Położenie i walory geograficzne. Środowisko przyrodnicze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Położenie i walory geograficzne. Środowisko przyrodnicze"

Transkrypt

1 Położenie i walory geograficzne Gmina Dźwierzuty położona jest w północnej części powiatu szczycieńskiego, województwa warmińsko - mazurskiego, przy drodze krajowej nr 57 łączącej Warszawę z Obwodem Kaliningradzkim, na terenie regionu Zielone Płuca Polski. Powierzchnia ogólna gminy wynosi ha, z czego użytki rolne zajmują ha, lasy ha, zaś łączna powierzchnia wód wynosi ha. Herb gm. Dźwierzuty Flaga gm. Dźwierzuty Środowisko przyrodnicze Z uwagi na zachowane walory przyrodnicze oraz stopień zadrzewienia, teren gminy objęty jest szczególną ochroną. Południowo - zachodnia jej część leży w otulinie projektowanego Parku Krajobrazowego. Na terenie gminy znajduje się zespół przyrodniczo-krajobrazowy rzeka Babant i Jezioro Białe oraz użytek ekologiczny i ornitologiczny Łąki Dymerskie i Zlotowisko Żurawi. Osobliwością przyrodniczą jest rezerwat florystyczny Kulka utworzony w 1955 roku fragment lasu ze stanowiskiem roślinności stepowej (pontyjskiej). Liczący 12,39 ha powierzchni rezerwat ciągnie się wąskim pasem wzdłuż wschodniego brzegu rynnowego jeziora Łęsk. Na terenie gminy znajdują się liczne jeziora z największym w powiecie Sasek Wielki (na zachód od trasy nr 57). Inne większe jeziora Babięty Wielkie, Słupek, Miętkie, Rańskie, Łęsk, Łęczek, Szczepankowskie, Buczek, Małszewskie. Mapa Sołectw gm. Dźwierzuty Jezioro Sasek Wielki w Dźwierzutach Jezioro Słupek Mapa przyrodnicza gm. Dźwierzuty 1

2 Rys historyczny Gmina Dźwierzuty przed podbojem krzyżackim, jak i sąsiednie gminy dzisiejszego powiatu szczycieńskiego była częścią Galindii, a następnie częścią prokuratorii szczycieńskiej przeznaczoną do nadań dla rycerstwa w zamian za zasługi dla zakonu. Obdarowani rycerze we własnym zakresie zakładali nowe wsie czynszowe, dwory i folwarki, a także często sprzedawali, zamieniali lub tracili własne majątki. Kościół Ewangelicko - Augsburski w Dźwierzutach Parafia Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Dźwierzutach Pomnik przyrody - na cmentarzu rodowym w Zalesiu Stąd początki większości miejscowości na terenie gminy sięgają XIV XV wieku. Same Dźwierzuty powstały w 1374 roku jako siedziba rodu von Wildenau. Z zapisków wiadomo, że w 1383 roku powstał zamek, a w 1399 roku kościół. W roku 1483 powstał tu pierwszy młyn wodny, a podobne przywileje młyńskie posiadały również i inne sąsiednie miejscowości. Do tej tradycji odwołuje się współczesny herb gminy Dźwierzuty. Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku nastąpił częściowy powrót dawnych mieszkańców, a także coraz silniejszy napływ ludności polskiej z Mazowsza oraz repatriantów z dawnych Kresów Wschodnich. Powstały wówczas także struktury polskiej administracji państwowej, oświaty oraz rozwój spółdzielczości i zakładów pracy. Od stycznia 1973 roku w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju Dźwierzuty stały się siedzibą gminy. Dźwierzuty założone są na planie owalnicy ze stawem pośrodku. Na wysokiej skarpie znajduje się późnogotycki kościół (później ewangelicki) otoczony drzewami oraz cmentarzem. Z drugiej strony wsi znajduje się kościół katolicki z XIX w. Około 1374 roku Wielki Mistrz Krzyżacki Winrich von Kniprode nadał 250 włók ziemi wokół Dźwierzut rycerzowi Mentzlowi von Wildenauowi, który około 1383 roku zbudował obronny zamek. W wieku XVII miejscowość miała prawo organizowania jarmarków, a w latach była siedzibą urzędu skarbowego. W latach proboszczem był Jan 2

3 Samuel Gregorovius, autor kazań opublikowanych w Postylli Polskiej. Zmarł w Dźwierzutach w 1778 roku Na początku XX w. M. Orłowicz określił Dźwierzuty jako miasteczko mazurskie z ludnością na pół niemiecką, o 1250 mieszkańcach. W miejscowości, oprócz dwóch kościołów, znajdowały się dwa młyny wodne na strudze Dźwierzutna i Gorzelnia. Po reformie administracyjnej kraju w 1973 roku Dźwierzuty stały się siedzibą gminy. Zabytki: Gotycki Kościół Ewangelicko- Augsburski z XIV w., przebudowany pod koniec XVII lub na początku XVIII w. po pożarze w 1691 r. wykorzystaniem murów wcześniejszej wieży. Wybudowany na planie prostokąta w stylu późnogotyckim z późniejszymi elementami barokowymi. W szczycie prezbiterium znajduje się chorągiewka metalowa (1695 r.). Masywna, czworoboczna wieża posiada trzy kondygnacje, wzmocniona skarpami w narożnikach. Wnętrze kościoła salowe, z oryginalnym ewangelickim wyposażeniem, ołtarz z końca XVI w. z rzeźbioną grupą Ukrzyżowania w kwaterze środkowej ołtarza. W skrzydłach bocznych na awersach znajdują się portrety Lutra i Melanchtona. Prospekt organowy z połowy XVIII w. W oknach znajdują się witraże, ufundowane przez parafian w 1936 r. Na ścianie prezbiterium znajduje się tablica pamiątkowa Juliusa von Quiesa (dawny właściciel Małszewka), który zginął w Kamerunie. W zakrystii znajduje się skrzynia i tablica z nazwiskami żołnierzy poległych w kampanii napoleońskiej. Neogotycki Kościół Katolicki pw. Trójcy Przenajświętszej, wybudowany w latach Jest to budowla murowana z czerwonej cegły, z wieżą zwieńczoną spiczastym hełmem. Prezbiterium zwieńczone jest schodkowym szczytem. Przy wieży znajduje się półcylindryczna klatka schodowa z wejściem na chór. Ostrołukowe okna świątyni wypełnione są maswerkiem. W prezbiterium znajduje się gwiaździste sklepienie. Kropielnica pochodzi z 1874 roku. Wyposażenie Kościoła jest neogotyckie ołtarz główny ozdobiony jest figurami aniołów, dwa ołtarze boczne, ambona, konfesjonały, ławki, witraże. Witraż znajdujący się w oknie prezbiterium przedstawia Tron Łaski, Archanioła Gabriela i Archanioła Michała., w oknach bocznych witraże ozdobione są motywami kwiatów. Jedynie krzyż jest barokowy. Cmentarz ewangelicki, Cmentarz katolicki, Dom pastora z XVIII w. Kamienica z XIX w. Szkoła (ul. Pasymska), w pobliżu kościoła ewangelickiego, wzniesiona jako jednoklasowa w drugiej połowie XIX w. obecnie mieści się tu przedszkole. Zespół budynków szkolnych przy ul. Sienkiewicza (szkoła i budynek dla nauczycieli), wzniesiony w latach W tamtych czasach był to nowoczesny budynek, wyposażony w toalety, natryski, kanalizację. Cmentarz Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Dźwierzutach 3

4 Warto zobaczyć Atrakcją są zabytkowe kościoły i cmentarze w Dźwierzutach, Rańsku, Targowie, Rumach. Kolejną osobliwością gminy Dźwierzuty jest szlak pałacowo dworski, który charakteryzował dawne ziemie Małszewko, Budy, Grądy, Grodziska, Zalesie, Rogale, Przytuły, Targowska Wola, Popowa Wola, Orzyny, Targowo, Jabłonka. Niestety budowle te uległy zniszczeniu i straciły swoją dawną świetność, ale zachowały się jeszcze ślady dawnych siedzib rodów najlepiej zachowany pałac w Zalesiu, Popowa Wola, Orzyny, kaplice rodowe. Można jeszcze w starych drzewach dopatrzeć się parków krajobrazowych okalających zabudowania dworskie. Ciekawy jest również szlak przedwojennych budynków szkolnych Dźwierzuty, Rumy, Linowo, Kałęczyn, Orzyny szkoły funkcjonują do dzisiaj; Jeleniowo, Miętkie, Rańsk, Olszewki, Łupowo przeznaczone na świetlice wiejskie; Targowo, Jabłonka budynki mieszkalne, Sąpłaty Muzeum Regionalne. Duże walory krajobrazowe od typowo rolniczych, użytków leśnych do turystycznych miejsc wypoczynku zachęcają do odwiedzania gminy i zachwycania się jej różnorodnością i odkrywania historii i uroków przyrodniczych. Siedziba Gminy: Dźwierzuty Urząd Gminy w Dźwierzutach Park przy Pałacu w Zalesiu Miejscowość Dźwierzuty (dawniej Swersutten, niem. Mensguth) jest siedzibą gminy. Znajduje się tutaj Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, Bank Spółdzielczy, Poczta, Gminny Ośrodek Kultury, Gimnazjum Publiczne im. Krzysztofa Klenczona, Szkoła Podstawowa im. Bogumiła Linki, Przedszkole, sklepy, stacja paliw. Droga z Julianowa do Dźwierzut 4

5 Sołectwo Dźwierzuty - liczba ludności: Dźwierzuty - Budy - Małszewko Budy Dawny majątek ziemski, jeszcze do początków XX w., jako folwark Budy, należał do dóbr w Małszewku. Zespół parkowo dworski: pałac, zabudowania folwarczne, czworaki oraz park o charakterze parku krajobrazowego. Budynek dworu zbudowany w połowie XIX w. W latach późniejszych był rozbudowany, architektonicznie nawiązuje do baroku i eklektyzmu, budynek murowany, tynkowany. W dobrym stanie zachowana murowana stajnia z cegły. Dawny Spichlerz w Małszewku Małszewko Dawny dwór szlachecki, jeden z najstarszych majątków w tym rejonie, wymieniony w dokumentach już w średniowieczu. Z dawnego zespołu dworskiego zachował się park o charakterze krajobrazowym oraz zabudowania folwarczne wraz ze spichlerzem, wybudowanym na początku XX w., budynek dawnego dworu został całkowicie przebudowany. W latach powojennych powstała gorzelnia, o której przypomina wysoki komin z czerwonej cegły. Sołectwo Dąbrowa - liczba ludności: 107 Dawna Gorzelnia w Małszewku Dawny majątek szlachecki, utworzony w 1557 r., kiedy to książę Albrecht nadał te dobra Benedyktowi von Modgarbenowi. Później dobra ziemskie wielokrotnie zmieniały właścicieli, aż w roku 1892 majątek ziemski został rozparcelowany, stąd współczesna rozproszona zabudowa wsi. 5

6 Sołectwo Gisiel - liczba ludności: Augustowo - Szczepankowo - Gisiel Gisiel Wieś założona w 1389 r. na prawie chełmińskim przez Wielkiego Mistrza Konrada Zollnera von Rotensteina. Później były tu dwa majątki rycerskie, położone nad nieistniejącymi obecnie jeziorami: Dymerskim i Gisielskim (oba jeziora wysuszono około 1869 r. i zamieniono na łąki). W czasie wielkiej zarazy, która panowała w Prusach w latach , wieś została prawie całkowicie wyludniona. Ponownie została zasiedlona dopiero w 1728 r. Z zachowanych budynków zostało kilka murowanych domów z początku XX w. oraz stara droga brukowa. Dożynkowy Festyn w Szczepankowie 6 Sołectwo Jabłonka - liczba ludności: 227 Dawny dwór i folwark szlachecki oraz duża wieś powstała w wyniku parcelacji majątku ziemskiego. Wieś powstała w średniowieczu jako dobra rycerskie. Później był tu duży majątek szlachecki, obejmujący również dobra we wsiach Kulka Jezioro Szczepankowskie i Wałpusz, należący do rodu Wildenau. Później dobra te przeszły w posiadanie rodu Tergowitzów i Rochów, a w połowie XVIII w. przez półtora wieku należały do rodu Fabeckich. Na początku XX w. majątek ziemski powiększony został o dwory w Targowie i Dąbrówce, i obejmował łącznie 285 włók (około 5000 ha). Ostatnim, właścicielem był baron von Koning. W XVI w. zbudowano kościół filialny Rańska, później Trelkowa. Na początku XIX w. został rozebrany, z planem wybudowania nowej świątyni, jednak nie udało się tej inwestycji zrealizować. Już na początku XVIII w. we wsi była szkoła, założona przez ówczesnego właściciela podpułkownika von Calreppa. W latach 20-tych XX Dawna Stacja Kolejowa w Jabłonce

7 w. wybudowano dwuklasową, murowaną szkołę z częścią mieszkalną dla nauczyciela. W 1911 większość ziemi wraz zabudowaniami przejęło Towarzystwo Ziemskie i ją rozparcelowało do końca 1925 r. założono blisko 60 gospodarstw. Tereny leśne znalazły się w posiadaniu samorządu powiatowego. W pałacu w Jabłonce umieszczono Wyższą Szkołę Ludową jako jeden z pierwszych uniwersytetów ludowych w Niemczech. W okresie międzywojennym we wsi był Dom Opieki dla Starców. W 1939 roku wieś liczyła 479 mieszkańców. Zachowane zabytki: Brama wjazdowa do nieistniejącego już Pałacu w Jabłonce Park podworski, o charakterze krajobrazowym, zaprojektowany przez Johanna Larassa w 1865 r. Fragment ogrodzenia, z zabytkową bramą wjazdową i żeliwnymi okuciami Fundamenty pałacu, zbudowany w 1859 r. w stylu eklektycznym Murowana szkoła, z początku XX w. (obecnie budynek mieszkalny) Dawna Szkoła w Jabłonce Czworaki w Jabłonce 7

8 Sołectwo Jeleniowo - liczba ludności: Babięty - Rów - Zimna Woda - Jeleniowo Jeleniowo Wieś lokowana w 1579 r. na prawie chełmińskim. Przed 1945 r. była to duża wieś z 60 gospodarstwami rolnymi. Na zachodzie od wsi znajdują się jeziora: Babięty Wielkie, Miętkie i Słupek, a na wschodzie jeziora Łączek i Krawno. Wieś położona z dala od skupisk ludzkich z zachowanym, historycznym budownictwem i wyjątkowym mikroklimatem. Murowane domy pochodzą z początku XX w., w centrum wsi znajduje się jednoklasowa szkoła, zbudowana na planie litery T (obecnie świetlica wiejska). Mazurski dom w Jeleniowie Sołectwo Linowo - liczba ludności: 237 Dawna wieś królewska, położona na północ od Szczytna i na wschód od jeziora Sasek Wielki. Lokowana była w 1387 r. nad jeziorem Linowskim, przez Wielkiego Mistrza Konrada Zollnera von Rotensteina. Wieś powstała w miejscu dwóch małych majątków rycerskich, niejakiego Staśka i Macieja. Zabudowania murowane oraz budynek szkoły pochodzą w większości z pierwszej połowy XX w. Grota w Linowie Sołectwo Łupowo liczba ludności: Wieś wymieniana w dokumentach już w 1388 r., jako dwór należący do dóbr wildenowskich. Później osada związana była z folwarkiem w Dźwierzutach. Wieś o układzie owalnicy, z zachowaną historyczną zabudową. Murowana szkoła wybudowana została w drugiej połowie XIX w. Zachowała się także stara kuźnia. Kapliczka przy wjeździe do Łupowa

9 Sołectwo Miętkie liczba ludności: 374 Centrum wsi Nowe Kiejkuty Wieś lokowana najpierw na prawie chełmińskim, potem włączona do dóbr rańskich, zamieszkana w części przez chłopów czynszowych, w części przez wolnych pruskich. Wieś ponownie zasiedlana była w czasach Fryderyka Wielkiego. Wieś z zachowanym budownictwem z początku XX w. oraz kochówkami. Sołectwo Nowe Kiejkuty liczba ludności: 324 Dawna Szkoła Podstawowa w Olszewkach Wieś założona pod koniec XIV w. na miejscu dawnej osady Prusów. Określana była jako wieś kró- lewska. W centrum wsi znajdują się pozostałości po pomniku (schody z granitowej kostki) poświęconemu mieszkańcom wsi, którzy polegli w czasie I wojny światowej. Sołectwo Olszewki liczba ludności: 369 Szkoła Podstawowa w Orzynach Wieś pierwotnie należała do dóbr rycerskich. Później, przywilejem lokacyjnym z roku 1438, prze- kształcona została w wieś czynszową. Pierwotny układ przestrzenny to owalnica, ze stawem i placem pośrodku. Murowana szkoła zbudowana została w 1894 r. Sołectwo Orzyny - liczba ludności: Kulka - Orzyny Dawny Pałac w Orzynach (obecnie przychodnia lekarska) Orzyny Dawny duży majątek szlachecki, stanowiący część rozległych dóbr rycerskich Rańska. Do połowy XV w. wieś należała do rodziny Kuchmeister von Sternberg. Na początku XVIII w. majątek został 9

10 podzielony na kilka mniejszych, w tym wydzielono samodzielne dobra. W wieku XIX dobra ziemskie w Orzynach powiększone zostały o trzy folwarki (1000 ha). W roku 1930 majątek został rozparcelowany, a w południowej części folwarku wybudowano kochówki. Na terenie sołectwa znajduje się rezerwat przyrodniczy Kulka na jeziorem Łęsk oraz jezioro w środku miejscowości. Zabytki: Dwukondygnacyjny pałac, wzniesiony na początku XX w. z tarasem i ryzalitowym hallu na osi. Fragmenty dawnego parku dworskiego, Wiejskie domy pochodzące z początków XX w. Czworaki, (obecnie sklep). Szkoła murowana z czerwonej cegły, składająca się z parterowego budynku z końca XIX w. i połączonego z nim piętrowego budynku z lat 30. XX w. Sołectwo Popowa Wola - liczba ludności: Grodziska - Rutkowo Budynek dworca kolejowego, murowany z czerwonej cegły Szkoła, wybudowana w 1908 r. Cmentarz ewangelicki, znajdujący się przy drodze koło dworca kolejowego, z kwaterą z okresu I wojny światowej (2 oficerów i 16 żołnierzy armii rosyjskiej) Cmentarz ewangelicki, znajdujący się przy drodze do Kałęczyna Wieś szlachecka i dwór, pierwotnie jako część dóbr rańskich. Jako samodzielny majątek ziemski wymieniane są od połowy XVII w. Na początku XX w. był tu młyn, tartak i cegielnia. Z dawnego zespołu dworskiego zachował się obecnie jedynie fragment parku, część zabudowań folwarcznych i dwór z końca XIX w. Grodziska Wieś szlachecka i dwór, pierwotnie jako część dóbr rańskich. Jako samodzielny majątek ziemski wymieniane są od połowy XVII w. Na początku XX w. był tu młyn, tartak i cegielnia. Z dawnego zespołu dworskiego zachował się obecnie jedynie fragment parku, część zabudowań fol- warcznych i dwór z końca XIX w. 10 Popowa Wola Dawna wieś mazurska o zwartej, murowanej zabudowie, w pagórkowatym krajobrazie polodowcowym. Wieś i majątek szlachecki, początkowo stanowił część dóbr rańskich. W połowie XVII w. przekształcone w samodzielną wieś i osobny majątek. Na początku XX w. znajdowała się tu cegielnia. Zabytki: Zespół dworsko - folwarczny, z którego do dzisiaj zachował się jedynie dwór, zbudowany w połowie XIX w. Budynki gospodarcze zostały znacząco przebudowane, w pierwotnym kształcie zachowała się jedynie stajnia (wiejska świetlica). Park, zaprojektowany przez Johannna Larasa, zachował się w części północnej. Stajnia (obecnie świetlica wiejska) w Popowej Woli Pałac w Popowej Woli Wnetrze świetlicy wiejskiej w Popowej Woli

11 Ruiny Młyna w Rańsku Czworaki w Rogalach Pałac w Zalesiu Kaplica Rodowa w Rogalach Pałac w Rogalach Sołectwo Rańsk - liczba ludności: Grądy - Kałęczyn - Przytuły - Rogale - Śledzie - Zalesie Rańsk Wieś średniej wielkości o zwartej zabudowie, biegnącej wzdłuż brzegu jeziora. Przez wieś przepływa rzeczka wypływająca z jeziora Rańskiego, zasila- jąca znajdujące się we wsi stawy rybne, płynąca następnie do jeziora Babięty Wielkie. Wieś powstała w 1496 r. z nadania Wielkiego Mistrza Henryka Reuβa von Palauena dla braci Kuchmeister von Sternberg. W tym czasie powstały tu wielkie dobra ziemskie, nazywane od Jeziora Rańskiego rańskimi. Majątek ten przetrwał aż do 1780 r. Pod koniec XVIII w. poszczególne majątki wsie uzyskały sa- modzielność i przeszły w posiadanie innych rodów. Na początku XX w. część majątku rozparcelowano, ale w okrojonej postaci pozostał, jako dobra szla- checkie. Zabytki: Zespół dworski zachowała się część budynków folwarcznych, m.in. czworak, obora oraz zespół budynków dawnego młyna Budynek dawnej mleczarni (z wysokim kominem) Szkoła, pierwotnie jednoklasowa z przełomu XIX i XX w. Kościół Ewangelicki, zbudowany w latach , murowany, z szachulcowym szczytem. We wnętrzu ołtarz kolumnowy oraz tablice z nazwiskami żołnierzy mieszkańców parafii, poległych w I wojnie światowej. Zabytkowy jest także żeliwny piec. Obecnie filia Kościoła Ewangelicko Augsburskiego w Szczytnie. 11

12 Grądy Wieś szlachecka z dworem, pierwotnie jako część dóbr rańskich, później jako folwark włączona do majątku ziemskiego w Rogalach, potem do majątku w Przytułach. Jako samodzielny majątek ziemski Grądy funkcjonowały od końca XIX w. Ostatnim właścicielem tych dóbr ziemskich był Henryk Voos, zamordowany w 1945 r. Zabytki: Dwór, niewielki budynek, z portykiem dobudowanym od frontu w latach 70. XX w. Park dworski, Zabudowa folwarczna, częściowo zachowane spichlerz o trzech kondygnacjach wraz z czworakami Stado bydła pasące się w okolicach Grodzisk Kałęczyn Dawna wieś folwarczna, stanowiąca część dóbr rańskich, później należała do majątku w Zalesiu. We wsi zachował się budynek dawnej gospody (obecnie sklep) oraz budynek szkoły, wybudowanej w latach Rogale Dawny majątek szlachecki należący do dóbr rańskich, od połowy XVIII w. funkcjonujący samodzielnie. Spichlerz zbożowy w Rogalach Zabytki: Dawny zespół dworsko - folwarczny, zachował się dwór (z drugiej połowy XIX w.) wraz z parkiem oraz podwórzem gospodarczym, spichlerzem i czworakami Dawny cmentarz rodowy z kaplicą, znajdujący się za parkiem na wzgórzu. Szkoła Podstawowa w Kałęczynie 12

13 Sołectwo Rumy - liczba ludności: Laurentowo Dawny Kościół Baptystów w Rumach (obecnie świetlica wiejska) Rumy Jedna z najdłuższych wsi mazurskich, ulicówka o długości około 3 km, o zwartej i zabytkowej zabudowie. Na północny wschód od wsi znajdowały się łąki, powstałe po osuszeniu pod koniec XIX w. jezior Gisielskiego i Kaliskiego. Wieś lokowana w 1566 r. na prawie chełmińskim. Na początku XX w. we wsi było 1200 mieszkańców i uważana była za jedną z największych wsi na Mazurach. W 1840 r. wieś podzielona została na dwie gminy sołeckie: wschodnią (Rumy A) i zachodnią (Rumy B). Zabytki: Kaplica w Rumach Szkoła, położona w środku wsi, zbudowana w latach dwudziestych XX w. dawna kaplica baptystów (obecnie świetlica) wybudowana w latach dla najstarszego zboru baptystów na Mazurach (założony w 1861 r.) Cmentarze za wsią: ewangelicki i baptystów trzy stare kuźnie (jedna czynna) Młyn Młyn w Rumach Dawna Szkoła Podstawowa w Sąpłatach (obecnie Muzeum Regionalne w Sąpłatach) Sołectwo Sąpłaty - liczba ludności: Julianowo - Mycielin - Rusek Mały Sąpłaty Pierwsza osada powstała na początku XV w. Jej założycielami byli żołnierze oddziałów litewskich wracający spod Grunwaldu. Wieś lokowana na początku XV w. na prawie chełmińskim. W 1904 r. wybudowano szkołę, architektonicznie nawiązującą do gotyckiej architektury obronnej, m.in. pseudo danser, w którym znajdował się dzwonek szkolny (stro- 13

14 na wschodnia budynku). Na wzgórzu za wsią od północno zachodniej strony jeziora znajduje się cmentarz ewangelicki. Na początku XX w. we wsi mieszkało 900 osób, a nad jeziorem Sąpłaty znajdowała się gorzelnia. Obecnie wieś zmienia charakter z rolniczego na turystyczny. Położona nad czystym jeziorem Sąpłaty i otoczona lasami przyciąga wielu turystów. Rusek Mały Wieś położona nad jeziorem Rusek, lokowana w 1414 r. na prawie chełmińskim. Od początku XVII w. wieś związana z majątkiem szlacheckim, po którym obecnie zachował się dwór i park o charakterze krajobrazowym. Sołectwo Stankowo - liczba ludności: 130 Wieś założona w 1827 r. na 8 włókach na prawie chełmińskim, w wyniku separacji gruntów wsi Olszewki. W 1900 r. folwark należał do rodziny von Fabeck. Dawny folwark został zniszczony. Rusek Mały Sołectwo Targowo - liczba ludności: Targowska Wola - Targowska Wólka - Zazdrość Targowo Dawny majątek szlachecki, rozparcelowany w okresie międzywojennym. Na początku XX w. we wsi było 280 mieszkańców, gorzelnia, kościół ewangelicki (obecnie katolicki pw. św Jana Chrzciciela). Kościół został wybudowany między 1884 a 1934 r., w miejscu dawnego drewnianego, rozebranego w 1823 r. W dawnej pastorówce mieści się mieszkanie. Kościół Rzymsko-Katolicki pw. Jana Chrzciciela w Targowie 14

15 Kościoły rzymskokatolickie Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Dźwierzutach Sołectwa wchodzące w skład parafii: Dźwierzuty, Łupowo, Linowo, Gisiel, Sąpłaty, Dąbrówka, Stankowo, Olszewki Kościół Rzymsko-Katolicki pw. Trójcy Przenajświętszej w Dźwierzutach Parafia pw. Jana Chrzciciela w Targowie Sołectwa wchodzące w skład parafii: Targowo, Miętkie, Jeleniowo, Nowe Kiejkuty, Rańsk, Orzyny. Sołectwo Popowa Wola należy do Parafii w Kobułtach, gmina Biskupiec. Sołectwo Rumy należy do Parafii w Bartołtach Wielkich, gmina Barczewo Kościoły Ewangelicko Augsburskie Dźwierzuty filia Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Pasymiu Rańsk filia Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Szczytnie Ważne instytucje Kościół Ewangelicko - Augsburski w Rańsku Urząd Pocztowy ul. Niepodległości 13, Dźwierzuty, tel. (89) Bank Spółdzielczy ul. Kajki 1, Dźwierzuty, tel. (89) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Medical, Mariola Kurpiel-Jędrzejek, ul. Szczycieńska 16, Dźwierzuty, tel. (89) Dawna Pastorówka w Targowie (obecnie budynek mieszkalny) Przychodnia Lekarska Medix, Orzyny 67a, Dźwierzuty, tel. (89)

16 Artyści - mieszkańcy gminy Muzeum Regionalne w Sąpłatach Sąpłaty 19, tel. (89) , opiekun Zofia Kubicka (Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, oddział w Szczytnie). Muzeum Regionalne w Sąpłatach powstało ze zbiorów, które zgromadziła Babska Izba w 1978 r. Mieszkanki sołectwa pod kierunkiem Maryny Okęckiej - Bromkowej zebrały stare sprzęty, narzędzia, spotykały się i śpiewały pieśni ludowe usłyszane od ludzi z tych okolic. Maryna Okęcka Bromkowa pisarka i redaktor Polskiego Radia w Olsztynie była znakomitym znawcą folkloru. W Sąpłatach, w domu zwanym Marysin mieszkała w latach Pracownia Artysty Malarza Andrzeja Cisowskiego w Targowie Andrzej Cisowski Targowo Artysta malarz, zdobywca wielu nagród i wyróżnień krajowych i zagranicznych. Muzeum Regionalne w Sąpłatach Muzeum Regionalne w Sąpłatach Muzeum Regionalne w Sąpłatach 16

17 Jednostki organizacyjne: 1. Urząd Gminy Dźwierzuty ul. Niepodległości 6, Dźwierzuty, tel. (89) adres Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Klenczona w Dźwierzutach 2. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dźwierzutach ul. Pasymska 2, Dźwierzuty, tel. (89) , adres 3. Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6, Dźwierzuty, tel. (89) adres 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6, Dźwierzuty, tel. (89) adres Szkoła Podstawowa im. Bogumiła Linki w Dźwierzutach 5. Gospodarstwo Pomocnicze ul. Niepodległości 6, Dźwierzuty, tel. (89) adres 6. Gimnazjum Publiczne im. Krzysztofa Klenczona w Dźwierzutach ul. Sienkiewicza 2a, Dźwierzuty, tel. (89) adres Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dźwierzutach 7. Szkoła Podstawowa im. Bogumiła Linki w Dźwierzutach ul. Sienkiewicza 1, Dźwierzuty, tel. (89) adres 17

18 8. Szkoła Podstawowa w Kałęczynie Kałęczyn 17, Dźwierzuty, tel. (89) adres 9. Szkoła Podstawowa w Linowie Linowo 40, tel. (89) adres Szkoła Podstawowa w Orzynach Orzyny 34, Dźwierzuty tel. (89) Szkoła Podstawowa w Rumach Rumy 19, Dźwierzuty, tel. (89) adres Koło Gospodyń Wiejskich w Popowej Woli I Mazurski Festyn Pierogowy w Targowie Środowiskowy Dom Samopomocy przy Fundacji VERITAS w Sąpłatach Musical Chłopski podczas Dożynek Gminnych 2008 Szkoła Podstawowa w Linowie Szkoła Podstawowa w Rumach Występ zespołu Wrzosy na Festynie w Miętkich Środowiskowy Dom Samopomocy przy Fundacji VERITAS w Sąpłatach 18

19 Wiejskie świetlice Gisiel, Grodziska, Jabłonka, Jeleniowo, Łupowo, Popowa Wola, Sąpłaty, Rańsk, Olszewki, Stankowo, Miętkie, Nowe Kiejkuty, Rańsk, Rumy, Targowo, Linowo. Organizacje społeczne Występ Sygnalistów z Nadleśnictwa Strzałowo podczas Pikniku Ekologicznego w Jeleniowie Koła Gospodyń Wiejskich: Jeleniowo działalność nakierowana na pracę z dziećmi zajęcia świetlicowe, zajęcia wokalne grupa Słoneczka oraz organizację wakacyjnego Festynu Ekologicznego. Nowe Kiejkuty organizacja uroczystości dla dzieci Zajączek, Choinka. Dożynki Gminne 2009 Korowód Popowa Wola praca z dziećmi zajęcia plastycz- ne, międzypokoleniowe uroczystości, uczestnictwo w wojewódzkich i ogólnopolskich prezentacjach stołów wielkanocnych i bożonarodzeniowych. Targowo - organizator festynów kulinarnych Festyn Pierogowy, Festyn Ziemniaczany. Stowarzyszenia Występ zespołu Słoneczka w Jeleniowie Stowarzyszenie INTEGRACJA POPRZEZ SZTUKĘ spotkajmy się w Dźwierzutach Prezes - Agata Lenkiewicz Główne kierunki działania to propagowanie profesjonalnej sztuki w powiązaniu z integracją lokalnej społeczności. Najważniejsze działania Szlakiem Krzysztofa Klenczona chłopski musical Żniwo, Krajobraz odziedziczony. Stowarzyszenie działa od VIII 2007 roku Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Rumach na zdjęciu Hanna Klenczon, siostra Krzysztofa Klenczona 19

20 Stowarzyszenie WIOSKA ŻURAWI w Popowej Woli Prezes Kazimiera Klobuszeńska Działania integrujące mieszkańców przez poznanie i dbałość o walory przyrodnicze sołectwa oraz promowanie swoich przedsięwzięć i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami. Realizowane projekty - Lecą żurawie, Wiemy jak to zrobić. Stowarzyszenie działa od wiosny 2009 roku. Stowarzyszenie Na rzecz rozwoju Wsi w Linowie Prezes Jolanta Łomiak Jest inicjatorem wyremontowania placu sportowo rekreacyjnego oraz organizatorem festynów łączącym całe pokolenia mieszkańców sołectwa. Stowarzyszenia działa od lata 2009 roku. Dożynki Wiejskie w Popowej Woli Gminny Klub Sportowy w Dźwierzutach Prezes Andrzej Dzióbek Popularyzacja amatorskiego ruchu sportowego mieszkańców gminy poprzez udział w międzygminnych i regionalnych zawodach sportowych. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Bal Karnawałowy Seniorów 2010 OSP Dźwierzuty OSP Linowo OSP Miętkie OSP Nowe Kiejkuty OSP Rańsk OSP Rumy OSP Targowo 20 Rozgrywki Ligi Sołeckiej 2010 Boisko gm. Dźwierzuty Jeleniowie 2010 na Boisku w Jeleniowie 2009 Ogólnopolski Bieg Klenczona, start sprzed Publicznego Gimanzjum im. Krzysztofa Klenczona w Dźwierzutach

1889 1987. 11. 4 A/1483

1889 1987. 11. 4 A/1483 WYKAZ ZABYTKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI Lp. Miejscowość Obiekt Czas powstania Rejestr zabytków 1 Brzezie kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. Józefa 1930-1936 2 Brzezie

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

2. Biskupice kaplica pogrzebowa przy kościele parafialnym 3. Biskupice pałac 49a

2. Biskupice kaplica pogrzebowa przy kościele parafialnym 3. Biskupice pałac 49a Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Byczyna. Lp Miejscowość Obiekt Adres Uwagi Biskupice kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela Biskupice

Bardziej szczegółowo

free mini przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy

free mini przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy mini przewodnik free ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy 2 Na mapie: A Swoboda: Przydrożny krzyż We wsi Swoboda niedaleko Zgierza, na skraju lasu stoi stalowy krzyż. Z opowiadań

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Wołczyn. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1.

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Wołczyn. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Wołczyn. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Bruny park dworski 2. Bruny spichlerz w zespole folwarcznym

Bardziej szczegółowo

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE 4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE W skład gminy wchodzą miasto Kolonowskie osiedle Fosowskie i 3 sołectwa: Spórok, Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie 4.1. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Trasa pałacowa 39,1 km 0,0 km Boguszyce 1,1 km 2,9 km Miodary. 3,3 km - 4,5 km 5,3 km 5,7 km

Trasa pałacowa 39,1 km 0,0 km Boguszyce 1,1 km 2,9 km Miodary. 3,3 km - 4,5 km 5,3 km 5,7 km Trasa pałacowa Oleśnica Spalice Boguszyce Rzędów Miodary Brzezinka Małe Brzezie Sokołowice Cieśle Wyszogród Nowoszyce Świerzna Oleśnica. Długość trasy - 39,1 km. *Trasa wskazana dla rowerów trekingowych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zabytków nieruchomych objętych ochroną z terenu gminy Cedry Wielkie obiekty architektury i budownictwa

Zestawienie zabytków nieruchomych objętych ochroną z terenu gminy Cedry Wielkie obiekty architektury i budownictwa Załącznik do części tekstowej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zestawienie zabytków nieruchomych objętych ochroną z terenu gminy obiekty architektury i budownictwa

Bardziej szczegółowo

Atrakcje Zabytkowe Obiekty Mury obronne

Atrakcje Zabytkowe Obiekty Mury obronne www.lebork.pl Atrakcje Zabytkowe Obiekty Pomimo burzliwych dziejów i wielu zdarzeń, podczas których ucierpiała substancja architektoniczna miasta, w Lęborku zachowało się kilka cennych i ciekawych zabytków.

Bardziej szczegółowo

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW. Brama w zespole kościoła par. p.w. św. Marcina Nr 181. Dzwonnica w zespole kościoła par. p.w. św.

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW. Brama w zespole kościoła par. p.w. św. Marcina Nr 181. Dzwonnica w zespole kościoła par. p.w. św. Aneks nr 1 GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW Lp. Miejscowość Obiekt 1. Kościół par. p.w.św. Marcina 2. Adres Nr 181 Brama w zespole kościoła par. p.w. św. Marcina Nr 181 Wpis do rejestru zabytków rej. zab. A-282

Bardziej szczegółowo

ODNOWA I ROZWÓJ WSI ZALESIE WIELKIE

ODNOWA I ROZWÓJ WSI ZALESIE WIELKIE ODNOWA I ROZWÓJ WSI ZALESIE WIELKIE PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ZALESIE WIELKIE 2011 2020 Wstęp Plan odnowy miejscowości stanowi istotną przesłankę pozytywnych zmian, ułatwiając władzy samorządowej podejmowanie

Bardziej szczegółowo

L.p. miejscowość obiekt adres nr rodzaj obiektu rejestr zabytków 1. BARANOWICE Historyczny układ ruralistyczny wsi

L.p. miejscowość obiekt adres nr rodzaj obiektu rejestr zabytków 1. BARANOWICE Historyczny układ ruralistyczny wsi Wykaz zabytków w powiecie górowskim, Gmina Wąsosz - stan maj 2012 L.p. miejscowość obiekt adres nr rodzaj obiektu rejestr zabytków 1. BARANOWICE Historyczny układ 2. BARANOWICE Zespół folwarczny: zespół

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno

Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja: Mazury, gmina Dąbrówno, województwo

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBIEKTÓW UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

WYKAZ OBIEKTÓW UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW WYKAZ OBIEKTÓW UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW BISKUPICE 1. PAŁAC w zespole pałacowo-parkowym 2. PARK o charakterze krajobrazowym w zespole pałacowo-parkowym 3. BRAMA WJAZDOWA Z FRAGMENTEM OGRODZENIA

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Osiedle Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice

Urząd Miejski Osiedle Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice Numer 1 B C X D BLINEK Numer pocztowy Numer działki 81 CMENTRZ EWNGLICKI Czas powstania XIX w. Skarb Państwa Urząd Miejski Osiedle Drzymały 25, 62-067 cmentarz grzebalny cmentarz nieczynny bardzo zły Numer

Bardziej szczegółowo

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Chojnata jest starą wsią. Powstała nie później niż w XIII w. Niegdyś posiadała duże znaczenie dzięki zakonowi benedyktynów, którzy posiadali tutaj

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Świerczów.

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Świerczów. Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Świerczów. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Bąkowice bramka w ogrodzeniu kościoła 2. Bąkowice plebania

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINA WIEJSKA KONECK KARTY ADRESOWE ZABYTKÓW POWIAT ALEKSANDROWSKI WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE

EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINA WIEJSKA KONECK KARTY ADRESOWE ZABYTKÓW POWIAT ALEKSANDROWSKI WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE EWIDENCJA ZABYTKÓW KARTY ADRESOWE ZABYTKÓW GMINA WIEJSKA KONECK POWIAT ALEKSANDROWSKI WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE WIEŚ KONECK LP OBIEKT LOKALIZACJA FORMA OCHRONY 1 KOSCIÓŁ PARAFIALNY w zespole kościoła

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki.

Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki. Studzionki 1.1. Dawne nazwy miejscowości. Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki. 1.2. Etymologia nazwy wsi. Etymologia nazwy wsi bliżej nieznana. 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Spis obiektów zabytkowych nieruchomych na terenie Powiatu Łosickiego wpisanych do rejestru zabytków

Spis obiektów zabytkowych nieruchomych na terenie Powiatu Łosickiego wpisanych do rejestru zabytków Spis obiektów zabytkowych nieruchomych na terenie Powiatu Łosickiego wpisanych do rejestru zabytków Lp. Gmina Miejscowość Nazwa zabytku zdjęcie obiektu 1 Miasto i Gmina Łosice Chotycze Zespół Dworsko parkowy:

Bardziej szczegółowo

Gawrony. 1.1. Dawne nazwy wsi.

Gawrony. 1.1. Dawne nazwy wsi. Gawrony 1.1. Dawne nazwy wsi. Gaffarum 1499 r., Gaffarn 1511 r., Gafern 1550 r., Gaffron 1555 r., Groß Gabern 1670 r., Groß Gafren 1679 r., Groß Gaffron- 1687/88 r., Gafffron i Groß Gaffron 1787 r., 1818

Bardziej szczegółowo

Koperta 2 Grupa A. Szukanie śladów w dawnej twierdzy Kostrzyn Widzieć, czytać i opowiadać historię

Koperta 2 Grupa A. Szukanie śladów w dawnej twierdzy Kostrzyn Widzieć, czytać i opowiadać historię Szukanie śladów w dawnej twierdzy Kostrzyn Widzieć, czytać i opowiadać historię Koperta 2 Grupa A Podczas dzisiejszego szukania śladów przeszłości w starym mieście Kostrzyn, dla waszej grupy ciekawe będą

Bardziej szczegółowo

Ryc. 1. Sianki. Cerkiew greckokatolicka z 1645 r., obecnie we wsi Kostrino (Ukraina). Budzyński S. 1993. Op. cit., s. 325. 2

Ryc. 1. Sianki. Cerkiew greckokatolicka z 1645 r., obecnie we wsi Kostrino (Ukraina). Budzyński S. 1993. Op. cit., s. 325. 2 Sianki Parafia greckokatolicka w miejscu, dekanat Wysoczański 1. Najstarsza wzmianka dotyczy cerkwi wykonanej w typie bojkowskim, zbudowanej w 1645 r. (ryc. 1). Cerkiew tą sprzedano w 1703 r. do wsi Kostrino

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 1. PołoŜenie Bukowa Śląska o powierzchni 647 ha leŝy w powiecie namysłowskim. Administracyjnie naleŝy do Gminy Namysłów,

Bardziej szczegółowo

ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW

ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW POWIAT ŚWIECKI ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW GMINA MIEJSCOWOŚĆ ADRES OBIEKT DATA DECYZJI NR REJESTRU BUKOWIEC BUDYŃ Założenie pałacowoparkowe: 31.08.1995 A/1063 Pałac Ptaszarnia, ob.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-12/16:51:26. Zabytki

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-12/16:51:26. Zabytki Zabytki Grodzisko w Starym Bielsku -pochodzące z XII wieku, pozostałość obronnej osady rolniczo-produkcyjnej. Wielka platforma - łąka (ok.3,2 ha) o kształcie zbliżonym do koła, otoczona podwójnym wałem

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedaży Łęg Probostwo, gm. Drobin dz. Nr 42 o pow. 1.700 m²

Nieruchomość do sprzedaży Łęg Probostwo, gm. Drobin dz. Nr 42 o pow. 1.700 m² Nieruchomość do sprzedaży Łęg Probostwo, gm. Drobin dz. Nr 42 o pow. 1.700 m² Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Łęg Probostwo Powiat płocki Działka ewidencyjna 142 o powierzchni 1700 m² Księga wieczysta

Bardziej szczegółowo

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW MIASTO I GMINA GOSTYŃ. Gostyń 2011 rok

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW MIASTO I GMINA GOSTYŃ. Gostyń 2011 rok GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW MIASTO I GMINA GOSTYŃ Gostyń 2011 rok MIASTO GOSTYŃ ZAŁOŻENIE URBANISTYCZNE MIASTA, XIII w. (nr rej. 53, decyzja z 27.01.1956 r.) 1. ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. PW. ŚW. MAŁGORZATY: a.

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Skoroszyce. Lp Miejscowość Obiekt Ulica Nr Uwagi

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Skoroszyce. Lp Miejscowość Obiekt Ulica Nr Uwagi Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Skoroszyce. Lp Miejscowość Obiekt Ulica Nr Uwagi 1. Brzeziny kościół filialny pw. św. Marcina 61 2. Brzeziny

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

GMINA D O M A N I Ó W Wykaz obiektów w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz wpisanych do rejestru zabytków

GMINA D O M A N I Ó W Wykaz obiektów w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz wpisanych do rejestru zabytków ZAŁĄCZNIK NR 1 GMINA D O M A N I Ó W Wykaz obiektów w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz wpisanych do rejestru zabytków L.p. Miejscowość Obiekt Adres Wiek Rejestr Zabytków 1. BRZEZIMIERZ Kościół fil.

Bardziej szczegółowo

PARAFIA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PEŁCZYCACH

PARAFIA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PEŁCZYCACH PARAFIA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PEŁCZYCACH ul. Kościelna 4 PEŁCZYCE 73-260 tel. 95 7685315 wik. 957685015 Kościół parafialny: Pw. Narodzenia NMP w Pełczycach - poświęcony: 8 IX 1946 r.

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., Lipiec 2013 1 Spis treści I. Podstawowe informacje...3 A. Dane teleadresowe...3 B. Charakterystyka Emitenta...3 II. Program emisji obligacji...5

Bardziej szczegółowo

PAŁAC DZIEDUSZYCKICH W ZARZECZU WCZORAJ I DZIŚ. mała wystawa o wielkiej rzeczy

PAŁAC DZIEDUSZYCKICH W ZARZECZU WCZORAJ I DZIŚ. mała wystawa o wielkiej rzeczy PAŁAC DZIEDUSZYCKICH W ZARZECZU WCZORAJ I DZIŚ mała wystawa o wielkiej rzeczy Od 26 listopada 2012 roku w sali wystaw Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu, prezentowana jest wystawa pt. Pałac Dzieduszyckich

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Głubczyce. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Głubczyce. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Głubczyce. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Bernacice kościół filialny pw. św. Trójcy 2. Bernacice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2010 r.

UCHWAŁA RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2010 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Piątnica na lata 2010-2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Herb gminy Ulhówek. Gmina Ulhówek na mapie 1:100 000, OPGK Rzeszów 1992 r.

Herb gminy Ulhówek. Gmina Ulhówek na mapie 1:100 000, OPGK Rzeszów 1992 r. Herb gminy Ulhówek Gmina Ulhówek na mapie 1:100 000, OPGK Rzeszów 1992 r. 241 Ulhówek na mapie F. von Miega, Karte des Königreichs Galizien und Lodomerien, 1: 28 800, 1779-1782, Kriegsarchiv w Wiedniu,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Po lekcjach do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych Gmina Miasto Płock/ Gimnazjum nr 5 im. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

Obiekty wpisane do GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Obiekty wpisane do GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW Obiekty wpisane do GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW LP. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT/ ZESPÓŁ OBIEKTÓW ADRES 1 Bogucice budynek mieszkalny Bogucice nr 41 2 Bogucice kapliczka Bogucice przy nr 8, Dz. nr 306/3 3 Bogucice

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA LATA 2011 2015. Radę Powiatu w Koszalinie uchwałą nr XI/92/11, w dniu 26 października 2011 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA LATA 2011 2015. Radę Powiatu w Koszalinie uchwałą nr XI/92/11, w dniu 26 października 2011 r. PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA LATA 2011 2015 przyjęty przez Radę Powiatu w Koszalinie uchwałą nr XI/92/11, w dniu 26 października 2011 r. Pałac w Parsowie 1 PODSTAWA PRAWNA obowiązek

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie- Lasy- Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2014 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w 2014

Bardziej szczegółowo

TRASA HISTORYCZNA ŻAGAŃ

TRASA HISTORYCZNA ŻAGAŃ ŻAGAŃ POI 1 Początek trasy Dworzec PKP Początki kolejnictwa na ziemi żagańskiej należy datować na 1845 rok, kiedy to podjęto decyzję o budowie głogowsko-żagańskiej linii kolejowej, przyłączonej do Dolnośląsko-Marchijskiej

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta i gminy Sompolno biegnie jedna droga rowerowa znakowany szlak niebieski.

Na terenie miasta i gminy Sompolno biegnie jedna droga rowerowa znakowany szlak niebieski. 2.1.4. Miasto i Gmina Sompolno Na terenie miasta i gminy Sompolno biegnie jedna droga rowerowa znakowany szlak niebieski. Rysunek 5. Mapa turystyczna miasta i gminy Sompolno z przebiegiem dróg rowerowych.

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie - Lasy - Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2015 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w

Bardziej szczegółowo

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 461/469 1. OBIEKT 5. MIEJSCOWOŚĆ Układ ruralistyczny BALDRAM 2. OBECNA FUNKCJA 3. MATERIAŁ 4. DATOWANIE 6. GMINA 19. UWAGI pocz. XIII w. Wieś w typie ulicówki. Układ

Bardziej szczegółowo

Warszawa Poczdam Kilonia Skagen Odense - Kopenhaga Ystad Świnoujście Warszawa: 10 do 12 dni 2800 km WYPRAWA DO DANII - SKAGEN

Warszawa Poczdam Kilonia Skagen Odense - Kopenhaga Ystad Świnoujście Warszawa: 10 do 12 dni 2800 km WYPRAWA DO DANII - SKAGEN Warszawa Poczdam Kilonia Skagen Odense - Kopenhaga Ystad Świnoujście Warszawa: 10 do 12 dni 2800 km WYPRAWA DO DANII - SKAGEN Niemcy - Poczdam Budynek z 1685 r, początkowo jako oranżeria a następnie stajnie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Chrzanów

Wykaz obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Chrzanów Wykaz obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Chrzanów Nr 1. CHRZANÓW 1 kamienica mieszkalna 2. Aleja Henryka 2/4 kamienica mieszkalna 3. 3 kamienica mieszkalna 4. 5 kamienica mieszkalna 5. 6 dom mieszkalny

Bardziej szczegółowo

III/14/06 GMINA CHOJNICE KŁODAWA PLAN ROZWOJU SOŁECTWA

III/14/06 GMINA CHOJNICE KŁODAWA PLAN ROZWOJU SOŁECTWA Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chojnice nr III/14/06 GMINA CHOJNICE KŁODAWA PLAN ROZWOJU SOŁECTWA 2 CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa

Bardziej szczegółowo

Historia Kolibek. Fragment mapy z 1880 r.

Historia Kolibek. Fragment mapy z 1880 r. Historia Kolibek Pierwsza wzmianka źródłowa o miejscowości Kolibki (w brzmieniu Colypka ) pojawiła się w dokumencie z lat 1323/1324 r. Nazwa ta oznacza zagłębienie terenu, istniejące do dzisiaj, przypominające

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY W FORMIE KÓŁ TERENOWYCH numer w nazwa Stowarzyszenia lub.

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY W FORMIE KÓŁ TERENOWYCH numer w nazwa Stowarzyszenia lub. Gmina Popielów l.p. 1. WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY W FORMIE KÓŁ TERENOWYCH numer w nazwa Stowarzyszenia lub adres siedziby obszar działania ze jednostki

Bardziej szczegółowo

LP. MIEJSCOWOŚĆ ADRES. FINGEROWA HUTA (Fingershütte) Fingerowa Huta 95 KAPLICZKA JERECZKÓW PO 1945 R.

LP. MIEJSCOWOŚĆ ADRES. FINGEROWA HUTA (Fingershütte) Fingerowa Huta 95 KAPLICZKA JERECZKÓW PO 1945 R. G M I N N A E W I D E N C J A Z A B Y T K Ó W - G M I N A K O Ś C I E R Z Y N A WYKAZ ZABYTKÓW: ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA, CMENTARZY, KAPLICZEK, PARKÓW, UKŁADÓW RURALISTYCZNYCH opracowanie: mgr Ewa Bożejewicz

Bardziej szczegółowo

LISTA WYBRANYCH OPERACJI O PRZYZNANIE POMOCY

LISTA WYBRANYCH OPERACJI O PRZYZNANIE POMOCY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK Spotkania opłatkowo - noworoczne z seniorami i mieszkańcami wsi. STYCZEŃ 1 2 3 4 5 Nazwa wydarzenia Termin realizacji Miejsce Organizator Odbiorcy Styczeń 2015 świetlice wiejskie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Śląski Listopad 2001

Gorzów Śląski Listopad 2001 Gorzów Śląski Listopad 2001 Jesteśmy tutaj Położenie miasta - komunikacja = Najbliższe lotnisko: Katowice = Inne: drogi krajowe nr 45 i nr 487 = Położenie: 18 26' E - 51 02' N 63 km SW od Częstochowy i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do uchwały Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z 22 luty 2007r

Załącznik nr 6 do uchwały Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z 22 luty 2007r Załącznik nr 6 do uchwały Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z 22 luty 2007r WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ WOJEWÓDZKIEGO WIELKOPOLSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW BOROWO 1. ZESPÓŁ FOLWARCZY wł. prywatny a.

Bardziej szczegółowo

w którym pierwsze ślady osadnictwa pojawiły się już na początku drugiego tysiąclecia. Pułtusk położony jest w północnej części Mazowsza, w Dolinie

w którym pierwsze ślady osadnictwa pojawiły się już na początku drugiego tysiąclecia. Pułtusk położony jest w północnej części Mazowsza, w Dolinie PUŁTUSK Pięknekrajobrazy krajobrazy, czyste środowiskonaturalne naturalne, zabytki oraz ciekawa historia tym zachwyca i przyciąga do siebie Pułtusk, małe miasteczko na północnymmazowszu, w którym pierwsze

Bardziej szczegółowo

W XIX w. pojawia się nazwa Przytoczna lub Przytocznia. Niemiecka nazwa Prittisch jest pochodną polskiej nazwy.

W XIX w. pojawia się nazwa Przytoczna lub Przytocznia. Niemiecka nazwa Prittisch jest pochodną polskiej nazwy. Historia Wg Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, (Warszawa: nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1880-1914) Przytoczna (niem. Prittisch), położona

Bardziej szczegółowo

ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW

ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW POWIAT CHEŁMIŃSKI ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW GMINA MIEJSCOWOŚĆ ADRES OBIEKT DATA DECYZJI NR REJESTRU CHEŁMNO DOLNE Cmentarz poewangelicki 01.06.1987 A/227 WYMIARY przy dawnym zborze

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Zabytki sakralne Łomży. czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Zabytki sakralne Łomży. czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: Zabytki sakralne Łomży czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki to duże miasto w województwie podlaskim nad rzeką Narwią. Historia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI dla inwestycji: R e w i t a l i z a c j a p a r k u w c e n t r u m g m i n y C z a r n a z uwzględnieniem przebudowy traktów pieszych i zieleni urządzonej, budowy oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Gmina Sokołów Podlaski

Gmina Sokołów Podlaski Gmina Sokołów Podlaski Gmina Sokołów Podlaski położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie sokołowskim, w odległości 100 km od Warszawy i 30 km od rzeki Bug. Teren gminy wchodzi

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011

Lista rankingowa wniosków z działania Małe projekty - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Wnioski przyjęte, które są zgodne z, uzyskały minimum punktowe i mieszczą się w alokacji środków Lp.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 102/2014 Wójta Gminy Wodzisław z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Wodzisław

ZARZĄDZENIE Nr 102/2014 Wójta Gminy Wodzisław z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Wodzisław ZARZĄDZENIE Nr 102/2014 Wójta Gminy Wodzisław z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Wodzisław Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa. tras do uprawiania. Nordic Walking. na terenie Gminy Józefów

Dokumentacja projektowa. tras do uprawiania. Nordic Walking. na terenie Gminy Józefów Dokumentacja projektowa tras do uprawiania Nordic Walking na terenie Gminy Józefów Szczebrzeszyn, kwiecień 2013r. Projekt i opracowanie tras: TRAMP Zofia Kapecka Szczebrzeszyn Leśna tel. 600 423 828, 602

Bardziej szczegółowo

Nazwa i opis przedmiotu

Nazwa i opis przedmiotu Przedwojenna fotografia przedstawiające płytę żorskiego rynku. 1. przedwojenna przedstawiająca portret zbiorowy komendantów żorskiej policji. 2. z ok XIX/XX wieku. Portret, sepia. 3. z ok XIX/XX wieku.

Bardziej szczegółowo

Źródło: Opracowanie własne na podkładzie "Mapa turystyczna Powiatu Konińskiego" wyd. I, 2013 r. ISBN - 978-83-63691-02-8, ARTEM Janusz Malinowski

Źródło: Opracowanie własne na podkładzie Mapa turystyczna Powiatu Konińskiego wyd. I, 2013 r. ISBN - 978-83-63691-02-8, ARTEM Janusz Malinowski 2.1.8. Gmina Kramsk Na terenie gminy Kramsk biegnie jeden rowerowy szlak łącznikowy oraz w ramach inwestycji gminnych utworzono ponad 5 km ścieżek rowerowych (częściowo z nową nawierzchnią z kostki betonowej).

Bardziej szczegółowo

L.p. Miejscowość Obiekt Adres Forma ochrony Czas powstania Uwagi. Białęgi. 1248 r. (Belgen) Białęgi

L.p. Miejscowość Obiekt Adres Forma ochrony Czas powstania Uwagi. Białęgi. 1248 r. (Belgen) Białęgi ANEKS 4. Gminna ewidencja wykaz L.p. Miejscowość Obiekt Adres Forma ochrony Czas powstania Uwagi 1. Białęgi wieś układ ruralistyczny placowy/ Białęgi GEZ (gminna 1248 r. (Belgen) wielodrożny ewidencja

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Grodków. Lp. Miejscowość Obiekt Ulica Nr Uwagi

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Grodków. Lp. Miejscowość Obiekt Ulica Nr Uwagi Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Grodków. Lp. Miejscowość Obiekt Ulica Nr Uwagi 1. Bąków kościół filialny pw. św. Katarzyny 2. Bąków ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Łasko nr 40, gmina Bierzwnik. Szczecin, kwiecień 2014 r.

Nieruchomość. do sprzedania. Łasko nr 40, gmina Bierzwnik. Szczecin, kwiecień 2014 r. Nieruchomość do sprzedania Łasko nr 40, gmina Bierzwnik Szczecin, kwiecień 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 110 o powierzchni 6400 m

Bardziej szczegółowo

SZLAKAMI NASZEJ GMINY. pod patronatem wójta Gminy Pawonków

SZLAKAMI NASZEJ GMINY. pod patronatem wójta Gminy Pawonków SZLAKAMI NASZEJ GMINY pod patronatem wójta Gminy Pawonków Organizator Sponsor MINI PRZEWODNIK Solarnia Kośmidry Koszwice - Łagiewniki Małe Skrzydłowice Gwoździany Pawonków - Łagiewniki Wielkie Draliny

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

OPIS GEOSTANOWISKA. Bartosz Jawecki. Informacje ogólne. Rotunda (Kaplica) św. Gotarda w Strzelinie. Charakterystyka geologiczna geostanowiska

OPIS GEOSTANOWISKA. Bartosz Jawecki. Informacje ogólne. Rotunda (Kaplica) św. Gotarda w Strzelinie. Charakterystyka geologiczna geostanowiska OPIS GEOSTANOWISKA Bartosz Jawecki Informacje ogólne Nr obiektu 18 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Rotunda (Kaplica) św. Gotarda w Strzelinie Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd]

Bardziej szczegółowo

Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo

Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo Irena Niedźwiecka-Filipiak UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Instytut Architektury Krajobrazu Forum Debaty Publicznej Sieć Najciekawszych Wsi sposób na zachowanie

Bardziej szczegółowo

o wpisie do rejestru zabytków GEZ A-279/78 z 27.02.1978 r. Piastowski XIV w., XIXXX w. 05.12.1986 r. rzymskokatolicki Parafii pw. WNMP urbanistyczny

o wpisie do rejestru zabytków GEZ A-279/78 z 27.02.1978 r. Piastowski XIV w., XIXXX w. 05.12.1986 r. rzymskokatolicki Parafii pw. WNMP urbanistyczny GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW L.p Nr GEZ Obiekt Adres Fotografia - MIASTO OŚWIĘCIM Datowanie Informacje o wpisie do rejestru zabytków 1 1/32 Zamek Piastowski ul. Zamkowa 1 XIII/XIV w., XVI w., XX w. A-279/78

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania puzzli

Instrukcja przygotowania puzzli Instrukcja przygotowania puzzli 2 1 1. Wytnij puzzle. 2. Z wyciętych elementów ułóż mapę Polski zgodnie z zamieszczonym wzorem. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Archiwum Wydawnictwa (s. 1, 2) oraz agencji fotograficznych:

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska w ramach Działania Małe Projekty z Posiedzenia Rady, które

Bardziej szczegółowo

Walory krajoznawczo - turystyczne Gminy Żarnów

Walory krajoznawczo - turystyczne Gminy Żarnów 3 Walory krajoznawczo - turystyczne Gminy Żarnów Na prośbę Naszych Czytelników publikujemy w NICOLAUSIE mapę Gminy Żarnów, na której w atrakcyjny graficznie (choć częściowo uproszczony) sposób zostały

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 161/469

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 161/469 GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 161/469 1. OBIEKT 5. MIEJSCOWOŚĆ Budynek mieszkalny KAMIONKA 2. OBECNA FUNKCJA 3. MATERIAŁ 4. DATOWANIE 6. GMINA mieszkalna cegła l. 30-te XX w. 19. UWAGI ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO PIŁA PIERWSZA Piła Pierwsza Kaplica przydrożna murowana początek XX w. Piła Pierwsza (działka nr ewid. 85) Piła Pierwsza lata 20-te XX w. Piła Pierwsza 3 (działka nr ewid. 7) Piła Pierwsza lata 20-te XX

Bardziej szczegółowo

Ze zbiorów Instytutu im. Herdera w Marburgu

Ze zbiorów Instytutu im. Herdera w Marburgu Widok z lotu ptaka z roku 1925 na obie miejscowości Księże Małe ( Klein Tschansch ) oraz Księże Wielkie ( Gross Tshansch ) jeszcze przed wybudowaniem bloków mieszkalnych osiedla Klein Tschansch z lat 1928

Bardziej szczegółowo

Jemielnica Europejska gmina ze śląską duszą turystyczna alternatywa dla znudzonych miastem

Jemielnica Europejska gmina ze śląską duszą turystyczna alternatywa dla znudzonych miastem Jemielnica Europejska gmina ze śląską duszą turystyczna alternatywa dla znudzonych miastem Urząd Gminy Jemielnica ul. Strzelecka 67 47-133 Jemielnica www.jemielnica.pl GMINA JEMIELNICA położenie Gmina

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

do STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 04-00 SOŁECTWO : Breń Osuchowski CZYSZCZENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH Zarośnięte rowy powodują podtapianie pól i duże straty w uprawach. KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Załączniki do uchwały Nr XIII/112/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 25 czerwca 2008r. Plan Odnowy Miejscowości ŻYWKI.

Załączniki do uchwały Nr XIII/112/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 25 czerwca 2008r. Plan Odnowy Miejscowości ŻYWKI. Załączniki do uchwały Nr XIII/112/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 25 czerwca 2008r. Plan Odnowy Miejscowości ŻYWKI na lata 2008-2015, czerwiec 2008 Spis treści I. Wstęp...3 II. Charakterystyka miejscowości...3

Bardziej szczegółowo

Fara Końskowolska www.konskowola.eu

Fara Końskowolska www.konskowola.eu Dwór Tęczyńskich w Końskowoli Informacja o tym, że występujący w źródłach zamek w Końskowoli (pierwsze wzmianki o nim pochodzą z końca XV wieku) przetrwał do naszych czasów w postaci pochodzącej z XVI

Bardziej szczegółowo

Geotermia w Gminie Olsztyn

Geotermia w Gminie Olsztyn Geotermia w Gminie Olsztyn Tomasz Kucharski Wójt Gminy Olsztyn Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 18 maja 2011 r. Gmina Olsztyn Gmina Olsztyn położona jest niespełna 10 km od Częstochowy. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

O F E R T A S P R Z E D A Ż Y Pałac do remontu

O F E R T A S P R Z E D A Ż Y Pałac do remontu O F E R T A S P R Z E D A Ż Y Pałac do remontu Zespół pałacowo parkowy w Dąbrówce Wielkopolskiej, gm. Zbąszynek woj. lubuskie Neorenesansowy pałac hrabiów Schwarzenau i park krajobrazowy w zespole pałacowym,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca. Miejsce realizacji. Kółko Rolnicze w Lewinie Kłodzkim. Dańczów Gmina Lewin Kłodzki. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej

Wnioskodawca. Miejsce realizacji. Kółko Rolnicze w Lewinie Kłodzkim. Dańczów Gmina Lewin Kłodzki. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej Nabór wniosków o przyznanie pomocy trwajacy od 25-06-2010 r. do 23-07-2010 r. Koszt projektu lp. Nr ewid. w LGD Działanie Tytuł operacji Wnioskodawca Miejsce realizacji Planowany termin zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/158/08 RADY GMINY w ROGOWIE z dnia 30 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXVI/158/08 RADY GMINY w ROGOWIE z dnia 30 grudnia 2008 r. UCHWAŁA Nr XXVI/58/08 RADY GMINY w ROGOWIE z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami gminy Rogowo na lata 2009-202. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Na prezentacje zaprasza Zosia Majkowska i Katarzyna Kostrzewa

Na prezentacje zaprasza Zosia Majkowska i Katarzyna Kostrzewa Na prezentacje zaprasza Zosia Majkowska i Katarzyna Kostrzewa Kraków Kraków położony jest w województwie małopolskim. Był siedzibą królów Polski. To król Kazimierz Odnowiciel przeniósł swoja siedzibę z

Bardziej szczegółowo