Skaner przenośny, Magicscan , 300/600/900 dpi, WiFi, bezprzewodowe skanowanie do ios, 2 GB, obszar skanu 210 x 297 mm, USB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skaner przenośny, Magicscan 884150, 300/600/900 dpi, WiFi, bezprzewodowe skanowanie do ios, 2 GB, obszar skanu 210 x 297 mm, USB"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu Skaner przenośny, Magicscan , 300/600/900 dpi, WiFi, bezprzewodowe skanowanie do ios, 2 GB, obszar skanu 210 x 297 mm, USB Strona 1 z 11

2 Przeznaczenie produktu Użyj przenośnego skanera jako przenośne urządzenie skanujące. Nadaje się również do wykonywania kopii wzorcowych które są trudne do skanowania za pomocą normalnego skanera stacjonarnego, takich jak książki, powiązanych dokumentów które mają kilka stron. Wystarczy przesunąć skaner nad dokumentem i zeskanowany obraz będzie dostępny w formacie JPEG lub PDF i zapisany na włożonej karcie micro SD (dołączona). Można odczytać zapisane dane za pomocą komputera za pomocą portu USB (kabel USB dołączony. Aplikacja Magicscan jest dostępna dla urządzeń ios (iphone, ipod touch, ipad) i umożliwia bezpośrednie skanowanie i przekazywanie dokumentów do Twojego urządzenia Apple za pomocą WLAN. Dołączone oprogramowanie Magicscan umożliwia bezpośrednie przetwarzanie zeskanowanych dokumentów na komputerze z systemem Windows. Zasilanie dostarczone jest za pomocą czterech baterii AAA lub poprzez USB. Ze względów bezpieczeństwa (CE) nie należy modyfikować lub otwierać produktu. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisanych powyżej, produkt może zostać uszkodzony. Ponadto niewłaściwe korzystanie może powodować zagrożenia takie jak zwarcie, pożar, porażenie prądem, itp. Przeczytaj instrukcję uważnie i zachowaj ją na przyszłość. Udostępnij produkt osobom trzecim wyłącznie z instrukcją obsługi. Produkt jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszelkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość dostawy - Skaner - Karta micro SD (2 GB) - Oprogramowanie na płycie CD - Kabel USB (180 cm) - Pokrowiec ochronny - Instrukcja obsługi Instrukcje bezpieczeństwa Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje obsługi a w szczególności przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa. W przypadku nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji na temat właściwego postępowania w niniejszej instrukcji nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody mienia lub ciała. W takich przypadkach gwarancja będzie nieważna. Strona 2 z 11

3 a) Osoby/produkt - Należy trzymać urządzenie z dala od zakłóceń elektromagnetycznych. - Urządzenie nie jest zabawką, Należy przechowywać je z dala od dzieci i zwierząt domowych. - Nie należy zostawiać opakowania produktu leżącego na ziemi. Może stać się ono niebezpieczną zabawką w rękach dzieci. - Produkt należy chronić przez ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, silnych wstrząsów, wysokiej wilgotności, wilgoci, gazów i rozpuszczalników. - Nie należy poddawać urządzenia żadnym obciążeniom mechanicznym. - Jeśli nie jest dłużej możliwe bezpieczne korzystanie z produktu należy wyłączyć go z użycia i zabezpieczyć przez przypadkowym użyciem. Bezpieczna praca nie może być gwarantowana jeśli produkt: - jest wyraźnie uszkodzony - nie działa prawidłowo - Był przechowywany przez dłuższy czas w złych warunkach lub - został poddany działaniu poważnego obciążenia związanego z transportem. - Należy korzystać z produktu ostrożnie. Uderzenia czy upadek nawet z niewielkiej wysokości może uszkodzić produkt. - Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i funkcjonowania innych urządzeń które są podłączone do urządzenia. b) Baterie i akumulatory - Podczas wkładania baterii/akumulatorów należy przestrzegać prawidłowej polaryzacji - Baterie i akumulatory powinny być usunięte z urządzenia jeśli nie były używane przez dłuższy okres czasu aby uniknąć uszkodzeń poprzez wyciekające baterie. Nieszczelne lub uszkodzona baterie / akumulatory mogą powodować poparzenia kwasem przy kontakcie ze skórą dlatego należy używać odpowiednich rękawic ochronnych do obsługi uszkodzonych baterii / akumulatorów. - Baterie i akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie zostawiaj baterii i akumulatorów leżących na ziemi ponieważ istnieje ryzyko że zostaną połknięte przez dzieci lub zwierzęta domowe. - Baterie i akumulatory nie mogą być demontowane, zwarte lub wrzucane do ognia. Nie wolno ponownie ładować baterii. Istnieje ryzyko wybuchu! c) Różne - Należy skonsultować się z ekspertem w razie wątpliwości dotyczących pracy, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia. - Konserwacje, naprawy i modyfikacje mogą być wykonywane wyłącznie przez eksperta lub w specjalistycznym sklepie. - Jeśli masz pytania które pozostają bez odpowiedzi w niniejszej instrukcji obsługi skontaktuj się z działem pomocy technicznej lub z wykfalifikowanym personelem. Strona 3 z 11

4 Elementy obsługi 1. Przycisk COLOR/MONO/JPG/PDF 2. Port mini-usb 3. Przycisk SCAN (skanowania) 4. Przycisk FORMAT 5. Przycisk TIME SET (ustawienia czasu) 6.Pokrywa komory baterii 7. Slot karty microsd 8. Rolka prowadząca 9. Element skanujący 10. Przycisk RESOLUTION (rozdzielczości) 11. Wyświetlacz Strona 4 z 11

5 Krótki opis funkcji Pozycja Element / wyświetlacz Funkcja wyświetlacza/działanie A Wyświetlenie baterii Wymień baterie jeśli na wyświetlaczu nie pokazuje się nic B Tryb kolorów Tryb koloru, czarny/biały BW lub kolorowy COLOR C Rozdzielczość Wysoka HI (900dpi) / Średnia MI (600dpi) / Niska LO (300dpi) D Numer pliku / format obrazka Nazwa piku na kracie micro SD / formaty obrazka PDF lub JPEG E Lampka kontrolna ERR [świeci się] Baterie wyładowane/ błąd podczas skanowania F Lampka kontrolna [świeci się] gdy odbywa się transmisja WLAN [miga] gdy są przeprowadzane ustawienia transmisji WLAN G Lampka kontrolna SCAN [świeci się] gdy funkcja skanowania jest przeprowadzana H Wyświetlacz karty microsd [świeci się] gdy karta microsd jest dostępna / symbol full (pełna) gdy karta jest zajęta w 100%. Wkładanie / wyjmowanie baterii 1. Wyciągnij pokrywę komory baterii (6) na zewnątrz i wyjmij ją 2. Włóż cztery baterie AAA w komorze baterii. Zwróć uwagę na zachowanie prawidłowej polaryzacji. Przesuń z powrotem pokrywę komory baterii aż do zatrzaśnięcia. Włączanie i wyłączanie 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SCAN (3) przez około 2 sekundy aby włączyć skaner. Wyświetlacz (12) zaświeci się. 2. Aby wyłączyć, przytrzymaj przycisk SCAN przez około 3 sekundy. Wyświetlacz zgaśnie. Jeśli nie ma sygnału podczas pracy na bateriach (gdy nie ma również połączenia z siecią WLAN) przez około 3 minuty, skaner automatycznie wyłączy się. Wkładanie i formatowanie karty micro SD 1. Włóż kartę microsd (maksymalnie 32 GB) do slotu karty microsd (7) aż do jej zatrzaśnięcia. Zwróć uwagę na kierunek umieszczania karty jak pokazano na skanerze obok slotu karty microsd. 2. W pokrywie komory baterii naciśnij przycisk FORMAT (4) za pomocą tępego narzędzia podczas gdy skaner jest włączony. Symbol F pojawi się na wyświetlaczu (12). Potwierdź proces formatowania za Strona 5 z 11

6 pomocą przycisku SCAN. Karta microsd jest teraz sformatowana. Uwaga! Wszystkie zapisane dane na karcie zostaną skasowane. 3. W przypadku późniejszego usuwania wyłącz skaner (aby zapobiec utracie danych) i naciśnij kartę microsd aż wyskoczy ze slotu. Ustawienie znacznika czasu Znacznik czasu jest automatycznie dodawany do zeskanowanych plików w nazwie pliku. Ustawienie znacznika czasu: 1. Zdejmij pokrywę komory baterii. Naciśnij przycisk TIME SET (5) za pomocą tępego narzędzia podczas włączonego skanera. Rok zamiga na wyświetlaczu. 2. Użyj przycisków COLOR/MONO/JPG/PDF (1) (góra) oraz RESOLUTION (10) (dół) do nawigacji. Potwierdź ustawienia za pomocą przycisku SCAN i przejdź do następnej pozycji ustawień. Opuść menu za pomocą przycisku TIME SET. Sekwencja ustawień: Rok > miesiąc > dzień > godziny (format 24 godzinny) > minuty > rok Weź pod uwagę to że ustawienia czasu zostaną utracone podczas wymianie baterii. Ustawienie rozdzielczości 1. Włącz skaner. Ustaw żądaną rozdzielczość za pomocą przycisku RESOLUTION (HI wysoka = 900 dpi, MI średnia = 600 dpi, LO niska = 300 dpi) Zwróć uwagę na wyświetlenie rozdzielczości (C). 2. Pamiętaj, że wyższa rozdzielczość wydłuża proces skanowania i powoduje większy rozmiar pliku. Wybór trybu koloru i formatu pliku Włącz skaner. Ustaw tryb kolorów i formatu pliku za pomocą przycisku COLOR/MONO/JPG/PDF. Ustawienia są pokazywane na wyświetlaczu (B,D) w następujący sposób: JP 9/ COLOUR obrazek w formacie JPEG w kolorze JP 9/ BW obrazek w formacie JPEG czarno biały PDF / COLOUR obrazek w formacie PDF w kolorze PDF / BW obrazek w formacie PDF czarno biały Skanowanie dokumentu 1. Włącz skaner. Przygotuj skanowany dokument. Upewnij się że powierzchnia dokumentu jest czysta i nie znajduje się na niej kurz lub elementy które mogły by zarysować lub w inny sposób uszkodzić element skanujący (9). 2. Naciśnij przycisk SCAN. Lampka kontrolna SCAN (G) zapali się. Przesuń skaner powoli i ostrożnie nad dokumentem. Upewnij się że rolki prowadzące (8) dotykają dokumentu. Po dotarciu do końca dokumentu naciśnij przycisk SCAN aby zapisać obraz na włożonej karcie microsd. 3. W przypadku wystąpienia błędu podczas skanowania (np, poruszania nim zbyt szybko podczas skanowania), kontrolka ERR (E) świeci się. Powtórz procedurę skanowania. Skanowanie za pomocą WLAN i aplikacji ios a) Instalacja aplikacji Strona 6 z 11

7 Urządzenia z systemem ios (iphone, ipod touch, ipad) muszą mieć wersję ios co najmniej 5.1 Informacje dotyczące aplikacji: Należy pamiętać, że zmiany i ulepszenia aplikacji mogą występować i zostaną udostępnione w odpowiednim czasie. Podczas podłączenia WLAN można stwierdzić brak połączenia z Internetem. 1. Przejdź do urządzenia z systemem ios do aplikacji app store i poszukaj aplikacji MagicScan. Jeśli nie masz jeszcze Apple ID znajdź informację na ten temat na stronie Apple. Zainstaluj aplikację. 2. Włącz skaner. Przełącz przełącznik SET-ON-OFF na pozycję SET. Skaner ustawi się do pracy za pomocą połączenia WLAN które szybko można znaleźć w ustawieniach sieci WLAN w urządzeniu z systemem ios z aplikacją magicscan. Lampka kontrolna zacznie migać. 3. Podłącz się do sieci. Predefiniowane hasło to Po nawiązaniu połączenia przesuń przełącznik SET-ON-OFF na pozycję ON. Lampka kontrolna zacznie stale świecić. 4. Uruchom aplikację na Twoim urządzeniu z systemem ios. Gdy funkcja WLAN nie będzie potrzebna przesuń przełącznik SET-ON-OFF na pozycję OFF. b) Funkcje aplikacji Po uruchomianiu aplikacji pokaże się okno tak jak na obrazku (1). Spójrz na poniższy krótki opis funkcji interfejsu aplikacji: Strona 7 z 11

8 Interfejs Funkcja a Rozpoczęcie synchronizacji. Obrazy zapisane na karcie microsd są ładowane w urządzeniu i wyświetlane. b [brak funkcji] Wyświetla stan połączenia c Ekran główny: Wyświetla ekran główny, wyświetla załadowane obrazki. Wybierz obrazki i ściągnij je za pomocą Download. d Wyświetlenie folderów i pików: Umieść pliki w folderze, przenoś pliki, zmień nazwy plików oraz folderów, otwieraj okno edycji (2) za pomocą kliknięcia na pliku Okno edycji: Długopis (pisanie), Gumka (kasowanie), Zapalniczka (podświetlenie). Zapisuj i kasuj za pomocą przycisku (I). Wysyłaj obrazki za pomocą przycisku (r). Obracaj obrazki za pomocą przycisków (q,p). Przycinaj obrazki za pomocą przycisku (o) i kasuj obrazki za pomocą przycisku (n). e Pobieranie: Pliki pobrane z ekranu głównego są wyświetlane w tym miejscu. Naciśnij na Edit (edycja) wybierz obrazek i zapisz za pomocą Add to > Save (dodaj > zapisz). Utwórz folder za pomocą Create (utwórz). f Ustawienia: Zmień nazwę sieci (SSID) i hasło. Potwierdź wpis za pomocą Submit (Potwierdź) lub zrezygnuj za pomocą Cancel. (Hasło: alfanumeryczne, dł. Min 8 znaków, max 63 znaków. SSID: długość max. 32 znaków.) g Wyświetla informacje na temat aplikacji. Zasilanie za pomocą komputera 1. Skaner może być obsługiwany bez baterii za pomocą komputera. Do tego podłącz kabel USB do portu mini USB w Twoim komputerze. 2. Włącz skaner. (przełącznik SET-ON-OFF musi być na pozycji OFF wyłączony). Jak tylko wskaźnik PC zacznie migać naciśnij przycisk COLOR/MONO/JPG/PDF lub przycisk RESOLUTION aby przełączyć na SD. Skaner będzie teraz zasilany za pomocą komputera a zdjęcia będą zapisywane na karcie microsd. Odczytywanie obrazów za pomocą komputera 1. W tym celu, podłącz kabel USB do portu mini USB w komputerze. Włącz skaner. Wyświetlacz pokaże PC a skaner będzie wymieniony jako dysk w twoim komputerze. 2. Przejdź do folderów DCIM oraz 100MEDIA. Pliki znajdujące się w folderze można znaleźć przy użyciu wcześniej ustawionym znacznikiem czasu. Strona 8 z 11

9 Podłączanie skanera do ipada lub tabletu z systemem Android Jeśli dodatkowe adaptery (między zestaw podłączeniowy ipad) (nie dołączony) są dostępne, skaner może być podłączony za pomocą kabla USB do ipada lub tabletu z systemem Android i będzie możliwy odczyt plików. Oprogramowanie magicscan dla komputerów PC 1. Włóż dołączone oprogramowanie magicscan na płycie CD, do napędu CD-ROM w komputerze z systemem Windows. 2. Jeśli instalacja nie uruchomi się automatycznie, przejdź do napędu CD i otwórz plik.exe z włożonej płyty CD. 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami menedżera instalacji aby przeprowadzić instalację do końca. a) Instalacja oprogramowania 1. Podłącz skaner do komputera za pomocą kabla USB i włącz skaner. Karta microsd nie jest wymagana. Rozdzielczość jest ustawiona na 300 dpi. 2. Uruchom zainstalowany program i sprawdź nawigację opisaną poniżej: b) Przesyłanie skanu obrazu bezpośredniego 1. Otwórz picture direct (obraz bezpośredni) z paska menu i otwórz menu ustawień w picture direct. Ustaw język programu za pomocą zakładki genera (ogólne) oraz kolor i orientację za pomocą zakładki scan. 2. Otwórz żądany program na przykład Microsoft Word i utwórz nowy dokument. Rozpocznij procedurę skandowania. Po zakończeniu procedury skanowania, obraz zostanie dodany bezpośrednio do otwartego dokumentu. c) Skanowanie i OCR (skanowanie i optyczne rozpoznawanie znaków) Otwórz skanowanie i OCR i zwróć uwagę na poszczególne opisy. Strona 9 z 11

10 Interfejs Start/Stop (A1) Otwórz obraz (B1) Zapisz obraz (C1) Przygotuj obraz (D1) Rozpocznij rozpoznawanie znaków (E1) Ustawienia (F1) Opuść program (G1) Otrzymaj obraz (H1) Obróć w lewo (I1) Obróć w prawo (J1) Odbicie w pionie (K1) Odbicie w poziomie (L1) Wycięcie (M1) Obraz (N1) Funkcja Włączenie skanowania i rozpoczęcie/zatrzymanie skanu oraz skaner Dodawanie/ otwieranie obrazu Zapisywanie obrazu Przygotowanie obrazu to rozpoznawania znaków Rozpoczęcie procesu rozpoznawania znaków w pliku Microfost Word, Excel lub pliku tekstowego. Ustawienie trybu koloru, orientacji obrazu i języka rozpoznawania znaków. General (ogólne) ustawienie języka programu Scan wybór orientacji obrazu i trybu koloru OCR - Wybierz język rozpoznawania znaków (max. 3 językach), określ format eksportu (Word, Excel, tekst) Zamyka program Wyświetla oryginalny obraz Obraza obraz w lewo Obraca obraz w prawo Odbija obraz w pionie Odbija obraz w poziomie Przytrzymaj lewy przycisk myszy, wybierz obszar i wytnij go za pomocą przycisku (M1) Wyświetlany jest tutaj przeskanowany i przetworzony obraz. Czyszczenie 1. Urządzenie nie wymaga serwisowania oprócz okresowego czyszczenia. Używaj miękkiej, antystatycznej i niestrzępiącą się ściereczki. Trzymaj skaner w etui. 2. Należy uważać aby podczas czyszczenia elementu skanującego (9) nie zarysować go. 3. Nie używaj żadnych środków chemicznych ani czyszczących. Strona 10 z 11

11 Dane techniczne Napięcie zasilania baterie AAA / przez USB 5 V / DC, max. 500 ma Pobór prądu max. 260 ma Plik / format obrazu......jpeg, PDF Szerokość obszaru skanowania...max. 217 mm Długość obszaru skanowania...do ok mm Szybkość skanowania A dpi: ok. 9 sek. (kolor) / 8 sek. Czarno/biały 600dpi: ok. 4 sek. (kolor) / 2 sek. Czarno/biały 300 dpi: ok. 2 sek. (kolor) / 1 sek. Czarno/biały Karta pamięci MicroSD, MicroSDHC (maks. 32GB) Temperatura pracy do + 35 C Wymagania systemowe (tylko jak urządzenie nośnika pamięci) : Windows XP (Home, Pro, z dodatkiem SP1, SP2, SP3), tylko 32 bit, Windows Vista (32/64 bit), 7 (32/64 bit), 8, 8 Pro, Mac OS X , Android 2.x, 3.x, 4.x, ios Zgodność oprogramowania OCR: Windows XP Home, Pro, z dodatkiem SP1, SP2, SP3 tylko 32 bit, Windows Vista (32/64 bit), 7 (32/64 bit), 8 Wymiary (szer x wys x gł) x 31 x 26 mm Waga g Strona 11 z 11

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

W niniejszym skróconym opisie obsługi znajdują się informacje dotyczące rozpoczęcia pracy ze skanerem IRIScan Book 3.

W niniejszym skróconym opisie obsługi znajdują się informacje dotyczące rozpoczęcia pracy ze skanerem IRIScan Book 3. W niniejszym skróconym opisie obsługi znajdują się informacje dotyczące rozpoczęcia pracy ze skanerem IRIScan Book 3. Opisywany skaner został wyposażony w oprogramowanie Readiris Pro 12, IRIScan Direct

Bardziej szczegółowo

Skaner przenośny ze stacją dokującą 900 dpi

Skaner przenośny ze stacją dokującą 900 dpi Skaner przenośny ze stacją dokującą 900 dpi Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup skanera przenośnego ze stacją dokującą. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

W niniejszym skróconym opisie obsługi znajdują się informacje dotyczące rozpoczęcia pracy ze skanerem IRIScan Book Executive 3.

W niniejszym skróconym opisie obsługi znajdują się informacje dotyczące rozpoczęcia pracy ze skanerem IRIScan Book Executive 3. W niniejszym skróconym opisie obsługi znajdują się informacje dotyczące rozpoczęcia pracy ze skanerem IRIScan Book Executive 3. Opisywany skaner został wyposażony w oprogramowanie Readiris Pro 14, IRIScan

Bardziej szczegółowo

Minutnik cyfrowy z funkcją zegara 4901, zmieniające się kolory, 99 min/59 s

Minutnik cyfrowy z funkcją zegara 4901, zmieniające się kolory, 99 min/59 s INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672008 Minutnik cyfrowy z funkcją zegara 4901, zmieniające się kolory, 99 min/59 s Strona 1 z 5 Przeznaczenie produktu Urządzenie jest połączeniem stopera i minutnika.

Bardziej szczegółowo

Przenośny skaner ręczny Conrad. Instrukcja obsługi. 1. Przeznaczenie. 2. Zawartość zestawu. Nr produktu:

Przenośny skaner ręczny Conrad. Instrukcja obsługi. 1. Przeznaczenie. 2. Zawartość zestawu.  Nr produktu: Przenośny skaner ręczny Conrad Instrukcja obsługi Nr produktu: 884002 z karta microsd 1 GB 884005 z kartą microsd 4 GB 884008 z kartą microsd 2 GB Wersja 01/11 1. Przeznaczenie Produkt przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672433 Termohigrometr TFA 30.5024, zew. -40 do +70 Strona 1 z 6 Dziękujemy za zakup urządzenia marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Niszczarka dokumentów i płyt CD

Niszczarka dokumentów i płyt CD INSTRUKCJA OBSŁUGI Niszczarka dokumentów i płyt CD Nr produktu 883485 Strona 1 z 7 1. Przeznaczenie Ten produkt jest przeznaczony do rozdrabniania papieru, płyt CD i kart kredytowych. Osobny pojemnik zbiorczy

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529

HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529 INSTRUKCJA OBSŁUGI HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529 Strona 1 z 11 HYUNDAI Magic Scan Podręcznik użytkownika - Skanowanie zdjęć/artykułów/wizytówek - Szybkie i łatwe skanowanie, archiwizowanie

Bardziej szczegółowo

11316296 - Przenośny mini skaner. SC-310.MINI na port USB. Instrukcja obsługi

11316296 - Przenośny mini skaner. SC-310.MINI na port USB. Instrukcja obsługi 11316296 - Przenośny mini skaner Przenośny mini skaner SC-310.MINI na port USB Instrukcja obsługi 05/2011 EX:CK//EX:CK//SF SPIS TREŚCI Twój nowy mini skaner.5 Zawartość przesyłki..5 Cechy produktu 5 Kompatybilność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini DVR MD-80 Najważniejsze cechy urządzenia: Nagrywanie video i audio Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub ze złącza USB Przetwornik o dużej rozdzielczości 2Mpix CMOS Bardzo

Bardziej szczegółowo

Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l

Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l Nr produktu 883541 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do rozdrabniania papieru,

Bardziej szczegółowo

Luxometr, pomiar oświetlenia,pomiar jasności 0-40000 lx, Voltcraft BL-10 L

Luxometr, pomiar oświetlenia,pomiar jasności 0-40000 lx, Voltcraft BL-10 L Luxometr, pomiar oświetlenia,pomiar jasności 0-40000 lx, Voltcraft BL-10 L Instrukcja obsługi Numer produktu: 123206 Strona 1 z 8 1. Przeznaczenie produktu Ten produkt został zaprojektowany do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFA 30-1046, 0-69 C, prysznicowy Nr produktu 672446 Strona 1 z 5 Termometr prysznicowy Dziękujemy za wybór tego termometru cyfrowego prysznicowego TFA. 1. Przed użyciem termometru

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z wbudowaną kamerą HD, za pomocą którego dyskretnie nakręcisz filmy w domu, biurze, czy innych budynkach. Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację

Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup rejestratora z uchwytem na nawigację. Z tą kamerą nagrasz wszystko, co dzieje się na drodze.

Bardziej szczegółowo

Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD

Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żarówki LED z kamerą. Można ją stosować zarówno w lampie stołowej jak i lampie wiszącej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów ION Pics 2 SD, 1800 dpi, USB, czytnik kart pamięci Instrukcja obsługi

Skaner do slajdów i negatywów ION Pics 2 SD, 1800 dpi, USB, czytnik kart pamięci Instrukcja obsługi Skaner do slajdów i negatywów ION Pics 2 SD, 1800 dpi, USB, czytnik kart pamięci Instrukcja obsługi Numer produktu: 956561 Strona 1 z 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Skaner PICS 2 SD Kabel USB Zasilacz na USB Uchwyt

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Przenośny skaner dokumentów 4w1

Przenośny skaner dokumentów 4w1 Przenośny skaner dokumentów 4w1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup przenośnego skanera dokumentów. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Poznań 2013 Opis Unitek Y-5501 WiFi Smart Player to bezprzewodowy adapter mediów który wzbogaca funkcjonalność zwykłego telewizora o funkcję SMART. Niewielki i lekki

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Okularów z ukrytą kamerą V12

Instrukcja obsługi Okularów z ukrytą kamerą V12 Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (ios) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen TM Air 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon

Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery 3 w 1 z aktywacją głosową. Dzięki tej poręcznej kamerze możesz nakręcić dobre filmy w czasie treningu lub w domu. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Lampa UV LED owadobójcza, Obszar działania: 20 m

Lampa UV LED owadobójcza, Obszar działania: 20 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa UV LED owadobójcza, Obszar działania: 20 m Nr produktu 405900 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Lampa owadobójcza przyciąga owady za pomocą światła ultrafioletowego. Przy zbliżeniu się

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner 11017373 Skaner Instrukcja obsługi 1. Wymagania systemowe PC, laptop, desktop lub IBM w połączeniu z Pentium 166 MHz min. i aktywnym portem USB (Universal Serial Bus) Windows 2000/XP/Vista, CD-ROM, kolorowy

Bardziej szczegółowo

Skaner Mustek Scan Express

Skaner Mustek Scan Express INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 884056 Skaner Mustek Scan Express Strona 1 z 14 Instalacja sterownika skanera TWAIN. Sterownik TWAIN jest modułem skanującym dostarczonym wraz Twoim skanerem. Jest on łatwo

Bardziej szczegółowo

Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale

Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale Nr produktu 646445 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Wiatromierz ręczny dostarcza istotnych informacji o sile wiatru, czynniku chłodzącym

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Mini skaner dokumentów 3w1 w długopisie

Mini skaner dokumentów 3w1 w długopisie Mini skaner dokumentów 3w1 w długopisie Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup skanera w długopisie. Za pomocą jednego przycisku skaner czyta wizytówki i inne dokumenty. Prosimy o przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2.

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2. Opisy zawarte w tym dokumencie odnoszą się do systemów operacyjnych Windows 7 oraz Mac

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Gogle narciarskie z wbudowaną kamerą

Gogle narciarskie z wbudowaną kamerą Gogle narciarskie z wbudowaną kamerą Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gogli narciarskich z wbudowaną kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany

Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany Nr produktu 672676 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty.

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

Mini odbiornik DVB-T adtv-400

Mini odbiornik DVB-T adtv-400 Mini odbiornik DVB-T adtv-400 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini odbiornika DVB-T. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (Android) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen Air TM 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, cyfrowy termometr do grilla

Bezprzewodowy, cyfrowy termometr do grilla Bezprzewodowy, cyfrowy termometr do grilla Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego termometru na grilla. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem Nr produktu 884041 Strona 1 z 5 1. Widok z przodu 2. Widok z tyłu Wejście zasilacza Złącze USB 2.0 Złącze

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek radiowy Eurochron Nr produktu 672515 Strona 1 z 6 STOSOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA Ten produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

www.m2t.com.pl M3 ORANGE+ Instrukcja szybkiego uruchamiania Ver.1.0

www.m2t.com.pl M3 ORANGE+ Instrukcja szybkiego uruchamiania Ver.1.0 www.m2t.com.pl M3 ORANGE+ Instrukcja szybkiego uruchamiania Ver.1.0 WYPOSAŻENIE Sprawdź czy masz wszystkie elementy w kartonie < M3 ORANGE+ > < Akumulator > < Zasilacz > < Przewód USB > < Piórko > lub

Bardziej szczegółowo

PQI Air Drive Poznań 2012

PQI Air Drive Poznań 2012 PQI Air Drive Poznań 2012 WPROWADZENIE 3 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 3 CECHY URZĄDZENIA 4 OBSŁUGIWANE FORMATY PLIKÓW 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE 5 SZYBKA INSTALACJA 5 ŁADOWANIE BATERII 7 PODŁĄCZANIE DO KOMPUTERA 7

Bardziej szczegółowo

Podświetlenie do telewizora z USB (46-70")

Podświetlenie do telewizora z USB (46-70) Podświetlenie do telewizora z USB (46-70") Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup podświetlenia do telewizora z USB, które jest odpowiednie dla telewizorów z płaskim ekranem i monitorów PC z portem USB.

Bardziej szczegółowo

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 INSTRUKCJA OBSŁUGI Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 Strona 1 z 7 Przewodnik użytkownika Niniejszy przewodnik użytkownika zawiera ogólne wskazówki w zakresie instalacji i użycia IRISnotes Express

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Instrukcja obsługi Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie USB 2.4 GHz Nr produktu 872222

Urządzenie USB 2.4 GHz Nr produktu 872222 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie USB 2.4 GHz Nr produktu 872222 Strona 1 z 5 Urządzenie USB wersja 09/11 2.4 GHz Numer produktu 872222 Przeznaczenie do użycia Produkt składa się z przejściówki USB, którą

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery ukrytej w okularach model V14

Instrukcja obsługi kamery ukrytej w okularach model V14 instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TACHOTERMINAL PRO. Firmware 2.00.191

INSTRUKCJA OBSŁUGI TACHOTERMINAL PRO. Firmware 2.00.191 INSTRUKCJA OBSŁUGI TACHOTERMINAL PRO Firmware 2.00.191 Akcesoria w opakowaniu kabel miniusb - USB (długość 1,8 m) wymienna karta pamięci 2GB (w gnieździe kart pamięci) program TTConfigurator (na karcie

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Termometr wewnętrzny / zewnętrzny z alarmem. Instrukcja obsługi. Środki bezpieczeństwa. Nr produkt:

Termometr wewnętrzny / zewnętrzny z alarmem. Instrukcja obsługi. Środki bezpieczeństwa.  Nr produkt: Termometr wewnętrzny / zewnętrzny z alarmem Instrukcja obsługi Nr produkt: 646222 Wersja 07/06 Termometr z alarmem przeznaczony jest do wyświetlania temperatury wewnętrznej i zewnętrznej. Zapisuje ekstremalne

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci)

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gniazda meblowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-121TH, tys. -40 do +70 C, 0,1 C

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-121TH, tys. -40 do +70 C, 0,1 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-121TH, 32000 tys. -40 do +70 C, 0,1 C Nr produktu 105057 Strona 1 z 7 Przeznaczenie Rejestrator danych pomiarowych DL-121TH zasilany bateryjnie,

Bardziej szczegółowo

Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam

Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara z wbudowaną kamerą. Z tym zegarem masz dostępnych kilka urządzeń w jednym zawsze pod ręką: praktyczny zegar z alarmem,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Termometr Nr produktu 000103434

Termometr Nr produktu 000103434 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Nr produktu 000103434 Strona 1 z 7 2. PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ten poręczny, bezprzewodowy termometr pozwala na monitorowanie temperatury zdalnych punktów pomiarowych, takich

Bardziej szczegółowo

Wygląd aparatu: POL 1

Wygląd aparatu: POL 1 Wygląd aparatu: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD Góra Dół Tryb ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Bardziej szczegółowo

Kamera wideo w długopisie "DV-705VGA"

Kamera wideo w długopisie DV-705VGA Kamera wideo w długopisie "DV-705VGA" Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup długopisu z kamerą. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI 1 ZANIM ZACZNIESZ: ZABEZPIECZ WAŻNE DANE Przeprowadzenie aktualizacji tabletu Yarvik do wersji Android 4.1.1 spowoduje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Drukarka etykiet QL-700 Niniejszy podręcznik należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Zalecamy przechowywanie podręcznika w pobliżu urządzenia w celu korzystania

Bardziej szczegółowo

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie,

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie, Licznik rowerowy Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup licznika rowerowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY.

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY. ROUTER HUAWEI E5220 Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera Huawei E5220 dołączoną do opakowania, przejrzyj wszystkie informacje zawarte w materiałach drukowanych znajdujących się w pudełku z routerem.

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za wybranie C-Pen. C-Pen umożliwia skanowanie tekstu i cyfr do dowolnego edytora tekstu, programu pocztowego, oprogramowania biznesowego i przeglądarek internetowych.

Bardziej szczegółowo

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem INSTRUKCJA OBSŁUGI Gniazdo sterowane radiowo z pilotem Nr produktu 640473 Strona 1 z 6 PRZEZNACZENIE Ten dwu-częściowy zestaw sterowany radiowo składa się z gniazda sieciowego i ręcznego nadajnika radiowego.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Color Management LCD Monitor Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI OSTROŻNOŚCI),

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności Testo 174 H, -20 do +70 C, %RH, IP65

Rejestrator temperatury i wilgotności Testo 174 H, -20 do +70 C, %RH, IP65 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000101412 Rejestrator temperatury i wilgotności Testo 174 H, -20 do +70 C, 0-100 %RH, IP65 Strona 1 z 10 1. Zasady bezpieczeństwa i dot. Środowiska 1.2 Na temat tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth Nr produktu 352407 Strona 1 z 6 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem Bryzgoszczelny głośnik

Bardziej szczegółowo

Krokomierz Ion Audio Health

Krokomierz Ion Audio Health INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz Ion Audio Health Nr produktu 396268 Strona 1 z 6 Zawartość opakowania: Krokomierz USB, kabel mini USB, pasek na rękę, Mini CD, Przewodnik szybkiego startu Uwaga: - Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny zasilacz z wbudowaną kamerą HD

Uniwersalny zasilacz z wbudowaną kamerą HD Uniwersalny zasilacz z wbudowaną kamerą HD Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup zasilacza z wbudowaną kamerą HD. Poprzez zasilacz z odpowiednimi adapterami można ładować różne urządzenia elektroniczne.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie użytkowania

Rozpoczęcie użytkowania Rozpoczęcie użytkowania Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Anywhere Wifi. Prosimy o zapoznanie się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Waga kieszonkowa Voltcraft PS-200HTP

Waga kieszonkowa Voltcraft PS-200HTP INSTRUKCJA OBSŁUGI Waga kieszonkowa Voltcraft PS-200HTP Nr produktu 123095 Strona 1 z 5 PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA Produkt przeznaczony jest do ważenia przedmiotów o maksymalnej wadze 200g. Waga może być

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny TFA , 30cm, energooszczędny

Zegar ścienny TFA , 30cm, energooszczędny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672484 Zegar ścienny TFA 60.3505, 30cm, energooszczędny Strona 1 z 5 Funkcje - Nowość: zegar sterowany drogą radiową z cichym ruchem wskazówek - Z Druga wskazówką - Obudowa

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi 1. Przyciski i funkcje 1. Przedni aparat 2. Przycisk zwiększania głośności (+) 3. Przycisk zmniejszania głośności ( ) 4. Tylny aparat 5. Gniazdo słuchawek 6. Gniazdo karty SIM

Bardziej szczegółowo

Dalmierz z wyświetlaczem LCD i laserowym wskaźnikiem

Dalmierz z wyświetlaczem LCD i laserowym wskaźnikiem Dalmierz z wyświetlaczem LCD i laserowym wskaźnikiem Instrukcja obsługi Nr produktu: 815817 Wersja 05/11 1. PRZEZNACZENIE Dalmierz stworzony został do szybkiego, wygodnego mierzenia odległości, z laserowym

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo