Program Rewitalizacji Zabytkowego Centrum Sopotu - Dobre Praktyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Rewitalizacji Zabytkowego Centrum Sopotu - Dobre Praktyki"

Transkrypt

1 Program Rewitalizacji Zabytkowego Centrm Sopot - Dobre Praktyki P r o j e k t w s p ó ł f i n a n s o w a n y z e ś r o d k ó w U n i i E r o p e j s k i e j

2

3 Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, Z przyjemnością przedstawiam Państw ten krótki przewodnik po sopockiej rewitalizacji, zachęcając nie tylko do zapoznania się z naszym dorobkiem w zakresie odnowy zabytkowego centrm miasta, ale także do aktywnego czestnictwa w niestającym procesie poprawiania jakości życia i dobrobyt mieszkańców krort. W 2007 rok mija dekada, od kiedy sopocki samorząd zdecydował się na wsparcie działań zmierzających do przywrócenia wspaniałym zabytkowym kamienicom ich dawnej świetności. Udało nam się stworzyć świetnie działający program, który angażje wspólnoty mieszkaniowe oraz inwestorów prywatnych odmieniając całe kwartały miasta. Wszystkie nasze działania prowadzimy pamiętając, że rewitalizacja to nie tylko proces fizycznej odnowy bdynków ale przede wszystkim społeczna, gospodarcza i ekologiczna przemiana odpowiadająca coraz to nowym potrzebom mieszkańców. Jesteśmy partnerem w międzynarodowych projektach wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie rewitalizacji czymy się od najlepszych, a jednocześnie dzielimy się naszą wiedzą i dorobkiem, z którego możemy być dmni. Od lat przedłżamy działanie programów pomocowych, z satysfakcją obserwjąc jak wielkim zaintersowaniem cieszą się one ze strony wspólnot. W związk z niestannie rosnącymi potrzebami mieszkańców poszkjemy środków eropejskich, aby wspierać projekty naprawcze, aktywizjące i pro-ekologiczne. Ufam, że ten przewodnik po sopockich dobrych praktykach stanie się kolejnym kamieniem milowym w zrównoważonym rozwoj naszego miasta. Nasi eksperci słżą Państw pomocą, radą i wsparciem merytorycznym, a także czekają na sgestie i opinie z Waszej strony. Zapraszamy również wszystkie gminy zainteresowane problematyką rewitalizacji do wspólnej dysksji nad problemami jtra i jak najlepszym wykorzystaniem zasobów na żytek społeczności lokalnych. Życzę Państw i sobie, aby nasze lice piękniały z każdym dniem a Sopocianie każdego dnia na nowo odkrywali rok swojego miasta! Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopot

4 Program Rewitalizacji Zabytkowego Centrm Miasta przykład dobrych praktyk Program rewitalizacji zabytkowego centrm Sopot, wraz z pakietem chwał wspomagających jego realizację, został przyjęty przez Radę Miasta Sopot chwałą z dnia 27 listopada 1997r. i stanowi ważny element Plan Strategicznego Miasta Sopot. Na przestrzeni lat Program był kilkakrotnie modyfikowany, aby sprostać rosnącym potrzebom remontowym wspólnot mieszkaniowych oraz oczekiwaniom mieszkańców. Główne założenia program to: tworzenie mechanizmów i warnków możliwiających rewitalizację zabytkowych bdynków i obszarów, skcesywne porządkowanie i rewitalizacja wartościowych kltrowo i ekonomicznie kwartałów miasta w cel odzyskania lb podwyższenia ich wartości fnkcjonalnej, technicznej, ekonomicznej i kltrowej, konserwacja zabytkowej sbstancji mieszkaniowej. Cele program: odnowa kamienic mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych przy dziale środków gminnych programy pomocowe, kompleksowe przekształcanie przy dziale inwestora zewnętrznego wytypowanych rejonów miasta, a w konsekwencji także: podniesienie poziom dochodów, standard życia i zamożności mieszkańców oraz poziom bezpieczeństwa w rejonach przeznaczonych do rewitalizacji, rozpowszechnianie wśród mieszkańców zachowań aktywnych i postaw przedsiębiorczych oraz wzmacnianie poczcia przynależności do lokalnej społeczności.

5 W ramach program istnieje możliwość skorzystania z następjących podprogramów pomocowych: Program refndacji części kosztów remont całkowitego bdynk wraz z porządkowaniem otoczenia, działający od 1997r., skierowany do wspólnot mieszkaniowych z obszar rewitalizacji zabytkowego centrm miasta lb tych, których bdynki objęte są ochroną konserwatorską. Wspólnota może biegać się o refndację w wysokości do 30% wartości kosztorysowej robót. Na przestrzeni 9 lat działania program refndacje części kosztów remontów całkowitych bdynków przyznano 23 wspólnotom mieszkaniowym. Preferencyjny kredyt na całkowity remont bdynk wraz z porządkowaniem otoczenia działa od 1997r. i skierowany jest do wspólnot mieszkaniowych z obszar rewitalizacji zabytkowego centrm miasta lb tych, których bdynki objęte są ochroną konserwatorską. Kredyt dzielany jest na okres 5 do 6 lat. Gmina partycypje w kredycie w ramach posiadanego w nierchomości dział oraz spłaca odsetki od kredyt w: - 3-ch pierwszych latach 100% odsetek, - 4 rok spłaty kredyt 90% odsetek, - 5 rok spłaty kredyt 80% odsetek - 6 rok spłaty kredyt 70% odsetek. Przy dziale preferencyjnego kredyt całkowity remont swoich kamienic wykonało 12 wspólnot mieszkaniowych. Program refndacji części kosztów remontów elewacji zainicjowany z okazji przypadającej w 2001r. setnej rocznicy nadania praw miejskich stał się okazją do zintensyfikowania prowadzonych od dłższego czas działań, zmierzających do poprawy warnków życia mieszkańców Sopot oraz wizernk samego miasta. Skierowany do wspólnot mieszkaniowych w bdynkach z działem Gminy program możliwia otrzymanie refndacji, której wysokość jest zróżnicowana w zależności od walorów kltrowo-architektonicznych danego bdynk (do 70%). Na przestrzeni sześci lat działania skcesywnie przedłżanego program wyremontowanych zostało 118 kamienic.

6 Poza programami pomocowymi dla wspólnot, program obejmje także kompleksowe przekształcanie wytypowanych kwartałów przy dziale inwestora zewnętrznego. W ramach tego działania dało się całościowo zrewitalizować kwartał w centrm miasta, w obrębie lic: Boh. Monte Cassino, Bema, Płaskiego, Sobieskiego. Inwestor, firma PKO Inwestycje Sp. z o.o. z Warszawy, zapewniła najemcom komnalnym z bdynków przeznaczonych do rozbiórki lokale zamienne i zgodnie z założeniami koncepcji rbanistyczno-architektonicznej oraz opracowanym dla tego rejon miasta planem koordynacyjnym, przeprowadziła pełną rewitalizację kwartał. Kompleks słgowomieszkaniowy Trzy Gracje został oddany do żytkowania w 2004r. W ramach inwestycji powstało 48 apartamentów mieszkalnych, 13 lokali żytkowych i podziemna hala garażowa na potrzeby żytkowników kompleks. Ponadto, w 2003 r. sprzedano w drodze rokowań teren położony w kwartale lic: Chrobrego, Chopina, Dąbrowskiego, Sobieskiego. Inwestor Przedsiębiorstwo Bdowlane Górski Sp. z o.o. z Gdańska wybdował trzy bdynki mieszkalne i porządkował kład pieszojezdny łączący lice: Chopina-Chrobrego. Kompleks mieszkaniowy został oddany do żytkowania w 2005 rok. W pozostałych kwartałach miasta skcesywnie prowadzi się prace porządkjące polegające m.in. na niezbędnych wybrzeniach obiektów sbstandardowych. Zachęca się wspólnoty mieszkaniowe do przejęcia działek przyległych do bdynk i rządzenia na nich terenów zielonych. W ramach program rewitalizacji porządkowany jest również kład komnikacyjnych wnętrz kwartałów poprzez bdowę ciągów pieszo-jezdnych wraz z miejscami postojowymi. W przypadk kompleksowego zagospodarowania kwartałów ważne jest wprowadzenie odpowiedniego program inwestycyjnego przy względnieni potrzeb mieszkańców i żytkowników danego obszar. Program rewitalizacji jest procesem dłgofalowym. Na każdym etapie jego realizacji należy na bieżąco dokonywać zmian istniejących procedr i wprowadzać dodatkowe, wspomagające i możliwiające pełną realizację program. Mimo zmiany warnkowań, sopocki program rewitalizacji rozwija się i cieszy coraz większym zainteresowaniem zarówno mieszkańców jak i innych gmin.

7 Zachęcając mieszkańców do bdowania lokalnych partnerstw na rzecz rozwoj miasta i polepszenia warnków życia lokalnej społeczności zwracamy szczególną wagę na jakość współpracy między Sopocianami, organizacjami oraz instytcjami działającymi w mieście. Wspólnoty mieszkaniowe są nie tylko głównymi partnerami władz samorządowych w procesie odnowy historycznej zabdowy, ale równocześnie spełniają ważną rolę w tworzeni więzi na poziomie lokalnym. Niezwykle ważne jest przenoszenie dobrych wzorców pomiędzy mieszkańcami zabytkowych kamienic. Pięknie odrestarowane bdynki wraz z porządkowanym otoczeniem zachęcają sąsiednie wspólnoty do podjęcia wysiłków na rzecz remont i rewaloryzacji ich posesji. Tym samym zmienia się oblicze całych lic, co władze miaste wspierają dodatkowo inwestycjami w małą architektrę i infrastrktrę liczną. Partycypacja finansowa w renowacjach oraz zaangażowanie w sam proces przygotowania i realizacji remont sprzyjają macniani się lokalnej tożsamości mieszkańców oraz wzrostowi odpowiedzialności za wspólną przestrzeń miejską. Widocznym rezltatem sopockiego program rewitalizacji poza odnowioną zabytkową zabdową jest spadek przypadków wandalizm oraz widoczny wzrost dbałości o estetykę zewnętrzną. Warto dodać, że organizowany corocznie konkrs na najpiękniejszą posesję cieszy się rosnącą poplarnością zarówno wśród osób fizycznych jak i firm prywatnych.

8 Zasady programów pomocowych skierowanych do wspólnot mieszkaniowych PRZEDMIOT Całkowite remonty bdynków z porządkowaniem otoczenia DOFINANSOWANIE Refndacja do 30% kosztów całkowitych remont Preferencyjny kredyt: - na 5 lat dla obiektów pod ochroną konserwatorską - na 6 lat dla zabytków wpisanych do rejestr Gmina spłaca 100% odsetek przez pierwsze 3 lata, przez kolejne 90%, 80% i 70% Remont elewacji bdynków z działem Gminy Refndacja części kosztów: - do 70% dla bdynków wpisanych do rejestr zabytków - do 50% dla bdynków objętych ewidencją - do 30% dla pozostałych bdynków Informacji na temat zasad i przygotowania do program dzielają: Hanna Chabierska, Zastępca Naczelnika Wydział Strategii Rozwoj Miasta Agnieszka Przasnyska, Inspektor tel fax Wydział Strategii Rozwoj Miasta Urząd Miasta Sopot l. Kościszki 25/27 Sopot pokój nr 69, I piętro

9 PROGRAM REWITALIZACJI W LICZBACH Liczba bdynków wspólnot mieszkaniowych wyremontowanych w latach Nakłady poniesione na remonty bdynków wspólnot mieszkaniowych w latach wydatki w tys. PLN Gmina Wspólnoty

10 Kamienice przed i po rewitalizacji l. 3 Maja 14 l. Chmielewskiego 8

11 l. Grnwaldzka 23 l. Fiszera 2

12 Kamienice przed i po rewitalizacji l. Jagiełły 11 l. Sobieskiego 5

13 l. Haffnera 52 l. Winickiego 14

14 Dobre rady dla wspólnot - jak sktecznie i efektywnie przygotować się do odnowy zabytkowej kamienicy Poniższe rady i wskazówki wynikają z doświadczeń zdobytych w ciąg dziesięci lat działania programów rewitalizacyjnych w mieście i mają posłżyć członkom wspólnot do jak najlepszego przygotowania się do prac remontowych: stalcie system pracy i podział obowiązków w zakresie przygotowania remont, spotykajcie się reglarnie, zgadniajcie każdą decyzję wspólnie pamiętajcie o konieczności zyskania zgody wszystkich właścicieli, którzy niekoniecznie mieszkają aktalnie na miejsc to ważne szczególnie w małych wspólnotach mieszkaniowych do 7 lokali, w dżych wspólnotach decyzje podejmowane są większością głosów liczonych wedłg działów przed procesem inwestycyjnym będziecie msieli przygotować: dokmentację techniczną wymaganą prawem bdowlanym, projekt kolorystyki, pozwolenie na bdowę, w przypadk bdynk wpisanego do rejestr zabytków oraz plan finansowy przygotowjąc kosztorys zaplanjcie kilka wariantów skali remont i zdecydjcie się na jeden, po względnieni możliwości finansowych wszystkich lokatorów pamiętajcie, że historyczne bdynki często kryją niespodzianki w postaci wadliwych instalacji, zniszczonej konstrkcji balkonów czy werand drewnianych zdarzenia takie mogą generować nieoczekiwane koszty dodatkowe sprawdźcie czy Wasz bdynek jest wpisany do rejestr zabytków czy ewidencji obiektów zabytkowych od tego zależy poziom pomocy finansowej ze strony gminy przed przystąpieniem do remont elewacji msicie dokmentować stosownym zaświadczeniem dobry stan techniczny izolacji ścian fndamentowych, opierzeń, rynien i rr spstowych podstawą dla remont elewacji jest odnowienie dach oraz osszenie pomieszczeń piwnicznych pewnijcie się, że żaden z właścicieli lokalów w bdynk nie ma zadłżeń wobec gminy

15 pamiętajcie o reglowani tytł prawnego do teren przyległego do bdynk / własność, żytkowanie wieczyste, dzierżawa procedra trwa ok. 3 miesięcy / i wykonani ogrodzenia posesji warto pomyśleć o odwodnieni posesji, szczególnie jeżeli zamierzacie wykonać twardzenie jej części kolorystyka nowej elewacji msi zostać zgodniona z miejskim konserwatorem zabytków dobór farby powinien zwględniać aspekt trwałości (zwłaszcza w przypadk bdynków położonych przy rchliwych licach) oraz przyjazności dla środowiska natralnego warto zastanowić się nad zastosowaniem powłoki anty-graffitti, która poza zabezpieczeniem nowej elewacji przed wandalami możliwi jej mycie aby dotrzymać termin zakończenia remont pamiętajcie o zobowiązaniach wynikających z prawa zamówień pblicznych (czas na opblikowanie ogłoszeń) oraz o pracochłonności odnawiania detali architektonicznych wybierając firmę remontową zasięgnijcie opinii innych wspólnot, które dokonały jż odnowy swojej kamienicy warto korzystać ze sprawdzonych wykonawców! pamiętajcie, że warnkiem otrzymania dofinansowania jest konieczność porządkowania posesji tj. wybrzenie sbstandardowej zabdowy (komórki, tymczasowe garaże) planjąc remont otoczenia bdynk warto pomyśleć o nasadzeniach zieleni, oświetleni oraz miejscach parkingowych i miejsc na śmietnik pomieszczenia piwniczne i strychowe mogą po remoncie posłżyć za lokal dla nowej działalności gospodarczej lb społeczno-kltralnej, z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców waszej licy wszelkie wątpliwości w zakresie planowanego remont winien wam wyjaśnić administrator, którego zatrdniacie, bądź pracownik Urzęd Miasta PAMIĘTAJCIE, ŻE TO OD NAS ZALEŻY WYGLĄD NASZEGO MIASTA!

16 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sopot czerwca 2006r. Rada Miasta Sopot podjęła chwałę Nr XXXVIII/640/2006 w sprawie przyjęcia Lokalnego Program Rewitalizacji Miasta Sopot. LPR to dokment opracowany przy współpracy szerokiego grona lokalnych ekspertów i zawierający diagnozę obecnego stan miasta, zwłaszcza warnkowań lokalizacyjnych, zasobów środowiskowych, mieszkaniowych, problematyki zagospodarowania przestrzennego, ochrony zdrowiskowej i konserwatorskiej, rozwoj trystycznego, kltry, sport, infrastrktry technicznej a także zagadnień ekonomicznych i charakterystyki społecznodemograficznej Sopot. Zebrane informacje możliwiły opisanie najbardziej klczowych problemów z pnkt widzenia rewitalizacji. LPR jest komplementarny w stosnk do Plan Strategicznego Miasta Sopot, Strategii Województwa Pomorskiego, Strategii Rozwoj Trystyki w Województwie Pomorskim na lata , Stdim warnkowań i kiernków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Sopot oraz innych miejskich dokmentów strategicznych. Program odnosi się także do celów ZPORR oraz Mechanizm Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizm Finansowego. Na podstawie poziom bezrobocia, bóstwa, przestępczości, wykształcenia mieszkańców, przedsiębiorczości, degradacji technicznej, infrastrktralnej oraz bdowlanej a także stopnia zanieczyszczenia środowiska wyłoniono następjące strefy działań rewitalizacyjnych: STREFA NR 1 : Strefa zdrowiskowa - l. Bitwy Pod Płowcami Grnwaldzka Powstańców Warszawy do linii brzegowej Zalecenia dla strefy: Rewitalizacja kwartałów (rozbiórki i odtworzenia bdynków) Bdowa zaplecza dla działalności zdrowiskowej Ograniczenie rch samochodów i organizacja parkingów poza granicami strefy Objęcie monitoringiem okolic plaży i Molo Wyprowadzenie potoków w głąb Zatoki Gdańskiej Działania na rzecz trzymania czystości plaż

17 STREFA NR 2: Al. Niepodległości l. Marynarzy Chrobrego Grnwaldzka Powstańców Warszawy - Haffnera Zalecenia dla strefy: Przebdowa nawierzchni lic, chodników, płotów oraz bram Tworzenie elementów małej architektry z przeznaczeniem na rekreację mieszkańców Ochrona i promowanie Grodziska Rewitalizacja zdegradowanych obiektów bdownictwa mieszkaniowego i pblicznego Wybrzenie bdynk dworca i bdowa nowego obiekt współgrającego ze stylem architektonicznym miasta STREFA NR 3: l. Bitwy pod Płowcami Polna Głowackiego Jana z Kolna linia PKP granica miasta Zalecenia dla strefy: Bdowa hali widowiskowo-sportowej Wprowadzenie fnkcji rozwojowej, edkacyjnej, społecznej i rekreacyjnej Stworzenie inkbatora przedsiębiorczości Remont obiektów Hipodrom STREFA NR 4: Obszar Opery Leśnej z otoczeniem Zalecenia dla strefy: Modernizacja obiekt Opery wraz z zapleczem Rewitalizacja terenów zielonych otoczenie staw Morskie Oko Odnowa obszarów leśnych LPR wyznacza także ogólne cele realizowanych w mieście działań rewitalizacyjnych, określające kiernki pożądanych z pnkt widzenia miasta projektów.

18 W obszarze rewitalizacji przestrzennej wskazano następjące cele: Rewitalizacja obiektów mieszkalnych Zachowanie historycznego wizernk miasta Poprawa fnkcjonlaności rch drogowego Modernizacja obiektów żyteczności pblicznej Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych Wspieranie prorozwojowych inwestycji w zakresie fnkcji trystycznej, kltralnej i społecznej W obszarze gospodarczym wskazano następjące cele: Tworzenie warnków lokalowych i infrastrktralnych dla rozwoj MSP Wspieranie bezpłatnego szkolnictwa i doradztwa Aktywizacja ldzi młodych Włączanie szarej strefy w oficjalny obieg gospodarczy Szczególną rolę przywiązje się do modernizacji infrastrktry słżącej fnkcji trystycznej. W obszarze społecznym za cele przyjęto: Zahamowanie negatywnych tendencji społecznych patologii Ochronę i pomoc dla najsłabszych społecznie grp ldności Zahamowanie migracji ldzi młodych do innych miast Przeciwdziałanie marginalizacji Stworzenie dostęp do instytcji kltry wszystkim mieszkańcom Do każdego z wymienionych wyżej obszarów sformłowano listę projektów zgłoszonych w tok konsltacji społecznych przez lokalną społeczność, a przyczyniających się do osiągnięcia zamierzonych celów. LPR będzie podlegał reglarnej aktalizacji, w związk z czym lista projektów może być poszerzana o nowe przedsięwzięcia. Przyjęty dokment jest podstawą do biegania się przez miasto o środki zewnętrzne, w tym fndsze nijne, przeznaczone na poprawę spójności społeczno-gospodarczej Sopot i całościową odnowę miasta we wszystkich sferach jego fnkcjonowania.

19 Zintegrowana rewitalizacja miast historycznych w cel promocji policentrycznego i zrównoważonego rozwoj rbanistycznego Hist.Urban gromadzi 19 partnerów z 9 krajów obszar CADSES głównie małe i średnie miasta historyczne z bogatym dziedzictwem kltrowym, a także instytty nakowe, prywatne firmy i organizacje semi-pbliczne. Okres trwania projekt obejmje lata Miasta partnerskie: Graz, Pilzno, Kafberen, Regensbrg, Wismar, Faenza, Teramo, Verona, Sanok, Sopot, Arad, Oradea Cel projekt W związk z szybkim procesem transformacji społeczno-gospodarczej miasta historyczne w obszarze Środkowo-Wschodniej Eropy napotykają akmlację problemów społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. Głównym celem projekt Hist.Urban jest wzmocnienie małych i średnich miast poprzez wykorzystanie bdowlanego dziedzictwa kltrowego jako czynnika łatwiającego zintegrowany, zrównoważony rozwój rbanistyczny. Działania projekt mają wzmocnić gospodarkę miast partnerskich, ich społeczne i ekologiczne fnkcje, rewaloryzować bdowlane dziedzictwo kltrowe a także poprawiać zdolność lokalnych i regionalnych ekspertów oraz decydentów w zakresie zastosowania narzędzi zintegrowanej rewitalizacji. Ponadto, projekt ma wrażliwiać szeroką społeczność na wartość bdowlanego dziedzictwa kltrowego jako czynnika i element rozwoj tożsamości kltralnej. Działania: Partnerzy biorą dział w działaniach trzech grp roboczych: Planowanie i zarządzanie zintegrowanym i zorientowanym na wdrożenie procesem rewitalizacji Społeczno-gospodarcza rewitalizacja skoncetrowana na oddziaływani odnowy ekonomicznej na społeczeństwie Odnowa rbanistyczna oraz rewitalizacja ekologiczna

20 Gmina Miasta Sopot w ramach projekt realizje dwa działania: Opracowanie koncepcji dla rewitalizacji obszarów dworcowych w oparci o model PPP z względnieniem szerokiego grona podmiotów społecznych i gospodarczych, w ramach którego: zlecono opracowanie wytycznych rbanistycznych do projekt rewitalizacji terenów przydworcowych przeprowadzono szerokie konsltacje społeczne opracowanych rozwiązań przygotowano analizę potrzeb i jakości życia mieszkańców strefy rewitalizacyjnej nr 2 zlecono analizę ekonomiczno finansową model PPP dla modernizacji dworca Opracowanie wytycznych i dobrych praktyk dla wrażliwej społecznie i ekologicznie rewitalizacji zabytkowych kamienic, które przewidje m.in: przygotowanie modelowego przykład remont zabytkowej kamienicy przeznaczonej na fnkcje społecznie żyteczne (stdia i analizy) opracowanie model komnikacji z mieszkańcami skoncentrowanego na rozwiązywani problemów i promocji odpowiedzialności za przestrzeń miejską wydanie niniejszego folder Kontakty Partner Wiodący: German Association for Hosing, Urban and Spatial Development Mr. Christian Httenloher Mrs. Silke Brocks Tel.: Osoby do kontakt z ramienia Miasta Sopot: Agata Chabierska Marzena Siemianowska Koordynator projekt Inspektor w Wydziale Strategii Rozwoj Miasta tel tel

21

22

PROGRAM REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO CENTRUM SOPOTU

PROGRAM REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO CENTRUM SOPOTU PROGRAM REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO CENTRUM SOPOTU GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI Program rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu wraz z pakietem uchwał wspomagających przyjęty został do realizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI

OPIS DOBREJ PRAKTYKI OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy nazwa gminy/powiatu Program rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu Gmina Miasta Sopotu dokładny adres 81-704 Sopot, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Mieszkalnictwo w programach rewitalizacji. na przykładzie Miasta Szczecin

Mieszkalnictwo w programach rewitalizacji. na przykładzie Miasta Szczecin Mieszkalnictwo w programach rewitalizacji na przykładzie Miasta Szczecin SPECYFIKA REWITALIZACJI OBSZARÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ aspekty społeczne głęboka ingerencja w życie mieszkańców duży opór przed

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Obszary mieszkaniowe obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej ( blokowiska ) obszary z przeważającą funkcją mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Prezydent Miasta Puławy

Szanowni Państwo! Prezydent Miasta Puławy Szanowni Państwo! W trosce o zapewnienie zrównoważonego rozwoju naszego Miasta władze Miasta Puławy podjęły się przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz objęcia nim projektów działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA

KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA Czy Pana(i)/Państwa zdaniem naszemu miastu potrzebny jest program ożywienia gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja źródłem zrównoważonego rozwoju społecznego. dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Rozwoju Miast

Rewitalizacja źródłem zrównoważonego rozwoju społecznego. dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Rozwoju Miast Rewitalizacja źródłem zrównoważonego rozwoju społecznego dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Rozwoju Miast Plan prezentacji Skala i rodzaje potrzeb rewitalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji ROZDZIAŁ X Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 10.1 Źródła finansowania planu rewitalizacji miasta Makowa Mazowieckiego Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2006-2013 kosztować

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego PROJEKT PN.: OŻYWIENIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POPRZEZ REWITALIZACJĘ TERENÓW POWOJSKOWYCH W SKIERNIEWICACH Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Elbląg na lata 2007-2013.

Informacja na temat stanu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Elbląg na lata 2007-2013. Informacja na temat stanu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Elbląg na lata 2007-2013. W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami dot. działań związanych z rewitalizacją obiektów

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. Rewitalizacja RAZEM. Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe

Rewitalizacja RAZEM. Rewitalizacja RAZEM. Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Wszystkie umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM to wspólne przedsięwzięcie: Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Miasta Środa Śląska

Rewitalizacja Miasta Środa Śląska Materiały na stronę pogrupowane Rewitalizacja Miasta Środa Śląska => Informacje ogólne Szanowni Państwo, Miasto przystąpiło do sporządzania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Głównym celem podjętych przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poniżej podano wyłącznie stronę tytułową i spis treści Uszczegółowienia RPO, oraz, poniżej, zał. nr 6 do tego dokumetu.

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA ŻYRARDOWA. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa

REWITALIZACJA ŻYRARDOWA. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa REWITALIZACJA ŻYRARDOWA Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa Przygotowanie procesu rewitalizacji Żyrardowa do 2000 r. dyskusje o potrzebie rewaloryzacji zabytkowych obiektów 2000 r. Żyrardów

Bardziej szczegółowo

Program Jessica na Mazowszu. Beata Bujak Szwaczka Seminarium 27.10.2011

Program Jessica na Mazowszu. Beata Bujak Szwaczka Seminarium 27.10.2011 Program Jessica na Mazowszu Beata Bujak Szwaczka Seminarium 27.10.2011 Czym jest Jessica JESSICA wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich to inicjatywa Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ XII. Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji ROZDZIAŁ XII Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji 12.1. Istota monitoringu i ewaluacji Monitoring i ewaluacja Programu Rewitalizacji są ściśle związane z procedura wdrożeniową. Władze

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Wojciech Kozłowski 1999-2010 Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Od 2010 r. Wiceprzewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych dr Alina Muzioł-Węcławowicz Politechnika Warszawska Forum Rewitalizacji 1 PLAN PREZENTACJI projekty mieszkaniowe a kompleksowość

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej. Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR

Rewitalizacja. Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej. Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR Rewitalizacja Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej Rajmund Ryś Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/3/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr XXXVII/3/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 stycznia 2013 roku Uchwała Nr XXXVII/3/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 stycznia 2013 roku W sprawie: udziału Gminy Kosakowo w Programie Regionalnym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Biała Rawska OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE

Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Biała Rawska OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE 111 Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Białą Rawska OBSZAR PRIORYTETOWY DO REWITALIZACJI MIASTA BIAŁA RAWSKA Wybrany obszar stanowi najważniejszy teren przekształceń

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO

REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA Przedsięwzięcie, o wartości ca. 100 mln zł, ma na celu rewitalizację terenów

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym. Puławy, 20.03.2009 r.

Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym. Puławy, 20.03.2009 r. Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego Puławy, 20.03.2009 r. Znaczenie Lokalnego Programu Rewitalizacji w procesie aplikowania o środki z EFRR Znaczenie Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Działanie 5.2. Rewitalizacja miast. l. Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 2. Numer i nazwa

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020

Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020 Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020 Projekty rewitalizacyjne w ramach RPO WD Nabory w ramach Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Działania RPO WD, w których możliwe jest uzyskanie preferencji

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój

Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój Ewa Sołek-Kowalska, Grzegorz Godziek Definicja rewitalizacji Rewitalizacja - proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, mający na

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna Plan spotkania 2 Prezentacja: Omówienie

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3

Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3 Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Warsztaty Charette Sesja 3 1 Organizatorzy warsztatów Miasto Dąbrowa Górnicza Śląski Związek Gmin i Powiatów 2 Program

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

TOP INWESTYCJE KOMUNALNE 2014

TOP INWESTYCJE KOMUNALNE 2014 ZGŁOSZENIE DO KONKURSU TOP INWESTYCJE KOMUNALNE 2014 1.ZGŁASZANA INWESTYCJA Program MIA100 KAMIENIC program remontowy dla nieruchomości gminnych zlokalizowanych w strefie wielkomiejskiej Łodzi na lata

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 13 marca 2014.

Warszawa, 13 marca 2014. . Większe zróżnicowanie zakresu projektów niż w systemie dotacyjnym. Wdrażanie inicjatywy JESSICA może się przyczynić do poprawy współpracy inwestorów prywatnych z władzami miast. Wdrażanie inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych

Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych Paweł Olczyk Członek Zarządu PKP S.A. Dyrektor Zarządzania Nieruchomościami I Nadzoru Właścicielskiego Sopot, 2 luty

Bardziej szczegółowo

UDF JESSICA Wielkopolska pierwsze doświadczenia i obserwacje

UDF JESSICA Wielkopolska pierwsze doświadczenia i obserwacje UDF JESSICA Wielkopolska pierwsze doświadczenia i obserwacje Marek Szczepański Dyrektor Departamentu Programów Europejskich Warsztat Rozwój miast inicjatywa JESSICA Warszawa, 20 czerwca 2011 r. Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Dobre praktyki w rewitalizacji miast. Jacek Kamiński dyrektor Oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. w Toruniu

Rewitalizacja. Dobre praktyki w rewitalizacji miast. Jacek Kamiński dyrektor Oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. w Toruniu Rewitalizacja Dobre praktyki w rewitalizacji miast Jacek Kamiński dyrektor Oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. w Toruniu Dobre praktyki w rewitalizacji miast Jacek Kamiński Dyrektor Oddziału BGK

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe

DZIAŁANIE 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe DZIAŁANIE 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Celem działania jest zachęcanie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej generujących miejsca pracy poprzez oferowanie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Karty podstawowych projektów. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipowa do 2020 roku

Załącznik 2. Karty podstawowych projektów. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipowa do 2020 roku Załącznik 2. Karty podstawowych projektów Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy do 2020 roku Adaptacja i modernizacja poprzemysłowego budynku wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu powstania Centrum

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Projekt w sprawie określenia obszaru podległego procesowi rewitalizacji oraz przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Ostrołęki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego zawarte w dniu 26 stycznia 2011 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (MRPO) zakłada, że Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR) powinny dotyczyć wyselekcjonowanych obszarów miejskich, za wyjątkiem miast o liczbie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

GMINA JELCZ-LASKOWICE w podprojektach Miniprogramu EnercitEE

GMINA JELCZ-LASKOWICE w podprojektach Miniprogramu EnercitEE GMINA JELCZ-LASKOWICE w podprojektach Miniprogramu EnercitEE G M I N A J E L GMINA JELCZ-LASKOWICE Gmina Jelcz - Laskowice znajduje się na wschód od Wrocławia w powiecie oławskim, we wschodniej części

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Zagadnienia z zakresu: zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska Plan spotkania 2 Prezentacja:

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Bielskiej Starówki. Sosnowiec czerwiec 2007r.

Rewitalizacja Bielskiej Starówki. Sosnowiec czerwiec 2007r. Rewitalizacja Bielskiej Starówki Sosnowiec czerwiec 2007r. Bielska Starówka z lotu ptaka Informacje ogólne historia miasta Miasto Bielsko lokowane było na prawie niemieckim w XIII w. Od XVII w. datuje

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI

WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI Załącznik nr 4 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PROJEKT WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kolsko na lata 2015-2019 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych. Rewitalizacja Gminy Łącko w latach 2015-2022.

Raport z konsultacji społecznych. Rewitalizacja Gminy Łącko w latach 2015-2022. Raport z konsultacji społecznych Rewitalizacja Gminy Łącko w latach 2015-2022. Nowy Sącz, Grudzień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Udział społeczeństwa w pracach nad dokumentem... 4 2. Analiza wyników

Bardziej szczegółowo

Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej Monika Cholewczyńska - Dmitruk Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie

Zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie Zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie Biznesowe aspekty przedsięwzięcia. Dlaczego warto zaangażować się w projekt? Investment Support 2 lutego 2010 r. www.inves.pl Lokalizacja przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Michał Kopeć Departament Programów Europejskich. II Kongres Rewitalizacji Miast, Kraków, 14 września 2012 r.

Michał Kopeć Departament Programów Europejskich. II Kongres Rewitalizacji Miast, Kraków, 14 września 2012 r. Michał Kopeć Departament Programów Europejskich II Kongres Rewitalizacji Miast, Kraków, 14 września 2012 r. 1 Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas wspólne europejskie wsparcie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 29 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 29 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną Łukasz Tur Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Temat 1 - Wspólnota mieszkaniowa - podstawowe zasady działania i odpowiedzialność jej zarządu

PROGRAM SZKOLENIA. Temat 1 - Wspólnota mieszkaniowa - podstawowe zasady działania i odpowiedzialność jej zarządu PROGRAM SZKOLENIA Temat 1 - Wspólnota mieszkaniowa - podstawowe zasady działania i odpowiedzialność jej zarządu 8 godzin edukacyjnych 1. Cel istnienia wspólnoty mieszkaniowej; - zapewnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/46/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 23 stycznia 2007 roku. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu.

Uchwała Nr V/46/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 23 stycznia 2007 roku. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu. Uchwała Nr V/46/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. doświadczenia Szczecińskiego TBS jako operatora i realizatora działań rewitalizacyjnych. Kraków, 4-6 czerwca 2014

Rewitalizacja RAZEM. doświadczenia Szczecińskiego TBS jako operatora i realizatora działań rewitalizacyjnych. Kraków, 4-6 czerwca 2014 doświadczenia Szczecińskiego TBS jako operatora i realizatora działań rewitalizacyjnych Kraków, 4-6 czerwca 2014 KWARTAŁY Szczecina zarządzane przez Szczecińskie TBS Obszar działania Szczecińskiego TBS

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. CCI 2014PL16M2OP002 Wieloaspektowe ujęcie obszaru kultury w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W LUBLINIE

REWITALIZACJA W LUBLINIE REWITALIZACJA W LUBLINIE Program Rewitalizacji dla Lublina: Uchwała nr 752/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 roku: 1 ust. 2 Program Rewitalizacji dla Lublina pełni rolę lokalnego programu

Bardziej szczegółowo

2012-10-08. Agnieszka Wałęga Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu Łukasz Urbanek Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

2012-10-08. Agnieszka Wałęga Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu Łukasz Urbanek Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego LOKALNE PROGRAMY REWITALIZACJI REALIZOWANE PRZY UDZIALE WSPARCIA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-20132013 Agnieszka Wałęga Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q <

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q < 2 00 8 r O CS k o. ł _J z O z as X U $ os K Z 11 1 ULI U» u UJ ry Q X OS o o U 5: i2.... ANOWI ITALI BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS PLANSZ OO i UJ I Q > 236 BIBLIOGRAFIA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 1. Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013 Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Monitoring realizacji strategii to system systematycznego i sformalizowanego zbierania

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Janik, Politechnika Śląska nr projektu: UDA-POIG. 01.03.01-24-029/08-00

dr inż. Agnieszka Janik, Politechnika Śląska nr projektu: UDA-POIG. 01.03.01-24-029/08-00 Wprowadzenie do obiegu gospodarczospołecznego terenów odzyskanych w wyniku zastosowania innowacyjnych technologii w obszarze prewencji rozproszonej emisji CO dr inż. Agnieszka Janik, Politechnika Śląska

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO. Warszawa 15 listopada 2011r.

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO. Warszawa 15 listopada 2011r. ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO Warszawa 15 listopada 2011r. Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

Stargardzkie TBS realizatorem działań zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Stargard Szczeciński

Stargardzkie TBS realizatorem działań zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Stargard Szczeciński Stargardzkie TBS realizatorem działań zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Stargard Szczeciński mgr inż. architekt Piotr Mync Stargardzkie TBS Sp. z o.o. ul. Struga 29 73-110 Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagów na lata 2014-2024. Raport z konsultacji społecznych.

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagów na lata 2014-2024. Raport z konsultacji społecznych. ZAŁĄCZNIK NR 2 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagów na lata 2014-2024 Raport z konsultacji społecznych Łagów, 2014 rok Spis treści Wstęp... 3 1. Udział społeczeństwa w pracach nad dokumentem...

Bardziej szczegółowo

W celu zarejestrowania pojazdu należy umówić się na dogodny termin osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu (58) 52-13-717

W celu zarejestrowania pojazdu należy umówić się na dogodny termin osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu (58) 52-13-717 Urząd Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot Godziny pracy Urzędu: poniedziałek 10.00-18.00 wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00 piątek 7.30-15.30 Kancelaria Ogólna 7.30-16.00 Miejski rzecznik

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja dworca w Sopocie z perspektywy instytucji finansującej

Rewitalizacja dworca w Sopocie z perspektywy instytucji finansującej Rewitalizacja dworca w Sopocie z perspektywy instytucji finansującej Michał Kopeć Ekspert w Departamencie Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 13 czerwca 2013 r. Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach

Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach 18-19 maja 2010 / ul. Śląska 11/13, 42-217 w projekcie Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionu kwiecień 2008 r. kwiecień 2011 r. ul. Śląska 11/13, 42-217 Partnerzy

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuszyn na lata 2013 2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

Konferencja -,,KONSTRUKCJE BUDOWLANE Warszawa, 21 listopad 2014 r.

Konferencja -,,KONSTRUKCJE BUDOWLANE Warszawa, 21 listopad 2014 r. Konferencja -,,KONSTRUKCJE BUDOWLANE Warszawa, 21 listopad 2014 r. Zmiany przepisów w budownictwie Kodeks urbanistyczno budowlany Wiesław Bocheńczyk Zadanie nowej normy prawnej w budownictwie,,kodeks urbanistyczno

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W JAROCINIE II KADENCJA

REJESTR UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W JAROCINIE II KADENCJA RZ II. 0064 Kat. A REJESTR UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W JAROCINIE II KADENCJA 2002-2006 2/2002 1/2002 18.12.2002 najm lokali żytkowych Organizacyjnego 2/2002 2/2002 18.12.2002 przyznania dodatków dla naczycieli

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 DRZEWO CELÓW CELE STRATEGICZNE Prężna gospodarczo gmina ukierunkowana na tworzenie innowacyjnych klastrów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego (ZPROF) Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic do 2030 roku.

Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego (ZPROF) Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic do 2030 roku. Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego (ZPROF) Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic do 2030 roku styczeń 2015 O dokumencie ZPROF wprowadzenie Dokument Zintegrowany Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie Wnioskodawca Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 24/K/9.1/2009 Całkowita wartość Tytuł projektu projektu w PLN Kwota dofinansowania w PLN Gmina Bielawa Budowa dróg dojazdowych

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku Wsparcie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami w Projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Konwentu Burmistrzów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Książ Wlkp. na lata 2014 2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWA FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2014-2020 PROJEKTY ZGŁASZANE PRZEZ GMINĘ MIKOŁÓW DO REALIZACJI W RAMACH RPO WSL 2014-2020 (ZIT)

PERSPEKTYWA FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2014-2020 PROJEKTY ZGŁASZANE PRZEZ GMINĘ MIKOŁÓW DO REALIZACJI W RAMACH RPO WSL 2014-2020 (ZIT) PERSPEKTYWA FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2014-2020 PROJEKTY ZGŁASZANE PRZEZ GMINĘ MIKOŁÓW DO REALIZACJI W RAMACH RPO WSL 2014-2020 (ZIT) 1. Nowoczesne źródła energii - budowa farm słonecznych na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 26 luty 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 26 luty 2014 r. UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 luty 2014 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2014-2020 Na podstawie art. 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie.

Bardziej szczegółowo

Fisza projektu kluczowego

Fisza projektu kluczowego Fisza projektu kluczowego 1. Dane Projektodawcy Nazwa wnioskodawcy (lidera w przypadku projektu składanego w ramach partnerstwa) Adres Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za projekt (e-mail, telefon,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Wizja Powiat tarnogórski będzie miejscem życia harmonijnie rozwijających się społeczności, które szanują wartości budowane przez

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo