UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ Demontaż istniejącego układu klimatyzacyjnego Montaż nowych układów klimatyzacyjnych Montaż nowych układów klimatyzacyjnych Biblioteka, Pomieszczenie Infolinii Montaż nowych układów klimatyzacyjnych Serwerownia ZAKRES PRAC OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM UWARUNKOWANIA WYKONYWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE URZĄDZEŃ WYKONAWSTWO Urządzenia Instalacja chłodnicza Odprowadzenie skroplin Izolacja przewodów chłodniczych Zabezpieczenie antykorozyjne Montaż urządzeń klimatyzacyjnych Montaż urządzeń klimatyzacji. Wybór miejsca instalacji urządzeń Okablowanie w miejscu instalacji Zabezpieczenia przeciwogniowe Rury niepalne Rury palne WYTYCZNE KONSERWACJI I SERWISU URZĄDZEŃ PRÓBY I ODBIORY...17 SPIS RYSUNKÓW RYS. 1 RZUT PARTERU...1:100 RYS. 2 RZUT 1 PIĘTRA...1:100 RYS. 3 RZUT 2 PIĘTRA...1:100 UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa 2

2 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych siedziby Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie wskazanych przez Zamawiającego wraz z przebudową układu zasilania i dostosowaniem go do potrzeb zasilania nowoprojektowanej instalacji klimatyzacji oraz wszelkich prac budowlanych, w tym przejścia przez przegrody budowlane, malowanie, określenie sposobu odprowadzenia skroplin itd. związanych z wykonaniem zadania. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje także uruchomienie i rozruch instalacji, przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzeń. System klimatyzacji musi posiadać 36 miesięczną gwarancję, jak również musi być serwisowany przez Wykonawcę przez cały okres gwarancji zgodnie z zaleceniami Producenta urządzeń (min. 2 razy do roku). System klimatyzacji obejmuje łącznie 3 pomieszczenia zlokalizowane: na parterze (2 pomieszczenia: Biblioteka, Pomieszczenie Infolinii) na 2 piętrze (1 pomieszczenie: Serwerownia) Przewiduje się montaż i podłączenie 3 jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach wewnątrz budynku oraz 2 jednostek zewnętrznych montowanych na elewacji budynku. Rozmieszczenie poszczególnych klimatyzatorów zostały przedstawione na załączonych rysunkach. 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zlokalizowane jest przy Al. Solidarności 77 w Warszawie. Konstrukcja budynku jest żelbetowa z elementami murowanymi. Konstrukcja części naziemnej składa się z wewnętrznych słupów i podciągów żelbetowych. Ściany zewnętrzne wykonane są z cegły ceramicznej pełnej i kratówki. W budynku wykorzystano stropy Ackermana, Kleina i prefabrykaty żelbetowe. Ściany działowe są murowane a częściowo wykonane również z płyt gipsowo - kartonowych. Dach nad częścią główną budynku kryty dachówką ceramiczną opartą częściowo na konstrukcji nośnej metalowo drewnianej. Pozostałe skrzydła budynku mają 3

3 wentylowane stropodachy wykonane z płyt korytkowych, żelbetowych, opartych na ściankach ażurowych. Budynek powstał w latach czterdziestych a obecną bryłę uzyskał poprzez kolejne etapy rozbudowy: * części głównej A w 1990 roku * skrzydła B w 1993 roku * skrzydła C w 1994 roku Aktualnie obiekt ma V kondygnacji nadziemnych w częściach głównej (od Al. Solidarności) i wschodniej (przylegającej do budynku mieszkalnego, 4 - kondygnacyjnego). Część zachodnia ma IV kondygnacje i przylega do budynku 5 - kondygnacyjnego. Budynek jest podpiwniczony. W kondygnacji podziemnej zlokalizowane są pomieszczenia gospodarcze i techniczne, a wśród nich główna rozdzielnia elektryczna, urządzenia zasilania komputerów, węzeł cieplny, wentylatornia, warsztaty konserwatorów oraz archiwum i magazyny techniczno - gospodarcze dla obsługi budynku. Budynek posiada dwie klatki schodowe oraz windę osobową przy klatce schodowej od strony wschodniej. Budynek jest wyposażony w następujące instalacje: Wodno kanalizacyjną; Centralnego ogrzewania; Elektryczną; Wentylacyjną; Zasilania komputerów; Telefoniczną; Instalacja gazowa w budynku nie występuje. Parametry techniczne budynku: Wysokość obiektu: 18,5 m Powierzchnia zabudowy: 850 m 2 4

4 Poszczególne części budynku Zestawienie powierzchni [m 2 ] [m 3 ] Skrzydło A 2215,2 6798,3 Skrzydło B 827,7 3462,0 Skrzydło C 434,9 1012,4 Razem 3477, ,7 Zestawienie kubatury Parametry techniczne pomieszczeń objętych zamówieniem: Nr pomieszczenia Powierzchnia [m 2 ] Biblioteka 54,9 Pomieszczenie Infolinii 23,8 Serwerownia 15,8 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ Jednostka zewnętrzna Jednostka wewnętrzna typ lokalizacja Qchł. Qgrz. Qchł. Qgrz. lokalizacja ilość [kw] [kw] [kw] [kw] Multi Split x2 Parter, zachód Biblioteka 1 6,0 6,8 8,3 9,0 inverter od strony patio Infolinia 1 3,5 4,0 Taras na 1 od strony patio Split piętrze inverter zachód 6,0 6,8 Serwerownia 1 6,0 6,8 5

5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ 4.1. Demontaż istniejącego układu klimatyzacyjnego W pomieszczeniach Biblioteki, Infolinii i Serwerowni planowana jest wymiana istniejącego układu Multi Split wraz z demontażem instalacji chłodniczej. Układ składa się z trzech jednostek wewnętrznych i jednego agregatu zewnętrznego. Demontaż związany jest ze zmianą estetyki elewacji zewnętrznej od strony Alei Solidarności. Docelowo będą zdemontowane wszystkie agregaty zewnętrzne. W Bibliotece należy zdemontować jednostkę podstropową o mocy chłodniczej ok. 5,3 kw a w Pomieszczeniu Infolinii należy zdemontować jednostkę ścienną o mocy chłodniczej ok. 2,5 kw. W Pomieszczeniu Serwerowni należy zdemontować jednostkę podstropową o mocy chłodniczej ok. 3,5kW. W pomieszczeniu Serwerowni oprócz urządzenia przewidzianego do demontażu znajdują się jeszcze dwa klimatyzatory ścienne (SAMSUNG i SANYO) typu Split o mocy chłodniczej 6,3 kw każdy, które należy pozostawić do dalszej eksploatacji. Zdemontowane urządzenia należy wywieźć i zutylizować, a protokół z utylizacji przekazać Inwestorowi. W pomieszczeniach po demontażu należy również przeprowadzić niezbędne roboty budowlane naprawcze. Osoby dokonujące demontażu jednostek muszą posiadać świadectwa kwalifikacji substancji kontrolowanych Montaż nowych układów klimatyzacyjnych Montaż nowych układów klimatyzacyjnych Biblioteka, Pomieszczenie Infolinii W przedmiotowych pomieszczeniach należy zamontować układ klimatyzacyjny typu Multi Split. W Bibliotece klimatyzator ścienny o mocy chłodniczej min. 6,0kW, a w Pomieszczeniu Infolinii klimatyzator ścienny o mocy chłodniczej min. 3,5kW. Agregat skraplający należy zamontować na elewacji budynku od strony podwórka, pod oknami na parterze. Nową instalację chłodniczą należy prowadzić nad sufitami 6

6 podwieszonymi oraz w istniejących zabudowach z płyt G-K. W miejscach gdzie nie ma innej możliwości lub po elewacji instalacje prowadzić w korytkach instalacyjnych PCV. Odprowadzenie kondensatu na zewnątrz budynku instalacją prowadzoną ze spadkiem w kierunku odpływu. Do nowoprojektowanego układu należy wykonać nowe zasilanie elektryczne z tablicy rozdzielczej Montaż nowych układów klimatyzacyjnych Serwerownia W pomieszczeniu Serwerowni znajdują się obecnie dwa klimatyzatory ścienne typu Split o mocy chłodniczej 6,3kW każdy. W miejscu zdemontowanego klimatyzatora podstropowego należy zamontować nowe urządzenie ścienne o mocy chłodniczej min. 6,0kW. Łącznie w pomieszczeniu serwerowni pracować będą trzy klimatyzatory typu Split. Dwa w trybie ciągłym zapewniające pokrycie w 100% zysku ciepła. Trzeci klimatyzator będzie pełnić rezerwę w sytuacji awarii jednego z pozostałych urządzeń. Agregat skraplający należy zamontować na tarasie 1 piętra od strony podwórza pod oknami. Odprowadzenie skroplin za pomocą pompki skroplin należy odprowadzić do rynien znajdujących się na tarasie. Do nowoprojektowanego układu należy wykonać nowe zasilanie elektryczne z istniejącej tablicy rozdzielczej. 5. ZAKRES PRAC OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM Zakres prac objętych zamówieniem: Dokonanie demontażu istniejącego systemu Multi Split obejmującego pomieszczenia Biblioteki, Infolinii i Serwerowni. W celu dokonania deinstalacji urządzeń klimatyzacyjnych konieczne jest posiadanie przez firmę prowadzącą prace świadectwa kwalifikacji substancji kontrolowanych przez minimum dwóch pracowników wykonujących prace deinstalacyjne. Dostawę urządzeń, ich rozładunek i dostarczenie do miejsca instalacji. Montaż urządzeń klimatyzacji. 7

7 Zabezpieczenie sprzętu znajdującego się w budynku przed uszkodzeniem, zapyleniem, zalaniem, itp. Wykonanie instalacji zasadniczej systemu klimatyzacji wraz, z instalacjami pomocniczymi funkcjonalnie związanymi (zasilanie, instalacja klimatyzacji), prace przystosowawcze, roboty wykończeniowe (odtworzenie naruszonej elewacji budynku i tynków wewnętrznych z wykonaniem wyprawek powierzchni wraz z pomalowaniem, wykonania zabudowy lub osłon określonych elementów instalacji prowadzonych na elewacji i przez pomieszczenia biurowe), w tym: montaż urządzeń klimatyzacyjnych wewnętrznych i jednostek zewnętrznych, podłączenie się do istniejących tablic rozdzielczych instalacji zasilającej, rozprowadzenie przewodów łączących jednostki wewnętrzne z zewnętrznymi wraz z odpowiednim ich zabudowaniem i wykończeniem ścian i stropów w miejscach ich przebić (przywrócenie do stanu pierwotnego). Zabezpieczenie sprzętu znajdującego się w budynku przed uszkodzeniem, zapyleniem, zalaniem, itp. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej (w ilości 3 egzemplarzy w wersji papierowej i 2 egzemplarzy w wersji cyfrowej, w formacie *.pdf na płycie CD lub DVD). przedstawienie wymaganych dokumentów koniecznych do użytkowania. Uruchomienie i odpowiednią konfigurację urządzeń. Pełen zestaw prób i testów urządzeń. Wykonanie pomiarów parametrów środowiska w klimatyzowanych pomieszczeniach. Przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi podstawowej zamontowanych urządzeń. Przeszkolenie min. 2 pracowników w zakresie podstawowych czynności serwisowych spoczywających na użytkowniku systemu. 8

8 6. UWARUNKOWANIA WYKONYWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Roboty będą wykonywane w funkcjonującym obiekcie. Obiekt stanowi część zabytkowego układu urbanistycznego trasy W-Z. Zastosowane materiały i technologie robót muszą gwarantować okres użytkowania jak dla budynku nowobudowanego. Deinstalacja jednostek klimatyzacyjnych musi być dokonana przez minimum dwóch pracowników, którzy koniecznie muszą posiadać świadectwa kwalifikacji substancji kontrolowanych. Na budynku należy wykonać roboty uzupełniające i naprawcze uwzględniające stan obiektu, a niezbędne dla zapewnienia właściwych parametrów technicznych, estetycznych i eksploatacyjnych. Transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania obiektu. Teren prac powinien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych, sposób wygrodzenia placu ustalić z przedstawicielem Zamawiającego. Materiały z robót rozbiórkowych należy rozdzielić na gruz, odpady podlegające utylizacji oraz złom. Gruz oraz odpady należy usunąć z budowy i zutylizować na własny koszt oraz przekazać Inwestorowi protokół z utylizacji. Wykluczone jest składowanie, magazynowanie materiałów łatwopalnych, materiały takie powinny być dowożone na bieżąco. Nawierzchnie w obszarach prowadzenia prac w razie zniszczenia lub zabrudzenia po zakończeniu prac powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego. Pracownicy powinni posiadać ważne świadectwa przeszkolenia z BHP oraz w razie potrzeby przynajmniej jeden z pracowników uprawnienia do pracy na wysokości. Inne uwarunkowania nieujęte powyżej, a niezbędne do wykonania w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 9

9 7. WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE URZĄDZEŃ Czynnik chłodniczy R410a. System oczyszczania powietrza poprzez filtr fotokatalityczny lub katechinowy (ewentualnie równoważna oferta). Jednostki zewnętrzne powinny być zamontowane w sposób zapewniający szczelność przegród budowlanych i wyposażone: W sprężarki inverterowe W wyłącznik serwisowy System odmrażania sterowany przez mikrokomputer Wysokie współczynniki energetyczne: SEER 5,58; SCOP 3,89 dla jednostki Split 6,0kW, SEER 5,2; SCOP 3,9 dla jednostki Multi Split Poziom dźwięku jednostki zewnętrznej: 55dB(A) dla jednostki Split 6,0kW i 49dB(A) dla jednostki Multi Split - mierzone zgodnie z normą JIS C Sterowanie indywidualne w każdym pomieszczeniu oparte na pilotach bezprzewodowych które powinny być wyposażone w: 24 godzinne sterowanie czasowe Możliwość ustawienia na pilocie temp. w zakresie od 18 do 31 O C Wyświetlacz cyfrowy Jednostki zewnętrzne powinny być przystosowane do pracy w zakresie następujących temperatur zewnętrznych: Chłodzenie: -10 do 46 O C Grzanie: -15 do 20 O C Urządzenia powinny posiadać 36 miesięczną gwarancji w ramach, której Wykonawca będzie prowadził serwis urządzeń zgodnie z zaleceniami Producenta (min. 2 razy w roku) Urządzenia powinny posiadać atest PZH Jednostki wewnętrzne ścienne Jednostki wewnętrzne powinny posiadać min. 4 biegi wentylatora Należy przewidzieć klimatyzatory posiadające możliwość odprowadzenia skroplin po dowolnej stronie. Dokładne rozprowadzenie instalacji i ścisłe określenie jej 10

10 elementów będzie zamieszczone w projekcie wykonawczym, który przewidziany jest w zakresie oferty. Przebieg instalacji należy ustalić z inwestorem. Dla zapewnienia komfortu cieplnego i użytkowego niezbędne jest: Utrzymanie temperatury powietrza w zakresie 18 do 30 o C z możliwością indywidualnej nastawy Zapewnienie poziomu hałasu jednostek wewnętrznych naściennych nie przekraczającego w trybie chłodzenia 29dB(A); 49dB(A) dla jednostek 6,0kW oraz 21dB(A); 42dB(A) dla jednostki 3,5kW na najniższym i najwyższym biegu, mierzone wg normy JIS C 9612 Wyposażone w filtry bakteriobójcze, filtr pochłaniający zapachy. Klimatyzatory powinny być wyposażone w pamięć, która przechowuje ustawienia trybu pracy w przypadku braku w zasilaniu. Po wznowieniu zasilania urządzenie wróci do nastaw przed wystąpieniem braku zasilania. Tryb pracy: chłodzenie, grzanie, osuszanie, auto. 8. WYKONAWSTWO Usytuowanie urządzeń i osprzętu pokazano na rysunkach. Instalacje i podłączenia należy wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami Urządzenia Urządzenia należy zamontować w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zgodnie z częścią graficzną Programu Funkcjonalno Użytkowego Instalacja chłodnicza Instalację chłodniczą należy wykonać z rur miedzianych ciągnionych w całości bez połączeń. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą typowych uchwytów lub wsporników w zależności od specyfiki obiektu. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów od przegród 11

11 budowlanych i ograniczać rozprzestrzenianie się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu lub podłogi powinna wynosić co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanałach i po ścianach, na lub pod stropami powinny spoczywać na podporach ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż: dla przewodów średnicy do 20 mm - 1,30 m dla przewodów średnicy 25 mm - 1,50 m dla przewodów średnicy 32 mm - 1,70 m Przy przejściu przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę poziomą, co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubości przegrody poziomej o ok. 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki i ok. 1 cm poniżej tynku na stropie. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu Odprowadzenie skroplin Instalację odprowadzenia skroplin wykonać z rur PCV klejonych /do wody zimnej/ - średnica przewodów DN=20mm. Minimalne średnice przewodów spustowych powinny wynosić 20 mm. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników. Instalację skroplin podłączyć do instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez syfon umywalki z zachowaniem przerwy powietrznej. 12

12 Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą typowych uchwytów lub wsporników w zależności od specyfiki obiektu. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem, a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) należy stosować na każdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów, a dla przewodów PVC dodatkowo, co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie. Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą dla rur średnicy od 50 do 110 mm - 1,0 m. Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PVC i PP łączonych za pomocą połączeń rozłącznych powinna być rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w czasie montażu rur i kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację mocowań stałych i przesuwanych Izolacja przewodów chłodniczych Montaż izolacji typu K-FLEX gr. 9 mm należy rozpoczynać po uprzednim zmontowaniu instalacji, po przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości powyższych robót protokołem odbioru. Płaszcz osłonowy izolacji powinien być typu lekkiego, z materiału nieprzepuszczającego wody i pary wodnej, o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych, zapewniających możliwość zwijania, kształtowania, dopasowania do kształtu izolacji właściwej. Grubość izolacji powinna być zgodna z grubością podaną w dokumentacji techniczno-technologicznej, dopuszcza się odstępstwo nie większe niż 5%. Otuliny, kształtki izolacyjne rurociągów i urządzeń wykonywane jako jednoczęściowe (z nacięciem wzdłużnym, umożliwiającym założenie otuliny na rurociąg) lub kilku częściowe (połówkowe, itd.) powinny być dokładnie dopasowane do kształtu izolowanego elementu. 13

13 Krawędzie styków wzdłużnych i czołowych otulin i kształtek ( w tym tzw. zamki" przy połówkowych otulinach z pianek poliuretanowych) powinny być ostre, dokładnie wykonane, zapewniające optymalne złożenie połówek otuliny na styku wzdłużnym oraz sąsiednich otulin na stykach poprzecznych (czołowych). Styki wzdłużne zamontowanych na rurociągu sąsiednich otulin izolacyjnych powinny być przesunięte względem siebie - nie mogą być usytuowane na jednej linii. Łuki izolować prefabrykowanymi kształtkami lub segmentami, klinami o wymiarach odpowiednich do kąta i promienia gięcia łuku, wycinanymi z prostego odcinka otuliny (przy izolacjach z pianek miękkich, elastycznych możliwe jest izolowanie łuków prostymi odcinkami otulin lub mniejszą ilością klinów niż w izolacjach ze sztywnych tworzyw porowatych). Otuliny, kształtki mocować na rurociągu za pomocą opasek z taśm tworzywa z zapinkami, lub taśm tworzywa z klejem, lub innymi sposobami wg wymagań producenta wyrobów, stosując taką ilość opasek, która zapewni trwałość zamocowania izolacji w czasie eksploatacji instalacji. Zakończenia izolacji, jeśli producent nie zaleca inaczej, powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i ewentualnymi uszkodzeniami za pomocą rozet, mankietów wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej, odpowiedniej sztywności, mocowanych opaskami z taśmy aluminiowej lub opaskami z taśmy sztucznych tworzyw sztucznych Zabezpieczenie antykorozyjne Elementy stalowe niezabezpieczone fabrycznie po wykonaniu instalacji, sprawdzeniu poprawności wykonania należy przygotować do malowania zgodnie z instrukcją KOR-3, tj.: czyścić do II stopnia czystości zgodnie z normami: PN-70/H , PN-70/H-97051, PN-70/H-97052, a następnie malować farbą ftalową 60% miniową, podkładową. Jako farbę nawierzchniową należy stosować farbę ftalową ogólnego stosowania. 14

14 8.6. Montaż urządzeń klimatyzacyjnych Montaż urządzeń klimatyzacji. Wybór miejsca instalacji urządzeń Konstrukcja wsporcza pod urządzenie musi być wystarczająco silna, by przenieść obciążenie i wibracje powodowane przez urządzenie, Konstrukcja wsporcza pod urządzenie musi być zabezpieczona antykorozyjnie, Należy zachować odpowiednią przestrzeń wokół urządzenia dla zapewnienia serwisu i konserwacji, W pobliżu urządzeń nie mogą występować gazy palne o dużym stężeniu Okablowanie w miejscu instalacji Okablowanie w miejscu instalacji musi być wykonane wyłącznie przez uprawnionego elektryka. Stosować dedykowane źródło zasilania Nie używać zasilacza wykorzystywanego równolegle przez inne urządzenia Okablować urządzenie zgodnie ze schematem Używać wyłącznie kabli z litymi żyłami Podłączając przewody do złączy, zdejmować nie więcej niż 8 mm izolacji Zamontować zabezpieczenie przed odwróceniem faz Sprawdzić okablowanie między urządzeniem zewnętrznym i wewnętrznym 8.7. Zabezpieczenia przeciwogniowe Przed przystąpieniem do robót w pomieszczeniu Serwerowni Wykonawca zobowiązany jest do wyłączenia centrali automatycznego gaszenia IGNIS 1520M, która znajduje się w pomieszczeniu Serwerowni i jest przeznaczona do wykrywania pożaru i uruchamiania stałych urządzenia gaśniczego zawierającego środek gaszący. Po zakończeniu prac należy wykonać włączenie układu centrali automatycznego gaszenia pożaru. 15

15 Wyłączenia i ponownego uruchomienia systemu automatycznego gaszenia w pomieszczeniu serwerowni musi dokonać firma specjalizująca się w świadczeniu tego typu usług oraz posiadająca autoryzację producenta urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpożarowe: Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów. ( 234 ust. 1 Dz. U. Nr 75, poz. 690) Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. ( 267 ust. 1 Dz. U. Nr 75, poz. 690) Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4 m, przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego.( 267 ust. 6 Dz. U. Nr 75, poz. 690) Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. ( 268 ust. 1, p-kt 2 Dz. U. Nr 75, poz. 690) Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej (E I), równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego. ( 268 ust. 4 Dz. U. Nr 75, poz. 690) W pomieszczeniu nie wydzielają się czynniki niebezpieczne pod względem pożarowym. 16

16 Rury niepalne Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa, Al. Solidarności 77 Zabezpieczenia przejścia rur niepalnych należy wykonać w systemie, który posiada niezbędne certyfikaty i atesty Rury palne Zabezpieczenia przejścia rur palnych wykonać w systemie, który posiada niezbędne certyfikaty i atesty w zależności od średnicy rury. 9. WYTYCZNE KONSERWACJI I SERWISU URZĄDZEŃ W okresie trwania gwarancji (36 miesięcy) Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania przeglądów serwisowych dwa razy w roku (przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym). Do podstawowych czynności serwisowych należy: oczyszczanie filtrów urządzeń klimatyzacyjnych wielokrotnego użytku, oczyszczanie parowników i skraplaczy, sprawdzanie szczelności połączeń instalacji chłodniczej, sprawdzanie drożności odwodnienia, sprawdzanie połączeń elektrycznych, sprawdzanie poprawności działania urządzeń. Szczegółowe informacje dotyczące konserwacji i serwisu urządzeń podane są w instrukcji użytkowania dołączonej do każdego urządzenia klimatyzacyjnego. 10. PRÓBY I ODBIORY Niezbędne próby i odbiór instalacji klimatyzacji po wykonaniu winien odbyć się zgodnie z zasadami określonymi w niżej przestawionych dokumentach: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5, wydanie 2002r. 17

17 Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 10, wydanie 2004r. Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpożarowej niewymienione powyżej Zalecenia producentów poszczególnych materiałów i osprzętu zastosowanego w instalacjach oraz przy wykonywaniu robót Powyższe specyfikacje techniczne i zalecenia stanowią uzupełnienie dokumentacji projektowej wykonania wewnętrznych instalacji sanitarnych (rysunki, opisy, szczegółowe wytyczne techniczne, etc.) i stanowią jej integralną część. Zgodnie z art.10 ustawy - Prawo Budowlane, wszystkie wyroby zastosowane w obiekcie powinny posiadać certyfikat, deklarację zgodności z Polskimi Normami lub aprobatę techniczną. Do odbioru Wykonawca robót jest zobowiązany przedstawić karty gwarancyjne urządzeń oraz świadectwa kwalifikacyjne /atesty/ użytych materiałów oraz zainstalowanych urządzeń. Uwaga: Jeśli w trakcie robót weszłyby w życie nowe przepisy, Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do nich. 18

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu pomieszczeń serwerowni na poziomie parteru, 1, 2 i 3 piętra

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu pomieszczeń serwerowni na poziomie parteru, 1, 2 i 3 piętra SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu pomieszczeń serwerowni na poziomie parteru, 1, 2 i 3 piętra BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Część opisowa: 1. Cel i podstawa opracowania 2. Instalacja centralnego ogrzewania 3. Zabezpieczenia p.poż. 4. Uwagi końcowe Cześć rysunkowa: Skala rys.: ZT1 Zagospodarowanie terenu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 OBIEKT BIBLIOTEKA ŚLĄSKA SEKCJA ARCHIWIZACJI ZBIORÓW PLAC RADY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Nazwa inwestycji : KLIMATYZACJA SERWEROWNI URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY Zamawiający : URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Spis treści instalacja klimatyzacji 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.1.1. Zakres robót. 1.1.2. Charakterystyka techniczna robót związanych z wykonaniem instalacji.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY Załącznik Nr 0 do SIWZ SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY. Podstawa opracowania str. 3. Zakres opracowania str. 3 3. Opis przyjętego rozwiązania str. 4 4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ui. Parkowa Czerwionka-Leszczyny

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ui. Parkowa Czerwionka-Leszczyny PROJEKT BUDOWLANY KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU SIEDZIBY URZĘDU GMINY I MIASTA WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA JEJ ZASILANIA WYKAZ ZMIAN NIEISTOTNYCH BRANŻA/ TOM: SANITARNA/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH Nazwa zamówienia: Instalacja klimatyzacji na korytarzach Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Symbol opracowania S-1 Nazwy i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów w Przedszkolu nr 343, przy ul. Warszawskiej 53 w Warszawie działka nr 12 z obrębu 2-09-06, jed. ewid. 146512_8 BRANŻA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-WYKONAWCZA. Wydziału Jarzm W-35

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-WYKONAWCZA. Wydziału Jarzm W-35 C O M E T R O N N T NOWE TECHNOLOGIE 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Warszawska 1 tel. 32 4762717; 606476137 e-mail: poczta@cometron.pl www.cometronnt.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-WYKONAWCZA klimatyzacji budynku

Bardziej szczegółowo

EKOFABRYKA DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA JACEK MIROŃCZUK 91-850 Łódź, Ul. MARYSIŃSKA 96 /38. STAROSTWO POWIATOWE 26-300 Opoczno, ul.

EKOFABRYKA DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA JACEK MIROŃCZUK 91-850 Łódź, Ul. MARYSIŃSKA 96 /38. STAROSTWO POWIATOWE 26-300 Opoczno, ul. Jednostka projektowa : Obiekt : EKOFABRYKA DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA JACEK MIROŃCZUK 91-850 Łódź, Ul. MARYSIŃSKA 96 /38 STAROSTWO POWIATOWE 26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1A Temat opracowania : Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI INWESTOR: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód os. Zgody 13a, Kraków

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI INWESTOR: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód os. Zgody 13a, Kraków PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO TJ. SZATNI Z INST. WEW. WOD-KAN, CO-MPEC, PRĄDU, WENT. MECH. Z PRZEBUDOWĄ ZEW. ODCINKA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIOWEJ, CHODNIKAMI, BUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: Rys.1 - RZUT NISKIEGO PARTERU 1:100. Rys.2 - RZUT WYSOKIEGO PARTERU 1:100 Rys.3 - RZUT I PIĘTRA 1:100 Rys.4 - RZUT II PIĘTRA 1:100

Spis rysunków: Rys.1 - RZUT NISKIEGO PARTERU 1:100. Rys.2 - RZUT WYSOKIEGO PARTERU 1:100 Rys.3 - RZUT I PIĘTRA 1:100 Rys.4 - RZUT II PIĘTRA 1:100 Zawartość OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis poszczególnych instalacji... 3 3.1. Opis projektowanej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji...

Bardziej szczegółowo

Instalacja klimatyzacji

Instalacja klimatyzacji Instalacja klimatyzacji 19 0. SPIS TREŚCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...21 1.1 DANE OGÓLNE...21 1.2 MATERIAŁY WYJŚCIOWE...21 2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...21 2.1 INSTALACJA KLIMATYZACJI...21 2.1.1 Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 4. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Opis ogólny rozwiązania

Opis techniczny. 4. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Opis ogólny rozwiązania Spis treści: Opis techniczny Karty katalogowe Część rysunkowa Rys. 1. INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PARTERU 1:50 Rys. 2. INSTALACJA ODPROWADZANIA SKROPLIN - RZUT PARTERU 1:50 Opis techniczny 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Opis techniczny II. CZĘŚĆ GRAFICZNA Rys S1. Rzut parteru A wewn. instal. wod - kan - skala 1:50 Rys S2. Rzut parteru B wewn. instal. wod - kan - skala 1:50 Rys

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich przy ul. Michała Drzymały 4. Dokumentacja obejmuje instalację klimatyzacji dla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji na parterze oraz w trzech pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu Spis treści CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w budynku położonym w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 15. Sąd Rejonowy Poznań Stare

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE AMBIT MAGDALENA ŁOPACKA 80-126 Gdańsk, Ul. S. Lema 7, NIP: 957-084 - 02-85, regon: 220745103, tel. [+48] 504-478 - 968, e-mail: mlopacka10@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt instalacji klimatyzacyjnej dla remontu Wiejskiego Domu Kultury

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt instalacji klimatyzacyjnej dla remontu Wiejskiego Domu Kultury PROJEKT BUDOWLANY Temat: Projekt instalacji klimatyzacyjnej dla remontu Wiejskiego Domu Kultury Inwestor: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji ul. Plac Poniatowskiego 10 86-120 Pruszcz Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instalacje wod.-kan. KOD CPV 45332200-5, 45332200-6, 45332200-7, 45343000-3 NAZWA PROJEKT PRZEBUDOWY W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA II

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA W PIWNICY BUDYNKU B INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY INSTALACJA WENTYLACJI

PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA W PIWNICY BUDYNKU B INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY INSTALACJA WENTYLACJI PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA W PIWNICY BUDYNKU B INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY INSTALACJA WENTYLACJI Inwestor : Instytut Medycyny Pracy ul. Świętej Teresy 8, 91-348 Łódź ZESPÓŁ PROJEKTOWY : projektant: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 3 INSTALACJA C.O., C.T., W.L.

ZADANIE 3 INSTALACJA C.O., C.T., W.L. ZADANIE 3 INSTALACJA C.O., C.T., W.L. 1 Zawartość OPIS TECHNICZNY... 3 1. Podstawa opracowania... 3 2. Przedmiot opracowania... 3 3. Instalacja c.o.... 3 3.1 Dane ogólne.... 3 3.2 Opis instalacji c.o....

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH 40-282 KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 7262918; 602 645 083 http://www.expert-went.alpha.pl email: expert-went@alpha.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wymiana paneli ściennych z łatwopalnych na osłony w klasie odporności ogniowej EI30 w budynku Urzędu Gminy w Zakroczymiu wraz z robotami towarzyszącymi.

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAMÓWIENIA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV: instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych.

NAZWA ZAMÓWIENIA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV: instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych. ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) DLA PRAC POLEGAJĄCYCH NA DOBORZE ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH DLA POMIESZCZEŃ ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU BIUROWYM MIEJSKIEJ ENERGETYKI

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY 2 SPIS TREŚCI Załącznik nr 9 do SIWZ A.OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania str. 3 2. Opis przyjętego rozwiązania str. 3 3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU BIOLOGII UW W WARSZAWIE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU BIOLOGII UW W WARSZAWIE INWESTOR Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 TYTUŁ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU BIOLOGII UW W WARSZAWIE ADRES INWESTYCJI WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19 w Inowrocławiu

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19 w Inowrocławiu Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piękna 19 88-100 Inowrocław PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot: Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH 1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POZIOMÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POZIOMÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POZIOMÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM Adres inwestycji: 35-047 Rzeszów, ul. Lenartowicza 41 Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót klimatyzacji sali wystawienniczej w Pałacu Scheiblera Muzeum Kinematografii w Łodzi, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 48 obr. M. Łódź Widzew 25) Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r I. SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO - ARCHITEKTURA PROJEKTANT: mgr inż. arch. Justyna Uszałowicz upr. nr 2/R-519/LOOIA/10 II. OPIS TECHNICZNY 1. LOKALIZACJA KOMPLEKS 3 dz. nr 22/24 2. INWESTOR ŁÓDZKA SPECJALNA

Bardziej szczegółowo

BIURO TECHNICZNE MAG PROJEKT Warszawa, ul. Książkowa 9A m. 603 tel ; NIP: REGON:

BIURO TECHNICZNE MAG PROJEKT Warszawa, ul. Książkowa 9A m. 603 tel ; NIP: REGON: BIURO TECHNICZNE MAG PROJEKT 03-134 Warszawa, ul. Książkowa 9A m. 603 tel. 022-407-42-79; 602-628-159 NIP: 524-226-40-47 REGON: 015791033 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ROBÓT REMONTOWO BUDOWLANYCH w Ośrodku Leczenia Uzależnień przy ul. Karłowicza w Lublinie

OPIS TECHNICZNY ROBÓT REMONTOWO BUDOWLANYCH w Ośrodku Leczenia Uzależnień przy ul. Karłowicza w Lublinie 21-030 MOTYCZ, STASIN 1, tel. 883 788 680, e-mail:wojtek_switek@op.pl OPIS TECHNICZNY ROBÓT REMONTOWO BUDOWLANYCH w Ośrodku Leczenia Uzależnień przy ul. Karłowicza w Lublinie Inwestor : Ośrodek Leczenia

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW... 3 II.

SPIS RYSUNKÓW... 3 II. SPIS TREŚCI I. SPIS RYSUNKÓW... 3 II. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW... 3 1. Wstęp... 4 1.1. Podstawa opracowania... 4 1.2. Przedmiot i zakres opracowania... 4 1.3. Stan istniejący... 4 2. Opis przyjętych rozwiązań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI Kod CPV 45331200 8 - Instancja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza Kod CPV

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 1. Wstęp SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.1 Przedmiot specyfikacji Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45330000-9 1.1 Przedmiot opracowania - Kotłownia w budownictwie ogólnym Warunki podane w niniejszym rozdziale dotyczą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej i c.o. w pomieszczeniach budynku Domu Lekarza Seniora w Warszawie przy ul. Wołoskiej 139 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA CEL OPRACOWANIA ZAWARTOSC INSTALACJA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO INSTALACJA SKROPLIN...

SPIS TRESCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA CEL OPRACOWANIA ZAWARTOSC INSTALACJA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO INSTALACJA SKROPLIN... SPIS TRESCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2 CEL OPRACOWANIA... 2 3 ZAWARTOSC... 2 4 INSTALACJA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO... 3 5 INSTALACJA SKROPLIN.... 3 6 OBLICZENIE ZYSKÓW CIEPŁA... 3 6.1 ZYSKI CIEPŁA OD LUDZI...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW. Lp. Tytuł rysunku 1 Instalacja klimatyzacji rzut przyziemia. 2 Instalacja klimatyzacji rzut poddasza

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW. Lp. Tytuł rysunku 1 Instalacja klimatyzacji rzut przyziemia. 2 Instalacja klimatyzacji rzut poddasza SPIS ZAWARTOŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. PRZEPISY I NORMY...4 3. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA...5 4. OBLICZENIA I OPIS ROZWIĄZAŃ...5 4.1. Zapotrzebowanie chłodu dla pomieszcza...5 4.2. ochładzanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJA Inwestycja : PRZEBUDOWA WENTYLACJI W SALACH 113 I 114 BUDYNKU WYDZIAŁU FIZYKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W WARSZAWIE PRZY UL. KOSZYKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy zamówienia:

Program funkcjonalno użytkowy zamówienia: Załącznik nr 2 Umowy Program funkcjonalno użytkowy zamówienia: Wymiana systemu klimatyzacji serwerowni ul. Grochowska 2 w Krakowie I. WYMAGANIA OGÓLNE:. Miejsce wykonania zamówienia: adres: cztero kondygnacyjny

Bardziej szczegółowo

PROBUD Usługi Budowlane Piotr Gontarz ul. Widok 10/2 PROJEKT BUDOWLANY

PROBUD Usługi Budowlane Piotr Gontarz ul. Widok 10/2 PROJEKT BUDOWLANY PROBUD Usługi Budowlane Piotr Gontarz ul. Widok 10/2 23-400 Biłgoraj tel. 607 366 583 e-mail: gontarzt@wp.pl NIP: 918-160-25-80 REGON: 060038800 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek dydaktyczny Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na częściowej przebudowie Sali kolumnowej i Sali ślubów w ramach zadania Modernizacja Sali ślubów oraz klatki

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 3 INSTALACJA WOD-KAN

ZADANIE 3 INSTALACJA WOD-KAN ZADANIE 3 INSTALACJA WOD-KAN 1 Zawartość OPIS TECHNICZNY... 3 1. Podstawa opracowania... 3 2. Przedmiot opracowania... 3 3. Opis poszczególnych instalacji... 3 3.1. Opis projektowanej instalacji wody zimnej,

Bardziej szczegółowo

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Grunwald i Jeżyce w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Kamiennogórskiej 26. Zamawiający: Sąd Okręgowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Dostarczenie urządzeń i wykonanie klimatyzacji wraz z instalacją zasilającą w wybranych pomieszczeniach biurowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Adres

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 rys. nr Rzut piwnic w skali 1:100 rys. nr 2

I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 rys. nr Rzut piwnic w skali 1:100 rys. nr 2 ZAWARTOŚĆ TECZKI I. Opis techniczny II. Część rysunkowa 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 rys. nr 1 2. Rzut piwnic w skali 1:100 rys. nr 2 3. Rzut parteru w skali 1:100 rys. nr 3 4.Rzut poziomu I piętra

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. INSTALACJA C.O... 3 4.1. ŹRÓDŁO CIEPŁA... 3 4.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO... 3 4.3. OPIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35 05-140 Serock INWESTOR: Centrum Kultury i Czytelnictwa

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO USŁUGOWA AKWA INSTALACYJNO INŻYNIERYJNA ADRES SKAWINA UL. WITOSA 4 DZ.NR.3931/4 3919/52 OBR 0017

FIRMA PROJEKTOWO USŁUGOWA AKWA INSTALACYJNO INŻYNIERYJNA ADRES SKAWINA UL. WITOSA 4 DZ.NR.3931/4 3919/52 OBR 0017 FIRMA PROJEKTOWO USŁUGOWA AKWA INSTALACYJNO INŻYNIERYJNA 30 206 KRAKÓW ul. Ks. Józefa 79 tel./fax. (012) 427-34 - 62 PRACOWNIA: 30-322 KRAKÓW ul.czarodziejska 8B/2 tel/fax (012) 269 28 53 KONTO: BANK OCHRONY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót wentylacji mechanicznej w budynku Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy Publicznym Gimnazjum w Świerczowie Spis treści : 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 SPIS TREŚCI: Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3 Uprawnienia budowlane projektanta 4 Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 6 Zaświadczenie o opłaceniu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 4. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Z CYRKULACJĄ... 3 4.1 Opis ogólny... 3 4.2. Materiały do instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY KLIMATYZACJA MIEJSCOWA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH. Obiekt : NOWY BUDYNEK LABORATORYJNY STARY BUDYNEK LABORATORYJNY BUDYNEK WCKP Adres : Al.Partyzantów 57 Inwestor : PAŃSTWOWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT wymiany instalacji c.o. w sali gimnastycznej i łączniku w budynku Gimnazjum nr 42 w Łodzi przy ul. Dubois 7/9. 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROMASTOP - kaseta ogniochronna (EI120)

PROMASTOP - kaseta ogniochronna (EI120) PROMASTOP - kaseta ogniochronna (EI120) 1. Promastop - kaseta ogniochronna 2. Zamknięcie zaciskowe 3. Metalowy kołek rozporowy ze śrubą 4. Rura z materiału palnego ze śrubą 5. PROMASEAL - PL 6. Ściana

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu kancelarii, w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2 Inwestor: SZCZECIŃSKO-POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z o.o. ul. Fabryczna 21, 72-010 Police Adres: POLICE ul. FABRCZYNA

Bardziej szczegółowo

Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto Poznań, ul. 27 Grudnia 15 - II piętro budynku

Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto Poznań, ul. 27 Grudnia 15 - II piętro budynku ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania... 2 1.3. Zakres opracowania... 2 2. Opis stanu istniejącego... 2 3. Obliczenia... 2 3.1.

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B"

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku B Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B", ul. Zygmunta Starego 17 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - BRANŻA SANITARNA- INST.

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY Str. 2 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Str. 5 III. ZAŁĄCZNIKI Str. 7 Z-1- Zaświadczenie opracowującego o przynależności do Lubuskiej

Bardziej szczegółowo

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA s t r. 2 STADIUM PROJEKTU SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA Inwestycja: Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE Wspólny Słownik Zamówień (CPV) dla: remontowanych budynków wg następujących

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro INSTALACJE KANALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP Zakres opracowania.

I. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP Zakres opracowania. 1 SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 1 I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. WSTĘP.... 2 1.1. ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 2. OPIS INSTALACJI C.O.... 3 3. MATERIAŁY, WYTYCZNE MONTAŻU I EKSPLOATACJI....

Bardziej szczegółowo

Str. 1 BUDYNEK STRAŻY MIEJSKIEJ I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Inwestor: Temat: INSTALACJE centralnego ogrzewania PROJEKT WYKONAWCZY

Str. 1 BUDYNEK STRAŻY MIEJSKIEJ I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Inwestor: Temat: INSTALACJE centralnego ogrzewania PROJEKT WYKONAWCZY Str. 1 Obiekt: BUDYNEK STRAŻY MIEJSKIEJ I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Inwestor: Temat: INSTALACJE centralnego ogrzewania PROJEKT WYKONAWCZY Str. 2 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU PIWNIC

PROJEKT REMONTU PIWNIC AK Projekt Andrzej Kodłubaj 24-100 Puławy ul. Kaniowczyków 11/7 tel/fax 81 887 92 47 NIP 7161127761 Regon 430500126 PROJEKT REMONTU PIWNIC BRANŻA SANITARNA Obiekt: Zamawiający: Budynek administracyjny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

1. SPIS TREŚCI 2. SPIS RYSUNKÓW

1. SPIS TREŚCI 2. SPIS RYSUNKÓW S6 INSTALACJA GAZU R EGIO NA L N E CENTRUM O ŚWI AT O WO SPORTOWE W DOBCZY C AC H P.B.ZAMIENNY 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. SPIS RYSUNKÓW... 2 3. WSTĘP...3 4. ZAKRES OPRACOWANIA...3 5. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo