DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO WARSZAWA PROJEKTOWAŁ podpis i pieczątka Mgr inż. budownictwa lądowego Adam Jerzy BARYŁKA Uprawnienia wykonawcze nr MAZ/0241/OWOK/04 Uprawnienia projektowe MAZ/ 0036/POOK/07 Członek MOIIB nr ewidencyjny MAZ/BO/0083/05Inż. ASYSTENCI Mgr inż. budownictwa lądowego Tomasz BUCZEK Mgr inż. budownictwa lądowego Piotr ZAKRZEWSKI Asystent projektanta Łukasz DUSZCZYK Asystent projektanta Jarosław KĘDZIERSKI Warszawa GRUDZIEŃ 2009

2 2 ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 1. Opis techniczny do dokumentacji projektowej modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego. str Oświadczenie o kompletności i zgodności dokumentacji. str Część rysunkowa projektu budowlanego. str Przygotowanie zawodowe, Izba Budowlana. str. 63 CZĘŚĆ RYSUNKOWA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ TREŚĆ RYSUNKU NUMER RYSYNKU Zagospodarowania terenu 1 str. 55 Rzut piwnic stan projektowany. 2 str. 56 Rzut parteru stan projektowany. 3 str. 57 Rzut I piętra stan projektowany. 4 str. 58 Rzut II piętra stan projektowany. 5 str. 59 Rzut III piętra stan projektowany. 6 str. 60 Rzut IV piętra stan projektowany. 7 str. 61 Rzut dachu stan projektowany. 8 str. 62 Przekrój A-A. 9 str. 63 Przekrój B-B. 10 str. 64 Wiata śmietnikowa. 11 str. 65 Rzut dachu garażu - stan projektowany. 12 str. 66 Przekrój poprzeczny utwardzenia dzaiłki. 13 str. 67 Przekrój warstw posadzkowych. 14 str. 68 Projekt ramy stalowej wzmocnień stropów. 15 str. 69 Konstrukcja żelbetowych schodów do piwnic 16 str. 70

3 3 OPIS TECHNICZNY do. dokumentacji projektowej wymiany stropów nad piwnicami, osuszeniem stropów i ścian na poziomie piwnic wraz z remontem pomieszczeń w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Radzymińskiej 2 w Warszawie 1. Podstawa opracowania: - umowa nr PRN-7-I-PPN/II/8/3/186/09/146/907 z dnia r. - wizja lokalna na terenie obiektu; - inwentaryzacja wielobranżowa aktualnego stanu budynku; - pomiary z natury; - uzgodnienia z przedstawicielem użytkownika i Inwestora; - obowiązujące normy i przepisy; 2. Przedmiot opracowania: - inwentaryzacja wielobranżowa aktualnego stanu budynku; - projekt budowlany wykonawczy architektoniczny modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie przebudowy stropu nad piwnicami, osuszeniem stropów i ścian na poziomie piwnic, wymiany posadzek w piwnicach wraz z izolacjami, iniekcji ścian zewnętrznych fundamentowych, wymiany tynków na stropie klatki schodowej, naprawy tynków i malowania ścian w lokalach mieszkalnych, wymiany rynien, oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych oraz przebudowy części pomieszczeń na poziomie piwnic na węzeł cieplny.

4 4 - wykonanie przebudowy zagospodarowania terenu działki z odwodnieniem, budową wiaty śmietnikowej i innych elementów małej architektury. 3. Lokalizacja i opis terenu wokół obiektu budowlanego Budynek zlokalizowany jest na działce nr 81 ew przy zbiegu ulic Radzymińskiej i Kawęczyńskiej w Dzielnicy Praga Północ w Warszawie (plan sytuacyjny poniżej). Budynek zajmuje zabudową tylko część z całkowitej powierzchni działki. W sąsiedztwie budynku znajdują się inne budynki przylegające oraz ulice (w/w) i chodniki o utwardzonej nawierzchni, niewielką część działki zajmują trawniki i zieleń niska oraz wysoka. Plan sytuacyjny (budynek Radzymińska 2 zaznaczono kolorem czerwonym). 4. Opis stanu istniejącego: Budynek przy ul. Radzymińskiej 2 posiada 5 kondygnacji nadziemnych, w całości podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej ze ścianami murowanymi z cegły ceramicznej, stropy nad piwnicami ceglane Kleina na belkach

5 5 stalowych. Wyremontowany został w 2004r. i 2007r. (termomodernizacja, wymiana okien, remont klatki schodowej, poddasza i dachu, częściowa wymiana instalacji). Elementy konstrukcyjne budynku: - fundamenty ławy fundamentowe; - stropy ceglane Kleina; - schody żelbetowe; - ściany murowane. Budynek został wybudowany w 1910 roku. Budynek w kształcie litery A, z wkomponowaną klatką schodową w centralnej jego części. Układ konstrukcyjny budynku jest mieszany. Ściany konstrukcyjne posadowione zostały na ławach fundamentowych znajdujących się na głębokości około 3,0m poniżej powierzchni terenu. Teren wokół budynku jest utwardzony, od strony ul. Radzymińskiej i Kawęczyńskiej są to kostki brukowe i płyty betonowe. Od strony tylnej, tj. od strony garażów teren jest utwardzony nawierzchnią asfaltową. Wewnętrzne i zewnętrzne ściany konstrukcyjne wykonane są z cegły ceramicznej pełnej, na zaprawie cementowo-wapiennej obustronnie otynkowane. Ścianki działowe grubości 12 i 25cm wymurowano z cegły ceramicznej, również obustronnie otynkowane. Poza ściankami działowymi z cegły ceramicznej, w niektórych pomieszczeniach wykonano dodatkowe ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych. Stropy nad piwnicami ceglane Kleina. Konstrukcję przekrycia budynku stanowi więźba drewniana płatwiowo krokwiowa, przykryta papą. Wejście do budynku zlokalizowane jest w części wewnętrznej budynku, dostęp do niego jest możliwy od ul. Radzymińskiej (wejście główne) jak również od strony podwórka. Klatka schodowa z dwubiegowymi schodami żelbetowymi znajduje się w środkowej części budynku. Pomieszczenia piwniczne niniejszego budynku są zagospodarowane na pomieszczenia magazynowe dla poszczególnych mieszkańców. Brak wyznaczonego pomieszczenia na węzeł cieplny. Na parterze znajdują się lokale usługowe, tj. sklepy jak również dwa lokale mieszkalne.

6 6 Pozostałe piętra są zaadaptowane na lokale mieszkalne, w ilości 6 na piętrze. Budynek posiada poddasze, które jest nie użytkowane. 5. Projektowane roboty budowlane Zakres wszystkich prac w piwnicach: - przebudowa stropu nad piwnicami; - osuszenie stropu i ścian na poziomie piwnic; - wymiana posadzek w piwnicach wraz z izolacjami; - iniekcje ścian zewnętrznych fundamentowych; - oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych; - przebudowa części pomieszczeń na poziomie piwnic na węzeł cieplny. Zestawienie powierzchni piwnic: Powierzchnia stropów 284,68 m² Powierzchnia ścian konstrukcyjnych wewnętrznych 393,4 m² Obwód ścian zewnętrznych od wewnątrz 135,70 m Prace przygotowawcze przed przystąpieniem do robót na poziomie piwnic. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na poziomie piwnic należy w pierwszej kolejności zalecić lokatorom uprzątnięcie z pomieszczeń piwnicznych wszystkich rzeczy należących do nich. Następnie należy oczyścić pomieszczenia piwniczne z pozostałych elementów oraz rozebrać wszystkie uszkodzone ścianki działowe wykonane jako drewniane dzielące pomieszczenia na mniejsze, które zostaną ponownie odtworzone po wykonaniu: osuszenia, iniekcji i nowych posadzek.

7 7 Przykładowy harmonogram prac wykonanych w budynku wielorodzinnym przy ul. Radzymińskiej 2 w Warszawie. 1. Oczyszczenie piwnic z wszelkich przedmiotów i nieczystości. 2. Rozebranie ścianek działowych wykonanych jako drewniane na poziomie piwnic. 3. Skucie tynków w miejscach występowania na stropach piwnic; 4. Wykonanie osuszenia stropów i ścian piwnic; 5. Usunięcie warstw starych posadzek wraz aż do poziomu warstwy gruntu przekrywającego ławy niniejszego budynku; 6. Wykonanie iniekcji ścian zewnętrznych piwnic. 7. Wykonanie ław fundamentowych pod słupy wzmocnień stropów; 8. Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów stalowych; 9. Wykonanie fundamentów pod ścianki działowe piwnic; 10. Wymurowanie słupów pod wzmocnienia stropów wraz z zamocowaniem wzmocnień; 11. Wykonanie nowej konstrukcji schodów do piwnic; 12. Udrożnienie kanałów wentylacyjnych i kominowych w budynku; 13. Wykonanie nowych tynków na stropach piwnic; 14. Wykonane nowych tynków na ścianach korytarzy i zejścia do piwnic oraz w pomieszczeniu węzła cieplnego; 15. Wykonanie nowych posadzek w piwnicach z izolacjami; 16. Wykonanie nowych ścianek działowych tworzących komórki lokatorskie wraz z wstawieniem drzwi; 17. Wstawienie drzwi i wykończenie pomieszczenia węzła cieplnego; 18. Wykonanie napraw tynków (stropów i ścian) w lokalach mieszkalnych wraz z naprawą uszkodzonych elementów wykończeniowych z płytek ceramicznych ścian i podłóg po robotach instalacyjnych oraz malowaniem całych lokali mieszkalnych; 19. Wykonanie naprawy tynków oraz renowacja całej klatki schodowej; 20. Wymiana uszkodzonej części rynny.

8 8 Przykładowy harmonogram prac na terenie działki nr 81 ew przy zbiegu ulic Radzymińskiej i Kawęczyńskiej w Dzielnicy Praga Północ w Warszawie 1. Zerwanie istniejących warstw utwardzających teren przy budynku wraz z częścią podbudowy; 2. Rozebranie pomieszczenia technicznego na placu zlokalizowanego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym i garażu oraz wykończenie konstrukcji ścian po rozebraniu niniejszego budynku (ściana budynku i garażu). 3. Wykonanie nowych studzienek z osadnikami wraz z wyminą rur kanalizacji deszczowej. 4. Wykonanie podbudowy oraz jako warstwy filtrującej z tłucznia. 5. Wyrównanie terenu i wykonanie podbudowy pod kostkę brukową ze spadkami w kierunku odwodnienia oraz ułożeniem sączków drenarskich w kierunku studzienki odwadniającej. 6. Ułożenie kostki brukowej na wykonanej podbudowie ze spadkami w kierunku odwodnienia; 7. Wykonanie nowej wiaty śmietnikowej; 8. Przebudowa dachu garażu Przebudowa stropu nad piwnicami wraz z jego wzmocnieniem. Strop nad piwnicami odcinkowy w postaci płyt ceglanych łukowych i prostych opartych na stalowych belkach dwuteowych posiada miejscowe ubytki fragmentów cegieł w płytach, liczne zawilgocenia, miejscowe rysy płyt ceglanych, korozja belek stalowych. Stan techniczny całego stropu jest zróżnicowany, znajdują się miejsca, w których belki stalowe są silne skorodowane jak również i takie, gdzie należy wykonać tylko oczyszczenie belek i zabezpieczenie ich antykorozyjnie oraz wykonanie nowych tynków z warstwami wykończeniowymi.

9 9 Poniżej przedstawiono rozwiązanie techniczne stropu Kleina. Rys. 1. Przekroje stropu odcinkowego: a) w trakcie wykonania, b)szczegół pachwiny, c) ściągi stalowe łączące belki) 1 beton, 2 gruz, 3 ściąg stalowy W stropie Kleina rozstaw belek wynosi: 1,2-1,5 m, a ciężar dla stropu typu ciężkiego wynosi 216 kg/m Prace przygotowawcze napraw stropów nad piwnicami. Wszystkie stropy należy oczyścić z zanieczyszczeń i zabrudzeń oraz z części znacznie spękanych i odpadających. W stropach posiadających obluzowane części cegieł należy usunąć uszkodzone fragmenty cegieł stropu, a następnie oczyścić otwory z pozostałości zaprawy. W miejscu wykonywanych napraw i wymiany elementów stropu należy wykonać podparcia stropu. Należy również skuć tynki wszystkich stropów nad piwnicami posiadające znaczne spękania i uszkodzenia oraz w miejscach braku ich dostatecznego połączenia z istniejącą konstrukcją stropu. Niektóre pomieszczenia piwnic są dość wysokie i wymagają ustawienia rusztowań do wykonania nowych tynków oraz napraw stropów.

10 10 Należy wykonać oczyszczenie wszystkich widocznych części stalowych stropu Kleina za pomocą szczotek drucianych. Następnie do oczyszczania i odtłuszczania elementów stalowych zaleca się stosować preparaty chlorowęglowodorowe Wykonanie napraw stropów łukowych nad piwnicami. Po wykonanych pracach przygotowawczych możemy przystąpić do naprawy stropów ceglanych łukowych nad piwnicami. Aby wykonać naprawę uszkodzonych części stropu należy w tych miejscach uzupełnić brakujący element stropu z cegły ceramicznej pełnej poprzez wklejenie go na zaprawę cementowo-wapienną. Najpierw należy w niniejszy otwór narzucić zaprawy cementowo-wapiennej M10 za pomocą kielni, a następnie należy wciskać brakującą część cegły stropu zbierając nadmiar zaprawy wypływający wokół cegły podczas jej wciskania. Zaprawa powinna wypełnić spoiny, może nawet wypłynąć nad cegły - "wytrysnąć". Po wciśnięciu (umocowaniu) cegły na wymaganą głębokość należy podeprzeć ją np. za pomocą stempla drewnianego na czas wiązania zaprawy (około 3 godzin), po wymaganym czasie wiązania zaprawy możemy usunąć stemple drewniane i przystąpić do dalszych czynności naprawczych stropów nad piwnicami. Kształtowniki stalowe powinny być oczyszczone z rdzy, zgorzeliny, smaru, brudu itp. do czystej lśniącej powierzchni, a następnie wszystkie widoczne części elementów stalowych, powinny zostać zabezpieczone za pomocą farb antykorozyjnych do elementów stalowych. Po wykonaniu zabezpieczenia za pomocą powłok malarskich wszystkich elementów stalowych stropów, należy na wszystkich belkach niewymagających wzmocnień zamocować siatki stalowe, które posłużą jako dodatkowy element podtrzymujący tynk wykonywany na powierzchni stropów w piwnicach, a głównie na elementach stalowych. Wszystkie nadproża posiadające częściowe braki z cegły ceramicznej pełnej, (z której zostały wykonane) powinny zostać uzupełnione podobnie jak braki w konstrukcji stropów ceglanych łukowych.

11 11 Po wykonaniu wszystkich prac naprawczych należy wykonać nowe tynki jako cementowo-wapienne kategorii III na wszystkich powierzchniach stropów. Tynki mogą być wykonywane metodą tradycyjną (ręcznie) jak i za pomocą agregatów tynkarskich (mechanicznie). Tradycyjne tynki cementowo-wapienne kat. III wykonuje się dwuwarstwowo a więc obrzutkę (lub tzw. szpryc, natrysk) i narzut. Narzut stanowi drugą warstwę tynku i wykonuje się go po lekkim stwardnieniu obrzutki po wcześniejszym lekkim skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 15mm. Po naniesieniu narzutu powierzchnię równa się za pomocą łaty. Ostatnią warstwę tynku stanowi gładź, ponieważ chcemy osiągnąć idealnie gładką powierzchnię. Powierzchnię tynku zrasza się wodą, a następnie zaciera się ją pacą styropianową aż do uzyskania gładkiej powierzchni. Po odczekaniu wymaganego czasu dla wyschnięcia powierzchni tynku możemy przystąpić do wyrównania (przeszlifowania) powierzchni nowych tynków oraz miejsc napraw, a następnie zagruntować je za pomocą gruntu pod powłoki malarskie. Gruntowanie można wykonać za pomocą pędzli lub wałków malarskich. Po zagruntowaniu powierzchni tynku należy wykonać malowanie za pomocą farby emulsyjnej pierwszej warstwy za pomocą pędzli lub wałków malarskich na stropach i ścianach wszystkich lokali mieszkalnych. Następnie po odczekaniu wymaganego czasu dla wyschnięcia pierwszej warstwy powłoki malarskiej (około 3 godz.), możemy przystąpić do naniesienia drugiej warstwy farby Wykonanie wzmocnień stropów Kleina nad piwnicami w miejscach belek stalowych. Stropy nad piwnicami wykonane jako Kleina posiadają znacznie skorodowane belki stalowe głównie w pomieszczeniach wysokich. Aby wykonać wzmocnienie belek stalowych, które wcześniej zostały oczyszczone i zabezpieczone antykorozyjnie należy w pierwszej kolejności wykonać oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne poprzez pomalowanie farbami do tego przeznaczonymi.

12 12 Wypełnienie pomiędzy belką stropu wykonaną z dwuteownika oczyszczoną i zabezpieczoną antykorozyjnie w miejscu połączenia z belka wzmacniającą strop wykonaną również z dwuteownika należy wypełnić połączenie pomiędzy belkami za pomocą warstwy izolacji na przykład z papy kauczukowej. Wzmocnienie stropu wykonane za pomocą ram stalowych o wymiarach sprawdzonych według stanu rzeczywistego (przed wykonaniem sprawdzić wymiary w naturze) w niniejszym budynku przed wykonaniem docięcia elementów konstrukcji niniejszego budynku. Największa rozpiętość belek stropowych wynosi około 6 metrów. Konstrukcja ramy podpierającej strop powinna być wykonana w miejscach największej rozpiętości z dwuteownika HEB160 podpierającej istniejącą belkę stropu oraz z dwóch słupków wykonanych z dwuteownika IPN140 o długości według pomiarów w naturze w czasie wykonywania. Konstrukcja ramy opierać się będzie na ceowniku C140 opartym na podbudowie betonowej wykonanej z betonu B20 o przekroju wys. 40cm i gł. 50cm i biegnącej przy ścianie prostopadłej do belek stropowych. Pomiędzy belkami wzdłuż ścian prostopadłych do belek należy wykonać wzmocnienia w postaci ceownika C80. Stal zastosowanych materiałów St3S. Połączenia ramy stalowej należy wykonać jako spawane spoiną pachwinową gr. 4mm, natomiast umocowanie usztywnień ramy z ceownika C80 za pomocą spoiny pachwinowej gr. 3mm. Pod konstrukcję wzmocnień stropów nad piwnicami za pomocą ram stalowych należy wykonać niewielkie wzmocnienie w postaci fundamentu z betonu B15 o wymiarach szerokość i głębokość 30cm oraz długości od ściany nośnej do ściany nośnej, prostopadle do belek stropowych. Po wykonaniu wzmocnień stropów Kleina należy wykonać nowe tynki na stropach wraz z wykończeniem ich poprzez malowanie, podobnie jak stropy ceglane łukowe opisane powyżej. Wzmocnienie belek stropowych należy wykonać w pomieszczeniu przewidzianym na węzeł cieplny oraz we wszystkich miejscach gdzie belki posiadają znaczne ubytki spowodowane korozją.

13 Osuszenie stropów i ścian na poziomie piwnic Zakres prac osuszenia stropów i ścian na poziomie piwnic: Prace mające na celu zabezpieczenie budynku przeciwwilgociowo należy rozpocząć od osuszenia wszystkich ścian konstrukcyjnych i stropów na poziomie piwnic. Przed przystąpieniem do prac piwnice powinny być uprzątnięte z wszystkich zbędnych przedmiotów oraz ścianki działowe wykonane jako drewniane należy zdemontować i usunąć. Zestawienie powierzchni wymagających osuszenia: Powierzchnia stropów 284,68 m² Powierzchnia ścian nośnych piwnic 598,25 m² Powierzchnia łączna do wysuszenia 882,93 m² Sposób wykonania osuszenie stropów i ścian na poziomie piwnic. Osuszenie ścian i stropów odbędzie się w sposób mechaniczny, nie ma możliwości wykonania tej czynności w sposób naturalny ze względu na otoczenie budynku. Osuszanie to przeprowadza się za pomocą nagrzewnic umieszczanych w zawilgoconych pomieszczeniach. Ogrzewają one powietrze do temperatury kilkudziesięciu stopni, co powoduje intensywne odparowywanie wilgoci z warstw powierzchniowych muru, aż do uzyskania tzw. równowagi wilgotności stosownie do materiału. Metoda ta nie zawsze jest skuteczna, często, bowiem wilgoć z wierzchniej warstwy przegrody spychana jest podczas ogrzewania w głąb muru i po wyłączeniu nagrzewnic pewna jej ilość wraca na powierzchnię. Do osuszania gorącym powietrzem można wykorzystać nagrzewnice elektryczne gazowe oraz olejowe, które wydmuchują powietrze o temperaturze od 50 do 250 C. Podczas su szenia temperatura w pomieszczeniu nie powinna przekroczyć 35 C, wy ższa bowiem mogłaby wywołać zbyt duże ciśnienia pary wodnej w murach i doprowadzić do ich zniszczenia. Istotną

14 14 kwestią w przypadku osuszania ścian gorącym powietrzem jest skuteczna wentylacja pomieszczeń, gdy warunek ten pozostaje niespełniony, osuszanie nagrzewnicą daje tylko efekty powierzchniowe. Bez zapewnienia szybkiego odprowadzania wilgoci na zewnątrz budynku dochodzi do cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu i oddawania wilgoci suchym fragmentom przegród, dlatego należy zapewnić odpowiednią wentylację w czasie osuszania wszystkich pomieszczeń piwnic. Osuszanie ścian i stropów pomieszczeń piwnicznych należy wykonywać do czasu całkowitego osuszenia wszystkich stropów i ścian piwnic (przewidziany czas osuszania pomieszczeń piwnicznych to około dwóch tygodni) Wykonanie posadzek w piwnicy wraz z izolacjami Posadzkę cementowa należy wykonać zgodnie z PN-62/B Przygotowanie podłoża Przed przystąpieniem do przygotowania podłoża należy najpierw rozebrać istniejące ściany działowe piwnic. Przed przystąpieniem do prac należy usunąć obecną posadzkę, tj. zerwać posadzkę betonową w miejscach gdzie ona występuje oraz usunąć warstwę ziemi gr cm, a następnie dokonać wywozu gruzu wraz z warstwą ziemi. Usunięcie warstwy posadzki wraz z warstwą ziemi powinno mieć grubość łączną około 35cm tak, aby możliwe było wykonanie nowej posadzki. Całość powierzchni piwnicy budynku należy zniwelować, by uzyskać odpowiedni poziom przyszłej podłogi. Naniesione na ścianach punkty charakterystyczne pomogą określić zakres prac związanych z wyrównaniem podłoża oraz wyliczyć potrzebne materiały. Punkty, wyznaczające poziom pomieszczeń, można określić z użyciem niwelatora i łaty lub np. z użyciem wężownicy wodnej, zwanej też szlaufwagą.

15 Wykonanie warstwy podkładowej. Przed przystąpieniem do wykonania warstwy podkładowej z betonu chudego należy najpierw wyrównać podłoże poprzez rozplantowanie warstwy piasku o grubości około 5cm, dopiero na tej warstwie możemy wykonać warstwę podkładową z chudego betonu. Warstwę podkładową należy wykonać z chudego betonu B15 tak, aby ta warstwa miała grubość około 10cm po jej wykonaniu. Podkład betonowy powinien zostać wykonany z mieszanki betonowej o niewielkim stopniu wilgotności tak, aby mógł pobierać wodę z gruntu podczas zagęszczania. Wykonując warstwę podkładowa należy wykonać odwodnienie w postaci otworów na środku pomieszczenia umożliwiających wsiąkanie wody w grunt. Rozplantowaną warstwę podkładową należy zagęścić wibratorem powierzchniowym. Po wykonaniu posadzki należy wyrównać wszystkie nierówności, ponieważ na powierzchni zostanie ułożona izolacja wodna pod dalsze warstwy podłogi na gruncie. Należy również wyznaczyć miejsca wykonania odwodnień poprzez pozostawienie w tych miejscach np. rury z PCV wbitej częściowo w grunt, co uniemożliwi wypełnienie otworu poprzez mieszankę betonową Wykonanie warstwy przeciwwodnej i ocieplenia Izolacje przeciwwodne zostaną wykonane z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku. Papy - są najczęściej stosowanym materiałem hydroizolacyjnym. Papa składa się z kilku warstw - środkowa warstwa to osnowa z włókniny poliestrowej, welon z włókien szklanych lub tekturą. Warstwa ta jest obustronnie pokryta asfaltem - może być on modyfikowany polimerami, co znacznie podwyższa ich elastyczność. Wierzchnia warstwa to posypka z bazaltu, piasku kwarcowego lub łupku mineralnego. Od spodu najczęściej jest folia. Papy modyfikowane można układać przy temperaturze do -5 C. Powinny być układane na czystą i gładką powierzchnię posadzek. Papa powinna być układana w taki sposób, aby tworzyła jedną szczelną powłokę na całej powierzchni posadzek piwnic. Ponieważ piwnice są dość rozległe oraz większość pomieszczeń jest dość niska należy wykonywać warstwy posadzkowe etapowo

16 16 zachowując przerwy technologiczne w miejscach przewidzianych dylatacji. Należy również podczas układania papy pamiętać o jej częściowym wywinięciu na ściany. Następnie należy wykonać warstwę izolacji termicznej z styropianu EPS-200 o grubości 8cm przeznaczonego do izolacji podłóg. Na ułożonej warstwie izolacji termicznej należy rozłożyć warstwę foli z PCV, aby zabezpieczyć jeszcze lepiej nie przedostawanie się wilgoci do warstw posadzkowych jak i do izolacji termicznej. Przed wykonaniem posadzek należy wykonać tzw. dylatacje izolacyjne wzdłuż ścian i innych konstrukcji poziomych, stykających się z posadzką. Umożliwią one swobodny skurcz zaprawy cementowej. Na dylatacje używa się pasków papy izolacyjnej. Przymocowuje się je do ściany na zaprawę klejową, zszywkami lub poprzez odpowiednie wyprofilowanie paska i oparcie go o ścianę Wykonanie posadzek Uzyskanie równej powierzchni i z odpowiednimi spadkami płaszczyzny posadzki oraz osiągnięcie projektowanej grubości warstwy podłogi wymaga montażu tzw. listew kierunkowych. Zazwyczaj są to drewniane łaty odpowiedniej wysokości lub stalowe rurki c.o. Aby rurki mogły być odzyskane, należy zasklepić w nich otwory oraz nasmarować je środkiem antyadhezyjnym (np. ON), który ułatwi ich późniejsze wyjecie. Listwy kierunkowe mocujemy w odległości ok. 1,5m od siebie i ok. 20cm od ścian, co umożliwi swobodne operowanie łaty ściągającej o długości 2m. Do montażu listew można użyć szybkowiążącej zaprawy. Listwy powinny być osadzone dokładnie na projektowaną wysokość tak, aby grubość posadzki w najcieńszym miejscu wynosiła 7cm, a w najgrubszym nie przekraczała 10cm. Dzięki uzyskanym spadkom w kierunku odwodnienia będzie możliwość odprowadzenia wody do gruntu w razie przecieku lub wypompowanie jej z piwnic w miejscach jej zastoisk. Po ustabilizowaniu listew, przygotowujemy zasadniczą zaprawę. Można ja urabiać ręcznie, z użyciem mieszadła osadzonego w wiertarce lub mechanicznie w betoniarce.

17 17 Podczas wykonywania dużych powierzchni posadzek, wygodnym sposobem przygotowywania zaprawy jest wykorzystanie tzw. mieszarki przepływowej. Cecha charakterystyczna urządzenia jest to, że po ustawieniu właściwej konsystencji zaprawy zachowuje niezmiennie przez cały okres dalszej pracy swoje właściwości. Wydajność pracy urządzenia to ok l/min. Zaprawę należy równomiernie rozłożyć miedzy listwami i zawibrować styropianową, drewnianą lub stalowa paca - tak, aby jej nadmiar lekko wystawał ponad poziom listew. Wstępne wyrównanie powierzchni posadzki wykonuje się z użyciem drewnianej łaty ruchami zygzakowatymi w poprzek listew i jednoczesne podciągnięcie laty w kierunku do siebie, łata powinna być lekka i wygodna w użyciu. Listwy kierunkowe powinny być tak ułożone, aby można było zachować odpowiedni ciąg pracy, bez konieczności wchodzenia na świeżo wykonana powierzchnie zaprawy. Z reguły układa się je równolegle do podłużnych ścian pomieszczenia. Przy ściąganiu zaprawy w równoległych pasach wykorzystujemy te same środkowe listwy prowadzące, co zapewnia równy poziom podłogi. Praca powinna być tak zaplanowana, aby zacząć układanie zaprawy od najbardziej oddalonego miejsca i skończyć przy wyjściu z pomieszczenia. Należy pamiętać o dokładnym przenoszeniu poziomu z listwy na listwę do wysokości wcześniej odniesionych na ścianach. Podczas wykonywania posadzki należy zatopić w niej siatkę zbrojeniową wykonaną z prętów zgrzewanych średnicy 5mm o oczkach siatki 150x150mm. Posadzka powinna zostać wykonana ze spadkami w kierunku odwodnienia. Odwodnienie należy wykonać w postaci otworów na środku pomieszczenia umożliwiających wsiąkanie wody w grunt. Wykończenie otworów należy wykonać w postaci kratek stalowych ocynkowanych. Po ok. 2-3 godzinach od ukończenia pracy na listwach, gdy można wejść na posadzkę, usuwamy listwy i dokładnie wyrównujemy powierzchnie. Czas oczekiwania na wejście na posadzki zależy od panujących w danym pomieszczeniu warunków cieplno - wilgotnościowych. Przy wyciąganiu rurek, najlepiej okręcać je wokół osi. Miejsca po rurkach uzupełniamy świeżą zaprawą i zacieramy pacą całą powierzchnie posadzek.

18 18 Dylatacje powinny być nacinane w odpowiednim czasie, tzn. tak wcześnie jak to możliwe, ale bez powodowania wyrywania kruszywa z posadzki. W zależności od warunków panujących w pomieszczeniu - temperatury, wilgotności, siły wiatru - orientacyjny czas nacinania szczelin dylatacyjnych wynosi od 8-48 godzin. Szczeliny dylatacyjne wykonujemy poprzez nacinanie w świeżym podkładzie do ok. 1/3 głębokości posadzki oraz wykonujemy je na powierzchniach o boku max 2,5m na 2m i powierzchni ok. 5m2 (w korytarzach, co 2-2,5 krotności ich szerokości). Wypełnienie przerw dylatacyjnych należy wykonać poprzez wstawienie wkładki z płaskownika mosiężnego lub taśmy PCW przechodzącej przez cały przekrój posadzki. Proces zacierania powinien być rozpoczęty możliwie szybko. Powierzchnia posadzki wymaga zatarcia na gładko, które wykonujemy poprzez koliste ruchy styropianowej lub drewnianej pacy lub poprzez zacieranie mechaniczne lica posadzki, które może nastąpić w momencie, gdy można wejść na posadzkę nie pozostawiając na niej wyraźnych śladów. Powierzchnie zatartą na gładko można wygładzić za pomocą pacy metalowej. Nie należy robić tego zbyt późno, powierzchnia powinna poddawać się jeszcze ruchom pacy. Posypywanie powierzchni posadzki cementem, jak również jej skrapianie wodą i późniejsze prowadzenie procesu zacierania jest niedopuszczalne. Pielęgnacja betonu powinna się rozpocząć najwcześniej jak to możliwe, tzn. natychmiast po zakończeniu procesów zacierania. Pielęgnację można prowadzić na mokro, za pomocą arkuszy folii, lub preparatów powłokotwórczych. Proces pielęgnacji powinien trwać przez okres minimum 7 dni. Zaprojektowany beton powinien charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością na ściskanie i zginanie, która zapewni przenoszenie obciążeń statycznych jak i dynamicznych. Przy wykonywaniu posadzek należy pamiętać o wykonaniu odpowiednich spadków w kierunku odwodnienia pomieszczeń piwnicy, które może być przydatne np. w razie awarii instalacji wodociągowej czy wystąpienia przecieków z zewnątrz.

19 Iniekcja ciśnieniowa ścian zewnętrznych fundamentowych Iniekcja ciśnieniowa wiadomości ogólne (wymagania i zasada działania przykładowych preparatów). Zastosowanie samej iniekcji bez izolacji pionowej jest rozwiązaniem krótkoterminowym. Zatrzymanie podciągania kapilarnego wody ustąpi na kilka lat po tym czasie iniekcja straci swoje właściwości, na skutek silnego zawilgocenia ścian od gruntu przylegającego do ścian fundamentowych od strony zewnętrznej. Aby zapobiec temu procesowi wykonujemy połączoną razem z nią izolację pionową ścian fundamentowych. Ponieważ dla niniejszego budynku (podczas niedawnej termomodernizacji) zostały wykonane izolacje pionowe od zewnątrz po wykonaniu iniekcji zostanie zatrzymane podciąganie kapilarne wody gruntowej. Stosując iniekcje na wysokości około 20cm nad powierzchnią posadzki piwnicznej, odetniemy mur od wilgoci pochodzącej od ław fundamentowych jak również od wilgoci od gruntu otaczającego budynek. Metoda polega na wtłoczeniu pod ciśnieniem substancji uszczelniającej przez układ nawierconych otworów. Podczas iniekcji uszczelniane są nie tylko przecieki widoczne gołym okiem, ale również następuje wypełnienie drobnych rys i porów. Iniekcje uszczelniające umożliwiają usunięcie występujących nieszczelności w rysach, przerwach roboczych, gniazdach żwirowych (tzw. rakach), dylatacjach, przejściach rurowych itp. Bardzo istotne znaczenie ma dobór właściwego materiału iniekcyjnego. Uzależnione jest to od stanu budowli jak i rodzaju surowca budowlanego. Materiały możemy podzielić na produkty mineralne i tworzywa sztuczne. Stosowana w ścianach w znacznym stopniu nasyconych wodą oraz tam, gdzie wynika to z zaleceń konstruktora bądź konserwatora (niewielkie średnice otworów w mniejszym stopniu osłabiają ściany). Średnice i usytuowanie otworów można dostosować do spoin tak by nie kaleczyć lica muru. Celem iniekcji chemicznej (zdjęcie 1 i 2) jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne i uzyskanie, w dalszym czasokresie, w strefie

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA REMONTU TARASU I PODŁÓG W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 184 PRZY UL. RATUSZOWEJ 21 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Zakres modernizacji pomieszczeń 5. Opis konstrukcji 6. Prace wykończeniowe 7.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWENTARYZACJA BUDOWLANA do projektu docieplenia ścian zewnętrznych, przebudowy dachu, remontu schodów zewnętrznych, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu budynku usługowego SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne Tubag, przepona pozioma, powłoki izolacyjne

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne Tubag, przepona pozioma, powłoki izolacyjne ROZDZIAŁ XI Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne Tubag, przepona pozioma, powłoki izolacyjne Podczas prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach zawilgoconych zaleca się stosować systemy materiałowo-technologiczne,

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST 01.04 ROBOTY IZOLACYJNE Numery pozycji CPV Roboty izolacyjne-45320000-6 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA. dotycząca zapadnięć posadzki w budynku 100 w strefie klatki B (K2) i C (K3)

OPINIA TECHNICZNA. dotycząca zapadnięć posadzki w budynku 100 w strefie klatki B (K2) i C (K3) OPINIA TECHNICZNA dotycząca zapadnięć posadzki w budynku 100 w strefie klatki B (K2) i C (K3) na terenie ogrodzonym Wojskowej Akademii Technicznej znajdującym się przy ul. Kaliskiego 2 w Warszawie 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

Wysokość okapu ok. 6,70 Od strony południowo-zachodniej na pierwszym piętrze znajdują się balkony żelbetowe z barierkami stalowymi. Obiekt został wykonany w konstrukcji murowanej tradycyjnej. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO Adres budynku : 58-506 Jelenia Góra ul. Jana Kiepury 45B Data przeglądu: 12.06.2012 Rok budowy budynku : 1998 Lp. Rodzaj elementów budynku Rodzaj materiałów Opis zauważonych usterek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE. Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE. Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE Nazwa zadania : Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie Inwestor : Szkoła Podstawowa nr 24 w Rzeszowie im.rudolfa

Bardziej szczegółowo

Urząd Wojewódzki w Opolu. Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. ul. Piastowska, Opole

Urząd Wojewódzki w Opolu. Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. ul. Piastowska, Opole Głubczyce dnia 19-05-2010r. Urząd Wojewódzki w Opolu Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ul. Piastowska, Opole Właściciel lub posiadacz zabytku Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Sosnowiecka 3, 48-100

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne ROZDZIAŁ XI Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne Podczas prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach zawilgoconych zaleca się stosować systemy materiałowo-technologiczne,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przedmiar Robót - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul.nowaczyńskiego 1 - remont słupów i logii budynku głównego

Przedmiar robót. Przedmiar Robót - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul.nowaczyńskiego 1 - remont słupów i logii budynku głównego Przedmiar robót budynku głównego Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. ul. Nowaczyńskiego 1 Kosztorys opracowany przez: inż. Andrzej Koziński,... Zuzia10 (C) Datacomp 1994-01(lic. 7707) strona nr: Przedmiar

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

4.3. Stropy na belkach stalowych

4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3.1. Materiał nauczania Stropy na belkach stalowych były powszechnie stosowane do lat czterdziestych ubiegłego stulecia. Obecnie spotyka się je rzadko, jedynie w przy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4, PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Remont korytarzy, klatek schodowych i wybranych sal w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie

OPIS TECHNICZNY. Remont korytarzy, klatek schodowych i wybranych sal w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie OPIS TECHNICZNY Remont korytarzy, klatek schodowych i wybranych sal w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie Adres Inwestycji: ul. Ozdowskiego 2, 09-500 Gostynin Obiekt: Budynek Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT: Remont pomieszczeń zajmowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową zlokalizowanych na IV piętrze biurowca ADRES: Siedlce ul. Piłsudskiego 38 INWESTOR: Regionalna Izba

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI Adres: Gorzędziej, dz. Nr 22/8, 45 Gm. Subkowy Inwestor: Gmina Subkowy

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA EKSPERTYZA WRAZ Z INWENTARYZACJĄ STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OFICYNY przy ul. Wesołej 38 w Kielcach 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA RYSUNKI - INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

Tuxbel Engineering Sp. z o. o. ul. Mielżyńskiego Poznań. Funkcja: Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data. upr.bud.

Tuxbel Engineering Sp. z o. o. ul. Mielżyńskiego Poznań. Funkcja: Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data. upr.bud. INWESTOR: Miasto Łódź Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Infrastruktury i Lokali UMŁ ul. Piotrkowska 175 Łódź PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO Adres budynku : 58-506 Jelenia Góra ul. Jana Kiepury 47 Data przeglądu: 05.06.2012 Rok budowy budynku : 1995 Lp. Rodzaj elementów budynku Rodzaj materiałów Opis zauważonych usterek

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych. 1. Roboty budowlane zewnętrzne

PRZEDMIAR. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych. 1. Roboty budowlane zewnętrzne PRZEDMIAR Roboty budowlane w Instytucie Łączności w Gdańsku Lp. Kod pozycji przedmiaru Nr specyfikacji technicznej Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Roboty budowlane zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/8 1 KNR 2-25 0307/02 2 KNR 2-25 0307/04 3 KNR 4-01 0534/08 4 KNR 4-04 0509/03 5 KNR 4-04 0305/03 1. Roboty rozbiórkowe 1.1 Roboty przygotowawcze Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 1 wg nakładów rzeczowych KNR 4-010104-01-060

1 2 3 4 5 1 wg nakładów rzeczowych KNR 4-010104-01-060 Przedmiar robót Gimnazjum Nr 31- remont dachu, tarasu i sal lekcyjnych (nazwa obiektu, rodzaju robót) Lokalizacja Warszawa ul. Sierakowskiego nr 9 (kod - miejscowość) Lp. Podstawa ustalenia Opis robót

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie lokali mieszkalnych oraz klatek schodowych po pożarze, będących w zasobach Polkowickiego TBS Sp. z o.o. w Polkowicach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XIII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XIII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XIII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory użytkowe obiektu, jego trwałość jak również na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE BIURO PROJEKTÓW 99 Małgorzata Wałęga 20-950 Lublin ul. Unicka 4 PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POSADZEK KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W PAWILONIE C DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe - termomodernizacja obiektu polegająca na: izolacji ścian fundamentowych, odprowadzeniu deszczówki do kanalizacji miejskiej, ułozeniu chodnika z kostki betonowej wokół

Bardziej szczegółowo

PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE

PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE INWESTYCJA: Budynek Biurowy, SZCZECIN, UL. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 INWESTOR: Szczecińskie

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Wykopy fundamentowe (netto-po obrysie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zadanie obejmuje termomodernizację dachu Gimnazjum nr 1w Koronowie przy ulicy

OPIS TECHNICZNY. Zadanie obejmuje termomodernizację dachu Gimnazjum nr 1w Koronowie przy ulicy OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie inwestora; 1.2. Wizja lokalna w terenie, pomiary; 1.3. Dokumentacja zdjęciowa; 2. Przedmiot i lokalizacja zadania Zadanie obejmuje termomodernizację

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y

O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y 1 O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu technicznego istniejącego budynku głównego Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z projektowanymi nadprożami. ADRES INWESTYCJI: Tarnów, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT Biuro Usług Projektowych OPUS 62-200 Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchennych na sale lekcyjne wraz z przebudową kuchni w budynku Szkoły

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Roboty budowlane polegające na adaptacji piwnic w budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku na pomieszczenia archiwum Adres inwestycji : Gdańsk, ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. BENEDYKTYŃSKIEJ 6 POŁOŻONEGO WE WROCŁAWIU NA DZIAŁCE NR 67, SEKCJA 480d, 490b, Obręb Plac Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Budowa podjazdu terenowego w obiekcie Zakładu Opieki Zdrowotnej Inwestor: Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41 44-300 Wodzisław Śląski

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO

INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO Inwestor: Wiesław Kuciński Adres zam.: Mława, ul. Padlewskiego 59 Adres obiektu: Mława, ul. Padlewskiego 59 działka nr ewidencyjny 3596/1 i 3596/2 Obręb: 10

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności Nidzica 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Mickiewicza 15 Opracowali ; Roboty budowlane:

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 336,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont budynku KPPSP w Nowym Tomyślu Kod CPV : 45216121-8 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej Obiekt :

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

bl.brach@vp.pl PROJEKT WYKONAWCZY

bl.brach@vp.pl PROJEKT WYKONAWCZY VICTORIAL Sp.zo.o. 35-001 Rzeszów, ul. Św. Mikołaja 6 Tel. 17/ 8586165, 889 014 114 KRS 0000 106635, NIP ; 813-03-35-683 Pracownia 35-328 Rzeszów, ul. Przybosia 9 bl.brach@vp.pl Projekt : PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY do projektu wykonania remontu balkonów, wymiany obróbek blacharskich na budynku CMD Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie oraz remontu drogi i chodników wzdłuż

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 253,80 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 9 Kosztorys inwestorski Ilość 1 Stan zerowy 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm m2 106,40 0,35 37,24

Bardziej szczegółowo

Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6. Przedmiar robót

Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6. Przedmiar robót Data utworzenia: 2009-10-06 Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6 Przedmiar robót Dział nr 1. UŁOŻENIE TERAKOTY [CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach ZP.271.3.2012.IR Lyski, 22.02.2012 r. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2012.IR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku gminnego w Adamowicach

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Opis techniczny przyjętych założeń projektowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych Spis rysunków: - Poz.1.Nadproża stalowe...k1/1, K1/2 - Poz.2.Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe - wytycznie budynku oraz wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego. 1 kpl

Roboty pomiarowe - wytycznie budynku oraz wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego. 1 kpl Klisino- Rozbudwa budynku świetlicy wiejskiej' 1 Roboty budowlane i rozbiórkowe 1 Roboty ziemne 1 d kalk. własna Roboty pomiarowe - wytycznie budynku oraz wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego

Bardziej szczegółowo

Opis wykonanych prac. Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cem.-wap. m3 25,27

Opis wykonanych prac. Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cem.-wap. m3 25,27 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. (CZ. WARSZTATOWA). wyceny. 1. KNR 4-01 0349-02 2. KNR 4-01 0329-03 3. KNR 4-01 0331-07 4. KNR 4-01 0347-09 5. KNR 4-01 0349-03 6. KNR 4-01 0354-04 7. KNR 4-01 0354-05 8. KNR 4-01

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 308 HARNAŚ

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 308 HARNAŚ Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Jednostka miary Ilość jednostek m2 133,55 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem.

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiot opracowania obejmuje budynek użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wilkowa. Jest to budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji murowanej

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa: Inwestor: REMONT OGRODZENIA PRZY BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. T. KOSCIUSZKI W GOSTYNINIE UL. 3MAJA 15 (DZ.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W MAŁOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W KRAKOWIE PRZY UL. BASZTOWEJ 22.

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W MAŁOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W KRAKOWIE PRZY UL. BASZTOWEJ 22. PROJEKT BUDOWLANY WYMIANA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W MAŁOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W KRAKOWIE PRZY UL. BASZTOWEJ 22. Inwestor: Małopolski Urząd Wojewódzki 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 PROJEKT KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. tel KOBUD Kosztorysowanie robót budowlanych. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty izolacyjne

PRZEDMIAR. tel KOBUD Kosztorysowanie robót budowlanych. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty izolacyjne KOBUD Kosztorysowanie robót budowlanych tel. 693570033 45320000-6 Roboty izolacyjne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE IZOLACJI WODOSZCZELNEJ ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 UL. WIECKOWSKIEGO 34 - Remont po pożarze lok 41, wc na IVp, drzwi do strychu, korytarz na IV p, lok 29 po zalaniu 1 REMONT MIESZKANIA NR 41 1 d.1 KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 252,55 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY PARKINGU W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM PRZY UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 W POZNANIU

OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY PARKINGU W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM PRZY UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 W POZNANIU OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY PARKINGU W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM PRZY UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 W POZNANIU Nazwa zadania: OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 215,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej

Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej Numer pozycji przedmiar u 1 d.1 Kod pozycji przedmiaru Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 365 TANDEM

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 365 TANDEM Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Jednostka miary Ilość jednostek m2 107,35 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. Jacek Barzyński DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania czerwiec 2011

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. Jacek Barzyński DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania czerwiec 2011 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Prace uzupełniające w Dom Pomocy Społecznej ADRES INWESTYCJI : ul. Niemcewicza 9 w Szczecinie INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin - Dom Pomocy Społecznej ADRES INWESTORA : ul.broniewskiego

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo