Położenie i walory geograficzne. Środowisko przyrodnicze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Położenie i walory geograficzne. Środowisko przyrodnicze"

Transkrypt

1 Położenie i walory geograficzne Gmina Dźwierzuty położona jest w północnej części powiatu szczycieńskiego, województwa warmińsko - mazurskiego, przy drodze krajowej nr 57 łączącej Warszawę z Obwodem Kaliningradzkim, na terenie regionu Zielone Płuca Polski. Powierzchnia ogólna gminy wynosi ha, z czego użytki rolne zajmują ha, lasy ha, zaś łączna powierzchnia wód wynosi ha. Herb gm. Dźwierzuty Flaga gm. Dźwierzuty Środowisko przyrodnicze Z uwagi na zachowane walory przyrodnicze oraz stopień zadrzewienia, teren gminy objęty jest szczególną ochroną. Południowo - zachodnia jej część leży w otulinie projektowanego Parku Krajobrazowego. Na terenie gminy znajduje się zespół przyrodniczo-krajobrazowy rzeka Babant i Jezioro Białe oraz użytek ekologiczny i ornitologiczny Łąki Dymerskie i Zlotowisko Żurawi. Osobliwością przyrodniczą jest rezerwat florystyczny Kulka utworzony w 1955 roku fragment lasu ze stanowiskiem roślinności stepowej (pontyjskiej). Liczący 12,39 ha powierzchni rezerwat ciągnie się wąskim pasem wzdłuż wschodniego brzegu rynnowego jeziora Łęsk. Na terenie gminy znajdują się liczne jeziora z największym w powiecie Sasek Wielki (na zachód od trasy nr 57). Inne większe jeziora Babięty Wielkie, Słupek, Miętkie, Rańskie, Łęsk, Łęczek, Szczepankowskie, Buczek, Małszewskie. Mapa Sołectw gm. Dźwierzuty Jezioro Sasek Wielki w Dźwierzutach Jezioro Słupek Mapa przyrodnicza gm. Dźwierzuty 1

2 Rys historyczny Gmina Dźwierzuty przed podbojem krzyżackim, jak i sąsiednie gminy dzisiejszego powiatu szczycieńskiego była częścią Galindii, a następnie częścią prokuratorii szczycieńskiej przeznaczoną do nadań dla rycerstwa w zamian za zasługi dla zakonu. Obdarowani rycerze we własnym zakresie zakładali nowe wsie czynszowe, dwory i folwarki, a także często sprzedawali, zamieniali lub tracili własne majątki. Kościół Ewangelicko - Augsburski w Dźwierzutach Parafia Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Dźwierzutach Pomnik przyrody - na cmentarzu rodowym w Zalesiu Stąd początki większości miejscowości na terenie gminy sięgają XIV XV wieku. Same Dźwierzuty powstały w 1374 roku jako siedziba rodu von Wildenau. Z zapisków wiadomo, że w 1383 roku powstał zamek, a w 1399 roku kościół. W roku 1483 powstał tu pierwszy młyn wodny, a podobne przywileje młyńskie posiadały również i inne sąsiednie miejscowości. Do tej tradycji odwołuje się współczesny herb gminy Dźwierzuty. Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku nastąpił częściowy powrót dawnych mieszkańców, a także coraz silniejszy napływ ludności polskiej z Mazowsza oraz repatriantów z dawnych Kresów Wschodnich. Powstały wówczas także struktury polskiej administracji państwowej, oświaty oraz rozwój spółdzielczości i zakładów pracy. Od stycznia 1973 roku w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju Dźwierzuty stały się siedzibą gminy. Dźwierzuty założone są na planie owalnicy ze stawem pośrodku. Na wysokiej skarpie znajduje się późnogotycki kościół (później ewangelicki) otoczony drzewami oraz cmentarzem. Z drugiej strony wsi znajduje się kościół katolicki z XIX w. Około 1374 roku Wielki Mistrz Krzyżacki Winrich von Kniprode nadał 250 włók ziemi wokół Dźwierzut rycerzowi Mentzlowi von Wildenauowi, który około 1383 roku zbudował obronny zamek. W wieku XVII miejscowość miała prawo organizowania jarmarków, a w latach była siedzibą urzędu skarbowego. W latach proboszczem był Jan 2

3 Samuel Gregorovius, autor kazań opublikowanych w Postylli Polskiej. Zmarł w Dźwierzutach w 1778 roku Na początku XX w. M. Orłowicz określił Dźwierzuty jako miasteczko mazurskie z ludnością na pół niemiecką, o 1250 mieszkańcach. W miejscowości, oprócz dwóch kościołów, znajdowały się dwa młyny wodne na strudze Dźwierzutna i Gorzelnia. Po reformie administracyjnej kraju w 1973 roku Dźwierzuty stały się siedzibą gminy. Zabytki: Gotycki Kościół Ewangelicko- Augsburski z XIV w., przebudowany pod koniec XVII lub na początku XVIII w. po pożarze w 1691 r. wykorzystaniem murów wcześniejszej wieży. Wybudowany na planie prostokąta w stylu późnogotyckim z późniejszymi elementami barokowymi. W szczycie prezbiterium znajduje się chorągiewka metalowa (1695 r.). Masywna, czworoboczna wieża posiada trzy kondygnacje, wzmocniona skarpami w narożnikach. Wnętrze kościoła salowe, z oryginalnym ewangelickim wyposażeniem, ołtarz z końca XVI w. z rzeźbioną grupą Ukrzyżowania w kwaterze środkowej ołtarza. W skrzydłach bocznych na awersach znajdują się portrety Lutra i Melanchtona. Prospekt organowy z połowy XVIII w. W oknach znajdują się witraże, ufundowane przez parafian w 1936 r. Na ścianie prezbiterium znajduje się tablica pamiątkowa Juliusa von Quiesa (dawny właściciel Małszewka), który zginął w Kamerunie. W zakrystii znajduje się skrzynia i tablica z nazwiskami żołnierzy poległych w kampanii napoleońskiej. Neogotycki Kościół Katolicki pw. Trójcy Przenajświętszej, wybudowany w latach Jest to budowla murowana z czerwonej cegły, z wieżą zwieńczoną spiczastym hełmem. Prezbiterium zwieńczone jest schodkowym szczytem. Przy wieży znajduje się półcylindryczna klatka schodowa z wejściem na chór. Ostrołukowe okna świątyni wypełnione są maswerkiem. W prezbiterium znajduje się gwiaździste sklepienie. Kropielnica pochodzi z 1874 roku. Wyposażenie Kościoła jest neogotyckie ołtarz główny ozdobiony jest figurami aniołów, dwa ołtarze boczne, ambona, konfesjonały, ławki, witraże. Witraż znajdujący się w oknie prezbiterium przedstawia Tron Łaski, Archanioła Gabriela i Archanioła Michała., w oknach bocznych witraże ozdobione są motywami kwiatów. Jedynie krzyż jest barokowy. Cmentarz ewangelicki, Cmentarz katolicki, Dom pastora z XVIII w. Kamienica z XIX w. Szkoła (ul. Pasymska), w pobliżu kościoła ewangelickiego, wzniesiona jako jednoklasowa w drugiej połowie XIX w. obecnie mieści się tu przedszkole. Zespół budynków szkolnych przy ul. Sienkiewicza (szkoła i budynek dla nauczycieli), wzniesiony w latach W tamtych czasach był to nowoczesny budynek, wyposażony w toalety, natryski, kanalizację. Cmentarz Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Dźwierzutach 3

4 Warto zobaczyć Atrakcją są zabytkowe kościoły i cmentarze w Dźwierzutach, Rańsku, Targowie, Rumach. Kolejną osobliwością gminy Dźwierzuty jest szlak pałacowo dworski, który charakteryzował dawne ziemie Małszewko, Budy, Grądy, Grodziska, Zalesie, Rogale, Przytuły, Targowska Wola, Popowa Wola, Orzyny, Targowo, Jabłonka. Niestety budowle te uległy zniszczeniu i straciły swoją dawną świetność, ale zachowały się jeszcze ślady dawnych siedzib rodów najlepiej zachowany pałac w Zalesiu, Popowa Wola, Orzyny, kaplice rodowe. Można jeszcze w starych drzewach dopatrzeć się parków krajobrazowych okalających zabudowania dworskie. Ciekawy jest również szlak przedwojennych budynków szkolnych Dźwierzuty, Rumy, Linowo, Kałęczyn, Orzyny szkoły funkcjonują do dzisiaj; Jeleniowo, Miętkie, Rańsk, Olszewki, Łupowo przeznaczone na świetlice wiejskie; Targowo, Jabłonka budynki mieszkalne, Sąpłaty Muzeum Regionalne. Duże walory krajobrazowe od typowo rolniczych, użytków leśnych do turystycznych miejsc wypoczynku zachęcają do odwiedzania gminy i zachwycania się jej różnorodnością i odkrywania historii i uroków przyrodniczych. Siedziba Gminy: Dźwierzuty Urząd Gminy w Dźwierzutach Park przy Pałacu w Zalesiu Miejscowość Dźwierzuty (dawniej Swersutten, niem. Mensguth) jest siedzibą gminy. Znajduje się tutaj Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, Bank Spółdzielczy, Poczta, Gminny Ośrodek Kultury, Gimnazjum Publiczne im. Krzysztofa Klenczona, Szkoła Podstawowa im. Bogumiła Linki, Przedszkole, sklepy, stacja paliw. Droga z Julianowa do Dźwierzut 4

5 Sołectwo Dźwierzuty - liczba ludności: Dźwierzuty - Budy - Małszewko Budy Dawny majątek ziemski, jeszcze do początków XX w., jako folwark Budy, należał do dóbr w Małszewku. Zespół parkowo dworski: pałac, zabudowania folwarczne, czworaki oraz park o charakterze parku krajobrazowego. Budynek dworu zbudowany w połowie XIX w. W latach późniejszych był rozbudowany, architektonicznie nawiązuje do baroku i eklektyzmu, budynek murowany, tynkowany. W dobrym stanie zachowana murowana stajnia z cegły. Dawny Spichlerz w Małszewku Małszewko Dawny dwór szlachecki, jeden z najstarszych majątków w tym rejonie, wymieniony w dokumentach już w średniowieczu. Z dawnego zespołu dworskiego zachował się park o charakterze krajobrazowym oraz zabudowania folwarczne wraz ze spichlerzem, wybudowanym na początku XX w., budynek dawnego dworu został całkowicie przebudowany. W latach powojennych powstała gorzelnia, o której przypomina wysoki komin z czerwonej cegły. Sołectwo Dąbrowa - liczba ludności: 107 Dawna Gorzelnia w Małszewku Dawny majątek szlachecki, utworzony w 1557 r., kiedy to książę Albrecht nadał te dobra Benedyktowi von Modgarbenowi. Później dobra ziemskie wielokrotnie zmieniały właścicieli, aż w roku 1892 majątek ziemski został rozparcelowany, stąd współczesna rozproszona zabudowa wsi. 5

6 Sołectwo Gisiel - liczba ludności: Augustowo - Szczepankowo - Gisiel Gisiel Wieś założona w 1389 r. na prawie chełmińskim przez Wielkiego Mistrza Konrada Zollnera von Rotensteina. Później były tu dwa majątki rycerskie, położone nad nieistniejącymi obecnie jeziorami: Dymerskim i Gisielskim (oba jeziora wysuszono około 1869 r. i zamieniono na łąki). W czasie wielkiej zarazy, która panowała w Prusach w latach , wieś została prawie całkowicie wyludniona. Ponownie została zasiedlona dopiero w 1728 r. Z zachowanych budynków zostało kilka murowanych domów z początku XX w. oraz stara droga brukowa. Dożynkowy Festyn w Szczepankowie 6 Sołectwo Jabłonka - liczba ludności: 227 Dawny dwór i folwark szlachecki oraz duża wieś powstała w wyniku parcelacji majątku ziemskiego. Wieś powstała w średniowieczu jako dobra rycerskie. Później był tu duży majątek szlachecki, obejmujący również dobra we wsiach Kulka Jezioro Szczepankowskie i Wałpusz, należący do rodu Wildenau. Później dobra te przeszły w posiadanie rodu Tergowitzów i Rochów, a w połowie XVIII w. przez półtora wieku należały do rodu Fabeckich. Na początku XX w. majątek ziemski powiększony został o dwory w Targowie i Dąbrówce, i obejmował łącznie 285 włók (około 5000 ha). Ostatnim, właścicielem był baron von Koning. W XVI w. zbudowano kościół filialny Rańska, później Trelkowa. Na początku XIX w. został rozebrany, z planem wybudowania nowej świątyni, jednak nie udało się tej inwestycji zrealizować. Już na początku XVIII w. we wsi była szkoła, założona przez ówczesnego właściciela podpułkownika von Calreppa. W latach 20-tych XX Dawna Stacja Kolejowa w Jabłonce

7 w. wybudowano dwuklasową, murowaną szkołę z częścią mieszkalną dla nauczyciela. W 1911 większość ziemi wraz zabudowaniami przejęło Towarzystwo Ziemskie i ją rozparcelowało do końca 1925 r. założono blisko 60 gospodarstw. Tereny leśne znalazły się w posiadaniu samorządu powiatowego. W pałacu w Jabłonce umieszczono Wyższą Szkołę Ludową jako jeden z pierwszych uniwersytetów ludowych w Niemczech. W okresie międzywojennym we wsi był Dom Opieki dla Starców. W 1939 roku wieś liczyła 479 mieszkańców. Zachowane zabytki: Brama wjazdowa do nieistniejącego już Pałacu w Jabłonce Park podworski, o charakterze krajobrazowym, zaprojektowany przez Johanna Larassa w 1865 r. Fragment ogrodzenia, z zabytkową bramą wjazdową i żeliwnymi okuciami Fundamenty pałacu, zbudowany w 1859 r. w stylu eklektycznym Murowana szkoła, z początku XX w. (obecnie budynek mieszkalny) Dawna Szkoła w Jabłonce Czworaki w Jabłonce 7

8 Sołectwo Jeleniowo - liczba ludności: Babięty - Rów - Zimna Woda - Jeleniowo Jeleniowo Wieś lokowana w 1579 r. na prawie chełmińskim. Przed 1945 r. była to duża wieś z 60 gospodarstwami rolnymi. Na zachodzie od wsi znajdują się jeziora: Babięty Wielkie, Miętkie i Słupek, a na wschodzie jeziora Łączek i Krawno. Wieś położona z dala od skupisk ludzkich z zachowanym, historycznym budownictwem i wyjątkowym mikroklimatem. Murowane domy pochodzą z początku XX w., w centrum wsi znajduje się jednoklasowa szkoła, zbudowana na planie litery T (obecnie świetlica wiejska). Mazurski dom w Jeleniowie Sołectwo Linowo - liczba ludności: 237 Dawna wieś królewska, położona na północ od Szczytna i na wschód od jeziora Sasek Wielki. Lokowana była w 1387 r. nad jeziorem Linowskim, przez Wielkiego Mistrza Konrada Zollnera von Rotensteina. Wieś powstała w miejscu dwóch małych majątków rycerskich, niejakiego Staśka i Macieja. Zabudowania murowane oraz budynek szkoły pochodzą w większości z pierwszej połowy XX w. Grota w Linowie Sołectwo Łupowo liczba ludności: Wieś wymieniana w dokumentach już w 1388 r., jako dwór należący do dóbr wildenowskich. Później osada związana była z folwarkiem w Dźwierzutach. Wieś o układzie owalnicy, z zachowaną historyczną zabudową. Murowana szkoła wybudowana została w drugiej połowie XIX w. Zachowała się także stara kuźnia. Kapliczka przy wjeździe do Łupowa

9 Sołectwo Miętkie liczba ludności: 374 Centrum wsi Nowe Kiejkuty Wieś lokowana najpierw na prawie chełmińskim, potem włączona do dóbr rańskich, zamieszkana w części przez chłopów czynszowych, w części przez wolnych pruskich. Wieś ponownie zasiedlana była w czasach Fryderyka Wielkiego. Wieś z zachowanym budownictwem z początku XX w. oraz kochówkami. Sołectwo Nowe Kiejkuty liczba ludności: 324 Dawna Szkoła Podstawowa w Olszewkach Wieś założona pod koniec XIV w. na miejscu dawnej osady Prusów. Określana była jako wieś kró- lewska. W centrum wsi znajdują się pozostałości po pomniku (schody z granitowej kostki) poświęconemu mieszkańcom wsi, którzy polegli w czasie I wojny światowej. Sołectwo Olszewki liczba ludności: 369 Szkoła Podstawowa w Orzynach Wieś pierwotnie należała do dóbr rycerskich. Później, przywilejem lokacyjnym z roku 1438, prze- kształcona została w wieś czynszową. Pierwotny układ przestrzenny to owalnica, ze stawem i placem pośrodku. Murowana szkoła zbudowana została w 1894 r. Sołectwo Orzyny - liczba ludności: Kulka - Orzyny Dawny Pałac w Orzynach (obecnie przychodnia lekarska) Orzyny Dawny duży majątek szlachecki, stanowiący część rozległych dóbr rycerskich Rańska. Do połowy XV w. wieś należała do rodziny Kuchmeister von Sternberg. Na początku XVIII w. majątek został 9

10 podzielony na kilka mniejszych, w tym wydzielono samodzielne dobra. W wieku XIX dobra ziemskie w Orzynach powiększone zostały o trzy folwarki (1000 ha). W roku 1930 majątek został rozparcelowany, a w południowej części folwarku wybudowano kochówki. Na terenie sołectwa znajduje się rezerwat przyrodniczy Kulka na jeziorem Łęsk oraz jezioro w środku miejscowości. Zabytki: Dwukondygnacyjny pałac, wzniesiony na początku XX w. z tarasem i ryzalitowym hallu na osi. Fragmenty dawnego parku dworskiego, Wiejskie domy pochodzące z początków XX w. Czworaki, (obecnie sklep). Szkoła murowana z czerwonej cegły, składająca się z parterowego budynku z końca XIX w. i połączonego z nim piętrowego budynku z lat 30. XX w. Sołectwo Popowa Wola - liczba ludności: Grodziska - Rutkowo Budynek dworca kolejowego, murowany z czerwonej cegły Szkoła, wybudowana w 1908 r. Cmentarz ewangelicki, znajdujący się przy drodze koło dworca kolejowego, z kwaterą z okresu I wojny światowej (2 oficerów i 16 żołnierzy armii rosyjskiej) Cmentarz ewangelicki, znajdujący się przy drodze do Kałęczyna Wieś szlachecka i dwór, pierwotnie jako część dóbr rańskich. Jako samodzielny majątek ziemski wymieniane są od połowy XVII w. Na początku XX w. był tu młyn, tartak i cegielnia. Z dawnego zespołu dworskiego zachował się obecnie jedynie fragment parku, część zabudowań folwarcznych i dwór z końca XIX w. Grodziska Wieś szlachecka i dwór, pierwotnie jako część dóbr rańskich. Jako samodzielny majątek ziemski wymieniane są od połowy XVII w. Na początku XX w. był tu młyn, tartak i cegielnia. Z dawnego zespołu dworskiego zachował się obecnie jedynie fragment parku, część zabudowań fol- warcznych i dwór z końca XIX w. 10 Popowa Wola Dawna wieś mazurska o zwartej, murowanej zabudowie, w pagórkowatym krajobrazie polodowcowym. Wieś i majątek szlachecki, początkowo stanowił część dóbr rańskich. W połowie XVII w. przekształcone w samodzielną wieś i osobny majątek. Na początku XX w. znajdowała się tu cegielnia. Zabytki: Zespół dworsko - folwarczny, z którego do dzisiaj zachował się jedynie dwór, zbudowany w połowie XIX w. Budynki gospodarcze zostały znacząco przebudowane, w pierwotnym kształcie zachowała się jedynie stajnia (wiejska świetlica). Park, zaprojektowany przez Johannna Larasa, zachował się w części północnej. Stajnia (obecnie świetlica wiejska) w Popowej Woli Pałac w Popowej Woli Wnetrze świetlicy wiejskiej w Popowej Woli

11 Ruiny Młyna w Rańsku Czworaki w Rogalach Pałac w Zalesiu Kaplica Rodowa w Rogalach Pałac w Rogalach Sołectwo Rańsk - liczba ludności: Grądy - Kałęczyn - Przytuły - Rogale - Śledzie - Zalesie Rańsk Wieś średniej wielkości o zwartej zabudowie, biegnącej wzdłuż brzegu jeziora. Przez wieś przepływa rzeczka wypływająca z jeziora Rańskiego, zasila- jąca znajdujące się we wsi stawy rybne, płynąca następnie do jeziora Babięty Wielkie. Wieś powstała w 1496 r. z nadania Wielkiego Mistrza Henryka Reuβa von Palauena dla braci Kuchmeister von Sternberg. W tym czasie powstały tu wielkie dobra ziemskie, nazywane od Jeziora Rańskiego rańskimi. Majątek ten przetrwał aż do 1780 r. Pod koniec XVIII w. poszczególne majątki wsie uzyskały sa- modzielność i przeszły w posiadanie innych rodów. Na początku XX w. część majątku rozparcelowano, ale w okrojonej postaci pozostał, jako dobra szla- checkie. Zabytki: Zespół dworski zachowała się część budynków folwarcznych, m.in. czworak, obora oraz zespół budynków dawnego młyna Budynek dawnej mleczarni (z wysokim kominem) Szkoła, pierwotnie jednoklasowa z przełomu XIX i XX w. Kościół Ewangelicki, zbudowany w latach , murowany, z szachulcowym szczytem. We wnętrzu ołtarz kolumnowy oraz tablice z nazwiskami żołnierzy mieszkańców parafii, poległych w I wojnie światowej. Zabytkowy jest także żeliwny piec. Obecnie filia Kościoła Ewangelicko Augsburskiego w Szczytnie. 11

12 Grądy Wieś szlachecka z dworem, pierwotnie jako część dóbr rańskich, później jako folwark włączona do majątku ziemskiego w Rogalach, potem do majątku w Przytułach. Jako samodzielny majątek ziemski Grądy funkcjonowały od końca XIX w. Ostatnim właścicielem tych dóbr ziemskich był Henryk Voos, zamordowany w 1945 r. Zabytki: Dwór, niewielki budynek, z portykiem dobudowanym od frontu w latach 70. XX w. Park dworski, Zabudowa folwarczna, częściowo zachowane spichlerz o trzech kondygnacjach wraz z czworakami Stado bydła pasące się w okolicach Grodzisk Kałęczyn Dawna wieś folwarczna, stanowiąca część dóbr rańskich, później należała do majątku w Zalesiu. We wsi zachował się budynek dawnej gospody (obecnie sklep) oraz budynek szkoły, wybudowanej w latach Rogale Dawny majątek szlachecki należący do dóbr rańskich, od połowy XVIII w. funkcjonujący samodzielnie. Spichlerz zbożowy w Rogalach Zabytki: Dawny zespół dworsko - folwarczny, zachował się dwór (z drugiej połowy XIX w.) wraz z parkiem oraz podwórzem gospodarczym, spichlerzem i czworakami Dawny cmentarz rodowy z kaplicą, znajdujący się za parkiem na wzgórzu. Szkoła Podstawowa w Kałęczynie 12

13 Sołectwo Rumy - liczba ludności: Laurentowo Dawny Kościół Baptystów w Rumach (obecnie świetlica wiejska) Rumy Jedna z najdłuższych wsi mazurskich, ulicówka o długości około 3 km, o zwartej i zabytkowej zabudowie. Na północny wschód od wsi znajdowały się łąki, powstałe po osuszeniu pod koniec XIX w. jezior Gisielskiego i Kaliskiego. Wieś lokowana w 1566 r. na prawie chełmińskim. Na początku XX w. we wsi było 1200 mieszkańców i uważana była za jedną z największych wsi na Mazurach. W 1840 r. wieś podzielona została na dwie gminy sołeckie: wschodnią (Rumy A) i zachodnią (Rumy B). Zabytki: Kaplica w Rumach Szkoła, położona w środku wsi, zbudowana w latach dwudziestych XX w. dawna kaplica baptystów (obecnie świetlica) wybudowana w latach dla najstarszego zboru baptystów na Mazurach (założony w 1861 r.) Cmentarze za wsią: ewangelicki i baptystów trzy stare kuźnie (jedna czynna) Młyn Młyn w Rumach Dawna Szkoła Podstawowa w Sąpłatach (obecnie Muzeum Regionalne w Sąpłatach) Sołectwo Sąpłaty - liczba ludności: Julianowo - Mycielin - Rusek Mały Sąpłaty Pierwsza osada powstała na początku XV w. Jej założycielami byli żołnierze oddziałów litewskich wracający spod Grunwaldu. Wieś lokowana na początku XV w. na prawie chełmińskim. W 1904 r. wybudowano szkołę, architektonicznie nawiązującą do gotyckiej architektury obronnej, m.in. pseudo danser, w którym znajdował się dzwonek szkolny (stro- 13

14 na wschodnia budynku). Na wzgórzu za wsią od północno zachodniej strony jeziora znajduje się cmentarz ewangelicki. Na początku XX w. we wsi mieszkało 900 osób, a nad jeziorem Sąpłaty znajdowała się gorzelnia. Obecnie wieś zmienia charakter z rolniczego na turystyczny. Położona nad czystym jeziorem Sąpłaty i otoczona lasami przyciąga wielu turystów. Rusek Mały Wieś położona nad jeziorem Rusek, lokowana w 1414 r. na prawie chełmińskim. Od początku XVII w. wieś związana z majątkiem szlacheckim, po którym obecnie zachował się dwór i park o charakterze krajobrazowym. Sołectwo Stankowo - liczba ludności: 130 Wieś założona w 1827 r. na 8 włókach na prawie chełmińskim, w wyniku separacji gruntów wsi Olszewki. W 1900 r. folwark należał do rodziny von Fabeck. Dawny folwark został zniszczony. Rusek Mały Sołectwo Targowo - liczba ludności: Targowska Wola - Targowska Wólka - Zazdrość Targowo Dawny majątek szlachecki, rozparcelowany w okresie międzywojennym. Na początku XX w. we wsi było 280 mieszkańców, gorzelnia, kościół ewangelicki (obecnie katolicki pw. św Jana Chrzciciela). Kościół został wybudowany między 1884 a 1934 r., w miejscu dawnego drewnianego, rozebranego w 1823 r. W dawnej pastorówce mieści się mieszkanie. Kościół Rzymsko-Katolicki pw. Jana Chrzciciela w Targowie 14

15 Kościoły rzymskokatolickie Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Dźwierzutach Sołectwa wchodzące w skład parafii: Dźwierzuty, Łupowo, Linowo, Gisiel, Sąpłaty, Dąbrówka, Stankowo, Olszewki Kościół Rzymsko-Katolicki pw. Trójcy Przenajświętszej w Dźwierzutach Parafia pw. Jana Chrzciciela w Targowie Sołectwa wchodzące w skład parafii: Targowo, Miętkie, Jeleniowo, Nowe Kiejkuty, Rańsk, Orzyny. Sołectwo Popowa Wola należy do Parafii w Kobułtach, gmina Biskupiec. Sołectwo Rumy należy do Parafii w Bartołtach Wielkich, gmina Barczewo Kościoły Ewangelicko Augsburskie Dźwierzuty filia Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Pasymiu Rańsk filia Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Szczytnie Ważne instytucje Kościół Ewangelicko - Augsburski w Rańsku Urząd Pocztowy ul. Niepodległości 13, Dźwierzuty, tel. (89) Bank Spółdzielczy ul. Kajki 1, Dźwierzuty, tel. (89) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Medical, Mariola Kurpiel-Jędrzejek, ul. Szczycieńska 16, Dźwierzuty, tel. (89) Dawna Pastorówka w Targowie (obecnie budynek mieszkalny) Przychodnia Lekarska Medix, Orzyny 67a, Dźwierzuty, tel. (89)

16 Artyści - mieszkańcy gminy Muzeum Regionalne w Sąpłatach Sąpłaty 19, tel. (89) , opiekun Zofia Kubicka (Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, oddział w Szczytnie). Muzeum Regionalne w Sąpłatach powstało ze zbiorów, które zgromadziła Babska Izba w 1978 r. Mieszkanki sołectwa pod kierunkiem Maryny Okęckiej - Bromkowej zebrały stare sprzęty, narzędzia, spotykały się i śpiewały pieśni ludowe usłyszane od ludzi z tych okolic. Maryna Okęcka Bromkowa pisarka i redaktor Polskiego Radia w Olsztynie była znakomitym znawcą folkloru. W Sąpłatach, w domu zwanym Marysin mieszkała w latach Pracownia Artysty Malarza Andrzeja Cisowskiego w Targowie Andrzej Cisowski Targowo Artysta malarz, zdobywca wielu nagród i wyróżnień krajowych i zagranicznych. Muzeum Regionalne w Sąpłatach Muzeum Regionalne w Sąpłatach Muzeum Regionalne w Sąpłatach 16

17 Jednostki organizacyjne: 1. Urząd Gminy Dźwierzuty ul. Niepodległości 6, Dźwierzuty, tel. (89) adres Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Klenczona w Dźwierzutach 2. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dźwierzutach ul. Pasymska 2, Dźwierzuty, tel. (89) , adres 3. Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6, Dźwierzuty, tel. (89) adres 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6, Dźwierzuty, tel. (89) adres Szkoła Podstawowa im. Bogumiła Linki w Dźwierzutach 5. Gospodarstwo Pomocnicze ul. Niepodległości 6, Dźwierzuty, tel. (89) adres 6. Gimnazjum Publiczne im. Krzysztofa Klenczona w Dźwierzutach ul. Sienkiewicza 2a, Dźwierzuty, tel. (89) adres Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dźwierzutach 7. Szkoła Podstawowa im. Bogumiła Linki w Dźwierzutach ul. Sienkiewicza 1, Dźwierzuty, tel. (89) adres 17

18 8. Szkoła Podstawowa w Kałęczynie Kałęczyn 17, Dźwierzuty, tel. (89) adres 9. Szkoła Podstawowa w Linowie Linowo 40, tel. (89) adres Szkoła Podstawowa w Orzynach Orzyny 34, Dźwierzuty tel. (89) Szkoła Podstawowa w Rumach Rumy 19, Dźwierzuty, tel. (89) adres Koło Gospodyń Wiejskich w Popowej Woli I Mazurski Festyn Pierogowy w Targowie Środowiskowy Dom Samopomocy przy Fundacji VERITAS w Sąpłatach Musical Chłopski podczas Dożynek Gminnych 2008 Szkoła Podstawowa w Linowie Szkoła Podstawowa w Rumach Występ zespołu Wrzosy na Festynie w Miętkich Środowiskowy Dom Samopomocy przy Fundacji VERITAS w Sąpłatach 18

19 Wiejskie świetlice Gisiel, Grodziska, Jabłonka, Jeleniowo, Łupowo, Popowa Wola, Sąpłaty, Rańsk, Olszewki, Stankowo, Miętkie, Nowe Kiejkuty, Rańsk, Rumy, Targowo, Linowo. Organizacje społeczne Występ Sygnalistów z Nadleśnictwa Strzałowo podczas Pikniku Ekologicznego w Jeleniowie Koła Gospodyń Wiejskich: Jeleniowo działalność nakierowana na pracę z dziećmi zajęcia świetlicowe, zajęcia wokalne grupa Słoneczka oraz organizację wakacyjnego Festynu Ekologicznego. Nowe Kiejkuty organizacja uroczystości dla dzieci Zajączek, Choinka. Dożynki Gminne 2009 Korowód Popowa Wola praca z dziećmi zajęcia plastycz- ne, międzypokoleniowe uroczystości, uczestnictwo w wojewódzkich i ogólnopolskich prezentacjach stołów wielkanocnych i bożonarodzeniowych. Targowo - organizator festynów kulinarnych Festyn Pierogowy, Festyn Ziemniaczany. Stowarzyszenia Występ zespołu Słoneczka w Jeleniowie Stowarzyszenie INTEGRACJA POPRZEZ SZTUKĘ spotkajmy się w Dźwierzutach Prezes - Agata Lenkiewicz Główne kierunki działania to propagowanie profesjonalnej sztuki w powiązaniu z integracją lokalnej społeczności. Najważniejsze działania Szlakiem Krzysztofa Klenczona chłopski musical Żniwo, Krajobraz odziedziczony. Stowarzyszenie działa od VIII 2007 roku Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Rumach na zdjęciu Hanna Klenczon, siostra Krzysztofa Klenczona 19

20 Stowarzyszenie WIOSKA ŻURAWI w Popowej Woli Prezes Kazimiera Klobuszeńska Działania integrujące mieszkańców przez poznanie i dbałość o walory przyrodnicze sołectwa oraz promowanie swoich przedsięwzięć i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami. Realizowane projekty - Lecą żurawie, Wiemy jak to zrobić. Stowarzyszenie działa od wiosny 2009 roku. Stowarzyszenie Na rzecz rozwoju Wsi w Linowie Prezes Jolanta Łomiak Jest inicjatorem wyremontowania placu sportowo rekreacyjnego oraz organizatorem festynów łączącym całe pokolenia mieszkańców sołectwa. Stowarzyszenia działa od lata 2009 roku. Dożynki Wiejskie w Popowej Woli Gminny Klub Sportowy w Dźwierzutach Prezes Andrzej Dzióbek Popularyzacja amatorskiego ruchu sportowego mieszkańców gminy poprzez udział w międzygminnych i regionalnych zawodach sportowych. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Bal Karnawałowy Seniorów 2010 OSP Dźwierzuty OSP Linowo OSP Miętkie OSP Nowe Kiejkuty OSP Rańsk OSP Rumy OSP Targowo 20 Rozgrywki Ligi Sołeckiej 2010 Boisko gm. Dźwierzuty Jeleniowie 2010 na Boisku w Jeleniowie 2009 Ogólnopolski Bieg Klenczona, start sprzed Publicznego Gimanzjum im. Krzysztofa Klenczona w Dźwierzutach

Opole, dnia 7 marca 2014 r. Poz. 657 UCHWAŁA NR XXIX/249/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Opole, dnia 7 marca 2014 r. Poz. 657 UCHWAŁA NR XXIX/249/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 7 marca 2014 r. Poz. 657 UCHWAŁA NR XXIX/249/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/130/2012 Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

1889 1987. 11. 4 A/1483

1889 1987. 11. 4 A/1483 WYKAZ ZABYTKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI Lp. Miejscowość Obiekt Czas powstania Rejestr zabytków 1 Brzezie kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. Józefa 1930-1936 2 Brzezie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE kart adresowych gminnej ewidencji zabytków Gminy Mikołajki Pomorskie

ZESTAWIENIE kart adresowych gminnej ewidencji zabytków Gminy Mikołajki Pomorskie ZESTAWIENIE kart adresowych gminnej ewidencji zabytków Gminy Mikołajki IDENTYF. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT ULICA NR. LOKALIZACJA DATA 1 Mikołajki Kościół parafialny rzymskokatolicki pw. Św. Antoniego Kościelna

Bardziej szczegółowo

2. Biskupice kaplica pogrzebowa przy kościele parafialnym 3. Biskupice pałac 49a

2. Biskupice kaplica pogrzebowa przy kościele parafialnym 3. Biskupice pałac 49a Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Byczyna. Lp Miejscowość Obiekt Adres Uwagi Biskupice kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela Biskupice

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

free mini przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy

free mini przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy mini przewodnik free ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy 2 Na mapie: A Swoboda: Przydrożny krzyż We wsi Swoboda niedaleko Zgierza, na skraju lasu stoi stalowy krzyż. Z opowiadań

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZABYTKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI (STAN NA KWIECIEŃ 2008 ROKU)

WYKAZ ZABYTKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI (STAN NA KWIECIEŃ 2008 ROKU) WYKAZ ZABYTKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI (STAN NA KWIECIEŃ 2008 ROKU) Lp. Gmina Miejscowość Obiekt Czas powstania 1 Brześć Kujawski Brzezie kościół filialny rzymskokatolicki murowany

Bardziej szczegółowo

zabytki gminy Jasieniec

zabytki gminy Jasieniec zabytki gminy Jasieniec Wykaz Gminnej Ewidencji Zabytków w Jasieńcu aktualny na dzień 15.10.2010; ilość kart w ewidencji gminnej: 67. Wykaz zabytków realizowany jest przez Urząd Gminy Jasieniec. Materiały

Bardziej szczegółowo

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE 4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE W skład gminy wchodzą miasto Kolonowskie osiedle Fosowskie i 3 sołectwa: Spórok, Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie 4.1. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Wołczyn. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1.

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Wołczyn. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Wołczyn. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Bruny park dworski 2. Bruny spichlerz w zespole folwarcznym

Bardziej szczegółowo

Gminna Ewidencja Zabytków (stan na grudzień 2010 r.)

Gminna Ewidencja Zabytków (stan na grudzień 2010 r.) Załącznik nr 2 Gminna Ewidencja Zabytków (stan na grudzień 2010 r.) Lp Miejscowość Obiekt Ulica Nr 1. Biadacz Dom z częścią Kolanowska 1 2. Biadacz Dom z częścią Rzeczna 2 3. Biadacz Dom mieszkalny Szeroka

Bardziej szczegółowo

Trasa pałacowa 39,1 km 0,0 km Boguszyce 1,1 km 2,9 km Miodary. 3,3 km - 4,5 km 5,3 km 5,7 km

Trasa pałacowa 39,1 km 0,0 km Boguszyce 1,1 km 2,9 km Miodary. 3,3 km - 4,5 km 5,3 km 5,7 km Trasa pałacowa Oleśnica Spalice Boguszyce Rzędów Miodary Brzezinka Małe Brzezie Sokołowice Cieśle Wyszogród Nowoszyce Świerzna Oleśnica. Długość trasy - 39,1 km. *Trasa wskazana dla rowerów trekingowych

Bardziej szczegółowo

Serwis Internetowy Gminy Lutomiersk

Serwis Internetowy Gminy Lutomiersk Zabytki Zabytki na terenie Gminy Lutomiersk: Parki zabytkowe: Na terenie gminy znajduje się kilka parków zabytkowych i wiejskich. Parki te są bowiem dziełem natury oraz twórczej i artystycznej działalności

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Skórcz (wg. danych na dzień rok)

Wykaz obiektów Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Skórcz (wg. danych na dzień rok) Wykaz obiektów Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Skórcz (wg. danych na dzień 10.08.2015 rok) Numer 1. budynek mieszkalny ( d.nr 40) Barłożno 1 54 początek XX w. 2. budynek mieszkalny Barłożno 3 55 ćwierć

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Biała Piska - małe mazurskie miasteczko. czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Biała Piska - małe mazurskie miasteczko. czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: - małe mazurskie miasteczko czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki to małe miasteczko w powiecie piskim. Gdybyście byli

Bardziej szczegółowo

Wykaz zabytków nieruchomych ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Pawłowice

Wykaz zabytków nieruchomych ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Pawłowice Wykaz zabytków nieruchomych ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Pawłowice OBIEKTY KUBATUROWE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OI.0050.0071.2017 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 31 maja 2017 r. 1. 1

Bardziej szczegółowo

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY KROKOWA

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY KROKOWA Załącznik do Zarządzenia SOI.KR.317.VII.2016 Lp Gmina Miejscowość Ulica Obiekt Daty WEZ* rejestru KW 1 Krokowa Białogóra Morska 5a budynek mieszkalny pocz. XX 1 196/3 GD2W/00037177/3 2 Krokowa Białogóra

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zabytków nieruchomych objętych ochroną z terenu gminy Cedry Wielkie obiekty architektury i budownictwa

Zestawienie zabytków nieruchomych objętych ochroną z terenu gminy Cedry Wielkie obiekty architektury i budownictwa Załącznik do części tekstowej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zestawienie zabytków nieruchomych objętych ochroną z terenu gminy obiekty architektury i budownictwa

Bardziej szczegółowo

Artykuł pochodzi ze strony: Miastecki Portal Internetowy. Zabytki

Artykuł pochodzi ze strony: Miastecki Portal Internetowy. Zabytki Artykuł pochodzi ze strony: Miastecki Portal Internetowy Zabytki Zniszczenia będące skutkiem pożarów, które trzykrotnie strawiły prawie cale miasto oraz działań wojennych spowodowały, że nie ma w Miastku

Bardziej szczegółowo

Anna Wysocka Angelika Miezio Alicja Wysocka

Anna Wysocka Angelika Miezio Alicja Wysocka Anna Wysocka Angelika Miezio Alicja Wysocka MAPA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Tu mieszkamy - Raszowa ZABUDOWANIA DOMY MIESZKALNE-57 ZABUDOWANIA GOSPODARCZE-42 NAJSTARSZA OSOBA URODZONA W RASZOWEJ ROZALIA

Bardziej szczegółowo

Dane podstawowe: Liczba mieszkańców: 6,7 tys Powierzchnia: 265 km2

Dane podstawowe: Liczba mieszkańców: 6,7 tys Powierzchnia: 265 km2 Gmina Suwałki Dane podstawowe: Liczba mieszkańców: 6,7 tys Powierzchnia: 265 km2 Adres urzędu: Urząd Gminy Suwałki ul. T. Kościuszki 71 16-400 Suwałki tel. (087) 566 21 36, 566 35 69 fax. (087) 566 21

Bardziej szczegółowo

Zabytki objęte gminną ewidencją zabytków

Zabytki objęte gminną ewidencją zabytków Zabytki objęte gminną ewidencją zabytków Lp. Miejscowość (sołectwo), obiekt Adres Numer działki Bandlów (Zgorzelec) 1. Zagroda młyńska: młyn z domem młynarza Mały Buczek (Wielki Buczek) 2. Zespół folwarczny

Bardziej szczegółowo

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW. Brama w zespole kościoła par. p.w. św. Marcina Nr 181. Dzwonnica w zespole kościoła par. p.w. św.

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW. Brama w zespole kościoła par. p.w. św. Marcina Nr 181. Dzwonnica w zespole kościoła par. p.w. św. Aneks nr 1 GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW Lp. Miejscowość Obiekt 1. Kościół par. p.w.św. Marcina 2. Adres Nr 181 Brama w zespole kościoła par. p.w. św. Marcina Nr 181 Wpis do rejestru zabytków rej. zab. A-282

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Przepałkowo i Borówki. na lata

Plan Odnowy Miejscowości Przepałkowo i Borówki. na lata Załącznik do uchwały Nr IV/19/11 Rady Gminy Sośno z dnia 27.01.2011 Plan Odnowy Miejscowości Przepałkowo i Borówki na lata 2011-2017 Przepałkowo 2011r. I. Charakterystyka wsi Przepałkowo Sołectwo Przepałkowo

Bardziej szczegółowo

Atrakcje Zabytkowe Obiekty Mury obronne

Atrakcje Zabytkowe Obiekty Mury obronne www.lebork.pl Atrakcje Zabytkowe Obiekty Pomimo burzliwych dziejów i wielu zdarzeń, podczas których ucierpiała substancja architektoniczna miasta, w Lęborku zachowało się kilka cennych i ciekawych zabytków.

Bardziej szczegółowo

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH GMINY CZERWIEŃSK POW. ZIELONOGÓRSKI, WOJ. LUBUSKIE

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH GMINY CZERWIEŃSK POW. ZIELONOGÓRSKI, WOJ. LUBUSKIE GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH GMINY CZERWIEŃSK POW. ZIELONOGÓRSKI, WOJ. LUBUSKIE CZERWIEŃSK 2015 BĘDÓW ZESPÓŁ KOŚCIOŁA FIL. P.W. TRÓJCY ŚWIĘTEJ: Rejestr zabytków nr 3291 z dnia 21.02.1994 r. a.

Bardziej szczegółowo

WIEJSKIE KOŚCIOŁY GMINY CHOSZCZNO

WIEJSKIE KOŚCIOŁY GMINY CHOSZCZNO WIEJSKIE KOŚCIOŁY GMINY CHOSZCZNO - dominanty krajobrazu kulturowego - Maria W i t e k w Szczecinie Waldemar W i t e k Oddział Terenowy w Szczecinie KRAJOBRAZ KULTUROWY DZIEDZICTWO KULTUROWE GMINY CHOSZCZNO

Bardziej szczegółowo

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO A-1 ZESPÓŁ KOŚCIÓŁA PARAFIALNEGO p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Żyrzynie 1804 1892 r. Żyrzyn wschodnia część wsi pomiędzy ulicą Tysiąclecia, a płaską doliną rzeki Duży Pioter działka ewidencyjna Nr 529/1

Bardziej szczegółowo

Ewidencja zabytków z obszaru Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS. Gmina Gorzków

Ewidencja zabytków z obszaru Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS. Gmina Gorzków Ewidencja zabytków z obszaru Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS Gmina Gorzków KARTA OBIEKTU nazwa: Kościół rzymskokatolicki p. w. św. Stanisława lokalizacja: Miejscowość ul. Rynkowa 25 Gorzków Osada

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: zespół folwarczny OBIEKT: zespół folwarczny...4

OBIEKT: zespół folwarczny OBIEKT: zespół folwarczny...4 GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW ZESPOŁY FOLWARCZNE Gmina Nowe Miasteczko 2011 rok Zatwierdził: Spis treści: KARTA 1 - ZESPÓŁ FOLWARCZNY NOWE MIASTECZKO UL. GOŁASZYN 25...... 3 1. OBIEKT: zespół folwarczny...3

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Osiedle Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice

Urząd Miejski Osiedle Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice Numer 1 B C X D BLINEK Numer pocztowy Numer działki 81 CMENTRZ EWNGLICKI Czas powstania XIX w. Skarb Państwa Urząd Miejski Osiedle Drzymały 25, 62-067 cmentarz grzebalny cmentarz nieczynny bardzo zły Numer

Bardziej szczegółowo

Fot. 1. Pozdrowienia z Chełmży z wizerunkami: katedry, kościoła św. Mikołaja, cukrowni i budynku poczty. Pocztówka sprzed I wojny światowej.

Fot. 1. Pozdrowienia z Chełmży z wizerunkami: katedry, kościoła św. Mikołaja, cukrowni i budynku poczty. Pocztówka sprzed I wojny światowej. Fot. 1. Pozdrowienia z Chełmży z wizerunkami: katedry, kościoła św. Mikołaja, cukrowni i budynku poczty. Pocztówka sprzed I wojny światowej. 15 Fot. 2. Katedra Chełmżyńska w okresie międzywojennym. 16

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ DWORSKI W NEKLI

ZESPÓŁ DWORSKI W NEKLI Sebastian Mazurkiewicz ZESPÓŁ DWORSKI W NEKLI Zespół dworski w Nekli znajduje się w zachodniej części Nekli (starej części miasta), po wschodnim, lewym brzegu rzeki Moskawy (Maskawy) zwanej dawniej Źrenicą,

Bardziej szczegółowo

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Chojnata jest starą wsią. Powstała nie później niż w XIII w. Niegdyś posiadała duże znaczenie dzięki zakonowi benedyktynów, którzy posiadali tutaj

Bardziej szczegółowo

24. BUDYNEK MIESZKALNY PAWŁOWICE UL. ZJEDNOCZENIA ZESPÓŁ ZABUDOWY MLECZARNI - BUDYNEK PRODUKCYJNY

24. BUDYNEK MIESZKALNY PAWŁOWICE UL. ZJEDNOCZENIA ZESPÓŁ ZABUDOWY MLECZARNI - BUDYNEK PRODUKCYJNY WYKAZ OBIEKTÓW KUBATUROWYCH 1. BUDYNEK MIESZKALNY PAWŁOWICE UL. LEŚNA 7 2. BUDYNEK MIESZKALNY PAWŁOWICE UL. LEŚNA 22 3. BUDYNEK MIESZKALNY PAWŁOWICE UL. MICKIEWICZA 16 4. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno

Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja: Mazury, gmina Dąbrówno, województwo

Bardziej szczegółowo

L.p. miejscowość obiekt adres nr rodzaj obiektu rejestr zabytków 1. BARANOWICE Historyczny układ ruralistyczny wsi

L.p. miejscowość obiekt adres nr rodzaj obiektu rejestr zabytków 1. BARANOWICE Historyczny układ ruralistyczny wsi Wykaz zabytków w powiecie górowskim, Gmina Wąsosz - stan maj 2012 L.p. miejscowość obiekt adres nr rodzaj obiektu rejestr zabytków 1. BARANOWICE Historyczny układ 2. BARANOWICE Zespół folwarczny: zespół

Bardziej szczegółowo

Gmina Polanka Wielka

Gmina Polanka Wielka Gmina Polanka Wielka 1 Stawy położenie: N49 59 20.8 E19 21 01.1 2 Kapliczka przydrożna położenie: N49 59 22.9 E19 20 35.0 3 Cmentarz Polanka Wielka położenie: N49 59 21.3 E19 19 58.4 4 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Tułowice. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1.

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Tułowice. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Tułowice. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Tułowice budynek mieszkalny ul. 1 Maja 2 2. Tułowice

Bardziej szczegółowo

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża w Lubiechni Małej

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża w Lubiechni Małej Kościół w Lubiechni Małej położony jest w niewielkiej wsi odległej o 7 km na północ od Rzepina. Jest to niewielki kościółek wzniesiony w konstrukcji ryglowej w drugiej połowie XVII wieku z drewnianą wieżą

Bardziej szczegółowo

LP ODCINEK DŁUG OŚĆ ( km ) 1 Kołobrzeg Budzistowo INTERESUJACE OBIEKTY KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE NAWIERZCHNIA

LP ODCINEK DŁUG OŚĆ ( km ) 1 Kołobrzeg Budzistowo INTERESUJACE OBIEKTY KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE NAWIERZCHNIA LP ODCINEK DŁUG OŚĆ ( km ) 1 Kołobrzeg Budzistowo 2 Budzistowo Obroty INTERESUJACE OBIEKTY KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNE 2,9 Koszaliński Pas Nadmorski atrakcje związanez letnim wypoczynkiem latarnia morska

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Popielów. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1.

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Popielów. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Popielów. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Kaniów kapliczka-dzwonnica ul. Wiejska/Szkolna 2. Kaniów

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Świerczów.

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Świerczów. Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Świerczów. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Bąkowice bramka w ogrodzeniu kościoła 2. Bąkowice plebania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 412/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krapkowice

ZARZĄDZENIE NR 412/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krapkowice ZARZĄDZENIE NR 412/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krapkowice Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

KLESZCZELE Dasze Dobrowoda Saki KLUKOWO Gródek Kostry, Lubowicz-Byzie Kuczyn Wyszynki Kościelne KNYSZYN

KLESZCZELE Dasze Dobrowoda Saki KLUKOWO Gródek Kostry, Lubowicz-Byzie Kuczyn Wyszynki Kościelne KNYSZYN K KLESZCZELE układ przestrzenny z XVI w., murowana cerkiew p.w. Zaśnięcia NMP z około 1870 r., drewniana dzwonnica obecnie cerkiew p.w. św. Mikołaja z 1709 r., murowany kościół p.w. św. Zygmunta Burgundzkiego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBIEKTÓW UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

WYKAZ OBIEKTÓW UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW WYKAZ OBIEKTÓW UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW BISKUPICE 1. PAŁAC w zespole pałacowo-parkowym 2. PARK o charakterze krajobrazowym w zespole pałacowo-parkowym 3. BRAMA WJAZDOWA Z FRAGMENTEM OGRODZENIA

Bardziej szczegółowo

ODNOWA I ROZWÓJ WSI ZALESIE WIELKIE

ODNOWA I ROZWÓJ WSI ZALESIE WIELKIE ODNOWA I ROZWÓJ WSI ZALESIE WIELKIE PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ZALESIE WIELKIE 2011 2020 Wstęp Plan odnowy miejscowości stanowi istotną przesłankę pozytywnych zmian, ułatwiając władzy samorządowej podejmowanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBIEKTÓW WPISANYCH DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

WYKAZ OBIEKTÓW WPISANYCH DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW Załącznik nr 1 WYKAZ OBIEKTÓW WPISANYCH DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW Miejscowość Obiekt Datowanie Bucholcowo MIEJSCE PAMIĘCI NARODOWEJ 1939 Chlebno ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWO-FOLWARCZNY: - pałac, ob. Dom

Bardziej szczegółowo

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Gmina CIASNA położona w północno-zachodniej części powiatu lublinieckiego w województwie śląskim Gmina Ciasna Powierzchnia gminy: 134 km 2 Powierzchnia lasów to

Bardziej szczegółowo

Przebieg szlaku niebieskiego W Krainie Wiatraków : Kisielice Trupel, wytyczony 26,2 km

Przebieg szlaku niebieskiego W Krainie Wiatraków : Kisielice Trupel, wytyczony 26,2 km Przebieg szlaku niebieskiego W Krainie Wiatraków : Kisielice Trupel, wytyczony 26,2 km Kisielice Krzywka Wałdowo Goryń - Trupel Odcinek Opis Km Km Nawierzchnia Uwagi 0 Kisielice - skrzyżowanie ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

kapliczka przydrożna, figura Chrystusa droga brukowa

kapliczka przydrożna, figura Chrystusa droga brukowa LP POWIAT GMINA MIEJSCO-WOŚĆ ULICA NR OBIEKT 1 starogardzki Smętowo Graniczne Bobrowiec park 2 starogardzki Smętowo Graniczne Czerwińsk Polna 4 dom-poniatówka 3 starogardzki Smętowo Graniczne Frąca park

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Siemiatycze na Podlasiu. czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Siemiatycze na Podlasiu. czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: na Podlasiu czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki Zapraszamy Państwa do Siemiatycz, miasta powiatowego na Podlasiu. Historię

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lutego 2017 r. Poz. 982 UCHWAŁA NR 273/XXIX/2017 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Opieki nad

Bardziej szczegółowo

Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki.

Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki. Studzionki 1.1. Dawne nazwy miejscowości. Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki. 1.2. Etymologia nazwy wsi. Etymologia nazwy wsi bliżej nieznana. 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

1. OBIEKT: CMENATRZ KOMUNALNY (MIEJSKI) OBIEKT: CMENATRZ PRZYKOŚCIELNY OBIEKT: CMENATRZ PRZYKOŚCIELNY...8

1. OBIEKT: CMENATRZ KOMUNALNY (MIEJSKI) OBIEKT: CMENATRZ PRZYKOŚCIELNY OBIEKT: CMENATRZ PRZYKOŚCIELNY...8 GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW CMENTARZE Gmina Nowe Miasteczko 2011 rok Zatwierdził: Spis treści: KARTA 1 CMENTARZ W NOWYM MIASTECZKU...3 1. OBIEKT: CMENATRZ KOMUNALNY (MIEJSKI)...3 KARTA 2 CMENTARZ we wsi

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINA WIEJSKA KONECK KARTY ADRESOWE ZABYTKÓW POWIAT ALEKSANDROWSKI WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE

EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINA WIEJSKA KONECK KARTY ADRESOWE ZABYTKÓW POWIAT ALEKSANDROWSKI WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE EWIDENCJA ZABYTKÓW KARTY ADRESOWE ZABYTKÓW GMINA WIEJSKA KONECK POWIAT ALEKSANDROWSKI WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE WIEŚ KONECK LP OBIEKT LOKALIZACJA FORMA OCHRONY 1 KOSCIÓŁ PARAFIALNY w zespole kościoła

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or.I Burmistrza Gogolina. z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków gminy Gogolin

Zarządzenie nr Or.I Burmistrza Gogolina. z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków gminy Gogolin Zarządzenie nr Or.I.0050.69.2016 Burmistrza Gogolina z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków gminy Gogolin Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wzgórze Zamkowe w Sztumie - obiekty zabytkowe do zagospodarowania

Wzgórze Zamkowe w Sztumie - obiekty zabytkowe do zagospodarowania www.sztum.pl Dla inwestora Oferta inwestycyjna Wzgórze Zamkowe w Sztumie - obiekty zabytkowe do zagospodarowania 17.06.2016 Wzgórze Zamkowe w Sztumie - obiekty zabytkowe do zagospodarowania WZGÓRZE ZAMKOWE

Bardziej szczegółowo

Gawrony. 1.1. Dawne nazwy wsi.

Gawrony. 1.1. Dawne nazwy wsi. Gawrony 1.1. Dawne nazwy wsi. Gaffarum 1499 r., Gaffarn 1511 r., Gafern 1550 r., Gaffron 1555 r., Groß Gabern 1670 r., Groß Gafren 1679 r., Groß Gaffron- 1687/88 r., Gafffron i Groß Gaffron 1787 r., 1818

Bardziej szczegółowo

Spis obiektów zabytkowych nieruchomych na terenie Powiatu Łosickiego wpisanych do rejestru zabytków

Spis obiektów zabytkowych nieruchomych na terenie Powiatu Łosickiego wpisanych do rejestru zabytków Spis obiektów zabytkowych nieruchomych na terenie Powiatu Łosickiego wpisanych do rejestru zabytków Lp. Gmina Miejscowość Nazwa zabytku zdjęcie obiektu 1 Miasto i Gmina Łosice Chotycze Zespół Dworsko parkowy:

Bardziej szczegółowo

A. obiekty wpisane do ewidencji zabytków :

A. obiekty wpisane do ewidencji zabytków : Załącznik do Uchwały Nr XI/104./08 Rady Gminy Subkowy z dnia 6 marca.2008 r. GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA TERENIE GMINY SUBKOWY I. W Gminie Subkowy opiece podlegają: A. obiekty wpisane do ewidencji

Bardziej szczegółowo

3. Bestwiny Dom nr 31 l. 30. XX w. Brak opisu. 6. Dzielnik Kapliczka l. 20. XX w. Kapliczka zaliczana jest do grupy kapliczek kubaturowych murowanych

3. Bestwiny Dom nr 31 l. 30. XX w. Brak opisu. 6. Dzielnik Kapliczka l. 20. XX w. Kapliczka zaliczana jest do grupy kapliczek kubaturowych murowanych OBIEKTY ZAREJESTROWANE W GMINNNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW NIEWPISANE DO WOJEWÓDZKIEGO REJESTRU ZABYTKÓW, KTÓRYCH ZACHOWANIE LEŻY W INTERESIE SPOŁECZNYM ZE WZGLĘDU NA POSIADANĄ (W SKALI GMINY) WARTOŚĆ HISTORYCZNĄ,

Bardziej szczegółowo

SOŁECTWO KRZYWORZEKA I i KRZYWORZEKA II

SOŁECTWO KRZYWORZEKA I i KRZYWORZEKA II SOŁECTWO KRZYWORZEKA I i KRZYWORZEKA II INSTYTUCJE, ORGANIZACJE SPOŁECZNE INSTYTUCJE: 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzyworzece w roku szkolnym 2007/2008-6 oddziałów, 60 uczniów. 2. Publiczne Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Koperta 2 Grupa A. Szukanie śladów w dawnej twierdzy Kostrzyn Widzieć, czytać i opowiadać historię

Koperta 2 Grupa A. Szukanie śladów w dawnej twierdzy Kostrzyn Widzieć, czytać i opowiadać historię Szukanie śladów w dawnej twierdzy Kostrzyn Widzieć, czytać i opowiadać historię Koperta 2 Grupa A Podczas dzisiejszego szukania śladów przeszłości w starym mieście Kostrzyn, dla waszej grupy ciekawe będą

Bardziej szczegółowo

Turystyka w Powiecie Działdowskim.

Turystyka w Powiecie Działdowskim. w Powiecie Działdowskim Atrakcyjność powiatu to nie tylko wspaniałe walory przyrodnicze, rzeki, jeziora o wysokiej klasie czystości wód, dobrze rozbudowana infrastruktura techniczna, ale również zabytki

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Ryc. 1. Sianki. Cerkiew greckokatolicka z 1645 r., obecnie we wsi Kostrino (Ukraina). Budzyński S. 1993. Op. cit., s. 325. 2

Ryc. 1. Sianki. Cerkiew greckokatolicka z 1645 r., obecnie we wsi Kostrino (Ukraina). Budzyński S. 1993. Op. cit., s. 325. 2 Sianki Parafia greckokatolicka w miejscu, dekanat Wysoczański 1. Najstarsza wzmianka dotyczy cerkwi wykonanej w typie bojkowskim, zbudowanej w 1645 r. (ryc. 1). Cerkiew tą sprzedano w 1703 r. do wsi Kostrino

Bardziej szczegółowo

Użytki rolne zabudowane, grunty orne, pastwiska, grunty zakrzewione i zadrzewione. Plan miejscowy - Tereny koncentracji usług.

Użytki rolne zabudowane, grunty orne, pastwiska, grunty zakrzewione i zadrzewione. Plan miejscowy - Tereny koncentracji usług. Zespół pałacowy z folwarkiem i parkiem: 1. Dwór ob. oficyna mieszkalna nr 3, koniec XVI (1591), rozbudowany 1790, odnowiony po pożarze w 1789, przebudowany do obecnej formy po pożarze w 1951, kartusz herbowy

Bardziej szczegółowo

JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ?

JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ? JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ? MENU: 1.Bielsko-Biała 2. Kościół św. Stanisława 3. Katedra św. Mikołaja 4. Kościół Trójcy Przenajświętszej 5. Kościół św. Barbary Bielsko-Biała miasto na

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-12/16:51:26. Zabytki

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-12/16:51:26. Zabytki Zabytki Grodzisko w Starym Bielsku -pochodzące z XII wieku, pozostałość obronnej osady rolniczo-produkcyjnej. Wielka platforma - łąka (ok.3,2 ha) o kształcie zbliżonym do koła, otoczona podwójnym wałem

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 1. PołoŜenie Bukowa Śląska o powierzchni 647 ha leŝy w powiecie namysłowskim. Administracyjnie naleŝy do Gminy Namysłów,

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedaży Łęg Probostwo, gm. Drobin dz. Nr 42 o pow. 1.700 m²

Nieruchomość do sprzedaży Łęg Probostwo, gm. Drobin dz. Nr 42 o pow. 1.700 m² Nieruchomość do sprzedaży Łęg Probostwo, gm. Drobin dz. Nr 42 o pow. 1.700 m² Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Łęg Probostwo Powiat płocki Działka ewidencyjna 142 o powierzchni 1700 m² Księga wieczysta

Bardziej szczegółowo

ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW

ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW POWIAT ŚWIECKI ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW GMINA MIEJSCOWOŚĆ ADRES OBIEKT DATA DECYZJI NR REJESTRU BUKOWIEC BUDYŃ Założenie pałacowoparkowe: 31.08.1995 A/1063 Pałac Ptaszarnia, ob.

Bardziej szczegółowo

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINA CZARNY DUNAJEC - SPIS KART ADRESOWYCH ZABYTKÓW

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINA CZARNY DUNAJEC - SPIS KART ADRESOWYCH ZABYTKÓW GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINA CZARNY DUNAJEC - SPIS KART ADRESOWYCH ZABYTKÓW 3 - miejscowość Czarny Dunajec 1 - Zabytki sakralne /Kościoły, kapliczki, cmentarze/ Nr karty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GUZOWATKA W GMINIE DĄBRÓWKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GUZOWATKA W GMINIE DĄBRÓWKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 3 marca 2011 r. GRUPA INICJATYWNA GUZOWATKA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GUZOWATKA W GMINIE DĄBRÓWKA NA LATA 2010 2017 1 I. Opis miejscowości

Bardziej szczegółowo

2.4 Infrastruktura społeczna

2.4 Infrastruktura społeczna Fot. Nr 4 Plaża przy polu namiotowym Źródło: Urząd Miejski w Zbąszyniu 2.4 Infrastruktura społeczna Na terenie wsi Nowa Wieś Zbąska funkcjonuje stosunkowo niewiele instytucji służących lokalnej społeczności.

Bardziej szczegółowo

2. Czas powstania. XIX w.

2. Czas powstania. XIX w. 1/N ALEJA LIPOWA WZDŁUŻ ULICY CMENTARNEJ XIX w. E N A K Ł O Ś L Ą S K I ul. Cmentarna (działka nr 142/4 k.m.2) Województwo śląskie Widok od strony południowo- zachodniej 2/N ZIELEŃ WYSOKA PRZY KOŚCIELE

Bardziej szczegółowo

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW MIASTA ZŁOTOWA

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW MIASTA ZŁOTOWA GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW MIASTA ZŁOTOWA (Obiekty podkreślone wpisane są do rejestru zabytków ) 1. Układ Urbanistyczny Miasta Złotowa 2. Zespół kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP, ul. Panny Marii

Bardziej szczegółowo

Opracowali: Weronika Krajewska Rafał Pijanowski Grzegorz Machula

Opracowali: Weronika Krajewska Rafał Pijanowski Grzegorz Machula Opracowali: Weronika Krajewska Rafał Pijanowski Grzegorz Machula Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich leży na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, na terenie trzech gmin: Lubawa, Grunwald, Ostróda. Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Wieża Trynitarska jest najwyższym punktem zabudowy staromiejskiej Lublina. Została wzniesiona w 1693 roku w miejscu dawnej furty miejskiej jako

Wieża Trynitarska jest najwyższym punktem zabudowy staromiejskiej Lublina. Została wzniesiona w 1693 roku w miejscu dawnej furty miejskiej jako WIEŻA TRYNITARSKA Wieża Trynitarska jest najwyższym punktem zabudowy staromiejskiej Lublina. Została wzniesiona w 1693 roku w miejscu dawnej furty miejskiej jako dzwonnica. Dzisiejszy wygląd zawdzięcza

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/109/07 z dnia 5 września 2007 r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE 2007 Część I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR Wójta Gminy Zbrosławice. z dnia

Zarządzenie Nr OR Wójta Gminy Zbrosławice. z dnia Zarządzenie Nr OR.0050.139.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 28.04.2017 zmieniające zarządzenie Nr OR.0050.477.2013 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY ROZOGI SPIS ZABYTKÓW. L.p. Miejscowość Obiekt Datowanie Ewiden cja W/G. budynek mieszkalny murowany

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY ROZOGI SPIS ZABYTKÓW. L.p. Miejscowość Obiekt Datowanie Ewiden cja W/G. budynek mieszkalny murowany L.p. Miejscowość Obiekt Datowanie Ewiden cja W/G Nr rejestru zabytków 1. Borki Rozowskie 4 budynek mieszkalny lata 20-30-te XX 2. Borki Rozowskie 5 3. Borki Rozowskie 6 4. Borki Rozowskie 23 budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Skoroszyce. Lp Miejscowość Obiekt Ulica Nr Uwagi

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Skoroszyce. Lp Miejscowość Obiekt Ulica Nr Uwagi Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Skoroszyce. Lp Miejscowość Obiekt Ulica Nr Uwagi 1. Brzeziny kościół filialny pw. św. Marcina 61 2. Brzeziny

Bardziej szczegółowo

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW MIASTO I GMINA GOSTYŃ. Gostyń 2011 rok

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW MIASTO I GMINA GOSTYŃ. Gostyń 2011 rok GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW MIASTO I GMINA GOSTYŃ Gostyń 2011 rok MIASTO GOSTYŃ ZAŁOŻENIE URBANISTYCZNE MIASTA, XIII w. (nr rej. 53, decyzja z 27.01.1956 r.) 1. ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. PW. ŚW. MAŁGORZATY: a.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Wrocław, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 4 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 3374 OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2015 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Udanin

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBIEKTÓW UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

WYKAZ OBIEKTÓW UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW WYKAZ OBIEKTÓW UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 1. Historyczne obiekty kubaturowe: OBIEKT KOLONIA URZĘDNICZA I 1. BUDYNEK WIELORODZINNY UL. DWORCOWA 29 2. BUDYNEK WIELORODZINNY UL. DWORCOWA 30 3. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2010 r.

UCHWAŁA RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2010 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Piątnica na lata 2010-2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE NA LATA

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/138/2012 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 14 grudnia 2012r. PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE NA LATA 2012-2016 1 Opiece nad zabytkami w Gminie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY W FORMIE KÓŁ TERENOWYCH numer w nazwa Stowarzyszenia lub.

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY W FORMIE KÓŁ TERENOWYCH numer w nazwa Stowarzyszenia lub. Gmina Popielów l.p. 1. WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY W FORMIE KÓŁ TERENOWYCH numer w nazwa Stowarzyszenia lub adres siedziby obszar działania ze jednostki

Bardziej szczegółowo

W latach miejscowość była siedzibą gminy Tatrzańskiej.

W latach miejscowość była siedzibą gminy Tatrzańskiej. Zakopane miasto i gmina w województwie małopolskim, siedziba powiatu tatrzańskiego. Według danych z 31 grudnia 2009 r. miasto miało 26 737 mieszkańców i było drugim co do wielkości po Nowym Targu miastem

Bardziej szczegółowo

ŻUROMINO OFERTA TECHNICZNA

ŻUROMINO OFERTA TECHNICZNA OFERTA TECHNICZNA ATRAKCYJNIE POŁOŻONY TEREN INWESTYCYJNY W SĄSIEDZTWIE KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO PRZY SZLAKU WODNYM KÓŁKO RADUŃSKIE NAD JEZIOREM RADUŃSKIM GÓRNYM W MIEJSCOWOŚCI ŻUROMINO PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO ZESPÓŁ BUDYNKÓW SZKOLNYCH SZKOŁA NISKA SZKOŁA WYSOKA Budynek gospodarczy 1860 r. 1904 r. 1904 r. 8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Tzw.

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINA WIEJSKA ZAKRZEWO KARTY ADRESOWE ZABYTKÓW POWIAT ALEKSANDROWSKI WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE

EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINA WIEJSKA ZAKRZEWO KARTY ADRESOWE ZABYTKÓW POWIAT ALEKSANDROWSKI WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE EWIDENCJA ZABYTKÓW KARTY ADRESOWE ZABYTKÓW GMINA WIEJSKA ZAKRZEWO POWIAT ALEKSANDROWSKI WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE WSIE: GĘSIN, KOBIELICE, KOLONIA BODZANOWSKA, KOLONIA ZAKRZEWO STARE, LEPSZE, SEROCZKI,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 134/XXVIII/2009 Rady Gminy Rogów z dnia 4 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA Nr 134/XXVIII/2009 Rady Gminy Rogów z dnia 4 czerwca 2008 r. UCHWAŁA Nr 134/XXVIII/2009 Rady Gminy Rogów z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 92/XVIII/2008 Rady Gminy Rogów za dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gminy Głuchołazy. ul. Lompy

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gminy Głuchołazy. ul. Lompy Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gminy Głuchołazy. Uwaga: tabela nie obejmuje stanowisk archeologicznych Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi

Bardziej szczegółowo

PARAFIA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PEŁCZYCACH

PARAFIA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PEŁCZYCACH PARAFIA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PEŁCZYCACH ul. Kościelna 4 PEŁCZYCE 73-260 tel. 95 7685315 wik. 957685015 Kościół parafialny: Pw. Narodzenia NMP w Pełczycach - poświęcony: 8 IX 1946 r.

Bardziej szczegółowo