Program Rewitalizacji Zabytkowego Centrum Sopotu - Dobre Praktyki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Rewitalizacji Zabytkowego Centrum Sopotu - Dobre Praktyki"

Transkrypt

1 Program Rewitalizacji Zabytkowego Centrm Sopot - Dobre Praktyki P r o j e k t w s p ó ł f i n a n s o w a n y z e ś r o d k ó w U n i i E r o p e j s k i e j

2

3 Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, Z przyjemnością przedstawiam Państw ten krótki przewodnik po sopockiej rewitalizacji, zachęcając nie tylko do zapoznania się z naszym dorobkiem w zakresie odnowy zabytkowego centrm miasta, ale także do aktywnego czestnictwa w niestającym procesie poprawiania jakości życia i dobrobyt mieszkańców krort. W 2007 rok mija dekada, od kiedy sopocki samorząd zdecydował się na wsparcie działań zmierzających do przywrócenia wspaniałym zabytkowym kamienicom ich dawnej świetności. Udało nam się stworzyć świetnie działający program, który angażje wspólnoty mieszkaniowe oraz inwestorów prywatnych odmieniając całe kwartały miasta. Wszystkie nasze działania prowadzimy pamiętając, że rewitalizacja to nie tylko proces fizycznej odnowy bdynków ale przede wszystkim społeczna, gospodarcza i ekologiczna przemiana odpowiadająca coraz to nowym potrzebom mieszkańców. Jesteśmy partnerem w międzynarodowych projektach wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie rewitalizacji czymy się od najlepszych, a jednocześnie dzielimy się naszą wiedzą i dorobkiem, z którego możemy być dmni. Od lat przedłżamy działanie programów pomocowych, z satysfakcją obserwjąc jak wielkim zaintersowaniem cieszą się one ze strony wspólnot. W związk z niestannie rosnącymi potrzebami mieszkańców poszkjemy środków eropejskich, aby wspierać projekty naprawcze, aktywizjące i pro-ekologiczne. Ufam, że ten przewodnik po sopockich dobrych praktykach stanie się kolejnym kamieniem milowym w zrównoważonym rozwoj naszego miasta. Nasi eksperci słżą Państw pomocą, radą i wsparciem merytorycznym, a także czekają na sgestie i opinie z Waszej strony. Zapraszamy również wszystkie gminy zainteresowane problematyką rewitalizacji do wspólnej dysksji nad problemami jtra i jak najlepszym wykorzystaniem zasobów na żytek społeczności lokalnych. Życzę Państw i sobie, aby nasze lice piękniały z każdym dniem a Sopocianie każdego dnia na nowo odkrywali rok swojego miasta! Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopot

4 Program Rewitalizacji Zabytkowego Centrm Miasta przykład dobrych praktyk Program rewitalizacji zabytkowego centrm Sopot, wraz z pakietem chwał wspomagających jego realizację, został przyjęty przez Radę Miasta Sopot chwałą z dnia 27 listopada 1997r. i stanowi ważny element Plan Strategicznego Miasta Sopot. Na przestrzeni lat Program był kilkakrotnie modyfikowany, aby sprostać rosnącym potrzebom remontowym wspólnot mieszkaniowych oraz oczekiwaniom mieszkańców. Główne założenia program to: tworzenie mechanizmów i warnków możliwiających rewitalizację zabytkowych bdynków i obszarów, skcesywne porządkowanie i rewitalizacja wartościowych kltrowo i ekonomicznie kwartałów miasta w cel odzyskania lb podwyższenia ich wartości fnkcjonalnej, technicznej, ekonomicznej i kltrowej, konserwacja zabytkowej sbstancji mieszkaniowej. Cele program: odnowa kamienic mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych przy dziale środków gminnych programy pomocowe, kompleksowe przekształcanie przy dziale inwestora zewnętrznego wytypowanych rejonów miasta, a w konsekwencji także: podniesienie poziom dochodów, standard życia i zamożności mieszkańców oraz poziom bezpieczeństwa w rejonach przeznaczonych do rewitalizacji, rozpowszechnianie wśród mieszkańców zachowań aktywnych i postaw przedsiębiorczych oraz wzmacnianie poczcia przynależności do lokalnej społeczności.

5 W ramach program istnieje możliwość skorzystania z następjących podprogramów pomocowych: Program refndacji części kosztów remont całkowitego bdynk wraz z porządkowaniem otoczenia, działający od 1997r., skierowany do wspólnot mieszkaniowych z obszar rewitalizacji zabytkowego centrm miasta lb tych, których bdynki objęte są ochroną konserwatorską. Wspólnota może biegać się o refndację w wysokości do 30% wartości kosztorysowej robót. Na przestrzeni 9 lat działania program refndacje części kosztów remontów całkowitych bdynków przyznano 23 wspólnotom mieszkaniowym. Preferencyjny kredyt na całkowity remont bdynk wraz z porządkowaniem otoczenia działa od 1997r. i skierowany jest do wspólnot mieszkaniowych z obszar rewitalizacji zabytkowego centrm miasta lb tych, których bdynki objęte są ochroną konserwatorską. Kredyt dzielany jest na okres 5 do 6 lat. Gmina partycypje w kredycie w ramach posiadanego w nierchomości dział oraz spłaca odsetki od kredyt w: - 3-ch pierwszych latach 100% odsetek, - 4 rok spłaty kredyt 90% odsetek, - 5 rok spłaty kredyt 80% odsetek - 6 rok spłaty kredyt 70% odsetek. Przy dziale preferencyjnego kredyt całkowity remont swoich kamienic wykonało 12 wspólnot mieszkaniowych. Program refndacji części kosztów remontów elewacji zainicjowany z okazji przypadającej w 2001r. setnej rocznicy nadania praw miejskich stał się okazją do zintensyfikowania prowadzonych od dłższego czas działań, zmierzających do poprawy warnków życia mieszkańców Sopot oraz wizernk samego miasta. Skierowany do wspólnot mieszkaniowych w bdynkach z działem Gminy program możliwia otrzymanie refndacji, której wysokość jest zróżnicowana w zależności od walorów kltrowo-architektonicznych danego bdynk (do 70%). Na przestrzeni sześci lat działania skcesywnie przedłżanego program wyremontowanych zostało 118 kamienic.

6 Poza programami pomocowymi dla wspólnot, program obejmje także kompleksowe przekształcanie wytypowanych kwartałów przy dziale inwestora zewnętrznego. W ramach tego działania dało się całościowo zrewitalizować kwartał w centrm miasta, w obrębie lic: Boh. Monte Cassino, Bema, Płaskiego, Sobieskiego. Inwestor, firma PKO Inwestycje Sp. z o.o. z Warszawy, zapewniła najemcom komnalnym z bdynków przeznaczonych do rozbiórki lokale zamienne i zgodnie z założeniami koncepcji rbanistyczno-architektonicznej oraz opracowanym dla tego rejon miasta planem koordynacyjnym, przeprowadziła pełną rewitalizację kwartał. Kompleks słgowomieszkaniowy Trzy Gracje został oddany do żytkowania w 2004r. W ramach inwestycji powstało 48 apartamentów mieszkalnych, 13 lokali żytkowych i podziemna hala garażowa na potrzeby żytkowników kompleks. Ponadto, w 2003 r. sprzedano w drodze rokowań teren położony w kwartale lic: Chrobrego, Chopina, Dąbrowskiego, Sobieskiego. Inwestor Przedsiębiorstwo Bdowlane Górski Sp. z o.o. z Gdańska wybdował trzy bdynki mieszkalne i porządkował kład pieszojezdny łączący lice: Chopina-Chrobrego. Kompleks mieszkaniowy został oddany do żytkowania w 2005 rok. W pozostałych kwartałach miasta skcesywnie prowadzi się prace porządkjące polegające m.in. na niezbędnych wybrzeniach obiektów sbstandardowych. Zachęca się wspólnoty mieszkaniowe do przejęcia działek przyległych do bdynk i rządzenia na nich terenów zielonych. W ramach program rewitalizacji porządkowany jest również kład komnikacyjnych wnętrz kwartałów poprzez bdowę ciągów pieszo-jezdnych wraz z miejscami postojowymi. W przypadk kompleksowego zagospodarowania kwartałów ważne jest wprowadzenie odpowiedniego program inwestycyjnego przy względnieni potrzeb mieszkańców i żytkowników danego obszar. Program rewitalizacji jest procesem dłgofalowym. Na każdym etapie jego realizacji należy na bieżąco dokonywać zmian istniejących procedr i wprowadzać dodatkowe, wspomagające i możliwiające pełną realizację program. Mimo zmiany warnkowań, sopocki program rewitalizacji rozwija się i cieszy coraz większym zainteresowaniem zarówno mieszkańców jak i innych gmin.

7 Zachęcając mieszkańców do bdowania lokalnych partnerstw na rzecz rozwoj miasta i polepszenia warnków życia lokalnej społeczności zwracamy szczególną wagę na jakość współpracy między Sopocianami, organizacjami oraz instytcjami działającymi w mieście. Wspólnoty mieszkaniowe są nie tylko głównymi partnerami władz samorządowych w procesie odnowy historycznej zabdowy, ale równocześnie spełniają ważną rolę w tworzeni więzi na poziomie lokalnym. Niezwykle ważne jest przenoszenie dobrych wzorców pomiędzy mieszkańcami zabytkowych kamienic. Pięknie odrestarowane bdynki wraz z porządkowanym otoczeniem zachęcają sąsiednie wspólnoty do podjęcia wysiłków na rzecz remont i rewaloryzacji ich posesji. Tym samym zmienia się oblicze całych lic, co władze miaste wspierają dodatkowo inwestycjami w małą architektrę i infrastrktrę liczną. Partycypacja finansowa w renowacjach oraz zaangażowanie w sam proces przygotowania i realizacji remont sprzyjają macniani się lokalnej tożsamości mieszkańców oraz wzrostowi odpowiedzialności za wspólną przestrzeń miejską. Widocznym rezltatem sopockiego program rewitalizacji poza odnowioną zabytkową zabdową jest spadek przypadków wandalizm oraz widoczny wzrost dbałości o estetykę zewnętrzną. Warto dodać, że organizowany corocznie konkrs na najpiękniejszą posesję cieszy się rosnącą poplarnością zarówno wśród osób fizycznych jak i firm prywatnych.

8 Zasady programów pomocowych skierowanych do wspólnot mieszkaniowych PRZEDMIOT Całkowite remonty bdynków z porządkowaniem otoczenia DOFINANSOWANIE Refndacja do 30% kosztów całkowitych remont Preferencyjny kredyt: - na 5 lat dla obiektów pod ochroną konserwatorską - na 6 lat dla zabytków wpisanych do rejestr Gmina spłaca 100% odsetek przez pierwsze 3 lata, przez kolejne 90%, 80% i 70% Remont elewacji bdynków z działem Gminy Refndacja części kosztów: - do 70% dla bdynków wpisanych do rejestr zabytków - do 50% dla bdynków objętych ewidencją - do 30% dla pozostałych bdynków Informacji na temat zasad i przygotowania do program dzielają: Hanna Chabierska, Zastępca Naczelnika Wydział Strategii Rozwoj Miasta Agnieszka Przasnyska, Inspektor tel fax Wydział Strategii Rozwoj Miasta Urząd Miasta Sopot l. Kościszki 25/27 Sopot pokój nr 69, I piętro

9 PROGRAM REWITALIZACJI W LICZBACH Liczba bdynków wspólnot mieszkaniowych wyremontowanych w latach Nakłady poniesione na remonty bdynków wspólnot mieszkaniowych w latach wydatki w tys. PLN Gmina Wspólnoty

10 Kamienice przed i po rewitalizacji l. 3 Maja 14 l. Chmielewskiego 8

11 l. Grnwaldzka 23 l. Fiszera 2

12 Kamienice przed i po rewitalizacji l. Jagiełły 11 l. Sobieskiego 5

13 l. Haffnera 52 l. Winickiego 14

14 Dobre rady dla wspólnot - jak sktecznie i efektywnie przygotować się do odnowy zabytkowej kamienicy Poniższe rady i wskazówki wynikają z doświadczeń zdobytych w ciąg dziesięci lat działania programów rewitalizacyjnych w mieście i mają posłżyć członkom wspólnot do jak najlepszego przygotowania się do prac remontowych: stalcie system pracy i podział obowiązków w zakresie przygotowania remont, spotykajcie się reglarnie, zgadniajcie każdą decyzję wspólnie pamiętajcie o konieczności zyskania zgody wszystkich właścicieli, którzy niekoniecznie mieszkają aktalnie na miejsc to ważne szczególnie w małych wspólnotach mieszkaniowych do 7 lokali, w dżych wspólnotach decyzje podejmowane są większością głosów liczonych wedłg działów przed procesem inwestycyjnym będziecie msieli przygotować: dokmentację techniczną wymaganą prawem bdowlanym, projekt kolorystyki, pozwolenie na bdowę, w przypadk bdynk wpisanego do rejestr zabytków oraz plan finansowy przygotowjąc kosztorys zaplanjcie kilka wariantów skali remont i zdecydjcie się na jeden, po względnieni możliwości finansowych wszystkich lokatorów pamiętajcie, że historyczne bdynki często kryją niespodzianki w postaci wadliwych instalacji, zniszczonej konstrkcji balkonów czy werand drewnianych zdarzenia takie mogą generować nieoczekiwane koszty dodatkowe sprawdźcie czy Wasz bdynek jest wpisany do rejestr zabytków czy ewidencji obiektów zabytkowych od tego zależy poziom pomocy finansowej ze strony gminy przed przystąpieniem do remont elewacji msicie dokmentować stosownym zaświadczeniem dobry stan techniczny izolacji ścian fndamentowych, opierzeń, rynien i rr spstowych podstawą dla remont elewacji jest odnowienie dach oraz osszenie pomieszczeń piwnicznych pewnijcie się, że żaden z właścicieli lokalów w bdynk nie ma zadłżeń wobec gminy

15 pamiętajcie o reglowani tytł prawnego do teren przyległego do bdynk / własność, żytkowanie wieczyste, dzierżawa procedra trwa ok. 3 miesięcy / i wykonani ogrodzenia posesji warto pomyśleć o odwodnieni posesji, szczególnie jeżeli zamierzacie wykonać twardzenie jej części kolorystyka nowej elewacji msi zostać zgodniona z miejskim konserwatorem zabytków dobór farby powinien zwględniać aspekt trwałości (zwłaszcza w przypadk bdynków położonych przy rchliwych licach) oraz przyjazności dla środowiska natralnego warto zastanowić się nad zastosowaniem powłoki anty-graffitti, która poza zabezpieczeniem nowej elewacji przed wandalami możliwi jej mycie aby dotrzymać termin zakończenia remont pamiętajcie o zobowiązaniach wynikających z prawa zamówień pblicznych (czas na opblikowanie ogłoszeń) oraz o pracochłonności odnawiania detali architektonicznych wybierając firmę remontową zasięgnijcie opinii innych wspólnot, które dokonały jż odnowy swojej kamienicy warto korzystać ze sprawdzonych wykonawców! pamiętajcie, że warnkiem otrzymania dofinansowania jest konieczność porządkowania posesji tj. wybrzenie sbstandardowej zabdowy (komórki, tymczasowe garaże) planjąc remont otoczenia bdynk warto pomyśleć o nasadzeniach zieleni, oświetleni oraz miejscach parkingowych i miejsc na śmietnik pomieszczenia piwniczne i strychowe mogą po remoncie posłżyć za lokal dla nowej działalności gospodarczej lb społeczno-kltralnej, z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców waszej licy wszelkie wątpliwości w zakresie planowanego remont winien wam wyjaśnić administrator, którego zatrdniacie, bądź pracownik Urzęd Miasta PAMIĘTAJCIE, ŻE TO OD NAS ZALEŻY WYGLĄD NASZEGO MIASTA!

16 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sopot czerwca 2006r. Rada Miasta Sopot podjęła chwałę Nr XXXVIII/640/2006 w sprawie przyjęcia Lokalnego Program Rewitalizacji Miasta Sopot. LPR to dokment opracowany przy współpracy szerokiego grona lokalnych ekspertów i zawierający diagnozę obecnego stan miasta, zwłaszcza warnkowań lokalizacyjnych, zasobów środowiskowych, mieszkaniowych, problematyki zagospodarowania przestrzennego, ochrony zdrowiskowej i konserwatorskiej, rozwoj trystycznego, kltry, sport, infrastrktry technicznej a także zagadnień ekonomicznych i charakterystyki społecznodemograficznej Sopot. Zebrane informacje możliwiły opisanie najbardziej klczowych problemów z pnkt widzenia rewitalizacji. LPR jest komplementarny w stosnk do Plan Strategicznego Miasta Sopot, Strategii Województwa Pomorskiego, Strategii Rozwoj Trystyki w Województwie Pomorskim na lata , Stdim warnkowań i kiernków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Sopot oraz innych miejskich dokmentów strategicznych. Program odnosi się także do celów ZPORR oraz Mechanizm Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizm Finansowego. Na podstawie poziom bezrobocia, bóstwa, przestępczości, wykształcenia mieszkańców, przedsiębiorczości, degradacji technicznej, infrastrktralnej oraz bdowlanej a także stopnia zanieczyszczenia środowiska wyłoniono następjące strefy działań rewitalizacyjnych: STREFA NR 1 : Strefa zdrowiskowa - l. Bitwy Pod Płowcami Grnwaldzka Powstańców Warszawy do linii brzegowej Zalecenia dla strefy: Rewitalizacja kwartałów (rozbiórki i odtworzenia bdynków) Bdowa zaplecza dla działalności zdrowiskowej Ograniczenie rch samochodów i organizacja parkingów poza granicami strefy Objęcie monitoringiem okolic plaży i Molo Wyprowadzenie potoków w głąb Zatoki Gdańskiej Działania na rzecz trzymania czystości plaż

17 STREFA NR 2: Al. Niepodległości l. Marynarzy Chrobrego Grnwaldzka Powstańców Warszawy - Haffnera Zalecenia dla strefy: Przebdowa nawierzchni lic, chodników, płotów oraz bram Tworzenie elementów małej architektry z przeznaczeniem na rekreację mieszkańców Ochrona i promowanie Grodziska Rewitalizacja zdegradowanych obiektów bdownictwa mieszkaniowego i pblicznego Wybrzenie bdynk dworca i bdowa nowego obiekt współgrającego ze stylem architektonicznym miasta STREFA NR 3: l. Bitwy pod Płowcami Polna Głowackiego Jana z Kolna linia PKP granica miasta Zalecenia dla strefy: Bdowa hali widowiskowo-sportowej Wprowadzenie fnkcji rozwojowej, edkacyjnej, społecznej i rekreacyjnej Stworzenie inkbatora przedsiębiorczości Remont obiektów Hipodrom STREFA NR 4: Obszar Opery Leśnej z otoczeniem Zalecenia dla strefy: Modernizacja obiekt Opery wraz z zapleczem Rewitalizacja terenów zielonych otoczenie staw Morskie Oko Odnowa obszarów leśnych LPR wyznacza także ogólne cele realizowanych w mieście działań rewitalizacyjnych, określające kiernki pożądanych z pnkt widzenia miasta projektów.

18 W obszarze rewitalizacji przestrzennej wskazano następjące cele: Rewitalizacja obiektów mieszkalnych Zachowanie historycznego wizernk miasta Poprawa fnkcjonlaności rch drogowego Modernizacja obiektów żyteczności pblicznej Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych Wspieranie prorozwojowych inwestycji w zakresie fnkcji trystycznej, kltralnej i społecznej W obszarze gospodarczym wskazano następjące cele: Tworzenie warnków lokalowych i infrastrktralnych dla rozwoj MSP Wspieranie bezpłatnego szkolnictwa i doradztwa Aktywizacja ldzi młodych Włączanie szarej strefy w oficjalny obieg gospodarczy Szczególną rolę przywiązje się do modernizacji infrastrktry słżącej fnkcji trystycznej. W obszarze społecznym za cele przyjęto: Zahamowanie negatywnych tendencji społecznych patologii Ochronę i pomoc dla najsłabszych społecznie grp ldności Zahamowanie migracji ldzi młodych do innych miast Przeciwdziałanie marginalizacji Stworzenie dostęp do instytcji kltry wszystkim mieszkańcom Do każdego z wymienionych wyżej obszarów sformłowano listę projektów zgłoszonych w tok konsltacji społecznych przez lokalną społeczność, a przyczyniających się do osiągnięcia zamierzonych celów. LPR będzie podlegał reglarnej aktalizacji, w związk z czym lista projektów może być poszerzana o nowe przedsięwzięcia. Przyjęty dokment jest podstawą do biegania się przez miasto o środki zewnętrzne, w tym fndsze nijne, przeznaczone na poprawę spójności społeczno-gospodarczej Sopot i całościową odnowę miasta we wszystkich sferach jego fnkcjonowania.

19 Zintegrowana rewitalizacja miast historycznych w cel promocji policentrycznego i zrównoważonego rozwoj rbanistycznego Hist.Urban gromadzi 19 partnerów z 9 krajów obszar CADSES głównie małe i średnie miasta historyczne z bogatym dziedzictwem kltrowym, a także instytty nakowe, prywatne firmy i organizacje semi-pbliczne. Okres trwania projekt obejmje lata Miasta partnerskie: Graz, Pilzno, Kafberen, Regensbrg, Wismar, Faenza, Teramo, Verona, Sanok, Sopot, Arad, Oradea Cel projekt W związk z szybkim procesem transformacji społeczno-gospodarczej miasta historyczne w obszarze Środkowo-Wschodniej Eropy napotykają akmlację problemów społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. Głównym celem projekt Hist.Urban jest wzmocnienie małych i średnich miast poprzez wykorzystanie bdowlanego dziedzictwa kltrowego jako czynnika łatwiającego zintegrowany, zrównoważony rozwój rbanistyczny. Działania projekt mają wzmocnić gospodarkę miast partnerskich, ich społeczne i ekologiczne fnkcje, rewaloryzować bdowlane dziedzictwo kltrowe a także poprawiać zdolność lokalnych i regionalnych ekspertów oraz decydentów w zakresie zastosowania narzędzi zintegrowanej rewitalizacji. Ponadto, projekt ma wrażliwiać szeroką społeczność na wartość bdowlanego dziedzictwa kltrowego jako czynnika i element rozwoj tożsamości kltralnej. Działania: Partnerzy biorą dział w działaniach trzech grp roboczych: Planowanie i zarządzanie zintegrowanym i zorientowanym na wdrożenie procesem rewitalizacji Społeczno-gospodarcza rewitalizacja skoncetrowana na oddziaływani odnowy ekonomicznej na społeczeństwie Odnowa rbanistyczna oraz rewitalizacja ekologiczna

20 Gmina Miasta Sopot w ramach projekt realizje dwa działania: Opracowanie koncepcji dla rewitalizacji obszarów dworcowych w oparci o model PPP z względnieniem szerokiego grona podmiotów społecznych i gospodarczych, w ramach którego: zlecono opracowanie wytycznych rbanistycznych do projekt rewitalizacji terenów przydworcowych przeprowadzono szerokie konsltacje społeczne opracowanych rozwiązań przygotowano analizę potrzeb i jakości życia mieszkańców strefy rewitalizacyjnej nr 2 zlecono analizę ekonomiczno finansową model PPP dla modernizacji dworca Opracowanie wytycznych i dobrych praktyk dla wrażliwej społecznie i ekologicznie rewitalizacji zabytkowych kamienic, które przewidje m.in: przygotowanie modelowego przykład remont zabytkowej kamienicy przeznaczonej na fnkcje społecznie żyteczne (stdia i analizy) opracowanie model komnikacji z mieszkańcami skoncentrowanego na rozwiązywani problemów i promocji odpowiedzialności za przestrzeń miejską wydanie niniejszego folder Kontakty Partner Wiodący: German Association for Hosing, Urban and Spatial Development Mr. Christian Httenloher Mrs. Silke Brocks Tel.: Osoby do kontakt z ramienia Miasta Sopot: Agata Chabierska Marzena Siemianowska Koordynator projekt Inspektor w Wydziale Strategii Rozwoj Miasta tel tel

21

22

PROGRAM REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO CENTRUM SOPOTU

PROGRAM REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO CENTRUM SOPOTU PROGRAM REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO CENTRUM SOPOTU GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI Program rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu wraz z pakietem uchwał wspomagających przyjęty został do realizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI

OPIS DOBREJ PRAKTYKI OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy nazwa gminy/powiatu Program rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu Gmina Miasta Sopotu dokładny adres 81-704 Sopot, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Mieszkalnictwo w programach rewitalizacji. na przykładzie Miasta Szczecin

Mieszkalnictwo w programach rewitalizacji. na przykładzie Miasta Szczecin Mieszkalnictwo w programach rewitalizacji na przykładzie Miasta Szczecin SPECYFIKA REWITALIZACJI OBSZARÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ aspekty społeczne głęboka ingerencja w życie mieszkańców duży opór przed

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Obszary mieszkaniowe obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej ( blokowiska ) obszary z przeważającą funkcją mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bukowsko na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bukowsko na lata Projekt Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bukowsko realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Prezydent Miasta Puławy

Szanowni Państwo! Prezydent Miasta Puławy Szanowni Państwo! W trosce o zapewnienie zrównoważonego rozwoju naszego Miasta władze Miasta Puławy podjęły się przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz objęcia nim projektów działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata Projekt Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020 Celem pracy jest opracowanie dokumentu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWARTEGO NABÓRU PARTNERA/PARTNERÓW

REGULAMIN OTWARTEGO NABÓRU PARTNERA/PARTNERÓW REGULAMIN OTWARTEGO NABÓRU PARTNERA/PARTNERÓW Burmistrz Czerska na podstawie Zarządzenia nr 603/17 z dnia 24 lutego 2017 jako beneficjent deklarujący zamiar realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie Piekary Śląskie, listopad 2011

Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie Piekary Śląskie, listopad 2011 Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie 2020 Piekary Śląskie, listopad 2011 Struktura zaktualizowanej strategii Założenia do aktualizacji. Diagnoza strategiczna miasta pozytywne wyróżniki miasta, procesy

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne 9 grudnia 2016 r., Zatorze 15 grudnia 2016 r., Stare Miasto

Spotkanie konsultacyjne 9 grudnia 2016 r., Zatorze 15 grudnia 2016 r., Stare Miasto Projekt Gminny Program Rewitalizacji miasta Tczewa realizowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020 oraz budżetu Państwa. Spotkanie konsultacyjne

Bardziej szczegółowo

Kluczowe elementy i cechy programu rewitalizacji

Kluczowe elementy i cechy programu rewitalizacji Kluczowe elementy i cechy programu rewitalizacji Spotkanie edukacyjne KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Toruń, 15 września 2016 r. Andrzej Brzozowy //

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 - MATRYCE LOGICZNE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PODSTAWOWYCH Z ZAKRESU MIESZKALNICTWA

ZAŁĄCZNIK NR 2 - MATRYCE LOGICZNE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PODSTAWOWYCH Z ZAKRESU MIESZKALNICTWA Tytuł projektu: Renowacja kamienicy przy ul. Moniuszki 4 w Wałbrzychu Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Moniuszki 4 w Wałbrzychu III kwartał 2009 II kwartał 2009 IV kwartał 2010 2 II kwartał 2010-5 osób

Bardziej szczegółowo

Dzięki organizowanemu cykliczne konkursowi są wyłaniane przykłady dobrych praktyk - innowacyjnych i skutecznych działań podejmowanych przez samorządy.

Dzięki organizowanemu cykliczne konkursowi są wyłaniane przykłady dobrych praktyk - innowacyjnych i skutecznych działań podejmowanych przez samorządy. Dzięki organizowanemu cykliczne konkursowi są wyłaniane przykłady dobrych praktyk - innowacyjnych i skutecznych działań podejmowanych przez samorządy. Gdańsk (dwa I miejsca), Elbląg (dwa I miejsca), Sopot,

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA

KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA Czy Pana(i)/Państwa zdaniem naszemu miastu potrzebny jest program ożywienia gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Miasta Środa Śląska

Rewitalizacja Miasta Środa Śląska Materiały na stronę pogrupowane Rewitalizacja Miasta Środa Śląska => Informacje ogólne Szanowni Państwo, Miasto przystąpiło do sporządzania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Głównym celem podjętych przez

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja źródłem zrównoważonego rozwoju społecznego. dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Rozwoju Miast

Rewitalizacja źródłem zrównoważonego rozwoju społecznego. dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Rozwoju Miast Rewitalizacja źródłem zrównoważonego rozwoju społecznego dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Rozwoju Miast Plan prezentacji Skala i rodzaje potrzeb rewitalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata Lokalny Program Lubelskiego na lata MATRYCA LOGICZNA DLA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARU MIEJSKIEGO TOMZSZOWA LUBELSKIEGO NA LATA 2006-2013 Cel strategiczny CS Stworzenie przestrzennych warunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 336/2016. Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 10 października 2016 r. REGULAMIN

Załącznik do Zarządzenia Nr 336/2016. Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 10 października 2016 r. REGULAMIN Załącznik do Zarządzenia Nr 336/2016 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 10 października 2016 r. REGULAMIN otwartego naboru wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych do udziału w projekcie partnerskim

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia

Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia referuje: Aleksandra Konieczna Zastępca Dyrektora WGKiM ds. mieszkaniowych Na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Aktualizacja na lata i lata następne

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Aktualizacja na lata i lata następne Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Aktualizacja na lata 2007-2013 i lata następne Uchwała Nr 525/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009 roku z późniejszymi zmianami Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka 1 Agenda Wprowadzenie o GPR Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych Obszar zdegradowany

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Biała Rawska OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE

Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Biała Rawska OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE 111 Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Białą Rawska OBSZAR PRIORYTETOWY DO REWITALIZACJI MIASTA BIAŁA RAWSKA Wybrany obszar stanowi najważniejszy teren przekształceń

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Elbląg na lata 2007-2013.

Informacja na temat stanu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Elbląg na lata 2007-2013. Informacja na temat stanu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Elbląg na lata 2007-2013. W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami dot. działań związanych z rewitalizacją obiektów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji ROZDZIAŁ X Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 10.1 Źródła finansowania planu rewitalizacji miasta Makowa Mazowieckiego Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2006-2013 kosztować

Bardziej szczegółowo

ANKIETA WYZNACZENIE OBSZARU REWITALIZOWANEGO

ANKIETA WYZNACZENIE OBSZARU REWITALIZOWANEGO ANKIETA WYZNACZENIE OBSZARU REWITALIZOWANEGO Szanowni Mieszkańcy! Gmina Bardo przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Bardo na lata 2016-2023. Dokument ten jest dokumentem

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. Rewitalizacja RAZEM. Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe

Rewitalizacja RAZEM. Rewitalizacja RAZEM. Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Wszystkie umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM to wspólne przedsięwzięcie: Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

Lublin, 21 września 2016 r. Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działań rewitalizacyjnych

Lublin, 21 września 2016 r. Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działań rewitalizacyjnych Lublin, 21 września 2016 r. Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działań rewitalizacyjnych Rewitalizacja prowadzony w sposób kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poniżej podano wyłącznie stronę tytułową i spis treści Uszczegółowienia RPO, oraz, poniżej, zał. nr 6 do tego dokumetu.

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka wczoraj dziś - jutro

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka wczoraj dziś - jutro Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka wczoraj dziś - jutro Płock, 27 marca 2015 roku Rewitalizacja kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian społecznych,

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Pierwszy Obszar Rewitalizacji Warsztat 2 1 Opr. Dr hab. Piotr Lorens na bazie materiałów Urzędu Miasta Płocka Program spotkania Krótkie przypomnienie celów warsztatów

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego PROJEKT PN.: OŻYWIENIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POPRZEZ REWITALIZACJĘ TERENÓW POWOJSKOWYCH W SKIERNIEWICACH Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Planowane działania na obszarze wskazanym do rewitalizacji (projekty)

Rozdział 2. Planowane działania na obszarze wskazanym do rewitalizacji (projekty) Rozdział 2 Planowane działania na obszarze wskazanym do rewitalizacji (projekty) Lista projektów, które mogą podlegać wsparciu pokrywa się z zakresem inwestycji wspieranych w ramach 7. Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LX/660/10. Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 września 2010 r.

Uchwała Nr LX/660/10. Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 września 2010 r. Uchwała Nr LX/660/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2007-2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej. Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR

Rewitalizacja. Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej. Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR Rewitalizacja Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej Rajmund Ryś Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 288/2015 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 21 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 288/2015 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 21 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 288/2015 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 21 grudnia 2015 r. Projekt z dnia 18 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU z dnia...

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Program rewitalizacji jako narzędzie realizacji polityki rozwoju miasta

WSTĘP. Program rewitalizacji jako narzędzie realizacji polityki rozwoju miasta WSTĘP Program rewitalizacji jako narzędzie realizacji polityki rozwoju miasta 333 str. 4 Wstęp Rewitalizacja (łac. re+vita, dosłownie: przywrócenie do Ŝycia, oŝywienie) obszarów miejskich jest wieloletnim,

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA ŻYRARDOWA. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa

REWITALIZACJA ŻYRARDOWA. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa REWITALIZACJA ŻYRARDOWA Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa Przygotowanie procesu rewitalizacji Żyrardowa do 2000 r. dyskusje o potrzebie rewaloryzacji zabytkowych obiektów 2000 r. Żyrardów

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sieraków na lata spotkanie z mieszkańcami

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sieraków na lata spotkanie z mieszkańcami Sieraków, dn. 25.04.2017 Lokalny Program Rewitalizacji spotkanie z mieszkańcami prof. UAM dr hab. inż. Sylwia Staszewska POTENCJAŁYGMINY SIERAKÓW poprawiające się warunki zamieszkania dominacja małych

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020

Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020 Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020 Projekty rewitalizacyjne w ramach RPO WD Nabory w ramach Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Działania RPO WD, w których możliwe jest uzyskanie preferencji

Bardziej szczegółowo

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych dr Alina Muzioł-Węcławowicz Politechnika Warszawska Forum Rewitalizacji 1 PLAN PREZENTACJI projekty mieszkaniowe a kompleksowość

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bukowina Tatrzańska. Bukowina Tatrzańska, i Małgorzata Rudnicka

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bukowina Tatrzańska. Bukowina Tatrzańska, i Małgorzata Rudnicka Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bukowina Tatrzańska Bukowina Tatrzańska, 07.02.2017 i 14.02.2017 Małgorzata Rudnicka Cele spotkania 1) Zapoznanie uczestników spotkania z treścią

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lutowiska na lata Warsztat konsultacyjny. Lutowiska, 12 kwietnia 2017 r.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lutowiska na lata Warsztat konsultacyjny. Lutowiska, 12 kwietnia 2017 r. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lutowiska na lata 2017-2023 Warsztat konsultacyjny Lutowiska, 12 kwietnia 2017 r. Wprowadzenie Celem pracy jest opracowanie dokumentu, który będzie podstawą do ubiegania

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój

Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój Ewa Sołek-Kowalska, Grzegorz Godziek Definicja rewitalizacji Rewitalizacja - proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, mający na

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA BROSZURA INFORMACYJNA

BROSZURA INFORMACYJNA BROSZURA INFORMACYJNA S t r o n a 1 BROSZURA INFORMACYJNA BROSZURA INFORMACYJNA S t r o n a 2 1. Wprowadzenie Przemiany społeczno-gospodarcze na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza wywołane procesem globalizacji oraz transformacją

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata

Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata 2016-2023 Konsultacje społeczne 31.01.2017 Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Wojciech Kozłowski 1999-2010 Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Od 2010 r. Wiceprzewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI. z dnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI. z dnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2315/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Opoczno

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Opoczno Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Opoczno Klaudia Swat Dominika Kochanowska 6 październik 2016 rok Rewitalizacja do 2013 roku: Cegły, beton, asfalt, tynk (działania inwestycyjne w przestrzeni) Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji gminy Suchy Las

Gminny Program Rewitalizacji gminy Suchy Las Gminny Program Rewitalizacji gminy Suchy Las 2017-2025 Trochę historii Pojęcie rewitalizacji przywoływane było w dyskursie transformacyjnym od początku lat 90. ubiegłego wieku, Program Mała Ojczyzna tradycja

Bardziej szczegółowo

Czy i jakie korzyści przyniesie przekształcenie ZPR w gminny program rewitalizacji?

Czy i jakie korzyści przyniesie przekształcenie ZPR w gminny program rewitalizacji? Czy i jakie korzyści przyniesie przekształcenie ZPR w gminny program rewitalizacji? dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Rozwoju Miast Plan prezentacji Narzędzia ZPR

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja

Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja 1. Czy Pani/Pana zdaniem Gminie Siedliszcze potrzebny jest program ożywienia społecznego, gospodarczego i przestrzenno-środowiskowego w postaci Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Miasto Karczew. Miejscowość. Nazwa:..

Miasto Karczew. Miejscowość. Nazwa:.. Szanowni Państwo, KWESTIONARIUSZ ANKIETY Identyfikacja problemów i potrzeb rozwojowych Gminy Karczew realizowana na potrzeby opracowania pn. Program Rewitalizacji Gminy Karczew Gmina Karczew przystąpiła

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ XII. Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji ROZDZIAŁ XII Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji 12.1. Istota monitoringu i ewaluacji Monitoring i ewaluacja Programu Rewitalizacji są ściśle związane z procedura wdrożeniową. Władze

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO

REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA Przedsięwzięcie, o wartości ca. 100 mln zł, ma na celu rewitalizację terenów

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w przygotowaniu procesu rewitalizacji na podstawie łódzkiego Projektu Pilotażowego

Dobre praktyki w przygotowaniu procesu rewitalizacji na podstawie łódzkiego Projektu Pilotażowego Dobre praktyki w przygotowaniu procesu rewitalizacji na podstawie łódzkiego Projektu Pilotażowego Hanna Gill-Piątek, Toruń 13.09.2016 ZMIANA PARADYGMATU (od programów remontowych do rewitalizacji) Dobre

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/190/2012 RADY MIASTA SOPOTU

UCHWAŁA NR XVII/190/2012 RADY MIASTA SOPOTU UCHWAŁA NR XVII/190/2012 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Sopotu Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030 Warsztat 1 Prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej Klasik, dr Krzysztof Wrana, dr Adam Polko, mgr Marcin Budziński Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym. Puławy, 20.03.2009 r.

Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym. Puławy, 20.03.2009 r. Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego Puławy, 20.03.2009 r. Znaczenie Lokalnego Programu Rewitalizacji w procesie aplikowania o środki z EFRR Znaczenie Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY JAWORZE

OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY JAWORZE OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY JAWORZE BROSZURA INFORMACYJNA BROSZURA INFORMACYJNA 1 OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY JAWORZE Zapraszamy mieszkańców do prac

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

Program Jessica na Mazowszu. Beata Bujak Szwaczka Seminarium 27.10.2011

Program Jessica na Mazowszu. Beata Bujak Szwaczka Seminarium 27.10.2011 Program Jessica na Mazowszu Beata Bujak Szwaczka Seminarium 27.10.2011 Czym jest Jessica JESSICA wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich to inicjatywa Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE Skutki DRZEWO PROBLEMÓW Negatywny odbiór społeczny Ograniczone rozwoju Nieład urbanistyczny Niewykorzystany potencjał Patologie Mała konkurencyjność Brak zagospodarowania Brak zainteresowania ze strony

Bardziej szczegółowo

Bytom Szombierki ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3

Bytom Szombierki ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3 Bytom Szombierki ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Warsztaty Charette Sesja 3 1 Organizatorzy warsztatów Miasto Bytom Śląski Związek Gmin i Powiatów 2 Program warsztatów dzień 2 Sesja

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Odnowa i rozwój wsi Świdwin 2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia Projekt w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dofinansowania do prac modernizacyjnych i remontowych, w tym robót konserwatorskich i restauratorskich przy

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/315/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 28 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/315/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 28 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/315/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016 oraz zasad wynajmowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/3/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr XXXVII/3/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 stycznia 2013 roku Uchwała Nr XXXVII/3/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 stycznia 2013 roku W sprawie: udziału Gminy Kosakowo w Programie Regionalnym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3

Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3 Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Warsztaty Charette Sesja 3 1 Organizatorzy warsztatów Miasto Dąbrowa Górnicza Śląski Związek Gmin i Powiatów 2 Program

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne w zakresie rewitalizacji terenów zdegradowanych

Uwarunkowania prawne w zakresie rewitalizacji terenów zdegradowanych Odpady i rekultywacja terenów poprzemysłowych Uwarunkowania prawne w zakresie rewitalizacji terenów zdegradowanych dr inż. Jurand BIEŃ Katowice, 23 czerwca 204 r. Proces rewitalizacji obejmuje: Odtworzenie

Bardziej szczegółowo

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej Dzielnica wyznaczyła do rewitalizacji jeden obszar ograniczony ulicami Chałubińskiego, Al. Niepodległości, Wawelską, Grójecką, Pl. Zawiszy, Al. Jerozolimskimi: Na obszarze zaproponowano trzy projekty dzielnicowe:

Bardziej szczegółowo

Polityka mieszkaniowa m.st. Warszawy. City of Warsaw BIURO POLITYKI LOKALOWEJ

Polityka mieszkaniowa m.st. Warszawy. City of Warsaw BIURO POLITYKI LOKALOWEJ Polityka mieszkaniowa m.st. Warszawy Ustawa o ochronie praw lokatorów ( ) obowiązki gminy tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

TOP INWESTYCJE KOMUNALNE 2014

TOP INWESTYCJE KOMUNALNE 2014 ZGŁOSZENIE DO KONKURSU TOP INWESTYCJE KOMUNALNE 2014 1.ZGŁASZANA INWESTYCJA Program MIA100 KAMIENIC program remontowy dla nieruchomości gminnych zlokalizowanych w strefie wielkomiejskiej Łodzi na lata

Bardziej szczegółowo

Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. jessica.bzwbk.pl. Szczecin Wrzesień 2011 roku

Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. jessica.bzwbk.pl. Szczecin Wrzesień 2011 roku Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jessica.bzwbk.pl Szczecin Wrzesień 2011 roku Nabór wniosków o udzielenie pożyczki JESSICA Warunkiem ubiegania się o Pożyczkę JESSICA

Bardziej szczegółowo

Renowacja budynków przy ul. Złotniczej 2, 4, 6, 8, 10 w Jeleniej Górze

Renowacja budynków przy ul. Złotniczej 2, 4, 6, 8, 10 w Jeleniej Górze Renowacja budynków przy ul. Złotniczej 2, 4, 6, 8, 10 w Jeleniej Górze TERMINARZ REALIZACJI ZADANIA Zadanie Kwota Termin Zawarcie umowy z InŜynierem Kontraktu Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Działanie 5.2. Rewitalizacja miast. l. Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 2. Numer i nazwa

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ będzie: odpowiedzią na długookresowe wyzwania rozwojowe, narzędziem planowania działań i inwestycji miejskich,

Bardziej szczegółowo

Refleksje z dotychczasowego etapu programowania rewitalizacji miast w województwie kujawsko-pomorskim

Refleksje z dotychczasowego etapu programowania rewitalizacji miast w województwie kujawsko-pomorskim Refleksje z dotychczasowego etapu programowania rewitalizacji miast w województwie kujawsko-pomorskim (na podstawie przeglądu LPR) (J. Stachowski; Wydział Programowania Strategicznego DPSiG) Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji

Załącznik nr 4. Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji Załącznik nr 4 Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, czerwiec 2008

Bardziej szczegółowo

GMINA JELCZ-LASKOWICE w podprojektach Miniprogramu EnercitEE

GMINA JELCZ-LASKOWICE w podprojektach Miniprogramu EnercitEE GMINA JELCZ-LASKOWICE w podprojektach Miniprogramu EnercitEE G M I N A J E L GMINA JELCZ-LASKOWICE Gmina Jelcz - Laskowice znajduje się na wschód od Wrocławia w powiecie oławskim, we wschodniej części

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 13 marca 2014.

Warszawa, 13 marca 2014. . Większe zróżnicowanie zakresu projektów niż w systemie dotacyjnym. Wdrażanie inicjatywy JESSICA może się przyczynić do poprawy współpracy inwestorów prywatnych z władzami miast. Wdrażanie inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Etap przygotowawczy 2018 Etap wdrażania 2019 Etap rozliczeniowo-sprawozdawczy 2020

Etap przygotowawczy 2018 Etap wdrażania 2019 Etap rozliczeniowo-sprawozdawczy 2020 UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Działdowo z dnia w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/162/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy-Miasto Działdowo

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna Plan spotkania 2 Prezentacja: Omówienie

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne w ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji na lata dla Gminy Otmuchów. Warsztaty

Konsultacje społeczne w ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji na lata dla Gminy Otmuchów. Warsztaty Konsultacje społeczne w ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji na lata 2016-2022 dla Gminy Otmuchów Warsztaty Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Metodologia identyfikacji obszaru

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie

Zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie Zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie Biznesowe aspekty przedsięwzięcia. Dlaczego warto zaangażować się w projekt? Investment Support 2 lutego 2010 r. www.inves.pl Lokalizacja przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Szanowni Państwo,

ANKIETA. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, ANKIETA informuję, iż Gmina Wierzbica przystąpiła do opracowania Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy i określenia na tej podstawie obszarów degradacji społecznej, gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w nowym okresie programowania

Rewitalizacja w nowym okresie programowania Rewitalizacja w nowym okresie programowania 2014-2020 Joanna Biłyk EKO GEO CONSULTING. REWITALIZACJA W RAMACH RPO WL W latach 2014 2020 rewitalizacja została uznana za jedno z ważniejszych zadań lokalnej

Bardziej szczegółowo

III. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY - MIASTO SŁUPSK

III. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY - MIASTO SŁUPSK III. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY - MIASTO SŁUPSK DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 02001-K-0870/G Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 14 000 Wpływy z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna z lasów komunalnych. OGÓŁEM

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... /.../2015 Rady Miasta Ustka z dnia... grudnia 2015r.

Uchwała Nr... /.../2015 Rady Miasta Ustka z dnia... grudnia 2015r. Uchwała Nr... /.../2015 Rady Miasta Ustka z dnia... grudnia 2015r. w sprawie: ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Ustka. Na podstawie: art. 18 ust. 1 i 2, pkt

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Streszczenie. Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata

ROZDZIAŁ I. Streszczenie. Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata Streszczenie Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata 2008-2015 9 1.1. Tytuł: PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ZAKLICZYN 1.2. Lokalizacja: 1.3. Obszar na lata 2008-2015 MIASTO ZAKLICZYN stolica gminy

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO. Warszawa 15 listopada 2011r.

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO. Warszawa 15 listopada 2011r. ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO Warszawa 15 listopada 2011r. Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PLAN REWITALIAZCJI DLA GMINY BRANIEWO NA LATA

LOKALNY PLAN REWITALIAZCJI DLA GMINY BRANIEWO NA LATA ANKIETA DOTYCZĄCA LOKALNEGO PLANU REWITALIAZCJI DLA GMINY BRANIEWO NA LATA 2017-2025 Szanowni Państwo! Gmina Braniewo przystąpiła do opracowania Lokalnego Planu Rewitalizacji. Celem badania jest poznanie

Bardziej szczegółowo

Cele rewitalizacji i kierunki działań służące ograniczeniu negatywnych zjawisk

Cele rewitalizacji i kierunki działań służące ograniczeniu negatywnych zjawisk Cele rewitalizacji i kierunki działań służące ograniczeniu negatywnych zjawisk Osiągnięcie oczekiwanego stanu obszaru rewitalizacji w Nowogrodźcu wymaga podjęcia szeregu działań zmierzających do przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo