Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika

2 HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika

3 Prawa autorskie i licencja 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem autorskim, reprodukowanie, adaptacja bądź tłumaczenie na inne języki tego materiału jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody. Zawarte tu informacje mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Jedynymi gwarancjami udzielanymi na produkty i usługi HP są te, które zostały określone w wyrażonych oświadczeniach gwarancyjnych, dołączonych do produktów i usług. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być interpretowany jako udzielenie dodatkowych gwarancji. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne, redakcyjne lub przeoczenia występujące w niniejszym dokumencie. Znaki towarowe Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

4 Spis treści 1 Użytkowanie skanera...2 Konfigurowanie i inicjalizacja skanera...2 Gdzie uzyskać dodatkowe informacje...2 Korzystanie z oprogramowania HP Image Zone...2 Opis panelu frontowego i akcesoriów...3 Opis operacji skanowania...3 Skanowanie obrazów i dokumentów...4 Skanowanie wielu obrazów za jednym razem...6 Skanowanie filmu...7 Tworzenie kopii...9 Udostępnianie zeskanowanego dokumentu lub obrazu...10 Zmiana ustawień skanowania Czyszczenie i konserwacja...12 Czyszczenie szyby skanera...12 Czyszczenie przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) Rozwiązywanie problemów...13 Problemy z instalacją lub konfiguracją skanera...13 Problemy z inicjalizacją skanera lub sprzętowe Pomoc techniczna...16 Witryna internetowa ułatwień dostępu...16 Witryna internetowa HP Scanjet...16 Uzyskiwanie wsparcia technicznego Informacje prawne i dane techniczne produktu...18 Dane techniczne skanera...18 Dane techniczne przystawki do skanowania materiałów przezroczystych...18 Środowisko pracy...19 Podręcznik użytkownika 1

5 1 Użytkowanie skanera W tym podręczniku przedstawiono informacje na temat użytkowania skanera fotograficznego HP Scanjet 4370 i akcesoriów, rozwiązywania problemów podczas instalacji oraz uzyskania wsparcia technicznego. Konfigurowanie i inicjalizacja skanera Informacje dotyczące konfigurowania skanera i instalowania oprogramowania do skanowania znajdują się na plakacie instalacyjnym dołączonym do skanera. Gdzie uzyskać dodatkowe informacje Więcej informacji o skanerze i oprogramowaniu można znaleźć w pomocy ekranowej. Jeśli zainstalowano dołączone do skanera oprogramowanie HP Image Zone, należy kliknąć dwukrotnie ikonę Centrum obsługi HP, która znajduje się na pulpicie, a następnie kliknąć Przewodnik ekranowy. Użytkownicy komputerów Macintosh: Informacje o procedurach skanowania można znaleźć w pomocy ekranowej do oprogramowania HP Image Zone dla komputerów Macintosh. Korzystanie z oprogramowania HP Image Zone Po zainstalowaniu oprogramowania HP Image Zone, na pulpicie pojawią się dwie nowe ikony. Otwierają one programy służące do skanowania oraz edycji zeskanowanych obrazów. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z Centrum obsługi HP oraz HP Image Zone, należy skorzystać z Pomocy ekranowej. Aby rozpocząć skanowanie: Oprogramowanie Centrum obsługi HP umożliwia rozpoczęcie skanowania obrazów i dokumentów. Korzystając z programu Centrum obsługi HP można: Skanować i kopiować Uzyskać dostęp do pomocy oraz informacje dotyczące rozwiązywania problemów Uzyskać dostęp do programu HP Image Zone, aby edytować obrazy Zmieniać ustawienia i opcje skanowania Oprogramowanie HP Image Zone jest przeznaczone do zarządzania obrazami, drukowania, archiwizowania i udostępniania ich po zeskanowaniu. Oprogramowania HP Image Zone można uruchomić z oprogramowania Centrum obsługi HP, lub klikając ikonę umieszczoną na pulpicie. 2 HP Scanjet 4370

6 Kliknij dwukrotnie ikonę Centrum obsługi HP znajdującą się na pulpicie, wybierz kartę skanera, a następnie kliknij zadanie, które chcesz wykonać. Uwaga Jeśli na pulpicie nie ma ikony Centrum obsługi HP, kliknij przycisk Start, następnie polecenie Programy (lub Wszystkie programy), a następnie HP oraz Centrum obsługi HP. Opis panelu frontowego i akcesoriów W tej części zawarto opis panelu frontowego skanera oraz przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA). Przyciski panelu frontowego Ikona Nazwa funkcji Opis Przycisk Skanuj Przycisk Skanuj film Przycisk Kopiuj Przycisk Skanuj do Instant Share Skanowanie obrazów, grafiki, dokumentów oraz obiektów trójwymiarowych. Skanowanie materiałów przezroczystych: pozytywów (np. slajdów o formacie 35 mm) oraz negatywów. Skanowanie materiałów przezroczystych wymaga użycia przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA), umieszczonej w wewnętrznej części pokrywy skanera. Skanowanie obiektu oraz wysłanie danych do drukarki w celu sporządzenia kopii. Skanowanie i udostępnianie. Korzystając z oprogramowania HP Instant Share, można w prosty sposób udostępniać zdjęcia oraz wysyłać wielostronicowe dokumenty jako załączniki wiadomości . Przystawka do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) Przystawka do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) umożliwia skanowanie 35-milimetrowych slajdów i negatywów. Aby uzyskać więcej informacji na temat przystawki TMA, zobacz Skanowanie filmu. Opis operacji skanowania Skanowanie można rozpocząć na jeden z trzech sposobów: za pomocą przycisków panelu frontowego, które umożliwiają szybki dostęp do podstawowych funkcji, za pomocą oprogramowania Centrum obsługi HP, które pozwala dokładniej kontrolować proces skanowania, za pomocą innych programów. Podręcznik użytkownika 3

7 Rozdział 1 Skanowanie za pomocą przycisków panelu frontowego Można korzystać z przycisków panelu frontowego skanera przy wykonywaniu podstawowych funkcji skanowania, takich jak skanowanie dokumentów czy obrazów. Instrukcje korzystania z przycisków panelu frontowego są zamieszczone w tym podręczniku. Informacje na temat zaawansowanych funkcji są dostępne w pomocy ekranowej oprogramowania Centrum obsługi HP. Skanowanie z oprogramowania Centrum obsługi HP Program Centrum obsługi HP zapewnia większą kontrolę nad procesem skanowania, na przykład umożliwia uzyskanie podglądu obrazu przed rozpoczęciem właściwego skanowania, korzystanie z funkcji zaawansowanych i zmianę ustawień skanowania. Aby uruchomić program Centrum obsługi HP: 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności: a. Na pulpicie systemu Windows kliknij dwukrotnie ikonę Centrum obsługi HP. b. Na pasku zadań kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy lub Wszystkie Programy, wskaż polecenie HP, a następnie kliknij Centrum obsługi HP. 2. Jeśli zainstalowanych jest kilka urządzeń HP, kliknij kartę skanera. W programie Centrum obsługi HP wyświetlane są tylko funkcje, ustawienia oraz opcje pomocy odpowiednie dla wybranego urządzenia HP. Skanowanie z innych programów Obraz można skanować bezpośrednio w dowolnym programie zgodnym ze standardem TWAIN. Zazwyczaj program taki można rozpoznać po tym, że jest w nim dostępne polecenie Acquire (Pobierz), Scan (Skanuj) lub Import New Object (Importuj nowy obiekt). W razie wątpliwości należy się zapoznać z dokumentacją programu. Skanowanie obrazów i dokumentów Do szybkiego skanowania obrazów lub dokumentów służy przycisk Skanuj. Wybór rodzaju oryginału dokumentu lub obrazu Skanowanie obrazów Skanowanie dokumentów Wybór rodzaju oryginału dokumentu lub obrazu Dostępne są dwie opcje określające rodzaj oryginału: Dokument oraz Obraz. Na podstawie dokonanego wyboru optymalizowane są ustawienia skanera. Poniższe wskazówki powinny ułatwić wybranie właściwego typu oryginału. Zawartość oryginału Tekst lub tekst z grafiką Wydrukowana fotografia lub grafika Zalecany rodzaj oryginału Dokument Zdjęcie 4 HP Scanjet 4370

8 Skanowanie obrazów naciśnij przycisk Skanuj ( ), aby zeskanować zdjęcia oraz grafikę. Aby uzyskać informacje na temat skanowania slajdów i negatywów, zobacz Skanowanie filmu. Uwaga Aby wyświetlić podgląd zeskanowanych dokumentów przed wysłaniem ich do miejsc docelowych, zaznacz opcję Pokaż podgląd w oknie dialogowym Skanowanie HP. Zobacz także Podgląd skanowanego obrazu w Pomocy ekranowej. 1. Umieść oryginał na szybie skanera stroną do zeskanowania skierowaną w dół, zgodnie z oznaczeniami, a następnie zamknij pokrywę. 2. Naciśnij przycisk Skanuj ( ). Pojawi się okno dialogowe Skanowanie HP. 3. Kliknij przycisk Skanuj. 4. Po zakończeniu skanowania, aby zeskanować inny obraz, umieść element na szybie skanera i kliknij przycisk Skanuj lub kliknij przycisk Gotowe. Oprogramowanie zapisuje zeskanowany dokument lub obraz w folderze Moje skany znajdującym się w folderze Moje dokumenty. W nazwie folderu widnieje bieżący rok i miesiąc. Domyślnie zeskanowany obraz jest również wysyłany do programu HP Image Zone. Skanowanie dokumentów Uwaga Jeśli została zaznaczona opcja Pokaż podgląd, należy kliknąć przycisk Akceptuj na ekranie podglądu, aby rozpocząć skanowanie. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Tak, aby skanować dodatkowe obrazy, lub kliknij przycisk Nie, aby wysłać zeskanowane obrazy do określonej lokalizacji. Wskazówka Program Skanowanie HP może przeprowadzić automatyczną korekcję zdjęć lub przywrócić wyblakłe kolory ze starych fotografii. Aby włączyć lub wyłączyć korekcję zdjęć, należy z menu Podstawowe programu Skanowanie HP wybrać polecenie Automatyczna korekcja zdjęć, a następnie wybrać te opcje, które mają być zastosowane. Aby skorzystać z tej funkcji, należy zaznaczyć pole Pokaż podgląd. naciśnij przycisk Skanuj ( ), aby zeskanować dokumenty. Zeskanowany dokument jest wysyłany do miejsca docelowego wybranego w oknie dialogowym Skanowanie HP. Podręcznik użytkownika 5

9 Rozdział 1 Uwaga Aby wyświetlić podgląd zeskanowanych dokumentów przed wysłaniem ich do miejsc docelowych, zaznacz opcję Pokaż podgląd w oknie dialogowym Skanowanie HP lub rozpocznij skanowanie w programie Centrum obsługi HP. Zobacz także Podgląd skanowanego obrazu w Pomocy ekranowej. 1. Umieść oryginał na szybie skanera stroną do zeskanowania skierowaną w dół, zgodnie z oznaczeniami, a następnie zamknij pokrywę. 2. Naciśnij przycisk Skanuj ( ). Pojawi się okno dialogowe Skanowanie HP. 3. W oknie dialogowym Co skanujesz? kliknij pozycję Dokument, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji: Kolor ustawienie domyślne. Skala szarości skanowanie kolorowych oryginałów w skali szarości, plik wynikowy jest mniejszy niż przy użyciu opcji Kolor. Czarno-biały najlepsze ustawienie do skanowania czarno-białych grafik, nie nadaje się do skanowania oryginałów kolorowych lub w skali szarości, jeśli użytkownik chce zachować szczegóły skanowanego obrazu. 4. Kliknij przycisk Skanuj. 5. Po zakończeniu skanowania jednej strony, umieść na szybie następną stronę i kliknij przycisk Skanuj, aby zeskanować inny dokument lub stronę. 6. Po zeskanowaniu wszystkich stron kliknij przycisk Gotowe. Po kliknięciu przycisku Gotowe oprogramowanie wyśle zeskanowany plik do określonej lokalizacji. Uwaga Jeśli została zaznaczona opcja Pokaż podgląd, należy kliknąć przycisk Akceptuj na ekranie podglądu, aby rozpocząć skanowanie. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Tak, aby zeskanować dodatkowe obrazy, lub kliknij przycisk Nie, aby wysłać zeskanowane strony do określonej lokalizacji. Skanowanie wielu obrazów za jednym razem Z szyby skanera można skanować wiele obrazów za jednym razem. Na szybie urządzenia HP należy ułożyć obrazy, które mają zostać zeskanowane. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy zostawić co najmniej 6 mm odstępu pomiędzy obrazami. Następnie należy postępować zgodnie z procedurą skanowania obrazów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Skanowanie obrazów. 6 HP Scanjet 4370

10 Skanowanie filmu Wskazówka Naciśnij przycisk Skanuj ( ) na pokrywie skanera lub w programie Centrum obsługi HP, aby zeskanować wiele obrazów za jednym razem. W tej części zamieszczono informacje dotyczące stosowania przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) w celu skanowania pozytywów oraz negatywów, w tym slajdów w formacie 35 mm. Aby uzyskać informacje na temat skanowania filmów, zobacz Wskazówki dotyczące skanowania materiałów przezroczystych. Skanowanie pozytywów (na przykład slajdów w formacie 35 mm) Przystawka do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) tego modelu umożliwia skanowanie jednego lub dwóch slajdów formatu 35 mm za jednym razem (w zależności od orientacji). Aby zeskanować 35-milimetrowe slajdy, należy użyć uchwytu slajdów będącego częścią wbudowanej przystawki TMA. 1. Otwórz pokrywę skanera. 2. Wyjmij uchwyt kliszy negatywowej z uchwytu slajdów, jeśli się tam znajduje. 3. Umieść slajdy w uchwycie slajdów. Włóż slajdy ich górną częścią skierowaną do góry, przodem do siebie. 4. Zamknij pokrywę skanera. Uwaga Należy się upewnić, że slajdy są płaskie i nie zachodzą na siebie. Przycisk Skanuj film należy nacisnąć dopiero, gdy slajdy zostaną załadowane, a pokrywa skanera zamknięta. Podręcznik użytkownika 7

11 Rozdział 1 5. Naciśnij przycisk Skanuj film ( ) na skanerze lub kliknij Skanuj film w programie Centrum obsługi HP. 6. W oknie dialogowym Skanowanie HP wybierz opcję Obraz. 7. Wybierz opcję Skanuj pozytywy, w tym slajdy o formacie 35 mm, przy użyciu przystawki TMA. Aby uzyskać podgląd skanowanego pliku, należy zaznaczyć opcję Pokaż podgląd lub rozpocząć operację skanowania z programu Centrum obsługi HP. 8. Kliknij przycisk Skanuj. 9. Aby zakończyć skanowanie, postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami. Zeskanowany obiekt jest wysyłany do miejsca docelowego wybranego w oknie dialogowym Skanowanie HP. 10. Wyjmij slajdy po zakończeniu skanowania. Umieść uchwyt kliszy negatywowej z powrotem w pokrywie skanera. Skanowanie negatywów Użyj uchwytu na negatywy, aby zeskanować negatywy w formacie 35 mm. Uchwyt na negatywy jest umieszczony w uchwycie slajdów, który z kolei jest częścią wbudowanej przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA). Uwaga Należy używać uchwytu kliszy negatywowej do skanowania negatywów w formacie 35 mm. Po ukończeniu pracy należy zawsze umieszczać uchwyt na negatywy w uchwycie slajdów pod pokrywą skanera. 1. Otwórz pokrywę skanera i wyjmij uchwyt na negatywy z uchwytu slajdów. 2. Wsuń kliszę negatywową do uchwytu, błyszczącą stroną w swoim kierunku. 8 HP Scanjet 4370

12 Uwaga Negatywy można bardzo łatwo uszkodzić. Należy trzymać je tylko za krawędzie. Aby wypełnić wolną przestrzeń w uchwycie, należy użyć zaślepek. 3. Włóż uchwyt na negatywy z powrotem do uchwytu slajdów, a następnie zamknij pokrywę skanera. 4. Naciśnij przycisk Skanuj film ( ) na skanerze lub kliknij Skanuj film w programie Centrum obsługi HP. 5. Wybierz opcję Obraz. 6. Wybierz opcję Skanuj negatywy za pomocą przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA). Aby uzyskać podgląd skanowanego pliku, należy zaznaczyć opcję Pokaż podgląd lub rozpocząć operację skanowania z programu Centrum obsługi HP. 7. Kliknij przycisk Skanuj. 8. Aby zakończyć skanowanie, postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami. Zeskanowany obiekt jest wysyłany do miejsca docelowego wybranego w oknie dialogowym Skanowanie HP. 9. Po zakończeniu pracy wyjmij kliszę negatywową. Umieść uchwyt kliszy negatywowej z powrotem w pokrywie skanera. Wskazówki dotyczące skanowania materiałów przezroczystych Aby zeskanować materiał przezroczysty, który nie mieści się w przystawce do skanowania materiałów przezroczystych (TMA), należy umieścić go na szybie skanera, przykryć kartką białego papieru i zeskanować w zwykły sposób. Gdy jest skanowany 35-milimetrowy slajd lub negatyw, oprogramowanie skanera automatycznie powiększa obraz do rozmiaru około 10 cm x 15 cm (4 x 6 cali). Jeśli ostateczny obraz ma być większy lub mniejszy, należy za pomocą narzędzia Zmień rozmiar z oprogramowania skanera ustawić wielkość skalowania potrzebną do uzyskania ostatecznego rozmiaru obrazu. Skaner zeskanuje obiekt do wybranego rozmiaru i odpowiednio dopasuje rozdzielczość skanowania. Aby skanować pozytywy, np. slajdy o formacie 35 mm, lub negatywy przy użyciu przystawki TMA, naciśnij przycisk Skanuj film ( ) na skanerze lub kliknij Skanuj film w programie Centrum obsługi HP. Tworzenie kopii Naciśnij przycisk Kopiuj ( ), aby zeskanować oryginał i wysłać dane do drukarki. Przycisk Kopiuj na panelu frontowym jest przeznaczony do skanowania i drukowania duplikatów dowolnego dokumentu lub obrazu umieszczonego na szybie skanera. Aby zmienić ustawienia obrazu, np. rozjaśnić lub przyciemnić obraz lub dopasować jego rozmiar, należy kliknąć przycisk Anuluj w oknie dialogowym kopiowanie HP. Następnie zmienić ustawienia i dokończyć skanowanie. Jeśli użytkownik używa Podręcznik użytkownika 9

13 Rozdział 1 programu Centrum obsługi HP, może także kliknąć przycisk Twórz kopie i zmienić ustawienia w oknie podglądu. 1. Umieść oryginał na szybie skanera stroną do zeskanowania skierowaną w dół, zgodnie z oznaczeniami. 2. Naciśnij przycisk Kopiuj ( ). Kopia zostaje wydrukowana na domyślnej drukarce. Uwaga Funkcje kopiowania nie są wyposażone w podgląd obrazu. Udostępnianie zeskanowanego dokumentu lub obrazu Za pomocą przycisku Skanuj do Instant Share ( ) można zeskanować obrazy lub dokumenty i wysłać je do programu HP Instant Share, jeśli jest dostępny, lub jako załącznik do obsługiwanego programu . Do udostępniania obrazów zaleca się używanie programu HP Instant Share. Poczta jest opcją zalecaną przy udostępnianiu dokumentów tekstowych jednolub wielostronicowych. 1. Umieść oryginał na szybie skanera stroną do zeskanowania skierowaną w dół, zgodnie z oznaczeniami. 2. Naciśnij przycisk Skanuj do Instant Share ( ). Pojawi się okno dialogowe Skanowanie HP. 3. W obszarze Skanowanie do zaznacz opcję HP Instant Share lub . Uwaga Po wybraniu opcji , można zmienić typ pliku i zapisać opcje. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących oprogramowania HP Instant Share, patrz pomoc ekranowa programu HP Instant Share. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Gdzie uzyskać dodatkowe informacje. 4. Kliknij przycisk Skanuj. 5. Po zeskanowaniu wszystkich stron kliknij przycisk Gotowe. Po kliknięciu przycisku Gotowe oprogramowanie wyśle zeskanowany plik do programu HP Instant Share lub do domyślnego programu do obsługi poczty . Uwaga Jeśli została zaznaczona opcja Pokaż podgląd, należy kliknąć przycisk Akceptuj na ekranie podglądu, aby rozpocząć skanowanie. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Tak, aby skanować dodatkowe obrazy, lub kliknij przycisk Nie, aby wysłać zeskanowane obrazy do określonej lokalizacji. 6. Wykonaj jedną z poniższych czynności w zależności od wybranego miejsca docelowego: HP Instant Share: wybierz pomiędzy kilkoma opcjami udostępniania obrazów znajomym i rodzinie. użyj domyślnego programu do obsługi poczty , aby dokończyć i wysłać wiadomość z załącznikiem w postaci zeskanowanego obrazu. Aby przed wysłaniem zeskanowanego obrazu zobaczyć jego podgląd, należy kliknąć dwukrotnie załącznik w programie HP Scanjet 4370

14 Zmiana ustawień skanowania Uwaga Aby zmienić program , należy uruchomić oprogramowanie Centrum obsługi HP, klikając na ikonę umieszczoną na pulpicie lub z menu Start, kliknąć kartę skanera, następnie przycisk Ustawienia i wybrać opcję Ustawienia poczty elektronicznej. Pojawi się okno dialogowe Ustawienia poczty elektronicznej. Należy w nim wybrać program , który ma być używany, a następnie kliknąć przycisk OK. Oprogramowanie Centrum obsługi HP umożliwia zmianę wielu ustawień, między innymi: Ustawienia przycisków na panelu frontowym skanera Ustawienia przycisków skanowania w oprogramowaniu Centrum obsługi HP Opcje skanowania, na przykład automatyczne naświetlanie Aby uzyskać więcej wiadomości na temat zmiany ustawień, patrz Zmiana ustawień skanowania w pomocy ekranowej urządzenia HP. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pomocy ekranowej, patrz Korzystanie z oprogramowania HP Image Zone. Podręcznik użytkownika 11

15 2 Czyszczenie i konserwacja Okresowe czyszczenie skanera pozwala zapewnić skanowanie najwyższej jakości. Zakres czynności konserwacyjnych zależy od kilku czynników, do których należą intensywność korzystania ze skanera oraz środowisko robocze. Rutynową procedurę czyszczenia należy przeprowadzać w miarę potrzeb. Wymagane procedury czyszczenia i konserwacji skanera zostały opisane w Pomocy ekranowej w sekcji Czyszczenie i konserwacja. W programie Centrum obsługi HP, należy kliknąć menu Pomoc, a następnie wybrać sekcję Pomocy zgodnie z modelem skanera. Okresowa konserwacja powinna obejmować wyczyszczenie szyby skanera oraz przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA). Przestroga Należy unikać umieszczania na skanerze przedmiotów o ostrych krawędziach. W ten sposób można uszkodzić skaner. Przed umieszczeniem oryginału na szybie skanera należy sprawdzić, czy oryginał ten nie jest zanieczyszczony wilgotnym klejem, płynem korekcyjnym lub innymi substancjami, które mogą zabrudzić szybę skanera. Czyszczenie szyby skanera 1. Odłącz od skanera kabel USB i kabel zasilający. 2. Oczyść szybę skanera za pomocą miękkiej, niepylącej ściereczki spryskanej łagodnym środkiem do mycia powierzchni szklanych, a następnie wytrzyj do sucha szybę skanera, używając również suchej, niepylącej ściereczki. Przestroga Należy używać wyłącznie środków przeznaczonych do mycia powierzchni szklanych. Nie wolno stosować środków ściernych, acetonu, benzenu ani czterochlorku węgla (czterochlorometanu); substancje te mogą uszkodzić szybę skanera. Należy unikać stosowania alkoholu izopropylowego, ponieważ na szybie mogą pozostać smugi. Środka do mycia powierzchni szklanych nie należy rozpylać bezpośrednio na szybę. Zastosowanie zbyt dużej ilości środka może spowodować przedostanie się go przez krawędzie szyby i uszkodzenie skanera. 3. Po zakończeniu czyszczenia podłącz ponownie do skanera kabel USB i kabel zasilający. Uwaga Opis czyszczenia spodniej powierzchni szyby skanera można znaleźć w witrynie Czyszczenie przystawki do skanowania materiałów przezroczystych (TMA) Przystawkę TMA należy czyścić za pomocą suchej i miękkiej ściereczki. W razie potrzeby należy lekko spryskać ściereczkę płynem do mycia powierzchni szklanych i przetrzeć przystawkę TMA. 12 HP Scanjet 4370

16 3 Rozwiązywanie problemów Ta część zawiera sposoby rozwiązywania typowych problemów ze skanerem oraz przystawką do skanowania materiałów przezroczystych (TMA). Problemy z instalacją lub konfiguracją skanera W tej części opisano sposoby rozwiązywania problemów mogących wystąpić podczas instalowania i konfigurowania skanera i jego oprogramowania. Odinstalowanie oraz ponowne zainstalowanie oprogramowania Kontrola kabli Problem mógł powstać w wyniku niekompletnej instalacji. Należy spróbować odinstalować i ponownie zainstalować oprogramowanie Skanowanie HP. Aby ponownie zainstalować oprogramowanie Skanowanie HP, wymagana jest płyta CD z oprogramowaniem HP Image Zone. Aby odinstalować oprogramowanie HP dostarczone wraz ze skanerem, skorzystaj z przedstawionych poniżej procedur: 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Ustawienia i Panel sterowania (w systemie Windows XP kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Panel sterowania). 2. Kliknij ikonę Dodaj/usuń programy (w systemie Windows XP jest to ikona Dodaj lub usuń programy), następnie wybierz oprogramowanie HP Scanjet. 3. Kliknij przycisk Usuń. 4. Kliknij ikonę Dodaj/usuń programy (w systemie Windows XP jest to ikona Dodaj lub usuń programy), następnie wybierz oprogramowanie HP Image Zone. 5. Ponownie zainstaluj oprogramowanie HP Image Zone z dysku CD dostarczonego ze skanerem. Po włożeniu dysku CD do stacji CD-ROM instalator jest uruchamiany automatycznie. Wybierz do zainstalowania oprogramowanie HP Image Zone. Typ kabla Kabel zasilający Czynności Kabel zasilający jest podłączony do skanera i gniazdka zasilania. Sprawdź, czy kabel zasilający jest właściwie podłączony tak do skanera, jak i do sprawnego gniazdka sieci elektrycznej lub listwy przeciwprzepięciowej. Jeżeli kabel zasilający jest podłączony do listwy przeciwprzepięciowej, sprawdź, czy jest ona podłączona do gniazdka sieci elektrycznej, i czy jest włączona. Odłącz kabel zasilający od skanera i wyłącz komputer. Po upływie 60 sekund podłącz ponownie kabel zasilający do skanera, a następnie włącz komputer (zrób to w podanej tu kolejności). Podręcznik użytkownika 13

17 Rozdział 3 (ciąg dalszy) Typ kabla Przewód USB Kabel przystawki TMA Czynności Kabel USB jest podłączony do skanera i komputera. Używaj kabla dostarczonego wraz ze skanerem. Inne kable USB mogą być z nim niezgodne. Sprawdź, czy kabel USB został pewnie podłączony do komputera i skanera. Więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów z USB można znaleźć w witrynie należy w niej wybrać swój kraj/region, a następnie wyszukać tematy poświęcone rozwiązywaniu problemów z USB. Kabel przystawki TMA jest podłączony między przystawką TMA na pokrywie skanera, a obudową skanera. Sprawdź, czy kabel został poprawnie podłączony do portu w tylnej części skanera. Problemy z inicjalizacją skanera lub sprzętowe W tej części opisano sposoby rozwiązywania problemów z inicjalizowaniem skanera i z nim samym. Zerowanie skanera Jeśli przy próbie użycia skanera jest wyświetlany komunikat typu Niepowodzenie inicjalizacji skanera lub Nie znaleziono skanera, należy wykonać następującą procedurę: 1. Jeśli program HP Image Zone jest otwarty, zamknij go. 2. Odłącz kabel łączący skaner z komputerem. 3. Wyłącz komputer na 60 sekund, a następnie włącz go ponownie. 4. Podłącz ponownie kabel służący do połączenia komputera ze skanerem (jeśli jest to możliwe, użyj innego portu USB komputera). Sprawdź, czy kabel USB został poprawnie podłączony do portu w tylnej części skanera. Symbol USB na końcu kabla (wtyczce) powinien być skierowany do góry. Poprawnie podłączona wtyczka USB tkwi w porcie dość luźno. Jeśli kabel zostanie podłączony nieprawidłowo, wtyczka będzie tkwić w porcie sztywno. Spróbuj podłączyć kabel USB do innego portu USB komputera. Test sprzętowy skanera Jeśli podejrzewasz, że wystąpił problem sprzętowy, sprawdź, czy kable są podłączone do skanera, komputera i źródła zasilania w sposób pewny. Jeśli kable są połączone poprawnie, upewnij się, że skaner jest włączony i przetestuj urządzenie, wykonując następujące czynności: 1. Odłącz od skanera kabel USB i kabel zasilający. 2. Ponownie podłącz do skanera kabel USB i kabel zasilający. 14 HP Scanjet 4370

18 Karetka na skanerze przesunie się do przodu i do tyłu o około 25 mm (1 cal) i włączy się lampa. Jeśli karetka nie przesuwa się, a lampa skanera się nie włącza, problem może mieć charakter sprzętowy. Zobacz Pomoc techniczna. Skaner przestał działać poprawnie Jeżeli skaner przestał skanować, należy wykonać (w podanej kolejności) przedstawione dalej czynności. Po każdej czynności spróbuj przeprowadzić skanowanie, aby zobaczyć, czy skaner działa. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przejdź do następnego punktu. 1. Być może poluzował się kabel. Sprawdź, czy kabel zasilający i kabel USB są pewnie podłączone. 2. Wyjmij kabel zasilający z gniazdka sieci elektrycznej, odczekaj 60 sekund i włóż go ponownie. 3. Ponownie uruchom komputer. 4. Być może w komputerze wystąpił konflikt oprogramowania. Prawdopodobnie oprogramowanie skanera należy odinstalować i ponownie zainstalować. a. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Ustawienia i Panel sterowania (w systemie Windows XP kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Panel sterowania). b. Kliknij ikonę Dodaj/usuń programy (w systemie Windows XP jest to ikona Dodaj lub usuń programy), następnie wybierz oprogramowanie HP Scanjet. c. Kliknij przycisk Usuń. d. Kliknij ikonę Dodaj/usuń programy (w systemie Windows XP jest to ikona Dodaj lub usuń programy), następnie wybierz oprogramowanie HP Image Zone. e. Kliknij przycisk Usuń. 5. Ponownie zainstaluj oprogramowanie HP Image Zone z dysku CD dostarczonego ze skanerem. Po włożeniu dysku CD do stacji CD-ROM instalator jest uruchamiany automatycznie. Wybierz do zainstalowania oprogramowanie HP Image Zone. Jeśli skaner nadal nie działa, odwiedź witrynę lub skontaktuj się z centrum wsparcia technicznego klientów HP. Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów Jeśli użytkownik posiada zainstalowane oprogramowanie HP Image Zone, można użyć pomocy ekranowej w celu rozwiązania problemów ze skanerem. Aby uzyskać dostęp do Pomocy, należy uruchomić program Centrum obsługi HP, kliknąć menu Przewodnik ekranowy, a następnie kliknąć polecenie Pomoc skanera fotograficznego HP Scanjet System Pomocy zawiera informacje na temat skanera fotograficznego HP Scanjet 4370 oraz informacje o programach HP Image Zone i Skanowanie HP. Zobacz także Rozwiązywanie problemów ze skanowaniem w głównej sekcji działu pomocy Rozwiązywanie problemów i wsparcie techniczne. Podręcznik użytkownika 15

19 4 Pomoc techniczna Witryna internetowa ułatwień dostępu Niepełnosprawni użytkownicy mogą znaleźć pomocne informacje pod adresem Witryna internetowa HP Scanjet W witrynie można uzyskać różnorodne informacje, w tym: Zapoznać się z poradami dotyczącymi bardziej efektywnego i twórczego skanowania Pobrać aktualizacje sterowników i oprogramowania skanera HP Scanjet Zarejestrować nabyty produkt Subskrybować informacje o nowościach, uaktualnieniach sterowników i oprogramowania oraz ostrzeżenia działu wsparcia technicznego Kupić materiały eksploatacyjne do skanera. Uzyskiwanie wsparcia technicznego Uzyskiwanie wsparcia technicznego dla produktów HP jest najbardziej efektywne, jeśli poniższe kroki są wykonywane w następującej kolejności: 1. Przeczytaj informacje zawarte w Pomocy ekranowej dla oprogramowania i skanera, łącznie z częścią poświęconą rozwiązywaniu problemów. Zobacz sekcję lub sekcję odpowiednią dla rozwiązywania problemów danego typu skanera. 2. Połącz się z witryną wsparcia technicznego HP w celu uzyskania pomocy. W sieci Internet można uzyskać wiele informacji dotyczących skanera. Pomoc, sterowniki i aktualizacje oprogramowania są oferowane w witrynie internetowej Witryna wsparcia technicznego HP jest dostępna w następujących językach: holenderski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, japoński, koreański. (Informacje dotyczące wsparcia technicznego w przypadku Danii, Finlandii i Norwegii są dostępne tylko w języku angielskim). 3. Skorzystaj ze wsparcia technicznego HP za pośrednictwem poczty . Jeśli posiadasz dostęp do sieci Internet, wyślij wiadomość do firmy HP ze strony internetowej Otrzymasz indywidualną odpowiedź od pracownika centrum wsparcia technicznego. Wsparcie techniczne pocztą jest dostępne dla wszystkich języków wymienionych na tej stronie. 4. Klienci ze Stanów Zjednoczonych powinni przejść do kroku 5. Pozostali klienci powinni się skontaktować z lokalnym sprzedawcą produktów firmy HP. Jeśli skaner uległ awarii sprzętowej, dostarcz go do lokalnego przedstawiciela handlowego firmy HP. Serwis jest bezpłatny w okresie ważności gwarancji. Gdy gwarancja wygaśnie, za każdą usługę pobierana jest opłata. 5. Skontaktuj się z centrum wsparcia technicznego HP dla produktów, aby uzyskać wsparcie telefoniczne. Szczegóły i warunki udzielania wsparcia telefonicznego w danym kraju/regionie można znaleźć na stronie internetowej pod następującym 16 HP Scanjet 4370

20 adresem:www.hp.com/support. Firma HP nie ustaje w staraniach, aby usługa wsparcia telefonicznego była stale ulepszana, dlatego zalecamy regularne sprawdzanie witryny internetowej pod kątem nowych informacji dotyczących tej usługi. Jeśli nie da się rozwiązać problemu w żaden z powyżej opisanych sposobów, można, mając bezpośredni dostęp do komputera i skanera, zadzwonić do centrum wsparcia technicznego firmy HP. Aby uzyskać pomoc jak najszybciej, należy przygotować się do podania następujących informacji: Numer modelu skanera (umieszczony na skanerze), Numer seryjny skanera (umieszczony na skanerze), System operacyjny komputera Wersja oprogramowania skanera (na etykiecie dysku CD z oprogramowaniem) Komunikaty wyświetlane przy napotkaniu problemu. Warunki wsparcia telefonicznego HP mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wsparcie telefoniczne jest udzielane bezpłatnie przez określony czas od daty zakupu, o ile nie sprecyzowano innych zasad. Podręcznik użytkownika 17

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209 Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series - K209 Spis treści 1 W jaki sposób?...3 2 Zapoznanie z HP All-in-One Elementy drukarki...5

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 7 Wkładanie karty SIM 8 Ładowanie telefonu

Bardziej szczegółowo

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika SoundTouch 30/20 Systemy muzyczne Wi-Fi Podręcznik użytkownika Bezpieczeństwo Należy uważnie przeczytać ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz ich przestrzegać. Ułatwią one prawidłowe konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

X-E1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania

X-E1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania BL01756-E00 PL DIGITAL CAMERA X-E1 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM X-E1 i instalować dołączone do niego

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 Instrukcja obsługi 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 WSTĘP Aparat cyfrowy Kidizoom to wytrzymały aparat pozwalający dzieciom robić własne zdjęcia, nakręcać filmy i grać w gry! Aparat Kidizoom ma

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music Wydanie 2 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-465 jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C5 00

Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Aplikacje biurowe 6 Usługi sieciowe 6 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo