PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob."

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, Warszawa Telefon: projektant: mgr inż arch Krzysztof Banaszewski (upr MA/053/09) sprawdzający: mgr inż arch Maciej Dembiński (upr MA/103/08) opracowanie: Borys Lewandowski RUMAS STUDIO Robert Rumas ul Długi Targ 28/29 m Gdańsk Warszawa, 28 styczeń 2014 RUMAS STUDIO

2 SPIS TREŚCI 1 ZAŁĄCZNIKI 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY OPIS TECHNICZNY INFORMACJA BIOZ CZĘŚĆ RYSUNKOWA 4 KONSTRUKCJA 5 INSTALACJE SANITARNE 6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE 7 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

3 1 ZAŁĄCZNIKI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1 uprawnienia projektanta i sprawdzającego 2 zaświadczenia o przynależności do Izby 3 oświadczenia projektanta i sprawdzającego 4 zalecenia konserwatorskie

4

5

6 Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ (wypis z listy architektów) Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że: mgr inż arch Krzysztof Andrzej BANASZEWSKI posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr MA/053/09, jest wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: MA-2154 Członek czynny od: r Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: r Warszawa Zaświadczenie jest ważne do dnia: r Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez: Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP Nr weryfikacyjny zaświadczenia: MA DC7-A1C7-DD9D-6871 Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: wwwizbaarchitektowpl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP

7 Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ (wypis z listy architektów) Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że: mgr inż arch Maciej Krzysztof DEMBIŃSKI posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr MA/103/08, jest wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: MA-2050 Członek czynny od: r Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: r Warszawa Zaświadczenie jest ważne do dnia: r Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez: Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP Nr weryfikacyjny zaświadczenia: MA ED4-75D4-E7FE-9FDF Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: wwwizbaarchitektowpl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP

8 4 listopad 2013 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Ja niżej podpisany, mgr inż arch Krzysztof Banaszewski upr budowlane: MA/053/09 Oświadczam, że projekt budowlany remontu budynku użyteczności publicznej wraz z wymianą instalacji przy ul Krakowskie Przedmieście 15/17 w Warszawie, zlokalizowanego na dz nr 47 ob 50305, został wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i prawem budowlanym mgr inż arch Krzysztof Banaszewski

9 4 listopad 2013 OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO Ja niżej podpisany, mgr inż arch Maciej Dembiński upr budowlane: MA/103/08 Oświadczam, że projekt budowlany remontu budynku użyteczności publicznej wraz z wymianą instalacji przy ul Krakowskie Przedmieście 15/17 w Warszawie, zlokalizowanego na dz nr 47 ob 50305, został wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i prawem budowlanym mgr inż arch Maciej Dembiński

10

11

12

13

14 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 21 PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont wnętrz oraz instalacji wentylacji i ogrzewania galerii sztuki zajmującej dawną kordegardę pałacu Potockich (siedziba MKiDN) Jednokondygnacyjny budynek użtreczności publicznej usytuowany jest przy ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) Na działce oprócz omawianego budynku znajduje się budynek Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zagospodarowanie terenu nie zmienia się 22 INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ Działka położona jest w strefie otulinowej w obszarze zrekonstruowanym historycznego centrum Warszawy Budynek odbudowany w 1949 roku ze zniszczeń wojennych jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A-212 decyzją z dn r

15

16 3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY OPIS TECHNICZNY 31 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY Dawny budynek straży pałacu Potockich, zburzony i odbudowany w latach funkcjonuje dziś jako galeria sztuki Pomieszczenia znajdujące się w budynku pełnią następujące funkcje: 1 Główna sala wystaw 55,14m 2 2 Mała sala wystaw 11,06 m 2 3 Pomieszczenie biurowe 14,19 m 2 4 Magazyn 3,29 m 2 5 Toaleta 1,73 m 2 6 Pomieszczenie ochrony 9,21 m 2 W wyniku remontu i modernizacji instalacji wentylacji i ogrzewania w głównej sali wystaw zostanie wydzielony wiatrołap Maksymalna liczba odwiedzających wystawę: 45 osób Ilość oraz warunki miejsc pracy w wyniku remontu nie ulegną zmianie Liczba miejsc pracy : 5 32 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE ilość kondygnacji1 wysokość attyki6,82m wymiary rzutu poziomego18,27 x 9,35 m powierzchnia zabudowy144,17 m 2 powierzchnia wewnętrzna102,72 m 2 powierzchnia użytkowa94,62 m 2 powierzchnia konstrukcji49,83 m 2 powierzchnia podcienia17,34 m 2 kubatura całkowita994,43 m 3 kubatura wewnętrzna657,41 m 3 kubatura nad pow użytkową483,22 m 3

17 kubatura nieogrzewana 44,82 m 3 kubatura konstrukcji420,60 m 3 kubatura podcienia91,9 m 3 powierzchnia ścian zewnętrznych307,14 m 2 powierzchnia dachu102,72 m 2 powierzchnia podłogi na gruncie102,72 m 2 obwód podłogi na gruncie52,02 m 33 DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Budynek jest jednokondygnacyjny Wszystkie pomieszczenia w budynku znajdują się w poziomie wejścia Elementy utrudniające dostęp dla niepełnosprawnych poruszających się na wózku: stopień o wysokości ok 10 cm usytuowany przed wejściem drzwi wejściowe dwuskrzydłowe o szerokości skrzydła 65cm i szerokości przejścia w świetle po otwarciu obu skrzydeł 130cm Budynek zostanie dostosowany do wymogów dostępności poprzez: ukształtowanie wzniesienia w terenie przed wejściem umieszczenie przed wejściem przycisku na wysokości cm, który po naciśnięciu uruchomi automatyczny mechanizm otwierania obu skrzydeł lub wezwie obsługę do otwarcia drzwi zastosowanie drzwi z wiatrołapu do sali wystawowej o szerokości 100 cm Budynek galerii nie jest wyposażony w toalety dla odwiedzających 34 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE Nad pomieszczeniem ochrony znajduje się centrala wentylacyjna stojąca na stropie z prefabrykowanych elementów żelbetowych na belkach stalowych Między konstrukcją stropu a pomieszczeniem ochrony zastosowano sufit podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych ochnioodporny z wypełnieniem z wełny mineralnej Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjnomateriałowe znajdują sie w części Konstrukcja Wiatrołap i przegrodę między pomieszczeniem biurowym a salą wystaw będą wykonane ze szkła w klasie O2 łączonego punktowo Dobór szkła i mocowań wg technologii wybranego producenta przeprowadzić w konsultacji z projektantem

18 35 ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO Budynek wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną (toaleta dla pracowników) cw, zw, kanalizacji centralnego ogrzewania elektryczną i oświetleniową sieci komputerowej zabezpieczeń: system sygnalizacji włamania i napadu (SSWN) sygnalizacji przeciwpożarowej (SSP) telewizji dozorowej (CCTV) Węzeł cieplny znajduje się w budynku Ministerstwa Zapotrzebowanie na energię cieplną do ogrzewania nie zmieni się Projektowane są instalacje bądź zmiany w instalacjach: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji centralnego ogrzewania elektryczna i oświetleniowa sieci komputerowej zabezpieczeń: system sygnalizacji włamania i napadu (SSWN) sygnalizacji przeciwpożarowej (SSP) telewizji dozorowej (CCTV) Założone parametry klimatu wewnętrznego, dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych urządzeń, rozwiązania zasadniczych urządzeń technicznych znajdują się w części Instalacje wentylacji i klimatyzacji Ilekroć w projektach branżowych wymieniono urządzenia z podaniem ich producenta i nazwy handlowej lub katalogowej należy przyjąć, że chodzi o urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych

19 36 PLANOWANE PRACE REMONTOWE Prace remontowe nieujęte w projektach branżowych: Czyszczenie i konserwacja posadzki marmurowej Usunięcie starych powłok malarskich, naprawa tynków, malowanie Odtworzenie tynków i sztukaterii po pracach instalacyjnych Miejscowa naprawa spawu blachy miedzianej (strona wewnętrzna attyki nad magazynem i biurem) Wymiana wszystkich szyb od strony ulicy na szyby w klasie P4 z powłoką selektywną (UV) Wymiana szyb w magazynie na szyby w klasie P4 Wymiana drzwi zapleczowych na antywłamaniowe z zachowaniem zdobienia skrzydła 37 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Budynek użyteczności publicznej jednokondygnacyjny zalicza się do kategorii ZLIII Żadne z pomieszczeń nie jest przeznaczone do przebywania ludzi w ilości większej niż 50 osób Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 lipca 2009 r zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej projekt nie wymaga uzgodnienia Budynek jednokondygnacyjny w kategorii ZLIII posiada wymaganą klasę odporności pożarowej D Strop na belkach stalowych nad pomieszczeniem ochrony podtrzymujący centralę wentylacyjną zostanie oddzielony od tego pomieszczenia sufitem podwieszonym z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych z wypełnieniem z wełny mineralnej jako izolacja przeciwpożarowa i akustyczna Elementy więźby dachu w której prowadzone będą przewody wentylacji mechanicznej zostaną uodpornione do stopnia NRO

20 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, Warszawa Telefon: obiekt: REMONT I WYMIANA INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) projektant: mgr inż arch Krzysztof Banaszewski (upr MA/053/09) Warszawa, 5 listopad 2013

21 Zakres robót Zakres robót obejmuje remont z wymianą instalacji w budynku użyteczności publicznej w Warszawie przy ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) Kolejność wykonywania robót W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie następujących robót: przygotowanie terenu prac remontowych prace demontażowe związane z usunięciem niektórych instalacji prace montażowe związane z przygotowaniem konstrukcji dla urządzeń technicznych prace dekarskie prace instalacyjne prace wykończeniowe Istniejące obiekty budowlane Na terenie działki oprócz omawianego obiektu znajduje się budynek MKiDN i obsługujący go parking Omawiany budynek znajduje się przy wjeździe na działkę Przewidywane zagrożenia Przy pracach demontażowych, montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych wystąpią zagrożenia związane z pracą na wysokości powyżej 1m i powyżej 3m zagrożenia upadkiem i upuszczeniem przedmiotów na osoby przebywające niżej Pracownicy w trakcie budowy będą używać narzędzi, urządzeń i maszyn: zasilanych prądem elektrycznym zagrożenie porażeniem tnących i obrabiających zagrożenie skaleczeniem, zranieniem, odcięciem kończyny spawalniczych gazowych lub elektrycznych zagrożenie zatruciem, uszkodzeniem wzroku, poparzeniem i porażeniem maszyn i pojazdów mechanicznych zagrożenie wciągnięciem w mechanizm, uderzeniem elementami ruchomymi Zakres robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Podczas realizacji inwestycji wystąpią roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m Szczyt attyki znajduje się ponad 5,0 nad poziomem terenu Ryzyko upadku może wystąpić podczas wykonywania prac montażowych i dekarskich Prace na wysokości będą prowadzone bez wyłączania z użytkowania obiektów znajdujacych się na działce Należy zapewnić bezpieczne dojście i dojazd do budynku Ministerstwa

22 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Zgodnie z art 21a ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane inwestycja wymaga opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Obowiązek ten spoczywa na kierowniku budowy przed rozpoczęciem budowy Szczegółowy zakres i formę Planu BIOZ określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji BIOZ i planu BIOZ UWAGI KOŃCOWE Przedmiotowy obiekt należy realizować zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 75 z dnia roku, poz 690 z późniejszymi zmianami - Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 33 z 2003 roku, poz 270, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 109 z 2004 roku, poz 1156), a także z zachowaniem warunków technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych Prace wykończeniowe powinny być wykonywane zgodnie z reżimem technologicznym, określonym przez producentów poszczególnych elementów, produktów, materiałów i urządzeń Wszystkie użyte do budowy i wykończenia wnętrz materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalające na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski Obowiązek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materiały i urządzenia posiadają stosowne atesty i świadectwa dopuszczenia spoczywa na inspektorach nadzoru inwestorskiego Przy zamówieniach poszczególnych elementów czy urządzeń zastosowanych w obiekcie, firmy składające oferty są zobowiązane do dokonania niezbędnych domiarów bezpośrednio na budowie, w miejscu, w którym mają one być zamontowane lub wbudowane W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiaru lub późniejszego montażu kolizji z innymi elementami lub instalacjami, należy zgłaszać problem nadzorowi inwestorskiemu i rozstrzygać rozwiązanie w obecności projektanta prowadzącego projekt Opracował: mgr inż arch Krzysztof Banaszewski Warszawa, 1 listopada 2013 r

23 CZĘŚĆ RYSUNKOWA A-01 RZUT PRZYZIEMIA 1:50 A-02 RZUT DACHU 1:50 A-03 PRZEKRÓJ A-A 1:50 A-04 ELEWACJE 1:100 A-05 DETAL WIATROŁAPU I PRZEGRODY SZKLANEJ 1:40 A-06 ZESTAWIENIE SZKLENIA 1:50 A-07 DETAL OSŁONY GRZEJNIKA 1:5 A-08 ZDOBIENIE DRZWI 1:2 / 1:20

24

25

26

27

28

29

30

31

32 wwwkonstruktorco tel fax PROJEKT BUDOWLANY REMONT Z WYMIANĄ INSTALACJI KORDEGARDY PAŁACU POTOCKICH W WARSZAWIE ADRES OBIEKTU: DZ NR EW 47 OBRĘB WARSZAWA, UL KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 15/17 INWESTOR: ---- BRANŻA IMIĘ I NAZWISKO, NR I SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH PODPIS KONSTRUKCJE PROJEKTANT: SPRAWDZAJĄCY: inż Grzegorz MAZUREK, nr upr MAZ/0457/POOK/11 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej mgr inż Jakub RODZIK, nr upr MAZ/0102/PWOK/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej WRZESIEŃ 2013

33 IZałączniki wwwkonstruktorco tel fax SPIS ZAWARTOŚCI a) Uprawnienia budowlane projektanta MAZ/0457/POOK/11 a) Zaświadczenie o przynależności projektanta do MOIIB nr MAZ/BO/0095/12 a) Oświadczenie projektanta b) Uprawnienia budowlane sprawdzającego MAZ/0102/PWOK/10 b) Zaświadczenie o przynależności sprawdzającego do MOIIB nr MAZ/BO/0431/10 b) Oświadczenie sprawdzającego II Opis techniczny III IV Obliczenia statyczne Rysunki konstrukcyjne K01 Strop w poziomie +2,50 1:50 K01 Istniejący strop Kleina w poz +5,50 1:50

34 I Załączniki wwwkonstruktorco tel fax

35 wwwkonstruktorco tel fax

36 wwwkonstruktorco tel fax

37 wwwkonstruktorco tel fax

38 wwwkonstruktorco tel fax Oświadczenie projektanta Zgodnie z art 20 ust4 Ustawy Prawo Budowlane projektant inż Grzegorz Mazurek posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnobudowlanej o numerze MAZ/0457/PWOK/11 i będący członkiem Izby Budowlanej o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0095/12 oświadcza, że: Projekt budowlany remontu z wymianą instalacji kordegardy Pałacu Potockich w Warszawie, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej /Grzegorz Mazurek/

39 wwwkonstruktorco tel fax

40 wwwkonstruktorco tel fax

41 wwwkonstruktorco tel fax

42 wwwkonstruktorco tel fax Oświadczenie sprawdzającego Zgodnie z art 20 ust4 Ustawy Prawo Budowlane sprawdzający mgr inż Jakub Rodzik posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnobudowlanej o numerze MAZ/0102/PWOK/10 i będący członkiem Izby Budowlanej o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0431/10 oświadcza, że: Projekt budowlany remontu z wymianą instalacji kordegardy Pałacu Potockich w Warszawie, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej /Jakub Rodzik/

43 wwwkonstruktorco tel fax II Opis techniczny 1 Dane ogólne 11 Przedmiot opracowania Zaprojektowano remont z wymianą instalacji kordegardy Pałacu Potockich w Warszawie 11 Podstawa opracowania Niniejszą dokumentację opracowano na podstawie: Inwentaryzacji architektonicznej Projektu instalacji wentylacyjnej Wizja lokalna przeprowadzona w dniu r 12 Zakres opracowania Niniejsza dokumentacja branży konstrukcyjnej stanowi część projektu budowlanego i została sporządzona w celu uzyskania pozwolenia na budowę 2 Opis konstrukcji budynku Budynek będący przedmiotem opracowania jest parterowy, niepodpiwniczony, w planie prostokątny o wymiarach 18,17x9,25m Ściany murowane z cegły pełnej, w poziomie +5,50 strop ceramiczny na belkach stalowych typu Kleina Na stropie ułożone kratownice drewniane dwuspadowe, pokrycie z blachy Przestrzeń pomiędzy kratownicami tworzy poddasze nieużytkowe 3 Zakres remontu Wykonanie przebić instalacyjnych i wyłazu w istniejącym stropie Kleina Wykonanie przebić instalacyjnych w istniejących ścianach murowanych Wykonanie stropu z płyt WPS na belkach stalowych w pomieszczeniu ochrony w poziomie +2,50

44 wwwkonstruktorco tel fax Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 41 Przebicia w istniejącym stropie Wykonanie przebić na kanały wentylacyjne i wyłaz w stropie nad parterem typu Kleina, należy wykonać bez naruszania belek stalowych stropów, z zastosowaniem wymianów między belkami stalowymi z profili stalowych C100 ze stali S235 Po rozebraniu płyty ceglanej, krawędzie otworu zabezpieczyć profilami stalowymi przyspawanymi do belek głównych Nieprzewidziane utrudnienia należy zgłaszać projektantowi przed wykonaniem 42 Przebicia w istniejących ścianach murowanych Wykonanie nadproży stalowych nad projektowanymi przebiciami w istniejących ścianach nośnych, zaprojektowano jako zestaw dwóch belek stalowych z ceowników C100 ze stali S235, połączonych śrubami M12 i przewiązkami z płaskownika Belki oprzeć na wykutych bruzdach w ścianie Przestrzeń pomiędzy belkami a istniejącym murem wypełnić zaprawą cementową 1:3 Sposób wykonania nadproża stalowego: Wykuć bruzdę z jednej strony do osadzenia belki stalowej Bruzdę wykuwać o jak najmniejszych wymiarach umożliwiających osadzenie belki i późniejsze uzupełnienie pustych miejsc zaprawą betonową W miejscu oparcia belki wykonać poduszki betonowe pod belki stalowe Osadzić belkę stalową Zaklinować belkę do istniejącej ściany i w miejscu oparcia na murze za pomocą klinów stalowych (np wykonanych z płaskownika) oraz wypełnić puste miejsca pomiędzy belką a ścianą zaprawą cementową 1:3 Po związaniu zaprawy wykonać operacje opisane powyżej dla drugiej belki Przewiercić otwory w murze i belce (w jednej belce otwory można wywiercić przed montażem) do przełożenia śrub M12 Przełożyć śruby i skręcić Do dalszych prac przystąpić po osiągnięciu przez zaprawę odpowiedniej wytrzymałości Wykuć gniazda dla przyspawania przewiązek Przyspawać przewiązki Wyciąć lub wykuć otwór w ścianie do projektowanego rozmiaru 43 Strop z płyt WPS W pomieszczeniu ochrony w poziomie +2,50 zaprojektowano strop, na którym przewidziano ustawienie centrali wentylacyjnej o ciężarze 600kg Strop z płyt WPS-100 na belkach stalowych IPE140 ze stali S235 wykonać wg instrukcji producenta Belki stalowe opierać na poduszkach betonowych, w gniazdach wykutych w ścianie murowanej Montaż stropu przeprowadzić w sposób umożliwiający instalację centrali wentylacyjnej

45 5 Uwagi końcowe 51 Uwagi ogólne wwwkonstruktorco tel fax Roboty budowlane powinny być wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę, pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane, zgodnie z wiedza techniczną, Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych, niniejszą dokumentacją oraz przepisami BHP Stosowane materiał powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski Niniejszy projekt konstrukcyjny należy rozpatrywać łącznie z projektem architektury oraz projektami branżowymi Wszystkie zmiany, uzupełnienia i odstępstwa od projektu dokonane w toku robót, muszą być uzgodnione z autorem projektu konstrukcji Kierownik budowy zobowiązany jest do potwierdzenia wykonania robót zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami 52 Uwagi BHP Przed rozpoczęciem prac należy umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną, teren budowy powinien być ogrodzony Kierownik budowy zobowiązany jest do poinstruowania pracowników o podstawowych zasadach BHP Pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednia odzież roboczą i ochronną, kaski i odpowiednie obuwie Wszyscy pracownicy powinni mieć odpowiednie kwalifikacje i mieć ważne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy Na budowie powinna być apteczka i zapewniony kontakt do punktu pomocy medycznej Opracował:

46 wwwkonstruktorco tel fax III Wyciąg z obliczeń Przekrój: I 140 PE x Y y 73,0 X 140,0 Wymiary przekroju: I 140 PE h=140,0 g=4,7 s=73,0 t=6,9 r=7,0 Charakterystyka geometryczna przekroju: Jxg=541,0 Jyg=44,9 A=16,40 ix=5,7 iy=1,7 Jw=1981,4 Jt=2,5 is=6,0 Materiał: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W Wytrzymałość fd=215 MPa dla g=6,9 Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 1 Siły przekrojowe: xa = 1,600; xb = 1,600 Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: A M x = -6,58 knm, V y = 0,00 kn, N = 0,00 kn, Naprężenia w skrajnych włóknach: σ t = 85,16 MPa σ C = -85,16 MPa Naprężenia: xa = 1,600; xb = 1,600 Naprężenia w skrajnych włóknach: σ t = 85,16 MPa σ C = -85,16 MPa Naprężenia: - normalne:σ = 0,00 σ = 85,16 MPa ψ oc = 1,000 Warunki nośności: σ ec = σ / ψ oc + σ = 0,00 / 1, ,16 = 85,16 < 215 MPa Nośność przekroju na ścinanie: xa = 0,000; xb = 3,200 - wzdłuż osi Y V R = 0,58 A V f d = 0,58 6, = 82,05 kn Vo = 0,6 V R = 49,23 kn

47 wwwkonstruktorco tel fax Warunek nośności dla ścinania wzdłuż osi Y: V = 8,23 < 82,05 = V R Nośność przekroju na zginanie: xa = 1,600; xb = 1,600 - względem osi X M R = α p W f d = 1,000 77, = 16,62 knm Współczynnik zwichrzenia dla λ L = 0,000 wynosi ϕ L = 1,000 Warunek nośności (54): Mx ϕ L M Rx = 6,58 1,000 16,62 = 0,396 < 1 Stan graniczny użytkowania: Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą: a max = 6,3 mm a gr = l / 250 = 3200 / 250 = 12,8 mm a max = 6,3 < 12,8 = a gr

48 wwwkonstruktorco tel fax IV Rysunki konstrukcyjne

49

50

51 Faza: PROJEKT BUDOWLANY Branża: INSTALACJE SANITARNE P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKT WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z CHŁODZENIEM POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GALERII KORDEGARDA MKiDN PRZY UL KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 13 W WARSZAWIE I N S T A L A C J E S A N I T A R N E INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z CHŁODZENIEM POMIESZCZEŃ Inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka Warszawa Projektant mgr inż Katarzyna Goławska nr upr MAZ/0311/PWOS/11 nr ewid MAZ/IS/0061/12 Sprawdzający mgr inż Tomasz Nowak nr upr MAZ/0026/POOS/04 nr ewid MAZ/IS/1217/04 Data opracowania: Październik 2013

52 Faza: PROJEKT BUDOWLANY Branża: SANITARNA SPIS TREŚCI: OPIS TECHNICZNY 3 1 PODSTAWA OPRACOWANIA 3 2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 3 3 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 4 4 PRACE DEMONTAŻOWE 5 5 PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5 51 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ 5 52 INSTALACJA CHŁODZENIA POWIETRZA - SPLIT 7 6 WYKONANIE INSTALACJI 7 61 WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI KANAŁOWYCH WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 7 62 INSTALACJE RUROCIĄGÓW FREONOWYCH 9 63 INSTALACJE SKROPLINOWA I ZIMNEJ WODY 10 7 BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE 10 8 AUTOMATYCZNA REGULACJA I STEROWANIE 10 9 MONTAŻ, ROZRUCH I REGULACJA INSTALACJI WYTYCZNE BRANŻOWE UWAGI KOŃCOWE 12 CZĘŚĆ GRAFICZNA 13 ZESTAWIENIE RYSUNKÓW 13 MKSANIT Usługi Projektowe, Marcin Kasprzak ul Solec 63a/42; Warszawa tel

53 Faza: PROJEKT BUDOWLANY Branża: SANITARNA 1 PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania stanowią: Zlecenie i umowa opracowania OPIS TECHNICZNY Uzgodnienia z Architektami Rzuty architektoniczno budowlane Uzgodnienia międzybranżowe Obowiązujące normy i przepisy przeprowadzone wizje lokalne, literatura i materiały firmowe z zakresu wentylacji i klimatyzacji obowiązujące akty prawne, przepisy oraz PN z zakresu projektowania instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i wod-kan 2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa pt: Dokumentacja projektowa wentylacji nawiewno-wywiewnej z chłodzeniem powietrza w Galerii w budynku Kordegarda przy ul Krakowskie Przedmieście 13 Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany instalacji: Instalację wentylacji (higienicznej) mechanicznej nawiewno wyciągowej dla pomieszczeń galerii i pomieszczeń biurowych instalację schładzania powietrza w pomieszczeniach biurowych instalację doprowadzającą wodę wodociągową dla nawilżacza i odprowadzającą wodę instalację odprowadzania skroplin ze splitu w pomieszczeniu biurowym, MKSANIT Usługi Projektowe, Marcin Kasprzak ul Solec 63a/42; Warszawa tel

54 Faza: PROJEKT BUDOWLANY Branża: SANITARNA Odrębne opracowania związane z niniejszym projektem dotyczą: projektu instalacji elektrycznej zasilającej: panel sterujący centrali wentylacyjnej i jednostki zewnętrznej systemu schładzania powietrza, wentylator wentylacji łazienki i pom ochrony oraz jednostki wewnętrzne systemu schładzania powietrza, konstrukcji stropu dla pomieszczenia maszynowni 3 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE Obliczeniowe temperatury i wskaźniki zewnętrzne: Parametry Zima Lato temperatura / wilgotność -20 C / 100% +30 C/45% entalpia -18,6 kj/kg 61 kj/kg Obliczeniowe temperatury i wskaźniki wewnętrzne: Zgodnie z wytycznymi z Lublina przekazanymi przez Architektów Przyjęto: Opis strefy Temperatura Wilgotność względna Pomieszczenia galerii Zima +20 C± 1 C (dopuszczalne wahania dzienne) Lato +20 C± 1 C (dopuszczalne wahania dzienne) Pomieszczenia biurowe Lato +24 C± 2 C (dopuszczalne wahania dzienne) 50%± 10% (dopuszczalne wahania dzienne) Nie regulowana Maksymalna ilość pracowników stałych w obiekcie: - pomieszczenia galerii przyjęto max 50 osób ilość powietrza świeżego: 50m3/h na osobę latem, 30m3/h na osobę zimą - pomieszczenia galerii przyjęto max 4 osoby ilość powietrza świeżego: 50m3/h na osobę latem, 30m3/h na osobę zimą Dla pomieszczeń WC i pom ochrony przyjęto indywidualny wywiew w ilości 70m 3 /h na WC MKSANIT Usługi Projektowe, Marcin Kasprzak ul Solec 63a/42; Warszawa tel

55 Faza: PROJEKT BUDOWLANY Branża: SANITARNA Założenia dla doboru jednostek zewnętrznych agregatu skraplającego chłodnicy freonowej centrali wentylacyjnej : Dobór jednostek wewnętrznych dla parametrów w pomieszczeniach: Temperatura w pomieszczeniu : lato+20 0 C Wilgotność względna: lato % Dobór jednostek zewnętrznych dla parametrów środowiskowych: Temperatura zewnętrzna: lato+35 0 C Wilgotność względna: lato 40% Zasilenie elektryczne 1~230V, 50Hz 4 PRACE DEMONTAŻOWE Przewiduje się demontaż istniejących elementów i urządzeń: kratek wentylacji grawitacyjnej oraz grzejników w pomieszczeniu galerii Zakres demontaży pokazano w części rysunkowej opracowania 5 PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 51 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ Dla zapewnienia wymiany powietrza w pomieszczeniach archiwum oraz zapewnienia warunków higienicznych w pomieszczeniach biurowych przewidziano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewną ze zmienną ilością powietrza świeżego (10-100%), chłodzeniem, osuszaniem (w centrali wentylacyjnej) i nawilżaniem, zapewniającą nawiewanie powietrza w ilościach wynikających z minimalnej ilości wymian i minimum higienicznego oraz z dochłodzenia powietrza i odebrania zysków ciepła Zaprojektowano układ wentylacyjny składający się z centrali wentylacyjnej NW1 w wykonaniu wewnętrznym i rezystancyjnego nawilżacza parowego NP-1 Lokalizacja centrali w maszynowni (nowoprojektowanej nad pomieszczeniem ochrony) na specjalnie wykonanym stropie (wg odrębnego opracowania), obsługa centrali z boku, lokalizacja nawilżacza w pomieszczeniu maszynowni MKSANIT Usługi Projektowe, Marcin Kasprzak ul Solec 63a/42; Warszawa tel

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRACOWNIE DYDAKTYCZNE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2. Adres: ul. Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański Inwestor: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne ST 02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów.

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH Dla budowy abc-hse.com strona 1 Strona tytułowa Nazwa i adres obiektu Nazwa Inwestora Adres Inwestora Wykonawca Budowa Podpisy Podwykonawca Kierownik

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Muzeum w Piotrkowie trybunalskim INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo