Projekt Budowlany. architektura IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Budowlany. architektura IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. ANDRZEJ GNIADY Al. Jerzego Waszyngtona 33/ WARSZAWA tel./fax , egz. nr 1 STADIUM OPRACOWANIA ZADANIE INWESTYCYJNE Projekt Budowlany Odtworzenia izolacji p/wilgociowych pionowych i poziomych piwnic, remont schodów zewnętrznych, fos i murków oporowych w budynku przy ul.długiej 24 Polskiej Akademii Nauk ADRES BUDOWY Warszawa ul. Długa 24 INWESTOR P. A.N. Zakład Działalności Pomocniczej Pałac Staszica Warszawa ul. Nowy Świat 72 BRANŻA architektura IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS Autor projektu mgr inż. arch. Andrzej Gniady St-530/71,St-85/75 Nr.M.O.I.A MA-0227 Opracowanie tech.arch. Lidia Kubat Konstrukcja Inż. Jerzy Busłowicz St-534/73 MAZ/BO/5371/1/01 kwiecień 2012

2 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A Część a - Opis techniczny, a w nim: łącznie stron Część formalna i założenia Dane ogólne Dane liczbowe budynku Oznaczenia zakresu i lokalizacji robót w piwnicy budynku część A i B Oznaczenia zakresu i lokalizacji robót w piwnicy budynku część C Legenda oznaczeń zakresu i lokalizacji robót w piwnicy budynku część A,B.C Kolejność robót /7.0 Przedmiary robót z podziałem na części zabudowy Długa 24 A,B,C Inwentaryzacja budowlana stanu istniejącego z podziałem na części zabudowy Długa 24 A,B,C Schody zewnętrzne nr I (B16) strona ul. Długiej Schody nr II (B18) strona ul. Długiej Schody III (C20) strona placu Krasińskich Schody IV (B15) strona podwórza ,5 Schody V (B14) strona podwórza Schody VI strona podwórza Naprawa muru oporowego stan istniejący, materiały renowacyjne, odtworzenie betonowych fos przyokiennych Zagadnienia B.H.P...45 Oświadczenie...46 Informacja o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia Uprawnienia Budowlane i Zaświadczenia o przynależności do Izb Zawodowych Autora i Konstruktora Inwentaryzacja budowlana chodów zewnętrznych stan istniejący z elementami przekładanymi na odtworzone

3 Część b - rysunki: rys. nr 1/ 25 Sytuacja 2/25 Elewacja płd - wsch Budynek A, B, C 3/25 Elewacja płn - wsch Budynek C 4/25 Elewacja pn - zach Budynek C, A, B 5/25 Elewacje: D, E, G Budynek C, A 6/25 Elewacja południowo Zach. Budynek A 7/25 Rzut fragmenty piwnicy, Widok I- 8/25 Rzut fragmenty piwnicy, Widok II-II i III-III 9/25 Rzut fragmenty piwnicy, Widok IV-IV Przekroje: 5-5, /25 Rzut fragmenty piwnicy, Widok V-V Przekroje: 3-3, /25 Rzut fragmenty piwnicy, Widok VI-VI Przekroje: 9-9, /25 Rzut fragmenty piwnicy, Widok VII-VII Przekroje: /25 Rzut fragmentu piwnicy, Widok VIII-VIII Przekroje: 7-7, /25 Schody I (B16) architektura 15/25 Schody II (B18) architektura 16/25 Schody III(C20) architektura 17/ 25 Schody IV (B15) architektura 18/25 Schody V (B14) architektura 19/25 Schody VI (B14) architektura 20/25 Schody zewnętrzne I (B16) konstrukcja-rzuty,przekroje 21/25 Schody zewnętrzne II (B18) konstrukcja rzuty, przekroje 22/25 Schody zewnętrzne III (C20) konstrukcja, rzut, rzut fundamentów 23/25 Schody zewnętrzne III (C20) konstrukcja -przekroje 24/25 Schody zewnętrzne IV (B15) konstrukcja-rzuty przekroje 25/25 Schody zewnętrzne V (B14) konstrukcja-rzuty, przekroje

4 Część a - Opis do : Odtworzenia izolacji p/wilgociowych pionowych i poziomych piwnic, remont schodów zewnętrznych, fos i murków oporowych w budynku przy ul. Długiej 24 Polskiej Akademii Nauk Warszawa 1.0 Część formalna i założenia 1.1 Zalecenia Konserwatorskie z 21 lutego 2008r nr KZ.ZN.DSZ /08 1.2Umowa z Inwestorem nr 4/ZDP/2012 z 27 lutego 2012r określająca zakres prac odtworzeniowych dla: - izolacji zewnętrznych, pionowych ścian fundamentowych - wewnętrznych odtwarzających izolację poziome w miejscach występowania podciągania wód zawieszonych i gruntowych (ściany fundamentowe zewnętrzne i wewnętrzne) - remontu zewnętrznych elementów dostawionych do elewacji, wraz z ich odtworzeniem po robotach izolacyjnych (nowa konstrukcja) - odtworzenia fos zewnętrznych i murków oporowych przy schodach po robotach izolacyjnych 1.2 Oględziny stanu istniejącego z inwentaryzacją fotograficzną przez Autora opracowania w 2010 i 2012r 2.0 Dane ogólne historia stan zabudowy ul. Długiej numery28-24 obecny budynek Długa 24 str.1

5 Budynek Ceł Koronnych, ulica Długa 24/ pl. Krasińskich 1A Pierwsze informacje o istnieniu parceli, której fragment zajmuje narożny budynek Długa 24 / Plac Krasińskich 1a, pochodzą z drugiej połowy XVI w. Pierwotnie zamykała ona północny wylot ul. Miodowej, sytuując się w rzędzie działek prostopadłych do Długiej i sięgając zapewne do ul. Świętojerskiej. Należała wtedy do rodziny bogatych kupców warszawskich, Gizów; być może w tym miejscu stanął znany na początku XVII w. zajazd Wiedeń, wystawiony przez rajcę Jakuba Gizę. Kolejne informacje o nieruchomości pochodzą z połowy XVII wieku, kiedy należała ona do Mikołaja Konstantego Gizy, piastującego znaczne funkcje na dworze królewskim i w mieście. Jego inicjatywie należy przypisać wydatne powiększenie posesji w kierunku ul. Nalewki i Świętojerskiej, z myślą stworzeniu okazałej podmiejskiej siedziby, złożonej z dworu, ogrodu ozdobnego i użytkowego oraz zaplecza gospodarczego, która odpowiadałaby statusowi właściciela. Fragment posesji przylegający do Długiej pełnił wówczas rolę podwórza i tu znajdował się główny wjazd. Nieruchomość należącą do spadkobierców Mikołaja Gizy zakupił w latach 1683 i 1689 wojewoda płocki Jan Dobrogost Krasiński. Projekt nowego założenia - warszawskiej rezydencji wojewody, opracowany przez znakomitego arch. Tylmana z Gameren, pozostawiał w tym miejscu majdan gospodarczy, z drewnianymi budynkami stajni i wozowni, ustawionymi obrzeżnie. Stan ten zaczął powoli ulegać zmianie po roku 1765, gdy posesja Krasińskich stała się własnością Państwa, została bowiem nabyta na siedzibę nowo powołanej Komisji Skarbu Koronnego. Pałac Krasińskich, przemianowany na Pałac Rzeczypospolitej, stał się siedzibą najwyższych urzędów państwowych, natomiast chaotycznie zagospodarowany teren frontowy miał zostać przekształcony w reprezentacyjny plac publiczny. W czasach stanisławowskich powstały co najmniej trzy, jednak niezrealizowane, koncepcje urbanistycznej i architektonicznej regulacji placu (projekty: Jakuba Fontany z ok r., Dominika Merliniego (lub Efraima Szregera) z r. 1778, Jakuba Kubickiego - z 1782 r.). str.2

6 Natomiast ok lub 1786 została zrealizowana koncepcja ulokowania urzędu Ceł Koronnych w pobliżu Pałacu Rzeczypospolitej, o czym zadecydowała niewątpliwie idea skupienia w jednym miejscu budowli publicznych. Dwuczłonowy, murowany, klasycystyczny budynek nowej komory został usytuowany w południowo-zachodnim narożniku dziedzińca pałacu, jednym skrzydłem wzdłuż ulicy Długiej, drugim wzdłuż granicy z posesją Marii Radziwiłłowej. Budowla pomyślana została jako dwa identyczne, piętrowe segmenty, ustawione do siebie pod kątem rozwartym i powiązane prostokątnym łącznikiem-bramą w formie łuku triumfalnego. Skrzydło zachodnie zostało podzielone na trzy części, od południa znajdowała się duża, dwukondygnacjowa, sklepiona sala magazynu celnego. W ten sposób został ostatecznie zamknięty jedyny do tej pory niezagospodarowany narożnik dziedzińca Pałacu Krasińskich, jednocześnie przesądzając o charakterze dziedzińca jako otwartego placu miejskiego. Analogie formalne, dotyczące detalu architektonicznego i rozwiązania przestrzennego gmachu Komory, dały asumpt do atrybucji projektu budowli arch. rządowemu Stanisławowi Zawadzkiemu. Do lat trzydziestych XIX w. budynku i jego najbliższego otoczenia nie objęły większe zmiany, ograniczone do niezbędnych adaptacji. Pomimo zachodzących zmian politycznych oraz instytucjonalnych po rozbiorach, komora celna mieściła się w swoich budynkach do 1834 r. Wówczas to zostały one przeznaczone na Archiwum Główne Krajowe, Archiwum Akt Dawnych Guberni Mazowieckiej, urząd kontroli skarbowej oraz Trybunał Handlowy. Budynki dawnej komory celnej służyły nieprzerwanie archiwom państwowym do sierpnia 1944 roku. Natomiast w 1835 r. powrócono do planów regulacji placu Krasińskich, tym razem jednak w kontekście organizacji przestrzeni przed nowo przebudowanym na Sobór Św. Trójcy kościołem pijarów przy Długiej. W koncepcji władz rosyjskich sobór miał się stać centralną cerkwią stolicy i nową dominantą architektoniczną tej części miasta. Projekt regulacji placu, opracowany zapewne przez budowniczego rządowego Andrzeja Gołońskiego, przewidywał m.in. zakrzywienie osi placu w kierunku fasady cerkwi. W tym celu miał powstać budynek, który zasłoniłby południowo-zachodni narożnik placu. Na wydzielonej przed frontem Komory płytkiej prostokątnej parceli stanął pałac radcy stanu Ignacego Badeniego, który szerokim, piętrowym parawanem zasłonił całkowicie od strony placu oba skrzydła dawnej komory. str.3

7 Południowe skrzydło utraciło rzut regularnego prostokąta i samodzielną elewację od strony placu poprzez dobudowanie do niej fragmentu o rzucie trapezu, tworzącego ryzalit boczny fasady nowego pałacu. Zasłonięte budynki komory celnej przestały od strony placu pełnić architektonicznie jakąkolwiek rolę, zachowały ją natomiast w pierzei ul. Długiej. W drugiej połowie XIX w. południowe skrzydło zostało połączone w jednej linii z oficyną przyuliczną dawnego pałacu Radziwiłłowej nowym budynkiem mieszkalnym, o analogicznych do komory podziałach i detalu architektonicznym. Całość stworzyła spójną elewację, dzieloną centralnie prostokątną bramą prowadzącą na podwórze. Pałac Badeniego został ukończony najpóźniej latem 1840 r. Wkrótce po wystawieniu Badeni sprzedał go bankierowi Hermanowi Epsteinowi. Podwórze na tyłach zostało wkrótce zagospodarowane przez dwie trójkondygnacjowe oficyny ustawione wzdłuż granic posesji. Kompleks budynków narożnych Placu Krasińskich i Długiej legł w gruzach podczas powstania warszawskiego. W podpalonym przez oddziały SS budynku spłonęło 90 procent ogółu zasobów Archiwum Głównego Akt Dawnych. Przez kilkanaście lat po zakończeniu wojny cały kompleks stał w ruinie, rozbiórki dokonano w r. W planach odbudowy podjętych już w r przez Biuro Odbudowy Stolicy został włączony do zespołu placu Krasińskich. Powstało kilka niezrealizowanych koncepcji uporządkowania narożnika placu i jego całkowicie nowej aranżacji architektonicznej. Całość tworzyć miała monumentalny kompleks, godny wielkich wizji nowej socjalistycznej stolicy. Ostatecznie jednak rekonstrukcję gmachów, przekazanych w gestię Państwowego Instytutu Sztuki, podjęto dopiero w 1959 r., na podstawie projektu arch. Z. Krawczyńskiego. Odbudowa trwała do 1965 r. Skrzydło zachodnie uzyskało dwukrotnie pogłębiony rzut i przewidziano w nim pomieszczenie biblioteki, która wykorzystuje na magazyn dwukondygnacjową dawną salę magazynu celnego. Skrzydło południowe przeznaczono na mieszkania pracowników Instytutu, zyskało więc ono nowy układ wnętrz. Zostało połączone w pierzei z całkowicie nowo zaprojektowanym budynkiem mieszkalnym o skromnych formach modernistycznych, przylegającym z drugiej strony do oficyny pałacyku Radziwiłłowej, który stanął w latach Opis autorstwa p. Anny Oleńskiej Instytut Sztuki PAN. Zarys historii warszawskiej siedziby. Warszawa 2007 Instytut Sztuki PAN, s str.4

8 3.0 Dane liczbowe budynku Długa 24 KW obr dz.nr 7 Budynek część A i B (łącznie) -powierzchnia zabudowy...479,18m 2 -kubatura ,00m 3 - ilość kondygnacji nadziemnych...2 i 3 + jedna podziemna i strychowa - wysokość budynku od poziomu terenu do gzymsu liniowego...5,20 i 12,10m -wysokość całkowita od poziomu terenu do kalenicy...14,02 i 16,14m Budynek część A i B (łącznie) -powierzchnia zabudowy...457,52m 2 -kubatura ,00m 3 - ilość kondygnacji nadziemnych jedna podziemna i 2-e strychowe - wysokość budynku od poziomu terenu do gzymsu liniowego...10,20m -wysokość całkowita od poziomu terenu do kalenicy...17,18m str.5

9 4.0 Oznaczenia zakresu i lokalizacji robót w piwnicy budynku część A i B str. 6

10 4.1 Oznaczenia zakresu i lokalizacji robót w piwnicy budynku część C str. 7

11 4,2 Legenda oznaczeń zakresu i lokalizacji robót w piwnicy budynku części A B, C A1, A12, B1, B2, C1 Wykonanie wykopów przy ścianach piwnic na głębokość około 0,5m od wewnętrznego poziomu posadzki piwnicy (wykop wąsko przestrzenny z trwałym zabezpieczeniem ścian wykopu) A6, A7, B6, B19, C6, C19 Wykonanie pionowych izolacji ścian fundamentowych. Poziom dolny izolacji - 0,5m poniżej posadzki piwnicy, poziom górny - 10cm nad powierzchnią przy budynku (krawędzią rynsztoka, betonowych fos) A2, B14, B15, B16, B17, B18, C20 Wykonanie odtworzonych elementów zewnętrznych wg rysunków konstrukcyjnych z odtworzonym wykończeniem i założeniem odzyskanych elementów wystroju architektonicznego A3 Odtworzenie betonowej fosy z odpływem wody A4 Naprawa muru oporowego z cegły ceramicznej A5 Izolacje roztworami asfaltowymi na zimno murowanego cokołu ogrodzenia od strony ulicy Długiej na szerokości skarpy poniżej terenu A, B, C - 17 Wykonanie uszczelnień styków dylatacyjnych części budynku Wykonanie iniekcji w wariancie wskazanym na rzutach: A8, B8, C8 Jednorzędowej - ściany zewnętrzne A9, B9, C9 Jednorzędowej na fragmencie ściany wewnętrznej stykającej się z zewnętrzną (wg rzutu) A10, B10, C10 Dwurzędowej - ściany zewnętrzne A11, B11, C11 Dwurzędowej na fragmencie ściany wewnętrznej stykającej się z zewnętrzną (wg rzutu) A12 Wykop wąsko przestrzenny B10, B12 Wykończenia po iniekcji ścian wewnętrznych tynkowanych do poziomu + 80cm od posadzki oraz kompletnych ścian i suficie (B12) B2 Wykonanie wybrukowanego "przeciwspadku" do projektowanego odwodnienia liniowego, żeliwnegoaco DREIN (B4) wzdłuż okien między schodami z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej (RS) po usunięciu istniejącego rynsztoka (B3) str.8

12 UWAGA - opisy wyjaśnień oznaczeń literowo-cyfrowych w części tekstowej dokumentacji - odtworzenia zewnętrznych schodów wg rysunków konstrukcyjnych, rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi 5.1 Przygotowanie powierzchni tynkowanych Z zawilgoconej powierzchni muru należy skuć stare tynki na wysokość 80 cm powyżej widocznych śladów zawilgocenia, oczyścić mechanicznie powierzchnię ściany z zabrudzeń, śladów wysoleń, skuć skorodowane fragmenty cegły. Po skuciu tynków, należy oczyścić spoiny między cegłami na głębokość do 2 cm. W przypadku występowania porażenia grzybami rozkładu pleśniowego, algami, grzybem domowym, należy na powierzchni muru przeprowadzić prace odkażające (np. przy użyciu preparatu grzybobójczego Ceresit CT 99). W takim przypadku skuty tynk należy traktować jako odpad niebezpieczny i odpowiednio z nim postępować. W dalszej kolejności należy uzupełnić oczyszczone spoiny za pomocą tynku Jeżeli wilgotność masowa w rdzeniu ściany, mierzona metodą CM jest powyżej 12%, ale nie przekracza 20%, to po oczyszczeniu powierzchni ściany, oczyszczeniu spoin i ponownym ich wypełnieniu, w wyznaczonym poziomie, pod kątem do poziomu należy w ścianie wywiercić otwory skierowane ku dołowi, o średnicy 13 mm, w zależności od stosowanych końcówek iniekcyjnych (packerów) w odstępie co około 15 cm, w jednym lub dwu rzędach. Przy otworach wierconych ukośnie rekomenduje się, aby oś otworu przecinała przynajmniej dwie warstwy spoiny poziomej między cegłami. Głębokość otworu powinna być 5-8 cm mniejsza od grubości ściany mierzonej wzdłuż osi otworu. Natychmiast po wywierceniu, otwory należy oczyścić ze zwiercin przy użyciu odkurzacza przemysłowego dużej mocy. 5.2 Uszczelnienie Po wywierceniu i oczyszczeniu otworów, należy w nich osadzić wybrane końcówki iniekcyjne, a następnie przez nie wprowadzić płyn do iniekcji za pomocą pompy ciśnieniowej (rekomenduje się pompy membranowe i tłokowe) pod ciśnieniem 0,2-0,7 MPa. str. 9

13 Wielkość ciśnienia zależy od struktury muru i jego wytrzymałości. Proces iniekcji prowadzi się aż do ustania wnikania i gwałtownego wzrostu ciśnienia w układzie. Równolegle należy kontrolować zużycie wtłaczanego materiału (średnio l/m²). W przypadku gwałtownego wnikania płynu w otwór, należy przerwać iniekcję, otwór wypełnić rozrzedzoną zaprawą tynku renowacyjnego odczekać kilka dni do stwardnienia zaprawy i ponownie wywiercić otwór, a następnie kontynuować proces iniekcji. 5.3 Zakończenie prac Po ustaniu wchłaniania płynu w strukturę muru, otwór oczyścić z resztek płynu i wypełnić powłoką wodoszczelną. Następnie należy wykonać izolację pionową ściany i/lub nałożyć tynk renowacyjny 6.0 Kolejność robót technologia 1- demontaż wszystkich zewnętrznych elementów przy ścianach budynku ( betonowe fosy, schody, betonowe rynsztoki) 2- zachowanie zdjętych ze zdemontowanych elementów do powtórnego montażu po odtworzeniu ( balustrad, krat zabezpieczających, stopni, podstopnic,płyt podestowych) 3- wykonanie wykopów przy ścianach piwnic na głębokość ok. 0,5m od wewnętrznego poziomu posadzki piwnicy (wykop wąsko przestrzenny z trwałym zabezpieczeniem ścian wykopu)a1,a12, B1,B2, C1 4- trwałe i oznaczone zabezpieczenia wykopów i wykonanie stabilnych, i trwałych tymczasowych schodów i pomostów przy drzwiach wejściowych do budynku 5- Wykonanie kontrolnych na całą grubość ścian piwnicy otworów dla określenia ich grubości (istotne przy otworach iniekcyjnych) 6- Wykonanie pionowych izolacji ścian fundamentowych A6,A7,B6,B19,C6,C19 7- Odkopywać fragmentami fundamenty budynku na głębokość 10 cm poniżej górnej krawędzi ław fundamentowych, skuć wszystkie luźne fragmenty na powierzchni ścian, usunąć resztki starej izolacji, zanieczyszczeń organicznych, oczyścić spoiny między cegłami na głębokość minimum 2 cm. Oczyszczone spoiny wypełnić tynkiem renowacyjnym CR 62 na pełną spoinę. str. 10

14 8- Na połączeniu schodka ławy fundamentowej ze ścianą fundamentu wykonać wyoblenie z zaprawy szybkowiążącej CX 5 o promieniu 4 cm. Nanieść krystalizują powłokę uszczelniającą CR 90, powłokę nanosić od poziomu -50cm od poziomu posadzki w piwnicy do poziomu 10 cm powyżej poziomu gruntu.(opaski) Zagruntować podłoże gruntem bitumicznym CR 41, grunt nanosić od poziomu 10 cm poniżej górnej krawędzi ław fundamentowych do poziomu gruntu. Na zagruntowane gruntem bitumicznym CR 41 podłoże nanieść bitumiczną masę izolacyjną CP 48 Xpress. Do zaizolowanej ściany fundamentowej przyłożyć docieplenie z polistyrenu ekstrudowanego XPS, płyty dociepleniowe gr.4cm można przykleić do wyschniętej powłoki izolacyjnej na powierzchni ściany fundamentowej na placki z masy bitumicznej CP 48 Xpress. Przyłożyć warstwę poślizgową z folii kubełkowej lub folii budowlanej. Zasypać wykop i zagęścić grunt. 9- poziom dolny izolacji 0,5m poniżej posadzki piwnicy- górny 10cm nad nawierzchnią przy budynku (krawędzią rynsztoka, betonowych fos) 10-wykonanie odtworzonych elementów zewnętrznych wg rysunków konstrukcyjnych z odtworzonym wykończeniem i założeniem odzyskanych elementów wystroju architektonicznego A2,B14, B15, B16,B17,B18,C20 wykonanie uszczelnień styków dylatacyjnych części budynku kitem trwaleplastycznym A-B i C - C17 11-Wykonanie zagęszczanych warstw zasypek wykopów przyściennych 12-przygotowanie ścian wewnętrznych piwnicy do robót odtworzeniowych izolacji poziomej (skucie tynku części A,B i w C pomieszczenie węzła cieplnego i wodomiaru) 13-wykonanie iniekcji w wariancie wskazanym na rzutach: - jednorzędowej ściany zewnętrzne A8,B8,C8 - jednorzędowej na fragmencie ściany wewnętrznej stykającej się z zewnętrzną (wg rzutu)a9, B9,C9 - dwurzędowej ściany zewnętrzne A10,B10,C10 - dwurzędowej na fragmencie ściany wewnętrznej piwnicy stykającej się z zewnętrzną (wg rzutu)a11, B11,C10,C str. 11

15 Wykonanie od wewnątrz przepony poziomej ścian zewnętrznych i wewnętrznych murów piwnic metodą iniekcji niskociśnieniowej w celu wyeliminowania podciągania kapilarnego w ścianach piwnic. Przed przystąpieniem do osuszania fundamentów należy wykonać pomiar zawilgocenia i zasolenia murów, w murach o silnym zawilgoceniu należy wykonać iniekcję dwurzędową, w pozostałych murach iniekcję jednorzędową.przed przystąpieniem do wykonywania iniekcji należy skuć stary tynk na wysokość 80 cm powyżej widocznej linii zawilgocenia i oczyścić spoiny między cegłami na głębokość około 2 cm. Jeśli występuje skażenie grzybobójcze na powierzchni ścian przeprowadzić roboty odkażające za pomocą środka grzybobójczego CT 99. W pasie wykonywanej iniekcji wypełnić spoiny tynkiem renowacyjnym CR 62 na pełną spoinę i nanieść powłokę uszczelniającą CR 90.Wykonać przeponę poziomą metodą iniekcji niskociśnieniowej za pomocą płynu do iniekcji CO 81, w przypadku iniekcji dwurzędowej nawiercać naprzemianlegle otwory o średnicy 13 mm pod kątem około 30º 45º w ten sposób, aby każdy otwór przecinał przynajmniej dwie spoiny poziome, pierwszy rząd otworów umieścić 15 cm od poziomu posadzki, otwory nawiercać w dwóch rzędach oddalonych od siebie o 8 cm, odległość miedzy otworami 15 cm, otwory nawiercać do głębokości około 7 cm do końca muru. W przypadku iniekcji jednorzędowej nawiercać otwory o średnicy 12 mm pod kątem około 30º 45º w jednym rzędzie w odległości około 12 cm miedzy otworami, otwory nawiercać również do głębokości około 7 cm do końca muru.w nawiercone otwory wprowadzić pakery i poprzez pakery wprowadzić pod ciśnieniem około 0,5 MPa płyn do iniekcji CO 81.Po upływie 48 godzin od wykonania iniekcji zdemontować pakery i otwory wypełnić tynkiem renowacyjnym rozrobionym do konsystencji umożliwiającej wprowadzenie i wypełnienie otworów. Po wykonaniu iniekcji niskociśnieniowej nanieść na ściany renowacyjny tynk podkładowy CR 61, specjalistyczny tynk renowacyjny CR 62, a następnie mineralną szpachlówkę do tynków renowacyjnych CR 64. W przypadku muru nie tynkowanego uzupełnić spoiny na pełną spoinę tynkiem renowacyjnym CR 62 i nanieść impregnat do zabezpieczania podłoży mineralnych CT wykończenia po iniekcji ścian wewnętrznych tynkowanych do poziomu +80cm od posadzki oraz kompletnych ścian i suficie B10, B odtworzenie betonowej fosy z odpływem wody A3 str. 12

16 15- wykonanie wybrukowanego przeciwspadku do projektowanego odwodnienia liniowego żeliwnego ACO DREIN B4 wzdłuż okien między schodami B14 i B15 z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej (RS 7.0 Przedmiary robót z podziałem na części zabudowy Długa 24 A, B, C Opis oznaczeń literowo-cyfrowych dla części A A1 wykop wąsko przestrzenny o głębokości -2,80m l=20,26m...v=56,64m 3 A2 - rozebranie z wywiezieniem gruzu betonowego i odtworzenie z betonu niezbrojonego B20 stopni i podestu wejścia do budynku... V = 0,78m 3 obłożenie podestu i schodów granitem promieniowanym...2,55m 2 str. 13

17 A3 rozebranie z wywiezieniem gruzu istniejącego betonowego rynsztoka o wymiarach...0,82x17,21m V=22,71m 3 - odtworzenie betonowego rynsztoka z kratką ściekową i podłączeniem króćcem do istniejącego odpływu beton niezbrojony B30o grubości ścianek.20cm + izolacje roztworami asfaltowymi bocznych płaszczyzn... 0,82x17,21m V=22,71m 3 A4 naprawa muru oporowego z cegły ceramicznej o powierzchni 0,30x5,0 + 2,90x5,0 + 0,30x1,5 =16,45m 2 w tym: naprawa ubytków w warstwie z cegły ceramicznej uzupełnienia tynkarskie tynkiem c-w...3,80m 2 oczyszczenie czapki z piaskowca...4,50m 2 izolacja roztworami asfaltowymi na zimno części poniżej terenu... 8,15m 2 A5 izolacje roztworami asfaltowymi na zimno murowanego cokołu ogrodzenia od strony ulicy Długiej na szerokości skarpy poniżej terenu... 8,15m 2 A6 warstwy izolacji zewnętrznych ścian piwnicy od poziomu opaski wokół budynku do -0,5m poniżej posadzki piwnicy wg warstw i technologii jak niżej - skuć wszystkie luźne fragmenty na powierzchni ścian, usunąć resztki starej izolacji, zanieczyszczeń organicznych, oczyścić spoiny między cegłami na głębokość minimum 2 cm. Oczyszczone spoiny wypełnić tynkiem renowacyjnym CR 62 na pełną spoinę. Na połączeniu ławy fundamentowej ze ścianą fundamentu wykonać wyoblenie z zaprawy szybkowiążącej CX 5 o promieniu 4 cm. Nanieść krystalizują powłokę uszczelniającą CR 90, powłokę nanosić 50cm poniżej poziomu posadzki piwnicy do +10cm powyżej terenu, lub ścianek betonowych fos. Zagruntować podłoże gruntem bitumicznym CR 41, grunt nanosić od poziomu wg opisu jw. Na zagruntowane gruntem bitumicznym CR 41 podłoże nanieść bitumiczną masę izolacyjną CP 48 Xpress. Do zaizolowanej ściany fundamentowej przyłożyć docieplenie z polistyrenu ekstrudowanego XPS grubości 4cm płyty dociepleniowe można przykleić do wyschniętej powłoki izolacyjnej na powierzchni ściany fundamentowej na placki z masy bitumicznej CP 48 Xpress. Przyłożyć warstwę poślizgową z folii kubełkowej lub folii budowlanej. Zasypać wykop i zagęścić grunt Powierzchnia izolowana...2,80m x 20,26m = 56,72m 2 A7 - warstwy izolacji zewnętrznych (wg p. A6)od poziomu wierzchu rynsztoka do poziomu -0,50m poniżej posadzki piwnic...2,80x 17,21 = 48,18m 2 A8 - odtworzenie izolacji poziomej w postaci jednorzędowej iniekcji wg opisu jak niżej na ścianach otynkowanych ze skuciem tynku w pasie 80cm od podłogi Przed przystąpieniem do wykonywania iniekcji należy skuć stary tynk na wysokość 80 cm powyżej widocznej linii zawilgocenia i oczyścić spoiny między cegłami na głębokość około 2 cm. Jeśli występuje skażenie grzybobójcze na powierzchni ścian przeprowadzić roboty odkażające za pomocą środka grzybobójczego CT 99. W pasie wykonywanej iniekcji wypełnić spoiny tynkiem renowacyjnym CR 62 na pełną spoinę i nanieść powłokę uszczelniającą CR 90. str.14

18 Wykonać przeponę poziomą metodą iniekcji niskociśnieniowej za pomocą płynu do iniekcji CO 81, w przypadku iniekcji dwurzędowej nawiercać naprzemianlegle otwory o średnicy 12 mm pod kątem około 30º 45º w ten sposób, aby każdy otwór przecinał przynajmniej dwie spoiny poziome, pierwszy rząd otworów umieścić 15 cm od poziomu posadzki, otwory nawiercać w dwóch rzędach oddalonych od siebie o 8 cm, odległość miedzy otworami 15 cm, otwory nawiercać do głębokości około 7 cm do końca muru. W przypadku iniekcji jednorzędowej nawiercać otwory o średnicy 12 mm pod kątem około 30º 45º w jednym rzędzie w odległości około 12 cm miedzy otworami, otwory nawiercać również do głębokości około 7 cm do końca muru. W nawiercone otwory wprowadzić pakery i poprzez pakery wprowadzić pod ciśnieniem około 0,5 MPa płyn do iniekcji CO 81. Po upływie 48 godzin od wykonania iniekcji zdemontować pakery i otwory wypełnić tynkiem renowacyjnym rozrobionym do konsystencji umożliwiającej wprowadzenie i wypełnienie otworów. Po wykonaniu iniekcji niskociśnieniowej nanieść na ściany renowacyjny tynk podkładowy CR 61, specjalistyczny tynk renowacyjny CR 62, a następnie mineralną szpachlówkę do tynków renowacyjnych CR 64. W przypadku muru nie tynkowanego uzupełnić spoiny na pełną spoinę tynkiem renowacyjnym CR 62 i nanieść impregnat do zabezpieczania podłoży mineralnych CT 9. - powierzchnia oczyszczona z tynku...14,33x 0,8 = 11,46m 2 - ilość otworów...96szt A9- odtworzenie izolacji poziomej w postaci jednorzędowej iniekcji wg opisu jak wyżej na ścianach otynkowanych wewnętrznych w pasie 1,0m ze skuciem tynku w pasie 80cm od podłogi - powierzchnia oczyszczona z tynku...2,0x 0,8 = 1,60m 2 - ilość otworów...11szt - po iniekcji powierzchnia pokryta jak wg opisu powyżej tynkiem podkładowym i renowacyjnym (krzemianowe) z malowaniem farbą silikatową...1,60m 2 A10- odtworzenie izolacji poziomej w postaci dwurzędowej iniekcji wg opisu jak wyżej na ścianach otynkowanych wewnętrznych ze skuciem tynku w pasie 80cm od podłogi - powierzchnia oczyszczona z tynku...22,0x 0,8 = 17,60m 2 - ilość otworów...290szt - po iniekcji powierzchnia pokryta jak wg opisu powyżej tynkiem podkładowym i renowacyjnym (krzemianowe) z malowaniem farbą silikatową...17,60m 2 A11- odtworzenie izolacji poziomej w postaci dwurzędowej iniekcji wg opisu jak wyżej na ścianach otynkowanych wewnętrznych w pasie 1,0m ze skuciem tynku w pasie 80cm od podłogi - powierzchnia oczyszczona z tynku...4,5x 0,8 = 3,60m 2 - ilość otworów...18szt - po iniekcji powierzchnia pokryta jak wg opisu powyżej tynkiem podkładowym i renowacyjnym (krzemianowe) z malowaniem farbą silikatową...3,60m 2 str.15

19 A12 - wykop wąsko przestrzenny o głębokości... -2,06m l= 17,51m V= 36,07m 3 Opis oznaczeń literowo-cyfrowych dla części B B1 wykop wąsko przestrzenny o głębokości -2,80m l=12,64m...v=35,39m 3 B2 - wykop wąsko przestrzenny o głębokości... -2,06m l= 9,76m V= 20,10m 3 B3 - rozebranie z wywiezieniem gruzu betonowego rynsztoka... 0,82x10,75m V=8,82m 3 B4 montaż odwodnienia liniowego ACO DREIN w wersji z przekryciem żeliwnym na stabilizowanej podsypce piaskowej i odprowadzeniem rurą kanalizacyjną l= 2.5m ø 100 do istniejącej kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu L=9,0mb B5 wykonanie przeciwspadku brukowanego od budynku do odwodnienia na stabilizowanej podsypce piaskowej szerokości...1,2m x 9,0 = 10,80m 2 B6 - warstwy izolacji zewnętrznych ścian piwnicy od poziomu opaski wokół budynku do -0,5m poniżej posadzki piwnicy wg warstw i technologii jak niżej odcinek między schodami B15 a częścią C i cały front części C od ul. Długiej - skuć wszystkie luźne fragmenty na powierzchni ścian, usunąć resztki starej izolacji, zanieczyszczeń organicznych, oczyścić spoiny między cegłami na głębokość minimum 2 cm str.16

20 Oczyszczone spoiny wypełnić tynkiem renowacyjnym CR 62 na pełną spoinę. Na połączeniu ławy fundamentowej ze ścianą fundamentu wykonać wyoblenie z zaprawy szybkowiążącej CX 5 o promieniu 4 cm. Nanieść krystalizują powłokę uszczelniającą CR 90, powłokę nanosić od poziomu -50cm poniżej posadzki piwnicy do poziomu minimum 10 cm powyżej poziomu gruntu(opaski). Zagruntować podłoże gruntem bitumicznym CR 41, grunt nanosić od poziomu -50cm poniżej posadzki piwnicy Na zagruntowane gruntem bitumicznym CR 41 podłoże nanieść bitumiczną masę izolacyjną CP 48 Xpress. Do zaizolowanej ściany fundamentowej przyłożyć docieplenie z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 4cm, płyty dociepleniowe można przykleić do wyschniętej powłoki izolacyjnej na powierzchni ściany fundamentowej na placki z masy bitumicznej CP 48 Xpress. Przyłożyć warstwę poślizgową z folii kubełkowej lub folii budowlanej. Zasypać wykop i zagęścić grunt Powierzchnia izolowana...2,80m x (12.64m + 28,29)= 114,60m 2 Powierzchnia izolowana dla fragmentu między schodami B14 a B15 od poziomu 0,5m poniżej posadzki piwnicy i -10cm od parapetu okna sutereny...2,06m l= 9,76m = 20,10m 2 - powtórne wyprofilowanie skarpy po robotach izolacyjnych ściany...104,76m 3 B8 - odtworzenie izolacji poziomej w postaci jednorzędowej iniekcji wg opisu jak niżej na ścianach otynkowanych ze skuciem tynku w pasie 80cm od podłogi Przed przystąpieniem do wykonywania iniekcji należy skuć stary tynk na wysokość 80 cm powyżej widocznej linii zawilgocenia i oczyścić spoiny między cegłami na głębokość około 2 cm. Jeśli występuje skażenie grzybobójcze na powierzchni ścian przeprowadzić roboty odkażające za pomocą środka grzybobójczego CT 99. W pasie wykonywanej iniekcji wypełnić spoiny tynkiem renowacyjnym CR 62 na pełną spoinę i nanieść powłokę uszczelniającą CR 90. Wykonać przeponę poziomą metodą iniekcji niskociśnieniowej za pomocą płynu do iniekcji CO 81, w przypadku iniekcji dwurzędowej nawiercać naprzemianlegle otwory o średnicy 12 mm pod kątem około 30º 45º w ten sposób, aby każdy otwór przecinał przynajmniej dwie spoiny poziome, pierwszy rząd otworów umieścić 15 cm od poziomu posadzki, otwory nawiercać w dwóch rzędach oddalonych od siebie o 8 cm, odległość miedzy otworami 15 cm, otwory nawiercać do głębokości około 7 cm do końca muru. W przypadku iniekcji jednorzędowej nawiercać otwory o średnicy 12 mm pod kątem około 30º 45º w jednym rzędzie w odległości około 12 cm miedzy otworami, otwory nawiercać również do głębokości około 7 cm do końca muru. W nawiercone otwory wprowadzić pakery i poprzez pakery wprowadzić pod ciśnieniem około 0,5 MPa płyn do iniekcji CO 81. Po upływie 48 godzin od wykonania iniekcji zdemontować pakery i otwory wypełnić tynkiem renowacyjnym rozrobionym do konsystencji umożliwiającej wprowadzenie i wypełnienie otworów. Po wykonaniu iniekcji niskociśnieniowej nanieść na ściany renowacyjny tynk podkładowy CR 61, str.17

Projekt Budowlany. 00-950 Warszawa ul. Długa 26/28. architektura IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS

Projekt Budowlany. 00-950 Warszawa ul. Długa 26/28. architektura IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. ANDRZEJ GNIADY I N S T Y T U T S Z T U K I P. A. N. Al. Jerzego Waszyngtona 33/308 04-030 WARSZAWA tel./fax 22 773-24-94, 601-678909 e-mail agniady@gmail.com egz. nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

bl.brach@vp.pl PROJEKT WYKONAWCZY

bl.brach@vp.pl PROJEKT WYKONAWCZY VICTORIAL Sp.zo.o. 35-001 Rzeszów, ul. Św. Mikołaja 6 Tel. 17/ 8586165, 889 014 114 KRS 0000 106635, NIP ; 813-03-35-683 Pracownia 35-328 Rzeszów, ul. Przybosia 9 bl.brach@vp.pl Projekt : PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY PARKINGU W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM PRZY UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 W POZNANIU

OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY PARKINGU W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM PRZY UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 W POZNANIU OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY PARKINGU W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM PRZY UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 W POZNANIU Nazwa zadania: OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW

Bardziej szczegółowo

"KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel.601223153 PRZEDMIAR

KOSZT TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel.601223153 PRZEDMIAR "KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza /3 tel.033 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 00-9 Roboty w zakresie burzenia 30- Instalowanie drzwi i okien 00- Roboty murarskie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. Nazwa inwestycji. Branża. Adres inwestycji. Inwestor. Projektował. NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. Nazwa inwestycji. Branża. Adres inwestycji. Inwestor. Projektował. NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt 26 600, Radom, ul.żeromskiego 31 tel./fax 48 340 46 46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Projekt budowlany wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH Jednostka projektowa 55-200 Oława, Pl. Zamkowy 24A/7 tel.: 71-72-300-80 e-mail: jpbudserwis@wp.pl www.abibudserwis.pl Tytuł projektu budowlanego PROJEKT BUDOWLANY REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT OBIEKT GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe - termomodernizacja obiektu polegająca na: izolacji ścian fundamentowych, odprowadzeniu deszczówki do kanalizacji miejskiej, ułozeniu chodnika z kostki betonowej wokół

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST 01.04 ROBOTY IZOLACYJNE Numery pozycji CPV Roboty izolacyjne-45320000-6 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont elewacji budynku Teatru Dramatycznego im. J. Piłsudskiego w Białymstoku

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont elewacji budynku Teatru Dramatycznego im. J. Piłsudskiego w Białymstoku Data opracowania: 2007-09-12 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Remont elewacji budynku Teatru Dramatycznego im. J. Piłsudskiego w Białymstoku Adres inwestycji: Zamawiającyr: Białystok, ul. Elektryczna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA ŚCIANY OPOROWEJ

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA ŚCIANY OPOROWEJ OPIS TECHNICZNY dot: Projektu remontu konstrukcji ściany oporowej oraz wykonania tymczasowych zasieków na terenie koksowni w Bytomiu przy ul. Konstytucji 61 przedmiot: KONSTRUKCJA ŚCIANY OPOROWEJ Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Roboty budowlane polegające na adaptacji piwnic w budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku na pomieszczenia archiwum Adres inwestycji : Gdańsk, ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/8 1 KNR 2-25 0307/02 2 KNR 2-25 0307/04 3 KNR 4-01 0534/08 4 KNR 4-04 0509/03 5 KNR 4-04 0305/03 1. Roboty rozbiórkowe 1.1 Roboty przygotowawcze Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach

Bardziej szczegółowo

Projekt remontu elementów zagospodarowania terenu Strączno 108 Baza materiałowa GDDKiA, Wałcz ul. Kołobrzeska 35

Projekt remontu elementów zagospodarowania terenu Strączno 108 Baza materiałowa GDDKiA, Wałcz ul. Kołobrzeska 35 S P I S T R E Ś C I: I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI Rys. nr 1. Plansza rozbiórek Rys. nr 2. Plan zagospodarowania terenu Rys. nr 3. Elewacja południowa projektowane zmiany 2 O P I S T E C H N I C Z N Y

Bardziej szczegółowo

3. Izolacja pionowa ścian fundamentowych.

3. Izolacja pionowa ścian fundamentowych. PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa i remony kuchni i zaplecza w budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Gdyni ul.chabrowa 43 Kod pozycji Nr specyfikacji Jednostka Cena Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys

Zatwierdzam: Kosztorys Wartość kosztorysowa Podatek VAT 8% Cena kosztorysowa Słownie: zł Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy z przedmiarem robót remontowych izolacji ścian piwnic budynku od strony płn.-wsch. i na szczycie wsch.

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 09.05.2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 09.05.2011. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 09.05.2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 09.05.2011. Data zatwierdzenia ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie ścian budynku Miejskiego Przedszkola nr 10 wraz z rozbiórką tarasów i robotami towarzyszącymi ADRES INWESTYCJI : 09-400 Płock, ul. M.C. Skłodowskiej 2a INWESTOR : Gmina

Bardziej szczegółowo

Autor projektu Specjalność

Autor projektu Specjalność Inwestycja budowlana Obiekt budowlany Adres obiektu Inwestor Rodzaj projektu Branża Przebudowa schodów, tarasu i podjazdu dla osób niepełnosprawnych Schody zewnętrzne, taras i podjazd dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. Roboty remontowe i renowacyjne

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. Roboty remontowe i renowacyjne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: BRANŻE: Roboty remontowe i renowacyjne Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Kosztorys opracowali: Bogusław Brach, Kosztorysant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Kosztorys. Kosztorys opracowali: Bogusław Brach, Kosztorysant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Biuro Obsługi Inwestycji Bogusław Brach 35-328 Rzeszów, ul. Przybosia 9 Tel. kom. 889-014-14 Uprawniewnia bud. B- 6/84 o specjalności konstrukcyjno-budowlanej Uprawnienia do nadzoru nad robotami konserwatorskimi

Bardziej szczegółowo

Remont przejścia podziemnego pod Al. Mickiewicza. przy ul. Żeromskiego w Łodzi

Remont przejścia podziemnego pod Al. Mickiewicza. przy ul. Żeromskiego w Łodzi Remont przejścia podziemnego pod Al. Mickiewicza przy ul. Żeromskiego w Łodzi A. Grupa robót: 450 roboty budowlane 451 przygotowanie terenu pod budowę 452 roboty inżynierskie i budowlane B. Klasa robót:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 III. SPIS TREŚCI I. Strona tytułowa......1 II. Oświadczenie projektanta...2 III.Spis treści...3

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany budynek gospodarczy stadium Inwentaryzacja budowlana data 07.2012 adres obiektu budowlanego nr działki 31/2, obr. 51, arkusz 35. inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót - Roboty remontowe - Izolacja ścian zewnętrznych.

Przedmiar robót - Roboty remontowe - Izolacja ścian zewnętrznych. Roboty remontowe - Izolacja ścian zewnętrznych Strona tytułowa obmiaru BranŜa: Roboty budowlane Wspólny Słownik Zamówień: Przedmiar robót - Roboty remontowe - Izolacja ścian zewnętrznych. 45111220-6 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa ul.wierzbięcice 58, św. Jerzego 5 Poznań ul. Wierzbięcice 58, ul. św. Jerzego 5

PRZEDMIAR ROBÓT. Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa ul.wierzbięcice 58, św. Jerzego 5 Poznań ul. Wierzbięcice 58, ul. św. Jerzego 5 Budowa: Izolacja pionowa zewnętrznych ścian piwnic Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 28-08-2015 SPIS DZIAŁÓW Budowa: Izolacja pionowa zewnętrznych ścian piwnic Zamawiający: Wspolnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Koninie. Autorzy projektu technicznego: Specjalność Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Architektura mgr inż.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Koninie. Autorzy projektu technicznego: Specjalność Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Architektura mgr inż. MENT JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: BIURO PROJEKTÓW DIAMENT 62-510 KONIN, ul. DWORCOWA 9/5 TEL./FAX. (0-63) 242-54-24 OBIEKT: BRANŻA: INWESTOR: Projekt pochylni dla niepełnosprawnych wraz z remontem schodów.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C. ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Izolacja pionowa ścian piwnicznych dziedzińca nr 2 ADRES INWESTYCJI : Al. Ujazdowskie 16, Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Zakres modernizacji pomieszczeń 5. Opis konstrukcji 6. Prace wykończeniowe 7.

Bardziej szczegółowo

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATK P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 TEMAT/ OBIEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH ROBOTY TOWARZYSZĄCE DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH ROBOTY TOWARZYSZĄCE DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk tel. + 48 59 84-32-872 / fax. + 48 59 84-33-129 www.rzislupsk.pl / e-mail: sekretariat@rzislupsk.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY realizacji remontu ciągów komunikacyjnych na terenie LO Nr XXI przy ul. Staffa 111 w Warszawie

OPIS TECHNICZNY realizacji remontu ciągów komunikacyjnych na terenie LO Nr XXI przy ul. Staffa 111 w Warszawie OPIS TECHNICZNY realizacji remontu ciągów komunikacyjnych na terenie LO Nr XXI przy ul. Staffa 111 w Warszawie SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO I. PRZEDMIOT, ZAKRES OPRACOWANIA str. 3 II. STAN ISTNIEJĄCY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE. Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE. Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE Nazwa zadania : Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie Inwestor : Szkoła Podstawowa nr 24 w Rzeszowie im.rudolfa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Projekt ogrodzenia działek nr 98/3, 98/4, 98/5, 98/6 zlokalizowanych w Żarkach Letnisko INWESTOR:

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Projekt ogrodzenia działek nr 98/3, 98/4, 98/5, 98/6 zlokalizowanych w Żarkach Letnisko INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MONOLIT PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE 42-300 Myszków, ul. Słowackiego 1A e-mail: monolit.ts@wp.pl tel. / fax (034) 313 54 92 www.monolit.pl PROJEKT BUDOWLANY TEMAT:

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Leszek TISCHNER mgr inż. Damian Cyrta Projektant: Sprawdzający: WARSZAWA, maj 2011r. EGZ. NR:...

mgr inż. Leszek TISCHNER mgr inż. Damian Cyrta Projektant: Sprawdzający: WARSZAWA, maj 2011r. EGZ. NR:... NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... PROJEKT BUDOWLANY REMONTU NAWIERZCHNI PRZEŚWITÓW BRAMOWYCH ORAZ BOCZNYCH DZIEDZIŃCÓW NAZWA OBIEKTU: ADRES: NR EWID.: BUDYNEK BIUROWY Al. J Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia.

SPIS TREŚCI. A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia. OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia. B. Załączniki fotograficzne.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE I. ZAŁOŻENIA. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych przy wykonaniu zadania: Zakres stosowania. Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY REMONTU MURU OPOROWEGO I SCHODÓW W URZĘDZIE POCZTOWYM BIELSKO-BIAŁA 1

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY REMONTU MURU OPOROWEGO I SCHODÓW W URZĘDZIE POCZTOWYM BIELSKO-BIAŁA 1 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY REMONTU MURU OPOROWEGO I SCHODÓW W URZĘDZIE POCZTOWYM BIELSKO-BIAŁA 1 LOKALIZACJA : Urząd Pocztowy Bielsko-Biała 1 43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 4 INWESTOR : POCZTA POLSKA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2012-10-12 inż. Mariusz Kossakowski,...

Przedmiar robót. 2012-10-12 inż. Mariusz Kossakowski,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: parkingu w Medycznym Studium Zawodowym Nazwy i kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r.

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1 Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1. Szkoła Podstawowa Zdjęcie nr 1 Ściana wschodnia Niezgodna z projektem technologia termomodernizacji,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY EGZEMPLARZ 1 INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki 9 80-247 Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY LOKALIZACJA INWESTYCJI 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9 NUMERY DZIAŁEK Działka nr 216, obręb

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA ZADANIA: Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534 CPV (WSZ): 45.23.32.26-9 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Droga powiatowa Nr 1266K Posądza

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Malowanie 2013 - Roboty remontowe / tynkarskie i malarskie / w wybranych pomieszczeniach Zamku Królewskiego na Wawelu

Przedmiar robót. Malowanie 2013 - Roboty remontowe / tynkarskie i malarskie / w wybranych pomieszczeniach Zamku Królewskiego na Wawelu Przedmiar robót pomieszczeniach Zamku Królewskiego na Budowa: Bieżąca konserwacja - roboty malarskie Obiekt lub rodzaj robót: Różne obiekty na Lokalizacja: Zamek Królewski na Inwestor: Zamek Królewski

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Orłowo 9 czerwiec 2015 r.

Przedmiar robót. Orłowo 9 czerwiec 2015 r. Przedmiar robót Obiekt Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku i budowa zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa ul. Szamarzewskiego 99, 60-568 Poznań

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany rozbiórki pustostan po oficynie mieszkalnej

Projekt budowlany rozbiórki pustostan po oficynie mieszkalnej Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Zdzisław Bałabaoski ul. Solankowa 66/4, Inowrocław tel. 793 05 03 45; 793 07 11 29 fax 052 357 01 03 e-mail : balabanski@architekci.pl Egz. nr Projekt budowlany rozbiórki

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH Zadanie: Naprawa połaci dachowych i opierzeń na budynkach: SP ZOZ w Czersku, Zespołu Szkół w Łęgu, Zespołu Szkół w Rytlu oraz Ośrodka Kultury w Rytlu w ramach zachowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 4 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY OŚRODKU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W KOBYLNICY. ul. Poznańska 91, 62-006 Kobylnica. MARZEC 2016r.

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY OŚRODKU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W KOBYLNICY. ul. Poznańska 91, 62-006 Kobylnica. MARZEC 2016r. MARZEC 2016r. PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY OŚRODKU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W KOBYLNICY. LOKALIZACJA: INWESTOR: ul. Poznańska 91, 62-006 Kobylnica POWIAT POZNAŃSKI ul. Jackowskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania : ZADANIE NR 1: Przebudowa części ogrodzenia pomiędzy kompleksem Szpitalnym, a terenem miejskim w 4 Wojskowym Szpitalu

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH MI Zdzisław Kozikowski KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH KOMI - Zdzisław Kozikowski 15 274 Białystok ul. Waszyngtona 24 lok. 15 tel./fax 085 74 20 117 email: phukomi@op.pl NIP 542 160 25 90 Egz. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys wykonano zgodnie z Rozp. M.Inf. z r Dz.U. Nr 130 Poz Słupsk CZERWIEC 2014 r

Przedmiar robót. Kosztorys wykonano zgodnie z Rozp. M.Inf. z r Dz.U. Nr 130 Poz Słupsk CZERWIEC 2014 r Przedmiar robót Obiekt PRZEBUDOWA TARASU, ROZBIÓRKA GARAZU Z DWOMA MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, ROZBIÓRKA BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH, ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY BUDYNKU URZĘDU MIASTA, WYKONANIE WJAZDU OD Kod CPV

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY. BRANŻA KONSTRUKCYJNA dla inwestycji pt :

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY. BRANŻA KONSTRUKCYJNA dla inwestycji pt : PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA dla inwestycji pt : REMONT CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH TRYBUN NA STADIONIE ŻUŻLOWYM W OSTROWIE WLKP. - SEKTOR GOŚCI OSTRÓW WIELKOPOLSKI, STADION ŻUŻLOWY PRZY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień , Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Gdynia ul. Śląska 48 działka nr 391 i nr 1513/390 INWESTOR : Administracja Budynków Komunalnych nr 4 Gdynia ul. Warszawska 67 a SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY REMONTU TARASU ORAZ REMONTU CZĄSTKOWEGO NAWIERZCHNI PLACU ZABAW W PRZEDSZKOLU NR 186

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY REMONTU TARASU ORAZ REMONTU CZĄSTKOWEGO NAWIERZCHNI PLACU ZABAW W PRZEDSZKOLU NR 186 pracownia projektowa ARCHITRIADA 05-800 Pruszków ul. Ołówkowa 26/7 arch.iwona Soczyńska arch. Marzena Szambelan www.architriada.eu e-mail: pracownia@architriada.eu PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z ZADASZENIEM DLA NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCEJ PRZY UL. FILARECKIEJ 5 W POZNANIU.

PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z ZADASZENIEM DLA NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCEJ PRZY UL. FILARECKIEJ 5 W POZNANIU. PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z ZADASZENIEM DLA NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCEJ PRZY UL. FILARECKIEJ 5 W POZNANIU. INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Filarecka 5 ADRES INWESTYCJI: Poznań, ul. Filarecka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 - Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6

PRZEDMIAR ROBÓT. 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 - Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 Data opracowania: 2007-09-10 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Drenaż opaskowy Adres inwestycji: Zamawiającyr: 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 - Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 18-400 Łomża

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO działki nr geod. 379 położona w Turośni Kościelnej INWESTOR: ANDRZEJ SZUBZDA ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, 15-649 Białystok PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

26. KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 36,200 m3

26. KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 36,200 m3 STAN : B. Nawierzchnie ELEMENT : B.b. Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych Str: 5 30,618 = 30,618 Razem obmiar = 30,618 25. KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 36,200 m3 Wywóz ziemi samochodami

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. (501) 76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Daniszewski Sławomir Identyfikator: ds Data opracowania: 2010-01-22 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa chodnika w szpitalu ul. Nowowiejskiego/Sporna w Poznaniu

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa chodnika w szpitalu ul. Nowowiejskiego/Sporna w Poznaniu PROJEKT BUDOWLANY Budowa chodnika w szpitalu ul. Nowowiejskiego/Sporna w Poznaniu INWESTOR : LOKALIZACJA: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem Poznań ul. Krysiewicza 3 Poznań

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Część 2. Opis techniczny KOMPLEKS HIBERNACYJNY DLA NIETOPERZY 2m. Kosztorys inwestorski zbiorczy OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Rozdział 1. ROBOTY ZIEMNE Pozycja 1. Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys zerowy. Remont kapitalny dachu nad obiektem Biura Wystaw Artystycznych w Katowicach

Kosztorys zerowy. Remont kapitalny dachu nad obiektem Biura Wystaw Artystycznych w Katowicach Kosztorys zerowy Remont kapitalny dachu nad obiektem Biura Wystaw Artystycznych w Katowicach Data: 2009-06-01 Budowa: Remont dachu BWA w Katwocach Obiekt: Biuro Wystaw Artystycznych w Katowicach Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1. Podstawa opracowania - założenia branży architektonicznej - dokumentacja geotechniczna - obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego 2. Projektowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH POŻAROWYCH Z BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZISKACH

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH POŻAROWYCH Z BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZISKACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH POŻAROWYCH Z BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZISKACH Inwestor : SZKOŁA PODSTAWOWA BUDZISKA Adres budowy: BUDZISKA Gmina ŁUBNICE Działka nr. Ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na OPIS TECHNICZNY Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na wykonaniu w ścianach zewnętrznych elewacji północnej i południowej otworów drzwiowych i okiennych, poszerzeniu istniejących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4, PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

SCHODY TERENOWE OD UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

SCHODY TERENOWE OD UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE - 8 -Obiekt budowlany; budynek KOŚCIOŁA p.w. Najświętszej Marii Panny CHODNICZEK OD STRONY WSCHODNIEJ SCHODY TERENOWE OD UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 8 - 7 -Obiekt budowlany; budynek KOŚCIOŁA p.w. Najświętszej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ADRES: Żmigród, ul. Lipowa 4, dz. nr 23 STADIUM: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INWESTOR Publiczny Zespół Zakładów Leczenia Ambulatoryjnego. Żmigród, ul. Lipowa 4 BRANŻA: Architektura

Bardziej szczegółowo

6. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWANEGO

6. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWANEGO Nawierzchnia betonowa placu nr 2: Zapadnięta nawierzchnia wokół studzienek i kratek ściekowych: 6. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWANEGO Na przedmiotowym terenie objętym opracowaniem planuje się usunięcie

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

- 2 - Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 10322

- 2 - Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 10322 A.S. INŻYNIER ANETA SIKORA - Kielce, ul. Klecka 18 KSIĄŻKA ÓW NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów wejściowych i bocznych przy budynku gminnym ADRES INWESTYCJI : Skrzelczyce, gmina Pierzchnica, działka nr

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA WARTOŚĆ ROBÓT: OBIEKT: LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo