Zużycie energii na ogrzewanie budynków w województwie zachodniopomorskim w sezonie grzewczym 2015/16 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zużycie energii na ogrzewanie budynków w województwie zachodniopomorskim w sezonie grzewczym 2015/16 r."

Transkrypt

1 Zużycie energii na ogrzewanie budynków w województwie zachodniopomorskim w sezonie grzewczym 21/16 Józef Dopke Słowa kluczowe: temperatura, średnia miesięczna temperatura, średnia temperatura w sezonie grzewczym, stopniodni grzania, liczba stopniodni grzania, temperatura bazowa, sezon grzewczy, zużycie energii, ogrzewanie, Białystok, Darłówek, Gdańsk, Koszalin, Kołobrzeg, Mirosławiec, Szczecin, Świnoujście, Warszawa Okęcie i Wrocław. Streszczenie Na rysunku podano średnie temperatury powietrza dla Szczecina w sezonach grzewczych od 1999/2 do 21/216 Podano średnie temperatury powietrza w sezonie grzewczym 21/216 dla Białegostoku, Darłówka, Gdańska, Koszalina, Kołobrzegu, Mirosławca, Szczecina, Świnoujścia, Warszawy Okęcia i Wrocławia. Omówiono liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 1 o C dla Szczecina w sezonach grzewczych od 1999/2 do 21/16 oraz przeprowadzono analizę zmian klimatycznych. Na rysunku przedstawiono zmiany zużycia energii na ogrzewanie budynku w siedemnastu ostatnich sezonach grzewczych od 1999/2 do 21/216 w stosunku do najcieplejszego sezonu grzewczego 26/27 Podano liczbę stopniodni grzania Sd(1 o C) w sezonie grzewczym 21/216 dla 1 miast Polski. Na rysunku przedstawiono procentową zmianę zużycia energii na ogrzewanie identycznego budynku w sezonie grzewczym 21/16 dla 1 miast Polski względem Szczecina. Średnie temperatury powietrza w sezonach grzewczych od 1999/ do 21/16 Ze średnich dobowych temperatur powietrza [1] obliczono średnie miesięczne temperatury powietrza w Szczecinie od stycznia 1999 do maja 216 Następnie obliczono średnią temperaturę powietrza w Szczecinie w sezonach grzewczych od sezonu 1999/ do 21/16 (rys. 1). Sezon grzewczy rozpoczyna się we wrześniu a kończy w maju następnego roku, dlatego obliczono średnią temperaturę powietrza w sezonie grzewczym od 1 września do 31 maja następnego roku. Najcieplejszym sezonem grzewczym był sezon grzewczy 26/7 o średniej temperaturze powietrza 8,41 o C. Następnym sezonem grzewczym w tym rankingu był sezon grzewczy 1999/ o średniej temperaturze powietrza 7,9 o C, sezon grzewczy 21/2 o średniej temperaturze powietrza 7,23 o C, sezon grzewczy 213/14 o średniej temperaturze powietrza 7,9 o C i sezon grzewczy 21/16 o średniej temperaturze powietrza 7,7 o C. Najzimniejszym sezonem grzewczym był sezon grzewczy 29/1 o średniej temperaturze powietrza 4,6 o C. Następnym sezonem grzewczym w tym rankingu był sezon grzewczy 22/3 o średniej temperaturze powietrza 4,63 o C, sezon grzewczy 2/6 o średniej temperaturze powietrza 4,99 o C, sezon grzewczy 212/13 o średniej temperaturze powietrza, o C i sezon grzewczy 21/11 o średniej temperaturze powietrza,1 o C. Maksymalna różnica średnich temperatur powietrza między najcieplejszym sezonem grzewczym 26/7 o średniej temperaturze 8,41 o C i najzimniejszym sezonem grzewczym 29/1 o średniej temperaturze 4,6 o C wynosi dla Szczecina 3,81 o C w analizowanych sezonach grzewczych od 1999/ do 21/16 Średnia temperatura powietrza w sezonie grzewczym 21/16 w najcieplejszym mieście wojewódzkim Wrocławiu wynosiła 8,1 o C a w najzimniejszym Białymstoku,6 o C. W Szczecinie ta temperatura wynosiła 7,7 o C, w Świnoujściu 7,1 o C, Koszalinie 6,99 o C, Darłówku 6,91 o C, Kołobrzegu 7,49 o C i Mirosławcu 6,18 o C (rys. 2). 1

2 9 Szczecin 8 Średnia temperatura powietrza w sezonie grzewczym ( o C) y = -,79x + 6, / 2/1 21/2 22/3 23/4 24/ 2/6 26/7 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 214/1 21/16 Rys. 1. Średnia temperatura powietrza w sezonie grzewczym w okresie od sezonu 1999/ do sezonu 21/16 w Szczecinie 9 Sezon grzewczy 21/16 8 Średnia temperatura powietrza w sezonie grzewczym ( o C) Białystok Mirosławiec Gdańsk Darłówek Koszalin Szczecin Świnoujście Warszawa Okęcie Kołobrzeg Wrocław Rys. 2. Średnia temperatura powietrza w sezonie grzewczym 21/16 w 1 miastach Polski 2

3 Liczba stopniodni grzania w sezonie grzewczym Miesięczną liczbę stopniodni grzania Sd(1 o C) obliczono z definicji [2] ze średnich dobowych temperatur powietrza t śr (i) [1]: Sd(t b )= n [ tb tśr ( i)]... dla.. tśr ( i) tb i= 1 (1)... dla.. t ( i) > t śr b Uśrednioną rzeczywistą temperaturę bazową t b dla obszaru dostaw gazu ziemnego można wyznaczyć z zależności między zużyciem gazu przez odbiorców komunalnych a temperaturą zewnętrzną powietrza. Dla obszaru obsługiwania Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S. A. [3] wynosiła ona 18, o C w 1987 i 1,2 o C w 1998 Duże osiedla domów wielopiętrowych ocieplonych styropianem o grubości 1 mm i ogrzewanych osiedlowymi ciepłowniami rozpoczynają ogrzewanie przy średniej temperaturze dobowej t b =1 o C [4]. Dalej założono temperaturę bazową 1 o C, przy której rozpoczynano ogrzewanie mieszkań w Polsce. 3 Szczecin Liczba stopniodni grzania Sd(1 o C) w sezonie grzewczym ( o Cdzień) / 2/1 21/2 22/3 23/4 24/ 2/6 26/7 27/8 Rys. 3. Liczba stopniodni grzania Sd(1 o C) w sezonach grzewczych od 1999/ do 21/16 w Szczecinie obliczona z definicji ze średnich dziennych temperatur powietrza [1] Liczbę stopniodni grzania Sd(1 o C) w sezonie grzewczym obliczono jako sumę miesięcznych liczb stopniodni grzania dla miesięcy od września do maja następnego roku (rys. 3). Najzimniejszy sezonem grzewczym w Szczecinie o największej liczbie stopniodni grzania był sezon 22/3 o Sd(1 o C)=288,9 o Cdni. Najcieplejszym sezonem grzewczym o najmniejszej liczbie stopniodni grzania był sezon 26/7 o Sd(1 o C)=1881,4 o Cdni. Różnica liczby stopniodni grzania Sd(1 o C) między najzimniejszym sezonem grzewczym a najcieplej- 28/9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 214/1 21/16 3

4 szym sezonem grzewczym wynosiła 999, o Cdni w analizowanych sezonach grzewczych od 1999/ do 21/16 Trzy ostatnie sezony grzewcze są stosunkowo ciepłe o liczbie stopniodni grzania równej 223,6 o Cdni w sezonie 213/14, 2218,6 o Cdni w sezonie 214/1oCdni i 227,7 o Cdni w sezonie 21/16 Zużycie energii na ogrzewanie w sezonach grzewczych Zużycie energii w domach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej można przedstawić w postaci modelu [2]: E = a + b Sd(t b ) + e (2) gdzie: E - zużycie energii, a, b - współczynniki, Sd(t b ) - funkcja liczby stopniodni w zależności od t b, t b - bazowa temperatura zewnętrzna, powyżej której praca systemu grzewczego nie jest wymagana, e błąd metody. Przedstawiona zależność dotyczy wszystkich paliw stosowanych w domach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej. Wielkość a określa stałe zużycie energii na grzanie wody, przygotowanie posiłków, suszenie odzieży i bielizny. Wielkość b Sd(t b ) jest zmiennym zużyciem energii na ogrzewanie budynków zależnym od przebiegu pogody. Na rys. 4 przedstawiono procentowe zmiany zużycia energii na ogrzewanie identycznego budynku w Szczecinie w siedemnastu ostatnich sezonach grzewczych od 1999/ do 21/16 w stosunku do najcieplejszego sezonu grzewczego 26/7 W najzimniejszym sezonie grzewczym 23/3 zużyto w Szczecinie o 3,1% więcej energii na ogrzewanie budynku niż w najcieplejszym sezonie 26/7 W ostatnich trzech sezonach grzewczych zużyto o 17,1% więcej w sezonie 213/14, o 17,9% w sezonie 214/1 i o 2% w sezonie 21/16 niż w najcieplejszym sezonie grzewczym 26/7 Na rys. podano liczbę stopniodni grzania Sd(1 o C) w sezonie grzewczym 21/16 dla Białegostoku, Darłówka, Gdańska, Koszalina, Kołobrzegu, Mirosławca, Szczecina, Świnoujścia, Warszawy Okęcia i Wrocławia obliczoną z definicji ze średnich dziennych temperatur powietrza [1] a na rys. 6 procentową zmianę zużycia energii na ogrzewanie identycznego budynku w sezonie grzewczym 21/16 względem Szczecina. W sezonie grzewczym 21/216 identyczny budynek zużył na ogrzewanie więcej energii (paliw) o: 18,% w Białymstoku, 11% w Mirosławcu, 4,1% w Gdańsku,,9% w Koszalinie i,7% w Warszawie Okęciu niż w Szczecinie. Natomiast identyczny budynek zużył mniej energii na ogrzewanie o: 11,3% we Wrocławiu,,7% w Kołobrzegu i 2,46% w Świnoujściu niż w Szczecinie. 4

5 6 Szczecin Procentowa zmiana zużycia energii (%) / 2/1 21/2 22/3 23/4 24/ 2/6 26/7 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 214/1 21/16 Rys. 4. Procentowa zmiana zużycia energii na ogrzewanie budynków w sezonie grzewczym względem najcieplejszego sezonu grzewczego 26/7 dla Szczecina 3 Sezon grzewczy 21/16 2 Liczba stopniodni grzania Sd(1 o C) ( o Cdzień) Białystok Mirosławiec Gdańsk Koszalin Darłówek Warszawa Okęcie Szczecin Świnoujście Kołobrzeg Wrocław Rys.. Liczba stopniodni grzania Sd(1 o C) w sezonie grzewczym 21/16 w dziesięciu miastach Polski obliczona z definicji ze średnich dziennych temperatur powietrza [1]

6 2 Sezon grzewczy 21/16 1 Liczba stopniodni grzania Sd(1 o C) ( o Cdzień) 1 - Białystok Mirosławiec Gdańsk Koszalin Darłówek Warszawa Okęcie Szczecin Świnoujście Kołobrzeg Wrocław -1-1 Rys. 6. Procentowa zmiana zużycia energii na ogrzewanie budynków w sezonie grzewczym 21/16 względem Szczecina Wnioski Zużycie energii na ogrzewanie budynków zależy liniowo od liczby stopniodni grzania (przebiegu pogody). Pomijanie liczby stopniodni grzania w ocenie efektywności ogrzewania budynków prowadzi do wyciągania błędnych wniosków. Należy uwzględniać w ocenie, że ten sam budynek w różnych lokalizacjach zużyje różne ilości energii na ogrzewanie. W sezonie grzewczym 21/216 identyczny budynek zużył na ogrzewanie więcej energii (paliw) o: 18,% w Białymstoku, 11% w Mirosławcu, 4,1% w Gdańsku,,9% w Koszalinie i,7% w Warszawie Okęciu niż w Szczecinie. Natomiast identyczny budynek zużył mniej energii na ogrzewanie o: 11,3% we Wrocławiu,,7% w Kołobrzegu i 2,46% w Świnoujściu niż w Szczecinie. Literatura [1] Ogimet. [2] Degree-days: theory and application TM41:26. The Chartered Institution of Building Services Engineers 222 Balham High Road, London SW129BS. [3] M. Błaziak, M. Reszczyńska. Magazyn Polski Gaz i Nafta PGNiG S. A [4] Dopke J.: Wyznaczanie temperatury bazowej budynku i prognozowanie zużycia gazu. GWiTS, 214 nr 6 st Materiał chroniony prawem autorskim All rights reserved. This work may not be translated or copied in whole or in part without the written permission of the publisher ( Józef Dopke, except for brief ex- 6

7 cerpts in connection with reviews or scholary analysis. Use in connection with any form of information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed is forbidden. Józef Dopke 7

Różnice w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w dwudziestu polskich miastach w sezonie grzewczym 2010/2011 r. Józef Dopke

Różnice w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w dwudziestu polskich miastach w sezonie grzewczym 2010/2011 r. Józef Dopke Różnice w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w dwudziestu polskich miastach w sezonie grzewczym 2010/ Józef Dopke Słowa kluczowe: temperatura, średnia miesięczna temperatura, stopniodni grzania, liczba

Bardziej szczegółowo

Ciepła zima mniejsze zużycie energii na ogrzewanie budynków w pierwszych czterech miesiącach obecnego sezonu grzewczego 2014/2015 r.

Ciepła zima mniejsze zużycie energii na ogrzewanie budynków w pierwszych czterech miesiącach obecnego sezonu grzewczego 2014/2015 r. Ciepła zima mniejsze zużycie energii na ogrzewanie budynków w pierwszych czterech miesiącach obecnego sezonu grzewczego 214/215 r. Józef Dopke Słowa kluczowe: temperatura, średnia dzienna temperatura,

Bardziej szczegółowo

Zużycie energii na ogrzewanie budynków w 2014 r. w 34 miastach Polski

Zużycie energii na ogrzewanie budynków w 2014 r. w 34 miastach Polski Zużycie energii na ogrzewanie budynków w 2014 r. w 34 miastach Polski Energia w gospodarstwach domowych przeznaczona jest na ogrzewanie pomieszczeń, grzanie wody użytkowej, przygotowanie posiłków, suszenie

Bardziej szczegółowo

Różnice w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w wybranych polskich miastach w sezonie grzewczym 2012/2013 r. Józef Dopke

Różnice w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w wybranych polskich miastach w sezonie grzewczym 2012/2013 r. Józef Dopke Różnice w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w wybranych polskich miastach w sezonie grzewczym /2013 r. Józef Dopke Słowa kluczowe: temperatura, średnia miesięczna temperatura, stopniodni grzania,

Bardziej szczegółowo

Średnie miesięczne temperatury powietrza w I kw r. w polskich miastach

Średnie miesięczne temperatury powietrza w I kw r. w polskich miastach Średnie miesięczne temperatury powietrza w I kw. 214 r. w polskich miastach Słowa kluczowe: temperatura, średnia dzienna temperatura, średnia miesięczna temperatura, stopniodni grzania, liczba stopniodni

Bardziej szczegółowo

Zużycie paliw na ogrzewanie budynków w ostatnich sezonach grzewczych

Zużycie paliw na ogrzewanie budynków w ostatnich sezonach grzewczych Zużycie paliw na ogrzewanie budynków w ostatnich sezonach grzewczych Omówiono średnie miesięczne temperatury powietrza w sezonach grzewczych od 2006/2007 r. do 2010/31.03.2011 r. dla dziesięciu miast.

Bardziej szczegółowo

Zużycie energii na ogrzewanie budynków w Warszawie w wieloleciu Józef Dopke

Zużycie energii na ogrzewanie budynków w Warszawie w wieloleciu Józef Dopke Zużycie energii na ogrzewanie budynków w Warszawie w wieloleciu 1999-211 Józef Dopke Słowa kluczowe: średnia temperatura, średnia dzienna temperatura, średnia miesięczna temperatura, średnia roczna temperatura,

Bardziej szczegółowo

Śred. -3,99-3,51 0,34 6,89 12,73 16,12 17,72 16,65 12,13 7,27 2,11-1,89

Śred. -3,99-3,51 0,34 6,89 12,73 16,12 17,72 16,65 12,13 7,27 2,11-1,89 Obliczanie średniej liczby stopniodni grzania w wieloleciu 1951-2012 dla Białegostoku Calculation of Average Heating Degree Days for the 1951-2012 Period for Białystok Józef Dopke Słowa kluczowe: temperatura,

Bardziej szczegółowo

Zużycie energii na ogrzewanie budynków w ostatnich sezonach grzewczych Józef Dopke

Zużycie energii na ogrzewanie budynków w ostatnich sezonach grzewczych Józef Dopke Zużycie energii na ogrzewanie budynków w ostatnich sezonach grzewczych Józef Dopke Słowa kluczowe: temperatura, średnia miesięczna temperatura, stopniodni grzania, liczba stopniodni grzania, temperatura

Bardziej szczegółowo

Średnie miesięczne temperatury powietrza a zużycie energii na ogrzewanie budynków w styczniu 2017 r. Józef Dopke

Średnie miesięczne temperatury powietrza a zużycie energii na ogrzewanie budynków w styczniu 2017 r. Józef Dopke Średnie miesięczne temperatury powietrza a zużycie energii na ogrzewanie budynków w styczniu 217 Józef Dopke Słowa kluczowe: temperatura, średnia dzienna temperatura, średnia miesięczna temperatura, stopniodni

Bardziej szczegółowo

Zużycie energii na ogrzewanie budynków w pierwszych czterech miesiącach sezonu grzewczego 2012/2013 r. Józef Dopke

Zużycie energii na ogrzewanie budynków w pierwszych czterech miesiącach sezonu grzewczego 2012/2013 r. Józef Dopke Zużycie energii na ogrzewanie budynków w pierwszych czterech miesiącach sezonu grzewczego 1/13 Józef Dopke Słowa kluczowe: temperatura powietrza, średnia miesięczna temperatura, stopniodni grzania, liczba

Bardziej szczegółowo

Zużycie energii na ogrzewanie budynków w pierwszych czterech miesiącach sezonu grzewczego 2016/2017 r. Józef Dopke

Zużycie energii na ogrzewanie budynków w pierwszych czterech miesiącach sezonu grzewczego 2016/2017 r. Józef Dopke Zużycie energii na ogrzewanie budynków w pierwszych czterech miesiącach sezonu grzewczego 216/217 Józef Dopke Słowa kluczowe: temperatura, średnia dzienna temperatura, średnia miesięczna temperatura, stopniodni

Bardziej szczegółowo

Zmiany zużycia energii na ogrzewanie budynków w wybranych miastach Polski w wieloleciu

Zmiany zużycia energii na ogrzewanie budynków w wybranych miastach Polski w wieloleciu Zmiany zużycia energii na ogrzewanie budynków w wybranych miastach Polski w wieloleciu 1. Wstęp Zużycie energii w gospodarstwach domowych można przedstawić w postaci najprostszego modelu matematycznego

Bardziej szczegółowo

Zmiany zużycia energii na ogrzewanie budynków w wybranych miastach Polski w wieloleciu. Józef Dopke. Streszczenie. 1. Wstęp

Zmiany zużycia energii na ogrzewanie budynków w wybranych miastach Polski w wieloleciu. Józef Dopke. Streszczenie. 1. Wstęp Zmiany zużycia energii na ogrzewanie budynków w wybranych miastach Polski w wieloleciu Józef Dopke Słowa kluczowe: temperatura, średnia dzienna temperatura, średnia miesięczna temperatura, średnia roczna

Bardziej szczegółowo

Zużycie energii na ogrzewanie budynków w pierwszych pięciu miesiącach obecnego sezonu grzewczego 2015/2016 r. Józef Dopke

Zużycie energii na ogrzewanie budynków w pierwszych pięciu miesiącach obecnego sezonu grzewczego 2015/2016 r. Józef Dopke Zużycie energii na ogrzewanie budynków w pierwszych pięciu miesiącach obecnego sezonu grzewczego 215/216 r. Józef Dopke Słowa kluczowe: temperatura, średnia dzienna temperatura, średnia miesięczna temperatura,

Bardziej szczegółowo

Zużycie energii na ogrzewanie budynków w trzydziestu czterech miastach Polski w 2012 r. Józef Dopke

Zużycie energii na ogrzewanie budynków w trzydziestu czterech miastach Polski w 2012 r. Józef Dopke Zużycie energii na ogrzewanie budynków w trzydziestu czterech miastach Polski w 212 r. Józef Dopke Słowa kluczowe: temperatura, średnia dzienna temperatura, średnia miesięczna temperatura, średnia roczna

Bardziej szczegółowo

Dobór stałej we wzorze Hitchin a przy obliczaniu liczby stopniodni grzania dla Łodzi Józef Dopke

Dobór stałej we wzorze Hitchin a przy obliczaniu liczby stopniodni grzania dla Łodzi Józef Dopke Dobór stałej we wzorze Hitchin a przy obliczaniu liczby stopniodni grzania dla Łodzi Józef Dopke Słowa kluczowe: stopniodni grzania, liczba stopniodni grzania, liczba stopniodni grzania w wieloleciu, temperatura

Bardziej szczegółowo

Analiza spadku zużycia energii na ogrzewanie budynku po termomodernizacji Józef Dopke

Analiza spadku zużycia energii na ogrzewanie budynku po termomodernizacji Józef Dopke Analiza spadku zużycia energii na ogrzewanie budynku po termomodernizacji Józef Dopke Słowa kluczowe: temperatura powietrza, temperatura wewnętrzna, temperatura zewnętrzna, średnia dobowa temperatura,

Bardziej szczegółowo

Różnice w zużyciu paliw na ogrzewanie budynków w trzydziestu jeden miastach Polski w 2011 r. Józef Dopke. Streszczenie

Różnice w zużyciu paliw na ogrzewanie budynków w trzydziestu jeden miastach Polski w 2011 r. Józef Dopke. Streszczenie Różnice w zużyciu paliw na ogrzewanie budynków w trzydziestu jeden miastach Polski w 2011 r. Józef Dopke Słowa kluczowe: temperatura, średnia dzienna temperatura, średnia miesięczna temperatura, średnia

Bardziej szczegółowo

Liczba stopniodni grzania dla dwudziestu sześciu miast Polski w 2010 r. Józef Dopke

Liczba stopniodni grzania dla dwudziestu sześciu miast Polski w 2010 r. Józef Dopke Liczba stopniodni grzania dla dwudziestu sześciu miast Polski w 2010 r. Józef Dopke Słowa kluczowe: temperatura, średnia dzienna temperatura, średnia miesięczna temperatura, średnia roczna temperatura,

Bardziej szczegółowo

Średnie miesięczne temperatury powietrza w I kw r. w polskich miastach

Średnie miesięczne temperatury powietrza w I kw r. w polskich miastach Średnie miesięczne temperatury powietrza w I kw. 2014 r. w polskich miastach Średnie miesięczne temperatury powietrza Ze średnich dziennych temperatur powietrza [1] obliczono średnią miesięczną temperaturę

Bardziej szczegółowo

Czy styczniowe i lutowe mrozy podwyższą rachunki za energię na ogrzewanie budynków? Józef Dopke

Czy styczniowe i lutowe mrozy podwyższą rachunki za energię na ogrzewanie budynków? Józef Dopke Czy styczniowe i lutowe mrozy podwyższą rachunki za energię na ogrzewanie budynków? Józef Dopke Słowa kluczowe: temperatura powietrza, średnia dobowa temperatura, średnia miesięczna temperatura, stopniodni

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie temperatury bazowej budynku Józef Dopke. Wstęp

Wyznaczanie temperatury bazowej budynku Józef Dopke. Wstęp Wyznaczanie temperatury bazowej budynku Józef Dopke Słowa kluczowe: temperatura powietrza, średnia dobowa temperatura, średnia miesięczna temperatura, stopniodni grzania, liczba stopniodni grzania, temperatura

Bardziej szczegółowo

Zużycie energii na ogrzewanie budynków w 2015 r. w miastach Polski Józef Dopke

Zużycie energii na ogrzewanie budynków w 2015 r. w miastach Polski Józef Dopke Zużycie energii na ogrzewanie budynków w 21 r. w miastach Polski Józef Dopke Słowa kluczowe: temperatura, średnia roczna temperatura, liczba stopniodni grzania, bazowa temperatura, zużycie energii, ogrzewanie,

Bardziej szczegółowo

Zużycie energii na ogrzewanie budynków w 2015 r. w południowowschodniej. Józef Dopke. 1. Średnia roczna temperatura powietrza w miesiącach grzewczych

Zużycie energii na ogrzewanie budynków w 2015 r. w południowowschodniej. Józef Dopke. 1. Średnia roczna temperatura powietrza w miesiącach grzewczych Zużycie energii na ogrzewanie budynków w 215 r. w południowowschodniej Polsce Józef Dopke Słowa kluczowe: temperatura, średnia roczna temperatura, liczba stopniodni grzania, bazowa temperatura, zużycie

Bardziej szczegółowo

Zależności między liczbami stopniodni grzania na przykładzie Częstochowy Józef Dopke

Zależności między liczbami stopniodni grzania na przykładzie Częstochowy Józef Dopke Zależności między liczbami stopniodni grzania na przykładzie Częstochowy Józef Dopke Słowa kluczowe: temperatura, średnia dzienna temperatura, średnia miesięczna temperatura, średnia temperatura w sezonie

Bardziej szczegółowo

Różnice w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w trzydziestu sześciu miastach Ukrainy w sezonie grzewczym 2010/2011 r.

Różnice w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w trzydziestu sześciu miastach Ukrainy w sezonie grzewczym 2010/2011 r. Różnice w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w trzydziestu sześciu miastach Ukrainy w sezonie grzewczym / Józef Dopke Słowa kluczowe: temperatura, średnia dzienna temperatura, średnia miesięczna temperatura,

Bardziej szczegółowo

Obliczanie liczby stopniodni grzania według metody Eurostat

Obliczanie liczby stopniodni grzania według metody Eurostat Obliczanie liczby stopniodni grzania według metody Eurostat Streszczenie: Omówiono obliczenia stopniodni grzania według metody Eurostat-u i północnoamerykańskiej. Przedstawiono zastosowanie ich do analizy

Bardziej szczegółowo

Zależności między liczbami stopniodni grzania na przykładzie Częstochowy

Zależności między liczbami stopniodni grzania na przykładzie Częstochowy Zależności między liczbami stopniodni grzania na przykładzie Częstochowy Podano definicje liczby stopniodni grzania. Omówiono zależności zachodzące między wartościami obliczonymi według różnych definicji.

Bardziej szczegółowo

The Calculation of Heating Degree Days based on Eurostat Method Obliczanie liczby stopniodni grzania według metody Eurostat Józef Dopke

The Calculation of Heating Degree Days based on Eurostat Method Obliczanie liczby stopniodni grzania według metody Eurostat Józef Dopke The Calculation of Heating Degree Days based on Eurostat Method Obliczanie liczby stopniodni grzania według metody Eurostat Józef Dopke Słowa kluczowe: stopniodni grzania, liczba stopniodni grzania, temperatura

Bardziej szczegółowo

y = 1,2641x + 93,167 R 2 = 0,9716 2006 r. y = 1,2415x + 93,208 R 2 = 0,9937 2007 r. Ciepło sprzedane CO+CWU (GJ) y = 1,2829x + 85,676 R 2 = 0,9819

y = 1,2641x + 93,167 R 2 = 0,9716 2006 r. y = 1,2415x + 93,208 R 2 = 0,9937 2007 r. Ciepło sprzedane CO+CWU (GJ) y = 1,2829x + 85,676 R 2 = 0,9819 WPŁYW WIATRU NA ZUŻYCIE PALIW NA OGRZEWANIE BUDYNKÓW Autor: Józef Dopke ( Instal nr 3/2010) Słowa kluczowe: stopniodni grzania, temperatura bazowa, zużycie paliw, średnia temperatura powietrza, wzór Hitchin

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie sprzedaży gazu ziemnego z liczby stopniodni grzania Józef Dopke

Prognozowanie sprzedaży gazu ziemnego z liczby stopniodni grzania Józef Dopke Prognozowanie sprzedaży gazu ziemnego z liczby stopniodni grzania Józef Dopke (jozefdopke@wp.pl) Stopniodni grzania Stopniodni grzania są ilościowym wskaźnikiem określającym zapotrzebowanie na energię

Bardziej szczegółowo

Jak gaz łupkowy wpłynie na ceny gazu dla odbiorców? Józef Dopke

Jak gaz łupkowy wpłynie na ceny gazu dla odbiorców? Józef Dopke Jak gaz łupkowy wpłynie na ceny gazu dla odbiorców? Józef Dopke Słowa kluczowe: gaz ziemny, gaz łupkowy, łupki ilaste, wydobycie gazu, produkcja netto, odbiorcy domowi, odbiorcy komercyjni, odbiorcy przemysłowi,

Bardziej szczegółowo

Efektywność zużycia energii w gospodarstwach domowych

Efektywność zużycia energii w gospodarstwach domowych Efektywność zużycia energii w gospodarstwach domowych 1. Struktura zużycia energii w gospodarstwach domowych Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 191, poz. 1373)

Bardziej szczegółowo

Od kilku tygodni w prasie i na stronach internetowych ciągle powtarzane są tytuły:

Od kilku tygodni w prasie i na stronach internetowych ciągle powtarzane są tytuły: Od kilku tygodni w prasie i na stronach internetowych ciągle powtarzane są tytuły:! " # $ % " & ' Czy rzeczywiście odbiorcy gazu mają podstawy do reklamacji rachunków za gaz? Odbiorcy gazu reklamują wielkość

Bardziej szczegółowo

Skumulowane zmienne zużycie gazu ziemnego w sezonie grzewczym Józef Dopke

Skumulowane zmienne zużycie gazu ziemnego w sezonie grzewczym Józef Dopke Skumulowane zmienne zużycie gazu ziemnego w sezonie grzewczym Józef Dopke Słowa kluczowe: gaz ziemny, zużycie gazu, skumulowane zużycie gazu, stopniodni grzania, liczba stopniodni grzania, skumulowana

Bardziej szczegółowo

Michigan, 4,2 mld m 3 w Indiana, 3,7 mld m 3 w Wisconsin i 1,9 mld m 3 w Iowa.

Michigan, 4,2 mld m 3 w Indiana, 3,7 mld m 3 w Wisconsin i 1,9 mld m 3 w Iowa. Rynek energii zależy mocno od przebiegu pogody w sezonie grzewczym. Analiza korelacji zużycia energii elektrycznej, oleju opałowego lub gazu ziemnego względem liczby stopniodni grzania daje odpowiedź czy

Bardziej szczegółowo

Obliczanie miesięcznej liczby stopniodni grzania - Józef Dopke

Obliczanie miesięcznej liczby stopniodni grzania - Józef Dopke Obliczanie miesięcznej liczby stopniodni grzania - Józef Dopke Słowa kluczowe: stopniogodziny grzania, stopniodni grzania, liczba stopniodni grzania, temperatura bazowa, temperatura graniczna, średnia

Bardziej szczegółowo

Skumulowane zmienne zużycie gazu ziemnego w sezonie grzewczym - Józef Dopke

Skumulowane zmienne zużycie gazu ziemnego w sezonie grzewczym - Józef Dopke Skumulowane zmienne zużycie gazu ziemnego w sezonie grzewczym - Józef Dopke Autor: Józef Dopke Słowa kluczowe: gaz ziemny, zużycie gazu, skumulowane zużycie gazu, stopniodni grzania, liczba stopniodni

Bardziej szczegółowo

Józef Dopke Kierownik Laboratorium Zakładowego APATOR METRIX S.A., Tczew Head of Factory Laboratory APATOR METRIX S.A., Tczew

Józef Dopke Kierownik Laboratorium Zakładowego APATOR METRIX S.A., Tczew Head of Factory Laboratory APATOR METRIX S.A., Tczew Analiza korelacji sprzedaży gazu ziemnego dla odbiorców domowych, komercyjnych i przemysłowych względem liczby stopniodni grzania Correlation Analysis Between Natural Gas Sales For Residential, Commercial

Bardziej szczegółowo

[4] [4] Okres czasu p q ---

[4] [4] Okres czasu p q --- : globalne ocieplenie, ocieplenie klimatu, pomiary instrumentalne, średnia temperatura powietrza, seria warszawska, stopniodni grzania, liczba stopniodni grzania, temperatura bazowa, zużycie paliw : Omówiono

Bardziej szczegółowo

Gigantyczne rachunki za gaz Józef Dopke

Gigantyczne rachunki za gaz Józef Dopke Gigantyczne rachunki za gaz Józef Dopke Od kilku tygodni w prasie i na stronach internetowych ciągle powtarzane są tytuły: Pomorze. Zima łagodna, rachunki za gaz gigantyczne; Trójmiasto. Marszałek pyta

Bardziej szczegółowo

Korekcja klimatyczna wolumenu sprzedaży gazu ziemnego dla odbiorców domowych i komercyjnych Józef Dopke

Korekcja klimatyczna wolumenu sprzedaży gazu ziemnego dla odbiorców domowych i komercyjnych Józef Dopke Korekcja klimatyczna wolumenu sprzedaży gazu ziemnego dla odbiorców domowych i komercyjnych Józef Dopke Słowa kluczowe: stopniodni grzania, gaz ziemny, sprzedaż gazu ziemnego, odbiorcy domowi, odbiorcy

Bardziej szczegółowo

RANKING MIAST IV EDYCJA

RANKING MIAST IV EDYCJA RANKING MIAST IV EDYCJA CEL I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA Rozpoznanie rzeczywistego stanu polskiego prawa w zakresie decyzji administracyjnych i sprawności działania organów administracji samorządowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na ciepło do podgrzania powietrza wentylacyjnego

Zapotrzebowanie na ciepło do podgrzania powietrza wentylacyjnego Zapotrzebowanie na ciepło do podgrzania powietrza wentylacyjnego 1. WSTĘP Zgodnie z wymaganiami "Warunków technicznych..."[1] "Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny

Bardziej szczegółowo

Obliczanie zapotrzebowania na paliwo Mizielińska K., Olszak J. Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy

Obliczanie zapotrzebowania na paliwo Mizielińska K., Olszak J. Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy Obliczanie zapotrzebowania na paliwo Mizielińska K., Olszak J. Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy Roczne zapotrzebowanie na paliwo należy ustalić w odniesieniu do potrzeb takich jak: centralne ogrzewanie,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE. Lublin, czerwiec 2015 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE. Lublin, czerwiec 2015 r. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Załącznik do Regulaminu Konkursu nr 1/PO IiŚ/9.2/2009 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

Bardziej szczegółowo

Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI)

Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI) Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI) Wrocław, 21 październik 2014 Podstawowe definicje System ogrzewczego na c.o. i c.w.u. to system lub systemy techniczne zapewniający

Bardziej szczegółowo

Ile wzrosły już ceny gazu w 2008 r.? Józef Dopke

Ile wzrosły już ceny gazu w 2008 r.? Józef Dopke Ile wzrosły już ceny gazu w 28 r.? Józef Dopke Słowa kluczowe: gaz ziemny, cena gazu ziemnego, taryfa, zużycie gazu w gospodarstwach domowych Streszczenie. Przedstawiono ceny netto i brutto gazu ziemnego

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kuniewicz. Rynek mieszkaniowy w Polsce

Katarzyna Kuniewicz. Rynek mieszkaniowy w Polsce Katarzyna Kuniewicz Rynek mieszkaniowy w Polsce II kwartał 2009 45000 Spada liczba mieszkań w ofercie prognozy REAS znów się sprawdzają! 40000 35000 30 792 31 653 36 247 38 359 37 263 33 763 31 051 30000

Bardziej szczegółowo

Raport Ranking Miast - III Edycja

Raport Ranking Miast - III Edycja Dane dotyczące wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego dla Bydgoszczy, Gdańska, Gdyni, Katowic, Krakowa, Lublina, Łódzi, Poznania, Szczecina, Warszawy i Wrocławia Polski Związek Firm Deweloperskich

Bardziej szczegółowo

Elementy do wykorzystania w założeniach i planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz

Elementy do wykorzystania w założeniach i planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Elementy do wykorzystania w założeniach i planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz GMINA KRZĘCIN POWIAT CHOSZCZEŃSKI WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Zależność zużycia gazu ziemnego na ogrzewanie pomieszczeń od liczby stopniodni grzania

Zależność zużycia gazu ziemnego na ogrzewanie pomieszczeń od liczby stopniodni grzania Zależność zużycia gazu ziemnego na ogrzewanie pomieszczeń od liczby stopniodni grzania 1. Stopniodni grzania Rynek energii zależy mocno od przebiegu pogody w sezonie grzewczym. Im trudniej magazynować

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2012 roku

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2012 roku OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2013 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/lublin Budownictwo mieszkaniowe w województwie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ HENRYK KWAPISZ *1 ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ COMPARATIVE ANALYSIS OF ENERGY CONSUMPTION AND COSTS FOR SINGLE FAMILY HOUSE

Bardziej szczegółowo

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1]

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1] Zyski ciepła Wprowadzone zyski ciepła na poziomie całego budynku mogą być takie same dla lokali, jednak najczęściej tak nie jest. Czasami występuje konieczność określania zysków ciepła na poziomie lokalu,

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2013 roku

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2013 roku OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2014 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl/ Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim

Bardziej szczegółowo

Prognozy dla budownictwa mieszkaniowego w Polsce

Prognozy dla budownictwa mieszkaniowego w Polsce Prognozy dla budownictwa mieszkaniowego w Polsce Kazimierz Kirejczyk Prezes Zarządu REAS Sp. z o.o. Warszawa, 04/04/2016 Plan prezentacji Punkt wyjścia przeszłość i stan obecny Przyszłość kluczowe założenia

Bardziej szczegółowo

Bezkrytycznie podchodząc do tej tabeli, możemy stwierdzić, że węgiel jest najtańszym paliwem, ale nie jest to do końca prawdą.

Bezkrytycznie podchodząc do tej tabeli, możemy stwierdzić, że węgiel jest najtańszym paliwem, ale nie jest to do końca prawdą. Taryfa dla ciepła Popatrzmy na tabelkę poniżej. Przedstawiam w niej ceny energii przeliczone na 1GJ różnych paliw. Metodyka jest tu prosta; musimy znać cenę danej jednostki paliwa (tona, kg, litr, m3)

Bardziej szczegółowo

Średnie miesięczne temperatury powietrza dla sezonu ogrzewczego wentylacji

Średnie miesięczne temperatury powietrza dla sezonu ogrzewczego wentylacji Średnie miesięczne temperatury powietrza dla sezonu ogrzewczego wentylacji Zasady określania sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego podaje norma

Bardziej szczegółowo

Metodologia obliczania oszczędności dla obiektów

Metodologia obliczania oszczędności dla obiektów Metodologia obliczania oszczędności dla obiektów Załącznik nr 2 I. zużycia na cele grzewcze (bez ciepłej wody użytkowej) Obliczenie oszczędności w roku...... z uwzględnieniem współczynnika korygującego

Bardziej szczegółowo

Prognozy dla polskiego budownictwa mieszkaniowego

Prognozy dla polskiego budownictwa mieszkaniowego Prognozy dla polskiego budownictwa mieszkaniowego VI Konferencja dla budownictwa 1/04/2014 Kazimierz Kirejczyk Plan prezentacji Obecny obraz budownictwa mieszkaniowego Sektory rynku: charakterystyka i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNA INSTALACJI SOLARNEJ WYKONANEJ W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 795 m 2

ANALIZA EKONOMICZNA INSTALACJI SOLARNEJ WYKONANEJ W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 795 m 2 Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym Jacek NAWROT Politechnika Częstochowska ANALIZA EKONOMICZNA INSTALACJI SOLARNEJ WYKONANEJ W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 795

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2013 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2013 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2013 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, lipiec 2014 Prezentowane w niniejszym opracowaniu dane pochodzą z kwartalnego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R.

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE - 1-1 1. Rozliczeń kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania

Bardziej szczegółowo

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej Ciepła woda użytkowa Obliczenie ilości energii na potrzeby ciepłej wody wymaga określenia następujących danych: - zużycie wody na użytkownika, - czas użytkowania, - liczba użytkowników, - sprawność instalacji

Bardziej szczegółowo

Jelenia Góra r.

Jelenia Góra r. Jelenia Góra 28.12.216 r. Porównanie zużycia ciepła i kosztów zakupu ciepła w okresach rozliczeniowych 214/15 i 215/16 oraz w okresie 215/16 z okresem 21/2 ( przed termomodernizacją) I. Wstęp. Sezony grzewcze

Bardziej szczegółowo

ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria ISO

ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria ISO ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria ISO www.andritz.com Maksymalna oszczędność, łatwa konserwacja Od ponad 100 lat, firma ANDRITZ jest znana głównie dzięki swoim kompetencjom i innowacji w projektowaniu i budowie

Bardziej szczegółowo

Koszty jednostkowe energii cieplnej produkowanej na potrzeby ogrzewania w obecnej kotłowni węglowej budynku przy ul.

Koszty jednostkowe energii cieplnej produkowanej na potrzeby ogrzewania w obecnej kotłowni węglowej budynku przy ul. ZAŁĄCZNIK NR 1. Dane dotyczące cen i taryf 1. Ogrzewanie A) Stan istniejący przed modernizacją Koszty jednostkowe energii cieplnej produkowanej na potrzeby ogrzewania w obecnej kotłowni węglowej budynku

Bardziej szczegółowo

ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria S

ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria S ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria S www.andritz.com Pompy dla mediów czystych oraz zawierających części stałe Od ponad 100 lat, firma ANDRITZ jest znana głównie dzięki swoim kompetencjom i innowacji w projektowaniu

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ SZOŁTYSEK WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

PAWEŁ SZOŁTYSEK WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH PROGNOZA WIELKOŚCI ZUŻYCIA CIEPŁA DOSTARCZANEGO PRZEZ FIRMĘ FORTUM DLA CELÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA W ROKU 2013 DLA BUDYNKÓW WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL. GAJOWEJ 14-16, 20-24 WE WROCŁAWIU PAWEŁ SZOŁTYSEK

Bardziej szczegółowo

Obliczenie rocznych oszczędności kosztów energii uzyskanych w wyniku dociepleniu istniejącego dachu płaskiego płytą TR26FM

Obliczenie rocznych oszczędności kosztów energii uzyskanych w wyniku dociepleniu istniejącego dachu płaskiego płytą TR26FM Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski NIP: 898-18-28-138 Regon: 932015342 51-180 Wrocław, ul. Pełczyńska 11 tel.:(+48 71) 326 13 43 fax:(+48 71) 326 13 22

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie gazu ziemnego w krajach Unii Europejskiej w 2007 r. Józef Dopke

Opodatkowanie gazu ziemnego w krajach Unii Europejskiej w 2007 r. Józef Dopke Opodatkowanie gazu ziemnego w krajach Unii Europejskiej w 2007 r. Józef Dopke Słowa kluczowe: gaz ziemny, cena gazu ziemnego, zużycie gazu, ciepło spalania, VAT, podatek, akcyza Streszczenie. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

E= e el +d L +w g P Sd(18,3 o C) (1)

E= e el +d L +w g P Sd(18,3 o C) (1) wskaźniki energii na gospodarstwo domowe, gaz ziemny W!"#$%&!'( efektywności zużycia energii, liczba stopniodni grzania, średnie roczne zużycie artykule podano definicje wskaźników efektywności zużycia

Bardziej szczegółowo

Temperatury na klatkach schodowych i w korytarzach

Temperatury na klatkach schodowych i w korytarzach Temperatury na klatkach schodowych i w korytarzach Temperatury klatek schodowych, podane w aktach prawnych, wahają się w dużych granicach i stąd prawidłowe ich dobranie w obliczeniach zapotrzebowania ciepła

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW LOKALIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO NA JEGO PARAMETRY ENERGETYCZNE

WPŁYW LOKALIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO NA JEGO PARAMETRY ENERGETYCZNE Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym 2(10) 2012, s. 104-110 Adam UJMA Politechnika Częstochowska WPŁYW LOKALIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO NA JEGO PARAMETRY ENERGETYCZNE Warunki klimatyczne

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The LEGO MINDSTORMS EV3 Idea Book Tłumaczenie: Dorota Konowrocka-Sawa ISBN: 978-83-283-1246-3 Copyright 2015 by Yoshihito Isogawa. Title of English-language original: The LEGO MINDSTORMS

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N ROZLICZEŃ INDYWIDUALNYCH KOSZTÓW PALIWA GAZOWEGO NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PODGRZANIA WODY W ZASOBACH SM CHEŁM (tekst

Bardziej szczegółowo

Podstawa Prawna: I Postanowienia ogólne

Podstawa Prawna: I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Pułtusku REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA CENTRALNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole. Baza danych. inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole

Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole. Baza danych. inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole Baza danych inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole Sierpień 2015 BAZA DANYCH Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy

Bardziej szczegółowo

Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption

Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption Wojciech Zalewski Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Lista działań dla poprawy jakości powietrza w Szczecinie - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Małgorzata Landsberg Uczciwek, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Międzyzdroje,

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna jako panaceum na problem niskiej emisji w mieście

Energia odnawialna jako panaceum na problem niskiej emisji w mieście Energia odnawialna jako panaceum na problem niskiej emisji w mieście Dr Małgorzata Pietras - Szewczyk Dolnośląska Szkoła Wyższa Wydział Nauk Technicznych Wrocław 21. 01. 2016r. Tezy Za złą jakość powietrza

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ STYCZEŃ 2009 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest przygotowywany na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

RETScreen Plus Kierownik - Raport

RETScreen Plus Kierownik - Raport RETScreen Plus Kierownik - Raport RETScreen International CanmetENERGY Natural Resources Canada RETScreen Plus 2012-11-23 Minister of Natural Resources Canada 1997-2012. NRCan/CanmetENERGY Mapa Legenda

Bardziej szczegółowo

Temperatura powietrza i pokrywa śnieżna w Polsce w dniu 31 grudnia i 1 stycznia w latach Warunki termiczne

Temperatura powietrza i pokrywa śnieżna w Polsce w dniu 31 grudnia i 1 stycznia w latach Warunki termiczne Temperatura powietrza i pokrywa śnieżna w Polsce w dniu 31 grudnia i 1 stycznia w latach - Warunki termiczne Dodatnie wartości średnie dobowe temperatury powietrza w dniu 31 grudnia w okresie - w Polsce

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa MECHANIK 7/2014 Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH SIŁOWNI TURBINOWEJ Z REAKTOREM WYSOKOTEMPERATUROWYM W ZMIENNYCH

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015 X X X X X RYNEK MESZKANOWY MAJ Maj był trzecim miesiącem w rankingu pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym w roku. Liczba mieszkań większa była jedynie w marcu i kwietniu. Wtedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych projektu PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA MIASTA KOSZALINA. Koszalin, 2013 r.

Raport z konsultacji społecznych projektu PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA MIASTA KOSZALINA. Koszalin, 2013 r. Raport z konsultacji społecznych projektu PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA MIASTA KOSZALINA Koszalin, 2013 r. 0 I. Przedmiot konsultacji społecznych Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Załącznik nr 13 a do Regulaminu Konkursu nr 1/POIiŚ/9.2/2010 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie paliw i energii Analizowany okres Zakres analizowanych obiektów...

Spis treści. 1. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie paliw i energii Analizowany okres Zakres analizowanych obiektów... Spis treści 1. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie paliw i energii... 3 1.1 Analizowany okres... 3 1.2 Zakres analizowanych obiektów... 3 1.3 Analiza sumarycznego kosztu oraz zużycia energii i

Bardziej szczegółowo

Bilans potrzeb grzewczych

Bilans potrzeb grzewczych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 04 Bilans potrzeb grzewczych W 854.04 2/9 SPIS TREŚCI 4.1 Bilans potrzeb grzewczych

Bardziej szczegółowo

audyt energetyczny budynku.

audyt energetyczny budynku. Sektor budowlany zużywa 40% całkowitej energii w UE, więc realizacja celów polityki klimatycznej bez radykalnego zmniejszenia zużycia energii w budynkach nie jest możliwe. Około 85% tej energii jest przeznaczana

Bardziej szczegółowo

Ekonometryczna analiza popytu na wodę

Ekonometryczna analiza popytu na wodę Jacek Batóg Uniwersytet Szczeciński Ekonometryczna analiza popytu na wodę Jednym z czynników niezbędnych dla funkcjonowania gospodarstw domowych oraz realizacji wielu procesów technologicznych jest woda.

Bardziej szczegółowo

Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej Porównanie kosztów podgrzewania ciepłej wody użytkowej Udział kosztów podgrzewu CWU w zależności od typu budynku Instalacja solarna w porównaniu do innych źródeł

Bardziej szczegółowo

Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce

Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego rozwoju w KAPE S.A., adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej PW 2010-07-13

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja. Ustawa z 21-11-2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. nr 201, poz.1238)

Termomodernizacja. Ustawa z 21-11-2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. nr 201, poz.1238) Termomodernizacja Ustawa z 21-11-2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. nr 201, poz.1238) Termomodernizacja Rodzaje budynków, których dotyczy ustawa: Budynki mieszkalne (o dowolnym rodzaju

Bardziej szczegółowo