SZKOLENIE "ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLENIE "ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW""

Transkrypt

1 OCENA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I AKUSTYCZNEJ Skutki oddziaływania zanieczyszczeń CO "Zawartość karboksyhemoglobiny we krwi i objawy zatrucia w zależności od stężenia CO w powietrzu (pomieszczenie zamknięte), czasu przebywania i stopnia wysiłku fizycznego." Źródło: "Medycyna sądowa dla prawników" T. Marcinkowski 2 Skutki oddziaływania zanieczyszczeń SBS Syndrom Chorego Budynku Wilgoć: Reakcje alergiczne włącznie z astmą. Uszkodzenia wątroby, układu nerwowego, trawiennego, systemu immunologicznego. Kichanie, kaszel, płytki oddech, zawroty głowy, gorączka, kłopoty trawienne Podrażnienie nosa, wrażliwość na zapachy Podrażnienie oczu, gardła Ból głowy, zawroty głowy Ogólne zmęczenie Trudności w oddychaniu Sucha i swędząca skóra Trudności w koncentracji 3 4

2 Definicja wentylacji wg PN-B-01411:1999 Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzanie powietrza zewnętrznego Wentylacja jest procesem zorganizowanej wymiany powietrza w pomieszczeniu w celu jego odświeżenia przy jednoczesnym usunięciu na zewnątrz zanieczyszczeń powstających w pomieszczeniu i przedostających się do powietrza. Definicja klimatyzacji wg PN-B-01411:1999 Klimatyzacja pomieszczenia - wentylacja pomieszczenia zapewniająca środowisku powietrznemu pomieszczenia określone właściwości i parametry -czystość, temperaturę i wilgotność względną - przez uzdatnianie i rozdział powietrza, odpowiednio do przeznaczenia i sposobu wykorzystania pomieszczenia w każdych warunkach klimatycznych danej miejscowości. Klimatyzacja jest procesem nadawania powietrzu w pomieszczeniu określonych parametrów i właściwości pożądanych ze względów higienicznych i ze względu na dobre samopoczucie ludzi (tzw. klimatyzacja komfortowa) lub wartości parametrów wymaganych przez technologię produkcji (tzw. klimatyzacja technologiczna). 5 6 Definicje wg EN 12792:2003 Miejsca stosowania wentylacji Wentylacja planowany nawiew i usuwanie powietrza z obsługiwanego pomieszczenia Klimatyzacja forma uzdatniania powietrza charakteryzująca się utrzymaniem na odpowiednim poziomie temperatury, wilgotności, wymiany powietrza i jego czystości. Jeśli nie kontroluje się dowolnego z tych parametrów to system ten określa się jako klimatyzacja częściowa. 7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75, poz.690, (2002) Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza. 8

3 Klasyfikacja systemów wentylacji i klimatyzacji Rodzaj energii wprawiającej powietrza w ruch Przeznaczenie instalacji Ciągłość pracy instalacji Sposób organizacji wymiany powietrza w pomieszczeniu Stopień wyposażenia instalacji w urządzenia do uzdatniania powietrza Udział powietrza zewnętrznego Zdolność do zapewnienia różnicy ciśnienia z otoczeniem Elastyczność pracy instalacji Liczba czynników dostarczających energię do pomieszczenia Sposób zapewnienia regulacji temperatury w pomieszczeniu 9 Klasyfikacja ze względu na rodzaj energii wprawiającej powietrza w ruch naturalną mechaniczną 10 Wentylacja naturalna WENTYLACJA NATURALNA W wentylacji naturalnej wymiana powietrza w pomieszczeniu jest powodowana ruchem powietrza. Różnica ciśnień wywołująca ruch może wynikać: z działania wiatru, sił grawitacji, z działania wiatru i sił grawitacji, 12

4 Rodzaje wentylacji naturalnej przewietrzanie okresowe odświeżanie powietrza w pomieszczeniach polegające na otwieraniu okien lub innych otworów w przegrodach infiltracja przenikanie powietrza przez porowate materiały budowlane, nieszczelności przegród oraz szczeliny wokół okien i drzwi wentylacja grawitacyjna gdzie stosuje się pionowe przewody wywiewne do usuwania powietrza dopływającego na skutek różnicy ciśnienia wywołanej różnicą gęstości powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynku aeracja zorganizowana wymiana powietrza, które dopływa przez odpowiednie otwory rozmieszczone w zewnętrznych przegrodach budowlanych, uzyskiwana dzięki różnicy ciśnienia powietrza na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Intensywność aeracji zależy od temperatury i szybkości ruchu powietrza (siły wiatru). Naturalny ruch powietrza w pomieszczeniu w wyniku różnicy temperatury powietrza tu te B A pb pa te<tu płaszczyzna wyrównania ciśnienia Oddziaływanie wiatru na ściany budynku WENTYLACJA W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM strefa cienia aerodynamicznego 15

5 Przepisy prawne i normy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania. Dz. Ustaw nr 75 z 15 czerwca 2002 r. poz PN-83/B-03430/Az3:2000: Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej wymagania. PN-87/B-03433: Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wymagania. PN-EN Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonywanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. PN-B-76001:1996: Wentylacja. Przewody wentylacyjne, szczelność. Wymagania i badania. PN-89/B-10425: Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. Zadania wentylacji w budownictwie mieszkaniowym dostarczenie tlenu niezbędnego do oddychania, dostarczenie tlenu dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesów spalania, obniżenie zawartości wilgoci w powietrzu, obniżenie stężenia zanieczyszczeń gazowych i pyłowych emitowanych przez człowieka, wynikających z jego działalności w środowisku wewnętrznym mieszkania oraz pochodzących od ustroju budowlanego Strumienie objętości powietrza wentylacyjnego Strumień objętości powietrza wentylacyjnego dla mieszkania określany jest przez sumę strumieni powietrza usuwanych z pomieszczeń. Strumienie te, niezależnie od rodzaju wentylacji, powinny wynosić co najmniej: dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnię gazową lub węglową - 70 m 3 /h dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnię elektryczną - w mieszkaniu do 3 osób - 30 m 3 /h - w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób - 50 m 3 /h - dla kuchni bez okna zewnętrznego lub dla wnęki kuchennej, wyposażonej w kuchnię elektryczną - 50 m 3 /h - dla łazienki (z ustępem lub bez) - 50 m 3 /h dla oddzielnego ustępu - 30 m 3 /h dla pomocniczego pomieszczenia bezokiennego - 15 m 3 /h Dopływ powietrza zewnętrznego (wg PN-83 B-03430) Przez regulowalne otwory w górnej części okna lub ponad oknem, względnie w dolnej części ściany zewnętrznej, Przez okna ze skrzydłem uchylno-rozwieralnym, górnym wywietrznikiem uchylnym lub górnym skrzydłem uchylnym Kuchnie bez okna zewnętrznego, wyposażone w kuchnię gazową powinny mieć mechaniczną wentylację wywiewną; usuwany strumień powietrza powinien wynosić 70 m 3 /h

6 Dopływ powietrza zewnętrznego Odpływ powietrza z pokoi mieszkalnych (wg PN-83 B-03430) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewnowywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych. Przez otwory wyrównawcze ponad drzwiami lub w ich górnej części, Przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą Odpływ powietrza z kuchni, łazienek itp. (wg PN-83 B-03430) Przez otwory wywiewne usytuowane części ściany i przyłączone do pionowych przewodów wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej Do pionów wentylacyjnych powinny być przyłączone tylko pomieszczenia o tym samym charakterze. Zabrania się stosowania: Zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej 141 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 23 Wentylacja pomieszczeń niemieszkalnych (wg PN-83 B-03430) Piwnice dopływ powietrza: otwierane okna lub specjalne otwory w przegrodach zewnętrznych; odpływ: przewody wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej; strumień powietrza 0,3 wym/h; Poddasza dopływ i odpływ: otwory w zewnętrznych przegrodach; Klatki schodowe w górnej części otwór wywiewny o przekroju netto 200cm 2 ; Rura zsypu śmieci wylot powietrza ponad dachem, wyposażony w filtr i wentylator, strumień powietrza 200m 3 /h Pralnie domowe wentylacja nawiewna lub nawiewnowywiewna, co najmniej 2 wym/h Suszarnie dopływ powietrza: z sąsiednich pomieszczeń, odpływ: przez wentylację grawitacyjną, strumień powietrza 1 wym/h 24

7 Przewody wentylacyjne (wg PN-83 B-03430) Przekroje przewodów wentylacji grawitacyjnej powinny zapewniać usuwanie wymaganych normą strumieni objętości powietrza w następujących warunkach: Temperatura zewnętrzna +12 o C, Temperatura w pomieszczeniu, z którego usuwane jest powietrze, równa temp. obliczeniowej wg PN-82/B (dla pomieszczeń nieogrzewanych +16 o C) Regulowane otwory doprowadzające powietrze zewnętrzne w położeniu otwartym, Nie należy uwzględniać różnic ciśnień spowodowanych działaniem wiatru Przewody wentylacyjne (wg PN-89 B-10425) Otwory wentylacyjne górna krawędź co najwyżej 150 mm od sufitu, Przewody w ścianach lub w obudowach, min powierzchnia przekroju 0,016 m 2, kierunek: pionowy, dopuszczalne odchylenie 30 o na długości 2 m, (ew. 45 o za zgodą terenowego organu administracji państwowej), W kominach boczne otwory wylotowe, górne tylko, gdy stosowane nasady blaszane nad wylotem Rodzaje wentylacji i zastosowania Obiekty Wentylacja Budynki w budownictwie mieszkaniowym i zamieszkania zbiorowego Grawitacyjna Mechaniczna - do 9 kondygnacji naziemnych ponad 9 kondygnacji + Budynki w budownictwie użyteczności publicznej o wysokości - do 25 m nad poziomem terenu ponad 25 m wysokości

8 Ciśnienie czynne H g = g h g (ρ e -ρ i ) Ciśnienie czynne dla przykładowego budynku mieszkalnego (Ti=+20 o C) H g ciśnienie czynne przewodu wentylacji grawitacyjnej, Pa g przyśpieszenie ziemskie, m 2 /s h g wysokość przewodu wentylacyjnego od osi otworu wlotowego do osi otworu wylotowego ρ e, ρ i gęstość powietrza zewnętrznego w pomieszczeniu, kg/m 3 Zakładany strumień objętości powietrza przepłynie przewodem wentylacji grawitacyjnej gdy straty ciśnienia będą mniejsze lub równe ciśnieniu czynnemu p H g Wspomaganie infiltracji nawietrzaki ścienne Wspomaganie infiltracji nawiewniki okienne Nawietrzak firmy GreKa Termostatyczny anemostat talerzowy firmy StarWent Nawietrzak z anemostatem firmy PROVENT 31 Nawiewnik VENTAIR 1 - czerpnia powietrza 2 regulator 3 szczelina 4 - płat aluminiowy 5 siatka przeciw owadom 6 - uchylna klapka 7 - sznureczki z obciążnikami Nawietrzak okienny firmy MORAD 32

9 System wentylacji higrosterowalnej Wspomaganie działania wentylacji grawitacyjnej Schemat mieszkania: proces wentylacji w ciągu dnia Schemat mieszkania: proces wentylacji w ciągu nocy 33 Samonastawna nasada kominowa, wspomaga ciąg kominowy oraz zapobiega ciągowi wstecznemu. (źródło: Obrotowa nasada Turbowent urządzenie wykorzystujące siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego. (źródło: 34 W budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem, należy stosować na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu 143 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Strefy obciążenia wiatrem Wg PN-EN :2005 STREFA 1 - obejmuje przeważającą cześć kraju STREFA II pas nadmorski STREFA III obszar górski na południu Bazowa wartość prędkości (źródło:

10 Budynki zamieszkania zbiorowego Strumień objętości powietrza wentylacyjnego powinien wynosić co najmniej: dla pokojów mieszkalnych i sypialnych, 20 m 3 /h mieszkańca lecz nie mniej niż 1 wymianę na godzinę, dla kuchni i łazienek indywidualnych, jak dla mieszkań, dla kuchni, pomieszczeń sanitarno-higienicznych przeznaczonych dla wspólnego użytkowania, wg przepisów i wymagań technologicznych sanitarnych. dla pokojów klimatyzowanych oraz wentylowanych o nie otwieranych oknach 30m 3 /h dla każdej osoby. Krotność wymiany powietrza określa ile razy, cała objętość powietrza w pomieszczeniu, budynku, zostanie wymieniona w jednostce czasu n V& V = 1/h gdzie: V & - strumień objętości powietrza nawiewanego, m 3 /s V - objętość pomieszczenia, m Budynki użyteczności publicznej Schemat działania aeracji pomieszczenia stałego i czasowego pobytu ludzi, 20 m 3 /h osobę 30 m 3 /h osobę, przy dozwolonym paleniu dla pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci (żłobki i przedszkola), 15 m 3 /h dziecka, dla pokojów klimatyzowanych i wentylowanych o nie otwieranych oknach, 30 m 3 /h dla każdej osoby, a w przypadku dozwolonego palenia w tych pomieszczeniach, co najmniej 50 m 3 /h osobę. Wentylacja hali za pomocą areacji: a) w okresie letnim, b) w okresie zimowym (źródło:

11 Wentylacja mechaniczna WENTYLACJA MECHANICZNA W wentylacji mechanicznej przewietrzanie pomieszczeń jest w praktyce niezależne od jakichkolwiek wpływów atmosferycznych. Wymuszony przepływ powietrza uzyskuje się dzięki zastosowaniu wentylatorów. 42 Wentylacja mechaniczna Zalety: Możliwość kształtowania parametrów powietrza w pomieszczeniu Możliwość filtracji powietrza doprowadzanego do pomieszczenia Możliwość kształtowania prawidłowego rozdziału powietrza w pomieszczeniu Możliwość realizacji różnych procesów uzdatniania powietrza w tym odzysku energii z powietrza usuwanego Uniezależnienie intensywności wymiany powietrza od szczelności obudowy budynku, zabezpieczenie przed hałasem zewnętrznym Duża efektywność 43 Wentylacja mechaniczna Wady: Wysokie koszty inwestycyjne Konieczność systematycznej konserwacji Ryzyko stworzenia dyskomfortu akustycznego spowodowanego pracą wentylatora lub turbulencją i drganiami występującymi przy przepływie powietrza 44

12 Rodzaje wentylacji mechanicznej W zależności od kierunku ruchu powietrza w stosunku do wentylowanego pomieszczenia rozróżnia się wentylację mechaniczną: nawiewną powietrze dostarcza się do pomieszczenia za pomocą wentylatora, a usuwa w sposób naturalny wywiewną powietrze usuwa się z pomieszczenia za pomocą wentylatora, a dostarcza w sposób naturalny nawiewno wywiewną gdzie do dostarczania i usuwania powietrza używa się wentylatorów

13 49 50 Klasyfikacja ze względu na przeznaczenie instalacji klimatyzacja komfortu zapewniająca stan powietrza w pomieszczeniu warunkujący dobre samopoczucie klimatyzacja technologiczną zapewniająca warunki dla realizacji określonego procesu technologicznego Klasyfikacja ze względu na ciągłość pracy V V τ τ o działaniu ciągłym okresową 51 52

14 Klasyfikacja ze względu na udział powietrza zewnętrznego z recyrkulacją (zmienny lub stały udział powietrza zewnętrznego i obiegowego w powietrzu nawiewanym), bez recyrkulacji 100% powietrza zewnętrznego w powietrzu nawiewanym, z odzyskiem ciepła lub bez odzysku Klasyfikacja ze względu na zdolność do zapewnienia różnicy ciśnienia z otoczeniem nadciśnieniową strumień masy powietrza nawiewanego jest większy od strumienia masy powietrza wywiewanego podciśnieniową - strumień masy powietrza wywiewanego jest większy od strumienia masy powietrza nawiewanego m n m L m w Klasyfikacja ze względu na sposób organizacji wymiany powietrza w pomieszczeniu ogólną równomierną wymianę powietrza w całym pomieszczeniu miejscową (lokalizująca) przeciwdziała zanieczyszczaniu powietrza w pomieszczeniu i usuwa zanieczyszczenia z miejsca ich wydzielania: odciągi miejscowe nawiewy miejscowe zasłony, kurtyny powietrzne Strugi nawiewane Decydujący wpływ na przepływ powietrza w wentylowanym pomieszczeniu mają strugi nawiewane. W efekcie ich oddziaływania, w pomieszczeniu powinna nastąpić wymiana powietrza zapewniająca w strefie przebywania ludzi dobrą jakość powietrza, poprzez utrzymanie stężeń zanieczyszczeń poniżej wymaganych wartości NDS oraz warunki komfortu cieplnego 55 56

15 Organizacja ruchu powietrza Klasyfikacja ze względu na sposób organizacji wymiany powietrza w pomieszczeniu Tłokowa Uzyskanie właściwych efektów wymiany powietrza wymaga: dobrania odpowiednich nawiewników i wywiewników i ich uzasadnionego usytuowania odpowiedniego rozmieszczenia otworów nawiewnych w stosunku do źródeł ciepła, zanieczyszczeń oraz strefy przebywania ludzi nadania strugom powietrza nawiewanego kierunku i prędkości, zapewniających efektywne przepłukanie strefy przebywania ludzi powietrzem wentylacyjnym 57 Wyporowa Mieszająca 58 WENTYLACJA MIEJSCOWA Odciągi spalin samochodowych Odciągi miejscowe mają za zadanie ujęcie zanieczyszczeń w miejscu ich powstawania i niedopuszczenie do rozprzestrzeniania ich w pomieszczeniu 60

16 Zasłony (kurtyny) powietrzne które stosuje się do ochrony pomieszczeń przed przenikaniem zimnego powietrza zewnętrznego przez często otwierane bramy i drzwi wejściowe w budynkach przemysłowych lub użyteczności publicznej Zasłona powietrzna Bez zasłony (linia wyrównania ciśnienia w połowie wysokości otworu strumienie powietrza dopływającego i wypływającego z pomieszczenia są jednakowe Bez zasłony (linia wyrównania ciśnienia w pobliży górnej krawędzi otworu duży strumień powietrza zewnętrznego przenika do pomieszczenia Z zasłoną powietrze zewnętrzne nie penetruje do wnętrza Indywidualna wentylacja miejscowa Wzajemne oddziaływanie: Przepływu wywołanego konwekcją naturalną Ruchu powietrza wywołanego oddychaniem Nawiewu indywidualnej wentylacji miejscowej dr.a.k.melikov, Personalised Ventilation, Roomvent 2004, Coimbra 63 dr.a.k.melikov, Personalised Ventilation, Roomvent 2004, Coimbra 64

17 Klasyfikacja ze względu na stopień wyposażenia instalacji w urządzenia do uzdatniania powietrza Podstawowe procesy powodujące zmianę parametrów fizycznych powietrza to : ogrzewanie, ochładzanie suche bez wykroplenia wilgoci, ochładzanie mokre z wykropleniem wilgoci, związane z osuszaniem powietrza, osuszanie, nawilżanie, mieszanie 65 Uzupełniające procesy uzdatniania powietrza filtracja jonizacja dezodoryzacja dezynfekcja Proces uzdatniania powietrza może być realizowany centralnie bądź tez może być w różnym stopniu zdecentralizowany. Decentralizacja jest na ogół niezbędna w przypadku gdy układ uzdatniania powietrza obsługuje więcej jak jedna strefę wydzielony fragment budynku o unikatowych właściwościach. Strefy mogą różnić się charakterystyką obciążeń cieplno-wilgotnościowych66 lub wymaganiami w zakresie warunków termicznych. Klasyfikacja ze względu na liczba czynników dostarczających energię do pomieszczenia SYSTEMY POWIETRZNE Systemy powietrzne Systemy dwuczynnikowe (powietrze + woda/roztwór glikolu lub freony) Na potrzeby systemów powietrznych instaluje się jeden system kanałów wentylacyjnych, którymi dystrybuowane jest powietrze o odpowiedniej temperaturze, w ten sposób pomieszczenia są ogrzewane lub chłodzone w zależności od pory roku, jednocześnie cały czas dostarczane jest powietrze świeże, którego udział może być dowolnie regulowany stosownie do potrzeb

18 Ciąg technologiczny układu klimatyzacji Zmiany temperatury Elementy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Zamiany wilgotności Główne elementy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Czerpnia powietrza Centrala nawiewna Nawiewniki t, φ Pomieszczenie klimatyzowane Przewody wentylacyjne Wywiewniki Wyrzutnia powietrza Centrala wywiewna Centrale klimatyzacyjne urządzenia służące do obróbki powietrza (zmiany temperatury, wilgotności, oczyszczenia) w celu dostosowania parametrów do wymagań w pomieszczeniu. Wyróżnia się centrale: wewnętrzne - przeznaczone do lokalizacji w maszynowniach, zewnętrzne - przeznaczone do montażu na zewnątrz budynku (np. na dachu); maja obudowę zabezpieczona przed wpływem warunków atmosferycznych, podwieszane - miejsce montażu - w stropach podwieszonych. Najczęściej spotykane są dwa rodzaje budowy central: sekcyjne (blokowe) - centrala zestawiona jest z poszczególnych elementów znajdujących się w oddzielnych blokach, monoblokowe (kompaktowe) - urządzenia montowane są w jednej wspólnej obudowie. Strefa przebywania ludzi 71 72

19 Przykładowa konfiguracja centrali klimatyzacyjnej przepustnice powietrza 2 - filtr wstępny 3 filtr dokładny 4 tłumiki hałasu 5 chłodnica powietrza 6 nagrzewnica powietrza 7 - komora zraszania (nawilżania) powietrza 8 - wentylator 73 Sekcja wentylatora Sekcja ta służy do przetłaczania powietrza klimatyzacyjnego przez układ klimatyzacyjny. W centralach stosuje się wentylatory z wirnikiem bębnowym, napędzane silnikami elektrycznymi o stałych lub zmiennych obrotach. Napęd pomiędzy silnikiem a wentylatorem przenoszony jest zwykle przez przekładnię pasową. Wentylatory nie stykają się bezpośrednio z obudową centrali i posadowione są na specjalnych wibroizolatorach. W centralach klimatyzacyjnych nawiewno wywiewnych występują dwie sekcje wentylatorowe: sekcja wentylatora nawiewnego sekcja wentylatora wywiewnego 74 Ze względu na kierunek przepływu powietrza wentylatory dzielimy na: osiowe Charakterystyka wentylatora Przykładowa charakterystyka wentylatora firmy Systemair promieniowe Zapotrzebowanie mocy wentylatora: V p P = & η 75 76

20 Zapotrzebowanie mocy wentylatora: P w V = & w p η w w 77 Moc silnika napędzającego wentylator: P s K Pw = η Moc elektryczna potrzebna do napędu silnika P el p Ps = η s Spręż wentylatora różnica ciśnień całkowitych mierzona za wylotem i przed wlotem do wentylatora p w = p str = p Wydajność wentylatora objętościowy strumień powietrza wywołany pracą wentylatora o danym sprężu tł + p ss Straty ciśnienia w przewodach wentylacyjnych Straty liniowe 2 l w ρ p l = λ d 2 R t 2 λ w ρ = d 2 p = β R l l t

21 Straty miejscowe p m 2 w ρ = ζ 2 Całkowite straty ciśnienia p = p l + p m A. Pełech Wentylacja i klimatyzacja podstawy 2008 Charakterystyka instalacji Opór właściwy instalacji: p r = 2 V& Charakterystyka instalacji: Przeciwbieżna Przepustnice powietrza Najczęściej występują jako wielopłaszczyznowe współbieżne lub przeciwbieżne. Usytuowane są na wlocie i wylocie z centrali. Łopatki wykonane są z profili aluminiowych. Współbieżna p = r V& 2 Zadania przepustnic: zamykanie dopływu powietrza w czasie postoju centrali regulacja wymaganego przepływu powietrza 83 Uruchamiane są siłownikami o napędzie elektrycznym. 84

22 Filtry powietrza W obrębie central klimatyzacyjnych występują jako: wstępne do EU4 dokładne do EU9 Wykonane są z mat filtracyjnych lub tkaniny filtracyjnej Zadaniem ich jest zatrzymywanie pyłu zawartego w powietrzu napływającym do centrali. Zazwyczaj filtr dokładny powinien być poprzedzony filtrem wstępnym. W związku z stopniowym zanieczyszczaniem filtrów w czasie eksploatacji centrali, zachodzi potrzeba ich okresowej wymiany lub regeneracji. 85 Dla prędkości przepływu powietrza wynoszącej 2 3 m/s, w zależności od klasy filtra straty te wynoszą: - dla filtrów zgrubnych Pa, - dla filtrów dokładnych Pa, - dla filtrów zawiesinowych Pa. Producenci zalecają, aby końcowe wartości strat ciśnienia w tych elementach nie przekraczały: - dla filtrów zgrubnych Pa, - dla filtrów dokładnych Pa, - dla filtrów zawiesinowych Pa. Przeciętny czas eksploatacji filtra przy ośmiogodzinnym obciążeniu dobowym wynosi: - dla filtrów zgrubnych 3 6 miesięcy, - dla filtrów dokładnych 6 9 miesięcy, - dla filtrów zawiesinowych 1 4 lat. 86 Tłumiki hałasu Zmniejszają możliwość rozprzestrzeniania się w instalacji i klimatyzowanych pomieszczeniach hałasu wywołanego pracą wentylatora (wentylatorów) znajdujących się w centrali klimatyzacyjnej. Sekcje tłumienia zawierają specjalne wkłady tłumiące, pochłaniające generowany hałas. Od ich konstrukcji i usytuowania zależy wielkość tłumienia hałasu w poszczególnych pasmach. Skuteczność tłumienia hałasu ma szczególne znaczenia przy dostarczaniu powietrza do takich pomieszczeń jak: studia radiowe i telewizyjne sale koncertowe pokoje hotelowe 87 Układ chłodniczy Ciepło od oziębianego powietrza może być odprowadzane na dwa sposoby: * bezpośredni parownik urządzenia chłodniczego jest jednocześnie chłodnicą i znajduje się w strumieniu powietrza, * pośredni zastosowana ciecz pośrednicząca tzw. chłodziwo (woda, roztwór glikolu, itp.) zasila chłodnicę powietrza a następnie jest oziębiana w parowniku agregatu ziębniczego Najczęściej występujące układy chłodzenia dla celów klimatyzacyjnych: Układ z cieczą pośredniczącą Skraplacz chłodzony powietrzem Skraplacz chłodzony cieczą (wodą) + chłodnica sucha Skraplacz chłodzony cieczą (wodą) + chłodnica mokra Układ z bezpośrednim odparowaniem Skraplacz chłodzony powietrzem 88

23 Chłodnice powietrza Chłodnice powietrza Ich zadanie polega na ochładzaniu powietrza przepływającego przez centralę do wartości wymaganej względami technologicznymi obniżaniu temperatury i najczęściej zawartości wilgoci (pary wodnej) Są to wymienniki ciepła pomiędzy powietrzem a chłodziwem. Zadaniem chłodziwa jest pośredniczenie w przekazywaniu ciepła od ochładzanego ośrodka do wrzącego w parowniku czynnika chłodniczego. Chłodziwo przepływa przez rurki ożebrowane (miedziane, ożebrowanie z płycinek aluminiowych), powietrze w przestrzeni pomiędzy rurkami. W centralach klimatyzacyjnych występują chłodnice powietrza: wodne chłodziwem jest woda lub wodny roztwór glikolu etylenowego lub propylenowego. Parametry chłodziwa mogą wynosić przykładowo 6/12 0 C, 7/12 0 C, 5/11 0 C z odparowaniem bezpośrednim chłodziwem jest czynnik chłodniczy np. freon R22, R407c, o temperaturze parowania wynoszącej kilka stopni powyżej zera Nagrzewnice powietrza Ich zadanie polega na ogrzewaniu powietrza przepływającego przez centralę do wartości wymaganej względami technologicznymi podnoszeniu temperatury. Są to wymienniki ciepła pomiędzy czynnikiem grzejnym a powietrzem. Czynnik grzejny przepływa przez rurki ożebrowane (miedziane, ożebrowanie z płycinek aluminiowych), powietrze w przestrzeni pomiędzy rurkami. W centralach klimatyzacyjnych występują nagrzewnice powietrza: wodne czynnikiem grzejnym jest woda o niskich parametrach np. 80/60 0 C, 90/70 0 C parowe czynnikiem grzejnym jest para wodna nasycona sucha o niskim ciśnieniu < 0.07 MPa, temperatura < C elektryczne wodna elektryczna 91 Komora zraszania Służy do nawilżania powietrza, do stanu bliskiego stanowi nasycenia. Rodzaje komór zraszania: dyszowe - nawilżanie zachodzi poprzez kontakt rozpylanej przez dysze komory wody z przepływającym przez centralę powietrzem o powierzchniach zraszanych nawilżanie zachodzi poprzez kontakt wody ociekającej na tzw. złożach zraszanych z powietrzem przepływającym przez te złoża W układach klimatyzacji obecnie dąży się do stopniowego odchodzenia od wody do nawilżania, na rzecz nawilżania powietrza parą wodną. Związane jest to z rozwojem w środowisku wodnym rozmaitych drobnoustrojów, których obecność w powietrzu przyczynia się do rozwoju chorób, alergii, u ludzi przebywających w pomieszczeniach klimatyzowanych. 92

24 Nawilżacze parowe Wytwarzanie pary odbywa się w urządzeniu zwanym wytwornicą pary zasilaną prądem elektrycznym, na zasadzie wykorzystania wody jako elektrolitu o określonym przewodnictwie prądu. Prąd przepływając pomiędzy elektrodami powoduje podgrzanie roztworu i w konsekwencji produkcję pary wodnej. Komora mieszania Urządzenie wyposażone jest w dwa wloty: jeden dla powietrza świeżego, drugi dla powietrza recyrkulacyjnego - z wnętrza obiektu. Komora mieszania umożliwia regulację dostarczanego do wnętrza strumienia powietrza świeżego od 0 100% za pomocą zamontowanych na wlotach przepustnic. Komora wodna z wytwornicą pary Komora elektryczna z aparaturą sterującą i zasilającą Nawiewniki generujące różne strugi PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA NAWIEWNIKÓW Nawiewnik dyszowy Nawiewniki rozpraszające Kratka nawiewnowywiewna 96

25 Kratki nawiewne Nawiewniki szczelinowe Nawiewnik szczelinowy NS firmy Hakom Kratka nawiewna kanałowa firmy BerlinerLuft Nawiewnik szczelinowy nastawne firmy CWK Nawiewnik szczelinowy z dyszami firmy CWK Kratka nawiewna firmy Smay Nawiewniki kanałowe Nawiewniki dla wentylacji wyporowej Nawiewniki kanałowe firmy BSH

26 WENTYLACJA HYBRYDOWA WENTYLACJA HYBRYDOWA Wentylacja hybrydowa łączy w sobie cechy wentylacji naturalnej i mechanicznej. Jeśli warunki zewnętrzne nie pozwalają na wentylacje naturalną pracują urządzenia mechaniczne. Właściwie zaprojektowana wentylacja hybrydowa dostosowana jest do zmieniających się w ciągu roku a nawet w ciągu dnia parametrów powietrza zewnętrznego. spełniając kryteria jakości środowiska wewnętrznego przy jednoczesnej oszczędności energii. 102 WENTYLACJA HYBRYDOWA W wentylacji hybrydowej stosowane są trzy podstawowe rozwiązania: a) współdziałanie wentylacji naturalnej i mechanicznej przez zaprojektowanie dwóch w pełni autonomicznych układów, w których regulacja odbywa się na zasadzie przełączania pomiędzy systemami lub wykorzystania obu systemów do określonych zadań (np. wentylacja naturalna ustawiona jest dla okresów przejściowych, a mechaniczna dla zimy i lata) WENTYLACJA HYBRYDOWA b) wentylacja naturalna wspomagana mechanicznie przez zastosowanie wentylatora nawiewnego lub wywiewnego w okresach, kiedy różnica pomiędzy ciśnieniem na zewnątrz i wewnątrz budynku nie wystarcza do zapewnienia odpowiedniego przepływu powietrza

27 WENTYLACJA HYBRYDOWA WENTYLACJA HYBRYDOWA c) wentylacja mechaniczna wspomagana działaniem wyporu cieplnego i wiatru pozwalająca na optymalne wykorzystanie naturalnych sił, wspomagających przepływ powietrza w budynku Możliwości łączenia wentylacji naturalnej z mechaniczną [Per Heiselberg, Principles of hybrid ventilation, IEA-ECBCS Annwx35 Final Report] WENTYLACJA HYBRYDOWA Najczęściej stosowane rozwiązania wentylacji naturalnej w systemie hybrydowym są następujące: automatyczne wyłączanie wentylatorów wentylacji mechanicznej w czasie otwierania okien lub zastosowanie automatycznie otwieranych okien, w przypadku braku możliwości otwierania okien, zastosowanie wlotów powietrza z przepustnicami, np. nawiewników szczelinowych lub otworów żaluzjowych, 107 WENTYLACJA HYBRYDOWA wentylacja budynków z centralnie położonym atrium wskutek działania wyporu termicznego powstaje strumień powietrza unoszący się ku górze, który asymiluje zbędne ciepło oraz usuwa zanieczyszczone powietrze. Schemat grawitacyjnego przepływu powietrza w budynku z atrium [A. Bogdan, Wentylacja hybrydowa rozwiązanie przyszłości w budownictwie, Bezpieczeństwo pracy 1/2008] 108

OCENA WENTYLACJI I CHŁODZENIA

OCENA WENTYLACJI I CHŁODZENIA OCENA WENTYLACJI I CHŁODZENIA 116. Wentylację grawitacyjną można stosować w budynkach mieszkalnych o wysokości a) do 6 kondygnacji naziemnych włącznie b) do 9 kondygnacji naziemnych włącznie c) do 11 kondygnacji

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Warunki techniczne W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można

Bardziej szczegółowo

2. WENTYLACJA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH 2.1. Wentylacja mieszkań

2. WENTYLACJA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH 2.1. Wentylacja mieszkań PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3 luty 2000 1. WSTEP 1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy

Bardziej szczegółowo

Chłodnictwo i klimatyzacja / Kazimierz M. Gutkowski, Dariusz J. Butrymowicz. wyd. 2-1 dodr. (PWN). Warszawa, cop

Chłodnictwo i klimatyzacja / Kazimierz M. Gutkowski, Dariusz J. Butrymowicz. wyd. 2-1 dodr. (PWN). Warszawa, cop Chłodnictwo i klimatyzacja / Kazimierz M. Gutkowski, Dariusz J. Butrymowicz. wyd. 2-1 dodr. (PWN). Warszawa, cop. 2016 Spis treści Przedmowa do wydania w języku angielskim 11 Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów

Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów Nowa książka dr. inż. Aleksandra Pełecha, pracownika Katedry Klimatyzacji i Ciepłownictwa Politechniki Wrocławskiej, pt. Wentylacja i klimatyzacja

Bardziej szczegółowo

Dobór urządzenie chłodniczego

Dobór urządzenie chłodniczego ZUT W SZCZECINIE WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego Dobór urządzenie chłodniczego Bogusław Zakrzewski 1 Założenia 1. Przeznaczenie instalacji chłodniczej

Bardziej szczegółowo

Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji

Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji Dostarczenie właściwej ilości świeżego powietrza do budynku oraz usuwanie z niego powietrza zanieczyszczonego to zadania wentylacji mechanicznej. Z zewnątrz

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników

Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników Sprężarki wyporowe (tłokowe) Sprężarka, w której sprężanie odbywa sięcyklicznie w zarżniętej przestrzeni zwanej komorąsprężania. Na skutek działania napędu

Bardziej szczegółowo

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Jakie elementy wchodzą w skład wentylacji z odzyskiem ciepła? rekuperator, czyli centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, elementy nawiewne oraz wywiewne, czerpnia,

Bardziej szczegółowo

Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza

Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza dr inż.grzegorz Krzyżaniak Systemy chłodnicze stosowane w klimatyzacji Systemy chłodnicze Urządzenia absorbcyjne Urządzenia sprężarkowe

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja & Chłodnictwo (3)

Klimatyzacja & Chłodnictwo (3) Klimatyzacja & Chłodnictwo (3) Systemy klimatyzacyjne Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 2009 1 Systemy klimatyzacyjne Systemy tylko

Bardziej szczegółowo

1. Szczelność powietrzna budynku

1. Szczelność powietrzna budynku 1. Szczelność powietrzna budynku Wymagania prawne, pomiary Nadmierna infiltracja powietrza do budynku powoduje: Straty energetyczne Przenikanie wilgoci do przegród budynku. Wilgoć niszczy materiały konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I W tomie pierwszym poradnika omówiono między innymi: amoniak jako czynnik roboczy: własności fizyczne, chemiczne, bezpieczeństwo użytkowania, oddziaływanie na organizm

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

10. Przemiany powietrza zachodzące w urządzeniach centralnych ze sterowaniem

10. Przemiany powietrza zachodzące w urządzeniach centralnych ze sterowaniem ZAGADNIENIA obowiązujące do egzaminu z przedmiotu KLIMATYZACJA II dla studentów po VIII semestrze Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej 1. Klimatyzacja, podział, definicje itp. 2. Własności

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

Elementy akustyczne wykorzystywane. w systemach wentylacyjnych. Zasady skutecznej wentylacji. Marcin Spędzia

Elementy akustyczne wykorzystywane. w systemach wentylacyjnych. Zasady skutecznej wentylacji. Marcin Spędzia Kraków 07.12.2011 nawiewniki okienne Elementy akustyczne wykorzystywane w systemach wentylacyjnych Marcin Spędzia Ze względu na sposób działania wyróżniamy: nawiewniki higrosterowane, nawiewniki ciśnieniowe,

Bardziej szczegółowo

Kanałowa chłodnica wodna CPW

Kanałowa chłodnica wodna CPW 134 Kanałowa chłodnica wodna ZASTOSOWANIE Kanałowe chłodnice wodne powietrza, przeznaczone są do schładzania nawiewanego powietrza w systemach wentylacyjnych o prostokątnym przekroju kanałów, a także mogą

Bardziej szczegółowo

Czynniki alternatywne - przyszłość chłodnictwa? Dr hab. inż. Artur Rusowicz Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Warszawska

Czynniki alternatywne - przyszłość chłodnictwa? Dr hab. inż. Artur Rusowicz Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Warszawska Czynniki alternatywne - przyszłość chłodnictwa? Dr hab. inż. Artur Rusowicz Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Warszawska Wpływ na środowisko: ODP (ang. Ozone Depletion Potential) - potencjał niszczenia

Bardziej szczegółowo

Lekcja 13. Klimatyzacja

Lekcja 13. Klimatyzacja Lekcja 13. Klimatyzacja Jednym z bardzo często popełnianych błędów jest mylenie klimatyzacji z wentylacją. Wentylacja to wymiana powietrza w pomieszczeniu. Dzięki niej z pomieszczenia usuwane jest zanieczyszczone

Bardziej szczegółowo

All on board MONOBLOKOWE CENTRALE KLIMATYZACYJNE

All on board MONOBLOKOWE CENTRALE KLIMATYZACYJNE All on board MONOBLOKOWE CENTRALE KLIMATYZACYJNE XD ROOF ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA, KTÓRYCH OCZEKUJESZ Uniwersalne rozwiązanie: Monoblokowe centrale klimatyzacyjne serii XD ROOF to odpowiedź na zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Techniki niskotemperaturowe w medycynie

Techniki niskotemperaturowe w medycynie INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA GDAŃSKA Techniki niskotemperaturowe w medycynie Temat: Lewobieżny obieg gazowy Joule a a obieg parowy Lindego Prowadzący: dr inż. Zenon

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass)

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass) Wymiennik ciepła wysokiej wydajności Będąca sercem systemu wentylacji jednostka odzysku energii zapewnia wysoką wydajność i komfort przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energię z usuwanego z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TOMU I. Przedmowa 11. Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18

SPIS TREŚCI TOMU I. Przedmowa 11. Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18 v~.rv.kj Chłodnicza. Poradnik - tom 1 5 SPIS TREŚCI TOMU I Przedmowa 11 Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18 Podstawy termodynamiki 21 Termodynamiczne parametry stanu gazu 21 2

Bardziej szczegółowo

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła produkcji Systemair spełniają warunki i założenia przyjęte przez Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE ZASTOSOWANIE Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Frapol służą do ogrzewania ciepłym powietrzem i wentylacji pomieszczeń takich jak hale produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja 3. dr inż. Maciej Mijakowski

Klimatyzacja 3. dr inż. Maciej Mijakowski dr inż. Maciej Mijakowski Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa http://www.is.pw.edu.pl Termodynamika powietrza wilgotnego Schemat procesu projektowania

Bardziej szczegółowo

Seria MPA W KONSTRUKCJA I STEROWANIE

Seria MPA W KONSTRUKCJA I STEROWANIE CENTRALE NAWIEWNE Seria Seria A16 A13 Nawiewna centrala wentylacyjna z nagrzewnicą elektryczną o wydajności do 3 m 3 /h, w kompaktowej obudowie izolowanej termicznie i akustycznie. Nawiewna centrala wentylacyjna

Bardziej szczegółowo

Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe

Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe 1. Wstęp Klimatyzacja hali basenu wymaga odpowiedniej wymiany i dystrybucji powietrza, która jest kształtowana przez nawiew oraz wywiew.

Bardziej szczegółowo

Czystość kanałów wentylacyjnych - akty prawne

Czystość kanałów wentylacyjnych - akty prawne Czystość kanałów wentylacyjnych - akty prawne Wszyscy wiemy, jak ważna jest czystość powietrza, którym oddychamy w budynkach. Decydującym elementem, który na to wpływa jest sprawny system wentylacji systematycznie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Druga grupa obejmuje czynniki wpływające na jakość powietrza. Zakwalifikować tutaj. Pompy ciepła w systemach klimatyzacyjnych typu split

Druga grupa obejmuje czynniki wpływające na jakość powietrza. Zakwalifikować tutaj. Pompy ciepła w systemach klimatyzacyjnych typu split Jeżeli przyjrzymy się rozwojowi cywilizacji na przestrzeni lat, to możemy zauważyć, że do końca XIX wieku działania mające na celu poprawę warunków w pomieszczeniach, skierowane były wyłącznie na ich ogrzewanie.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu Wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza Sali Dydaktycznej 301, 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora. - Wizje lokalne, ustalenia z Inwestorem. - Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

Wytwornice wody lodowej Chillery - rodzaje i klasyfikacja

Wytwornice wody lodowej Chillery - rodzaje i klasyfikacja Wytwornice wody lodowej Chillery - rodzaje i klasyfikacja Stan dzisiejszy i tendencje rozwoju Wytwornice wody lodowej są obecnie podstawowym elementem systemu klimatyzacji budynków użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. w budynkach hotelowych. Warszawa, marzec 2012

MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. w budynkach hotelowych. Warszawa, marzec 2012 MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii w budynkach hotelowych Warszawa, marzec 2012 Definicja źródeł alternatywnych 2 Źródła alternatywne Tri-Generation (CHP & agregaty absorbcyjne) Promieniow.

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 11/05. Jakóbczak Antoni,Lublin,PL WUP 12/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

PL B BUP 11/05. Jakóbczak Antoni,Lublin,PL WUP 12/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204077 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363653 (51) Int.Cl. F24F 12/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 24.11.2003

Bardziej szczegółowo

Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym

Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym 1 Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym Wentylatory są niezbędnym elementem systemów wentylacji

Bardziej szczegółowo

Wentylacja mechaniczna w domu jednorodzinnym

Wentylacja mechaniczna w domu jednorodzinnym Wentylacja mechaniczna w domu jednorodzinnym Wentylacja mechaniczna w domu jednorodzinnym zapewnia przede wszystkim sprawną wymianę powietrza w każdych warunkach atmosferycznych, jak również redukcję strat

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Układ N1/W1 sekcja filtracji (G4) sekcja odzysku ciepła wymiennik krzyżowy sekcja wentylatorowa z płynną regulacją wydatku powietrza: V n=5160m 3 /h, Δp=500Pa, N el=2,72

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania projektowe dla instalacji wentylacji, ogrzewania oraz klimatyzacji sal teatralnych Teatru Groteska. Spis treści

Wymagania projektowe dla instalacji wentylacji, ogrzewania oraz klimatyzacji sal teatralnych Teatru Groteska. Spis treści Wymagania projektowe dla instalacji wentylacji, ogrzewania oraz klimatyzacji sal teatralnych Teatru Groteska Spis treści 1. Założenia ogólne.... 2 1.1 Parametry powietrz zewnętrznego dla okresu zimowego

Bardziej szczegółowo

THESSLAGREEN. Wentylacja z odzyskiem ciepła. Kraków, 10 Października 2016

THESSLAGREEN. Wentylacja z odzyskiem ciepła. Kraków, 10 Października 2016 Wentylacja z odzyskiem ciepła Kraków, 10 Października 2016 Czym jest wentylacja? Usuwanie zanieczyszczeń powietrza z budynku Zapewnienie jakości powietrza w budynku Współczesny człowiek 90% życia spędza

Bardziej szczegółowo

System Wentylacji Hybrydowej DARCO. Anna Majkowska product manager

System Wentylacji Hybrydowej DARCO. Anna Majkowska product manager DARCO Anna Majkowska product manager O WENTYLACJI WENTYLACJA TO WYMIANA POWIETRZA: do budynku doprowadzamy świeże zewnętrze, aby usunąć zanieczyszczenia z wnętrza Co usuwamy? O WENTYLACJI H 2 O CO CO 2

Bardziej szczegółowo

Energia na wentylację oraz chłodzenie wg nowych wymagań prawnych.. Mgr inż. Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Energia na wentylację oraz chłodzenie wg nowych wymagań prawnych.. Mgr inż. Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Energia na wentylację oraz chłodzenie wg nowych wymagań prawnych.. Mgr inż. Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Wentylacja i uzdatnianie powietrza Wentylacja to wymiana powietrza w

Bardziej szczegółowo

Schiedel Pustaki wentylacyjne

Schiedel Pustaki wentylacyjne 215 Spis treści Strona Krótka charakterystyka 217 Konstrukcja i obszary zastosowania 218 Projektowanie 219 221 Przykłady systemów wentylacji 222 Program dostawczy i elementy wyposażenia 223 216 Krótka

Bardziej szczegółowo

Czynnik chłodniczy R410A

Czynnik chłodniczy R410A Chłodzone powietrzem agregaty wody lodowej, pompy ciepła oraz agregaty skraplające z wentylatorami osiowymi, hermetycznymi sprężarkami typu scroll, płytowymi parownikami, lamelowymi skraplaczami i czynnikiem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu

Bardziej szczegółowo

PL B1. Podwieszana centrala klimatyzacyjna z modułem pompy ciepła, przeznaczona zwłaszcza do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń

PL B1. Podwieszana centrala klimatyzacyjna z modułem pompy ciepła, przeznaczona zwłaszcza do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń PL 223368 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223368 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 407350 (22) Data zgłoszenia: 28.02.2014 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY AUTOMATYKA CHŁODNICZA TEMAT: Racje techniczne wykorzystania rurki kapilarnej lub dyszy w małych urządzeniach chłodniczych i sprężarkowych pompach ciepła Mateusz

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA Anna Janik AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Energetyki i Paliw BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA 1. WSTĘP W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania tematem pomp ciepła.

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY F24J 3/08 ( ) F24J 3/06 ( ) F24D 11/02 ( )

OPIS PATENTOWY F24J 3/08 ( ) F24J 3/06 ( ) F24D 11/02 ( ) PL 222484 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222484 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 406309 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2013 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC

VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI

INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA WENTYLACJI CPV 45331200-8 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia. Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz 01.03.2011 Energooszczędny system wentylacji mechanicznej w świetle nowych przepisów

Nowy Sącz 01.03.2011 Energooszczędny system wentylacji mechanicznej w świetle nowych przepisów Nowy Sącz 01.03.2011 Energooszczędny system wentylacji mechanicznej w świetle nowych przepisów mgr inż. Marcin Spędzia definicja wentylacji Wentylacja to zorganizowana wymiana powietrza w budynku, polegająca

Bardziej szczegółowo

Typ SCHOOLAIR-B. Strona główna > Produkty > Systemy wentylacji zdecentralizowanej > Jednostki do montażu w parapecie i pod parapetem > Typ SCHOOLAIR-B

Typ SCHOOLAIR-B. Strona główna > Produkty > Systemy wentylacji zdecentralizowanej > Jednostki do montażu w parapecie i pod parapetem > Typ SCHOOLAIR-B Typ SCHOOLAIR-B Zdecentralizowany system wentylacji oparty na urządzeniach typu SCHOOLAIR-B zapewnia indywidualną i energooszczędną wentylację klas szkolnych oraz innych pomieszczeń. Zadaniem jednostki

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT 29 KOMERCYJNE SPLIT Technologia ESP (Liniowa kontrola sprężu dyspozycyjnego) Funkcja sterowania wartością ESP pozwala w łatwy sposób za pomocą zdalnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Ogólne wytyczne RADWAG: Wymagane warunki środowiskowe: Wymagania dla pojedynczego stanowiska pomiarowego: 70 cm. 80 cm. 100 cm

Ogólne wytyczne RADWAG: Wymagane warunki środowiskowe: Wymagania dla pojedynczego stanowiska pomiarowego: 70 cm. 80 cm. 100 cm Wytyczne pomieszczenia dla poprawnej pracy mikrowag i komparatorów Ogólne wytyczne RADWAG: Pomieszczenie badawcze o minimalnych wymiarach 3 x 2,5 m. W pomieszczeniu może przebywać nie więcej niż 1 osoba

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki okienne - rodzaje, zasada działania, przepisy i wymagania

Nawiewniki okienne - rodzaje, zasada działania, przepisy i wymagania Nawiewniki okienne - rodzaje, zasada działania, przepisy i wymagania Nawiew powietrza jest niezbędnym elementem każdego systemu wentylacji i bezpośrednio wpływa na skuteczność jego działania. Do końca

Bardziej szczegółowo

W zależności od proporcji ilości powietrza nawiewanego do wywiewanego wentylację podzielono na:

W zależności od proporcji ilości powietrza nawiewanego do wywiewanego wentylację podzielono na: Rodzaje wentylacji Wentylacja ogólna - obejmuje całą przestrzeń pomieszczenia, tzn. z całego pomieszczenia usuwa się powietrze zużyte i dostarcza na to miejsce powietrze świeże. Wentylacja miejscowa -

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja dużych obiektów biurowych Analiza i wybór systemu klimatyzacji firmy LTG

Klimatyzacja dużych obiektów biurowych Analiza i wybór systemu klimatyzacji firmy LTG Klimatyzacja dużych obiektów biurowych Analiza i wybór systemu klimatyzacji firmy LTG W artykule opisano i porównano trzy nowoczesne systemy klimatyzacji, w aspekcie komfortu cieplnego, zużycia energii

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja & Chłodnictwo (2)

Klimatyzacja & Chłodnictwo (2) Klimatyzacja & Chłodnictwo (2) Przemiany powietrza. Centrale klimatyzacyjne Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 2009 1 Zakres Zadania

Bardziej szczegółowo

Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego

Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego Koszty przygotowania czynnika ziębniczego są zasadniczymi kosztami eksploatacyjnymi układów chłodniczych. Wykorzystanie niskiej temperatury

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie budynku lub części budynku... Miejscowość...Ulica i nr domu...

Oznaczenie budynku lub części budynku... Miejscowość...Ulica i nr domu... Załącznik nr 1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku /zgodnie z 329 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

SL EC centrale nawiewne

SL EC centrale nawiewne EC centrale nawiewne CENTRALA NAWIEWNA EC konstrukcja i wyposażenie Obudowa central wykonana jest w całości z blachy stalowej cynkowanej galwanicznie. Konstrukcja została zaizolowana termicznie i akustycznie

Bardziej szczegółowo

szczelność powietrzna

szczelność powietrzna szczelność powietrzna Karolina Kurtz dr inż., arch. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA DRÓG, MOSTÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 1 szczelność

Bardziej szczegółowo

1. ZMIANA PARAMETRÓW POWIETRZA

1. ZMIANA PARAMETRÓW POWIETRZA Zastosowanie: Centrale basenowe typu AF-B służą do wentylacji, osuszania oraz ogrzewania wszelkiego rodzaju hal krytych basenów prywatnych, hotelowych i publicznych o charakterze rekreacyjnym, sportowym

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wydajne i oszczędne urządzenie, dzięki wyposażeniu w wymiennik krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92%

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy wentylacji

Nowoczesne systemy wentylacji Systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Vitovent 300-W Vitovent 200-D 14.03.2014r. Wrocław Szymon Lenartowicz Akademia Viessmann Zakres zastosowania urządzeń wentylacyjnych Wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Rozwój pomp ciepła sprawność energetyczna i ekologia

Rozwój pomp ciepła sprawność energetyczna i ekologia Seminarium CERED, Płock, 10.03.2009 Rozwój pomp ciepła sprawność energetyczna i ekologia mgr inż. Marek Skupiński Hibernatus Sp. z o.o. Wadowice Firma Hibernatus Firma Hibernatus powstała w 1991 roku,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Teza ciepło niskotemperaturowe można skutecznie przetwarzać na energię elektryczną; można w tym celu wykorzystywać ciepło

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

Kurs początkowy i uzupełniający w zakresie substancji kontrolowanych

Kurs początkowy i uzupełniający w zakresie substancji kontrolowanych Projekt Nr POKL.08.01.01-635/10 pt. Szerzenie wiedzy pracowników sektora spożywczego kluczem do sukcesu przedsiębiorstw. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Kanałowa nagrzewnica wodna NOW

Kanałowa nagrzewnica wodna NOW 11 Kanałowa nagrzewnica wodna NOW ZASTOSOWANIE Kanałowe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojach okrągłych. KONSTRUKCJA Obudowa jest wykonana

Bardziej szczegółowo

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych OBIEGI GAZOWE Obieg cykl przemian, po przejściu których stan końcowy czynnika jest identyczny ze stanem początkowym. Obrazem geometrycznym obiegu jest linia zamknięta. Dla obiegu termodynamicznego: przyrost

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Charakterystyka ogólna.

SPIS TREŚCI. 1. Charakterystyka ogólna. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. 2. BUDOWA. 3. ZASADA DZIAŁANIA. 3.1. SCHEMAT IDEOWY URZĄDZENIA. 4. CHARAKTERYSTYKA AERODYNAMICZNA I SPRAWNOŚCI. 5. SCHEMAT PODŁĄCZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. 6.

Bardziej szczegółowo

Wstęp syndrom chorego budynku

Wstęp syndrom chorego budynku Wstęp Wentylacja jest to wymiana powietrza, zwykle między pomieszczeniem a przestrzenią na zewnątrz. Prawidłowo działająca wentylacja jest niezbędna w pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie lub zwierzęta.

Bardziej szczegółowo

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciwprądowym, z nagrzewnicą elektryczną, wentylatorami stałoprądowymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

Skraplarki Claude a oraz Heylandta budowa, działanie, bilans cieplny oraz charakterystyka techniczna

Skraplarki Claude a oraz Heylandta budowa, działanie, bilans cieplny oraz charakterystyka techniczna POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Skraplarki Claude a oraz Heylandta budowa, działanie, bilans cieplny oraz charakterystyka techniczna Wykonała: Alicja Szkodo Prowadzący: dr inż. W. Targański 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Centrala wentylacyjna budowa

Centrala wentylacyjna budowa Centrala wentylacyjna budowa Sercem każdego systemu wentylacji mechanicznej jest tak zwana centrala wentylacyjna, która należy do urządzeń zapewniających wymianę i obróbkę powietrza (tłoczenie, filtrowanie,

Bardziej szczegółowo

ZASADA DZIAŁANIA CENTRALI MISTRAL BSR

ZASADA DZIAŁANIA CENTRALI MISTRAL BSR Centrala MISTRAL BSR to nawiewno-wywiewne urządzenie wentylacyjne z wysokoefektywnym wymiennikiem ciepła przeznaczone do wentylacji i osuszania niewielkich hal krytych przydomowych basenów kąpielowych

Bardziej szczegółowo

Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich. Rola przeglądów kominiarskich dla bezpieczeństwa użytkowników. aspekty prawne a rzeczywistość

Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich. Rola przeglądów kominiarskich dla bezpieczeństwa użytkowników. aspekty prawne a rzeczywistość Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich Rola przeglądów kominiarskich dla bezpieczeństwa użytkowników. aspekty prawne a rzeczywistość 1 Wymagania podstawowe zdefiniowane w dyrektywie 89/106 EWG,ustawie

Bardziej szczegółowo

Świeże, ciepłe i odpowiednio nawilżone powietrze w domu - Alnor

Świeże, ciepłe i odpowiednio nawilżone powietrze w domu - Alnor Świeże, ciepłe i odpowiednio nawilżone powietrze w domu - Alnor Dom zwykle kojarzy się z przyjazną atmosferą i komfortem. Niezbędnym czynnikiem wpływającym na samopoczucie mieszkańców jest powietrze. Oddychając

Bardziej szczegółowo

Poligeneracja wykorzystanie ciepła odpadowego

Poligeneracja wykorzystanie ciepła odpadowego P A N Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk GDAŃSK Poligeneracja wykorzystanie ciepła odpadowego Dariusz Butrymowicz, Kamil Śmierciew 1 I. Wstęp II. III. IV. Produkcja chłodu: układy sorpcyjne

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCAL 200-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCAL 200-S Typ AWS Pompa ciepła z napędem elektrycznym w wersji Split

Bardziej szczegółowo

Każdy z nich wymaga odpowiedniego układu, w którym zachodzą procesy jego przygotowania, transportu oraz odprowadzenia ciepła.

Każdy z nich wymaga odpowiedniego układu, w którym zachodzą procesy jego przygotowania, transportu oraz odprowadzenia ciepła. Koszty przygotowania czynnika ziębniczego są zasadniczymi kosztami eksploatacyjnymi układów chłodniczych. Wykorzystanie niskiej temperatury powietrza zewnętrznego do naturalnego tzw. swobodnego ochładzania

Bardziej szczegółowo

Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji.

Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji. POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej Seminarium z Chłodnictwa Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji. Jarosław

Bardziej szczegółowo