Wilgotne mury? Adex. Z nami to nie problem! Wilgotne mury są, dużym zagrożeniem dla zdrowia, trwałości budynku, a także zwiększają straty ciepła.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wilgotne mury? Adex. Z nami to nie problem! Wilgotne mury są, dużym zagrożeniem dla zdrowia, trwałości budynku, a także zwiększają straty ciepła."

Transkrypt

1 Wilgotne mury? Wilgotne mury są, dużym zagrożeniem dla zdrowia, trwałości budynku, a także zwiększają straty ciepła. Z nami to nie problem! przed po przed po Skuteczne izolacje. Adex Rok zał. 1991

2 01 Osuszania wilgotnych murów metodą Baumanna Dlaczego metoda Baumanna? Wilgotne mury pogarszają mikroklimat mieszkania i zagrażają zdrowiu. Podchodząca wilgoć destrukcyjnie wpływa na trwałość muru, pogarsza jego izolacyjność, a na jego licu powoduje pojawianie się wykwitów. Tak więc należy zabezpieczyć budynek przed wilgocią. Jedną z metod przeciwdziałania temu zjawisku jest wykonanie poziomej izolacji z blachy chromowoniklowej o grubości 1,5 mm. Wyprofilowaną blachę wtłacza się w spoinę muru na całą jego grubość. Odpowiednie zamki na łączeniu blach tworzą szczelną przeponę. Izolacja ta powstrzymuje podciąganie kapilarne wody. Jest ona niezniszczalna i jednocześnie (bardzo ważne!) trwale elastyczna czego efektem jest jej niezawodna trwała szczelność na mikrospękania strukturalne wewnętrzne muru podczas pracy statycznej ścian budynku - w czasie (np: przy drganiach podłoża posadowienia budynku wywołanych chociażby komunikacją miejską). Widoczne efekty braku izolacji poziomej, przy jednoczesnym dociepleniu ścian elewacyjnych budynku i pozostawieniu w trakcie remontu budynku zawilgoconych murów (budynek 2 lata po kapitalnym remoncie). W trakcie montażu poziomej przepony izolacyjnej oddziaływujący układ sił jest poprzeczny do ścian budynku nie powodując tym samym jego osiadania ani zarysowania. Tak wykonana izolacyjna warstwa zaporowa uniemożliwia podchodzenie wilgoci i daje 100% skuteczność. Znajdujący się ponad nią mur, samoczynnie się osusza powierzchniowo oraz grawitacyjne wskutek podcięcia i napowietrzenia kapilarów. Osuszone mury zapewniają lepszą izolację cieplną i wyższy komfort mieszkania. Trwałe osuszenie jest podstawą zachowania kształtu i wyglądu fasady. Nasz certyfikat i wyróżnienie. Osuszanie murów płytami NIROSTA ze stali chromowo-niklowej. Po założeniu przepony jako izolacji poziomej z blach chromowo-niklowych widoczne ponad blachami osuszenie muru nastąpiło powierzchniowo i grawitacyjnie - samoczynnie dzięki odcięciu dostępu wody podciąganej kapilarnie i napowietrzeniu kapilarów w murze. Płyty izolacyjne są wykonane ze stali chromowo-niklowej NIROSTA, materiał , o zawartości 18,5% chromu i 8,5% niklu. Wytrzymałość na rozciąganie wynosi do 1200 N/ mm2. Zawartość chromu i niklu jest bardzo ważna ze względu na odporność na korozję płyt izolacyjnych. Izolacje metodą Baumanna mogą mieć zastosowanie we wszelkiego rodzaju budynkach i budowlach o ścianach murowanych (i innych) z wyodrębnioną spoiną w dowolnym poziomie. Wykonanie izolacji jest możliwe zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz budynku, bez specjalnego przygotowywania muru. Aprobata techniczna

3 IZOLACJA Z BLACH CHROMOWO-NIKLOWYCH W SYSTEMIE BAUMANNA W starych budynkach z cegły, w których nie założono poziomej izolacji przeciwwilgociowej, zjawisko kapilarnego podciągania wody w ścianie daje o sobie znać brunatnymi plamami zawilgoceń murów. Ma to negatywny wpływ na stan techniczny obiektu oraz w efekcie na warunki zdrowotne mieszkańców. Wilgotne mury to uciążliwy i często spotykany problem. Wilgoć sprzyja rozwojowi glonów i grzybów powodując jednocześnie destrukcję materiału konstrukcyjnego ściany i tynków, co przekłada się bezpośrednio na wzrastające koszty ogrzania obiektu. Traci na tym również znacznie estetyka pomieszczeń i fasady budynku. Chemia, z miedzi lub z ołowiu Dotychczasowe metody radzenia sobie z tym problemem wymagają nakładu znacznych środków oraz czasu. Na ogół dążą one do wytworzenia w sposób chemiczny lub mechaniczny poziomej przegrody w istniejącym murze. Metody chemiczne polegają na wprowadzeniu w mur roztworu, który krzepnąc lub wchodząc w reakcje chemiczne z materiałem ściany wytwarza mniej lub bardziej szczelną przeponę. W metodach mechanicznych wprowadza się w mur gotową przegrodę - najczęściej jest to blacha miedziana lub ołowiana. Aby ją wprowadzić w mur, na jego całej grubości wykonuje się odcinkami poziome dylatacje, w które wprowadza się sukcesywnie arkusze izolacji. Z technologią tą wiążą się jednak dość istotne wady: do podcinania muru niezbędny jest specjalistyczny sprzęt powodujący znaczne drgania; po wprowadzeniu w mur przegrody całą dylatację należy uszczelnić, co nigdy nie jest w pełni osiągalne. Może powodować to oprócz nieszczelności samej przegrody również osiadanie muru. Nieszczelność samej przegrody może być spowodowana przez brak lub niemożność dokładnego szczelnego połączenia poszczególnych arkuszy blachy. Chromowo - niklowa izolacja Istnieje również metoda, która pozwala uniknąć tych wszystkich niepożądanych skutków. Wykonywanie przegród poziomych, jak i pionowych z blachy. chromowo-niklowej od ponad 20 lat, czyli od momentu wynalezienia tej metody przez przedsiębiorcę budowlanego Georga Baumanna z Furstenzell w Niemczech, stosowane jest z powodzeniem w całej Europie. Metoda ta jest szczególnie zalecana dla wykonanych z cegły starych budynków, w tym obiektów zabytkowych, gdzie nie ma założonej izolacji. W przypadku murów z kamienia można ją zastosować tylko wtedy, gdy kamienie położone są warstwowo i spoina między nimi rozciąga się na całej długości muru (fot.1). Tytułowa izolacja to nierdzewne, faliste blachy chromowo-niklowe z zagiętymi brzegami wzdłużnymi (180o) o zawartości 18,5% chromu oraz 8,5% niklu, przy czym całkowita zawartość stali szlachetnej wynosi ponad 26%. Składniki te czynią je odpornymi na sole, związki siarki i kwasy. Standardowo używamy materiału , jednak w szczególnie ekstremalnych przypadkach, np. w bardzo starych budynkach, których mury są przesycone solami, używany jest materiał zawierający 17% chromu, 11% niklu oraz 2% molibdenu, przy całkowitej zawartości stali szlachetnej powyżej 29%. Standardowa grubość blachy to 1,5mm, długość natomiast uzależniona jest od grubości muru: przy izolacji poziomej od 14 cm do 1,2 m., przy izolacji pionowej do 2,5 m., przy standardowej szerokości płyt 325 mm. Blacha ma również zwiększoną wytrzymałość na rozciąganie do MPA (przeciętna wytrzymałość na rozciąganie wynosi MPA). Bez specjalnych przygotowań Wykonanie izolacji poziomej nie wymaga specjalnych przygotowań. Należy tylko odsłonić spoinę między cegłami na całym obwodzie budynku. Blachy są wbijane w spoinę między cegłami/kamieniami za pomocą specjalnych urządzeń pneumatycznych na całą grubość muru. Zależnie od rodzaju oraz twardości muru blachę tę można wprowadzić na grubość do 1,2 m., a nawet 1,5 m. W przypadku grubszych ścian blachę wprowadza się z dwu stron na żądaną głębokość. Jej zagięte brzegi służą podczas wbijania jako prowadnice i umożliwiają optymalne połączenia blach na tzw. zamki, co uniemożliwia kapilarne podciąganie wody (fot. 2). Wprowadzana blacha wycina w spoinie swój przekrój (1,5 mm), a jednocześnie uzupełnia wycięcie swoją grubością. Nie występuje problem spękania murów oraz osiadania budynku, gdyż wprowadzanie blach nie wpływa na statykę budowli (drgania nie są przekazywane na budynek). Od wewnątrz i z zewnątrz Wykonanie izolacji jest możliwe zarówno od wewnątrz jak i z zewnątrz budynku na różnych poziomach muru w zależności od panujących warunków. Najniższy poziom izolacji to 5 cm nad posadzką lub gruntem. Dla wykonania izolacji musi być dostępny wokół budynku pas roboczy terenu o szerokości 1,1 m plus grubość muru (długość blachy). Po wykonaniu izolacji zaleca się nałożenie tynku renowacyjnego do wysokości cm nad wykonaną izolacją. Miejsce wykonania izolacji budynku ustalone zostaje ze zleceniodawcą i uzależnione jest od rodzaju budynku i możliwości dostępu do ścian. W pionie również Aby zabezpieczyć przed zawilgoceniem części muru znajdującego się pod poziomem gruntu, możliwe jest wykonanie izolacji pionowej z tych samych blach. Technologia szczególnie zalecana jest w obiektach, gdzie nie ma możliwości odsłonięcia fundamentów. Szczególnie dotyczy to budynków w zabudowie miejskiej, gdzie są już asfaltowe chodniki, jezdnie, bruk, których rozebranie pociągałoby za sobą dodatkowe znaczne koszty. Dzięki tej metodzie unika się: zniszczenia ogrodów, ograniczeń w komunikacji oraz redukuje koszty do minimum. Izolację pionową można wykonać do głębokości 2,5 m wbijając blachy bezpośrednio przy murze (tolerancja do 2 cm) (fot. 3), analogicznie jak ściankę szczelną Larsena (fot. 4). Sprzęt i jego wydajność Do wykonywania izolacji używa się 3 typów maszyn wbijających. Do izolacji poziomej: 1) stosowany do krótkich odcinków ścian i murów do grubości 40 cm ściany - młot pneumatyczny wbijający TEX 23 PE (do), ze specjalnym tłumieniem dźwięku i zmienną głowicą - krótka/długa (fot. 6); 2) do murów o grubości do 60 cm - mała maszyna przestawna w pionie JUNIOR sterowana trójdrożnym zaworem i poruszająca się automatycznie w kierunku wbijania, z wbudowanym młotem pneumatycznym marki ATLAS COPCO typ TEX (fot. 5). Do izolacji poziomych i pionowych: Duża maszyna do wbijania blach GOLIAT do murów o grubości od 60 cm do 1,20 m / 1,50 m z armaturą sterowniczą i wbudowanym młotem pneumatycznym marki ATLAS COPCO typ TEX 32 oraz pneumatycznym siłownikiem dociskowym (fot. 7). W ciągu jednego dnia dwóch monterów jest w stanie wykonać około 10 m2 izolacji (= 20 mb izolacji przy grubości muru 50 cm). Na wykonane prace udzielana jest gwarancja do końca trwałości obiektu.

4 02 Osuszanie metodą DRYZONE 03 Osuszanie metodą HYDROSTOP Rewelacyjna nowość wprowadzona przez nas na Polski rynek w roku Bardzo skuteczny, a jednocześnie mało inwazyjny skondensowany hydrofobowy iniekt żelowy do wykonywania izolacji pr zeciwwilgociowych poziomych wprowadzany jednorazowo w poziome otwory śr. 12 mm w spoinę muru co 12,5 cm nie niszcząc jego licowej struktury. Szczególnie zalecany do zawilgoconych i mokrych murów, do wykonywania izolacji budynków zabytkowych licowanych klinkierem, cegłą elewacyjną oraz do ścian wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych % - toksyczności 0% - odpadów 100% - skuteczności Schemat montażu Nawierty ø12 co 1/2 cegły na pełną grubość muru. Aplikacja kocentratu żelowego na pełną długość nawiertu. Dyfuzja żelu poprzez spoinę zaprawy (blokada izolacyjna pozioma). O Hydrostopie Jest to niezawodny, tani, polski materiał izolacyjny i uszczelniający konstrukcje betonowe, odporny na czynniki zewnętrzne i uszkodzenia mechaniczne. Nie podlega on starzeniu w przeciwieństwie do powłok bitumicznych, polimerowych zapewnia 100% skuteczności. Chętnie stosowany jest w budownictwie jednorodzinnym, wielorodzinnym i przemysłowym. Zastosowanie Do szybkiego uszczelniania, izolowania i osuszania: ścian piwnic, podziemi garaży, kanałów samochodowych, zbiorników wody pitnej i przemysłowej, basenów, oczyszczalni ścieków, studzienek instalacyjnych tarasów, szamb przy wysokim poziomie wód gruntowym oraz budowli inżynieryjnych. W Systemach: Uszczelniania betonu Hydrostop-Mieszanka Hydrostop-Koncentrat Hydrostop-Zaprawa Wodoszczelna Izolacji murów Hydrostop-Iniekcyjny Hydrostop-Zaprawa Wodoszczelna Hydrostop-Plast Izolacji elastycznych: Hydrostop-Elastyczny Hydrostop-Superelastyczny Hydrostop-Elastyczny Zbrojny Wykaz Obiektów budynek mieszkalny ul. Witkiewicza izloacja pionowa ścian zewnętrznych fundamentowych jak równiez innych pozostałych budynków wykonywanych metodą Baumanna oraz DRYZONE budynek usługowy Szczecin, ul. Pyrzycka - izolacja pozioma ścian fundamentowych budynki mieszalne Szczecin, ul. Kombatantów i Kolonistów - izolacja pionowa ścian fundamentowych wielostanowiskowego garażu podziemnego wieżowiec TPSA Warszawa ul. Twarda - uszczelnienie ścian szczelinowych spalarnia śmieci Warszawa ul. Zabraniecka - izolacja fos na śmieci oczyszczalnia ścieków Łódź ul. Sanitariuszek - izolacja zbiorników basen p.pożarowy Warszawa ul. Instalatorów - izolacja ścian zbiornik retencyjny w Elektrolux Siewierz - uszczelnianie ścian i wiele innych o podobnej konstrukcji obiektów.

5 NOWOCZESNY SYSTEM IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WILGOTNYCH MURÓW SYSTEM SZYBKI, CZYSTY I SKUTECZNY DRYZONE jest nowym innowacyjnym preparatem do tworzenia przegrody izolacyjnej poziomej murów, a tym samym osuszania starych zawilgoconych budowli. Składa się on z hydrofobowego kremu o wysokiej zawartości koncentratu czynnych składników, który wprowadzony w nawierty poziome spoiny muru na pełną jego grubość podlega penetracyjnej dyfuzji i krystalizacji tworząc izolację poziomą przeciwwilgociową na wysokość minimum 2 warstw cegieł. Oddziaływanie penetracyjne wypełnionych żelem nawiertów jest średnicy min. 25 cm. Schemat wykonania izolacji żelowej DRYZONE Nawierty średnicy 12 mm na pełną grubość muru co 1/2 cegły (12,5 cm) w wybraną spoinę poziomą pod izolację poziomą przeciwwilgociową. DRYZONE MA W PORÓWNANIU Z TRADYCYJNYMI CHEMICZNYMI INIEKCJAMI ISTOTNE ZALETY: szybkość i łatwość w stosowaniu z uwagi na nawierty poziome w spoinie muru; postać materiałowa żelowa uniemożliwia całkowicie niekontrolowane wycieki - wykorzystanie materiałowe 100% (jest to mankament przy iniekcjach krystalicznych cieczą z uwagi na niezwartą wewnętrzną strukturę muru); środek nietoksyczny, niepalny ani nie żrący; wysoko stężony skład chemiczny (ponad 60% czynnych składników) znacznie wpływa na szybkość tworzenia się izolacji poziomej w spoinie zaprawy, co ma znaczący wpływ na osuszanie muru. Aplikacja kondensatu żelowego DRYZONE na pełną długość nawiertów. ZNAKOMITE WŁAŚCIWOŚCI DRYZONE są wynikiem długoletnich badań i procesów wpływających na efektywność tego środka. Jest on optymalnym rezultatem setek prób łączenia różnych składników. Badania porównawcze dowodzą, że przynosi on znacznie lepsze i pewniejsze rezultaty w walce z narastającą wilgocią niż tradycyjne chemiczne systemy iniekcyjne. PRZETESTOWANY PRZEZ RENOMOWANY INSTYTUT DRYZONE został przetestowany pod kątem swoich właściwości przez państwowy instytut BBA (British Borad of Agrément). Etap finalny - korkowanie (zaślepienie otworów) przed wypływem żelu zaprawą cementową. Rozpoczyna się cykl powstawania izolacji poziomej przeciwwilgociowej poprzez penetrację wgłębną dyfuzyjną żelu w spoiwie zaprawy muru i jej krystalizację. Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane ADEX IZOLACJE - OSUSZANIE MURÓW mgr inż. Adam Piątkowski & Adam Piątkowski Upr. bud. nr 09/Sz/82 tel./fax tel. kom Zaślepienie otworów zaprawą Iniekt żelowy DRYZEONE

6 Nasze wybrane realizacje metodą Baumanna i Dryzone. Nasze pozostałe certyfikaty autoryzowanego wykonawcy. Apteka - Pyrzyce, ul. Poznańska 3 Szczecin, ul. Studzienna 10-10A Tychowo - Urząd Gminy Izloacja pionowa ścian zewnętrznych fundamentowych metodą Budynek Gimnazjum nr 1 w Goleniowie Szczecin, ul. Żupańskiego Szczecin, ul. Czorsztyńska 21 Izloacja pionowa ścian zewnętrznych fundamentowych metodą Szczecin, ul. Goszczyńskiego 1, 2 Szczecin, ul. Janickiego 18 Szczecin, ul. Przybyszewskiego 31 Izloacja pionowa ścian zewnętrznych fundamentowych metodą Szczecin, ul. Stoisława 6 Szczecin, ul. Zaciszna 3-3a Szczecin, ul. Lenartowicza 1, 1a Pozostałe ważniejsze realizacje metodą Baumanna. Budynek: Telekomunikacji - Port Szczecin - Świnoujście ul. Bytomska 7a Gimnazjum nr 1 w Goleniowie Hotel - Restauracja Piastowska w Chojnie, ul. Jagiellońska Urząd Skarbowy w Kamieniu Pomorskim ul. Szpitalna Urząd Skarbowy w Koszalinie Urząd Gminy w Tychowie Prokuratura w Szczecinie, ul. Stoisława Administracyjny - PKP Energetyka Sz-n, ul. Czarneckiego 8 Administracyjny - ENEA Operator ul. Barnima 7 w Stargardzie Szcz. Apteka, ul. Poznańska 3 w Pyrzycach Produkcyjno - Usługowy - F.H.U.P. CONSULT-FOOD, ul. Balladyny 3a w Starym Czarnowie Dom Pracy Twórczej Akademii Morskiej w Świnoujściu, ul. Komandorska 5 Drukarni i Kartoniarni - ul. Andersa 3 w Stargardzie Szcz. Pałac w Brzegu Dolnym i wiele innych. Budynki Mieszkalne w Szczecinie: ul. Janickiego 15 i 18 ul. Czorsztyńska 19 i 21 ul. Lenartowicza 1, 1a, 2 ul. Sportowa 1-3 i Zakopiańska 7-10 ul. Zaciszna 3-3a ul. Niemierzyńska 8 i 24 ofic. Emilii Plater 91 Goszczyńskiego 1-2 ul. Herbowa Brzozowskiego 12 Studzienna 10-10a ul. Krzywoustego 65 ofic, 67 ofic. i 75 ofic. Langieiwcza 4 ofic. ul. Piękna 1 al. Jana Pawła II 33 ul Nad Odrą 18 ul. Serbska 2 ul. Mickiewicza ul. Branima 13 i 14 ul. Klelecka 7 i wiele innych. Pozostałe ważniejsze realizacje metodą Dryzone. Budynek mieszkalny: Mieszkalny ul. Przybyszewskiego 31 w Szczecinie, ul. Łokietka 34 (ściana front.) ul. Mickiewicza (ściana front.) ul. Limanowskiego 31 oraz ul. Piłsudskiego 93 w Stargardzie Szcz. Budynk biurowy: ul. Wyszyńskiego 14 (ściana podł.) Ściany nośne przejazdów bramowych w obrębie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w Szczecinie: ul. Żupańskiego 2 front, 9 ofic, ul. Słowackiego 10 i 14 ul. B. Krzywoustego 72 fr., 73 fr., 74 fr., 78 fr. ul. Sportowa 1-3 ul. Zakopiańska 7-10 ul. Kopernika 1 i 8 fr. ul. Bolesława 41 fr, 42 fr., 37 fr. ul. 3-go Maja 23 fr. ul. Kr. Jadwigi 31 fr. Jana Pawła II 40 fr. ul. Sikorskiego 2 fr. ul. Śląska 27 ul. Małkowskiego 21 fr. ul. Narutowicza 1 of. i wiele innych. Zakres autoryzowanych usług obejmuje system: Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane ADEX Szczecin mgr inż. Adam Piątkowski & Maciej Piątkowski Upr. bud. nr 09/Sz/82 SPECJALISTYCZNE ROBOTY IZOLACYJNE OSUSZANIE MURÓW tel./fax tel. kom

DRYZONE SUCHY MUR ICOPAL Osusz i zabezpiecz swój dom przed wilgocią

DRYZONE SUCHY MUR ICOPAL Osusz i zabezpiecz swój dom przed wilgocią ICOPAL S.A. Zduńska Wola www.icopal.pl Osusz i zabezpiecz swój dom przed wilgocią Preparat w formie unikalnego kremu do iniekcji murów w celu wytworzenia poziomej bariery hydroizolacyjnej odcinającej wilgoć

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST 01.04 ROBOTY IZOLACYJNE Numery pozycji CPV Roboty izolacyjne-45320000-6 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi,

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi, Załącznik nr 7 do siwz Znak sprawy IOS.VI.ZP.271.4.2015 Dokumentacja Nazwa inwestycji: Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Buszkowicach wraz z izolacją termiczną i przeciwwilgociową fundamentów etap

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne ROZDZIAŁ XI Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne Podczas prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach zawilgoconych zaleca się stosować systemy materiałowo-technologiczne,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE Załącznik nr 10 do siwz PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE Opracowanie Artysta Plastyk- Konserwator

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory uŝytkowe obiektu, jego trwałość jak równieŝ na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa ul.wierzbięcice 58, św. Jerzego 5 Poznań ul. Wierzbięcice 58, ul. św. Jerzego 5

PRZEDMIAR ROBÓT. Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa ul.wierzbięcice 58, św. Jerzego 5 Poznań ul. Wierzbięcice 58, ul. św. Jerzego 5 Budowa: Izolacja pionowa zewnętrznych ścian piwnic Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 28-08-2015 SPIS DZIAŁÓW Budowa: Izolacja pionowa zewnętrznych ścian piwnic Zamawiający: Wspolnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140. Obiekt:

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140. Obiekt: DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140 Obiekt: 1 S P I S T R E Ś C I 1. PODSTAWY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 1.1 Przedmiot i zakres 2. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE ZBIORNIKA

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

CR 90 Crystaliser. Potrójna ochrona przed wodą

CR 90 Crystaliser. Potrójna ochrona przed wodą CR 90 Crystaliser Potrójna ochrona przed wodą 1. Powłoka uszczelniająca 2. Proces krystalizacji blokowanie przenikania wody 3. Uszczelnianie mikrorys w betonie CR 90 Crystaliser Potrójna ochrona przed

Bardziej szczegółowo

H-Block. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft.pl

H-Block. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft.pl H-Block Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości Izolacyjnej Płyty Konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana

Bardziej szczegółowo

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana z pianki poliuretanowej,

Bardziej szczegółowo

Schiedel THERMO NOWOŚĆ THE

Schiedel THERMO NOWOŚĆ THE THERMO NOWOŚĆ THE 225 Spis treści Strona Krótka charakterystyka 227 Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania 228 231 Wykonanie i program dostawczy 232 226 Krótka charakterystyka Opis Pustaki wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

POWSTRZYMAĆ PRZECIEKANIE WODY PRZEZ BETON

POWSTRZYMAĆ PRZECIEKANIE WODY PRZEZ BETON LIKWIDACJA PRZECIEKÓW POPRZEZ INIEKCJE ORAZ USZCZELNIANIE BUDOWLI POWSTRZYMAĆ PRZECIEKANIE WODY PRZEZ BETON Problem przecieków budowli zwłaszcza zaś ich części podziemnych wbrew pozorom nie dotyczy jedynie

Bardziej szczegółowo

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE KARTA OPIS WYROBU Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

TEMAT 11: CZYNNIKI NISZCZĄCE PODŁOŻA I POWŁOKI MALARSKIE

TEMAT 11: CZYNNIKI NISZCZĄCE PODŁOŻA I POWŁOKI MALARSKIE TEMAT 11: CZYNNIKI NISZCZĄCE PODŁOŻA I POWŁOKI MALARSKIE 1 CZYNNIKAMI, KTÓRE OBNIŻAJĄ WARTOŚĆ LUB NISZCZĄ PODŁOŻE I POWŁOKI MALARSKIE, SĄ ODDZIAŁYWANIA: - FIZYCZNE: ściskanie, rozciąganie, zginanie, ścieranie,

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania ścian dwuwarstwowych z wykorzystaniem asortymentu Xella

Przykładowe rozwiązania ścian dwuwarstwowych z wykorzystaniem asortymentu Xella System 20 cm PLUS łączy zalety bloków SILKA i YTONG z bloczkami YTONG MULTIPOR i jest najlepszym oraz najnowocześniejszym rozwiązaniem budowlanym proponowanym przez firmę Xella. Jego stosowanie gwarantuje

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Roboty budowlane polegające na adaptacji piwnic w budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku na pomieszczenia archiwum Adres inwestycji : Gdańsk, ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

Schiedel Pustaki wentylacyjne

Schiedel Pustaki wentylacyjne Schiedel Pustaki wentylacyjne Opis wyrobu Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z O.O. 65-018 ZIELONA GÓRA UL. JEDNOŚCI 78 TEL. (048)(68) 327-05-44 FAX (048)(68) 327-18-02 STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY ZAKRES: KONSTRUKCJA UMOWA NR: 6/RA-AI/2014

Bardziej szczegółowo

KORZYSTNY WSPÓŁCZYNNIK PRZY MNIEJSZEJ GRUBOŚCI

KORZYSTNY WSPÓŁCZYNNIK PRZY MNIEJSZEJ GRUBOŚCI IZOLACJA NATRYSKOWA BUDYNKÓW PRZEMYSŁOWYCH KORZYSTNY WSPÓŁCZYNNIK PRZY MNIEJSZEJ GRUBOŚCI Produkcja przemysłowa generuje wysokie koszty, dlatego właściciele firm, stawiając na oszczędności, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Posadzki przemysłowe

Posadzki przemysłowe Posadzki przemysłowe Spis treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI... 2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI... 2 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ... 2 OKREŚLENIA PODSTAWOWE... 2 OGÓLNE WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Multipor system izolacji termicznej ścian i stropów. Małgorzata Bartela, Product Manager Xella Polska

Multipor system izolacji termicznej ścian i stropów. Małgorzata Bartela, Product Manager Xella Polska system izolacji termicznej ścian i stropów Małgorzata Bartela, Product Manager Xella Polska Xella Polska Bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego Mineralne płyty izolacyjne Bloki wapienno-piaskowe

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku.

Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku. Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku. Z firmy specjalizującej się w modernizacjach pomieszczeń akustycznych (studia

Bardziej szczegółowo

OSUSZANIE BUDYNKÓW - TEORIA A PRAKTYKA. Opracowanie: dr inŝ.. Zbigniew Burski

OSUSZANIE BUDYNKÓW - TEORIA A PRAKTYKA. Opracowanie: dr inŝ.. Zbigniew Burski OSUSZANIE BUDYNKÓW - TEORIA A PRAKTYKA. Opracowanie: dr inŝ.. Zbigniew Burski Plan Prezentacji Słowo wstępu Przyczyny zawilgoceń przegród budowlanych Związanie wody w materiałach budowlanych Zjawisko kapilarnego

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz

Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz YTONG MULTIPOR Xella Polska sp. z o.o. 31.05.2010 Izolacja od wnętrza Zazwyczaj powinno wykonać się izolację zewnętrzną. Pokrywa ona wówczas mostki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 OPIS PRODUKTU Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH. Skuteczna walka z solami i zawilgoceniem

SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH. Skuteczna walka z solami i zawilgoceniem SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH Skuteczna walka z solami i zawilgoceniem Od ponad 60-u lat Kompetencja made in Germany SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH REMMERS Genialny pomysł i jego realizacja Zadaniem systemów

Bardziej szczegółowo

system PUR dachy ściany zbiorniki rurociągi wypełnienia

system PUR dachy ściany zbiorniki rurociągi wypełnienia system izolujemy: dachy ściany zbiorniki rurociągi wypełnienia Podstawą Systemu jest wytworzenie, metodą natrysku lub wylewania, warstwy twardej pianki poliuretanowej bezpośrednio na powierzchniach izolowanych:

Bardziej szczegółowo

Sposób na ocieplenie od wewnątrz

Sposób na ocieplenie od wewnątrz Sposób na ocieplenie od wewnątrz Piotr Harassek Xella Polska sp. z o.o. 25.10.2011 Budynki użytkowane stale 1 Wyższa temperatura powierzchni ściany = mniejsza wilgotność powietrza Wnętrze (ciepło) Rozkład

Bardziej szczegółowo

bl.brach@vp.pl PROJEKT WYKONAWCZY

bl.brach@vp.pl PROJEKT WYKONAWCZY VICTORIAL Sp.zo.o. 35-001 Rzeszów, ul. Św. Mikołaja 6 Tel. 17/ 8586165, 889 014 114 KRS 0000 106635, NIP ; 813-03-35-683 Pracownia 35-328 Rzeszów, ul. Przybosia 9 bl.brach@vp.pl Projekt : PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VIII.

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VIII. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część VIII Hydroizolacje www.wseiz.pl HYDROIZOLACJE Izolacje są to, posiadające

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Część 2. Opis techniczny KOMPLEKS HIBERNACYJNY DLA NIETOPERZY 2m. Kosztorys inwestorski zbiorczy OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Rozdział 1. ROBOTY ZIEMNE Pozycja 1. Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE BITUMICZNE Testo wane w każdych warunkach.

IZOLACJE BITUMICZNE Testo wane w każdych warunkach. IZOLACJE BITUMICZNE Testowane w każdych warunkach. Opady Opady Opady Warstwa drenażowa Drenaż 2 Opady Opady 3 m głębokość posadowienia zwierciadło wody 300 mm zwierciadło wody Bemessungswasserstand mind.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku.

Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku. Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku. Z firmy specjalizującej się w modernizacjach pomieszczeń akustycznych (studia

Bardziej szczegółowo

system uszczelniający FERMACELL

system uszczelniający FERMACELL FERMACELL wytyczne dla wykonawców: system uszczelniający FERMACELL Wymagania przeciwwilgociowe/ Obszary zastosowania. Płaszczyzna uszczelnienia z normowymi taśmami uszczelniającymi leży pod płytkami. W

Bardziej szczegółowo

Hydroizolacje bitumiczne

Hydroizolacje bitumiczne Hydroizolacje bitumiczne Hydroizolacje bitumiczne Produkty zaprezentowane w tej broszurze pod marką Avenarius-Agro przeznaczone są do wykonywania hydroizolacji z zastosowaniem grubowarstwowych powłok bitumicznych

Bardziej szczegółowo

DACHY - PODŁOGI - TARASY ŚCIANY. Ciepłe posadzki Ciepłe tynki Ciepłe ściany

DACHY - PODŁOGI - TARASY ŚCIANY. Ciepłe posadzki Ciepłe tynki Ciepłe ściany DACHY - PODŁOGI - TARASY ŚCIANY Ciepłe posadzki Ciepłe tynki Ciepłe ściany System Polytech - Izolacje Termo-Akustyczne CIEPŁA, LEKKA IZOLACJA DACHÓW, PODŁÓG, TARASÓW I ŚCIAN System Polytech jest lekką

Bardziej szczegółowo

USZCZELNIENIA I IZOLACJE PRZECIWWODNE

USZCZELNIENIA I IZOLACJE PRZECIWWODNE Biuro Handlowe: ul. Chałubińskiego 8, 00- Warszawa tel. +8 9 00, fax +8 9 0 USZCZELNIENIE MATĄ BENTONITOWĄ MAPEPROOF I SZNUREM USZCZELNIAJĄCYM IDROSTOP B. Mata bentonitowa Mapeproof. Sznur uszczelniający

Bardziej szczegółowo

Specialchem. www.specialchem.pl

Specialchem. www.specialchem.pl Specialchem www.specialchem.pl Impregnacja i czyszczenie Katalog 2016 Specialchem Specialchem to marka produktów profesjonalnych przeznaczonych dla domu i inwestycji. Znakomity stosunek jakości do ceny

Bardziej szczegółowo

26. KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 36,200 m3

26. KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 36,200 m3 STAN : B. Nawierzchnie ELEMENT : B.b. Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych Str: 5 30,618 = 30,618 Razem obmiar = 30,618 25. KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 36,200 m3 Wywóz ziemi samochodami

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. Nazwa inwestycji. Branża. Adres inwestycji. Inwestor. Projektował. NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. Nazwa inwestycji. Branża. Adres inwestycji. Inwestor. Projektował. NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt 26 600, Radom, ul.żeromskiego 31 tel./fax 48 340 46 46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Projekt budowlany wykonania

Bardziej szczegółowo

Construction. Krem iniekcyjny na bazie silanów do wykonywania w murach przepony przerywającej podciąganie kapilarne wilgoci.

Construction. Krem iniekcyjny na bazie silanów do wykonywania w murach przepony przerywającej podciąganie kapilarne wilgoci. Karta Informacyjna Wydanie 18/12/2012 Numer identyfikacyjny: 02 07 01 01 003 0 000002 Krem iniekcyjny na bazie silanów do wykonywania w murach przepony przerywającej podciąganie kapilarne wilgoci Construction

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 3. Charakterystyka techniczna budynku

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 3. Charakterystyka techniczna budynku 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres ekspertyzy technicznej 3. Charakterystyka techniczna budynku 4. Ocena stanu technicznego poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Strona 1 KARTA TECHNICZNA PRODUKTU TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Zakres stosowania: Tynk Silikonowo Silikatowy jest przeznaczony do wykonywania wyprawy wierzchniej w systemie ociepleń Termodek

Bardziej szczegółowo

NIDA Hydro - płyta gipsowa do stosowania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych

NIDA Hydro - płyta gipsowa do stosowania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych GIPS POMIESZCZENIA MOKRE I WILGOTNE NIDA Hydro - płyta gipsowa do stosowania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych Zwiększone parametry mechaniczne, wyjątkowa odporność na działanie wody oraz zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE... 11 2. BUDYNEK... 23

Spis treści 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE... 11 2. BUDYNEK... 23 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE... 11 1.1. Wiadomości ogólne o budownictwie... 11 1.2. Przepisy prawne w budownictwie... 13 1.2.1. Prawo budowlane... 13 1.2.2. Normy państwowe... 15 1.2.3. Rodzaje i typy norm...

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych

Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych Politechnika Białostocka Katedra Podstaw Budownictwa i Ochrony Budowli Temat pracy: Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych Promotor: dr inż. Dorota Dworzańczyk Wykonał: Paweł Sokołowski Białystok

Bardziej szczegółowo

Construction. Iniekt na bazie silanów do ochrony przed wilgocią kapilarną. Opis produktu. Badania

Construction. Iniekt na bazie silanów do ochrony przed wilgocią kapilarną. Opis produktu. Badania Karta Informacyjna Wydanie 13/10/2009 Numer identyfikacyjny 02 07 01 01 003 0 000002 SikaMur -InjectoCream Iniekt na bazie silanów do ochrony przed wilgocią kapilarną Construction Opis produktu Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Multipor innowacyjny system potrójnej izolacji stropów

Multipor innowacyjny system potrójnej izolacji stropów Multipor innowacyjny system potrójnej izolacji stropów doskonale izoluje termicznie podnosi odporność ogniową absorbuje hałas Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami, aby z pomocą naszych doradców wybrać

Bardziej szczegółowo

posiadać minimalną przepuszczalność powietrza, być odpornym na uszkodzenia podczas budowy, zachowywać swoje właściwości przez okres trwałości budynku.

posiadać minimalną przepuszczalność powietrza, być odpornym na uszkodzenia podczas budowy, zachowywać swoje właściwości przez okres trwałości budynku. www.lech-bud.org Budownictwo energooszczędne - uszczelnienie budynku (opóźniacz przepływu powietrza) Maksymalne uszczelnienie budynku, przy zapewnieniu prawidłowej wymiany powietrza to podstawowe cechy

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4 Spis treści. Zakres tematyczny: Ogólna technika budowlana Budownictwo przyjazne środowisku naturalnemu 14-23

Spis treści. 4 Spis treści. Zakres tematyczny: Ogólna technika budowlana Budownictwo przyjazne środowisku naturalnemu 14-23 4 Spis treści Spis treści Rysunki i plany naszego" domu 9-13 Zakres tematyczny: Ogólna technika budowlana 14-51 Budownictwo przyjazne środowisku naturalnemu 14-23 1. Objaśnienie terminów 15 2. Budowanie

Bardziej szczegółowo

ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH

ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 1. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 5A-11-B. Roboty budowlane - renowacja od wewnątrz ścian piwnic, taras i wymiana stolarki okiennej piwnic od strony tarasu

Przedmiar robót 5A-11-B. Roboty budowlane - renowacja od wewnątrz ścian piwnic, taras i wymiana stolarki okiennej piwnic od strony tarasu Przedmiar robót 5A-11-B. Roboty budowlane - renowacja od wewnątrz ścian piwnic, taras i wymiana stolarki okiennej piwnic od strony tarasu Obiekt DOM POBYTU DZIENNEGO DLA OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

Bardziej szczegółowo

Produkty BASF WODA. BASF rozwiązania dla podtopionych i zalanych domów

Produkty BASF WODA. BASF rozwiązania dla podtopionych i zalanych domów Produkty BASF WODA BASF rozwiązania dla podtopionych i zalanych domów Ulewne deszcze, powodzie oraz podtopienia stanowią zagrożenie dla budynku. Zalane piwnice i podmyte fundamenty - to tyle niektóre skutki

Bardziej szczegółowo

Wilgoć - czynnik oddziaływujący na budynek

Wilgoć - czynnik oddziaływujący na budynek Wilgoć - czynnik oddziaływujący na budynek Tylko niektóre czynniki oddziałujące na budynek mogą stwarzać równie intensywne i istotne dla jego prawidłowego funkcjonowania zagrożenie jak wilgoć w różnych

Bardziej szczegółowo

IZOLACJA HAL STALOWYCH

IZOLACJA HAL STALOWYCH IZOLACJA HAL STALOWYCH Izolacyjność akustyczna Rozwiązania ścian osłonowych z zastosowaniem skalnej wełny mineralnej STALROCK MAX dają niespotykane wcześniej efekty izolacyjności akustycznej. Dwugęstościowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Cena jednostkowa, PLN. STWiORB/ DP1/DP2. Lp. Wartość, PLN. Kod. Wyszczególnienie Jednostka Ilość

PRZEDMIAR ROBÓT. Cena jednostkowa, PLN. STWiORB/ DP1/DP2. Lp. Wartość, PLN. Kod. Wyszczególnienie Jednostka Ilość Wartość, I. Roboty budowlano-konserwatorskie pałacu w Łosiowie I.1. Roboty budowlano-konserwatorskie dachu 1. PD ST-01, ST-02 2. PD ST-01, ST-02 Przełożenie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej -

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA. adres obiektu: ul. Puławska 228 02-670 Warszawa woj. Mazowieckie

OPINIA TECHNICZNA. adres obiektu: ul. Puławska 228 02-670 Warszawa woj. Mazowieckie 15.II.1968r. ZESPÓŁ OŚRODKÓW RZECZOZNAWSTWA ZOR Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO - TECHNICZNYCH NOT WARSZAWSKI DOM TECHNIKA lok.115

Bardziej szczegółowo

RENOWACJA BUDYNKÓW 1/2

RENOWACJA BUDYNKÓW 1/2 SKUTECZNE RENOWACJE 1/2 RENOWACJA BUDYNKÓW Woda przedostająca się do murów jest przyczyną szkód powodujących obniżenie trwałości elementów budynku. Roztwory soli mogą przedostawać się do murów z zewnątrz

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do wykonywania elewacji TeknoAmerBlok

Wytyczne do wykonywania elewacji TeknoAmerBlok Wytyczne do wykonywania elewacji TeknoAmerBlok 1. Magazynowanie na placu budowy Elementy murowe elewacyjne TeknoAmerBlok należy magazynować na placu budowy w miejscu nie narażonym na zabrudzenie spoiwami,

Bardziej szczegółowo

YTONG MULTIPOR Mineralne płyty izolacyjne

YTONG MULTIPOR Mineralne płyty izolacyjne YTONG MULTIPOR Mineralne płyty izolacyjne Jarosław Kraś Xella Polska sp. z o.o. 25.10.2011 YTONG MULTIPOR YTONG MULTIPOR jest mineralnym materiałem produkowanym na bazie piasku kwarcowego, wapna, cementu

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI Adres: Gorzędziej, dz. Nr 22/8, 45 Gm. Subkowy Inwestor: Gmina Subkowy

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa RBT-85

Blacha trapezowa RBT-85 Blacha trapezowa RBT-85 Opis techniczny Karta wyrobu Opis Blachy fałdowe znajdują zastosowanie jako części składowe elementów dachów, stropów i ścian. Blachy mogą pełnić zarówno rolę elementów osłonowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK PRZECIWPOśAROWY MALL, TYP P 279. Obiekt:

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK PRZECIWPOśAROWY MALL, TYP P 279. Obiekt: DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA Element: ZBIORNIK PRZECIWPOśAROWY MALL, TYP P 279 Obiekt: 1 S P I S T R E Ś C I 1. PODSTAWY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 1.1 Przedmiot i zakres 2. WŁAŚCIWOŚCI UśYTKOWE ZBIORNIKA

Bardziej szczegółowo

System do izolacji fundamentów Trwałość na lata

System do izolacji fundamentów Trwałość na lata System do izolacji fundamentów Trwałość na lata Niezawodne i długotrwałe zabezpieczenie przed wodą 3 rodzaje mas bitumiczno-kauczukowych BT 18 nowoczesne rozwiązanie alternatywne do papy termozgrzewalnej

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO OGÓLNE. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury Warszawa, ul. Wawelska 14. plansze dydaktyczne. Część III.

BUDOWNICTWO OGÓLNE. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury Warszawa, ul. Wawelska 14. plansze dydaktyczne. Część III. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część III Ściany Warszawa 2010 r. Plansza 1 / 48 ŚCIANY Ściany należą do

Bardziej szczegółowo

Beton komórkowy. katalog produktów

Beton komórkowy. katalog produktów Beton komórkowy katalog produktów Beton komórkowy Termobet Bloczki z betonu komórkowego Termobet produkowane są z surowców naturalnych: piasku, Asortyment wapna, wody, cementu i gipsu. Surowce te nadają

Bardziej szczegółowo

Natryskowe izolacje poliuretanowe

Natryskowe izolacje poliuretanowe Natryskowe izolacje poliuretanowe Izolacja termiczna, akustyczna oraz hydroizolacja Co wyróżnia nasze produkty? Nowoczesne systemy natryskowych pian poliuretanowych (PUR) cechuje bardzo wysoka skuteczność,

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych Optymalizacja energetyczna budynków Świadectwo energetycznej Fizyka budowli dla z BuildDesk. domu jednorodzinnego. Instrukcja krok po kroku Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ST-3 Roboty ogólnobudowlane. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ST-3 Roboty ogólnobudowlane. 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST... 3 1.3 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data: 4/9/2012 Obiekt/Rodzaj robót: Roboty konstrukcyjne, ogólnobudowlane Lokalizacja: Ustroń. ul. Szpitalna 11. Sprawdzający:... ...

Przedmiar robót. Data: 4/9/2012 Obiekt/Rodzaj robót: Roboty konstrukcyjne, ogólnobudowlane Lokalizacja: Ustroń. ul. Szpitalna 11. Sprawdzający:... ... Przedmiar robót Budowa w Śląskim Szpitalu Reumatologiczno - Rehabilitacyjnym w Ustroniu infrastruktury do produkcji i przesyłu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Data: 4/9/2012 Obiekt/Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA EKSPERTYZA WRAZ Z INWENTARYZACJĄ STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OFICYNY przy ul. Wesołej 38 w Kielcach 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA RYSUNKI - INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słow: Przedmiar Obiekt Roboty renowacyjno-izolacyjne pomieszczeń węzła C.O. w budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Lokalizacja Warszawa, Plac

Bardziej szczegółowo

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści H-Block H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści Idea produktu... 3 Warianty płyty H-Block... 4 Zastosowanie Izolacyjnych Płyt Konstrukcyjnych H-Block... 5 H-Block plus... 6 Zastosowanie Izolacyjnych

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny system łączenia folii wytłaczanych

Innowacyjny system łączenia folii wytłaczanych GEOSYNTETYKI IZOLACJE Innowacyjny system łączenia folii wytłaczanych Nowatorski system łączeń, opatentowany i wprowadzony na rynek przez Griltex Polska, w istotny sposób wpływa na efektywność i funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Renowacja zawilgoconych i zasolonych budowli. Systemowe rozwiązania PCI Saniment

Renowacja zawilgoconych i zasolonych budowli. Systemowe rozwiązania PCI Saniment Renowacja zawilgoconych i zasolonych budowli Systemowe rozwiązania PCI Saniment Renowacja zawilgoconych i zasolonych budowli Spis treści Podstawowe aspekty renowacji budowli Przykłady Rozwiązania PCI Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Szybki sposób na piękne ściany

Szybki sposób na piękne ściany BOTAMENT RENOVATION Szybki sposób na piękne ściany Inteligentny system tynków regulujących wilgotność Materiały budowlane dla fachowców Przyczyny i skutki Zawilgocenia murów Długotrwałe zawilgocenie murów

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Kosztorys opracowali: Bogusław Brach, Kosztorysant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Kosztorys. Kosztorys opracowali: Bogusław Brach, Kosztorysant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Biuro Obsługi Inwestycji Bogusław Brach 35-328 Rzeszów, ul. Przybosia 9 Tel. kom. 889-014-14 Uprawniewnia bud. B- 6/84 o specjalności konstrukcyjno-budowlanej Uprawnienia do nadzoru nad robotami konserwatorskimi

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/8 1 KNR 2-25 0307/02 2 KNR 2-25 0307/04 3 KNR 4-01 0534/08 4 KNR 4-04 0509/03 5 KNR 4-04 0305/03 1. Roboty rozbiórkowe 1.1 Roboty przygotowawcze Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach

Bardziej szczegółowo

Dylatacje. Podręcznik A3. Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

Dylatacje. Podręcznik A3. Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych Podręcznik A3 Dylatacje Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych W większości obiektów budowlanych stosowane są szczeliny dylatacyjne. Szczeliny te muszą przejąć naprężenia wynikające ze zmian

Bardziej szczegółowo

3. PRZEDMIAR ROBÓT. Aleja Powstańców Wielkopolskich 20, 63-400 Ostrów Wielkopolski

3. PRZEDMIAR ROBÓT. Aleja Powstańców Wielkopolskich 20, 63-400 Ostrów Wielkopolski Zakład Inwestycji Miejskich sc, Magdalena Orleańska-Ordyniak, Paweł Orleański Aleja Powstańców Wielkopolskich 20, 63-400 Ostrów Wielkopolski 3. PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie i chłodzenie ścienne KAN-therm

Ogrzewanie i chłodzenie ścienne KAN-therm Ogrzewanie i chłodzenie ścienne KAN-therm Kompletne, wyposażone w nowoczesną automatykę ogrzewanie i chłodzenie ścienne KAN-therm spełni oczekiwania wszystkich użytkowników, zapewniając im odpowiedni komfort

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. Jacek Barzyński DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania czerwiec 2011

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. Jacek Barzyński DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania czerwiec 2011 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Prace uzupełniające w Dom Pomocy Społecznej ADRES INWESTYCJI : ul. Niemcewicza 9 w Szczecinie INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin - Dom Pomocy Społecznej ADRES INWESTORA : ul.broniewskiego

Bardziej szczegółowo

OSZCZĘDNOŚCI. Dr hab. inż. ROBERT WÓJCIK,

OSZCZĘDNOŚCI. Dr hab. inż. ROBERT WÓJCIK, VIII DNI OSZCZĘDZANIA ENERGII REWITALIZACJA I REMONTY BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH W ASPEKCIE OSZCZĘDNOŚCI ENERGETYCZNEJ Dr hab. inż. ROBERT WÓJCIK, prof. UWM rwojcik@w-art.com.pl WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH UWM

Bardziej szczegółowo

quick-mix sp. z o.o. ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin tel: 071/ 39 27 215, 601/997 187

quick-mix sp. z o.o. ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin tel: 071/ 39 27 215, 601/997 187 quick-mix sp. z o.o. ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin tel: 071/ 39 27 215, 601/997 187 TEMAT Renowacja zawilgoconych oraz zasolonych ścian OBIEKT Stodoła należąca do folwarku w Bukowcu ADRES Bukowiec ZLECENIODAWCA

Bardziej szczegółowo

Ocieplenie od wewnątrz szansą dla budynków mieszkalnych i zabytkowych na Śląsku

Ocieplenie od wewnątrz szansą dla budynków mieszkalnych i zabytkowych na Śląsku Ocieplenie od wewnątrz szansą dla budynków mieszkalnych i zabytkowych na Śląsku Jednym z wyzwań, przed którymi stoi budownictwo na Śląsku, jest przeprowadzenie kompleksowych remontów, w tym także termomodernizacji,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 5AP-11-B.

Przedmiar robót 5AP-11-B. Przedmiar robót 5AP-11-B. Roboty budowlane - renowacja od wewnątrz ścian piwnic, taras i wymiana stolarki okiennej piwnic od strony tarasu Obiekt DOM POBYTU DZIENNEGO DLA OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIKI WODY PITNEJ

ZBIORNIKI WODY PITNEJ ZBIORNIKI WODY PITNEJ PLAN 1. Firma MILTOM 2. Zbiorniki wody pitnej a) Konstrukcja zbiorników b) Montaż zbiorników c) Zalety 3. Podsumowanie O FIRMIE Firma MILTOM zajmuje się ochroną ppoż. na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Przedmiotem robót są prace remontowo- naprawcze na boisku szkolnym. Dotyczą naprawy izolacji boiska aŝ do bramy wyjazdowej. - Zdjęcie kostki (kolorowej) betonowej z powierzchni całego

Bardziej szczegółowo

2 3

2 3 1 2 3 4 5 6 7 Dodatki 8 9 10 11 DACH Produkt Zużycie Opakowanie Art.-Nr. System uszczelniania ścian fundamentowych (od wewnątrz) składa się z trzech produktów. Zastosowanie systemu BORNIT -KAS (Kellerabdichtungssystem)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 - Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6

PRZEDMIAR ROBÓT. 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 - Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 Data opracowania: 2007-09-10 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Drenaż opaskowy Adres inwestycji: Zamawiającyr: 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 - Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 18-400 Łomża

Bardziej szczegółowo