Program Rewitalizacji Zabytkowego Centrum Sopotu - Dobre Praktyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Rewitalizacji Zabytkowego Centrum Sopotu - Dobre Praktyki"

Transkrypt

1 Program Rewitalizacji Zabytkowego Centrm Sopot - Dobre Praktyki P r o j e k t w s p ó ł f i n a n s o w a n y z e ś r o d k ó w U n i i E r o p e j s k i e j

2

3 Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, Z przyjemnością przedstawiam Państw ten krótki przewodnik po sopockiej rewitalizacji, zachęcając nie tylko do zapoznania się z naszym dorobkiem w zakresie odnowy zabytkowego centrm miasta, ale także do aktywnego czestnictwa w niestającym procesie poprawiania jakości życia i dobrobyt mieszkańców krort. W 2007 rok mija dekada, od kiedy sopocki samorząd zdecydował się na wsparcie działań zmierzających do przywrócenia wspaniałym zabytkowym kamienicom ich dawnej świetności. Udało nam się stworzyć świetnie działający program, który angażje wspólnoty mieszkaniowe oraz inwestorów prywatnych odmieniając całe kwartały miasta. Wszystkie nasze działania prowadzimy pamiętając, że rewitalizacja to nie tylko proces fizycznej odnowy bdynków ale przede wszystkim społeczna, gospodarcza i ekologiczna przemiana odpowiadająca coraz to nowym potrzebom mieszkańców. Jesteśmy partnerem w międzynarodowych projektach wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie rewitalizacji czymy się od najlepszych, a jednocześnie dzielimy się naszą wiedzą i dorobkiem, z którego możemy być dmni. Od lat przedłżamy działanie programów pomocowych, z satysfakcją obserwjąc jak wielkim zaintersowaniem cieszą się one ze strony wspólnot. W związk z niestannie rosnącymi potrzebami mieszkańców poszkjemy środków eropejskich, aby wspierać projekty naprawcze, aktywizjące i pro-ekologiczne. Ufam, że ten przewodnik po sopockich dobrych praktykach stanie się kolejnym kamieniem milowym w zrównoważonym rozwoj naszego miasta. Nasi eksperci słżą Państw pomocą, radą i wsparciem merytorycznym, a także czekają na sgestie i opinie z Waszej strony. Zapraszamy również wszystkie gminy zainteresowane problematyką rewitalizacji do wspólnej dysksji nad problemami jtra i jak najlepszym wykorzystaniem zasobów na żytek społeczności lokalnych. Życzę Państw i sobie, aby nasze lice piękniały z każdym dniem a Sopocianie każdego dnia na nowo odkrywali rok swojego miasta! Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopot

4 Program Rewitalizacji Zabytkowego Centrm Miasta przykład dobrych praktyk Program rewitalizacji zabytkowego centrm Sopot, wraz z pakietem chwał wspomagających jego realizację, został przyjęty przez Radę Miasta Sopot chwałą z dnia 27 listopada 1997r. i stanowi ważny element Plan Strategicznego Miasta Sopot. Na przestrzeni lat Program był kilkakrotnie modyfikowany, aby sprostać rosnącym potrzebom remontowym wspólnot mieszkaniowych oraz oczekiwaniom mieszkańców. Główne założenia program to: tworzenie mechanizmów i warnków możliwiających rewitalizację zabytkowych bdynków i obszarów, skcesywne porządkowanie i rewitalizacja wartościowych kltrowo i ekonomicznie kwartałów miasta w cel odzyskania lb podwyższenia ich wartości fnkcjonalnej, technicznej, ekonomicznej i kltrowej, konserwacja zabytkowej sbstancji mieszkaniowej. Cele program: odnowa kamienic mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych przy dziale środków gminnych programy pomocowe, kompleksowe przekształcanie przy dziale inwestora zewnętrznego wytypowanych rejonów miasta, a w konsekwencji także: podniesienie poziom dochodów, standard życia i zamożności mieszkańców oraz poziom bezpieczeństwa w rejonach przeznaczonych do rewitalizacji, rozpowszechnianie wśród mieszkańców zachowań aktywnych i postaw przedsiębiorczych oraz wzmacnianie poczcia przynależności do lokalnej społeczności.

5 W ramach program istnieje możliwość skorzystania z następjących podprogramów pomocowych: Program refndacji części kosztów remont całkowitego bdynk wraz z porządkowaniem otoczenia, działający od 1997r., skierowany do wspólnot mieszkaniowych z obszar rewitalizacji zabytkowego centrm miasta lb tych, których bdynki objęte są ochroną konserwatorską. Wspólnota może biegać się o refndację w wysokości do 30% wartości kosztorysowej robót. Na przestrzeni 9 lat działania program refndacje części kosztów remontów całkowitych bdynków przyznano 23 wspólnotom mieszkaniowym. Preferencyjny kredyt na całkowity remont bdynk wraz z porządkowaniem otoczenia działa od 1997r. i skierowany jest do wspólnot mieszkaniowych z obszar rewitalizacji zabytkowego centrm miasta lb tych, których bdynki objęte są ochroną konserwatorską. Kredyt dzielany jest na okres 5 do 6 lat. Gmina partycypje w kredycie w ramach posiadanego w nierchomości dział oraz spłaca odsetki od kredyt w: - 3-ch pierwszych latach 100% odsetek, - 4 rok spłaty kredyt 90% odsetek, - 5 rok spłaty kredyt 80% odsetek - 6 rok spłaty kredyt 70% odsetek. Przy dziale preferencyjnego kredyt całkowity remont swoich kamienic wykonało 12 wspólnot mieszkaniowych. Program refndacji części kosztów remontów elewacji zainicjowany z okazji przypadającej w 2001r. setnej rocznicy nadania praw miejskich stał się okazją do zintensyfikowania prowadzonych od dłższego czas działań, zmierzających do poprawy warnków życia mieszkańców Sopot oraz wizernk samego miasta. Skierowany do wspólnot mieszkaniowych w bdynkach z działem Gminy program możliwia otrzymanie refndacji, której wysokość jest zróżnicowana w zależności od walorów kltrowo-architektonicznych danego bdynk (do 70%). Na przestrzeni sześci lat działania skcesywnie przedłżanego program wyremontowanych zostało 118 kamienic.

6 Poza programami pomocowymi dla wspólnot, program obejmje także kompleksowe przekształcanie wytypowanych kwartałów przy dziale inwestora zewnętrznego. W ramach tego działania dało się całościowo zrewitalizować kwartał w centrm miasta, w obrębie lic: Boh. Monte Cassino, Bema, Płaskiego, Sobieskiego. Inwestor, firma PKO Inwestycje Sp. z o.o. z Warszawy, zapewniła najemcom komnalnym z bdynków przeznaczonych do rozbiórki lokale zamienne i zgodnie z założeniami koncepcji rbanistyczno-architektonicznej oraz opracowanym dla tego rejon miasta planem koordynacyjnym, przeprowadziła pełną rewitalizację kwartał. Kompleks słgowomieszkaniowy Trzy Gracje został oddany do żytkowania w 2004r. W ramach inwestycji powstało 48 apartamentów mieszkalnych, 13 lokali żytkowych i podziemna hala garażowa na potrzeby żytkowników kompleks. Ponadto, w 2003 r. sprzedano w drodze rokowań teren położony w kwartale lic: Chrobrego, Chopina, Dąbrowskiego, Sobieskiego. Inwestor Przedsiębiorstwo Bdowlane Górski Sp. z o.o. z Gdańska wybdował trzy bdynki mieszkalne i porządkował kład pieszojezdny łączący lice: Chopina-Chrobrego. Kompleks mieszkaniowy został oddany do żytkowania w 2005 rok. W pozostałych kwartałach miasta skcesywnie prowadzi się prace porządkjące polegające m.in. na niezbędnych wybrzeniach obiektów sbstandardowych. Zachęca się wspólnoty mieszkaniowe do przejęcia działek przyległych do bdynk i rządzenia na nich terenów zielonych. W ramach program rewitalizacji porządkowany jest również kład komnikacyjnych wnętrz kwartałów poprzez bdowę ciągów pieszo-jezdnych wraz z miejscami postojowymi. W przypadk kompleksowego zagospodarowania kwartałów ważne jest wprowadzenie odpowiedniego program inwestycyjnego przy względnieni potrzeb mieszkańców i żytkowników danego obszar. Program rewitalizacji jest procesem dłgofalowym. Na każdym etapie jego realizacji należy na bieżąco dokonywać zmian istniejących procedr i wprowadzać dodatkowe, wspomagające i możliwiające pełną realizację program. Mimo zmiany warnkowań, sopocki program rewitalizacji rozwija się i cieszy coraz większym zainteresowaniem zarówno mieszkańców jak i innych gmin.

7 Zachęcając mieszkańców do bdowania lokalnych partnerstw na rzecz rozwoj miasta i polepszenia warnków życia lokalnej społeczności zwracamy szczególną wagę na jakość współpracy między Sopocianami, organizacjami oraz instytcjami działającymi w mieście. Wspólnoty mieszkaniowe są nie tylko głównymi partnerami władz samorządowych w procesie odnowy historycznej zabdowy, ale równocześnie spełniają ważną rolę w tworzeni więzi na poziomie lokalnym. Niezwykle ważne jest przenoszenie dobrych wzorców pomiędzy mieszkańcami zabytkowych kamienic. Pięknie odrestarowane bdynki wraz z porządkowanym otoczeniem zachęcają sąsiednie wspólnoty do podjęcia wysiłków na rzecz remont i rewaloryzacji ich posesji. Tym samym zmienia się oblicze całych lic, co władze miaste wspierają dodatkowo inwestycjami w małą architektrę i infrastrktrę liczną. Partycypacja finansowa w renowacjach oraz zaangażowanie w sam proces przygotowania i realizacji remont sprzyjają macniani się lokalnej tożsamości mieszkańców oraz wzrostowi odpowiedzialności za wspólną przestrzeń miejską. Widocznym rezltatem sopockiego program rewitalizacji poza odnowioną zabytkową zabdową jest spadek przypadków wandalizm oraz widoczny wzrost dbałości o estetykę zewnętrzną. Warto dodać, że organizowany corocznie konkrs na najpiękniejszą posesję cieszy się rosnącą poplarnością zarówno wśród osób fizycznych jak i firm prywatnych.

8 Zasady programów pomocowych skierowanych do wspólnot mieszkaniowych PRZEDMIOT Całkowite remonty bdynków z porządkowaniem otoczenia DOFINANSOWANIE Refndacja do 30% kosztów całkowitych remont Preferencyjny kredyt: - na 5 lat dla obiektów pod ochroną konserwatorską - na 6 lat dla zabytków wpisanych do rejestr Gmina spłaca 100% odsetek przez pierwsze 3 lata, przez kolejne 90%, 80% i 70% Remont elewacji bdynków z działem Gminy Refndacja części kosztów: - do 70% dla bdynków wpisanych do rejestr zabytków - do 50% dla bdynków objętych ewidencją - do 30% dla pozostałych bdynków Informacji na temat zasad i przygotowania do program dzielają: Hanna Chabierska, Zastępca Naczelnika Wydział Strategii Rozwoj Miasta Agnieszka Przasnyska, Inspektor tel fax Wydział Strategii Rozwoj Miasta Urząd Miasta Sopot l. Kościszki 25/27 Sopot pokój nr 69, I piętro

9 PROGRAM REWITALIZACJI W LICZBACH Liczba bdynków wspólnot mieszkaniowych wyremontowanych w latach Nakłady poniesione na remonty bdynków wspólnot mieszkaniowych w latach wydatki w tys. PLN Gmina Wspólnoty

10 Kamienice przed i po rewitalizacji l. 3 Maja 14 l. Chmielewskiego 8

11 l. Grnwaldzka 23 l. Fiszera 2

12 Kamienice przed i po rewitalizacji l. Jagiełły 11 l. Sobieskiego 5

13 l. Haffnera 52 l. Winickiego 14

14 Dobre rady dla wspólnot - jak sktecznie i efektywnie przygotować się do odnowy zabytkowej kamienicy Poniższe rady i wskazówki wynikają z doświadczeń zdobytych w ciąg dziesięci lat działania programów rewitalizacyjnych w mieście i mają posłżyć członkom wspólnot do jak najlepszego przygotowania się do prac remontowych: stalcie system pracy i podział obowiązków w zakresie przygotowania remont, spotykajcie się reglarnie, zgadniajcie każdą decyzję wspólnie pamiętajcie o konieczności zyskania zgody wszystkich właścicieli, którzy niekoniecznie mieszkają aktalnie na miejsc to ważne szczególnie w małych wspólnotach mieszkaniowych do 7 lokali, w dżych wspólnotach decyzje podejmowane są większością głosów liczonych wedłg działów przed procesem inwestycyjnym będziecie msieli przygotować: dokmentację techniczną wymaganą prawem bdowlanym, projekt kolorystyki, pozwolenie na bdowę, w przypadk bdynk wpisanego do rejestr zabytków oraz plan finansowy przygotowjąc kosztorys zaplanjcie kilka wariantów skali remont i zdecydjcie się na jeden, po względnieni możliwości finansowych wszystkich lokatorów pamiętajcie, że historyczne bdynki często kryją niespodzianki w postaci wadliwych instalacji, zniszczonej konstrkcji balkonów czy werand drewnianych zdarzenia takie mogą generować nieoczekiwane koszty dodatkowe sprawdźcie czy Wasz bdynek jest wpisany do rejestr zabytków czy ewidencji obiektów zabytkowych od tego zależy poziom pomocy finansowej ze strony gminy przed przystąpieniem do remont elewacji msicie dokmentować stosownym zaświadczeniem dobry stan techniczny izolacji ścian fndamentowych, opierzeń, rynien i rr spstowych podstawą dla remont elewacji jest odnowienie dach oraz osszenie pomieszczeń piwnicznych pewnijcie się, że żaden z właścicieli lokalów w bdynk nie ma zadłżeń wobec gminy

15 pamiętajcie o reglowani tytł prawnego do teren przyległego do bdynk / własność, żytkowanie wieczyste, dzierżawa procedra trwa ok. 3 miesięcy / i wykonani ogrodzenia posesji warto pomyśleć o odwodnieni posesji, szczególnie jeżeli zamierzacie wykonać twardzenie jej części kolorystyka nowej elewacji msi zostać zgodniona z miejskim konserwatorem zabytków dobór farby powinien zwględniać aspekt trwałości (zwłaszcza w przypadk bdynków położonych przy rchliwych licach) oraz przyjazności dla środowiska natralnego warto zastanowić się nad zastosowaniem powłoki anty-graffitti, która poza zabezpieczeniem nowej elewacji przed wandalami możliwi jej mycie aby dotrzymać termin zakończenia remont pamiętajcie o zobowiązaniach wynikających z prawa zamówień pblicznych (czas na opblikowanie ogłoszeń) oraz o pracochłonności odnawiania detali architektonicznych wybierając firmę remontową zasięgnijcie opinii innych wspólnot, które dokonały jż odnowy swojej kamienicy warto korzystać ze sprawdzonych wykonawców! pamiętajcie, że warnkiem otrzymania dofinansowania jest konieczność porządkowania posesji tj. wybrzenie sbstandardowej zabdowy (komórki, tymczasowe garaże) planjąc remont otoczenia bdynk warto pomyśleć o nasadzeniach zieleni, oświetleni oraz miejscach parkingowych i miejsc na śmietnik pomieszczenia piwniczne i strychowe mogą po remoncie posłżyć za lokal dla nowej działalności gospodarczej lb społeczno-kltralnej, z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców waszej licy wszelkie wątpliwości w zakresie planowanego remont winien wam wyjaśnić administrator, którego zatrdniacie, bądź pracownik Urzęd Miasta PAMIĘTAJCIE, ŻE TO OD NAS ZALEŻY WYGLĄD NASZEGO MIASTA!

16 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sopot czerwca 2006r. Rada Miasta Sopot podjęła chwałę Nr XXXVIII/640/2006 w sprawie przyjęcia Lokalnego Program Rewitalizacji Miasta Sopot. LPR to dokment opracowany przy współpracy szerokiego grona lokalnych ekspertów i zawierający diagnozę obecnego stan miasta, zwłaszcza warnkowań lokalizacyjnych, zasobów środowiskowych, mieszkaniowych, problematyki zagospodarowania przestrzennego, ochrony zdrowiskowej i konserwatorskiej, rozwoj trystycznego, kltry, sport, infrastrktry technicznej a także zagadnień ekonomicznych i charakterystyki społecznodemograficznej Sopot. Zebrane informacje możliwiły opisanie najbardziej klczowych problemów z pnkt widzenia rewitalizacji. LPR jest komplementarny w stosnk do Plan Strategicznego Miasta Sopot, Strategii Województwa Pomorskiego, Strategii Rozwoj Trystyki w Województwie Pomorskim na lata , Stdim warnkowań i kiernków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Sopot oraz innych miejskich dokmentów strategicznych. Program odnosi się także do celów ZPORR oraz Mechanizm Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizm Finansowego. Na podstawie poziom bezrobocia, bóstwa, przestępczości, wykształcenia mieszkańców, przedsiębiorczości, degradacji technicznej, infrastrktralnej oraz bdowlanej a także stopnia zanieczyszczenia środowiska wyłoniono następjące strefy działań rewitalizacyjnych: STREFA NR 1 : Strefa zdrowiskowa - l. Bitwy Pod Płowcami Grnwaldzka Powstańców Warszawy do linii brzegowej Zalecenia dla strefy: Rewitalizacja kwartałów (rozbiórki i odtworzenia bdynków) Bdowa zaplecza dla działalności zdrowiskowej Ograniczenie rch samochodów i organizacja parkingów poza granicami strefy Objęcie monitoringiem okolic plaży i Molo Wyprowadzenie potoków w głąb Zatoki Gdańskiej Działania na rzecz trzymania czystości plaż

17 STREFA NR 2: Al. Niepodległości l. Marynarzy Chrobrego Grnwaldzka Powstańców Warszawy - Haffnera Zalecenia dla strefy: Przebdowa nawierzchni lic, chodników, płotów oraz bram Tworzenie elementów małej architektry z przeznaczeniem na rekreację mieszkańców Ochrona i promowanie Grodziska Rewitalizacja zdegradowanych obiektów bdownictwa mieszkaniowego i pblicznego Wybrzenie bdynk dworca i bdowa nowego obiekt współgrającego ze stylem architektonicznym miasta STREFA NR 3: l. Bitwy pod Płowcami Polna Głowackiego Jana z Kolna linia PKP granica miasta Zalecenia dla strefy: Bdowa hali widowiskowo-sportowej Wprowadzenie fnkcji rozwojowej, edkacyjnej, społecznej i rekreacyjnej Stworzenie inkbatora przedsiębiorczości Remont obiektów Hipodrom STREFA NR 4: Obszar Opery Leśnej z otoczeniem Zalecenia dla strefy: Modernizacja obiekt Opery wraz z zapleczem Rewitalizacja terenów zielonych otoczenie staw Morskie Oko Odnowa obszarów leśnych LPR wyznacza także ogólne cele realizowanych w mieście działań rewitalizacyjnych, określające kiernki pożądanych z pnkt widzenia miasta projektów.

18 W obszarze rewitalizacji przestrzennej wskazano następjące cele: Rewitalizacja obiektów mieszkalnych Zachowanie historycznego wizernk miasta Poprawa fnkcjonlaności rch drogowego Modernizacja obiektów żyteczności pblicznej Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych Wspieranie prorozwojowych inwestycji w zakresie fnkcji trystycznej, kltralnej i społecznej W obszarze gospodarczym wskazano następjące cele: Tworzenie warnków lokalowych i infrastrktralnych dla rozwoj MSP Wspieranie bezpłatnego szkolnictwa i doradztwa Aktywizacja ldzi młodych Włączanie szarej strefy w oficjalny obieg gospodarczy Szczególną rolę przywiązje się do modernizacji infrastrktry słżącej fnkcji trystycznej. W obszarze społecznym za cele przyjęto: Zahamowanie negatywnych tendencji społecznych patologii Ochronę i pomoc dla najsłabszych społecznie grp ldności Zahamowanie migracji ldzi młodych do innych miast Przeciwdziałanie marginalizacji Stworzenie dostęp do instytcji kltry wszystkim mieszkańcom Do każdego z wymienionych wyżej obszarów sformłowano listę projektów zgłoszonych w tok konsltacji społecznych przez lokalną społeczność, a przyczyniających się do osiągnięcia zamierzonych celów. LPR będzie podlegał reglarnej aktalizacji, w związk z czym lista projektów może być poszerzana o nowe przedsięwzięcia. Przyjęty dokment jest podstawą do biegania się przez miasto o środki zewnętrzne, w tym fndsze nijne, przeznaczone na poprawę spójności społeczno-gospodarczej Sopot i całościową odnowę miasta we wszystkich sferach jego fnkcjonowania.

19 Zintegrowana rewitalizacja miast historycznych w cel promocji policentrycznego i zrównoważonego rozwoj rbanistycznego Hist.Urban gromadzi 19 partnerów z 9 krajów obszar CADSES głównie małe i średnie miasta historyczne z bogatym dziedzictwem kltrowym, a także instytty nakowe, prywatne firmy i organizacje semi-pbliczne. Okres trwania projekt obejmje lata Miasta partnerskie: Graz, Pilzno, Kafberen, Regensbrg, Wismar, Faenza, Teramo, Verona, Sanok, Sopot, Arad, Oradea Cel projekt W związk z szybkim procesem transformacji społeczno-gospodarczej miasta historyczne w obszarze Środkowo-Wschodniej Eropy napotykają akmlację problemów społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. Głównym celem projekt Hist.Urban jest wzmocnienie małych i średnich miast poprzez wykorzystanie bdowlanego dziedzictwa kltrowego jako czynnika łatwiającego zintegrowany, zrównoważony rozwój rbanistyczny. Działania projekt mają wzmocnić gospodarkę miast partnerskich, ich społeczne i ekologiczne fnkcje, rewaloryzować bdowlane dziedzictwo kltrowe a także poprawiać zdolność lokalnych i regionalnych ekspertów oraz decydentów w zakresie zastosowania narzędzi zintegrowanej rewitalizacji. Ponadto, projekt ma wrażliwiać szeroką społeczność na wartość bdowlanego dziedzictwa kltrowego jako czynnika i element rozwoj tożsamości kltralnej. Działania: Partnerzy biorą dział w działaniach trzech grp roboczych: Planowanie i zarządzanie zintegrowanym i zorientowanym na wdrożenie procesem rewitalizacji Społeczno-gospodarcza rewitalizacja skoncetrowana na oddziaływani odnowy ekonomicznej na społeczeństwie Odnowa rbanistyczna oraz rewitalizacja ekologiczna

20 Gmina Miasta Sopot w ramach projekt realizje dwa działania: Opracowanie koncepcji dla rewitalizacji obszarów dworcowych w oparci o model PPP z względnieniem szerokiego grona podmiotów społecznych i gospodarczych, w ramach którego: zlecono opracowanie wytycznych rbanistycznych do projekt rewitalizacji terenów przydworcowych przeprowadzono szerokie konsltacje społeczne opracowanych rozwiązań przygotowano analizę potrzeb i jakości życia mieszkańców strefy rewitalizacyjnej nr 2 zlecono analizę ekonomiczno finansową model PPP dla modernizacji dworca Opracowanie wytycznych i dobrych praktyk dla wrażliwej społecznie i ekologicznie rewitalizacji zabytkowych kamienic, które przewidje m.in: przygotowanie modelowego przykład remont zabytkowej kamienicy przeznaczonej na fnkcje społecznie żyteczne (stdia i analizy) opracowanie model komnikacji z mieszkańcami skoncentrowanego na rozwiązywani problemów i promocji odpowiedzialności za przestrzeń miejską wydanie niniejszego folder Kontakty Partner Wiodący: German Association for Hosing, Urban and Spatial Development Mr. Christian Httenloher Mrs. Silke Brocks Tel.: Osoby do kontakt z ramienia Miasta Sopot: Agata Chabierska Marzena Siemianowska Koordynator projekt Inspektor w Wydziale Strategii Rozwoj Miasta tel tel

21

22

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Spis treści 1. Wstęp potrzeba określenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2. Filozofia Narodowego Planu Rewitalizacji 3. Konstrukcja Narodowego Planu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA MIAST W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

REWITALIZACJA MIAST W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REWITALIZACJA MIAST W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Elżbieta STRZELECKA Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka, al. Politechniki 6, Łódź Streszczenie: Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH

REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH www.erdf.edu.pl REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH Praktyczny przewodnik: Jak opracować lokalny plan rozwoju? Carl A. Heller 1 Spis treści 0. Wprowadzenie 0.1 Definicje 0.2 Projekty w ramach działania 3.3

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji Raport z konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, które odbyły się w dniach 06-20 marca 2014r. w Gorzowie Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza

Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza Barometr Regionalny Nr 3(25) 2011 Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza Gabriela Czapiewska Akademia Pomorska w Słupsku Streszczenie Odnowa wsi jest propozycją programu rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38 Artykuł opracowany w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod kierunkiem MIROSŁAWY SIEJDY PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

IV Rozwój przestrzenny miejscowości w warunkach depopulacji - podstawy metodologiczne i przykładowe rozwiązania

IV Rozwój przestrzenny miejscowości w warunkach depopulacji - podstawy metodologiczne i przykładowe rozwiązania IV Rozwój przestrzenny miejscowości w warunkach depopulacji - podstawy metodologiczne i przykładowe rozwiązania Rolą niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie funkcjonujących już w praktyce rozwiązań

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo