Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE..."

Transkrypt

1 Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI STAN ISTNIEJĄCY ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU USPRAWNIENIE ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU OPIS INSTALACJI INSTALACJA CHŁODNICZA PARAMETRY PRACY INSTALACJI ZAPOTRZEBOWANIE NA CHŁÓD ŹRÓDŁO CHŁODU MATERIAŁY I WYKONANIE OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY FORMA ARCHITEKTONICZNA KONSTRUKCJA BUDYNKU STAN TECHNICZNY ZMIANY FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO BUDOWLANE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE MIEJSCU PĘKNIĘĆ DYLATACYJNYCH ŚCIAN I SUFITÓW NALEŻY WYPEŁNIĆ MIEJSCU PĘKNIĘĆ DYLATACYJNYCH ŚCIAN I SUFITÓW NALEŻY WYPEŁNIĆ ZAKRES PRAC REMONTOWYCH INSTALACJA AKPIA STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY SZAFY ZASILAJĄCO STEROWNICZE KASETY STEROWNICZE OKABLOWANIE ELEMENTY PERYFERYJNE INSTALACJA ELEKTRYCZNA STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY SZAFY ZASILAJĄCO STEROWNICZE OKABLOWANIE UWAGI TECHNICZNE OCHRONA OD PORAŻEŃ ELEKTRYCZNYCH... 13

2 Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie Spis rysunków: L.p. Nazwa rysunku Oznaczenie rysunku Skala: Data 1 Rzut piwnic instalacja wentylacji I-1 1: Rzut parteru instalacja wentylacji I-2 1: Schemat instalacji wody lodowej I Schemat instalacji wentylacji mechanicznej I Rzut piwnic - schemat rozbiórek A-1 1: Rzut piwnic - elementy dobudowywane Instalacja elektryczna Rozmieszczenie urządzeń A-2 1: E-1 1: Spis załączników: 1. Uprawnienia i przynależności do izby inżynierów projektantów. 2. Proces obróbki powietrza w centrali wentylacyjnej 3. Bilans powietrza wentylacyjnego 4. Karta doboru agregatu wody lodowej. 5. Karta doboru chłodnicy agregatu. 6. Karta doboru naczyń wzbiorczych i zaworów bezpieczeństwa 7. Karta doboru pompy obiegowej wody lodowej 8. Schemat szafy sterującej 9. Schemat rozdziału energii 10. Technologia automatyki 11. Zestawienia ilościowe AKPIA 1

3 1 Informacje ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji i rozbudowy instalacji klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 w budynku nr VI Instytutu Technologii Elektronowej przy al. Lotników 32/46 w Warszawie. 1.2 Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest: zlecenie Inwestora, dokumentacja powykonawcza wykonana przez firmę SIGMAWENT BIS obowiązujące normy i przepisy, wizja lokalna karty doboru urządzeń wykonane przez dostawców karty katalogowe, DTR urządzeń opinia dotycząca klimatyzacji pomieszczeń laboratorium Z Cel i zakres opracowania Projekt ma na celu modernizację istniejącego układu pod względem doboru urządzeń i zwiększenia możliwości osuszania powietrza. 2 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 2.1 Stan istniejący W instalacji zastosowano centralę wentylacyjną firmy VTS. Centrala składa się z: - komory mieszania, - sekcji filtracyjnych EU4, EU7, EU9, - wentylatora nawiewnego, - chłodnicy freonowej wstępnej zasilanej agregatem skraplającym firmy Daikin typu RP200 o mocy znamionowej 22,4kW, - chłodnicy freonowej wtórnej zasilanej agregatem skraplającym firmy Daikin typu RZQ125B8W1B o mocy znamionowej 12kW z możliwością pracy jako pompa ciepła, - nagrzewnicy wtórnej elektrycznej. 2

4 Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie Ze względu na zastosowanie chłodnic freonowych z wysoką temperatura odparowania niemożliwy jest proces osuszania powietrza tym urządzeniem do wymaganych przez Użytkownika parametrów, szczególnie w okresie letnim i dniach o podwyższonej zawartości wilgoci w powietrzu. 2.2 Założenia do projektu. l.p Wymagania Użytkownika 22 +/-2 o C Pomieszczenie nr 13 <38% klasa czystości /-2 o C Pomieszczenie nr 14 <38% klasa czystości /-2 o C Pomieszczenie nr 15 <38% klasa czystości Parametry powietrza zewnętrznego zgodnie z normą PN-76/B Zima : strefa klimatyczna III Lato : strefa klimatyczna II t z = - 20 o C, ϕ z = 100 %, x z = 0,8 g/kg, i z = -18,4 kj/kg t z = 30 o C, ϕ z = 45 % x z = 11,9 g/kg, i z = 60,6 kj/kg 2.3 Usprawnienie istniejącego systemu. W celu zwiększenia możliwości osuszania istniejącej centrali należy obniżyć temperaturę na powierzchni chłodnic. W związku z tym proponuje się zastosować w centrali chłodnicę wodną zasilaną wodą lodową o parametrach 2/7 o C (glikol etylenowy 40%). Dzięki temu będzie możliwe obniżenie zawartości wilgoci w powietrzu nawiewanym do wymaganej wartości. W tym celu należy zdemontować istniejące wymienniki freonowe i skraplacze i zastąpić je chłodnicą wodną. Proces obróbki powietrza w zmodernizowanej centrali przedstawiono na wykresie Moliera. 3

5 2.4 Opis instalacji. Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie Bilans mocy cieplnej wykonano przy następujących mocach cieplnych zainstalowanych urządzeń (dane Użytkownika): pom. 13 = 8 kw pom. 14 = 8 kw pom. 15= 6 kw Współczynnik jednoczesności działania urządzeń, zgodnie z deklaracjami Inwestora, równy 0,6. Bilans zapotrzebowania na ciepło i powietrze wentylacyjne został zamieszczony w załącznikach. Ze względu na uproszczenie systemu regulacji instalacji i brak nagrzewnic strefowych w każdym kanale wyciągowym z pomieszczeń zostanie zamontowany czujnik wilgotności i temperatury. Parametry powietrza w pomieszczeniach będą mogły być precyzyjnie regulowane tylko w jednym z pomieszczeń. Będzie możliwość przełączania wiodącego pomieszczenia. W analizie nie założono żadnych innych zysków wilgoci w pomieszczeniach ponad ludzi w liczbie 4 osób na każde laboratorium. Nie przewiduje się również dowilżania powietrza wilgotność poniżej 38% jest akceptowalna przez Użytkownika. W przypadku konieczności regulacji wilgotności również w okresie zimowym należałoby doposażyć instalację w nawilżacze strefowe. 3 Instalacja chłodnicza. 3.1 Parametry pracy instalacji. Czynnikiem chłodzącym będzie glikol etylenowy 40% np. ERGOLID A firmy Boryszew o parametrach 2/7 o C. 3.2 Zapotrzebowanie na chłód. Zapotrzebowanie na chłód wynosi 37,6kW. 3.3 Źródło chłodu Źródłem chłodu będzie agregat wody lodowej NECS-W 0202 wyposażony w moduł soft-starter firmy Climaveneta w wykonaniu wewnętrznym zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym. Agregat będzie wyposażony w zewnętrzny drycooler VA4D /4. System wody lodowej zaprojektowano typu zamkniętego, zabezpieczony przeponowymi naczyniami wzbiorczymi oraz zaworem bezpieczeństwa (szczegółowe 4

6 Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie dane w załączniku) Woda lodowa będzie zasilała obieg chłodnic central wentylacyjnych. Zaprojektowano zbiornik buforowy PSPlus 1001 firmy Paradigma celem ustabilizowania temperatury zasilania wody lodowej. Zbiornik należy zaizolować izolacją paroszczelną np. kauczukiem spienionym o grubości 50mm. 3.4 Materiały i wykonanie. Przewody instalacji chłodniczej będą wykonane z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie. Zawiesia systemowe - producent Hilti lub Mefa. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji wg PN, spadek rurociągów 0,3%. Przewody zostaną zaizolowane termicznie i przeciwroszeniowo. Jako materiał izolacyjny zostanie zastosowana pianka kauczukowa prod. K-flex Polska grubości 40mm. Przewody prowadzone na zewnątrz obudować płaszczem z blachy. 4 Opis architektoniczno-budowlany. 4.1 Forma architektoniczna Budynek odznacza się prostą, modernistyczną architekturą, z regularną siatką okien. Budynek w układzie trójtraktowym, z korytarzem komunikacyjnym w środku i dwiema klatkami schodowymi na końcach budynku Elewacja budynku po termomodernizacji wykończona jest tynkiem akrylowym w pastelowym odcieniu jasno piaskowym. 4.2 Konstrukcja budynku Konstrukcja budynku słupowo ryglowa, stropy prefabrykowane żelbetowe w części głównej bryły budynku Dach części piwnicy wystający poza obrys bryły głównej budynku strop typu ackermana h=23cm rozpięty wzdłuż dłuższej osi budynku 4.3 Stan techniczny Struktura budowlana budynku nie budzi zastrzeżeń; występują rysy dylatacyjne na połączeniu konstrukcji bryły głównej (4 kondygnacje) z niską,jednokondygnacyjną częścią wystającą poza jej obrys stanowiącą poszerzającą funkcjonalnie pomieszczeń piwnicy. Jest to zjawisko naturalne przy takim ustroju konstrukcyjnym, inwestor zapewnił, że będące pod stałą obserwacją pęknięcia nie mają tendencji do powiększania się. 5

7 Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie W pomieszczeniach podlegających niniejszemu opracowaniu nie zaobserwowano objawów zagrzybienia czy zalania ani też podciągania wody gruntowej, co oznacza, że izolacje przeciwwodne są w dobrym stanie Strukturę nośną w obrębie pomieszczeń stanowią słupy nośne żelbetowe i belki widoczne (część główna budynku) oraz ściana zewnętrzna i słupy oraz belki ukryte w grubości stropu (część wystająca poza obrys głównej bryły budynku) Pozostałe ściany wewnętrzne są ścianami działowymi niekonstrukcyjnymi, wykonanymi z cegły dziurawki, na grubość 6 i 12cm, wykończone tynkiem cementowo wapiennym Wnioski: Stan techniczny struktury budynku nie budzi zastrzeżeń, prace remontowe nie będą miały negatywnego wpływu na budynek. 4.4 Zmiany funkcjonalne Przewiduje się wykorzystanie istniejących pomieszczenia dla umiejscowienia nowych urządzeń systemu wody technicznej chłodzącej. 4.5 Rozwiązania materiałowo budowlane - Zamurowania otworów w istniejących ścianach Zamurowania otworów w istniejących ścianach wykonać z bloczków gazobetonowych gr. 12cm klasy 600 i otynkować cementowo-wapienną. - Renowacja ścian istniejących Usunąć mechanicznie farbę olejną i luźne kawałki tynków. Ubytki w tynku ścian istniejących i bruzdy po demontażu instalacji uzupełnić masą szpachlową do renowacji tynków cementowo-wapiennych. Całość ścian zaciągnąć masą szpachlową gipsową lub akrylową i doprowadzić do jakości tynków kat. II. - Nowa podłoga na gruncie Po usunięciu ściany działowej między pomieszczeniami i usunięciu obecnej szlichty należy starannie zagęścić grunt uzupełnić podkład z chudego betonu i odtworzyć izolację przeciwwilgociową na chudym betonie z papy termozgrzewalnej, zgrzewając nową warstwę z istniejącą. Szlichtę posadzki wykonać z betonu min. B20 gr. 5cm 6

8 Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie zbrojonego siatką, zatrzeć na gładko. Powierzchnia ma być przygotowana pod malowanie farbą do betonu. Szlichta w pomieszczeniu B z betonu B25 gr. 15 cm, zbrojonego góra i dołem siatką z prętów fi 8 co 15cm w obu kierunkach, wodoszczelny dodatek do betonu (W6). Szczeliny dylatacyjne i przy ścianach wypełnić trwale plastyczną masą do dylatacji. - Uzupełnienia posadzki Zerwać istniejącą posadzkę PCV i luźne fragmenty szlichty betonowej, uzupełnić ubytki stosując chemię szczepną do betonu, wylać posadzkę samopoziomującą, pomalować farbą do betonu - Przebicia instalacyjne przez ściany Przebicie instalacyjne w ścianach wykonać w miejscu wskazanym na rysunkach.. Otwory należy wykonać techniką bezudarową, tj. wiertnicą lub poprzez nawiercenie i nacinanie piłą do betonu. 4.6 Materiały wykończeniowe - Posadzki techniczne posadzka betonowa malowana farbą do betonu - Wykończenie ścian i sufitów usunąć luźne fragmenty tynków, zaszpachlować ubytki masami do napraw tynków cementowo-wapiennych, zagruntować i pomalować dwukrotnie szorowalną farbą lateksową lub akrylową do wnętrz. - Renowacja ścian istniejących dylatacja miejscu pęknięć dylatacyjnych ścian i sufitów należy wypełnić materiałem uszczelniającym do dylatacji o odkształcalności min. 25% np. Sikaflex PRO-3, wykonać pionowe bruzdy w spękanym tynku i zamontować listwy szczelne do dylatacji 0,5-1,0cm - Drzwi do pomieszczeń Zaleca się do pomieszczeń objętych opracowaniem, zastosowanie nowych drzwi technicznych o odporności ogniowej EI60, umożliwi to w przyszłości wprowadzenie central wentylacyjnych zależnie od potrzeb użytkownika budynku. Drzwi wyposażyć w zamki. 4.7 miejscu pęknięć dylatacyjnych ścian i sufitów należy wypełnić miejscu pęknięć dylatacyjnych ścian i sufitów należy wypełnić Zakres prac remontowych Pomieszczenie A: 7

9 Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie POSADZKI: 1. demontaż posadzki PCV 2. uzupełnienie szlichty po wymianie kanalizacji 3. gruntowanie 4. wykonanie posadzki samopoziomującej gr. do1cm, na całej powierzchni pomieszczenia poza obrysem fundamentu centrali wentylacyjnej 5. malowanie farbą do betonu, antypoślizgową SUFITY I ŚCIANY - PRACE ROZBIÓRKOWE: 1. rozbiórka ściany między pomieszczeniami A i B (według rysunku) 2. demontaż drzwi wraz z ościeżnicą 3. demontaż instalacji elektrycznej i opraw natynkowych SUFITY I ŚCIANY - PRACE REMONTOWE: 1. wymiana drzwi wewnętrznych 2. montaż nowej instalacji elektrycznej 3. naprawy miejscowe tynków 4. gruntowanie ścian 5. malowanie dwukrotnie farbą akrylową szorowalną, kolor biały Pomieszczenie B: POSADZKI ŚCIANY - PRACE ROZBIÓRKOWE: 1. rozbiórka ściany między pomieszczeniami A i B (według rysunku) 2. demontaż drzwi wraz z ościeżnicą 3. rozbiórka ściany między pomieszczeniem B a korytarzem (według rysunku) 4. demontaż posadzki PCV 5. skucie całej posadzki do głębokości chudego betonu 6. demontaż instalacji elektrycznej gniazd zasilających POSADZKI ŚCIANY - PRACE REMONTOWE: 1. odtworzenie izolacji na chudym betonie (2x papa termozgrzewalna) 2. wykonanie podsypki piaskowo cementowej (4:1) stabilizowanej do odpowiedniego poziomu 3. wykonanie nowej szlichty (stanowiącej jednocześnie fundament pod planowane urządzenia) z betonu B25 gr. 15 cm, zbrojonego góra i dołem siatką z prętów fi 8 co 15cm w obu kierunkach 4. zatarcie na gładko szlichty 5. gruntowanie 6. wypełnienia dylatacji 7. malowanie farbą do betonu do pom. technicznych (antypoślizgowa) SUFITY I ŚCIANY - PRACE ROZBIÓRKOWE: 1. demontaż instalacji elektrycznej i opraw natynkowych 8

10 Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie SUFITY I ŚCIANY - PRACE REMONTOWE: 1. wymiana drzwi wewnętrznych 2. montaż nowej instalacji elektrycznej 3. naprawy miejscowe tynków 4. gruntowanie ścian 5. malowanie dwukrotnie farbą akrylową szorowalną, kolor biały 6. montaż nowych instalacji wentylacji Pomieszczenia obecnego korytarza technicznego: POSADZKI: 1. skucie części szlichty betonowej (wymiana poziomu kanalizacyjnego) 2. uzupełnienie szlichty po wymianie kanalizacji 3. szpachlowanie ubytków 3. gruntowanie 4. malowanie farbą do betonu do pom. technicznych (antypoślizgowa) SUFITY I ŚCIANY - PRACE REMONTOWE: 1. wykonanie nowych instalacji Fundament pod skraplacze (poza budynkiem): 1. wykop płytki ok. 50cm (usunięcie humusu do stabilnej warstwy gruntu piaszczystego) 2. wypełnienie wykopu tłuczniem gr cm (stabilizacja warstwami) 3. wykonanie płyty fundamentowej gr. 20cm (wyniesienie nad poziom otaczającego gruntu ok. 5-10cm), beton B25 z dodatkiem wodoszczelnym W6, zbrojenie górą i dołem siatką z pręta fi 8mm co 15cm w obu kierunkach stal RB montaż urządzeń 5 INSTALACJA AKPIA 5.1 Stan istniejący W budynku jest zainstalowany układ klimatyzacji obsługujący pomieszczenia laboratoryjne składający się z centrali wentylacyjnej firmy VTS, agregatem skraplającym firmy Daikin typu RZQ125B8W1B oraz nagrzewnic wtórnych elektrycznych. Z uwagi, iż istniejący system klimatyzacji nie był w stanie utrzymać odpowiednich parametrów wilgotności w pomieszczeniu został on zmodernizowany. 5.2 Stan projektowany Z uwagi na konieczność modernizacji układu klimatyzacji istnieje konieczność zaprojektowania nowego układy do sterownia automatycznego klimatyzacją. 9

11 Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie Celem układu AKPiA jest utrzymywanie komfortu cieplnego oraz odpowiedniej wilgotności powietrza w pomieszczeniach laboratoryjnych przy jak najmniejszym zużyciu energii. W tym celu projektuje się nowy układ sterowania oparty o rozwiązania firmy Train. Zastosowane sterowniki posiadają wbudowany WEB Serwer umożliwiający zdalny dostęp poprzez sieć Eternet do serowników w celu podglądu parametrów pracy instalacji. Układ automatycznego sterowania będzie sterował chłodzeniem, recyrkulacją powietrza, nagrzewnicami elektrycznymi oraz agregatem chłodniczym w ten sposób aby przy zużyciu jak najmniejszej ilości energii uzyskać żądane parametry powietrza w pomieszczeniach. 5.3 Szafy zasilająco sterownicze Na potrzeby zasilania i sterowania urządzeniami systemu wentylacji i klimatyzacji projektuje się szafę zasilająco sterowniczą. Szafa zostanie umieszczona w pomieszczeniu wentylatorni w sąsiedztwie central wentylacyjnych. Rozdzielnice projektuje się w obudowie wiszącej o rozmiarach 1300x1000x400mm, rozdzielnice należy zawiesić na ścianie. Szafy zawierają aparaturę zasilająco zabezpieczającą oraz sterowniki swobodnie programowalne z serii IQ3 Train. Rozdzielnica została wyposażona w wyłącznik główny, o stopniu ochrony IP44. Wszystkie aparaty należy zamontować na szynach instalacyjnych DIN. Na drzwiach szafy sterującej umieszczono przełącznik załączający układ oraz lampki informacyjne opisujące status pracy: Lampka biała- obecność zasilania Lampki koloru zielonego- praca układu, Lampki żółte- ostrzeżenia, Lampki czerwone- awaria systemu. Wszystkie przewody należy wprowadzać do rozdzielnicy za pomocą systemu dławików kablowych. Połączenia wzajemne będą wykonane przewodami typu LgY lub LY o przekroju odpowiednim dla mocy znamionowej odbiorników zgodnie z Polską Normą PN EN 60439, przewody na końcach są zaprasowane (tulejki kablowe izolowane) oraz posiadać będą system oznaczników na obu końcach wg schematu montażowego. Wszystkie przewody w szafach są prowadzone w korytkach grzebieniowych. Tabliczki/szyldziki i oznaczenia zewnętrzne szafy będą przytwierdzone w sposób trwały. Obudowa wraz z płytą montażową powinna zapewni a 20% rezerwy miejsca (wolnego od zabudowy).wprowadzone do szafy przewody, mogą być łączone z resztą aparatów wyłącznie za pomocą listew przyłączeniowych. Zaciski powinny być przystosowane do montażu na szynę DIN. Wszystkie aparaty 10

12 Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie posiadają podwójne oznaczenie i identyfikujące miejsce zamontowania oraz sam aparat. 5.4 Kasety sterownicze Zgodnie z schematami technologicznymi w wybranych pomieszczeniach należy zainstalować pomieszczeniowe kasety. Kasety są wyposażone w przełącznik oraz lampkę LED. Kasety mają za zadanie informować sterownik o obecności ludzi w laboratorium oraz o przełączeniu układu w tryb właściwej pracy. Lampka LED określa stan pracy układu. Rozmieszczenie kaset w pomieszczeniach należy uzgodnić z inwestorem na etapie realizacji. 5.5 Okablowanie Okablowanie instalacji należy wykonać według listy kablowej oraz rysunku technologicznego. Dokładne rozmieszczenie elementów według projektu systemu klimatyzacji. Przewody należy rozprowadzić za pomocą systemu tras kablowych. Trasy kablowe instalacji AKPiA będą wykonane przy pomocy systemu korytek kablowych. Korytka kablowe zaleca się mocować na ścianach oraz górnych powierzchniach stropu. Kable po wyjściu z korytka kablowego do listwy zaciskowej urządzenia muszą zostać umieszczone rurkach osłonowych. Okablowanie należy rozprowadzać w rurach elektroinstalacyjnych. W przypadku, gdy liczba prowadzonych przewodów jest większa niż 3, należy przewidzieć obowiązkowo koryto elektroinstalacyjne. Dla kabli części obiektowej należy wykorzystać koryta instalacji elektrycznej oraz instalacji teletechnicznych z zachowaniem podziały na część niskonapięciową oraz wysokonapięciową. Przy prowadzeniu tras kablowych należy zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. Wszystkie przewody sterownicze oraz komunikacyjne zaleca się prowadzić w wydzielonym korycie kablowym prowadzonym równolegle do koryta przewodów energetycznych. Wszystkie kable przetworników pomiarowych oraz elementów wykonawczych z wejściem analogowym powinny być w wersji ekranowanej. Całość prac powinna zostać zrealizowana zgodnie z Warunkami technicznymi Wykonania Prac Budowlano- Montażowych, obowiązującymi normami i przepisami. 5.6 Elementy peryferyjne Elementy peryferyjne należy zamontować zgodnie z schematem technologicznym oraz kartami katalogowymi urządzeń. Zestawieni ilościowe określa ilości oraz typy urządzeń niezbędnych do wykonania instalacji. 11

13 Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie 6 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 6.1 Stan istniejący W budynku był zainstalowany układ klimatyzacji obsługujący pomieszczenia laboratoryjne składający się z centrali wentylacyjnej firmy VTS, agregatem skraplającym firmy Daikin typu RZQ125B8W1B oraz nagrzewnic wtórnych elektrycznych. Z uwagi, iż istniejący system klimatyzacji nie był w stanie utrzymać odpowiednie parametry wilgotności w pomieszczeniu został on zmodernizowany. Dotychczasowy układ klimatyzacji był zasilany w rozdzielnicy elektrycznej znajdującej się obok maszynowni RG1/ Stan projektowany Z uwagi na konieczność modernizacji układu klimatyzacji istnieje konieczność zaprojektowania nowego układy do sterownia automatycznego klimatyzacją. W tym celu projektuje się nową rozdzielnice zasilającą TE1. Rozdzielnica ta będzie zasilała szafę do sterownia automatycznego klimatyzacji RCW1, drycooler, pompy obiegowe oraz klimatyzator w pomieszczeniu 117. Rozdzielnicę TE1 oraz agregat chłodu należy zasilić bezpośrednio z rozdzielnicy RG1/ Szafy zasilająco sterownicze Na potrzeby zasilania elementów klimatyzacji projektuje się rozdzielnice elektryczna TE1. Rozdzielnice należy zamontować zgodnie z rysunkiem E-01. Rozdzielnice projektuje się jako wolnostojącą. Wszystkie przewody należy wprowadzać do rozdzielnicy za pomocą systemu dławików kablowych. Połączenia wzajemne będą wykonane przewodami typu LgY lub LY o przekroju odpowiednim dla mocy znamionowej odbiorników zgodnie z Polską Normą PN EN 60439, przewody na końcach są zaprasowane (tulejki kablowe izolowane) oraz posiadać będą system oznaczników na obu końcach wg schematu montażowego. Wszystkie przewody w szafach są prowadzone w korytkach grzebieniowych. Tabliczki/szyldziki i oznaczenia zewnętrzne szafy będą przytwierdzone w sposób trwały. Obudowa wraz z płytą montażową powinna zapewni a 20% rezerwy miejsca (wolnego od zabudowy).wprowadzone do szafy przewody, mogą być łączone z resztą aparatów wyłącznie za pomocą listew przyłączeniowych. Zaciski powinny być przystosowane do montażu na szynę DIN. Wszystkie aparaty posiadają podwójne oznaczenie i identyfikujące miejsce zamontowania oraz sam aparat. 6.4 Okablowanie Okablowanie instalacji należy wykonać przewodami zgodnie ze schematem E-02 oraz rysunkiem rozmieszczenia urządzeń E-01. Kable należy rozprowadzić za pomocą systemu tras kablowych. Trasy kablowe będą wykonane przy pomocy systemu korytek kablowych. Korytka kablowe zaleca się mocować na ścianach oraz 12

14 Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie górnych powierzchniach stropu. Kable po wyjściu z korytka kablowego do listwy zaciskowej urządzenia muszą zostać umieszczone rurkach osłonowych. Okablowanie należy rozprowadzać w rurach elektroinstalacyjnych. W przypadku, gdy liczba prowadzonych przewodów jest większa niż 3, należy przewidzieć obowiązkowo koryto elektroinstalacyjne. Całość prac powinna zostać zrealizowana zgodnie z Warunkami technicznymi Wykonania Prac Budowlano- Montażowych, obowiązującymi normami i przepisami. 6.5 Uwagi techniczne Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi PN/E i PBUE, oraz z aktualnymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu instalacji zachować koordynację z pozostałymi instalacjami w budynku. Po wykonaniu prac instalacyjnych należy wykonać pomiary: - skuteczności szybkiego wyłączenia - sprawdzenie wyłączników różnicowo prądowych - oporności izolacji -impedancję pętli zwarciowej - oporności uziemień i ciągłość połączeń wyrównawczych 6.6 Ochrona od porażeń elektrycznych Zgodnie z norma PN IEC :2000 jako system ochrony od porażeń prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączeni e zasilania w systemie e TN-S. Wszystkie dostępne części przewodzące połączyć należy do punktu neutralnego zasilania przy pomocy przewodów ochronnych. Jako uzupełniający środek ochrony przed dotykiem bezpośrednim zastosowane zostały wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym 30mA. Wszystkie nowoprojektowane prefabrykaty posiadają II klasę ochronności. 13

15 40 40 kj/kg % C C 100 1,25 1,18 1,11 kg/m³ P16 P17 P18 P19 Wykres Molliera ,005 0,01 0,015 0,02 kg/kg P15 Ciśnienie barometryczne p = 1000 hpa (C) Piotr Narowski Licencja dla:

16 C:\Users\Zenek\Desktop\ Procesy\Mollier4.hxc Strona 2 ================================================================================= Nazwa pliku wykresu: Mollier4 Ciśnienie barometryczne = 1000 hpa ================================================================================= Nazwa procesu: Proces1 Nazwa punktu: P15 Temperatura = 32,0 st.c Wilgotność względna = 50,0 % Zawartość wilgoci = 0,0152 kg/kg Entalpia = 71,0 kj/kg Objętość właściwa = 0,88 m3/kg Gęstość = 1,13 kg/m3 Temperatura punktu rosy = 20,3 st.c Temperatura termometru mokrego = 23,6 st.c Ciśnienie cząstkowe pary wodnej = 2379 Pa Zawartość wilgoci w punkcie nasycenia = 0,0152 kg/kg Zawartość mgły = 0,0000 kg/kg Strumień masy suchego powietrza = 1393,3 kg/h Strumień masy wilgotnego powietrza = 1414,5 kg/h Strumień objętości wilgotnego powietrza = 1250,0 m3/h Stan powietrza: Niezamglone Nazwa punktu: P16 Temperatura = 22,0 st.c Wilgotność względna = 38,0 % Zawartość wilgoci = 0,0063 kg/kg Entalpia = 38,2 kj/kg Objętość właściwa = 0,85 m3/kg Gęstość = 1,18 kg/m3 Temperatura punktu rosy = 7,0 st.c Temperatura termometru mokrego = 13,5 st.c Ciśnienie cząstkowe pary wodnej = 1005 Pa Zawartość wilgoci w punkcie nasycenia = 0,0063 kg/kg Zawartość mgły = 0,0000 kg/kg Strumień masy suchego powietrza = 3798,2 kg/h Strumień masy wilgotnego powietrza = 3822,1 kg/h Strumień objętości wilgotnego powietrza = 3250,0 m3/h Stan powietrza: Niezamglone Nazwa punktu: P17 Temperatura = 24,7 st.c Wilgotność względna = 44,3 % Zawartość wilgoci = 0,0087 kg/kg Entalpia = 47,0 kj/kg Objętość właściwa = 0,86 m3/kg Gęstość = 1,16 kg/m3 Temperatura punktu rosy = 11,7 st.c Temperatura termometru mokrego = 16,7 st.c Ciśnienie cząstkowe pary wodnej = 1379 Pa Zawartość wilgoci w punkcie nasycenia = 0,0087 kg/kg Zawartość mgły = 0,0000 kg/kg Strumień masy suchego powietrza = 5191,5 kg/h Strumień masy wilgotnego powietrza = 5236,6 kg/h Strumień objętości wilgotnego powietrza = 4500,2 m3/h Stan powietrza: Niezamglone Nazwa punktu: P18 Temperatura = 24,7 st.c Wilgotność względna = 44,3 % Zawartość wilgoci = 0,0087 kg/kg Entalpia = 47,0 kj/kg Objętość właściwa = 0,86 m3/kg Gęstość = 1,16 kg/m3 Temperatura punktu rosy = 11,7 st.c Temperatura termometru mokrego = 16,7 st.c Ciśnienie cząstkowe pary wodnej = 1379 Pa Zawartość wilgoci w punkcie nasycenia = 0,0087 kg/kg Zawartość mgły = 0,0000 kg/kg Strumień masy suchego powietrza = 5191,5 kg/h Strumień masy wilgotnego powietrza = 5236,6 kg/h

17 C:\Users\Zenek\Desktop\ Procesy\Mollier4.hxc Strona 3 Strumień objętości wilgotnego powietrza = 4500,2 m3/h Stan powietrza: Niezamglone Nazwa punktu: P19 Temperatura = 8,0 st.c Wilgotność względna = 85,5 % Zawartość wilgoci = 0,0058 kg/kg Entalpia = 22,6 kj/kg Objętość właściwa = 0,81 m3/kg Gęstość = 1,23 kg/m3 Temperatura punktu rosy = 5,7 st.c Temperatura termometru mokrego = 6,9 st.c Ciśnienie cząstkowe pary wodnej = 918 Pa Zawartość wilgoci w punkcie nasycenia = 0,0058 kg/kg Zawartość mgły = 0,0000 kg/kg Strumień masy suchego powietrza = 5191,5 kg/h Strumień masy wilgotnego powietrza = 5221,4 kg/h Strumień objętości wilgotnego powietrza = 4228,3 m3/h Stan powietrza: Niezamglone Nazwa przemiany: P15->P17<-P16 Typ przemiany: Mieszanie Zapotrzebowanie na moc = 0,0 kw Początkowy strumień powietrza = 1250,0 m3/h ,0 m3/h Końcowy strumień powietrza = 4500,2 m3/h Różnica temperatury = Strumień masy wody = 0,0 kg/h Uwagi: 27 % do 73 % Nazwa przemiany: P17->P18 Typ przemiany: Odkraplanie Zapotrzebowanie na moc = 0,0 kw Początkowy strumień powietrza = 4500,2 m3/h Końcowy strumień powietrza = 4500,2 m3/h Różnica temperatury = 0,0 st.c Strumień masy wody = 0,0 kg/h Uwagi: Nazwa przemiany: P18->P19 Typ przemiany: Chłodzenie Zapotrzebowanie na moc = -35,3 kw Początkowy strumień powietrza = 4500,2 m3/h Końcowy strumień powietrza = 4228,3 m3/h Różnica temperatury = -16,7 st.c Strumień masy wody = -15,2 kg/h Uwagi: BF = 0,20 tc = 3,9 st.c Zapotrzebowanie na moc cieplną dla procesu = 0,0 kw Zapotrzebowanie na moc chłodniczą procesu = 69,9 kw

18 Z11 BILANS POWIETRZA Nr pom. Pomieszczenie Pow. Wys. Kub. il. osób Kr.wym. proj Vnaw Vwyw Kr.wym. rzecz Zyski ciepła Zyski wilgoci Temp Wilgotność Zawartość wilgoci wyciąg Zawartość wilgoci nawiew Minimalna temperatura nawiewu Min ilość powietrza ze względu na osuszanie - m2 m [m 3 ] - - [m 3 /h] [m 3 /h] h -1 [W] [g/h] [ o C] [%] [g/kg] [g/kg] [ o C] [m 3 /h] [m 3 /h] 13 Laboratorium 35,0 97, ,5 7043,0 340,0 22,0 <38 6,3 5, ,2 14 Laboratorium 35,0 97, ,5 7043,0 340,0 22,0 <38 6,3 5, ,2 15 Laboratorium 35,0 97, ,4 5843,0 340,0 22,0 <38 6,3 5, ,1 N1/W ,5 Min ilość powietrza ze względu na chłodzenie

19 Dane projektu: Oznaczenie: ITE Z11 Miejscowość: Warszawa Numer: PC_130806_43989_L Opracował: mgr inż. Kamil Saczuk Data: Program obliczeniowy: _ Asortyment: IMI International Pneumatex - Dynamic Watermanagement Stabilne warunki ciśnieniowe, doskonała jakość wody w systemach grzewczych, jak również niezawodne, higieniczne zasilanie w wodę pitną to cechy charakteryzujące Pneumatex. Przyjazne dla użytkownika produkty najwyższej jakości oraz wszechstronna obsługa klienta są naszym wyzwaniem. Dynamic Watermanagement oznacza radość z innowacji, bliskość klienta oraz szerokie spojrzenie w duchu pionierów firmy Pneumatex PC_130806_ /6

20 Parametry instalacji Wskazówki Ciśnienia Wysokość statyczna H ST 3 m Ciśnienie parowania p D 0.0 bar Ciśnienie zadziałania zaworu bezpieczeństwa PSV 3 bar Ciśnienie minimalne (instalacja) P0 1.0 bar Temperatury Maks. temperatura systemu t maks. 45 C Min. temperatura systemu t min. -24 C Dodatek środka przeciw zamarzaniu Z 40 % Współczynnik rozszerzalności e Wydajności Pojemności wodne Agregat chłodniczy Rura wzbiorcza min. DN e kw litry Wydajność/ Pojemność/ C całkowity Statico,Compresso Transfero do 10 m - Transfero do 30 m - Pojemność/ Odbiorniki litry Wężownica chłodząca 100 Pozostałe, np. bufor 20 Rury 0 całkowity 120 Instalacja razem 140 Statico Optymalna rezerwa wody plus wykorzystanie rezerwy naczynia V vopt 2 Lit. v vopt 1.7 % Rezerwa = (objętość znamionowa / objętość obliczona - 1)*100% R 15 % Współczynnik ciśnieniowy (pe+1)/(pe-p0) Df 2.3 Ciśnienie wstępne = Ciśnienie minimalne (instalacja), ustawić w Statico P0 1.0 bar Ciśnienie początkowe p a 1.3 bar Ciśnienie końcowe p e 2.5 bar Wykres ciśnienia p(t) patrz tabela poniżej PC_130806_ /6

21 Wykres ciśnienia Statico t C p bar PC_130806_ /6

22 Wyposażenie agregatu chłodniczego Agregat chłodniczy DSV 25-3,0 DGH, mosiądz czerwony Wyposażenie instalacji Ulubione Statico SD 12.3, Ciśnieniowe naczynie rozszerzalnościowe DLV 15, mosiądz H DH, mosiądz, niklowany PC_130806_ /6

23 Wyposażenie agregatu chłodniczego Agregat chłodniczy DSV 25-3,0 DGH Zawór bezpieczeństwa, mosiądz czerwony, zabezpieczenie ciśnienia maksymalnego w generatorach ciepła, wykonanie typu secuguard, 5 lat gwarancji, zawór precyzyjny gwarantuje małe różnice ciśnienia otwarcia i ciśnienia zamknięcia, pod napięciem sprężyny, napowietrzany dźwignią ręczną, sprężyna chroniona przez mieszek, równoważenie ciśnieniem, instalacje grzewcze, możliwa praca ze środkiem przeciw zamarzaniu do 50%; montaż pionowy, strona wlotowa i wylotowa z gwintem wewnętrznym, strona wylotowa powiększona; Wyposażenie instalacji Ulubione zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1, części posiadają certyfikaty CE wg TRD 721-TÜV SV xx-665 DGH, PED/DEP 97/23/EC B-00029; Swiss made by Pneumatex; Ciśnienie zadziałania PSV 3.0 bar Różnica ciśnienia otwarcia OSV PSV * 0.1 bar Różnica ciśnienia zamknięcia ASV PSV * 0.1 bar Wydajność wypływu - para Q PSV 320 kw Wydajność wypływu - woda Q PSVW kw Maks. dopuszczalne ciśnienie PS 25 bar Min. dopuszczalne ciśnienie PSmin 0 bar Maks. dopuszczalna temperatura TS 120 C Min. dopuszczalna temperatura TSmin -10 C Złącze WE SE G 1 Złącze WY SA G 1 1/2 Wysokość H 233 mm Długość L 86 mm Waga G 1.8 kg Statico SD 12.3 Ciśnieniowe naczynie rozszerzalnościowe, ze stałym wypełnieniem gazowym, instalacje grzewcze, solarne i wody chłodzącej; stal, spawana, kolor berylu; kształt dysku, mocowanie do zawieszania ułatwiające montaż, montaż z podłączeniem na dole lub na górze; worek z butylu typu airproof, według EN i normy zakładowej Pneumatex, trwale stabilne ciśnienie wstępne; możliwa praca ze środkiem przeciw zamarzaniu do 50%; przeprowadzono próbę prototypu CE zgodnie z dyrektywą ciśnieniową PED/DEP 97/23/EC; 5 lat gwarancji na całe naczynie; Swiss made by Pneumatex; Objętość znamionowa VN 12 l Maks. dopuszczalne ciśnienie PS 3 bar Maks. dopuszczalne ciśnienie Szwajcaria PS CH 3 bar Min. dopuszczalne ciśnienie PSmin 0 bar Ciśnienie wstępne, fabrycznie P0 1 bar Maks. dopuszczalna temperatura TS 120 C Min. dopuszczalna temperatura TSmin -10 C Maks. dopuszczalna temperatura przepony TB 70 C Min. dopuszczalna temperatura przepony TBmin 5 C Złącze S R 1/2 Średnica D 352 mm Wysokość H 199 mm Waga G 3.7 kg DLV 15 Kurek odcinający, mosiądz, Konserwacja i demontaż naczyń PC_130806_ /6

24 Kurek odcinający, mosiądz, Konserwacja i demontaż naczyń rozszerzalnościowych, uruchamianie za pomocą załączonego klucza imbusowego, zabezpieczone przed niezamierzonym zamknięciem, z zaworem kulkowym do szybkiego opróżniania naczyń rozszerzalnościowych oraz złączem węża DN 15, instalacje grzewcze, solarne i wody chłodzącej, możliwa praca ze środkiem przeciw zamarzaniu do 50%; gwint wewnętrzny po obu stronach, złącze śrubowe po stronie podłączenia naczyń; zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1; Maks. dopuszczalne ciśnienie PS 16 bar Min. dopuszczalne ciśnienie PSmin 0 bar Maks. dopuszczalna temperatura TS 120 C Min. dopuszczalna temperatura TSmin -10 C Złącze S Rp 3/4 Złącze naczynia SG Rp 1/2 Złącze opróżniania SW G 3/4 Długość L 117 mm Waga G 0.35 kg H 4 Manometr, kontrola ciśnienia napełnienia w naczyniach rozszerzalnościowych, zakres wskazania 0-4 bar, z trzema przestawnymi segmentami plastikowymi do oznaczenia zakresu pracy, instalacje grzewcze, solarne i wody chłodzącej; złącze na dole; zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1; Maks. dopuszczalne ciśnienie PS 4 bar Min. dopuszczalne ciśnienie PSmin 0 bar Maks. dopuszczalna temperatura TS 60 C Min. dopuszczalna temperatura TSmin -10 C Złącze S R 1/2 Średnica D 80 mm Waga G 0.3 kg DH Kurek przyciskowy, mosiądz, niklowany, blokada wodomierzy, pomiar ciśnienia odbywa się tylko przy wciśniętym tłoku, w przeciwnym razie wodomierz jest pozbawiony ciśnienia, instalacje grzewcze, solarne i wody chłodzącej; zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1; Maks. dopuszczalne ciśnienie PS 30 bar Min. dopuszczalne ciśnienie PSmin 0 bar Maks. dopuszczalna temperatura TS 100 C Min. dopuszczalna temperatura TSmin -20 C Złącze S G 1/2 Waga G 0.3 kg PC_130806_ /6

25 Dane projektu: Oznaczenie: ITE Z11_chłodnica Miejscowość: Warszawa Numer: PC_130806_43990_L Opracował: mgr inż. Kamil Saczuk Data: Program obliczeniowy: _ Asortyment: IMI International Pneumatex - Dynamic Watermanagement Stabilne warunki ciśnieniowe, doskonała jakość wody w systemach grzewczych, jak również niezawodne, higieniczne zasilanie w wodę pitną to cechy charakteryzujące Pneumatex. Przyjazne dla użytkownika produkty najwyższej jakości oraz wszechstronna obsługa klienta są naszym wyzwaniem. Dynamic Watermanagement oznacza radość z innowacji, bliskość klienta oraz szerokie spojrzenie w duchu pionierów firmy Pneumatex PC_130806_ /7

26 Parametry instalacji Wskazówki Ciśnienia Wysokość statyczna H ST 2 m Ciśnienie parowania p D 0.0 bar Ciśnienie zadziałania zaworu bezpieczeństwa PSV 3 bar Ciśnienie minimalne (instalacja) P0 1.0 bar Temperatury Maks. temperatura systemu t maks. 20 C Min. temperatura systemu t min. -24 C Dodatek środka przeciw zamarzaniu Z 40 % Współczynnik rozszerzalności e Wydajności Pojemności wodne Agregat chłodniczy Rura wzbiorcza min. DN e kw litry Wydajność/ Pojemność/ C całkowity Statico,Compresso Transfero do 10 m 32 Transfero do 30 m 32 Pojemność/ Odbiorniki litry Wężownica chłodząca 0 Pozostałe, np. bufor 1000 Rury 100 całkowity 1100 Instalacja razem 1120 Statico Optymalna rezerwa wody plus wykorzystanie rezerwy naczynia V vopt 7 Lit. v vopt 0.6 % Rezerwa = (objętość znamionowa / objętość obliczona - 1)*100% R 8 % Współczynnik ciśnieniowy (pe+1)/(pe-p0) Df 2.3 Ciśnienie wstępne = Ciśnienie minimalne (instalacja), ustawić w Statico P0 1.0 bar Ciśnienie początkowe p a 1.3 bar Ciśnienie końcowe p e 2.5 bar Wykres ciśnienia p(t) patrz tabela poniżej PC_130806_ /7

27 Wykres ciśnienia Statico t C p bar PC_130806_ /7

28 Wyposażenie agregatu chłodniczego Agregat chłodniczy DSV 25-3,0 DGH, mosiądz czerwony Wyposażenie instalacji Ulubione Statico SD 50.3, Ciśnieniowe naczynie rozszerzalnościowe DLV 20, mosiądz Pleno PI 9.1, uzupełnianie, z funkcją napełniania instalacji H DH, mosiądz, niklowany PC_130806_ /7

29 Wyposażenie agregatu chłodniczego Agregat chłodniczy DSV 25-3,0 DGH Zawór bezpieczeństwa, mosiądz czerwony, zabezpieczenie ciśnienia maksymalnego w generatorach ciepła, wykonanie typu secuguard, 5 lat gwarancji, zawór precyzyjny gwarantuje małe różnice ciśnienia otwarcia i ciśnienia zamknięcia, pod napięciem sprężyny, napowietrzany dźwignią ręczną, sprężyna chroniona przez mieszek, równoważenie ciśnieniem, instalacje grzewcze, możliwa praca ze środkiem przeciw zamarzaniu do 50%; montaż pionowy, strona wlotowa i wylotowa z gwintem wewnętrznym, strona wylotowa powiększona; Wyposażenie instalacji Ulubione zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1, części posiadają certyfikaty CE wg TRD 721-TÜV SV xx-665 DGH, PED/DEP 97/23/EC B-00029; Swiss made by Pneumatex; Ciśnienie zadziałania PSV 3.0 bar Różnica ciśnienia otwarcia OSV PSV * 0.1 bar Różnica ciśnienia zamknięcia ASV PSV * 0.1 bar Wydajność wypływu - para Q PSV 320 kw Wydajność wypływu - woda Q PSVW kw Maks. dopuszczalne ciśnienie PS 25 bar Min. dopuszczalne ciśnienie PSmin 0 bar Maks. dopuszczalna temperatura TS 120 C Min. dopuszczalna temperatura TSmin -10 C Złącze WE SE G 1 Złącze WY SA G 1 1/2 Wysokość H 233 mm Długość L 86 mm Waga G 1.8 kg Statico SD 50.3 Ciśnieniowe naczynie rozszerzalnościowe, ze stałym wypełnieniem gazowym, instalacje grzewcze, solarne i wody chłodzącej; stal, spawana, kolor berylu; kształt dysku, mocowanie do zawieszania ułatwiające montaż, montaż z podłączeniem na dole lub na górze; worek z butylu typu airproof, według EN i normy zakładowej Pneumatex, trwale stabilne ciśnienie wstępne; możliwa praca ze środkiem przeciw zamarzaniu do 50%; przeprowadzono próbę prototypu CE zgodnie z dyrektywą ciśnieniową PED/DEP 97/23/EC; 5 lat gwarancji na całe naczynie; Swiss made by Pneumatex; Objętość znamionowa VN 50 l Maks. dopuszczalne ciśnienie PS 3 bar Maks. dopuszczalne ciśnienie Szwajcaria PS CH 3 bar Min. dopuszczalne ciśnienie PSmin 0 bar Ciśnienie wstępne, fabrycznie P0 1.5 bar Maks. dopuszczalna temperatura TS 120 C Min. dopuszczalna temperatura TSmin -10 C Maks. dopuszczalna temperatura przepony TB 70 C Min. dopuszczalna temperatura przepony TBmin 5 C Złącze S R 3/4 Średnica D 536 mm Wysokość H 316 mm Waga G 8 kg DLV 20 Kurek odcinający, mosiądz, Konserwacja i demontaż naczyń PC_130806_ /7

30 Kurek odcinający, mosiądz, Konserwacja i demontaż naczyń rozszerzalnościowych, uruchamianie za pomocą załączonego klucza imbusowego, zabezpieczone przed niezamierzonym zamknięciem, z zaworem kulkowym do szybkiego opróżniania naczyń rozszerzalnościowych oraz złączem węża DN 15, instalacje grzewcze, solarne i wody chłodzącej, możliwa praca ze środkiem przeciw zamarzaniu do 50%; gwint wewnętrzny po obu stronach, śrubunek do bezpośredniego, płasko uszczelniającego podłączenia do odpowiednich naczyń rozszerzalnościowych; zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1; Maks. dopuszczalne ciśnienie PS 16 bar Min. dopuszczalne ciśnienie PSmin 0 bar Maks. dopuszczalna temperatura TS 120 C Min. dopuszczalna temperatura TSmin -10 C Złącze S Rp 3/4 Złącze naczynia SG G 3/4 Złącze opróżniania SW G 3/4 Długość L 92 mm Waga G 0.3 kg Pleno PI 9.1 uzupełnianie, z funkcją napełniania instalacji, instalacje grzewcze, solarne i wody chłodzącej, dla instalacji zgodnych z EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN 12952, EN 12953, możliwa praca ze środkiem przeciw zamarzaniu do 50%; TecBox, montaż ścienny z wbudowanym zamocowaniem, kompaktowy z wszystkimi wymaganymi elementami funkcyjnymi, wysokiej jakości obudowa metalowa, przyłącza przewodów zapewniające łatwy montaż na zewnętrznej stronie obudowy; uzupełnianie fillsafe, zależnie od ciśnienia lub stanu napełnienia, do naczyń rozszerzalnościowych ze stałym wypełnieniem gazowym, jak Statico lub stacji utrzymywania ciśnienia, jak Compresso, 1 pompa; z wodomierzem impulsowym i zbiornikiem rozdzielającym AB wg EN 1717, z certyfikatem SVGW, urządzenie do utrzymania i kontroli ciśnienia według EN , sprawdzanie ilości, czasu i częstotliwości; sterownik BrainCube, dla inteligentnej, bezpiecznej pracy instalacji, automatyczna optymalizacja z funkcją zapamiętywania, intuicyjne menu zorientowane na proces, wielojęzykowe; podświetlany, graficzny, 8-liniowy wyświetlacz do wyświetlania wszystkich istotnych parametrów, przyjazny dla użytkownika przycisk sterujący z funkcją przewijania i wybierania, podłączenie elektryczne poprzez specjalną wtyczkę umożliwiającą odłączenie od sieci elektrycznej; złącze danych RS 485 oraz 2 bezpotencjałowe, indywidulanie parametryzowane wyjścia cyfrowe; optymalna obsługa dzięki regulacji zbocza sterownika, numeryczne i graficzne przedstawienie wartości ciśnienia. posiada certyfikat CE, posiada certyfikat CE zgodny z wymaganiami wytycznych europejskich PED/DEP 97/23/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC; Swiss made by Pneumatex; Maks. dopuszczalne ciśnienie PS 10 bar Min. dopuszczalne ciśnienie PSmin 0 bar Maks. dopuszczalna temperatura TS 30 C Min. dopuszczalna temperatura TSmin 0 C Maks. dopuszczalna temperatura otoczenia TU 40 C Napięcie elektryczne U 230 V/50 Hz Stopień ochrony IP 54 Moc przyłączowa elektryczna PA 0.75 kw Poziom ciśnienia akustycznego SPL 74 db(a) Zakres ciśnienia roboczego DPp 1-8 bar Wydajność uzupełniania VNS 500 l/h Złącze WY SA Rp 3/4 Złącze uzupełniania SNS Rp 1/2 Szerokość B 320 mm Wysokość H 760 mm Głębokość T 260 mm Waga G 20 kg H 4 Manometr, kontrola ciśnienia napełnienia w naczyniach rozszerzalnościowych, zakres wskazania 0-4 bar, z trzema przestawnymi segmentami plastikowymi do oznaczenia zakresu pracy, instalacje grzewcze, solarne i wody chłodzącej; złącze na dole; zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1; Maks. dopuszczalne ciśnienie PS 4 bar PC_130806_ /7

31 Min. dopuszczalne ciśnienie PSmin 0 bar Maks. dopuszczalna temperatura TS 60 C Min. dopuszczalna temperatura TSmin -10 C Złącze S R 1/2 Średnica D 80 mm Waga G 0.3 kg DH Kurek przyciskowy, mosiądz, niklowany, blokada wodomierzy, pomiar ciśnienia odbywa się tylko przy wciśniętym tłoku, w przeciwnym razie wodomierz jest pozbawiony ciśnienia, instalacje grzewcze, solarne i wody chłodzącej; zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1; Maks. dopuszczalne ciśnienie PS 30 bar Min. dopuszczalne ciśnienie PSmin 0 bar Maks. dopuszczalna temperatura TS 100 C Min. dopuszczalna temperatura TSmin -20 C Złącze S G 1/2 Waga G 0.3 kg PC_130806_ /7

32 05/08/2013 Luvata Söderköping AB SE Söderköping, Sweden Phone Fax Web Your ref Project/Ref.nr Our contact Id Heat exchanger from Luvata Söderköping Air Capacity 37.6 kw Flow rate 4500 mł/h Temperature in 24.7 deg C Humidity in 44.3 % Temperature out 6.5 deg C Humidity out 100 % Condensate 3.9 g/s Pressure drop, wet / dry 199 / 161 Pa Velocity 2.1 m/s Liquid Water with 40 % Ethylene Glycol Flow rate 7854 kg/h Temperature in 2.0 deg C Temperature out 7.0 deg C Pressure drop 36 kpa Velocity 1.1 m/s Dimensions Length finned/external 900 / 1100 mm Height finned/external 667 / 670 mm External depth 399 mm No. of tube rows 10 Fin pitch 2.5 mm No. of liquid passes 12 Connection number DN 1x50 Face area / Heat surface 0.60 / 126 m Weight / Volume 84 / 28 kg / l Material Tube material Copper Fin material Aluminium Header material Steel Casing material Galvanized steel Ordering code QLCM noprice 1

33 05/08/2013 Luvata Söderköping AB SE Söderköping, Sweden Phone Fax Web Your ref Project/Ref.nr Our contact Id Heat exchanger from Luvata Söderköping Conn. No. 50 Nipple G 1/4" Weight: Volume: Max op. press.: kg l MPa Max op. temp.: 110 CC Ordering code QLCM noprice 2

34 Telefon Telefaks Klient Klient nr Partner rozmów Opracowujący Specyfikacja Projekt Projekt nr Miejsce montażu Data Strona 1 / 4 Poz. Licz. Oznaczenie Grupa Cena [EUR] Wart. [EUR] Instalacja: Pompa o najwyższej sprawności (High-efficiency pum p) 1 Pompa o najwyższej sprawności (High-efficiency WE pum p) W ilo-stratos GIGA 40/1-25/1,6-R1 Pom pa Inline o wysok iej wydajności z silnik iem EC (stopnie sprawności powyżej wartości granicznych IE4 zgodnie z IEC wyd. 1) i elek tronicznym dopasowaniem wydajności w k onstrukcji dławnicowej. Nisk ociśnieniowa pom pa wirowa z przyłączem k ołnierzowym i uszczelnieniem m echanicznym. Pom pa Stratos GIGA jest przede wszystk im przeznaczona do tłoczenia wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody zim nej oraz m ieszanek wody i glik olu, wolnych od składnik ów powodujących abrazję, w instalacjach grzewczych, instalacjach wody zim nej i instalacjach chłodniczych. Rodzaj k onstruk cji: - Jednostopniowa nisk ociśnieniowa pom pa wirowa z niedzielonym wałem w k onstruk cji blokowej - Spiralny korpus w k onstruk cji Inline - Kołnierze PN 16 - nawiercone zgodnie z norm ą EN Korpus pom py i k ołnierz silnik a standardowo z powłok ą k ataforetyczną - Uszczelnienie m echaniczne do tłoczenia wody o m ak s. tem peraturze +140 C. Do T? +40 C dopuszczalna jest dom ieszk a glikolu wyn. od 20 do 40% pojem ności. Inne uszczelnienia m echaniczne lub inne przetłaczane m edia /tem peratury na zam ówienie. W yposażenie dodatk owe : - Konsole do m ocowania na fundam encie - Monitor IR, m oduł IR - Moduły IF - Konwerter interfejsu AnaCon, DigiCon W yposażenie standardowe : - Jednoprzyciskowy m oduł obsługowy z następującym i funk cja m i: - Za ł./wył. pom py - W ybór rodzaju regulacji: dp-c (stała różnica ciśnień), dp-v (zm ienna różnica ciśnień), adaptacyjny regulator PID, n-stała (nastawnik ) - Ustawienie wartości zadanej lub prędk ości obrotowej - W yświetlacz pom py wsk azujący: - Stan roboczy - Rodzaj regulacji - W artość zadaną różnicy ciśnień lub prędkości obrotowej - Kom unik a ty o błę da ch i k om unik a ty ostrze ga wcze - Rodzaj pracy (zastosowanie w instalacjach grzewczych HV lub k lim atyzacyjnych AC ) - Status k orek ty wartości ciśnienia Możliwość zmian technicznych zastrzeżona. Wersja software'u (Build 88) Grupa użytkownika PL Status danych

35 Telefon Telefaks Klient Klient nr Partner rozmów Opracowujący Specyfikacja Projekt Projekt nr Miejsce montażu Data Strona 2 / 4 Poz. Licz. Oznaczenie Grupa Cena [EUR] Wart. [EUR] Funk cje dodatkowe : - Interfe jsy a na logowe 0-10 V, 2-10 V, 0-20 m A, 4-20 m A, ustawienie wartości rzeczywistej i zadanej interfejsów zewnętrznych, wbudowane sterowanie pom pam i podwójnym i, dwa przek aźniki sygnalizacji pracy i awarii z m ożliwością k onfiguracji, k onfigurowane zachowanie w przypadk u usterk i, dostosowane do instalacji grzewczych i k lim atyzacyjnych, blok ada dostępu na pom pie, wbudowane pełne zabezpieczenie silnik a (KLF) z wyzwalaczem elek tronicznym, standardowe otwory spustowe k ondensatu, złącze na podczerwień do bezprzewodowej k om unik acji z urządzeniem do obsługi i serwisu m oduł IR W ilo i m onitor IR W ilo, gniazdo do m odułów IF W ilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LO N w celu podłączenia do system u autom atyzacji w budynk ach. Korpus pom py : EN-GJL-250 La ta rnia : EN-GJL-250 W irnik : PP S-GF40 W a ł : Uszczelnienie m echaniczne : AQ 1EGG (standard) Tłoczone m edium : Glik ol etylenowy Przepływ : 7.80 m 3/h W ysok ość tocze nia : m Te m pe ra tura robocza (m a k s. 140 C ) : 2 C Ciśnienie robocze (m aks. 16 bar) : bar Naddatek antyk awitacyjny (pom pa ) : 2.14 m W sk aźnik m inim alnej energochłonności (MEI) : >=0,70 Rodzaj prądu : 3~ V/50,60Hz, +/-10% Znam ionowa m oc silnik a : 1.6 k W - Znam ionowa liczba obrotów : /m in - Prą d znam ionowy : 2.9 A - Stopie ń ochrony : IP 55 Przyłącze rury : DN 40/PN16 P roduk t : W ilo Typ : W ilo- Stratos GIGA 40/1-25/1,6-R1 Numer pozycji : Możliwość zmian technicznych zastrzeżona. Wersja software'u (Build 88) Grupa użytkownika PL Status danych

36 Telefon Telefaks Klient Klient nr Partner rozmów Opracowujący Stratos GIGA 40/1-25/1,6-R1 Instalacja : Pom pa o najwyższej sprawności (High-efficiency pum p) Projekt Projekt nr Poz. Nr Miejsce montażu Data Strona 3 / 4 Wysokość podnoszenia [m] [kw] Pobór mocy P [m] Wartości NPSH m Max Max 13 m Max Dane wyjściowe doboru P rze pływ W ysok ość podnoszenia P rze pływ Tem peratura płynu Gę stość Le pk ść k ine m a tyczna C iśnie nie pa ry Dane pompy P roduce nt Typ Rodzaj urządzenia Rodzaj pracy W ILO Stopień ciśn.znam ionowego P N16 Minim alna tem perat.płynu-20 Mak sym alna.tem p.płynu 140 Glik ol etylenowy (40) m ³ /h m C k g/dm ³ m m ²/s ba r Stratos GIGA 40/1-25/1,6-R1 Pojedyncza pom pa dp-c W sk aźnik m inim alnej energochłonności >=0,70 (MEI) C C [m3/h] Dane hydrauliczne (Punkt pracy) P rze pływ 7.8 m ³ /h W ysok ość podnoszenia 22 m P obór m ocy P k W NP SH 2.14 m Średnica wirnik a 0 m m Materiały/uszczelki Korpus pom py EN-GJL-250 La ta rnia EN-GJL-250 W irnik P P S-GF40 W a ł Uszczelnienie m echaniczne AQ1EGG (standard) Wymiary a 78 e 120 o M12 dl 19 b1 89 f 40 O g 168 od 150 b2 89 h 277 p 20 od 84 b3 129 l0 280 x 225 ok 110 b4 248 l1 463 DN 40 c 90 m 140 n 4 Strona ssą ca Strona tłoczna Masa DN 40 / PN16 DN / PN16 m m k g Dane silnika Moc znam ionowa P2 1.6 P rę dk ość obr. zna m ion Napięcie znam ionowe 3~400 V, 50 Hz Mak sym alny pobór prądu2.9 Stopie ń ochrony IP 55 Dopuszcza lna tole rancja na pię cia +/- 10% k W 1/m in A Nr Art. W ersja standardowa : Możliwość zmian technicznych zastrzeżona. Wersja software'u (Build 88) Grupa użytkownika PL Status danych

37 Telefon Telefaks Klient Klient nr Partner rozmów Opracowujący Stratos GIGA 40/1-25/1,6-R1 Instalacja : Pom pa o najwyższej sprawności (High-efficiency pum p) Projekt Projekt nr Data Poz. Nr Miejsce montażu Strona 4 / 4 Schemat połączeniowy zacisków Rodzaj prądu 3~ Możliwość zmian technicznych zastrzeżona. Wersja software'u (Build 88) Grupa użytkownika PL Status danych

38 Technical Selection Page 1 / 3 NECS-W 0202 Versione Software: NewELCA - Ver Versione report : Versione DB : Utente : Kisiel Karol PERFORMANCES COOLING MODE (GROSS VALUE) Cooling capacity [kw] 39,1 Total power input [kw] 16,4 EER - 2,38 ESEER - 6,01 COOLING MODE (EN14511 VALUE) Cooling capacity Total power input EER [kw] [kw] - 38,8 17,0 2,28 ESEER - 5,22 CONDITIONS REFERRED TO Evap. Tin [ C] COOLING 6,0 Evap. Tout Cond. Tin Cond. Tout [ C] [ C] [ C] 1,0 40,0 45,0 COOLING PART LOAD % to Peak Load Ti Condenser Cooling capacity Total power input EER [%] [ C] [kw] [kw] ,0 26,0 22,0 39,1 29,3 19,6 16,4 6,61 3,94 2,38 4,43 4, ,0 9,78 2,22 4,40 COOLING PART LOAD (EN14511) % to Peak Load [%] Ti Condenser [ C] 40,0 26,0 22,0 18,0 Cooling capacity [kw] Total power input [kw] EER - 38,8 29,1 19,4 9,70 17,0 7,27 4,46 2,51 2,28 4,00 4,35 3,86 HEAT EXCHANGER USER SIDE Type PLATE Nr. Connection-Type Connect._diameter 1 VICTAULIC 1"1/2 COOLING MODE (GROSS VALUE) Evap. Tin [ C] 6,0 Evap. Tout [ C] 1,0 Fluid ETHYLENE GLYCOL Glycol [%] 40 Fouling factor [m² C/W] 0, Flow rate [m³/h] 7,8 Pressure drop [kpa] 36,9 CC BDADC6B60-155B72DB69

39 Technical Selection Page 2 / 3 NECS-W 0202 Versione Software: NewELCA - Ver Versione report : Versione DB : Utente : Kisiel Karol HEAT EXCHANGER SOURCE SIDE COOLING MODE (GROSS VALUE) Cond. Tin [ C] 40,0 Cond. Tout Fluid Glycol Fouling factor Flow rate Pressure drop Type Nr. Connection-Type Connect.-diameter PLATE 1 [ C] [%] [m² C/W] [m³/h] [kpa] 45,0 ETHYLENE GLYCOL 40 0, ,51 38,09 COMPRESSORS Type Nr. Nr. of capacity steps Min._cap._step Nr. of refrigerant circuits Type of regulation Refrigerant SCROLL STEPS R410A NOISE LEVELS SOUND POWER LEVEL 63 Hz 125 Hz [db] [db] Hz [db] Hz [db] 71 1 khz 2 khz 4 khz 8 khz TOT [db] [db] [db] [db] [db] SOUND PRESSURE CACULATION IN FREE FIELD CONDITIONS 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 khz 2 khz 4 khz 8 khz TOT [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db(a)] Distance 10 ELECTRICAL DATA Power supply Starting current SA Max. running current FLA Max. power input FLI [V/ ph /Hz] [A] [A] [kw] 400/3/ ,8 23,6 CC BDADC6B60-155B72DB69

40 Technical Selection Page 3 / 3 NECS-W 0202 Versione Software: NewELCA - Ver Versione report : Versione DB : Utente : Kisiel Karol DIMENSIONS AND WEIGHTS FREE SPACE A - Length [mm] 1055 Electrical panel side [mm] 800 B - Width [mm] 649 Opposite side of el. panel [mm] 0 H - Height [mm] 1255 Condensing coil side [mm] 600 Weight [kg] 310 Opposite side of cond. coil [mm] 600 CC BDADC6B60-155B72DB69

41 Rel. 6.1 Messrs.: FAO: Offer No.: Position: Project: Date: ITE MODEL VA4D /4 HEAT EXCHANGER The coil is made of copper tubes located in staggered pitch geometries and with high effinciency aluminum fins with 2,1mm pitch. The header manifolds are made of copper. The coil end plates and the intermediate tube supports are in aluminium. The counter flow design of the circuits significantly increases the heat transfer efficiency of the coil. Leak and strength tested with dry air (PED 97/23). CASEWORK AND CASING Sturdy, compact and stackable. Designed and produced according to the kit principle. Built with dual-walled panels in galvanised steel and incombustible noise- and heat-blocking rock wool mats. Powder painted (standard colour: RAL 9002). All operations necessary to manufacture the modular components - punching, drilling, bending - are carried out before painting so that all surfaces are fully protected. All screws, rivnuts, washers and rivets are in stainless steel. AC FANSETS 3-phase 400V ±10% / 50Hz; 2 speeds possible: high (Delta configuration) or low (Star configuration); insulation classes B and F; built-in thermal contact; protection class IP54. Sound power levels according to EN The sound pressure level for this dry cooler is calculated in free-field conditions for every single fan as stated by the fans custructor in compliance with EN The sound pressure figure is merely indicative as it is affected by the installation site characteristics. ACCESSORIES Q - Wiring and switchboard R - Electronic 3~ voltage controller (phase-cut) A - Anti vibration mounts UNIT PRICE QUANTITY 1 TOTAL OFFER Refrion s.r.l. - Vicolo Malvis, Flumignano di Talmassons - Udine Tel, Fax

42 Rel. 6.1 Messrs.: FAO: Offer No.: Position: Project: Date: ITE DESCRIPTION OF THE ACCESSORIES: Q - Wiring and switchboard Generalities: - Execution in compliance with CE regulations - Housing in plastic material resistant to UV rays; protection class IP55 - Cables suitable for outdoor use - Factory fitted and wired - Key-lockable door Technical features: - Power supply: 3~ 400V / 50Hz - Mains Switch - Fan malfunction red indicator lamp - Power supply green indicator lamp - Fused protection for fans and controllers - Connector for fan speed controller (phase-cut or inverter) - Contact for ON/OFF remote control - Contact for additional thermostat - Free contact for fan malfunction alarm NOTE: The switchboard and the electrical protections are designed for the total absorbed fan current. For the AC fans this value strictly depends on the motor windings (Delta or Star) R - Electronic 3~ voltage controller (phase-cut) WARNING! ELECTROMAGNETIC MOTOR NOISES MAY ARISE AND BECOME DOMINANT IN PART LOAD DUE TO RESONANCES. THIS COULD CAUSE THE FINAL SOUND PRESSURE AND POWER LEVELS OF THE FANS TO BE HIGHER THAN THOSE DECLARED IN THE TECHNICAL DATA SHEET OF THE UNIT. Function: Programmable voltage-based speed control for continuous speed adjustment on variable voltage three-phase motors. Generalities: - LCD-Multifunctional display with plain language text - 2 analog inputs (0-10V, 0-20mA, 4-20mA, temperature/pressure sensor) - 1 output 0-10V, function programmable - 2 digital inputs, function programmable - 2 relay outputs, function programmable: fault indication/alarm signal, external group control - Total protection of the motors by means of thermocontact / thermistor connections - RS485 Interface for MODBUS networking - Factory fitted, wired and pre-programmed ready for use - Temperature or pressure sensor factory fitted and connected Optional (on request): - LON expansion module Technical features: - Power supply: 3~ V (-15% / +10%), 50/60Hz - Voltage supply for sensors: +24V +20% (lmax 120mA) - EMC emission EN ; EN EMC immunity EN Max. admitted ambient temperature +40 C (up to +55 C with derating) - Max. admitted relative humidity to avoid condensation: 85% - Protection class IP54 Setting modes available: - Set point 1: fluid out temperature or refrigerant pressure - Set point 2: fluid out temperature or refrigerant pressure - Controller alarm - Min. and max. output voltage, speed limitation (e.g. for night operation) - External group control (adiabatic cooling system) - Cut-off of fans in low usage (minimum air volume) - Other programming modes available on request (e.g. frost protection, heat activation, stalled motor heating, etc.) NOTE: The controller is designed for the total absorbed fan current, which value depends on the motor windings (Delta or Star) A - Anti vibration mounts Refrion s.r.l. - Vicolo Malvis, Flumignano di Talmassons - Udine Tel, Fax

43 Rel. 6.1 Messrs.: FAO: Offer No.: Position: Project: Date: ITE MODEL VA4D /4 TECHNICAL DATA SHEET Capacity * 60,0 [kw] Reserve 7,6 [%] Fluid Fluid in temperature Ethylene Glycol 40% 45,0 [ C] Flow rate 13,1 [m³/h] Fluid out temperature 40,0 [ C] Velocity 1,4 [m/s] Fluid pressure drops 27,4 [kpa] Internal volume 19,3 [dm³] Ambient 32,0 [ C] Air volume [m³/h] Noise pressure level in free field 49 [db(a)] measured at 10 [m] Noise power level 81 [db(a)] Altitude 0 [m] Fans power input/nominal 4 X 0,85/0,85 [kw] Absorbed fan current/nominal 4 X 1,7/1,7 [A] Energy rating E Fan speed [rpm] Surface area 177 [m²] Dry weight 232 [Kg] DIMENSIONS [mm] L min W W2 L max H H Dimensions and weight are not binding Refrion s.r.l. - Vicolo Malvis, Flumignano di Talmassons - Udine Tel, Fax

Systemy utrzymania ciśnienia do 40 MW z pompami

Systemy utrzymania ciśnienia do 40 MW z pompami Systemy utrzymania ciśnienia z pompami Transfero TI Systemy utrzymania ciśnienia do 40 MW z pompami Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE Transfero

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do utrzymania i kontroli ciśnienia oraz systemy uzupełniania ubytków

Urządzenia do utrzymania i kontroli ciśnienia oraz systemy uzupełniania ubytków Systemy uzupełniania ubytków wody Pleno Urządzenia do utrzymania i kontroli ciśnienia oraz systemy uzupełniania ubytków Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING

Bardziej szczegółowo

Akcesoria. do systemów utrzymania ciśnienia ENGINEERING ADVANTAGE

Akcesoria. do systemów utrzymania ciśnienia ENGINEERING ADVANTAGE Akcesoria Akcesoria do systemów utrzymania ciśnienia Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING AVANTAGE Akcesoria najwyższej jakości uzupełniają ofertę Pneumatex

Bardziej szczegółowo

Pleno. Systemy uzupełniania ubytków wody Urządzenie kompatybilne z układem utrzymania ciśnienia

Pleno. Systemy uzupełniania ubytków wody Urządzenie kompatybilne z układem utrzymania ciśnienia Pleno Systemy uzupełniania ubytków wody Urządzenie kompatybilne z układem utrzymania ciśnienia IMI PNEUMATEX / Utrzymanie ciśnienia / Pleno Pleno System kontroli i utrzymania ciśnienia, zgodny z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-Stratos GIGA

Opis typoszeregu: Wilo-Stratos GIGA Opis typoszeregu: Wilo- Rysunek podobny Budowa Pompa Inline o najwyższej sprawności z silnikiem EC, elektronicznie regulowana, o konstrukcji dławnicowej. Jednostopniowa, niskociśnieniowa pompa wirowa z

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-CronoLine-IL-E

Opis serii: Wilo-CronoLine-IL-E Opis serii: Wilo-CronoLine-IL-E Budowa Elektronicznie regulowana, pojedyncza pompa dławnicowa o konstrukcji Inline, z przyłączem kołnierzowym i automatycznym dopasowaniem wydajności Zastosowanie Do tłoczenia

Bardziej szczegółowo

Ogrzewnictwo, klimatyzacja, chłodnictwo - Pompy bezdławnicowe o najwyższej sprawności. ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Ogrzewnictwo, klimatyzacja, chłodnictwo - Pompy bezdławnicowe o najwyższej sprawności. ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Ogrzewnictwo, klimatyzacja, chłodnictwo - Pompy bezdławnicowe o najwyższej sprawności Wilo-Stratos H[m] ()/- ()/- (,,,)/- ()/- /- /- /- /- ()/- /- /-9 /-9 /- Wilo-Stratos ()/- Ogrzewnictwo, klimatyzacja,

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IP-E

Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IP-E Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IP-E Rysunek podobny Budowa Elektronicznie regulowana, pojedyncza pompa dławnicowa o konstrukcji Inline, z przyłączem kołnierzowym i automatycznym dopasowaniem wydajności

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-VeroLine-IP-E

Opis serii: Wilo-VeroLine-IP-E Opis serii: Wilo-VeroLine-IP-E H/m 25 IP-E 40 Wilo-VeroLine-IP-E, / 50/60 Hz 20 15 IP-E 32 IP-E 50 IP-E 65 IP-E 80 10 5 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Q/m³/h Budowa Elektronicznie regulowana, pojedyncza

Bardziej szczegółowo

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego 59 65 5 8 7 9 5 5 -sprężarkowe kompaktowe powietrzne pompy ciepła Rysunek wymiarowy 68 65 5 5 8 85 około Wszystkie przyłącza wodne, włączając 5 mm wąż oraz podwójne złączki (objęte są zakresem dostawy)

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Układ N1/W1 sekcja filtracji (G4) sekcja odzysku ciepła wymiennik krzyżowy sekcja wentylatorowa z płynną regulacją wydatku powietrza: V n=5160m 3 /h, Δp=500Pa, N el=2,72

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-CronoLine-IL

Opis serii: Wilo-CronoLine-IL IL 40 IL 32 Opis serii: Wilo-CronoLine-IL H/m 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 IL 50 IL 65 IL 80 IL 100 IL 125 IL 150 Wilo-CronoLine-IL,. - IL 250 IL 200 100 200 300 400 500 600 700 Q/m³/h Budowa Pompa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Transfero TI. Systemy utrzymania ciśnienia z pompami Systemy utrzymania ciśnienia do 40 MW z pompami

Transfero TI. Systemy utrzymania ciśnienia z pompami Systemy utrzymania ciśnienia do 40 MW z pompami Transfero TI Systemy utrzymania ciśnienia z pompami Systemy utrzymania ciśnienia do 40 MW z pompami IMI PNEUMATEX / Utrzymanie ciśnienia / Transfero TI Transfero TI Transfero TI to systemy precyzyjnego

Bardziej szczegółowo

Systemy utrzymania ciśnienia do 10 MW z pompami

Systemy utrzymania ciśnienia do 10 MW z pompami Systemy utrzymania ciśnienia z pompami Transfero T_ Systemy utrzymania ciśnienia do 10 MW z pompami Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE Transfero

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL

Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL H/m 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 IPL 4 IPL 32 IPL 25 IPL 3 2 IPL 5 IPL 65 Wilo-VeroLine-IPL,. IPL 8 IPL 1 4 6 8 1 12 14 16 Q/m³/h Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z

Bardziej szczegółowo

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Powietrzne pompy ciepła typu split [system hydrobox] Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 151 125 101 54 47 0 0 99 170 201 243 274 371 380 2 x Ø7 429 695 669 628 2 x Ø7 452 20 1 2 241 3 4 1 Złącze śrubowe

Bardziej szczegółowo

DOM KULTURY W BEŁCHATOWIE Ciśnienie atmosferyczne

DOM KULTURY W BEŁCHATOWIE Ciśnienie atmosferyczne Strona 9--9 Wersja: / 9..6 Dane techniczne Obiekt DOM KULTURY W BEŁCHATOWIE Ciśnienie atmosferyczne Gęstość powietrza Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale wg ISO 536 Tłumienie sekcji funkcyjnych uwzględnione

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IPL

Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IPL Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IPL Rysunek podobny Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z przyłączem gwintowanym lub kołnierzowym Zastosowanie Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody

Bardziej szczegółowo

System wentylacji bytowej garażu

System wentylacji bytowej garażu Nr:... Stadium: Projekt techniczny Branża: Nazwa: Elektryczna System wentylacji bytowej garażu Obiekt: Inwestor/zleceniodawca: Projektował: SystemairS.A Aleja Krakowska 169 Łazy k/warszawa PL 05-552 Wólka

Bardziej szczegółowo

Czynnik chłodniczy R410A

Czynnik chłodniczy R410A Chłodzone powietrzem agregaty wody lodowej, pompy ciepła oraz agregaty skraplające z wentylatorami osiowymi, hermetycznymi sprężarkami typu scroll, płytowymi parownikami, lamelowymi skraplaczami i czynnikiem

Bardziej szczegółowo

Vento. Systemy odgazowania próżniowego ENGINEERING ADVANTAGE

Vento. Systemy odgazowania próżniowego ENGINEERING ADVANTAGE Systemy odgazowania próżniowego Vento Systemy odgazowania próżniowego Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADNTAGE Odgazowywacz ciśnieniowy działający na

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

SL EC centrale nawiewne

SL EC centrale nawiewne EC centrale nawiewne CENTRALA NAWIEWNA EC konstrukcja i wyposażenie Obudowa central wykonana jest w całości z blachy stalowej cynkowanej galwanicznie. Konstrukcja została zaizolowana termicznie i akustycznie

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-CronoLine-IL

Opis typoszeregu: Wilo-CronoLine-IL Opis typoszeregu: Wilo-CronoLine-IL Rysunek podobny Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z przyłączem kołnierzowym Zastosowanie Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody zimnej i mieszanin

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

HRU-MinistAir-W-450. Urządzenia. Rekuperatory. Wymiary. Opis

HRU-MinistAir-W-450. Urządzenia. Rekuperatory. Wymiary. Opis Wymiary 160 725 797 710 Opis Rekuperator jest rekomendowany do stosowania w domach mieszkalnych o powierzchni maksymalnej około 200m2. 610 630 Najważniejsze cechy użytkowe centrali: Odzysk ciepła do 95%

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Instalacja automatyki węzła kompaktowego 1. Opis techniczny. 2. Spis rysunków. CO-1 Schemat technologiczny węzła cieplnego połączenia urządzeń automatyki CO-2 Schemat zasilania i

Bardziej szczegółowo

Systemy utrzymania ciśnienia z kompresorami

Systemy utrzymania ciśnienia z kompresorami Systemy utrzymania ciśnienia z kompresorami Compresso Systemy utrzymania ciśnienia z kompresorami Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING AVANTAGE Compresso

Bardziej szczegółowo

REGULACJA KM REGULACJA KM PL UKŁAD REGULACJI KM DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

REGULACJA KM REGULACJA KM PL UKŁAD REGULACJI KM DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA REGULACJA KM REGULACJA KM 17.01 PL UKŁAD REGULACJI KM DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI 1.INFORMACJE OGÓLNE 2 2.ELEMENTY SKŁADOWE REGULACJI KM 2 3.SCHEMAT PODŁĄCZENIOWY DRV KM

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 3500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 3500 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIRS 3500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 3500 EKO WERSJA PIONOWA (V) 4-02-2017 1/8 RIRS 3500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 3500 EKO WERSJA PIONOWA (V) 4-02-2017 2/8 RIRS 3500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny

Bardziej szczegółowo

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C Wersje B podstawowa I INTEGRATA Wykonanie ST standardowe LN wersja wyciszona Wyposażenie AS standardowe DS desuperheater HR całkowity

Bardziej szczegółowo

Akcesoria. Akcesoria Do systemów utrzymania ciśnienia

Akcesoria. Akcesoria Do systemów utrzymania ciśnienia Akcesoria Akcesoria Do systeów utrzyania ciśnienia IMI PNEUMATEX / Akcesoria i erwis / Akcesoria Akcesoria Akcesoria najwyższej jakości uzupełniają ofertę IMI Pneuatex w zakresie utrzyania ciśnienia. W

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B"

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku B Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B", ul. Zygmunta Starego 17 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - BRANŻA SANITARNA- INST.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-CronoNorm-NLG

Opis typoszeregu: Wilo-CronoNorm-NLG Opis typoszeregu: Wilo- Rysunek podobny Budowa Jednostopniowa niskociśnieniowa pompa wirowa z osiowym zasysaniem zamocowana na płycie podstawowej Zastosowanie Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035),

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne pompy liniowe

Elektroniczne pompy liniowe PRZEZNACZENIE Pompy liniowe typu PTe przeznaczone są do pompowania nieagresywnej, niewybuchowej cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej o temperaturze nie przekraczającej 140 C, wymuszania obiegu wody

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift Box

Opis serii: Wilo-DrainLift Box Opis serii: Wilo-DrainLift Bo H/m Wilo-DrainLift Bo 1 1 Bo /1 Bo 3/ Budowa Urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej (instalacja podpodłogowa) Zastosowanie Do instalacji podpodłogowej, możliwość

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne LAK 9IMR

Dane techniczne LAK 9IMR Dane techniczne LAK 9IMR Informacja o urządzeniu LAK 9IMR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Nie - Miejsce ustawienia Limity pracy - Min.

Bardziej szczegółowo

SL centrale nawiewne KOMPAKTOWA CENTRALA NAWIEWNA SL. dane podstawowe. konstrukcja i wyposażenie. filtr. Nagrzewnica. wentylatory. napęd i sterowanie

SL centrale nawiewne KOMPAKTOWA CENTRALA NAWIEWNA SL. dane podstawowe. konstrukcja i wyposażenie. filtr. Nagrzewnica. wentylatory. napęd i sterowanie centrale nawiewne KOMPAKTOWA CENTRALA NAWIEWNA konstrukcja i wyposażenie Obudowa central wykonana jest w całości z blachy stalowej cynkowanej galwanicznie. Konstrukcja została zaizolowana termicznie i

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane: Pozycja Ilość Opis 1 Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego Nr katalogowy: 97924454 MAGNA 3 to bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA

Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA GOLD wielkości 04-80 1. Informacje ogólne Jeżeli centrala GOLD zawiera nagrzewnicę wodną bez zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego, obieg wodny nagrzewnicy

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane: Pozycja Ilość Opis 1 Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego Nr katalogowy: 97924272 MAGNA 3 to bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami

Bardziej szczegółowo

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE GŁÓWNE CECHY FRAMEDIC NOWA JAKOŚĆ KLIMATYZACJI SAL OPERACYJNYCH Kompaktowa szafa klimatyzacyjna w wykonaniu poziomym lub pionowym. PRZEZNACZENIE Klimatyzacja pomieszczeń o

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin Instrukcja zestawu solarnego Heliosin www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka możliwych konfiguracji zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy solarne

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1 INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut pomieszczeń instalacja klimatyzacji skala 1:50 2 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA WSTĘP Podstropowe aparaty wentylacyjno-grzewcze w wersji nawiewnej z recyrkulacją powietrza PAWGr przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów,

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 3 INSTALACJA C.O., C.T., W.L.

ZADANIE 3 INSTALACJA C.O., C.T., W.L. ZADANIE 3 INSTALACJA C.O., C.T., W.L. 1 Zawartość OPIS TECHNICZNY... 3 1. Podstawa opracowania... 3 2. Przedmiot opracowania... 3 3. Instalacja c.o.... 3 3.1 Dane ogólne.... 3 3.2 Opis instalacji c.o....

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH GLIWICE UL. ZYGMUNTA STAREGO

STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH GLIWICE UL. ZYGMUNTA STAREGO ZBIGNIEW RUSEK PRACOWNIA PROJEKTOWA 44-104 Gliwice ul. Rapackiego 5/6 40-873 Katowice ul. Tysiąclecia 1 tel/fax: 032 2795 201, 606 646 434 e-mail: zrusek @ o2.pl. NIP: 969-001-52-30 konto: Bank Śląski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE AMBIT MAGDALENA ŁOPACKA 80-126 Gdańsk, Ul. S. Lema 7, NIP: 957-084 - 02-85, regon: 220745103, tel. [+48] 504-478 - 968, e-mail: mlopacka10@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny. 1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI.... ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE....1. Parametry charakterystyczne..... Dobór agregatu wody lodowej...3.3. Klimakonwektory...4.4. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

All on board MONOBLOKOWE CENTRALE KLIMATYZACYJNE

All on board MONOBLOKOWE CENTRALE KLIMATYZACYJNE All on board MONOBLOKOWE CENTRALE KLIMATYZACYJNE XD ROOF ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA, KTÓRYCH OCZEKUJESZ Uniwersalne rozwiązanie: Monoblokowe centrale klimatyzacyjne serii XD ROOF to odpowiedź na zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

/6 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/6 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA PIONOWA (V) 13-11-2014 1/6 RIRS 2500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA PIONOWA (V) 13-11-2014 2/6 RIRS 2500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć E L E K T R Y C Z N A ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

C Z Ę Ś Ć E L E K T R Y C Z N A ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA C Z Ę Ś Ć E L E K T R Y C Z N A ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny 3 1.0. Cel i zakres opracowania str. 2 2.0. Podstawowe dane do opracowania str. 2 3.0. Stan istniejący demontaż str.2 4.0. Opis

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 4. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Z CYRKULACJĄ... 3 4.1 Opis ogólny... 3 4.2. Materiały do instalacji

Bardziej szczegółowo

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02.

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02. SPIS TREŚCI: 1.0. WSTĘP...5 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...5 1.2. Podstawy opracowania...5 1.3. Charakterystyka energetyczna...5 2.0. OPIS TECHNICZNY...6 2.1. Zasilanie i rozdział energii...6 2.2.

Bardziej szczegółowo

WYDANIE 12/2011 WODNE NAGRZEWNICE POWIETRZA

WYDANIE 12/2011 WODNE NAGRZEWNICE POWIETRZA WYDANIE 12/2011 WODNE NAGRZEWNICE POWIETRZA BuDOWA HD1/HD2 OBUDOWA Nowoczesny design umożliwia zastosowanie nagrzewnic w obiektach o zwiększonych wymogach estetycznych; Zastosowanie tworzywa sztucznego

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCAL 200-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCAL 200-S Typ AWS Pompa ciepła z napędem elektrycznym w wersji Split

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła 2 Manometr instalacji dolnego źródła ciepła

1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła 2 Manometr instalacji dolnego źródła ciepła Rysunek wymiarowy 1 1 199 73 173 73 59 79 1 3 11 1917 95 5 7 7 93 7 79 5 3 533 9 9 1 1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła Manometr instalacji dolnego źródła ciepła 17 3 Odpowietrzanie Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 1890 1 390 2 680 7 ok 300 12 1870 1773 13 1500 14 5 1110 15 820 600 6 325 250 55 0 30 380 130 3 705 8 16 17 0 375 10 950 4 18 19 9 11 1 Powrót ogrzewania, gwint zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

AGREGATY WODY LODOWEJ ze skraplaczem chłodzonym powietrzem PRZEMYSŁOWE SYSTEMY CHŁODZENIA I TERMOREGULACJI

AGREGATY WODY LODOWEJ ze skraplaczem chłodzonym powietrzem PRZEMYSŁOWE SYSTEMY CHŁODZENIA I TERMOREGULACJI AGREGATY WODY LODOWEJ ze skraplaczem chłodzonym powietrzem PRZEMYSŁOWE SYSTEMY CHŁODZENIA I TERMOREGULACJI Agregaty wody lodowej z serii GR1A to zespoły jednoblokowe ze skraplaczem chłodzonym powietrzem.

Bardziej szczegółowo

Instalacja klimatyzacji

Instalacja klimatyzacji Instalacja klimatyzacji 19 0. SPIS TREŚCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...21 1.1 DANE OGÓLNE...21 1.2 MATERIAŁY WYJŚCIOWE...21 2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...21 2.1 INSTALACJA KLIMATYZACJI...21 2.1.1 Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

RCS 03 Scorpion. Dane techniczne Technical data RCS 03. Strona 1/8 Page 1/8. Typ Type. Regał chłodniczy Cooling multideck

RCS 03 Scorpion. Dane techniczne Technical data RCS 03.  Strona 1/8 Page 1/8. Typ Type. Regał chłodniczy Cooling multideck Scorpion www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne... General information 2. Informacje elektryczne... Electrical information 3. Informacje chłodnicze... Cooling information

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MSMW, maksymalnie 2 sztuki w kaskadzie dla chłodzenia przy zastosowaniu regulatora

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Yonos MAXO

Opis serii: Wilo-Yonos MAXO Opis serii: Wilo-Yonos MAXO H/m Wilo-Yonos MAXO 16 1 /,5-1 1 1 8 6 5/3/,5-1 65/,5-9 5/3/,5-7 /,5- /,5-16 5/,5-1 /5/,5-8 5/3/,5-1 65/,5-1 5/,5-9 5/,5-16 8(1)/,5-1 65/,5-16 8/,5-6 1 3 5 Budowa Bezdławnicowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Strona 2 Stron8 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.3 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.4 WYKAZ POLSKICH NORM...3 1.5 PROJEKTY ZWIĄZANE...4 2 OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszów Instalacje: Instalacja solarna dla podgrzewu ciepłej wody ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS 0 WPL ACS / WPL AC WPL / AC(S) Inwerterowa, kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda z funkcją chłodzenia aktywnego, do ustawienia na zewnątrz budynku. Szeroki

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT 29 KOMERCYJNE SPLIT Technologia ESP (Liniowa kontrola sprężu dyspozycyjnego) Funkcja sterowania wartością ESP pozwala w łatwy sposób za pomocą zdalnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Powietrzne pompy ciepła typu split [system splydro] Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 1890 1 390 2 680 7 ok 300 12 1870 1773 13 1500 14 5 1110 15 820 600 6 325 250 55 0 30 380 130 3 705 8 16 17 0

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

Zawory strefowe norma DIN, podwyższone wartości k v

Zawory strefowe norma DIN, podwyższone wartości k v 0 EN - Zawory strefowe norma DIN, podwyższone wartości k v VD CLC Korpus zaworu z mosiądzu, matowy niklowany Średnica DN, DN0 i DN Gwintowane wewnętrznie i zewnętrznie (Rp/R) zgodnie z ISO 7- Dostarczane

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI Kod CPV 45331200 8 - Instancja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza Kod CPV

Bardziej szczegółowo

REGULACJA KM REGULACJA KM 17.07

REGULACJA KM REGULACJA KM 17.07 REGULACJA KM REGULACJA KM 17.07 UKŁAD REGULACJI KM DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 111 SPIS TREŚCI 1.INFORMACJE OGÓLNE 2 2.ELEMENTY SKŁADOWE REGULACJI KM 2 3.ELEMENTY SKŁADOWE UKŁADU REGULACJI

Bardziej szczegółowo

28 Materiały techniczne 2015/2 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

28 Materiały techniczne 2015/2 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego 1- i -sprężarkowe powietrzne pompy ciepła Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 15 85 13.1 38 5 9 79 3. 1 1.1 79 1. 79.1 5.1 1 3. 1 3 9 15 5 3 7 9 3 7 9 1. 1.1 5.1 5. 5.3 5. 5.5.8.7. Legenda do rysunku patrz

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM 153 VAM-FA 154 VKM-GA (M) 155 JEDNOSTKA UZDATNIAJĄCA POWIETRZE ZEWNĘTRZNE 157 FXMQ-MF 157

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM 153 VAM-FA 154 VKM-GA (M) 155 JEDNOSTKA UZDATNIAJĄCA POWIETRZE ZEWNĘTRZNE 157 FXMQ-MF 157 WENTYLACJA WENTYLACJA Z ODZYSKIEM 153 VAM-FA 154 VKM-GA (M) 155 JEDNOSTKA UZDATNIAJĄCA POWIETRZE ZEWNĘTRZNE 157 FXMQ-MF 157 AGREGATY SKRAPLAJĄCE DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH ERQ/ERX 158 VRV + EXV-kit 160

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: Rys.1 - RZUT NISKIEGO PARTERU 1:100. Rys.2 - RZUT WYSOKIEGO PARTERU 1:100 Rys.3 - RZUT I PIĘTRA 1:100 Rys.4 - RZUT II PIĘTRA 1:100

Spis rysunków: Rys.1 - RZUT NISKIEGO PARTERU 1:100. Rys.2 - RZUT WYSOKIEGO PARTERU 1:100 Rys.3 - RZUT I PIĘTRA 1:100 Rys.4 - RZUT II PIĘTRA 1:100 Zawartość OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis poszczególnych instalacji... 3 3.1. Opis projektowanej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE ZASTOSOWANIE Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Frapol służą do ogrzewania ciepłym powietrzem i wentylacji pomieszczeń takich jak hale produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie ul. Mariańska 3A Olsztyn. Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie

Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie ul. Mariańska 3A Olsztyn. Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie INWESTOR Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie ul. Mariańska 3A 10-052 Olsztyn NAZWA I ADRES OBIEKTU Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie ul. Mariańska 3A Działka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH DŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH DŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH DŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. Wymagania techniczne dla pomp dławnicowych do c.o. i c.t. (przeznaczonych głównie do wyposażania węzłów cieplnych grupowych i ciepłowni

Bardziej szczegółowo

Woda lodowa Klimatyzacja precyzyjna Klimakonwektory. Klimakonwektory wentylatorowe

Woda lodowa Klimatyzacja precyzyjna Klimakonwektory. Klimakonwektory wentylatorowe Woda lodowa Klimatyzacja precyzyjna wentylatorowe 3 i belki chłodzące wentylatorowe przysufitowopodłogowe przysufitowo- SYSCOIL podłogowe SYSCOIL kanałowe kanałowe SYSDUCT SYSDUCT kanałowe o kanałowe

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo