Ul. Prądzyńskiego Wołomin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin"

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia na działkach nr ewid. 940/1, 358/9 i części działek nr ewid. 359 i 972 we wsi Chrzęsne przy ul. Pałacowej, ul. Sulejowskiej i ul. Zamkowej.. 1. Dane ogólne. Inwestor: Jednostka projektowa: 9 Powiat Wołomiński Ul. Prądzyńskiego Wołomin Biuro Usług Projektowych INSTALKOMFORT Krzysztof Łukasz Maciejewski Olsztyn ul. Wilczyńskiego IA Dokumentacja techniczna Rodzaj opracowania: BranŜa: Konstrukcja Nr ewidencyjny: Działka nr 940/1, 358/9, 359, 972 Data opracowania: marzec 2010 r. 2. Zakres opracowania. Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego oraz budowie ogrodzenia na działkach nr ewid. 940/1, 358/9 i części działek nr ewid. 359 i 972 we wsi Chrzęsne przy ul. Pałacowej, ul. Sulejowskiej i ul. Zamkowej. 3. Podstawa opracowania. Zlecenie inwestora, Inwentaryzacja obiektu wykonana przez zespół projektowy Henkel Polska Sp. z o.o. Dział Projektowo-Diagnostyczny U-A, dr inŝ. Lesław Hebda, Agata Siniarska, Michał Kowalski, w grudniu 2008r., Dokumentacja fotograficzna sporządzona przez zespół projektowy Biuro Usług Projektowych INSTALKOMFORT Krzysztof Łukasz Maciejewski w grudniu 2009r. Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana zespołu pałacowego w miejscowości Chrzęsne powiat Wołomin, opracowana przez zespół projektowy Henkel Polska Sp. z o.o. Dział Projektowo- Diagnostyczny U-A, dr inŝ. Lesław Hebda, Agata Siniarska, Michał Kowalski, w grudniu 2008r., Projekt budowlany hydroizolacji, osuszenia fundamentów i ścian budynków zespołu pałacowego w Chrzęsnem w powiecie wołomińskim, opracowany przez zespół projektowy Henkel Polska Sp. z o.o. Dział Projektowo-Diagnostyczny U-A, mgr inŝ. Danuta Jasińska- Niedbała, dr inŝ. Lesław Hebda, Agata Siniarska, w listopadzie 2008r., Skany dokumentacji historycznej Dwór w Chrzęsnem-odbudowa-projekt roboczy wykonany w Warszawie 1953 r., Projekty budowlany architektury, Uzgodnienia z projektantami: instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz urządzenia terenu, Obowiązujące akty prawne i normy techniczne. 4. Opis ogólny przedmiotu opracowania. Przedmiotem całości opracowania jest zespół pałacowy w miejscowości Chrzęsne powiat Wołomin, zlokalizowany na działce 940/1. W skład zespołu wchodzą: pałac z 1635r., budynek spichrza z 1893r. z dobudowanym w 1960 roku pawilonem, budynek administracyjny wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku. 5. ObciąŜenia przyjęte do obliczeń. Do obliczeń statycznych przyjęto obciąŝenia zgodnie z normami: PN-82/B ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. PN-82/B ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciąŝenia technologiczne i montaŝowe. PN-80/B-02010/Az-1 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie śniegiem. PN-77/B-02011/Az-1 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem. BUDYNEK A -PAŁAC 1. Charakterystyka obiektu 1.1 Opis ogólny budynku

2 Późno renesansowy pałac został wzniesiony jako konstrukcja murowa, dwukondygnacyjna z dwupoziomowym poddaszem uŝytkowym. Rzut poziomy budynku kształtem przypomina prostokąt. Po bokach środkowej części elewacji zachodniej znajdują się dwa ryzality w formie baszt. Główna fasada pałacu, wschodnia, została podzielona pilastrami. NaroŜa zostały ujęte w boniowane lizeny. Pałac nie jest podpiwniczony. Na parterze znajduje się sień o długości równej szerokości pałacu oraz trzy duŝe pokoje, wszystkie zamknięte od góry sklepieniami krzyŝowymi. Piętro, na którym powtórzony został układ funkcjonalny parteru, o wysokości ponad 5m, jest zamknięty sufitem w formie stropu belkowego. Na piętrze, nad głównym wejściem do pałacu, znajduje się balkon. Pierwszy poziom poddasza z pokojami i duŝym holem jest zamknięty drewnianym stropem belkowym. Obiekt w 2009r. został częściowo wyremontowany, a zakres robót obejmował hydroizolację, osuszanie fundamentów i ścian budynku oraz częściowy remont elewacji. 1.2 Fundamenty Fundamenty budynku-murowane z cegły ceramicznej. Około 15-20cm poniŝej terenu występuje odsadzka ściany o szerokości 28-40cm. PoniŜej pierwszej warstwy cegieł o odsadzce zalega gruz ceglany łączony z zaprawą wapienną z dodatkiem środków hydraulicznych. Głębokość posadowienia pałacu wynosi cm poniŝej poziomu terenu. W dolnej części fundamenty nie posiadają dodatkowej odsadzki. W ścianach piwnic nie ma Ŝadnej izolacji, a obsypkę ścian fundamentowych stanowi piasek i piasek gliniasty wymieszany z gruzem ceglanym i otoczakami. 1.3 Elewacje pałacu Elewacje nie posiadają pęknięć i zarysowań, które wskazywałyby na problemy ze statecznością konstrukcji budynku. Stwierdzono natomiast uszkodzenia tynków w strefie cokołowej spowodowane zawilgoceniem oraz intensywnym wpływem glonów i mchów. Jedynym uszkodzonym elementem pałacu jest balkona nad wejściem głównym, wykonana w postaci płyty Kleina opartej na czterech dwuteownikach zakotwionych w ścianie budynku. 1.4 Pomieszczenia parteru PodłoŜe wszystkich posadzek parteru stanowi podkład cementowy o grubości około 10cm ułoŝony na warstwie gruzu ceglanego. W dolnej części ścian widoczne są ślady uszkodzeń tynku spowodowane zawilgoceniem i wysoleniami. W części nadproŝy nad otworami drzwiowymi i okiennymi zaobserwowano zarysowania o niewielkim rozwarciu. Nad pomieszczeniami na parterze: sień, dwa pokoje w części południowej i pokój w części północno-wschodniej są od góry zamknięte sklepieniami krzyŝowymi. W części północno-zachodniej znajduje się Ŝelbetowa klatka schodowa o nieregularnym kształcie, o konstrukcji płytowej i schodach wykończonych lastrikiem. Spoczniki i podesty stanowią płyty Ŝelbetowe o gr.20cm. W tej części budynku pozostałą część stropu stanowi płyta Kleina typu cięŝkiego o grubości 38 cm, łącznie z warstwami wykończeniowymi. Nad sklepieniami równieŝ znajduje się płyta Kleina. 1.5 Pomieszczenia pierwszego piętra W części wschodniej i środkowej pałacu, na pierwszym piętrze odwzorowany jest układ pomieszczeń parteru. W wszystkie pomieszczenia posiadają posadzki z parkietu. W części północnozachodniej znajduje się Ŝelbetowa klatka schodowa i sanitariaty. W południowo-zachodnim naroŝniku stwierdzono dwie pionowe rysy na ścianie zewnętrznej o nieregularnym kształcie oraz jednej rysie poziomej w styku sufitu z wewnętrzną ścianą konstrukcyjną. Właściwy strop nad pierwszym piętrem stanowi płyta Kleina typu cięŝkiego. 1.6 Pomieszczenia pierwszego poziomu poddasza Na pierwszym poziomie poddasza znajduje się w środkowej części budynku dawna sala gimnastyczna, przekryta drewnianym stropem belkowym. Układ warstw stropu nad pierwszym poziomem poddasza w obszarze dawnej Sali gimnastycznej jest następujący: na belkach drewnianych ułoŝone są deski, zabezpieczone od spodu warstwą tynku wapiennego na trzcinie, na deskach znajduje się warstwa polepy, zabezpieczona od góry szlichtą cementową. Belki drewniane stropu w dawnej Sali gimnastycznej są przy końcach podparte dwuteownikami I 320 wyszpałdowanymi cegłami i obłoŝonymi płytami drewnopochodnymi. Drewniane belki są wyraźnie ugięte. 1.7 Strych-drugi poziom poddasza W poziomie strychu dach ma konstrukcję płatwiowo-kleszczową. Więźba nosi ślady wielokrotnej przebudowy. Jej stan jest dobry. Na strychu są usytuowane elementy instalacji sanitarnych, w tym zbiornik, które obciąŝają konstrukcję stropu pod strychem. 2. Stan techniczny obiektu Stan techniczny obiektu ogólnie moŝna ocenić jako dobry. W budynku wykonano zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian piwnic. Elewacje budynku są w dobrym stanie, wymagają jedynie lokalnych napraw i uzupełnień tynków, szczególnie na poddaszu, gdzie tynki układane są na trzcinie na podłoŝu z desek. Strop belkowy nad pierwszym piętrem, nadal nosi ślady korozji 10

3 biologicznej, ale poniewaŝ jest atrapą, moŝe w tym stanie nadal być eksploatowany. Strop nad pierwszym poziomem poddasza wykazuje silne ugięcie belek, jednak jest to stan istniejący, ale naleŝy go odciąŝyć. 3. Wnioski i zalecenia końcowe Pałac jest w dobrym stanie technicznym, ale wymaga szeregu prac zabezpieczających, w celu zachowania jego stanu technicznego. Do niezbędnych prac zabezpieczających naleŝy zaliczyć: wykonanie izolacji przeciwwilgociowych posadzek parteru, remont kapitalny balkonu nad wejściem głównym do pałacu, naprawa lub wymiana pokrycia, wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej, naprawa spękanych murów, lokalne naprawy elewacji, odciąŝenie stropu między poddaszem uŝytkowym a strychem, remont i wymiana stolarki, remont i wymiana instalacji, remont i odtworzenie wystroju wnętrz. 4. Opis szczegółowy projektowanych zmian. 4.1 Wymiana istniejącej więźby dachowej Z uwagi na zwiększenie obciąŝeń stałych związanych ze zmianą pokrycia oraz obciąŝeń zmiennych Środowiskowych zaprojektowano nową więźbę dachową o ustroju jętkowym. Konstrukcja dachu drewniana o ustroju jętkowym. KaŜdy wiązar składa się z pary krokwi i kleszczy. Połączenia elementów konstrukcyjnych na wręby ciesielskie i śruby M12 kl.5.8. Na krokwiach deskowanie, folia łaty i kontrłaty, do których jest mocowana dachówka. Więźbę naleŝy ocieplić wełną mineralną ukrytą w przestrzeni międzykrokwiowej przykrytą płytami gipsowokartonowymi. Konstrukcję dachu naleŝy wykonać z wysezonowanego drewna (świerk lub sosna) klasy C 27 o następujących przekrojach: krokwie 7,5x20cm, kleszcze 2x7,5x15cm, słupy 20x20cm płatwie 20x25 murłaty 16x16cm, Uwaga: 1. Wszystkie elementy więźby dachowej zabezpieczyć przeciw korozji biologicznej i przeciwogniowo środkami impregnującymi drewno, posiadającymi atest ITB, dopuszczonymi do stosowania w budownictwie np. preparatem SOLTOX lub równowaŝnym przed korozją biologiczną i preparatem Fobos M-2 lub równowaŝnym przeciwogniowo, zgodnie z instrukcją ich stosowania. 2. Wszystkie połączenia elementów drewnianych naleŝy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. 4.2 OdciąŜenie stropu pomiędzy poddaszem a strychem Prace odciąŝające naleŝy prowadzić według następującej kolejności: 1. Zdemontować instalacje sanitarne znajdujące się bezpośrednio na strychu, łącznie z cięŝkim zbiornikiem. 2. Zerwać szlichtę cementową i rozebrać znajdującą się pod nią polepę. 3. Oczyścić oraz naprawić i uzupełnić deski. 4. UłoŜyć folię, następnie izolację z twardej wełny mineralnej. 4.3 Remont balkonu Remont balkonu naleŝy rozpocząć od demontaŝu istniejących płyt ceglanych Kleina, następnie trzeba oczyścić do drugiego stopnia belki stalowe wspornikowe wystające ze ściany oraz skrócić na Ŝądaną długość. W dalszej kolejności przewiduje się wykonanie nowej płyty balkonowej tzw. Kleina (cięŝka) z cegieł dziurawek kl.5 na zaprawie cementowej M5 uplastycznionej mlekiem wapiennym. Płytę naleŝy zbroić w kaŝdej spoinie o gr.2cm jednym prętem ø6 czyli w rozstawie co około 8,5cm. W celu umoŝliwienia wykonania na płycie tynku grubości 1,5cm naleŝy ją obniŝyć 10mm poniŝej spodu belki stalowej. Dolną półkę trzeba osiatkować. Podczas wykonywania płyty balkonowej, jej belki stalowe zaleca się podeprzeć, w celu zapewnienia współpracy płyty z belką a w efekcie zmniejszenia ugięcia balkonu. 4.4 Wyburzenia ścian istniejących Wyburzenia ścian istniejących naleŝy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną przy zachowania szczególnej ostroŝności. Przed rozbiórką naleŝy upewnić się, Ŝe demontowana ściana nie stanowi podpory dla jakichkolwiek elementów konstrukcyjnych. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji naleŝy bezzwłocznie powiadomić o tym projektanta. Elementy murowe z rozbiórki moŝna przeznaczyć do ponownego wykorzystania. 4.5 Zamurowania otworów Wszystkie zamurowania otworów w istniejących ścianach budynku wykonać z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 na zaprawie cementowo-wapiennej M 10 lub cegły ceramicznej pełnej odzyskanej z rozbiórki ścian istniejących. 11

4 4.6 Wykonanie ścian konstrukcyjnych Wszystkie nowoprojektowane ściany konstrukcyjne naleŝy wykonać z cegły ceramicznej pełne kl. 15 na zaprawie cementowo-wapiennej M 10 lub cegły ceramicznej pełnej odzyskanej z rozbiórki ścian istniejących. 4.7 Podnośnik platformowy W celu przystosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, zaprojektowano podnośnik platformowy C-es firmy Orto Plus lub równowaŝnej. Parametry techniczne dźwigu: rodzaj napędu: śrubowy, wysokość podnoszenia: do 13m, zasilanie: 230/400V, zasilanie sterowania: 24V, prędkość jazdy: 0,15m/s, wymiary platformy: 1500x1400mm, wymiary drzwi: 2000x900, silnik: 2,2 kw, udźwig: 5osób lub 400kg, Konstrukcja nośna szybu windowego Konstrukcję nośną szybu stanowi stalowy szkielet pełny, przeszklony lub obudowany poliwęglanem. Szyb windowy dostarczany jest w komplecie przez producenta platformy. Fundament Fundament Ŝelbetowy w postaci płyty Ŝelbetowej o grubości 30 cm, wierzch płyty 50mm poniŝej poziomu posadzki parteru. Płytę fundamentową zaprojektowano z betonu C20/25 (B25), zbrojonego górą i dołem siatkami z prętów #10 co 15cm ze stali A-IIIN (RB500W). Otulenie prętów 5cm. Spód fundamentu zabezpieczyć przeciwwilgociowo od zewnątrz papą na lepiku. Uwaga: Przed zamówieniem windy, wszystkie wymiary bezwzględnie skonsultować z dostawcą 4.8 Naprawa uszkodzonych konstrukcji murowych Naprawę konstrukcji murowych naleŝy wykonać wg projektu naprawy, wzmocnienia i stabilizacji uszkodzonych murów z wykorzystaniem Brutt Technologies niemieckiej firmy Brutt Saver lub równowaŝnej. Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŝy zapoznać się z poradnikiem projektanta i wykonawcy Brutt Technologies oraz przejść szkolenie w zakresie napraw konstrukcji murowych wg ww. technologii. 4.9 Wykonanie schodów wewnętrznych Zaprojektowano schody płytowe, Ŝelbetowe wykonane z betonu C25/30(B30), zbrojone stalą A-IIIN wg. rysunków konstrukcyjnych. Płyty biegowe o grubości 16 cm zaprojektowano jako wylewane razem ze spocznikiem o tej samej grubości płyty. Uwaga: Wykucie otworu przejściowego w ścianie grubości około 100cm musi następować dopiero po zerwaniu tynków i ocenie stanu technicznego istniejącego nadproŝa. W przypadku jego złego stanu technicznego naleŝy powiadomić projektanta-konstruktora w celu zaprojektowania alternatywnego rozwiązania Wykonanie ścian działowych Ściany działowe parteru naleŝy wykonać z cegły ceramicznej pełnej o gr.12cm natomiast ściany działowe poddasza z uwagi na maksymalne odciąŝenie stropów naleŝy wykonać w zabudowie lekkiej zgodnie z systemem Rigips lub równowaŝnym Wykonanie stropów Nowe odcinku stropów zaprojektowano z płyt WPS opartych na stalowych dwuteownikach opartych na ścianach za pośrednictwem poduszki betonowej. Belki naleŝy układać na wypoziomowanych murach. Końce belek umieszczane w murze naleŝy zabezpieczyć przed korozją, np. powlec mlekiem cementowym. BUDYNEK B -BUDYNEK ADMINISTRACYJNY 1. Charakterystyka obiektu 1.1 Opis ogólny budynku Budynek administracyjny, zwany teŝ domkiem ogrodnika, został wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku, jako konstrukcja murowana, na planie prostokąta. Jest to obiekt parterowy, niepodpiwniczony, z uŝytkowym poddaszem. Obecnie w obiekcie znajduje się mieszkanie oraz pomieszczenia wykorzystywane jako szatnie dla sportowców w czasie imprez odbywających się na boisku zlokalizowanym na skraju parku otaczającego pałac. Obiekt w 2009r. został częściowo 12

5 wyremontowany, a zakres robót obejmował hydroizolację, osuszanie fundamentów i ścian budynku oraz częściowy remont elewacji. 1.2 Fundamenty Budynek posiada okalającą opaskę wykonaną z płytek chodnikowych. Fundament budynku jest w całości wykonany z cegły. Posiada dwie odsadzki. Pierwsza jest tuŝ poniŝej poziomu terenu, o szerokości 12cm. Druga znajduje się 40cm głębiej i ma szerokość 15cm. Całość budynku jest posadowiona na głębokości około 110cm poniŝej poziomu otaczającego terenu. Obsypkę ścian fundamentowych stanowi piasek i piasek gliniasty wymieszany z gruzem ceglanym oraz otoczakami. 1.3 Elewacje pałacu Stan techniczny elewacji jest niezadowalający. Na elewacjach budynku widoczna jest znaczna ilość rys. Oględziny wnętrz budynku wskazują, Ŝe znaczna ilość rys nie przenosi się na powierzchnie wewnętrzne ścian. 1.4 Pomieszczenia parteru Ściany budynku są w ogólnym dobrym stanie technicznym, zaobserwowano sporadyczne zarysowania ścian, zwłaszcza w części północno-wschodniej. Strop nad parterem jest konstrukcji drewnianej, belkowy z podbitką pokrytą tynkiem na trzcinie. Nie zaobserwowano objawów nadmiernego ugięcia stropów. 1.5 Strych Na podstawie oględzin moŝna stwierdzić, Ŝe więźba ma konstrukcję płatwiowo-kleszczową i była częściowo wymieniana. Wymianie podlegały prawdopodobnie górne odcinki krokwi. Prace jednak wykonane zostały bardzo niestarannie. Dodatkowo część elementów więźby jest poraŝona korozją biologiczną 2. Stan techniczny obiektu Stan techniczny przedmiotowego budynku ocenia się jako niezadowalający. W przeszłości budynek miał problemy ze statecznością. Rysy widoczne na elewacjach mają stałe rozwarcie i nie pogłębiają się z biegiem lat. Pomimo tego obiekt wymaga wzmocnienia obwodowego. Więźba budynku z uwagi na silną korozję biologiczną oraz błędy konstrukcyjne wymaga wymiany. Wymiany wymaga teŝ całość stolarki w budynku oraz istniejące instalacje techniczne 3. Wnioski i zalecenia końcowe Z uwagi na występujące rysy w budynku, wymaga on wzmocnienia obwodowego. W obiekcie naleŝy wymienić istniejącą więźbę. 4. Opis szczegółowy projektowanych zmian. 4.1 Wymiana istniejącej więźby dachowej Z uwagi na zły stan techniczny oraz nienaleŝyte wykonanie istniejącej więźby naleŝy wykonać nową o tej samej konstrukcji. Zaprojektowano więźbę dachową o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej z zastrzałami, bez kleszczy górnych. Konstrukcja dachu drewniana o ustroju płatwiowo-kleszczowym z płatwiami kalenicową, pośrednią i ścianki kolankowej. KaŜdy wiązar składa się z pary krokwi i kleszczy, przy czym krokwie opierają się na płatwiach. Połączenia elementów konstrukcyjnych na wręby ciesielskie i śruby M12 kl.5.8. Na krokwiach deskowanie, folia łaty i kontrłaty, do których jest mocowana dachówka. Więźbę naleŝy ocieplić wełną mineralną ukrytą w przestrzeni międzykrokwiowej przykrytą płytami gipsowo-kartonowymi. Konstrukcję dachu naleŝy wykonać z wyrezonowanego drewna (świerk lub sosna) klasy C 27 o następujących przekrojach: krokwie 7,5x15cm, kleszcze 2x3,2x15cm, zastrzały 16x16cm, słupy 16x16cm, płatwie pośrednie 16x16cm, płatwie stopowe 16x16cm, miecze 12x12cm. Uwaga: 3. Wszystkie elementy więźby dachowej zabezpieczyć przeciw korozji biologicznej i przeciwogniowo środkami impregnującymi drewno, posiadającymi atest ITB, dopuszczonymi do stosowania w budownictwie np. preparatem SOLTOX lub równowaŝnym przed korozją biologiczną i preparatem Fobos M-2 lub równowaŝnym przeciwogniowo, zgodnie z instrukcją ich stosowania. 4. Wszystkie połączenia elementów drewnianych naleŝy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. 4.2 Wzmocnienie obwodowe budynku Wzmocnienie obwodowe budynku naleŝy wykonać wg projektu naprawy, wzmocnienia i stabilizacji uszkodzonych murów z wykorzystaniem Brutt Technologies niemieckiej firmy Brutt Saver 13

6 lub równowaŝnej. Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŝy zapoznać się z poradnikiem projektanta i wykonawcy Brutt Technologies oraz przejść szkolenie w zakresie napraw konstrukcji murowych wg ww. technologii. 4.3 Wyburzenia ścian istniejących Wyburzenia ścian istniejących naleŝy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną przy zachowania szczególnej ostroŝności. Przed rozbiórką naleŝy upewnić się, Ŝe demontowana ściana nie stanowi podpory dla jakichkolwiek elementów konstrukcyjnych. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji naleŝy bezzwłocznie powiadomić o tym projektanta. Elementy murowe z rozbiórki moŝna przeznaczyć do ponownego wykorzystania. 4.5 Zamurowania otworów Wszystkie zamurowania otworów w istniejących ścianach budynku wykonać z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 na zaprawie cementowo-wapiennej M 10 lub cegły ceramicznej pełnej odzyskanej z rozbiórki ścian istniejących. 4.6 Wykonanie ścian konstrukcyjnych Wszystkie nowoprojektowane ściany konstrukcyjne naleŝy wykonać z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 na zaprawie cementowo-wapiennej M 10 lub cegły ceramicznej pełnej odzyskanej z rozbiórki ścian istniejących. 4.7 Wykonanie ścian działowych Ściany działowe parteru naleŝy wykonać z cegły ceramicznej pełnej o gr.12cm natomiast ściany działowe poddasza z uwagi na maksymalne odciąŝenie stropów naleŝy wykonać w zabudowie lekkiej zgodnie z systemem Rigips lub równowaŝnym. 4.8 Naprawa uszkodzonych konstrukcji murowych Naprawę uszkodzonych konstrukcji murowych budynku naleŝy wykonać wg projektu naprawy, wzmocnienia i stabilizacji uszkodzonych murów z wykorzystaniem Brutt Technologies niemieckiej firmy Brutt Saver lub równowaŝnej. Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŝy zapoznać się z poradnikiem projektanta i wykonawcy Brutt Technologies oraz przejść szkolenie w zakresie napraw konstrukcji murowych wg ww. technologii. 4.9 Wykonanie schodów wewnętrznych Zaprojektowano schody płytowe, Ŝelbetowe wykonane z betonu C25/30(B30), zbrojone stalą A-IIIN wg. rysunków konstrukcyjnych. Płyty biegowe o grubości 14 cm zaprojektowano jako wylewane razem ze spocznikiem o tej samej grubości płyty Wykonanie stropów Nowe odcinku stropów zaprojektowano z płyt WPS opartych na stalowych dwuteownikach opartych na ścianach za pośrednictwem poduszki betonowej. Belki naleŝy układać na wypoziomowanych murach. Końce belek umieszczane w murze naleŝy zabezpieczyć przed korozją, np. powlec mlekiem cementowym. BUDYNEK C -SPICHRZ 1. Charakterystyka obiektu 1.1 Opis ogólny budynku Dziewiętnastowieczny spichrz został wzniesiony na planie prostokąta, jako konstrukcja murowa, jednokondygnacyjna z dwupoziomowym poddaszem uŝytkowym. NaroŜa zostały ujęte w boniowane lizeny. Spichrz jest częściowo podpiwniczony. Budynek jest wzniesiony ponad otaczający teren i oparty na kamiennym cokole. Przestrzeń parteru podzielono na szereg małych pomieszczeń, przeznaczonych w ostatnim okresie na pokoje biurowe i kuchnię. Parter przekryto stropem konstrukcyjnym tworząc pierwszy poziom poddasza uŝytkowego, z pokojami mieszkalnymi i sanitariatami. Drugi poziom poddasza to strych. W połnocnej części zachodniej elewacji w roku 1960 dobudowano parterową stołówkę z oddzielnym wejściem i sanitariatami. Dobudowana stołówka jest całkowicie podpiwniczona. W piwnicy mieściła się kotłownia, ogrzewająca cały zespół pałacowy oraz magazyny i część zaplecza kuchennego. Obiekt w 2009r. został częściowo wyremontowany, a zakres robót obejmował hydroizolację, osuszanie fundamentów i ścian budynku oraz częściowy remont elewacji. 1.2 Fundamenty Fundamenty budynku składają się z kamiennego cokołu (10-12cm poniŝej poziomu terenu) opartego na warstwie cegieł, poniŝej których zalega gruz ceglany i kamienie polne zespolone zaprawą wapienną z dodatkiem środków hydraulicznych. Ściana fundamentowa nie posiada odsadzek, a jej obsypkę stanowi piasek i piasek gliniasty wymieszany z gruzem ceglanym oraz otoczakami. Głębokość posadowienia części niepodpiwniczonej wynosi około 95cm poniŝej poziomu terenu. Spichrz jest otoczony opaską z płytek chodnikowych. 1.3 Elewacje pałacu 14

7 Elewacje nie posiadają pęknięć i zarysowań, które wskazywałyby na problemy ze statecznością konstrukcji budynku. Stwierdzono natomiast uszkodzenia tynków w strefie cokołowej spowodowane zawilgoceniem oraz intensywnym wpływem glonów i mchów. 1.4 Pomieszczenia piwnic Budynek spichrza jest częściowo podpiwniczony, w jego obrysie znajdują się schody prowadzące do piwnicy, trzy małe pomieszczenia i korytarz. Większość pomieszczeń piwnicznych znajduje się pod dobudowaną stołówką. Pomieszczenia piwniczne przez dłuŝszy czas były zalane wodą. Długotrwałe zalanie wodą spowodowało szereg zniszczeń. Zniszczenie stolarki drzwiowej, poraŝenie róŝnymi odmianami grzybów domowych. 1.5 Pomieszczenia parteru Parter spichrza został współcześnie przebudowany i podzielony na szereg małych pomieszczeń magazynowo-biurowych. Wskazuje na to układ konstrukcyjny, zastosowanie Ŝelbetowych podciągów i mnogość ścianek działowych. Warstwy posadzkowe stanowią płytki PCV albo lastriko. Warstwy te ułoŝone są na szlichcie cementowej, która z kolei została wylana na warstwie gruzu ceglanego, ułoŝonego na zagęszczonej warstwie gruntu. Łączna grubość warstw posadzkowych na parterze spichrza, w części niepodpiwniczonej wynosi około 20 cm. W trakcie oględzin nie stwierdzono od wewnątrz budynku spichrza, w poziomie parteru Ŝadnych zarysowań ani pęknięć wskazujących na problemy ze statecznością budynku. Jedyne pęknięcie to oddzielenie się ściany przedsionka od ściany zewnętrznej. PowaŜnym problemem budynku jest jego zagrzybienie. W dobudowanej stołówce widoczna jest dylatacja między budynkami. W budynku spichrza strop nad parterem stanowi płyta Kleina typu półcięŝkiego. Grubość stropu wynosi około 30cm. Konstrukcja tego stropu jest w dobrym stanie technicznym. 1.6 Pomieszczenia poddasza Z parteru na poddasze prowadzą schody Ŝelbetowe, płytowe obłoŝone lastrikiem. Na ścianach nie zaobserwowano Ŝadnych uszkodzeń wskazujących na problemy ze statecznością budynku. Nie zaobserwowano nadmiernych ugięć stropów nad poddaszem. 1.7 Strych Strych od poddasza oddzielony jest stropem drewnianym, którego wierzchnią warstwę stanowi szlichta cementowa wylana na polepie. Z poziomu strychu dostępna jest część więźby dachowej. Nie zaobserwowano elementów konstrukcyjnych wskazujących na poraŝenie owadami czy grzybami domowymi. W widocznej części więźby ma ona konstrukcję płatwiowo-kleszczową. 2. Stan techniczny obiektu Dobudowana do spichrza stołówka jest elementem obcym i zupełnie nie pasuje do zabytkowego budynku. Konstrukcja stołówki i jej stan techniczny nie nadają się do remontu, dlatego rozsądnym krokiem będzie jej rozebranie. Z kolei natychmiastowej rozbiórki lub wzmocnienia wymaga komin przylegający do dobudówki od strony zachodniej. Pomieszczenia piwnic są zniszczone i poraŝone grzybami. Do czasu rozbiórki tej części obiektu naleŝy go odciąć od piwnic w budynku spichrza, przez zamurowanie przejścia na całą grubość ściany. Sam budynek spichrza jest w dobrym stanie technicznym, wymaga tylko wykonania bieŝącego remontu pomieszczeń i elewacji. W obszarach poraŝonych tynkami naleŝy usunąć wszystkie tynki, przeprowadzić roboty odkaŝające i ponownie ułoŝyć tynki. 3. Wnioski i zalecenia końcowe Dobudówka jest w złym natomiast spichrz jest w dobrym stanie technicznym, ale wymaga szeregu prac zabezpieczających i remontowych, w celu zachowania jego stanu technicznego. Do niezbędnych prac naleŝy zaliczyć: natychmiastowe wzmocnienie lub rozbiórka komina przy zachodniej elewacji budynku stołówki, rozbiórka dobudowanej stołówki, zamurowanie przejść łączących piwnice spichrza i dobudówki, naprawa elewacji, roboty odgrzybieniowe. Wymianie podlega więźba dachowa, z uwagi na zwiększenie obciąŝeń od pokrycia dachu oraz obciąŝeń zmiennych środowiskowych. 4. Opis szczegółowy projektowanych zmian. 4.1 Wzmocnienie istniejącej więźby dachowej Z uwagi na zwiększenie obciąŝeń stałych związanych ze zmianą pokrycia oraz obciąŝeń zmiennych Środowiskowych zaprojektowano nową więźbę dachową o ustroju jętkowym. Konstrukcja dachu drewniana o ustroju płatwiowo-kleszczowym. Połączenia elementów konstrukcyjnych na wręby ciesielskie i śruby M12 kl.5.8. Na krokwiach deskowanie, folia łaty i kontrłaty, do których jest mocowana dachówka. Więźbę naleŝy ocieplić wełną mineralną ukrytą w przestrzeni międzykrokwiowej przykrytą płytami gipsowo-kartonowymi. Konstrukcję dachu naleŝy wykonać z wysezonowanego drewna (świerk lub sosna) klasy C 27 o następujących przekrojach: krokwie 7,5x20cm, kleszcze 2x7,5x15cm, 15

8 słupy 20x20cm płatwie 20x25 murłaty 16x16cm, 4.2 Roboty rozbiórkowe Rozbiórka komina Przeznaczony do rozbiórki komin ma wymiary w poziomie gruntu 100x200cm i wysokość około 7m. Konstrukcja komina-murowana na zaprawie cementowo-wapiennej. Przewiduje się, Ŝe rozbiórka trzonu wykonywana będzie za pomocą ręcznych elektronarzędzi lub ręcznie, co podyktowane jest tym, iŝ komin poddany rozbiórce znajduje bezpośrednio przy istniejącym obiekcie oraz w pobliŝu drogi asfaltowej. Zakłada się generalnie, Ŝe rozbieranie trzonu wykonywane będzie z opasującego komin rusztowania. Ręczna rozbiórka nie moŝe być dokonywana przez robotników pracujących bezpośrednio na kominie. Gdyby wyjątkowe okoliczności wymagały wejścia na rozbierany trzon, robotnik, wykonujący tam jakiekolwiek czynności, musi być zaopatrzony w pas bezpieczeństwa, którego lina musi być połączona z elementem trwałym. Pamiętać naleŝy o tym, Ŝe ściany komina muszą być rozbierane warstwami. Powstały gruz powinien być kierowany bezpośrednio do kontenerów. Gruz zgromadzony w kontenerze musi być niezwłocznie usuwany z placu budowy po zapełnieniu kontenera. W czasie wywózki zapełnionego kontenera materiały sypkie naleŝy skierować do kontenera pustego kierując do niego rury zsypowe. Musi być zapewniona stała rotacja kontenerów, aby nie dopuścić do gromadzenia gruzu na placu, co wymaga dodatkowych prac załadunkowych i zwiększa koszty rozbiórki. Rusztowanie oraz elementy zsypu naleŝy demontować równolegle z rozbiórką komina Rozbiórka dobudowanej stołówki Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŝy bezwarunkowo sprawdzić odłączenie od rozbieranego budynku wszelkich instalacji technicznych. Miejsca odłączenia, wyłączniki, zawory powinny się znajdować poza obrębem robót budowlanych. W czasie rozbiórki budynku przebywanie ludzi na niŝszej kondygnacji jest zabronione. Rozbiórkę budynku naleŝy prowadzić wg następującej kolejności: wygrodzenie terenu, sprawdzenie poprawności odłączenia instalacji od rozbieranego terenu, rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych, rozbiórka okien i drzwi, rozbiórka ścianek działowych, rozbiórka dachu, rozbiórka ścian parteru, rozbiórka stropu nad parterem, rozbiórka ścian piwnic, rozbiórka posadzek, rozbiórka fundamentów. Do rozbiórki wszelkich instalacji technicznych moŝna przystąpić po stwierdzeniu, Ŝe instalacje te zostały odłączone od sieci miejskich przez pracowników właściwych instytucji. Rozbiórkę stolarki rozpocząć od zdjęcia skrzydeł drzwiowych i okiennych z zawiasów, następnie zdemontować opaski, ościeŝnice wykuć z muru. Po wyjęciu okien, otwory zaleca się zabić deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy następnych robotach. Rozbiórki murowanych ścianek działowych nie moŝna wykonywać przez przewracanie na strop. W pierwszej kolejności przewiduje się skucie tynku, a następnie kolejno od góry demontuje się elementy murowe. Roboty wykonuje się z podestów lub lekkich rusztowań. Rozbiórkę dachu naleŝy rozpocząć od demontaŝu rur spustowych, rynien, obróbek blacharskich a następnie pokrycia dachu. W dalszej kolejności przewiduje się demontaŝ prefabrykowanych płyt dachowych przy pomocy dźwigu. Ściany konstrukcyjne naleŝy rozbierać wyłącznie ręcznie przy pomocy młotów i kilofów. Roboty naleŝy rozpocząć od skucia tynku, a następnie kolejno warstwami od góry do poziomu podłogi zdejmuje się elementy murowe. Ściany piwnic naleŝy rozbierać dopiero po wykonaniu wykopu wokół budynku i po rozbiórce stropu nad piwnicą. Powstały na skutek rozbiórki wykop naleŝy zniwelować poprzez wypełnienie gruboziarnistym piaskiem zagęszczonym warstwami Uwagi 1. Nie dopuszcza się zrzucania elementów rozbiórkowych z duŝej wysokości. 2. Teren rozbiórki i tymczasowe składowisko muszą być odpowiednio ogrodzone i zaopatrzone w tablice ostrzegawcze, aby nie było moŝliwe wkroczenie na ten teren osób nieupowaŝnionych. 3. Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót rozbiórkowych powinny być w sposób odpowiedni zabezpieczone. 4. Do wykonywania prac na wysokości moŝna dopuścić jedynie osoby posiadające stosowne kwalifikacje, aktualne badania lekarskie i przeszkolenie BHP. 5. Wszyscy robotnicy pracujący na wysokości powyŝej 4 m. powinni być zaopatrzeni w pasy ochronne z linami odpowiednio umocowanymi do trwałych elementów konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych. 16

9 6. Wszystkie osoby biorące udział w procesie roboczym muszą być zaopatrzone w odpowiednią odzieŝ ochronną kaski, rękawice, buty, itp. 7. Narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie technicznym. 8. Przecinaki muszą być zabezpieczone gumowymi ochraniaczami. 9. Do odprowadzenia gruzu stosować zsypy. Gruz winien być gromadzony w stalowych kontenerach. 10. Rusztowanie opasujące trzon komina winno być wykonane zgodnie z wytycznymi producenta. 11. Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone w porze dziennej w dzień pogodny bez opadów. 12. Roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone przy prędkości wiatru nie przekraczającej 8 m/sek. 13. W czasie robót rozbiórkowych naleŝy zachować ostroŝność i ściśle przestrzegać przepisów BHP. 14.Pracownicy muszą być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jego wykonania. 4.3 Zamurowania otworów Wszystkie zamurowania otworów w istniejących ścianach budynku wykonać z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 na zaprawie cementowo-wapiennej M 10 lub cegły ceramicznej pełnej odzyskanej z rozbiórki ścian istniejących. 4.4 Wykonanie ścian konstrukcyjnych Wszystkie nowoprojektowane ściany konstrukcyjne naleŝy wykonać z cegły ceramicznej pełne kl. 15 na zaprawie cementowo-wapiennej M 10 lub cegły ceramicznej pełnej odzyskanej z rozbiórki ścian istniejących. 4.5 Podnośnik platformowy W celu przystosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, zaprojektowano podnośnik platformowy C-es firmy Orto Plus lub równowaŝnej. Parametry techniczne dźwigu: rodzaj napędu: śrubowy, wysokość podnoszenia: do 13m, zasilanie: 230/400V, zasilanie sterowania: 24V, prędkość jazdy: 0,15m/s, wymiary platformy: 1500x1400mm, wymiary drzwi: 2000x900, silnik: 2,2 kw, udźwig: 5osób lub 400kg, Konstrukcja nośna szybu windowego Konstrukcję nośną szybu stanowi stalowy szkielet pełny, przeszklony lub obudowany poliwęglanem. Szyb windowy dostarczany jest w komplecie przez producenta platformy. Fundament Fundament Ŝelbetowy w postaci płyty Ŝelbetowej o grubości 30 cm, wierzch płyty 50mm poniŝej poziomu posadzki parteru. Płytę fundamentową zaprojektowano z betonu C20/25 (B25), zbrojonego górą i dołem siatkami z prętów #10 co 15cm ze stali A-IIIN (RB500W). Otulenie prętów 5cm. Spód fundamentu zabezpieczyć przeciwwilgociowo od zewnątrz papą na lepiku. Uwaga: Przed zamówieniem windy, wszystkie wymiary bezwzględnie skonsultować z dostawcą 4.6 Naprawa uszkodzonych konstrukcji murowych Naprawę konstrukcji murowych naleŝy wykonać wg projektu naprawy, wzmocnienia i stabilizacji uszkodzonych murów z wykorzystaniem Brutt Technologies niemieckiej firmy Brutt Saver lub równowaŝnej. Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŝy zapoznać się z poradnikiem projektanta i wykonawcy Brutt Technologies oraz przejść szkolenie w zakresie napraw konstrukcji murowych wg ww. technologii. 4.7 Wykonanie schodów zewnętrznych Przed wejściem do budynku od strony wschodniej zaprojektowano Ŝelbetowe schody na gruncie. Ściany schodów wykonane z bloczków betonowych gr.24cm. Ściany posadowiono na ławach fundamentowych o szerokości 40cm i wysokości 30cm. Biegi oraz spocznik schodów wykonać w postaci płyt Ŝelbetowych na gruncie, oddylatowanych od ścian z bloczków betonowych warstwą styropianu. Zbrojenie i szczegóły wykonania wg poszczególnych rysunków konstrukcyjnych. Przy schodach zaprojektowano fundament płytowy pod platformę dla niepełnosprawnych. Lokalizacja fundamentu wg poszczególnych detali konstrukcyjnych. Grubość fundamentu 30cm, zbrojenie siatkami z prętów #10 co 20cm. Pod fundamentem naleŝy zrobić wykop do głębokości 17

10 105cm poniŝej poziomu teren, następnie ułoŝyć pospółkę zagęszczoną dynamicznie warstwami grubości 75cm. Wskaźnik zagęszczenia pospółki Id=0,97. Na pospółce wylać fundament. 4.8 Wykonanie schodów wewnętrznych Zaprojektowano schody płytowe, Ŝelbetowe wykonane z betonu C25/30(B30), zbrojone stalą A-IIIN wg. rysunków konstrukcyjnych. Płyty biegowe o grubości 16 cm zaprojektowano jako wylewane razem ze spocznikiem o tej samej grubości płyty. 4.9 Wyburzenia ścian istniejących Wyburzenia ścian istniejących naleŝy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną przy zachowania szczególnej ostroŝności. Przed rozbiórką naleŝy upewnić się, Ŝe demontowana ściana nie stanowi podpory dla jakichkolwiek elementów konstrukcyjnych. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji naleŝy bezzwłocznie powiadomić o tym projektanta. Elementy murowe z rozbiórki moŝna przeznaczyć do ponownego wykorzystania Wymiana istniejącej więźby dachowej Z uwagi na zwiększenie obciąŝeń stałych związanych ze zmianą pokrycia oraz obciąŝeń zmiennych Środowiskowych zaprojektowano nową więźbę dachową o schemacie jętkowym. Konstrukcja dachu drewniana o ustroju jętkowym. KaŜdy wiązar składa się z pary krokwi i kleszczy. Połączenia elementów konstrukcyjnych na wręby ciesielskie i śruby M12 kl.5.8. Na krokwiach deskowanie, folia łaty i kontrłaty, do których jest mocowana dachówka. Więźbę naleŝy ocieplić wełną mineralną ukrytą w przestrzeni międzykrokwiowej przykrytą płytami gipsowokartonowymi. Konstrukcję dachu naleŝy wykonać z wysezonowanego drewna (świerk lub sosna) klasy C 27 o następujących przekrojach: krokwie 7,5x20cm, kleszcze 2x7,5x15cm, słupy 20x20cm płatwie 20x25 murłaty 16x16cm, Uwaga: 1. Wszystkie elementy więźby dachowej zabezpieczyć przeciw korozji biologicznej i przeciwogniowo środkami impregnującymi drewno, posiadającymi atest ITB, dopuszczonymi do stosowania w budownictwie np. preparatem SOLTOX lub równowaŝnym przed korozją biologiczną i preparatem Fobos M-2 lub równowaŝnym przeciwogniowo, zgodnie z instrukcją ich stosowania. 2. Wszystkie połączenia elementów drewnianych naleŝy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną Wykonanie ścian działowych Ściany działowe parteru naleŝy wykonać z cegły ceramicznej pełnej o gr.12cm natomiast ściany działowe poddasza z uwagi na maksymalne odciąŝenie stropów naleŝy wykonać w zabudowie lekkiej zgodnie z systemem Rigips lub równowaŝnym Wykonanie stropów Nowe odcinku stropów zaprojektowano z płyt WPS opartych na stalowych dwuteownikach opartych na ścianach za pośrednictwem poduszki betonowej. Belki naleŝy układać na wypoziomowanych murach. Końce belek umieszczane w murze naleŝy zabezpieczyć przed korozją, np. powlec mlekiem cementowym. BUDYNEK D -PIWNICA TERENOWA 1. Charakterystyka obiektu Przedmiotowy obiekt o rzucie poziomym w kształcie litery T zlokalizowany jest w południowowschodniej części zespołu pałacowego, na granicy działki. Wejścia do piwnicy znajdują się z trzech stron: od strony południowej, północnej oraz zachodniej. Obiekt wykonano w konstrukcji murowej, stropy w postaci sklepień półkolistych. 2. Stan techniczny obiektu Stan techniczny ogólny konstrukcji piwnicy ocenia się jako dobry. Widoczne miejscowe ubytki w sklepieniach. Stan techniczny tynków zły. 3. Wnioski i zalecenia końcowe Z uwagi na dobry stan konstrukcji piwnicy nie przewiduje się robót konstrukcyjnych. Z uwagi na zły techniczny tynków naleŝy je skuć i wykonać nowe. OGRODZENIE DZIAŁKI Zaprojektowano ogrodzenie średniej wysokości 2,30 m na cokole betonowym zakończonym daszkiem betonowym oraz słupach o przekroju 0,80x0,80x4,2m; 0,64x0,64x3,4 m i 0,51x0,51x2,7m murowanych z cegły przekrytych daszkiem, otynkowanych tynkiem silikatowym. Po obu stronach bram wjazdowych na teren działki zaprojektowano ogrodzenie murowane z cegły o długości 5,95m i wysokości 2,75 2,30 m na cokole betonowym, otynkowane tynkiem silikatowym. Wypełnienie pozostałej części ogrodzenia stanowią kute segmenty stalowe wysokości 1750 mm i rozpiętości 2,5m, 18

11 3,0m i nietypowe. Rozpiętość przęseł między słupkami murowanymi wynosi 3,37 12,3m. W ogrodzeniu zamontowane będą takŝe kute stalowe furtki (3 sztuk) wysokości 2,25m i szerokości 1,0m oraz 3 bramy 2-skrzydłowe rozwierane zautomatyzowane wysokości 2,8 m i szerokości 5,40 i 5,60m. Od strony ul. Sulejowskiej zaprojektowano 2 kute furtki stalowe wysokości 1,95m i szerokości 1,30m oraz bramę 2-skrzydłową rozwieraną zautomatyzowaną o wysokości 3,5m i szerokości 5,0m. Fundamenty słupków naleŝy zagłębić poniŝej strefy przemarzania, a cokół formować w taki sposób by wraz z daszkami cokołowymi wystawał min. 50cm nad terenem. Od strony zachodniej i północnej tj. od ul. Pałacowej i Sulejowskiej zaprojektowano słupki murowane, boniowane (część reprezentatywna), natomiast od strony ul. Zamkowej i tylnej działki zaprojektowano słupki otynkowane na gładko. Ze względu na konieczność ochrony istniejącego drzewostanu zaprojektowano przesunięcie ogrodzenia względem istniejącego. Niestety mimo tego posunięcia nowoprojektowane ogrodzenie przechodzi niebezpiecznie blisko starych drzew. W związku z tym, w zaznaczonych miejscach zaprojektowano fundament na dwóch mikropalach o długości 2,50m pod kaŝdy słup i symboliczny cokół (cokół zagłębiono w tych miejscach 30cm). Przed wykonaniem palowania Wykonawca powinien wykonać odkrywkę systemu korzeniowego i sprawdzić czy wykonanie palowania nie uszkodzi systemu korzeniowego drzewa. W przypadku nowoprojektowanej furtki od ul. Zamkowej przy drzewie nr 484 (wg opracowanie zieleni - drzewo przeznaczone na pomnik przyrody), jeŝeli odkrywka systemu korzeniowego wykaŝe, Ŝe system ten moŝe zostać uszkodzony, naleŝy zrezygnować z wykonania tej furtki. Wykonanie odkrywek systemu korzeniowego Wykonawca wykona we własnym zakresie. WIATA ŚMIETNIKOWA Zaprojektowano wiatę śmietnikową o wymiarach zewnętrznych 250 x 250 cm, jako obiekt wolnostojący jednokondygnacyjny, wykonany w tradycyjnej technologii murowanej. Ściany murowane z cegły pełnej wapienno-piaskowej na zaprawie cementowo - wapiennej. Zadaszenie wiaty o konstrukcji tradycyjnej drewnianej, wielospadowe o kącie nachylenia 18. Wysokość obiektu 2,90 m mierzona od poziomu terenu do kalenicy. Pokrycie dachu stanowi dachówka ceramiczna. POSADOWIENIE ZBIORNIKA Z śywic POLIESTROWYCH O POJ. 50m 3 1. Przygotowanie do posadowienia Przed przystąpieniem do posadowienia naleŝy przede wszystkim sprawdzić czy zbiornik nie jest uszkodzony. Wskazane jest, aby kaŝdy zbiornik o objętości powyŝej 15m 3 był mocowany do płyty balastującej lub litego podłoŝa skalnego (jeśli takie występuje).przy wysokim poziomie wód gruntowych naleŝy obniŝyć na czas montaŝu poziom przynajmniej 400mm poniŝej dna wykopu. Zbiornik od płyty powinna oddzielać warstwa podsypki piaskowej o grubości nie mniej niŝ 25cm, zagęszczonej do stopnia 0,9 (wg skali Proctora). Zbiornik naleŝy zamocować do płyty balastującej za pomocą ocynkowanych taśm stalowych lub taśm wykonanych z włókien szklanych. Zamocowania oraz rozstaw taśm kotwiących niezaleŝnie od objętości i średnicy zbiornika, muszą być umieszczone zgodnie ze wskazówkami producenta. W miejscu opasania pomiędzy taśmę stalową i płaszcz zbiornika naleŝy podłoŝyć pasy gumowe szersze o około 100mm od szerokości taśmy (po 50mm na stronę). Jako obsypkę zbiornika naleŝy zastosować grunt piaszczysty, Ŝwir lub pospółkę, ewentualnie tłuczeń skalny o średnicy ziaren:4-16mm. JeŜeli istnieje ryzyko wymieszania się materiału obsypki i gruntu rodzimego gliniastego wskazane jest uŝycie tkaniny (geowłókniny) w celu ich oddzielenia. Przy posadawianiu zbiorników w okresie zimowym naleŝy zwrócić uwagę aby podsypka i obsypka nie zawierała śniegu, brył i lodu. Przy realizacji robót w okresie zimowym nie naleŝy posadawiać zbiornika na zamarzniętym podłoŝu. Niewskazane jest realizowanie robót w okresie zimowym nie naleŝy posadawiać zbiornika na zamarzniętym podłoŝu. Niewskazane jest realizowanie robót przy temperaturze poniŝej 0ºC. 2. Posadowienie zbiornika Zaprojektowano posadowienie zbiornika na na płycie fundamentowej o wymiarach 300x1211x30cm wykonanej z betonu C20/25 (B25) zbrojonej siatkami ø 10 co 15cm w obu kierunkach górą i dołem ze stali A-0 S235JR (St0S). Zbiornik oparty na płycie za pośrednictwem podsypki piaskowej, zagęszczonej do stopnia 0,9 (wg skali Proctora). Zbiornik po zamocowaniu naleŝy obsypać warstwą piasku o szerokości i długości 1m większej od wymiarów zbiornika. Zasypki wykonać jednocześnie po obu stronach zbiornika warstwami o grubości do 250mm, z jednoczesnym ręcznym zagęszczeniem kaŝdej warstwy. Grubość warstwy zasypki nad zbiornikiem moŝe wynosić od 1 do 2m. 3. Uwaga: 1. Posadowienie zaprojektowano dla gruntów, w których poziom wody gruntowej znajduje się poniŝej posadowienia zbiornika. W przypadku wystąpienia wody gruntowej naleŝy zaprojektować dodatkową konstrukcję zapobiegającą wyporowi zbiornika z gruntu. 19

12 2. Nie dopuszcza się obciąŝania naziomu zbiornika, poza obciąŝeniem powstałym od cięŝaru gruntu powyŝej zbiornika. 3. Wszystkie roboty tzw. zanikowe podlegają sukcesywnym odbiorom przez inspektora nadzoru oraz powinny być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 6. Uwagi końcowe 1. Prace budowlane prowadzić zgodnie z niniejszą dokumentacją projektową, pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 2. Bezwzględnie naleŝy przestrzegać przepisów BHP oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 3. Projekt przewiduje wykonanie szeregu prac o charakterze rozbiórkowym, w związku z czym roboty naleŝy prowadzić z naleŝytą starannością i zachowaniem szczególnej ostroŝności. Zaleca się stosowanie narzędzi o maksymalnie małej udarności. 4. Niniejszą dokumentację projektową opracowano na podstawie inwentaryzacji budowlanej, w związku z czym wszystkie podane tu wymiary naleŝy sprawdzić w naturze. 5. Wymienione konkretne materiały z podaniem ich nazwy lub nazwy producenta zostały dobrane jako przykładowe i dostosowane do projektu. NaleŜy stosować materiały wymienione lub równowaŝne zamienniki o parametrach nie gorszych niŝ zaproponowane, po uzyskaniu zgody projektanta i Zamawiającego. 6. Wszystkie uŝyte materiały muszą być dopuszczone do stosowania na Terenia RP. 7. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robót budowlanych. 8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości naleŝy postępować wg zaleceń inspektora nadzoru inwestorskiego, a w bardziej skomplikowanych sytuacjach zasięgnąć opinii autora projektu DATA: marzec 2010 r. PODPIS: OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ: mgr inŝ. Leon Smol upr.bud.nr 115/82/OL inŝ. Lech Wróblewski upr.bud.nr 181/68 20

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI Adres: Gorzędziej, dz. Nr 22/8, 45 Gm. Subkowy Inwestor: Gmina Subkowy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA EKSPERTYZA WRAZ Z INWENTARYZACJĄ STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OFICYNY przy ul. Wesołej 38 w Kielcach 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA RYSUNKI - INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i nadzory budowlane mgr inż. Paweł Tomicki 87 630 Skępe, ul. Pszczela 19 tel. 603 272 356 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa dachu istniejącego budynku mieszkalnego Adres: Srebrna 45, gm.

Bardziej szczegółowo

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku.

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku. OPIS TECHNICZNY strona nr: 1 OPRACOWANIE ZAWIERA: A. Opis techniczny. 1. Dane ogólne. 2. Dane podstawowe. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Zestawienie pomieszczeń. 5. Konstrukcja budynku. 6. Elementy wykończeniowe.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Opis stanu istniejącego 2.2. Opis elementów projektowanej konstrukcji 2.2.1. Naprawa pęknięć ścian 2.2.2.

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a 1 O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W LESZNIE

W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W LESZNIE PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI tzw. BUNKRA W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W LESZNIE Inwestor: Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta w Lesznie Opracował: t.b. Stanisław Bojkowski Leszno, lipiec

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWA gr inŝ. arch. MARTA FILEK - WACHNIK 03-284 Warszawa ul. Porannej Bryzy 21 NIP 524-102-49-09 tel./ fax 0-22-251-47-48 lub 0-604-472-720 m.wachnik@biuroprojektowe.com INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia.

SPIS TREŚCI. A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia. OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia. B. Załączniki fotograficzne.

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAMKU W POŁCZYNIE ZDROJU, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OBIEKT: BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 BRANśA: KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH TEMAT: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁKACH NR EW. 1706/1, 1705/1, 1711/1 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI BACHOWICE ADRES: DZIAŁKI NR EW. 1706/1, 1705/1, 1711/1 POŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 0.0 KOPIE UPRAWNIEŃ AUTORA OPRACOWANIA 1.0 TEMAT 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 2.1 PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA 2.2 PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA 3.0 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 4.0

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOMASZKOWICACH T E C H N I C Z N Y

OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOMASZKOWICACH T E C H N I C Z N Y OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOMASZKOWICACH O P I S T E C H N I C Z N Y CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ 1. Przedmiot opracowania:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynków. 4. Konstrukcja remontu budynków. 5. Wytyczne rozbiórki budynku. 6. Wytyczne wykonawstwa.

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy ogrodzić teren przy obiekcie linami na szerokość większą od powierzchni zabudowy o ok.10m w każdym z możliwych kierunków

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu. Gmina Sędziszów Małopolski Rynek Sędziszów Małopolski

Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu. Gmina Sędziszów Małopolski Rynek Sędziszów Małopolski INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Obiekt Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu Adres inwestycji Działka nr. 443/1, 443/2 obręb Będziemyśl pow. ropczycko-sędziszowski woj. podkarpackie Nazwa i adres Inwestora

Bardziej szczegółowo

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A I N W E S T Y C J A temat projektu adres INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA WROCŁAW, UL. SZEWSKA 80 i 81, ŚWIDNICKA 8b, Wrocław nr działki 27/5, 27/7, 27/17, 27/35

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl 5/5 STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl PROJEKT ROZBIÓREK ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW _ HALA TRENINGOWO - SPORTOWA WRAZ Z INTERNATEM SPORTOWYM NA

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15 BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI ul.dokerów 15, 80-812 Gdańsk NIP 583-014-01-70 TEL/FAX 058 302-36-22 e-mail: puzyrewski@post.pl OPRACOWANIE: PROJEKT KONSTRUKCYJNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Uprawnienia budowlane, oświadczenie projektantów II. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania projektu 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Zakres wyburzeń i rozbiórek 4. Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 253,80 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ 1.0. Opinia geotechniczna Po przeprowadzeniu wywiadu ustalono, iŝ pod warstwą gleby grubości około 30 cm podłoŝe gruntowe stanowią piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ

TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ 1. BUDYNEK GOSPODARCZY NR INWENTARZOWY 108/520 LOKALIZACJA: GORZEŃ,

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 59, ETAP I - LOT A PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005/A ROZDZIAŁ 1. Rozbiórki budynków

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 59, ETAP I - LOT A PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005/A ROZDZIAŁ 1. Rozbiórki budynków ROZDZIAŁ 1 Rozbiórki budynków I. PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Projekt opracowano na podstawie: wykazu obiektów przeznaczonych do rozbiórki dostarczonego przez zleceniodawcę wizji lokalnej, pomiarów

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca stanu technicznego budynku gospodarczego przy UP Zalewo ul. Sienkiewicza 3, działka nr 24 obr. 2

Opinia dotycząca stanu technicznego budynku gospodarczego przy UP Zalewo ul. Sienkiewicza 3, działka nr 24 obr. 2 Opinia dotycząca stanu technicznego budynku gospodarczego przy UP Zalewo ul. Sienkiewicza 3, działka nr 24 obr. 2 1.Informacje ogólne 2.Charakterystyka budynku 3.Opis techniczny budynku 4.Stan techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO

OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO 1.PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Ogrodzenie działki. Inwestor: Gmina Komarów Osada. ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71.

Ogrodzenie działki. Inwestor: Gmina Komarów Osada. ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71. Ogrodzenie działki Inwestor: Gmina Komarów Osada ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71 22-435 Komarów Osada branŝa: Architektoniczna i konstrukcyjna Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa budynku obory, ocena stanu technicznego

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa budynku obory, ocena stanu technicznego Jednostka projektowa PRZEDMIOT OPRACOWANIA Usługi Ogólnobudowlane Daniela Maciejewska, 64-300 Nowy Tomyśl, ul. M. Curie-Skłodowskiej 8 tel. 64 44-23-437 0-607-583-697 Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 336,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT OBIEKT GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis treści i rysunków. 3. Opis techniczny. SPIS RYSUNKÓW K-1. Rzut fundamentów skala 1:100 K-2. Rzut Stropu skala 1:100 K-3. Rzut więźby dachowej skala 1:100 K-4. Przekrój

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 143,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATK P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 TEMAT/ OBIEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

1. Budynek przemysłowy/warsztat nr inw. 1.117: a) Fundamenty z cegły pełnej klinkierowej grubości 1,5 cegły. Ściany zewnętrzne cegła kratówka k.

1. Budynek przemysłowy/warsztat nr inw. 1.117: a) Fundamenty z cegły pełnej klinkierowej grubości 1,5 cegły. Ściany zewnętrzne cegła kratówka k. 1. Budynek przemysłowy/warsztat nr inw. 1.117: a) Fundamenty z cegły pełnej klinkierowej grubości 1,5 cegły. Ściany zewnętrzne cegła kratówka k.2 grubość 1 cegły otynkowane. Stropodach płyty PW8/B na belkach

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I EKSPERTYZA TECHNICZNA

PROJEKT BUDOWLANY I EKSPERTYZA TECHNICZNA USŁUGI BUDOWLANE PRZEMYSŁAW ZAWADZKI Kostów 9/10, 46-220 Byczyna tel. 500-076-238, e-mail:p-z@post.pl PROJEKT BUDOWLANY I EKSPERTYZA TECHNICZNA Inwestor: Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku ul. Zamkowa

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji OPIS TECHNICZNY 1. Opis inwestycji 1.1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Budynek jest wolnostojącym obiektem pełniący rolę zaplecza boisk. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul.prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel.: (55) 235 47 25 e-mail: jankoperkiewicz@wp.pl REGON 170049655 OPINIA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany budynek gospodarczy stadium Inwentaryzacja budowlana data 07.2012 adres obiektu budowlanego nr działki 31/2, obr. 51, arkusz 35. inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Opis techniczny przyjętych założeń projektowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych Spis rysunków: - Poz.1.Nadproża stalowe...k1/1, K1/2 - Poz.2.Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO BUDOWA OGRODZENIA. Branża Projektant Uprawnienia / specjalność Podpis. SŁUPSK sierpień 2013

PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO BUDOWA OGRODZENIA. Branża Projektant Uprawnienia / specjalność Podpis. SŁUPSK sierpień 2013 PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO BUDOWA OGRODZENIA OBIEKT: BUDYNEK GOSPODARCZY ADRES : SŁUPSK, UL. CHOPINA 12 DZIAŁKI: NR 450/6 obręb 13 INWESTOR: Miasto Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/8 1 KNR 2-25 0307/02 2 KNR 2-25 0307/04 3 KNR 4-01 0534/08 4 KNR 4-04 0509/03 5 KNR 4-04 0305/03 1. Roboty rozbiórkowe 1.1 Roboty przygotowawcze Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA NAZWA I ADRES: REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALIK GM. ROZOGI DZ.NR 301 Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI INWESTOR : GMINNY OŚRODEK KULTURY W ROZOGACH 12-114 ROZOGI,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem.

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiot opracowania obejmuje budynek użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wilkowa. Jest to budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji murowanej

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA. Spis treści: 1. Przedmiot ekspertyzy 2. Opis konstrukcji 3. Infrastruktura lokalu 4. Obciążenia 5. Wyniki ekspertyzy i zalecenia

OPINIA TECHNICZNA. Spis treści: 1. Przedmiot ekspertyzy 2. Opis konstrukcji 3. Infrastruktura lokalu 4. Obciążenia 5. Wyniki ekspertyzy i zalecenia OPINIA TECHNICZNA dotycząca stanu technicznego więźby dachowej oraz pokrycia dachu w budynku przy ulicy Jana Pawła II 9 Plac Armii Krajowej 1-3-5 w Głubczycach. Spis treści: 1. Przedmiot ekspertyzy 2.

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 66 TOMCIO PALUCH

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 66 TOMCIO PALUCH Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 115,60 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Lubzinie w zakresie konstrukcyjnym. Zawiera rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 215,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta

Oświadczenie projektanta Oświadczenie projektanta / składane zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane, z późn. zmianami/ Oświadczam, Ŝe sporządzony przeze mnie projekt budowlany remontu nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku magazynowego. oraz wiaty na dz. nr 193/6. obr. 0007 Kościerzyna

Rozbiórka budynku magazynowego. oraz wiaty na dz. nr 193/6. obr. 0007 Kościerzyna Rozbiórka budynku magazynowego oraz wiaty na dz. nr 193/6 obr. 0007 Kościerzyna 63 I. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis

Bardziej szczegółowo

REMONT WIEśY WROCŁAWSKIEJ T E C H N I C Z N Y CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ

REMONT WIEśY WROCŁAWSKIEJ T E C H N I C Z N Y CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ REMONT WIEśY WROCŁAWSKIEJ O P I S T E C H N I C Z N Y CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ 1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji dotyczący remontu WieŜy Wrocławskiej. Stadium

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku mieszkalnego. oraz piwnicy na dz. nr 123/5. obr. Kościerska Huta

Rozbiórka budynku mieszkalnego. oraz piwnicy na dz. nr 123/5. obr. Kościerska Huta Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz piwnicy na dz. nr 123/5 obr. Kościerska Huta 63 I. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 187 KORMORAN

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 187 KORMORAN Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 157,85 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKI. B.01. Dotyczy: robót rozbiórkowych ŚCIANEK DZIAŁOWYCH SANITARIATÓW Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Nowym Belęcinie

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo