Prof. zw. Edward Szczechowiak, dr inż. Mieczysław Porowski KLIMATYZACJA z CHŁODNICTWEM Kierunek: Inżynieria Środowiska Rok III R. akad.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prof. zw. Edward Szczechowiak, dr inż. Mieczysław Porowski KLIMATYZACJA z CHŁODNICTWEM Kierunek: Inżynieria Środowiska Rok III R. akad."

Transkrypt

1 Prof. zw. Edward Szczechowiak, dr inż. Mieczysław Porowski KLIMATYZACJA z CHŁODNICTWEM Kierunek: Inżynieria Środowiska Rok III R. akad. 2006/07 Literatura 1. Malicki M.: Wentylacja i klimatyzacja. PWN Warszawa 1974, 1976, Jones W.P.: Klimatyzacja. Arkady Warszawa 1981, Borysiewicz A., Caliński S., Okulicz-Kozaryn L., Zeniuk J.: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne. Projektowanie układów. Arkady Warszawa Wasiluk W., Korczak E.: Wentylacja i klimatyzacja na statkach. Wyd. Morskie Gdańsk Makowiecki J.: Klimatyzacja. Ćwiczenia. Wyd. Ucz. Pol. Warszawskiej Malicki M.: Tablice do obliczania przewodów wentylacyjnych. Arkady Warszawa Steimle F.: Kurs klimatyzacji. Arkady Warszawa Junker B.: Regulacja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Arkady Warszawa Kostyrko K., Okołowicz-Grabowska B.: Pomiary i regulacja wilgotności w pomieszczeniach. Arkady Warszawa 1971, Kołodziejczyk L., Rubik M.: Technika chłodnicza w klimatyzacji. Arkady Warszawa Häussler W.: Zastosowanie wykresu i-x w inżynierii sanitarnej. Arkady Warszawa Recknagel, Sprenger, Hönmann: Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik. 66 Auflage Oldenbourg Verlag Fanger P.D.: Komfort cieplny. Arkady Makowiecki J.: Montaż i eksploatacja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Arkady Baturin W.W., Eltermann W.M.: Wentylacja naturalna w zakładach przemysłowych. Arkady Lampe G., Pfeil A., Schmittlutz R., Tokarz M.: Projekt klimatyzacji a projekt budynku. Arkady Gaziński B., Szczechowiak E.: Kszatłtowanie klimatu budynków trzody chlewnej. PWRiL Warszawa, Poznań Recknagel/Sprengel: Ogrzewanie i klimatyzacja. Poradnik. Wyd. EWFE Przydróżny St., Ferencowicz J.: Klimatyzacja. Wyd. Pol. Wr E. Szczechowiak

2 20. Praca zbiorowa: Handbuch der Klimatechnik. Band 1: Grundlagen 1989, Band 2: Berechnung und Regelung 1989, Band 3: Bauelemente C.F. Mueller Karlsruhe. 21. Daniels K.: Gebäudetechnik. Oldenbourg Verlag Munchen Porowski M., Szczechowiak E.: Klimatyzacja pomieszczeń czystych. Wyd. TerMedia Mizieliński B.: Wentylacja. Systemy oddymiania budynków. WNT Warszawa Praca zbiorowa (red. Baumgarth): Handbuch der Klimatechnik. Band 1: Grundlagen C.F. Mueller Heidelberg. I. Rozwój wentylacji i klimatyzacji 1. Historia klimatyzacji Wpływ klimatu i pogody na samopoczucie człowieka zauważono już bardzo dawno. Znacznie trudniejszym było podanie naukowych podstaw tego stanu rzeczy. Aby stworzyć odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach (klimat wewnętrzny) na przestrzeni tysiącleci stosowano różne sposoby. Rozwój technik w tym zakresie zależał od klimatu zewnętrznego i rozwoju ludzkości. Znamiennym jest, że wszystkie ośrodki dawnej cywilizacji powstały w obszarach, przez które przechodzi izoterma C tj. Egipt, Palestyna, Asyria, Persja, kultura hinduska rzeki Indus. Nie trzeba się było trudzić w tych rejonach z ogrzewaniem pomieszczeń. Najstarsze odkrycia w zakresie ogrzewania pomieszczeń pochodzą z 1200 roku p.n.e. z odkopanego pałacu króla Arzawy w Anatolien, gdzie znaleziono pośrednie ogrzewanie pomieszczeń gorącymi gazami przepływającymi w kanałach. Natomiast najstarsze odkrycia w zakresie chłodzenia pomieszczeń pochodzą z ok r. p.n.e., gdzie w domu asyryjskiego kupca na dziedzińcu wewnętrznym zastosowano chłodzenie przez odparowanie rozpylonej wody. W tych czasach stosowano również mokre maty z trawy lub innych włókien w otworach drzwiowych i okiennych do realizacji chłodzenia wyparnego. Powszechniejsze zastosowanie ogrzewania podłogowego na gorące spaliny tzw. hypokaustu (hypokausten ogrzewanie od dołu) 800 r. p.n.e. umożliwiło rozprzestrzenienie się cywilizacji na północ i było podstawą rozwoju kultur Grecji (średnia temperatura roczna C) oraz Rzymu (średnia temperatura roczna - +15,6 0 C). Technika ta została jednak zapomniana i ponownie odkryta w 80 r. n.e. przez Rzymian, co znaleziono w Orata koło Neapolu gdzie wybudowano ogrzewanie hypokausten z przepływem świeżego powietrza. Oryginalny sposób chłodzenia zastosował w 775 r.n.e. Kalif Mahdi w swojej letniej rezydencji w Bagdadzie. Mianowicie sprowadzał śnieg i wypełniał nim podwójne ściany pomieszczeń pałacu. E. Szczechowiak

3 Już Hipokrates ( p.n.e.) napisał w dziele Powietrze, woda, otoczenie (ok. 400 r. p.n.e.), że częstotliwość chorób człowieka zależy od sposobu zmian pogody, temperatury i wilgotności. Zauważył, że duży wpływ na samopoczucie człowieka ma klimat lokalny. Przepływ powietrza przez pomieszczenia był realizowany początkowo w wyniku wykorzystania sił natury: wypór termiczny i napór wiatru. Pierwsze urządzenia do transportu powietrza zbudował Leonardo da Vinci ( ) genialny malarz i konstruktor. Był to wentylator drewniany napędzany kołem wodnym, uruchomiony ok r. Wielki lekarz i farmaceuta Paracelsus ( ) w swoich pracach naukowych porusza zagadnienia dużego wpływu sił natury na rytmikę życia, a także reakcję zdrowego i chorego człowieka na czynniki atmosferyczne. 100 lat później powyższe spostrzeżenia uogólnił filozof i matematyk Leibnitz G.W. ( ) i udowodnił poprzez obserwacje, że na samopoczucie człowieka duży wpływ ma stan pogody. W tym też czasie zaczęła powstawać nowa nauka zwana klimatologią, która w pełni rozwinęła się w XIX wieku. Wieki XVII i XVIII zapisały się w historii odkryciem składu powietrza, praw gazów idealnych, powietrza wilgotnego itp. Znane są tutaj nazwiska: Robert Boyle ( ), Joseph Priestley ( ), Antoine Laurent de Lavoisier ( ) i John Dalton ( ). Definicję klimatu podał w 1845 roku Aleksander von Humboldt ( ), która brzmi: Klimat to wszystkie czynniki zewnętrzne oddziaływujące w sposób istotny na nasze zmysły. Praktyczną konsekwencją tej definicji było zwrócenie uwagi przez Maxa von Pettenkofera ( ) na fakt pogarszania się klimatu, szczególnie miast. Jest on twórcą podstaw nowoczesnej higieny (Higiena miast). Prowadził badania gleby, wody i powietrza jako środowiska człowieka. Jego badania nad jakością powietrza w pomieszczeniach miały duże znaczenie dla rozwoju klimatyzacji. Wentylacja mechaniczna realizowana za pomocą wentylatorów rozwinęła się wraz z rozwojem górnictwa podziemnego i przemysłu ciężkiego głównie hutnictwa, gdyż była dla rozwoju tych gałęzi niezbędna patrz G. Agricola: Dwanaście ksiąg o górnictwie i hutnictwie, VDI Verlag Duesseldorf Pierwsze utrzymanie i regulację nadciśnienia w wentylacji pomieszczeń zastosował J. Vallance w XVIII wieku, a pierwszą filtrację powietrza dr Reid w 1836 r. W 1870 Carl von Linde ( ) opracował zasadę działania i zbudował pierwszą sprężarkę chłodniczą. Natomiast Herman Rietschel ( ) założył w 1885 w Wyższej Szkole Technicznej w Berlinie kierunek Ogrzewanie i wentylacja co zapoczątkowało systematyczne badania i kształcenie w Niemczech w tym zakresie. E. Szczechowiak

4 Pierwszą instalację wentylacyjną wybudowano w Operze Wiedeńskiej w 1860 r. Natomiast pierwszą instalację klimatyzacyjną zabudowano w budynku Reichstagu w W Operze w Poznaniu również zastosowano instalację wentylacyjną w 1910 r. Faktyczny rozwój dzisiejszej klimatyzacji był ściśle połączony z rozwojem chłodnictwa i wymaganiami technologii przemysłowych, szczególnie tych które wymagają stałej wilgotności powietrza np. przemysł włókienniczy. Szczególnie duży rozwój klimatyzacji następuje od przełomu XIX i XX wieku aż do lat 50- tych. Przodują w tym USA, a ojcem klimatyzacji nazwano Willisa H. Carriera ( ). Powstały ważne opracowania teoretyczne i ich praktyczne wykorzystania w budowie urządzeń. Rozwinęło się nawilżanie powietrza w oparciu o komory zraszania, rozwinięto układy regulacji w oparciu o regulację punktu rosy (pierwsze urządzenia w pełni zautomatyzowane powstały w 1907). Duże znaczenie dla rozwoju klimatyzacji miało wynalezienie w latach 20-tych bezpiecznych czynników chłodniczych (freonów) co pozwoliło na budowę indywidualnych klimatyzatorów. Niektóre istotne daty w historii rozwoju klimatyzacji w USA: Carrier projektuje pierwszy system klimatyzacyjny dla dużej drukarni na Brooklynie, system kontroluje temperaturę i wilgotność względną, 1906 system Carriera zastosowano w fabryce włókienniczej w Belmont (Północna Karolina), co otworzyło nowy rynek dla klimatyzacji, 1914 pierwsza instalacja klimatyzacyjna dla wcześniaków w szpitalu w Pittsburgu powstaje Carrier Corporation pierwsza samodzielna firma klimatyzacyjna, Carrier buduje pierwszą turbosprężarkę pierwszą bezpieczną i praktyczną sprężarkę do chłodzenia dużych pomieszczeń, co otwarło erę klimatyzacji budynków mieszkalnych, hotelowych i biurowych klimatyzacja Teatru Rivoli na Broadway, co zapoczątkowało klimatyzację teatrów, 1928 Carrier klimatyzuje Izbę Reprezentantów a rok później budynek Senatu amerykańskiego, 1930 instalacja klimatyzacyjna Carriera w wagonie jadalnym na linii Baltimore Ohio, 1935 klimatyzacja na pierwszym znanym statku oceanicznym Normandie, 1938 klimatyzacja Carriera dla transportu zwierząt w cyrku, 1938 Carrier wprowadza nowy system klimatyzacji wysokociśnieniowej, co zapoczątkowało erę klimatyzacji wieżowców. Ważnym elementem w rozwoju klimatyzacji było odkrycie zasad termodynamiki powietrza wilgotnego. W roku 1905 wprowadzony został przez E. Szczechowiak

5 O.H. Muellera w trakcie badań chłodni kominowych wykres w układzie entalpia-temperatura (h-t). Prekursor techniki klimatyzacyjnej W.H. Carrier opracował w 1911 wykres psychrometryczny temperatura-zawartość wilgoci (tx). Natomiast R. Mollier (1923) opracował wykres entalpia-zawartość wilgoci. Zasługą R. Molliera jest wprowadzenie metod wykreślnych do termodynamiki technicznej. Wykres h-x Molliera wykazuje najwięcej zalet. W Rosji stosuje się wykres Ramzina podobny do wykresu Molliera. Po roku 1945 nastąpił szybki rozwój klimatyzacji. Wprowadzono nowe rodzaje konstrukcji: Jednoprzewodowe, wysokociśnieniowe instalacje klimatyzacyjne w celu zmniejszenia kanałów; Dwuprzewodowe instalacje klimatyzacyjne; Jedno i dwuprzewodowe instalacje o zmiennym przepływie powietrza; Indukcyjne instalacje klimatyzacyjne; Układy z turbosprężarkami; Układy z klimatyzatorami miejscowymi. Od roku 1973 z powodu podwyższenia cen energii zaczęto oszczędzać energię w wyniku zastosowania urządzeń do odzyskiwania energii. Od roku 1980 powszechnie stosuje się systemy sterowania cyfrowego (DDC). Od roku 1985 zwiększono wymagania co do czystości powietrza i poziomu hałasu. Wprowadzono również układy typu Split i Multisplit z odzyskiem ciepła, systemy free cooling. 2. Zadania inżynierskie klimatyzacji W potocznym ujęciu inżynier to człowiek zajmujący się projektowaniem różnych urządzeń lub procesów. Logiczną konsekwencją takiej definicji jest podział techniki na poszczególne dziedziny w zależności od rodzaju i zasady działania urządzeń. Stosowanie takiego kryterium podziału jest reliktem rzemieślniczej fazy rozwoju techniki. Wg innych definicji zadaniem inżyniera jest rozwiązywanie problemów. Pod pojęciem problemu rozumiana jest przy tym transformacja stanu początkowego w stan końcowy. Dla inżyniera stan końcowy stanowi zaspokojenie potrzeby społeczeństwa. Wobec tego jaką potrzebę zaspokaja inżynier zajmujący się ogrzewnictwem, wentylacją i klimatyzacją? Zajmuje się on, najogólniej biorąc, tworzeniem odpowiedniego klimatu w pomieszczeniach. E. Szczechowiak

6 Pod pojęciem klimatu zgodnie z definicją Aleksandra von Humboldta rozumiemy wszystkie czynniki oddziaływujące na nasze zmysły, zdrowie i nastrój psychiczny. Do zaspokojenia potrzeby odpowiedniego klimatu w pomieszczeniach nie wystarczą już sposoby stosowane w epoce ceglanych budynków i małych skupisk ludzkich i nie wystarczy inżynier, którego specjalizacja jest określana rodzajem urządzeń. Inżynier wyspecjalizowany w ogrzewnictwie czy klimatyzacji zastanawia się bowiem, jakie należy dobrać urządzenie (ogrzewcze lub klimatyzacyjne) aby zapewnić odpowiedni klimat cieplny w pomieszczeniach. Problem zaś powinien być sformułowany następująco: jak należy dobrać system aby zapewnić określony klimat pomieszczeniach. Instalacja grzewcza lub klimatyzacyjna jest bowiem tylko jednym z elementów złożonego systemu zwanego budynkiem, a klimat cieplny tylko jednym z elementów klimatu jako całości. Te pozornie niewielkie korekty w sformułowaniu problemów inżynierskich związanych z klimatem pomieszczeń pociągają za sobą duże zmiany w zakresie rozwiązań technicznych, wymagań stawianych inżynierom i w zakresie struktury tej dziedziny techniki, że często określa się je mianem problemów trzeciej generacji (wg Petzolda). Problemy I, II i III generacji: I generacja Architektura i konstrukcja budynku TWB (w tym klimatyzacja z ogrzewaniem, chłodzeniem, wentylacją) Funkcja celu: Budynek Forma Komfort użytkowania Niezawodność i bezpieczeństwo Ekonomia Funkcja celu: Instalacje Komfort klimatyczny Niezawodność i bezpieczeństwo Funkcjonalność Ekonomia Ekologia Rys Schemat ideowy powiązań przy projektowaniu budynków - rozdzielenie zadań ( I generacja) TWB - techniczne wyposażenie budynków E. Szczechowiak

7 II generacja Mnogość parametrów wpływających na proces projektowania, wykonawstwo i eksploatację budynków, w tym w szczególności budynków wysokich, można zagregować w 5 grupach: 1. Parametry środowiska zewnętrznego, 2. Parametry charakteryzujące budynek, 3. Techniczne wyposażenie budynku (w tym klimatyzacja ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja, instalacje sanitarne i elektryczne, BMS), 4. Parametry eksploatacyjne budynku (sposób użytkowania, parametry operacyjne urządzeń technicznych, utrzymanie komfortu, bezpieczeństwo itp., 5. Parametry ekonomiczne (inwestycyjne, eksploatacyjne). Te pięć grup parametrów powinno być brane pod uwagę przy projektowaniu każdego budynku, niezależnie od strefy klimatycznej w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym, w projektach technicznego wyposażenia budynków (TWB) w tym układów klimatyzacyjnych. Najlepiej, gdy proces projektowania przebiega jednocześnie (projektowanie zintegrowane). W praktyce możliwe są dwa podejścia: - wg zasady optymalizacji częściowej - II generacja (schemat wg rys. 2.2), - wg zasady optymalizacji pełnej - III generacja (schemat wg rys. 2.3). Architektura i konstrukcja budynku Fizyka budowli TWB (w tym klimatyzacja z ogrzewaniem, chłodzeniem, wentylacją) Funkcja celu: Budynek Forma Komfort klimatyczny Komfort użytkowania Niezawodność i bezpieczeństwo Funkcjonalność Ekonomia Ekologia Rys Schemat ideowy powiązań przy projektowaniu budynków wg optymalizacji częściowej (II generacja) E. Szczechowiak

8 III generacja Architektura i konstrukcja budynku TWB (w tym klimatyzacja) Teoria systemów technicznych Fizyka budowli Techniki optymalizacji Funkcja celu: Budynek zoptymalizowany Forma Komfort klimatyczny Komfort użytkowania Niezawodność i bezpieczeństwo Funkcjonalność Ekonomia Ekologia Rys Schemat ideowy powiązań przy projektowaniu budynków wg optymalizacji pełnej - III generacja (projektowanie zintegrowane) Podejście wg schematu na rys. 2.3 można zaliczyć do projektowania w pełni zintegrowanego. Przykłady ilustrujące odmienność rozwiązań technicznych, dzięki sformułowaniu problemów technicznych w języku trzeciej generacji. Pomieszczenie bez okien oświetlane sztucznie wymagające klimatyzacji Wariant A Sformułowanie problemu tradycyjnie: a) Dobrać instalację klimatyzacyjną zapewniającą uzyskanie odpowiedniej temperatury i wilgotności, b) Dobrać instalację oświetleniową dostarczającą wymaganą ilość światła. Problemem a) zajmuje się inżynier klimatyzacji, problemem b) inżynier elektryk. Określając moc chłodniczą centrali klimatyzacyjnej uwzględniamy zyski ciepła od oświetlenia. Są one znaczne i wynoszą np. dla biur 50 W/m 2 powierzchni podłogi, a przy montażu urządzeń elektronicznych są kilkakrotnie wyższe. Wpływa to na wzrost kosztów klimatyzacji. Wariant B Rozpatrujemy problem w języku III generacji: dobrać system zapewniający uzyskanie odpowiedniego klimatu. W skład tego systemu wchodzą między innymi: instalacja oświetleniowa i klimatyzacyjna. Dzięki zintegrowanemu projektowaniu możemy obecnie wykorzystać efekty współpracy tych dwóch podsystemów np. poprzez zastosowanie wywiewu powietrza przez oprawy oświetleniowe. Ciepło wydzielane przez świetlówkę jest teraz usuwane zanim dostanie się do pomieszczenia. Dzięki temu zmniejsza się moc chłodnicza, a koszty klimatyzacji są niższe o ok. 25%. Jednocześnie na skutek lepszego chłodzenia obniża się ciśnienie pary rtęci w świetlówce, co powoduje wzrost natężenia światła. Koszty instalacji oświetleniowej są dzięki temu niższe o ok. 12%. E. Szczechowiak

9 3. Definicja wentylacji i klimatyzacji Powyższe pojęcia trudno jest rozgraniczać, należy je traktować razem. Obecnie określa się raczej, że instalacja klimatyzacyjna jest instalacją wentylacyjną wyposażoną w pełny asortyment aparatów do wszechstronnego przygotowania powietrza. Klasyczne definicje podane przez American Society of Heating Ventilating Engineers (ASHVE): Wentylacja jest procesem zorganizowanej wymiany powietrza w pomieszczeniu w celu jego odświeżenia, przy jednoczesnym usunięciu na zewnątrz zanieczyszczeń powstających w pomieszczeniu. Klimatyzacja jest procesem nadawania powietrzu w pomieszczeniu określonych parametrów i warunków pożądanych ze względów higienicznych i z uwagi na dobre samopoczucie ludzi (klimatyzacja komfortu) lub wymaganych przez technologię produkcji (klimatyzacja przemysłowa). Zwykle urządzenia wentylacyjne umożliwiają wymuszenie przepływu powietrza, jego filtrację i utrzymanie pożądanej temperatury w okresie zimowym, natomiast latem nie zachowują temperatury (czasem można kontrolować przyrost temperatury). Natomiast urządzenia klimatyzacyjne umożliwiają ponadto utrzymanie temperatury i wilgotności przez cały czas działania urządzeń (cały rok). Klimatyka budynków to optymalne zaprojektowanie systemu budynek z optymalnymi urządzeniami utrzymującymi komfort klimatyczny jako zadanie wielokryterialne. Podział wentylacji Wentylacja dzieli się na następujące działy: Wentylacja naturalna (przepływ powietrza wywołany naporem wiatru i wyporem termicznym, powietrze nie jest uzdatniane). Wyróżnia się odmiany: Infiltracja, Przewietrzanie (otwieranie okien), Wentylacja grawitacyjna kanałowa, Wentylacja bezkanałowa aeracja. Wentylacja mechaniczna Nawiewna, Wywiewna, Nawiewno-wywiewna. Podział klimatyzacji Klimatyzacja dzieli się na trzy grupy: Komfortu, Przemysłowa Pomieszczeń czystych. Podział ze względu na specyfikę obiektów: Klimatyzacja budynków mieszkalnych, Klimatyzacja budynków użyteczności publicznej, Klimatyzacja budynków przemysłowych, Klimatyzacja budynków inwentarskich, Klimatyzacja budynków służby zdrowia, Klimatyzacja budynków biurowych i hotelowych, Klimatyzacja obiektów specjalnych (schronów, kopalni podziemnych, pojazdów naziemnych, samolotów, statków, statków kosmicznych itp.). E. Szczechowiak

10 II. TENDENCJE W ROZWOJU KLIMATYZACJI I CHŁODNICTWA 1. Zadania klimatyzacji i chłodnictwa Zarówno klimatyzacja jak i chłodnictwo są dziedzinami techniki, których zadaniem jest utrzymanie odpowiednich warunków klimatycznych w pomieszczeniach różnego typu. Urządzenia klimatyzacyjne są ściśle powiązane z urządzeniami chłodniczymi, ponadto urządzenia chłodnicze samodzielnie będą utrzymywać określone warunki w pomieszczeniach (chłodniach) do przechowywania różnorodnych produktów. Klimat w pomieszczeniach jest pojęciem dość złożonym i kształtuje go wiele czynników. Parametry dobrego samopoczucia człowieka są określane w ogólnym przypadku poprzez parametry komfortu klimatycznego [1]. Komfort klimatyczny jest szerszym pojęciem niż powszechnie znane pojęcie komfort cieplny i obejmuje całokształt czynników oddziaływających na nasze zmysły i mających istotny wpływ na samopoczucie człowieka (wg Aleksandra von Humboldta). Ilość tych parametrów wraz z rozwojem cywilizacji ciągle rośnie. Na parametry klimatu pomieszczenia wpływają czynniki zewnętrzne i wewnętrzne oraz instalacje klimatyzacyjna lub chłodnicza. Pokazano to na schemacie (rys. 1). Wpływy zewnętrzne Wpływy wewnętrzne Wpływy instalacji Klimat zewnętrzny Osoby i ich czynności Wentylowanie Wymiary obiektu Urządzenia technologiczne Ogrzewanie Forma budowli Maszyny Chłodzenie i osuszanie Wykonanie budynku Oświetlenie Nawilżanie Technologie Oczyszczanie powietrza KLIMAT POMIESZCZENIA Rys. 1 Określenie wpływu różnych czynników na klimat pomieszczenia Należy podkreślić, że wpływy te są bardzo zróżnicowane a dodatkowym utrudnieniem jest ich zmienność w czasie. Zmienność ta ma charakter probalistyczny. Utrzymanie odpowiedniego komfortu klimatycznego lub parametrów technologicznych w pomieszczeniach jest dość energochłonne. Kryzys energetyczny w latach spowodował wyraźny wzrost cen paliw i energii, co wymusiło - po pierwszym szoku - działania na różnych płaszczyznach, których wspólnym celem było zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w różnych procesach. Fakt ten miał istotny wpływ na ukierunkowanie rozwoju chłodnictwa i klimatyzacji w ostatnim dwudziestoleciu. Klimatyzacja jest w gruncie rzeczy gałęzią techniki, której zadaniem jest odpowiednie kształtowanie klimatu pomieszczeń przeznaczonych dla ludzi lub technologii przemysłowych. Zadaniem chłodnictwa jest odprowadzanie ciepła z różnego rodzaju pomieszczeń lub technologii. O ile urządzenia klimatyzacyjne utrzymują temperaturę na poziomie od kilka stopni powyżej zera do parametrów komfortu dla ludzi, to urządzenia chłodnicze zapewniają utrzymanie temperatury od kilku stopni powyżej zera do temperatur ujemnych na poziomie minus C, a instalacje chłodnicze specjalne nawet znacznie poniżej tych wartości. E. Szczechowiak

11 Klimatyzacja jest dziedziną interdyscyplinarną, która korzysta z wielu dziedzin podstawowych i stosowanych. Sprawia to, że jest to branża złożona i wymaga od specjalistów klimatyzacji bardzo szerokiej wiedzy z wielu, nawet bardzo różniących się dziedzin np. fizjologia, teoria sterowania czy akustyka. Powiązania strukturalne techniki klimatyzacyjnej przedstawiono na rys. 2. Podstawy fizyczne: Technika ogrzewcza Materiałoznawstwo termodynamika, wymia- Technika wentylacyjna Maszynoznawstwo na ciepła i masy, mechani- Chłodnictwo Technika zaopatrzenia ka płynów, akustyka Elektrotechnika i elektro- Technika budowlana Podstawy meteorologiczne Podstawy fizjologiczne Obliczanie, konstrukcja i wytwarzanie nika Technika regulacji Technika systemów KLIMATYZACJA Planowanie, obliczanie i montaż elementów składowych i agregatów w systemach klimatyzacyjnych Elementów: Agregatów klimatyza- Doradztwo i sprzedaż urządzeń filtracji cyjnych i systemów ogrzewania chłodzenia Eksploatacja systemów: nawilżania nadzór osuszannia kontrola transportu konserwacja odzysku energii optymalne sterowanie regulacji remonty i wymiany Rys. 2 Powiązania strukturalne klimatyzacji Na tle tego schematu można określić sylwetkę specjalisty z zakresu klimatyzacji i zakres kształcenia inżynierów dla potrzeb produkcji urządzeń, projektowania systemów, wykonawstwa, eksploatacji urządzeń, nadzoru i sprzedaży. Można też wyodrębnić i uszeregować problemy, które są istotne dla rozwoju tej branży. Całościowe ujęcie problemów mających wpływ na utrzymanie parametrów klimatu lub parametrów wymaganych przez technologię wymaga podejścia systemowego, gdzie funkcją celu są odpowiednie parametry utrzymywane w zadanym przedziale czasu - przy minimalnym zużyciu energii pierwotnej. Wszystkie działania przy tworzeniu systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych powinny zmierzać w tym kierunku, zarówno na etapie tworzenia obiektu i instalacji, jak i w czasie ich eksploatacji. 2. Kierunki rozwoju branży klimatyzacyjnej Rozwój techniki w ogólnym pojęciu, jak również relacje kosztów energii i urządzeń wpływały i wpływają również na rozwój klimatyzacji. W ostatnim dwudziestoleciu położono silny nacisk na techniki energooptymalne, zarówno od strony teoretycznej, jak też praktycznej [1,3,5,10,12]. Zastosowanie technik energooptymalnych jest nieodzownym elementem rozwoju klimatyzacji, tym bardziej że dotychczas udział energii cieplnej zużywanej na ogrzewanie i klimatyzację pomieszczeń wynosi w Polsce ok. 40% całkowitego bezpośredniego zużycia energii we wszystkich nośnikach [3,6]. Podobnie było w latach 70- E. Szczechowiak

12 tych w innych krajach uprzemysłowionych o zbliżonych warunkach klimatycznych. Należy tutaj podkreślić, że w ostatnim dwudziestoleciu w RFN udało się wyrażnie zmniejszyć zużycie energii przez układy klimatyzacyjne. O ile koszty eksploatacji urządzeń klimatyzacyjnych w przeliczeniu ma m 2 powierzchni klimatyzowanej wynosiły ok DM/m 2 rok w latach , to w roku 1984 koszty te wynosiły już tylko DM/m 2 rok [8]. W warunkach naszego kraju trudno jeszcze mówić o takim postępie w oszczędzaniu energii. Podany przykład dowodzi jednak, że postęp taki jest możliwy. Problem oszczędnego gospodarowania energią w zakresie urządzeń klimatyzacyjnych urasta więc do rangi zasadniczego kryterium oceny tych systemów, a idee całej polityki energetycznej nabierają niemal cech filozofii. Samo pojęcie oszczędności energii w klimatyzacji nie jest jednoznaczne. Jest raczej wieloaspektowe i dotyczy: całego obiektu w sensie architektury i jego struktury konstrukcyjno-budowlanej, przeznaczenia i trybu użytkowania obiektu oraz zagadnień technologicznych, koncepcji calych systemów instalacji we wszystkich płaszczyznach klasyfikacyjnych i poszczególnych urządzeń stanowiących ich części składowe, projektowania, a przede wszystkim eksploatacji systemów, założeń do projektowania w sensie prawnych aktów normatywnych, bezpośredniej polityki energetycznej występującej tutaj w postaci cen energii i kontroli zużycie. Oczywiście przy wszystkich istniejących naciskach ekonomicznych i potrzebie oszczędzania energii nie można zagubić zasadniczej perspektywy: budynki wznoszone są dla ludzi i do realizacji określonych zadań technologicznych, a instalacje klimatyzacyjne mają za zadanie stworzenie w pomieszczeniach wymaganych warunków klimatycznych. W zasadzie zużycie energii przez instalacje klimatyzacyjne nie jest stratą energii, tak jak np. za stratę uważa się zużycie energii dla potrzeb oświetlenia. Stratą energii będzie natomiast nadmierne jej zużycie wywołane brakiem przystosowania budynku do miejscowych warunków klimatycznych lub do wymagań technologii produkcji. Jak z tego wynika, wina za nadmierne straty energii powstałe w instalacji klimatyzacyjnej nie zawsze leży po stronie specjalistów od klimatyzacji. Można nawet stwierdzić, że dla określonych właściwości budynku i rozwiązań technologicznych - stworzenie warunków wymaganego klimatu wewnętrznego leży poza obszarem ekonomicznej pracy instalacji klimatyzacyjnej. Stąd też bardzo cenna jest koncepcja metody projektowania typu "total design" polegająca na wielodyscyplinarnej współpracy, która opiera się na skoordynowanym udziale wszystkich specjalistów zaangażowanych w projektowaniu obiektu [1,10]. W praktyce obserwuje się najczęściej niekompletność tej współpracy lub jej przesunięcie na okres, gdy pewne fakty są już dokonane. Rzutuje to oczywiście na obniżenie ekonomiczności rozwiązań instalacji klimatyzacyjnych. Konieczność oszczędzania energii spowodowała w dziedzinie klimatyzacji intensywny rozwój badań nad sposobami podniesienia sprawności użytkowej systemów i zmniejszenia tym samym kosztów eksploatacji instalacji. Badania te rozwinęły się w dwóch podstawowych kierunkach: minimalizacja obciążeń cieplnych pomieszczeń i obiektów (izolacyjność przegród zewnętrznych, stopień przeszklenia, typ okien, rodzaj szkła, ekrany przeciwsłoneczne, orientacja względem stron świata, minimalizacja wymagań komfortu cieplnego, ilość powietrza nawiewanego, minimalizacja ilości powietrza świeżego), optymalizacja wykorzystania energii dostarczonej do budynku (doskonalenie istniejących i opracowanie nowych systemów klimatyzacyjnych, dobór najwłaściwszego systemu przygotowania powietrza, odzyskiwanie energii cieplnej, energooptymalne sterowanie procesami). E. Szczechowiak

13 Warto tutaj podkreślić, że instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne zawsze projektowane były zgodnie ze zmysłem inżynierskim tj. w duchu oszczędności energii. Recyrkulacja powietrza z pomieszczenia stanowiła bowiem rozsądny kompromis między wymaganiami higieny i postulatami oszczędnego gospodarowania energią. Jest to zresztą najprostrza forma odzyskiwania energii w wentylacji i klimatyzacji. Wsród systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych preferowane są systemy elastyczne w działaniu i zapewniające indywidualne w poszczególnych pomieszczeniach warunki nawiewu. W grę wchodzą głównie systemy: jednokanałowy indukcyjny, dwukanałowy, jednokanałowy z indywidualnymi nagrzewnicami wtórnymi, o zmiennej ilości powietrza (VAV), zintegrowane klimatyzacyjno-oświetleniowe oraz systemy zmierzające do kompleksowego rozwiązania problemów energetycznych w budynku "total energy system". W omawianych systemach powinny być uwzględniane możliwości odzyskiwania energii cieplnej z powietrza wywiewanego lub z innych źródeł. Systemy powinny być przystosowane do wykorzystania urządzeń zapewniających minimalne zużycie energii, a także do optymalnego sterowania pracą tych urządzeń. Warto tutaj zwrócić uwagę na pojęcia: skuteczności, sprawności i ekonomiczności omawianych systemów i urządzeń. Skuteczność odnosi się do pojedynczych wymienników ciepła i zależy od ich własności konstrukcyjnych i warunków wymiany ciepła. Sprawność natomiast odnosi się do całości układów czy systemów do odzyskiwania energii i uwzględnia nie tylko wymianę ciepła, ale także aspekty energetyczne związane z pokonaniem oporów przepływu powietrza i ewentualnie czynników pośrednich biorących udział w wymianie ciepła. Sprawność należy rozpatrywać w powiązaniu z całym systemem klimatyzacyjnym. Ekonomiczność systemów odzyskiwania energii cieplnej musi być oceniana w skali całego roku, a więc nie tylko w warunkach obliczeniowych. Określa się wtedy rzeczywiste ilości odzyskanej energii cieplnej w oparciu o rok testowy [3,4]. Klasyczne urządzenia do odzyskiwania energii cieplnej w klimatyzacji wykorzystują gradient temperatury między dwoma strumieniami płynów. Dzieli się je na urządzenia rekuperacyjne i regeneracyjne [5,6,9]. Stosowane systemy odzyskiwania i ponownego wykorzystania energii cieplnej w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych opierają się na następujących rozwiązaniach: 1). Wykorzystanie energii cieplnej zawartej w powietrzu wywiewanym z pomieszczeń (jest to podstawowa metoda odzyskiwania w otwartych układach przepływu powietrza wentylacyjnego). Stosuje się tutaj: wymienniki ciepła o przepływie krzyżowym lub przeciwprądowym (wymienniki płytowe i rurowe), regeneratory obrotowe do wymiany ciepła lub ciepła i masy (wolnoobrotowe i szybkoobrotowe), wymienniki typu powietrze-powietrze z czynnikiem pośrednim bez przemiany fazowej i z przemianą fazową czyli tzw. rurki cieplne (termowody, heat pipe, Wärmerohr), systemy z wymiennikami z wypełnieniem (urządzenia typu Kathabar wykorzystujące roztwór chlorku litu); 2). Systemy zintegrowane klimatyzacyjno-oświetleniowe: oprawy chłodzone powietrzem wywiewanym z pomieszczeń, oprawy chłodzone wodą (również w układzie z pompą ciepła); 3). Wykorzystanie pomp ciepła sprężarkowych lub absorpcyjnych; 4). Wykorzystanie elementów termoelektrycznych. Wymienione wyżej systemy są bardzo rozbudowane i szeroko stosowane w krajach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej [5]. E. Szczechowiak

14 Techniki energooptymalne są przedmiotem wielu prac teoretycznych i wdrożeniowych [4,8] - i jak wynika z wielu konferencji i sympozjów międzynarodowych mają one stanowić przełom w klimatyzacji [8,12]. Efektywne wykorzystanie tych technik wymaga jednak wszechstronnej analizy systemów w których są zastosowane. Analiza takich złożonych systemów jest możliwa jedynie przy wykorzystaniu techniki komputerowej. Powstało wiele modeli obliczeniowych systemów klimatyzacyjnych w oparciu o rok testowy (test reference year, Test-Referenzjahr). W analizie uwzględnia się nie tylko same instalacje klimatyzacyjne, ale cały obiekt (głównie jego obudowę). Zastosowanie systemów komputerowych, a zwłaszcza ogólnie dostępnych mikrokomputerów wymaga nieco innego podejścia do zagadnienia projektowania, produkcji i eksploatacji urządzeń. Zadanie to można rozwiązać również w dziedzinie klimatyzacji poprzez wykorzystanie istniejących już systemów i uzupełnienie ich oprogramowaniem dla potrzeb klimatyzacji [2,12]. Podstawowe systemy komputerowe to: CAD-System (Computed Aided Design) - komputerowe wspomaganie projektowania i konstruowania, CAE-System (Computed Aided Engineering) - komputerowe wspomaganie obliczeń systemów inżynierskich, CAM-System (Computed Aided Manufactoring) - komputerowe wspomaganie przygotowania produkcji i steropwanie produkcją. Do komunikacji między systemami wspomagania wykorzystuje się technikę cyfrową: DDC-System (Direct Digital Control) - system bezpośredniego sterowania cyfrowego. W krajach Europy Zachodniej stosuje się dość powszechnie tego typu wspomaganie w technice klimatyzacyjnej [2]. W branży klimatyzacyjnej w naszym kraju mamy dopiero początki we wprowadzaniu wspomagania komputerowego. Systemy wspomagania komputerowego dają dopiero możliwość wprowadzenia i pełną realizację technik i technologii energooptymalnych w całej sferze zagadnień dotyczących utrzymania klimatu pomieszczeń tj. na etapie tworzenia i produkcji elementów, projektowania i montażu systemów oraz ich eksploatacji. Inne podejście będzie tylko działaniem wycinkowym. Wprowadzenie systemów komputerowych CAD, CAE, CAM i DDC wymaga nie tylko odpowiedniego zabezpieczenia w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i urządzenia technologiczne do produkcji, ale również wymaga zmiany sposobu myślenia wszystkich biorących udział w tym procesie. Zmienia się również sposób pracy inżyniera projektującego systemy, który korzysta z gotowych pakietów programów przystosowanych do tego celu. Ważne jest tutaj zadanie zespołów, które przygotowują oprogramowanie użytkowe dla potrzeb projektowania, produkcji urządzeń i sterowania procesami. Ważne znaczenie ma również kompleksowe podejście do zagadnień eksploatacji systemów klimatyzacyjnych w budynkach. Rozwój mikroelektroniki i systemów mikrokomputerowych pozwala na coraz bardziej powszechne wykorzystanie mikroprocesorów w układach sterowania procesami w klimatyzacji. W ostatnich latach powstało wiele systemów mikrokomputerowych służących do optymalizacji procesów sterowania i ułatwiających eksploatację. Do najbardziej znanych można tutaj zaliczyć: system automatyzacji budynku SCS-domo firmy Stäfa Control System [11], system Polygyr-S&M firmy Landis & Gyr [12], system Monogyr-Dialog i Visonik 100 firmy Landis & Gyr, system DELTA 5200 firmy Honeywell [11]. E. Szczechowiak

15 Systemy te umożliwiają sterowanie wg określonych programów firmowych, zabezpieczenie systemu przed awariami i sygnalizację podstawowych parametrów budynku i instalacji. Rozwój technologii zaawansowanych (AT) w różnych gałęziach techniki nie jest możliwy beż pomieszczeń odpowiednio klimatyzowanych. Niewątpliwie jest to motor rozwoju klimatyzacji przemysłowej, a w szczególności pomieszczeń czystych niezbędnych w technologiach AT lub HT. Rozwój technik wytwarzania i mikroelektroniki wpłynęły na poprawę jakości, niezawodności i zwiększyły możliwości optymalnej eksploatacji urządzeń i systemów. Urządzenia stały się mniejsze, lżejsze, ciszej pracujące i estetyczne. Układy sterowania cyfrowego pozwoliły na uproszczenie obsługi, lepsze dopasowanie do zmiennych potrzeb użytkowników i bardziej niezawodną oraz energooszczędną eksploatację. 3. Kierunki rozwoju chłodnictwa Wszystkie przedstawione wyżej tendencje związane z klimatyzacją dotyczą również chłodnictwa. Chłodnictwo jest nieodłącznym partnerem klimatyzacji. Rozwój chłodnictwa determinował rozwój klimatyzacji - szczególnie agregatów indywidualnych (klimatyzatorów autonomicznych). Rozwój nowoczesnych sprężarek spiralnych spowodował poprawę jakości i obniżenie głośności klimatyzatorów pomieszczeniowych i domowych urządzeń chłodniczych. Poprawa jakości wytwarzania i sposobów zabezpieczenia sprężarek wydłużyła ich żywotność i uprościła bieżącą obsługę. Wprowadzenie do obiegów chłodniczych nowych czynników powoduje, że układy te są przyjazne dla środowiska. Do urządzeń chłodniczych weszła również mikroelektronika. Sppowodowała ona, że obiegi stały się bardziej efektywne i energooszczędne. Rozwój przechowalnictwa i drobnego przetwórstwa rolno-spożywczego spowodował zapotrzebowanie na małe przechowalnie i chłodnie. Wpływa to na rozwój urządzeń chłodniczych o relatywnie niedużych mocach i komór chłodniczych o niedużych kubaturach. Układy te są przeważnie oparte o obiegi freonowe ze sprężarkami hermetycznymi - bardziej bezpiecznymi dla środowiska. 4. Literatura [1 ] Arbeitskreis der Dozenten für Klimatechnik: Handbuch der Klimatechnik. Bd , Bd , Bd , Verlag C.F. Müller, Karlsruhe [2 ] Canzler B.: Perspectiven zum EDV-Einsatz in der technischen Gebäudeausrüstung. HLH 35 (1984), 6. [3 ] Dembecki F., Gaziński B., Szczechowiak E.: Problemy oszczędności energii w ogrzewnictwie, wentylacji i klimatyzacji. Prace Instytutu Inżynierii Środowiska PP, Poznań [4 ] Jahn A.: Methoden der energetischen Proceßbewertung Raumlufttechnischer Anlagen und Grunlagen der Simulation. Diss. TU Berlin [5 ] Jüttermann H.: Wärmerückgewinnung in raumlufttechnischen Anlagen. Verlag C.F. Müller Karlsruhe [6 ] Makowiecki J.: Ekonomiczne systemy wentylacji i klimatyzacji. COW 15 (1983), 1-2. [7 ] Möhl U.: Stand und Entwicklungstendenzen der Gebäudeleittechnik. HLH 38 (1984), 12. [8 ] Müller K. G.: Klimatechnik - Branche ohne Zukunft? HLH 36 (1985), 3. [9 ] Przydróżny S.: Ograniczenie zapotrzebowania na energię dla klimatyzacji i wentylacji. E. Szczechowiak

16 COW 14 (1982), 1. [10] Recknagel, Sprenger, Hönmann: Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik. 66 Auflage Oldenbourg Verlag [11] Sewart G.: Elektronische Regelung von Heiz- und Klimaanlagen und Zentrale Leittechnik. HLH 31 (1980), 7. [12] Zinszer H. J.: Optimieren des Energieverbrauchs. HLH 36 (1985), 3. III. KOMFORT KLIMATYCZNY A PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE 1. Wprowadzenie Istotą projektowania budynków jest poszukiwanie odpowiedniej formy i kształtu całej bryły oraz poszczególnych pomieszczeń a także realizacja założonej funkcji celu. Dla budynków przeznaczonych dla ludzi funkcją celu jest przede wszystkim uzyskanie komfortu klimatycznego i komfortu użytkowania. Często mówi się o dążeniu do uzyskania odpowiedniej jakości powietrza w pomieszczeniach (Indoor Air Quality). Jakość powietrza wewnętrznego uzależniona jest nie tylko od warunków klimatu zewnętrznego i pogody, typowych dla danej pory roku, danego dnia i danego obszaru geograficznego oraz efektów rozwiązań z zakresu planowania przestrzennego (czynniki egzogeniczne), ale również zależy od obecności i efektywności działania urządzeń technicznego wyposażenia, liczby użytkowników przypadających na jednostkę powierzchni i ich nawyków higienicznych oraz skutków ubocznych wykonywanych przez nich czyności (czynniki endogeniczne). Zależy również od właściwości termofizycznych i biologicznych zastosowanych materiałów budowlanych, jak również rozwiązań architektonicznych (czynniki mezogeniczne). Utrzymanie sztucznych warunków klimatycznych w pomieszczeniach jest więc ważnym, ale jednoczesnie trudnym zadaniem. Spowodowane jest to wielorakimi i znacznie różniącymi się rozwiązaniami konstrukcyjnymi i przestrzennymi budynków, zmiennym oddziaływaniem atmosfery zewnętrznej, podwyższonymi wymaganiami określającymi komfort pomieszczeń oraz dążeniem do ekonomicznego wykorzystania energii pierwotnej. W budownictwie coraz częściej wprowadzane są nowe materiały termoizolacyjne, materiały elewacyjne i konstrukcyjne - czasami o niepełnej znajomości ich właściwości fizycznych. Coraz częściej urządzenia ogrzewcze i klimatyzacyjne są połączone z elementami konstrukcji budynku. W pomieszczeniach budynków o lekkich ścianach osłonowych i dużym przeszkleniu szczególną uwagę należy zwrócić na zagadnienia regulacji parametrów mikroklimatu. Mimo dużych osiągnięć nauki i techniki w budownictwie wielkokubaturowym obserwuje się również błędy i uchybienia wynikające z niedostatecznej znajomości zjawisk fizycznych (a w szczególności cieplno-wilgotnościowych) w budynkach. Dążąc do zapewnienia stanu właściwego samopoczucia ludzi w pomieszczeniach należy uwzględnić całokształt następujących problemów: ustalenie parametrów klimatu zewnętrznego oddziałującego na budynek, wymianę ciepła i powietrza w całym budynku, wymianę ciepła i aerodynamikę strumieni powietrza w ograniczonej przestrzeni pomieszczenia, optymalizację i pewność utrzymania założonych parametrów mikroklimatu w pomieszczeniu, E. Szczechowiak

17 wymianę ciepła, wilgoci i powietrza przez przegrody zewnętrzne oraz instalacje utrzymujące mikroklimat w budynku, wpływ czynników architektonicznych i planistycznych na jakość mikroklimatu pomieszczeń. Ponadto należy pamiętać, że w pomieszczeniach o dużym przeszkleniu i małej pojemności cieplnej przegród zewnętrznych mogą występować znaczące strefy, w których nie będą spełnione warunki komfortu. W takich przypadkach należy stosować specjalne osłony lub specjalne szkło ograniczające cieplne oddziaływanie chłodnych lub ciepłych powierzchni przegród zewnętrznych. Nasilające się obecnie tendencje do znacznego ograniczania konsumpcji energii dla potrzeb utrzymania odpowiedniego komfortu w pomieszczeniach różnych typów, głównie poprzez ograniczenie strat ciepła przez przenikanie zimą i zysków latem, powodują że konieczne jest nieco inne podejście do kształtowania jakości powietrza wewnętrznego pomieszczeń. W opracowaniu tego nowego podejścia powinni brać udział wszyscy specjaliści mający wpływ na projektowanie, budowę i eksploatację budynku. Podstawowe znaczenie w nowym podejściu będzie miało sprecyzowanie głównych czynników mających istotny wpływ na dobre samopoczucie człowieka - czyli na odczucie komfortu klimatycznego (często również operuje się pojęciem jakości powietrza wewnetrznego). O jakości powietrza w pomieszczeniach decydują [1,8]: budynek - jego jakość energetyczna, zdrowotność użytych materiałów i wyposażenia, systemy technicznego wyposażenia instalacyjnego, mogące dynamicznie reagować na zakłócenia wewnętrzne i zewnętrzne, systemy zasilania w energię i ich niezawodność, systemy automatycznego zarządzania procesami realizującymi podstawowe funkcje budynku (Building Energy Management Systems). Natomiast odpowiedzialność za jakość wnętrza, w tym również za jakość powietrza wewnętrznego w budynkach rozkłada się na wielu uczestników procesu inwestycyjnego i eksploatacyjnego: właścicieli i managerów budynków, architektów i projektantów, inwestorów, producentów materiałów i wyposażenia, agendy rządowe. 2. Pojęcie komfortu klimatycznego Na odczucie komfortu klimatycznego mają wpływ czynniki związane z fizjologią i psychiką człowieka oraz czynniki związane z pomieszczeniem, w którym człowiek przebywa. Czynniki związane z człowiekiem [1]: aktywność, ubiór (głównie izolacyjność termiczna ubioru), sposób odżywiania, wiek, samopoczucie, stan zdrowia, czas pobytu, otoczenie pomieszczenia, zdolność adaptacji, E. Szczechowiak

18 aklimatyzacja, rytm dnia, rytm roku, wpływy etniczne, sytuacja psychiczno-socjalna. Czynniki związane z pomieszczeniem [1]: temperatura powietrza, temperatura powierzchni i przedmiotów otaczających, prędkość powietrza, wilgotność powietrza, akustyka otoczenia, oświetlenie (naturalne i sztuczne), kolorystyka pomieszczenia i wyposażenia, ukształtowanie pomieszczenia i jego wymiary, kontakt ze światem zewnętrznym, jakość fizyczna i biologiczna powietrza, odnowa powietrza, ciśnienie powietrza, pole elektryczne, koncentracja jonów, promieniowanie elektromagnetyczne i radioaktywne. Wymienione powyżej czynniki wpływaja w różnym stopniu na odczucie komfortu klimatycznego. Pojęcie komfortu klimatycznego jest więc pojęciem ogólnym obejmującym zbiór wymagań stawianych stanowi środowiska otaczającego człowieka, zapewniających jego dobre samopoczucie. Dominująca grupa parametrów, które mają podstawowy wpływ na klimat pomieszczenia to: aktywność, izolacyjność ubioru, temperatura powietrza, temperatura powierzchni i przedmiotów otaczających, prędkość powietrza, wilgotność powietrza. Wymienione sześć wielkości wpływa bezpośrednio na komfort cieplny pomieszczenia. Komfort cieplny ma zasadnicze znaczenie dla dobrego samopoczucia człowieka, jego spełnienie jest warunkiem koniecznym choć niewystarczającym dla uzyskania pełnego komfortu klimatycznego. Poza komfortem cieplnym istnieje szereg dodatkowych czynników wpływających na komfort klimatyczny. W sposób ideowy czynniki te pokazano na rys. 1 [1]. E. Szczechowiak

19 Rys. 1. Podstawowe składniki komfortu klimatycznego Określenie wpływu najważniejszych z nich tj.: komfortu cieplnego oraz dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń (uwzględniającego również w ogólności: hałas, drgania oraz promieniowanie elektromagnetyczne i radioaktywne) w pomieszczeniu, na ogólnie pojęty proces inwestycyjny, obejmujący: etap założeń projektowych (dobór podstawowych wielkości projektowych), etap projektowania budynku wraz z wyposażeniem technicznym, etap realizacji inwestycji, dla budynków przeznaczonych do przebywania ludzi jest tematem niniejszego referatu. 2. Komfort cieplny 2.1. Podstawy fizjologiczne Długotrwałe oddziaływanie stałego (umiarkowanego) środowiska cieplnego przy jednoczesnej niezmiennej intensywności przebiegu procesów metabolicznych prowadzi do ustalenia się w organizmie człowieka stanu równowagi, który może być opisany równaniem bilansu energii (1) [3]: Q& Q& Q& Q& Q& = Q& = Q& + Q& (1) d w ou oj p R K gdzie: Q & ilość ciepła wewnętrznego wytwarzanego w organizmie; W, &Q d straty ciepła na skutek dyfuzji pary wodnej przez skórę; W, &Q w straty ciepła na skutek odparowania potu z powierzchni skóry; W, &Q ou straty ciepła utajonego podczas oddychania; W, &Q oj straty ciepła jawnego podczas oddychania; W, &Q p ilość ciepła przenikającego przez odzież; W, &Q R straty ciepła przez promieniowanie z zewnętrznej pow. odzieży; W, &Q K straty ciepła przez konwekcję z zewnętrznej pow. odziezy; W. E. Szczechowiak

20 Strumień energii cieplnej wyzwalanej w procesach metabolicznych w organizmie człowieka ( & Q M - ciepło metaboliczne) przetwarzane jest w ogólnym przypadku na moc mechaniczną (N) i ciepło wewnętrzne ciała ( & Q): Q& Q& M = + N (2) Po uwzględnieniu sprawności ruchowej - η, równej ilorazowi wartości pracy mechanicznej i ciepła metabolizmu równanie (2) przyjmuje postać (3): ( ) Q& = Q& 1 η (3) M lub w odniesieniu do jednostki powierzchni ciała: Q& A DU Q& M = ( 1 η ) A DU (4) Zgodnie z równaniem (1) ilość ciepła generowanego w organizmie człowieka pomniejszona o straty ciepła na drodze: odparowania potu, oddychania, równa jest ilości ciepła przenikającego przez odzież i rozpraszanego na powierzchni odzieży drogą konwekcji i promieniowania. Straty ciepła w wyniku odparowania potu stanowią sumę strat ciepła dyfuzji pary wodnej przez skórę - & Q d : d DU ( p p ) Q & = rβ A (5) s w gdzie: r β p s p w ciepło parowania wody; J/kg, współczynnik przenikania masy pary wodnej przez skórę; kg/(m 2 s Pa), ciśnienie nasycenia pary wodnej w temperaturze skóry t s ; Pa, ciśnienie cząstkowe pary wodnej w pomieszczeniu; Pa, oraz strat ciepła podczas odparowania potu z powierzchni skóry - & Q w, będących w warunkach zbliżonych do warunków komfortu cieplnego funkcją wydatku energetycznego organizmu. Straty ciepła przy oddychaniu podzielić można na dwa składniki - straty ciepła utajonego przy oddychaniu związane z przyrostem zawartości wilgoci w powietrzu pobieranym przez człowieka do oddychania: Q& V& ou = ρ rδ x (6) gdzie: V & ilość powietrza wdychanego przez człowieka; m 3 /s, Δx różnica zawartości wilgoci w powietrzu wdychanym i wydychanym, ρ gęstość powietrza suchego; kg/m 3, oraz strat ciepła jawnego przy oddychaniu, związanych z przyrostem temperatury powietrza w procesie oddychania: E. Szczechowiak

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

zrównoważonego rozwoju.

zrównoważonego rozwoju. Realizacja obiektów budowlanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska 1. Wprowadzenie Rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: 095620 Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną

Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną Autor: Marcin Łapa 1. Wprowadzenie Początek XXI wieku niesie ze sobą poważne zmiany dotyczące wytwarzania energii. Ludzkość powoli uświadamia sobie, że bazujemy

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY OPRACOWAŁ: DARIUSZ SCZANIECKI LITERATURA: - BHP w praktyce Bogdan Rączkowski Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA SPIS TREŚCI 2 1 Punkt wyjścia dokumentu 3 2 Źródła zmian w zakresie świadczonych usług wynikające z zintegrowanego projektowania.

Bardziej szczegółowo

Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej

Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej Dr Norbert Adam Prof. Michael Graf Mgr Markus Hörtner Prof. Richard Krotil Impressum 2010 Rettig Austria GmbH

Bardziej szczegółowo

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną?

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Poradnik dla szkolnych woźnych i/lub administratorów technicznych budynku Niniejszy poradnik

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Geotermia niskotemperaturowa w Polsce - stan aktualny i perspektywy rozwoju

Geotermia niskotemperaturowa w Polsce - stan aktualny i perspektywy rozwoju Geotermia niskotemperaturowa w Polsce - stan aktualny i perspektywy rozwoju Jacek Kapuściński Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Andrzej Rodzoch Biuro Poszukiwań i Ochrony Wód HYDROEKO Wykonano

Bardziej szczegółowo

Wzrost gospodarczy a innowacje

Wzrost gospodarczy a innowacje konferencja Wzrost gospodarczy a innowacje Wrocław, 13-14 pazdziernika 2008, Publikacja pokonferencyjna Konferencja pod patronatem Ministra Gospodarki i Rektora Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną Wrzesień 2010 / Raport White Paper Spis treści Streszczenie....................................................... 3 Wprowadzenie.....................................................4

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI CHŁODNICZE RAPORT

CZYNNIKI CHŁODNICZE RAPORT CZYNNIKI CHŁODNICZE RAPORT Wydanie 8 A-5-8 Spis treści Strona 3 3 4 6 6 7 8 8 9 9 Tematyka Zweryfikowane i uzupełnione w stosunku do Wydania 7 Ogólne zagadnienia rozwoju czynników chłodniczych Wstęp Alternatywne

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

30 propozycji Energy Cities

30 propozycji Energy Cities Europejskie stowarzyszenie władz lokalnych zainteresowanych swoją energetyczną przyszłością 30 propozycji Energy Cities prowadzących do transformacji energetycznej obszarów miejskich W nawiązaniu do: Projekt

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój golfa (ekorozwój)

Zrównoważony rozwój golfa (ekorozwój) Zrównoważony rozwój golfa (ekorozwój) Tworzenie pozytywnego dziedzictwa Informowanie Poznawanie Przewodnik Partnerzy oraz wsparcie GEO jest międzynarodową organizacją non-profit, zajmującą się wspieraniem

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią Działania w dziedzinie Zarządzania Technologią Zarządzanie Technologią Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS we współpracy z Organizacją ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2010 r.

Katowice, styczeń 2010 r. Projekt: KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego) Tytuł Zadania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 dzisiaj 3 13 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 Duże zamówienie na trudny rynek 6 76 pociągów Stadlera z urządzeniami trakcyjnymi ABB 10 Robotyzacja

Bardziej szczegółowo