Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika

2 HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika

3 Prawa autorskie i licencja 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem autorskim, reprodukowanie, adaptacja bądź tłumaczenie na inne języki tego materiału jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody. Zawarte tu informacje mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Jedynymi gwarancjami udzielanymi na produkty i usługi HP są te, które zostały określone w wyrażonych oświadczeniach gwarancyjnych, dołączonych do produktów i usług. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być interpretowany jako udzielenie dodatkowych gwarancji. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne, redakcyjne lub przeoczenia występujące w niniejszym dokumencie. Znaki towarowe Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

4 Spis treści 1 Użytkowanie skanera...2 Konfigurowanie i inicjalizacja skanera...2 Gdzie uzyskać dodatkowe informacje...2 Korzystanie z oprogramowania HP Image Zone...2 Opis panelu frontowego i akcesoriów...3 Opis operacji skanowania...3 Skanowanie obrazów i dokumentów...4 Skanowanie wielu obrazów za jednym razem...6 Skanowanie filmu...7 Tworzenie kopii...9 Udostępnianie zeskanowanego dokumentu lub obrazu...10 Zmiana ustawień skanowania Czyszczenie i konserwacja...12 Czyszczenie szyby skanera...12 Czyszczenie przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) Rozwiązywanie problemów...13 Problemy z instalacją lub konfiguracją skanera...13 Problemy z inicjalizacją skanera lub sprzętowe Pomoc techniczna...16 Witryna internetowa ułatwień dostępu...16 Witryna internetowa HP Scanjet...16 Uzyskiwanie wsparcia technicznego Informacje prawne i dane techniczne produktu...18 Dane techniczne skanera...18 Dane techniczne przystawki do skanowania materiałów przezroczystych...18 Środowisko pracy...19 Podręcznik użytkownika 1

5 1 Użytkowanie skanera W tym podręczniku przedstawiono informacje na temat użytkowania skanera fotograficznego HP Scanjet 4370 i akcesoriów, rozwiązywania problemów podczas instalacji oraz uzyskania wsparcia technicznego. Konfigurowanie i inicjalizacja skanera Informacje dotyczące konfigurowania skanera i instalowania oprogramowania do skanowania znajdują się na plakacie instalacyjnym dołączonym do skanera. Gdzie uzyskać dodatkowe informacje Więcej informacji o skanerze i oprogramowaniu można znaleźć w pomocy ekranowej. Jeśli zainstalowano dołączone do skanera oprogramowanie HP Image Zone, należy kliknąć dwukrotnie ikonę Centrum obsługi HP, która znajduje się na pulpicie, a następnie kliknąć Przewodnik ekranowy. Użytkownicy komputerów Macintosh: Informacje o procedurach skanowania można znaleźć w pomocy ekranowej do oprogramowania HP Image Zone dla komputerów Macintosh. Korzystanie z oprogramowania HP Image Zone Po zainstalowaniu oprogramowania HP Image Zone, na pulpicie pojawią się dwie nowe ikony. Otwierają one programy służące do skanowania oraz edycji zeskanowanych obrazów. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z Centrum obsługi HP oraz HP Image Zone, należy skorzystać z Pomocy ekranowej. Aby rozpocząć skanowanie: Oprogramowanie Centrum obsługi HP umożliwia rozpoczęcie skanowania obrazów i dokumentów. Korzystając z programu Centrum obsługi HP można: Skanować i kopiować Uzyskać dostęp do pomocy oraz informacje dotyczące rozwiązywania problemów Uzyskać dostęp do programu HP Image Zone, aby edytować obrazy Zmieniać ustawienia i opcje skanowania Oprogramowanie HP Image Zone jest przeznaczone do zarządzania obrazami, drukowania, archiwizowania i udostępniania ich po zeskanowaniu. Oprogramowania HP Image Zone można uruchomić z oprogramowania Centrum obsługi HP, lub klikając ikonę umieszczoną na pulpicie. 2 HP Scanjet 4370

6 Kliknij dwukrotnie ikonę Centrum obsługi HP znajdującą się na pulpicie, wybierz kartę skanera, a następnie kliknij zadanie, które chcesz wykonać. Uwaga Jeśli na pulpicie nie ma ikony Centrum obsługi HP, kliknij przycisk Start, następnie polecenie Programy (lub Wszystkie programy), a następnie HP oraz Centrum obsługi HP. Opis panelu frontowego i akcesoriów W tej części zawarto opis panelu frontowego skanera oraz przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA). Przyciski panelu frontowego Ikona Nazwa funkcji Opis Przycisk Skanuj Przycisk Skanuj film Przycisk Kopiuj Przycisk Skanuj do Instant Share Skanowanie obrazów, grafiki, dokumentów oraz obiektów trójwymiarowych. Skanowanie materiałów przezroczystych: pozytywów (np. slajdów o formacie 35 mm) oraz negatywów. Skanowanie materiałów przezroczystych wymaga użycia przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA), umieszczonej w wewnętrznej części pokrywy skanera. Skanowanie obiektu oraz wysłanie danych do drukarki w celu sporządzenia kopii. Skanowanie i udostępnianie. Korzystając z oprogramowania HP Instant Share, można w prosty sposób udostępniać zdjęcia oraz wysyłać wielostronicowe dokumenty jako załączniki wiadomości . Przystawka do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) Przystawka do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) umożliwia skanowanie 35-milimetrowych slajdów i negatywów. Aby uzyskać więcej informacji na temat przystawki TMA, zobacz Skanowanie filmu. Opis operacji skanowania Skanowanie można rozpocząć na jeden z trzech sposobów: za pomocą przycisków panelu frontowego, które umożliwiają szybki dostęp do podstawowych funkcji, za pomocą oprogramowania Centrum obsługi HP, które pozwala dokładniej kontrolować proces skanowania, za pomocą innych programów. Podręcznik użytkownika 3

7 Rozdział 1 Skanowanie za pomocą przycisków panelu frontowego Można korzystać z przycisków panelu frontowego skanera przy wykonywaniu podstawowych funkcji skanowania, takich jak skanowanie dokumentów czy obrazów. Instrukcje korzystania z przycisków panelu frontowego są zamieszczone w tym podręczniku. Informacje na temat zaawansowanych funkcji są dostępne w pomocy ekranowej oprogramowania Centrum obsługi HP. Skanowanie z oprogramowania Centrum obsługi HP Program Centrum obsługi HP zapewnia większą kontrolę nad procesem skanowania, na przykład umożliwia uzyskanie podglądu obrazu przed rozpoczęciem właściwego skanowania, korzystanie z funkcji zaawansowanych i zmianę ustawień skanowania. Aby uruchomić program Centrum obsługi HP: 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności: a. Na pulpicie systemu Windows kliknij dwukrotnie ikonę Centrum obsługi HP. b. Na pasku zadań kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy lub Wszystkie Programy, wskaż polecenie HP, a następnie kliknij Centrum obsługi HP. 2. Jeśli zainstalowanych jest kilka urządzeń HP, kliknij kartę skanera. W programie Centrum obsługi HP wyświetlane są tylko funkcje, ustawienia oraz opcje pomocy odpowiednie dla wybranego urządzenia HP. Skanowanie z innych programów Obraz można skanować bezpośrednio w dowolnym programie zgodnym ze standardem TWAIN. Zazwyczaj program taki można rozpoznać po tym, że jest w nim dostępne polecenie Acquire (Pobierz), Scan (Skanuj) lub Import New Object (Importuj nowy obiekt). W razie wątpliwości należy się zapoznać z dokumentacją programu. Skanowanie obrazów i dokumentów Do szybkiego skanowania obrazów lub dokumentów służy przycisk Skanuj. Wybór rodzaju oryginału dokumentu lub obrazu Skanowanie obrazów Skanowanie dokumentów Wybór rodzaju oryginału dokumentu lub obrazu Dostępne są dwie opcje określające rodzaj oryginału: Dokument oraz Obraz. Na podstawie dokonanego wyboru optymalizowane są ustawienia skanera. Poniższe wskazówki powinny ułatwić wybranie właściwego typu oryginału. Zawartość oryginału Tekst lub tekst z grafiką Wydrukowana fotografia lub grafika Zalecany rodzaj oryginału Dokument Zdjęcie 4 HP Scanjet 4370

8 Skanowanie obrazów naciśnij przycisk Skanuj ( ), aby zeskanować zdjęcia oraz grafikę. Aby uzyskać informacje na temat skanowania slajdów i negatywów, zobacz Skanowanie filmu. Uwaga Aby wyświetlić podgląd zeskanowanych dokumentów przed wysłaniem ich do miejsc docelowych, zaznacz opcję Pokaż podgląd w oknie dialogowym Skanowanie HP. Zobacz także Podgląd skanowanego obrazu w Pomocy ekranowej. 1. Umieść oryginał na szybie skanera stroną do zeskanowania skierowaną w dół, zgodnie z oznaczeniami, a następnie zamknij pokrywę. 2. Naciśnij przycisk Skanuj ( ). Pojawi się okno dialogowe Skanowanie HP. 3. Kliknij przycisk Skanuj. 4. Po zakończeniu skanowania, aby zeskanować inny obraz, umieść element na szybie skanera i kliknij przycisk Skanuj lub kliknij przycisk Gotowe. Oprogramowanie zapisuje zeskanowany dokument lub obraz w folderze Moje skany znajdującym się w folderze Moje dokumenty. W nazwie folderu widnieje bieżący rok i miesiąc. Domyślnie zeskanowany obraz jest również wysyłany do programu HP Image Zone. Skanowanie dokumentów Uwaga Jeśli została zaznaczona opcja Pokaż podgląd, należy kliknąć przycisk Akceptuj na ekranie podglądu, aby rozpocząć skanowanie. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Tak, aby skanować dodatkowe obrazy, lub kliknij przycisk Nie, aby wysłać zeskanowane obrazy do określonej lokalizacji. Wskazówka Program Skanowanie HP może przeprowadzić automatyczną korekcję zdjęć lub przywrócić wyblakłe kolory ze starych fotografii. Aby włączyć lub wyłączyć korekcję zdjęć, należy z menu Podstawowe programu Skanowanie HP wybrać polecenie Automatyczna korekcja zdjęć, a następnie wybrać te opcje, które mają być zastosowane. Aby skorzystać z tej funkcji, należy zaznaczyć pole Pokaż podgląd. naciśnij przycisk Skanuj ( ), aby zeskanować dokumenty. Zeskanowany dokument jest wysyłany do miejsca docelowego wybranego w oknie dialogowym Skanowanie HP. Podręcznik użytkownika 5

9 Rozdział 1 Uwaga Aby wyświetlić podgląd zeskanowanych dokumentów przed wysłaniem ich do miejsc docelowych, zaznacz opcję Pokaż podgląd w oknie dialogowym Skanowanie HP lub rozpocznij skanowanie w programie Centrum obsługi HP. Zobacz także Podgląd skanowanego obrazu w Pomocy ekranowej. 1. Umieść oryginał na szybie skanera stroną do zeskanowania skierowaną w dół, zgodnie z oznaczeniami, a następnie zamknij pokrywę. 2. Naciśnij przycisk Skanuj ( ). Pojawi się okno dialogowe Skanowanie HP. 3. W oknie dialogowym Co skanujesz? kliknij pozycję Dokument, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji: Kolor ustawienie domyślne. Skala szarości skanowanie kolorowych oryginałów w skali szarości, plik wynikowy jest mniejszy niż przy użyciu opcji Kolor. Czarno-biały najlepsze ustawienie do skanowania czarno-białych grafik, nie nadaje się do skanowania oryginałów kolorowych lub w skali szarości, jeśli użytkownik chce zachować szczegóły skanowanego obrazu. 4. Kliknij przycisk Skanuj. 5. Po zakończeniu skanowania jednej strony, umieść na szybie następną stronę i kliknij przycisk Skanuj, aby zeskanować inny dokument lub stronę. 6. Po zeskanowaniu wszystkich stron kliknij przycisk Gotowe. Po kliknięciu przycisku Gotowe oprogramowanie wyśle zeskanowany plik do określonej lokalizacji. Uwaga Jeśli została zaznaczona opcja Pokaż podgląd, należy kliknąć przycisk Akceptuj na ekranie podglądu, aby rozpocząć skanowanie. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Tak, aby zeskanować dodatkowe obrazy, lub kliknij przycisk Nie, aby wysłać zeskanowane strony do określonej lokalizacji. Skanowanie wielu obrazów za jednym razem Z szyby skanera można skanować wiele obrazów za jednym razem. Na szybie urządzenia HP należy ułożyć obrazy, które mają zostać zeskanowane. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy zostawić co najmniej 6 mm odstępu pomiędzy obrazami. Następnie należy postępować zgodnie z procedurą skanowania obrazów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Skanowanie obrazów. 6 HP Scanjet 4370

10 Skanowanie filmu Wskazówka Naciśnij przycisk Skanuj ( ) na pokrywie skanera lub w programie Centrum obsługi HP, aby zeskanować wiele obrazów za jednym razem. W tej części zamieszczono informacje dotyczące stosowania przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) w celu skanowania pozytywów oraz negatywów, w tym slajdów w formacie 35 mm. Aby uzyskać informacje na temat skanowania filmów, zobacz Wskazówki dotyczące skanowania materiałów przezroczystych. Skanowanie pozytywów (na przykład slajdów w formacie 35 mm) Przystawka do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) tego modelu umożliwia skanowanie jednego lub dwóch slajdów formatu 35 mm za jednym razem (w zależności od orientacji). Aby zeskanować 35-milimetrowe slajdy, należy użyć uchwytu slajdów będącego częścią wbudowanej przystawki TMA. 1. Otwórz pokrywę skanera. 2. Wyjmij uchwyt kliszy negatywowej z uchwytu slajdów, jeśli się tam znajduje. 3. Umieść slajdy w uchwycie slajdów. Włóż slajdy ich górną częścią skierowaną do góry, przodem do siebie. 4. Zamknij pokrywę skanera. Uwaga Należy się upewnić, że slajdy są płaskie i nie zachodzą na siebie. Przycisk Skanuj film należy nacisnąć dopiero, gdy slajdy zostaną załadowane, a pokrywa skanera zamknięta. Podręcznik użytkownika 7

11 Rozdział 1 5. Naciśnij przycisk Skanuj film ( ) na skanerze lub kliknij Skanuj film w programie Centrum obsługi HP. 6. W oknie dialogowym Skanowanie HP wybierz opcję Obraz. 7. Wybierz opcję Skanuj pozytywy, w tym slajdy o formacie 35 mm, przy użyciu przystawki TMA. Aby uzyskać podgląd skanowanego pliku, należy zaznaczyć opcję Pokaż podgląd lub rozpocząć operację skanowania z programu Centrum obsługi HP. 8. Kliknij przycisk Skanuj. 9. Aby zakończyć skanowanie, postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami. Zeskanowany obiekt jest wysyłany do miejsca docelowego wybranego w oknie dialogowym Skanowanie HP. 10. Wyjmij slajdy po zakończeniu skanowania. Umieść uchwyt kliszy negatywowej z powrotem w pokrywie skanera. Skanowanie negatywów Użyj uchwytu na negatywy, aby zeskanować negatywy w formacie 35 mm. Uchwyt na negatywy jest umieszczony w uchwycie slajdów, który z kolei jest częścią wbudowanej przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA). Uwaga Należy używać uchwytu kliszy negatywowej do skanowania negatywów w formacie 35 mm. Po ukończeniu pracy należy zawsze umieszczać uchwyt na negatywy w uchwycie slajdów pod pokrywą skanera. 1. Otwórz pokrywę skanera i wyjmij uchwyt na negatywy z uchwytu slajdów. 2. Wsuń kliszę negatywową do uchwytu, błyszczącą stroną w swoim kierunku. 8 HP Scanjet 4370

12 Uwaga Negatywy można bardzo łatwo uszkodzić. Należy trzymać je tylko za krawędzie. Aby wypełnić wolną przestrzeń w uchwycie, należy użyć zaślepek. 3. Włóż uchwyt na negatywy z powrotem do uchwytu slajdów, a następnie zamknij pokrywę skanera. 4. Naciśnij przycisk Skanuj film ( ) na skanerze lub kliknij Skanuj film w programie Centrum obsługi HP. 5. Wybierz opcję Obraz. 6. Wybierz opcję Skanuj negatywy za pomocą przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA). Aby uzyskać podgląd skanowanego pliku, należy zaznaczyć opcję Pokaż podgląd lub rozpocząć operację skanowania z programu Centrum obsługi HP. 7. Kliknij przycisk Skanuj. 8. Aby zakończyć skanowanie, postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami. Zeskanowany obiekt jest wysyłany do miejsca docelowego wybranego w oknie dialogowym Skanowanie HP. 9. Po zakończeniu pracy wyjmij kliszę negatywową. Umieść uchwyt kliszy negatywowej z powrotem w pokrywie skanera. Wskazówki dotyczące skanowania materiałów przezroczystych Aby zeskanować materiał przezroczysty, który nie mieści się w przystawce do skanowania materiałów przezroczystych (TMA), należy umieścić go na szybie skanera, przykryć kartką białego papieru i zeskanować w zwykły sposób. Gdy jest skanowany 35-milimetrowy slajd lub negatyw, oprogramowanie skanera automatycznie powiększa obraz do rozmiaru około 10 cm x 15 cm (4 x 6 cali). Jeśli ostateczny obraz ma być większy lub mniejszy, należy za pomocą narzędzia Zmień rozmiar z oprogramowania skanera ustawić wielkość skalowania potrzebną do uzyskania ostatecznego rozmiaru obrazu. Skaner zeskanuje obiekt do wybranego rozmiaru i odpowiednio dopasuje rozdzielczość skanowania. Aby skanować pozytywy, np. slajdy o formacie 35 mm, lub negatywy przy użyciu przystawki TMA, naciśnij przycisk Skanuj film ( ) na skanerze lub kliknij Skanuj film w programie Centrum obsługi HP. Tworzenie kopii Naciśnij przycisk Kopiuj ( ), aby zeskanować oryginał i wysłać dane do drukarki. Przycisk Kopiuj na panelu frontowym jest przeznaczony do skanowania i drukowania duplikatów dowolnego dokumentu lub obrazu umieszczonego na szybie skanera. Aby zmienić ustawienia obrazu, np. rozjaśnić lub przyciemnić obraz lub dopasować jego rozmiar, należy kliknąć przycisk Anuluj w oknie dialogowym kopiowanie HP. Następnie zmienić ustawienia i dokończyć skanowanie. Jeśli użytkownik używa Podręcznik użytkownika 9

13 Rozdział 1 programu Centrum obsługi HP, może także kliknąć przycisk Twórz kopie i zmienić ustawienia w oknie podglądu. 1. Umieść oryginał na szybie skanera stroną do zeskanowania skierowaną w dół, zgodnie z oznaczeniami. 2. Naciśnij przycisk Kopiuj ( ). Kopia zostaje wydrukowana na domyślnej drukarce. Uwaga Funkcje kopiowania nie są wyposażone w podgląd obrazu. Udostępnianie zeskanowanego dokumentu lub obrazu Za pomocą przycisku Skanuj do Instant Share ( ) można zeskanować obrazy lub dokumenty i wysłać je do programu HP Instant Share, jeśli jest dostępny, lub jako załącznik do obsługiwanego programu . Do udostępniania obrazów zaleca się używanie programu HP Instant Share. Poczta jest opcją zalecaną przy udostępnianiu dokumentów tekstowych jednolub wielostronicowych. 1. Umieść oryginał na szybie skanera stroną do zeskanowania skierowaną w dół, zgodnie z oznaczeniami. 2. Naciśnij przycisk Skanuj do Instant Share ( ). Pojawi się okno dialogowe Skanowanie HP. 3. W obszarze Skanowanie do zaznacz opcję HP Instant Share lub . Uwaga Po wybraniu opcji , można zmienić typ pliku i zapisać opcje. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących oprogramowania HP Instant Share, patrz pomoc ekranowa programu HP Instant Share. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Gdzie uzyskać dodatkowe informacje. 4. Kliknij przycisk Skanuj. 5. Po zeskanowaniu wszystkich stron kliknij przycisk Gotowe. Po kliknięciu przycisku Gotowe oprogramowanie wyśle zeskanowany plik do programu HP Instant Share lub do domyślnego programu do obsługi poczty . Uwaga Jeśli została zaznaczona opcja Pokaż podgląd, należy kliknąć przycisk Akceptuj na ekranie podglądu, aby rozpocząć skanowanie. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Tak, aby skanować dodatkowe obrazy, lub kliknij przycisk Nie, aby wysłać zeskanowane obrazy do określonej lokalizacji. 6. Wykonaj jedną z poniższych czynności w zależności od wybranego miejsca docelowego: HP Instant Share: wybierz pomiędzy kilkoma opcjami udostępniania obrazów znajomym i rodzinie. użyj domyślnego programu do obsługi poczty , aby dokończyć i wysłać wiadomość z załącznikiem w postaci zeskanowanego obrazu. Aby przed wysłaniem zeskanowanego obrazu zobaczyć jego podgląd, należy kliknąć dwukrotnie załącznik w programie HP Scanjet 4370

14 Zmiana ustawień skanowania Uwaga Aby zmienić program , należy uruchomić oprogramowanie Centrum obsługi HP, klikając na ikonę umieszczoną na pulpicie lub z menu Start, kliknąć kartę skanera, następnie przycisk Ustawienia i wybrać opcję Ustawienia poczty elektronicznej. Pojawi się okno dialogowe Ustawienia poczty elektronicznej. Należy w nim wybrać program , który ma być używany, a następnie kliknąć przycisk OK. Oprogramowanie Centrum obsługi HP umożliwia zmianę wielu ustawień, między innymi: Ustawienia przycisków na panelu frontowym skanera Ustawienia przycisków skanowania w oprogramowaniu Centrum obsługi HP Opcje skanowania, na przykład automatyczne naświetlanie Aby uzyskać więcej wiadomości na temat zmiany ustawień, patrz Zmiana ustawień skanowania w pomocy ekranowej urządzenia HP. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pomocy ekranowej, patrz Korzystanie z oprogramowania HP Image Zone. Podręcznik użytkownika 11

15 2 Czyszczenie i konserwacja Okresowe czyszczenie skanera pozwala zapewnić skanowanie najwyższej jakości. Zakres czynności konserwacyjnych zależy od kilku czynników, do których należą intensywność korzystania ze skanera oraz środowisko robocze. Rutynową procedurę czyszczenia należy przeprowadzać w miarę potrzeb. Wymagane procedury czyszczenia i konserwacji skanera zostały opisane w Pomocy ekranowej w sekcji Czyszczenie i konserwacja. W programie Centrum obsługi HP, należy kliknąć menu Pomoc, a następnie wybrać sekcję Pomocy zgodnie z modelem skanera. Okresowa konserwacja powinna obejmować wyczyszczenie szyby skanera oraz przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA). Przestroga Należy unikać umieszczania na skanerze przedmiotów o ostrych krawędziach. W ten sposób można uszkodzić skaner. Przed umieszczeniem oryginału na szybie skanera należy sprawdzić, czy oryginał ten nie jest zanieczyszczony wilgotnym klejem, płynem korekcyjnym lub innymi substancjami, które mogą zabrudzić szybę skanera. Czyszczenie szyby skanera 1. Odłącz od skanera kabel USB i kabel zasilający. 2. Oczyść szybę skanera za pomocą miękkiej, niepylącej ściereczki spryskanej łagodnym środkiem do mycia powierzchni szklanych, a następnie wytrzyj do sucha szybę skanera, używając również suchej, niepylącej ściereczki. Przestroga Należy używać wyłącznie środków przeznaczonych do mycia powierzchni szklanych. Nie wolno stosować środków ściernych, acetonu, benzenu ani czterochlorku węgla (czterochlorometanu); substancje te mogą uszkodzić szybę skanera. Należy unikać stosowania alkoholu izopropylowego, ponieważ na szybie mogą pozostać smugi. Środka do mycia powierzchni szklanych nie należy rozpylać bezpośrednio na szybę. Zastosowanie zbyt dużej ilości środka może spowodować przedostanie się go przez krawędzie szyby i uszkodzenie skanera. 3. Po zakończeniu czyszczenia podłącz ponownie do skanera kabel USB i kabel zasilający. Uwaga Opis czyszczenia spodniej powierzchni szyby skanera można znaleźć w witrynie Czyszczenie przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) Przystawkę TMA należy czyścić za pomocą suchej i miękkiej ściereczki. W razie potrzeby należy lekko spryskać ściereczkę płynem do mycia powierzchni szklanych i przetrzeć przystawkę TMA. 12 HP Scanjet 4370

16 3 Rozwiązywanie problemów Ta część zawiera sposoby rozwiązywania typowych problemów ze skanerem oraz przystawką do skanowania materiałów przezroczystych (TMA). Problemy z instalacją lub konfiguracją skanera W tej części opisano sposoby rozwiązywania problemów mogących wystąpić podczas instalowania i konfigurowania skanera i jego oprogramowania. Odinstalowanie oraz ponowne zainstalowanie oprogramowania Kontrola kabli Problem mógł powstać w wyniku niekompletnej instalacji. Należy spróbować odinstalować i ponownie zainstalować oprogramowanie Skanowanie HP. Aby ponownie zainstalować oprogramowanie Skanowanie HP, wymagana jest płyta CD z oprogramowaniem HP Image Zone. Aby odinstalować oprogramowanie HP dostarczone wraz ze skanerem, skorzystaj z przedstawionych poniżej procedur: 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Ustawienia i Panel sterowania (w systemie Windows XP kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Panel sterowania). 2. Kliknij ikonę Dodaj/usuń programy (w systemie Windows XP jest to ikona Dodaj lub usuń programy), następnie wybierz oprogramowanie HP Scanjet. 3. Kliknij przycisk Usuń. 4. Kliknij ikonę Dodaj/usuń programy (w systemie Windows XP jest to ikona Dodaj lub usuń programy), następnie wybierz oprogramowanie HP Image Zone. 5. Ponownie zainstaluj oprogramowanie HP Image Zone z dysku CD dostarczonego ze skanerem. Po włożeniu dysku CD do stacji CD-ROM instalator jest uruchamiany automatycznie. Wybierz do zainstalowania oprogramowanie HP Image Zone. Typ kabla Kabel zasilający Czynności Kabel zasilający jest podłączony do skanera i gniazdka zasilania. Sprawdź, czy kabel zasilający jest właściwie podłączony tak do skanera, jak i do sprawnego gniazdka sieci elektrycznej lub listwy przeciwprzepięciowej. Jeżeli kabel zasilający jest podłączony do listwy przeciwprzepięciowej, sprawdź, czy jest ona podłączona do gniazdka sieci elektrycznej, i czy jest włączona. Odłącz kabel zasilający od skanera i wyłącz komputer. Po upływie 60 sekund podłącz ponownie kabel zasilający do skanera, a następnie włącz komputer (zrób to w podanej tu kolejności). Podręcznik użytkownika 13

17 Rozdział 3 (ciąg dalszy) Typ kabla Przewód USB Kabel przystawki TMA Czynności Kabel USB jest podłączony do skanera i komputera. Używaj kabla dostarczonego wraz ze skanerem. Inne kable USB mogą być z nim niezgodne. Sprawdź, czy kabel USB został pewnie podłączony do komputera i skanera. Więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów z USB można znaleźć w witrynie należy w niej wybrać swój kraj/region, a następnie wyszukać tematy poświęcone rozwiązywaniu problemów z USB. Kabel przystawki TMA jest podłączony między przystawką TMA na pokrywie skanera, a obudową skanera. Sprawdź, czy kabel został poprawnie podłączony do portu w tylnej części skanera. Problemy z inicjalizacją skanera lub sprzętowe W tej części opisano sposoby rozwiązywania problemów z inicjalizowaniem skanera i z nim samym. Zerowanie skanera Jeśli przy próbie użycia skanera jest wyświetlany komunikat typu Niepowodzenie inicjalizacji skanera lub Nie znaleziono skanera, należy wykonać następującą procedurę: 1. Jeśli program HP Image Zone jest otwarty, zamknij go. 2. Odłącz kabel łączący skaner z komputerem. 3. Wyłącz komputer na 60 sekund, a następnie włącz go ponownie. 4. Podłącz ponownie kabel służący do połączenia komputera ze skanerem (jeśli jest to możliwe, użyj innego portu USB komputera). Sprawdź, czy kabel USB został poprawnie podłączony do portu w tylnej części skanera. Symbol USB na końcu kabla (wtyczce) powinien być skierowany do góry. Poprawnie podłączona wtyczka USB tkwi w porcie dość luźno. Jeśli kabel zostanie podłączony nieprawidłowo, wtyczka będzie tkwić w porcie sztywno. Spróbuj podłączyć kabel USB do innego portu USB komputera. Test sprzętowy skanera Jeśli podejrzewasz, że wystąpił problem sprzętowy, sprawdź, czy kable są podłączone do skanera, komputera i źródła zasilania w sposób pewny. Jeśli kable są połączone poprawnie, upewnij się, że skaner jest włączony i przetestuj urządzenie, wykonując następujące czynności: 1. Odłącz od skanera kabel USB i kabel zasilający. 2. Ponownie podłącz do skanera kabel USB i kabel zasilający. 14 HP Scanjet 4370

18 Karetka na skanerze przesunie się do przodu i do tyłu o około 25 mm (1 cal) i włączy się lampa. Jeśli karetka nie przesuwa się, a lampa skanera się nie włącza, problem może mieć charakter sprzętowy. Zobacz Pomoc techniczna. Skaner przestał działać poprawnie Jeżeli skaner przestał skanować, należy wykonać (w podanej kolejności) przedstawione dalej czynności. Po każdej czynności spróbuj przeprowadzić skanowanie, aby zobaczyć, czy skaner działa. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przejdź do następnego punktu. 1. Być może poluzował się kabel. Sprawdź, czy kabel zasilający i kabel USB są pewnie podłączone. 2. Wyjmij kabel zasilający z gniazdka sieci elektrycznej, odczekaj 60 sekund i włóż go ponownie. 3. Ponownie uruchom komputer. 4. Być może w komputerze wystąpił konflikt oprogramowania. Prawdopodobnie oprogramowanie skanera należy odinstalować i ponownie zainstalować. a. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Ustawienia i Panel sterowania (w systemie Windows XP kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Panel sterowania). b. Kliknij ikonę Dodaj/usuń programy (w systemie Windows XP jest to ikona Dodaj lub usuń programy), następnie wybierz oprogramowanie HP Scanjet. c. Kliknij przycisk Usuń. d. Kliknij ikonę Dodaj/usuń programy (w systemie Windows XP jest to ikona Dodaj lub usuń programy), następnie wybierz oprogramowanie HP Image Zone. e. Kliknij przycisk Usuń. 5. Ponownie zainstaluj oprogramowanie HP Image Zone z dysku CD dostarczonego ze skanerem. Po włożeniu dysku CD do stacji CD-ROM instalator jest uruchamiany automatycznie. Wybierz do zainstalowania oprogramowanie HP Image Zone. Jeśli skaner nadal nie działa, odwiedź witrynę lub skontaktuj się z centrum wsparcia technicznego klientów HP. Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów Jeśli użytkownik posiada zainstalowane oprogramowanie HP Image Zone, można użyć pomocy ekranowej w celu rozwiązania problemów ze skanerem. Aby uzyskać dostęp do Pomocy, należy uruchomić program Centrum obsługi HP, kliknąć menu Przewodnik ekranowy, a następnie kliknąć polecenie Pomoc skanera fotograficznego HP Scanjet System Pomocy zawiera informacje na temat skanera fotograficznego HP Scanjet 4370 oraz informacje o programach HP Image Zone i Skanowanie HP. Zobacz także Rozwiązywanie problemów ze skanowaniem w głównej sekcji działu pomocy Rozwiązywanie problemów i wsparcie techniczne. Podręcznik użytkownika 15

19 4 Pomoc techniczna Witryna internetowa ułatwień dostępu Niepełnosprawni użytkownicy mogą znaleźć pomocne informacje pod adresem Witryna internetowa HP Scanjet W witrynie można uzyskać różnorodne informacje, w tym: Zapoznać się z poradami dotyczącymi bardziej efektywnego i twórczego skanowania Pobrać aktualizacje sterowników i oprogramowania skanera HP Scanjet Zarejestrować nabyty produkt Subskrybować informacje o nowościach, uaktualnieniach sterowników i oprogramowania oraz ostrzeżenia działu wsparcia technicznego Kupić materiały eksploatacyjne do skanera. Uzyskiwanie wsparcia technicznego Uzyskiwanie wsparcia technicznego dla produktów HP jest najbardziej efektywne, jeśli poniższe kroki są wykonywane w następującej kolejności: 1. Przeczytaj informacje zawarte w Pomocy ekranowej dla oprogramowania i skanera, łącznie z częścią poświęconą rozwiązywaniu problemów. Zobacz sekcję lub sekcję odpowiednią dla rozwiązywania problemów danego typu skanera. 2. Połącz się z witryną wsparcia technicznego HP w celu uzyskania pomocy. W sieci Internet można uzyskać wiele informacji dotyczących skanera. Pomoc, sterowniki i aktualizacje oprogramowania są oferowane w witrynie internetowej Witryna wsparcia technicznego HP jest dostępna w następujących językach: holenderski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, japoński, koreański. (Informacje dotyczące wsparcia technicznego w przypadku Danii, Finlandii i Norwegii są dostępne tylko w języku angielskim). 3. Skorzystaj ze wsparcia technicznego HP za pośrednictwem poczty . Jeśli posiadasz dostęp do sieci Internet, wyślij wiadomość do firmy HP ze strony internetowej Otrzymasz indywidualną odpowiedź od pracownika centrum wsparcia technicznego. Wsparcie techniczne pocztą jest dostępne dla wszystkich języków wymienionych na tej stronie. 4. Klienci ze Stanów Zjednoczonych powinni przejść do kroku 5. Pozostali klienci powinni się skontaktować z lokalnym sprzedawcą produktów firmy HP. Jeśli skaner uległ awarii sprzętowej, dostarcz go do lokalnego przedstawiciela handlowego firmy HP. Serwis jest bezpłatny w okresie ważności gwarancji. Gdy gwarancja wygaśnie, za każdą usługę pobierana jest opłata. 5. Skontaktuj się z centrum wsparcia technicznego HP dla produktów, aby uzyskać wsparcie telefoniczne. Szczegóły i warunki udzielania wsparcia telefonicznego w danym kraju/regionie można znaleźć na stronie internetowej pod następującym 16 HP Scanjet 4370

20 adresem:www.hp.com/support. Firma HP nie ustaje w staraniach, aby usługa wsparcia telefonicznego była stale ulepszana, dlatego zalecamy regularne sprawdzanie witryny internetowej pod kątem nowych informacji dotyczących tej usługi. Jeśli nie da się rozwiązać problemu w żaden z powyżej opisanych sposobów, można, mając bezpośredni dostęp do komputera i skanera, zadzwonić do centrum wsparcia technicznego firmy HP. Aby uzyskać pomoc jak najszybciej, należy przygotować się do podania następujących informacji: Numer modelu skanera (umieszczony na skanerze), Numer seryjny skanera (umieszczony na skanerze), System operacyjny komputera Wersja oprogramowania skanera (na etykiecie dysku CD z oprogramowaniem) Komunikaty wyświetlane przy napotkaniu problemu. Warunki wsparcia telefonicznego HP mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wsparcie telefoniczne jest udzielane bezpłatnie przez określony czas od daty zakupu, o ile nie sprecyzowano innych zasad. Podręcznik użytkownika 17

Skaner fotograficzny HP Scanjet 3800 Podręcznik użytkownika

Skaner fotograficzny HP Scanjet 3800 Podręcznik użytkownika Skaner fotograficzny HP Scanjet 3800 Podręcznik użytkownika HP Scanjet 3800 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Z wyjątkiem przypadków

Bardziej szczegółowo

HP Scanjet 4800 series Skaner fotograficzny Podręcznik użytkownika

HP Scanjet 4800 series Skaner fotograficzny Podręcznik użytkownika HP Scanjet 4800 series Skaner fotograficzny Podręcznik użytkownika HP Scanjet 4800 series Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Instrukcja obsługi 1

Spis treści. Instrukcja obsługi 1 HP Scanjet G3010 Spis treści 1 Użytkowanie skanera...2 Gdzie uzyskać dodatkowe informacje...2 Ułatwienia dostępu...2 Korzystanie z oprogramowania HP Photosmart...4 Opis panelu frontowego i akcesoriów...4

Bardziej szczegółowo

HP Scanjet G3010. Instrukcja instalacji i pomocy technicznej

HP Scanjet G3010. Instrukcja instalacji i pomocy technicznej HP Scanjet G3010 Instrukcja instalacji i pomocy technicznej Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem autorskim, reprodukowanie,

Bardziej szczegółowo

HP Scanjet G4000 series. Instrukcja obsługi

HP Scanjet G4000 series. Instrukcja obsługi HP Scanjet G4000 series Instrukcja obsługi Spis treści 1 Użytkowanie skanera...2 Gdzie uzyskać dodatkowe informacje...2 Ułatwienia dostępu...2 Korzystanie z oprogramowania HP Photosmart...3 Opis panelu

Bardziej szczegółowo

HP Scanjet G2410/G2710. Instrukcja obsługi

HP Scanjet G2410/G2710. Instrukcja obsługi HP Scanjet G2410/G2710 Instrukcja obsługi Spis treści 1 Użytkowanie skanera Gdzie uzyskać dodatkowe informacje...3 Ułatwienia dostępu...3 Otwieranie instrukcji obsługi za pomocą programu do odczytywania

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M570 Drukowanie z urządzenia USB 1. Włóż dysk USB do portu na przedniej części urządzenia. 2. Otworzy się menu Dysk flash USB. Dotykając przycisków

Bardziej szczegółowo

HP Scanjet 7600-series płaski skaner dokumentów Instrukcja obsługi

HP Scanjet 7600-series płaski skaner dokumentów Instrukcja obsługi HP Scanjet 7600-series płaski skaner dokumentów Instrukcja obsługi Skaner HP Scanjet z serii 7600 Spis treści 1 Pomoc do skanera HP Scanjet z serii 7600...3 2 Jak używać skanera...4 Konfigurowanie i inicjalizacja

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH. Skrócona instrukcja obsługi

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH. Skrócona instrukcja obsługi LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH Skrócona instrukcja obsługi Drukowanie na papierze specjalnym, etykietach lub foliach w systemie Windows 1. W menu Plik aplikacji kliknij

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M276 Optymalizacja jakości kopiowania Dostępne są następujące ustawienia jakości kopii: Wybór automat.: Używaj tego ustawienia, gdy jakość kopii nie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Skrócona instrukcja obsługi

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Skrócona instrukcja obsługi LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES Skrócona instrukcja obsługi Drukowanie na papierze specjalnym, etykietach i foliach przezroczystych 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj. 2. Wybierz urządzenie,

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Skrócona instrukcja obsługi M575 Drukowanie zapisanego zadania Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę. 1. Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2.

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2. Opisy zawarte w tym dokumencie odnoszą się do systemów operacyjnych Windows 7 oraz Mac

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE MFP. Skrócona instrukcja obsługi

LASERJET ENTERPRISE MFP. Skrócona instrukcja obsługi LASERJET ENTERPRISE MFP Skrócona instrukcja obsługi M725dn M725f M725z M725z+ Drukowanie zapisanego zadania Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę. 1. Na ekranie

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX IR

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX IR INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX IR Nr produktu 776911 Strona 1 z 12 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Skaner ImageBox Wydrukowana instrukcja obsługi Kabel USB 2.0 DVD-ROM z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aparatu Easi-View

Instrukcja obsługi aparatu Easi-View Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Aparat Easi-View należy trzymać z dala od wody i innych płynów. W przypadku wystąpienia wyładowania elektrostatycznego

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Instrukcja instalacji Bluetooth

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Instrukcja instalacji Bluetooth HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series Instrukcja instalacji Bluetooth Informacje dotyczące praw autorskich Copyright 2017 HP Development Company, L.P Wydanie 1, 4/2017 Informacje firmy HP Company Informacje

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Instalowanie VHOPE i plików biblioteki VHOPE

Instalowanie VHOPE i plików biblioteki VHOPE Instalowanie VHOPE i plików biblioteki VHOPE Krok 1. Zainstaluj aplikację VHOPE Przed rozpoczęciem korzystania z materiałów prezentacyjnych znajdujących się na tym dysku USB należy zainstalować na komputerze

Bardziej szczegółowo

Skaner DocuMate 510 Uwaga:

Skaner DocuMate 510 Uwaga: Skaner DocuMate 510 K a r t a S z y b k i e j I n s t a l a c j i Uwaga: Nie podłączaj przewodu USB dopóki nie zainstalujesz oprogramowania. Wykonaj starannie czynności opisane w niniejszej Karcie Szybkiej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Skaner HP Scanjet 4600. Podręcznik użytkownika

Skaner HP Scanjet 4600. Podręcznik użytkownika Skaner HP Scanjet 4600 Podręcznik użytkownika Informacje prawne Informacje o prawach autorskich i licencji 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem Nr produktu 884041 Strona 1 z 5 1. Widok z przodu 2. Widok z tyłu Wejście zasilacza Złącze USB 2.0 Złącze

Bardziej szczegółowo

Instalacja urządzenia

Instalacja urządzenia Wstęp Do drukarki zwykle dołączona jest płyta ze sterownikami Systemy Windows mogą już posiadać sterowniki, jednak zapewniają one jedynie podstawową funkcjonalność urządzenia Do drukarki może nie być dołączony

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

HP Workspace. Instrukcja obsługi

HP Workspace. Instrukcja obsługi HP Workspace Instrukcja obsługi Copyright 2016 HP Development Company, L.P. 2016 Google Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dysk Google jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Windows jest zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (ios) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen TM Air 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej.

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja opisuje wygląd modemu USB, a także procedury

Bardziej szczegółowo

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY.

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY. ROUTER HUAWEI E5220 Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera Huawei E5220 dołączoną do opakowania, przejrzyj wszystkie informacje zawarte w materiałach drukowanych znajdujących się w pudełku z routerem.

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z aparatu Easi-View

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów ION Pics 2 SD, 1800 dpi, USB, czytnik kart pamięci Instrukcja obsługi

Skaner do slajdów i negatywów ION Pics 2 SD, 1800 dpi, USB, czytnik kart pamięci Instrukcja obsługi Skaner do slajdów i negatywów ION Pics 2 SD, 1800 dpi, USB, czytnik kart pamięci Instrukcja obsługi Numer produktu: 956561 Strona 1 z 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Skaner PICS 2 SD Kabel USB Zasilacz na USB Uchwyt

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń

Bardziej szczegółowo

Huawei E352. Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA

Huawei E352. Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Huawei E352 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA 1 Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2010

Bardziej szczegółowo

HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529

HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529 INSTRUKCJA OBSŁUGI HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529 Strona 1 z 11 HYUNDAI Magic Scan Podręcznik użytkownika - Skanowanie zdjęć/artykułów/wizytówek - Szybkie i łatwe skanowanie, archiwizowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej,

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej, Aktualizacja oprogramowania sprzętowego zaawansowanych aparatów z wymiennymi obiektywami Nikon 1, obiektywów 1 NIKKOR oraz akcesoriów do aparatów Nikon 1 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Skaner Mustek Scan Express

Skaner Mustek Scan Express INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 884056 Skaner Mustek Scan Express Strona 1 z 14 Instalacja sterownika skanera TWAIN. Sterownik TWAIN jest modułem skanującym dostarczonym wraz Twoim skanerem. Jest on łatwo

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli:

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DN/L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW

Bardziej szczegółowo

HP Scanjet N6310. Instrukcja obsługi

HP Scanjet N6310. Instrukcja obsługi HP Scanjet N6310 Instrukcja obsługi Spis treści 1 Korzystanie ze skanera Informacje na temat oprogramowania skanera HP...3 Opis skanera...4 Panel sterowania skanera...5 Automatyczny podajnik dokumentów

Bardziej szczegółowo

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse 2.

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse 2. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse 2. Opisy zawarte w tym dokumencie odnoszą się do systemów operacyjnych Windows 7 oraz Mac OS X Mountain

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych?

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Inwentarz Optivum Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Kolektor danych jest to urządzenie, które umożliwia automatyczną identyfikację kodów kreskowych. Program Inwentarz Optivum

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Rozpoczęcie pracy Czerwiec 2002 www.lexmark.com Oświadczenie o zgodności z przepisami komisji FCC (Federal Communications Commission) Niniejszy produkt spełnia ograniczenia dla

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo