INSTRUKCJA DOSTAWCY ZAPYTANIA OFERTOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA DOSTAWCY ZAPYTANIA OFERTOWE"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA DOSTAWCY ZAPYTANIA OFERTOWE SPIS TREŚCI 1 Otrzymałem zapytanie - co dalej? Strona główna dostawców w systemie pko zakupy Zapytania ofertowe Krok 1: Zapoznanie z treścią zapytania Zakładka: umowa o zachowaniu poufności Zakładka: Pokaż RFP Zakładka: Wiadomości Krok 2: Potwierdzenie chęci złożenia oferty / rezygnacja Krok 3: Przygotowanie oferty Wprowadzanie ręcznie Import z pliku MS Excel Krok 4: Zatwierdzenie oferty Krok 5: Edycja oferty / Modyfikacja złożonej oferty Składanie kolejnej oferty Kolejna runda Kolejna seria Informacja o zakończeniu Procesu Zakupowego Słowniczek i FAQ Strona 1

2 Witamy w systemie PKO Zakupy. Mamy nadzieję że niniejsza instrukcja pozwoli Państwu w pełni skorzystać z możliwości systemu i składać oferty w odpowiedzi na przekazane zapytania Banku. W przypadku konieczności skorzystania z pomocy technicznej lub wyjaśnienia wątpliwości prosimy o kontakt z Administratorem/ Helpdeskiem do którego kontakt znajduje się na stronie logowania. 1 OTRZYMAŁEM ZAPYTANIE - CO DALEJ? Odpowiedzi na zapytania ofertowe należy składać elektronicznie w systemie PKO Zakupy. Do systemu można zalogować się na dwa sposoby: a) Wchodząc na stronę Login i hasło do systemu powinny zostać wysłane do Dostawcy odrębną wiadomością na adres wprowadzony do systemu przy samorejestracji lub rejestracji przez Pracownika Banku. Po pierwszym zalogowaniu do systemu PKO Zakupy należy zmienić hasło systemowe na własne oraz zaakceptować regulamin systemu PKO Zakupy. Regulamin zostanie wyświetlony w oknie przeglądarki zaraz po pierwszym zalogowaniu do systemu. b) Klikając na link w mailu z zaproszeniem do składania ofert: W treści znajduje się link ➀, którego kliknięcie przenosi Dostawcę na stronę logowania a następnie do konkretnego zapytania. UWAGA! Treść wiadomości może się różnić dla każdego procesu. UWAGA! Jeżeli to twoje pierwsze logowanie w systemie to po wybraniu linku prowadzącego bezpośrednio do postępowania będziesz musiał zmienić swoje hasło tymczasowe oraz zaakceptować regulamin Dostawcy i Użytkownika. UWAGA! Jeżeli otrzymasz informację, że twoje konto zostało zablokowane skontaktuj się z administratorem aplikacji w PKO Banku Polskim w celu odblokowania hasła. Aplikacja blokuje konto po trzykrotnym nieprawidłowym wprowadzeniu hasła, co ma na celu utrudnienie uzyskania nieuprawnionego dostępu do twoich danych. UWAGA! W niektórych przypadkach link bezpośredni do postępowania nie działa ze względu na ustawienia serwera, zapory internetowej itp. W takich przypadkach przed kontaktem z pomocą techniczną prosimy o próbę zalogowania się w systemie zgodnie z sposobem opisanym w pkt a) i próbę wejścia do zapytania poprzez listę zapytań (Rozdział 2 instrukcji). Strona 2

3 2 STRONA GŁÓWNA DOSTAWCÓW W SYSTEMIE PKO ZAKUPY Po zalogowaniu do systemu wyświetla się strona główna: Strona główna składa się z następujących elementów ➀ Pasek nawigacji umożliwia aktualizację danych o firmie, otwiera stronę ze wszystkimi zapytaniami ofertowymi oraz aukcjami dostawcy ➁ szybki dostęp do aktualnych zapytań ofertowych ➂ - szybki dostęp do aktualnych aukcji ➃ ustawienie preferencji użytkownika. W ustawieniach preferencji użytkownika (po naciśnięciu na imię i nazwisko użytkownika) pojawią się trzy opcje: Moje konto - umożliwiające zmianę danych konta użytkownika, w tym hasła Moje adresy podręczna książka adresów skojarzonych z twoim kontem w systemie. Dla większości dostawców jest ona pusta. Nie jest ona możliwa do edycji przez dostawcę. Oraz możliwość zmiany języka systemu. UWAGA! W aktualnych zapytaniach ofertowych są umieszczone tylko te zapytania, które są obecnie aktywne tj. zostały opublikowane i nie zostały jeszcze zamknięte przez osobę odpowiedzialną ze strony PKO/ nie minął termin składania ofert. 3 ZAPYTANIA OFERTOWE Aby odpowiedzieć na zapytanie ofertowe należy wybrać zapytanie z listy wyświetlonej na stronie głównej lub przejść do Listy wszystkich zapytań. 3 Strona 3

4 Aby wyświetlić Listę wszystkich zapytań, należy kliknąć przycisk Moje zapytania ➀ (na pasku nawigacji). Aby wyświetlić zapytanie bezpośrednio ze strony głównej, należy kliknąć ikonę ołówka ➁ w wierszu wybranego zapytania. Aby wyświetlić zapytania, które już się zakończyły zmień status RFP z Otwartego (domyślny) na Osiągnięte ➂ Wyświetli ci się wtedy lista wszystkich zapytań które zostały już zakończone, a w których brałeś udział. 3.1 KROK 1: ZAPOZNANIE Z TREŚCIĄ ZAPYTANIA Po wybraniu zapytania, wyświetla się widok podglądu: 8 Kolejne zakładki zawierają: ➀ umowę o zachowaniu poufności (N.D.A.) ➁ opis zapytania, formularz handlowy (arkusz oferty), formularz zapytania (RFI) oraz załączone do zapytania dokumenty ➂ - otrzymane i wysłane wiadomości ➃ potwierdzenie otrzymania zapytania (wraz z wyrażeniem chęci uczestnictwa) ➄ dodawanie kontaktów z listy kontaktowej ➅ przygotowanie i potwierdzanie oferty ➆ historia zapytania 8 - przycisk do załączenia umowy o Zachowaniu Poufności Nie wszystkie zakładki będą widoczne i dostępne już od początku. Dostępność zakładek zależy od zdefiniowanego przez Kupca procesu zatwierdzania. Przykładowo w postępowaniach w których Bank wymaga zawarcia Umowy o Zachowaniu Poufności dopiero po zatwierdzeniu przez Kupca tej umowy aktywne zostaną zakładki, ➁, ➂, ➃, ➄. Natomiast niezależnie czy Bank wymaga umowy o zachowaniu poufności czy nie zakładki ➅ i ➆ stają się dostępne po wyrażeniu chęci uczestnictwa w procesie w zakładce ➃. Uwaga! W przypadku, gdy załączanie Umowy o Zachowaniu Poufności nie jest wymagane, krok ➀ nie zostanie po prostu wyświetlony. Strona 4

5 3.1.1 ZAKŁADKA: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI W tej zakładce możliwe jest pobranie wzoru Umowy o Zachowaniu Poufności, a następnie załadownie podpisanego skanu umowy. Po załadowaniu skanu należy wybrać przycisk Wyślij do Kupca ➀. ➀ Uwaga! Jeżeli posiadasz podpisaną z Bankiem obowiązującą generalną umowę o zachowaniu poufności wystarczy że załączysz plik tekstowy o tytule Numer umowy o zachowaniu Poufności z wpisanymi w treść numerem oraz datą umowy ZAKŁADKA: POKAŻ RFP Zakładka ta umożliwia podgląd zapytania ofertowego wraz z załącznikami. Dostawcy mają możliwość zapoznania się z dokumentami przetargowymi przed podjęciem decyzji o uczestnictwie i odpowiedzi na RFP ZAKŁADKA: WIADOMOŚCI Zakładka ta pozwala na wymianę wiadomości pomiędzy Kupcami oraz Dostawcami (np. pytania i odpowiedzi do Zapytania Ofertowego). Po przejściu do panelu Wiadomości, użytkownik może wyświetlić otrzymane wiadomości i wysłać swoje: Nieprzeczytane (nowe) wiadomości oznaczone są liczbą na zielonym tle 1. Kliknięcie otwiera wiadomość do odczytania. Liczba po ukośniku oznacza łączną liczbę wiadomości przesłanych do tej pory dla zapytania (nowych i starych) Aby wysłać nową wiadomość należy kliknąć przycisk Nowa wiadomość 2. Można także przeszukiwać otrzymane i wysłane wiadomości, za pomocą wyszukiwarki 3 W przypadku dużej ilości wiadomości można je wyszukać po całości lub części tytułu w oknie wyszukiwania ➂ Strona 5

6 4 Po otwarciu wiadomości można użyć przycisków Odpowiedz 4 w otwartej wiadomości. Z wyłączeniem sytuacji wyjątkowych Dostawca może odpowiedzieć jedynie do osoby wskazanej przez Bank, program nie umożliwi mu wysłania wiadomości do innych osób. Wiadomość na którą odpowiadamy, zostanie wyświetlona w czerwonej ramce: Należy wybrać nadawcę wiadomości z listy (o ile Bank dopuści wysłanie wiadomości do innego, niż z góry wskazany adresat) 1, uzupełnić treść a następnie kliknąć przycisk Wyślij 2. Strona 6

7 Podobnie wygląda ekran wysyłania nowej wiadomości. W przypadku wysyłania nowej wiadomości, należy: wybrać typ wiadomości 1, wpisać tytuł 2, wybrać adresata z listy (o ile Bank dopuści wysłanie wiadomości do innego, niż z góry wskazany adresat) 3, opcjonalnie można dołączyć załącznik 4. Po wpisaniu treści wiadomości należy wysłać ją przyciskiem Wyślij KROK 2: POTWIERDZENIE CHĘCI ZŁOŻENIA OFERTY / REZYGNACJA Aby odpowiedzieć na zapytanie ofertowe Dostawca musi potwierdzić otrzymanie formularza i wyrazić chęć uczestnictwa: Po przejściu do zakładki potwierdzania ➀, należy zaznaczyć pole wyboru ➁ i wybrać jedną z opcji ➂ poniżej. Po wybraniu, należy zapisać wybór przyciskiem Zapisz ➃. Uwaga! Zapisanie wyboru oznacza przekazanie informacji do Banku w zakresie chęci odpowiedzi na zapytanie. Strona 7

8 3.3 KROK 3: PRZYGOTOWANIE OFERTY WPROWADZANIE RĘCZNIE W zakładce Przygotuj i potwierdź moją ofertę ➀ dostępne są opcje: ➁ przycisk umożliwia utworzenie nowej odpowiedzi z już istniejącej, np. w przypadku składania kolejnej oferty w ramach tego samego procesu zakupowego (tzw. kolejna runda) ➂ przycisk zatwierdza aktualną ofertę (Kupiec może obejrzeć ofertę) ➃ przycisk anuluje aktualnie wyświetlaną na ekranie ofertę ➄ przycisk zapisuje aktualną ofertę, ale jej nie wysyła do Kupca Uwaga! Poruszanie się pomiędzy opisanymi wyżej zakładkami nie powoduje utraty edytowanej treści. Jednak jeżeli będziesz chciał wejść, np. do menu wiadomości albo zmienić zapytanie, na które odpowiadasz, zapisz edytowaną treść ponieważ ją utracisz. Zapisanie nie oznacza złożenia oferty! Zakładka Oferta handlowa: Strona 8

9 ➀ To pierwsza z zakładek, z których składa się twoja oferta. Za wyjątkiem bardzo szczególnych zapytań ofertowych zawsze znajdują się tam pola do wypełnienia, obowiązkowe lub nieobowiązkowe. Należy uzupełnić wymagane pola odpowiednimi wartościami. Wszystkie zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz ➀ w prawym dolnym rogu ekranu. Uwaga! Pola z gwiazdką są polami wymaganymi. Jeżeli ich nie wypełnisz program nie pozwoli ci zapisać i złożyć oferty. Jeżeli wypełniłeś pola obowiązkowe a system nadal nie pozwala ci ich zapisać sprawdź czy w innych zakładkach nie znajdują się puste pola obowiązkowe. Jeżeli w danym momencie nie wiesz jak odpowiedzieć na pytanie lub jaką wartość wpisać czy jaki plik załączyć w obowiązkowym polu, a chciałbyś zapisać to co do tej pory edytowałeś możesz wpisać/załączyć dowolną treść. Pamiętaj żeby przed zatwierdzeniem oferty sprawdzić/poprawić wpisane dane. Uwaga! Zapisanie nie oznacza jeszcze złożenia oferty. Możesz spokojnie wielokrotnie edytować i zapisywać ofertę nie obawiając się że zostanie ona przesłana jako wiążąca oferta do Banku. Zakładka RFI (kwestionariusz merytoryczny) zawiera pytania do Dostawcy. Odpowiedzi na pytania stanowią cześć oferty: Strona 9

10 6 Formularz zapytań może zawierać pola następujących typów: ➀ pole daty należy wybrać datę za pomocą przycisku kalendarza ➁ pole wyboru należy wybrać właściwą odpowiedź ➂ pole tekstowe należy wpisać odpowiedź ➃ pole pliku należy załączyć odpowiedni plik ➄ lista wyboru należy wybrać właściwą odpowiedź z listy 6 - przycisk Zapisz Wszystkie zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz w prawym dolnym rogu ekranu Uwaga! Zapisanie nie oznacza jeszcze złożenia oferty. Możesz spokojnie wielokrotnie edytować i zapisywać ofertę nie obawiając się że zostanie ona przesłana jako wiążąca oferta do Banku. Uwaga! Pola z gwiazdką są polami wymaganymi. Jeżeli ich nie wypełnisz program nie pozwoli ci zapisać i złożyć oferty. Jeżeli wypełniłeś pola obowiązkowe a system nadal nie pozwala ci ich zapisać sprawdź czy w innych zakładkach nie znajdują się puste pola obowiązkowe. Zakładka Dokumenty umożliwia przesłanie przez Dostawcę wybranych plików: Strona 10

11 ➄ Należy wybrać typ dokumentu ➀, wpisać jego nazwę ➁, wybrać plik z dysku ➂ i załadować go do formularza ➃. Wszystkie zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz ➄ w prawym dolnym rogu ekranu. Uwaga! Zapisanie nie oznacza jeszcze złożenia oferty. Możesz spokojnie wielokrotnie edytować i zapisywać ofertę nie obawiając się że zostanie ona przesłana jako wiążąca oferta do Banku. Uwaga! Pola z gwiazdką są polami wymaganymi. Jeżeli ich nie wypełnisz program nie pozwoli ci zapisać i złożyć oferty. Jeżeli wypełniłeś pola obowiązkowe a system nadal nie pozwala ci ich zapisać sprawdź czy w innych zakładkach nie znajdują się puste pola obowiązkowe IMPORT Z PLIKU MS EXCEL Jeżeli Bank zaakceptował taką możliwość, to istnieje możliwość importu formularza z pliku MS Excel: Należy pobrać wzór formularza w formacie xlsx ➀ lub xls ➁. Po wypełnieniu można go zaimportować za pomocą przycisku Załaduj z pliku Excel ➂. Po otworzeniu pliku Excel należy przejść do zakładki Response grid ➀ i wypełnić białe pola ➁. Uwaga! Nie należy modyfikować szarych pól i nagłówka tabeli; nie wolno również dodawać i usuwać wierszy lub kolumn. Strona 11

12 Po zapisaniu zmian, plik może zostać zaimportowany. Podobnie wygląda import w zakładce RFI: Dostępne są identyczne przyciski ➀, jak w zakładce Oferta handlowa. 3.4 KROK 4: ZATWIERDZENIE OFERTY Po wypełnieniu i zapisaniu wszystkich formularzy i załączeniu plików, w celu przesłania do Banku ofertę należy Zatwierdzić. Oferta zatwierdzona jest ofertą wysłaną do Kupca. Strona 12

13 Aby zatwierdzić ofertę, kliknij przycisk Zatwierdź ➀. Zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym można sprawdzić czy wszystkie informacje zostały wprowadzone: Jeśli wszystkie informacje są wprowadzone, ofertę składamy klikając na przycisk Złóż ofertę ➀. Po kliknięciu przycisku Złóż ofertę, NIE MA już możliwości modyfikacji oferty. Można jednak złożyć nową ofertę zastępującą poprzednią (3.5), jeśli pozwala na to harmonogram zapytania ofertowego. 3.5 KROK 5: EDYCJA OFERTY / MODYFIKACJA ZŁOŻONEJ OFERTY SKŁADANIE KOLEJNEJ OFERTY Jeśli zachodzi konieczność modyfikacji oferty po złożeniu, możliwe jest złożenie kolejnej: Strona 13

14 Po kliknięciu przycisku Utwórz nowy ➀, możliwe jest utworzenie nowej oferty w sposób analogiczny jak opisany powyżej. Jeżeli Bank dopuścił w danym postępowaniu taką możliwość to dodatkowo pojawi się pole wyboru, w którym trzeba zaznaczyć właściwą opcję: Pole wyboru ➀ odpowiada za zachowanie nowej oferty po wysłaniu. Alternatywna oferta występuje w nielicznych postępowaniach, w których Bank jasno zezwolił na złożenie kilku ofert dotyczących różnych konfiguracji przedmiotu zamówienia. Dostawca składa ofertę równolegle z uprzednio złożoną, Kupiec ma możliwość wyboru spomiędzy ofert alternatywnych. Zastąp istniejącą ofertę w przypadku konieczności korekty złożonej oferty, Dostawca ma możliwość podmienić ją na nową. Opcja standardowa dostępna zawsze, jeśli pozwala na to harmonogram zapytania ofertowego. Po upływie czasu przeznaczonego na składanie ofert nie jest możliwe ani składanie ofert alternatywnych, ani też korekta już złożonych KOLEJNA RUNDA W przypadku rozegrania kolejnej rundy procesu zakupowego, konieczne będzie złożenie oferty ponownie. Numer serii i rundy (w ramach jednej serii może być rozegrane kilka rund) można sprawdzić w zakładce Pokaż RFP: Strona 14

15 W polu ➀ można odczytać numer serii a w polu ➁ numer rundy. Uwaga! Wyjaśnienie znaczenia serii i rundy oraz różnice pomiędzy nimi znajdziesz w rozdziale 4. Słowniczek i FAQ. Aby nie było konieczne wpisywanie wszystkich danych ponownie, można skorzystać z funkcji duplikowania oferty: 3 Aby utworzyć duplikat oferty, należy użyć przycisku Duplikuj poprzednią 3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym można wyszukać i wybrać ofertę do zduplikowania: Po naciśnięciu przycisku ➀ przy wybranej ofercie wszystkie dane zostaną skopiowane do formularzy, gdzie można je edytować KOLEJNA SERIA Jeśli została rozpoczęta nowa seria, to należy sprawdzić wygląd formularzy, ponieważ w tym przypadku - Mogły się one zmienić. W takim przypadku po zduplikowaniu oferty, dane wprowadzone mogą nie być poprawne. 3.6 INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROCESU ZAKUPOWEGO O zakończeniu procesu zakupowego zostaniesz powiadomiony drogą mailową. Informacja ta zostanie wysłana na adres wprowadzony w ustawieniach konta użytkownika. 4 SŁOWNICZEK I FAQ RFP Request for proposal Zapytanie ofertowe. W systemie PKOZakupy zapytanie składa się z serii i rund. Runda runda negocjacji w danej serii podczas której Bank prosi Dostawców o złożenie kolejnych (domyślnie lepszych) ofert w danym Zapytaniu przy czym treść zapytania się nie zmienia Seria oznacza cały ciąg negocjacji dla danego przedmiotu zakupy i może się składać z kilku rund negocjacyjnych. Zmiana numeru serii oznacza że Bank zmienił coś w zapytaniu! Przykładowo: 1) Seria 1 Runda 1 zapytanie o 100 sztuk folii. Dostawca składa ofertę, negocjacje trwają. 2) Seria 1 Runda 2 kolejne zapytanie o 100 sztuk folii. Dostawca może złożyć kolejną ofertę. Strona 15

16 3) Seria 1 Runda 3 Bank prosi o kolejną ofertę na 100 sztuk folii. Dostawca może złożyć kolejną ofertę 4) Seria 2 Runda 1 Zmiana numeru serii oznacza że coś się zmieniło w zapytaniu. Np. teraz Bank pyta o 90 sztuk folii, zmienił wymagany termin dostawy albo umowę. Kupiec osoba odpowiedzialna w PKO Banku Polskim za realizację danego postępowania zakupowego. W większości wypadków to Kupiec będzie partnerem Dostawcy po stronie Banku w trakcie postępowania. Czy Bank ma dostęp do mojej oferty od razu po złożeniu? Tylko w wyjątkowych wypadkach (np. jesteś jedynym dostawcą uczestniczącym w postępowaniu albo postępowanie dotyczy renegocjacji zawartej umowy) Kupiec będzie miał taki dostęp. W pozostałych przypadkach oferty są zapieczętowane, czyli zamknięte bez możliwości podejrzenia ich, aż do momentu upływu terminu składania ofert. Strona 16

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Składanie ofert w elektronicznych zapytaniach ofertowych e-rfx Version 1.0 1. Podstawowe informacje o module RFX W celu wzięcia udziału w procesie

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla uczestników etapu RFI Przed wzięciem udziału w projekcie masz obowiązek zapoznać się i zaakceptować umowę z uczestnikiem przetargu.

Przewodnik dla uczestników etapu RFI Przed wzięciem udziału w projekcie masz obowiązek zapoznać się i zaakceptować umowę z uczestnikiem przetargu. Przewodnik dla uczestników etapu RFI Przed wzięciem udziału w projekcie masz obowiązek zapoznać się i zaakceptować umowę z uczestnikiem przetargu. (Jest to inny dokument w porównaniu z umową, którą widziałeś

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Dostawcy Platformy Zakupowej Grupy CIECH S.A.

Instrukcja Dostawcy Platformy Zakupowej Grupy CIECH S.A. Instrukcja Dostawcy Platformy Zakupowej Grupy CIECH S.A. Wersja 1.0 Marta Mesjasz, Renata Jachnik I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI... 1 II. REJESTRACJA KONTA... 3 1. Krok 1 Zarejestruj się jako... 3 2. Krok

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe

Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe Autor Projekt Manager Paweł Jachacz BRW Maciej Jarosz Data utworzony 2012-03-06 Data modyfikacji 2012-03-07 11:59 Wersja 1.0 Ilość stron 29 Nazwa pliku Podrecznik_dostawcy_RFX_BRW_20120306

Bardziej szczegółowo

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3. Wypełnienie formularza...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. ZDJĘĆ DODAWANIE INFORMACJI EDYCJA

Instrukcja. Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. ZDJĘĆ DODAWANIE INFORMACJI EDYCJA 1 Instrukcja Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. REJESTRACJA DODAWANIE INFORMACJI DODAWANIE ZDJĘĆ EDYCJA 2 KROK 1. Jak zarejestrować się na Kardiowizyta.pl? 1. Wejdź na stronę www.kardiowizyta.pl

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta (c) 2012 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1 TAURON Polska Energia SA Marketplanet 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Seweryn Wyszyński Spis treści 1. Logowanie do platformy... 2 2. Strona główna... 4 3. Ustawienia profilu użytkownika... 5 4. Dostęp do kursów na platformie...

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Silvermedia 2009 1 Spis treści Rekrutacja do przedszkoli - FORMICO 1 Ogólne informacje o systemie...3 1.1 Jak poruszać się po serwisie dla Rodziców?...3 1.2 Informacje

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Uwaga! Niniejsza instrukcja nie stanowi pełnego opisu wszystkich funkcji systemu USOSweb. Zawiera ona jedynie informacje niezbędne do pomyślnego

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Instrukcja przedstawia czynności

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (do wersji 2.01) Wersja 0.2 Data powstania 24.06.2015r. Spis treści: Instrukcja dla Uczestników Konsultacji Społecznych... 3 Okno systemu... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Instrukcja. Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie Instrukcja Korzystania z systemu rezerwacji kremacji i pogrzebów Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie Wersja 1.1 Zawartość Zakładanie konta użytkownika...3 Logowanie się do serwisu...5 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Autorejestracja Wykonawców

Autorejestracja Wykonawców Autorejestracja Wykonawców 1) W celu zarejestrowania się na platformie zakupowej PWSTE należy wybrać odnośnik "Zaloguj" (znajdujący się w prawym, górnym rogu ekranu), następnie w oknie logowania należy

Bardziej szczegółowo

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel S Y S T E M B A D A Ń A N K I E T O W Y C H wersja 1.0 uj cm, 31-034 Kraków tel. 12 422 99 63 Opis konfiguracji Tworzenie ankiety rozpoczynamy ikoną znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Ilustracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z istore Wersja z 07/02/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu POMOST

Instrukcja systemu POMOST Instrukcja systemu POMOST wykaz punktów adresowych i zestawienie faktur za odpady komunalne Użytkownik Wersja 1.7 (wrzesień 2013) Jerzy Nowak Warszawa 2013-09-26 Instrukcja Obsługi systemu POMOST 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl

Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl Krok 1 Należy wpisać w okno przeglądarki adres strony: www.tz-c.pl Na górze strony www.tz-c.pl należy odnaleźć przycisk Rejestracja (podświetlony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Modułu erfx (oferent) SWZ ZGH Bolesław S.A.

Instrukcja obsługi Modułu erfx (oferent) SWZ ZGH Bolesław S.A. Instrukcja obsługi Modułu erfx (oferent) SWZ ZGH Bolesław S.A. 1. Spis treści 1. Spis treści...2 2. Wprowadzenie...3 3. Nawigacja w systemie...4 3.1 Podstawowe elementy interfejsu uŝytkowni... 4 3.2 Akcje...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH KROK 1: REJESTRACJA I LOGOWANIE DO SYSTEMU Strona główna Bazy Usług Rozwojowych znajduje się pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl 1. W jej górnym prawym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

2. Kliknięcie Złóż wniosek otworzy Panel wnioskodawcy, o następującym wyglądzie

2. Kliknięcie Złóż wniosek otworzy Panel wnioskodawcy, o następującym wyglądzie Jak złożyć wniosek w Programie Równać Szanse 2018 Ogólnopolski Konkurs Grantowy instrukcja postępowania z Panelem wnioskodawcy Wnioski konkursowe w Programie Równać Szanse Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ STUDENTA

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ STUDENTA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ STUDENTA Instrukcja przedstawia czynności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania 1 Spis treści Omówienie funkcjonalności w panelu Beneficjenta...3 Strona główna...4 Proces rejestracji i logowania...5 Ponowne wysłanie linku aktywacyjnego...6

Bardziej szczegółowo

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S SMS SYSTEM

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S SMS SYSTEM 3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S SMS SYSTEM SPIS TREŚCI 1. LOGOWANIE DO APLIKACJI... 3 2. WYGLĄD OKNA... 4 3. SKRZYNKA NADAWCZA... 5 3.1. SKRZYNKA NADAWCZA - Przyciski filtrowania...

Bardziej szczegółowo

Obsługa. Portalu Dostawcy

Obsługa. Portalu Dostawcy Obsługa Portalu Dostawcy Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy LDO Funkcje Portalu Dostawcy w układzie merytorycznym Strona główna Ustawienia Profil Zmiana hasła Powrót do strony głównej z dowolnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Platforma

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika Spis treści:. Strona startowa MojeHR 2 2. 3 3. Okno rejestracji pracownika 4 4. Konto pracownika 9 5. Znajdź ofertę 0 6. Edycja informacji 7. Zmiana hasła 8. Edycja zdjęcia 2 9. Zobacz swoje CV 2 0. Edycja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Spis treści: 1. Rejestracja i logowanie do systemu MEDIABIN.3 2. Zamieszczanie reklamy w systemie.7 2.1. Wysyłka przez link autoryzacyjny upload.10 3.

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych.

Archiwum Prac Dyplomowych. Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów i recenzentów Opracował: Remigiusz Ciemiński, CI UAM Procedura przygotowania pracy do obrony 1 w Archiwum Prac Dyplomowych Krok w APD Kto Zadanie Student

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów 58 Zjazd Naukowy PTChem Zgłaszanie abstraktów Przewodnik użytkownika v1.3 ptchem2015.ug.edu.pl pypassion.com - to inżynieria, nie sztuka 1/11 I. WPROWADZENIE Szanowni Państwo, Przed przystąpieniem do wypełniania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ)

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) www.budzet-zadaniowy.com 1 Spis treści I Kontrola Zarządcza... 3 II Ogólna budowa KZ... 4 III Tworzenie nowych dokumentów KZ opcja Nowy... 5 IV Otwieranie

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA Logowanie do aplikacji... 2 Moje konto... 2 Pracownicy... 2 Grupy (podzakładka Pracownicy)... 5 Oferta dla Ciebie... 7 Kupione książki... 9 Oferta strony głównej (podzakładka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści

Najważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści Najważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści Rozdział 1: Rejestracja i logowanie do Portalu Serwisowego... 2 Rozdział 2: Informacje ogólne... 4 Rozdział 3: Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Jak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola?

Nabór Przedszkola. Jak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola? Nabór Przedszkola Jak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola? Jeśli gmina prowadzi elektroniczną rekrutację do przedszkoli z wykorzystaniem systemu Nabór Przedszkola, to rodzic może zarejestrować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wykonawcy - Moduł Aukcji/Licytacji (bez podpisu elektronicznego)

Instrukcja Wykonawcy - Moduł Aukcji/Licytacji (bez podpisu elektronicznego) (bez podpisu elektronicznego) Marketplanet Strona - 1 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wprowadzenie... 3 3. Nawigacja w systemie... 3 3.1 Podstawowe elementy interfejsu oferenta... 3 3.2 Nagłówek...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 30.03.2011r. Opracował: Mariusz Tomza Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Zmiana hasła użytkownika... 5 Wprowadzanie nowych zgłoszeń do systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu aukcyjnego poleasingowe.pl

Instrukcja systemu aukcyjnego poleasingowe.pl Instrukcja systemu aukcyjnego poleasingowe.pl EUROPEJSKIE CENTRUM REMARKETINGU SP. Z O.O. Instrukcja systemu aukcyjnego poleasingowe.pl Spis treści 1. REJESTRACJA OFERENTA... 2 2. ODZYSKIWANIE HASŁA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TALENTplus Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Instrukcja użytkownika TALENTplus Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Dokument Instrukcja Użytkownika zawiera opis kroków, które należy wykonać w systemie TALENTplus w celu przygotowania się do Rozmowy Oceniającej Logowanie 1. Link do portalu: https://e-talent.umed.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA mhr ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE. Opis działać W KROKACH PRACOWNIK

APLIKACJA mhr ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE. Opis działać W KROKACH PRACOWNIK APLIKACJA mhr ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE Opis działać W KROKACH PRACOWNIK 1 SPIS TREŚCI I. JAKIE KROKI WYKONAĆ... 3 II. LOGOWANIE... 3 III. WYŚWIETLENIE KARTY CELÓW... 3 IV. ZAPOZNANIE SIĘ PRACOWNIKA Z WYZNACZONYMI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Technika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Integracja systemowa \ Usługi Skrócona instrukcja DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Wydanie 11/2014 20089333/PL SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO 1 Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO 2 Spis treści Charakterystyka modułu...3 Zakres funkcjonalny...3 Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo