Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE..."

Transkrypt

1 Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI STAN ISTNIEJĄCY ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU USPRAWNIENIE ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU OPIS INSTALACJI INSTALACJA CHŁODNICZA PARAMETRY PRACY INSTALACJI ZAPOTRZEBOWANIE NA CHŁÓD ŹRÓDŁO CHŁODU MATERIAŁY I WYKONANIE OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY FORMA ARCHITEKTONICZNA KONSTRUKCJA BUDYNKU STAN TECHNICZNY ZMIANY FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO BUDOWLANE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE MIEJSCU PĘKNIĘĆ DYLATACYJNYCH ŚCIAN I SUFITÓW NALEŻY WYPEŁNIĆ MIEJSCU PĘKNIĘĆ DYLATACYJNYCH ŚCIAN I SUFITÓW NALEŻY WYPEŁNIĆ ZAKRES PRAC REMONTOWYCH INSTALACJA AKPIA STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY SZAFY ZASILAJĄCO STEROWNICZE KASETY STEROWNICZE OKABLOWANIE ELEMENTY PERYFERYJNE INSTALACJA ELEKTRYCZNA STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY SZAFY ZASILAJĄCO STEROWNICZE OKABLOWANIE UWAGI TECHNICZNE OCHRONA OD PORAŻEŃ ELEKTRYCZNYCH... 13

2 Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie Spis rysunków: L.p. Nazwa rysunku Oznaczenie rysunku Skala: Data 1 Rzut piwnic instalacja wentylacji I-1 1: Rzut parteru instalacja wentylacji I-2 1: Schemat instalacji wody lodowej I Schemat instalacji wentylacji mechanicznej I Rzut piwnic - schemat rozbiórek A-1 1: Rzut piwnic - elementy dobudowywane Instalacja elektryczna Rozmieszczenie urządzeń A-2 1: E-1 1: Spis załączników: 1. Uprawnienia i przynależności do izby inżynierów projektantów. 2. Proces obróbki powietrza w centrali wentylacyjnej 3. Bilans powietrza wentylacyjnego 4. Karta doboru agregatu wody lodowej. 5. Karta doboru chłodnicy agregatu. 6. Karta doboru naczyń wzbiorczych i zaworów bezpieczeństwa 7. Karta doboru pompy obiegowej wody lodowej 8. Schemat szafy sterującej 9. Schemat rozdziału energii 10. Technologia automatyki 11. Zestawienia ilościowe AKPIA 1

3 1 Informacje ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji i rozbudowy instalacji klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 w budynku nr VI Instytutu Technologii Elektronowej przy al. Lotników 32/46 w Warszawie. 1.2 Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest: zlecenie Inwestora, dokumentacja powykonawcza wykonana przez firmę SIGMAWENT BIS obowiązujące normy i przepisy, wizja lokalna karty doboru urządzeń wykonane przez dostawców karty katalogowe, DTR urządzeń opinia dotycząca klimatyzacji pomieszczeń laboratorium Z Cel i zakres opracowania Projekt ma na celu modernizację istniejącego układu pod względem doboru urządzeń i zwiększenia możliwości osuszania powietrza. 2 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 2.1 Stan istniejący W instalacji zastosowano centralę wentylacyjną firmy VTS. Centrala składa się z: - komory mieszania, - sekcji filtracyjnych EU4, EU7, EU9, - wentylatora nawiewnego, - chłodnicy freonowej wstępnej zasilanej agregatem skraplającym firmy Daikin typu RP200 o mocy znamionowej 22,4kW, - chłodnicy freonowej wtórnej zasilanej agregatem skraplającym firmy Daikin typu RZQ125B8W1B o mocy znamionowej 12kW z możliwością pracy jako pompa ciepła, - nagrzewnicy wtórnej elektrycznej. 2

4 Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie Ze względu na zastosowanie chłodnic freonowych z wysoką temperatura odparowania niemożliwy jest proces osuszania powietrza tym urządzeniem do wymaganych przez Użytkownika parametrów, szczególnie w okresie letnim i dniach o podwyższonej zawartości wilgoci w powietrzu. 2.2 Założenia do projektu. l.p Wymagania Użytkownika 22 +/-2 o C Pomieszczenie nr 13 <38% klasa czystości /-2 o C Pomieszczenie nr 14 <38% klasa czystości /-2 o C Pomieszczenie nr 15 <38% klasa czystości Parametry powietrza zewnętrznego zgodnie z normą PN-76/B Zima : strefa klimatyczna III Lato : strefa klimatyczna II t z = - 20 o C, ϕ z = 100 %, x z = 0,8 g/kg, i z = -18,4 kj/kg t z = 30 o C, ϕ z = 45 % x z = 11,9 g/kg, i z = 60,6 kj/kg 2.3 Usprawnienie istniejącego systemu. W celu zwiększenia możliwości osuszania istniejącej centrali należy obniżyć temperaturę na powierzchni chłodnic. W związku z tym proponuje się zastosować w centrali chłodnicę wodną zasilaną wodą lodową o parametrach 2/7 o C (glikol etylenowy 40%). Dzięki temu będzie możliwe obniżenie zawartości wilgoci w powietrzu nawiewanym do wymaganej wartości. W tym celu należy zdemontować istniejące wymienniki freonowe i skraplacze i zastąpić je chłodnicą wodną. Proces obróbki powietrza w zmodernizowanej centrali przedstawiono na wykresie Moliera. 3

5 2.4 Opis instalacji. Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie Bilans mocy cieplnej wykonano przy następujących mocach cieplnych zainstalowanych urządzeń (dane Użytkownika): pom. 13 = 8 kw pom. 14 = 8 kw pom. 15= 6 kw Współczynnik jednoczesności działania urządzeń, zgodnie z deklaracjami Inwestora, równy 0,6. Bilans zapotrzebowania na ciepło i powietrze wentylacyjne został zamieszczony w załącznikach. Ze względu na uproszczenie systemu regulacji instalacji i brak nagrzewnic strefowych w każdym kanale wyciągowym z pomieszczeń zostanie zamontowany czujnik wilgotności i temperatury. Parametry powietrza w pomieszczeniach będą mogły być precyzyjnie regulowane tylko w jednym z pomieszczeń. Będzie możliwość przełączania wiodącego pomieszczenia. W analizie nie założono żadnych innych zysków wilgoci w pomieszczeniach ponad ludzi w liczbie 4 osób na każde laboratorium. Nie przewiduje się również dowilżania powietrza wilgotność poniżej 38% jest akceptowalna przez Użytkownika. W przypadku konieczności regulacji wilgotności również w okresie zimowym należałoby doposażyć instalację w nawilżacze strefowe. 3 Instalacja chłodnicza. 3.1 Parametry pracy instalacji. Czynnikiem chłodzącym będzie glikol etylenowy 40% np. ERGOLID A firmy Boryszew o parametrach 2/7 o C. 3.2 Zapotrzebowanie na chłód. Zapotrzebowanie na chłód wynosi 37,6kW. 3.3 Źródło chłodu Źródłem chłodu będzie agregat wody lodowej NECS-W 0202 wyposażony w moduł soft-starter firmy Climaveneta w wykonaniu wewnętrznym zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym. Agregat będzie wyposażony w zewnętrzny drycooler VA4D /4. System wody lodowej zaprojektowano typu zamkniętego, zabezpieczony przeponowymi naczyniami wzbiorczymi oraz zaworem bezpieczeństwa (szczegółowe 4

6 Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie dane w załączniku) Woda lodowa będzie zasilała obieg chłodnic central wentylacyjnych. Zaprojektowano zbiornik buforowy PSPlus 1001 firmy Paradigma celem ustabilizowania temperatury zasilania wody lodowej. Zbiornik należy zaizolować izolacją paroszczelną np. kauczukiem spienionym o grubości 50mm. 3.4 Materiały i wykonanie. Przewody instalacji chłodniczej będą wykonane z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie. Zawiesia systemowe - producent Hilti lub Mefa. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji wg PN, spadek rurociągów 0,3%. Przewody zostaną zaizolowane termicznie i przeciwroszeniowo. Jako materiał izolacyjny zostanie zastosowana pianka kauczukowa prod. K-flex Polska grubości 40mm. Przewody prowadzone na zewnątrz obudować płaszczem z blachy. 4 Opis architektoniczno-budowlany. 4.1 Forma architektoniczna Budynek odznacza się prostą, modernistyczną architekturą, z regularną siatką okien. Budynek w układzie trójtraktowym, z korytarzem komunikacyjnym w środku i dwiema klatkami schodowymi na końcach budynku Elewacja budynku po termomodernizacji wykończona jest tynkiem akrylowym w pastelowym odcieniu jasno piaskowym. 4.2 Konstrukcja budynku Konstrukcja budynku słupowo ryglowa, stropy prefabrykowane żelbetowe w części głównej bryły budynku Dach części piwnicy wystający poza obrys bryły głównej budynku strop typu ackermana h=23cm rozpięty wzdłuż dłuższej osi budynku 4.3 Stan techniczny Struktura budowlana budynku nie budzi zastrzeżeń; występują rysy dylatacyjne na połączeniu konstrukcji bryły głównej (4 kondygnacje) z niską,jednokondygnacyjną częścią wystającą poza jej obrys stanowiącą poszerzającą funkcjonalnie pomieszczeń piwnicy. Jest to zjawisko naturalne przy takim ustroju konstrukcyjnym, inwestor zapewnił, że będące pod stałą obserwacją pęknięcia nie mają tendencji do powiększania się. 5

7 Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie W pomieszczeniach podlegających niniejszemu opracowaniu nie zaobserwowano objawów zagrzybienia czy zalania ani też podciągania wody gruntowej, co oznacza, że izolacje przeciwwodne są w dobrym stanie Strukturę nośną w obrębie pomieszczeń stanowią słupy nośne żelbetowe i belki widoczne (część główna budynku) oraz ściana zewnętrzna i słupy oraz belki ukryte w grubości stropu (część wystająca poza obrys głównej bryły budynku) Pozostałe ściany wewnętrzne są ścianami działowymi niekonstrukcyjnymi, wykonanymi z cegły dziurawki, na grubość 6 i 12cm, wykończone tynkiem cementowo wapiennym Wnioski: Stan techniczny struktury budynku nie budzi zastrzeżeń, prace remontowe nie będą miały negatywnego wpływu na budynek. 4.4 Zmiany funkcjonalne Przewiduje się wykorzystanie istniejących pomieszczenia dla umiejscowienia nowych urządzeń systemu wody technicznej chłodzącej. 4.5 Rozwiązania materiałowo budowlane - Zamurowania otworów w istniejących ścianach Zamurowania otworów w istniejących ścianach wykonać z bloczków gazobetonowych gr. 12cm klasy 600 i otynkować cementowo-wapienną. - Renowacja ścian istniejących Usunąć mechanicznie farbę olejną i luźne kawałki tynków. Ubytki w tynku ścian istniejących i bruzdy po demontażu instalacji uzupełnić masą szpachlową do renowacji tynków cementowo-wapiennych. Całość ścian zaciągnąć masą szpachlową gipsową lub akrylową i doprowadzić do jakości tynków kat. II. - Nowa podłoga na gruncie Po usunięciu ściany działowej między pomieszczeniami i usunięciu obecnej szlichty należy starannie zagęścić grunt uzupełnić podkład z chudego betonu i odtworzyć izolację przeciwwilgociową na chudym betonie z papy termozgrzewalnej, zgrzewając nową warstwę z istniejącą. Szlichtę posadzki wykonać z betonu min. B20 gr. 5cm 6

8 Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie zbrojonego siatką, zatrzeć na gładko. Powierzchnia ma być przygotowana pod malowanie farbą do betonu. Szlichta w pomieszczeniu B z betonu B25 gr. 15 cm, zbrojonego góra i dołem siatką z prętów fi 8 co 15cm w obu kierunkach, wodoszczelny dodatek do betonu (W6). Szczeliny dylatacyjne i przy ścianach wypełnić trwale plastyczną masą do dylatacji. - Uzupełnienia posadzki Zerwać istniejącą posadzkę PCV i luźne fragmenty szlichty betonowej, uzupełnić ubytki stosując chemię szczepną do betonu, wylać posadzkę samopoziomującą, pomalować farbą do betonu - Przebicia instalacyjne przez ściany Przebicie instalacyjne w ścianach wykonać w miejscu wskazanym na rysunkach.. Otwory należy wykonać techniką bezudarową, tj. wiertnicą lub poprzez nawiercenie i nacinanie piłą do betonu. 4.6 Materiały wykończeniowe - Posadzki techniczne posadzka betonowa malowana farbą do betonu - Wykończenie ścian i sufitów usunąć luźne fragmenty tynków, zaszpachlować ubytki masami do napraw tynków cementowo-wapiennych, zagruntować i pomalować dwukrotnie szorowalną farbą lateksową lub akrylową do wnętrz. - Renowacja ścian istniejących dylatacja miejscu pęknięć dylatacyjnych ścian i sufitów należy wypełnić materiałem uszczelniającym do dylatacji o odkształcalności min. 25% np. Sikaflex PRO-3, wykonać pionowe bruzdy w spękanym tynku i zamontować listwy szczelne do dylatacji 0,5-1,0cm - Drzwi do pomieszczeń Zaleca się do pomieszczeń objętych opracowaniem, zastosowanie nowych drzwi technicznych o odporności ogniowej EI60, umożliwi to w przyszłości wprowadzenie central wentylacyjnych zależnie od potrzeb użytkownika budynku. Drzwi wyposażyć w zamki. 4.7 miejscu pęknięć dylatacyjnych ścian i sufitów należy wypełnić miejscu pęknięć dylatacyjnych ścian i sufitów należy wypełnić Zakres prac remontowych Pomieszczenie A: 7

9 Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie POSADZKI: 1. demontaż posadzki PCV 2. uzupełnienie szlichty po wymianie kanalizacji 3. gruntowanie 4. wykonanie posadzki samopoziomującej gr. do1cm, na całej powierzchni pomieszczenia poza obrysem fundamentu centrali wentylacyjnej 5. malowanie farbą do betonu, antypoślizgową SUFITY I ŚCIANY - PRACE ROZBIÓRKOWE: 1. rozbiórka ściany między pomieszczeniami A i B (według rysunku) 2. demontaż drzwi wraz z ościeżnicą 3. demontaż instalacji elektrycznej i opraw natynkowych SUFITY I ŚCIANY - PRACE REMONTOWE: 1. wymiana drzwi wewnętrznych 2. montaż nowej instalacji elektrycznej 3. naprawy miejscowe tynków 4. gruntowanie ścian 5. malowanie dwukrotnie farbą akrylową szorowalną, kolor biały Pomieszczenie B: POSADZKI ŚCIANY - PRACE ROZBIÓRKOWE: 1. rozbiórka ściany między pomieszczeniami A i B (według rysunku) 2. demontaż drzwi wraz z ościeżnicą 3. rozbiórka ściany między pomieszczeniem B a korytarzem (według rysunku) 4. demontaż posadzki PCV 5. skucie całej posadzki do głębokości chudego betonu 6. demontaż instalacji elektrycznej gniazd zasilających POSADZKI ŚCIANY - PRACE REMONTOWE: 1. odtworzenie izolacji na chudym betonie (2x papa termozgrzewalna) 2. wykonanie podsypki piaskowo cementowej (4:1) stabilizowanej do odpowiedniego poziomu 3. wykonanie nowej szlichty (stanowiącej jednocześnie fundament pod planowane urządzenia) z betonu B25 gr. 15 cm, zbrojonego góra i dołem siatką z prętów fi 8 co 15cm w obu kierunkach 4. zatarcie na gładko szlichty 5. gruntowanie 6. wypełnienia dylatacji 7. malowanie farbą do betonu do pom. technicznych (antypoślizgowa) SUFITY I ŚCIANY - PRACE ROZBIÓRKOWE: 1. demontaż instalacji elektrycznej i opraw natynkowych 8

10 Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie SUFITY I ŚCIANY - PRACE REMONTOWE: 1. wymiana drzwi wewnętrznych 2. montaż nowej instalacji elektrycznej 3. naprawy miejscowe tynków 4. gruntowanie ścian 5. malowanie dwukrotnie farbą akrylową szorowalną, kolor biały 6. montaż nowych instalacji wentylacji Pomieszczenia obecnego korytarza technicznego: POSADZKI: 1. skucie części szlichty betonowej (wymiana poziomu kanalizacyjnego) 2. uzupełnienie szlichty po wymianie kanalizacji 3. szpachlowanie ubytków 3. gruntowanie 4. malowanie farbą do betonu do pom. technicznych (antypoślizgowa) SUFITY I ŚCIANY - PRACE REMONTOWE: 1. wykonanie nowych instalacji Fundament pod skraplacze (poza budynkiem): 1. wykop płytki ok. 50cm (usunięcie humusu do stabilnej warstwy gruntu piaszczystego) 2. wypełnienie wykopu tłuczniem gr cm (stabilizacja warstwami) 3. wykonanie płyty fundamentowej gr. 20cm (wyniesienie nad poziom otaczającego gruntu ok. 5-10cm), beton B25 z dodatkiem wodoszczelnym W6, zbrojenie górą i dołem siatką z pręta fi 8mm co 15cm w obu kierunkach stal RB montaż urządzeń 5 INSTALACJA AKPIA 5.1 Stan istniejący W budynku jest zainstalowany układ klimatyzacji obsługujący pomieszczenia laboratoryjne składający się z centrali wentylacyjnej firmy VTS, agregatem skraplającym firmy Daikin typu RZQ125B8W1B oraz nagrzewnic wtórnych elektrycznych. Z uwagi, iż istniejący system klimatyzacji nie był w stanie utrzymać odpowiednich parametrów wilgotności w pomieszczeniu został on zmodernizowany. 5.2 Stan projektowany Z uwagi na konieczność modernizacji układu klimatyzacji istnieje konieczność zaprojektowania nowego układy do sterownia automatycznego klimatyzacją. 9

11 Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie Celem układu AKPiA jest utrzymywanie komfortu cieplnego oraz odpowiedniej wilgotności powietrza w pomieszczeniach laboratoryjnych przy jak najmniejszym zużyciu energii. W tym celu projektuje się nowy układ sterowania oparty o rozwiązania firmy Train. Zastosowane sterowniki posiadają wbudowany WEB Serwer umożliwiający zdalny dostęp poprzez sieć Eternet do serowników w celu podglądu parametrów pracy instalacji. Układ automatycznego sterowania będzie sterował chłodzeniem, recyrkulacją powietrza, nagrzewnicami elektrycznymi oraz agregatem chłodniczym w ten sposób aby przy zużyciu jak najmniejszej ilości energii uzyskać żądane parametry powietrza w pomieszczeniach. 5.3 Szafy zasilająco sterownicze Na potrzeby zasilania i sterowania urządzeniami systemu wentylacji i klimatyzacji projektuje się szafę zasilająco sterowniczą. Szafa zostanie umieszczona w pomieszczeniu wentylatorni w sąsiedztwie central wentylacyjnych. Rozdzielnice projektuje się w obudowie wiszącej o rozmiarach 1300x1000x400mm, rozdzielnice należy zawiesić na ścianie. Szafy zawierają aparaturę zasilająco zabezpieczającą oraz sterowniki swobodnie programowalne z serii IQ3 Train. Rozdzielnica została wyposażona w wyłącznik główny, o stopniu ochrony IP44. Wszystkie aparaty należy zamontować na szynach instalacyjnych DIN. Na drzwiach szafy sterującej umieszczono przełącznik załączający układ oraz lampki informacyjne opisujące status pracy: Lampka biała- obecność zasilania Lampki koloru zielonego- praca układu, Lampki żółte- ostrzeżenia, Lampki czerwone- awaria systemu. Wszystkie przewody należy wprowadzać do rozdzielnicy za pomocą systemu dławików kablowych. Połączenia wzajemne będą wykonane przewodami typu LgY lub LY o przekroju odpowiednim dla mocy znamionowej odbiorników zgodnie z Polską Normą PN EN 60439, przewody na końcach są zaprasowane (tulejki kablowe izolowane) oraz posiadać będą system oznaczników na obu końcach wg schematu montażowego. Wszystkie przewody w szafach są prowadzone w korytkach grzebieniowych. Tabliczki/szyldziki i oznaczenia zewnętrzne szafy będą przytwierdzone w sposób trwały. Obudowa wraz z płytą montażową powinna zapewni a 20% rezerwy miejsca (wolnego od zabudowy).wprowadzone do szafy przewody, mogą być łączone z resztą aparatów wyłącznie za pomocą listew przyłączeniowych. Zaciski powinny być przystosowane do montażu na szynę DIN. Wszystkie aparaty 10

12 Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie posiadają podwójne oznaczenie i identyfikujące miejsce zamontowania oraz sam aparat. 5.4 Kasety sterownicze Zgodnie z schematami technologicznymi w wybranych pomieszczeniach należy zainstalować pomieszczeniowe kasety. Kasety są wyposażone w przełącznik oraz lampkę LED. Kasety mają za zadanie informować sterownik o obecności ludzi w laboratorium oraz o przełączeniu układu w tryb właściwej pracy. Lampka LED określa stan pracy układu. Rozmieszczenie kaset w pomieszczeniach należy uzgodnić z inwestorem na etapie realizacji. 5.5 Okablowanie Okablowanie instalacji należy wykonać według listy kablowej oraz rysunku technologicznego. Dokładne rozmieszczenie elementów według projektu systemu klimatyzacji. Przewody należy rozprowadzić za pomocą systemu tras kablowych. Trasy kablowe instalacji AKPiA będą wykonane przy pomocy systemu korytek kablowych. Korytka kablowe zaleca się mocować na ścianach oraz górnych powierzchniach stropu. Kable po wyjściu z korytka kablowego do listwy zaciskowej urządzenia muszą zostać umieszczone rurkach osłonowych. Okablowanie należy rozprowadzać w rurach elektroinstalacyjnych. W przypadku, gdy liczba prowadzonych przewodów jest większa niż 3, należy przewidzieć obowiązkowo koryto elektroinstalacyjne. Dla kabli części obiektowej należy wykorzystać koryta instalacji elektrycznej oraz instalacji teletechnicznych z zachowaniem podziały na część niskonapięciową oraz wysokonapięciową. Przy prowadzeniu tras kablowych należy zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. Wszystkie przewody sterownicze oraz komunikacyjne zaleca się prowadzić w wydzielonym korycie kablowym prowadzonym równolegle do koryta przewodów energetycznych. Wszystkie kable przetworników pomiarowych oraz elementów wykonawczych z wejściem analogowym powinny być w wersji ekranowanej. Całość prac powinna zostać zrealizowana zgodnie z Warunkami technicznymi Wykonania Prac Budowlano- Montażowych, obowiązującymi normami i przepisami. 5.6 Elementy peryferyjne Elementy peryferyjne należy zamontować zgodnie z schematem technologicznym oraz kartami katalogowymi urządzeń. Zestawieni ilościowe określa ilości oraz typy urządzeń niezbędnych do wykonania instalacji. 11

13 Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie 6 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 6.1 Stan istniejący W budynku był zainstalowany układ klimatyzacji obsługujący pomieszczenia laboratoryjne składający się z centrali wentylacyjnej firmy VTS, agregatem skraplającym firmy Daikin typu RZQ125B8W1B oraz nagrzewnic wtórnych elektrycznych. Z uwagi, iż istniejący system klimatyzacji nie był w stanie utrzymać odpowiednie parametry wilgotności w pomieszczeniu został on zmodernizowany. Dotychczasowy układ klimatyzacji był zasilany w rozdzielnicy elektrycznej znajdującej się obok maszynowni RG1/ Stan projektowany Z uwagi na konieczność modernizacji układu klimatyzacji istnieje konieczność zaprojektowania nowego układy do sterownia automatycznego klimatyzacją. W tym celu projektuje się nową rozdzielnice zasilającą TE1. Rozdzielnica ta będzie zasilała szafę do sterownia automatycznego klimatyzacji RCW1, drycooler, pompy obiegowe oraz klimatyzator w pomieszczeniu 117. Rozdzielnicę TE1 oraz agregat chłodu należy zasilić bezpośrednio z rozdzielnicy RG1/ Szafy zasilająco sterownicze Na potrzeby zasilania elementów klimatyzacji projektuje się rozdzielnice elektryczna TE1. Rozdzielnice należy zamontować zgodnie z rysunkiem E-01. Rozdzielnice projektuje się jako wolnostojącą. Wszystkie przewody należy wprowadzać do rozdzielnicy za pomocą systemu dławików kablowych. Połączenia wzajemne będą wykonane przewodami typu LgY lub LY o przekroju odpowiednim dla mocy znamionowej odbiorników zgodnie z Polską Normą PN EN 60439, przewody na końcach są zaprasowane (tulejki kablowe izolowane) oraz posiadać będą system oznaczników na obu końcach wg schematu montażowego. Wszystkie przewody w szafach są prowadzone w korytkach grzebieniowych. Tabliczki/szyldziki i oznaczenia zewnętrzne szafy będą przytwierdzone w sposób trwały. Obudowa wraz z płytą montażową powinna zapewni a 20% rezerwy miejsca (wolnego od zabudowy).wprowadzone do szafy przewody, mogą być łączone z resztą aparatów wyłącznie za pomocą listew przyłączeniowych. Zaciski powinny być przystosowane do montażu na szynę DIN. Wszystkie aparaty posiadają podwójne oznaczenie i identyfikujące miejsce zamontowania oraz sam aparat. 6.4 Okablowanie Okablowanie instalacji należy wykonać przewodami zgodnie ze schematem E-02 oraz rysunkiem rozmieszczenia urządzeń E-01. Kable należy rozprowadzić za pomocą systemu tras kablowych. Trasy kablowe będą wykonane przy pomocy systemu korytek kablowych. Korytka kablowe zaleca się mocować na ścianach oraz 12

14 Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie górnych powierzchniach stropu. Kable po wyjściu z korytka kablowego do listwy zaciskowej urządzenia muszą zostać umieszczone rurkach osłonowych. Okablowanie należy rozprowadzać w rurach elektroinstalacyjnych. W przypadku, gdy liczba prowadzonych przewodów jest większa niż 3, należy przewidzieć obowiązkowo koryto elektroinstalacyjne. Całość prac powinna zostać zrealizowana zgodnie z Warunkami technicznymi Wykonania Prac Budowlano- Montażowych, obowiązującymi normami i przepisami. 6.5 Uwagi techniczne Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi PN/E i PBUE, oraz z aktualnymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu instalacji zachować koordynację z pozostałymi instalacjami w budynku. Po wykonaniu prac instalacyjnych należy wykonać pomiary: - skuteczności szybkiego wyłączenia - sprawdzenie wyłączników różnicowo prądowych - oporności izolacji -impedancję pętli zwarciowej - oporności uziemień i ciągłość połączeń wyrównawczych 6.6 Ochrona od porażeń elektrycznych Zgodnie z norma PN IEC :2000 jako system ochrony od porażeń prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączeni e zasilania w systemie e TN-S. Wszystkie dostępne części przewodzące połączyć należy do punktu neutralnego zasilania przy pomocy przewodów ochronnych. Jako uzupełniający środek ochrony przed dotykiem bezpośrednim zastosowane zostały wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym 30mA. Wszystkie nowoprojektowane prefabrykaty posiadają II klasę ochronności. 13

15 40 40 kj/kg % C C 100 1,25 1,18 1,11 kg/m³ P16 P17 P18 P19 Wykres Molliera ,005 0,01 0,015 0,02 kg/kg P15 Ciśnienie barometryczne p = 1000 hpa (C) Piotr Narowski Licencja dla:

16 C:\Users\Zenek\Desktop\ Procesy\Mollier4.hxc Strona 2 ================================================================================= Nazwa pliku wykresu: Mollier4 Ciśnienie barometryczne = 1000 hpa ================================================================================= Nazwa procesu: Proces1 Nazwa punktu: P15 Temperatura = 32,0 st.c Wilgotność względna = 50,0 % Zawartość wilgoci = 0,0152 kg/kg Entalpia = 71,0 kj/kg Objętość właściwa = 0,88 m3/kg Gęstość = 1,13 kg/m3 Temperatura punktu rosy = 20,3 st.c Temperatura termometru mokrego = 23,6 st.c Ciśnienie cząstkowe pary wodnej = 2379 Pa Zawartość wilgoci w punkcie nasycenia = 0,0152 kg/kg Zawartość mgły = 0,0000 kg/kg Strumień masy suchego powietrza = 1393,3 kg/h Strumień masy wilgotnego powietrza = 1414,5 kg/h Strumień objętości wilgotnego powietrza = 1250,0 m3/h Stan powietrza: Niezamglone Nazwa punktu: P16 Temperatura = 22,0 st.c Wilgotność względna = 38,0 % Zawartość wilgoci = 0,0063 kg/kg Entalpia = 38,2 kj/kg Objętość właściwa = 0,85 m3/kg Gęstość = 1,18 kg/m3 Temperatura punktu rosy = 7,0 st.c Temperatura termometru mokrego = 13,5 st.c Ciśnienie cząstkowe pary wodnej = 1005 Pa Zawartość wilgoci w punkcie nasycenia = 0,0063 kg/kg Zawartość mgły = 0,0000 kg/kg Strumień masy suchego powietrza = 3798,2 kg/h Strumień masy wilgotnego powietrza = 3822,1 kg/h Strumień objętości wilgotnego powietrza = 3250,0 m3/h Stan powietrza: Niezamglone Nazwa punktu: P17 Temperatura = 24,7 st.c Wilgotność względna = 44,3 % Zawartość wilgoci = 0,0087 kg/kg Entalpia = 47,0 kj/kg Objętość właściwa = 0,86 m3/kg Gęstość = 1,16 kg/m3 Temperatura punktu rosy = 11,7 st.c Temperatura termometru mokrego = 16,7 st.c Ciśnienie cząstkowe pary wodnej = 1379 Pa Zawartość wilgoci w punkcie nasycenia = 0,0087 kg/kg Zawartość mgły = 0,0000 kg/kg Strumień masy suchego powietrza = 5191,5 kg/h Strumień masy wilgotnego powietrza = 5236,6 kg/h Strumień objętości wilgotnego powietrza = 4500,2 m3/h Stan powietrza: Niezamglone Nazwa punktu: P18 Temperatura = 24,7 st.c Wilgotność względna = 44,3 % Zawartość wilgoci = 0,0087 kg/kg Entalpia = 47,0 kj/kg Objętość właściwa = 0,86 m3/kg Gęstość = 1,16 kg/m3 Temperatura punktu rosy = 11,7 st.c Temperatura termometru mokrego = 16,7 st.c Ciśnienie cząstkowe pary wodnej = 1379 Pa Zawartość wilgoci w punkcie nasycenia = 0,0087 kg/kg Zawartość mgły = 0,0000 kg/kg Strumień masy suchego powietrza = 5191,5 kg/h Strumień masy wilgotnego powietrza = 5236,6 kg/h

17 C:\Users\Zenek\Desktop\ Procesy\Mollier4.hxc Strona 3 Strumień objętości wilgotnego powietrza = 4500,2 m3/h Stan powietrza: Niezamglone Nazwa punktu: P19 Temperatura = 8,0 st.c Wilgotność względna = 85,5 % Zawartość wilgoci = 0,0058 kg/kg Entalpia = 22,6 kj/kg Objętość właściwa = 0,81 m3/kg Gęstość = 1,23 kg/m3 Temperatura punktu rosy = 5,7 st.c Temperatura termometru mokrego = 6,9 st.c Ciśnienie cząstkowe pary wodnej = 918 Pa Zawartość wilgoci w punkcie nasycenia = 0,0058 kg/kg Zawartość mgły = 0,0000 kg/kg Strumień masy suchego powietrza = 5191,5 kg/h Strumień masy wilgotnego powietrza = 5221,4 kg/h Strumień objętości wilgotnego powietrza = 4228,3 m3/h Stan powietrza: Niezamglone Nazwa przemiany: P15->P17<-P16 Typ przemiany: Mieszanie Zapotrzebowanie na moc = 0,0 kw Początkowy strumień powietrza = 1250,0 m3/h ,0 m3/h Końcowy strumień powietrza = 4500,2 m3/h Różnica temperatury = Strumień masy wody = 0,0 kg/h Uwagi: 27 % do 73 % Nazwa przemiany: P17->P18 Typ przemiany: Odkraplanie Zapotrzebowanie na moc = 0,0 kw Początkowy strumień powietrza = 4500,2 m3/h Końcowy strumień powietrza = 4500,2 m3/h Różnica temperatury = 0,0 st.c Strumień masy wody = 0,0 kg/h Uwagi: Nazwa przemiany: P18->P19 Typ przemiany: Chłodzenie Zapotrzebowanie na moc = -35,3 kw Początkowy strumień powietrza = 4500,2 m3/h Końcowy strumień powietrza = 4228,3 m3/h Różnica temperatury = -16,7 st.c Strumień masy wody = -15,2 kg/h Uwagi: BF = 0,20 tc = 3,9 st.c Zapotrzebowanie na moc cieplną dla procesu = 0,0 kw Zapotrzebowanie na moc chłodniczą procesu = 69,9 kw

18 Z11 BILANS POWIETRZA Nr pom. Pomieszczenie Pow. Wys. Kub. il. osób Kr.wym. proj Vnaw Vwyw Kr.wym. rzecz Zyski ciepła Zyski wilgoci Temp Wilgotność Zawartość wilgoci wyciąg Zawartość wilgoci nawiew Minimalna temperatura nawiewu Min ilość powietrza ze względu na osuszanie - m2 m [m 3 ] - - [m 3 /h] [m 3 /h] h -1 [W] [g/h] [ o C] [%] [g/kg] [g/kg] [ o C] [m 3 /h] [m 3 /h] 13 Laboratorium 35,0 97, ,5 7043,0 340,0 22,0 <38 6,3 5, ,2 14 Laboratorium 35,0 97, ,5 7043,0 340,0 22,0 <38 6,3 5, ,2 15 Laboratorium 35,0 97, ,4 5843,0 340,0 22,0 <38 6,3 5, ,1 N1/W ,5 Min ilość powietrza ze względu na chłodzenie

19 Dane projektu: Oznaczenie: ITE Z11 Miejscowość: Warszawa Numer: PC_130806_43989_L Opracował: mgr inż. Kamil Saczuk Data: Program obliczeniowy: _ Asortyment: IMI International Pneumatex - Dynamic Watermanagement Stabilne warunki ciśnieniowe, doskonała jakość wody w systemach grzewczych, jak również niezawodne, higieniczne zasilanie w wodę pitną to cechy charakteryzujące Pneumatex. Przyjazne dla użytkownika produkty najwyższej jakości oraz wszechstronna obsługa klienta są naszym wyzwaniem. Dynamic Watermanagement oznacza radość z innowacji, bliskość klienta oraz szerokie spojrzenie w duchu pionierów firmy Pneumatex PC_130806_ /6

20 Parametry instalacji Wskazówki Ciśnienia Wysokość statyczna H ST 3 m Ciśnienie parowania p D 0.0 bar Ciśnienie zadziałania zaworu bezpieczeństwa PSV 3 bar Ciśnienie minimalne (instalacja) P0 1.0 bar Temperatury Maks. temperatura systemu t maks. 45 C Min. temperatura systemu t min. -24 C Dodatek środka przeciw zamarzaniu Z 40 % Współczynnik rozszerzalności e Wydajności Pojemności wodne Agregat chłodniczy Rura wzbiorcza min. DN e kw litry Wydajność/ Pojemność/ C całkowity Statico,Compresso Transfero do 10 m - Transfero do 30 m - Pojemność/ Odbiorniki litry Wężownica chłodząca 100 Pozostałe, np. bufor 20 Rury 0 całkowity 120 Instalacja razem 140 Statico Optymalna rezerwa wody plus wykorzystanie rezerwy naczynia V vopt 2 Lit. v vopt 1.7 % Rezerwa = (objętość znamionowa / objętość obliczona - 1)*100% R 15 % Współczynnik ciśnieniowy (pe+1)/(pe-p0) Df 2.3 Ciśnienie wstępne = Ciśnienie minimalne (instalacja), ustawić w Statico P0 1.0 bar Ciśnienie początkowe p a 1.3 bar Ciśnienie końcowe p e 2.5 bar Wykres ciśnienia p(t) patrz tabela poniżej PC_130806_ /6

21 Wykres ciśnienia Statico t C p bar PC_130806_ /6

22 Wyposażenie agregatu chłodniczego Agregat chłodniczy DSV 25-3,0 DGH, mosiądz czerwony Wyposażenie instalacji Ulubione Statico SD 12.3, Ciśnieniowe naczynie rozszerzalnościowe DLV 15, mosiądz H DH, mosiądz, niklowany PC_130806_ /6

23 Wyposażenie agregatu chłodniczego Agregat chłodniczy DSV 25-3,0 DGH Zawór bezpieczeństwa, mosiądz czerwony, zabezpieczenie ciśnienia maksymalnego w generatorach ciepła, wykonanie typu secuguard, 5 lat gwarancji, zawór precyzyjny gwarantuje małe różnice ciśnienia otwarcia i ciśnienia zamknięcia, pod napięciem sprężyny, napowietrzany dźwignią ręczną, sprężyna chroniona przez mieszek, równoważenie ciśnieniem, instalacje grzewcze, możliwa praca ze środkiem przeciw zamarzaniu do 50%; montaż pionowy, strona wlotowa i wylotowa z gwintem wewnętrznym, strona wylotowa powiększona; Wyposażenie instalacji Ulubione zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1, części posiadają certyfikaty CE wg TRD 721-TÜV SV xx-665 DGH, PED/DEP 97/23/EC B-00029; Swiss made by Pneumatex; Ciśnienie zadziałania PSV 3.0 bar Różnica ciśnienia otwarcia OSV PSV * 0.1 bar Różnica ciśnienia zamknięcia ASV PSV * 0.1 bar Wydajność wypływu - para Q PSV 320 kw Wydajność wypływu - woda Q PSVW kw Maks. dopuszczalne ciśnienie PS 25 bar Min. dopuszczalne ciśnienie PSmin 0 bar Maks. dopuszczalna temperatura TS 120 C Min. dopuszczalna temperatura TSmin -10 C Złącze WE SE G 1 Złącze WY SA G 1 1/2 Wysokość H 233 mm Długość L 86 mm Waga G 1.8 kg Statico SD 12.3 Ciśnieniowe naczynie rozszerzalnościowe, ze stałym wypełnieniem gazowym, instalacje grzewcze, solarne i wody chłodzącej; stal, spawana, kolor berylu; kształt dysku, mocowanie do zawieszania ułatwiające montaż, montaż z podłączeniem na dole lub na górze; worek z butylu typu airproof, według EN i normy zakładowej Pneumatex, trwale stabilne ciśnienie wstępne; możliwa praca ze środkiem przeciw zamarzaniu do 50%; przeprowadzono próbę prototypu CE zgodnie z dyrektywą ciśnieniową PED/DEP 97/23/EC; 5 lat gwarancji na całe naczynie; Swiss made by Pneumatex; Objętość znamionowa VN 12 l Maks. dopuszczalne ciśnienie PS 3 bar Maks. dopuszczalne ciśnienie Szwajcaria PS CH 3 bar Min. dopuszczalne ciśnienie PSmin 0 bar Ciśnienie wstępne, fabrycznie P0 1 bar Maks. dopuszczalna temperatura TS 120 C Min. dopuszczalna temperatura TSmin -10 C Maks. dopuszczalna temperatura przepony TB 70 C Min. dopuszczalna temperatura przepony TBmin 5 C Złącze S R 1/2 Średnica D 352 mm Wysokość H 199 mm Waga G 3.7 kg DLV 15 Kurek odcinający, mosiądz, Konserwacja i demontaż naczyń PC_130806_ /6

24 Kurek odcinający, mosiądz, Konserwacja i demontaż naczyń rozszerzalnościowych, uruchamianie za pomocą załączonego klucza imbusowego, zabezpieczone przed niezamierzonym zamknięciem, z zaworem kulkowym do szybkiego opróżniania naczyń rozszerzalnościowych oraz złączem węża DN 15, instalacje grzewcze, solarne i wody chłodzącej, możliwa praca ze środkiem przeciw zamarzaniu do 50%; gwint wewnętrzny po obu stronach, złącze śrubowe po stronie podłączenia naczyń; zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1; Maks. dopuszczalne ciśnienie PS 16 bar Min. dopuszczalne ciśnienie PSmin 0 bar Maks. dopuszczalna temperatura TS 120 C Min. dopuszczalna temperatura TSmin -10 C Złącze S Rp 3/4 Złącze naczynia SG Rp 1/2 Złącze opróżniania SW G 3/4 Długość L 117 mm Waga G 0.35 kg H 4 Manometr, kontrola ciśnienia napełnienia w naczyniach rozszerzalnościowych, zakres wskazania 0-4 bar, z trzema przestawnymi segmentami plastikowymi do oznaczenia zakresu pracy, instalacje grzewcze, solarne i wody chłodzącej; złącze na dole; zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1; Maks. dopuszczalne ciśnienie PS 4 bar Min. dopuszczalne ciśnienie PSmin 0 bar Maks. dopuszczalna temperatura TS 60 C Min. dopuszczalna temperatura TSmin -10 C Złącze S R 1/2 Średnica D 80 mm Waga G 0.3 kg DH Kurek przyciskowy, mosiądz, niklowany, blokada wodomierzy, pomiar ciśnienia odbywa się tylko przy wciśniętym tłoku, w przeciwnym razie wodomierz jest pozbawiony ciśnienia, instalacje grzewcze, solarne i wody chłodzącej; zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1; Maks. dopuszczalne ciśnienie PS 30 bar Min. dopuszczalne ciśnienie PSmin 0 bar Maks. dopuszczalna temperatura TS 100 C Min. dopuszczalna temperatura TSmin -20 C Złącze S G 1/2 Waga G 0.3 kg PC_130806_ /6

25 Dane projektu: Oznaczenie: ITE Z11_chłodnica Miejscowość: Warszawa Numer: PC_130806_43990_L Opracował: mgr inż. Kamil Saczuk Data: Program obliczeniowy: _ Asortyment: IMI International Pneumatex - Dynamic Watermanagement Stabilne warunki ciśnieniowe, doskonała jakość wody w systemach grzewczych, jak również niezawodne, higieniczne zasilanie w wodę pitną to cechy charakteryzujące Pneumatex. Przyjazne dla użytkownika produkty najwyższej jakości oraz wszechstronna obsługa klienta są naszym wyzwaniem. Dynamic Watermanagement oznacza radość z innowacji, bliskość klienta oraz szerokie spojrzenie w duchu pionierów firmy Pneumatex PC_130806_ /7

26 Parametry instalacji Wskazówki Ciśnienia Wysokość statyczna H ST 2 m Ciśnienie parowania p D 0.0 bar Ciśnienie zadziałania zaworu bezpieczeństwa PSV 3 bar Ciśnienie minimalne (instalacja) P0 1.0 bar Temperatury Maks. temperatura systemu t maks. 20 C Min. temperatura systemu t min. -24 C Dodatek środka przeciw zamarzaniu Z 40 % Współczynnik rozszerzalności e Wydajności Pojemności wodne Agregat chłodniczy Rura wzbiorcza min. DN e kw litry Wydajność/ Pojemność/ C całkowity Statico,Compresso Transfero do 10 m 32 Transfero do 30 m 32 Pojemność/ Odbiorniki litry Wężownica chłodząca 0 Pozostałe, np. bufor 1000 Rury 100 całkowity 1100 Instalacja razem 1120 Statico Optymalna rezerwa wody plus wykorzystanie rezerwy naczynia V vopt 7 Lit. v vopt 0.6 % Rezerwa = (objętość znamionowa / objętość obliczona - 1)*100% R 8 % Współczynnik ciśnieniowy (pe+1)/(pe-p0) Df 2.3 Ciśnienie wstępne = Ciśnienie minimalne (instalacja), ustawić w Statico P0 1.0 bar Ciśnienie początkowe p a 1.3 bar Ciśnienie końcowe p e 2.5 bar Wykres ciśnienia p(t) patrz tabela poniżej PC_130806_ /7

27 Wykres ciśnienia Statico t C p bar PC_130806_ /7

28 Wyposażenie agregatu chłodniczego Agregat chłodniczy DSV 25-3,0 DGH, mosiądz czerwony Wyposażenie instalacji Ulubione Statico SD 50.3, Ciśnieniowe naczynie rozszerzalnościowe DLV 20, mosiądz Pleno PI 9.1, uzupełnianie, z funkcją napełniania instalacji H DH, mosiądz, niklowany PC_130806_ /7

29 Wyposażenie agregatu chłodniczego Agregat chłodniczy DSV 25-3,0 DGH Zawór bezpieczeństwa, mosiądz czerwony, zabezpieczenie ciśnienia maksymalnego w generatorach ciepła, wykonanie typu secuguard, 5 lat gwarancji, zawór precyzyjny gwarantuje małe różnice ciśnienia otwarcia i ciśnienia zamknięcia, pod napięciem sprężyny, napowietrzany dźwignią ręczną, sprężyna chroniona przez mieszek, równoważenie ciśnieniem, instalacje grzewcze, możliwa praca ze środkiem przeciw zamarzaniu do 50%; montaż pionowy, strona wlotowa i wylotowa z gwintem wewnętrznym, strona wylotowa powiększona; Wyposażenie instalacji Ulubione zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1, części posiadają certyfikaty CE wg TRD 721-TÜV SV xx-665 DGH, PED/DEP 97/23/EC B-00029; Swiss made by Pneumatex; Ciśnienie zadziałania PSV 3.0 bar Różnica ciśnienia otwarcia OSV PSV * 0.1 bar Różnica ciśnienia zamknięcia ASV PSV * 0.1 bar Wydajność wypływu - para Q PSV 320 kw Wydajność wypływu - woda Q PSVW kw Maks. dopuszczalne ciśnienie PS 25 bar Min. dopuszczalne ciśnienie PSmin 0 bar Maks. dopuszczalna temperatura TS 120 C Min. dopuszczalna temperatura TSmin -10 C Złącze WE SE G 1 Złącze WY SA G 1 1/2 Wysokość H 233 mm Długość L 86 mm Waga G 1.8 kg Statico SD 50.3 Ciśnieniowe naczynie rozszerzalnościowe, ze stałym wypełnieniem gazowym, instalacje grzewcze, solarne i wody chłodzącej; stal, spawana, kolor berylu; kształt dysku, mocowanie do zawieszania ułatwiające montaż, montaż z podłączeniem na dole lub na górze; worek z butylu typu airproof, według EN i normy zakładowej Pneumatex, trwale stabilne ciśnienie wstępne; możliwa praca ze środkiem przeciw zamarzaniu do 50%; przeprowadzono próbę prototypu CE zgodnie z dyrektywą ciśnieniową PED/DEP 97/23/EC; 5 lat gwarancji na całe naczynie; Swiss made by Pneumatex; Objętość znamionowa VN 50 l Maks. dopuszczalne ciśnienie PS 3 bar Maks. dopuszczalne ciśnienie Szwajcaria PS CH 3 bar Min. dopuszczalne ciśnienie PSmin 0 bar Ciśnienie wstępne, fabrycznie P0 1.5 bar Maks. dopuszczalna temperatura TS 120 C Min. dopuszczalna temperatura TSmin -10 C Maks. dopuszczalna temperatura przepony TB 70 C Min. dopuszczalna temperatura przepony TBmin 5 C Złącze S R 3/4 Średnica D 536 mm Wysokość H 316 mm Waga G 8 kg DLV 20 Kurek odcinający, mosiądz, Konserwacja i demontaż naczyń PC_130806_ /7

30 Kurek odcinający, mosiądz, Konserwacja i demontaż naczyń rozszerzalnościowych, uruchamianie za pomocą załączonego klucza imbusowego, zabezpieczone przed niezamierzonym zamknięciem, z zaworem kulkowym do szybkiego opróżniania naczyń rozszerzalnościowych oraz złączem węża DN 15, instalacje grzewcze, solarne i wody chłodzącej, możliwa praca ze środkiem przeciw zamarzaniu do 50%; gwint wewnętrzny po obu stronach, śrubunek do bezpośredniego, płasko uszczelniającego podłączenia do odpowiednich naczyń rozszerzalnościowych; zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1; Maks. dopuszczalne ciśnienie PS 16 bar Min. dopuszczalne ciśnienie PSmin 0 bar Maks. dopuszczalna temperatura TS 120 C Min. dopuszczalna temperatura TSmin -10 C Złącze S Rp 3/4 Złącze naczynia SG G 3/4 Złącze opróżniania SW G 3/4 Długość L 92 mm Waga G 0.3 kg Pleno PI 9.1 uzupełnianie, z funkcją napełniania instalacji, instalacje grzewcze, solarne i wody chłodzącej, dla instalacji zgodnych z EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN 12952, EN 12953, możliwa praca ze środkiem przeciw zamarzaniu do 50%; TecBox, montaż ścienny z wbudowanym zamocowaniem, kompaktowy z wszystkimi wymaganymi elementami funkcyjnymi, wysokiej jakości obudowa metalowa, przyłącza przewodów zapewniające łatwy montaż na zewnętrznej stronie obudowy; uzupełnianie fillsafe, zależnie od ciśnienia lub stanu napełnienia, do naczyń rozszerzalnościowych ze stałym wypełnieniem gazowym, jak Statico lub stacji utrzymywania ciśnienia, jak Compresso, 1 pompa; z wodomierzem impulsowym i zbiornikiem rozdzielającym AB wg EN 1717, z certyfikatem SVGW, urządzenie do utrzymania i kontroli ciśnienia według EN , sprawdzanie ilości, czasu i częstotliwości; sterownik BrainCube, dla inteligentnej, bezpiecznej pracy instalacji, automatyczna optymalizacja z funkcją zapamiętywania, intuicyjne menu zorientowane na proces, wielojęzykowe; podświetlany, graficzny, 8-liniowy wyświetlacz do wyświetlania wszystkich istotnych parametrów, przyjazny dla użytkownika przycisk sterujący z funkcją przewijania i wybierania, podłączenie elektryczne poprzez specjalną wtyczkę umożliwiającą odłączenie od sieci elektrycznej; złącze danych RS 485 oraz 2 bezpotencjałowe, indywidulanie parametryzowane wyjścia cyfrowe; optymalna obsługa dzięki regulacji zbocza sterownika, numeryczne i graficzne przedstawienie wartości ciśnienia. posiada certyfikat CE, posiada certyfikat CE zgodny z wymaganiami wytycznych europejskich PED/DEP 97/23/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC; Swiss made by Pneumatex; Maks. dopuszczalne ciśnienie PS 10 bar Min. dopuszczalne ciśnienie PSmin 0 bar Maks. dopuszczalna temperatura TS 30 C Min. dopuszczalna temperatura TSmin 0 C Maks. dopuszczalna temperatura otoczenia TU 40 C Napięcie elektryczne U 230 V/50 Hz Stopień ochrony IP 54 Moc przyłączowa elektryczna PA 0.75 kw Poziom ciśnienia akustycznego SPL 74 db(a) Zakres ciśnienia roboczego DPp 1-8 bar Wydajność uzupełniania VNS 500 l/h Złącze WY SA Rp 3/4 Złącze uzupełniania SNS Rp 1/2 Szerokość B 320 mm Wysokość H 760 mm Głębokość T 260 mm Waga G 20 kg H 4 Manometr, kontrola ciśnienia napełnienia w naczyniach rozszerzalnościowych, zakres wskazania 0-4 bar, z trzema przestawnymi segmentami plastikowymi do oznaczenia zakresu pracy, instalacje grzewcze, solarne i wody chłodzącej; złącze na dole; zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1; Maks. dopuszczalne ciśnienie PS 4 bar PC_130806_ /7

31 Min. dopuszczalne ciśnienie PSmin 0 bar Maks. dopuszczalna temperatura TS 60 C Min. dopuszczalna temperatura TSmin -10 C Złącze S R 1/2 Średnica D 80 mm Waga G 0.3 kg DH Kurek przyciskowy, mosiądz, niklowany, blokada wodomierzy, pomiar ciśnienia odbywa się tylko przy wciśniętym tłoku, w przeciwnym razie wodomierz jest pozbawiony ciśnienia, instalacje grzewcze, solarne i wody chłodzącej; zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1; Maks. dopuszczalne ciśnienie PS 30 bar Min. dopuszczalne ciśnienie PSmin 0 bar Maks. dopuszczalna temperatura TS 100 C Min. dopuszczalna temperatura TSmin -20 C Złącze S G 1/2 Waga G 0.3 kg PC_130806_ /7

32 05/08/2013 Luvata Söderköping AB SE Söderköping, Sweden Phone Fax Web Your ref Project/Ref.nr Our contact Id Heat exchanger from Luvata Söderköping Air Capacity 37.6 kw Flow rate 4500 mł/h Temperature in 24.7 deg C Humidity in 44.3 % Temperature out 6.5 deg C Humidity out 100 % Condensate 3.9 g/s Pressure drop, wet / dry 199 / 161 Pa Velocity 2.1 m/s Liquid Water with 40 % Ethylene Glycol Flow rate 7854 kg/h Temperature in 2.0 deg C Temperature out 7.0 deg C Pressure drop 36 kpa Velocity 1.1 m/s Dimensions Length finned/external 900 / 1100 mm Height finned/external 667 / 670 mm External depth 399 mm No. of tube rows 10 Fin pitch 2.5 mm No. of liquid passes 12 Connection number DN 1x50 Face area / Heat surface 0.60 / 126 m Weight / Volume 84 / 28 kg / l Material Tube material Copper Fin material Aluminium Header material Steel Casing material Galvanized steel Ordering code QLCM noprice 1

33 05/08/2013 Luvata Söderköping AB SE Söderköping, Sweden Phone Fax Web Your ref Project/Ref.nr Our contact Id Heat exchanger from Luvata Söderköping Conn. No. 50 Nipple G 1/4" Weight: Volume: Max op. press.: kg l MPa Max op. temp.: 110 CC Ordering code QLCM noprice 2

34 Telefon Telefaks Klient Klient nr Partner rozmów Opracowujący Specyfikacja Projekt Projekt nr Miejsce montażu Data Strona 1 / 4 Poz. Licz. Oznaczenie Grupa Cena [EUR] Wart. [EUR] Instalacja: Pompa o najwyższej sprawności (High-efficiency pum p) 1 Pompa o najwyższej sprawności (High-efficiency WE pum p) W ilo-stratos GIGA 40/1-25/1,6-R1 Pom pa Inline o wysok iej wydajności z silnik iem EC (stopnie sprawności powyżej wartości granicznych IE4 zgodnie z IEC wyd. 1) i elek tronicznym dopasowaniem wydajności w k onstrukcji dławnicowej. Nisk ociśnieniowa pom pa wirowa z przyłączem k ołnierzowym i uszczelnieniem m echanicznym. Pom pa Stratos GIGA jest przede wszystk im przeznaczona do tłoczenia wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody zim nej oraz m ieszanek wody i glik olu, wolnych od składnik ów powodujących abrazję, w instalacjach grzewczych, instalacjach wody zim nej i instalacjach chłodniczych. Rodzaj k onstruk cji: - Jednostopniowa nisk ociśnieniowa pom pa wirowa z niedzielonym wałem w k onstruk cji blokowej - Spiralny korpus w k onstruk cji Inline - Kołnierze PN 16 - nawiercone zgodnie z norm ą EN Korpus pom py i k ołnierz silnik a standardowo z powłok ą k ataforetyczną - Uszczelnienie m echaniczne do tłoczenia wody o m ak s. tem peraturze +140 C. Do T? +40 C dopuszczalna jest dom ieszk a glikolu wyn. od 20 do 40% pojem ności. Inne uszczelnienia m echaniczne lub inne przetłaczane m edia /tem peratury na zam ówienie. W yposażenie dodatk owe : - Konsole do m ocowania na fundam encie - Monitor IR, m oduł IR - Moduły IF - Konwerter interfejsu AnaCon, DigiCon W yposażenie standardowe : - Jednoprzyciskowy m oduł obsługowy z następującym i funk cja m i: - Za ł./wył. pom py - W ybór rodzaju regulacji: dp-c (stała różnica ciśnień), dp-v (zm ienna różnica ciśnień), adaptacyjny regulator PID, n-stała (nastawnik ) - Ustawienie wartości zadanej lub prędk ości obrotowej - W yświetlacz pom py wsk azujący: - Stan roboczy - Rodzaj regulacji - W artość zadaną różnicy ciśnień lub prędkości obrotowej - Kom unik a ty o błę da ch i k om unik a ty ostrze ga wcze - Rodzaj pracy (zastosowanie w instalacjach grzewczych HV lub k lim atyzacyjnych AC ) - Status k orek ty wartości ciśnienia Możliwość zmian technicznych zastrzeżona. Wersja software'u (Build 88) Grupa użytkownika PL Status danych

35 Telefon Telefaks Klient Klient nr Partner rozmów Opracowujący Specyfikacja Projekt Projekt nr Miejsce montażu Data Strona 2 / 4 Poz. Licz. Oznaczenie Grupa Cena [EUR] Wart. [EUR] Funk cje dodatkowe : - Interfe jsy a na logowe 0-10 V, 2-10 V, 0-20 m A, 4-20 m A, ustawienie wartości rzeczywistej i zadanej interfejsów zewnętrznych, wbudowane sterowanie pom pam i podwójnym i, dwa przek aźniki sygnalizacji pracy i awarii z m ożliwością k onfiguracji, k onfigurowane zachowanie w przypadk u usterk i, dostosowane do instalacji grzewczych i k lim atyzacyjnych, blok ada dostępu na pom pie, wbudowane pełne zabezpieczenie silnik a (KLF) z wyzwalaczem elek tronicznym, standardowe otwory spustowe k ondensatu, złącze na podczerwień do bezprzewodowej k om unik acji z urządzeniem do obsługi i serwisu m oduł IR W ilo i m onitor IR W ilo, gniazdo do m odułów IF W ilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LO N w celu podłączenia do system u autom atyzacji w budynk ach. Korpus pom py : EN-GJL-250 La ta rnia : EN-GJL-250 W irnik : PP S-GF40 W a ł : Uszczelnienie m echaniczne : AQ 1EGG (standard) Tłoczone m edium : Glik ol etylenowy Przepływ : 7.80 m 3/h W ysok ość tocze nia : m Te m pe ra tura robocza (m a k s. 140 C ) : 2 C Ciśnienie robocze (m aks. 16 bar) : bar Naddatek antyk awitacyjny (pom pa ) : 2.14 m W sk aźnik m inim alnej energochłonności (MEI) : >=0,70 Rodzaj prądu : 3~ V/50,60Hz, +/-10% Znam ionowa m oc silnik a : 1.6 k W - Znam ionowa liczba obrotów : /m in - Prą d znam ionowy : 2.9 A - Stopie ń ochrony : IP 55 Przyłącze rury : DN 40/PN16 P roduk t : W ilo Typ : W ilo- Stratos GIGA 40/1-25/1,6-R1 Numer pozycji : Możliwość zmian technicznych zastrzeżona. Wersja software'u (Build 88) Grupa użytkownika PL Status danych

36 Telefon Telefaks Klient Klient nr Partner rozmów Opracowujący Stratos GIGA 40/1-25/1,6-R1 Instalacja : Pom pa o najwyższej sprawności (High-efficiency pum p) Projekt Projekt nr Poz. Nr Miejsce montażu Data Strona 3 / 4 Wysokość podnoszenia [m] [kw] Pobór mocy P [m] Wartości NPSH m Max Max 13 m Max Dane wyjściowe doboru P rze pływ W ysok ość podnoszenia P rze pływ Tem peratura płynu Gę stość Le pk ść k ine m a tyczna C iśnie nie pa ry Dane pompy P roduce nt Typ Rodzaj urządzenia Rodzaj pracy W ILO Stopień ciśn.znam ionowego P N16 Minim alna tem perat.płynu-20 Mak sym alna.tem p.płynu 140 Glik ol etylenowy (40) m ³ /h m C k g/dm ³ m m ²/s ba r Stratos GIGA 40/1-25/1,6-R1 Pojedyncza pom pa dp-c W sk aźnik m inim alnej energochłonności >=0,70 (MEI) C C [m3/h] Dane hydrauliczne (Punkt pracy) P rze pływ 7.8 m ³ /h W ysok ość podnoszenia 22 m P obór m ocy P k W NP SH 2.14 m Średnica wirnik a 0 m m Materiały/uszczelki Korpus pom py EN-GJL-250 La ta rnia EN-GJL-250 W irnik P P S-GF40 W a ł Uszczelnienie m echaniczne AQ1EGG (standard) Wymiary a 78 e 120 o M12 dl 19 b1 89 f 40 O g 168 od 150 b2 89 h 277 p 20 od 84 b3 129 l0 280 x 225 ok 110 b4 248 l1 463 DN 40 c 90 m 140 n 4 Strona ssą ca Strona tłoczna Masa DN 40 / PN16 DN / PN16 m m k g Dane silnika Moc znam ionowa P2 1.6 P rę dk ość obr. zna m ion Napięcie znam ionowe 3~400 V, 50 Hz Mak sym alny pobór prądu2.9 Stopie ń ochrony IP 55 Dopuszcza lna tole rancja na pię cia +/- 10% k W 1/m in A Nr Art. W ersja standardowa : Możliwość zmian technicznych zastrzeżona. Wersja software'u (Build 88) Grupa użytkownika PL Status danych

37 Telefon Telefaks Klient Klient nr Partner rozmów Opracowujący Stratos GIGA 40/1-25/1,6-R1 Instalacja : Pom pa o najwyższej sprawności (High-efficiency pum p) Projekt Projekt nr Data Poz. Nr Miejsce montażu Strona 4 / 4 Schemat połączeniowy zacisków Rodzaj prądu 3~ Możliwość zmian technicznych zastrzeżona. Wersja software'u (Build 88) Grupa użytkownika PL Status danych

38 Technical Selection Page 1 / 3 NECS-W 0202 Versione Software: NewELCA - Ver Versione report : Versione DB : Utente : Kisiel Karol PERFORMANCES COOLING MODE (GROSS VALUE) Cooling capacity [kw] 39,1 Total power input [kw] 16,4 EER - 2,38 ESEER - 6,01 COOLING MODE (EN14511 VALUE) Cooling capacity Total power input EER [kw] [kw] - 38,8 17,0 2,28 ESEER - 5,22 CONDITIONS REFERRED TO Evap. Tin [ C] COOLING 6,0 Evap. Tout Cond. Tin Cond. Tout [ C] [ C] [ C] 1,0 40,0 45,0 COOLING PART LOAD % to Peak Load Ti Condenser Cooling capacity Total power input EER [%] [ C] [kw] [kw] ,0 26,0 22,0 39,1 29,3 19,6 16,4 6,61 3,94 2,38 4,43 4, ,0 9,78 2,22 4,40 COOLING PART LOAD (EN14511) % to Peak Load [%] Ti Condenser [ C] 40,0 26,0 22,0 18,0 Cooling capacity [kw] Total power input [kw] EER - 38,8 29,1 19,4 9,70 17,0 7,27 4,46 2,51 2,28 4,00 4,35 3,86 HEAT EXCHANGER USER SIDE Type PLATE Nr. Connection-Type Connect._diameter 1 VICTAULIC 1"1/2 COOLING MODE (GROSS VALUE) Evap. Tin [ C] 6,0 Evap. Tout [ C] 1,0 Fluid ETHYLENE GLYCOL Glycol [%] 40 Fouling factor [m² C/W] 0, Flow rate [m³/h] 7,8 Pressure drop [kpa] 36,9 CC BDADC6B60-155B72DB69

39 Technical Selection Page 2 / 3 NECS-W 0202 Versione Software: NewELCA - Ver Versione report : Versione DB : Utente : Kisiel Karol HEAT EXCHANGER SOURCE SIDE COOLING MODE (GROSS VALUE) Cond. Tin [ C] 40,0 Cond. Tout Fluid Glycol Fouling factor Flow rate Pressure drop Type Nr. Connection-Type Connect.-diameter PLATE 1 [ C] [%] [m² C/W] [m³/h] [kpa] 45,0 ETHYLENE GLYCOL 40 0, ,51 38,09 COMPRESSORS Type Nr. Nr. of capacity steps Min._cap._step Nr. of refrigerant circuits Type of regulation Refrigerant SCROLL STEPS R410A NOISE LEVELS SOUND POWER LEVEL 63 Hz 125 Hz [db] [db] Hz [db] Hz [db] 71 1 khz 2 khz 4 khz 8 khz TOT [db] [db] [db] [db] [db] SOUND PRESSURE CACULATION IN FREE FIELD CONDITIONS 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 khz 2 khz 4 khz 8 khz TOT [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db(a)] Distance 10 ELECTRICAL DATA Power supply Starting current SA Max. running current FLA Max. power input FLI [V/ ph /Hz] [A] [A] [kw] 400/3/ ,8 23,6 CC BDADC6B60-155B72DB69

40 Technical Selection Page 3 / 3 NECS-W 0202 Versione Software: NewELCA - Ver Versione report : Versione DB : Utente : Kisiel Karol DIMENSIONS AND WEIGHTS FREE SPACE A - Length [mm] 1055 Electrical panel side [mm] 800 B - Width [mm] 649 Opposite side of el. panel [mm] 0 H - Height [mm] 1255 Condensing coil side [mm] 600 Weight [kg] 310 Opposite side of cond. coil [mm] 600 CC BDADC6B60-155B72DB69

41 Rel. 6.1 Messrs.: FAO: Offer No.: Position: Project: Date: ITE MODEL VA4D /4 HEAT EXCHANGER The coil is made of copper tubes located in staggered pitch geometries and with high effinciency aluminum fins with 2,1mm pitch. The header manifolds are made of copper. The coil end plates and the intermediate tube supports are in aluminium. The counter flow design of the circuits significantly increases the heat transfer efficiency of the coil. Leak and strength tested with dry air (PED 97/23). CASEWORK AND CASING Sturdy, compact and stackable. Designed and produced according to the kit principle. Built with dual-walled panels in galvanised steel and incombustible noise- and heat-blocking rock wool mats. Powder painted (standard colour: RAL 9002). All operations necessary to manufacture the modular components - punching, drilling, bending - are carried out before painting so that all surfaces are fully protected. All screws, rivnuts, washers and rivets are in stainless steel. AC FANSETS 3-phase 400V ±10% / 50Hz; 2 speeds possible: high (Delta configuration) or low (Star configuration); insulation classes B and F; built-in thermal contact; protection class IP54. Sound power levels according to EN The sound pressure level for this dry cooler is calculated in free-field conditions for every single fan as stated by the fans custructor in compliance with EN The sound pressure figure is merely indicative as it is affected by the installation site characteristics. ACCESSORIES Q - Wiring and switchboard R - Electronic 3~ voltage controller (phase-cut) A - Anti vibration mounts UNIT PRICE QUANTITY 1 TOTAL OFFER Refrion s.r.l. - Vicolo Malvis, Flumignano di Talmassons - Udine Tel, Fax

42 Rel. 6.1 Messrs.: FAO: Offer No.: Position: Project: Date: ITE DESCRIPTION OF THE ACCESSORIES: Q - Wiring and switchboard Generalities: - Execution in compliance with CE regulations - Housing in plastic material resistant to UV rays; protection class IP55 - Cables suitable for outdoor use - Factory fitted and wired - Key-lockable door Technical features: - Power supply: 3~ 400V / 50Hz - Mains Switch - Fan malfunction red indicator lamp - Power supply green indicator lamp - Fused protection for fans and controllers - Connector for fan speed controller (phase-cut or inverter) - Contact for ON/OFF remote control - Contact for additional thermostat - Free contact for fan malfunction alarm NOTE: The switchboard and the electrical protections are designed for the total absorbed fan current. For the AC fans this value strictly depends on the motor windings (Delta or Star) R - Electronic 3~ voltage controller (phase-cut) WARNING! ELECTROMAGNETIC MOTOR NOISES MAY ARISE AND BECOME DOMINANT IN PART LOAD DUE TO RESONANCES. THIS COULD CAUSE THE FINAL SOUND PRESSURE AND POWER LEVELS OF THE FANS TO BE HIGHER THAN THOSE DECLARED IN THE TECHNICAL DATA SHEET OF THE UNIT. Function: Programmable voltage-based speed control for continuous speed adjustment on variable voltage three-phase motors. Generalities: - LCD-Multifunctional display with plain language text - 2 analog inputs (0-10V, 0-20mA, 4-20mA, temperature/pressure sensor) - 1 output 0-10V, function programmable - 2 digital inputs, function programmable - 2 relay outputs, function programmable: fault indication/alarm signal, external group control - Total protection of the motors by means of thermocontact / thermistor connections - RS485 Interface for MODBUS networking - Factory fitted, wired and pre-programmed ready for use - Temperature or pressure sensor factory fitted and connected Optional (on request): - LON expansion module Technical features: - Power supply: 3~ V (-15% / +10%), 50/60Hz - Voltage supply for sensors: +24V +20% (lmax 120mA) - EMC emission EN ; EN EMC immunity EN Max. admitted ambient temperature +40 C (up to +55 C with derating) - Max. admitted relative humidity to avoid condensation: 85% - Protection class IP54 Setting modes available: - Set point 1: fluid out temperature or refrigerant pressure - Set point 2: fluid out temperature or refrigerant pressure - Controller alarm - Min. and max. output voltage, speed limitation (e.g. for night operation) - External group control (adiabatic cooling system) - Cut-off of fans in low usage (minimum air volume) - Other programming modes available on request (e.g. frost protection, heat activation, stalled motor heating, etc.) NOTE: The controller is designed for the total absorbed fan current, which value depends on the motor windings (Delta or Star) A - Anti vibration mounts Refrion s.r.l. - Vicolo Malvis, Flumignano di Talmassons - Udine Tel, Fax

43 Rel. 6.1 Messrs.: FAO: Offer No.: Position: Project: Date: ITE MODEL VA4D /4 TECHNICAL DATA SHEET Capacity * 60,0 [kw] Reserve 7,6 [%] Fluid Fluid in temperature Ethylene Glycol 40% 45,0 [ C] Flow rate 13,1 [m³/h] Fluid out temperature 40,0 [ C] Velocity 1,4 [m/s] Fluid pressure drops 27,4 [kpa] Internal volume 19,3 [dm³] Ambient 32,0 [ C] Air volume [m³/h] Noise pressure level in free field 49 [db(a)] measured at 10 [m] Noise power level 81 [db(a)] Altitude 0 [m] Fans power input/nominal 4 X 0,85/0,85 [kw] Absorbed fan current/nominal 4 X 1,7/1,7 [A] Energy rating E Fan speed [rpm] Surface area 177 [m²] Dry weight 232 [Kg] DIMENSIONS [mm] L min W W2 L max H H Dimensions and weight are not binding Refrion s.r.l. - Vicolo Malvis, Flumignano di Talmassons - Udine Tel, Fax

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Instrukcja montażu i użytkowania Polski Pompa ciepła typu solanka/ woda do instalacji wewnętrznej Nr zamówienia: 452235.66.05 FD 9205 Spis treści 1 Należy niezwłocznie

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA RAUGEO DO POMP CIEPŁA NOWOCZESNE OGRZEWANIE, CHŁODZENIE I OSZCZĘDZANIE ENERGII Z WYKORZYSTANIEM CIEPŁA GEOTERMALNEGO INFORMACJA TECHNICZNA 827600 PL Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy

Bardziej szczegółowo

Naścienny kondensacyjny kocioł gazowy z podgrzewaczem wody i bez

Naścienny kondensacyjny kocioł gazowy z podgrzewaczem wody i bez Naścienny kondensacyjny kocioł gazowy z podgrzewaczem wody i bez Opis produktu Hoval opgas comfort (10, 16, 22) Naścienny kocioł kondensacyjny z technika kondensacyjną wymiennik ciepła wykonany z odpornego

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Zaprojektuj idealny klimat

Zaprojektuj idealny klimat Zaprojektuj idealny klimat Nowość! Monoblok 24 i 26 HP Ogrzewanie do -250C DVM S to system klimatyzacji 5. generacji charakteryzujący się wysoką efektywnością energetyczną w trybie chłodzenia oraz ogrzewania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo