Projekt Budowlany. architektura IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Budowlany. architektura IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. ANDRZEJ GNIADY Al. Jerzego Waszyngtona 33/ WARSZAWA tel./fax , egz. nr 1 STADIUM OPRACOWANIA ZADANIE INWESTYCYJNE Projekt Budowlany Odtworzenia izolacji p/wilgociowych pionowych i poziomych piwnic, remont schodów zewnętrznych, fos i murków oporowych w budynku przy ul.długiej 24 Polskiej Akademii Nauk ADRES BUDOWY Warszawa ul. Długa 24 INWESTOR P. A.N. Zakład Działalności Pomocniczej Pałac Staszica Warszawa ul. Nowy Świat 72 BRANŻA architektura IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS Autor projektu mgr inż. arch. Andrzej Gniady St-530/71,St-85/75 Nr.M.O.I.A MA-0227 Opracowanie tech.arch. Lidia Kubat Konstrukcja Inż. Jerzy Busłowicz St-534/73 MAZ/BO/5371/1/01 kwiecień 2012

2 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A Część a - Opis techniczny, a w nim: łącznie stron Część formalna i założenia Dane ogólne Dane liczbowe budynku Oznaczenia zakresu i lokalizacji robót w piwnicy budynku część A i B Oznaczenia zakresu i lokalizacji robót w piwnicy budynku część C Legenda oznaczeń zakresu i lokalizacji robót w piwnicy budynku część A,B.C Kolejność robót /7.0 Przedmiary robót z podziałem na części zabudowy Długa 24 A,B,C Inwentaryzacja budowlana stanu istniejącego z podziałem na części zabudowy Długa 24 A,B,C Schody zewnętrzne nr I (B16) strona ul. Długiej Schody nr II (B18) strona ul. Długiej Schody III (C20) strona placu Krasińskich Schody IV (B15) strona podwórza ,5 Schody V (B14) strona podwórza Schody VI strona podwórza Naprawa muru oporowego stan istniejący, materiały renowacyjne, odtworzenie betonowych fos przyokiennych Zagadnienia B.H.P...45 Oświadczenie...46 Informacja o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia Uprawnienia Budowlane i Zaświadczenia o przynależności do Izb Zawodowych Autora i Konstruktora Inwentaryzacja budowlana chodów zewnętrznych stan istniejący z elementami przekładanymi na odtworzone

3 Część b - rysunki: rys. nr 1/ 25 Sytuacja 2/25 Elewacja płd - wsch Budynek A, B, C 3/25 Elewacja płn - wsch Budynek C 4/25 Elewacja pn - zach Budynek C, A, B 5/25 Elewacje: D, E, G Budynek C, A 6/25 Elewacja południowo Zach. Budynek A 7/25 Rzut fragmenty piwnicy, Widok I- 8/25 Rzut fragmenty piwnicy, Widok II-II i III-III 9/25 Rzut fragmenty piwnicy, Widok IV-IV Przekroje: 5-5, /25 Rzut fragmenty piwnicy, Widok V-V Przekroje: 3-3, /25 Rzut fragmenty piwnicy, Widok VI-VI Przekroje: 9-9, /25 Rzut fragmenty piwnicy, Widok VII-VII Przekroje: /25 Rzut fragmentu piwnicy, Widok VIII-VIII Przekroje: 7-7, /25 Schody I (B16) architektura 15/25 Schody II (B18) architektura 16/25 Schody III(C20) architektura 17/ 25 Schody IV (B15) architektura 18/25 Schody V (B14) architektura 19/25 Schody VI (B14) architektura 20/25 Schody zewnętrzne I (B16) konstrukcja-rzuty,przekroje 21/25 Schody zewnętrzne II (B18) konstrukcja rzuty, przekroje 22/25 Schody zewnętrzne III (C20) konstrukcja, rzut, rzut fundamentów 23/25 Schody zewnętrzne III (C20) konstrukcja -przekroje 24/25 Schody zewnętrzne IV (B15) konstrukcja-rzuty przekroje 25/25 Schody zewnętrzne V (B14) konstrukcja-rzuty, przekroje

4 Część a - Opis do : Odtworzenia izolacji p/wilgociowych pionowych i poziomych piwnic, remont schodów zewnętrznych, fos i murków oporowych w budynku przy ul. Długiej 24 Polskiej Akademii Nauk Warszawa 1.0 Część formalna i założenia 1.1 Zalecenia Konserwatorskie z 21 lutego 2008r nr KZ.ZN.DSZ /08 1.2Umowa z Inwestorem nr 4/ZDP/2012 z 27 lutego 2012r określająca zakres prac odtworzeniowych dla: - izolacji zewnętrznych, pionowych ścian fundamentowych - wewnętrznych odtwarzających izolację poziome w miejscach występowania podciągania wód zawieszonych i gruntowych (ściany fundamentowe zewnętrzne i wewnętrzne) - remontu zewnętrznych elementów dostawionych do elewacji, wraz z ich odtworzeniem po robotach izolacyjnych (nowa konstrukcja) - odtworzenia fos zewnętrznych i murków oporowych przy schodach po robotach izolacyjnych 1.2 Oględziny stanu istniejącego z inwentaryzacją fotograficzną przez Autora opracowania w 2010 i 2012r 2.0 Dane ogólne historia stan zabudowy ul. Długiej numery28-24 obecny budynek Długa 24 str.1

5 Budynek Ceł Koronnych, ulica Długa 24/ pl. Krasińskich 1A Pierwsze informacje o istnieniu parceli, której fragment zajmuje narożny budynek Długa 24 / Plac Krasińskich 1a, pochodzą z drugiej połowy XVI w. Pierwotnie zamykała ona północny wylot ul. Miodowej, sytuując się w rzędzie działek prostopadłych do Długiej i sięgając zapewne do ul. Świętojerskiej. Należała wtedy do rodziny bogatych kupców warszawskich, Gizów; być może w tym miejscu stanął znany na początku XVII w. zajazd Wiedeń, wystawiony przez rajcę Jakuba Gizę. Kolejne informacje o nieruchomości pochodzą z połowy XVII wieku, kiedy należała ona do Mikołaja Konstantego Gizy, piastującego znaczne funkcje na dworze królewskim i w mieście. Jego inicjatywie należy przypisać wydatne powiększenie posesji w kierunku ul. Nalewki i Świętojerskiej, z myślą stworzeniu okazałej podmiejskiej siedziby, złożonej z dworu, ogrodu ozdobnego i użytkowego oraz zaplecza gospodarczego, która odpowiadałaby statusowi właściciela. Fragment posesji przylegający do Długiej pełnił wówczas rolę podwórza i tu znajdował się główny wjazd. Nieruchomość należącą do spadkobierców Mikołaja Gizy zakupił w latach 1683 i 1689 wojewoda płocki Jan Dobrogost Krasiński. Projekt nowego założenia - warszawskiej rezydencji wojewody, opracowany przez znakomitego arch. Tylmana z Gameren, pozostawiał w tym miejscu majdan gospodarczy, z drewnianymi budynkami stajni i wozowni, ustawionymi obrzeżnie. Stan ten zaczął powoli ulegać zmianie po roku 1765, gdy posesja Krasińskich stała się własnością Państwa, została bowiem nabyta na siedzibę nowo powołanej Komisji Skarbu Koronnego. Pałac Krasińskich, przemianowany na Pałac Rzeczypospolitej, stał się siedzibą najwyższych urzędów państwowych, natomiast chaotycznie zagospodarowany teren frontowy miał zostać przekształcony w reprezentacyjny plac publiczny. W czasach stanisławowskich powstały co najmniej trzy, jednak niezrealizowane, koncepcje urbanistycznej i architektonicznej regulacji placu (projekty: Jakuba Fontany z ok r., Dominika Merliniego (lub Efraima Szregera) z r. 1778, Jakuba Kubickiego - z 1782 r.). str.2

6 Natomiast ok lub 1786 została zrealizowana koncepcja ulokowania urzędu Ceł Koronnych w pobliżu Pałacu Rzeczypospolitej, o czym zadecydowała niewątpliwie idea skupienia w jednym miejscu budowli publicznych. Dwuczłonowy, murowany, klasycystyczny budynek nowej komory został usytuowany w południowo-zachodnim narożniku dziedzińca pałacu, jednym skrzydłem wzdłuż ulicy Długiej, drugim wzdłuż granicy z posesją Marii Radziwiłłowej. Budowla pomyślana została jako dwa identyczne, piętrowe segmenty, ustawione do siebie pod kątem rozwartym i powiązane prostokątnym łącznikiem-bramą w formie łuku triumfalnego. Skrzydło zachodnie zostało podzielone na trzy części, od południa znajdowała się duża, dwukondygnacjowa, sklepiona sala magazynu celnego. W ten sposób został ostatecznie zamknięty jedyny do tej pory niezagospodarowany narożnik dziedzińca Pałacu Krasińskich, jednocześnie przesądzając o charakterze dziedzińca jako otwartego placu miejskiego. Analogie formalne, dotyczące detalu architektonicznego i rozwiązania przestrzennego gmachu Komory, dały asumpt do atrybucji projektu budowli arch. rządowemu Stanisławowi Zawadzkiemu. Do lat trzydziestych XIX w. budynku i jego najbliższego otoczenia nie objęły większe zmiany, ograniczone do niezbędnych adaptacji. Pomimo zachodzących zmian politycznych oraz instytucjonalnych po rozbiorach, komora celna mieściła się w swoich budynkach do 1834 r. Wówczas to zostały one przeznaczone na Archiwum Główne Krajowe, Archiwum Akt Dawnych Guberni Mazowieckiej, urząd kontroli skarbowej oraz Trybunał Handlowy. Budynki dawnej komory celnej służyły nieprzerwanie archiwom państwowym do sierpnia 1944 roku. Natomiast w 1835 r. powrócono do planów regulacji placu Krasińskich, tym razem jednak w kontekście organizacji przestrzeni przed nowo przebudowanym na Sobór Św. Trójcy kościołem pijarów przy Długiej. W koncepcji władz rosyjskich sobór miał się stać centralną cerkwią stolicy i nową dominantą architektoniczną tej części miasta. Projekt regulacji placu, opracowany zapewne przez budowniczego rządowego Andrzeja Gołońskiego, przewidywał m.in. zakrzywienie osi placu w kierunku fasady cerkwi. W tym celu miał powstać budynek, który zasłoniłby południowo-zachodni narożnik placu. Na wydzielonej przed frontem Komory płytkiej prostokątnej parceli stanął pałac radcy stanu Ignacego Badeniego, który szerokim, piętrowym parawanem zasłonił całkowicie od strony placu oba skrzydła dawnej komory. str.3

7 Południowe skrzydło utraciło rzut regularnego prostokąta i samodzielną elewację od strony placu poprzez dobudowanie do niej fragmentu o rzucie trapezu, tworzącego ryzalit boczny fasady nowego pałacu. Zasłonięte budynki komory celnej przestały od strony placu pełnić architektonicznie jakąkolwiek rolę, zachowały ją natomiast w pierzei ul. Długiej. W drugiej połowie XIX w. południowe skrzydło zostało połączone w jednej linii z oficyną przyuliczną dawnego pałacu Radziwiłłowej nowym budynkiem mieszkalnym, o analogicznych do komory podziałach i detalu architektonicznym. Całość stworzyła spójną elewację, dzieloną centralnie prostokątną bramą prowadzącą na podwórze. Pałac Badeniego został ukończony najpóźniej latem 1840 r. Wkrótce po wystawieniu Badeni sprzedał go bankierowi Hermanowi Epsteinowi. Podwórze na tyłach zostało wkrótce zagospodarowane przez dwie trójkondygnacjowe oficyny ustawione wzdłuż granic posesji. Kompleks budynków narożnych Placu Krasińskich i Długiej legł w gruzach podczas powstania warszawskiego. W podpalonym przez oddziały SS budynku spłonęło 90 procent ogółu zasobów Archiwum Głównego Akt Dawnych. Przez kilkanaście lat po zakończeniu wojny cały kompleks stał w ruinie, rozbiórki dokonano w r. W planach odbudowy podjętych już w r przez Biuro Odbudowy Stolicy został włączony do zespołu placu Krasińskich. Powstało kilka niezrealizowanych koncepcji uporządkowania narożnika placu i jego całkowicie nowej aranżacji architektonicznej. Całość tworzyć miała monumentalny kompleks, godny wielkich wizji nowej socjalistycznej stolicy. Ostatecznie jednak rekonstrukcję gmachów, przekazanych w gestię Państwowego Instytutu Sztuki, podjęto dopiero w 1959 r., na podstawie projektu arch. Z. Krawczyńskiego. Odbudowa trwała do 1965 r. Skrzydło zachodnie uzyskało dwukrotnie pogłębiony rzut i przewidziano w nim pomieszczenie biblioteki, która wykorzystuje na magazyn dwukondygnacjową dawną salę magazynu celnego. Skrzydło południowe przeznaczono na mieszkania pracowników Instytutu, zyskało więc ono nowy układ wnętrz. Zostało połączone w pierzei z całkowicie nowo zaprojektowanym budynkiem mieszkalnym o skromnych formach modernistycznych, przylegającym z drugiej strony do oficyny pałacyku Radziwiłłowej, który stanął w latach Opis autorstwa p. Anny Oleńskiej Instytut Sztuki PAN. Zarys historii warszawskiej siedziby. Warszawa 2007 Instytut Sztuki PAN, s str.4

8 3.0 Dane liczbowe budynku Długa 24 KW obr dz.nr 7 Budynek część A i B (łącznie) -powierzchnia zabudowy...479,18m 2 -kubatura ,00m 3 - ilość kondygnacji nadziemnych...2 i 3 + jedna podziemna i strychowa - wysokość budynku od poziomu terenu do gzymsu liniowego...5,20 i 12,10m -wysokość całkowita od poziomu terenu do kalenicy...14,02 i 16,14m Budynek część A i B (łącznie) -powierzchnia zabudowy...457,52m 2 -kubatura ,00m 3 - ilość kondygnacji nadziemnych jedna podziemna i 2-e strychowe - wysokość budynku od poziomu terenu do gzymsu liniowego...10,20m -wysokość całkowita od poziomu terenu do kalenicy...17,18m str.5

9 4.0 Oznaczenia zakresu i lokalizacji robót w piwnicy budynku część A i B str. 6

10 4.1 Oznaczenia zakresu i lokalizacji robót w piwnicy budynku część C str. 7

11 4,2 Legenda oznaczeń zakresu i lokalizacji robót w piwnicy budynku części A B, C A1, A12, B1, B2, C1 Wykonanie wykopów przy ścianach piwnic na głębokość około 0,5m od wewnętrznego poziomu posadzki piwnicy (wykop wąsko przestrzenny z trwałym zabezpieczeniem ścian wykopu) A6, A7, B6, B19, C6, C19 Wykonanie pionowych izolacji ścian fundamentowych. Poziom dolny izolacji - 0,5m poniżej posadzki piwnicy, poziom górny - 10cm nad powierzchnią przy budynku (krawędzią rynsztoka, betonowych fos) A2, B14, B15, B16, B17, B18, C20 Wykonanie odtworzonych elementów zewnętrznych wg rysunków konstrukcyjnych z odtworzonym wykończeniem i założeniem odzyskanych elementów wystroju architektonicznego A3 Odtworzenie betonowej fosy z odpływem wody A4 Naprawa muru oporowego z cegły ceramicznej A5 Izolacje roztworami asfaltowymi na zimno murowanego cokołu ogrodzenia od strony ulicy Długiej na szerokości skarpy poniżej terenu A, B, C - 17 Wykonanie uszczelnień styków dylatacyjnych części budynku Wykonanie iniekcji w wariancie wskazanym na rzutach: A8, B8, C8 Jednorzędowej - ściany zewnętrzne A9, B9, C9 Jednorzędowej na fragmencie ściany wewnętrznej stykającej się z zewnętrzną (wg rzutu) A10, B10, C10 Dwurzędowej - ściany zewnętrzne A11, B11, C11 Dwurzędowej na fragmencie ściany wewnętrznej stykającej się z zewnętrzną (wg rzutu) A12 Wykop wąsko przestrzenny B10, B12 Wykończenia po iniekcji ścian wewnętrznych tynkowanych do poziomu + 80cm od posadzki oraz kompletnych ścian i suficie (B12) B2 Wykonanie wybrukowanego "przeciwspadku" do projektowanego odwodnienia liniowego, żeliwnegoaco DREIN (B4) wzdłuż okien między schodami z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej (RS) po usunięciu istniejącego rynsztoka (B3) str.8

12 UWAGA - opisy wyjaśnień oznaczeń literowo-cyfrowych w części tekstowej dokumentacji - odtworzenia zewnętrznych schodów wg rysunków konstrukcyjnych, rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi 5.1 Przygotowanie powierzchni tynkowanych Z zawilgoconej powierzchni muru należy skuć stare tynki na wysokość 80 cm powyżej widocznych śladów zawilgocenia, oczyścić mechanicznie powierzchnię ściany z zabrudzeń, śladów wysoleń, skuć skorodowane fragmenty cegły. Po skuciu tynków, należy oczyścić spoiny między cegłami na głębokość do 2 cm. W przypadku występowania porażenia grzybami rozkładu pleśniowego, algami, grzybem domowym, należy na powierzchni muru przeprowadzić prace odkażające (np. przy użyciu preparatu grzybobójczego Ceresit CT 99). W takim przypadku skuty tynk należy traktować jako odpad niebezpieczny i odpowiednio z nim postępować. W dalszej kolejności należy uzupełnić oczyszczone spoiny za pomocą tynku Jeżeli wilgotność masowa w rdzeniu ściany, mierzona metodą CM jest powyżej 12%, ale nie przekracza 20%, to po oczyszczeniu powierzchni ściany, oczyszczeniu spoin i ponownym ich wypełnieniu, w wyznaczonym poziomie, pod kątem do poziomu należy w ścianie wywiercić otwory skierowane ku dołowi, o średnicy 13 mm, w zależności od stosowanych końcówek iniekcyjnych (packerów) w odstępie co około 15 cm, w jednym lub dwu rzędach. Przy otworach wierconych ukośnie rekomenduje się, aby oś otworu przecinała przynajmniej dwie warstwy spoiny poziomej między cegłami. Głębokość otworu powinna być 5-8 cm mniejsza od grubości ściany mierzonej wzdłuż osi otworu. Natychmiast po wywierceniu, otwory należy oczyścić ze zwiercin przy użyciu odkurzacza przemysłowego dużej mocy. 5.2 Uszczelnienie Po wywierceniu i oczyszczeniu otworów, należy w nich osadzić wybrane końcówki iniekcyjne, a następnie przez nie wprowadzić płyn do iniekcji za pomocą pompy ciśnieniowej (rekomenduje się pompy membranowe i tłokowe) pod ciśnieniem 0,2-0,7 MPa. str. 9

13 Wielkość ciśnienia zależy od struktury muru i jego wytrzymałości. Proces iniekcji prowadzi się aż do ustania wnikania i gwałtownego wzrostu ciśnienia w układzie. Równolegle należy kontrolować zużycie wtłaczanego materiału (średnio l/m²). W przypadku gwałtownego wnikania płynu w otwór, należy przerwać iniekcję, otwór wypełnić rozrzedzoną zaprawą tynku renowacyjnego odczekać kilka dni do stwardnienia zaprawy i ponownie wywiercić otwór, a następnie kontynuować proces iniekcji. 5.3 Zakończenie prac Po ustaniu wchłaniania płynu w strukturę muru, otwór oczyścić z resztek płynu i wypełnić powłoką wodoszczelną. Następnie należy wykonać izolację pionową ściany i/lub nałożyć tynk renowacyjny 6.0 Kolejność robót technologia 1- demontaż wszystkich zewnętrznych elementów przy ścianach budynku ( betonowe fosy, schody, betonowe rynsztoki) 2- zachowanie zdjętych ze zdemontowanych elementów do powtórnego montażu po odtworzeniu ( balustrad, krat zabezpieczających, stopni, podstopnic,płyt podestowych) 3- wykonanie wykopów przy ścianach piwnic na głębokość ok. 0,5m od wewnętrznego poziomu posadzki piwnicy (wykop wąsko przestrzenny z trwałym zabezpieczeniem ścian wykopu)a1,a12, B1,B2, C1 4- trwałe i oznaczone zabezpieczenia wykopów i wykonanie stabilnych, i trwałych tymczasowych schodów i pomostów przy drzwiach wejściowych do budynku 5- Wykonanie kontrolnych na całą grubość ścian piwnicy otworów dla określenia ich grubości (istotne przy otworach iniekcyjnych) 6- Wykonanie pionowych izolacji ścian fundamentowych A6,A7,B6,B19,C6,C19 7- Odkopywać fragmentami fundamenty budynku na głębokość 10 cm poniżej górnej krawędzi ław fundamentowych, skuć wszystkie luźne fragmenty na powierzchni ścian, usunąć resztki starej izolacji, zanieczyszczeń organicznych, oczyścić spoiny między cegłami na głębokość minimum 2 cm. Oczyszczone spoiny wypełnić tynkiem renowacyjnym CR 62 na pełną spoinę. str. 10

14 8- Na połączeniu schodka ławy fundamentowej ze ścianą fundamentu wykonać wyoblenie z zaprawy szybkowiążącej CX 5 o promieniu 4 cm. Nanieść krystalizują powłokę uszczelniającą CR 90, powłokę nanosić od poziomu -50cm od poziomu posadzki w piwnicy do poziomu 10 cm powyżej poziomu gruntu.(opaski) Zagruntować podłoże gruntem bitumicznym CR 41, grunt nanosić od poziomu 10 cm poniżej górnej krawędzi ław fundamentowych do poziomu gruntu. Na zagruntowane gruntem bitumicznym CR 41 podłoże nanieść bitumiczną masę izolacyjną CP 48 Xpress. Do zaizolowanej ściany fundamentowej przyłożyć docieplenie z polistyrenu ekstrudowanego XPS, płyty dociepleniowe gr.4cm można przykleić do wyschniętej powłoki izolacyjnej na powierzchni ściany fundamentowej na placki z masy bitumicznej CP 48 Xpress. Przyłożyć warstwę poślizgową z folii kubełkowej lub folii budowlanej. Zasypać wykop i zagęścić grunt. 9- poziom dolny izolacji 0,5m poniżej posadzki piwnicy- górny 10cm nad nawierzchnią przy budynku (krawędzią rynsztoka, betonowych fos) 10-wykonanie odtworzonych elementów zewnętrznych wg rysunków konstrukcyjnych z odtworzonym wykończeniem i założeniem odzyskanych elementów wystroju architektonicznego A2,B14, B15, B16,B17,B18,C20 wykonanie uszczelnień styków dylatacyjnych części budynku kitem trwaleplastycznym A-B i C - C17 11-Wykonanie zagęszczanych warstw zasypek wykopów przyściennych 12-przygotowanie ścian wewnętrznych piwnicy do robót odtworzeniowych izolacji poziomej (skucie tynku części A,B i w C pomieszczenie węzła cieplnego i wodomiaru) 13-wykonanie iniekcji w wariancie wskazanym na rzutach: - jednorzędowej ściany zewnętrzne A8,B8,C8 - jednorzędowej na fragmencie ściany wewnętrznej stykającej się z zewnętrzną (wg rzutu)a9, B9,C9 - dwurzędowej ściany zewnętrzne A10,B10,C10 - dwurzędowej na fragmencie ściany wewnętrznej piwnicy stykającej się z zewnętrzną (wg rzutu)a11, B11,C10,C str. 11

15 Wykonanie od wewnątrz przepony poziomej ścian zewnętrznych i wewnętrznych murów piwnic metodą iniekcji niskociśnieniowej w celu wyeliminowania podciągania kapilarnego w ścianach piwnic. Przed przystąpieniem do osuszania fundamentów należy wykonać pomiar zawilgocenia i zasolenia murów, w murach o silnym zawilgoceniu należy wykonać iniekcję dwurzędową, w pozostałych murach iniekcję jednorzędową.przed przystąpieniem do wykonywania iniekcji należy skuć stary tynk na wysokość 80 cm powyżej widocznej linii zawilgocenia i oczyścić spoiny między cegłami na głębokość około 2 cm. Jeśli występuje skażenie grzybobójcze na powierzchni ścian przeprowadzić roboty odkażające za pomocą środka grzybobójczego CT 99. W pasie wykonywanej iniekcji wypełnić spoiny tynkiem renowacyjnym CR 62 na pełną spoinę i nanieść powłokę uszczelniającą CR 90.Wykonać przeponę poziomą metodą iniekcji niskociśnieniowej za pomocą płynu do iniekcji CO 81, w przypadku iniekcji dwurzędowej nawiercać naprzemianlegle otwory o średnicy 13 mm pod kątem około 30º 45º w ten sposób, aby każdy otwór przecinał przynajmniej dwie spoiny poziome, pierwszy rząd otworów umieścić 15 cm od poziomu posadzki, otwory nawiercać w dwóch rzędach oddalonych od siebie o 8 cm, odległość miedzy otworami 15 cm, otwory nawiercać do głębokości około 7 cm do końca muru. W przypadku iniekcji jednorzędowej nawiercać otwory o średnicy 12 mm pod kątem około 30º 45º w jednym rzędzie w odległości około 12 cm miedzy otworami, otwory nawiercać również do głębokości około 7 cm do końca muru.w nawiercone otwory wprowadzić pakery i poprzez pakery wprowadzić pod ciśnieniem około 0,5 MPa płyn do iniekcji CO 81.Po upływie 48 godzin od wykonania iniekcji zdemontować pakery i otwory wypełnić tynkiem renowacyjnym rozrobionym do konsystencji umożliwiającej wprowadzenie i wypełnienie otworów. Po wykonaniu iniekcji niskociśnieniowej nanieść na ściany renowacyjny tynk podkładowy CR 61, specjalistyczny tynk renowacyjny CR 62, a następnie mineralną szpachlówkę do tynków renowacyjnych CR 64. W przypadku muru nie tynkowanego uzupełnić spoiny na pełną spoinę tynkiem renowacyjnym CR 62 i nanieść impregnat do zabezpieczania podłoży mineralnych CT wykończenia po iniekcji ścian wewnętrznych tynkowanych do poziomu +80cm od posadzki oraz kompletnych ścian i suficie B10, B odtworzenie betonowej fosy z odpływem wody A3 str. 12

16 15- wykonanie wybrukowanego przeciwspadku do projektowanego odwodnienia liniowego żeliwnego ACO DREIN B4 wzdłuż okien między schodami B14 i B15 z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej (RS 7.0 Przedmiary robót z podziałem na części zabudowy Długa 24 A, B, C Opis oznaczeń literowo-cyfrowych dla części A A1 wykop wąsko przestrzenny o głębokości -2,80m l=20,26m...v=56,64m 3 A2 - rozebranie z wywiezieniem gruzu betonowego i odtworzenie z betonu niezbrojonego B20 stopni i podestu wejścia do budynku... V = 0,78m 3 obłożenie podestu i schodów granitem promieniowanym...2,55m 2 str. 13

17 A3 rozebranie z wywiezieniem gruzu istniejącego betonowego rynsztoka o wymiarach...0,82x17,21m V=22,71m 3 - odtworzenie betonowego rynsztoka z kratką ściekową i podłączeniem króćcem do istniejącego odpływu beton niezbrojony B30o grubości ścianek.20cm + izolacje roztworami asfaltowymi bocznych płaszczyzn... 0,82x17,21m V=22,71m 3 A4 naprawa muru oporowego z cegły ceramicznej o powierzchni 0,30x5,0 + 2,90x5,0 + 0,30x1,5 =16,45m 2 w tym: naprawa ubytków w warstwie z cegły ceramicznej uzupełnienia tynkarskie tynkiem c-w...3,80m 2 oczyszczenie czapki z piaskowca...4,50m 2 izolacja roztworami asfaltowymi na zimno części poniżej terenu... 8,15m 2 A5 izolacje roztworami asfaltowymi na zimno murowanego cokołu ogrodzenia od strony ulicy Długiej na szerokości skarpy poniżej terenu... 8,15m 2 A6 warstwy izolacji zewnętrznych ścian piwnicy od poziomu opaski wokół budynku do -0,5m poniżej posadzki piwnicy wg warstw i technologii jak niżej - skuć wszystkie luźne fragmenty na powierzchni ścian, usunąć resztki starej izolacji, zanieczyszczeń organicznych, oczyścić spoiny między cegłami na głębokość minimum 2 cm. Oczyszczone spoiny wypełnić tynkiem renowacyjnym CR 62 na pełną spoinę. Na połączeniu ławy fundamentowej ze ścianą fundamentu wykonać wyoblenie z zaprawy szybkowiążącej CX 5 o promieniu 4 cm. Nanieść krystalizują powłokę uszczelniającą CR 90, powłokę nanosić 50cm poniżej poziomu posadzki piwnicy do +10cm powyżej terenu, lub ścianek betonowych fos. Zagruntować podłoże gruntem bitumicznym CR 41, grunt nanosić od poziomu wg opisu jw. Na zagruntowane gruntem bitumicznym CR 41 podłoże nanieść bitumiczną masę izolacyjną CP 48 Xpress. Do zaizolowanej ściany fundamentowej przyłożyć docieplenie z polistyrenu ekstrudowanego XPS grubości 4cm płyty dociepleniowe można przykleić do wyschniętej powłoki izolacyjnej na powierzchni ściany fundamentowej na placki z masy bitumicznej CP 48 Xpress. Przyłożyć warstwę poślizgową z folii kubełkowej lub folii budowlanej. Zasypać wykop i zagęścić grunt Powierzchnia izolowana...2,80m x 20,26m = 56,72m 2 A7 - warstwy izolacji zewnętrznych (wg p. A6)od poziomu wierzchu rynsztoka do poziomu -0,50m poniżej posadzki piwnic...2,80x 17,21 = 48,18m 2 A8 - odtworzenie izolacji poziomej w postaci jednorzędowej iniekcji wg opisu jak niżej na ścianach otynkowanych ze skuciem tynku w pasie 80cm od podłogi Przed przystąpieniem do wykonywania iniekcji należy skuć stary tynk na wysokość 80 cm powyżej widocznej linii zawilgocenia i oczyścić spoiny między cegłami na głębokość około 2 cm. Jeśli występuje skażenie grzybobójcze na powierzchni ścian przeprowadzić roboty odkażające za pomocą środka grzybobójczego CT 99. W pasie wykonywanej iniekcji wypełnić spoiny tynkiem renowacyjnym CR 62 na pełną spoinę i nanieść powłokę uszczelniającą CR 90. str.14

18 Wykonać przeponę poziomą metodą iniekcji niskociśnieniowej za pomocą płynu do iniekcji CO 81, w przypadku iniekcji dwurzędowej nawiercać naprzemianlegle otwory o średnicy 12 mm pod kątem około 30º 45º w ten sposób, aby każdy otwór przecinał przynajmniej dwie spoiny poziome, pierwszy rząd otworów umieścić 15 cm od poziomu posadzki, otwory nawiercać w dwóch rzędach oddalonych od siebie o 8 cm, odległość miedzy otworami 15 cm, otwory nawiercać do głębokości około 7 cm do końca muru. W przypadku iniekcji jednorzędowej nawiercać otwory o średnicy 12 mm pod kątem około 30º 45º w jednym rzędzie w odległości około 12 cm miedzy otworami, otwory nawiercać również do głębokości około 7 cm do końca muru. W nawiercone otwory wprowadzić pakery i poprzez pakery wprowadzić pod ciśnieniem około 0,5 MPa płyn do iniekcji CO 81. Po upływie 48 godzin od wykonania iniekcji zdemontować pakery i otwory wypełnić tynkiem renowacyjnym rozrobionym do konsystencji umożliwiającej wprowadzenie i wypełnienie otworów. Po wykonaniu iniekcji niskociśnieniowej nanieść na ściany renowacyjny tynk podkładowy CR 61, specjalistyczny tynk renowacyjny CR 62, a następnie mineralną szpachlówkę do tynków renowacyjnych CR 64. W przypadku muru nie tynkowanego uzupełnić spoiny na pełną spoinę tynkiem renowacyjnym CR 62 i nanieść impregnat do zabezpieczania podłoży mineralnych CT 9. - powierzchnia oczyszczona z tynku...14,33x 0,8 = 11,46m 2 - ilość otworów...96szt A9- odtworzenie izolacji poziomej w postaci jednorzędowej iniekcji wg opisu jak wyżej na ścianach otynkowanych wewnętrznych w pasie 1,0m ze skuciem tynku w pasie 80cm od podłogi - powierzchnia oczyszczona z tynku...2,0x 0,8 = 1,60m 2 - ilość otworów...11szt - po iniekcji powierzchnia pokryta jak wg opisu powyżej tynkiem podkładowym i renowacyjnym (krzemianowe) z malowaniem farbą silikatową...1,60m 2 A10- odtworzenie izolacji poziomej w postaci dwurzędowej iniekcji wg opisu jak wyżej na ścianach otynkowanych wewnętrznych ze skuciem tynku w pasie 80cm od podłogi - powierzchnia oczyszczona z tynku...22,0x 0,8 = 17,60m 2 - ilość otworów...290szt - po iniekcji powierzchnia pokryta jak wg opisu powyżej tynkiem podkładowym i renowacyjnym (krzemianowe) z malowaniem farbą silikatową...17,60m 2 A11- odtworzenie izolacji poziomej w postaci dwurzędowej iniekcji wg opisu jak wyżej na ścianach otynkowanych wewnętrznych w pasie 1,0m ze skuciem tynku w pasie 80cm od podłogi - powierzchnia oczyszczona z tynku...4,5x 0,8 = 3,60m 2 - ilość otworów...18szt - po iniekcji powierzchnia pokryta jak wg opisu powyżej tynkiem podkładowym i renowacyjnym (krzemianowe) z malowaniem farbą silikatową...3,60m 2 str.15

19 A12 - wykop wąsko przestrzenny o głębokości... -2,06m l= 17,51m V= 36,07m 3 Opis oznaczeń literowo-cyfrowych dla części B B1 wykop wąsko przestrzenny o głębokości -2,80m l=12,64m...v=35,39m 3 B2 - wykop wąsko przestrzenny o głębokości... -2,06m l= 9,76m V= 20,10m 3 B3 - rozebranie z wywiezieniem gruzu betonowego rynsztoka... 0,82x10,75m V=8,82m 3 B4 montaż odwodnienia liniowego ACO DREIN w wersji z przekryciem żeliwnym na stabilizowanej podsypce piaskowej i odprowadzeniem rurą kanalizacyjną l= 2.5m ø 100 do istniejącej kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu L=9,0mb B5 wykonanie przeciwspadku brukowanego od budynku do odwodnienia na stabilizowanej podsypce piaskowej szerokości...1,2m x 9,0 = 10,80m 2 B6 - warstwy izolacji zewnętrznych ścian piwnicy od poziomu opaski wokół budynku do -0,5m poniżej posadzki piwnicy wg warstw i technologii jak niżej odcinek między schodami B15 a częścią C i cały front części C od ul. Długiej - skuć wszystkie luźne fragmenty na powierzchni ścian, usunąć resztki starej izolacji, zanieczyszczeń organicznych, oczyścić spoiny między cegłami na głębokość minimum 2 cm str.16

20 Oczyszczone spoiny wypełnić tynkiem renowacyjnym CR 62 na pełną spoinę. Na połączeniu ławy fundamentowej ze ścianą fundamentu wykonać wyoblenie z zaprawy szybkowiążącej CX 5 o promieniu 4 cm. Nanieść krystalizują powłokę uszczelniającą CR 90, powłokę nanosić od poziomu -50cm poniżej posadzki piwnicy do poziomu minimum 10 cm powyżej poziomu gruntu(opaski). Zagruntować podłoże gruntem bitumicznym CR 41, grunt nanosić od poziomu -50cm poniżej posadzki piwnicy Na zagruntowane gruntem bitumicznym CR 41 podłoże nanieść bitumiczną masę izolacyjną CP 48 Xpress. Do zaizolowanej ściany fundamentowej przyłożyć docieplenie z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 4cm, płyty dociepleniowe można przykleić do wyschniętej powłoki izolacyjnej na powierzchni ściany fundamentowej na placki z masy bitumicznej CP 48 Xpress. Przyłożyć warstwę poślizgową z folii kubełkowej lub folii budowlanej. Zasypać wykop i zagęścić grunt Powierzchnia izolowana...2,80m x (12.64m + 28,29)= 114,60m 2 Powierzchnia izolowana dla fragmentu między schodami B14 a B15 od poziomu 0,5m poniżej posadzki piwnicy i -10cm od parapetu okna sutereny...2,06m l= 9,76m = 20,10m 2 - powtórne wyprofilowanie skarpy po robotach izolacyjnych ściany...104,76m 3 B8 - odtworzenie izolacji poziomej w postaci jednorzędowej iniekcji wg opisu jak niżej na ścianach otynkowanych ze skuciem tynku w pasie 80cm od podłogi Przed przystąpieniem do wykonywania iniekcji należy skuć stary tynk na wysokość 80 cm powyżej widocznej linii zawilgocenia i oczyścić spoiny między cegłami na głębokość około 2 cm. Jeśli występuje skażenie grzybobójcze na powierzchni ścian przeprowadzić roboty odkażające za pomocą środka grzybobójczego CT 99. W pasie wykonywanej iniekcji wypełnić spoiny tynkiem renowacyjnym CR 62 na pełną spoinę i nanieść powłokę uszczelniającą CR 90. Wykonać przeponę poziomą metodą iniekcji niskociśnieniowej za pomocą płynu do iniekcji CO 81, w przypadku iniekcji dwurzędowej nawiercać naprzemianlegle otwory o średnicy 12 mm pod kątem około 30º 45º w ten sposób, aby każdy otwór przecinał przynajmniej dwie spoiny poziome, pierwszy rząd otworów umieścić 15 cm od poziomu posadzki, otwory nawiercać w dwóch rzędach oddalonych od siebie o 8 cm, odległość miedzy otworami 15 cm, otwory nawiercać do głębokości około 7 cm do końca muru. W przypadku iniekcji jednorzędowej nawiercać otwory o średnicy 12 mm pod kątem około 30º 45º w jednym rzędzie w odległości około 12 cm miedzy otworami, otwory nawiercać również do głębokości około 7 cm do końca muru. W nawiercone otwory wprowadzić pakery i poprzez pakery wprowadzić pod ciśnieniem około 0,5 MPa płyn do iniekcji CO 81. Po upływie 48 godzin od wykonania iniekcji zdemontować pakery i otwory wypełnić tynkiem renowacyjnym rozrobionym do konsystencji umożliwiającej wprowadzenie i wypełnienie otworów. Po wykonaniu iniekcji niskociśnieniowej nanieść na ściany renowacyjny tynk podkładowy CR 61, str.17

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie przepony poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w ścianach przy użyciu Środka do izolacji ścian

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ W BUDYNKU PRZESDZKOLA PUBLICZNEGO NR 27 W SZCZECINIE PRZY UL. HENRYKA POBOśNEGO 6/8 W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SST-02 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w murze preparatem INTRASIT VK 10A

SST-02 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w murze preparatem INTRASIT VK 10A SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod: 45453100 Roboty renowacyjne SST-02 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Peowiaków 54 w Zamościu Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Peowiaków 54, 22-400 Zamość. w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK

Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK CEMENT Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK Małogoszcz, 2007 Poradnik opracowany przez mgr inż. Jarosława Rutczyńskiego z Działu Doradztwa Technicznego Lafarge Cement S.A. Spis treści strona

Bardziej szczegółowo

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej.

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Sposobem na zminimalizowanie tej ilości może być wstawienie nowych, szczelnych okien lub ocieplenie dachu. Jednak najwięcej energii budynek traci przez

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Alicja Kulczycka Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie tynków zewnętrznych 712[06]. Z2. 02

Wykonywanie tynków zewnętrznych 712[06]. Z2. 02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ryszard Rozborski Wykonywanie tynków zewnętrznych 712[06]. Z2. 02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski dla osób z dysfunkcją narządu ruchu prof. Ewa Nowak, Jolanta Budny, Kamil Kowalski Spis treści Wprowadzenie... 5 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

Dział I Przepisy ogólne

Dział I Przepisy ogólne Dz.U.2002.75.690 2002-12-16 zm. Dz.U.2003.33.270 1 2004-05-27 zm. Dz.U.2004.109.1156 1 2009-01-01 zm. Dz.U.2008.201.1238 1 2009-04-07 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2009-07-08 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2011-03-21

Bardziej szczegółowo

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca (masa KMB)

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca (masa KMB) WŁAŚCIWOŚCI weber.tec Superflex 10 elastyczny, mostkuje rysy o wysokiej zawartości części stałych - 90% przyjazny dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników dobra przyczepność do podłoża odporny na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo