JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY"

Transkrypt

1 INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO PIASTÓW ADRES INWESTYCJI DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 ETAP PROJEKT BUDOWLANY ZESZYT 2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻA ZESPÓŁ PROJEKTOWY FUNKCJA IMIĘ, NAZWISKO UPRAWNIENIA / SPECJALNOŚĆ PODPIS PROJEKTANT SPRAWDZAJACY mgr inż. arch. Bartosz Szubski mgr inż. arch. Katarzyna Litwiniuk upr. bud. Nr KPOKK IA 50/2008 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń upr. bud. nr PO/KK/283/2009 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń OPRACOWUJĄCY mgr inż. arch. Małgorzata Zadroga - Zaremba - Nr proj. RP/148/094/12 Styczeń 2013r. EGZ.

2 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA OŚWIADCZENIE Przedmiot i zakres inwestycji Zakres opracowania Podstawa opracowania Opis stanu istniejącego Lokalizacja Opis budynków Dokumentacja fotograficzna Zakres prac projektowych W zakresie elewacji: W zakresie wnętrza: W zakresie sieci i instalacji: Dane liczbowe Opis szczegółowy projektu Przeznaczenie i program użytkowy Forma architektoniczna Charakterystyczne parametry budynku Wyburzenia Układ konstrukcyjny Opis przyjętych rozwiązań budowlanych Opis przyjętych rozwiązań budowlanych elementy wykończeniowe Dostępność dla osób niepełnosprawnych Informacja dotyczaca projektów wyposażenia budowlano instalacyjnego Charakterystyka energetyczna Dane techniczne obiektu budowlanego Zestawienie powierzchni budynku dworcowego Warunki ochrony przeciwpożarowej Opis ogólny budynku dworca Stan 2012 Rewizja 0 Strona 2

3 7.2. Usytuowanie Kwalifikacja pożarowa Ocena zagrożenia wybuchem Materiały palne Podział budynku na strefy pożarowe Klasa odporności pożarowej budynku Klasa odporności ogniowej elementów budynku Warunki ewakuacji Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie Droga pożarowa Inne CZĘŚĆ RYSUNKOWA A-01 Rzut piwnic 1:100 A-02 Rzut parteru 1:100 A-03 Rzut na poziomie świetlika 1:100 A-04 Rzut dachu 1:100 A-10 Elewacje 1:100 A-11 Elewacje 1:100 A-12 Elewacje - kolorystyka 1:100 A-20 Przekroje A-A, B-B 1:100 A-40 Zestawienie stolarki budynek dworcowy (A) 1:100 A-50 Wyburzenia 1:100 Stan 2012 Rewizja 0 Strona 3

4 OŚWIADCZENIE Na podstawie art. Art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane- (Dz. U. Nr 93, poz.888 oraz Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz.2016 oraz z 2004r. Nr 6, poz.41 i Nr 92, poz. 881) oświadczamy, że projekt budowlany w zakresie architektury inwestycji pod nazwą Przebudowa dworca kolejowego Piastów został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej FUNKCJA IMIĘ, NAZWISKO UPRAWNIENIA / SPECJALNOŚĆ PODPIS PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Bartosz Szubski mgr inż. arch. Katarzyna Litwiniuk upr. bud. Nr KPOKK IA 50/2008 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń upr. bud. nr PO/KK/283/2009 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń Stan 2012 Rewizja 0 Strona 4

5 1. Przedmiot i zakres inwestycji Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku dworca kolejowego w Piastowie i przystosowanie go do nowoprojektowanych funkcji. Zgodnie z wytycznymi Inwestora w budynku przewidziano powierzchnie komercyjne oraz funkcje kolejowe. W projekcie uwzględniono przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych. Zakres przebudowy obejmuje: 1. Przebudowę budynku dworca kolejowego - remont i wyczyszczenie elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych i posadzek w piwnicy, remont studni doświetlajacej, wykonanie nowych posadzek,remont dachu wraz z wykonaniem izolacji termicznej, wymiana płyty stropowej w podniesionej części dachu wymiana obróbek blacharskich, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa układu funkcjonalnego wnętrza, przebudowa klatki schodowej, wymiana i wykonanie nowych instalacji wewnętrznych: elektrycznej, teletechnicznej, odgromowej, wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, co, wentylacji grawitacyjnej wspomaganej oraz instalacji gazowej. 2. Zagospodarowanie terenu wokół dworca - remont nawierzchni przy budynku dworca, montaż małej architektury oraz słupów oświetleniowych, naprawa murków oraz schodów zewnętrznych, wykonanie odwodnienia terenu. 2. Zakres opracowania Zakres niniejszego opracowania obejmuje roboty przebudowy budynku dworca kolejowego Piastów bez przyłącza gazowego, wodno kanalizacyjnego oraz elektrycznego i teletechnicznego, które sa objęte osobnym opracowaniem. 3. Podstawa opracowania Umowa nr D7 23/2012/RP/148/094/12 zawarta w dniu W Warszawie pomiędzy Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie a Rail Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wizja lokalna i uzgodnienia z Inwestorem. Decyzja NR 4/2013 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego ( dla terenów zamkniętych działka nr ew.278/36) Decyzja nr 7CP/12 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego ( dla terenów niezamkniętych działka nr ew 147/2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (D.U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). Inne obowiązujące przepisy techniczno - budowlane i obowiązujące normy. Stan 2012 Rewizja 0 Strona 5

6 Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z r. Nr 43). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie. (Dz.U nr 144 poz. 859). 4. Opis stanu istniejącego 4.1. Lokalizacja Piastów leży w woj. mazowieckim, w powiecie pruszkowskim. Miasto należy do aglomeracji Warszawskiej. Piastów jest miastem zamieszkałym przez 22 tys. osób. Budynek dworca kolejowego usytuowany jest przy zelektryfikowanej linii kolejowej nr 447 Warszawa Grodzisk na 12, 5 km. Przystanek kolejowy Piastów jest ważnym miejscem obsługi ruchu pasażerskiego i pierwszym za Waszawą przystankiem na najbardziej obciążonej podmiejskiej linii kolejowej w kraju. Na przystanku kolejowym Piastów zatrzymują się pociągi podmiejskie Kolei Mazowieckich oraz SKM Warszawa (S2), tworząc bezpośrednie połączenia pasażerskie z Warszawą Śródmieście jak i pozostałymi miastami m.in. Skierniewice, Grodzisk oraz Żyrardów oraz Mińska Mazowieckiego, Otwocka i Sulejówka. Dworzec znajduje się przy ulicy Dworcowej 1. Stan 2012 Rewizja 0 Strona 6

7 4.2. Opis budynków Budynek stacji kolejowej powstał w 1936roku i przetrwał w niezmienionej formie do dnia dzisiejszego. Budynek stanowi jednokondygnacyjną, zwarta bryłę na kształcie prostokąta o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Dach płaski ze świetlikiem w postaci wyniesienia w dachu nad środkową częścią hali dworcowej. Budynek częściowo podpiwniczony. Od frontu znajduje się kolumnada składająca się z czterech słupów o przekroju kwadratowym, podtrzymująca wysunięty fragment dachu. Kolumny pokryte okładziną analogicznie do elewacji. Budynek jest wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków jako przystanek osobowy należący do zespołu przystanków kolejowych i wiat na linii grodzkiej. Obiekt jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz teletechniczną. W obrębie parteru znajdują się pomieszczenia kolejowe, w tym kasy biletowe, pomieszczenia obsługi pasażerów, lokale handlowe, lokal gastronomiczny oraz pomieszczenia techniczne należące do spółek PKP. Pomieszczenia piwnicy zajmują głównie kotłownia z pomieszczeniem na skład oleju opałowego oraz pomieszczenia pomocnicze w tym magazynowe. Ściany zewnętrzne wykonano z cegły cementowej na zaprawie cementowo wapiennej gr. ok 51cm nieocieplone, pokryte okładziną z kamienia piaskowego. Ściany wewnętrzne murowane, otynkowane, w części holu pokryte płytami z lastryka gładzonego do wysokości 2,20m, powyżej pokryte tynkiem. Wszystkie narożniki w części parteru i piwnicy są wyoblone. Konstrukcję dachu części niższej jak i świetlika stanowi najprawdopodobniej strop Ackermana lub inny strop gęstożebrowy pokryty papą termozgrzewalną. Ścianki świetlika murowane z cegły cementowej. W ścianach świetlika zlokalizowano okna, 9 w ścianie północnej i południowej oraz 3 w ścianie wschodniej i zachodniej. W ściankach wschodniej i zachodniej poprowadzono przewody kominowe. Strop nad piwnicą wykonano jako gęsto żebrowy Ackermana o wysokości pustaka 18cm i warstwy nadbetonu. Strop wykończony tynkiem cementowo wapiennym. Ściany nośne podpiwniczenia wymurowano z cegły pełnej ceramicznej. Ściany najprawdopodobniej trójwarstwowe z pustką wypełniona piaskiem. Z poziomu parteru do pomieszczeń piwnicy prowadza jednobiegowe schody o konstrukcji żelbetowej, płytowej, które nie spełniają wymogów technicznych. Stan 2012 Rewizja 0 Strona 7

8 Ogólnie obiekt jest w stanie niedostatecznym. 1. Na ścianach zewnętrznych zlokalizowano liczne zawilgocenia murów i okładzin elewacyjnych a także wykwity grzybów pleśniowych oraz glonów. Powierzchnia płyt okładzinowych z piaskowca ma liczne ubytki i pęknięcia. 2. Na elewacjach widoczne jest luźne okablowanie instalacyjne 3. Brakuje opasek zewnętrznych wokół budynku. 4. Niedostateczny stan rynien i rur spustowych 5. Brak izolacji poziomych i pionowych ścian fundamentowych 6. Brak izolacji termicznej 7. Stolarka okienna i drzwiowa nie wpasowuje się w architektoniczny klimat międzywojennego, modernistycznego obiektu 8. Brak węzła sanitarnego dla podróżnych 9. Liczne pęknięcia stropodachu świetlika mogą świadczyć o jego niedostatecznej nośności 10. Tynki murów oraz posadzki w części podpiwniczonej sa silnie zawilgocone i zagrzybione Pozatym dworzec kolejowy w Piastowie nie spełnia wymogów technicznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Niespełnione są również wymogi estetyczne i sanitarne oraz ogólnie przyjęte standardy funkcjonowania tego typu obiektów, co zniechęca podróżnych do korzystania z usług kolei Dokumentacja fotograficzna Stan 2012 Rewizja 0 Strona 8

9 5. Zakres prac projektowych 4.1 W zakresie elewacji: - Oczyszczenie okładziny zewnętrznej i uzupełnienie ubytków - Zaimpregnowanie elewacji - Wykonanie opasek wokół budynku - Uzupełnienie ubytków w istniejących kominach - Domurowanie komina we wschodniej ścianie świetlika oraz dodatkowego przewodu wentylacyjnego w zachodniejścianie świetlika - Wymiana konstrukcji dachu świetlika wraz z przemurowaniem i docieplenie ścian attykowych świetlika - Skucie tynków elewacyjnych gzymsy i attyka i odtworzenie tynkami renowacyjnymi - wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropodachu niższego oraz dachu świetlika - likwidacja istniejących nasad kominowych i zaprojektowanie nowych - wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych na nowe z blachy ocynkowanej - Montaż zabezpieczenie przed ptakami w formie kolców na wszystkich gzymsach i wystających częściach budynku - odnowienie drabiny stalowej - remont piwnicznych studni doświetlających; - zamiana części istniejących otworów drzwiowych na okienne i okiennych na drzwiowe; - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian fundamentowych; - montaż elementów zabezpieczenia przed ptakami oraz uchwytów flagowych; - osuszenie zawilgoconych murów zewnętrznych - całkowita wymiana stolarki okiennej i drzwiowej według zaleceń konserwatora zabytków, - zastąpienie okna w elewacji od strony peronów przeszklonymi drzwiami - wykonanie daszku szklanego nad wejściem od strony peronów - wykonanie instalacji iluminacji elewacji, - usunięcie krat okiennych - usunięcie wtórnych elementów na elewacji budynku - usunięcie napowietrznych kabli zasilających 4.2 W zakresie wnętrza: - przebudowa istniejących schodów prowadzących do piwnicy dostosowanie do przepisów prawa budowlanego, - oczyszczenie i uzupełnienie posadzki w holu głównym - oczyszczenie kamiennego stolika przy kasach - wymiana i renowacja posadzek oraz wprowadzenie izolacji akustycznej w stropach istniejących - wykonanie nowej podłogi na gruncie w piwnicy i w niepodpiwniczonej części parteru Stan 2012 Rewizja 0 Strona 9

10 - osuszenie ścian i posadzki w piwnicy i wykonanie izolacji pionowej i poziomej posadzek - skucie wszystkich istniejących tynków i wskazanych elementów okładzin istniejących - wykonanie na wszystkich ścianach i sufitach istniejących oraz nowoprojektowanych, tynków renowacyjnych - wykonanie otworów w ścianach istniejących zgodnie z rys. konstrukcyjnymi, - zamurowanie wyznaczonych istniejących otworów, - poszerzenie wskazanych istniejących otworów drzwiowych do wymiarów wymaganych przez przepisy prawa budowlanego zgodnie z rys. konstrukcyjnymi, - wyburzenie ścian oraz schodów do piwnicy wskazanych w projekcie - wykonanie nowych schodów do piwnicy - wykonanie pasa prowadzącego dla osób niewidomych i niedowidzących - wykonanie toalet ogólnodostępnych, przystosowanych dla osób niepełnosprawnych wraz z pomieszczenia dla opiekuna z dzieckiem, - przeniesienie zaplecza kuchennego dla potrzeb projektowanego lokalu usługowo handlowego w budynku dworca, - instalacja armatury sanitarnej w nowoprojektowanych toaletach - instalacja kurtyn powietrznych - instalacja urządzeń i udogodnień dla osób niepełnosprawnych, - wykonanie niezbędnych napraw i wzmocnień istniejących elementów konstrukcyjnych - lokalizacja pomieszczenia kotłowni gazowej w piwnicy; - budowa ścian działowych; - wykonanie naświetli w ścianach działowych 4.3 W zakresie sieci i instalacji: - Wykonanie instalacji odgromowej; - Zabezpieczenie i demontaż istniejących urządzeń w pom. TK Telekomu oraz przeniesienie ich do nowoprojektowanego pomieszczenia - przebudowa i budowa szachtów wentylacyjnych oraz instalacji wentylacji grawitacyjnej wspomaganej; - wykonanie wewnętrznej instalacji wodnej oraz kanalizacji sanitarnej; - przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody opadowej - budowa kotłowni gazowej - wykonanie nowego systemu ogrzewania lokalizacja kotłowni gazowej, - wymianę instalacji elektrycznej i teletechnicznej, - wykonanie bezobsługowej instalacji monitoringu CCTV z rejestratorem; - wykonanie instalacji multimedialnej i nagłośnieniowej, - wykonanie instalacji iluminacji zewnętrznej i oświetlenia wewętrznego, Stan 2012 Rewizja 0 Strona 10

11 5. Dane liczbowe Projekt przebudowy obejmuje teren przynależący do dworca o powierzchni 959m2: - powierzchnia utwardzona: - powierzchnia utwardzona 632,7m2 w tym powierzchnia piesza 493,2m2 - powierzchnia biologicznie czynna 106,1m2 (zieleń istniejąca, projektowana) Przebudowę i remont budynku dworcowego: - powierzchnia zabudowy 262,4 m2 - kubatura budynku dworca 1492 m3 - wysokość budynku dworca (A) ok. 7,90 m - liczba kondygnacji naziemnych użytkowych 1 - liczba kondygnacji naziemnych nieużytkowych 0 - liczba kondygnacji podziemnych użytkowych 1 - liczba kondygnacji podziemnych nieużytkowych 0 - powierzchnia netto budynku dworca 240,73m2 - powierzchnia całkowita budynku dworca 342,05 m2 6. Opis szczegółowy projektu 6.1. Przeznaczenie i program użytkowy Głównym założeniem projektu jest podniesienie atrakcyjności budynku dworca poprzez poprawę jego estetyki, poprawę bezpieczeństwa przebywania i użytkowania dworca, usprawnienie ruchu podróżnych, likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności pomieszczeń oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. W projekcie zakłada się odtworzenie pierwotnego, pochodzącego z lat 30 XX wieku układu holu głównego, który zaprojektowany był jako pomieszczenie jednoprzestrzenne, na planie prostokąta z otwarciem widokowym w strone peronów. Zakłada się wymianę strolarki okiennej i drzwiowej wpasowując obiekt w architektoniczny klimat okresu międzywojennego. Projekt przewiduje zmianę układu komunikacyjnego i wyjście z budynku dworca bezpośrednio na perony. Wszystkie zmiany dotyczące budynku zostaną wykonane wg. zaleceń Konserwatora Zabytków i mają na celu przywrócenie pierwotnego charakteru oraz dostosowania dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Zlikwidowane zostaną elementy wtórne na elewacjach takie jak fragmenty nieczynnych instalacji, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, oczyszczenie i naprawa okładziny elewacyjnej oraz schodów frontowych, wymiana pokrycia dachowego z wymianą rynien i obróbki dachowej, likwidacja istniejących elementów małej architektury. Układ wewnętrzny budynku zostanie dopasowany do nowego sposobu użytkowania na bazie istniejącej konstrukcji. W zakres projektu wchodzi m.in. dostosowanie budynku do potrzeb osób Stan 2012 Rewizja 0 Strona 11

12 niepełnosprawnych, budowa sanitariatów dla podróżnych oraz poprawa bezpieczeństwa przebywania i użytkowania dworca poprzez montaż instalacji monitoringu, instalacji przeciwpożarowej oraz wymianę sieci elektrycznej, sanitarnej i odgromowej. Do pomieszczeń najemców handlowych i handlowo - usługowych doprowadzone zostaną piony instalacyjne. Na parterze zmieniono lokalizację zaplecza kuchennego lokalu gastronomicznego i umiejscowienie jej w miejscu wiatrołapu. Wyjście z dworca zostało zaprojektowane bezpośrednio z poczekalni dla podróżnych na perony. Pomieszczenia handlowe znajdujące się w sąsiedztwie kas zostają bez zmian. W piwnicy umieszczono kotłownię gazową, pomieszczenie przyłącza wody, rozdzielnie NN oraz pomieszczenie na szafę instalacji TK Telekomu. Projektuje się również przebudowę schodów prowadzących do piwnicy ponieważ nie spełnia wymogów technicznych Część dworcowa Wejście do części dworcowej znajdujące się w elewacji południowej od strony ulicy Dworcowej pozostanie bez zmian. Dla podkreślenia osiowości architektonicznej obiektu zaprojektowano wyjście bezpośrednio na perony na osi wejścia głównego. Powierzchnia poczekalni dla podróżnych zostanie powiekszona. Dobudowane w części poczekalni zaplecze kuchenne lokalu gastronomicznego zostanie zlikwidowane i przeniesione w miejsce dawnego wiatrołapu. Poczekalnia bedzie ogrzewana i dostępna dla pasażerów całodobowo. W miejscu dawnego pomieszczenia kiosku i pomieszczeń technicznych zlokalizowanych we wschodniej części budynku zostaną wybudowane toalety ogólnodostępne, dostępne bezpośrednio z holu głównego. Dodatkowo w holu zostały zaprojektowane szafki bagażowe, miejsce na automat biletowy, szafka medyczna oraz ławki i smietniki. Lokalizacja kas biletowych nie ulegnie zmianie. Zaplecze kas zostanie lekko przebudowane. Ze względu na funkcjonowanie tylko jednej kasy pomieszczenie kas zostanie zmniejszone a w pozostałej części zaprojektowano mały lokal handlowy z przeznaczeniem na kiosk. Niewielkie pomieszczenie na zapleczu do tej pory funkcjonujące jako pomieszczenie socjalne zostanie przebudowane na sanitariat obsługujący pracowników kasy i kiosku. Dodatkowo dotychczasowe pomieszczenie wc zostanie przeznaczone na aneks socjalny. Kasa biletowa będzie wykonana w formie okna kasowego oddzielonego od poczekalni szybą kasy P4. Zaprojektowano wyposażenie w mikrofon oraz pętlę indukcyjną. Stan 2012 Rewizja 0 Strona 12

13 Część handlowa i punkt gastronomiczny Wszystkie lokale handlowe i handlowo usługowe zostały zaprojektowane w stanie deweloperskim (w zakresie inwestora jest wykończenie ścian i stropów jako tynkowane i malowane oraz posadzek w formie wylewki betonowej. Budowa ścianek działowych, wykonanie okładzin ścian i wykończenie posadzek, sufity podwieszane oraz urządzenia instalacyjne pozostają po stronie najemcy). Lokalizacja pomieszczeń handlowych po stronie kas pozostaje bez zmian. Dodatkowo projektuje się mały lokal handlowy w części dawnego pomieszczenia kasowego. Lokal gastronomiczny znajdujący się w północno - waschodniej części budynku zostanie dostosowany do przepisów sanitarnych. Zakłada się zmiane lokalizacji zaplecza kuchennego w miejsce dawnego wiatrołapu budynku. Lokal został zaprojektowany jako mały punkt gastronomiczny wydający posiłki na wynos. Linią przerywaną na rysunku parteru zaznaczono sugerowaną propozycję rozkładu pomieszczeń (wykonanie po stronie najemcy, gotowy projekt aranżacji lokalu należy uzgodnienić z Państwową Inspekcją Sanitarną) Komunikacja ogólna Projekt zakłada przebudowę istniejących schodów z dostosowaniem do wymogów prawa budowlanego. Przy wejściach projektuje się usunięcie progów za pomocą podniesienia terenu przy budynku. We wnętrzach zakłada się wytłoczone pasy w posadzkach oraz piktogramy dla osób niewidomych i niedowidzących. Przy wejściu do budynku istniejące schody zostaną przebudowane i odnowione. Należy stosować kontrastowe pasy wzdłuż krawędzi schodów wewnętrznych Pomieszczenia techniczne W piwnicy zakłada się zmiane usytuowania dojścia prowadzącego do najdalszych pomieszczeń, obecny korytarz prowadzący do tych pomieszczeń nie spełnienie wymogów prawa budowlanego. W piwnicy budynku dworcowego zaprojektowano pomieszczenie kotłowni gazowej z kotłem gazowym o mocy nie przekraczającej 60 kw, pomieszczenie rozdzielnicy głównej oraz pomieszczenie podliczników wody. Cała kondygnacja podziemna przeznaczona została na funkcje techniczne i dostępna będzie tylko osobom upoważniomy. Wentylacja pomieszczeń piwnicy odbywać się będzie poprzez wentylacje grawitacyjną oraz studnie doświetlające wykonanie okien z nawietrzakami oraz kratek wentylacyjnych w poziomie chodnika Forma architektoniczna W projekcie zakłada się zmianę estetyki budynku dworcowego poprzez wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z wytycznymi konserwatora. Przy wejściach zostaną odnowione schody prowadzące do budynku. Ze względu na zły stan studni doświetlających należy wykonać nowe z systemem odwodnienia i nową kratą zabezpieczającą. Dodatkowo w miejscu Stan 2012 Rewizja 0 Strona 13

14 projektowanego wyjścia na perony nad fragmentem studni doswietlajacej zaprojektowano płytę żelbetową. Projekt zakłada również schowanie lub likwidację wszelkich instalacji znajdujących się na elewacjach. Poziom nawierzchni zewnętrznej przy wejściach do budynku zostanie zniwelowany i doprowadzony do poziomu posadzki parteru, w celu likwidacji progów architektonicznych. Dla podkreślenia modernistycznego charakteru budynku projektuje się wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku. Nad wejściem do poczekalni od strony peronów zaprojektowano zadaszenie w formie daszka szklanego o lekkiej konstrukcji z mocowaniem punktowym i odciągami Renowacja i rekonstrukcja detali architektonicznych W ramach przebudowy należy: - przemurować wskazane w projekcie otwory okienne i drzwiowe, - zaprojektować nową stolarkę okienną i drzwiową podkreślającą moderistyczny charakter budynku - wykonać obróbki blacharskie oraz system rynien z blachy ocynkowanej - dopasowanić kolor świetlika do elewacji - wykończyć nowa attykę płytami styropianowymi z systemowym wykończeniem tynkiem malowanym farbami elewacyjnymi na wzór oryginalnej attyki - wyremontować schody zewnętrzne - odbudowac zniszczone fragmenty kamiennej okładziny - zdemontować kraty okienne - zamontować oświetlenie elewacyjne budynku w celu wydobycia modernistycznego charakteru obiektu Kolorystyka budynku Należy przywrócić pierwotną kolorystykę obiektu. Projektuje się wykończenie elewacji wg projektu kolorystyki (rysunki A-12): - podstawowy kolor elewacji okładzina z piaskowca - kolor - beżowy - gzymsy i świetlik kolor dopasowany do koloru elewacji i zaakceptowany przez Konserwatora Zabytków KEIM w poziomie cokołowym należy oczyścić i zaimpregnować istniejący kamień znajdujący się na cokole budynku zgodnie z wytycznymi ekspertyzy mykologicznej - pokrycie dachu papa wierzchniego krycia - obróbki blacharskie i rynny blachy tytanowo - cynkowej w kolorze naturalnym - stolarka okienna i drzwiowa jasne kolory dopasowane do koloru elewacji, do uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków na etapie wykonawczym Stan 2012 Rewizja 0 Strona 14

15 Stolarka okienna Zakłada się wymianę całej stolarki okiennej na okna drewniane zespolone z podziałami wg rysunków elewacji i zestawienia stolarki. Parapety zewnętrzne istniejące do oczyszczenia i uzupełnienia ew. braków Stolarka drzwiowa Zakłada się wymianę całej stolarki drzwiowej. Drzwi zewnętrzne projektuje się jako aluminiowe z wypełnieniem szklanym, z zachowaniem odpowiedniej klasy odporności ogniowej (w miejscach wymaganych przepisami) zgodnie z rysunkami z zestawieniem stolarki Dach Zakłada się całkowitą wymianę stropodachu nad częścia świetlika. Projektuje się przemurowanie ścianek świetlika, wykonanie nowego stropu zgodnie z rys. konstrukcji oraz całkowitą wymianę pokrycia dachowego Parapety zewnętrzne Parapety zewnętrzne istniejące do oczyszczenia i zabezpieczenia analogicznie do prac wykonanych na elewacjach Schody zewnętrzne i murki oporowe Projektuje się remont schodów oraz murków i zabezpieczenie izolacją przeciwwodną w części podziemnej. Okładzinę zewnętrzna uzupełnić, oczyścić i zaimpregnować analogicznie do elewacji Charakterystyczne parametry budynku - powierzchnia zabudowy 262,40 m2 - kubatura budynku dworca 1492 m3 - wysokość budynku dworca ok. 7,90 m - liczba kondygnacji naziemnych użytkowych 1 - liczba kondygnacji naziemnych nieużytkowych 0 - liczba kondygnacji podziemnych użytkowych 1 - liczba kondygnacji podziemnych nieużytkowych 0 - powierzchnia netto budynku dworca 240,73m2 - powierzchnia całkowita budynku dworca 342,05 m2 Stan 2012 Rewizja 0 Strona 15

16 6.4. Wyburzenia W związku z przebudową budynku dworca kolejowego przewiduje się: - wyburzenie części ścian działowych i elementów konstrukcyjnych; - wyburzenie schodów do piwnicy - przemurowanie / zamurowanie wskazanych otworów okiennych i drzwiowych; - zmianę wymiarów wskazanych otworów drzwiowych; - likwidacja krat w oknach - przebicie nowych otworów w istniejących ścianach; - wykonanie nowych studzienek doświetlających; - wykonanie otworów w stropach i ścianach na potrzeby wentylacji i pozostałych instalacji; - rozbiórka stropodachu świetlika i budowa nowego stropodachu zgodnie z rys. konstrukcji - usunięcie wszystkich warstw posadzkowych i wypełniających na pozostawianych stropach międzykondygnacyjnych; - rozbiórka istniejącej i wykonanie nowej podłogi na gruncie; - przebudowa systemu wentylacji grawitacyjnej z wymurowaniem dodatkowych kominów wentylacyjnych - wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich; - demontaż istniejących nasad kominowych 6.5. Układ konstrukcyjny Podstawowe elementy związane z projektowanym układem konstrukcyjnym zostały określone w opracowaniu branżowym Zeszyt 2 cz 2 KONSTRUKCJA. Wspomniane opracowanie zawiera elementy związane z założeniami zastosowanych schematów konstrukcyjnych i obliczenia konstrukcyjne, wyniki oraz rozwiązania konstrukcyjno materiałowe. Projekt konstrukcyjny przebudowy dworca kolejowego zawierał będzie następujące elementy: - likwidacja klatki schodowej; - montaż płyty żelbetowej nad studnią doświetlającą - wykonanie nowoprojektowanych otworów drzwiowych i zaprojektowanie nadproży; - wskazanie sposobu likwidacji spękań murów i zabezpieczenie ich; - wzmocnienie nadproży nad powiększanymi otworami drzwiowymi; - wymiana płyty stropodachu w części świetlika - obliczenia nośności istniejącej konstrukcji stropów w układzie nowych warstw stropu i posadzki; - wykonanie otworów dla przejść instalacyjnych i kominów; - wykonanie konstrukcji nośnej pod nowe schody wewnętrzne Stan 2012 Rewizja 0 Strona 16

17 6.6. Opis przyjętych rozwiązań budowlanych Wszystkie produkty referencyjne wskazują jedynie odniesienie do jakości i stawianych wymagań. Szczegółowe rozwiązania techniczno-materiałowe znajdują się w części graficznej opracowania oraz wg projektu wykonawczego. Ponadto rozwiązania materiałowe związane z branżami: konstrukcyjną, instalacji sanitarnych i instalacji elektrotechnicznych znajdują się we właściwych opisach branżowych. Wszelkie zaproponowane materiały mogą ulec zmianie na etapie realizacji projektu w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną. Wszelkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie Fundamenty Konieczne jest zabezpieczenie budynku przed wodami opadowymi, migracją wilgoci i kapilarnym podciąganiem wód gruntowych. W związku z tym projektuje się zastosowanie izolacji pionowej i poziomej podziemnej części murów budynku a takżer wykonanie przepony od strony wewnętrznej w poziome posadzek na gruncie oraz w poziomie stropów Prace przygotowawcze i rozbiórkowe - rozbiórka nawierzchni wzdłuż elewacji; - rozbiórka schodów wejściowych do budynku; - wykonanie wykopów wzdłuż elewacji; - rozbiórka istniejących studzienek doświetlających Izolacja pionowa - Przed przystąpieniem do izolacji budynku należy odgrzybić wszystkie ściany - Izolację pionową należy wykonać wzdłuż ścian stykających się z gruntem zewnętrznym, od zewnątrz budynku, na głębokość poniżej terenu do ław fundamentowych, ponad terenem na wysokość cokołu. - Przygotowanie podłoża - po odkopaniu ścianę należy oczyścić do surowego muru - usunąć ewentualne stare tynki i powłoki izolacyjne, usunąć wszelkie luźne, niezwiązane fragmenty muru. - Należy zastosować środek do neutralizacji soli, a następnie wykonać obrzutkę z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu poprawiającego przyczepność i wiązanie na podłożu wyrównanym porowatym tynkiem podkładowym. - Styk ściany i ławy fundamentowej uszczelnić wstępnie (na ścianie pasem o szerokości ok. 25 cm) mineralną zaprawą uszczelniającą i wykonać na styku fasetę z zaprawy cementowej. - Wykonać warstwę tynku renowacyjnego Stan 2012 Rewizja 0 Strona 17

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWENTARYZACJA BUDOWLANA do projektu docieplenia ścian zewnętrznych, przebudowy dachu, remontu schodów zewnętrznych, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu budynku usługowego SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r I. SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO - ARCHITEKTURA PROJEKTANT: mgr inż. arch. Justyna Uszałowicz upr. nr 2/R-519/LOOIA/10 II. OPIS TECHNICZNY 1. LOKALIZACJA KOMPLEKS 3 dz. nr 22/24 2. INWESTOR ŁÓDZKA SPECJALNA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Egz. nr 1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Nazwa obiektu budowlanego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adres obiektu budowlanego Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 135a, 42-260 Dane

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO BRZEG DOLNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO BRZEG DOLNY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Wysokość okapu ok. 6,70 Od strony południowo-zachodniej na pierwszym piętrze znajdują się balkony żelbetowe z barierkami stalowymi. Obiekt został wykonany w konstrukcji murowanej tradycyjnej. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 KARTA OBIEKTU nr 1 PRZEDMIOT Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 1 Budynek I kondygnacyjny, w zabudowie zwartej,

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a 1 O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Zakres modernizacji pomieszczeń 5. Opis konstrukcji 6. Prace wykończeniowe 7.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA:

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU I MODERNIZACJI CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOJCIECHOWIE KOLONII, POLEGAJĄCEGO NA ADAPTACJI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA ZAPLECZE SANITARNE INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA ZAKRES PRAC DO WYKONANIA Nazwa inwestycji : Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na biura i salę obrad Adres budowy : Święciechowa, ul. Rynek 14 a ( dz. nr ewid. 73/1, 73/2)

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Ryunki:

Opis techniczny. Ryunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2)!+ 3!# &) 3!" 265 0!. 7!2*' 3!+ -1-)) &4%!/!3 #89 "89 -),-)6& 4 :)5";/< Opis techniczny Ryunki: 1 OPIS TECHNICZNY:

Bardziej szczegółowo

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATK P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 TEMAT/ OBIEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW NAZWA I ADRES OBIEKTU: ZESPÓŁ BUDYNKÓW HALI SPORTOWEJ ul. MICKIEWICZA 30 W PRZEMYŚLU, DZ. NR 1026, OBR. 207. INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany budynek gospodarczy stadium Inwentaryzacja budowlana data 07.2012 adres obiektu budowlanego nr działki 31/2, obr. 51, arkusz 35. inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w SIEPRAWICACH Część 3 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA CZĘŚĆ 3. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA BRANŻA : ARCHITEKTURA Obiekt:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY

PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY PR O J EK T O W A N IE KRZYSZTOF OZGA akwamel ul. Budowlanych 10/9 66-405 Gorzów Wlkp. tel. 95 720 45 48, 795 584 861 www.akwamel.pl email biuro@akwamel.pl PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY OBIEKT : WODOCIĄG

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Siedlcach 1 Spis treści 1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE... 3 2.0 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 3.0 ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY... 4 4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH... 5 5.0 OPIS TECHNICZNY... 6 5 1 CEL

Bardziej szczegółowo

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz OPIS INWENTARYZACJI 1. Podstawa i zakres opracowania: Umowa zawarta z Inwestorem na podstawie zgody właścicieli przedmiotowej nieruchomości. Wizja na przedmiotowej posesji. Wytyczne programowo - funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO OPIS TECHNICZNY DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu technicznego istniejącego budynku głównego Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z projektowanymi nadprożami. ADRES INWESTYCJI: Tarnów, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na OPIS TECHNICZNY Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na wykonaniu w ścianach zewnętrznych elewacji północnej i południowej otworów drzwiowych i okiennych, poszerzeniu istniejących

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE 25-736 Strona 1 z 9 SPIS ZAWARTOŚCI A. część opisowa... 4 1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 4 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu ul. Mikołaja Kopernika 5/2, 32-602 Oświęcim; tel. 600-27-33-39 egz. 1. Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego 23-39 w Oświęcimiu Wstępna koncepcja architektoniczna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

2. Rozbiórka ścianek działowych na parterze i wykonanie nowych, zmiana w otworach okiennych oraz drzwi wejściowych segmentu A.

2. Rozbiórka ścianek działowych na parterze i wykonanie nowych, zmiana w otworach okiennych oraz drzwi wejściowych segmentu A. BUDYNEK Nr 5 Segment C OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAŻOWEGO Nr 5 SEGMENT C ze zmianą sposobu użytkowania części budynku z przystawaniem na mieszkanie aktywizujące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y

O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y 1 O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOŁHOBRODACH Jest to budynek parterowy o konstrukcji murowanej, strop żelbetowy, dach o konstrukcji drewnianej pokryty

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

RZUT PLANETARIUM Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM, SKALA 1:100 - STAN ISTNIEJĄCY

RZUT PLANETARIUM Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM, SKALA 1:100 - STAN ISTNIEJĄCY RZUT PLANETARIUM Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM, SKALA 1:100 - STAN ISTNIEJĄCY 1 108 1 - - - - 12 1 804 planetarium 1.0 0.77 m² taras.0 7.8 m² korytarz 2.0 4. m² 122 44 22 4.0 4.0 m² 24 204 10 0-12 10 1 44.0

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNY - BUDOWLANY 1.Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego Przedmiotowa inwestycja przewiduje: -przebudowa i rozbudowa istn. świetlicy wiejskiej 2. Charakterystyczne parametry

Bardziej szczegółowo

OPIS BUDOWLANY DO INWENTARYZACJI

OPIS BUDOWLANY DO INWENTARYZACJI OPIS BUDOWLANY DO INWENTARYZACJI wraz z oceną stanu technicznego budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach przy ul. Buczka 41 Inwestor: Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki Adres obiektu: Przedszkole

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne 1.Strona tytułowa 2.Zaświadczenie z izby inżynierów projektantów 3.Wypis z uchwały nr 68/IX/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Część architektoniczno budowlana - termomodernizacja

Część architektoniczno budowlana - termomodernizacja Przedmiar Robót nr 4 Część architektoniczno budowlana - termomodernizacja Lp. ST Podstawa Opis Jednostka obmiarowa Obmiar Cena jednostkowa Wartość 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1 d.1.1.1.1 01.01.01 ZKNR C-1 0401-05

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem.

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiot opracowania obejmuje budynek użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wilkowa. Jest to budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji murowanej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI.

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. I. Rodzaj i charakterystyka obiektu. 1. Dane ewidencyjne : 1.1.Budowa - projektowana jest przebudowa pracowni RTG w budynku głównym szpitala w Słupcy.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A I N W E S T Y C J A temat projektu adres INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA WROCŁAW, UL. SZEWSKA 80 i 81, ŚWIDNICKA 8b, Wrocław nr działki 27/5, 27/7, 27/17, 27/35

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Urząd Wojewódzki w Opolu. Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. ul. Piastowska, Opole

Urząd Wojewódzki w Opolu. Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. ul. Piastowska, Opole Głubczyce dnia 19-05-2010r. Urząd Wojewódzki w Opolu Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ul. Piastowska, Opole Właściciel lub posiadacz zabytku Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Sosnowiecka 3, 48-100

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Wykopy fundamentowe (netto-po obrysie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5 STATUS PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O HALĘ SPORTOWO WIDOWISKOWĄ W NADARZYNIE przy ul. Sitarskich 3 Na działce nr ewid. 448/1 INWESTOR : GMINA NADARZYN

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA 51-682 WROCŁAW, Ul.Mierosławskiego 10/1, tel./fax 372 86 17, tel. 0601 58 08 63, emirod@poczta.onet.pl PROGRAM FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY TEMAT: REMONT

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 60a WE WROCŁAWIU 1. Dane ogólne: 1.1. Obiekt: Budynek biurowy na terenie bazy olejowej 1.2. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo