aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA"

Transkrypt

1 jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/ tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY (BUDOWLANO-WYKONAWCZY) REMONTU i OCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Wieś Łomna Las, ul.wiśniowa, Gm. Czosnów, Dz. nr ewid 2/1 obręb PGR Łomna Muzeum i Instytut Zoologii PAN Ul.Wilcza 64, Warszawa branża : miejsce / data : Architektura Warszawa, 01 października 2010 opracował: imię i nazwisko / uprawnienia: podpis: mgr inż.arch. Paweł Niebudek nr upraw. MA/014/03 mgr inż.arch. Sandra Kamińska sprawdził: EGZEMPLARZ : INWESTORA URZĘDU NADZORU WYKONAWCY AUTORSKI

2 Spis Zawartości: 1 DANE OGÓLNE I PODSTAWA OPRACOWANIA INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PODSTAWA OPRACOWANIA: PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA: MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA Położenie terenu: Istniejący stan zagospodarowania terenu: Układ komunikacyjny: Ukształtowanie terenu i zieleń: OPIS BUDYNKU STAN ISTNIEJĄCY Opis ogólny budynku: Opis funkcji budynku: Opis budowlany budynku: Instalacje: Dane liczbowe: ZAKRES I ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE PRAC REMONTOWYCH: Wyburzenia, rozbiórki i demontaże: Ściany zewnętrzne: Ściany wewnętrzne: Stropy: Dachy: Stolarka okienna (wg zestawienia): Stolarka drzwiowa (wg zestawienia): Posadzki wewnętrzne: Schody zewnętrzne: Balkony: Balustrady: Parapety zewnętrzne i wewnętrzne: Powłoki wykończeniowe i malarskie wewnętrzne: MODERNIZACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH WOD-KAN ORAZ CO: MODERNIZACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH ELEKTRYCZNYCH: ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN REMONTOWYCH: INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA:...9 Rysunki architektoniczne: A-01 Sytuacja skala 1:500 A-02 Stan istniejący. Rzut piwnic. Wyburzenia. skala 1:50 A-03 Stan istniejący. Rzut parteru. Wyburzenia. skala 1:50 A-04 Stan istniejący. Rzut piętra. Wyburzenia. skala 1:50 A-05 Rzut piwnic skala 1:50 A-06 Rzut parteru skala 1:50 A-07 Rzut piętra skala 1:50 A-08 Rzut więźby dachowej skala 1:50 A-09 Rzut dachu skala 1:50 AP-01 Przekrój A-A skala 1:50 AP-02 Przekrój B-B skala 1:50 AE-01 Elewacje. Wschodnia i Zachodnia skala 1:100 AE-02 Elewacje. Północna i Południowa skala 1:100 ZST-01 Zestawienie stolarki okiennej skala 1:100 ZST-02 Zestawienie stolarki drzwiowej skala 1:100 D-01 Detal. Przekrój pionowy. Balkon skala 1:10 D-02 Detal progu balkonowego skala 1:5 2

3 1 DANE OGÓLNE I PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1 Inwestor Inwestor: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul.wilcza 64, Warszawa 1.2 Jednostka projektowania: AARTO s.c. Paweł Niebudek, Ewa Cebrzyńska Niebudek ul.rzymowskiego 33/36, Warszawa 1.3 Podstawa opracowania: zlecenie Inwestora, umowa nr 01/04/2010 z dnia 8 kwietnia 2010r. 1.4 Przedmiot i zakres opracowania: Przedmiotem opracowania jest Projekt remontu i ocieplenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na terenie Stacji Badawczej PAN przy ul.wiśniowej we wsi Łomna-Las, gm. Czosnów. 1.5 Materiały wyjściowe do opracowania: Mapa sytuacyjno wysokościowa Oględziny budynku. 2 OPIS TECHNICZNY 2.1 Lokalizacja Położenie terenu: Teren na którym posadowiony jest budynek będący przedmiotem inwentaryzacji zlokalizowany jest przy ul. Wiśniowej we wsi Łomna-Las w gminie Czosnów. Dojazd do działki ul.wiśniową ok. 800 metrów w kierunku południowym od drogi krajowej nr Istniejący stan zagospodarowania terenu: Budynek jest częścią kompleksu zabudowy, składającego się z trzech identycznych budynków bliźniaczych, z których dwa pozostałe są w administracji innej jednostki PAN. Działka, na której znajdują się budynki, stanowi jedną nieruchomość ogrodzoną po zewnętrznym obrysie, bez wydzieleń wewnętrznych rozdzielających poszczególne budynki Układ komunikacyjny: Wjazd na działkę dwoma wjazdami od strony północnej nieruchomości, z drogi gruntowej prostopadłej do ul.wiśniowej Ukształtowanie terenu i zieleń: Teren działki jest płaski, wzdłuż działki w połowie szerokości szpaler drzew. 2.2 Opis budynku stan istniejący Poziomem odniesienia przy określaniu poziomów elementów budynku na rysunkach jest poziom posadzki parteru budynku Opis ogólny budynku: Budynek został wybudowany prawdopodobnie w latach 70-tych XX wieku. Budynek 3 kondygnacyjny podpiwniczenie doświetlone bezpośrednio, podniesiony parter oraz piętro (poddasze), posiada zwartą bryłę. Charakterystycznym elementem bryły jest dwurodzajowe zadaszenie budynku część północna przekryta jest dachem w konstrukcji drewnianej, pokrytej eternitem falistym z nachyleniem ok. 37 z wbudowaną lukarną a część 3

4 południowa przekryta jest stropodachem pełnym pokrytym papą z kilkustopniowym nachyleniem Opis funkcji budynku: Budynek został zaprojektowany jako bliźniak mieszkalny. Od kilku lat budynek jest nieużytkowany. Budynek wewnątrz stanowi jedną przestrzeń użytkową, ale prawie symetryczny układ wnętrza i dwa niezależne wejścia umożliwiają pionowy podział budynku na niezależne mieszkania Opis budowlany budynku: układ konstrukcyjny- murowany z zastosowaniem elementów żelbetowych fundamenty nie badano ściany zewnętrzne pełne murowane gr. 38 cm + dwustronny tynk. ściany konstrukcyjne wewnętrzne pełne murowane gr. 25cm. ściany działowe- murowane gr. 12 i 6,5 cm. stropy masywne (nie badano rodzaju) schody konstrukcja żelbetowa dach konstrukcja drewniana pokryta eternitem falistym, stropodach pełny pokryty papą asfaltową kominy- murowane z cegły pełnej ceramicznej stolarka okienna- drewniana oryginalna stolarka drzwiowa drewniana rynny i rury deszczowe z blachy ocynkowanej wentylacja grawitacyjna kanały w kominach murowanych ocieplenie ścian zewnętrznych ściany nie ocieplone (tynk cementowy) podłogi- PCV, płytki ceramiczne, pos. cementowe, wykładzina. Budynek nie spełnia obecnych wymagań pod względem ochrony cieplnej dla ścian współczynnik U=0,3W/m2 K i dla dachu U=0,25W/m2 K Instalacje: zaopatrzenie w wodę istniejące przyłącze do sieci wodociągowej zaopatrzenie w energię elektryczną istniejące przyłącze energetyczne napowietrzne odprowadzenie ścieków bytowych zbiornik bezodpływowy na działce odprowadzenie ścieków deszczowych na teren działki instalacja C.O. kotłownia w piwnicy piec na paliwo stałe Dane liczbowe: Pow. Użytkowa budynku (pomiar wg normy PN-ISO 9836:1997): 265,09m2 Kubatura budynku : 829,68 m3 Wymiary gabarytowe: 12,55m x 9,56m 2.3 Zakres i rozwiązania projektowe prac remontowych: Wyburzenia, rozbiórki i demontaże: demontaż istniejącej konstrukcji dachu drewnianego wraz z pokryciem z eternitu falistego demontaż obróbek blacharskich rozebranie istniejących kominów co najmniej do połaci dachu odtworzenie kominów z cegły klinkierowej spoinowanej. Czapki kominowe betonowe zabezpieczone impregnatem do betonu demontaż istniejącego pokrycia i izolacji stropodachu pełnego demontaż instalacji odgromowej demontaż rynien i rur deszczowych 4

5 demontaż okien demontaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych demontaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych rozebranie opaski wokół budynku demontaż schodów stalowych do piwnicy demontaż balustrady schodowej wewnętrznej jednego biegu schodów podwyższenie balustrady schodowej wewnętrznej jednego biegu schodów do h=110cm demontaż balustrad balkonowych konieczność podwyższenia do h=110cm demontaż urządzeń sanitarnych, brodzików prysznicowych oraz pieca CO demontaż istniejących warstw wykończeniowych posadzek wewnętrznych przebicie otworu drzwiowego w ścianie piwnicy (z wykonaniem wzmocnienia nadproże z profili stalowych) wykonanie zetki 200x150mm w pomieszczeniu kotłowni Ściany zewnętrzne: zamurowanie otworu drzwiowego do piwnicy w elewacji południowej. domurowanie progów w drzwiach balkonowych dla potrzeb wykonania docieplenia płyt balkonowych przed wykonaniem ocieplenia sprawdzić stan tynków zewnętrznych i w zależności od potrzeb skuć fragmenty odparzone, osuszyć zawilgocone ściany, zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi i uzupełnić ubytki. ściany zewnętrzne powyżej cokołu styropian EPS grub. 12 cm + tynk akrylowy na siatce np.: DryVit Outsulation o fakturze SandPebble (ziarno 1,5mm) kolor 300 Lite Selenity (paleta DryVit) lub inny o odpowiadającej kolorystyce i nie gorszych parametrach do uzgodnienia z Inwestorem i projektantem ściany w obszarze cokołu styrodur grub. 12 cm + tynk akrylowy na siatce np.: DryVit Outsulation o fakturze SandPebble (ziarno 1,5mm) kolor 633 Battleship (paleta DryVit) lub inny o odpowiadającej kolorystyce i nie gorszych parametrach do uzgodnienia z Inwestorem i projektantem Ściany fundamentowe zewnętrzne do głębokości 100 cm poniżej poziomu gruntu - styrodur grub. 12 cm + tynk na siatce akrylowy i dodatkowo izolacja typu Abizol Ściany wewnętrzne: montaż ścian wewnętrznych w technologii GK w celu dostosowania układu wnętrza dla potrzeb inwestora. Ściany GK gr. 125 mm na profilu 75mm z wypełnieniem z wełny mineralnej (AKUPŁYTA). należy sprawdzić stan wypraw wewnętrznych na istniejących ścianach. W zależności od ich stanu zastosować odpowiednie środki w celu osuszenia i odgrzybienia oraz dokonać niezbędnych napraw tynków lub skucia i wykonania nowych Stropy: przesklepienie płytą żelbetową otworu po zdemontowanych schodach stalowych do piwnicy w miejscu projektowanego powiększenia łazienki na parterze budynku Dachy: izolacja termiczna stropodachu pełnego należy sprawdzić stan istniejących warstw izolacji i ewentualnie zdemontować. Po usunięciu dotychczasowych warstw izolacji i przygotowaniu podłoża ocieplenie wełną mineralną dachową twardą grubości 20cm (np. płyty MONROCK PRO firmy Rockwool) izolacja termiczna dachu drewnianego wymiana konstrukcji drewnianej dachu (krokwie 7x18cm) z deskowaniem z płyty OSB gr 16mm i ocieplenie wełną mineralną grubości min. 20cm. Pokrycie dachu blacha trapezowa TR35 ocynowana w kolorze grafitowym. Zastosować systemowe rozwiązania zapobiegające osuwaniu się śniegu (drabinki lub inne). 5

6 wspólna obróbka blacharska brzegowa (podwójna) połaci dachowej i części stropodachowej. odwodnienie dachu rynny PCV Ø100mm oraz rury deszczowe PCV Ø90mm, kolor brązowy kominy rozebrać co najmniej do połaci dachu chyba że zły stan wymaga większej rozbiórki powyżej dachu odtworzyć z cegły klinkierowej spoinowanej Stolarka okienna (wg zestawienia): istniejące okna drewniane należy wymienić na nowe okna PCV w kolorze białym, rozwieralno-uchylne o współczynniku przenikania ciepła U 1,1W(m2K) z zastosowaniem nawiewników powietrza (np. higrosterownych). projektowane okna połaciowe 78x160cm (np. Velux lub inne o podobnych parametrach) Stolarka drzwiowa (wg zestawienia): wymiana drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicami na drzwi drewniane, wzmocnione z przekładka termiczną i zamkiem atestowanym. wymiana drzwi wewnętrznych na nowe drzwi płytowe pełne wraz z ościeżnicami (kolor biały lub inny do uzgodnienia z inwestorem). Drzwi do łazienek z kratkami lub otworami nawiewowymi oraz zamkiem łazienkowym Posadzki wewnętrzne: po demontażu istniejących posadzek z linoleum, wykładziny, parkietu i paneli należy dokonać oceny stanu technicznego podłoża i ewentualnych napraw. posadzki w piwnicy gres 30x30cm antypoślizgowy posadzki w łazienkach i kuchniach gres posadzki w komunikacji wewnętrznej (korytarze i schody) gres posadzki w pokojach panele podłogowe o zwiększonej odporności na ścieranie klasa AC4 (np. firmy Kronopol) rodzaj i kolorystykę ustalić z inwestorem. cokoły przypodłogowe wys. ok. 5cm, odpowiednie do rodzaju posadzki gresowe lub MDF i PCV w pomieszczeniach z panelami podłogowymi Schody zewnętrzne: schody zewnętrzne ze spocznikami obłożyć gresem mrozoodpornym, antypoślizgowym w klasie R12V4. Kolor gresu do ustalenia z inwestorem. Stopnie wykończone profilami schodowymi z gumową wkładką antypoślizgową lub płytkami stopnicowymi ryflowanymi. Wysokość cokołu 10cm Balkony: konstrukcję betonową balkonu należy opukać oraz uzupełnić ewentualne ubytki oczyszczając i zabezpieczając ewentualne odkryte fragmenty zbrojenia skucie starej wylewki ułożenie izolacji wykonanie obróbek blacharskich wykonanie nowej szlichty ze spadkiem około 1,5% oraz ułożenie płytek z gresu mrozoodpornego, antypoślizgowego w klasie R12V4. Wysokośc cokołu 10cm. izolacja termiczna płyt balkonowych styropian i styrodur gr 3-10cm Balustrady: balustrady stalowe schodów zewnętrznych oraz balustrady wewnętrzne oczyścić oraz pomalować farbą antykorozyjną (np. Hammerite) balustrady balkonowe zdemontować i wykonać nowe na wzór istniejących o zwiększonej w stosunku do istniejących wysokości h=110cm. Pomalować farbą podkładową oraz farbą antykorozyjną (np. Hammerite) 6

7 wykonać pochwyty wzdłuż biegów schodowych rura stalowa Ø42 mm na wys. 90cm Parapety zewnętrzne i wewnętrzne: parapety zewnętrzne należy zdemontować i po wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych zamontować nowe parapety w postaci obróbek blacharskich w kolorze ciemnoszarym zbliżonym do koloru cokołu, wysunięte 4cm przed lico ściany po ociepleniu. istniejące parapety wewnętrzne należy wymienić na nowe, wykonane z MDF lub Postformingowe gr ok. 3cm. w kolorze białym Powłoki wykończeniowe i malarskie wewnętrzne: przed pracami malarskimi wykonać niezbędne naprawy istniejących wypraw naciągnięcie ścian gipsem malowanie ścian bezrozpuszczalnikową farbą lateksowa po uprzednim zagruntowaniu. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. ściany w łazienkach wyłożyć gresem do wys. min. 200cm (kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem) ściany wzdłuż ciągów kuchennych wyłożyć gresem pas wys. 60cm ponad blatem kuchennym. 2.4 Modernizacja instalacji wewnętrznych wod-kan oraz CO: wg projektu Instalacji Sanitarnych 2.5 Modernizacja instalacji wewnętrznych elektrycznych: wg projektu Instalacji Elektrycznych 2.6 Zestawienie pomieszczeń z uwzględnieniem zmian remontowych: 7

8 Poziom Nr. Pom. Nazwa Pomieszczenia Pow. Użytk.[m2] PIWNICA PARTER PIĘTRO 1 0,1 KOTŁOWNIA 18,21 0,2 POM. GOSPOD. 25,69 0,3 POM. GOSPOD. 18,49 0,4 POM. GOSPOD. 25,60 Razem piwnice: 87, PRZEDSIONEK 1 1, HALL 1 6, KUCHNIA 8, ŁAZIENKA 3, WC 1, SCHODY 1 5, P. DZIENNY 21, PRZEDSIONEK 2 1, HALL 2 6, P. DZIENNY 21, SCHOWEK 2, SCHODY 2 1, ŁAZIENKA 3, KUCHNIA 7,65 Razem parter: 92, SCHODY 2, KOMUNIKACJA 3, KOMUNIKACJA 3, ŁAZIENKA 5, POKÓJ 16, ANEKS KUCHENNY 10, SCHODY 2, KORYTARZ 5, ŁAZIENKA 6, POKÓJ 9, POKÓJ 8, ŁAZIENKA 10,02 Razem piętro 1: 84,78 RAZEM POW. BUDYNKU: 265,13 Wszystkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, Polskimi Normami, przepisami BHP oraz pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia. Jakiekolwiek odstępstwa od projektu należy uzgodnić z projektantem. mgr inż. arch. Paweł Niebudek 8

9 2.7 Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia: Opracowanie wykonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. inwestycja : adres : inwestor: projektant: Remont i ocieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wieś Łomna-Las, ul.wiśniowa, gm. Czosnów, dz. nr ewid. 2/1 obręb PGR ŁOMNA Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul.wilcza 64, Warszawa Projektant: AARTO s.c. Paweł Niebudek, Ewa Cebrzyńska Niebudek ul.rzymowskiego 33/36, Warszawa Zakres robót całego zamierzenia budowlanego obejmuje w kolejności: Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy: a. protokolarne przejęcie od inwestora placu budowy z uzbrojeniem terenu, wykonawczej dokumentacji technicznej i dziennika budowy b. ogrodzenie terenu z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi w tym wykonanie tablicy informacyjnej c. urządzenie pomieszczeń socjalno-bytowych ( jadalnia i szatnie) d. urządzenie pomieszczeń higieniczno sanitarnych ( WC, umywalnia ) e. rozmieszczenie sprzętu budowlanego Roboty montażowe stan surowy : a. wymiana pokrycia dachu b. ocieplenie budynku Roboty przyłączeniowe mediów : Nie występują remont istn. obiektu Roboty wykończeniowe : a. wymiana stolarki okiennej b. wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej c. wykonanie modernizacji. instalacji CO i wod.-kan. d. roboty okładzinowe ścian i posadzek( glazury ) e. roboty malarskie f. wymiana stolarki drzwiowej g. wykonanie elewacji h. roboty porządkowe Roboty zewnętrzne : Nie występują remont istn. obiektu Wykaz istniejących obiektów budowlanych Istniejący budynek mieszkalny jednorodzinny będący tematem opracowania. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi : a. rusztowania b. rozdzielnie elektryczne c. plac produkcji pomocniczej d. stanowisko betoniarki, podajnika i materiałów sypkich g. piła tarczowa h. kocioł do podgrzewania lepiku 9

10 Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia : a/ upadek z wysokości : ekspozycja zagrożenia bardzo duża codziennie miejsca występowania zagrożenia: rusztowania, drabiny, praca na wysokości zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie b/ porażenie prądem elektrycznym : c/ skaleczenia : ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień miejsca występowania zagrożenia to : elektronarzędzia, betoniarka, podajnik do betonu, piła tarczowa, kable przesyłające energię elektryczną zagrożenie występuje w czasie do 3 godzin dziennie ekspozycja zagrożenia bardzo duża codziennie miejsce wystąpienia zagrożenia to : ostre krawędzi detali zagrożenie występuje 7,5 godz. dziennie f/ uderzenie i przygniecenie : ekspozycja zagrożenia b. duża codziennie, prawdopodobieństwo niewielkie miejsce wystąpienia zagrożenia: przy robotach montażowych, przy transporcie ręcznym, przy składowaniu materiałów zagrożenie występuje w czasie 7,5 godz. dziennie g/ poślizgnięcie się, potknięcie się, upadek : ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień miejsce wystąpienia zagrożenia to : stanowisko pracy, plac budowy zagrożenie występuje w czasie 7,5 godz. dziennie h/ spadające przedmioty : ekspozycja zagrożenia bardzo duża codziennie miejsce wystąpienia zagrożenia: rusztowania, budowany budynek, przenoszenie zagrożenie występuje w czasie 7,5 godz. dziennie i/ pochwycenia przez ruchome elementy maszyn: j/ urazy oczu : k/ oparzenia : ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień miejsce wystąpienia zagrożenia : piła tarczowa, giętarka, betoniarka, przecinarka do płytek, gilotyna zagrożenie występuje w czasie do 3 godz. dziennie ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień miejsce wystąpienia zagrożenia to: betoniarka, stanowiska tynkarskie, miejsce gaszenia wapna, roboty izolacyjne ( wełna mineralna), przecinarka do płytek, gilotyna zagrożenie występuje w czasie 7,5 godz. dziennie 10

11 ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień miejsce wystąpienia zagrożenia: kocioł do grzania lepiku, zgrzewarka do rur pcv, roboty izolacyjne i pokrywcze zagrożenie występuje w czasie 7,5 godz. dziennie Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, takich jak: wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głęb. większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głęb. większej niż 3,0 m roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m montaż, demontaż i konserwacja rusztowań roboty budowlane, prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0 t a) pracownik nowoprzyjęty przechodzi szkolenie wstępne ogólne oraz podstawowe i stanowiskowe prowadzone przez głównego specjalistę do spraw BHP, natomiast pracownik już zatrudniony przesunięty do robót niebezpiecznych przechodzi szkolenie stanowiskowe prowadzone przez kierownika budowy b) zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia : ocena zdarzenia. podjęcie działania jak najszybsze usunięcie czynnika działającego na poszkodowanego ocena zaistniałego zagrożenia dla życia poszkodowanego sprawdzenie tętna sprawdzenie oddechu oraz drożności dróg oddechowych ocena stanu przytomności ustalenie rodzaju urazu (rany, złamania itp.,) zabezpieczenie chorego przed możliwością dodatkowego urazu lub innego zagrożenia (np. wyniesienie poszkodowanego z miejsca działania czynników toksycznych) natychmiastowe zgłoszenie kierownictwu budowy przez poszkodowanego lub współpracownika o zaistniałym zdarzeniu wezwanie pomocy fachowej (lekarza. Pogotowia Ratunkowego itd.) zorganizowanie transportu poszkodowanego (jeśli nie ma możliwości szybkiego dotarcia lekarza). zabezpieczenie miejsca w którym wystąpiło zagrożenie kierownictwo budowy informuje dyrekcję i służby BHP o zaistniałym zdarzeniu c) wszyscy pracownicy mają obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń takich jak : kaski szelki przy pracach na wysokości odzież roboczą i ochronną sprzęt ochrony osobistej ( okulary ochronne, nauszniki, maski ) d) nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi odbywa się bezpośrednio przez brygadzistę tych robót oraz majstra, Środki techn. i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; a) odpowiednio wyposażony punkt ppoż. 11

12 b) gaśnica w baraku biurowym c) punkt sanitarny w baraku biurowym d) wyznaczone drogi ewakuacyjne e) wyznaczone punkty poboru wody Wszystkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, Polskimi Normami, przepisami BHP oraz pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia. Jakiekolwiek odstępstwa od projektu należy uzgodnić z projektantem. mgr inż. arch. Paweł Niebudek 12

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 SEGMENT B NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĄCE

OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 SEGMENT B NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĄCE OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 SEGMENT B NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĄCE Istniejący budynek parterowy w którym znajdują się obecnie pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Peowiaków 54 w Zamościu Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Peowiaków 54, 22-400 Zamość. w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim 1.PODSTAWA OPRACOWANIA - ZLECENIE INWESTORA Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ul. Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

ZAKRES Remontu pomieszczeń dla potrzeb szkoły muzycznej na ul. Sadowej w Przasnyszu.

ZAKRES Remontu pomieszczeń dla potrzeb szkoły muzycznej na ul. Sadowej w Przasnyszu. INWEST- BUD Mariusz Piórkowski Nowa Wieś Kętrzyńska 10A, 11-400 Kętrzyn adres do korespondencji : ul. Mickiewicza 2/300, 11-400 Kętrzyn tel. 604 261 584 e-mail: inwest-bud1@wp.pl ZAKRES Remontu pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y WZORCOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA opracowana

Bardziej szczegółowo

Dział I Przepisy ogólne

Dział I Przepisy ogólne Dz.U.2002.75.690 2002-12-16 zm. Dz.U.2003.33.270 1 2004-05-27 zm. Dz.U.2004.109.1156 1 2009-01-01 zm. Dz.U.2008.201.1238 1 2009-04-07 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2009-07-08 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2011-03-21

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA I WYMIANY KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM I I PIĘTREM W BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W ŁOMŻY Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA V

ODPOWIEDZI NA PYTANIA V ODPOWIEDZI NA PYTANIA V Pytanie 73: Jakie tynki należy wykonać na elewacjach: w SIWZ zapisano tynki gładkie silikonowe lub silikonowo-żywiczne barwione w masie, a obecnie nie występują (i w XIX wieku nie

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych )

OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych ) Rej. nr P158-887-2009 OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych ) ZADANIE: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH Dla budowy abc-hse.com strona 1 Strona tytułowa Nazwa i adres obiektu Nazwa Inwestora Adres Inwestora Wykonawca Budowa Podpisy Podwykonawca Kierownik

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów.

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRACOWNIE DYDAKTYCZNE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2. Adres: ul. Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański Inwestor: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ W BUDYNKU PRZESDZKOLA PUBLICZNEGO NR 27 W SZCZECINIE PRZY UL. HENRYKA POBOśNEGO 6/8 W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo