Pomiar6w wydajnoici central nawiewno-wywiewnych oraz nklad6w wentylator6w wywiewnych wentylacji mechanicznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomiar6w wydajnoici central nawiewno-wywiewnych oraz nklad6w wentylator6w wywiewnych wentylacji mechanicznej"

Transkrypt

1 .-,- Przedsi~bioretwo lnstalacji Budowianych 99 UMIMAX" S.A Kielce. ul. Okrrei 35; tel./fax (041) , : Warszawa r. Pomiar6w wydajnoici central nawiewno-wywiewnych oraz nklad6w wentylator6w wywiewnych wentylacji mechanicznej Nazwa Inwestycji: RQZBUDOWA ZESPOLU BUDYNKQW BIURQWYCH FIRMY,,RADWARn S.A Warszawa ul. Poligonowa 30 Adres Inwestycji: Warszawa ul. Poligonowa 30 Podstawa Pomiar6w: Projekt wgkonawczy wentylacji mechanicznej dla Zespolu Budynk6w Biurowgch Firmy,,RADWAR S.A. w Warszawie ul. Pohgonowa 30 Inwestor: a zgednob~ Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej,,RADWARM S.A Warszawa ul. Poligonowa 30

2 I-. : :,,,, ;\:I[~riii.$-: Zic<Jir;.vfii :,~,v!:,p~i. 1,,t;:(:, 2 I :!'JXIII', ir I;ICIL;!C:I

3 1. WST&P 2. ZESTAWIENIE POMLAR~W 3. METODYKA POMIAROW 4. WNIOSKI 5. CERTYFIKATY U RZ~DZE~~

4 Przedmiotem pomiar6w i regulacji powietrza byiy instalacje wentylacyjne w Zespole Budynkow Biurowych Firmy,,RADWARn S.A. Warszawa ul. Poligonowa 30 Zadaniem kt6rej jest zapewnienie higienicznej wydajnoici powietrza Swieiego na kaidq osobp, oraz zapewnienie prawidlowej wymiany powietrza w poszczeg6lnych pomieszczeniach. Regulacje wykonano w oparciu o Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej dla,,~espoku Budynk6w Biurowych Firmy,,RADWARn S.A. przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie autorstwa; ini. Andrzej Marszatek upr. bud. St -50/75 T \ \ ' Przedmiotem regulacji i pomiar6w byky nastfpujpce uklady central nawiewno-wywiewnych, nawiewnych oraz ukiady wentylator6w wywiewnych wentylacji mechanicznej : - Nl/Wl- Uklad nawiewno-wywiewny: Wentylacja biur na parterze, I,II,III,IV piqtrze str:6 - N2/W2- Uklad nawiewno-wywiewny: Wentylacja sal konferencyjnych na parterze, I,II,III,IV piptrze str: 10 - N3/W3- Uklad nawiewno-wywiewny: Wentylacja biur na parterze, I,II,III,IV piqtrze str: 15 - N4/W4- Uklad nawiewno-wywiewny: Wentylacja biur oraz sal konferencyjnych na parterze, I,II,III,IV piqtrze str: 19 - N5/W5- Uklad nawiewno-wywiewny: Wentylacja biur oraz sal konferencyjnych na parterze, I,II,III,N piqtrze str:24 - NS/W8- Uldad nawiewno-wywiewny: Wentylacja pomieszczen ushgowych na parterze str:28 - N9N9- Uklad nawiewno-wywiewny: Wentylacja pomieszczeh ushgowych na parterze str:29 - NlOiWl0- Uklad nawiewno-wywiewny: Wentylacja pomieszczen palami na parterze, 11, IV piqtrze str:29 - NlliW11- Uklad nawiewno-wywiewny: Wentylacja pomieszczen restauracji na parterze str:30 - N12iW12- Uklad nawiewno-wywiewny: Wentylacja pomieszczen banku na parterze str:3 1 - W15- Uklad wywiewny: Wentylacja pomieszczeli restauracji naparterze str:32 - W16- Uklad wywiewny: Wentylacja napoziomie gar& w czqsci,,a" str:32 - W17- Uklad wywiewny: Wentylacja na poziomie gar& w czqsci,,a" str:33

5 - W18- Uklad wywiewny: Wentylacja na poziomie garazu w czqsci,,cn str:34 - W19- Uklad wywiewny: Wentylacja na poziomie garaiu w czqici,,c" str:35 - W20- Uklad wywiewny: Wentylacja na poziomie garaiu w czqsci,a" str:36 - W21- Uklad wywiewny: Wentylacja na poziomie garaiu w czqici,,by' str:37 - W22- Uklad wywiewny: Wentylacja na poziomie garah w czqsci,,dm str:38 - W23- Uklad wywiewny: Wentylacja na poziomie garazu w czqici,,d" str:39 - W25- Uklad wywiewny: Wentylacja pomieszczenia wqzla cieplnego str:40 - W27- Uklad wywiewny: Wentylacja pomieszczenia centrali telefonicmej w piwnicy str:40 - W28- Uklad wywiewny: Wentylacja pomieszczenia rozdzielni centralnego ogrzewania w piwnicy str:40 - W29- Ukiad wywiewny: Wentylacja pomieszczenia technicznego w piwnicy str:4 1 - W30- Ukiad wywiewny: Wentylacja pornieszczenia technicmego w piwnicy str:41,- \.., - W32- Uklad wywiewny: Wentylacja pomieszczenia technicmego w piwnicy str:41 - W33- Uklad wywiewny: Wentylacja pomieszczenia technicmego w piwnicy str:42 - W34- Uklad wywiewny: Wentylacja pomieszczenia elektrycznego w piwnicy str:42 - W35- Uklad wywiewny: Wentylacja pomieszczenia elektrycznego w piwnicy str:42 - W36- W ad wywiewny: Wentylacja windy ewakuacyjnej bud.,,b" str:43 - W37- Ukiad wywiewny: Wentylacja windy ewakuacyjnej bud.,,a" str:43 - W38- Uklad wywiewny: Wentylacja windy ewakuacyjnej bud.,,a" str:43 - W39- Uklad wywiewny: Wentylacja windy ewakuacyjnej bud.,,b" str:44 - W40- Uklad wywiewny: Wentylacja oddymiajga szybu windowegoewakuacyjnego bud.,,b" ' str:44 ~ ~ - W41- Ukiad wywiewny: Wentylacja oddymiajqca szybu ewakuacyjnego bud.,,a7' windowegostr:44 - W42- Uklad wywiewny: Wentylacja oddymiajqca szybu windowegoewakuacyjnego bud.,,a" str:45 - W43- Uklad wywiewny: Wentylacja oddymiajqca szybu windowegoewakuacyjnego bud.,,b" str:45 - W44- Uklad wywiewny: Wentylacja z pomieszczeii WC na parterze oraz I, 11, 111, IV piqtrze str:46 - W45- Uklad wywiewny: Wentylacja z pomieszczeii WC na parterze oraz I, 11, 111, IV piqtrze str:47 - W46- Uklad wywiewny: Wentylacja z pomieszczen WC na parterze oraz I, 11,111, IV piqtrze str:49 - W47- Uklad wywiewny: Wentylacja z pomieszczeii WC na parterze oraz I, 11,111, IV piqtrze zz Q6,5fio&& str:50 2 oy.~['~s~sm

6 - W48- Uklad wywiewny: Wentylacja na poziomie garaiu w czqici,,a" str:52 - W49- Uklad wywiewny: Wentylacja na poziomie garaiu w czqici,,b" str:52

7 2. ZESTAWlENlE WYNIKOW POMIAROW UKLADOW NAWIEWNO-WYWIEWNYCH, NAWIEWNYCH ORAZ WYWIEWNYCH WENTYLACJI MECHANICZNEJ Strona 6 ZESTAWlENlE PDMIAR6W

8 117 aluuo 120 POM. TECHNICZNE BIURO 214 aluuo 215 BIURO V Strona 7

9 PP PP I85 2t5 BlURO PP PP I PP KOMUNIKACJA 49" 221 BlURO 222 BlURO PP.l , ,82 PP BlURO PP ,W % Strona 8

10

11 ynku "C" PRLUNACZENIE PWIESZCZENLA 040 SAIA KONFERENCYJNI Slrona 10 ZESTAWIENIE POMIAR~W

12 043 SAlA KONFERENCYJNA 048 SALA KONFERENCYJNA 128 SAlA KONFERENCYJNA 129 SAlA KONFERENCYJNA 4 0 C, SAlA KONFERENCYJNA P, Slrona 11

13

14

15 KONFERENCYJNA 133 SALA KONFERENCYJNA 228 SALA KONFERENCYJNA 229 SALA KONFERENCYJNA 2.30 SALA KONFERENCYJNA Strona 12 ZESTAWlENlE POMIAR~W

16 233 SALA KONFERENCYJNA 328 SALA KONFERENCYJNA 329 SALA KONFERENCYJNA 330 SALA KONFERENCYJNA

17 330 SALA KONFERENCYJNA 332 SALA KONFERENCYJNA 333 SALA KONFERENCYJNA 336 BlURO 428 SALA KONFERENCYJNA 429 SALA KONFERENCYJNA RL < SALA KONFERENCYJNA Strona 14

18 430 SALA KONFERENCYJNA 432 SALA KONFERENCYJNA 436 BlURO "A"

19 Strona 16

20 PP KOMUNIKACJA Ill PICTRO BUDYNEK 'A"

21

22 Slrona 19 "A"

23 Strona 20

24

25 368 SALA KONFERENCYJNA 359 BlURO 360 SALA KONFERENCYJNA

26 454 BlURO 458 SALPI KONFERENCYJNA 459 BlURO 460 SALPI KONFERENCYJNA Strona 23

27 udynltu "D" NR POMlAROWY 005 SALA KONFERENCYJNA 006 SALA KONFERENCYJNA 006 BlURO 007 BlURO 008 UStUGl 015 UStUGl

28 103 BlURO 110 BlURO PP.2 I I 00 I 55 I I PP I 219 I PP I I BlURO I.n na I 224 I -0.44

29 Strona 26

30 Strona 27

31 NOW8 - Uklad nawiewno-wywiewny: Wentylacja przestneni uslugowej na parterze w budynku "A"

32

33 N12W12 - Uklad nawiewno-wywiewny: Wentylacja po~nieszczenia banltu na parterre w budyl~ku "D" NR POMlAROWY PROJEKTOWA O M BANK Strona 31

34 W15 - Uklad wywiewny: Wentylacja restauracji na paltene w budynku "D" W16 - Uklad wywiewny: Wentylacja plzestneni garaiowej budynelc "DM

35 W17 - Uktad wywiewny: Wentylacja przestrzelii garaiowej budynelc "Dm - - Sbona 33

36

37 W19 - Uktad wywiewny: Wentylacja przestrzeni garaiowej budynelc "A"

38 W20 - Uktad wywiewny: Wentylacja przestrzeni garaiowej budynek "C"

39 W2l - Uklacl wywiewny: Wentylacja prrestrzeni garazowe] budynek "C" ZESTAWIENIE POMIAR~W

40

41 W23 - Uktad wywiewny: Wentylacja przestneni garaiowej budynek "B" Strona 39

42 W25 - Ulclad wywiewny: Wentylacja pomieszuenia wgzla cieplnego w garaiu na budynlcu "El" PROJEKTOWA W27 - Uklad wywiewny: WentylacJa pomleszczenia central1 telefonlcznej w garaiu na budynlcu "B" - W28 - Uklad wywiewny: Wentylacja po~nieszczenia rozdzielacza C.O. w garaiu na budynku " D Strona 40

43 ,,a,, nyuhpnq eu n ~e~e6 M 06auz3!uq3a~ e!uaz3zsa!ulod :AuM~!M~ pqyn - ZEM,,a,, nyuhpnq eu nze~e6 M 06auzquq3a~ e!uaz3zsa!mod :hlima!mh pepin - OCM

44 W33 - Uklad wywiewny: Wentylacja pornieszczenia technicznego w garaiu na budynltu " D W34 - Uklad wywiewny: Wentylacja pornieszczen rozdzielni elektrycznych w garaiu na budynlcu "D" NR POMIAROWY PRZWACZENIE POMIESZCZENIA W35 - Uktad wywiewny: Wentylacja pomieszczen rozdzielni elektrycznych w garaiu na budynltu "D" NR POMIAROM PRZEZNACZENIE POMIESZCZENIA

45

46 ..v.. nyuhpnq eu 06au~A~enye~a-o6a~opu!~ nqhzs e3k!e!urhppo epelhua~ :~UMB!M~M petqn - ~ f r ~.,a,, n)luhpnq eu 06a~[h3en)leMa-06aM0p~!M nqhzs e3kfe!urappo ejlelhua~ :~VMB!M~M petyn - OPM

47

48 W44 - Uklad wywiewny: Wentylacja pomieszczefi WC na budynltu "B" PRZEZNACZENIE POMIESZCZENIA 025 WC MESKI 026 WC KOBIET 324 WC KOBIET 224 WC KOBIET

49 324 WC KOBIET 325 WC WSKI 424 WC KOBlET 425 WC MESKI W45 - Uldad wywiewny: We~~tylacja pornieszczefi WC na budynltu "A" NR POMIAROW 044 WC MFSIU 045 WC KOBIET Strona 47

50

51 W46 - Uklad wywiewny: Wentylacja pomieszczeri WC na budynku "D"

52 W47 - Ukfad wywiewny: Wentylacja pomieszczed WC na budynltu "B" Strona 50

53 106 WC KOBIET 206 WC KOBIET 207 WC MESKI 306WC KOBIET 406 WC KOBIET 407 WC MqSKl Sbona 51

54 W48 - Uklad wywiewny: Wentylacja przestfzeni garaiowej budynek "A" W49 - Uklad wywiewny: Wentylacja prrestrzeni garatowel budynek "B" Strona 52

55 N14 - Uklad nawiewny: Wentylacja przestrzenl garaiowej budynek "C" N15 - Uktad nawiewny: Wentylacja prrestrzeni garaiowej budynek "C" N16 - Uktad nawiewny: Wentylacja plzestrzeni garaiowej budynek "D".I Strona 53

56 Procedury badaii i metody pomiarowe dotyczqce odbioru istniejqcej instalacji wentylacji sq wykonane na podstawie PN-EN z grudnia 2002 roku. I - Procedura badaii i kontroli: 1. Sprawdzenie kompletnoici wykonanych instalacji Sprawdzilem kompletnoid wykonanych prac i wykazuje, te w p hi wykonano wszystkie prace z montaiem instalacji, oraz stwierdzam zgodnoid ich wykonania z obowivjqcymi przepisami i normami. 2. Kontrola dzialania urqdzeh Pned rozpoczgciem kontroli dzialania sprawdzilem czy sq zakonczone prace montaiowe i regulacyjne. Podczas kontroli dziaiania instalacji wentylacyjnej stwierdzilem motliwoid jej dzialania zgodnie z wymogami projektowymi. Kontrola wykazala ie poszczegblne elementy instalacji, to jest: filtry, wentylatory, wymienniki zostaty prawidlowo zainstalowane i dzialajq wlaiciwie. 3. Pomiary kontrolne Celem pomiar6w kontrolnych bylo uzyskanie pewnobi, te instalacja osiea parameby pmjektowe i wielkoici zgodne z wymaganymi. Zakres pomiarow kontrolnych: Miejsce pomiaru Instalacjal Urza-dzenie Pomieszczenie Legenda: 0- pomiar nie jest koniecmy 1- wykonac w ka2dym pnypadku 2- wykonac tylko w przypadku wymagan w projekcie (F)- filtracja jeili wystqpuje H- bez tadnego procesu termodynamicmego M- nawilianie D- osuszanie 4. Procedura Przed rozpoczgciem pomiarow kontrolnych olueslilem polotenie punkt6w pomiarowych, wybralem metodq pomiardw i rodzaj przyqdd6w pomiarowych. Podczas doboru przyqdow pomiarowych uwzglqdni4em niepewnoit pomiaru oraz czynniki wpbvajqce na jakoid powietrza tj. stumien powietrza, charakterystyki cieplne oraz wilgotnoiciowe. Dopuszczalna niepewnoid mierzonych parametrdw:

57 I Stmmieri powieeza w pojedynczym pomieszczeniu I * 20%... b&dy wynikajqce z metody pomiarowej Pomiar przeplywu powietna by1 wykonywany nasttpujgcymi metodami: na elementach koricowych (nawiewnikach, wywiewnikach) Rozklad prpdkosci powietrza w elementach kolicowych jest bardzo nier6wnomiemy i nie jest moiliwe okreilenie przeplywu powietrza za pomocqpodziah przekroju poprzecznego metodq siatki pomiarowej. W tym prq$adku do pomiar6w przepiyvu powietrza wybralem sondp stoiltowq djawiqcqmajqccq za zadanie spipezyb powietrze. Nastepnie pnyloiylem sondp sbzydelkowq 0 IOOmm do sondy dlawiqcej dokonujqc pomiaru z ukednianiem wyniku. pnekroju popnecznym kanaldw Spoqdzilem podzid na pola w przelaoju popmmym przewodu wentylacyjnego, twoqc siatkp pomiarowq Umoiliwiio to okreslenie Sredniei -. predkobi - powietna na podstawie vomiam predkoici w poszczegdhych polach. Podczas pomiar6w zwraca1em s&eg6lrquw&$ na utrzymanie ~ ~ p ' ~ Y c h punkt6w pomiarowych oraz zawirowania. pne-.- powiefna. w kanale. Podczas pomiaru uuzdednilem hastqpujice parametry: 1- Wspdh-qdue punktu pomiarowego 2- SzerokoSE pnewodu 3- WysokoSC pnewodu 4- Numer po&owy punktu pomiarowego 5- Liczba punktdw pomiarowych

58 przeluoju poprzecmym nu " Spiro" Okreilitem profil prgdlcofci wzdhi dwoch prostopadiych do siebie irednic. Ustalilem rozklad prpdkofci powietna wbrzewodzie wentylacyjnym. - Uwzglqdnilem parameby: 1- krednicp zewngtrmego ohpgu 2- Numer porz&owy piericienia, liczqc od zewnptrz 3- Liczbp piericieni Pomiary wykonywalem nastppujqcym urzqdzeniem: 1. Miernik wielofunkcyjny KIM0 AM1 301 PRO wraz z sqdami do pomiaro parametr6w powietm. AM1 301 jest wielofunkcyjnym miemikiem kompatybhym z sdami systemu Smart Pro wszystkich typ6w. Spdy te qdostarczane wraz ze Swiadectwem kalibracji lub iwiadectwem dostosowania i spzgodne z norm* AFNOR FDX E Ciinienie Pi-&oSC mierrona rurkq Pilota Jednostka MmH,O,Pa,Wg ds, fpm Zakres pomiarowy 0 do * 1000 Ps zd040mis Maksymalny biqd pomiaru *0,5% odcm i nie wipcej nu *1 Pa * 3% odczyiu i nie wipcej n u *0,1 d s DokIadnoif 1Pa 0,l d s rurkq Pitota m3h,cfm,~s,m'/s 0 do65000m1h i 3% odczytu i nie wi(cej nir? * 10 m'm I m'h

59 Lg 3.-, d $ 3, Temperaura b 8 :g 5 u o =a K 2 1 rn ' ~~ rn m/s, tpm 3,l do 35 mls f 2% odczytu i nie utiecej nii * 0,2 d s PrpdkoSC- sonda f 2% odczytu i nie ufipcej nit slmydelltowa ds, fpm 0,6 do 40 mls f 0,l D/S 016 mm otoczenia + 2% odczytu i nie wiecej nit (z wyj~tkiem sondy do + 80 C., I OC,'F,K f O,l C ""Y, Pnepfyw m'/h,cfm,l/s,m3/s 0 do m3h f 3% odcw i nie wipcej nu f 1Om3/h f 3% odczytu i nie wipcej nu PredkolC- sonda f 0,03 mls Odo3ds cieplno-oporowa ds, f~m f3% odczp i nie wiecej nu 3,l do 30 d s teleskopowa * 0,l mis &",. f 2% odczytu i nie wipcej ni2 OC,'F,K -20 do + 80 C + n l o ~. O,l0C Przephw m'b,cfrsus,ml/s 0 do m3h f 3% odczyhl i nie nlccej ni2 f 10m3h lm3h WilgomoSt 2 2, % RH, gkg 3 do 98 %RH f 1% odczytu i nie wiecej nu f1,5%rh O,I%RH 2 Temperabra punktu f 2% odczytu i nie wipcej nu OC,'F,K -20 do + 80 C 0,l0C & 9" rosy i 0,l0C 8 - f 2% odczytu i nie wiecej nit O,l0C f 0,I0C \ j I I I I I Temperam PTlOO 1 f 2% odczytu i nie wipcej nit OC,OF,K -100 do C O,l0C * O,l C 1, 1 Temperalura otoczenia I 'C,OF,K -20 do + 80 C I 1 I Wyniki przedstawione w tabelach sq wartosciami uzyskanymi w warunkach laboratoryjnych Korzystalem z nast~pujqcych sond: sonda slazvdeakawa mloo mm sonda cieplno-oporowa 0 10 mm * sonda stoikowa K-25 sonda stoikowa K-120 IvIiernikwielofunkcyjny IUMO AMI 301 PRO o numene seryjnym wraz z sondami posiada certyr~kat kalibracji z roku ,l d s O,lDC - ~ - - 1m3/h. 0,01 m/s 0,l m/s

60 Na podstawie wynik6w pomiar6w mozna stwierdzik ze: powietrza aaawiewanego i wywiewanego jest zgodnia z projektem wykonawczym. 2. Odchylenia od wartoici projektowych mieszczp sig w granicy dopuszczalnego bigdu zgodnie z norm4 PN-EN dla punkt6w pomiarowych. 3. Instalacje nawiewne i wywiewne zostaly zaprojektowane, wykonane, wyregulowane poprawnie. I, Dopuszczalna niepewno.46 mierzonych parametrbw: strumieli powietrza w pojedynczym punkcje +I- 20% stmmieli powietrza w calej instalacji +I-15% Pomiary wykonal: Mariusz Zieliliski

61

62 - Wydano dla: AERECO WENTYLACJA Sp. z o. o Wmzewa - POESKA I = Wzorcowany prqma& \ - s Oznaczenie: - b 5 s 13 Wielofunkcyjny zestaw pomiarowy AMI 301 PRO = Producent: - KIM MONTPON (FRANCJA) Ss - G Typ: AM1 301 PRO Nr seryjny: z s r Data wystawienia: 06/08/2007 Kierownik laboratorium: M. COUPEAU Sebastien CertyNtat ten nie moze by6 uiywany i poaielany inaczej nii w cdoici. -2,. "" PQel~~g~ * - Niepe\mosc ta odponiada dw6m odcbyleniom standurdo\rym \r,yliczonm biorqc pod uwage iotne bodla niepewnoici, wzonec odniesienia, Srednie kalibracyjne, warunlii otoczenia, powmalnosc. n 1

63 1. Dane przyrzqdu wzorcowanego: Omaczenie: Wielofunkeyjny zestaw pomiarowy AlVH 301 PRO z mjnikiem piezorezystywnym Punkty kalibraqi realizowana st\paez pomwnanie wg standard6w kontroli z: - manomctr MKS, SN , rozdzielczodd 0,1 Pa. Potwiefdzono Swiadectwem: BNM-COFRAC nr PO manome* MKS, SN , rozddelczoi6 0,I Pa. Potwierdzono Swiadectwem: BNM- COFRAC nr P A Urzidzenia pomiarow zostaly skalibrowdne zgodnie z charaktaystyka. napieciowq wykonanq za pomoccj kali'bratora AOIF' CALYS 10, SNR , konbo1owanego za pomoq wielofunkcyjnego generaton KEITHLN typ nr potwierdzonego pnez COFRACNR Wamnki otoczenia: wzercowania: Tahela wmik6w Wykond(a): M. Dholandre Didier ha: 03/08/2007 * - Niepewnoid ta odpowiada dwbm odcbyleniom smdardowp!ryliczonym bior&c pod uwagq the trodla niepenmosci, wzorzec odniesienia, irednie kalibracyjne, warunki otoczenia, powtarzalno6f.,-,

64 1. Dane pnynqdu wzorcowanego: Omaczenie: Wielofunkcyjny zestaw porniarowy M 301 PRO Termopara typ K DoktadnoSc M,5% mierzonej wartosci.t O,S0C 2. Zasada wzorcowania Punkty kalibracji realizowana sq popaez symulacje sondy, za pomocq kalibrarora AOIP, model CALYS 10, SNR , kontrolowanego za pomocq wielohnkcyjnego generarora KEWEY typ 2010, nr , potwierdzonego pnez COFRAC nr Unqlzenia pomiarowe wstaly skalibrowane zgodnie z charakterystykq napieciowq~ykonan~za pomoqkalibratora AOIP CALYS 10, SNR , kontrolowanego za pomoq wielofunkcyine~o.- - ~enaat&akelthie~ typ 2010, nr , potwierdzonego przez COF~C nr f! Warnnki otoczenia: I ["C] ["Cl 1,200 0,17 0,16,000 0,16 1 0,18 2-0,34 " ZgQlQ;> Wykonat(a): M. Coupeau Sebastien dnia: 03/08/2007 * - NiepewnoSC ta odpowiada dwh odchylenim standardowym wyliczonym biqc pod uwagq r6tne bodla nicpewnosci, worzee odniesienia, Srednic kalibraeyjne, warunki otoczcnia, powtk-ralnosc. * - NiepemoSC ta odponiada dwom odchylcniom siandardowym wyliczonym biorxc pod uwvage rdtne ir6dla NepewnoSci, wzorzec odniesie~a, srednie kalibracyjne, warunki otoczenia, powtarzalno8.

65 1. Dane pq~zqdu wzorcowanego: Omczenie: Wielofnnkcyjny zestaw pomiarowy M PRO Termopara typ K Dokladno86: *0,5% miermnej wartosci a 0,8'C 2. Zasada wzorcowania F'unkq Mibracji realizowana qpaprzez symulacjq sondy, za pomocqkalibratora AOIP, model CALYS10, SNR , kontrolowanego za pomocpwielofunkcyjnego generatora KElTHLEY typ 2010, LU , potwierdzonegoprzez COFRAC nr 39185t2007 Urqdznia pomiarowe zostaly skalibrowane zgodnie z charakterystykqnapipciowq wykonanq za pomocpkalibratora AOIP CALYS 10, SNROOZ , kontrolowanego za pomocqwielofunkcyjnego generatora KEITHLEY typ 2010, nr , potwierdzonego przez COFRAC nr Warunki otoczenia: 4. Wyaild wmrcowania: Lp Vref ["C? -150,O 0,o Tennopara typ K Vi Vref-Vi I"C1-150,l T"C1-0,100 0,o 0, Inc* I Cl 0.17 I 0, NiepeunoSC ta odpohlada dwom odchyleniom standardowym uyliczonym biorqc pod uwagq rotne ir6dla niepewnolci, wzorzec odniesienia, irednie kalibracnne, warunld otoczenia, powtarralnosc. P,

66 1. Dane pnyrzqdu wzorcowanego: Omczenie: Zakres: RozdzielczoSC: DokiadnoSt: Wielofnnkcyjny zestaw pomiamwy M 301 PRO z zintegrowanq teleskopowa sondq eiplno-oporowq o nr , ,Omls oraz S0 C O,Olm/s &a 0,00...3,00m/s, 0,lmls dla 3,l... 30,Om/s, oraz 0,l0C 13% mienonej wartosci * 0,03mls dla 0, ,00m/s, ~3% mienonej wartosd + 0,lmls da pozostdych wartosci oraz%l% mierzonej wartoici* 0 f "C PrqdkoS6 przeptywu: Punkty kalibracji realizowans q na stanowiku pomiiuowym: tunel aerodynamicmy sterowanym komputerowo. Porbwnano z EVK nr mimqcym sondq cieplnodporowqi czujnikiem rbtnicy cisnie4 zaleznie od zalnesu, rozdzielczoi6 0,00lm/s. Pracujqcy instrument jest kontcolowany pnez referencyjny instrument EVK nr i EPK nr Potwierdzono Swiadectwem: BNM-COFRAC A A dla sondy cieplnodporowej i A061318lA dla cihienia. Temperam: por6wna~ z tempera- uzyskanq prrez pomiar sondq uq-dzenia pdmiarom zostaly skalibro-e zgodnie z charakterysvka, napiqciowq wykonanq za pomoca, kalibratora AOLP CfUYS 10. SNR konuolowaneno za Domoca wielofunkcvineeo.- - penaatora - KEITHLEY typ 2010, nr , potwi&onego prrez c~ff& nr 3' Warunki otoczenia: 4. Wyniki wmrcowania: Tabela wynikow * - Niepe\wosC ta odpouiada dwom adcbyleniom standardowym wyliczonym biorqc pod u\rragq rotne trodla niepeunolci, wzorzec odniesicnia, srednie kalibracyjne, wiuunki otoczenia, poutarzalnosc.

67 1. Dane pnyn;lduvzorcowanego: ~wiadectwo ar EMA076) WZORCOWANE P~DKOSCI PRZEPLYWU Omaczenie: Wielofunkcyjny zestaw pomiarowy M 301 PRO z sonda sknydelkowq 0100mm zzhtegrowanym ezujuikiern temperahuy. Zakres: RozdzielczoSC: DokladnoS6: 0 f ,0m/s oraz SO0C 0,Olds dla 0, ,00m/s, 0,lds dla 3,l... 35,Om/s, oraz D,l0C i2% mienonej wartosci + 0,06m/s dla ,00m/s, +2% mienonej wartosci * Ofds dla pozostalych wart. oraz *2Oh mienonej wartokci 0,l0C 2. Zasada wzorcowania PqdkoSb pneplyau: Punkty ltalibmji realiznwana sqna stanowisku pomiarowym: tunel aerodynamicmy sterowany komputaowo. Por6wnano z EVK nr mierzqcyn cieplnooporowqi czujnikiem r6inicy ciskid, zaleiuie od zdaesu, rozdzielczosc 0,00lm/s. Pmcujqcy instrument jest kontrolowany przez referencyjny instrument EVK nr i EPK nr Potwierdzono bwiadectwem: BNM-COFRAC A A dla sondy cieplno-oporowej, A A dla cihienia ~ Urzqdzcnia pomiarowe zostdy shhbrowane qodnie z charakrerystykqnapieciowq wykonana.za pomocq kalibratora AOP CALYS 10, SNR , bnrrolowanego za pomoqwielocunkcyjnego 3. Warunki otoczenia: 4. Wyniki wzorcowania: Wykond(a): M. Lacrouts Nicolas dnia: 06/08/2007 * - Niepeunosc ta odpou<ada dwom odchyieniom stilndzrdowym wyliczonym biorqc pod uuwsge rotne Wdia niepeu.no$ci, wzorzec odniesienia, irednie kalibracyjne, warunlg otoczenia, pouwzalnosc. A

68 1. Dane pnyrqdu wzorcowanego: Omaczenie: Zakres: Rozdzielczoit: DoktadnoSc Wielofunkcyjny zestaw porniarowy AM I301 PRO z sondq z pojemnosciowym mjnikiem vrilgotnosci Numer seryjny sondy %RH oraz O0C 0,1%RB oraz 0,loC il% rniemnej wartoici 1,5%RB oraz *2% mierzonej wartoscii 0,l"C 2. Zasada mrcowania W~lgotnoSc P~mkty kalibracji realiowana s& w roztworach solnych zgodne z zal eceniami kancuskiej nmy Afnor NF X15-014, sprawhych za pomocq standadowego termohigomefm, om miernika punktu rosy chtodzonego lustra typu TDH SN110026, potwierdzonego BNM-COFRAC nr H A Temperatura: por6wnana ze standardowym termohigrometrem Uqdze-nia pomiarowe zostat). skalibrowane zgodnie z charakterysvh napieciowq wykonaw za pomocqkalibratora AOIP CALYS 10, SNR , kontrolowanego za pomocq wielofmkcyjnego generatora KElTHLNtyp 2010, nr , potnierdzonego przez COFRAC nr 39185/ Wa~nki otoczenia: 4. Wyniki wzorcowania: Tabela wynik6w Sprawdzenie ternperatuly Wykonal(a): M. Coupeau Sebastien dnia: 03/06/2007 * - Niepemosc ta odpowiada dwom odchyleniom standardowym wyliczonym biorqc pod uuwoge ro~ne trodla niepewnolci, wzolzec odniesienia, Srednie l;alibrac)jne, warunki otoczenia, pohwzainolc.

69 WZORCOWANIE PE~DKOSCP PRZEPLYWU 1. Dane pnyrz~du wzorcowanego: Oznaczenie: Wielofuokcyjny zestaw pomiamwy AMI 301 PRO z sondq skrqddkowq (316mm nr DoMadnoSC: *2% miemnej wartoici a 0,lds 2. Zasada wzorcowania PrqdkoSi: pmplywu: Punkty kalibracji realizowana sqna stanowisku pomiarowym: tunel aerodynamiczny sterowany komputemwo. Pomwnano z EVK nr mierz4cym sondq cieplnooporowq i czujnikiem r6inicy cir;ni&, zale?nie od zalcresu, rozdzielczosc 0,001ds. Pracujqcy instrument jest kontrolowany przez referencyjny instrument EVK nr i EPKnr Potwierdzono Swiadectwem: BNM-COFRAC A A dla sondy cieplno-oporowej, A A dla cihienia. Ulzapzenia pomiarowe zostaty skalibrowane zgodnie zcharalderystykqmpi~iowqwykmnqza pomocq kaliatora AOIP CALYS 10, SN R , kontrolowanego za pomocq wielofunkcyjnego generators KElTHLEY typ 2010, nr , potwierdzonego prrez COFRAC nr 3918SR Warunki otoczenia: 4. Wyniki wmrcowania: Tabela wp&w Wykond(a): M. Lacroub Nieolas dnia: 06/08/2007 " bid- * - NiepewnoSC ta odpouiada dwom odchyleniom standardo\vw wyliczonym bioqc pod uwagq r6tne ir6dla niepeunosci, wzorzec odniesienia, srednie kalibracyjne, warunld otoczenia, powtarzalno?d. n. >

70 W dniu przeprowadzono na budowie obiektu Radwar przy ulicy Poligonowej 30 w W-wie, pomiar szczelnoici kanaiow wentylacyjnych instalacji wentylacji mechanicznej. Pomiarem objeto piony kanalow wentylacyjnych, znajdujqce sig w budynku, opisanych jako W 3, N 3, W 19 i W 20. I Badane odcinki zaznaczono na ddqczonych do protokh rzutach poszczegolnych kondygnacji. Powierzchnie badanych kanaiow, dopuszczalne wypw oraz uzyskane wyniki umieszczono w tabeli bgdqcej czeiciq protokoh. Dla przyjetej klasy szczelnoici A nadciinienie probne wynosi 400 Pa. Dopuszczalny wyplyw powietrza przy tym nadciinieniu, zgodnie z Polskq Normq PN-EN 1507,,Wentylacja budynkow. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokqtnym. Wymagania dotyczqce wytrzymaloici i szczelnosci", wynosi 4,78 m3/hlm2 badanej instalacji. Badanie szczelnosci przeprowadzono za pomocq wentylatora typ MPB 130T ( o statym wydatku z przepustnic~upustow~ z zastosowaniem wymiennych kryz pomiarowych, montowanych w przewodzie kdowym Dn. 200 mm, zgodnie z metodykqpodanqw normie: PN-B-76001,,Przewody wentylacyjne. SzczelnoiC. Wymagania i badania.". Do porniaru ciinienia probnego (w badanych kanalach) i roinicowego (na kryzie pomiarowej) zastosowano manometr elektroniczny Testo 560.

71 Wnioski Analizujqc uzyskane wyniki mozna stwierdzic, ze we wszystkich przypadkach strumien powietrza zasysajqcego przez nieszczelnosci jest mniejszy od wartosci dopuszczalnej dla tej klasy instalacji. Badane kanaly spehiajq wymagania szczelnosci zgodnie z PolskqNormqPN- EN 1507,,Wentylacja budynkow. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokqtnynl. Wymagania dotyczqce wytrzymaiobci i szczelnobci" Pomiary przeprowadzil:... Obecni przy porniarach:....

72 - NAZWA INSTALACJI ild6 kenal6w lnstelacfl warto96 wspflcwnnlka dopuszczelne cldnlenle prdbne Wpm dopuszczelny uiyta kryla pomlemwa ci4nlenle mbocze wypfyw pomlerzony warto$d wspflczynnika obliczona rn2 rn31hlrn2 Pa rn31h rnrn Pa rn31hlrn2 rn31hlrn2 Strona 1

73

74

75

76

77 PROTOKOL Z WZORCOWANIA MlERNiKA CISN~ENIA Nr Politechnika Poznariska - Katedra Techniki Cieplnej Poznan, ul Piotrowo 3, FAX (061) Typ przyrzqdu: Testo Typ miernika: Miernik cisnienia Producent: Testo Nr fabryczny: Zakres pomiarony: hpa DoktadnosC katalogowa: % peinego zakresu skali wartoscil+ 1 cyfra wartosci (powytej 20 hpa) Plyn: powietrze: psv = kg/m3. 4,. = 26.1 OC Uklad pomiarowy: Mikromanometr wzorcowy Askania, pomiarowy FCO 14 Wzorcowanie wykonano na zlecenie: ecoair - Michal Gniadek Legionowo. ul. Henryka Siemieradzkiego 7 A Po = P R ~ = I ṁ n 5100 o 50 // ? P [ hpa ] P - wskazania przyrzadu jhpa] Po - wskazania wzorcowe [hpa] F;iepewnoSt wskazari vrzorco\vych U Zale~~ny okres Donownego v~zorcowania pdsn rok prry eksploaracji rgodnij z ins:/ikga oosluoi vt odnieslenlu do rodza~u plynu I zakresg mifrzonych wzfiosc~. Porntary sykooal mz U Javosiek Poznzii

78 Kielce. ul. Okrzei 35; lel./fax (041) : Warszawa r.., Pomiardw poziomu halasu,,a" umad6w nawiewnowywiewnych, wywiewnych: pomiar wewnqtrz budynku podczas dnia i nocy Nama Inwestycji: BUDYNEK BIUROWO Radwar Warszawa rrl. Pokigono~va 3 Adres Inwestycji: Warszawa, ul. Poligonowa 3 Podstawa Pomiar6w: Projekt uykonawczy wentylacji mechanicznej dla budynku biurowego Radwar w Warszawie przy ul. Poligonowej 3 Porniary wykonat: Hubert Cedro (3, i,. 7 j?jl,,l;.& i (Jzyi3 J,,. /"

79 ZESTAh'IENIE WYNIKOLV POMEARO\'V POZIOkrEU HALASU 99.4" budynek Radwar

80

81

82

83 1. POMIARY WYKONANO W DNIU OS NIEPRZERWANIE PRZEZ 8 NAJNIEMQRZYSTNIESSZ17CH GODZIN W CIqGU DNIA POCZqWSZY OD GODZINY 6'' DO GODZINY 14" I NIEPRZERWANIE 1 GODZINE W CIqGU NOCS' TO JEST OD GODZINY 22'' DO GBDZINY 23'' 2. POMIARY ODBYLY SIQ PODCZAS PELNEJ?RACY WENTYLACJI MECHANICZNEJ TS. WENTYLATOROW WYWIEWNYCH CENTRAL WENTYLACYJNYCH, KEHMATYZATBROW 3. POMIARY TEA DOKONANO BRZY WSZYSTKICH WYLqCZONYCM URZqDZENIACH 4. POMIARY WYKONANO W OPARCIU 0 POLSKq NOMI$- NR: PN-87W KTOM DBTYCZY: AKUSTYW BUDOWLANEJ-OCHRONY PWZED HALASEM POMIESZCZEN w BUDYWKACEH-DQPBTSZCZALNE WARTOSCH POZIQMBT &I POMXESZCZENBACH 5. POMHARY WYKONANO WEDEUG WYTYCZNYCH PA~~STWOWEGO ZAKLADU BIGEENY Z ZNAK MK WAWTBSCI UZYSKANE PODCZAS PBMHAR~W R%h;ESZCZq SIQ W DOPUSZCZALNEJ GRANICY ZAWAREJ W/W NOhiRaIE 7. NA PODSTAWIE PRZEPWOWADZONYCH BADA~~ STWIERDZAM ZE POZIOM DZWIQKU,,A" W PQMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH DO PRZEBYWANIA LUDZI JEST DOBUSZCZALNY A ZATEM MOGq ONE BYC UZYTKOWANE ZGODNIE Z SWOIM PRZEZNACZENTEA4 8. DO PORIIEAR~IV WYKORZYSTANO CALKUJqCY MIERNEK POZIOMU D~WEQKU SONOPAN,,SON-50" O RTR WYKCLNANE' \&I I PIERWSZEJ KLASIE DOKEADNOSCH 9. RtIERNIK SPELNIA WYII4AGANPA NORM Kdi: - - r &LC.

84 PN-EN :2005 EQEKTROAKUSTYKA. MEERNIa ~ozlron~u DZWIQKU. czgsc I:WYMAGANIA PN-EN :2005 EEEKTROAKUSTYMB. MIERNhKP POZIOM DZWJQKU. CZ&& 2: BADANIA DOTYCZACE OCENY R4ODELU 7. ZGODNIE Z ROZP. MEN. CBSP. Z DN. 27 GRUDNIA 2007 JEST ZAPPS M ~WI~CY 0 ZNIESIENPU OBBWIAZKU LEGALPZACJI MIEWIK~W POZIOMU DZWIQKU

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów PROJEKT WENTYLACJI Klub Ba³t Ba³tów 55 27-423 Ba³tów SPIS TREŒCI 1.Opis techniczny 1.1.Opis systemu wentylacji 1.2.Obróbka powietrza wentylacyjnego 1.3.Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach 1.4.Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI I OPIS TECHNICZNY ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. PARAMETRY INSTALACJI WENTYLACJI... 2 2.1. POMIESZCZENIA POCZEKALNI DLA

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacja wentylacji hybrydowej w budynku mieszkalnym Kielce ul. Ściegiennego 270A 1 Dane ogólne... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Zakres opracowania... 2 1.3 Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43 MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

BADANIA W INSTALACJACH WENTYLACYJNYCH

BADANIA W INSTALACJACH WENTYLACYJNYCH ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z WENTYLACJI I KLIMATYZACJI: BADANIA W INSTALACJACH WENTYLACYJNYCH 1 WSTĘP Stanowisko laboratoryjne poświęcone badaniom instalacji wentylacyjnej zlokalizowane jest w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Str. 1 BUDYNEK STRAŻY MIEJSKIEJ I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Inwestor: Temat: INSTALACJE centralnego ogrzewania PROJEKT WYKONAWCZY

Str. 1 BUDYNEK STRAŻY MIEJSKIEJ I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Inwestor: Temat: INSTALACJE centralnego ogrzewania PROJEKT WYKONAWCZY Str. 1 Obiekt: BUDYNEK STRAŻY MIEJSKIEJ I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Inwestor: Temat: INSTALACJE centralnego ogrzewania PROJEKT WYKONAWCZY Str. 2 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...3

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJI MECHANICZNEJ

WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ADRES OBIEKTU: SZCZYTY DZIĘCIOŁOWO GM. ORLA NR GEOD. 125 INWESTOR: ZWIĄZEK MŁODZIEŻY BIAŁORUSKIEJ ADRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Raport z Badań. ALNOR systemy wentylacji Sp. z o.o. Ul. Aleja Krakowska Wola Mrokowska

WZÓR. Raport z Badań. ALNOR systemy wentylacji Sp. z o.o. Ul. Aleja Krakowska Wola Mrokowska Kraków 2013.06.20 Zleceniodawca: Raport z Badań ALNOR systemy wentylacji Sp. z o.o. Ul. Aleja Krakowska 10 05-552 Wola Mrokowska Przedmiot badań: Wykonanie badania szczelności wew. przepustnicy DATL-315

Bardziej szczegółowo

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ WENTYLACJI 4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu Wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza Sali Dydaktycznej 301, 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora. - Wizje lokalne, ustalenia z Inwestorem. - Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk

ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk OBIEKT: ADRES: Budynek Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk INWESTOR: Politechnika Gdańska; ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk TYTUŁ: Wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Akademia Techniczna Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu

Wojskowa Akademia Techniczna Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wojskowa Akademia Techniczna Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ Instrukcja do ćwiczenia T-05 Temat: Pomiar parametrów przepływu gazu. Opracował: dr inż.

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.Przedmiot i zakres opracowania......3 2.Podstawa opracowania...3 3.Opis techniczny......3 4.Obliczenia i dobór podstawowych urządzeń...4 5. Materiały i urządzenia...5

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Opis rozwiązań projektowych 2.1 Instalacja wentylacji mechanicznej 2.2 Instalacje klimatyzacyjne 3. Wytyczne dla branż 4. Uwagi końcowe 5. Informacja BIOZ

Bardziej szczegółowo

Spis tre Spis rysunków:

Spis tre Spis rysunków: Spis treści 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis instalacji wentylacji mechanicznej.... 2 3.1. Obliczenia wymaganej ilości powietrza.... 2 3.2. Opis projektowanej instalacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY W BOLESŁAWCU, UL. RYNEK 1, 98-430 BOLESŁAWIEC.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY W BOLESŁAWCU, UL. RYNEK 1, 98-430 BOLESŁAWIEC. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY W BOLESŁAWCU, UL. RYNEK 1, 98-430 BOLESŁAWIEC. 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora podkłady budowlane wizja

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy

Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy Wielofunkcyjny przyrząd testo 435 wszechstronny do wentylacji i badania jakości powietrza Duży wybór sond (opcjonalnie): Sonda IAQ do oceny jakości powietrza w pomieszczeniach Sonda termiczna ze zintegrowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt. Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp. Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r.

Projekt. Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp. Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r. Projekt Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r. ZałoŜenia do projektu: 1. Projekt ma na celu realizacje wentylacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT OBIEKT LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKT WYKONAWCZY

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKT WYKONAWCZY DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT : BUDYNEK BIUROWY PAWBOL - DZIAŁ BADAWCZO ROZWOJOWY LOKALIZACJA : Lokalizacja: dz. nr 3/29; Zator, obręb nr 0004 Zator, jednostka ewidencyjna: 121309_4,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI 9 Contents 1. Wstęp... 11 1.1 Przedmiot ST... 11 1.2. Zakres stosowania ST... 11 1.3. Zakres robót objętych ST...

Bardziej szczegółowo

BADANIA W INSTALACJACH WENTYLACYJNYCH

BADANIA W INSTALACJACH WENTYLACYJNYCH INSTYTUT KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z WENTYLACJI I KLIMATYZACJI: BADANIA W INSTALACJACH WENTYLACYJNYCH 1 1 WSTĘP Stanowisko

Bardziej szczegółowo

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA...

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... 2 4.1. BUDYNEK A... 2 4.2. BUDYNEK B... 2 4.3. BUDYNEK C...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania 2. 2. Podstawa opracowania 2. 3. Założenia projektowe 3. 4. Informacje ogólne 3

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania 2. 2. Podstawa opracowania 2. 3. Założenia projektowe 3. 4. Informacje ogólne 3 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot opracowania 2 2. Podstawa opracowania 2 3. Założenia projektowe 3 4. Informacje ogólne 3 5. Opis projektu -rozwiązania projektowe 3 6. Urządzenia 4 7. Wymagania bhp 4 8. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE ELEMENTÓW INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI DO SCHEMATÓW CENTRAL RYS. WK1 WK85

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE ELEMENTÓW INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI DO SCHEMATÓW CENTRAL RYS. WK1 WK85 Uwaga: Wszelkie obliczenia hydrauliczne instalacji oraz symulacje doboru urządzeń techniczno-technologicznych dokonano z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych, które wyposaŝone są w

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA WIZUALIZACJE BUDOWNICTO

ARCHITEKTURA WIZUALIZACJE BUDOWNICTO ARCHITEKTURA WIZUALIZACJE BUDOWNICTO TEMAT: TOM INWESTOR: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEBUDOWY BYŁEGO HOTELU SUWALSZCZYZNA NA CELE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SAMORZĄDOWEJ oraz REMONTU DACHU I

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

Wzorcowanie mierników temperatur Błędy pomiaru temperatury

Wzorcowanie mierników temperatur Błędy pomiaru temperatury Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cieplnych W9/K2 Miernictwo Energetyczne laboratorium Wzorcowanie mierników temperatur Błędy pomiaru temperatury Instrukcja do ćwiczenia nr 3 Opracował: dr

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do kosztorysu

ZałoŜenia do kosztorysu strona nr: 1 ZałoŜenia do kosztorysu Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metoda

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 PROJEKT BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa obiektu powojskowego na budynek dydaktyczny z

Bardziej szczegółowo

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076 44-194 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL /FAX 32 230 59 37 biuro@constructor.net.pl www.constructor.net.pl P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO-

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OŚWIADCZENIE + UPRAWNIENIA II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania..... 9 2. Podstawa opracowania.... 9 3. Zakres opracowania... 9 4. Rozwiązania projektowe... 9 4.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej

TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : 37-500 Jarosław ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY DOPOSAŻENIE W WENTYLACJĘ NAWIEWNO - WYWIEWNĄ BUDYNKU D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bogdan Maciejewski

Bardziej szczegółowo

SANTECH BIURO PROJEKTOWE

SANTECH BIURO PROJEKTOWE SANTECH BIURO PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES OBIEKTU NOWA SÓL 67-100, UL. KOSSAKA 1 ZAKRES OPRACOWANIA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

Strona 3 z 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 6.1 Ogólne zasady kontroli

Strona 3 z 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 6.1 Ogólne zasady kontroli Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacja wentylacji mechanicznej CPV 45331200-8 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Warunki techniczne W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można

Bardziej szczegółowo

105 (FlowLite 1D), 102 (FrontLens 1D), 166 (BSA F50) (FCO), 2101/03 (FlexTop), (DMP331)

105 (FlowLite 1D), 102 (FrontLens 1D), 166 (BSA F50) (FCO), 2101/03 (FlexTop), (DMP331) Załącznik nr 1.A.7 - wykaz wyposażenia pomiarowego Centralnego Laboratorium Aparatury Pomiarowej-CLAP lp. nazwa aktywu/grupy aktywów ilość (szt) nr fabryczny lokalizacja wartość odtworzeniowa 1 Anemometr

Bardziej szczegółowo

1. Szczelność powietrzna budynku

1. Szczelność powietrzna budynku 1. Szczelność powietrzna budynku Wymagania prawne, pomiary Nadmierna infiltracja powietrza do budynku powoduje: Straty energetyczne Przenikanie wilgoci do przegród budynku. Wilgoć niszczy materiały konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Analizator spalin Wöhler A 400 ihc z sondą na przewodzie 1,7 m - z drukarką i sondą temp.

Analizator spalin Wöhler A 400 ihc z sondą na przewodzie 1,7 m - z drukarką i sondą temp. 92.0 Analizator spalin Wöhler A 400 ihc z sondą na przewodzie 1,7 m - z drukarką i sondą temp. Najnowszy analizator spalin firmy Wöhler z sondą na przewodzie 1,7m, z kolorowym wyświetlaczem i menu w języku

Bardziej szczegółowo

PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52

PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 OBIEKT BUDYNEK ASP KATOWICE UL. KOSZAROWA 19 UL.DABRÓWKI 9 OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja V Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez budynek

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja V Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez budynek Prezentacja V Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez budynek 19 lipca 2013 Dokumenty Dokumenty przedstawiane weryfikatorowi do oceny budynku: projekt budowlany (zweryfikowany projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego

Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego 1. Temat ćwiczenia :,,Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła 2. Cel ćwiczenia : Określenie globalnego współczynnika przenikania ciepła k

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny przyrząd do pomiarów parametrów wentylacji i jakości powietrza w pomieszczeniach Nowa technologia pomiarowa systemów klimatyzacyjnych

Uniwersalny przyrząd do pomiarów parametrów wentylacji i jakości powietrza w pomieszczeniach Nowa technologia pomiarowa systemów klimatyzacyjnych testo 435 Uniwersalny przyrząd do pomiarów parametrów wentylacji i jakości powietrza w pomieszczeniach Nowa technologia pomiarowa systemów klimatyzacyjnych Nowość! m³/h m/s P CO 2 %RH C Lux Parametry klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Związek Międzygminny BZURA ul. Pijarska 1 lok.9, Łowicz. branża Projektował: Sprawdził: Opracował: sanitarna

Inwestor: Związek Międzygminny BZURA ul. Pijarska 1 lok.9, Łowicz. branża Projektował: Sprawdził: Opracował: sanitarna Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 4 BRANŻA SANITARNA BUDYNEK ADMINISTRACYJNO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP. 3 1.1 Podstawa opracowania. 3 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 II OPIS TECHNICZNY 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. 4 2.1 Opis projektowanej instalacji.

Bardziej szczegółowo

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O. 37-450 STALOWA WOLA ul. Kwiatkowskiego 1 tel.: Prezes Zarządu (0-15)8434631 Dyr. d/s Ekonomicznych tel./fax (0-15) 8434206 Nr zlecenia 01/2006 Nr archiwalny

Bardziej szczegółowo

Coolmarket: Balometr - Testo 420, miernik przepływu powietrza, anemometr

Coolmarket: Balometr - Testo 420, miernik przepływu powietrza, anemometr Coolmarket: Balometr - Testo 420, miernik przepływu powietrza, anemometr Balometr testo 420 jest przeznaczony do pomiaru przepływu powietrza na kratkach wentylacyjnych, w tym anemostatach wirowych. Wyjątkowa

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 19-02-2017 1/8 RIS 700 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 19-02-2017 2/8 RIS 700 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego. PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego. PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18 Inwestycja Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego Adres inwestycji PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18 Inwestor Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, ul.

Tarnowskie Góry, ul. TCK KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA TARNOGÓRSKIEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ --------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarnowskie

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji powietrza

Systemy dystrybucji powietrza Systemy dystrybucji powietrza Nawiewniki z filtrem RA DA RA DS RA - DFA Ogólnie Nawiewniki z filtrem są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach czystych. W zależności od przeznaczenia i krotności wymian

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 2500 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

/8 RIS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 2500 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 8-11-2015 1/8 RIS 2500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 2500 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 8-11-2015 2/8 RIS 2500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

Miernik przepływu powietrza Do wentylacji i klimatyzacji Model A2G-25

Miernik przepływu powietrza Do wentylacji i klimatyzacji Model A2G-25 Elektroniczny pomiar ciśnienia Miernik przepływu powietrza Do wentylacji i klimatyzacji Model 2G-25 Karta katalogowa WIK SP 69.04 inne aprobaty patrz strona 5 Zastosowanie Do pomiaru przepływu powietrza

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy

Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy Wielofunkcyjny przyrząd testo 435 wszechstronny do wentylacji i badania jakości powietrza Duży wybór sond (opcjonalnie): Sonda IAQ do oceny jakości powietrza w pomieszczeniach Sonda termiczna ze zintegrowanym

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 13-11-2017 1/8 RIS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 13-11-2017 2/8 RIS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS

Bardziej szczegółowo

POMIARY CIEPLNE KARTY ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH V. 2011

POMIARY CIEPLNE KARTY ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH V. 2011 ĆWICZENIE 1: Pomiary temperatury 1. Wymagane wiadomości 1.1. Podział metod pomiaru temperatury 1.2. Zasada działania czujników termorezystancyjnych 1.3. Zasada działania czujników termoelektrycznych 1.4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA. Gmina Miasta Rumia. Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska. upr. proj.

PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA. Gmina Miasta Rumia. Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska. upr. proj. PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA Temat: Szkoła Podstawowa Nr6 Rumia ul. Sienkiewicza Inwestor: Gmina Miasta Rumia Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska upr. proj. ST-1501/74

Bardziej szczegółowo

SmartSondy profesjonalne przyrządy pomiarowe zoptymalizowane dla smartfonów

SmartSondy profesjonalne przyrządy pomiarowe zoptymalizowane dla smartfonów 1 SmartSondy profesjonalne przyrządy pomiarowe zoptymalizowane dla smartfonów Profesjonalna technologia pomiarowa dla instalatorów wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwa i ogrzewnictwa. Kompaktowe przyrządy

Bardziej szczegółowo

POMIARY PARAMETRÓW ŚRODOWISKA W POMIESZCZENIACH CZYSTYCH

POMIARY PARAMETRÓW ŚRODOWISKA W POMIESZCZENIACH CZYSTYCH POMIARY PARAMETRÓW ŚRODOWISKA W POMIESZCZENIACH CZYSTYCH Pomiar ilości cząstek w pomieszczeniu czystym Badanym obiektem jest powietrze w środowisku pracy. Badanie określą czystość powietrza w zamkniętym

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Kanałowe czujniki temperatury

Kanałowe czujniki temperatury 1 761 1761P03 1761P01 1761P02 Kołnierz montażowy AQM63.0 QAM21140, QAM21240 QAM2120.200, QAM2120.600 Symaro Kanałowe czujniki temperatury QAM21... Pasywne czujniki do pomiaru temperatury powietrza w kanałach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Obiekt: oddymianie klatek schodowych w budynku żłobka nr 3 ul. Włościańska 3, 70-021 Szczecin. Branża: sanitarna / wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

ST.02.07.02.Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Wentylatory, centrale wentylacyjne, klimatyzatory. :VWS

ST.02.07.02.Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Wentylatory, centrale wentylacyjne, klimatyzatory. :VWS ST.02.07.02.Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Wentylatory, centrale wentylacyjne,. :VWS 1.1.Przedmiot ST 3U]HGPLRWHPVSHF\ILNDFMLWHFKQLF]QHMVZ\PDJDQLDZ]DNUHVLHGRVWDZ\PRQWD*XLRGELoru XU]G]HZHQW\ODF\MQ\FKLNOLPDW\]DF\MQ\FKZHQW\ODWRU\FHQWUDOHZHQW\ODF\MQH

Bardziej szczegółowo

28-06-2016 1/8 RIS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 400 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

28-06-2016 1/8 RIS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 400 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 28-06-2016 1/8 RIS 400 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 400 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 28-06-2016 2/8 RIS 400 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO

Bardziej szczegółowo

4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 4-06-2014 2/8 RIS 700 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP Podstawa opracowania Cele i zakres opracowania OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP Podstawa opracowania Cele i zakres opracowania OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP. 3 1.1 Podstawa opracowania. 3 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 II OPIS TECHNICZNY 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. 4 2.1 Opis projektowanej instalacji.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (WERSJA II) INSTALACJA KLIMATYZACJI I WENTYLACJI URZĄD DZIELNICY WARSZAWA WOLA AL.SOLIDARNOŚCI 90

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (WERSJA II) INSTALACJA KLIMATYZACJI I WENTYLACJI URZĄD DZIELNICY WARSZAWA WOLA AL.SOLIDARNOŚCI 90 PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (WERSJA II) INSTALACJA KLIMATYZACJI I WENTYLACJI URZĄD DZIELNICY WARSZAWA WOLA AL.SOLIDARNOŚCI 90 Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola 01-003 Warszawa Al.

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str Rysunki: Instalacja wentylacji - rzut parteru

Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str Rysunki: Instalacja wentylacji - rzut parteru Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-5 2. Rysunki: Instalacja wentylacji - rzut parteru Rys nr-s1 Strona S1 INSTALACJA WENTYLACJI Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

RAPORT BADANIA SZCZELNOŚCI POWIETRZNEJ OBUDOWY BUDYNKU

RAPORT BADANIA SZCZELNOŚCI POWIETRZNEJ OBUDOWY BUDYNKU Inspekcje Termowizyjne, Badania szczelności powietrznej www.gamma-tech.pl email: office@gamma-tech.pl tel 504 265 355 RAPORT BADANIA SZCZELNOŚCI POWIETRZNEJ OBUDOWY BUDYNKU Badanie zgodne z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 17-03-2016 2/8 RIS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów w Przedszkolu nr 343, przy ul. Warszawskiej 53 w Warszawie działka nr 12 z obrębu 2-09-06, jed. ewid. 146512_8 BRANŻA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

Energia na wentylację oraz chłodzenie wg nowych wymagań prawnych.. Mgr inż. Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Energia na wentylację oraz chłodzenie wg nowych wymagań prawnych.. Mgr inż. Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Energia na wentylację oraz chłodzenie wg nowych wymagań prawnych.. Mgr inż. Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Wentylacja i uzdatnianie powietrza Wentylacja to wymiana powietrza w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAD.IV PW 3/3 INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAD.IV PW 3/3 INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1.4 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH Uwaga: 1. Projekt został wykonany w oparciu o urządzenia podane w poniższym wykazie. Zastosowanie urządzeń innych producentów jest

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POMIARÓW PORÓWNAWCZYCH STĘŻENIA RADONU Rn-222 W PRÓBKACH GAZOWYCH METODĄ DETEKTORÓW PASYWNYCH

RAPORT Z POMIARÓW PORÓWNAWCZYCH STĘŻENIA RADONU Rn-222 W PRÓBKACH GAZOWYCH METODĄ DETEKTORÓW PASYWNYCH Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk LABORATORIUM EKSPERTYZ RADIOMETRYCZNYCH Radzikowskiego 152, 31-342 KRAKÓW tel.: 12 66 28 332 mob.:517 904 204 fax: 12 66 28

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Branża : INSTALACJE SANITARNE. Obiekt : Temat: Inwestor: Projektant: mgr inż. Tomasz Starczewski upr. bud.

PROJEKT BUDOWLANY. Branża : INSTALACJE SANITARNE. Obiekt : Temat: Inwestor: Projektant: mgr inż. Tomasz Starczewski upr. bud. PROJEKT BUDOWLANY Branża : INSTALACJE SANITARNE Obiekt : Temat: Zespół Boisk Sportowych Moje boisko Orlik 2012 ul. Szkolna, dz. nr 77/2, 77/3 obr. 3 11-220 Górowo Iławeckie Wewnętrzna instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo