Pomiar6w wydajnoici central nawiewno-wywiewnych oraz nklad6w wentylator6w wywiewnych wentylacji mechanicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomiar6w wydajnoici central nawiewno-wywiewnych oraz nklad6w wentylator6w wywiewnych wentylacji mechanicznej"

Transkrypt

1 .-,- Przedsi~bioretwo lnstalacji Budowianych 99 UMIMAX" S.A Kielce. ul. Okrrei 35; tel./fax (041) , : Warszawa r. Pomiar6w wydajnoici central nawiewno-wywiewnych oraz nklad6w wentylator6w wywiewnych wentylacji mechanicznej Nazwa Inwestycji: RQZBUDOWA ZESPOLU BUDYNKQW BIURQWYCH FIRMY,,RADWARn S.A Warszawa ul. Poligonowa 30 Adres Inwestycji: Warszawa ul. Poligonowa 30 Podstawa Pomiar6w: Projekt wgkonawczy wentylacji mechanicznej dla Zespolu Budynk6w Biurowgch Firmy,,RADWAR S.A. w Warszawie ul. Pohgonowa 30 Inwestor: a zgednob~ Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej,,RADWARM S.A Warszawa ul. Poligonowa 30

2 I-. : :,,,, ;\:I[~riii.$-: Zic<Jir;.vfii :,~,v!:,p~i. 1,,t;:(:, 2 I :!'JXIII', ir I;ICIL;!C:I

3 1. WST&P 2. ZESTAWIENIE POMLAR~W 3. METODYKA POMIAROW 4. WNIOSKI 5. CERTYFIKATY U RZ~DZE~~

4 Przedmiotem pomiar6w i regulacji powietrza byiy instalacje wentylacyjne w Zespole Budynkow Biurowych Firmy,,RADWARn S.A. Warszawa ul. Poligonowa 30 Zadaniem kt6rej jest zapewnienie higienicznej wydajnoici powietrza Swieiego na kaidq osobp, oraz zapewnienie prawidlowej wymiany powietrza w poszczeg6lnych pomieszczeniach. Regulacje wykonano w oparciu o Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej dla,,~espoku Budynk6w Biurowych Firmy,,RADWARn S.A. przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie autorstwa; ini. Andrzej Marszatek upr. bud. St -50/75 T \ \ ' Przedmiotem regulacji i pomiar6w byky nastfpujpce uklady central nawiewno-wywiewnych, nawiewnych oraz ukiady wentylator6w wywiewnych wentylacji mechanicznej : - Nl/Wl- Uklad nawiewno-wywiewny: Wentylacja biur na parterze, I,II,III,IV piqtrze str:6 - N2/W2- Uklad nawiewno-wywiewny: Wentylacja sal konferencyjnych na parterze, I,II,III,IV piptrze str: 10 - N3/W3- Uklad nawiewno-wywiewny: Wentylacja biur na parterze, I,II,III,IV piqtrze str: 15 - N4/W4- Uklad nawiewno-wywiewny: Wentylacja biur oraz sal konferencyjnych na parterze, I,II,III,IV piqtrze str: 19 - N5/W5- Uklad nawiewno-wywiewny: Wentylacja biur oraz sal konferencyjnych na parterze, I,II,III,N piqtrze str:24 - NS/W8- Uldad nawiewno-wywiewny: Wentylacja pomieszczen ushgowych na parterze str:28 - N9N9- Uklad nawiewno-wywiewny: Wentylacja pomieszczeh ushgowych na parterze str:29 - NlOiWl0- Uklad nawiewno-wywiewny: Wentylacja pomieszczen palami na parterze, 11, IV piqtrze str:29 - NlliW11- Uklad nawiewno-wywiewny: Wentylacja pomieszczen restauracji na parterze str:30 - N12iW12- Uklad nawiewno-wywiewny: Wentylacja pomieszczen banku na parterze str:3 1 - W15- Uklad wywiewny: Wentylacja pomieszczeli restauracji naparterze str:32 - W16- Uklad wywiewny: Wentylacja napoziomie gar& w czqsci,,a" str:32 - W17- Uklad wywiewny: Wentylacja na poziomie gar& w czqsci,,a" str:33

5 - W18- Uklad wywiewny: Wentylacja na poziomie garazu w czqsci,,cn str:34 - W19- Uklad wywiewny: Wentylacja na poziomie garaiu w czqici,,c" str:35 - W20- Uklad wywiewny: Wentylacja na poziomie garaiu w czqsci,a" str:36 - W21- Uklad wywiewny: Wentylacja na poziomie garaiu w czqici,,by' str:37 - W22- Uklad wywiewny: Wentylacja na poziomie garah w czqsci,,dm str:38 - W23- Uklad wywiewny: Wentylacja na poziomie garazu w czqici,,d" str:39 - W25- Uklad wywiewny: Wentylacja pomieszczenia wqzla cieplnego str:40 - W27- Uklad wywiewny: Wentylacja pomieszczenia centrali telefonicmej w piwnicy str:40 - W28- Uklad wywiewny: Wentylacja pomieszczenia rozdzielni centralnego ogrzewania w piwnicy str:40 - W29- Ukiad wywiewny: Wentylacja pomieszczenia technicznego w piwnicy str:4 1 - W30- Ukiad wywiewny: Wentylacja pornieszczenia technicmego w piwnicy str:41,- \.., - W32- Uklad wywiewny: Wentylacja pomieszczenia technicmego w piwnicy str:41 - W33- Uklad wywiewny: Wentylacja pomieszczenia technicmego w piwnicy str:42 - W34- Uklad wywiewny: Wentylacja pomieszczenia elektrycznego w piwnicy str:42 - W35- Uklad wywiewny: Wentylacja pomieszczenia elektrycznego w piwnicy str:42 - W36- W ad wywiewny: Wentylacja windy ewakuacyjnej bud.,,b" str:43 - W37- Ukiad wywiewny: Wentylacja windy ewakuacyjnej bud.,,a" str:43 - W38- Uklad wywiewny: Wentylacja windy ewakuacyjnej bud.,,a" str:43 - W39- Uklad wywiewny: Wentylacja windy ewakuacyjnej bud.,,b" str:44 - W40- Uklad wywiewny: Wentylacja oddymiajga szybu windowegoewakuacyjnego bud.,,b" ' str:44 ~ ~ - W41- Ukiad wywiewny: Wentylacja oddymiajqca szybu ewakuacyjnego bud.,,a7' windowegostr:44 - W42- Uklad wywiewny: Wentylacja oddymiajqca szybu windowegoewakuacyjnego bud.,,a" str:45 - W43- Uklad wywiewny: Wentylacja oddymiajqca szybu windowegoewakuacyjnego bud.,,b" str:45 - W44- Uklad wywiewny: Wentylacja z pomieszczeii WC na parterze oraz I, 11, 111, IV piqtrze str:46 - W45- Uklad wywiewny: Wentylacja z pomieszczeii WC na parterze oraz I, 11, 111, IV piqtrze str:47 - W46- Uklad wywiewny: Wentylacja z pomieszczen WC na parterze oraz I, 11,111, IV piqtrze str:49 - W47- Uklad wywiewny: Wentylacja z pomieszczeii WC na parterze oraz I, 11,111, IV piqtrze zz Q6,5fio&& str:50 2 oy.~['~s~sm

6 - W48- Uklad wywiewny: Wentylacja na poziomie garaiu w czqici,,a" str:52 - W49- Uklad wywiewny: Wentylacja na poziomie garaiu w czqici,,b" str:52

7 2. ZESTAWlENlE WYNIKOW POMIAROW UKLADOW NAWIEWNO-WYWIEWNYCH, NAWIEWNYCH ORAZ WYWIEWNYCH WENTYLACJI MECHANICZNEJ Strona 6 ZESTAWlENlE PDMIAR6W

8 117 aluuo 120 POM. TECHNICZNE BIURO 214 aluuo 215 BIURO V Strona 7

9 PP PP I85 2t5 BlURO PP PP I PP KOMUNIKACJA 49" 221 BlURO 222 BlURO PP.l , ,82 PP BlURO PP ,W % Strona 8

10

11 ynku "C" PRLUNACZENIE PWIESZCZENLA 040 SAIA KONFERENCYJNI Slrona 10 ZESTAWIENIE POMIAR~W

12 043 SAlA KONFERENCYJNA 048 SALA KONFERENCYJNA 128 SAlA KONFERENCYJNA 129 SAlA KONFERENCYJNA 4 0 C, SAlA KONFERENCYJNA P, Slrona 11

13

14

15 KONFERENCYJNA 133 SALA KONFERENCYJNA 228 SALA KONFERENCYJNA 229 SALA KONFERENCYJNA 2.30 SALA KONFERENCYJNA Strona 12 ZESTAWlENlE POMIAR~W

16 233 SALA KONFERENCYJNA 328 SALA KONFERENCYJNA 329 SALA KONFERENCYJNA 330 SALA KONFERENCYJNA

17 330 SALA KONFERENCYJNA 332 SALA KONFERENCYJNA 333 SALA KONFERENCYJNA 336 BlURO 428 SALA KONFERENCYJNA 429 SALA KONFERENCYJNA RL < SALA KONFERENCYJNA Strona 14

18 430 SALA KONFERENCYJNA 432 SALA KONFERENCYJNA 436 BlURO "A"

19 Strona 16

20 PP KOMUNIKACJA Ill PICTRO BUDYNEK 'A"

21

22 Slrona 19 "A"

23 Strona 20

24

25 368 SALA KONFERENCYJNA 359 BlURO 360 SALA KONFERENCYJNA

26 454 BlURO 458 SALPI KONFERENCYJNA 459 BlURO 460 SALPI KONFERENCYJNA Strona 23

27 udynltu "D" NR POMlAROWY 005 SALA KONFERENCYJNA 006 SALA KONFERENCYJNA 006 BlURO 007 BlURO 008 UStUGl 015 UStUGl

28 103 BlURO 110 BlURO PP.2 I I 00 I 55 I I PP I 219 I PP I I BlURO I.n na I 224 I -0.44

29 Strona 26

30 Strona 27

31 NOW8 - Uklad nawiewno-wywiewny: Wentylacja przestneni uslugowej na parterze w budynku "A"

32

33 N12W12 - Uklad nawiewno-wywiewny: Wentylacja po~nieszczenia banltu na parterre w budyl~ku "D" NR POMlAROWY PROJEKTOWA O M BANK Strona 31

34 W15 - Uklad wywiewny: Wentylacja restauracji na paltene w budynku "D" W16 - Uklad wywiewny: Wentylacja plzestneni garaiowej budynelc "DM

35 W17 - Uktad wywiewny: Wentylacja przestrzelii garaiowej budynelc "Dm - - Sbona 33

36

37 W19 - Uktad wywiewny: Wentylacja przestrzeni garaiowej budynelc "A"

38 W20 - Uktad wywiewny: Wentylacja przestrzeni garaiowej budynek "C"

39 W2l - Uklacl wywiewny: Wentylacja prrestrzeni garazowe] budynek "C" ZESTAWIENIE POMIAR~W

40

41 W23 - Uktad wywiewny: Wentylacja przestneni garaiowej budynek "B" Strona 39

42 W25 - Ulclad wywiewny: Wentylacja pomieszuenia wgzla cieplnego w garaiu na budynlcu "El" PROJEKTOWA W27 - Uklad wywiewny: WentylacJa pomleszczenia central1 telefonlcznej w garaiu na budynlcu "B" - W28 - Uklad wywiewny: Wentylacja po~nieszczenia rozdzielacza C.O. w garaiu na budynku " D Strona 40

43 ,,a,, nyuhpnq eu n ~e~e6 M 06auz3!uq3a~ e!uaz3zsa!ulod :AuM~!M~ pqyn - ZEM,,a,, nyuhpnq eu nze~e6 M 06auzquq3a~ e!uaz3zsa!mod :hlima!mh pepin - OCM

44 W33 - Uklad wywiewny: Wentylacja pornieszczenia technicznego w garaiu na budynltu " D W34 - Uklad wywiewny: Wentylacja pornieszczen rozdzielni elektrycznych w garaiu na budynlcu "D" NR POMIAROWY PRZWACZENIE POMIESZCZENIA W35 - Uktad wywiewny: Wentylacja pomieszczen rozdzielni elektrycznych w garaiu na budynltu "D" NR POMIAROM PRZEZNACZENIE POMIESZCZENIA

45

46 ..v.. nyuhpnq eu 06au~A~enye~a-o6a~opu!~ nqhzs e3k!e!urhppo epelhua~ :~UMB!M~M petqn - ~ f r ~.,a,, n)luhpnq eu 06a~[h3en)leMa-06aM0p~!M nqhzs e3kfe!urappo ejlelhua~ :~VMB!M~M petyn - OPM

47

48 W44 - Uklad wywiewny: Wentylacja pomieszczefi WC na budynltu "B" PRZEZNACZENIE POMIESZCZENIA 025 WC MESKI 026 WC KOBIET 324 WC KOBIET 224 WC KOBIET

49 324 WC KOBIET 325 WC WSKI 424 WC KOBlET 425 WC MESKI W45 - Uldad wywiewny: We~~tylacja pornieszczefi WC na budynltu "A" NR POMIAROW 044 WC MFSIU 045 WC KOBIET Strona 47

50

51 W46 - Uklad wywiewny: Wentylacja pomieszczeri WC na budynku "D"

52 W47 - Ukfad wywiewny: Wentylacja pomieszczed WC na budynltu "B" Strona 50

53 106 WC KOBIET 206 WC KOBIET 207 WC MESKI 306WC KOBIET 406 WC KOBIET 407 WC MqSKl Sbona 51

54 W48 - Uklad wywiewny: Wentylacja przestfzeni garaiowej budynek "A" W49 - Uklad wywiewny: Wentylacja prrestrzeni garatowel budynek "B" Strona 52

55 N14 - Uklad nawiewny: Wentylacja przestrzenl garaiowej budynek "C" N15 - Uktad nawiewny: Wentylacja prrestrzeni garaiowej budynek "C" N16 - Uktad nawiewny: Wentylacja plzestrzeni garaiowej budynek "D".I Strona 53

56 Procedury badaii i metody pomiarowe dotyczqce odbioru istniejqcej instalacji wentylacji sq wykonane na podstawie PN-EN z grudnia 2002 roku. I - Procedura badaii i kontroli: 1. Sprawdzenie kompletnoici wykonanych instalacji Sprawdzilem kompletnoid wykonanych prac i wykazuje, te w p hi wykonano wszystkie prace z montaiem instalacji, oraz stwierdzam zgodnoid ich wykonania z obowivjqcymi przepisami i normami. 2. Kontrola dzialania urqdzeh Pned rozpoczgciem kontroli dzialania sprawdzilem czy sq zakonczone prace montaiowe i regulacyjne. Podczas kontroli dziaiania instalacji wentylacyjnej stwierdzilem motliwoid jej dzialania zgodnie z wymogami projektowymi. Kontrola wykazala ie poszczegblne elementy instalacji, to jest: filtry, wentylatory, wymienniki zostaty prawidlowo zainstalowane i dzialajq wlaiciwie. 3. Pomiary kontrolne Celem pomiar6w kontrolnych bylo uzyskanie pewnobi, te instalacja osiea parameby pmjektowe i wielkoici zgodne z wymaganymi. Zakres pomiarow kontrolnych: Miejsce pomiaru Instalacjal Urza-dzenie Pomieszczenie Legenda: 0- pomiar nie jest koniecmy 1- wykonac w ka2dym pnypadku 2- wykonac tylko w przypadku wymagan w projekcie (F)- filtracja jeili wystqpuje H- bez tadnego procesu termodynamicmego M- nawilianie D- osuszanie 4. Procedura Przed rozpoczgciem pomiarow kontrolnych olueslilem polotenie punkt6w pomiarowych, wybralem metodq pomiardw i rodzaj przyqdd6w pomiarowych. Podczas doboru przyqdow pomiarowych uwzglqdni4em niepewnoit pomiaru oraz czynniki wpbvajqce na jakoid powietrza tj. stumien powietrza, charakterystyki cieplne oraz wilgotnoiciowe. Dopuszczalna niepewnoid mierzonych parametrdw:

57 I Stmmieri powieeza w pojedynczym pomieszczeniu I * 20%... b&dy wynikajqce z metody pomiarowej Pomiar przeplywu powietna by1 wykonywany nasttpujgcymi metodami: na elementach koricowych (nawiewnikach, wywiewnikach) Rozklad prpdkosci powietrza w elementach kolicowych jest bardzo nier6wnomiemy i nie jest moiliwe okreilenie przeplywu powietrza za pomocqpodziah przekroju poprzecznego metodq siatki pomiarowej. W tym prq$adku do pomiar6w przepiyvu powietrza wybralem sondp stoiltowq djawiqcqmajqccq za zadanie spipezyb powietrze. Nastepnie pnyloiylem sondp sbzydelkowq 0 IOOmm do sondy dlawiqcej dokonujqc pomiaru z ukednianiem wyniku. pnekroju popnecznym kanaldw Spoqdzilem podzid na pola w przelaoju popmmym przewodu wentylacyjnego, twoqc siatkp pomiarowq Umoiliwiio to okreslenie Sredniei -. predkobi - powietna na podstawie vomiam predkoici w poszczegdhych polach. Podczas pomiar6w zwraca1em s&eg6lrquw&$ na utrzymanie ~ ~ p ' ~ Y c h punkt6w pomiarowych oraz zawirowania. pne-.- powiefna. w kanale. Podczas pomiaru uuzdednilem hastqpujice parametry: 1- Wspdh-qdue punktu pomiarowego 2- SzerokoSE pnewodu 3- WysokoSC pnewodu 4- Numer po&owy punktu pomiarowego 5- Liczba punktdw pomiarowych

58 przeluoju poprzecmym nu " Spiro" Okreilitem profil prgdlcofci wzdhi dwoch prostopadiych do siebie irednic. Ustalilem rozklad prpdkofci powietna wbrzewodzie wentylacyjnym. - Uwzglqdnilem parameby: 1- krednicp zewngtrmego ohpgu 2- Numer porz&owy piericienia, liczqc od zewnptrz 3- Liczbp piericieni Pomiary wykonywalem nastppujqcym urzqdzeniem: 1. Miernik wielofunkcyjny KIM0 AM1 301 PRO wraz z sqdami do pomiaro parametr6w powietm. AM1 301 jest wielofunkcyjnym miemikiem kompatybhym z sdami systemu Smart Pro wszystkich typ6w. Spdy te qdostarczane wraz ze Swiadectwem kalibracji lub iwiadectwem dostosowania i spzgodne z norm* AFNOR FDX E Ciinienie Pi-&oSC mierrona rurkq Pilota Jednostka MmH,O,Pa,Wg ds, fpm Zakres pomiarowy 0 do * 1000 Ps zd040mis Maksymalny biqd pomiaru *0,5% odcm i nie wipcej nu *1 Pa * 3% odczyiu i nie wipcej n u *0,1 d s DokIadnoif 1Pa 0,l d s rurkq Pitota m3h,cfm,~s,m'/s 0 do65000m1h i 3% odczytu i nie wi(cej nir? * 10 m'm I m'h

59 Lg 3.-, d $ 3, Temperaura b 8 :g 5 u o =a K 2 1 rn ' ~~ rn m/s, tpm 3,l do 35 mls f 2% odczytu i nie utiecej nii * 0,2 d s PrpdkoSC- sonda f 2% odczytu i nie ufipcej nit slmydelltowa ds, fpm 0,6 do 40 mls f 0,l D/S 016 mm otoczenia + 2% odczytu i nie wiecej nit (z wyj~tkiem sondy do + 80 C., I OC,'F,K f O,l C ""Y, Pnepfyw m'/h,cfm,l/s,m3/s 0 do m3h f 3% odcw i nie wipcej nu f 1Om3/h f 3% odczytu i nie wipcej nu PredkolC- sonda f 0,03 mls Odo3ds cieplno-oporowa ds, f~m f3% odczp i nie wiecej nu 3,l do 30 d s teleskopowa * 0,l mis &",. f 2% odczytu i nie wipcej ni2 OC,'F,K -20 do + 80 C + n l o ~. O,l0C Przephw m'b,cfrsus,ml/s 0 do m3h f 3% odczyhl i nie nlccej ni2 f 10m3h lm3h WilgomoSt 2 2, % RH, gkg 3 do 98 %RH f 1% odczytu i nie wiecej nu f1,5%rh O,I%RH 2 Temperabra punktu f 2% odczytu i nie wipcej nu OC,'F,K -20 do + 80 C 0,l0C & 9" rosy i 0,l0C 8 - f 2% odczytu i nie wiecej nit O,l0C f 0,I0C \ j I I I I I Temperam PTlOO 1 f 2% odczytu i nie wipcej nit OC,OF,K -100 do C O,l0C * O,l C 1, 1 Temperalura otoczenia I 'C,OF,K -20 do + 80 C I 1 I Wyniki przedstawione w tabelach sq wartosciami uzyskanymi w warunkach laboratoryjnych Korzystalem z nast~pujqcych sond: sonda slazvdeakawa mloo mm sonda cieplno-oporowa 0 10 mm * sonda stoikowa K-25 sonda stoikowa K-120 IvIiernikwielofunkcyjny IUMO AMI 301 PRO o numene seryjnym wraz z sondami posiada certyr~kat kalibracji z roku ,l d s O,lDC - ~ - - 1m3/h. 0,01 m/s 0,l m/s

60 Na podstawie wynik6w pomiar6w mozna stwierdzik ze: powietrza aaawiewanego i wywiewanego jest zgodnia z projektem wykonawczym. 2. Odchylenia od wartoici projektowych mieszczp sig w granicy dopuszczalnego bigdu zgodnie z norm4 PN-EN dla punkt6w pomiarowych. 3. Instalacje nawiewne i wywiewne zostaly zaprojektowane, wykonane, wyregulowane poprawnie. I, Dopuszczalna niepewno.46 mierzonych parametrbw: strumieli powietrza w pojedynczym punkcje +I- 20% stmmieli powietrza w calej instalacji +I-15% Pomiary wykonal: Mariusz Zieliliski

61

62 - Wydano dla: AERECO WENTYLACJA Sp. z o. o Wmzewa - POESKA I = Wzorcowany prqma& \ - s Oznaczenie: - b 5 s 13 Wielofunkcyjny zestaw pomiarowy AMI 301 PRO = Producent: - KIM MONTPON (FRANCJA) Ss - G Typ: AM1 301 PRO Nr seryjny: z s r Data wystawienia: 06/08/2007 Kierownik laboratorium: M. COUPEAU Sebastien CertyNtat ten nie moze by6 uiywany i poaielany inaczej nii w cdoici. -2,. "" PQel~~g~ * - Niepe\mosc ta odponiada dw6m odcbyleniom standurdo\rym \r,yliczonm biorqc pod uwage iotne bodla niepewnoici, wzonec odniesienia, Srednie kalibracyjne, warunlii otoczenia, powmalnosc. n 1

63 1. Dane przyrzqdu wzorcowanego: Omaczenie: Wielofunkeyjny zestaw pomiarowy AlVH 301 PRO z mjnikiem piezorezystywnym Punkty kalibraqi realizowana st\paez pomwnanie wg standard6w kontroli z: - manomctr MKS, SN , rozdzielczodd 0,1 Pa. Potwiefdzono Swiadectwem: BNM-COFRAC nr PO manome* MKS, SN , rozddelczoi6 0,I Pa. Potwierdzono Swiadectwem: BNM- COFRAC nr P A Urzidzenia pomiarow zostaly skalibrowdne zgodnie z charaktaystyka. napieciowq wykonanq za pomoccj kali'bratora AOIF' CALYS 10, SNR , konbo1owanego za pomoq wielofunkcyjnego generaton KEITHLN typ nr potwierdzonego pnez COFRACNR Wamnki otoczenia: wzercowania: Tahela wmik6w Wykond(a): M. Dholandre Didier ha: 03/08/2007 * - Niepewnoid ta odpowiada dwbm odcbyleniom smdardowp!ryliczonym bior&c pod uwagq the trodla niepenmosci, wzorzec odniesienia, irednie kalibracyjne, warunki otoczenia, powtarzalno6f.,-,

64 1. Dane pnynqdu wzorcowanego: Omaczenie: Wielofunkcyjny zestaw porniarowy M 301 PRO Termopara typ K DoktadnoSc M,5% mierzonej wartosci.t O,S0C 2. Zasada wzorcowania Punkty kalibracji realizowana sq popaez symulacje sondy, za pomocq kalibrarora AOIP, model CALYS 10, SNR , kontrolowanego za pomocq wielohnkcyjnego generarora KEWEY typ 2010, nr , potwierdzonego pnez COFRAC nr Unqlzenia pomiarowe wstaly skalibrowane zgodnie z charakterystykq napieciowq~ykonan~za pomoqkalibratora AOIP CALYS 10, SNR , kontrolowanego za pomoq wielofunkcyine~o.- - ~enaat&akelthie~ typ 2010, nr , potwierdzonego przez COF~C nr f! Warnnki otoczenia: I ["C] ["Cl 1,200 0,17 0,16,000 0,16 1 0,18 2-0,34 " ZgQlQ;> Wykonat(a): M. Coupeau Sebastien dnia: 03/08/2007 * - NiepewnoSC ta odpowiada dwh odchylenim standardowym wyliczonym biqc pod uwagq r6tne bodla nicpewnosci, worzee odniesienia, Srednic kalibraeyjne, warunki otoczcnia, powtk-ralnosc. * - NiepemoSC ta odponiada dwom odchylcniom siandardowym wyliczonym biorxc pod uwvage rdtne ir6dla NepewnoSci, wzorzec odniesie~a, srednie kalibracyjne, warunki otoczenia, powtarzalno8.

65 1. Dane pq~zqdu wzorcowanego: Omczenie: Wielofnnkcyjny zestaw pomiarowy M PRO Termopara typ K Dokladno86: *0,5% miermnej wartosci a 0,8'C 2. Zasada wzorcowania F'unkq Mibracji realizowana qpaprzez symulacjq sondy, za pomocqkalibratora AOIP, model CALYS10, SNR , kontrolowanego za pomocpwielofunkcyjnego generatora KElTHLEY typ 2010, LU , potwierdzonegoprzez COFRAC nr 39185t2007 Urqdznia pomiarowe zostaly skalibrowane zgodnie z charakterystykqnapipciowq wykonanq za pomocpkalibratora AOIP CALYS 10, SNROOZ , kontrolowanego za pomocqwielofunkcyjnego generatora KEITHLEY typ 2010, nr , potwierdzonego przez COFRAC nr Warunki otoczenia: 4. Wyaild wmrcowania: Lp Vref ["C? -150,O 0,o Tennopara typ K Vi Vref-Vi I"C1-150,l T"C1-0,100 0,o 0, Inc* I Cl 0.17 I 0, NiepeunoSC ta odpohlada dwom odchyleniom standardowym uyliczonym biorqc pod uwagq rotne ir6dla niepewnolci, wzorzec odniesienia, irednie kalibracnne, warunld otoczenia, powtarralnosc. P,

66 1. Dane pnyrzqdu wzorcowanego: Omczenie: Zakres: RozdzielczoSC: DokiadnoSt: Wielofnnkcyjny zestaw pomiamwy M 301 PRO z zintegrowanq teleskopowa sondq eiplno-oporowq o nr , ,Omls oraz S0 C O,Olm/s &a 0,00...3,00m/s, 0,lmls dla 3,l... 30,Om/s, oraz 0,l0C 13% mienonej wartosci * 0,03mls dla 0, ,00m/s, ~3% mienonej wartosd + 0,lmls da pozostdych wartosci oraz%l% mierzonej wartoici* 0 f "C PrqdkoS6 przeptywu: Punkty kalibracji realizowans q na stanowiku pomiiuowym: tunel aerodynamicmy sterowanym komputerowo. Porbwnano z EVK nr mimqcym sondq cieplnodporowqi czujnikiem rbtnicy cisnie4 zaleznie od zalnesu, rozdzielczoi6 0,00lm/s. Pracujqcy instrument jest kontcolowany pnez referencyjny instrument EVK nr i EPK nr Potwierdzono Swiadectwem: BNM-COFRAC A A dla sondy cieplnodporowej i A061318lA dla cihienia. Temperam: por6wna~ z tempera- uzyskanq prrez pomiar sondq uq-dzenia pdmiarom zostaly skalibro-e zgodnie z charakterysvka, napiqciowq wykonanq za pomoca, kalibratora AOLP CfUYS 10. SNR konuolowaneno za Domoca wielofunkcvineeo.- - penaatora - KEITHLEY typ 2010, nr , potwi&onego prrez c~ff& nr 3' Warunki otoczenia: 4. Wyniki wmrcowania: Tabela wynikow * - Niepe\wosC ta odpouiada dwom adcbyleniom standardowym wyliczonym biorqc pod u\rragq rotne trodla niepeunolci, wzorzec odniesicnia, srednie kalibracyjne, wiuunki otoczenia, poutarzalnosc.

67 1. Dane pnyn;lduvzorcowanego: ~wiadectwo ar EMA076) WZORCOWANE P~DKOSCI PRZEPLYWU Omaczenie: Wielofunkcyjny zestaw pomiarowy M 301 PRO z sonda sknydelkowq 0100mm zzhtegrowanym ezujuikiern temperahuy. Zakres: RozdzielczoSC: DokladnoS6: 0 f ,0m/s oraz SO0C 0,Olds dla 0, ,00m/s, 0,lds dla 3,l... 35,Om/s, oraz D,l0C i2% mienonej wartosci + 0,06m/s dla ,00m/s, +2% mienonej wartosci * Ofds dla pozostalych wart. oraz *2Oh mienonej wartokci 0,l0C 2. Zasada wzorcowania PqdkoSb pneplyau: Punkty ltalibmji realiznwana sqna stanowisku pomiarowym: tunel aerodynamicmy sterowany komputaowo. Por6wnano z EVK nr mierzqcyn cieplnooporowqi czujnikiem r6inicy ciskid, zaleiuie od zdaesu, rozdzielczosc 0,00lm/s. Pmcujqcy instrument jest kontrolowany przez referencyjny instrument EVK nr i EPK nr Potwierdzono bwiadectwem: BNM-COFRAC A A dla sondy cieplno-oporowej, A A dla cihienia ~ Urzqdzcnia pomiarowe zostdy shhbrowane qodnie z charakrerystykqnapieciowq wykonana.za pomocq kalibratora AOP CALYS 10, SNR , bnrrolowanego za pomoqwielocunkcyjnego 3. Warunki otoczenia: 4. Wyniki wzorcowania: Wykond(a): M. Lacrouts Nicolas dnia: 06/08/2007 * - Niepeunosc ta odpou<ada dwom odchyieniom stilndzrdowym wyliczonym biorqc pod uuwsge rotne Wdia niepeu.no$ci, wzorzec odniesienia, irednie kalibracyjne, warunlg otoczenia, pouwzalnosc. A

68 1. Dane pnyrqdu wzorcowanego: Omaczenie: Zakres: Rozdzielczoit: DoktadnoSc Wielofunkcyjny zestaw porniarowy AM I301 PRO z sondq z pojemnosciowym mjnikiem vrilgotnosci Numer seryjny sondy %RH oraz O0C 0,1%RB oraz 0,loC il% rniemnej wartoici 1,5%RB oraz *2% mierzonej wartoscii 0,l"C 2. Zasada mrcowania W~lgotnoSc P~mkty kalibracji realiowana s& w roztworach solnych zgodne z zal eceniami kancuskiej nmy Afnor NF X15-014, sprawhych za pomocq standadowego termohigomefm, om miernika punktu rosy chtodzonego lustra typu TDH SN110026, potwierdzonego BNM-COFRAC nr H A Temperatura: por6wnana ze standardowym termohigrometrem Uqdze-nia pomiarowe zostat). skalibrowane zgodnie z charakterysvh napieciowq wykonaw za pomocqkalibratora AOIP CALYS 10, SNR , kontrolowanego za pomocq wielofmkcyjnego generatora KElTHLNtyp 2010, nr , potnierdzonego przez COFRAC nr 39185/ Wa~nki otoczenia: 4. Wyniki wzorcowania: Tabela wynik6w Sprawdzenie ternperatuly Wykonal(a): M. Coupeau Sebastien dnia: 03/06/2007 * - Niepemosc ta odpowiada dwom odchyleniom standardowym wyliczonym biorqc pod uuwoge ro~ne trodla niepewnolci, wzolzec odniesienia, Srednie l;alibrac)jne, warunki otoczenia, pohwzainolc.

69 WZORCOWANIE PE~DKOSCP PRZEPLYWU 1. Dane pnyrz~du wzorcowanego: Oznaczenie: Wielofuokcyjny zestaw pomiamwy AMI 301 PRO z sondq skrqddkowq (316mm nr DoMadnoSC: *2% miemnej wartoici a 0,lds 2. Zasada wzorcowania PrqdkoSi: pmplywu: Punkty kalibracji realizowana sqna stanowisku pomiarowym: tunel aerodynamiczny sterowany komputemwo. Pomwnano z EVK nr mierz4cym sondq cieplnooporowq i czujnikiem r6inicy cir;ni&, zale?nie od zalcresu, rozdzielczosc 0,001ds. Pracujqcy instrument jest kontrolowany przez referencyjny instrument EVK nr i EPKnr Potwierdzono Swiadectwem: BNM-COFRAC A A dla sondy cieplno-oporowej, A A dla cihienia. Ulzapzenia pomiarowe zostaty skalibrowane zgodnie zcharalderystykqmpi~iowqwykmnqza pomocq kaliatora AOIP CALYS 10, SN R , kontrolowanego za pomocq wielofunkcyjnego generators KElTHLEY typ 2010, nr , potwierdzonego prrez COFRAC nr 3918SR Warunki otoczenia: 4. Wyniki wmrcowania: Tabela wp&w Wykond(a): M. Lacroub Nieolas dnia: 06/08/2007 " bid- * - NiepewnoSC ta odpouiada dwom odchyleniom standardo\vw wyliczonym bioqc pod uwagq r6tne ir6dla niepeunosci, wzorzec odniesienia, srednie kalibracyjne, warunld otoczenia, powtarzalno?d. n. >

70 W dniu przeprowadzono na budowie obiektu Radwar przy ulicy Poligonowej 30 w W-wie, pomiar szczelnoici kanaiow wentylacyjnych instalacji wentylacji mechanicznej. Pomiarem objeto piony kanalow wentylacyjnych, znajdujqce sig w budynku, opisanych jako W 3, N 3, W 19 i W 20. I Badane odcinki zaznaczono na ddqczonych do protokh rzutach poszczegolnych kondygnacji. Powierzchnie badanych kanaiow, dopuszczalne wypw oraz uzyskane wyniki umieszczono w tabeli bgdqcej czeiciq protokoh. Dla przyjetej klasy szczelnoici A nadciinienie probne wynosi 400 Pa. Dopuszczalny wyplyw powietrza przy tym nadciinieniu, zgodnie z Polskq Normq PN-EN 1507,,Wentylacja budynkow. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokqtnym. Wymagania dotyczqce wytrzymaloici i szczelnosci", wynosi 4,78 m3/hlm2 badanej instalacji. Badanie szczelnosci przeprowadzono za pomocq wentylatora typ MPB 130T ( o statym wydatku z przepustnic~upustow~ z zastosowaniem wymiennych kryz pomiarowych, montowanych w przewodzie kdowym Dn. 200 mm, zgodnie z metodykqpodanqw normie: PN-B-76001,,Przewody wentylacyjne. SzczelnoiC. Wymagania i badania.". Do porniaru ciinienia probnego (w badanych kanalach) i roinicowego (na kryzie pomiarowej) zastosowano manometr elektroniczny Testo 560.

71 Wnioski Analizujqc uzyskane wyniki mozna stwierdzic, ze we wszystkich przypadkach strumien powietrza zasysajqcego przez nieszczelnosci jest mniejszy od wartosci dopuszczalnej dla tej klasy instalacji. Badane kanaly spehiajq wymagania szczelnosci zgodnie z PolskqNormqPN- EN 1507,,Wentylacja budynkow. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokqtnynl. Wymagania dotyczqce wytrzymaiobci i szczelnobci" Pomiary przeprowadzil:... Obecni przy porniarach:....

72 - NAZWA INSTALACJI ild6 kenal6w lnstelacfl warto96 wspflcwnnlka dopuszczelne cldnlenle prdbne Wpm dopuszczelny uiyta kryla pomlemwa ci4nlenle mbocze wypfyw pomlerzony warto$d wspflczynnika obliczona rn2 rn31hlrn2 Pa rn31h rnrn Pa rn31hlrn2 rn31hlrn2 Strona 1

73

74

75

76

77 PROTOKOL Z WZORCOWANIA MlERNiKA CISN~ENIA Nr Politechnika Poznariska - Katedra Techniki Cieplnej Poznan, ul Piotrowo 3, FAX (061) Typ przyrzqdu: Testo Typ miernika: Miernik cisnienia Producent: Testo Nr fabryczny: Zakres pomiarony: hpa DoktadnosC katalogowa: % peinego zakresu skali wartoscil+ 1 cyfra wartosci (powytej 20 hpa) Plyn: powietrze: psv = kg/m3. 4,. = 26.1 OC Uklad pomiarowy: Mikromanometr wzorcowy Askania, pomiarowy FCO 14 Wzorcowanie wykonano na zlecenie: ecoair - Michal Gniadek Legionowo. ul. Henryka Siemieradzkiego 7 A Po = P R ~ = I ṁ n 5100 o 50 // ? P [ hpa ] P - wskazania przyrzadu jhpa] Po - wskazania wzorcowe [hpa] F;iepewnoSt wskazari vrzorco\vych U Zale~~ny okres Donownego v~zorcowania pdsn rok prry eksploaracji rgodnij z ins:/ikga oosluoi vt odnieslenlu do rodza~u plynu I zakresg mifrzonych wzfiosc~. Porntary sykooal mz U Javosiek Poznzii

78 Kielce. ul. Okrzei 35; lel./fax (041) : Warszawa r.., Pomiardw poziomu halasu,,a" umad6w nawiewnowywiewnych, wywiewnych: pomiar wewnqtrz budynku podczas dnia i nocy Nama Inwestycji: BUDYNEK BIUROWO Radwar Warszawa rrl. Pokigono~va 3 Adres Inwestycji: Warszawa, ul. Poligonowa 3 Podstawa Pomiar6w: Projekt uykonawczy wentylacji mechanicznej dla budynku biurowego Radwar w Warszawie przy ul. Poligonowej 3 Porniary wykonat: Hubert Cedro (3, i,. 7 j?jl,,l;.& i (Jzyi3 J,,. /"

79 ZESTAh'IENIE WYNIKOLV POMEARO\'V POZIOkrEU HALASU 99.4" budynek Radwar

80

81

82

83 1. POMIARY WYKONANO W DNIU OS NIEPRZERWANIE PRZEZ 8 NAJNIEMQRZYSTNIESSZ17CH GODZIN W CIqGU DNIA POCZqWSZY OD GODZINY 6'' DO GODZINY 14" I NIEPRZERWANIE 1 GODZINE W CIqGU NOCS' TO JEST OD GODZINY 22'' DO GBDZINY 23'' 2. POMIARY ODBYLY SIQ PODCZAS PELNEJ?RACY WENTYLACJI MECHANICZNEJ TS. WENTYLATOROW WYWIEWNYCH CENTRAL WENTYLACYJNYCH, KEHMATYZATBROW 3. POMIARY TEA DOKONANO BRZY WSZYSTKICH WYLqCZONYCM URZqDZENIACH 4. POMIARY WYKONANO W OPARCIU 0 POLSKq NOMI$- NR: PN-87W KTOM DBTYCZY: AKUSTYW BUDOWLANEJ-OCHRONY PWZED HALASEM POMIESZCZEN w BUDYWKACEH-DQPBTSZCZALNE WARTOSCH POZIQMBT &I POMXESZCZENBACH 5. POMHARY WYKONANO WEDEUG WYTYCZNYCH PA~~STWOWEGO ZAKLADU BIGEENY Z ZNAK MK WAWTBSCI UZYSKANE PODCZAS PBMHAR~W R%h;ESZCZq SIQ W DOPUSZCZALNEJ GRANICY ZAWAREJ W/W NOhiRaIE 7. NA PODSTAWIE PRZEPWOWADZONYCH BADA~~ STWIERDZAM ZE POZIOM DZWIQKU,,A" W PQMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH DO PRZEBYWANIA LUDZI JEST DOBUSZCZALNY A ZATEM MOGq ONE BYC UZYTKOWANE ZGODNIE Z SWOIM PRZEZNACZENTEA4 8. DO PORIIEAR~IV WYKORZYSTANO CALKUJqCY MIERNEK POZIOMU D~WEQKU SONOPAN,,SON-50" O RTR WYKCLNANE' \&I I PIERWSZEJ KLASIE DOKEADNOSCH 9. RtIERNIK SPELNIA WYII4AGANPA NORM Kdi: - - r &LC.

84 PN-EN :2005 EQEKTROAKUSTYKA. MEERNIa ~ozlron~u DZWIQKU. czgsc I:WYMAGANIA PN-EN :2005 EEEKTROAKUSTYMB. MIERNhKP POZIOM DZWJQKU. CZ&& 2: BADANIA DOTYCZACE OCENY R4ODELU 7. ZGODNIE Z ROZP. MEN. CBSP. Z DN. 27 GRUDNIA 2007 JEST ZAPPS M ~WI~CY 0 ZNIESIENPU OBBWIAZKU LEGALPZACJI MIEWIK~W POZIOMU DZWIQKU

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe Zbiorcza,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne ST 02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRACOWNIE DYDAKTYCZNE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2. Adres: ul. Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański Inwestor: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20]

Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20] Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20] Warszawa 2006 Autorzy: rngr ini. Bogdan Chmieliriski rngr inz. Zdzistaw Sawaniewicz rngr inz. Andrzej Zych Recenzenci: rngr inz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 sierpnia 203 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ ) z dnia 5 lipca 203 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 34 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH Niniejsza publikacja zawiera omówienie problematyki pomiarów masy w nawiązaniu do warunków otoczenia. Składa się z trzech części. Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów.

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

CA 430 - CA 530 STOJĄCE STALOWE KOTŁY OLEJOWE/GAZOWE

CA 430 - CA 530 STOJĄCE STALOWE KOTŁY OLEJOWE/GAZOWE CA 430 - CA 530 STOJĄCE STALOWE KOTŁY OLEJOWE/GAZOWE CA 430 : kotły o mocy od 190 do 698 kw CA 530 : kotły o mocy od 700 do 2600 kw CA 430 CA 530 Tylko ogrzewanie (wytwarzanie c.w.u. w niezależnym podgrzewaczu)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja zależna od potrzeb

Klimatyzacja zależna od potrzeb Klimatyzacja zależna od potrzeb WISETM Powietrzny system klimatyzacyjny GOLDTM Centrala wentylacyjna - rozwiązanie systemowe CONDUCTORTM Wodny system klimatyzacyjny www.swegon.pl Demand-controlled ventilation

Bardziej szczegółowo