NOWE URZĄDZENIA DO ZWALCZANIA ORGANIZMÓW SZKODLIWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWE URZĄDZENIA DO ZWALCZANIA ORGANIZMÓW SZKODLIWYCH"

Transkrypt

1 NOWE URZĄDZENIA DO ZWALCZANIA ORGANIZMÓW SZKODLIWYCH 1 Stanisław Ignatowicz SGGW Katedra Entomologii Stosowanej Warszawa

2 METODA CHEMICZNA Najpowszechniejsza z metod. Najtańsza. Możemy gwałtownie ingerować w populację szkodnika i zmniejszać jej liczebność. Metoda dająca wyrównane efekty. Metoda bardzo skuteczna, ale Polega na stosowaniu środków ochrony roślin i produktów biobójczych. 2

3 POŻEGNALIŚMY DOBRE SUBSTANCJE AKTYWNE POPULARNYCH PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH Diazinon Bromek metylu Chlorpiryfos DDVP (dichlorfos) Malation Metomyl Co robić? Co zaplanować na nadchodzące lata? 3

4 Integrowane metody zwalczania szkodników Integrowane metody zwalczania szkodników (IPM) polegają na łącznym stosowaniu wszystkich dostępnych metod i sposobów niszczenia szkodników w celu obniżenia ich liczebności w sposób Zwalczani e Monitorin g Zapobiegani e skuteczny, ekonomiczny i bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi. 4

5 NASZĄ REAKCJĄ POWINNO BYĆ ZIELONE DDD Żyjemy w czasie szybkich zmian musimy unowocześniać metody zwalczania szkodników. Obiekty, w których przetrzymywana jest żywność, zmieniają się szybko. Potrzeba zmian w metodach i sposobach zwalczania szkodników. 5

6 NOWE URZĄDZENIA I METODY DO ZWALCZANIA ORGANIZMÓW SZKODLIWYCH CRYONITE VELOXY SAURUS THERMONOX EXOSECT MOTH SUPPRESSION 6

7 CRYONITE 7 Zamrozić!

8 CRYONITE Wytwarza suchy śnieg CO 2 o drobnych cząstkach. Drobne cząstki śniegu wnikają w szczeliny, szpary i inne miejsca, które służą szkodnikom jako kryjówki. Zapewniają doskonałe wyniki eliminowania szkodników. 8

9 ZASTOSOWANIE Pokój hotelowy może być użytkowany od razu po zakończeniu zabiegu. Może być bezpiecznie stosowany na urządzenia elektryczne. 9

10 ZALETY CRYONITE Śnieg z CO 2 jest suchy; wilgoć nie jest dodawana. Nie ma pozostałości substancji chemicznych. Nie ma po zabiegu zapachu od substancji chemicznych. 10

11 CRYONITE Do stosowania w zakładach przemysłu spożywczego, domach, blokach mieszkalnych, magazynach, centrach handlowych, hotelach, biurach, szpitalach, szkołach,. 11

12 THERMONOX 12 Podgrzać!

13 THERMONOX Wewnętrzne lub zewnętrzne źródło ciepła. Właściwe czyszczenie i usuwanie odpadów jest konieczne przed zabiegiem. Temperatura 50 C (do 56 C) przez 24 godziny Metoda nie wiąże się ze stosowaniem toksycznych związków. Nie jest wymagana gazoszczelność pomieszczenia. 13

14 THERMONOX W AKCJI Praktyczna demonstracja metody we młynie Polskich Młynów, Białołęka: temp. początkowa - 18 o C; 8,000 m 3 ; cztery piętra; okres: 6 7 września (48 godz.). Piętro Grzejniki Wentylatory Piwnica 8 2 I piętro 8 3 II piętro 5 2 III piętro

15 THERMONOX W AKCJI 15

16 POMIAR TEMPERATURY 16

17 POMIAR TEMPERATURY 17

18 18

19 THERMONOX Zabieg z zastosowaniem HT jest skuteczną metodą: temp o C utrzymana przez godzin niszczy wszystkie stadia szkodników we młynie i w innych obiektach. 19

20 INNY RODZAJ ZABIEGU 20

21 BEDBUG CHASER Przenośny grzejnik do niszczenia owadów wrażliwych na wysoką temperaturę. Grzejnik bardzo wydajny: dostarcza do 20 kw ciepła z lekkiego (35 kg) i łatwego do obsługi urządzenia. Urządzenie dostarcza ciepło we wszystkich kierunkach (360 ) i zapewnia, że całe pomieszczenie wewnątrz jest szybko i równomiernie nagrzewane. 21

22 BEDBUG CHASER Przyspiesza przepływ powietrza jednocześnie w trzech kierunkach, wymuszając cyrkulację powietrza w każdą stronę pomieszczenia. Urządzenia elektroniczne, meble, tkaniny i inne przedmioty są bezpiecznie poddawane zabiegowi z zastosowaniem systemu BedBug Chaser TM. 22

23 SAURUS 23 Ugotować!

24 MIKROFALE Mikrofale to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego o długości fali pomiędzy podczerwienią i falami ultrakrótkimi. Zaliczane są do fal radiowych. SAURUS 24

25 MIKROFALE Promieniowanie mikrofalowe jest pochłaniane przez materię. Dipole: woda, metanol, octan etylu, kwas octowy. Jeśli w materiale są dipole, to w wyniku działania pola elektrycznego fali elektromagnetycznej starają się one ustawić zgodnie z kierunkiem i zwrotem tego pola. 25

26 TROCHĘ FIZYKI Wektor pola elektrycznego zmienia zwrot co pół okresu fali promieniowania. Dipole zmieniają więc również ustawienie, podążając za polem. Podczas obrotów uderzają w sąsiadujące z nimi cząsteczki, przekazując im nabytą od promieniowania energię. Te przekazują ją kolejnym i w ten sposób ciepło rozprzestrzenia się w materiale. 26

27 ZASTOSOWANIA MIKROFAL suszenie mikrofalowe w przemyśle, osuszanie budynków; pomiary wilgotności kuchenka mikrofalowa do rozmrażania, podgrzewania i gotowania żywności; Można podgrzewać i gotować żywność. Można podgrzewać i gotować szkodniki. 27

28 Np. spuszczela pospolitego w drewnianej belce stropowej 28

29 JAK DZIAŁA? Metoda polega na ogrzewaniu masy drewna do temperatury wywołującej śmierć szkodników w wyniku hipertermii, nie wpływając przy tym w żaden sposób na drewno i otoczenie. 29

30 ZALETY Tam, gdzie zwalczanie szkodników trwa wiele dni, użytkownicy mogą wracać do obiektów, domów - bezpiecznych i wolnych od substancji chemicznych zaraz po zakończeniu zabiegu. Metoda mikrofalowa nie jest uzależniona od temperatury i warunków atmosferycznych. 30

31 ELEMENT Z GWOŹDZIEM 31

32 32

33 33

34 SAURUS OSIĄGA TEMPERATURĘ DREWNA 75⁰C W CZASIE 5 MIN. 34

35 35

36 CIMEX EXTERMINATOR PRZEGRZANA PARA WODNA 36 Jeszcze raz: ugotować

37 POLTI BEDBUG EXTERMINATOR 37

38 POLTI BEDBUG EXTERMINATOR 38

39 VELOXY 39 Udusić!

40 W WARUNKACH BEZTLENOWYCH W środowisku o niskiej zawartości tlenu: % w czasie około 3 tygodni giną wszystkie formy dorosłe, poczwarki, larwy i jaja owadów. 40

41 ŚMIERTELNOŚĆ OWADÓW W ATMOSFERZE ZAWIERAJĄCEJ 0,4% TLENU I W TEMP. 30 O C PO TYGODNIU (GILBERG, 1989) Gatunek szkodnika Śmiertelność (%) Mól włosienniczek Tineola bisselliella Świdrzyk cygarowiec Lasioderma serricorne Żywiak chlebowiec Stegobium paniceum Miazgowiec brunatny Lyctus brunneus Mrzyk Anthrenus vorax

42 W WARUNKACH BEZTLENOWYCH Przyczyny śmierci owadów: brak tlenu, Zamknięta przetchlinka ciągle otwarte przetchlinki, znaczne straty wody i wysuszenie ciała. Owad zamyka przetchlinki, aby zaoszczędzić wodę. 42

43 VELOXY VELOXY (Very Low OXYgen) Metoda VELOXY umożliwia jednoczesną dezynsekcję licznych i dużych zbiorów obiektów muzealnych. 43

44 ZASADA Obiekty, w zależności od wielkości, zamykane są po kilka lub kilkanaście w opakowaniu z folii nieprzepuszczającej tlenu. Wszystkie kolejne opakowania łączone są przy pomocy rurek i zaworów. Z wnętrza wypychany jest tlen do momentu, aż jego stężenie wewnątrz opakowań spadnie do poziomu 0,1% - 0,3%. 44

45 VELOXY Po osiągnięciu wymaganego poziomu tlenu, obiekty pozostają szczelnie zamknięte przez okres 21 dni. 45

46 ŚMIERTELNOŚĆ SZKODNIKÓW Śmiertelność owadów w atmosferze o obniżonej zawartości tlenu zależy od temperatury, wilgotności względnej i czasu ekspozycji. 46

47 ZALETY METODY VELOXY Dezynsekcja metodą VELOXY stosowana jest 'in situ'. Aby przeprowadzić skuteczny zabieg dezynsekcji nie trzeba dzieł sztuki i innych obiektów pakować, zabezpieczać, transportować i ubezpieczać. 47

48 ZWALCZANIE SZKODNIKÓW W wykonanych z drewna (ikony, ramy obrazów, podobrazia drewniane, zabytkowe meble) starych i zabytkowych księgach zbiorach archiwalnych kolekcjach przyrodniczych wyrobach z wełny przedmiotach wykonanych ze skóry trofeach myśliwskich, wartościowych półproduktach, wyrobach farmaceutycznych, cennych partiach produktów spożywczych i używkach (np. tytoń), 48

49 MOTH SUPPRESSION 49 Oszukać!

50 ... TROCHĘ MATEMATYKI... Omacnica spichrzanka: Płodność: jaj w ciągu 7-14 dni. Stosunek liczebności płci 1:1. Liczba pokoleń w roku:

51 OBNIŻENIE LICZEBNOŚCI może nastąpić tylko wtedy, gdy są wyłapywane i samice i samce. W pomieszczeniu jest 10 samic i 10 samców. Złapano 5 samców. Brak obniżenia liczebności. W pomieszczeniu jest 10 samic i 10 samców. Złapano 5 samców i 5 samic. Wyraźne obniżenie liczebności (!). 51

52 ATRAKTANTY są to substancje wabiące zwierzęta i wskazujące im pokarm. Opracowano atraktant wabiący samice omacnicy spichrzanki. 52

53 MOTH SUPPRESSION Atraktant wabiący samice działa przez 4 tygodnie. Feromon płciowy wabiący samce działa przez 8 tygodni. W pułapce umieścić atraktant i feromon. W pomieszczeniu 30 m 3 umieścić 1-2 pułapki. 53

54 EXOSECT 54 Zakłócić!

55 EXOSECT Samice motyli wabią samce wydzielając zapach feromon płciowy. Samce wykrywają zapach czułkami i lecą do samic. System EXOSECT zakłóca komunikowanie się płci. 55

56 DYSPENSERY Dyspensery zawierają proszek Entostat, na który naniesiono feromon płciowy. Rozmieszczane są w terenie (w pomieszczeniu). 56

57 Samce zaraz po wyjściu z poczwarek wabione są do dyspensera przez feromon płciowy. 57

58 SAMCE W DYSPENSERZE Gdy samce są w dyspenserze proszek osiada na powierzchni ich ciała. Różnice elektrostatyczne. 58

59 PROSZEK OSIADA NA POWIERZCHNI CIAŁA OWADÓW I NA CZUŁKACH 59

60 SAMCE POKRYTE FEROMONEM Pokryte proszkiem Entostat receptory feromonów samców są przeładowane feromonem. Samce nie potrafią zlokalizować samicy. 60

61 SAMCE POKRYTE FEROMONEM Jeśli nawet samica przypadkowo natknie się na samca, do zbliżenia nie dojdzie... bo samiec pachnie jak samica. 61

62 SAMIEC PACHNIE JAK SAMICA Samce, pokryte proszkiem Entostat po wizycie w dyspenserze, są... wykrywane przez nowe samce jako samice. Samce z proszkiem Entostat są ruchomymi dyspenserami. 62

63 KONTAKTY HOMOSEKSUALNE Proszek jest więc przekazywany od samca do samca (w wyniku kontaktów homoseksualnych). 63

64 ... W KOŃCU MOŻE BYĆ WYKRYTA. Samica w końcu może być wykryta przez nowego samca, ale nastąpi to później: niższa płodność, niższa żywotność potomstwa. 64

65 ZALETY SYSTEMU mniej czaso- i mniej pracochłonna niż inne metody; nie rozmieszcza się 1000 dyspenserów na ha, lecz tylko

66 PODPATRUJĄC PRZYRODĘ 66

67 EXOROACH Pułapkę ustawić w miejscu aktywności karaczanów. Nocą poszukują pokarmu i kryjówek. Wabi atraktant pokarmowy (tabletka). 67

68 EXOROACH Wspinaja się na brzeg pułapki. Stromy brzeg pokryty warstewką proszku Entostat. Proszek powleka stopę wpadają do środka na lep. 68

69 A STOPA KARACZANA; B STOPA KARACZANA POKRYTA PROSZKIEM ENTOSTAT a b 69

70 INNOWACYJNOŚĆ TO PRZYSZŁOŚĆ BRANŻY DDD. 70

71 71 DZIĘKUJĘ BARDZO ZA UWAGĘ!

PORADNIK DOBREGO WĘDZENIA

PORADNIK DOBREGO WĘDZENIA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną?

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Poradnik dla szkolnych woźnych i/lub administratorów technicznych budynku Niniejszy poradnik

Bardziej szczegółowo

ISPM 15 PRZEPISY W SPRAWIE DREWNIANEGO MATERIAŁU OPAKOWANIOWEGO W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM (2009)

ISPM 15 PRZEPISY W SPRAWIE DREWNIANEGO MATERIAŁU OPAKOWANIOWEGO W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM (2009) MIĘDZYNARODOWE STANDARDY DLA ŚRODKÓW FITOSANITARNYCH ISPM 15 PRZEPISY W SPRAWIE DREWNIANEGO MATERIAŁU OPAKOWANIOWEGO W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM (2009) Opracowanie: Sekretariat Międzynarodowej Konwencji

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

Mamy za cel uświadomienie każdego pracownika huty czy odlewni o zagrożeniach wynikających z pracy przy topieniu metali.

Mamy za cel uświadomienie każdego pracownika huty czy odlewni o zagrożeniach wynikających z pracy przy topieniu metali. 1 POTRZEBA SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA Praca przy ciekłym metalu zawsze była i jest niebezpieczna. W przeszłości wysokie temperatury, hałas i dym będący efektem spalania w piecach płomieniowych ustawicznie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969

OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969 OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969 Publikowane w porozumieniu z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations ) przez

Bardziej szczegółowo

Metoda tradycyjna. Produkty oferowane przez ACT POLSKA dostępne są w systemie sprzedaży bezpośredniej. Zapraszamy do lektury naszego katalogu.

Metoda tradycyjna. Produkty oferowane przez ACT POLSKA dostępne są w systemie sprzedaży bezpośredniej. Zapraszamy do lektury naszego katalogu. Koncepcja sprzątania w zgodzie z naturą Katalog ACT Polska 2013 / 2014 Firma ACT POLSKA swój początek wiąże z Rudolfem Nordinem, założycielem szwedzkiej firmy ACT, który to w 1990 roku wynalazł, jako pierwszy

Bardziej szczegółowo

3. Proces roztwarzania siarczynowego

3. Proces roztwarzania siarczynowego 3. Proces roztwarzania siarczynowego Wielkość produkcji mas celulozowych siarczynowych jest dużo mniejsza od produkcji mas celulozowych siarczanowych, przy czym masy siarczynowe są stosowane w papiernictwie

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

TOM 5 PRODUKCJA PIEKARSKA

TOM 5 PRODUKCJA PIEKARSKA ALMANACH CUKIERNICZO PIEKARSKI SZYMON KONKOL TOM 5 PRODUKCJA PIEKARSKA ALMAMACH CUKIERNICZO PIEKARSKI tom 5 PRODUKCJA PIEKARSKA Spis treści WIADOMOSCI PODSTAWOWE... 3 CECHY PIECZYWA... 6 ZASADY PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Starostwo Powiatowe w Kluczborku Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Kluczbork, 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Ciepło i oszczędnie. Dogrzewaj się mądrze. Temperatura dla zdrowia

Ciepło i oszczędnie. Dogrzewaj się mądrze. Temperatura dla zdrowia piątek 21.09.2012 OGRZEJ SWÓJ DOM Partner dodatku 1878951 Dogrzewaj się mądrze Unikaj urządzeń, które stwarzają realne niebezpieczeństwo - pod żadnym pozorem nie dogrzewaj swojego mieszkania kuchenką gazową.

Bardziej szczegółowo

CZY OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE MA SENS?

CZY OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE MA SENS? Odpowiedni dobór ogrzewania elektrycznego to przede wszystkim odpowiedni wybór urządzenia. Jakość i charakter wytworzonego ciepła, zdolność przystosowania się do wszelkiego rodzaju aranżacji oraz stylu

Bardziej szczegółowo

wędzenie Opis metod i charakterystyka procesów wędzenia

wędzenie Opis metod i charakterystyka procesów wędzenia wędzenie Opis metod i charakterystyka procesów wędzenia Słowem wstępu Słowem wstępu - ogółem Wędzenie polega na nasyceniu surowca składnikami dymu drzewnego, usunięciu pewnej ilości wilgoci oraz spowodowaniu

Bardziej szczegółowo

Przygotowani na każdy wypadek

Przygotowani na każdy wypadek Ważne telefony Ważne telefony Policja (Polizei) 110 Przygotowani na każdy wypadek Prewencja i samopomoc w nagłych wypadkach i sytuacjach szczególnych Straż pożarna (Feuerwehr) 112 Lekarz dyżurny (Ärztlicher

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE st. kpt. mgr inż. Daniel MAŁOZIĘĆ Zespół Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych CNBOP kpt. mgr inż. Ariadna KONIUCH Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Produkcja win gronowych w małym gospodarstwie

Produkcja win gronowych w małym gospodarstwie Wojciech Bosak Produkcja win gronowych w małym gospodarstwie Część pierwsza: Poprawa jakości win białych Polski Instytut Winorośli i Wina Kraków 2008 Opracowanie tekstu, tabel i ilustracji: Wojciech Bosak

Bardziej szczegółowo

Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów

Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów White Paper 56 Wersja 2 Streszczenie Współczesne pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym wymagają

Bardziej szczegółowo

4(16)/2011 Dwumiesięcznik Trouw i MY

4(16)/2011 Dwumiesięcznik Trouw i MY ISSN 2080 489X 4(16)/2011 Dwumiesięcznik Trouw i MY Opłacalność produkcji świń dr Marian Kamyczek Uwierzyć w swój sukces! Anna Klimecka 2 OD REDAKCJI Dwumiesięcznik Trouw i MY 4(16)/2011 Szanowni Czytelnicy,

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/41/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/41/WE 21.5.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 125/75 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/41/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja Techniczna KURY NIOSKI JAJ KONSUMPCYJNYCH BROWN. Wariant brązowy

Informacja Techniczna KURY NIOSKI JAJ KONSUMPCYJNYCH BROWN. Wariant brązowy 2014 Informacja Techniczna KURY NIOSKI JAJ KONSUMPCYJNYCH BROWN Wariant brązowy DROGI PRODUCENCIE, Potencjał genetyczny stad komercyjnych Hy-Line Brown może być wykorzystany tylko wtedy, gdy podczas zarządzania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH Niniejsza publikacja zawiera omówienie problematyki pomiarów masy w nawiązaniu do warunków otoczenia. Składa się z trzech części. Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

6.1.Survival ogólne informacje

6.1.Survival ogólne informacje 6.1.Survival ogólne informacje Każdy organizm ma swoje ograniczenia, jednak wewnętrzna motywacja i siła woli sprawiają że przetrwać udaje się w różnych sytuacjach. Przeciętna temperatura ciała człowieka

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii E L E K T R O C H I R U R G I A P o d s t a w y Z asady Elek trochirurgii SPIS TREŚCI Wstęp 03 Zasada elektrochirurgii 04 Zasady fizyczne Zmiany tkanek pod wpływem ciepła Czynniki wpływające na efekty

Bardziej szczegółowo

izolacje 4/2004 Dr inż. Hartwig Künzel Instytut Fraunhofera Fizyki Budowli w Holzkirchen/Niemcy

izolacje 4/2004 Dr inż. Hartwig Künzel Instytut Fraunhofera Fizyki Budowli w Holzkirchen/Niemcy 98 4/2004 Dr inż. Hartwig Künzel Instytut Fraunhofera Fizyki Budowli w Holzkirchen/Niemcy Dr inż. Jan Radoń Katedra Budownictwa Wiejskiego, AR w Krakowie Zalety zastosowania paroizolacji wspierających

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ URZĄD GMINY RUDZINIEC ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ www.rudziniec.pl e-mail: gmina@rudziniec.pl RUDZINIEC 2011 Opracował: Inspektor ds. Obrony Cywilnej Szanowny Czytelniku

Bardziej szczegółowo

VI GIMNAZJADA EKOLOGICZNA NIE MOśNA śyć BEZ POWIETRZA 1.KWAŚNE DESZCZE 2. EFEKT CIEPLARNIANY 3. DZIURA OZONOWA 4. SPOSOBY WYTWARZANIA ENERGII

VI GIMNAZJADA EKOLOGICZNA NIE MOśNA śyć BEZ POWIETRZA 1.KWAŚNE DESZCZE 2. EFEKT CIEPLARNIANY 3. DZIURA OZONOWA 4. SPOSOBY WYTWARZANIA ENERGII VI GIMNAZJADA EKOLOGICZNA NIE MOśNA śyć BEZ POWIETRZA 1. KWAŚNE DESZCZE 2. EFEKT CIEPLARNIANY 3. DZIURA OZONOWA 4. SPOSOBY WYTWARZANIA ENERGII 5. SPALANIE ODPADÓW W PALENISKACH DOMOWYCH 1.KWAŚNE DESZCZE

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo