Prawne aspekty działalnościgospodarczejw Republice Federalnej Niemiec

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawne aspekty działalnościgospodarczejw Republice Federalnej Niemiec"

Transkrypt

1 Prawne aspekty działalnościgospodarczejw Republice Federalnej Niemiec Katowice, Thomas Urbańczyk Dyrektor Działu Prawo i Podatki Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

2 Polsko- Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa

3 AHK Polska Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa Największa bilateralna Izba w Polsce Jedna z najbardziej wpływowych Niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo- Handlowych (AHK) na świecie Sieć AHK na świecie 120 biur w 80 krajach Sieć AHK Polska biura w Warszawie, Wrocławiu, Gliwicach oraz w Monachium Reprezentuje interesy około 1000 firm członkowskich Od kilkunastu lat działa na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych Ponad40-osobowy zespół Izby pracuje na rzecz firm zrzeszonych w AHK Polska oraz jest odpowiedzialny za profesjonalną obsługę doradczą firm z Niemiec i Polski oraz za rozwój stosunków z instytucjami po obydwu stronach granicy

4 Model trzyfilarowy Wspieranie pol-niem stosunków gospodarczych Ambasada Niemiec AHK Polska GTaI

5 Usługi wspomagające/unterstützende Dienstleistungen Usługi dla polskich firm na rynku niemieckim/dienstleistungen für polnische Unternehmen auf dem deutschen Markt Wsparcie przy zakładaniu spółki/unterstützung bei Unternehmensgründung Porady prawne/rechtsauskunft Weryfikacja sytuacji finansowej/bonitätsprüfung Zwrot podatku VAT/MwSt-Rückerstattung Poszukiwanie dystrybutorów/individuelle Absatzberatung Poszukiwanie partnerów biznesowych/geschäftspartnersuche Informacje o rynku/marktinformationen

6 Usługi AHK Polska ZAŁOŻENIE SPÓŁKI Z O.O. PRAWA NIEMIECKIEGO Przygotowanie umowy spółki po konsultacji z niemieckim notariuszem - koordynacja terminu czynności notarialnych z niemieckim notariuszem Kontakt z właściwym miejscowo IHK (zgodnie z prawem niemieckim obligatoryjne) oraz ustalenie dostępności wybranej firmy spółki Koordynacja rejestracji w niemieckim rejestrze sądowym (Handelsregister) Rejestracja w urzędzie ds. gospodarczych (Gewerbeanmeldung) Rejestracja w urzędzie skarbowym, uzyskanie numeru podatkowego (St.-Nr.) Rejestracja do VAT-u (Umsatzsteuer) Wstępne informacje odnośnie zagadnień prawnych dotyczących podjęcia działalności przez zarejestrowaną spółkę

7 Usługi AHK Polska Doradztwo rynkowe Informacje na temat rynku i przedsiębiorstw analizy rynku informacje gospodarcze i adresowe sprawdzenie wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa informacje o programach pomocowych Indywidualne doradztwo w zakresie pozyskiwania nowych rynków zbytu poszukiwanie partnerów handlowych wirtualne biuro sprzedaży pozyskanie nowych klientów informacje o przetargach wirtualne biuro sprzedaży doradztwo personalne

8 Wejście na rynek niemiecki

9 Niemcy jako państwo federalne 1) Składa się z 16 krajów związkowych (tzw. Landów ), które razem tworzą federację ( Bund ) 2) Każdy Land stanowi samodzielny region administracyjny 3) Każdy Land posiada własny parlamenty 4) Podział praw i obowiązków pomiędzy Bund a Länder 5) Wspólne prawo karne i cywilne 6) Częściowo odrębne prawo publiczno-administracyjne, różniące się w zależności od Landu, zwłaszcza w dziedzinach: Prawa podatkowego Prawa budowlanego Regulacji dotyczących godzin zamknięcia sklepów Regulacji dotyczących wywozu śmieci

10 Land Przegląd krajów związkowych (Landów) Powierzchnia w km² Ludność w mln Udział w tworzeniu PKB % Średnie zarobki (Euro, netto) Badenia-Wirtembergia ,57 14, ,0 Bawaria ,52 17, ,6 Berlin 892 3,38 3, ,3 Brandenburgia ,45 2, ,2 Brema 404 0,65 1, ,7 Hamburg 755 1,73 3, ,3 Hesja ,02 8, ,7 Stopa bezrobocia Meklemburgia- Pomorze Przednie ,60 1, ,4 Dolna Saksonia ,78 8, ,2 Nadrenia Północna- Westfalia ,55 22, ,3 Nadrenia-Palatynat ,99 4, ,2 Saara ,99 1, ,1 Saksonia ,05 3, ,8 Saksonia- Anhalt ,56 2, ,3 Szlezwik- Holsztyn 15,763 2,81 2, ,5 Turyngia 16,172 2,17 1, ,6

11 Siła nabywcza w Niemczech Żródło: GfK

12 Dochód w Niemczech kolor dochód (w złoty za roku) turkusowy żelowy żółty pomarańczowy czerwony Dochód per capita, Kurs: 4,19 Zł/Eur Żródło: Destatis

13 Polsko niemiecka wymiana handlowa wg. Landów Baden- Württemberg 12% Bayern 13% Nordrhein-Westfalen 23% Niedersachsen 13% Hessen 6% Łączny udział tych 4 landów w wymianie handlowej z Polską wynosi ponad 50% Źródło: Federalny Urząd Statystyczny

14 Działalność gospodarcza na rynku niemieckim Od przystąpienia Polski do UE w roku 2004 polskim obywatelom przysługuje swoboda zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej Zagwarantowana przez Artykuły TFUE Zasada niedyskryminacji podmiotów zagranicznych samodzielne i rzeczywiste wykonywanie działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim na czas nieokreślony Zasada traktowania narodowego spełnienie ogólnych warunków i regulacji prawnych dla danej działalności, które dotyczą również obywateli niemieckich dotyczy to przede wszystkim ewentualnych wymogów ustawowych w zakresie udowodnienia kwalifikacji zawodowych

15 Działalność gospodarcza na rynku niemieckim Trzy elementy pojęcia swobody przedsiębiorczości Samodzielność Ze swobody przedsiębiorczości korzystać mogą osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą tzn. na własny koszt i na własne ryzyko, zwłaszcza w formie tzw. samozatrudnienia Trwałość Trwałość organizacyjną, czyli założenie działalności oraz jej prowadzenie w innym państwie, uczestniczenie w sposób ciągły i stały w jego życiu gospodarczym Transgraniczność Ochronie swobody przedsiębiorczości podlega jedynie działalność gospodarcza o charakterze transgranicznym, tzn. wykonywana na terytorium innego państwa członkowskiego

16 Działalność gospodarcza na rynku niemieckim Swoboda transgranicznego świadczenia usług Świadczenie transgranicznych usług Usługodawca może czasowo udać się do kraju usługobiorcy w celu wykonania usługi Usługobiorca może udać się do usługodawcy, aby tam skorzystać z usługi Obydwa podmioty przebywają w swoich krajach, a tylko produkt przekracza granice Możliwość świadczenia usługi w ramach podwykonawstwa bez zakładania czy rejestracji działalności na terenie Niemiec Na podstawie umowy o dzieło oraz umowy zlecenia

17 Działalność gospodarcza na rynku niemieckim Założenie firmy w Niemczech Wybór formy prawnej i zawarcie umowy spółki Zameldowanie w urzędzie miasta/ wydział spraw obywatelskich Wynajem lokalu Otwarcie konta bankowego Wpis do rejestru handlowego Zgłoszenie działalności w urzędzie ds. gospodarki Pozostałe zgłoszenia (urząd skarbowy, IHK, izba rzemieślnicza, kasa chorych itd.)

18 Działalność gospodarcza na rynku niemieckim Kryteria wyboru poszczególnych form prawnych Liczba wspólników Zaangażowanie osobiste / kontrola Zmiany / odejście udziałowców Finansowanie Opodatkowanie Odpowiedzialność za zobowiązania

19 Działalność gospodarcza na rynku niemieckim Zakładanie samodzielnejspółki Formy prawne Spółki kapitałowe Spółki osobowe Samodzielna działalność gospodarcza GmbH GbR OHG KG AG GmbH & Co KG

20 Oddział 1) Samodzielna jednostką przedsiębiorstwa głównego (polskiego) 1) Obowiązek wpisu do rejestru (notarialnie potwierdzony wniosek) 2) posiada własne kierownictwo własny lokal prowadzić własną księgowość własny majątek 3) Nie ma osobowości prawnej, 4) Prawo do pozwania; i może być pozwany Zakład/ Filia Niesamodzielna jednostka dzieli byt prawny polskiego przedsiębiorstwa macierzystego i występuję wyłącznie pod jego nazwą. niepodlega wpisowi do niemieckiego rejestru handlowego (Handelsregister). podlega wpisowi do ewidencji gospodarczej (Gewerbeanmeldung, Gewerberegister). nie posiada - własnego kierownictwa - własnej księgowości, - własnego majątku firmowego, Księgowość jest prowadzona przez macierzyński polski podmiot gospodarczy, temu także należy majątek firmowy. Filia nie posiada osobowości prawnej. Dłużnikiem oraz właścicielem praw i roszczeń, jest polski podmiot gospodarczy. Usługi świadczone w Niemczech nie mogą przeważać nad działalnością prowadzoną w Polsce.

21 Działalność gospodarcza na rynku niemieckim Spółki osobowe GesellschaftbürgerlichenRechts/ GbR(spółka cywilna) Offene Handelsgesellschaft/ OHG (spółka jawna) Kommanditgesellschaft/ KG (spółka komandytowa) Ogólne cechy: osobista i nieograniczona odpowiedzialność przynajmniej jednego ze wspólników zarząd nie obejmuje osób trzecich rozporządzanie udziałami w spółce tylko za zgodą wszystkich wspólników

22 Działalność gospodarcza na rynku niemieckim GmbH & Co. KG-jest połączeniem spółki komandytowej i spółki z ograniczona odpowiedzialnością GmbH & Co. KG Komplemantariusz GmbH Komandytariusz Ograniczona odpowiedzialność Zalety podatkowe Dwieumowy

23 Działalność gospodarcza na rynku niemieckim Spółki kapitałowe Aktiengesellschaft / AG (spółka akcyjna) Gesellschaft mit beschränkter Haftung / GmbH(spółka z o.o.) Ogólne cechy: przynajmniej jeden udziałowiec obowiązek wniesienia kapitału zakładowego spółkipłacą podatek dochodowy od osób prawnych, udziałowcy podatek od dochodów kapitałowych(dywidendy). spółki mogą nadal funkcjonować nawet z jednym wspólnikiem

24 24. Najpopularniejsza forma prowadzenia działalności.

25 Działalność gospodarcza na rynku niemieckim Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Udziałowcy mająprawodo wydawaniakierownictwu poleceńi mogą kontrolować zarządzanie firmą Obowiązekwniesieniakapitału zakładowegoprzezudziałowców (min EUR) wtymmin. ½ ( EUR) musibyćwpłaconana kontospółki, resztajako roszczenie do udziałowców Przeniesienie udziałów musi zostać potwierdzone notarialnie Zmiany dotycząceudziałowców muszą zostać zaakceptowane na zebraniu udziałowców

26 Działalność gospodarcza na rynku niemieckim GmbH- Procedura rejestracyjna Podpisanie przez zarząd w obecności notariusza aktu założycielskiego lub statutu spółki GmbH musi zostać wpisana do rejestru handlowego (Handelsregister) Zgłoszenie podpisane przez zarząd w obecności notariusza Notariusz zgłasza spółkę do rejestru handlowego od momentu zawiązania spółki do momentu wpisania jej do rejestru handlowego, może minąć około trzech tygodni GmbH staje się osobą prawną i musi zostać zarejestrowana w lokalnym urzędzie ds.gospodarki (Gewerbeamt) Założoną GmbH reprezentuje zarząd wyjątek: Spółka w organizacji (przed wpisem do rejestru handlowego) rejestracja osób fizycznych zakładających spółkę

27 Działalność gospodarcza na rynku niemieckim GmbH- Zarząd(Geschäftsführung) GmbH jest zarządzana i reprezentowana przez członków zarządu Co najmniej jeden członek zarządu (który nie musi być wspólnikiem spółki) Wpływ na zarządzanie spółki przez wspólników w formiewiążących instrukcji lub zarządzeń dla członka zarządu Członek zarządu nie musi mieć: miejsca zamieszkania w Niemczech obywatelstwa niemieckiego

28 Działalność gospodarcza na rynku niemieckim 1 listopada 2008 r. reforma Prawa o GmbH-Mini-GmbH Główne novum: Stworzenie nowego rodzaju spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością - Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), lub także Mini-GmbH Mini-GmbH nie jest nową formą działalności, lecz spółką z o.o. -GmbH o kapitale zakładowym początkowo mniejszym niż EUR Wkład wyłącznie w gotówce Możliwość założenia w Niemczech spółki z o.o. o kapitale zakładowym wynoszącym zaledwie 1 EUR

29 Działalność gospodarcza na rynku niemieckim Mini-GmbH-Rekompensowanie początkowego braku kapitału do osiągnięcia EUR Spółka musi odkładać jedną czwartą swojego rocznego zysku do momentu zakumulowania kapitału zakładowego zwykłej GmbH ( EUR) Po osiągnięciu tej granicy zebrany kapitał może zostać przekształcony w kapitał pełnej spółki, a Mini-GmbH przekształcona w standardową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) Mini-GmbH ma wg. ustawy te same prawa i obowiązki jak zwykła GmbH Przekształcenie z Mini-GmbH na GmbH: opinia biegłego, akt notarialny

30 Działalność gospodarcza na rynku niemieckim KOSZT REJESTRACJI NIEMIECKIEJ GmbH Koszt przygotowania dokumentów: odpis z KRS, certyfikat apostille koszt tłumaczeń pisemnych oraz ustnych podczas czynności notarialnych Niemieckie opłaty urzędowe: opłaty skarbowe opłaty za zgłoszenie prowadzenia działalności gospodarczej 31,00 EUR Opłaty notarialne i sądowe GmbH (przy kapitale zakładowym EUR) 168,00 EUR zgłoszenie do rejestru handlowego 42,00 EUR zaprotokołowanie pierwszego zgromadzenia wspólników 168,00 EUR wpis do rejestru 100,00 EUR ogłoszenie o wpisie 100,00 250,00 EUR

31 Działalność gospodarcza na rynku niemieckim Samodzielna działalność gospodarcza Selbständige Erwerbstätigkeit Prowadzenie jedynie pod imieniem i nazwiskiem Zgłoszenie działalności w urzędzie działalności gospodarczej Niepotrzebne pozwolenie na pobyt(eu-freizügigkeitsbescheinigung) Od nie konieczne Osobiste ryzyko finansowe Możliwość wpisu do rejestru handlu pod pojęciem zarejestrowanego kupca e.k

32 Działalność gospodarcza na rynku niemieckim Samodzielna działalność gospodarcza-selbständige Erwerbstätigkeit Działalność gospodarcza musi byc wykonywana samodzielnie(możliwe jest zatrudnianie pracowników na warunkach ogólnych) Prace muszą byc zlecane przez więcej niz jednego zleceniodawce Dochodyuzyskanezdziałalność gospodarczejmusząwystarczaćna utrzymanie się i opłate składek ubezpieczeniowych W przypadku wymaganej koncesji muszą być spełnione jej warunkidziałalność gospodarcza musi być zarejestrowana Ubezpieczenie zdrowotne obowiazkowe Obowiązkowe jest ubezpieczenie emerytalne ale tylko dla rzemiosła, nauczycieli, wychowawców, opiekunów, położnych, artystów, dziennikarzy możliwość bezpłatnego złożenia zapytania o ustalenie obowiązku płacenia składek ubezpieczenia emerytalnego

33 Działalność gospodarcza na rynku niemieckim Pozostałe zgłoszenia Urząd Skarbowy - Finanzamt Izba Przemysłowo-Handlowa- Industrie- und Handelskammer(IHK) Izba Rzemieślnicza - Handelskammer Urząd ds. Gospodarki - Gewerbeamt Zawiadomienie o pobycie Dodatkowe zezwolenia

34 Umowy z partnerem niemieckim

35 Działalność gospodarcza na rynku niemieckim Zawieranie umów transgranicznych oraz szczegółowe warunki Typowe umowy umowa o sprzedaży umowa o dzieło umowa zlecenia Forma pisemna Właściwe prawo a właściwość sądów Język, w którym sporządzona jest umowa Ogólne warunki Zabezpieczenie należności

36 Formiepisemnej Przyzawieraniuumównależy pamietąć o. Danych pozwalających identyfikację kontrahenta Wyszczególnieniu najważniejszychświadczeńi obowiązków. Terminach Zabezpieczeniuroszczeń Wybórprawa Właściwośćsądowa

37 Ogólna treść umowy Strony Umowy Firma Forma prawna Siedziba i adres Język umowy - Nie istnieje obowiązek zawierania umowy w jezyku niemieckim - Tłumaczenie - Dwujezyczne umowy

38 Umowa pomiędzy przedsiębiorcami potwierdzenie ustalenia pomiędzy kupcami 346 HGB przedsiębiorca ustna umowa z innym przedsiębiorcą niezwłoczne pisemne potwierdzenia zamówienia kontrahent nie kwestionuje potwierdzenia lub milczy => zawarcie umowy

39 Zakwestionowanie towaru 377 HGB otrzymanie towaru obowiązek niezwłocznego sprawdzenia towaru obowiązek zgłoszenia zaniechanie zgłoszenia => zatwierdzenie towaru

40 Ogólne warunki umowne Allgemeine Geschäftsbedinungunen(AGB) Zastosowanie powszechne przy umowach z konsumentem oraz przy umowach pomiędzy przedsiębiorcami Uwzględnienie ogólnych warunków warunki muszą być dostępne dla kontrahenta! Sprzeczne ogólne warunki dwóch kontrahentów

41 Zabezpieczenie należności Przy umowie sprzedaży / Kupna -zastrzeżenie własności do momentu zapłaty ceny kupna(eigentumsvorbehalt) Przy umowie o dzieło -prawo zastawu Zleceniobiorcy / przyjmujący zamówienie Ogólne możliwości zabezpieczenia weksel poręczenie

42 Właściwe prawo a właściwość sądów 1) Prawo prywatne międzynarodowe 2) Autonomia woli stron w zakresie obowiązującego prawa 3) Zobowiązania dotyczące nieruchomości 4) Regulacja ustawowa w przypadku braku wyboru prawa przez strony 5) Właściwość sądu zasada: miejsce siedziby pozwanego Wyjątki: nieruchomości, czynność niedozwolona

43 Zalety Sąd abitrażowy przyspieszone postępowanie mniejsze koszty przy wysokiej wartości sporu Strony maja wpływ na wybór arbitrów oraz tryb postepowania Poufność Strony maja wpływ na język postępowania Minimalyzuje eyzyko niewykonania umowy przez partenra Sad arbitrażowy przy AHK Polska

44 Działalność gospodarcza na rynku niemieckim Sąd powszechny lub arbitrażowy, który jest szybszą i tańszą alternatywą dla sądu powszechnego Sąd powszechny - właściwość sądu powszechnego zasada: miejsce siedziby pozwanego wyjątki: nieruchomości, czynność niedozwolona porozumienie co do właściwości miejscowej sądu: przed rozpoczęciem sporu tylko pomiędzy przedsiębiorcami Arbitraż przyspieszone postępowanie mniejsze koszty przy wysokiej wartości sporu strony mają wpływ na wybór arbitrów oraz tryb postępowania poufność strony mają wpływ na język postępowania Sąd Arbitrażowy przy AHK Polska

45 Usługi AHK Polska Wsparcie polskich inwestorów w Niemczech w ramach programu Invest in Germany Thomas Urbańczyk, LL.M. Rechtsanwalt(adwokat niemiecki) Zastępca Dyrektora Generalnego AHK Polska Dyrektor Działu Prawo i Podatki Tel Fax Web.:

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy NIEMCY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Niemczech... 2 1.1 Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Niemiec... 2 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, na Słowacji, w Czechach ROZPOCZYNAM PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W POLSCE Działalność gospodarcza to zgodnie z ustawą o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH OTWARCIE NIEMIECKIEGO RYNKU PRACY HAMBURG 2011 Konsulat Generalny RP w Hamburgu Dział Prawny Strona 1

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE. Zagadnienia prawne

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE. Zagadnienia prawne PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE Zagadnienia prawne SP.K. UL. ŚWIĘTOJERSKA 5/7 00-236 WARSZAWA www.kmw-adwokaci.pl Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r.

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady ewidencji: a) podatników,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/77 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1), 2) o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 269,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ Zadanie 1. Ilość produktów, która jest oferowana do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie to: A. Popyt B. Podaż C. Promocja D. Zapotrzebowanie Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zapraszają Pomysłodawców do udziału w projekcie AIP Seed Capital, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo