Z DZIEJÓW BOGDAŃCA Bogdaniec

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z DZIEJÓW BOGDAŃCA Bogdaniec"

Transkrypt

1 WSTĘP Bywają momenty szczególne i przełomowe w historii każdego narodu. Dzieje Polski przepełnione są heroizmem, poświęceniem i tragedią. Jednak na losy narodu nie składa się tylko krew bohaterów. Jest on wtedy silny, gdy potrafi przetrwać jednocząc się w pracy dla lepszego startu następnych pokoleń. Takim okresem próby były pierwsze lata powojenne, kiedy to w Polsce w nowej politycznej rzeczywistości spotkali się rodacy z różnych zakątków Europy. Biorąc pod uwagę troskę o rozwój patriotyczny młodego pokolenia oraz zbliżenie lokalnej społeczności do małej ojczyzny, postanowiliśmy rozpocząć w Zespole Szkół w Bogdańcu projekt historyczny pt. Przybyliśmy z różnych stron. Losy pionierów Bogdańca. Miał on na celu ocalenie od zapomnienia trudu odbudowy polskiego Bogdańca oraz stworzenie miejsca pamięci. Jest nim obelisk. Chcielibyśmy, aby stało się ono łącznikiem między pokoleniami mieszkańców wsi. Zostanie ono zaadoptowane przez uczniów, którzy roztoczą nad tym miejscem opiekę. Pomysł narodził się podczas warsztatów szkoleniowych organizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, dotyczących patriotyzmu jutra. Realizację zadania rozpoczęliśmy w marcu br. Władze szkoły wraz z jej społecznością zaangażowały się w pomoc przy projekcie. Niezmiernie ważny był udział uczniów, którzy często musieli stawiać czoła nowym wyzwaniom np. zorganizowanie i przeprowadzenie wywiadów ankiet ze świadkami historii, czyli pionierami Bogdańca. mgr Remigiusz Wojczal mgr Tomasz Bobin str. 2

2 Z DZIEJÓW BOGDAŃCA Bogdaniec to duża wieś gminna w województwie lubuskim, położona na skraju Pradoliny Warty i u podnóża Wysoczyzny Gorzowskiej, 13 km na zachód od Gorzowa Wielkopolskiego. W X wieku tereny te wchodziły w skład państwa polskiego, którym władał Mieszko I. We władaniu Piastów Ziemia Lubuska pozostała do połowy XIII wieku.wojny domowe między książętami śląskimi doprowadziły w latach do utraty Ziemi Lubuskiej na rzecz margrabiów brandenburskich, którzy w tym czasie przystąpili do systematycznego podboju obszarów leżących na wschód od Odry. W drugiej połowie XIII stulecia Brandenburczycy utworzyli z podbitych terenów na prawym brzegu Warty i Noteci tzw. Nową Marchię, zajmując część ziemi pyrzyckiej, Santok klucz Królestwa Polskiego, zakładając Landsberg ( dzisiaj Gorzów Wlkp. ) i sięgając nawet po Gdańsk. Po założeniu Gorzowa w 1257 roku nastąpił rozwój osadnictwa w jego okolicach. Na najkorzystniejszych terenach obecnej gminy Bogdaniec powstały najstarsze tutaj wsie: Jenin (Jenyn, Gennin) r., Łupowo (Loppowe) 1278 r., Racław (Ratzdorf) 1300 r. i Stanowice (Stennewitz) 1300 r.. Masowe zasiedlenie terenów nadwarciańskich, zwanych Łęgami Warciańskimi związane jest z tzw. osadnictwem olęderskim, którego początki sięgają XVII wieku. Wtedy to rajcy gorzowscy sprowadzają w nasze okolice Olędrów ( Holendrów ), którzy przystępują do osuszania bagien nadwarciańskich. Powinniśmy przy tym pamiętać, że Hollander, Olęder nie oznacza narodowości, lecz szczególny sposób gospodarowania na podmokłych terenach zapożyczony z Holandii. Jednak wielka kolonizacja Łęgów Warciańskich rozpoczęła się w roku 1724, za panowania króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I ( ), tzw. kolonizacja fryderycjańska. Założono wówczas trzy wsie: Jeniniec, Podjenin i Jeninek. Podczas trwania tej kolonizacji powstał również Bogdaniec. Pierwsi koloniści przybyli do Bogdańca w 1768 roku, gdzie wznieśli 32 ryglowe domy kryte trzciną, a wieś str. 3

3 nazwali Duhringshof, dla upamiętnienia pruskiego generała wsławionego w wojnie siedmioletniej. Dekretem Fryderyka II Wielkiego ( ), koloniści po uiszczeniu 60 talarów za dom zwolnieni zostali z wszelkich ciężarów przez okres sześciu lat oraz uposażeni w 10 mórg ziemi i budulec na chaty. Wraz z budową Kolei Wschodniej w 1857 roku, łączącej Berlin z Gdańskiem, rozpoczął się szybki rozwój Bogdańca. W osadzie działały 3 młyny, 2 tartaki, zakłady budowlane, warsztaty ciesielskie, stolarskie meblarskie, ślusarskie. Nie brakowało też sklepów, piekarzy, rzeźników, krawców, szewców, fryzjerów. O zdrowie mieszkańców dbali dwaj lekarze oraz aptekarz. Centralnym punktem wsi stał się zbudowany w połowie XIX wieku kościół o konstrukcji szkieletowej. W okresie przedwojennym Bogdaniec był miejscowością zapewniającą wypoczynek mieszkańcom Landsberga ( Gorzowa). Dzięki bezpośredniej bliskości wspaniałych lasów oraz dobrze utrzymanych gospod stał się atrakcją dla miłośników letniego wypoczynku. Był jedną z najbardziej znaczących i największych wsi ówczesnego powiatu. Podobnie jak dzisiaj, stanowił centrum całej okolicy. Był centrum handlowym, a wraz ze swoją krzyżówką był ulubionym miejscem spotkań okolicznych mieszkańców. str. 4

4 Były niemiecki mieszkaniec Jenina Rudi Frohloff, który pracował w Bogdańcu tak wspomina tamte czasy: Bogdaniec był moją ulubioną miejscowością, w której spotkałem wielu sympatycznych i pełnych humoru ludzi. Sam Bogdaniec był największą i najładniejszą wsią w okolicy. W pobliżu krzyżówki znajdował się zakład fryzjerski mistrza Ernsta Lehmanna, który zapewniał nie tylko dobrą fryzurę, ale także komentował najnowsze wydarzenia. W kierunku Jenina przylegały do siebie z dobrze dobranym sklepy asortymentem takie jak: sklep papierniczy Mullera, sklep z zegarkami prowadzony przez Sommera, sklep ze słodyczami, prowadzony przez Kleina i sklep z towarem gospodarstwa domowego prowadzony przez Kretschmer. Bezpośrednio na krzyżówce w kierunku Motylewa znajdował się sklep spożywczy prowadzony przez Lange, który był pierwszym mieszkańcem Bogdańca poległym podczas II wojny światowej. W Bogdańcu działała hurtownia spożywcza, destylarnia, wytwórnia soków oraz palarnia kawy, sklep odzieżowy Strohschein, sklep obuwniczy Riegenhagen, sklep elektryczny Schnabel, sklep mięsny Schanbel i cukiernia Mai wraz z powszechnie znanym i smacznym tortem śmietankowym. W sąsiedztwie była dobrze zaopatrzona apteka Krowke. Jednakże idąc do niej należało zabrać ze sobą nie tylko receptę, ale również dużo czasu. Podczas gdy dzisiaj kupujemy z reguły gotowe leki, dawniej większa ich część np. maści, pasty, mikstury itp. musiały być najpierw zrobione. str. 5

5 W południowej części od skrzyżowania prezentował się hotel Schiller, do którego przylegało, będące szczególną atrakcją nowoczesne kino z krzesłami. Plac przed kinem był centralnym punktem spotkań podczas spacerów. Tutaj udawano się odpowiednio wcześnie przed rozpoczęciem projekcji, aby ustawić się w kolejce i czekać aż pani Schleusener się pojawi i otworzy okienko, aby móc kupić bilety. Wielką popularnością wśród małych mieszkańców cieszyła się lodziarnia Rogge, a tych starszych gospoda Wandrei.Obok kina znajdował się kolejny punkt fryzjerski i zarazem stomatologiczny Schroder. W swojej podwójnej zawodowej roli zajmował się pan Schroder nie tylko włosami, ale również zębami.na ulicy, która biegła od krzyżówki w kierunku Kwiatkowic znajdowały się obok gospody Haase, pomieszczenia stolarni Garkisch. Mistrz stolarstwa stał często w swoim niebieskim fartuchu rozglądając się przed swoim zakładem. Do stolarni przylegał sklep żelazny Dreikant, a naprzeciwko znajdował się sklep fotograficzno radiowy Schmidtchen. Szczególnymi ofertami były tu duże i małe odbiorniki w cenie od 35 do 70 marek niemieckich. Kto był w posiadaniu takiego odbiornika, często był odwiedzany przez sąsiadów. Schmidtchen, właściciel sklepu, aby dotrzeć do swoich klientów, poruszał się pojazdem Hanomag w środku blacha, na zewnątrz lakier i zabierał do niego tych, którzy byli już jego klientami lub dopiero się nimi stawali. W tamtych czasach ludzie często się spotykali i rozmawiali o wszystkim. Normą były pogawędki i żarty w małych sklepikach, których było wiele. str. 6

6 To spokojne i ciekawe życie zostało brutalnie przerwane przez samych Niemców, którzy atakiem na Polskę 1 września 1939 roku rozpętali II wojnę światową, najstraszniejszą wojnę w dziejach ludzkości. W okresie II wojny światowej ( ) w Bogdańcu, podobnie jak w wielu innych miejscowościach III Rzeszy Niemieckiej, pracowało wielu polskich robotników przymusowych wywiezionych z Polski. 28 czerwca 1943 roku stracono tu przez powieszenie polskiego robotnika przymusowego Mariana Matusiaka z Żyrardowa, posądzonego o przekroczenie przepisów wynikających z ustaw rasowych. 30 stycznia 1945 roku do Bogdańca wkroczyły oddziały 5 Armii Uderzeniowej I Frontu Ukraińskiego pod dowództwem generała Mikołaja Bierzarina. Większość mieszkańców schroniła się przed Rosjanami na warciańskich mokradłach, a część w górnym młynie, który zamienił się w wielką noclegownię. Na głównym skrzyżowaniu stanęły radzieckie czołgi. Teraz to ludność niemiecka, podobnie jak wcześniej Polacy z ich strony, doznawali krzywd i upokorzeń. Wojna, którą wywołali teraz uderzyła w nich. Jak zawsze w takich wypadkach, najbardziej ucierpieli niewinni, zwykli ludzie. Przez następne miesiące, na terenie dzisiejszego powiatu gorzowskiego, władzę sprawowała radziecka komendatura wojenna, na czele której stał plk. Josif Dragun. Od 15 lutego 1945 r. w Bogdańcu stacjonował Oddział Służby Łączności NKWD w sile sześciu ludzi, który zajmował jeden dom z zabudowaniem gospodarczym. Ponadto przebywała tu Łączność Narodowa Komisarza Obrony, która zajmowała dwie izby str. 7

7 u osadnika polskiego w sile czterech żołnierzy. Oddziały Armii Czerwonej stacjonowały również w pobliskich wsiach: Stanowicach i Racławiu. Zadaniem komendantur wojennych było zaspokojenie potrzeb walczących wojsk, poprzez odbudowę linii komunikacyjnych i uruchomienie przy pomocy ludności niemieckiej niektórych zakładów wytwórczych. Jeszcze w trakcie działań wojennych, państwa Wielkiej Trójki ( USA, ZSRR, Wielka Brytania), zadecydowały o zmianie granic państwa polskiego, które miało stracić Kresy Wschodnie, a zyskać ziemie na północy i zachodzie, wzdłuż linii Odry i Nysy Łużyckiej. Ostateczne rozstrzygnięcia w tej kwestii zapadły na konferencji poczdamskiej (17 lipca 3 sierpnia 1945 r.). W praktyce oznaczało to wysiedlenie z tych ziem, wówczas zwanych Ziemiami Odzyskanymi, ludności niemieckiej i zasiedlenie ich obywatelami polskimi, którzy wskutek przesunięć granicznych znaleźli się poza jego obszarem, lub przybyli z innych części Polski. Spora część ludności niemieckiej nie czekała na oficjalne decyzje w sprawie ich losów. W miarę zbliżania się frontu, zimą 1945 r. uciekali za Odrę w obawie o własne życie. Skala tego zjawiska była ogromna, o czym mówią dane. W 1939 r. w niemieckich prowincjach wschodnich, które po wojnie znalazły się w granicach państwa polskiego mieszkało około 8,5 mln osób. Po zakończeniu działań wojennych liczba ludności na tym obszarze, skutkiem ucieczki i ewakuacji, zmalała do 4,5 mln, w tym na Ziemi Lubuskiej 350 tysięcy. W związku z planowaną na szeroką skalę akcją osiedleńczą ludności polskiej, zwłaszcza repatriowanej z terenów zagarniętych przez ZSRR, polskie władze państwowe zarządziły natychmiastowe przesiedlenie z odzyskanych ziem części ludności niemieckiej, jeszcze przed konferencją poczdamską. Przesiedlenia z terenów Ziemi Lubuskiej zapoczątkowane zostały przez oddziały II Armii Wojska Polskiego pod koniec czerwca 1945 roku i trwały do końca września tegoż roku. Tak kończył się niemiecki okres w historii Bogdańca, który wiosną 1945 r. przeszedł w polskie ręce. str. 8

8 POLSKI BOGDANIEC Po zajęciu ziem zachodnich przez Armię Czerwoną, zaczęły tu przybywać polskie grupy operacyjne z zadaniem zorganizowania polskiej administracji. Za początek polskich rządów na terenie powiatu gorzowskiego, w skład którego weszła Gmina Bogdaniec, uważa się rozpoczęcie działalności przez gorzowskiego Pełnomocnika Rządu 28 marca 1945 r.. Od 7 lipca 1945 r. powiat z całą Ziemią Lubuską znalazł się w woj. poznańskim, od roku w woj. zielonogórskim, od roku 1975 w woj. gorzowskim, a obecnie lubuskim. W kwietniu 1945 r. działająca w Gorzowie polska administracja dokonała podziału powiatu na 11 gmin, w tym Gminę Bogdaniec. Władze gminy stanowiły zarządy gminne, składające się początkowo z wójta, jego zastępcy podwójci oraz sekretarza. Były one mianowane przez pełnomocnika obwodowego i działały na podstawie dekretu z dnia 23 listopada 1944 r. organizując działania samorządu terytorialnego. str. 9

9 Pierwszym wójtem Gminy Bogdaniec został Marian Kubasik ( r.), a po nim Wojciech Sobecki ( r.), którzy organizowali całą gminną administrację. Największe zasługi miał w tym wójt Sobecki, którego większość mieszkańców wspomina jako dobrego gospodarza. Pomagał mu podwójci Józef Ciepke oraz sekretarz gminy Wincenty Lacki. Wójt Sobecki był jednym z najdzielniejszych ludzi okresu pionierskiego w powiecie gorzowskim. Starał się on pomagać nie tylko Polakom przybywającym do Bogdańca, ale również Litwinom i Łotyszom, dla których Bogdaniec miał się stać ziemią obiecaną. Jak pisze w swoich opracowaniach znany regionalista Zbigniew Czarnuch, w chwili formowania się polskiej administracji w 1945 roku na terenie powiatu gorzowskiego znajdowało się kilkuset obywateli ZSRR: z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i nawet z Rosji, którzy nie zamierzali wracać w rodzinne strony z obawy przed represjami. 21 Litwinów i 23 Łotyszy upatrzyło sobie gminę Bogdaniec jako miejsce swego ratunku przed zesłaniem. Lasy bogdanieckie wydawały się dobrym schronieniem dla poszukiwanych przez NKWD zdrajców ojczyzny, za jakich uważano wszystkich, którzy znaleźli się na terenie Niemiec przed wkroczeniem tu Armii Czerwonej. Zatrudniali się oni w charakterze robotników leśnych, licząc na spokojne życie. Jednak władze ZSRR nakazywały wszystkim swoim obywatelom opuszczenie Polski i powrót do miejsca zamieszkania. Formalnie istniała możliwość zrzeczenia się obywatelstwa radzieckiego i poprzez przejście przez sito komisji weryfikacyjnej i złożeniu deklaracji wierności państwu polskiemu - zostać w Polsce. Jednak było to bardzo trudne. Z zachowanych dokumentów wynika, że wójt Sobecki starał się jak mógł, aby umożliwić Litwinom i Łotyszom pozostanie w Bogdańcu. Niestety, większość z nich została wywieziona do ZSRR. Gdy w 1948 r. wszczęto akcję spolszczania imion i nazwisk, na odprawie wójtów mówił, że interes Polski wymaga, aby zaludniać te ziemie jak najprędzej i nie bawić się w niekończący się kołowrót potwierdzeń obywatelstwa. Usłyszał wtedy w odpowiedzi, że podstawowym obowiązkiem urzędnika administracji jest stać na straży przepisów prawa, a nie racji politycznych, czy ekonomicznych. Wojciech Sobecki, co potwierdzają dokumenty, był przede wszystkim człowiekiem i z tej pozycji traktował osadników w swej gminie. W bojach o Litwinów odniósł jednak mały sukces. Dwoje z nich w Bogdańcu pozostało! Byli nimi dwaj robotnicy zatrudnieni w radzieckim młynie, który wkrótce wraz z nimi dostał się w zarządzanie Stanisława Solarskiego. Jeden nazywał się Daniel Wojciechowski, a drugi Wiktor ( nazwisko nieznane), pracowali w Bogdańcu do 1952 roku, później wyjechali. Wraz z początkiem września 1945 roku nazwę Dühringshof zmieniono na Bogdaniec. Rozpoczynał się nowy rozdział w historii tych ziem. Przed masową akcją osiedleńczą, jeszcze str. 10

10 w lipcu 1945 roku teren Bogdańca oczyszczono z min, bomb samolotowych i innych materiałów wybuchowych. Ziemia była czysta, teraz przyszedł czas na ludzi. Pierwsi osadnicy przybywali z różnych stron, głównie z Kresów Wschodnich, ale też z centralnej i zachodniej części przedwojennej Polski. Wójtowi Wojciechowi Sobeckiemu w zarządzaniu gminą pomagali członkowie zarządu: Józef Rogoziński, Stefan Cichy, Józef Kijanowski, Wiktor Wojtkowiak, Stanisław Jóźwiak oraz Franciszek Piętal. 25 września 1945 roku pierwszym sołtysem Bogdańca wybrano Czesława Majchrzaka, a w skład Rady Gromadzkiej weszli: Józef Kuraś, Antoni Psuty, Stanisław Przybylski i Jan Ignaszak. W połowie września 1945 r. w Bogdańcu mieszkało 220 Polaków i 10 Niemców, przeznaczonych na wysiedlenie( w całej gminie było ich wtedy 47 ). Wraz z tworzeniem polskiej administracji państwowej, również Kościół rozpoczynał swoją misję. Od połowy 1945 roku duszpasterzami w Bogdańcu byli Ojcowie Kapucyni z Parafii Świętego Krzyża w Gorzowie Wielkopolskim. Z początkiem 1946 roku utworzono Parafię Rzymsko Katolicką w Bogdańcu. Proboszczami tej parafii byli: 1. Ks. Paweł Mikulski 1946r r. 2. Ks. Edward Świat r r. 3. Ks. Stanisław Kotoski r r. 4. Ks. Zdzisław Wenk r r. 5. Ks. Witold Stroiński r r. 6. Ks. Gabriel Stożek r. - obecnie Pierwszy ślub, według księgi parafialnej, złożyli Stanisław Roszak i Helena Mazurek w dniu 29 września 1946 roku. Natomiast pierwszy chrzest miał Andrzej Czerwiński, syn Rościsława i Eugenii. W 1945 roku przyszło na świat czworo pierwszych mieszkańców Bogdańca. Trzech Polaków i jeden Łotysz. Byli nimi: Jan Sętkowski, Eugenia Pochowska z domu Psuty, Tadeusz Kamiński oraz Atys Braszmanis. Ciekawostką jest fakt, że Atys Braszmanis był synem łotewskiego inżyniera Alfreda, który przed wojną był pracownikiem departamentu morskiego rządu łotewskiego, budowniczym portu w Lipawie, a który po wojnie próbował zostać w Bogdańcu, gdyż obawiał się powrotu do swojej ojczyzny opanowanej przez ZSRR. Mimo usilnych starań nie udało się im tu zostać i cała rodzina została wywieziona do ZSRR. Powojenną historię Bogdańca można podzielić na cztery etapy. Pierwszy obejmuje okres do grudnia 1948 r., kiedy to zarząd gminy miał dużą swobodę funkcjonowania. Był to czas budowy zrębów polskiej administracji. str. 11

11 Drugi okres trwał do końca 1954 r., kiedy to utworzono prezydia Gromadzkich Rad Narodowych, a zarządzanie gminą oddano w ręce przewodniczących. Władza lokalna stała się wtedy nieautonomiczna i całkowicie zależna od przewodniej partii PZPR. Trzeci okres obejmuje czas od 1955 r. do końca lat 80 tych, w których życiem gminnym steruje sekretarz Komitetu Gminnego PZPR wraz z naczelnikiem gminy. Okres czwarty to czasy po 1989 roku. W wyniku reform obozu solidarnościowego Polska stała się ponownie wolna i demokratyczna, a mieszkańcy Bogdańca mogli sami decydować o swojej małej Ojczyźnie. Gminą ponownie zaczyna rządzić wójt, którego wybierają mieszkańcy. TRUDNE POWROTY Kiedy Armia Czerwona stała na lewym brzegu Wisły, 1 VIII 1944 r. wybuchło Powstanie Warszawskie. Tego samego dnia w innym miejscu przedwojennej Polski organ wykonawczy Krajowej Rady Narodowej, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN), rozpoczął swoją działalność w Lublinie. Wydarzenie to zapoczątkowało długoletnie rządy komunistów w wyzwolonej Polsce. Podpisanie przez dowództwo niemieckie 9 V 1945 r. bezwarunkowej kapitulacji zakończyło działania wojenne w Europie. Nowe granice Europy zostały ustalone podczas spotkań tzw. Wielkiej Trójki w Jałcie i Poczdamie. Przywódcy zachodni zdawali się dostrzegać zamiary Stalina, który dążył do podporządkowania Związkowi Radzieckiemu jak największej liczby oswobodzonych od nazizmu krajów. Rządy Wielkiej Brytanii i USA liczyły się z utratą środkowowschodniej Europy, ponieważ był to warunek, od spełnienia którego Stalin uzależnił wypowiedzenie wojny Japonii, na czym zależało głównie Stanom Zjednoczonym. str. 12

12 Mocarstwa w połowie lipca 1945 r. w Poczdamie ustaliły zarys powojennych granic Europy. Uzgodniono kształt zachodniej granicy Polski. Oddano pod administrację polską byłe terytoria niemieckie leżące na wschód od linii Odra Nysa Łużycka, część Prus Wschodnich oraz obszar Wolnego Miasta Gdańska. Co do granicy wschodniej, przebiegać miała zgodnie z radzieckimi ustaleniami wzdłuż linii Curzona1. Nowa Polska miała obszar o około 20% mniejszy niż Druga Rzeczpospolita. Powierzchnia kraju w nowych granicach wynosiła 311, 7 tys. km². Wymuszona zmiana granic niosła za sobą konieczność przemieszczenia wielkich mas ludzkich na znaczne odległości. Miało to również związek z polityką prowadzoną przez polskich komunistów zakładających istnienie jednolitego państwa pod względem narodowościowym. Dlatego Polska stała się widownią masowych wysiedleń ludności niemieckiej z Ziem Odzyskanych oraz repatriacji Polaków z byłych Kresów Wschodnich II RP. Proces ten objął również Ukraińców, Litwinów, Białorusinów i Żydów. Strona polska, czyli przedstawiciele PKWN, prowadzili rozmowy w sprawie prawnego usankcjonowania przesiedleń z przedstawicielami rządów Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (USRR), Białoruskiej SRR oraz Litewskiej SRR. Umowy podpisano jeszcze we wrześniu 1944 r., po czym ustanowiono polskich pełnomocników w w/w republikach: w Łucku dla USRR, w Baranowiczach dla BSRR i w Wilnie dla LSRR2, którzy współpracowali z oddelegowanymi do tej pracy miejscowymi urzędnikami. Zadaniem stworzonych komisji była weryfikacja wpływających - pisemnych bądź ustnych - potwierdzeń przynależności do narodu polskiego, ponieważ: prawo do repatriacji przysługiwało osobom narodowości polskiej, które posiadały obywatelstwo polskie w dniu 17 IX 1939 r. oraz ich dzieciom nie mającym bliższych krewnych w ZSRR ( ) 3.W dalszej części porozumień uzgodniono zakres dobytku możliwego do zabrania do Polski, obwarowany jednak restrykcyjnymi przepisami: bez opłaty cła [ pozwolono T.B.] wywieźć mienie przeznaczone do osobistego użytku, którego wywóz z ZSRR nie jest zakazany. Specjaliści mogli zabrać za sobą przedmioty niezbędne do wykonywania ich zawodu 4. Można sobie wyobrazić, iż występowały znaczne problemy z udowodnieniem przynależności narodowej kandydatów do wysiedlenia. Czas wojenny spowodował, 1 Planowana linia demarkacyjna pomiędzy wojskami polskimi a bolszewickimi z 8 grudnia 1919 roku. Zaproponowana przez brytyjskiego ministra spraw zagranicznych George a Curzona. Biegła na zachód od Grodna, w północnej części w sposób zbliżony do obecnej granicy polsko-białoruskiej, aż do linii Bugu. 2 Patrz: 3 J. Siedlecki, Losy Polaków w ZSRR w latach , Warszawa 1989, s Tamże. str. 13

13 że dokumenty sprzed wybuchu konfliktu, których okazanie komisji, konieczne było do wyjazdu z ZSRR, nie zawsze przetrwały do końca wojny. Stąd władze sowieckie miały ( ) swobodę decydowania, kto może być repatriowany, a kto jest pożyteczny gospodarczo, lub musi być nadal odizolowany ( ) 5. Strona polska obstawała przy samookreśleniu się kandydatów do wyjazdu, natomiast przedstawiciele republik radzieckich wymagali dokumentów jednoznacznie potwierdzających lub wykluczających przynależność narodową potencjalnego repatrianta. Proces przesiedleńczy przybierał różne formy, np.: wyjazdów indywidualnych na wizy wydawane od połowy 1944 do połowy 1945 r.. przez Rosjan oraz repatriacji zorganizowanych od lipca 1945 r. W różnych częściach Rosji Radzieckiej zapisy chętnych do powrotu uzależnione były od bieżącej polityki władz lokalnych, które widziały w nadarzającej się sytuacji możliwość rozwiązania problemów wewnątrz republiki: strona litewska nastawiona była na zminimalizowanie odpływu ludności wiejskiej, zarówno posiadaczy gospodarstw rolnych, jak i robotników rolnych, obawiając się wyludnienia niektórych rejonów i spadku produkcji rolniczej 6. Inaczej przedstawiała się sytuacja w USRR, gdzie wspólne konflikty polsko - ukraińskie czasu wojny wpływały na stosunek władz republiki do kwestii repatriacyjnej. Ukraińcom zależało na wysiedleniu jak największej liczby Polaków, w celu ( ) wyrugowania polskości z ziem uznawanych za ukraińskie 7. Warto zastanowić się jak reagowali Polacy, którzy zgłosili swój akces do wyjazdu. Można sądzić, iż byli zadowoleni z perspektywy wyjazdu do Ojczyzny, jednak w tym miejscu pojawia się kwestia przywiązania do ziemi. Jest to zagadnienie nie do końca empiryczne, ponieważ dotyka sfery duchowości, emocji, a to nigdy nie jest jednoznaczne w procesie weryfikacji. Wojciech Sadowski tak interpretuje ten problem: Ludność kresowa ( ) konieczność wyjazdu traktowała jako nieszczęście spowodowane przez Sowietów 8, oraz wsie rodzinne opuszczano w atmosferze smutku 9. Wnioskować można, iż Zaburzanie w jakiejś części nie akceptowali tego procesu dziejowego albo wręcz uważali tę konieczność za dopust Boży. Dla części z nich była to jednak możliwość awansu społecznego i poprawy bytu, tym samym byli oni pozytywnie nastawieni do rozstrzygnięć Wielkiej Trójki. 5 Tamże, s Tamże. 8 W. Sadowski, Gorzowskie w okresie osadnictwa ( ), [w:] Demografia i społeczeństwo Ziem Zachodnich i Północnych Próba bilansu., pod red. E. Frączak, Z. Strzeleckiego, Warszawa 1996, s Tenże, Przesiedleńcy z Białorusi w procesie migracji i osadnictwa, Nadwarciański Rocznik Historyczno Archiwalny, nr 2 (1995), s str. 14

14 Największa ilość Polaków w latach wyjechała z Ukrainy ( ), a najmniejsza z Litwy ( ). Ogółem do Polski na Ziemie Zachodnie przyjechało przesiedleńców z LSRR, USRR, BSRR oraz z pozostałych terenów ZSRR10. W skład tzw. Ziem Odzyskanych od połowy 1945 r. wchodziły województwa: olsztyńskie, gdańskie, szczecińskie i wrocławskie. Pojawienie się nowych lokatorów wiązało się z licznymi problemami, którym czoła stawiał Państwowy Urząd Repatriacyjny ( PUR ). Powstałe zamieszanie, brak wypracowanych procedur w sprawach przesiedleń powodowały chaos, który potęgowany był przez wysiedlenia Niemców oraz obywateli republik radzieckich z odrodzonego państwa polskiego. Pewną część powracających do Ojczyzny Polaków stanowili rodacy z obszaru III Rzeszy wywiezieni podczas okupacji w głąb Niemiec do przymusowej pracy w zakładach i na farmach. Niektórzy wywiezieni pozostali - po wkroczeniu Armii Radzieckiej - w miejscu swojego zesłania. Tym samym w powojennej Polsce zetknęły się różne kultury, tradycje i przyzwyczajenia oraz sposoby postrzegania rzeczywistości. Przyjeżdżających i powracających rodaków łączyło poczucie niepewności, braku stabilizacji, ale również nadzieja na lepsze jutro, na życie w pokoju. Dla niektórych był to również koniec wolności. Zapewne z podobnymi rozterkami pojawiła się ludność zasiedlająca polski Bogdaniec. BOGDANIEC WE WSPOMNIENIACH PIONIERÓW Od maja 1945 roku na ziemie zachodnie zaczęły przybywać transporty z osadnikami polskimi z terenów zagarniętych przez ZSRR oraz innych części kraju. Największa liczba przesiedleńców osiedlała się na wsiach i obejmowała gospodarstwa rolne. W 1945 roku na teren powiatu gorzowskiego przybyły 42 transporty z repatriantami z ZSRR, w 1946 r. 893 transporty, a w roku 1947 tylko 10. W sumie blisko 50 tysięcy osób pochodziło zza Buga. Do Bogdańca również przybyli nowi osadnicy, którzy rozpoczęli nowy etap w jego dziejach. Poprzez swoją pracę i zaangażowanie tworzyli polską kartę tych ziem. We współczesnym, zaganianym świecie często o nich zapominamy. Jednak my: nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Bogdańcu chcemy, aby pamięć o losach naszych przodków przetrwała. Niech wspomnienia pionierów przeniosą nas do tamtych czasów. 10 J. Siedlecki, Losy, s str. 15

15 Czesław Sawicki: Do Bogdańca przyjechałem z całą moją rodziną w roku 1947.Centrum wsi było częściowo zniszczone, lecz obrzeża zostały zachowane. Gminą rządził wtedy wójt Wojciech Sobecki, a pomagał mu sekretarz Wincenty Lacki. Zameldowałem się tutaj dzięki pomocy sekretarza gminy i od niego przyjąłem pierwszą posadę rachmistrza gminy. W roku 1945 siedziba gminy znajdowała się w moim domu. Po dwóch latach została przeniesiona do obecnego przedszkola, a w 1949 roku do dzisiejszego ośrodka zdrowia. Dom, w którym zamieszkałem został odstąpiony przez Mieczysława Bańkowskiego. Inne domy były już w większości pozajmowane. Niektóre budynki były rozbierane na potrzeby odbudowy Warszawy, tak stało się z sąsiednim domem. W pierwszych latach po wojnie w Bogdańcu pracowały dwa młyny, trzy tartaki, piekarnia, nadleśnictwo, PZZ, poczta. Po wojnie w naszej wsi był tylko jeden samochód, a miał go Walery Pławski. Wieś zaczęła się rozwijać, tak naprawdę dopiero w ostatnich latach. str. 16

16 Janina Łaniucha: Przed wojną mieszkałam w Szynkielowie, w województwie łodzkim, gdzie moi rodzice posiadali gospodarstwo rolne. W wieku 13 lat Niemcy wywieźli nas na roboty przymusowe. Wszyscy trafiliśmy do niewoli. Przez pięć lat pracowałam u bauera (rolnika) niemieckiego.5 maja 1945 roku opuściliśmy miejscowość Altschwerin. Do Polski jechaliśmy ciągnikiem, potem jak nam go zarekwirowano to furmanką i na końcu pieszo. str. 17

17 Po powrocie do Szynkielowa zastaliśmy w naszym dawnym domu głód i biedę. W polu na gospodarstwie zasadziły się krzaki i chwasty. Ziemia po prostu zdziczała bez człowieka. Mimo, że udało się nam obsadzić pole ziemniakami nie mieliśmy powodu zostania tam. Dlatego tak jak większość naszej rodziny i znajomych, postanowiliśmy przenieść się na zachód. Do Bogdańca dojechaliśmy pociągiem. Przyjechałam tutaj z rodzicami, bratem i dalszą rodzina. Z pożogi wojennej, która przeszła przez moją miejscowość nie zostało nic. To co ze sobą przywieźliśmy należało tylko do naszych osobistych rzeczy, w tym ubrania. Gdy przyjechałam w te strony w 1945 roku, ujrzałam opuszczone domy, mieszkania i budynki gospodarcze. Było to przygnębiające uczucie. W okolicy kręciło się jeszcze wojsko radzieckie. Na początku zamieszkałam w Kwiatkowicach, ponieważ mój wuj też tam mieszkał, a moja mama chciała zamieszkać bliżej rodziny. Z wyborem domu nie było trudno, gdyż dużo ich stało opuszczonych. Na początku z mamą uprawialiśmy gospodarstwo. Później w 1947 roku wyszłam za mąż i przeniosłam się do Bogdańca. Ten dom, w którym teraz mieszkam odkupiliśmy od rodziny Jakubowskich. Pamiętam, że nie znaleźliśmy w nim żadnych szczególnych rzeczy oprócz taśm filmowych. Niestety nie mieliśmy aparatu do ich odtworzenia i po pewnym czasie je wyrzuciliśmy. Ci co pierwsi przyjeżdżali do tych stron, to zabierali z sąsiednich domów to, czego im brakowało. Na niektórych domach wisiały jeszcze flagi niemieckie i ten kto w jakimś domu zamieszkał, zamieniał ją sobie na polską. Przypominam sobie również, że w sypialniach nad łóżkami wisiały niemieckie zdjęcia ślubne, których Niemcy nie pozabierali. Gdy zamieszkałam w Bogdańcu musiałam wyremontować dom, gdyż był w opłakanym stanie. Z tyłu najprawdopodobniej trafił go pocisk, niszcząc odcinek ściany i robiąc wielką dziurę w ziemi. Po przyjeździe pomagałam mamie w gospodarstwie, a kiedy wyszłam za mąż i urodziły się nam dzieci zajęłam się ich opieką i wychowaniem. Wiele działałam w organizacji chóru kościelnego i koła gospodyń. Wiele razy jeździłam z harcerzami na wycieczki, żeby im gotować. Cieszę się, że Bogdaniec nam wypiękniał, że wreszcie mamy szkołę dla naszych dzieci, na którą zasługują. Miło widzieć jak nasza miejscowość została odnowiona i unowocześniona. Nie możemy się jej teraz powstydzić. str. 18

WSCHODNIA GRANICA POLSKI W LATACH 1944-1948 NA PRZYKŁADZIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ LUBELSZCZYZNY

WSCHODNIA GRANICA POLSKI W LATACH 1944-1948 NA PRZYKŁADZIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ LUBELSZCZYZNY Doc. dr Andrzej Wawryniuk Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie WSCHODNIA GRANICA POLSKI W LATACH 1944-1948 NA PRZYKŁADZIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ LUBELSZCZYZNY O kreślony w tytule obszar południowo-wschodniej

Bardziej szczegółowo

Od Augustwalde do Wielgowa Polscy, niemieccy i radzieccy mieszkańcy w latach 1939 1949

Od Augustwalde do Wielgowa Polscy, niemieccy i radzieccy mieszkańcy w latach 1939 1949 Uniwersytet Szczeciński Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Katarzyna Teresa Marciszewska nr albumu: 42839 Od Augustwalde do Wielgowa Polscy, niemieccy i radzieccy mieszkańcy w latach 1939 1949

Bardziej szczegółowo

kurier galicyjski Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4

kurier galicyjski Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4 Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4 www.kuriergalicyjski.com Niezależne pismo Polaków na Ukrainie kurier galicyjski 17 30 lipca

Bardziej szczegółowo

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD REFLEKSJE W ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI FRANCISZEK WYSŁOUCH NR 11(95) LISTOPAD 2013 UCZ SIĘ POLSKIEGO! NR 11(95) LISTOPAD 2013 Stefan Batory brandem Grodna Umiłował Grodno i najchętniej je odwiedzał podnosząc

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, HALICKO- POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA DWUTYGODNIK

WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, HALICKO- POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA DWUTYGODNIK ARKA 2008 NA STYKU KULTUR, JĘZYKÓW, RELIGII KURIER NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW NA UKRAINIE GALICYJSKI WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, HALICKO- POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA DWUTYGODNIK HALINA

Bardziej szczegółowo

Kurier. Galicyjski. ROZSĄDZi krew i ŻeLaZO? Zbliża się kolejne święto we Lwowie Przegląd Najnowszych Filmów Polskich Pod Wysokim Zamkiem

Kurier. Galicyjski. ROZSĄDZi krew i ŻeLaZO? Zbliża się kolejne święto we Lwowie Przegląd Najnowszych Filmów Polskich Pod Wysokim Zamkiem Niezależne pismo Polaków na Ukrainie ROZSĄDZi krew i ŻeLaZO? Kurier Galicyjski www.kuriergalicyjski.com 29 sierpnia 15 września 2014 nr 16 (212) Polacy Doniecka rozmowa z Heleną Krasowską s. 16 Od 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

OSTATNI KOMENDANCI OSTATNI ŻOŁNIERZE

OSTATNI KOMENDANCI OSTATNI ŻOŁNIERZE OSTATNI KOMENDANCI 1951 1963 OSTATNI ŻOŁNIERZE Warszawa, 1 marca 2013 roku Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podpisując 9 lutego 2011 roku ustawę o ustanowieniu

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 11 październik-grudzień 2012 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny WITAMY Realizowany przez LGD Polesie z 5 najbliższymi sąsiadami

Bardziej szczegółowo

Między Powiślem a Starówką

Między Powiślem a Starówką Marian Burzyński Między Powiślem a Starówką Przedwojenne warszawskie Powiśle to obszar stanowiący bardzo wydłużony prostokąt, ograniczony od północy wiaduktem Pancera i mostem Kierbedzia, od wschodu brzegiem

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 12 styczeń-marzec 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny WITAMY Zapraszamy do lektury XII już numeru naszego kwartalnika.

Bardziej szczegółowo

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II Światowe Spotkanie Polonii str. 2 70. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO str. 29 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24 Nr 2/2014 ISSN: 1429-8457 Święty Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1 Słowo Prezesa SWP

Bardziej szczegółowo

Wartość życia. Lubuscy seniorzy historie opowiedziane. Marzena Słodownik Krzysztof Wojciechowski

Wartość życia. Lubuscy seniorzy historie opowiedziane. Marzena Słodownik Krzysztof Wojciechowski Wartość życia Lubuscy seniorzy historie opowiedziane Marzena Słodownik Krzysztof Wojciechowski 1 Wartość życia Lubuscy seniorzy historie opowiedziane Słubice, 2007 Publikacja została wydana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 13 kwiecień-czerwiec 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny LGD Polesie na Targach Produktów Regionalnych Regionalia w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 14 lipiec-wrzesień 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2013 Zakończyły

Bardziej szczegółowo

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Powiat Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Najwyżej w rankingu powiatów W kolejce po tolerancję Razem znaczyć może więcej Cieszyn - miasto pełne uroku Człowiek kultury Sztuka

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 16 styczeń-marzec 2014 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny Książka kulinarna Smaki LGD Polesie już niebawem Smaki LGD Polesie,

Bardziej szczegółowo

Migracja wartość dodana?

Migracja wartość dodana? Migracja wartość dodana? Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL Studia nad migracją t. 2 Migracja wartość dodana? Redakcja: Krzysztof Markowski

Bardziej szczegółowo

UKRAIŃSKI SOJUSZNIK POLSKI W WOJNIE 1920 ROKU WALKA ODDZIAŁÓW UKRAIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ U BOKU WOJSKA POLSKIEGO I ICH DALSZE LOSY

UKRAIŃSKI SOJUSZNIK POLSKI W WOJNIE 1920 ROKU WALKA ODDZIAŁÓW UKRAIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ U BOKU WOJSKA POLSKIEGO I ICH DALSZE LOSY KOMENTARZE HISTORYCZNE ZBIGNIEW KARPUS UKRAIŃSKI SOJUSZNIK POLSKI W WOJNIE 1920 ROKU WALKA ODDZIAŁÓW UKRAIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ U BOKU WOJSKA POLSKIEGO I ICH DALSZE LOSY Wspólna walka z Armią Czerwoną

Bardziej szczegółowo

Był wśród nas. święto 3 maja. georg znowu prezesem. Piekarczyk Musi odejść

Był wśród nas. święto 3 maja. georg znowu prezesem. Piekarczyk Musi odejść georg znowu prezesem Piekarczyk Musi odejść Psi wybieg Nr 18 (1167) 1 maja 2014 r. 2,10 zł (w tym 5% Vat) Nakład: 1350 egzemplarzy ISSN 1231-9651 O mistrzostwach w skoku o tyczce piszemy na str. 16. Fot.

Bardziej szczegółowo

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH Jacek Białas, Bogusława Domańska, Marta Górczyńska, Małgorzata Jaźwińska, Maja Łysienia, Ewa Ostaszewska-Żuk, Marta Szczepanik, Daniel Witko Red. Maja Łysienia CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Rozdział I OSTATNIA POTYCZKA I W SOŁDATY

Rozdział I OSTATNIA POTYCZKA I W SOŁDATY Wspomnienia Waldemara Galczaka,wnuczka Jana-piekarza z Miłej Cz.II Stachurscy Rozdział I OSTATNIA POTYCZKA I W SOŁDATY Należałoby zadać sobie trud poszukiwań w archiwach akt dawnych i księgach parafialnych

Bardziej szczegółowo

kurier galicyjski PIERWSZY DOM POLSKI NA UKRAINIE ZACHODNIEJ POWSTANIE W IWANO-FRANKOWSKU Niezależne pismo Polaków na Ukrainie

kurier galicyjski PIERWSZY DOM POLSKI NA UKRAINIE ZACHODNIEJ POWSTANIE W IWANO-FRANKOWSKU Niezależne pismo Polaków na Ukrainie www.kuriergalicyjski.com Niezależne pismo Polaków na Ukrainie kurier galicyjski 31 lipca 16 sierpnia 2012 nr 14 (162) Dyskusja o Wołyniu we Lwowie s. 8 Bitwa o media s. 4 Wańkowicz w Kosowie s. 16 14 Pułk

Bardziej szczegółowo

Nasze miasto wita silnego inwestora

Nasze miasto wita silnego inwestora Rok XVII ISSN 1428-3883 Cena 1,5 zł Nr 14(809) 4.04.2014 W numerze Obchodził setne urodziny - s. 3 Niebawem w koluszkowskiej strefie ekonomicznej ruszy budowa innowacyjnego centrum logistycznego Nasze

Bardziej szczegółowo

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Model aktywności społecznej tekst Ula Grzęda / Stowarzyszenie CAL towarzyszenie CAL od początku swojej działalności wspiera aktywność społeczną mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna.

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna. KOMU DZIĘKOWAĆ ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ; Wycinki z historii, przesłania Jana Pawła II i inne. To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach. Jan Paweł II Miłość

Bardziej szczegółowo

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka TO NIE BYŁ PRZYPADEK Jeszcze nikt przedtem, jak Józef Czwakiel nie dostarczył mi tak ciekawych tematów do zamieszczenia w naszym Biuletynie. Raz pisałem o nim jako gorzyckim Ikarze pasjonacie paralotniarstwa,

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

Kurier. Galicyjski. Politycy potrzebują wsparcia. 30 września 16 października 2014 nr 18 (214)

Kurier. Galicyjski. Politycy potrzebują wsparcia. 30 września 16 października 2014 nr 18 (214) Niezależne pismo Polaków na Ukrainie Politycy potrzebują wsparcia Kurier Galicyjski www.kuriergalicyjski.com 30 września 16 października 2014 nr 18 (214) VII POLSkO UkRAIŃSkIE SPOTkANIA W JAREMCZU W dniach

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu.

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu.pl Autorzy: Zdzisława Barankiewicz, Karol Becker, Ewa Bobińska,

Bardziej szczegółowo

DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI?

DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI? DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI? DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI? PUBLIKACJĘ SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BERNARD VAN LEER FOUNDATION. PUBLIKACJA

Bardziej szczegółowo