Spis treści Contents

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Contents"

Transkrypt

1 Spis treści Contents Wprowadzenie 2 Introduction Zestawy instalacji gazowych 4 LPG/CNG Autogas Systems Kits Elementy do zamiennego stosowania 10 Replacement parts Wtryskiwacze 10 Injectors Reduktory 11 Reducers Akcesoria do systemów wtryskowych 12 Accessories for sequential injection systems Reduktory i elektrozawory 13 Reducers and electrovalves Akcesoria do reduktorów i elektrozaworów 14 Accessories for reducers and electrovalve Filtry 15 Filters Elektronika 16 Electronic devices Układy sterujące 16 Electronic Control Units Akcesoria do układów sterujących 16 Accessories for ECUs Emulatory wtryskiwaczy 17 Injector s emulators Centralki 17 Switches Inne elementy 17 Other items Miksery 18 Mixers Akcesoria do mikserów 19 Accessories for mixers Łączniki 20 Connectors Wielozawory 22 Multivalves Akcesoria do wielozaworów 23 Accessories for multivalves Przewody 24 Pipes Akcesoria uzupełniające 25 Complementary accessories Zbiorniki LPG 26 LPG tanks Dane teleadresowe 28 Contact

2 Ladies and Gentlemen, Kindly, present you the latest edition of Auto-Gaz Centrum catalogue. For almost 15 years we have been consistently designing and introducing the modern automotive LPG and CNG systems on the market. Through the years of cooperation with Italian companies and permanent monitoring of market we have been providing you with the products at the highest quality. Our main product is ZENIT the sequential gas injection system. Since 2010 Auto Gas Centre has launched a modern and technologically advanced ECU- COMPACT. Auto-Gaz Centrum develops dynamically increasing the number of its branches in the country and constantly winning new foreign markets. The growing number of customers in the country and all over the world confirms the high quality of our products. We supply to over 30 countries located on 5 continents. To provide you with direct access to our products we gradually open new branches across the country. Currently, Auto-Gaz Centrum has the branches in Bydgoszcz, Poznan, Łódz, Kielce, Częstochowa, Sosnowiec, a representative in Rzeszow and authorized distributors in Krakow and Szczecin. On the Polish market, we cooperate with many companies, gathering around the people who treat their work in a responsible manner, they are open to development and managed to adapt to the market dictating ever-higher requirements. These actions resulted in the creation of a network of authorized workshops with a high level of skills and technical knowledge. This year, the number of workshops working with Auto-Gaz Centrum exceeded one thousand! For the sake of satisfaction of our customers, we offer professional technical assistance and the possibility of serial trainings and presentations. To ensure direct contact with our technicians or users of Zenit system you can call on our hotline or write on online forum at agcentrum.pl where you can gain comprehensive information about our products or get professional support. To provide you with support at the highest level and for the concern of quality product our activity has been based on the quality management system certificate ISO 9001:2008 since Through regular internal and external audits we provide you with the highest quality products. Auto Gaz Centrum possesses approval of the Ministry of Transport and Construction Industry for installation of LPG gas systems in all types or models of passenger cars and lorries up to 3.5 tonnes, with spark-ignition engine. We offer LPG products approved by ECE R67-01, and the CNG products have the approvals ECE R110 and ISO Additionally, our company has obtained approval ECE R for selected groups of cars. In the European Union, gas vehicles supplying is considered as a serious alternative to traditional power. The main point for the LPG installation in cars is a concern for the environment. Promoting the development of the gas supply in Poland, Auto-Gaz Centrum has been a member of the Coalition for the autogas. Thinking about the future of alternative power we share our knowledge with the youngest generations. Since 2009 we began working with the Automobile High School in Radom. Our engineers give tuition about the automotive gas installations in form of demonstration for students while testing the systems and components at the school workshops. Activity of Auto Gaz Centrum has been recognized at several occasions, the number of certificates and the nominations is still growing. Since 2005, Auto-Gaz Centrum has been a member of the Business Center Club. We possess the Transparent Company Certificate, and participate in the program Reliable Company. In 2008, the owner of Auto-Gaz Centrum - Jaroslaw Zagożdżon received the title of Manager of the Year 2008 in the competition organized by the Chamber of Commerce and Industry of Radom. Auto-Gaz Centrum in 2010 won The Granit Tulip Prize in Radom Bussiness Area Competition, organized by The Chamber of Commerce and Industry. Ladies and Gentlemen, Our adventure with the gas and the automotive industry is stable. We have the expertise, experience and extensive technical background. Kindly, encourage you to study the catalogue hoping that our offer meets your expectations. You are welcome to cooperate!. 2

3 Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce najnowsze wydanie katalogu produktów firmy Auto-Gaz Centrum. To dla Państwa od blisko 15 lat konsekwentnie projektujemy i wprowadzamy na rynek nowoczesne samochodowe systemy LPG i CNG. Dzięki wieloletniej współpracy z firmami włoskimi oraz stałemu monitoringowi rynku instalacji gazowych dostarczamy Państwu tylko najlepsze produkty. Naszym głównym produktem jest ZENIT - system sekwencyjnego wtrysku gazu. Od 2010 roku Auto-Gaz Centrum wprowadziła na rynek nowoczesny i zaawansowany technologicznie sterownik Compact. Firma Auto-Gaz Centrum dynamicznie się rozwija zwiększając liczbę swoich oddziałów w kraju oraz zdobywając nowe rynki zagraniczne. Wysoką jakość naszych produktów potwierdza wciąż rosnąca liczba klientów w kraju i na świecie. Nasze produkty trafiają do ponad 30 krajów zlokalizowanych na 5 kontynentach. Aby zapewnić Państwu bezpośredni dostęp do naszych produktów sukcesywnie otwieramy nowe oddziały na terenie kraju. Aktualnie posiadamy nasze oddziały w Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi, Kielcach, Częstochowie, Sosnowcu, przedstawicielstwo w Rzeszowie oraz autoryzowanych dystrybutorów w Krakowie i Szczecinie. Na rynku polskim współpracujemy z wieloma firmami, gromadząc wokół siebie ludzi, którzy swoją pracę traktują w sposób odpowiedzialny, są otwarci na rozwój, potrafią dostosować się do rynku dyktującego coraz wyższe wymagania. Działania te zaowocowały stworzeniem sieci autoryzowanych warsztatów o wysokim poziomie umiejętności i wiedzy. W tym roku liczba warsztatów współpracujących z Auto-Gaz Centrum przekroczyła tysiąc. W trosce o satysfakcję i zadowolenie naszych klientów oferujemy profesjonalną pomoc techniczną oraz możliwość uczestniczenia w cyklicznych szkoleniach i prezentacjach. Aby zapewnić bezpośredni kontakt z naszymi technikami oraz użytkownikami systemu Zenit funkcjonuje infolinia oraz uruchomiliśmy forum internetowe pod adresem gdzie każdy może otrzymać kompleksowe informacje dotyczące naszych produktów oraz skorzystać z profesjonalnej pomocy technicznej. Aby zapewnić Państwu obsługę na najwyższym poziomie oraz w trosce o jakość naszych produktów, od 2005 roku działalność firmy oparta jest na systemie zarządzania jakością potwierdzoną certyfikatem ISO 9001:2008. Dzięki regularnym auditom wewnętrznym i zewnętrznym zapewniamy Państwu produkty najwyższej jakości. Auto-Gaz Centrum posiada homologację Ministerstwa Transportu i Budownictwa na montaż instalacji gazowych LPG we wszystkich typach i modelach samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych o masie do 3,5 tony, z silnikiem o zapłonie iskrowym. Produkty LPG z naszej oferty posiadają homologację ECE R67-01, zaś produkty z grupy CNG posiadają homologację ECE R110 oraz ISO Nasza firma otrzymała również homologację ECE R na wybrane grupy samochodów. W Unii Europejskiej zasilanie pojazdów gazem traktowane jest jako poważna alternatywa dla zasilania tradycyjnego. Głównym argumentem przemawiającym za instalacjami LPG w samochodach jest troska o środowisko naturalne. Dbając o rozwój rynku zasilania gazowego w Polsce firma Auto-Gaz Centrum została członkiem Koalicji na Rzecz Autogazu. Myśląc o przyszłości zasilania alternatywnego przekazujemy naszą wiedzę najmłodszym pokoleniom. Od 2009 roku rozpoczęliśmy współpracę z Zespołem Szkół Samochodowych w Radomiu. Nasi technicy przekazują wiedzę na temat gazowych instalacji samochodowych podczas zajęć pokazowych dla uczniów oraz podczas testów systemów i podzespołów na warsztatach szkolnych. Działalność firmy Auto-Gaz Centrum została doceniona wielokrotnie, a liczba certyfikatów i nominacji stale rośnie. Od 2006 roku Auto Gaz Centrum jest członkiem Business Center Club. Posiadamy Certyfikat Przejrzysta Firma oraz jesteśmy uczestnikiem Programu Rzetelna Firma. W roku 2008 właściciel firmy Auto Gaz Centrum- Jarosław Zagożdżon otrzymał tytuł Menedżera Roku 2008 w konkursie realizowanym przez Izbę Przemysłowo- Handlową Ziemi Radomskiej. W 2010 roku firma Auto-Gaz Centrum została laureatem Konkursu Gala Biznesu Ziemi Radomskiej o Nagrodę Gospodarczą Granitowy Tulipan. Szanowni Państwo, Nasz związek z gazem i przemysłem motoryzacyjnym jest trwały. Dysponujemy fachową wiedzą, doświadczeniem oraz rozbudowanym zapleczem technicznym. Serdecznie zapraszamy do lektury katalogu mając nadzieję, że nasza oferta spełni Państwa oczekiwania. Serdecznie zapraszamy do współpracy! 3

4 Zestawy instalacji gazowych LPG Autogas Systems Kits System ZENIT 4 A / V4.34 / C-NR.601 Z4.601 System Zenit System Zenit do samochodów 3-4 cylindrowych o mocy do 130 KM for 3-4 cylinders cars with engines till 130HP Podstawowe komponenty Basic components sterownik Zenit 4 cyl., reduktor Alaska, wtryskiwacze Valtek typ 34, filtr fazy lotnej nierozbieralny z wkładem poliestrowym ECU 4 cyl., Alaska reducer, injection rail Valtek type34, air phase filter with inconvertible polyester insert System ZENIT 4 VITO / V4 / C-NR.610 Z4.610 System Zenit System Zenit do samochodów 3-4 cylindrowych o mocy do 160 KM for 3-4 cylinders cars with engines till 160HP Podstawowe komponenty Basic components sterownik Zenit 4 cyl., reduktor Vito, wtryskiwacze Valtek 3Ω, filtr fazy lotnej nierozbieralny z wkładem poliestrowym ECU 4 cyl., Vito reducer, injection rail Valtek 3Ω, air phase filter with inconvertible polyester insert 4

5 Zestawy instalacji gazowych LPG Autogas Systems Kits SYSTEM ZENIT-6 VITOS / HGREEN / F-MAGIC.574 Zestawy instalacji gazowych Z6.574 System Zenit System Zenit do samochodów 5-6 cylindrowych o mocy do 240 KM for 5-6 cylinders cars with engines till 240HP Podstawowe komponenty Basic components sterownik Zenit 6 cyl., reduktor Vito Super, wtryskiwacze Hana Green, filtr fazy lotnej Magic ECU 6 cyl., Vito Super reducer, Hana Green injectors, air phase filter Magic SYSTEM ZENIT-6 ART / MAGIC / F-MAGIC.431 e Z6.431 System Zenit System Zenit do samochodów 5-6 cylindrowych o mocy do 200 KM for 5-6 cylinders cars with engines till 200HP Podstawowe komponenty Basic components sterownik Zenit 6 cyl., reduktor Artic, wtryskiwacze Magic, filtr fazy lotnej Magic ECU 6 cyl., Arctic reducer, Magic injectors, air phase filter with inconvertible polyester insert 5

6 Zestawy instalacji gazowych LPG Autogas Systems Kits SYSTEM ZENIT-8 GURT / M344 / C-NR.451 Z8.451 System Zenit System Zenit do samochodów 8 cylindrowych o mocy do 350 KM for 8 cylinders cars with engines till 350HP Podstawowe komponenty Basic components sterownik Zenit 8 cyl., reduktor Gurtner, wtryskiwacze Matrix HD344, filtry fazy lotnej nierozbieralne z wkładem poliestrowym ECU 8 cyl., Gurtner reducer, Matrix HD344 injection rail, air phase filter with inconvertible polyester insert 6

7 Zestawy instalacji gazowych CNG CNG Autogas Systems Kits SYSTEM ZENIT-4 CNG AT12 / V4 / C-NR.609 Z4.609 System Zenit System Zenit do samochodów 3-4 cylindrowych o mocy do 130 KM for 3-4 cylinders cars with engines till 130HP Podstawowe komponenty Basic components sterownik Zenit 4 cyl., reduktor Tomasetto CNG AT12, wtryskiwacze Valtek 3Ω, filtr fazy lotnej nierozbieralny z wkładem poliestrowym ECU 4 cyl., Tomasetto CNG AT12 reducer, injection rail Valtek 3Ω, air phase filter with inconvertible polyester insert 7

8 Zestawy instalacji gazowych CNG CNG Autogas Systems Kits SYSTEM ZENIT-6 VARIO-CNG / V3 / C-NR.404 Z6.404 System Zenit System Zenit do samochodów 5-6 cylindrowych o mocy do 240 KM for 5-6 cylinders cars with engines till 240HP Podstawowe komponenty Basic components sterownik Zenit 6 cyl., reduktor Vario, wtryskiwacze Valtek 3Ω, filtry fazy lotnej nierozbieralne z wkładem poliestrowym ECU 6 cyl., Vario reducer, injection rail Valtek 3Ω, air phase filter with inconvertible polyester insert 8

9 Zestawy instalacji gazowych LPG/CNG LPG/CNG Autogas Systems Kits COMPACT 4 VITO / RAIL-AGC4 / C-NR.660 C4.660 System COMPACT System COMPACT Do samochodów 4-cylidrowych o mocy do 150KM for 4-cylinders cars with engines till 150HP Podstawowe komponenty Basic components Sterownik Compact 4cyl, reduktor VITO, wtryskiwacze Rail AGC, filtr fazy lotnej nierozbieralny z wkładem poliestrowym Compact 4cyl, VITO reducer, injection rail Rail AGC, air phase filter with inconvertible poliester insert. 9

10 Elementy do zamiennego stosowania Replacement parts AE HD AE Magic AE IG.A3.10D.AK4 AE IG.A3.10D.AM 3.9 AC 0558 AE 30.EVG.92 AE HD AE Hana AC 0557 AE IG.A3.10D.AM 4.9 AE 30.EVG.47 AE 34.LPG.13 Wtryskiwacze Injectors AE HD AE HD AE HD AE MAGIC AE HANA AE IG.A3.10D.AK4 AE IG.A3.10D.AK3 AE IG.A3.10D.AM 4.9 AE IG.A3.10D.AM 3.9 AC 0557 AC 0558 AE 30.EVG.51 AE 30.EVG.49 AE 30.EVG.47 AE 30.EVG.139 AE 30.EVG.137 AE 30.EVG.135 AE 30.EVG.94 AE 30.EVG.92 AE 30.EVG.90 AE 34.LPG.19 AE 34.LPG.13 AE 34.LPG.07 AE 003 Listwa wtryskowa Matrix HD 322 Injecton rail Matrix HD 322 Listwa wtryskowa Matrix HD 344 Injection rail Matrix HD 344 Listwa wtryskowa Matrix HD 544 Injection rail Matrix HD 544 Listwa wtryskowa Magic Injection rail Magic Listwa wtryskowa Hana Injection rail Hana Listwa wtryskowa Rail Apache 4cyl. Injection rail Rail Apache 4 cil. Listwa wtryskowa Rail Apache 3cyl. Injection rail Rail Apache 3 cil. Listwa wtryskowa Rail AGC 4cyl. Injection rail Rail AGC 4cil. Listwa wtryskowa Rail AGC 3cyl. Injection rail Rail AGC 3cil. Listwa wtryskowa Rail HORIZON 4cyl. Injection rail Rail Horizon 4 cil. Listwa wtryskowa Rail HORIZON 3cyl. Injection rail Rail Horizon 3 cil. Listwa wtryskowa Valtek 2cyl. 3Ω Injection rail Valtek 2 cil, 3Ω Listwa wtryskowa Valtek 3cyl. 3Ω Injection rail Valtek 3 cil. 3Ω Listwa wtryskowa Valtek 4cyl. 3Ω Injection rail Valtek 4 cil. 3Ω Listwa wtryskowa Valtek 2cyl. 2Ω Injection rail Valtek 2 cil, 3Ω Listwa wtryskowa Valtek 3cyl. 2Ω Injection rail Valtek 3 cil. 2Ω Listwa wtryskowa Valtek 4cyl. 2Ω Injection rail Valtek 4 cil. 2Ω Listwa wtryskowa Valtek 2cyl. 1Ω Injection rail Valtek 2 cil, 1Ω Listwa wtryskowa Valtek 3cyl. 1Ω Injection rail Valtek 3 cil. 1Ω Listwa wtryskowa Valtek 4cyl. 1Ω Injection rail Valtek 4 cil. 1Ω Listwa wtryskowa Valtek Typ 34 2cyl. Injection rail Valtek Type 34 2 cil. Listwa wtryskowa Valtek Typ 34 3cyl. Injection rail Valtek type 34 3 cil. Listwa wtryskowa Valtek Typ 34 4cyl. Injection rail Valtek type 34 4 cil. Wtryskiwacz HANA Injector HANA AE 34.LPG.07 AE

11 Elementy do zamiennego stosowania Replacement parts Reduktory Reducers TOM R TA TOM 017 Reduktor AGC AT-09 Alaska (do 100 kw, reg. ciśnienia 1-1,7 bar) Reducer AGC AT-09 Alaska (up to 100 KW, pressure adjustment. 1-1,7 bar) Reduktor AGC AT-09 Arctic (do 180 kw, reg. ciśnienia 1-1,7 bar) Reducer AGC AT-09 Arctic (up to 180 KW, pressure adjustment. 1-1,7 bar) TOM R TA TOM 017 Wtryskiwacze Reduktory TES 02 Reduktor AGC TESMON CNG Reducer AGC TESMON CNG GS 05 Reduktor AGC VARIO CNG Reducer AGC VARIO CNG TOM ZZ001 Reduktor AGC VITO Reducer AGC VITO TES 02 GS 05 TOM ZZ001 SUP Reduktor AGC VITO Super Reducer AGC VITO Super AE RID.00.LPG.GU1 Reduktor Gurtner srebrny Reducer Gurtner silver AE RID.00.LPG.GU2 Reduktor Gurtner czarny Reducer Gurtner black AE K527 Reduktor Magic Compact Reducer Magic Compact TOM ZZ001 AE RID.00.LPG.GU1 WR 084 Reduktor OMVL Dream XXI CNG Reducer OMVL Dream XXI CNG WR AT-12CNG Reduktor Tomasetto AT-12 CNG Reducer Tomasetto AT-12 CNG WR 082 Reduktor Zavoli S Reducer Zavoli S AE RID.00.LPG.GU2 AE K527 WR AT-12 CNG WR 084 WR 082 WR AT-12 CNG 11

12 Akcesoria do systemów wtryskowych Accessories for sequential injection systems WR 779C 11/11 Filtr fazy lotnej poliestrowy Polyester gas filter WR 779C 11/11 AE M02-1 AE M02-1 Filtr gazu Matrix wzmocniony Gas filter Matrix (heavy duty) AE H34.030Y Komplet naprawczy listwy Matrix BLASZKI Repair set for injection rail Matrix 344 AE H34.136A Komplet naprawczy listwy Matrix cewki Repair set for injection rail Matrix coils AE H34.030Y AE H34.136A AE H54.088M Komplet naprawczy listwy Matrix BLASZKI Repair set for injection rail Matrix 544 AE X54.108G Komplet naprawczy listwy Matrix cewki Repair set for injection rail Matrix coils AE H54.088M AE X54.108G AE 171 Komplet naprawczy listwy Valtek Repair set for injection rail Valtek AE K05 Sensor pełnego wskazania PW-2KME Gas level sensor PW-2KME AE AA612 Zestaw kalibracyjny Zenit Pressure sensor ZENIT???????????????? AE 171???????????????? AE K05 AE 18 Interfejs do Zenita Zenit interface AE 19 Interfejs do Zenita USB Zenit interface USB WR Zespół filtrujący do reduktora Gold Filter set for reducer Gold AE AA612 AE 18 GZ 244 Dysza kalibracyjna Nozzle for calibration WR 036-2M7 Dysza kalibracyjna M7 Nozzle for calibration M7???????????????? AE 19???????????????? WR WR 055 Dysza kalibracyjna MAGIC Nozzle for calibration MAGIC GA 2444 Dysza kalibracyjna APACHE Nozzle for calibration APACHE Dysza kalibracyjna typ. 34 Nozzle for calibration type 34 WR 036-2M7 WR 055 AE MAGIC 003 Filtr gazu Magic /4 wyloty/ Magic filter /4 outputs/ GZ 0026 Redukcja M12X1/M10X1 Reduction M12X1/M10X1 GZ 0028 Redukcja M12X1/M10X1 dł. Reduction M12X1/M10X1 length???????????????? GA 2444???????????????? WR 010 Króciec podciśnienia Vacuum nozzle AE AI312 Manometr do metanu CNG manometer AE Magic 033 GZ 0026 AE AI200 Sensor pełnego wskazania Autronic Full level sensor Autronic WR 039 Wskaźnik poziomu gazu 0-90Ω WPG-2 Gas level indicator 0-90Ω WPG-2???????????????? WR 010???????????????? AE AI312 AE AI200 WR

13 Reduktory i elektrozawory Reducers and electrovalvaes Reduktory Reducers TOM R100AT Reduktor elektronik AGC 100HP-AT 07 (zintegrowany) Reducer electronic AGC 100HP-AT 07 (integrated) TOM R100 Reduktor elektronik AGC 100HP Reducer electronic AGC 100HP TOM R140 Reduktor elektronik AGC 140HP Reducer electronic AGC 140HP TOM R100AT TOM R100 TOM R140AT TOM RSK TOM RS TOM ZMTA1001 Reduktor elektronik AGC 140HP-AT 07 (zintegrowany) Reducer electronic AGC 140HP-AT 07 (integrated) Reduktor elektronik AGC 100HP AT 07 z kompensacją Reducer electronic AGC 100HP AT07 with compensation Reduktor elektronik AGC SUPER AT 07 Reducer electronic AGC SUPER AT 07 Reduktor elektronik AGC 100HP AT04 CNG Reducer electronic AGC 100HP AT04 CNG TOM RSK TOM ZMTA1001 Reduktory Elektrozawory LO 17-2 Reduktor elektronik LOVATO Reducer electronic LOVATO LO 17-1 Reduktor LOVATO PNEUMATYK Reducer LOVATO PNEUMATIC LO 17-2 LO 17-1 Elektrozawory Electrovalves WR 028 WR 029 WR LPG.23 WR 061 Elektrozawór benzynowy Tomasetto Petrol electrovalve Tomasetto Elektrozawór gazowy Tomasetto Gas electrovalve Tomasetto Elektrozawór gazowy Valtek Gas electrovalve Valtek Elektrozawór gazowy Valtek wzmocniony Gas electrovalve Valtek (heavy duty) Elektrozawór gazowy CNG Valtek CNG gas electrovalve Valtek WR 028 WR 029 WR LPG.23 WR

14 Akcesoria do reduktorów i elektrozaworów Accessories for reducers and electrovalve AE AC0121 Komplet naprawczy red.autronic Repair set for red. Autronic AE AC0121 WR 29 WR 29 BR 02 Komplet naprawczy red.bedini Repair set for red. Bedini Komplet naprawczy red.brc AT90 ECO Repair set for red. BRC AT 90 ECO EM001 Komplet naprawczy red.emmegas Repair set for red. Emmegas LA 03 Komplet naprawczy red.landi L80E Repair set for red. Landi L80E BR 02 EM001 LO 02 Komplet naprawczy red.lovato elektronik Repair set for red. Lovato electronic LO 01 Komplet naprawczy red.lovato pneumatyk Repair set for red. Lovato pneumatic AE AC 0221 Komplet naprawczy red. Mistral Repair set for red. Mistral LA 03 LO 02 TOM 0012 Komplet naprawczy red.agc Tomasetto Repair set for red. AGC Tomasetto ZAV 01 Komplet naprawczy red.zavoli Repair set for red. Zavoli LO 04 Cewka reduktora Lovato elektronik Coil for reducer Lovato electronic LO 01 TOM 0012 LO 03 Cewka reduktora Lovato pneumatyk Coil for reducer Lovato pneumatic TOM 006 Cewka reduktora Tomasetto Coil for reducer Tomasetto Cewka elektrozaworu gazowego Valtek Coil for electrovalve Valtek LO 04 LO 03 TOM 007 LO 09 Cewka red. zintegr. Wielozaworu Tomasetto Coil for red. Integrated of Multivalve Tomasetto Cewka elektrozaworu gazowego i benz. Lovato Coil for gas and petrol electrovalve Lovato LO 05 Kolanko gazowe for red. Lovato Gas knee red. Lovato WR 006 Kolanko wodne do reduktora Lovato Water knee for red. Lovato TOM 006 TOM 007 BR 16 Kolanko wodne do reduktora BRC Water knee for red. BRC LO 07 Korek spustu oleju do red. Lovato Oil drain stopper for red. Lovato LO 06 Śruba biegu jałowego red. Lovato Idle screw red. Lovato LO 09 LO 05 LO 24 Cewka reduktora Lovato nowy typ Coil for reducer Lovato new type WR 006 BR 16 Pełna gama akcesoriów dostępna na naszej stronie internetowej Full range of accessories available on our website LO 07 LO 06 14

15 Filtry Filtry CF-101-Z Certools F701 do zespołu filtrującego Certools F701 for filter s set CF Z Certools F701 A,B,C - poliester Certools F701 A,B,C - polyester CF-101-Z CF Z CI-200 Filtr gazu do zaw. Lovato Gas filter for Lovato valve CI-201-P Filtr gazu do zaw. Marini Gas filter for Marini valve CI-202 Filtr gazu do zaw. Landi Gas filter for Landi valve CI-200 CI-201-P CI-203-P Filtr gazu do zaw. BRC Gas filter for BRC valve CI-204-P Filtr gazu do zaw. Med. Gas filter for Med.. valve CI-206-P Filtr gazu do zaw. Emma Gas, Valtek, Zavoli Gas filter for Emmegas, Valtek, Zavoli valve CI-202 CI-203-P CI-208-P Filtr gazu do zaw. Landi Renzo Gas filter for Landi Renzo valve CI-210 CI-211 Filtr gazu do zaw. Bedini -filc Gas filter for Bedini valve - felt Filtr gazu do zaw. BRC-metal Gas filter for BRC-metal valve CI-204-P CI-206-P Filtry CI-212-Z Filtr gazu do zaw. Tomasetto Gas filter for Tomasetto valve CI-213-Z Filtr gazu do zaw. Med.- bibuła Gas filter for Med.-tissue paper valve CI Z Filtr gazu do zaw. Med.- poliester Gas filter for Med. polyester valve CI-208-P CI-210 CI Z Filtr gazu do zaw. Prins - poliester Gas filter for Prins - polyester valve CI-217-Z Filtr gazu do zaw. Tomasetto-zintegrowany Gas filter for Tomasetto - integrated valve CI-218-Z Filtr gazu do zaw. OMB Gas filter for OMB valve CI-211 CI-212-Z AE AC0119 Filtr gazu do reduktora Mistral-1 Gas filter for reducer Mistral-1 AE AC0118 TOM 012/AT07 Filtr gazu do reduktora Mistral-2 Gas filter for reducer Mistral-2 Komplet naprawczy Tomasetto Repair set for Tomasetto CI-213-Z CI Z Pełna gama filtrów dostępna na naszej stronie internetowej Full range of filters available on our website CI Z CI-217-Z CI-218-Z AE AC0119 AE AC0118 TOM 012/AT07 15

16 Elektronika Electronic devices Układy sterujące Electronic control units AE AP-600D/1 Układ sterujący AL.600D/1 (z centralką typ 101) ECU AL. 600D/1 (with switch type 101) AE AP-600D/1 AE AP-600D/3 AE AP-600D/3 Układ sterujący AL.600D/3 (z centralką typ 103) ECU AL. 600D/3 (with switch type 103) AE AL700AGC Układ sterujący AL.700 ECU AL. 700 AE AL700R Układ sterujący AL.700 Resistive ECU AL. 700 Resistive AE AL700AGC AE AL700R AE AL720 Układ sterujący AL.720 (z pełnym wskazaniem poziomu gazu) ECU AL. 720 (with full gas level indication) AE AP 701 Układ sterujący AP 101 (układ ster.al700+emulator AE304) ECU AP 101 (ECU AL700+emulator AE304) AE AL800 Układ sterujący AL.800 (z emulatorem 4kan.) ECU AL.800 (with 4 leads emulator) AE AL720 AE AP 701 AE AL820 Układ sterujący AL.820 (z pełnym wskazaniem i emulatorem 4kan.) ECU AL.820 (with full gas level indication and 4 leads emulator) AE K168 Układ sterujący RAZMUS plus M (bez emulatora) ECU RAZMUS plus M (without emulator) AE AL800 AE AL820 AE K17 Układ sterujący RAZMUS plus S (z emulatorem 4-kan.) ECU RAZMUS plus S (with 4 leads emulator) AE K20 Układ sterujący RAZMUS plus S6 (z emulatorem 6-kan.) ECU RAZMUS plus S6 (with 6 leads emulator) AE K17 AE K20 Akcesoria do układów sterujących Accessories for ECUs AE 009 Interfejs do AEB Viola plus/sirocco/razmus Interface AEB Viola and for Sirocco/Razmus AE 009 AE CA0097 AE CA0097 Interfejs - przejściówka z AEB do AL.700 Interface - adapter with AEB for AL. 700 AE SLO 0109 Płytka do Al.700 Plate for AL700 AE PF 0506 Przełącznik do AL.700 Switch for AL.700 AE SLO 0109 AE PF 0506 AE PF0520 AE 010 Przełącznik do Al.720 Switch for AL.720 Przełącznik do Razmusa Switch for Razmus AE S Silnik krokowy Step motor AE AT600 Tester do układu AL.600 Tester to the circuit AL AE PF 0520 AE 010 AE S AE AT600 16

17 Elektronika Electronic devides Emulatory wtryskiwaczy Injector s emulators AE PD20 Emulator PD 20 wtrysku jednopunktowego Emulator PD 20 monopoint injection AE PD21 Emulator PD 21 4cyl (10-15Ω) Emulator PD 21 4cyl (10-15Ω) AE PD20 AE PD21 AE PD21 A Emulator 4cyl (10-15Ω) okablowanie do cięcia Emulator 4cyl (10-15Ω) wirings to cut AE PD21 AJ AE PD21AM Emulator 4cyl (10-15Ω) Emulator 4cyl (10-15Ω) Emulator 4cyl Mitsubishi (2-5Ω) Emulator 4cyl Mitsubishi (2-5Ω) AE PD21 A AE PD21 AJ AE PD21F Emulator 4cyl Fiat (10-15Ω) Emulator 4cyl Fiat (10-15Ω) AE PD-21 R AE PD-22 Emulator PD 21 Renix Emulator PD 21 Renix Emulator PD 22 6-cyl (silnik rzędowy) Emulator PD 22 6-cyl (line engine) AE PD21AM AE PD21F AE PD-22 V Emulator PD 22 6-cyl (silnik w układzie V) Emulator PD 22 6-cyl (engine in circuit V) AE PD22 AJ Emulator 6cyl (5-10Ω) Emulator 6cyl (5-10Ω) AE PD-21 R AE PD-22 AE PD28 Emulator 8cyl (10-15Ω) Emulator 8cyl (10-15Ω) AE 144 Emulator Remix Emulator Remix Centralki Swiches AE PD-22 V Elektronika AE AS101 Centralka do wtrysku typ 101 Switch for injection type 101 AE AS103 Centralka do wtrysku typ 103 Switch for injection type 103 AE AS101 AE AS103 AE AS121 Centralka do wtrysku z pełnym wskazaniem Switch for injection with full level indibation AE AS100 Centralka do gaźnika typ 100 Switch for carburator type 100 AE AS658 Przełącznik BOG Switch BOG AE AS100 AE AS658 AE WR-01LE Centralka do wtrysku typ WR Switch for injection type WR AE GR-01 LE Centralka do gaźnika typ GR Switch for injection type GR AE WR-01LE AE GR-01 LE Inne Others AE AI200 Sensor pełnego wskazania AI200 Full level indication sensor AL200 WR 039 Sensor pełnego wskazania WPG-2 (0-90cm) Full level indication sensor WPG-2 (0-90cm) AE AI200 WR 039 AE AA500 Stabilizator biegu jałowego Idling stabilizer AE PD-16 Sumator impulsów ze wzmocnieniem PD-16 Pulse adder with reinforcement PD-16 AE AA500 AE PD-16 17

18 Miksery Mixers OM DV130 OM DV130 OM M25 OM DV100 OM OM OM M0090 Mikser D70 wtrysk Mixer D70 injection Mikser z klapą D60 G/G Mixer with flap D60 G/G Mikser D62 wtrysk Mixer D62 injection Mikser Seat Cordoba 1.4 Mixer Seat Cordoba 1.4 Mikser Bosch Mixer Bosch Mikser D58 Mixer D58 OM M25 OM DV100 Pełna gama mikserów dostępna na naszej stronie internetowej OM Full range of mixers available on our website OM OM M

19 Akcesoria do mikserów Accessories for mixers Registry Registers OM 4002 Register D 19x12 Register D 19x12 WR 047 OM 410 Register D 19x12 P Register D 19x12 P Register D 19x12x12 Register D 19x12x12 OM 4002, OM 4003 WR 047, WR 046 OM 4003 Register D 19x19 Register D 19x19 WR 046 Register D 19x19 P Register D 19x19 P OM 4250 OM 4101 Register D 19x19x20 Register D 19x19x20 Register D 19x19x19 Register D 19x19x19 OM 410 OM 4250, OM 4101 Bezpieczniki Fuses OM V004/P Klapa Poliauto D30 PL (lub D40,D50) Flap poliauto D30 PL (or D40,D50) OM K10 OM V0160/A Klapa przykręcana Flap screw Bezpiecznik M20 Fuse M20 OM V004 P OM K10 OM V0160/B Bezpiecznik M24 Fuse M24 OM V0160/C Bezpiecznik M25 Fuse M25 OM V160P Bezpiecznik D20 PL (lub D24 PL) Fuse D20 PL (or D24 PL) OM V0160/A, -B, -C OM V0160P Kolanka Elbows WR 058 Kolanko do miksera M16 90 Elbow for mixer M16 90 degree OM 6007 OM 6004 OM 6005 Kolanko do miksera M14 90 Elbow for mixer M14 90 degree Kolanko do miksera M12 90 Elbow for mixer M12 90 degree Kolanko do miksera M12 90 Elbow for mixer M12 90 degree WR 058, OM 6007 OM 6004, OM 6005 Miksery WR 057 Kolanko do miksera M16x1 120 Elbow for mixer M16x1 120 degree OM Kolanko do miksera M Elbow for mixer M degree WR 057, OM Inne elementy Other items OM 7300 OM 7400 OM 1300 OM 5500 OM 3090 OM 3100 OM 3110 WR 0035 OM Z Dysza prosta M10 Straight nozzle M10 Dysza prosta M12 Straight nozzle M12 Guma na klapy Rubber for flaps Podkładka do miksera Pad for mixer Sprężyna do Forda Mondeo Spring for Ford Mondeo Sprężyna do miksera Spring for mixer Sprężyna do VW Golfa Spring for VW Golf Zwężarka polska Polish reducing Zwężarka włoska Italian reducing OM 7300, OM 7400 OM Z OM 3110 OM 5500 OM 1300 OM 3090 OM 3100 WR

20 Łączniki Connectors GZ 236, WR 012, WR 038, WR 011 Łączniki do przewodów miedzianych Connectors fo copper pipes WR 011 Baryłka D6 Barrel D6 WR 013, GZ 232, WR 026 GZ 254A, GZ 254B GZ 230A, GZ 2303 WR 038 WR 012 GZ 236 WR 013 GZ 232 WR 026 GZ 254A GZ 254B GZ 230A GZ 2303 Baryłka D6 do Mistrala Barrel D6 for Mistral Baryłka D8 Barrel D8 Baryłka D8 z kołnierzem Barrel D8 with flange Docisk baryłki D6 zewn. Barrel pressure D6 ext. docisk baryłki D8 wewn. Barrel pressure D8 inter. Docisk baryłki D8 zewn. Barrel pressure D8 ext. Trójnik D6 T-pipe D6 Trójnik D8 T-pipe D8 Złączka D6 Nipple D6 Złączka D8 Nipple D8 Obejmy Clamps WR Obejma Clamp Obejmy WR WR WR 6-11 WR 8-12 Obejma Clamp Obejma Clamp Obejma 6-11 Clamp 6-11 Obejma 8-12 Clamp 8-12 Zaciski Zaciski Clips WR Z100 WR Z150 WR Z200 Zacisk 100x2,5 czarny Clip 100x2,5 black Zacisk 150x3,6 czarny Clip 150x3,6 black Zacisk 200x4,8 Clip 200x4,8 20

21 Łączniki Connectors Inne elementy Other items GZ- 228 GZ GZ-227 GZ-231 WR 002 WR 001 WR 003 GZ-241 GZ-255 A GZ-255 B GZ- G130 GZ-280 WR WR 059 Króciec podciśnienia M6x1 Nipple vacuum M6x1 Króciec podciśnienia M6x1 długi Nipple vacuum M6x1 long Nypel mocowania zaworu na reduktorze Valve mounting nipple on reducer Redukcja 6/8 Reduction 6/8 Trójnik wodny 16x16x12 T-fitting 16x16x12 Trójnik wodny 16x16x16 T-fitting 16x16x16 Trójnik wodny 20x20x16 Water T-fitting 20x20x16 Zawieszka D8 Holder D8 Trójnik wodny metalowy 16x16x16 Water metal T-fitting 16x16x16 Trójnik wodny metalowy 19x16x19 Water metal T-fitting 16x16x19 Komplet złączka M 10x1/M10x1 D6 Nipple set M 10x1/M10x1 Trójnik złączka metalowa d.12 T-fitting metal nipple d. 12 Trójnik złączka d.5 T-fitting nipple d.5 Trójnik złączka d.12 T-fitting nipple d.12 GZ 228 GZ 231 GZ-255 -A, -B GZ 227 GZ 241 WR 059 WR GZ-280 Łączniki WR 001, WR 002, WR

22 Wielozawory Multivalves Wielozawory do zbiorników toroidalnych Multivalves for toroidal tanks TOM T Wielozawór Tomasetto Multivalve Tomasetto Wielozawór Tomasetto tor 30 Wielozawór cyl 90 Wielozawór tor 0 TOM 180/ T TOM 180/190-0 T TOM 200/204 T TOM 200/204-0 T TOM 220/225 T TOM 220/225-0 T TOM 230/240 T TOM 230/240-0 T TOM T TOM T TOM T TOM T TOM T TOM T Wielozawór Tomasetto 180/ Multivalve Tomasetto 180/ Wielozawór Tomasetto 180/190-0 Multivalve Tomasetto 180/190-0 Wielozawór Tomasetto 200/ Multivalve Tomasetto 200/ Wielozawór Tomasetto 200/204-0 Multivalve Tomasetto 200/204-0 Wielozawór Tomasetto 220/ Multivalve Tomasetto 220/ Wielozawór Tomasetto 220/225-0 Multivalve Tomasetto 220/225-0 Wielozawór Tomasetto 230/240 Multivalve Tomasetto 230/240 Wielozawór Tomasetto 230/240-0 Multivalve Tomasetto 230/240-0 Wielozawór Tomasetto Multivalve Tomasetto Wielozawór Tomasetto Multivalve Tomasetto Wielozawór Tomasetto Multivalve Tomasetto Wielozawór Tomasetto Multivalve Tomasetto Wielozawór Tomasetto Multivalve Tomasetto Wielozawór Tomasetto Multivalve Tomasetto Wielozawór tor 30 Wielozawory do zbiorników cylindrycznych Multivalves for cilindrical tanks TOM C Wielozawór Tomasetto Multivalve Tomasetto Wielozawór cyl 30 TOM C TOM C TOM C TOM C TOM C TOM C TOM C Wielozawór Tomasetto Multivalve Tomasetto Wielozawór Tomasetto (prawy lub S-lewy) Multivalve Tomasetto (right or S-left) Wielozawór Tomasetto (prawy lub S-lewy) Multivalve Tomasetto (right or S-left) Wielozawór Tomasetto (prawy lub S-lewy) Multivalve Tomasetto (right or S-left) Wielozawór Tomasetto (prawy lub S-lewy) Multivalve Tomasetto (right or S-left) Wielozawór Tomasetto (prawy lub S-lewy) Multivalve Tomasetto (right or S-left) Wielozawór Tomasetto (prawy lub S-lewy) Multivalve Tomasetto (right or S-left) Wielozawór Tomasetto cyl 30 Wszystkie wielozawory dostępne również w wersji EXTRA, SUPER, jak również w wersji 90 i 0 All Multivalves are also available in versions EXTRA, SUPER as well as in versions 90 degrees and 0 degree 22

23 Akcesoria do wielozaworów Accessories for multivalves Inne elementy Other items OM 60 GZ-262 GZ-265 GZ 248 TOM 004 TOM TOM GZ- 210 GZ-221 GZ - 222/10 GZ A/10 GZ-223 GZ-224/10 GZ-224 d GZ -225 TOM 100 TOM 102 TOM 003 TOM 005 AE K05 Kolanko do wielozaworu Tomasetto Elbow for multivalve Tomasetto Kolanko do wielozaworu M-10x 1D6 Elbow for multivalve M-10x 1O6 kolanko do wielozaworu i tankowania D6/D8 (M-10x1/G1/4 ) Elbow for multivalve and refuelling D6/D8 (M-10x1/G1/4 ) Zawieszka wlewu Inlet holder Końcówka tankowania przy wlewie benzyny Filling point at petrol inlet Końcówka tankowania przy wlewie benzyny (długa) Filling point at petrol inlet (long) Końcówka tankowania przy wlewie benzyny wer. niemiecka Filling point at petrol inlet ver. DE Przejściówka Niem.Belg./Pol.Wł. Conversion D,B/PL,I Przejściówka Holandia/Polska Conversion NL/PL Przejściówka Pol.Wł/Niem.Belg. M10 (do Tomasetto) Conversion PL,I/D,B M10 (for Tomasetto) Przejściówka Pol./Niem.Belg M10 dł.80 Conversion PL/ D,B M10 length 80 Przejściówka Pol./Niem.Belg M14 (do Lovato) Conversion PL/ D,B M14 length 80 Przejściówka Pol.Wł/Hol.Nor. M10 Conversion PL,I/NL,N M10 Przejściówka Pol.Wł/Hol.Nor. M10 dł.103 Conversion PL,I/NL,N M10 length 103 Przejściówka Polska/Holandia M14 do Lovato Conversion PL/NL M14 for Lovato Obudowa wielozaworu Tomasetto Cover for Tomasetto multivalve Obudowa wielozaworu zewnętrznego Tomasetto Cover for ext. Tomasetto multivalve Szkiełko rezerwy do wielozaworu Tomasetto Reserve slide for Tomasetto mltv. Wlew gazu Tomasetto Tomasetto gas inlet Sensor pełnego wskazania PW2 Full level indication OM 60 GZ-248 TOM 004 TOM GZ-210 GZ-221 GZ-222/10 GZ-224/10 TOM 100 TOM 102 TOM 003 TOM 005 Wielozawory AE K05 23

24 Przewody Pipes Przewody gumowe Przewody gumowe Rubber hoses WP 003P WP 0061P WP 004P WP 006P WP 008P WP 005P1 WP 005P2 Przewód do oleju i benzyny D5 Pipe for oil and petrol D5 Przewód gazu D6 Gas pipe D6 Przewód benzynowy D7 Petrol pipe D7 Przewód gazowy D12 Gas pipe D12 Przewód gazowy D19 Gas pipe D19 Przewód do wody D16 Water hose D16 Przewód do układu chłodzenia D16 Cooling system hose D16 Przewody miedziane Przewody miedziane Copper pipes WP 001 WP 002 Przewód miedziany D6 Copper pipe D6 Przewód miedziany D8 Copper pipe D8 Węże karbowane Węże karbowane Corrugated hoses WP 010 WP 013 WP 012 WP 011 Wężyk karbowany D6x8x10 Corrugated hose D6x8x10 Wężyk karbowany D14 Corrugated hose D14 Wężyk karbowany D21 Corrugated hose D21 Wężyk karbowany D30 Corrugated hose D30 Przewody giętkie FARO KT 3.00.FX6.T13 KT3.00.FX8.T14 Przewód LPG giętki D6 Flexible hose LPG D6 Przewód LPG giętkid8 Flexible hose LPG D8 Flexible hoses FARO Przewody giętkie 24 W ofercie posiadamy przewody gumowe następujących producentów: FAGUMIT, PARKER, SEMPERIT We offer rubber hoses made by: FAGUMIT, PARKER, SEMPERIT

25 Akcesoria uzupełniające Complementary accessories WU 02.1 WU 02 WR 4252 WR WR POK AE K 438 WU 08 WU 08.EL ER Elektroniczny tester do wykrywania nieszczelności Electronic tester for detecting leaks Tester do wykrywania nieszczelności Detection leaks tester Taśma izolacyjna czarna 20m/19mm Insulating tape black 20m/19mm Taśma izolacyjna tekstylna 25m/15mm Textile insulating tape 25m/15mm Pokrowiec na koło zapasowe Cover for spare wheel Urządzenie do kalibracji listew Tool for calibration rails Zestaw do lubryfikacji Flashlube KIT Flashlube KIT for lubrification Zestaw do lubryfikacji Flashlube KIT Electronic Flashlube KIT Electronic for lubrification Płyn Flashlube 1l Flashlube Fluid 1l Płyn Flashlube 2,5l Flashlube Fluid 2,5l Płyn Flashlube 5l Flashlube Fluid 5l Płyn do lubryfikacji ERC 1l ERC Fluid 1l AE K 438 WU 02 WU 08 WU ER Płyn do lubryfikacji ERC 5l ERC Fluid 5l WR WR 4252 WU 01 Zestaw do lubryfikacji AGC AGC KIT for lubrification ER WU 08.EL ER WU , , Przewody Akcesoria

26 Zbiorniki LPG LPG tangs W naszej ofercie dostępne są wszystkie zbiorniki LPG renomowanych producentów. Zbiorniki walcowe Oferujemy: - zbiorniki walcowe - zbiorniki toroidalne zewnętrzne - zbiorniki toroidalne zewnętrzne pełne - zbiorniki toroidalne pionowe - zbiorniki toroidalne wewnętrzne Zbiorniki toroidalne zewnętrzne We have all types of LPG tanks from the best manufacturers. Zbiorniki toroidalne zewnętrzne pełne We offer: - cilindrical tanks - external toroidal tanks - external toroidal tanks - full - vertical toroidal tanks - internal toroidal tanks Zbiorniki toroidalne pionowe Zbiorniki toroidalne wewnętrzne 26

27 27

28 Dane teleadresowe Oddział Wiry k/poznania ul. Komornicka 127, Wiry tel. +48 (61) Oddział Bydgoszcz ul. Czerwonego Krzyża Bydgoszcz tel./faks +48 (52) Oddział Sosnowiec ul. Struga Sosnowiec tel./faks +48 (32) Oddział Łódź ul. Ratajska 14/ Łódź tel. +48 (42) Centrala Auto-Gaz Centrum ul. Chorzowska 11a Radom woj. mazowieckie tel. +48 (48) faks +48 (48) Oddział Częstochowa ul. Warszawska Częstochowa tel. +48 (34) Oddział Kielce ul. Piekoszowska Kielce tel/fax : +48 (41) Przedstawiciele handlowi na terenie miast Gdańsk, Szczecin, Wrocław, Białystok, Kraków, Rzeszów Bydgoszcz Poznań 28 Łódź Sosnowiec Radom Częstochowa Kielce Wydanie I, druk 2011

Spis treści Contents Spis treści

Spis treści Contents Spis treści Spis treści Contents Wprowadzenie 2 Introduction Zestawy instalacji gazowych 4 LPG/CNG Autogas Systems Kits Elementy do zamiennego stosowania 10 Replacement parts Wtryskiwacze 10 Injectors Reduktory 11

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. 4GAS II, HANA 3 2. AC AUTOGAS 10 3. POLMOCON 25 4. STAKO 42 5. GZWM 52 6. TOMASETTO 60 7. REDUKTORY MIESZALNIKOWE 64

SPIS TREŚCI 1. 4GAS II, HANA 3 2. AC AUTOGAS 10 3. POLMOCON 25 4. STAKO 42 5. GZWM 52 6. TOMASETTO 60 7. REDUKTORY MIESZALNIKOWE 64 SPIS TREŚCI 1. 4GAS II, HANA 3 2. AC AUTOGAS 10 3. POLMOCON 25 4. STAKO 42 5. GZWM 52 6. TOMASETTO 60 7. REDUKTORY MIESZALNIKOWE 64 8. REDUKTORY SEKWENCYJNE 65 9. LISTWY WTRYSKOWE 67 10. KME 69 11. PRINS

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI TRESCI / TABLE OF CONTENTS. Sekwencyjne systemy wtryskowe / Sequential injection systems. Elektronika STAG.

SPIS TRESCI TRESCI / TABLE OF CONTENTS. Sekwencyjne systemy wtryskowe / Sequential injection systems. Elektronika STAG. SPIS TRESCI TRESCI / TABLE OF CONTENTS Sekwencyjne systemy wtryskowe / Sequential injection systems Elektronika STAG / Electronic STAG Elektronika DIEGO / Electronic DIEGO Elektronika ESGI / Electronic

Bardziej szczegółowo

W KATALOGU ZNAJDZIECIE PAŃSTWO MIĘDZY INNYMI:

W KATALOGU ZNAJDZIECIE PAŃSTWO MIĘDZY INNYMI: W KATALOGU ZNAJDZIECIE PAŃSTWO MIĘDZY INNYMI: PRZEJŚCIÓWKI REDUKCJE ZŁĄCZA GAZOWE BARYŁKI DYSZE LISTW WTRYSKOWYCH TRÓJNIKI KOLANKA UCHWTY ZAWIESZKI INDEKS OPIS ZDJĘCIE LPG GZ-221 Redukcja / przejście do

Bardziej szczegółowo

Wykaz urządzeń dopuszczonych do montażu na świadectwie homologacji nr PL*0037*00/G

Wykaz urządzeń dopuszczonych do montażu na świadectwie homologacji nr PL*0037*00/G Lp. Wyszczególnienie Producent Typ Nr homologacji 1. 2 3 Parownik/regulator ciśnienia Parownik/ ciśnienia Parownik/reduktor ciśnienia regulator F.H.U. PALACAR KR wersje KR-1 i KR-2 00912 KRW 3 1004 KRW

Bardziej szczegółowo

OMB Saleri S.p.A. OMB E8 67R OMB Saleri S.p.A. OMB E4 E8 67R WIELOZAWÓR Prod. Nr hom. TOMASETTO ACHILLE TOMASETTO AT.

OMB Saleri S.p.A. OMB E8 67R OMB Saleri S.p.A. OMB E4 E8 67R WIELOZAWÓR Prod. Nr hom. TOMASETTO ACHILLE TOMASETTO AT. REDUKTOR / PAROWNIK nr.hom. AC Spółka Akcyjna AC R01 E8 67R 01 4619 AC Spółka Akcyjna AC R02 E8 67R-01 6865 ZAVOLI ZETA E13 67R 01 0276 BORMECH Sp. z o.o. BOR 1 E8 67R 01 4909 H&L Propan s.r.o. MAGIC III

Bardziej szczegółowo

SPIS LPG CNG AKCESORIA SPIS REDUKTORY LPG ZESTAWY LPG REDUKTORY CNG ZESTAWY CNG AKCESORIA...15 KONTAKT...

SPIS LPG CNG AKCESORIA SPIS REDUKTORY LPG ZESTAWY LPG REDUKTORY CNG ZESTAWY CNG AKCESORIA...15 KONTAKT... SPIS LPG CNG AKCESORIA SPIS... 02 REDUKTORY LPG... 03 ZESTAWY LPG... 07 REDUKTORY CNG... 10 ZESTAWY CNG... 13 AKCESORIA...15 KONTAKT... 23 02 REDUKTORY LPG With Elektroniczny lock-off valve Homologacja

Bardziej szczegółowo

WIELOZAWÓR Prod. Nr hom. TOMASETTO ACHILLE TOMASETTO AT.02 E8 67R

WIELOZAWÓR Prod. Nr hom. TOMASETTO ACHILLE TOMASETTO AT.02 E8 67R REDUKTOR / PAROWNIK nr.hom. AC Spółka Akcyjna R01 E8 67R 01 4619 ZAVOLI ZETA E13 67R 01 0276 BORMECH Sp. z o.o. BOR 1 E8 67R 01 4909 H&L Propan s.r.o. MAGIC III E20 67R 01 0896 LOVATO RG92 E4 67R 01 92006

Bardziej szczegółowo

OMB Saleri S.p.A. OMB E8 67R WIELOZAWÓR Prod. Nr hom. TOMASETTO ACHILLE TOMASETTO AT.02 E8 67R

OMB Saleri S.p.A. OMB E8 67R WIELOZAWÓR Prod. Nr hom. TOMASETTO ACHILLE TOMASETTO AT.02 E8 67R REDUKTOR / PAROWNIK nr.hom. AC Spółka Akcyjna AC R01 E8 67R 01 4619 AC Spółka Akcyjna AC R02 E8 67R-01 6865 ZAVOLI ZETA E13 67R 01 0276 BORMECH Sp. z o.o. BOR 1 E8 67R 01 4909 H&L Propan s.r.o. MAGIC III

Bardziej szczegółowo

VSI-LPG Parts Pricelist

VSI-LPG Parts Pricelist BBG Alternatywne Systemy Paliwowe Marta Maziarz 44-187 Wielowieś, ul. Parkowa 5 Tel.:+48 518 959 511 info@bbg-tm.pl SPIS TREŚCI Narzędzia, urządzenia diagnostyczne 2 Reduktory VSI 2 Sterowniki komputerowe

Bardziej szczegółowo

EKO ALMA Sp.J Radwanice (k/wrocławia), ul. Grafitowa 2, str. 1

EKO ALMA Sp.J Radwanice (k/wrocławia), ul. Grafitowa 2, str. 1 str. 1 str. 2 ZESTAW MONTAŻOWY 4-CYL, ESGI 2 BLACK, STEFANELLI N (110 KW), MASTER Zestaw montażowy przeznaczony do montażu w silnikach 4-cylindrowych o mocy maksymalnej do 110 kw. Zestaw zawiera: kit sterujący

Bardziej szczegółowo

Lp. Wyszczególnienie Producent Typ Nr homologacji

Lp. Wyszczególnienie Producent Typ Nr homologacji Wykaz urządzeń dopuszczonych do montażu na świadectwie homologacji nr PL*0037*00/G. Lp. Wyszczególnienie Producent Typ Nr homologacji F.H.U. PALACAR KR wersje KR-1 i KR-2 E20 67R 01 00912 KRW 3 E20 67R

Bardziej szczegółowo

LPG & CNG AUTOGAS SYSTEMS SAMOCHODOWE INSTALACJE LPG & CNG. www.agcentrum.pl

LPG & CNG AUTOGAS SYSTEMS SAMOCHODOWE INSTALACJE LPG & CNG. www.agcentrum.pl & CNG AUTOGAS SYSTEMS SAMOCHODOWE INSTALACJE & CNG www.agcentrum.pl O FIRMIE // ABOUT US AUTO-GAZ CENTRUM 2 O FIRMIE // ABOUT US Jesteśmy wiodącym producentem samochodowych systemów i CNG. Na rynku samochodowych

Bardziej szczegółowo

VERSUSGAS NGV/LPG Autogas Parts & Accessories CATALOGUE

VERSUSGAS NGV/LPG Autogas Parts & Accessories CATALOGUE VERSUSGAS NGV/LPG Autogas Parts & Accessories CATALOGUE LPG MAXI KITy 24.04.2015 1 Zawartość KATALOGU ZESTAWY LPG MAXI Zawartość: A. 4-cyl. MAXI KITy Nazwa katalogowa: KIT VERSUS: MV4L/VRL/FH02-4/F1/PW/X14...

Bardziej szczegółowo

OMB Saleri S.p.A. OMB E8 67R WIELOZAWÓR Prod. Nr hom. TOMASETTO ACHILLE TOMASETTO AT.02 E8 67R

OMB Saleri S.p.A. OMB E8 67R WIELOZAWÓR Prod. Nr hom. TOMASETTO ACHILLE TOMASETTO AT.02 E8 67R REDUKTOR / PAROWNIK nr.hom. AC Spółka Akcyjna R01 E8 67R 01 4619 ZAVOLI ZETA E13 67R 01 0276 BORMECH Sp. z o.o. BOR 1 E8 67R 01 4909 H&L Propan s.r.o. MAGIC III E20 67R 01 0896 LOVATO RG92 E4 67R 01 92006

Bardziej szczegółowo

Dane montaŝu. Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania

Dane montaŝu. Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania W SAMOCHODZIE BMW Dane montaŝu Homologacja R115 E20 #115 00 0032 Wytwórca pojazdu BMW Kategoria pojazdu M1 Typ pojazdu Typ a Objętość skokowa 2494 cm 3 Moc maksymalna 141 kw Moc na cylinder 23,5 kw Poziom

Bardziej szczegółowo

CENNIK ZAMÓWIENIE 2016 WKŁADY FC

CENNIK ZAMÓWIENIE 2016 WKŁADY FC CENNIK ZAMÓWIENIE 2016 WKŁADY FC Lp Nr Kat WKŁADY FILTRÓW FAZY CIEKŁEJ 1 FC-1202 WKŁAD BEDINI 1,70 2 FC-1205 WKŁAD BIGAS 1,70 3 FC-1206E WKŁAD BRC PLASTIK 3,10 4 FC-1207 WKŁAD BRC NOWY TYP 3,30 5 FC-1208

Bardziej szczegółowo

Producent filtrów i akcesoriów LPG i CNG LPG and CNG filters and accessories producer

Producent filtrów i akcesoriów LPG i CNG LPG and CNG filters and accessories producer Katalog Catalogue 2014 Producent filtrów i akcesoriów LPG i CNG LPG and CNG filters and accessories producer Spis treści I Filtry fazy lotnej.............................. 1 II Filtr wysokiego ciśnienia

Bardziej szczegółowo

świat regeneracji kompresory zawieszenia

świat regeneracji kompresory zawieszenia świat regeneracji kompresory zawieszenia THE BEST Zabielski, 02-246 Warszawa, ul. Geologiczna 7 tel.: +48 691426620, e-mail: czesci@swiatregeneracji.pl www.swiatregeneracji.pl Firma THE BEST ZABIELSKI

Bardziej szczegółowo

COMPASS LIMITED Rok produkcji 2011 Typ silnika V -4X2 Ilość i układ cylindrów Pojemność skokowa 1998 cm 3

COMPASS LIMITED Rok produkcji 2011 Typ silnika V -4X2 Ilość i układ cylindrów Pojemność skokowa 1998 cm 3 Instrukcja instalowania dodatkowego układu zasilania paliwem LPG w samochodzie: JEEP COMPASS typ pojazdu : Compass Limited typ silnika: 2.0 16V -4X2 NR INSTRUKCJI: 1151904 Marka JEEP Model COMPASS LIMITED

Bardziej szczegółowo

EKO ALMA Sp.J.

EKO ALMA Sp.J. SENSOR PEŁNEGO WSKAZANIA POZIOMU LPG DO WIELOZAWORU (SENSOR PS ESGI) Sensor pełnego wskazania przeznaczony do większości dostępnych na rynku wielozaworów, współpracujący z wieloma centralami stosowanymi

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 Wykaz elementów dopuszczonych do montażu

Zał. Nr 1 Wykaz elementów dopuszczonych do montażu Zał. Nr 1 Wykaz elementów dopuszczonych do montażu na dzień 28.08.2013 Nazwa LP Nazwa elementu Typ Nr Homologacji Producenta LPG - REDUKTORY / REGULATORY CIŚNIENIA / PAROWNIKI 1 DAMEX SCORPION E20 67R

Bardziej szczegółowo

znak BSE_OCTAVIA_01/2008 Dane montaŝu Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania

znak BSE_OCTAVIA_01/2008 Dane montaŝu Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania Dane montaŝu znak BSE_OCTAVIA_01/2008 Homologacja R115 E20 #115 00 00031 Wytwórca pojazdu Skoda Holding a.s. Kategoria pojazdu M1 Typ pojazdu Octavia Typ silnika BSE Objętość skokowa 1595 cm 3 Moc maksymalna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI / INHALTSVERZEICHNIS

SPIS TREŒCI / INHALTSVERZEICHNIS SPIS TREŒCI / INHALTSVERZEICHNIS Wprowadzenie... Einleitung Zestawy instalacji gazowych... Nachrüstsätze Systemy do wtrysku... Eispritzsysteme Systemy do gaÿnika... Vergasersysteme Sekwencyjny System Wtrysku

Bardziej szczegółowo

VERSUSGAS NGV/LPG Autogas Parts & Accessories CATALOGUE

VERSUSGAS NGV/LPG Autogas Parts & Accessories CATALOGUE VERSUSGAS NGV/LPG Autogas Parts & Accessories CATALOGUE LPG MINI KITy 24.04.2015 1 Zawartość KATALOGU LPG MINI KITy SPIS TREŚCI: A. 4-cyl. MINI KITy Nazwa katalogowa: KIT VERSUS: MV4L/VRL/FH02-4/F1/PW...

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 08/12/TUT/2016 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Nr zadania Pozycja Opis JM Ilość 1 9568142265-15 Złącze płyty QVT-H-C-W15 nr 12-20195 (Evac)

Bardziej szczegółowo

www.certools.pl Spis treści Contents -1- Certools

www.certools.pl Spis treści Contents -1- Certools LPG CNG FILTERS 2015 Filtry LPG i CNG do: wózków widłowych, kamperów, butli propan-butan, kompresorów i pojazdów off-road. LPG & CNG filters for: Fork-lift Trucks, campers, propane cylinders, compressors

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE // ABOUT US AG CENTRUM

O FIRMIE // ABOUT US AG CENTRUM O FIRMIE // ABOUT US AG CENTRUM 2 O FIRMIE // ABOUT US Jesteśmy wiodącym producentem samochodowych systemów i CNG. Na rynku samochodowych instalacji gazowych funkcjonujemy od 20 lat. Przez lata doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Informacja Projekt LPG

Informacja Projekt LPG Informacja Projekt LPG Dokumenty niezbędne do uzyskania autoryzacji Instytutu Transportu Samochodowego Skrócona instrukcja doboru samochodowych systemów zasilania LPG INTER CARS S.A. ul. Gdańska 5, Cząstków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania dodatkowego układu zasilania paliwem LPG w samochodzie: MAZDA CX7 2,3 T DISI 16V. typ silnika: 7TKXT0235DB

Instrukcja instalowania dodatkowego układu zasilania paliwem LPG w samochodzie: MAZDA CX7 2,3 T DISI 16V. typ silnika: 7TKXT0235DB Instrukcja instalowania dodatkowego układu zasilania paliwem LPG w samochodzie: MAZDA CX7 2,3 T DISI 16V typ silnika: 7TKXT0235DB Strona 1 z 16 Wersja 1 MARKA MODEL MAZDA CX7 T DISI NORMA EMISJI SPALIN

Bardziej szczegółowo

Numer katalogowy części. Numer. Nazwa SUPPORT RING STATOR FOR 50HZ/220V,110V/220V BOLT & WASHER ASS'Y

Numer katalogowy części. Numer. Nazwa SUPPORT RING STATOR FOR 50HZ/220V,110V/220V BOLT & WASHER ASS'Y 1 Numer Numer katalogowy części Nazwa 1 3885438103 SUPPORT RING 2 3905166508 STATOR FOR 50HZ/220V,110V/220V 3 0011406250 BOLT & WASHER ASS'Y 4 3905400101 REAR COVER 5 3885500113 END COVER 7 0110060010

Bardziej szczegółowo

kompletne instalacje autogaz

kompletne instalacje autogaz kompletne instalacje autogaz SPIS TREŚCI Schemat samochodowej instalacji gazowej Dobór sterowników Porównanie sterowników Sterownik STAG 400 DPI - do silnika z bezpośrednim wtryskiem Elektronika - Sterowniki

Bardziej szczegółowo

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS 1 2 LW-338 SERCE LW-278 W wysokość (height) 195 mm 4 3 wysokość (height) 235 mm LW-339 WITRAŻ wysokość (height) 240 mm 5 LW-171 W wysokość (height) 245 mm LW-322

Bardziej szczegółowo

Reduktor dwustopniowy firmy Koltec

Reduktor dwustopniowy firmy Koltec Reduktor dwustopniowy firmy Koltec 1 króciec wlotowy LPG, 2 zawór regulacji ciśnienia w komorze I stopnia, 3 komora I stopnia, 4 komora II stopnia, 5 króciec wylotowy LPG, 6 zawór regulacji ciśnienia II

Bardziej szczegółowo

MONOBLOC / BLOK. Price / Cena (PLN) POS. CODE DESCRIPTION / OPIS

MONOBLOC / BLOK. Price / Cena (PLN) POS. CODE DESCRIPTION / OPIS MONOBLOC / BLOK 001 13-00-0001 MONOBLOC / BLOK 1800,92 008 13-01-0008 FIRST STAGE TIE ROD / SZPILKA 1 ST 11,46 016 13-03-0016 THIRD STAGE TIE ROD / SZPILKA 3 ST 17,16 040 13-02-0040 SECOND STAGE TIE ROD

Bardziej szczegółowo

Urzadzenie Gwintujace ` Technologia Direct Drive

Urzadzenie Gwintujace ` Technologia Direct Drive Urzadzenie Gwintujace z Bezposrednim ` ' Napedem ` Technologia irect rive ` Opatentowane in made l y it a TAP IRECT RIVE, NOWE URZAZENIE BORIGNON. ' ' ' '. / / Nowa technologia irect rive / Nowy panel

Bardziej szczegółowo

Perfekcyjne Instalacje Gazowe

Perfekcyjne Instalacje Gazowe Perfekcyjne Instalacje Gazowe www.lpgtech.pl katalog produktów Sterowniki serii TECH - 100 TECH-104, TECH-114 Sterownik wtrysku gazu LPG/CNG klasy TECH Obsługa wtrysku gazu do czterech cylindrów System

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chahibinskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chahibinskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chahibinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION E0 67R-090EX dotyczajce: concerning: UDZffiLENIA HOMOLOGACJI APPROVAL G&INTED

Bardziej szczegółowo

Numer katalogowy części. Numer. Nazwa LABEL G2400R 50HZ-220V BOLEC END COVER BOLT & WASHER ASS'Y

Numer katalogowy części. Numer. Nazwa LABEL G2400R 50HZ-220V BOLEC END COVER BOLT & WASHER ASS'Y 1 Numer Numer katalogowy części Nazwa 1 3885938708 LABEL G2400R 50HZ-220V 2 0110060010 BOLEC 3 3885500113 END COVER 4 0011406250 BOLT & WASHER ASS'Y 5 3885400101 REAR COVER COMPLETE 6 3885165908 STATOR

Bardziej szczegółowo

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy :

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy : ZAMKI KAPTUROWE O NAS Jesteśmy firmą handlową zajmująca się kompleksowym zaopatrzeniem dużych firm przemysłowych, produkcyjnych, budowlanych, handlowych oraz klientów indywidualnych w elementy złączne.

Bardziej szczegółowo

DEGA. Diesel and Gas Mixture. LPG Powietrze. Spaliny ON + LPG. tylko ON!! ON+LPG. Termopara spalin ON + LPG. Wykres mocy [KW]

DEGA. Diesel and Gas Mixture. LPG Powietrze. Spaliny ON + LPG. tylko ON!! ON+LPG. Termopara spalin ON + LPG. Wykres mocy [KW] DUAL FUEL PL DEGA Diesel and Gas Mixture Wykres mocy [KW] LPG Powietrze Spaliny +LPG Termopara spalin tylko!! Korzyści z zastosowania zasilania Dual Fuel System doskonale nadaje się do pojazdów ciężarowych,

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI DO AUTOKLAWÓW STATIM

KATALOG CZĘŚCI DO AUTOKLAWÓW STATIM KATALOG CZĘŚCI DO AUTOKLAWÓW STATIM 2000 12-02-2013 www.scican.autoklaw.pl NR SCICAN NAZWA WYGLĄD UWAGI 01-100028S Uszczelka kasety Cassette Seal, B 01-100207S Filtr kompresora Compressor filter 01-102119S

Bardziej szczegółowo

Akcesoria dla pneumatyki ZŁĄCZKA PROSTA Z GWINTEM M5 DO G1/2 NIPPLE (PARALLEL) MUFKA Z GWINTEM M5 DO G3/4 SLEEVE

Akcesoria dla pneumatyki ZŁĄCZKA PROSTA Z GWINTEM M5 DO G1/2 NIPPLE (PARALLEL) MUFKA Z GWINTEM M5 DO G3/4 SLEEVE 80.0120 ZŁĄCZKA PROSTA Z GWINTEM M5 DO G1/2 NIPPLE (PARALLEL) G CH L B d M5 8 11,5 4 3 80.0120.M5 1/8 14 16,5 6 5,5 80.0120.18 1/4 17 21 8 8 80.0120.14 3/8 19 23 9 11 80.0120.38 1/2 24 25,5 10 15 80.0120.12

Bardziej szczegółowo

LPG CNG FILTERS. Producent filtrów i akcesoriów LPG i CNG. LPG & CNG filters and accessories producer.

LPG CNG FILTERS. Producent filtrów i akcesoriów LPG i CNG. LPG & CNG filters and accessories producer. LPG CNG FILTERS 2016 Producent filtrów i akcesoriów LPG i CNG. LPG & CNG filters and accessories producer. Firma wiodący producent filtrów oraz akcesoriów gazowych. Będąc liderem na rynku, dostarczamy

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu rodzaju instalacji gazowej LPG stosowanych do zasilania silników ZI na emisję substancji szkodliwych

Analiza wpływu rodzaju instalacji gazowej LPG stosowanych do zasilania silników ZI na emisję substancji szkodliwych Analiza wpływu rodzaju instalacji gazowej LPG stosowanych do zasilania silników ZI na emisję substancji szkodliwych Radosław Patyk, Agnieszka Kułakowska Streszczenie W artykule scharakteryzowano aktualnie

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE RIRS V EKO 3.0 Wymiary / Dimensions W L H ØD H 1 F RIRS 200 V EKO 598 320 620 125-30 RIRS 300 V EKO 598 320 620 125-30 RIRS 400 V EKO 900 553 850 160 40 30 RIRS 700 V EKO 1100 655 980 250 40 40 RIRS 1200

Bardziej szczegółowo

Silnik dwupaliwowy instalacja gazowa sekwencyjnego wtrysku gazu, a diagnostyka silnika benzynowego

Silnik dwupaliwowy instalacja gazowa sekwencyjnego wtrysku gazu, a diagnostyka silnika benzynowego CIECIELĄG Jan 1 Silnik dwupaliwowy instalacja gazowa sekwencyjnego wtrysku gazu, a diagnostyka silnika benzynowego WSTĘP Obecne silniki spalinowe charakteryzują się znakomitymi osiągami, niskim spalaniem

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Montażu Instalacji LPG Firmy AC SA

Wytyczne Montażu Instalacji LPG Firmy AC SA Wytyczne Montażu Instalacji LPG Firmy AC SA 1 Warsztaty należące do sieci Autoryzowanych Serwisów STAG są zobowiązane przestrzegać zasad montażu samochodowych instalacji gazowych zawartych w Wytycznych

Bardziej szczegółowo

rozwiązania profesjonalne / outdoor apply czarny / black czarny / black

rozwiązania profesjonalne / outdoor apply czarny / black czarny / black TEKNO to seria osprzętu elektroinstalacyjnego natynkowego, który przeznaczony jest przede wszystkim do zastosowania na zewnątrz ze względu na swoja szczelność - IP54. Oznacza to, że produkty są pyłoodporne

Bardziej szczegółowo

Numer katalogowy części. Numer. Nazwa SUPPORT RING STATOR 50HZ-110V,220V,110/220V BOLT & WASHER ASS'Y

Numer katalogowy części. Numer. Nazwa SUPPORT RING STATOR 50HZ-110V,220V,110/220V BOLT & WASHER ASS'Y 1 Numer Numer katalogowy części Nazwa 1 3885438103 SUPPORT RING 2 3895166208 STATOR 50HZ-110V,220V,110/220V 3 0011406250 BOLT & WASHER ASS'Y 4 3885400101 REAR COVER COMPLETE 5 3885500113 END COVER 6 3895939008

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

Hestia Iron Parts book

Hestia Iron Parts book Hestia Iron Parts book Strima Sp. z o.o., Swadzim, ul. Poznańska 54, 62-080 Tarnowo Podgórne, Poland, +48 61 8 950 950, shop@strima.com Texi Hestia (1/6) No. Code / Kod Description Nazwa Buy / Kup 1 I001

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA DLA PNEUMATYKI FIXTURES AND FITTINGS

AKCESORIA DLA PNEUMATYKI FIXTURES AND FITTINGS AKCESORIA DLA PNEUMATYKI FIXTURES AND FITTINGS 6 80.0120 Z CZKA PROSTA Z GWINTEM M5 DO G1/2 NIPPLE (PARALLEL) G CH L B d M5 8 11,5 4 3 80.0120.M5 1/8 14 16,5 6 5,5 80.0120.18 1/4 17 21 8 8 80.0120.14 3/8

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania dodatkowego układu zasilania paliwem LPG w samochodzie: DACIA DUSTER 1,6 16v 105 KM NR INSTRUKCJI:

Instrukcja instalowania dodatkowego układu zasilania paliwem LPG w samochodzie: DACIA DUSTER 1,6 16v 105 KM NR INSTRUKCJI: DACIA DUSTER 1,6 16V 1151203 Instrukcja instalowania dodatkowego układu zasilania paliwem LPG w samochodzie: 105 KM Typ silnika K4M69 NR INSTRUKCJI: 1151203 Opracował: Tomasz Grygoruk 22-05-2012r.. Imię

Bardziej szczegółowo

Opis warunków montażu Technologia montażu. Pojazdy samochodowe zasilane benzyną podlegające konwersji na zasilanie gazowe można podzielić na 3 grupy:

Opis warunków montażu Technologia montażu. Pojazdy samochodowe zasilane benzyną podlegające konwersji na zasilanie gazowe można podzielić na 3 grupy: Załącznik nr 7 Opis warunków montażu Technologia montażu. Procedura i technologia montażu w zakładzie autoryzowanym. A. INFORMACJE OGÓLNE Pojazdy samochodowe zasilane benzyną podlegające konwersji na zasilanie

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 20 /

KATALOG PRODUKTÓW 20 / KATALOG PRODUKTÓW 2017/2018 O firmie Przedsiębiorstwo MAX-POL to wiodący producent zniczy i wkładów w Polsce. Działa nieprzerwanie od 1985 roku i należy do grona prekursorów. Na ponad 30 letnią działalność

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWY Najmniejsza obudowa największe możliwości w swojej klasie

KOMPAKTOWY Najmniejsza obudowa największe możliwości w swojej klasie KOMPAKTOWY Najmniejsza obudowa największe możliwości w swojej klasie Zminiaturyzowany mikroprocesorowy sterownik sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 Plus. Zminiaturyzowany mikroprocesorowy sterownik Zminiaturyzowany

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI DO MYJNI HYDRIM M2 G

KATALOG CZĘŚCI DO MYJNI HYDRIM M2 G KATALOG CZĘŚCI DO MYJNI HYDRIM M2 G4 22-04-2014 www.scican.autoklaw.pl NR SCICAN NAZWA WYGLĄD UWAGI 01 113843S Filtr komory (tacka) Coarse filter 01 113844S Drobno siatkowy filtr komory Fine filter 01

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWE INSTALACJE AUTOGAZ STAG NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI

SAMOCHODOWE INSTALACJE AUTOGAZ STAG NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI SAMOCHODOWE INSTALACJE AUTOGAZ STAG NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI LINIA ECONOMY Linia sterowników przeznaczona dla osób posiadających kilkunastoletnie samochody, lubiących oszczędną i ekonomiczną jazdę. STAG-200

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS LPG USB INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1

www.viaken.pl INTERFEJS LPG USB INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 INTERFEJS LPG USB INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone jest do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Dane montaŝu. Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania

Dane montaŝu. Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania Dane montaŝu Homologacja R115 E20 #115 00 0037 Wytwórca pojazdu FORD Kategoria pojazdu M1 Typ pojazdu JH1 Fiesta Typ a Objętość skokowa 1299 cm 3 Moc maksymalna 51 kw Moc na cylinder 12,75 kw Poziom emisji

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pojazdu

Przygotowanie pojazdu Przygotowanie pojazdu Zdemontowano osłony silnika, osłonę akumulatora Fot. 1 Odłączono klemy od akumulatora Fot. 2 Montaż zbiornika Przed montażem zbiornika wymontowano koło zapasowe wraz z narzędziami.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA SERVICE MANUAL

INSTRUKCJA SERWISOWA SERVICE MANUAL Zelmer Market Sp. z o.o. 35-06 Rzeszów, CZERWIEC 202 ul. Hoffmanowej 9 JUNE 202 INSTRUKCJA SERWISOWA SERVICE MANUAL ODKURZACZ / VACUUM CLEANER TYP / TYPE 2700.0 SP, 2700.0 ST, 2750.0 SK, 2750.0 SP, 2750.0

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

PARASOLE WEDDINGUMBRELLAS

PARASOLE WEDDINGUMBRELLAS PARASOLE WEDDINGUMBRELLAS WESELE KOMUNIA PRZEDSTAWIENIE SESJA FOTOGRAFICZNA PRZYJĘCIE BAL PRZEBIERAŃCÓW WEDDING FIRST HOLY COMMUNION PERFORMANCE PHOTOGRAPH SESSION PARTY COSTUME BALL MARIBOUTIQUE - konstrukcja

Bardziej szczegółowo

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion DM-ML, DM-FL Descritpion DM-ML and DM-FL actuators are designed for driving round dampers and square multi-blade dampers. Example identification Product code: DM-FL-5-2 voltage Dimensions DM-ML-6 DM-ML-8

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOG

KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOG KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOG 1 Firma Marten to polska firma, która zajmuje się opracowywaniem i projektowaniem produktów, produkcją zamocowań elektrycznych i do hydrauliki, oraz produkcją akcesoriów

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

IGNITION SPARK PLUG SPARK PLUG. Brak zdjęcia. Brak zdjęcia SPARK PLUG SPARK PLUG. Brak zdjęcia. Brak zdjęcia SPARK PLUG SPARK PLUG.

IGNITION SPARK PLUG SPARK PLUG. Brak zdjęcia. Brak zdjęcia SPARK PLUG SPARK PLUG. Brak zdjęcia. Brak zdjęcia SPARK PLUG SPARK PLUG. Table of contents: IGNITION COOLING SYSTEM FUEL SYSTEM TIMING ENGINE PARTS STEERING HYDRAULIC & MAST ALTERNATORS & STARTERS CHASSIS FILTERS CONNECTORS CASTORS & WHEELS IGNITION SPARK PLUG SPARK PLUG Seria

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Pistolety do wody, złącza do węży i akcesoria uzupełniające

Profesjonalne Pistolety do wody, złącza do węży i akcesoria uzupełniające Profesjonalne Pistolety do wody, złącza do węży i akcesoria uzupełniające Katalog 2008/2009 NITO - Standardowy program produktów według grup Strona OPIS NiTO Areatory/Perlatory i NiTO FIX 2 6 NiTO Końcówki

Bardziej szczegółowo

Nowoœci. Urz¹dzenie z czujnikiem analogowym do regulacji listwy wtryskiwaczy Valtek typ 37 MIXER SU HIF-4 MIXER SU HIF-6 MIXER VOLVO

Nowoœci. Urz¹dzenie z czujnikiem analogowym do regulacji listwy wtryskiwaczy Valtek typ 37 MIXER SU HIF-4 MIXER SU HIF-6 MIXER VOLVO Nowoœci 200-017 Urz¹zenie z czujnikiem analogowym o regulacji listwy wtryskiwaczy Valtek typ 37 300-205 MIXER SU HIF-4-30,0 mm 300-213 MIXER SU HIF-6-32,0 mm 300-214 MIXER VOLVO - 30,0 mm 300-516 Mixer

Bardziej szczegółowo

ZNAKOMITY Sterownik najnowszej generacji dla ceniących prestiż i niezawodność. Najwyższa światowa jakość lider wśród sterowników autogaz

ZNAKOMITY Sterownik najnowszej generacji dla ceniących prestiż i niezawodność. Najwyższa światowa jakość lider wśród sterowników autogaz ZNAKOMITY Sterownik najnowszej generacji dla ceniących prestiż i niezawodność Najwyższa światowa jakość lider wśród sterowników autogaz Instalacja gazowa zalecana do nowoczesnych samochodów STAG-300 premium

Bardziej szczegółowo

Zespół TruckLED. TruckLED team

Zespół TruckLED. TruckLED team TruckLED to marka stworzona z myślą o profesjonalistach i o wszystkich, którzy oczekują od produktów LED najwyższej jakości, odporności na czynniki zewnętrzne i niezawodności. Dobór najlepszych materiałów,

Bardziej szczegółowo

LPG CNG FILTERS. ver.02

LPG CNG FILTERS. ver.02 LPG CNG FILTERS ver.02 Filtry LPG i CNG do: wózków widłowych, kamperów, butli propan-butan, kompresorów i pojazdów off-road. LPG & CNG filters for: Fork-lift Trucks, campers, propane cylinders, compressors

Bardziej szczegółowo

14. Zawór dławiąco- zwrotny na przewód Fi6 Valve throttle maneuverable on Fi6 cord ~ 10 Euro

14. Zawór dławiąco- zwrotny na przewód Fi6 Valve throttle maneuverable on Fi6 cord ~ 10 Euro 1. Drzwiczki Door ~ 25 Euro 2. Drzwiczki Door ~ 25 Euro 3. Elektronika JB2 Main board JB2 ~ 100 Euro 4. Siatka do zabudowy (koparka) Grid for cage (excavator) ~ 10 Euro 5. Głośnik Speaker ~ 5 Euro 6. Gniazdo

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

MISJA WIZJA. Czołowy dostawca kompletnych systemów zasilania alternatywnymi źródłami energii na globalnym rynku.

MISJA WIZJA. Czołowy dostawca kompletnych systemów zasilania alternatywnymi źródłami energii na globalnym rynku. Prezentacja Spółki AC SA październik 2012 MISJA Ciągłe doskonalenie by sprostać oczekiwaniom Klienta i globalnego rynku w obszarze nowoczesnych systemów wykorzystujących alternatywne źródła energii. WIZJA

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Polska marka Polski produkt KLAMKI

Polska marka Polski produkt KLAMKI Polska marka Polski produkt KLAMKI klamka zewnêtrzna outdoor door handle MINOS Firma Nomet od wielu lat dostarcza swoim Klientom najwy szej jakoœci produkty z gamy akcesoriów meblowych oraz okuæ budowlanych.

Bardziej szczegółowo

Cennik części serwisowych Polska

Cennik części serwisowych Polska Cennik części serwisowych Polska ważny od 12. 9. 2011 Mój numer Klienta Rational Uwaga: 1. Podane ceny dotyczą ilości podanej w kolumnie ILOŚĆ. Przykład zamówienia: ILOŚĆ numer katalogowy zamówiona ilość

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION E0 67R-0470EX6.doc dotyczace: [/ concerning: UDZIELENIA HOMQLOGACJI APPROVAL GMNTED

Bardziej szczegółowo

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Praxis to spółka produkująca papierosy w Kamiennej Górze, oparta w 100% na polskim kapitale. Jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Listwy zaciskowe EN ISO 9001:2008

Katalog produktów. Listwy zaciskowe EN ISO 9001:2008 Pawbol LTD. Manufacturer of lectroinstallation quipment Katalog produktów Catalogue of products 83 N ISO 9001:2008, szyny TH 35, listwy zaciskowe 12 torowe, listwy ochronne izolowane IP 20 mocowane na

Bardziej szczegółowo

1E40FP-3Z LIST OF ENGINE PARTS OF ATTACHED FIG.1(Ⅰ)

1E40FP-3Z LIST OF ENGINE PARTS OF ATTACHED FIG.1(Ⅰ) YT-85140 1E40FP-3Z LIST OF ENGINE PARTS OF ATTACHED FIG.1(Ⅰ) NO INDEKS PART NO PART NAME NAZWA 1 ZY85140001 GB/9074.4 SCREW ASSEM M4X25 ŚRUBA 2 ZY85140002 1E40F-3A.T2-1 OUTSIDE COVER OSŁONA ZEWNĘTRZNA

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY System Autoadaptacji ISA2 idealnie dopasowany sterownik do Twojego auta

INTELIGENTNY System Autoadaptacji ISA2 idealnie dopasowany sterownik do Twojego auta INTELIGENTNY System Autoadaptacji ISA2 idealnie dopasowany sterownik do Twojego auta Inteligentny System Autoadaptacji drugiej generacji. Instalacja nowej generacji Mikroprocesorowy sterownik sekwencyjnego

Bardziej szczegółowo

PRECYZYJNY Dawkowanie gazu w pełnym zakresie obrotów silnika z bezpośrednim wtryskiem paliwa

PRECYZYJNY Dawkowanie gazu w pełnym zakresie obrotów silnika z bezpośrednim wtryskiem paliwa PRECYZYJNY Dawkowanie gazu w pełnym zakresie obrotów silnika z bezpośrednim wtryskiem paliwa Nowoczesny sterownik sekwencyjnego wtrysku gazu przeznaczony do silników z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Nowoczesność

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo