INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH UDZIELONYCH PRZEZ MIASTO OSTROŁĘKA W 2006 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH UDZIELONYCH PRZEZ MIASTO OSTROŁĘKA W 2006 ROKU"

Transkrypt

1 LP. BP.340-1/06 BP.340-2/06 BP.340-3/06 BP.340-4/06 BP.340-5/06 BP.340-6/06 BP.340-7/06 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Ostrołęce w 2006 roku. Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Ostrołęki Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek oraz maszyn piszących i liczących dla Urzędu Miejskiego w Ostrołęce w roku 2006 Wykonywanie operatów szacunkowych wyceny lokali stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa w 2006 r. Wykonywanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa w 2006 r. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego (rocznik 2005) na potrzeby Straży Miejskiej Ochrona obiektu i mienia budynku przy ul. Gorbatowa 15 TRYB ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WARTOŚĆ BRUTTO DATA ZAWARCIA UMOWY REFERAT/WYDZIAL PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE WYBRANY WYKONAWCA Zapytanie o cenę ,32 pln r. Referat Obsługi Urzędu Hurtownia CENTRUM W. Sacharski Przetarg nieograniczony 1,40 zł/m2 za 1 m2 pow. użyt. lokali mieszkalnych/ w tym socjalnych/ i użytkowych r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Zapytanie o cenę ,69 pln r. Referat Obsługi Urzędu BEST-OFFICE J. Jakubiak, A. Dąbrowski, B. Jakubiak s.j. Przetarg nieograniczony Przetarg nieograniczony pln ( wartość szacunkowa) pln ( wartość szacunkowa) r. Referat Gospodarki Nieruchomościami r. Referat Gospodarki Nieruchomościami Konsorcjum: Handlowo-Usługowe GRZEBOT, Handlowo-Usługowe VALOR TYMCIO s.c. J. Tymcio, K. Tymcio Przetarg nieograniczony ,00 pln r. Biuro Prawne /Straż Miejska Autoryzowany Dealer Forda OLDAR s.j. Z. Olszewski, D. Olszewski Przetarg nieograniczony ,00 pln r. Biuro Administrowania Nieruchomościami Skarbu Państwa Wielobranżowe Victoria 1

2 BP.340-8/06 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie targowiska miejskiego przy ul. Prądzyńskiego i ul. Inwalidów Wojennych. Przetarg nieograniczony ,65 pln r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Zakład Instalacji BP.340-9/06 Wymiana wersji 5.70 na wersję 6.00 Komputerowego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego Z wolnej ręki 4.026,00 pln r. Wydział Organizacji, Nadzoru Techniczno-Handlowe Technika Gliwice P. Gajowski W. Penara BP /06 BP /06 BP /06 BP /06 BP /06 BP /06 BP /06 projektowej na budowę ulicy Niewiarowskiego z kanalizacją deszczową i oświetleniem projektowej na budowę ul. Kasprowicza z odwodnieniem projektowej na budowę ulic: Morelowej, Wiśniowej, Brzoskwiniowej z odwodnieniem projektowej na budowę ulicy Grodzkiej z odwodnieniem Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie miasta Bieżące utrzymanie nawierzchni ulic gminnych w zakresie remontów nawierzchni asfaltowych Bieżące utrzymanie nawierzchni ulic w granicach miasta Ostrołęki w zakresie remontu nawierzchni gruntowych, gruzobetonowych i żwirowych Przetarg nieograniczony ,00 pln r. Wydział Inwestycji i Dróg P.P.. KOMPROJEKT Przetarg nieograniczony ,00 pln r. Wydział Inwestycji i Dróg P.P.. KOMPROJEKT Przetarg nieograniczony ,00 pln r. Wydział Inwestycji i Dróg P.P.. KOMPROJEKT Przetarg nieograniczony ,00 pln r. Wydział Inwestycji i Dróg P.P.. KOMPROJEKT Z wolnej ręki ,00 pln r. Wydział Inwestycji i Dróg KDL. Przetarg nieograniczony ,00 pln r. Wydział Inwestycji i Dróg PRDM OSTRADA Przetarg nieograniczony ,00 pln r. Wydział Inwestycji i Dróg PRDM OSTRADA 2

3 BP /06 projektowej na program inwestycyjny PN:., Przebudowa ulicy Witosa wraz z kanalikami deszczowymi (odcinek drogi nr 627) Przetarg nieograniczony ,00 pln r. Wydział Inwestycji i Dróg P.P. KOMPROJEKT BP /06 Budowa ulicy Łęczysk Przetarg nieograniczony ,80 pln r. Wydział Inwestycji i Dróg PRDM OSTRADA BP /06 BP /06 Bieżące utrzymanie dróg publicznych w Ostrołęce w zakresie naprawienia i uzupełniania oznakowania poziomego w latach Budowa drogi bis przy ul. 11 Listopada Przetarg nieograniczony ,28 pln r. Wydział Inwestycji i Dróg P.P-H DARTOM Białystok Przetarg nieograniczony ,21 pln r. Wydział Inwestycji i Dróg Zakład Instalacji BP /06 Budowa chodników w ulicy Prusa Przetarg nieograniczony ,71 pln r. Wydział Inwestycji i Dróg ZUB.D i M M. Skibniewski -Grabowo BP /06 Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 1 Przetarg nieograniczony ,63 pln r. Wydział Inwestycji i Dróg P.U-H ABC A. Tyszka BP /06 Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicy Lawendowej Przetarg nieograniczony ,47 pln r. Wydział Inwestycji i Dróg KDL BP /06 Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Ostrołęce Przetarg nieograniczony ,00 pln r. Wydział Organizacji, Nadzoru Centrum Informatyczne POLSOFT BP /06 Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Ostrołęce Przetarg nieograniczony ,50 pln r. Wydział Organizacji, Nadzoru Centrum Informatyczne POLSOFT BP /06 Dostawa krzeseł i mebli biurowych do pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta Ostrołęki Przetarg nieograniczony ,38 pln r. Referat Obsługi Urzędu/ Biuro Prawne PROMEBEL J. Gutowski Brwinów 3

4 BP /06 Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali dla Miasta Ostrołęki - Obręb nr 4 Przetarg nieograniczony ,00 pln r. Biuro Geodezji, Kartografii i Katastru Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Ostrołęce BP /06 Termomodernizacja dachu budynku A, B, F kompleksu administracyjnego przy ul. Gen. Gorbatowa 15 Przetarg nieograniczony ,92 pln r. Biuro Administrowania Nieruchomościami Skarbu Państwa P. H-U ABC A.Tyszka BP /06 BP /06 Dostawa materiałów budowlanych na budowę parkingu przy ul. Goworowskiej Dostawa łodzi aluminiowej z silnikiem oraz przyczepy podłodziowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce Przetarg nieograniczony ,99 pln r. Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia w Ostrołęce Zapytanie o cenę pln r. Referat Zarządzania Kryzysowego Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. Aries Power Equipment spółka z o.o. BP /06 BP /06 BP /06 BP /06 BP /06 BP /06 Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Ostrołęki Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicy Makowej Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego do ul. Nowomiejskiej budowlanej i wykonawczej na Przebudowę drogi krajowej nr 61 ul. Warszawska Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Denisiewicza Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zbożowej Przetarg nieograniczony ,60 pln r. Wydział Organizacji, Nadzoru Centrum Informatyczne POLSOFT Przetarg nieograniczony ,45 pln r. Wydział Inwestycji i Dróg KDL Przetarg nieograniczony 1.253,29 pln r. Wydział Inwestycji i Dróg KDL Przetarg nieograniczony ,00 pln r. Wydział Inwestycji i Dróg P.P. KOMPROJEKT Przetarg nieograniczony ,38 pln r. Wydział Inwestycji i Dróg Zakład Instalacji Przetarg nieograniczony ,41 pln r. Wydział Inwestycji i Dróg Zakład Instalacji 4

5 BP /06 BP /06 BP /06 BP /06 BP /06 BP /06 BP /06 BP /06 BP /06 BP /06 Wymiana sieci wodociągowej z rur azbestocementowych na rury z tworzyw sztucznych w ul. 11 Listopada, na odcinku od ul. Kopernika do ul. Inwalidów Wojennych projektowej na budowę ulicy Lelewela Osuszanie ścian fundamentowych budynku ZSZ nr 4 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach : Sadowej, Agrestowej i Malinowej Remont zabezpieczenia antykorozyjnego mostu Madalińskiego przez rzekę Narew Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszczową Przebudowa chodników i zatoki autobusowej w ulicach powiatowych Przebudowa chodników i zatoki autobusowej w ulicach gminnych Budowa ulicy Grodzkiej z odwodnieniem etap I Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jarzębinowej i Grabowej Przetarg nieograniczony ,56 pln r. Wydział Inwestycji i Dróg Zakład Instalacji W. Mróz Przetarg nieograniczony ,00 pln r. Wydział Inwestycji i Dróg DiM PROJEKT L. Chmielewski Przetarg nieograniczony ,79 pln r. Wydział Inwestycji i Dróg P.H-U. ABC A. Tyszka Przetarg nieograniczony ,97 pln r. Wydział Inwestycji i Dróg Zakład Instalacji Przetarg nieograniczony 1.763,808,61 pln r. Wydział Inwestycji i Dróg POLWAR S.A. Gdańsk Przetarg nieograniczony 1.604,433,70 pln r. Wydział Inwestycji i Dróg PRDM OSTRADA Sp. z o.o. Przetarg nieograniczony ,58 pln r. Wydział Inwestycji i Dróg KDL Przetarg nieograniczony ,62 pln r. Wydział Inwestycji i Dróg KDL Przetarg nieograniczony ,23 pln r. Wydział Inwestycji i Dróg Zakład Instalacji W. Mróz Przetarg nieograniczony ,45 pln r. Wydział Inwestycji i Dróg KDL 5

6 BP /06 Budowa ulicy Niewiarowskiego Przetarg nieograniczony ,25 pln r. Wydział Inwestycji i Dróg PW LASTMAR Drogi i Budowy Hurtownia Materiałów Budowlanych W. Glinowiecki Rzekuń BP /06 BP /06 BP /06 Termomodernizacja obiektu Urzędu Miasta Ostrołęki Budowa sieci kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogowej w ulicach: Morelowej, Wiśniowej i Brzoskwiniowej Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 2 z internatem w O-ce etap I Przetarg nieograniczony ,17 pln r. Wydział Inwestycji i Dróg PBK Sp. z o.o. Przetarg nieograniczony ,71 pln r. Wydział Inwestycji i Dróg PW LASTMAR Drogi i Budowy Hurtownia Materiałów Budowlanych W. Glinowiecki Rzekuń Przetarg nieograniczony ,06 pln r Wydział Inwestycji i Dróg ARKADA KOD Sp. j. Świecie BP /06 Budowa ulicy Różanej Przetarg nieograniczony ,78 pln r. Wydział Inwestycji i Dróg KDL BP /06 projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ulicach Zuchów, Geodetów, Skrajnej, Skośnej. Przetarg nieograniczony ,00 pln r. Wydział Inwestycji i Dróg ZUP ELBOR B. Borowy, H. Borowy BP /06 BP /06 BP /06 BP /06 Budowa nawierzchni ulicy Krasickiego. Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w ul. Goworowskiej. Dostawa i realizacja bonów towarowych dla Urzędu Miasta Ostrołęki Dostawa samochodu dostawczego fiat Doblo cargo 1,4 SX Przetarg nieograniczony ,97 pln r. Wydział Inwestycji i Dróg KDL Przetarg nieograniczony ,93 pln r. Wydział Inwestycji i Dróg ELZAN W. Zaniewski Kadzidło Przetarg nieograniczony ,00 pln r. Wydział Organizacji, Nadzoru Przetarg nieograniczony ,00 pln r. Wydział Promocji i Rozwoju Miasta S.P.S. HANDEL S.A. OSCAR BP /06 Dostawa autobusu JELCZ M081 MB Przetarg nieograniczony ,00 pln r. Wydział Promocji i Rozwoju Miasta Polskie Autobusy Na podstawie materiałów przedłożonych przez Wydziały i Referaty. sporządził gł. specjalista ds. zamówień publicznych podpis kierownika jednostki K. Dobkowska-Wiśniewska 6

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Łódź, jako jedno z nielicznych polskich miast, funkcjonuje jako tzw. miasto na prawach powiatu (inne nazwy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja prowadzenia i oznakowania prac wykonywanych w pasach dróg

Instrukcja prowadzenia i oznakowania prac wykonywanych w pasach dróg Wersja: 02 Instrukcja prowadzenia i oznakowania prac wykonywanych w pasach dróg Data wydania:. Informacje formalne: Opracowanie: ENERGA-OPERATOR Eksploatacja i Inwestycje Elbląg Sp. z o.o./biuro Zarządzania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r.

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r. SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r. I SPRAWY OGÓLNE * Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach oraz Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Realizacja zadań samorządowych w okresie 2006-2010 Gmina Urzędów Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Na przełomie stycznia lutego

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET OBYWATELSKI - LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA.

BUDŻET OBYWATELSKI - LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA. BUDŻET OBYWATELSKI - LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA. Lp. 1 Plac zabaw dla dzieci przy ul.sandomierskiej 160 220 000,00 220 000,00 zadanie dopuszczone do głosowania 2 Budowa ulicy Działkowej na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZA LIPIEC 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZA LIPIEC 2014 ROKU SPRWOZDNIE Z RELIZJI ZDŃ Z LIPIE 2014 ROKU Lp. 1. 2. Numer i nazwa G0043 Zakup aparatu EEG dla Miejskiej Przychodni Dąbrowa G0039 Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup (doposażenie)

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech.

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech. Zamawiający: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 05-075 Warszawa - Wesoła ul. 1-go Praskiego Pułku 33 Jednostka projektowa: Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA. z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA. z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/67 Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659, 1310.

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.4.2015.2 Poznań, 1 lipca 2015 r. DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR K 13 014 04 02

PROJEKT NR K 13 014 04 02 PRZEDSIĘ BIORSTWO PROJEKTOWO - USŁ UGOWE "INKOM" S.C. SPÓŁ KA PRAWA CYWILNEGO 40-053 KATOWICE, ul. Ś w. Barbar y 2 1a * Tel/fax: 32-257-08-66(-67) Poczta: inkom@inkom.katowice.pl * Strona: www.inkom.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPOSOBY OKREŚLANIA POTRZEB REMONTOWYCH ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU LUB JEGO CZĘŚCI DECYZJE ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNO REMONTOWYM OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

P R O B L E M Y I O G R A N I C Z E N I A ŚRODOWISKO

P R O B L E M Y I O G R A N I C Z E N I A ŚRODOWISKO P R O B L E M Y I O G R A N I C Z E N I A ŚRODOWISKO Zły stan dróg, chodników i przejść pieszych, potrzeba kapitalnego remontu. Brak połączenia Mysłowic z DTŚ. Brak obwodnicy miasta na kierunku Kraków

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE) Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE) Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe RAZEM: 475 828 186 w tym: środki UE 364 289 272 dotacja z MFEOG 5 878 558 środki własne 105 660 356 placówek w Rzeszowie 6 896 996 w tym: środki UE 2 876 924 Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych placówek

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI WRZESIEŃ 7 ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca Tytuł operacji

Wnioskodawca Tytuł operacji Gmina Bestwina Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Bestwina poprzez zagospodarowanie terenu wokół Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Celem przedmiotowego projektu

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. www.bip.um.bydgoszcz.pl. prezydent@um.bydgoszcz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. www.bip.um.bydgoszcz.pl. prezydent@um.bydgoszcz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy nazwa gminy/powiatu dokładny adres województwo Realizacja zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej (Program 25/75) Miasto Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: Jaki jest cel działania? Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Bardziej szczegółowo

Ul. Podlesie 1 32 641 Przeciszów. Adres obiektu budowlanego: Działka Nr 2877 w Przeciszowie, powiat oświęcimski, województwo małopolskie

Ul. Podlesie 1 32 641 Przeciszów. Adres obiektu budowlanego: Działka Nr 2877 w Przeciszowie, powiat oświęcimski, województwo małopolskie PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa zjazdu, budowa odwodnienia, remont drogi do Zespołu Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Przeciszowie, ul. Szkolna 93 na dz. Nr 2877 Inwestor: Gmina Przeciszów Ul. Podlesie 1 32

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI 1. Zamawiający MARCIN KRZEMIEŃ 34-100 Wadowice,

Bardziej szczegółowo