JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY"

Transkrypt

1 INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO PIASTÓW ADRES INWESTYCJI DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 ETAP PROJEKT BUDOWLANY ZESZYT 2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻA ZESPÓŁ PROJEKTOWY FUNKCJA IMIĘ, NAZWISKO UPRAWNIENIA / SPECJALNOŚĆ PODPIS PROJEKTANT SPRAWDZAJACY mgr inż. arch. Bartosz Szubski mgr inż. arch. Katarzyna Litwiniuk upr. bud. Nr KPOKK IA 50/2008 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń upr. bud. nr PO/KK/283/2009 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń OPRACOWUJĄCY mgr inż. arch. Małgorzata Zadroga - Zaremba - Nr proj. RP/148/094/12 Styczeń 2013r. EGZ.

2 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA OŚWIADCZENIE Przedmiot i zakres inwestycji Zakres opracowania Podstawa opracowania Opis stanu istniejącego Lokalizacja Opis budynków Dokumentacja fotograficzna Zakres prac projektowych W zakresie elewacji: W zakresie wnętrza: W zakresie sieci i instalacji: Dane liczbowe Opis szczegółowy projektu Przeznaczenie i program użytkowy Forma architektoniczna Charakterystyczne parametry budynku Wyburzenia Układ konstrukcyjny Opis przyjętych rozwiązań budowlanych Opis przyjętych rozwiązań budowlanych elementy wykończeniowe Dostępność dla osób niepełnosprawnych Informacja dotyczaca projektów wyposażenia budowlano instalacyjnego Charakterystyka energetyczna Dane techniczne obiektu budowlanego Zestawienie powierzchni budynku dworcowego Warunki ochrony przeciwpożarowej Opis ogólny budynku dworca Stan 2012 Rewizja 0 Strona 2

3 7.2. Usytuowanie Kwalifikacja pożarowa Ocena zagrożenia wybuchem Materiały palne Podział budynku na strefy pożarowe Klasa odporności pożarowej budynku Klasa odporności ogniowej elementów budynku Warunki ewakuacji Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie Droga pożarowa Inne CZĘŚĆ RYSUNKOWA A-01 Rzut piwnic 1:100 A-02 Rzut parteru 1:100 A-03 Rzut na poziomie świetlika 1:100 A-04 Rzut dachu 1:100 A-10 Elewacje 1:100 A-11 Elewacje 1:100 A-12 Elewacje - kolorystyka 1:100 A-20 Przekroje A-A, B-B 1:100 A-40 Zestawienie stolarki budynek dworcowy (A) 1:100 A-50 Wyburzenia 1:100 Stan 2012 Rewizja 0 Strona 3

4 OŚWIADCZENIE Na podstawie art. Art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane- (Dz. U. Nr 93, poz.888 oraz Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz.2016 oraz z 2004r. Nr 6, poz.41 i Nr 92, poz. 881) oświadczamy, że projekt budowlany w zakresie architektury inwestycji pod nazwą Przebudowa dworca kolejowego Piastów został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej FUNKCJA IMIĘ, NAZWISKO UPRAWNIENIA / SPECJALNOŚĆ PODPIS PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Bartosz Szubski mgr inż. arch. Katarzyna Litwiniuk upr. bud. Nr KPOKK IA 50/2008 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń upr. bud. nr PO/KK/283/2009 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń Stan 2012 Rewizja 0 Strona 4

5 1. Przedmiot i zakres inwestycji Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku dworca kolejowego w Piastowie i przystosowanie go do nowoprojektowanych funkcji. Zgodnie z wytycznymi Inwestora w budynku przewidziano powierzchnie komercyjne oraz funkcje kolejowe. W projekcie uwzględniono przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych. Zakres przebudowy obejmuje: 1. Przebudowę budynku dworca kolejowego - remont i wyczyszczenie elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych i posadzek w piwnicy, remont studni doświetlajacej, wykonanie nowych posadzek,remont dachu wraz z wykonaniem izolacji termicznej, wymiana płyty stropowej w podniesionej części dachu wymiana obróbek blacharskich, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa układu funkcjonalnego wnętrza, przebudowa klatki schodowej, wymiana i wykonanie nowych instalacji wewnętrznych: elektrycznej, teletechnicznej, odgromowej, wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, co, wentylacji grawitacyjnej wspomaganej oraz instalacji gazowej. 2. Zagospodarowanie terenu wokół dworca - remont nawierzchni przy budynku dworca, montaż małej architektury oraz słupów oświetleniowych, naprawa murków oraz schodów zewnętrznych, wykonanie odwodnienia terenu. 2. Zakres opracowania Zakres niniejszego opracowania obejmuje roboty przebudowy budynku dworca kolejowego Piastów bez przyłącza gazowego, wodno kanalizacyjnego oraz elektrycznego i teletechnicznego, które sa objęte osobnym opracowaniem. 3. Podstawa opracowania Umowa nr D7 23/2012/RP/148/094/12 zawarta w dniu W Warszawie pomiędzy Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie a Rail Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wizja lokalna i uzgodnienia z Inwestorem. Decyzja NR 4/2013 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego ( dla terenów zamkniętych działka nr ew.278/36) Decyzja nr 7CP/12 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego ( dla terenów niezamkniętych działka nr ew 147/2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (D.U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). Inne obowiązujące przepisy techniczno - budowlane i obowiązujące normy. Stan 2012 Rewizja 0 Strona 5

6 Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z r. Nr 43). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie. (Dz.U nr 144 poz. 859). 4. Opis stanu istniejącego 4.1. Lokalizacja Piastów leży w woj. mazowieckim, w powiecie pruszkowskim. Miasto należy do aglomeracji Warszawskiej. Piastów jest miastem zamieszkałym przez 22 tys. osób. Budynek dworca kolejowego usytuowany jest przy zelektryfikowanej linii kolejowej nr 447 Warszawa Grodzisk na 12, 5 km. Przystanek kolejowy Piastów jest ważnym miejscem obsługi ruchu pasażerskiego i pierwszym za Waszawą przystankiem na najbardziej obciążonej podmiejskiej linii kolejowej w kraju. Na przystanku kolejowym Piastów zatrzymują się pociągi podmiejskie Kolei Mazowieckich oraz SKM Warszawa (S2), tworząc bezpośrednie połączenia pasażerskie z Warszawą Śródmieście jak i pozostałymi miastami m.in. Skierniewice, Grodzisk oraz Żyrardów oraz Mińska Mazowieckiego, Otwocka i Sulejówka. Dworzec znajduje się przy ulicy Dworcowej 1. Stan 2012 Rewizja 0 Strona 6

7 4.2. Opis budynków Budynek stacji kolejowej powstał w 1936roku i przetrwał w niezmienionej formie do dnia dzisiejszego. Budynek stanowi jednokondygnacyjną, zwarta bryłę na kształcie prostokąta o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Dach płaski ze świetlikiem w postaci wyniesienia w dachu nad środkową częścią hali dworcowej. Budynek częściowo podpiwniczony. Od frontu znajduje się kolumnada składająca się z czterech słupów o przekroju kwadratowym, podtrzymująca wysunięty fragment dachu. Kolumny pokryte okładziną analogicznie do elewacji. Budynek jest wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków jako przystanek osobowy należący do zespołu przystanków kolejowych i wiat na linii grodzkiej. Obiekt jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz teletechniczną. W obrębie parteru znajdują się pomieszczenia kolejowe, w tym kasy biletowe, pomieszczenia obsługi pasażerów, lokale handlowe, lokal gastronomiczny oraz pomieszczenia techniczne należące do spółek PKP. Pomieszczenia piwnicy zajmują głównie kotłownia z pomieszczeniem na skład oleju opałowego oraz pomieszczenia pomocnicze w tym magazynowe. Ściany zewnętrzne wykonano z cegły cementowej na zaprawie cementowo wapiennej gr. ok 51cm nieocieplone, pokryte okładziną z kamienia piaskowego. Ściany wewnętrzne murowane, otynkowane, w części holu pokryte płytami z lastryka gładzonego do wysokości 2,20m, powyżej pokryte tynkiem. Wszystkie narożniki w części parteru i piwnicy są wyoblone. Konstrukcję dachu części niższej jak i świetlika stanowi najprawdopodobniej strop Ackermana lub inny strop gęstożebrowy pokryty papą termozgrzewalną. Ścianki świetlika murowane z cegły cementowej. W ścianach świetlika zlokalizowano okna, 9 w ścianie północnej i południowej oraz 3 w ścianie wschodniej i zachodniej. W ściankach wschodniej i zachodniej poprowadzono przewody kominowe. Strop nad piwnicą wykonano jako gęsto żebrowy Ackermana o wysokości pustaka 18cm i warstwy nadbetonu. Strop wykończony tynkiem cementowo wapiennym. Ściany nośne podpiwniczenia wymurowano z cegły pełnej ceramicznej. Ściany najprawdopodobniej trójwarstwowe z pustką wypełniona piaskiem. Z poziomu parteru do pomieszczeń piwnicy prowadza jednobiegowe schody o konstrukcji żelbetowej, płytowej, które nie spełniają wymogów technicznych. Stan 2012 Rewizja 0 Strona 7

8 Ogólnie obiekt jest w stanie niedostatecznym. 1. Na ścianach zewnętrznych zlokalizowano liczne zawilgocenia murów i okładzin elewacyjnych a także wykwity grzybów pleśniowych oraz glonów. Powierzchnia płyt okładzinowych z piaskowca ma liczne ubytki i pęknięcia. 2. Na elewacjach widoczne jest luźne okablowanie instalacyjne 3. Brakuje opasek zewnętrznych wokół budynku. 4. Niedostateczny stan rynien i rur spustowych 5. Brak izolacji poziomych i pionowych ścian fundamentowych 6. Brak izolacji termicznej 7. Stolarka okienna i drzwiowa nie wpasowuje się w architektoniczny klimat międzywojennego, modernistycznego obiektu 8. Brak węzła sanitarnego dla podróżnych 9. Liczne pęknięcia stropodachu świetlika mogą świadczyć o jego niedostatecznej nośności 10. Tynki murów oraz posadzki w części podpiwniczonej sa silnie zawilgocone i zagrzybione Pozatym dworzec kolejowy w Piastowie nie spełnia wymogów technicznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Niespełnione są również wymogi estetyczne i sanitarne oraz ogólnie przyjęte standardy funkcjonowania tego typu obiektów, co zniechęca podróżnych do korzystania z usług kolei Dokumentacja fotograficzna Stan 2012 Rewizja 0 Strona 8

9 5. Zakres prac projektowych 4.1 W zakresie elewacji: - Oczyszczenie okładziny zewnętrznej i uzupełnienie ubytków - Zaimpregnowanie elewacji - Wykonanie opasek wokół budynku - Uzupełnienie ubytków w istniejących kominach - Domurowanie komina we wschodniej ścianie świetlika oraz dodatkowego przewodu wentylacyjnego w zachodniejścianie świetlika - Wymiana konstrukcji dachu świetlika wraz z przemurowaniem i docieplenie ścian attykowych świetlika - Skucie tynków elewacyjnych gzymsy i attyka i odtworzenie tynkami renowacyjnymi - wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropodachu niższego oraz dachu świetlika - likwidacja istniejących nasad kominowych i zaprojektowanie nowych - wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych na nowe z blachy ocynkowanej - Montaż zabezpieczenie przed ptakami w formie kolców na wszystkich gzymsach i wystających częściach budynku - odnowienie drabiny stalowej - remont piwnicznych studni doświetlających; - zamiana części istniejących otworów drzwiowych na okienne i okiennych na drzwiowe; - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian fundamentowych; - montaż elementów zabezpieczenia przed ptakami oraz uchwytów flagowych; - osuszenie zawilgoconych murów zewnętrznych - całkowita wymiana stolarki okiennej i drzwiowej według zaleceń konserwatora zabytków, - zastąpienie okna w elewacji od strony peronów przeszklonymi drzwiami - wykonanie daszku szklanego nad wejściem od strony peronów - wykonanie instalacji iluminacji elewacji, - usunięcie krat okiennych - usunięcie wtórnych elementów na elewacji budynku - usunięcie napowietrznych kabli zasilających 4.2 W zakresie wnętrza: - przebudowa istniejących schodów prowadzących do piwnicy dostosowanie do przepisów prawa budowlanego, - oczyszczenie i uzupełnienie posadzki w holu głównym - oczyszczenie kamiennego stolika przy kasach - wymiana i renowacja posadzek oraz wprowadzenie izolacji akustycznej w stropach istniejących - wykonanie nowej podłogi na gruncie w piwnicy i w niepodpiwniczonej części parteru Stan 2012 Rewizja 0 Strona 9

10 - osuszenie ścian i posadzki w piwnicy i wykonanie izolacji pionowej i poziomej posadzek - skucie wszystkich istniejących tynków i wskazanych elementów okładzin istniejących - wykonanie na wszystkich ścianach i sufitach istniejących oraz nowoprojektowanych, tynków renowacyjnych - wykonanie otworów w ścianach istniejących zgodnie z rys. konstrukcyjnymi, - zamurowanie wyznaczonych istniejących otworów, - poszerzenie wskazanych istniejących otworów drzwiowych do wymiarów wymaganych przez przepisy prawa budowlanego zgodnie z rys. konstrukcyjnymi, - wyburzenie ścian oraz schodów do piwnicy wskazanych w projekcie - wykonanie nowych schodów do piwnicy - wykonanie pasa prowadzącego dla osób niewidomych i niedowidzących - wykonanie toalet ogólnodostępnych, przystosowanych dla osób niepełnosprawnych wraz z pomieszczenia dla opiekuna z dzieckiem, - przeniesienie zaplecza kuchennego dla potrzeb projektowanego lokalu usługowo handlowego w budynku dworca, - instalacja armatury sanitarnej w nowoprojektowanych toaletach - instalacja kurtyn powietrznych - instalacja urządzeń i udogodnień dla osób niepełnosprawnych, - wykonanie niezbędnych napraw i wzmocnień istniejących elementów konstrukcyjnych - lokalizacja pomieszczenia kotłowni gazowej w piwnicy; - budowa ścian działowych; - wykonanie naświetli w ścianach działowych 4.3 W zakresie sieci i instalacji: - Wykonanie instalacji odgromowej; - Zabezpieczenie i demontaż istniejących urządzeń w pom. TK Telekomu oraz przeniesienie ich do nowoprojektowanego pomieszczenia - przebudowa i budowa szachtów wentylacyjnych oraz instalacji wentylacji grawitacyjnej wspomaganej; - wykonanie wewnętrznej instalacji wodnej oraz kanalizacji sanitarnej; - przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody opadowej - budowa kotłowni gazowej - wykonanie nowego systemu ogrzewania lokalizacja kotłowni gazowej, - wymianę instalacji elektrycznej i teletechnicznej, - wykonanie bezobsługowej instalacji monitoringu CCTV z rejestratorem; - wykonanie instalacji multimedialnej i nagłośnieniowej, - wykonanie instalacji iluminacji zewnętrznej i oświetlenia wewętrznego, Stan 2012 Rewizja 0 Strona 10

11 5. Dane liczbowe Projekt przebudowy obejmuje teren przynależący do dworca o powierzchni 959m2: - powierzchnia utwardzona: - powierzchnia utwardzona 632,7m2 w tym powierzchnia piesza 493,2m2 - powierzchnia biologicznie czynna 106,1m2 (zieleń istniejąca, projektowana) Przebudowę i remont budynku dworcowego: - powierzchnia zabudowy 262,4 m2 - kubatura budynku dworca 1492 m3 - wysokość budynku dworca (A) ok. 7,90 m - liczba kondygnacji naziemnych użytkowych 1 - liczba kondygnacji naziemnych nieużytkowych 0 - liczba kondygnacji podziemnych użytkowych 1 - liczba kondygnacji podziemnych nieużytkowych 0 - powierzchnia netto budynku dworca 240,73m2 - powierzchnia całkowita budynku dworca 342,05 m2 6. Opis szczegółowy projektu 6.1. Przeznaczenie i program użytkowy Głównym założeniem projektu jest podniesienie atrakcyjności budynku dworca poprzez poprawę jego estetyki, poprawę bezpieczeństwa przebywania i użytkowania dworca, usprawnienie ruchu podróżnych, likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności pomieszczeń oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. W projekcie zakłada się odtworzenie pierwotnego, pochodzącego z lat 30 XX wieku układu holu głównego, który zaprojektowany był jako pomieszczenie jednoprzestrzenne, na planie prostokąta z otwarciem widokowym w strone peronów. Zakłada się wymianę strolarki okiennej i drzwiowej wpasowując obiekt w architektoniczny klimat okresu międzywojennego. Projekt przewiduje zmianę układu komunikacyjnego i wyjście z budynku dworca bezpośrednio na perony. Wszystkie zmiany dotyczące budynku zostaną wykonane wg. zaleceń Konserwatora Zabytków i mają na celu przywrócenie pierwotnego charakteru oraz dostosowania dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Zlikwidowane zostaną elementy wtórne na elewacjach takie jak fragmenty nieczynnych instalacji, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, oczyszczenie i naprawa okładziny elewacyjnej oraz schodów frontowych, wymiana pokrycia dachowego z wymianą rynien i obróbki dachowej, likwidacja istniejących elementów małej architektury. Układ wewnętrzny budynku zostanie dopasowany do nowego sposobu użytkowania na bazie istniejącej konstrukcji. W zakres projektu wchodzi m.in. dostosowanie budynku do potrzeb osób Stan 2012 Rewizja 0 Strona 11

12 niepełnosprawnych, budowa sanitariatów dla podróżnych oraz poprawa bezpieczeństwa przebywania i użytkowania dworca poprzez montaż instalacji monitoringu, instalacji przeciwpożarowej oraz wymianę sieci elektrycznej, sanitarnej i odgromowej. Do pomieszczeń najemców handlowych i handlowo - usługowych doprowadzone zostaną piony instalacyjne. Na parterze zmieniono lokalizację zaplecza kuchennego lokalu gastronomicznego i umiejscowienie jej w miejscu wiatrołapu. Wyjście z dworca zostało zaprojektowane bezpośrednio z poczekalni dla podróżnych na perony. Pomieszczenia handlowe znajdujące się w sąsiedztwie kas zostają bez zmian. W piwnicy umieszczono kotłownię gazową, pomieszczenie przyłącza wody, rozdzielnie NN oraz pomieszczenie na szafę instalacji TK Telekomu. Projektuje się również przebudowę schodów prowadzących do piwnicy ponieważ nie spełnia wymogów technicznych Część dworcowa Wejście do części dworcowej znajdujące się w elewacji południowej od strony ulicy Dworcowej pozostanie bez zmian. Dla podkreślenia osiowości architektonicznej obiektu zaprojektowano wyjście bezpośrednio na perony na osi wejścia głównego. Powierzchnia poczekalni dla podróżnych zostanie powiekszona. Dobudowane w części poczekalni zaplecze kuchenne lokalu gastronomicznego zostanie zlikwidowane i przeniesione w miejsce dawnego wiatrołapu. Poczekalnia bedzie ogrzewana i dostępna dla pasażerów całodobowo. W miejscu dawnego pomieszczenia kiosku i pomieszczeń technicznych zlokalizowanych we wschodniej części budynku zostaną wybudowane toalety ogólnodostępne, dostępne bezpośrednio z holu głównego. Dodatkowo w holu zostały zaprojektowane szafki bagażowe, miejsce na automat biletowy, szafka medyczna oraz ławki i smietniki. Lokalizacja kas biletowych nie ulegnie zmianie. Zaplecze kas zostanie lekko przebudowane. Ze względu na funkcjonowanie tylko jednej kasy pomieszczenie kas zostanie zmniejszone a w pozostałej części zaprojektowano mały lokal handlowy z przeznaczeniem na kiosk. Niewielkie pomieszczenie na zapleczu do tej pory funkcjonujące jako pomieszczenie socjalne zostanie przebudowane na sanitariat obsługujący pracowników kasy i kiosku. Dodatkowo dotychczasowe pomieszczenie wc zostanie przeznaczone na aneks socjalny. Kasa biletowa będzie wykonana w formie okna kasowego oddzielonego od poczekalni szybą kasy P4. Zaprojektowano wyposażenie w mikrofon oraz pętlę indukcyjną. Stan 2012 Rewizja 0 Strona 12

13 Część handlowa i punkt gastronomiczny Wszystkie lokale handlowe i handlowo usługowe zostały zaprojektowane w stanie deweloperskim (w zakresie inwestora jest wykończenie ścian i stropów jako tynkowane i malowane oraz posadzek w formie wylewki betonowej. Budowa ścianek działowych, wykonanie okładzin ścian i wykończenie posadzek, sufity podwieszane oraz urządzenia instalacyjne pozostają po stronie najemcy). Lokalizacja pomieszczeń handlowych po stronie kas pozostaje bez zmian. Dodatkowo projektuje się mały lokal handlowy w części dawnego pomieszczenia kasowego. Lokal gastronomiczny znajdujący się w północno - waschodniej części budynku zostanie dostosowany do przepisów sanitarnych. Zakłada się zmiane lokalizacji zaplecza kuchennego w miejsce dawnego wiatrołapu budynku. Lokal został zaprojektowany jako mały punkt gastronomiczny wydający posiłki na wynos. Linią przerywaną na rysunku parteru zaznaczono sugerowaną propozycję rozkładu pomieszczeń (wykonanie po stronie najemcy, gotowy projekt aranżacji lokalu należy uzgodnienić z Państwową Inspekcją Sanitarną) Komunikacja ogólna Projekt zakłada przebudowę istniejących schodów z dostosowaniem do wymogów prawa budowlanego. Przy wejściach projektuje się usunięcie progów za pomocą podniesienia terenu przy budynku. We wnętrzach zakłada się wytłoczone pasy w posadzkach oraz piktogramy dla osób niewidomych i niedowidzących. Przy wejściu do budynku istniejące schody zostaną przebudowane i odnowione. Należy stosować kontrastowe pasy wzdłuż krawędzi schodów wewnętrznych Pomieszczenia techniczne W piwnicy zakłada się zmiane usytuowania dojścia prowadzącego do najdalszych pomieszczeń, obecny korytarz prowadzący do tych pomieszczeń nie spełnienie wymogów prawa budowlanego. W piwnicy budynku dworcowego zaprojektowano pomieszczenie kotłowni gazowej z kotłem gazowym o mocy nie przekraczającej 60 kw, pomieszczenie rozdzielnicy głównej oraz pomieszczenie podliczników wody. Cała kondygnacja podziemna przeznaczona została na funkcje techniczne i dostępna będzie tylko osobom upoważniomy. Wentylacja pomieszczeń piwnicy odbywać się będzie poprzez wentylacje grawitacyjną oraz studnie doświetlające wykonanie okien z nawietrzakami oraz kratek wentylacyjnych w poziomie chodnika Forma architektoniczna W projekcie zakłada się zmianę estetyki budynku dworcowego poprzez wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z wytycznymi konserwatora. Przy wejściach zostaną odnowione schody prowadzące do budynku. Ze względu na zły stan studni doświetlających należy wykonać nowe z systemem odwodnienia i nową kratą zabezpieczającą. Dodatkowo w miejscu Stan 2012 Rewizja 0 Strona 13

14 projektowanego wyjścia na perony nad fragmentem studni doswietlajacej zaprojektowano płytę żelbetową. Projekt zakłada również schowanie lub likwidację wszelkich instalacji znajdujących się na elewacjach. Poziom nawierzchni zewnętrznej przy wejściach do budynku zostanie zniwelowany i doprowadzony do poziomu posadzki parteru, w celu likwidacji progów architektonicznych. Dla podkreślenia modernistycznego charakteru budynku projektuje się wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku. Nad wejściem do poczekalni od strony peronów zaprojektowano zadaszenie w formie daszka szklanego o lekkiej konstrukcji z mocowaniem punktowym i odciągami Renowacja i rekonstrukcja detali architektonicznych W ramach przebudowy należy: - przemurować wskazane w projekcie otwory okienne i drzwiowe, - zaprojektować nową stolarkę okienną i drzwiową podkreślającą moderistyczny charakter budynku - wykonać obróbki blacharskie oraz system rynien z blachy ocynkowanej - dopasowanić kolor świetlika do elewacji - wykończyć nowa attykę płytami styropianowymi z systemowym wykończeniem tynkiem malowanym farbami elewacyjnymi na wzór oryginalnej attyki - wyremontować schody zewnętrzne - odbudowac zniszczone fragmenty kamiennej okładziny - zdemontować kraty okienne - zamontować oświetlenie elewacyjne budynku w celu wydobycia modernistycznego charakteru obiektu Kolorystyka budynku Należy przywrócić pierwotną kolorystykę obiektu. Projektuje się wykończenie elewacji wg projektu kolorystyki (rysunki A-12): - podstawowy kolor elewacji okładzina z piaskowca - kolor - beżowy - gzymsy i świetlik kolor dopasowany do koloru elewacji i zaakceptowany przez Konserwatora Zabytków KEIM w poziomie cokołowym należy oczyścić i zaimpregnować istniejący kamień znajdujący się na cokole budynku zgodnie z wytycznymi ekspertyzy mykologicznej - pokrycie dachu papa wierzchniego krycia - obróbki blacharskie i rynny blachy tytanowo - cynkowej w kolorze naturalnym - stolarka okienna i drzwiowa jasne kolory dopasowane do koloru elewacji, do uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków na etapie wykonawczym Stan 2012 Rewizja 0 Strona 14

15 Stolarka okienna Zakłada się wymianę całej stolarki okiennej na okna drewniane zespolone z podziałami wg rysunków elewacji i zestawienia stolarki. Parapety zewnętrzne istniejące do oczyszczenia i uzupełnienia ew. braków Stolarka drzwiowa Zakłada się wymianę całej stolarki drzwiowej. Drzwi zewnętrzne projektuje się jako aluminiowe z wypełnieniem szklanym, z zachowaniem odpowiedniej klasy odporności ogniowej (w miejscach wymaganych przepisami) zgodnie z rysunkami z zestawieniem stolarki Dach Zakłada się całkowitą wymianę stropodachu nad częścia świetlika. Projektuje się przemurowanie ścianek świetlika, wykonanie nowego stropu zgodnie z rys. konstrukcji oraz całkowitą wymianę pokrycia dachowego Parapety zewnętrzne Parapety zewnętrzne istniejące do oczyszczenia i zabezpieczenia analogicznie do prac wykonanych na elewacjach Schody zewnętrzne i murki oporowe Projektuje się remont schodów oraz murków i zabezpieczenie izolacją przeciwwodną w części podziemnej. Okładzinę zewnętrzna uzupełnić, oczyścić i zaimpregnować analogicznie do elewacji Charakterystyczne parametry budynku - powierzchnia zabudowy 262,40 m2 - kubatura budynku dworca 1492 m3 - wysokość budynku dworca ok. 7,90 m - liczba kondygnacji naziemnych użytkowych 1 - liczba kondygnacji naziemnych nieużytkowych 0 - liczba kondygnacji podziemnych użytkowych 1 - liczba kondygnacji podziemnych nieużytkowych 0 - powierzchnia netto budynku dworca 240,73m2 - powierzchnia całkowita budynku dworca 342,05 m2 Stan 2012 Rewizja 0 Strona 15

16 6.4. Wyburzenia W związku z przebudową budynku dworca kolejowego przewiduje się: - wyburzenie części ścian działowych i elementów konstrukcyjnych; - wyburzenie schodów do piwnicy - przemurowanie / zamurowanie wskazanych otworów okiennych i drzwiowych; - zmianę wymiarów wskazanych otworów drzwiowych; - likwidacja krat w oknach - przebicie nowych otworów w istniejących ścianach; - wykonanie nowych studzienek doświetlających; - wykonanie otworów w stropach i ścianach na potrzeby wentylacji i pozostałych instalacji; - rozbiórka stropodachu świetlika i budowa nowego stropodachu zgodnie z rys. konstrukcji - usunięcie wszystkich warstw posadzkowych i wypełniających na pozostawianych stropach międzykondygnacyjnych; - rozbiórka istniejącej i wykonanie nowej podłogi na gruncie; - przebudowa systemu wentylacji grawitacyjnej z wymurowaniem dodatkowych kominów wentylacyjnych - wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich; - demontaż istniejących nasad kominowych 6.5. Układ konstrukcyjny Podstawowe elementy związane z projektowanym układem konstrukcyjnym zostały określone w opracowaniu branżowym Zeszyt 2 cz 2 KONSTRUKCJA. Wspomniane opracowanie zawiera elementy związane z założeniami zastosowanych schematów konstrukcyjnych i obliczenia konstrukcyjne, wyniki oraz rozwiązania konstrukcyjno materiałowe. Projekt konstrukcyjny przebudowy dworca kolejowego zawierał będzie następujące elementy: - likwidacja klatki schodowej; - montaż płyty żelbetowej nad studnią doświetlającą - wykonanie nowoprojektowanych otworów drzwiowych i zaprojektowanie nadproży; - wskazanie sposobu likwidacji spękań murów i zabezpieczenie ich; - wzmocnienie nadproży nad powiększanymi otworami drzwiowymi; - wymiana płyty stropodachu w części świetlika - obliczenia nośności istniejącej konstrukcji stropów w układzie nowych warstw stropu i posadzki; - wykonanie otworów dla przejść instalacyjnych i kominów; - wykonanie konstrukcji nośnej pod nowe schody wewnętrzne Stan 2012 Rewizja 0 Strona 16

17 6.6. Opis przyjętych rozwiązań budowlanych Wszystkie produkty referencyjne wskazują jedynie odniesienie do jakości i stawianych wymagań. Szczegółowe rozwiązania techniczno-materiałowe znajdują się w części graficznej opracowania oraz wg projektu wykonawczego. Ponadto rozwiązania materiałowe związane z branżami: konstrukcyjną, instalacji sanitarnych i instalacji elektrotechnicznych znajdują się we właściwych opisach branżowych. Wszelkie zaproponowane materiały mogą ulec zmianie na etapie realizacji projektu w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną. Wszelkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie Fundamenty Konieczne jest zabezpieczenie budynku przed wodami opadowymi, migracją wilgoci i kapilarnym podciąganiem wód gruntowych. W związku z tym projektuje się zastosowanie izolacji pionowej i poziomej podziemnej części murów budynku a takżer wykonanie przepony od strony wewnętrznej w poziome posadzek na gruncie oraz w poziomie stropów Prace przygotowawcze i rozbiórkowe - rozbiórka nawierzchni wzdłuż elewacji; - rozbiórka schodów wejściowych do budynku; - wykonanie wykopów wzdłuż elewacji; - rozbiórka istniejących studzienek doświetlających Izolacja pionowa - Przed przystąpieniem do izolacji budynku należy odgrzybić wszystkie ściany - Izolację pionową należy wykonać wzdłuż ścian stykających się z gruntem zewnętrznym, od zewnątrz budynku, na głębokość poniżej terenu do ław fundamentowych, ponad terenem na wysokość cokołu. - Przygotowanie podłoża - po odkopaniu ścianę należy oczyścić do surowego muru - usunąć ewentualne stare tynki i powłoki izolacyjne, usunąć wszelkie luźne, niezwiązane fragmenty muru. - Należy zastosować środek do neutralizacji soli, a następnie wykonać obrzutkę z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu poprawiającego przyczepność i wiązanie na podłożu wyrównanym porowatym tynkiem podkładowym. - Styk ściany i ławy fundamentowej uszczelnić wstępnie (na ścianie pasem o szerokości ok. 25 cm) mineralną zaprawą uszczelniającą i wykonać na styku fasetę z zaprawy cementowej. - Wykonać warstwę tynku renowacyjnego Stan 2012 Rewizja 0 Strona 17

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Dział I Przepisy ogólne

Dział I Przepisy ogólne Dz.U.2002.75.690 2002-12-16 zm. Dz.U.2003.33.270 1 2004-05-27 zm. Dz.U.2004.109.1156 1 2009-01-01 zm. Dz.U.2008.201.1238 1 2009-04-07 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2009-07-08 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2011-03-21

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Francuskiej,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim 1.PODSTAWA OPRACOWANIA - ZLECENIE INWESTORA Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ul. Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Peowiaków 54 w Zamościu Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Peowiaków 54, 22-400 Zamość. w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ W BUDYNKU PRZESDZKOLA PUBLICZNEGO NR 27 W SZCZECINIE PRZY UL. HENRYKA POBOśNEGO 6/8 W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej.

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Sposobem na zminimalizowanie tej ilości może być wstawienie nowych, szczelnych okien lub ocieplenie dachu. Jednak najwięcej energii budynek traci przez

Bardziej szczegółowo

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski dla osób z dysfunkcją narządu ruchu prof. Ewa Nowak, Jolanta Budny, Kamil Kowalski Spis treści Wprowadzenie... 5 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów.

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech.

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech. Zamawiający: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 05-075 Warszawa - Wesoła ul. 1-go Praskiego Pułku 33 Jednostka projektowa: Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo