PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) kom NIP PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE INWESTOR - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany M. St. Warszawy; Warszawa ul. Grębałowska 23/25 imię, nazwisko nr uprawnień podpis stadium branŝa projektował mgr inŝ. arch. Lech Korona 2350/63 PB-W budowlana projektował mgr inŝ. Krzysztof Olczak projektował mgr inŝ. Roman Gościcki St-623/78 St-270/88 opracował mgr inŝ. arch. Ewa Knaflewska opracował mgr inŝ. Marzenna Rawicka sprawdził inŝ. Ignacy Bałdyga 2798/61 data wrzesień 2008

2 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA Uprawnienia i oświadczenia projektantów Załączniki Podstawa opracowania Zakres opracowania Opis techniczny I Architektura II Obliczenia cieplne III Konstrukcja IV Izolacje przeciwwilgociowe V Informacja dotycząca BIOZ CZĘŚĆ RYSUNKOWA: architektura Orientacja rys. nr A Mapa sytuacyjno-wysokościowa rys. nr A-2 skala 1:500 Elewacje stan istniejący rys. nr A-3 skala 1:100 Elewacje stan projektowany rys. nr A-4 skala 1:100 Elewacje stan projektowany rys. nr A-5 skala 1:100 Rzut piwnic i parteru rys. nr A-6 skala 1:100 Rzut piętra i poddasza rys. nr A-7 skala 1:100 Rzut dachu z dociepleniem, przekrój rys. nr A-8 skala 1:100 Kolorystyka elewacji rys. nr A-9 skala 1:100 Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany rys. nr A Detal 1, 2 okna rys. nr A-11 skala 1:10 Detal 3, 4,5 naroŝnik zewn, dach części niŝszej rys. nr A-12 skala 1:5 Detal 7,8 balkon części wyŝszej, renowacja rys. nr A-13 skala 1:10/20 Detal 6, 9 obróbka komina, krata studzienki rys. nr A-14 skala 1:10 konstrukcja Naprawa elewacji północnej rys. nr K-1 skala 1:100 Naprawa elewacji wschodniej rys. nr K-2 skala 1:100 Strop nad piwnicą część sklepowa rys. nr K-3 skala 1:100 Przekrój balkonu rys. nr K-4 skala - Widok frontu balkonu rys. nr K-5 skala 1:10 Widok boku balkonu rys. nr K-6 skala 1:10 izolacje przeciwwilgotnościowe Rzut piwnic rys. nr S-1 skala 1:100 Podane do zastosowania wyroby mogą być zastąpione produktami równowartościowymi o parametrach technicznych i uŝytkowych nie niŝszych niŝ podane w zastosowanym systemie w projekcie.

3 PODSTAWA OPRACOWANIA - Umowa z Inwestorem nr 60/ZT/2008 z dnia r. - Inwentaryzacja stanu istniejącego wykonana przez firmę MIASTOPROJEKT Warszawa S.A. ul. Przasnyska 6 Warszawa w 2005 roku - Ekspertyza techniczna budynku wykonana w kwietniu 2008r przez Zakład projektowania, Nadzoru Technicznego i Usług Remontowo-budowlanych STOJAN - Zalecenia Stołecznego Konserwatora Zabytków ( pismo z dnia 30 lipca 2008r ) - Wizja lokalna i inwentaryzacja własna stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszego projektu - Obowiązujące przepisy i normy ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hajoty 48, w dzielnicy Bielany w Warszawie. Zakres opracowania obejmuje: - termomodernizację budynku włącznie z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej z uwzględnieniem zaleceń Stołecznego Konserwatora Zabytków ( pismo z dnia 30 lipca 2008r ) - remont istniejących balkonów - remont pomieszczeń wspólnych (klatka schodowa) - wzmocnienie konstrukcji ścian budynku z zabezpieczeniem ich przed dalszym pękaniem - wymiana stropu pod sklepem wraz z naprawą pozostałych stropów piwnicznych - osuszenie ścian piwnic - odgrzybienie - wykonanie izolacji przeciwwilgotnościowej poziomej i pionowej

4 OPIS TECHNICZNY I. ARCHITEKTURA 1. 1 Wstęp zakres opracowania Zakres części architektonicznej obejmuje: - termorenowację budynku z dostosowaniem termoizolacyjności przegród zewnętrznych budynku do obowiązujących przepisów - remont balkonów (bez balkonu części niŝszej ujętego w części konstrukcyjnej) - remont i odtworzenie zabytkowych tynków na elewacji frontowej - remont piwnic - remont klatki schodowej z wymianą okien - odgrzybienie i zabezpieczenie ścian budynku. Przewiduje się na części ścian zastosowanie zewnętrznego zespolonego systemu ocieplenia (ETICS) ze styropianem, co zapewni zmniejszenie strat energii cieplnej zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zakres termorenowacji obejmuje docieplenie 4 z 5 ścian zewnętrznych, stropodachu, dachu nad częścią niŝszą, stropu nad kondygnacją piwnic wraz z robotami towarzyszącymi. Zgodnie z zaleceniami Stołecznego Konserwatora Zabytków ściana frontowa od ulicy Schroegera pokryta tynkiem imitującym kamienną okładzinę i zakończona dekoracyjnym fryzem poddana zostanie pracom remontowym polegającym na skuciu tynków słabych i odparzonych, odtworzeniu brakujących fragmentów z powtórzeniem wielkości i rytmu imitacji okładziny. Przywrócona zostanie pierwotna kolorystyka w części przyziemia. Ściany frontowe części niŝszej od ulicy Hajoty i Schroegera po wzmocnieniu konstrukcji (wg części konstrukcyjnej) i termorenowacji, pokryte zostaną tynkiem, w którym odtworzony zostanie pierwotny podział tynku imitujący płyty okładzinowe. Termomodernizacja (mająca doprowadzić do ograniczenia strat ciepła w róŝnych strefach istniejącego budynku -ściany, stropy, stolarka) wykonana zostanie metodą lekką mokrą ( tzw BSO Bezspoinowy system ocieplania). Istota metody lekkiej mokrej sprowadza się do wykonania na ścianie trzech warstw współpracujących ze sobą będących termoizolacją, zabezpieczeniem ściany przed czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi oraz warstwą elewacyjną. płyty styropianowe mocowane do ściany zaprawą klejową oraz kołkami. warstwa zbrojąca jest to warstwa zaprawy klejowej z wtopioną siatką z włókna szklanego, odporna na wpływy atmosferyczne i chroniąca materiał termoizolacyjny przed uszkodzeniami mechanicznymi. tynk strukturalny stanowiący warstwę zewnętrzną ozdobną. 1.2 Opis stanu istniejącego: Lokalizacja Obiekt będący tematem opracowania zlokalizowany jest w Warszawie w Dzielnicy Bielany, przy skrzyŝowaniu ulic Hajoty i E. Schroedera w ciągu zwartej zabudowy jako

5 ostatni w pierzei ulicznej, mający ścianę wspólną z budynkiem o adresie Schroegera Przyległe budynki to 2-3 kondygnacyjne domy jednorodzinne. Historia dzielnicy: Stare Bielany znalazły się w granicach Warszawy dopiero w 1930 roku. Jeszcze po I wojnie światowej na zachód od ul. Marymonckiej ( dawnej Szosy Zakroczymskiej ) rozciągało się piaszczyste pustkowie dawnego rosyjskiego poligonu. W 1925 r. powstał szczegółowy plan urbanistyczny Pól Bielańskich - władze stolicy chciały stworzyć idealną dzielnicę mieszkaniową ( na planach z tych lat moŝna zobaczyć promieniście rozchodzące się ulice i krzyŝujące się z nimi półkoliste przecznice nawiązujące wyraźnie do ideowego projektu miasta-ogrodu Howarda, opublikowanego w 1898 r ). W tej siatce miały wyrosnąć domy robotnicze, wzdłuŝ Lasu Bielańskiego planowano luksusowe osiedle willowe, w Lasku Lindego dzielnicę szpitalną. W następnych latach częściowo zrealizowano sieć ulic i placów o radialno-koncentrycznym układzie,. Po 1933 r. na czoło wysunęło się budownictwo indywidualne, początkowo w postaci domków jednorodzinnych, ale na krótko przed wybuchem drugiej wojny światowej wznoszono juŝ całe ciągi kilkupiętrowych kamienic. W 1930 r. przyłączono do miasta tereny częściowo juŝ zabudowane, aŝ po ul. Reymonta, powiększając granice XXVI Komisariatu. Do chwili wybuchu wojny nie zdąŝono zrealizować sieci ulic w rejonie Serka bielańskiego i (z małymi wyjątkami) po południowej stronie ul. śeromskiego. Straty wojenne w zabudowie w porównaniu z innymi dzielnicami Warszawy były stosunkowo niewielkie i sprowadzały się do kilku kamienic zburzonych przy al. Zjednoczenia w rejonie skrzyŝowania z ul. Marymoncką i ul. Kasprowicza oraz paru domów jednorodzinnych. Ulica Hajoty jest właśnie jedną z koncentrycznych ulic układu z lat 30-tych. Budynek nr 48 stoi w pierzei szeregu domów jedno i wielorodzinnych przy ul. E. Schroegera.

6 lokalizacja budynku Od strony północnej i zachodniej budynek przylega do terenu utwardzonego - chodnika z płyt betonowych i kostki betonowej, od strony wschodniej przylega do budynku mieszkalnego, od strony południowej znajduje się przynaleŝny do budynku teren trawiasty - ogródek). Teren ogrodzony ogrodzeniem z siatki, wejście od strony placyku przed budynkiem, wjazd od ulicy Hajoty. Właścicielem nieruchomości jest Miasto Stołeczne Warszawa. Stan ogólny: Zaprojektowany przez architektów Borysa Zinserlinga i Stanisława Marzyńskiego. Wybudowany w latach , jako budynek dwu i trzy kondygnacyjny, ( nad częścią niŝszą stryszek uŝytkowy, nad częścią wyŝszą poddasze wentylowane nieuŝytkowe) w całości podpiwniczony. Styl architektoniczny to modernizm. Parter przeznaczony na lokale uŝytkowe ( sklep spoŝywczy, punkt skupu surowców wtórnych ), piętro na lokale mieszkalne, w piwnicach znajdują się komórki lokatorskie, pom. techniczne oraz magazyny sklepu. Budynek posiada 1 klatkę schodową obsługującą piwnice, dwa lokale mieszkalne na II kondygnacji oraz 1 lokal mieszkalny i stryszek na III kondygnacji. Wejścia do lokali uŝytkowych bezpośrednio z ulicy. Bryła budynku zwarta, prosta, z uskokiem wynikającym z ilości kondygnacji; dach płaski, kryty papą, Elewacje budynku utrzymana w charakterze niskiej zabudowy miejskiej. Akcenty architektoniczne to balkony na elewacji zachodniej, tynk na elewacjach od ulicy imitujący podziałem kamienną okładzinę oraz dekoracyjny fryz wieńczący elewację od ulicy Hajoty. Obecnie jest to jeden z niewielu obiektów na terenie miasta-ogrodu Bielany, który otrzymał takie wykończenie. Rynny na niewielkim gzymsie wieńczącym budynek. Długość budynku 15.65m, szerokości 5,65 oraz 9,85m Wysokość do gzymsu około 12,00 m.., wysokość do kalenicy 12,31m Kubatura budynku 1586,48 m3 Powierzchnia mieszkalna 161,87 m2 Powierzchnia uŝytkowa całkowita 445,49 m2 Powierzchnia zabudowy 136,42 Wys. Kondygnacji w świetle piwnice-2.15m, parter 3.08m, piętra 2.84m, poddasze 1,78m Charakterystyka konstrukcyjno-materiałowa

7 Budynek w konstrukcji tradycyjnej murowanej Ściany zewnętrzne cegła ceramiczna pełna grub. ( brutto ) 90, 60, 55, 45 cm. Stropy ognioodporne typu Kleina ( w piwnicy belka 14, rozstaw belek 120 cm). Stropodach w części wyŝszej wentylowany przekryty płytami dachowymi Ŝelbetowymi, doświetlony 2 okienkami ( dostęp poprzez wyłaz zlokalizowany na klatce schodowej ) Nad częścią niŝszą stropodach pełny, z płyt Ŝelbetowych, pod nim stryszek uŝytkowy, wys. pomieszczeń około 2,0m. Dach w konstrukcji Ŝelbetowej, kryty papą asfaltową ( dostęp na poddasze z klatki schodowej, dostęp na dach niski z poddasza, brak dostępu na dach wysoki ). Klatka schodowa Ŝelbetowa ze schodami lastrykowymi. widok od ulicy Hajoty Trzony wentylacyjne indywidualne murowane. Gzymsy murowane z cegły pełnej Tynki zewnętrzne cementowo-wapienne malowane, boniowane z imitacją podziału na płyty kamienne, od strony ogrodu tynk typu rapówka ( z 1996r) Balkony prostokątne; balustrady z betonowych pasów ( jeden balkon-balustrada aŝurowa) płyta balkonowa z ozdobnym podcięciem wys. balustrady 90cm Daszek nad wejściem betonowy, brak odwodnienia. Stolarka okienna w mieszkaniach - PCV wymieniona, na klatce schodowej oraz w piwnicy i na strychu drewniana, niewymieniana. Ślusarka drzwiowa wejściowa na klatkę schodową drzwi szklone ( wymienione), do lokali uŝytkowych witryny stalowe, szklone Posadzki na klatce schodowej lastryko z wzorami w kilku kolorach w lokalach mieszkalnych deski na legarach, klepka/terakota/pcv na strychu polepa z gładzią cementową w piwnicach - gładź cementowa na gruncie w lokalach uŝytkowych płyty kamienne Izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome - brak Instalacje - Wodno kanalizacyjna - Gazowa - Elektryczna, telefoniczna, domofonowa - Wentylacja grawitacyjna ( piwnice bez nawiewu powietrza oprócz 1 okienka w magazynie, pod oknami w lokalach mieszkalnych kratki nawiewne. - Ogrzewanie indywidualne, piece elektryczne, ogrzewanie gazowe (1 lokal)

8 - Odwodnienie - rynny i zewnętrzne rury spustowe z blachy ocynkowanej ( zakończenia - rurami Ŝeliwnymi). Odprowadzenie do kanalizacji Stan techniczny budynku Stan techniczny budynku zadowalający, miejscami zły. Ściana zewnętrzna części niŝszej pęka w naroŝu oraz przy styku z budynkiem sąsiednim. Tynk na elewacji od ulicy Schroegera w części górnej skuty, na pozostałej części w znacznym stopniu odparzony. Od strony ogrodu tzw. rapówka. Poziom parteru pomalowany białą oraz brązową farbą z elementami zniszczeń (grafitti). PowyŜej: uszkodzenia i brak tynku na ścianie frontowej od ulicy Hajoty. Z lewej : Widok ściany od strony ogrodu z prowizorycznym tynkiem Dach pokryty papą asfaltową bez widocznych uszkodzeń, obróbki blacharskie nowe, bez uszkodzeń. Kominy i ściana szczytowa ponad kondygnacją niŝszą z uszkodzeniami tynku.

9 widok ściany ponad dachem niŝszej części pokrycie z papy nowe ( 2006 rok), stan dobry tynk na ścianie odparzony, spękany, brak czapek kominowych Na elewacji budynku znajdują się elementy wyposaŝenia instalacyjnego : skrzynki elektryczne, przewody elektryczne przewody TPSA Balkon w części niŝszej w stanie złym płyta balkonowa prowizorycznie zabezpieczona przed odpadaniem tynku. Pozostałe balkony w części wyŝszej stan dobry płyty, brak prawidłowych obróbek i izolacji płyty, niewielki ubytki w betonowej balustradzie. Wysokość balustrady 95 cm zbyt niska wg obowiązujących przepisów. widok zabezpieczonej płyty balkonu części niŝszej Daszek nad wejściem do klatki schodowej w stanie niezadowalającym, ubytki betonu, brak obróbek i odwodnienia, nieestetycznie wykonane zabezpieczenie przed odpryskami wody deszczowej ponad daszkiem.

10 z lewej: widok daszka nad wejściem do klatki schodowej Schodki wyrównawczy przed wejściami z lastryka w stanie złym do wymiany Opaska z płyt betonowych od strony ogrodu zapadnięta, miejscami brak poszczególnych płyt. Otwór na okienko piwniczne (brak oszklenia) w studzience wymagającej całkowitej wymiany (zdjęcie poniŝej). Widok otworu na okienko doświetlające piwnicę Brak ścianek studzienki, brak izolacji i odprowadzenia wody od ścian budynku Brak opaski Brak właściwego ukształtowania terenu ze spadkiem od budynku Klatka schodowa w stanie zadowalającym ( wykończenie w stanie złym), - lamperia olejna do wysokości 1,2 m z powaŝnymi ubytkami, - powyŝej lamperii ściany pomalowane emulsją z uszkodzeniami i rysami, - balustrada pomalowana farbą olejną z górną listwą z drewna z ubytkami, - schody z lastryka bez większych ubytków wyślizgane (ostatni schodek do piwnicy drewniany w stanie złym). Stwierdzono wewnętrzne zawilgocenia w górnych rogach ścian zewnętrznych (typowe mostki cieplne geometryczne)

11 Widok łuszczącej się farby olejnej na klatce schodowej W mieszkaniach występuje zawilgocenia i grzyby ścian. Stan piwnic zły, - ściany bez tynku, zawilgocone, z uszkodzeniami i ubytkami, - drzwi główne do piwnicy w stanie złym, - posadzki betonowe, zapadnięte, beton miejscami wyszczerbiony, wilgotny. - strop nad piwnicą typu Kleina, w pomieszczeniu pod sklepem spoŝywczym ubytki w stropie ( w chwili obecnej ze względów bezpieczeństwa strop podstemplowano) PowyŜej: beka stalowa stropu i ubytki cegły, brak tynku Z lewej: Widok stempli w piwnicy - drzwi do pomieszczeń w piwnicach drewniane, pełne, stan zły ( korozja biologiczna). - brak wentylacji.

12 Wyjście na dach części niŝszej wrotami drewnianymi stan zły (zdjęcie poniŝej) Brak klamer zewnętrznych do wyjścia na dach nad częścią wyŝszą. Wejście do poddasza nieuŝytkowego drzwiczkami drewnianymi na wys nad posadzką ostatniej kondygnacji, stan drzwiczek zły, brak stabilnego oparcia dla drabiny, brak moŝliwości zainstalowania drabiny stałej. 2. ZałoŜenia architektoniczne: Celem inwestycji jest poprawa izolacyjności cieplnej budynku. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez ocieplenie części elewacji oraz stropu nad kondygnacjami mieszkalnymi budynku, części dachu oraz stropu nad piwnicami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przy zachowaniu dotychczasowego wyglądu architektonicznego. 2.1 Projektowana termoizolacja Zgodnie z obliczeniami dokumentacja uwzględnia wykonanie podanych poniŝej elementów związanych ze zmniejszeniem strat ciepła: Docieplenie ścian zewnętrznych od strony ogródka ok. 15 cm styropianu dla nieocieplonych ścian zewnętrznych (tak, by ocieplenie wraz z wyrobionym ze styropianu gzymsem podchodziło pod istniejące obróbki blacharskie). Glify okienne zostaną docieplone warstwą styropianu gr. 2 cm Docieplenie ścian zewnętrznych części niŝszej ok. 10 cm styropianu ( tak, aby po otynkowaniu tynkiem z wyrobionymi boniami oraz wyrobieniu gzymsu górnego ściana podchodziła pod istniejącą obróbkę blacharską) Uwaga: Docieplenia zagłębić 50 cm poniŝej terenu. Odsłonięte ściany przed załoŝeniem izolacji zabezpieczyć przeciwwuilgotnościowo podwójną warstwą Dysperbitu Docieplenie stropu nad kondygnacją mieszkalną części wyŝszej w postaci papostyru gr. 15 cm z pokryciem 1w papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia Docieplenie ściany szczytowej części wyŝszej ponad dachem części niŝszej ok. 10 cm styropianu - ( tak, aby po otynkowaniu tynkiem z wyrobionymi boniami ściana podchodziła pod istniejącą obróbkę blacharską dachu części wyŝszej) Docieplenie stropu nad piwnicami 10cm płyty styropianowej twardej mocowanej pod stropem nad piwnicami, otynkowanej tynkiem cem.-wap. na siatce

13 Docieplenie dachu od góry na całej części niŝszej (15 cm styropapu pokrytego 1 warstwą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia) Wymiana okien klatki schodowej, stryszku oraz piwnicy ( PCV o szyby zespolone, współczynnik U=1,6 W/m 2 K z nawiewnikami stałymi ) Wymiana witryn do lokali uŝytkowych Wykonanie wentylacji w piwnicy Ściany wykończone tynkiem mineralnym malowanym specjalną farbą w kolorze naturalnego kamienia ( jasnoszary lub piaskowy wg palet RAL) na specjalnie zagruntowanym podłoŝu ( grunt 552 W Aquaprimer firmy Sika) Farba elewacyjna zastosowana do malowania elewacji to elastyczna cienkowarstwowa powłoka w postaci dyspersji wodnej. Utwardza się powierzchniowo pod wpływem światła. MoŜe samodzielnie przenosić zarysowania podłoŝa, co jest istotne w przypadku części elewacji pokrytej zabytkowym tynkiem, który obecnie posiada liczne mikrospękania ( Sikagard 550 W Elastic firmy Sika) 2.2. Rozwiązania technologiczne docieplenia Ściany Wszystkie ściany zewnętrzne podlegające dociepleniu budynku naleŝy ocieplić od strony zewnętrznej styropianem EPS 040, przy zastosowaniu metody lekkiej wg instrukcji ITB 334/96. Polega ona na przyklejeniu do oczyszczonej powierzchni przygotowanych ścian płyt styropianu przy uŝyciu masy klejącej i łączników mechanicznych w ilości 6szt/1m 2 (w naroŝnikach 8szt./1m 2 ) oraz wykonaniu na powierzchni izolacji cieplnej cienkopowłokowej 2mm wyprawy tynku zbrojonego siatką z włókna szklanego. Całość prac związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych ma się opierać na systemach dających kompleksowe rozwiązania. Przykładowe systemy to: STO; BOLIX; ATLAS- STOPTER; Capparol, W projekcie oparto się na przykładowym systemie ocieplenia dla ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Przyjęto jednorodny tynk dla całości elewacji tynki mineralny malowany specjalną farbą w kolorze naturalnego kamienia ( jasnoszary lub piaskowy) Boniowanie W celu odtworzenia na ocieplanych ścianach ( od strony ulic Hajoty i Schroegera ) układu kamiennych płyt zastosowano boniowanie płytkie wymiar zagłębień ok. 1 x 1 cm dopasowany rozmiarem do układu istniejącego, pozostawionego na ścianie części wyŝszej Stropodach Przestrzeń nieuŝytkowa między stropem nad ostatnią kondygnacją mieszkalną ( wys. max. 70 cm ), a dachem w części wyŝszej jest dostępna poprzez wyłaz i moŝna tam ułoŝyć izolację cieplną stropu ostatniej kondygnacji. W tym celu projektuje się uŝycie 15 cm styropapu przykrytego 1 warstwą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia Dach Dach nad częścią niŝszą ocieplony od góry za pomocą płyt styropianowych twardych laminowaną papą ( styropap ) kryty 1 warstwa papy termozgrzewalnej. Ocieplenie naleŝy wykonać w taki sposób, aby zachować istniejące obróbki blacharskie, a nowowykonane ocieplenie przykryć od czoła nowymi obróbkami połączonymi z istniejącymi Strop nad piwnicą

14 Izolacja mocowana od spodu stropu nad piwnicą styropian gr. 10 cm otynkowany tynkiem cem.-wap. na siatce Wymiana okien Wymiana drzwi zewnętrznych do lokali uŝytkowych NaleŜy wymienić wszystkie cztery witryny ( zestaw drzwi i okno ) do lokali uŝytkowych. Witryny aluminiowe, kolor ciemny brąz, ścianka pod oknem zlicowana ze szkleniem jak obecnie zakończona od wewnątrz parapetem z konglomeratu szer. 37 cm, na całą szerokość okna. 2.3 Roboty inne remont płyt balkonowych (oprócz balkonu cz. niŝszej ) remont piwnic z montaŝem kanałów wentylacyjnych remont klatki schodowej prace renowacyjne przy kominach wymiana rur spustowych wymiana opaski z płyt chodnikowych od strony ogrodu budynku remont pokrycia daszka wejściowego wymiana drzwi wyłazowych na dach, montaŝ klamer wyłazowych na dach remont balkonów balkony części wyŝszej Na skutek wadliwie wykonanych obróbek blacharskich płyty balkonowe w chwili obecnej są zawilgocone. Balustrada jest zbyt niska ( 92 cm ) Do remontu balkonów, tarasu i przyziemia przyjęto przykładowy system BOLIX RENO- BALKON. Zakres prac remontu balkonów: a) płyta górna całkowite usunięcie wierzchniej warstwy balkonu do płyty konstrukcyjnej ewentualne usunięcie skaŝenia mikrobiologicznego za pomocą preparatu BOLIX GLO complex (preparat glono- i grzybobójczy do usuwania skaŝenia mikrobiologicznego na zewnętrznych powierzchniach) zabezpieczenie odsłoniętych fragmentów stali zbrojeniowej preparatem ochrony korozyjnej BOLIX AKO wykonanie cementowej warstwy spadkowej o spadku 1,5% wierzchu balkonu z warstwą sczepną BOLIX SCS (warstwa sczepna między istniejącą płytą, a warstwa spadkową)

15 wykonanie obróbki blacharskiej z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0.55mm szer.30cm mocowane pod izolacja wodoszczelną na krawędzi balkonu wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej z warstwy papy termozgrzewalnej wywiniętej na ścianę i uszczelnionej na styku z cokolikiem wykonanie cementowej płyty wierzchniej wykonanie warstwy wierzchniej antypoślizgowej Sikafloor-2530W z piaskiem kwarcowym wykonanie warstwy zamykającej Sikafloor-2530W b) płyta spodnia i czoło odbicie odspojonych części tynków i fragmentów betonu usunięcie skaŝenia mikrobiologicznego za pomocą preparatu BOLIX GLO complex (preparat glono- i grzybobójczy do usuwania skaŝenia mikrobiologicznego na zewnętrznych powierzchniach) wykonanie warstwy naprawczej BOLIX WB na warstwie sczepnej BOLIX SCS wykonanie cementowej szpachli naprawczej BOLIX SPN Szkielet balustrady balkonów po oczyszczeniu pomalować, płyty betonowe balustrady odczyścić i naprawić podobnie jak płytę balkonową. Przywrócić pierwotny podział tynku na płytach balustrady. Uwaga: zwrócić szczególną uwagę uszczelnienie miejsc mocowania słupków balustrady. Balustradę podwyŝszyć o 20 cm. balkon części niŝszej Balkon na skutek złego stanu technicznego kwalifikuje się do generalnego remontu. - opracowanie w części konstrukcyjnej Remont piwnic Doświetlenie piwnicy studzienka W istniejący, wyreperowany otwór okienny naleŝy wstawić okienko PCV ( wymiary z natury U=1,6) ze stałym nawiewnikiem.. Od strony zewnętrznej po likwidacji pozostałości gruzu wykonać studzienkę z palisady betonowej o głębokości cm poniŝej dolnej krawędzi okna. Posadzka studzienki przepuszczalna ze Ŝwiru ( przed wykonaniem studzienki wybrać istniejącą ziemię i zastąpić Ŝwirem) dodatkowo w palisadzie umieścić rurkę PCV o 50 mm odprowadzającą nadmiar wody poza studzienkę w ziemię od budynku Remont posadzek Istniejącą posadzkę betonową naleŝy skuć, wybrać grunt rodzimy i wykonać nowe warstwy posadzki na gruncie wg poniŝszych danych: - piasek zagęszczony 5 cm - chudy beton 5cm - papa asfaltowa na lepiku - wylewka betonowa z zatopioną siatką stalową ciętociągnioną (Ledóchowskiego) gr 5 cm Papa wywinięta na ściany na wysokość 5 cm. Remont ścian wewnętrznych, stropów i wymiana drzwi do pomieszczeń piwnicznych Ściany

16 Po demontaŝu drzwi, skuciu całości tynku do cegły, skuciu odspojonych i luźnych fragmentów cegły, uzupełnić ubytki w murze, otynkować tynkiem cementowo-wapiennym ( 2-3 tygodnie po wykonaniu prac związanych z osuszaniem ścian piwnicznych patrz część III niniejszego opracowania). Stropy Skuć fragmenty odspojone tynku,skuć odspojone i luźne fragmentów cegieł, uzupełnić ubytki, zabezpieczyć belki stropowe preparatem ochrony korozyjnej Bolix Ako, Wykonać warstwę naprawczą Bolix WB na warstwie sczepnej Bolix SCS Zamontować izolację termiczną z płyt styropianowych gr 10 cm klejonych i kołkowanych do stropu. Siatka z klejem i tynk cienkopowłokowy mineralny. Zamontować nowe drzwi drewniane aŝurowe, z zamkami. Wentylacja pomieszczeń piwnicznych Wyciąg - W pomieszczeniach piwnic zaznaczonych na rysunku wkuć pod stropem( wlot) w istniejącej ścianie zewnętrznej kanał wywiewny typu Z o przekroju 10x10 cm wyprowadzony 20 cm ponad poziom terenu, zakończony w licu zewnętrznym muru kratką stalową z Ŝaluzjami skierowanymi do dołu. - W pomieszczeniu z oknem wyciąg następuje poprzez okno. - 1 pomieszczenie bez wyciągu bezpośredniego połączone zostanie poprzez otwór przelotowy z kratką z innym - wyposaŝonym w bezpośredni wyciąg. Nawiew NaleŜy zamontować kanał nawiewny 14x14 cm wg rys. wyjście przy posadzce w korytarzu piwnicznym. Wlot do kanału na elewacji od ogrodu. W kanale zamontować wentylator wymuszający nadmuch powietrza. Nawiew do poszczególnych pomieszczeń następuje poprzez drzwi aŝurowe Remont klatki schodowej a) wymiana okien na okna PCV z nawiewnikami stałymi, U=1,6 W/m 2 K - wymiary okien z natury. b) zerwanie farby olejnej, zerwanie odspojonych tynków wewnętrznych, nałoŝenie preparatów odgrzybiających na miejsca zaatakowane przez grzyby i wilgoć, wykonanie nowych tynków i malowanie farbą odporną na szorowanie, kolor jasny beŝ Farby polecane szczególnie to np.: - AKRYLATEX W firmy KABE Farba lateksowa o podwyŝszonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, Stosowana jest zarówno do malowania pierwotnego, jak i renowacyjnego na podłoŝach o jednolitej bądź zmiennej strukturze i barwie. Przed nanoszeniem farby podłoŝa chłonne wymagają zagruntowania preparatem BUDOGRUNT WG. PodłoŜa gipsowe naleŝy zagruntować farbą AQUATEX rozcieńczona wodą w stosunku 1:1. c) pod stropem klatki zamocowanie sufitu z płyt g-k mocowanych na konstrukcji ( odsuniętych od lica stropu) d) wymiana drzwiczek prowadzących na poddasze nieuŝytkowe drewniane pełne, otwieranie do środka poddasza, zamocowanie klamry z prętów ǿ 20mm i 15 cm poniŝej progu drzwiczek umoŝliwiające zahaczenie drabiny przystawnej.

17 e) zamocowanie w ścianie klamry stalowej umoŝliwiające zahaczenie drabiny przystawnej wraz z jej zamknięciem (kłódka) uniemoŝliwiającym swobodne manewrowanie osobom nieupowaŝnionym. f) uzupełnienie ubytków w schodach z lastryka kolor lastryka dopasowany do istniejącego z uwzględnieniem wzorów g) wymiana ostatniego schodka do piwnicy na stopień betonowy pokryty lastrykiem kolor dopasowany do istniejących schodów h) uzupełnienie ubytków w pochwycie drewnianym, pochwyt malować i) malowanie elementów stalowych balustrady kolor RAL grafit Kominy Wykonanie obróbek blacharskich przy kominach, prace reperacyjne tynków kominowych, malowanie kominów, wykonanie czapki betonowej przykrywającej kominy (gr. płyty 8 cm) z zachowaniem otworu przelotowego dla kanału spalinowego Wymiana rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej, dolny 2 metrowy odcinek Ŝeliwny Wykonanie opaski z płyt chodnikowych 70x70 cm od strony ogrodu ( od frontu chodnik z płyt betonowych bez zmian). Uwaga: naleŝy zwrócić uwagę, aby opaska z płyt chodnikowych miała spadek od budynku Remont daszka wejściowego NaleŜy zerwać starą nawierzchnię ( razem z okładziną ściany z papy, oczyścić podłoŝe, wykonać warstwę spadkową z gładzi cementowej oraz pokrycie z 2 warstw papy termozgrzewalnej. Daszek wykończyć obróbkami z blachy, ściany wokół zabezpieczyć malowaniem odpowiednią farbą elewacyjną. Na końcu zamocować orynnowanie z blachy stalowej ocynkowanej wraz z rzygaczem ( od strony zewnętrznej). W miejscu zerwanej okładziny z papy na ścianie odtworzyć tynk z istniejącym podziałem. Tynk malować specjalną farbą elewacyjna wymiana drzwi wyłazowych na dach, montaŝ klamer wyłazowych na dach drzwi drewniane, ocieplone, kolor zbliŝony do koloru elewacji, wymiary z natury. Na ścianie obok drzwi wyłazowych naleŝy zamontować klamry wyłazowe na dach wyŝszy - klamry z prętów ǿ 20mm Wykonanie nowej posadzki w lokalu uŝytkowym po wykonaniu nowego stropu ( patrz część konstrukcyjna ) z lastryka ciętego w płytach 73x73 cm. Kolor i układ graficzny jak istniejący czarno szara szachownica Wykonanie nowych schodków wejściowych przed wejściami do lokali uŝytkowych i wejściem na klatkę schodową. Materiał płyta lastryko. 3. Kolorystyka elewacji Projektowana kolorystyka wychodzi z istniejącej kolorystyki budynku zalecenia Konserwatora - bez róŝnicowania na całej powierzchni ścian budynku, łącznie z cokołem, któremu naleŝy przywrócić pierwotną barwę. Całość kolorystyczna w ciepłych odcieniach beŝu lub piaskowego szarego. Ślusarka drzwiowa na wzór drzwi do klatki schodowej ciemny brąz

18 Kolorystykę tynków oparto na systemie NCS - Ściany zewnętrzne odpowiednio piaskowy S 1010-Y20R RAL 1015 ( HELLELFENBEIN ) Lub szary RAL 7032 ( KIESELGRAU ) - Balustrada stalowa malowana grafit RAL 7027 GRAPHITGRAU - Ślusarka drzwiowa ciemny brąz RAL 8016 MAHAGONIBRAUN 4. Opis wykonywanych robót 4.1 Prace konstrukcyjne związane ze wzmocnieniem ścian zewnętrznych budynku Opis i technologia wykonania prac w części II niniejszego opracowania 4.2 Prace związane z osuszeniem ścian piwnic budynku Opis i technologia wykonania prac w części III niniejszego opracowania 4.3 Prace przygotowawcze - sprawdzenie i przygotowanie podłoŝa: Przed przystąpieniem do ocieplenia wykonać następujące czynności przygotowawcze: Ściany podlegające ociepleniu: - Zmycie ściany wodą pod ciśnieniem w celu usunięcia brudu i kurzu z powierzchni ściany Usunięcie tynków odspojonych w miejscach widocznych, opukanie pozostałych tynków i w razie potrzeby skucie oraz uzupełnienie tynków w miejscach ubytków zaprawą cementową 1:3. Wyrównanie powierzchni tynków istniejących - w zaleŝności od stanu elewacji przewidzieć wyrównanie miejscowe lub pogrubienie tynków istniejących Wykonanie próby przyklejania styropianu. Po 4 dniach wykonanie próby odrywania. Rozerwanie powinno wystąpić w warstwie styropianu a nie kleju Stropodach: Usunięcie śmieci i guana ptasiego z powierzchni stropu na poddaszu części wyŝszej. Dodatkowo przed przystąpieniem do prac dociepleniowych naleŝy wykonać następujące czynności przygotowawcze oraz inne prace: Zdemontować okna przeznaczone do wymiany i osadzić nowe z profili PCV. Okna powinny posiadać stałe nawiewniki. UWAGA: przed zamówieniem okien naleŝy dokładnie wymierzyć otwory w ścianie po demontaŝu starego okna. Zdemontować drzwi przeznaczone do wymiany i osadzić nowe. UWAGA: przed zamówieniem drzwi naleŝy dokładnie wymierzyć otwory w ścianie po demontaŝu. Usunąć parapety zewnętrzne okien i przymocować kątowniki z bednarki pod oknami do mocowania nowych parapetów z blachy powlekanej po dociepleniu Zdemontować rury spustowe i rynny z blachy ocynkowanej Zdemontować elementy drobne, mocowane do ścian elewacji: kratki wentylacyjne, uchwyt dla flag, numer budynku, szyldy itp. Przesunąć zawory, czujki itp. znajdujące się na elewacji 4.4 Prace zasadnicze - docieplanie ścian Wszystkie prace związane z przygotowaniem podłoŝa, masy klejącej, mocowaniem płyt styropianowych oraz warstwy klejącej z siatką naleŝy wykonywać zgodnie z instrukcją technologiczną wybranego systemu docieplenia.

19 Zabronione jest stosowanie elementów pochodzących z kilku systemów docieplenia jednocześnie. Płyty styropianowe EPS 040 naleŝy kleić na styk, a ewentualne szczeliny grubości powyŝej 2 mm naleŝy wypełnić paskami styropianu. Nie jest zalecane wypełnianie tych przerw przy uŝyciu pianki montaŝowej z uwagi na inne parametry techniczne, a zabronione jest wypełnianie tych przerw masą klejową jest to równoznaczne z powstaniem mostka termicznego). Pas cokołu dodatkowo zabezpieczać przed nasiąkaniem preparatem głęboko penetrującym (systemowym). Pas parteru do wysokości min. 2.0m nad terenem z dodatkowa siatką zabezpieczającą ze względu na uszkodzenia mechaniczne. Uwaga: Przed przystąpieniem do kołkowania styropianu naleŝy określić właściwą długość kołka rozpręŝnego ( głębokość osadzenia w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić co najmniej 5 cm-dla ścian z cegły pełnej lub silikatowej, a co najmniej 9 cm dla ścian z pustaków ceramicznych lub betonu komórkowego) Przyklejony do ścian styropian musi być pokryty warstwą wzmacniającą, poniewaŝ jest zbyt miękki i przez to mało odporny na wszelkie uderzenia oraz wgniecenia. Do usztywnienia jego powierzchni naleŝy uŝyć siatki z włókna szklanego o oczkach 3-5 mm i gramaturze 160g/m2. Siatka musi być wtopiona pomiędzy dwie warstwy zaprawy klejowej. Kolejne pasy, zwykle pionowo układanej siatki, łączyć na zakłady szerokości cm. NaroŜa otworów wzmacniać przyklejając ukośnie (pod kątem 45 ) dodatkowe pasy siatki o wymiarach min. 30x30 cm. Dookoła okien mocować profil przyokienny z fabrycznie wtopionym pasem siatki. Krawędzie płyt izolacyjnych wokół otworów (takŝe naroŝy budynku) zabezpieczać profilami naroŝnikowymi z włókna szklanego lub blachy stalowej z zamocowaną siatką. Wszystkie dodatkowe warstwy siatki lub profile kaŝdorazowo muszą być wtapiane pomiędzy dwie warstwy zaprawy klejowej. Listwa odcinająca cokół Granicą parteru i piętra jest obecnie wystający wąski poziomy pas - po dociepleniu naleŝy go odtworzyć naklejając dodatkowy pas ze styropianu. Pas znajdzie się na wszystkich ścianach budynku. Boniowanie ( imitacja układu płyt kamiennych ) Boniowanie na warstwie ocieplenia - ze względu na niewielką grubość tynku naleŝy wykonać w warstwie materiału termoizolacyjnego. Technika w tym przypadku polega na uŝyciu specjalnych listew, które po wycięciu rowków w elewacji zatapia się w styropianie. Technika ta gwarantuje wykonanie idealnie prostych krawędzi boni, ponadto zabezpiecza styropian w miejscach nacięć przed działaniem czynników atmosterycznych. Chroni je teŝ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Warstwa wykończeniowa ocieplonych ścian zewnętrznych Po okresie 2-3 dni od wykonania warstwy zbrojonej nakłada się warstwę elewacyjną, którą stanowi cienkowarstwowy tynk mineralny grub. 2-3mm Docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacją mieszkalną (część wyŝsza)

20 Usunąć wszelkie przedmioty, posadzkę odczyścić, osuszyć UłoŜyć izolację termiczną z papostyru gr. 15 cm oraz 1 warstwę papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia 4.6 Docieplanie dachu (część niŝsza) Ocieplenie dachu budynku zrealizowane zostanie przez: Zgruntowanie istniejącego pokrycia UłoŜenie warstwy izolacyjnej - 15 cm płyt styropianu laminowanego dwustronnie papą podkładową.. Płyty izolacji układane na dachu od strony zewnętrznej - bezpośrednio pod papą na istniejącym pokryciu dachowym. Płyty mocuje się za pomocą łączników mechanicznych i za pomocą kleju przeznaczonego do przyklejania styropianów. W niniejszym opracowaniu płyty mocowane będą za pomocą masy klejącej, a w strefie przykrawędziowej powinny być dodatkowo mocowane mechanicznie ( za pomocą łączników) - płyty Papostyr lub inne o podobnych właściwościach. przykrycie warstwą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia. ( firmy ICOPAL Papy Extradach WF Szybki Profil SBS naleŝą do grupy Zgrzewalnych Pap Wierzchniego Krycia SBS, o grubości od 4mm do 5,2mm, posiadają wkładkę - kalandrowana włóknina poliestrowa nowej generacji - podwyŝszającej parametry wytrzymałościowe oraz gwarancję jakości i szczelności pokrycia dachu.) Prace towarzyszące robotom dachowym: Wykonać obróbki na końcach dachu z prawidłowym sprowadzeniem do istniejących obróbek Kominy wyreperować, otynkować (systemowy tynk cienkopowłokowy na siatce zatopionej w kleju) w kolorze identycznym jak ściany budynku Czapki kominów w wypadku skorodowania betonu- naprawić preparatem uszczelniającym oraz wykonać pokrycie z blachy ocynkowanej z kapinosami zapobiegającymi zamakaniu ścianek kominów, w przypadku braku czapki wykonać nową, z zachowaniem prześwitu dla kanału spalinowego Wykonać klamry wyłazowe z dachu niŝszego na wyŝszy - kotwy z prętów ǿ 20. Kotwy wkuć na 20 cm w mur istniejący. Wymiary klamry 40 cm szerokości, 20 cm głębokości Reperacja balkonów (system BOLIX reno-balkon lub podobny) Prace związane z wykonaniem reperacji balkonów, nie mogą być wykonywane w temperaturze powietrza niŝszej niŝ 5 C oraz wyŝszej niŝ 25 C, na powierzchniach naraŝonych na bezpośrednie nasłonecznienie, w czasie i bezpośrednio po opadach deszczu, na podłoŝach o temperaturze niŝszej niŝ 5 C oraz wyŝszej niŝ 25 C, przy mniejszej lub większej względnej wilgotności powietrza od zalecanej przez producenta dla danego materiału. UWAGA! NaleŜy ściśle przestrzegać sposobu przechowywania materiałów oraz terminów ich przydatności do stosowania. Data produkcji podana jest na wszystkich opakowaniach jednostkowych wyrobów BOLIX. Technologia naprawy betonu Etap I Przygotowanie podłoŝa Uszkodzony beton i tynk naleŝy skuć, a znajdującą się na wierzchu stal zbrojeniową w sposób mechaniczny oczyścić i odrdzewić np. za pomocą wiertarki z końcówką (szczotka druciana), piaskowanie do stopnia SA 2,5.

02-776 Warszawa ul. Hirszfelda 5/9

02-776 Warszawa ul. Hirszfelda 5/9 02-776 Warszawa ul. Hirszfelda 5/9 Inwestor: ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY WARSZAWA UL. GRĘBAŁOWSKA 23/25 PROJEKT REMONTU ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 3. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Remont elewacji budynku frontowego. Ocieplenie ścian. Kolorystyka elewacji. Wymiana pokrycia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych OPIS TECHNICZNY do robót elewacyjnych budynku mieszkalnego przy ulicy Kutnowskiej nr14 w Krośniewicach Kosztorys wykonano na zlecenie MZGKiM Krośniewice ul. Paderewskiego 3 Remontowany obiekt jest budynkiem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA (TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA OGÓLNOBUDOWLANEGO 7.1 PRZEGRODY

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH Zadanie: Naprawa połaci dachowych i opierzeń na budynkach: SP ZOZ w Czersku, Zespołu Szkół w Łęgu, Zespołu Szkół w Rytlu oraz Ośrodka Kultury w Rytlu w ramach zachowania

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA EKSPERTYZA WRAZ Z INWENTARYZACJĄ STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OFICYNY przy ul. Wesołej 38 w Kielcach 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA RYSUNKI - INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu

OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu I. Dane ogólne 1.1. Obiekt : Szkoła Podstawowa w Długiem Gm. Koluszki 1.2. Lokalizacja : Długie Gm. Koluszki dz. Nr 235/4 1.3. Inwestor : Urząd

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Zakres modernizacji pomieszczeń 5. Opis konstrukcji 6. Prace wykończeniowe 7.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI POSADZEK W BUDYNKU MYJNI ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU. Lokalizacja: Radom ul. Wjazdowa 4 dz.

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI POSADZEK W BUDYNKU MYJNI ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU. Lokalizacja: Radom ul. Wjazdowa 4 dz. PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI POSADZEK W BUDYNKU MYJNI ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU Lokalizacja: Radom ul. Wjazdowa 4 dz. nr 235/5 Inwestor: MPK w Radomiu spółka z o.o. ul. Wjazdowa 4 26-600 Radom

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem.

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiot opracowania obejmuje budynek użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wilkowa. Jest to budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji murowanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY

Usługi Projektowo-Kosztorysowe K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel. 4876-004 0 600 484 481 PROJEKT BUDOWLANY Temat opracowania: OCIEPLENIE ŚCIANY FRONTOWEJ BUDYNKU OSP W ROZWADZY

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRO-BUD projekty i nadzory budowlane inż. A. Budakowski biuro: ul. Pomorska 2A, 83-200 Starogard Gdański NIP 581-169-40-51 tel. kom. 608 093 338 PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU PRZEWIDUJE: RENOWACJĘ ŚCIANY OD ULICY NARUTOWICZA WG PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU 1 1. OKAP

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r.

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1 Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1. Szkoła Podstawowa Zdjęcie nr 1 Ściana wschodnia Niezgodna z projektem technologia termomodernizacji,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Budynku Biurowo-Usługowego Obiekt : Budynek Adres : Poznań ul.zielona 8 Kod CPV : 45213150-9 Biurowce Inwestor :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAMKU W POŁCZYNIE ZDROJU, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OBIEKT: BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 BRANśA: KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S PROBUD PROBUD Sp. z o.o. Opracowanie: Przedmiot: (Nazwa, adres, numery działek) BranŜa: Inwestor: (Nazwa, adres) Jednostka projektowa: (Nazwa, adres) PROJEKT WYKONAWCZY REMONT ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 1

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 1 Załącznik nr 5/1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia P R Z E D M I A R R O B Ó T część 1 Opis robót : Docieplenie nowej części obiektu B u d o w a : GMINA WOŁCZYN O b i e k t : Budynek Urzędu

Bardziej szczegółowo

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY I. STAN BUDYNKU SZKOŁY PRZED REMONTEM Dane dotyczące budynku przed remontem w 2014: - data poprzedniej renowacji elewacji 1997, - data

Bardziej szczegółowo

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATK P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 TEMAT/ OBIEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a 1 O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany. BranŜa: Architektoniczno - konstrukcyjna

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany. BranŜa: Architektoniczno - konstrukcyjna Rodzaj opracowania: Projekt budowlany BranŜa: Architektoniczno - konstrukcyjna Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi w miejscowości

Bardziej szczegółowo

MIASTOPROJEKT - DELTA.

MIASTOPROJEKT - DELTA. PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO HANDLOWE 1 MIASTOPROJEKT - DELTA. 45-355 Opole ul. 1-go Maja 30a tel. 502719325 METRYKA PROJEKTU obiekt : BUDYNEK BIUROWY temat : PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI - OCIEPLENIA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna)

Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna) Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna) Data: 2015-01-31 Budowa: REMONT ELEWACJI Obiekt: Budynek przy ul. Fabrycznej nr: 25 w Pudliszkach, (ściana

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS UPROSZCZONY

KOSZTORYS UPROSZCZONY Data opracowania: 2010-08-16 KOSZTORYS UPROSZCZONY Nazwa zadania: Termoizolacja budynku administracyjnego magazynowego i łącznika Powiatowego Inspektoratu Weterynarji w Zambrowie Adres inwestycji: 18-300

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Ryunki:

Opis techniczny. Ryunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2)!+ 3!# &) 3!" 265 0!. 7!2*' 3!+ -1-)) &4%!/!3 #89 "89 -),-)6& 4 :)5";/< Opis techniczny Ryunki: 1 OPIS TECHNICZNY:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Usługi Projektowe P L U S Sprzedaż Materiałów Budowlanych 18-500 Kolno; ul. Brzozowa 8 tel. 502 566 132 PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Obiekt ZAKRES Inwestor: Adres bud.: Projektant: Świetlica wiejska - Remont

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH ROBOTY TOWARZYSZĄCE DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH ROBOTY TOWARZYSZĄCE DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk tel. + 48 59 84-32-872 / fax. + 48 59 84-33-129 www.rzislupsk.pl / e-mail: sekretariat@rzislupsk.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4, PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na OPIS TECHNICZNY Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na wykonaniu w ścianach zewnętrznych elewacji północnej i południowej otworów drzwiowych i okiennych, poszerzeniu istniejących

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU lipiec 2014 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. Projekt zagospodarowania terenu str. 2a 2. Opis techniczny str. 3 2.1 Podstawa opracowania str. 3 2.2 Charakterystyka budynku str. 3 2.2.1 Opis prac str. 4 2.3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKÓW IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ŁÓDŹ, UL. PADEREWSKIEGO 24 Sporządził: Tomasz Karaczko 1 Opis przedmiotu zamówienia. Remont pokrycia dachowego

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT: Remont pomieszczeń zajmowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową zlokalizowanych na IV piętrze biurowca ADRES: Siedlce ul. Piłsudskiego 38 INWESTOR: Regionalna Izba

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 51 149 Wrocław, ul. Koszarowa 70 telefon/fax 71 325-06-71, Bank Pocztowy 61 1320 1999 2292 8892 2000 0002 NIP 896-000-36-97, Regon 930641779 www.smkarlowice.pl, e-mail : smkarlowice@o2.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A I N W E S T Y C J A temat projektu adres INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA WROCŁAW, UL. SZEWSKA 80 i 81, ŚWIDNICKA 8b, Wrocław nr działki 27/5, 27/7, 27/17, 27/35

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWA gr inŝ. arch. MARTA FILEK - WACHNIK 03-284 Warszawa ul. Porannej Bryzy 21 NIP 524-102-49-09 tel./ fax 0-22-251-47-48 lub 0-604-472-720 m.wachnik@biuroprojektowe.com INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt BranŜa: Budowlana Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy wymiany stolarki okiennej z profili aluminiowych na stolarkę

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r.

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Inwestor Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Toruń Czerwiec 2010r Kosztorys Strona 2/17 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Elewacja

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : WLEŃ Obiekt : Wleń Kod CPV : 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych Inwestor

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO Adres budynku : 58-506 Jelenia Góra ul. Jana Kiepury 45B Data przeglądu: 12.06.2012 Rok budowy budynku : 1998 Lp. Rodzaj elementów budynku Rodzaj materiałów Opis zauważonych usterek

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/8 1 KNR 2-25 0307/02 2 KNR 2-25 0307/04 3 KNR 4-01 0534/08 4 KNR 4-04 0509/03 5 KNR 4-04 0305/03 1. Roboty rozbiórkowe 1.1 Roboty przygotowawcze Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. CDM Sp. z o. o. ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.

PROJEKT WYKONAWCZY. CDM Sp. z o. o. ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk. CDM Sp. z o. o. ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.pl TYTUŁ PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

2. SPIS RYSUNKÓW... 2

2. SPIS RYSUNKÓW... 2 1. SPIS TREŚCI. 1. SPIS TREŚCI.... 2 2. SPIS RYSUNKÓW.... 2 3. OPIS TECHNICZNY... 3 3.1 DANE OGÓLNE... 3 3.1.1 Przedmiot opracowania.... 3 3.1.2 Inwestor.... 3 3.1.3 Podstawa opracowania.... 3 3.1.4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont z dociepleniem budynku świetlicy w Omulu Adres obiektu budowlanego: Działka nr 265, Omule, Gmina

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Opis robót wraz z kosztorysem remontu

Opis robót wraz z kosztorysem remontu mgr inŝ. Szymon Hotała ul.kazimierska 13/18, 51-657 WROCŁAW tel.513 556 481 www.hoska.pl www.ekspertyzybudowlane.eu Opis robót wraz z kosztorysem remontu klatek schodowych, balkonów oraz elewacji budynku

Bardziej szczegółowo

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO OPIS TECHNICZNY DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO STARCZANOWO 10, MUROWANA GOŚLINA REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO W STARCZANOWIE 10, MUROWANA GOŚLINA PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: LIDER Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 19,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Temat: Remont sal lekcyjnych 18, 36, 50 z zapleczami w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Lokalizacja: Olsztyn, ul. Bałtycka 37 Inwestor: Zespół Szkół Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

Budynek Mieszkalny. ul. Siewna 14. KORAT-1 Sp. z o.o. ul. Emaus 7/6 30-201 Kraków (+48 12) 430 02 46 biuro@korat.pl www.korat.pl

Budynek Mieszkalny. ul. Siewna 14. KORAT-1 Sp. z o.o. ul. Emaus 7/6 30-201 Kraków (+48 12) 430 02 46 biuro@korat.pl www.korat.pl Budynek Mieszkalny ul. Siewna 14 KORAT-1 Sp. z o.o. ul. Emaus 7/6 30-201 Kraków (+48 12) 430 02 46 biuro@korat.pl www.korat.pl Obecnie realizujemy kameralny budynek mieszkalny z garaŝami, zlokalizowany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Od Do p. 1 NAPRAWA IZOLACJI BALKONÓW 1 11 2 DEMONTAś OCIEPLENIA I WYKONANIE NOWEJ ELEWACJI (system CAPAROL)

Nazwa działu Od Do p. 1 NAPRAWA IZOLACJI BALKONÓW 1 11 2 DEMONTAś OCIEPLENIA I WYKONANIE NOWEJ ELEWACJI (system CAPAROL) PROJEKTSERWIS 01-684 WARSZAWA, UL KLAUDYNY 32/261 PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY NAPRAWCZE W BUDYNKU PRZY UL. STRYJEŃSKICH 1 W WARSZAWIE- ELEWACJA 1-2 ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. (501) 76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo