Piknik Forteczny Kolejny raz na Dąbrowieckiej Górze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Piknik Forteczny Kolejny raz na Dąbrowieckiej Górze"

Transkrypt

1 Egzemplarz bezpłatny MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY kwiecień/maj nr 4/5 ( )/12 ISSN X Celestynów Dąbrówka Dyzin Jatne Glina Lasek Ostrowik Ostrów Podbiel Pogorzel Ponurzyca Regut Stara Wieś Tabor Zabieżki Piknik Forteczny Kolejny raz na Dąbrowieckiej Górze Zdjęcie: B. Przysowa Młodzi mówią: dość O czystości w celestynowskich lasach Nie ma tego złego... Rozmowa z Wiesławem Muszyńskim

2 SPiS TReŚCi 11 w numerze: 11 DrażLiwy temat PROBLEM Z DROGĄ DO SIWIANKI 15 wyróżnienie DLa wójta W PLEBISCYCIE URZĄD PRZYJAZNY MEDIOM I SPOŁECZEŃSTWU STEFAN TRACZYK ZOSTAŁ WYRÓŻNIONY W KATEGORII WÓJT ROKU czerwiec 2012 KALENDARZ WYDARZEŃ 21 zapraszamy już teraz DZIEŃ GMINY CELESTYNÓW RÓWNIEŻ W TYM ROKU ODBĘDZIE SIĘ W GLINIE 29 BieGajĄ, Bo pamiętają UCZNIOWIE BIEGIEM PRZEZ CELESTYNÓW ODDALI CZEŚĆ SZARYM SZEREGOM I BOHATEROM TAJNEGO NAUCZANIA okładka: piknik forteczny więcej: 14 RELACJA Z IMPREZY NA DĄBROWIECKIEJ GÓRZE wydawca i adres redakcji: Urząd Gminy Celestynów, ul. Regucka 3, Celestynów, tel , wew. 10, redaktor naczelny: Paweł Mucha redakcja: Beata Przysowa Andrzej Mrozowski współpraca: M. Abramowicz-Rymaszewska, K. Cybula, D. Ćwiek, M. Gudro, M. Jankowska, A. Jastrzębska, M. Jedynak, L. Komorowska, W.J. Muszyński, I. Rusinowski, L. Rutkowska, W. Siedlecki, T. Skrzypkowski, D. Szol, P. Szol, A. Struska-Gątkowska, J.P. Srebrnicki projekt Graficzny: ART Depot korekta, skład i przygotowanie Do Druku: GRAFKOR MEDIA Mariusz Florek Druk: Poligrafia GREG, Otwock Świerk nakład: 2000 egzemplarzy numer zamknięto i oddano Do Druku: 23 maja 2012 r Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów i tytułów. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja nie odpowiada też za treść zamieszczanych ogłoszeń.

3 AkTUAlnoŚCi Tekst: Pol Zdjęcia: SP Stara Wieś rodzinnie w starej wsi TRADYCYJNIE JUŻ I W TYM ROKU PRZY PODSTA- WÓWCE W STAREJ WSI ODBYŁ SIĘ PIKNIK RODZINNY. PROGRAM IMPREZY ZOSTAŁ TAK UŁOŻONY, BY KAŻDY MÓGŁ ZNALEŹĆ COŚ DLA SIEBIE. ZADBAŁA O TO ZAANGAŻOWANA DYREKCJA WE WSPÓŁPRACY W RODZICAMI. Pani dyrektor na nas wymusiła, żebyśmy się włączyli śmieje się jeden z rodziców. Żartuję dodaje po chwili na poważnie. Trzeba wiedzieć, że to wszystko, co widać to nie tylko dzięki pomocy rodziców, sponsorów ale i przy dobrej organizacji ze strony naszej szkoły mówi. Efekty współpracy pomiędzy dyrekcją, nauczycielami i rodzicami widać tu było przez cały dzień. Nie można było się nudzić. Pokaz rękodzielnictwa ludowego, występy zespołów, zawody sportowe, konkursy i zabawy dla dzieci to tylko niektóre z propozycji, jakie czekały na każdego kto wyrwał się z domu i odwiedził szkołę podstawową w Starej Wsi. Całość zakończyła zabawa na deskach do północy. Bawili się wszyscy. I starsi, i młodsi. Nauczyciele i uczniowie, rodzice z pociechami. Słowem, piknik się udał. R S Y A T S y UR N y C E Z K n y 3

4 AkTUAlnoŚCi GorĄCa GaLa Tekst i zdjęcia: Paweł Mucha MIESZKANKA NASZEJ GMINY WŚRÓD KILKUNASTU MŁODYCH I PIĘKNYCH DZIEWCZYN. WIELE DNI PRZYGOTOWAŃ. DOBRA MUZYKA, TANIEC I PORCJA NIEZŁEJ ROZRYWKI TAK W SKRÓCIE MOŻNA PODSUMOWAĆ FINAŁ KONKURSU MISS ZIEMI OTWOCKIEJ O tytuł Miss Ziemi Otwockiej 2012 wśród kilkunastu kandydatek, które zakwalifikowały się do finału konkursu, walczyła Aleksandra Żak z Celestynowa. Ostatecznie jednak Miss Ziemi Otwockiej została Aleksandra Witos z Otwocka, która koronę przyjęła z rąk ubiegłorocznej miss Marty Januszaniec. Finał gali Miss Ziemi Otwockiej obecnością zaszczyciła Miss Polonia 2011 Marcelina Zawadzka, która wśród wielu znamienitych osobistości była członkinią jury konkursu. Partnerem wydarzenia była gmina Celestynów. Cieszę się, że w tym roku w finale konkursu znalazła się mieszkanka naszej gminy. Gratuluję odwagi i dobrego występu. Gratuluję Miss Ziemi Otwockiej, która będzie reprezentowała nasze okolice w dalszych etapach. Wszystkim paniom życzę powodzenia i wielu sukcesów powiedział po rozstrzygnięciu konkursu wójt Stefan Traczyk, któremu towarzyszyła małżonka Elżbieta. Podczas tegorocznego konkursu piękności ziemi otwockiej nie brakowało emocji. Zapewniały je nie tylko młode piękne kandydatki, które w niecodziennej oprawie i skąpych strojach prezentowały się na deskach MDK-u. Oprócz trzech dziewczyn, które stanęły na podium: Oli Witos (miss), Ilony Dróżdż (I wicemiss) i Ewy Urban (II wicemiss), dziką kartę, która pozwala na start w wyborach Miss Polonia Mazowsza 2012, otrzymała Magdalena Koselska. Wydarzenie zyskało również dzięki występowi gwiazdy pop Alexandry, której piosenki okupują pierwsze miejsca list przebojów. 4

5 AkTUAlnoŚCi koncert Tekst i zdjęcia: WJM wiosenny PO DŁUŻSZEJ PRZERWIE SPOWODOWANEJ NIEDY- SPOZYCJĄ FIZYCZNĄ PROF. ANNY DUŹ, ANIMATORKI KONCERTÓW Z ZAKRESU MUZYKI POWAŻNEJ, 29 KWIETNIA MIAŁ MIEJSCE KOLEJNY WYSTĘP. W PLANACH ORGANIZATORKI MIAŁ TO BYĆ WIOSEN- NY KONCERT STUDENTÓW, PRZEWROTNY LOS SPRA- WIŁ, ŻE KONIEC KOŃCÓW WYSTĄPILI GIMNAZJALIŚCI, MATURZYSTKA I STUDENT. Trudno powiedzieć, jakie wrażenia odnieśliby słuchacze, gdyby wystąpili studenci, ale gimnazjaliści okazali się wprost rewelacyjni. Pod nieobecność wojażującego po Ukrainie prof. Sylwestra Porowskiego w dworku Unipressu w Lasku gości powitała i koncert otworzyła dyrektor instytutu prof. Iza Gregory. Władze gminne reprezentowała asystent wójta Ewa Adamska. Podczas koncertu wystąpili: Alek Pałosz fortepian, Aneta Stefańska, Zosia Miks i Julia Grzegorzewska wiolonczela (gimnazjaliści), Tomasz Karwan (student) altówka i Tosia Przybyszewska (maturzystka) wiolonczela. Wiolonczelistom na fortepianie akompaniował Grzegorz Pawlaszek. Klasą dla siebie i wielu słuchaczy, w tym niżej podpisanego, okazała się żywiołowa maturzystka. Podczas koncertu grano utwory: Chopina, Bacha, Haydna, Debussy ego, Czernego, Burgmüllera, Poppera, Brittena, Lutosławskiego i Szostakowicza. Kolejne koncerty Anna Duź zapowiedziała na 27 maja i 17 czerwca. 5

6 AkTUAlnoŚCi MIESZKAŃCY GMINY CELESTYNÓW RÓWNIEŻ W TYM ROKU MOGĄ LICZYĆ NA DOFINANSOWANIE USUNIĘCIA ODPADÓW AZBE- STOWYCH Z ICH GOSPODARSTW. GMINA OTRZYMAŁA DOFINAN- SOWANIE Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODO- WISKA I GOSPODARKI WODNEJ, DZIĘKI CZEMU Z 90 DOMOSTW ZNIKNIE AZBEST. KWOTA DOTACJI TO PONAD 100 TYS. ZŁ! Dla jednostek lotniczego pogotowia ratunkowego na terenie naszej gminy przewidziano nocne awaryjne lądo- azbest Tekst i zdjęcie: BeP/pol akcja Na początku kwietnia do Urzędu Gminy w Celestynowie wpłynęła decyzja o przyznaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie dotacji w wysokości 106 tys. zł. Jak informują pracownicy Referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy w Celestynowie, tegoroczne dofinansowanie jest największe spośród otrzymanych do tej pory. W 2010 i 2011 r. gmina łącznie otrzymała niemal 90 tys. zł. Dzięki temu możliwe było usunięcie ok. 260 ton azbestu. Tegoroczne dofinansowanie ma wystarczyć na utylizację ponad 164 ton wyrobów zawierających azbest. Cieszy to, że w ciągu ostatnich trzech lat łączna kwota dofinansowania z funduszy zewnętrznych to niemal 200 tys. zł. Nie tylko osiągamy pożądany efekt ekologiczny, ale też nie wydajemy pieniędzy z budżetu powiedział po otrzymaniu pozytywnej decyzji z WFOŚiGW wójt Stefan Traczyk. W 2012 r. na wsparcie w pozbyciu się azbestu może liczyć 90 gospodarstw domowych. Akcja odbioru odpadów ma zakończyć się w sierpniu br. Teraz gmina ma czas na ogłoszenie przetargu, w którym wyłoniona zostanie firma odpowiedzialna za odebranie składowanych odpadów azbestowych oraz ich transport w miejsce utylizacji. Podobnie jak w latach ubiegłych, azbest odbierany będzie z posesji, których właściciele zdecydowali się na jego usunięcie i zgłosili to w urzędzie. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Celestynowie, usuwane mają być przede wszystkim płyty cementowo-azbestowe, często wykorzystywane w latach ubiegłych jako pokrycie dachów. Mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania na usunięcie odpadów azbestowych ze swoich gospodarstw mogą przez cały rok zgłaszać się do Referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy w Celestynowie. Zdaję sobie sprawę z tego, że zainteresowanie jest duże. Dlatego będziemy się starać o dofinansowania również w następnym roku mówi wójt Stefan Traczyk. nocne LĄDowisko Tekst: gigi RATOWNICTWO MEDYCZNE TO CAŁY SYSTEM POWOŁANY W CELU RATOWANIA ŻYCIA I ZDRO- WIA LUDZKIEGO. W JEGO SKŁAD WCHODZĄ PRZEDE WSZYSTKIM CENTRA POWIADAMIANIA, ZESPOŁY RATOWNICZE, KARETKI, POGOTOWIE LOTNICZE, STRAŻ POŻARNA I ODDZIAŁY RATUNKO- WE PRZY SZPITALACH. 6 wisko dla helikopterów. W ciągu dnia ekipy LPR mogą lądować wszędzie, gdzie znajdą ku temu warunki. W nocy sytuacja z powodu ograniczenia widoczności jest o wiele bardziej skomplikowana. Dlatego na terenie Polski niezbędne są stałe lądowiska, które, oznakowane w nocy reflektorami przez strażaków, mogą przyjąć w razie potrzeby śmigłowiec pogotowia. Boisko w Glinie zostało wybrane spośród trzech lokalizacji na terenie naszej gminy. Pod uwagę brane były jeszcze boiska w Lasku i Regucie.

7 infrastruktura BUDOWA KANALIZACJI NA TERE- NIE CELESTYNOWA W RAMACH ZADANIA X DOBIEGŁA KOŃCA. PAŃSTWOWA INSPEKCJA NAD- ZORU BUDOWLANEGO WYDAŁA DECYZJĘ POZWALAJĄCĄ NA UŻYT- KOWANIE SIECI. JAK INFORMUJE GOSPODARKA KOMUNALNA W CE- LESTYNOWIE, WŁAŚCICIELE POSE- SJI ZLOKALIZOWANYCH W OBRĘBIE ZAKOŃCZONEJ INWESTYCJI MOGĄ PODŁĄCZAĆ SIĘ DO KANALIZACJI. DziesiĄtka zakończona Tekst i zdjęcie: RPI Prace przy budowie kanalizacji rozpoczęły się w listopadzie 2010 r. Sieć kanalizacyjna w ramach zadania X obejmuje sześć ulic w sołectwie Celestynów (Prusa, Widok, Wesoła, Radzińska, Zacisze oraz Wrzosowa). W zależności od warunków panujących na danym obszarze przy budowie zastosowane zostały różne rozwiązania technologiczne. Odbiorcy będą korzystali z kanalizacji ciśnieniowej, podciśnieniowej lub grawitacyjnej. W ramach umowy wykonawca ma również obowiązek odtworzenia rowów oraz przywrócenia do stanu pierwotnego uszkodzonych nawierzchni ulic. Łączny koszt budowy wyniósł niemal 1,3 mln zł. Środki na przeprowadzenie inwestycji gmina miała z trzech źródeł. Były to: wkład własny, kredyt oraz w dużej mierze (bo aż 1 mln zł) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Środki, które wygospodarowaliśmy, pozwoliły na wykonanie sieci do granic ok. 40 posesji mówi wójt Stefan Traczyk. W tym roku Państwowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego po przeanalizowaniu dokumentacji technicznej dostarczonej przez gminę wydała pozwolenie na użytkowanie. Kwestie dotyczące podłączenia nieruchomości do istniejącej już sieci kanalizacyjnej prowadzone są przez Gospodarkę Komunalną w Celestynowie. Teraz to ona przejęła obowiązek jej eksploatacji informują pracownicy Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Celestynowie. Jak czytamy w komunikacie, do Gospodarki Komunalnej w Celestynowie mogą zgłaszać się mieszkańcy ulic objętych budową kanalizacji w ramach zadania X, z którymi podpisana została umowa na wykonanie projek- tu technicznego przyłącza kanalizacyjnego, w celu podłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej. Mieszkaniec we własnym zakresie wynajmuje i finansuje wykonanie przyłącza. Po przedstawieniu: protokołu odbioru sporządzonego przez wykonawcę, inwentaryzacji powykonawczej oraz oświadczenia o stanie wodomierza, podpisana zostanie z Gospodarką Komunalną w Celestynowie umowa o zrzut ścieków. 7

8 inwestycje droga ze składek Tekst i zdjęcie: gigi JESZCZE NIEDAWNO DROGA PROWADZĄCA DO CMENTARZA PARAFIALNEGO W STAREJ WSI PO DESZCZU BYŁA NIEMAL NIEPRZEJEZDNA. Trudno było dostać się na cmentarz nawet na piechotę. Budżet w wysokości niemal 4,2 tys. zł pochodził z czterech sołectw: Dąbrówki, Dyzina, Gliny i Starej Wsi. Wszystkie te miejscowości należą do parafii pw. Matki Bożej Anielskiej i wszystkie korzystają z jej cmentarza. Naprawa ul. Okolskiej objęła wykopanie rowu, wyrównanie powierzchni, wysypanie jej żwirem i ubicie. Podziękowania należą się radnemu Gąsiorowskiemu. To jego energii i talentom organizacyjnym mieszkańcy zawdzięczają tę naprawę. Budowę wsparli również wójt gminy Celestynów Stefan Traczyk i ksiądz proboszcz Krzysztof Cąkała. DroGi Tekst: gigi polne W odpowiedzi zebrani usłyszeli, że nośność nawierzchni oblicza się na podstawie natężenia przewidywanego DĄBRÓWKA TO JEDYNA WIEŚ NA TERENIE GMINY, KTÓRA NIE MA UTWARDZONYCH DRÓG (UL. MAZO- WIECKA JEST DROGĄ POWIATOWĄ). POWTARZA TO PRZY KAŻDEJ OKAZJI ROZMÓW O INWESTYCJACH GMINNYCH RADNY JACEK POPLEWSKI. CZY TYM RAZEM JEGO APELE O POLEPSZENIE WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW DĄBRÓWKI COŚ ZMIENIĄ? Wszystko jak zwykle zależy od pieniędzy. Na razie zarezerwowane na Pogorzelską 100 tys. zł nie wydaje się kwotą wystarczającą. Projekt odwodnienia i przebudowy ulicy jest w ostatniej fazie opracowywania. Jak wiadomo, projekt to jedno, a życie drugie. Na tym etapie projektowania uwzględnić można i należy potrzeby mieszkańców. Dlatego urząd gminy zorganizował 11 kwietnia w dąbróweckiej remizie konsultacje dotyczące przebudowy drogi i odwodnienia ul. Pogorzelskiej. W spotkaniu udział wzięli: autor projektu Stefan Mazurek, kierownik Referatu Inwestycji UG w Celestynowie Mirosław Furczyński, radni Jacek Poplewski i Leszek Gąsiorowski, sołtys Bogumiła Kamińska i wielu zainteresowanych. Po długim i szczegółowym przedstawieniu projektu, który uwzględniał poprowadzenie wzdłuż całej długości drogi rowu i pobocza dla pieszych, posypały się pytania z sali, m.in. o nośność nawierzchni, po której na co dzień poruszają się betoniarki, wozy asenizacyjne i śmieciarki. Mieszkańcy domagali się większej liczby progów zwalniających i odwodnienia ulic prostopadłych do Pogorzelskiej. Osoby zamieszkałe przy Karczewskiej obawiały się z kolei dużej ilości wody, która po opadach zostanie skierowana na ich ulicę. 8 ruchu, a nie nacisku samochodu na oś. Rów dzielić będą studnie, które przejmą część wody spływającej z jezdni, spowalniając jednocześnie impet wody. Jednocześnie część wody skierowana zostanie na prostopadłe ulice, tak by umożliwić jej spływanie w kierunku pól, odciążając tym samym rów przy Karczewskiej. Projektant zgodził się z postulatem zwiększenia liczby progów zwalniających, obiecując naniesienie ich do projektu. Mówił, że w dokumencie są zawarte badania geotechniczne, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru, projekt organizacji ruchu, z opiniami i zatwierdzeniami, uzyskanie decyzji środowiskowej, sporządzenie map, specyfikacje i kosztorys wykonawczy, stąd koszt projektu. Bez tego nie można wykonać żadnej z robót, nawet postawić pojedynczej latarni dodała sołtys Dąbrówki Bogumiła Kamińska. Radny Jacek Poplewski podniósł zasadność projektu. Poinformował zebranych, że na sesji rady gminy złożył wniosek o przerwanie prac projektowych w ul. Pogorzelskiej i przeznaczenie części pieniędzy na nawiezienie na tą drogę kruszywa i jej wyrównanie. Po tej informacji wybuchła dyskusja, w której zdecydowana część właścicieli posesji przy ul. Pogorzelskiej wypowiedziała się przeciw wnioskowi. Kierownik referatu inwestycji Mirosław Furczyński poinformował również zebranych, że posiadanie takiego projektu stanowić będzie bazę do dalszych prac, a całe zadanie można podzielić na etapy i realizować w miarę posiadanych środków. Radny Poplewski zapytał wtedy o wskazanie konkretnej daty rozpoczęcia pierwszych prac związanych z przebudową drogi. Daty takiej na razie podać nie można, nie znam jeszcze terminu zakończenia prac projektowych i uzyskania pozwolenia na budowę zakończył Furczyński.

9 inwestycje wielu narzekało, niewielu się Tekst i zdjęcie: Paweł Mucha zaangażowało MIESZKAŃCY DYZINA NA WŁASNEJ SKÓRZE ODCZULI, ŻE POWOŁANIE SPÓŁKI WODNEJ DYZIN-JATNE TO NIE MRZONKI I PUSTE SŁOWA, ALE KONKRETY I DZIAŁANIA MAJĄCE UCHRONIĆ ICH DOBYTEK OD TEGO, CO SPOTKAŁO GO W LIPCU 2011 R. Po działaniach, które spółka przeprowadziła podczas kilku dni (po świętach wielkanocnych), poziom wód nie tylko w przydrożnych rowach gwałtownie spadł. Niektórzy mieszkańcy odczuli to na własnej skórze. Albo w piwnicy. Niezależnie od tego, jakie wcześniej mieli zapatrywanie na sens istnienia spółki wodnej, teraz przekonali się, że warto... kopać rowy. To wywołujące uśmiech sformułowanie, opisujące jakże banalne zajęcie, okazuje się być bardzo chwalebne w skutkach. Jeżeli czytelnik wciąż nie podziela tej opinii, niech czyta dalej. na złość niedowiarkom? Spółka wodna Dyzin Jatne nie tylko odwadnia, ale też udowadnia. Co takiego? Co odwadnia, to chyba wiadomo. Co udowadnia niekoniecznie. Już wyjaśniam. Ano, że można. Można zdziałać, i to niemało. Można wbrew ludzkiemu gadaniu, narzekaniu, procedurom, zrzędliwym urzędnikom, złemu sąsiadowi itd. Czemu tak piszę? Mam powody i dowody. Dowodem może być wycieczka krajoznawcza do Dyzina. Rów, a w nim woda. Niezwykłe? Owszem. Jeszcze kilka godzin wcześniej teren, na którym teraz stoję, zajmowała woda. A teraz? Cud malina! Woda płynie jak ta lala. Pan od koparki tak zadziałał. Na złość niedowiarkom? Trzeba pochwalić Nie chcę nikogo gloryfikować. I nie będę. Ale pogratulować mogę, prawda? Zatem gratuluję Zbigniewowi Konefałowi uporu, uporu, jeszcze raz uporu i efektów, bo tak to trzeba nazwać. Udowodnił, na przekór twierdzeniu się nie da, że jest odwrotnie. Pierwsza na terenie gminy Celestynów spółka wodna rozpoczęła działalność i widać tego wyraźne efekty. W Dyzinie nie tylko wyciągnęli dobre wnioski z zeszłorocznych podtopień które dla wielu były nawet powodzią ale też najzwyczajniej w świecie wzięli się do roboty. To dobra droga Nie wszystko, co było kiedyś, to przeżytek. Powiem więcej często to, co stare, jest dobre, bo wypróbowane. Tak jest ze spółkami wodnymi. Są one po prostu sprawdzone. Jest jeszcze przynajmniej jeden powód, dla którego warto powoływać spółki wodne. Oczywisty. Gmina nie może prowadzić prac, w tym przypadku kopania rowów, na terenach prywatnych spółka może. Co więcej, gmina może dawać dotacje spółce na wykonywanie tych prac. I tak też czyni. Są to, wierzcie mi państwo, niemałe pieniądze. Dość dywagacji Wyjaśnienie, dlaczego przez kilkanaście, a może i więcej, lat mało kto o tym mówił, może by nasunęło jakieś wnioski. Ale czy potrzeba więcej wniosków i powodów do zakasania rękawów, niż otrzymaliśmy wszyscy ostatniego lata? 9

10 inwestycje naprawy dróg Tekst i zdjęcie: gigi STAN DRÓG W NASZEJ GMINIE JEST CAŁY CZAS MONITOROWA- NY. DZIĘKI TEMU MOŻLIWA JEST SZYBKA NAPRAWA NAWIERZCHNI USZKODZONYCH PODCZAS ZIMY. Naprawa ul. Olchowej w Zabieżkach polegała na wyprofilowaniu głębokiego rowu z jednej jej strony, wysypaniu jezdni żwirem i następnie ubiciu go. Użyto do tego kruszywa drogowego 0-31,5 mm na powierzchni 2,2 tys. mkw. Rów przydrożny został odmulony na długości 400 m i wyprofilowano nawierzchnię istniejącej drogi. Wykonawcą była firma El-Mad z Zabieżek. Wartość zrealizowanej w marcu umowy to zł. Remont asfaltowej nawierzchni ul. Nowowiejskiej w Regucie przebiegał etapami, od wycięcia uszkodzonych części asfaltu, przetopienia go, do powtórnego położenia. Remont tej drogi gminnej (ok. 22 m) wykonała firma Tomiraf SC z Gliny. Wartość umowy (w tym również naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej: ul. Kolejowej w Celestynowie, ul. Osieckiej w Celestynowie, ul. Spacerowej w Regucie oraz placu św. Floriana w Regucie) opiewała na 8100 zł. Realizacja umowy kwiecień br. Mieszkańcy wsi Siwianka odetchnęli z ulgą. Są, co prawda, mieszkańcami gminy Kołbiel, ale do wsi od szosy lubelskiej, czyli ze świata, jedzie się po drodze należącej do gminy Celestynów. Niedawno wójt gminy Celestynów podpisał umowę na wyrównanie tej leśnej drogi. Prace objęły 850 m nawierzchni (odcinek w najgorszym stanie), a w ich zakres weszły: równanie drogi gminnej w miejscowości Siwianka na odcinku 820 m wraz z wyrównaniem poboczy po obu stronach drogi oraz wywozem przez zleceniobiorcę powstałego urobku. Wykonawca była firma El-Mad z Zabieżek. Wartość umowy 1800 zł. Realizacja umowy kwiecień br. Tekst i zdjęcie: gigi przy sobocie praca wre KOŃCZĄ SIĘ PRACE NAD NAPRA- WĄ DROGI DO DYZINA I CELESTY- NOWA W OSTROWIKU (DROGA BIEGNĄCA OD TRASY LUBELSKIEJ). MIESZKAŃCY I PRZEDSIĘBIORCY Z DZIAŁEK LEŻĄCYCH PRZY NIEJ REMONT ZAWDZIĘCZAĆ MOGĄ W DUŻEJ MIERZE SWOJEMU SOŁ- TYSOWI MARCINOWI SOBOCIE. Dzięki jego wytrwałości i zabiegom w urzędzie gminy prace mają się już ku końcowi. Po zdjęciu wierzchniej warstwy nawierzchni, którą stanowiła nierówno ubita kołami ziemia, w to miejsce nawieziono gruz, przysypano go żużlem, a następnie ubito walcem. Wzdłuż remontowanego 10 fragmentu udrożniono też rowy. Prócz mojego zaangażowania muszę przyznać, że bardzo pomocni byli wójt gminy Stefan Traczyk oraz pracownicy referatu inwestycji Jarosław Kamienik i Marcin Jedynak. Pomogli w procedurze sfinansowania prac (koszt 40 tys. zł w całości pokryła gmina) i załatwianiu pozwoleń mówi sołtys. Wykazali się przy tym dużą cierpliwością, bo pamiętam taki okres, kiedy nachodziłem ich codziennie śmieje się Sobota. Wierzę w to, że nie ustaną ani nasze chęci, ani ciężka praca i kolejne inwestycje zakończą się równie pomyślnie dodaje po chwili już na poważnie.

11 nasze SPRAWy drażliwy Tekst i zdjęcie: wma temat NIEWIELKA MIEJSCOWOŚĆ W GMINIE KOŁBIEL. NIEWIELKA, ALE ZNANA. ZNANA DZIĘKI DRODZE, KTÓRA DO NIEJ PROWADZI. DROGA BYŁA JUŻ I W GAZETACH, I W TELEWIZJI. DLACZEGO TAK EMOCJONUJE I PORUSZA? Mowa oczywiście o drodze do Siwianki. Los chciał, że odcinek prowadzący z szosy lubelskiej do tej miejscowości nie znajduje się we władaniu jednego samorządu. Część leży na terenie gminy Celestynów, część zaś gminy Kołbiel. Los chciał, że w tamtym rejonie mieszkają głównie podatnicy (obywatele) gminy Kołbiel, choć są i mieszkańcy zameldowani w gminie Celestynów. Niezależnie od tego, czy komuś spodoba się czy nie to, co teraz napiszę, głównym zainteresowanym, jeśli chodzi o zmianę warunków panujących na tej drodze, wydaje się gmina Kołbiel. Nie oznacza to jednak, że gmina Celestynów powinna całkowicie umywać ręce. Chciałbym przedstawić analogiczną sytuację. Droga powiatowa Otwock Celestynów przez Pogorzel. Bardzo wielu mieszkańców gminy Celestynów jeździ tamtędy przynajmniej dwa razy dziennie. Jak jest każdy widzi. I co? Mamy dzwonić po telewizję? Pisać, że się gmina wstydzi, jak goście do nas pięknymi lasami jadą i niewiele brakuje, żeby sobie karki poskręcali? Nie robimy tego. Jesteśmy realistami. Nie płaczemy, że końcówki drążków, tuleje wahaczy czy łożyska musimy wymieniać częściej niż inni. Wiadomo, że możliwości są jakie są. Trzeba starać się dochodzić do porozumienia, a nie wołać wniebogłosy. Wołanie choćby głośne, a nawet przeraźliwe, może nie wystarczyć. Ktoś znający temat zapyta: a porozumienie zawarte między gminami i powiatem? A ja odpowiem: jak ktoś zna temat, to wie, że z porozumienia wszystkie strony już dawno się wywiązały. Boję się nawet wnioskować i nakłaniać samorządowców z Celestynowa, żeby przeznaczyli taką a taką sumę na drogę do Siwianki. Widzę, co dzieje się choćby na drogach w największej miejscowości i stolicy gminy Celestynowie. Widzę, jak radni, sołtysi i mieszkańcy zabiegają o poprawę warunków na lokalnych drogach. Wiem, że tak jak mieszkańcy Siwianki, tak i mieszkańcy wielu celestynowskich wsi mają swoje racje, z tą różnicą, że nie żalą się lokalnym gazetom i telewizji. 11

12 WyWiAD nie Ma tego złego... Z WieSŁAWeM MUSZyŃSkiM, EMERYTOWANYM NAUCZYCIELEM, BYŁYM REDAKTOREM NACZELNYM CELESTYNKI, O HISTORII, WSPO- MNIENIACH, ROSZCZENIOWEJ POSTAWIE I SPOSOBIE WIDZENIA CELESTYNOWSKIEGO ŚWIATA ROZMAWIA PAWEŁ MUCHA. Paweł Mucha: W tym roku obchodzimy 60-lecie gminy Celestynów. Pomyślałem, że to dobra okazja, żeby porozmawiać z Panem na temat tego, co już było. Był Pan redaktorem naczelnym Celestynki. Pierwszym naczelnym Celestynki... Wiesław Muszyński: To się zaczęło w 1998 r. Przypomnę, jakie było tło tamtych czasów. Byłem nauczycielem przedmiotów elektrycznych i organizatorem wyjazdów turystycznych dla młodzieży oraz uczestniczyłem w imprezach organizowanych przez LZS. Zdarzało się, że wójt [Tomasz Atłowski przyp. red.] te wyjazdy dofinansowywał. Ja pisałem z nich sprawozdania, ale nie robiłem tego jak główny księgowy. Myślę, że mu się to spodobało. Padła więc propozycja, abym redagował gminny miesięcznik, co mnie zaskoczyło. Jeszcze wcześniej, bo w 1990 r., byłem przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Wydawaliśmy w tamtym czasie biuletyn, który nazywał się Celestynka ukazało się 17 numerów. Trwało to do wyborów samorządowych. Jako przewodniczący wystawiłem wiele osób do rady gminy. Jak rada się ukonstytuowała, przestaliśmy wydawać biuletyn. Później były jeszcze dwie próby reaktywowania Celestynki. Zenek Cieślak i Wojtek Pasternak koledzy z komitetu próbowali, ale się nie powiodło. Później zajmowałem się pracą w technikum i turystyką, pisząc sprawozdania. W lutym 1998 r. przyjąłem propozycję wójta Atłowskiego, a 2 kwietnia ukazał się pierwszy, marcowy numer Celestynki. Dla porównania pierwszy numer Linii Otwockiej ukazał się 8 kwietnia tego samego roku i miał 8 stron, Celestynka liczyła zaś 24 strony. 12 Sam Pan pisał? Nie, udało mi się pozyskać współpracowników spośród nauczycieli i młodzieży. Starałem się, by nie było to pismo prywatne, co mi niekiedy zarzucano, pewnie nosiło takie znamiona. Wiele było prób zamknięcia miesięcznika, ale na szczęście bez powodzenia. jakie treści zawierała wówczas Celestynka? Z życia samorządu, były relacje z każdej sesji. Wszystko to, co się działo w gminie, w oświacie, kulturze, rocznice patriotyczne, wydarzenia harcerskie. Były teksty na temat ekologii, obecny wójt również pisał do Celestynki teksty dotyczące lasu. Zmieńmy temat. od dawna mieszka Pan w Celestynowie? W 1968 r. kuratorium zaproponowało mi pracę w nowo utworzonym Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Celestynowie. Przyjechałem z Sulejówka na rok, jestem do dzisiaj. Trafiłem na sympatycznych kolegów, koleżanki, wszyscy byliśmy młodzi mieliśmy zapał do pracy. Nasi uczniowie, którzy robili prace dyplomowe, zajmowali wysokie lokaty w konkursach w Warszawie.

13 WyWiAD/ŚRoDoWiSko jak widzi Pan Celestynów na przestrzeni lat? Celestynów zmienił się bardzo. Od tamtego czasu ma trzykrotnie więcej mieszkańców. Wcześniej nie było tu żadnej utwardzonej drogi, urząd gminy i poczta mieściły się w jednym przedwojennym budynku. Podoba się Panu dzisiejszy Celestynów? Skoro tutaj mieszkam, to znaczy, że mi się podoba. [Śmiech]. Ale też nie mogę powiedzieć, że wszystko jest super. Co na przykład? Denerwuje mnie, że społeczeństwo jest tu bardzo zatomizowane. Są ludzie, którym trudno ze sobą żyć. Dla wielu Celestynów to tylko hotel. Dlatego widziałbym potrzebę zwiększenia działań w kierunku integracji mieszkańców. Co jeszcze? Ze smutkiem muszę powiedzieć, że mamy tu, jak chyba prawie wszędzie, społeczeństwo roszczeniowe typu mnie się należy. Owszem, wiele nam się należy, ale warto pamiętać, że nie mniej należy się współmieszkańcom od nas. Bardzo mi się nie podoba brak dbałości o środowisko straszne zaśmiecanie lasów. Wróćmy do periodyku samorządowego. jak Pan ocenia dzisiejszą Celestynkę? Nie będzie to zbyt grzeczna odpowiedź, dlatego poprzestańmy na jednym stwierdzeniu. Niektórzy czytelnicy są niesamowicie nieuważni. Często jestem zaczepiany na ulicy i pytany w kwestiach dotyczących Celestynki czemu to, a czemu tamto. Wychodzi na to, że ludzie wciąż postrzegają mnie jako naczelnego Celestynki, a przecież od lat nim nie jestem. Na początku zżymałem się, ale w sumie nie ma tego złego... Muszę panu wyznać, że pan Traczyk zakończył ze mną współpracę zaraz po objęciu urzędu. Ale to już sprawa zamknięta. Dziękuję za rozmowę. Życzę Panu wielu sukcesów na tym polu, choćby dlatego, że Celestynka to moje dziecko, a własnym dzieciom życzy się tylko dobrze. Serdecznie dziękuję. oj niedobrze, panie BoBrze NA NASZYCH TERENACH LEŻY EWENEMENT PRZYRODNICZY W SKALI KRAJU, A NAWET EUROPY. MOWA O BAGNIE CAŁOWANIE. OBSZAR TEN, MIMO ŻE CHRONIONY PROGRAMEM NATURA 2000, CIĄGLE NARAŻONY JEST NA NIEBEZPIECZEŃSTWO ZANIKU. DZIKIE KOPALNIE TORFU, WYSYPISKA ŚMIECI, OSUSZANIE GRUNTÓW, BRAK KOSZENIA I WYPASU, KOPANIE STAWÓW RYBNYCH MOGĄ DOPROWADZIĆ DO ZNISZCZENIA WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH OBSZARU, KTÓRY OD LAT ZNANY JEST PRZYRODNIKOM JAKO OSTOJA ZAGROŻONYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT I ROŚLIN. Z drugiej strony jest tu prowadzona kompleksowa ochrona częściowo zdegradowanego mokradła. Przyrodnicy odkrzaczają teren, wykonują selektywne koszenie z zachowaniem ostoi dla motyli, zrywanie murszu, obserwacje na poletkach eksperymentalnych i monitoring liczebności ptaków, a co najważniejsze budują zastawki hamujące odpływ wody. Dla bagna i łąk obniżenie poziomu wód gruntowych oznacza bowiem śmierć. Nieoczekiwanie ekolodzy, turyści i obrońcy wartości krajobrazu zyskali sojusznika. W okolicy uaktywniły się bobry. Budując tamy, wyręczają obrońców przyrody starających się zapobiec osuszaniu terenu. Może się Tekst: M. Kulesza, A. Mrozowski, M. Wrona to jednak dziać w interesie wszystkich zainteresowanych mokradłami, włączają mieszkańców, o ile zwierzęta nie zaczynają stanowić zagrożenia dla samych siebie. Polna droga prowadząca od remizy w kierunku bagna stała się niedawno obiektem ich zainteresowania. Te sympatyczne i pożyteczne gryzonie wykopały dziury w jezdni i zbudowały żeremia w rowie wzdłuż drogi, co zaczęło stwarzać zagrożenie dla samych torfowisk. W czasie ostatnich pożarów tamtejszych łąk straż pożarna nie mogła tamtędy przejechać. Gdyby nie możliwość objazdu, całkiem realny wydawał się scenariusz wielkiego pożaru torfowisk, który niewątpliwie zaszkodziłby samym bobrom. Brak przejazdu na łąki daje się też we znaki mieszkańcom Podbieli. Trudno w takim wypadku dziwić się im, że nie koszą łąk, co zarzuca im wielu ekologów. Gmina zajęła już stanowisko w tej sprawie. Od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie domagać się będzie pozwolenia na redukcję populacji tych zwierząt i rekompensaty za zniszczenie drogi. Rozmowy będą trudne, bo równolegle do tych wydarzeń do Urzędu Gminy w Celestynowie wpłynęło pismo od RDOŚ żądające zaprzestania wszelkich działań mogących zaszkodzić bobrzym rodzinom na terenach leżących w granicach obszaru Natura Dyrekcja broni zwierząt ze względu na to, że ich działalność wynika z ich zwykłej aktywności i instynktu. Każe im on budować domy w wyżej położonych miejscach, tam zakładać rodziny i wychowywać małe. Być może najlepsze okaże się salomonowe wyjście: wniosek do RDOŚ o rekompensatę, jej wypłata i naprawa tamtejszej drogi z powstrzymaniem się od odstrzału zwierząt. Ważny jest zrównoważony rozwój naszej gminy. Dbanie o interes mieszkańców, ale też o walory przyrodnicze okolic. Bagna ze swoimi mieszkańcami to miejsca wyjątkowe na mapie Polski. Bobry zaś mogą nasz zielony zakątek tylko rozsławić. 13

14 WyDARZenie Piknik Forteczny na Dąbrowieckiej Górze gości już od kilku lat, a swoimi inscenizacjami przyciąga rzeszę miłośników historii, militariów i nie tylko. W tegorocznej imprezie, która odbyła się 12 i 13 maja, organizatorzy szacują, że schrony odwiedziło ponad 2 tys. osób. Największym zainteresowaniem cieszyła się niedzielna inscenizacja odbicia przez zmechanizowany zwiad sowieckiej 2. Armii Pancernej jednego ze schronów. Inscenizacja przedstawiona została w ramach walk toczonych w celu przełamania umocnień niemieckiego Bruckenkopf Warschau. Toczyły się one na wschodnich przedpolach Warszawy od lipca do października 1944 r. Podczas pikniku wystąpiły grupy rekonstrukcji historycznej, prywatne muzea oraz kolekcje sprzętu jeżdżące- Tekst i zdjęcia: BeP mimo obrony zdobyli HUK, DYM I KRZYK. DLACZEGO? BO PRZEŁAMALI NIEMIECKĄ LINIĘ OPORU W OKOLICACH CELESTY- NOWA I KARCZEWA. PODCZAS DRUGIEGO DNIA PIKNIKU FOR- TECZNEGO ODWIEDZAJĄCY BUNKRY NA DĄBROWIECKIEJ GÓRZE MOGLI OBEJRZEĆ INSCE- NIZACJĘ ZDOBYCIA SCHRONU REGELBAU 514. go i uzbrojenia informują przedstawiciele organizatora imprezy. Wśród przedstawionego sprzętu zobaczyć można było: działo przeciwpancerne ZIS-2 kaliber 57 mm wraz z obsługą, ciężarówkę GMC-CCKW 353, dżip Willys GAZ67 Czapajew oraz GAZ51 z reflektorem p-lot. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez koło terenowe Przedmościa Warszawa Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium przy współpracy Nadleśnictwa Celestynów i wsparciu finansowym gminy Celestynów oraz gminy Karczew i Starostwa Powiatowego Otwocku. 14

15 SAMoRZĄD wyróżnienie Tekst: gigi/pol Zdjęcie P. Mucha dla wójta MAMY PRZYJEMNOŚĆ POINFORMOWAĆ, ŻE W PLE- BISCYCIE URZĄD PRZYJAZNY MEDIOM I SPOŁECZEŃ- STWU W KATEGORII WÓJT ROKU 2011 WYRÓŻNIONY ZOSTAŁ WÓJT GMINY CELESTYNÓW STEFAN TRACZYK. Plebiscyt Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu, organizowany przez Warszawską Grupę Doradców PR, skierowany był do wszystkich dziennikarzy, w tym obywatelskich, pracujących na terenie całego Mazowsza. To oni zadecydowali o przyznaniu nagrody naszemu wójtowi ze względu na dostępność i łatwość w nawiązywaniu z nim kontaktów oraz przygotowanie merytoryczne do rozmów. Dziennikarze mogli głosować w sześciu kategoriach: medialny prezydent; medialny burmistrz; medialny starosta; medialny wójt; najlepsza strona WWW; Rzecznik Prasowy 2011 Roku. Gratulujemy też naszym sąsiadom! W kategorii medialny starosta I miejsce zajęła Bogumiła Więckowska starosta powiatu otwockiego, natomiast II miejsce w kategorii medialny burmistrz przypadło burmistrzowi Karczewa Władysławowi D. Łokietkowi. Plebiscyt ma na celu poprawienie sytuacji komunikacyjnej na linii urzędnicy mieszkańcy media. Zdaniem dyrektora Warszawskiej Grupy Doradców PR Maurycego Seweryna dzięki takim inicjatywom w społeczeństwie wzrasta świadomość roli, jaką odgrywa sprawna wymiana informacji dająca satysfakcję zarówno dziennikarzom, jak i urzędnikom. Na dobrej komunikacji społecznej urzędów korzystają przede wszystkim mieszkańcy gmin Mazowsza. Nagroda dla wójta Stefana Traczyka będzie pomocna gminie w poprawieniu polityki informacyjnej m.in. poprzez uczynienie jej bardziej przyjaznej mieszkańcom. Patronami medialnymi zostali: Serwis Samorządowy PAP, TVP Warszawa, RMF Maxxx, największy portal branży PR Proto.pl, i najbardziej wiarygodne samorządowe media elektroniczne RegioPortal.pl i Samorząd.infor.pl. Do akcji informacyjnej włączyły się miesięczniki: Marketing i rynek, Brief oraz Manager. Dzięki wygranej w plebiscycie mamy szansę wykreować swój pozytywny wizerunek poza granicami gminy, reklamować nasz region, co mam nadzieję pomoże nam rozwijać się w coraz to nowszych kierunkach mówi wójt Stefan Traczyk. Gala, podczas której nadany zostanie ten zaszczytny tytuł m.in. naszemu urzędowi, odbędzie się 31 maja w Warszawie. 15

16 kalendarz wydarzeń Czerwiec 2012 Poniedziałek Wtorek Środa Czwa Spotkanie z cyklu Zajęcia Czytelnicze dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Celestynowie (grupa IV, V) sala w budynku GOK, godz Boże Ciało Obchody Święta w Łowiczu wyc rowa :45 mecz Polska - Rosja Warszawa Spotkanie z cyklu Zajęcia Czytelnicze dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Celestynowie (grupa I, II, III) sala w budynku GOK godz :45 mecz ćwie Warszawa Spotkanie z cyklu Zajęcia Czytelnicze dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi, godz Spotkanie z cyklu Zajęcia Czytelnicze dla dzieci z Punktu Przedszkolnego w Regucie Szkoła Podstawowa w Regucie godz :45 mecz ćwie Warszawa :45 mecz półfinałów Donieck 20:45 mecz półfi Warszawa

17 Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Celestynowie, ul. Regucka 1, Celestynów, tel./fax: Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów, ul. Regucka 3, Celestynów, tel./fax: Urząd Gminy Celestynów, ul. Regucka 3, Celestynów tel.: , fax: rtek Piątek Sobota Niedziela 1 Dzień Dziecka 2 3 Bożego Ciała ieczka autoka- Dzień Sportu Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu Zośka w Celestynowie, godz. 9:00-12:00 I Dziecięca Sesja Rady Gminy Celestynów, SP w Celestynowie, godz. 12:30 Olimpiada Gimnazjalna, Zespół Szkół w Celestynowie, godz. 9:00-12: :00 mecz Polska - Grecja Warszawa Rodzinne Konkurencje Sportowe Zespół Szkół w Celestynowie godz Gminny Dzień Dziecka Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży z Gminy Celestynów plac zabaw przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie, godz Spotkanie z cyklu Poznaj książkę poprzez teatr sala Zespołu Szkół w Celestynowie, godz. 15:00 rćfinałów rćfinałów :45 mecz ćwierćfinałów Warszawa Przedszkolny Piknik Rodzinny Przedszkole Samorządowe w Celestynowie, godz. 14: :45 mecz ćwierćfinałów Gdańsk Spotkanie ekologiczne Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie 20:45 mecz Polska - Czechy Warszawa Dzień Ojca Spotkanie Klubu Dojrzałego Człowieka sala Zespołu Szkół w Celestynowie, godz. 18:00 Wycieczka rowerowa z cyklu Poznajemy Gminę Celestynów uczczenie 60 rocznicy Powstania Gminy Celestynów, trasa: Celestynów - Dyzin - Jatne - Rezerwat Bocianowskie Bagno, Rezerwat Żurawinowe Bagno - Zabieżki - Regut - Lasek Celestynów godz Rodzinny Piknik Parafialny koncert muzyki chrześcijańskiej plac przy Kościele Parafialnym w Celestynowie 20:45 mecz ćwierćfinałów Donieck 20:45 mecz ćwierćfinałów Kijów nałów 29 30

18 ŚRoDoWiSko partnerstwo O POMYSŁACH NA ROZWÓJ GMINY ZWIĄZANYCH Z PARTNERSTWEM PUBLICZNO-PRYWATNYM Z ASYSTENT WÓJTA GMINY CELESTYNÓW ewą ADAMSkĄ ROZMAWIA ANDRZEJ MROZOWSKI. Andrzej Mrozowski: Dziękuję, że znalazła Pani trochę czasu, trudno było nam się spotkać... ewa Adamska: Tak, jestem dość zapracowana. Na początku najwięcej czasu poświęcałam na poznawanie gminy i funkcjonowania urzędu, ale teraz, choć z tym wszystkim jestem zaznajomiona, z miesiąca na miesiąc obowiązków przybywa. Proszę powiedzieć, czym się Pani zajmuje? Wspomagam referaty inwestycji i ochrony środowiska w sprawach wynikających ze zgłoszeń mieszkańców, których przyjmuję w zastępstwie wójta. Staram się pomagać mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych, takich jak na przykład zeszłoroczne podtopienia. Ten czas wymagał ode mnie i urzędu gminy bardzo intensywnych prac oraz wielu spotkań i rozmów z poszkodowanymi. Pamiętam, że wszystko zaczęło się 15 lipca, ale skutki usuwaliśmy jeszcze do jesieni. 18 Do urzędu przychodzą ludzie w sprawach o różnym ciężarze gatunkowym. Dla każdego sprawa, z którą przychodzi, jest najważniejsza. Wierzę głęboko, że w urzędzie najważniejszy jest człowiek i jego problem. Lubię ludzi i lubię z nimi rozmawiać, poświęcam każdemu tyle czasu, ile oczekuje każdemu należy się pomoc, niezależnie od skali jego potrzeb. Ważne jest dla mnie, aby traktować petenta po partnersku, a nie z pozycji urzędnika. Tego zresztą oczekuje ode mnie mój pracodawca wójt Stefan Traczyk. Mówiła Pani o poznawaniu gminy. nie jest Pani stąd? Jestem mieszkanką Otwocka, nie znałam wcześniej tych terenów. Zaczęłam je poznawać w trakcie spotkań z mieszkańcami i mogę powiedzieć, że coraz bardziej mi się tu podoba. Np. nie wiedziałam wcześniej o działalności Klubu Dojrzałego Człowieka, to bardzo ciekawe przedsięwzięcie i nie znam innych tego typu. Wspaniale, że emerytura może dać seniorom czas na rozwijanie swoich pasji, rozrywkę i integrację. Biorę zresztą udział w ich spotkaniach i to w mojej pracy ciekawe, że mogę się z mieszkańcami integrować i pracować dla nich nie tylko zza biurka. Miała Pani jakieś wcześniejsze doświadczenie w pracy w samorządzie?

19 WyWiAD Nie. Ale uważam, że to dobrze. Mam inne, mniej urzędnicze spojrzenie na wiele spraw, a to, zwłaszcza w mniejszych gminach, pomaga. Wykorzystuję swoje dotychczasowe doświadczenia z zakresu organizacji i zarządzania. Choć trudno w pracy i bezpośrednich kontaktach z mieszkańcami planować, bo każdy dzień przynosi coś nowego, lubię swoją pracę, jej różnorodność i wielobarwność. Ubolewam nad przepisami, które ograniczają kreatywność szczególnie młodych urzędników, ich projekty i pomysły często wybiegają w przyszłość, są śmiałe, ciekawe, ale... najważniejsze są przepisy i dyscyplina finansowa. jakie ma Pani plany na najbliższą przyszłość? Z Marcinem Jedynakiem z referatu inwestycji i gospodarki komunalnej będziemy organizować spotkania z Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Przymierzamy się do tego, aby zastanowić się z przedsiębiorcami i radnymi, co można wspólnie dla gminy zdziałać w ramach tego systemu. Wiadomo, że potrzeba nam sprawnego wywiązywania się samorządu z coraz liczniejszych zadań. A pieniędzy nie przybywa. To skłania do poszukiwania nowych możliwości finansowania prowadzonej działalności inwestycyjnej. Rozwiązaniem mogłaby być ściślejsza współpraca władz publicznych z sektorem prywatnym. Koncepcja wspólnego realizowania zadań przez sektor publiczny i prywatny w formule PPP sprawdza się i jest coraz śmielej stosowana w państwach UE. Tyle tylko, że obecnie na całą Polskę realizowane są tylko 24 tego typu projekty. Co można w ten sposób zbudować u nas? Zastanawiamy się, czy gmina chciałaby podjąć współpracę z podmiotami gospodarczymi w gospodarce komunalnej: czy to przy budowie kanalizacji, czy też przy oczyszczalni ścieków. Partnerstwo obejmować może również takie dziedziny jak np. budownictwo mieszkań komunalnych czy budowę dróg. Radni, sołtysi i mieszkańcy będą mogli zapoznać się możliwościami, jakie daje partnerstwo, i zadecydować, czy można w ten sposób pomóc w rozwoju infrastruktury w naszej gminie. jak to działa? PPP to przedsięwzięcia realizowane w oparciu o długoterminową umowę zawartą pomiędzy gminą a przedsiębiorstwem. Chodzi o wspólne działania sektora publicznego i prywatnego. Po to, by obaj partnerzy mogli jak najlepiej realizować cele, do których zostali powołani. Zadaniem partnera publicznego w naszym przypadku gminy jest świadczenie usług publicznych, do czego obliguje nas prawo. Natomiast partner prywatny ma prowadzić działalność gospodarczą i osiągać zyski. Do koncepcji takiej współpracy należy więc podchodzić ze świadomością, że firma partnerska jest nastawiona na pomnożenie kapitału, ale jednocześnie umowa z nią nie jest prywatyzacją działań władzy publicznej. Nie zwalnia gminy z obowiązku świadczenia usług o charakterze publicznym. PPP jest więc połączeniem działań gminy oraz prywatnego kapitału. Każda ze stron zajmuje się tym, co potrafi najlepiej. Daje to szanse na zwiększenie ilości, efektywności i jakości świadczonych usług publicznych. Skala takich przedsięwzięć może być bardzo duża i zależy tak naprawdę od potrzeb samorządu: od budowy placu zabaw dla dzieci po budowę autostrady. Wizerunek przedsiębiorcy nie wygląda zbyt korzystnie w oczach społeczeństwa. Czas zmienić podejście do przedsiębiorców. Ich powołaniem jest pomnażanie kapitału, z tym musimy się pogodzić. Nie widzę niczego złego w tym, że mieszkańcy mogą mieć zapewniony dostęp do usług medycznych wysokiej jakości na poziomie podstawowym, gwarantowanym umową z NFZ, oraz odpłatną opiekę specjalistów i rehabilitację. Czy inni podzielą to zdanie, przekonamy się po spotkaniach, które odbędą się już wkrótce. Musimy zastanowić się, skąd brać środki na rozwój gminy, bo funduszy unijnych będzie coraz mniej. Dziękuję za rozmowę. ZGŁOŚ SIĘ NA BADANIA Europejski Tydzień Walki z Rakiem Szyjki Macicy oraz liczne kampanie promujące zachowania prozdrowotne przypominają o badaniach profilaktycznych. My również zachęcamy mieszkanki gminy do badań, które zwiększają szanse na wykrycie komórek nowotworowych we wczesnym stadium rozwoju. W ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy bezpłatnym badaniom cytologicznym może poddać się obywatelka Polski w wieku lat, która nie miała przeprowadzanego badania w okresie trzech ostatnich lat. Badania można wykonać w placówkach mających podpisany kontrakt z NFZ. Informacje o nich można znaleźć na stronie Zachęcamy również do zapoznania się z założeniami Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piesi dostępnymi na powyższej stronie. Badania profilaktyczne dają możliwość wczesnego wykrycia raka szyjki macicy, co może uratować życie. Jak podają prowadzone obecnie kampanie promujące, na raka w Polsce wciąż umiera wiele kobiet. Dlatego pamiętajmy: profilaktyka jest najważniejsza. RPI 19

20 ZAPoWieDŹ powiatowy akcent Tekst i zdjęcie: pol POWIAT ZDECYDOWAŁ SIĘ NA WSPÓŁFINANSOWANIE DNIA GMINY CELESTYNÓW. RADA POWIATU PRZEGŁOSOWAŁA NA TEN CEL 5 TYS. ZŁ. WŁADZE CELESTYNOWSKIEGO SAMORZĄDU NIE KRYJĄ ZADOWOLENIA. Z wnioskiem o dofinansowanie Dnia Gminy Celestynów wystąpił Urząd Gminy w Celestynowie. Otrzymaliśmy pismo z powiatu od pana Janusza Budnego, który zapraszał do składania wniosków mówi Paweł Mucha, kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Celestynowie. Złożyliśmy i okazało się, że spotkał się z pozytyw- Podczas ostatniego Dnia Gminy Celestynów organizatorzy zapewniali możliwość gry w paintball ną opinią dodaje. Gminie przyznano dotację w wysokości 5 tys. zł. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały oficjalnie przyznającej pomoc gminie, rada powiatu postanowiła udzielić dotację celową, biorąc pod uwagę znaczenie realizowanego przedsięwzięcia dla społeczności całego powiatu. Dzień Gminy Celestynów jest przedsięwzięciem organizowanym od wielu lat i cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród mieszkańców gminy Celestynów. Zainteresowanie to już dawno sięgnęło poza granice gminy. Cieszę się, że władze powiatu doceniły znaczenie Dnia Gminy Celestynów i podjęły decyzję o współudziale w kosztach imprezy. Mam również nadzieję, że współpraca na tym polu będzie trwała i pomyślnie przebiegała mówi Stefan Traczyk, wójt gminy Celestynów. Liczymy, że podczas obchodów święta gminy uczestnicy imprezy zapoznają się z działalnością powiatu na jego stoisku informacyjnym, co na pewno uatrakcyjni wydarzenie usłyszeliśmy od organizatorów zabawy. Prace nad programem tegorocznego Dnia Gminy Celestynów trwają. W tym roku impreza ma się odbyć 12 sierpnia w Glinie. Jak co roku mieszkańcy gminy Celestynów i powiatu otwockiego będą mogli liczyć na różnorodność. Impreza skupi artystów i zespoły prezentujące muzykę od ludowej przez rock i disco polo po klasykę. Już dziś wszystkich na nią zapraszamy! NIGDY NIE MIELI HARCÓWKI? HUFIEC CELESTYNÓW IM. BOHATERÓW AKCJI POD CELESTYNOWEM, MIMO ŻE POWSTAŁY PRAWIE 40 LAT TEMU, DO DZIŚ NIE MA HARCÓWKI MIEJSCA SPOTKAŃ DRUHÓW I PRZECHOWYWANIA EKWIPUNKU. HUFIEC MIAŁ TAKIE MIEJSCE, ALE JUŻ NIE MA. I SZUKA. Dwie potencjalnie nadające się na harcówkę lokalizacje nie spełniają podstawowych warunków. Brane były pod uwagę budynki warsztatowe na terenie Zespołu Szkół w Celestynowie i budynek po bibliotece w Regucie. Warsztaty są obecnie w opłakanym stanie, a remont domu w Regucie przekracza możliwości finansowe gminy, cóż dopiero mówiąc o harcerzach. Dlatego jeśli ktoś słyszał o pustych pomieszczeniach niech pomoże harcerzom. Niech da znać w redakcji Celestynki lub portalu (Urząd Gminy w Celestynowie, I piętro, pok. 15, tel wew. 101) lub owo: REDAKCJA 20

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GMINY CELESTYNÓW NA DZIEŃ 30 MAJA 2009 r. Plan środków zewnętrznych Umowa Porozumienie UUG/ Umowa Nr 18/2006 z dnia 12.10. 2006r.

INWESTYCJE GMINY CELESTYNÓW NA DZIEŃ 30 MAJA 2009 r. Plan środków zewnętrznych Umowa Porozumienie UUG/ Umowa Nr 18/2006 z dnia 12.10. 2006r. Strona 1 INWESTYCJE GMINY CELESTYNÓW NA DZIEŃ 30 MAJA 2009 r. 1 buwa kanalizacji sanitarnej w Celestynowe : ul. Prusa, Radzińska, Wesoła, Zacisze, Sucharskiego, Wik, Szkolna, Otwocka, Osiecka zadanie X

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego

Raport z konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego Raport z konsultacji społecznych budżetu Mając na uwadze rozwój społeczeństwa obywatelskiego, udział mieszkańców w formułowaniu priorytetów w zakresie kierunków rozwoju miasta i dzielnic, a także doskonalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne oceny wniosków:

Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Komisji Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Obszar oceny wniosków I. Wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (w skali od 0 do 10 pkt.):

Bardziej szczegółowo

XI WIOSENNE SPRZĄTANIE WARMII I MAZUR PROGRAM EDUKACYJNY - OŻYWIĆ POLA ROK SARNY

XI WIOSENNE SPRZĄTANIE WARMII I MAZUR PROGRAM EDUKACYJNY - OŻYWIĆ POLA ROK SARNY XI WIOSENNE SPRZĄTANIE WARMII I MAZUR PROGRAM EDUKACYJNY - OŻYWIĆ POLA ROK SARNY ROK 2011 MIEDZYNARODOWYM ROKIEM LASÓW Giżycko, 9 marca 2011 1 FUNDACJA OCHRONY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH W GIŻYCKU Ekologiczna

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku.

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. PROTOKÓŁ XVII/2012 Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. Czas trwania obrad od 14.00 do 16.30. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Gromnik w liczbie

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Przykład dot. projektu składanego przez Gminę. Gmina X. Tereny zalane w wyniku powodzi lub podtopieo w gminie X w 2010 r.

Przykład dot. projektu składanego przez Gminę. Gmina X. Tereny zalane w wyniku powodzi lub podtopieo w gminie X w 2010 r. Wyjaśnienia dla wnioskodawców przygotowujących wnioski o dofinansowanie w ramach działania 7.3 B Projekty realizowane na obszarach zniszczonych przez powódź RPO WP W związku z powtarzającymi się pytaniami

Bardziej szczegółowo

Ochrona stanowiska kotewki orzecha wodnego w Stawie Nowokuźnickim koło Opola

Ochrona stanowiska kotewki orzecha wodnego w Stawie Nowokuźnickim koło Opola Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Wsi Nowa Kuźnia PREZENTUJE EFEKTY PROJEKTU: Ochrona stanowiska kotewki orzecha wodnego w Stawie Nowokuźnickim koło Opola Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 150/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 25 listopada 2014 r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014 Nazwa Sołectwa Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

O STOWARZYSZENIU. Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła ul. Zielona 27, 90-602 Łódź tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla.

O STOWARZYSZENIU. Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła ul. Zielona 27, 90-602 Łódź tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla. O STOWARZYSZENIU Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła ul. Zielona 27, 90-602 Łódź tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla.org Stowarzyszenie ODE Źródła od 20 lat zajmuje się szeroko rozumianą edukacją

Bardziej szczegółowo

Gmina Zielonki Utylizacja wyrobów azbestowych Informacje o gminie - 2013

Gmina Zielonki Utylizacja wyrobów azbestowych Informacje o gminie - 2013 Informacje o gminie - 2013 Zameldowani na dzień 31.08.2013 19.142 osób Zamieszkali wg deklaracji odpadowych 21.213 osób Liczba zameldowanych w 2002 roku 13.639 osób Wydatki budżetu na 2013 rok 60.299.235

Bardziej szczegółowo

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40 Protokół nr 6/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbyło się w dniu 18 maja 2011 r. w sali nr 8 Starostwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze obszary to : - gospodarka wodna - kanalizacja - drogi - oświata.

Najważniejsze obszary to : - gospodarka wodna - kanalizacja - drogi - oświata. Priorytetem dla naszej gminy są inwestycje. Wielką część budżetu poświęcamy na rozwój, by z roku na rok żyło nam się wygodniej, dostatniej i bezpieczniej. Najważniejsze obszary to : - gospodarka wodna

Bardziej szczegółowo

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy:

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy: z okazji obchodów XIV Dnia Papieskiego w Puławach Jan Paweł II- Świętymi Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel, Starosta Puławski Witold

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH za I półrocze 2013 roku

SPRAWOZDANIE O REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH za I półrocze 2013 roku SPRAWOZDANIE O REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH za I półrocze 2013 roku Załącznik Nr 5 Plan Wydatki Lp Rozdział Nazwa programu, zadania inwestycyjnego Opis realizacji zadania inwestycyjnego wydatków wykonane

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński strona 1 Partnerstwo Publiczno - Prywatne Spis treści Memorandum informacyjne...3 Gmina Borów...4 System gospodarki wodno-ściekowej...5

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Napisano dnia: 2016-11-26 15:31:06 Mieszkańcy Chmielenia (gm. Lubomierz) od lat proszą o budowę chodnika w ich wsi, w staraniach wspierają ich

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Projekt Ustawa z dnia.. 2016 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 1 W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Debata obywatelska Wiem jak jest

Debata obywatelska Wiem jak jest Debata obywatelska Wiem jak jest Zespół Instytutu socjologii Uniwersytetu Warszawskiego: dr Przemysław Sadura, Anna Kordasiewicz, Marta Olejnik, Marta Szaranowicz-Kusz, Agata Urbanik Analizy wykonali:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku Obecni: wg. listy obecności. Porządek posiedzenia: 1. Kontrola wydatków poniesionych na remonty dróg gminnych ze środków

Bardziej szczegółowo

WODGiK Katowice, ul. Graniczna 29

WODGiK Katowice, ul. Graniczna 29 WODGiK Katowice, ul. Graniczna 29 www.wodgik.katowice.pl Służba Geodezyjna i Kartograficzna Główny Geodeta Kraju GUGiK Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie Wojewoda

Bardziej szczegółowo

Działanie DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY - PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014

Działanie DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY - PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014 Działanie DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY - PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014 Materiał wypracowany w czasie Warsztatów Wprowadzających do tegorocznej edycji akcji Masz Głos, Masz wybór działanie Dostępni Samorządowcy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2003 r.

Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2003 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Legionowie nr V/.49/2003 z dnia 19 lutego 2003 roku I KWARTAŁ miesiąc tematy posiedzeń styczeń Zaopiniowanie budżetu gminy na rok 2003. Zapoznanie z działalnością

Bardziej szczegółowo

Janina Kawałczewska RCEE w Płocku

Janina Kawałczewska RCEE w Płocku Działania edukacyjne RCEE na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i aktywizacji działań społeczności obszarów Natura 2000 na rzecz ich zrównoważonego rozwoju Janina Kawałczewska RCEE w Płocku Organizator:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie!

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! List przewodni Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Obwodnica Augustowa ominie chronioną część Doliny Rospudy

Obwodnica Augustowa ominie chronioną część Doliny Rospudy Źródło: http://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/7033,obwodnica-augustowa-ominie-chroniona-czesc-doliny-rospudy.html Wygenerowano: Niedziela, 10 stycznia 2016, 18:48 Strona znajduje się w archiwum. Wtorek, 24

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Budżet gminy Budżet gminy to plan jej dochodów i wydatków. Wyłączną kompetencję do uchwalania budżetu gminy oraz dokonywania w nim zmian w trakcie

Bardziej szczegółowo

SP 20 I GIM 14 WSPARŁY AKCJĘ DZIĘKUJEMY ZA WASZE WIELKIE SERCA!!!

SP 20 I GIM 14 WSPARŁY AKCJĘ DZIĘKUJEMY ZA WASZE WIELKIE SERCA!!! SP 20 I GIM 14 WSPARŁY AKCJĘ DZIĘKUJEMY ZA WASZE WIELKIE SERCA!!! Relacja ze spotkania z nr 1 rodziną przy wręczeniu paczki. Rodzina wyczekiwała wolontariuszy. Poza panią Anną i Mają był również dziadek,

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały Nr XIV/.../15 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów stanowi załącznik Nr 9 do protokołu

Projekt uchwały Nr XIV/.../15 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów stanowi załącznik Nr 9 do protokołu 1 2 3 Pkt 4.e: Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. W związku z brakiem przychodów z tytułu opłaty za posiadane psy, proponuje się uchylenie uchwały podjętej w 2008 r. Uwag do projektu uchwały

Bardziej szczegółowo

tokół Zebrania Wiejskiego Sołectwa Batowice 3 1 SIĘ Dnia

tokół Zebrania Wiejskiego Sołectwa Batowice 3 1 SIĘ Dnia 1+ g^mlny ZIELONKI ^VVPtYNĘę9 0 tokół 3 1 SIĘ- 2012 Dnia 19.08.2012 Z eb\anie ofrrarzył^p. Krzysztof Król w związku z brakiem frekwencji do podejmowania uchwał C^maganc 25 osófeafohecnych bvio 18). Pan

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi wraz

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6287/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 maja 2014 r. Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Zapraszamy Państwa do wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 14 kwietnia 2008 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. 1. 11 marca 2008 r. spotkanie z Dyrektorem Banku

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 6/07

P r o t o k ó ł nr 6/07 P r o t o k ó ł nr 6/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 25 czerwca 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn przy ul. Krasickiego 9 w Krupskim Młynie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17 tel. 0-68 477 10 40 fax 0-68 477 10 17, e-mail: info@um.zagan.pl, S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ z działalności między sesjami Rady

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Dziecięcy Budżet Obywatelski

Dziecięcy Budżet Obywatelski Dziecięcy Budżet Obywatelski podsumowanie 1 Dziecięcy Budżet Obywatelski Dziecięcy Budżet Obywatelski listopad 2015 - listopad 2016 To było zupełnie nieoczekiwane zdarzenie. Spotkanie - podwieczorek dla

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Walory krajoznawczo - turystyczne Gminy Żarnów

Walory krajoznawczo - turystyczne Gminy Żarnów 3 Walory krajoznawczo - turystyczne Gminy Żarnów Na prośbę Naszych Czytelników publikujemy w NICOLAUSIE mapę Gminy Żarnów, na której w atrakcyjny graficznie (choć częściowo uproszczony) sposób zostały

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy Kampanii: Gmina Miasto Płock Gimnazjum nr 6 w Płocku Powiat Płocki

Organizatorzy Kampanii: Gmina Miasto Płock Gimnazjum nr 6 w Płocku Powiat Płocki Kampania Sprzątanie Świata 2012 Kocham, lubię, szanuję nie śmiecę przebiegająca pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego - Pana Adama Struzika oraz Prezes Fundacji Nasza Ziemia - Pani Miry Stanisławskiej

Bardziej szczegółowo

,,Wystarczy włączyć telewizor, już piękno świata jest wokół nas przed naszymi oczyma. To ogromne niebezpieczeństwo cywilizacji, pozbawiające nas

,,Wystarczy włączyć telewizor, już piękno świata jest wokół nas przed naszymi oczyma. To ogromne niebezpieczeństwo cywilizacji, pozbawiające nas ,,Wystarczy włączyć telewizor, już piękno świata jest wokół nas przed naszymi oczyma. To ogromne niebezpieczeństwo cywilizacji, pozbawiające nas szansy poznania przyrody, aktywnego stosunku do życia w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

21 kwietnia (wtorek)

21 kwietnia (wtorek) W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi ruszyła akcja Tydzień dla Ziemi organizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie i Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. Tegoroczna akcja opierała

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie. Leśne Podchody Pełne Przygody

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie. Leśne Podchody Pełne Przygody Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie Leśne Podchody Pełne Przygody www.soswtanowo.pl e-mail: soswtan@wp.pl Nasz Ośrodek Nasz Ośrodek jest położony na skraju Puszczy

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania ankietowego przeprowadzonego w miejscowości Targowisko w ramach projektu Partner system wsparcia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJIE WYKONANYCHW ROKU 2011

PODSUMOWANIE INWESTYCJIE WYKONANYCHW ROKU 2011 PODSUMOWANIE INWESTYCJIE WYKONANYCHW ROKU 2011 INWESTYCJE W ZAKRESIE REMONTÓW WIEJSKICH DOMÓW KULTURY 1. Wiejski Dom Kultury w Kaliszkowicach Kaliskich. Inwestycja dotyczyła głównie remontu wnętrza Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół z Zebrania Wiejskiego wsi Budzyń odbytego w dniu 6 marca 2016 r. w budynku Domu Ludowego w Budzyniu.

Protokół z Zebrania Wiejskiego wsi Budzyń odbytego w dniu 6 marca 2016 r. w budynku Domu Ludowego w Budzyniu. Protokół z Zebrania Wiejskiego wsi Budzyń odbytego w dniu 6 marca 2016 r. w budynku Domu Ludowego w Budzyniu. 1. Zebranie otworzył Sołtys p. Stanisław Kruk, przywitał zebranych mieszkańców i stwierdził,

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY DZIADOWA KŁODA LIBRA

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY DZIADOWA KŁODA LIBRA Szanowni Paostwo, Czerwiec 2010r. Poniżej przedstawiamy wyniki przygotowanej przez Stowarzyszenie ankiety, dotyczącej diagnozy problemów lokalnych, jej wzór oraz pismo wystosowane do Samorządu z prośbą

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. RAPORT część III. przeprowadzonego w ramach projektu

Załącznik nr 3. RAPORT część III. przeprowadzonego w ramach projektu RAPORT część III Delimitacja obszarów kryzysowych, sfery i dziedziny współpracy, SWOT, wdrażanie i komunikacja społeczna przeprowadzonego w ramach projektu Diagnoza społecznego zapotrzebowania na usługi

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. Protokół nr 8/2011 z posiedzenia Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego Rady Miejskiej w Chełmku, odbytego w dniu 8 listopada 2011 roku Obecni: wg załączonej listy obecności. (załącznik

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015 1 INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ w roku 2015 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/77/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 11 września 2015r. kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 46 413 769,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Gospodarka agroturystyczna szansą dla terenów w pobliżu obszarów Natura dr Maria Palińska

Gospodarka agroturystyczna szansą dla terenów w pobliżu obszarów Natura dr Maria Palińska Gospodarka agroturystyczna szansą dla terenów w pobliżu obszarów Natura 2000 dr Maria Palińska Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeżeli miłujecie ojczystą

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie wyników badań ankietowych w ramach projektu Ciesz-Lab

Przedstawienie wyników badań ankietowych w ramach projektu Ciesz-Lab Przedstawienie wyników badań ankietowych w ramach projektu Ciesz-Lab Informacje podstawowe: Temat: przedstawienie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w ramach projektu Ciesz-Lab Termin badania:

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość

Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość Napisano dnia: 2016-10-30 11:00:46 W piątek, 28 października 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Sobocie koło Lwówka Śląskiego odbyła się wyjątkowa uroczystość,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Skórzewo Dane Kontaktowe: E-mail: s-kurpiewski@tlen.pl Nr telefonu:

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Fundusz sołecki krok po kroku

Fundusz sołecki krok po kroku Ustawa o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 roku określa sposób prowadzenia gospodarki finansowej sołectw w ramach budżetu gminnego. Uchwalenie Ustawy miało na celu wzmocnienie sołectwa, będącego

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo