Wilgotne mury? Adex. Z nami to nie problem! Wilgotne mury są, dużym zagrożeniem dla zdrowia, trwałości budynku, a także zwiększają straty ciepła.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wilgotne mury? Adex. Z nami to nie problem! Wilgotne mury są, dużym zagrożeniem dla zdrowia, trwałości budynku, a także zwiększają straty ciepła."

Transkrypt

1 Wilgotne mury? Wilgotne mury są, dużym zagrożeniem dla zdrowia, trwałości budynku, a także zwiększają straty ciepła. Z nami to nie problem! przed po przed po Skuteczne izolacje. Adex Rok zał. 1991

2 01 Osuszania wilgotnych murów metodą Baumanna Dlaczego metoda Baumanna? Wilgotne mury pogarszają mikroklimat mieszkania i zagrażają zdrowiu. Podchodząca wilgoć destrukcyjnie wpływa na trwałość muru, pogarsza jego izolacyjność, a na jego licu powoduje pojawianie się wykwitów. Tak więc należy zabezpieczyć budynek przed wilgocią. Jedną z metod przeciwdziałania temu zjawisku jest wykonanie poziomej izolacji z blachy chromowoniklowej o grubości 1,5 mm. Wyprofilowaną blachę wtłacza się w spoinę muru na całą jego grubość. Odpowiednie zamki na łączeniu blach tworzą szczelną przeponę. Izolacja ta powstrzymuje podciąganie kapilarne wody. Jest ona niezniszczalna i jednocześnie (bardzo ważne!) trwale elastyczna czego efektem jest jej niezawodna trwała szczelność na mikrospękania strukturalne wewnętrzne muru podczas pracy statycznej ścian budynku - w czasie (np: przy drganiach podłoża posadowienia budynku wywołanych chociażby komunikacją miejską). Widoczne efekty braku izolacji poziomej, przy jednoczesnym dociepleniu ścian elewacyjnych budynku i pozostawieniu w trakcie remontu budynku zawilgoconych murów (budynek 2 lata po kapitalnym remoncie). W trakcie montażu poziomej przepony izolacyjnej oddziaływujący układ sił jest poprzeczny do ścian budynku nie powodując tym samym jego osiadania ani zarysowania. Tak wykonana izolacyjna warstwa zaporowa uniemożliwia podchodzenie wilgoci i daje 100% skuteczność. Znajdujący się ponad nią mur, samoczynnie się osusza powierzchniowo oraz grawitacyjne wskutek podcięcia i napowietrzenia kapilarów. Osuszone mury zapewniają lepszą izolację cieplną i wyższy komfort mieszkania. Trwałe osuszenie jest podstawą zachowania kształtu i wyglądu fasady. Nasz certyfikat i wyróżnienie. Osuszanie murów płytami NIROSTA ze stali chromowo-niklowej. Po założeniu przepony jako izolacji poziomej z blach chromowo-niklowych widoczne ponad blachami osuszenie muru nastąpiło powierzchniowo i grawitacyjnie - samoczynnie dzięki odcięciu dostępu wody podciąganej kapilarnie i napowietrzeniu kapilarów w murze. Płyty izolacyjne są wykonane ze stali chromowo-niklowej NIROSTA, materiał , o zawartości 18,5% chromu i 8,5% niklu. Wytrzymałość na rozciąganie wynosi do 1200 N/ mm2. Zawartość chromu i niklu jest bardzo ważna ze względu na odporność na korozję płyt izolacyjnych. Izolacje metodą Baumanna mogą mieć zastosowanie we wszelkiego rodzaju budynkach i budowlach o ścianach murowanych (i innych) z wyodrębnioną spoiną w dowolnym poziomie. Wykonanie izolacji jest możliwe zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz budynku, bez specjalnego przygotowywania muru. Aprobata techniczna

3 IZOLACJA Z BLACH CHROMOWO-NIKLOWYCH W SYSTEMIE BAUMANNA W starych budynkach z cegły, w których nie założono poziomej izolacji przeciwwilgociowej, zjawisko kapilarnego podciągania wody w ścianie daje o sobie znać brunatnymi plamami zawilgoceń murów. Ma to negatywny wpływ na stan techniczny obiektu oraz w efekcie na warunki zdrowotne mieszkańców. Wilgotne mury to uciążliwy i często spotykany problem. Wilgoć sprzyja rozwojowi glonów i grzybów powodując jednocześnie destrukcję materiału konstrukcyjnego ściany i tynków, co przekłada się bezpośrednio na wzrastające koszty ogrzania obiektu. Traci na tym również znacznie estetyka pomieszczeń i fasady budynku. Chemia, z miedzi lub z ołowiu Dotychczasowe metody radzenia sobie z tym problemem wymagają nakładu znacznych środków oraz czasu. Na ogół dążą one do wytworzenia w sposób chemiczny lub mechaniczny poziomej przegrody w istniejącym murze. Metody chemiczne polegają na wprowadzeniu w mur roztworu, który krzepnąc lub wchodząc w reakcje chemiczne z materiałem ściany wytwarza mniej lub bardziej szczelną przeponę. W metodach mechanicznych wprowadza się w mur gotową przegrodę - najczęściej jest to blacha miedziana lub ołowiana. Aby ją wprowadzić w mur, na jego całej grubości wykonuje się odcinkami poziome dylatacje, w które wprowadza się sukcesywnie arkusze izolacji. Z technologią tą wiążą się jednak dość istotne wady: do podcinania muru niezbędny jest specjalistyczny sprzęt powodujący znaczne drgania; po wprowadzeniu w mur przegrody całą dylatację należy uszczelnić, co nigdy nie jest w pełni osiągalne. Może powodować to oprócz nieszczelności samej przegrody również osiadanie muru. Nieszczelność samej przegrody może być spowodowana przez brak lub niemożność dokładnego szczelnego połączenia poszczególnych arkuszy blachy. Chromowo - niklowa izolacja Istnieje również metoda, która pozwala uniknąć tych wszystkich niepożądanych skutków. Wykonywanie przegród poziomych, jak i pionowych z blachy. chromowo-niklowej od ponad 20 lat, czyli od momentu wynalezienia tej metody przez przedsiębiorcę budowlanego Georga Baumanna z Furstenzell w Niemczech, stosowane jest z powodzeniem w całej Europie. Metoda ta jest szczególnie zalecana dla wykonanych z cegły starych budynków, w tym obiektów zabytkowych, gdzie nie ma założonej izolacji. W przypadku murów z kamienia można ją zastosować tylko wtedy, gdy kamienie położone są warstwowo i spoina między nimi rozciąga się na całej długości muru (fot.1). Tytułowa izolacja to nierdzewne, faliste blachy chromowo-niklowe z zagiętymi brzegami wzdłużnymi (180o) o zawartości 18,5% chromu oraz 8,5% niklu, przy czym całkowita zawartość stali szlachetnej wynosi ponad 26%. Składniki te czynią je odpornymi na sole, związki siarki i kwasy. Standardowo używamy materiału , jednak w szczególnie ekstremalnych przypadkach, np. w bardzo starych budynkach, których mury są przesycone solami, używany jest materiał zawierający 17% chromu, 11% niklu oraz 2% molibdenu, przy całkowitej zawartości stali szlachetnej powyżej 29%. Standardowa grubość blachy to 1,5mm, długość natomiast uzależniona jest od grubości muru: przy izolacji poziomej od 14 cm do 1,2 m., przy izolacji pionowej do 2,5 m., przy standardowej szerokości płyt 325 mm. Blacha ma również zwiększoną wytrzymałość na rozciąganie do MPA (przeciętna wytrzymałość na rozciąganie wynosi MPA). Bez specjalnych przygotowań Wykonanie izolacji poziomej nie wymaga specjalnych przygotowań. Należy tylko odsłonić spoinę między cegłami na całym obwodzie budynku. Blachy są wbijane w spoinę między cegłami/kamieniami za pomocą specjalnych urządzeń pneumatycznych na całą grubość muru. Zależnie od rodzaju oraz twardości muru blachę tę można wprowadzić na grubość do 1,2 m., a nawet 1,5 m. W przypadku grubszych ścian blachę wprowadza się z dwu stron na żądaną głębokość. Jej zagięte brzegi służą podczas wbijania jako prowadnice i umożliwiają optymalne połączenia blach na tzw. zamki, co uniemożliwia kapilarne podciąganie wody (fot. 2). Wprowadzana blacha wycina w spoinie swój przekrój (1,5 mm), a jednocześnie uzupełnia wycięcie swoją grubością. Nie występuje problem spękania murów oraz osiadania budynku, gdyż wprowadzanie blach nie wpływa na statykę budowli (drgania nie są przekazywane na budynek). Od wewnątrz i z zewnątrz Wykonanie izolacji jest możliwe zarówno od wewnątrz jak i z zewnątrz budynku na różnych poziomach muru w zależności od panujących warunków. Najniższy poziom izolacji to 5 cm nad posadzką lub gruntem. Dla wykonania izolacji musi być dostępny wokół budynku pas roboczy terenu o szerokości 1,1 m plus grubość muru (długość blachy). Po wykonaniu izolacji zaleca się nałożenie tynku renowacyjnego do wysokości cm nad wykonaną izolacją. Miejsce wykonania izolacji budynku ustalone zostaje ze zleceniodawcą i uzależnione jest od rodzaju budynku i możliwości dostępu do ścian. W pionie również Aby zabezpieczyć przed zawilgoceniem części muru znajdującego się pod poziomem gruntu, możliwe jest wykonanie izolacji pionowej z tych samych blach. Technologia szczególnie zalecana jest w obiektach, gdzie nie ma możliwości odsłonięcia fundamentów. Szczególnie dotyczy to budynków w zabudowie miejskiej, gdzie są już asfaltowe chodniki, jezdnie, bruk, których rozebranie pociągałoby za sobą dodatkowe znaczne koszty. Dzięki tej metodzie unika się: zniszczenia ogrodów, ograniczeń w komunikacji oraz redukuje koszty do minimum. Izolację pionową można wykonać do głębokości 2,5 m wbijając blachy bezpośrednio przy murze (tolerancja do 2 cm) (fot. 3), analogicznie jak ściankę szczelną Larsena (fot. 4). Sprzęt i jego wydajność Do wykonywania izolacji używa się 3 typów maszyn wbijających. Do izolacji poziomej: 1) stosowany do krótkich odcinków ścian i murów do grubości 40 cm ściany - młot pneumatyczny wbijający TEX 23 PE (do), ze specjalnym tłumieniem dźwięku i zmienną głowicą - krótka/długa (fot. 6); 2) do murów o grubości do 60 cm - mała maszyna przestawna w pionie JUNIOR sterowana trójdrożnym zaworem i poruszająca się automatycznie w kierunku wbijania, z wbudowanym młotem pneumatycznym marki ATLAS COPCO typ TEX (fot. 5). Do izolacji poziomych i pionowych: Duża maszyna do wbijania blach GOLIAT do murów o grubości od 60 cm do 1,20 m / 1,50 m z armaturą sterowniczą i wbudowanym młotem pneumatycznym marki ATLAS COPCO typ TEX 32 oraz pneumatycznym siłownikiem dociskowym (fot. 7). W ciągu jednego dnia dwóch monterów jest w stanie wykonać około 10 m2 izolacji (= 20 mb izolacji przy grubości muru 50 cm). Na wykonane prace udzielana jest gwarancja do końca trwałości obiektu.

4 02 Osuszanie metodą DRYZONE 03 Osuszanie metodą HYDROSTOP Rewelacyjna nowość wprowadzona przez nas na Polski rynek w roku Bardzo skuteczny, a jednocześnie mało inwazyjny skondensowany hydrofobowy iniekt żelowy do wykonywania izolacji pr zeciwwilgociowych poziomych wprowadzany jednorazowo w poziome otwory śr. 12 mm w spoinę muru co 12,5 cm nie niszcząc jego licowej struktury. Szczególnie zalecany do zawilgoconych i mokrych murów, do wykonywania izolacji budynków zabytkowych licowanych klinkierem, cegłą elewacyjną oraz do ścian wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych % - toksyczności 0% - odpadów 100% - skuteczności Schemat montażu Nawierty ø12 co 1/2 cegły na pełną grubość muru. Aplikacja kocentratu żelowego na pełną długość nawiertu. Dyfuzja żelu poprzez spoinę zaprawy (blokada izolacyjna pozioma). O Hydrostopie Jest to niezawodny, tani, polski materiał izolacyjny i uszczelniający konstrukcje betonowe, odporny na czynniki zewnętrzne i uszkodzenia mechaniczne. Nie podlega on starzeniu w przeciwieństwie do powłok bitumicznych, polimerowych zapewnia 100% skuteczności. Chętnie stosowany jest w budownictwie jednorodzinnym, wielorodzinnym i przemysłowym. Zastosowanie Do szybkiego uszczelniania, izolowania i osuszania: ścian piwnic, podziemi garaży, kanałów samochodowych, zbiorników wody pitnej i przemysłowej, basenów, oczyszczalni ścieków, studzienek instalacyjnych tarasów, szamb przy wysokim poziomie wód gruntowym oraz budowli inżynieryjnych. W Systemach: Uszczelniania betonu Hydrostop-Mieszanka Hydrostop-Koncentrat Hydrostop-Zaprawa Wodoszczelna Izolacji murów Hydrostop-Iniekcyjny Hydrostop-Zaprawa Wodoszczelna Hydrostop-Plast Izolacji elastycznych: Hydrostop-Elastyczny Hydrostop-Superelastyczny Hydrostop-Elastyczny Zbrojny Wykaz Obiektów budynek mieszkalny ul. Witkiewicza izloacja pionowa ścian zewnętrznych fundamentowych jak równiez innych pozostałych budynków wykonywanych metodą Baumanna oraz DRYZONE budynek usługowy Szczecin, ul. Pyrzycka - izolacja pozioma ścian fundamentowych budynki mieszalne Szczecin, ul. Kombatantów i Kolonistów - izolacja pionowa ścian fundamentowych wielostanowiskowego garażu podziemnego wieżowiec TPSA Warszawa ul. Twarda - uszczelnienie ścian szczelinowych spalarnia śmieci Warszawa ul. Zabraniecka - izolacja fos na śmieci oczyszczalnia ścieków Łódź ul. Sanitariuszek - izolacja zbiorników basen p.pożarowy Warszawa ul. Instalatorów - izolacja ścian zbiornik retencyjny w Elektrolux Siewierz - uszczelnianie ścian i wiele innych o podobnej konstrukcji obiektów.

5 NOWOCZESNY SYSTEM IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WILGOTNYCH MURÓW SYSTEM SZYBKI, CZYSTY I SKUTECZNY DRYZONE jest nowym innowacyjnym preparatem do tworzenia przegrody izolacyjnej poziomej murów, a tym samym osuszania starych zawilgoconych budowli. Składa się on z hydrofobowego kremu o wysokiej zawartości koncentratu czynnych składników, który wprowadzony w nawierty poziome spoiny muru na pełną jego grubość podlega penetracyjnej dyfuzji i krystalizacji tworząc izolację poziomą przeciwwilgociową na wysokość minimum 2 warstw cegieł. Oddziaływanie penetracyjne wypełnionych żelem nawiertów jest średnicy min. 25 cm. Schemat wykonania izolacji żelowej DRYZONE Nawierty średnicy 12 mm na pełną grubość muru co 1/2 cegły (12,5 cm) w wybraną spoinę poziomą pod izolację poziomą przeciwwilgociową. DRYZONE MA W PORÓWNANIU Z TRADYCYJNYMI CHEMICZNYMI INIEKCJAMI ISTOTNE ZALETY: szybkość i łatwość w stosowaniu z uwagi na nawierty poziome w spoinie muru; postać materiałowa żelowa uniemożliwia całkowicie niekontrolowane wycieki - wykorzystanie materiałowe 100% (jest to mankament przy iniekcjach krystalicznych cieczą z uwagi na niezwartą wewnętrzną strukturę muru); środek nietoksyczny, niepalny ani nie żrący; wysoko stężony skład chemiczny (ponad 60% czynnych składników) znacznie wpływa na szybkość tworzenia się izolacji poziomej w spoinie zaprawy, co ma znaczący wpływ na osuszanie muru. Aplikacja kondensatu żelowego DRYZONE na pełną długość nawiertów. ZNAKOMITE WŁAŚCIWOŚCI DRYZONE są wynikiem długoletnich badań i procesów wpływających na efektywność tego środka. Jest on optymalnym rezultatem setek prób łączenia różnych składników. Badania porównawcze dowodzą, że przynosi on znacznie lepsze i pewniejsze rezultaty w walce z narastającą wilgocią niż tradycyjne chemiczne systemy iniekcyjne. PRZETESTOWANY PRZEZ RENOMOWANY INSTYTUT DRYZONE został przetestowany pod kątem swoich właściwości przez państwowy instytut BBA (British Borad of Agrément). Etap finalny - korkowanie (zaślepienie otworów) przed wypływem żelu zaprawą cementową. Rozpoczyna się cykl powstawania izolacji poziomej przeciwwilgociowej poprzez penetrację wgłębną dyfuzyjną żelu w spoiwie zaprawy muru i jej krystalizację. Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane ADEX IZOLACJE - OSUSZANIE MURÓW mgr inż. Adam Piątkowski & Adam Piątkowski Upr. bud. nr 09/Sz/82 tel./fax tel. kom Zaślepienie otworów zaprawą Iniekt żelowy DRYZEONE

6 Nasze wybrane realizacje metodą Baumanna i Dryzone. Nasze pozostałe certyfikaty autoryzowanego wykonawcy. Apteka - Pyrzyce, ul. Poznańska 3 Szczecin, ul. Studzienna 10-10A Tychowo - Urząd Gminy Izloacja pionowa ścian zewnętrznych fundamentowych metodą Budynek Gimnazjum nr 1 w Goleniowie Szczecin, ul. Żupańskiego Szczecin, ul. Czorsztyńska 21 Izloacja pionowa ścian zewnętrznych fundamentowych metodą Szczecin, ul. Goszczyńskiego 1, 2 Szczecin, ul. Janickiego 18 Szczecin, ul. Przybyszewskiego 31 Izloacja pionowa ścian zewnętrznych fundamentowych metodą Szczecin, ul. Stoisława 6 Szczecin, ul. Zaciszna 3-3a Szczecin, ul. Lenartowicza 1, 1a Pozostałe ważniejsze realizacje metodą Baumanna. Budynek: Telekomunikacji - Port Szczecin - Świnoujście ul. Bytomska 7a Gimnazjum nr 1 w Goleniowie Hotel - Restauracja Piastowska w Chojnie, ul. Jagiellońska Urząd Skarbowy w Kamieniu Pomorskim ul. Szpitalna Urząd Skarbowy w Koszalinie Urząd Gminy w Tychowie Prokuratura w Szczecinie, ul. Stoisława Administracyjny - PKP Energetyka Sz-n, ul. Czarneckiego 8 Administracyjny - ENEA Operator ul. Barnima 7 w Stargardzie Szcz. Apteka, ul. Poznańska 3 w Pyrzycach Produkcyjno - Usługowy - F.H.U.P. CONSULT-FOOD, ul. Balladyny 3a w Starym Czarnowie Dom Pracy Twórczej Akademii Morskiej w Świnoujściu, ul. Komandorska 5 Drukarni i Kartoniarni - ul. Andersa 3 w Stargardzie Szcz. Pałac w Brzegu Dolnym i wiele innych. Budynki Mieszkalne w Szczecinie: ul. Janickiego 15 i 18 ul. Czorsztyńska 19 i 21 ul. Lenartowicza 1, 1a, 2 ul. Sportowa 1-3 i Zakopiańska 7-10 ul. Zaciszna 3-3a ul. Niemierzyńska 8 i 24 ofic. Emilii Plater 91 Goszczyńskiego 1-2 ul. Herbowa Brzozowskiego 12 Studzienna 10-10a ul. Krzywoustego 65 ofic, 67 ofic. i 75 ofic. Langieiwcza 4 ofic. ul. Piękna 1 al. Jana Pawła II 33 ul Nad Odrą 18 ul. Serbska 2 ul. Mickiewicza ul. Branima 13 i 14 ul. Klelecka 7 i wiele innych. Pozostałe ważniejsze realizacje metodą Dryzone. Budynek mieszkalny: Mieszkalny ul. Przybyszewskiego 31 w Szczecinie, ul. Łokietka 34 (ściana front.) ul. Mickiewicza (ściana front.) ul. Limanowskiego 31 oraz ul. Piłsudskiego 93 w Stargardzie Szcz. Budynk biurowy: ul. Wyszyńskiego 14 (ściana podł.) Ściany nośne przejazdów bramowych w obrębie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w Szczecinie: ul. Żupańskiego 2 front, 9 ofic, ul. Słowackiego 10 i 14 ul. B. Krzywoustego 72 fr., 73 fr., 74 fr., 78 fr. ul. Sportowa 1-3 ul. Zakopiańska 7-10 ul. Kopernika 1 i 8 fr. ul. Bolesława 41 fr, 42 fr., 37 fr. ul. 3-go Maja 23 fr. ul. Kr. Jadwigi 31 fr. Jana Pawła II 40 fr. ul. Sikorskiego 2 fr. ul. Śląska 27 ul. Małkowskiego 21 fr. ul. Narutowicza 1 of. i wiele innych. Zakres autoryzowanych usług obejmuje system: Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane ADEX Szczecin mgr inż. Adam Piątkowski & Maciej Piątkowski Upr. bud. nr 09/Sz/82 SPECJALISTYCZNE ROBOTY IZOLACYJNE OSUSZANIE MURÓW tel./fax tel. kom

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie przepony poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w ścianach przy użyciu Środka do izolacji ścian

Bardziej szczegółowo

SST-02 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w murze preparatem INTRASIT VK 10A

SST-02 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w murze preparatem INTRASIT VK 10A SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod: 45453100 Roboty renowacyjne SST-02 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci

Bardziej szczegółowo

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej.

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Sposobem na zminimalizowanie tej ilości może być wstawienie nowych, szczelnych okien lub ocieplenie dachu. Jednak najwięcej energii budynek traci przez

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Alicja Kulczycka Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec. magazyn informacyjny WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1

20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec. magazyn informacyjny WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1 NR 1 - STYCZEŃ 2013 magazyn informacyjny www.kreisel.pl 20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1 www.kreisel.pl KATEGORIE KONKURSU

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ W BUDYNKU PRZESDZKOLA PUBLICZNEGO NR 27 W SZCZECINIE PRZY UL. HENRYKA POBOśNEGO 6/8 W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

WAŻNY. każdy krok. Obecnie jako podłoże pod posadzkę R EMONTY

WAŻNY. każdy krok. Obecnie jako podłoże pod posadzkę R EMONTY WAŻNY każdy krok Zakres prac związanych z remontem podłogi spoczywającej bezpośrednio na gruncie może obejmować wymianę jedynie wierzchniej jej warstwy, czyli posadzki. Często jednak trzeba wyremontować

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK

Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK CEMENT Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK Małogoszcz, 2007 Poradnik opracowany przez mgr inż. Jarosława Rutczyńskiego z Działu Doradztwa Technicznego Lafarge Cement S.A. Spis treści strona

Bardziej szczegółowo

System 20 cm PLUS ulotka techniczna

System 20 cm PLUS ulotka techniczna System 20 cm PLUS ulotka techniczna Copyright by Xella Polska sp. z o.o. Warszawa 2010 Znaki SILKA i YTONG są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Prawa ochronne na te znaki przysługują Xella Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

zrównoważonego rozwoju.

zrównoważonego rozwoju. Realizacja obiektów budowlanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska 1. Wprowadzenie Rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

dachy stan surowy NAD GŁOWĄ PŁASKI CZY STROMY?

dachy stan surowy NAD GŁOWĄ PŁASKI CZY STROMY? WŁASNY DACH NAD GŁOWĄ Dach domu to nie tylko ochrona przed opadami, ale również bardzo istotny element architektury budynku, nadający mu określony charakter i styl. Budowa dachu to także poważny wydatek,

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca (masa KMB)

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca (masa KMB) WŁAŚCIWOŚCI weber.tec Superflex 10 elastyczny, mostkuje rysy o wysokiej zawartości części stałych - 90% przyjazny dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników dobra przyczepność do podłoża odporny na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PU i budynki o bardzo małym zapotrzebowaniu na energię

PU i budynki o bardzo małym zapotrzebowaniu na energię PU i budynki o bardzo małym zapotrzebowaniu na energię 3 PU i budynki o bardzo małym zapotrzebowaniu na energię PU i budynki o bardzo małym zapotrzebowaniu na energię Spis treści: Streszczenie PU materiał

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push www.sanha.com 2 INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push 1. Ogólne informacje techniczne

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo