Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r."

Transkrypt

1 Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w naszym mieście. Po latach nazwijmy to, średniego zainteresowania, nareszcie sprawy nabrały przyśpieszenia i bardzo dobrze. Ze swojej strony pragnę tylko przypomnieć, że już w poprzedniej kadencji skutecznie zabiegałem o to, by nawierzchnia ścieżek rowerowych była asfaltowa, a nie z polbruku, po którym nie chcą jeździć rowerzyści. Ja jednak chciałbym zainteresować prezydenta i mieszkańców sprawą ważną dla pieszych w Zielonej Górze, a mianowicie chodnikami i placami. Moim zdaniem to ruch pieszych po chodnikach w dużej mierze decyduje o tym, czy nasze miasto jest przyjazne dla mieszkańców i turystów. Tak jak dawniej, tak i dziś wszelka aktywność w naszym mieście powinna się koncentrować wokół głównego traktu. My takie główne trakty w naszym mieście mamy, należy tylko przywrócić im dawne funkcje. Dużą rolę odgrywa tu chodnik - można powiedzieć święty i możliwie szeroki. Komfort przemieszczania się jest bardo istotny, do tego potrzebna jest odpowiednia nawierzchnia. Nierówny bruk, kostka, często są nieodpowiednie do sprawnego poruszania się. Należy unikać marmurów i granitów, bo takich mokrych i śliskich nawierzchni piesi unikają jak ognia. Należy zrobić wszystko przy projektowaniu nowych i remontach starych chodników, by poruszanie się po naszym mieście było swobodne, pozbawione przeszkód. Z chodników należy usunąć znaki drogowe, niepotrzebne słupki i inne przeszkody, które nie powinny znajdować się na chodniku. Należy pamiętać, że chodnik powinien być odpowiednio szeroki od 2 do 3 m - pozwala to na niezakłócony przepływ ludzi i zapewni miejsca do siedzenia (ławki, ogródki przy kawiarniach). Chodnik jest dla ludzi, nie powinny więc na nim parkować samochody, nawet jednym kotem. Rowerzyści też nie powinni jeździć po chodnikach, co niestety w naszym mieście często ma miejsce. Po chodniku rower można prowadzić. Tych parę propozycji jak powinny wyglądać nasze chodniki, moim zdaniem przynajmniej w części może również przyczynić się do ożywienia starówki Zielonej Góry, na czym tak bardzo wszystkim nam zależy. (Odczytana na sesji INTERPELACJA) Oczywiście, że takie chodniki mieszkańcom się należą, a ich standard jest systematycznie podnoszony. Prace te realizowane są zarówno ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie, jak również przy remontach i przebudowach ulic. Pamiętać należy jednak, że w wielu miejscach pasy drogowe są na tyle wąskie, że trudno zachować jest szerokości wymagane warunkami technicznymi, a usuwanie znaków drogowych, latarni czy też słupków wiązałoby się z jednej strony z koniecznością ingerencji w tereny prywatne, a z drugiej wpływałoby na zmniejszenie bezpieczeństwa pieszych słupki są stosowane najczęściej w miejscach wąskich chodników oraz na tych odcinkach, gdzie kierowcy parkując utrudniają możliwość przejścia pieszym po chodniku. Jeśli chodzi o nawierzchnie granitowe (marmurowe nie są nigdzie stosowane), są one stosowane zazwyczaj w miejscach objętych ochroną konserwatorską. Jeśli chodzi o szczegółowe przepisy ruchu drogowego (ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm.), pozwolę sobie przytoczyć kilka podstawowych dotyczących wykorzystania chodników przez wszystkich uczestników ruchu drogowego: Art Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. 5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy: 1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem; 2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów; 3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Zatrzymanie i postój 1

2 Art Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że: 1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju; Dziennik Ustaw 41 Poz ) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m; 3) pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni. 2.88) Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi. Art Pojazd wykonujący na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne powinien wysyłać żółte sygnały błyskowe. 2. Kierujący pojazdem, o którym mowa w ust. 1, może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o obowiązku jazdy na jezdni lub przy jej prawej krawędzi oraz o zatrzymaniu i postoju, z tym że: 1) na jezdni jednokierunkowej oraz poza obszarem zabudowanym, podczas oczyszczania drogi ze śniegu, dopuszcza się również jazdę przy lewej krawędzi jezdni; 2) jazdę po chodniku dopuszcza się tylko przy zachowaniu bezpieczeństwa pieszych. 2. Mamy problemy z pozyskiwaniem inwestorów, wiec być może powinniśmy skierować nasze działania na małe, rodzinne biznesy, które mogą po kolei upadać ze względu na ekspansję rynkową sieci sklepów Biedronka. Dotarła do mnie widomość, że właściciele sieci Biedronka wymuszają obniżenie o 15% -20% cen na artykuły mleczarskie. W naszym mieście jest to sieć handlowa wiodąca (14 sklepów), w Polsce posiada ponad 3 tys. sklepów, 14 centrów dystrybucji, 110 aptek i sklepów kosmetycznych o nazwie Hebe, kontroluje 60% sklepów dyskontowych. Czy dominowanie na rynku jednej sieci handlowej nie stwarza zagrożenia? Moim zdaniem obniżenie cen produktów mleczarskich spowoduje obniżenie cen mleka i przychodów polskich producentów i przetwórców mleka. Coraz mniejsza liczba detalistów - małych, rodzinnych sklepów, spowoduje upadek tego segmentu handlu i rodziny nie znajdą w nim zatrudnienia. Po trzecie, czy to jest konkurencja doskonała wolna konkurencja, polegająca na równości zasad w konkurencji między małymi i średnimi przedsiębiorstwami, które nie mają decydującego wpływu na ceny? Co możemy zrobić w naszym mieście, żeby nie dopuścić do oligopolu Biedronki? DG (Pan. K.Sikora) W chwili obecnej największe sieci dyskontów stosują tzw. strategię dyskontową, czyli kładą duży nacisk na niskie ceny, wprowadzając dużo marek własnych i coraz bardziej ograniczany asortyment, tak, aby skoncentrować się na tym, co przynosi jak największe zyski. Skutkiem tego jest ograniczenie wyboru produktów nawet o jedną czwartą, różnice w składzie produktów oraz mniejsze opakowania. Tylko i wyłącznie zdrowa, silna konkurencja może przełamać oligopol na danym rynku lokalnym. Samorząd lokalny nie ma zatem narzędzi prawnych, aby wpływać na decyzje cenowe podejmowane przez dyskonty i hipermarkety. Radny p. Grzegorz Hryniewicz: 1. Dlaczego na basenie nie ma tabliczek informujących, które wejście do łaźni, pryszniców i toalet jest przeznaczone dla mężczyzn, a które dla kobiet? Mieszkańcy proszą o umieszczenie takich informacji. SK (Pan R. Jagiełowicz) Tabliczki są umieszczone przed wejściami do szatni. 2. Czy lub kiedy możemy spodziewać się nawierzchni (polbruk, asfalt) po modernizacji kanalizacji na ul. Langiewicza? Zadanie nie znajduje się ani w tegorocznym budżecie, ani w wieloletniej prognozie finansowej Miasta, zatem nie jest przewidziane do realizacji w najbliższych latach. 2

3 3. Na jakim etapie znajduje się realizacja dużego projektu z budżetu obywatelskiego Tancbudy? Kiedy planujemy otwarcie? Trwają obecnie prace projektowe, a o otwarciu obiektu będzie można mówić po zakończeniu prac wykonawczych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Jednakże wszystkie te działania muszą być poprzedzone zakończeniem prac projektowych uzyskaniem pozwolenia na budowę, a następnie przeprowadzeniem procedury przetargowej zakończonej wyłonieniem wykonawcy. Radny p. Kazimierz Łatwiński: 1. Chcę zapytać o problem niezwoływania posiedzeń komisji przez przewodniczących komisji Rady Miasta. Dotyczy to pana prezydenta dlatego, że przewodniczący komisji twierdzą, że pan prezydent nie składa projektów uchwał. Tu chcę zwrócić uwagę, że dotychczas radni byli kreatywni i sami też przekazywali i omawiali na komisjach problemy zgłaszane im przez mieszkańców. Z jednej strony, prezydent nie składa projektów uchwał, a osoby kierujące komisjami nie za bardzo maja czas i energię na pracę w komisjach. Dotyczy to Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska, Komisji Edukacji i Wychowania, Komisji Rewizyjnej, Komisji Praworządności i Porządku Publicznego. W trakcie kampanii wyborczej zszedłem pół miasta, rozmawiałem z setkami ludzi, którzy przekazali mi mnóstwo problemów. Zadałem sobie trud i przez trzy dni siedziałem w Katowicach na Europejskim Kongresie Gospodarczym, na którym zebrałem mnóstwo ważnych dla rozwoju miasta informacji. Nie ma forum, na którym można by te sprawy, zgodnie z normalnymi procedurami omówić i w jakiś sposób próbować załatwić. Nie może być tak, że część radnych postrzega swoja rolę, jako ekstra urzędników i w ogóle nie ma zamiaru w statutowych i zgodnych z ustawą procedurach pracować w Radzie Miasta. Ja tu, jako petent prosiłem bardzo uprzejmie przewodniczącego komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska o zwołanie komisji, ale jaki będzie efekt, tego nie wiem. Pytanie nie dotyczy Prezydenta Miasta 2. Jakie programy będą realizowane ograniczenia niskiej emisji, czyli zanieczyszczeń wydzielanych przez pojazdy samochodowe, ale w szczególności piece w budynkach mieszkalnych. Są w Polsce realizowane takie programy, a ja na razie otrzymałem informację, że w zeszłym roku Miasto zamieniło na bardziej nowoczesne 4 piece. DR (Pani U. Podgajna) W dniu r. Marszałek Województwa Lubuskiego poinformował o przystąpieniu do opracowania: -Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra wraz z Planem działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenie wartości docelowej arsenu w pyle PM10, -Aktualizacji Programu ochrony powierza dla strefy miasta Zielona Góra, ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10. Ww. programy również przyczynią się do poprawy jakości powietrza i wskażą działania naprawcze, dzięki którym obniżony postanie poziom zanieczyszczeń powietrza w naszym mieście. Jednocześnie informuję, iż większa część starówki została już podłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej, co również wpływa na zmniejszenie zjawiska niskiej emisji. Miasto Zielona Góra, wraz z czterema sąsiednimi gminami: Sulechów, Czerwieńsk, Świdnica i Zabór otrzymało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie dofinansowanie na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Dotacja ta pochodzi ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Działanie 9.3.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-plany gospodarki niskoemisyjnej. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest narzędziem mającym przyczynić się m.in. do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej- plan ten przyczyni się do poprawy jakości powietrza. Według wstępnych założeń Nowej Perspektywy gminy, które opracują i wdrożą plany gospodarki niskoemisyjnej będą traktowane preferencyjnie w przypadku ubiegania się o dofinansowania na zadania z zakresu ochrony powietrza, efektywności energetycznej i OZE (odnawialne źródła energii). 3

4 Przedmiotowe opracowanie zawierało będzie zarówno część wspólną dla całego obszaru funkcjonalnego oraz 5 części odrębnych określających warunki i wnioski dla każdej z 5 poszczególnych gmin. Jednym z elementów PGN jest Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE), dzięki któremu wykonana zostanie m.inn. szczegółowa charakterystyka niskiej emisji wraz z łączną emisją zanieczyszczeń z terenu miasta, inwentaryzacja źródeł niskiej emisji. W ramach opracowania wykonany zostanie również harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z założeniami formalnymi realizacji ograniczenia niskiej emisji. PGN jest obecnie opracowywany (wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu). Zgodnie z harmonogramem PGN zostanie przyjęty i uchwalony uchwałą Rady Miasta w II kwartale 2015r. 3. Jakie programy rewitalizacji starówki będą realizowane? Czy tak, jak w innych miastach, będą poprzedzone prawdziwymi konsultacjami społecznymi? Czy będą takie programy społeczne, jak dla podwórek w Poznaniu? Choćby dodatkowe punkty w przetargach dla przedsiębiorców zatrudniających mieszkańców dzielnic, których dotyczą projekty np. dla zatrudniających mieszkańców śródmieścia? To jest prawdziwa rewitalizacja, a nie pomalowanie jakiejś fasady. DR (Pani Maśko-Horyza) Miasto planuje przystąpić do projektów rewitalizacji zgodnie z wytycznymi opracowywanymi przez Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze. Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami od kilku lat prowadzi program rewitalizacji Starówki, który cieszy się dużym zainteresowaniem beneficjentów. Z programu udało się dofinansować remonty dachów, kompleksowe remonty elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, osuszanie budynków itp., a nie malowanie jakichś fasad. Prace te dotychczas udało się wykonać na 199 obiektach na łączną kwotę ,00 z czego dotacja Miasta wyniosła zł (realizacje w latach ). 4. Na jakim etapie jest sprawa przedłużenia tunelu PKP? Pytałem o to wiceprezesa PKP PLK. Jest przychylność do realizacji tego problemu, ale sprawy techniczne, które muszą być pilnie uzgodnione są w lesie. Prosiłem na spotkaniu prezydenta z szefami klubów o rzetelne prowadzenie tej sprawy we wrześniu 2014 r. Mamy przychylność w kolejach, a sprawy techniczne są do omówienia. PE Z inicjatywy i przy wsparciu Ministra Waldemara Sługockiego Prezydent prowadzi w tej sprawie rozmowy z PLK. Jak poczynione zostaną ostateczne uzgodnienia - poinformuję mieszkańców Miasta. 5. Na jakim etapie jest budowa hal produkcyjnych pod wynajem? Zgadzamy się, że trzeba robić chodniki, ale tak naprawdę będziemy mieli idealne chodniki, jeżeli tu będzie się rozwijała gospodarka. Proszę o rzetelną informację, na jakim to jest etapie? W Katowicach był ten temat poruszany, że jest to bardzo rozwijający się rynek budowy hal produkcyjnych na wynajem w Polsce. Będzie się silniej rozwijał niż galerie handlowe. Mówimy o tym od lat, a pomysł ten zgłaszam od lat jako pewną receptę na tworzenie miejsc pracy w Zielonej Górze. Proszę teraz o podawanie konkretów i szczegółów. DG (Pan. K. Sikora) Hale pod wynajem zostaną wybudowane, jeżeli zaistnieje realna szansa na wieloletni ich wynajem, w przeciwnym wypadku budowa hal, które nie znajdą swojego najemcy, wiązać się będzie z działaniem na szkodę miasta oraz duże straty, chociażby w postaci podatku od nieruchomości, który miasto będzie płacić samo sobie za czas niewynajęcia pomieszczeń. 6. Chodzi mi o ingerencję w korytarze przewietrzające jak się wyjdzie na osiedla i rozmawia z mieszkańcami, to przekazują alarmujące informacje. Tylnymi drzwiami tutaj się próbuje zabudowywać obszary cenne kulturowo, jak np. skwer wokół Wieży Braniborskiej. Mieszkańcy uważali, że obronili ten skwer, bo tam miał być dziesięciopiętrowy budynek i w planie jakby 4

5 zablokowali, gdzie powinien powstać sklep typu marketu. Chodzi mi teraz o to, czy na działce na której znajduje się ten skwer, która była własnością uniwersytetu, toczy się procedura o wydanie decyzji o warunkach zabudowy? Jest to jeszcze większa ingerencja, a Wieża Braniborska przy bloku, który się tam proponuje, w ogóle zostanie zdominowana, a to miejsce zdewastowane. Mieszkańcy byli bardzo zbulwersowani, jak się z nimi spotykaliśmy na osiedlu Braniborskim. DR (Pani A. Halip i Pani J. Musiał) Dla działki o nr ewid. 161 obręb 32 przy ul. Lubuskiej w Zielonej Górze wpłynął dnia 21 kwietnia 2015 r. wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dotyczący budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 4 kondygnacyjnych z garażami w kondygnacji podziemnej wraz z infrastrukturą techniczną. Wnioskodawca, wezwany o uzupełnienie wniosku, do dnia dzisiejszego go nie uzupełnił, więc postępowanie się nie toczy, ale nie upłynął jeszcze wyznaczony zgodnie z art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 7 - dniowy termin na uzupełnienie wniosku. Dodatkowo informuję, iż dla terenu działek o nr ewid. 160/2 i 161 obręb 32 przy ul. Lubuskiej w Zielonej Górze - dnia 08 grudnia 2014 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w kondygnacji podziemnej oraz infrastrukturą techniczną niezbędną dla realizacji inwestycji. Na terenie który był własnością Uniwersytetu nie złożono wniosku o pozwolenie na budowę. 7. Chcę wrócić do potrzeby uchwalenia nowego studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego dla połączonego miasta i gminy. Sprawa jest o tyle ważna, że na razie słyszymy o pojedynczych elementach, które miałyby być zmienione, natomiast cały ten wysiłek połączeniowy był prowadzony m.in. dlatego, żeby w sposób racjonalny, skoordynowany zagospodarować przestrzeń połączonego organizmu miasta i gminy. Nie ma co marnotrawić czasu, architekci podpowiadają, że trzeba przystąpić do opracowania zupełnie nowego studium, m. in. po to, żeby nie wycinać ostatnich lasów na terenie Zielonej Góry. Nie ma co się bać tego, że mieszkańcy dawnej gminy nie zgodzą się na jakieś inwestycje, dlatego, że tam jest 219 km 2 powierzchni. I na pewno sami mieszkańcy dawnej gminy będą zainteresowani, aby tam powstawały bardzo ładne osiedla budownictwa wielorodzinnego czy jednorodzinnego. Przed połączeniem było tak, że na bardzo dobrze skomunikowanych obszarach na terenie gminy powstawały wielohektarowe hacjendy i zostały bezpowrotnie stracone obszary, które łatwo było uzbroić i skomunikować i tam teraz prywatnie biegają sobie koniki. Gminy nie było stać na dobre przygotowania takich terenów, natomiast ten połączony organizm miasta i gminy stać na to. I nie wolno uciekać od rozwiązywania problemów, bo to byłoby tak, jakbyśmy w Zielonej Górze powiedzieli, że ze względów ekologicznych rezygnujemy z wszelkiego budownictwa na naszych 56 km 2 starego miasta. Nie bójmy się więc. Na razie mamy jeszcze tereny w Zielonej Górze i możemy je jeszcze zabudowywać, tak jak to się dzieje, i to jest dobry proces, szczególnie tereny zdegradowane. Natomiast na terenie gminy musimy w sposób racjonalny przygotować nowe osiedla. Tak, jak powstawały osiedla Pomorskie, Piastowskie. One były wiele lat wcześniej zaplanowane, uzbrojone, przygotowywane. I ten proces musimy prowadzić również na tych 2019 km 2, oczywiście w uzgodnieniu z radą dzielnicy, w konsultacjach z mieszkańcami, ale nie bójmy się, że mieszkańcy są przeciwko rozwojowi, bo nie są, bo już widzę, że pani Antonina się cieszy na ten pomysł. DR (Pani Maśko-Horyza) Miasto planuje przystąpić do zmiany Studium i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta po zakończeniu prac nad dokumentami analitycznymi, w tym m.in. ekofizjografii, opracowania hydrologicznego. Planowane jest powierzenie tego zadania lokalnym specjalistom. Radny p. Jacek Budziński: 1. O zadanie poniższych pytań prosiły mnie podpisane pod nimi stowarzyszenia. Z czego wynika tak duża różnica pomiędzy wizualizacją Planetarium a rzeczywistością? Jaki był koszt tej wizualizacji? Czy prezydent jest zadowolony z uzyskanego efektu elewacji? Prosimy o ustosunkowanie się do nominacji -Makabryły Czy sprzedaż jednego z ostatnich klinów zieleni po byłym miasteczku ruchu (obecnie teren UZ) oraz zabudowanie go, będzie miało negatywne czy pozytywne oddziaływanie na stan środowiska w mieście? Teren ku zaskoczeniu mieszkańców został wystawiony na sprzedaż w celach budowlanych. Dla których terenów w mieście planuje się 5

6 zmianę miejscowych planów zagospodarowania? Czy budowa osiedla, drogi osiedlowej oraz kanalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie naturalnego lasu łęgowego, wykazanego w opracowaniu Miejsc Przyrodniczo cennych będzie miało negatywne oddziaływanie na teren? Jakie inwestycje związane z zabudową są planowane na rok 2015? Jak już wiadomo gremium Pana A.Greinerta zostało powołane stricte do zagospodarowania 100 milionów na rewitalizację terenów zielonych i zdegradowanych. Kto i w jaki sposób zajmować się będzie zielenią miejską w większej Zielonej Górze? Czy będzie to tak jak do tej pory jedna osoba w ZGKiM, czy też są inne plany? Jeśli tak, to jakie? - Zielonogórskie Towarzystwo Upiększania Miasta, Stowarzyszenie Lubuski Krajobraz Kulturowy Polski, Klub Ekologiczny, Stowarzyszenie Rowerem do Przodu, Stowarzyszenie Nasz Las. SK (ZOK, Pani. A. Miedzińska) Wizualizacja Planetarium którą wykorzystują media została przygotowana w 2012 roku na potrzeby międzynarodowej konferencji astronomicznej organizowanej przez UZ. Wizualizacja ta stanowi główną ideę dla obecnie realizowanego obiektu pod względem formy i kształtu. Niestety idea elewacji frontowej przedstawionej w w/w wizualizacji okazała się niezgodna z planem miejscowym a brak założeń założenia konstrukcyjnych uniemożliwił realizację obiektu w układzie przedstawionym na wizualizacji. DR (Pani Maśko-Horyza, Pani U. Pogajna) Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielonej Góry przyjętego uchwała nr LIII/392/98 z 28 maja 1998 r. na wskazanym obszarze wyznaczono teren o funkcji usługowej (obiekty Politechniki Zielonogórskiej: centrum rehabilitacji, dom studencki, budynek dydaktyczny) Dla których terenów w mieście planuje się zmianę miejscowych planów zagospodarowania? Zmiany planów miejscowych opracowywane sa wg potrzeb na wnioski zainteresowanych Jakie inwestycje związane z zabudową są planowane na rok 2015? Jest to indywidualna decyzja inwestorów, którzy będą chcieli rozpocząć inwestycje w 2015 roku Jak już wiadomo gremium Pana A.Greinerta zostało powołane stricte do zagospodarowania 100 milionów na rewitalizację terenów zielonych i zdegradowanych. Kto i w jaki sposób zajmować się będzie zielenią miejską w większej Zielonej Górze? Czy będzie to tak jak do tej pory jedna osoba w ZGKiM, czy też są inne plany? Jeśli tak, to jakie? Zespół kierowany przez Pana prof. A.Greinerta ma za zadanie zaproponować rozwiązania w tej kwestii. Biuro Ochrony Środowiska nie otrzymało jeszcze żadnych projektów do uzgodnień w sprawie nowego zagospodarowania terenu po byłym miasteczku ruchu drogowego przy ul. Wyspiańskiego. W związku z tym, iż brak jest jakichkolwiek informacji o planowanych inwestycjach na tym terenie, nie jest możliwym obecnie określenie ich wpływu na środowisko. Ponadto informuje się, że proces przygotowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Zielonej Góry obejmuje m.in. wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko. 2. Proszę o odpowiedź na poniższe pytania. Proszę o podanie, w rozbiciu na Urząd Miejski i jednostki podległe, informacji na temat zwolnień pracowników i ich powodów, likwidacji stanowisk pracy i wymówień złożonych przez pracowników. Informacją proszę objąć okres od r. do r. Proszę o informację, czy w wypadku zwolnień lub likwidacji stanowiska pracy dokonanych od r., środki przeznaczone na wynagrodzenie takiego pracownika były zaplanowane na cały rok Proszę o informację, jakie będzie przeznaczenie środków finansowych przeznaczonych na płace, a niewykorzystanych z uwagi na likwidację stanowiska pracy. Proszę o zestawienie ilości pracowników w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych na r. i r. Proszę o informację, czy na rok 2015 są planowane likwidacje stanowisk pracy. Jeżeli są, proszę o ich wyszczególnienie. SM 6

7 Rozwiązania umowy o pracę w okresie od do w Urzędzie Miasta Zielona Góra: forma rozwiązania umowy o pracę z upływem czasu na jaki była zawarta wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika Liczba pracowników 6 osób 3 osoby 2 osoby 3 osoby 1 osoba Stan zatrudnienia pracowników w urzędzie Miasta Zielona Góra; Stan zatrudnienia na r. osób etatów 488,28 583,280 Stan zatrudnienia na r. (po połączeniu Miasta z Gminą Zielona Góra) Ponadto informuję, że w okresie od roku do roku nie było rozwiązania umowy o pracę w związku z likwidacją stanowiska pracy i na 2015 rok nie jest zaplanowana taka forma rozwiązania umowy o pracę. SK (R. Jagiełowicz, A. Dylewska, A. Polus, R. Bednarek, Kr. Kołłątaj, W. Rewelski, I. Hyża) W okresie od r. do r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji: 1. likwidacji stanowisk: NIE BYŁO 2. wymówienia złożone przez pracowników: 7- za porozumieniem stron, 1- oświadczenie pracownika z zachowaniem wypowiedzenia, 3. zwolnienia pracowników: 1 - zwolnienie dyscyplinarne, 1 - z upływem czasu na jaki była zawarta - ilość pracowników na dzień r. : 160 osób - ilość pracowników na dzień r. : 165 osób W 2015 roku nie są planowane likwidacje stanowisk pracy. Ze względu na specyfikę pracy i obsługę klienta na wolne miejsca zatrudniani są nowi pracownicy. W okresie od r. do r. w Biurze Wystaw Artystycznych nie wystąpiły zwolnienia pracowników. Ilość pracowników na dzień r. oraz r. : 8 osób (6,5 etatów). W części zadań finansowanych przez Miasto Zielona Góra w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły wypowiedzenia ani likwidacje stanowisk pracy. Nie ma obecnie planów likwidacji stanowisk pracy w 2015 roku. Stan zatrudnienia na dzień oraz r.: 29,75 etatów. W Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze w okresie od r. do r. nie było zwolnień pracowników oraz likwidacji stanowisk pracy. Na rok 2015 nie są planowane likwidacje stanowisk pracy. Ilość pracowników na dzień r. i r. : 11osób (7,75 etatu). W Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie w okresie od r. do r. nie było zwolnień pracowników oraz likwidacji stanowisk pracy. - ilość pracowników na dzień r. : 13 osób (13 etatów) - ilość pracowników na dzień r. : 14 osób (14 etatów). Z dniem 01 marca 2015r. na pół roku został zatrudniony Asystent w Dz. Sztuki. W Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy w okresie od r. do r. nie było zwolnień pracowników oraz likwidacji stanowisk pracy. Na rok 2015 nie przewiduje się likwidacji stanowisk oraz zwolnień. Ilość pracowników na dzień r. oraz r. : 16 osób (15,75 etatów). 7

8 Zielonogórski Ośrodek Kultury w okresie od do zwolnił z dniem 1 marca 2015 r. jednego pracownika. Przyczyna zwolnienia - likwidacja stanowiska pracy. Środki na wynagrodzenie dla tego stanowiska były zaplanowane na cały 2015 r. Część zaplanowanych środków została wykorzystana na wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia. Pozostałe środki finansowe przesunięto na wynagrodzenia związane z uruchomieniem fili Centrum Nauki Keplera. - ilość pracowników na dzień r. : 24 osoby (22,25 etatów) - ilość pracowników na dzień r. : 23 osoby (21,25 etatów). DG (Pan. K. Sikora) KTBS: W okresie od r. do r. - w KTBS Sp. z o.o. żaden z pracowników nie został zwolniony. Nie zostały zlikwidowane żadne ze stawisk pracy. Żaden z pracowników nie złożył wypowiedzenia. W Centrum Biznesu w analizowanym okresie nie wystąpiły żadne ruchy kadrowe. Stan zatrudnionych: osób, osób. ZZUM: rozwiązano umowy o pracę z 5 - pracownikami, przyczyny zwolnień: 1 - art. 52 KP (dyscyplinarnie), 4 - porozumienia stron ( inicjowane przez pracowników), w miejsce zwolnionych zatrudniono 4 osoby, na jedno stanowisko aktualnie prowadzony jest nabór. Stan zatrudnionych : osób, osób. ZWIK Zwolnienia pracowników, powody, likwidacja stanowisk pracy, wymówienia złożone przez pracowników w okresie od r. do roku : 1. Rozwiązano umowy o pracę z dwójką pracowników : a/ rozwiązanie za porozumieniem stron w związku z przejściem na emeryturę, b/ rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony. 2. Z przyczyn oszczędnościowych z dniem 22 kwietnia 2015 roku dokonano likwidacji jednego stanowiska tj.pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i spraw obrony cywilnej. 3. Nie wystąpiło rozwiązanie umowy o pracę poprzez wypowiedzenie jej przez pracownika. II. Po roku nie wystąpiło w Spółce rozwiązanie umowy o pracę poprzez wypowiedzenie jej przez pracownika. W przypadku wystąpienia takiej okoliczności Spółka zatrudnia na to miejsce nowego pracownika, wypłacając wynagrodzenie z zaplanowanego funduszu płac. III. W związku z likwidacją stanowiska jak wyżej, zaplanowany fundusz płac przeznaczony będzie na wypłatę odprawy, a pozostała kwota pozostanie do wykorzystania w ramach wydatków na wynagrodzenia dla pracowników Spółki. Przejęcie z dniem roku pracowników Komunalnego Zakładu Gospodarczego, zmusiło Zarząd Spółki do podjęcia działań w zakresie obniżenia kosztów płac jak również kosztów bezpośrednich eksploatacyjnych. IV. Zatrudnienie : roku osób roku osoby w tym 15 osób przejętych z KZG / r./, jedna osoba zatrudniona na czas nieokreślony / r./ i dwie osoby na czas określony / r i r./. Zatrudnienie w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze: -ilość etatów na dzień r ,75, -ilość etatów na dzień r ,75. W okresie od r. do r. w ZGKiM nie przeprowadzono likwidacji stanowisk pracy. Zwolnienia pracowników w ZGKiM w ww. okresie: -przejście na emeryturę/rentę - 6 osób -rezygnacja/wypowiedzenie umowy przez pracownika lub wygaśnięcie umowy - 6 osób -rozwiązanie umowy o pracę w trybie art osoba 8

9 Na 2015 r. w ZGKiM nie zaplanowano likwidacji stanowisk pracy. W Miejskim Zakładzie Komunikacji nikogo nie zwolniono. W grupie kierowców są rozwiązywane umowy o pracę z kierowcami z tytułu odejścia na emeryturę i w ich miejsce są zatrudniani nowi kierowcy. Na dzień 31 grudnia było zatrudnionych w MZK 285 osób a na roku 291 osób. Nie przewidujemy likwidacji stanowisk pracy. Komunalny Zakład Gospodarczy w Zielonej Górze, ul. Zawada Szkolna Stan zatrudnienia na r. 44 osoby. 2. Stan zatrudnienia na r. 30 osób. 3. Zmniejszenie zatrudnienia wynika za faktu przekazania 14-tu pracowników KZG do ZWiK w związku z przejęciem przez nich działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Jedna osoba odeszła na emeryturę i jedna została przyjęta. 4. W związku z powyższym, a także z dodatkowymi zadaniami przewidywanymi do realizacji przez nasz zakład (utrzymanie gruntowych dróg gminnych, zimowego utrzymania dróg, wycinka drzew i krzewów, utrzymanie placów zabaw i utrzymanie boisk sportowych) zakład nasz jest aktualnie na etapie ustalania korekty do planu przychodów i wydatków na 2015 r., w tym środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne. 5. Zakład nie przewiduje w 2015 r. likwidacji stanowisk pracy. Zielona Góra Media sp. z o.o. w Zielonej Górze ul. Zawada-Szkolna 18. W spółce na dzień r. pracował jeden pracownik (konserwator sieci). W związku z połączeniem spółki ze ZWiK z dniem 1 kwietnia pracownik ten został przekazany do tej spółki (ZWiK). WO (Pani L. Gryko) W jednostkach podległych Wydziałowi Oświaty i Spraw Społecznych zwolnione zostały: - CIS 1 osoba z dniem 26 stycznia 2015r. z powodu likwidacji stanowiska - PROMYK 1 osoba z dniem 31 marca 2015r., - MP 20 1 osoba z dniem przejście na emeryturę, - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 1 osoba zatrudniona na ¼ etatu złożyła wypowiedzenie umowy o pracę, - ZSiPKZ 1 osoba z dniem przejście na emeryturę, -MP 13 1 osoba rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem z dn , - ZSEiS 1 osoba z dn na własną prośbę na świadczenie kompensacyjne, -DPS 4 osoby przeszły na emeryturę, 2 osobom nie przedłużono umów, 2 pracowników złożyło wypowiedzenie, -ZE 2 2 osoby złożyły wypowiedzenie za porozumieniem stron (1 osoba z dniem r., 2 osoba z dniem r.), -SP 11 1 osoba na 0,5 etatu złożyła wypowiedzenie, -ZSB z 1 osobą rozwiązano umowę o pracę na podstawie porozumienia stron, -MOPS z 1 pracownikiem nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę na wniosek pracownika za porozumieniem stron, rozwiązano umowy o pracę z osobami pracującymi przy projekcie który się zakończył w październiku 2014 i marcu W ww. jednostkach nie dokonano likwidacji stanowisk pracy, a w większości przypadków środki były zaplanowane. 1. CUO w okresie do 31.XII.2014 z 1 pracownikiem rozwiązano umowę (utrata zaufania do pracownika), 1 osoba przeszła na emeryturę, 1 osoba wypowiedziała pracę, 1 osobie nie przedłużono umowy na czas określony. Natomiast do 1 maja 2015 r. 1 osobie wypowiedziano pracę (niewłaściwe relacje z pozostałymi współpracownikami Ośrodka, lekceważenie swoich obowiązków) oraz 1 osoba porzuciła pracę. 9

10 2. ZST 1 osoba likwidacja stanowiska kasjera, 1 osoba przeszła na emeryturę, środki zostały zaplanowane 3. Żłobek Miejski nr 7 w roku 2014 nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Natomiast w roku z 1 osobą rozwiązano umowę o pracę na mocy porozumienia stron na wniosek pracownika (w związku z przejściem na emeryturę, z 1 pracownikiem rozwiązano umowę o pracę bez zachownia okresu wypowiedzenia (ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych art.52 1 pkt 1, z 1 pracownikiem rozwiązano umowę o pracę na mocy porozumienia stron na wniosek pracownika, w tych 3 przypadkach zaplanowano środki na wynagrodzenia, natomiast nie zaplanowano środków dla 1 osoby z którą rozwiązano umowę o pracę na mocy porozumienia na wniosek pracownika (utrata zaufania w związku z prowadzonym postępowaniem karnym), środków nie zaplanowano (pracownik przywrócony do pracy wyrokiem sądu). 3. Odpowiedź udzielona na pytanie zadane przeze mnie na ostatniej sesji Rady Miasta w sprawie rejestrów/wykazów wszystkich umów zawieranych przez Urząd Miasta i jednostki podległe była fragmentaryczna i nie odnosi się do wszystkich jednostek prowadzonych przez Miasto Zielona Góra. W związku z tym, proszę o udzielenie kompletnej odpowiedzi na poniższe pytanie: Czy i jakie są prowadzone rejestry/wykazy wszystkich umów zawieranych przez Urząd Miasta i jednostki podległe? Proszę o uzupełnienie odpowiedzi o informację o prowadzonych rejestrach umów przez wszystkie miejskie jednostki organizacyjne Miasta Zielona Góra. SK Pan S. Tarnawski) Wydział Sportu, Kultury i Turystyki prowadzi wykaz umów z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, wspierania rozwoju sportu, wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr, turystyki i krajoznawstwa. W instytucjach kultury: Biurze Wystaw Artystycznych, Zielonogórskim Ośrodku Kultury, Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie, Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy, Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze oraz Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji prowadzony jest rejestr zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. DG (Pan. K. Sikora) Centrum Biznesu i Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich prowadzone są rejestry zawartych umów. KTBS sp. z o.o. nie prowadzi rejestru zawartych umów. Wszystkie umowy zawierane przez "Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny" Sp. z o.o. są archiwizowane przez biuro księgowe obsługujące Spółkę, zgodnie z wykładnią prawa odnośnie księgowania i archiwizowania tego typu dokumentów. A ponadto kopie wszystkich umowy są archiwizowane w biurze zarządu Spółki. Spółka "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. nie prowadzi jednego centralnego rejestru umów. W ramach prowadzonej działalności, umowy cywilno-prawne, w których Spółka jest stroną, są rejestrowane zgodnie w poszczególnych jednostkach/wydziałach spółki, zgodnie z kompetencjami i merytoryką umowy. Miejski Zakład Komunikacji prowadzi jeden centralny rejestr wyszystkich umów w Sekretariacie oraz każdy z działów prowadzi dodatkowo rejestr umów dotyczących jego zadań. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prowadzi rejestry umów zawartych z dostawcami w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, z podziałem na zamówienia udzielone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na zamówienia o wartości szacunkowej do kwoty euro, rejestry umów zawieranych z najemcami lokali komunalnych oraz rejestry umów na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów. Komunalny Zakład Gospodarczy Gminy Zielona Góra z siedzibą w Zawadzie prowadzi rejestr umów zawartych w wyniku postepowań o udzielenie zamówia publicznego, rejestr umów najmu mieszkań i lokali komunalnych, rejestr umów o zaopatrzenie w wodę (do 1 IV 2015 r.) oraz rejestr umów-zleceń. WO (Pani L. Gryko) 10

11 Wydział Oświaty i Spraw Społecznych nie prowadzi centralnego rejestru umów zawieranych przez dyrektorów jednostek podlegających jego nadzorowi. W ramach pełnomocnictwa do działania w imieniu Prezydenta Miasta Zielona Góra dyrektor jednostki ma prawo do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta w zakresie działalności kierowanej jednostki. Dyrektorzy zawarte umowy ewidencjonują na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej danej jednostki organizacyjnej. FM Pan Radny nie doprecyzował, o jakie umowy chodzi. W urzędzie funkcjonują dwa rodzaje umów: umowy przychodowe takie, które powodują, że do budżetu miasta wpływają środki pieniężne oraz umowy wydatkowe takie, które rodzą zobowiązania.komórki organizacyjne urzędu użytkują specjalistyczny podsystem informatyczny - Generalny Rejestr Umów. Rejestrują w nim wszystkie zawierane przez Prezydenta umowy. 4. Czy Miasto otrzymało pieniądze z tzw. schetynówek na rozbudowę infrastruktury drogowej? Jeżeli tak, to na ile projektów i których? Czy to prawda, że w ramach tych środków ma być rozbudowywana ul. Jagodowa, od której biegnie łącznik do ul. Wrocławskiej? Jeżeli nie, to dlaczego? Pieniądze zostały już przyznane, jednakże ich ostateczna wielkość będzie znana w późniejszym terminie, gdyż zadanie było na liście rezerwowej i środki przekazywane są z oszczędności na zadaniach, na jakich wyłoniono już wykonawców. Zadanie obejmuje realizację skrzyżowania typu rondo ulic: Wrocławskiej i ul. Płk. Witolda Pileckiego. Ul. Jagodowa miała być przebudowywana, jednakże sami jej mieszkańcy nie zgodzili się na wykonanie przebudowy. 5. Wielokrotnie podczas sesji Rady Miasta pytałem o Straż Miejską. Po połączeniu miasta i gminy teren jej działania wzrósł z 55 km 2 do 285 km2. Mam zatem pytanie - jak prezydent postrzega tą sprawę? Osobiście uważam, że trzeba personalnie wzmocnić Straż Miejska, gdyż z byłej gminy tylko 3 strażników i ich komendant przeszło do miasta. Proszę o informację, jakie prezydent ma plany wobec Straży Miejskiej? Czy chce ją rozwijać (miasta podobnej wielkości zatrudniają od 80 do 130 strażników) czy redukować? DP (Pan K. Witrylak) Na tą chwilę nie planujemy zwiększać składu osobowego Straży Miejskiej. 6. W imieniu swoim, radnego Tomasza Nesterowicza i Pana Grzegorza Czarczyńskiego zwracam się do Prezydenta Janusza Kubickiego i Przewodniczącego Rady Miasta Adama Urbaniaka o zajęcie stanowiska i pisemne wsparcie wniosku do Urzędu Telekomunikacji Elektronicznej w sprawie opłat za koncesjonowane częstotliwości radiowe, konieczne do zapewnienia szerokopasmowego dostępu do internetu na terenie byłej Gminy Zielona Góra. Włączenie Gminy Zielona Góra do Miasta Zielona Góra pociągnęło za sobą poważne konsekwencje związane z dostępem do szerokopasmowego Internetu, zarówno dla mieszkańców byłych terenów wiejskich, jak i operatorów telekomunikacyjnych, działających na tych obszarach. Efektem może być ponowne wykluczenie cyfrowe, zwłaszcza biedniejszych rodzin z terenu byłej Gminy Zielona Góra. Istnieje możliwość prawna zniwelowania tego problemu, jednak potrzebne, jeśli nie niezbędne, jest do tego poparcie przez Radę Miasta wniosku do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie zastosowania przepisów dotyczących szczególnej sytuacji. Rozległa zmiana granic administracyjnych miasta stanowi okoliczność pozwalającą skorzystać z tych przepisów. Dołączam na ręce Pani Sekretarz Miasta pismo skierowane do Rady Miasta wraz z wyjaśnieniem sytuacji oraz wniosek Pana Grzegorza Czarczyńskiego do Prezesa UKE o zmianę wysokości opłat za częstotliwości. DG (Pan. K. Sikora) 11

12 Miasto Zielona Góra zwróci się pisemnie do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z prośbą o rozważenie możliwości opłaty za korzystanie z koncesjonowanych częstotliwości radiowych w miastach na prawach powiatu do wysokości obowiązującej na terenach wiejsko-miejskich. 7. 1)W imieniu mieszkańców osiedla Leśnego proszę o ustosunkowanie się do poniższych pytań. Mieszkańcy os.leśnego pytają, kiedy wreszcie zostanie załatwiona sprawa dojazdu samochodów ciężarowych do zakładu p.kaczmarka? Mimo że 2 lata temu Miasto wydało środki na pogłębienie drogi pod wiaduktem kolejowym, co miało sprawę załatwić, dopuszczono przejazd przez las komunalny pojazdów o ponadnormatywnych rozmiarach, w żaden sposób nie kontrolując, jak jest wykorzystywany. Skutkuje to tym, że wszystkie TIR-y i cysterny do zakładu p. Kaczmarka, a także wszystkie pojazdy do innych zakładów, w tym przy al. Zjednoczenia, urządziły sobie skrót przez las, pod oknami budynków na os.leśnym kilka, kilkanaście transportów w ciągu godziny. Ponieważ droga dojazdowa do osiedla nie posiada odpowiednich gabarytów i nie jest przystosowana do obsługi takiego ruchu, stwarza to z jednej strony ogromne zagrożenie dla mieszkańców osiedla (rowerzyści, spacerowicze, biegające dzieci), jak również uciążliwość dla osób mieszkających wzdłuż drogi, brak możliwości korzystania z nieruchomości które nabyły. Kilka lat temu Prezydent Miasta składał deklarację, że problem ten zostanie rozwiązany zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. W ubiegłym roku prowadzone były prace nad zmianą studium, w którym zaplanowano trasę aglomeracyjną, majacą przebiegać przez osiedle Leśne, w niewielkiej odległości od budynków, pomimo że w obowiązującym studium wyznaczony został dojazd do terenów pod przyszłe inwestycje za os. Leśnym - trasą aglomeracyjną (poza osiedlem). Po intensywnych i licznych protestach mieszkańców odstąpiono od zmiany studium, trwają natomiast prace nad planem zagospodarowania przestrzennego dla osiedla. W jaki sposób zaplanowano przebieg tej drogi, aby umożliwić mieszkańcom funkcjonowanie, zniwelować uciążliwości i zagrożenia wynikające ze stanu obecnego? Mieszkańcy dalej podtrzymują swoje zdanie z ubiegłego roku i nie dopuszczą, by trasa aglomeracyjna biegła wzdłuż osiedla, ponieważ inwestycja ta jest nieuzasadniona z uwagi na bliską odległość równolegle do niej biegnącej obwodnicy Zielonej Góry. 2) Dlaczego przy remoncie przejazdu kolejowego na ul. Wojska Polskiego dniach nie został od razu tzn. kompleksowo wykonany chodnik dla pieszych i ścieżka rowerowa na tym przejeździe łącząca cały odcinek trasy osiedle Zacisze - osiedle Leśne, tylko nadal nie ma miejsca na bezpieczny ruch pieszy i rowerowy? Postawiono żółte barierki, przez które nie przejedzie nawet osoba z wózkiem dziecięcym ani rowerem. 3) Działka 12/5 przy ul. Foluszowej jest w wieczystym użytkowaniu firmy i w marcu ub. roku w księdze wieczystej można było wyczytać, że ma długi 2,2 mln zł wobec Miasta za niezapłacone podatki od nieruchomości. W dniu 24 marca odbyła się druga licytacja bezskuteczna, Miasto miało szansę, aby przejąć za długi ten grunt. Pytanie - czy wystąpiło do sądu o jego przejęcie, a jeżeli nie to dlaczego? Zmianę przebiegu trasy aglomeracyjnej, mieszkańcom tłumaczono, że przechodzi przez grunty gminy i prywatną działkę. Teraz jest właśnie okazja ją przejąć. Dlaczego Miasto tego nie robi? 1) Dojazd obok osiedla Leśnego przewidziany jest tylko dla tych pojazdów, które nie mieszczą się pod wiaduktem z uwagi na skrajnię pionową wiaduktu. Dotyczy to nie tylko pojazdów wspomnianej firmy ZPB Kaczmarek, ale również innych firm prowadzących działalność gospodarczą na ul. Foluszowej. Jednakże egzekwowanie ustawionych znaków leży w gestii Policji, która jak wiemy w tym miejscu podejmowała interwencję wielokrotnie. 2) Prace prowadzone w obrębie przejazdu kolejowego przy ul. Aleja Wojska Polskiego realizowane były przez i w zakresie ustalonym przez PKP. Miasto po zakończeniu prac przez PKP rozpoczęło prace, które umożliwią bezpieczne pokonanie przejazdu. Nie jest to oczywiście rozwiązanie docelowe, gdyż takie działanie wymaga realizacji projektu związanego z przebudową całego systemu zapór i ostrzegania, a wartość tych prac jest szacowana na 1,2 mln zł. DR (Pani A. Pasiewicz) 12

13 Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 tekst jednolity z późn. zm.) na pisemny wniosek strony istnieje możliwość przeniesienia prawa własności nieruchomości na rzecz Miasta w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochód Miasta. Do dnia dzisiejszego ww. wniosek nie wpłynął. Dnia 26 marca 2014 r. Gmina Zielona Góra o statusie miejskim jako Wierzyciel zawnioskowała do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze o udzielenie informacji czy możliwe jest przejęcie na własność przez Wierzyciela części nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Foluszowej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 12/5, o powierzchni około 0,9450ha. W odpowiedzi na ww. wniosek Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze poinformował, iż w oparciu o art. 985 kpc nie jest możliwe przejęcie na własność po II bezskutecznej licytacji części nieruchomości dłużnika. Jednak, zgodnie z art. 984 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz tekst jednolity z późn. zm) wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć do Sądu w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię czyli zapłacić cenę nie niższą od dwóch trzecich części sumy oszacowania. Na zapłatę tej kwoty czyli dwóch trzecich części sumy oszacowania nieruchomości nie ma możliwości zaliczenia zadłużenia, które posiada Tara sp. z o.o. wobec miasta, a pieniądze uzyskane przez komornika ze sprzedaży nieruchomości podlegałyby podziałowi pomiędzy wszystkich wierzycieli przy uwzględnieniu zasad wynikających z postępowania egzekucyjnego. W związku z powyższym należy stwierdzić, że miasto nie mogłoby bezkosztowo nabyć zadłużonej nieruchomości, natomiast zapłacone pieniądze nie wróciłyby do miasta. Zatem miasto poniosłoby koszt nabycia nie odzyskując kwoty zadłużenia nieruchomości. 8. Właściciele lokali usługowych pytają, kiedy Miasto wykona remont zamkniętego dla pieszych przejścia przy budynku przy ul. Podgórnej 47? środki na ten cel miały być wpisane do budżetu miasta na 2015 rok, a tymczasem już jeden zakład fryzjerski zamknął swoją działalność. Trwają obecnie prace związane z aktualizacją dokumentacji (chodzi konkretnie o uzupełnienie dokumentacji o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych), a sam przetarg na realizację powinien zostać ogłoszony w terminie nie późniejszym niż do końca maja 2015r. 9. Proszę w imieniu mieszkańców o uporządkowanie nawierzchni z polbruku na chodniku biegnącym od przystanku MZK przy parku dworcowym do dworca PKP, wzdłuż parkingu dla samochodów. Korzenie drzew zdeformowały nawierzchnię co utrudnia poruszanie się. Prace naprawcze nawierzchni chodników we wskazanym miejscu zostały już zlecone. 10. Mieszkańcy ul. Rzemieślniczej w Zielonej Górze zwracają się kolejny raz z prośbą o posprzątanie ulicy. W zeszłym roku obiecano wykonanie prac, ale nie dotrzymano słowa. Jesienią nie zostały usunięte liście, a krawężnik od strony ulicy zarasta chwastami. Na ulicy stoją wraki samochodów. Dlatego pytamy prezydenta, kiedy ulica zostanie posprzątana, a wraki usunięte? KS (Pan K. Nowak) Ustalono z Panią Wandą Bołbot- pracownikiem ZGKiM, że teren zostanie uporządkowany do 20 maja oraz że trawa w pasie drogi zostanie skoszona. Jednocześnie informujemy, że w zakresie znajdujących się tam wraków zostaną poczynione działania zmierzające do usunięcia pojazdów o czym Radny Jacek Budziński zostanie poinformowany odrębnym pismem. DG (Pan. K. Sikora) Koszenie i odchwaszczanie pasa drogowego ulicy Rzemieślniczej planowane jest do realizacji w drugiej połowie maja 2015 r. 13

14 11. Zaniepokojeni rodzice i nauczyciele poprosili mnie, abym zapytał, kto będzie zarządzał budowanym właśnie Zespołem Edukacyjnym nr 4 na os. Zastalowskim? Menedżer, osoba fizyczna czy klasyczny dyrektor z grona oświatowego, wyłoniony w konkursie? WO (Pani L. Gryko) Szkołą i przedszkolem na Osiedlu Zastalowskim będzie kierowała osoba fizyczna. 12. Proszę podać koszt utrzymania jednego ucznia w zielonogórskich szkołach (miasto i gmina) w 2014 roku oraz liczbę urodzeń żywych w Zielonej Górze i w byłej gminie Zielona Góra po 1990 roku. WO (Pani M. Waszak, M. Szajowska) Średni koszt utrzymania ucznia w Mieście Zielona Góra w 2014 roku: Szkoła podstawowa 7.176,00 zł Gimnazjum 9.025,28 zł Średni Koszt utrzymania ucznia w Gminie Zielona Góra w 2014 roku : Szkoła podstawowa 9.689,85 zł Gimnazjum ,96 zł Tabl. Urodzenia żywe w latach WYSZCZEGÓLNIENIE Miasto na prawach powiatu Zielona Góra Gmina Zielona Góra

15 13. Zwróciła się do mnie z prośbą o interwencję pani J. G., zamieszkała przy ul. Klementowskich. Sprawa jest już znana urzędnikom ZGKiM i Radzie Miasta, problem polega na tym, że nic się od tej pory nie zmieniło. Przekazuję Pani Sekretarz Miasta pismo od mieszkanki i załączniki w postaci pism, zdjęć i artykułów prasowych. Proszę jednocześnie o usunięcie wymienionych przez mieszkankę defektów w tym lokalu komunalnym. Gdyby się to okazało niemożliwe ze strony ZGKiM, to wnioskuję do Pana radnego Filipa Gryko, przewodniczącego Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska o zwołanie posiedzenia komisji w tym lokalu, celem przeprowadzenia wizji lokalnej i rozwiązania problemu. DG (Pan. K. Sikora) Skierowanie do najmu lokalu Pani J. G. otrzymała na swój własny wniosek, mimo że początkowe plany, co do tego lokalu były inne. Stan techniczny lokalu był Pani G. znany i podpisany został protokół przejęcia. W roku 2014 Pan J. G. składała skargę do Rady Miasta Zielona Góra. Sprawa była badana przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta oraz Radę Miasta, która uznała skargę za bezzasadną (uchwała nr LXVIII z dnia r.). Na wniosek Pani G. doszło do szeregu interwencji w administracji budynku oraz wielu spotkań z przedstawiecielami Urzędu Miasta. Administracja już poniosła koszty remontu w tym mieszkaniu na wniosek Pani G., w wysokości około 15 tysięcy złotych. 14. W imieniu mieszkańców osiedla Śląskiego i Raculki proszę o wyrównanie muld na odcinku drogi wzdłuż osiedla prowadzącej od zakrętu na początku osiedla, aż do pętli autobusowej. Po wizji w terenie i określeniu zakresu oraz kosztów prac zostaną podjęte działania zmierzające do usunięcia nierówności nawierzchni. Radny p. Marcin Pabierowski: 1. Panie Prezydencie, proszę o sprecyzowanie, kiedy zostaną zakończone prace związane z opracowywaniem dok. EKOFIZJOGRAFI I OPRACOWANIA HYDROLOGICZNEGO dla miasta Zielona Góra? DR (Pani Maśko-Horyza Przewiduje się zakończenie tych prac na koniec czerwca 2015 r. 2. W imieniu mieszkańców ponawiam prośbę o dokończenie łącznika pieszo-rowerowego pomiędzy osiedlem Leśnym a Zaciszem. Z uwagi, że osiedle Leśne nie posiada szkoły ani przedszkola, dzieci chodzą do tego typu obiektów na os. Zacisze. Droga prowadzi ul. Wojska Polskiego, a bezpieczniej i krócej byłoby poprzez połączenie osiedla Leśnego z Zaciszem, ciągiem pieszorowerowym. Cześć tego ciągu jest wykonana z płyt z deptaka - do torów, a dalej brakuje. Mieszkańcy proszą o jego dokończenie, gdyż jest to w wysokim stopniu uzasadnione. Wielokrotnie udzielałem odpowiedzi na powyższe pytanie, jednakże żadne przedstawione argumenty nie stanowią, jak widać, podstawy do odstąpienia od jego realizacji, którą w dalszym ciągu uważam za bezzasadną z uwagi na duże koszty oraz prowadzenie ciągu przez tereny prywatne. Dodatkowym argumentem przemawiającym za nie realizowaniem powyższego pomysłu jest przeprowadzona w dniach 29 i 30 kwietnia wizja lokalna tego terenu, w trakcie której stwierdzono znikomy ruch pieszych. Należy poszukać kompromisu łączącego ze sobą funkcjonalność wybudowanego ciągu w odniesieniu do nakładów finansowych jakie należy przeznaczyć na jego wykonanie. 3. Panie Prezydencie, jaki jest stan zaawansowania prac nad przystąpieniem do sporządzania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego m. in: dla osiedla Zacisze, Leśnego, Jędrzychów V Północ, na Olimpie, na Władysława IV i ul. Niecałej, na ul. Diamentowej, na ul. Wrocławskiej i ul. Lwowskiej. Pytanie wynika z faktu, że przystąpiono do ich opracowywania nawet 10 lat temu i na dzień dzisiejszy nie ma ich wyłożenia w celu zapoznania się mieszkańców ww. osiedli. Pytam w kontekście sytuacji np. mieszkańców ul. Leśnej, których zaskoczyła informacja, że przy domkach jednorodzinnych mają być wybudowane bloki mieszkalne, a plan miejscowy został 15

16 wyłożony dla mieszkańców w 2009 r., wniesiono uwagi mieszkańców i do dnia dzisiejszego plan nie trafił pod obrady Rady Miasta. DR (Pani Maśko-Horyza Część z tych przystąpień planuje się uchylić. Prace nad planami: osiedla Zacisze, Leśne, Jędrzychów V Północ zostały zatrzymane na pewien czas, ale będą kontynuowane. 4. W imieniu mieszkańców, proszę o wsparcie zadania dotyczącego remontu, związanego z adaptacją pomieszczeń piwnicznych szkoły na zaplecze socjalne dla kompleksu sportowego ORLIK z kortami tenisowymi w Gimnazjum nr 7 przy ul. Zachodniej - w wysokości ok zł. UZASADNIENIE: użytkownicy obiektu nie dysponują żadnym zapleczem, niezależnie od pogody rozbierają się na boiskach i mają utrudniony dostęp do sanitariatów, szatni. Orlik cieszy się dużym zainteresowaniem, jest użytkowany zarówno w godzinach przedpołudniowych do celów dydaktycznych szkoły, jak i w godzinach popołudniowych i wieczornych, jako rodzaj aktywności sportowej przez okoliczną młodzież, kluby sportowe i stowarzyszenia. W związku z powyższym, istnieje pilna potrzeba rozwiązania tego problemu. WO (Pan R. Jankowiak) Adaptacja pomieszczeń piwnicznych Gimnazjum nr 7, ul. Zachodnia 63, na cele socjalne kompleksu sportowego Orlik i kortów tenisowych może zostać ujęta w planowaniu zadań remontowych na 2016 r. Pozostające w dyspozycji Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych zaplanowane środki finansowe na prace remontowe na 2015 r. zostały już rozdysponowane. 5. W imieniu mieszkańców, proszę o realizacje zadania pn. Budowa boiska wraz z placem zabaw przy ul. Stefana Batorego (Ogrodnictwo). Obecnie trwają formalności związane z pozyskaniem działek od Agencji Nieruchomości Rolnych. Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami odpowiedzialny za realizację zadania nie otrzymał jeszcze dokumentów potwierdzających prawo do terenu na jakim ma być realizowane zadanie. Po ich otrzymaniu jesteśmy gotowi przestąpić do realizacji prac na podstawie opracowanej już dokumentacji 6. Jaki jest stan zaawansowania prac zawartych Planie Finansowym wydatków zamieszczonych w BUDŻECIE MIASTA ZIELONA GÓRA NA 2014 ROK, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO, a będą zrealizowane do 30 czerwca 2015 r.? Poniżej przedstawiono stan realizacji poszczególnych zadań ze środków niewygasających 16

17 - Budowa chodnika wzdłuż drogi w Jeleniowie zadanie zakończone; - Budowa chodnika w Suchej (od kościoła do końca miejscowości) zadanie zakończone; - Przebudowa ul. Jędrzychowskiej w Zielonej Górze - etap II przebudowa ul. Jędrzychowskiej etap II zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do końca maja 2015r; - Przebudowa Trasy Północnej w Zielonej Górze w ciągu drogi krajowej nr 32 dokumentacja projektowa budowy połączenia ul. Trasa Północna z ul. Sulechowską (Centrum Rekreacyjno- Sportowe) zadanie zakończone; - Przebudowa Trasy Północnej w Zielonej Górze w ciągu drogi krajowej nr 32 Nadzór Inwestorski na Roboty budowlane związane z rozszerzeniem zakresu zadania Przebudowa Trasy Północnej w Zielonej Górze w ciągu drogi krajowej nr 32 zadanie zakończone; - Dokumentacja na budowę drogi łączącej Dzielnicę Kisielin z węzłem północnym S-3 i ul. Trasa Północna wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szosa Kisielińska i Osiedle Pomorskie zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia uzależniony od negocjacji dotyczących pozyskania terenów przewidzianych pod inwestycję - zadanie zostanie wprowadzone do budżetu; - Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy ulicy Zacisze na odcinku od. ul. Al. Wojska Polskiego do ul. Prostej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Al. Wojska Polskiego, Zacisze, Stefana Wyszyńskiego w Zielonej Górze zadanie w trakcie realizacji termin zakończenia do 10 czerwca 2015r.; - Projekt przebudowy ul. Bohaterów Westerplatte zadanie zakończone; - Projekt koncepcyjny budowy ulic wraz z koncepcją przejęcia i odprowadzenia wód opadowych na os. Mazurskim i os. Warmińskim zadanie zakończone; - Budowa ul. Mrągowskiej i ul. Augustowskiej zadanie w trakcie realizacji termin zakończenia do końca czerwca 2015r; - Budowa parkingu na os. Pomorskim zadanie zakończone; - Rozbudowa budynku OSP o garaż i łącznik w ramach modernizacji istniejącego obiektu OSP w Starym Kisielinie zadanie zakończone; - Wykonanie dokumentacji modernizacji i budowy systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta i Gminy Zielona Góra gromadzone są materiały z terenu miasta i gminy, które maja stanowić materiał wyjściowy do opracowania koncepcji; - Rewitalizacja parku w Ochli na ostatniej sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto, podjęto uchwałę o przeznaczeniu środków na rewitalizację parku w kwocie 450 tyś. zł; - Budowa oświetlenia i remont ul. Piastowska 8-14 (dz. nr 78/26, obręb 27) zadanie zakończone; - Wykonanie prac remontowych na Placu Powstańców Wielkopolskich remont I etapu muru obronnego na Placu powstańców Wielkopolskich zadanie w trakcie realizacji termin zakończenia do 31 maja 2015r.; - Budowa placu festynowego w Krępie zadanie zakończone; - Odwodnienie terenów położonych w obrębie Lubuskiego Parku Przemysłowego Technologicznego w Nowym Kisielinie zadanie zakończone; - Budowa boiska wraz z placem zabaw przy ul. Stefana Batorego (Ogrodnictwo) czekamy na dokumenty potwierdzające własność do terenu, po ich uzyskaniu przystąpimy do ogłoszenia przetargu na realizację; - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla planowanego zagospodarowania terenu wokół Filharmonii Zielonogórskiej zadanie zakończone; - Projekt budowy przepustu na cieku Łącza w ul. Zjednoczenia zadanie będzie wprowadzane do budżetu z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych decyzji decyzji lokalizacyjnej i środowiskowej; 17

18 - Kompleksowa modernizacja boiska Pod Hubą przy ul. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" i Świętych Cyryla i Metodego zadanie zakończone. SK (Pan S. Tarnawski) Zadanie dotyczące rozbudowy obiektów bazy MOSiR zostało zrealizowane w 50%. DG (Pan K. Sikora) W departamencie DG było jedno takie zadanie Budowa pawilonów dla bezdomnych kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze przy ul. Szwajcarskiej 4 i termin jego zakończenia zgodnie z umową został ustalony na dzień 15 marca 2015 r. Odbioru robót dokonano w dniu 13 marca 2015 r. DR (Pani J. Draganik) Na podstawie zawartej z wykonawcą w dniu r umowy nr DR oraz aneksem nr 1 z dnia r. do umowy nr DR , na wykonanie opracowania pn. Gospodarka niskoemisyjna w obszarze funkcjonowania miasta wojewódzkiego Zielona Góra na podstawie harmonogramu (zawarty w dokumentacji przetargowej oraz w umowie), informuję, iż termin przekazania prac przypada na dzień r. 7. Panie Prezydencie - sprawa dotyczy realizacji zadania - wykonania chodnika wzdłuż ulicy Spawaczy w strefie podłoża trawiastego, po lewej stronie ulicy, wraz z montażem słupków uniemożliwiających parkowanie samochodów. UZASADNIENIE: Na dzień dzisiejszy dzieci wychodząc ze Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Spawaczy 3d zmuszone są wracać do domu ulicą. Taka sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Zadanie zostało przekazane do realizacji ze środków bieżących, a jego realizacja jest przewidziana do końca czerwca 2015 r. 8. W imieniu mieszkańców, proszę o realizację zadania dotyczącego wykonania montażu spowalniaczy na Ulicy Mechaników, w związku nadmierną prędkością przejeżdżających przez skrzyżowania i ulicę Zachodnieą samochodów, ze względu na szkołę, przystanki MZK, sklep Biedronka, Urząd Miasta gdzie liczba samochodów i prędkości są znacznie przekraczane przez przejeżdżających kierowców, Celem realizacji wspomnianego zadania, proszę o wskazanie przybliżonej lokalizacji przedmiotowych progów (25 m od urządzeń uzbrojenia pasa drogowego) oraz zebranie podpisów od mieszkańców szczególnie tych na wysokości posesji których mają być zamontowane progi. Radny p. Robert Górski: 18

19 1. Na jakim etapie znajduje się analiza oprogramowania sterowników i bezpieczeństwa ruchu drogowego na rondzie PCK? Proszę o podanie KONKRETNEGO terminu wprowadzenia ewentualnych zmian, które poprawią komfort przemieszczania się pieszych i rowerzystów wokół ronda. Proszę Dyrektora Urbańskiego o podanie imienia i nazwiska jego podwładnego odpowiedzialnego za prowadzenie sprawy. Proszę o sprecyzowanie zmian, jakie mają być wprowadzone i określić kierunki ciągów pieszych i rowerowych, które mają być poddane modyfikacji. Sprawę prowadzi Pan Paweł Urbański. 2. Dlaczego Departament Inwestycji Miejskich i Zarządzania Drogami uważa, że zapadnięty polbruk na chodnikach i drogach dla rowerów wokół ronda PCK należy poprawić ze środków na bieżące utrzymanie ulic? Czy wykonawcę remontu ronda PCK nie obowiązuje już 5-letnia gwarancja? Gwarancja obowiązuje wszystkich wykonawców. W ramach jej obowiązywania zostały ściągnięte środki finansowe, które będą przeznaczone na ewentualne poprawki. Obecnie firma, która realizowała zadanie jest w stanie upadłości. 3. Na poprzedniej sesji pytałem o możliwość ustawienia gazonów i usunięcia krzewu przy wyjeździe z Mrowiska przy al. Wojska Polskiego. Miesiąc minął, a gazonów nie ma. Krzew właśnie wypuścił liście, więc widoczność wokół przejściach dla pieszych i przejazdu rowerowego pogorszyła się jeszcze bardziej. Czy podobnie jak w przypadku słynnego żywopłotu przy ul. Botanicznej czekamy aż dojdzie do poważnego wypadku czy może istnieje szansa, że służby, które dostają pieniądze za utrzymanie zieleni, zrobią w końcu to do czego zostały powołane. Proszę o podanie KONKRETNEGO terminu ustawienia gazonów i usunięcia krzewu, a także imienia i nazwiska urzędnika odpowiedzialnego za prowadzenie sprawy. Niestety w odpowiedzi na pytanie zadane na ostatniej sesji takiej informacji nie podano. DG (Pan. K. Sikora) Procedura została już rozpczęta. Ustawienie gazonów oraz usunięcie krzewu przy wyjeździe z Mrowiska przy al. Wojska Polskiego nastąpi w terminie do końca maja br. Sprawę nadzoruje: Krzysztof Sikora - Dyrektor Departamentu Przedsiebiorczości i Gospodarki Komunalnej. 4. Dlaczego stacje naprawy rowerów na rondzie PCK, Zielonej Strzale i przy CRS nie zostały jeszcze naprawione? Problem był wielokrotnie zgłaszany przez mieszkańców i przeze mnie na ostatniej sesji. Jak długo jeszcze osoby odpowiedzialne za naprawę stacji będą rozczarowywały swoją opieszałością tysiące zielonogórskich rowerzystów? Proszę o podanie KONKRETNEGO terminu naprawy stacji i imienia i nazwiska urzędnika prowadzącego sprawę. DG (Pan. K. Sikora) Naprawa uszkodzonych i niesprawnych elementów stacji nastąpi w terminie do r. Sprawę nadzoruje: Krzysztof Sikora - Dyrektor Departamentu Przedsiebiorczości i Gospodarki Komunalnej. 5. Proszę o odpowiedź czy przyczyną kałuży powstającej na prawoskręcie z al. Wojska Polskiego w ul. Dąbrówki jest błąd projektanta czy błąd wykonawcy przebudowy ronda PCK? Dlaczego Urząd Miasta wspomina o naprawie na koszt podatników i nie pociągnie do odpowiedzialności finansowej projektanta lub wykonawcy? Jest to błąd wykonawcy i prace będą realizowane ze środków ściągniętych w ramach gwarancji. 6. Dlaczego przed przejściem dla pieszych na ul. Jedności przy schodach prowadzących do sądów nie ma jeszcze wymalowanego pola martwego obiecanego w odpowiedzi na pytanie zadane na poprzedniej sesji? Kiedy Urząd Miasta wyzbędzie się naiwnego myślenia, że kierowcy na takiej zebrze nie będą parkować? Liczne przykłady z innych zielonogórskich ulic pokazują, że takie rozwiązania nie sprawdzają się i tylko fizyczne uniemożliwienie parkowania niezgodnego z prawem jest skuteczne. Ponawiam prośbę o ustawienie przed przejściem gazonów. 19

20 Martwe pole nie jest wymalowane, gdyż trwa obecnie procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy, jaki zajmie się realizacją prac polegających na wykonaniu oznakowania poziomego na terenie miasta. Otwarcie ofert przetargowych przewidziano na 8 maja, natomiast realizacje prac na miesiące wakacyjne. 7. Proszę Komendanta Straży Miejskiej o informację, ile samochodów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego poprzez niewłaściwe parkowanie odholowała w zeszłym roku Straż Miejska w Zielonej Górze. Proszę nie wliczać w te dane wraków zalegających na parkingach. KS (Pan K. Nowak) Zgodnie z poczynionymi ustaleniami z ówczesnym Komendantem Miejskim Policji w 2011 roku wszystkie zdarzenia dotyczące art. 50a Prawo o ruchu drogowym (wraki) są realizowane przez Straż Miejską, dotyczy to także zgłoszeń mieszkańców zgłaszanych na Policję a następnie przekazywanych przez Policję do Straży Miejskiej. Jednocześnie wszelkie zdarzenia dotyczące art. 130a Prawo o ruchu drogowym (zagrożenie bezpieczeństwa) zgodnie z ustaleniami realizowane są przez Policję. Podyktowane jest to faktem, iż Straż Miejska pełni służbę w godz od poniedziałku do piątku stąd realizujemy wszystkie holowania w zakresie wraków. 8. Proszę Komendanta Miejskiego Policji o informację, ile samochodów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego poprzez niewłaściwe parkowanie odholowała w zeszłym roku Policja w Zielonej Górze. DB- ZN (Pan Z. Sługocki) Z informacji uzyskanej od Komendanta Miejskiego Policji wynika, że Policja odholowała łącznie 221 pojazdów, w tym za nieprawidłowe parkowanie Proszę o usunięcie zdewastowanych tablic informacyjnych, które znajdują się między przystankiem MZK i postojem TAXI przy al. Wojska Polskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego. Proszę o podanie KONKRETNEGO terminu usunięcia tablic oraz imienia i nazwiska urzędnika prowadzącego sprawę. Tablice zostaną usunięte do r. Sprawę prowadzi Pan Paweł Urbański 10. Proszę o usunięcie krzewu, który ogranicza widoczność na łuku ciągu pieszo-rowerowego przy skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego i ul. Wyszyńskiego. Proszę o podanie KONKRETNEGO terminu usunięcia krzewu oraz imienia i nazwiska urzędnika prowadzącego sprawę. DG (Pan. K. Sikora) Wniosek o usunięcie krzewu skierowany zostanie do Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.Po otrzymaniu pozytywnej decyzji krzew zostanie usunięty. Sprawę nadzoruje: Krzysztof Sikora- Dyrektor Departamentu Przedsiebiorczości i Gospodarki Komunalnej. 11. Zwracam się z prośbą do ZGKiM o usunięcie pojemników na piasek do akcji zimowej. Jak pokazuje przykład pojemnika znajdującego się na parkingu przy ul. Budziszyńskiej obok Biedronki na wiosnę pojemniki zamieniają się w śmietniki i szpecą okolicę. DG (Pan. K. Sikora) Po 4 maja 2015 r. pojemnik zostanie przewieziony na bazę ZGKiM a przylegający teren oczyszczony. Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Sikora - Dyrektor Departamentu Przedsiebiorczości i Gospodarki Komunalnej. 20

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/416/2014 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 21 marca 2014 r.

Uchwała Nr XLVII/416/2014 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 21 marca 2014 r. Uchwała Nr XLVII/416/2014 w sprawie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Cystersów Na podstawie 4 pkt 4 lit. g Statutu Dzielnicy II stanowiącego załącznik nr 2 do

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Kancelaria Sejmu s. 1/1 Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530. USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach prawa dotyczące uzyskiwania kart rowerowych

Zmiany w przepisach prawa dotyczące uzyskiwania kart rowerowych Zmiany w przepisach prawa dotyczące uzyskiwania kart rowerowych Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm. Art. 3 ust. 4. Osoba, która ukończyła 18 lat,

Bardziej szczegółowo

Vademecum rowerzysty

Vademecum rowerzysty Vademecum rowerzysty Opracował: Oficer Rowerowy Gorzowa Wlkp. mgr inż. Krzysztof Kropiński Konsultacje: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. podinsp. Wiesław

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn _ TEREN D Strzelnica wojskowa w Lesie Miejskim 1. Identyfikacja obszaru Położenie w mieście Teren leży w południowej części miasta wewnątrz Lasu Miejskiego. Dojazd do terenu aleją Wojska Polskiego. Związki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym RODZAJE ZABUDOWY zabudowa jednorodzinna - jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami

Bardziej szczegółowo

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 2771).

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 2771). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 3849 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 2771). Marszałek Sejmu

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie : uwzględniono

Rozstrzygnięcie : uwzględniono Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożony

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 308/2005345/2004 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 07 lipca 2005 roku19 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 308/2005345/2004 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 07 lipca 2005 roku19 sierpnia 2004 r. ZARZĄDZENIE Nr 308/2005345/2004 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 07 lipca 2005 roku19 sierpnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku)

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku) Scenariusz tematu: nr 0 Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. ( godzina w I roku, godzina w II roku) Cel ogólny: Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy Środki dydaktyczne: Testy sprawdzające

Bardziej szczegółowo

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r.

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r. Omówienie zasad składania wniosku w zakresie ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/22/11 RADY GMINY MARKLOWICE. z dnia 17 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR V/22/11 RADY GMINY MARKLOWICE. z dnia 17 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR V/22/11 RADY GMINY MARKLOWICE z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej ze srodków budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012)

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/254/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008.

UCHWAŁA NR XVIII/254/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008. UCHWAŁA NR XVIII/254/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2008. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn przy ul. Krasickiego 9 w Krupskim Młynie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie. Augustów, ulica Rynek Zygmunta Augusta

Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie. Augustów, ulica Rynek Zygmunta Augusta PRACOWNIA PROJEKTOWA D A R P O L Gawrych Ruda 86, tel./fax (087) 5639120; e-mail: pp.darpol@gmail.com 16 402 Suwałki Obiekt: Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie Adres: Augustów, ulica

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. Protokół nr 8/2011 z posiedzenia Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego Rady Miejskiej w Chełmku, odbytego w dniu 8 listopada 2011 roku Obecni: wg załączonej listy obecności. (załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r.

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 26 luty 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 26 luty 2014 r. UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 luty 2014 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2014-2020 Na podstawie art. 4

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Zmniejszenia budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 8.236.778,-zł, dokonuje się w związku z: 1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez: a) Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW

PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW Przepisy dla rowerzystów Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem Art.33 ust 5 jest dozwolone wyjątkowo, gdy: 1) opiekuje się on osobą w wieku do

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/59/2015 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 5 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/59/2015 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 5 marca 2015 r. Uchwała Nr V/59/2015 w sprawie uzgodnienia projektu wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy II Grzegórzki. Na podstawie 66 ust. 1 i ust. 3 uchwały Nr XCIX/1496/14 Rady

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVII/300/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 13 września 2005 roku

U C H W A Ł A Nr XXXVII/300/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 13 września 2005 roku U C H W A Ł A Nr XXXVII/300/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 13 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Otwocka uchwalonego na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5 OR-I.0057.3.2016 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: 1. Uchylono zarządzenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 3138 UCHWAŁA NR XLI/1067/2014 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na

Bardziej szczegółowo

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe 1. Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi tyłem do naszego kierunku, to jego postawa oznacza dla nas: a) zielone światło, b) czerwone światło, c) żółte światło. 2. Jeżeli na skrzyżowaniu z

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,-

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,- BP.I.3021.1.15.2014 Druk Nr 13 Uchwała Nr 44/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.12.2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Omówienie sprzedaży działki 129/5 o pow. 35.0433 ha położonej w Bierzglinku, gmina Września, powiat wrzesiński

Omówienie sprzedaży działki 129/5 o pow. 35.0433 ha położonej w Bierzglinku, gmina Września, powiat wrzesiński Omówienie sprzedaży działki 129/5 o pow. 35.0433 ha położonej w Bierzglinku, gmina Września, powiat wrzesiński Starostwo Powiatowe we Wrześni ul. Chopina 10 62-300 Września Spis treści Przekształcenie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy 1. Zakup wiat przystankowych Plan 8.000 zł W ramach

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 311 / XXVII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 października 2000 r.

UCHWAŁA NR 311 / XXVII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 października 2000 r. UCHWAŁA NR 311 / XXVII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 października 2000 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsiach: Błociszewo, Bodzyniewo, Dąbrowa, Kawcze,

Bardziej szczegółowo

Pytania dla motorowerzystów

Pytania dla motorowerzystów Pytania dla motorowerzystów 1. W czasie mgły kierujący motorowerem jest obowiązany: a) jechać po chodniku; b) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony; c) korzystać z pobocza drogi, a jeśli jest

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Telefony: fax: (0-81) 855-30-15 Administracja: (0-81) 463-90-16 Kier. Działu GZM: (081) 463-90-15 Inwestycje: (0-81) 463-90-17 Zgłoszenia usterek: ul. Zielona 9 (081) 463-90-41 Telefon dyżurny 605-331-078

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ul. Bronowskiej i ul. Kadetów, rejon budowy zostanie ograniczony znakami B-1 (Zakaz

ul. Bronowskiej i ul. Kadetów, rejon budowy zostanie ograniczony znakami B-1 (Zakaz Czy ul. Pokrzywowa jest uwzględniona w dokumentacji projektowej sięgaczy? Czy wszystkie wymogi formalno-prawne zostały spełnione przez właścicieli posesji? Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2014 r 1. Z całej szerokości drogi jako pieszy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013-2017 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Mysłowicka Inicjatywa Lokalna

Mysłowicka Inicjatywa Lokalna Mysłowicka Inicjatywa Lokalna Irena Kowalska-Drygała NGO... MyPART Mysłowice Broszura współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja Mysłowicka Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia kwietnia 05 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia... 05 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Projekt z dnia 31 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 28 września 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 28 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 28 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN poziom ambicji

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN poziom ambicji Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN poziom ambicji Szymon Liszka, FEWE Łukasz Polakowski, FEWE Olsztyn, 23 październik 2014 Zakres prezentacji Doświadczenia FEWE Rynek PGN PGN dla Katowic Najczęściej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 1527 UCHWAŁA NR XIX/205/12 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoadarowania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl Jak Rady działają w innych miastach? przykłady i inspiracje Jakub Hryniewicki Pracownia Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza Dział III Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z póź. zm.) Polityka

Bardziej szczegółowo

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WSCHOWA Miejscowość znajduje się na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska i liczy ok. 15 tys. mieszkańców. Miasto i Gmina

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313. z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313. z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH 2) z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313. z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313. z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH 2) z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Druk nr 91. UCHWAŁA NR Rady Miejskiej Leszna

PROJEKT Druk nr 91. UCHWAŁA NR Rady Miejskiej Leszna PROJEKT Druk nr 91 UCHWAŁA NR Rady Miejskiej Leszna z dnia w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016

Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016 Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016 Gmina w liczbach: a) POWIERZCHNIA GMINY 12.853 ha (128 km2) b) liczba mieszkańców -5 801 - Stali mieszkańcy Gminy Kargowa - 5801 - miasto - 3708 - wioski

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE ul. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy NIP: 811-161-45-54 Tel. 0-605-412-444 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA: Przebudowa ulicy Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV / 22 / 98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r

Uchwała Nr IV / 22 / 98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r Uchwała Nr IV / 22 / 98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r w sprawie : uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusowie - osiedle

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE ul. Chmielna 13, 65-261 Zielona Góra, tel.: 068 329 19 00, fax: 068 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl; e-mail:zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2012-08-17

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r. Uchwała Nr VI/71/15 w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Data utworzenia 2009-01-08 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu w sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2012 2023. Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/41/2015

UCHWAŁA Nr VII/41/2015 UCHWAŁA Nr VII/41/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLII/663/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/494/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie Programu

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie Wnioskodawca Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 24/K/9.1/2009 Całkowita wartość Tytuł projektu projektu w PLN Kwota dofinansowania w PLN Gmina Bielawa Budowa dróg dojazdowych

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Knurów, dn. 17.10.2014 r.

Knurów, dn. 17.10.2014 r. Informacja nt. możliwości dofinansowania projektów dedykowanych małym i średnim gminom województwa śląskiego w ramach procedury konkursowej w RPO WSL 2014-2020 Knurów, dn. 17.10.2014 r. Alokacja RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki

Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki Informacje ogólne Roboty budowlane Za roboty budowlane uważa się budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE Wybierz interesujący temat: OBSZAR ZABUDOWANY DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ, URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE PORZUSZANIE SIĘ PO DROGACH DLA ROWERÓW MOŻLIWOŚĆ CZY OBOWIĄZEK?

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 lutego 2013 r. Poz. 1325 UCHWAŁA NR XL/4/2013 RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Wrocław, dnia 26 lutego 2013 r. Poz. 1325 UCHWAŁA NR XL/4/2013 RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 23 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 lutego 2013 r. Poz. 1325 UCHWAŁA NR XL/4/2013 RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII /80 / 11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr VIII /80 / 11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok UCHWAŁA Nr VIII /80 / 11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo