EKSPERTYZA TECHNICZNA WYKONAWCZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKSPERTYZA TECHNICZNA WYKONAWCZA"

Transkrypt

1 BARG Diagnostyka Budowli Sp. z o.o. ul. Delfina 4b, Warszawa Tel.: (+48) Fax: (+48) EKSPERTYZA TECHNICZNA WYKONAWCZA WRAZ ZE SPOSOBEM ROZWIĄZANIA I USUNIĘCIA WIDOCZNYCH ZAWILGOCEŃ NA ŚCIANACH, POSADZKACH I FUNDAMENTACH BUDYNKU NUMER 49 NA TERENIE WAT W WARSZAWIE Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna ul. Kaliskiego 2, Warszawa Autorzy opracowania: inż. Karol Sadłowski upr. bud. nr WAM/0116/OHOK/11 mgr Grzegorz Rutkowski mgr inż. Damian Urbanowicz Warszawa, styczeń 2013 Barg Diagnostyka Budowli Sp. z o.o., ul. Delfina 4b, Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, KRS , Kapitał zakładowy ,00 zł NIP ,

2 Spis treści 1. Uprawnienia Podstawa opracowania Przedmiot, cel i zakres opracowania Materiały wykorzystane w opracowaniu Wprowadzenie w zagadnienie Analiza dostępnej dokumentacji Przeprowadzone oględziny Przeprowadzone badania Pomiary zawilgocenia Pomiary zasolenia Odkrywki ścian zewnętrznych i fundamentów Odwierty geologiczne Podsumowanie Wnioski Zalecenia Załącznik 1 Część rysunkowa Załącznik 2 Świadectwa badań Strona 2 z 29

3 1. Uprawnienia Strona 3 z 29

4 Strona 4 z 29

5 2. Podstawa opracowania Opracowanie przygotowano na podstawie umowy numer 701/8260/WAT/2013 zawartej pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną przy ul. Kaliskiego 2 w Warszawie a BARG Diagnostyka Budowli Sp. z o.o. 3. Przedmiot, cel i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest budynek numer 49 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. Kaliskiego 2 w Warszawie. Celem opracowania jest określenie przyczyn powstania zawilgoceń ścian, posadzek oraz fundamentów przedmiotowego budynku wraz z podaniem sposobu rozwiązania usunięcia tych zawilgoceń. Zakres opracowania obejmuje: - przeprowadzenie oględzin przedmiotowego budynku,, - wykonanie badania zawilgocenia i zasolenia ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych budynku, - wykonanie mapy zawilgocenia, - wykonanie niezbędnych odkrywek określających stan izolacji ścian zewnętrznych, - wykonanie odwiertów geologicznych, - przygotowanie dokumentacji fotograficznej, - opracowanie ekspertyzy technicznej określającej przyczyny powstania zawilgoceń ścian, posadzek oraz fundamentów wraz z podaniem sposobu rozwiązania usunięcia tych zawilgoceń. 4. Materiały wykorzystane w opracowaniu 4.1. Program Funkcjonalno-Użytkowy, 4 września Projekt budowlano-wykonawczy architektury modernizacji budynku technicznego numer 49 na potrzeby Laboratoriów Oddziaływania Promieniowania Laserowego z Materią przy ulicy Kaliskiego 2 w Warszawie, GiD Zespół projektowy, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej modernizacji budynku technicznego numer 49 na potrzeby Laboratoriów Oddziaływania Promieniowania Laserowego z Materią przy ulicy Kaliskiego 2 w Warszawie, GiD Zespół projektowy, 2004 Strona 5 z 29

6 5. Wprowadzenie w zagadnienie Zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym [4.1] przedmiotowy budynek został wybudowany w roku Jego powierzchnia zabudowy wynosi 726 m 2, a powierzchnia użytkowa 568 m 2. Budynek tej jest parterowy i nie posiada żadnej kondygnacji podziemnej. W dokumentach Wojskowej Akademii Technicznej figuruje pod numerem 49, leży w głębi działki 10/5 obręb Budynek służy jako baza dydaktyczno-laboratoryjna do celów badawczych. Budynek nr 49 jest w całości ocieplony styropianem w systemie lekko-mokrym. Fot. 1. Widok ogólny budynku od strony płotu. Fot. 2. Widok ogólny budynku od strony ulicy. Strona 6 z 29

7 6. Analiza dostępnej dokumentacji Zgodnie z dostępną dokumentacją [4.1, 4.2] przedmiotowy budynek numer 49 został wybudowany w roku Pierwotnie służył jako remiza przeciwpożarowa z wieżą obserwacyjną. W latach 70 tych XX wieku rozbudowano budynek i zgodnie z informacjami uzyskanymi od użytkowników zaadaptowano go na potrzeby warsztatów. W roku 2004 sporządzono projekt budowlano-wykonawczy remontu budynku uwzględniający wykonanie termomodernizacji, doprowadzenia instalacji wentylacyjnej oraz centralnego ogrzewania. Projekt zrealizowano i w chwili bieżącej budynek służy jako siedziba laboratoriów i pomieszczeń pracowników naukowych Laboratoriów Oddziaływania Promieniowania Laserowego z Materią. W ramach termomodernizacji budynku przewidziano docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 10 cm klejonym do ściany i mocowanym dodatkowo na 4 kotwy na 1 m 2. Dodatkowo założono docieplenie stropodachu wełną mineralną twardą o grubości 15 cm, oraz docieplenie posadzek styropianem twardym grubości 5 cm. Założono również wykonanie wszelkich nowych instalacji elektrycznych, c.o., wodnokanalizacyjnych, klimatyzacji i wentylacji mechanicznej oraz likwidację instalacji gazowej. 7. Przeprowadzone oględziny Oględziny oraz badania w przedmiotowym budynku numer 49 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej przeprowadzono w dniu 14 stycznia 2014 roku. Podczas wykonywania oględzin stwierdzono różny stan wykończenia podłóg oraz ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku. W większości pomieszczeń na podłogach znajdowała się wykładzina PCW, a w wybranych płytki terakotowe. Na podłogach nie stwierdzono żadnych śladów świadczących o zawilgoceniu posadzki. Wykładziny PCW są niezwykle szczelną powłoką nieprzepuszczającą wilgoci. Z tego powodu w przypadku zwiększonego zawilgocenia posadzki powstawały by odparzenia wykładziny w postaci bąbli, lokalnych odklejeń. Wspomnianych uszkodzeń podczas oględzin nie stwierdzono w żadnym z pomieszczeń. Ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne w większości pomieszczeń wymalowane są tradycyjną farbą akrylową, natomiast na korytarzach wykonane są lamperie z farb olejnych. W pomieszczeniach sanitariatów na podłodze ułożona jest terakota a do wysokości około 220 cm glazura. Strona 7 z 29

8 Fot. 3. Odparzenia tynku i farby na ścianie. Pomieszczenie 1. Fot. 4. Odparzenia tynku i wysolenia na ścianie. Pomieszczenie 1 Na podstawie przeprowadzonych oględzin widoczne jest zróżnicowanie w występujących uszkodzeniach pomiędzy starszą i nowszą częścią przedmiotowego budynku. Podczas oględzin stwierdzono, że na wielu ścianach zewnętrznych od strony północno-wschodniej oraz południowo-wschodniej występuje wiele śladów zawilgocenia ścian. Praktycznie we wszystkich pomieszczenia widoczne są odparzenia tynku i farb na ścianach nawet do wysokości 1,5 metra nad poziomem posadzki (fot. 3, 4). W pomieszczeniach sanitariatów (pomieszczenie 2) odparzenia i wysolenia widoczne są nad linią płytek na wysokości ponad 1,5 metra nad poziomem posadzki (fot. 5, 6). Nie zaobserwowano uszkodzeń czy odparzeń glazury. Strona 8 z 29

9 Fot. 5, 6. Odparzenia tynku i wysolenia na ścianie powyżej płytek. Pomieszczenie 2. Ślady wysoleń, zdegradowania tynku świadczące o zawilgacaniu ściany występują również lokalnie na ścianach wewnętrznych. W pasie około 5-10 cm nad posadzką występuje całkowicie zdegradowana struktura tynku (fot. 7, 8). Spod farby olejnej wysypuje się złuszczony tynk. Głównie zawilgocenia, świadczące o podciąganiu kapilarnym wilgoci z gruntu występuje na ścianach wewnętrznych konstrukcyjnych. Na ścianach działowych nie zauważono większych uszkodzeń. Fot. 7. Zdegradowanie tynku na ścianie w korytarzu. Strona 9 z 29

10 Fot. 8. Zdegradowanie tynku na ścianie w korytarzu. Największe uszkodzenia występują na ścianie zewnętrznej południowowschodniej w pomieszczeniach pracowników naukowych. Na dużej powierzchni ściany zewnętrznej przy oknach całkowicie zniszczony jest tynk. Sposób złuszczenia sugeruje, że jest to stary tynk cementowy lub cementowo-wapienny. Na skutek cyklicznego zawilgacania i osuszania ściany tynk odparzył się i się złuszcza (fot. 9, 10). Dodatkowo w okresie jesienno-zimowym, kiedy ściana jednocześnie jest zawilgacana przez wody opadowe oraz osuszana przez działanie grzejników nasila się stopień degradacji tynków. Fot. 9. Odparzenia tynku na całej powierzchni ściany zewnętrznej. Pomieszczenie 3 Strona 10 z 29

11 Fot. 10. Odparzenia tynku na dużej powierzchni ściany zewnętrznej pomieszczenie 5 Fot. 11. Odparzenia tynku na dużej powierzchni ściany zewnętrznej pomieszczenie 9 Miejscami, gdzie nie ma dużych okien problem dotyczy praktycznie całej powierzchni ściany. W pomieszczeniu 9 (fot. 11) zasięg odparzenia tynku będący jednocześnie zasięgiem zawilgocenia rozchodzi się pomiędzy oknem a ścianą działową i sięga wysokości około 1,5 metra. W pomieszczeniach po stronie północno-zachodniej budynku ślady występowania zawilgoceń występują pojedynczo w wybranych miejscach. Praktyczne jedynie w pomieszczeniu 8 w narożu ściany zewnętrznej i działowej widoczne są odparzenia tynku (fot. 12). W pozostałych miejscach ściany zewnętrzne są wolne od uszkodzeń i śladów zawilgoceń (fot. 13). Strona 11 z 29

12 Fot. 12. Niewielkie odparzenia tynku na ścianie zewnętrznej pomieszczenie 8 Fot. 13. Brak uszkodzeń na ścianie zewnętrznej w pomieszczeniu 4 W nowszej części budynku, dobudowanej w latach 70-tych XX wieku przeprowadzone oględziny oraz badania wykazały, że ślady świadczące o zawilgoceniu nie występują. Na żadnej ze ścian, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, pomieszczeń nie stwierdzono odparzeń czy złuszczeń tynku oraz farby (fot. 14, 15). Strona 12 z 29

13 Fot. 14. Brak uszkodzeń na ścianie zewnętrznej w pomieszczeniu 20. Fot. 15. Brak uszkodzeń na ścianie zewnętrznej w pomieszczeniu Przeprowadzone badania 8.1. Pomiary zawilgocenia Badania zawilgocenia ścian przeprowadzono za pomocą miernika zawilgocenia Hf Sensor 200 sondą głęboką do 30 cm głębokości pomiaru. Na podstawie przeprowadzonych badań zawilgocenia wykonano mapę zawilgocenia, którą przedstawiono na rysunku w załączniku. Wartości przedstawione na mapie pokazują wartości procentowe wilgotności masowej. Z przeprowadzonych badań wynika, że w zawilgocenie ścian przedmiotowego budynku jest uzależnione od jego części starszej (narożnik północno-wschodni) oraz nowszej (narożnik południowo-zachodni). Strona 13 z 29

14 Wykonane pomiary zawilgocenia wykazały, że największe zawilgocenia ścian zewnętrznych występują w narożniku północno-wschodnim budynku, w pomieszczeniach 1, 2, 3. Wilgotność ścian ceglanych mierzona od wewnątrz osiągała wielkości rzędu 3-9%, w zależności od wysokości pomiaru ponad poziomem posadzki. Zwiększone wartości zawilgocenia ścian występowały na ścianie północno-zachodniej oraz południowo-wschodniej. Wartości wilgotności ścian zewnętrznych wahały się w granicach 1-5%. Na ścianach wewnętrznych wartości wilgotności nie przekraczały 3%. Również w części nowszej budynku pomierzone wartości wilgotności ścian zewnętrznych i wewnętrznych nie przekraczały 3%. Zgodnie z przyjętymi zasadami dopuszczalna wilgotność muru nie przekracza 3%. Przy przedziale 3-5% przyjmuje się, że mur ma podwyższoną wilgotność, w przedziale 5-8% jest średnio wilgotny, a w przedziale 8-12% mocno wilgotny. Z przeprowadzonych badań wynika, że ściany zewnętrzne przedmiotowego budynku w dniu wykonywania pomiarów jedynie lokalnie były zawilgocone w stopniu średnim. W większym obszarze było to zawilgocenie podwyższone i dotyczyło jedynie starszej północno-wschodniej części budynku. Pomiary wilgotności wykonano w okresie w którym nie występowały opady deszczu. Był to okres o temperaturach bliskich 0 o C Pomiary zasolenia W celu określenia zagrożenia solami dla konstrukcji ceglanej wykonano badanie zawartości soli w murze ceglanym. Badanie przeprowadzono metodą analityczną. Próbki muru ceglanego pobrano z 7 miejsc z wybranych pomieszczeń, gdzie na ścianach stwierdzono szereg wysoleń, odparzeń tynku (pomieszczenia 1, 2, 3, 9, korytarz). Zawartość siarczanów we wszystkich miejscach pobrania próbek mieściła się w przedziale 0,6-0,8% i stanowiła w większości przypadku średni poziom zasolenia, zgodnie z klasyfikacją WTA. Jedynie w pomieszczeniu 9 (próbka 6) zawartość siarczanów wyniosła 0,4%, co stanowi poziom niski. Zawartość azotanów w poszczególnych miejscach była zróżnicowana i wahała się w granicach 0,005-0,25%. W większości pobranych próbek zawartość azotanów nie była większa niż 0,05% co stanowi niski poziom zasolenia, zgodnie z klasyfikacją WTA. Jedynie w pomieszczeniu 1 (próbka 1) zawartość azotanów wyniosłą 0,25%, co stanowi poziom średni. Zawartość chlorków praktycznie we wszystkich pomieszczeniach wyniosła 0,25%, jedynie w pomieszczeniu 1 (próbka 1) zawartość chlorków wyniosła 0,50%. Według klasyfikacji WTA poziom zawartości soli odpowiada poziomowi średniemu. Strona 14 z 29

15 Stosunkowo duże ilości siarczanów i chlorków wskazują, że wilgoć pochodzi z gruntu. Dodatkowo wysokie stężenie siarczanów świadczy o wilgoci pochodzącej z kwaśnych deszczy Odkrywki ścian zewnętrznych i fundamentów W celu sprawdzenia poprawności wykonania i oceny stanu izolacji pionowej wykonano trzy odkrywki fundamentu: odkrywka 1 od frontu od strony północnozachodniej, odkrywka 2 i 3 od strony południowo-wschodniej. Odkrywki 1 i 2 wykonano przy starszej części budynku. Natomiast odkrywkę 3 przy nowszej, dobudowanej części. Fot. 16. Odkrywka 1 na ścianie frontowej. Fot. 17. Odkrywka 1. Zdegradowana cienka warstwa lepiku na fundamencie ceglanym. Strona 15 z 29

16 Po odsłonięciu kostki brukowej stanowiącej opaskę oraz chodnik biegnący wzdłuż ściany, w odkrywce pierwszej stwierdzono, że izolacja termiczna ze styropianu poprowadzona jest jedynie 10 cm poniżej górnego poziomu kostki (fot. 16). Po odsłonięciu ściany zewnętrznej oraz fundamentu stwierdzono, wykonana jest z jasnych elementów ceramicznych, najprawdopodobniej cegły. Natomiast fundament ściany zewnętrznej wykonany jest z ciemno czerwonej cegły pełnej (fot. 17). Fundament pierwotnie zaizolowany był cienką warstwą lepiku asfaltowego który jest zdegradowany i nie spełnia swojej ochronnej funkcji. Dodatkowo warstwa lepiku kończy się na ścianie około 10 cm poniżej poziomu kostki brukowej przez co nie zapewnia ochronny przed wodą spływającą z powierzchni. Po lokalnym rozkuciu bruzdy pomiędzy ścianą a jej fundamentem (różnymi materiałami) nie stwierdzono izolacji poziomej (fot. 17). Przy odkrywce pierwszej ściana budynku pokryta była styropianem ekspandowanym (EPS) o grubości 10 cm mocowanym do ściany na kleju i pokryty tynkiem fakturowym na siatce. W odkrywce drugiej podobnie jak w pierwszej stwierdzono, że izolacja termiczna ze styropianu poprowadzona jest jedynie 10 cm poniżej poziomu terenu (fot. 18). Ściana fundamentowa budynku wykonana jest z cegły ceramicznej pełnej, a izolację stanowi cienka warstwa lepiku asfaltowego (fot. 19). Warstwa lepiku jest zdegradowana i dodatkowo widać, że wyciągnięta jest jedynie do poziomu terenu. Fot. 18. Odkrywka 2. Zdegradowana cienka warstwa lepiku na fundamencie ceglanym. Strona 16 z 29

17 Fot. 19. Odkrywka 2. Zdegradowana cienka warstwa lepiku na fundamencie ceglanym. Odkrywkę trzecią wykonano przy ścianie nowszej, dobudowanej w latach 70-tych części budynku. W wykonanej odkrywce podobnie jak w poprzednich stwierdzono, że izolacja termiczna ze styropianu poprowadzona jest jedynie 10 cm poniżej poziomu terenu (fot. 20). Również podobnie jak w poprzednich odkrywkach izolację ściany fundamentowej stanowi lepik asfaltowy, który wyciągnięty jest jedynie do poziomu terenu. Lepik położony jest stosunkowo cienko i dodatkowo widać, że jest lokalnie zdegradowany. W odróżnieniu do poprzednich odkrywek, stwierdzono, że fundament w nowszej części budynku stanowią bloczki betonowe (fot. 21). Fot. 20. Odkrywka 3. Zdegradowana cienka warstwa lepiku na fundamencie z bloczków betonowych Strona 17 z 29

18 Fot. 21. Odkrywka 3. Zdegradowana cienka warstwa lepiku na fundamencie z bloczków betonowych 8.4. Odwierty geologiczne W celu stwierdzenia jakie warunki gruntowo wodne panują w bezpośrednim otoczeniu budynku wykonano odwierty kontrolne. Odwierty geologiczne wykonano z trzech stron budynku. Lokalizację poszczególnych punktów zaznaczono na rysunku 1 w załączniku. W odwiercie pierwszym stwierdzono następujący układ warstw: cm kostka wraz z podbudową cm grunt nasypowy NN cm piasek drobny Pd Na poziomie 190 cm poniżej poziomu terenu stwierdzono swobodne zwierciadło wody gruntowej. W odwiercie drugim stwierdzono następujący układ warstw: cm humus cm grunt nasypowy NN cm piasek drobny Pd Na poziomie 230 cm poniżej poziomu terenu stwierdzono swobodne zwierciadło wody gruntowej. Strona 18 z 29

19 W odwiercie trzecim stwierdzono następujący układ warstw: cm humus cm grunt nasypowy NN cm piasek drobny Pd Na poziomie 300 cm poniżej poziomu terenu stwierdzono swobodne zwierciadło wody gruntowej. Współczynnik filtracji dla piasku drobnego wynosi ok. (0,12-0,023)*10-3 m/s, co lokuje grunt w kategorii gruntów dobrze przepuszczalnych. Fot. 22. Piasek drobny z jednego z odwiertów geologicznych. 9. Podsumowanie Na podstawie przeprowadzonych oględzin przedmiotowy budynek należy podzielić na dwie części zgodnie z okresem ich powstania: część starszą pierwotnie wybudowaną służącą jako remiza strażacka, oraz nowszą dobudowaną w latach 70-tych XX wieku. Problem z występowanie wilgoci na ścianach oraz ich uszkodzeniami dotyczy praktycznie tylko części północno-wschodniej starszej. Na ścianach zewnętrznych oraz konstrukcyjnych wewnętrznych występują liczne odparzenia i złuszczenia tynku. Zasięg występowania wysoleń sięga niekiedy 1,5, a w przypadku łazienki nawet 2 metrów. Po stronie północno-zachodniej zawilgocenia również występują są jednak mniej rozległe i występują bardziej lokalnie. Przeprowadzone pomiary zawilgocenia ścian w sposób mikrofalowy potwierdzają, że największe zawilgocenia ścian występują w części północnowschodniej oraz na południowo-wschodniej starszej części budynku. Strona 19 z 29

20 Pomiary wilgotności wykonano w okresie w którym nie występowały opady deszczu. Był to okres o temperaturach bliskich 0 o C. Na podstawie wyników pomiarów można stwierdzić, że ściany zewnętrzne przedmiotowego budynku w dniu wykonywania pomiarów jedynie lokalnie były zawilgocone w stopniu średnim. W większym obszarze było to zawilgocenie podwyższone i dotyczyło jedynie starszej północno-wschodniej części budynku. Należy mieć jednak na uwadze, że w okresie jesiennym oraz wiosennym, kiedy opady występują znacznie częściej zawilgocenie ścian może być znacznie wyższe. Wykonane odwierty geologiczne wykazały, że budynek posadowiony jest powyżej poziomu wód gruntowych w warstwie piasków drobnych. Piaski drobne odznaczają się stosunkowo dobrą przepuszczalnością i nie zatrzymują wody na dłużej. Jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie budynku w gruntach nasypowych może być obniżona filtracja. Na podstawie przeprowadzonych odkrywek zewnętrznych ścian fundamentowych należy stwierdzić, że stara izolacja typu lekkiego z cienkiej warstwy lepiku asfaltowego nie spełnia już swojej funkcji. Izolacja pionowa na powierzchni ceglanej z uwagi na upływ czasu zdegradowała się. Dodatkowo została wykonana jedynie do poziomu terenu lub poniżej jego, co nie zabezpiecza ściany przed wodą rozbryzgową czy naporową od gruntu. W wykonanych odkrywkach nie stwierdzono również izolacji poziomej pomiędzy ścianą fundamentową a ścianą budynku. Na tej podstawie można stwierdzić, iż w starszej części budynku praktycznie nie istnieje hydroizolacja pionowa ścian chroniąca przed wilgocią z wód opadowych jak i również hydroizolacja pozioma chroniąca przed kapilarnym podciąganiem wody. W nowszej części budynku z uwagi na inny rodzaj użytego materiału na ściany fundamentowe (bloczki betonowe) nie stwierdzono problemów z zawilgoceniem pomimo, iż izolacja typu lekkiego z lepiku asfaltowego również wymaga wymiany na nową. Izolacja termiczna wykonana jest jedynie około 10 cm poniżej poziomu terenu i to ze styropianu elewacyjnego EPS. Brak izolacji przeciwwodnej oraz nieodpowiednie wykonanie izolacji termicznej są najczęściej przyczyną powstawania zawilgoceń murów. Strona 20 z 29

21 10. Wnioski Na podstawie przeprowadzonych oględzin, badan i analiz można sformułować następujące wnioski: Stwierdza się zróżnicowanie stanu zawilgocenia ścian w dwóch różnych częściach budynku, Zawilgocenie ścian zewnętrznych wewnątrz budynku spowodowane jest na skutek nieszczelności, uszkodzenia bądź braku izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych i ścian zewnętrznych budynku, Zawilgocenie ścian wewnętrznych, głównie ścian konstrukcyjnych spowodowane jest na skutek nieszczelności, uszkodzenia bądź braku izolacji poziomej ścian, W obecnym stanie należy wykonać nową izolację przeciwwilgociową poziomą ścian zewnętrznych oraz wybranych ścian wewnętrznych w starszej części budynku oraz pionową ścian zewnętrznych w całym budynku, W przypadku braku wykonania nowej izolacji przeciwwodnej będzie następowała degradacja tynków, a w dalszej mierze ścian konstrukcyjnych co będzie wpływało na stan techniczny budynku, Ciągłe zawilgocenie ścian przy braku odpowiedniej wentylacji może doprowadzić do porażenia ścian i przylegających mebli grzybami pleśniowymi i domowymi, co stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi przebywających w tych pomieszczeniach, Przed przystąpieniem do prac remontowych należy sporządzić projekt wykonawczy robót uwzględniający zalecenia podane w następnym punkcie. 11. Zalecenia Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem izolacji pionowej oraz poziomej należy sporządzić projekt wykonawczy obejmujący rozwiązanie wszystkich detali związanych z punktami krytycznymi izolacji tj.: Przejście pionu w poziom w okolicy ławy fundamentowej Izolacja przejść instalacyjnych Izolacja narożników wklęsłych i wypukłych Szczegółowe wskazanie miejsca odprowadzenia wód opadowych Strona 21 z 29

22 Zakres prac remontowych powinien obejmować: 1. Wykonanie wykopów wokół budynku z rozbiórką istniejących schodów, opasek i podjazdów 2. Oczyszczenie powierzchni muru 3. Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji krystalicznej w ścianach zewnętrznych 4. Przygotowanie muru pod izolację powłokową 5. Wykonanie hydroizolacji i termoizolacji 6. Odtworzenie rozebranych elementów budynku i wykonanie remontu pomieszczeń 7. Skucie tynków w obszarze odparzeń, wysoleń oraz innych sladów zawilgocenia ścian, 8. Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji krystalicznej w ścianach wewnętrznych 9. Wykonanie nowych tynków w systemie tynków renowacyjnych Zaleca się podzielenie prac remontowych na dwa etapu: pierwszy związany z wykonaniem izolacji pionowej oraz poziomej ścian zewnętrznych (prace te mogą być wykonywane z zewnątrz budynku; drugi związany z wykonaniem izolacji poziomej na ścianach wewnętrznych oraz odtworzeniem tynków na powierzchni ścian wewnętrznych i zewnętrznych Na potrzeby niniejszego opracowania proponuje się produkty CERESIT Przepona pozioma Iniekcja krystaliczna preparatem na bazie krzemianów i dodatków hydrofobowych CO 81. Preparat ten przeznaczony jest do wykonywania trwałych blokad przeciw podciąganiu wody w strukturze muru. Uszczelnia on kapilary w murze oraz drobne pęknięcia do 0,5 mm Zamknięcie czynnych kapilar następuje w wyniku rozpuszczenia łatwo rozpuszczalnych związków wapnia na związki trudno rozpuszczalne lub nierozpuszczalne. Równolegle powoduje trwała hydrofobizację wewnętrznej powierzchni ścian kapilar. Do wywierconych otworów płyn może być wprowadzony grawitacyjnie lub ciśnieniowo, w zależności od stopnia zawilgocenia (do 12% można wykonać iniekcję grawitacyjnie). Zaleca się, aby przepona pozioma ściany zewnętrznej wykonana była poprzez metodę iniekcji ciśnieniowej. Odwierty iniekcyjne należy wykonać w dwóch rzędach w rozstawie co 15 cm usytuowanych naprzemiennie (uskok pomiędzy rzędami 7,5 cm). W przypadku ściany wewnętrznej odwierty iniekcyjne należy wykonać pod kątem 45 stopni przy samej posadzce z dwóch stron ściany w rozstawie naprzemiennym 15 cm Strona 22 z 29

23 Izolacja pionowa W zależności od stopnia zawilgocenia możemy zastosować materiały na bazie bitumicznej lub na bazie cementu (przy wilgotności powyżej 6% nie wolno stosować bitumów ). Niezależnie od wybranej metody w przypadku zasolenia średniego i wysokiego według WTA powierzchnie należy przygotować przez nałożenie warstwy tynku renowacyjnego CR 61 o odpowiedniej grubości. Na tak przygotowane podłoże można nakładać powłokowe materiały izolacyjne CR 166 (na bazie cementu) lub CP 43 (na bazie bitumu), które mogą być wzmocnione włókniną o gramaturze 60 g/m 2 Wykonanie izolacji z materiałów powłokowych pozwala na: Utworzenie ciągłej bezszwowej powłoki od wybranej metody Uniemożliwienie przesiąkania wody dzięki pełnemu połączeniu z podłożem Możliwość mostkowania rys Proste wykonywanie połączeń w miejscach krytycznych tj. narożnikach, przejściach instalacyjnych itp. Możliwość nanoszenia na matowo-wilgotne podłoża Aby w przyszłości uniknąć negatywnego wpływu niespiętrzającej się wody infiltracyjnej, co w konkretnych warunkach gruntowo-wodnych jest wysoce prawdopodobne należy wykonać drenaż opaskowy. Przy wykonywaniu robót remontowych wewnątrz pomieszczeń wskazane jest użycie systemu tynków renowacyjnych zgodnych z instrukcją WTA W załączniku przedstawione są przykładowe rysunki schematyczne przedstawiające technologię wykonania izolacji poziomej oraz pionowej na ścianach wraz z detalami przy miejscach newralgicznych jednego z producentów. Po wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji obiektu pod kątem wykonania izolacji, należy sporządzić szczegółowe rysunki projektowe w oparciu o szkice zamieszczone w załączniku. W projekcie wykonawczym można zastosować inne rozwiązania, innego producenta, jednakże zaproponowane rozwiązanie mają stanowić spójne, systemowe rozwiązanie. Dobrane materiały powinny stanowić jeden system o parametrach analogicznych do zaproponowanego systemu.. Uwaga! Powyższe zalecenia nie wyczerpują wymagań dokumentacji projektowej naprawy i zabezpieczenia konstrukcji budynku. Niniejsza ekspertyza nie może być w żadnym przypadku podstawą dokumentacji technicznej do ogłaszania przetargów na wykonanie prac naprawczych. Może jedynie służyć jako wytyczne do przetargów w systemie projektuj i buduj. Strona 23 z 29

24 Załącznik 1 Część rysunkowa Strona 24 z 29

25 Strona 25 z 29

26 Strona 26 z 29

27 Strona 27 z 29

28 Strona 28 z 29

29 Załącznik 2 Świadectwa badań Strona 29 z 29

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne Tubag, przepona pozioma, powłoki izolacyjne

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne Tubag, przepona pozioma, powłoki izolacyjne ROZDZIAŁ XI Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne Tubag, przepona pozioma, powłoki izolacyjne Podczas prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach zawilgoconych zaleca się stosować systemy materiałowo-technologiczne,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne ROZDZIAŁ XI Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne Podczas prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach zawilgoconych zaleca się stosować systemy materiałowo-technologiczne,

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA NA TEMAT STANU PIWNIC I PRZYZIEMIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. ŚWIĘTOJAŃSKIEJ 29 W GLIWICACH

OPINIA TECHNICZNA NA TEMAT STANU PIWNIC I PRZYZIEMIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. ŚWIĘTOJAŃSKIEJ 29 W GLIWICACH ,, OPINIA TECHNICZNA NA TEMAT STANU PIWNIC I PRZYZIEMIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. ŚWIĘTOJAŃSKIEJ 29 W GLIWICACH Autorzy opracowania: dr inż. Lesław Hebda Rzeczoznawca Budowlany CRRB

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Architekci Dawidczyk & Partnerzy Sp. z o. o. ul. Solec 81B/A Warszawa tel / /

Architekci Dawidczyk & Partnerzy Sp. z o. o. ul. Solec 81B/A Warszawa tel /  / Architekci Dawidczyk & Partnerzy Sp. z o. o. ul. Solec 81B/A-51 00-382 Warszawa tel. 227861389 / www.iadp.pl / poczta@iadp.pl Inwestycja: Tom / Branża: Ekspertyza konstrukcyjna, mykologiczna i geotechniczna

Bardziej szczegółowo

Urząd Wojewódzki w Opolu. Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. ul. Piastowska, Opole

Urząd Wojewódzki w Opolu. Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. ul. Piastowska, Opole Głubczyce dnia 19-05-2010r. Urząd Wojewódzki w Opolu Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ul. Piastowska, Opole Właściciel lub posiadacz zabytku Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Sosnowiecka 3, 48-100

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XIII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XIII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XIII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory użytkowe obiektu, jego trwałość jak również na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Osuszanie murów i renowacja piwnic Frank Frossel

Osuszanie murów i renowacja piwnic Frank Frossel Czynnikami inicjującymi procesy destrukcyjne oraz powodującymi najwięcej zagrożeń w obiektach budowlanych są: woda, wilgoć, sole, kwasy i zasady (powodujące wszelkiego rodzaju pleśnie, grzyby, wykwity

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST 01.04 ROBOTY IZOLACYJNE Numery pozycji CPV Roboty izolacyjne-45320000-6 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 3. Charakterystyka techniczna budynku

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 3. Charakterystyka techniczna budynku 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres ekspertyzy technicznej 3. Charakterystyka techniczna budynku 4. Ocena stanu technicznego poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej

Bardziej szczegółowo

bl.brach@vp.pl PROJEKT WYKONAWCZY

bl.brach@vp.pl PROJEKT WYKONAWCZY VICTORIAL Sp.zo.o. 35-001 Rzeszów, ul. Św. Mikołaja 6 Tel. 17/ 8586165, 889 014 114 KRS 0000 106635, NIP ; 813-03-35-683 Pracownia 35-328 Rzeszów, ul. Przybosia 9 bl.brach@vp.pl Projekt : PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH ROBOTY TOWARZYSZĄCE DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH ROBOTY TOWARZYSZĄCE DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk tel. + 48 59 84-32-872 / fax. + 48 59 84-33-129 www.rzislupsk.pl / e-mail: sekretariat@rzislupsk.pl

Bardziej szczegółowo

Wysokość okapu ok. 6,70 Od strony południowo-zachodniej na pierwszym piętrze znajdują się balkony żelbetowe z barierkami stalowymi. Obiekt został wykonany w konstrukcji murowanej tradycyjnej. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA NAZWA I ADRES: REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALIK GM. ROZOGI DZ.NR 301 Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI INWESTOR : GMINNY OŚRODEK KULTURY W ROZOGACH 12-114 ROZOGI,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE Załącznik nr 10 do siwz PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE Opracowanie Artysta Plastyk- Konserwator

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWENTARYZACJA BUDOWLANA do projektu docieplenia ścian zewnętrznych, przebudowy dachu, remontu schodów zewnętrznych, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu budynku usługowego SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU USŁUG PUBLICZNYCH ORAZ ADAPTACJA PODDASZA NA CELE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Inwestor: Lokalizacja: GMINA LEWIN BRZESKI UL. RYNEK 1, 49-340 LEWIN BRZESKI 49-345

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem.

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiot opracowania obejmuje budynek użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wilkowa. Jest to budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji murowanej

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA TEMAT: ADRES : INWESTOR: BRANŻA: EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU URZĘDU POCZTOWEGO POŁOŻONEGO NA DZ. NR EWID. GR. 983 OBRĘB KRASNYSTAW MIASTO, PRZY UL. PLAC 3 MAJA 26 W

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

"Hydroizolacje w budownictwie Poradnik. Wybrane zagadnienia w praktyce.

Hydroizolacje w budownictwie Poradnik. Wybrane zagadnienia w praktyce. "Hydroizolacje w budownictwie Poradnik. Wybrane zagadnienia w praktyce. " Maciej Rokiel ISBN: 83-919132-2-8 Wydawnictwo Medium Wydanie I, Hydroizolacje stosuje się praktycznie w każdym budynku, aby chronić

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych

Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych W wyniku programu badań transportu wilgoci i soli rozpuszczalnych w ścianach obiektów historycznych, przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

L.dz.D/4013/2016 Zagórze, dn r.

L.dz.D/4013/2016 Zagórze, dn r. L.dz.D/4013/2016 Zagórze, dn. 13.10.2016 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ W POSTĘPOWANIU NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH I IZOLACYJNYCH W BUDYNKU W WARSZAWIE PRZY UL. KOSZYKOWEJ 79A Sprawa nr 6/2016/ZP Informuję,

Bardziej szczegółowo

quick-mix sp. z o.o. ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin tel: 071/ 39 27 215, 601/997 187

quick-mix sp. z o.o. ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin tel: 071/ 39 27 215, 601/997 187 quick-mix sp. z o.o. ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin tel: 071/ 39 27 215, 601/997 187 TEMAT Renowacja zawilgoconych oraz zasolonych ścian OBIEKT Stodoła należąca do folwarku w Bukowcu ADRES Bukowiec ZLECENIODAWCA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory uŝytkowe obiektu, jego trwałość jak równieŝ na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. CZĘŚĆ OPISOWA. 1.1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.3. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU. 1.4. BADANIA STANU TECHNICZNEGO ŚCIAN OBIEKTU. 1.5. ZAKRES PRAC

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA 16 EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO ZLOKALIZOWANEGO W ZESPOLE BUDYNKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYMSTOKU PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 3 1.0. PRZEDMIOT i CEL EKSPERTYZY

Bardziej szczegółowo

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk OBIEKT Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk ADRES OBIEKTU dz. nr 574/3 i 576/1 obręb 6 w jednostce ewidencyjnej Słupsk INWESTOR MIASTO SŁUPSK ul. Plac

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA EKSPERTYZA WRAZ Z INWENTARYZACJĄ STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OFICYNY przy ul. Wesołej 38 w Kielcach 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA RYSUNKI - INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 3. OPIS BUDYNKU I PARAMETRY TECHNICZNE 4. ANALIZA I OCENA STANU TECHNICZNEGO 5. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

WOLA ZAŁĘŻNA 1A OPOCZNO KOSZTORYS OFERTOWY

WOLA ZAŁĘŻNA 1A OPOCZNO KOSZTORYS OFERTOWY P.H.U PROGRESS WOLA ZAŁĘŻNA 1A 26-300 OPOCZNO KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa systemów grzewczych

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. tel KOBUD Kosztorysowanie robót budowlanych. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty izolacyjne

PRZEDMIAR. tel KOBUD Kosztorysowanie robót budowlanych. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty izolacyjne KOBUD Kosztorysowanie robót budowlanych tel. 693570033 45320000-6 Roboty izolacyjne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE IZOLACJI WODOSZCZELNEJ ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego pawilonu sportowego zaplecza dla basenu kąpielowego przy Al. Łyska w Cieszynie. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Maj 2017 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Maj Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : Maj 2017 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Maj Data zatwierdzenia PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Izolacja pionowa i pozioma ścian piwnicznych. ADRES INWESTYCJI : Wrocław Pl.Powstańców Wielkopolskich 2 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES INWESTORA : Pl. Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VIII.

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VIII. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część VIII Hydroizolacje www.wseiz.pl HYDROIZOLACJE Izolacje są to, posiadające

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA. dotycząca zapadnięć posadzki w budynku 100 w strefie klatki B (K2) i C (K3)

OPINIA TECHNICZNA. dotycząca zapadnięć posadzki w budynku 100 w strefie klatki B (K2) i C (K3) OPINIA TECHNICZNA dotycząca zapadnięć posadzki w budynku 100 w strefie klatki B (K2) i C (K3) na terenie ogrodzonym Wojskowej Akademii Technicznej znajdującym się przy ul. Kaliskiego 2 w Warszawie 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN SZCZYTOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W POZNANIU PRZY ULICY WAWRZYNIAKA 31 PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wawrzyniaka 31, Poznań

Bardziej szczegółowo

OSUSZANIE BUDYNKÓW - TEORIA A PRAKTYKA. Opracowanie: dr inŝ.. Zbigniew Burski

OSUSZANIE BUDYNKÓW - TEORIA A PRAKTYKA. Opracowanie: dr inŝ.. Zbigniew Burski OSUSZANIE BUDYNKÓW - TEORIA A PRAKTYKA. Opracowanie: dr inŝ.. Zbigniew Burski Plan Prezentacji Słowo wstępu Przyczyny zawilgoceń przegród budowlanych Związanie wody w materiałach budowlanych Zjawisko kapilarnego

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA dotycząca stanu technicznego muru oporowego, zlokalizowanego przy Urzędzie Pocztowym Kraków 60, os. Na Stoku 1.

OPINIA TECHNICZNA dotycząca stanu technicznego muru oporowego, zlokalizowanego przy Urzędzie Pocztowym Kraków 60, os. Na Stoku 1. OPINIA TECHNICZNA dotycząca stanu technicznego muru oporowego, zlokalizowanego przy Urzędzie Pocztowym Kraków 60, os. Na Stoku 1. I. DANE OGÓLNE: Inwestor : CENTRUM INFRASTRUKTURY ODDZIAŁ REGIONALNY W

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE. Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE. Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE Nazwa zadania : Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie Inwestor : Szkoła Podstawowa nr 24 w Rzeszowie im.rudolfa

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ

METODOLOGIA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ Zamawiający: MIASTO ŁÓDŹ REPREZENTOWANE PRZEZ BIURO DS. REWITALIZACJI I ROZWOJU ZABUDOWY MIASTA 90-131 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 171 Temat: Tytuł opracowania: PROGRAM PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY REWITALIZACJI: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI Adres: Gorzędziej, dz. Nr 22/8, 45 Gm. Subkowy Inwestor: Gmina Subkowy

Bardziej szczegółowo

Tuxbel Engineering Sp. z o. o. ul. Mielżyńskiego Poznań. Funkcja: Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data. upr.bud.

Tuxbel Engineering Sp. z o. o. ul. Mielżyńskiego Poznań. Funkcja: Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data. upr.bud. INWESTOR: Miasto Łódź Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Infrastruktury i Lokali UMŁ ul. Piotrkowska 175 Łódź PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r.

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1 Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1. Szkoła Podstawowa Zdjęcie nr 1 Ściana wschodnia Niezgodna z projektem technologia termomodernizacji,

Bardziej szczegółowo

Projekt izolacji przeciwwilgociowej Cytadela Pawilon X - Warszawa

Projekt izolacji przeciwwilgociowej Cytadela Pawilon X - Warszawa 1. Przedmiot, zakres i cel opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej ścian fundamentowych budynku Cytadeli Pawilon X, przy ul. Skazańców

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9 Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1.1. Podstawa i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawa wykonania robót budowlanych... 3 1.3. Opis istniejących elementów przewidzianych do modernizacji... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu technicznego istniejącego budynku głównego Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z projektowanymi nadprożami. ADRES INWESTYCJI: Tarnów, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Ryunki:

Opis techniczny. Ryunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2)!+ 3!# &) 3!" 265 0!. 7!2*' 3!+ -1-)) &4%!/!3 #89 "89 -),-)6& 4 :)5";/< Opis techniczny Ryunki: 1 OPIS TECHNICZNY:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KOD CPV: 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów Budowlanych 73110000-6 Usługi badawcze 71620000-0 Usługi analizy 71330000-0 Różne usługi inżynieryjne ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPIECZNY MUR ICOPAL

SYSTEM BEZPIECZNY MUR ICOPAL REALIZACJA / WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Przedstawiciel Icopal S.A. Maciej Drzewiecki woj. warmińsko-mazurskie tel.: +48 605 043 974 e-mail: plmdr@icopal.com Objawy zawilgocenia ścian Obiekt: ZABUDOWANIA

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Widok elewacji południowej EKSPERTYZA TECHNICZNA dotycząca przebudowy pomieszczeń w budynku transformatorowni w pawilonie D-10 AGH, ul.reymonta 19, Kraków oraz wpływu planowanej inwestycji na istniejące

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna Temat: Przebudowa istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej Lokalizacja: Biała Prudnicka, ul. Hanki Sawickiej, dz. nr 913 Opracował: mgr inż. Jerzy Sylwestrzak nr upr.

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe - termomodernizacja obiektu polegająca na: izolacji ścian fundamentowych, odprowadzeniu deszczówki do kanalizacji miejskiej, ułozeniu chodnika z kostki betonowej wokół

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie załącznik nr 1 Obiekt: Budynek Sądów Rejonowych dla Warszawy Pragi- Południe i Pragi Północ w Warszawie Inwestor: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie Temat: Wykonanie robót malarskich

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA BUDOWLANA

EKSPERTYZA BUDOWLANA Tel./fax: (059) 834 60 13 Biuro: Os. Wazów 9 77-300 Człuchów E-mail: biuro.aro@wp.pl EGZ. 3/3 EKSPERTYZA BUDOWLANA OBIEKT: INWESTOR: WYKONAWCA: BUDYNEK NR 5 SKW UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 130 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POKOJU BIUROWEGO NR 4 i 5 ORAZ ŁAZIENKI Z WC W BUDYNKU BIUROWYM

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. NAZWA ZADANIA: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i informacją BIOZ dla 5-ciu obiektów

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA 1 I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA II. EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA III. KONCEPCJA ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA LOKALE MIESZKALNE SOCJALNE Obiekt: Budynek po SDDO

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLEŚNICTWA STAROGARD GD. - KOLORYSTYKA STAROGARD GD., UL. GDAŃSKA 12

OPIS TECHNICZNY REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLEŚNICTWA STAROGARD GD. - KOLORYSTYKA STAROGARD GD., UL. GDAŃSKA 12 OPIS TECHNICZNY REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLEŚNICTWA STAROGARD GD. - KOLORYSTYKA STAROGARD GD., UL. GDAŃSKA 12 FOT. 1 WIDOK ELEWACJI FRONTOWEJ-PÓŁNOCNEJ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

Posadzki z tworzyw sztucznych i drewna.

Posadzki z tworzyw sztucznych i drewna. Posadzki z tworzyw sztucznych i drewna. dr inż. Barbara Ksit barbara.ksit@put.poznan.pl Na podstawie materiałów źródłowych dostępnych na portalach internetowych oraz wybranych informacji autorskich Schemat

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE KRZYSZTOF OLESIAK 76-042 ROSNOWO 13/10 tel. 697 05 12 73 INWENTARYZACJA BUDOWLANA OBIEKT Świetlica wiejska w miejscowości Manowo ADRES Manowo nr 37 działka nr 247. INWESTOR Gmina

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy. Krapkowice

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy. Krapkowice METRYKA PROJEKTU Krapkowice, sierpień 2009 Rodzaj opracowania : Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów z uwzględnieniem stanu podłoŝa gruntowego Nazwa obiektu budowlanego: Budynek Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

Kod: 010-00098 Zabrze, dnia 06.03.2015r.

Kod: 010-00098 Zabrze, dnia 06.03.2015r. Kod: 010-00098 Zabrze, dnia 06.03.2015r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. 59/2015 REB I Nr 20/2015 ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Opis stanu istniejącego 2.2. Opis elementów projektowanej konstrukcji 2.2.1. Naprawa pęknięć ścian 2.2.2.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO "DOMU JÓZEFA MEHOFFERA" BRANŻA KONSTRUKCYJNA

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO DOMU JÓZEFA MEHOFFERA BRANŻA KONSTRUKCYJNA 1 EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO "DOMU JÓZEFA MEHOFFERA" BRANŻA KONSTRUKCYJNA Lokalizacja: Kraków ul. Krupnicza 26 Zleceniodawca: Muzeum Narodowe w Krakowie 30-062 Kraków al. 3 Maja 1 Nazwisko i imię Pieczątka

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA DROGOWA

OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA DROGOWA OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA DROGOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Opis techniczny BRANŻA DROGOWA: 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejące zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

3. Izolacja pionowa ścian fundamentowych.

3. Izolacja pionowa ścian fundamentowych. PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa i remony kuchni i zaplecza w budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Gdyni ul.chabrowa 43 Kod pozycji Nr specyfikacji Jednostka Cena Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie od wewnątrz powłoki hydroizolacyjnej zewnętrznej metodą iniekcji wysokociśnieniowej - kurtynowej wieloskładnikowym preparatem akrylowym.

Wykonanie od wewnątrz powłoki hydroizolacyjnej zewnętrznej metodą iniekcji wysokociśnieniowej - kurtynowej wieloskładnikowym preparatem akrylowym. Lubniewice, 20.03.2014r. Wykonanie od wewnątrz powłoki hydroizolacyjnej zewnętrznej metodą iniekcji wysokociśnieniowej - kurtynowej wieloskładnikowym preparatem akrylowym. Żele akrylowe (hydrożele) zabezpieczają

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA, ul.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. Nazwa inwestycji. Branża. Adres inwestycji. Inwestor. Projektował. NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. Nazwa inwestycji. Branża. Adres inwestycji. Inwestor. Projektował. NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt 26 600, Radom, ul.żeromskiego 31 tel./fax 48 340 46 46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Projekt budowlany wykonania

Bardziej szczegółowo

WRAZ Z OCENĄ STANU ISTNIEJĄCEGO

WRAZ Z OCENĄ STANU ISTNIEJĄCEGO EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OCENĄ STANU ISTNIEJĄCEGO Dotycząca budowy instalacji solarnej dla Szkoły Podstawowej nr 65 ul. Golikówka 52 w Krakowie Branża: konstrukcyjno - budowlana Lokalizacja: Kraków,

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo