Skaner przenośny, Magicscan , 300/600/900 dpi, WiFi, bezprzewodowe skanowanie do ios, 2 GB, obszar skanu 210 x 297 mm, USB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skaner przenośny, Magicscan 884150, 300/600/900 dpi, WiFi, bezprzewodowe skanowanie do ios, 2 GB, obszar skanu 210 x 297 mm, USB"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu Skaner przenośny, Magicscan , 300/600/900 dpi, WiFi, bezprzewodowe skanowanie do ios, 2 GB, obszar skanu 210 x 297 mm, USB Strona 1 z 11

2 Przeznaczenie produktu Użyj przenośnego skanera jako przenośne urządzenie skanujące. Nadaje się również do wykonywania kopii wzorcowych które są trudne do skanowania za pomocą normalnego skanera stacjonarnego, takich jak książki, powiązanych dokumentów które mają kilka stron. Wystarczy przesunąć skaner nad dokumentem i zeskanowany obraz będzie dostępny w formacie JPEG lub PDF i zapisany na włożonej karcie micro SD (dołączona). Można odczytać zapisane dane za pomocą komputera za pomocą portu USB (kabel USB dołączony. Aplikacja Magicscan jest dostępna dla urządzeń ios (iphone, ipod touch, ipad) i umożliwia bezpośrednie skanowanie i przekazywanie dokumentów do Twojego urządzenia Apple za pomocą WLAN. Dołączone oprogramowanie Magicscan umożliwia bezpośrednie przetwarzanie zeskanowanych dokumentów na komputerze z systemem Windows. Zasilanie dostarczone jest za pomocą czterech baterii AAA lub poprzez USB. Ze względów bezpieczeństwa (CE) nie należy modyfikować lub otwierać produktu. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisanych powyżej, produkt może zostać uszkodzony. Ponadto niewłaściwe korzystanie może powodować zagrożenia takie jak zwarcie, pożar, porażenie prądem, itp. Przeczytaj instrukcję uważnie i zachowaj ją na przyszłość. Udostępnij produkt osobom trzecim wyłącznie z instrukcją obsługi. Produkt jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszelkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość dostawy - Skaner - Karta micro SD (2 GB) - Oprogramowanie na płycie CD - Kabel USB (180 cm) - Pokrowiec ochronny - Instrukcja obsługi Instrukcje bezpieczeństwa Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje obsługi a w szczególności przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa. W przypadku nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji na temat właściwego postępowania w niniejszej instrukcji nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody mienia lub ciała. W takich przypadkach gwarancja będzie nieważna. Strona 2 z 11

3 a) Osoby/produkt - Należy trzymać urządzenie z dala od zakłóceń elektromagnetycznych. - Urządzenie nie jest zabawką, Należy przechowywać je z dala od dzieci i zwierząt domowych. - Nie należy zostawiać opakowania produktu leżącego na ziemi. Może stać się ono niebezpieczną zabawką w rękach dzieci. - Produkt należy chronić przez ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, silnych wstrząsów, wysokiej wilgotności, wilgoci, gazów i rozpuszczalników. - Nie należy poddawać urządzenia żadnym obciążeniom mechanicznym. - Jeśli nie jest dłużej możliwe bezpieczne korzystanie z produktu należy wyłączyć go z użycia i zabezpieczyć przez przypadkowym użyciem. Bezpieczna praca nie może być gwarantowana jeśli produkt: - jest wyraźnie uszkodzony - nie działa prawidłowo - Był przechowywany przez dłuższy czas w złych warunkach lub - został poddany działaniu poważnego obciążenia związanego z transportem. - Należy korzystać z produktu ostrożnie. Uderzenia czy upadek nawet z niewielkiej wysokości może uszkodzić produkt. - Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i funkcjonowania innych urządzeń które są podłączone do urządzenia. b) Baterie i akumulatory - Podczas wkładania baterii/akumulatorów należy przestrzegać prawidłowej polaryzacji - Baterie i akumulatory powinny być usunięte z urządzenia jeśli nie były używane przez dłuższy okres czasu aby uniknąć uszkodzeń poprzez wyciekające baterie. Nieszczelne lub uszkodzona baterie / akumulatory mogą powodować poparzenia kwasem przy kontakcie ze skórą dlatego należy używać odpowiednich rękawic ochronnych do obsługi uszkodzonych baterii / akumulatorów. - Baterie i akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie zostawiaj baterii i akumulatorów leżących na ziemi ponieważ istnieje ryzyko że zostaną połknięte przez dzieci lub zwierzęta domowe. - Baterie i akumulatory nie mogą być demontowane, zwarte lub wrzucane do ognia. Nie wolno ponownie ładować baterii. Istnieje ryzyko wybuchu! c) Różne - Należy skonsultować się z ekspertem w razie wątpliwości dotyczących pracy, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia. - Konserwacje, naprawy i modyfikacje mogą być wykonywane wyłącznie przez eksperta lub w specjalistycznym sklepie. - Jeśli masz pytania które pozostają bez odpowiedzi w niniejszej instrukcji obsługi skontaktuj się z działem pomocy technicznej lub z wykfalifikowanym personelem. Strona 3 z 11

4 Elementy obsługi 1. Przycisk COLOR/MONO/JPG/PDF 2. Port mini-usb 3. Przycisk SCAN (skanowania) 4. Przycisk FORMAT 5. Przycisk TIME SET (ustawienia czasu) 6.Pokrywa komory baterii 7. Slot karty microsd 8. Rolka prowadząca 9. Element skanujący 10. Przycisk RESOLUTION (rozdzielczości) 11. Wyświetlacz Strona 4 z 11

5 Krótki opis funkcji Pozycja Element / wyświetlacz Funkcja wyświetlacza/działanie A Wyświetlenie baterii Wymień baterie jeśli na wyświetlaczu nie pokazuje się nic B Tryb kolorów Tryb koloru, czarny/biały BW lub kolorowy COLOR C Rozdzielczość Wysoka HI (900dpi) / Średnia MI (600dpi) / Niska LO (300dpi) D Numer pliku / format obrazka Nazwa piku na kracie micro SD / formaty obrazka PDF lub JPEG E Lampka kontrolna ERR [świeci się] Baterie wyładowane/ błąd podczas skanowania F Lampka kontrolna [świeci się] gdy odbywa się transmisja WLAN [miga] gdy są przeprowadzane ustawienia transmisji WLAN G Lampka kontrolna SCAN [świeci się] gdy funkcja skanowania jest przeprowadzana H Wyświetlacz karty microsd [świeci się] gdy karta microsd jest dostępna / symbol full (pełna) gdy karta jest zajęta w 100%. Wkładanie / wyjmowanie baterii 1. Wyciągnij pokrywę komory baterii (6) na zewnątrz i wyjmij ją 2. Włóż cztery baterie AAA w komorze baterii. Zwróć uwagę na zachowanie prawidłowej polaryzacji. Przesuń z powrotem pokrywę komory baterii aż do zatrzaśnięcia. Włączanie i wyłączanie 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SCAN (3) przez około 2 sekundy aby włączyć skaner. Wyświetlacz (12) zaświeci się. 2. Aby wyłączyć, przytrzymaj przycisk SCAN przez około 3 sekundy. Wyświetlacz zgaśnie. Jeśli nie ma sygnału podczas pracy na bateriach (gdy nie ma również połączenia z siecią WLAN) przez około 3 minuty, skaner automatycznie wyłączy się. Wkładanie i formatowanie karty micro SD 1. Włóż kartę microsd (maksymalnie 32 GB) do slotu karty microsd (7) aż do jej zatrzaśnięcia. Zwróć uwagę na kierunek umieszczania karty jak pokazano na skanerze obok slotu karty microsd. 2. W pokrywie komory baterii naciśnij przycisk FORMAT (4) za pomocą tępego narzędzia podczas gdy skaner jest włączony. Symbol F pojawi się na wyświetlaczu (12). Potwierdź proces formatowania za Strona 5 z 11

6 pomocą przycisku SCAN. Karta microsd jest teraz sformatowana. Uwaga! Wszystkie zapisane dane na karcie zostaną skasowane. 3. W przypadku późniejszego usuwania wyłącz skaner (aby zapobiec utracie danych) i naciśnij kartę microsd aż wyskoczy ze slotu. Ustawienie znacznika czasu Znacznik czasu jest automatycznie dodawany do zeskanowanych plików w nazwie pliku. Ustawienie znacznika czasu: 1. Zdejmij pokrywę komory baterii. Naciśnij przycisk TIME SET (5) za pomocą tępego narzędzia podczas włączonego skanera. Rok zamiga na wyświetlaczu. 2. Użyj przycisków COLOR/MONO/JPG/PDF (1) (góra) oraz RESOLUTION (10) (dół) do nawigacji. Potwierdź ustawienia za pomocą przycisku SCAN i przejdź do następnej pozycji ustawień. Opuść menu za pomocą przycisku TIME SET. Sekwencja ustawień: Rok > miesiąc > dzień > godziny (format 24 godzinny) > minuty > rok Weź pod uwagę to że ustawienia czasu zostaną utracone podczas wymianie baterii. Ustawienie rozdzielczości 1. Włącz skaner. Ustaw żądaną rozdzielczość za pomocą przycisku RESOLUTION (HI wysoka = 900 dpi, MI średnia = 600 dpi, LO niska = 300 dpi) Zwróć uwagę na wyświetlenie rozdzielczości (C). 2. Pamiętaj, że wyższa rozdzielczość wydłuża proces skanowania i powoduje większy rozmiar pliku. Wybór trybu koloru i formatu pliku Włącz skaner. Ustaw tryb kolorów i formatu pliku za pomocą przycisku COLOR/MONO/JPG/PDF. Ustawienia są pokazywane na wyświetlaczu (B,D) w następujący sposób: JP 9/ COLOUR obrazek w formacie JPEG w kolorze JP 9/ BW obrazek w formacie JPEG czarno biały PDF / COLOUR obrazek w formacie PDF w kolorze PDF / BW obrazek w formacie PDF czarno biały Skanowanie dokumentu 1. Włącz skaner. Przygotuj skanowany dokument. Upewnij się że powierzchnia dokumentu jest czysta i nie znajduje się na niej kurz lub elementy które mogły by zarysować lub w inny sposób uszkodzić element skanujący (9). 2. Naciśnij przycisk SCAN. Lampka kontrolna SCAN (G) zapali się. Przesuń skaner powoli i ostrożnie nad dokumentem. Upewnij się że rolki prowadzące (8) dotykają dokumentu. Po dotarciu do końca dokumentu naciśnij przycisk SCAN aby zapisać obraz na włożonej karcie microsd. 3. W przypadku wystąpienia błędu podczas skanowania (np, poruszania nim zbyt szybko podczas skanowania), kontrolka ERR (E) świeci się. Powtórz procedurę skanowania. Skanowanie za pomocą WLAN i aplikacji ios a) Instalacja aplikacji Strona 6 z 11

7 Urządzenia z systemem ios (iphone, ipod touch, ipad) muszą mieć wersję ios co najmniej 5.1 Informacje dotyczące aplikacji: Należy pamiętać, że zmiany i ulepszenia aplikacji mogą występować i zostaną udostępnione w odpowiednim czasie. Podczas podłączenia WLAN można stwierdzić brak połączenia z Internetem. 1. Przejdź do urządzenia z systemem ios do aplikacji app store i poszukaj aplikacji MagicScan. Jeśli nie masz jeszcze Apple ID znajdź informację na ten temat na stronie Apple. Zainstaluj aplikację. 2. Włącz skaner. Przełącz przełącznik SET-ON-OFF na pozycję SET. Skaner ustawi się do pracy za pomocą połączenia WLAN które szybko można znaleźć w ustawieniach sieci WLAN w urządzeniu z systemem ios z aplikacją magicscan. Lampka kontrolna zacznie migać. 3. Podłącz się do sieci. Predefiniowane hasło to Po nawiązaniu połączenia przesuń przełącznik SET-ON-OFF na pozycję ON. Lampka kontrolna zacznie stale świecić. 4. Uruchom aplikację na Twoim urządzeniu z systemem ios. Gdy funkcja WLAN nie będzie potrzebna przesuń przełącznik SET-ON-OFF na pozycję OFF. b) Funkcje aplikacji Po uruchomianiu aplikacji pokaże się okno tak jak na obrazku (1). Spójrz na poniższy krótki opis funkcji interfejsu aplikacji: Strona 7 z 11

8 Interfejs Funkcja a Rozpoczęcie synchronizacji. Obrazy zapisane na karcie microsd są ładowane w urządzeniu i wyświetlane. b [brak funkcji] Wyświetla stan połączenia c Ekran główny: Wyświetla ekran główny, wyświetla załadowane obrazki. Wybierz obrazki i ściągnij je za pomocą Download. d Wyświetlenie folderów i pików: Umieść pliki w folderze, przenoś pliki, zmień nazwy plików oraz folderów, otwieraj okno edycji (2) za pomocą kliknięcia na pliku Okno edycji: Długopis (pisanie), Gumka (kasowanie), Zapalniczka (podświetlenie). Zapisuj i kasuj za pomocą przycisku (I). Wysyłaj obrazki za pomocą przycisku (r). Obracaj obrazki za pomocą przycisków (q,p). Przycinaj obrazki za pomocą przycisku (o) i kasuj obrazki za pomocą przycisku (n). e Pobieranie: Pliki pobrane z ekranu głównego są wyświetlane w tym miejscu. Naciśnij na Edit (edycja) wybierz obrazek i zapisz za pomocą Add to > Save (dodaj > zapisz). Utwórz folder za pomocą Create (utwórz). f Ustawienia: Zmień nazwę sieci (SSID) i hasło. Potwierdź wpis za pomocą Submit (Potwierdź) lub zrezygnuj za pomocą Cancel. (Hasło: alfanumeryczne, dł. Min 8 znaków, max 63 znaków. SSID: długość max. 32 znaków.) g Wyświetla informacje na temat aplikacji. Zasilanie za pomocą komputera 1. Skaner może być obsługiwany bez baterii za pomocą komputera. Do tego podłącz kabel USB do portu mini USB w Twoim komputerze. 2. Włącz skaner. (przełącznik SET-ON-OFF musi być na pozycji OFF wyłączony). Jak tylko wskaźnik PC zacznie migać naciśnij przycisk COLOR/MONO/JPG/PDF lub przycisk RESOLUTION aby przełączyć na SD. Skaner będzie teraz zasilany za pomocą komputera a zdjęcia będą zapisywane na karcie microsd. Odczytywanie obrazów za pomocą komputera 1. W tym celu, podłącz kabel USB do portu mini USB w komputerze. Włącz skaner. Wyświetlacz pokaże PC a skaner będzie wymieniony jako dysk w twoim komputerze. 2. Przejdź do folderów DCIM oraz 100MEDIA. Pliki znajdujące się w folderze można znaleźć przy użyciu wcześniej ustawionym znacznikiem czasu. Strona 8 z 11

9 Podłączanie skanera do ipada lub tabletu z systemem Android Jeśli dodatkowe adaptery (między zestaw podłączeniowy ipad) (nie dołączony) są dostępne, skaner może być podłączony za pomocą kabla USB do ipada lub tabletu z systemem Android i będzie możliwy odczyt plików. Oprogramowanie magicscan dla komputerów PC 1. Włóż dołączone oprogramowanie magicscan na płycie CD, do napędu CD-ROM w komputerze z systemem Windows. 2. Jeśli instalacja nie uruchomi się automatycznie, przejdź do napędu CD i otwórz plik.exe z włożonej płyty CD. 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami menedżera instalacji aby przeprowadzić instalację do końca. a) Instalacja oprogramowania 1. Podłącz skaner do komputera za pomocą kabla USB i włącz skaner. Karta microsd nie jest wymagana. Rozdzielczość jest ustawiona na 300 dpi. 2. Uruchom zainstalowany program i sprawdź nawigację opisaną poniżej: b) Przesyłanie skanu obrazu bezpośredniego 1. Otwórz picture direct (obraz bezpośredni) z paska menu i otwórz menu ustawień w picture direct. Ustaw język programu za pomocą zakładki genera (ogólne) oraz kolor i orientację za pomocą zakładki scan. 2. Otwórz żądany program na przykład Microsoft Word i utwórz nowy dokument. Rozpocznij procedurę skandowania. Po zakończeniu procedury skanowania, obraz zostanie dodany bezpośrednio do otwartego dokumentu. c) Skanowanie i OCR (skanowanie i optyczne rozpoznawanie znaków) Otwórz skanowanie i OCR i zwróć uwagę na poszczególne opisy. Strona 9 z 11

10 Interfejs Start/Stop (A1) Otwórz obraz (B1) Zapisz obraz (C1) Przygotuj obraz (D1) Rozpocznij rozpoznawanie znaków (E1) Ustawienia (F1) Opuść program (G1) Otrzymaj obraz (H1) Obróć w lewo (I1) Obróć w prawo (J1) Odbicie w pionie (K1) Odbicie w poziomie (L1) Wycięcie (M1) Obraz (N1) Funkcja Włączenie skanowania i rozpoczęcie/zatrzymanie skanu oraz skaner Dodawanie/ otwieranie obrazu Zapisywanie obrazu Przygotowanie obrazu to rozpoznawania znaków Rozpoczęcie procesu rozpoznawania znaków w pliku Microfost Word, Excel lub pliku tekstowego. Ustawienie trybu koloru, orientacji obrazu i języka rozpoznawania znaków. General (ogólne) ustawienie języka programu Scan wybór orientacji obrazu i trybu koloru OCR - Wybierz język rozpoznawania znaków (max. 3 językach), określ format eksportu (Word, Excel, tekst) Zamyka program Wyświetla oryginalny obraz Obraza obraz w lewo Obraca obraz w prawo Odbija obraz w pionie Odbija obraz w poziomie Przytrzymaj lewy przycisk myszy, wybierz obszar i wytnij go za pomocą przycisku (M1) Wyświetlany jest tutaj przeskanowany i przetworzony obraz. Czyszczenie 1. Urządzenie nie wymaga serwisowania oprócz okresowego czyszczenia. Używaj miękkiej, antystatycznej i niestrzępiącą się ściereczki. Trzymaj skaner w etui. 2. Należy uważać aby podczas czyszczenia elementu skanującego (9) nie zarysować go. 3. Nie używaj żadnych środków chemicznych ani czyszczących. Strona 10 z 11

11 Dane techniczne Napięcie zasilania baterie AAA / przez USB 5 V / DC, max. 500 ma Pobór prądu max. 260 ma Plik / format obrazu......jpeg, PDF Szerokość obszaru skanowania...max. 217 mm Długość obszaru skanowania...do ok mm Szybkość skanowania A dpi: ok. 9 sek. (kolor) / 8 sek. Czarno/biały 600dpi: ok. 4 sek. (kolor) / 2 sek. Czarno/biały 300 dpi: ok. 2 sek. (kolor) / 1 sek. Czarno/biały Karta pamięci MicroSD, MicroSDHC (maks. 32GB) Temperatura pracy do + 35 C Wymagania systemowe (tylko jak urządzenie nośnika pamięci) : Windows XP (Home, Pro, z dodatkiem SP1, SP2, SP3), tylko 32 bit, Windows Vista (32/64 bit), 7 (32/64 bit), 8, 8 Pro, Mac OS X , Android 2.x, 3.x, 4.x, ios Zgodność oprogramowania OCR: Windows XP Home, Pro, z dodatkiem SP1, SP2, SP3 tylko 32 bit, Windows Vista (32/64 bit), 7 (32/64 bit), 8 Wymiary (szer x wys x gł) x 31 x 26 mm Waga g Strona 11 z 11

X-E1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania

X-E1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania BL01756-E00 PL DIGITAL CAMERA X-E1 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM X-E1 i instalować dołączone do niego

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 Instrukcja obsługi 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 WSTĘP Aparat cyfrowy Kidizoom to wytrzymały aparat pozwalający dzieciom robić własne zdjęcia, nakręcać filmy i grać w gry! Aparat Kidizoom ma

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika SoundTouch 30/20 Systemy muzyczne Wi-Fi Podręcznik użytkownika Bezpieczeństwo Należy uważnie przeczytać ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz ich przestrzegać. Ułatwią one prawidłowe konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Instrukcja obsługi Urządzenie posiada numer seryjny zlokalizowany na dolnym panelu. Zapisz go i zachowaj. Nr seryjny: Strona 1 z 124 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 1.

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 7 Wkładanie karty SIM 8 Ładowanie telefonu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát 4-32-058-93() Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát DSC-HX Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music Wydanie 2 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-465 jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C5 00

Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Aplikacje biurowe 6 Usługi sieciowe 6 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo