EKSPERTYZA TECHNICZNA WYKONAWCZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKSPERTYZA TECHNICZNA WYKONAWCZA"

Transkrypt

1 BARG Diagnostyka Budowli Sp. z o.o. ul. Delfina 4b, Warszawa Tel.: (+48) Fax: (+48) EKSPERTYZA TECHNICZNA WYKONAWCZA WRAZ ZE SPOSOBEM ROZWIĄZANIA I USUNIĘCIA WIDOCZNYCH ZAWILGOCEŃ NA ŚCIANACH, POSADZKACH I FUNDAMENTACH BUDYNKU NUMER 49 NA TERENIE WAT W WARSZAWIE Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna ul. Kaliskiego 2, Warszawa Autorzy opracowania: inż. Karol Sadłowski upr. bud. nr WAM/0116/OHOK/11 mgr Grzegorz Rutkowski mgr inż. Damian Urbanowicz Warszawa, styczeń 2013 Barg Diagnostyka Budowli Sp. z o.o., ul. Delfina 4b, Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, KRS , Kapitał zakładowy ,00 zł NIP ,

2 Spis treści 1. Uprawnienia Podstawa opracowania Przedmiot, cel i zakres opracowania Materiały wykorzystane w opracowaniu Wprowadzenie w zagadnienie Analiza dostępnej dokumentacji Przeprowadzone oględziny Przeprowadzone badania Pomiary zawilgocenia Pomiary zasolenia Odkrywki ścian zewnętrznych i fundamentów Odwierty geologiczne Podsumowanie Wnioski Zalecenia Załącznik 1 Część rysunkowa Załącznik 2 Świadectwa badań Strona 2 z 29

3 1. Uprawnienia Strona 3 z 29

4 Strona 4 z 29

5 2. Podstawa opracowania Opracowanie przygotowano na podstawie umowy numer 701/8260/WAT/2013 zawartej pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną przy ul. Kaliskiego 2 w Warszawie a BARG Diagnostyka Budowli Sp. z o.o. 3. Przedmiot, cel i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest budynek numer 49 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. Kaliskiego 2 w Warszawie. Celem opracowania jest określenie przyczyn powstania zawilgoceń ścian, posadzek oraz fundamentów przedmiotowego budynku wraz z podaniem sposobu rozwiązania usunięcia tych zawilgoceń. Zakres opracowania obejmuje: - przeprowadzenie oględzin przedmiotowego budynku,, - wykonanie badania zawilgocenia i zasolenia ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych budynku, - wykonanie mapy zawilgocenia, - wykonanie niezbędnych odkrywek określających stan izolacji ścian zewnętrznych, - wykonanie odwiertów geologicznych, - przygotowanie dokumentacji fotograficznej, - opracowanie ekspertyzy technicznej określającej przyczyny powstania zawilgoceń ścian, posadzek oraz fundamentów wraz z podaniem sposobu rozwiązania usunięcia tych zawilgoceń. 4. Materiały wykorzystane w opracowaniu 4.1. Program Funkcjonalno-Użytkowy, 4 września Projekt budowlano-wykonawczy architektury modernizacji budynku technicznego numer 49 na potrzeby Laboratoriów Oddziaływania Promieniowania Laserowego z Materią przy ulicy Kaliskiego 2 w Warszawie, GiD Zespół projektowy, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej modernizacji budynku technicznego numer 49 na potrzeby Laboratoriów Oddziaływania Promieniowania Laserowego z Materią przy ulicy Kaliskiego 2 w Warszawie, GiD Zespół projektowy, 2004 Strona 5 z 29

6 5. Wprowadzenie w zagadnienie Zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym [4.1] przedmiotowy budynek został wybudowany w roku Jego powierzchnia zabudowy wynosi 726 m 2, a powierzchnia użytkowa 568 m 2. Budynek tej jest parterowy i nie posiada żadnej kondygnacji podziemnej. W dokumentach Wojskowej Akademii Technicznej figuruje pod numerem 49, leży w głębi działki 10/5 obręb Budynek służy jako baza dydaktyczno-laboratoryjna do celów badawczych. Budynek nr 49 jest w całości ocieplony styropianem w systemie lekko-mokrym. Fot. 1. Widok ogólny budynku od strony płotu. Fot. 2. Widok ogólny budynku od strony ulicy. Strona 6 z 29

7 6. Analiza dostępnej dokumentacji Zgodnie z dostępną dokumentacją [4.1, 4.2] przedmiotowy budynek numer 49 został wybudowany w roku Pierwotnie służył jako remiza przeciwpożarowa z wieżą obserwacyjną. W latach 70 tych XX wieku rozbudowano budynek i zgodnie z informacjami uzyskanymi od użytkowników zaadaptowano go na potrzeby warsztatów. W roku 2004 sporządzono projekt budowlano-wykonawczy remontu budynku uwzględniający wykonanie termomodernizacji, doprowadzenia instalacji wentylacyjnej oraz centralnego ogrzewania. Projekt zrealizowano i w chwili bieżącej budynek służy jako siedziba laboratoriów i pomieszczeń pracowników naukowych Laboratoriów Oddziaływania Promieniowania Laserowego z Materią. W ramach termomodernizacji budynku przewidziano docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 10 cm klejonym do ściany i mocowanym dodatkowo na 4 kotwy na 1 m 2. Dodatkowo założono docieplenie stropodachu wełną mineralną twardą o grubości 15 cm, oraz docieplenie posadzek styropianem twardym grubości 5 cm. Założono również wykonanie wszelkich nowych instalacji elektrycznych, c.o., wodnokanalizacyjnych, klimatyzacji i wentylacji mechanicznej oraz likwidację instalacji gazowej. 7. Przeprowadzone oględziny Oględziny oraz badania w przedmiotowym budynku numer 49 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej przeprowadzono w dniu 14 stycznia 2014 roku. Podczas wykonywania oględzin stwierdzono różny stan wykończenia podłóg oraz ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku. W większości pomieszczeń na podłogach znajdowała się wykładzina PCW, a w wybranych płytki terakotowe. Na podłogach nie stwierdzono żadnych śladów świadczących o zawilgoceniu posadzki. Wykładziny PCW są niezwykle szczelną powłoką nieprzepuszczającą wilgoci. Z tego powodu w przypadku zwiększonego zawilgocenia posadzki powstawały by odparzenia wykładziny w postaci bąbli, lokalnych odklejeń. Wspomnianych uszkodzeń podczas oględzin nie stwierdzono w żadnym z pomieszczeń. Ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne w większości pomieszczeń wymalowane są tradycyjną farbą akrylową, natomiast na korytarzach wykonane są lamperie z farb olejnych. W pomieszczeniach sanitariatów na podłodze ułożona jest terakota a do wysokości około 220 cm glazura. Strona 7 z 29

8 Fot. 3. Odparzenia tynku i farby na ścianie. Pomieszczenie 1. Fot. 4. Odparzenia tynku i wysolenia na ścianie. Pomieszczenie 1 Na podstawie przeprowadzonych oględzin widoczne jest zróżnicowanie w występujących uszkodzeniach pomiędzy starszą i nowszą częścią przedmiotowego budynku. Podczas oględzin stwierdzono, że na wielu ścianach zewnętrznych od strony północno-wschodniej oraz południowo-wschodniej występuje wiele śladów zawilgocenia ścian. Praktycznie we wszystkich pomieszczenia widoczne są odparzenia tynku i farb na ścianach nawet do wysokości 1,5 metra nad poziomem posadzki (fot. 3, 4). W pomieszczeniach sanitariatów (pomieszczenie 2) odparzenia i wysolenia widoczne są nad linią płytek na wysokości ponad 1,5 metra nad poziomem posadzki (fot. 5, 6). Nie zaobserwowano uszkodzeń czy odparzeń glazury. Strona 8 z 29

9 Fot. 5, 6. Odparzenia tynku i wysolenia na ścianie powyżej płytek. Pomieszczenie 2. Ślady wysoleń, zdegradowania tynku świadczące o zawilgacaniu ściany występują również lokalnie na ścianach wewnętrznych. W pasie około 5-10 cm nad posadzką występuje całkowicie zdegradowana struktura tynku (fot. 7, 8). Spod farby olejnej wysypuje się złuszczony tynk. Głównie zawilgocenia, świadczące o podciąganiu kapilarnym wilgoci z gruntu występuje na ścianach wewnętrznych konstrukcyjnych. Na ścianach działowych nie zauważono większych uszkodzeń. Fot. 7. Zdegradowanie tynku na ścianie w korytarzu. Strona 9 z 29

10 Fot. 8. Zdegradowanie tynku na ścianie w korytarzu. Największe uszkodzenia występują na ścianie zewnętrznej południowowschodniej w pomieszczeniach pracowników naukowych. Na dużej powierzchni ściany zewnętrznej przy oknach całkowicie zniszczony jest tynk. Sposób złuszczenia sugeruje, że jest to stary tynk cementowy lub cementowo-wapienny. Na skutek cyklicznego zawilgacania i osuszania ściany tynk odparzył się i się złuszcza (fot. 9, 10). Dodatkowo w okresie jesienno-zimowym, kiedy ściana jednocześnie jest zawilgacana przez wody opadowe oraz osuszana przez działanie grzejników nasila się stopień degradacji tynków. Fot. 9. Odparzenia tynku na całej powierzchni ściany zewnętrznej. Pomieszczenie 3 Strona 10 z 29

11 Fot. 10. Odparzenia tynku na dużej powierzchni ściany zewnętrznej pomieszczenie 5 Fot. 11. Odparzenia tynku na dużej powierzchni ściany zewnętrznej pomieszczenie 9 Miejscami, gdzie nie ma dużych okien problem dotyczy praktycznie całej powierzchni ściany. W pomieszczeniu 9 (fot. 11) zasięg odparzenia tynku będący jednocześnie zasięgiem zawilgocenia rozchodzi się pomiędzy oknem a ścianą działową i sięga wysokości około 1,5 metra. W pomieszczeniach po stronie północno-zachodniej budynku ślady występowania zawilgoceń występują pojedynczo w wybranych miejscach. Praktyczne jedynie w pomieszczeniu 8 w narożu ściany zewnętrznej i działowej widoczne są odparzenia tynku (fot. 12). W pozostałych miejscach ściany zewnętrzne są wolne od uszkodzeń i śladów zawilgoceń (fot. 13). Strona 11 z 29

12 Fot. 12. Niewielkie odparzenia tynku na ścianie zewnętrznej pomieszczenie 8 Fot. 13. Brak uszkodzeń na ścianie zewnętrznej w pomieszczeniu 4 W nowszej części budynku, dobudowanej w latach 70-tych XX wieku przeprowadzone oględziny oraz badania wykazały, że ślady świadczące o zawilgoceniu nie występują. Na żadnej ze ścian, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, pomieszczeń nie stwierdzono odparzeń czy złuszczeń tynku oraz farby (fot. 14, 15). Strona 12 z 29

13 Fot. 14. Brak uszkodzeń na ścianie zewnętrznej w pomieszczeniu 20. Fot. 15. Brak uszkodzeń na ścianie zewnętrznej w pomieszczeniu Przeprowadzone badania 8.1. Pomiary zawilgocenia Badania zawilgocenia ścian przeprowadzono za pomocą miernika zawilgocenia Hf Sensor 200 sondą głęboką do 30 cm głębokości pomiaru. Na podstawie przeprowadzonych badań zawilgocenia wykonano mapę zawilgocenia, którą przedstawiono na rysunku w załączniku. Wartości przedstawione na mapie pokazują wartości procentowe wilgotności masowej. Z przeprowadzonych badań wynika, że w zawilgocenie ścian przedmiotowego budynku jest uzależnione od jego części starszej (narożnik północno-wschodni) oraz nowszej (narożnik południowo-zachodni). Strona 13 z 29

14 Wykonane pomiary zawilgocenia wykazały, że największe zawilgocenia ścian zewnętrznych występują w narożniku północno-wschodnim budynku, w pomieszczeniach 1, 2, 3. Wilgotność ścian ceglanych mierzona od wewnątrz osiągała wielkości rzędu 3-9%, w zależności od wysokości pomiaru ponad poziomem posadzki. Zwiększone wartości zawilgocenia ścian występowały na ścianie północno-zachodniej oraz południowo-wschodniej. Wartości wilgotności ścian zewnętrznych wahały się w granicach 1-5%. Na ścianach wewnętrznych wartości wilgotności nie przekraczały 3%. Również w części nowszej budynku pomierzone wartości wilgotności ścian zewnętrznych i wewnętrznych nie przekraczały 3%. Zgodnie z przyjętymi zasadami dopuszczalna wilgotność muru nie przekracza 3%. Przy przedziale 3-5% przyjmuje się, że mur ma podwyższoną wilgotność, w przedziale 5-8% jest średnio wilgotny, a w przedziale 8-12% mocno wilgotny. Z przeprowadzonych badań wynika, że ściany zewnętrzne przedmiotowego budynku w dniu wykonywania pomiarów jedynie lokalnie były zawilgocone w stopniu średnim. W większym obszarze było to zawilgocenie podwyższone i dotyczyło jedynie starszej północno-wschodniej części budynku. Pomiary wilgotności wykonano w okresie w którym nie występowały opady deszczu. Był to okres o temperaturach bliskich 0 o C Pomiary zasolenia W celu określenia zagrożenia solami dla konstrukcji ceglanej wykonano badanie zawartości soli w murze ceglanym. Badanie przeprowadzono metodą analityczną. Próbki muru ceglanego pobrano z 7 miejsc z wybranych pomieszczeń, gdzie na ścianach stwierdzono szereg wysoleń, odparzeń tynku (pomieszczenia 1, 2, 3, 9, korytarz). Zawartość siarczanów we wszystkich miejscach pobrania próbek mieściła się w przedziale 0,6-0,8% i stanowiła w większości przypadku średni poziom zasolenia, zgodnie z klasyfikacją WTA. Jedynie w pomieszczeniu 9 (próbka 6) zawartość siarczanów wyniosła 0,4%, co stanowi poziom niski. Zawartość azotanów w poszczególnych miejscach była zróżnicowana i wahała się w granicach 0,005-0,25%. W większości pobranych próbek zawartość azotanów nie była większa niż 0,05% co stanowi niski poziom zasolenia, zgodnie z klasyfikacją WTA. Jedynie w pomieszczeniu 1 (próbka 1) zawartość azotanów wyniosłą 0,25%, co stanowi poziom średni. Zawartość chlorków praktycznie we wszystkich pomieszczeniach wyniosła 0,25%, jedynie w pomieszczeniu 1 (próbka 1) zawartość chlorków wyniosła 0,50%. Według klasyfikacji WTA poziom zawartości soli odpowiada poziomowi średniemu. Strona 14 z 29

15 Stosunkowo duże ilości siarczanów i chlorków wskazują, że wilgoć pochodzi z gruntu. Dodatkowo wysokie stężenie siarczanów świadczy o wilgoci pochodzącej z kwaśnych deszczy Odkrywki ścian zewnętrznych i fundamentów W celu sprawdzenia poprawności wykonania i oceny stanu izolacji pionowej wykonano trzy odkrywki fundamentu: odkrywka 1 od frontu od strony północnozachodniej, odkrywka 2 i 3 od strony południowo-wschodniej. Odkrywki 1 i 2 wykonano przy starszej części budynku. Natomiast odkrywkę 3 przy nowszej, dobudowanej części. Fot. 16. Odkrywka 1 na ścianie frontowej. Fot. 17. Odkrywka 1. Zdegradowana cienka warstwa lepiku na fundamencie ceglanym. Strona 15 z 29

16 Po odsłonięciu kostki brukowej stanowiącej opaskę oraz chodnik biegnący wzdłuż ściany, w odkrywce pierwszej stwierdzono, że izolacja termiczna ze styropianu poprowadzona jest jedynie 10 cm poniżej górnego poziomu kostki (fot. 16). Po odsłonięciu ściany zewnętrznej oraz fundamentu stwierdzono, wykonana jest z jasnych elementów ceramicznych, najprawdopodobniej cegły. Natomiast fundament ściany zewnętrznej wykonany jest z ciemno czerwonej cegły pełnej (fot. 17). Fundament pierwotnie zaizolowany był cienką warstwą lepiku asfaltowego który jest zdegradowany i nie spełnia swojej ochronnej funkcji. Dodatkowo warstwa lepiku kończy się na ścianie około 10 cm poniżej poziomu kostki brukowej przez co nie zapewnia ochronny przed wodą spływającą z powierzchni. Po lokalnym rozkuciu bruzdy pomiędzy ścianą a jej fundamentem (różnymi materiałami) nie stwierdzono izolacji poziomej (fot. 17). Przy odkrywce pierwszej ściana budynku pokryta była styropianem ekspandowanym (EPS) o grubości 10 cm mocowanym do ściany na kleju i pokryty tynkiem fakturowym na siatce. W odkrywce drugiej podobnie jak w pierwszej stwierdzono, że izolacja termiczna ze styropianu poprowadzona jest jedynie 10 cm poniżej poziomu terenu (fot. 18). Ściana fundamentowa budynku wykonana jest z cegły ceramicznej pełnej, a izolację stanowi cienka warstwa lepiku asfaltowego (fot. 19). Warstwa lepiku jest zdegradowana i dodatkowo widać, że wyciągnięta jest jedynie do poziomu terenu. Fot. 18. Odkrywka 2. Zdegradowana cienka warstwa lepiku na fundamencie ceglanym. Strona 16 z 29

17 Fot. 19. Odkrywka 2. Zdegradowana cienka warstwa lepiku na fundamencie ceglanym. Odkrywkę trzecią wykonano przy ścianie nowszej, dobudowanej w latach 70-tych części budynku. W wykonanej odkrywce podobnie jak w poprzednich stwierdzono, że izolacja termiczna ze styropianu poprowadzona jest jedynie 10 cm poniżej poziomu terenu (fot. 20). Również podobnie jak w poprzednich odkrywkach izolację ściany fundamentowej stanowi lepik asfaltowy, który wyciągnięty jest jedynie do poziomu terenu. Lepik położony jest stosunkowo cienko i dodatkowo widać, że jest lokalnie zdegradowany. W odróżnieniu do poprzednich odkrywek, stwierdzono, że fundament w nowszej części budynku stanowią bloczki betonowe (fot. 21). Fot. 20. Odkrywka 3. Zdegradowana cienka warstwa lepiku na fundamencie z bloczków betonowych Strona 17 z 29

18 Fot. 21. Odkrywka 3. Zdegradowana cienka warstwa lepiku na fundamencie z bloczków betonowych 8.4. Odwierty geologiczne W celu stwierdzenia jakie warunki gruntowo wodne panują w bezpośrednim otoczeniu budynku wykonano odwierty kontrolne. Odwierty geologiczne wykonano z trzech stron budynku. Lokalizację poszczególnych punktów zaznaczono na rysunku 1 w załączniku. W odwiercie pierwszym stwierdzono następujący układ warstw: cm kostka wraz z podbudową cm grunt nasypowy NN cm piasek drobny Pd Na poziomie 190 cm poniżej poziomu terenu stwierdzono swobodne zwierciadło wody gruntowej. W odwiercie drugim stwierdzono następujący układ warstw: cm humus cm grunt nasypowy NN cm piasek drobny Pd Na poziomie 230 cm poniżej poziomu terenu stwierdzono swobodne zwierciadło wody gruntowej. Strona 18 z 29

19 W odwiercie trzecim stwierdzono następujący układ warstw: cm humus cm grunt nasypowy NN cm piasek drobny Pd Na poziomie 300 cm poniżej poziomu terenu stwierdzono swobodne zwierciadło wody gruntowej. Współczynnik filtracji dla piasku drobnego wynosi ok. (0,12-0,023)*10-3 m/s, co lokuje grunt w kategorii gruntów dobrze przepuszczalnych. Fot. 22. Piasek drobny z jednego z odwiertów geologicznych. 9. Podsumowanie Na podstawie przeprowadzonych oględzin przedmiotowy budynek należy podzielić na dwie części zgodnie z okresem ich powstania: część starszą pierwotnie wybudowaną służącą jako remiza strażacka, oraz nowszą dobudowaną w latach 70-tych XX wieku. Problem z występowanie wilgoci na ścianach oraz ich uszkodzeniami dotyczy praktycznie tylko części północno-wschodniej starszej. Na ścianach zewnętrznych oraz konstrukcyjnych wewnętrznych występują liczne odparzenia i złuszczenia tynku. Zasięg występowania wysoleń sięga niekiedy 1,5, a w przypadku łazienki nawet 2 metrów. Po stronie północno-zachodniej zawilgocenia również występują są jednak mniej rozległe i występują bardziej lokalnie. Przeprowadzone pomiary zawilgocenia ścian w sposób mikrofalowy potwierdzają, że największe zawilgocenia ścian występują w części północnowschodniej oraz na południowo-wschodniej starszej części budynku. Strona 19 z 29

20 Pomiary wilgotności wykonano w okresie w którym nie występowały opady deszczu. Był to okres o temperaturach bliskich 0 o C. Na podstawie wyników pomiarów można stwierdzić, że ściany zewnętrzne przedmiotowego budynku w dniu wykonywania pomiarów jedynie lokalnie były zawilgocone w stopniu średnim. W większym obszarze było to zawilgocenie podwyższone i dotyczyło jedynie starszej północno-wschodniej części budynku. Należy mieć jednak na uwadze, że w okresie jesiennym oraz wiosennym, kiedy opady występują znacznie częściej zawilgocenie ścian może być znacznie wyższe. Wykonane odwierty geologiczne wykazały, że budynek posadowiony jest powyżej poziomu wód gruntowych w warstwie piasków drobnych. Piaski drobne odznaczają się stosunkowo dobrą przepuszczalnością i nie zatrzymują wody na dłużej. Jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie budynku w gruntach nasypowych może być obniżona filtracja. Na podstawie przeprowadzonych odkrywek zewnętrznych ścian fundamentowych należy stwierdzić, że stara izolacja typu lekkiego z cienkiej warstwy lepiku asfaltowego nie spełnia już swojej funkcji. Izolacja pionowa na powierzchni ceglanej z uwagi na upływ czasu zdegradowała się. Dodatkowo została wykonana jedynie do poziomu terenu lub poniżej jego, co nie zabezpiecza ściany przed wodą rozbryzgową czy naporową od gruntu. W wykonanych odkrywkach nie stwierdzono również izolacji poziomej pomiędzy ścianą fundamentową a ścianą budynku. Na tej podstawie można stwierdzić, iż w starszej części budynku praktycznie nie istnieje hydroizolacja pionowa ścian chroniąca przed wilgocią z wód opadowych jak i również hydroizolacja pozioma chroniąca przed kapilarnym podciąganiem wody. W nowszej części budynku z uwagi na inny rodzaj użytego materiału na ściany fundamentowe (bloczki betonowe) nie stwierdzono problemów z zawilgoceniem pomimo, iż izolacja typu lekkiego z lepiku asfaltowego również wymaga wymiany na nową. Izolacja termiczna wykonana jest jedynie około 10 cm poniżej poziomu terenu i to ze styropianu elewacyjnego EPS. Brak izolacji przeciwwodnej oraz nieodpowiednie wykonanie izolacji termicznej są najczęściej przyczyną powstawania zawilgoceń murów. Strona 20 z 29

21 10. Wnioski Na podstawie przeprowadzonych oględzin, badan i analiz można sformułować następujące wnioski: Stwierdza się zróżnicowanie stanu zawilgocenia ścian w dwóch różnych częściach budynku, Zawilgocenie ścian zewnętrznych wewnątrz budynku spowodowane jest na skutek nieszczelności, uszkodzenia bądź braku izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych i ścian zewnętrznych budynku, Zawilgocenie ścian wewnętrznych, głównie ścian konstrukcyjnych spowodowane jest na skutek nieszczelności, uszkodzenia bądź braku izolacji poziomej ścian, W obecnym stanie należy wykonać nową izolację przeciwwilgociową poziomą ścian zewnętrznych oraz wybranych ścian wewnętrznych w starszej części budynku oraz pionową ścian zewnętrznych w całym budynku, W przypadku braku wykonania nowej izolacji przeciwwodnej będzie następowała degradacja tynków, a w dalszej mierze ścian konstrukcyjnych co będzie wpływało na stan techniczny budynku, Ciągłe zawilgocenie ścian przy braku odpowiedniej wentylacji może doprowadzić do porażenia ścian i przylegających mebli grzybami pleśniowymi i domowymi, co stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi przebywających w tych pomieszczeniach, Przed przystąpieniem do prac remontowych należy sporządzić projekt wykonawczy robót uwzględniający zalecenia podane w następnym punkcie. 11. Zalecenia Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem izolacji pionowej oraz poziomej należy sporządzić projekt wykonawczy obejmujący rozwiązanie wszystkich detali związanych z punktami krytycznymi izolacji tj.: Przejście pionu w poziom w okolicy ławy fundamentowej Izolacja przejść instalacyjnych Izolacja narożników wklęsłych i wypukłych Szczegółowe wskazanie miejsca odprowadzenia wód opadowych Strona 21 z 29

22 Zakres prac remontowych powinien obejmować: 1. Wykonanie wykopów wokół budynku z rozbiórką istniejących schodów, opasek i podjazdów 2. Oczyszczenie powierzchni muru 3. Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji krystalicznej w ścianach zewnętrznych 4. Przygotowanie muru pod izolację powłokową 5. Wykonanie hydroizolacji i termoizolacji 6. Odtworzenie rozebranych elementów budynku i wykonanie remontu pomieszczeń 7. Skucie tynków w obszarze odparzeń, wysoleń oraz innych sladów zawilgocenia ścian, 8. Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji krystalicznej w ścianach wewnętrznych 9. Wykonanie nowych tynków w systemie tynków renowacyjnych Zaleca się podzielenie prac remontowych na dwa etapu: pierwszy związany z wykonaniem izolacji pionowej oraz poziomej ścian zewnętrznych (prace te mogą być wykonywane z zewnątrz budynku; drugi związany z wykonaniem izolacji poziomej na ścianach wewnętrznych oraz odtworzeniem tynków na powierzchni ścian wewnętrznych i zewnętrznych Na potrzeby niniejszego opracowania proponuje się produkty CERESIT Przepona pozioma Iniekcja krystaliczna preparatem na bazie krzemianów i dodatków hydrofobowych CO 81. Preparat ten przeznaczony jest do wykonywania trwałych blokad przeciw podciąganiu wody w strukturze muru. Uszczelnia on kapilary w murze oraz drobne pęknięcia do 0,5 mm Zamknięcie czynnych kapilar następuje w wyniku rozpuszczenia łatwo rozpuszczalnych związków wapnia na związki trudno rozpuszczalne lub nierozpuszczalne. Równolegle powoduje trwała hydrofobizację wewnętrznej powierzchni ścian kapilar. Do wywierconych otworów płyn może być wprowadzony grawitacyjnie lub ciśnieniowo, w zależności od stopnia zawilgocenia (do 12% można wykonać iniekcję grawitacyjnie). Zaleca się, aby przepona pozioma ściany zewnętrznej wykonana była poprzez metodę iniekcji ciśnieniowej. Odwierty iniekcyjne należy wykonać w dwóch rzędach w rozstawie co 15 cm usytuowanych naprzemiennie (uskok pomiędzy rzędami 7,5 cm). W przypadku ściany wewnętrznej odwierty iniekcyjne należy wykonać pod kątem 45 stopni przy samej posadzce z dwóch stron ściany w rozstawie naprzemiennym 15 cm Strona 22 z 29

23 Izolacja pionowa W zależności od stopnia zawilgocenia możemy zastosować materiały na bazie bitumicznej lub na bazie cementu (przy wilgotności powyżej 6% nie wolno stosować bitumów ). Niezależnie od wybranej metody w przypadku zasolenia średniego i wysokiego według WTA powierzchnie należy przygotować przez nałożenie warstwy tynku renowacyjnego CR 61 o odpowiedniej grubości. Na tak przygotowane podłoże można nakładać powłokowe materiały izolacyjne CR 166 (na bazie cementu) lub CP 43 (na bazie bitumu), które mogą być wzmocnione włókniną o gramaturze 60 g/m 2 Wykonanie izolacji z materiałów powłokowych pozwala na: Utworzenie ciągłej bezszwowej powłoki od wybranej metody Uniemożliwienie przesiąkania wody dzięki pełnemu połączeniu z podłożem Możliwość mostkowania rys Proste wykonywanie połączeń w miejscach krytycznych tj. narożnikach, przejściach instalacyjnych itp. Możliwość nanoszenia na matowo-wilgotne podłoża Aby w przyszłości uniknąć negatywnego wpływu niespiętrzającej się wody infiltracyjnej, co w konkretnych warunkach gruntowo-wodnych jest wysoce prawdopodobne należy wykonać drenaż opaskowy. Przy wykonywaniu robót remontowych wewnątrz pomieszczeń wskazane jest użycie systemu tynków renowacyjnych zgodnych z instrukcją WTA W załączniku przedstawione są przykładowe rysunki schematyczne przedstawiające technologię wykonania izolacji poziomej oraz pionowej na ścianach wraz z detalami przy miejscach newralgicznych jednego z producentów. Po wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji obiektu pod kątem wykonania izolacji, należy sporządzić szczegółowe rysunki projektowe w oparciu o szkice zamieszczone w załączniku. W projekcie wykonawczym można zastosować inne rozwiązania, innego producenta, jednakże zaproponowane rozwiązanie mają stanowić spójne, systemowe rozwiązanie. Dobrane materiały powinny stanowić jeden system o parametrach analogicznych do zaproponowanego systemu.. Uwaga! Powyższe zalecenia nie wyczerpują wymagań dokumentacji projektowej naprawy i zabezpieczenia konstrukcji budynku. Niniejsza ekspertyza nie może być w żadnym przypadku podstawą dokumentacji technicznej do ogłaszania przetargów na wykonanie prac naprawczych. Może jedynie służyć jako wytyczne do przetargów w systemie projektuj i buduj. Strona 23 z 29

24 Załącznik 1 Część rysunkowa Strona 24 z 29

25 Strona 25 z 29

26 Strona 26 z 29

27 Strona 27 z 29

28 Strona 28 z 29

29 Załącznik 2 Świadectwa badań Strona 29 z 29

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

WAŻNY. każdy krok. Obecnie jako podłoże pod posadzkę R EMONTY

WAŻNY. każdy krok. Obecnie jako podłoże pod posadzkę R EMONTY WAŻNY każdy krok Zakres prac związanych z remontem podłogi spoczywającej bezpośrednio na gruncie może obejmować wymianę jedynie wierzchniej jej warstwy, czyli posadzki. Często jednak trzeba wyremontować

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej.

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Sposobem na zminimalizowanie tej ilości może być wstawienie nowych, szczelnych okien lub ocieplenie dachu. Jednak najwięcej energii budynek traci przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ W BUDYNKU PRZESDZKOLA PUBLICZNEGO NR 27 W SZCZECINIE PRZY UL. HENRYKA POBOśNEGO 6/8 W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie przepony poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w ścianach przy użyciu Środka do izolacji ścian

Bardziej szczegółowo

SST-02 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w murze preparatem INTRASIT VK 10A

SST-02 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w murze preparatem INTRASIT VK 10A SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod: 45453100 Roboty renowacyjne SST-02 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Alicja Kulczycka Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

izolacje 4/2004 Dr inż. Hartwig Künzel Instytut Fraunhofera Fizyki Budowli w Holzkirchen/Niemcy

izolacje 4/2004 Dr inż. Hartwig Künzel Instytut Fraunhofera Fizyki Budowli w Holzkirchen/Niemcy 98 4/2004 Dr inż. Hartwig Künzel Instytut Fraunhofera Fizyki Budowli w Holzkirchen/Niemcy Dr inż. Jan Radoń Katedra Budownictwa Wiejskiego, AR w Krakowie Zalety zastosowania paroizolacji wspierających

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Peowiaków 54 w Zamościu Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Peowiaków 54, 22-400 Zamość. w

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK

Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK CEMENT Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK Małogoszcz, 2007 Poradnik opracowany przez mgr inż. Jarosława Rutczyńskiego z Działu Doradztwa Technicznego Lafarge Cement S.A. Spis treści strona

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie zaprojektować i wykonać izolacje PRZECIWWODNE dachów płaskich

Jak poprawnie zaprojektować i wykonać izolacje PRZECIWWODNE dachów płaskich Jacek Sawicki Jak poprawnie zaprojektować i wykonać izolacje PRZECIWWODNE dachów płaskich Analiza opracowania: Dachy płaskie. Wytyczne do projektowania i wykonania dachów z izolacją przeciwwodną wytyczne

Bardziej szczegółowo

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski dla osób z dysfunkcją narządu ruchu prof. Ewa Nowak, Jolanta Budny, Kamil Kowalski Spis treści Wprowadzenie... 5 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W LUBLINIE LLU-410-13/09 Nr ewid. 167/2009/P09147/LLU Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo