miasta i gminy, które maja stanowić materiał wyjściowy do opracowania koncepcji; - Rewitalizacja parku w Ochli na ostatniej sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto, podjęto uchwałę o przeznaczeniu środków na rewitalizację parku w kwocie 450 tyś. zł; - Budowa oświetlenia i remont ul. Piastowska 8-14 (dz. nr 78/26, obręb 27) zadanie zakończone; - Wykonanie prac remontowych na Placu Powstańców Wielkopolskich remont I etapu muru obronnego na Placu powstańców Wielkopolskich zadanie w trakcie realizacji termin zakończenia do 31 maja 2015r.; - Budowa placu festynowego w Krępie zadanie zakończone; - Odwodnienie terenów położonych w obrębie Lubuskiego Parku Przemysłowego Technologicznego w Nowym Kisielinie zadanie zakończone; - Budowa boiska wraz z placem zabaw przy ul. Stefana Batorego (Ogrodnictwo) czekamy na dokumenty potwierdzające własność do terenu, po ich uzyskaniu przystąpimy do ogłoszenia przetargu na realizację; - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla planowanego zagospodarowania terenu wokół Filharmonii Zielonogórskiej zadanie zakończone; - Projekt budowy przepustu na cieku Łącza w ul. Zjednoczenia zadanie będzie wprowadzane do budżetu z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych decyzji decyzji lokalizacyjnej i środowiskowej; 17

18 - Kompleksowa modernizacja boiska Pod Hubą przy ul. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" i Świętych Cyryla i Metodego zadanie zakończone. SK (Pan S. Tarnawski) Zadanie dotyczące rozbudowy obiektów bazy MOSiR zostało zrealizowane w 50%. DG (Pan K. Sikora) W departamencie DG było jedno takie zadanie Budowa pawilonów dla bezdomnych kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze przy ul. Szwajcarskiej 4 i termin jego zakończenia zgodnie z umową został ustalony na dzień 15 marca 2015 r. Odbioru robót dokonano w dniu 13 marca 2015 r. DR (Pani J. Draganik) Na podstawie zawartej z wykonawcą w dniu r umowy nr DR oraz aneksem nr 1 z dnia r. do umowy nr DR , na wykonanie opracowania pn. Gospodarka niskoemisyjna w obszarze funkcjonowania miasta wojewódzkiego Zielona Góra na podstawie harmonogramu (zawarty w dokumentacji przetargowej oraz w umowie), informuję, iż termin przekazania prac przypada na dzień r. 7. Panie Prezydencie - sprawa dotyczy realizacji zadania - wykonania chodnika wzdłuż ulicy Spawaczy w strefie podłoża trawiastego, po lewej stronie ulicy, wraz z montażem słupków uniemożliwiających parkowanie samochodów. UZASADNIENIE: Na dzień dzisiejszy dzieci wychodząc ze Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Spawaczy 3d zmuszone są wracać do domu ulicą. Taka sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Zadanie zostało przekazane do realizacji ze środków bieżących, a jego realizacja jest przewidziana do końca czerwca 2015 r. 8. W imieniu mieszkańców, proszę o realizację zadania dotyczącego wykonania montażu spowalniaczy na Ulicy Mechaników, w związku nadmierną prędkością przejeżdżających przez skrzyżowania i ulicę Zachodnieą samochodów, ze względu na szkołę, przystanki MZK, sklep Biedronka, Urząd Miasta gdzie liczba samochodów i prędkości są znacznie przekraczane przez przejeżdżających kierowców, Celem realizacji wspomnianego zadania, proszę o wskazanie przybliżonej lokalizacji przedmiotowych progów (25 m od urządzeń uzbrojenia pasa drogowego) oraz zebranie podpisów od mieszkańców szczególnie tych na wysokości posesji których mają być zamontowane progi. Radny p. Robert Górski: 18

19 1. Na jakim etapie znajduje się analiza oprogramowania sterowników i bezpieczeństwa ruchu drogowego na rondzie PCK? Proszę o podanie KONKRETNEGO terminu wprowadzenia ewentualnych zmian, które poprawią komfort przemieszczania się pieszych i rowerzystów wokół ronda. Proszę Dyrektora Urbańskiego o podanie imienia i nazwiska jego podwładnego odpowiedzialnego za prowadzenie sprawy. Proszę o sprecyzowanie zmian, jakie mają być wprowadzone i określić kierunki ciągów pieszych i rowerowych, które mają być poddane modyfikacji. Sprawę prowadzi Pan Paweł Urbański. 2. Dlaczego Departament Inwestycji Miejskich i Zarządzania Drogami uważa, że zapadnięty polbruk na chodnikach i drogach dla rowerów wokół ronda PCK należy poprawić ze środków na bieżące utrzymanie ulic? Czy wykonawcę remontu ronda PCK nie obowiązuje już 5-letnia gwarancja? Gwarancja obowiązuje wszystkich wykonawców. W ramach jej obowiązywania zostały ściągnięte środki finansowe, które będą przeznaczone na ewentualne poprawki. Obecnie firma, która realizowała zadanie jest w stanie upadłości. 3. Na poprzedniej sesji pytałem o możliwość ustawienia gazonów i usunięcia krzewu przy wyjeździe z Mrowiska przy al. Wojska Polskiego. Miesiąc minął, a gazonów nie ma. Krzew właśnie wypuścił liście, więc widoczność wokół przejściach dla pieszych i przejazdu rowerowego pogorszyła się jeszcze bardziej. Czy podobnie jak w przypadku słynnego żywopłotu przy ul. Botanicznej czekamy aż dojdzie do poważnego wypadku czy może istnieje szansa, że służby, które dostają pieniądze za utrzymanie zieleni, zrobią w końcu to do czego zostały powołane. Proszę o podanie KONKRETNEGO terminu ustawienia gazonów i usunięcia krzewu, a także imienia i nazwiska urzędnika odpowiedzialnego za prowadzenie sprawy. Niestety w odpowiedzi na pytanie zadane na ostatniej sesji takiej informacji nie podano. DG (Pan. K. Sikora) Procedura została już rozpczęta. Ustawienie gazonów oraz usunięcie krzewu przy wyjeździe z Mrowiska przy al. Wojska Polskiego nastąpi w terminie do końca maja br. Sprawę nadzoruje: Krzysztof Sikora - Dyrektor Departamentu Przedsiebiorczości i Gospodarki Komunalnej. 4. Dlaczego stacje naprawy rowerów na rondzie PCK, Zielonej Strzale i przy CRS nie zostały jeszcze naprawione? Problem był wielokrotnie zgłaszany przez mieszkańców i przeze mnie na ostatniej sesji. Jak długo jeszcze osoby odpowiedzialne za naprawę stacji będą rozczarowywały swoją opieszałością tysiące zielonogórskich rowerzystów? Proszę o podanie KONKRETNEGO terminu naprawy stacji i imienia i nazwiska urzędnika prowadzącego sprawę. DG (Pan. K. Sikora) Naprawa uszkodzonych i niesprawnych elementów stacji nastąpi w terminie do r. Sprawę nadzoruje: Krzysztof Sikora - Dyrektor Departamentu Przedsiebiorczości i Gospodarki Komunalnej. 5. Proszę o odpowiedź czy przyczyną kałuży powstającej na prawoskręcie z al. Wojska Polskiego w ul. Dąbrówki jest błąd projektanta czy błąd wykonawcy przebudowy ronda PCK? Dlaczego Urząd Miasta wspomina o naprawie na koszt podatników i nie pociągnie do odpowiedzialności finansowej projektanta lub wykonawcy? Jest to błąd wykonawcy i prace będą realizowane ze środków ściągniętych w ramach gwarancji. 6. Dlaczego przed przejściem dla pieszych na ul. Jedności przy schodach prowadzących do sądów nie ma jeszcze wymalowanego pola martwego obiecanego w odpowiedzi na pytanie zadane na poprzedniej sesji? Kiedy Urząd Miasta wyzbędzie się naiwnego myślenia, że kierowcy na takiej zebrze nie będą parkować? Liczne przykłady z innych zielonogórskich ulic pokazują, że takie rozwiązania nie sprawdzają się i tylko fizyczne uniemożliwienie parkowania niezgodnego z prawem jest skuteczne. Ponawiam prośbę o ustawienie przed przejściem gazonów. 19

20 Martwe pole nie jest wymalowane, gdyż trwa obecnie procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy, jaki zajmie się realizacją prac polegających na wykonaniu oznakowania poziomego na terenie miasta. Otwarcie ofert przetargowych przewidziano na 8 maja, natomiast realizacje prac na miesiące wakacyjne. 7. Proszę Komendanta Straży Miejskiej o informację, ile samochodów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego poprzez niewłaściwe parkowanie odholowała w zeszłym roku Straż Miejska w Zielonej Górze. Proszę nie wliczać w te dane wraków zalegających na parkingach. KS (Pan K. Nowak) Zgodnie z poczynionymi ustaleniami z ówczesnym Komendantem Miejskim Policji w 2011 roku wszystkie zdarzenia dotyczące art. 50a Prawo o ruchu drogowym (wraki) są realizowane przez Straż Miejską, dotyczy to także zgłoszeń mieszkańców zgłaszanych na Policję a następnie przekazywanych przez Policję do Straży Miejskiej. Jednocześnie wszelkie zdarzenia dotyczące art. 130a Prawo o ruchu drogowym (zagrożenie bezpieczeństwa) zgodnie z ustaleniami realizowane są przez Policję. Podyktowane jest to faktem, iż Straż Miejska pełni służbę w godz od poniedziałku do piątku stąd realizujemy wszystkie holowania w zakresie wraków. 8. Proszę Komendanta Miejskiego Policji o informację, ile samochodów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego poprzez niewłaściwe parkowanie odholowała w zeszłym roku Policja w Zielonej Górze. DB- ZN (Pan Z. Sługocki) Z informacji uzyskanej od Komendanta Miejskiego Policji wynika, że Policja odholowała łącznie 221 pojazdów, w tym za nieprawidłowe parkowanie Proszę o usunięcie zdewastowanych tablic informacyjnych, które znajdują się między przystankiem MZK i postojem TAXI przy al. Wojska Polskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego. Proszę o podanie KONKRETNEGO terminu usunięcia tablic oraz imienia i nazwiska urzędnika prowadzącego sprawę. Tablice zostaną usunięte do r. Sprawę prowadzi Pan Paweł Urbański 10. Proszę o usunięcie krzewu, który ogranicza widoczność na łuku ciągu pieszo-rowerowego przy skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego i ul. Wyszyńskiego. Proszę o podanie KONKRETNEGO terminu usunięcia krzewu oraz imienia i nazwiska urzędnika prowadzącego sprawę. DG (Pan. K. Sikora) Wniosek o usunięcie krzewu skierowany zostanie do Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.Po otrzymaniu pozytywnej decyzji krzew zostanie usunięty. Sprawę nadzoruje: Krzysztof Sikora- Dyrektor Departamentu Przedsiebiorczości i Gospodarki Komunalnej. 11. Zwracam się z prośbą do ZGKiM o usunięcie pojemników na piasek do akcji zimowej. Jak pokazuje przykład pojemnika znajdującego się na parkingu przy ul. Budziszyńskiej obok Biedronki na wiosnę pojemniki zamieniają się w śmietniki i szpecą okolicę. DG (Pan. K. Sikora) Po 4 maja 2015 r. pojemnik zostanie przewieziony na bazę ZGKiM a przylegający teren oczyszczony. Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Sikora - Dyrektor Departamentu Przedsiebiorczości i Gospodarki Komunalnej. 20

Społeczny raport na temat stanu i perspektyw transportu rowerowego w Łodzi

Społeczny raport na temat stanu i perspektyw transportu rowerowego w Łodzi Fundacja Normalne Miasto Fenomen adres do korespondencji: skr. poczt. 14, 90-435 Łódź 36 Fax 42 209 32 55 E-mail: kontakt@fundacjafenomen.pl Społeczny raport na temat stanu i perspektyw transportu rowerowego

Bardziej szczegółowo

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji Raport z konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, które odbyły się w dniach 06-20 marca 2014r. w Gorzowie Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 10 wiosna 2007 KWARTALNIK

Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 10 wiosna 2007 KWARTALNIK Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 10 wiosna 2007 KWARTALNIK ISSN 1733-8700 W N U M E R Z E Temat Numeru: USPOKAJANIE RUCHU USPOKAJANIE RUCHU Przedwyborcze zabawy prędkością

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

JAKI RUCH NA OBOZOWEJ Podsumowanie konsultacji społecznych

JAKI RUCH NA OBOZOWEJ Podsumowanie konsultacji społecznych JAKI RUCH NA OBOZOWEJ Podsumowanie konsultacji społecznych Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Obozowej 27 października 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych SPIS TREŚCI: 1. Zasadnicze cele ustawy 2. Organizacje działkowców 3. Status stowarzyszenia ogrodowego 4. Relacja działkowca

Bardziej szczegółowo

R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP. Informacja o wynikach kontroli. marzec 2 01 1

R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP. Informacja o wynikach kontroli. marzec 2 01 1 R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP Informacja o wynikach kontroli planowanie i realizacja przez gminy zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Zróbmy to po poznańsku! Celem opracowania programu Prawa i Sprawiedliwości dla Poznania jest przedstawienie mieszkańcom Poznania realnej alternatywy

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Grudzień 2013 roku Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Spis treści Strona 3 Strona 6 Strona 9 Strona 12 Strona 13 DIALOG

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 1 E W A B O Ń C Z A K K U C H A R C Z Y K K R Z Y S Z T O F H E R B S T K R Z Y S Z T O F C H M U R A JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH POLSKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy opracowanie: Radosław Wałkuski współpraca: Maciej Sulmicki Warszawa, 2015 1 Społeczny audyt polityki rowerowej m.st. Warszawy Raport powstał w ramach

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania!

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! WYDAWCA ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 8 lipca (środa) 2015 r. numer 27/1179 BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY KREDYTY GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP SIGMAR GABRIEL ANDRZEJ SZEJNA PAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Zaciskanie pasa nie jest receptą na przyszłość s. 3 AFERA podsłuchowa s. 12 Sprawa Chazana s. 5 Socjaldemokraci KKW SLD UP NR 8 - wrzesień 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI te m ek pr oj tu ni ki ys m SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo