Położenie i walory geograficzne. Środowisko przyrodnicze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Położenie i walory geograficzne. Środowisko przyrodnicze"

Transkrypt

1 Położenie i walory geograficzne Gmina Dźwierzuty położona jest w północnej części powiatu szczycieńskiego, województwa warmińsko - mazurskiego, przy drodze krajowej nr 57 łączącej Warszawę z Obwodem Kaliningradzkim, na terenie regionu Zielone Płuca Polski. Powierzchnia ogólna gminy wynosi ha, z czego użytki rolne zajmują ha, lasy ha, zaś łączna powierzchnia wód wynosi ha. Herb gm. Dźwierzuty Flaga gm. Dźwierzuty Środowisko przyrodnicze Z uwagi na zachowane walory przyrodnicze oraz stopień zadrzewienia, teren gminy objęty jest szczególną ochroną. Południowo - zachodnia jej część leży w otulinie projektowanego Parku Krajobrazowego. Na terenie gminy znajduje się zespół przyrodniczo-krajobrazowy rzeka Babant i Jezioro Białe oraz użytek ekologiczny i ornitologiczny Łąki Dymerskie i Zlotowisko Żurawi. Osobliwością przyrodniczą jest rezerwat florystyczny Kulka utworzony w 1955 roku fragment lasu ze stanowiskiem roślinności stepowej (pontyjskiej). Liczący 12,39 ha powierzchni rezerwat ciągnie się wąskim pasem wzdłuż wschodniego brzegu rynnowego jeziora Łęsk. Na terenie gminy znajdują się liczne jeziora z największym w powiecie Sasek Wielki (na zachód od trasy nr 57). Inne większe jeziora Babięty Wielkie, Słupek, Miętkie, Rańskie, Łęsk, Łęczek, Szczepankowskie, Buczek, Małszewskie. Mapa Sołectw gm. Dźwierzuty Jezioro Sasek Wielki w Dźwierzutach Jezioro Słupek Mapa przyrodnicza gm. Dźwierzuty 1

2 Rys historyczny Gmina Dźwierzuty przed podbojem krzyżackim, jak i sąsiednie gminy dzisiejszego powiatu szczycieńskiego była częścią Galindii, a następnie częścią prokuratorii szczycieńskiej przeznaczoną do nadań dla rycerstwa w zamian za zasługi dla zakonu. Obdarowani rycerze we własnym zakresie zakładali nowe wsie czynszowe, dwory i folwarki, a także często sprzedawali, zamieniali lub tracili własne majątki. Kościół Ewangelicko - Augsburski w Dźwierzutach Parafia Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Dźwierzutach Pomnik przyrody - na cmentarzu rodowym w Zalesiu Stąd początki większości miejscowości na terenie gminy sięgają XIV XV wieku. Same Dźwierzuty powstały w 1374 roku jako siedziba rodu von Wildenau. Z zapisków wiadomo, że w 1383 roku powstał zamek, a w 1399 roku kościół. W roku 1483 powstał tu pierwszy młyn wodny, a podobne przywileje młyńskie posiadały również i inne sąsiednie miejscowości. Do tej tradycji odwołuje się współczesny herb gminy Dźwierzuty. Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku nastąpił częściowy powrót dawnych mieszkańców, a także coraz silniejszy napływ ludności polskiej z Mazowsza oraz repatriantów z dawnych Kresów Wschodnich. Powstały wówczas także struktury polskiej administracji państwowej, oświaty oraz rozwój spółdzielczości i zakładów pracy. Od stycznia 1973 roku w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju Dźwierzuty stały się siedzibą gminy. Dźwierzuty założone są na planie owalnicy ze stawem pośrodku. Na wysokiej skarpie znajduje się późnogotycki kościół (później ewangelicki) otoczony drzewami oraz cmentarzem. Z drugiej strony wsi znajduje się kościół katolicki z XIX w. Około 1374 roku Wielki Mistrz Krzyżacki Winrich von Kniprode nadał 250 włók ziemi wokół Dźwierzut rycerzowi Mentzlowi von Wildenauowi, który około 1383 roku zbudował obronny zamek. W wieku XVII miejscowość miała prawo organizowania jarmarków, a w latach była siedzibą urzędu skarbowego. W latach proboszczem był Jan 2

3 Samuel Gregorovius, autor kazań opublikowanych w Postylli Polskiej. Zmarł w Dźwierzutach w 1778 roku Na początku XX w. M. Orłowicz określił Dźwierzuty jako miasteczko mazurskie z ludnością na pół niemiecką, o 1250 mieszkańcach. W miejscowości, oprócz dwóch kościołów, znajdowały się dwa młyny wodne na strudze Dźwierzutna i Gorzelnia. Po reformie administracyjnej kraju w 1973 roku Dźwierzuty stały się siedzibą gminy. Zabytki: Gotycki Kościół Ewangelicko- Augsburski z XIV w., przebudowany pod koniec XVII lub na początku XVIII w. po pożarze w 1691 r. wykorzystaniem murów wcześniejszej wieży. Wybudowany na planie prostokąta w stylu późnogotyckim z późniejszymi elementami barokowymi. W szczycie prezbiterium znajduje się chorągiewka metalowa (1695 r.). Masywna, czworoboczna wieża posiada trzy kondygnacje, wzmocniona skarpami w narożnikach. Wnętrze kościoła salowe, z oryginalnym ewangelickim wyposażeniem, ołtarz z końca XVI w. z rzeźbioną grupą Ukrzyżowania w kwaterze środkowej ołtarza. W skrzydłach bocznych na awersach znajdują się portrety Lutra i Melanchtona. Prospekt organowy z połowy XVIII w. W oknach znajdują się witraże, ufundowane przez parafian w 1936 r. Na ścianie prezbiterium znajduje się tablica pamiątkowa Juliusa von Quiesa (dawny właściciel Małszewka), który zginął w Kamerunie. W zakrystii znajduje się skrzynia i tablica z nazwiskami żołnierzy poległych w kampanii napoleońskiej. Neogotycki Kościół Katolicki pw. Trójcy Przenajświętszej, wybudowany w latach Jest to budowla murowana z czerwonej cegły, z wieżą zwieńczoną spiczastym hełmem. Prezbiterium zwieńczone jest schodkowym szczytem. Przy wieży znajduje się półcylindryczna klatka schodowa z wejściem na chór. Ostrołukowe okna świątyni wypełnione są maswerkiem. W prezbiterium znajduje się gwiaździste sklepienie. Kropielnica pochodzi z 1874 roku. Wyposażenie Kościoła jest neogotyckie ołtarz główny ozdobiony jest figurami aniołów, dwa ołtarze boczne, ambona, konfesjonały, ławki, witraże. Witraż znajdujący się w oknie prezbiterium przedstawia Tron Łaski, Archanioła Gabriela i Archanioła Michała., w oknach bocznych witraże ozdobione są motywami kwiatów. Jedynie krzyż jest barokowy. Cmentarz ewangelicki, Cmentarz katolicki, Dom pastora z XVIII w. Kamienica z XIX w. Szkoła (ul. Pasymska), w pobliżu kościoła ewangelickiego, wzniesiona jako jednoklasowa w drugiej połowie XIX w. obecnie mieści się tu przedszkole. Zespół budynków szkolnych przy ul. Sienkiewicza (szkoła i budynek dla nauczycieli), wzniesiony w latach W tamtych czasach był to nowoczesny budynek, wyposażony w toalety, natryski, kanalizację. Cmentarz Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Dźwierzutach 3

4 Warto zobaczyć Atrakcją są zabytkowe kościoły i cmentarze w Dźwierzutach, Rańsku, Targowie, Rumach. Kolejną osobliwością gminy Dźwierzuty jest szlak pałacowo dworski, który charakteryzował dawne ziemie Małszewko, Budy, Grądy, Grodziska, Zalesie, Rogale, Przytuły, Targowska Wola, Popowa Wola, Orzyny, Targowo, Jabłonka. Niestety budowle te uległy zniszczeniu i straciły swoją dawną świetność, ale zachowały się jeszcze ślady dawnych siedzib rodów najlepiej zachowany pałac w Zalesiu, Popowa Wola, Orzyny, kaplice rodowe. Można jeszcze w starych drzewach dopatrzeć się parków krajobrazowych okalających zabudowania dworskie. Ciekawy jest również szlak przedwojennych budynków szkolnych Dźwierzuty, Rumy, Linowo, Kałęczyn, Orzyny szkoły funkcjonują do dzisiaj; Jeleniowo, Miętkie, Rańsk, Olszewki, Łupowo przeznaczone na świetlice wiejskie; Targowo, Jabłonka budynki mieszkalne, Sąpłaty Muzeum Regionalne. Duże walory krajobrazowe od typowo rolniczych, użytków leśnych do turystycznych miejsc wypoczynku zachęcają do odwiedzania gminy i zachwycania się jej różnorodnością i odkrywania historii i uroków przyrodniczych. Siedziba Gminy: Dźwierzuty Urząd Gminy w Dźwierzutach Park przy Pałacu w Zalesiu Miejscowość Dźwierzuty (dawniej Swersutten, niem. Mensguth) jest siedzibą gminy. Znajduje się tutaj Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, Bank Spółdzielczy, Poczta, Gminny Ośrodek Kultury, Gimnazjum Publiczne im. Krzysztofa Klenczona, Szkoła Podstawowa im. Bogumiła Linki, Przedszkole, sklepy, stacja paliw. Droga z Julianowa do Dźwierzut 4

5 Sołectwo Dźwierzuty - liczba ludności: Dźwierzuty - Budy - Małszewko Budy Dawny majątek ziemski, jeszcze do początków XX w., jako folwark Budy, należał do dóbr w Małszewku. Zespół parkowo dworski: pałac, zabudowania folwarczne, czworaki oraz park o charakterze parku krajobrazowego. Budynek dworu zbudowany w połowie XIX w. W latach późniejszych był rozbudowany, architektonicznie nawiązuje do baroku i eklektyzmu, budynek murowany, tynkowany. W dobrym stanie zachowana murowana stajnia z cegły. Dawny Spichlerz w Małszewku Małszewko Dawny dwór szlachecki, jeden z najstarszych majątków w tym rejonie, wymieniony w dokumentach już w średniowieczu. Z dawnego zespołu dworskiego zachował się park o charakterze krajobrazowym oraz zabudowania folwarczne wraz ze spichlerzem, wybudowanym na początku XX w., budynek dawnego dworu został całkowicie przebudowany. W latach powojennych powstała gorzelnia, o której przypomina wysoki komin z czerwonej cegły. Sołectwo Dąbrowa - liczba ludności: 107 Dawna Gorzelnia w Małszewku Dawny majątek szlachecki, utworzony w 1557 r., kiedy to książę Albrecht nadał te dobra Benedyktowi von Modgarbenowi. Później dobra ziemskie wielokrotnie zmieniały właścicieli, aż w roku 1892 majątek ziemski został rozparcelowany, stąd współczesna rozproszona zabudowa wsi. 5

6 Sołectwo Gisiel - liczba ludności: Augustowo - Szczepankowo - Gisiel Gisiel Wieś założona w 1389 r. na prawie chełmińskim przez Wielkiego Mistrza Konrada Zollnera von Rotensteina. Później były tu dwa majątki rycerskie, położone nad nieistniejącymi obecnie jeziorami: Dymerskim i Gisielskim (oba jeziora wysuszono około 1869 r. i zamieniono na łąki). W czasie wielkiej zarazy, która panowała w Prusach w latach , wieś została prawie całkowicie wyludniona. Ponownie została zasiedlona dopiero w 1728 r. Z zachowanych budynków zostało kilka murowanych domów z początku XX w. oraz stara droga brukowa. Dożynkowy Festyn w Szczepankowie 6 Sołectwo Jabłonka - liczba ludności: 227 Dawny dwór i folwark szlachecki oraz duża wieś powstała w wyniku parcelacji majątku ziemskiego. Wieś powstała w średniowieczu jako dobra rycerskie. Później był tu duży majątek szlachecki, obejmujący również dobra we wsiach Kulka Jezioro Szczepankowskie i Wałpusz, należący do rodu Wildenau. Później dobra te przeszły w posiadanie rodu Tergowitzów i Rochów, a w połowie XVIII w. przez półtora wieku należały do rodu Fabeckich. Na początku XX w. majątek ziemski powiększony został o dwory w Targowie i Dąbrówce, i obejmował łącznie 285 włók (około 5000 ha). Ostatnim, właścicielem był baron von Koning. W XVI w. zbudowano kościół filialny Rańska, później Trelkowa. Na początku XIX w. został rozebrany, z planem wybudowania nowej świątyni, jednak nie udało się tej inwestycji zrealizować. Już na początku XVIII w. we wsi była szkoła, założona przez ówczesnego właściciela podpułkownika von Calreppa. W latach 20-tych XX Dawna Stacja Kolejowa w Jabłonce

7 w. wybudowano dwuklasową, murowaną szkołę z częścią mieszkalną dla nauczyciela. W 1911 większość ziemi wraz zabudowaniami przejęło Towarzystwo Ziemskie i ją rozparcelowało do końca 1925 r. założono blisko 60 gospodarstw. Tereny leśne znalazły się w posiadaniu samorządu powiatowego. W pałacu w Jabłonce umieszczono Wyższą Szkołę Ludową jako jeden z pierwszych uniwersytetów ludowych w Niemczech. W okresie międzywojennym we wsi był Dom Opieki dla Starców. W 1939 roku wieś liczyła 479 mieszkańców. Zachowane zabytki: Brama wjazdowa do nieistniejącego już Pałacu w Jabłonce Park podworski, o charakterze krajobrazowym, zaprojektowany przez Johanna Larassa w 1865 r. Fragment ogrodzenia, z zabytkową bramą wjazdową i żeliwnymi okuciami Fundamenty pałacu, zbudowany w 1859 r. w stylu eklektycznym Murowana szkoła, z początku XX w. (obecnie budynek mieszkalny) Dawna Szkoła w Jabłonce Czworaki w Jabłonce 7

8 Sołectwo Jeleniowo - liczba ludności: Babięty - Rów - Zimna Woda - Jeleniowo Jeleniowo Wieś lokowana w 1579 r. na prawie chełmińskim. Przed 1945 r. była to duża wieś z 60 gospodarstwami rolnymi. Na zachodzie od wsi znajdują się jeziora: Babięty Wielkie, Miętkie i Słupek, a na wschodzie jeziora Łączek i Krawno. Wieś położona z dala od skupisk ludzkich z zachowanym, historycznym budownictwem i wyjątkowym mikroklimatem. Murowane domy pochodzą z początku XX w., w centrum wsi znajduje się jednoklasowa szkoła, zbudowana na planie litery T (obecnie świetlica wiejska). Mazurski dom w Jeleniowie Sołectwo Linowo - liczba ludności: 237 Dawna wieś królewska, położona na północ od Szczytna i na wschód od jeziora Sasek Wielki. Lokowana była w 1387 r. nad jeziorem Linowskim, przez Wielkiego Mistrza Konrada Zollnera von Rotensteina. Wieś powstała w miejscu dwóch małych majątków rycerskich, niejakiego Staśka i Macieja. Zabudowania murowane oraz budynek szkoły pochodzą w większości z pierwszej połowy XX w. Grota w Linowie Sołectwo Łupowo liczba ludności: Wieś wymieniana w dokumentach już w 1388 r., jako dwór należący do dóbr wildenowskich. Później osada związana była z folwarkiem w Dźwierzutach. Wieś o układzie owalnicy, z zachowaną historyczną zabudową. Murowana szkoła wybudowana została w drugiej połowie XIX w. Zachowała się także stara kuźnia. Kapliczka przy wjeździe do Łupowa

9 Sołectwo Miętkie liczba ludności: 374 Centrum wsi Nowe Kiejkuty Wieś lokowana najpierw na prawie chełmińskim, potem włączona do dóbr rańskich, zamieszkana w części przez chłopów czynszowych, w części przez wolnych pruskich. Wieś ponownie zasiedlana była w czasach Fryderyka Wielkiego. Wieś z zachowanym budownictwem z początku XX w. oraz kochówkami. Sołectwo Nowe Kiejkuty liczba ludności: 324 Dawna Szkoła Podstawowa w Olszewkach Wieś założona pod koniec XIV w. na miejscu dawnej osady Prusów. Określana była jako wieś kró- lewska. W centrum wsi znajdują się pozostałości po pomniku (schody z granitowej kostki) poświęconemu mieszkańcom wsi, którzy polegli w czasie I wojny światowej. Sołectwo Olszewki liczba ludności: 369 Szkoła Podstawowa w Orzynach Wieś pierwotnie należała do dóbr rycerskich. Później, przywilejem lokacyjnym z roku 1438, prze- kształcona została w wieś czynszową. Pierwotny układ przestrzenny to owalnica, ze stawem i placem pośrodku. Murowana szkoła zbudowana została w 1894 r. Sołectwo Orzyny - liczba ludności: Kulka - Orzyny Dawny Pałac w Orzynach (obecnie przychodnia lekarska) Orzyny Dawny duży majątek szlachecki, stanowiący część rozległych dóbr rycerskich Rańska. Do połowy XV w. wieś należała do rodziny Kuchmeister von Sternberg. Na początku XVIII w. majątek został 9

10 podzielony na kilka mniejszych, w tym wydzielono samodzielne dobra. W wieku XIX dobra ziemskie w Orzynach powiększone zostały o trzy folwarki (1000 ha). W roku 1930 majątek został rozparcelowany, a w południowej części folwarku wybudowano kochówki. Na terenie sołectwa znajduje się rezerwat przyrodniczy Kulka na jeziorem Łęsk oraz jezioro w środku miejscowości. Zabytki: Dwukondygnacyjny pałac, wzniesiony na początku XX w. z tarasem i ryzalitowym hallu na osi. Fragmenty dawnego parku dworskiego, Wiejskie domy pochodzące z początków XX w. Czworaki, (obecnie sklep). Szkoła murowana z czerwonej cegły, składająca się z parterowego budynku z końca XIX w. i połączonego z nim piętrowego budynku z lat 30. XX w. Sołectwo Popowa Wola - liczba ludności: Grodziska - Rutkowo Budynek dworca kolejowego, murowany z czerwonej cegły Szkoła, wybudowana w 1908 r. Cmentarz ewangelicki, znajdujący się przy drodze koło dworca kolejowego, z kwaterą z okresu I wojny światowej (2 oficerów i 16 żołnierzy armii rosyjskiej) Cmentarz ewangelicki, znajdujący się przy drodze do Kałęczyna Wieś szlachecka i dwór, pierwotnie jako część dóbr rańskich. Jako samodzielny majątek ziemski wymieniane są od połowy XVII w. Na początku XX w. był tu młyn, tartak i cegielnia. Z dawnego zespołu dworskiego zachował się obecnie jedynie fragment parku, część zabudowań folwarcznych i dwór z końca XIX w. Grodziska Wieś szlachecka i dwór, pierwotnie jako część dóbr rańskich. Jako samodzielny majątek ziemski wymieniane są od połowy XVII w. Na początku XX w. był tu młyn, tartak i cegielnia. Z dawnego zespołu dworskiego zachował się obecnie jedynie fragment parku, część zabudowań fol- warcznych i dwór z końca XIX w. 10 Popowa Wola Dawna wieś mazurska o zwartej, murowanej zabudowie, w pagórkowatym krajobrazie polodowcowym. Wieś i majątek szlachecki, początkowo stanowił część dóbr rańskich. W połowie XVII w. przekształcone w samodzielną wieś i osobny majątek. Na początku XX w. znajdowała się tu cegielnia. Zabytki: Zespół dworsko - folwarczny, z którego do dzisiaj zachował się jedynie dwór, zbudowany w połowie XIX w. Budynki gospodarcze zostały znacząco przebudowane, w pierwotnym kształcie zachowała się jedynie stajnia (wiejska świetlica). Park, zaprojektowany przez Johannna Larasa, zachował się w części północnej. Stajnia (obecnie świetlica wiejska) w Popowej Woli Pałac w Popowej Woli Wnetrze świetlicy wiejskiej w Popowej Woli

11 Ruiny Młyna w Rańsku Czworaki w Rogalach Pałac w Zalesiu Kaplica Rodowa w Rogalach Pałac w Rogalach Sołectwo Rańsk - liczba ludności: Grądy - Kałęczyn - Przytuły - Rogale - Śledzie - Zalesie Rańsk Wieś średniej wielkości o zwartej zabudowie, biegnącej wzdłuż brzegu jeziora. Przez wieś przepływa rzeczka wypływająca z jeziora Rańskiego, zasila- jąca znajdujące się we wsi stawy rybne, płynąca następnie do jeziora Babięty Wielkie. Wieś powstała w 1496 r. z nadania Wielkiego Mistrza Henryka Reuβa von Palauena dla braci Kuchmeister von Sternberg. W tym czasie powstały tu wielkie dobra ziemskie, nazywane od Jeziora Rańskiego rańskimi. Majątek ten przetrwał aż do 1780 r. Pod koniec XVIII w. poszczególne majątki wsie uzyskały sa- modzielność i przeszły w posiadanie innych rodów. Na początku XX w. część majątku rozparcelowano, ale w okrojonej postaci pozostał, jako dobra szla- checkie. Zabytki: Zespół dworski zachowała się część budynków folwarcznych, m.in. czworak, obora oraz zespół budynków dawnego młyna Budynek dawnej mleczarni (z wysokim kominem) Szkoła, pierwotnie jednoklasowa z przełomu XIX i XX w. Kościół Ewangelicki, zbudowany w latach , murowany, z szachulcowym szczytem. We wnętrzu ołtarz kolumnowy oraz tablice z nazwiskami żołnierzy mieszkańców parafii, poległych w I wojnie światowej. Zabytkowy jest także żeliwny piec. Obecnie filia Kościoła Ewangelicko Augsburskiego w Szczytnie. 11

12 Grądy Wieś szlachecka z dworem, pierwotnie jako część dóbr rańskich, później jako folwark włączona do majątku ziemskiego w Rogalach, potem do majątku w Przytułach. Jako samodzielny majątek ziemski Grądy funkcjonowały od końca XIX w. Ostatnim właścicielem tych dóbr ziemskich był Henryk Voos, zamordowany w 1945 r. Zabytki: Dwór, niewielki budynek, z portykiem dobudowanym od frontu w latach 70. XX w. Park dworski, Zabudowa folwarczna, częściowo zachowane spichlerz o trzech kondygnacjach wraz z czworakami Stado bydła pasące się w okolicach Grodzisk Kałęczyn Dawna wieś folwarczna, stanowiąca część dóbr rańskich, później należała do majątku w Zalesiu. We wsi zachował się budynek dawnej gospody (obecnie sklep) oraz budynek szkoły, wybudowanej w latach Rogale Dawny majątek szlachecki należący do dóbr rańskich, od połowy XVIII w. funkcjonujący samodzielnie. Spichlerz zbożowy w Rogalach Zabytki: Dawny zespół dworsko - folwarczny, zachował się dwór (z drugiej połowy XIX w.) wraz z parkiem oraz podwórzem gospodarczym, spichlerzem i czworakami Dawny cmentarz rodowy z kaplicą, znajdujący się za parkiem na wzgórzu. Szkoła Podstawowa w Kałęczynie 12

13 Sołectwo Rumy - liczba ludności: Laurentowo Dawny Kościół Baptystów w Rumach (obecnie świetlica wiejska) Rumy Jedna z najdłuższych wsi mazurskich, ulicówka o długości około 3 km, o zwartej i zabytkowej zabudowie. Na północny wschód od wsi znajdowały się łąki, powstałe po osuszeniu pod koniec XIX w. jezior Gisielskiego i Kaliskiego. Wieś lokowana w 1566 r. na prawie chełmińskim. Na początku XX w. we wsi było 1200 mieszkańców i uważana była za jedną z największych wsi na Mazurach. W 1840 r. wieś podzielona została na dwie gminy sołeckie: wschodnią (Rumy A) i zachodnią (Rumy B). Zabytki: Kaplica w Rumach Szkoła, położona w środku wsi, zbudowana w latach dwudziestych XX w. dawna kaplica baptystów (obecnie świetlica) wybudowana w latach dla najstarszego zboru baptystów na Mazurach (założony w 1861 r.) Cmentarze za wsią: ewangelicki i baptystów trzy stare kuźnie (jedna czynna) Młyn Młyn w Rumach Dawna Szkoła Podstawowa w Sąpłatach (obecnie Muzeum Regionalne w Sąpłatach) Sołectwo Sąpłaty - liczba ludności: Julianowo - Mycielin - Rusek Mały Sąpłaty Pierwsza osada powstała na początku XV w. Jej założycielami byli żołnierze oddziałów litewskich wracający spod Grunwaldu. Wieś lokowana na początku XV w. na prawie chełmińskim. W 1904 r. wybudowano szkołę, architektonicznie nawiązującą do gotyckiej architektury obronnej, m.in. pseudo danser, w którym znajdował się dzwonek szkolny (stro- 13

14 na wschodnia budynku). Na wzgórzu za wsią od północno zachodniej strony jeziora znajduje się cmentarz ewangelicki. Na początku XX w. we wsi mieszkało 900 osób, a nad jeziorem Sąpłaty znajdowała się gorzelnia. Obecnie wieś zmienia charakter z rolniczego na turystyczny. Położona nad czystym jeziorem Sąpłaty i otoczona lasami przyciąga wielu turystów. Rusek Mały Wieś położona nad jeziorem Rusek, lokowana w 1414 r. na prawie chełmińskim. Od początku XVII w. wieś związana z majątkiem szlacheckim, po którym obecnie zachował się dwór i park o charakterze krajobrazowym. Sołectwo Stankowo - liczba ludności: 130 Wieś założona w 1827 r. na 8 włókach na prawie chełmińskim, w wyniku separacji gruntów wsi Olszewki. W 1900 r. folwark należał do rodziny von Fabeck. Dawny folwark został zniszczony. Rusek Mały Sołectwo Targowo - liczba ludności: Targowska Wola - Targowska Wólka - Zazdrość Targowo Dawny majątek szlachecki, rozparcelowany w okresie międzywojennym. Na początku XX w. we wsi było 280 mieszkańców, gorzelnia, kościół ewangelicki (obecnie katolicki pw. św Jana Chrzciciela). Kościół został wybudowany między 1884 a 1934 r., w miejscu dawnego drewnianego, rozebranego w 1823 r. W dawnej pastorówce mieści się mieszkanie. Kościół Rzymsko-Katolicki pw. Jana Chrzciciela w Targowie 14

15 Kościoły rzymskokatolickie Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Dźwierzutach Sołectwa wchodzące w skład parafii: Dźwierzuty, Łupowo, Linowo, Gisiel, Sąpłaty, Dąbrówka, Stankowo, Olszewki Kościół Rzymsko-Katolicki pw. Trójcy Przenajświętszej w Dźwierzutach Parafia pw. Jana Chrzciciela w Targowie Sołectwa wchodzące w skład parafii: Targowo, Miętkie, Jeleniowo, Nowe Kiejkuty, Rańsk, Orzyny. Sołectwo Popowa Wola należy do Parafii w Kobułtach, gmina Biskupiec. Sołectwo Rumy należy do Parafii w Bartołtach Wielkich, gmina Barczewo Kościoły Ewangelicko Augsburskie Dźwierzuty filia Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Pasymiu Rańsk filia Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Szczytnie Ważne instytucje Kościół Ewangelicko - Augsburski w Rańsku Urząd Pocztowy ul. Niepodległości 13, Dźwierzuty, tel. (89) Bank Spółdzielczy ul. Kajki 1, Dźwierzuty, tel. (89) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Medical, Mariola Kurpiel-Jędrzejek, ul. Szczycieńska 16, Dźwierzuty, tel. (89) Dawna Pastorówka w Targowie (obecnie budynek mieszkalny) Przychodnia Lekarska Medix, Orzyny 67a, Dźwierzuty, tel. (89)

16 Artyści - mieszkańcy gminy Muzeum Regionalne w Sąpłatach Sąpłaty 19, tel. (89) , opiekun Zofia Kubicka (Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, oddział w Szczytnie). Muzeum Regionalne w Sąpłatach powstało ze zbiorów, które zgromadziła Babska Izba w 1978 r. Mieszkanki sołectwa pod kierunkiem Maryny Okęckiej - Bromkowej zebrały stare sprzęty, narzędzia, spotykały się i śpiewały pieśni ludowe usłyszane od ludzi z tych okolic. Maryna Okęcka Bromkowa pisarka i redaktor Polskiego Radia w Olsztynie była znakomitym znawcą folkloru. W Sąpłatach, w domu zwanym Marysin mieszkała w latach Pracownia Artysty Malarza Andrzeja Cisowskiego w Targowie Andrzej Cisowski Targowo Artysta malarz, zdobywca wielu nagród i wyróżnień krajowych i zagranicznych. Muzeum Regionalne w Sąpłatach Muzeum Regionalne w Sąpłatach Muzeum Regionalne w Sąpłatach 16

17 Jednostki organizacyjne: 1. Urząd Gminy Dźwierzuty ul. Niepodległości 6, Dźwierzuty, tel. (89) adres Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Klenczona w Dźwierzutach 2. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dźwierzutach ul. Pasymska 2, Dźwierzuty, tel. (89) , adres 3. Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6, Dźwierzuty, tel. (89) adres 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6, Dźwierzuty, tel. (89) adres Szkoła Podstawowa im. Bogumiła Linki w Dźwierzutach 5. Gospodarstwo Pomocnicze ul. Niepodległości 6, Dźwierzuty, tel. (89) adres 6. Gimnazjum Publiczne im. Krzysztofa Klenczona w Dźwierzutach ul. Sienkiewicza 2a, Dźwierzuty, tel. (89) adres Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dźwierzutach 7. Szkoła Podstawowa im. Bogumiła Linki w Dźwierzutach ul. Sienkiewicza 1, Dźwierzuty, tel. (89) adres 17

18 8. Szkoła Podstawowa w Kałęczynie Kałęczyn 17, Dźwierzuty, tel. (89) adres 9. Szkoła Podstawowa w Linowie Linowo 40, tel. (89) adres Szkoła Podstawowa w Orzynach Orzyny 34, Dźwierzuty tel. (89) Szkoła Podstawowa w Rumach Rumy 19, Dźwierzuty, tel. (89) adres Koło Gospodyń Wiejskich w Popowej Woli I Mazurski Festyn Pierogowy w Targowie Środowiskowy Dom Samopomocy przy Fundacji VERITAS w Sąpłatach Musical Chłopski podczas Dożynek Gminnych 2008 Szkoła Podstawowa w Linowie Szkoła Podstawowa w Rumach Występ zespołu Wrzosy na Festynie w Miętkich Środowiskowy Dom Samopomocy przy Fundacji VERITAS w Sąpłatach 18

19 Wiejskie świetlice Gisiel, Grodziska, Jabłonka, Jeleniowo, Łupowo, Popowa Wola, Sąpłaty, Rańsk, Olszewki, Stankowo, Miętkie, Nowe Kiejkuty, Rańsk, Rumy, Targowo, Linowo. Organizacje społeczne Występ Sygnalistów z Nadleśnictwa Strzałowo podczas Pikniku Ekologicznego w Jeleniowie Koła Gospodyń Wiejskich: Jeleniowo działalność nakierowana na pracę z dziećmi zajęcia świetlicowe, zajęcia wokalne grupa Słoneczka oraz organizację wakacyjnego Festynu Ekologicznego. Nowe Kiejkuty organizacja uroczystości dla dzieci Zajączek, Choinka. Dożynki Gminne 2009 Korowód Popowa Wola praca z dziećmi zajęcia plastycz- ne, międzypokoleniowe uroczystości, uczestnictwo w wojewódzkich i ogólnopolskich prezentacjach stołów wielkanocnych i bożonarodzeniowych. Targowo - organizator festynów kulinarnych Festyn Pierogowy, Festyn Ziemniaczany. Stowarzyszenia Występ zespołu Słoneczka w Jeleniowie Stowarzyszenie INTEGRACJA POPRZEZ SZTUKĘ spotkajmy się w Dźwierzutach Prezes - Agata Lenkiewicz Główne kierunki działania to propagowanie profesjonalnej sztuki w powiązaniu z integracją lokalnej społeczności. Najważniejsze działania Szlakiem Krzysztofa Klenczona chłopski musical Żniwo, Krajobraz odziedziczony. Stowarzyszenie działa od VIII 2007 roku Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Rumach na zdjęciu Hanna Klenczon, siostra Krzysztofa Klenczona 19

20 Stowarzyszenie WIOSKA ŻURAWI w Popowej Woli Prezes Kazimiera Klobuszeńska Działania integrujące mieszkańców przez poznanie i dbałość o walory przyrodnicze sołectwa oraz promowanie swoich przedsięwzięć i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami. Realizowane projekty - Lecą żurawie, Wiemy jak to zrobić. Stowarzyszenie działa od wiosny 2009 roku. Stowarzyszenie Na rzecz rozwoju Wsi w Linowie Prezes Jolanta Łomiak Jest inicjatorem wyremontowania placu sportowo rekreacyjnego oraz organizatorem festynów łączącym całe pokolenia mieszkańców sołectwa. Stowarzyszenia działa od lata 2009 roku. Dożynki Wiejskie w Popowej Woli Gminny Klub Sportowy w Dźwierzutach Prezes Andrzej Dzióbek Popularyzacja amatorskiego ruchu sportowego mieszkańców gminy poprzez udział w międzygminnych i regionalnych zawodach sportowych. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Bal Karnawałowy Seniorów 2010 OSP Dźwierzuty OSP Linowo OSP Miętkie OSP Nowe Kiejkuty OSP Rańsk OSP Rumy OSP Targowo 20 Rozgrywki Ligi Sołeckiej 2010 Boisko gm. Dźwierzuty Jeleniowie 2010 na Boisku w Jeleniowie 2009 Ogólnopolski Bieg Klenczona, start sprzed Publicznego Gimanzjum im. Krzysztofa Klenczona w Dźwierzutach

Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim

Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim O uroku malowniczego położenia Jeleniej Góry nie trzeba przekonywać chyba nikogo, kto choć raz zobaczył panoramę

Bardziej szczegółowo

Katalog Produktów Turystycznych Północno-Wschodniej Polski Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych

Katalog Produktów Turystycznych Północno-Wschodniej Polski Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych Katalog Produktów Turystycznych Północno-Wschodniej Polski Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 13 kwiecień-czerwiec 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny LGD Polesie na Targach Produktów Regionalnych Regionalia w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań I. Wprowadzenie Żagań XI 2005 1. Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja, rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, mający na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

GMINA ROKIETNICA - KORZENIE WSPÓŁCZESNOŚCI str. 1. OKIEM GOSPODARZA str. 14. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINA SAMY str. 15-16

GMINA ROKIETNICA - KORZENIE WSPÓŁCZESNOŚCI str. 1. OKIEM GOSPODARZA str. 14. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINA SAMY str. 15-16 Krzyszkowo Sobota-Bytkowo Starzyny- Starzyny- -Rogierowka -Rogierowka Gmina na szlaku regionalnych inspiracji SPIS TREŚCI: GMINA ROKIETNICA - KORZENIE WSPÓŁCZESNOŚCI str. 1 PRZYSTANEK NR 1: Kiekrz-Pawłowice

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS OSTROWĄS 2008 Spis treści Wstęp...3 1. Inwentaryzacja zasobów...4 1.1 Położenie...4 1.2.Ludność...4 1.3 Historia...5 2. Inwentaryzacja zasobów...7 2.1 Zasoby przyrodnicze...7

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY KLIMONTÓW 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY KLIMONTÓW 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY KLIMONTÓW 2007-2015 KLIMONTÓW-KIELCE 2007-1 - SPIS TREŚCI Wstęp 1. Miejsce i rola turystyki w polityce Gminy Klimontów. 2. Uwarunkowania rozwoju turystyki w Gminie Klimontów

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 16 styczeń-marzec 2014 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny Książka kulinarna Smaki LGD Polesie już niebawem Smaki LGD Polesie,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla osób niepełnosprawnych

Przewodnik dla osób niepełnosprawnych Przewodnik dla osób niepełnosprawnych Miejski Szlak Turystyczny RYSZARD KOTLA SZCZECIN PRZEWODNIK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Miejski Szlak Turystyczny Autor tekstu: Ryszard Kotla Redakcja tekstu i aktualizacje:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1 PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022 Strona 1 1. WYBRANE ELEMENTY Z DIAGNOZY STANU POWIATU BRODNICKIEGO 1.1 WROWADZENIE 1.2 KOMPETENCJE SAMORZĄDU POWIATOWEGO 1.3 ZEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Biskupiec, Dąbrówno, Kisielice, Miłomłyn, Susz, Zalewo. Szanse brak szans

Biskupiec, Dąbrówno, Kisielice, Miłomłyn, Susz, Zalewo. Szanse brak szans Biskupiec, Dąbrówno, Kisielice, Miłomłyn, Susz, Zalewo. Szanse brak szans Jerzy Domino* Na podstawie historii kilku niewielkich miast: Biskupca, Dąbrówna, Kisielic Miłomłyna, Susza, Zalewa (dwa z nich

Bardziej szczegółowo

GMINA DUSZNIKI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. tekst ujednolicony

GMINA DUSZNIKI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. tekst ujednolicony GMINA DUSZNIKI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO tekst ujednolicony załącznik nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Duszniki z dnia... 2009 r. Poznań, 2008/2009 1 ZESPÓŁ AUTORSKI:

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 14 lipiec-wrzesień 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2013 Zakończyły

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020

Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020 Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020 Dokument zawiera proponowane pola strategiczne, pola operacyjne oraz kierunki działania, które zmierzać będą do

Bardziej szczegółowo

Między Prosną a Wartą Lokalna Grupa Działania. Lokalna Strategia Rozwoju. Między Prosną. a Wartą

Między Prosną a Wartą Lokalna Grupa Działania. Lokalna Strategia Rozwoju. Między Prosną. a Wartą Lokalna Strategia Rozwoju Między Prosną a Wartą Wieruszów, 2009 1 Spis treści 1. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Dwór polski. w starej fotografii

Dwór polski. w starej fotografii Dwór polski w starej fotografii Mereczowszczyzna Folwark na północnych Kresach, należał m.in. do Sanguszków, Sapiehów i Czartoryskich. Przez pewien czas w XVIII wiecznym dworze mieszkała rodzina Kościuszków

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i

Bardziej szczegółowo

Różnice w zasadach formowania miast okresu archaicznego i okresu klasycznego w starożytnej Grecji

Różnice w zasadach formowania miast okresu archaicznego i okresu klasycznego w starożytnej Grecji Różnice w zasadach formowania miast okresu archaicznego i okresu klasycznego w starożytnej Grecji Miasta - okres archaiczny: nieplanowany rozwój brak im geometrycznie wytyczonych granic, we wcześniejszych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

ISSN 1897-1768 nr 14, wrzesień 2010 WŁOCŁAWEK nakład: 26.600 egz. 0 zł

ISSN 1897-1768 nr 14, wrzesień 2010 WŁOCŁAWEK nakład: 26.600 egz. 0 zł W sierpniu przez powiat włocławski przeszły groźne w skutkach gwałtowne burze Czytaj str. 2 Ale Babki z Lubienia Kuj. na Miodowym Lecie w Zarzeczewie Czytaj str. 11 Czytaj str. 10 Budowa odcinka autostrady

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TERENÓW ZIELENI BYDGOSZCZY

STRATEGIA ROZWOJU TERENÓW ZIELENI BYDGOSZCZY Projekt czêœciowo finansowany przez Uniê Europejsk¹ z EFRR Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego STRATEGIA ROZWOJU TERENÓW ZIELENI BYDGOSZCZY Folder promujący Strategię Rozwoju Terenów Zieleni opracowanie

Bardziej szczegółowo

I. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawa prawna opracowania Programu. I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu

I. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawa prawna opracowania Programu. I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu I. Zagadnienia wstępne I.1. Podstawa prawna opracowania Programu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łaziska (dalej zwany Programem) opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

MOJA BIAŁOŁĘKA STARA BIAŁOŁĘKA. Źródło: www.bialoleka.waw.pl

MOJA BIAŁOŁĘKA STARA BIAŁOŁĘKA. Źródło: www.bialoleka.waw.pl Wieś Białołęka powstała w 1425 roku i należała do rodziny Gołyńskich. Była to wieś szlachecka, powstała na prawie chełmińskim. Od roku 1471 należała do rodziny Gołyńskich i liczyła 18,5 łanów uprawnych

Bardziej szczegółowo

GMINY WIEJSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO SUKCES GOSPODARCZY, RÓŻNE DROGI

GMINY WIEJSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO SUKCES GOSPODARCZY, RÓŻNE DROGI GMINY WIEJSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO SUKCES GOSPODARCZY, RÓŻNE DROGI I. INFORMACJE PODSTAWOWE Tytuł projektu: Gminy Wiejskie Województwa Lubelskiego sukces gospodarczy, różne drogi Nazwa Programu Operacyjnego:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO Kaźmierz październik 2010 Zespół konsultacyjny: Wiesław Włodarczak Wójt Gminy Kaźmierz Karol Hartwich Sekretarz Gminy Kaźmierz

Bardziej szczegółowo

AŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Instytut Ekonomiczny Specjalność: Ekonomika Turystyki. Anna Chochorowska

AŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Instytut Ekonomiczny Specjalność: Ekonomika Turystyki. Anna Chochorowska AŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Instytut Ekonomiczny Specjalność: Ekonomika Turystyki Anna Chochorowska CENTRUM PIELGRZYMOWANIA IM. JANA PAWŁA II W STARYM SĄCZU (PRACA DYPLOMOWA) Opiekun

Bardziej szczegółowo

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Powiat Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Najwyżej w rankingu powiatów W kolejce po tolerancję Razem znaczyć może więcej Cieszyn - miasto pełne uroku Człowiek kultury Sztuka

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój obszarów górskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa

Zrównoważony rozwój obszarów górskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Zrównoważony rozwój obszarów górskich Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Zrównoważony rozwój obszarów górskich Publikacja wydana w ramach projektu FAO "Zrównoważony rozwój obszarów

Bardziej szczegółowo